Selecteer een pagina

Register van transporten en hipothecatien onder de heerleijckheijd van Kleijn Waspick beginnende met den jaaren 1733 tot 1775

Akte 1
Cornelis Boeser verkoopt aan Cornelis Buijs, 1733.

Akte 2
Op huijden desen 5 meert 1733 verkoopt Johan Zegers X Johanna Boeser mede als voogt van de twee kinderen van Fransios Boeser met Casparis Brouwers als tosiende voogt, Jan Doelant, Dordrecht, X Willemina Boeser, erfgemnamen van Adriana Corstians Brouwer wed Johannus Hendricks Boeser, testament not Andries Cant te Dordrecht 1-4-1719, aan Francis Artel.

Akte 3
Op huijden den eersten april seventien hondert negentien compareerde voor mijn not Andries Cant, Dordrecht, Adriana Corstiaense Brouwer wed Johanna [???] Hendrikse Boeser.
Adriana stelt haar testament op.
Erfgenamen: Johanna X Johan Zegers, beurtschipper van Rotterdam, Willemina Boeser en de kinderen van za Francois Boeser.
Eventuele voogden: Johan Zegers en Casparus Brouwers, Dordrecht.

Akte 4
Procuratie. Zie akte 2

Akte 5
Op huijden desen 13 juni 1733
Joseijn Cornelisse neijs, geboren Roosendaal, wed Henderik van Dooren verkoopt aan Jacobus Schouten, Raamsdonk.

Akte 6
Op huijden desen 19 december 1733
De wed Jan Handerix Schoenmakers verkoopt aan Fransus Schoenmakers.

Akte 7
Op huijden den 19 december 1733
Huijbert Schouten verkoopt aan Pieter van Waspick.

Akte 8
De wed Dirck H. Timmers verkoopt aan Jan P de Jongh, 5-5-1734.

Akte 9
Op huijden den 27 meij 1734
Johan de Zeelant, secretaris van Beek en Donk, X Hester van der Lith verkoopt aan Anna van der Hoeven wed Martinus Verhoeven, predicant tot Aalborgh en Eesbeek.

Akte 10
Op huijden den 27 meij 1734
Johan de Zeelant, secretaris van Beek en Donk, X Hester van der Lith verkoopt aan Anna van der Hoeven wed Martinus Verhoeven, predicant tot Aalborgh en Eesbeek.

Akte 11
Op huijden dem3e augustus 1734
Geerit Matijse Camp, crediteur naargelaten goederen, bverkoopt aan Tomas van Tichgel.

Akte 12
Op huijden den 20 novmber 1734
Henderick van Grevenbroeck en Bernardus Pennenborg X Sijken van Grevenbroeck verkopen aan Johanna Sprangers wed de heer Cajesmax, Vrijhoeve.

Akte 13
Op huijden desen 6e meij 1635
Jan van den Hoeck bekent schuldigh te sijn aan Josephus Allart.

Akte 14
Op huijden den 30e meert 1736
Bastiaen Boeser verkoopt aan Jan Leempoel, Rotterdam.

Akte 15
Op huijden den 11e meij 1737
Dingena Zeijlmans wed Arien Cluijters verkoopt aan Jacobus Hagoort, schoolmeester te Dussen.

Akte 16
Op huijden den 3e maart 1738
Johannes Boeser verkoopt aan Pieter van Waspik.

Akte 17
Compareerde Willem van Sundert, s’Hage, Katharina van Sundert wed Wouter Bos, Dordrecht, mede namens haar broer Adriaan van Sundert, Rutr Deijnse X Maria Huijberts van Sundert, s’Hage, Willem als voogt over balthzar en Sara van Sundert, item Rogier Nieuwenhuijsen X Maria Adriaans van Sundert, s’Hage, Josijntje Harmens, s’Hage mede namens haare suster helena Harmens, Delft, erfgenamen van Christina van Sundert wed Jacobus Barrevoets, testament 26-7-1726 not Jacobus Bundt? Dordrecht, en machtigen Jasper van Selm om land aan Huijbert en Pieter Barrevoets te verkopen, 31-12-1737.

