Selecteer een pagina

Nadere off beetere index off bladwijser op dit register

1699

Fol. 1
Procuratie
Nicolaes Cuijpers aen N N Heijst

Fol. 2
Deeling
De kinderen en erffgenamen Hendrik geerits de crom

Fol. 4
Contract
Joost Zijmon Joosten en Peeter Cornelis Ligtenberg no ux Adriaentje Janzen van Loon

1700

Fol. 4
Procuratie
Mr Andries Cornelis Wijdemans aen Hendrik van Bergen

Fol. 5
Procuratie
Dividia Elisabet Pels aen Cornelis van Vorssel en Nicolaes Cuijpers

Fol. 6
Deeling
De erffgenamen van Claes Claessen van den Oudenhooven

Fol. 7
Willekeur
Juffrouw Maria de Jong huijsvrouw van Mons Willem Verleg

Fol. 7
Deeling
De erffgenamen van Jacob Adriaen Hulst

Fol. 9
Procuratie
Anneke van Cooten wed van Martinus Peeter Loonen aen Jacob Glavimans

Fol. 10
Procuratie
De kinderen van wijlen Quirijntje Janzen Bakker aen Adriaen Janzen van Heijst

Fol. 11
Deeling
De erffgenamen van de heer Artus Pels

Fol. 15
Deeling
De heer mr Laureijs Pels ter eenre en Dividia als wed van de heer captijn Cornelis Hollertt ter andere zeijde

Fol. 16
Procuratie
Vrouwe Maria van Kinschot wed van de heer Godfroij Smits aen de heere Lodewijk Rudolphus Voet

Fol. 17
Procuratie
Sr Paulus Bedeke aen Johannes Bedeke

Fol. 18
Testament
Huijbrecht Claes Cornelisse weduwenaer van Cathalijn Peter Janzen en Janneke Steeven Broeders egte lieden

Fol. 21
Testament
Cathalijn Adriaen Centen huijsvrouw van Jan Cornelis Bierlincx

Fol. 22
Deeling
De kinderen en erffgenamen van Janneke Corstiaense wed van Peeter Peeter Stalperts

Fol. 24
Contract
Adriaen Janzen van Heijst eerst weduwenaer van Maeijken Cornelis Huijben ter eenre en hunne te zamen verwekte kinderen ter andere zeijde

Fol. 26
Huwelijkse voorwaerde
Den heere Godfroij Smits ter eenre en juffrouw Elisabet Pels ter andere zeijde

Fol. 27
Testament
Peeter Janzen Sprangers en Adriaentje Adriaense van Gijzel

1701

Fol. 28
Deeling
De kinderen en erffgenamen van Jan Huijben den Ouden en Peerken Wouters van Riel

Fol. 31
Procuratie
Juffrouw Adriaena van den Andel wed van sr Artus Verleg aen de heere W van Thiel

Fol. 32
Substitutie
De heer Lodewijk Rudolphus Voet aen sr Cornelis van Vorssel

Fol. 33
Voogdije
Steeven Jacob Broeders weduwenaer van Maeijken Dries Laureijs

Fol. 34
Contract
Wouter Wouters van Broekhooven no ux Peerken Jan Willems de Bont ter eenre en Lambregt Janzen van Vugt no ux Jenneke Jan Willems de Bont ter andere zeijde

Fol. 35
Decistentie
De kinderen van Laureijs Jan Meeuwsen tbv hunne moeder Lijsken Janzen van Heijst

Fol. 36
Contract
Den voogd over de kinderen van Meerten Anthonie Meerten Loonen ter eenre en Cornelis Claessen met den toesiender over dezelve kinderen ter andere zeijde

Fol. 37
Procuratie
Adriaen Antonie Wijnants en Jacob Peeters van Spreeuwel aen de heer Pieter Roskam

