Selecteer een pagina

RA 7900 oud 256

1503

Fol 1v
Claus Oeijen
Kinderen: Wouter, Aert, Ghericken, Geertruijt X Adriaen Elen Mutsaerts

Fol 2v
Denijs Peter Mutsaerts X Mechteld Peter Veths

Fol 3
Laureijs Henric Zwijsen X Janneken Adriaen Kijelsems?
Adriaen Keijlsoms X Angela Jan Jacobs (van Son)
Zij verkopen een hofstaet aan Aert Marcelis van Vessem

Fol 3v, 15-2
Jacob Ruijtten X Engel
Kinderen: Willem, Jacob, Lijsbeth, Jan met zoon Jacob, Lijsbeth X Jacob Roelofs van Dongen

Fol 4
Wouter Hermans
Kinderen: Wouetr, Juet, dochter X Matheeus

Fol 4
Heer Jan Wils, persoon van Goerl
Nat kinderen: Willem, Maria, Barbara en Katharina

Fol 4
Adriaen Smeijermans
Kinderen: Wouter, Adriaen en Elisabeth

Fol 4v
Jacob van den Brekel, zus Elisabeth
Kind: Lijsbeth

Wouter van Eersel
Kinderen: Jan, Aert, Goup, Adriana, Heijlwich en Wouter

Fol 5v
Jan Henric Claus Wouters X Elisabeth Peter Verschueren heeft … … van de erfdeling tusschen die andere kijnderen Peters voorss op sijn gedeelt dat hem verstorven is van Peter Verschueren ende … … sijne swagers ende noch verstorven mach van Peter Verschueren, zijne zweer, 20-2-1503

Fol 5v
Jan die Wagemaker X Catharina wilner Peter Verschueren heeft

Fol 6r
Jan die Wagemaker X Catharina wilner Peter Verschueren mede namens de andere kijnderen van Peter Verschueren

Fol 6r
Jan die Wagemaker X Catharina wilner Peter Verschueren, Jan Mertens X Jenneken Laureijs en Willem (dochter?), kijnder wilner Peter Verschueren, hebben een erfdeijlinge gemaeckt van de goederen van Peter Verschueren ende IJken Peters huijsvrouwe, 11-2-1503

Fol 7v
Jacob wilner Aert van den Brekel, Elisabeth, suster, Gherit wilner Jan Reijnien Crillaerts die Jan vercregen hadde Engelbertken, dochter, mette voorss Jan, Aert ende Gorijs, gebroederen, Adriana ende Heijlwich, henne susters, ende met haer … … ende Wouter hueren broeder, kijnder wilner Wouter van Eersel die … vercregen hadde Heijlwich wilner Aert voors, Aert Goijaerts X Adriana dochter Mechteld Aerts vanden Brekel, Aert Sterts wilner Mechteld voor hen selven ende voor Claes Sterts ende Aert Goijaerts van Gh… ende voor den ouden Aert Aert voors … … hebben een deijling gemaeckt van de goederen hen aenbestorven van Elisabeth vanden Brekel. So sal Jacob houwen etc, 6-3-1503

In de kantlijn: Agnes, Heijlwich, Aert, Bertelomeus, Engeleken en Ghijsken kijnder Aert vanden Brekel … … …

Fol 9
Wouter Matheeus Thomas Wouters
Nat kinderen: Matheus en Jacoba

Fol 9v
Anthonis van Boerden X Engelbertken Berijs Peter Eelkens
Kind: Peter

Fol 10v, 10-3
Claus van Laerhoven en Maria Jacob Huijben hebben nat kinderen

Goijaert van Eelaer [van Elderen] X Maria Jacob Huijben
Kind: Goijaert

Fol 10v
Michael van de Velden
Kinderen: Thomas, Oda X Michiel Cockelberch, Jenneken X Wouter Soffaerts

Fol 11
Gherit van Spaendonck za X Mechteld
Kinderen Aleijt, IJken, Juet en Katharina za

Dirck Gerit Appels X Mechteld wed van Gherit van Spaendonck heeft kinderen

Peter en Jan zijn broers van Gherit

Fol 11
Laureijs Huijben za
Kinderen: Adriaen en Engelken

Fol 11v
Aert Korst Bont Daneel za X Haijwich
Kind: Marij X Jan Hannaerts

Fol 11v
Jan Smets [Smeets]
Kinderen: Jan, Katharina X Mathijs Berthen en Elisabeth X Willem van de Kerckhoff

Fol 12
Gerit Back Guedele???

