Selecteer een pagina

Index op dit register

1800

Fol. 1
Testament
Cornelis Andries en Catarina Broekmans

Fol. 3
Testament
Adriaaen Dirk van Loon en Sara Wagemakers E.L.

Fol. 4
Testament
Jacobus en Pieter Cornelisse van der Wee

Fol. 6
Deeling
Pieter Cornelis Timmermans en verdere representanten van Anna Gijsbert Timmermans weduwe Jan Adriaans Ariaens

Fol. 8
Testament
Pieter Adriaans van der Wee

Fol. 9
Testament
Anmdries Hendriks Broeders en Ida Cornelis Lijst E.L.

Fol. 13
Revocatie desistente en deeling
Door Govert Johannes Beijnen ten behoeve van zijne twee dogters Johanna A.G. Beijnen en Maria G. Beijnen

Fol. 16
Testament
Pr van Kimenaij en Adriana Cornelis Timmermans

Fol. 17
Verhuuring
Der pastorie huijsing alhier aan A. Blancaart

Fol. 18
Testament
Pr. Pr. Emmen en Maria Adr Rommen E.L.

Fol. 20
Acte van cautie
A.J. Sem voor A.J. van Alphen in qualiteijt als rentmeester over de goederen herkomstig der geweete abdije Tongerlo

1801

Fol. 21
Testament
Jan Pr van Loon en Johanna M.Pr. Emmen E.L.

Fol. 26
Deeling
Pietrnel en Adriaan Adr Maas

Fol. 27
Testament
Joh Corn Lips en Catarina Adr Laureijsen E.L.

Fol. 29
Testament
Adr Corn Meertens en Johanna Corn Emmen E.L.

Fol. 31
Testament
Pieter Gerrit Bakkers en Johanna Hendr de Weert

Fol. 32
Contract van uitcoop
Pieternel Martinus van den Nieuwenhuijsen ter eenre en Huijbert Embt Raessen ter andere zijde

Fol. 33
Testament
Arnoldus Seeuws en Maria Geerit Beijnen E.L.

Fol. 35
Testament
Pieter en Jan … Cornelis Claessen

Fol. 36
Procuratie
De erefgen van Corn G van Dongen op Johannes Bern Raessen woonachtig te Moll

Fol. 37
Testament
Johannes van der Vleut

Fol. 39
Deeling
De kinderen Pr Pr Stavens

Fol. 41
Testament
Jan Jansen Otterwaal en Maria Hendriks de Weert E.L.

Fol. 43
Amplitatie testament
Door Maria Catarina Adr Raessen wed Martin Corn Meertens

Fol. 44
Procuratie
Wed Cornelis Jan Binck op haar beide sonen Pietr en Jan Cornelis Binck tot bekeuring haar goederen

1802

Fol. 45
Testament
Corn Adam Canters en Adriana Adr Emmen E.L.

Fol. 47
Acte van substitutie
Stabns Adr Sprangers op Corn Pr Sprangers tot voogd over de kinderen Pr Adr Sprangers

Fol. 48
Cauti
M Aphema en zijne vrouw voor Jan … tbv den diaconie van de gereformeerden gemeente tot Dongen

Fol. 49
Testament
Huijbt Pr … en Cornelia Corn Meertens E.L.

Fol. 50
Testament
Jan … Oomens weduwenaar van … … Ansems

Fol. 52
Deeling
De kinderen en kindskinderen van CornMartens Anthonisse

Fol. 61
… van deeling
De kinderen en kindskinderen van Jan Jansen …

Fol 68
Deeling
De erfgen Ant Jansen de Jong

Fol. 70
Deeling
De kinderen Adr Ant Ligtenberg

Fol. 74
Deeling
Jan Huijbert de Jong ter eenre en Pr Huijbert de Jong ter andere zijde

Fol. 76
Testament
Laurens van Spaandonk, Maria Pr Hulsten E.L.

Fol. 78
Deeling
De kinderen van Adr Pr van Dongen

Fol. 81
Deeling
De erfgen Huijbt Embregt Raessen

Fol. 84
Deeling
De kinderen en kindskinderen van Jan laureijsen en Johanna Corn Ommens

Fol. 87
Deeling
De kinderen Adr Laureijsen en Maria Adr Sprangers

Fol. 91
Testament
Joh Walder en Maria Corn Jansen E.L.

