Selecteer een pagina

RA 7918 oud 272

1522

Fol 1, los blad
Arijaen Jan Leijten X Peterken Merten Vels

(Merten Willem Peter Vel)

Fol 2v, 11-4
Willem Jan Muts (Aerts)
Kinderen: Willem, Cornelis, Peterken X Ariaen Ghijsbrecht van Boerden, Wouter met kinderen: Peter en Joest; Helena X Wouter Willem Segers

Fol 4
Twist enz Cornelis Laureijs Elen Mutsaerts en Henrick Gerit Smolders met zonen Pauwels, Gerit en Peter. Waarbij Cornelis is gedood

Fol 4v
Jan Somers za X Elijsabeth Peter Maes
Kinderen: Jan, Peter, Heijlwich, Golleken X Pauwel Henric Gerit Smeters

Fol 5v, 5-5-1522
Heer Ghijbert van de Pol en Jenneken Jan van Spaendonck
Nat kind: Jheronimus
Wouter Wouter Jansen en Jenneken Jan van Spaendonck
Nat kind: Thonisken

Fol 7, 18-1
Willem Peter Heijnen X Lijsbeth …
Kinderen: Margriet X Peter Jan van Raeck en Heijlwich

Fol 7v, 3-5
Adriana van Wijlic X heer Jan Back, ridder za en Jan van brecht verpacht de wijntmolen tot Eijndthoven etc aan Willem Peter Huben

Fol 8, 11-2
Huurder: Leenaert Willem Verscueren
Vorige huurder Ghijsbrecht Henrick Beerthen

Fol 8v
Dirick Gherit Back woont op Broeckhoven

Fol 8v
Lambrecht Roelofs za
Kind: Willem za

Kinderen van Willem: Adriaen, ca 30 jaar, Lambrecht, ca 30 jaar, Aelijt X Willem Mathijs Mutsaerts
Ariaen Ariaen Reijners neef van Haijwich
Reijner Crillaerts van Broechoven en Haijwich zijn dochter en nu Ariaen Ariaen Reijners

Fol 9v, 22-2
Daniel Claes Jans
Kinderen: Jan, Merten, IJken en Danielken

Fol 10v
Adriaen wilner Ariaen Reijners ende Jan van den Hovel IJwaens, kerckmeesters, hebben een erfpacht die vercregen is van Adriaen Denis meijnaerts die het weer vercregen heeft van Bartholomeus ende Lauwreijs, kijnderen van wilner Thomas Genen ende de broers met de mede erfgenamen vercregen hadden van Willeme wed wilner Thomas Ghenen, 20-5-1522

Fol 11v, Sijmon en Juda
Gherit Herman Heijsten X Kathelijn Andries Henrix, testament

Fol 12v
Godefridus nat zoon van Giselbert Godefridus van Beeck

Fol 13v, 12-6
Jan Dircks van den Laer X Elisabeth Peeter Jan Laureijssen

Dirck van den Laer
Kinderen: Jan, Iken X Jan Willem Verschueren, Lijsbeth X Goijaert Willem Melis, (dochter X Jan Peters van Boerden)?

Fol 13v
Wierock Jan Canters X Lijsbeth Peter Naes
Nat zoon: Wierock

Belending: Adriaen Jans van Dijck

Fol 14
Peter Jan Mutsaerts
Kinderen: Cornelis, Gerit, Jan, Peter en Magdalena

Fol 15
Gherit Jan Wouters X Kathelijn
Kinderen: Michiel, Aleijt X Sijmon Herman Heijsten, Katelijn, Marie X Goijaert Jan Goijaert en Jenneken X Jan Gerit Herman

Fol 16, 18-8
Een erfmangel?
Heer IJsbrant van Coulsteren ridder

Bertelomeus Otten alias Meeus Biekens, ca 81 jaar

Gerit Beris

Fol 17v, 2-5
Heijligher Cruisaert, weerdt tot Goerle, X Dingna Claes Aelwijns

Fol 18r
Jan Gherit Herman Heijsten X Jenneken Gherit Jan Wouters verkopen een deel van een huijs etc aen Sijmon Herman Heijsten, 6-10-1522
Belending: Michiel Gherit Jan Wouters

