Selecteer een pagina

Vesten, transpoorten, opdrachten ende andere contracten gepasseert voor schouteth ende schepenen der heerlijcheijt Dongen

Beginnende metten 5e januarij xvjc achten t’sestich
Eijndigende metten 7e meert tween t’seventich

Absente
Quastore
J Weijdemans

1668

Fol. 1r
Maeijken Corn Janssen weduwe Jan Corn Geerits ter eenre en Maeijken Adriaen Corn Cleijs weduwe Jan Corn Rijsbergen, Anneken Adriaen Corn, Adriaentje Adriaen Corn x Corn Claes Brabers, Anthoinis Jan Corn Huijben als vader en voogd van Anneken en Jenneken bij Jenneken Adrn Corn ter andere zeijde. Hun moeder was Lijntjen Jan Corn Peters eerst wed van Jan Corn Janss en daarna van Adriaen Corn Cleijs, halve broer van haar eerste comparante en broer van laatste comparanten Corn Adriaen Corn Cleijs, alhier overleden. Zij sluiten een akkoord, 5-1.

Fol. 2r
De voors vier laatste comparanten maken een erfdeling, 5-1.

Fol. 3v
Adriaen Corstiaens Wijngaerts namens Heijltjen Corn Stoffels weduwe Corstiaen Wijngaerts, Claes Wouters van Goirl x Maeijken Claess mede namens Perintjen Claess x Govert Corn Molenaers, waarvan Adriaentjen Corstiaen Corn Stoffels de moeder was, erfgenamen van Anthonis Corstiaen Corn Stoffels, Corn en Jan Gijsbrecht de Haen als erfg van Lijntjen Costiaens, hun moeder, en Anthonis voors verkopen aan Adriaen Marcheliss van Eeten,7-1.

Fol. 4r
Maeijken Andries Leesten? x mr Corn Dircx chirugijn verkoopt aan Huijbrecht Corn Huijbrecht Raess, 7-1.

Fol. 4v
Michiel Hulshouts als procureur van Arnoud de Coduen en de mede erffg van Johan de Coduen. Er volgt een opsomming van verkregen bezittingen, 13-1.

Fol. 5v
Aert Frans Bouwens weduwenaer van Huijbertjen Dijrck Peeter Corn die weduwe was van Geerit Adriaen Wouters van den Nijeuwenhuijse ter eenre en Peeter Geerits van den Nijeuwenhuijse, Maeijken Geerits van den Nijeuwenhuijse, Hendrick Andries Peeter Willemss als vader en voogd van zijn natuurlijke dochter bij Huijbertjen Dijrck Peeters, Peeter Geerits van den Nijeuwenhuijse als voogd en Jan Willem Mathijss van Es … … als toesiender van de drie onm kinderen van Wouter Geerits van den Nijeuwenhuijse za en Neeltjen Willemss van Es ter andere zeijde. Zij sluiten een akkoord, 25-1.

Fol. 9r
Peeter Geerits van den Nijeuwenhuijse, Maeijken Geerits van den Nijeuwenhuijse, Hendrick Andries Peeter Willemss als vader en voogd van zijn natuurlijke dochter Marijken bij Huijbertjen Dijrck Peeters ter eenre en Peeter Geerits van den Nijeuwenhuijse als voogd en Jan Willem Mathijss van Es als toesiender van de drie onm kinderen van Wouter Geerits van den Nijeuwenhuijse za en Neeltjen Willemss van Es ter andere zeijde. Zij sluiten een akkoord, 25-1.

Fol. 10v
Adriaen Willem Michielss, alhier overleden, heeft 2 vookinderen nagelaten: Adriaentjen en Jenneken verwekt bij Jenneken Hulsten en 3 nakinderen: Willem Thontje en Jacob verwekt bij Anneken Pelgroms. De voogd Michiel Willem Michielss is inmiddels ook overleden. De weduwe Anneken is nog belast met diverse rentes etc.
Er wordt een akkoord gesloten met Lambrecht Willem Michielss, Jan Peeterss Camp, oom en behout oom van de kinderen, Aert Ant Vennincx, behout broeder, 25-1.

Fol. 12r
Anthonij Jan Corn Verbunt als voogd en Laureijs Jan Laureijs Oomen als toesiender van de zeven onm kinderen van Jan Jan Corn Verbunt za en Maeijken Jan Laureijs Oomen: Grietjen, 17 jaar, Jenneken, 14 jaar, Jan, 13 jaar, Mariken, 10 jaar, Neeltjen, 8 jaar, Adriaentjen, 4 jaar en Claesken, 3 jaar ter eenre en de moeder met Peeter Jan Stevens, haar tegenwoordige bruidegom, ter andere zeijde. Zij sluiten een akkoord, 3-2.

Fol. 14r
Maeijken Jan Laureijs Oomen wed Jan Jan Corn Verbunt met Peeter Jan Stevens, haar tegenwoordige bruidegom verkoopt aan Corn Vijveren van den Nijeuwenhuijse, 3-2.

Fol. 14v
Peeter Willem Peeters als voogd en Steven Jan Stevens als toesiender van de zeven onm kinderen van Lijntje Willem Peeters za bij Peeter Jan Steeven Goris: Marijken, 14 jaar, Bernaert, 12 jaar, Barbara, 10 jaar, Jan, 8 jaar, Willem 5 jaar, Jacob en Anthonis, 3 jaar ter eenre en de vader ter andere zeijde. Zij sluiten een akkoord, 6-2.

Fol. 16v
Neeltje Adr Willem Corsten x Corn Jan Peeters van Tilborch verkoopt aan Adriaen Peeter Borgers, 6-2.

Fol. 16v
Jenneken Joost Roeloffs x Corn Peeters Vermeulen verkoopt aan Willem Jan Ackermans, Jan Peeter Meeuss en Adriaen Huijbrecht Adriaenss ivm overlijden van Roeloff Jan Roeloffs, 10-2.

Fol. 17r
Maeijken Berbaerts eerst weduwe van Jacob Adriaen Janss en laest van Jan Steven Goris de Smit met Steven Jan Stevens, haar behoutsoon, verkoopt aan Peeter Jan Steevens, haar zoon, 11-2.

Fol. 17v
Peeter Mels Bastiaenss verkoopt aan Jan Willems Cuijper, 20-2.

Fol. 18r
Adriaentjen Corneliss weduwe Peeter Peeters van Haaren met Geerit Princen verklaart in 1661 een testament gemaakt te hebben. Haar dochter Maeijken Peeters van Haaren x Henrick Adriaen Hulsten laat twee kinderen na. Er wordt nu een regeling getroffen, 3-3.

Fol. 19r
Geerit Princen als voogd en Peeter Adriaen Hulsten als toesiender van de twee onm kinderen van Maeijken Peeters van Haaren za x Henrick Adriaen Hulsten ter eenre en de vader ter andere zeijde. Zij sluiten een akkoord, 3-3.

Fol. 20v
Maeijken Commer Janss x Jacob Laureijs Groenedael, Jenneken en Sijken Commer Janss verkopen aan Peeter Dingman Joosten, 3-3.

Fol. 21r
Willemken Jan Pr Jan Cleijs weduwe Bastiaen Anthoniss Schouteth, Pr Bastiaen Ant en Vijver, broer, Dingna en Thoontje, zussen en Peeter nog als voogd van drie onm kinderen van Willem Jan Willemen en Lesken Bastiaen Ant Schouteth: Corn, Jenneken en Marij verkopen aan Anthonis Willemss van Rie, 10-3.

Fol. 21v
Floris Pels en de verkopers voors leggen een verklaring af over hun bezittingen en chijnsen, 10-3.

Fol. 22v
Peeter Jan Peeters Knecht verkoopt aan Metjen Peeter Matheuss weduwe Laureijs Claess, 12-3.

