Selecteer een pagina

Fol. 1r
Op 25-1-1644 maakt Mecheltke Jans laatst wed van Peeter Adriaens de Roij haar testament.
Genoemd: jongste dochter Maeijken Aerts Loijen, dochter van Aeret Adriaens Loijen, zoon Aert Tonis.
Toegevoegd: Dingeman Gijsberts Deckers x Neeltken Jans (en Michiel Janssen) is voldaan door zijn schoonmoeder Mecheltken Cornelis, 15-1-1666

Fol. 2r
Op 30-1-1644 maakt Peeter Antonis met Antonis Goverts, vader, Andries Peeters, secr Vrijhoeve, en Govert Joosten, oomen, Adriaen Adriaens en Lambrecht Cornelis, zwagers, zijn huwelijkse voorwaarden op samen met Lijsbet Jans, wed Jacob Peeters Romen???, met Wouter Jans, schout Waspik, en Gerit Dircks, zwager, Waspik.

Fol. 3r
Op 8-4-1644 verkoopt Peeter Henricks van Gorp aan Meetken Tonis vander Maes, wed Jacob Jans Cluijter, met Peeter Tonis vander Maes, broer. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 3v
Op 18-3-1644 verkopen Jan Adriaens de Bie x Lijsbeth Henricks vander Maes, voor deen helft, en Hemrick en Adriaen Sebastiaens de Roij, voor dander helft, aan Adriaen Geldens.

Fol. 3v
Erfdeling door Henrick Sebastiaens de Roij en Adriaen Sebastiaens de Roij, datum ut supra.

Fol. 4r
Op 29-3-1644 bekent Willem Aerts Bernts schuldig te zijn aan Henrick Geldens Glaviman tbv de kinderen van Gelden Willems Glaviman en Peeterke Jans: Cornelis en Willemken.
Toegevoegd: Aert Willems x Willemken Geldens is voldaan door Willem Aerts Bernden en door Wouter Jacobs Visser en Adriaen Wouters, armmeesters Cappel.

Fol. 4v
Op 11-4-1644 verkoopt Ghijsbrecht Peeters Cauwenberg, Baerdwijck, aan Philibeert Adriaens, molder tot Loon, zwager.

Fol. 5r
Op 12-4-1664 verkopen Lambrecht Dirckss de Greeff mede namens Henrick Dircks de Greeff en Jacob Janss Glaviman x Jenneken Dircx en als voogd van het kind van Dirck Dircks de Greeff en namens Jan Dircks de Greeff, allen kinderen van Dirck Thomas de Greeff, en Thomas en Adriaen Corsten, broers, Waelwijck, aan Jan Dircks van Nederveen, schout Cappel.

Fol. 5v
Erfdeling door Willem Joosten Brock ter eenre en Peeter Jacobs …, 18-4-1644
Het betreft een hof waar Jacob Gerits van Weert en Vijverken op woonden.

Fol. 6r
Op 25-4-1644 verkoopt Blaes? Willems aan Claesken Peeters Laet wed Frans Lauriss.
Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 6v
Op 14-5-1644 verkoopt Jan Cornelis Wijngaert, Sgravenmoer, aan Marcus Jans Pharo.

Fol. 6v
Ten voors dage hebben Jan Jacobs Cuijper, heemraet Sgravenmoer, Robbrecht Jans Pharo, Sgravenmoer, namens Denis Denis Bouwens x Grietken Jans Pharo en Marcus Jans Pharo, beide Cappel, Adriaen Joachims Rijcken x Maeijken Jans Pharo, Sgravenmoer, samen voor een portie, Jan Jans Handkijnt x Lijsken Adriaen Rutten mede namens Adriaen Adriaens Nevets? den Jongen, Lenaert Adriaens Rutten, Oosterhout, Maeijken Adriaens Rutten wed Joachim Jacobs Meijer, Sgravenmoer, Sijmen Adriaens Rutten en Sijmen Jacobs Cuijper, beide Sgravenmoer, Cornelis Joachim Rijcken, Waspijck, x Maeijken Aerden Bommelaer mede namens Jan Aerden Bommelaer, zwager, allen beneffens Jan Jacobs Cuijper en Robbrecht Jans Pharo, de voors Jan Jacobs uitgekocht van de goederen van Jenneken Lenaerts, zijn moeije. Allen zijn erfgenaam van Jan Adriaenss Pharo en Maeijken Lenaerts Rutten.
Zij verkopen hierop aan Marcus Jan Pharo.

Fol. 7r
Op 15-5-1644 verkopen Wouter Willems, Peeter Baltjens van Raest x Neeltken Willems mede voor Adriaen Willems (procuratie Heusden), mede namens Adriaentken Willems (procuratie Roosendael), Antonis Adriaens Timmer als voogd van Janneken Willems, kinderen van Willem Adriaens, aan Aert Joosten. Betaald wordt via een wilkeur.
Quitantie van Janneken Willems Timmeren aanwezig, als los vel. Jenneken Willems wed Aert Joosten heeft betaald.

Fol. 8r
Op 15-5-1644 verkoopt Jan Peeters Puijs, Sgravenmoer, aan Aert Jan Michiels. Betaals wordt via een wilkeur.

Fol. 8v
Op 15-5-1644 verkoopt Jan Michiels aan Corst Corst Glavimans, secr Cappel. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 9r
Op 30-5-1644 maken Antonis Jacobs Mulder en Aentken Jans hun testament.
Toegevoegd: op 14-3-1654 wordt het testament teniet gedaan.

Fol. 10r
Erfdeling door Peeter Gerits Thilemans x Wouterken Peeter van Gorp ter eenre en Henrick Peeters van Gorp ter andere zijde, 1-6-1644.

Fol. 10v
Ten voors dage verkoopt Henrick Peeters van Gorp aan Corst Cornelis Seeu.

Fol. 10v
Op 21-6-1644 verkopen Jacob Jans Molengraeff, Bartholomeus Janss Molengraeff, Goosen Reeders x Alitken Jans Molengraeff, Henrick Jacobs de Bie x Mecheltken Jans Molengraeff mede namens hun moeder en halve zus en broer, kinderen en schoonzonen van Jan Jans Molengraeff en
Gelden Jacobs van Campen, Meerten Jacobs van Campen, Johannis Sprangers x Aertken van Campen, kinderen Jacob Willems van Campen, Philips Bollekens, Willem Joosten x Aertken Bollekens en Willem Bollekens, kinderen van Eeltken Willems, erfgenamen van Willem Jacob Tonis van Campen, hun grootvader
aan Corst Corsts Glaviman, secr Cappel.

Fol. 11r
Op 17-7-1644 staan Sebastiaen Peeters de Roij, Adriaen heijligers, Denis Jans de Haen en Corst Corsts Glaviman, secr Cappel, borg tbv Evert Henricks Back, schipper.

Fol. 11v
Erfdeling door Adriaen Aerts Orlman wednr van Willemken Adriaens ter eenre en Adriaen Wouters, Dirck Wouters en Sijken Wouters, Peeter Aerts Orlman als voogd en Dirck Adriaens den Jongen als toesiender van het kind van Adriaen Aerts Orlman en Willemken voor dander helft, 25-7-1644.

Fol. 14r
Inventaris van de goederen van Dirck Willems en Neeltken Henricks gemaakt door Jenneken en Aertken Willem Dirckex de Hagenaer als boedelhoudsters, 22-9-1644.

Fol. 14v
Op 26-7-1644 dragen Dirck Peeters Trap en Huijch Adriaens de Backer op tbv Adriaen Gerits de Bosser.

Fol. 15r
Op 23-9-1644 verkopen Joost Ghijsmans van Hedichuijsen mede namens zijn voorkinderen, Johan Berchhout mede namens Willebort Philips van Nederveen, ambachtsheer van Rijswijck, zijn schoonvader, Philip Wilborts van Nederveen, zoon, Johan van Engelen, Gijsbrecht de Bie, Gejus? [= Gideon] de Bie en Chriestjen Levervelt elk getrouwt met een dochter van Willebort, Johan de Wit, secr tot Worchem?, als erfgenamen van Marie Govaerts en Ghijsman Joosten, moeder en vader, aan Bernt Henricks Pul, Waelwijck.

Fol. 15v
Op 25-10-1644 verkoopt Bernt Henrick Pullen, Waelwijck, aan Cornelis Michiels.

Fol. 15v
Op 1-11-1644 verkopen Ghijsbrecht Peeters Cuijper en Ghijsbrecht Aerts Cuijper mede namens Corst Aerts Cuijper, broer, aan Huijbrecht Cornelis Jan Claess.

Fol. 16r
Te voors dage verkoopt Ghijsbrecht Aerts Cuijper aan Ghijsbrecht Peeters Cuijper.

Fol. 16r
Op 7-12-1644 bekent Mathijs Huijbrechts, schipper te Waspick, op waterrecht schuldig te zijn aan Catalijntken Peeters wed van Antonis Jans Wijten. Cornelis Jans, Sgravenmoer, en Cornelis Huijbrechts Bosser, Raemsdonk, staan borg.

Fol. 17r
Op 18-12-1644 verkopen Lambrecht Reijniers, Aert Wouters Gester mede namens Adriaen Adriaens Roos, Cornelis Corsten en Jan Henricks van Selst en Willem Corsten voor een staeck en Aert Wouters Gester en Sijmen Jacobs in de andere staeck aan Aert Joosten.

Fol. 17r
Scheijdinge en deelinge door Joost Beertrams de Bruijn, Govert Beertrams de Bruijn, Jenneke de Bruijn en Tonis Daenjels x Catalijntken de Bruijn, kinderen van Beertram Joosten de Bruijn, 15-1-1645.

Fol. 18r
Ten voors dage verkoopt Antonis Daenjels x Catalijntken de Bruijn aan Govert de Bruijn.

Fol. 18r
Op 17-1-1645 bekent Thomas Wouters Clad schuldig te zijn aan Sebastiaen Peeters Boer en Aert Joosten, HG meesters.
Toegevoegd: Jan Peeters Orlmans en Jan Lauris, armmeesters van 1661 en 1662 zijn voldaan door de erfgenamen van Peeter Joosten en Dingentken Peeters.

Fol. 18v
Op 17-1-1645 verkopen Jacob Peeters Clad, Thomas Wouters x Dingentken Peeters, Herman Adriaens Lochten x Jacobsken Peeters en mede namens Adriaen Peeters en Vas Jacobs xgetrout geweest met de wedMeeus Peeters Clad, allen kinderen van Peeter Jacobs Clad, aan Dirck Jans.

Fol. 19r
Op 13-2-1645 maken Hendrick Adriaens Timmer en Neeltken Peeters hun testament.
Genoemd: Henrick Baijens x Huijpken Huijbrechts, testateurs dochter.

Fol. 19v
Op 14-2-1645 verkoopt Antonij Willems Maes aan Antonis Jans Cuijper. Betaald wordt via een wilkeur.
Toegevoegd: Antonis en Willem Willems Maes zijn voldaan, 1648. Adriaen Tonis Maes, Jan Goosen, Eltken Tonis en de weeu van Lauris? Tonis Maes, 14-2-1653. Adriaen Tonis Maes en Adriaentken Tonis Maes x Jan Goosen, 14-2-1657. Anthonis Willems Maes en Willem Peeters van Wijck x Eltken Tonis, 30-12-1658.

Fol. 20r
Ten voors dage verkoopt Aert Joosten aan Sijken Roelen wed Adriaen Henricks Timmer.

Fol. 20v
Op 2-3-1645 verkoopt Adriaen Sijmen Peeters Bol x Peeterken Jan Dirck Joppen, Sgravenmoer, aan Cornelis Vas Jans.

Fol. 20v
Ten voors dage verkoopt Bernt Henricks Pul aan Ghijsbrecht Adriaen Vreijsen. Betaald wordt via een wilkeur.
Toegevoegd: Bernt verklaart dat de laatste paij naar Jan Jans den Jonge gaar, 1645, present Nesernea? Schouden?, Sebastjan Peeter Corsten, Melis Jans ???, Bastjaen de Roij vuijt den name van Bertens? Adriaens en Adriaen Meertens en Jan Gerits namens zijn moeder Cathalijn Jans, 27-5-1646.

Fol. 21r
Op 4-3-1645 verkoopt Thomas Adriaens de Bie x Adriaentken Willem Henricks, Waelwijck, aan Jan Jans den Jonge, Waelwijck.

Fol. 21v
Op 4-3-1645 verkopen Dirck Adriaens den Jonge x Neeltken Adriaens Glaviman en Antonij van Clootwijck x Maeijken Willems de Bom wed van Aert Adriaens Glaviman, secr Sprang, aan Corst Corsts Glaviman, secr Cappel.

Fol. 21v
Ten voors dage verkopen Peeter Tonis Vennincx en Adriaen Adriaens Roos als voogd van zijn kinderen bij Aechtken Tonis Vennincx aan Jan Dircks van nederveen, schout Cappel, Aert Joost, Corst Corst Glaviman, secr, Bernden? Jans Glaviman, Ghijsbrecht Adriaen Vreijsen, Roeloff Verharen en Thomas de Bie, Bastjaen Adriaens, Anneken Peeter Gerits, Denis Aerts, Frans Henricks en Dries? Adriaens, Aert Wouter gester, de erfgenamen van Joost Wirts? en Jan Jans den Jongen, Michiel Jan Claes.

Fol. 22r
Ten voors dage verkoopt Huijbrecht Cornelis Jan Claes aan Antonij Wouters Adriaen en, zwager

Fol. 22v
Ten voors dage verkoopt Adriaen Aert Goosens aan Huijbrecht Cornelis Jan Claes.

Fol. 22v
Op 1-4-1645 verkopen Jacob en Adriaen Joost Ghijben aan Peeter Joost Ghijben, hun broer.

Fol. 23r
Ten voors dage verkoopt Joachim de Bruijn x Maeijken Meerten Glaviman aan Huijbrecht Cornelis Jan Claes.

Fol. 23r
Ten voors dage verkoopt Huijbrecht Cornelis Jan Claes aan Corst Gorsts Glaviman, secr Cappel.

Fol. 23v
Ten voors dage verkoopt Peeter Jans de Leeu, Henrick Peeters Ocker x Jenneken Jans de Leeu, Henrick Cornelis de Bie x Maeijken de Leeu, Tonis Rutten? x Anna de Leeu aan Jan Thonissen de Haen, neef.

Fol. 23v
Ten voors dage verkopen Sebastjaen de Roij en Corst Corsts Glaviman, secr Cappel, aan Huijbrecht Cornelis Jan Claes.

Fol. 24r
Erfdeling door Adriaen Adriaens de Roij laatst wednr van Erken Tonis de Wilde ter eenre en Adriaen Adriaens de Roij, zijn zoon bij Erken, 7-3-1645.

Fol. 25r
Op 1-4-1645 verkoopt Peeter Meertens, Vrijhoeve, aan Jan Jans den Jongen.

Fol. 25v
Op 2-4-1645 verkopen Rom Jans Glaviman, Besoijen, mede namens de andere erfgenamen van Jan Jans Glaviman, zijn vader, aan Huijbrecht Cornelis Jan Claes.

Fol. 25v
Op 3-4-1645 bekent Henrick Adriaens Timmer schuldig te zijn aan Jan Jans den Jongen.

Fol. 26r
Op 4-4-1645 verkoopt Beertian Joachims, Sprang, aan Adriaen Adriaen Aerts, oom, Loon.

Fol. 26v
Op 24-4-1645 staan Bernt Henricks Pul en Henrick Bernts Pul, zoon, borg voor Ghijsbrecht Adriaen Vreijs.

Fol. 26v, copie
Op 7-4-1645 machtigt Herman Steenhuijsen x Pieternella Wijckertoorn, Cuijlenborch, Jan Wouters van Duijsel, Andel. Procuratie te Heusden.

Fol. 27v, copie
Ghijsbrecht Cornelis Jongeboer x Anneken Wijckertoorn dochter van Thimotheus Wijckertoorn machtigen Dirck Dircks van Clootwijck, Babiloniënbroek. Procuratie te Meerkercken, 14-4-1645.

Fol. 27v
Op 1-5-1645 verkopen Dirck Dircks van Clootwijk mede namens Ghijsbrecht Cornelis Jongeboer x Anneken Wijckertoorn en Jan Wouters van Duijsel namens Herman Steenhuijsen x Pieternella Wijckertoorn, kinderen Peeterken Dircks van Clootwijck en Jan voors als voogd van zijn kinderen bij Geertruijt Dircks van Clootwijck en Dirck voors als voogd van het kind van Adriaen Dircks van Clootwijck den Ouden, Antonij Adriaens van Clootwijck mede als voogd van de kinderen van Maeijken Adriaens van Clootwijck en Nanning Jans x Adriaentken Adriaens van Clootwijck, kinderen en kindkinderen van Adriaen Dircks van Clootwijck den Jongen , allen kinderen en kindskinderen van Adriaentken Adriaens, hun moeder resp grootmoeder, sluiten een akkoord.

Fol. 28v
Op 2-5-1645 verkoopt Corst Corsts Glaviman, secr, aan Dirck Jans Braber. Betaald wordt via een wilkeur.
Toegevoegd: Op 15-12-1653 met Lijntken Cornelis wed Dirck Jans ….

Fol. 29r, copie
Op 16-3-1645 machtigt Crijn Jacobs Vos x Willemken Ariens, Dordrecht, zijn vrouw om de erfenis van Arie Ariens de Jonge, zijn schoonvader, te regelen.

Fol. 29v, copie
Op 21-3-1645 machtigt Jan Jans van Bockjolen, Dordrecht, zijn vrouw Maijken Ariens om de erfenis van haar vader tegen Cathalina Geldens, haar moeder, te regelen.

Fol. 30r
Erfdeling door Catalijnken Geldens wed van Adriaen Adriaens den Jongen nu x Adriaen Aerts Gielen? ter eenre en Gelden Adriaens, Adriaen Adriaens, Peeter Adriaens, Tonis Adriaens den Jongen, Lijsken Adriaens met Dirck Adriaens, haar oom, Jan Cornelis x Aentken Adriaens, Dirck voors als voogd van Jan en Peeterken Adriaens, Willemken Adriaens x Crijn Jacobs en Maeijken Adriaens x Jan Jans Bockjolen, beide Dordrecht, can de goederen van Adriaen Adriaens den Jongen, 29-3-1645.

Fol. 32v
Op 2-6-1645 verkoopt Gelden Huijbrechts aan Jan Huijbrechts, zijn broer.

Fol. 33r
Op 3-6-1645 verkopen Wouter Peeters, Corst Peeters de Haen als voogd van de kinderen van Wouter Peeters bij Henricksken Peeter de Haen, Wouter Wouters is present, aan Adriaen Meertens. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 33v
Op 1-9-1645 staat Cornelis Jan Claes borg voor Jan Adriaens Muijser, Amsterdam, tbv Jan Aerts de Greeff, schipper, Amsterdam.

Fol. 33v
Ten voors dage Judicq Denis x Cornelis Jan Claes gaat akkoord met de borg.

Fol. 34r
Op 18-10-1645 bekent Peeter Gerits Thilemans, schoenmaker, x Wouterke Peeters van Gorp schuldig te zijn aan Peeter Tonis Gr???ts.

Fol. 34v
Aankondiging van een openbare verkoop van grond op verzoek van Jan Dircks van Nederveen, schout, 20-10-1645.

Fol. 34v
Aankondiging van een openbare verkoop van grond op verzoek van Jan Dircks van Nederveen, schout, 26-10-1645.

