Selecteer een pagina

RA 71

Fol. 1r
Bastiaan Boesers verkoopt aan Willemijntje Reijke wed van Jan Bastiaens Boesers een stuk dries, 6-5-1719.

Fol. 1v
Arie Anthonisz van Tas? verkoopt aan Andries de Bruijn een stuk dries, 11-5-1719.

Fol. 2r
Barent Ruijmschoot verkoopt aan Cornelis Sprangers een huis, 11-5-1719.

Fol. 2v
Cornelis Hendricx Timmerman verkoopt aan Jan van Tilborgh een stuk heiveld, 10-6-1719.

Fol. 3r
Anna Zeijlmans wed Cornelis de Bont, Waspik, verkoopt aan Jan van Tilborg een stuk moergrond, 10-6-1719.

Fol. 3v
Op 16-7-1719 compareert Gijsbert van Steenhoven, Raemsdonck, voor notaris Adriaen Hoevenaer, Raemsdonck, en machtigt Sijmon Peters Koppelaer, Cappel, om een stuk moervelt te verkopen aan Johan van Tilborg.

Fol. 4v
Sijmon Kopplaer, namens Gijsbert van Steenhoven, procuratie zie fol. 3v, verkoopt aan Jan van Tilborg een stuk moergrond etc, 18-7-1719.

Fol. 5r
Jan Bouwens en Teuntje Gijsberts de Haan, echteluijden, sluiten een akkoord om hun geschillen op te lossen, 16-10-1719.

Fol. 6v
Adriaen Jans van Peer verkoopt aan Jan Jans Schaap een stuk moergronden etc, 27-10-1719.

Fol. 7r
Hendrik Timmers verkoopt aan Adriaan en Jan Kivits een stuk akkerland, 4-11-1719.

Fol. 8r
Jan Bouwens en Teuntje Gijsberts de Haan, echteluijden, laten hun huwelijkse voorwaarden vervallen. Hun huwelijk van 8-9-1708 wordt gevolgd door een scheijding op 16-10-1719. Akte van 9-11-1719.

Fol. 8v
Corstiaen Prs Schoenmaker verkoopt aan Wilbert Willems Zeijlmans de helft van een huijs etc, 15-11-1719.

Fol. 9v
Op 15-11-1719 compareerde voor noptaris Abraham Coxius vanden Abeele, Rotterdam, Klasijna de Groot wed Jan vander Kruijs, Rotterdam, erfgenaam van haar moeder Willemijntje Mulders wed Jan Dircxs de Groot, Sprang, en machtigt Daniel van Son, zwager, Cappel, haar te vertegenwoordigen bij de boedelscheiding van de goederen van haar moeder.

Fol. 11v
Dirk, Hendrik en Jan de Groot, Deniel van Son X Maria de Groot mede namens Clasina de Groot wed Jan vander Cruijs, Rotterdam, procuratie zie fol. 9v, Arnoldus van der Linden X Sara de Groot, Hendrik en Daniel als voogden van de 6 kinderen van Arien de Groot, verkopen aan Barbardus Scholt, Sprang, een buitendijkse del, 29-11-1719.

Fol. 12v
Erffdfeelinge aangebragt bij Jan Jonckers X Agtjen de Haan, Denis Peeters de Haan als voogt over de vijf kinderen van Jan Stevens Swart en Cornelia de Haan, Maijken de Haan wed Geemen Goverts vander Leij, allen kinderen van Michiel de Haan, 29-11-1719.

Fol. 15v
Jacobus Bermanis X Barbara Jans Okkers, Loon, verkoopt aan Jan Wouters Zeijlmans en Huijbert Marcelis Reckers als voogden van de twee kinderen van Jan Willems Zeijlmans de helft van een buitendijkse del, onbedeelt met Aert Jans Okkers, 4-12-1719.

Fol. 16r
Erffdeelinge aangebragt bij Teuntje Teunisse vander Leij X Meerten de Looper van de goederen van haar vader za.
In de eerste is bedeeld Willem Teunisse vander Leij.
Ten tweede is bedeeld Teuntje Teunisse vander Leij.
11-1-1720.

Fol. 17v
Adr Hendrikse de Rooij, Sprang, verkoopt aan Jan Meertense Dolk de helft van een stuk moer etc, 13-1-1720.

Fol. 18r
Aert van Beek verkoopt aan Jan Jansse van Dam den Jongen, een huijs etc, 28-1-1720.

Fol. 18v
Cornelis Hendrikse Timmerman verkoopt aan Aert van Beek een huijs etc, 28-1-1720.

Fol. 19r
Erffdeelinge aangebragt bij Jan Meertense Dolk mede als voogd over Pieternella Doclk verwekt bij Geertruij de Rooij, Peeter Corstiaens Glavimans X Eeltjen Meertens Dolck van de goederen van Adriaentje Geenen, hun moeder, 28-1-1720.

Fol. 21v
Johan Piggen, den Jongen, verkoopt aan Hendrik Doomen, Waspik, de helft van een stuk dries, 6-3-1720.

Fol. 22r
Erffdeelinge aangebragt Wouter Arien Smits wednr Barbara Brouwers tbv van zijn kinderen: Arien Wouters Smits, Hendrik vanden Hoek X Adriaentje Wouters Smits, Cornelis Ophorst X Marie Wouters Smits, 14-3-1720.

Fol. 24v
Peter Cornelis van den Hoek verkoopt aan Hendrik Joosten van den Hoek een huis etc, 30-3-1720.

Fol. 25r
Thomas Reijcken verkoopt aan Cornelis Peters de Roij de helft van een buijtendijkse del, 2-4-1720.

Fol. 25v
Op 2-4-1720 verkoopt Peter Scheur aan Cornelis Peters de Roij een ackerlantje.

Fol 26r
Balsiu, schout etc van Woudrichem machtigen Marcelis Pleunen Ritmeesters, Lande van Altena, oom en bloetvooght van de vijf kinderen van Pleun Groenevelt en Adriaentie Swarten om de goederen te Waspick en Capellen te verkopen, 21-2-1720.

Fol. 26r
De kerkenraet tot Werkendam en de Werken machtigen Adriaen van Gils, diace, boekhouder, en Lambertus Vermeerten en Bastiaen den Biesheuvel, diaconen, om van vier stukken land van Pleun Ariaens Groeneveldt en Ariaentie Stevens Swarten die door hun met Marcelis Groen, voogd van de kinderen, verkocht zijn het geld te innen, 1-4-1720.

Fol. 27r
Adriaen van Gils, boekhouder, en Lambertus van Meerten en Bastiaen den Biesheuvel, diaconen, procuratie zie fol. 26r, verkopen aan Cornelis van der Hoeven de helft van een acker saijlant, 1-4-1720.

Fol. 27v
Dezelfde verkopers verkopen aan Anneke Mulders wed Willem Potmaekers een half banck moerdellen, 1-4-1720.

Fol. 28r
Roelandina Maria Timmers weduwe Peter Timmers staat borg met de helft van een huijs tbv haar kinderen. 2e comparant is Pieter Timmers. 26-2-1720.

Fol. 29r
Peter van Andel, Hilvarenbeek, en Hendrik van der Hoeven, secretaris, als testamentaire voogden over Govert van Andel, daer vader was Adriaen van Andel, schout in Cappel, bij Johanna van der Hoeven, testament van 25-9-1714, voor de ene helft en Roelandina Maria Timmers weduwe Peter Timmers, schout Cappel, mede namens Peter Timmers, secretaris tot Hilvarenbeek, administrateur over de goederen van de drie kinderen van Peter en Roelandina voor dander helft, verkopen aan Adriaen Zeijlmans, schout alhier en tot Groot Waspick, een huijs etc, 4-4-1720.
Betaald wordt via een custingbrief.

Fol. 30r
Dezelfde verkopers verkopen aan dezelfde Adriaen Zeijlmans de helft van een stuk moeren etc, 4-4-1720.

Fol. 31r
Dezelfde verkopers verkopen aan ??? Zeijlmans, predicant alhier, en Adriaen Broeders, schoolmeester alhier, een stuk moeren etc, 4-4-1720.

Fol. 31v
Op 4-4-1720 verkopen Aart van den Hoeck X Mariken Colster wed Michiel Backers, Geertruij Michielse Backer, Adriaan Broeders, schoolmeester alhier, als vader van zijn kinderen bij Michieltje Michiels Backer za, aan Jan Michielse Backer een huijs etc.

Fol. 32r
Op 4-4-1720 verkoopt Adriaen Broeders, schoolmeester alhier, aan Aert van den Hoeck X Mariken Colster een huijs etc.

Fol. 33r
Erffdeelinge aangebragt bij Cornelis Hendricxs Timmerman, Adriaan Okkers X Lijsbet Hendricxs Timmerman mede namens Pieter Timmers X Anneken Timmers, dochter van Geerken Hendricxs Timmermans, Joost verhagen als voogt over de zes kinderen Anthonij Hendricxe Timmerman en als voogt over met Cornelis Timmerman als toesiender over de kinderen van Cornelis Bastiaense Boer bij Aertjen Hendricks Timmerman, Jacobus Snijders X Geerken Cornelis Boer, kinderen en kintskinderen van Hendrik Reinisse Timmerman en Adriaantje Peters Timmers, 23-4-1720.

Fol. 36r
Op 23-4-1720 verkoopt Goijert Heijmense aan Cornelis Peters de Rooij een stukje ackerlant.

Fol. 36v
Op 23-4-1720 verkoopt Gelden Willems Paans aan Wouter Willems van Loon een stuk moergroenden etc.

Fol. 37r
Op 23-4-1720 verkoopt Jan Jans Paans aan Peter Jans Gijben een stuk akkerlant.

Fol. 37v
Cornelis Hendricxe Timmerman verkoopt aan Cornelis vander Slot een stuk akkerlant, 1-5-1720.

Fol. 38r
Dezelfde verkoper verkoopt aan Adriaan Huijberts Okkers een driesken, 1-5-1720.

Fol. 38v
Gelden Willems Paans verkoopt aan Willem vander Schans een stuk buijtendel, 6-5-1720.

Fol. 39r
Pieter Janse Timmers verkoopt aan Cornelis Dircxse Cruijs een stuk moergronden etc, 13-5-1720.

Fol. 39v
Jan Heric X Adriaantje Nieuwenhuijse wed Arien van Vugt is schuldig aan P Glaviman en Jacob Coninx, HG meesters, 21-5-1720.

Fol. 40v
Erffdeelinge aangebragt bij Arien , Adriaen en Anneke Adriaenss Smitman, kinderen van za Marie Arien Huijben wed Adriaan Willems Smitman, Santschel, 14-6-1720.

Fol. 42r
Arien Huijberden Zeijlmans, Waspik, en Govert Cluijtenaar, Vrijhoeve, verkopen aan Arnoldus Ophorst een buijtendijkse sellen, 22-7-1720.

Fol. 42v
Willem Janss Smits verkoopt aan Aalbert van Cleeff een binnendel, 21-9-1720.

Fol. 43r
Hendrik Cornelis Timmermans verkoopt aan Dirk Timmers een binnendel, 21-9-1720.

Fol. 43v
Janneke Jans Looper wed Bastiaan Mouthaen met haar zoon Pieter ??? verkoopt aan Cornelis Janse Borsten een huijs etc, 13-12-1720.

Fol. 44r
Cornelis Pellegroms verkoopt aan Willem vander Leij de helft van een huijs etc, 11-1-1721.

Fol. 44v
Pieter den Schoenmaker verkoopt aan Gijsbert Quirijns van Berkel een huijs etc, 18-1-1921.

Fol. 45r
Erffdeelinge aangebragt bij Johanna Hooijmaijer wed Cornelis Wijgaerts ter eenre ende Jan Kalff X Clasina van Son, meester Heijmans X Alida van Son en Aert en Dirk van den Hoek als voogden over Adriaan van Son, kinderen van Daniel van Son en Adriaentje Hooijmaijer, ter andere sijde. Zij delen de goederen van Aeltje van Nederveen wed Adriaean Hooijmaijer, moeder en grootmoeder, 21-1-1721.

Fol. 46v
Onderdeelinge aangebragt bij Jan Kalff X Clasina van Son, meester Heijmans X Alida van Son en Aert en Dirk van den Hoek als voogden over Adriaan van Son, erfgenamen van Daniel van Son en Adriaentje Hooijmaijer, ter andere sijde. Zij delen de goederen van Aeltje van Nederveen wed Adriaen Hooijmaijer, grootmoeder, 21-1-1721.

Fol. 47v
Willemke Prs Talen verkoopt aan Cornelis van Ammelrooij een huijs etc, 21-1-1721.

Fol. 48r
Hendrixe van den Hoek wed Wouter Janse van Nederveen verkoopt aan Peeter Glavimans een stuk akkerlant, 21-1-1721.

Fol. 48v
Dirk Dolk verkoopt aan Meerten Corn Geenen een stuk akkerlant, 20-2-1721.

Fol. 49r
Jan Meertense Dolk verkoopt aan Adriaan en Jan Kievits een stuk akkerlant, 20-2-1721.