Fol. 23r
Merten Corn Mertens van den Nijeuwenhuijse verkoopt aan Mathijs Corn van den Nijeuwenhuijse, zijn broer, 13-3.

Fol. 23r
Laureijs Adrn Janss Buijs, Maeijken Adriaen Janss Buijs weduwe Jan Dingman Loonen d’Oude, Vijverken Adriaen Janss Buijs weduwe Adriaen Peeter Claes Adriaenss verkopen aan Thomas Claijpoole, 21-3.

Fol. 23v
De voors verkopers verklaren dat de cooper voldaan heeft, 21-3.

Fol. 23v
Anneken Jacob Pelgroms laest weduwe Adriaen Willem Michielss met Bastiaen Hulsten, Jacobmijna Adriaen Willem Michielss x Aert Anth Vennincx, Aert als vooogd en Lambrecht Willem Michiels als toesiender van drie onm kinderen van Anneken, Aert als voogd en Henrick Adriaen Hulsten als toesiender van twee onm kinderen van Jenneken Adriaen Hulsten verkopen aan Adriaen Jacob Gijsbrecht Horsten, 21-3.

Fol. 24v
Henrick Adriaen Hulsten weduwe Maeijken Peeters van Haeren mede namens zijn kinderen verkopen aan Thomas Claijpoole, 27-3.

Fol. 25r
Adriaentjen Corn weduwe Peeter Peeters van Haeren heeft een akkoord gesloten met Thomas Claijpoole, 27-3.

Fol. 27r
Peeter Adriaen Broeders voor d’een helft, Grietjen Aert Moermans waarvan Heijltjen Pr Joosten de moeder en Jenneken …. [niets ingevuld] de grootmoeder was x Jasper Adriaenss van Wijffvliedt, Maeijken Pr Corn Stoffels x Corn Jacob Willemen voor d’ander helft verkopen aan Thomas Claijpoole, 18-4.

Fol. 27r
Anneken Merten Denis, 30 jaar, verklaart dat Bouwen Denis Bouwens haar heeft opgevoed en zij hebben de administratie geliquideert, 30-4.

Fol. 27v
Maeijken Peeter Janss int Broeck x Wijnant Jan Merten Loonen, Eeltjen Peeter Janss int Broeck, Jan Merten Janss int Broeck als voogd van Jenneken en Martijntjen Peeter Janss int Broeck verkopen aan Anthonij Corn Swart, 12-5.

Fol. 28r
Adriaen Claes Corn Corn mede als voogd en Jan Jan Otten als toesiender van Cornelis en Rijck Claes Corn Corn, Jan Claes Corn Corn, Maeijken Claes Corn Corn x Adriaen Adriaen Jan Everts, Adriaentjen en Petronella Claes Corn Corn, hun grootmoeder was Maeijken Michielss. Rijck Corn Corn, Jenneken en Maeijken Corn Corn, hun moeder was Sijken Jan Matheuss. Allen erfgenaam van Corn Corn Corn Cleijs waarvan Maeijken de moeder was.
Zij verkopen aan Joost Aert Ruijs, 12-5.

Fol. 29r
De voors verkopers verkopen aan Jan Claes Janss, 12-5

Fol. 29r
Geertruijt Peeter Peeterss Wagemaeckers x Geerit Adriaenss Hoevenaer verkoopt aan Thomas Claijpoole, 16-5.

Fol. 29v
Dingna Jacob Adriaen Bincken x Corn Anthonis Willemss Meulder verkoopt aan Godfroij Lloijd x Catharina Smits, 25-5.

Fol. 30v
Jan en Corn Meeus Merten Jan Merten Loonen, Maeijken Meeus Mertens met Pr Jan Merten Loonen, Anneken Meeus Mertens weduwe Gijsbrecht Jan Huijbrechtss met Geerit Jan Wouters van den Nijeuwenhuijse en Sebrecht Jacobss als toesiender van de twee onm kinderen van Adriaentje Meeus Mertens en Bastiaen Jan Bastiaenss: Heijltjen en Cornelis. Hun moeder resp grootmoeder was Maeijken Jan Wouters van den Nijeuwenhuijse. Zij maken een erfdeling, 7-6.

Fol. 34v
Jan en Corn Meeus Mertens ter eenre en Sebrecht Jacobss van Tilborch als toesiender van de kinderen van Adriaentje Meeus Mertens en Bastiaen Jan Bastiaenss van Tilborch met Geerit Jan Wouters van den Nijeuwenhuijse als oom en Pr Jan Merten Loonen als neeve ter andere zeijde. Zij sluiten een akkoord, 7-6.

Fol. 36r
Peeter Meeus Janss Karman weduwenaer Lijntjen Corn Adriaen Aertss die eerst weduwe was van Jan Henrick Michielss ter eenre en Janneken Jan Henricx x Adriaen Huijbrecht Adriaenss, Willem Jan Ackermans als voogd en Jan Willem Ackermans als toesiender van twee kinderen van Willem bij Lijntjen Jan Henricx en Jan Peeter Meeus Janss Karmans ter andere zeijde. Zij sluiten een akkoord, 7-6.
In de kantlijn: Thomas Pr Ackermans x Maeijken Willem Ackermans en Willem Janss Ackermans als voogd van zijn zoon Jan. Hun moeder was Lijntjen Henricx [?]. Zij verklaren dat Adriaen Adam Verdaes? als voogd van de onm kinderen van Adriaen Huijbrecht Adriaenss en Jenneken Jan Henricx voldaan heeft, 10-12-1684.

Fol. 38r
Thomas Claijpoole verkoopt aan Adriaentje Jan Stevens, 6-6.

Fol. 39r
Thomas Claijpoole verkoopt aan Wouter Embrecht Wouters Domen, 7-6.

Fol. 39v
Geeraert Dijrck van Spaendonck, Maeijken Dijrck van Spaendonck x Corn Andries Treffers Cuijpers, Maeijken Jacob Thijss x Wouter Dijrcxss van Spaendonck met Huijbrecht Corn Huijbrechtss ter eenre, hun moeder was Cathalijn Peeter Peeters en Corn Jan Peeter Stevens als voogd en Willem Anthoniss als toesiender van Jan Claes Peeter Pr Stevens, Anneken en Lesken Claes Pr Peeters ter andere zeijde. Zij maken een erfdeling van de goederen van Jan Peeter Peeter Stevens, 19-6.

Fol. 42v
Andries Lambrecht Adriaen Broeders, Maeijken Lambrecht Adriaen Broeders en Lesken Lambrecht Adriaen Broeders, beijde met Peeter Adriaen Broeders, hun oom, hun moeder was Dingna Andries Laureijs Oomen, maken een erfdeling, 23-6.

Fol. 45v
Maeijken Lambrecht Adriaen Broeders en Lesken Lambrecht Adriaen Broeders verkopen aan Cornelia Jan Jan Tielmans, 28-6.

Fol. 46r
Jan Wijtens als voogd en Dijrck Geerit Dijrcx en Corn Wouters de Bont den Ouden als toesienders van de onm kinderen van Jan Jan Casteleijns dragen over aan Peeter Corn Decker overeenkomstig de door hun grootvader Jan Dijrck Casteleijns gedane verkoop, 4-7.

Fol. 46v
Rijck Willem Rijck Fijnenbuijck, Willemijna Willem Rijcken Fijnenbuijck, Adriaentjen Willems Fijnenbuijck x Adriaen Pauwels Pauwels, Adriaen Peeter Fijnenbuijck als voogd en Wouter Henricx de Weert als toesiender van drie onm kinderen van Willem Rijck Fijnenbuijck en Neeltjen Adriaenss van Rossen: Corn, 17 jaar, Jan, 13 jaar en Lijsbet, 11 jaar maken een erfdeling, 6-8.

