Selecteer een pagina

Indecx off bladwijzer van
Alle de acten in dit register vervat
Beginnende met den 17 november 1766
En eijnigende met de 29 november 1776

Folio

1766

Vest vrouwe Dividia Catharina Hollertt aen de heer Mattheus van de Laer 1
Utsa Cornelis Peeters van der Veeken aen Adriaen Janzen van Son 2
Utsa de heer Francois Hendrik van Alphen aen de heer Charles Eduard van Alphen 2
Utsa Pieter Anthonie Cornelisse van den Berg aen monsieur Arnoldus van Son wed 3

1767

Vest Michiel Jacobs van Dongen aen Anneke Cornelis Wijnants 3
Schultb Juffrouw Anna Vermeulen tlv Anneke Cornelis Wijnants 4
Vest de heer Charles Eduard van Alphen aen de heer Johan hendrik Netting 5
Utsa Jan Willem Olijslagers en Cornelis Claezen aen Cornelis Scheepers 5
Utsa Jan Willem Olijslagers en Cornelis Claezen aen Jan Dingemans 6
Utsa Jan Willem Olijslagers en Cornelis Claezen aen Jan Janzen Broeders 7
Utsa monsr Johannis Beunis aen monsr Adriaen Beunis 7
Utsa de wed van monsr Huijbert Verkerk aen de heer Nicolaes Philip van Loon 9
Utsa de wed van monsr Huijbert Verkerk aen de heer Nicolaes Philip van Loon 10
Utsa Cornelia Geerit Raezen aen de wed Embregt Geerit Raezen 11
Utsa Adriaen Janzen Kerremans aen Adriaen Peeter Sprangers 11
Utsa Adriaen en Jan Walraven en Engelina Verleg aen Laureijs en Doretea
Pieter Oomens 12
Utsa Peeter en Cornelie Castelijns en de kinderen van Maria Castelijns aen de heer
secretaris Adriaen Jacob Sem 13
Utsa den grooten armen alhier aen Jan Cornelis Wijnants 13
Vest mons Johannis en Adriaen Beunis aen Joost Pharo 14
Utsa Cornelis, Adriaantje en Marie Joosten van Vugt aen Cornelis Peeter
Timmermans 14
Utsa Elisabet en Pieternel van Irhooven aen Adriaen en Pieter Wouters de Weert 15
Utsa Gijsbert Claes Roelen aen Anthonie Coesmans 16
Utsa Wouter Adriaen van Es aen Dingeman van Es 16
Utsa juffrouw Petronella Pijnenburg aen Anthonie van Waspik 17
Kustingbr juffrouw Petronella Pijnenburg tlv Anthonie van Waspik 18
Vest Johanna Maria Anthonisse van roel aen Peeter Stoffel van Loon 18
SchultbrWouter Cornelis Vermeulen tlv Peeter Stoffel van Loon 19
Vest Gijsbert Peeters van der Weijden en Elisabet Jan Huijgen aen Jan
Andries broeders 20
Schultbr de heer Nicolaes Philips van Loon tlv de heer Johannes Hollertt 21

