Selecteer een pagina

Fol. 0ar, 2-5-1581
Joncker Peeter van Berghem namens Anna van Berghem wed eertijts Heer Roefoffs van Dalem en daarna wed Heer Jannen vander Dilst stelt verkoopcondities op.

Fol. 0cr
Verdeling van stukken land naast de Kaa, elk een halve buinder
Lot 1
Peeter Jans de Metser, borg is Cornelis Jans Haen

Lot 2
Claes Emmen Cleijs, borg is Roeloff Jacob Jan Roeloffs

Lot 3
Adriaen Emmen Cleijs, borg is Peeter Roeloff Snijders

Lot 4
Dingena Peeter Loonen, borg is Jan Willems Blok

Lot 5
Peter Janss Metser, borg is Jan Emmen Cleijs

Lot 6
Tonis Toniss wonende tot Oosterhout, borg is Cornelis Adriaen Aerden

Lot 7
Jacob Cornelis Vomans, borg is Jan Cornelis van Dorst, Sebrecht Jan Wijnen, zwager

Lot 8
Cornelis Jan Cornelis, borg is Jan Cornelis Broeders, Adriaen Joos Willemen, Willem Joos Willemen

Lot 9
Wouter Antoniss, borg is Cornelis Willem Jan Willems

Lot 10
Aert Jan Cornelis, borg is Cornelis Rijcken, Adriaen Jans Binck?

Lot 11
Cornelis Lemmens, borg is Adriaen Michielss

Lot 12
Wouter Antoniss, borg is Adriaen Michielss

Lot 13
Adriaen Emmen Cleijs, borg is Cornelis Peter Stevens Mick

Lot 14
Jan Cornelis Keijen, borg is Peter Peter Jacob Smit

Lot 15
Tonis Toniss wonende te Cuijlendonck, borg is Jan Doemen

Lot 16
Adriaen Martes van Loon, borg is Cornelis Jans Haen

Beneden de Vaert

Lot 1
Adriaen Emmen Cleijs, borg is Wouter Doemen, Jan Gijs Peter Willems, Wouter Huben

Lot 2
Tonis Toniss van Cuijlendonck, borg is Cornelis Adriaen Aerden

Lot 3
Adriaen Jacob Jan Roeloffs, borg is Peter Gerit Willems

Lot 4
Aert Jan Cornelis, borg is Peter Cornelis van Gilst

Lot 5
Adriaen Maes Lemmens, borg is Wouter Vrancken

Lot 6
Jan Emmen Cleijs, borg is Jos Vrancken

Overschot
Dingman Peter Loonen, borg is Peter Cornelis van Gilst

De moir op de putkens vande wilde moir

Lot 1
Cornelis Jan Cornelis, borg is Peter Bastiaens

Lot 2
Cornelis Jan Cornelis, borg als voergaende gestelt

Lot 3
Cornelis Jans Haen, borg als voirs

Lot 4
Adriaen Loeijen, borg is Jaspar Loeijen

Lot 5
Peter Jans Metser, borg is Jan Emmen Cleijs

Lot 6
Adriaen Emmen Cleijs, borg is Peter Bastiaens

Lot 7
Wouter Antoniss, borg is Peter Roeloff Snijders

Lot 8
Cornelis Jan Cornelis, borg als voren

Lot 9
Wouter Antoniss, borg is Lemmen Adriaens

Lot 10
Peter Cornelis van Gilst, borg is Aert Jan Cornelis

Lot 11
Adriaen Maes Lemmens, borg is Jan Doemen

Lot 12
Adriaen Peter Maes, borg is Peter Jan Tielmans, Jan Bastiaens, Cornelis Lemmen ???

Lot 13
Cornelis Jans Haen, borg is Jan Doemen

Fol 000ir, 17-7-1582
Adriaen Mertens heeft zijn moer (het 16e lot) bewerkt en overgelaten aan: Dijngeman Peeters van Scravenmoer, Merten Claessen tot Scravenmoer, Peeter Willem ??? en Jan Tomas Janss. Er wordt geld betaald.

Er volgen nog 2 stukjes omtrent dit 16e lot.
Klein geschreven, namen nog uitwerken

Fol. 1r, 21-11-1579
Adriaenken Jacop Jan Roeloffsdochter x Cornelis Adriaen Gerits ter eender sijden tegen haer kijnderen te weeten Metken, Jan ende Huijbrecht genaempt, de drij kijnderen, met Aert Jan Cornelis als vocht en Zebrecht Jan Wijnen weesouder en Roelof Jacop Jan Roelofs als toe-siender ende Adriaen sijn broeder als van gelijcke bloeden der kijnderen voorsch maken scheijdingen ende deijlinge.

Fol. 2v, 31-12-1579
Adriaen Corst Meus als voocht van Marij Wauter van Strijberchdr wed Wijrick Adriaens, Adri-aen Wijricken mede als voocht van de kinderen van Claes Wijrick Adriaensz met Jan Anto-niss als toesiender, Bernaert Peeter Janssen als voocht en Peeter Heijnricx x Dingen Wijrick Adriaens en Adriaen Wijricken als toesiender van de kinderen van Wilbaert Peeter Janssen wednr Lijsken Wijrick Adriaens: Peeterken.
Zij besteden Peeterken uit Wilbaert Peeter Janssen, haar vader.

Fol. 3v, 8-1-1580
Adriaen Michielss verkoopt aan Jan Embrecht Cleijsen een steede met de huijsinge.

Fol. 4r, 8-1-1580
Adriaenken Jacop Jan Roeloffsdr x Cornelis Adriaen Gerits verkoopt aan Jan Janssen van Beeck een steede met de huijsinge.

Fol. 4r, 8-1-1580
Neelken Tijssendr x Jan Matijssen verkoopt aan Adriaen Adriaensz Lichthert de helft van een steede.

Fol. 4r, 8-1-1580
Adriaen Adriaens Lichthert verkoopt deze helft van de steede weer aan Tijs Damiss.

Fol. 4v, 8-1-1580
Matijs Tonis Matijss verkoopt aan Matijs Damisz een stuck saijlants.

Fol. 4v, 9-1-1580
Toenken wed Jan Claussen met Adriaen Jacops als voocht, Philips Jan Claessen mede als voocht van Margrietken en Claes, zus en broer, Huijbrecht Heijnricx als vader en voocht van de 2 kinderen van Hilleken Jan Claessdr za.: Jacop en Lijnken, Marijken Jan Claessdr verko-pen aan Corijn Stoffelsz tot behoef van Aert Meuss Molder een steede met een huijs.
Aert verkoopt de steede weer aan Willem Thomasz op 5-4-1580.

Fol. 5r, 9-1-1580
Jan Adriaenszoen alias Locht verkoopt aan Adriaen Jacopszoen Sprangers een “rente”.
In de kantlijn: Adriaen Maes mede namens Dingna zijn zus als erfg van ??? Adriaen de Ruij-ter, hun moeder, die de rente verzorgde van Pr Corn Sprangers (vest 27-4-1660) verklaren dat Huijbrecht Corn Huiberts voldaan heeft, 28-3-1665.

Fol. 5r, 5-4-1580
Gerit Paesschen is nae onser bancken recht schuldich ….

Fol. 5v, 18-1-1580
Cornelis Lemmensz verkoopt aan Jan Jacop Jan Lemmens vijf lopensaet gronden.

Fol. 5v
Cornelis Lemmensz verkoopt aan Cornelis Adriaen Geritsz alias Nelo drie lopensaet gronden.

Fol. 5v, 8-5-1580
Juet weduwe Jan Jan Willems, Jan Jan Jan Willems, zoon en voocht, verkopen Corstiaen Joost Dircxz een half buijnder gronden.

Fol. 6r, 18-1-1580
Cornelis Adriaen Geritsz verkoopt Claes Roel Cleijsz Neelo derdalf lopensaet gronden.

Fol. 6r, 18-1-1580
Jan Willemsz verkoopt aan Huijbrecht Peeter Goeijartsz zijn deel in een steede.

Fol. 6v
Cornelis Cornelis Dooriszone? X Clara Aert Gielisdr, Joris vander Wee, stadthouder tot Don-gen namens Maria Hermans van Coenegrachtdr x Peeteren Wauter Thielenzone en haar broers/zussen als kinderen van Heijlwich Aert Gielisdr transporteren aan Joosen Cornelis Go-dertss drie buijnder moer met de gront daar toebehorende.

Fol. 7v, 1-2-1580
De kijnderen van Jan Jan Aerts den Ouden wed Janneken Aert Lambrechtsdr: Peeter Janss, Adriaen Janss, Cornelis Janss, Korst Janss, Tonis Janss, Katelijn Jansdr x Jan Janss, Marij Jansdr x Jan Cornelis en de weeskijnder van Marij Jansdr x Cornelis Jan Joos: IJken, Anne-ken en Jan met Adriaen Jan Joos als voocht en Peeter Janss voors als toesiender maken een erfdeling.

Fol. 8r, 1-2-1580
Peeter Jan Janss verkoopt aan Tonis Janss, broer, zijn deel van de voors erfenis (folio 7v).

Fol. 8r, 1-2-1580
Adriaen Jan Janss als voocht en Peeter Janss als toesiender van de kijnder van wijlen Corne-lis Jan Jansz en Marij Jansdr: IJken, Anneken en Jantken, verkopen aan Korst Jan Janss hun deel van de erfenis (folio 7v).

Fol. 8v, 1-2-1580
Matijs Tonis Matijss verkoopt aan Jacop Jan Jacopszoon een “rente”.
In de kantlijn: Jan Aert R???mers als voocht van Lijnken Jan Jacob Lucasdr als kind van An-neken Jan Roelensdr met Michiel Peters als behoudoom verklaren dat de rente brief na de doot Jacob Jan Jacobs op gedeelt is, 15-3-1606.

Fol. 8v, 1-2-1580
Marijken Jan Jansz x Jan Cornelisz verkoopt aan Jan Jan Lauwereijsz haar deel van de erfe-nis (folio 7v)

Fol. 9r, 1-2-1580
Mr Helanuis Franscoijs de Greef verkoopt aan Denis Peeter Ruelensoen een perceel moer.

Fol. 9r, 1-2-1580
Jan Embrecht Cleijssen verkoopt aan Adriaentken Heijnrick Rutgers wed en kijnder en 2 voorkijnder: Scara en Isebela Heijnrick Rutgersdr een stuk saijlants.

Fol. 9v, 1-2-1580
Huijbrecht Adriaensz verkoopt aan Thorij Steven Peeters huijsvrou een “rente”

Fol. 9v, 1-2-1580
Adam Joris Valckenberch verkoopt aan Adriaen Aert Janszoen de helft van een steede met huijs.

Fol. 10r, 3-2-1580
Adriaen Jan Peeters verkoopt aan Goeijaert Sijmonsz 18 lopensaet gronden.

Fol. 10r, 3-2-1580
Merten Janss de Decker verkoopt aan Cornelis Adriaen Aerdenz vijfftalff lopensaet saijlants.

Fol. 10v, 3-2-1580
Cornelis Adriaen Aerdenz bekent “rente”schuldig te zijn aan Merten Janss de Decker.
In de kantlijn: Willem Jan Peters heeft aan Bastiaen Martens betaald, 28-2-1596.
In de kantlijn: Anthonij Merten Denis vanden Kieboom namens Maeijken Merten Denis Janss weduwe Adriaen Kegelers mede namens het kind van Andries Adriaenss bij Neeltjen Merten Denisdr en mede namens Dijrck Mertens, broer verklaart dat Jacob Merten? Mathijss voor 5/12 en Cornelis Merten Mathijss als voocht van zijn en zijn broers kijnder voor 7/12 voldaan hebben, 20-2-1598.
In de kantlijn: Willem Jan Peeters heeft vanwege Cornelis Adriaen Aerden betaald, 19-5-1585.

Fol. 10v, 3-2-1580
Cornelis Adriaen Aerdenz verkoopt aan Jan Adriaen Tonisz een perceel saijlants

Fol. 11r
Jan Adriaen Toniszoen bekent jaarlijks aan Cornelis Adriaen Aerden een carolus gelden te betalen.
In de kantlijn: Adriaen Cornelis Adriaens

Fol. 11r, 3-2-1580
Merten Janss Decker verkoopt aan Lambrecht Adriaensz een steede mette huijsinge.

Fol. 11v, 3-2-1580
Merten Janssen Decker verkoopt aan Bernaert Peeter Joesz een steede metten huijse.
In de kantlijn: Bernaert verkoopt de steede weer aan Jacop Cornelis Peeterszoon, 17-12-1581.

Fol. 11v, 8-2-1580
Roeloff Jacop Jan Roeloffsz staat borg voor Joris vander Wee, schout tot Dongen

Fol. 12r, 15-2-1580
Adriaen Willemsz verkoopt aan Jan Antonis van IJpeler een steede mette huijse.

Fol. 12r, 15-2-1580
Adriaenken Jacopsdr x Cornelis Adriaen Geritsz, Adriaen Jacopsz verkopen aan Roeloff Ja-copsz, broer hun deel in de steede, gekomen van hun ouders.
Zuid: Joest Willems erfg.
Noord:Marij Loeijen weduwe
Oost/West: Hamstraat en Jasper Loeijen of omgekeerd.

Fol. 12v, 15-2-1580
Adriaenken Matijs Peetersdr met Antonis Matijs Peetersz als voocht bekent geld schuldig te zijn aan Maeijken het kind van wijlen Jan Gijben met als voocht Peeter Conincxz en als toe-siender Adriaen Peeter Cuper.

Fol 12v, 15-2-1580
Commer Peetersz verkoopt aan Cornelis Aertsz alias Stuijck een buijnder (zie gift 3-2-1578)

Fol. 13r, 16-2-1580
Cornelis Aertszoen verkoopt aan Joest Woutersz een buijnder erve. Zijn moeder mag het stuk land gebruiken.
Margriet Wautersz wed met Adriaen Jan Cornelis als voocht verklaart dat Joest Wauterss haar zoon bedeelt is op een stuk grond.

Fol. 13v
Zebrecht Adriaensz verkoopt aan Wauter Aert Janss een ¼ buijnder moer en grond.

Fol. 13v, 19-2-1580
Peeter Driessen verkoopt aan Cornelis Janssen Haen ca 2 lopensaet gronden.

Fol. 14r, 20-2-1580
Adriaen Corstiaen Meuss als voocht en Zijmon Wilborts als toesiender van 2 voorkijnder van wijlen Heijnrick Rutgers vander Vloeten: Isabela en Sara, Adriaen Corstiaens nog namens Peeter Rutgerszoen vander Vloeten en als voocht van de 2 kijnder van wijlen Heijnrick Rut-gersz en Adriaenken Jan Jan Reijnendr: Jannen en Maeijken. Adriaenken Jan Jan Reijnen wed van Heijnrick met Adriaen ??? Dirckss als voocht. Zij verkopen aan Adriaen Meussoen een stuck saijlants.

Fol. 14v, 20-2-1580
De kijnderen van wijlen Dries Peeter Geraerts: Peeter Driessen, Claes, Bernaert en Lijsken Driessen x Jan Cornelisz, Beatris Driess met Cornelis Tonis als voocht en Andries Cornelis Bogaert als toesiender van de kijnder voors maken een deling.

Fol. 15v, 20-2-1580
Daem Tijs Daemenz verkoopt aan Peeter Heijnricx Wagemaker een steede. Peeter verkoopt de steede weer aan Jan Janssen Verhuls den Jongen, 6-10-1580.

Fol. 16r, 20-2-1580
Joest Woutersz bekent geld schuldig te zijn aan Claes Huijbrechtsz.

Fol. 16r, 7-3-1580
Willem Cornelisz Boen bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen Dieliszoen.

Fol. 16v, 12-3-1580
Joest Woutersz verkoopt aan Adriaen Stevens een “rente”.
In de kantlijn: Commer Adriaen Stevens bekent dat de wed van Adriaen Michielss met kijnder heeft betaald, 24-6-1603.

Fol. 16v, 14-3-1580
Dingen Michiel Roeloffsdr x Tonis Toniss verkoopt aan Lauwereijs Peeter Jacopsz haar deel in een steede mette huijsinge.

Fol. 17r, 25-3-1580
Jasper Loeijenzoen is nae onser bancken recht schuldich ….

Fol. 17r, 25-3-1580
Jan Pauwels Claes Roeloffsz verkoopt aan Cornelis Adriaen Meuss 2 lopensaet.

Fol. 17v, 28-3-1580
Adriaen Jan Horsten verkoopt aan Corstaien Joest Dircxz 2 buijnder gronden

Fol. 17v, 28-3-1580
Cornelis Tonis Buijs verkoopt aan Jan Jansen Jan Willemsz een steede met huijse.
Jan verkoopt deze steede weer aan Zebrecht Adriaenszoen, 9-5-1580.

Fol. 18r, 11-4-1580
Peeter Adriaen Aerden verkoopt aan Willem Peeter Plachen als voocht van Cornelis Huij-brecht Cornelisz een “rente”.

Fol. 18r, 11-4-1580
Peeter Adriaen Aerden verkoopt aan Willem Peeter Plachtenz een half buijnder erve.

Fol. 18v, 11-4-1580
Claes Jan Smolenersz verkoopt aan Commer Petersz 1/6 deel in een sandijck.

Fol. 18v, 12-4-1580
Adriaen Antonissen Emmensz verkoopt aan Cornelis Jan Geritsz alias Haen het 1/12 deel in ca 2 buijnder gronden.

Fol. 19r, 25-4-1580
Bastiaen Heijnrick de Herdt verkoopt aan Adriaen Jacopszoen alias Spranger een viertel rogs tsiaerts.
In de kantlijn: de rente bij Jan Peeters int Broek? aen Peeter Cornelis Sprangers, 1629.

Fol 19r, 28-4-1580
Jan Willems den Blokmaker verkoopt aan Peeter Janss Bus ca 10 lopensaet.

Fol. 19v, 28-4-1580
Philips Cornelis Bolkens x Jenneken Heijnricxdr, Adriaen Michielsszoen als voocht van Marij-ken Heijnricxdr, zijn moeder, Cornelis Bartolomeus d´Ouden x IJken Heijnricxdr verkopen aan Jacop Lauwereijszoen ca 25 roeijen moerts.

Fol. 19v, 11-5-1580
Roeloff Adriaensz de Wagemaker verkoopt aan Adriaen Willem Peetersz een steede metten huijse.

Fol. 19br, 9-5-1580
De erfg en 5 vijff kijnderen van Peeter Adriaens de Wagemaker met Marijken Janssdr als moeder (x Jacop Wilbaerts), Jacop neemt Peeter aan. Roelof Adriaens de Wagemaker is voocht en Antonis Adriaen Geritsz is toesiender van de kinderen.

Fol. 20r, 20-5-1580
Heijnrick Gielis Vennicxz is nae onser bancken recht schuldich ….

Fol. 20r, 26-5-1580
Geerbrant Heddema namens Philips Wachmans en Cornelis Wachmans, oudtse zonen, Pe-terken, Jacoppen, Pauwelsen, Andries Magrietken, Anneken, Jenneken, Clementken, Marij-ken en Lijnken, overige kinderen Cornelis Wachmans verkopen aan Corstiaen Joest Dircxz, Peeter Joest Kempeners en 3 zusters, Berbel Adriaen Horstendr en kijnder 5 buijnderen moer.
Tevens worden er nog 3 buijnder, 2 lopensaet verkocht.

Tevens verkoopen zij aan Jacop Adriaen Jan Horstensoen een half buijnder.

Fol. 21r, 20-6-1580
IJken Jan Willemsdr x Huijbrecht Peetersz verkoopt aan Adriaen Jan Goertsz 3 lopensaet gronden.
In de kantlijn: IJken belooft te brengen Jan haar broer sal konnen dat gheen voorsch hier op bedeelt is.

Fol. 21r, 4-7-1580
Cornelis Joest Verbunt bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen Jacop Sprangers.

Fol. 21v, 24-10-1580
Corstiaen Joes Dircxz en Peeter Jan Joes Kempener en Corstiaen als voocht van Dingen, Anna en Huijbrechtken verkopen aan Merten Janss de Decker tbv Joest Cornelisz vanden Broeck ca vierdalf buijnder moergronden.

Fol. 21v, 13-7-1580
Joris vander Wee, scoutent te Dongen namens Maria Cornelis Jan Martensdr wed Jacop Lauwensz van Apsel met Marcelis van Apsel, zoon en voocht, mede namens de andere kin-deren dragen over aan Jan Jacopss zijn vader, 40 roeijen moers.

Fol. 22r, 18-8-1580
Joris vander Wee, scoutent te Dongen namens Cornelis Beijerssen van Voxdaele x Johanna Frans vande Wouwersdr (met mede gemachtigde Nicolaus Godert Rijcxzone na mangelinge met Gherit Aertszone van Loon) transporteert aan Gherit Aertszone van Loon d’een sester rogs.