Akte 18
Willem van Sundert cum suis verkoopt aan Huijbert en Pieter Barrevoets, 10-5-1738.

Akte 19
Willem van Sundert cum suis verkoopt aan Huijbert en Pieter Barrevoets 10-5-1738.

Akte 20
Procuratie. Zie akte 17.

Akte 21
Hendrick Willem Prangen, not makelaar te s’Hage als curateur van de boedel van Jan van Sasburg, advocaat, verkoopt aan Sara van Sasburgh van Linsingen. 30-5-1738.

Akte 22
Hendrick Willem Prangen, not makelaar te s’Hage als curateur van de boedel van Jan van Sasburg, advocaat, verkoopt aan Sara van Sasburgh van Linsingen, 30-5-1738.

Akte 23
Op huijden den 19 februarij 1739
Jacobus van Tilborgh verkoopt aan Barent van Waspick.

Akte 24
Op huijden desen 23e februarij 1739
Mathijs Otjens X Johanna Kiewits verkoopt aan Anna Zeiojlmans wed jan Kiewits.

Op huijden desen 6 april 1739
Fransus Artel bekent schuldigh te sijn aan Peeter Bioeser, schout.

Akte 25
Op huijden den 2e october 1739
Fransus Schoenmakers bekent schuldigh te sijn aan Peeter Boeser, schout.

Akte 26
Adriaan Criellaart namens Petrus Bout, executeur testament van Adriaan Bout, sijn vader, verkoopt aan Bastiaan Boeser en Tomas de Haan als armmrs van groot Waspick, 4-11-1739.

Akte 27
procuratie zie akte 26.

Akte 28
Jan Arijse Zeijlmans verkoopt aan Wilm Zeijlmans, 3-9-1740.

Akte 29
Johan Hendrick Damisse X Pieternella van der Punten bekent schuldigh te sijn aan Gijsbert Verseijl, 8-9-1740

Akte 30
Cornelis Bongers X Marie Tielemans en Elisabet Tielemans verkopen aan Arnoldus Kuijl, 18-10-1740.

Akte 31
Fransus Artel verkoopt aan Tomas de Bont, 6-12-1740.

Akte 32
Jacobus Boeser verkoopt aan Marcelis Zeijlmans, 17-12-1740.

Akte 33
Hendrik Heijmans, Sprangh, verkoopt aan Arnoldus van Son, Dongen, 26-10-1741.

Akte 34
Cornelis de Jongh verkoopt aan Josephus en Maria Franse Camp, 2-6-1742.

Akte 35
Op huijden desen een en dertigsten october 1742 verclaarde Fransus Artel schuldigh te sijn aan Peeter Boeser, schout en secretaris.

Akte 36
Johan Hendriken Damisse, stadthouder tot Breda, verkoopt aan diaconij armen van Groot Waspick, 12-3-1743.

Akte 37
Wilm van Andel verkoopt aan Pieter Liesvelt en Antonij van Pas als armeesters van Groot Waspick, 12-3-1743.

Akte 38
Matheijs Camp verkoopt aan Bartholomeus Camp, broer, 26-9-1743.

Akte 39
Arnoldus van der Stegen verkoopt aan Pieter Brouwers, ontfanger tot Raamsdonk ende Pieternella Brouwers, zijne suster, 21-5-1744.

Akte 40
Maria Kiewit wed Nicolaas van der Steegen, Babyloniënbroek, gaat akkoord met de verkoop. Zie contract tuusen Arnoldus van der Steegen en Pieter Staal, 14-2-1724, not Adriaan Hoevenaar, Raamsdonk.

Akte 41
Matheijs Camp verkoopt aan Maria Camp wed Bartel Camp, 14-2-1746.

Akte 42
Tomas Schep verclaarde schuldigh te sijn aan Hendrik Janse Schoenmakers, 5-5-1746.

Akte 43
Peeter Camp verkoopt aan Peeter van Geijsel, 19-1-1747.

Akte 44
Jasper van Selm verkoopt aan Gerit Timmers, 29-1-1748.

