Selecteer een pagina

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 000r

Soort akte:        vrijgift

Datum:             

1e Comparant:  Wouter Zeijlmans

2e Comparant:  Thomas Janss

Goederen:         ½ stede in 1613

Prijs:                  ƒ 0

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 000r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              17-2-1616

1e Comparant:  Huijch Peeterss

2e Comparant:  Willem Huijgen

Goederen:         de halve hoeff achter die van Arien Corneliss Camp

Prijs:                  ƒ 0

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 001r

Soort akte:        voorblad

Datum:             

1e Comparant:  register ende protocol alle willeceurs

2e Comparant:  vanaf 1-4-1612

Goederen:        

Prijs:                  ƒ 0

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 002r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              1-5-1612

1e Comparant:  Matheus Jansz x Lijsken Adriaen Clasen ea

2e Comparant:  Gerit Jansz, Raensdonck

Goederen:         een delle op Vroukens vaert

Prijs:                  ƒ 400

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Matheus Adriaensz

           West:      Vroukens vaert

           Noord:    Reijn Gielisz

           Zuid:       Gerit Willemsz

Bijz:                   Matheus Jansz x Lijsken Adriaen Clasen wed Adriaen Peeter Coomans (Sgravenmoer)

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 002v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              10-5-1612

1e Comparant:  Mathijs Jansz

2e Comparant:  Pauwels Willemsz, G’berg

Goederen:         6 geerden  lant

Prijs:                  ƒ 850

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Cornelis Jansz Bevalts ?

           West:      Aert Jacops weduwe of kinderen

           Noord:    Maesen

           Zuid:       11½ Hoeve

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 002v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              19-5-1612

1e Comparant:  Laureijs Pauwelsz

2e Comparant:  Adriaen Adriaensz Vreun

Goederen:         een ackerken saeijlant, gecomen van Jan Andriesz

Prijs:                  ƒ 156

Plaats:               11½ Hoeve

Toponiem:       

Belend Oost:     Jan Willemsz

           West:      cooper

           Noord:    Her straet

           Zuid:       Vosholen dijck

Bijz:                   Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 003r

Soort akte:        wilceur

Datum:              19-5-1612

1e Comparant:  Adriaen Adriaensz Vreun

2e Comparant:  Laureijs Pauwelsz

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 156

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Op 30-4-1614 is de wilceur geheel afgelost. Quitantie aanwezig

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 003r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              30-5-1612

1e Comparant:  Anthonis Diercxsz ea

2e Comparant:  Adriaen Denisz

Goederen:         1/3 acker gronden, achter Adriaen Jansz Lueren hoff, gemeen met cooper en Adriaen Hermansz erffg

Prijs:                  ƒ 30

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Adriaen Hermansz

           West:      cooper

           Noord:    Dierck van Clootwijck

           Zuid:      

Bijz:                   Anthonis Diercxsz als voocht van Jan Jansz sijn broeders weeskijnt. Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 003r

Soort akte:        wilceur

Datum:              30-5-1612

1e Comparant:  Adriaen Denisz

2e Comparant:  Anthonis Diercxsz ea

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 30

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Op 16-11-1613 is de wilceur geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 003v

Soort akte:        verlije

Datum:              30-5-1612

1e Comparant:  Hendrick Adriaensz Timmer

2e Comparant:  Adriaen Denisz

Goederen:         een ackerken in Robbrecht van Ghendts Banck, groot ½ banck

Prijs:                  ƒ 240

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:        Robbrecht van Ghendts Banck

Belend Oost:     Queckel

           West:      Willem van Ghents vaert

           Noord:    Aert Marcelisz Heijstek ?

           Zuid:       Handrick Petersz

Bijz:                   Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 003v

Soort akte:        wilcuer

Datum:              30-5-1612

1e Comparant:  Adriaen Denisz

2e Comparant:  Hendrick Adriaensz Timmer

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 240

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Op 5-3-1614 is de wilceur geheel afgelost. Quitantie aanwezig

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 004r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              30-5-1612

1e Comparant:  Jan Adriaen Clasen

2e Comparant:  Willem Laureijsz en Aert Thomasz

Goederen:         een delle

Prijs:                  ƒ 353

Plaats:               11½ Hoeve

Toponiem:       

Belend Oost:     Coenraet Jansz

           West:      Adriaen Woutersz en Jan Adriaensz Schep

           Noord:    Groot Waspick

           Zuid:       Her straet

Bijz:                   Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 004r

Soort akte:        wilceur

Datum:              30-5-1612

1e Comparant:  Willem Laureijsz en Aert Thomasz

2e Comparant:  Jan Adriaen Clasen

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 353

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Op 6-8-1617 is de lesten termijn voldaan.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 004v

Soort akte:        erfdeling

Datum:              30-5-1612

1e Comparant:  Aert Thomasz en Willem Laureijsz

2e Comparant: 

Goederen:         een acker

Prijs:                  ƒ 0

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 004v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              30-5-1612

1e Comparant:  Japicxken Jacop (Coppen) Scheeren weduwe

2e Comparant:  Jan Jan Matheusz

Goederen:         haar en haar dochter deel in gronden, gemeen met Jan Matheusz voorsz

Prijs:                  ƒ 5

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 005r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              30-5-1612

1e Comparant:  Huijch Petersz

2e Comparant:  Jan Matheusz

Goederen:         een acker gronden achter Coenraet Jansz stede beneffens Rom Petersz

Prijs:                  ƒ 50

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:    stede

           Zuid:       Willem Jacop Tonisz

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 005r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              30-5-1612

1e Comparant:  Huijch Petersz namens Adriaen Huijgen, zoon

2e Comparant:  Laureijs Pauwelsz

Goederen:         een acker lant, gecomen van erffg van Anna Mertens

Prijs:                  ƒ 520

Plaats:               11½ Hoeve

Toponiem:       

Belend Oost:     Heijligest tot Raemsdonck

           West:      Adriaen Woutersz

           Noord:    Her straet en Anna Commer Clasen

           Zuid:       cloosters goet

Bijz:                   Adriaen x Maeijken Adriaensdr. Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 005v

Soort akte:        wilceur

Datum:              30-5-1612

1e Comparant:  Laureijs Pauwelsz

2e Comparant:  Adriaen Huijgen

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 520

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Een deel van de wilceur wordt verkocht aan de erffg van Anna Mertens. Weer een deel aan Anthonis Diercxsz tbv de weeskinderen van Jan Jan Diercxsz en Michiel Diercxsz. Een derde deel weer aan de erffg van Anna Mertensz via Michiel Mathijsz schout en Mathijs Jansz.

Er is een los vel aanwizig met de verkoop van een deel van de wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 006r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              11-6-1612

1e Comparant:  Aert Adriaensz van Woudrichem ea

2e Comparant:  Adriaen Jansz Hoevener

Goederen:         een huijs, delleken en erff

Prijs:                  ƒ 343

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Matheus Adriaensz

           West:      Vroukens vaert

           Noord:    Herberen Willemsz weduwe

           Zuid:       Peter Matheusz

Bijz:                   Aert Adriaensz van Woudrichem namens Luijtken Rutten wed Adriaen Florisz, zijn moeder. (proc 26-1-1611), Ritger Willemsz en Peterken Cornelisdr, oem en meije kinderen voor ½.

Peter Jacopsz Wever wed Neeltken Rutten (Neeltken was meije van Aert) voor dander ½.

Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 006r

Soort akte:        wilceur

Datum:              11-6-1612

1e Comparant:  Adriaen Jansz Hoevener

2e Comparant:  Peter Jacopsz

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs:                  ƒ 343

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   OP 10-3-1621 is de wilceur geheel afgelost. Een deel is verkocht aan Handrick Adriaensz als voocht van kint Anthonis Jacopsz .

Er is een los vel met diverse verkopen van een deel van de wilceur

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 006v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              11-7-1612

1e Comparant:  Mathijs Michielsz

2e Comparant:  Huijman Hermansz

Goederen:         een perceelken uijtgedolven gronden, gecomen van zijn  bestevaer

Prijs:                  ƒ 4

Plaats:               11½ Hoeve

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:    Oude vaert

           Zuid:       Cloosters goet

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 006v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              10-9-1612

1e Comparant:  Peterken Lenaerts met Jan Woutersz als voocht

2e Comparant:  Mathijs Florisz en Joest Aertsz

Goederen:         ¼ perceel gronden inde Meulenbanck in eerste cavel b

Prijs:                  ƒ 8

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:        Meulenbanck

Belend Oost:     Mathijs Florisz

           West:      Willem Jacop Tonisz

           Noord:    Frans Jansz erffg

           Zuid:       Jenneken Baeijens

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 006v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              10-9-1612

1e Comparant:  Mathijs Florisz

2e Comparant:  Joest Aertsz, Cappel

Goederen:         een delleken, groot ½ banck; 2e een perceel gronden inde hoeff vande bagijnen van Heusden

Prijs:                  ƒ 150

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:        Meulenbanck

Belend Oost:     Willem van Ghents vaert; zie 1

           West:      Meulenbanck; zie 1

           Noord:    Baghijnen gronden; perceel 1

           Zuid:       Bastiaen Petersz Greeff; Laureijs Pauwelsz

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 007r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              17-10-1612

1e Comparant:  Peter Petersz van Sgravenmoer

2e Comparant:  Wouter Woutersz

Goederen:         87 roeden grond gekocht van Adr Adr Spranger gelegen inde Endenest

Prijs:                  ƒ 22

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:        Endenest

Belend Oost:     erfg Handrick Hankijnden

           West:      erffg Cornelis Tonis Cleijsz

           Noord:    Jan Adriaensz Spranger

           Zuid:       Peter Tonisz Meijer

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 007r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              19-10-1612

1e Comparant:  Lieven Jansz ea

2e Comparant:  Cornelis Jansz

Goederen:         2/3 in 2 5/8 geerde  in een stuk van 10½: Het Baken Lants opten westencant

Prijs:                  ƒ 483

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:        Het Baken Lants, Groot Elant

Belend Oost:     wed Frans Diercxsz

           West:      Peter Woutersz

           Noord:    Masen of Groot Elant

           Zuid:       Sgrevelduijn Waspick

Bijz:                   Lieven Jansz namens zijn vader Jan Pietersz, Waelwijck, de kinderen van Claes Lievensz zijn oom (Domswijck) (proc Maasdijck, 17-5-1611)

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 007v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              19-10-1612

1e Comparant:  Lieven Jansz ea

2e Comparant:  Peter Woutersz

Goederen:         1/3 geerde in een stuk van 12½ geerde, in 6¼ geerde  opten oostencant

Prijs:                  ƒ 183

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:        Cleijn Elant

Belend Oost:     erffg Gerit van Clootwijck

           West:      Michiel Mathijsz schout

           Noord:    Masen of Cleijn Elant

           Zuid:       Sgrevelduijn Waspick

Bijz:                   Lieven Jansz namens zijn vader Jan Pietersz, Waelwijck, de kinderen van Claes Lievensz zijn oom (Domswijck) (proc Maasdijck, 17-5-1611)

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 008r

Soort akte:        wilceur

Datum:              19-10-1612

1e Comparant:  Cornelis Jansz

2e Comparant:  Lieven Jansz van Shartogen Bosch

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant zie folio 7r en 7v

Prijs:                  ƒ 676

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Jan Lievensz verklaart op 9-9-1614 dat de wilceur geheel is afgelost

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 008v

Soort akte:        accoord

Datum:              14-11-1612

1e Comparant:  Jochiem Jan Berthoutsz x Catharina Ptr Meijenblom

2e Comparant:  Adriaen Jochiemsz

Goederen:         zij sluiten een accoord over het houwelijcx goet voor Adriaen

Prijs:                  ƒ 0

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 009r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              14-11-1612

1e Comparant:  Tielman Jacopsz Pieck ea

2e Comparant:  Cornelis Adriaensz Verboom, coopman Dordrecht

Goederen:         12 geerden lant

Prijs:                  ƒ 3400

Plaats:               Cleijn Waspik

Toponiem:        Scheij sloot

Belend Oost:     Jan Woutersz

           West:      Anthonis Tonisz

           Noord:    Scheij sloot

           Zuid:       Sgrevelduijn

Bijz:                   Tielman Jacopsz Pieck namens Jan Spiegel Hermansz (Dordrecht) (porc not Coomans, G’berg, 14-11-1612)

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 009v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              27-11-1612

1e Comparant:  Jochiem Jan Berthoutsz en Willem Adriaensz Decker

2e Comparant:  Huijch Jansz

Goederen:         een acker gronden zoals Gieling Willemsz aan de Heiligest gegeven heeft

Prijs:                  ƒ 26

Plaats:               Sgrevelduijn W

Toponiem:        Corte Maten

Belend Oost:     Adriaen Adriaensz Cleermaker

           West:      Aentken Jan Andriesz erffg

           Noord:    Her straet

           Zuid:       Corte Maten

Bijz:                   Jochiem en Jan zijn heiligestmeesters. Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 009v

Soort akte:        wilceur

Datum:              27-11-1612

1e Comparant:  Huijch Jansz

2e Comparant:  Jochiem Jan Berthoutsz en Willem Adriaensz Decker

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 26

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Jochiem en Jan zijn heiligestmeesters.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 010r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              27-11-1612

1e Comparant:  Adriaen Adriaensz Cleermaker

2e Comparant:  Huijch Jansz

Goederen:         een perceel gronden, gecomen van Adriaen Comen en Jan Willemsz Cam

Prijs:                  ƒ 36

Plaats:               Sgrevelduijn W

Toponiem:       

Belend Oost:     erffg Dirck van Clootwijck

           West:      cooper

           Noord:    Her straet

           Zuid:       Corte Maten

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 010r

Soort akte:        wilceur

Datum:              11-12-1612

1e Comparant:  Adriaen Seversz

2e Comparant:  Adriaen Adriaensz Fijnenbuijck

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van ½ delle, groot geheel 2 mergen, gecomen van Jan Woutersz, op Vroukens vaert

Prijs:                  ƒ 400

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 010v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              13-12-1612

1e Comparant:  Adriaen Michielss x Truijcken Adriaensdr ea

2e Comparant:  Andries Dingemansz

Goederen:         ½ acker saeijlant gemeen met Michiel Jansz, schoonvader, 2e velekens

Prijs:                  ƒ 347

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Thomas Jansz; cooper en Michiel Jansz

           West:      Jan Woutersz tot Raemsdonck; Laureijs Pauwelsz

           Noord:    gemenen dijck, perceel 1

           Zuid:       cloosters goet; zie 1

Bijz:                   Adriaen Michielsz x Truijcken Adriaensdr, Adriaen Cornelisz Haensberch x Dingentken Adriaenssdr, Adriaen Bastiaensz mede namens broersen zussen en kinderen Bastiaen Adriaensz. Erffg Anneken Willems. Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 010v

Soort akte:        wilceur

Datum:              13-12-1612

1e Comparant:  Andries Dingemansz

2e Comparant:  Adriaen Michielss x Truijcken Adriaensdr ea

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 347

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Adriaen Michielsz x Truijcken Adriaensdr, Adriaen Cornelisz Haensberch x Dingentken Adriaenssdr, Adriaen Bastiaensz mede namens broersen zussen en kinderen Bastiaen Adriaensz. Erffg Anneken Willems. Op 10-8-1614 is de wilceur geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 011r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              13-12-1612

1e Comparant:  Michiel Jansz ea

2e Comparant:  Dingeman Michielsz

Goederen:         een½  acker saeijlant, gemeen met cooper opten oostencant

Prijs:                  ƒ 400

Plaats:               11½ Hoeve

Toponiem:       

Belend Oost:     Adriaen Michielsz

           West:      cooper

           Noord:    Dingeman en Adriaen Michielsz

           Zuid:       Sgravenmoer

Bijz:                   Michiel Jansz en Adriaen Michielsz x Truijcken Adriaensdr, Adriaen Cornelisz Haensberch x Dingentken Adriaenssdr, Adriaen Bastiaensz mede namens broersen zussen en kinderen Bastiaen Adriaensz. Kinderen Anneken Willems (behalve Michiel Jansz). Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 011r

Soort akte:        wilceur

Datum:              13-12-1612

1e Comparant:  Dingeman Michielsz

2e Comparant:  Michiel Jansz ea

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 400

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Michiel Jansz en Adriaen Michielsz x Truijcken Adriaensdr, Adriaen Cornelisz Haensberch x Dingentken Adriaenssdr, Adriaen Bastiaensz mede namens broersen zussen en kinderen Bastiaen Adriaensz. Kinderen Anneken Willems (behalve Michiel Jansz). Michiel Jansz is wed Anneken Willemsz. Sint Meerten 1618 is de wilceur geheel afgelost. Aentken Bastiaensdr en Frans Adriaensz Boeser krijgen ook geld.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 011v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              21-12-1612

1e Comparant:  Peter Jansz van Bavel ea

2e Comparant:  Joost Meerstensz tot Sgravenmoer

Goederen:         ½ boschken en gronden, gecomen van clooster van Emsteijn, gemeen met Johan vander Corput, rentmeester

Prijs:                  ƒ 300

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:      Sgravenduijn sloot

           Noord:    Peter Jan Clasen cs

           Zuid:       mr Pauwels van Asperen

Bijz:                   Peter Jansz van Bavel namens weesmeesters Breda en wed en kinderen Cornelis Abrahamsz (proc Breda, 20-3-1612).

Er is een erfdeling van 10-5-1610

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 012r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              10-1-1613

1e Comparant:  Peter Mathijsz ea

2e Comparant:  Sirck Sijmonsz van Weijlingen, borgmr G’berg

Goederen:         ½ huijs met hoff, gelegen bij de kerck, gemeen met Jan lambrechtsz Muer

Prijs:                  ƒ 0

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Willem Joosten

           West:      Adriaen Hendricxsz Panum

           Noord:    Her straet

           Zuid:       Willem Joosten

Bijz:                   Peter Mathijsz namens Jan Adriaensz van Gils, Dordrecht (proc not Sijmen Muijs, Dordrecht, 8-1-1613). Het huijs wordt wederom verleden voor f 194

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 012r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              17-1-1613

1e Comparant:  Peeter Woutersz

2e Comparant:  Gerit Willemsz Timmer

Goederen:         ½ geerde lants, in 8 geerden, gemeen met erffgnamen van Gerit van Clootwijck en cooper

Prijs:                  ƒ 100

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     vercooper

           West:      vercooper

           Noord:    Masen

           Zuid:       Sgrevelduijn

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 012v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              4-4-1613

1e Comparant:  Jan Jan Andriesz

2e Comparant:  Jan Peter Willemsz

Goederen:         ½ acker saeijlant

Prijs:                  ƒ 175

Plaats:               11½ Hoeve

Toponiem:       

Belend Oost:     Laureijs Mertensz

           West:      Jacop Woutersz kijnderen

           Noord:    Her straet

           Zuid:       Adriaen Frans Geritsz

Bijz:                   Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 012v

Soort akte:        wilceur

Datum:              4-4-1613

1e Comparant:  Jan Peter Willemsz

2e Comparant:  Jan Jan Andriesz

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 175

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Moeder van Jan is Barbara Peter Willems weduwe. Op 20-7-1614 is de wilceur geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 013r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              6-4-1613

1e Comparant:  Michiel Jansz ea

2e Comparant:  Lenaert Diercxsz

Goederen:         een huijs mette erve zoals Michiel jansz en zijn vrouw dat gebruijkt hebben; 2e een geerken oost vant huijs

Prijs:                  ƒ 390

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Huijbert Adriaensz

           West:      Joachiem Janss

           Noord:    Her straet

           Zuid:       Huijbert Adriaensz

Bijz:                   Michiel Jansz voor de ½ en Adriaen Cornelisz Haensberch x Dingentken Adriaensdr, Adriaen Michielsz x Truijcken Adriaensdr, Adriaen Bastiaensz mede samen met Frans Adriaens Boeser, oom, voor de 4 andere kinderen van Bastiaen Adriaensz bij Iken Adriaensdr, nu getrout met Cornelis Huijgen tsamen voor dander ½.

Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 013r

Soort akte:        wilceur

Datum:              6-4-1613

1e Comparant:  Lenaert Diercxsz

2e Comparant:  Adriaen Michielsz

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs:                  ƒ 390

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Op 3-11-1640 is de wilceur geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 013v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              15-5-1613

1e Comparant:  Jochiem Jan Berthoutsz en Willem Adriaensz Decker

2e Comparant:  Mr Adriaen Stevensz

Goederen:         een eijndeken hooff nl ¼

Prijs:                  ƒ 0

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Adriaen Stevensz met ¼

           West:      Heiligest met 2 delen vande hooff

           Noord:    Heiligesthuijs

           Zuid:       ???

Bijz:                   Joxhiem en Willem zijn heijligestmrs.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 014r

Soort akte:        testament

Datum:              1-6-1613

1e Comparant:  Jan Lambrechtsz Muer

2e Comparant: 

Goederen:        

Prijs:                  ƒ 0

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   erffg: Cornelis Lambrechtsz Muer, Cornelia Jansdr x Peter Cornelisz Dolck.

Jochiem Jan Berthoutsz is notaris vande Hove van Brabant

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 015r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              3-7-1613

1e Comparant:  Jan Matheusz

2e Comparant:  Coenraet Jansz

Goederen:         ½ in 2 mergen gronden gemeen met Lambrecht Willemsz, gecomen van Jan Andriesz Bogaert

Prijs:                  ƒ 40

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Lambrecht Willemsz

           West:      Lambrecht Willemsz

           Noord:    Lambrecht Willemsz

           Zuid:       Her straet

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 015r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              3-7-1613

1e Comparant:  Coenraet Jansz

2e Comparant:  Jan Matheusz

Goederen:         een eijnde erffs of hoffstadt naast Jan matheusz huijs

Prijs:                  ƒ 40

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Rom Petersz

           West:      cooper

           Noord:    Her straet

           Zuid:      

Bijz:                   Er wordt geruild met het stuk uit de akte van folio 15r. Voor de 40e penning is er gewaardeerd op f 40.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 015v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              30-9-1613

1e Comparant:  Cornelis Lambrechtsz ea

2e Comparant:  Peter Adriaen Gijben

Goederen:         een acker saeijlant met hoff en dellen en gronden, zoals Jan Lambrechtsz Muer, oom, beseten heeft

Prijs:                  ƒ 370

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Adriaen Lambrechtsz

           West:      Jan Woutersz tot Raemsdonck

           Noord:    Nieuwe straet

           Zuid:       cloosters goet

Bijz:                   Cornelis Lambrechtsz 1e stock, Anthonis Joesten x Adriaenken Jacopsdr 3e stoc , Jan Petersz x Gilleken Cornelisdr. Kinderen Lijsken Lambertsdr.

Jan Petersz, Cornelis Petersz, Adriaen Aertsz x Lijsken Petersdr, Leneaert Adriaensz x Margrietken Petersdr (proc not te Roosendael, 28-9-1613).

Michiel Bartholomeus als voocht Peerken Gerit Lambrechtsdr, Cornelis Gerit Lambrechtsz, Lambrecht Gerit Lambrechtsz. Tsamen voor den 4e stock

Adriaen Lambrechtsz x Lijsken Jansdr, Jacop Jansz x Gulleken Jansdr, Adriaen Jansz, Peeter Cornelisz Dolck x Neelken jansdr, Helger Goesensz x Jacomijn ken Jansdr voor 5e stock

Aelbrecht Willem Aelbrechtsz x Maeijken Petersdr voor 6e stock. Erffg Jan lambrechtsz Muer.

Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 016r

Soort akte:        wilceur

Datum:              30-9-1613

1e Comparant:  Peter Adriaen Gijben

2e Comparant:  Cornelis Lambrechtsz ea

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 370

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Cornelis Lambrechtsz 1e stock, Anthonis Joesten x Adriaenken Jacopsdr 3e stoc , Jan Petersz x Gilleken Cornelisdr. Kinderen Lijsken Lambertsdr.

Jan Petersz, Cornelis Petersz, Adriaen Aertsz x Lijsken Petersdr, Leneaert Adriaensz x Margrietken Petersdr (proc not te Roosendael, 28-9-1613).

Michiel Bartholomeus als voocht Peerken Gerit Lambrechtsdr, Cornelis Gerit Lambrechtsz, Lambrecht Gerit Lambrechtsz. Tsamen voor den 4e stock

Adriaen Lambrechtsz x Lijsken Jansdr, Jacop Jansz x Gulleken Jansdr, Adriaen Jansz, Peeter Cornelisz Dolck x Neelken Jansdr, Helger Goesensz x Jacomijn ken Jansdr voor 5e stock

Aelbrecht Willem Aelbrechtsz x Maeijken Petersdr voor 6e stock. Erffg Jan lambrechtsz Muer.

Michiel Meus cs heeft de 2e stock. Maar die komt bij de erffg niet voor. Op 27-1-1615 is de wilceur geheel afgelost. Een deel is verkocht aan Peeter Cornelisz Dolck.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 016r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              30-9-1613

1e Comparant:  Cornelis Lambrechtsz ea

2e Comparant:  Thomas Jansz

Goederen:         ½ huijs, hoff en erff zoals gebruijkt door Jan Lambrechtsz Muer, gemeen met Jan Adriaensz van Gils

Prijs:                  ƒ 300

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Willem Joesten weduwe en kinderen

           West:      Adriaen Handricxsz Panum

           Noord:    Her straet

           Zuid:       Willem Joesten weduwe en kinderen

Bijz:                   Cornelis Lambrechtsz 1e stock, Anthonis Joesten x Adriaenken Jacopsdr 3e stoc , Jan Petersz x Gilleken Cornelisdr. Kinderen Lijsken Lambertsdr.

Jan Petersz, Cornelis Petersz, Adriaen Aertsz x Lijsken Petersdr, Leneaert Adriaensz x Margrietken Petersdr (proc not te Roosendael, 28-9-1613).

Michiel Bartholomeus als voocht Peerken Gerit Lambrechtsdr, Cornelis Gerit Lambrechtsz, Lambrecht Gerit Lambrechtsz. Tsamen voor den 4e stock

Adriaen Lambrechtsz x Lijsken Jansdr, Jacop Jansz x Gulleken Jansdr, Adriaen Jansz, Peeter Cornelisz Dolck x Neelken jansdr, Helger Goesensz x Jacomijn ken Jansdr voor 5e stock

Aelbrecht Willem Aelbrechtsz x Maeijken Petersdr voor 6e stock. Erffg Jan lambrechtsz Muer.

Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 016v

Soort akte:        wilceur

Datum:              30-9-1613

1e Comparant:  Thomas Jansz

2e Comparant:  Cornelis Lambrechtsz ea

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs:                  ƒ 300

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Cornelis Lambrechtsz 1e stock, Anthonis Joesten x Adriaenken Jacopsdr 3e stoc , Jan Petersz x Gilleken Cornelisdr. Kinderen Lijsken Lambertsdr.

Jan Petersz, Cornelis Petersz, Adriaen Aertsz x Lijsken Petersdr, Leneaert Adriaensz x Margrietken Petersdr (proc not te Roosendael, 28-9-1613).

Michiel Bartholomeus als voocht Peerken Gerit Lambrechtsdr, Cornelis Gerit Lambrechtsz, Lambrecht Gerit Lambrechtsz. Tsamen voor den 4e stock

Adriaen Lambrechtsz x Lijsken Jansdr, Jacop Jansz x Gulleken Jansdr, Adriaen Jansz, Peeter Cornelisz Dolck x Neelken jansdr, Helger Goesensz x Jacomijn ken Jansdr voor 5e stock

Aelbrecht Willem Aelbrechtsz x Maeijken Petersdr voor 6e stock. Erffg Jan lambrechtsz Muer.

Een deel is verkocht aan Peeter Cornelisz Dolck. Op 5-10-1615 is de wilceur geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 017r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              27-11-1613

1e Comparant:  Melis Melisz ea

2e Comparant:  Thomas Jansz Schipper

Goederen:         1½ geerde, in Cleijn Waspick, in 6 geerden, gemeen met cooper en Coenraet Jansz cs

Prijs:                  ƒ 400

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:        Scheij sloot

Belend Oost:     Abel Aertsz cs

           West:      Gerit Fransz

           Noord:    Scheij sloot

           Zuid:       Sgravelduijn

Bijz:                   Melis Melisz namens zijn schoonmoeder. (proc Sprang 11-6-1617 [?]) Op 25-12-1617 is de koopsom geheel voldaan

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 017r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              27-11-1613

1e Comparant:  Handrick Adri Timmer x Neeltken Peter Corn Lijnden

2e Comparant:  Aert Wesselsz en Maeijken Jansdr wed Jac Handricxs

Goederen:         2 dellen

Prijs:                  ƒ 550

Plaats:               Sgrevelduijn W

Toponiem:       

Belend Oost:     Anneken Dierck Foppen weduwe

           West:      Aenken Jan Andriesz erffg

           Noord:    Claeijn Waspick

           Zuid:       Her straet

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 017v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              27-11-1613

1e Comparant:  Denis Goijertsz x Heijlken Adriaensz ea

2e Comparant:  Handrick Adriaensz Timmer

Goederen:         1/3 in 4 ackers moergronden, suijtwaert boven Adriaen Jansz Luer hofsdtadt daer Jan Adriaensz Bosser placht te wonen

Prijs:                  ƒ 0

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Dierck van Cloetwijcx weduwe

           West:      Gerit Melsen

           Noord:    Adriaen Jansz Luer hofstadt

           Zuid:       Dierck van Cloetwijcx weduwe

Bijz:                   Denis Goijertsz x Heijlken Adriaensz, Goevert Handricxsz x Diercxken Adriaens.

Op 5-3-1614 wordt de grond verkocht aan Adriaen Denisz

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 017v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              27-11-1613

1e Comparant:  Denis Goijertsz x Heijlken Adriaensz ea

2e Comparant:  Adr Diercxsz van Cloetwijck tbv Aentken, moeder

Goederen:         de gronden gecomen  van hun huijsvrouwen vader waar Herman Adriaensz za placht te wonen; 2e ½ mergen aende Oude straet

Prijs:                  ƒ 4

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     hoeff van Heuckelum

           West:      Gerit Melsen

           Noord:    ½ mergen

           Zuid:       Her straet

Bijz:                   Denis Goijertsz x Heijlken Adriaensz, Goevert Handricxsz x Diercxken Adriaens.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 018r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              27-11-1613

1e Comparant:  Jan Aertsz Metseler

2e Comparant:  Huijbert Adriaensz

Goederen:         een acker saeijlant teijnde hoffstadt cooper

Prijs:                  ƒ 400

Plaats:               11½ Hoeve

Toponiem:       

Belend Oost:     cooper

           West:      cooper

           Noord:    hoffstadt cooper

           Zuid:       cloosters goet

Bijz:                   Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 018r

Soort akte:        wilceur

Datum:              27-11-1613

1e Comparant:  Huijbert Adriaensz

2e Comparant:  Jan Aertsz Metseler

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 400

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Op 3-12-1616 is de wilceur geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 018v

Soort akte:        verlije

Datum:              4-12-1613

1e Comparant:  Adriaentken Aertsdr wed Jan Adriaensz Stacens ea

2e Comparant:  Embrecht Jacopsz

Goederen:         3 geerden, met erffg Jan Adr Stacens weeskinderen in 6 gerden op oosten cant in 12 geerden

Prijs:                  ƒ 575

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Hans van Eck

           West:      cooper en Jan Boeren weeskint

           Noord:    Masen

           Zuid:       11½ Hoeve

Bijz:                   Adriaentken Aertsdr wed Jan Adriaensz Stacens met Willem Robbrecht van Gendt, secr S’gravenmoer. Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 018v

Soort akte:        wilceur

Datum:              4-12-1613

1e Comparant:  Embrecht Jacopsz

2e Comparant:  Adriaentken Aertsdr wed Jan Adriaensz Stacens ea

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 575

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Adriaentken Aertsdr wed Jan Adriaensz Stacens met Willem Robbrecht van Gendt, secr S’gravenmoer. Adriaentken x Michiel Cornelisz Buijs ? Op 6-1-1617 is de wilceur geheel afgelost

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 019r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              11-12-1613

1e Comparant:  Mathijs Jansz ea

2e Comparant:  Frans Adriaensz Boeser

Goederen:         een placxken lant inde Corte Maten zoals Aert jacopsz bedeelt is tegens Dingeman Jansz

Prijs:                  ƒ 81

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:        Corte Maten

Belend Oost:     Cornelis Geritsz

           West:      Peeter Jan Matheusz

           Noord:    Aert Wesselsz

           Zuid:       Adriaen Adriaensz Fijnenbuijck

Bijz:                   Mathijs Jansz als voocht en Willem Huijgen als toesiender van de kinderen van Aert Jacopsz en Neeltken Jansdr, beide sa. Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 019r

Soort akte:        wilceur

Datum:              11-12-1613

1e Comparant:  Grietken Adriaensdr x Frans Adriaensz Boeser

2e Comparant:  Mathijs Jansz ea

Goederen:        

Prijs:                  ƒ 81

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Mathijs Jansz als voocht en Willem Huijgen als toesiender van de kinderen van Aert Jacopsz en Neeltken Jansdr, beide sa. Betaald wordt via een wilceur. Op 24-3-1615 is de wilceur geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 019v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              6-1-1614

1e Comparant:  Frans Adriaensz Smit ea

2e Comparant:  Aert Corenlisz

Goederen:         2 veldekens saeijlants op Vroukens vaert

Prijs:                  ƒ 390

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Vroukens vaert

           West:      Anneken Dierck Foppen weduwe

           Noord:    Jan Cornelisz Haensberch

           Zuid:       Peter Matheusz en Aert Scheppen weduwe

Bijz:                   Frans Adriaensz Smit, Andries Fransz, oudste zoon, Adriaen en Commer Fransz. Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 019v

Soort akte:        wilceur

Datum:              6-1-1614

1e Comparant:  Aert Cornelisz

2e Comparant:  Frans Adriaensz Smit ea

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 390

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Frans Adriaensz Smit, Andries Fransz, oudste zoon, Adriaen en Commer Fransz. Op 23-7-1617 is de wilceur geheel afgelost.

Op quitanties van 6-3-1615 en 24-7-1617 staat Neeltken Jansdr wed Aert Cornelisz Senger ?

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 020r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              9-1-1615

1e Comparant:  Jan Woutersz ea

2e Comparant:  Gerit van Alenborch zijn oom

Goederen:         1/16 in 14 geerden, in 16 geerden, met erffg Franchois Diercxsz, grootvader, de 2 geerden zijn van Willem Joesten vander Loo

Prijs:                  ƒ 100

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     dijck met kerckhove

           West:      kinderen Willem Lambrechtsz

           Noord:    Maesen

           Zuid:       gemeenen dijck

Bijz:                   Jan Woutersz namens Dierck Petersz van Alenborch, sijdecramer tot Antwerpen (proc Breda, not Melis Jan Melisz, 2-3-1613)

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 020v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              5-2-1614

1e Comparant:  Anthonis Tonisz x Mariken Mathijsdr ea

2e Comparant:  Michiel Mathijsz schout

Goederen:         een eijnde leech lant, breet 5 geerden

Prijs:                  ƒ 0

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:        Scheijsloot

Belend Oost:     Cornelis Adriaensz Verboom, coopman Dordrecht

           West:      cooper

           Noord:    goeijpoert ? en Scheijsloot

           Zuid:       Schipsdiep

Bijz:                   Mariken Mathijsdr is wed van Jan Jan Diercxsz

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 020v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              19-2-1614

1e Comparant:  Gerit Melchioersz ea

2e Comparant:  Peter Adriaen Geritsz en Jan Geritsz

Goederen:         2 mergen moergronden

Prijs:                  ƒ 125

Plaats:               Sgrevelduijn W

Toponiem:       

Belend Oost:     Floris Wijten

           West:      Janneken Peter Huijmans

           Noord:    Gerit Melsen hoffstadt en Her straet

           Zuid:       Maeijken Jacop Heijnen

Bijz:                   Gerit Melchioersz voor ¾ en Huijman Hermansz x Maeijken Jan Petersdr, Peter Jansz en Gerit Jansz hun broer tsamen voor ¼.

Op de hoffstadt van Gerit Melsen plach Jan Fijnenbuijck te wonen.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 021r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              19-2-1614

1e Comparant:  Wouter Woutersz en Ghijsbert Geritsz ea

2e Comparant:  Huijman Hermansz ea

Goederen:         een quaat huijsken en erffken waar Jan Peters Sneu sa plach te wonen

Prijs:                  ƒ 20

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Vroukens vaert

           West:      Adriaen Seversz en Peter Mathijsz

           Noord:    Adriaen Seversz en Peter Mathijsz

           Zuid:       Adriaen Seversz en Peter Mathijsz

Bijz:                   Wouter Woutersz en Ghijsbert Geritsz, Heijligestmrs voor ½ en Peter Jansz en Gerit Jansz, broer, voor dander ½.

