Selecteer een pagina

Fol. 2r
Compareerde Hendrick van Gils verkoopt aan Damis Janss van Sprangh met Cornelis van Eerssel, armmrs Sgravenmoer, 20-12-1714.

Fol. 2v
Compareerde Gustavus Gooijaerts X maria Thresia Vervoort eerst wed van Matthias Otgens verkopen aan Jan Willems Cloot ende Anthonis van Dommelen, armmrs van Groot Waspick, 15-1-1715.

Fol. 3r
Compareerde Huijbert Berthouts verkoopt aan Peeter Berthouts, 23-1-1715.

Fol. 3v
Geerit Melsen Crol verkoopt aan Jan van Grevenbroeck, 30-4-1715.

Melchior … van Alphen, errfgenaam van Geerit, is voldaen, 5-5-1716.

Fol. 4r
Peeter Willems van Driel mede namens Willem Laureijs Outmans X Anneken Willems verkopen aan Denis Vos, 17-6-1715.

Fol 5r
Extract scheijdinge ende deelinge:
Cornelis Aertss de Weert X Petronella Geeritss van Gils, Matheus Geerits van Gils, Dingena van Schendel wed Arien Arisse van Hassel, Huijbert Adriaens van Hassel, Jan van Hassel, Jenneken van Hassel wed Hendrick de Bonth, Anth Snijders X Mariken van Hassel.
Bartholomeus de Hoogh X Maria Kamp, Jan van Grevenbroeck X Johanna Camp, Geerit Kamp wenr Cornelia Boudewijns, Mattheus Tonissen Snijders , Jan de Smith X Dingena Snijders, Peeter de Zeeuw X Elisabeth Snijders ende Cornelia …., Adriaen Clavers ende Sijken Clavers, alle susters ende broeders kinderen van Jan Adriaen van Hassel, 10-4-1715.

Fol. 6r
Hendrick Heijmans verkoopt aan Adriaen Zeijlmans, schout Groot Waspick, 24-10-1715

Quitantie als los vel aanwezig. (fol 7)

Fol. 6v
Johannes Smeur verkoopt aan Cornelis de Bonth, 10-12-1715.

Fol. 8r
Adriaen Schouten X Geertruij Zeijlmans verkoopt aan Adriaen Zeijlmans, 12-2-1716.

Fol. 8v
Cornelia Jansse Vassen wed Jan Tijssen Conincx, met Arnoldus de bruijn, schout van Cleijn Waspick, verkoopt aan Cornelis Buijs, haren soon, 21-2-1716.

Fol. 9r
Taxatie goederen Jan Tijssen Conincx, 24-2-1716.

Fol. 10r
Op huijden desen 21 meert 1716 compareerde Fransus Cornelis Baeijens ende bekende schuldich te sijn Johan de Bruijn, stadthouder van Cleijn Waspick.

Fol. 11r
Taxatie goederen Johan David de Beveren, ridder, op verzoek van Bastiaen Breelinge, secr Swijndrecht, 15-6-1716.

Fol. 11v
Taxatie goederen Dominicus de Fievre, 6-7-1716.

Fol. 12r
Op huijden desen 20 september 1716 compareerde Peeter Hooffmans en bekent schuldig te sijn Johan de bruijn, out stadthouder van Clijn Waspick.

Fol. 13r
Taxatie goederen Jacob Tijssen Kamp, 29-9-1716.

Fol. 13v
Extract testament Adriaen Huijbderde de Bruijn van 2-10-1715.
Genoemd:
Anneken Vermulen wed Peeter Horsten.
Janneken van Hassel.
Anthonis Snijders X Maria van Hassel.
Hendrick Huijbert Schoenmaeckers X Jenneken de bruijn
Adriaen Jacobse de Bruijn, halve broeder.
Huijbert van Hassel en Ant Snijders.

Fol. 16r
Op huijden 10 october 1716 compareerde Huijbert Peetersse Claters??? bekent schuldig te sijn aen Geraert Dolck.

Fol. 17r
Reijnier Kosters X Anna de Ruijter, Jan van Tilborgh namens Willemina de Ruijter, Dingena de Ruijter, Aert en maria de Ruijtermet Adriawen Bommelaren als voogd ende oom verkopen aen Anna de Bruijn wed Jan Aertse van Hassel, 16-3-1717.