Fol. 38
Testament
Zamuel de Wreede en Catriena …ran

Fol. 40
Procuratie
Andries Clink aen de heer Arnoldus de Rooij

Fol. 40
Procuratie
De kinderen van Jochum Adriaen Peeters aen de heerJohan Blom

Fol. 41
Testament
Adriaen Peeter Bastiaenen en Cathalijn Cornelis Jan Pauwels

Fol. 42
Testament
Juffrouw Adriaena van den Andel wed sr Artus Verleg

1702

Fol. 49
Procuratie
Elisabet Verleg wed van Francois Franken aen Hermanus Verleg

Fol. 50
Deeling
Dirk Geerits van Spaendonk ter eenre en Marie Geerits van Spaendonk huijsvrouw van Gijsbert Meerten Claessen ter andere zijde

Fol. 51
Contract
De voogd en toesiender over de kinderen van wijlen Ignatius Adriaense ter eenre en desselvs weduwe Marie Jan Cornelisse ter andere zeijde

Fol. 53
Deeling
De erffgenamen van Claes Peeter Adams

Fol. 54
Procuratie
Willemina Sgraauwen wed van Wouter Haghuijsen aen de heer Johan Boon

Fol. 55
Procuratie
Mevrouw Dividia Pels wed van de heer captijn Hollertt en mevrouw Elisabet Pels huisvrouw van de heer luijtenant Godfroij Smit aen de heer Jacobus Urendonk

Fol. 55
Deeling
De kinderen en erffgenamen van IJken Jan Peeter Matheussen

Fol. 56
Procuratie
Rogier van Alphen qqua aen Arnoldus de Rooij

Fol. 57
Procuratie
De moederlijke vrienden van Steeven Anthonie Broeders aen Adriaen Jan Joosten

Fol. 58
Procuratie
De voogd en toesiender over de kinderen van Jan Vos en Adriaentje Peeter den Boer aen Jan Janzen Vos

Fol. 59
Contract
Arien Anthonie Wijnants ter eenre en Jan Anthonie Wijnants ter ander zeijde

Fol. 60
Testament
Aert Peeter Riemslag en Eeltjen Laureijssen

Fol. 61
Contract
Wouter Janzen weduwenaer van Margriet Jan Laureijssen en Adriaen Laureijs Janzen ter eenre en Jan Laureijs Janzen ter andere zeijde

1703

Fol. 62
Deeling
De kinderen en kindskinderen en de erffgenamen van Willem Adriaen Willemse wed van Wouter Embregt Wouters

Fol. 65
Procuratie
Mevrouw Dividia Pels wed van de heer captijn Hollertt aen de heer Sebertus Loeff

Fol. 65
Contract
Steeven Cornelis Vermeulen weduwenaer van Cornelie Peeter Adams ter eenre en den voogd over hunne tezamen verwekte kinderen ter andere zeijde

Fol. 67
Procuratie
De erfgenamen van Willemken Adriaen Willemen wed van Wouter Embregt Wouters aen de heer mr Zeeger ten Holten

Fol. 67
Contract
Jacob Mattijs Anthonisse ter eenre en Mattijs Jacob Mattijsen ter andere zeijde

Fol. 68
Deeling
De kinderen en erffgenamen van huijbert Geerit Anthonisse weduwenaer van Dingena Claessen

Fol. 70
Huwelijkse voorwaerde
Thomas Adriaense Meermans ter eenre en Cornelia Artus Verleg wed van mr Andries Cornelis Wijdemans ter andere zeijde

Fol. 71
Deeling
De erffgenamen van Steeven Jan Steevens en Dirk Jacob en Margriet Steevens

Fol. 73
Contract
De voogd en toesiender over de kinderen van wijlen Dirk Steevens ter eenre en desselvs wed Janneke Sijmons ter andere zeijde

Fol. 74
Contract
De voogd en toesiender over de kinderen van Laureijs Laureijs Dries Oomens en Marie Claes Bootermans ter eenre en Jacob Laureijs Groenendael weduwenaer van Maeijken Commer Janzen ter andere zeijde