Fol. 35v
Op 27-10-1645 verkoopt Henrick Jans x Anneke Claes aan Cornelis Adriaens Leenhouwer. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 36r
Ten voors dage verkopen Henrick Jans en Adriaen Claes, zwager, aan Cornelis Adriaens Leenhouwer.

Fol. 36r
Ten voors dage verkoopt Cornelis Adriaens Leenhouwer aan Aert Wouters de Gester, Sprang.

Fol. 36v
Aankondiging van een openbare verkoop van grond op verzoek van Jan Dircks van Nederveen, schout, 28-10-1645.

Fol. 37r
Op 2-11-1645 verkopen Huijbrecht Sijmens, Jan Meertens, Huijbrecht Cornelis namens Grietken Aerden, allen Raemsdonk, aan Jan Lauris Lantmeter, Sprang.

Fol. 37v
Taxatie van de goederen aangebracht door Neeltken Frans Geemen wed Jacob Goverts, overleden te Cappel.

Fol. 38r
Op 17-11-1645 verkoopt Adriaen Henricks Back de Jongen, ruijter onder de compagnie van Nassau te Breda, aan Berit Scholst, scurgijn.

Fol. 38v
Op 8-12- 1645 verkoopt Ghijsbrecht Peeters Cuijper x Jenneke Lauris aan Huijbrecht Cornelis Jan Claes.

Fol. 38v
Op 27-12-1645 verkooptThomas Adriaens de Bie mede namens Jan Lambrechts Millinge, procuratie Waelwijck, aan Roeloff Berits Verharen, laeckencooper te Sprangh.

Fol. 39r
Ten voors dage verkoopt Roeloff Berits Verharen aan Cornelis Michiels.

Fol. 39r
Op 29-12-1645 verkoopt Jan Jans de Cort mede namens Peeter Jans Cluijter, schipper, Sgravenmoer aan Jan Jacobs Cuijper, heemraet Sgravenmoer.

Fol. 39v
Ten voors dage verkopen Jan Jacobs Cuijper en Cornelis Jans, armmeesters Sgravenmoer, Dirck Joris en Jan Jans Hantkijnt, diaken te Sgravenmoer, aan Sijmen Adriaens Geus, Sgravenmoer.

Fol. 40r
Erfdeling door Aert Paulis x Geriken Jacobs, Adriaen Lauris Verhoeven als voogd en Adriaen henricks Molder als toesiender van de twee voorkinderen van Jacob Peeters ??? en Willemken Meertens: Dingentken en Heijltken Jacobs, 3-1-1646.

Fol. 40v
Op 10-1-1646 verkopen Neeltken Peeters wed Henrick Adriaens Timmer, Tonis Henricks Timmer mede als voogd van de kinderen van Adriaen Henricks Timmer: Roelof en Adriaen Adriaens Timmer zijn present en Henrick Baijens x Huijpken Huijbrechts dochter van Dingena Henricx Timmer, ruijter, aan Peeter Henricks Timmer, zoon en broer.
Toegevoegd: Henrick Baijens en Henricksken?, kinderen van Henrick Baijens en Huijpken Huijbrechts nu x Henrick Lambrechts (3 kinderen), 29-5-1662. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 41v
Op 16-1-1646 verkoopt Aert Paulis x Geriken Jacobs, Drongelen, aan Adriaen Meertens.

Fol. 41v
Op 28-1-1646 verkopen Adriaen Adriaens Mick x Thonisken Tonis voor deen helft en voor zijn deel int besterf van Jan Tonis, zwager, Ghijsbrecht Tonis, Jan Jacobs x Willemken Tonis en Adriaen Geldens als voogd van de twee voorkinderen van Tonis Geldens: Lijsken en Wouterken en als voogd met Cornelis Michiels als toesiender over de drie nakinderen van Tonis Geldens bij Aentken Gelden, allen erfgenamen van Tonis Geldens, zwager, en Jan Tonis, broer, aan Corst Cornelis Seeu.

Fol. 42r
Op 30-1-1646 verkopen Magrita Cornelis van Driel wed van Dingeman Loeff, Dussen en Jan Loef, zoon, mede namens de overige broers en zussen aan Stoffel Quirijns. Betaald wordt via een wilkeur.
Toegevoegd: Magrita is voldaan door Lijntken Peeters wed Stoffel Quirijns, 7-1-1650. Cornelis Loeff, Sprang, staat borg, 6-1-1650.

Fol. 42v
Ten voors dage verkopen Magrita Cornelis van Driel wed van Dingeman Loeff, Dussen en Jan Loef, zoon, mede namens de overige broers en zussen aan Adriaen Tonis, Peeter Peters en Jan Adriaens, broers.

Fol. 43r
Op 16-2-1646 verkopen Dirck Peeters, Peeter Meertens, Jan Jans Sprangers x Aentken Meertens, Adriaen Henricks Back x Aentken Gerits, Peeter Tonis Timmer x Maeijken Gerits mede namens Cornelis Daenjel van Driel x Anneken Gerits (Andries Peeters zorgt voor ratificatie), Peeter Bastjaens van Gorp en Abraham Jans Spranger x Adriaentken Bastjaens, Michiel Willems Jager als toesiender met Dirck Peters als oom van de twee nakinderen van Andriaen Peeters, alle erfgenamen van Anneke Adriaens, moeder en grootmoeder, aan Andries Peeters.

Fol. 43r
Op 22-2-1646 verkopen Henrick Geldens voor 2 delen en Henrick Claes x Geriken Geldens voor 1 deel in de stock van Gelden Willems Decker aan Adriaen Geritss Bosser. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 44r, copie
Peeter Peeter Brent x Aentken Lauris en Dingeman Thonis zoon van wijlen Thonis Dingemans zijn voldaan door Ghijbrecht Peeters Ruijter?, 12-5-1646.

Fol. 44r
Op 12-3-1646 bekent Willem Aerts schuldig te zijn aan Jan Thonis Duijser.
Toegevoegd: Eeuwit Jans met Jan Thonis Duijser, zijn vader, bekent door Wouter Jacobs Visser en Adriaen Wouters, armmeesters 1643 en 1654 voldaan te zijn, 23-12-1654.

Fol. 44v
Erfdeling door Corst Jan Corsten, Jan Cornelis x Anneken Jan Corsten, Adriaen Jans, zoon van Jan Willems en Maeijken Jan Corsten, Corst Corst Zeeu als voogd en Adriaen Corsten als toesiender van de drie kinderen van Anthonis Jan Corsten, kinderen en kindskinderen van Corstken Meertens, hun moeder en grootmoeder, 15-3-1646.

Fol. 46r
Op 4-4-1646 verkoopt Adriaen Eelen cx Anneke Adriaens Leeu aan Maeijken Jans wed van Jacob Joost Ghijben.

Fol. 46v
Op 5-4-1646 verkoopt Tonis Goverts aan Ghijsbrecht Goverts.

Fol. 47r
Erfdeling door Jan Peeters Orlman x Janneke Tonis Leur, Peeter Lauris als voogd en Cornelis Vas Jans als toesiender van de kinderen van Antonie Adriaens Leur en Tonisken Vas: Adriaen, ?anneken, Vas en Marie, 6-4-1646.

Fol. 48r
Op 7-4-1646 verkoopt Dirck Jans Cop, Sgravenmoer, aan Cornelis Vas Jans, Sgravenmoer.

Fol. 48v
Op 10-4-1646 verkopen Baijen Jans, Aert Jans, Dirck Aert Goosens x Dingentken Jans, kinderen van Jan Baijens en Jenneken Aerts aan Peeter Tonis Goverts.

Fol. 49r
Op 12-4-1646 verkopen Jan Dircks van Nederveen mede namens zijn broers en zussen,, Hendrick Jans Persijn, schout Sprang, x Geertruijt Damen mede namens zijn zwager, Adriaen Aerts Orlman en Paulus van Drongelen x Antonette Geldens mede namens broers en oomen, Willem Goosens van Heijst mede namens Willem Peeters Vloot, zwager, Ghijs??? En Goosen Gerts van Heijst, Adriaen Diercks van Cuijck x Jenneken Dries mede namens de andere kinderen van Dries Claes, allen erfgenamen van Henrick Antonis, schout Sprang x Tonisken Adriaens, voor een stock, Thomas Corst Thomas mede namens Adriaen Corsten, broer, Dirck Adriaen Quirijns x Maeijken Tonis wed Jacob Adriaen Jacobss mede voor Adriaen Jacobs, Jan van Heijst namewns Lenart Jans van Dinter?, zijn ??? en mede namens Henrick Jans Persijn, schout Sprang vervangende de kinderen van Quirijn Gerits en andere erfgenamen van Adriaen Jacobs mede voor een stock, Claes Sijmens Binnen mede namens het kind van Henrick Sijmens en de kinderen van Jan Willems bij Geertruijt Sijmens, Willem Cornelis x Dircxken Sijmens mede namens Jan Adriaens Sleeu x Maeijken Sijmens Binnen, erfgenamen van Dirck Binnen voor een stock, Corst Henrick Geldens mede namens zijn andere vrinden, Jan Lauris van den Hout mede namens Maeijken Lauris van den Hout erfgenamen Henrick Geldens aan Jerom? Adriaens Loochten.

Fol. 50r
Op 16-4-1646 verkoopt Huijbrecht Cornelis Timmerman aan Jan Huijbrechts.

Fol. 50r
Op 20-4-1646 verkoopt Gerit Aerts van Hagort x Anneken Adriaens, Almkerk, aan Jan Dircks van Nederveen, schout Cappel.

Fol. 50v, copie
Copie uit het testament van Jan Jans de Jongen.
Genoemd: de HG, Berbelken Jans Schapen voorkinderen bij Heijliger Jans, Adriaen Meertens, Anneken Jans, zus, Jenneken Jans kinderen.
Toegevoegd: Jan Heiligers en Cornelis Heiligers zijn voldaan, 1652. De kinderen van Janneken Jans Schaap bij Adriaen Jan ??? hebben geld gekregen van Cathalijn Jans, Peeter Jans Schaep is oom. Anna Jans wed van Peeter Adriaens Dolck is voldaan door Lijntken Jans, zus.

Fol. 51r
Op 8-5-1646 ratificeert Anna Jans laatst wed van Peeter Adriaens, als betrokkene bij bovenstaand testament van Jan Jans de Jonge, het testament.

Fol. 51r
Erfdeling van de goederen van Jan Jans de Jonge door Bejaterix Adriaens Roothals laatst wed van Jan Jans de Jonge met Sebastiaen de Roij, zwager ter eenre en Catalijn Jans wed van Merten Adriaens met Adriaen Mertens, zoon, Jan Gerits, zwager, en Anna Jans laatst wed van Peeter Adriaens, 8-5-1646.

Fol. 53r
Taxatie van de goederen aangebracht door Catalijn Jans als zus van Jan Jan Jans de Jonge, datum ut supra.

Fol. 53v
Op 19-5-1646 verkoopt Tonis Jans de Leeu aan Peeter Jans de Leeu, broer.

Fol. 54r
Op 16-10-1646 verkoopt Corst Corsts Glaviman aan Peeter Henrickss van Gorp. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 54v
Op 18-10-1646 verkoopt Aert Adriaens Verduijn aan Jacob Huijbrechts. Betaald wordt via een wilkeur.
In de kantlijn: Dirck Adriaens Doedijns ratificeert de gifte.
Toegevoegd: Peeter Corsten en Melis Jans namens Aert en Dirck Doedijns zijn door Jacob Huijbrechts voldaan.

Fol. 55r
Op 19-11-1646 verkoopt Vas Cornelis, Raemsdonck, aan Gelden huijbrechts.

Fol. 55r
Ten voors dage verkoopt Gelden Huijbrechts aan Jan Huijbrechts

Fol. 55v
Ten voors dage verkoopt Gelden Huijbrechts aan Jacob Huijbrechts.

Fol. 55v
Op 22-11-1646 besluiten Anneke Tonis laatst wed van Aert Gosens met Govert Peteers Budeman ter eenre en de kinderen van Aert Gosens ter andere zijde om een geschil via arbiters op te lossen.

Fol. 56r
De arbiters komen met een oplossing, datum voors.

Fol. 57r
Erfdeling door Andries Aert Goosens mede als voogd van het kind van Peeterken Aert Goosens, Corst Peeters Reijkens mede namens zijn kinderen, Peeter Goosens als voogd van zijn kinderen bij Anneke Aert Goosens, Jan Tonis als voogd van zijn kinderen bij Sijken Aert Goosens, Dirck Aert Goosens, Willem Aert Goosens, vorster Roosendael, Willem Peter Corsten x Aenken Aert Goosens, kinderen Aert Goosens.
Toegevoegd: Aert Willemsen Luijcx, vorster Roosendael, namens Neeltken Cornlis wed Willem Aertsen Luijcx, vorster Roosendael, is voldaan door de erfgenamen van Dirck Aert Goosens, 12-3-1667.

Fol. 57v
Ten voors dage verkoopt Willem Aerts, vorster Roosendael, aan Adriaen Aert Goosens en Willem Peeter Corsten.

Fol. 58r
Ten voors dage verkoopt Jan Tonis namens zijn kinderen bij Sijken Aerts aan Andries Aert Goosens.

Fol. 58v, copie
Willem Aert Goosens en Adriaentken Aers, zus, Roosendael, machtigen Adriaen Aers Goosens, broer.

Fol. 59r
Op 17-6-1639 koopt Dirck Aert Goosens van Dries Aert Goosens mede namens zijn broer Willem en zus Aenken. Andries ook namens sijken, zus, als voogd van het kind van peeterken, zus, als voogd van de kinderen van Corst Peeters Reijkens bij Maeijken, zus, en als voogd van de kinderen van Peeter Goosens bij Anneken, zus, allen kinderen Aert Goosens.

Fol. 60r
Op 23-11-1646 verkopen Andries Aert Goosens mede als voogd van het kind van Peeterken Aert Goosens, als voogd van de kinderen van Corst Peeters Reijkens bij Maeijken Aert Goosens, voogd van de twee kinderen van Peeter Goosens bij Anneke Aert Goosens, als voogd van de kinderen van Jan Tonis bij Sijken Aert Goosens, Dirck Aert Goosens, Willem Aert Goosens, vorster Roosendael, Willem Peter Corsten x Aenken Aert Goosens, kinderen en kindskinderen van Aert Goosens aan Dirck Aert Goosens, broer en zwager.

Fol. 60v
Op 23-11-1646 verkoopt Frans Jans Stam, Baerdwijck, x Heijlken Marcelis aan Aert Joosten.

Fol. 61r
Ten voors dage verkoopt Dirck Aert Goosens aan Willem Peter Corsten.

Fol. 61v, copie
Willem Cornelis Aerts zal op verzoek van de schout geld tellen dat gekomen is van Claes Willems tbv het kind van Goijert Peter Gielen bij Janneken Jans omdat de voogd, Anthonie Jans, onvrij is om te komen. Tevens zal Willem het geld op intrest vuijt stellen. Tevens ligt Willem ten alle tijden rekening af, Sprang, 29-11-1646.

Fol. 61v
Willem Cornelis Aerts bekent van Jan Dircks van Nederveen, schout Cappel, geld ontvangen te hebben tbv het kind van Janneken Jans, 4-12-1646.

Fol. 62r
Op 15-12-1646 verkoopt Adriaen Jacobs Heeftmaeckers? x Znneken Cornelis, Sprang, aan Jan Peeters Smidt.

Fol. 62v
Op 30-12-1646 verkoopt Jan Peeter Geenen aan Peeter Cornelis Otterdijck.

Fol. 63r
Op7-1-1647 verkoopt Cornelis Adriaens, Drongelen, x Heijltken Goverts aan Cornelis Adriaens Leempoel.

Fol. 63v
Ten voors dage verkoopt Cornelis Adriaens voors aan Huijbrecht Cornelis Jan Claes.

Fol. 63v
Op 8-1-1647 geeft Maeijken Peeters dochter van Peeter Goosens en [Anneke] Aert Goosens met Andries Aert Goosens, oom, haar deel van de erfenis van Aert Goosens, grootvader, aan de Armen van Capel.

Fol. 64r
Op 16-1-1647 verkoopt Antonis Cornelis x Anneke Jans de Leeu aan Jan Tonis de Haen.

Fol. 64v
Ten voors dage verkoopt Jan Tonis de Haen aan Heijltke Jans laatst wed van Govert Henricks.

Fol. 65r
Ten voors dage verkoopt Roeloff Adriaens, Sprang, x Huijbrechtken Jans aan Antonis Cornelis. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 65r
Stet en inventaris van de goederen van Sijkens Jans laatst wed van Adriaen Joachims den Ouden, 18-1-1647.

Fol. 66r
De kinderen (mondig en onmondig) van Adriaen Joachims den Ouden en Aertken Goverts willen de inboedel verkopen. Daarna volgt een lijst met verkopen.

Fol. 69v
Erfdeling door Sijken Jans laatst wed van Adriaen Joachims met Gerit Wouters, zwager en Thomas Jans, neef, ter eenre en Henrick Michiels x Lijsken Adriaens, Bastiaen Jans x Anneken Adriaens, Peeter Joachims Verster, schout Raemsdonck als voogd en Tonis Goverts als toesiender vande drie onm kinderen: Joachim, Govert en Peeter.

Fol. 72v
Erfdeling door Adriaen Meertens, Jan Gerits x truijcken Meertens, Jan Corsten x Maeijken Meertens met consent van Catalijn Jans, hun moeder, 25-1-1647.

Fol. 73v
Op 25-2-1647 bekent Jenneken Jans wed van Adriaen Henricks Vinck schuldig te zijn aan Meeus Paulis.
Toegevoegd: Cornelis Jacobs krijgt geld, 25-2-1653. Cornelis Jan Somervogel krijgt geld, 14-??-1658.

Fol. 74r
Op 1-4-1647 verkoopt Dirck Adriaen Quirijns aan Pieter Broeders, schoolmeester te Cappel.

Fol. 74r
Op 1-4-1647 verkoopt Corst Henrick Geldens x Anneke Tonis den Jongen, Sprang, aan Adriaen Tonis den Jongen, zwager.

Fol, 74v
Op 9-4-1647 verkoopt Adriaen Claes met Hermen Adriaens Loochten, schoonvader, aan Jan Cornelis Jan Claes.

Fol. 74v
Op 25-4-1647 verkopen Baijen Jans en Dirck Aert Goosens x Dingentken Jans aan Aert Jans, broer en zwager.

Fol. 75r
Erfdeling door Cornelis Jans mede namens zijn kinderen en Adriaen Heijligers voor een deel, Adriaen Gerits Bosser inde helft vande stock van Gelden Willems Decker bij hem vercregen van Henrick Geldens en Henrick Claes, 27-4-1647.

Fol. 75v
Daendel Ariens Timmerman en Heuijghe? Ariens sluiten een akkoord, datum ut supra.

Fol. 76r
Op 11-5-1647 verkopen Antonie en Aert Joosten, broers, aan Adriaen Gelden.

Fol. 76r
Erfdeling door Henrick Michiels x Lijsken Adriaens, Bastjaen Jans x Anneke Adriaens, Peeter Joachims verster, schout Raemsdonck als voogd en Tonis Goverts als toesiender van Govert en Peeter Adriaens (Govert present), kinderen van Adriaen Joachims, 12-5-1647.

Fol. 77r
Onderdeling door Joachim Adriaens en Peeter Joachims Verster, schout Raemsdonck als voogd en Tonis Goverts als toesiender van Govert Adriaens, datum ut supra.