Akte 45
Neeltje Pols wed van Gerrit Vermeijs verkoopt aan Peeter Wouter Zijlmans, 1-4-1748.

Akte 46
Jacobus Hagoort, schoolmeester te Dussen, verkoopt aan Gerit Timmers, 29-4-1748.

Akte 47
Hendrik Hoemaker X Anna van den Bergh verkoopt aan Aart de Bont, 9-10-1748.

Akte 48
Pieter Adriaanse de Jong X Maria Catharina de Bruijn, Luijten Ambacht, en Geertruij de Bruijn verkopen aan Jan en Adriaan de Bruijn, 17-1-1749.

Akte 49
Tomas Schep verkoopt aan Adriaantie de Bruijn wed Jacobus Schouten namens haar zonen, 7-2-1749.

Akte 50
Jan van Honsewijk, Dussen, verkoopt aan Joachimus Zeijlmans en Jacoba Zeijlmans wed Michiel van Mourik, 24-3-1749.

Akte 51
Johannes Couwens X Jenneken Cuijpers mede namens Jan Cuijpers, swager, kinderen van Sijmen Jansz Cuijpers, Adriaen Zeijlmans namens Gerard Zeijlmans, predicant te Schoorl, X Johanna Vermeulen, Adriaan Bosson X Jenneken Vermeulen mede namens Jan Sijmonsz Vermeulen ende Pieter van Dijck X Cornelia Vermeulen, kinderen van Catharina Cuijpers, Jan Sijmensz Cuijper, Nicolaas Brakjmans X Johanna Cuijpers, Lambertus Pijsel, predicant inden Hoeven X Cornelia Cuijpers, Cornelis Papegaij X Anna Jacoba Cuijpers, kinderen Coen Jansz Cuijpers, Martinus den Ouden X Anna van Caemen wed Jan van der Camp, oom Lambertus Pijsel als voogd van de dochter van Jan van der Cemp, kinderen Cornelia Cuijpers, allen erfg van Jan Sijmensz Cuijpers en Jenneken Coenen van Hasselt, verkopen aan Gerrit Vermeulen, 19-6-1749.

Akte 52
Dezelfde comparanten verkopen aan Catharina van Pas wed Jan van Oosterhout, 19-6-1749.

Akte 53
Dezelfde comparanten verkopen publiquelijck een stuk land, condities worden aangegeven.

Akte 54
Lijst met onkosten van de verkopen.

Akte 55
Adriaan van Gils namens Wilhelm Otto Reitz X Cornelia Verhoeven, procuratie Oosterhout, verkoopt aan Cornelis van der Hoeven, schout en secr, 26-8-1749.

Akte 56
Procuratie. Zie akte 55.

Akte 57
Dingeman Peeter Clavers, Jacob Mattijse van Schendel, Cornelia Mattijse van Schendel wed Huijbert Brouwers voor de ene helft en Willemij Janse van Scheijdel wed Geert Geeritse van Dongen voor ¼, Johannes Beunis als voogd en jacob Mattijse van Schijndel als toesiende voogd van de twee kinderen van Nicolaas Janse van Schijndel voor ¼ verkopen aan diaconij armen van Groot Waspick, 28-10-1749.

Akte 58
Cornelis Janse Schoenmakers en Peter Oomens X Hendrina Janse Schoenmakers verkopen aan Anna Zeijlmans wed Jan Kiewits, 7-11-1749.

Akte 59
Jan Antonise Rosenbrant X Elisabet de Rooij verkoopt aan Dirck van den Hoek, bierbrouwer tot Cappel, 19-11-1749.

Akte 60
Pieter van Waspick verkoopt aan Adriaantje de Bruijn wed Jacobus Schouten, 16-7-1650.

Akte 61
Arnoldus Sterrenburg X Dorothea de Rooij verkoopt aan Dirck van den Hoek, bierbrouwer tot Cappel, 26-9-1750.

Akte 62
Willem en Dirck denisse de Vos verkopen aan Tomas de Bondt, 12-2-1752.