1704

Fol. 75
Contract
Adriaentje Jan Jacobs wed van Jan Corstiaense de Loos ter eenre en Jan Janzen de Loos ter andere zeijde

Fol. 76
Contract
Zijmon Peeters van Son ter eenre en de heer Andries Elands ter andere zeijde

Fol. 77
Deeling
De erffgenamen van Floris Pels en Francoise Smits

Fol. 85
Procuratie
Marchelis Adriaen Marchelissen als armmeester alhier aan de heer Simon van Hamersteede

Fol. 86
Testament
Adriaen Wouter Emmen

Fol. 87
Testament
Mr Samuel de Wreede weduwenaer van Catriena Marron?

Fol 88
Procuratie
Christiaen de Wreede aen mons Nicolaes Cuijpers

Fol. 89
Testament
Anneke Anthonie Wijnants

Fol. 90
Deeling
Claes Huijbert Willemen ter eenre en Marie Adriaen Gijsberd Broeders huijsvrouw van Wouter Koeijman ter andere zeijde

Fol. 91
Testament
Jan Huijbert Geerits en Marie Brouwers egte lieden

Fol. 93
Decistentie
Rogier van Alphen van zijne erffportien in de boedel van wijlen de heer Adriaen van Alphen

1705

Fol. 93
Testament
Catriena van Veen eerst wed van Dielis Quirijns en laest van Johan Schoonhoven

Fol. 94
Deling
De erffgenamen van Wouter Hendrik de Weert en Maeijken Janzen Vermeulen

Fol. 96
Deeling
De erffgenamen van Laureijs Pauwels en Cathalijn Hendrik de Weert

Fol. 98
Procuratie
Eeltjen Peeter Janzen wed van Jan Adriaen Huijben aen den ontfanger Nicolaes Cuijpers

Fol. 98
Deeling
De errfgenamen van Marie Huijben Boer wed van Paulus Cornelis Denissen

Fol. 100
Deeling
De erffgenamen van Jan Peeter hendriks en Dingena Bastiaense Hulst

Fol. 102
Testament
Adriaen Aertsen van Broekhoven en Cathalijn Huijbert Jan Huijben

Fol. 103
Testament
Anthonie Peeters van Loon en Elisabet Meertens van den Nieuwenhuijsen

Fol. 105
Testament
Raes Embregt Raessen weduwenaer van Jenneke Geeridde

Fol. 106
Testament
Adriaen Huijbert Willemen weduwenaer van Anneke Peeter Wijnen

Fol. 107
Deeling
De kinderen en kindskinderen en erffgenamen van Jan Bierwaegen

Fol. 109
Contract
Cornelis Laureijs Rijsbergen ter eenre en Jan Paradaen no ux Anneke Andriesse van Rooij ter andere zeijde

Fol. 110
Contract
Jan Meerten Wagemakers weduwenaer van Maeijken Bijsemans ter eenre en Gielis Maes no ux Johanna Bijsemans ter andere zeijde

Fol. 111
Contract
Joost Peeter Janzen Knecht en Adriaen Peeter Bastiaenen

Fol. 112
Testament
Corstiaen Cornelis Peeters Vermeulen en Anneke Jacobs

Fol. 113
Contract
De voogd en toesiender over t kind van Adriaentje Adriaen Dielissen ter eenre en desselvs weduwenaer Claes Adriaense de Jongh ter andere zeijde

Fol. 114
Peeter Cornelis Ligtenberg en Neeltje Janzen van Loon

Fol. 115
Deeling
De heer Godfroij Smits no ux Elisabet Pels ter eenre en vrouwe Dividia Pels wed van de heer captijn Cornelis Hollertt ter andere zeijde

Fol. 116
Procuratie
Catrien Jacobsen Geus aen Jan Sijmonsen Geus

1706

Fol. 117
Deeling
De kinderen en erffgenamen van Lijsken Adam Claessen wed van Anthonie Willem Peeters den Ouden 117 zegge