1768

Vest Marie van den Meerendonk aen Adriaen Janzen de Rooij 22
Utsa Dirk en Thomas Swart aen Jochum Rutters 22
Utsa Pieternel van os aen Christoffel Timmermans 23
Utsa de erffgenamen van Cornelis Jan Broeders en Jenneke Adriaen Joosen aen
Adriaen Peeter Sprangers 23
Utsa de erffgenamen van Cornelis Jan Broeders en Jenneke Adriaen Joosen aen
Adriaen Peeter Sprangers 24
Utsa de heer Charles Eduard van Alphen aen Jan Coenen 25
Utsa Jan Janzen Beijnen junior aen Peeter Peeter Steevens junior 26
Utsa Claes Adriaen van Loon aen Huijbert Broeders 26
Schultbr de heer Nicolaes Philip van Loon tlv Jan Geritse van Dongen 27
Vest de erffgenamen van de heer Willem Schoorn aen Christoffel Timmermans 28
Utsa Huijbert Jan Huijben aen Jan Janzen Verbunt 29
Utsa de twee kinderen van Adriaen Crijnen van Helvert aen Jan Adriaenze
van Helvert 30
Utsa Joris van Riel aen Peeter Hulsten 31
Schultbr de wed monsr Arnoldus van Son tlv Jan Adriaen Joosen wed 31
Vest Geertruij Francen van den Assum aen Jan Francen van den Assum 32
Schultbr Pieter Wijnant Vlaminks tlv Pieter Janzen van Loon 33
Vest Nicolaes Adriaense van Loon aen Michiel Jacobs van Dongen 34
Schultbr de heer Nicolaes Philips van Loon tlv Jan Aert Meijeren 35
Utsa Wouter van Dun tlv Adriaen Govaerts 35
Schultbr de wed monsr Arnoldus van Son tlv Janneke Broeders 36
Utsa Adriaen Peeter Sprangers tlv Adriaen Janzen Kerremans 37
Vest Jenneke Anthonie Broeders aen hendrik Stoffel van Loon 38
Utsa Huijbert Cornelis den Boer wed aen Jan Aert Meijeren 39
Utsa Melgert Ackema als geregtsvorster aen deeze gemeente 40
Utsa Jan Janzen Broeders aen Willem Broeders 40
Utsa Willem Coppelaer aen Huijbert Smits 41
Schultbr Adriaen Peeter Sprangers tlv Adriaen Janzen Kerremans 41

1769

Vest de kinderen van Berbera Anthonie Cornelisse aen Jan Peeter Smits 42
Utsa Jan Adriaen Cuijpers wed aen Cornelis Jan Bink 43
Utsa Jan Adriaen Cuijpers wed aen Peeter Adriaen van Bavel 44
Consignatie de heer Jacobus Francois van Alphen 45
Vest de erffgenamen van janneke Willemse van Schijndel aen Martien Horsten 45
Utsa Johanna van Os aen Johannis van Os 46
Schultbr sr Jacob Witten rlv Johannis van Os 47
Vest Marie Andries Broeders aen Adriaen Janzen van Dongen 48
Schultbr de heer Nicolaes Philip van Loon tlv de heer Johannes Hollertt 48
Vest de erffgenamen van Jan de Kok aen Michiel Jacobs van Dongen 50
Schultbr den diakonie armen alhier tlv Cornelis Peeters Groenendael 50
Utsa monsr Arnoldus van Son wed tlv Govert Jan Oomens 51
Vest Willem Coppelaer aen Michiel Jacobs van Dongen 52
Schultbr Anthonie Vennekens tlv Jan Aert Broekhoven wed 53
Vest Elisabet Jan Huijgen aen Bastiaen Laets 54
Utsa de wed Egidius Adriaen Havermans aen monsr Gerardus Havermans 55
Utsa de wed Egidius Adriaen Havermans aen Jan Adriaensen van der Wee 56
Utsa de wed Egidius Adriaen Havermans aen Adriaen Sprangers 57
Utsa de wed Egidius Adriaen Havermans aen Jan Vos 58
Utsa Catrien Adriaen Janzen aen Willemijn Adriaen Janzen 59
Utsa Adam Canters aen de kinderen van de wed van monsr Arnoldus van Son 60

1770

Vest Adrianus Hendrikus Josephus Blereau d’Oosterwijk en Maria Justina van
Loon aen vrouwe Jacoba Gudela Maria Verlaer huijsvrouw van de heer Nicolaes
Philip van Loon 61
Vest Engelbert Grootswaeger aen Adriaen Waegemaekers 63
Schultbr Pieter Wijnant Vlaminks tlv Adriaen Jan Oomens 64
Utsa sr Hubertus Waegemaekers tlv de heer Jacob Philip van Vondel 65