Fol 12v
Adriaen van Eijck za X Katharina
Kind: Gherit

Fol 13
Gherit Henric Suijtten?
Kinderen: Katharina X Gerit van Aesvoert, Gheritken X Marcelis Claes van Ethen, Marij

Fol 14
Wouter Bacxs za
Kinderen: Peter, Jan, Gielis, Wouter, Cornelis za met kinderen; Elisabeth X Adriaen van Boerden, Heijlwich X Claus die Canter, Neelekn X Jan Verhoeven

Fol 14v
Ghijsbrecht Wijten
Kinderen: Ghijben, Aleijt X Jan die Bruijn, Margriet X Elen Scilders, Huijbrecht, Willem, Peter, Bertelomeus, Heijlwich X Jacob Huijben Goijaerts

Peter Wijten
Kinderen: Ghijsbrecht, Henric, Ekisabeth, Aleijt, Haijwich, Margriet X Jan van Beeck

Huijb Wijten
Kinderen: Ghijsbrecht, Juette X Willem Voertveken, Margriet X Peter Back

Fol 15v, 13-4-1500
Jan Lambrecht Jans X Margriet

Fol 15v, 20-5-1502
Testament door Margriet herroepen

Fol 16v
Jan van Heijst
Kinderen: Steven, Sijmon

Fol 16v
Heer Korstiaen Wijten, canoninc tot Beeck

Fol 16v, 18-4
Jan Snelle Haeseszoen

Fol 17
Denis Steven Veramelsvoert X Katharine Merten Gielis Bacxs

Fol 17v
Michiel van Goerl, Aert Willem vande Kerckhoff, Jan Eevert Janss … … … Claes van Oerscot ende Ghertruijd Willems vande Kerckhof een erfpacht, 18-4-1503

Fol 18
Jan Wouter Daniels za X Katharina
Kinderen: Wouter en Juet

Fol 18v
Aert die Jonge X Heijlwich Goijaerts van Gorp

Fol 19v
Henric Boeijen Rosen, Peter van Spaendonck X Margriet ende met hem Jan van Spaendonck ende Goijaert Boeijen Rosen voorss als momboir ende toesiender van de kijnderen wilner Margriet voorss, Gherit Smijt Huijben X Jenneken, Henric Jan van den Hoeven X Mechteld Peter Boeijen Rosen met zoon Jan, 11-5-1503

Fol 19v
Henric voorss heeft gelooft mede namens de andere kijnderen van Boeijen Rosen te betalen aen Heijlwich van Aerl ende haere nacomelingen, 11-5-1503

Fol 19v
Peter van Spaendonck heeft bekent aen andere kijnderen Boeijen Rosen een erfpacht zal betalen, 11-5-1503

Fol 20
Cornelia wed Claus Aelwijn

Fol 20
Lemmen Weijmers
Kinderen: Jan, Claus, Peter en Marij

Fol 20
Michiel van der Velde za X Korstijn
Willem Jan Stellaeets
Kinderen: Jan, Dirck, Michiel en Elisabeth

Fol 21
Mathijs Emens
Jenneken X Peter Jan Wouters
Jan Emens
Jenneken X Jan Herbaert Boens; Henric, Jan, Jenneken X Otten met dochter Woutera; Marij en Cornelia za X Jan Willem Nouwen
Steven Jansen X Woutera Otten

Fol 21
Jan Zwijsen za X Marij

Fol 23
Heer Jan Vils en Elisabeth Roijs of Rens
Nat kinderen: Willem, Jan, Cornelis, marij, Katharine en barbara

Fol 24
Peter Verschueren
Kinderen: Jenneken X Lucas Jan Oerlemans, Agnes, Lijsbeth, Gheritken, Jan en Aerd

Fol 24v
Jan Maes X Margriet
Kind: heer Jan Maes, priester

Fol 25
Adriaen Roelofs X Jenneken
Kinderen: Heijlwich, Jenneken, Krijstijn, Henric, Jan, Margriet, Marij
Claus Wouter Gerits
Kinderen: Henric en Jan

Fol 25v
Henric van Gierl
Kinderen: Claus, Jutte X Jan Peter Crillaerts, Aleijt, Marij en Kathelijn

Fol 26r
Aert Willems vande Kerckhoff ende Willem sijn broeder, Jan Ever Jans X Margriet, Michiel van Goerl X Elisabeth mede namens Gheertruid, akte mbt een erfpacht, 21-8-1503

Fol 26r
Willem vande Kerckhoff X Lijsbeth Jan Wouter Vermee
Luijcas wilner Jan van Dun
Jannen wilner Wouter Wouter Vermee
Akte mbt een erfpacht, 21-8-1503