Fol. 93
Deeling
De kinderen Jan van Vugt en Anne Marie de …

Fol. 94
Testament
Huijbt Adr van der Noort en Elisabeth Pr Hulster E.L.

Fol. 96
Verpagting
Arn Corn Verbunt en U… Bakker het regt der visserij in de Donga aan A van Alphen

Fol. 98
Testament
Pr Norbertus van Boxtel en Maria Corn Vermeulen E.L.

Fol. 99
Aanstelling
Jacob Peterse Venis en Ant heeft tot executeur voor Jan Jansen van Ot en Pieternel van Dongen E.L. in hunne eerststervende na te laaten boedel

Fol. 99
Testament
Pr van der Weijden en Anne Maria van der Sanders?

Fol. 101
Procuratie
Wed Adr Sweep wn Willemina Sweep op hun schoonzoon en man Corn Pr van Helvert

Fol. 102
Deeling
De kinderen Huijbert Smits en Adr Smits

Fol. 104
Testament
Wouter Huijbt Claessen en Anne Maria Eland E.L.

Fol. 106
Testament
Peter Jan Laureijsen en Catarina Ant Schoenmakers. E.L.

Fol. 108
Desistente en deeling
Adr Huijbert Emmen op zijn kinderen en kindskinderen

1803

Fol. 111
Testament
Adr Pr Broekhoven

Fol. 111
Testament
Poulus Pr Smans en Cornelia Jansen Broeders

Fol. 113
Contract van uijtkoop
De kinderen en erfgenamen van wijlen Pr Leijten ter eenre en Adr Pr Leijten ter andere zijde

Fol. 115
Codicille
Mejuffrouw Catarina Spramgers wed de heer H van Son

Fol. 117
Deeling
Adr Jan Hulsten wed en kinderen van Pr Riemslag en Pr van den Ende van eener werf en bergen

Fol. 120
Deeling
De kjinderen Sijmon Swart en Johanna Corn Peeters

Fol. 122
Procuratie
Vrouwe Johanna Maria Elisabeth Snellen op de heeren Otto de Katt en zoon

Fol. 123
Testament
Elisabeth Poulus Smulders …

Fol. 124
Testament
Jan Pr Broekhoven en Pieternel Pr Emmen E.L.

Fol. 126
Testament
Stans Adr Sprangers jongman

Fol. 130
Testament
Stans Pr Laureijsen en Digna Jan Emmen??? E.L.

1804

Fol. 132
Desistentie en deeling
Wed Pr Jansen van den Nieuwenhuijsen op hun kinderen

Fol. 135
Testament
Pieter Cornelis Ackermans …

Fol. 137
Testament
Clasina Smits wed van Adr van Alphen

Fol. 139
Cautie
Mevrouwe Anna … voor A.J. van Alphen qq

Fol. 142
Testament
Aaert en maria Jansen Dingemans

Fol. 144
Testament
Catarina Peeters de Jong wed van Corneli Pr Huijben

Fol. 146
Deeling
De kinderen Wouter Peter Broekhoven

Fol. 148
Testament
Willem jansen Ligtenberg en Cornelia J. Dircks??? E.L.

Fol. 150
Procuratie
Adriana van Turnhout op de heer van Ghoil???

Fol. 151
Contract van uijtkoop
A Wm Vermeer ter eenre en de kinderen Jan Gijsb Ttimmermans ter andere zijde

Fol. 153
Verhuuring
De kinderen Jan Gijsb Timmermans aan hunnen broeder Adriaan Jan Timmermans

Fol. 156
Deeling
De kinderen Jan Nicolaas Oomens

Fol. 157
Testament
Geertruij Vermeulen

Fol. 159
Testament
Adriaan Cornelis van Dongen en Clasina …

Fol. 161
Deeling
Govert Jan Oomens kinderen

Fol. 162
Akte suriogatie
Jac J van Dongen en Aart Smits op Joh C Vermeulen en Marcelis Willemse Zeijlmans

