Selecteer een pagina

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 001r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              2-2-1589

1e Comparant:  Seger Adriaenss en Michiel Adriaen Segerss

2e Comparant:  Jochem Franss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Jochem woont te Geertruijdenberg

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 001r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              2-2-1589

1e Comparant:  Gerit Franss en Adriaen Franss

2e Comparant:  Jan Wouterss, secretaris

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 001v

Soort akte:        verlije

Datum:              3-2-1689

1e Comparant:  Joechiem Jan Berthouts

2e Comparant:  Peter Wouters

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 001v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              3-2-1589

1e Comparant:  Jan Wouterss ea

2e Comparant:  Adriuaen Jacobss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Jan Wouters namens Jan Cornelis Daniels van Tilborch proc (jan 1589). Adriaen woont te Geertruidenberg

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 002r

Soort akte:        akkoord

Datum:              6-2-1589

1e Comparant:  Cornelis Ansems ea

2e Comparant: 

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Cornelis Ansems als voogd en Laureijs Janss als toesiender kind Commer Anthonis Ansems: Aentken Commers

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 002r

Soort akte:        aanneming

Datum:              6-2-1589

1e Comparant:  Jan Peterss Muelder

2e Comparant:  Jan Adriaenss Schep

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Lambrecht Willemss en Antonis Handricxss x Peterken Jansdr zijn voldaan. 1-2-1609.

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 002v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              27-11-1589

1e Comparant:  Willem Phijlipss ea

2e Comparant:  Adriaen Peters Meijer

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Willem Phijlipss namens Anthonis Mathijss (Dongen) en Aentken Mathijs Peterss wed sijne moeder (proc 4-2-1589)

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 002v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              14-2-1589

1e Comparant:  Japixken Jacopsdr wed Jacop Janss Hoeveneer

2e Comparant:  Jan Janss Hoeveneer ea

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Jan Janss Hoeveneer als voogd en Thonis Embrechtss als toesiender

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 003r

Soort akte:        erfdeling

Datum:              16-2-1589

1e Comparant:  Herber Willemss

2e Comparant:  Bernaert Aertss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 003v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              20-2-1589

1e Comparant:  Adriaen Geritss van Tilborch

2e Comparant:  Jan Peterss Sneu

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 003v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              20-2-1589

1e Comparant:  Adriaen Geritss van Tilborch, Jan Peterss Sneu

2e Comparant:  Cornelis Peterss van Tilborch

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 004 lv

Soort akte:        quitantie

Datum:              30-3-1590

1e Comparant:  Dierck Dielsen x Cornelis Janss weduwe

2e Comparant: 

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 004r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              20-2-1589

1e Comparant:  Adriaen Geritss van Tilborch, Peter Adr Geritss

2e Comparant:  Jan Thonis van Sgravenmoer

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 004r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              25-2-1589

1e Comparant:  Anthonis Toniss

2e Comparant:  Thonis Peterss van Geertruijdenberge

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 004v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              25-2-1589

1e Comparant:  Anthonis Toniss ea

2e Comparant: 

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Anthonis Toniss en Adriaen Jacopss als voogd van Gerit Peter Geritss em met advies van Adriaen Adriaenss Waelwijck

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 004v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              25-2-1589

1e Comparant:  Anthonis Toniss

2e Comparant:  Herber Willemss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 005r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              25-2-1589

1e Comparant:  Adriaen Geritss ea

2e Comparant: 

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Adriaen Geritss als voogd en Peter Aertss, secretaris Cappel, als toesiender van Adriaen Janss Bossers kinderen

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 005r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              25-2-1589

1e Comparant:  Adriaen Peterss Munninck

2e Comparant:  Adriaen Geritss van Tilborch

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 005v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              25-2-1589

1e Comparant:  Gerit Franss ea

2e Comparant:  Cornelis Janss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Gerit Franss namens Adriaen Huijbrechtss, oom,(G’berg). Cornelis woont op Vroukens Vaert.

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 006r

Soort akte:        aanneming

Datum:              25-2-1589

1e Comparant:  Peter Anthoniss Paep

2e Comparant:  Wouter Robbrechtss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Erfgenamen van het weeskind: Wouter Robbrechtss, Dierck Janss, Sijmen Robben weeskind en  Anthonis Clasen, Rob Anthonis, Claes Toniss, Anneken Toniss, kinderen Anthonis en Dingentken Robbrechtss, Petereken Robbrechts en haar kinderen bij Peeter Embrechtss. Kinderen Cornelis Toniss Langen ? bij Aentken Robben: Peter en Jan Corneliss. Jan Lemmen Raesen, swager. 15-1-1604

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 006v

Soort akte:        erfdeling

Datum:              4-3-1589

1e Comparant:  wed Jan Adriaens Ruijten

2e Comparant:  de erfgenamen

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Bij belending komt Adriaen Janss Ruijten voor.

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 007r

Soort akte:        akkoord

Datum:              4-3-1589

1e Comparant:  Aentken Meuss wed Jan Adriaenss Ruijten

2e Comparant:  de erfgenamen

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Matheus Adriaens zoon van Aentken is voogd.

Jan Adriaens, Aentken Adriaen Wouterssdr zuster van Matheus.

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 007v

Soort akte:        testament

Datum:              11-3-1589

1e Comparant:  Handrick Aertss

2e Comparant:  Huijpken Cornelisdr

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 008r

Soort akte:        erfdeling

Datum:              11-3-1589

1e Comparant:  Govaert Jacopss

2e Comparant:  Adriaen Franss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 009v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              27-11-1589

1e Comparant:  Dierck Corstiaenss ea

2e Comparant:  Jan Janss Hoeveneer

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Dierck Corstiaenss en Willem Corneliss als voogd van Adriaen Peterss weeskind. Beide erfgenamen van Jan Peterss Coemen. Jan Berthouts x Anneken Clasen, Laureijs Pauwelss x Mariken Clasen, Commer Clasen en Willemken Claes. Erfgenamen van Aentken Claesdr huijsvrouw van Jan peterss

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 010r

Soort akte:        erfdeling

Datum:              27-11-1589

1e Comparant:  Jan Andriess Bogaert ea

2e Comparant: 

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Jan Andriess Bogaert x Aentken Jansdr, Peter Janss en Heijlken Jansdr. Kinderen Mariken Jan Mathijs za.

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 010v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              16-6-1589

1e Comparant:  Jachus Schollen

2e Comparant:  Cornelis Abrahamss, borger Breda

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 011r

Soort akte:        akkoord

Datum:              22-12-1588

1e Comparant:  Govaert Jacopss

2e Comparant:  Adriaen Franss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 011v

Soort akte:        erfdeling

Datum:              14-1-1589

1e Comparant:  Peter Anthonis Paep ea

2e Comparant: 

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Peter Anthonis Paep, Cornelis Janss, Peterken Janssdr en Anneken Jansdr

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 013r

Soort akte:        aanneming

Datum:              7-7-1589

1e Comparant:  Viverken Peter Willemsdr wed Cornelis Peterss

2e Comparant:  Handrick Peterss Handrickss, oom

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Aert Wessels als vader van Wilbort Cornelis huijsvrouwe verklaart dat Jan Laureijss x Viverken betaald heeft., 4-5-1613.

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 013r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              12-7-1589

1e Comparant:  Jachus Schollen, burgemr G’Berg

2e Comparant:  Adriaen Michielss, schout ‘s Moer

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 013v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              15-7-1589

1e Comparant:  Anthonis Toniss

2e Comparant:  Thomas Peters van Sinte G’Berg

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 013v

Soort akte:        verlije

Datum:              4-8-1589

1e Comparant:  Claes Lambrecht zoon Lambrecht Loeff Anthoniss ea

2e Comparant:  Cornelis Janss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Claes Lambrecht zoon Lambrecht Loeff Anthoniss met Handrick Michielss namens Lambrecht.

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 014r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              3-9-1589

1e Comparant:  Sacharias Jacopss ea

2e Comparant:  Joest Adriaenss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Sacharias Jacopss mede als voogd van Dingen Aentken Langens weeskinderen met Jan Heijmans als toesiender, Aentken Cornelis Janss Swartendr en Steven Corneliss, broer, Aentken Geritsdr met gerit Franss als voogd

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 014r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              19-10-1589

1e Comparant:  Quirijn Adriaenss vanden Rijen

2e Comparant:  Willem Lambrechtss, schout  Waspick

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 014v

Soort akte:        erfdeling

Datum:              10-11-1589

1e Comparant:  wed Andries Adriaenss

2e Comparant:  Frans Adriaenss ea

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Frans Adriaenss x Lijsken Andriess, Aentken Andriesdr, Janneken Andriesdr en Mariken Andriesdr

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 015r

Soort akte:        verlije

Datum:              27-11-1589

1e Comparant:  Jan Anthoniss x Mariken Adriaen Tonis weduwe

2e Comparant:  Coenraet Janss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   In de kop staat Mariken Bossers ?

