Selecteer een pagina

Getranscribeerd door B.J. Koolstra

Folio 1
Marijke Hendriks de Wael, weduwe van Adriaen Jansen Hulst en nu getrouwd met Hendrik Cornelis Blieck
Haar stiefdochter DINGENA (zie Dongen 102— 40) is intussen getrouwd met Wouter Jan Wouter Thijssen (zie doopkaart van dit echtpaar.)
Dingena krijgt nu haar vaders deel en haar aandeel in de erfenis van haar half¬zuster Jenneke (begraven 21.1.1647) Datum van dit stuk ie 16. 3.1640.

Folio 3
Peeter Cornelis Jan Cleijs, op 30.11.1635 getrouwd met Johanna Dingemans (zie doop
kaart van dit echtpaar)
Adriaan Cornelis Jan Cleijs, getrouwd met Maeijke Gijsberts . (zie doopkaart)
Jan Cornelis Jan Cleijs, getrouwd met Dingena Jan Peeter Thijssen (zie doopkaart) Zij delen de nalatenschap van hun vader Cornelis Jan Cleijs.

Folio 7
5.2.1648
JAN CORNELIS THOMAS is overleden, nalatende zijn weduwe DINGENA BERNARD JANSEN.
Er waren geen kinderen. Maar Jan Cornelis Thomas had wel broers en zusters.
Een deel daarvan woont in Dongen . Te weten:
ANNEKE CORNELIS THOMAS, getrouwd met JAN WILLEM VAN HULTEN.Talrijk nageslacht in Dongen en ‘s Gravenmoer. Zie o.a. Dongen 139 blz.150.
CORNELIA CORNELIS THOMAS, getrouwd met GEERIT GERRIT JAN AERTSEN (kinderloos)
AALTJE( HEIJLTJE, HELENA) CORNELIS THOMAS, begraven 6.6.1694, getrouwd met JAN ADRIAANSEN BACKER (nageslacht later BAKKEREN) Veel nakomelingen in Dongen en ‘s Gravenmoer.
DIRK woont in Colijnsplaat, JANNEKE in Oosterhout, Grietken in oosterhout en ADRIAENTKEN mogelijk in Dongen, maar van haar geen kinderen gevonden.

Folio 11
BOUWEN DENIS BOUweN en CORNELIS DENIS BOUwENS, broers
Leggen we dit gegeven naast Dongen lol d.d. 3.4.1641 dan blijkt dat er ook nog een broer DENIS DENIS BOUwENS is die in ‘s Gravenmoer woont en getrouwd is met Grietken Jan Adriaan Cornelis Pharo) en een zuster HUIJBKEN DENIS BoUwENs die op 21. 2.1632 trouwde met Nicolaes Adriaan ANSEMS

Folio 12
ADRIAAN SIJMEN COPPELAAR (begraven 21. 2.1648) liet vier kinderen na.(zie Dongen 102 folio 23) Op 15.5.1648 volgt nu de deling. Er wordt gesproken over een vestbrief van 16. 2.1598. Het nageslacht van Adriaan Sijmen Coppelaar ie in de Dongense en ‘s Gravenmoerse stukken goed te volgen.

Folio 16
HENDRIK JAN HENDRICX VAN BOCXEL wonende Tichelruijt, op het grondgebied Rijen, getrouwd met Maeijke Peeter Laureijs Meermans.
Zie voor zijn zoon JAN HENDRIK VAN BOCXEL gemaallijst 1697 Folio 4. En verder REHM 467.

Folio 16.
WILLEM JAN WILLEMS, 25 jaar, zoon van JAN WILLEMS, cuijper, en zijn jong overleden
EVA ADRIAEN THOMAS GROEIJ, eist zijn deel op van oudtante Cornelia Peeter Vassen dat hij had moeten ontvangen vande nu overleden Adriaan Sijnen Coppelaer. (zie hiervoor bij folio 12) Er waren nog meer schuldeisers van deze erfenis. Zie verderop bij Folio 27.