Fol 18v
Goijaert Aert Goijaerts X Katelijn, Goijaert Jan Goijaert Smitten X Marie dochter Gherit Jan Wouters en Kathelijn verkopen elck een deel van een huijs aen Sijmon Herman Heijsten, 6-10-1522

Fol 18v
Michiel Gherit Jan Wouters, Sijmon wilner Herman Heijsten X Aleijt, Goijaert Jan Goijaert Smitten X Marie, Jan Gherit Herman X Jenneken hebben geconsenteert dat hun vader Gherit Jan Wouters sijn leven lang sal besitten 25 lopen rogge, die Aleijt wed Gerit Jan Maes den voorss Gerit Janss tot noch toe betaelt heeft, en de uutcamer [?] staende aen het huijs etc, 6-10-1522

Fol 20, los blad
Herman Adriaen van Boerden met Jan, sijn zoon, Jan Elen Willems X Heijlwich, heer Adriaen, hebben quitgeschonden Cornelis Vermeer cum suis van het versterf van Katharina mbt de houwelijkse voorwaerden testamenten etc tussen wilner Jan Cornelis Vermeer en Katharina voorss, 13-1-1522

Fol 20r
Lijsbeth wed wilner Peter Wolffs dochter wilner Peter Gherit Willems heeft haer tochten, oa een pacht die Gheertruden dochter Aelwijn geheijten Sculenborch vanden doot Heijlwich, moeder van Geertruden, toegekomen waren en een vercregen tegen Gherit Henrick van de Wiel X Heijlwich Giselbert Ghijselbert Floren, overgedragen aan haer kijnderen: Frans, Jan, Goijaert, Katelijn, Peeterken en Heijlken, 2-9-1522

Fol 20v
Aernt Jan van Broechoven verkoopt aan heer IJsebrant Gheerbrant van Coulsteren, ridder

Fol 21
Jan Adriaen Smolders
Kind: Anthonis

Fol 21v
Claes die Wijse X Jenneken nat dochter van Jan Bax van Broechoven
Kinderen: Jenneken X Denis Peter Crillaerts

Cornelis Heijmerix X Anna (Claes die Wijse)!
Kind: Jan

Juffrou Dorothea X Willem Pijlijsers za

Fol 22, 19-7
Gheerbrant van Coulsteren za X Beatrix van Broechoven
Kinderen: Adriana, Beatrix, Katharina en IJsbrant

Aernt van Broechoven X Kathelijn, vader en moeder van Beatrix

Fol 22v, 5-7
Henrick Jans X Engelbertken Jan Timmermans

Jan Timmermans X Katherijn
Kinderen: Marij, Anna, Aleijt

Peter Segers X Heijlwich van Balen

Fol 22v, 18-8
Henrick Peters van den Hoeven za X Katelijn

Gerit Huijbrecht Betten za
Kinderen: Hubrecht, Jan, Laureijs, Goijaert en Gerit

Fol 23v
Peter Nouwen
Kinderen: Aert, Heijlwich, Jan met kinderen Daniela en Adriaen, Elijsabeth za X Vranck Ariaens met kind Anthonis, Adriana X Lambrecht Willem Roeloffs, IJken X Cornelis de Bont za met kinderen: Jenneken X Cornelis Jan Veramelvort, IJken XX Jacob Huben met kinderen Gherit en Peter.

Fol 24v
Aert Jans X Barbara, Barbara en Peeter Pauwels van Aesvoert hebben nat kind
Kind: Jan

Fol 24v
Cornelis en Jan, gebroederen, sonen wilner Gherit Cornelis Ancemss, Claes Henrics van Spaendonck X Appelonia en Jan Lambrecht Gerits X Margriet verkopen een huijs etc aan
Peeterken, suster, 24-8-1522 (Bartholomeus dag)

Fol 25v en 26
Jan van Son X Elijsabeth
Kind: Jan X Digna Jacob Peter Aelwijns

Gijsbert Jan Laureijs die Wagemaker X Katha Jacob Peter Aelwijns
Peter Jacob Peter Aelwijns

Verkoop aan Henrick Jan Laureijs …

Fol 26, 28-9
Aert van Roenaert
Nat zoon: Henrick

Fol 26v
Adam Henrick Witen X Marie Mathijs Beerthen

Willem Willem Laureijs Ancems die Jonghen

Fol 27
Michiel Beerthen X Kathelijn Jan van Wijflit
Kinderen: Kathelijn, Elijsabeth, Anthonis, Rombout, Dominicus, Jan en Aliken