Fol. 49v
Denis Janse de Ruijter verkoopt aan Claes Roosenbrant een stuk akkerlant, 24-2-1721.

Fol. 50r
Op 24-2-1721 verkoopt Denis Janse de Ruijter aan Willem vander Schans een binnen dellen.

Fol. 50v
Jacob van Hamont verkoopt aan Leijntje Prs van Clootwijk X Huijbert Janse Paans en 1/8 part in een huijs en akkerlant, 2-4-1721.

Fol. 51r
Erffdeelinge aangebragt bij Jan de Beir ter eenre ende Willem van der Leij ter andere sijde. Het betreft een huijs etc, 15-4-1721.

Fol. 52r
Cornelis Janse Borsten X Jenneke Geeritse Boudewijns, zij verkopen aan Adriaan Broeders, schoolmeester, een buijtendijkse del, 8-5-1721.

Fol. 52v
Op 8-5-1721 staan Cornelis Borsten en Jenneke Boudewijns mbt de verkochte del.

Fol. 53r
Op 7-4-1721 compareerde voor notaris Abraham Cortebrant, ’s Hage, Anna van Schinkel wed Adriaan van Clootwijk, Voorburg nu ’s Hage, als moeder van haar zoon Dirck, Johannis Fabrik X Driesje van Clootwijk, Pieternella van Clootwijk, beiden ’s Hage, Pieter van Clootwijk, Voorburg nu ’s Hage, erfgenamen voor de helft van Wilemina van Clootwijk X Jacob van Harmick, Hoogevaert. Zij machtigen Johan van Ree en Driesje van Clootwijk om staat en inventaris op te maken en de deeling uit te voeren.

Fol. 53 los vel
Op 30-5-1721 compareerde voor notaris Johan Panneboet, Heijnevoort, Arie Willems de Jong, 66 jaar, en Willem Bastiaaense Stougje, W timmerman, 65 jaar, beide Heijnevoort, en verklaren op verzoek van Jan van Ree, Voorburgh, dat zij beiden al hun hele leven te Heijnevoort wonen en dat zij nog nooit Wouter Pieters Klootwijk gekend hebben of weten dat hij te Heijnevoort of op de Blaak (buijten het dorp) gewoond heeft.

Fol. 54r
Erffdeelinge aangebragt bij Jacob van Hamont wed Willemke van Clootwijk ter eenre ende Huijbert Paans X Leijntje van Clootwijk, Johannes van Ree X Adriana van Clootwijk, … en … als voogden van Adriaan van Clootwijk, Johannes Fabrik X Driesje van Clootwijk mede namens Pieternella van Clootwijk, Pieter van Clootwijk en Wouter van Clootwijk, procuratie zie fol. 52r.

Fol. 56v
Anneke Gijsbert de Haan wed Cornelis Schouten, Raemsdonk, verkoopt aan Willem Jouwens de helft van een buijtendijkse delleken, 19-5-1921.

Fol. 57r
Huijbert Paans X Leijntje van Clootwijk voor de ene helft en nog als voogden over de kinderen van Adriaan van Clootwijk en Anna van Schinkel, Voorburg, Johannes van Ree X Adriana van Clootwijk, Driesje van Clootwijk X Johannes Fabrik mede namens Pieter van Clootwijk en Pieternella van Clootwijk voor de andere helft, procuratie zie fol. 52r, erfgenamen van za Willemken van Clootwijk X Jacob van Hamont en verkopen de gedeelde goederen van Jacob en Willemeken, gedeeld met Jacob zie fol. 54r, aan oa Cornelis de Rooij de helft van 4½ geerden in Zuidewijn, de HG meesters een stuk hooijland, Jan de Rooij een weijdries, Gerit Timmers een buijtendijkse del, Jan van Tilborg een stuk zaeijlant. Tevens wordt er borg gestelt omdat er nog kinderen van Wouter van Clootwijk in leven zijn, 21-5-1721.
In de kantlijn: Pieter Wouters van Clootwijk, Westdijselmon, verklaart de enige overgebleven zoon van Wouter van Clootwijk te zijn. Hij heeft wel een broer en twee zussen gehad. Een broer en zus zijn getrouwt geweest en hebben beide kinderen gekregen. Allen zijn echter overleden. Pieter is voldaan, 2-5-1723.

Fol. 58v
Dezelfde verkopers en Huijbert mede namens Wouter van Clootwijk of zijn erfgenamen verkopen aan Geerit Timmers een buitendijkse delle, 24-5-1721.

Fol 59v
Op 24-5-1721 verkopen dezelfde verkopers aan Jan van Tilborg een stuk akkerlant.

Fol. 60r
Johannes van Ree X Adriana van Clootwijk, Driesje van Clootwijk X Johannes Fabrik, Anna van Schinkel wed Adriaan van Clootwijk, Voorburg, mede namens Pieter van Clootwijk en Pieternella van Clootwijk, procuratie zie fol 54r, ter eenre en allen mede namens Wouter van Clootwijk of zijn erfgenamen ter andere sijde verkopen Huijbert Paans een stuk moegronden etc, 24-5-1721.

fol. 60v
Cornelis Prs de Rooij verkoopt aan Adriaan en Jan Kievits een buijtendijkse delle, 24-5-1721.

Fol. 61r
Hendrik Cornelisse Timmermans verkoopt aan Dirk Aertse Timmers een huijs etc, 28-5-1721.

Fol. 61v
Erffdeelinge aangebragt bij Huijbert Paans ter eenre en Wouter Verhagen ter andere sijde. Het betreft een moervelt, 4-6-1721.

Fol. 62v
Erffdeelinge aangebragt bij Hendrik Sebregtse Ottendijk, Hendrik Domen X Adriana Ottendijk, Cornelis Soeters X Jenneke Ottendijk en Jan Ravens X Lijsbeth Sebregtse Ottendijk, kinderen van Aegtgen Hulsten wed Sebregt Ottendijk, 23-6-1721.

Fol. 63v
Hendrik Coninx, Geervliet, verkoopt aan Geerit de Bie een buijtendijkse del, 2-9-1721.

Fol. 64r
Maria Dircxse Boer wed Rob Janse Nieuwenhuijse geassisteert met haar broer Jan Dircxse Boer ter eenre, Antonij Roosenbrant X Geertruij Janse Nieuwenhuijse, volle suster van Rob. Zij sluiten een akkoord, 24-9-1721.

Fol. 65r
Jacob van Tilborg verkoopt aan Jan Gelden Paans een deel van een stede en akkerlant, 12-12-1721.

Fol. 65v
Jan Corstiaans de Bie, Sprang, verkoopt aan Dielis Brouwers een huijs etc, 24-12-1721. Betaald wordt via een schuldbrief.

Fol. 66v
Commer van Gils, Raemsdonk en Aert van Beek ruilen hun ferryschip, 9-1-1722.

Fol. 67v
Commerken Vermeijs verkoopt aan Pieter van Maessluijs een stuk moergronden etc, 9-1-1722.

Fol. 68v
Erffdeelinge aangebragt bij Denis de Haen als voogt en Antonij van Nieuwenhuijse als toesiender over Giel de Haen en Corstiaen Swart als voogt en Antonij als toesiender over Teuntjen den Groten, beiden kinderen van Janneke Jans van Bavel. Hendrik den Groten en Janneke van Bavel hebben op 11-11-1708 hun testament gemaakt. 24-1-1722.

Fol. 70 losse akte
Op 15-1680 compareerde voor notaris Adriaan Jansse de Ruijter, Waspik, Dingentje Anthonis Vermeijs, Stapeleijnd onder Cappel, en maakt haar testament.
Genoemd: Commertje Antonis Vermeijs, suster.
Copie gemaakt op 2-2-1722.

Fol. 70r
Commerke Vermeijs verkoopt aan Peeter Gijben en Jan van der Saken, Armmeesters, 2 stukken lant, 24-1-1722.

Fol. 71r
Peeter Gijben en Jan van der Saken, Armmeesters, verkopen aan Corstiaen Glavimans een stuk moer etc, 14-2-1722.

Fol. 71v
Op 14-2-1722 verkoopt Denis Janse de Ruijter aan Nicolas Roosenbrant een stuk akkerlant.

Fol. 72r
Op 14-2-1722 verkoopt Denis Janse de Ruijter aan Geerit Janse van Dongen een huijs etc.
In de kantlijn: Denis en Jan Verschuren X Adriaentje de Ruijter zijn voldaan, 27-5-1728.
Cornelis en Jan de Ruijter en Jan Verschuren X Adriaantje de Ruijter mede namens Hendrik Groenenvelt X Sijke de Ruijter zijn voldaan, 1-5-1730.

Fol. 73r
Op 14-2-1722 verkoopt Geerit Janse van Dongen aan de vijf kinderen van Denis Janse de Ruijter een stuk dries etc.

Fol. 73r los vel
Hendrik van Groenevelt is voldaan door Pieter de Roeij, 2-5-1739, Rotterdam.

Fol. 73v
Geerit Prs Timmers verkoopt aan Jan Schaep een werfke, 9-3-1722.

Fol. 74r
Geerit Bax X Leijsbet Clasen Pols neemt van Adriaan Huijbert Philips en Jacobus Clasen Pols, Susanna Janse Pols, kinderen en kintskinderen van Jenneke Ariense Schep wed Claes Pols, zijn schoonmoeder Jenneke om haar te onderhouden, 9-3-1722.

Fol. 75r
Arien Huijberts Coninx als voogt over Antonij en Frans Vermeer, kinderen van Frans Vermeer en Maijken Joachems Vermeijs, en mede namens Bastiaan en Jan Janse Vermeer verkoopt aan Teuntje Franse Vermeer 4/5 deel van een huijs etc, 21-3-1722.
In de kantlijn: Bastiaan, Anthonij en Johan, procuratie 7-2-1725 te Rotterdam, zijn voldaan, 29-1-1726.

Fol. 75v
Op 21-3-1722 verkopen Teuntje Janse Vermeer en de voors voogt namens Bastiaan en Jan Franse Vermeer aan Andries de Bruijn een binnen anthoff.

Fol. 76r
Op 21-3-1722 verkopen dezelfde verkopers aan Andries de Bruijn een stuk hoff.

Fol. 76v
Op 21-3-1722 verkoopt Geerit Hendricxse Timmers aan Andries de Bruijn een binnen anthoff.

Fol. 77r
Jan Janse van Dam den Ouden verkoopt aan Adriaan Janse van Dam, zoon, een huijs etc, 9-5-1722.

Fol. 77v
Op 9-5-1722 neemt Adriaan van Dam zijn vader aan. Vader mag in het huijs blijven wonen.

Fol. 78v
Tomas Cladden wednr Barbara Lamberts verkoopt aan Aert Berende Baggermans een stuk akkerlant en een vervallen huijsken. Aert onderhoudt Tomas, 11-5-1722.

Fol. 79v
Erffdeelinge aangebragt bij Aelbert van Cleeff wednr Catelijn vander Hoek ter eenre en Aert vander Hoek als voogt en Jan van Cleeff als toesiender over de zes kinderen van Aelbert en Catelijn, 3-6-1722.

Fol. 81v
Jan Jonkers verkoopt aan Adriaan en Cornelis Prs de Rooij een binnen del, 6-6-1722.

Fol. 82r
Willem van der Leij en meester de Looper verkopen aan Cornelis Hendrikse Timmerman de helft van een moervelt, 22-6-1722.

Fol. 82v
Op 6-6-1722 verkoopt Cornelis Hendrikse Timmerman aan Aert de Beir en Peeter Huijbertse Ockkers de helft in een moervelt.

Fol 83r
Bernardus Scholt verkoopt aan Andries de Bruijn een buijtendijkse del, 14-8-1722.

Fol. 83v
Op 17-8-1722 verkoopt Hendrik Aertse Timmers aan Andries de Bruijn een binnen hoff.

Fol. 84r
Adriaan Nelemans en Peeter Leempoel als voogden over de kinderen van Jacobus Mutsaert en Willemke Prs de Jongh geven over aan Jan Prs de Rooij het Cappelse veer voor de tijt van zes jaer. Tevens neemt Jan de pont, aek en schouw over. 9-10-1722.

Fol. 85v
Geertruij vander Plas wed Willem Pruijsers en Cornelis Pruijsers, zoon, verkopen aan Magrita Bouwens wed Geerit Broeders een huijsken etc, 29-10-1722.

Fol. 86r
Cornelis vander Slot verkoopt aan Adriaan de Leeuw, schout Vrijhoeven, een stuk akkerlant, 7-11-1722.

Fol. 86r los vel
Quitantie. Niet duidelijk voor wie en wat. Ondertekent door A Zijlmans, Corstiaan Glavimans en Jacob van Tilborg, 20-2-1700.

Fol. 86v
Aelbert van Cleeff X Teuntje Franse Vermeer verkoopt aan Cornelis Prs Leempoel een huijs etc, 9-11-1722. Betaald wordt via een schuldbrief.

Fol. 88r
Petrus Otjens X Theodora Dingemans, Sevenbergen, verkoopt aan Arien de Zeeuw, Waspik, een stuk van een buijtendijkse delle, 15-12-1722.