Fol. 23r, 19-8-1580
De erfg van Crijn Michielss maken een erfdeling.
Inden iersten soe is Lijsken de weduwe wijllen Corijn Michielss bij consent Aert Janss, haren voocht, Michielken Crijn Michielss met Huijbrecht Adriaensz als voocht en Stoffel Joosten als toesiender. En Crijn zijn drie zusters: Lijsken, Commer en Jenneken met Peeter Heijnricx als voocht van Lijsken en Jenneken en Claes Toniss als man van Commer Michielss.
Tevens neemt Lijsken haar kijnt Michieleken aan.

Fol. 24r, 3-9-1580
Adriaen Merten Aerts verkoopt aan Adriaen Jacopszoen een “rente”.
In de kantlijn: Op 1-2-1643 heeft Peeter Cornelis Sprangers verklaart dat de erfg van Jan Heijnrick Rutgers, de erfg van Sijmon Cornelis Maes en Jacob Cornelis Verdaesen hebben betaald.

Fol. 24r, 27-9-1580
Lauwereijs Adriaen Tonisdr met Aert Jans haar voocht, Huijbrecht Adriaens als voocht en Stoffel Joes als toesiender van Michielken Crijn Willemsz verkopen aan Heijnrick Heijnricxz alias Hespel een steede metten huijsinge.
Heijnrick verkoopt de steede weer aan Huijbrecht Adriaensz, 27-9-1580.

Fol. 24v, 27-9-1580
Gijsbrecht Adriaen Jan Jacopsz verkoopt aan Jacop Lauwereijs a 16 roeijen moers.

Fol. 25r, 8-10-1580
Peeter Jan Meuss mede als voocht van Alit zijn zus, Willem Jans vander Biestraten verkopen aan Lenaert Adriaensz 2 lopensaet gronden.

Fol. 25v, 20-10-1580
Huijbrecht Adriaensz verkoopt aan Heijlken Heijmen Martensz x Peeter Heijnricx de Wage-maker een steede metten huijsinge.

Folo. 25v, 24-10-1580
Marij Wierck Adriaens wed met Adriaen Corsten als voocht, Adriaen Wiercken mede als voocht van Claes Wiercken 3 kinderen met Jan Toniss van Caem als toesiender, Herman Peer Joes als voocht en Adrien Wiercken als toesiender van het kijnt van Wilbort Peer Joes x Elijsabeth Wierck Adriaensdr, Dingen Wierck Adriaensdr x Peeter Heijnricx verkopen Adriaen Jacop Jan Roeloffsz een steede metten huijsinge.

Fol. 26r, 5-12-1580
Jan Jan Verhulst den Ouden verkoopt aan Adriaen Cornelis Peer Adriaensz de helft van een steede metten huijsinge.

Fol. 26v, 5-12-1580
Huijbrecht Adriaens verkoopt aan Cornelis Adriaen Aerdensoen ca 2 lopensaet. Zie ook akte van 26-1-1576.

Fol. 26v, 5-12-1580
Antonis Denisz den Hoevener verkoopt aan Cornelis Adriaen Geritsz ca derdalf buijnder gronden. Zie ook akte van 4-1-1580.

Fol. 27r, 5-12-1580
Antonis Denisz den Hoevener verkoopt aan Peeter Jan Lambrechtszoen een perceel gron-den. Zie ook akte van 4-1-1580.

Fol. 27v, 19-12-1580
Adriaen Adriaen Cornelisz verkoopt aan Peeter Vassenzoen een perceel gronden.

Fol. 27v, 19-12-1580
Jacop Adriaen Cornelis verkoopt aan Adriaen Adriaen Cornelisz, zijn broer, sestalf lopensaet.

Fol. 28r, 19-12-1580
Adriaen Jacop Jan Roeloffs verkoopt aan Daem Tijs Damenz een steede metten huijsinge.

Fol. 28v, 22-12-1580
Antonis Cornelis Adriaensz verkoopt aan Alit Jan Peetersdr x Adriaen Jan Roeloffszoen en kijnder een perceeltje saijlants.
Volgens een brief van de secretaris van Oosterhout blijkt dat Antonis Cornelisz van zijn ande-re broeder Aert Cornelisz en zusters dit perceel gekocht had, 15-11-1580.

Fol. 29r, 15-1-1580
Adriaenken wed Dionis Peeter Roeloffs met Jan Jan Jan Lambrechts als voocht, Peeter Pee-ter Roelofs als voocht en Cornelis Goeijaertsz als toesiender van het kijnt van Dionis en Adri-aenken maken een deling.
Tevens neemt moeder haar kind aan.
In de kantlijn: Op 10-1-1605 bekent Goeijaert Denis van Claes Jacobs zijn schoonvader het beloofde geld ontvangen te hebben.

Fol. 30v, 15-1-1580 [= 1581]
Cornelis Jansen genaempt Hoevener verkoopt aan Cornelis Janssen alias Haen ca 2 buijnder gronden.

Fol. 30v, 15-1-1581
Jan Jan Peetersz en IJken Jan Janss x Claus Meuss verkopen aan Jan Jan Janss, soen, een steede mette huijse.

Fol. 30v, 15-1-1581
Jan Jan Janss bekent geld schuldig te zijn aan Jan Janss zijn vader.

Fol. 31r, 15-1-1581
Cornelis Janss Haen verkoopt aan Peeter Jan Tielmansz en Lenaert Cleijs Lichtenberchs en Maeijken en Jenneken 18 lopensaet gronden. Jan 9 en dies kijnder 9.

Fol. 31v, 15-1-1581
Marijken Jan Tonisdr x Andries Heijnricx verkoopt aan Matijs Godert Matijssen de helft van een steede metten huijsinge. Matijs heeft de andere helft al in bezit.

Fol 31v, 15-1-1581
Matijs Godert Maes [?] bekent geld schuldig te zijn aan Andries Heijnricx tbv Lijsken Heijnrick Driessen Merten Janss huijsvrouw..

Fol. 32r, 15-1-1581
Cornelis Tonissen alias Langen x Anneken Wauter Denissdr maken huwelijkse voorwaar-den/testament.

Fol. 32v, 15-1-1581
Cornelis Tonissen alias Langen wednr Anneken Cornelis Aert Baeijensdr neemt zijn voorkijn-deren: Rochus, Dimpna en Toenken aan.
Cornelis heeft ook nog kinderen bij Aenken Robbrechts.
In de kantlijn: Op 13-3-1604 … slecht leesbaar… Maeijken Corn, Lenaert …., Dingentken Cornelis …. Hebben hun geld ontvangen.

Fol. 33v, 19-1-1581
Lenaert Adriaenssz verkoopt aan Cornelis Janss alias Haen ses lopensaet gronden.

Fol. 33v
Jacop Peeter Jacopsz verkoopt aan Lauwereijs Andriessen ¼ van een steede metten huijsin-ge gekomen van zijn ouders.

Fol. 34r
Lauwereijs Andriessen belooft Jacop Peeter Jacopsz ƒ 500 te betalen.

Fol. 34r, 15-1-1581
Toenken Adriaen Embrechtsdr x Jan Adriaensz verkoopt aan Peeter Embrecht Timmer-manszoen 7 lopensaet lants.

Fol. 34r, 13-3-1581
Toenken Adriaen Embrechtsdr x Jan Adriaensz verkoopt aan Lauwereijs Andriessen 7 lopen-saet lants.

Fol. 34v, 13-3-1581
Lauwereijs Andriess bekent geld schuldig te zijn aan Jan Adriaensz voorsch.

Fol. 34v, 15-1-1581
Peeter Wouters van Riel verkoopt aan Jacop Janssens huijsvrouwe genaempt Leijsken Lam-brechtsdr een stuck erve of saijlants.

Fol. 35r, 15-1-1581
Adriaen Mertensz en Denis Mertenszoen verkopen aan Jan Janss van Beeck 1/6 in 2 buijn-der moeren.

Fol 35r, 30-1-1581
Jan Janss van Beeck verkoopt aan Bartolomeus Peeter Meusz 1/6 in 2 buijnder gronden.

Fol. 35v, 1-2-1581
Adriaen Vrancken, Tonis Vrancken als voocht en Jan Willems Cleijn als toesiender van de kinderen van Adriaen: Vrancxken, Eelken, dat jongste Neelken, waarvan Adriaenken Adri-aensdr de moeder van was verkopen aan Antonis Denisz Hoevener op die clijne hoeve een steede metten huijsinge.

Fol. 35v, 1-2-1581
Lambrecht Jan Roelen verkoopt aan Jan Damis zoen ca 5 lopensaet erve.

Fol. 36r, 1-2-1581
Katelijn Lenaert Peetersdr met Peeter Jacops haar voocht ter eenre en Peeter Cornelis Aertsz en Aert Cornelis Aertsz, Jan Cornelis Aertsz (jongste zoon), Huijbrecht Cornelis Aertsdr [?] x Jan Gieliss, Michielken Cornelis Aertsdr x Huijman Hermans en Maeijken Cornelis Aertsdr x Adriaen Adriaensz maken een erfdeling. Er is sprake van voor en nakijnder.

Fol. 36v, 1-2-1581
Peeter Cornelis Aertsz, Aert Cornelis Aertsz en Jan Cornelis Aertsz, Huijbrecht Cornelis Aertsdr x Jan Gielis, Michielken Cornelis Aertsdr x Huijman Hermans en Maeijken Cornelis Aertsdr x Adriaen Adriaensz verkopen aan Adriaen Michielssen een steede metten huijsingen

Fol. 37r, 1-2-1581
Adriaen Michielssen verkoopt weer aan Cornelis Lemmens.

Fol. 37r, 1-2-1581
Andries Jan Matijss bekent geld schuldig te zijn aan Marijken Jan Matijssen, zijn zus.

Fol. 37v, 1-2-1581
Joest Wauters verkoopt aan Jan Jan Adriaens Roelensz een “rente”.
In de kantlijn: ??? Jan Peters wed Jan Jan Adriaens Roelensz.

Fol. 37v, 3-2-1581
Cornelis Adriaen Aerden verkoopt aan Willem Janss 3 lopensaet.

Fol. 38r, 12-2-1581
Adriaen Jacop Jan Roelofs verkoopt aan Jasper Loeijenzoen de helft van een weije.

Fol. 38r
Adriaen Jacop Jan Roelofs verkoopt aan Jan Joest Dircxz de helft van een weije. (Jasper Loeij Zebrechtsz heeft die andere helft gekocht).

Fol. 38v, 3-2-1581
Antonis Adriaen Maesz staat borg voor Joest Wauters (Er wordt een vergelijk gemaakt met de borg van Matijs Jan Matijssen voor Wauter Peeter Meuss).

Fol. 38v, 4-2-1581
Toenken Cornelis Rijken wed met Wauter Tonis als voocht, Heijnrick Cornelis Rijkenz, Adri-aen Cornelis Rijkenz, Gerit Cornelis Rijkenz, Marijken Cornelis Rijkendr x Cornelis Peeters-zoen, Neelken Cornelis Rijkendr, Gerit Cornelis en Erasmus Cornelis Rijken, de onmondige kinderen met Adriaen Janss secretaris van staet als voocht verkopen aan Jacop Peter Ja-copsz een steede metten huijsinge.

Fol. 39r, 4-2-1581
Jochum Jan Janss Clauwen verkoopt aan Antonis Adriaen Govertsz ca 1½ lopensaet gron-den.

Fol. 39r, 4-2-1581
Marijken Jan Tijsdr met Cornelis Janss, zoon en voocht, verkoopt aan Cornelis Willemsz een blocxken moers.

Fol. 39v, 7-2-1581
Cornelis Peeter Maess bekent geld schuldig te zijn Jenneken Michiel Willemsdr.

Fol. 39v, 9-2-1581
Adrienken Matijss Peetersdr met ??? Matijss Peeters haar voocht bekent geld schuldig te zijn aan Peeter ??? als voocht en Adriaen Peeters Mijer? tbv Maeijken Jan Gijbendr.

Fol. 39v, 9-2-1581
Adriaen Corst Maes bekent geld schuldig te zijn aan Jenneken Michiel Willemsdr.
In de kantlijn: Jenneken Michiel Willemsdr met Michiel Mattijs Peeterss? krijgt geld, 11-1-1585.

Fol. 40r, 10-2-1581
Adriaen Jan Ruttenz en Peeter Jan Ruttenz, broers, verklaren geld ontvangen te hebben van de erfg Aert Peeter van Tilborch.

Fol. 40r, 11-2-1581
Wouter Philips Woutersoen namens Bartolomeus Adriaen Heijnrick Smolenersz met Anneken Adriaen Heijnrick Smolenersdr en Adriaen Adriaen Heijnrick de Molener (proc Aerle inde Kempen), Adriaen Geritsz (Wasbeeck) als voocht en Jan Peeters als toesiender van de 5 kijnder van wijlen Jenneken Adriaen Heijnrick Smoleners, Claus Jan Smolenersz als voocht en Peeter Adriaens genaempt Inden Hoeck als toesiender van de onmondige kijnder van Adriaen Heijnrick Janss Smoleners: Neelken Adriaensdr en Michielken Adriaensz verkopen Cornelis Aertszoen een steede metten huijsinge.

Fol. 40v
Matijs Damen als voocht en Jan Janssen als toesiender van 3 kijnder van wijlen Wijntken Jansdr waarvan de vader is Cornelis Aerts: Jan, Aert en Dingenken, Adriaenken Cornelis Aertsdr x Jasper Adriaensen verkopen aan Cornelis Aertsz hun vader de helft van een stee-de.

Fol. 41r, 11-2-1581
Cornelis Aertszoen verkoopt aan Merten Geritsz van Gesel een steede metten huijsinge.

Fol. 41r, 11-2-1581
Adriaen Wouter Maessen bekent geld schuldig te zijn aan Frans Claus Verheijden.

Fol. 41v, 13-2-1581
Peter Corst Meusz verkoopt aan Adriaen Corsten zijn broer een steede metten huijse.

Fol. 41v, 18-3-1581
Vas Jan Cornelis verkoopt aan Heijlken Heijmansdr x Peeter Heijnricx Wagemaker 3 vurtelen rogs.

Fol. 42r, 16-2-1581
Jan Pauwel Claus Roeloffsz bekent geld schuldig te zijn aan Cornelis Jan Cornelis en Jacop Jan Wautersz.

Fol. 42r
Jacop Jan Wautersz en Cornelis Jan Cornelisz maken afspraken omtrent wegen en stegen.

Fol. 42v, 20-2-1581
Cornelis Lemmensz verkoopt aan Adriaen Jan Jan Smitszoen een weije. (zie ook akte van 9-12-1568)
In de kantlijn: Cornelis Lemmensz krijgt geld van Adriaen, 1-2-1582.

Fol. 42v, 20-2-1581
Cornelis Lemmens verkoopt aan Lenaert Stoffelszoen een steede metten huijsinge.

Fol. 42v, 20-2-1581
Cornelis Lemmens verkoopt aan Jan Lenaert Stoffels een stuck erve.

Fol. 43r, 20-2-1581
Cornelis Lemmens verkoopt aan Lenaert Stoffelsz een stuck erve.

Fol. 43r, 20-2-1581
Lenaert Stoffels verkoopt aan Cornelis Peeter Stevensz een stuck saijlants.

Fol. 43v, 20-2-1581
Lenaert Stoffels verkoopt aan Jan Stoffelsz zijn broer een stuck saijlants.

Fol. 43v, 20-2-1581
Stoffel Joostz verkoopt aan Cornelis Cornelis Rijkenzoen een stuck erve.

Fol. 44r, 27-2-1581
Wouter Aert Jansen verkoopt aan Adriaen Stevensz de Molener een stuck erve en gronden.

Fol. 44r, 27-2-1581
Marij Loeij Sebrechts wed met Aert Janss als voocht en Janneken Jan Geraetsdr x Adriaen Toniss verkopen aan Jan Adriaens alias Broeder een steede metten huijsinge.

Fol. 44r, 27-2-1581
Jan Peeters alias Corten verkoopt aan Peter Adriaen Peetersz of zijn weeskijnt het 1/6 in een buijnder

Fol. 44v, 27-2-1581
Matijs Janssen vanden Wouwer verkoopt aan Peeter Cornelis van Ghils ca 2 lopensaet er-ven.

Fol. 44v, 27-2-1581
Peeter Roelenzoen namens Adriaenken Roelen weduwe zijn moeder (proc van 1576), Marij Geritss Tijsdr met Wouter Tonissen als voocht verkopen aan Jan Janssen van Diessen hun deel in een steede zoals aangekomen van Gerit Matijssen haar vader.

Fol. 45r, 2-3-1581
Cornelis Janss alias Haen staat borg voor Adriaen Claussen alias Vos/Vas.

Fol. 45v, 2-3-1581
Cornelis Janss alias Haen staat borg voor Adriaen Michielss en Willem Cornelis Haenberch.

Fol. 45v, 2-3-1581
Joest Wouterss bekent een “rente”te betalen aan Margriet Godschalcs zijn moeder.
In de kantlijn: Tomas Adriaenssen als voocht en Jan Adriaen Jan Peeterss als toesiender van de kijnder van Joest Wouterss, 15-2-1590.

Fol. 46r, 4-3-1581
Marijken Jansdr x Roelof Huijbrechts, Jenneken Jansdr met Pauwels Cleijs Janss als voocht en Ge?? Aert Heijn Peeters den toesiender verkopen aan Claus Jan Cleijs Janss hun broer hun deel inde steede gekomen van hun ouders.

Fol. 46v, 4-3-1581
Claus Jan Cleijs Janss verkoopt aan Jenneken Jansdr zijn zus 3 vurklen rogs tsiaerts.

Fol. 46v, 13-3-1581
Adriaen Willem Peetersz verkoopt aan Merten Janssen de Decker een steede metten huijs.
In de kantlijn: Merten verkoopt de steede weer aan Peeter Adriaensz, 26-3-1582.

Fol. 47r
Jacop Stevensz, Jan Stevensz den Blijnden met Adriaen Janss, secretaris, als voocht, en Adriaen Stevensz verkopen aan Cornelis Tonis Buijs een steede metten huijsinge.

Cornelis Tonis Buijs bekent een jaarlijkse “rente” schuldig te zijn.
In de kantlijn: slecht leesbare toevoeging.

Fol. 47v, 13-3-1581
Cornelis Tonis Buijs verkoopt aan Adriaen Wouter Cleijssen een stuck erve of gronden.

Fol. 47v, 13-3-1851
Lijsken Gerit Peter Willemsdr x Jan Philips verkoopt Peeter Gerit Peetersz, broer, een stuck erve.

Fol. 47v, 23-3-1581
Jan Adriaens alias Broeder verkoopt aan Adriaen Michielss een steede metten huijse.

Toegevoegd: Adriaen Michielss ??? de voors steede sal worden na de doot ofte afleijvichheit van eenich van hen beijden gedeelt half ende half dies so sal Judit Haensberch ofte haer erffg gehouden zijn dander partij vuijt te reijcken xij gulden??? Actum ???
In de kantlijn: … de erfgenamen van Adriaen Michielss gecomen sijn alsulck is Juet Jan (mo-gelijk doorgestreept) Willemsdr met Adriaen Jan Cornelis als voocht ….

Fol. 48r, 29-3-1581
Peeter Janssen vanden Hovel bekend geld schuldig te zijn aan Peeter Adriaens Peeterszoen.
In de kantlijn: Adriaen Corsten heeft geld gekregen van Peeter Jan, 2-3-1585.

Fol 48r
Jan Janssen van Beeck bekent geld schuldig te zijn aan Jan Cornelis Willems als voocht van Adriaenken Janssen op Hodonck
In de kantlijn: Jan is ook geld schuldig aan Jan Stevens en Adriaen Janss Smits tbv Toenke Tonis Jans Smits weeskijnt en Anniken Jan ??? weeskijnt, 3-4-1581.
Jan Janss van beeck heeft de helft afgelost aan Peeter Peeterss x Toenke Tonis Smits, 5-1-1592.
In de kantlijn: De rest van deze rentebrief …….. Toenken Tonis Janss Smits testateur? Roe-loff Jacob Jan Roeloffs ….. Cornelis Roeloffs, Lucas Roeloffs zijn zonen is gecasseerd, 1-4-1599.

Fol. 48v, 10-4-1581
Jan Tijs Woutersz verkoopt aan Commer Peetersz 6 lopensaet erven.

Fol. 48v, 23-4-1581
Cornelis Joest Vervoert verkoopt aan Willem Jan Twijnenzoen een steede metten huijse.