Jan van Wijflit
Kinderen: Gherit en Henrick

Joffr Dorothea X Willem Pijlijsers za

Fol 27v, st Willibrord
Joffr Dorothea X Willem Pijlijsers za verpacht Pijlijsers hoeve aan Wouter Cornelis Canters

Fol 28v
Vranck Jan van Gestel
Kinderen: Willem, Cornelis, Jan, Kathelijn, Jenneken, Aleijt, Job en Gherit

Fol 29v
Gherit wilner Jans van Wijfliet is schuldich Willem wilner Ghijsberts vanden Gheijn mbt een een erfpacht hem aenbestorven van Margriet van Wijfflit X Jan Back van Broechoven, 5-1522

Fol 30
Dirck Dielis Vos
Kinderen: Daniel, Jan, Jenneken X Peeter Jan Smits en Elijsabeth X Aert

De knecht van heer IJsbrant van Coulsteren

Fol 30v
Vranck Adriaen X Elijsabeth Peter Nouwens
Kind: Anthonis

Fol 30v
Adriaen Willem Lambrecht X Heijlwich Jan Wouter Daneels
Kind: Jan

Fol 30v
Jacob Huben X IJken wed Wouter Wouters alias Bastaerd
Kinderen: Heijlwich en Gherit

Fol 31
Cornelis Wouter Bacx za X Elijsabeth
Kinderen: Joest en Wouter

Mr Jan Lombaerts is procureur van den Abt

Fol 31v
Gherit Back za X Jenneken
Kinderen: Cornelis, Marie, Cornelis, Jenneken en Willem

Fol 32, 26-11
Jan Aerts van Dun X Henricksken Henrick Pijlok XX Heijlwich Jan sBonte
Kind: 1e huwelijk: Engelbertken X Dirck Willem Hagken

Fol 33, 15-12
Hubrecht Claes van de Gheijn
Kinderen: HIllegont, Agnes, Marij

Fol 34, 6-12
Margriet van Haestrecht

Fol 34v
Baijen Henrick van …. X Heijlwich, zij XX
Kind: Heijlwich

1523

Fol 34v, 8-1
Margriet van Haestrecht wed Robbrecht van Malsem
Kind: Adriaen

Fol 35, 29-12
Jan van Eersel X Adriana
Kind: Jan

Fol 35v
Cornelis Melis Mertens X Anthonia

Fol. 35v
Peeter Vrancken
Kinderen: Peeter, Elijsabeth, Marij X Drick Tielmans

Kont sij een eygelicken nadat Peter soen wijlen Peter Vrancken ende met hem Elisabet sijn suster bij haren testamenten ende vuijtersten willen voor schepenen van Tilborch ende Goirle ghepasseert sijn(de?) onder … maeten selve ende clausulen daer inne begrepen ghemaekt ende gheloven hadden Dircken Tielmans als man ende mombaer Marije sijns wijfs des voorss Peteren ende Elisabetten suster een half mud rogge jaar(licxen?) erffpacht die (sij?) gestaen met (susteren?) Peeter acht(envijfte?) het stuck ge. nae inne. Den voorss testament daer omme is voir ons scepenen onderscreven ghestaen den voorss Dirck (uit kracht?).tot (peter?) susteren land heeft bekend den voorss sesthijnen Peeters bij afslach vanden halven mud rogge erfpacht van Peeten soen wijlen Peeter Peeter Vrancken ontfangen te hebben. So sal den selven Peet(er?) daer affquiten ende alles ander quiteeren beloovende gelovende naderrant met geene recht .eysen off . te spreken off te doen spreken opt halff mud rogge (voors?) noch arch op dat voorss penn pieters alls Dirck soude houden.Date et scabi(ni) ut supra.

Fol 36v
Jan wilner Pauwels Jan Ancems ende met hem Gherit Peter Eelkens X Margriet, Marij dochter wilner Goijaert Hessels, Adriaen wilner Melis Eelens X Lijsbeth en Peter Crillaert X Jenneken, dochteren Pauwels voors en IJken,8-1-1522

Goijaert Willem Vinx mede voor Marij, suster, Goedschalck wilner Hendrick Jacobs met Mathijs, bruer, Gerit wilner Dielis Druijt Elijsabeth mede namens Kathelijn.