Fol. 88v
Erffdeelinge aangebragt bij Adriaan, Cornelis, Antonij en Jan Prs de Rooij, Hendrik van den Hoven X Marie Prs de Rooij, Wouter vander Leij X Dorothe Prs de Rooij en Willem vander Schans X Adriaantje Prs de Rooij, kinderen van Peeter Adriaanse de Rooij en Anneke Cornelis. Anneke is aanwezig. 20-1-1783.

Fol. 91r
Erffdeelinge aangebragt bij Jan en Meerten Ariense Looper, Adriaan Prs de Rooij X Anneke Ariense de Looper, Jan Cornelisse Geenen en Nicolaes Roosenbrant als voogden over de drie kinderen van Antonij de Looper bij Mieggeltje Okkers, kinderen en kintskinderen van Arien de Looper en Marie de Jong. Marie is aanwezig. 20-1-1783.

Fol. 94r
Erffdeeling aangebragt bij Melchior Crol, secretaris tot Alphen, Bael en Chaam, voor 3/6, Gerard van Nederveen, out burgemeestervan Waelwijk, voor 1/6 mede namens Elisabeth van Nederveen, voor 1/6, Johannes Moolengraeff, secretaris tot Besoijen, Drongen en Gansoijen als voogt over zijn drie kinderen bij Adriana van Nederveen voor 1/6, erfgenamen van Jan Crol, oom en outoom, 8-2-1723.

Fol. 96v
Anneke Cornelisse wed Arien Heijligerse Boer verkoopt aan Cornelia vander Leij wed Cornelis Aertse Boer een huijs etc, 10-2-1723.

Fol. 97r
Op 10-2-1723 verkoopt dezelfde verkoper aan Hendrik de Rooij, schout van Nederveen, een stuk zaijlant..

Losse akte bij folio 97, hoort wellicht bij fol. 60.
Compareerde Pieter Wouters Klootwijk, Westijsselmon, is voldaan door Jan van Ree, Voorburg, ivm het versterff van zijn muije Willemje Pieterse Klootwijk, Kappel.
Hij bedankt de borgtocht Lijntje Pieters Klootwijk X Huijbert Paens, Kappel, 28-12-1722.

Fol. 97v
Teuntje Boer wed Teunis Timmerman verkoopt aan Andries de Bruijn een buijtendijkse delle, 10-2-1723.

Fol. 98r
Op 10-2-1723 verkoopt Peeter van Oisterhout aan Andries de Bruijn een buijtendijkse delle.

Fol. 98v
Op 10-2-1723 verkoopt Willem Hendrikse Sprangers aan Andries de Bruijn een halve bijnnendijkse anthoff.

Fol. 99r
Jacob Janse van Hamont verkoopt aan Huijbert Prs Talen een stuk moeren etc, 12-2-1723.

Fol. 99v
Jacob Paans is schuldig aan Martinus Cornelisse Sprangers, 19-2-1723.

Fol. 100v
Steven Janse Swart, de Rotte onder Hillegersberg, en Teuntje Janse Swart verkopen Jan Willems Jonker 2/5 deel van een huijs etc, 27-4-1723.

Fol. 101r
Hendrik Sebregtse Otterdijk en Jan Ravens X Leijsbet Otterdijk mede namens Cornelis Soeters X Janneke Otterdijk verkopen aan Hendrik Domen een deel van een binnendel, 30-4-1723.

Fol. 101v
Cornelis Timmermans verkoopt aan Dirk Dolk een stuk akkerlande, 1-6-1723.

Fol. 102r
Aelbert van Cleeff verkoopt aan Sijmen Starrenberg een stuk akkerlant, driesken etc, 29-6-1723.

Fol. 102v
Peter Glavimans verkoopt aan Jan Meertense Dolk een stuk akkerlant, 24-9-1723.

Fol. 103r
Adriaan de Leeuw, schout van Vrijhoeve, verkoopt aan Bastiaan Teunisse Timmerman een stuk akkerlant. Quitantie aanwezig. Datum niet te zien vanwege quitantie.

Fol. 103v
Erffdeelinge aangebragt bij Adriaan en Jan Kivits, broers, van hun goederen, 2-10-1723.

Fol. 105r
Cornelis Sprangers verkoopt aan Joachem den Grooten een buijtendijkse delle, 2-10-1723.

Fol. 105v
Joachem den Grooten verkoopt aan Cornelis Sprangers een buijtendijkse delle, 2-10-1723.

Fol. 106r
Erffdeelinge aangebragt bij Peeter Leempoel als voogt over de zeven kinderen van Willemke Prs de Jongh wed Jacobus Mutsaerts en Jan Prs de Jongh voor een staek, Gerrit Thijssen van Riel X Willemke van Hamont voor een staek, Jan van Hamont voor een staek en Huijbert, Jan, Peeter en Laurens Talen, Peeter Clockenbergh X Willemke Talen, Hendik van Ammelrooij X Anneke Prs Talen mede voor een staek. Erfgenamen van Jacob Janse van Hamont, oom en outoom, 14-11-1723.

Fol. 107v
Jan van Hamont verkoopt aan Paulus Vrijsen een binnen delleken, 20-11-1723.

Fol. 108r
Hendrik Kivits verkoopt aan Adriaan Kivits een stuk akkerlant, 21-2-1724.

Fol. 108v
Hendrik Sprangers verkoopt aan Cornelis Joachemse Vermeijs een dries en de helft van een binnen del, 8-3-1724.

Fol. 109r
Johan Jacob van Drunen, predicant tot Crimpen op de Leck, als mede erfgenaam van Elisabeth vander Hoeven wed van Hendrik Verhoeven, predicant te Cappel, uijt den hoofden van sijn huwelijk met Alida Verhoeff machtigt zijn vrouw Alida om hem te vertegenwoordigen voor hemzelf en als voogt en Martinus Verhoeven, predicant tot Aelborg, en Adriaan Pistorius, coopman tot Cappel, over de kinderen van Andries Verhoeven, 2-2-1724.

Fol 110r
Erffdeelinge aangebragt bij Martinus Verhoeven, predicant tot Aelborg, Alida Verhoeven namens Jan Jacob van Drunen, procuratie zie fol. 109r, Adriaan Pistorius X Cornelia Verhoeven, de voors condividenten als voogden over de zes kinderen van za Andries Verhoeven bij Maria Pruijsers van de goederen van Henricus Verhoeven, predicant tot Capel, en Elisabeth van der Hoeven, hun ouders, 9-3-1724.

Fol. 112r
Adriaan Prs de Rooij verkoopt aan Cornelis Prs de Rooij de helft van een binnen del, 11-3-1724.

Fol. 112v
Op 11-3-1724 verkoopt Dingena Bax aan Cornelis Prs de Rooij de helft van een stuk akkerlant.

Fol. 113r
Erffdeelinge aangebragt bij Peeter van Campen en Cornelis Prs de Rooij van een stuk akkerlant, 11-3-1724.

Fol. 114r
Alida Verhoeven namens Jophan Jacob van Drunen, procuratie zie fol 109r, verkoopt aan Cornelis Cruijswegt een binnen anthoff, 16-3-1724.

Fol. 114v
Marie van Ammelrooij wed Peeter Dirxse Smit verkoopt aan Arien Wouters Smits een huijs etc, 23-3-1724.

Fol. 115r
Op 23-3-1724 verkoopt Aert Berende Baggermans aan Andries de Bruijn een stuk akkerlant.

Fol. 115v
Willem Millenaer is schuldig Gijsbert Verwiel, Drossaert tot Waelwijk, schout tot Sprang en secretaris tot Loon, 24-3-1724.
Onder toegevoegd: Hendrik de Rooij, schout tot Sprang, procuratie van de erfgenamen van Gijsbert Verwiel, Delft 20-1-1733, is voldaen, 14-12-1733.

Fol. 116v
Andries de Bruijn verkoopt aan Cornelis Cruijswegt een binnen anthoff, 3-5-1724.

Fol. 117r
Cornelis Cruijswegt verkoopt aan Andries de Bruijn een binnen anthoff, 3-5-1724.

Fol. 117v
Op 3-5-1724 verkoopt Adriaan Sprangers aan Arnoldus Ophorst een driesken.

Fol. 118r
Corstiaen Corstiaens de Bie verkoopt aan Gerit Prs Timmers de helft van een buijtendijkse delle, 22-5-1724.

Fol. 118v
Johann Halling, balieu van Zuijt Hollant heeft Cornelis Borsten gedagvaard als verdachte van manslag van Mathijs Verhage. Omdat Cornelis niet is komen opdagen en vanwege de bewijzen wordt hij uijt Hollant en Westvrieslant verbannen en zijn goederen worden verbeurd verklaart, 31-1-1724.

Fol. 119v
Cornelis van Drunen, curateur namens de Hooge vierschaar, zie folio 118v, verkoopt het huijs van Cornelis Borsten aan Janneke Geritse Boudewijns, 3-7-1724.

Fol. 120r
Adriaan Vaders verkoopt aan Wouter Tuijmelaer een binnen del, 11-7-1724.

Fol. 120v
Hendrik Domen verkoopt aan Teuntje Cornelisse Swart een binnen delleken, 11-7-1724

Fol 121r en ook als losse akte uit Dongen
Gerardus van Andel, adjunct predicant, machtigt Johan van Andel, secretaris van Moergestel om aan Andries de Bruijn een stuk grond te verkopen, 10-8-1724. Quitantie aanwezig.

Fol. 122r
Johan van Andel, secr tot Moergestel, mede namens Govardus van Andel, adjunct predicant tot Dongen, procuratie zie fol. 121r, verkoopt aan Andries de Bruijn een buijtendijkse delle, 10-8-1724.

Fol. 122v
Jacobus van Vechelen, Breda, namens Niclaes Rudolphus van Hout, procuratie notaris Diederik vande Laer, Breda, 25-3-1724, Barbara Emens met haar bruijdegom Johan Mouge, Wilhelmus Obergh, wijncooper tot Dordregt X Geertruij Emens, erfgenamen van de eerwaarde heer Samuel Junius, predicant, verkopen aan Gerardus Ellinkhuijsen een schaer bossen etc, 14-9-1724.

Fol. 123v
Dirk Aertse Timmers verkoopt aan Corstiaan de Haan en Adriaan van Sprang, diaconen, een buijtendijkse delle, 26-9-1724.

Fol. 124v
Arien Dirksen Boer verkoopt aan Jan Dirkse Boer een stuk akkerlant, 4-11-1724.

Fol. 125r
Jan van Hamont verkoopt aan Jan Prs de Jongh een stuk akkerlant, 4-11-1724.
Quitantie dat Anneke van Hamont voldaen is van de koop door Jan Peeters de Jongh

Fol. 125v
Hendrik Domen verklaart schuldig te zijn aan Jan Wouterse Zeijlmans en Huijbert Marcelisse Rekkers als voogden over de kinderen van Jan Willemse Zeijlmans, 23-1-1725.

Fol. 126r
Peeter Ariense Gijben verkoopt aan Arnoldus Ophorst en halve buijtendijkse delle en een stuk van een binnen veldeke, 29-1-1725.

Fol. 126v
Op 26-1-1725 machtigen, voor notaris Willem Pasman, Dordregt, Antonij en Arie Duijsers de eerbare Wouterke Zeeuw wed Gerrit Duijsers, hun moeder, om de erfenis van hun vader te regelen.

Fol. 127v
Wouterke Zeeuw wed Gerrit Duijsers verkoopt mede namens Antonij en Arien Duijsers, procuratie zie fol. 126v, aan Jan Verholen een huijs etc, 29-1-1725. Betaald wordt met een custingbrief.

Fol. 128v
Adriaan van Son verkoopt aan Dirk vanden Hoek een stuk akkerlant en nog een stuk akkerlant, 12-2-1725.

Fol. 129r
Arien van Son verkoopt aan Aert en Dirk van den Hoek als voogden over de kinderen van Cornelis Weijgaerts bij Johanna Hooijmaijer een stuk moeren etc, 12-2-1725.

Fol. 129v

Aelbert de Jongh, Paulus Vismans X Helena Cornelisse de Jongh, Huijbert Cornelis de Bot X Maria Cornelisse de Jongh, Jan Ot X Janneke de Jongh, Aert Jansse van den Heuvel X Barta Cornelisse de Jongh machtigen Jan Cornelisse de Jongh om aan Wijnant van Cleeff een halve delle te verkopen, 7-2-1725.

Fol. 130v
Pieternel van Cleeff wed Cornelis de Jongh en Jan Cornelisse de Jongh mede namens Aelbert de Jongh, Paulus Vismans X Helena Cornelisse de Jongh, Huijbert de Bot X Maria Cornelisse de Jongh, Jan Ot X Janneke de Jongh, Aert Jansse van den Heuvel X Barta Cornelisse de Jongh, procuratie zie fol. 129v, verkopen aan Wijnant van Cleeff een halve buijtendijkse delle, 7-3-1725.

Fol. 131v
Op 7-3-1725 verkoopt Cornelis Prs Leempoel aan Willem Jans vanden Hoek een huijs etc.