Huijman Hermansz en Peter Adriaen Geritsz en Jan Geritsz

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 021r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              22-2-1614

1e Comparant:  Joest Adriaen Gielisz

2e Comparant:  Aert Willemsz Bommeler

Goederen:         ½ delle genaempt: Willem Jansz Verdussen, groot 1½ mergen met 2 hont saeijlant

Prijs:                  ƒ 465

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:        Willem Jansz Verdussen delle

Belend Oost:     Aentken Peters en Joest Adriaen Gielisz

           West:      Sgravenmoer

           Noord:    cooper

           Zuid:       Jan Jansz Smit en Adriaen Jacopsz Bommeler

Bijz:                   Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 021v

Soort akte:        wilceur

Datum:              22-2-1614

1e Comparant:  Aert Willemsz Bommeler

2e Comparant:  Joest Adriaen Gielisz (Poets)

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 465

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Op 1-4-1618 is de wilceur geheel afgelost. Wouter Mathijs x Alitken Josten. Quitanties aanwezig.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 021v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              5-3-1614

1e Comparant:  Adriaen Denisz

2e Comparant:  Adriaen Jochiemsz

Goederen:         een huijs metten hoff zoals gecocht van Handrick Geritsz en gelevert door een gesworen lantmeter op ‘t Stapeleijnt

Prijs:                  ƒ 700

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:        Stapeleijnt

Belend Oost:     cooper

           West:      vercooper

           Noord:    Her straet

           Zuid:       Mathijs Florisz

Bijz:                   Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 022r

Soort akte:        wilceur

Datum:              5-3-1614

1e Comparant:  Adriaen Jochiemsz

2e Comparant:  Adriaen Denisz

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs:                  ƒ 700

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Op 31-5-1615 is de wilceur geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 022r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              19-3-1614

1e Comparant:  Frans Jansz

2e Comparant:  Michiel Mathijsz schout

Goederen:         een huijs en hoffstadt

Prijs:                  ƒ 250

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Jan Adriaensz Schep

           West:      vercooper

           Noord:    kint Geetken Mathijsdr

           Zuid:       hoffstadt

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 022v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              2-4-1614

1e Comparant:  Frans Adriaensz Boeser

2e Comparant:  Peter Romboutsz en Wouter Jansz (2/5 en 1/5)

Goederen:         2 dellen aende westzijde vande wiel

Prijs:                  ƒ

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Wouter Jansz

           West:      Adriaen Dircxsz van Clootwijck cs

           Noord:    Her straet

           Zuid:      

Bijz:                   Betaald wordt via een wilceur alleen door Peeter Romboutsz

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 022v

Soort akte:        wilceur

Datum:              2-4-1614

1e Comparant:  Peter Romboutsz

2e Comparant:  Frans Adriaensz Boeser

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 48

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 022v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              6-5-1614

1e Comparant:  Bastiaen Geritsz

2e Comparant:  Mathijs Michielsz

Goederen:         een huijs, hofstadt en delleken

Prijs:                  ƒ 550

Plaats:               11½ Hoeve

Toponiem:       

Belend Oost:     Adriaen Jansz Vosch

           West:      cooper

           Noord:    Groot Waspick

           Zuid:       Nieuwe Her straet

Bijz:                   Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 023r

Soort akte:        wilceur

Datum:              6-5-1614

1e Comparant:  Mathijs Michielsz

2e Comparant:  Bastiaen Geritsz

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs:                  ƒ 550

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Een deel van de wilceur wordt verkocht aan Anthonis Diercxsz, oom,  tbv Jan Jan Diercxsz weeskint, 6-4-1614.  Een ander deel aan Cornelis Melisz, secr Raemsdonck. Op 20-10-1617 is de wilceur geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 023v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              14-5-1614

1e Comparant:  Jan Matheusz

2e Comparant:  Lambrecht Willemsz

Goederen:         1 mergen gronden in 2 mergen met Coenraet Jansz

Prijs:                  ƒ 80

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     cooper

           West:      erffg Peter Martensz cs

           Noord:    cooper

           Zuid:       Jacop Heijnen weduwe

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 023v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              6-6-1614

1e Comparant:  Jacop Petersz

2e Comparant:  Mathijs Jansz tbv weeskinderen Aert Jacopsz

Goederen:         een ackerken saeijlant

Prijs:                  ƒ 190

Plaats:               11½ Hoeve

Toponiem:       

Belend Oost:     Jan Andriesz tot Raemsdonck

           West:      zie zuijd

           Noord:    Laureijs Mertens

           Zuid:       Frans Geritsz, schout Raemsdonck weduwe ea

Bijz:                   belending zuijd: en Willem Hendricxsz Buijs

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 024r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              10-6-1614

1e Comparant:  Jan Jan Andriesz

2e Comparant:  Thomas Jansz

Goederen:         een huijs metten hoff en drie dellen daer Jan gewoont heeft

Prijs:                  ƒ 1550

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Adriaen Jochiemsz

           West:      Dingeman Michielsz

           Noord:    Groot Waspik

           Zuid:       Her straet

Bijz:                   Betaald wordt via een wilceur.

Jan en zijn vrouw mogen in een camer blijbven wonen. Als beiden overleden zijn dan is Thomas ontslagen.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 024r

Soort akte:        wilceur

Datum:              10-6-1614

1e Comparant:  Thomas Jansz

2e Comparant:  Jan Jan Andriesz

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs:                  ƒ 1550

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   11-2-1620 is de wilceur geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 024v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              10-6-1614

1e Comparant:  Thomas Jansz

2e Comparant:  Mels Jansz, broer

Goederen:         een huijs metten hoff ende erve

Prijs:                  ƒ 800

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Wierck Geritsz

           West:      Willem Joesten

           Noord:    Groot Waspik

           Zuid:       Her straet

Bijz:                   Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 024v

Soort akte:        wilceur

Datum:              10-6-1614

1e Comparant:  Mels Jansz

2e Comparant:  Thomas Jansz, broer

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs:                  ƒ 800

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   11-2-1620 is de wilceur geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 025r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              10-6-1614

1e Comparant:  Thomas Jansz

2e Comparant:  Laureijs Pauwelsz

Goederen:         een acker saeijlant

Prijs:                  ƒ 90

Plaats:               11½ Hoeve

Toponiem:       

Belend Oost:     Adriaen Jochiemsz

           West:      Michiel Jansz

           Noord:    Hans Tonisz van Hasselt

           Zuid:       cloosters goet

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 025r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              10-6-1614

1e Comparant:  Laureijs Pauwelsz

2e Comparant:  Thomas Jansz

Goederen:         een acker saeijlant

Prijs:                  ƒ 120

Plaats:               11½ Hoeve

Toponiem:       

Belend Oost:     Adriaen Adriaensz Vruen

           West:      gemeenen dijck

           Noord:    Voschholen dijck

           Zuid:       gebuer erve zoals vercooper beseten heeft

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 025v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              28-8-1614

1e Comparant:  Jan Tomas Jansz

2e Comparant:  Embrecht Jacopsz

Goederen:         1½ geerde, in 12 geerde, in 6 geerden op westencant

Prijs:                  ƒ 225

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Hans van Eeck

           West:      cooper en Jan Boeren weeskint

           Noord:    Maesen

           Zuid:       11½ Hoeve

Bijz:                   Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 025v

Soort akte:        wilceur

Datum:              28-8-1614

1e Comparant:  Embrecht Jacopsz

2e Comparant:  Jan Tomas Jansz

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 225

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Een deel van de wilceur wprdt verkocht aen Jan Adriaen Clasen, 14-4-1615. Op 4-9-1615 is de wilceur geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 026r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              29-9-1614

1e Comparant:  Sameul Gijsels ea

2e Comparant:  Peter Anthonisz Paep

Goederen:         4 geerden lant in 12 geerden met Anneken Gijsels (4 geerden) en Geerit Melchiorsz, stadthouder, (4 geerden)

Prijs:                  ƒ 1224

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Anneken Jacopsdr onder den Wijngaert, G’berg

           West:      erffg Merten Geritsz

           Noord:    Maesen

           Zuid:       Sgrevelduijn Waspick

Bijz:                   Samuel en Peter Gijsels, Bartolomeus Halling x Peternelleken Gijselsdr. 13-1-1616 is de koopsom geheel voldaan. Quitantie aanwezig

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 026r

Soort akte:        renuctiatie

Datum:              7-10-1614

1e Comparant:  Cornelis Lambrechtsz ea

2e Comparant:  Peter Cornelisz Dolck

Goederen:         erfgoederen Jan Lambrechtsz Muer

Prijs:                  ƒ 0

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Cornelis Lambrechtsz voor zijn deel en het deel uit het testament van Jan Lambrechtsz, Michiel Meusz cs, Anthonis Joesten cs, Aelbert Willemsz. Erffg Jan Lambrechtsz Muer

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 026r

Soort akte:        transport

Datum:              6-2-1615

1e Comparant:  Jan en Cornelis Petersz, Wou

2e Comparant:  Peter Cornelisz Dolck

Goederen:         Hun deel van de nalantenschap van Jan Lambrechtsz Muer

Prijs:                  ƒ 0

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 026v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              18-10-1614

1e Comparant:  Laureijs Joppen Verheijen, Middelborch

2e Comparant:  Peter Laureijsz tot Sgravenmoer

Goederen:         zijn gronden gemeen met Bouwen Laureijsz, oom en andere erffg boven Monniken moeren

Prijs:                  ƒ 8

Plaats:               Sgrevelduijn W

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:    Wouter Jan Nouten

           Zuid:       heere van Montfoert

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 026v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              19-11-1614

1e Comparant:  Peter Matheusz ea

2e Comparant:  Peter Romboutsz

Goederen:         hun deel in een perceel moergronden, hun ouders aengecomen van Lurien van Gendt sa

Prijs:                  ƒ 21

Plaats:               Sgrevelduijn W

Toponiem:        Corte Maten

Belend Oost:     Wouter Jansz

           West:      erffg van innocente

           Noord:    Her straet

           Zuid:       Corte Maten

Bijz:                   Peter Matheusz en Meerten Joesten (Strien) x Peter Adriaensz dr en Lenaert Jansz (Strien) x Ariaentken Ariaensdr.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 027r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              24-11-1614

1e Comparant:  Mathijs Cornelisz Vermeulen

2e Comparant:  Meus Jansz

Goederen:         een perceel moergront

Prijs:                  ƒ 240

Plaats:               Sgrevelduijn W

Toponiem:       

Belend Oost:     erffg Wouter Jansz Handkijnden of bosch

           West:      Sgravenmoer

           Noord:    Cornelis Tonisz Faro

           Zuid:       Adriaen Tomas Jansz

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 027r

Soort akte:        vroemen recht

Datum:              3-12-1614

1e Comparant:  Jan Adriaen Clasen ea

2e Comparant:  Hans van Eck, drossaert Poederoijen

Goederen:         Jan wil 12 geerden hebben ivm een rentebrief van f 1200

Prijs:                  ƒ 0

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Jan Adriaen Clasen namens Huijbrecht Clasen Buijs, Heusden

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 027v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              17-1-1615

1e Comparant:  Wouter Woutersz ea

2e Comparant:  Wouter Jansz en Wouter Willemsz

Goederen:         een delle, oostwaerts vande wiel

Prijs:                  ƒ 350

Plaats:               Sgrevelduijn W

Toponiem:       

Belend Oost:     Aert Wesselsz cs

           West:      Frans Adriaensz Boeser

           Noord:    Claeijn Waspick

           Zuid:       Her straet

Bijz:                   Wouter Woutersz namens Franchoeijs Baens, Dordrecht en namens Agatha van Hoeghelanden Wed Johan van Hoeghelande en Anna Baens (proc, 1-1-1615, not Jan Pietersz Vekenmans, Dordrecht). Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 027v

Soort akte:        wilceur

Datum:              17-1-1615

1e Comparant:  Wouter Jansz en Wouter Willemsz

2e Comparant:  Wouter Woutersz ea

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 350

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Wouter Woutersz namens Franchoeijs Baens, Dordrecht en namens Agatha van Hoeghelanden Wed Johan van Hoeghelande en Anna Baens (proc, 1-1-1615, not Jan Pietersz Vekenmans, Dordrecht). 25-3-1617 is de wilceur geheel afgelost. Oa door Jan Mathijsz

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 028r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              17-1-1615

1e Comparant:  Wouter Woutersz ea

2e Comparant:  Emmeken Lenaerts

Goederen:         ½ delle

Prijs:                  ƒ 103

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     mr Adriaen Stevensz

           West:      Jan Jansz Hoevener

           Noord:    Cleijn Waspick

           Zuid:       Her straet

Bijz:                   Wouter Woutersz namens Franchoeijs Baens, Dordrecht en namens Agatha van Hoeghelanden Wed Johan van Hoeghelande en Anna Baens (proc, 1-1-1615, not Jan Pietersz Vekenmans, Dordrecht). Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 028r

Soort akte:        wilceur

Datum:              17-1-1615

1e Comparant:  Emmeken Lenaerts

2e Comparant:  Wouter Woutersz ea

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 103

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Wouter Woutersz namens Franchoeijs Baens, Dordrecht en namens Agatha van Hoeghelanden Wed Johan van Hoeghelande en Anna Baens (proc, 1-1-1615, not Jan Pietersz Vekenmans, Dordrecht).  Op 1-12-1616 is de wilceur geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 028v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              17-1-1615

1e Comparant:  Wouter Woutersz ea

2e Comparant:  Jan Wouter Jansz

Goederen:         een perceel moergronden: Den Gheer

Prijs:                  ƒ 90

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:        Den Gheer

Belend Oost:     hoeff van Heukelom

           West:      Jan Cornelisz Bervoets cs

           Noord:    cooper

           Zuid:       paal vande geer

Bijz:                   Wouter Woutersz namens Franchoeijs Baens, Dordrecht en namens Agatha van Hoeghelanden Wed Johan van Hoeghelande en Anna Baens (proc, 1-1-1615, not Jan Pietersz Vekenmans, Dordrecht). Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 028v

Soort akte:        wilceur

Datum:              17-1-1615

1e Comparant:  Jan Wouter Jansz

2e Comparant:  Wouter Woutersz ea

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 90

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Wouter Woutersz namens Franchoeijs Baens, Dordrecht en namens Agatha van Hoeghelanden en Johan van Hoeghelande en Anna Baens (proc, 1-1-1615, not Jan Pietersz Vekenmans, Dordrecht).  Op 21-5-16?? is de wilceur geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 029r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              17-1-1615

1e Comparant:  Wouter Woutersz ea

2e Comparant:  Frans Adriaensz

Goederen:         ½ ackerken met gront, gemeen met Emmeken lenarts

Prijs:                  ƒ 348

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:    Emmeken Lenaerts met wederhelft

           Zuid:       Cornelis Geritsz

Bijz:                   Wouter Woutersz namens Franchoeijs Baens, Dordrecht en namens Agatha van Hoeghelanden Wed Johan van Hoeghelande en Anna Baens (proc, 1-1-1615, not Jan Pietersz Vekenmans, Dordrecht). Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 029r

Soort akte:        wilceur

Datum:              17-1-1615

1e Comparant:  Frans Adriaensz

2e Comparant:  Wouter Woutersz ea

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 348

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Wouter Woutersz namens Franchoeijs Baens, Dordrecht en namens Agatha van Hoeghelanden Wed Johan van Hoeghelande en Anna Baens (proc, 1-1-1615, not Jan Pietersz Vekenmans, Dordrecht). Op 1-12-1616 is de wilceur geheel afgelost. .

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 029v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              17-1-1615

1e Comparant:  Dingeman Jansz

2e Comparant:  Jan Handricxsz Cleermaker

Goederen:         een ackerken saeijlant met een cleijn huijsken daerop; 2e een ackerken

Prijs:                  ƒ 305

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:        Corte Maten

Belend Oost:     erffg Peter Cornelisz Rolven, Peter Corn Dolck

           West:      Adriaen Mathijsz; Adr Handricxsz Panum

           Noord:    Jan Bogaerden of zover de Corte Maten strekken

           Zuid:       Cuijpers Lije; Adriaen Mathijsz

Bijz:                   Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 029v

Soort akte:        wilceur

Datum:              17-1-1615

1e Comparant:  Jan Handricxsz Cleermaker

2e Comparant:  Dingeman Jansz

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 305

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Op 16-11-1621 is de wilceur geheel afgelost. Quitantie aanwezig

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 030r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              21-1-1615

1e Comparant:  Wouter Woutersz ea

2e Comparant:  Anneken Jan Adriaensdr weduwe

Goederen:         een delle: de Brede Delle

Prijs:                  ƒ 603

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:        Brede Delle

Belend Oost:     Jan Jansz Hoevener

           West:      Jan Andriesz Bogaert

           Noord:    Cleijn Waspick

           Zuid:       Her straet

Bijz:                   Wouter Woutersz namens Franchoeijs Baens, Dordrecht en namens Agatha van Hoeghelanden en Johan van Hoeghelande en Anna Baens (proc, 1-1-1615, not Jan Pietersz Vekenmans, Dordrecht). Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 030r

Soort akte:        wilceur

Datum:              21-1-1615

1e Comparant:  Adr Jacopsz Bommeler x Anneken Jan Adr Doeijensz

2e Comparant:  Wouter Woutersz ea

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 603

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Wouter Woutersz namens Franchoeijs Baens, Dordrecht en namens Agatha van Hoeghelanden en Johan van Hoeghelande en Anna Baens (proc, 1-1-1615, not Jan Pietersz Vekenmans, Dordrecht). Op 11-6-1617 is de wilceur geheel afgelost. Quitantie aanwezig

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 030v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              21-1-1615

1e Comparant:  Wouter Woutersz ea

2e Comparant:  Jan Handricxsz Cleermaker

Goederen:         1/3 acker tegen de wiel gemeen met cooper

Prijs:                  ƒ 21

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:        Corte Maten

Belend Oost:     Jan Wouter Jansz

           West:      Peter Rommen

           Noord:    Her straet

           Zuid:       Corte Maten

Bijz:                   Wouter Woutersz namens Franchoeijs Baens, Dordrecht en namens Agatha van Hoeghelanden en Johan van Hoeghelande en Anna Baens (proc, 1-1-1615, not Jan Pietersz Vekenmans, Dordrecht). Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 030v

Soort akte:        wilceur

Datum:              21-1-1615

1e Comparant:  Jan Handricxsz Cleermaker

2e Comparant:  Wouter Woutersz ea

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 21

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Wouter Woutersz namens Franchoeijs Baens, Dordrecht en namens Agatha van Hoeghelanden en Johan van Hoeghelande en Anna Baens (proc, 1-1-1615, not Jan Pietersz Vekenmans, Dordrecht). Op 25-11-1616 is de wilceur geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 031r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              21-1-1615

1e Comparant:  Wouter Woutersz ea

2e Comparant:  Cornelis Jansz tbv Wilbort Jacopsz

Goederen:         een delleken

Prijs:                  ƒ 0

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Mathijs Adriaensz

           West:      Vroukens vaert

           Noord:    Maeijken Jan Aen Denis

           Zuid:       Dingen Adriaen Denis wed Herver Willemsz

Bijz:                   Wouter Woutersz namens Franchoeijs Baens, Dordrecht en namens Agatha van Hoeghelanden en Johan van Hoeghelande en Anna Baens (proc, 1-1-1615, not Jan Pietersz Vekenmans, Dordrecht). Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 031r

Soort akte:        wilceur

Datum:              21-1-1615

1e Comparant:  Cornelis Jansz tbv Wilbort Jacopsz

2e Comparant:  Wouter Woutersz ea

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 74

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Wouter Woutersz namens Franchoeijs Baens, Dordrecht en namens Agatha van Hoeghelanden en Johan van Hoeghelande en Anna Baens (proc, 1-1-1615, not Jan Pietersz Vekenmans, Dordrecht). Erffg Jan Andriesz. Op 25-11-1616 is de wilceur geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 031v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              28-1-1615

1e Comparant:  Jacop Goevertsz

2e Comparant:  Jan Jan Andriesz

Goederen:         12 geerden

Prijs:                  ƒ 1500

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Jan Bernaertsz weu

           West:      Willem Joosten Timmerman en Jan Bernaertsz weu ea

           Noord:    Maesen

           Zuid:       11½ Hoeve

Bijz:                   Jan Bernaertsz weu x Aert Pauwelsz van Baertwijck.

Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 031v

Soort akte:        wilceur

Datum:              28-1-1615

1e Comparant:  Jan Jan Andriesz

2e Comparant:  Jacop Goevertsz

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 1500

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Een deel van de wilceur wordt verkocht aan Jan Fransz, schout Raemsdonck. Op 17-2-1617 is de wilceur geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 032r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              13-2-1615

1e Comparant:  Wouter Woutersz ea

2e Comparant:  Huijbert Diercxsz

Goederen:         een delle

Prijs:                  ƒ 170

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Vroukens vaert

           West:      Willem Adriaensz

           Noord:    cooper

           Zuid:       Cornelisz Jansz

Bijz:                   Wouter Woutersz namens Franchoeijs Baens, Dordrecht en namens Agatha van Hoeghelanden en Johan van Hoeghelande en Anna Baens (proc, 1-1-1615, not Jan Pietersz Vekenmans, Dordrecht). Erffg Jan Driesz. Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 032r

Soort akte:        wilceur

Datum:              13-2-1615

1e Comparant:  Huijbert Diercxsz

2e Comparant:  Wouter Woutersz ea

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 170

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Wouter Woutersz namens Franchoeijs Baens, Dordrecht en namens Agatha van Hoeghelanden en Johan van Hoeghelande en Anna Baens (proc, 1-1-1615, not Jan Pietersz Vekenmans, Dordrecht). Erffg Jan Driesz. Op 25-11-1616 is de wilceur geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 032v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              13-2-1615

1e Comparant:  Wouter Woutersz ea

2e Comparant:  Ghijsbrecht Geritsz

Goederen:         1 mergen gronden

Prijs:                  ƒ 35

Plaats:               Sgrevelduijn W

Toponiem:       

Belend Oost:     Peter Jan Mathijsz

           West:      Michiel Mathijsz schout

           Noord:    Michiel Mathijsz schout en Willem Joesten wed

           Zuid:       Gerit Melsen

Bijz:                   Wouter Woutersz namens Franchoeijs Baens, Dordrecht en namens Agatha van Hoeghelanden en Johan van Hoeghelande en Anna Baens (proc, 1-1-1615, not Jan Pietersz Vekenmans, Dordrecht).

Belending noord zuid kan ook anderson zijn. Erffg Jan Driesz. Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 032v

Soort akte:        wilceur

Datum:              13-2-1615

1e Comparant:  Ghijsbrecht Geritsz

2e Comparant:  Wouter Woutersz ea

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 35

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Wouter Woutersz namens Franchoeijs Baens, Dordrecht en namens Agatha van Hoeghelanden en Johan van Hoeghelande en Anna Baens (proc, 1-1-1615, not Jan Pietersz Vekenmans, Dordrecht). Erffg Jan Driesz. Op 1-12-1616 is de wilceur geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 033r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              14-3-1615

1e Comparant:  Sijmon Woutersz

2e Comparant:  Aert Geritsz

Goederen:         ½ stuk lant ten zuijden vande Oude Meulenlije

Prijs:                  ƒ 78

Plaats:               Sgrevelduijn W

Toponiem:       

Belend Oost:     Gerit Aertsz

           West:      Sgravenmoer

           Noord:    Tomas Damiaensz

           Zuid:       erffg Dierck Foppen

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 033r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              1-5-1615

1e Comparant:  Jan Stevensz Cuijper

2e Comparant:  Jacop Jan Tomasz

Goederen:         een huijs metten erve

Prijs:                  ƒ 1250

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Mathijs Michielsz

           West:      Jan Hendricxsz Reool

           Noord:    Oude straet

           Zuid:       Her straet

Bijz:                   Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 033r

Soort akte:        wilceur

Datum:              1-5-1615

1e Comparant:  Jacop Jan Tomasz

2e Comparant:  Jan Stevensz Cuijper

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs:                  ƒ 1250

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Tot 1618 ontvangt Jan Stevensz het geld. Daarna is een deel van de wilceur verkocht: Laureijs Pauwelsz int bijwesen Jochum Jansz. Folio 32v: Matheus Petersz, Peter Teuwen, Sijken Peter Teuwen met Tomas Jansz. Teksten erg onduidelijk.

Verzoek aanwezig aan Jacop Jansz om Peterken Jans, jongste suster geld te geven. Ondertekent Jan Jansz en Pieter Jansz.Er is een quitantie van Peter Maethijess aanwezig

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 033v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              15-5-1615

1e Comparant:  Adriaen Adriaen Denisz ea

2e Comparant:  Tielman Petersz

Goederen:         een huijsken metten hoff ende erff op oostzijde Vroukens vaert bij Oude Dam

Prijs:                  ƒ 162

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Lambert Loeffven ? erffg

           West:      Vroukens vaert

           Noord:    Wilbort Cornelisz

           Zuid:       Adriaen Jansz Hoevener

Bijz:                   Adriaen Adriaen Denisz namens Dingentken Adriaensdr zijn moeder in presentie van Willem Adriaensz Decker. Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 033v

Soort akte:        wilceur

Datum:              15-5-1615

1e Comparant:  Tielman Petersz

2e Comparant:  Adriaen Adriaen Denisz ea

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs:                  ƒ 162

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Adriaen Adriaen Denisz namens Dingentken Adriaensdr zijn moeder in presentie van Willem Adriaensz Decker.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 034r

Soort akte:        verlije

Datum:              20-5-1615

1e Comparant:  Aert Mercelisz genaempt Heijstek ea

2e Comparant:  Adriaen Denisz

Goederen:         ½ banck ackerlant op Willem van Ghents vaert in Jan van Raveschot banck met Jaepken Jacop Scheeren wed op suijden cant

Prijs:                  ƒ 240

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:        Queckel

Belend Oost:     Queckel

           West:      Willem van Ghents vaert

           Noord:    Jaepken voorss

           Zuid:       cooper

Bijz:                   Aert Mercelisz genaempt Heijstek met Mercelis Aertsz, zijn oudtste soen. Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 034r

Soort akte:        wilceur

Datum:              20-5-1615

1e Comparant:  Adriaen Denisz

2e Comparant:  Jan Jansz Rutten

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 34r)

Prijs:                  ƒ 240

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Op 16-6-1619 is de wilceur geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 034v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              2-7-1615

1e Comparant:  Maeijken Adriaens wed Adriaen Huijgen ea

2e Comparant:  Claes Tonisz

Goederen:         een huijs metten erve

Prijs:                  ƒ 825

Plaats:               11½ Hoeve

Toponiem:       

Belend Oost:     Commer Clasen wed

           West:      Hans Tonisz

           Noord:    Groot Waspick

           Zuid:       Her straet

Bijz:                   Maeijken Adriaens wed Adriaen Huijgen met Huich Petersz haer kijnderen vader [?] en voocht. Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 034v

Soort akte:        wilceur

Datum:              2-7-1615

1e Comparant:  Niclaes Tonisz

2e Comparant:  Maeijken Adriaens wed Adriaen Huijgen

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs:                  ƒ 825

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Diversen delen van de wilceur worden verkocht aan: Peter Willemsz Conincx haer kijnderen grootvader [?], Coenraet Jansz, Michiel Jansz, Jochiem Jansz Paep.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 035r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              2-7-1615

1e Comparant:  Andries Adriaensz Smit, Dongen

2e Comparant:  Maeijken Adriaensdr wed Adriaen Huijgens

Goederen:         een huijs metten hoff en erve

Prijs:                  ƒ 300

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Cornelis Huijgens

           West:      Adriaen Michielsz

           Noord:    Adriaen Michielsz en Joachiem Jansz

           Zuid:       Her straet

Bijz:                   Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 035r

Soort akte:        wilceur

Datum:              2-7-1615

1e Comparant:  Maeijken Adriaensdr wed Adriaen Huijgens

2e Comparant:  Andries Adriaensz Smit, Dongen

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs:                  ƒ 300

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Een deel van de wilceur wordt verkocht aan Jochiem Jansz Paep tbv zijn zoom Peter Jochiemsz, aan Cornelis Melisz, secretaris Raemsdonck en aan Seger Jansz.

Er zijn quitanties aanwezig.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 035v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              23-7-1615

1e Comparant:  Franchois Baens ea

2e Comparant:  Wouter Woutersz

Goederen:         een delleken aende oostzijde gemenen steech

Prijs:                  ƒ 130

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Jan Bogaerden cs

           West:      gemenen steech

           Noord:    Cleijn Waspick

           Zuid:       Jan Claes Bacx voorheen Maeijken Lemmens

Bijz:                   Franchois Baens mede namens Anna Baens, suster met Cornelis van Hoegelande, mede namens Agatha van Hoegelande wed Johan van Hoegelande (proc, Leijden, 22-11-1614)

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 035v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              23-7-1615

1e Comparant:  Franchois Baens ea

2e Comparant:  Wouter Woutersz

Goederen:         een hofstadt

Prijs:                  ƒ 60

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:        Corte Maten

Belend Oost:     Huijch Jansz

           West:      Embrecht Jacopsz

           Noord:    Her straet

           Zuid:       Corte Maten

Bijz:                   Franchois Baens mede namens Anna Baens, suster met Cornelis van Hoegelande, mede namens Agatha van Hoegelande wed Johan van Hoegelande (proc, Leijden, 22-11-1614).

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 036r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              14-8-1615

1e Comparant:  Joest Adriaen Gielisz

2e Comparant:  Adriaen Jansz Luer

Goederen:         een delle

Prijs:                  ƒ 162

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Mathijs Adriaensz

           West:      Vroukens vaert

           Noord:    Gerit Willemsz

           Zuid:       Willem Jacopsz

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 036v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              2-9-1615

1e Comparant:  Dingentken Woutersdr wed Willem Woutersz

2e Comparant:  Jan Huijgens, swager

Goederen:         een huijs metten erve en delle

Prijs:                  ƒ 575

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Hendrick Adriaensz

           West:      Anneken Vassen wed

           Noord:    Groot Waspick

           Zuid:       Her straet

Bijz:                   Dingentken heeft als voocht Wouter Willemsz haer zoon. Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 036v

Soort akte:        wilceur

Datum:              2-9-1615

1e Comparant:  Jan Huijgens, swager

2e Comparant:  Dingentken Woutersdr wed Willem Woutersz

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs:                  ƒ 575

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Lijsken Willems heeft haer deel ontvangen.Peter Thomas en Jan Willemsz zijn voldaan.  Op 10-8-1627 is de wilceur geheel afgelost.

                           Jan Huijgen is de schoonzoon van Dingentken.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 037r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              7-10-1615

1e Comparant:  Anthonis Cornelisz ea

2e Comparant:  Adriaen Stevensz Verschuerincx

Goederen:         ½ delleken gemeen met Peter Jan Mathijsz tegen over het huijs van Peter

Prijs:                  ƒ 54

Plaats:               Sgrevelduijn W

Toponiem:       

Belend Oost:     Thomas Jansz Schipper

           West:      Coenraet Jansz

           Noord:    Cleijn Waspick

           Zuid:       Her straet

Bijz:                   Anthonis Cornelisz mede namens Matheus Adriaensz als voocht van Jacomijntje Cornelisdr, suster Ant.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 037v

Soort akte:        transport

Datum:              10-10-1615

1e Comparant:  Dirck Sijmonsz van Teijlingen, borgm G’berg ea

2e Comparant:  Jan Mathijsz

Goederen:         ½ huijs, hoff en erve gemeen met cooper waar zijn moeder woont.

Prijs:                  ƒ 140

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Dirck Sijmonsz van Teijlingen, borgm G’berg namens Jan Adriaensz van Gils

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 037v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              23-10-1615

1e Comparant:  Maeijken Jan Petersdr wed Huijman Hermansz ea

2e Comparant:  Cornelis Jacopsz Buijs

Goederen:         een huijs, schuer en erve

Prijs:                  ƒ 1070

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Cornelis Jansz Bervoets

           West:      Mathijs Petersz

           Noord:    Groot Waspick

           Zuid:       Her straet

Bijz:                   Maeijken Jan Petersdr wed Huijman Hermansz met Huijch Poetersz als voocht, Cornelis Huijmansz en de andere broers en susters. Betaald wordt via een wilceur. (folio 40r)

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 038r

Soort akte:        copie

Datum:              2-7-1622

1e Comparant:  erffg Jan Lambrechs

2e Comparant:  Jan Mathijss

Goederen:         ½ huijs belast met rente  (zie ook folio 37v)

Prijs:                  ƒ 0

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Er staan nog eneklele obligaties open en die worden verrekent.

Jan Mathijss

Dirck Sijmons van Teijlingen

Peeter Mathijss, neef

Seger Jan Segers

Jan Lambrechts Muer, oom

Peter Cornelis Dolck

Antonis Jansen, Dordrecht

Michiel Mathijss, schout, neef

Jan Adriaens van Gils

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 040r

Soort akte:        wilceur

Datum:              23-10-1615

1e Comparant:  Cornelis Jacopsz Buijs

2e Comparant:  Maeijken Jan Petersdr wed Huijman Hermansz ea

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs:                  ƒ 1070

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Maeijken Jan Petersdr wed Huijman Hermansz met Huijch Poetersz als voocht, Cornelis Huijmansz en de andere broers en susters.

Herman Huijmens, Jan Janss x Anneken Huijmen, Adriaen Huijmans, Pauwels Jacopss, Aenken Huijmens ontvangen geld.

Op 28-6-1622 is de wilceur geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 040v

Soort akte:        verzoek

Datum:              7-11-1615

1e Comparant:  Peter Cornelisz Dolck

2e Comparant:  Jan Lambrechtsz Muer

Goederen:         Peter eist het ½ huijs van Jan op. Zie ook folio 38r

Prijs:                  ƒ 0

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 041r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              18-11-1615

1e Comparant:  Anthonis Tonisz

2e Comparant:  Gijsbrecht Geritsz en Damiaen Joesten

Goederen:         een eijndeke wuijtgedolven moergronden

Prijs:                  ƒ 6

Plaats:               Sgrevelduijn W

Toponiem:       

Belend Oost:     Jan Andriesz Bogaerden kinderen

           West:      Peter Jan Mathijsz

           Noord:    Her straet

           Zuid:       waterganck

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 041r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              29-12-1615

1e Comparant:  Willem Jacopsz vander Dussen

2e Comparant:  Wouter Woutersz en Gijsbrecht Geritsz, heijligmrs

Goederen:         3 geerden lant, in 12 geerden, gemeen metten kerck op oosten cant en Jan Willemsz Schuijfhill, G’berg op westen cant

Prijs:                  ƒ 526

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Heijligest

           West:      Jan Adriaen Geritsz

           Noord:    Masen

           Zuid:       11½ Hoeve

Bijz:                   Op 5-11-1616 is de wilceur geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 041v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              27-1-1616

1e Comparant:  Mathijs Florisz

2e Comparant:  Jan Jansz den Jongen, Cappel tbv Lijntken Jans ea

Goederen:         3 delen van een delle tegenover Cappelsche meulen. Het 4e deek is ook van Mathijs maar is nog niet gevest

Prijs:                  ƒ 350

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Herman Goijaertsz Stege

           West:      erffg Dierck van Clootwijck

           Noord:    Nederveen

           Zuid:       Her straet

Bijz:                   Jan Jansz den Jongen, Cappel tbv Lijntken Jans, suster, wed Merten Adriaensz

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 041v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              31-1-1616

1e Comparant:  Ariaen Handricxss ea

2e Comparant:  Mathijs Floren tbv Jan Janss den Jongen ea

Goederen:         resterende ¼ delle uit vorige veste (zie folio 41v)

Prijs:                  ƒ 0

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Ariaen Handricxss, Jan Jan Meuss Molengraef, Gerit Geldens mede als voocht van kinderen Handrick Geldens, Lauwereijs Geritss.

Mathijs Floren tbv Jan Janss den Jongen tbv Lijnken Jansdr zijn suster.

Stuk lant is bij vorige veste reeds betaald. Quitantie aanwezig.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 042r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              3-2-1616

1e Comparant:  Jan Tomasz

2e Comparant:  Peter Handricxsz Back

Goederen:         een acker in 7½ mergen  vande Griffier, gecomen eertijts van Claes Jacopsz, gemeen met cooper met wederhelft, ¾ mergen

Prijs:                  ƒ 286

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Adriaen Lambrechtsz

           West:      Michiel Jansz

           Noord:    cooper

           Zuid:       Jan Tomasz

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 042v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              17-2-1616

1e Comparant:  Adriaen Adriaensz Fijnenbuijck

2e Comparant:  Huijbrecht Cornelisz, swager

Goederen:         3 geerden, gemeen met cooper in 6 geerden

Prijs:                  ƒ 275

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Anthonis Cornelisz Mandemakers

           West:      Anthonis Cornelisz Mandemakers ???

           Noord:    Maesen

           Zuid:       sloot buijtendijcx

Bijz:                   Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 042v

Soort akte:        wilcuer

Datum:              17-2-1616

1e Comparant:  Huijbrecht Cornelisz, swager

2e Comparant:  Adriaen Adriaensz Fijnenbuijck

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 275

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Op 20-4-1619 is de wilceur geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 043r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              17-2-1616

1e Comparant:  Huijch Petersz

2e Comparant:  Willem Huijgen, soon

Goederen:         ½ hoff

Prijs:                  ƒ 75

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Laureijs Pauwelsz

           West:      Anthonis Jorisz

           Noord:    cooper

           Zuid:       Wouter Laureijsz en Huijch Petersz

Bijz:                   Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 043r

Soort akte:        wilceur

Datum:              17-2-1616

1e Comparant:  Willem Huijgen

2e Comparant:  Huijch Petersz, vader

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 75

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Op 16-5-1617 is de wilceur geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 043v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              2-3-1616

1e Comparant:  Adriaen Adriaensz Fijnenbuijck

2e Comparant:  Adriaen Seversz

Goederen:         ontrent 1 mergen moergronden in 2 mergen met Jan en Peter zijn broeders

Prijs:                  ƒ 25

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 043v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              2-3-1616

1e Comparant:  Cornelis Jansz ea

2e Comparant:  Huijbrecht Roelen x Anneken Gerit Fransszdochter

Goederen:         een delle

Prijs:                  ƒ 70

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Matheus Adriaensz

           West:      Vroukens vaert

           Noord:    Gerit Fransz

           Zuid:       Gerit Willemsz Braber

Bijz:                   Cornelis Jansz namens Peter vander Plas als voecht kinderen Roelant vander Plas (proc, Breda, 10-11-1615)

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 044r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              8-3-1616

1e Comparant:  Adriaen Jansz Hoevener

2e Comparant:  Corstiaen Woutersz Timmerman

Goederen:         een huijs metten hoff en delle aen Vroukens vaert boven de sluijs

Prijs:                  ƒ 360

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Matheus Adriaensz

           West:      Vroukens vaert

           Noord:    Tielman Petersz en Cornelis Jansz

           Zuid:       Peter Matheusz

Bijz:                   Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 044r

Soort akte:        wilceur

Datum:              8-3-1616

1e Comparant:  Corstiaen Woutersz Timmerman

2e Comparant:  Adriaen Jansz Hoevener

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs:                  ƒ 370

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Op 10-3-1621 is de wilceur geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 044v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              15-3-1616

1e Comparant:  Adriaen Adriaensz Conincx ea

2e Comparant:  Jan Wouter Jansz

Goederen:         1/3 in 2 ackers moergronden zoals gecomen van Reijert Jansz van Gils, zijn huijsvrouwe grootvader, met cooper

Prijs:                  ƒ 8

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Wouter Jansz, vader

           West:      wed Jan Henricxs Snijer, suster

           Noord:    Herc straet

           Zuid:      

Bijz:                   Adriaen Adriaensz Conincx namens Bernaert Jaspersz, swager, (Dordrecht) (proc, not Vekens, 21-10-1615)

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 045r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              16-3-1616

1e Comparant:  Adriaen Stevensz

2e Comparant:  Jan Wouter Jansz

Goederen:         ½ delleken, met Peter Jan Mathijsz, tegenover Peter

Prijs:                  ƒ 80

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Thomas Jansz Schipper

           West:      Coenraet Jansz

           Noord:    Cleijn Waspick

           Zuid:       Her straet

Bijz:                   Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 045r

Soort akte:        wilceur

Datum:              16-3-1616

1e Comparant:  Jan Wouter Jansz

2e Comparant:  Mr. Adriaen Stevensz

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 80

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   De wilceur is geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 045v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              16-3-1616

1e Comparant:  Willem Laureijsz x Adriaentken Mertensdr

2e Comparant:  Mr. Adriaen Stevensz

Goederen:         ½ delle, gemeen met cooper, achter zijn huijs

Prijs:                  ƒ 325

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     steech sachout en Wouter Laureijsz

           West:      Jan Adriaensz Schep

           Noord:    Cleijn Waspick

           Zuid:       grindeken achter het huijs

Bijz:                   Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 045v

Soort akte:        wilceur

Datum:              16-3-1616

1e Comparant:  Mr. Adriaen Stevensz

2e Comparant:  Willem Laureijsz x Adriaentken Mertensdr

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 325

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Op 22-7-1618 is de wilceur geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 046 lv

Soort akte:        procuratie

Datum:             

1e Comparant:  Aeltken Adriaens x Jan Cornelissen

2e Comparant:  Ghijsbrecht Adriaensz, broer

Goederen:         Ghijbrecht moet Anthonis de Mulder manen geld te betalen

Prijs:                  ƒ 0

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 046r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              24-4-1616

1e Comparant:  Crijn Adriaensz vanden Rijen ea

2e Comparant:  Maeijken Hendricxdr wed Adr Adr van Dongen

Goederen:         ½ huijsken en erve op Willem van Ghents vaert en ½ delleken

Prijs:                  ƒ 350

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Crijn Adriaensz vanden Rijen namens Gijsbrecht Adriaensz, Maeijken Adriensz, Jan Cornelis x Eltken Adriaensdr en als voocht Jan en Adriaentken Adriaensz. Kinderen Adriaen Adriaensz van Dongen.

Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 046r

Soort akte:        wilceur

Datum:              24-4-1616

1e Comparant:  Maeijken Hendricxdr wed Adr Adr van Dongen

2e Comparant:  Crijn Adriaensz vanden Rijen ea

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs:                  ƒ 350

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Crijn Adriaensz vanden Rijen namens Gijsbrecht Adriaensz, Maeijken Adriensz, Jan Cornelis x Eltken Adriaensdr en als voocht Jan en Adriaentken Adriaensz. Kinderen Adriaen Adriaensz van Dongen. Op 27-12-1619 is de wilceur geheel afgelost.  Quitantie aanwezig.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 046v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              16-5-1616

1e Comparant:  Cornelis Huijgens

2e Comparant:  Maeijken Jansdr wed Huijmen Hermansz

Goederen:         een huijs metten erve

Prijs:                  ƒ 490

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Jan Tonisz van Hasselt

           West:      Maeijken Adriaen Huijgendr

           Noord:    Joachiem Jansz

           Zuid:       Her straet

Bijz:                   Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 047r

Soort akte:        wilceur

Datum:              16-5-1616

1e Comparant:  Maeijken Jansdr wed Huijmen Hermansz

2e Comparant:  Cornelis Huijgens

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs:                  ƒ 490

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Een deel van de wilceur wordt verkocht aan Huijch Petersz, Frans Adiaensz Boeser en Jan Matheusz als borgen voor zijn schip gekocht van Handrick Adriaensz Timmer ?

Noch een deel aan Huijbrecht Jansz en Jan Handricxsz als voogden Lijksen Adriaen Jansz Scheppen.

Jan Jansz x Anneken Huijmens en Adriaen Huijmens verklaren dat in novemebr 1619 de wilceur geheel is afgelost.

Adriaen Jacopsz

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 047v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              17-5-1616

1e Comparant:  Anneken Dierck Foppen wed en Lenaert Diercxs, soon

2e Comparant:  Wouter Jansz en Peter Tonisz Cuijl

Goederen:         een ackerken saeijlant boven Vroukens vaert, eertijts van Rombout Adriaensz Cuijsten en nu van Dierck Fopen van Driel gecomen

Prijs:                  ƒ 350

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Aert Cornelis Sangers

           West:      Aert Scheppen weduwe

           Noord:    Jan Corenelis Bervoets

           Zuid:       stege

Bijz:                   Betaald wordt via 2 wilceuren.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 047v

Soort akte:        wilceur

Datum:              17-5-1616

1e Comparant:  Wouter Jansz

2e Comparant:  Anneken Dierck Foppen wed en Lenaert Diercxs, soon

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 175

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Op 24-7-1618 is de wilceur geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 048r

Soort akte:        wilceur

Datum:              17-5-1616

1e Comparant:  Peter Tonisz Cuijl

2e Comparant:  Anneken Dierck Foppen wed en Lenaert Diercxs, soon

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 175

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 048r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              17-5-1616

1e Comparant:  Anneken Dierck Foppen wed en Lenaert Diercxs, soon

2e Comparant:  Adriaen Adriaensz Fijnenbuijck

Goederen:         een delle met stege tegenover Lambrecht Willemsz

Prijs:                  ƒ 400

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:        Brembosch

Belend Oost:     Maeijken Lemmens

           West:      Brembosch van Coentaet Jansz

           Noord:    Claeijn Waspick

           Zuid:       Her straet

Bijz:                   Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 048v

Soort akte:        wilceur

Datum:              17-5-1616

1e Comparant:  Adriaen Adriaensz Fijnenbuijck

2e Comparant:  Anneken Dierck Foppen wed en Lenaert Diercxs, soon

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 400

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Op 7-5-1617 is de wilceur geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 048v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              4-10-1616

1e Comparant:  Joest Adriaen Gielisz

2e Comparant:  Adriaen Mercelisz van Sgravenmoer

Goederen:         een acker saeijlant

Prijs:                  ƒ 350

Plaats:               Sgrevelduijn W

Toponiem:       

Belend Oost:     Aert Willemsz

           West:      Huijbert Diercxsz

           Noord:    Aert Willemsz

           Zuid:       Peter Adriaensz cs

Bijz:                   Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 049r

Soort akte:        wilceur

Datum:              4-10-1616

1e Comparant:  Adriaen Mercelisz van Sgravenmoer

2e Comparant:  Joest Adriaen Gielisz Poets ea

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 350

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Ariaen Joosten, Cornelis, Jochim, Mathijs Corneliss ende Jestken Josten mede namens alle andere broers en susters, kinderen van Joest Adriaenss Poets bekennen dat de wilceur geheel is afgelost, 2-11-1618.

Maeijken Cornelis x Adriaen Joosten.

Lijntken Adriaens wed Jochim Joosten. Zij krijgt in 1641 haer geld. Quitanties aanwezig.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 049v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              13-10-1616

1e Comparant:  Dingeman Michielsz x Aentken Anth wed Jan Mathijss

2e Comparant:  Michiel Mathijss, schout

Goederen:         ½ acker saeijlant teijnde Gijsbert Geritsz huijs, gemeen met kinderen Aentken bij Jan Mathijsz

Prijs:                  ƒ 344

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Wouter Jansz

           West:      Gijsbert Geritsz

           Noord:    Gijsbert Geritsz

           Zuid:       Gijsbert Geritsz

Bijz:                   Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 049v

Soort akte:        wilceur

Datum:              13-10-1616

1e Comparant:  Michiel Mathijss, schout

2e Comparant:  Dingeman Michielsz x Aentken Anth wed Jan Mathijss

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 344

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 050r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              14-10-1616

1e Comparant:  Jan Fransz schout tot Raemsdonck

2e Comparant:  Jacop Goevertsz

Goederen:         7½ geerde

Prijs:                  ƒ 825

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Wierick Geritsz

           West:      wed Adriaen Joncker

           Noord:    dijck

           Zuid:       Hendrick Luijten Ambacht

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 050v-1

Soort akte:        vrijgift

Datum:              2-11-1616

1e Comparant:  Aert Corstiaensz ea

2e Comparant:  Thomas Jansz Schipper

Goederen:         hun deel in 4½ geerde, in 9 geerde met Willem Jacop Anthonisz ???

Prijs:                  ƒ 3255

Plaats:               Cleijn Waspik

Toponiem:        Groot Eland

Belend Oost:     Jan Woutersz cs

           West:      Frans Diercxsz wed

           Noord:    Groot Eland

           Zuid:       Sgrevelduijn

Bijz:                   Aert Corstiaensz en Jan Adriaensz Loeff samen namens Maeijken Aertsdr wed Corstiaen Geritsz, moeder Aert en huijsvrouw van Jan (proc Gor???, 28-10-1616), Eerken Willemsdr x Luijcas Martensz met Geerwijn Pauwelsz notaris Waelwijck, neef, Bruijn Petersz x Anneken Willemsdr. Erffg Abel Aertsz. Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 050v-2

Soort akte:        vrijgift

Datum:              2-11-1616

1e Comparant:  Aert Corstiaensz ea

2e Comparant:  Thomas Jansz Schipper

Goederen:         hun deel in 4 geerde, met erffg Claes Jansz tot Haerlem, in 8 geerden

Prijs:                  ƒ 3255

Plaats:               Cleijn Waspik

Toponiem:        Juffrouw weijde

Belend Oost:     Handrick Huijbrechtsz vander Maes cs

           West:      Gerit Fransz

           Noord:    Juffrouw weijde

           Zuid:       Sgrevelduijn

Bijz:                   Aert Corstiaensz en Jan Adriaensz Loeff samen namens Maeijken Aertsdr wed Corstiaen Geritsz, moeder Aert en huijsvrouw van Jan (proc Gor???, 28-10-1616), Eerken Willemsdr x Luijcas Martensz met Geerwijn Pauwelsz notaris Waelwijck, neef, Bruijn Petersz x Anneken Willemsdr. Erffg Abel Aertsz. Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 051r

Soort akte:        wilceur

Datum:              2-11-1616

1e Comparant:  Thomas Jansz Schipper

2e Comparant:  Aert Corstiaensz ea

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 3255

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Aert Corstiaensz en Jan Adriaensz Loeff samen namens Maeijken Aertsdr wed Corstiaen Geritsz, moeder Aert en huijsvrouw van Jan (proc Gor???, 28-10-1616), Eerken Willemsdr x Luijcas Martensz met Geerwijn Pauwelsz notaris Waelwijck, neef, Bruijn Petersz x Anneken Willemsdr. Erffg Abel Aertsz. Er vinden diverse betalingen plaats. Thomas mag een deel over een langere periode betalen.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 051v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              9-11-1616

1e Comparant:  Cornelis Pietersz van Aelenborch ea

2e Comparant:  Gerit van Aelenborch, oem

Goederen:         14 geerden lant, in 16 geerden, met Willem Joosten van Loo west.

Prijs:                  ƒ 200

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     dijck en kerckhoff

           West:      Lambrecht Willemsz

           Noord:    Maesen

           Zuid:       dijck

Bijz:                   Cornelis Pietersz van Aelenborch (Breda) mede namens zijn broer Sebastiaen. (proc not Melis Jan Melisz, 1-10-1616)

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 052r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              9-11-1616

1e Comparant:  Gerit van Aelenborch ea

2e Comparant:  Peter Woutersz

Goederen:         1/3 geerde, in 6½ geerde op oostencant in 12½ geerde, door Frans van Handricxk Lievensz gekocht

Prijs:                  ƒ 120

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     erffg Gerit van Clootwijck

           West:      Michiel Mathijsz schout

           Noord:    Maesen

           Zuid:       Sgrevelduijn

Bijz:                   Gerit van Aelenborch namens zijn moeder Anneken Petersdr wed Frans Diercxsz

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 052r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              9-11-1616

1e Comparant:  Willem Jacop Tonisz van Sprang

2e Comparant:  Peter Geldensz

Goederen:         een ackerken saeijlant inde Meulenheij

Prijs:                  ƒ 277

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:        Meulenheij

Belend Oost:     hoef van Bagijnen van Heusden

           West:      hoef van Heukelom

           Noord:    Adriaen Denisz

           Zuid:       Jan Mathijsz

Bijz:                   Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 052v

Soort akte:        wilceur

Datum:              9-11-1616

1e Comparant:  Peter Geldensz

2e Comparant:  Willem Jacop Tonisz van Sprang

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 277

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   De kinderen van Willem: Jacop en Corstiaen krijgen geld. Op 3-10-1620 is de wilceur geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 052v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              9-11-1616

1e Comparant:  Jan Jan Andriesz

2e Comparant:  Jan Handrick Bouwens

Goederen:         een ackerken saeijlant

Prijs:                  ƒ 522

Plaats:               11½ Hoeve

Toponiem:       

Belend Oost:     erffg Jan Bernaertsz

           West:      Laureijs Mertensz

           Noord:    Her straet

           Zuid:       Laureijs Martens

Bijz:                   Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 053r

Soort akte:        wilceur

Datum:              9-11-1616

1e Comparant:  Jan Handrick Bouwens

2e Comparant:  Jan Jan Andriesz

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 522

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Op 8-9-1618 is de wilceur geheel afgelost. Aentken Commeren. Quitantie aanwezig.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 053v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              16-11-1616

1e Comparant:  Joest Adriaen Gielisz

2e Comparant:  Anthonis Tonis Stoffelsz

Goederen:         een delle op Vroukens vaert

Prijs:                  ƒ 500

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Vroukens vaert

           West:      Willem Adriaensz Decker

           Noord:    Peter Woutersz

           Zuid:       Jan Jansz vanden Werck

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 053v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              16-11-1616

1e Comparant:  Anthonis Tonisz

2e Comparant:  Jochim Aertsz Timmerman

Goederen:         zijn deel in gronden inde Meulenbanck, aengecomen van zijn vader Anthonis Stoffelsz

Prijs:                  ƒ 0

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:        Meulenbanck

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   de gront is geschonken

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 054r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              16-11-1616

1e Comparant:  Thomas Jansz

2e Comparant:  Adriaen Adriaensz Freun

Goederen:         een acker saeijlants tegenover Jacop Jan Tomasz

Prijs:                  ƒ 400

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:        Vosholen

Belend Oost:     Mathijs Michielsz en Huijman Hermansz kinderen

           West:      Truijcken Melis Cornelisz weduwe

           Noord:    Her straet

           Zuid:       Vosholen

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 054r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              16-11-1616

1e Comparant:  Adriaen Seversz

2e Comparant:  Wouter Willemsz

Goederen:         ½ mergen uitgedolven moergronden boven Vroukens vaert

Prijs:                  ƒ 1

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Peter Fijnenbuijck

           West:      Jan Fijnenbuijck

           Noord:    Matheus Adriaensz

           Zuid:       Jan Woutersz

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 054v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              21-11-1616

1e Comparant:  Lenaert Hendrick Beijermans, G’berg

2e Comparant:  Gerit Arentsz Hartoch, swager, G’berg

Goederen:         4 geerde, met Joest Arentsz Hartoch in 8 geerden

Prijs:                  ƒ 1600

Plaats:               Cleijn Waspik

Toponiem:        Groot Elant

Belend Oost:     Frans Diercxsz weduwe

           West:      Jan Woutersz cs

           Noord:    Groot Elant

           Zuid:       Sgrevelduijn

Bijz:                   Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 054v

Soort akte:        wilceur

Datum:              21-11-1616

1e Comparant:  Gerit Arentsz Hartoch, swager, G’berg

2e Comparant:  Lenaert Hendrick Beijermans, G’berg

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 1600

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Op 19-2-1628 ? Is de wilceur geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 055r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              13-12-1616

1e Comparant:  Eeltken Lenaertsdr ea

2e Comparant:  Wouter Laureijsz tot Cappel

Goederen:         6 geerde

Prijs:                  ƒ 2880

Plaats:               Cleijn Waspik

Toponiem:        Scheij sloot

Belend Oost:     Adriaen Michielsz schout Sgravenmoer

           West:      Jan Woutersz

           Noord:    Scheij sloot

           Zuid:       Sgrevelduijn

Bijz:                   Eeltken Lenaertsdr wed Hendrick Verlou ? Danielsz (Dordrecht) met Herman Goedtschalcxsz, oom mede als voocht vande kinderen.

De Scheijsloot is gegraven ipv de Oude Mase.

Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 055r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              13-12-1616

1e Comparant:  Eeltken Lenaertsdr ea

2e Comparant:  Adriaen Michielsz schout Sgravenmoer

Goederen:         4¼ geerden, in 12 geerden opten oostencant

Prijs:                  ƒ 2014

Plaats:               Cleijn Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     kinderen Dierck van Clootwijck

           West:      kinderen Arent Geritsz int selve stuk

           Noord:    Masen

           Zuid:       Sgrevelduijn

Bijz:                   Eeltken Lenaertsdr wed Hendrick Verlou ? Danielsz (Dordrecht) met Herman Goedtschalcxsz, oom mede als voocht vande kinderen.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 055v

Soort akte:        wilcuer

Datum:              13-12-1616

1e Comparant:  Michiel Mathijsz, schout en Wouter Laureijsz

2e Comparant:  Eeltken Lenaertsdr ea

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 55r)

Prijs:                  ƒ 2880

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Eeltken Lenaertsdr wed Hendrick Verlou ? Danielsz (Dordrecht) met Herman Goedtschalcxsz, oom mede als voocht vande kinderen. Op 30-10-1618 is de wilceur geheel afgelost. Oa betaald aan Jan Hendricxsz van Slingelant.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 056v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              11-1-1617

1e Comparant:  Wouter Woutersz

2e Comparant:  Embrecht Jacopsz

Goederen:         een hofstadt

Prijs:                  ƒ 110

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:        Corte Maten

Belend Oost:     Huijch Jansz

           West:      cooper

           Noord:    Her straet

           Zuid:       Corte Maten

Bijz:                   Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 056v

Soort akte:        wilceur

Datum:              11-1-1617

1e Comparant:  Embrecht Jacopsz

2e Comparant:  Wouter Woutersz

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 110

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Op 3-10-1619 is de wilceur geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 057r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              11-1-1617

1e Comparant:  Frans Adriaensz Boeser ea

2e Comparant:  Jan Wouter Jansz

Goederen:         1/7 in 2 ackers moergronden, eertijts gecomen van Adriaen Petersz innocente dochter, gemeen met wed Dierck van Clootwijck cs

Prijs:                  ƒ 16

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Wouter Jansz cs

           West:      cooper

           Noord:    Her straet

           Zuid:       300 roeijen hoech

Bijz:                   Frans Adriaensz Boeser, Jan Jansz den Jongen Hoevenaer, swager, x Maeijken Adriaensz Boeser

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 057v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              8-2-1617

1e Comparant:  Adriaen Denisz

2e Comparant:  Peter Adriaensz Fijnenbuijck

Goederen:         een ackerken saeijlant, groot ½ nmergen, inde Geer

Prijs:                  ƒ 250

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:        de Geer

Belend Oost:     hoef van Heukelom

           West:      Gelden Jansz

           Noord:    Frans Jansz

           Zuid:       Willem Jan Tonisz

Bijz:                   Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 057v

Soort akte:        wilceur

Datum:              8-2-1617

1e Comparant:  Peter Adriaensz Fijnenbuijck

2e Comparant:  Adriaen Denisz

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 250

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   er worden enkele betaling verricht

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 058r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              15-2-1617

1e Comparant:  Adriaen Cornelisz Haensberch, Dongen

2e Comparant:  Andries Dingemansz

Goederen:         1/3 in ½ delle, boven dijcx met Michiel Jansz, opten westencant

Prijs:                  ƒ 84

Plaats:               11½ Hoeve

Toponiem:       

Belend Oost:     Michiel Jansz met wederhelft

           West:      Huijch Petersz

           Noord:    Groot Waspick

           Zuid:       Nieuwer straet

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 058r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              15-2-1617

1e Comparant:  Adriaen Cornelisz Haensberch, Dongen

2e Comparant:  Andries Dingemansz

Goederen:         1½ geerde, in 9 geerden, met Michiel Jansz en andere erffg van Anneken Willems