Fol. 49r, 30-3-1581
Adriaen Cornelis Aertss met Elijsbet Merten Wagemakers, voordochter, zijn vrouw, verklaart voldaan te zijn door Alit Mertens weu nu x Adriaen Jan Jan Roelens (akte 25-9-1579)
Elijsbetken x Adriaen Cornelis is de dochter van Merten Adriaen Wagemaker

Fol. 49v, 24-4-1581
Cornelis Joest Vervoert wil een borg van Willem Jan Twijnen. Aerdt Jan Cornelis en Jan Wil-lemszoen Twijnen staan borg.

Fol. 50r, 24-4-1581
Merten Janssen Decker verkoopt aan Cornelis Joest Vervoert een steede metten huijsinge.
Cornelis bekent een “rente”schuldig te zijn aan Merten.
In de kantlijn: Roeloff Jan Staessz??? lost een deel af, 11-2-1591.
In de kantlijn: een slecht leesbaar stuk
Toegevoegd: Op 23-2-1612 bekent ??? Sebastiaensz …. dat ??? Corn Haensberch na doode … Elisabeth ……. voldaan te zijn.

Fol. 50v, 24-4-1581
Jan Janss Verhulst den Ouden is nae onser bancken recht schuldich ….

Fol. 51r, 24-4-1581
Damis Matijs Damen verkoopt aan Claus Jacopsz alias Donckerbos een stuck erven.

Fol. 51r, 24-4-1581
Matijs Jan Jacopsz x Catelijn Jans Mertensdr met Peeter Corneliszoen haar voocht maken een langstlevende testament.

Fol 51v, 24-4-1581
Jasper Roeloffs verkoopt aan Matijs Tonis Matijssen een stuck gronden.

Fol 51v, 6-5-1581
Aert Meussen Mulder heeft geset en gestelt Joris vander Wee, scoutent tot Dongen, 2 buijn-der gronden zoals Aert deze gekocht heeft van Peeter Corst Meussen.

Fol. 52r, 8-5-1581
Lenart Stoffelsz verkoopt aan Adriaen Willem Peetersz een steede metten huijse.

Fol. 52r, 8-5-1581
Willem Peetersz staat borg voor Adriaen Willems zijn zoon.

Fol. 52r, 26-5-1581
Cornelis Adriaens alias Comen verkoopt aan Merten Janss de Decker een weije, gecomen van zijn moeder.

Fol. 52v, 5-6-1581
Cornelis Joest Vervoert verkoopt aan Daem Matijs Damensoen 6 lopensaet lants.

Fol. 52v, 5-6-1581
Cornelis Joest Vervoert bekent aan Merten Janss Decker jaarlijks een “rente” te betalen.
In de kantlijn: Roeloff Jan ??? lost de rente af aan Bastiaen Martens Decker, 11-2-1596.
In de kantlijn: slecht leesbaar stuk: … ten vollen voldaan …. 2-2-1608.

Fol. 53v, 14-8-1581
Cornelis Cornelis Rijken verkoopt aan Jan Peetersz van Cappel 13 roeijen moers.

Fol. 53v, 4-9-1581
Dingen Jan Janss Hulsmansdr x Adriaen Cornelisz, Jan Janss den Jongen verkopen Peeter Wijttenzoen elck 2 lopensaet saijlants. De wederhelft is van de kinderen van Jan Wijtten.

Fol. 54r
Jan Janssen Hulsmans den Ouden verkoopt Peeter Wijtenz een perceel erven.

Fol. 54v, 26-10-1581
Roelof Jan Jan Haenberchsz bekent geld schuldig te zijn aan Toenken Cornelis Rijken de Potmakers weduwe.

Fol 54v, 8-11-1581
Lenaert Adriaenss bekent geld schuldig te zijn aan Jasper Loeijenzoen.
Toegevoegd: Anna Jan Cornelis wed Jasper Loeijen met Sijmon Wilborts als voocht ….. 1601.
In de kantlijn: Anna Jan Cornelis wed Jasper Loeijen bekent van Vranck Lenaerts geld ont-vangen te hebben, 13-3-1595.
In de kantlijn: Op 13-6-1596 krijgt Anna weer geld.

Fol. 54v, 4-12-1581
Cornelis Jan Ruelensszoen verkoopt aan Cornelis Jan Geraetsz alias Haen ca 20 lopensaet gronden, gekomen van zijn ouders. Lambrecht Janss en de ander broers verklaren dat Cor-nelis hun deel gekocht heeft.

Fol. 55r, 4-12-1581
Lauwereijs Heijnricxz verkoopt aan Cornelis Jan Geraetsz alias Haen een lopensaet gronden.

Fol. 55r, 25-11-1581
Peeter Jan Lauwereijszoen bekent geld schuldig te zijn aan Zebrecht Janssen als grootvader tbv Margrietken Peeter Martens weu (Peeter en weu mogelijk doorgestreept), Peeter Martens weeskijnt.

Fol. 55v, 4-1-1582
Toenken weduwe Cornelis Rijken de Potmakers met Wouter Antoniss als voocht, Heijnrick Cornelisz, Adriaen Cornelisz, Gerit Cornelisz, Jasper Corneliszoen, Marijken Cornelisdr x Cornelis Peer Maesz en Anneken en Neelken Cornelisdr met Adriaen Jan Cornelisz hun voocht verkopen aan Huijbrecht Peeter Goerts een stuck erven.

Alle comparanten behalve Adriaen Cornelisz verkopen aan Adriaen, broer, een stuck erven.

Fol. 56r, 4-1-1582
Jochum Baeijens verkoopt aan Gijsbrecht Jan Gijsbrechtsz een stuck erven.
Jochum verkoop aan Huijbrecht Heijnrick Tonisz een stuck erven. Heijnrick verkoopt het stuck erven weer aan Lauwereijs Tijssen. 11-2-1582.
Jochum verkoopt ook een stuck erven aan Tonis Matijs Woutersz.

Fol. 57r, 4-1-1582
Peeter Dries Peeter Geritsz verkoopt aan Peeter Andries Cornelis Bogaert een stuck erven.

Fol. 57r, 4-1-1582
Peeter Cornelis van Ghils namens Jan Aertszone van Ghilse, poorter van Breda, x Cornelis [?] Jan Dirvendr en transporteert aan Adriaen Aertsz van Poppel een stucxken of plucxken moers achter Steenoven off Cleijn Oosterhout.

Fol. 57v, 4-1-1582
Cornelis Lemmensz verkoopt aan Merten Janssen Decker tbv Toonken Adriaen Embrecht Rijkendr een steede metten huijse.
In de kantlijn: Toenken Adriaen Clugt? met Cornelis Janss Decker als voocht en kijnder ver-kopen de helft van de steede aan Jan Adriaenss van Gilsen, jaar niet te lezen.
Lauwereijs Driess heeft beloofd te geven op deze coop vander steede 200 carolus gulden.

Fol. 57v, 4-1-1582
Adriaen Jan Peetersz is nae onser bancken recht schuldich ….

Fol. 58r, lichtmis 1582
Adriaen Jan Denisz? bekent geld schuldig te zijn aan Willem Peeter Plachenz weeskijnder.

Fol. 58v, 1-2-1582
Peeter Joest Willems ter eenre en de erfg van Anna Lambrecht Aert Lambrechtsdr zijn vrouw: Cornelis Lambrechts, Aert Lambrechts, Adriaen Lambrechts, Huijbrecht Lambrechts x Stoffel Cornelis, Cornelis Adriaen Aerden als voocht van Lambrecht Peeter Lambrechts weeskijnt ter ander zijde maken een erfdeling.

Fol. 59r, 3-2-1582
De erfg van Huijbrecht Woutersz: Wouter Huijbrechts, Roelof Huijbrechts, Michiel Huij-brechts, Neelken Huijbrechtsdr x Cornelis Claussen, Maeijken Huijbrechtsdr x Jan Adriaens, Alit Woutersdr x Adriaen Adriaen Cornelis, Rijken Hubrechtdr x Adriaen Hermansz maken een erfdeling.

Fol. 60r, 3-2-1582
Cornelis Raessenz verkoopt aan Adriaen Meus Peetersz ca 35 roeijen moers.

Fol. 60v, 3-2-1582
Adriaen Meussen, Peeter Meuss, Maeijken Meussdr x Peeter Peeterss verkopen aan Huij-brecht Corneliszoen een stuck erven.

Fol. 60v, 3-2-1582
Roeloff Huijbrechtsz verkoopt aan Marijken Jan Cleijs Janssendr zijn vrouw zijn helft van een steede.

Fol. 60v, 3-2-1582
Geertruijt Adriaen Tonis weduwe met Adriaen Jan Cornelis als voocht, Tonis Adriaen Tonisz, Adriaenken Adriaen Tonisde x Lauwereijs Adriaens, Marijken Adriaen Tonisdr met Cornelis Adriaen Aerden als voocht verkopen aan Antonis Adriaen Govaertsz 3 lopensaet moers.

Fol. 61r, 3-2-1582
Cornelis Jan Gerits alias Haen verkoopt aan Jacop Jan Lemmensz en Cornelis en Peeter zijn zoon 12 lopensaet gronden.
Het land is vercregen van Cornelis de sweer? [=schoonvader] van Cornelis Jans.

Fol. 61v, 3-2-1582
Cornelis Jan Geritsz verkoopt aan Huijbrecht Cornelis Lichtenberchszoen en Jan Damenzoen ca 2 buijnder gronden.

Fol. 61v, 5-2-1582
Huijbrecht Peeter Goeijaertsz bekent geld schuldig te zijn aan Matijs Lauwereijsz als voocht van Jochum Cornelis weeskijnder.

Fol. 62r, 9-2-1582
Antonis Deniszoen verkoopt aan Merten Janss de Decker een aenstede metten huijse.

Fol. 62r, 10-2-1582
Matijs Damen verkoopt aan Lauwereijs Jacopsz een stuck saijlants.
In de kantlijn: Lauwereijs verkoopt het land weer aan Jan Tijs Wouters, 8-1-1583.

Fol. 62v, 10-2-1582
Lauwereijs Jacops bekent aan Matijs Damissen jaarlijks een “rente” te betalen.

Fol. 62v, 10-2-1582
Roelof Jan Jan Lemmensz verkoopt aan Huijbrecht Heijnrick Tonisz een stuck erven.

Fol. 63r, 10-2-1582
Roeloff Jan Janss verkoopt aan Jan Jan Wouters een stuck saijlants.

Fol. 63r, 10-2-1582
Lauwereijs Driessen verkoopt aan Jacop Jan Jacops een “rente”.

Fol. 63v, 12-2-1582
Matijs Tonis namens Jan Goderszoen, poorter Breda, verkoopt aan Antonis Adriaen Goverts 2 lopensaet gronden.

Fol 63v, 12-2-1582
Willem Aert Willemsz verkoopt aan Jacop Lauwereijs zijn deel in gronden met moer.

Fol 63v, 12-2-1582
Willem Aert Willemsz verkoopt aan Adriaen Lauwereijs zijn deel in gronden met moer, geko-men van Agata Willem Jacops weduwe.

Fol. 64r, 12-2-1582
Bastiaen Mertens bekent geld schuldig te zijn aan Peeter Willem Peeters Plachen.

Fol. 64r, 12-2-1582
Maeijken Jan Jan Clausdr x Peeter Janss, Adriaenken Jan Jan Clausdr x Roelof Heijnricx, Marijken Adriaen Jan Clausdr met Jan Cornelis haar zoon, Lijsken Peeter Adriaens de Wa-gemakersdr x Bernaert Andriess, Marijken Marten Wagemakersdr x Marten Jan Vrancken, Lijsken Martensdr x Jan Adriaens, Jan Martens Wagemaker, Antonis Cornelis mede namens zusters en broeders, Meus Peeter Jan Claus als voocht en Tonis Adriaen Goverts als toe-siender van Jan, Dingen, Adriaenken en Peeterken, kinderen Peeter Adriaen de Wagemaker, Jan Cornelis Keijenz als voocht van Adriaenken en Jenneken Merten Adriaen Wagemakers kijnder met Lauwen Jan Peeters als toesiender, Jan? Merten Cornelis als voocht en Jacop Adriaen Jan Jacops als toesiender van de kijnder van Jan Adriaens de Wagemaker: Jan Lijk-sen, Jenneken, ???, Peeterken en Adriaenken, verkopen aan de erfg van Peeter Adriaen Jan Clauss 1/3 in een buijnder grond.

Fol. 64v, 19-2-1582
Adriaen Jan Cornelis, secretaris, bekent geld schuldig te zijn aan Toenken weduwe Cornelis Rijken de Potmaker.

Fol. 65r
Jacop [in 2e deel toegevoegd] Peeter Jacop Jans bekent geld schuldig te zijn aan Toenken weduwe Cornelis Rijken de Potmaker.
Toegevoegd: Hanrick Cornelis Rijken namens broers en zussen, 18-2-1598
In de kantlijn: Jacop Peeter Jacops betaalt geld aan Toenken, 5-2-1587
In de kantlijn: Hanrick Cornelis Rijken de Potmaker krijgt geld van Jacop Peeter Jacops, 18-2-1595.

Fol. 65v, 19-2-1582
Willem Cornelis Haenberch bekent geld schuldig te zijn aan Aerdt Jan Cornelis tbv Marijken Jan Geraerts weu.
In de kantlijn: … Jan Joos Dircken, 10-2-1600.

Fol. 65v, 19-2-1582
Adriaen Cornelis Haenberch bekent geld schuldig te zijn aan Aert Jan Cornelis tbv Marijken Jan Gerits weduwe.

Fol. 65v, 19-2-1582
Peeter Andriesz alias Bogaert bekent geld schuldig te zijn aan Neelken en Lijsken Cornelis Rijken de Potmakers kijnder.

Fol. 66r, 19-2-1582
Lauwereijs Andriess bekent geld schuldig te zijn aan Aerdt Cornelisz en Jan Cornelis Ardsz, broers.

Fol. 66r, 19-2-1582
Cornelis Lambrechts bekent geld schuldig te zijn aan Aerdt Cornelisz Aertsz en Jan Cornelis Aertsz, broers.

Fol. 66v, 19-2-1582
Adriaen Cornelis Rijkenz de Potmaker bekent geld schuldig te zijn aan Gerit Corneliszoen zijn broer.

Fol. 66v, 21-2-1582
Peeter Andries Commer Gerits bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen Corst Meus als voocht van Willemken Cornelis Corst Meuss weeskijnt.

Fol. 67r, 12-3-1582
De kinderen van Peeter Adriaens de Wagemaker maken hun erfdeling.
Jan Peetersz, Lijsken Peetersz x Bernaert Andriess, Dingen Peeter Adriaensdr met Meus Peeter Jan Clausz als voocht en Tonis Adriaen Goversz als toesiender, Adriaenken Peeters, Peeterken Peeters

Fol. 69v, 26-2-1582
Cornelis Lambrecht Adriaensz verkoopt aan Rochus Mertensz een steede metten huijse.

Fol. 69v, 26-2-1582
Cornelis Adriaen Aerdenz verkoopt aan Merten Janss de Decker 24 roeijen moers.
Merten Janss verkoopt deze moers weer aan Jan Jan Lemmensz.

Fol. 70r, 26-2-1582
Thomas Adriaen Godscalcx verkoopt aan Commer Peeterss een half buijnder gronden.

Fol. 70r, 26-2-1582
Jacop Jan Jan Lemmensz verkoopt aan Peeter Jan Lemmensz een steede metten huijse.

Fol. 70r, 26-2-1582
Jan Janssen van Beeck verkoopt aan Adriaen Meus Peetersz een stuck erven ofte saijlants.

Fol. 70v, 26-2-1582
Peeter Jan Lemmens bekent geld schuldig te zijn aan Antonis Denissen.

Fol. 70v, 26-2-1582
Marij Jan Cleijsdr met Cornelisz Willems als voocht, Tonis Vranck Tonisz als voocht van Go-vert Sijmons voorkijnder: Zijmon, Engelken en Marijken Godert Sijmons, waar Marijken Mer-ten Adriaensdr moeder van was, met Peeter Martens als toesiender verkopen aan Peeter Bastiaens een steede metten huijsinge.
In de kantlijn: Sijmon Goeijaerts Sijmon, Joes Sijmon Joes als voocht van Goeijaerts Sijmons kijnder, Jan Adriaen Peters Greijn als behoudtoom van Goeijaert Sijmons nakijnder verklaren dat Peter Bastiaens heeft voldaan, 2-2-1591.

Fol. 71r, 26-2-1582
Peeter Bastiaensz en Claus Bastiaensz zijn broer zijn op verzoek aanwezig ivm de steede.
Claus Bastiaensz staat borg voor Peeter.

Fol. 71r, 26-2-1582
Marij Jan Cleijsdr met Cornelisz Willems als voocht, Tonis Vranck Tonisz als voocht van Go-vert Sijmons voorkijnder: Zijmon, Engelken en Marijken Godert Sijmons, waar Marijken Mer-ten Adriaensdr moeder van was, met Peeter Martens als toesiender verkopen aan Cornelis Meuss 3 lopensaet saijlants.

Fol. 71v
Copie van een quitantie
Joris van der Wee als gecommiteerde van het gasthuismeesters van Breda bekent dat Huij-brecht Janss Mijster voldaan heeft, 18-12-1579.
Joris van der Wee als gecommiteerde van het gasthuismeesters van Breda bekent dat Huij-brecht Mijster voldaan heeft, 9-8-1580.

Fol. 72v, 12-3-1582
Elijsabet Claus Claussendr, Rijken Clausdr en Lijnken Claus Claussdr met Bartolomeus Pee-ters als voocht, Peeter Claus Claussen, Neesken Claus Claussdr x Cornelis Adriaens, Dijnggen Willem Gijbendr met Willem Gijben, vader, als voocht verkopen aan Cornelis Claus Claussen, broer, derdalf lopensaet saijlants.

Fol. 72v, 12-3-1582
Elijsabet Meus Peetersdr x Jan Huijbrechtz verkoopt aan Adriaen Cornelis Aertsz een steede metten huijse.

Fol. 73r, 12-3-1582
Gerit Hubrechtszoen verkoopt aan Heijnrick Heijnricxz een steede metten huijsinge.

Fol. 73r, 12-3-1582
Lauwereijs Jan Cornelis verkoopt aan Jan Huijbrechtszoen een steede metten huijse.

Fol. 73r, 12-3-1582
Heijnrick Heijnricxz verkoopt aan Michiel Wouters een steede metten huijs.

Fol. 73v, 12-3-1582
Gerit Huijbrechtsz verkoopt aan Jan Janssen van Beeck een stuck erven.

Fol. 73v, 12-3-1582
Zijmon Wilbortsz staat borg voor Jan Janssen van Beeck

Fol. 74r, 12-3-1582
Huijbrecht Adriaenszoen staat borg voor Heijnrick Heijnricxz.

Fol. 74r, 12-3-1582
Peeter Cornelisz van Ghils namens Jan Aertszoen van Gilse (Breda) x Cornelia Jan Dirvendr draagt een plucxken moers over aan Adriaen Aertsen van Poppel.

Fol. 74v, 7-3-1582
Adriaen Adriaenszoen alias Lichthert is nae onser bancken recht schuldich ….

Fol. 74v, 7-3-1582
Adriaen Jan Heijnricxz en Maeijken Jan Heijnricxdr, Lijnken Jan Heijnricxdr renuncieren van het stuk land van Adriaen Adriaensz alias Lichthert opgewonnen heeft (zie 1e akte folio 74v).

Fol. 74v, 23-3-1582
Adriaen Wouter de Prater bekent geld schuldig te zijn aan Barius Teremonde??.
In de kantlijn: Cornelis Lemmen Maes krijgt geld van Adriaen, 18-1-1595.
In de kantlijn: Cornelis Lemmen Maes draagt de schuldbrief over aan Peeterken Mick Pe-terssdr, 29-1-1596.

Fol. 75r, 26-3-1582
Huijbrecht Adriaens bekent geld schuldig te zijn aan Michielken Crijn Michiels weeskijnt in de vorm van een “rente”.
In de kantlijn: Huijbrecht Adriaens betaalt, Jan Adriaens den Jonsoen betaalt, 1592 en ??? Hubrecht betaalt in 1597.

Fol. 75v, 26-3-1582
Peeter Adriaensz verkoopt aan Jan Cornelis Stevenszoen een steede metten huijse.

Fol. 75v, 9-4-1582
Peeter Jan Jan Aertss, Lijnken Jan Jan Aertssdr x Jan Janss int Brock, Adriaen Jan Jan Aertss, Cornelis Jan Jan Aertss, Marij Jan Jan Aertssdr, x Jan Cornelis, Adriaen Jan Janssen als voocht en Peeter Jan Jan Aertss als toesiender vande 3 kijnder: Iken, Anneken en Jantken waarvan de moeder was Marij Jan Jan Aertssendr [?] verkopen aan Corstiaen Jan Jan Aertss hun deel van de erfenis van Antonis Jan Jan Aertssen

Fol. 76r, 9-4-1582
Adriaen Frans Neelmansz verkoopt aan Jacop Lauwereijsz 15 roeijen moers.