Fol. 17v
Cornelis Jans de Bonth verkoopt aan Dirck Jans Voegers, 24-5-1717.
Jan Cornelis de Bonth gaat akkoord.

Fol. 18v
Op 2-11-1716 maakt Maria Geeritse van Tilborgh wed Jacob de Bruijn bij not van Dijck, Sprangh, haar testament.
Laurens Hendrickse Conincx, soon,
Adriaen de Bruijn ivm geld tbv de aankoop van een verrieschip.
Jan Loghten tot Dordrecht. Moeder heeft aan beide voorgaande personen betaeld voor Laurens.
De kinderen van haer dochter Adriaentje de Bruijn.
De kinderen van Adriaen de Bruijn bij Maria van Ceeters
Hendrick soon van haar soon Gerrit Konincx.
De kinderen van Adriaen Boeseren bij Adriaentje de Bruijn
Soon Huijbert de Bruijn.
Eventuele voogden: Adriaen Knap, Bergse Veer, Jan Hendrickse van Tilborgh, Cappel, Geerit Verhoeven, Clundert.

Fol. 21r
Huijbert Peeterss Claters??? verkoopt aen Cornelis Mathijsse Kamp, 31-1-1718.

Fol. 21v


[inkt teveel verbleekt]

Fol. 22r
Peeter Jochums??? verkoopt aan Hemina de Bie die wed was van Geraert Zeijlmans, 3-1718.

Fol. 22v
Janneke Ariens van Hasselt wed Hendrick de Bodt en haar kinderen: Pieternel en Maria, Janneke, jan verkoopt aan Hermina de Bie wed Geraert Zeijlmans, 8-3-1718.

Fol. 23v
Niet te lezen

Fol. 24r
Arnoldus de Bruijn, schout, Thomas de Bont verkopen aan Jan Peeterse de Jongh, 9-4-1718.

Fol. 25r
Op huijden den 21 meij 1718 compareerde Johan van Grevenbroeck ende bekende schuldigh te sijn aen Anna de Bruijn wed Jan Aertse van Hassel.

Huijbert Aertse van Hassel is voldaen door Hendrick Jans X Hendrina van Grevenbroeck.
Huijbert Aertse van Hassel is voldaen door Hendrick van Grevenbroeck en Bernardus Pennenburg X Seijken van Grevenbroeck.

Fol. 27r
Huijden desen 15 decembris 1718 compareerde Thomas de Bonth ende Johan Otjens namens Peeter Hooffmans ende verkopen aen Jan Hendrickse vanden Hoeck.

Fol. 27v
Thomas de Bonth ende Johan Otjens namens Peeter Hooffmans verkopen aen Pieter Ketelaer.

Fol. 28r
Thomas de Bonthter eenre ende Jan Mathijssen Otjens ter andere zijde sluijten een akkoord, 7-4-1719.

Fol. 29r
Taxatie goederen Cornelis Mathijsse Kamp, 25-4-1719.

Fol. 29v
Leendert Kelders X Margeeta Krabben verkoopt aen Cornelis Ockers, 26-5-1719.

Fol. 30r
Cornelis Ockers als vooght ende Willem Crabben als toesiender van de vijf kinderen van Peter Ockers bij Margreta vander Crabben verkopen aen Cornelis Ockers, 26-5-1719.

Los vel, fol. 31
Cornelis Swaens van der Steggen die als vooght erfgenaem van kinder? Johanna van Gellecom weduwe van Poncker … van der Steggen.

Fol. 31v
Erfdeling, 29-7-… tussen:
Mariana van Gellecom, Ignatius vander Steggen X Jenne van Gellecom, Anthonius van Gellecom, Hendricus Vercamp X Geertruij van Gellecom, Guihelmus Swaens X Anthonetta van Gellecom, Roelant Valck namens Theodorus van Gellecom, kinderen van Cornelis van Gellecom en Geertruij van Engelen.

Fol. 32r
Cornelis Francus vander Stegen met Cornelis Vercamp verkopen aen Anthonij Glavimans, 12-12-1719.

Fol. 33v
Willem Paans verkoopt aen Jan Dirckse Boer, 24-1-1720.