Folio 18
Neeltje Hendrik Goyerts (Geerits) weduwe Adriaen Hendriks De Weert. Zie 102- 78
zie begrafenis 10. 9.1647

Folio 19
Gegevens over Jasper Cornelis Buijs en Cornelis Cornelis Buijs. Zie ook Rehm

Folio 26
Peeter Adriaen Bavelaer en Maeijke Cornelis Jan Bastiaans. zie doopkaart. Zoon gemaallijst 1697 Folio 48.

Folio 27
MARGRIET BACX, weduwe DIRCK SIJMEN COPPELAAR, wonende te Dordrecht, komt het deel van haar twee kinderen opeisen uit de nalatenschap van Cornelia Peeter Vassen.

Folio 29
JAN JAN SCHIJMAECKER en zijn vrouw DINGENA CORNELIS JAN AERTSEN

Folio 30
JAN JAN VROLIJCK (begraven 15. 4.1646) liet na een weduwe MAGDALENA JOOST GOVAERT Er waren twee zonen: JAN JAN JAN SMIT alias Vrolijck en PIETER JAN JAN VROLIJCK zie o.a. gemaallijst 1690 Folio 10.
ADRIAANTJE STOFFELS, weduwe DENIS HENDRIK DENIS GODTSCHALKS.
Zij was zijn tweede vrouw. De eerste vrouw was Maeijcke Dingemans.
Zie doopkaart en Rehm blz. 487

Folio 42
ANNEKE THOMAS DAMEN, eerst getrouwd met JAN ADRIAAN PEETERS en daarna met
JACOB PEETERS BRUIJNEN, alias BRABER. (zie voor deze laatste persoon ook 102 – 8v zie REHM blz. 1242, waar blijkt dat Thomas Damiaen van GULICK 6 kinderen naliet
3 zonen en 3 dochters.

Folio 43
CLAES CORNELIS CORNELIS CLEIJS WARREN. zie ook 102 Folio 2.
zie voor een zoon gemaallijst 1690 Folio 63.

Folio 49v
DIRCK JORIS MOSTERT X HESTER HENDRIK VAN GULICK
ROBBRECHT JAN PHARO X JACOBMIJNA HENDRIK VAN GULICK
De 5 volwassen kinderen worden genoemd in Dongen 139 Folio ….
JAN JANSEN DE CORT X MAEIJKE WILLEMS, die weduwe was van Jan Hendriks van Gulick Datum: 11.12.1648.

Folio 55
ADRIAAN PEETER WIT, aan de Vaart, en zijn schoondochter Jenneke Jacobs Reijnen.
Zie ook REHM.

Folio 56
ADAM HENDRIK DENIS ( GODTSCHALKS)

Folio 57
Verkoop van het bezit van wijlen PEETER AERT DOEDIJNS, schout te ‘s Gravenmoer, groot 6 buijders, weiland, sayland en bos met huizing, door zijn erfgenamen
Te weten, Anneke Adriaan Doedijns, vrouw van Geerit Aert van Hachoort, Teuniske Adriaan Doedijns, en Hendrik, zoon van Teuniske, Aert Doedijns en Dijrck Doedijns.
Blijkens Archiefstukken lag dit goed in het noord oosten van de Heerlijckheijt, tussen de Vaart en de grens met Loon op Zand. Het werd gekocht door Willen Jannen VERLEGH
en Maijke Peeters, weduwe van STOFFEL PIETER VAN Ghils.
Er is veel over te doen geweest, blijkens de uitvoerige beschrijving.
Datum: 5.3.1649.
Archiefstukken in de doos met losse stukken, waarin beschreven wordt een ondervraging van oude mannen, die geholpen hebben met de aanleg. Doos 155 ?

Folio 64
JAN JAN CLAAS BRESSERS en zijn zus ANNEKE JAN CLAAS BRESSERS, gehuwd met JOOST ROELOFS.

