Selecteer een pagina

Fol. 1r 16-11-1644
Rombout Adriaenssen X Huijbeke Geerts verkoopt aan Cornelis Mathijssen

Fol. 1v 16-11-1644
Rombout Adriaenssen X Huijbeke Geerts verkoopt aan Meus Jacobssen.

Fol. 2r 16-11-1644
Lendert Janssen Roellen, Wou, verkoopt aan Adriaen Peeterssen Bocxssen

Fol. 2v 14-2-1645
Adriaen Adriaenssen Speulmans verkoopt aan Cornelis Cornelis Corputs, Dirck Cornelis Corputs en Claes Cornelis Corputs, broers. Wilkeur volgt.

Fol. 3v 28-2-1645
Jan Gijsbrechts verkoopt aan Dielis Hendrickssen.

Fol. 4r 28-2-1645
Adriaen Huijbrechts Bosscher verkoopt aan Anssum Huijbrechts.

Fol. 4v 30-3-1645
Jacop Dinghemans, Dongen, verkoopt namens Adriaen Embrecht Willem Timmermans, procuratie, 20-2-1645 Dongen, aan Aert Matheus Volders.

Fol. 5r 30-3-1645
Cornelis Adriaen Maes verkoopt aan Jan Huijb Hendrickx.

Fol. 5v 30-3-1645
Jan Adriaenssen van Bauen en Mateus Aert Volders verkopen aan Anthonis Jan Wouters.

Fol. 6r 29-4-1645
Adriaen Adriaenssen Brouwer verkoopt aan Dielis Jan Dielissen, Ghilsse. Wilkeur volgt.

Fol. 7r 29-4-1645
Dielis Jan Dielissen van Ghilsse verkoopt aan Cornelia Wilm Corn Rubbens wed.

Fol. 7v 29-4-1645
Dielis Jan Dielissen verkoopt aan Jan Cornelis Lous.

Fol. 7rb 29-4-1645
Neclaes Jacobssen Tack, Schravenmoer, namens Anneke Anthonis Huijbrechtssen, zijn behoude oude moeije, wed Jacop Willemssen Vrochrijck, Roosendael, , procuratie not Adriaen Thomassen Nuijts? 27-2-1645, verkoopt aan Steven Huijbrecht Clauwens, Schravenmoer.

Fol. 7vb 29-4-1645
Huijbrecht Adriaenssen Ruijter verkoopt aan Seger Cornelissen, swager.

Fol. 8r 29-6-1645
Adriaen van Vessum neemt namens Dingeman Dingemansen Backer, G’Berg, een stuk land in arrest zoals Jan Adriaensen Tempelaer aan Thomas Adriaenssen Houttepenne verkocht heeft.

Fol. 8v 13-7-1645
Cornelis Lendertssen Swaen verkoopt aan Bastiaen Janssen.

Fol. 9r 17-10-1645
Pieter Versterre, schout, leent geld van Maria Waele laatst wed van Cornelis Huijbrechtssen Vos, Dordrecht.

Fol. 9v geen foto of is leeg

Fol. 10r 7-12-1645
Hendrick van den Kieboom, auditeur milliter G’Berg, namens Lambert Miduter, trompetter wed Cornelia van Diependael, en Arent van Diependael, ruijter, broer, procuratie Cornelis Swaen, secretaris G’Berg, verkopen aan Laurens van den Kieboom, vader van Hendrick.

Fol. 10v 7-12-1645
Jan Peeter Ghielen verkoopt Peeter Adriaenssen de Jonghe en Cornelis Jacussen, HG meesters.

Fol. 11r 10-1-1646
Seberecht Janssen verkoopt aan Peeter Jan Seegers.

Fol. 11v 10-1-1646
Seberecht Janssen verkoopt aan Dirck Adriaenssen.

Fol. 12r 18-1-1646
Commer Bastiaenssen verkoopt aan Anthonis Commeren, zijn zoon.
Op 22-12-1664 is Leijntje Jans wed van Commer voldaan.

Fol. 13r 19-2-1646
Teunis Cornelis Geerden, Oosterhout, verkoopt aan Adriaen Jacob Gijsbrechts.

Fol. 13v 17-3-1646
Jan Meussen verkoopt aan Cornelis Seben, beiden Oosterhout.

Fol. 14r 17-3-1646
Peeter Adriaenssen Brouwer verkoopt aan Neclaes Adriaenssen Hoevenaer en Jan Peeters.

Fol. 14v 17-3-1646
Huijbert Ghijben verkoopt aan Maeijken Berten.

Fol. 15r 19-3-1646
Dinggena Anthonissen laatst wed Adriaen Adriaens Greven met Sijmen Sijmon Janssen vanden Brock en Neclaes Mathijs Wijdemans, swagers, verkopen Neclaes Adriaenssen Hoevenaer.

Fol. 15v 19-3-1646
Neclaes Adriaenssen Hoevenaer verkoopt aan Bastiaen Janssen.

Fol. 16r 20-3-1646
Jan Eshreertssen? verkoopt aan Peeter Melssen Brouwer en Jan Janssen van Loon, HG meesters.

Fol. 16v 20-3-1646
Jan Geeritssen verkoopt aan Jan Willemssen Buijs, Waspijck

Fol. 17r 24-3-1646
Pieter Janssen Noobel als voogd van zijn broers kind, Grietken Cornelis, verkoopt aan Seeger Cornelissen.

Fol. 17v 24-3-1646
Adriaen Cleijssen verkoopt aan Seger Cornelissen. Wilkeur volgt.

Fol. 18v 24-3-1646
Seeger Cornelissen verkoopt aan Jan Geeritssen.

Fol. 19r 10-9-1646
Samuwel Adriaenssen Potter X Cornelia Jacops, Dussen Muijlkerck, verkoopt aan Mercelis Conincx, secretaris.

Fol. 19v 10-9-1646
Samuwel Adriaenssen Potter X Cornelia Jacops, Dussen Muijlkerck, verkoopt aan Lesken Jans en Peeter Mathijs, zoon.

Fol. 20r 10-9-1646
Jacob Cornelissen Beijens verkoopt aan Cornelis Jacussen.

Fol. 20v 10-9-1646
Dinggen en Lesken Jans Nobels verkopen aan Pieter Janssen Noobels als vaderlijk oom van Margritken Cornelis. Wilkeur volgt.
Toegevoegd: Dirck Mathijssen X Margrieten heeft alles voldaan.