Fol. 34r
Adriaan de Bruijn, Hooghe Swaluwe, verklaert dat sijn moeder Maria Geertse van Tilborgh wed Jacob de Bruijn bij haar testament van 2-11-1716 bij not van Dijck te Sprangh, zijn kinderen bij Maria van Ceters bedeeld had. Door problemen in Breda, vermindering van het garnisoen, had hij geen werk meer en is verhuijsd om opnieuw te beginnen. Hij heeft geld nodig en vraagt om een stuk land te mogen verkopen.

Fol. 35r
Adriaen de Bruijn verkoopt aan Adriaen Knaep tbv de twee kinderen, Jacob en Peeter, van Adriaen Geeritse Boeser, 10-4-1720.

Fol. 35v
Taxatie goederen Lonis Anth Klaar, 29-10-1720.

Fol. 36r
Op huijden den 29e october 1720 compareerde Francus Beijens ende bekende schuldigh te sijn aen Johan de Bruijn, stadhouder van Cleijn Waspick.

Fol. 37r
Johan Piggen X Willemijn de Ruijter verkoopt aan Adriaen Zeijlmans, schout Groot Waspick, 31-12-1720.

Fol. 37v
Johan Piggen X Willemijn de Ruijter verkoopt aan Adriaan Bommelaren, 18-1-1721.

Fol. 38r
Taxatie goederen Arien Paulussen Bruijnenbaert, 27-2-1721.

Fol. 39r
Willem Jacobse van der Schans ende Thomas Kompeer verkopen aan Arien Dirckse Boer, 3-3-1721.

Fol. 39v
Floris??? van den Bergh??? X Adriana van Hassel verkoopt aan Aart de Bonth, 11-3-1721.

Fol. 40r
Taxatie goederen Maria Beijens, Raasmdonk, 17-4-1721.

Fol. 41r
Taxatie ghoederen Handrick Schoenmakers, 12-3-1722.

Fol. 42r
Op huijden den 19e januarij 1723 compareerde Francus Beijens en bekende schuuldigh te sijn aan Johan de Bruijn, stadthouder van Klijn Waspick.

Fol. 43r
Op huijden desen 14e meij 1723 compareerde Arnoldus de Bruijn, schout, ende bekende schuldih te sijn aan Johan Veen.

Fol. 44r
Op huijden desen 18e junnij 1723 compareerde, voor not Hoeteman te Raamsdonk, Jan Jans Venis ter eenre ende Hendrick Jansse Venis ter andere zijde. Zij delen de goederen van Jan Venis en Neeltke Geerde Boeser.

Fol. 45r
Op huijden desen 4e meij 1723 compareerde Hendrick Jans Venis ende bekende verkocht te hebben aan Wouter van Steenhoven.

Fol. 45v
Op huijden desen 25-10-1723 compareerde Jan Jacobsse Kievit ende bekende gerkocht te hebben van Huijbert van Lottum, Huijbert de Backer ende Peeter Jacobsse vander Sande ende Hendrcik Kievits. Adriaen Kievits geeft toestemming.

Fol. 46r
Op huijden den 25 november 1723 verkoopt Cornelis Bollekens aan Paulus Frijssen Bruijnenbaart een stuk land gemeen met de wed Adriaen paulusse Bruijnenbaert.
Quitantie als los vel aanwezig (fol. 107)

Fol. 47r
Compareerde voor schout en schepenen van Hendrick Luijten Ambacht Hermina de Bie wed Geraart Zeijlmans, schout Groot Waspik, Adriaen Zeiijlmans, schout Groot Waspik, Jasper van Selm X Adriaana Zeijlmans ter eenre ende Johan Zeijlmans, predikant tot Kappel ter andere zeijde. Zij sluijten een akkoord mbt de uitkoop van de goederen van Hermina en Geraart, 11-12-1723.

Fol. 49r
Op huijden desen 13 april 1724 compareerde Francus Beijens ende beklende schuldigh te sijn aan Jan Huijberde Zeijlmans en Huijbert Reckersbalks voogden van de kinderen van Jan Willems Zeijlmans.

Fol. 49v
Op huijden den 29e april 1624 compareerde Hermina de Bie wed Gerrit Zeijlmans, schout Groot Wasspik, en verhypothiceert een stuk land tbv Adriaan Zeijlmans, schout Groot Waspik.
Jasper van Selm, bierbrouwer tot Groot Waspik, X Adriana Zeijlmans staat ook borg.

