Selecteer een pagina

7922 oud RA 277

1530

Fol 1, los blad
Jan Jans van Son X Mechteld Cornelis die Metzer
Willem Willem van de Kerckhoff X Aleijd Cornelis die Metzer
Katelijn Cornelis die Metzer

Fol 1, 8-1
Henrick Peter Aerts za
Kinderen: Jan, Peter za en Claes

Fol, 2v
Henrick Lemmen Weijmers za X Juet
Kinderen: Laureijs, Lambert, Denis, Cornelia X Jan Meeus met kinderen: Peter, Embrecht en Henrick; Eva X Cornelis Jan Reijnen, Heijlwich X Peter Peter Zegers, Margriet en Claes

Fol 4, 17-1
Ariaen Henric Weijmers za X Lucia Henric Spapen

Corstiaen Willem Stelaerts X Jenneken Jan die Wijse

Fol 4
Steven Jan Loedewijcks X Aleijt Henrick Weijmers

Fol 5
Arijaen Ghijsbrecht van Boerden za X Peterken Willem Mutsaerts

Fol 6, st Sebastiaen
Cornelis Hermans
Kinderen: Daneel, Arijaen, Pauwels, Herman, Peter, Jorisken X Adam Henrick Daemen, Cornelia X Michiel Gherit Jan Wouters, Mergareijt X Gherit Vranck Lemmens

Fol 8
Aert Henrick Verhoeven za X Engelken
Kinderen: Jan, Marij en Aertken

Fol 11, 21-1
Merten Henrick Aerts X Arijaena Merten van de Sandt
Kinderen van Merten van de Sandt: Henrick, Laureijs en Arijana

Fol 12v
Jan Gherit Reijnen

Fol 14v
Arijaen Henrick Pauwels za X Ghertruid
Kinderen: Jan, Arijaen, Neelken X Jan Jan Jacop int Broeck. Elijsabeth X Gherit Henrick Sleedden

Fol 15v, 29-1
Henric Peter Aerts X Heijlwich
Kijnderen: Claes, Jan, Peter za X Cornelia Jan Peter Ghijben

Fol 18v, 27-1
Reijner Jan Reijnen
Sijmon, Andriesken X Arijaen Ghijb Goessen, Elijsabeth X Jan Jan Nouwen, Marij X jan sGrootte met kind : Reijner; Jan met kinderen Denis, Wouter Peter en Mechteld; Katarina X Cornelis Jan van Boerden met kinderen: Gijsbrecht, Reijner, Jutta, Marij en Margriet;

Cornelis Jan Sijmons van Maerl XX Lijsbeth Peter van Boerden
Kinderen: Adriaen, Cornelis, Jenneken en Heijltken

Cornelis Jan Sijmons van Maerl X Cornelia Reijner Jan Reijnen
Kind: Adriana Cornelis Jan Sijmons van Maerl (voordochter) za X Jan Jan Zomers

Jan Reijnen Jan Reijnen
Kinderen: Denis, Wouter, Mechteld, Peter

De wed Aelijt Gerit Jan Maes Ghenen

Fol 20r
Peter wilner Jan Laureijs die Wagemaker, belending Cornelis en Gijel wilner Jan Laureijs die Wagemaker, 28-1-1530

Fol 21v, 28-1
Peter Jan Soffaerts X Heijlwich Willem Melis, testament voor heer Gerit de Cuijper, notaris en priester

Herer Jan Soffaerts hun neve is erfgenaam

Fol 24v
Jan Zomers
Kinderen: Arijaen, Margriet X Jan Melis met kinderen Aert en Juet; Elisabeth, Aleijd X Joest met zoon Cens; Geertruit X Dries van Boerden met kinderen: Neel en Laureijsken; Jan, Peter en Heijlwich

Peter Mutsaerts
Kinderen: Gherit, Jan, Peter, Magdalena X Herman Cornelis Hermans, Cornelis

Gerit die Beer

Fol 25v, 1-2
Steven Willem Stevens
Kind: Jan

Fol 26v
Jan Snellen X Heijlwich Jan Daneels
Kinderen: Snel, Cornelia X Henrick Jan Zwijsen, Katherijn X Peter Denissen

Fol 27v, 2-1530
Claes, Willem, Jenneken X Jaspar Embrecht Roosen, Elijsabeth, Arijane en Goert, kinderen Peter die Bont za X Cornelia Hendrick van Ghierl verkopen aen Claes wilner Steven Reijnen ende Peteren van Spaendonck

Fol 29, 3-2
Peter Jan van Beurden za
Nat zoon: Jan

Jan van Boerden
Kinderen: Peter, Gerit, Jan, Aert, Cornelia X Laurens Corstiaen van Dongen