Fol. 79r
Op 28-6-1647 neemt Grietken Frans met Frans Frans Vermeer, haar vader, haar onwettige kind bij Govert Peeters aan van Govert voors. Het kind heet Mariken.

Fol. 79v
Erfdeling door Aentken Geldens laatst wed van Cornelis Michiels ter eenre en Henrick Michiels als voogd en Paulus Vreijsen als toesiender van de kinderen van Cornelis Michiels en [Peeterken] Vreijsdr, 3-8-1647.

Fol. 80r
Op 5-8-1647 houden Aentken Geldens laatst wed van Cornelis Michiels ter eenre en Henrick Michiels als voogd en Paulus Vreijsen als toesiender van de kinderen van Cornelis Michiels en Peeterken Vreijsdr liquidatie van de aanneming van de kinderen door Cornelis Michiels. De kinderen van Aentken krijgen nog geld.

Fol. 80v
Op 23-10-1647 sluiten Aentken Geldens laatst wed van Cornelis Michiels ter eenre en Henrick Michiels als voogd en Paulus Vreijsen als toesiender van de kinderen van Cornelis Michiels een akkoord, de vader van Cornelis was Michiel Jans.

Fol. 81r
De weduwe en kinderen van Michiel Jan Claessen willen hun boedel openbaar verkopen. Lijst met verkopen.

Fol. 85r
Erfdeling door Janneken Henricks wed Michiel Jan Claessen met Cornelis Jan Claes, zwager, ter eenre en Henrick Michiels, Jan Gerits x Aentken Michiels, Wouter Joosten x Maeijken Michiels, Peeter Jans Dolck x Neeltken Michiels, Paulus Vreijsen als voogd van de moederlijke zijde en Jan Dircks van Nederveen, schout, als oppervoogd van de kinderen van Cornelis Michiell, 25-10-1647

Fol. 87v
Onderdeling door Henrick Michiels, Jan Gerits x Aentken Michiels, Wouter Joosten x Maeijken Michiels, Peeter Jans Dolck x Neeltken Michiels, Paulus Vreijsen als voogd van de moederlijke zijde van de kinderen van Cornelis Michiels, Adriaen Cornelis present, datum ut supra.

Fol. 89r
Op 27-10-1647 verkoopt Peeter Beertams aan Govert Beertrams, broer.

Fol. 89r
Op 5-11-1647 verkopen Jan Adriaens Bongh en Jan Jans x Dingentken Adriaens Bongh aan Jan Corsten Meetschaer.

Fol. 89v
Ten voors dage verkopen Jan Adriaens Bongh en Jan Jans aan Cornelis Jans Vos.

Fol. 89v
Erfdeling bij Aentken Tonis laetst wed van Joost Aertss ter eenre en Claes Willems mede als voogd van de kijnderen van Dirck Dircks Melen, Anrhonis Dircks Melen den Ouden, Anthonis Dircks Melen den Jongen ende Cornelis Aertss wednr van Sijken Dircks Melen, allen als kijnderen van Dirck Dircks Melen, 12-12-1647.

Fol. 90v
Aentken Tonis laetst met Claes Willems haeren soon geven over met eender verlije aen Peeter Cornelis Otterdijck, Corst Corstss Glavimans, secr, ende Aert Joosten een acker saijlant met booomgaert, 12-12-1647.

Fol. 91r
Op 9-1-1648 verkoopt Jan Dircks van Nederveen, schout, aan Gerit Wouters.

Fol. 91v
Ten voors dage verkoopt Corst Corsts Glavimans, secr, namens Antonie Corsten Glaviman, broer, aan Peeter Corsten Glaviman, broer.

Fol. 92r
Ten voors dage verkoopt Peeter Corsten Glaviman namens AdriaenTonis Praser x Anneke Jacob ???, procuratie Breda, aan Peter Jacobs en Jan Adams van Poppel, zwagers.

Fol. 92r
Erfdeling door Adriaen Wouters en Jan Wouters, broers, datum ut supra.

Fol. 92v
Op 5-12-1647 maken Wijnant Aelbrechts Schoenmaecker en heijltken Cornelis hun testament.

Fol. 93r
Op 5-1-1648 maken Peeter Goosens en zijn vrouw hun testament.

Fol. 93v
Op 3-1-1648 maken Antonie Goverts en Geertruijt Meertens hun testament.

Fol. 94v
Op 10-1-1648 maakt Geertruijt Meertens wed Antonis Goverts haar testament.
Genoemd: Peeter Tonis, oudste zoon, x Lijsken Jans en vijf overige kinderen.

Fol. 95v
Op 14-1-1648 maken Sebastjaen Peeters Boer nu x Jenneken Adriaens zijn testament.
Genoemd: de twee kinderen van Bastjaen Bastjaen Boer en Maijken Adriaens de Roij, Peeter Bastjaens en Gelden Tonis, zoon en zwager [=schoonzoon]
Toegevoegd: Wouter gerits, zoon van Jenneken Adriaens, is voldaan door Tonis Jans de Leeu, 29-5-1657.

Fol. 97r
Op 11-1-1648 maken Andries Peeters en Alit Goverts hun testament.

Fol. 98r
Op 24-1-1648 maken Adriaen Peeters Bongh en Anneken Adriaens hun testament.
Genoemd: de twee voorjkinderen van Adriaen bij Maeijken Jans Vos.

Fol. 99v
Op 15-2-1648 verkopen Peeter Joost Ghijben mede als voogd en Jan Jans Ammelroijen als toesiender van de vier kinnderen van Jacob Joost Ghijben, mede als voogd van de kinderen Maeijken Joost Ghijben en Adriaen Joost Ghijben, kinderen en kindskinderen van Joost Ghijben, aan Peeter en Adriaen Tonis Timmer. Betaald wordt via een wilkeur.
Toegevoegd: Neeltken Joost [?] Ghijben x Willem Wouters en Adriaen Joost Ghijben als oom is voldaan, 21-9-1650.
Maeijken Jans wed Jacob Joost Ghijben met Jan Jans Ammelroiijen, broer, en L??? Adriaens, zwager, is voldaan tbv haar twee kinderen.
Adriaen Peteers, zoon Peeter Joost Ghijben, is voldaan, 26-9-1652.
Dircksken ??? laatst weduwe van Peeter Lauris is voldaan van wege Tonis Jacobs Valck.
Ghijsbert Adriaens x Bejateris Willems wed Dirck Wouters is ndoor Tonmis Wouters voldaan, 25-3-1651.
Nog enkele onleesbare toevoegingen.

Fol. 100v
Op 10-3-1648 sluiten Peeter Sebastiaens Boer ter eenre en Hilleken Sebastiaens de Roij met Bastjaen de Roij, haar vader, een akkoord mbt hun zoon Peeter vanwege de ernstige ziekte van Hilleken.

Fol. 101v
Op 13-3-1648 verkoopt Peeter Dielis x Maeijken Aerts aan Sebastjaen Peeter Corsten.
Toegevoegd: Mechteltken Jans wed van Peeter Adriaens de Roij doet afstand van het gebruik van de in het testament genoemd verkochte stuk land, 24-4-1648. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 102r
Op 25-4-1648 verkoopt Bastjaen Jans Nanning x Anneken Adriaens aan Henrick Michiels, zwager. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 103r
Op 27-4-1648 verkoopt Jan Peeter Smit x Meetken Tonis vander Maes aan Bastjaen Peeter Corsten.

Fol. 103v
Erfdeling tussen de kinderen en erfgenamen van Antonis Goverts en Geertken Meertens van Gendt: Peeter Tonis, Adriaen Adriaens Biesheuvel x Maeijken Antonis, Lammert Cornelis vanden Hove x Lijsken Antonis, Anneken Antonis met Ewit Joesten, oom, Govert Antonis en Jan Antonis, 4-4-1648.

Fol. 106r
Op 30-7-1648 maken Jan Michiels en Mecheltken Goverts hun testament.
Genoemd: Aert Jans, voorzoon van Jan bij Lijsken Aerts.

Fol. 107r
Op 29-11-1652 sluiten Aert Jans, zoon van Jan Michiels en Lijsken Aerts ter eenre en Mecheltken Goverts, schoonmoeder [= stiefmoeder], met Jan Lauris, zwager, ter andere zijde een akkoord.

Fol. 107v
Op 2-10-1648 Jan Adriaens Bongh en Jan Jans x Dingentken Adriaens Bongh aan Jan Cornelis.

Fol. 107v
Op 24-9-1648 maken Wouter Willems Maes en Adriaentken Adriaens Vreijs hun testament
Genoemd: Willemken Wouters

Fol. 109r
Op 1-10-1648 bekent Anneken Tonis laatst wed van Aert Goosens schuldig te zijn aan Sebastjaen de Roij en Adriaen Meertens, armmeesters 1647 en 1648.

Fol. 109v
Op 30-10-1648 bekent Dirck Adriaen Quirijen schuldig te zijn aan Jan Peeters Smit.
Toegevoegd: Jan is voldaan door Tonis Adriaens Zeeu, 3-6-1654.

Fol. 110r
Op 12-11-1648 bekent maeijken Huijbrechts wed van Daenjel Adriaens Timmerman schuldig te zijn aan de Armen van Cappel.
Toegevoegd: Een deel van de wilkeur wordt voldaan door Gerit Adriaens Bosser.

Fol. 110v
Op 23-11-1648 verkoopt Huijch Adriaens Backer x Fransken Aerts aan Adriaen Adriaens Timmer.

Fol. 111r
Ten voors dage bekent Peeter Wouters alias Clootwijck schuldig te zijn aan de Armen van Cappel.

Fol. 111v
Op 28-11-1648 maken Bernt Peeters en Jenneken Peeters hun testament.

Fol. 113r
Op 2-12-1648 verkopen Dirck Meertens Backer en Adriaen Cornelis Timmerman x Neeltken Meertens, G’berg, als erfgenamen van Lijntken Meertens, zus, aan Corst Corsts Glavimans, secr.

Fol. 113r
Ten voors dage verkopen Dirck Meertens Backer en Adriaen Cornelis Timmerman aan Sebastiaen Peeters de Roij.

Fol. 113r
Dirck Meertens Backer en Adriaen Cornelis Timmerman x Neeltken Meertens, G’berg, halve zus en broer van Lijntken Meertens x Hans Gijsels als erfgenamen van Anneken Staes x Peeter Aerts Paep zijn ooit bedeeld op 1/18 zoals verstorven op Dirck en Neeltken Meertens, hiervan is in 1648 akte gemaakt. Akte niet geheel duidelijk en matig leesbaar.

Fol. 113v
Erfdeling door Maeijken Peeters wed Peeter Aerts met Bernt Peeters, zoon, ter eenre en Corst Bernts, Jacob Wouters x Anneken Bernts, Henrick Jans Quirijnen x Sijken Bernts, Peeter Cornelis, zoon van Cornelis Bernts, erfgenamen van Bernt Aerts en Sebastiaen Bernts, 4-1-1649.

Fol. 115r
Ten voors dage verkopen Corst Bernts mede als voogd en Bastjaen Peeter Corsten als toesiender van de kinderen van Peeter Bernts, Jacob Wouters x Anneken Bernt, Peeter Cornelis en Willem Aerts en Corst Bernts mede als voogd van het kind van Aert Bernts: jenneken, Henrick Jans Quirijnen x Sijken Bernts, allen kinderen en kindskinderen van Lijnken Bernts [?] aan Bernt Peeters. Betaald wordt via een wilkeur.
Toegevoegd, naast de in de akte genoemde namen: Jan Jans Sprangers als transport hebbende van Henrick Jans Quirijnen is ook voldaan, 21-3-1651.
Meerten Jans Sprangers namens zijn moeder is voldaen door Peeter Geritsen Paenacker, 15-11-1665.
Arien Jans x Peeterken Peeters, Corst Peeters en Cornelis Peeters zijn voldaan door Bernt Peeters, 5-1-1657.
Adriaen Jans Hoijmeijer, Corst Peeters mede namens Bastiaen zijn broer en Cornelis Peeters zijn voldaan door Bernt Peeters, 26-1-1659.
2 losse vellen als quitanties aanwezig.

Fol. 116r
Onderdeling door Henrick Jans Quirijnen ter eenre en Bernt Peeters ter andere zijde, datum ut supra.

Fol. 116v
Op 6-1-1649 verkoopt Guert Henricks Back aan Maeijken Jans Spoor. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 117r
Taxatie op verzoek van de erfgenamen van de goederen van Henrick Peeters Ocker, overleden te Cappel, 15-1-1649

Fol. 117r
Erfdeling door Jenneke Jans de Leeu laatst wed van Henrick Peeters Ocker met Peeter Jans de Leeu, broer, ter eenre en Cornelis Peeters, Jan Peeters Ocker als broer en erfg van Cornelis Peeters, Jan Peeter Ocker als broer en erfg van Henrick Peeter Ocker ter andere zijde, datum ut supra.

Fol. 118r
Op 16-1-1649 draagt Henrick Jans Quirijn namens Willem Aerts over aan Peeter Corst Glaviman en Sebastiaen en Peeter Corsten, armmeesters van Cappel, het deel van een wilkeur verleden coor Bernt Peeters van de verkoop van een deel van het geseet van Lijnken Bernts.

Fol. 118r
Op 29-1-1649 verkoopt Jan Dircks van Nederveen namens Dircxken Peeters wed Joachim Adriaens, procuratie Waelwijck, aan Jan Adams van Poppel en Gerit Wouters, kerckmeesters Cappel.

Fol. 118r
Op 2-2-1649 verkopen Antonis Dircks, Jan Jan Cornelis en Adriaen Jan ??? Meeus namens Anneken Tonis laatst wed van Dirck Dries, procuratie Vrijhoeve, aan Peeter Meertens. Betaals wordt via een wilkeur.
Toegevoegd: Antonis Dircks en Jan Jans, zoon en zwager van Anneken Tonis.
Antonis Dircks en Jan Jans en Adriaen Jans namens hun moeder zijn voldan door de weed van Peeter Mertens, 1-4-1655.

Fol. 119r
Op 4-3-1649 verkoopt Jan Jans x Janneke Dirckx, Vrij Hoeve, aan Ghijsbrecht Goverts den Ouden.

Fol. 119r
Ten voors dage verkoopt Corst Cornelis Swert aan Jan Gerits Looper.

Fol. 119v
Op 10-3-1649 verkoopt Aert Paulis, Drongelen, x Geritken Jacobs aan Frans Claes, Drongelen.

Fol. 119v
Op 11-3-1649 maken Sebastiaen Peeters de Roij en Judicq Jans van Son hun testament.

Fol. 121r
Erfdeling door Heijltken Cornelis wed Wijnant Aelbrechts met Adriaen Geldens, haar ondertrouwde man, ter eenre en Aelbrecht Wijnants en Antonie Henricks Timmer als vander van zijn twee kinderen bij Neeltken Wijnants ter andere zijde, 12-3-1649.

Fol. 121v
Onderdeling door Aelbrecht Wijnants en Antonie Henricks Timmer als vander van zijn twee kinderen, datum ut supra.

Fol. 122r
Op 9-4-1649 verkopen Heijltken Adriaens Loos laatst wed van Willem Wouters ter eenre en Wouter Willems, Antonis Willems mede als voogd en Isack Cornelis Burch als toesiender van de kinderen van Elsken? Willems en Meerten Adriaens Moet x Peeterken Willems, kinderen en kindskinderen van Willem Wouters, ter andere zijde aan Corst Adriaens Loos. Betaald wordt via een wilkeur
Toegevoegd: Lijsbet Abrahams x Claes Cornelis wednr Lesken Willems, Arent Berntss Corenhardt en Isack Cornelis Stierman als voogden van de kinderen van Elsken en Claes Cornelis, procuratie Delfshaven, ??? Cornelis wed Anthonis Willems, Peeterken Willems en Wouter Willems zijn voldaan, 9-5-1951.

Fol. 123r
Op 10-4-1649 verkoopt Henrick Jans ?? x Anneken Claes mede namens Cornelis Adriaens x Heijltken Goverts aan Aentken Cornelis wed van Jan Wouters Maes.

Fol. 123r
Op 12-4-1649 maakt Maeijken Bastjaens Boer Laatst wed van Gelden Tonis haar tetament.

Fol. 124r
Op 19-4-1649 verkoopt Tonis Jans de Leeu wed Neeltken Lauris aan Jan Willems. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 124r
Op 26-4-1649 verkoopt Jan Jacobs Cuijper, Sgravenmoer, aan Cornelis Willem Paulis.

Fol. 124v
Op 7-5-1649 maken Jan Adams van Poppel en Maeijken Jacobs hun testament.
Toegevoegd: Dirck Jans van Poppel is voldaan, 16-1-1662. Peeter Corsten Lotten x Maeijken Jan van Poppel is voldaan, 14-4-1665. Adriaen Jans van Poppel, 17-4-1665.

Fol. 125v
Op 8-5-1649 maken Claes Goverts de Wit wednr Jenneken Lambrechts, Besoijen, met Cornelis Claes, zoon, ter eenre en Jenneken Adriaens laatst wed Sebastiaen Peeters Boer met Peeter Bastjaens Boer en Corst Corst Clavimans, secr, ter andere zijde hun huwelijkse voorwaarden.

Fol. 126v
Op 7-5-1649 verkoopt Mecheltken Jans laatst wed van Peeter Adriaens de Roij aan Antonis Aerts, haar zoon. Betaald wordt via een wilkeur.
Toegevoegd: Peeter Gielis x Maeijken Aerts, Aert Jans en Aert Adriaens Loijen mede als voogd van het kind van Cornelis Adriaens en Heijltken Goverts zijn voldaan door Tonis Aerts, 19-6-1652.

Fol. 127r
Op 27-5-1649 verkopen Sebastjaen de Roij en Dirck Jans van Nederveen x Catalijntken Henricks aan Corst Corsts Glaviman, secr.

Fol. 127r
Ten voors dage verkoopt Dirck Jans van Nederveen x Catalijntken Henricks aan Sebastjaen de Roij, oom.

Fol. 127v
Ten voors dage verkopen Peeter Bastiaens Boer, Antonis Jans Leeu x Maeijken Bastiaens Boer aan Cornelis Jacobs Cluijter.

Fol. 128r
Ten voors dage verkoopt Peeter Tonis vander Maes aan Dirck Jans van Nederveen. Betaald wordt via een wilkeur.
Toegevoegd: Ook Peeter Tonis vander Punten x Lijsken Jans is voldaan, 19-6-1650.

Fol. 128v
Ten voors dage verkoopt Jan Peeters Smit x Neeltken Tonis vander Maes aan Peeter Tonis vander Maes. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 128v
Ten voors dage verkoopt Lambrecht Cornelis vanden Hove x Lijsken Tonis aan Wouter Jacobs Visser.

Fol. 129r
Ten voors dage verkoopt Lambrecht Cornelis voors aan Antonis Adriaens Zeeu.

Fol. 129r
Staet en inventaris van de goederen van Engeltken Geldens en Huijbrecht Cornelis Timmerman za door Engeltken, 27-6-1649.

Fol. 130r
Taxatie van de goederen van Huijbrecht Cornelis Timmerman za op verzoek van zijn wed Engeltken Geldens.

Fol. 130v
Op 2-8-1649 verkoopt Tonis Jans de Leeu aan Ghijsbrecht Tonis Leermaecker.

Fol. 130v
Ten voors dage verkoopt Lauris Wouters aan Jan Lauris Wouters, zoon.