Fol. 21v 26-10-1646
Dircxsken Wouters laatst wed Aert Janssen leent geld van Hendrick Andriessem Keijssers, Waspijck.

Fol. 22r 23-11-1646
Peeter Jochumssen Versterre, schout, verkoopt aan Peeter Meertenssen en Adriaen Aertssen, kerckmeesters.

Fol. 22v 27-11-1646
Seeger Cornelissen verkoopt aan Servaes Cornelissen, broer.

Fol. 23r 27-11-1646
Neltken Cornelissen laatst wed Cornelis Segers met Sijmon Janssen van Son als voogd verkoopt aan Servaes Cornelissen en Hendrick Cornelissen.

Fol. 23v 27-11-1646
Hendrick Cornelissen verkoopt aan Servaes Cornelissen.

Fol. 24r 27-11-1646
Servaes Cornelissen verkoopt aan Hendrick Cornelissen, broer.

Fol. 24v 27-11-1646
Neltken Wouters laatst wed Commer Pieter Driessen met Cornelis Mathijss als voogd verkoopt aan Willem Franssen van Roij.

Fol. 25r 27-11-1646
Neltken Wouters laatst wed Commer Pieter Driessen met Cornelis Mathijss als voogd verkoopt aan Willem Franssen van Roij.

Fol. 25v 28-11-1646
Adriaen Adriaenssen Peeter Coningh leent geld van Hendrick Peeterssen Cock.

Fol. 26r 30-11-1646
Jan Peeterssen X Ariaentken Wilms verkoopt Pieter Janssen Roobes.

Fol. 26v 17-1-1647
Dielis Jan Dielissen verkoopt aan Jan Cornelis Lous.

Fol. 27r 24-1-1647
Peeter Melsen Brouwer en Jan Janssen van Loon, HG meesters, verkopen aan Jan Peeter Ghielen. Wilkeur volgt.

Fol. 28r 24-1-1647
Peeter Melsen Brouwer en Jan Janssen van Loon, HG meesters, verkopen aan Jan Aertssen. Wilkeur volgt.

Fol. 29r 24-1-1647
Peeter Melsen Brouwer en Jan Janssen van Loon, HG meesters, verkopen aan Dielis Hendricxssen. Wilkeur volgt.

Fol. 30r 24-1-1647
Jan Aertssen verkoopt aan Maeijken Buijssen.

Fol. 30v 24-1-1647
Maeijken Buijssen met Adriaen Hendricxssen als haar voogd verkoopt aan Jan Aertssen.

Fol. 31r 25-1-1647
Adriaen Adriaenssen Peeter Conincx verkoopt aan Huijbert Sijmonssen en Jan Mertenssen

Fol. 31v 4-4-1647
Adriaen Cleijsen mede namens zijn zwager Adriaen Adriaenssen Leechganger X Grietken Cleijssen, procuratie Dussen 3-4-1647, Huijbert Jan Cloodt X Lesken Cleijssen, Peeter Jacobssen X Creijtken Cleijssen verkopen aan Pieter Janssen Noobel als voogd en Jan Willemssen Buijs als toesiender van het kind, Maergrietken, van Cornelis Janssen Noobel.

Fol. 32v 6-5-1647
Wouter Jan Lemmens namens Lijntken, zijn zus, procuratie Dongen 6-5-1647, verkoopt aan Cleijs Janssen de Graeff.

Fol. 33r 9-5-1647
Pieter Jochumssen Versterre, schout, verkoopt aan Peeter Melssen Brouwer en Jan Janssen van Loon, HG meesters.

Fol. 34r 25-5-1647
Dingheman Dinghemans verkoopt aan Thomas Adriaenssen Houttepenne.

Fol. 34v 19-6-1647
Claes Janssen verkoopt aan Hendrick Cornelissen.

Fol. 35r 19-6-1647
Pieter Jochumssen Versterre, schout, namens Cornelis Adriaen Willemssen X Anneken Peeters, Dirck Peeterssen als voogd van de kinderen, Mechiel, Heijltken en Janneken Dielis, van Adriaentken Peeters en als voogd van Maeijken en Pieter Fredricxssen Jock kinderen van Bastiaenken Peeters, Dingentke Peeters namens Thomas Cornelissen Potbacker, procuratie not Jacqus van Gheele Hochstraeten 14-6-1647, Jan Adriaenssen de Vlaminck X Maeijken Peeter Peeterssen, Dingheman Peeterssen, Wilm Huijben X Berbel Peeterssen verkopen aan Cornelis Peeterssen, hun broer.

Fol. 36r 16-6-1647
Dezelfde comparanten verkopen aan Dingheman Peetersse van de Waeter, hun broer.

Fol. 37r 21-6-1647
Jan Phlipssen Boenders en Phlipss Adriaensen Boenders als vader van Adriaen verkopen aan Peeter Mertenssen.

Fol. 37v 7-8-1647
Peeter Melssen Brouwer verkoopt aan Peeter Machilssen. Wilkeur volgt.

Fol. 38v 7-8-1647
Peeter Machilssen verkoopt aan Peeter Melssen Brouwer.

Fol. 39r 12-8-1647
Begin blad niet gefotografeerd.

Fol. 39v vermoedelijk leeg

Fol. 40r 26-9-1647
Johan van den Bosch namens Mathijs vander Merwede van Cloodtwijck, Dindeloort, procuratie not Dirck van Scroonderwoort Schravenhaege 11-10-1646, verkoopt aan Mercelis Conincx.

Fol. 41r 14-10-1647
Jacob Peeter Huijben verkoopt aan Cornelis Peeter Janssen.

Fol. 42r 7-11-1647
Dirck Adriaenssen Mandemacker X Gertruijt Ghijsbrechts leent geld van Peeter Machilsen.

Fol. 42v 7-11-1647
Ghooris Cornelis ?vortten, Alphen, verkoopt aan Jan Cornelis Meertens, Alphen.

Fol. 43r 19-12-1647
Hendrick Paulussen Vermeulen, ten Rijen, namens Dirck Adriaenssen Buijs, Oude Bosch, procuratie 9-12-1644 Oude Bosch, verkoopt aan Adriaen Dircxssen Weever.

Fol. 43v 13-1-1648
Jan Stoffel Adriaenssen verkoopt aan Jan Lambrecht Janssen.

Fol. 44r 22-1-1648
Cornelis Cornelissen vande Corput verkoopt aan Claes Cornelissen vande Corput een stuk land gemeen nmet Dirck Cornelis vande Corput.