Embrecht Jan Mathijs

Fol 37, 11-1
Marcelis Goijaert Celen X Cornelia
Kinderen: Willem, Marij, Kathelijn, Goijaert, Peter

Fol 39v
Jan Jan van Gorp X Eva Wouter Jan Bonten

Fol 40, 20-1
Wouter van de Mee
Kinderen: Peter, Jan, Willem, Jan, Lijsbeth

Fol 41
Jan Sijmons X Laureijsken
Kind: Cornelis

Fol 41
Adriaen Sweevers za
Kinderen: Laureijs met zoon Hendrick

Fol 41v
Peeter Jan Willem Mutsaerts X IJken
Kinderen: Gherit, Jan, Peter, Magdalena en Cornelis

Fol 42
Jan Peeter Eelkens X Marie
Kinderen: Peter, Gherit, Jan en Hillegond

Fol 43, 7-1
Jacob Peeter Aelwijns
Kinderen: Kathelijn X Ghijsbert Jan Laureijs, Dingna X Jan Jan van Son, Adriana X Henrick Jan Laureijs en Peter

Fol 44
Jan Willem Melis X Margriet Meeus Nouwen
Kinderen: Willem en Merten

Willem Jan Willem Melis
Kinderen: Mathijs, Jan, Marij, Grietken en Oijken

Fol 48
Peeter Beempstraet X Heijlwich Jan van Cauwelaer
Kind: Jan

Fol 48, 31-1
Andries van Hulten
Kinderen: Servaes, peter, jan en Kathelijn

Fol 48v, 50 en 51
Amelis Willem Goessens X Engelbertken Willem sBeeren

Fol 48v
Henrick van Spaendonck
Kinderen: Claes en Willem

Willem sBeren za X Jacoba Peter Mutsaerts

Fol 50
Belending: Cornelis Jan Sijmons, Sijmon Reijnen, Juet de …, Jan Reijnen

Fol 51
Jan Verbavelt
Kinderen: Jan, Peter en Kathelijn

Fol 53
Reijmbout Thonis X Heijlwich Aert van Cauwelaer

Aert van Cauwelaer X Elijsabeth Jan Denijs Meijnaerts
Kinderen: Adriaen en Heijlwich

Fol 53v
Herman Buckinx van Riel

Fol 53v, 4-2
Reijner Crillaerts
Kinderen: Jan, Adriaen, Hadewich en Heijlwich

Jan Ghijsbrecht van Gierl X Eva Adriaen Reijnen Crillaerts
Kinderen: Cornelis, Jan en Heijlwich

Lambrecht Willem Lemmens X Adriana Vranck Adriaens

Vranck Adriaens X Elijsabeth Peter Nouwen

Fol 54
Gerit Jan Reijner Crillaerts za X Kathelijn
Kinderen: Engelken, IJken, Peter en Hadewich

Fol 54v
Peter Peters Aelberts X Peterken Peter Everts

Hendrick Jan die Hollander (van Dun)

Fol 55
Huis van Heijlgen Cruijssaert

Fol 55v
Goedschalck van den Kerckhoff za X Hadewich
Kinderen: Jacop, Margriet X Gerit Smits met kinderen Jan en Marij

Fol 55v
Cornelis Claes Papen
Kinderen: Jan en Wouter

Fol 56v
Adriaen wilner Merten Aerts allen alsulcke tocht ende recht van tochten als hij seijde te hebben in een huijs etc verkoopt Adriaen ende Cornelis sijne wittioge kijnderen, 9-2-1522

Fol 58
Die steene camer

Fol 58
Wouter Laureijssen
Kinderen: Laureijs, Jan, Juet, Marij, Luijtgaert X Ghijsbert Peter Cnapen en Ghijsbert za

Amijs van Hugevort

Fol 58v, 1-1
Peeter Crilaaert
Kinderen: Peeter, Henrick, Denis, Elijsabeth X Peeter Peeter Seegers, Marien X Cornelis Huijb Smitten, Barbara X Wouter Roeloff Peijnenborch, Haijwich X Willem Gijsbert van de Geijn, Magdalena X Gherit Jan van Boerden, Aleijt X Aert Buckings met kinderen: Elijsabeth X Gherit Jan de Bont en Hadewich