Fol. 55r
Maeijken Zegers weduwe Philips Adriaenss Hoevenaer met Jan Heijliger Jans hare tegenwoordige bruijdegom ter eenre en Mathijs Adriaenss tot Hage bij Breda als voogd en Jan Zegers als toesiender van de drie onm kinderen van Philips en Maeijken: Adriaentjen, 13 jaar, Jacobmijn, 11 jaar en Zeger, 7 jaar ter andere zeijde. Zij sluiten een akkoord, 8-8.

Fol. 56v
Josijna Corn Pels x Jos Aerts de Hooch verkoopt aan Artus Corn Pels, haar broer, 17-8.

Fol. 57r
Lesken Jan Adriaenss van Heijst x Laureijs Jan Meeussen verkoopt aan Adriaen Janss van Heijst, haar broer, 3-9.

Fol. 57v
Maeijken Dircx van Spaendonck x Corn Andries Treffers verkoopt aan Wouter Dijrcx van Spaendonck, haar broer, 3-9.

Fol. 58r
Mathijs en Jan Anthonis Mathijs mede namens Dingna, hun zus tot Oosterhout, en Bernaert Paradaens x Cathelijn Adriaen Anthonis Thijss mede namens Jan Adriaen Anthonis Thijs en Peeter Paradaen, behoudtvader, Peeter als momboir van Cathelijn vanden Schooff thans x Vas Jan Adriaenss waarvan Mathijsken Peeters moeder en grootmoeder was, Sijmon Anthonis Mathijs mede namens Thijsken Anthonis Mathijss, Jan Jan Horsten x Maeijken Anthonis Mathijss. Allen erfgenamen van Peeter Anthonis Mathijss voor d’een helft.
Corn Aertss Verhoeck mede als voogd van zes onm kinderen van Hector Corn van Troijen en Cornelia Huijbrecht Bisschops za. Moeder en grootmoeder was Jenneken Sijmon Corn Maes weduwe van Peeter Anthonis Mathijss voor d’ander helft. Zij verkopen aan Thomas Claijpoole, 19-10.

Fol. 59r
Adriaentjen Corn weduwe Pr Prs van Haeren met Philips Secret heeft indertijd met Peeter een langslevende testament gemaakt. Inmiddels is haar dochter Maeijken x Henrick Adr Hulsten overleden en zij heeft twee kinderen nagelaten, tevens heeft Jan van Haeren, haar zoon, 2 kinderen nagelaten in groote armoede. Er wordt een regeling getroffen, 15-11.

Fol. 60v
Anthonis Geerit Dijrcken en Maeijken Geerits Dijrcken weduwe Corn Henrick Rommen verkopen aan Jan Geerit Anthonis [?], hun broer, 11-12.

Fol. 61r
Jan Heijcants tot Tilborch namens Jan Jan Denis Reijnen, Willem Jan Denis Reijnen, Jan Servaes Corn, Jenneken Servaes Corn x Corn Adriaen Embrechts waarvan Maeijken Jan Denis Reijnen de moeder was, Engeltje Adriaen Embrecht Pulkens x Adriaen Pr Burgers,
Cathelijn Janss van Joren x Joost Steven Joosten, Corn Janss van Joren waarvan Lambertjen Adr Embrecht Pulkens, Peeter Huijbrecht Donder waarvan Peerken Adr Emb Pulkens de moeder was, Corn Emb Adr Pulkens, Jenneken Embrecht Pulkens x Joost Lambrechtss, Anthonette Emb Adr Pulkens x Pr Michiels, erfgenamen van Huijbrecht Denis Reijnen x Maeijken Adriaen Emb Pulkens dragen over aan Peeter Peeter Adriaen Goijaert, 31-12.

Fol. 62r
Anneken Anthonis Adriaenss x Merten Adriaen Jan Broeders verkoopt aan Peeter Merten Pr Janss, hun zwager, 31-12.

Fol. 62r
Peeter Adriaen Broeders verkoopt aan Adriaen Adriaen Broeders, zijn broer, 31-12.

1669

Fol. 62v
Jan Joost Janss namens Catharina Verschueren laest weduwe van Henrick Joosten transporteert aan Vijver Bastiaen van Vuitswijck?, 15-2.

Fol. 63r
Jan Meeus Mertens Loonen en Anneken Meeus Mertens Loonen sluiten een akkoord mbt tot de goederen van Cornelis, Maeijken en de kinderen van Adriaentje, hun broer en zussen, 15-2.

Fol. 65r
Henrick Jan Rutgers vanden Vlooten als grootvader en voogd en Michiel Jan Peeter Mathijss als behoutoom en toesiender van de onm kinderen van Marij Henrick Jan Rutgers za en Anthonis Adriaen Anthoniss de Graeuw: Adriaen, 8 jaar en Dijrck, 7 jaar ter eenre en vader ter andere zeijde, 15-2.

Fol. 67v
Marij Jan Adriaenss van Heijst x Claes Janss Verbunt verkoopt aan Merten Cornelis Mertens van den Nijeuwenhuijse, 18-2.

Fol. 68r
Steven Huijbrecht Clauwaerts verkoopt aan Adriaen Janssen Verlegen, 20-2.

Fol. 68v
Henrick Adam Henrick Godtschalcx, 30 jaar met Jan Aert Janss, zwager, x Willemken Adams, Commerken Adams wed Philips Aertss transporteren aan de Heijlige Geest Armen, 25-2.

Fol. 69v
Merten, Corn, Peeter, Mathijs en Adriaen Adriaen Jan Broeders waarvan Lijntjen Merten Mathijss van den Nijeuwenhuijse moeder was sluiten een akkoord, 15-3.

Fol. 71r
Jenneken Jan Spijckers weduwe Jan Dijrck Huijgens met Dijrck haar zoon is schuldig aan Johan van Dijck brouwer inden Arent op het Gasthuijseijndt tot Breda, 20-3.

Fol. 71v
Anneken Merten Mathijss van den Nijeuwenhuijse weduwe Claes Adriaen Jannis, Merten, Adriaen, Peeter, Corn en Mathijs, haar zonen, Lijntje, Maeijken met Steven Jan Steven Broeders, haar dochters verkopen aan Jan Jan Gijsbrechtss, 22-3.

Fol. 72v
De voors verkopers verkopen aan Peeter Jan Peeter Lemmens?, 22-3.

Fol. 72v
Jan Jan Gijsbrechtss verkoopt aan Jan Jan Bijnen, 22-3.

Fol. 73r
Jan Jan Gijsbrechtss verkoopt aan Adriaen Jan Gijsbrechts, broer, 27-3.

Fol. 73r
Jan Jan Gijsbrechtss en Anneken Jan Gijsbrechtss x Sijmon Joost Sijmons verkopen aan Raes Embrecht Raessen, 27-3.

Fol. 74r
Anthonis Jan Gijsbrechtss verkoopt aan Raes Embrecht Raessen, 27-3.

Fol. 74r
Anthonis Jan Gijsbrechtss en Jan Jan Gijsbrechtss verkopen aan Sijmon Joost Sijmons, 27-3.

Fol. 74v
Merten Huijbrecht van den Nijeuwenhuijse als voogd en Raes Embrecht Raess als toesiender van de drie onm kminderen van Judick Huijbrecht van den Nijeuwenhuijse : Lesken, 8 jaar, Dingna, 5 jaar en Cathelijn, 2½ jaar ter eenre en de vader: Huijbrecht Embrecht Raess ter andere zeijde. Zij sluiten een akkoord, 27-3.

Fol. 76v
Adriaen Jan Sijmons, Sijken Raes Willems was zijn moeder, verkoopt aan Jan Peeter Matheussen weduwenaer van voors Sijken, 29-3.