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 015r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              27-11-1589

1e Comparant:  Herman Gijsbrechtss

2e Comparant:  Coenraet Janss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 015v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              9-12-1589

1e Comparant:  Jan Adriaenss Schep ea

2e Comparant:  Jochiem Jan Berthoutss

Plaats:               Cleijn Waspick

Bijz:                   Jan Adriaenss Schep en Aert Adriaenss Schep en voor een ander stuk lant Dirck Corstiaenss

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 016r

Soort akte:        verlije

Datum:              9-12-1589

1e Comparant:  Joest Janss van Campen

2e Comparant:  Willem Lambrechtss, schout Waspik

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 016r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              9-12-1589

1e Comparant:  Jan Claess en Coenraet Janss, swager ea

2e Comparant:  Adriaen Wijt Willemss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Jan Claess als voogd weeskind Mariken Michiel Laureijsdr en Jan Wouterss namens Coenraet Janss x Lijntken Michiel Laureijsdr

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 016v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              9-12-1589

1e Comparant:  Wijt Willemss

2e Comparant:  Adriaen Wijten, zoon

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 016v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              9-12-1589

1e Comparant:  Anthonis Toniss Cuijl

2e Comparant:  Doelis Toniss tot ‘s Gravenmoer

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 017r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              9-12-1589

1e Comparant:  Jan Peterss en Joest Aertss

2e Comparant:  Wouter Adriaenss Rotthals

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Jan en Joest komen van Spranghe

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 017r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              9-12-1589

1e Comparant:  Jan Cleijs Jacopss

2e Comparant:  Adriaen Corneliss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 017v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              9-12-1589

1e Comparant:  Jan Cleijs Jacopss ea

2e Comparant:  Adriaen Corneliss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Jan Cleijs Jacopss mede namens Aentken Cleijs Jacopsdr met Lenaert Roelen x Iken Cleijs Jacopsdr

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 017v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              9-12-1589

1e Comparant:  Aert Adriaenss Schep

2e Comparant:  Jochiem Jan Berthoutss tbv Gerit Cornelis kinderen

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 018r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              9-12-1589

1e Comparant:  Aert Adriaenss Schep

2e Comparant:  Jaexken Gerit Corneliss weduwe

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 018r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              9-12-1589

1e Comparant:  Aert Adriaenss Schep

2e Comparant:  Willem Adriaens tbv Aentken Faes Jans wed, moeder

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 018v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              9-12-1589

1e Comparant:  Jochiem Jan Berthoutss tbv Gerit Cornelis kinderen

2e Comparant:  Jan Andries Bogaert ea

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Jan Andriess Bogaert x Aentken Jansdr, Peter Janss en Heijlken Jansdr. erfg Jan Mathijs za.

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 018v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              9-12-1589

1e Comparant:  Aert Adriaenss Schep

2e Comparant:  Anthonis Corneliss tbv Faes Janss weeskind

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 019r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              9-12-1589

1e Comparant:  Jan Adriaenss Schep

2e Comparant:  Dierck Phoppens

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 020r

Soort akte:        testament

Datum:              16-12-1589

1e Comparant:  Marieken Petersdr

2e Comparant: 

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Marieken Petersdr is schoonzus van Dierck Corstiaenss.

Erfgenamen: de kinderen van Dierck, Adriaen Peterss,broer, en zijn kinderen.

Op 14-3-1592 zijn Dierck Corstiaenss en handrick Cornelis Handricxss als voogd van Lijsken Adriaensdr x met die suster [?] overeengekomen die erfenis te verdelen.

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 021r

Soort akte:        aanneming

Datum:              20-1-1590

1e Comparant:  Dierck Corstiaenss

2e Comparant:  Willem Corneliss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 021v

Soort akte:        aanneming

Datum:              20-1-1590

1e Comparant:  Adriaen Janss Vos

2e Comparant:  Jan Peter Vassen en Jan Adriaen van Gils

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 022r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              3-2-1590

1e Comparant:  Crijn Handricxss

2e Comparant:  Rom Peters Muelder

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 022r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              3-2-1590

1e Comparant:  Gerit Janss Snider ?

2e Comparant:  Willem Adriaenss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 022v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              9-2-1590

1e Comparant:  Commer Clasen en Laureijs Pauwelss

2e Comparant:  Gerit Diercxss, borger G’Berge

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 023r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              9-2-1590

1e Comparant:  Mathijs Adriaenss, Rijn Gieliss en Roeloff Janss

2e Comparant:  Dierck Janss ea

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Dierck Janss als voogd van Bernaert Janss, broer, kind en Emmeken Lenaerts als moeder van het kind

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 023r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              9-2-1590

1e Comparant:  Adriaen Geritss Coppens

2e Comparant:  Matheus Adriaenss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 023v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              28-3-1590

1e Comparant:  Cornelis Huijbrechtss ea

2e Comparant:  Joest Adriaenss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Cornelis Huijbrechtss als voogd van Adriaen Huijbrechtss kinderen en Aentken Adriaen Huijbrechts weduwe met Gerit Melchiorss als hare voogd

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 024r

Soort akte:        verlije

Datum:              28-3-1590

1e Comparant:  Johan van Raveschoete, heer Cappel en Waspik

2e Comparant:  Helger Aertss van Cappel

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 024r

Soort akte:        verlije

Datum:              28-3-1590

1e Comparant:  Helger Aertss

2e Comparant:  Johan van Raveschoete, heer Cappel en Waspik

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 024v

Soort akte:        verlije

Datum:              5-6-1590

1e Comparant:  Jan Adriaen Deniss ea

2e Comparant:  Mathijs Adriaenss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Jan Adriaen Deniss. En Jacop Corneliss, Mathijs Floriss, Willem Lambrechtss, schout, namens Floris Adriaenss en Cornelis Wouterss (beide Maede), erfgenamen van de vrouw van Jan Adriaen.

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 024v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              5-6-1590

1e Comparant:  Beeris Huijbrechtss

2e Comparant:  Matheus Adriaenss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 025r

Soort akte:        erfdeling

Datum:              5-6-1590

1e Comparant:  Herman Gijsbrechtss x Tonisken Peterss

2e Comparant:  zijn kinderen

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Jan Adriaenss x Janneken Cornelisdr heeft afgerekend met Tonisken Herman Gijsbrechtsswed als oom van Janneken.

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 026r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              16-6-1590

1e Comparant:  Jan Anthonis Luer

2e Comparant:  Jan Adriaen Deniss cs

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 026r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              16-6-1590

1e Comparant:  Jan Adriaens Luer ea

2e Comparant:  Jacop Luijken

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Jan Adriaens Luer en Jacop Corneliss mede namens zijn mede erffg, Willem Lambrechts, schout, namene Floris Adriaenss en Cornelis Wouters (beide Maede)

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 026v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              23-6-1590

1e Comparant:  Adriaen Zeverss

2e Comparant:  Jochiem Franss, borger G’Berge

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 026v

Soort akte:        quitantie

Datum:              15-3-1589

1e Comparant:  Sebrecht Joesten van Ghilse

2e Comparant:  Cornelis Abrahams van wege Willem Lambrechts

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Het geld is betaald aan Adriaen ??staes

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 027r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              1-10-1590

1e Comparant:  Jochiem Jan Berthoutss

2e Comparant:  Marcelis Adriaenss Cluijter

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 027r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              1-10-1590

1e Comparant:  Adriaen Jacopss Coerp

2e Comparant:  Marcelis Adriaenss Cluijter

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 027v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              1-10-1590

1e Comparant:  Jan Andries Bogaert

2e Comparant:  Heijlken Jan Mathijsdr

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 027v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              1-10-1590

1e Comparant:  Heijlken Jansdr

2e Comparant:  Jan Andries Bogaert

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 028r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              13-10-1590

1e Comparant:  Jan Wouterss ea

2e Comparant:  Adriaen Geritss van Tilborch

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Jan Wouterss, secretaris, namens Adriaen Jan Willemss en Jan Ewits (proc 25-6-1590).