Folio I09.
PEETER ADRIAAN CANTERS, weduwnaar van MAIJKE MEEDES EVERS, eerder weduwe van MELIS JAN MELISSEN.

Folio 122
Raes Willem x Peeterken Anth RA 95 folio …
Adriaen Raes x Cornelia Jan Hulst van ???

ANTHONIE RAES WILLEMS 1630-15
EMBRECHT RAES WILLEMS 1690-11.
SIJKE RAES WILLEMS vrouw v. JAN PIETER MATTHEUS 1630-19
DINGENA ADRIAAN RAES WILLEMS en haar man CLAES JAN LAMBRECHT RAESSEN
JACOB ADRIAAN RAES WILLEMS, minderjarig
Vas Jan Adriaen Raes Willems
Willem Adriaen Raes Willems
Zij hebben een moeder en grootmoeder Petronella Aert Peeters, lesmaal weduwe van PEETER Peeter Gielen

Folio 127
JAN EMBRECHT PEETERS en zijn zuster ANNEKE EMBRECHT PEETERS.

Folio 129
CORNELIS ADRIAAN BROEDERS ,getrouwd met Maria Adriaan Corsten
EELTJE ADRIAAN BROEDERS, gehuwd met Jacob Dingeman Willems.

DONGEN 101

Folio 7
JAN ADRIAAN ABBERDAEN ,gehuwd met CATHARIJN JAN VOLDERS.
ADRIAAN HENDRIK BOUWENS, gehuwd met EVA JANSEN, eerder weduwe van JAN JAN VOLDERS. regelijn voor de weeskinderen uit Eva’s eerste huwelijk

Folio 15
NICOLAAS ADRIAAN JANSEN en ANNEKE MERTEN MATTHIJSSEN V.D.NIEUWENHUIJSEN.

Folio 28
AERT JAN JAN MEERMAN en MARIJKE JACOBS v.d.WEE, dochter van Jacob v.d.Wee en Anneke Adriaan Broeders. 12.1.1639.

Folio 29
MEERTEN JAN PEETERS IN ‘T BROECK ,overleden, en LIJNTKE PEETER CLAESSEN, veeduw, met Peeter Claes Adriaensen, haar vader, 2 weeskinderen, maar geen namen.

Het nageslacht van JAN PAUWELS en JENNEKE JOOST JANSEN

ADRIAEN CORNELIS JAN PAUWELS trouwde met ANTONIA PIETER MEERTENS (15-7-1668)
Antonia was weduwe van Huijbert Anthonis van Riel (begraven 19-7-1694)

Johanna Adriaen Cornelis Jan Pauwels x Anthonie Anthonie Francken
Catharina Cornelis Jan Pauwels x Adriaen Peeter Bastiaens
Gegeveds in het verpondingsregister deel II folio 126, 127, 168 en 169.

JAN SIJMON CORNELIS 1630-8, naam van de vrouw niet genoemd of elders gevonden (101-50)
CORNELIS JAN SIJMON en JACOBA CORNELISSEN (op grond van de plaats in de lijst
Hun dochter MARIA trouwt met DINGEMAN PIETER SNELLEN.
Zie ook mijn Overzicht pagina 26.

GESLACHT VAN AEL.
JAN JAN van AEL en JENNEKE RAES HUIJBEN. Zie ook REHM blz. 845
PETRONELLA JAN JANSEN van AEL en JAN JAN LAUREIJS OOMEN
Zie hun kaart met 5 dopen.

MARIA JAN JAN van AEL en PETRUS GERARDS
Er is een MARIA gedoopt op 1.5.1631. Het overlijden van PETRUS GERARDS niet gevonden. Maar er is nog wel een doop van CATHARINA op 2.8.1671 van MARIA JAN JAN van AEL enANDRIES PAUL DRIESEN

ADRIANA JAN JAN van AEL en ADRIAEN JAN TEEUWEN
Verder vinden we als doopgetiuge ERASMUS (RAES) JAN van 01 op 28.11.1666 Zie ook het begraafboek 46 blz. 71 op 4.7.1669. Zoon van RAES van AEL.
Verder vinden we ADRIANA JAN JAN van AEL en JACOB JAN WILLEMS
Zie voor dit echtpaar mijn Overzicht blz. 93.