1771

Vest de erffgenamen van Willemijn Pharo aen Anthonie Adriaen Koenen 66
Schultbr den diakonie armen alhier tlv Anthonie Adriaen Koenen 67
Utsa den heer secretraris Adriaen jacob Sem tlv Wouter Schoffers 67
Vest Annemarie van pelt aen de wed van Claes Anthonie Broeders 68
Utsa de vier kinderen van Laureijs Cornelis op Stroom aen Jan Andries Broeders 69
Utsa Maria Cornelis Scheerders en Adriaen Cornelis Elands aen Jan
Mattijze van Breugel 70
Utsa de kinderen van Adriaen Joost Horsten en Allegonda Janzen Broekmans aen
Lamberet Janzen Sprangers 71
Utsa de kinderen van Adriaen Joost Horsten en Allegonda Janzen Broekmans aen
Den weledelen heer Adriaen jacob Sem, secrets alhier 72
Schultbr de twee kinderen van wijlen Anthonie van Waspik tlv hunne moeder
Hendriena Lam wed van gen: Anthonie van Waspik 73
Vest Jan Peeters de Bont aen Christoffel Timmermans 74
Erfmangeling Govert Jan Oomens n Adam Meerten Goijaerts 75
Vest de wed van Adriaen Jan Oomens aen Adriaen en Pieter Wouters de Weert 76
Utsa de erffgenamen van Mattijs Schoenmaekers en Adriaentje van Spaendonk aen
Nicolaes van Spaendonk 77
Utsa Marie Hendrik Ridders wed van Jan Hendriks de Weert aen Jan
Andries Broeders 77
Utsa Maria Anthonie Broeders aen Peeter Wouters Broekhooven 78
Utsa Cartien Janzen Scheerders aen Johanna Janzen Scheerders 79
Utsa Cornelis Jan Oomens aen Anthonie en Francis Joost Maes 80
Utsa de erffgenamen van de heer Francois Cuijpers aen monsr Hendrikus en
Juffrouw Adriaena van Son 80
Utsa de erffgenamen van de heer Francois Cuijpers aen monsr Hendrikus en
Juffrouw Adriaena van Son 81
Utsa de erffgenamen van Cornelis Wouters van Es aen Annemarie Wouter van es 82
Utsa de erffgenamen van Cornelis Wouters van Es aen Jan Peeter Smits 83
Utsa de erffgenamen van Cornelis Wouters van Es aen Jan Gijsbert Timmermans 84
Utsa Jan van Rosmaele aen Pieter van den Enden 85
Utsa de erffgenamen van jacobus Janzen Roksnoer aen Adriaen Jan Weeterings 85
Utsa Peeter Adriaen Peeters aen Cornelis Jan Huijben 87
Vest de heer Joahnnis Hollertt aen Peeter Adriaenze Vermoolen 87
Utsa de heer Joahnnis Hollertt aen Adriaen van Gool 88
Utsa de heer Joahnnis Hollertt aen monsr Hendrikus van Son 88
Utsa de heer Joahnnis Hollertt aen Cornelis Doomen 89
Utsa de heer Joahnnis Hollertt aen Adriaen van Son 89
Utsa de heer Joahnnis Hollertt aen monsr Hendrikus van Son 90
Utsa de heer Joahnnis Hollertt aen monsr Hendrikus van Son 90
Utsa de heer Joahnnis Hollertt aen Pieternel Jacob Spreeuwel 91
Utsa de wed Jan Peeters van den Enden aen Jan Cornelis van Dongen 91
Utsa Cornelis Jan Huijben aen Cornelis Meerten Anthonisse 92
Utsa Cornelis Jan Huijben aen de wed Jan Cornelis Sprangers 92