Prijs:                  ƒ 285

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Coenraet Jansz

           West:      Michiel vander Eijnde, schout Gils

           Noord:    Maesen

           Zuid:       Hendrik Luijten ambacht

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 058v

Soort akte:        wilceur

Datum:              15-2-1617

1e Comparant:  Andries Dingemansz

2e Comparant:  Adriaen Cornelisz Haensberch, Dongen

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 285

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Op 25-2-1620 is de wilceur geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 058v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              18-2-1617

1e Comparant:  Handrick Diercxsz vander Maes en Wouter Clasen

2e Comparant:  Adriaen Quirijnsz

Goederen:         ¼ campken lant op Willem van Ghents vaert buitendijcx met cooper

Prijs:                  ƒ 110

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Willem van Ghents vaert

           West:      steeche

           Noord:    Nederveen

           Zuid:       vaert

Bijz:                   Handrick en Wouter zijn heiligestmeesters tot Cappel. Op 1-12-1618 is de koopsom geheel voldaen.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 059r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              8-3-1617

1e Comparant:  Dingeman Michielsz

2e Comparant:  Hans Tonisz van Hasselt

Goederen:         een acker saeijlant,  met Maeijken Huijmans weduwe,  opte Vosholen, gecomen van Roegter Cornelisz Coemans

Prijs:                  ƒ 490

Plaats:               11½ Hoeve

Toponiem:        Vosholen

Belend Oost:     kinderen Huijbert Jan Vasz

           West:      Anneken Willem de Coomans

           Noord:    Adriaen Adriaensz Vreunen en Truijcken Melisz

           Zuid:       cloosters goet

Bijz:                   Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 059r

Soort akte:        wilceur

Datum:              8-3-1617

1e Comparant:  Hans Tonisz van Hasselt

2e Comparant:  Dingeman Michielsz

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 490

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Catlijn Jans, Michielken Adriaens wed Mathijs Jans, Adriaen Adriaensz, Ghijsbert Dingemansz. Erffg Aentken Anthonisz. Op 17-3-1646 is de wilceur geheel afgelost door erffg Hans Tonisz.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 059v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              9-3-1617

1e Comparant:  Anthonis Tonisz

2e Comparant:  Lambrecht Willemsz

Goederen:         een huijs metten erve

Prijs:                  ƒ 1624

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Jan Woutersz

           West:      erffg Willem Joesten

           Noord:    Her straet

           Zuid:       Jan Mathijsz

Bijz:                   Anthonis en vrouw mogen op een camer en solder blijven wonen. Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 059v

Soort akte:        wilceur

Datum:              9-3-1617

1e Comparant:  Lambrecht Willemsz

2e Comparant:  Anthonis Tonisz

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs:                  ƒ 1624

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Op 2-7-1628 verklaren de erffg van de vrouw van Tonis geheel voldaan te zijn van deze wilceur. Michiel Mathijsz schout kreeg ook al geld vanaf 1619. Volgens Anthonis is de wilceur geheel afgelost in 1629.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 060r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              9-3-1617

1e Comparant:  Lambrecht Willemsz

2e Comparant:  Peter Joachiemsz

Goederen:         een huijs metten erve

Prijs:                  ƒ 1150

Plaats:               Sgrevelduijn W

Toponiem:       

Belend Oost:     Janneken Meelen ?

           West:      Anneken Dierck Foppen

           Noord:    Her straet

           Zuid:       Maeijken Heijnen

Bijz:                   Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 060v

Soort akte:        wilceur

Datum:              9-3-1617

1e Comparant:  Peter Joachiemsz

2e Comparant:  Lambrecht Willemsz

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs:                  ƒ 1150

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Op 26-12-1621 is de wilceur geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 061r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              22-3-1617

1e Comparant:  Handrick Adriaensz Schoenmakers

2e Comparant:  Thomas Jan Tomasz

Goederen:         een acker saeijlant boven Vroukens vaert, ½ banck gemeen met Mathijs Adriaensz op westencant in Grieffiersbancken

Prijs:                  ƒ 549

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:        Grieffiersbancken

Belend Oost:     Matheus Adriaensz

           West:      Peter Woutersz

           Noord:    Joachiem Jan Berthouts

           Zuid:       Peter ? Woutersz

Bijz:                   Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 061r

Soort akte:        wilceur

Datum:              22-3-1617

1e Comparant:  Thomas Jan Schippers

2e Comparant:  Handrick Adriaensz (Schoenmakers)

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 549

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Op 6-12-1617 is de wilceur geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 061v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              23-3-1617

1e Comparant:  Peeter Jan Mathijsz

2e Comparant:  Jan Wouter Jansz

Goederen:         ½ delleken gemeen met cooper

Prijs:                  ƒ 100

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Thomas Jansz

           West:      Coenraet Jansz

           Noord:    Cleijn Waspick

           Zuid:       Her straet

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 062r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              19-4-1617

1e Comparant:  Peter Aen Geenen en Jan Geritsz

2e Comparant:  Adriaen Jacopsz Bommeler

Goederen:         2 mergen moergronden, gecomen van Jan Petersz Sneu

Prijs:                  ƒ 270

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Floer Wijten en Willem Adriaensz Decker

           West:      Peter Huijmans weduwe

           Noord:    Jan Petersz Meulders

           Zuid:       Maeijken Jacop Heijnen

Bijz:                   Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 062r

Soort akte:        wilceur

Datum:              19-4-1617

1e Comparant:  Adriaen Jacopsz Bommeler

2e Comparant:  Jan Geritsz

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 270

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Op 11-3-1618 is de wilceur geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 062v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              23-4-1617

1e Comparant:  Jan Jansz vanden Werck ea

2e Comparant:  Truijcken Aert Adriaensz Scheppen weduwe

Goederen:         hun deel vande gronden achter haar huijs, gecomen van Dierck Cornelisz, grootvader

Prijs:                  ƒ 6

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Anneken Peters wed Goevert Jacopsz

           West:      Peter Matheusz

           Noord:    hoff

           Zuid:       Willem Jacopsz

Bijz:                   Jan Jansz vanden Werck, Dierck Cornelisz, Aeltken Cornelis Diercxszdochter x Wolfert Lamberts Jans Oome (proc, not Melis Jan Melisz, Breda, 22-4-1617)

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 063r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              16-5-1617

1e Comparant:  Adriaen Seversz

2e Comparant:  Matheus Adriaensz

Goederen:         ½ delle, gemeen met Heijligest

Prijs:                  ƒ 7

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Vroukens vaert

           West:      Willem Adriaensz stege

           Noord:    Herman Aertsz cs

           Zuid:       Frans Jansz

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 063r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              17-5-1617

1e Comparant:  Maeijken Jans wed Huijman Hermansz

2e Comparant:  Jan Huijgens

Goederen:         ½ acker saeijlant, met Hans Tonisz van Hasselt, in Vosholen, gecomen van Rogiet Cornelisz Comans en van Schalck Diercxsz was

Prijs:                  ƒ 150

Plaats:               11½ Hoeve

Toponiem:       

Belend Oost:     kinderen Huijbert Jan Vassen

           West:      Anneken Willem de Comans weduwe

           Noord:    Adriaen Adriaensz Freunen en Truijcken Melisz cs

           Zuid:       cloosters goet

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 063v

Soort akte:        wilceur

Datum:              17-5-1617

1e Comparant:  Jan Huijgens

2e Comparant:  Maeijken Jans wed Huijman Hermansz

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 150

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Jan Jansz en Adriaen Huijmans ontvangen geld. Op 23-11-1619 is de wilceur geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 063v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              20-5-1617

1e Comparant:  Jan Aertsz Buijs, Borgmr G’berg ea

2e Comparant:  Jan Fransz schout Raemsdonck

Goederen:         4½ geerde, in 9 geerden, met cooper

Prijs:                  ƒ 900

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Michiel vanden Eijnde, schout Gils

           West:      Jan Adriaens Waelwijck

           Noord:    Maesen

           Zuid:       Hendrik Luijten Ambacht

Bijz:                   Jan Aertsz Buijs, Borgmr G’berg namens Pieter Diercxsz Carre, als voocht kinderen Franchoise vanden Berge sa en Cornelis Joesten Tiele, innocente persoon (proc Rotterdam, not Philips Versen ?, 1-2-1616). Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 064r

Soort akte:        wilceur

Datum:              20-5-1617

1e Comparant:  Jan Fransz schout Raemsdonck

2e Comparant:  Wouter Petersz Boecket namens zijn moeder

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 900

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Cornelis de la Ruelle namens Pieter Diercxsz als voocht kinderen Franchoijse vanden Berge ontvangt geld. Op 3-8-1621 is de wilceur geheel afgelost. Los vel met copie aanwezig

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 064r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              31-5-1617

1e Comparant:  Michiel Mathijs, schout ea

2e Comparant:  Adriaen Stevensz Verscheurincx ea

Goederen:         acker saeijlant, zobreet als ackers Ariaen Handricxsz Panum, Cornelis Driess en Peter Mathijss gecocht van Jan Ariaen Clasen

Prijs:                  ƒ 250

Plaats:               Sgrevelduijn W

Toponiem:       

Belend Oost:     Peter Cornelis Dolck

           West:      Peter Mathijss

           Noord:    Corn Driess, Anna Tijssen en Corn Mathijss Wever

           Zuid:       de ackers

Bijz:                   Michiel Mathijs, schout, namens Adriaen Mathijsz, broer, Thomas Jansz als voocht kinderen Adriaen Mathijsz en Wouterken Jansdr sa.

Adriaen Stevensz Verscheurincx  als toesiender kinderen voorss. Betaald wordt via een wilceur.

Vanaf hier een andere secretaris: Nieuw handschrift

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 064v

Soort akte:        wilceur

Datum:              31-5-1617

1e Comparant:  Adriaen Stevensz Verscheurincx ea

2e Comparant:  Adriaen Mathijsz ea

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 250

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Adriaen Mathijsz en Thomas Jansz als voocht kinderen Adriaen Mathijsz en Wouterken Jansdr sa.

Meij 1619 is de wilceur geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 065r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              31-5-1617

1e Comparant:  Embrecht Jacopsz

2e Comparant:  Jan Wouter Jansz

Goederen:         een portie delle eertijts gecomen van Jan Willemsz Cam

Prijs:                  ƒ 50

Plaats:               Sgrevelduijn W

Toponiem:       

Belend Oost:     Adriaen Adriaensz Fijnenbuijck

           West:      erffg Willem Josten

           Noord:    Jan Scheppen

           Zuid:       de ackers

Bijz:                   Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 065r

Soort akte:        wilceur

Datum:              31-5-1617

1e Comparant:  Jan Wouter Jansz

2e Comparant:  Embrecht Jacopsz

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 50

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Op 23-2-1618 is de wilceur geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 065v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              12-6-1617

1e Comparant:  Elisabeth Andries wed Otto Chijnsgel ?, Bommel ea

2e Comparant:  Jan Cleijs Jacopsz

Goederen:         6 geerden, in 12 geerden met Cornelis Elings, G’Berg

Prijs:                  ƒ 1308

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Willem Joesten van Loo, Dordrecht

           West:      Willem Handricxsz Buijs cs

           Noord:    Masen

           Zuid:       Hendrik Luijten Ambacht

Bijz:                   Elisabeth Andries wed Otto Chijnsgel ?, Bommel, Jan Otten, zoon, Handrick Jansz x Iken Otten (porc, Bommel, 30-5-1617)

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 065v

Soort akte:        wilceur

Datum:              12-6-1617

1e Comparant:  Jan Cleijs Jacopsz

2e Comparant:  Elisabeth Andries wed Otto Chijnsgel ?, Bommel ea

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 1308

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Op 22-5-1619 is de wilceur geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 066r

Soort akte:        wilceur

Datum:              13-6-1617

1e Comparant:  Mathijs Floren, Cappel

2e Comparant:  Jan Arien Claesz

Goederen:        

Prijs:                  ƒ 162

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Novenmber 1620 is de wilceur geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 066r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              28-6-1617

1e Comparant:  Dingeman Janss Bogaert

2e Comparant:  Frans Janss

Goederen:         ½ delle, voor Frans Adriaenss Boeser deur

Prijs:                  ƒ 350

Plaats:               Sgrevelduijn W

Toponiem:       

Belend Oost:     Adriaen Jacopss Bommeler

           West:      Wouter Wouterss

           Noord:    Cleijn Waspick

           Zuid:       Her straet

Bijz:                   Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 066r

Soort akte:        wilceur

Datum:              28-6-1617

1e Comparant:  Frans Janss

2e Comparant:  Dingeman Janss Bogaert

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 350

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Op 22-1-1618 is de wilceur geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 066v

Soort akte:        quitantie

Datum:             

1e Comparant:  Jan Corneliss van Chiess (Gastel?), pastoor Rijen

2e Comparant:  Cornelis Melisz, secr Raemsdonck

Goederen:         quitantie tbv een huijs

Prijs:                  ƒ 0

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   22-6-1617

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 067r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              11-7-1617

1e Comparant:  Ariaentken en Neeltken Peter Huijmensdr

2e Comparant:  Adriaen Jacopss Bommeler

Goederen:         een parij delle

Prijs:                  ƒ 150

Plaats:               Sgrevelduijn W

Toponiem:       

Belend Oost:     cooper

           West:      Peter Jochemss

           Noord:    sloot

           Zuid:       Maeijken Jacop Handricxs

Bijz:                   Ariaentken en Neeltken met Adriaen Denisz als voocht. Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 067r

Soort akte:        wilceur

Datum:              11-7-1617

1e Comparant:  Adriaen Jacopss Bommeler

2e Comparant:  Ariaentken en Neeltken Peter Huijmensdr

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 150

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Een deel vande wilceur wordt verkocht aan Floris Wijten. Op 13-10-1619 is de wilceur geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 067v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              5-8-1617

1e Comparant:  Adriaen Franss

2e Comparant:  Jan Peter Willemss

Goederen:         een eijndt ackers, gecomen van zijn vader

Prijs:                  ƒ 150

Plaats:               11½ Hoeve

Toponiem:       

Belend Oost:     Willem Josten

           West:      erffg Jacop Wouterss

           Noord:   

           Zuid:       cooper

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 068r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              23-8-1617

1e Comparant:  Cornelis Claess  en Johan van Clootwijck

2e Comparant:  Matheus Arienss, Cappel

Goederen:         1/8 geerde, in 9 geerden, gemeen met cooper

Prijs:                  ƒ 55

Plaats:               Cleijn Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Jenneken Loeff

           West:      Ariaen Michielss, schout Sgravenmoer

           Noord:    Maese

           Zuid:       Sgrevelduijn

Bijz:                   Cornelis en Johan zijn manhuijsmeesters van G’berg. Quitantie aanwezig

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 068v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              20-8-1617

1e Comparant:  Berthout Jochimss

2e Comparant:  Lambrecht Willemss

Goederen:         ½ acker saeijlant met delle, gemeen met cooper, gecocht van broer Peter Jochimss

Prijs:                  ƒ 438

Plaats:               Sgrevelduijn W

Toponiem:       

Belend Oost:     Floor Wijten

           West:      Damiaen Joosten

           Noord:    Adriaen Handricxss Panum

           Zuid:       ackers

Bijz:                   Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 068v

Soort akte:        wilceur

Datum:              20-8-1617

1e Comparant:  Lambrecht Willemss

2e Comparant:  Berthout Jochimss

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 438

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Op 27-2-1620 is de wilceur geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 069r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              24-10-1617

1e Comparant:  Jan en Peter Wouterss ea

2e Comparant:  Huijbrecht Diercxss vander Maes

Goederen:         een perceel moergronden oost vande Meulenwerff tot Cappel

Prijs:                  ƒ 45

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Willem Jacop Toniss

           West:      Joncker Jan van Raveschot met Meulenwerff

           Noord:    Her straet

           Zuid:       Jochim Aertss voorss

Bijz:                   Jan en Peter Wouterss voor ½ en Jochim Aert Vermeijs voor ¼ en Ariaen Quijrijnss voor 1/8 en Ghijsbrecht Geritss Pachter, Aert Peterss, swager, Cornelis Peterss swager.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 069v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              8-11-1617

1e Comparant:  Jacop Goverden

2e Comparant:  Gherit Jan Meuss

Goederen:         7½ geerde, inden polder

Prijs:                  ƒ 800

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Wierck Geritss

           West:      Lijs Joncker Willen ???

           Noord:    sloot over den dijck

           Zuid:       Hendrik Luijten Ambacht

Bijz:                   Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 069v

Soort akte:        wilceur

Datum:              8-11-1617

1e Comparant:  Gherit Jan Meuss

2e Comparant:  Jacop Goverden

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 800

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Een deel vande wilceur wordt vercocht aen Seger Jan Segerss en een deel aan Adriaen Franss, Gherit Franss en Jacop Peterss. Quitantie aan wezig

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 070r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              8-11-1617

1e Comparant:  Janneken Janssendr wed Adriaen Severss ea

2e Comparant:  Jacop Goverden

Goederen:         een huijs; 2e delle en hooven op westzijde Vroukens vaert

Prijs:                  ƒ 1472

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Jan Ariaen Claess

           West:      Rutger Peterss met cleijn huijsken

           Noord:    Her straet; Frans Janss

           Zuid:       dwaersdelle; Jan Ariaen Claess

Bijz:                   Janneken Janssendr wed Adriaen Severss met Aert Willemss haer zoon voor ½ en Staes Ariaenss voor ¼ en Jan Janss Hoevener namens Jochiem Ariens, soon (Dordrecht) (proc Waspick) voor ¼.

Belending noord zuijd kan ook andersom.

Betaald wordt via een wilceur.

Quitanties aanwezig bij folio 66.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 070v

Soort akte:        wilceur

Datum:              8-11-1617

1e Comparant:  Jacop Goverden

2e Comparant:  Janneken Janssendr wed Adriaen Severss ea

Goederen:         wilceur tbv de aankoop vaneen huijs en lant

Prijs:                  ƒ 1472

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Janneken Janssendr wed Adriaen Severss met Aert Willemss haer zoon voor ½ en Staes Ariaenss voor ¼ en Jan Janss Hoevener namens Jochiem Ariens, soon (Dordrecht) (proc Waspick) voor ¼.

Adriaen Handricxss Panum cx Janneken Janss. Op 2-12-1622 is de wilceur geheel afgelost.

Quitanties aanwezig bij folio 66.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 071ar

Soort akte:        vrijgift

Datum:              8-11-1617

1e Comparant:  Janneken Janssendr wed Adriaen Severss ea

2e Comparant:  Jacop Goverden

Goederen:         een partij delle, boven Vroukens vaert

Prijs:                  ƒ 170

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Willem Jacop Toniss

           West:      Peter Adriaenss Fijnenbuijck

           Noord:    Reijn Dieliss

           Zuid:       Jan Wouterss

Bijz:                   Janneken Janssendr wed Adriaen Severss met Aert Willemss haer zoon voor ½ en Staes Ariaenss voor ¼ en Jan Janss Hoevener namens Jochiem Ariens, soon (Dordrecht) (proc Waspick) voor ¼.

Adriaen Handricxss Panum cx Janneken Janss.

Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 071ar

Soort akte:        wilceur

Datum:              8-11-1617

1e Comparant:  Jacop Goverden

2e Comparant:  Janneken Janssendr wed Adriaen Severss ea

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 170

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Janneken Janssendr wed Adriaen Severss met Aert Willemss haer zoon voor ½ en Staes Ariaenss voor ¼ en Jan Janss Hoevener namens Jochiem Ariens, soon (Dordrecht) (proc Waspick) voor ¼.