Fol. 77r
Jenneken Jan Janss weduwe Corn Willem Laureijss ter eenre en Jan Corn Mertens van den Nijeuwenhuijse als vader en voogd van Grietjen zijn dochter bij Petronella Corn Willems ter andere zeijde. Zij sluiten een akkoord, 29-3.

Fol. 78r
Grietjen Huijbrecht Willems x Jan Jan Gijsbrechtss verkoopt aan Willem Huijbrecht Willemss, 29-3.

Fol. 78v
Merten Adriaen Jan Broeders verkoopt aan Huijbrecht Embrecht Raess, 2-4.

Fol. 78v
Jan Peeter Henrick Brabers ter eenre en Jenneken Peeter Henrick Brabers x Michiel Geerit Anthoniss ter andere zeijde, Zij sluiten een akkoord, 25-4.

Fol. 80r
Corn Adriaen Brabants verkoopt aan Jan Adriaen Janss Hoeijmaecker, 29-4.

Fol. 80v
Peeter Adriaenss Stael, Rijchout Adriaen Stael, Anneken Adriaenss Stael x Henrick Jacobss Kievit, Peeter als voogd van Willem en Dijrck zijn onm broers als erfgenamen van Adriaen hun broer weduwenaer van Judick Willemss van den Nijeuwenhuijse waarvan Peeterken Sijmon Goderts de moeder was verkopen aan Peeter Jan Peeter Mathijss, 2-5.

Fol. 82r
De voors verkopers verkopen aan Thomas Jans van Bommel. 2-5.

Fol. 82r
De voors verkopers verkopen aan Adriaen Meermans, vorster alhier, 2-5.

Fol. 82v
De voors verkopers verkopen aan Cornelis Henrick Eelens en Sijmon Prs van Son, 2-5.

Fol. 83v
Quirijn en Jan Embrecht Quirijn Hessels, Lijntje Emb Quirijns x Willem Janss Ackerman, Jenneken Emb Quirijn Hessels x Sijmon Denis Henrick van Bavel, Bernaert Quirijn Hessels als voogd en Bartel Adriaenss als toesiender van Claes en Adriaen Emb Quirijnen. Kinderen van Embrecht Quirijn Hessels en Lesken Cornelis Adriaen Jan Aertss. Zij maken een erfdeling, 2-5.

Fol. 85v
Peeter Geerits van den Nijeuwenhuijse verkoopt aan Artus Corn Pels, 8-5.

Fol. 86r
Peeter Geerits van den Nijeuwenhuijse, Maeijken Geerits van den Nijeuwenhuijse en Maria Henrick Andriess verkopen aan Merten Huijbrecht Mertens van den Nijeuwenhuijse, 8-5.

Fol. 86v
Henricxken Adriaenss de Weert x Henrick Sijmon Mertens, Huijbrecht Josten Verhaegen als voogd en Jan Aertss de Hooch als toesiender van de vijf onm kinderen van Corn Joost Verhaegen en Neeltjen Henrick Goderts za: Jenneken, Maeijken, Lijntjen, Eeltjen en Adriaentjen (akte te Venloon) verkopen aan Claes Corn Huijbrecht Raessen, 13-5.

Fol. 87v
Marijken Pr Janss int Broeck x Wijnant Jan Merten Loonen, Neeltjen Pr Janss int Broeck met Gijsbrecht Peeter Janss, Jan Mertens int Broeck als voogd en Gijsbrecht als toesiender Martijn Pr Janss, 24 jaar en Jenneken Pr Janss, 19 jaar, erfgenamen van Pr Janss int Broeck en Metken Jan Pr Mertens. Zij maken een erfdeling, 17-5.

Fol. 91r
Michiel Hulshouts namens Corn Vassen Vermeulen tot sGravenmoer als beschadigde borg voor Adriaen Sijmonss Bol en namens Jan Adriaen Broeders x Anneken Willem Mertens van den Nijeuwenhuijse soo in dijen name als sijne vrouwe broeder en zuster als erfg van Willem Mertens van den Nijeuwenhuijse. Corn Vassen wordt gevest, 1-7.

Fol. 91v
Claes Janss Verbeunt legt een verklaring af omtrent een cavel hout. Nog genoemd: Pr Adriaenss van Baertwijck, Adriaen Prs van Spreeuwel, Jan Goijaerts, broer van Jan Jans Verbeunt, 28-9.

Fol. 92v
Martijn Servies tot Breda toont aan dat hij een steede heeft beset om geld van Joost Adrn Pauwels en Corn Corn Bierlincgs te krijgen, 10-10.

Fol. 93r
Registere vande vesten, transpoorten, opdrachten ende andere contracten gepasseert voor schout ende schepenen der heerlijcheijt Dongen.

Beginnende metten 21 october 1669

Fol. 94r
Peeter Adriaen Huijbrechts namens Isaec Noiret en namens de neeff Daniel van Lanckvoet transporteert aan Adriaen Aert Meermans, coster?, en Aert Adriaens van Broechoven, 21-10.

Fol. 94v
Dijrck Jan Dijrck Huijgens, Adam Heijblom x Margriet Jan Huijgens, Corn Jan Spijckers als oom en voogd van Laurens Jan Huijgens, buijtenlands, Corn als voogd en Adam als toesiender van Adriaen en Petronella Jan Huijgens en van Jan, zoon van Goris Janss vander Wie en Maria Jan Huijgens za, Jenneken Jan Huijgens . Hun moeder rsp grootmoeder was Jenneken Jan Spijckers. Zij maken een erfdeling, 1-11.

Fol. 99r
Jochum, Dijrck, Wouter en Jan Thomas Jan Rijcken, Jenneken Thomas Janss x Jan vanden Loechts, schoenmaecker, Marij Thomas Janss x Jan Sandersen, soldaet onder de comp van Valckenhaeren verkopen aan Jan Aert Jan Aertss, 18-11.

Fol. 99v
De voors verkopers verklaren dat Jan Aert Jan Aertss heden is overgevest mits hij betaalt, 18-11.

Fol. 100v
Anthonis Janss Keij verkoopt aan Peeter Corn Sprangers, 6-11?

Fol. 100v
Jan Janss Vrolijck verkoopt aan Peeter Janss Vrolijck, broer, 27-11.

Fol. 101r
Pauwels Janss van Turnhout verkoopt aan Dirck en Adriaen Peeter Corn Sprangers, 4-12.

Fol. 101v
Adriaen, Peeter en Jan Jan Peeterss Nelo en uitgekocht hebbende Claes Nelo, Anneken Roeloff Janss weduwe Cornelis Janss Nelo en haar drie kinderen: Jan, Peeter en Corn,
Adriaen Janss als voogd van Thomas Janss Nelo, nu 8 à 9 jaar geleden vertrokken naar Oost Indie verkopen aan Jan Jan Peeter Janss, 7-12.

Fol. 102r
Adriaen Janss van Heijst verklaart te approberen enige contracten etc. Het gaat om een beschuldiging van het slaan Adriaen Sijmon Bol met een houweel, 7-12.

Fol. 103r
Willem Jan Ackermans. Jan Pr Meussen met Pr Meeuss zijn vader, Adriaen Huijb Adriaenss verkopen aan Jacob Joost Roeloffs, 21-12.

Fol. 103v
Laureijs Smits, oud schout, verkoopt aan Artus Willem Verlegen, 22-12.