Fol. 44v 26-2-1648
Anssum Huijbertssen namens Goltken Jochums, schoonmoeder, verkoopt aan Adriaen Cornelis Corsten. Wilkeur volgt.

Fol. 45v 3-3-1648
Jacob Huijberden X Adriaentken Jochums verkoopt aan Jan Jochumssen, zwager.

Fol. 46v 27-3-1648
Claes Adriaenssen Hoevenaer en Cornelis Jacussen, kerckmeesters, verkopen aan Cornelis Janssen van Nuijen.

Fol. 47r 4-4-1648
Meeus Janssen Schilders, president schepen Vlijmen, mede namens Johan Gerits, lieutenant, X Jacobmina vande Suijdewijn, Wilm vanden Heuvel, Heusden, X Sijke vande Suijdewijn en Frederick Bastiaenssen, corporael, G’Berg, X Aeltken Heijmans mede namens zijn neef Wilm Heijmans Schilders, Meerten Janssen X Adriaentken Heijmans Schilders en Hendrick van Gerssen X Mardelentken Heijmans Schilders, allen erfgenamen van Mathijs Schilders, verkopen aan Adriaen Ghijsbrechtssen. Wilkeur volgt.

Fol. 49r 26-9-1648
Marcelis Conincx, sustituut secretaris, leent geld van Johan vanden Bosch, rentmeester van Mathijs vander M… van Clootwijck.

Fol. 49v 28-5-1648
Adriaen Adriaenssen Peeter Conincx verkoopt aan Steven Janssen, zwager.

Fol. 50v 25-10-1648
Fas Cornelissen verkoopt aan Jan Peeters Dorrenboom en Anneken Cornelis van Vuijen? Wilkeur volgt.

Fol. 52r niet gefotografeerd

Fol. 53r 4-3-1649
Maijken Dirck Peeters wed Jan Hendricxs Kols mede namens Cornelis Dirck Peeters, churigijn, Aert Fransen, Jan Huijb Hendricxs mede namens Sijcken Dircken, allen Dongen, verkopen aan Peeter Huijbrecht Jans, Dongen.

Fol. 54r 24-4-1649
Maeijken Jan Wouters wed Cornelis Rijck Emmen, Dongen, verkoopt aan Jan Embrechtssen, Oosterhout.

Fol. 54v 24-4-649
Dielis Jan Dielissen Wiercxs, Ghilse verkoopt aan Jan Lendertsen de Bont, Ghilse.

Fol. 55r 24-4-1649
Dingeman Claesen verkoopt aan Dirck Dircxs. Wilkeur volgt.

Fol. 56r 19-8-1649
Ghijsbert Jacobssen Ristcher?, Schravenmoer, leent geld van Johan van Bergen.

Fol. 57r 1-10-1649
Dircxken Wouters wed Aert Janssen leent geld van Cornelis Buijsen, Oosterhout.

Fol. 58r 29-10-1649
Adriaen van Blocklandt namens Cornelis vander Loo, Dordrecht, en Maria vander Loo, vrouwe van Blocklandt, procuratie Dordrecht 15-9-1649, en Jasper Hagen, Grave, wed Anthonetta Daems mede namens zijn elf kinderen en namens de weesmeesters van Grave venwege de zoon, Jacob, van Jan Daems, procuratie Rijmsdonck 21-9-1649, erfgenamen van Maria Joosten vander Loo, overleden te Grave, verkopen aan Willem Anthonisse Adriaenssen, Ghilse. Wilkeur volgt.

Fol. 59v 5-11-1649
Arnoult Buijs, G’Berg leent geld van Peeter Adriaenssen Brouwer.

Fol. 60r 10-12-1649
Peeter Melssen verkoopt aan Nicolaes Hoevenaer.

Fol. 60v 10-12-1649
Peeter Melssen verkoopt aan Jan Jochemssen.

Fol. 61r 3-2-1650
Thomas van Alenborgh, chirurgijn, en Pieter Dielis X Maria van Alenborgh, kinderen van Sebastiaen van Alenborgh, beiden Zevenbergen, verkopen aan Lauwerens Kieboom, G’Berg. Compareerde ook Anna Pigge wed Sebastiaen van Alenborgh X Francoijs de Halve mbt het deel van haar overleden zoon Michiel van Alenborgh.

Fol. 62r 3-2-1650
Dezelfde comparanten verkopen aan Bastiaen Janssen geseijt Heer. Wilkeur volgt.

Fol. 63v 10-2-1650
Arnoult Buijs, G’Berg, verkoopt aan Pieter Adriaenssen Brouwer.

Fol. 64r 10-2-1650
Pieter Adriaenssen Brouwer verkoopt aan Huijbert Cornelissen vander Corput en Adriaen Janssen van Heussen, Riel.

Fol. 64v 10-2-1650
Arnoult Buijs, G’Berg, verkoopt aan Stoffel Adriaenssen Hautepen.

Fol. 65r 10-2-1650
Anthonis Cornelis Gerende, Oosterhout, verkoopt aan Adriaen Pauwelssen Vermeulen, ten Rijen.

Fol. 65v 10-2-1650
Jan Jans Vrijters, Oosterhout, verkoopt aan Stoffel Adriaenssen Hautepen, ten Rijen.

Fol. 66r 15-3-1650
Akte niet te lezen, foto onscherp.
Toegevoegd: Lendert Janssen is voldaan door Peeter Wouters, schout HLA.

Fol. 67r 15-3-1650
Adriaen Janssen Huijboom alias Cnap en Joris Peeter Driessen als voogd van het kind, IJsterken, van Commer Peeter Driessen verkopen aan Lendert Jans.

Fol. 68r 17-3-1650
Wouter Jacobsen Rubber, Adriaen Wouters Rubber, Anthonis Adriaenssen Zeeuw, allen Cappel, verkopen aan Jan Peeterssen van Nieuwenhuijsen.

Fol. 69r 25-3-1650
Pieter Adriaenssen Brouwer namens Marten Peeter Willemen, Ghilse, procuratie Ghilse 24-3-1650, verkoopt aan Willem Peeter Willemen.

Fol. 69v 25-3-1650
Rombout Adriaenssen X Huijbertien Gerrits, Besoijen, verkoopt aan Jan Jochumen.