Adriaen Handricxss Panum cx Janneken Janss. Op 2-12-1622 is de wilceur geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 071av

Soort akte:        vrijgift

Datum:              8-11-1617

1e Comparant:  Janneken Janssendr wed Adriaen Severss ea

2e Comparant:  Ariaen Arienss Rut

Goederen:         een partij delle

Prijs:                  ƒ 500

Plaats:               Sgrevelduijn W

Toponiem:       

Belend Oost:     Wouter Hantkinden cs

           West:      Sgrevelduijn sloot

           Noord:    Antonis Bastiaenss

           Zuid:       Meus Janss

Bijz:                   Janneken Janssendr wed Adriaen Severss met Aert Willemss haer zoon voor ½ en Staes Ariaenss voor ¼ en Jan Janss Hoevener namens Jochiem Ariens, soon (Dordrecht) (proc Waspick) voor ¼.

Adriaen Handricxss Panum cx Janneken Janss.

Op 15-9-1620 is de koopsom geheel voldaan.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 071br

Soort akte:        vrijgift

Datum:              8-11-1617

1e Comparant:  Ariaen Franss

2e Comparant:  Gherit Jan Meuss

Goederen:         3 geerden lants, in 6 geerden opde westencant.

Prijs:                  ƒ 300

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     wed Commer Clasen cs

           West:      wed Mathijs van Clootwijck

           Noord:    Maesen

           Zuid:       cooper

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 071br

Soort akte:        vrijgift

Datum:              8-11-1617

1e Comparant:  Janneken Janssendr wed Adriaen Severss ea

2e Comparant:  Aert Wessels

Goederen:         een eijndeken dellen, gemeen met Maeij Lemmens, tegen Willem Arienss Decker deur.

Prijs:                  ƒ 24

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Frans Janss

           West:      Willem Arienss Decker

           Noord:    Willem Arienss

           Zuid:       Her straet

Bijz:                   Janneken Janssendr wed Adriaen Severss met Aert Willemss haer zoon voor ½ en Staes Ariaenss voor ¼ en Jan Janss Hoevener namens Jochiem Ariens, soon (Dordrecht) (proc Waspick) voor ¼.

Adriaen Handricxss Panum cx Janneken Janss.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 071bv

Soort akte:        vrijgift

Datum:              8-11-1617

1e Comparant:  Maeijken Lemmens wed Jacop Jans

2e Comparant:  Aert Wessels

Goederen:         de andere helft van de delle. Zie folio 71br

Prijs:                  ƒ 18

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Maeijken heeft Lambrecht Willemss als voocht

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 072r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              11-11-1617

1e Comparant:  Jan Adriaenss Schep ea

2e Comparant:  Ariaen Wouterss

Goederen:         ¼ hoff, eertijts gecomen van Aen Wijten hun bestevader

Prijs:                  ƒ 15

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Lauwreijs Pauwelss

           West:      Mels Janss

           Noord:    Her straet

           Zuid:       ackers

Bijz:                   Jan Adriaenss Schep, Adriaen Aertss Schep als voocht van zijn moeder.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 072r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              11-11-1617

1e Comparant:  Adriaen Wouterss

2e Comparant:  Mels Janss

Goederen:         ½ acker saeijlant mette veldekens

Prijs:                  ƒ 550

Plaats:               11½ Hoeve

Toponiem:       

Belend Oost:     Lauwreijs Pauwelss

           West:      Mels Janss met wederhelft

           Noord:    Her straet

           Zuid:       cloosters goet

Bijz:                   Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 072v

Soort akte:        wilceur

Datum:              11-11-1617

1e Comparant:  Mels Janss

2e Comparant:  Adriaen Wouterss

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 550

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Op 25-10-1620 is de wilceur geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 073r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              15-11-1617

1e Comparant:  Peter Adriaen Gijben namens zijn moeder

2e Comparant:  Willem Huijgen

Goederen:         een deel delle gemeen met cooper

Prijs:                  ƒ 135

Plaats:               11½ Hoeve

Toponiem:       

Belend Oost:     Coenraet Janss

           West:      Laureijs Pauwels

           Noord:    Groot Waspick

           Zuid:       Her straet

Bijz:                   Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 073r

Soort akte:        wilceur

Datum:              15-11-1617

1e Comparant:  Willem Huijgen

2e Comparant:  Peter Adriaen Gijben namens zijn moeder

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 135

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Op 9-3-1620 is de wilceur geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 073v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              22-11-1617

1e Comparant:  Peter Jochumss

2e Comparant:  Lambrecht Willemss

Goederen:         ½ acker saeijlant gemeen met cooper zoals van Berthout Jochumss gekocht, gecomen van zijn bestevader

Prijs:                  ƒ 427

Plaats:               Sgrevelduijn W

Toponiem:       

Belend Oost:     Floor Wijten

           West:      Damiaen Joosten

           Noord:    Adriaen Handricxss Panum

           Zuid:       ackers

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 074r

Soort akte:        vroemenrecht

Datum:              27-11-1617

1e Comparant:  Jan Ariaen Claess ea

2e Comparant: 

Goederen:         De heeren van Leuven willen een hofstadt eertijts van Willem Willemss  in eigendom verkopen ivm een rentebrief

Prijs:                  ƒ 0

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     erffg Willem Joesten

           West:      kinderen Peter Huijmens

           Noord:    her straet

           Zuid:       Peter Jan Mathijss

Bijz:                   Jan Ariaen Claess procureur van Godtschalck Matijs Heijs, G’berg namens de heeren van Leuven

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 074v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              4-12-1617

1e Comparant:  Bastiaen Peterss Greeff

2e Comparant:  Michiel Janss

Goederen:         1/12 inde hofstede waar Michiel op woont, zoals gekocht van Adriaen Wijten, gemeen met cooper

Prijs:                  ƒ 11

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Peter Handricxss Back

           West:      dijck

           Noord:    cooper

           Zuid:       Jan Thomass

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 075r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              6-12-1617

1e Comparant:  Jan en Peter Wouterss

2e Comparant:  Claes Cornelis Meulder tot Cappel

Goederen:         2 perceelkems vuijtgedolven moergronden en 2e  nog een stuk moergrond

Prijs:                  ƒ 120

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Bagijnen van Heusden

           West:      Willem Jacopss

           Noord:    Ghijbrecht Willemss Pachter; zie 1

           Zuid:       Willem Jacop Toniss; zie 1

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 075v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              6-12-1617

1e Comparant:  Jochum Jan Berhoutss

2e Comparant:  Peter Jochumss, soon

Goederen:         1 hont ackerlant boven Vroukens vaert

Prijs:                  ƒ 200

Plaats:               Sgrevelduijn W

Toponiem:       

Belend Oost:     Vroukens vaert

           West:     

           Noord:    vercooper

           Zuid:       Griffiers stege

Bijz:                   Op 31-1-1618 is de koopsom geheel voldaan

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 076r

Soort akte:        wilceur

Datum:              8-12-1617

1e Comparant:  Michiel Janss

2e Comparant:  Ariaen, Jochum, Dingeman, Jan Wijten, swagers

Goederen:        

Prijs:                  ƒ 178

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Op 3-12-1620 is de wilceur geheel afgelost. Jochum Wijten is dan overleden. Huijbrecht Corneliss krijgt geld dat aan Jochum betaalt moest worden namens zijn moeder. Dingeman Wijten is ook overleden. Quitantie aanwezig.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 076v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              13-12-1617

1e Comparant:  Jan Huijbrecht Reijnen, G’berg ea

2e Comparant:  Jan Adriaenss Waelwijck

Goederen:         16 geerden, inden polder

Prijs:                  ƒ 3360

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     erffg Jan Franss, schout Raemsdonck

           West:      Michiel vanden Eijnde, schout Ghijls

           Noord:    Maesen

           Zuid:       Hendrick Luijten Ambacht

Bijz:                   Jan Huijbrecht Reijnen, G’berg namens Pieter Diercxss  ??? en Jan Dammas Pesser als voogden van Dieck Jan vanden Berge zoon van Jan vanden Berge en Peterken Doerck Pessersdr en namens Dhilles vande Ruelle, mede voocht en Pieter Janss Blanckert ? X Elisabeth vanden Berge (proc, Rrotterdan, 1-7-1616)

De verkoop wordt drie zondagen geboden gegeven. Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 077r

Soort akte:        wilceur

Datum:              13-12-1617

1e Comparant:  Jan Adriaenss Waelwijck

2e Comparant:  Jan Huijbrecht Reijnen, G’berg ea

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 3360

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Diercxss  ??? en Jan Dammas Pesser als voogden van Dieck Jan vanden Berge zoon van Jan vanden Berge en Peterken Doerck Pessersdr en namens Dhilles vande Ruelle, mede voocht en Pieter Janss Blanckert ? X Elisabeth vanden Berge (proc, Rrotterdan, 1-7-1616). Op 28-6-1619 is de wilceur geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 078r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              21-12-1617

1e Comparant:  Cornelis Janss

2e Comparant:  Peter Adriaenss Fijnenbuijck

Goederen:         een ackerken saeijlant, ontrent 3 hont, boven Vroukens vaert, inde Clijnen Geer

Prijs:                  ƒ 240

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:        Clijnen Geer

Belend Oost:     Willem Jacop Toniss

           West:      Corst Marceliss

           Noord:    vercooper

           Zuid:       Willem Adriaenss Decker

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 078v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              5-1-1618

1e Comparant:  Peter Jochumss

2e Comparant:  Lenaert Direck Foppen

Goederen:         een huiijs metten erve zoals gekocht van Lambrecht Willemss (23-11-1617)

Prijs:                  ƒ 1600

Plaats:               Sgrevelduijn W

Toponiem:       

Belend Oost:     Janneken Neelel kinderen

           West:      Anneken Dierck Foppen weduwe

           Noord:    Her straet

           Zuid:       Maeijken Heijnen

Bijz:                   Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 079r

Soort akte:        wilceur

Datum:              5-1-1618

1e Comparant:  Lenaert Direck Foppen

2e Comparant:  Peter Jochumss

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs:                  ƒ 1600

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Op 6-5-1622 is de wilceur geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 079r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              5-1-1618

1e Comparant:  Ariaen Handricxss Panum ea

2e Comparant:  Peter Mathijss

Goederen:         hun deel in ½ acker saeijlant, gecomen van hun moeder sa

Prijs:                  ƒ 500

Plaats:               Sgrevelduijn W

Toponiem:       

Belend Oost:     Ariaen Handricxss Panum met wederhelft

           West:      Cornelis Andriess

           Noord:    Mr Ariaen Stevenss

           Zuid:       Cuijpers Lij

Bijz:                   Ariaen Handricxss Panum als voocht van kint van zijn overleden dochter Dingentken Ariaens, Handrick Ariaens Panum, soon, Frans Ariaenss Boeser x Grietken Ariaen Handricxsdr, Ariaen Hoevener x Maeijken Ariaens.

Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 079v

Soort akte:        wilceur

Datum:              5-1-1618

1e Comparant:  Peter Mathijss

2e Comparant:  Ariaen Handricxss Panum ea

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 500

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Ariaen Handricxss Panum als voocht van kint van zijn overleden dochter Dingentken Ariaens, Handrick Ariaens Panum, soon, Frans Ariaenss Boeser x Grietken Ariaen Handricxsdr, Ariaen Hoevener x Maeijken Ariaens.

1622 is de wilceur geheel afgelost. ? Quitantie aanwezig

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 080r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              5-1-1618

1e Comparant:  Mr Ariaen Stevenss

2e Comparant:  Jan Jan Wouters

Goederen:         een ackerken saeijlant met delleken zoals gecocht van jan Ariaen Claessen

Prijs:                  ƒ 272

Plaats:               11½ Hoeve

Toponiem:       

Belend Oost:     Lenaert Diercxss cs

           West:      Ariaen Lambrechtss

           Noord:    Her straet

           Zuid:       cloosters goet

Bijz:                   Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 080r

Soort akte:        wilceur

Datum:              5-1-1618

1e Comparant:  Jan Jan Wouters

2e Comparant:  Mr Ariaen Stevenss

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 272

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Op 1-3-1621 is de wilceur geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 080v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              22-2-1618

1e Comparant:  Cornelis Ariens Timmer ea

2e Comparant:  Ariaen Jan Claess

Goederen:         ½ mergen gronden

Prijs:                  ƒ 16

Plaats:               Sgrevelduijn W

Toponiem:       

Belend Oost:     Jan Adriaenss Waelwijck

           West:      erffg Handrick Jacopss

           Noord:    Jan Peterss Meijers

           Zuid:       Lije

Bijz:                   Cornelis Ariens Timmer en Cornelis Cornelis Claess Wijngaert

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 081r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              22-2-1618

1e Comparant:  Cornelis Ariens Timmer ea

2e Comparant:  Cornelis Corneliss Wijngaert

Goederen:         een partie gronden

Prijs:                  ƒ 3

Plaats:               Sgrevelduijn W

Toponiem:       

Belend Oost:     Ariaen Wijten

           West:      Sgrevelduijn sloot

           Noord:   

           Zuid:       Cuijpers Lije

Bijz:                   Cornelis Ariens Timmer en namens zijn susters en broeders

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 081v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              27-2-1618

1e Comparant:  Jan Peter Arien Geritss

2e Comparant:  Jan Deniss de Haen

Goederen:         ½ banck ackerlants boven Willem van Ghents vaert

Prijs:                  ƒ 250

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Willem van Ghents vaert grippel

           West:      Peter Ariaens Beij ?

           Noord:    Anthonis Handricxss

           Zuid:       Ariaen Jochumss

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 082r

Soort akte:        verlije

Datum:              27-2-1618

1e Comparant:  Jacopss Jacops Scheren weduwe

2e Comparant:  Ariaen Deniss

Goederen:         een ackerken saeijlant op Willem van Ghents vaert , groot ½ banck

Prijs:                  ƒ 300

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:        Queeckel

Belend Oost:     Queeckel

           West:      Willem van Ghents vaert

           Noord:    Lenaert Diercxss

           Zuid:       cooper

Bijz:                   Jacopss heeft Matheus Ariaenss als voocht. Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 082r

Soort akte:        wilceur

Datum:              27-2-1618

1e Comparant:  Ariaen Deniss

2e Comparant:  Jacopss Jacop Scheren weduwe

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 300

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Op 24-11-1621 is de wilceur geheel afgelost. Quitanties aanwezig

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 082v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              2-3-1618

1e Comparant:  Wouter Wouterss

2e Comparant:  Frans Arienss Boeser

Goederen:         een delleken

Prijs:                  ƒ 224

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Jan Andriess Bogaert

           West:      gemeenen steech

           Noord:    Cleijn Waspick

           Zuid:       cooper eertijs Claes Bacx

Bijz:                   Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 082v

Soort akte:        wilceur

Datum:              2-3-1618

1e Comparant:  Frans Arienss Boeser

2e Comparant:  Wouter Wouterss

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 224

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Op 20-12-1619 is de wilceur geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 083r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              2-3-1618

1e Comparant:  Frans Arienss Boeser ea

2e Comparant:  Dingeman Michielss

Goederen:         1½ geerde, inden polder, in 9 geerden, opten westencant in 4½ geerden.

Prijs:                  ƒ 340

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     cooper int selve weer

           West:      schout Ghijls

           Noord:    Maesen

           Zuid:       Hendrick Luijten Ambacht

Bijz:                   Frans Arienss Boeser als voocht kinderen Bastiaen Ariaenss za in presentie  Aenken Bastiaenss. Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 083r

Soort akte:        wilceur

Datum:              2-3-1618

1e Comparant:  Dingeman Michielss

2e Comparant:  Frans Arienss Boeser ea

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 340

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Frans Arienss Boeser als voocht kinderen Bastiaen Ariaenss. Op 10-6-1620 is de wilceur geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 083v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              19-3-1618

1e Comparant:  Matijs Floren

2e Comparant:  Ariaen Jochimss

Goederen:         een hoexken ackerlant, in een banck gecomen vande bagijnen van Heusden

Prijs:                  ƒ 170

Plaats:               Sgrevelduijn W

Toponiem:       

Belend Oost:     Jan Adriaenss Dolck en cooper of WvG vaert

           West:      vercooper

           Noord:    Bastiaen Peterss

           Zuid:       Peter Ariaenss de Roij

Bijz:                   Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 084r

Soort akte:        wilceur

Datum:              19-3-1618

1e Comparant:  Ariaen Jochimss

2e Comparant:  Matijs Floren

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 170

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Op 8-6-1622 is de wilceur geheel afgelost. De laatste termijn is ontvangen door Floris Wijten.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 084v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              19-3-1618

1e Comparant:  Matijs Floren

2e Comparant:  Lenaert Diercxss

Goederen:         een perceel ackerlant, inden hoff gecomen van de bagijnen van Heusden, ontrent 3 hont

Prijs:                  ƒ 250

Plaats:               Sgrevelduijn W

Toponiem:        Molenlij

Belend Oost:     vercooper

           West:      Molenlij

           Noord:    vercooper

           Zuid:       Peter Geldens

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 085r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              1-4-1618

1e Comparant:  Cornelis Gheritss

2e Comparant:  Frans Ariaenss Boeser

Goederen:         2 perceelkens ackerlant

Prijs:                  ƒ 475

Plaats:               Sgrevelduijn W

Toponiem:        Corte Maten

Belend Oost:     1e Embrecht Jac; 2e Huijch Janss

           West:      Ariaen Ariaenss Fijnenbuijck; cooper

           Noord:    Aentken Jan Andriess en cooper; perceel 1

           Zuid:       Corte Maten; zie bijz

Bijz:                   belending zuijd 2e perceel Peter Cornelis Colven nu  Aert Wessels

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 085r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              1-4-1618

1e Comparant:  Cornelis Gheritss

2e Comparant:  Frans Ariaenss Boeser

Goederen:         perceelken ackerlant

Prijs:                  ƒ

Plaats:               Sgrevelduijn W

Toponiem:        Corte Maten

Belend Oost:     Hermen Aertss

           West:      cooper

           Noord:    Peter Jan Matijs

           Zuid:       Corte Maten

Bijz:                   koopsom zit in f 475 uit vorige akte (folio 85r)

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 085v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              4-5-1618

1e Comparant:  Willem Handricxss Buijs ea

2e Comparant:  Lijsken Willemsdr

Goederen:         3½ geerde, in 7 geerden

Prijs:                  ƒ 800

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Jan Cleijss

           West:      Gherit Melss

           Noord:    Maesen

           Zuid:       Hendrik Luijten Ambacht

Bijz:                   Willem Handricxss Buijs en Ariaen Ariaenss Looskint. Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 085v

Soort akte:        wilceur

Datum:              4-5-1618

1e Comparant:  Lijsken Willemsdr

2e Comparant:  Willem Handricxss Buijs ea

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 800

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Willem Handricxss Buijs en Ariaen Ariaenss Looskint. Op 15-5-1621 is de wilceur geheel afgelost. Een deel is verkocht aan Melis Corneliss.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 086r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              4-5-1618

1e Comparant:  Lijsken Willems met Gherit Peterss voocht

2e Comparant:  Jan Willemss, broer

Goederen:         1½ geerde, inden polder, in 12 geerden, in 6 geerden opten westencant

Prijs:                  ƒ 200

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     wed Commer Claess

           West:      Johan van Clootwijck

           Noord:    Maesen

           Zuid:       Gherit Jan Meuss

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 086v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              14-5-1618

1e Comparant:  Jacop Stoffelen

2e Comparant:  Huijbrecht Ariaenss

Goederen:         een huijs metten hoff

Prijs:                  ƒ 350

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Frans den Smit

           West:      Vroukens vaert

           Noord:    Reijn Dieliss cs

           Zuid:       Cornelis Janss

Bijz:                   Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 087r

Soort akte:        wilceur

Datum:              14-5-1618

1e Comparant:  Huijbrecht Ariaenss

2e Comparant:  Adriaen Jochumss

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs:                  ƒ 350

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Op 21-2-1626 is de wilceur geheel afgelost, de erffg van Adriaen Jochumss. Oa Jan Joachimss Paep. Quitantie aanwezig bij folio 88

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 087v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              21-5-1618

1e Comparant:  Jan Janss Ghijben

2e Comparant:  Agatha van Beeont

Goederen:         1¾ geerd, in 9 geerden, gemeen met erffg Frans Diercxss en Frans Wouterss

Prijs:                  ƒ 705

Plaats:               Cleijn Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Anna Beens

           West:      Jan Jan Andries Bogaert

           Noord:    Maesen

           Zuid:       Sgrevelduijn Waspick

Bijz:                   Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 088r

Soort akte:        wilceur

Datum:              21-5-1618

1e Comparant:  Jan Janss Ghijben

2e Comparant:  Jan Janss Ghijben

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 705

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Op 23-12-1620 is de wilceur geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 088v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              24-5-1618

1e Comparant:  Matijs Peterss

2e Comparant:  Wierck Geritss

Goederen:         3 geerden, inden polder, in 7½ geerden.