1670

Fol. 104r
Jenneken Peeter Janss weduwe Jacob de Vos, Lijntjen Peter Janss x Corn Corn Geeritss, trompetter, Eeltjen Peeter Janss x Geerit Dijrcxss met Lenaert Peeter Janss, broer, Maeijken Corn Trouwens x Jan Peeter Janss wonende opte Middelsluijs te Claeswael en Lenaert, kinderen en erfgenamen van de voorbedde van Peeter Janss Wagemaecker za, knecht en Maeijken Adriaen Lenaerts ter eenre en Joost Peeter Janss, nakind bij Peeterken Joost Wijten ter andere zeijde. Zij sluiten een akkoord, 8-1.

Fol. 105r
Adriaentjen Jan Adriaen Janss tot Wasbeeck verklaart dat Joost Janss x Lesken Aert Jan Aertss is overleden en dat zij desisteert van de goederen. Tevens transporteert zij aan de kinderen van Quirijntjen Backers en Jan Adriaen Janss, haar half broer, 12-1.

Fol. 106r
Adriaen en Steven Adriaen Jan Everts, Maeijken Adriaen Jan Everts, Jenneken Adriaen Jan Everts x Jan Denis Henricx van Bavel, Cathelijn Adriaen Jan Everts x Jan Willemss Rocksnoer, hun moeder was Maeijken Jan Huijbrecht Raessen en Neeltje Steven Corn Broeders hun grootmoeder ter eenre en Anthonis en Adriaen Corn Anthonis Jan Janss, Anneken Corn Anthonis Janss, Corn Anthonis als vader en voogd van Jenneken zijn dochter, hun moeder was Maeijken Anthonis Mertens van den Nijeuwenhuijse en Neeltje Steven Corn Broeders hun grootmoeder en Ant Mertens van den Nijeuwenhuijse hun grootvader ter andere zeijde. Zij sluiten een akkoord, 15-1.

Fol. 108v
Adriaen en Steven Adriaen Jan Everts en uitgekocht hebbende voor de moederlijke goederen hun zus Jenneken x Jan Denis Henricx, Maeijken Adriaen Jan Everts en Cathelijn Adriaen Jan Everts x Jan Willemss Rocksnoer en Jenneke voor de vaderlijke goederen maken een erfdeling, 20-1.

Fol. 112v
Cathelijn Adriaen Jan Everts x Jan Willemss Rocksnoer verkoopt aan Peeter Corn Huijb Lichtenberch, 20-1.

Fol. 113r
Cathelijn Adriaen Jan Everts x Jan Willemss Rocksnoer verkoopt aan Jan Corn Janss, 20-1.

Fol. 113v
Adriaen Adriaen Jan Everts verkoopt aan Peeter Corn Huijb Lichtenberch, 20-1.

Fol. 113v
Adriaen Joosten van Oirschot verkoopt aan Jan Aertss van Bommel, 21-1.

Fol. 114r
Dirck Anthonis Dijrcx, Dingna Anth Dircxss x Jan Pauwels van Asperen, Adriaentjen Anth Dijrcxss x Merten Janss Ipelaer, Merten Anth Dijrcxss verkopen aan Artus Corn Pels, 30-1.

Fol. 115r
Laurens Gijsbrecht Cuijpers, metselaer, weduwe Eeltjen Adriaen en zijn zeven kinderen verkoopt aan Thomas Claijpoole, 3-2.

Fol. 115v
Adriaen Janss Tempelaer mede namens Jan, Cathelijn, Anneken en Maeijken, broer en zussen verkoopt aan Thomas Claijpoole, 3-2.

Fol. 115v
Jacobmijna Adriaen Willem Michielss weduwe van Aert Anthonis Vennincx met Willem Huijbrecht Willems als voogd van de drie onm kinderen verkopen aan Adriaen Jacob Gijsbrecht Horsten, 8-2.

Fol. 116v
De voors verkopers met Adriaen Jacob Gijsbrecht als toesiender verkopen aan Cornelis Adriaen Brabants, smit, 8-2.

Fol. 117r
Willem Huijbrecht Willems als voogd en Adriaen Jacob Gijsbrecht als toesiender van de drie onm kinderen van Aert Anthonis Vennincx za en Jacobmijna Adriaen Willemss leggen een verklaring af, 8-2.

Fol. 117v
Willemken Adriaen Huijbrechts laest weduwe Henrick Riemslach ter eenre en Jan Riemslach als voogd en Huijbrecht Adriaen Clauwaerts als toesiender van haar vijf onm kinderen: Marij, 14 jaar, Peeter, 13 jaar, Adriaen, 10 jaar, Anneken, 4 jaar en Sijken, 1 jaar, sluiten een akkoord, 20-2.

Fol. 118v
Adriaen Bernaert Ruijsenaers verkoopt aan Thomas Claijpoole, 17-2.

Fol. 119r
Adriaentjen Corn weduwe Pr Peeterss van haeren verkoopt aan Thomas Claijpoole, 17-2.

Fol. 119v
Anthonette Henrick Huijbrecht? Anssems weduwe Lenaert Vranck Lenaerts, Vrank, Henrick en Anneken Lenaert Vrancken, Neeltjen Pr Jan Laureijs waarvan Neeltjen Lenaert Vranck Lenaerts de moeder was, uitgekocht hebbende Corn Lenaerts, Maeijken en Peerken Adriaen Lenaerts, voor 2/3, Maeijken Corn Hessels wed Adriaen Vranck Lenaerts met Geerit Janss van den Nijeuwenhuijse, zwager, x Petronella Adr Vrancken mede namens Corn, Anneken en Lijntjen en de kijnderen van Vranck Adriaen Lenaerts,haer kijnderen voor 1/9, Dingena Adriaen Hulsten, waarvan Peerken Vranck Lenaerts de moeder was, x Wouter Jan Wouter Thijsen voor 1/9, Laureijs Gijsbrecht Cuijpers, metselaer weduwenaer van Eeltjen Adriaen Lenaerts en zijn zeven kinderen voor 1/9. Zij verkopen aan Thomas Claijpoole, 17-2.

Fol. 120r
Engeltjen Jan Corn Stoffels weduwe van Henrick Anthonis Henricx de Graeuw met Anthonis haar zoon, Anthonis, Peeter en Cathelijn Henricx de Graeuw verkopen aan Thomas Claijpoole, 25-2.

Fol. 120v
Lesken Aert Jan Aertss weduwe Joost Jan Adrn Janss, Quirijntje Janss Backer weduwe Jan Adriaen Janss en haar vier kinderen: Jenneken, Jacob, Jan en Eeltjen mede namens Adriaentjen Jan Adriaen Janss tot Wasbeeck waarvan Jenneken Joosten de moeder was. Zij sluiten een akkoord, 25-2.

Fol. 121v
Jan Wilborts van Son, Peeter Wilborts van Son, Adam vander Veecken x Marijken Wilborts van Son, Dielis Adriaen Dieliss x Adriaentje Wilborts van Son, Jan Jan Joachums x Anthonet Wolborts van Son, Margriet Wilborts van Son x Jan Schoonhoven, erfgenamen van Wilbort Janss van Son, verkopen aan Thomas Claijpoole, 26-2.

Fol. 121v
Jan Aert Adriaen Aertss, Willem Aert Adrn Pr Wilborts x Jenneken Aert Adriaenss, Roeloff Huijben x Neeltjen Aert Adriaens, hun moeder was Eeltjen Jan Mertens, Lesken Merten Jan Mertens weduwe Jan Quirijn Hessels, Maeijken Merten Jan Mertens wed Jan Gijsbrecht Corn nu x Jan Claes Corn Ormen?, Merten Merten Jan Mertens, brouwer en Merten Corn Merten Jan Mertens mede namens Jenneken, Maeijken, Philips, Jan en Adriaentjen zijn broers en zussen verkopen aan Thomas Claijpoole, 26-2.

Fol. 123r
Henrick Denis Henricx van Bavel verkoopt aan Johan van Dijck, brouwer en capiteijn van een comp burgers tot Breda, 27-2.