In de kop staan ook de namen van Gerit Melchiorss en Huijbken Ewitsdr

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 028r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              13-10-1590

1e Comparant:  Adriaen Geritss van Tilborch

2e Comparant:  Adriaen Wijt Willemss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 028v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              21-7-1590

1e Comparant:  Abel Aertss ea

2e Comparant:  Willem Lambrechtss, schout Waspik

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Abel Aertss namens broers en zussen en Gerwijn Pauwelss als voogd van zijn moeder

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 028v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              5-11-1590

1e Comparant:  Adriaentken Severijn Jacopss huijsvrouwe

2e Comparant:  Jan Andriess Bogaert

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Proc van Adriaentken van 15-10-1590

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 029r

Soort akte:        testament, copie

Datum:              25-4-1584

1e Comparant:  Godevaert Bastiaenss

2e Comparant: 

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   erffg: Heijlken Petersdr, nicht, kinderen van zijn zoon

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 030r

Soort akte:        aanneming

Datum:              13-10-1589

1e Comparant:  Anthonis Toniss Cuijl

2e Comparant:  Peter Mathijs tot Dongen namens zoon, Jochem Janss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 030v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              24-11-1590

1e Comparant:  Jan Adriaenss Schep

2e Comparant:  Wouter Janss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 030v

Soort akte:        akkoord

Datum:              26-11-1590

1e Comparant:  Jan Toniss

2e Comparant:  Jan Wouterss, secretaris

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 031r

Soort akte:        aanneming

Datum:              24-11-1590

1e Comparant:  Handrick Geritss

2e Comparant:  Adriaen Claes Claess

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 031v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              16-2-1591

1e Comparant:  Adriaen Cornelis Leenhouwer

2e Comparant:  JanTonis Gieliss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 031v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              16-2-1591

1e Comparant:  Jan Janss Hoevener ea

2e Comparant:  Jacop Luijken

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Jan Janss Hoevener mede voor Staes Janss, broer, en Ivetken Janss, suster, en Jaexken Jacop Scheren weduwe en Jacomina Jacop Janss weduwe

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 032r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              2-3-1591

1e Comparant:  Peter Willems Conincx ea

2e Comparant:  Wouter Janss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Peter Willems Conincx mede namens Huijch Peterss, zoon en mede voor alle ander erffg met Willem Lambrechtss, schout, mede namens zijn vrouw broers en zusters

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 032r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              2-3-1591

1e Comparant:  Peter Willems Conincx ea

2e Comparant:  Wouter Janss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Peter Willems Conincx mede namens Huijch, zoon

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 032r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              9-3-1596

1e Comparant:  Coenraet Janss, schout Waspik, ea

2e Comparant: 

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Coenraet Janss, schout Waspik, namens Cornelis Franss, swager met kennisse van Jan Adriaen Clasen en mij.

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 032v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              9-3-1596

1e Comparant:  Crijn Handricxss

2e Comparant:  Wouter Janss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 032v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              9-3-1596

1e Comparant:  Michiel Mathijss

2e Comparant:  Frans Adriaenss Smit

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 033r

Soort akte:        vromen recht

Datum:              8-3-1591

1e Comparant:  Willem Philips ea

2e Comparant: 

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Willem Philips namens Anthonis Jacopss onder den Wijngaert ten Berch heeft recht, op basis van een rentebrief, op een huijs van Peter Matheus. In dit huijs woont Adriaen Jacopss, de broer van Anthonis.

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 033v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              8-3-1591

1e Comparant:  Willem Philips ea

2e Comparant:  Adriaen Huijbrechtss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Willem Philips namens Anthonis Jacopss onder den Wijngaert ten Berch en  Adriaen Jacopss, broer.

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 033v

Soort akte:        verlije

Datum:              16-3-1591

1e Comparant:  Clasken Huijbrechts x Jan Meliss, Mariken Adriaens

2e Comparant:  Dierck Corstiaenss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Clasken heeft Adriaen Diercxss als haar voogd.

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 034r

Soort akte:        verlije

Datum:              16-3-1591

1e Comparant:  Geraerdt Anthoniss Smit

2e Comparant:  Dierck Corstiaenss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 034r

Soort akte:        verlije

Datum:              16-3-1591

1e Comparant:  Clasken Huijbrechtsdr en Mariken Adriaensdr

2e Comparant:  Dierck Corstiaenss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Clasken heeft Adriaen Diercxss als haar voogd.

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 034v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              16-3-1591

1e Comparant:  Adriaen Geritss van Tilborch

2e Comparant:  Peter Corneliss Colven

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 034v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              16-3-1591

1e Comparant:  Matheus Adriaenss

2e Comparant:  Jan Adriaen Clasen ea

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Jan Adriaen Clasen tbv Jacop Jacopss en Neltken Adriaen Willemsdr

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 035r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              22-3-1591

1e Comparant:  Jan Adriaen Clasen ea

2e Comparant:  Peter Matheuss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Jan Adriaen Clasen tbv Jacop Jacopss x Anneken Huijbrechtsdr en Neltken Adriaen Willem Michielsdr

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 035r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              25-5-1591

1e Comparant:  Beernit Aertss

2e Comparant:  Dierck Foppens

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 035r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              25-5-1591

1e Comparant:  Seger Damiaenss

2e Comparant:  Herman Spiegel, borger Dordrecht

Plaats:               Cleijn Waspick

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 035v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              25-5-1591

1e Comparant:  Adriaen Handricxss Cruijck van Waelwijck ea

2e Comparant:  Rombout Adriaens Cuijsten

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Adriaen Handricxss Cruijck van Waelwijck als erffg van Lijsken Rijken za, meije, x  Rombout Adriaens Cuijsten

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 036r

Soort akte:        aanneming

Datum:              31-5-1591

1e Comparant:  Engelken Jan Adriaens Cruijcken weduwe

2e Comparant:  Joest Jans Jacken ea

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Joest Jans Jacken als voogd, Anthonis Janss Stammen en Adriaen Janss als toesienders

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 036v

Soort akte:        aanneming, copie

Datum:              12-1-1589

1e Comparant:  Jan Cleijs Jacopss

2e Comparant:  Lijntken Michiel Laureijs x Coenraet Janss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 037r

Soort akte:        vromen recht

Datum:              22-6-1591

1e Comparant:  Geertruijdt Wouter Joesten weduwe

2e Comparant:  erffg Willem Willemss ?

Plaats:               Cleijn Waspick

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 037v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              22-6-1591

1e Comparant:  Adriaen Peter Stacens

2e Comparant:  Jan Wouterss ea

Plaats:               Cleijn Waspick

Bijz:                   Jan Wouterss als voogd kinderen Jan Janss Schoenmakers

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 037v

Soort akte:        verlije

Datum:              22-6-1591

1e Comparant:  Gerwijn Pouwelss ea

2e Comparant:  Dierck Foppens van Driel

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Gerwijn Pouwelss namens Lambrecht Pouwelss, broer (proc. 21-6-1591, Huesden)

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 038r

Soort akte:        verlije

Datum:              19-7-1591

1e Comparant:  Willem Jacopss van Haaren

2e Comparant:  Huijbertken Andries Adriaenss weduwe

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 038r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              27-7-1591

1e Comparant:  Adriaen Gerit Coppens ea

2e Comparant:  Adriaen Handricxss

Plaats:               Cleijn Waspick

Bijz:                   Adriaen Gerit Coppens namewns Lijntken Gerit Peterss weduwe (briefje van Claes Jan, voogd Lijntken)

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 038v

Soort akte:        dorpsbestuurs

Datum:              17-8-1591

1e Comparant: 

2e Comparant: 

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   richter: Michiel Matthijss

heemraeders: Geraerdt Melchiorss

Adriaen Lambrechtss

Jan Adriaen Clasen

Seger Damiaenss

Dierck Foppenss

Jan Lambrechtss Muer

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 038v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              23-11-1591

1e Comparant:  Adriaen Gerit Coppens ea

2e Comparant:  Adriaen Geritss van Tilborch

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Adriaen Gerit Coppens als voogd Adriaen Janss Bosser weeskind en Peter Aertss, secretaris Cappel, als toesiender

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 038v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              23-11-1591

1e Comparant:  Michiel Mathijss ea

2e Comparant:  Gerit Melss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Michiel Mathijss, schout, als voogd van Herman Gijsbrechtss weduwe en Jan Adriaen Clasen als toesiender van de kinderen van Herman namens Jan den Hoeveneer als voogd

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 039r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              23-11-1591

1e Comparant:  Gerit Franss ea

2e Comparant:  Willem Adriaenss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Gerit Franss als voogd van Adriaen Frans zijn broer

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 039r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              29-11-1591