IKE ADRIAENSEN de RUIJTER, begraven in Dongen op 26.10.1661.
We vinden haar naam in Ora Dongen 99 Folio 46.
Daar blijkt dat zij getrouwd geweest is met PEETER Sijmon CORNELIS MAES Uit dit huwelijke was een zoon, die niet met name wordt genoemd.
Ook later geen spoor, mogelijk overleden in zijn jeugd.

Haar tweede huwelijk is in ‘a Gravenmoer met HUIJBERT Merten CLAES BISCOPS
Zie hiervoor REM . Blz. 75 en Ora ‘s Gravenmoer 18 Folio 12
324 19 34 V
426 37 282
905 19 123 en 124

Na het overlijden van haar tweede man hertrouwde zij met ADRIAEN JAN Raesen een weduwnaar op Cleijn Dongen.(begraven 26.11.1643 in Dongen (boek 45-134)
Gegevens van de deling Ora Dongen 101 Folio 185.

Ike had uit haar 2e huwelijk 2 dochters.
CORNELIA begraven in Dongen op 16.-9.1664, nalatend haar man HECTOR Cornelis van TROYEN, (zie 1660-4) en 4 kinderen, die niet in het doopregister van Dongen voorkomen.
De andere dochter was DINGENA, die in 1677 overleed in Zierikzee ,en geen kinderen had .Haar bezit ging naar de kinderen van haar zus, die het verkochten.

SIJMEN CORNELIS MAES er. zijn vrouw Meaijken CLAEs JANS worden genoemd in Ora Dongen 95, Folio 99.

Behalve de zoon PEETER, die hiervoor reeds werd genoemd had dit echtpaar ook een dochter MARGRIET
Zij was de 2e vrouw van ANTHONIS MATHIJS ANTHONISSEN
Gegevens over deze twee huwelijken zijn te vinden Ora Dongen 99 Folio 62 en 101 Folio 143 en 100 Folio 143 R

LAUREIJS ANDRIES OOMEN x I MARIKE LAMBRECHT MAES ?
II DINGENA PIETER JACOB VRANCKEN.
Scheiding en deling 17.12.1598 Zie Ora 95 Folio 11

 1. ANDRIES LAUREIJS DRIES OOMEN X ELISABETH MELIS SPRANGERS
  Zie de gegevens in Ora 100-134
 2. DINGENA X LAMBRECHT ADRIAEN BROEDERS
 3. ADRIANA X ADRIAEN DEIJS JANSEN
 4. AEIJKE X STEVEN JACOB STEVEN BROEDERS
  4 .LAUREIJS X HUBERTA JANSEN LOCHT en MARIA COMMEREN.

Hij trouwt II met JENNEKE PIETER PIETER van GILS
Uit dit huwelijk een dochter MAEIJKE. Zie Ora 100-118

 1. JAN LAUREIJS DRIES OOMEN X MAEIJKE ADRIAEN BROEDERS
  Zie Ora 102 Folio 90.
 2. JAN JAN LAUREIJS DRIES OOMEN X PETRONELLA JAN van AEL
 3. DINGENA X JAN MATHIJS JANSEN
 4. ANNA X CORNELIS VIJVER v.d.NIEUWENHUIJSEN.
 5. PETER x MARIA JAN PIETER v.d. OUDENHOVEN
 6. PEETER Laureijs Dries Oomen X MARIA ROELOF JANSEN
 7. ADRIAEN LAUREIJS DRIES OOMEN zie 100-126 Elders.
 8. MAEIJKE LAUREIJS DRIES ()OMEN X PEETER ADRIAEN BROEDERS
  Zie Ora 100-91 Ook Ora 102 -8.
 9. MARGRIET LAUREIJS DRIES OOMEN X JAN MEEUS JAN MERTENS LOONEN
  Zie 100-91. Zie Overzicht blz. 47.
 10. MAEIJKE X JAN CORNELIS HUIJBERT RAESEN
  a. MARGRIET JAN CORNELIS HUIJBERT RAESEN X PEETER PEETER van LOON
  2.CORNELIS
  3.LAUREIJS. Zie Overzicht van hem op blz 47
 11. JAN
  Boedel onder nummer 78 I- 27.