Jan Peeter Crillaert
Kinderen: Rutgher, Gheertruijt en Jenneken

IJken Peeter Crillaert X Ghijsbrecht Jan van de Mee

Fol 59, 4-2
Jan Jan Back van Broechoven za X Margriet van Wijfflit nat dochter van Willem v W nat zoon

Anna nat dochter van Jan Back X Jan Heijmericks

Jenneke nat dochter van Jan Back X Claes die Wijse met dochter Henrick X Denis Peter Crillaert

Fol 59v
Jan van Wijfflit
Kinderen: Gherit, Henric, Kathelijn X Michiel Merten Beerthen met kinderen Kathelijn, Lijsbeth, Odilija, Anthonis, Dominicus en Jan

Willem Henrick Pijlijser

Fol 60v
Hubrecht Claes van de Gheijn
Kinderen: HIllegont, Agnes, Marij, Kostine en Jacob Claes met nat kinderen: Claes en Grietken

Peter Claes Jacobs X Agnes Hub cl vd Gheijn
Kinderen: Jan en Adriaen

Fol 60v
Jan van Wijfflit enz zie fol 59v

Anna nat dochter Jan Back van Broechoven X Cornelis Heijmerix za
Kind: Jan

Denis Peter Crillaert X Jenneke Claes die Wijse

Jenneke nat dochter Jan Back X Claes die Wijse

Fol 63
Heer Gherit Henrics die Cup, priester

Fol 63v
Peter van Ghilse

Fol 63v
Bastiaen Bastiaen Mutsaerts X Sijmona Jan Geerts

Fol 64v
Die steene camer

Fol 66
Gherit Henric van Gorp X Mechteld Jacob Heijmericks

Fol 67v
Henrick Henrick Baijens

Heijlwich Baijen Henricks van de Hoeff

Fol 68v
Henrick Jan van Dun
Kinderen: Adriaen, Jan, Cornelis en Heijlwich X Wierck

Fol 69, 20-2
Jan Thijs X Engelbertken
Kinderen: Lauwereijs en Aert

Fol 69, los blad
Jan Gheerts
Kinderen: Jan, Henrick, Marij X Jan Wouters, Peter, Huijb, Simona X Bastiaen Mutsaerts en Elijsabeth X Peter van Mispel

Fol 69v, 17-1
Adriaen Henrick van Dun
Kinderen: Merten en Jan

Fol 69v, 24-3
Aert Faessen
Kinderen: Peeter, Agnes X Jan van de Schel, Dingna X Jan Jan Conincks, Lijsbeth X Jan Heesters za, Marij en Aleijt za

Fol 70
Gherit Gherit Jan Reijnen
Gherit Jan Reijnen, Sijmon en Jan kijnderen Reijnen Jan Reijnen

Fol 70v, 29-3
Peter Aerts Verschuren X Katherijn Philips Goijaert Peeter

Heer en meester heer Claes Willem, priester, viccureijt van Tilborch

Peeter is molder

Fol 71
Aert van de Wiel za X Aleijt Dirck Soffaerts, zij XX Cornelis Jan Huben
Kind: Lijsbeth X Reijner Jan Matheus

Fol 71v
Simon Herman Heijsten X Aleijt Gerit Jan Wouters

Fol 72, 14?-3
Goijaert Jan Goijaert Smitten X Marij Gerit Jan Wouters

Fol 72v, ?-3
Dielis Michiels za X Enghelken
Kinderen: Goijaert, Heijlwich X Aert Ghijb Scuten

Fol 74, 10-3
Jan Jan Mutsaerts X Aleijt Eelen Peter Eelkens za XX
1e huwelijk 3 kinderen: Hillegont X Hubert Gerit Jan Reijnen

Fol 74v, 16-3
Anthonis [Jan] Ghijben die men heijt Anthonis Backs X Lijsbeth Jacob Melis, testament

Fol 75
Beris Eelkens za X Elijsabeth
Kind: Joest

Fol 75
Korstiaen Willem Stelaerts X Jenneken Jan Swijsen

Fol 76
Meeus Jan die Molder
Kind: Jan