1e Comparant:  Peter Huijmans

2e Comparant:  Jacop Jan Adriaenss tot Dongen ea

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Jacop Jan Adriaenss tot Dongen, Jan Berthouts en Commer Clasen, Gerit Vassen met Seger Handricxss tot Raemsdonck en Jan Tonis Luer, Jan Adriaenss met zus van zijn vrouw

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 039v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              29-11-1591

1e Comparant:  Jacop Jan Adriaenss tot Dongen ea

2e Comparant:  Adriaen Peterss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Jacop Janss van Dongen, Jan Berthouts en Commer Clasen, Gerit Vassen met Seger Handricxss  en Jan Tonis Luer, Jan Adriaenss van Gils met zus van zijn vrouw

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 039v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              29-11-1591

1e Comparant:  Adriaen Peterss

2e Comparant:  Adriaen Wijt Willemss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 040r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              29-11-1591

1e Comparant:  Jaecxken Jacop Scheren weduwe

2e Comparant:  Gerit Franss tbv Adriaen Franss, broer

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Jan Berthouts is de voogd van Jaecxken

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 040r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              29-11-1591

1e Comparant:  Geraerdt Franss tbv Adriaen Franss, broer

2e Comparant:  Coerst Marceliss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 040v

Soort akte:        verlije

Datum:              9-1-1592

1e Comparant:  Preter Clawertss x Aentken Embrechtsdr

2e Comparant:  Sijmen Adriaen Gijben van Sgravenmoer

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 040v

Soort akte:        procuratie, copie

Datum:              24-2-1590

1e Comparant:  Aert Nicolaes Franss x Heijlken Peterssdr

2e Comparant:  Niclaes Franss, vader

Plaats:               Eijndoven

Bijz:                   Handrick Willemss van Schijndel en Bertram Gerit Rutten zijn schepen te Eijndoven

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 041r

Soort akte:        gift

Datum:             

1e Comparant:  Peter Clawertss

2e Comparant:  Aentken Embrechtsdr, zijn vrouw

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Aentken krijgt alle goederen van Peter mits zij er vvoor zorgt dat Peter in een manhuis te Breda, Dordrecht of ‘s Hertogenbosch komt.

Adriaen Clawerts, broer, geeft ook toestemming.

Datum gelijk vorige akte maar toevoeging is van 12-10-1591.

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 041v

Soort akte:        transport

Datum:              1-2-1592

1e Comparant:  Jan Wouterss ea

2e Comparant:  Neeltken Cornelisdr in porta

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Jan Wouterss namens Aentken Pauwels met Jan Anthoniss als haar voogd (proc G’berg, 19-4-1591 voor schepenen)

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 041v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              1-2-1592

1e Comparant:  Jan Jan Diercxss namens Huijbrecht Willemss

2e Comparant:  Jan Wouterss, secretaris

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Proc van Huijbrecht via notaris te Delft van 21-1-1592

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 042r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              1-2-1592

1e Comparant:  Dierck Foppenss van Driel en Peter Corn Lijnden

2e Comparant:  Cornelis Janss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Dierck en Peter (absent) zijn armmeesters

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 042r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              1-2-1592

1e Comparant:  Jan Cleijs Jacopss van Raemsdonck

2e Comparant:  Jan Janss van Tilborch

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 042v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              15-2-1592

1e Comparant:  Jan Wouterss, secretaris, ea

2e Comparant:  Wijtman Willemss en Adriaen Wijten, zoon

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Jan Wouterss, secretaris, namens Aert Janss Corneliss en Jacop Corneliss, beide borgem van G’berge, Adriaen Willemss en Godschalck matthijss, gasthuijsmeesters en heijligegeest meesters (proc 1-2-1592)

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 042v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              15-2-1592

1e Comparant:  Seger Damiaenss

2e Comparant:  Jan Adriaen Clasen

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 042v

Soort akte:        vrijgift

Datum:             

1e Comparant:  Cornelis Willemss

2e Comparant:  Michiel Janss tbv

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Verder geen gegevens. Alleen de twee namen.

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 043r

Soort akte:        vromen recht

Datum:              21-2-1592

1e Comparant:  Frans Geritss, schout Raemsdonck, ea

2e Comparant:  erffg Jan Wouterss Luer

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Frans Geritss, schout Raemsdonck, namens Adriaentken Diercx tot Dordrecht

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 043v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              21-2-1592

1e Comparant:  Cornelis Willemss

2e Comparant:  Merten Wouterss Turck

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 043v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              29-2-1592

1e Comparant:  Adriaen Hermanss

2e Comparant:  Anthonis Adriaenss den Jongen ea

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Anthonis Adriaenss den Jongen (Cappel) Aentken Mertens, zijn moeder

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 044r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              6-3-1592

1e Comparant:  Dierck Corstiaenss ea

2e Comparant:  Dierck Foppenss van Driel

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Dierck Corstiaenss, Aert Adriaenss Schep, Jan Adriaenss Schep en Lijsken Adriaensdr wed Adriaen Peterss

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 044r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              6-3-1592

1e Comparant:  Peter Toniss Paep ea

2e Comparant:  Gijsbrecht Adriaenss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Peter Toniss Paep, Cornelis Janss mede als voogd van de kinderen van Peterken Jansdr zijn suster, Jan Adriaenss x Anneken Jansdr

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 044v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              6-3-1592

1e Comparant:  Cornelis Willemss

2e Comparant:  Michiel Janss tbv Jan Janss, broer, zijn weeskind

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 044v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              9-5-1592

1e Comparant:  Jacop Luijken

2e Comparant:  Jan Andries Bogaert

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 045r

Soort akte:        aanneming

Datum:              4-3-1589

1e Comparant:  Lijsken Adriaen Claes Diercxs wed Adriaen Peterss

2e Comparant:  Willem Cornelis en Adr Claes Diercxss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 045v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              20-6-1592

1e Comparant:  Gerit Melsen ea

2e Comparant:  Willem Adriaenss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Gerit Melsen  namens Jan Adriaen Deniss, Janneken Dierck Adriaen Denis weduwe. Rochus Willemsss x Anneken Adriaen Deniss en Herber Willemss x Dinghen den Jongen Adriaen Adriaen Deniss za.

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 045v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              4-7-1592

1e Comparant:  Niclaes Franss ea

2e Comparant:  Rombout Peterss Meulder

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Niclaes Franss namens Aert Claes Franss, zoon, x Heijtken Petersdr

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 046r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              4-7-1592

1e Comparant:  Reijn Gieliss

2e Comparant:  Handrick Asdriaen Diercxss Schoenmakers

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 046r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              4-7-1592

1e Comparant:  Commer Clasen tbv Willemken Clasen, suster

2e Comparant:  Aert Janss ea

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Aert Janss, Hacop Corneliss, Adriaen Willemss en Godschalck Matthijss, gasthuis en heijligestmeesters Sinte G’berg tbv heijligesthuijs

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 046r

Soort akte:        verklaring copie

Datum:              19-5-1595

1e Comparant:  Neeltken Jochiemsdr ea

2e Comparant: 

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Neeltken Jochiemsdr (Oude Tonge) met Huijch Peterss Doenss als voogd, cousijn, heeft testament (27-4-11584) van grootvader Goevert Bastiaenss za gezien. Een delle gaat naar Heijltken Petersdr.

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 046v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              26-9-1592

1e Comparant:  Seger Damiaenss

2e Comparant:  Jochiem Frans, borger G’berg

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 046v

Soort akte:        akkoord

Datum:              27-9-1592

1e Comparant:  Jan Andries Boegaert ea

2e Comparant:  Adriaen Peterss, half broer

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Jan Andries Boegaert x Aentken Jan Mathijssdr, Peter Janss Mathijss, Heijltken Jan Mathijssdr.

Akte is niet gepasseerd.

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 047r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              27-9-1592

1e Comparant:  Handrick Adriaenss van Loon ea

2e Comparant:  Tuentken Adriaen Willemss weduwe (Dussen)

Plaats:               Cleijn Waspick

Bijz:                   Handrick Adriaenss van Loon x Grietken Gerit Peter Huijbendr

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 047r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              6-12-1592

1e Comparant:  Handrick Geldenss ea

2e Comparant:  Jan Rutten (Cappel)

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Handrick Geldenss, Gerit Geldenss, Lijsken Geldensdr, Gelden Meertens wed Mariken Geldens

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 047v

Soort akte:        vrijgift en verlije

Datum:              6-12-1592

1e Comparant:  Jan Wouters, secretaris, ea

2e Comparant:  Gerit Franss, broer

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Jan Wouters, secretaris, namens Anthonis Franss (proc 12-3-1589)

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 047v

Soort akte:        vrijgift en verlije

Datum:              6-12-1592

1e Comparant:  Gerit Franss

2e Comparant:  Cornelis Muelen Franss, borger Dordrecht

Plaats:               Cleijn Waspick

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 048r

Soort akte:        testament

Datum:              5-5-1592

1e Comparant:  Mariken Jacopsdr wed Adriaen Verwetering

2e Comparant: 

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Adriaen was schout te Baerdwijck.