Fol. 119
Procuratie
Johannis en Dionisius Denissen van Loon aen Dirk Bastiaense Hulst

Fol. 119
Consent
De voogd en toesiender over de kinderen van Dionisius van Loon aen den selve Dionisius Deenissen van Loon

Fol. 120
Contract
Jacob en Maeijken Joost Roeloffs ter eenre en Pieternel, Corstiaen Josina, Janneke, Beatrix en Allegonda Cornelis Vermeulen ter andere zeijde

Fol. 121
Deeling
Margriet Laureijs Oliefiers ter eenre en de voogd en toesiender over de kinderen door haer verwekt bij wijlen Claes Huijbert Geerits ter andere zeijde

Fol. 123
Contract
Margriet Laureijs Oliefiers ter eenre en de voogd en toesiender over de kinderen door haer verwekt bij wijlen Claes Huijbert Geerits ter andere zeijde

Fol. 125
Contract
Jan Lambregt Janzen ter eenre en Peeter Jan Lambregts ter andere zeijde

Fol. 126
Procuratie
Rogier van Alphen secetaris alhier aen sr Johan Knips

Fol. 126
Deeling
De erffgenamen van Anneke Lenaerd Vranken

Fol. 128
Deeling
De erffgenamen van Hendrik Lenaerd Vranken en Theuntje Cornelis Ligtenberg

Fol. 131
Procuratie
Mr Rogier van Alphen aen J Denneman

Fol. 131
Testament
Juffrouw Magdalena van Bergen wed van de heer Willem van Gent

Fol. 132
Deeling
De erffgenamen van Catharina Cools wed van Deenis van Loon

Fol. 134
Procuratie
Regenten alhier aen de heer en mr Michael Jaegers

Fol. 135
Contract
Dirk Bastiaense Hulst weduwenaer van Catriena Cools ter eenre en Johannes en Dionisius Denissen van Loon ter andere zeijde

Fol. 135
Contract
De voogd en toesiender over de kinderen van Adriaen Peeter Adams ter eenre en desselvs wed Marie Cornelis Castelijns ter andere zeijde

Fol. 136
Testament
Mattijs Peeter Brabers en Jenneke Sprangers

Fol. 138
Testament
Adriaen Janzen van Heijst ende Jenneke Antonie Cummerlincx

Fol. 140
Repudiatie
Eijltje Peeter Janzen wed van Jan Adriaen Huijben

Fol. 141
Testament
Marten Anthonie Castelijns

Fol. 142
Procuratie
Opperkerkmeesteren alhier aen Wasnardus van Wensenburg

Fol. 143
Procuratie
De heer en mr Ananias Frigland aen Adriaen van Veen

Fol. 144
Testament
Jan Cornelis Ariens en Cathalijn Anthonie Janzen

Fol. 145
Huwelijkse voorwaerde
Claes Adriaense Meermans ter eenre en Marie Peter Adams wed van Jan Willem Huijben Smit ter andere zeijde

Fol. 146
Contract
De voogd en toesiender over de kinderen van Jan Willem Huijben Smit ter eenre en desselvs wed Marie Peter Adams ter andere zeijde

Fol. 148
Testament
Huijbert Raes Emmen en jenneke Cornelis van den Nieuwenhuijsen

Fol. 150
Deeling
De erffgenamen van Jochum Adriaen Peeters en Anneke Peeters

Fol. 152
Deeling
De erffgenamen van Gijsbert Adriaen Cornelis Cleijn en Anneke Willem Ariens

1707

Fol. 154
Procuratie
Den ed heere Thomas Claijpoole aen Joachim van Alphen

Fol. 155
Procuratie
Pieternel Peeters van Rooij aen Cornelis Laureijs Groenendael