Fol. 51r
Op huijden den sevenden october 1724 kompareerde Bernaart Deckers namens Maria Vissers, begijntje Breda, geeft over aan Jacobus Deckers.

Fol. 51v
Op huijden desen 20e januarij 1725 cfompareerde Francus Beijens ene bekende verkocht te hebben aan Jan Mertens Dolck.

Fol. 52r
Op huijden desen 2e december 1724 compareerde Peeter de Zeeuw, mr timmerman tot Waspick, namens Jacobus Deckers, coopbrouwer te Breda, als boedelhouder van sijn gewesenen huijsvrouwe Agata Staal, nede bekende schuldigh te sijn Cornelis Ketelaar.

Fol. 53r
Taxatie goederen Heltjen Mattheus, Waspick, 8-1-1725.

Fol. 54r
Johanna de With ende Maria, Dijmpna, Johanna Anthonia, kinderen van Johannes Baptista Soffaerts en Maria de With verkopen aan Bastiaan Stevens Huijsman, 222-1725.

Fol. 54v
Extract uijt het doopboeck van Tilborgh
22-11-1697 gedoopt Maria
22-9-1699 gedoopt Dijmpna
7-2-14701 gedoopt Joanna Anthoni
Kinderen Johannes Baptista Soffaerts en Maria de With.

Fol. 55r
Op huiijden dsen 24 meij 1725 compareerde Pieter Ketelaar, schoolmeester te Waspick, namens Adriaan Zeijlmans en verkoopt goederen van Adriaan ivm een verbaal van de hove van Hollant met Willem Pasman, not Dordrecht, namens Huijbertje Gijsberts Hoefnagel wed Jan Claessen Roosenbrant ter andere zijde, aan Dirck Hendrickse Timmers.

Fol. 56r
Adriaen Zeijlmans magtigt Pieter Ketelaar om goederen aan Dirck Hendrickse Timmers te verkopen, 18-5-1725.

Fol. 56v
Taxatie goederen Anna de Bruijn, Groot Waspik, 4-6-1725.

Fol. 57r
Cornelis Otjens verkoopt aan Thomas de Bonth, 15-6-1725.

Fol. 57v
Thomas de Bonth namens Christoffel de Bruijn, proc Loon op Zand not Otto Juijn 1-1-1724, en Arnoldus de Bruijn verkopen aan Dirck Jans Voeders, 28-12-1725.

Fol. 58r
Jacobus Deckers, coopbrouwer Breda, wed Agata Staal verkoopt aan Adriaan Baas, 9-1-1726.

Fol. 59r
Compaareerde voor not Peter van Deutecum, not Breda, Jacobus Deckers als testamentaire erfgenaam van sijn huijsvrouw Agata Staal en machtigt Peeter de Zeeuw, meester timmeman Waspik, een lenening af te sluijten bij Cornelis ketelaar, schoolmeester Raamsdonk, 25-11-1724.

Fol. 60r
Huijbert Aartse van Hassel verkoopt aan Arnoldus van Son, 30-4-1726.

Los vel fol. 61
Matheus Otjens heeft in sijn leven op 9-1-1710 bijna 5 geerden verkocht aan Cornelis de Bonth. Er is een testament gevonden gemaakt door Dingena de Bont bij not van Vorssel te Oosterhout. Dingena was moeder van Meester Otjens. Om kosten te voorkomen is er een akkoord gesloten vanwege de drie kinderen van Matheus: Catharina, Adriana en Augustinus.

Los vel fol. 64
Nette versie van 1e losse vel.

Fol. 65r
Op huijden desen 23 october 1722 compareerde Pieter Buijs wednr Elisabet de Zeeuw ter eenre ende Peter de Zeeuw als voght ende Arien de Zeeuw als toesiender over Anth Buijs, kind van Peeter en Elisabet ter andere zeijde. Anthonij was bij testament erfgenaam van zijn halve suster Caatje Buijs. Er is ook een testament van Cornelis de Zeeuw en Pitronel Ariens, not Bernard Sas. Zij sluijten een akkoord.

Fol. 65v
Anthonij Buijs verkoopt aan Peeter van Gijsel, 15-5-1726.

Fol. 66r
Cornelis Ockers verkoopt aan Jan Peeterss Ockers, 23-5-1726.