Fol 29v

Juth wed Jan Crillaerts met Henrick Wouter Stijnen X Geertruijden, PeterJan Mertens X Jenneken, Marij, Anna en Helena. En Jan, Helleger ende Peter, onmondig, alle kinderen van Jan Crillaerts en Juetten, dochter wilener henrick van Ghijerl int bijwesen van Peter Crillaerts, Denis Crillaerts, Henric Crillaerts ende Ghijsbrecht Jans Vermee ende Claeus Henrick van Ghijerl ter eenre zijde ende Bartholomeeus Anthonis Verbunt X Jueta voorss mede namens zijn dochter Marijke bij Jueta ter andere sijde. Zij maken een scheijding van de goederen van Jan Crillaerts, 3-?-1529

Jan Crillaerts za X Juet Henrick van Ghijerl
Kinderen: Rutger, Geertruit X Henrick Wouter Stijnen, Jenneken X Peter Jan Mertens, Marij, Anna, Helena, Jan, Helliger en Peterken

Peter Crillaerts, Denis Crillaerts, Henrick Crillaerts

Claes Henrick van Ghierl

Bartelomeeus Anthonis Verbunt X Jutta Henric van Ghierl
Kind: Marij

Fol 32
Merten Gerit X Goetstuve
Kind: Laurens

Fol 32v, 4-2
Thonis Thonis Meeus van Boerden X Anna Gijsbert Stelaerts
Katelijn Gijsbert Stelaerts

Jan Barthelomeeus Otten

Fol 33v
Claes Claes van den Eijnd X Katelijn Henrick van Ghierl za
Kinderen: Claes, Margriet, Cornelia, Anna en Henrica

Fol 34v
Jan Piers X Katelijn
Kinderen: Wouter en Andries

Fol 36, 5-1
Gherit van den Wiel za X Heijlwich Ghijsbrecht Floren, zij XX Wouter Petyer Coeck
Kinderen: Cornelia en Henrick

Cornelia X Berthelomeeus nat zoon Adriaen Buckings

Margriet dochter (Jan Wils)?

Fol 37 8-4
Daneel Peter Hermans

Fol 37, 18-2
Michiel Roeloff
Kinderen: jan, Arijaen, Juet X Henrick Lemmen Weijmers

Fol 37v, 16-2
Peter Gherit Reijnen?

Fol 38v, 16-2
Frans Claes die Weer? X Kathelijn Gherit van Aesvoert

Gherit van Aesvoert za X Kathelijn
Kinderen: Gherit en kathelijn

Fol 38v
Henrick Goessen die Bruijn
Kinderen: Anthonia, Elijsabeth X Jan Hollen?, Juet X Pauwels meeus Maessen

Fol 41, 21-2
Cornelis Jan die Wagemaker X Haijwich Gherit Peter Eelkens za
Kind: Jenneken

Fol 41v, 21-2
Gherit Henrick Gherit van Goerop X Mechteld Jacop Heijmericx
Kinderen: Jan en Claes

Fol 42, 1-4
Gherit Reijnen X Heijlwich
Kind: Peter

Fol 44v, 25-2
Jan Arijaens za X Engelken (2e huw) wed Aert Henrick Verhoeven met kinderen Jan , Marij en Aertken

Fol 45, 1-4
Henrick Weijmers
Kinderen: Melis, Johanna, Katherijn X Jan Ariaen van Riel, Arijaen za, Sijken (Lucia) Henrick Spapen

Fol 45v, 3-3
Denis Steven van Udenhout
Kinderen: Steven, Merten en Arijana

Huijbrecht Gerit Huijben Smitten X Arijana Denis Stevens van Udenhout
Kinderen: Jenneken en Stijnken

Gherit Huijb Smitten
Kinderen: Gherit Huijbrecht en Sijmon

Fol 46v
Kathelijn wed Jan Muts alsulcke tocht vanwegen als sij Kathelijn met Jan, haren man doen hij leefden tsamen besittende waren, 3-3-1530

Fol 49r
Arijaen wilner Jan Mutss ende met hem Anthonis wilner Ghijsbert Beertken den Ouden X Jurta, Wijllem wilner Denis Mutsaerts X Aleijd, dochteren wilner Jan vorz vercopen lant aen Peteren wilner Gerit Smolders, 3-3-1530

Belending: Peter Denis Mutss den jongen

Fol 49v
Arijaen wilner Jan Mutss ende met hem Anthonis wilner Ghijsbert Beertken den Ouden X Jurta, Peteren wilner Gerit Smolders X Jenneken, dochteren wilner Jan Mutss die Jan vercregen hadde bij Katelijne wilner Henrik die Canter vercopen lant aen Wijllem Denis Mutsaerts, 3-3-1530

Fol 50, 10-2
Peter van Balen van Antwerpen X Geertrui Peter van Balen van Tilborch
Kinderen: Christoffel, Heijlwich X Herman die Coninck, Anna en Cornelia