Fol. 132r
Erffdeelinge aangebragt bij Corstiaen en Arien Cornelisse Swart, Dirk Dolk X Anna Swart, Martinus van Oosterhout X Teuntje Swart en Gerrit van Dongen X Engeltje Swart van de goederen aangekomen van hun moeder Jacomijn Timmers X Cornelis Swart, 9-3-1725.

Los briefje:
Corstiaen vraagt het huijs van zijn moeder over te dragen zodat hij daarvan voldaan is.

Fol. 144r (ipv 134r, 134 t/m 143 zijn er niet)
Huijbert Talen verkoopt aan Johannis vander Saken een huijs etc, 13-3-1725.

Fol. 144v
Antonij Nieuwenhuijse X Joa Peeterse verkoopt aan Antonij Cuijsten en Wijnand van Cleeff, Armmeesters, een stuk akkerlant, 5-4-1725.

Fol. 145r
Erffdeelinge aangebragt bij Cornelis en Gerken Cornelis Timmerman, Willem Ariens Wagemaker X Adriaentje Cornelis Timmerman van een binnendel, 16-4-1725.

Fol. 146r
Op 16-4-1725 verkoopt Gerken Cornelis Timmerman aan Bastiaaan Anthonis Timmerman een binnen del.

Fol. 146v
Abraham Hendricxe Sprangers X Adriaantje Mouthaan verkoopt aan Hendrik Mouthaan de helft van een huijske etc, 16-4-1725.

Fol. 147r
Cornelis Peeterse de Rooij verkoopt aan Jan Mich Schippers een binnen del, 24-4-1725.

Fol. 147v
Janneke Goverde Hoevenaar wed Peter van Gorcom verkoopt aan Jacob Konincx een binnen del, 1-5-1725.

Fol. 148r
Is er niet.

Fol. 149r
Cornelia Dolk met bruijdegom Adriaan Heijligers Lawende verkoopt aan Jan Meertense Dolk een stuk akkerlant, 12-5-1725.

Fol. 149v
Adriaan Zeijlmans namens de hove van Hollant tot verkopen van zijn vaste goederen, 30-1-1725, ter eenre, Willem Pasman, notaris en procureur te Dordrecht namens Huijbertje Gijsbertse Hoefnagel wed Jan Clasen Roosenbrant ter andere seijde en de procureur generael over Hollant ter derde seijde verkoopt aan Geertruij van Andel wed Antonij Timmers, secretaris Sprangh, een huijs etc, 18-5-1725. Zie fol. 29r

Fol. 150v
Op 18-5-1725 verkoopt de voornoemde verkoper aan Pieter ketelaer de helft in een stuk moeren etc.

Fol. 151r
Aert van Beek verkoopt aan Tomas Cuijl, Waspik, een wijtschip etc, 30-5-1725.

Fol. 152r
Cornelis van Grevenbroek verkoopt aan Jacob van Tilborg een stuk moeren etc, 3-6-1725.

Fol. 152v
Peeter Janse Gijben is schuldig aan jonker Theodorus van Nuijsenborgh, heer van Zuijdewijn, 9-6-1725.

Fol. 154v
Conditie en voorwaerden om een aantal tienden te verkopen, 3-5-1725.

Fol. 158v
Elsken Textor wed Cornelis Antonisse Swart ter eenre en Corstiaan en Arien Swart, Dirk Dolk X Anna Swart, Martinus van Oosterhout X Teuntje Swart, kinderen van Cornelis bij Jacomijn Timmers ter andere seijde. Zij sluijten een akkoord ivm de huwelijkse voorwaarden van 1-4-1719 en het langstlevende testament van 15-9-1721 bij notaris Adriaan Hoevenaar, Raamsdonk, 11-8-1725.

Fol. 160v
Eltjen Meertense Dolk wed Peeter Corstiaense Glaviman met Jan Meertense Dolk, broer, ter eenre en Corstiaan en Antonij Glaviman, Bartholomeus vander Hoeven X Dilia Glavimans, Adriaan Ketelaer X Teuniske Glavimans, Peeter de Zeeuw, zoon van Zander de Zeeuw bij Marie Glavimans, Cornelis Buijs, provisionele schout tot Waspik, X Dingena Bommelaer en als voogt over Lia Bommelaer, kinderen Adriaan Bommelaer en Lijsbet Glavimans en allen namens Arien Glavimans, Leijden, ter andere sijde. Zij sluijten een akkoord ivm het testament van 14-8-1722 voor schout en schepenen, 15-8-1725.

Fol. 162v
Arien Dirxse Boer verkoopt aan Alida Ophorst een stuk akkerlant, 20-11-1725.

Fol. 163r
Jan Gijsels X Anneke Okkers verkoopt aan Wouter Verhagen een stuk akkerlant, 21-11-1725.

Fol. 163v
Op 21-11-1725 verkoopt Corstiaan de Zeeuw aan Bastiaan Teunisse Timmerman een huijs etc.
In de kantlijn: Cornelis van den Hoven X Geertruij Ariense Swart, mede erfgenaam van Corstiaan, is voldaan, 8-1-1734.

Fol. 164r
Corstiaan Antonisse Swart verkoopt aan Willem vander Schans een huijs etc, 24-11-1725.

Fol. 164v
Op 24-11-1725 verkoopt Ida Mulders wed Sijmen Vaertman aan Marie Cornelisse Swart een stuk akkerlant.

Fol. 165r
Antonij vander Punten, Sprang, namens Adriaan de Rooij, procuratie voor notaris Johan van Dijk tot Sprang, 25-11-1725, verkoopt aan Dirk van den Hoek een stuk akkerlant, 17-10-1725.

Fol. 165v
Jan Lucas de Beir verkoopt aan Willem vander Leij een half huijs etc, 7-12-1725.

Fol. 166r
Op7-12-1725 verkoopt Willem vander Leij aan Willem Smits een stuk akkerlant.

Fol. 166v
Corstiaan Schoenmaker verkoopt aan Wilbert Willemse Zeijlmans een stuk buijten del, 8-12-1725.

Fol. 167r
Arien Cornelis Denis verkoopt aan Paulus Frijse Bruijnenbaert een stuk akkerlant, 8-12-1725.

Fol. 167v
Erffdeelingen aangebragt bij Wouter en Teuniske Vaertman, Adriaan Quirijns X Wouterke Vaertman en Adriaan van Gool X Clasina Vaertman van de goederen van Arien Vaertman en Geertruij van Gorp, hun ouders, 17-1-1726.

Fol. 169r
Joachem den Grooten wednr Anneke Wouterse Duijser verkoopt aan Corstiaan Antonisse Swart een huijs etc, 6-2-1726.

Fol. 169v
Erffdeelinge aangebragt bij Gelden Paans en Arien Ar Nobel namens zijn moeder Pieternel Paans wed Arien Nobel van de goederen van Sijmon Coppelaer, 7-2-1726.

Fol. 170v
Op 7-2-1726 verkopen Arien Ariens Nobel namens zijn moeder Piernel Paans wed Arien Nobel voor ¾ en Anneke van Oosterhout wed Sijmon Coppelaer voor ¼ aan Jan Lucas de Beir een huijs etc.

Fol. 171r
Op 7-2-1726 verkoopt Gelden Paans aan Jan Lucas de Beir een stuk akkerlant.

Fol. 171v
Op 7-2-1726 verkopen Anneke van oosterhout wed Sijmon Coppelaer, Gelden Paans en Arien Ariens Nobel namens zijn moeder Pieternel Paans aan Otto Juijn, drossaert van Loon opt Sant, een stuk moeren etc. door Mathijs Otjens op 1-11-1713 aan Sijmon Coppelaer verkocht.

Fol. 172r
Erffdeelinge aangebragt bij Corstiaan en Antonij Glaviman mede namens Arien Glavimans, Leijden, Bartholomeus vander Hoeven X Dilia Glavimans, Arien Ketelaer X Teuniske Glaviman, Peeter de Zeeuw, zoon van Zander de Zeeuw bij Marie Glavimans, Cornelis Buijs, provisionele schout tot Waspik, X Dingena Bommelaer en als voogt over Lia Bommelaer, kinderen Adriaan Bommelaer en Lijsbet van de goederen van Peeter Corstiaanse Glaviman, broeder, swager en oom, 22-2-1726.

Quitantie: Arien is voldaan door zijn broer Corstiaan van de deeling van de goederen van hun broer Peeter, Leijden 31-4-1726. Onderteken: Aert Glaviman.

Fol. 174v
Adriaan Quirijns en Adriaan van Gool verkopen aan Meerten Cornelisse Geenen een binnen delleke en een stuk akkerlant, 1-3-1726.

Fol. 175r
Erffdeelinge aangebragt bij Corstiaan de Zeeuw wednr Teuntje Bax, eerder wed van Cornelis Ockers ter eenre en Peeter Ockers, Gijsbert Deckers X Adriaantje Ockers, Jan Dirkse Boer X Anneke Ockers, Hendrik de Haen X Aentje Ockers, Wouter Dirkse Boer X Meggeltje Ockers en Peeter Verhoeven X Aeltje Ockers, kinderen van Teuntje Bax bij Cornelis Ockers van de goederen van Corstiaan de Zeeuw en Teuntje Bax, 4-3-1726.

Fol. 177r
Erffdeelinge aangebragt bij Peeter Cornelisse Ockers, Gijsbert Deckers X Adriaantje Ockers, Jan Dirkse Boer X Anneke Ockers, Hendrik de Haen X Aentje Ockers, Wouter Dirkse Boer X Meggeltje Ockers en Peeter Verhoeven X Aeltje Ockers, erfgenamen van Teuntje Bax en Cornelis Ockers hun ouders, 4-3-1726.

Fol. 179v
Leendert van Dijk is schuldig aan Catharina vander Hoeven, 15-3-1726.

Fol. 180v
Adriana Otterdijk wed Hendrik Domen, Waspik, verkoopt aan Hendrik Otterdijk een dries. Er is nog een wilceur tbv de kinderen van Jan Willems Zeijlmans, 18-4-1726.

Fol. 181r
Op 18-4-1726 bekent Adriana Otterdijk wed Hendrik Domen, Groot Waspik, schuldig te zijn aan Leendert van Hertigsvelt en Tomas Langeweg, beiden voogden over de kinderen van Cornelia van Hartigsvelt bij Michiel Witten Haringsvanger, die erfgenamen zijn van Paulus van Hartigsvelt, grootvader, en Lucretia Paulus, grootmoeder.

Fol. 182r
Jan van Hamont verkoopt aan Aert Wijburg een huijs etc, 25-4-1726.

Fol. 182v
Erffdeelinge aangebragt bij Bastiaan Corn Boer X Pieternella Heijligerse Boer voor de ene helft en Joost Verhagen en Jan Haverhals als voogden over de kinderen van Peeter Jacobse Nieuwstraet voor de ander helft van de goederen van Pieternella de Bruijn wed Cornelis Jacobse Nieuwstraet, 27-4-1726.

Fol. 184r
Erffdeelinge aangebragt bij Corstiaen en Arien Cornelisse Swart, Dirk Dolk X Anna Cornelisse Swart, Martinus van Oosterhout X Teuntje Cornelisse Swart en Gerrit van Dongen X Engeltje Corn Swart van de goederen aangekomen van hun vader Cornelis Antonisse Swart, 2-5-1726.

Fol. 185v
Hendrik de Haan verkoopt aan Migiel Antonisse de Haan een stuk akkerlant, 7-5-1726.

Fol. 186r
Antonij Buijs verkoopt aan Arien Cornelisse de Zeeuw een dries, 15-5-1726.

Fol. 186v
Janneke Goverden wed Jan Prs van Gorcom met haar zoon Peeter Janse van Gorcom verkoopt aan Cornelis Prs de Rooij een stuk akkerlant, 1-6-1726.

Fol. 187r
Wouter en Dirk van Nieuwenhuijse, Middelborg in Zeelant, verkopen aan Willem van Nieuwenhuijsen een binnen del, 13-6-1726.

Fol. 187v
Peeter Ariense Gijben is schuldig aan Nicolaas vander Cleij, 26-7-1726.

Fol. 188v
Willem vanden Hoek voor 1/6, Peeter Smits X Jenneke vanden Hoek, voor 1/6, Willem van Voorse, schoolmeester te Riel, X Jacomijn vanden Hoek voor 1/6, Helena vanden Hoek, ’s Gravenhage, X Arien van Helmont, Oost Indien, voor 1/6, Cornelis Hoevermans, soldaet, X Willemijna vanden Hoek voor 1/6 en Dirk de Haan, Breda, X Marie vanden Hoek mede namens zijn drie kinderen bij Marie, kinderen van Cornelis vanden Hoek en Huijbertje Jacobse Glavimans verkopen aan Peeter Bastiaanse de Rooij een huijs etc, 5-9-1726.

Fol. 189v
Op 5-9-1726 verkopen dezelfde verkopers aan Andries de Bruijn drie Anthoven.

Fol. 190r
Op 5-9-1726 verkopen dezelfde verkopers aan Willem vanden Hoek een binnen delleke.