Fol. 123v
Huijbrecht Geerit Anthonis en Dingna Claess nemen aan Lijsbetjen natuurlijke dochter van Jan Adriaen Veeckemans, hoijmaecker inden Ham, overlede te Dongen, 7-3.

Fol. 124v
Maeijken Jan Peeter Stevens eerst weduwe van Corn Jan Roelen en laest van Raes Anthonis Raess met Corn Jan Peeters, haar broer, ter eenre en Anthonis Anthonis Raessen als voogd en Jan Peeter Wagemaecker tot Loon als oom en toesiender vande vier kinderen van Raes: Adriaen, 23 jaar, Jenneken, 21 jaar, x Adriaen Jan Corn Stoffels, Jacob, 20 jaar en Peeter, 17 jaar ter andere zeijde. Zij sluiten een akkoord, 5-3.

Fol. 126v
Anneken Corn Wijten weduwe Jan Adriaen Veeckemans met Jan Adriaen Janss Hoijmaecker en Adriaen Bernaert Ruijsenaers als … verkopen aan Corn Henrick Eelens, 10-3.

Fol. 127v
Corn Henrick Eelens en Jan Adriaen Janss Hoijmaecker sluiten een akkoord, 21-4.

Fol. 129r
Neeltjen Janss van Loon weduwe van Jan Pr Janss de Jonge met Wouter Janss, broer, Jan Adriaen Peeter Jan Dijrcx x Dingena Jan Peeter Janss, Jacobmijna Jan Peeters, Merten Peeter Janss als voogd en Wouter als toesiender van Peeter, Jenneken, Jan en Engeltjen Jan Peeters verkopen aan Peeter Corn Jan Cleijss, 21-4.

Fol. 129v
De voors verkopers verkopen aan Catharina Smits wed Godfroij Lloijd, 21-4.

Fol. 130r
Anthonis Mels Bastiaenss weduwenaer van Heijltjen Jan Janss Voerman ter eenre en Jan Janss Voerman als grootvader en voogd en Jan Mels Bastiaenss als toesiender van de vijf kinderen van Heijltje en Anthonis: Mels, 18 jaar, Sijken, 15 jaar, Anneken, 11 jaar, Gulleken, 7 jaar en Jan, 5½ jaar ter andere zeijde. Zij sluiten een akkoord, 26-4.

Fol. 131r
Peeter Jan Peeters d’Oude, Dingna Jan Prs d’Oude x Corn Pr Janss van Beeck, Marij Jan Prs d’Oude x Pr Anthonis Janss, hun moeder was Maeijken Corn Jan Stevens. Zij maken een erfdeling, 17-9.

Fol. 134v
Dingna Jan Peeter Jans x Corn Peeter Janss van Beeck verkoopt aan Peeter Jan Peeter Janss, broer, 17-9.

Fol. 134v
Dezelve Dingna verkoopt aan Peeter Anthonis Janss, 17-9.

Fol. 135r
Adriaen Bernaert Ruijsenaers en Anthonis Wijnants als HG meesters sluiten een akkoord mbt de goederen van Peeter Adriaen Willemen ivm de opvoeding van de vijf kinderen : Willem Peeter Adriaens, Gijsbrecht Jan Gijsbrechtss x Marij Peeter Adriaenss, Adriaen, Maeijken en Berbe, 9-10.

Fol. 136v
Jan Wijnant Janss van Dorst, Grietjen Wijnant Janss van Dorst x Adriaen Wilbort Cleijs, Peerken Wijnants x Joost Aert Ruijs, Jenneken Wijnant Janss x Jan Janss Bincken, Maeijken Wilbort Rijcken weduwe Corn Wijnants van Dorst en haar vier kinderen: Wijnant, Mariken, Peeter en Jan met Wilbort Rijcken haar vader, Peeter Aelbrechts de Cort, meulder tot Rosendael weduwenaer Sijken Jan Sijmon Coremans en zijn drie kinderen: Aelbrecht, Marijken en Thoontjen, Maeijken Jan Sijmons Coremans x Corn Wilbort Rijcken, hun moeder was Maeijken Wijnant Janss, Corn de Hooch weduwenaer van Dingna Merten Mathijs van Campen wiens moeder Maeijken Wijnant Janss was en zijn kinderen Franchina en Mariken, erfgenamen van Michieltjen Laureijs Pr Jacobs en Wijnant Janss van Dorst. Zij maken een erfdeling, 1-11.

Fol. 140v
Peeter Aelbrechts de Cort, meulder tot Rosendael weduwenaer Sijken Jan Sijmon Coremans en zijn drie kinderen: Aelbrecht, Marijken en Thoontjen voor 1/3, Maeijken Jan Sijmons Coremans x Corn Wilbort Rijcken voor 1/3 en Corn de Hooch weduwenaer van Dingna Merten Mathijs van Campen en zijn kinderen Franchina en Mariken voor 1.3 maken een erfdeling, 1-11.

Fol. 141v
Jan Jan Wijtens verkoopt aan Peeter Peeter Matheussen, 1, 2 of 3-11.

Fol. 142r
De erfgenamen van Michieltjen Laureijs Jacobs in de tweede akte terug genoemd (folio 136v) transporteren aan Floris Pels. Michieltjen was erfg van Maeijken Michiels, 3-11.

Fol. 142r
Jan Jan Adriaen Bincken mede als voogd van de kinderen van Adriaen Jan Adriaen Bincken, Maeijken Jan Adriaen Bincken x Jan Wijnant Janss verkopen aan Floris Pels, 3-11.

Fol. 142v
Maeijken Wilbort Rijcken weduwe Corn Wijnants van Dorst met Wilbort Rijcken haar vader ter eenre en Jan Wijnant Janss van Dorst als voogd en Corn Wilbort Rijcken als toesiender van de vier kinderen van Maijken: en haar vier kinderen: Mariken, 17 jaar, Wijnant, 16 jaar, Peeter, 14 jaar en Jan, 12 jaar ter andere zeijde. Zij sluiten een akkoord, 3-11.

Fol. 143v
Gijsbrecht Adriaen Wouters van den Nijeuwenhuijse verkoopt aan Vijver Adriaenss van den Nijeuwenhuijse, broer, 10-11.

Fol. 144r
Adriaen Joost Bruijstjens van Oirschot, lindenwever, weduwenaer Maeijken Corn van den Nijeuwenhuijse, eerder weduwe van Jan Willem Peeters waarbij ze twee kinderen had: Thoontje en Jenneke ter eenre en Peeter Willem Peeters als voogd en Merten Corn van den Nijeuwenhuijse als toesiender van Jenneke, 22 jaar. Thoontje is inmiddels overleden. Zij sluiten een akkoord, 17-4.

Fol. 145v
Merten Corn Mertens mede als oom en voogd en Willem Corn Willems als toesiender van de zeven onm kinderen van Mathijs Corn Mertens za en Maeijken Corn Willemen: Merten, Jacobmijna, Jan, Willem, Margriet, Petronella en Corn, Maeijken Corn Willemen, Jan Corn Mertens, Adriaen Joost van Oirschot weduwenaer van Maeijken Corn Mertens, eerder weduwe van Jan Willem Peeters waarbij zij twee kinderen had: Thoontje en Jenneken. Thoontje is inmiddels overleden. Zij maken een erfdeling, 19-11.

Fol. 148r
Jan Aert van Bommel, laeckencooper, verkoopt aan Thomas Claijpoole, 18-12.