Fol. 155
Deeling
De erffgenamen van Cornelis Vijveren van den Nieuwenhuijsen en Anneke Jan Laureijssen

Fol. 159v
… Thijsen van den Nieuwenhuijsen … Jenneken Vijver Adriaens vanden Nieuwenhuijsen, Cornelis Vrancken Lenaerts ls voogd vande kinderen van Adam Peters Vermeulen inde eerste partije
Vranck Lenaerts Vrancken wednr Maeijken Vijver vanden Nieuwenhuijsen en namens Cornelis Vijveren vanden Nieuwenhuijsen … ende voor sijne broeders ende susters in desen, de erfgenamen van Cornelis Vijveren vanden Nieuwenhuijsen inde tweede partije,
Jan Adriaens vanden Nieuwenhuijsen mede namens zijne verdere broeders ende susters, kinderen ende erfgenamen van Adriaen Vijveren vanden Nieuwenhuijsen inde derde partije te samen kinderen ende erfgenamen van Vijver Adriaen Wouters vanden Nieuwenhuijsen ende Neeltjen Jan Lambrechts Roelen. Zij maken een deling, 23-1-1707

Fol. 162
Deeling
Vrank Lenaerd Vranken ter eenre en zijne kinderen verwekt bij Maeijken Vijveren van den Nieuwenhuijsen ter andere zeijde

Fol. 165
Contract
Johan de Raed van der Voort en Justina de Jong van den Nieuwenhuijsen ter eenre en Maria de Jong ter andere zeijde

Fol. 169
Procuratie
Bastiaen Croonenburg aen Warnardus van den Wensenburg

Fol. 170
Procuratie
Annanias Frigland aen Adriaen van Veen den jonge

Fol. 170
Procuratie
De heer Cornelis Swrijters aen den procureur Johan Denneman

Fol. 170
Procuratie
Laureijs Peeters van Loon aen Thomas Adriaense Meermans

Fol. 172
Compromis
De erffgenamen van Peeter Jan Steevens aen Arnoldus Swaens en Martinus Gerardus Sprong

Fol. 173
Procuratie
Anthonie Nanning aen Johan Denneman

Fol. 173
Testament
Maeijken Martens laest wed van Jan Nicolaes Cornelis Emmen?

Fol. 175
Contract
Arien Anthonie Wijnants ter eenre en Jan Anthonie Wijnants ter andere zeijde

Fol. 176
Procuratie
Regenten alhier aen de heer en mr Michael Jaegers

Fol. 176
Deeling
De kinderen van Jochum Janzen de Loos ter eenre en Jan Janzen de Loos ter andere zeijde

Fol. 177
Testament
Pieter Aertsen van Broekhooven en Adriaentje Adriaen Broeders

Fol. 179
Deeling
De kinderen en erffgenamen van Anthonie Adriaense de Graauw

Fol. 179
Procuratie
Laurens van Loon en Thomas Adriaense Meermans aen Warnardus Wensenburg

Fol. 180
Contract
De voogd en toesiender over de kinderen van Hendrik Wouters de Weert en desselvs wed Maeijken Jan Huijben ter andere zeijde

1708

Fol. 181
Testament
Jan Raessen en Cathalijn Janzen van den Kieboom

Fol. 184
Deeling
De erffgenamen van Jacob Jan Willem Janzen ende Adriaen Janzen van Ael cum suis ter eenre en Jan Janzen van Ael ter andere zeijde

Fol. 186
Deeling
De erffgenamen van Peeter Meerten Peeter Janzen en Cathalijn Anthonisse

Fol. 189
Testament
Aert Janzen van Bavel en Marie Hendrik Elands

Fol. 190
Testament
Peeter Dingeman Horsten

Fol. 190
Deeling
De erffgenamen van Claes Thomas Cornelisse

Fol. 192
Deeling
De erffgenamen van Peeter Jan Steevens

Fol. 194
Contract
De voogd en toesiender over de kinderen van Marie Deenis Cornelis Turken ter eenre en desselvs weduwenaer Dingeman Philipsen ter andere zeijde