Akte 63
Seijken Langenhuijsen wed Cornelis Sprot verkoopt aan Johanna Potmakers, 26-8-1752.

Akte 64
Jacobus Coenraatsz Dagevos, secr Waalre en Valkenweert, verkoopt aan Dirck van den Hoek, 4-10-1752.

Akte 65
Peeter Berthouts verkoopt aan Adriaan van Geijsel, 2-9-1752.

Akte 66
Arij Potmakers bekent schuldigh te sijn aan Jacobus Kieuwits, 5-12-1752.

Akte 67
Adriaan Boll namens Cristina Boll, procuratie Eeten 23-12-1752, verkoopt aan Marijn us Elemans, 30-12-1752.

Akte 68
Procuratie, zie akte 67.

Akte 69
Willem Janse Zeijlmans bekent schuldigh te sijn aan Gerrit Timmers, Cappel, 23-5-1753.

Akte 70
Pieternella Dolck wed Johannes Dagevos verkoopt aan Roelant Donkersloot, 31-5-1753.

Akte 71
Pieternella Dolck wed Johannes Dagevos verkoopt aan Maria Dolck wed Bastiaan Franse Boeser, 31-5-1753.

Akte 72
Bastiaan Peterse van Hassel verkoopt aan Aart de Bondt, 15-1-1754.

Akte 73
Lambertus van Genk en Fransus van den Hout mede als voogt van de kinderen van Wouter van den Hout, Cornelis van Oorschot X Allegonda van den Hout, Wouter van den Hout en Cornelis van den Hout verkopen aan Matheijs Peeterse Camp, 20-3-1754.

Akte 74
Pietetr van den Hoek verkoopt aan Hendrik van den Hoek, 9-5-1754.

Akte 75
Jacob van den Biesheuvel, Dussen Munsterkerk, verkoopt aan Hendrik van den Hoek, 9-5-1754.

Akte 76
Huijbert vander Borst namens Magdalena Adriana Croes, procuratie not Adriaan de Grandt 18-1-1755 Oosterhout, verkoopt aan Johan van Doorn, rentmeester tot G’Berg, 11-2-1755.

Akte 77
Procuratie, zie akte 76.

Akte 78
Jan de Bruijn verkoopt aan Geerit Timmers, 16-4-1755.

Akte 79
Willem Janse Zeijlmans, Sgrevelduijn Cappel, bekent schuldigh te sijn aan Geerit Timmers, Sgrevelduijn Cappel, 23-5-1755.

Akte 80
Den 23 juni 1755 het leijk van het kindt van Cornelis Vassen aan gegeven om te begraven.

Den 14 juli 1755 het leijk van het kindt van matheis Conings aan gegeven om te begraven.

Akte 81
Eijltje Boeser wed Fransus Artel made namens haar kinderen Jan en Nicolaas bij Fransus met Jan van der Meer, Antonij van Andel X Johanna Artel en Clasina Artel verkopen aan Joachimus van Breugel X Johanna Brouwers, 18-10-1755.
los vel
Jan Arthel geeft toestemming dat Mons Verbreugel zijn geld van de verkoop aan zijn moeder geeft, Waspik 18-4-1756.

Akte 82
Laurentius de Balbian, predicant te Oosterwijck, en Anthonij Keermans, secr Waalwijck namens Elisabeth van nederveen, procuratie Oisterwijck 19-9-1755, voor de ene helft en Johan Hoogerwerff X Johanna van berghem, s’Bosch, Abram Godefroij vander Schout, schout Sgrevelduijn Capel, namens zijn moeder Christina van Bergem wed van der Schout, proc 28-3-1755 Roosendaal, erfgenamen van Melgior Crol, secr Alphen Baarle en Caam, verkopen aan Geerit Vermeulen, 27-10-1755.

Akte 83
Procuratie, zie akte 82

Akte 84
Procuratie, zie akte 82

Akte 85
Procuratie, zie akte 82

Akte 86
Jan Leempoel, Rotterdam, verkoopt aan Jochem Schouten, 19-2-1756.