Fol 26v
Huijs en hoeve enz

Fol 29
Willem Peters X Elisabeth Jan van Dun testament

Fol 29
Haijwich Reijnen Crillaerts testament
Adriaen Reijnkens X Heijlwich Peter Berijs
Kinderen: Reijner en Eva
XX Adriana
Kind: Adriaen
Jan Reijnen Crillaerts

Fol 30
Jan Vermee za X Elisabeth Gherit sBeren XX Agnes
Kinderen: Ghijsbrecht, Henrick en Jan

Fol 30v
Jan Hoefkens X Elisabeth Willem Melis

Fol 30v
Jan Nouwen X Cornelia
Kind: Peter

Fol 31
Berthout Henrick sBeren
Kinderen: Jan, Heijlwich X Adriaen Claus, IJken X Gerit Oliehoge en Elisabeth

Fol 31, 14-9
Everaert Peter Everaerts za X Margriet

Fol 32
Cornelis Zegers X katharina
Kinderen: Peter, Henricsken X Gherit Gherit Smolders, Aleijt X Joest Peter Quaps en Margriet

Fol 32v
Jan Reijnen
Kinderen: Gherit, Jan, Elisabeth X Ghijsbrecht Vermee, Engelen, Reijner met zoon Jan, (IJken X Petetr Jan Mutsaerts)

Fol 33
Jan Stevens X Katharina Willem Aertsen

Fol 34v
Peter Meeus
Kinderen: Mechteld, X Wouter Peter Willems, Bartelomeeus en Jan

Fol 36
Claes Aelwijns za X Elisabeth

Fol 37v
Jan Hoerst X Marij dochter Heijlwich Herden
Kinderen Jutte X Z.sten

Fol 38
Willem Jan Mutsaerts aen de Horenvoet

Fol 39
Jan van Dun X Heijlwich
Kinderen: Henric, Laureijs met dochter Laureijsken, Elisabeth X Willem peters, Adriana X Willem Huijben

Fol 41v
Dirck Gerit van de Laer X IJken Gherit Dirxs

Fol 42 (geen foto van deze akte beschilbaar)
Op 3 april 1503 (1504): als Jan zijn testament maakt, is sprake van zijn tweede vrouw “ELISABETH ZIJN TEGENWOORDIGE HUISVROUW”.”Jan van Son maakt bij consent ende wille Elizabeten sijns wijffs” zijn uiterste wil “om te schouwen allen twyst dissordre die grijpen mocht nae sijn doet”.Hij maakt: a. aan “Elizabet zijn tegenwoordige huisvrouw te tochten en zijn nakinderen die hij bij haar had verkregen ten erve: een erfelijken pacht van een mud rogge, die Jan Naes schuldig was aan zijn dochter Lucie uit een huis en aanliggend erf groot 17 lopensaet, welke erfelijke pacht Jan van Son had verkregen van Adriaen Goyaert Loers als man van voornoemde Lucie. Jan van Son’s nakinderen mogen deze erfelijken pacht niet verkoopen, voordat zij ‘te huwelick’ gekomen zijn ” b. Aan voornoemde Elizabet met de nakinderen 24 Peters, die Adriaen Lenaert Stevens schuldig is aan Jan van Son. c. Aan Symon zijn voorzoon en aan Elizabeth met de nakinderen elk de helft der haeffelicke gueden, waartegen Symon en Elizabet alle schulden van Jan van Son moeten betalen volgens kerkrecht “nae der oude gewoenten”. Indien echter de voorkinderen “hier tegen willen seggen ende daer hynder off belet in doen”, dan maakt hij Elizabet zijn huisvrouw 24 Petersgulden, die hij ontvangen heeft toen hij met haar “te huwelick comen is” en aan Symon 24 Petersgulden “voor trouwen dienst ende jaerhuren die Symon inbracht heeft ende overgouwen staen”. d. Aan Symon zijn zoon, het kindsgedeelte dat Jan van Son verkregen heeft van zijn zoon Jacob volgens schepenbrieven. doch “bij alsoe off Jacob wederom int lant compt dat Symon alsdan sijnen brueder sal laten volgen sijn kyntsgedeelt”. Vervolgens verklaart Jan van Son: dat Jan zijn zoon heeft gehad 24 Peters in have in erffgueden; dat Gherit Heysten als man van Aleyd heeft gehad 8 Peters in have; dat Symon die Mesmeker als man van Engel heeft gehad 8 Peters in have; dat Cornelis als man van Elizabet heeft gehad 3 Peters; Tenslotte draagt hij over aan Elizabet en Symon alle schulden, die men hem schuldig is.