1772

Vest Jacobus Andries Broeders aen Adriaen Janzen van Dongen 93
Utsa Marie Jan Oomens aen Anthonie Janzen van Dongen 93
Schultbr Adriaen Jan Weeterings tlv Anthonie Janzen van Dongen 94
Vest Cornelie Jan Cornelis Franken aen Peeter Wouter Broekhooven 95
Utsa Thomas en Catrien Janzen Maes aen Jacobus Janzen van der Wee 96
Utsa Anthonie en Andries Jan Broeders aen Jacobus Janzen van der Wee 96
Utsa Adriaentje Sijmon Goderts erffgen aen monsr Hendrikus van Son 97
Utsa Pieter Dielis Riemslag aen Cornelis van Helvert 98
Utsa Anna, Johanna en Anthonie Embregt Spreeuwel en Cornelie en Adriaena
Janzen de Jong aen Claes Claezen van Dongen 99
Utsa de kinderen van Cornelis Cuijpers aen Cornelis Jan Emmen 99
Utsa de erffgenamen van Jan Spreeuwel aen Jan Janzen van Riel 100
Utsa Peeter Dielis Riemslag aen de weledelen heer Adriaen Jacob Sem,
Secretaris alhier 101
Erfmangeling de kinderen en erffgenamen van Embregt Jan Raezen en
Jan Laureijzen 102
Vest Johannes, Jan en Pieter Embregt Raezen aen Cornelis Meerten Anthonisse 103
Utsa de erffgenamen van Eeltjen Janzen Riemslag en Peeter in t Groen aen
de wed van Adriaen de Jong en Adriaen Hendriks de Rooij 104
Utsa de erffgenamen van Eeltjen Janzen Riemslag en Peeter in t Groen aen
Jan Peeters in t Groen 105
Vest monsr Willem Schut aen Jan Steevens 106
Utsa Pieternel Jacob Broeders aen Jan Mattijse van Breugel 107
Utsa Jan Adriaen Koks aen Adriaen Janzen van den Nieuwenhuijzen 108
Schultbr monsr Willem Schut tlv Joost Ariens van de Mosselaer en
Jennemarie Claezen 108
Vest Gerarda Adriaenze van Dooren weduwenaer van Maria Stanze Vermeulen
die wed was van Peter Adriaen Laureijzen aen zijne kinderen Stans, Adriaen,
Pieter, Marie, Jacomeijn en Pieternel Peeter Laureijzen 109
Utsa Criena Embregt Huijbert Claezen aen Jenneke Embregt Huijbert Claezen 110
Utsa Steeven en Anna Joost Timmermans aen vrouwe Jacoba Gudela Maria
Verlaer huijsvrouw van de heer Nicolaes Philip van Loon 111
Schultbr juffrouw Johanna Catriena van Alphen tlv Adriaentje Evers 111
Vest Peeter Andries Broeders aen Anthonie Joost Maes 112
Utsa de kinderen van Jan Elands en Jenneke van Vugt aen Jacobus Janzen
van der Wee 113
Utsa de erffgenamen van Adriaentje Jan Wijnants aen de wed van Embregt
Geerit Raezen 113
Utsa Adriaentje Evers wed Mattijs Raeijmaekers aen haer schoonzoon en dogter
Peter Leijten en Willemijn Raeijmaekers 114
Utsa Johannes Janzen van Riel aen berbera Peeter Ackermans wed van
Arnoldus Jan Elands 115
Schultbr Neeltje Blok wed N.N. Kent tlv Hendrien Peters van Dongen 116
Vest de heer Johannis Franciscus Blijens aen de Roomsche gemeente alhier 116
Schultbr Pieter Martens tlv Marie Hendrik Ridders 118
Vest de erffgenamen van hendrik Bouwens van Loon aen Jan Mattijze
van der Sluijs 118
Utsa Adriaentje van Dun aen Pieternel en Adriaen Peeter Laureijzen 119
Utsa Cornelia, Annemarie, Jan en Pieter Adriaen Canters aen Jan van den Broek 120
Schultbr Pieter Martens tlv Jan van den broek 120