Akte 87
Peeter Quirijns, brouwer Sgrevelduijn Cappel, als executeur goederen Johan Zeijlmans, predicant SG Capel, testament Drunen 26-8-1754, verkoopt aan Geerit Timmers, 25-11-1757.

Akte 88
Wijnant van Cleeff, Michiel heijmans namens Jan van Oers X Hendrina van Cleeff, Gerrit van Beeck X Anna van Cleeff, proc not Vroombrank 24-5-1757 Rotterdam, Leendert Ruijssenaars, Arnoldus Sterrenburg en Matheijs Conings als voogd, inden boedel van Dirk van den Hoek en Ficencia Cajemax, over AdrianaTreffers, authorisatie ’s Hage 7-11-1757, verkopen aan Johan van Doorn, rentmeester, 9-1-1758.

Akte 89
Procuratie zie akte 88

Akte 90
Authorisatie, zie akte 88

Akte 91
Verkoop condities waarnaar de comparanten van akte 88 een stuk land mogen verkoppen aan de hoogste bieder, 22-12-1757.

Akte 92
Adriaan Ockers, SG Cappel, verkoopt aan Jan van Cleeff, Venloon, 23-3-1758.

Akte 93
Pieter van Waspick verkoopt aan Jan Vassen de Hoog, 31-8-1758.

Akte 94
Josephus Coenen namens Josephus Baasen, Brussel, proc not Boxcht 5-12-1758, verkoopt aan Jan van Cleeff, Venloon, 20-12-1758.

Akte 95
Procuratie, zie akte 94

Akte 96
Verklaring omtrent not vander Borgt, zie akte 94.

Akte 97
Adriaan Peeter Sprangers, Dongen, verkoopt aan Wouter Ciewits, 14-2-1759.

Akte 98
Jan Adriaan Hubert X Jacoba Dagevos, de moeren van Heel, verkopen aan Wouter van der Wens, Sprangh, 3-5-1759.

Akte 99
Willem Janse Zeijlmans bekent schuldigh te zijn aan Geerit Timmers, S’Duijn, 16-6-1759.

Akte 100
Adriaan Berthouts verkoopt aan Adriaan van Geijsel, 16-6-1759.

Akte 101
Jan Vassen de Hoogh verkoopt aan Jan van Cleeff, Venloon, 21-8-1759.

Akte 102
Johan Baptist van Gemert namens Antonius Josephus van der Vliert , griffier te Bruggen, zijn zoon Andries, Petrus de Blaauwe, zoon Hendickus van der Vliert, proc not de Rudder Bruggen 6-10-1759, verjkopen aan Geerit Vermeulen, Sgravenmoer, 22-10-1759.

Akte 103
Procuratie, zie akte 102

Akte 104
Verkooppcondities waarnaar Johan Baptist van Gemert namens de comparanten, Antonius is wednr van Maria Geertruijdes Verkamp, van akte 103 stukken land te mogen verkopen, 27-9-1757.

Akte 105
Peeter Janse Zeijlmans verkoopt aan Johannes vander Vleut, 15-11-1759.

Akte 106
De comparanten van akte 102 verkopen aan Geerit Timmers, Cappel, en Maria Timmers wed Jacobus Schouten, Raamsdonk, 27-11-1759.

Akte 107
Peeter Huijberde Schoenmakers verkoopt aan Laurens Weijdemans, 2-1-1760.

Akte 108
Cornelis Janse Vassen, Jacobus Tambuijsen X Pieternella Vassen, Francus van den Houdt X Margo Vassen mede namens zijn zeven kinderen bij Margo, Hendrik de Jong X Christina Vassen, Franciscus Joseph van den Dries X Maria Tresesia Tamboiser, Elias van Duren X Isabella Tamboiser, jan Baptist Lips, jan Wouterse van Steenhoven, Jan Janse de Bont en Willem Joachemse Blankers als voogden en toesienders van de boedel van Johanna Kamp wed Johannes Vassen verkopen aan Hendrik de Jong, 18-1-1760.

Akte 109
Pieternella de Bondt wed Dirck Dolck verkoopt aan Adriaan van Geijsel, 23-4-1760.