Fol. 76r, 9-4-1582
Cornelis Janssen bekent geld schuldig te zijn aan Merten Janssen Decker.

Fol. 76v, 9-4-1582
Merten Janss Decker verkoopt aan Jan Adriaen Toniss anderhalf kopensaet en een half vie-rendeel van eenen lopensaet.

Fol. 76v, 9-4-1582
Adriaenken Embrechtsdr x Merten Gerits verkoopt aan Commer Peetersz 14 roeijen moers.

Fol. 76v
Adriaen Janss Barder? Bekent en verlijt Commer Peeterss een erfbruijck.

Fol. 77r, 7-5-1582
Jan Marceliszoen staat borg voor Michiel Woutersz.

Fol. 77v, 22-5-1582
Claus Peeter Jan Denisz bekent geld schuldig te zijn aan de erfg van Jan Adriaen Wagema-kers.

Fol. 78r, 7-2-1582
Cornelis Aertss alias Stuijck bekent dat Merten Geritsz van Geesel geheel voldaan heeft be-treffende de koop van een steede.

Fol. 78r, 9-2-1582
Matijs Damenz als voocht vande kijnder van Cornelis Aertss huijsvrouwe Wijnken Jan Corne-lisdr en Jan Jan Cornelis als toesiender en oom, Jan Cornelis Aertss mede namens de andere kijnder: Aerdt Cornelis Aertss en Dijngenken Cornelis Aertssdr, Jasper Andriessen, swager bekennen van Merten Geritsz van Gesel geheel voldaan te zijn van de erfpenningen op de steede zoals gekocht van Cornelis Aertssen alias Stuijck.

Fol. 78v, 23-9-1582
Adriaen Meus Peetersz verkoopt aan Merten Janss de Wagemaker een stuck erven.

Fol. 78v, 23-9-1582
Joris van der Wee, scoutent te Dongen, tbv de kijnder van Willem Wouter Pauwelsz bij Din-gen Cornelis Peetersdr za. is nae onser bancken recht schuldich ….

Fol. 79r, 29-9-1582
Cornelia Matijs Antonis Matijssens weduwe met Jan Willems Twijn als voocht, Jan Jan Wou-tersz als voocht van de kinderen van Cornelia bij Matijs Antoniss en met Jan Jan Janss als toesiender, Antonis Matijs Antonisz, ca 15 jaar, met Jacop Jan Adriaensz als voocht en Jan Roelofs als toesiender en Adriaen Jan Peetersz als oom verdelen de boedel dmv een uitkoop.

Fol. 80r, 29-9-1582
Cornelia Matijs Antonis weduwe met Jan Willems Twijn als voocht en Jan Jann Janss als toesiender, Jan Jan Woutersz als voocht van de kinderen van Cornelia bij Matijs Antoniss en met Jan Jan Janss als toesiender betalen aan Antonis Matijs Antoniss jaarlijks een “rente”.
In de kantlijn: Tonis ontvangt van Joos Adriaen Joosts geld, 15-2-1589 en op 9-3-1591 en op 21-1-1605 is er vermoedelijk geheel voldaan.

Fol. 80v, 23-10-1582
Adriaen Jan Peetersz verkoopt aan Joris vander Wee, scoutent tot Dongen, tbv Geraert Aertss tot Breda een “rente”.

Fol. 80v, 22-10-1582
Govert Joriss verkoopt aan Jan Peeter Stevensz een stuck erven.

Fol. 81r, 22-10-1582
Adriaen Roelants als voocht van Jenneken zijn moeder is nae onser bancken recht schuldich ….
Jenneken verkoopt de steede aan Cornelis Cornelisz
In de kantlijn: Cornelis Cornelisz verkoopt aan Cornelis Jan Lambrechts van Wijtberch? Zijn steede, 23-1-1586

Fol. 81r, 22-10-1582
Peeter Adriaen Timmermans verkoopt aan Commer Peetersz een half buijnder erven.

Fol. 81v, 22-10-1582
Peeter Adriaen Timmermans verkoopt aan Commer Peetersz ca derdalf lopensaet gronden.

Fol. 81v, 22-10-1582
Dijngen Peetersdr x Peeter Matijs Peetersz verkopen aan Commer Peetersz een stuck gron-den.

Fol. 82r, 12-1-1583
Adriaen Pauwels Lambrechtsz met Veijn? de Doncker als voocht verkopen aan Aerdt Lam-brecht Aert Lemmensz een “rente”.

Fol. 82v, 28-1-1583
Adriaen Jan Cornelis, secretaris, en Cornelis Adriaensz, Gijsbrecht Adriaensz en Geertruijt Adriaensdr met Cornelis Adriaensz, broer, als voocht verkopen aan Cornelis Lambrecht Lam-brecht Maessoen een steede metten huijs.

Fol. 83r, 28-1-1583
Antonis Vrancken als voocht en Peeter Mertens als toesiender vande voorkijnder van wijlen Goeijaert Sijmonsz en Joost Sijmons als voocht en Peeter Cornelis Jan Willems als toesien-der van de nakijnder van Goeijaert, Marij Jan Cleijsdr met Cornelis Willems als voocht verko-pen aan Adriaen Vrankenz 18 lopensaet gronden.

Fol. 83v, 28-1-1583
Willem Peeter Willemszoen namens Ansum Adriaen Peetersz verkoopt aan Aerdt Jan Corne-lisz, Jan Willemsz Twijn en Cornelis Jan Cornelisz ca 3 lopensaet gronden.
Jan Willemsz Twijn verkoopt zijn deel aan Antonis Adriaen Govertsz, Aert en Cornelis verko-pen hun deel op 11-2 ook aan Antonis.

Fol. 84r, 31-1-1583
Antonis Matijs Woutersz alsof reeds getrouwd met Elijsabet Michiel Willemsdr maken huwe-lijkse voorwaarden.

Fol. 84v, 1-2-1583
Adriaen Jan Jan Lemmensz verkoopt aan Jan Jan Adriaen Roelofsz tbv Heijnrick en Maeij-ken Willen Jan Ruelens weeskijnder een “rente”.

Fol 85r, 3-2-1583
Peeter Cornelis van Ghils bekent van Jan Rullen als voocht van Jan Cleijs Janssens kijnder geld ontvangen te hebben.

Fol. 85r, 9-2-1583
Cornelis Lambrechtsz van Wijflit verkoopt aan Cornelis Peetersz 5 lopensaet lants.

Fol. 85r, 11-2-1583
Huijbrecht Toen Joes verkoopt Adriaen Loeijenz een half buijnder.

Fol. 85v, 11-2-1583
Antonis Adriaen Tonisz verkoopt aan Antonis Adriaen Govertsz 2/3 deel gronden.

Fol. 85v, 11-2-1583
Cornelis Lemmensz staat borg mbt Jan Heijnricx en Dirck Adriaens Cop ivm alsulcke moer die gecomen is van Balsar Willemsz van Dongen en Aert Meeuss.

Fol. 86r, 11-2-1583
Cornelis Adriaen Cornelisz heeft gestelt Jan Adriaen Jan Peetersz een stuck erven.

In de kantlijn: Joes Sijmon Joos als voocht van Goeijaert Sijmons voorkijnder is voldaan door Peeter Bastiaensz, 5-3-1585

Fol. 86r, 11-2-1583
Adriaen Jan Smitsz is geld schuldig aan Peeter Cornelisz van Ghils tbv Anneken Huijbrechtsz weduwe (Breda).
In de kantlijn: Peeter ontvangt namens Anneken geld, 10-5-1584 en op 11-11-1584.

Fol. 86v, 12-2-1583
Cornelis Lambrechtsz staat borg voor Adriaen Janss Smits.

Fol. 86v, 14-2-1583
Jan Janss van Beeck staat borg voor Adriaen Meus Peetersz ivm een stuck grond gekomen van Gerit Huijbrechtsz.

Fol. 87r, 13-2-1583
Peeter Bastiaens bekent geld schuldig te zijn aan Anthonis Vranckenz tbv Goeijaert Sijmons voorkijnder.
In de kantlijn: Joos Sijmon Joos als voocht van de voorkijnder van Goeijaert krijgt geld van Peeter, 7-3-1585 en 5-2-1586, het geld is geheel voldaan.

Fol. 87v, 7-3-1583
Lauwereijs Driessen bekent geld schuldig te zijn aan Jan Cornelisz en Aert Cornelis Aertsz, broers.

Fol. 87v, 7-3-1583
Iken Gerit Vranckendr x Philips Janss en met Peeter Heijnricx als voocht bekent geld schul-dig te zijn aan Huijbrecht Adriaens als voocht tbv Michiel Crijn Michiels weeskijnt.
In de kantlijn: Crijn Michiels is geheel voldaan, 25-2-1598.

Fol. 88r, 11-3-1583
Cornelis Lambrechtzoen bekent geld schuldig te zijn aan Aerdt Cornelisz en Jan Cornelisz, broers.
In de kantlijn: Aert draagt aan Jan zijn deel van de schuldbrief over, 23-1-1583.

Fol. 88r, 14-3-1583
Peeter Adriaen Timmermans verkoopt aan Cornelis Jan Lambrechts een stuck erven.

Fol. 88v, 21-3-1583
Heijnrick Gielis Vennijcxz verkoopt aan Adriaen Jochum de Scoenmaker een steede metten huijse.

Fol. 89r, 21-3-1583
Lambrecht Adriaensz verkoopt aan Gherit Lambrechts zijn zoon de helft van een steede met-ten huijsinge.

Gherit betaalt zijn vader jaarlijks een “rente”.

Fol. 89v, 30-3-1583
Peeter Adriaensz verkoopt aan Jan Lauwereijszoen de helft van een steede metten huijsinge.

Fol. 89v, 4-4-1583
Jacop Jan Adriaens verkoopt aan Commer Peetersz zijn deel in een stuk moer gekomen van Elijsabet Embrecht Embrechts weduwe.

Fol. 90r, 7-4-1583
Gerit Huijbrechtsz verkoopt aan Steven Gorisz de Smit een half buijnder

Fol. 90r, 6-10-1583
Merten Janss de Decker bekent geld ontvangen te hebben van Cornelis Janss Vervoert.

Fol. 90r
Gerit Huijbrechtsz is voldaan door Jan Peter Stevens, 14-5-1584

Fol. 90v, 5-9, 1583
Barbara Jan Thijssdr weduwe Wouter Vrancken met Cornelis Goeijaert Geritsz als voocht, Dimpna Wouter Vranckendr met Job Vrancken haar voocht en Matijs Janss als toesiender verkopen aan Ghijsbrecht Corneliss en steede metten huijsinge.

Fol. 90v, 13-11-1583
Willem Aert Willemss verkoopt aan Aert Meus Adriaenss ca 21 roeijen moirs met een buijnder gronden. De kinderen van Peeter Aert Willems hebben ook recht op een deel van de gron-den. Stoffel Lenaer Jacobs is oom van de kinderen.

Fol. 91r, 19-11-1582 [?]
Jacob Pauwels Janss, Adriaen Pauwels Janss, Cornelis Pauwelss, Pauwels Pauwelss, Marij Pauwelsdr, Dingen Pauwels, Jenneken Pauwels met Peter Jacob Peters als voocht van de 5 voors onmondige kinderen met Lauwereijs Jacobs als toesiender verkopen aan Willem Janss Twijn een stuck saijlants aangekomen van Pauwels Jans hun vader. De naaste vrienden: Lauwereijs Hanricks, Claus Janss Moldeneer.

Fol. 92r, 19-11-1582 [?]
Jacob Pauwels Janss, Adriaen Pauwels Janss, Cornelis Pauwelss, Pauwels Pauwelss, Marij Pauwelsdr, Dingen Pauwels, Jenneken Pauwels met Peter Jacob Peters als voocht van de 5 voors onmondige kinderen met Claus Janss Smoldeners als toesiender verkopen aan Lauwe-reijs Jacob Janss een stuck lants aangekomen van Pauwels Jans hun vader.

Fol. 92v, 11-12-1582
Andries Cornelis, Peter Roeloff Janss, Peeter Doem Peterss, Jenneken Doem Petersdr, Cornelis Lemmens en Jaspar Loeijen namens Andries Peter Gerits kijnder, Jacob Jan Peter Geritss Molder tot Raemsdonck ontheffen Peter Jacob Peters van de voogdij over Embrecht Jan Empens.

Fol. 92v, 17-12-1582
Adriaen Michielss verkoopt aan Cornelis Jan Geritss Haen een half buijnder gronden.

Fol. 93r, 14-1-1583
LambrechtJans van Oerschot heeft zijn kijnder bij Anna Hanrick Matheusdr za: Janneken, Lambrecht en Lijsken Lambrechts met Cornelis Tonis Lauwereijss als voocht uitgekocht van hun moederlijke erfenis.
In de kantlijn: Tonis Tonis Lauwereijs x Jenneken Lambrechtsdr is voldaan, 3-6-1585.

Fol. 93r, 14-1-1583
Roeloff Jan Roeloffs verkoopt aan Lambrecht Adriaenss een “rente”
In de kantlijn: Cornelis Lemmen Adriaens is voldaan door Roeloff, 10-3-1596.

Fol. 93v, 6-5-1683
Marijken Joris Petersdr x Aert Cornelis Lathouders verkoopt aan Lijsbet Jan den Deckersdr een huijsken etc.

Fol. 94r, 17-10-1583
Cornelis Adriaen Jacobs verkoopt aan Peter Hanricks de Wagemaker tbv Marten Denijss een “rente”.
In de kantlijn: Op 16-2-1621…. Dirck Merten Denijs …..

Fol. 94r, 20-10-1583
Cornelis Cornelis van Dusel verkoopt aan Jenneken Rombout Stappaerts wed een “rente”.
In de kantlijn: Cornelis Janss van Wijtvliet met Adriaen zijn zoon, Adriaen Rombouts, Aarnt Rombouts, Cornelis Rombouts krijgen geld, 4-6-1596
In de kantlijn: Tonis Rombouts, Jan Rombouts, Adriaen Rombouts en Cornelis Rombouts, 1-12-1596.
Toegevoegd op folio 94v: Jenneken Rombouts krijgt geld van Cornelis van Dusel.

Fol. 94v, 14-11-1583
Jenneken Peter Geritsdr is nae onser bancken recht schuldich ….

Fol. 94v, 14-11-1583
Jenneken Peter Geritsdr met Cornelis Jan Thomas haar zoon, Meus Jan Meuss als voocht van Jan Cornelis Meeus bij Jenneken Jan Thomasdr en Cornelis Jan Thomas als toesiender verkopen Jan Janss van Gestel een steede metten huijsinge.

Fol. 95r, 14-11-1583
Cornelis Adriaen Jacobs verkoopt aan Lauwereijs Pauwelss een stedeken metten huijse.

Fol. 95r, 28-11-1583
Jan Janss van Beeck verkoopt Antonis Denijs de Hoeveneer een stuck lants.

Fol. 95v, 30-11-1583
Schout met Schepenen, Gijsbertus Jan van Dongen, Baltazar Willemss van Dongen hebben een accord gesloten omtrent een “rente” van 14 gulden. Nog genoemd: Cornelis Adriaen Ge-ritsss Nelo, Beert van Dongen, de schutters van Dongen.

Fol. 96r, 23-5-1585
Cornelis Adriaen Geritss alias Neloo heeft een accoord met schout, schepenen en geswore-nen van Dongen, Meus Michielss en Mathijs Lauwereijs als heijlichgeestmeesters mbt een rente die Cornelis aan Baltazar Willemss van Dongen beloofd heeft uit te reijcken.

Fol. 96r, 28-11-1583
Adriaen Michielss verkoopt aan Jannen Stoffel Corneliss ca en half buijnder saeijlants.

Fol. 96v, 17-12-1583
Steven Peter Stevenss bekent geld schuldig te zijn aan Adriaenen Michiel Jacobs tot Sgra-venmoer.

Fol. 96v, 4-1-1584
Jan Embrecht Horsten de Jonge verkoopt aan Jan Embrechts den Oude, halfbroer, zijn deel van de erfenis van Embrecht Jan Horsten zijn vader.

Fol. 97r, 7-1-1584
Jan Janss van Diessen bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen Michiel Jacobss tot Sgr.

Fol. 97r, 9-1-1584
Lambrecht Hanricks verkoopt aan Corstiaen Jan Peterss een stedeken metten huijsken.

Fol. 97v, 9-1-1584
Corstiaen Jan Peterss verkoopt aan Corstiaen Corstiaen Jan Peterss, zoon, een steede met-ten huijsinge.

Fol. 97v, 9-1-1584
Jan Hubrecht Toniss verkoopt aan Sent Joos Sentss een steede metten huisinge.

Fol. 98r, 13-1-1584
Adriaen Jan Peterss bekent geld schuldig te zijn aan Joris vander Wee, schout tot Dongen. Zie ook vestbrief van 23-10-1582.
In de kantlijn: Op 30-9-1587 verklaart ??? van Loon dat de brief is afgelost.

Fol. 98r, 28-1-1584
Adriaen Maes Adriaenss bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen Michiel Jacobss.

Fol. 98r, 6-2-1584
Peter Jan Lemmens bekent geld schuldig te zijn aan Aerden Stoffel Peters.
Toegevoegd: Jacob Jan Lemmens lost de schuldbrief af aan Aert Stoffels.

Fol. 98v, 1-2-1584
Barbara wed Adriaen Adriaen Horsten met Adriaen Wouter Maess als voocht, Jacob Adriaen Horsten als voocht en Lemmen Lemmen Maes als toesiender van de kijnder van Adr Adr Horsten bekennen geld schuldig te zijn aan Cornelis Goeijaertss als voocht van de 3 kinderen van Peter Goeijaertss.
In de kantlijn: Jacob Adriaen Horsten mede namenss Cornelis Goeijaerts als voocht, Claes Totne? x Anken? Peter Goeijaertsdr, Hubrecht Peter Goeijaerts zijn voldaan, 22-2-1596.

Fol, 98v, 3-2-1584
Peter Gerits Willemss bekent geld schuldig te zijn aan Jannen Ghijsbrecht Peterss.
In de kantlijn: Margriet Claes Janss weduwe Jan Gisbrecht Peters met Adriaen Claes Janss, broer en voocht. Adriaen Ghijsbrecht Peterss als voocht van de kijnder van Jan Ghijsbrechtss transporteren de schuldbrief aan Sijmon Bastiaenss tlv Peter Gerit Willemss, 19-11-1597.

Fol. 99r, 6-2-1584
Lauwens Peter Jacobss bekent geld schuldig te zijn aan Roeloff Hanrickss x Dimpna Wil-lemss.
In de kantlijn: Mr Peeter van Keesel namens Dingna Willems … Roelant Hanrick ….

Fol. 99r, 6-2-1584
Willem Jan Peters verkoopt aan Adriaen Romboutsz 2 lopensaet.

Fol. 99v, 6-2-1584
Jan Adriaen Toniss verkoopt aan Willem Jan Peters een parceel saijlandts.

Fol. 99v, 6-2-1584
Adriaen Wouters de Prater bekent geld schuldig te zijn aan Cornelis Tonis Buijs.

Fol. 99v, 15-3-1584
Jan Jan Aertss bekent geld schuldig te zijn aan Marije Wierick Adriaenss wed.

Fol. 100r, 16-2-1584
Dimpna Embrecht Jan Horstendr x Adriaen Peter Henricks transporteren een “rente” aan Jan Emmen Horsten, broer.

Fol. 100r, 20-2-1584
Andries Cornelis Bogaerts verkoopt aan Peteren Andries Corneliss een stuck ackerlants.

Fol. 100v, 20-2-1584
Peter Gerit Willemsz verkoopt aan Claes Hanricks den Snijder een stuck ackerlants.
In de kantlijn: het land wordt weer verkocht aan Peter Andries Corneliss, 24-3-1586.

Fol. 100v, 21-2-1584
Jacob Peter Goedscalcks mede als voocht van zijn zus Haeijken Peter Goedscalks, Hubrechtken Peter Goedscalks x Cornelis Jan Jan Ruelens, Corstiaen Peter Corsten, Adri-aen Peter Corsten, Elisabeth Peter Corsten x Wouter Bastiaens, Peterken Peter Corstendr met Jan Corst Meeuss als voocht verkopen aan Aert Meeuss de Molder de helft van een steede metten huijsinge.

Fol. 101r, 24-2-1584
Roeloff Jan Janss verkoopt aan Cornelis Jan Geritss Haen 2 buender gronden.