Fol. 190v
Jacob Paans verkoopt aan Ocker Duijsers een stuk akkerlant, 6-9-1726.

Fol. 191r
Op 6-9-1726 stelt Jacob Paans een akker tot borg.

Fol. 191v
Op 6-9-1726 verkoopt Ocker Duijser aan Adriaan de Leeuw een stuk moeren etc,.

Fol. 192r
Jan Prs de Jongh, Loon, verkoopt aan Dirk vanden Hoek een stuk akkerlant, 12-9-1726.

Fol. 192v
Op 12-9-1726 verkoopt Jan Prs de Jong aan Gerit Prs Timmers de helft van een buijtendijkse del.

Fol. 193r
Jan Verschuren, Moeren van Hedel, is schuldig aan Weijnant van Cleeff en Antonij Cuijsten, Armmeesters, 21-9-1726.

Fol. 194r copie
Voor notaris Cornelis van Bommel, Breda, machtigen Bertruda Rauws wed Sebastiaan Leerse, advocaet, en Francina Leerse te samen Michiel Molenschot een stuk schaerbos genaamt “de swarte mannekes van Dort” aan Adriaan Molenschot te verkopen, 28-8-1726.

Fol. 195r
Michiel Molenschot verkoopt namens Bertruda Rauws wed Sebastiaan Leerse, advocaet, en Francina Leerse, procuratie zie fol. 194r, aan Adriaan Molenschot een stuk schaerbos genaamt “de swarte mannekes van Dort”, 24-9-1726.

Fol. 196r
Willem Millenaer is schuldig aan Cornelis Sprangers, 15-10-1726.
In de kantlijn: Petrus Josephus Sprangers is voldaan, 21 zomermaand 1809.

Fol. 197 los vel
Klad akte waarbij P. J. Sprangers, Waalwijk, een hypotheek verkoopt aan Ant Quirijns, Oosterhout.

Fol. 197r
Janneke Janse Zwart verkoopt aan Jan Jonkers een 1/5 deel in een huijs etc en 1/10 van een dries, 9-11-1726.

Fol. 197v
Jan Janse Eelants verkoopt aan Cornelis Verhagen een binnen del, 27-12-1726.

Fol. 198r copie
Op 25-12-1726 compareerde voor mij notaris Dirk Blok, Amsterdam, Hendrik Sprangers, metselaer, en machtigt Cornelis Jochemse Hooijschipper X Catharina Otterdijk, halve suster van moeders sijde, om de erfenis van zijn een jaar geleden overleden vader Hendrik Sprangers te regelen.

Fol. 199r
Adriaan Sprangers zoon van Hendrik Sprangers en Leijsbet van Hartigsvelt doet afstand van een stukje akkerlant en de vaste goederen van zijn ouders tbv Abram, Willem en Hendrik Abramse Sprangers elk voor 1/6, Cornelis Joachemse Vermeijs X Cathelijn Hendrikse Otterdijk voor 1/6, Hendrik Sebregtse Otterdijk, Adriana Sebregtse Otterdijk wed Hendrik Domen, Cornelis Soeters X Jenneke Sebregtse Otterdijk en Jan Ravens X Leijsbeth Otterdijk tesamen voor 1/6, Coen van Boxel X Geertruij Prs Otterdijk en Cornelis Vermeijs als voogt over de vier kinderen van Peeter Otterdijk bij Teuntje Flore tesamen voor het resterende 1/6, 23-1-1727.

Fol. 200r
Abram en Willem Abramse Sprangers elk voor 1/6, Cornelis Joachemse Vermeijs X Cathelijn Hendrikse Otterdijk voor 1/6, mede namens Hendrik Abramse Sprangers, Amsterdam, procuratie zie fol. 198r, voor 1/6, Hendrik Sebregtse Otterdijk, Adriana Sebregtse Otterdijk wed Hendrik Domen, Cornelis Soeters X Jenneke Sebregtse Otterdijk en Jan Ravens X Leijsbeth Otterdijk tesamen voor 1/6, Coen van Boxel X Geertruij Prs Otterdijk en Cornelis Vermeijs als voogt vover de vier kinderen van Peeter Otterdijk bij Teuntje Flore tesamen voor het resterende 1/6 verkopen aan Hendrik de Haan een stuk akkerlant, 23-1-1727.

Fol 201
Op 23-1-1727 verkopen dezelfde verkopers aan Cornelis Joachemse Vermeijs 5/6 huijs etc.

Fol. 202r
Op 23-1-1727 verkoopt Cornelis van Esch aan Hendrik de Haan een stuk akkerlant.

Fol. 202v
Janneke Goverde wed Jan Prs van Gorcom met haar zoon Peeter Janse van Gorcom verkoopt aan Cornelis Prs de Rooij een huijs etc, 24-1-1727.
In de kantlijn: Anna Goverde bruidegom van Hendrik Kolder is voldaan, 7-5-1733.
Op 17-5-1735 is Dingeman Ardon X Marie van Gorcom voldaan..

Fol. 203v
Paulus Janse van Dongen verkoopt aan Jan Joosten Pols, Dirk Dolk en Adriaan Sprangers een moervelt etc, 28-1-1727.

Fol. 204r
Cornelis vande Wiel verkoopt aan Cornelis Prs de Rooij een stuk akkerlant, 26-2-1727.

Fol. 204v
Denis Janse de Ruijter verkoopt aan Peeter Janse van Dongen een stuk gronden etc, 19-2-1727.

Fol. 205r
Wouter van Gijsel, Oosterhout, verkoopt aan Tomas de Haan een buijten del, 6-3-1727.

Fol. 205v
Erffdeelinge aangebragt bij Jan Hulst X Lijsbet Dircxe Craan met zijn moeder Cathalijn Pols wed Dirk Cornelis Craan X Jan van Hamont van een buijten delleke en een akker, 15-3-1727.

Fol. 206v
Op 15-3-1727 verkoopt Jan Hulst X Leijsbet Dircxe Craan aan Martinus Sprangers een stuk akkerlant.

Fol. 207r
Erffdeelinge aangebragt bij Govert Cluijtenaar, Sprang, ter eenre en Jan Cus X Sijke Dircxe Smits voor 2/5, Jacob Paans X Adriaantje Leempoel, Arien Wouters Smits, Hendrik van den Hoek X Adriaantje Wouters Smits, Cornelis Ophorst X Marie Wouter Smits voor 2/5 en de kinderen en erfgenamen van Aert Oerlemans voor 1/5 ter andere zijde van de goederen van Govert Cluijtenaar, overleden te Waalwijk, neeff, 27-3-1927.

Fol. 208rb
Joost Verschuiren verkoopt aan Jenneke Teunisse Ronden een stuk akkerlant, 9-5-1727.

Fol. 208vb
Jenneke Teunisse Ronden verkoopt aan Jan van Cleeff een stuk akkerlant, 9-5-1727.

Fol. 209r
Jan Kivits verkoopt aan Jan Adrs Dolk twee stukken akkerlant, 27-5-1727.

Fol. 209v
Wijnant en Jan van Cleeff als voogden van de zes kinderen van Aelbert van Cleeff verkopen aan Antonij Prs de Rooij, 9-8-1727.

Fol. 210r, akte ook als losse akte aanwezig
Compareerde voor notaris Joachim de Bruijn, ‘s Gravenhage, Johannes Fabrik, mr kleermaker, X Driesje van Klootwijk en efgename van zijn huijsvrouwe moeije Lena van Klootwijk X Huijbert ….. wonende in ’s Gravenhage, machtigt zijn huijsvrouw om de erfenis van Lena te regelen, 3-9-1727.

Fol. 211r, akte ook als losse akte
Voor schepen van Vrijhoeve compareren Pieter Wouters Cloorwijk ter eenre en Johannes van Ree X Adriana van Clootwijk, Driesje van Clootwijk mede namens Pieternella van Clootwijk en Pieter van Clootwijk en Dirk van Clootwijk, Pieter en Dirk zijn soldaet, ter andere zijden. Zij sluiten een akkoord mbt de erfenis van Lijntie Clootwijk X Huijbert Paens, 21-8-1727.

fol. 212r
Pieter, Dirk, Pieternella en Helena van Clootwijk, Johannes van Ree X Adriana van Clootwijk en Driesje van Clootwijk X Johannis Fabrik, procuratie zie fol. 210r, kinderen van Adriaan van Clootwijk, tesamen acte van overgifte van Pieter Wouterse van Clootwijk, zie fol. 211r, verkopen aan Bartholomeus vander Hoeven een huijs etc, 12-9-1727.

Fol. 213r
Op 12-9-1727 verkopen de voors verkopers aan Dirk vander Hoeven en Peeter Cornelisse Ockers een stuk moeren etc.

Fol. 213v
Jannetje Cornelis Leempoel wed Cornelis Prs Leempoel verkoopt aan Jan van Cleeff de helft in een buijten delleke en een stuk in een binnen delleke, 20-9-1727.

Fol. 214v, akte ook als losse akte
Op 21-8-1727 compareerde voor notaris Jacob de Saij, ’s Hage, Johanna van de Colk wed Adriaan van Veen, schout van ’s Gravenmoer, , ’s Hage, en machtigt Wouter Vermeulen, schepen ’s Gravenmoer, om een stuk lant in Cappel te verkopen.

Fol. 215v
Wouter Vermeulen namens Johanna van Colk wed Adriaan van Veen, procuratie zie fol. 214v, verkoopt aan Michiel van Eersel een stuk schaerbossen, 25-9-1727.

Fol. 216r
Op 25-9-1727 verkoopot Cornelis Joachemse Vermeijs aan Leijsbet van Dongen wed Adriaan Sprangers een binnen del.

Fol. 216v
Erffdeelinge aangebragt bij Meerten de Loper, Adriaan de Rooij X Anneke de Loper, Meerten en Adriaan als voogden over de kinderen van Antonij de Loper van de goederen van Jan de Loper, 8-10-1727.

Fol. 218r
Willem vanden Hoek verkoopt aan Gerit Hendrikse Timmers een binnen delle, 21-10-1727.

Fol. 218v
Op 21-10-1727 verkoopt Dirk Aertse Timmers aan Adriaan Kivits een stuk akkerlant.

Fol. 219r
Bastiaan Cornelis Boer verkoopt aan Willem den Ronden een stuk akkerlant, 1-11-1727.

Fol. 219v
Anneke Willemse Talen wed Cornelis Soethout verkoopt aan Peeter Adriaanse de Rooij en Joost Verhagen, Armmeesters, een huijs etc, 24-12-1727.

Fol. 220r
Laurens Talen verkoopt aan Johanna Sprangers wed do Caeijmax een huijs etc, 23-1-1728.

Fol. 220v
Gerrit Cluijtenaer verkoopt aan Arnoldus Ophorst een binnen delleken, 2-2-1728.

Fol. 221r
Willem Verbeek X Adriaantje Lawende, Steenbergen, verkoopt aan Jan Verschuren een huijske etc, 4-2-1728.

Fol. 222r
Peeter Adriaanse Gijben verkoopt aan Peeter Adrs de Rooij en Joost Verhagen, Armmeesters, een huijs etc, 5-2-1728.

Fol. 222v
Jan Prs Gijben neemt zijn vader Peeter Adriaanse Gijben aan, 5-2-1728.

Fol. 223v
Leendert Boers X Teuntje Vaertman verkoopt aan Wouter Vaertman de helft van een huijs etc, 28-2-1728.

Fol. 224r
Erffdeelinge aangebragt bij Bastiaan en Huijbertje Cornelisse Boer, Jacobus Snijders X Gerike Cornelisse Boer, kinderen van Cornelis Boer en Aertje Cornelisse Timmerman, hun ouders, 20-3-1728.

Fol. 226r
Antonij Buijs verkoopt aan Arien de Zeeuw een stuk van een buijten delle, 31-3-1728.

Fol. 226v copie
Schout en schepen van ’s Grevelduijn Cappel ter eenre en de gelijken van Zuijdewijn en Nederveen Cappel ter andere seijde. Zij sluiten een akkoord mbt een nieuwe brug, 15-3-1723.

Fol. 230r, akte ook als losse akte
Op 26-3-1728 compareerde voor notaris Johan Verné, Rotterdam, Govert Deckers, schipper van dese stadt op Swol, zoon en erfgenaam voor 1/8 van Anna Goverts X Jan Dingemans Deckers en machtigt Hendrick van den Hoeven, secr Kappel om zijn deel in een huijs en lant aan zijn broer Dingeman Deckers te verkopen.

Fol. 231r
Hendrik vander Hoeven namens Govert Deckers, erfgenaam van Anna Goverts X Jan Dingemans Deckers, procuratie zie fol. 230r, verkoopt aan Dingeman Deckers het 1/8 deel in een huijs etc en een stuk moeren etc, 5-4-1728.

Fol. 232r
Erffdeelinge aangebragt bij Jan Dingeman Dekkers ter eenre en zijn kinderen bij Anneke Goverts van Vugt met namen Dingeman Dekkers mede namens Govert Dekkers, Aert Weijburg X Cornelia Dekkers, Lijsbet vander Saken X geweest met Cornelis Dekkers van de moederlijke goederen, 31-5-1728.