Fol. 67r
Geertruij van Bergen X Jan Molenschot, Cornelis Molenschot mede als vooght over Maria en Dingena Heeren, kindern van Dirckje Molenschot, Anna Molenschot, meerderjarige dochter, verkopen aan Jenne Koenen van Hassel wed Jan Sijmons Kuijpers, 8-6-1726.

Fol. 67v
Extract testament Dingena Banck wed Anth Molenschot.

Haar kinderen: Anna, Jan en Cornelis.
Jan Molenschot, soon, is vooght over de nakomelingen.
Cornelis, soon, is vooght

Fol. 69r
Johanna Banck namens Cornelia Janss wed Niclaas Banck, volgens testament van 28-5-1726 not Corn van Opstal G’Berg, verkoopt aan Jenne Koenen van Hassel wed Jan Sijmonss Kuijpers, 8-6-1726.

Fol. 69v
Procuratie voor Johanna Banck.

Fol. 70r
Jan Peters de Jongh verkoopt aan Dirck Hendrixse Timmers, 19-9-1726.

Fol. 70v
Arnoldus Cuijl, Willem Dirckse Schoenmaeckers en Maria Schoenmakers wed Francus Tielemans verkopen aan Anneken Dingemans Schoenmakers.

Fol. 71r
Johanna Banck, G’Berg, staat borg voor de koop door Anthoij Heeren op 17-4-1726.
Actum 16-6-1727.

Fol. 72r
Hendrick Janssens, Waalwijck, verkoopt aan Cornelis Sprangers, 4-10-1729

Fol. 73r
Cornelis van Dongen verkoopt aan Embrecht Huijbrecht Claessen een stuk land, volgens deling van 1-11-1727 Dongen, gekomen van de erfgenamen van Claes Cornelisse en Clasina Mertens zijn oom en moeder, 6-12-1727.

Fol. 74r
Wouter Bommelaar ende Jacobus Haeck X Catharina Bommelaren verkopen aan Adriana Schouten, 17-1-1728

Lossen vellen als quitantie aanwezig. (fol. 75 en 76)

Fol. 77r
Willem vanden Elsacker X Maria Klaters verkoopt aan Jan Peetersse de Jongh, 9-2-1728.

Fol. 78r
Hendrick de Jongh verkoopt aan Jan Driessen Boer, 23-10-1728.

Fol. 79r
Op huijden den 10e januarij compareerde voor not van Dijck hermina de Bie wed Geeraart Zijlmans, schout Groot Waspik, laat al haar goederen aan IJasper van Selm X Adrijana Sijlmans zoals Adriaen Sijlmans, soon, reeds gehad heeft. Ook mbt hetgene Donie Sijlmans, sone, heeft gekregen.

Fol. 81r
Francus Beijens verkoopt, publiek 6-2-1728, aan Thomas de Bont op basis van het testament van 25-3-1702 van zijn vrouw za, 15-3-1728.

Fol. 82r
Jacobus en Francus Schoenmakers namens hun moeder verkopen aan Anthonij Janss Snijders, 20-3-1728.

Fol. 82v
Huijbert Aartse van Hassel ende de wed Hendrick de Bonth verkopen aan Anthonij Janss Snijders, 20-3-1728.

Fol. 83r
Op huijden desen 30e april 1728 compareerde Jan Hendricks van den Hoeck en bekende schuldigh te sijn aan Anneke Jansse Schoenmakers wed Hendrick Cornelis Tijssen.

Fol. 84r
Taxatie goederen Willemijn Tijss Kamp, Groot Waspick, 29-1-1729.

Fol. 86r
Arnoldus de Bruijn, schout van Klijn Waspick verkoopt aan Jan Dolck, 29-1-1729.

Fol. 87r
Cornelis Otjens verkoopt aan Thomas de Bonth, 20-4-1729.

Quitantie, 4-1-+1730, van de erfgenamen van Cornelis Otjens aanwezig.
Ondertekend door: Theodorus Otjens, Frans Otjens en ? van Son.
Peter, Theresia, Philippus en J.A. Otgens

Fol. 88v
Sijke Vermeulen wed Cornelis vander Valk, geschreven door Leendert vander Valk, S’Haage 30-3-1729, verkoopt aan Cornelis Handricks Schoenmakers, 27-4-1729.