Fol. 101r, 24-2-1584
Roeloff Jan Janss verkoopt aan Ghijsbrechten Peter Jan Lemmens tbv Lisken Peter Jan Lemmens wed 10 lopensaet gronden.

Fol. 101v, 24-2-1584
Lambrecht Adriaenss verkoopt aan Cornelis Jan Geritss alias Haen een stuck ackerlants.

Fol. 101v, 24-2-1584
Marij Jan Geritss wed met Aert Jan Corneliss als voocht verkoopt aan Cornelis Jan Geritss Haen de helft van 14 lopensaet gronden.

Fol. 101v, 24-2-1584
Cornelis Jan Geritss Haen verkoopt aan Laureijs Geritss een buender gronden zoals gekocht van Adriaen Michielss en Roeloff Hanrick Janss.

Fol. 102r, 24-2-1584
Jan Janss van Beeck verkoopt aan Claes Jacobss 2 lopensaet ackerlants.

Fol. 102r
Jan Janss van Beeck staat borg met de steede die hij van Cornelis Adriaenss heeft verkregen tbv Claes Jacobs.

Fol. 102r, 27-2-1584
Willem Joos Willems bekent geld ontvangen te hebben van Jan Corst Meeuss.

Fol, 102v, 21-3-1582
Copie vuijtcoop
Jan Emmen Horstenzoen koopt van Jan Gielissen de Wrijter en Barbara zijn moeijke goe-deren.
In de kantlijn: Jan Dieliss de Wrijter is betaald door Jan Horsten den Ouden, 3-6-1584.

Fol. 102v, 25-2-1584
De erffg van Jan Janss de Smit x Haesken: Adriaen Janss, Mattheus Janss en Jan Janss, broers, Geertruijt Jan Smitsdr x Dingman Peterss, Toenken Thonis Smitsdr met Adriaen Jan Smits, oom en voocht, en Jan Cornelis Willems als toesiender maken een erfdeling.

Fol. 104r, 2-3-1584
Anna Stoffel Peetersdr wed Joos Denijss met Antonis Stoffels als voocht, Melchior Joos De-nijss, Denijs Joos Denijss, Heijlken Joos Denijss x Bastiaen Martens, Jan, Stoffel, Margriet-ken, Anneken en Cornelia kijnder wijlen Joos Denijs met Antonis Denijss als voocht en Aert Stoffels als toesiender verkopen aan Claes Lemmen Raessen ieder hun deel van een steede metten huijsinge.

Fol. 104v, 2-3-1584
Claes Lemmen Claes bekent geld schuldig te zijn aan Antonis Denijss en Aert Stoffels als voogden van de kinderen van Joos Denijss: Jan, Margrietken, Anneken en Cornelia
In de kantlijn: Jacob Jan ??? x Anneken Joos en Aert Lambrechts x Margrietken Joosdr en Antonis Denijs en Aert Stoffels als voogden Jan Joos Denijss en Cornelia Joos Denijsdr.

Fol. 104v, 5-3-1584
Willem Peters Ploeghenz verkoopt aan Peeter Adriaen Aerden een half buender erven.

Fol. 105r, 5-3-1584
Peeter Adriaen Aerden betaalt aan Willem Peters Ploeghenz een jaarlijkse “rente”.

Fol. 105r, 5-3-1584
Cornelis Adriaen Aerden draagt op tbv Jan Janss Versteegh een half buender gronden.

Fol. 105r, 6-3-1584
Baltazar Willemss van Dongen (er is ook een broer Willem, zijn naam is doorgestreept) als voocht van Anna Willemss van Dongen staat toe dat Anna de goederen gekomen van Agusta Dircksdr, haar moeijken, mag verkopen etc.

Fol. 105v, 6-3-1584
Heijlken Willem Willems van Dongendr wed Metus? Cornelis Stevenss met Baltazar Willemss van Dongen, broer en voocht ter eenre en Cornelis Adriaen Geritss, Joos Adriaens op Hoeck x Marijken Neel Stevensdr, Steven Cornelis Stevens, Jan Cornelis Stevens, Peter Cornelis Stevens, Margrietken Cornelis Stevensdr ter andere zijde. Zij maken een erfdeling.

Fol. 105v, 8-3-1584
Peter Matheus Hanrickss (Thurnoudt) transporteert aan Jan Embrecht Horstensoenen zijn deel van de erfenis van Embrecht Jan Horsten en Magdalena Peter Janss van Dongendr zijn grootouders en Barbara Embrechtsdr zijn moeijke.

Fol. 106r, 19-3-1584
Lambrecht Adriaenss verkoopt aan Jannen Adriaen Peter Henrickss een stede metten huijsinge.

Fol. 106r, 19-3-1584
Adriaen Peter Hanrickss staat borg voor Jan Adriaen Peter Henrickss.

Fol. 106r, 13-3-1584
Joris vander Wee, schout tot Dongen, Aert Jan Cornelis, Marten Geritss van Gesel, Willem Embrechts, Ghisbrecht Janss schepenen Sijmon Wilborts, Huijb Hanricks, Tonis Mathijs Pe-ters, Lauwreijs Jan Horsten, Wouter Antonis, gesworenen van Dongen bekennen geld schul-dig te zijn aan Adriaen Corijn tot Sgravenmoer.

Fol. 106v, 29-3-1584
Willem Embrechts, Peter Embrecht, Adriaenken Embrechtsdr x Marten Geritss, Anneken Aert Embrechtsdr x Lauwereijs Janss verkopen aan Adriaen Michiel Jacobs 3 delen in 5 lo-pensaet gronden aangekomen van Aert Peeter Cocs, grootvader, en Elijsabeth Aert Peeters hun moeder..

Fol. 107r, 23-3-1584
Jacob Sijbrechts transporteert aan Jannen Emmen Horsten, oom een “rente”

Fol 107r, 5-4-1584
Anna Jan Joos Kempernaers x Ghijsbrecht Cornelis verkopen aan Adriaen Vranck Tonis de helft van een stede metten huijsinge.

Fol. 107v, 11-4-1584
Jaspar Roeloffs en Roeloff Jaspars, Cornelis Jaspars, Adriaen Jaspars, Jan Jaspars de on-mondige kinderen met Corstiaen Jan Peters als voocht en Antonis Geritss als toesiender, Marijken Jaspar Roeloffsdr x Jan Antonis Adriaenss, Marijken Jasparsdr den Jonge, Lisken Jaspar Roeloffsdr met Corstiaen en Antonis als voogden maken een erfdeling.

Fol. 108v, 11-4-1584
De kinderen van Jaspar Roeloffs van wegen hun moeder Anneken Cornelis Ghijben zaliger: Roeloff Jaspars, Cornelis Jaspars, Adriaen Jaspars, Janken Jaspars, Marijken Jasparsdr den Jonge, Lisken Jaspar Roeloffsdr met Corstiaen Jan Peters en Antonis Gerits als toesiender en Marijken Jasparsdr den Ouden x Jan Antonis Adriaenss maken een erfedeling.

Fol. 109v
Barbara Adriaen Adriaen Horsten wed met Adriaen Wouter Maes als voocht, Lemmen Adri-aenss, Hubrecht Adriaenss, Adriaen Adriaenss, Marijken Adriaensdr met Jacob Adriaens Horsten als hun voocht en Lemmen Lemmen Maes als toesiender, kinderen Adriaen Adriaen Horsten verkopen aan Cornelis Adriaen Jacobs een half buender lants.

Fol. 109v, 17-4-1584
Marten Janss Decker int bijwesen van Toenken Adriaen Embrechtdr bekent geld ontvangen te zijn van Embrecht Hanrick Thonissen vanwege de erffg van Jan Ariaenss van Gils, de man van Toenken.

Fol. 110r, 19-4-1584
Anna Embrecht Jan Horsten naedochter met Adriaen Peter Hanricks als voocht transporteert aan Jannen Embrecht Jan Horsten den Ouden haar deel van de erfenis van Embrecht Jan Horsten haar vader.

Fol. 110r, 21-4-1584
Margriet Goedscalcksdr wed Wouter Peter Meeuss met Adriaen Janss, secretaris, als voocht geeft over aan Tomas Adriaen Goedscalcks als voocht en Jan Adriaensz Broeder als toe-siender van de onmodige kinderen van Lijnken Joos Woutersdr een som geld.
Toegevoegd: Margriet krijgt geld.
In de kantlijn: Adriaen Janss Broeder als voocht, Anneken Adriaens wed Joos Wouters, To-mas Adriaen Goedscalcks als voogd en Jan Adriaens Broeder als toesiender van de kinderen van Lijnken Joos Woutersdr dragen geld weer over aan Cornelis Tonis Alwijn?, 31-7-1584.

Fol. 110r, 4-5-1584
Martens Denis de Hoeveneer verkoopt aan Merten Janss Decker 2 lopensaet lants.

Fol. 110v, 4-5-1584
Antonis Denijs de Hoveneer verkoopt aan Christina Cornelis Janss Coenen wed met haar kinderen een stuck land.

Fol. 110v, 4-5-1584
Antonis Denijs de Hoveneer verkoopt aan Adriaen Jan Jacobss een stuck lants.

Fol. 110v, 11-5-1584
Lambrecht Adriaen Dirckss staat borg voor Hanrick Hanrickss Verhulst.

Fol. 111r, 28-5-1584
Katelijn Jan Petersdr met Corstiaen Jan Peters als voocht verkoopt aan Marten Jan Vranc-ken de Wagemakers 2 lopensaet weijden.

Fol. 111r
Katelijn Jan Petersdr met Corstiaen Jan Peters als voocht staat borg voor Marten Jan Vranc-ken de Wagemakers

Fol. 111r, 5-6-1584
Peter Peter Cornelis bekent geld schuldig te zijn aan Aerdt Adriaenss van Berghen, schout Sgravenmoer.
In de kantlijn: Er wordt geld betaald, 1-10-1589
Toegevoegd: Mr Jan Tindonio? Verklaart dat er geld is betaald vanwege Hubrecht Roeloff Verclijst?, 17-3-1586

Fol. 111v, 5-6-1584
Adriaen Lemmen Aert Lemmens bekent geld schuldig te zijn aan Peter Peter Corneliss.

Fol. 111v, 11-6-1584
Baltazar Willemss van Dongen mede namens Willem Willemss van Dongen (proc Amstelre-dam), Anna Willem Willemss van Dongendr met Antonis Wouters als voocht, verkopen aan Cornelis Jan Geritss genaamd Haen hun deel inde hoeve van Lichtenberch.

Fol. 112r, 11-6-1584
Baltazar Willemss van Dongen mede namens Willem Willemss van Dongen (proc Amstelre-dam), Anna Willem Willemss van Dongendr met Antonis Wouters als voocht, machtigen Mr Willem Dongius en Henrick Henrickss (Sherthoegenbosch) om hun zaken te Sherthoegen-bosch (oa schulden) te regelen.

Fol. 113r, 11-6-1584
Katelijn Jan Petersdr met Corstiaen Jan Peters als voocht verkoopt aan Marij wed Pauwels Janss en Jacob Pauwels Janss mede tbv de andere kinderen een half buijnder weijden.

Fol. 113r, 11-6-1584
Adriaen Jan Jan Lemmenss verkoopt aan Hubrecht Hanrick Toniss en Jan Jan Wouter Maes de helft van een halve hoeve metten huijsinge.

Fol. 113v, 15-6-1584
Rijckhout Embrecht Rijckhouts bekent geld schuldig te zijn aan Heijnerick Adriaen Heijne-ricks.

Fol. 113v, 28-6-1584
Jan Janss van Beeck verkoopt aan Hubrecht Jan Emmen 3 lopensaet ackerlants.

Fol. 114r, 30-6-1584
Tomas Adriaen Goedscalcks en Jan Adriaenss Broeders, als voocht en toesiender van het kind van Joos Wouterss waar Anneken Adriaen Janss Broeders moeder van is. Moeder heeft als voocht Adriaen Janss haar vader en neemt haar kind aan.

Fol. 114r, 11-7-1584
Dimpna Cornelis Tonissdr wed Peter Vassen met Jan Jacobs Cuijper als voocht ter eenre en Cornelis Vas Roelen als voocht en Cornelis Tonis Langen als toesiender van de kinderen van Peter Vas Roelen: Adriaenken en Vasken ter andere zijde maken een erfdeling.

Fol. 115v, 11-7-1584
Cornelis Vas Roelen als voocht en Cornelis Tonis Langen als toesiender van de kinderen van Peter Vas Roelen en Dingen Cornelis Tonisdr wed Peter Vas Roelen zijn accoord dat Dingen de kinderen aanneemt.

Fol. 116r, 12-7-1584
Jan Marten Janss, Katelijn Marten Janss met Mathijs Janss als voocht verkopen aan Margriet Jan Petersdr wed Cornelis Willemss de Backeren en kinderen 2 lopensaet landts.
In de kantlijn: Margriet wed Cornelis Willemss de Backer met Jan Peter Cornelis haar vader als voocht en de kinderen: Willemken, Marijken, Cornelia en Anneken met Cornelis Jan Cor-nelis als voogd en Peter Peter Cornelis als toesiender verkopen 1 lopensaet aan Dries Jan Mathijssen, datum voirts.

Fol. 116r, 12-7-1584
Margriet Jan Petersdr wed Cornelis Willemss de Backer met Jan Peter Cornelis haar vader als voocht en de kinderen: Willemken, Marijken, Cornelia en Anneken met Cornelis Jan Cor-nelis als voogd en Peter Peter Cornelis als toesiender verkopen aan Peter Jan Jan Aertss genaamd Metser een steede metten huijsinge.

Fol. 116v, 12-7-1584
Dries Jan Mathijss verkoopt aan Margriet Jan Petersdr wed Cornelis Willemss de Backeren en haar 4 kinderen 1/3 van 10 lopensaet weije.

Fol. 116v, 12-7-1584
Peter Janss Metser bekent geld schuldig te zijn aan Margriet Jan Petersdr wed Cornelis Wil-lemss de Backeren en haar 4 kinderen met Cornelis Jan Cornelis als voogd en Peter Peter Cornelis als toesiender.

Fol. 117r, 20-8-1584
Katelijn meester Jan Cornelis wed met Cornelis Jan Cornelis haar zoon bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen Michiel Jacobsz.

Fol. 117r, 20-8-1584
Hanrick Hanrickss Verhulst bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen Michiel Jacobsz

Fol. 117v, 3-9-1584
Jacop Jan Ariaenss verkoopt aan Heijlkenen Zeger Petersdr wed Aert Embrechtsz en Lauw-reijs Jan Cornelis genaamd Horsten een steede metten huijsinge.

Fol. 117v, 10-9-1584
Job Vrancken Thoniss als voocht van Tonis Vranck Toniss weeskijnder bekent geld schuldig te zijn aan Peter Willem Cornelis.

Fol. 118r, 12-9-1584
Hanrick Gielis Vennincxsoen? en Melis Ariaenss Sprangers zijn akkoord omtrent een “rente”

Fol. 118v, 17-9-1584
Cornelis Adriaensz alias Nelo verkoopt aan Cornelis Lemmen Jan Lemmens een stucksken grond.
In de kantlijn: Overgevest Jan Domas Peterss, 10-12-1584

Fol. 118v, 17-9-1584
Jaspar Loeijen en Peter Cornelis Jan Willemss als kerckmeesters is nae onser bancken recht schuldich ….
In de kantlijn: Jaspar Loeijen en Peter Cornelis Jan Willemss als kerckmeesters vesten over Wouter Tonissen tbv Dirck Stoffels, 12-10-1584.

Fol. 118v, 24-9-1584
Jan Jacob Janss bekent geld schuldig te zijn aan Peter Willem Corneliss.

Fol. 119r, 1-10-1584
Cornelis Jan Cornelis als voocht en Peter Peter Cornelisz als toesiender van de kinderen van Cornelis Willem Cornelis de Backer en Margrietken Jan Petersder ter eenre en Margrietken met Jan Peter Cornelis haar vader ter andere zijde maken een akkoord mbt de allimentatie van de 3 overige kinderen.

Fol. 119v, 21-11-1584
Barbara Jan Mathijssen en Ghijsbrecht Cornelis haar zoon, Marrijken Jan Mathijsdr met Cor-nelis Janss, zoon hebben gerenunceerd van alle goederen gekomen van Andries Jan Ma-thijss en dat tbv Hubrechtken Dries Jan Mathijsdr.

Fol. 119v, 19-11-1584
Mathijs Jan Mathijss renunceert van de goederen gekomen van Andries Jan Mathijss.

Fol. 119v, 22-11-1584
Jan Marten Janss, Lijnken Marten Janssdr met Adriaen Corst Meeuss als voocht, Jan Marten Janss als voocht van 2 kinderen van Cornelis Marten Janss: Marten en Jenneken met Adri-aen Cornelis Buinders renuncieren van de goederen gekomen van Andries Jan Mathijss.

Fol. 120r, 24-11-1584
Jan Adriaenss van Ghilse (Dongen) bekent voldaan te zijn van Embrecht Hanrickszoen.

Fol. 120r, 26-11-1584
Jan Matheus Mathijss en Peter Matheus Mathijss maken een deling.

Fol. 120v, 29-11-1584
Peter Jan Jan Aertss genaamd Metser verkoopt aan Jannen Cornelis Haneberchs een stede metten huijsinghe.

Fol. 121r, 9-1-1585
Elijsabeth Ghisbrecht Sijmonsdr wed Jan Jan Peterss met Adriaen Corst Meuss verkoopt aan Cornelis Jan Geritss Haen een stede metten huijsinge.

Fol. 121r, 9-1-1585
Cornelis Jan Geritss Haen verkoopt aan Adriaen Claes Vos een huijs etc.

Fol. 121v, 9-1-1585
Cornelis Jan Geritss Haen verkoopt aan Adriaen Michiel Embrechts en Willem Cornelis Ha-neberch 14 lopensaet landts.
Het stuck land wordt weer verkocht aan Jannen Cornelis Haneberch en die verkooopt het weer aan Peter Jan Jan Aertss genaamd Metser, 5-2-1587

Fol. 122r, 9-1-1585
Adriaen Claes Vos bekent geld schuldig te zijn aan Elisabeth Ghisbrecht Sijmonsdr wed Jan Jan Peter Willemss.

Fol. 122r, 9-1-1585
Adriaen Cornelis Haneberchs en Willem Cornelis Haneberchs bekennen geld schuldig te zijn aan Elisabeth Ghisbrecht Sijmonsdr wed Jan Jan Peter Willemss.
In de kantlijn: Willem Cornelis Haneberchs betaalt geld, 28-1-1590.
Onderaan staan de namen van Jan Michielss en Cornelis Peter Michielss, 25-1-1592.

Fol. 122v, 10-12-1584
Jan Cornelis Gherit Meliss x Dingna Godscalcks Hanricksdr draagt op tbv Jan Joos? Ver-steegh een blocken moer: de helft van 3 lopensaet.

Fol. 122v, 7-1-1585
Peter Jan Lemmenss ter eenre en Lemmen Jan Lemmens als voocht en Cornelis Peter Maess als toesiender van de 2 kijnder van Peter Jan Lemmens bij Anna ClaesRoeloffsdr int bijwesen van Claes Roeloffs de grootvader, Cornelis Lemmen Jan Lemmens, Antonis Denijs Antoniss, Matheus cornelis Martensz als naaste vrienden ter andere zijde gaan akkorrd om-trent de allimentatie van de 2 kinderen. Peter neemt zijn kinderen aan.

Fol. 123r, 7-1-1585
Jan Cornelis Ansems ter eenre en Cornelis Joos Vervoert als grootvader, Ansem Cornelis Ansems als voocht van Jan Cornelis weeskijnt, Hubrecht Hanrick Toniss en Peter Dries de Snijder ter ander zijde en zijn akkoord dat Jan Cornelis zijn kind aanneemt.

Fol. 123v, 6-2-1585
Cornelis Jan Geritss Haen verkoopt aan Willem Cornelis Haneberch een stuck weije.

Fol. 124r, 6-2-1585
Willem Cornelis Haneberch bekent geld schuldig te zijn aan Cornelis Jan Geritss Haen.
In de kantlijn: Dingen Cornelis Janss huijsvrouwe ontvangt geld, 9-3-1586.

Fol. 124v, 17-1-1585
Hubrecht Roeloff Dirckss is nae onser bancken recht schuldich ….

Fol. 124v, 18-1-1585
Jenneken Jan Cleijs Janssdr x Corstiaen Adriaen Peters Ploeghen verkoopt aan Herman Jacob Peterss de helft in ca 13 lopensaet weije.

Fol. 125r, 21-1-1585
Marijken Jan Cornelis Willemssdr wed Corst Jan Peters den Jonghen met Antonis Denijs Thonissen als voocht en Corstiaen Jan Peters als grootvader en voocht en Cornelis Jan Cor-nelis als toesiender van de kinderen van Corstiaen den Jonge: Janken, Cornelis, Peter, Ste-ven en Dinghen, Margrietken en Marijken. Marijken neemt de kinderen aan.