Akte 110
Nicolaas Bouwens mede namens Hendrik van Moerkerken X Huijberdina Barvoets, Huijbert Barvoets Jacopszoon, Dordregt, proc not Ververs Dordregt 9-3-1761, mede namens eerwaarde Huijbert Barvoets en david Schippers X Alida Barvoets, Middelburg, proc not Brouwers 23-4-1761 Middelburg, mede namens Dirk Dirkse Barvoets, Emmikhoven, verkopen aan Maria Camp wed Huijbert Snijders, 16-5-1761.

Akte 111
De comparanten van akte 111 verkopen aan Geerit Vermeulen, Joachimus Seijlmans en Jacoba Seijlmans, suster, wed van Mourik, Raamsdonk, 16-5-1761.

Akte 112
Procuratie zie akte 110 en 111

Akte 113
Procuratie, zie akte 110 en 111

Akte 114
Marijnus Elemans, Raamsdonk, namens eerw Huijbert Barvoets, proc not Brouwers 20-8-1762 Middelburg, verkoopt aan Davidt Schippers, beurtschipper tot Middelburg, 16-10-1762.

Akte 115
Procuratie zie akte 114

Akte 116
Samuel Pistorius, Dussen, namanes Adriaan van Gils, neeff, notaris en procureur te Oosterhout, verkoopt aan Aart de Bondt, 17-1-1763.

Akte 117
procuratie zie akte 116

Akte 118
Anthonij Barvoets verkoopt aan Maria Berthouts wed Adriaan van Geijsel, 19-2-1763.

Akte 119
Marijnus Elemans namens namens Hendrik van Moerkerken X Huijberdina Barvoets, proc not Bax 25-4-1763 Doprdregt, verkoopt aan Davit Schippers, Middelburg, 30-4-1763.

Akte 120
Procuratie zie akte 119

Akte 121
Johannes Groennedaal, Cornelis Groenendaal, Govert Groenendaal, Adriana Groenendaal, Maria Groenendaal, Pieternella Groenendaal, Elisabet Groenendaal en Gerart Cornelisse van Dongen verkopen aan de diaconij Armen van Groot Waspick, 9-6-1763.

Akte 122
Peeter Dirkse Zeijlmans verkoopt aan de drie kinderen, Adriaan, Peeter en Dirk, van Tomas van Tiggel, 15-3-1764.

Akte 123
Mathijs Peters Camp verkoopt aan Peeter Dirkse Zeijlmans, 15-3-1764.

Akte 124
Peter de Zeeuw, Giesen, verkoopt aan Maria Leempoel wed Jan van Cleeff, Loon, 3-4-1765.

Akte 125
Marijnus Elemans namens Pieternella Blaaskens wed Huijbrecgt Barrevoets Jacobszoon, proc not Brouwers Middelburg 9-7-1765, verkoopt aan Davit Schippers, Middelburg, 1-8-1765.

Akte 126
Procuratie zie akte 125

Akte 127
Antonij Potmakers verkoopt aan Peeter Gijsbertse de Jong, 16-9-1765.

Akte 128
Johannes, Peeter, Johanna, Cornelia X Jacobus van Grondelle, proc not van Dijk Heerjansdam 15-1-1766, verkopen aan Geerit Vermeulen, Sgravenmoer, 17-1-1766.

Akte 129
Procuratie zie akte 128

Akte 130
Dingeman van Disseldorp, Corstjaan van Disseldorp, Nicolaas Prinsen X Geertruij van Disseldorp, Jan Schouten X Elisabet van Disseldorp ende Johanna Schoenmakers, allen Raamsdonk, verkopen aan Willem Geerit Loeff en Christoffel Timmermans, armmeesters ’s Gravenmoer, 20-1-1766.

Akte 131
Jan Kievits X Catharina van Waspick, besoijen, verkoopt aan jan van der Meer, secr Groot Waspick, 14-6-1766.

Akte 132
Johannes Olifiers X Antonia de Weert, Waalwijk, verkoopt aan Peeter Timmermans, 12-11-1766.