1773

Vest Johanna Embregt Raesen aen Pieter Embregt Raezen 121
Utsa Huijbert Janzen de Bruijn en Johanna Cornelis van Dongen aen derselver
soon en schoondogter Jan Huijbert de Bruijn en Jacomeijn Anthonie Claezen 122
Schultbr den diakonie armen alhier tlv van Grietjen Remigius wed van Dirk
Adriaenzen van Loon 124
Vest de wed en kinderen van Jan Aert Broekhooven aen Willem Meerten Goijaerts 124
Utsa de wed en kinderen van Jan Aert Broekhoven aen Adriaen Meelis Emmen 125
Schultbr juffrouw Catriena Vermeulen tlv Laureijs Mutsaerts 126
Vest Peeter Peeter Laureijzen aen Adriaen en Pieternel Peter Laureijzen 127
Utsa Adriaen Goverts aen Pieter Aertse Broekhooven 127
Schultbr den diakonie armen van ’s Gravenmoer tlv van de wed van
Arnoldus Castelijns 128
Vest Peter Cornelis Peeters aen Jan Adriaen Koks 129
Utsa Marie Andries Broeders aen Cornelis Doomen 130
Schultbr Adriaen Sprangers tlv Adriaen Kerremans 131
Vest Jan Gijsbert Ligtenberg aen Jan Adriaen Koks 132
Schultbr sr Jacob Witten tlv Adriaen Adriaenze Wervers 133
Utsa de drie kinderen van Jan Gijsbert Ligtenberg tlv den zelve Jan Gijsbert
Ligtenberg 133
Vest Cornelis Peeters van Dongen aen Joseph van der Vloet 134
Utsa de erffgenamen van Jan Aertse van Bavel aen Hendrik Janzen Dingemans 135
Utsa de erffgenamen van Jan Aertse van Bavel aen Peeter Adriaenze van Bavel 136
Utsa de erffgenamen van Marie Janzen Liezen aen Paulus Smans 137
Schultbr den diakonie armen van s’Gravenmoer tlv Jan Aert Meijeren 138
Vest Jan Franken aen Francis Gijsbert van den Assum 139
Utsa Peeter Jacobs Broeders aen Peeter van Son 139
Schultbr Pieter Martens tlv Peeter van Son 140
Vest Nicolaes, Anthonie en Marie van Dongen aen Adriaen van Son 141
Schultbr juffrouw Anna Vermeulen tlv van Cornelis Peeters Groenendael 142
Vest Aert Adriaenze van Bavel aen Hendrik Janzen Dingemans 143
Utsa Rochus Borstlap aen Jan Coenen 144
Utsa Rochus Borstlap aen den weledel gestrenge heer Jacob Lauta van
Aijsma, schouteth alhier 144
Utsa Rochus Borstlap aen den weledelen heer Adriaen Jacob Sem secr alhier 145
Utsa Rochus Borstlap aen mejuffrouw Eva Maria Sem 146
Utsa den grooten armen alhier aen den weledelen heer Adriaen Jacob
Sem, secretaris alhier 146

1774

Vest de erffgenamen van Anthonie Adrse van Riel en Marie Janzen van den
Nieuwenhuijzen aen Jacomeijn Adriaen Anthonisse wed van Peeter Wouter
Broekhooven 147
Utsa Cornelis Jan Franken aen de wed van Peeter Wouter broekhooven 149
Utsa Anthonie Willem Snijders aen Adriaen Jan Ariens 150
Utsa Pieternel Jacob Claezen aen Cornelis Meerten Anthonisse 151
Schultbr Pieter Martens tlv Martien Peeter Horsten 151
Vest de erffgenamen van Adriaen Anthonie de Graauw aen Gijsbert Francen
Van den Assum 152
Vest Pieter Stans Ackermans aen Peeter Dingemans 153
Utsa Jan Janzen de Rooij aen de wed Jan Cornelis Sprangers 154
Utsa Wouter Laureijs Oomens aen Jan Laureijzen 155
Utsa de twee kinderen van Cornelis Cornelis Goverden en Berbera Anthonie
Cornelisse en Wouter Adriaen van Es aen deese gemeente van Dongen 156
Utsa de erffgenamen van Adriaen Janzen Kerremans aen Adriaen
Peeter Sprangers 157
Utsa Marie Claezen huijsvrouw van Martien Peeter Horsten aen Pieter
Cornelis van den Heuvel 158
Utsa Marie Claezen huijsvrouw van Martien Peeter Horsten aen Adriaen van Son 159
Utsa Marie Claezen huijsvrouw van Martien Peeter Horsten aen Adriaen
Peeter Sprangers 159
Schultbr Pieter Wijnant Vlaminks tlv Cornelis en Dingena Janzen Elands 160
Vest de wed en kinderen van Adriaen Aert de Smit aen Lucia Cornelis
Zoomers wed van Adriaen Aert de Smit 160
Utsa de wed en kinderen van Adriaen Aert de Smit aen Johanna en Annemarie
Adriaenze de Smit 161
Utsa de wed en kinderen van Adriaen Aert de Smit aen Johanna en Annemarie
Adriaenze de Smit 163
Utsa de wed en kinderen van Adriaen Aert de Smit aen den weledelen heer
Adriaen Jacob Sem secretaris alhier 164
Utsa de wed en kinderen van Adriaen Aert de Smit aen Cornelis van Gils 165
Utsa de wed en kinderen van Adriaen Aert de Smit aen Huijbert Anthonie van Riel 166
Utsa Jan laureijzen aen martien Peeter Horsten 167
Utsa Johanna van den broek aen monsr Hendrikus van Son 167
Utsa Wouter de Beer en Anna Gijsels aen Adriaen en Pieter Wouters de Weert 168
Schultbr den diakonie armen alhier tlv Adriaen Janzen van den Nieuwenhuijzen 168
Vest Willem Stans Ackermans aen Laureijs Adriaen Laureijzen 169
Schultbr Adriaen Michielse Costers en Johannes Adriaenze Costers tlv
Maria Capitijn wed van Roeland Adriaenze Vermeulen 170
Vest Cornelia Geerit Raezen aen Pieter Cornelis van den Heuvel 171
Utsa Aert, Jan, Frans, Adriaen en Anna Adriaenze de Smit aen Jan
Stanze Vermeulen 172
Schultbr den diakonie armen alhier tlv Johannis Marijn Wervers 173