Fol. 131r
Erfdeling door Adriaen Geldens laatst wednr van Peeterken Jans Vos ter eenre en Adriaen Adriaens mede als voogd en Ghijsbrecht Adriaens Vreijs als toesiender van de twee kinderen van Gelden Adriaens en Peeterken Ghijsbrechts, Henrick Cornelis Back x Aentken Adriaens, Dirck Wouters x Peeterken Adriaens, voor en nakinderen van Adriaen Geldens bij Peeterken Adriaens en Peeterken Jans Vos, 3-9-1649.

Fol. 132r
Op 26-9-1649 bekent Adriaen Geritss Bosser schuldig te zijn aan Jan Adriaens de Bie.

Fol. 132v
Op 16-10-1649 verkopen Neeltken Cornelis wed van Cornelis Segers met Vas Cornelis, zoon, en Huijbrecht Adriaens Ruijter, zwager, voor deen helft en Cornelis Jans, Michiel Jans mede namens Bernt Baltus, Rotterdam, x Heijltken Jans, procuratie G’berg, en vervangende Maeijken Jans, zus, wed van Cornelis Goosens, Sevenberghslant, Jacob Vas zoon van Jacobken Jans, allen kinderen en kindskinderen van Jan Cornelis Timmerman voor dander helft, allen als erfgenamen van Huijbrecht Cornelis Timmerman aan Engeltje Geldens wed van Huijbrecht Cornelis.
Betaald wordt via een wilkeur waarbij Engeltken geassisteert wordt door Adriaen Geldens, broer en Adriaen Aerts Orlman.
Toegevoegd: Neeltken Cornelis heeft als kinderen oa Vas, Henrick en Seger Cornelis

Fol. 134r
Op 5-11-1649 verkoopt Corst Corsts Glaviman aan Sebastjaen Peeter Corsten. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 134v
Erfdeling door Peeter Jacobs en Jan Adriaens van Poppel x Maeijken Jacobs, datum voors.

Fol. 135r
Op 12-11-1649 bekent Henrick Jans Quirijnen schuldig te zijn aan Sebastjaen Peeter Korsten en Peeter Corsten Glaviman, armmeester van 1649 en 1650.

Fol. 135v
Erfdeling door Joost Dirck van Campen als vader ter eenre en Adriaen Adriaens de Roij x Jenneken van Campen, Adriaen Henricks Back als voogd van Jacob en Maeijken Joosten van Campen, Jacob present, ter andere zijde, 17-11-1649.

Fol. 137r
Onderdeling door Adriaen de Roij x Jenneken van Campen en Jacob en Maeijken Joosten van Campen met Joost Dircks, hun vader, datum ut supra.

Fol. 138r
Op 24-11-1649 verkoopt Gerit Aerts van Haechoort x Anneken Adriaens Doedijns mede namens Aert Adriaens Doedijns, zwager, aan Corst Cornelis Zeeu.

Fol. 138r
Op 29-12-1649 bekennen Govert Peeters Buerman met hem adjunct Cathalijn en Maeijken Peeter Buerman en namens de erfgenamen van Anneken Tonis schuldig te zijn aan Bastjaen Peeter Corsten en Peeter Corsten Glaviman, armmeesters.

Fol. 138v
Op 31-1-1650 verkoopt Peeter Henricks van Gorp aan Peeter Adriaens de Jonge alias den Ouden. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 139r
Ten voors dage verkoopt Jan Jans van Heijst, Sprangh, aan Jan Goverts, Vrij Hoeve. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 139r
Ten voors dage verkoopt Jan Adriaen Gerits, Waspijck, x Maeijken Corsten aan Henrick Corsten, zwager. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 139v
Erfdeling door de erfgenamen van Cornelis Adriaens Zeeu en Maeijken Tonis de Leeu: Maeijken Cornelis met Jan Willems, zoon, Corst Cornelis Zeeu, Adriaen Wouters x Tonisken Cornelis, Tonis Adriaens Zeeu, Cornelis Jacobs x Heijltken Adriaens, Aert Jans x Peeterken Adriaens, Jan Roelen als voogd van moederlijke zijde van de vier kinderen van Adriaen Cornelis Seeu, 26-1-1650.

Fol. 140v
Onderdeling door de mondige en de voogden der onmondige kinderen van Adriaen Cornelis Zeeu, datum ut supra.

Fol. 141r
Onderdeling door Tonis Adriaens Zeeu en Cornelis Jacobs, 26-1-1650.

Fol. 141v
Ten voors dage verkopen Quirijntken Roelen wed Adriaen Cornelis Seeu, Tonis Adriaens, Cornelis Jacobs x Heijltken Adriaens, Aert Jans x Peeterken Adriaens, Corst Cornelis Zeeu en Jan Roelen als voogd en toesiender van de vier kinderen, allen kinderen van Adriaen Cornelis Zeeu aan Wouter Jacobs Visser.

Fol. 141v
Op 27-1-1650 maken Huijch Adriaens Backer en Fransken Aerts hun testament.
Genoemd: Hendrick Huijgen, zoon.

Fol. 142v
Op 27-1-1650 heeft Dircxken Adriaens Doedijns x Peeter Corsten Glaviman een extra gift gadaan aan haar kinderen: Anneken en Peeterken tov de deling voor schout en heemraden te Waspijck beloofd.

Fol. 143r
Erfdeling door Meerten de Bie x Anneken Peeters ter eenre en Jan Jans van Heijst x Peeterken Peeters ter andere zijde, 3-2-1650.

Fol. 144r
Taxatie door Tonis Bastiaens Smit, Sgravenmoer, wednr van Toniske Henrickz, 7-2-1650.

Fol. 144r
Op 8-2-1649 verkoopt Jan Wouters x Adriaentken Adriaens van Clootwijck aan Jan Gerits Looper. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 144v
Ten voors dage verkoopt Jan Wouters aan Wouter Jacobs Visser. Betaald wordt via een wilkeur.
Quitanties als los vel: J.W. Seijlmans is voldaan door Wouter Jacobs Visser, 16-3-1651
J.W. Seijlmans is voldaan door Truijcken Mertens, 18-3-1656.

Fol. 145r
Erfdeling door Jan Gerits Looper ter eenre en Adriaen Cornelis Smit x Iken Gerits ter andere zijde.

Fol. 146r (zie fol. 138r)
Op 24-11-1649 verkoopt Gerit Aerts van Haechoort x Anneken Adriaens Doedijns mede namens Aert Adriaens Doedijns, zwager, aan Corst Cornelis Zeeu.

Fol. 146r
Op 9-2-1650 verkoopt Jan Wouter Claes Heijnen aan Aert Joosten.

Fol. 146v
Ten voors dage verkoopt Jan Jans Vos en Claes Aerts x Geriken Jans Vos, kinderen Jan Jans Vos, aan Peeter Bastiaens van Gorp. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 147r
Ten voors dage verkoopt Dingentken Jacobs met Peeter Henricks van Gorp aan Peeter Cornelis Otterdijck.

Fol. 147r
Ten voors dage verkopen Tonis en Aert Joosten, broers, aan Jan Wouter Claes Heijnen.

Fol. 147v
Erfdeling door Adriaen Cornelis, Lijsken en Louris Cornelis int bijwesen van Henrick Michiels en Paulis Vreijss, omen, Henrick en Paulis als voogden van de twee kinderen: Jan en Jacob Cornelis. Kinderen Cornelis Michiels en Peeterken Vreijs, 11-2-1650.
Toegevoegd: Anneken Jacobs wed Jacob Cornelis Klapmuts is door Jan Arienssen Snaphaen x Lijsken Cornelis voldaan, 1-5-1681.

Fol. 148v
Erfdeling door Jan Wouter Claes Heijnen ter eenre en Jan Huijbrecht Geldens ter andere zijde, 2-1650

Fol. 149r
Op 4-3-1650 verkopen Huijbrecht Jacob ??? x Peeterken Corsten, Goosen Corsten, Andries Aert Goosens als voogd van de drie kinderen van Corst Peeters bij Maeijken Aert Goosens: Dircxken, Ghijsbrecht en Peeter Corsten aan Dirck Aert Goosens.

Fol. 149v
Erfdeling door Corst Peeter Reijkens als vader voor deen helft en Huijbrecht Jacob ??? x Peeterken Corsten, Goosen Corsten, Andries Aert Goosens, Corst Peeters als voogd van de drie kinderen van Corst Peeters bij Maeijken Aert Goosens: Dircxken, Ghijsbrecht en Peeter Corsten, datum ut supra.

Fol. 150r
Op 12-3-1650 verkoopt Jan Peeter Smit x Meetken Tonis aan Gerit Wouters. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 150v
Ten voors dage verkoopt Abraham Jans Spranger aan Gerit Wouters.

Fol. 150v
Op 13-3-1650 verkoopt Jacob Cornelis Buijs, Tetere onder de baronie van Breda, aan Peeter Vas, Dongen.

Fol. 151r
Ten voors dage bekent Willem Aert Bernts schuldig te zijn aan Sebastiaen de Roij en Adriaen Meertens, armeesters van 1647 en 1648.

Fol. 151v
Op 17-3-1650 verkoopt Antonis Jacobs Molder aan Jacob Huijbrecht Geldens.

Fol. 151v
Op 17-3-1650 bekent Dirck Adriaens Quirijns schuldig te zijn aan Jan Peeters Smit, Waelwijck.

Fol. 152r
Op 23-3-1650 verklaart Cornelis Jacobs Cluijter hoe hij van Paulis Blieck, Brussel, een pleijtschip heeft gekocht. Adriaen Wouters, Peeter Tonis vander Punten, heemraden, en Corst Cornelis Zeeu, kerckmeester, staan borg.

Fol. 152v
Op 1-4-1650 verkoopt Andries Aert Goosens als voogd van moederlijke zijde, met Jan Tonis als vader en Dirck Aert Goosens als oom, van de kinderen van Sijken Aert Goosens aan Jan Corsten Moetselaer. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 153r
Op 9-4-1650 verkopen Ghijsbrecht Tonis mede als voogd en Peeter Bastiaens als toesiender van de twee kinderen van Gelden Tonis bij Maeijken Bastiaens, Jan Jacobs x Willemken Tonis, Adriaen Adriaens Mick x Tonisken Tonis, Adriaen Geldens als voogd van de twee kinderen van Tonis Geldens: Wouterken en Lijsken, voorkinderen van Tonis Geldens, aan Aentken Geldens tbv haar twee kinderen bij Tonis Geldens: Aentken en Jan Tonis.

Fol. 153v
Op 18-4-1650 bekennen Lijntken Peeters wed van Stoffel Quirijns met Peeter Quirijns, zwager, Peeter als voogd van de kinderen van Stoffel Quirijns en mede namens Peeter en Quirijn Stoffels, Jan Adriaens Binnenturf x Maijken Stoffels en Adriaen Stoffels, kinderen Stoffel Quirijns en Lijntken Peeters, aan Cornelis Jan Peeters en Adriaen Govert Gerits, beide Thilborch, beide schoonzonen van Adriaen Jan Wouters za, ook Thilborch.
Toegevoegd: Adriaen Adriaen Goverts en Jenneken Cornelis Jan Peeters erfg van Cornelis Jan Peeters en Adriaen Govert Gerits zijn voldaan, 25-2-1678.

Fol. 154r
Ten voors dage maakt Peeter Quirijns zijn testament.
Genoemd: de kinderen en kindskinderen van Stoffel Quirijns, broer, en Lijntken Peeters.
Toegevoegd: Wouter Joosten Verhaegen, HG meester te Venloon, heeft geld tegoed van Sijken, zus van Peeter.
Adriaen ??? als voogd van de kinderen van Peeter Ghijsbrechts en ??? Corst Peeter de Haen zijn voldaan van het testament.

Fol. 155r, los vel
Wouter Joosten Verhaegen, HGmeester te Venloon, is voldaan door Corstiaen Glaviman, secr, vanwege de erfgenamen van Peeter Quirijnen, 2-8-1654.

Fol. 154v
Op 17-4-1650 verkoopt Peeter Jans Dolck den Ouden x [Neeltje] Michiels aan Wouter Joosten, zwager.

Fol. 155r
Ten voors dage verkoopt Henrick Michiels aan Huijbrecht Cornelis Jan Claes.

Fol. 155r
Ten voors dage verkoopt Henrick Michiels aan Wouter Joosten, zwager.

Fol. 155v
Op 10-5-1650 verkoopt Mecheltken Jans laatst wed van Peeter Adriaens de Roij met Peeter Dielis, zwager, aan Corst Corsts Glaviman, secr. Betaald wordt via een wilkeur.
Toegevoegd: de vijf stocken van Mecheltken Jans zijn voldaan door Corst Glaviman, 3-6-1651.
Antonis Aerts, Peeter Dielis, Aert ? vander Punten, Aert Jans en Aert Adriaens Loijen mede namens het kind van Cornelis Adriaen Loijen za en Heijltken Goverts, erfgenamen van Mecheltken, zijn voldaan door Corst Glaviman, 3-6-1652.

Fol. 156r
Ten voors dage Mecheltken Jans voors aan Bastiaen Peeters de Roij. Betaald wordt via een wilkeur.
Toegevoegd: de vijf stocken van Mecheltken Jans zijn voldaan door Judicq Jans, 3-6-1651.
Antonis Aerts, Peeter Dielis, Aert Jans en Aert Adriaens Loijen mede namens het kind van Cornelis Adriaen Loijen za en Heijltken Goverts, erfgenamen van Mecheltken, zijn voldaan door Judicq Jans, 3-6-1652.

Fol. 156v
Op 1-6-1650 verkoopt Adriaen Heijligers aan Peeter Tonis vander Maes.

Fol. 157r
Op 2-6-1650 verkoopt Peeter Bastiaens Boer, Besoijen, aan Peeter Gerits Schoenmaecker. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 157v
Ten voors dage verkoopt Peeter Gerits Schoenmaecker x Wouterken Peeters van Gorp aan Dingentken Jacobs wed van Daenjel Jans Cleermaecker.

Fol. 157v
Op 3-6-1650 verkoopt Dirck Dircks van Clootwijck, Babiloniënbroek, aan Govert Tonis vander Punten.

Fol. 158r
Op 31-7-1650 verkoopt Adriaen Wouters Roothals, Beijerlant, aan Jan Dircks van Nederveen, schout.

Fol. 158v
Op 3-8-1650 bekent Jenneken Jans de Leeu laatst wed van Henrick Peeters met Aert Adriaens Cues?, haar zoon, schuldig te zijn aan Dielis Ghijsbrechts als voogd van Meerten Adriaens Cues?, halve broeder.

Fol. 158v
Op 2-9-1650 bekent Tonis Jacobs Milder schuldig te zijn aan Corst Corsts Glaviman, secr.
Toegevoegd: Jan Peeters Smits, Sprang, is voldaan, 25-10-1652.

Fol. 159r
Op 28-9-1650 maken Adriaen Sebastiaens de Roij en Mariken Henricks Crillaerts hun testament.
Toegevoegd: op 2-3-1665 hebben Dirck Jans van Poppel en Henrick Bastiaens de Roij? als voogd van de kinderen van Adriaen en Mariken contracten te niet gedaan ivm het huwelijk van Dirck en Maeijken Henricks.

Fol. 160v
Op 2-11-1650 verkopen Adriaen Ghijben x Aentken Jans, Jan Ghijben x Grietken Wouters, Jacob Jacobs Backer x Adriaentken Peeters mede namens Lijntken Peeters, schoonzus, Adriaen en Jan Ghijben voors namens Joachim Jacobs Paep als erfgenaam van Jan Peeters Paep aan Cornelis Joachims, Waspijck.

Fol. 161r
Op 5-12-1650 verkoopt Jan Gerits de Gruijter?? x Aentken Michiels aan Jan Cornelis en Jan Huijbrechts, zwagers.

Fol. 161r
Ten voors dage verkoopt Aentken Geldens wed Antonis Geldens aan Cornelis en Jan Huijbrechts voors.

Fol. 161v
Op 10-12-1650 verkoopt Dirck Jans Braber aan Henrick Cornelis Back.

Fol. 161v
Ten voors dage verkoopt Wouter Joosten, Loon, x Maeijken Michiels aan Andries Aert Goosens, Henrick Cornelis Back en Tonis Wouters Timmerman.

Fol. 162r
Erfdeling door Andries Aert Goosens, Henrick Cornelis Back en Tonis Wouters Timmerman, datum ut supra.

Fol. 162v, copie
Roeloff Adriaens, Sprang, mag openbaar de goederen verkopen van Antonis Cornelis wegens achterstallige betaling ivm een wilkeur. Lijst met voorwaarden, 30-4-1650.

Fol. 163v
Schout en heemraders laten weten dat ivm een rechterlijk vonnis van Roeloff Adriaens zijn goederen openbaar worden verkocht om zijn schulden te voldoen, 12-12-1650.

Fol. 164r
Op 13-12-1650 verkopen Jenneken Dries Claes de Wit mede namens Marieke Huijbrechts, haar dochter, Adriaen Tonis Timmer x Erken Huijbrechts en Peeter Adriaens Cuijper x Jenneken Huijbrechts aan Peeter Adriaens den Jongen.

Fol. 164v, copie
Op 26-4-1650 machtigt Johan van Eck, procuratie Schiedam, mede namens de overige kinderen van Johan van Eck, zijn vader en drossaert en rentmeestervan Poederoijen, Frans Cornelis Swerdt, Sgravenmoer, om te Cappel goederen te verkopen aan de erfg van Jan Adriaens Waelwijck en Jenneken Cornelis.

Fol. 165r
Op 19-12-1650 verkoopt Frans Cornelis Swerdt, Sgravenmoer, namens Johan van Eck als zoon en erfg van Johan van Eck, zijn vader en drossaert en rentmeestervan Poederoijen, mede namens de overige kinderen aan Domme Alexander vande Ledt, predicant te Dongen x Mariken Peeter Niclaes voor ¼ , Steven Huijbrechts Clau, Claes Jacobs Tack x jacomijntken Adriaen Niclaes voor ¼ de erfg van Huijbrecht Claes voor ¼ en Dirck Adriaens Waelwijck voor ¼.

Fol. 166r
Op 29-12-1650 verkopen Adriaen Baijens, wonende tot Mas????, mede namens Dirck en Joostken Baijens, broer en zus, en mede namens Mels Aerts Schep, schout Vrijhoeve, die namens Peeter Baijens, porcuratie Vrijhoeve, optreedt , allen kinderen van Baijen …. En Joost [?] Ghijben aan Peeter Adriaens Molder.

Fol. 166v
Erfdeling door Adriaen Adriaens de Roij en Fernandus Balthus, Sprang, x Maeijken Adriaens de Roij van de goederen van Adriaen de Roij, hun vader, 10-1-1651.

Fol. 167v
Op 11-1-1651 bekent Peeter Jans Rommen, schipper, Waelwijck, op waeterrecht schuldig te zijn aan Wouter Jans Duijser?, schipper. Jan Rutten, schoonvader, Shertogenbosch, staat borg.
Toegevoegd: Wouter Tonis [?] voors is voldaan door Jan Rutten, 14-9-1651.

Fol. 168r
Op 13-1-1651 verkoopt Jan Huijbrecht Geldens aan Jan Wouter Claes Heijnen.

Fol. 168r
Op 24-1-1651 verkoopt Antonis Cornelis x Anneken Jans de Leeu aan Peeter Jans de Leeu, zwager.

Fol. 168v
Op 10-2-1651 verkoopt Adriaen Gerits Bosser aan Joost Michiels Smit.