Fol. 70r 22-5-1650
Jan Adrijenssen Looskindt, Cornelis Peeterssen X Jennetge Adrijenssen Looskint, Peeter Adrienssen Brouwer namens Bastiaentie Looskindt, procuratie not Lauwerens van den Kieboom G’Berg 10-5-1650, verkoopt aan Jan Cornelissen Lauws, Ghilse.

Fol. 70v 22-5-1650
Jacob Jacob Roest verkoopt aan Ansum Huijbrechts.

Fol. 71r 27-5-1650
Anthonis Raesen mede namens, als oom, Jan en Jacob Adriaen Raessen en als voogd van het kind van Willem Raesen, Claes Janssen X Dinghtie Raessen, kinderen en kindskinderen en erfgenamen van Adriaen Raesen za en Emmeken Raesen verkopen aan Peeter Matheussen, Dongen.

Fol. 71v 10-10-1650
Adriaen Adriaenssen Connincx verkoopt Johan Ginles, cornet, ’s Hertogenbosch.

Fol. 72r 20-10-1650
Maijken Adrijenssen wed Peeter Machielssen verkoopt aan Jan Peeter Gielen. Wilkeur volgt.

Fol. 73r 20-10-1650
Hendericq Cornelissen X Neeltie Peeter Gielen, Maijken Peeter Ghielen wed Claes Theunissen, Waspick, Ghijsbert Ghielen zoon van Giel Peeterssen za, kinderen van Peeter Gielen, verkopen aan Jan Peeter Gielen.

Fol. 73v 20-10-1650
Jan Peeter Gielen verkoopt aan Paulus Driessen.

Fol. 74r 20-10-1650
Hendericq Cornelissen X Neeltie Peeter Gielen, Maijken Peeter Gielen wed Claes Theunissen, Waspick, en Jan Peeter Gielen verkopen aan Dingeman Claessen.

Fol. 74v 20-10-1650
Peeter Martens als voogd en Handericq Pauwelssen, ruijter G’Berg, als toesiender van de kinderen Aentie Wouters en Peeter Meeuwssen, beiden za, verkopen aan Aerijen Claessen.
Toegevoegd: Op 15-4-1665 ontlasten Leijntie en Cornelia Peeters hun voogden.

Fol. 75v 20-10-1650
Cornelis Jan Timmermans verkoopt aan Jan Cornelis Timmermans, zijn zoon.
Toegevoegd: Peeter, Lijsken Cornelis Jans Timmermans en Maijken Ariens Avontuere zijn voldaan op 29-1-1655 . Op deze dag is Criesien Jans Timmermans als voogd van de kinderen van Cornelis voldaan.

Fol. 76r 21-11-1650
Staes Bastiaenssen verkoopt aan Adriaentien, Maijken en Lijsbet Janssen Backer, nu ’s Gravenhage.

Fol. 76r 21-11-1650
Pieter Adriaens Brouwer namens Adriaentien, Maijken en Elisabeth Backers, nu ’s Gravenhage, procuratie not Leendert van Sterrenburgh 14-11-1650 ’s Gravenhage, verkopen aan Staes Bastiaenssen.

Fol. 77r 21-11-1650
Dezelfde comparanten verkopen aan Cornelis Lammerden.

Fol. 77v 31-12-1650
Hendrick Cornelissen X Neeltien Peeter Gielen, Maijken Peeter Gielen wed Claes Theunissen met haar zoon Adriaen Claessen als haar voogd, Jan Peeter Gielen als voogd van Ghijsbert Gielen, zoon van Giel Peeters, kinderen van Peeter Gielen, verkopen aan Servaes Cornelissen.

Fol. 78r 30-1-1651
Jacob Adriaen Cleijs zoon van Adriaen Jacob Cleijs za, Oosterhout verkoopt aan Peeter Peeters Sterts, Oosterhout.

Fol. 78v 30-1-1651
Jacob Adriaenssen Cleijs verkoopt aan Adriaen Dielissen den Oude, Oosterhout.

Fol. 79r 4-2-1651
Jan Peeter Ghielen leent geld van Marcus Janssen Pharo, Cappel.

Fol. 79v 4-2-1651
Ghijsbert Gielen leent geld van Dingeman Claessen X Jacoba Gielen, zijn zus. Peeter Gielen was hun grootvader.

Los vel bij 80r 24-4-1651
De erfgenamen van Truijcken Meliss wed Melis Cornelis hieronder geschreven zijn voldaan door Cleijs Janss en Lendert Jans.
Peeter Geritssen, Jan Jochums, Joachim Geerits, Cornelis Claess de Wedt.
Toegevoegd: Peerken Commeren X Leendert Janssen.

Fol. 80r 4-2-1651
Leendert Janssen verkoopt aan Adriaen Peeterssen Brock.

Fol. 80v 13-2-1651
Adriaen Thunissen Leeuwerck mede erfgenaam van Goedeltis Adriaens van Ghils, Wagenberg, verkoopt aan Jacob Nijsen van Ghils, cappitijn G’Berg.

Fol. 81r 13-2-1651
Adriaen Theunissen Leeuwerck mede erfgenaam van Petronella van Ghils verkoopt aan Adriaen Peeter Willemen, Ghils.

Fol. 81v 15-2-1651
Peeter Adriaenssen Cuijper, Sprangh, X Jenneken Huijbrechts, Nicolaes Anthonis, Claes Jacobssen Tack namens Alexander vander Lith, predikant Dongen, X Maijken Peeter Nicolaes, Claes voor hem zelf X Jacomijntie Adriaen Claes verkopen aan Steven Huijbrechtssen Clauwaerts.

Fol. 82r 15-2-1651
Steven Huijbrechtssen Clauwaerts verkoopt aan Jan Stoffel Emberechts, ten Rijen.

Fol. 82v 15-2-1651
Theunis en Jan Martens verkopen aan Jan Stoffel Embrechts.

Fol. 83r 15-2-1651
Paulus Adriaenssen vander Voort en mr Pieter verkopen aan Henderick Pauwelsen vander Meulen..

Fol. 83v 18-2-1651
Jan Peeter Gielen leent geld van Cornelis Janssen van Uijden.

Fol. 84r 1-3-1651
Ghijberecht Gielen als erfgenaam van Peeter Gielen verkoopt aan Jan Peeter Gielen.

Fol. 84v 21-3-1651
Laurens Lodickes, cappiteijn, verkoopt aan Leendert Janssen Knaep, ten Hout.

Fol. 85r 21-3-1651
Jan Gerrende verkoopt aan Hendrick Paulussn, ruijter G’Berg.