Fol. 125v, 24-1-1585
Cornelis Adriaen Geritss alias Neloo verkoopt aan Jacob Jan L??? 2 lopensaet gronden.

Fol. 125v, 24-1-1585
Anniken Adriaen Jan Petersdr x Jacob Joriss, Tomas Adriaen Goedscalcks als voocht en Jan Adriaen Jan Peterss als toesiender van Lijnken dochter wijlen Joos Wouterss bij Anniken verkopen aan Peter Gerit Willemss een buijnder weije.

Fol. 126r, 24-1-1585
Vranck Antonis Vranckenz, Job Vranck Thoniss als voocht en Adriaen Joos Willemss als toe-siender van Alit Antonis Vranckendr verkopen aan Cornelis Jan Lambrechts van Wijfliet een stuck erven.

Fol. 126v, 4-2-1585
Wouter Antoniss namens Dirck Christoffels (Roesendael) verkoopt aan Antonis Denijs Tho-nissen een steede metten huijsinge waar Gielis Wouwers is vuijtgestorven.

Fol. 127r, 13-2-1585
Marij Jacob Jan Empensdr wed Pauwels Janss Moldeners met Cornelis Adriaen Aerden als voocht ter eenre en Jacob Pauwelss, Adriaen Pauwelss, Cornelis Pauwelss, Pauwel Pauw-elss, Janniken Pauwelss, Dingeken Pauwelss met Claes Jan Smoldeners als voocht en Lau-wereijs Jacobs als toesiender, Jacob Pauwelss en Adriaen Pauwelss namens hun broers en zussen en namens Marijken Pauwelsdr ter andere zijde maken een erfdeling.

Fol. 127v, 18-2-1585
Cornelis Lemmen Jan Lemmens bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen Michiel Jacobs.
In de kantlijn: Jan Cornelis Bartolomeusz krijgt geld van Cornelis Lemmenss, 19-7-1585.

Fol. 127v
Marijken Jan Cornelisdr wed Corstiaen Jan Peters de Jongehe met Antonis Denijs Thoniss als voocht bekent geld schuldig te zijn aan Willem Peters Ploeghen tbv Toenken Peters Ploeghen, zus.
In de kantlijn: Willem Peters bekent voor de helft voldaan te zijn door Jan Cornelis, 19-4-1604.

Fol. 128r, 23-2-1585
Marten Janss de Decker namens Rochus Martensz verkoopt aan Hubrecht Cornelis Janss Lichtenberchsz een steede metten huijsingen.

Fol. 128r, 23-2-1585
Peter Gerit Willemss verkoopt aan Katelijn Jan Petersdr wed Jan Jan Adriaens Roelensdr met Adriaen Claess als voocht een “rente”.

Fol. 128v, 4-3-1585
Adriaen Wouter Maess bekent geld schuldig te zijn aan Jan Embrecht Horsten.

Fol. 128v, 4-3-1585
Adriaen Maes Lemmenss bekent geld schuldig te zijn aan Joos Sijm ons tbv Goeijaert Sij-mons voorkijnder.

Fol. 129r, 6-3-1585
Ghijsbrecht Jan Ghisbrecht en Willem Embrechts bekennen geld schuldig te zijn aan Adriaen Crijnen tot Sgravenmoer.
In de kantlijn: Op 26-1-1624 bekent ??? Janss van Bergen …. dat Jan Peterss …..

Fol. 129v, 25-4-1585
Baltazar Hubrechtss bekent geld schuldig te zijn aan Dirck Antonis Dirckss.

Fol. 129v, 25-4-1585
Jan Jan Wouter Maess bekent geld schuldig te zijn aan Dirck Antonis Dirckss.

Fol. 129v, 21-3-1585
Marijken Ghijsbrecht Sijmonsdr x Jacob Wilbert Sijmonss verkopen Bernaert Andries Peterss de helft van 7 lopensaet weijden.

Fol. 130r, 21-3-1585
Adriaen Vranck Toniss bekent geld schuldig te zijn aan Job Vranck Toniss tbv Dingen Wouter Vrancken weeskijnt.
In de kantlijn: Lauwereijs Joosten x Dingen Wouter Vranckendr verklaart int bijwesen van Job Vranck Toniss geld ontvangen te hebben, 27-11-1596.

Fol. 130r, 21-3-1585
Dielis Adriaen Peters, Adriaen Peter Hanrickss als grootvader en voocht, Jan Willem Jan Wil-lems als toesiender van de 4 kijnder van Dielis Adriaen waarvan de moeder was Marijken Petersdr: Marijken, Peterken, Anniken en Emmeken verkopen aan Aerden Stoffel Peterss een stede metten huijsinge.

Fol. 130v, 17-4-1585
Adriaen Wouters Prater bekent geld schuldig te zijn aan Claes Jacobs Donckerbosch.

Fol. 131r, 29-4-1585
Barbara Adriaen Adriaen Horsten wed met Adriaen Wouter Maes als voocht, Hubrecht, Adri-aen, Maeijken kinderen van Adriaen Horsten met Jacob Adriaen Jan Horsten als voocht en Lemmen Lemmen Maess als toesiender, Lemmen Adriaen Horsten verkopen aan Cornelis Adriaen Jacobs 4 lopensaet landts.
In de kantlijn: Wed Cornelis Adriaen Jacobs geassisteert met Cornelis Philips?, man en voocht …., 12-12-1694.

Fol. 131r, 27-5-1585
Aert Meeus de Molder verkoopt aan Adriaen Adriaen Wouter Nerings 9 lopensaet landts.

Fol. 131v
Peter Maes Lemmens bekent geld schuldig te zijn aan de 3 kinderen van Jan Janss de Bac-ker.
In de kantlijn: Jan Janss de Backer, Adriaen Janss de Backer en Jan Peters Volden? als voocht van Margrietken Janssdr krijgen geld van Peter Maes Lemmens, 16-2-1586.

Fol. 131v, 19-8-1585
Claes Peter Jan Denijss verkoopt aan Jan Domas Peterss ca 2 lopensaet gronden.

Fol. 131v, 2-9-1585
Jacob Lauwereijs draagt op in richters hand tbv Jan Tomas Dielis een block moers.

Fol. 132r, 2-9-1585
Job Vrancken en Peter Jan Roelen? Meijnaerts staan borg voor ??? Adriaen Janss ??? van gelijcken erfg van Wijnant Jan Roelens ….

Fol. 132r, 16-9-1585
Peter Peter Cornelis Godertss namens Peter Cornelis Godertss zijn vader en Marij Peter Janssdr zijn moeder met Mathijs Toniss van Nieuwehuijs als voocht (proc Geertruijdenberg) verkoopt aan Stoffel Peter Cornelis Godertsz de helft van de steede.

Fol. 132v, 31-10-1585
Marijken Adams van Valckenborch wed Adriaen Aert Jan Geritss met Adriaen Corst Meeuss als voocht ter eenre en Adriaen Adriaen Aerdt Janss, Aert Adriaen Aerdt Janss en Cornelis, Adam, Denijs en Anniken onmondige kinderen van Adriaen en Marijken met Jan Aert Jan Geritss als voocht en Adriaen Wouter Denijss als toesiender ter andere zijde maken een erf-deling.

Fol. 133r, 21-10-1585
Adriaen Vranck Toniss staat borg voor Peteren Willem Brebers
Toegevoegd: Job Vrancken als voocht en Jan Willems Twijn als toesiender van de voorkin-deren van Tonis Vranck Toniss zijn hiermee tevreden.

Fol. 133v, 14-11-1585
Antonis Denijs Thoniss verkoopt aan Hubrecht Adriaenss ca 35 roeijen erven.

Fol. 133v, 14-11-1585
Meeus Peter Jan Claess, Jan Claes Janss, Peter Claess zijn broer, Nicolaesken Cleijss, zus, Peter Adriaen Corneliss namens zijn broers en zussen, Marijken Cornelis Corst Meeusdr met Adriaen Corst Meeuss als voocht en Jan Cornelis Corneliss als toesiender, Anneken Cornelis Corst Meeusdr x Adriaen Corsten, Marijken Jan Peter Jan Cleijssdr met Meeus Peter Jan Cleijss als voocht, Peter Janss namens Jenneken Jan Peter Cleijssdr (proc Breda) verkopen aan Jan Joos Dirckss tbv Corstiaen Joos Dirckss kijnder 6 lopensaet.

Fol. 134r, 12-12-1585
Cornelis Jan Jan Lemmens verkoopt aan Roeloff Jan Janss een stede metten huijsinge.

Fol. 134v, 12-12-1585
Roeloff Jan Janss belooft een jaarlijkse “rente” aan Cornelis Jan Jan Lemmens.
In de kantlijn: Adriaen Hanrickss … Jacob Zijbrechts als vader van Sijbrechtssz …., 13-2-1596.

Fol. 134v, 12-12-1585
Roeloff Jan Janss bekent geld schuldig te zijn aan Cornelis Jan Jan Lemmens.

Fol. 135r, 12-12-1585
Roeloff Jan Janss verkoopt aan Baltazar Hubrechtsz een stede metten huijsinge.

Fol. 135r, 12-12-1585
Baltazar Hubrechtsz bekent geld schuldig te zijn aan Cornelis Jan Jan Lemmens.
Cornelis kreeg tijdens zijn leven geld van Baltazar in presentie van Jacop Zijbrechts en Le-naert Claes Lichtenberchs zoals zij verklaren, 2-4-1595.

Fol. 135v, 14-12-1585
Sijmon Handrick Sijmons bekent gelost te hebben van alsulcke half muds roggen zoals dat door Handrick Sijmonss zijn vader houdende was heffende op de stede van Ariaen Jan Janss en Roeloff Jan Janss.

Fol. 135v, 9-1-1586
Marijken Adriaen Aert Janssdr wed Antonis Dirckss met Aert Meeuss Molder als voocht ter eenre en Dirck Antonis Dirckss, Adriaen Antonis Dirckss, Heijlken Antonis Dircksdr x Cornelis Stoffels, Katelijn Antonis Dircksdr de Oude x Jan Commer Cleijs, Neelken Antonis Dircksdr x Lauwreijs Mathijs Lauwreijs, Katelijn Antonis Dircksdr de Jonge met Jan Commer Cleijss als voocht ter ander zijde maken een erfdeling.

Fol. 137r, 20-1-1586
Jan Jan Cleijs Janss als voocht en Jan Adriaen Lemmen Cleijss als toesiender van 2 kin-deren van Claes Jan Cleijs Janss en Sijken Adriaen Lemmen Cleijsdr: Janken en Adriaenken, Sijken Adriaen Lemmen Cleijsdr met Jacob Jan Adriaen als voocht zijn int bijwezen van Pauwels Cleijs Janss, oudoom vande kinderen, akkoord met de allimentatie van de kinderen.

Fol. 138r, 27-1-1586
Sentken Geritsdr x Antonis Adriaen Maess verkoopt aan Ffrans? Toniss een huijs etc.

Fol. 138r, 28-1-1586
Wouter Doomas Wouterss, Alit Doomas Woutersdr x Adriaen Toniss, Dingena Domas Wou-tersdr x W??? Robben bekennen voldaan te zijn van Ghisbrecht Corneliss en Adriaen Vranc-ken mede erffgenamen van Jan Adriaen Jan Horsten, hun broeder [??].

Fol. 138v, 5-2-1586
Jan Adriaen Peters Greijn staat borg voor Gielis Adriaen Peters zijn broer.

Fol. 138v, 6-2-1586
Peter Jan Lemmenss bekent geld schuldig te zijn aan Joos Sijmon Jooss tbv Goeijaert Sij-mons voorkijnder.

Fol. 138v, 6-2-1586
Cornelis Adriaen Geritss Neloo bekent geld schuldig te zijn aan Joos Sijmon Jooss tbv Goeij-aert Sijmons voorkijnder.
In de kantlijn: slecht te lezen.

Fol. 139r, 6-2-1586
Peter Jan Lemmensz verkoopt aan Peter Roeloff Adriaenss een steede metten huijsinge.

Fol. 139r, 6-2-1586
Adriaen Adriaen Corneliss verkoopt aan Everaert Jorisz een stuck erven.

Fol. 139v, 6-2-1586
Jan Cornelis Haneberchs verkoopt aan Jorijss van der Wee, schout tot Dongen, een stuck weijlandts.

Fol. 139v, 6-2-1586
Daem Thijs Damen verkoopt aan Lauwreijs Jacobss 3 lopensaet landts.

Fol. 139v, 6-2-1586
Lisken Peter Adriaen Wagemakersdr x Bernaert Dries Peterss verkoopt aan Wouter Jan Em-brechtsz een stuck weijen.

Fol. 140r, 17-2-1586
Adriaen Jan Peterss bekent geld schuldig te zijn aan Hubrecht Adriaenss tbv Aelbrechken Joos Aelbrechtss wezen.

Fol. 140r, 17-2-1586
Marijken Jan Cornelis wed Corst Jan Peterss de Jonge met Antonis Denijs Thoniss als voocht bekent geld schuldig te zijn aan Hubrecht Adriaens tbv Aelbrechken Joos Aelbrechtss wezen.

Fol. 140v, 3-3-1585
Lambrecht Adriaen Adriaen Horstenz, Jacob Adriaen Jan Horsten als voocht en Cornelis Lemmen Maes als toesiender van 3 voorkijnder van Adriaen Adriaen Jan Horsten: Hubrecht-ken, Adriaenken en Marijken verkopen aan Adriaenen Jan Jacob Rutten het 1/3 deel in de helft van een stuck ackerlandts.

Fol. 140v, 3-3-1585
Peter Jan Joos Kempenaers, Dingen Jan Joosdr x Ghijsbrecht Corneliss, Huijbrecht Jan Joosdr x Adriaen Cornelis Haneberchs verkopen aan Cornelis Adriaen Geritss Neloo 2 lopen-saet lants.
In de kantlijn: den voors erffg aangecoemen na af…. Jan Adriaen Horsten hun oom.
In de kantlijn: Jacob Adriaen Horsten bekent geld ontvangen te hebben. 16-4-1600.

Fol. 141r, 11-3-1586
Cornelis Adriaen Aerden staat borg voor Iken wed Antonis Peters nu x Philips Janss.

Fol. 141v, 11-3-1586
Iken Gerit Vranckendr [eerder wed Antonis Peters] x Philips Janss verklaart dat het deel van de schuldbrief gekomen van Antonis Peters kijnder: Peterken en Maeijken na de doot van hun moeder Iken ….

Fol. 141v, 12-3-1586
Cornelis Lemmen Jan Lemmens verkoopt aan Cornelis Stoffel Peters een steede metten huijsinge.

Fol. 141v, 12-3-1586
Claes Hanrickss verkoopt aan Adriaen Pauwels Janss een stede metten huijs.

Fol. 142r, 12-3-1586
Daem Thijs Damen verkoopt aan Claes Hanrickss een steden metten huijsinge.

Fol. 142r, 12-3-1586
Marij wed Pauwels Janss met Cornelis Adriaen Aerden veroblijgeert haar stede metten huijsinge aan Claes Hanrickss.

Fol. 142v, 17-3-1586
Cornelis Lemmen Maes verkoopt aan Steven Goris de Smit een stede metten huijsinge.

Fol. 142v, 17-3-1586
Peter Peter Corneliss bekent geld schuldig te zijn aan Mr Jannen Trudonio van Meerhoudt.
In de kantlijn: de schuld is voldaan op 22-11-1586, Tridonis van Meerhoudt.

Fol. 143r, 28-4-1586
Cornelis Janss Bloemaerts mede namens Cornelia Jan Bloemaecksdr en Henricksken Zij-mon Jan Bloemaertsdr, Cornelis Lauwreijs namens Baetken, Anniken en Peters zijn voor-dochters verkopen aan Cornelis Lemmen Jan Lemmens hun deel in een steede metten huijs.

Fol. 143r, 20-11-1585
Goeijaert Jan Goeijaerts en Cornelis Lauwereijs namens Baetken, Anniken en Petersdr zijn voordochters wonende tot Sevenbergen zijn akkoord mbt de goederen van Elijsabeth Peter Corstendr x Goeijaert Janss. Elijsabeth was de moeijke van Baetken.

Fol. 143v, 16-3-1586
Copie
Claes Tonis Claess bekent geld ontvangen te hebben van Cornelis Jan Cornelis. Ivm de erfe-nis van Hilleken Claes Claes Roeloffs wed zijn grootmoeder. [Claes Claes Roeloffs is de grootvader]

Fol. 143v, 28-4-1586
Jan Jan Peters als grootvader en voocht en Dingman Martens van Rien als toesiender van de 2 kijnder van Jan Jan Peters de Jonge: Marten en Lijsken verkopen aan Roeloff Jan Janss een steden metten huijsinge.

Fol. 144r
Cornelis Adriaen Aeden verkoopt aan Jan Aert Janss 25 roeijen erfs.

Fol. 144r, 28-4-1586
Jan Adriaen Thoniss verkoopt aan Hanrick Cornelis Rijcken anderhalf lopensaet erven.

Fol. 144v, 2-5-1586
Lambrecht Raessen, Adriaen Raessen, Janniken Raessen, Jan Raessen, Hubrecht Raessen, Willem Emmen x Marijken Raessen mede namens de kijnder van Peterken Raessen bij Joos Willem Joos maken een erfdeling van de goederen van wijlen Claes Raessen.

Fol. 145v, 12-5-1586
Peter Roeloff Adriaenss bekent geld schuldig te zijn aan Jannen Stoffel Cornelis tbv Stoffel Cornelis zijn vader.
In de kantlijn: slecht te lezen.

Fol. 145v, 20-5-1586
Anna Jan Cornelis Brebersdr met Sijmon Wilboertss als voocht, Lambrecht Loeij Zijbrechtsz als voocht en Jan Jacobs Cuijper als toesiender van de 4 kijnder van Jasperen Loeij Zij-brechts za: Janken, Adriaenken, Jacobsken, broers en Maeijken, zus, verkopen aan Adri-aenen Pauwels Lauwreijs x Alit Jan Vrancken een steden metten huijsingen.

Fol. 146r, 20-5-1586
Cornelis Lemmen Aerden ter eenre en Aert Lemmen Aerden als voocht en Peter Adriaen Janss als toesiender van Lambrechtken Cornelis Lemmen bij Lisken Thomas, int bijwesen van Marten Jacobs, oom van het kijnd, zijn akkoord mbt de allimentatie van Lambrechtken.

Fol. 146v, 20-5-1586
Adriaen Vranck Thoniss staat borg voor Adriaen Pauwels Lauwreijs.

Fol. 147r, 29-5-1586
Aert Lemmen Aerden ter eenre en Cornelis Lemmen Aerden als voocht en Jan Cornelis Pe-ter Braets als toesiender van de kijnder van Aert Lemmens bij Lijnken Cornelis Peter Braetsdr za. zijn akkoord mbt de allimentatie van de kijnder.

Fol. 147v, 29-5-1586
Cornelis Adriaen Cornelis, Peter Adriaen Cornelis, Adriaen Adriaen Cornelis verkopen aan Jannen Peter Stevenss hun deel in 7 lopensaet gronden.

Fol. 147v, 29-5-1586
Hubrecht Adriaen Corneliss verkoopt aan Jan Janss de Smit de Jonge 5 lopensaet gronden.

Fol. 148r, 10-6-1586
Cornelis Janss de Beer verkoopt aan Jan Lauwreijs Bertensz 2 buijnder beempden.

Folo. 148r, 23-6-1586
Anna Aert Matheusdr wed Claes Cornelis Willems met Matheus Cornelis als voocht, Jan Claes Cornelis, Sijmon Wilboerts als voocht van Josijna Claes Cornelisdr, Engelken Claes Cornelisdr x Jan Cornelis Daemen verkopen aan Thoniss Claes Cornelissen en Jacob Corne-lis Peter Adriaenss te weeten Anna Aert Matheussdr: de helft van een steden metten huijsin-gehen, Jan Claes en Josijna Claes en Engelken Claes: elk hun 1/5 deel in de wederhelft van de stede.

Fol. 148v, 23-6-1586
Tonis Claes Cornelisz en Jacob Neel Peter Adriaenss beloven jaarlijks een “rente”te betalen aan Anna Aert Matheus, hun moeder

Fol. 149r, 23-6-1586
Anna Aert Matheusdr met Matheus Cornelis Matheus als voocht, Tonis Claes Cornelis, Cor-nelia Claes Berbersdr? x Jacob Neel Peter Adriaenss, Engelken Claes Cornelisdr x Jan Cor-nelis Daemen, Sijmon Wilboerts als voocht van Josijna Claes Cornelisdr verkopen aan Jan-nen Claes Cornelis hun deel in een stuck weijland.