1775

Vest Adriaentje van Dun aen monsr Hendrikus van Son 174
Vest Elisabet Adam Cornelis Peeters aen Adriaen Peeter Emmen 175
Utsa Pieternel Meelis Groenendael aen Gerardus Mattijs van Rijswijk 176
Schultbr monsr Hendrikus van Son tlv Marie Capitijn wed van Roeland
Adriaenze Vermeulen 177
Vest de erffgenamen van Peeter Peeter Jan Emmen aen Huijbert Peeter Emmen 178
Utsa Jacobus Janzen van der Wee aen gerardus Mattijs van Rijswijk 179
Schultbr den weled gestreneg heer Jacob Lauta van Aijsma tlv Hendriena
Ockers wed van Arnoldus Castelijns 180
Vest Jan Raes Emmen aen mons Hendrikus van Son 180
Utsa de kinderen en kindskinderen van wijlen Margriet Janzen de Bruijn aen
Jan Stanze Vermeulen 181
Utsa de kinderen en kindskinderen van wijlen Margriet Janzen de Bruijn aen
Berbera Janzen van den Nieuwenhuijzen wed van Peeter Wouter Broekhooven 182
Utsa de kinderen en kindskinderen van wijlen Margriet Janzen de Bruijn aen
Jan en Elisabet Peeter van Loon 183
Schultbr den weledelen heer Francois Benjamin de Bone? tlv Petrus
Johan van Loon 184
Vest Marie Peeter van Dongen huijsvrouw van Quirijn Adam Paeijmans aen
Adriaen van Gool 185
Schultbr den diakonie armen alhier tlv Anthonie, Peeter, Johanna en Adriana
Janzen van Dongen, kinderen en erffgenamen van Adriaentje Jan Olieslager en
Jan Anthonie van Dongen 186
Utsa juffrouw Anna Vermeulen tlv de kinderen van Jan Aert Broekhooven,
desselve wed en Hendrik Adriaenze Leermaekers 187
Vest Marie Jan Weeterings huijsvrouw van Jan Huijbert Boogaerts aen Willem en
Peeter Weeterings 188
Schultbr Jan Adriaen Huijgen tlv Jan Cornelis Rijsbergen 189
Utsa juffrouw Ida den Broeder wed de heer Reijnier van den Broek tlv
Peeter van Son 190
Vest Jan Cornelis van den Heuvel aen Pieter Cornelis van den Heuvel 191
Utsa Petrus Johannes, Dorothea Philippina Catrina en Maria Justina Johanna
van Loon aen Catriena van Loon huijsvrouw van Jan Jacobus van Boxel 192
Utsa Petrus Johannes, Dorothea Philippina Catrina en Maria Justina Johanna
van Loon aen Catriena van Loon tbv haere twee kinderen Marianna Cornelia en
Petrus Cornelis Josephus van Boxel 193
Vest Petrus Johannes, Dorothea Philippina Catrina en Maria Justina Johanna
van Loon aen Catriena van Loon tbv haere twee kinderen Marianna Cornelia en
Petrus Cornelis Josephus van Boxel 194
Utsa Adriaen Jacob Spreuwel wed Peeter Jan Liezen aen Jan Embregt Raezen 196
Schultbr den diakonie armen alhier tlv Peeter Willem Heijblom en Alida Boogerts 196
Vest de erffgenamen van Wouter Cornelis Canters aen Jan Adriaen Canters 197
Utsa de erffgenamen van Wouter Cornelis Canters aen de heer
Woltherus de Jongh 199
Utsa de erffgenamen van Wouter Cornelis Canters aen Jacobus
Janzen van der Wee 200
Utsa de erffgenamen van Pieternel Beerend Peeters wed van Wouter Cornelis
Canters aen Adriaen Jan van Dongen en monsr Hendrikus van Son 201
Utsa de erffgenamen van Pieternel Beerend Peeters wed van Wouter Cornelis
Canters aen Willem Bakker 203
Utsa de erffgenamen van Pieternel Beerend Peeters wed van Wouter Cornelis
Canters aen Johannis Francis Coesmans 203
Utsa Cornelis en Dingena Janzen Elands aen Anthonie Meerten Opstroom 204
Utsa Cornelis en Dingena Janzen Elands aen Pieternel Adriaenze wed
Cornelis Peeter Michielse 205
Utsa de heer Hendrikus Cornelis de Rooij aen Pieter Aertse Broekhoven 206