Erfg: Aentken Jans dochter van Jan Janss Hengelaer, halfbroer. Jan Adriaen Gijben, Anneken Adriaen Gijben en Adriaen Adriaenss, halfbroers en zus van Jan.

Aentken Janss was getrouws met Adriaen Franss en Adriaen Janss Ruijten

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 048v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              22-6-1592

1e Comparant:  Janneken Joest Lambrechtssr wed Pauwels Geerwijnss

2e Comparant:  Cornelis Muelen Franss, borger Dordrecht

Plaats:               Cleijn Waspick

Bijz:                   Janneken heeft Geerwijn Pauwelss, zoon, als voogd.

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 049r

Soort akte:        erfdeling

Datum:              16-12-1592

1e Comparant:  erfg Willem Lambrechtss, schout

2e Comparant: 

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   de weduwe, Lambrechts Willemss, Eerken Willemsdr, Huijbert Willemss en Heijlken Willemsdr

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 050r

Soort akte:        aaneming

Datum:              17-12-1592

1e Comparant:  Mariken Huijbrechtsdr wed Willem Lambrechtss

2e Comparant:  Peter Adr en Janneken Jacop Luijken, grootmoeder

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 050v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              23-12-1592

1e Comparant:  Mariken Huijbrechts ea

2e Comparant:  Jachus Schollen, borger Dordrecht

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Mariken Huijbrechts wed Willem Lambrechtss met gerit melsen als haar voogd, Lambrechts Willems namens broer en zussen en Janneken Jacops, grootmoeder

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 051r

Soort akte:        testament

Datum:              16-1-1593

1e Comparant:  Leentken Woutersdr x Anthonis Toniss Cuijl

2e Comparant: 

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 051v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              16-1-1593

1e Comparant:  Gerit Melchierss tbv Jochem Baeijens

2e Comparant:  Jan Jan Diercxss, brouwer

Plaats:               Cleijn Waspick

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 051v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              16-1-1593

1e Comparant:  Mattheus Adriaenss

2e Comparant:  Adriaen Handricxss Panum

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Buijten de namen verder geen tekst.

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 052r

Soort akte:        aanneming

Datum:              16-1-1592

1e Comparant:  Leentken Adriaensdr wed Bernaert Aertss

2e Comparant:  Adriaen Zeverss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 052v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              30-1-1592

1e Comparant:  Gerit Franss

2e Comparant:  Cornelis Janss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 052v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              5-2-1593

1e Comparant:  Anthonis Adriaenss die Jongen ea

2e Comparant:  Herber Willemss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Anthonis Adriaenss die Jongen en Aentken Meertens zijn moeder

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 053r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              14-2-1593

1e Comparant:  Lambrecht Loeff Anthoniss

2e Comparant:  Coprneliss Janss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Quijtantie aanwezig (bij vorig folio) 11-2-1592 [?], ondertekend door Anthonij Loeff

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 053r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              14-2-1593

1e Comparant:  Mariken wed Willem Lambrechtss, schout, ea

2e Comparant:  Jan Adriaen Clasen

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Mariken wed Willem Lambrechtss, schout, (proc, not Dordrecht, 21-3-1592)  vanwege Anneken Huijbrechts wed Jan Adriaenss Vrol, suster, met Adriaen Willemss Smeblock en Cornelis Adriaenss Timmer en met haer vervangede haere huijsvrouwe suster.

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 053v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              14-2-1593

1e Comparant:  Dierck Adriaen Diercxss Schoenmakers

2e Comparant:  Anthonis Toniss Cuijl

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 053v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              14-2-1593

1e Comparant:  Gerit Peter Geritss

2e Comparant:  Antonis Tonis Cuijl

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 054r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              14-2-1593

1e Comparant:  Frans Janss x Mariken wed Willem Lambrechtss ea

2e Comparant:  Jacop Jans x Mariken Lambrechtsdrr, oom

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Frans Janss x Mariken wed Willem Lambrechtss, schout, en Lambrecht Willemss, zoon, mede namens zijn zusters, en Huijbrecht Willemss

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 054r

Soort akte:        verlije

Datum:              14-2-1593

1e Comparant:  Cornelis Willemss

2e Comparant:  Dierck Foppens van Driel

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 054v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              14-2-1593

1e Comparant:  Gerit Bastiaenss

2e Comparant:  Gerit Jan Adriaen Deniss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 054v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              14-2-1593

1e Comparant:  Gerit Janss

2e Comparant:  Wouter Janss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 055r

Soort akte:        verklaring

Datum:              20-2-1508

1e Comparant:  Jacop Oom ridder Heere van Wijngaerden

2e Comparant:  Andries Janss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Jacop verklaart dat na de vervolging van Andries Janss ieder 4 schellingen dient te betalen ???

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 055v

Soort akte:        inventaris

Datum:             

1e Comparant:  Gerit Melsen ea

2e Comparant: 

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Gerit Melsen als voogd van Cornelis Geritss, zoon van Gerit Corneliss. Cornelis is vuijtlandig

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 056v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              13-3-1593

1e Comparant:  Handrick Jacopss ea

2e Comparant:  Adriaen Michielss, schout Sgravenmoer

Plaats:               Cleijn Waspick

Bijz:                   Handrick Jacopss mede als voogd van Dingentken Bewijens ?, zijn moeder, Reijnert Adriaenss, Anneken Jacopss, Handrick Peterss als voogd van de andere kinderen van jacop Handricxss

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 057r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              13-3-1593

1e Comparant:  Lijsken Adriaen Peters wed

2e Comparant:  Dierck Foppens van Driel

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Lijsken heeft Adriaen Lambrechtss als voogd.

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 057r

Soort akte:        akkoord

Datum:              13-3-1593

1e Comparant:  Jan Andries Bogaert ea

2e Comparant:  Adriaen Peters, halfbroer

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Jan Andries Boegaert x Aentken Jan Mathijssdr, Peter Janss Mathijss, Heijltken Jan Mathijssdr.

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 057v

Soort akte:        vrijgiftverlije

Datum:              13-3-1593

1e Comparant:  Jan Wouterss ea

2e Comparant:  Gerit Franss, broer

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Jan Wouterss namens Anthonis Franss (proc 12-3-1589)

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 057v

Soort akte:        verlije

Datum:              13-3-1593

1e Comparant:  Gerit Franss

2e Comparant:  Cornelis Muelen Franss, borger te Dordrecht

Plaats:               Cleijn Waspik

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 058r

Soort akte:        testament

Datum:              5-5-1593

1e Comparant:  Mariken Jacopsdr wed Adriaen Verwetering

2e Comparant: 

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Adriaen was schout te Baertwijck.

Genoemd: Aentken Jans, dochter van Jan Janss Hengeler, halve broer

Jan Adriaen Gijben, Anneken Adriaen Gijben en Adriaen Adriaenss kinderen, kinderen van een zus.

De kinderen bij Adriaen Frans en Adriaen Janss Cuijsten

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 058v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              19-3-1593

1e Comparant:  Anthonis Tonis Stoffels

2e Comparant:  Rombout Peterss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 058v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              14-8-1593

1e Comparant:  Lambrecht Janss ea

2e Comparant:  Jan Janss vanden Werck, Lenaert Corn Adr Aertss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Lambrecht Janss als voogd Heijlken Janss dochter van Jan Janss zijn broer.