Fol. 149r, 23-6-1586
Tonis Claes Cornelisz en Jacob Neel Peter Adriaenss bekennen geld schuldig te zijn aan An-na Aert Matheusdr wed Claes Cornelis Willemss, Jan Claess, Sijmon Wilboerts tbv Josijna Claes en Jan Cornelis Daemen.

Fol. 149v, 23-6-1586
Jan Claes Cornelis bekent geld schuldig te zijn aan Anna Aerts Matheusdr, Sijmon Wilboerts tbv Josijna Claes Cornelisdr, Tonis Claes Cornelis, Jacob Cornelis en Jan Cornelis Daemen.

Fol. 149v, 25-7-1586
Cornelis Jacob Jan Lemmens bekent geld schuldig te zijn aan Matheus Peterss.
In de kantlijn: Matheus krijgt geld van Cornelis, 31-3-1587

Fol. 150r, 25-7-1586
Adriaen Peter Maess stelt in handen (“tot eenen waerborgh” is doorgestreept) Cornelis Peter Maess, broer een steden metten huijsinge.

Fol. 150r
Claes Lemmen Raess, Jan Lemmen Raess en Jan Cornelis Stevens bekennen geld schuldig te zijn aan Willemen Embrechts.

Fol. 150v, 16-11-1586
Cornelis Jan Geritss Haen staat borg voor Mr Jan Tindonio van Meerhoudt ivm een stede, nog genoemd Peter Peter Cornelis.

Fol. 150v, 23-11-1586
Adriaen Jan Peters namens Ansem Adriaen Peters verkoopt aan Neelkenen wed Jan Le-naerts van Eijssel een “rente”
In de kantlijn: Op 18-3-1642? heeft Catharina Verschuer wed Jacob van Lantschot nu x Hen-rick Joosten bekent dat …..

Fol. 151r, 24-11-1586
Lenaert Claes Cornelis Lichtenberchs, Jenniken Claes Cornelis Lichtenberchsdr x Jacob Jan Kolmans?, verkopen aan Adriaenanen Hanrick Hanrickss 2 delen in de helft van een steden metten huijsinge.

Fol. 151r, 5-1-1587
Jan Cornelis Stevenssoen verkoopt aan Jannen Joos Dirckss den Jonhgen een stede metten huijse.

Fol. 151v, 5-1-1587
Jan Joos Dirckss den Jonhgen verkoopt aan Jan Domas Peterss de helft van een stede met-ten huijsinge.

Fol. 151v, 5-1-1587
Cornelis Adriaen Corneliss als toesiender en namens de voocht van de kijnder van Jan Vlemmisch? is nae onser bancken recht schuldich ….

Fol. 152r, 5-1-1587
Lemmen Lemmen Maess staat borg voor Cornelis Lemmen Jan Lemmens.

Fol. 152r, 19-1-1587
Jan Domas Peterss verkoopt Lemmen Jan Ruelen? 1/3 lopensaet ackerlants.

Fol. 152r, 19-1-1587
Jan Domas Peterss verkoopt aan Cornelis Meeus Lemmens 3 lopensaet lants.

Fol. 152v, 19-1-1587
Jacob Cornelis Peter Adriaens verkoopt Peter Claes War een stedeken metten huijs.

Fol. 152v, 19-1-1587
Adriaen Cornelis Adriaen Aerden, Peter Adriaen Aerden als voocht en Cornelis Lemmen Aer-de als toesiender van de 3 kijnder van Cornelis Adriaen Aerden: Cornelisken, Jacobbeb en Willemken, Lisken Cornelis vander Ven, de moeder, met Cornelis Jan Cornelis als voocht verkopen aan Adriaen Jochim Corneliss saeij- en weijlant.

Fol. 153r, 19-1-1587
Jan Domas Peterss verkoopt aan Roeloff Jan Janss 7 lopensaet gronden.

Fol. 153v, 19-1-1587
Peter Claes War x Dingen Bartholomeus Romboutsdr verkopen aan Cornelis Meeus Lem-mens een stedeken metten huijsken.
In de kantlijn: Op 16-2-1691 is Willem Peeter Willemss als voocht en Jan Peeter Cleijs als toesiender van het kijnt van Cornelis Jan Willems bij Maeijken Cornelis Bartholomeus voor een deel en Peeter Ghijsbrechts x Josijntken Meeus Corn Bartholomeus en Antonis Meeus Cornelis voor de rest verklaren dat Iken Claes Henrickss wed Domas Cornelis Meeus heeft voldaan?.

Fol. 153v, 19-1-1587
Lijsken Aert Mathijsdr met Mathijs Lauwreijs als voocht, Joos Adriaen Joos, Wouter Bastaiens als vader en voocht en Adriaen Jan Joos als toesiender van Bastiaenken waar moeder van was Barbara Adriaen Joossdr verkopen aan Cornelis Adriaen Jooss elk zijn deel in een ste-den metten huijsingen.
In de kantlijn: op 1-4-1608 bekent Bastiaen Wouter Bastiaenss dat Sijmon Godert Sijmonss als voocht van Cornelia ??? Jooss kijnder betaalt heeft.

Fol. 154r, 19-1-1587
Cornelis Meeus Lemmens verkoopt aan Claes Jan Cleijs tbv zijn moeder en andere broers en zussen de helft van 3 lopensaet landts.

Fol. 154v, 19-1-1587
Cornelis Meeus verkoopt aan Cornelis Peter Matijss de andere helft van 3 lopensaet (zie ook folio 154r).

Fol. 154v, 19-1-1587
Marten Janss de Decker verkoopt aan Roeloff Jan Janss een stuck weijlants.

Fol. 155r los vel, 27-12-1589
Cornelis Jansen de Haen is tevreden met het aflossen van de schuld door Willem Cornelis.

Fol. 155r, 19-1-1587
Peter Janss Bressers verkoopt aan Jan Peter Stevens 2 loopensaet moer.

Fol. 155r, 20-1-1587
Adriaen Cornelis Peter Adriaenss staat borg voor Rochus Cornelis Tonis Lagen.

Fol. 155v, 14-4-1587
Lauwreijs Mathijs Lauwreijss verkoopt aan Ghisbrecht Jan Ghisbrechtss een stuck erven.

Fol. 155v, 5-2-1587
Peter Peter Jacob Jan Vrancken bekent geld schuldig te zijn aan Lambrecht Janss van Oor-schot tbv Maeijken en Eelken Wouter Janss van Oorschot, zijn nichten.
In de kantlijn: Cornelis Tonis x Adriaenken Wouter van Oorschothdr int bijwesen van Lemmen Janss van Oorschoth bekent geld ontvangen te hebben van Peter Peter Jacob Jan. Ook ge-noemd Eelken Wouters en Neesken Wouters. 23-2-1591.
In de kantlijn: Wilbort Janss x Stijnken Wouter van Oorschotdr bekent ook geld ontvangen te hebben, 5-6-1591.

Fol. 155v, 5-2-1587
Peter Peter Jacob Jan Vrancken bekent geld schuldig te zijn aan Lambrecht Janss van Oor-schot tbv Peteren en Lijsken zijn kijnder.
In de kantlijn: Lambrecht krijgt 21-3-1591 geld.

Fol. 156r, 5-2-1587
Peter Janss alias Metser verkoopt aan Peter Peter Cornelis van Gilst 7 lopensaet lants.

Fol. 156v
Cornelis Meeus Lemmens verkoopt aan Gielis Adriaen Peters Gevijn? de helft van een ste-den metten huijsinghe.

Fol. 156v, 5-2-1587
Jan Stoffel Cornelis bekent geld schuldig te zijn aan Cornelis Adriaen Corneliss tbv Jan Wijtss 3 kijnder.
In de kantlijn: Cornelis Adriaens krijgt geld van Jan Stoffels, 6-3-1589.

Fol. 156v, 25-4-1587
Tonis Adriaen Toniss bekent geld schuldig te zijn aan Jan Stoffels.
In de kantlijn: … Cornelis Jan Stoffels …, 7-3-1587.

Fol. 157r, 17-2-1587
Jan Janss van Beeck bekent geld schuldig te zijn aan Antonis Lauwreijs mede tbv broers en zussen.
In de kantlijn: Op 3-4-1588 krijgt Antonis geld.
In de kantlijn: Peter Joos Peterss bekent de resterende penningen van Jan Janss van Beeck ….

Fol. 157r, 17-2-1587
Steven Goriss de Smit bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen Janss, secretaris.

Fol. 157v, 17-2-1587
Steven Goriss de Smit bekent geld schuldig te zijn aan Cornelis Adriaen Janss [?, zie akte 157r], secretaris, mede tbv zijn broers en zusters.

Fol. 157v, 17-2-1587
Steven Goriss de Smit bekent geld schuldig te zijn aan
Adriaen Janss, secretaris, Cornelis Adriaen Janss mede namens broers en zussen verklaren voldaan te zijn door Cornelis Lemmen Maess.

Fol. 158r, 17-2-1587
Cornelis Lemmen Maess verklaart voldaan te zijn door Steven Goris.

Folo. 158r, 17-2-1587
Adriaen Wouter Denijss verklaart voldaan te zijn door Vas Jan Cornelis.

Fol. 158r, 17-2-1587
Adriaen Wouter Denijss staat borg voor Vas Jan Corneliss.

Fol. 158v, 5-3-1587
Ffrans Toniss bekent geld schuldig te zijn aan Antonis Adriaen Maess tbv Sent Geritssdr zijn vrouw.
In de kantlijn: Sent Toniss huijsvr krijgt geld, 1588

Fol. 158v, 10-3-1587
Adriaen Adriaen Wouter Nerings verkoopt aan Pauwels Jan Adriaen Peterss 9 lopensaet lants.

Fol. 159r, 10-3-1587
Pauwels Jan Adriaen Peterss bekent geld schuldig te zijn aan Hanrick Geritss.
Toegevoegd: Aert Meeus Adriaens krijgt geld van Pauwels, 19-10-1589, in 1591 is de schuld afgelost.

Fol. 159v, 10-3-1587
Jan Corstiaen Joos Dirckss bekent geld schuldig te zijn aan Dingenen Corstiaen Joossdr.
In de kantlijn: Jan Joos Dirckss als voocht van de schuldbrief van Peter Corstiaens en Lijnken Corstiaensdr verklaart dat de brief is gecasseerd, 5-3-1592.

Fol. 159v, 16-3-1587
Cornelis Adriaen Corneliss mede als toesiender en namens Peter Wijten Vlaemminschzoen als voocht van 2 kijnder van Jan Wijten Vlaeminsch, Adriaenken Jan Wijtendr x Jan Wouter Antoniss verkopen aan Jan Lauwreijs Janss 6 lopensaet moergrond.

Fol. 160r, 16-3-1587
Adriaen Thoen Dirckss, Lijnken Thoen Dirckss x Jan Emmen Cleijs, Heijken Antonis Dir-ckssdr x Cornelis Stoffels verkopen aan Matheus Peterss elk hun 1/3 deel in een steden met-ten huijsinge.

Fol. 160r, 16-3-1587
Lijnken Domas Wouters x Peter Jan Lemmens verkoopt aan Jacob Adriaen Jan Horsten ca 2 lopensaet.

Fol. 160v, 16-3-1587
Wouter Cornelis Wouterss verkoopt aan Jacob Jan Adriaenss een “rente”.

Fol. 160v, 16-3-1587
Mathijs Lauwreijss en Ghijsbrecht Cornelis als Heijligeestmeesters verkopen aan Wouter An-tonis van Nieuwenhuijsen eeb stucksken erven.

Fol. 161r, 21-3-1587
Adriaen Adriaenss Lichthers bekent geld schuldig te zijn aan Jan Jan Aertss de Jongen.

Fol. 161r, 22-3-1587
Anneiken Marten Jan Thijs wed namens Dingen Marten hender beijder dochters?? en LijnkenMarten Jan Thijsdr met Cornelis Janss van Wijtvliet? als voocht zijn voldaan van Jan Cornelis Haneberchs een ijegelijck van Marten Jan Thijs kijnder hun deel van hun grootva-ders erfenis.

Fol. 161v, 1-4-1587
Adriaen Wilboert Sijmonss machtigt Sijmon Wilboerts, Jannen Wilboerts, Jacob Joriss vander Wee, Adriaen Beurdicks, Michiel Z???we, Lenaert Martens Terheijden om in zijn naam om zijn schulden te regelen.

Fol. 161v, 2-4-1587
Jan Janss van Diessen bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen Raessen tbv zijn kijnder.

Fol. 162r, 2-4-1587
Jan Janss van Diessen bekent geld schuldig te zijn aan Peteren Willem Ploegen.

Fol. 162r, 2-4-1587
Anna Jan Loeij Nelendr wed Mathijs Goeijaerts met Denijs Janss, Peter Roeloff Adriaenss als voocht van de kijnder van Mathijs, Denijs Janss x Neelken? Mathijs Goeijaertsdr verklaren geld ontvangen te hebben van Jan Janss van Diessen.

Fol. 162v, 3-4-1587
Cornelis Jan Geritss den Haen verkoopt aan Leijsken Cornelisdr van Hulten wed Aert Jan Pauwels met nakijnder ca 4 buender lants.

Fol. 163r, 7-4-1587
Cornelis Jan Lambrechts van Wijtvliet bekent geld schuldig te zijn aan Job Vrancken Thoniss als voocht van Tonis Vrancken kijnder.

Fol. 163r, 13-4-1587
Claes Henricks verkoopt aan Adriaen Corst Meeus als voocht Leijsken wed Jan Flipss een stede metten huijse.

Fol. 163v, 20-4-1587
Marijken Willem Ghijbendr, haar moeder was Adriaenken Andriess, met Willem Ghijben haar vader verkoopt Goossen Jaspars tbv Commerke Michiel Willem Jacobsdr.

Fol. 163v, 20-4-1587
Commerke Michiel Willem Jacobsdr met Goossen Jaspars als voocht bekent geld schuldig te zijn aan Willem Gijben tbv Marijken zijn dochter.
In de kantlijn: Marijke Willem Ghijben met Jan Jan Rijcken haar zwager …,4-5-1603.

Fol. 164r, 30-4-1587
Dingen Cornelis Peterss x Jan Cleijs Janss Bressers verkoopt aan Jaetken Peters wed Adri-aen Daniels Sgram een huijsken etc.

Fol. 164r, 8-5-1587
Adriaen Pauwels Lauwreijss x Alit Jan Vranckendr verkopen Goessen Jaspars x Jenniken Michiel Willem Jacobsdr en stedeken metten huijsinge.

Fol. 164v, 8-5-1587
Goessen Jaspars bekent geld schuldig te zijn aan Anna Jan Cornelis Brebersdr wed Jaspar Loeijen en kijnder.
In de kantlijn: de brief en een andere schuldbrief van 8-51587 zijn afgelost.
In de kantlijn, folio 165r: Anna Jan Cornelis wesen met Lemmen Loeijen als voocht hebben geld ontvangen, 8-2-1590

Fol. 165r, 8-5-1587
Adriaen Vranck Toniss staat borg voor Adriaen Pauwels Lauwreijss.

Fol. 165r, 1-6-1587
Isabela Hanrick Rutgers natuurlijcke dochter met Adriaen Corsten als voocht die ook voocht is van Sara Hanrick Rutgers natuurlijcke dochter, Sijmon Wilboerts als toesiender.Hun moe-der was Dingen Maesdr en Jan Jan Cornelis Willemss als voocht en Jan Marcelis als toe-siender van de 2 kijnder van Hanrick Rutgers bij Adriaenken Jan Reijnendr: Jaetken en Maeijken verkopen aan Michiel Wouters een stede metten huijsinge.

Fol. 166r, 1-6-1587
Michiel Wouters bekent geld schuldig te zijn aan Adriaenken Jan Reijnendr wed Hanrick Rut-gers.
In de kantlijn: Michiel betaalt geld op 1-3-1588.

Michiel Wouters is ook geld schuldig aan de voogden van de natuurlijke en wettelijke kin-deren.
In de kantlijn: in 1610 wordt er betaald. Slecht leesbaar.

Fol. 166v, 22-6-1587
Hubrechtken Peter Goedscalcksdr x Cornelis Jan Jan Ruelens, Haeijken Peter Goedscal-cksdr met Tonis Adriaens Goedscalcks als voocht en Jan Peter Bus als toesiender, Peterken Peter Corstendr met Jan Corst Meeus als voocht en Aert Meeus als toesiender verkopen aan Jacob Peter Goedscalcks de helft in een steden, gekomen van Cornelis Philips Cornelisdr hun moeder za.
Jacob Peter Goedscalcks verkoopt de helft van de steden weer aan Aert Meeuss Adriaenss Molder.

Fol. 167r, 20-7-1587
Peter Peter Cornelissen is nae onser bancken recht schuldich ….

Fol. 167v, 3-8-1587
Anniken Jan Tonisdr de Meijer x Jan Arnauts verkoopt aan Adriaen Peter Corstenz de helft van 8 lopensaet rogs.

Fol. 167v, 18-9-1587
Cornelis Lemmen Jan Lemmens bekent geld schuldig te zijn aan Wouter Antoniss tbv Jan Aert Thijs Embrechts.

Fol. 168r, 29-10-1587
Adriaen Michiel Embrechts, Jan Cornelis Haneberchs, Willem Cornelis Haneberchs, Adriaen Cornelis Haneberchs, Marijken Cornelis Haneberchs x Jan Thomas, Lisken Cornelis Hane-berchs met Jan Willemss Twijn als voocht verkopen aan Peteren Willem Corneliss hun deel in de steede metten huijsinge.

Fol. 168r, 9-11-1587
Jan Janss van Beeck verkoopt aan Jan Adriaens van Gilsen een stuck saeijlants.

Fol. 168v, 11-11-1587
Aert Meeus Adriaens de Molder verkoopt aan Comen Peterss een steden metten huijsinge.

Fol. 168v, 18-11-1587
Antonis Denijs Toniss als voocht van Denijs Joos Denijss kinderen, neven wenst dat Marijken Denijs de vrouw van zijn neven als behoudt dat Denijs heeft achtergelaten.

Fol. 169r, 23-11-1587
Heijlken Gerits Hubrechtsdr x Lemmen Adriaen Dirckss verkoopt Claes Hanricks de Snijder een stuck erven.

Fol. 169v, 4-12-1587
Copie
Sijmon Wilborts en Wouter Mathijs Wouters betalen aan Maria van Biestraten enige jaren (79 t/m 82) rogx

Fol. 169v, 16-1-1589 [?]
Adriaen Cornelis Adriaen Aerdenz, Job Vrancken als voocht en Adriaen Jochim Corneliss als toesiender van de 3 kijnder van Cornelis Adriaen Aerden: Cornelisken, Jacobsken en Willem-ken, broers, verkopen aan Marijken wed Antonis Dirckss een stede metten huijsinge.

Fol. 170r, 4-1-1588
Matheus Cornelis Martens als voocht en Jan Zijbrecht Jan Wijnen als toesiender (apsent) van de kijnder Jacob Cornelis Venmans za.: Janken, Wijncken, Adriaenken en Neelken verkopen aan Adriaen Tonis Vrancken een vurtel rogs.
Met consent van oa Claes Jan Smoldeners.

Fol. 170r, 18-1-1588
Adriaen Peter Maess bekent geld schuldig te zijn aan Aert Adriaens van Bergen.
In de kantlijn: Aert transporteert de brief aan Gerit Hanrickss, zwager, 15-2-1590.

Fol. 170v, 15-2-1588
Aert Meeus Adriaenss staat borg voor Hanrick Peters van Dongen als toesiender van 2 kijn-der Staes Peter Adriaens Cuijper bij Anniken Jacop Damendr: Peterken en Lijnken ivm de aanneming van de 2 kinderen.

Fol. 170v, 15-2-1588
Adriaen Loeijen heeft opgedragen 3 lopensaet gronden.

Fol. 170v
Adriaen Adriaen Corneliss ter eenre en Cornelis Adriaen Corneliss als voocht en Peter Joos Willemen als toesiender van 4 kijnder van Adriaen Adriaen Cornelis bij Marijken Joos Wille-men za.: Adriaenken, Joosken, Tonisken en Lijnken ter andere zijde maken een erfdeling.

Fol. 172v, 10-2-1588
Cornelis Lemmen Jan Lemmens staat borg voor Cornelis Stoffel Peterss.

Fol. 172v, 10-2-1588
Cornelis Jan Geritss alias Haen verkoopt aan Jan Jacob Jan Lemmens een stuck ackerlants.

Fol. 173r, 10-2-1588
Peter Jan Lemmens bekent geld schuldig te zijn aan Peter Peterss van Rijen.