Fol. 163
… …
Jaq Jansen van Dongen en Antonia Schoenmakers

1805

Fol. 165
Deeling
Pieter Adr Broekhoven kinderen

Fol. 166
Testament
Laurensje van Breugel en Cornelia van den B…

Fol. 171
Procuratie
Johanna Dingena Dingemans op Jan Fr van Pelt

Fol. 172
Procuratie
Wm Ligtenberg op Francois Anne de la Riviere

Fol. 173
Procuratie
Cornelis Domen wed op de zelve

Fol. 174
Pieter van den heuvel kinderen op den selven

Fol. 175
Acte voogdij
Bernardus Joost Raessen wed op AdrBern Raessen en peter van der Weijden over de persoon en goederen van Marianna Bern Staessen

Fol. 176
Deeling
Pieter van den heuvel kinderen

Fol. 181
Verhuuring
Cornelis Vingerhoets wed aan Gerrit Verhaaren

Fol. 182
Deeling
Stans Stans Vermeulen kinderen en kindskinderen

Fol. 189
Procuratie
Cornelis Francis Franken op Govert Jansen Cleijs

Fol. 190
Testament
Peter Cornelis Peters en Annemarie Pr Broekhoven

Fol. 192
Deeling
Hellebrand J van Weereld kinderen en kindskinderen

Fol. 195
Testament
Gijsbert en Adriana Hendrik Roelen

Fol. 197
Testament
Gerrit Dirke van Dongen wed

Fol. 199
Testament
Cornelis Jansen Smits en Johanna R. Timmers

Fol. 201
Testament
Nicolaas Huijbt Claessen en Pietrnel C Timmermans

Fol. 202
Testament
Anna en Dingeman Adr Horsten

Fol. 205
Deeling
Pieter Adr Sprangers kinderen

Fol. 209
Testament
Adriaan Verhaaren en Maria Pijpers???

Fol. 210
Testament
Jan Jac van der Wee

Fol. 212
Deeling
Jan Claessen van Doremale kinderen

Fol. 214
Deeling
Jan Stevens kinderen

Fol. 216
Procuratie
De heer J N Gui…art op de heer Hupkens te Maastricht

Fol. 217
Testament
Huijbt Cornelis Verbunt en Adriana Pr princen

Fol. 220
Testament
Henricus Pr Vermolen

Fol. 221
Testament
Geertruij en Jennemarie J van Doremalen

Fol. 22r
Testament
Cornelis jan Laureijsen

Fol. 224
Deeling
Pieternel Pr Laureijsen ervgenamen

Fol. 227
Deeling
Corn Pr Peters kinderen en kindskinderen

Fol. 230
Testament
Anthonij Jansen Verbunt en Cornelia … …

Fol. 233
Testament
Thomas Wouters van de Rooij en Maria … … …

Fol. 235
Testament
Adr Peter Weterings en Adriana Arnoldus Timmermans

Fol. 236
Desistentie
Jan St Vermeulen tbv zijn dochter Johanna Jan Vermeulen

Fol. 239?
Testament
Gerard Huijbt Claessen en Catarian Jansen van breugel

Fol. 240
Testament
Jan Pr Adriaansen en Cornelia … van Dongen

Fol. 243
Testament
Adriaan Cornelis van Hees en catarina W Weeterings

Fol. 245
Testament
C C Vermeulen en Cornelia Elisabeth Pr Sprangers

Fol. 247
Testament
Willebrord vander Wee en Cornelia Pr van den Ende

Fol. 249
Testament
Willem Anthonij Liessen en Adriana …

Fol. 250
Testament
Hendrik Martens en Wilhelmina Otjens

Fol. 253
Christ van Dijk en Adriana A Laureijse

Fol. 256
Testament
Peter Stanse Vermeulen en Adriana A Knapen

Fol. 258
Testament
Cornelis, Jan, Pieter, Embrecht en Gerit Cornelisse Martens

Fol. 261
Borgtogt
W D van Es voor de heer P Huijlman

Fol. 261
Testament
Antonij C Trommelen en Wilhelmina Laureijsen

Fol. 264
Testament
Arenoldus Vincentius Raessen en Johanna H …

Fol. 266
Testament
Peter Johan van Spaandonk en Maria Catarina … van Gool

Einde