Akte 133
Peeter Timmermans verkoopt aan Willem Geerit Loeff, armmeester ’s Gravenmoer, 12-11-1766.

Akte 134
Procuratie zie akte 135 en 136

Akte 135
Nicolaus Fransiscus Nuijts, coopman Breda, namens Maria Theresia Casselot wed Cornelis Josephus Baesen als mombresse van heer kinderen alsmede Hendricus Cornmelis Josephus en Hendericus Adriaanus Jacobus en Clara Isabella Fransisca Baesen, drie voorkinderen, proc not van der Cammen Breda 8-7-1766, verkoopt aan Geerit Vermeulen, coopman ’s Gtravenmoer, 3-2-1767.

Akte 136
De voors comparant verkoopt aan Geerit Vermeulen, coopman ’s Gtravenmoer, 3-2-1767.

Akte 137
Adriaan Kock, Bardwijk, verkoopt aan Jan Aartse de Bont, Capel, 24-3-1767.

Akte 138
Richardus Staal X Pieternella Sprangers verkoopt aan Adriana Zeijlmans wed Leendert Dirk Ruijsenaars, G’Berg, 8-2-1768.

Akte 139
Peeter Hulste X Jennemi Embrecht Claase, Dongen, bekent schuldigh te zijn aan Pieter Schaap, ’s Gravenmoer, 31-3-1768.

Akte 140
Willem Marcelis Zeijlmans Jan Vasse de Hoog, 6-5-1768.

Akte 141
Martinus Verhoeven, predikant Rehagne, met zijn vader Hendrik verhoevenverkopen aan Willem Geerit Loeff, secr ’s Gravenmoer, als armmeester, 31-3-1769.

Akte 142
Willem Geerit Loeff, secr ’s Gravenmoer, als armmeester verkoopt aan Geerit Timmers, SG Capel, 31-3-1769.

Akte 143
Maria Theresia Molenschot namens Josephus Balkenende, proc Rotterdam 16-5-1769, verkoopt aan Cornelis Tomisse de Bont, 18-5-1769.

Akte 144
Procuratie zie akte 143

Akte 145
Nicolaas brouwers verkoopt aan Davit Schippers, Middelburg, 12-6-1769.

Akte 146
Geerit Timmers, SG Capel, verkoopt aan Arnoldus de Bruijn, kapelaan op de Made, 26-7-1769.

Akte 147
Johanna van Son wed Willem Zeijlmans bekent schuldigh te zijn aan Johanna Cuijpers wed Arnoldus van Son, Dongen, 26-7-1769.

Akte 148
Dirk Dirkse Barvoets, Allemkerk, verkoopt aan Davit Schippers, Middelburg, 15-12-1769.

Akte 149
Wouter Janse van Steenoven en Jan Lips de Jonge als executeurs en voogden van de erfgenamen van Alegonda de Bondt nl: Jan en Arnoldus de Bondt, Peeter janse de Bont X Anna Maria de Bondt, Johanna de Bondt, maria van Steenoven, Willem, Hendrik, Jan, Fransus en Huijbert Potmakers, Willem Biemans X marij Elisabet Potmakers, en Johanna Potmakers, verkopen aan Maria Berthouts wed Adriaan van Geijsel, 18-11-1770.

Akte 150
Adriaan Koning verkoopt aan Wouter Schouten, 1-12-1770.

Akte 151
Wouter Marselisse Zeijlmans, Sgrevelduijn Capel, verkoopt aan Cornelis Geenen, Sgrevelduijn Capel, 27-12-1770.

Akte 152
Peter Poison den Ouden, Peeter Peeterse Poisson, Peeter Smits X Johanna Poisson verkopen aan 23-3-1771.

Akte 153
Maijken Voegers verkoopt aan Andries Camp en Dirk Voegers, 23-3-1771.

Akte 154
Jesper Voegers verkoopt aan Peeter Poisson den Ouden, 23-3-1771.

Akte 155
Maijken Voegers verkoopt aan Peeter Poisson den Ouden, 23-3-1771.