WOUTER DOOMEN en zijn nageslacht.

Cathalijn Wouter Doomen ,getrouwd met Adriaen Mertens, wagenmaker
Zie Ora 101, 76,83,85.

Heijltje Adriaen Mertens en Jan Lucas Roelen 1660-18
Dingena Adriaen Mertens en Peeter Peeter Claes Bressers (Oosterhout ?)
Cathalijn Adriaen Mertens en Anthonie Merten Jan Mertens,1650-31tot 1681-35
Zie de boedel onder nummer 81/71 d.d. 9.6.1685

Embrecht Wouter Doomen x I Cathalijn Jan Joos Dircken zie Ora 97 Folio 15
II Peerke Melis Sprangers, weduwe Adriaen Willems Praet
Zie REHM blz. 432
Wouter, zoon uit het eerste huwelijk, trouwt Met WILLEMKE ADRIAEN PRAET, zijn stiefzuster. Zie Ora 101-50.

CATHALIJN EMBRECHT WOUTER DOOMEN en CLAES CORNELIS HUIJBERT RAESEN
ANNA (ook Jenneke genoemd) en GOIJAERT JACOB CLAESEN

ANNEKE WOUTER DOOMEN en JAN HENDRIK RUTGERS v.d.VLOETEN
MAEIJKEJAN HENDRIK RUTGERS X CORNELIS AELBRECHTS (buiten Dongen)
CATHALIJN
DINGENA zie Ora 100-74 en 101-60

Maeijke Wouter Doomen X Peeter Cornelis Stevens zie 100-14. Niet in Dongen ?
Zie ook Overzicht van families blz. 68 en 96.

Zie hiernaast de herkomst van CATHALIJN

Anthonis Merten Jan Mertens en Cathalijn Adriaen Mertens de wagenmaker

We vinden alleen de doop van ADRIAEN op 5.9.1632.
Blijkens de begraafgegevens was er ook een HEILTJE (4.2.1705, boek 47.)
Verder vinden we in het Verpondingsregister nog een aanwijzing (deel II Folio 311) van een zoon MAARTEN, die getrouwd was met CORNELIA WIJNAND VENNEMAN

ADRIAEN ANTHONIE MEERTEN LOONEN trouwde met MARIA CORNELISSEN
Op hun kaart staan 7 kinderen. Van die 7 vinden we terug (o.a.)in het Verpondingsregister)

JOOST ADRIAEN ANTHONIS LOONEN en zijn vrouw MARIA PEETER BRESSERS
zie vi II ? folio 303 en 318

MARIA ,waarschijnlijk ongehuwd gebleven.

CORNELIS ADRIAEN ANTHONIS LOONEN 25. 1.1665, die op 4.3.1696 in Oosterhout trouwt met MARIA AERDEN. Verponding II Folio 313 met hun 3 opvolgende generaties.

Hiernaast wordt ook HEILTJE ADRIAEN MERTENS de wagenmaker ,genoemd die getrouwe was met JAN LUCAS ROELEN

Het is een unicum dat het hele nageslacht is af te lezen uit het Verpon¬dingsregister Deel I Folio 147.
Het eindigt bij WIJNAND VINGERHOETS uit 1784.