Fol. 85v 26-4-1651
Geertien Ghijsberechts laatst wed Dirck Adriaenssen Mandemakers met Pieter Verster verkoopt aan Ghijsbert Gielen, zoon.

Fol. 86r geen datum, laatste deel akte niet gefotografeerd
Jan Gijben, Pieter Verster, schout, namens Adriaen Adriaenssen X Neeltien Gijben verkopen aan Adriaen Janssen Knaep.

Fol. 86v 1-5-1651
Cornelis Swaen, G’Berg, verkoopt aan Huijbert Adriaenssen Ruijter.

Fol. 87r 25-5-1651
Peeter Broeders, schoolmeester Cappel, verkoopt aan Jan Peeterse Dorreboom.

Fol. 87v 27-10-1651
Cornelis Mathijssen namens Anthonis Wouter Adriaenssen alsmede erfg van zijn vader Wouter Adriaenssen, ten Rijen, procuratie Ghilse 16-9-1651, verkoopt aan Adriaen Wouter Adriaenssen, zijn broer.

Fol. 88r 16-12-1651
Joost Janssen, Waspick, verkoopt aan Cornelis Jacobssen.

Fol. 88v 16-12-1651
Pieter Vlasman, G’Berg, namens Pieter Wachtmans, coopman Breda, procuratie Breda 4-12-1651, verkoopt aan Adriaen Peeterssen Block.

Vanaf hier staan de folionummers onderaan de bladzijde.

Fol. 89r 16-1-1652
Michiel Jans Timmerman als voogd en Wouter Wouters Boeff als toesiender van de kinderen van Cornelis Jans Timmermans za verkopen aan Jan Cornelis Timmerman.

Fol. 90r 16-1-1652
Jan Cornelisse Timmerman verkoopt aan Jan Arijenssen. Wilkeur volgt.

Fol. 90v 16-1-1652
Anthonis Adriaenssen Zeeuw, Cappel, Verkoopt aan Servaes Cornelissen.

Fol. 91r 16-1-1652
Servaes Cornelissen verkoopt aan Nicolaes Hoevenaer.

Fol. 91v vermoedelijk leeg

Fol. 92r 11-2-1652
Adriaen Cloostermans, Stadhouder Ginneken, wed Adriaentie Leendert Beijermans, Leendert Adriaen Cloostermans mede namens Artus Adriaen Cloostermans, broer, procuratie Ghilse 19-1-1652, beiden zonen, verkopen aan Dirck Thijssen.

Fol. 93r 11-2-1652
Dezelfde comparanten verkopen aan Anthonis Cloostermans, schout Gils, Ginneken en Bavel.

Fol. 93r 11-2-1652
Jan Peeters verkoopt aan Dirck Thijssen.

Fol. 93r
Erfdeling tussen Jan Jan Willems Buijs, Waspick, ter eenre en Dirck Thijssen namens. Akte niet verder afgemaakt.

Fol. 93v 2-2-1652
Dirck Thijssen namens zijn schoonmoeder Lesken Willems Buijs verkoopt aan Steven Wouterssen Boeff.

Fol. 93v 13-2-1652
Dingeman Peeters van de Water, Oosterhout, verkoopt aan Jan Adriaens Conincxs.

Fol. 94r 9-4-1652
Dirck Adriaens, Oosterhout, verkoopt aan Peeter Peeters Brassers, Oosterhout.

Fol. 94r als voren
Hendrick vanden Kieboom, auditeur militeris G’Berg, X Maria Jans verkoopt aan Huijbrecht Janssen Hoevenaer.

Fol. 94v 30-4-1652
Corstiaen Michiel Corstiaenssen, Ghils, verkoopt aan Jan Peeter Mathijssen van Ghils, Oosterhout.

Fol. 94v 5-1652
Arnout Benraets X Barbara Gruijters, Maestricht, mede namens Jan Anthonis Simmen X Elisabeth Gruijters, G’Berg, erfgenamen van Jan Joosten Gruijters en Catharina van den Heuvel, beiden za, vader en moeder, lenen geld van Hendrick Peeters Cock, G’Berg.

Fol. 95r 15-7-1652
Huijbert Ariens Ruijter verkoopt aan Hendrick Cornelis, zwager.

Fol. 95v 29-8-1652
Gijsbert Gielen, verkoopt aan Dirck Dircxs.

Fol. 95v 29-8-1652
Adriaen Michiels Ketelputh X Neeltje Cornelis van Son laatst wed Adriaen Peijmers verkoopt aan Jan Cornelis Lauwers, Ghils

Fol. 96r 29-8-1652
Willem Verster, secretaris, namens Peeter Peeter Cleijs Brassers, Oosterhout, verkoopt aan Cornelis Bastiaen Anthonis, Oosterhout.

Fol. 96v 15-5-1653
Gerrit Jan Wouterssen vanden Nieuwenhuijse, Dongen, verkoopt aan Steven Anthonis, Tilborgh.

Fol. 96v 17-6-1653
Cornelis Michiels, drimmelaer schipper zoon en erfgenaaam van Adriaentge Arijens x Cornelis Jans van Uijden, beiden za, verkoopt aan Jan Peeterssen Dorreboom.

Fol. 97r 28-6-1653
Jan Janssen van Grootenhuijsen X Peerken Arijens Conincxs, G’berg, verkoopt aan Peerken Bartholomeusen Schelkens, Jan Meeusen Schelkens en Jenneken Meeusen Schelkens, ten Rijen.

Fol. 97r 1-4-1653
Peeter Verster, schout, namens Jan Beerents als erfgenaam van Anneken Jans, zijn moeder, verkoopt aan Peeter Thijssen en Peeter Thuenis, HG meesters.

Fol. 97v 1-4-1653
Wilhelmus Pistorius, predikant G’berg, namens Pieter Dircxs verkoopt aan Peeter Wouters, schout en secretaris HLA.

Fol. 98r 1-4-1653
Jan Jochumssen wed Engeltje Cornelis en Nicolaes Hoevenaer als voogd van de kinderen van Jan en Engeltje verkopen aan Cornelis en Jan Lamberde.

Fol. 98r 18-4-1653
Cornelis Peeters X Jenneken Adriaens Looskint, Michiel Cornelis, Drimmelen, X Bastiaenken Looskint, kinderen van Adriaen Adriaens Looskint en Alleken Jans, beiden za, verkopen aan Jan Adriaens Looskint.
In de kantlijn: Adam en Huijbert Cornelis, kinderen van Cornelis Peters en de wed van Michiel Cornelis zijn voldaan, 1-5-1694.