Prijs:                  ƒ 564

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Michiel vanden Eijnde, schout Ghijls

           West:      Gerit Jan Meuss cs

           Noord:    Maesen

           Zuid:       Luijten Ambacht

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 089r

Soort akte:        verlije

Datum:              13-6-1618

1e Comparant:  Frans Janss

2e Comparant:  Matheus Arienss

Goederen:         een delle

Prijs:                  ƒ 260

Plaats:               Sgrevelduijn W

Toponiem:       

Belend Oost:     Vroukens vaert

           West:      Willem Ariaens Decker

           Noord:    Heiligen Gest

           Zuid:       Lambrecht Willemss

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 089v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              20-6-1618

1e Comparant:  Michiel Matijss, schout ea

2e Comparant:  Mr Cornelis Hagaerts, schoolmeester Waspick

Goederen:         een huijs metten erve, zoals Cornelis eertijs van Ariaen Matijss gekocht heeft

Prijs:                  ƒ 528

Plaats:               11½ Hoeve

Toponiem:       

Belend Oost:     Peter Matijss en Dingeman Michielss

           West:      Crijn Janss

           Noord:    dellen sloot

           Zuid:       Dingeman Michielss

Bijz:                   Michiel Matijss, schout, als voocht kinderen Ariaen Matijss, broer. Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 090r

Soort akte:        wilceur

Datum:              20-6-1618

1e Comparant:  Mr Cornelis Hagaerts, schoolmeester Waspick

2e Comparant:  Michiel Matijss, schout ea

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs:                  ƒ 528

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Michiel Matijss, schout, als voocht kinderen Ariaen Matijss, broer. Op 23-2-1622 is de wilceur geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 090v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              21-6-1618

1e Comparant:  Coenraet Janss

2e Comparant:  Jan Handricxss

Goederen:         een huijsken metten erve, teijnde de gebure straet

Prijs:                  ƒ 18

Plaats:               Sgrevelduijn W

Toponiem:       

Belend Oost:     Cornelis Andriess

           West:      Wouter Meertenss en cooper

           Noord:    straet en Ariaen Arienss Cleermaker

           Zuid:       Mr Arien Stevenss

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 091r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              3-7-1618

1e Comparant:  Ariaen Handricxss Panum x Janneken Jansdr ea

2e Comparant:  Rutger Peterss

Goederen:         een huijs metten erve op westzijde Vroukens vaert

Prijs:                  ƒ 335

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Jacop Goverden

           West:      Madeleentken Bernaerts

           Noord:    Her straet

           Zuid:       sloot dwarsdelle

Bijz:                   Ariaen Handricxss Panum x Janneken Jansdr voor ½, Staes Ariaenss en Jan Janss Hoevener namens Jochum Ariaenss (Dordrecht) (proc Waspik, 14-7-1617) elk voor ¼. Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 091v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              3-7-1618

1e Comparant:  Rutger Peterss

2e Comparant:  Frans Willemss

Goederen:         hetzelfde huijs uit de vorige akte (folio 91r)

Prijs:                  ƒ 450

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 092r

Soort akte:        wilceur

Datum:              3-7-1618

1e Comparant:  Rutger Peterss

2e Comparant:  Ariaen Handricxss Panum x Janneken Jansdr ea

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs:                  ƒ 335

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Ariaen Handricxss Panum x Janneken Jansdr voor ½, Staes Ariaenss en Jan Janss Hoevener namens Jochum Ariaenss (Dordrecht) (proc Waspik, 14-7-1617) elk voor ¼. Op 20-8-1621?  is de wilceur geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 092r

Soort akte:        wilceur

Datum:              3-7-1618

1e Comparant:  Frans Willemss

2e Comparant:  Rutger Peterss

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs:                  ƒ 450

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Op 16-1-1629 is de wilceur geheel afgelost.

Janneken Andries wed Rutger Peterss, Adriaen Corsten erffg R Peterss. Adriaen is ook voocht (7-1628) van de kinderen van Frans Willemss Kleermaker.

Quitanties aanwezig.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 092v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              13-9-1618

1e Comparant:  Herman Aertss

2e Comparant:  Jacop Joosten

Goederen:         ½ huijs metten erve met ½ ackerlant daerachter

Prijs:                  ƒ 500

Plaats:               Sgrevelduijn W

Toponiem:       

Belend Oost:     Lambrecht Willemss

           West:      Jan Matijss cs

           Noord:    Her straet

           Zuid:       cloosters goet

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 093r

Soort akte:        verlije

Datum:              9-10-1618

1e Comparant:  Aert Aertss Reijers

2e Comparant:  Peter Geldens

Goederen:         ½ banck ackerlants boven Willem van Ghents vaert

Prijs:                  ƒ 270

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:        Queeckel

Belend Oost:     Queeckel

           West:      Willem van Ghents vaert

           Noord:    Ariaen Deniss

           Zuid:       Jan Ariaes Dolck

Bijz:                   Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 093v

Soort akte:        wilceur

Datum:              9-10-1618

1e Comparant:  Peter Geldens

2e Comparant:  Aert Aertss Reijers

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 270

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Op 3-11-1620 is de wilceur geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 094r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              9-10-1618

1e Comparant:  Aert Aertss Reijers

2e Comparant:  Jan Ariaenss Dolck

Goederen:         ½ banck lant boven Willem van Ghents vaert

Prijs:                  ƒ 300

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:        Queckel

Belend Oost:     Queckel

           West:      Willem van Ghents vaert

           Noord:    Peter Geldens

           Zuid:       Jan Peterss Meulder

Bijz:                   Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 094r

Soort akte:        wilceur

Datum:              9-10-1618

1e Comparant:  Jan Ariaenss Dolck

2e Comparant:  Aert Aertss Reijers

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 300

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Op 21-10-1621 is de wilceur geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 094v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              9-10-1618

1e Comparant:  Jan Peter Willemss

2e Comparant:  Jan Willemss

Goederen:         een acker saeijlants

Prijs:                  ƒ 300

Plaats:               11½ Hoeve

Toponiem:       

Belend Oost:     Coenraet Janss

           West:      Coenraet Janss

           Noord:    Lauwereijs Pauwels

           Zuid:       cloosters goet

Bijz:                   8-5-1619 is de koopsom geheel voldaan

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 095r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              9-10-1618

1e Comparant:  Jan Ariaenss Grooters ?, G’berg

2e Comparant:  Wierck Gheritss, schoonvader

Goederen:         3¾ geerden, net cooper, in 7½ geerden; 2e een eijndt acker

Prijs:                  ƒ 1000

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Michiel vanden Eijnde, schout Ghijls; zie zuijd

           West:      Gerit Jan Meuss cs; Johan Peterss

           Noord:    Maesen; Heerstraet

           Zuid:       Luijten Ambacht; Anneken Willem Wouterss

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 096r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              17-10-1618

1e Comparant:  Reijnier Aerss Ruijter onder heer Kessel, Heusden

2e Comparant:  Maeijken Franss wed Frans Gheritss ea

Goederen:         ½ acker saeijlant gemeen met Maeijken Franss

Prijs:                  ƒ 320

Plaats:               11½ Hoeve

Toponiem:       

Belend Oost:     kinder Aert Jacopss

           West:      Wouter Wouterss cs

           Noord:    Lauwereijs Martens tot veldekens en dan zie bijz

           Zuid:       Oude Vaert

Bijz:                   Maeijken Franss wed Frans Gheritss, schout Raamsdonk, en Gerit Franss.

 Belending noord: en dan verder van de veldekens tot kinder Aert Jacopss en Jan Driessen Stevens.

Op 21-12-1620 is de koopsom geheel voldaan

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 096v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              10-11-1618

1e Comparant:  Michiel Matijs schout

2e Comparant:  Huijbrecht Janss Schep ea

Goederen:         ses geerden

Prijs:                  ƒ 1700

Plaats:               Cleijn Waspik

Toponiem:        Cleijn Elant

Belend Oost:     Truijcken Aert Scheppen weduwe

           West:      Lenaert de Haen, Breda

           Noord:    sloot zuijden Cleijn Elant

           Zuid:       Sgrevelduijn Waspick

Bijz:                   Huijbrecht Janss Schep en Jan Handricxss als voogden Lijsken Adriaen Janssdr. Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 097r

Soort akte:        wilceur

Datum:              10-11-1618

1e Comparant:  Huijbrecht Janss Schep ea

2e Comparant:  Michiel Matijs schout

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 1700

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Huijbrecht Janss Schep en Jan Handricxss als voogden Lijsken Adriaen Janssdr. Op 5-6-1620 is de wilceur geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 097v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              12-11-1618

1e Comparant:  Cornelis Janss Haensberch

2e Comparant:  Willem Lauwereijs Pauwelsz

Goederen:         een acker saeijlant mette veldekens

Prijs:                  ƒ 200

Plaats:               Sgrevelduijn W

Toponiem:       

Belend Oost:     Adriaen Wouterss

           West:      Lenaert Diercxss

           Noord:    Heer straet

           Zuid:       Sgravenmoer

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 098r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              14-11-1618

1e Comparant:  Adriaen Dingemanss

2e Comparant:  Michiel Peterss

Goederen:         een ackerken saeijlant

Prijs:                  ƒ 125

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Anthonis Corneliss

           West:      Stoffel Willemss

           Noord:    Cornelis Meliss

           Zuid:       Marcelis Willemss

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 098v

Soort akte:        willeceur

Datum:              14-11-1618

1e Comparant:  Ariaen Janss Vos

2e Comparant:  Jan Peterss wed Lucia Cornelis Franss tbv kinder

Goederen:         wilceur tbv het oplossen van een probleem tussen comparanten

Prijs:                  ƒ 166

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Mathijs Wilmss x Maeijken Janss, Claes Toniss x Wilmken Janss verweckt bij Jaetken Wilms zijn door Jan Huijchen Vosch geheel voldaan, 17-3-1646

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 099r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              14-11-1618

1e Comparant:  Berthout Michiel Jacopss

2e Comparant:  Wouter Willemss

Goederen:         een perceelken ackerlants

Prijs:                  ƒ 100

Plaats:               Sgrevelduijn W

Toponiem:       

Belend Oost:     Ariaen Lambrechtss

           West:      Michiel Jacopss

           Noord:    Michiel Mathijs schout

           Zuid:       cooper

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 099v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              20-11-1618

1e Comparant:  Gherit Ghijsbrechtss van Broechoven, Schoonhoven

2e Comparant:  Huijch Peterss

Goederen:         3 geerden lants, in 6 geerden, gemeen met cooper

Prijs:                  ƒ 470

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Michiel vanden Eijnde, schout Ghijls

           West:      Anneken wed Frans Diercxss

           Noord:    Masen

           Zuid:       11½ Hoeve

Bijz:                   Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 099v

Soort akte:        wilceur

Datum:              20-11-1618

1e Comparant:  Huijch Peterss

2e Comparant:  Gherit Ghijsbrechtss van Broechoven, Schoonhoven

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 470

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Een deel van de wilceur wordt verkocht aan Cornelis, broer van Gherit. Herbert Ghijsbrechtss Pijl heeft nog borg gestaan.

Ghijsbrechtsken van Broechoven x Guilaumme ???, Corneli van Broechoven x Balthasar de Moucheon , zussen van Gherit zijn voldaen.

De wilceur is geheel afgelost lijkt het.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 100v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              20-11-1618

1e Comparant:  Aert Aertss Reijers en Andries Dircxss de Bie ea

2e Comparant:  Anthonis Jacopss Meulder

Goederen:         een delle

Prijs:                  ƒ 180

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Willem van Ghents vaert

           West:      clooster van Heusden

           Noord:    Antonis Handerick Geritss

           Zuid:       cooper

Bijz:                   Aert Aertss Reijers en Andries Dircxss de Bie, Peter Handrick Peterss als voocht kinderen Dingna Hendrick Peterssdr za. Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 101r

Soort akte:        wilceur

Datum:              20-11-1618

1e Comparant:  Anthonis Jacopss Meulder

2e Comparant:  Aert Aertss Reijers en Andries Dircxss de Bie ea

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 180

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Aert Aertss Reijers en Andries Dircxss de Bie, Peter Handrick Peterss als voocht kinderen Dingna Hendrick Peterssdr za. Op 10-6-1620 is de wilceur geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 101v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              10-12-1618

1e Comparant:  Jan Wijt Willemss

2e Comparant:  Ariaen Lenaertss

Goederen:         een huijs

Prijs:                  ƒ 500

Plaats:               Sgrevelduijn W

Toponiem:       

Belend Oost:     Jan Arienss Fijnenbuijck

           West:      Willem Arienss

           Noord:    Het straet

           Zuid:       Willem Arienss Decker

Bijz:                   Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 102 lv

Soort akte:        rekening

Datum:             

1e Comparant:  Joost Aertss

2e Comparant:  kinderen Mathijs Flooren

Goederen:         rekening ivm de verkoop van een delle (een deel van de akte zit bij folio 104)

Prijs:                  ƒ 0

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   quitantie aanwezig

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 102r

Soort akte:        wilceur

Datum:              10-12-1618

1e Comparant:  Ariaen Lenaertss

2e Comparant:  Jan Wijt Willemss

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 500

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   In 1625 is Ariaen Lenaertss overleden. Cleijs Janss is voocht vande kinderen. Op 1–1630 is de wilceur geheel afgelost aan Jan Wijten voor ½ en Cornelis Janssen, Jan Janssen, broer, en Jan Matheus namens Theunis Janss. Quitantie aanwezig

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 102v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              12-12-1618

1e Comparant:  Joost Aertss

2e Comparant:  Peter Denis de Haen, Cappel

Goederen:         een delleken, groot ½ banck en 2e nog een perceel gronden, gecomen van Matijs Floren

Prijs:                  ƒ 200

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Willem van Ghents vaert; gelijk 1

           West:      Meulen banck; gelijk 1

           Noord:    Bagijnen gronden, het 1e perceel

           Zuid:       Bastiaen Peterss Greeff; Lauwereijs Pauwels

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 103r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              3-1-1619

1e Comparant:  Gherit Melchiorss

2e Comparant:  Ariaen Meerten Gheritss, swager [= schoonzoon]

Goederen:         een huijs metten schuer, metten hoff en erve aen de Kerckvaert

Prijs:                  ƒ 0

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Jan Aertss Metser

           West:      dorps Heer straet

           Noord:    Heer straet

           Zuid:       Coenraet Janss en Michiel Mathijss

Bijz:                   Het huijs wordt geschonken als houwelijcks goet. De waarde voor de 40e penning is  f 240

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 103v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              18-1-1619

1e Comparant:  Matijs Flooren

2e Comparant:  Joost Aertss, Cappel

Goederen:         een delle

Prijs:                  ƒ 0

Plaats:               Sgrevelduijn W

Toponiem:       

Belend Oost:     vercooper

           West:      erffg Dirck van Clootwijck

           Noord:    Oude straet

           Zuid:       Her straet

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 104r

Soort akte:        wilceur

Datum:              18-1-1619

1e Comparant:  Joost Aertss, Cappel

2e Comparant:  Matijs Flooren

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 500

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Op 18-3-1621 is de wilceur geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 104v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              23-1-1619

1e Comparant:  Godtschalck Matijs Heijs ea

2e Comparant:  Gerit Arentss Hartoch ea

Goederen:         3½ -1/16 geerd lant in 9 geerden

Prijs:                  ƒ 0

Plaats:               Cleijn Waspik

Toponiem:        Scheijsloot

Belend Oost:     Anneken Beens

           West:      Jan Andriess Bogaert

           Noord:    Scheijsloot ipv Mase

           Zuid:       Sgrevelduijn Waspick

Bijz:                   Godtschalck Matijs Heijs namens Peter Stappaerts als voocht kinderen Jacop Stappaerts, Heer Gherit van Alenborch, Jacop Stappaerts ende Dierck Stappaertss.

Gerit Arentss Hartoch tbv Agatha van Beaumont wed Johan Hogelande

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 105r

Soort akte:        wilceur

Datum:              23-1-1619

1e Comparant:  Gerit Arentss Hartoch ea

2e Comparant:  Godtschalck Matijs Heijs ea

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 1581

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Godtschalck Matijs Heijs namens Peter Stappaerts als voocht kinderen Jacop Stappaerts, Heer Gherit van Alenborch, Jacop Stappaerts ende Dierck Stappaertss.

Gerit Arentss Hartoch tbv Agatha van Beaumont wed Johan Hogelande.

Maeijken Frans  en kinderen verklaren op 29-8-1621 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 105v

Soort akte:        verlij

Datum:              14-2-1619

1e Comparant:  Ariaen Janss Vos ea

2e Comparant:  Jan Huijgen

Goederen:         een huijs ende erve

Prijs:                  ƒ 859

Plaats:               11½ Hoeve

Toponiem:       

Belend Oost:     Dingeman Michielss

           West:      Mathijs Michielss

           Noord:    Groot Waspick

           Zuid:       Heer straet

Bijz:                   Ariaen Janss Vos voor ½ en Merck Willems als voocht Vijffverken Ariaen Janss Vossendr en Jan Ariaen Janss Voss soons. Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 106r

Soort akte:        wilceur

Datum:              14-2-1619

1e Comparant:  Jan Huijgen

2e Comparant:  Ariaen Janss Vos ea

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs:                  ƒ 859

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Ariaen Janss Vos voor ½ en Merck Willems als voochr Vijffverken Ariaen Janss Vossendr en Jan Ariaen Janss Voss soons.

Ariaen Janss: op 27-2-1620 is de wilceur geheel afgelost.

Denis Adriaen Deniss x Vijverken: 21-5-1640 is de wilceur geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 106v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              16-2-1619

1e Comparant:  Hendrick Adriaenss Timmer, Cappel

2e Comparant:  Hendrick Hendricxss Back

Goederen:         een delle3

Prijs:                  ƒ 100

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Willem van Ghents vaert

           West:      bagijnen van Heusden

           Noord:    Matijs Flooren

           Zuid:       Jan Adriaen Lambrechtss weeskint

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 56

Folio:                 107r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              28-2-1619