Fol. 168v
Op 28-2-1651 bekent Henrick Jan Quirijns schuldig te zijn aan de Armen van Cappel

Fol. 169r
Ten voors dage bekent Heijliger Adriaens schuldig te zijn aan bastjaen Peeter Corsten en Peeter Corsten, armmeesters van 1649 en 1650.

Fol. 169v
Op 2-3-1651 verkoopt Jan Peeters Smidts, Waelwijck, aan Aert Bastjaen Connincx.

Fol. 170r
Ten voors dage verkoopt Jan Peeters Smit voors x Meetken Tonis aan Huijbrecht Cornelis Jan Claes.

Fol. 170r
Op 11-3-1651 verkoopt Peeter Antonis Timmer x Maeijken Gerits aan Andries Peeters, secr, aangetrouwd oom.

Fol. 170v
Op 7-4-1651 bekent Willem Aert Bernts schuldig te zijn aan Jan Wouters en Adriaen de Roij, armmeestsrs van 1651 en 1652.

Fol. 171r
Deling door Willem Joosten Brock en Peeter Tonis vander Punten.

Fol. 171v
Op 4-6-1651 bekent Peeter Tonis vander Maes op waterrecht schuldig te zijn aan Licentmr de Val, Bergen op ten Soom.

Fol. 171v
Op 2-6-1651 verkoopt Peeter gerits Schoenmaecker x Wouterken Peeters van Gorp aan Claes Peeters (S?)Podt, G’berg.

Fol. 172r
Op 17-6-1651 verkoopt Jan Cornelis Oubosch, Sevenbergen, namens Jon. Van Ledenborch, heer van Willich Langeraeck, residenrende binnen Utrecht, procuratie Vuijttrecht, aan Jan Lauris Lantmeter.

Fol. 173r
Ten voors dage verkopen Jan Cornelis Oubosch mede namens Christina Jan ???, Breda, Willem de Loockore??? X Madaleena van Bergen, Sevenbergen, Johan Willem van Bergen, namens Catharina van Bergen wed van Franchoijs Beens, Johanna van Bergen wed van Adriaen van Rath?, Breda, Adriaen Aerts van Etten, Jan ?Olders x Dingna Aerts van Etten, Jan Peeters van Cessel mede namens broers en zussen, allen erfg van Adriana Henricks Oomen aan Steven Huiijbrechts Clau, Sgravenmoer.

Fol. 173v
Op 14-6-1651 verkoopt Cornelis Peeters Ocker, Vrijhoeve, en Jan Peeters Ocker, Hedichuijsen, broers en erfg van Henrick Peeters, aan Aert Adriaens Raes, Cappel. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 174r
Op 27-6-1651 bekent Peeter Wouters alias Clootwijck schuldig te zijn aan Jan Jans Spranger, Vrijhoeve.
Toegevoegd: Adriaen en Cornelis Spranger zonen van Jan Jans Spranger zijn voldaan door Dirck van Clootwijck, 21-2-1698.

Fol. 174v
Op 28-6-1651 maakt Janneken Geerits, eerst Waspijck nu Cappel, haar testament.
Genoemd: Sijken Geerits, oudtse zus, twee broers.

Fol. 175r
Op 1-7-1651 bekent Tonis Jacobs Molder schuldig te zijn aan Dirck Wouters.

Fol. 175v
Op 6-7-1651 verkoopt Peeter Tonis vander Maes, schipper, aan Peeter Corsten Glaviman en Bastiaen Peeteer Corsten, armmrs 1649 en 1650.

Fol. 175v
Op 7-7-1651 bekent Antonis Henricks Timmer, schipper, op waterrecht schuldig te zijn aan Peeter HenricksTimmer en de vijf kinderen van Adriaen Henricks Timmer en Huijpken Huijbrechts nav een obligate van hun vader Henrick Adriaens Timmer.
Toegevoegd: Adriaen Adriaens Timmer is voldaan, , 14-1-1653. Dirck en Maeijken Adriaens Timmer zijn voldaan, 24-8-1659. Henrick Lambrerchts x Huijpken Huijbrechts is voldaan, 14-5-1655. op los vel: Jasper vander Meijden is voldaan van de obligatie op de vander Heijnderijch Timmer van 16-10-1638, Bergen opden Zoom, 4-2-1653. Henrick Adriaens Timmer, jongste zoon van Adriaen Henricks, is voldaan tevens bedankt hij Peeter Henricks voor de voogdijschap, 2-12-1660.

Fol. 176v
Erfdeling door Govert Tonis [?] Buerman, Maeijken en Catelijn Buerman, kinderen Peeter Tonis Buerman en Anneken Tonis, 27-6-1651.

Fol. 177r, copie
Er is een probleem tussen Peeter Antonis Buerman en Gerit Peeters Buerman als kleinkinderen van Anneken Antonis en Peeter Tonis Buerman ter eenre en Govert, Maeijken en Catelijn Peeters Buerman, kinderen van Anneken Antonis ter andere zijde. Wijze mannen zoeken en komen met een oplossing.

Fol. 178v
Op 8-7-1651 Peeter Geerits Buerman en Peeter Tonis Buerman, schipper, beiden Sgravenhage, machtigen Lisbet Joppen, de vrouw van Peeter G, en Maertken Maertens, moeder van Peeter T om goederen van hun grootmoeder Anneken Tonis te verkopen.

Fol. 179r
Op 22-7-1651 verkopen Govert Peeters Buerman, Maeijken en Catelijn Peeters Buerman, Huijpken Huijbrechts, dochter Huijbrecht Adriaens, Maertken Maertens, moeder van Peeter Tonis Buerman en Lijsbet Joppen x Peeter Gerits Buerman, beide procuratie Sgravenhage, allen kinderen en kindskinderen van Anneken Tonius Buerman, moedere en grootmoeder, aan Pieter Broeders, schoolmeester Cappel.

Fol. 179r
Ten voors dage verkopen Govert Peeters Buerman, Maeijken en Catelijn Peeters Buerman, Maertken Maertens, en Lijsbet Joppen als erfgenamen van Henrick Peeters Buerman, broer en oom, aan Pieter Broeders.

Fol. 179v
Ten voors dage verkopen Govert Peeters Buerman, Maeijken Peeters Buerman, Huijpken Huijbrechts, Maertken Maertens en Lijsbet Joppen, beide procuratie Sgravenhage, aan Catelijn Peeters Buerman, suster en moeije.

Fol. 180r
Op 29-8-1651 verkoopt Sijmen Jans vanden Broeck, Raemsdonck aan Adriaen Peeters Wit, Cleijn Dongen.

Fol. 180r
Op 3-10-1651 verkoopt Andries Peeters, secr Vrijhoeve, x Alitken Goverts vander Punten aan Lambert Cornelis vanden Hove, Loon.

Fol. 180v
Op 15-10-1651 verkopen Truijcken Jans laatst wed van Jan Aerts Paep en Jacop Jans Torue x O?sselken Jans, zwager, Rotterdam, aan Corst Corsts Glaviman, secr, een stuk grond gekomen van Peeter Aerts Paep, zwager en oom.

fol. 181r
Ten voors dage verkopen de voors comparanten aan Judich Jan van Son wed van Sebastiaen Peeters de Roij.

Fol. 181r
Op 17-10-1651 verkoopt Jan Peeters Smit, Sprangh aan Adriaen Adriaens de Roij.

Fol. 181v
Erfdeling door Jan Adriaens Hoijmaeijer ter eenre en Adriaen Jans, Adriaen Henricks x Anneken Jans, Coenraet Jans x Adriaentken Jans, Jan Adriaens voors als vader van Jenneken Jans, kinderen van Jan voors en Adriaentken Jans, 25-10-1651.

Fol. 182v
Ten voors dage verkopen Adriaen Henricks x Anneken Jans, Coenraet Jans x Adriaentken Jans, Jan Adriaens Hoijmaeijer voors als vader van Jenneken Jans aan Adriaen Jans, zwager en broer.

Fol. 183r
De erfgenamen van Peeter Aerts Paep, secr Cappel, laatst getrouwd met Mechel Jans nl: Truijcken Jans laatst wed van Jan Aerts Paep, Corst Corsts Glaviman, secr, namens Jan Peeters Borger zoon van Peeter Aerts Paep, en de erfg van Gerit Jans x Henricxken Aert Paep verzoeken ieder die recht meent te hebben op een deel van de erfenis zich te melden, 29-10-1621.

Fol. 183r
Op 22-11-1651 verkopen Michiel Hendricks en Wouter Henricks met Henrick Henricks zijn vader, Vrijhoeve, aan Adrien Robben. Betaald wordt via een wilkeur.
Genoemd: Dirxken Adriaens wed Peeter Lauris. Henrick Henricks Toixtor, de vader.
Corst Aerts Cleermaecker als voogd van de kinderen van Frans Corsten, zijn zoon, , Adriaen Frans x Henricxken Corsten, Anneken Corsten met …….(vlek) haar halve broer, erfg van Aentken Corsten, getrouwd geweest met Wouter Henricks, 5-1659?

Fol. 184r
Erfdeling door Adriaen Tonis Luer, Jan Peeters Orlman x Anneken Tonis Luer mede als voogd van Janneken Tonis, Jan Aerden x Maria Tonis, kinderen van Tonis Adriaens Luer, broer en zwager [?], datum ut supra.

Fol. 184v
Op 2-1-1652 schrijft A. van der Vleuten dat hij procuratie verleent aan Corstiaen Glaviman om een wilkeur tbv Handrick Stoffels van Gils aan te gaan.

Fol. 184v
Op 8-1-1652 bekent Corst Corsts Glaviman namens Adriaen van der Vleuten, Shertogenbosch, schuldig te zijn aan Handrick Stoffels van Gils, Sprangh.

Fol. 185r
Op 13-1-1652 bekent Willem Aert Bernts schuldig te zijn aan Jan Jans Spranger, Vrijhoeve.

Fol. 185r
Op 20-1-1652 verkoopt Peeter Bastiaens Boer, Besoijen, aan Joost Dircks van Campen.

Fol. 185v
Op 23-1-1652 verkoopt Dirck Adriaen Quirijns aan Tonis Adriaens Zeeu. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 186v
Op 8-2-1652 bekent Bernt Peeters schuldig te zijn aan Jan Jans Sprangers.
Toegevoegd: Wouter Jans Sprangers, zoon van za Jan Jans, is namens zijn moeder voldaan door Peeter Gritssen Paenacker, 15-11-1665.

Fol. 186v
Op 12-2-1652 bekent Henrick Jans Quirijns schuldig te zijn aan Jan Wouters en Arien Sebastiaen de Roij, armmeesters van 1651 en 1652.

Fol. 187r
Ten voors dage bekent Willem Aert Bernts schuldug te zijn aan Jan Wouters en Arien Sebastiaen de Roij, armmeesters van 1651 en 1652.

Fol 187v
Erfdling door Catalijnken Cornelis Backx wed Dirck Jans Braber en haar kinderen bij Dirck: Bastiaen, Cornelis, Peeter en Joost Dircks met Peeter Jans Braber en Henrick Cornelis Back als oomen en voogden en Jan Dirck den Ouden en Jan Dircks den Jongen, voorkinderen van Dirck, 19-2-1652.

Fol. 188r
Op 2-3-1652 verkopen Wouter Peeter Geenen voor deen helft en Wouter Wouters, Jan Adriaens Molenschot x Eltken Wouters, Ghijsbrecht Wouters, Adriaen Wouters, Wouter Peeter als vader en voogd van de vijf kindern van Wouter bij Henricxken Peeters de Haen: Maeijken, Neeltken, Piternelle, Dingentken en Adriaen Wouters voor dander helft aan Dirck Wouters. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 189r
Erfdeling door Adriaen Peeters, Vrijhoeve, ter eenre voor ¾ en Peeter Adriaens Molder voor de resterende ¼ ter ander zijde, 4-3-1652.

Fol. 189v
Op 1-4-1652 verkoopt Cornelis Jans Verhoeff?? aan Claes Gerits Cremer.

Fol. 189v
Op 2-4-1652 verkopen Merten de Bie x Anneken Peeters vander Punten en Jan van Heijst x Peeterken Peeters vander Punten, beiden Sprangh, aan Adriaen Cornelis Smit.

Fol. 190r
Op 19-6-1651 bekent Johannis Wagemans x Aeltgen Gillis van Cappel, Rotterdam, mede namens Janneken Gillis van Cappel, zijn schoonzus, een hoff etc aan Adriaen Gerits Bosser verkocht te hebben. Gekopieerd op 20-4-1652.

Fol. 190v
Op 9-4-1652 verkoopt Aert Bastisen Conninx namens Johannis Wagemans x Alitken Gillis, Rotterdam, mede namens Janneken Gillis, zijn schoonzus, aan Adriaen Gerits Bosser

Fol. 191r
Ten voors dage verkoopt Ghijsbrecht Cornelis x Geertruijt Phileboorts, Loon, aan Adriaen Philiboort, molder tot Thilburg, zwager.

Fol. 191v
Op 13-4-1652 verkoopt Dirck Jans van Nederveen aan Jan Cornelis.

Fol. 191v
Ten voors dage verkoopt Tonis Jans de Leeu, Vrijhoeve, Bastiaen Peeter Corsten.

Fol. 192r
Ten voors dage verkoopt Bastiaen Peeter Corsten aan Jan Cornelis.

Fol. 192v
Erfdeling door Dirck Jans van Nederveen ter eenre en Jan Peeters Geenen ter andere zijde, datum ut supra.

Fol. 193r
Op 6-5-1652 verzoekt Peeter Henricks Timmer als voogd van de kinderen van Adriaen Henricks Timmer, broer, en Sijken Roelants ontslagen te worden. De kinderen zijn: Dirck, 25 jaar, en Maeijken ,22 jaar.

Fol. 193r
Ten voors dage stelt Sijken Roelants wed van Adriaen Henricks Timmer op verzoek van Peeter Henricks Timmer tbv haar jongste zoon Henrick haar huis als onderpant voor de aanspraken die Henrick mbt zijn vaderelijke goederen nog heeft.

Fol. 193v
Op 14-5-1652 verkoopt Engel Hermans, schipper, al zijn goederen aan Adriaen Tonis Blickslager, Amstelredam.

Fol. 194r
Op 2-6-1653 stellen Antoni Aerts Loijen en Aert Jans zoon van Lijsken Aerts Loijen als kinderen van Mecheltken Jans wed van Peeter Aerts Paep een aantal goederen tot onderpand op verzoek van Corst Corsts Glaviman, secr, en Judicq Jans laatst wed van Sebastiaen de Roij.

Fol. 194r, copie
Peeter Dielis x Maeijken Aerts Loijen voor ¼, Aert Adriaens Loijen mede als voogd van de kinderen van Cornelis Adriaens Loijen en Heijltken Goverts, de moeder, voor ¼, stellen een aantal goederen tot onderpand op verzoek van Corst Corsts Glaviman, secr, en Judicq Jans van Son laatst wed van Sebastiaen de Roij. Drongelen, 2-6-1650.

Fol. 195r
Op 8-6-1652 verkopen Baijen Jans als voogd en Jacob Jan Mathijs als toesiender van de zeven kinderen van Aert Jans en Judicq Willems aan Peeter Henricks van Gorp. Betaald wordt via een wilkeur.
Toegevoegd: Baeijen Jans “verkoopt” op 19-2-1654 een deel van de opbrengst aan Adriaen Daenjel van Berlecum, brouwer te Heusden.
Joannis van Berlecum, brouwer te Heusden is voldaan door Geraert Peeters van Gorp, 3-4-1655.

Fol. 195v
Op 13-7-1652 verkoopt Antonis Jacobs Molder aan Gelden Huijbrechts.

Fol. 195v
Taxatie van de goederen van Herman Aerts, overleden, 14-7-1652.

Fol. 196r
Op 17-7-1652 bekent Adriaen Heijligers schuldig te zijn aan Adriaen Daenjels van Bellecum, brouwer inde Lelie te Heusden.
Toegevoegd: de erfg van Adriaen Daniels zijn voldaan, 12-3-1672.

Fol. 196v
Op 11-11-1652 verkopen dominee Alexander van Lit?, predicant te Dongen, x Marie Peeters voor ¼, Steven Huijbrechts Clau x Adriaentken Claes en Claes Jacobs Tack x Jacomijntken Claes voor ¼, Jenneken Dries de Wit wed van Huijbrecht Claes met haar kinderen voor ¼ en de wed en kinderen van Dirck Adriaens Waelwijck mede voor ¼ aan Jan Wouter Claes Heijnen, Govert Tonis van der Punten en Jan Gerits.

Fol. 197r
Erfdeling door Corst Jan Corsten ter eenre en zijn kinderen: Dirck, Adriaen, Henrick, Antonis, Jan en Dingeman Corsten, zijn kinderen bij Adriaentje Henricks, 28-11-1652.

Fol. 198r
Taxatie van de goederen van Joost Willems, Waspijck, 28-11-1652.

Fol. 198v
Erfdeling door Vas Willems ter eenre en Willem Jacobs, zoon van Jenneken Willems ter andere zijde, erfg van Lijntgen Vas en Joost Willems, moeder, grootmoeder, broer en oom, 5-12-1652.

Fol. 199r
Erfdeling door Lambrecht Marcelis, Sacharias Jans als oom en voogd van Lijntgen Marcelis en namens Dirck Henricks x Maeijken Marcelis, Heijst in Chielderweert, erfg van Herman Aerts, oom, datum ut supra.

Fol. 199v
Ten voors dage verkopen Lambrecht Marcelis en Sacharias Jans voors aan Vas Willems. Betaald wordt via een wilkeur.
Toegevoegd: Dirck Henricks x Maijken Marcelis en Maeijken Gerits wed Lambrecht Marcelis zijn voldaan, 17-12-1653.

Fol. 200r
Ten voors dage verkopen Lambrecht Marcelis en Sacharias Jans voors aan Willem Jacobs. Betaald wordt via een wilkeur.
Toegevoegd: Dirck Henricks x Maijken Marcelis en Maeijken Gerits wed Lambrecht Marcelis zijn voldaan, 5-12-1653.

Fol. 201r
Op 11-12-1652 verkoopt Maeijken Jans laatst wed van Jacob Joosten Valck met Lauris Adriaens Raeijmaecker, zwager, aan Jan Erits, Sprangh.
Toegevoegd: Lauris Adriaens Raeijmaecker, Erit Janssen en Lauris Adriaens namens Peeter Janssen ‘t Hooft, allen getrouwd met een dochter van Maeijken Jans, zijn voldaan, 19-4-1658.
Lauris Adriaens Raeijmaecker mede namens Peeter Jans ’t Hooft en Joost Jacobs Valck is voldaan, 11-2-1661.
Erit Jansen mede namens Willem Wouters, erfg van Joost Jacobs Valck, overleden 1661 in Clomme??,

Fol. 201v
Op 21-12-1652 verkoopt Peeter Jans van Son, Heusden, aan Adriaen Wouters.

Fol. 201v
Ten selve dage verkoopt Peeter Jans van Son voors aan Gerit Wouters.

Fol. 202r, copie
Op 27-6-1652 machtigt Jacobs Jans Tourne, arbeider te Rotterdam, ivm de verkoop van moergronden gekomen van Juffr van Ratingen gelegen te Cappel aan Cornelis Joachims, Wasbeeck, de heer Jan Burgers, Thilborch, om deze verkoop te regelen.

