Selecteer een pagina

Akte 1
Op huijden desen 10e october 1696 compareerde Dirck Janssen Zeijlmans ende Catharina Adriaensen Fiers, wettighe huewelijcksche luijden. Zij maken hun testament.

Genoemd: Cornelia Fiers, suster.

Akte 2
Op huijden desen xvje desember 1697 compareerden Thomas Janssen Schip en Jenneken Cornelis, sijnen huijsvr. Zij maken hun testament.

Genoemd: Cornelis Aertssen, haren neve. Maeijken Thonis, hare nichte. Jacop Janssen, broer, Bergen opten Soom, en zijn vier kinderen Abraham, maeijken, Aelken en Jan Jacopss.

Akte 3
Op huiden den 14e augustus 1720 compareerde Cornelis Hendriks Schoenmakers en Maria Willemse Blankers, egteluijden. Zij maken hun testament.

Genoemd als eventuele voogden over de kinderen: Jan Hendriks Schoenmakers en Jochem Willemse Blankers.

Akte 4
Compareerde Jochem van der Laar en Adriaantie van Gorcom, egteluijden. Zij maken hun testament, 18-7-1722

Genoemd: Cornelia, kreupele dochter.

Akte 5
Op huijden den 25e april 1728 compareerde Servaes Peeters de Hoog en Leijsbet Vermeijs. Zij maken hun testament.

Akte 6
Op huijden den 16e april 1737 compareerde Geerit Peeterse Dolk en Adriaantje Cornelissen de Jong, eerder weduwe van Cornelis Cornelisse Camp de Jonge, egteluijden. Zij maken hun testament.

Genoemd als evbentuele voogden over de kinderen: Adriaan Cornelisse de Jong, voogt, en Jan de Meter, toesiende voogt.

Akte 7
Op huijden den 10e maij 1738 compareerde Thomas Cirsteter, geboortig vanden Elsas onder Vrankrijk, en Maria Matijsse Vermeijs, egteluijden. Zij maken hun testament.

Akte 8
Op huijden den 21 jannuarij seventien hondert negen en veertig compareerde Lammert de Jong en Dirckske den Ouden, wettelijcke huwelijcks luijden. Zij maken hun testament.

Genoemd als eventuele voogden over hun kinderen: Thomas de Bont en Joost Wijdemans.

Akte 9
Minder dan ƒ 2000
Op huijden den 12e augustus 1750 compareerde Willem Geene en Elisabet van Mook, egte man en vrouw. Zij maken hun testament.

Akte 10
Minder dan ƒ 2000
Op huijden den 2e julij 1766 Andries Janse en Johanna Leijten, egte man en vrouw. Zij maken hun testament.

Genoemd als eventuele voogden over de kinderen: Stoffel Leijten en Jan Aarde Schoenmakers.

Akte 11
Op huijden den 22e april 1776 compareerde Cornelis Janse Schoenmakers, eerder weduwenaar van Johanna van Kuijk, en Anna Maria Pattist, egte man en vrouw. Zij maken hun testament.

Akte 12
Minder dan ƒ 2000
Op huijden den eersten december 1789 compareerde Willemina Maas weduwe Johannis Hermanus Walbers. Zij maakt haar testament.

Genoemd: Hendrik Maas, broer.