Akte 156
Jan, Wouter en Geerit Wouterse van den Hoek verkopen aan Jan Hendrikse van den Hoek, 20-6-1771.

Akte 157
Adriaan de Rooij, Johannes de Rooij, beijden Loon op Sant, Adriaan en Johannes de Rooij, allen nammens hun suster Anna, Terheijden, kinderen van Cornelis Adriaans de Rooij en Teuntje Boer, wonende en overleden te Loon op Sant, Cornelis Jacobse van Tilburg en Geerit de Rooij als voogden van de overige vijf kinderen van Cornelis en Teuntje, bekemnnen schuldigh te zijn aan Abraham van Velsen, Tilburg, 29-6-1771.

Jean Philip Bles X Hendrina Tussel is voldaan. Tante Catharina Govia Bles is overleden, zij was erfgenaam van Abraham za, 29-5-1811.

Akte 158
Cornelis van Tilburg en Gerit de Rooij hebben als voogden over de kinderen van Cornelis Adriaans de Rooij en Teuntj Boer hebben een request ,van 4-2-1740, van Cornelis en Teuntje getoond. Er is ook een testament van 4-6-1760.
Na de dood van Teuntje is Cornelis getrouwd met Johanna van Esch. Nu er problem over de verdeling zijn sluijt men een akkoord, 29-6-1771.

Akte 159
Jan bartelse de Bondt X Adriaana Weijdemans bekent schuldigh te zijn aan Geerit Vermeulen, Sgravenmoer, 2-11-1771.

Akte 160
Anthonij Snijders X Maria de Beer, Loon op Sant verkopen aan Maria Berthouts wed Adriaan van Gijsel, 4-12-1771.

Akte 161
Verkoop condities waarnaar Anthonij Snijders X Maria de Beer aan de meest biedende een stuk land willen verkopen, 22-11-1771.

Los vel: Koper is Maria Berthouts wed Adriaan van Gijsel.

Akte 162
Peeter Dirkse Zeijlmans verkoopt aan Wouter Kivits, 9-1-1772.

Akte 163
Adriaana Pols wed Peeter Wouterse Zeijlmans, s’Grevelduijn Capel, verkoopt aan Hendrik Schoenmakers, 9-1-1772.

Akte 164
Jacob Kievits, Dussen Munsterkerk, Jan Kievits, Cornelis Taelen X Pieternella Kievits, Willemijna Camp wed Peeter Kievits, alle ’s Gevelduijn Capel, kinderen van Adriaan Kievits, verkopen aan Wouter Kievits, 9-1-1772.

Akte 165
Cornelis Bossers, Raamsdonk, verkoopt aan Gerit Schaap, ’s Grevelduijn Capel, 20-2-1772.

Akte 166
Hendrik Schoenmaekers verkoopt aan Hendrik van Waspik, 20-2-1772.

Akte 167
Arnoldus de Bruiijn bekent schuldig te zijn aan Jan Schouten, Loon op Zand, 13-5-1700.

Akte 168
Pieter Vaartmans en Hendrik van Dighgelen X Maria Vaartmans, Cornelis ketelaar als voogt ver de twee kinderen, Ida en Johanna, allenkinderen van Klasina Ketelaar wed Hendrik Vaardtmans, verkopen aan Thomas Ketelaar, 4-3-1773.

Akte 169
Govert de Rooij, Sprangh, namens Catharina Damisse, Breda, proc 6-11-1773 van haar man, verkoopt aan Francijna Damisse, Breda, 18-11-1773.

Akte 170
Procuratie zie akte 169
Catharina X Rutgard Creefts

Akte 171
Pieternella Schuurwegen X Jacobus Martinus Klasens, Antwerpen, verkoopt aan Aart Dirkse Zeijlmans, 1-11-1776

Akte 172
Procuratie zie akte 171

Akte 173
Jan Ernst Saelbach X Maria Ruijssenaar, in garnisoen te G’Berg, verkoopt aan Johanna Jacoba Zeijlmans wed Michiel van Mourik, 21-11-1775.