Selecteer een pagina

RA 7920 oud 274

1528

Fol 2v, 19-2
Andries van Boerden
Kinderen: Peter, Cornelis, Laureijsken X Peter Peter Peters. Mechteld X Gherit Gherit sBeren, IJken X Jan Thijs Oeijen met kind Gheritken X Jan Willem Huijbrechts, Jan za

Fol 3, 15-2
Henrick Claes Truijen X Aertken Henricks van Doren, testament
Kinderen: Henrick, Elijsabeth X Anthonis Henrick sBruijnen

Fol 6
Heer Ghijsbrecht Vincks, priester, oom is: Andries van de Kijeboom

Fol 7
Claes Lemmen Weijmers X Elijsabeth
Kinderen: Laureijs, Gheertruijt, Lijsken X Herman Peter Hermans (heeft broer Daniels)

Gheertruijt X Jan Steven Willems

Fol 9
Cornelis Gerits Jan Maes Ghenen X Elijsabeth Jan Merten NBNacks
Kinderen: Jan en Aleijt

Fol 10v, 11-3
Peter Meeus Otten X Elijsabeth Melis Pauwels

Fol 11, 6-3
Maes Michiels za
Kinderen: Jacob, Michiel, Stijnken, Martina, Cornelia X Henrick Peter van Spaendonck

Fol 12
Merten Melis za X Katelijn
Kinderen: Jan, Heijlwich, Juet, Peterken en Henrick

Fol 12v
Lucas Jan Oerlemans
Kinderen: Barbara, Cornelia X Jan Cornelis Henricks en Jan

Fol 13v
Wouter Thonis Franssen X Katelijn Peter van Balen
Kind: Peter

Fol 14v, 9-3
Heer Jan Wijls, priester, Goerle
Jan die Coster, opvolger
Heer Ghijsbrecht Herman is vicecureijt

Fol 16, 10-3
Jorijs Beerthen
Kinderen: Peter, Heijlwich X Jan Willems

Fol 17
Peter Hermans za X Marij
Kinderen: Joest, Daniel, Herman, Aleijt X Peter Jan Melis

Fol 18v, 2-3
Jan Jan van Vijffhuijsen X Marie Jan Peter Jan Wouters

Adriaen Jan van den Dijck

Fol 18v, 3-3
Arijaen Jannis Back die Coster
Jans Back die Coster X Juet
Kinderen: Arijaen, Dingna X Willem Jan van Broechoven

Fol 19
Heer Jan Jan van de Wouw, priester, X Kathelijn Gijsbert Wouter Metten za
Kinderen: Marij X Jan IJewaens van den Hovel, Ghijsbrechtken X Willem Dirck Jansen, Anna en Jan

Fol 19v
Cornelis Herman Heijsten X Peterken Wouter Verschueren
Kinderen: Arijaen, Daneel, Pauwels, Herman, Peter, Jorisken X Adam Henrick Adaems (Damen), Cornelia en Margriet

Mercelis Ghijsbrecht Wijten

Fol 20
Wijllem wilner Jan Lauwereijs van Gestel verkoopt zijn tocht in huijs etc aan zijn kijnderen die hij vercregen had bij Heijlwichen, sijne wittige huijsvrou, dochter wilner Everaert van Eethen ende tot behoef van drij kijnderenvan Anthonis, zijn zoon, verceregen bij Jenneken Claes die Wijse, 15-3-1528

Fol 20v
IJken, Johanna, gesusters, kijnderen wijlen Jan Lauwereijs van Gestel, vercregen bij Heijlwichen, sijne wittige huijsvrou, dochter wilner Everaert van Eethen, Jan van Eethen ende Janz Peter Laurensz voer Huijbrecht, Elisabeth ende Janne kijnderen van Anthonis wijlen Jan Laureijs van Gestel, 15-3-1528

Fol 21v en 22
Willem Arijaen Muts X Katelijn Ghijsbrecht Beerthen, XX [niets ingevuld]