Fol 50, 17-2
Arijaen Muts
Kinderen: Willem, Denijs, Elijsabeth X Goessen Ghijsbrecht van Boerden

Fol 51, 1-2
Henric Jacob Huiijben za X Ariana Ariaen Gherit Smolders
Kijnderen: Gherit en Jacoba

Fol 52
Gerit Zibben X Marij, testament
Kijnderen: Zibben, Eva, Katelijn, Wouter, Andriesken X Boeijen, Joestken X Jan Meeus Maes, Jenneken X Laureijs Goert

Fol 53v, 7-3
Jacob Huijben za X IJken za
Kinderen: Gherit en Peter

Fol 54, 16-2
Helliger Cruijssaert X Dijmpna Claes Aelwijns
Kind: dochter X Jan Huijbrecht van Capelle

Fol 55, 9-3
Laurens Eelen Mutsaerts X Elijsabeth
Kind: Jan

Mathijs van Gorp
Kinderen: Jan, Willem, Elijsabeth X Arijaen Jan Peter Gijben

Fol 55v
Jan Zomers
Kinderen: Peter, Goldeken X Pauwels Henrick Gerit en Heijlwich

Fol 55v, 11-3
Peter Jan Zomers X Mechteld Lambert Goert Lambrecht
Merten Jan Gerit X Peterken Lambert Goert Lambrecht

Fol 56v
Ghijsbrecht Zomers za X Elijsabeth za
Erfgenamen: Arijaen Zomers, Jan Zomers
Aleijt (Zomers?) X Joessen met zoon Assentie?
Laureijs Andries van Boerden
Jan Melis X Margriet met zoon Aert
Marten Jans voor Lijsbeth zikjn zwegerse
Cornelis, Gerit, Jan en Peter, zonen van Peter Muts, Helena Peter Muts X Herman Cornelis Hermans
Gerit die Beer X Mechteld Andries van Boerden, Peter en Cornelis Andries van Boerden
Pauwels Henrick Gerit voor Jan Willems
Heijlwich Zomers?
Willem van de Gasthuijs, Wouter Back den Ouden, [laatste regel niet te lezen]

Fol 57, 2-3
Wouter Anthonis Franssen X Katelijn Peter van Balen van Tilborch
Kind: Peter za

Fol 58v, 1-2
Jan Jan van Son die Jonge

Fol 59
Ghijsbrecht Ghijsbert Beerthen X Engelen Jan Meeus Jongelings

Fol 59r
Peeter wijlen Henrick die Paep … .. een stuck lant als Sijken Henrick die Paep wed Adriaen Henrick Weijmers vercoeft hadde Peter wijlen Goeijaert Mercelis van den Broeck alias Celen X Cornelia Henrick die Paep, 10-2-1530

Fol 59, 21-3
Gerit Sib Dircks X Marij
Kinderen: Wouter en Jenneken za X Laureijs Goert Willems

Fol 60v en 62, 1-4
Jan Reijnen za X Hilleken (wordt in de volgende akte Heijlwich genoemd)
Kinderen: Daneel, Cornelis, Marij X Laureijs Merten Gerits, Arijana X Ghijb Ghijben van Boerden, Aleijd X Jan Vranck Gerit Lemmens en Cornelis

Fol 63v
Peter Ghijb van Boerden
Kind: Claes

Mede erfgen: Peter Goert Pulskens, Arijaen Gerit, Henrick Laureijs, Gijsbert Peter van Boerden

Fol 64r
Laureijs Jan Claes Hoffs van Goerl ende Claes, brueder, Jan Henricks van Dun X Marij, Herman Jan Arijaens X Arijana verkopen de helft in een acker hen aenbestorven van Jan Claes Hoeffs ende Elijzabeth Wouter Backss, 21-3-1530

Fol 64v
Laureijs Jan Claes…, Everaert Claes van Eethen X Katherijn, Herman Jan Arijaens X Arijana ende IJken, kijnderen van Jan Claes Hoffs verkopen een deel van een huijs aen Jan Henricks van Dun, 21-3-1530

Fol 65v
Laureijs Arijaen Willem Melis woont te Goerl

Fol 65v, 14-6
Peter Ghijb Thonis X Jenneken Thonis sHeerden

Fol 66
Aert Jacop Melis X Heijlwich Wouter Jan Wouters

Fol 67, 18-6
Jan wilner Merten Gielis Backs X Jenneken Peter Verscueren
Kinderen: Peter, Steven, Peter, IJken, Elijsabeth X Cornelis Gherit Jan Maes Gheenen, Martina X Arijaen Denis met kind: Jan;

Cornelis Gherit Jan Maes Gheenen X Elijsabeth Jan Merten Gielis Backs
Kinderen: Jan en Gherit