Fol. 148r
Jacob Adriaen Jan Henrick Hulsten en Anneken Adriaen Jan Henrick Hulsten x Steven Jan Steven Broeders, hun moeder was Neeltjen Jan Jacob Smits, ter eenre en Matheus Aert Volders en Barbara Aert Matheus Volders x Jan Adriaens van Bavel ter andere zeijde. Zij delen de goederen van Adriaen Aert Matheus Volders waarvan Neeltjen Jan Jacobs Smits de moeder was, 28-12.

Fol. 150r
Lijntjen Adriaen Mertens Wagemaecker weduwe Anthonis Merten Loonen, Merten en Adriaen Anthonis Merten Loonen, Eeltjen Anthonis Merten Loonen weduwe Jan Claes Brebers, Corn Adriaen Corn Cleijs x Anneken Anthonis Loonen, Dingna Merten Loonen, allen erfg van Corn Zebrecht Weterings en Maeijken Anthonis Merten Loonen verkopen aan Thomas Claijpoole, 28-12.

Fol. 151r
De verkopers voors verkopen aan Peeter Jan Merten Loonen, 28-12

Fol. 151r
De voors verkopers verklaren dat alles nu geregeld is, 28-12.

Fol. 152r
Jan Wijnant Janss van Dorst verkoopt aan Joost Aert Ruijs, 29-12

Fol. 152r
Maeijken Corn Hessels weduwe Adriaen Vranck Lenaerts met Henrick Lenaert Vrancken ter eenre en Corn Adriaen Vrancken mede als voogd en Jan Joost Roeloffs als toesiender van de drie onm kinderen van Vranck Adriaen Vrancken za en Maeijken Joost Roeloffs, Anneken Adriaen Vrancken x Jan Lambrecht Janss, Lijntjen Adriaen Vrancken, Jan Geerit Janss van den Nijeuwenhuijse weduwe Petronella Adriaen Vrancken mede namens zijn twee kinderen: Ignatius en Adriaentjen ter andere zeijde. Zij sluiten een akkoord, 29-12.

Fol. 153r
De tweede comperanten uit de vorige akte verklaren dat zij de vaderlijke goederen van Maeijken Corn Hessels en Adriaen Vranck Lenaerts gedeeld hebben, 29-12.

1671

Fol. 154r
Cathelijn Adriaen Jan Everden x Jan Willemss Rocksnoer verkoopt aan Steven Jacob Stevens, 3-1.

Fol. 154v
Aert Adriaenss van Broechoven en Adriaen Aert Moermans, voster verklaren aan Govaert Adriaenss vuitgegeven te hebben ten erffchijnse, 8-1.

Fol. 155v
Anneken Peeter Janss Weijman x Jan Janss van Doorne geseijt Jan de Fransman mede namens Marijken Pr Janss, haar zus, kinderen van Anneken Jan Anthonis Ipelaer transporteren aan Jan Janss Ipelaer, oom, 13-1.

Fol. 156r
Adriaentjen Jan Peeter Mathijss, Anneken Jan Peeter Mathijss, Iken Jan Peeter x Balthen Bastiaenss, Corn Jan Peeter Mathijss, Jan Frans Adriaenss als voogd van de kinderen van Lijntjen Jan Peeter Mathijss en Aert Frans Aertss, hun moeder resp grootmoeder was Jenneken Corn Adrn Aertss verkopen aan Thomas Claijpoole, 24-1.

Fol. 156v
Commerken Adam Henrick Godtschalcx weduwe Philips Aertss, Willemken Adam Henricx x Jan Aert Janss, Henrick Adam Denis Godtschalcx die met zijn goederen door de HG is aangenomen, hun moeder was Adriaentjen Adriaen Blanckerts, vaderlijke erffgenamen van Adriaen Commer Adriaen Blanckers x Dingna Dielis Lambrechts ter eenre en Bastiaen Balthen Dielis Lambrechts, moederlijke erfgenaam van Adriaen Commer Adriaen Blankaers ter andere zeijde. Zij sluiten een akkoord, 16-1.

Fol. 158r
Adriaentjen Adriaens Tgemoet weduwe Adriaen Michiel Fijnenbuijck legt een verklaring af ivm de erfenis en het trouwen van haar dochter Dingna met Jan Peeterss van Sprang, 17-1.

Fol. 158v
Claes Corn vanden Corput als voogd en Goijaert Adriaen Bierstraeten als toesiender van Adriaen Dijrck vanden Corput, Claes als voogd van Henrick Corn Tack wiens moeder Maeijken Dijrck Corputs, Geerit Ant Corn Geerits x Cathelijn Dijrcx vanden Corput, Goijaert Andries Oomen x Anneken Dijrcx vanden Corput. Kinderen van Dijrck vanden Corpot en Adriaentjen Adriaen Speelmans voor 7/8 deel en Henricxken Adriaen Speelmans voor 1/8 verkopen aan Thomas Claijpoole, 21-1.

Fol. 159r
Huijbertjen Corn Huijb Lichtenberch weduwe Peeter Henrick Ridders met Jan Jan Bijnen haar zwager ter eenre en Corn Janss Ipelaer als voogd en Peeter Corn Huijbrecht Lichtenberch als toesiender van de drie onm kinderen van Peeter en Huijbertjen: Claes, 11 jaar, Dingna, 7 jaar en Henrick, 4 jaar ter andere zeijde. Zij sluiten een akkoord, 5-2.

Fol. 160r
Adriaen Steven Huijbrecht Clauwaerts tot Rotterdam mede namens Dingna zijn zus x Corn Corn van Rancken tot Goes, Maria Steven Clauwaerts, Henrick Janss de Vries, schipper en coopman tot Wemeldinge, Jenneken Steven Clauwaerts x Geerit Corstiaenss Camp, backer, Cornelis Steven Clauwaerts x Arie Corstiaenss Cleermaker, beijde tot Rotterdam, Aert Janss Fiers x Willemeken Steven Clauwaerts en Pieternella Adriaen Claessen x Claes Jacobs Tack verkopen aan Michiel Adriaen Fijnenbuijck, 6-2.

Fol. 161r
Andries Lambrecht Broeders verkoopt aan Jan Henrick Scherders, 6-2.

Fol. 161v
Huijbertjen Corn Huijb Lichtenberch weduwe Peeter Henrick Ridders met Joachim Adriaen Peeters en haar aangenomen kinderen verkopen aan Dirck Peeters van Riel, 6-2.

Fol. 162r
De voors verkoper verkoopt aan Jan Jan Bijnen, 6-2.

Fol. 162r
Adriaen Wilbort Cleijs en Willem Janss van Bommel … [akte niet afgemaakt]

Fol. 162r
OP 25 januarij 1671 vraagt Wilbort Adriaen Wilbort Cleijs op 25-1 getrouwd met Lijsbet Willem Janss van Bommel, beijde geboren en wonende te Dongen, een borgakte aan om dat zij naar Tilburg willen verhuizen, 18-2.

Fol. 163r
Adriaen Peeters van Spreeuwel verkoopt aan Anthonis Anthonis Wijnants, 18-2.

Fol. 163v
Jenneken Adriaen Jan Everden met haar man Jan Denis Hendricx van Bavel verkopen aan Henrick Andries Peeters, 25-2.

Fol. 163v
Jan Adriaenss Looskint x Judick Corn Rijsbergen, Sijken Corn Rijsbergen weduwe Jan Quirijn Buijs, Maeijken Adriaen Corn weduwe Jan Corn Rijsbergen en haar 4 kinderen, Jan Laureijs Corn Rijsbergen mede namens de kinderen van Corn Peter Lenaerts x Marij Laureijs Rijsbergen, Maeijken Corn Reijsbergen x Adriaen Hans Nellen tot Steenbergen. Het gaat om de boedel van Corn Corn Rijsbergen za. Er is sprake van renuntiatie, 3-3.