Fol. 202r
Op 30-12-1652 verkoopt Jan Peeters Borger, zoon van Neeltken Aerts Paep, mede namens Jacob Jans x Oerseltken Jans, dochter van Jan Aerts Paep, Rotterdam, aan Cornelis Joachims, Wasbeeck.
Toegevoegd: op 22-1-1659?, 1954? protesteren Adriaen Jacobs als voogd van Aentken Gerits en Tonis Gielis x Dingentken Gerits en namens de overige erfgenamen van Gerit Frans tegen deze verkoop.

Fol. 202v
Truijcken Jans laatst wed van Jan Aerts Paep en Jacob Jans Tourne x Oreseltken Jans, zwager, Rotterdam, en Jan Peeters Borger, Thilborch, als zoon van Neeltken Aerts Paep, kinderen van Aert Peeters Paep, verzoeken ieder die recht heeft op de bovengenoemde grond zich met bewijzen te melden, 28-1-1953

Fol. 203r, copie
Truijcken Jans laatst wed van Jan Aerts Paep en Jacob Jans Tourne x Oreseltken Jans, zwager, Rotterdam, en Jan Peeters Borger, Thilborch, als zoon van Neeltken Aerts Paep, kinderen van Aert Peeters Paep, verzoeken ieder die recht heeft op de bovengenoemde grond zich met bewijzen te melden, 5-1-1653.

Fol. 203r
Op 3-1-1653 verkopen Adriaen Jans van Dongen x Stijntken Bastiaens, Jan Bastiaens Duijser, Wouter Bastiaens Duijser mede namens Catelijntken en Neeltken Bastiaens Duijser met Jan Tonis Duijser, oom, aan Adriaen Geemans. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 204r
Op 13-1-1653 verkoopt Antonis Peeters Vos x Jenniken Bertrams de Bruijn, Sprangh, aan Lambert Marcelis.

Fol. 204r
Op 27-1-1653 verkoopt Peeter Cornelis Otterdijck aan Jan Wouters Claes Heijnen.

Fol. 204v
Op 31-1-1653 verkoopt Jan Dircxs den Ouden en Jan Dircxs den Jongen, broers, aan Henrick Cornelis Back. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 205r
Ten voors dage verkoopt Jan Adriaens de Bie x Lijsbeth Hendricks Maes aan Adriaen Jans Potmaecker. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 205v
Op 14-2-1653 verkopen Jan Goverts Orlman x Lijsbeth Tonis en Dirck Tonis Melen x Wouterken Tonis aan Ghijsbert Tonis Cleermaecker, zwager. Betaald wordt via een wilkeur

Fol. 206r
Op 13-2-1653 verkoopt Ghijsbrecht Peeters Cuijper, Sprangh, mede namens zijn kinderen aan Tonis Wouters Timmerman. Betaald wordt via een wilkeur.
Toegevoegd: Ghijsbrecht Peeters Cuijper voor deen helft en Lauris Ghijsbrechts, Gerit Wouters x Peeterken Ghijsbrechts en Ghijsbrecht als vader van Jan en Adriaentken zijn voldaan, 27-2-1654.

Fol. 207v
Op 1-3-1653 verkoopt Dirck Andries de Bie x ??? de Roij, Baerdwijck, aan Joost Dircks van Campen.

Fol. 207v
Ten voors dage verkopen Peeter Bastiaens Boer, Sprangh, en Dirck de Bie voors aan Willem Joosten Brock.

Fol. 208r
Op 4-3-1653 verkopen Dirck Peeters Rip?, Jan Jans van V?? x Burchsken Cornelis en Jan Tonis Doedijns x Jenneken Cornelis aan Claes Peeters Trip.

Fol. 208r
Op 8-3-1653 bekent Bernt Peeters schuldig te zijn aan Steven Jans Decker, Sprangh.
Toegevoegd: betaald wordt door Peeter Gerits, 19-10-1662

Fol. 209r
Op 9-3-1653 maakt Wouter Gerits Cleermaecker zijn testament.
Genoemd: Antonis Gerits, jongste halve broeder, Adriaen Gerits, oudste halve broeder.

Fol. 209v
Op 9-3-1653 verkoopt Peeter Wouters alias Clootwijck den Jongste x Aentken Joachims aan Dirck Joachims, zwager.

Fol. 209v
Ten voors dage verkoopt Corst Adriaens Loos x Aentken Joachims aan Peeter Joachims, zwager.

Fol. 210r
Ten voors dage verkoopt Corst Adriaens Loos voors aan Wouter Jans Duijser.

Fol. 210r
Op 2-4-1653 verkoopt Roelant Adriaens aan Adriaen Ghijsbrechts. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 210v
Op 3-4-1653 bekent Peeter Cornelis Otterdijck schuldig te zijn aan Jan Laurens Lantmeter, Sprangh.
Toegevoegd: Cornelis van Grondwijck, secr Eeten en Meeuwen, is voldaan namens de wed van Peeter Cornelis Otterdijck, 15-4-1679.

Fol. 211r
Op 4-4-1653 bekent Adriaen Heijligers schuldig te zijn aan Sebastiaen Peeter Corsten rn Peeter Corsten Glaviman, armmeesters van 1649 en 1650.
Toegevoegd: op 3-5-1661 heeft Heijliger Adriaens, als erfgenaam, betaald aan Corst Cornelis Zeeu en Peeter Catten?, armmesters van 1659 en 1660.

Fol. 211r
Ten voors dage bekent Jenneken Jans wd van Adriaen Henricks Vinck schuldig te zijn aan haar kinderen.

Fol. 211v
Erfdeling door Judicq Jans van Son wed van Sebastiaen de Roij met Jan Bastiaens de Roij, haar zoon, mede namens de andere kinderen ter eenre en Henrick Bastiaens de Roij en Adriaen de Roij, voorkinderen bij Margriet Adriaens ter andere zijde, 6-4-1653

Fol 212v
Onderdeling door Henrick Bastiaens de Roij en Adriaen Bastiaens de Roij, datum ut supra.

Fol. 212v
Op 7-5-1653 verkopen Baijen Jans als voogd en Jacob Jan Mathijs alks toesiender van de kinderen van Aert Jan Baijens aan Aert Henricks Back, schipper.

Fol. 213r
Op 8-5-1653 verkoopt Joannis Huckach? x Maria Jacob Verroort, Cossembruck in de vrijheerlijcheijt van Milendorck, aan Corst Corsts Glaviman, secr.

Fol. 213r
Op 3-6-1653 verkoopt Lauris Gerits Leeu x Jenneken Jans de Leeu aan Jan Tonis de Haen.

Fol. 213v
Ten voors dage verkoopt Jan Tonis de Haen aan Peeter Jans de Leeu, oom.

Fol. 213v
Op 5-6-1653 bekent Peeter henricks van Gorp, schoenmaecker, schuldig te zijn aan Alewijn vander Voort, brouwer int Herde te Thilborch.

Fol. 214r, copie
Joan Adolfs van Raveschodt gaat mede namens zijn broer Robbrecht akkoord met de verkoop van een stuk land. , 8-1-1653.

Fol. 214v, copie
Hugo de Roij x Maria Adolf van Raveschodt gaat akkoord met voornoemde verkoop, 12-4-1653.

Fol. 214v
Op 6-6-1653 verkoopt Adolf van Raveschodt, St Michiels Gestel, mede namens Joan, zijn zoon, en Hugo de Roij x Maria van Raveschodt, dochter, aan Corst Corsts Glaviman.

Fol. 215r
Op 8-6-1653 bekent Antonis Jacobs Molder schuldig te zijn aan Jacob Ghijsbrecht Geldens.

Fol. 215v
Op 24-6-1653 transporteert Dirck Adriaen Quirijns aan Henrick Bastiaens de Roij, Besoijen.

Fol. 216r
Op 2-7-1653 bekent Catalijnken Peeters Buerman wed Antonis Jans Wijten schuldig te zijn aan Cornelis Joachims Cestingh, G’berg.

Fol. 216r
Op 17-9-1653 verkoopt Adriaen Tonis x Neeltken Joachims aan Cornelis Jacobs Smul?, Zundert, zwager.

Fol. 216v
Op 25-9-1653 bekent Ghijsbrecht Adriaens, schipper, op waterrecht schuldig te zijn aan Wouter Jans Duijser, schipper. Dirck jans van nederveen en Cornelis Tonis, schoonvader, staan borg.

Fol. 217r, los vel
Peeter Corsten Glaveman en Peeter Antonissen vander Punten verklaren met consent van Adriaen Wouters, Jan Wouters, Jan Bastiaens de Roij, Geerit Wouters en Ghijsbrecht Govertsen den Jongen, allen als ingeerffdens van de steeg tegen de Cappelse Kerk, dat zij door de erfg van Jan Dirckssen van Nederveen, schout, voldaan zijn, 14-5-1667.

Fol. 217r, copie
Akte betreffende de voornoemde steeg. Genoemd: Gerit Wouters, Willem Jans Verlegh, Dongen, Lambrecht Cornelis vanden Hoven en Pieter Passon, stadhouder te Loon, zwager, 23-5-1653.

Fol. 218r
Op 27-9-1653 verkoopt Jan Dircks van Nederveen, schout Cappel, namens de ingeerffdens van de steeg tegen de kerck: Jan Dircks van Nederveen, Peter Corsten, Corst Corsten Glaviman, Meerten Jacobs van Campen, Antonis Joosten, Jan Peters Orleman, Adriaen Wouters, Sijken Jans, Joost Cornelis Zeeu, Adriaen Cornelis Smith, Jan Jans van Heijst, Jacob Jans Molengraeff namens de drie staecken van Jan Wouter Jacten?, Antonis Sijmons, Ferdinandus Balthus, Peeter Meertens, Peter Jans Dolck, Philips Bollekens, Dirck Wouters, Hendrick Gerits, Judicq Jans, Jan Adriaens de Bie, Gerit Dircxs van Nederveen, Wouter hermans van Thilborch, Aert Adriaens Doedijns aan Willem Jans Verlegh, Dongen en Lambert Cornelis vanden Hoven en Peter Passon, stadhouder Loon, x Marie Cornelis vanden Hoven.
Toegevoegd: De erfg van Jan Dircks van Nederveen, schout, betalen, 25-5-1667.

Fol. 218v
Op 18-11-1653 verkoopt Huibert van Raveschodt, heer van Cappel en Waspijck, mede namens Adriana van Raveschodt, zus, en Robbrecht, broer, Theodora, vrouwe van Loon, de Graeff van Nie x Francisken van Raveschodt, zus, kinderen Aerdt van Raveschodt, aan Corst Corsts Glaviman, secr.

Fol. 219r
Op 5-6-1653 verkoopt Adolff van Raveschodt, Sint Michiels Gestel, aan Corst Corsts Glaviman, secr.

Fol. 219v
Erfdeling door Lijsken Adriaens de Jonge laatst wed van Andries Aert Goossens met Adriaen Adriaens den Jongen, haar broer, en Adriaen Aerts Orleman, schoenmoeder [?] ter eenre en Bastiaen Andries, voorzoon, Dirck Aert Goossens als voogd en Cornelis Bastiaens als toesiender van de vier nakinderen van Andries bij Peeterken Cornelis, 18-11-1653.

Fol. 220v
Op 12-1-1654 verkopen Adriaen Tonis Maes als voogd en Jan Jan Willems als toesiender van de kinderen van Laurens Tonis Maes int bijwesen van Ghijsbertken Laurens, Aeltgien Tonis Maes aan Wouter Jacobs Visser en Adriaen Wouters, armmeesters. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 221r
Ten voors dage doen Adriaen Tonis Maes als voogd en Jan Jan Willems als toesiender int bijwesen van Ghijsbertken Laurens afstand van de wilkeur.

Fol. 221v
Op 13-1-1654 verkoopt Domine Teunis? Adriaens x Margrietken Jans vanden Broek, Swaluwe, aan Adriaen Jans Metselaer en Cornelis Joachims, zwager, Waspick.

Fol. 221v
Op 13-1-1654 laten schout en heemraden weten dat bezit van Willem Aert Bernts wegens achterstallige betalingen te koop is.

Fol. 222r
Op 28-1-1654 sluiten Anneken Peters wed van Ghijsbert Adriaen Vos? met Corst Peters Roijkens, haar broer, ter eenre en Dingman Ghijsbrechts, Mathijs Ghijsbrechts, Dirck Corsten x Peterken Ghijsbrechts, Cornelis Sijmons x Leentken Ghijbrechts, Hendrick Cornelis Back als voogd van de kinderen van Adriaen Ghijsbrechts ter andere zijde, een akkoord omtrent de goederen van Ghijsbrecht Adriaens.

Fol. 223r
Ten voors dage maken Cornelis Sijmons ter eenre en Leentken Ghijsbrechts, zijn vrouw, met Dingman Ghijsbrechts, haar broer, huwelijkse voorwaarden.

Fol. 223v
Op 10-1-1654 maken Adriaen Hendricxs Back ter eenre en Jenneken Jans wed van Adriaen Hendricks Vinck met Hendrick Adriaens Vinck, haar zoon, huwelijkse voorwaarden.

Fol. 224v
Op 1-2-1654 verkoopt Adriaen Adriaens Smit, Sprangh, aan Jan Sijmons.

Fol. 224v
Op 5-3-1654 verkoopt Peeter Henricks Timmer aan Corst Cornelis Zeeu.

Fol. 225r
Ten voors dage verkoopt Corst Cornelis Zeeu aan Peeter Henricks Timmer.

Fol. 225r
Op 9-3-1654 verkoopt Peeter Cornelis Otterdijck aan Jan Goverts. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 225v
Op 13-3-1654 maken Antonis Jacobs Molder en Aentken Jans hun testament.
Toegevoegd: Willem en Gerit Pieters, Cornelis Meertens Sach? x Aentken Pieters hebben hun portie gekregen, 15-3-1656.

Fol. 226v
Op 7-3-1654 verkoopt Jan Wouters Claes Heijnen aan Jan Gerits Boudewijn.

Fol. 227r
Erfdeling door Jan Wouters ter eenre en Dirck Jans van Nederveen x Lijntken Henricks ter andere zijde, datum ut supra.

Fol. 228r
Op 7-4-1654 transporteert Roelant Adriaens, Sprangh, aan Steven Jans Decker.

Fol. 228r
Ten voors dage machtigt Tonis Jacob Molder Jan Huijbrecht Geldens om aan Jacob Huijbrechts Geldens een stuk land te verkopen.

Fol. 228v
Ten voors dage verkoopt Jan Huijbrecht Geldens namens Tonis Jacob Molder aan Jacob Huijbrechts. Betaald wordt via een wilkeur.
Toegevoegd: Aentken Jans wed voors [?] is voldaan, 16-1/6?-1657?

Fol. 229r
Erfdeling door Judicq Jans van Son wed Sebastiaen de Roij met Jan de Roij, haar zoon ter eenre en Gerit van Andel, Besoijen, x Magrita van Son mede namens Joan van Son, zwager, secr? Clundert, ter andere zijde.

Fol. 229v
Op 17-4-1654 verkoopt Judicq Jans van Son wed Sebastiaen de Roij met Jan de Roij, haar zoon, mede namens haar kinderen en zijn broers aan Huijbrecht Cornelis Jan Claessen.

Fol. 230r, copie
De kinderen en kindskinderen van Gerit Frans verklaren verkocht te hebben aan Corst Corsten Glaviman, secr, 22-1-1654.
Toegevoegd: Adriaen Jacobs x Aentgen Gerit Frans, Tonis Joosten x Dingentken Gerit Frans mede namens Maeijken en Haesken Gerit Frans zijn door Corst Corsten Glaviman voldaan, 28-1-1654. Aert Gerit Frans is ook voldaan, 22-3-1654.

Fol. 231r
Op 17-4-1654 verkopen Aert Joosten namens Maeijken en Haesken Gerit Frans, Adriaen Jacobs Baes x Aentgen Gerit Frans, Huijbrecht Gerit Frans, Steven Cornelis namens zijn moeder en broers als erfg van Cornelis Stevens Swerdt en namens Aert Gerit Frans, erfg van Gerit Frans aan Corst Corsten Glaviman, secr.

Fol. 231
Ten voors dage verkoopt Aert Joosten voors aan Judicq Jans laatst wed van Sebastiaen de Roij.

Fol 231v
Op 21-4-1654 verkoopt Ocker Melsen x Maeijken Joosten van Campen aan Peeter Jans de Leeu.

Fol. 232r
Op 4-5-1654 sluiten Corst Cornelis Zeeu en Jan Boudewijns, borgmrs, een akkoord met Adriaen Adriaens de Roij.

Fol. 232r
Op 22-7-1654 bekent Adriaen Tonis, schipper, Claes Wael, op waterrecht schuldig te zijn aan Wouter Jans Duijser.

Fol. 233r
Taxatie van de goederen van Peeter Quirijns, oom, tbv de kinderen van za Stoffel Quirijns.

Fol. 233r
Taxatie van de goederen van Lijsken Adriaens de Jong wed Andries Aert Goossens, 25-11-1654.

Fol. 233v
Op 28-12-1654 verkoopt Corst Peeter Roijkens mede namens Goosen, Ghijsbrecht en Peeter Corsten en Dircxken Corsten aan Frans Willems van Ammeroij, Sprangh. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 234v
Op 29-12-1654 verkoopt Jan Peters, ruijter onder de compagnie van Ritm Valwule, Breda, x Peterken Cornelis Bacx aan Huijbrecht Cornelis Jan Claes.

Fol. 234v
Erfdeling door Quirijntken Roelen wed van Adriaen Cornelis Zeeu met Jan Roeloffs, broer, ter eenre en Anthonis Adriaens Zeeu, Cornelis Jacobs Cluijter x Heijtgien Adriaens, Aert Jan Michiels x Peeterken Adriaens, Peeter Peeters Otterdijck x Janneken Adriaens Zeeu, Corst Cornelis Zeeu als voogd van de twee kinderen: Geertken en Maeijken Adriaens, allen kinderen van Quirijntken en Adriaen Zeeu, ter andere zijde, 8-1-1655

Fol. 235v
Onderdeling door Tonis Adriaens Zeeu, Cornelis Jacobs x Heijtgien Adriaens, Aert Jan Michiels x Peeterken Adriaens, Peeter Peeters Otterdijck x Janneken Adriaens, Corst Cornelis Zeeu als voogd van de twee kinderen: Geertgien en Maeijken Adriaens, datum ut supra.

Fol. 236v
Erfdeling door Tonis Adriaens Zeeu ter eenre en Corst Cornelis Zeeu als voogd van de twee kinderen, satum ut supra.

Fol. 236r
Deling door Cornelis Jacobs Cluijter x Heijtgien Adriaens en Peeter Peeters Otterdijck x Janneken Adriaens Zeeu, datum ut supra.

Fol. 237r
Deling door en Peeter Peeters Otterdijck ter eenre en Tonis Adriaens Zeeu met Aerdt Jan Michiels ter andere zijde.

Fol. 238r
Op 19-1-1655 verkoopt Willem Jacobs, Waspijck, aan Peter Cornelis en Aerdt Joosten.
Toegevoegd: op 14-4-1657 verklaart Jenneken Willems wed van Aert Joosten met Gerit Aerts, haar zoon, de delle in zijn geheel te compenteren aan Peter Cornelis Otterdijck.

Fol. 238r
Op 20-1-1655 transporteert Gerit Peeters Orlman wednr van Thonisken Vreijs met Govert en Peeter Gerits Orlman, zonen, aan de armen van Capel.