Jan en Lenaert wonen te Cappel

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 059r

Soort akte:        testament

Datum:              19-3-1593

1e Comparant:  Gerit Jan Adriaen Deniss ea

2e Comparant: 

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Gerit Jan Adriaen Deniss x Anneken wed Adriaen Janss Cuijsten. Haar kinderen bij Adriaen: Hilleken, Wouterken en Adriaentken

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 059v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              30-9-1593

1e Comparant:  Adriaen Handricxss Panum

2e Comparant:  Gerit Jan Adriaen Deniss ea

Plaats:               Cleijn Waspick

Bijz:                   Gerit Jan Adriaen Deniss ofte in sijn apsencie Janneken weduwe  Dierck Adriaen Deniss

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 059v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              16-10-1593

1e Comparant:  Herman Aertss x Janneken Jan Adr Janss Cuijsten ea

2e Comparant:  Jan Jan Dierxss

Plaats:               Cleijn Waspick

Bijz:                   Herman Aertss x Janneken Jan Adr Janss Cuijsten, Gerit Jan Deniss, Adriaen Janss Cuijsten en Aert Janss zijn broer

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 060r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              16-10-1593

1e Comparant:  Adriaen Janss Cuijsten ea

2e Comparant:  Herman Aertss, swager

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Adriaen Janss Cuijsten, Aert Janss Cuijsten en Gerit Janss Deniss

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 060v

Soort akte:        aanneming

Datum:              16-10-1593

1e Comparant:  Lijntken Handrick Petersdr wed Gerit Peterss

2e Comparant:  Jan Wouters en Cornelis Handricxss, broer

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 061r

Soort akte:        dorpsbestuur

Datum:             

1e Comparant: 

2e Comparant: 

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   richter: Coenraet Janss

Heemraders: Jan Adriaen Clasen, Seger Damen, Jan [Lambrechtss] Mueren, ??? Jacopss en Wijt Adriaenss

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 061r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              20-11-1593

1e Comparant:  Jan Toniss x Mariken Jan Adriaenss Bossers weduwe

2e Comparant:  Jan Adriaen Schep

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 061r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              20-11-1593

1e Comparant:  Coenraet Janss, schout

2e Comparant:  Frans Adriaenss Smit

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 061v

Soort akte:        waarborg

Datum:              20-11-1593

1e Comparant:  Jan Cleijs Jacopss

2e Comparant:  Adriaen Corneliss Rolven

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 061v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              20-11-1593

1e Comparant:  Adriaen Lambrechtss

2e Comparant:  Cornelis Handricxss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 062r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              20-11-1593

1e Comparant:  Cornelis Handricxss

2e Comparant:  Aentken Embrechtss weduwe

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 062r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              20-11-1593

1e Comparant:  Embrecht Jacopss ea

2e Comparant:  Gerit Handricxss tot Sgravenmoer

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Embrecht Jacopss als voogd van Aentken Embrechts zijn moeder

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 062v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              29-11-1593

1e Comparant:  Michiel Mathijss, schout Cleijn Waspick ea

2e Comparant:  Cornelis Jan Roeloffss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Michiel Mathijss, schout Cleijn Waspick namens Willem van Rijswijk met Janneken Roeloffsdr, nicht (proc schepenen Heusden, 5-11-1593) en Jan Wouterss Clipper. Erfgenamen van Gerit Rutgerss.

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 062v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              4-12-1593

1e Comparant:  Janneken x Peter Huijmans

2e Comparant:  Adriaen Peterss Munninck

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 063r

Soort akte:        vromen recht

Datum:              18-12-1593

1e Comparant:  Cornelis Diercxss van Outhuesden

2e Comparant:  Ewoudt Dingemans weduwe

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 063v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              18-12-1593

1e Comparant:  Cornelis Diercxss van Outhuesden

2e Comparant:  Lambrecht Ewoutss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 063v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              18-12-1593

1e Comparant:  Jan Adriaen Clasen

2e Comparant:  Adriaen Handricxss Panum

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 064r

Soort akte:        akkoord

Datum:              7-12-1593

1e Comparant:  Cornelis Jan Huijbrechtss ea

2e Comparant:  Gijsbrecht Adriaenss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Cornelis Jan Huijbrechtss als voogd van Peterken Jan Huijbrechtsdr, zuster met Adriaen Jacopss Coerp als mede vant naeste bloet van Peterken

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 064r

Soort akte:        erfdeling

Datum:             

1e Comparant:  Gijsbrecht Adriaenss

2e Comparant:  kinderen Peterken Janss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 064v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              29-1-1594

1e Comparant:  Wouter Adriaenss Rothals

2e Comparant:  Willem Adriaen Metser

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 064v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              29-1-1594

1e Comparant:  Jan Rutten en Wouter Adriaenss Rothals

2e Comparant:  Willem Lambrechtss Metser

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 065r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              29-1-1594

1e Comparant:  Mathijs Floriss

2e Comparant:  Peter Corstiaenss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Een deel van de gronden met procuratie (3-1-1594) van Jan Adriaenss en Lenaert Corneliss als erffg van Jochiem Gerwijnss. Procuratie gegeven door Adriaen Adriaenss Overmane en Willem Peterss Gielen (Vrijhoeven)

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 065v

Soort akte:        testament

Datum:              26-2-1594

1e Comparant:  Jan Lambrechtss Muer

2e Comparant:  Geriken Jansdr

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Geriken heeft Jan Adriaenss als voorzoon

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 065v lv

Soort akte:        vrijgift

Datum:              27-11-1589

1e Comparant:  Herman Gijsbertss

2e Comparant:  Coenraet Janss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 065vlv2

Soort akte:        vrijgift

Datum:              17-1-1587

1e Comparant:  Cornelis Franss

2e Comparant:  Cuijndert Janss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 066r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              11-3-1594

1e Comparant:  Seger Damiaenss x Anneken Jan Vassendr

2e Comparant:  Michiel Adriaenss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 066r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              11-3-1594

1e Comparant:  Michiel Adriaenss

2e Comparant:  Jan Adriaen Stevenss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 066v

Soort akte:        testament

Datum:              15-4-1594

1e Comparant:  Dierck Cornelis Toniss

2e Comparant: 

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   erfg: broers en zussen die moeder bij Cornelis Jan Roeloffs, naman, heeft gekregen

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 067r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              25-4-1594

1e Comparant:  Adriaen Geritss van Tilborch

2e Comparant:  Peter Adriaenss, zoon

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 067r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              25-4-1594

1e Comparant:  Peter Adriaen Geritss

2e Comparant:  Peter Corneliss Rolven

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 067r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              25-4-1594

1e Comparant:  Adriaen Janss Cuijsten

2e Comparant:  Gerit Tonis  van Tilborch

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 067v

Soort akte:        waarborg

Datum:              25-4-1594

1e Comparant:  Adriaen Peterss

2e Comparant:  Peter Corneliss Rolven

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 067v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              5-5-1594

1e Comparant:  Cornelis Jan Huijbrechtss

2e Comparant:  Peter Tonis Paep zijn broer

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 067v lv

Soort akte:        transport

Datum:             

1e Comparant:  Aert Jacopss

2e Comparant:  den schout van Waspick

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 068r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              5-5-1594

1e Comparant:  Peter Tonis Paep ea

2e Comparant:  Huijch Peterss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Peter Tonis Paep, Cornelis Jan Huibrechtss als voogd van kinderen Petrken Jan Huijben en Jan Adriaenss x Anneken Jan Huijben

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 068r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              12-5-1594

1e Comparant:  Michiel Laureijss

2e Comparant:  Embrecht Jacopss en Mariken Jacopsdr

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 068v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              23-6-1594

1e Comparant:  Gerit Janss

2e Comparant:  Adriaen Janss Cuijsten

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 068v

Soort akte:        aanneming

Datum:              5-8-1594

1e Comparant:  Lijntken Mathijsdr wed Adriaen Jacopss Coerp

2e Comparant:  Cornelis Franss en Mathijs Corneliss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Michiel Joesten is voogd van Lijntken. Aanwezig is ook Vastaert Janss

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 069r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              8-10-1594

1e Comparant:  Jan Toniss Luer

2e Comparant:  Frans Adriaenss Smit

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 069v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              22-10-1594

1e Comparant:  Adriaen Janss Cuijsten

2e Comparant:  Adriaen Huijbrechtss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 069v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              22-10-1594

1e Comparant:  Commer Clasen ea

2e Comparant:  Jacop Luijken

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Commer Clasen namens Claes Adriaens zijn vader als voogd van Willemken Clasen zijn dochter (proc 11-10-1594)

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 070r

Soort akte:        inventaris

Datum:              7-12-1594

1e Comparant:  Adriaen Cornelis Rolven

2e Comparant: 

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Verder geen tekst. Akte (1 zin) is doorgestreept

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 070r

Soort akte:        akkoord

Datum:              7-11-1594

1e Comparant:  Aentken Laureijsdr wed Adriaen Corneliss Rolff

2e Comparant:  Anthonis Cornelis ea

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Anthonis Cornelis als voogd kinderen Adriaen Corneliss Rolff.