Fol. 173r
Adriaenken Jan Geritssdr wed Jacob Jan Cuijper met Lauwreijs Cornelisz verklaart dat An-neken Jacob Janss, haar dochter, bij overlijden krijgen zal f 50

Fol. 173v
Adriaenken Jan Geritssdr wed Jacob Jan Cuijper met Lauwreijs Cornelisz verklaart dat An-neken Jacob Janss, haar dochter, bij overlijden krijgen zal f 50 uit de gecochte goederen van Jacob Jacob Janss Cuijper.

Fol. 173v, 15-2-1588
Antonis Denijs Thonissen verkoopt aan Cornelis Jan Corneliss een stuck erven.

Fol. 173v, 7-1-1582
Copie
Baltazar van Dongen bekent geld ontvangen te hebben van Aert Meeus.

Fol. 174r, 29-2-1588
Heijlken Peter Cornelis Cuijpsdr x Adriaen Hubrechts, Ghisbrecht Jacobszoen mede namens Peter Jacobsz, broer, en Anneken Jacobsdr en Michielken Jacobsdr, zussen, Adriaen Hubrechts en Ghisbrecht Jacobssoen namens Jan Adriaens Cuijps, Alita Peter Cornelis den Cuijpsdr met Jan Janss, zwager en voocht en van Mechtelden Peters de Cuijpsdr bij Aliten haar suster verkopen aan Adriaen Michiel Jacobsz hun deel in een half buender gronden.

Fol. 174v, 29-2-1588
Michiel Rijck Jan Geritss, Anna Rijck Jan Geritsdr x Sebastiaen Sijmons, Sijken Rijck Jan Geritsdr x Adriaen Jan Clauwen verkopen aan Adriaen Michiel Jacobs 1/3 van een buender.

Fol. 175r, 14-3-1588
Cornelis Stoffel Petersz bekent geld schuldig te zijn aan Jan Jan Claes Embrechts.
In de kantlijn: Hubrecht de ??? x Jenneken Claes Embrechts neemt de brief over van Maeij-ken Jan Claes Embrechtsdr, 6-3-1604.

Fol. 175r, 14-3-1588
Adriaen Cornelis Rijck de Potmaker bekent geld schuldig te zijn aan Adriaenken Jan Reij-nendr wed Handrick Rutgers vander Vloeten.

Fol. 175v, 14-3-1588
Hubrecht Peter Goeijaertss bekent geld schuldig te zijn aan Toenken Cornelis Rijcken wed.

Fol. 175v, 14-3-1588
Tonis Mathijs Wouters bekent geld schuldig te zijn aan Adriaenken Jan Reijnendr wed Han-rick Rutgers van der Vloeten.

Fol. 176r, 14-3-1588
Adriaen Stevens de Moleneer verkoopt aan Jan Antonis Cuijlen 1/3 van een stuck erven.

Fol. 176r, 14-3-1588
Antonis Denijs Toniss de Hoveneer verkoopt Jan Willem Jan Willemss een buijnder gronden.

Fol. 176v
Geertruijdt Mathijs Antoniss met Wouter Antonisse staat borg voor Peter Andries Corneliss.

Fol. 176v, 25-3-1588
Jan Joos Goris verkoopt aan Adriaen Michiel Jacobss vijftalf lopensaet gronden.
Jan namens Claes Peter Jan Denijs verkoopt aan Michiel vijftalff lopensaet.

Fol. 177r, 14-4-1588
Marten Janss de Decker verkoopt aan Adriaen Jan Jacobss vijftalf lopensaet weijlants.

Fol. 177v, 28-3-1588
Jan Jan Aertss de Jonge en Lemmen Adriaen Dirckss staan borg voor Claes Henrickss de Snijder.

Fol, 177v, 4-4-1588
Crijn Claes de Wever bekent geld schuldig te zijn aan Adriaenken Jan Wijnendr wed Henrick Rutgers van der Vloeten.

Fol. 177v, 5-4-1588
Peter Adriaens de Roeij mede namens Machtelt en Claesken Adriaen Janss de Roeijsdr (proc ’s Grevelduijn Cappel) verklaart voldaan te zijn door Jan Embrecht Jan Horsten den Ouden.

Fol. 178r, 8-4-1588
Anniken Thomas Woutersdr wed Adriaen Cornelis Peter Celien en Lijsken Jan Henricksdr wed Cornelis Hanrick Jacobs met Adriaen Jan Jan Aertss als voocht, Willem Jan Hanricks van Caem, Lijken Tomas Woutersdr en de kijnder van Willem Jan Hanricks van Caem, Jan Willem Adriaen Wijnen, Peter Willem Adriaen Wijnen, Lijnken Willem Adriaen Wijnen x Adri-aen Jan Jan Aertss, Sijken Adriaen Wijnendr, de kijnder van Marijken Adriaen Wijnendr za., hun vader was Adriaen Jan Denijs, verkopen aan Adriaen Michiel Jacobss hun deel in 3 lo-pensaet gronden.

Fol. 178v, 26-2-1587
Copie
Peter Adriaens de Roeij en Adriaen Franssen vanwege Jan Adriaens de Roeij weeskijnt en Metken Ariaens de Roeij met Peter Adriaens, broer en voocht, Claessken Peteren voirss sus-ter vermangelen een chijns tlv Ariaen vande Vecken.

Fol. 179r, 14-4-1588
Marten Janss de Decker verkoopt aan Cornelis Bartholomeus Romboutsz een steden metten huijsinge.

Fol. 179v, 14-4-1588
Cornelis Bartholomeus Romboutsz beloofd een jaarlijkse “rente”te betalen aan Marten Janss de Decker x Lijsken Henricksdr.

Fol. 179v, 14-4-1588
Roeloff Jan Janss verkoopt aan Marten Janss de Decker een stuck weijlants.

Fol. 179v, 24-10-1588
Adriaen Jan Jacob Rutten verkoopt aan Cornelis Peter Maess 1/3 van de helft van een stuck ackerlants.

Fol. 180r, 18-4-1588
Herman Jacob Petersz bekent geld schuldig te zijn aan Adriaenken Jan Rijckendr wed Han-rick Rutgers vander Vloeten.

Fol. 180v, 5-5-1588
Goessen Jaspars bekent geld schuldig te zijn aan Anna Cornelis Brebersdr wed wijlen Jaspar Loeij en kijnder.
In de kantlijn: Cornelis Cornelis Sprangers namens wed en kijnder Jaspar Loeijen verklaart dat de schuld voldaan is, 23-4-1602.
In de kantlijn: … Jan Antonis … Jan Jaspar Loeijen …, 3-5-1605.
Goessen Jaspars belooft Anna Cornelis en kijnder geld te geven.

Fol. 181r, 6-5-1588
Adriaen Jacob Janss mede namens Anniken Jacob Janssdr en vanwege Ffrans Corneliss van Dordrecht als vader en voocht van zijn kijnder bij Maeijken Jacob Janssdr zijn nae onser bancken recht schuldich ….

Fol. 181v, 6-5-1588
Adriaenken Janssdr wed Jacob Janss Cuijp met Lauwreijs Cornelis als voocht, Adriaen Ja-cobss mede als voocht van Ffrans Cornelis kijnder bij Marijken Jacob Janssdr, Anna Jacob Janssdr met Wouter Antoniss als voocht verkopen aan Cornelis Stoffel Peterss een stuck weijlants.

Fol. 182r, 6-5-1588
Anniken Jacobs dient onder eede een verklaring af te leggen omtrent het erffhuijs van haar broer Jacob Jacobss en Anniken zijn dochter tot G’Bergh, omtrent het erffhuijs van Jan Ja-cobss. Intbijwesen van Adriaenken Janss met Lauwreijs Cornelis als voocht.

Fol. 182r, 9-5-1588
Dingen Peter Adriaenss de Wagemakersdr x Corstiaen Jan Peters verkoopt aan Adriaen Corst Meeuss een half buijnder saeijlants.

Fol. 182v, 9-5-1588
Adriaen Korst Meeus bekent geld schuldig te zijn aan Corstiaen Jan Peters van Rijen.

Fol. 182v, 23-5-1588
Barbara Lemmen Maes wed Adriaen Adriaen Jan Horsten met Adriaen Wouter Maess als voocht, Lemmen Adriaen Adriaen Horsten, Jacob Adriaen Jan Horsten als voocht en Lem-men Lemmen Maess als toesiender van 3 kijnder van Adriaen Adriaen Jan Horsten beloven een “rente”te betalen aan Jan Claes Embrechtss.
In de kantlijn: Handrick Antss van Hilvarenbeeck als voocht van Jan Claes Embrechts kijn-der, int bijwesen van Maeijken Jan Embrechtsdr zijn voldaan.

Fol. 183r, 24-5-1588
Lauwreijs Hanrickss de Snijder staat borg voor Peter Jan Tielmansz, zijn zwager.

Fol. 183v, 25-5-1588
Bouwen Adriaen Rombouts Graeuwenzoen onder Ter heijden opten Warande namens Jacob Cornelis Adriaen Aertszoon, Elijsabeth, dochter van wijlen Cornelia Adriaen Aertszoen x An-dries Hanrickszoene, Katelijn Cornelis Adriaen Aertszoon, Cornelis Adriaen Jan Gherits Dij-ruen zoene, moeder was Adriana Cornelis Adriaen Aertszoondr, met Bastiaen Jan Gherits Dijruen zoene en Adriaen Claes Peterss als ooms en voogden, erffgenamen van Antonis Cornelis Adriaen Aertss, verkopen aan Roeloff Claes Roeloffsz een stuck landts.

Fol. 184v, 28-5-1588
Marijke Jaspar Roeloffsdr den Ouden x Jan Tonis Adriaenss Cuijl verkoopt aan Willem Jan Willems Twijn het 1/12 van een steden metten huijsinge.

Fol. 185r, 17-6-1588
Wouter Hubrecht Wouterss en Adriaen Vranck Tonis ter eenre en Cornelis Joris vander Wee namens Katelijn Peter Jacobsdr, Adriaenken Peter Jacobsdr, Marijke Joris vander Wee huijsvr, schout, en de erffg van Peter Peter Jacobs Smits, int bijwesen van Adriaen Jan Janss als man van Adriaentken voirs, maken een erfdeling van de goederen van wijlen Anniken Peter Jacobsdr vrouw van Wouter Hubrechts voirs.

Fol. 186r, 20-6-1588
Jacob Jan Adriaenss als voocht en Jan Roeloff Dirckss als toesiender van 2 kijnder van Pe-ter Adriaen Timmermans za.: Roeloff en Adriaenken verkopen aan Hubrecht Roeloff Dirckss de helft van 19 lopensaet weijen.

Fol. 186v, 8-3-1588 [?]
Alsoo dat blijckt bij de reken van Hubrecht Roeloff Dirckss gepasseert voor schout etc. int bijwesen van Jacob Jan Adriaenss als voocht van de kijnder van Peeter Timmermans, Jan Roeloff Dirckss als moederlijk oom, Tonis Cornelis de Bont als vaderlijk oom, Roeloff Peter Timmermans als een van de kijnder dat Hubrecht betaald heeft.

Fol. 187r, 5-7-1588
Jan Adriaenss van Gilse x Toenken Adriaen Embrechtsdr bekent geld schuldig te zijn aan Thoenken Lemmensdr wed Steven Peterss.

Fol. 187r, 27-6-1588
Copie
Barbara Cornelis Adriaen Maessdr met Tonis Adriaen Maess als voocht en oom, int bijwesen van Hubrecht Adriaen Janss haar man verkoopt aan Adriaen Ghijsbrecht Peter Willemss 2 lopensaet.

Fol. 187v, 18-7-1588
Hanrick Hanrickss Verhulst bekent geld schuldig te zijn aan Adriaenken Jan Reijnendr wed Hanrick Rutgers van der Vloeten.

Fol. 188r, 7-7-1588
Sijmon Wilboerts Sijmonss met Jan Wilboert Sijmonss ter eenre en Jan Peter Janss van Beeck en Adriaen Peter Janss, broer met Jan Janss van Beeck als voocht en Peter Willem Cornelis Brebers als toesiender, int bijwesen van Aelbrecht Aelbrechtss, behoudtoom, ter an-dere zijde maken een erfdeling van de goederen van Cornelia Cornelis Willems Brebersdr, de moeder van Jan en Adriaen, getrouwd met Sijmon Wilboerts.
In de kantlijn: Jan Peters van Beeck heeft zijn deel ontvangen, 29-11-1591, Adriaen is vol-daan op 13-2-1592.

Fol. 189r, 16-3-1588
Peter Jan Willemss als voocht en Marten Mathijs Toniss als toesiender van Joosken Willem Joos Willemen wees ter eenre en Geertruijt Mathijs Tonisdr, moeder van het kijnd, met Wou-ter Antoniss vanden Nieuwenhuijs als voocht, int bijwesen en consent van naaste vrienden, maken een erfdeling.
Zijn nog akkoord Cornelis Willem Jan Willemss ter eenre en Geertruijt Mathijs Tonisdr mbt erfpenningen van de verkoop van de steden.

Fol. 189bv, 29-10-1588
Heijlken Willems van Dongensdr met Baltazar Willems van Dongen, broer, als voocht ver-koopt aan Cornelis Jan Geritss de Haen haar deel in het vierdedeel van de hoeve van Lich-tenberch.

Fol. 189bv, 29-10-1588
Heijlken Willems van Dongensdr met Baltazar Willems van Dongen, broer, als voocht mach-tigt Mr Willem Dongius Henrick Henricks, coopman, en Lambricht Suetemelck, weert aan de grote marckt, beijden woenende te ’s Herthoeghenboschen om haar schulden etc te regelen.

Fol. 190v, 24-11-1588
Cornelis Adriaen Corneliss en mede als voocht van Jan Wijten kijnder, Adriaen Adriaen Cor-neliss en Hubrecht Adriaen Corneliss staan borg voor Jan Peter Stevenss en Jan Janss de Smit tot Sgravenmoer.

Fol. 190v, 4-12-1588
Jan Marten Adriaens de Wagemaker, Lijsken Marten Adriaensdr de Wagemaker x Jan Adri-aen Jan Roelens, Matheus Cornelis Martens als voocht van het kijnt van Marijken Marten Jan Hanrick Vranckendr bij Maeijken Marten Adriaen de Wagemakersdr, Jan Jan Adriaen de Wagemakers als voocht en Wouter Thoen Wouters als toesiender van 2 kijnder van Marten Adriaens de Wagemaker: Adriaenken en Jenniken maken een erfdeling van de goederen van Marten Adriaens de Wagemaker en Eelken Jan Peter Willem Baeijensdr, hun ouders.

Fol. 192v, 3-12-1588
Lijsken Marten Adriaensdr de Wagemaker x Jan Adriaen Jan Roelens verklaren dat Adriaen Marten Adriaensdr de Wagemaker haar deel in vierdalf lopensaet mag gebruijken.

Fol. 192v, 4-11-1588
Copie
Jan Henrick Vrancken machtigt Matheus Cornelis om als momber van het kijnt van Marten Jansdr op te treden.
In de kantlijn: Marij Jan Cornelis bekent voor Jacop Jan Nuijten, oom, geld ontvangen te heb-ben van Matheus Lonen, 10-9-1588, was getekend: Jacop Jan Nuijten Swardt van Gilsen.

Fol. 193r, 19-12-1588
Jacob Lauwreijs van Sgravenmoer draegt op alsulcke moer als Dirck Adriaen Coppen van-den selve gecoft heeft.

Fol. 193r, 29-12-1588
Adriaen Janss Cop alias Ven bekent geld schuldig te zijn aan Cornelis Aert Strijckman tbv Peter Corstiaen Peterss kijnt.

Fol. 192v, 2-1-1589
Wij Peeter Mathijs Peterss ende Sijmon Wilborts, schepenen van Dongen, oirconden en ken-nen dat voor ons gecoemen is Raes Joos Willemen, Jan Joos Willemen ende Anniken Joos Willemendr geassisteert met Willem Embrecht Peter Timmermans haeren vooght ende Adri-aen Raes Jan Vrancken als toesiender ende hebben minnelijcken en daer bij consent hennen naesten vrienden geschijden ende gedeelt van alle alcsulcke goederen daer Joos Willems hennen vader ende Peeterken Raes Jan Vranckendr hennen moeder vuijtgestorven zijn ende metter doot geruijmt, achtergelaten hebben. Inder manieren hier na volgende:

Fol. 193v, 2-1-1589
Voor schepenen Dongen is gecompareert Willem Embrechts Peter Timmermans ter eenre ende Embrecht Willem Embrechts voor hem selven, Raes Willem Embrechts voor hem sel-ven ende Maeijken Willem Embrechtsdr geassisteert met Adriaen Raessen haeren vooght en Marten Gerrits van Gesel als toesiender ter anderen sijden ende zijn bij consent van haeren naesten vrinden met minnelijcke accoort gescheiden ende gedeelt van allen sulcke erffelijcken als haeffelijcken goederen daer Marijken Raes Jan Vrancken hunnen moeder vuijtgestorven ende achtergelaten heeft. Inder manieren hier na volgende:

Fol. 194av, 2-1-1589
Raes Joos Willemen, Jan Joos Willemen ende Anniken Joos Willemendr, geass. met Willem Embrecht Peter Timmermans, haeren voeght, ende Adriaen Raes Jan Vrancken als toesien-der, hebben minnelijcken ende daer by consent hennen naeste vrienden gescheijden van alle alsulcke goeden, daer Joos Willemen, hennen vader, ende Peterken Raes Jan Vranckendr, hennen moeder, vuijt verstorven zyn ende metter doot achtergelaten hebben. Raes Joos Wil-lemen is bedeelt op een deel in Jan Raess stede metten ses erfg. in verscheyden parcelen ombedeelt gelegen vuijtwysende der selver deelinge van date 2-5-1586. Noch 1/3 deel van 11 lopensaet hoeijlants ombedeelt gelegen met Jan Willems Verleg ombeiaerde wesen ende Alit Cornelis Jan Peters broeder achtergelatene wedue, gelegen aen de Oesterhoutssyde, etc. Noch omtrent 2 loopensaet beemden aen de Groenendijck, te weten het vierendeel in 9 lo-pensaet ombedeelt gelegen met Hubrecht Raes Jan Vrancken aen de Oesterhoutsche zyde, etc.
Hiertsegens is Jan Joos Willemen gedeelt op het 1/6 deel in de stede, daer Raes Jan Vranc-ken ende Margriet Claes Lemmensdr, hennen grootvader ende grootmoeder, vuijtverstorven zijn, gebloect gelegen mette andere erfgen., hiertoe noch de helfte van de vuijtcamere ende de helfte van de nieuwe schaere, tsamen ombedeelt gelegen met Hubrecht Raesz.
Anniken Joos Willemendr is bedeelt op ten helffscheydinge van der stede daer Joes Wille-men, haer vader, vuijtverstorven is, daer Peter Joes Willemen de wederhelfte aff besettende is.

Fol. 194bv, 5-1-1589
Elijzabeth Ghijbrecht Petersdr wed Peter Jan Lemmenss met Wouter Antonis vanden Nieu-wenhuijsen als voocht ter eenre en Maijken Peter Jan Lemmensdr x Claes Hanricks, Juetken Peter Jan Lemmensdr x Lauwreijs Jan Cornelis, Neelken Peter Jan Lemmensdr x Hanrick Mathijss, Heijlken Peter Jan Lemmensdr x Jan Cornelis Wijts, Maeijken Peter Jan Lem-mensdr den Jonge x Cornelis Adriaen Jooss, Jan Peter Jan Lemmens, Antonis Peter Jan Lemmens, Anniken Peter Jan Lemmensdr en Lijsken Peter Jan Lemmensdr met Claes Han-rickszoen als voocht, Hubrecht Antonis Joos als voocht van Peterken Ghijsbrecht Peter Jan Lemmens weeskijnt en Aert Meus Adriaens als voocht van Peterken Hanrick Janss weeskijnt bij bij Jenniken Peter Jan Lemmensdr maken een erfdeling.

Fol. 196r, 16-1-1589
Anna Jan Toenendr [zie ook folio 162r] wed Mathijs Goeijaerts met Cornelis Lemmen Jan Lemmens als voocht, Roeloff Tijs Goeijaerts, Nelken Mathijs Goeijaertsdr x Denis Janss, Pe-ter Roeloff Adriaenss als voocht en Job Vranck Antonis als toesiender van de kijnder van Mathijs Goeijaerts: Peterken Tijs, Goeijaert Tijs, Maeijken Tijsdr, Jenniken Tijsdr verkopen aan Jan Janss van Diessen een stuck landts.

Fol. 196v, 16-1-1589
Jan Zijbrecht Jan Wijnen als voocht van Marijken Raes Joosdr, moeder, en mede namens de gelijke erffg verklaren voldaan te zijn van Jan Matheus Thijss.