Fol. 98v 18-4-1653
Jan Adriaens Looskint, kind van Adriaen Adriaens Looskint en Alleken Jans, beiden za, verkoopt aan Jan Jaquessen Timmerman.

Fol. 98v 18-4-1653
Dingeman Claes leent geld van Jacob Cornelis Beijens, houtcooper G’Berg.

Fol. 99r 28-10-1653
Jan Peeter Gielen verkoopt aan Servaes Cornelis.

Fol. 99r 2-8-1653
Truijcken Thijssen laatst wed Adriaen Lauwereijs Snijder, Cornelis Gerrits Hollander, Dussen, X Lijsken Adriaens Snijder, Servaes Adriaens Jans X Emmeken Arijens Snijder mede als oom voor het kind, Adriaentjen, van Jan Adriaens Snijder bij Aentje Arijenssen en als voogd van het kind, Huijbert, van Willemke Adriaens Snijder bij Jan Huijben en de twee kinderen, Gijsbert en Adriaentje, van Arijen Areijns Snijder bij Neeltje Gijsbrechts verkopen aan Jacob Cornelis Segers?, houtcooper G’berg.

Fol. 99v (3x) 2-8-1653
Dezelfde comparanten verkopen aan Hendrick Cornelis, aan Pieter Verster en aan Bastiaen Commeren.

Fol. 100r 2-8-1653
Dezelfde comparanten verkopen aan Jan Adriaens Conincxs.

Fol. 100r 8-2-1653
Peeter Willebord Jans, Oosterhout, als mede erfgenaam van Willebort Jans, zijn vader, verkoopt aan Adriaen Wouter Adriaenssen.

Fol. 100v 8-2-1653
Peeter Huijbrechts Schoenmaecker, ten Rijen, verkoopt aan Adriaen Claes? Godschalckx de Jonge.

Fol. 100v (2x) 28-2-1653
Arnout Buijs, G’berg, verkoopt aan Pieter Adriaens Brouwer en aan Govert Jans van Opstal, Ghils.

Fol. 101r 26-3-1653
Theunis Jacobs Snel als oom en voogd van het kind van Pieter Jacobs Snel en Joostken Cornelis Nuijen, Schoonhoven, Jan Peeters Dorreboom.

Fol. 101r 26-3-1653
De voornoemde voogd gaat approberen, ratificeren etc tbv het weeskind mbt de grootvader Cornelis Jans van Uijden.

Fol. 101v 25-3-1653
Cornelis Peeters Visser X Jenneken Adriaens Looskint en Michiel Cornelis X Bastiaentie Adriaens Looskint, kinderen van Adriaen Adriaens Looskint en Aeltie Jans verkopen aan Maeijke en Adriaentien Backers, ’s Gravenhaege.

Fol. 101v 25-3-1653
Jan Adriaens Joiren verkoopt aan Jan Sijmons van Son.

Fol. 101v 13-1-1653
Jan Berthouts, Oudenbosch, verkoopt aan Jans Kanders, ten Rijen.

Fol. 102r 17-1-1653
Peeter Broeders, schoolmeester Cappel, verkoopt aan Huijbert Cornelis.

Fol. 102r 22-3-1653
Jan Jochums laatst wed Engeltie Cornelissen en Nicolaes Hoevenaer als voogd als voogd van de vier kinderen van Jan en Engeltie, Cornelis Claes de With X Cornelia Cornelis verkopen Cornelis Anthonis Jans.

Fol. 102v 22-3-1653
Wouter Wouters, visscher tot Cappel, X Maeijken Jacobs, laatst wonende te Raemsdonck, verkoopt aan Adriaen Segers.

Fol. 103r 8-11-1653
Jan Thonis Emmen X Elisabeth Gruijter en Adriaen Gruijters den ouden, G’Berg, kinderen van Jan Joosten Gruijters en Neeltie Jacobs, G’Berg, meer erfgenamen en zwager Arnout Benraets X Barbara Gruijters als erfgenamen van Jan Joosten en Cathalina vanden Heuvel verkopen aan Arnout Benraets.

Fol. 103r 5-9-1653
Jan Peeter Gielen leent geld van Marcus Jansse Faro, Cappel.

Fol. 103v 15-10-1653
Aert Buijs, backer Oosterhout, X Hester Cornelis Peeters verkoopt aan Arnout Bernaerts, G’berg.

Fol. 103v 10-10-1653
Bastiaen Hendricxs Buijs verkoopt aan Huijbert Dircken.

Fol. 104r 10-10-1653
Adriaen Hendricxs Buijs verkoopt aan Hans Huijbrechts.

Fol. 104r 16-1-1652
Adriaen Peeters Coninck ter eenre en Pieter Brouwer en Huijbrecht Hoevenaer, kerckmeesters, ter andere zijde. Zij sluiten een contract.

Fol. 104v 25-4-1652
Peeter Martens leent geld van Lijsbeth Adriaen Vermeer X Pieter Joolaender.

Fol. 104v 17-6-1652
Adriaen Peeters Coninck verkoopt aan Adriaen Gijben.

Fol. 105r 28-11-1652
Huijbrecht, Cornelis, Jan en Jan Aerden X Grietie en namens de twee onm kinderen, Peerken en Dingentie Sijmons van Son, kinderen van Sijmon en Cleijsken Broederen willen de boedel van hun ouders verkopen.

Fol. 105v 28-11-1653
Jan Adriaens Joiren leent geld van Huijbrecht, Cornelis, Jan, Peerken en Dingentie Sijmons van Son.

Fol. 106r 28-11-1652
Huijbrecht, Cornelis, Jan en Pieter Verster namens de twee onm kinderen, Peerken en Dingentie Sijmons van Son, kinderen van Sijmon en Cleijsken Broederen verkopen aan Jan Aerden X Grietie Sijmons van Son.

Fol. 106v 28-11-1652
Dezelfde comparanten verkopen aan Cornelis Sijmons van Son.

Fol. 106v 28-11-1652
Huijbrecht, Cornelis, Jan en Jan Aerden X Grietie en namens de twee onm kinderen, Peerken en Dingentie Sijmons van Son, kinderen van Sijmon en Cleijsken Broederen gaan de nalatenschap met alle schulden regelen.