Quitantie aanwezig als los vel (dol. 89)

Fol. 90r
Anneke Vermeulen verkoopt aan Cornelis Handricks Schoenmakers, 27-4-1729.

Fol. 90v
Johan Zeijlmans, leeraar des goddelijcken woort tot kappel, bekent schuldigh te sijn aan Adriaentje van Campen, 5-5-1729.

Fol 92r
Arnoldus de Bruijn, schout, bekent schuldigh te sijn aan Jenneken van Kampen wed Joost Hoevenaren, 6-5-1729.

Los vel (fol 91) A van Campen wed Jakobus Klijn is voldaan.

Fol. 92v
Taxatie goederen Johanna Banck.

Fol. 94r
Op huijden den veertienden maart 1700 negenentwintig compareerde voor mij Cornelis van Opstall, not. G’Berg, Jan Verkerk X Engeltje Banck, Jan banck mede namens kinderen Dora Banck en erfg van Niclaas Banck, Johanna Banck ter eenre en Willem Vermeulen namens sijn moeder, Oosterhout, Jenneken Coene van Hassel wed Jan Sijmens Cuijpers ter andere zeijde. De 1e comparanten verkopen aan Willem Vermeulen namens zijn moeder.

Fol.95r
Compareerden Jan Banck, Dora Banck, kinderen en erfg Nicolaes Banck, Johanna Banck, Egelien Banck za X Jan Verkerk verkopen aan Jenneke Koene van Hassel wed Jan Sijmenss Cuijper present Willem Vermeulen die de veste van sijn moeder accepteerde, 7-5-1729.

Fol. 96r
Frans Otgens, Raamsdonck, en Gijsbert Buijsen, Oosterhout, namens Johannes Augustinus Otgens en namens Philippus Otgens, pastoor te Nieuwkoop, en namens Cosman Sebastianus de Vergara X Pitronella Thresia Otgens, Pieter van Raamsdonck namens Simon van Son, beide curateur van de twee uitlandige kindneren van Theodorus Otgens bij Jacoba Lijtens verkopen aan Jasper Dirck Janss Voegers, 27-9-1729.

Fol. 97r
Anneke Ockers wed Jan Dircksen Boer verkoopt aan Arien Dircksen Boer, 17-3-1730.

Fol. 97v
Arien Dircksen Boer verkoopt aan Anneken Ockers wed Jan Dircksen Boer, 17-3-1730.

Fol. 98r
Gaspart Julium bekent schuldigh te sijn aan Cornelis Sprangers, 4-5-1730.

Fol. 99r
Jan Lips verkoopt aan Jan Wouters Zeijlmans, 27-11-1730.

Fol. 100r
Peeter de Zeeuw verkoopt aan Peeter Sprangers, 216-9-1731.

Mede ontertekent door Liesabet Wouterss Snijders.

Fol. 100v
Jacob Adriaenss Boeser verkoopt aan Pieter Adriaenss Boeser, 5-10-1731.

Fol. 102r
Verkoop condities. Met diverse verkopen.

Fol. 106r
Op huijden den 29e april 1732 compareerde Jaspert Julien, Sprang, en verclaert verkocht te hebben aan Maarten Cornelisse Geenen, Cappel.

Fol. 115v
Anneken Vassen Vermeulen verkoopt aan Peeter Jochems Berthouts, 19-12-1716.

Fol. 116r
Johan baron de Raet verkoopt aan Dirck Janss Voegers, 15-7-1718.

Fol. 116v
Op huijden desen 17e november 1718 compareerde Niclaes Banck, G’Berg, en bekent schuldigh te sijn aan Arien Jochemss als vooght ende Wouter van Steenhoven als toesiende vooght van de kinderen van Jan Jochems en Maria van Steenhoven.

Fol. 117v
Joost Adriaen Horsten verkoopt aan Cornelis Anth Clavers, akte niet afgemaakt.

Fol. 118v
Joost Adriaen Horsten verkoopt aan Cornelis Anth Klavers ende Hanselmus Bossers, 29-1-1719.

Fol. 119r
Arnoldus de Bruijn, schout, verkoopt aan Aertt de Bonth, 23-10-1719.

Fol. 119v
Jacobus Henricxs Schoenmakers ende Huijbert van Hassel namens Anna de Bruijn wed Jan Aartse van Hassel verkopen aan Hendrick Heijmans, 1-12-1723.