Fol. 234r
Huijbert van Hasselt en Jenneke van Hasselt wed Hendrik de Bont verkopen aan Teunis Janse Snijders een stuk akkerlant, 4-6-1728.

Fol. 234v
Erffdeelinge aangebragt bij Jan en Gerit Bouderwijns, Gerit Timmers als voogt over sijn kint bij Cathelijn Boudewijns, Cornelis Wolfert X Leijsbeth Boudewijns en Antonij Oversteeg X Geertruij Boudewijns, kinderen en kintskint van Johanna van Nederveen en Wouter Boudewijns van de goederen aangekomen van Johanna van Nederveen, moeder, 5-6-1728.

Fol. 236v
Adriaan Adriaanse Timmers verkoopt aan Wijnant van Cleeff een buijten delleken, 14-7-1728.

Fol. 237r
Laurens de Roon is schuldig aan Niclaas vander Cleij, 23-7-1728.

Fol. 238r
Op 23-7-1728 verkoopt Jacob van Tilborg aan Willem de Bie een stuk moervelt.

Fol. 238v
Peeter Adrs de Rooij verkoopt aan Hendrik Adrs de Rooij, schout Nederveen, zijn 1/16 deel van een moer, 2-8-1728.

Fol. 239r
Jacob Paans verkoopt aan Dirk Bartholomeusse vander Hoeven een huijs etc, 18-8-1728.

Fol. 239v
Jan Cornelisse Geenen en Cornelis Ophorst, borgemeesters van Cappel, verkopen aan Andries de Bruijn een halve binnen anthoff, 4-10-1728.

Fol. 240r
Op 4-10-1728 verkopen dezelfde verkopers aan Christiaan Armens een binnen werfke gecomen van Neeltje Baijens.

Fol. 240v
Gerit Quirijns verkoopt aan Willem Smits een 1/8 deel van een dullaert genaamd “den Mostaert”, 12-11-1728.

Fol. 241r
Willem Millenaer verkoopt aan Arnoldus Ophorst de helft in een camp, 23-11-1728.

Fol. 241v
Erffdeelinge aangebragt bij Adriaan, Gerit en Neeltjen Teijsen Vermeijs, Tomas Klesten X Marie Tijse Vermeijs en Jan, Gerit en Catje Cornelisse Vermeijs, kinderen en kintskinderen van Mathijs Vermeijs en Aeltje Geritse Dolk, 14-12-1728.

Fol. 243v
Arien Heijmans verkoopt aan Cornelis Prs de Rooij een stuk akkerlant, 15-12-1728.

Fol. 244r
Cornelis vander Hoeven, provisionele schout, en Aert van den Hoek als curateuren van den boedel van Willem vanden Hoek, alhier overleden, verkopen aan Leendert Adriaan Franken een huijs etc, 16-12-1728. Een deel wordt betaald via een schultbrief.

Fol. 245r
Hendrik vanden Hoeven, secretaris, verkoopt aan Ariaen Andriesse de Bruijn een stuk akkerlant, 11-1-1729.

Fol. 245v
Cornelis Sprangers verkoopt aan Arien Andriesse de Bruijn een stuk akker, 11-1-1729.

246 is er niet

Fol. 247r
Antonij Roosenbrant verkoopt aan Jan van Campen een stuk akkerlant, 19-1-1729.

Fol. 247v
Hendrik Otterdijk verkoopt aan Arien Antonisse van Pas een dries, 21-1-1729.

Fol. 248r
Erffdeelinge aangebragt bij Adriaan de Leeuw als voogt over het kint van Jan Piggen bij Elisabeth de Leeuw ter eenre ende Jenneke de Leeuw wed Jan Hoefnagel ter andere sijde van een dries, 24-1-1729.

Fol. 249r
Cornelis Wolfert verkoopt aan Peeter van Campen den Ouden een buijten del, gekomen van Johanna Boudewijns zijn vrouwe moeder bij deeling van 5-6-1729 [is 1728 zie fol 234v], 9-2-1729.

Fol. 249v
Tomas Reijken verkoopt aan Geertruij Cornelisse Timmerman een moervelt, 26-2-1749.

Fol. 250r
Erffdeelinge aangebragt bij Jan, Jenneke en Adriaantje Adrs van Campen, Goverdina de Jong wed Cornelis van Campen als voogt van haar kint bij Cornelis, Aert Cus X Leijsbet van Campen, kinderen en kintskint van Marie Clijn wed Adriaan van Campen van de goederen van Marie, 7-3-1729.

Fol. 252r
Jan Dirxse Boer verkoopt aan Peeter Okkers een huijs etc, 15-3-1729.

Fol. 252v
Johannis vander Saken verkoopt aan Cornelis van den Hoven een huijs etc, 24-3-1729.

Fol. 253r
Jan, Arien, Cornelis Denis verkoopt aan Anneke Mulders wed Willem Potmaker een stuk akkerlant, 23-4-1729.

Fol. 253v
Okker Duijser verkoopt aan Andries de Bruijn een binnen anthoff, 7-5-1729.

Fol. 254r
Jan Quirijns verkoopt aan Peeter van Campen den Ouden de helft van een akker, 13-5-1729.

Fol. 254v
Johan Coolhaas verkoopt aan Jacob van Tilborg en Cornelis Prs de Rooij een stuk moerdelle, 28-5-1729.

Fol. 255r
Peeter van Dongen en Johanna van Tiggelen wed Dirk Neelen van Driel verkopen aan Drik Bartholomeusse vanden Hoeve een stuk akkerlant, 18-6-1729.

Fol. 255v
Erffdeelinge aangebragt bij Marie Dekkers wed Aert Geldense Glavimans mede namens haar kinderen met name Willem Glaviman, Anna Glaviman X Meus Bossere en Willemke Glaviman X Migiel van Gijsel met schout en schepenen als deelvoogden van de minderjarige kinderen voor de ene helft, Jannetje Leempoel van 4/9, Arnoldus Ophorst van 3/9 Peeter Leempoel en Jan van Cleeff voor 2/9 in de andere helft en dat van een moervelt, 20-7-1729.

Fol. 256v
Claes vander Saken als voogt, bij schout en schepenen van de Vrijhoeve, over de drie kinderen van Arien Janse Ronden bij Cathelijn Beerten de Bruijn en namens Marie, meerderjarige dochter, verkoopt aan Jan Goederheijde een binnen anthoff, 11-8-1729.

Fol. 257r
Jan Goederheijde verkoopt aan Arien Andriesse de Bruijn een dries en akkerlant, 11-8-1729.

Fol. 257v
Erffdeelinge aangebragt bij Claes, Johannis en Leijsbet Cornelisse van der Saken van de goederen van hun ouders, 13-8-1729.

Fol. 259r
Willem Mans X Cornelia de Rooij verkoopt aan Peeter Prs van Campen een dries, 26-8-1729.

Fol. 259v
Jenneke Rogge wed Cornelis Schriek voor de ene helft en Cornelis Bonis X Janneke Schriek mede namens sijn susters en broeders voor de andere helft verkopen aan Peeter van Campen een stuk akkerlant, 13-10-1729.

Fol. 260r
Op 13-10-1729 verkopen dezelfde verkopers aan Geertruij Lieshout wed Joost Otterdijk de helft van een huijs etc.

Fol. 260v
Op 13-10-1729 verkopen dezelfde verkopers aan Cornelis Otterdijk een binnen anthoff.

Fol. 261r
Jan, Arie, Cornelis Denis verkoopt aan Joost Teunisse Pols een huijs etc, 27-10-1729.
In de kantlijn: Arie Denis een vande voorkindere van vercoper is voldaan door Joost Jooste Pols, 1-11-1741.
Jan Blok X Maria Jan Aert Denisse, een vande voorkinderen van vercoper is voldaan, 27-11-1753.

Fol. 261v
Jan Goederheijde verkoopt aan Jacob Paans een binnen anthoff, 29-12-1729.

Fol. 262r
Erffdeelinge aangebragt bij Lambert Cornelisse ter eenre en Berent Baggerman en Danielis van Cruijswijk X Jenneke Baggermans van de goederen hen aangekomen van Tomas Clad, 13-1-1730.

Fol. 263r
Pieternel Willemse Paans wed Peeter Quirijns, Vrijhoeve, verkoopt aan Hendrik de Jong een binnen veldeke, 27-2-1730.

Fol. 263v
Op 27-2-1730 verkoopt Jacob Pallemedis aan Jacobus Snijders een binnen dries.

Fol. 264r
Op 27-2-1730 verkoopt Jacob Pallemedis, schoolmeester, aan Peeter Bastiaanse de Rooij een binnen delleke.

Fol. 264v
Arien Wouter Geenen verkoopt aan Bartholomeus vanden Hoeven en Cornelis Willemse Swart, Armmeesters, een huijske, 12-3-1730.

Fol. 265r
Joachem den Groten verkoopt aan Antonij Prs de Rooij een stuk akkerlant, 24-3-1730.
In de kantlijn: Jan Smits X Adr Jo de Groot is voldaan, 2-2-1750.

Fol. 265v
Op 12-3-1730 verkoopt Jan Smits X Adriaentje Joachems de Groot aan Jan Aerts Cus een huijske.

Fol. 266r
Berent Baggermans en Cornelis Cruijswegt verkopen aan Aert Cus een steeg, 24-6-1730.

Fol. 267r
Erffdeelinge aangebragt bij
Corstiaan en Arien Cornelisse Swart, Dirk Dolk X Anna Swart, Martinus van Oisterhout X Teuntje Swart, Gerit van Dongen X Engeltje Swart, kinderen van Cornelis Swart.

Antonij, Gerit en Michiel Janse Swart, Claes Mouthaen X Adriaantje Janse Swart, Tomas Paans X Maeijke Janse Swart en Marie Swart, kinderen Jan Swart.

Jan en Antonij Willemse Swart, Adriaantje Willemse Swart en Sijmen Janse Timmers X Teuntje Willemse Swart, kinderen Willem Swart.

Hendrik van Os en Hendrik Jacobse Cuijper X Grietke van Os, kinderen van Marie Swart.

Arien Cornelis Swart als voogt over het koint van Arien Antonisse Swart.

Allen kintskinderen van Engeltje de Zeeuw.

Bastiaan en Huijbertje Cornelisse Boer en Jacobus Snijders X Gerike Cornelisse Boer.

Teuntje Bastiaanse Boer wed Teunis Timmermans.

Joost Verhagen

kinderen en kints kinderen van Maeijke de Zeeuw

Allen voor ¾ part

Arien en Adriaentje van Pas, Jan Meertense Dolk X Maeijke van Pas.

Anneke de Haan, Migiel Lugten X Gouke de Haan en Leendert van Dijk X Neeske van Baardwijk, dogter van Teuntje de Haan, kinderen van Janneke van Pas, halve suster van Engeltje en Maeijke de Zeeuw voor het resterende ¼ part.

Van de goederen van Corstiaan de Zeeuw, oom en out oom, 25-7-1730.

Fol. 270r
Onderdeelinge aangebragt bij
Corstiaan en Arien Cornelisse Swart, Dirk Dolk X Anna Swart, Martinus van Oisterhout X Teuntje Swart, Gerit van Dongen X Engeltje Swart.

Antonij, Gerit en Michiel Janse Swart, Claes Mouthaen X Adriaantje Janse Swart, Tomas Paans X Maeijke Janse Swart en Marie Swart.

Jan en Antonij Willemse Swart, Adriaantje Willemse Swart en Sijmen Janse Timmers X Teuntje Willemse Swart.

Hendrik van Os en Hendrik Jacobse Cuijper X Grietke van Os, kinderen van Marie Swart.

Arien Cornelis Swart als voogt over het kint van Arien Antonisse Swart.
Kinderen van Engeltje de Zeeuw voor de ene helft

Bastiaan en Huijbertje Cornelisse Boer en Jacobus Snijders X Gerike Cornelisse Boer.

Teuntje Bastiaanse Boer wed Teunis Timmermans.

Joost Verhagen
kinderen en kints kinderen van Maeijke de Zeeuw voor de andere helft

Van de goederen van Corstiaan de Zeeuw, 25-7-1730.

Fol. 272v
Onderdeelinge aangebragt bij
Corstiaan en Arien Cornelisse Swart, Dirk Dolk X Anna Swart, Martinus van Oisterhout X Teuntje Swart, Gerit van Dongen X Engeltje Swart voor 1/5.

Antonij, Gerit en Michiel Janse Swart, Claes Mouthaen X Adriaantje Janse Swart, Tomas Paans X Maeijke Janse Swart en Marie Janse Swart voor 1/5.

Jan en Antonij Willemse Swart, Adriaantje Willemse Swart en Sijmen Janse Timmers X Teuntje Willemse Swart voor 1/5.

Hendrik van Os en Hendrik Jacobse Cuijper X Grietke van Os, kinderen van Marie Swart voor 1/5.

Arien Cornelis Swart als voogt over het kint van Arien Antonisse Swart voor 1/5.

Allen erfgenamen van Engeltje de Zeeuw. Van de goederen van Corstiaan de Zeeuw, oom en out oom, 25-7-1730.