EVERT JORIS en zijn nageslacht.
Zie voor hem Ora 94-139 en 96 Folio 40JAN

EVERT JORIS en zijn vrouw CATHALIJN WOUTER ANTHONISSEN

ADRIAEN JAN EVERT JORIS getrouwd met MAEIJKE JAN HUIJBERT RAESEN Van dit echtpaar is een boedel onder nummer 58-7 d.d. 3.3.1670
Van dit gezin vinden we:

CATHARINA ADRIAEN JAN EVERT JORIS en haar man JAN WILLEM ROCKSNOER
JOHANNA ADRIAEN JAN EVERT JORIS en haar man JAN DENIJS HENDRIKS van Bavel. Zie voor dit gezin OVERZICHT blad 8 en ROCKSNOER op blz. 75. 41

STEVEN ADRIAEN JAN EVERT JORIS, doop 8.4.1634 en DINGENA JOCHUMS 2.2.1636

LAUREIJS STEVEN ADRIAEN JAN EVERT JORIS en zijn vrouw JOHANNA GIJSBERTS Bij de dopen van hun 4 kinderen worden genemoemd: ADRIAEN STEVENS en CORNELIS STEVENS
LAUREIJS: 23.10.1665
ADRIAEN: 14. 4.1679
CORNELIS: 4.5.1659
ANTONIUS STEVEN ADRIAEN JAN EVERT JORIS :26. 4.1676

Zie ook REHM 420. Hij spreekt van 6 kinderen.En een verkoop van grond ‘s Gravenmoer na de dood van DINGENA JOCHUMS(de grond had zij geerfd van haar ouders.)

Wanneer we nu het verpondingsregister er bij nemen ,dan blijkt:
ANTONIE heeft een testament d.d.28. 3.1738 bij SEM. Op grond van dit testament komt zijn deel in handen van broer PETER, (9.11.1661) die ik niet in Dongen heb gevonden. Mogelijk dat de scheiding en deling op 26.10.1718 duidelijk maakt waar het gezin van LAUREIJS is gebleven.

Wanneer op Folio 28 wordt verteld dat er een ADRIAEN ADRIAEN JAN EVERS is geweest die dochter CATHARINA had, dan is dit een fout, gelet op de leeftijden. Of door mij onjuist over genoemen.Scheiding en deling Rocksnoer op 19.12.1693.

Dochter ANNA, 30,4.1672 trouwde met CORNELIS GIJSBERT JANSEN Timmerman
en was zijn eerste vrouw.
Bij de doop van STEVEN zijn getuige: ANTONIE STEVENS en CORNELIA STEVENS
.Bij de doop van JOOST is getuige: DINGENA JOCHUMS(dus de moeder)
Zie Overzicht Timmerman op blz. 100.

JAN PEETER Mathijsen was eerst getrouwd met CORNELIA MICHIEL WOUTERS
Zie Ora 101 Folio 115
Uit dit huwelijk een duidelijk spoor to volgen van MICHIEL
Michiel JAN PEETER MATHIJSEN X CATHARINA ADRIAEN BROEDERS
Uit dit huwelijk twee zonen met nageslacht
Peeter Michiel Jan Peeter Mathijsen 3.5.1668 X Anna Melis Wouters 16. 3.167?
huwelijk 3.4.1595
MICHIEL 30. 1.1693 X JENNEKE GEERITS van DONGEN
CORNELIS 9.7.1702 X PETRONELLA ADRIAEASEN 22.3.1708
JOHANNES 17.10.1714 X MARIA JACOB ROCKSNOER 6.12.1711.
Meerdere personen dragen de naam Timmer of Timmerman.
Cornelis Michiel Mathijsen 20. 6.1635 X ADRIANA JACOB ROELEN Michiel
CORNELIS doop 2.3.1701
CATHARINA doop 25.12.1696
Dit gezin na1707 niet in de gemaaIlijst.

Jan PEETER JAN LEMMEN huwde eerst met MARGRIET MARCUS Meermans
Uit dit huwelijk een zoon JAN. Zie alimentatie Ora 98-13.