Fol. 107r 1-12-1652 foto niet scherp
In de kantlijn: Josijna Claes/Tack wed Paulus Bisschop is voldaan door Cornelis Seegers Buijs.
Zij behoudt haar actien op de wed en eerfgenamen van Jan Adriaens Joiren ivm protest van 8-11-1674.
Getekend: 28-1-1677.

Fol. 107v 30-1-1654
Dingentie Huijben wed Cornelis Corsten met Dielis Hendricxs vanden Heuvel als haar schoonzoon en voogd verkoopt aan Jan Gijben.

Fol. 107v 2-4-1654
Maeijken Adriaens wed Hendrick Bastiaens Buijs met Bastiaen en Aert, haar zonen, verkoopt aan Adriaen Segers.

Fol. 108r 4-4-1654
Cornelis Claes, Besoijen, X Cornelia Cornelissen verkoopt aan Nicolaes Hoevenaer.

Fol. 108r 7-4-1654
Leendert Jans Knaep verkoopt aan Adriaen Jans Knaep.

Fol. 108r 22-4-1654
Jacob Huijbrechts de Bruijn, Waspick, verkoopt aan Jacob Hendricxs en Cornelis Mathijs

Fol. 108v 13-1654
Adriaen Dircken verkoopt aan Mathijs van Loon, borgemeester G’Berg.

Fol. 109r 28-1-1654
Anna Corsten wed Wouter Adriaens Mandemaecker leent geld van Mathijs van Son, burgemeester van G’Berg.

Fol. 109r 22-4-1654
Lenonaert en Adriaen Cloostermans, broers, Breda, lenen geld van Justus Vrijter, ’s Hertogenbosch.

Fol. 109v 2-11-1654
Adriaen Cornelis Hendricxs, Oosterhout, verkoopt aan Jan Adriaen Ansums, Oosterhout.

Fol. 109v 2-11-1654
Gerrit Jan Jan Jacobs namens Jan Cornelis Jan Mathijs verkoopt aan Jan en Peeter Peeter Smits.

Fol. 110r 2-11-1654
Jan Adriaen Ansem, Oosterhout, namens Elisabeth Mathias van Son wed Gorris Cornelis Willeborts, Peeter Cornelis Willeborts als voogd en Dingeman Matheus als toesiender van de kinderen van Goris verkopen aan Gerard Jan Jan Jacobs.

Fol. 110r 1-5-1654
Arnout Cloostermans, Ginneken, mede namens Leendert Cloostermans, apotecaris Breda, lenen geld van Theunis Jacobssen Snel als oom en voogd van Maria Pieters Snel.

Fol. 110v 1-5-1654
Arnout Benraets leent geld van Geertruijt Bisschop.

Fol. 110v 3-10-1654
Jan Aerden leent geld van Adriaentie Backers.
Toegevoegd: op 8-10-1685 is tussen de heer Kelck, executeur van de boedel van Adriaentje Backers, en de wed van Jan Aerden Schoutent met Adriaen Jans, zoon, sluiten een akkoord.

Fol. 111r 7-10-1654
Peeter Robben? Matijs, Oosterhout, verkoopt aan Adriaen Jans Verbunt, ten Rijen.

Fol. 111r 7-10-1654
Lauwerijs Teunen, Steelhoven, verkoopt aan Stoffel Adriaens Houtepen, ten Rijen.

Fol. 111v 7-10-1654
Joost Jans, op Seters onder Oosterhout, verkoopt aan Adriaen Jaspers, aenden Horst onder Oosterhout.

Fol. 111v foto onscherp
Dirck Heijs als erfgenaam van Mathijs Schilders, zoon van Wouter en Hester Heijs, G’berg, verkoopt aan Ansum Huijben.

fol. 112r 14-11-1654
Ansum Huijben verkoopt aan Hendrick Jan Rubben, ten Rijen.

Fol. 112v 14-11-1654
Ansum Huijben verkoopt aan Willem Huijbrecht Janssen, Alphen.

Fol. 112v 28-12-1654
Govert Jans van Opstal, Ghils, verkoopt aan Peeter Jans Vermeulen, Bavel.

Fol. 112v 9-2-1655
Huijbrecht Ghijsbrechts, Waspick, verkoopt aan Mels Thomas en Adriaen Jan Tijs, HG meesters Waspick.

Fol. 113r 11-2-1655
Jan Adriaens Coninck verkoopt aan H. Geest.

Fol. 113r 10-4-1655
Seger Cornelis Bosser verkoopt aan Cornelis Sijmons, zwager.

Fol. 113v 10-4-1655
Hendrick Cornelis verkoopt aan Steven Jans.

Fol. 113v 10-4-1655
Staes Dircks, Jan Dircken en Aert Cornelis X Teuntie Dircken verkopen aan Aert Cleijs.

Fol. 114r 10-41655
Huijbert Arijens verkoopt aan Servaes Cornelis.

Fol. 114r 9-6-1655
Pieter Mels Brouwer leent geld van Eva Dircx wed Arnoldus Cools, Dordrecht.
In de kantlijn: Johannes Brouwers betaalt het laatste deel aan Hugo Repelaers voogd van de kindneren van Diderick Bressi die een deel van de wilkeur heeft overgenomen, 22-12-1696.

Fol. 115r 13-11-1655
Ansum Huijben verkoopt aan Willem Huijben.

Fol. 115r 11-12-1655
Dirck Dircxs Lapper leent geld van Pieter Jans van Nes, wijncooper G’Berg.

Fol. 115v 4-2-1656
Dingeman Peeters X Aeleken Martens verkoopt aan Pieter Adriaens Brouwer.

Fol. 116r 4-2-1656
Cornelis Claes de With X Cornelia Cornelis Mandemaeckers, Besoijen, verkoopt aan Adriaen Claes Hoevenaer.

Fol. 116r 4-2-1656
Anssum Huijben verkoopt aan Willem Huijben.

Fol. 116r 21-2-1656
Jan Mathijs leent geld van Jacob Nijssen en Hendrick Claes Tack tbv de kinderen van Jan Adriaen Moets den ouden en Cathalina Cornelis.

Fol. 116v 25-2-1656
Dirck Heijs, G’Berg, verkoopt aan Adriaentie Peeters Vinck wed Cornelis Huijberts, G’Berg.

Fol. 116v 26-6-1657
Jan Gerrits leent geld van Jacob Nijs van Gils en Hendrick Claes Tack, beiden G’Berg.