Fol. 275v
Onderdeelinge aangebragt bij
Bastiaan en Huijbertje Cornelisse Boer en Jacobus Snijders X Gerike Cornelisse Boer voor 1/3.

Teuntje Bastiaanse Boer wed Teunis Timmermans voor 1/3.

Joost Verhagen voor 1/3

Allen kinderen en kints kinderen van Maeijke de Zeeuw. Van de goederen van Corstiaan de Zeeuw, oom en out oom, 25-7-1730.

Fol. 277v
Onderdeelinge aangebragt bij
Arien en Adriaentje van Pas, Jan Meertense Dolk X Maeijke van Pas voor de ene helft.

Anneke de Haan, Migiel Lugten X Gouke de Haan en Leendert van Dijk X Neeske van Baardwijk, dogter van Teuntje de Haan voor de andere helft.

Erfgenamen van Janneke van Pas, halve suster van Engeltje en Maeijke de Zeeuw. Van de goederen van Corstiaan de Zeeuw, oom en out oom van de halve hant, 25-7-1730.

Fol. 279r
Op 8-8-1730 compareerde voor notaris Leonard Noblet, Amsterdam, Isaac Tijmens Luijte, sjouwer, X Willemtje Clase van Cappel en Johannes vander Gouw X Catharina Claas van Capel mede namens Jan, Immetje Claas van Capel, beiden minderjarig, Anthonij Claas Janse van Capel, kinderen van za Claas Janse van Cappel , zoon van Immetje en Jan Claasz van Cappel. Zij machtigen Marike Roeloffs vander Linden wed Claas Jansz van Cappel, hun moeder, om hun erfenis van Immetje te regelen.

Fol. 280r
Antonij Ariens Smits en Wouter Vaertman als voogden over de twee kinderen van Claes Vaertman en de twee kinderen van Sijmen Vaertman en het kint van Hendrik Vaertman erfgenamen van Emmeke …. wed Jan Clasen Vaertman hebben met de meerderjarige kinderen afgesproken het huijs etc en stukken lant niet te delen maar publijck te verkopen. Zij vragen toestemming aan schout en schepen. Akkoord, 10-7-1730.

Fol. 281r
Marike Roeloffse vander Linde wed Claes Janse van Cappel anders Vaertman namens Isaac Tijmens Luijte, sjouwer, X Willemtje Clase van Cappel en Johannes vander Gouw X Catharina Claas van Cappel, procuratie zie fol. 279r, Anthonij Claese van Cappel, Wouter Vaertman en Antonij Ariens Amits als voogden over Jan en Emmetje Claese van Cappel, tesamen voor 1/3.
Jan Sijmonse Vaertman, Antonij Vermeer X Cathelijn Sijmonse Vaertman, de voorn voogden voor Hendrik en Antonij Sijmonse Vaertman tesamen voor 4/5 in een 1/3. De voorn voogden voor het kint van hendrik Vaertman voor het resterende 1/3. Allen erfgenamen van Jan Clase Vaertman en Emmeke … verkopen Floor Cornelisse 14/15 in een huijs etc, 12-8-1730.

Fol. 282r
Op 12-8-1730 verkopen Marike Roeloffse vander Linde in de voors qualiteijt en Antonij Clase van Cappel voor 1/3, Jan Sijmonse Vaertman, Antonij Vermeer X Cathelijn Sijmonse Vaertman, Floor Cornelisse X Willemijn Sijmonse Vaertman, en de voorn voogden over Hendrik en Antonij Sijmonse Vaertman mede voor 1/3 en de voogden over het kint van Hendrik Vaertman voor 1/3 aan Meerten Cornelisse Geenen een binnen delleken.

Fol. 282v
Erffdeelinge aangebragt bij Jan Sijmonse Vaertman, Antonij Vermeer X Cathelijn Sijmonse Vaertman, Floor Cornelisse X Willemijn Sijmonse Vaertman, Wouter Vaertman en Antonij Ariense Smits als voogden over Antonij en Hendrik Sijmonse Vaertman van de erfgeoderen van hun moeder Ida Mulders, 12-10-1730.

Fol. 284r
Dirk Aerts Timmers en Jan Boudewijns als voogden over het kint van Gerit Hendricxe Timmers bij Catelijn Boudewijns verkopen aan Cornelis Zegeren Buijs, Raemsdonq, een ferryschip etc, 31-10-1730.

Fol. 285r
Wilbert Zeijlmans verkoopt aan Marcelis en Willem Zeijlmans de helft van een huijs, 1-12-1730.

Fol. 285v
Jan Cus verkoopt aan Meerten Cornelis Geenen een stuk akkerlant, 5-12-1730.

Fol. 286r
Geertruij Cornelisse Timmermans mede als renuntiatie hebbende van Hendrik en Cornelis Cornelisse Timmermans en Willem Wagemakers X Adriaantje Cornelisse Timmermans erfgenamen van Cornelis Hendrixe Timmermans, hun vader, verkoopt aan Meerten Cornelisse Geenen een drieske etc, 15-12-1730.

Fol. 286v
Hendrik vanden Hoven verkoopt aan Wilbert Zeijlmans een binnen hofstede, 21-12-1730.

Fol. 287r
Marie Dolk wed Peeter van Campen, Adriaan en Pieter van Campen, Meus Zeijlmans X Marie van Campen, Cornelis Ockers X Cornelia van Campen, Jan van Cleeff als voogt over de drie kinderen van Cornelis van Campen en Marie Leempoel nu X Jan van Cleeff, kinderen en kintskinderen van Maria Dolk en Peeter van Campen, 22-12-1730.

Fol. 296v
Jan Goederheijde verkoopt aan Jan Adrs Schaep een binnen anthoff, 26-12-1730.

Fol. 297r
Johannes Verschuiren, Moeren van Hedel, is schuldig aan Bartholomeus vander Hoeven en Cornelis Willems Swart, Armmeesters, 6-1-1731.

Fol. 298r
Anneke Gijsbertse de Haan, Leendert van Dijk X Neeske van Baerdwijk, dogter van Teuntje Gijsbertse de Haan, verkopen aan Teuntje Boer wed Teunis Timmermans een binnen del, 11-1-1731.

Fol. 298v
Dirk Aartse Timmers en Jan Boudewijns als voogden over het kint van Gerit Hendricxe Timmers en Cathalijn Boudewijns verkopen aan Dirk vanden Hoek een huijswerffke, 16-1-1731.

Fol. 299r
Dirk Aartse Timmers heeft aan Sijmen Peeters van Veen, Veen, een damschuijt etc, verkocht, 17-1-1731.

Fol. 300r
Erffdeelinge aangebragt bij Meerten Mutsaert, Jan de Rooij X Marie Mutsaert, Huijbert van Vuren X Anna Mutsaert, Hendrik Swart X Adriaantje Mutsaert, Jan de Rooij en Adriaan Oirlemans als voogden over Peeter, Jacobus en Cathelijn Mutsaert, kinderen van Jacobus Meertens Mutsaert en Willemke de Jong, van de goederen van hun ouders, 30-1-1730.

Fol. 304r
Op 17-1-1731 compareerde voor notaris Dirk Blok, Amsterdam, Claes Schouten, kaagschipper, Amsterdam, machtigt zijn broer Jan Schouten, Raemsdoncq bij Geertruij den Berg, om een stuk lant genaemd “de Geer” in Cappel te verkopen.

Fol. 305r
Jan schouten, Raemsdoncq, namens zijn broer Claes Schouten, Amsterdam, procuratie zie fol. 304r, verkoopt aan Paulus Frijse Bruijnenbaert een dries, 1-2-1731.

Fol. 306r
Jan Sijmonse Vaertman, Antonij Vermeer X Cathelijn Sijmonse Vaertman, Floor Cornelisse X Willemijn Sijmonse Vaertman verkopen aan Martinus van Oisterhout een huijs etc, 10-2-1731.

Fol. 306v
Op 10-2-1731 verkopen Jan Vaertman en Antonij Vermeer aan Floor 2/3 in een driesken.

Fol. 307r
Willem Smits schrijft een brief aan de drossaert en schepenen van Heusden ivm het overlijden van Cornelis Pallimedis, gewesen schoolmeester te Veen, ivm de drie nagelaten kinderen. Hij heeft een aantal verzoeken. Willem wordt tot curateur benoemd, 4-12-1730.

Fol. 309r
Willem Smits als curateur over de drie kinderen en goederen van Cornelis Pallimedes, zie fol 307r, verkoopt aan zich zelf een stuk akkerlant, 26-2-1731.

Fol. 310r
Op 26-2-1731 verkoopt de voorn Willem Smits aan Adriaan Oirlemans, Gerrit Dekkers en Peeter Quirijns een stuk moervelt.

Fol. 310v
Jacob Paans verkoopt aan Aert Cus een stuk akkerlant, 27-3-1731.

Fol. 311r
Lodewijk Talen als voogt over zijn dochter Adriaantje bij Marie Prs Schoenmaker verkoopt aan Leendert den Schoenmaker, 30-3-1731.
In de kantlijn: Adr Couwenberg X Adriaantje Talen is voldaan, 23-5-1733.

Fol. 311v
Cornelis Buijs en Joachem Zeijlmans verkopen aan Jan Meertense Dolk een stuk akkerlant, 31-3-1731.

Fol. 312r
Jan Teunen van Dongen laat zich aannemen door zijn zoon Peeter van Dongen.
Mede comparanten: Paulus en Gerrit van Dongen, Meerten Rekkers wed Janneke van Dongen en Leijsbet van Dongen, kinderen van Jan Teunen van Dongen, 7-5-1731.

Fol. 314r
Joost Verhagen verkoopt aan Mattheus Ophorst een halve binnen del, 11-5-1731. Betaald wordt met een schuld brief.
In de kantlijn: Peeter Leempoel, Peeter de Rooij, Joost de Rooij en Anna de Rooij, Adriaan Verhagen, Joost Verhagen, Adriaan van Es X Teuntje Gerritse Verhagen, Arien Boeseren X Maria Gerritse Verhagen, Anna van der Leij wed Jan Verhagen, Cornelis Hendriks X Teuntje Janse Verhagen, Pieternella Janse Verhagen, Wouterke Janse Verhagen, Dirk vander Leij en Joost Boes als voogden over de vijf kinderen van Jan Verhagen en Anna vander Leij, erfgenamen van Joost Verhagen, Hendrik Verhagen en Maria Verhagen wed Peeter van Campen, zijn voldaan door Christoffel Quirijns X Anna Ophorst.

Fol. 315r
Johan de Lint verkoopt aan Aert Joosten vanden Hoek een stukje akkerlant, 19-6-1731.

Fol. 315v
Adriaan Ketelaer, schoolmeester op de Made, verkoopt aan Antonij Glaviman en stuk akkerlant, 21-6-1731.

Fol. 316r
Jan Jonkers verkoopt aan Dingeman de Ruijter een ¼ deel in een huijs etc, 7-7-1731.

Fol. 316v
Op 11-9-1731 hebben schout en schepenen van ’s Grevelduijn Cappel tbv de Armen gecollecteert binnen ons dorp ’s Grevelduijn Cappel, Moeren van Hedel en Cnoppen Ambagt.

Fol. 317r
Tomas Rijken verkoopt aan Wouter Boer een binnen del, 15-9-1731. Quitantie aanwezig.

Fol. 317v
Antonij, Adriaantje en Cathelijn Baijens Bierman zijn schuldig aan Dirk vanden Hoek en Jacob van Tilborg, Armmeesters, 19-9-1731.

Fol. 318v
Abraham Hendricxe Sprangers is schuldig aan Dirk vanden Hoek en Jacob van Tilborg, Armmeesters, 2-10-1731.

Fol. 319r
Joachem den Grooten verkoopt aan Peeter Bastiaanse de Rooij een stuk akkerlant, 19-10-1731.
In de kantlijn: Willem Sprangers als voogd over de kinderen van Abraham Sprangers is voldaan, 10-1-1737.

Fol. 319v
Jenneke Smits wed Clas Maes, Hendrik en Cathelijn Clase Maes verkopen aan Antonij Roijael een huijswerfke, 20-10-1731.
In de kantlijn: de wed Claes Maes, Hendrik Maes en Cornelis Oversteeg X Cathelijn Maes zijn voldaan, 10-5-1740.

Fol. 320r
Aert van Beek verkoopt aan Willem de Bie een huijswerfke, 14-11-1731.

Fol. 320v
Adriaantje Buijs wed Jan Mutsaert verkoopt aan Hendrik Cornelisse Swart een huijs en akkerlant, 28-12-1731.

Fol. 321v
Johan de Jong, schout Hedickhuijsen, verkoopt aan Dirk vanden Hoek een stuk akkerlant, 11-1-1732.

Fol. 322r
Jacob van Tilborg en Dirk vanden Hoek, Armmeesters, verkopen aan Aert van Beeck, een huijske etc, 15-1-1732.

Fol. 323r
Verdeelinge gedaan bij Jan van Dam den Ouden tbv zijn kinderen: Meelis, Jan en Arien van Dam, Gerrit van Oosterhout X Cornelia van Dam en Gisbert Bosaart X Anna van Dam, 19-1-1732.