Fol. 164r
De voors comparanten en Jan Janss Meermans x Anneken Corn Janss Rijsbergen, Johan van Schoonbeeck x Maeijken Corn Rijsbergen, hun moeder was Maeijken Corn Huijben, verkopen aan Thomas Claijpoole,, geen datum.

Fol. 164v
de HG vanwege Henrick Adam Denis Godtschalcx die met zijn goederen door de HG is aangenomen, Jan Aert Janss x Willemken Adam Henricx, Commerken Adams weduwe Philips Aertss, moeder was Adriaentjen Adriaen Blanckerts en erfgenamen van Adriaen Commer Adriaen Blanckers verklaren dat zij Bastiaen Balthen Dieliss als moederlijk erfgenaam hebben uitgekocht, 7-1.

Fol. 165v
Wouter Dijrckxss van Spaendonck die Maeijken Dijrcxss van Spaendonck x Corn Andries Treffers heeft uitgekocht en Geerit Dijrcxss van Spaendonck verkopen aan Corn van Schaegen, 3-4.

Fol. 166r
Huijb Adriaenss Schep x Jenneken Jan Willem Peeters transporteert namens zijn vrouw aan Willem Janss van Bommel, 6-4.

Fol. 166v
Henrick Lenaert Vrancken, Vranck Lenaert Vrancken, Anneken Lenaert Vrancken met Wouter Jan Wouter Thijs, Peeter Jan Laureijs Oomen weduwenaer Neeltjen Lenaert Vrancken mede als voogd van zijn dochter Neeltjen, kinderen van Lenaert Vrancken, maken een erfdeling, 8-4.

Fol. 169r
Neeltjen Peeters de Haen weduwe Anthonis Dijrcx, oudt coster, Dijrck Anthonis, Merten Anthonis Dijrcxss, Dingna Anth Dijrcxss x Jan Pauwels van Asperen, Adriaentjen Anthonis Dijrcxss x Merten Janss Ipelaer verkopen aan Willem Janss van Bommel, 16-4.

Fol. 169v
De verkopers voors verkopen aan Maeijken Jacob Joris vander Wee weduwe Aert Jan Meermans, 16-4.

Fol. 170r
De voors verkopers verkopen aan Geerit Dijrck Anthoniss, 16-4.

Fol. 170v
De voors verkopers verkopen aan Artus Corn Pels, 16-4.

Fol. 171r
Maeijken Jacob Joris vander Wee weduwe Aert Jan Meermans met Adriaen Meermans, haar zoon, transporteert aan Floris Pels, 16-4.

Fol. 171v
Jan Geldens x Eeltjen Lucas Adriaenss, Lijntjen Henrick Janss van Bocxsel als moeder van haar twee kinderen bij Adriaen Lucas Adriaenss, Adriaentjen Lucas Adriaenss x Joost Janss Waterwaegen, Barbel Lucas Adriaenss x Geerit Geerit Anthoniss, Lijsbet Lucas Adriaenss, Jan Lucas Adriaenss tot Sevenbergen, erfgenamen van Jenneken Lucas Adriaenss, alhier overleden en heden begraven ter eenre en Jan Anthoniss Meussen weduwenaer van Jenneken ter andere zeijde. Zij sluiten een akkoord, 3-6.

Fol. 172r
Dijrckxken Willem Schenckers weduwe Henrick Peeter Ridders met Jan Aert Celens mede namens Eeltjen en Dingna Henrick Ridders, haar dochters, Neeltjen Henrick Ridders weduwe Laureijs Adriaen Oomen, Huijbertjen Corn Lichtenbergh weduwe Pr Henrick Ridders en haar kinderen verkopen aan Adriaen Meermans, vorster, 18-6.

Fol. 172v
Merten Corn Mertens van den Nijeuwenhuijse x Sijken Jan Adriaenss van Heijst verkopen aan Maeijken Corn Willemen weduwe Mathijs Corn Mertens van den Nijeuwenhuijse, 29-6

Fol. 173r
Digna Willem Janss de Bont weduwe Heijliger Jan Corn Meeus verkoopt aan Peeter Geeritsen van …ten, 29-6.

Fol. 173r
Thomas Claijpoole verklaart begrepen te hebben dat Michiel Hulshouts, curateur van de boedel van Jacob Smits, cornet, en Margrieta van Os, de erfgoederen wil verkopen aan de hoogst biedende, 26-10.

Fol. 173v
Lambrecht Metsendorp, soldaet onder de comp van Alckemade te Breda mede namens Casper Meijtsendorp, soldaet onder de compagnie van Willem Rentinck te Aerdenborgh, kinderen van Jochum Boudet verkoopt aan Dijaconie van Breda. Susanna Maes is comparants moetjen. Het betreft oa rente brieven uit het jaar 1426, 1429, 1522 en 1527, 26-10.

Fol. 174v
De voors verkopers transporteren aan Thomas Claijpoole, 26-10.

Fol. 174v
Maeijken Wilbort Roelen weduwe Corn Jan Huijbrecht Lichtenbergh met Peeter haar zoon, Jan en Adriaen, de oudtse zonen verkopen aan Adriaen Corn Jan Huijbrecht Lichtenbergh, 30-11.

Fol. 174v
De voors verkopers verkopen aan Aert Adriaenss van Broechoven, 30-11.

Fol. 175v
Maeijken Jan Jan Everts weduwe Claes Andries Willems, Henrick Andries Willems als voogd en Adriaen Corn Janss Lichtenbergh als toesiender van de vijf onm kinderenvan Maeijken en Claes transporteren aan Maeijken Wilbort … weduwe Corn Jan Lichtenbergh, 6-12.

Fol. 176v
Jan en Adriaen Corn Jan Huijbrechtss Lichtenbergh, Maeijken hun zus ter eenre en Maeijken Wilbort Roelen weduwe Corn Jan Huijbrecht Lichtenbergh ter andere zeijde. Zij sluiten een akkoord.

1672

Fol. 177r
Anneken Corn Janss Rijsbergen x Jan Jan Laureijss Meermans, Maeijken Corn Rijsbergen x Johan van Schoonbeeck beijde tesamen vermits de desistentie van Jan Adriaenss Looskint x Judick Corn Rijsbergen, Sijken Corn Rijsbergen, Jan Corn Rijsbergen weduwe, Laureijs Corn Rijsbergen kinderen en Maeijken Corn Reijsbergen kinderen transporteren aan Embrecht Anthonis Janss, 19-1.

Fol. 178r
Jan en Merten Jan Claes Keijen, Adriaen Lenaerts vander Cuijp x Lesken Jansen Keij, Claes als voogd van Adriaen Jansen Keij kind: Lijsbet bij Grietjen Jacob Pameren verkopen aan Arnoldus Hoffmans tot Oosterhout, 21-1

Fol. 178v
Sijmon Anthonis Mathijss, Maeijken Anthonis Mathijss x Jan Jan Horsten, Mathijsken Anthonis Mathijsken erfg van Grietjen Sijmon Corn Maes, hun moeder, weduwe van Anthonis Mathijs Anthoniss maken een erfdeling, 7-3.

For. 182r
Maeijken Anthonis Mathijss x Jan Jan Horsten verkopen aan Corn Henrick Eelens, 7-3.

Fol. 182v
Sijmon Anthonis Mathijss verkoopt aan Corn Henrick Eelens [akte niet afgemaakt]

Fol. 183r
Dirck, Jan en Anthonis Geerit Dijrck Castelijns, Maeijken Geerit Dijrcx weduwe Corn henrick Rom Lants, hun moeder was Lijntjen Jan Broeders ter eenre en Peeter Huijbrecht Jan Horsten als voogd van Anthonis Geerit Dijrck Castelijns de Jonge wiens moeder Geertruijt Anthonis Vennincx was ter andere zeijde. Zij sluiten een akkoord, 22-4.