Fol. 195
Deeling
De erffgenamen van Vrank Adriaen Vranken en Maeijken Joost Roelen

Fol. 197
Procuratie
Jenneke en Eva Adriaen Bernaerd Ruijssenaers aen Joachimus van Alphen

Fol. 198
Contract
De voogd en toesiender over de minderjaerige kinderen van Marie Peeter Janzen verwekt bij Sijmon Gijsbert Broeders ter eenre en Claesken en Marie Zijmon Broeders ter andere zeijde

Fol. 198
Testament
Hendrik Joosten van Dun en Cathalijn Willemsen van Riel

Fol. 199
Testament
Jan Meerten Waegemakers weduwenaer van Maeijken Bijseman en Cathalijn Meertens van den Nieuwenhuijsen wed van Leendrd Janzen van der Linden

Fol. 201
Testament
Maeijken Cornelis Huijbert Ligtenberg laest wed van Jan Janzen Bijnen

Fol. 201
Contract
Geertruij Cornelis Pels wed eerst van Adriaen Bernaerd Ruijssenaers en laest van Pieter van der Eijken ter eenre en Janneke en Eva Adriaen Ruijssenaers ter andere zeijde

Fol. 203
Contract
Anneke Paradaens wed eerst van Adriaen Willemsen en laest van Peeter janzen Boer en Willem Andries Willem Dirken ter eenre en Marie en Peeter Andries Willem Dirken ter andere zeijde

Fol. 204
Procuratie
Mr Nicolaes Verheijden no ux juffrouw Cornelia Hagensdijk aen sr Mattheus van Gils

Fol. 204
Procuratie
De heer Lodewijk Rudolph Voet aen zijn vrouw Catharina Lloijd

Fol. 205
Deeling
De kinderen en erffgenamen van Cornelis Jacob Willem Haensberg ende Maeijken Peeters

Fol. 206
Procuratie
De heer ananias Frigland aen de heer en de … Adriaen van Veen

1709

Fol. 207
Testament
Jan Janzen Broeders en Adriaentje Cornelis van Riel

Fol. 208
Testament
Jan Dirk Castelijns en Adriaentje Janzen Coolhaes

Fol. 210
Testament
Lambregt Janzen Bierwaegen

Fol. 211
Deeling
De erffgenamen van Laureijs Adriaen Marchelissen

Fol. 213
Deeling
De erffgenamen van Claes Adriaen Cornelis Cleijs en Maijken Janzen Spreeuwel

Fol. 215
Contract
Cornelia Huijberd Boogerts wed van Jacob Gijsbregts en Arien Janzen van Peer no ux Adriaentje Jacobs Cuijper ter eenre en Gijsbert Jacobs Cuijper ter andere zeijde

Fol. 215
Deeling
De erffgenamen van Jan Laureijs Dries Oomen en Pieternel Janzen van Ael

Fol. 218
Contract
Cathalijn Aertse wed van Peeter Janzen Sprangers ter eenre en Meerten Thijssen no ux Adriaentje Peeter Sprangers ter andere zeijde

Fol. 219
Testament
Jan Verleg en Marie Michiel Janzen

Fol. 220
Approbatie
Juffrouw Adriaena van den Andel wed van sr Artus Verleg

Fol. 221
Procuratie
Pieter en Adriaen Cornelis Cop aen Arien Cuijl en Johan Cop als voogd en toesiender over de kinderen van Cornelis Janzen Cop en Anneke Peeter Vrolijk

Fol. 223
Procuratie
Joachim van Alphen aen den procureur N Loeff

Fol. 223
Deeling
De erffgenamen van Adriaen Huijbert Willemen

Fol. 226
Testament
Adriaen Jan Emmen en Marie Jan Cornelisse wed Ignatius Adriaense

Finis