Fol. 325r
Gelden Paans verkoopt aan Thomas Paans, soon, een quaat huijske, 1-2-1732.

Fol. 325v
Willem vander Schans is schuldig aan Cornelis Ophorst, 5-2-1732.

Fol. 326r
Op 52-21732 verkoopt Hendrik de Jong aan Willem vande Schans een stuk akkerlant.

Fol. 326v copie
Verslag van de procuratie van 26-1-1725 staat op folio 126v.

Fol. 327r
Wouterke Zeeuw wed Gerit Duijser mede namens Antonij en Arie Duijsers, procuratie zie fol 326v, verkoopt aan Jacob van Tilborg en Cornelis Prs de Rooij een binnen velt, 9-2-1732.

Fol. 328r
Adriaentje van Pas verkoopt aan Antonij Oversteeg een binnen velt, 12-2-1732.

Fol. 328v
Peeter Smits is schuldig aan Hendrik de Haan en Jan vanden Hoek, diaconen, 4-3-1732.

Fol. 329v
Jacob van Tilborg en Dirk vanden Hoek, Armmeesters, verkopen aan Arien van Beek een halven hoft, 17-3-1732.

Fol. 330r
Hendrik Borsten en Jan Boudewijns als voogden van de kinderen van Janneke Boudewijns verzoeken om het huijs dat de kinderen toebehoort publicq te verkopen om de uitstaande schulden te betalen. Toestemming verleent op 20-2-1732.

Fol. 331r
Hendrik Borsten en Jan Boudewijns als voogden van de kinderen van Janneke Gerrits Boudewijns bij Cornelis Borsten verkopen, toestemming zie fol 330r, een huijs etc aan Cornelis van Grevenbroek, 21-3-1732.

Fol. 332r
Johannis de Rooij, predicant tot Loon op Sant, mede namens Geertruij de Rooij, suster, verkopen aan Jan van Cleeff een stuk moeren etc, 2-4-1732.

Fol. 332v
Op 2-4-1732 verkoopt voorn de Rooij aan Joost Verhagen een del.

Fol. 333r
Dirk Timmers verkoopt aan Hendrik Timmermans een stuk erve, 4-4-1732.

Fol. 333v
Melis Janse van Dam verkoopt aan Jan Janse van Dam den Jonge een stukje grond, 19-4-1732.

Fol. 334r
Hendrik Otterdijk verkoopt aan Meus Bosser een huijs etc, 28-4-1732.
Quitanties aanwezig. Oa van Jan Dwarsvaart als voogd van de kinderen van Neeltie Bijkerkerken wed Hendrik Otterdijk, 26-7-1733 en van nef Arie Bijkerken, 26-7-1733.

Fol. 334v
Antonij de Rooij ter eenre en Joachem den Grooten ter andere seijde. Antonij neemt Joachem aan om voor hem te zorgen, 30-4-1732.

Fol. 335v
Erffdeelinge aangebragt bij Jan de Haan en Gijsbert de Jong van een stuk moeren etc, 10-6-1732.

Fol. 336v
Arien van Pas verkoopt aan Andries de Bruijn een binnen anthoff, 15-10-1732.

Fol. 337r
Bijlbrief.
Adriaantje Mouthaen wed Abram Hendrixe Sprangers en Willem Sprangers als voogt over de kinderen van Adriaantje en Marie de Groot uit het eerste huwelijk hebben aan Hendrik Prs Otterdijk een poonschuijt etc verkocht, 16-10-1732.

Fol. 338r
Leendert Prs Schoenmaker verkoopt aan Johannis vander Saken een huijs tetc, 8-11-1732.

Fol. 338v
Erffdeelinge aangebragt bij Jan Bastiaanse de Leeuw, Elant van Nieuwenhuijse X Pieternel Bastiaense de Leeuw en Hendrik de Jong en Jan Schaep als voogden over de kinderen van Hendrik Bastiaanse de Leeuw van de goederen van Bastiaan de Leeuw, hun vader en grootvader. Mede comparant is Antonij Smits wed Leijsbeth Bastiaanse de Leeuw. 18-11-1732.

Fol. 341r
Erffdeelinge aangebragt bij Delia Glavimans wed Bartholomeus vander Hoeven tussen haar kinderen Peeter en Dirk Bartholomeusse vander Hoeven en Peeter Okkers X Catarina vander Hoeven van de goederen van haar man, 6-12-1732.

Fol. 343v
Leendert Adriaen Franken verkoopt aan Jan Lucas de Beir een huijske etc, 16-1-1733. Het verkoopbedrag blijft staan tbv Adriaan vanden Hoek.

Fol. 344r
Erffdeelinge aangebragt bij Gijsbert Dekkers wed Adriaantje Ockers tussen zijn minderen Mattheus Dekkers, Migiel de Roon X Teuntje Dekkers van de goederen van Gijsbert en Adriaantje, 14-2-1733.

Fol. 346v copie
Voor notaris Tobias Fabrulius, in den Hoeven, compareerde Geertruij de Rooij wed Pr Adriaan Dolk en machtigt Johannis Dagevos, predicant alhier, om samen met Pr Adriaan de Rooij een koopcontract van twee huijsen te laten passeren, 12-3-1733.

Fol. 347v
Johannes Dagevos, predicant in den Hoeven, namens Geertruij de Rooij wed pr Adriaan Dolk, procuratie zie fol. 146v, verkoopt aan pr Adriaan de Rooij twee huijsen etc, 16-3-1733.

Fol. 348v
Lootinge of cavelinge gedaan bij Willem Smits en Peeter Bastiaanse de Rooij van een binnen delleken, 18-3-1733.

Fol. 349r
Cornelis vander Hoeven, provisioneel schout, en Willem Smits, Armmeesters, verkopen aan Marie de Groot wed Daniel van Son een huijs etc, 18-3-1733.

Fol. 349v
Gijsbert Bossers verkoopt aan Martinus Sprangers een binnen del, 18-4-1733.

Fol. 350r copie
Op 13 meij 1733 compareerde voor notaris Willem Boom, Rotterdam, Willem Nieuwenhuijse zoon en mede erfgenaam van Antonij Nieuwenhuijse. Hij machtigt Jan Quirijns, ’s Gravenduijn Cappel, om de nalatenschap van zijn vader te regelen.

Fol. 351r
Ida Peeters wed Antonij Nieuwenhuijse voor de ene helft en Jenneke en Jacob Nieuwenhuijse en Jan Quirijns namens Willem Nieuwenhuijse, procauratie zie fol 350r, voor de andere helft verkopen aan Cornelis vander Hoeven de helft van een geseet, 20-5-1733.

Fol. 352r
Dezelfde verkopers verkopen aan Pieter Leempoel een dries en een drieske, 20-5-1733.

Fol. 352v
Corstiaan en Arien Cornelisse Swart verkopen aan Pieter van Ceters een huijs etc, 16-6-1733.

Fol. 353r
Mathijs Hendrixe Schoenmakers verkoopt aan Francois Schoenmakers, broer, een buijten delleken, 20-6-1733.

Fol. 353v
Willem Millenaer verkoopt aan Cornelis Sprangers een binnen dries, 14-12-1733.

Fol. 354r
Antonij Cuijsten en Meerten de Looper als voogden over de twee kinderen van za Teuntje Cuijsten bij Willem vander Leij en nu getrouwt met Teunis Zeijlmans verkopen aan Megiel de Roon een stuk akkerlant, 2-1-1734.

Fol. 355r
Op 21-1-1734 verkopen dezelfde verkopers aan Cornelia Dekkers een huijs etc.

Fol. 355v
Hendrik Cornelisse Swart verkoopt aan Cornelis Hendrixe vanden Hoven een huijs etc, 8-1-1734.

Fol. 355rb
Meeus Bossers heeft gekocht van Peeter Zeijlmans, schout Hendrik Luijten Ambagt, een ferryschip etc. Gijsbert Bossers is borg. 2-2-1734.

Fol. 256v
Gelden van Sprang, Meus van Iersel X Jacomijn van Sprang, Henduk Hoefnagel X Teuntje van Sprang, Antonij Vos X Pieternel van Sprang mede namens Johanna van Sprangh verkopen aan Dingeman de Ruijter de helft van een huijs etc, 12-2-1734.

Fol. 257v
Op 12-2-1734 verkopen dezelfde verkopers aan Cornelis Prs de Rooij een stuk akkerlant.

Fol. 358r
Op 12-2-1734 verkopen dezelfde verkopers aan Gelden P van Sprang een stuk akkerlant.

Fol. 258v
Meus Bosser mede namens Dingeman de Ruijter heeft aan Dirk Dolk de helft van een huijs verkocht, 12-2-1734.

Fol. 359r
Cornelis Prs de Rooij heeft verkocht aan Hendrik Hoefnagel en Gelden van Sprang een stuk moeren etc, 12-2-1734.

Fol. 359v
Willem Sprangers als voogt over de zes kinderen van Abram Sprangers bij Marie de Groot en Adriaantje Mouthaen verkoopt aan Adriaantje Mouthaen wed Abram Sprangers de helft van een huijs, 1-3-1734.

Fol. 360r
Erffdeelinge aangebragt bij Arnoldus de Bruijn, Jan Leempoel X Aegtje de Bruijn, Arnoldus de Bruijn, Jan Quirijns en Arien Wouterse Smits als voogden over het kint van Lambert de Bruijn en de drie kinderen van Adriaantje de Bruijn bij Lourens Oldenburgh, kinderen en kintskinderen van Marie Aertse Oirlemans en …. De Bruijn. Dat van de goederen die Adriaan en Willemke Aertse Oirlemans aan hun neven en nichten afstaan, hun deel in de nalatenschap van overleden oomen en muijen van moeders seijde, broeders en susters van Adriaen en Willemke, 8-3-1734.

Fol. 362v
Lotinge, schiftinge, scheijdinge en deelinge aangebragt bij de drie naergelaten kinderen van Cornelis Janse Weijgaerts bij Johanna Hooijmaijer te weten Aert en Dirk vanden Hoek als voogden over twee kinderen van Cornelis, met name Jan en Cornelis, en Jan Quirijns X Alida Weijgaerts van de goederen van hun ouders, 12-3-1733.

Fol. 365v
Erffdeelinge gedaan bij Cathelijn Pols wed Jan Prs Talen aan haar kinderen: Peeter, soldaet, en Lena, 29-3-1734.

Fol. 367v
Jan Teunisse Paans X Adriaantje Otterdijk verkoopt aan Wouter Boeser, Waspik, een stuk akker, 6-4-1734.

Fol. 368r
Marie Ariense de Bie wed Bert de Bruijn verkoopt aan Frans Dalmaijer, schoonsoon, 5/6 in een huijs etc, 14-4-1734.

Fol. 369r
Splitsinge en deelinge gemaakt tussen Andries de Bruijn voor 1/6, Frans Dalmaijer voor 5/6 in een steede, 14-4-1734.

Fol. 370r
Erffdeelinge aangebragt bij
Jan en Eeltjen Meertense Dolk en Johan Dagevos, predicant in den Hoeven, X Pieternella Dolk, dogter van Arien Meertense Dolk, kinderen en kintskint van Meerten Adrse Dolk voor 1/3.

Arien Giele Lankhuijse mede namens Claes Lankhuijse, procuratie voor notaris Philippus Roos te Amsterdam op 28-4-1734, Seijke Gielen Lankhuise en Jan de Roon X Adriaantje Lankhuijse, kinderen van Leijsbeth Adrse Dolk voor 1/3.

Peeter Bastiaanse de Rooij, Willem Smits X Catharina Bastiaanse de Rooij, Bartholomeus Timmermans X Marie Elemans en Adriaantje Hendrixe de Rooij X Pieternella Elemans, kintskinderen van Peeterke Adrse Dolk voor 1/3.

Erfgenamen van Jan Adrse Dolk, oom en outoom, 1-5-1734. Quitantie aanwezig.

Fol. 374r
Splitsinge, deijlinge ende cavelinge gemaekt bij Jan en Eeltjen Meertense Dolk en Johan Dagevos, predicant in den Hoeven, X Pieternella Dolk, dogter van Arien Meertense Dolk van de goederen van Jan Adrs Dolk, oom en outoom, 1-5-1734.

Fol. 376r
Splitsinge, deijlinge ende cavelinge gemaekt bij Arien Giele Lankhuijse mede namens Claes Lankhuijse, procuratie voor notaris Philippus Roos te Amsterdam op 28-4-1734, Seijke Gielen Lankhuise en Jan de Roon X Adriaantje Lankhuijse van de goederen van Jan Adrs Dolk, oom en outoom, 1-5-1734.
Fol. 377v
Splitsinge, deijlinge ende cavelinge gemaekt bij Peeter Bastiaanse de Rooij, Willem Smits X Catharina Bastiaanse de Rooij, Bartholomeus Timmermans X Marie Elemans en Adriaantje Hendrixe de Rooij X Pietrnella Elemans van de goederen van Jan Adrs Dolk, oom en outoom, 1-5-1734.