Fol. 117r 3-4-1657
Jan Mathijs leent geld van Jacob Nijs en Hendrick Claes Tack, beiden G’Berg.

Fol. 117v 6-9-1656
Pieter Dircxs, schrijnwerker G’Berg, X Lijntie Dingemans en Dingeman Jans verkopen aan Peeter Aert Brouwers en Peeter Wouters Schout.

Fol. 117v 22-5-1656
Paulus Dries verkoopt aan Jacob Jacobs Backer.

Fol. 118r 10-6-1656
Peeter Martens leent geld van Jan Vessels van Nuijen, luijtenant G’Berg.

Fol. 118r 13-10-1656
Arnout Benraets, gewesene quartiermeester, leent geld van Rudolphus Gibbes, luijtenant Brada ivm een lening tbv de erfgenamen van Hester Nicolaes wed Elias Tuwaerts, G’Berg.

Fol. 118v 6-12-1656
Theunis Commeren leent geld van Adriaen Aerts Vermeer, mr hoefsmit G’Berg.

Fol. 119r 12-2-1657
Huijbert Peeter Wouterse, Waspick, verkoopt aan Huijbrecht Jans Hoevenaer.

Fol. 119r 21-2-1657
Jan Bastiaensen Bosser verkoopt aan Mathijs van Son, burgemr G’Berg.

Fol. 119v 24-2-1657
Jan Sijmons van Son leent geld van Adriaen Adriaens Vermeer, mr hoefsmit G’Berg.

Fol. 120r 3-4-1657
Adriaen Dielis Hendricxs, Oosterhout, verkoopt aan Hendrik Jan Rubben, ten Rijen.

Fol. 120r 3-4-1657
Adriaen Peeter Conincx verkoopt aan Adriaen Adriaen Conincx, zijn zoon.

Fol. 120v 3-4-1657
Dezelfde comparant verkoopt aan Jan Adriaen Coninx, zijn zoon.

Fol. 120v 22-5-1657
Jan Berthouts, Oudenbosch verkoopt aan Peeter Adriaens de Jonge.

Fol. 121r 28-5-1657
Jan Mertens leent geld van Jacob Nijs van Gils en Hendrick Claes Tack, beiden G’Berg.

Fol. 121r 9-7-1657
Mathijs Schuijffhill, cappiteijn G’berg, en Willem Schuijffhill, Hage, zonen van Damis Schuijffhill za, verkopen aan Hendricq Peeters Cocq, luijtenant G’Berg.

Fol. 121v 30-8-1657
Willem Schuijffhill, S Gravenhaege, mede erfgenaam van zijn vader Damis Schuijffhill, verkoopt aan Hendricq Peeters Kock, luijtenant G’berg.

Fol. 122r 3-12-1657
Nijs Adriaens, Cornelis Adriaen Nijs, broers, Waegenbergh, en Nijs Theunus, op de Maede, erfgenamen van Goedeltie Adriaen van Gils verkopen aan Jacob Nijs van Gils, oom en out cappiteijn G’berg.

Fol. 122r 3-12-1657
Nijs Theunis, op de Maede, verklaart dat Jacob Nijs van Gils, oom, zijn voogd is geweest samen met Cornelis van Nispen. Rekening en bewijs zijn tot tevredenheid overlegd.

Fol. 122v
Maria Adriaens Freunen wed Nicolaes Mathijs Wijdemans, Breda, met Pieter Verster, schout, als haar voogd verklaart dat zij dacht dat Sijmon Jans van Broeck, zwager, Waspick, geld geleent had van Hendrick Peeters Cock. Cornelis Swaen, drimmelaer schipper G’Berg, heeft zich als borg gestelt. De obligatie is nu van Adriaen Aerts Vermeer, mr smit G’berg. Die wil zijn geld. Maria neemt de borg over van Cornelis.

Fol. 123r 31-8-1659
Adriaen Hendricxs en Cornelis Adriaens Boot, op de Maede, lenen geld van Adriaen Jacobs de Ridder, ’s Gravenhaege.

Fol. 123v 7-5- [1659 jaartal ontbreekt]
Pieter Mels Brouwer ter eenre en Bastiaen Jans, Adriaen Gijben, Jan Peeters Dorrenboom, Claes Jans en Dirck Mathijs Otgens ter andere zijde. Zij sluiten een akkoord.

Fol. 124r 20-3-1659
Sijmon Jans vanden Broeck, Waspick, mede namens Maria Adriaens Freunen wed Nicolaes Mathijs Wijdemans, Breda, heeft nog geld tegoed ??? van Jan Anthonissen vande Werck. Er wordt het een en ander geregeld.

Fol. 124v 12-1-1658
Peeter Mertens leent geld van Johan Wesselssen van Nuijen, G’berg

Fol. 125r 9-3-1658
Jan Adriaens Conincx leent geld van Cornelis Roeloffs van Wel, apotecaris G’Berg.
In de kantlijn: op 14-2-1665 is Sander Roeloffs van Wel als erfgenaam van Cornelis voldaan.

Fol. 125v 28-9-1658
Jan Aerts Schouten leent geld van Jan Hermans vander Spijck, G’Berg.

Fol. 126r 12-6-1658
Adriaen Huijbrechts Bosser leent geld van Adriaen Swaen, drimmelaer schipper Dordrecht

Fol. 126v 25-4-1658
Jan Bincke X Huijbertie Conincx , Waspick, leent geld van Johan Wessels van Nuijen, G’Berg.

Fol. 127r 30-7-1659
Adriaen Jans Knaep leent geld van Adriaen Gruijters.

Fol. 127r 27-1-1657
Jan Thijssen leent geld van Jan Peeters Dorrenboom.

Fol. 127r 22-6-1657
Wouter Wouters Visser, Cappel, verkoopt aan Servaes Cornelis.

Fol. 127v 26-6-1657
Cornelis Pieters Nobel als vaderlijk oom en voogd en Gerrit Adriaens, Oosterhout, moederlijk oom en toesiender van de vijf kinderen van Joost Pieter Nobel en Maeijken Ariens za verkopen aan Dirrick Mathijs Otgens. Wilkeur volgt.

Fol. 128r geen datum
Jacob Jacobs de Jonge, schipper, is schuldig aan Anthonis Roeloffs Cuijl, schipper, vanwege de aankoop van een pleijtschip met toebehoren.

Fol. 128v 4-1-1659
Cornelis Seben, Oosterhout, verkoopt aan Adriaen Jans Smilders, Gilse.