Hij hertrouwde met ADRIANA JAN WOUTERS v.d.NIEUWENHUIJSEN Zie 98 en 99.
Uit dit huwelijk een dochter MAEIJKE (1627) en een zoon PETER ,21.12.1631. Ai Zie hiervoor Ora 100— 83.
Hij trouwde voor de derde maal, nu met ANNA ANDRIES ADRIAEN
Nu staat er bij de alimentatie van JAN dat hij uitbetaald is door zijn halfbroers. Die moeten dus uit dit derde huwelijk zijn.
De namen zijn CLAES en ANDRIES. In de gemaallijst niet te vinden.

Wel JAN JAN PEETER JAN LAMBRECHTS die trouwde met ANNEKE JAN HUIJBEN (zie voor haar herkomst Ora 99 Folio 30.)
Of CORNELIS JAN PEETER JAN LAMBRECHTS hier ook bij hoort is nog niet duideijk. Zoek naar een boedel.
Quirijn HESSELE genoemd in Ora 101-57 woonde in Oosterhout en was daar getrouwd met CATHALIJN JAN EMBRECHTS. Zie dopen Mevr. Wijnsouw deel I. Er waren 3 zonen blijkens de dopen .
EMBRECHT QUIRIJN HESSELS woont in Dongen Zie Folio 150

WOUTER PEETERS van RIEL en HUBERTA GODERT SIJMONS hadden een dochter PETRONELLA die trouwde met HUIJBERT JAN HUIJBEN op 31. 1.1636
Uit dit huwelijk Anna HUIJBERT Jan HUIJBEN die trouwe met EMBRECHT JAN
van BAVEL op 12. 5.1675. Mogelijk buiten Dongen.

BASTIAAN JAN BASTIAANS x CATHARINA MIJNEN HGB 1630-20

Boedel in archief onder nummer 79-10. Blijkens deze boedel zijn er 5 kinderen

ANTONIS BASTIAAN JAN BASTIAANS X ANNA WILLEMS.
CATHARINA, doop 16.12.16631
PETRONELLA, doop 21.I2.1665
Zie begraafboek 12. 6.1668 en 19. 6.1668.II.

ADRIAEN Bastiaan JAN BASTIAANS X ELISABETH WILLEMS
CORNELIS op 30.10.1650 CORNELIS ADRIAEN BASTIAANS X
dochter CORNELIA, die volgens 1690-44 dan 2 jaar is.
In 1697-50 zonder vrouw of kind.

PEETER BASTIAAN JAN BASTIaans X LESKE Denis PEETERS (zie doop 19.10.1631)
Zoon ADRIAENen en 4 dochters.

MAEIJKE BASTIAAN JAN BASTIAANS, nog nist. van .evenden.

ADRIAANTJE BASTIAAR JAN BASTIAANS. Nog niets van gevonden.

Adriaen Peeter Bastiaans, zoon van III .6 x Catharina Cornelis Jan Pauwel, 3-12-1670
In de gemaallijst van 1722-14 staat hij zonder vrouw en met 3 dochters:
LIJSBETH
SIJKE
PIETENEL
In 1730 op deze plaats niet meuer aanwezig.

Maar blijkens het verpondingsregister woont op deze plek; SIJKE ADRIAEN PEETER BASTIAANS x JAN CORNELIS VAN LOON
Zie Geslacht van LOON blz. 52. Verponding 83.

PIETERNEL is ook getrouwd met CORNELIS PEETER MICHIELS. Verponding 82.

MARIE PEETER BASTIAANS, 1 van de 4 dochters, doop 13. 8.1659 x DIRCK GEERITS v.d.NIEUWENHUIJSEN. Zie Verponding Folio 81
Zij hebben een zoon PEETER X FRANCIJN JOCHUM FRANSEN.
Maar volgens de gemaallijst van 1740-30 is hij getrouwd met TEUNTJE Nelo. Dit wijst in de richting van een eerste en een tweede huwelijk.
De dopen van de genoemde kinderen zullen dat wel uitwijzen.