1776

Vest Anneke Cornelis Wijnants huijsvrouw van Beerend van Gool aen Steeven
Cornelis Evers 207
Utsa sr Jacob Witte als gelaste van den weled gestrenge heer Johan Dirk
Feiuletau de Bruijn aen Adriaen Jan Schoenmaekers 207
Schultbr juffrouw Ida den Broeder wed van de heer Rijnier van den Broek tlv
Hendriena Ockers wed van Arnoldus Castelijns 208
Vest de erffgenamen van Christiaen Clis aen Adriaen Jacobs van der Wee 209
Utsa Martien Peeter Horsten aen Adam Meerten Gooijaerts 211
Utsa Martien Peeter Horsten aen Jan Andries Broeders 211
Utsa Martien Peeter Horsten aen den weledelen heer Adriaen Jacob
Sem, secretaris alhier 212
Utsa Martien Peeter Horsten aen Adriaen Peeter Sprangers 212
Utsa de erffgenamen van Geertruij Anna Glaviman aen de heer Woltherus de Jong 213
Utsa de erffgenamen van Geertruij Anna Glaviman aen juffrouw Adriaena van Son 213
Utsa de erffgenamen van Geertruij Anna Glaviman aen juffrouw Adriaena van Son 214
Utsa Bastiana van der Schilt wed van Jan Adriaenze Vermoolen aen Cornelis Assee 215
Schultbr Marie Joost Broeders tlv Jan Anthonie van Dongen 216
Vest Martien Peeter Horsten aen Cornelis Jan Bink 217
Utsa Josijn Hoogers Hoogers [?] huijsvrouw van Adriaen Adriaenze Wervers aen
Hendrik Janzen Dingemans 217
Utsa Petrus Cuijpers als gelaste van Justina Joanna van Loon huijsvrouw
van de heer Oetrus Jacobus Moens aen juffrouw Catriena Gijsberta van
Loon huijsvrouw van Jan Jacobus van Boxel 218
Schultbr den heer Laurens Pels tlv Bastiaen Havermans en Dorothea Philippina
Catriena van Loon 219
Vest Adriaen Janzen de Rooij aen Hendrik van Loon en Jan de Werdt 220
Schultbr monsr Adriaen oomens tlv Cornelis van Gils en Annemarie
Cornelis van den Berg 221
Utsa den diakonie armen alhier tlv Adriaen van Boxel en Dorothea
Adriaenze van Dongen 222
Utsa Marie Joost Broeders tlv Hendrik Adriaenze Leermaekers weduwenaer van
Pieternel Thomas Maes 223
Vest Hendrik Andries Broeders, Norbertus van Bozel in qualitij en als voogd en
toeziender over de ses minderjaerige kinderen van wijlen hendrik Janzen de
Weert en Cornelia Naeijkens aen Adriaen Huijbert Emmen 224
Vest Hendrien Peeters van Dongen aen Jan Mattijze van Breugel 225
Utsa Jan Adriaen Canters aen monsr Hendrik Janzen Schoenmaekers 226

Finis