Fol 23v
Jan Gherit Smeets X Heijlwich Thonis sHeerden

Fol 25, 27-3
Heer Jan Jannis Back, priester
Willem van Broechoven, zwager

Fol 25, 30-3
Willem Huijbrecht Scheenkens
Kinderen: Huijbrecht, Jan, Lauwereijs, Jan za (voor broer)

Back Jan Back van Broechoven en Huijbrecht Melis Peter Melis zijn zwagers

Fol 25v
Jannis Back X Jutta Jacob van Boerden
Kinderen: Heer Jan, priester, heer Laureijs, priester, Dijmpna die oudste X Willem van Broechoven, Dijmpna die jongste

Fol 26
Ghijsbrecht Stevens
Kinderen: Steven, Peter en Eelsken

Fol 27, 27-4
Denis Muts Aerts za XX Jenneken Peter sBeren
Kinderen: Willem, Cornelia, Mechteld, Peter Anna X Herman Gerit Hermans

Fol 29 en 32v, 30-4
Laureijs Henrick Lambert Weijmen X Elijsabeth Gherit Arijaen Smolders
Peter Gherit Arijaen Smolders

Gherit Arijaen Smolders za X Agnes

Fol 31
Aernt Henrick Verhoeven X Pauwelsken Michiel Otten

Henrick Jans Bruijnen is oom van Pauwelsken

Fol 31
Huijb Gerit Huijben za X Agnes
Kinderen: Jenneken en Stijnken

Fol 31v
Jan Aert Bloemaerts X Marij Wouter Willem

Fol 32v, 18-5
Claes Lambert Weijmers
Laureijs – Geertruit

Fol 34
Jan Beris Eelkens X Johanna Peter Beerthen
Marij Peter Beerten

Fol 34v
Henrick Jan van Dun
Kinderen: Adriaen, Jan en Cornelis

Fol 35
Meerster Zweer Tenckinck, nu tot Colen wonende

Fol 35v
Thonis Henrick sBruijne X Elijsabeth Henrick Claes Truijen

Fol 36v, 20-4
Helliger Cruijssaerts X Dimpna

Fol 37
Arijaen Merten Aerts X Elijsabeth Joris Beerten

Joris Beerthen za
Kinderen: Peter, Elijsabeth, Marij X Cornelis Meeus Biekens met kinderen Gerit, Joris, Margriet, Cornelis en Aert; Margriet X Wouter Gerits

Fol 38, 31-8-1528
Peter en Henrick, Cornelis Peters X Elijsabeth kinderen van wilner Jan van Hoeff verkopen een stuck land aen Adriaen Cornelis Goverts

Fol 39
Gherit Jan Maes Gherits Genen za X Aleijt
Kinderen: Jan, Peter, Jenneken, X Daniel Jan Reijnen, Ida X Bertolt Willem Zegers, Elijsabeth X Willem Jan Claes Ceelen, Cornelis X Elisabeth Jan Merten Giels Back met kinderen Gherit en Jan

Fol 42, 29-9
Gherit Jacob Huijben X Katherijn Cornelis die Metser

Cornelis die Metser ( van Esbeeck)
Kinderen: Katherijn, Aeijd X Willem Willem van de Kerckhoff, Mechteld X Jan Jan van Son

Fol 42v
Jan Snellen za X Heijlwich Jan Wouter Peeter Daneels za
Kinderen: Snel, Cornelia X Henrick Jan Swijsen, Katerijn X Peter Denis Mutsaerts

Fol 45v
Hendrick van Lieshout, coster te Tilborch, X Aleijt
Kinderen: Cornelis, Jan en dochter X Gherit Jacob Huijben

Fol 46v
Ariaen Henricks van Dun

Jan van Dun
Kinderen: Ariana za X Willem Huijberts za met kinderen: Laureijs, Jan en Willem; Elijsabeth za X Willem Peter Willem Heijnen