Aentken was eerder getrouwd met Adriaen Thomas, hieruit een dochter.  Uit een eerder huwelijk van Adriaen Corneliss is een zoon Aert.

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 071r

Soort akte:        aanneming

Datum:              7-11-1594

1e Comparant:  Aentken Laureijsdr wed Adriaen Corneliss Rolff

2e Comparant:  Anthonis Cornelis Rolff en Laureijs Laureijss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 071r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              3-12-1594

1e Comparant:  Gerit Franss ea

2e Comparant:  Adriaen Peterss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Gerit Franss namens Adriaen Huijbrechtss, oom (proc 13-10-1586) en Anthonis Frans en Adriaen Franss, broers.

Adriaen Huijbrechts en de procuratie is doorgestreept.

Op 18-11-1595 verkopen Jan Adriaens van Gils, Lenaert Adriaenss, swager, Jan Tonis Luer, Reijnert Adriaenss, Dierck Huijbrechtss ??? hun  wederpartie zolas die van Adriaen Huijbrechtss gecomen zijn.

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 071v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              3-12-1594

1e Comparant:  Adriaen Gerit Coppens

2e Comparant:  Matheus Adriaenss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 072r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              9-12-1594

1e Comparant:  Aert Adriaenss Schep ea

2e Comparant:  Adriaen Wijt Willemss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Aert Adriaenss Schep, Jan Adriaenss Schep, Adriaen Handrickss.  Adriaen Janss Cuijsten, Janneken Janss, suster, Aert Janss, broer, Gerit Janss x Anneken wed Adriaen Janss Cuijsten en kinderen Anneken en Adriaen.

Erfgenamen Rombout Adriaenss Cuijsten en voor de helft van de vrouw van Rom Cuijsten: Lijsken Rijken za nl het gedeelte van Adriaen Handricxss Cruijck (Waelwijck).

Cornelis Janss namens Pauwels Meuss (Strien)

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 072v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              9-12-1594

1e Comparant:  Adriaen Wijt Willemss

2e Comparant:  Peter Matheuss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 072v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              9-12-1594

1e Comparant:  Cornelis Janss ea

2e Comparant:  erffg Rombout Adriaenss Cuijsten

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Cornelis Janss namens Pauwels Meuss (Strien)

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 073r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              17-12-1594

1e Comparant:  Jan Toniss Luer ea

2e Comparant:  Gerit Franss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Jan Toniss Luer, Lenaert Corneliss, Jan Adriaenss van Gils, swager van Lenaert

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 073r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              17-12-1594

1e Comparant:  Jan Toniss Luer ea

2e Comparant:  Frans Janss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Jan Toniss Luer, Lenaert Corneliss, Jan Adriaenss van Gils, swager van Lenaert

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 073v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              17-12-1594

1e Comparant:  Lenaert Corneliss Adriaen Aertss

2e Comparant:  Merten Wouterss Turck

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 073v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              17-12-1594

1e Comparant:  Jan Janss van den Werck

2e Comparant:  Merten Wouterss Turck

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 074r

Soort akte:        akkoord en ordonatie

Datum:              1-1-1595

1e Comparant:  schout en heemraders

2e Comparant:  naburen van Waspick

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   functionarissen moeten binnen een bepaalde tijd rekening en bewijs leveren.

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 075r

Soort akte:        procuratie copie

Datum:              23-12-1594

1e Comparant:  Aert Janss, rentmr Sinte Cathalinen

2e Comparant:  Coenraet Janss, schout, Jan Wouterss, secr,Waspick

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 075v

Soort akte:        procuratie copie

Datum:              23-12-1594

1e Comparant:  Jacop Pauwelss Wagemakers ea

2e Comparant:  Conraet Janss en Janne Wouterss, secr en schout

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Jacop Pauwelss Wagemakers namens Niclaes Pijl, curateur (proc, ‘s Gravenhage, not Johan van Smeten ?, 20-11-1594)

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 076r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              25-2-1595

1e Comparant:  Coenraet Janss, schout en Jan Wouterss, secr

2e Comparant:  Peter Matheus

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Zie procuratie folio 75v

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 076r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              25-2-1595

1e Comparant:  Michiel Adriaenss

2e Comparant:  Jan Andries Bogaert en Adriaen Janss, zoon

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 076v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              25-2-1595

1e Comparant:  Jan Adriaenss Stacens

2e Comparant:  Jan Wouterss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Zie akte waarbij Michiel Adriaen Zegers het huijs aan Jan Adraienss Stacens verkoopt

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 076v

Soort akte:        verlije

Datum:              11-3-1595

1e Comparant:  Cornelis Wouterss ea

2e Comparant:  Bastiaen Peterss Graeff tot Cappel ea

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Cornelis Wouterss en Gerit Peterss van Sprangh als voogd van Tonisken Woutersdr.

Bastiaen Peterss Graeff tot Cappel: In kop staat Bastiaen Tonis Greeff

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 077lv

Soort akte:        herroeping testament

Datum:              1-4-1623

1e Comparant:  Mariken Adriaenssen wed Jan Bernaertssen

2e Comparant: 

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Mariken is nu getrouwd met Aert Pauwelssen en woont te Bardwijck. Zij herroep haar testament.  Het testament is op 4-3-1613 gemaakt

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 077r

Soort akte:        herroeping testament

Datum:              1-4-1623

1e Comparant:  Mariken Adriaenssen wed Jan Bernaertssen

2e Comparant: 

Plaats:               Bardwijck

Bijz:                   Mariken is  nu getrouwd met Aerdt Pauwelssen (Bardwijck)

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 077r lv

Soort akte:        testament

Datum:              4-3-1613

1e Comparant:  Mariken Adriaensdr wed Jan Bernaertss

2e Comparant: 

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Mariken is nu getrouwd met Aert Pauwelssen en woont te Baerdtwijck.

Catharina Janss x Peter Geritss: kind Maeijken Peterss

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 077r lv

Soort akte:        vrijgift

Datum:              16-4-1613

1e Comparant:  Jacop Goevertss

2e Comparant:  Seger Jan Segerss (Raemsdonck)

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 077r lv

Soort akte:        protest

Datum:              30-4-1613

1e Comparant:  Jan van Eck

2e Comparant:  Huijbert Clasen Buijs

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 077r lv

Soort akte:        inventaris

Datum:              13-7-1613

1e Comparant:  Neltken Jansdr za x Dingeman Janss

2e Comparant: 

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 077v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              17-3-1595

1e Comparant:  Matthijs Floriss

2e Comparant:  Dierck Foppenss van Driel

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 077v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              8-1-1595

1e Comparant:  Reijmert Adriaenss

2e Comparant:  Govaert Jacopss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 078r

Soort akte:        waarborg

Datum:              8-1-1595

1e Comparant:  Adriaen Wijt Willemss

2e Comparant:  Adriaen Tonis van Sgravenmoer

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Adriaen transporteert de waarborg aan Aert Adriaenss van Bergen

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 078r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              6-5-1595

1e Comparant:  Adriaen Toniss Cuijl ea

2e Comparant:  Gerit Melchiorss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Adriaen Toniss Cuijl als voogd en Jochiem Jan Berthouts als toesiender van de kinderen van Anthonis Toniss Cuijl zijn broer. En Jan Huijbrechtss van Sprang als voogd van Leentken Wouters wed Anthonis Toniss Cuijl

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 078v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              6-5-1595

1e Comparant:  Jochiem Adriaen Aertss ea

2e Comparant:  Joest Adriaen Gieliss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Jochiem Adriaen Aertss namens Gijsbrecht Clasen (proc notaris te Gorch.. ?, 17-12-1594)

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 078v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              6-5-1595

1e Comparant:  Adriaen Toniss Cuijl ea

2e Comparant:  Handrick Aertss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Adriaen Toniss Cuijl als voogd en Jochiem Jan Berthouts als toesiender van de kinderen van Anthonis Toniss Cuijl zijn broer. En Jan Huijbrechtss van Sprang als voogd van Leentken Wouters wed Anthonis Toniss Cuijl

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 079r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              6-5-1595

1e Comparant:  Adriaen Toniss ea

2e Comparant:  Peter Corneliss Lijnden

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Adriaen Toniss en Jochiem Janss als voogd en toesiender met Jan Huijbrechtss. Zie folio 078v

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 079r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              6-5-1595

1e Comparant:  Peter Corneliss Lijnden

2e Comparant:  Cornelis Handricxss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   zie vorige akte folio 79r

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 079v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              6-5-1595

1e Comparant:  Adriaen Toniss Cuijl ea

2e Comparant:  Jan Janss Diercxss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Adriaen Toniss Cuijl als voogd en Jochiem Jan Berthouts als toesiender van de kinderen van Anthonis Toniss Cuijl zijn broer. En Jan Huijbrechtss van Sprang als voogd van Leentken Wouters wed Anthonis Toniss Cuijl

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 080r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              6-5-1595

1e Comparant:  Adriaen Toniss Cuijl ea

2e Comparant:  Handrick Aertss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Adriaen Toniss Cuijl als voogd en Jochiem Jan Berthouts als toesiender van de kinderen van Anthonis Toniss Cuijl zijn broer. En Jan Huijbrechtss van Sprang als voogd van Leentken Wouters wed Anthonis Toniss Cuijl

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 080r

Soort akte:        quitantie

Datum:              10-5-1595

1e Comparant:  Lambrecht Ewitss

2e Comparant:  Herman Aertss x Janneken Dierck Adriaen Deniss wed

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Lambrecht is blij met het werk van Dierck Adriaen Deniss zijne voorsaet en verklaard betaald te zijn.