Fol. 238v
Op 22-1-1655 verkopen Wouter Jacobs Visser en Adriaen Wouters, armeesters van 1653 en 1654, en Adriaen Adriaens Mick en Adriaen Bastiaens Mick aan Peeter Jans Dolck den Jongen. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 239v
Op 1-2-1655 verkoopt Sijken Jans laatst wed van Adriaen Joachims den Ouden met Gerit Wouters, haar zwager, aan Jan Peeters Orlman. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 240r
Op 27-2-1655 verkopen Andries den Hollander, quartiermr vanden Ritmr van Heeren in garnizoen tot Campen, Philips Roelants, zoon van Maeijken Dircxs de Langh met Pieter de Jongh, secr Waelwijck, oom, tesamen voor deen helft en Hendrick Stoffels van Gils namens Adriaen vander Vleut, secr Alphen, Bael en Chaem, voor ¼ aan Jan Jans den Jonge, Waelwijck.

Fol. 240v
Erfdeling door de kinderen en erfgenamen van Cornelis Jan Claes.
Inden eersten zijn Adriaen Claes en Hendrick Jans tesamen geloot ….
Item ten 2e soo is Tonis Wouters Timmerman x Aertgien Cornelis geloot ….
Item ten 3e soo is Hendrick Cornelis geloot ….
Item ten 4e soo is Jan Cornelis Jan Claes bedeelt …
Item ten 5e soo is Bastiaen Dries geloot ….
Item ten 6e soo is Heijltken Goverts geloot …
Item ten 7e soo is Huijbert Cornelis Jan Claes
Item ten 8e soo is Aentken Cornelis wed Jan Wouters Maes met Andries Tonis als voogd van de kinderen geloot …., 15-3-1655

Fol. 242v
Erfdeling door Adriaen Claes ter eenre en Hendrick Jans Joncker x Anneken Claes ter andere zijde, 19-3-1655

Fol. 243r
Op 2-4-1655 verkoopt Adriaen Adriaens de Rooij, Sprangh x Lijntken Gerits Timmer aan Bastiaen Cornelis. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 243r
Ten voors dage verkopen Gelden Adriaens den Jongen, Adriaen Adriaens den Jongen, Peter Adriaens den Jongen en Tonis Adriaens den Jongen mede namens Crijn Jacobs Vos, huijstimmerman, Dordrecht, x Willemken Adriaens en namens Hermen Bartholomeus, Dordrecht, x Maeijcken Adriaens, Jan Adriaens den Jongen, Peter Adriaens den Jongen, Jan Cornelis x Aentgien Adriaens, erfgenamen van Lijsken Adriaens den Jongen, hun zus, aan Bastiaen Dries. Betaals wordt via een wilkeur.

Fol. 244r
Erfdeling door Bastiaen Dries, Dirck Aert Goossens als voogd en Bastiaen Cornelis als toesiender van de vier kinderen van Dries Aert Goossens en Peterken Cornelis ter eenre en Gelden Adriaens den Jongen, Adriaen en Peeter Adriaens den Jongen, Tonis Adriaens den Jongen mede namens Crijn Jacobs Vos, Dordrecht, x Willemken Adriaens en namens Hermen Bartholomeus van Buijlbleijcker, Dordrecht, x Maeijcken Adriaens, Jan Adriaens den Jongen, Peter Adriaens den Jongen, Jan Cornelis x Aentgien Adriaens ter andere zijde.

Fol. 245r
Op 7-4-1655 verkoopt Cornelis Sijmons van Son, Raemsdonck, x Janneken Cornelis aan Jacob Huijbrecht Geldens. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 245v
Ten voors dage verkoopt Cornelis Sijmons voors aan Adriaen Bastiaens de Roij. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 245v
Op 23-4-1655 verkopen Andries Antonis als voogd en Jan Cornelis Jan Claes als toesiender van Aentgen Cornelis wed Jan Wouters Maes aan Huijbert Cornelis Jan Claes.
Toegevoegd: Huijbrecht Cornelis betaalt aan Lijsken Corstiaens, Cornelis Peeters Back, Henrick Willems x Leentken Jans.

Fol. 246r
Op 25-5-1655 verkoopt Jan Lauris Wouters aan Cornelis Jan lauris, zijn zoon.

Fol. 246v, copie
Tussen Hendrick Hendricks Textor en Adriaen Aerts Beerenbroeck x Jenneken Hendricx ter eenre en Michiel Hendricxs Textor ter andere zijde, kinderen van Hendrick Hendricxs Textor, Vrijhoeve, is een geschil ontstaan ivm de erfenis van vader. Zij sluiten een akkoord, 1-12-1654.

Fol. 247v
Op 11-6-1655 verkopen Gelden Adriaens den Jongen mede als voogd van het kind van Peter Adriaens den Jongen, Adriaen Adriaens den Jongen, Tonis Adriaens den Jongen mede namens Crijn Jacobs Vos, huijstimmerman, Dordrecht, x Willemken Adriaens en namens Hermen Bartholomeus van Buijlbleijcker, Dordrecht, x Maeijcken Adriaens, Jan Cornelis x Aentgien Adriaens, Jan Adriaens den Jongen mede namens Stijnken Wouters Duijser wed Peter Adriaens den Jongen, erfgenamen van Lijsken Adriaens den Jongen, hun zus, aan Peeter Adriaens de Jongen, den Ouden.

Fol. 248r
Op 19-7-1655 verkopen Jan Adriaens den Jongen mede namens Stijnken Wouters Duijser wed Peter Adriaens den Jongen en Gelden Adriaens den Jongen als voogd van het kind van Peter Adriaens den Jongen voors aan Peeter Adriaens den Jongen, den Ouden.

Fol. 248r
Op 17-11-1655 verkoopt Cornelis Vas Jans, Sgravenmoer, aan Peeter Jans Vrolijck, Cleijn Dongen.

Fol. 248v
Taxatie van de goederen van Neeltken Frans wed van Cornelis Jans, 6-12-1655.

Fol. 249r
Op 8-12-1655 verkoopt Peeter Hendricxs Timmer aan Adriaen Jans Potmaecker.

Fol. 249r
Erfdeling door Henrick Gerits Pachter en Adriaen Gerits Pachter, broers, Niels Jans Croll als vader en voogd en Peeter Corsten en Aerdt Adriaens Doedijns als toesienders van de drie kinderen van Niels en Lijsken Gerits van de goederen van gerit Ghijsberts Pachter en Thonisken Adriaens Doedijns, ouders, 15-12-1655.

Fol. 250v
Op 15-12-1655 neemt Niels Jans Croll wednr van Lijsbet Gerits Pachter zijn drie kinderen aan van Hendrick Gerits Pachter als oom en voogd met consent van Adriaen Gerits Pachter, oom en Peeter Corsten Glaviman en Aerdt Adriaens Doedijns, oud oomen.

Fol. 251r
Op 17-12-1655 verkopen Baeijen Jans als voogd en Jacob Jan Matijs als toesiender van de vijf kinderen van Aerdt Jans, Hendrick Lamberts namens Thomas Lamberts, broer, x Anneken Aerts aan Adriaen Wouters Visser. Betaald wordt via een wilkeur.
Toegevoegd: Johan Belaarts, borgmr Heusden, is voldaan, 12-1-1658.

Fol. 252r
Op 11-1-1656 verkoopt Jan Wouters Seijlmans x Adriaentje Adriaens van Clootwijck, Waspijck, aan Jan Wouter Claes Heijnen.

Fol. 252v
Op 18-1-1656 verkoopt Corst Corsts Glaviman, secr, namens Jacques Willeborts, heeft te Oosterhout gewoond,aan Gerit Cornelis Ewit, schipper. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 253r
Op 18-1-1656 verkopen Adriaen Andries mede namens Hendrick Andries, broer, procuratie Breda, en mede namens de overige drie kinderen van Andries Adriaens Smith en Luitgien Tonis, als erfgenamen van Jacob Goverts, Geemen Frans, Andries Geemans, Ghijsbrecht en Willem Frans, Joost Bertrams x Neelthen Geemans, Tonis Jans de Haen x Tonisken Geemans, Aerdt Adriaens Cus x Anneken Geemans, Adriaen Frans x Henricxken Corsten en Anneken Corsten, Corst Aerts Cuijlen als voogd en Jan Wouters als toesiender van de drie kinderen van Frans Corsten, erfgenamen van Neeltgien Geemans, voor dander helft aan Jan Goijerts. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 254r
De voors comparanten verkopen aan Jan Goverts. Betaald wordt via een wilkeur.
Toegevoegd: Corst Bernts x Judicq Jans is voldaan, Corst Aerts is voldaan en de kinderen van Frans Geemans en die van Aertken Corsten zijn voldaan, 16-2-1660.

Fol. 254v
Memorie van in en uitgaven van de erfgenamen van Jacob Gerits en Neeltgien Geemans, 20-1-1656.

Fol. 255v
Jan Goverts bekent schuldig te zijn aan Neeltgien Bastiaens, G’berg, 31-1-1656.

Fol. 255v
Op 19-2-1656 staat Gijsbert Tonis Cleermaecker? Borg.

Fol. 256r
Op 22-2-1656 verkoopt Aerdt Tonissem, Sprangh, namens Judicq Denis laatst wed van Cornelis Jan Claes aan Huijbert Cornelis Jan Claes.

Fol. 256v
Op 4-3-1656 transporteert Bastiaen Jan Nanningh, Almkerk, x Anneken Adriaens Verster aan Maeijken Gerarts van Heijst?, G’berg, een wilkeur tlv op Peeter Adriaens Verster.
Toegevoegd: Govaert Adriaens Verster heeft voldaan, 22-10-1660.

Fol. 256v
Op 21-3-1656 verkoopt Jacob Peeters Clad aan Gerit Wouters.

Fol. 257r
Ten selve dage verkoopt den voors comparant aan Jan Wouters.

Fol. 257v
Op 31-3-1656 verkoopt Adriaen Aerts den Jongen, Waspijck, aan Peeter Aerts den Jongen, broer.

Fol. 257v
Ten selve dage verkoopt Peeter Aerts den Jongen aan Teunis Aerts den Jonghen, broer.

Fol. 258r
Ten selve dage verkoopt Teunis Aerts den Jonghen aan Peeter Aerts den Jongen, broer.

Fol. 258r
Erfdeling door Henrick Willems x Aentgen Jans, Dries Tonis als voogd en Jan Cornelis Jan Claes als toesiender van de vier kinderen: Bastiaen, Adriaen, Claes en Willemken, kinderen Jan vander Maes en Aertgen Cornelis?, datum ut supra.

Fol. 260r
Ten voors dage staan Bastiaen Peeter Corsten en Peeter Corsten Glaviman rbv Wouter Jan Duijser.

Fol. 260r
Huijbert van Raveschodt, heer van Cappel en Waspijck, protesteert tegen het proces tussen de armen van Cappel en Waspijck, 23-5-1656.

Fol. 260v
Op 1-4-1656 verkoopt Abraham Jans Sorangers aan Arien Cornelis Smits.

Fol. 260v

Erfdeling door Jan Laurisen mede als voogd over de kinderen van Jan ende Dingeman Laurisen, Adriaen Jansen de Ruijter x Willemken Lauris, Faes x Maeijken Lauris, Anthonis Jansen Cuijper mede namewns Antonis Roeloffsen Cuijll en Anthonis Jansen de Leeuw, en namens de kinderen van Neelthien Lauris die sijn gewesene huisvrouwe was, 7-6-1656.

Fol. 261v
Op 8-6-1656 verkopen Adriaen de Ruijter x Willemken Lauris Wouters, Jan Lauris Wouters als voogd en Jan Jans Piggen als toesiender van de vier kinderen van Jan Lauris den Ouden, Willem Jans present, Bastiaen Cornelis als toesiender van de vier kinderen van Dingeman Lauris aan Adriaen Jacobs Baes, Waspijck. Betaald wordt via een wilkeur.
Toegevoegd: Cornelis Dingemans zorgt voor het geld van Lijntken Dingemans, 21-10-1661. Adriaen Cornelis Vos x Maria Dingemansis voldaan, 26-6-1660.

Fol. 262v
Op 19-6-1656 verkoopt Jacob Peeters Clad aan Dirck Jans Mouthaen, zwager. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 263r
Op 25-7-1656 verkoopt Gijsbert Adriaens vander Pont, Delft, aan Peeter Tonis vander Punten.

Fol. 263r
Taxatie van de goederen van Willem van Steenhuijzen op verzoek van Philips Hendrick van Steenhuijzen, broer, 29-7-1656.

Fol. 263v
Op 22-10-1656 sluiten Jan Peters, ruijter onder de compagnie van Ritm Vinoelie, Breda, wednr Peeterken Cornelis Back ter eenre en Dingeman Gijsberts als voogd van de kinderen van Adriaen Gijsberts bij Peeterken: Dirck en Adriaen en Hendrick Cornelis Back als voogd van het nakind van Peeterken bij Jan Peeters: Peeter ter ander zijde een akkoord.

Fol. 264r
Op 11-1-1656 verkopenTonis Jans Cuijper mede namens Tonis Roeloffs Cuijl, Jan Tonis de Leeu, Tonis Jans de Leeu als vader van zijn andere vijf kinderen: Janneken, Willemken, Aentgien, Marie en Joost aan Peeter Cornelis Otterdijck. Betaald wordt via een wilkeur.
Toegevoegd: Jan Peeter van Ginken? x Jenneken.

Fol. 265r
Erfdeling door Jan Peters, ruijter onder de compagnie van Ritm Vinoelie, Breda, wednr Peeterken Cornelis Back mede namens zijn zoon Peeter bij Peeterken en Dingeman Gijsberts als voogd van de kinderen van Adriaen Gijsberts bij Peeterken, 25-11-1656.

Fol. 266r
Ten selve dage verkoopt Jan Peeters Ruijter voors aan Huijbert Cornelis Jan Claes.

Fol. 266r
Ten selve dage bekennen Huijbert Cornelis en Hendrick Cornelis Back schuldig te zijn aan Jan Peeters voors.

Fol. 266v
Op 1-12-1656 verkoopt Gerit Claes de Weert, Alphen, x Grietken Philibeers aan Adriaen Philibeers, molder te Thilborch.

Fol. 266v
Op 4-12-1656 verkoopt Jan Corsten aan Adriaen Corsten, broer.

Fol. 267r
Op 4-12-1656 bekent Hendrick Jans Crijnen schuldig te zijn aan de armen van Cappel.
Toegevoegd: Sijken Bernts wed Hendrick Jans Crijnen, 28-4-1661

Fol. 267r
Op 8-1-1657 verkopen Jan Adriaens Hamel x Lijntken Willem Dircks Coppen en Neeltken Adriaens Gee??? wed Tonis Jans van Sprangh, beiden Sgravenmoer, aan Hendrick van Gils, Sgravenmoer, en Thomas Sprangers

Fol. 267v
Op 8-1-1657 verkoopt Aentken Jans wed Antonis Jacobs Mulder met Tonis Jans Cuijper aan Sijmen Antonis Pols en Lijntken Tonis Pols. Betaald wordt via een wilkeur.
2 losse vellen
Aentken Jans wed Antonis Jacobs Mulder is voldaan door Lijntken Tonis, 2-2 en 27-8-1663

Fol. 268r
Ten voors dage verkopen Anneken Sijmens wed van Claes Gerits voor deen helft, Peeter van Berckel x Grietken Gerits, Catelijn Gerits namens Jan Brandt, procuratie Helmond, Gerit Jans als zoon van Jan gerits, Corst Corsts Glaviman namens Joost Willems van besouwen x Anna hendricxs, procuratie Shertogenbosch, aan Hendrik Tijs Boeckhout. Betaald wordt via een wilkeur.
Toegevoegd: de erfgenamen van Claes Gerits zijn voldaan.
Ghijsbrecht Quirijns ofwel zijn huisvrouw ia voldaan, 1-11-1659.

Fol. 269r
Taxatie van de goederen van Claes Gerits, datum ut supra.

Fol. 269r
Op 25-1-1657 verkoopt Peeter Bastiaens Boer aan Gerit Wouters en Peeter Jans Dolck den Jongen.

Fol. 269v
Op 3-2-1657 verkoopt Herman Adriaens Locht aan Adriaen Tonis van Campen.

Fol. 270r
Op 14-2-1657 verkoopt Hendrick Willems Smidt x Leentken Jans Maes aan Wouter Joosten, Loon.

Fol. 270r
Op 14-2-1657 staan Corst Cornelis Zeeu en Peeter Tonis vander Punten, borgemrs, borg tbv Gijsbert Peeters de Haen, schipper.

Fol 271r
Onderdeling door Bastiaen Dries ter eenre en Corst Corsts ter ander zijde.

Fol. 271r
Ten voors dage verkoopt Corst Corsts aan Huijbert Cornelis Jan Claes.

Fol. 271v
Op 21-2-1657 verkoopt Dirck Jans van Nederveen x Lijntken Hendricks aan Jan Cornelis.

Fol. 272r
Op 23-2-1657 verkoopt Adriaen Cornelis? Wijngaerts, Oisterhout, aan Jan Cornelis Sprangers, Sgravenmoer.

Fol. 272r
Op ??-4 -1657 verkoopt Dirck Jans Mouthaen aan Lenardt Adriaens van Pelt.

Fol. 272v
Op 10-3-1657 sluiten Wouter Peeter Geenen wednr van Henricxken Peeters de Haen als vader van zijn kinderen ter eenre en Jan Adriaens Molenschodt x Eltken Wouters, Jan Dircks van Nederveen, schout, namens Adriaen Wouters, Corst Peeters de Haen als voogd van de andere vijf kinderen van Wouter en Henricxken: Maeijken, Pieternel, Cornelis, Adriaen en Dingentgien ter andere zijde een akkoord.
Toegevoegd: Wouter Wouters, Adriaen Wouters, Eltken Wouters, Peeter Thomas x Maeijken Wouters, Cornelia Wouters, Dingentken Wouters , Adriaen Wouters en Pieternel Wouters zijn voldaan, 12-8-1661.

Fol. 273r
Op 15-3-1657 bekent Dirck Melis, schipper, schuldig te zijn, op watervracht, aan Claes Damstorf?, schipper en koopman te Dordht. Jacob Wouters Visser en Melis Jans staan borg.

Fol. 274r
Mathijs van Asperen, heer van Heeswijck en Dintere, Domheer tot Vuijtrecht, capiteijn van een compagnie te voet te Ravensteijn bekent dat Rogier Meijre, Breda, en Adriaen van Alphen, rentmeester tot Bergen opt Zoom, die als crediteuren 10.000 gulden hebben geleend en geeft al zijn goederen in onderpand, 7-5-1657.
Toegevoegd: Johan Meijer namens Almana? Biekens? wed van Rogier Meijers, zijn moeder, 10-7-1664.

Fol. 275r
Erfdeling door Dirck Andriesen de Bie x Ida de Roij ter eenre en Gerit Wouters en Peter Jansen Dolck ter andere zijde.

Fol. 275v, copie
Jan Lauris Lantmeter heeft op verzoek van Dirck Andriesen de Bie x Ida de Roij, Gerit Wouters en Adriaen Wouters van wege en Peeter Jansen Dolck den Jongen, 26-5-1657.

Fol. 276r
Op 13-8-1657 bekent Catalijntken Peetersen Beurman wed van Tonis Jans Wijten schuldig te zijn aan Jan Adriaens Abberdaen, schipper.
Toegevoegd: Joost? Jacobsen de Boter verkoopt de wilkeur aan de armen, 15-3-1670.

Fol. 276v
Op 16-10-1657 maken Adriaen Tonissen den Jongen van Campen en Jenneken Cornelis hun testament.

