Selecteer een pagina

Akte 1
Op huijden den xviijde mertus xvjcc vijftich compareerden Hillegonda Jansen Turck? weduwe Abraham Snoeck, predikant tot Sleeuwijck met Jan Hermanss als voocht en gaff over met eender vrijer ghifte aen Peter Geldenss.

Akte 2
Ten voorss dagen compareerden Hillegonda Janssen wedue Abraham Snoeck, predikant, met Jan Hermanss als voocht ende gaff over met eender vrijer ghifte aen Frans Arissen Boeser.

Akte 3
Opten xviijde mertus xvic vijftich compareerden Willemken Aertss wedue van Jan Adriaenss Cuijper met Dirck? Mathijss, behouden broeder, ende gaff over met eender vrijer ghifte aen Joris Anthoniss.

Akte 4
Op huijden desen xjde novembris xvjc vijftich compareerden Peter Falentijn van Bereghem ende gaff over met eender vrijer ghifte Peter Wouterssen.

Akte 5
Compareerden Sr Cornelis Stapperss mede namens de erffgenamen van Francoijs Stappers sikjnen broeder en namens Huijbert de gst, halve broeder, Antwerpen, Janneken Diercxsdr mede als moeder van Mariken de gast, ontrent xx jaren, met Daniel Schuijfhille als voocht, Margrieta van der Sanden wedue Dierck Stappers met Johannes Hermasnss, ??rt Berthoutssen X Maria Diercxssdr, Cornelis als oom namens Alida Dierck Stappers ende gaven over met eender vrijer ghifte aen Handrick van den Kieboom, audit militair in G’Beerch, 26-11-1650.

Akte 6
Compareerden Handrick Joosten Baveler X Adriaentken Jansdr, Oosterhout, ende gaff over met eender vrijer ghifte aen Jan Willemssen Buijss.

Akte 7
Op huijden desen xxste decembris anno vijftich compareerden Frans Arisen Boeser, Waspijck, namens Adriaen Arisen Hoevenaers, neve, ende gaff over met eender vrijer ghifte aen Handrick Fransen Boeser, oom.

Akte 8
Op huijden desen xjde desembris xvjc vijftich compareerden Adriaen Adriaenss Hoevenaer [inkt te verbleekt]

Akte 9
Op huijden desen xjde februarij xvjc een ende vijftich compareerden Claes Anthonissen, Stapeleind Cappelle, X Willemken jansdr ende gaff over met eender vrijer ghifte aen Handrick Fransen Boeser, sijnen neve.

Akte 10
Op huijden desen xxjste februarij xvjc een ende vijftich compareerden Cornelis Pouwelssen X Helken Jacosendr, Drongelen, ende gaff over met eender vrijer ghifte aen Cornelis Jansen, Drongelen.

Huijbert Peeterss, ??? Cornelissen X Helken ??? ??? de Bruijn … …