Fol 47v
Peter Jan Laureijs X Kathelijn
Kind: Jan

Fol 48r
Jenneken weduwe Gherit Bacx alias Gherit Naes za alle sulcke tocht ende recht van tochten als sij Jenneken voerss was blijven besitten van ende naeder doot Gerijden haeren wettige man doen hij leeffen in eenen stuck landts in alder grooten gelijck t aldaer gelegen is etc. heeft overgegeven Cornelis wilner Gerit Back, Jannen wilner Anthonis van Boerden X Cornelissen, Aert wilner Goessen Joest van Echt X Engelken dochteren wilner Gherit Back voerss daer die die selve Gherit voerss verweckt ende vercregen hadde in wettige bedde bij Jenneken sijn wettige huijsvrouwe oers dochter van wilner Aert Noeijens etc, 4-11-1528

Fol 49v, 15-9
Heer Floris Back, priester en pita…. Van Tongerlo verhuurt aan Laureijs Jan Berthouts
Eerder verhuurd aan Ghijsbrecht Henric Beerthen en daarna aan Lenaert Willem Verscueren

Fol 51, 10-10
Meester Gerit van Nerven X Marij Gherit Jan Gherit Backs
Kinderen: Heijlwich X Adriaen Smeets van Beeck, Marij X Aert Appels en Jenneken

Fol 52
Claes Steven Reijnen
Kinderen: Steven en Jan

Jan Steven Claes Steven Reijnen X Jenneken Ariaen Smolders za

Fol 55
Jan van Heijst
Kinderen: Jan en Wouter

Fol 56v, H Sacraments avond
Matheus Faessen za X Elijsabeth
Kinderen: Jan, Gherit, Cornelis, Wouter, Marij X Merten Jan Merten Melis, IJken X Jan Gherits za met kind: Lijsbeth

Fol 57, 30-11
Henrick Henrick Thijssen van den Over X Marij Willem Aert Hoefkens

Fol 57v, 6-12
Adriaen Michiel Rioelofs X Heijlwich Aert sBonten

Peter Wouter Vermee X Daneelken Jan Peter Nouwen

Aert sBonte za X Christina Daniel Denis

Daniel Denis za
Kinderen: Denijs, Cornelis, Hillegont X Jan Jan Reijnen van Broechoven

Fol 59v
Arijaen Jan Verstegen X Engelken Henrick Janen (Adriaens)

Cornelis en Gherit, zonen Henrick Janen

Fol 61, 17-1
Anthonis Zijb Betten za X Arijaena
Kinderen: Jan, Wouter, Laureijsken X Gerit Lambert van Boerden, Agnes X Willem Peter Voertveken, Haeijwich X Jan Steven met zoon Jan

Fol 63
Claes die Bont X Heijlwich ….

Fol 63v, 30-12
Henrick Beerthen
Nat zoon: Henrick

Fol 64
Jan van Son za X Elijsabeth
Kind: Jan (… in die maen … … is Jacob Peter Aelwijns)
Jacob van Erp X Dijmpna Jacob Aelwijns

Fol 64v, 7-1
Arijaen Beij za X Jenneken
Kind: Arijaen

Fol 65
Peter Peter Zegers X Lijsbeth Peter Crillaeerts, testament

Fol 65v en 66, 20-4
Helliger Cruijssaert X Dijmpna Claes Aelwijns

Fol 66v, 19-1
Heer Jan van de Wormer, priester, X kathalijn za
Kinderen: Marij X Jan IJewaens van de Hovel, Gijsbrechtken X Willem Dirck Janssen, Jan en Anna

Willem Verscueren, alias Cauwenberch

Fol 67v
Gherit Cornelis van Nerven, chirurgijn
Kind: Cornelis

Fol 67v, 30-12
Laureijs Willem Huijbrechts
Oom is Peter Huijbrecht X Elijsabeth

Fol 68, 27-1
Goert Hoefkens X Margriet Jan Vels
Kinderen: Laureijs en Margriet

Fol 69v
Jan Aert van Dun
Kinderen: Henrick, Aert, Jan, Cles, dochter X Laureijs Ariaens

Dirck zijn zwager

Fol 69v, los blad
Hollander
Kinderen: Henrick, Aert, Jan, Cles, dochter X Laureijs Ariaens

Dirck zijn zwager

Fol 69v
Huijbrecht Peter Gielis X Anna Aert Michiels