Fol. 277r
Claes Willems en Maijken Jans maken hun testament, 20-10-1657.

Fol. 278r
Op 8-11-1657 sluiten Claes Melsen, voorzoon van Mels Jansen bij Jenneken Peeters ter eenre en Ceuntken Dircks laatst wed van Mels Jansen, Dirck en Huijbert Melissen, nakinderen van Mels bij Keuntgen ter andere zijde een akkoord.
Toegevoegd: Jan Vorst??? x Aentken Meertens als erfg van Neeltken Meertens, 20-4-1659

Fol. 278v
Pieter Broeders, schoolmr, verklaart dat hij 4 keer het verzoek, om zich te melden ivm grond van Rom Jansen Glaviman, Besoijen, gekomen van Willem Willemsen Glaviman, heeft gepubliceerd, 4-11-1657.

Fol. 278v
Op 7-11-1657 verkoopt Rom Jansen Glaviman, Besoijen, mede namens Jan Rommen, zijn zoon, aan Willem Geemans. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 279r
Op 29-11-1657 bekent Gerit Adriaens Bosser schuldig te zijn aan Adriaen Adriaensen de Roij en Adriaen Hendricksen Back, armmeesters 1657 en 1658.

Fol. 279v
Op 22-3-1657 machtigt Jan Peeters Puijs x Janneken Daniels, Sluijs, mede namens Anthonis Jansen Stam x Maijken Daniels en namens Adriaentken Daniels, erfg van Maijken Huijbrechts, hun moeder, zowel Corst Corsten Glaviman, secr, als Adriaen Jansen Puijs om de goederen van Daniel Adriaensen te verkopen.

Fol. 280v
Op 30-11-1657 verkoopt Adriaen Peeters [moet zijn Jans] Puijs namens zijn vader Jan Peeters Puijs x Jenneken Daniels mede namens Anthonis Jansen Stam x Maijken Daniels en namens Adriaentken Daniels, kinderen Daniel Adriaensen, procuratie Sluijs, aan Cornelis Peetersen, schipstimmerman. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 281r
Ten voors dage bekent Gerit Adriaens Bosser schuldig te zijn aan de voors comparanten.
Teogevoegd: Maeijken Daniels x Tonis Jans C???lt is voldaan. Peeteer Jan Puijs is voldaan, 23-6-1666.

Fol. 281v
Op 25-12-1657 sluiten Jan Adriaens den Jongh en Gelden Adriaens den Jongh als voogd van de twee kinderen van Petris Adriaens den Jongh bij Steijntken Wouters ter eenre en Tonis Adriaens den Jongh ter andere zijde een akkoord.

Fol. 281v
Op 29-12-1657 sluiten Jan Adriaens den Jongh en Gelden Adriaens den Jongh als voogd van de twee kinderen van Petris Adriaens den Jongh bij Steijntken Wouters ter eenre en Tonis Adriaens den Jongh ter andere zijde een akkoord.

Fol. 282r
Erfdeling door Jan Adriaens den Jongh ter eenre en Gelden Adriaens den Jongh [als voogd] van de kinderen van Peeteris Adriaens den Jongh bij Stijntken Wouters int bijweesen van Peeter Adriaens Bongh als schoonvader [=stiefvader] ter andere zijde, datum ut supra.

Fol. 283r
Op 21-1-1658 bekent Gabriel Rutten schuldig te zijn aan Dirck Adriaens Timmer.

Fol. 284r, los vel
Wouter Wijlsen [ondertekent met Willems] is voldaan door Corst Adriaens de Loos, 19-4-1650

Fol. 283v
Staet en inventaris van de goederen van Neeltken Govert Sijmens wed Gerit Willems Timmer, overleden te Cappel. Neeltken is overleden omtrent Sint ???senus, 1654.

Fol. 284r
Erfdeling door Adriaen Cornelis ter eenre en Gerit Adriaens Smit x Lijsken Cornelis ter andere zijde, 12-2-1658.

Fol. 284v
Deling door Cornelis Tonis Cremer wednr Ceuntken Hendricks voor deen helft en Hendrick Corstiaens Wijngaers, Gijsbrecht Adriaens x Grietken Corstiaens en Tonisken Cornelis, kinderen van Ceuntken Hendricks, hun moeder, ter andere zijde, 19-2-1658.

Fol. 286r
Op 19-3-1658 maakt Jan Dircks Metseler, tegenwoordig Prinseland, zijn testament.
Genoemd: Cornelis, voorzoon bij Neestken Stoffels.

Fol. 286v
Op 20-4-1658 verkoopt Cornelis Henricks, Drunen, x Neeltken Philiberts aan Jan Philiberts, Loon. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 287r
Op 15-5-1658 verkoopt Adolff van Raveschodt, Sint Michiels Gestel, aan Peeter Cornelis.

Fol. 287r
Ten voors dage verkoopt Catalijntken van Gennip wed domine Johannis Plassuis namens haar zeven kinderen aan Peeter Cornelis.

Fol. 287v
Ten voors dage verkoopt Adolff van Raveschodt, Sint Michiels Gestel, aan Bastiaen Peeter Corsten.

Fol. 287v
Ten voors dage staat Adolff van Raveschodt, Sint Michiels Gestel, borg tbv Bastiaen Peeter Corsten, Peeter Cornelis Liss en Cornelis Adriaens Leempoel.

Fol. 288r
Op 20-6-1658 verkopen Maijken Jans wed Gabriel Rutten met Jan Tonis Spies, haar vader, en Tonis Adriaens Timmer als voogd en Jan Tonis voors als toesiender van de twee kinderen van Maijken en Gabriel: Tonis en Cornelis voor deen helft en Tonis Adriaens Timmer als voogd en Rom Tonis Leempoel namens [niets ingevuld] als toesiender van de vijf voorkinderen van Gabriel bij Anneken Dircks Stoop: Peeter, Dirck, Engeltken en Jan [vijfde kind ?] ter andere zijde aan Abraham Frans van Ammelroij, Sprangh. Betaald wordt via een wilkeur.
Toegevoegd: Peeter Tonis Verhoeven x Maeijken Jans Spies, 3-11-1659.

Fol. 289r
Ten voors dage sluiten Maijken Jans wed Gabriel Rutten met Jan Tonis Spies, haar vader, en Antonis Adriaens Timmer als voogd en Rom Tonis voors als toesiender van de voorkinderen van Gabriel bij Anneken Dircks Stoop ter eenre en de nakinderen van Gabriel ter andere zijde een akkoord.
Toegevoegd: Peeter Tonis Verhoeven x Maeijken Jans, 3-11-1659.

Fol. 289v
Op 4-5-1658 verkoopt Adriaen Adriaens de Roij aan Joost Michiels Smit. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 290r
Erfdeling door Dirck Jans van Nederveen, Jan Adriaens de Jonge x Gerike Jans van Nederveen, Sebastiaen van Esch x Janneke Jans, Eltken Jans van Nederveen wed Joachim Adriaens Verster, Catalijntken Jans van Nederveen, Wouter Jans van Nederveen, Gerit Dircks van Nederveen als voogd en Adriaen Wouters Roothals als toesiender van de Adriaen en Aeltken Jans van Nederveen, de jongste kinderen, volgens testament te Rotterdam van 4-4-1656, kinderen van Jan Dircks van Nederveen, schout, en Beateris Wouters Roothals, 19-6-1658.
Toegevoegd: Adriaen Jansen Hoijmeijer x Eltken Jans, 8-4-1666
Geeretken Jans wed van Jan Adriaens, 7-10-1660?

Fol. 296v
Erfdeling door Neeltgen Goverts wed Peeter Henricks van Gorp, [in de erfdeling zelfI] Hendrick Peeters, Wouter Peeter Dingemans x Wouterke Peeters, voorkinderen van Peeter bij Geertruijt Jacobs Cooman en Govert Peeters van Gorp als nazoon bij Neeltken Goverts

Fol. 297r
Op 6-2-1658 verklaart Peeter Jans de Leeu dat hij voortaan bij het tekenen een handmerk wil gebruiken.

Fol. 297v
Op 18-8-1658 verkoopt Adriaen Peeters, Vrijhoeve, x Maijken Michiels aan Aert Adriaens Orlman.

Fol. 297v
Willem Adriaens van Gammeren, schout Babiloniënbroek, x Dirckxken Dircx van Clootwijck, Adriaen Tijss de Ruever x Peeterken Dirckx van Clootwijck, Jenneken Dirckx van Clootwijck, maijken Dirckx van Clootwijck, kinderen van Dirck van Clootwijck en Mecheltken van Clootwijck machtigen Adriaen Willems Roggen.

Fol. 298r
Op 26-8-1658 verkopen Jan Dircks van Clootwijck en Adriaen Willems Roggen namens Willem Adriaens van Gammeren, schout Babiloniënbroek, x Dircken Dircx van Clootwijck, Adriaen Tijss de Ruever x Peeterken Dircx van Clootwijck, Jenneken Dircx van Clootwijck, Maijken Dirckx van Clootwijck en Geetghi Dircx en Mecheltken Dircx van Clootwijck, kinderen van Dirck van Clootwijck, aan Tonis Adriaens den Jongen

Fol. 298v
Op 22-10-1658 verkopen Jenneken Dircx laatst wed van Melis Jans, Jan Melis, Dirck Melis en Huijbert Melis, broers, aan Govert Cornelis.

Fol. 298v
Op 23-10-1658 verkoopt Claes Jan Willems aan Jacob Jan Willems.

Fol. 299r
Ten voors dage bekent Jan Goosens schuldig te zijn aan Peeter Adriaens Molder en de kinderen van Jan Adriaens Molder.
Toegevoegd: Adriaentken Jans wed Jan Adriaens Molder is voldaan, 1-7-1662
Peeter Jans is voldaan, 22-11-1663. Jan Jansen Molder mede namens Truijken? Jansen Molder zijn voldaan, 8-4-1671.

Fol. 299r
Erfdeling door Peeter Adriaens Ocker ter eenre en Tonis Jans x Neeltken Jans, Jan Jans mede namens Cornelis, Peeter en Huijbert Jans, kinderen en kindkinderen van Adriaen Peeters Ocker, 21-11-1658.

Fol. 300v
Erfdeling door Adriaentke Jans Dolck wed van Jan Adriaens Molder ter eenre en en Tonis Jan Sijmons x Neeltken Jans, Jan Jans Ockers, Peeter Adriaens Ocker als voogd van Cornelis, Peeters en Huijbert Jans, kinderen Jan Adriaens Ocker en Adriaentke ter andere zijde, datum ut supra.

Fol. 301v
Ten voors dage neemt Adriaentken Jan Molder voors haar vier kinderen aan: Jan, Cornelis, Peeters en Huijbert Jans.

Fol. 302r
Onderdeling door Tonis Jan Sijmons x Neeltken Jans, Jan Jans Ockers, Peeter Adriaens Ocker als voogd van Cornelis, Peeters en Huijbert Jans, datum ut supra.

Fol. 303r
Op 22-11-1658 maken Adriaen Hendricks Back en Aentken Gerits hun testament.

Fol. 304v
Op 24-11-1658 verkoopt Jan Peeters, gestuetineert van Peeter Thomas, Waspijck, zijn vader, namens Johanna Theodora van Raveschot, procuratie Shertogenbosch, aan Govert Peeters van Gorp.

Fol. 304v
Op 2-12-1658 bekent Jan Huijbert Geldens schuldig te zijn aan Jan Lauris Lantmeter, Sprang.

Fol. 305r
Op 10-12-1658 verkoopt Tonis Wouters aan Jan Jacobs Textor. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 305v
Op 6-1-1659 verkoopt Jan Gerits den Grooten aan Gerit jans, zijn zoon.

Fol. 306r
Op 22-1-1659 is Peeter Adriaens Bong x Stijntken Wouter Tonis Duijser voldaan door Thonis Dircks Melden den Ouden.

Fol. 306r
Op 23-1-1659 verkopen Adriaen Jan Hoijmeijer x Peterken Peters, Bernt Peeters en Corst Peeters aan Cornelis Peeters, broer.

Fol. 306v
Op 23-1-1659 verkoopt Jan Wouters aan Adriaen Jans Potmaker.

Fol. 307r
Op 25-1-1659 verkoopt Govert Bertrams de Bruijn aan Meerten Jans. Betaald wordt via een wilkeur.
Toegevoegd: Antonis Jans Praser namens zijn moeder Catelijntken Gerits laatst wed van Govert de Bruijn is voldaan.

Fol. 307r
Op 30-1-1659 verkopen Ceutken Dircks Moets voor deen helft en Jan Melis, Dirck en Huijbert Melis voor dander helft aan Aert Jan Michiels. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 307v
Op 12-2-1659 verkoopt Teunis Adriaens den Jongen aan Peeter Adriaens, broer.

Fol. 308r,copie
Op 22-9-1655, te Dordt, maakt Engeltgen Geldens wed van Huijbert Cornelis Timmerman, Cappel, haar testament.
Genoemd: Gelden Huijberts, zoon van Huijbert Geldens, Wouterken Teunis, nicht, Adriaen Geldens, broer, Gijsbert Teunis, neef.

Fol. 309r
Taxatie van de goederen van Engeltke Geldens wed Huijbert Cornelis Timmerman, 3-2-1659.

Fol. 309v
Erfdeling aengebracht door de kinderen van Adriaen Geldens: Adriaen Adriaens, Henrick Cornelis Back x Aentgen Adriaens, Dirck Wouters x Peterke Adriaens, Adriaen Geldens als voogd van de kinderen van Gelden Adriaens, Gelden Adriaens, Adriaen Peeters en Antonis As den Jonge, Jan Cornelis Jan Claes x Aentken Adriaens mede namens Quirijn Jacobs Vos x Wilmijntken Adriaens, Hermen Bartholomeus van Buijl x Maijken Adriaens, de kinderen van Huijbert Geldens, twee kinderen van Maijken Geldens, Dubbeldam: Grietken Lauris en Neeltken Lauris waarvoor Jan Borgh, zwager, zich sterk maakt, Adriaen Geldens en Ghijsbert Tonis als voogden van boedel van Engeltke Geldens, Jan Borgh x Lijsken Lauris, kinderen en kindskinderen van Tonis Geldens en Lijntken Geldens, allen erfgenamen van Engeltken Geldens, muij en grootmuij, 12-2-1659

Inden eersten soo sijn de kinderen van Adriaen Geldens, de kinderen en kindskinderen van Huijbert Geldens en de twee kinderen te Dubbeldam geloot ….
Item daer en tegen soo sijn de kinderen van Lijntken Geldens geloot ….
Item daer en tegen soo sijn de kinderen van Tonis geldens en Lijs Geldens. Iten soo sijn Jan Jacobs Textor x Wilmijntken Tonis en Lijsken Tonis als erfg van Tonis Geldens over een gekomen dat …..

Toegevoegd: Adriaen Aerts heeft voldaan, 3-4-1660. Lijsken Tonis is voldaan door Jan Jacobs, 2-4-1659. de vrouw van Cornelis Adriaens ???, dochter van Neeltgen Lauris, met Jan Bongh, zwager, en Jacob Dircks x Heijltgen Huijberts zijn voldaan door Jacob Huijberts, 14-2-1659. Cornelis Adriaens Cruijt x Grietken Lauwe en Mijntken dr van Cornelis Cornelis Coijman namens haar moeder is voldaan door Jacob Huijberts, 10-2-1660.

Fol. 311v
Onderdeling door de kinderen van Adriaen Geldens en Huijbert Geldens met de twee kinderen van Maijken Geldens, datum ut supra.
Inden eersten soo sijn de kinderen van Adriaen Geldens en de kinderen van Gelden Huijberts geloot ….
Item daer en tegens zoo is Jacob Huijberts, Jacob Dircks, zwager en de twee van Maijken Geldens met Jan Borgh geloot …

Fol. 312r
Op 14-2-1659 bekent mr Pieter Broeders, schoolmeester, schuldig te zijn aan Cornelis Adriaens Molder tot Capel, wonende te Dongen.

Fol. 312v
Op 1-3-1659 verkoopt Jan Janss den Jongen aan Bastiaen Dries en Merten Jans.

Fol. 313r
Op 22-3-1659 verkopen Jan Gentsen x Aentgen Michiels, Gerit Adriaens Smit x Lijsken Cornelis mede namens Adriaen Cornelis, Jan Cornelis en Jacob Cornelis, kinderen van Cornelis Michiels, Ghijsbert Cornelis Cleermaker, Adriaen Geldens als voogd van de twee kinderen van Gelden Tonis, Dirck Tonis Melen x Wouterken Tonis mede namens Jan Jacobs x Willemken Tonis, Adriaen Adriaens Mick x Tonisken Tonis, Willem Geemans x Aentgen Tonis en Jan Tonis, kinderen Lijsken Geldens, zus van Engeltken Geldens, aan Jan Adriaens de Ruijter. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 313v
Ten voors dage verkopen de voors comparanten aan Jan Gerits erfgenamen en Paulis Vreijsen.

Fol. 314r
Op 26-3-1659 verkoopt Tonis Roeloff Cuijl aan Adriaen Geldens en Corst Cornelis Seeu.

Fol. 314r
Op 30-3-1659 maken Joost Dircks van Campen en Antonis Joosten van Campen, voorzoon van Joost bij Maijken Tonis Prasers hun testament.

Fol. 315r
Op 15-4-1659 verkopen Jacob Huijberts als voogd en Jan Cornelis als toesiender van de twee kinderen van Gelden Huijberts en Janneken Cornelis aan Dirck Wouters.

Fol. 315v
Op 16-4-1659 verkoopt Aentge Jans Laatst wed van Tonis Adriaens Molder aan Jan Huijbert Geldens.

Fol. 315v
Ten voors dage verkoopt de voors weduwe aan Jan Cornelis en Jan Huijberts.

Fol. 316r
Erfdeling door Henrick Peeters de Bruijn x Heijltgen Govaerts ter eenre en Cornelis Joosten en zijn kind Joost Cornelis met Huijbert Cornelis Jan Claes ter andere zijde.

Fol. 316v
Ten voors dage verkoopt Henrcik Peeters de Bruijn x Heijtgen Govaerts aan Huijbert Cornelis Jan Claes.

Fol. 316v, copie
Op 2-5-1659 machtigt Henrick van Broeckhoven zijn vrouw Marija Bastiaens ivm het overlijden van de vader van Marija, procuratie Oisthoven inden Onder Pals.
Uit het Hoogduitd vertaald. Lambertus Nagelius, pastoor te Waspijck.

Fol. 317v
Erfdeling door Jenneken Claes wed van Bastiaen Peeter Corsten ter eenre en Maijken Peeters [?] namens haar man Henrick Adriaens, procuratie te Oisthoven, Peeter Cornelis x Janneken Bastiaens, Cornelis Adriaens Leeu ??? x Maijken Bastiaens, Jan Melis x Aentgen Bastiaens en Peeter Bastiaens, kinderen van Bastiaen Peeters, voor dander helft, 7-6-1660.

Fol. 319r
Onderdeling door de voors kinderen, datum ut supra.

Fol. 320r
Erfdeling door de weduwe en kinderen van Bastiaen Peeters van moer te Venloon.

Fol. 320v
Onderdeling door de voors kinderen, datum ut supra.

Fol. 321r
Erfdeling door Claesken Michiels wed van Denis Jans de Haen ter eenre en Sijken Jans de Haen, Jan en Michiel Denis de Haen, Anneken Denis de Haen en Huijbert Denis de Haen, kinderen van Denis en Claesken, 17-7-1659.