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 081r

Soort akte:        testament

Datum:              14-7-1595

1e Comparant:  Coenraet Janss

2e Comparant:  Anneken Franss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   langstlevende testament. Mariken Cornelis Frans, Sijken Corneliss Franss kijnderen, Cornelis Franss, broer Anneken

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 081v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              3-6-1595

1e Comparant:  Reijnert Adriaenss

2e Comparant:  Jan Janss Hoeveneer

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 081v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              7-7-1595

1e Comparant:  Adriaen Huibrechtss ea

2e Comparant:  Jochiem Jan Berthoutss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Adriaen Huibrecht Dierck Floriss als voogd van Mariken Adriaens, zijn dochter met Floris Adriaenss zijn zoon.

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 082r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              7-7-1595

1e Comparant:  Janneken Joest Lambrechtsdr ea

2e Comparant:  Handrick Aertss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Janneken Joest Lambrechtsdr wed Pauwels Geerwijnss emt Geerwijn Pauwelss haar zoon mede namens de weeskinderen van Willem Willemss die Wolff met Abel Aertss en mariken Aertss zijn suster

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 082r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              4-11-1595

1e Comparant:  Handrick Aertss

2e Comparant:  Peter Huijmanss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   zie vorige akte folio 82r

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 082v

Soort akte:        aanneming

Datum:              12-7-1595

1e Comparant:  Eeltken Peter Corsten wed Cornelis Handricxss

2e Comparant:  Peter Handricxss en Jan Wouterss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 083r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              23-9-1595

1e Comparant:  Aert Adriaenss van Bergen

2e Comparant:  Mathijs Floriss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 083r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              21-10-1595

1e Comparant:  Peter Aertss Paep, secr Cappel, ea

2e Comparant:  Mattheus Adriaenss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Peter Aertss Paep, secr Cappel, als voogd van Aert Peterss Paep zijn vaders nakinderen en Michiel Govertss die Vet als toesiender

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 083v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              4-11-1595

1e Comparant:  Handrick Aertss

2e Comparant:  Jan Andriess Bogaert

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 083v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              4-11-1595

1e Comparant:  Cornelis Franss

2e Comparant:  Michiel Mathijss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Cornelis was getrouwd met Neltken wed mr Matthijs

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 084r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              4-11-1595

1e Comparant:  Peter Huijbrechtss ea

2e Comparant:  Anthonis Adriaen Toniss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Peter Huijbrechtss, Jan Adriaenss Schep, Claes Embrechtss van Dongen voor een stock, Peter Ockerss, Peter Baijenss, schoonvader, voor een stock, Adriaen Peterss en Claes Janss, Staes Janss en Peterken Gielen Colemansdr (Vriessche Moeren) voor een stock. Erfgenamen Bastiaen Baijenss

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 084v

Soort akte:        verlije

Datum:              18-11-1595

1e Comparant:  Adriaen Hermanss ea

2e Comparant:  Coenraet Janss, schout Waspick

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Adriaen Hermanss namens Herman Adriaenss, zoon, en Joestken zijn dochter (proc, 27-9-1595, schepenen Vrijhoeven)

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 084v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              18-11-1595

1e Comparant:  Reijvert Adriaenss en Seger Damiaenss

2e Comparant:  Adriaen Peterss (Vrij Hoeven)

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 085r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              16-12-1595

1e Comparant:  Gerit Adriaenss

2e Comparant:  Adriaen Handricxss Panum

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 085r

Soort akte:        aanneming

Datum:              30-12-1595

1e Comparant:  Damiaen Mathijss

2e Comparant:  Cornelis Janss van Dongen

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 085v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              27-1-1596

1e Comparant:  Peter Mattheuss

2e Comparant:  Jacop en Willem Aertss Bommeleers kijnderen

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Jacop en Willem wonen te Sgravenmoer

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 085v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              27-1-1596

1e Comparant:  Gijsbrecht Adriaenss Brant

2e Comparant:  Peter Toniss Paep

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 086 lv

Soort akte:        quitantie

Datum:              12-10-1596

1e Comparant:  Casper Handricxss x Lijntje Arienss de Bont

2e Comparant:  Peter Wouterss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 086r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              27-1-1596

1e Comparant:  Adriaen Geritss Coppens ea

2e Comparant:  Peter Wouterss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Adriaen Geritss Coppens namens Lijntken Adriaen Bontendr (proc 4-1-1596)

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 086v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              27-1-1596

1e Comparant:  Peter Matheuss

2e Comparant:  Wouter Janss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 086v

Soort akte:        verlije

Datum:              10-2-1596

1e Comparant:  Gijsbrecht Toniss

2e Comparant:  Jan Denis die Haen (Cappel)

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 087r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              24-2-1596

1e Comparant:  Adriaen Meertens van Sprang ea

2e Comparant:  Willem Jacop Anthoniss (Sprang)

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Adriaen Meertens van Sprang namens Peter Adriaenss Luijten van Breda x IJda Joest Janss van Campensdr (proc schepenen Breda, 14-8-1595)

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 087r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              24-2-1596

1e Comparant:  Adriaen Meertens van Sprang ea

2e Comparant:  Willem Jacop Anthoniss (Sprang)

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Adriaen Meertens van Sprang namens Jenneken en Anneken Joest Janssdr ofte Cornelis Cornelis Frans en Peter Adriaenss Luijten, borgers van Breda, swagers (proc 8-5-1596)

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 087r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              18-5-1596

1e Comparant:  Adriaen Meertens van Sprang ea

2e Comparant:  Willem Jacop Anthoniss (Sprang)

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Adriaen Meertens van Sprang namens Cornelis Cornelis Frans, borger van Breda x Geertruijt Joest Jan Anthonissdr (proc schepenen Breda, 12-2-1596)

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 087v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              24-2-1596

1e Comparant:  Mathijs Floriss

2e Comparant:  Peter Corstiaenss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 087v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              24-2-1596

1e Comparant:  Jan Adriaenss van Gils ea

2e Comparant:  Peter Corstiaenss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Jan Adriaenss van Gils x Grietken Jochiem Gheerwijnsdr en lenaert Cornelis x Geriken Jochiemsdr

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 088r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              9-3-1596

1e Comparant:  Gerit Melchiorss

2e Comparant:  Anthonis Diercxss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 088r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              9-3-1596

1e Comparant:  Peter Toniss Paep ea

2e Comparant:  Adriaen Hermanss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Peter Toniss Paep als voogd van de kinderen van Cornelis Janss zijn broer.

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 088v

Soort akte:        erfdeling

Datum:              16-3-1596

1e Comparant:  Steven Corneliss

2e Comparant:  Aentken Cornelis Janss Swarten kijnderen

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Aentken Cornelis Janss Swarten kijnderen: Adriaentken Cornelisdr, zus Cornelis

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 089r

Soort akte:        waarborg copie

Datum:              19-11-1595

1e Comparant:  Jacop Wagemakers ea

2e Comparant:  Peter Teuwen

Plaats:               G’berg

Bijz:                   Jacop Wagemakers namens prinselijk sterfhuijs vande prins van Oranje (proc notaris Jan van Smeden, 20-11-1594) en Lijsken Reijnkens, suster procuratesse vande convent van Sinte Catelijnen

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 089v

Soort akte:        akkoord copie

Datum:              28-4-1596

1e Comparant:  Jochiem Aertss Timmerman x Mariken Diercxsdr

2e Comparant:  Peter Dierck Toniss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Jochiem Aertss Timmerman x Mariken Diercxsdr int bijwesen van Anthonis Tonis Stoffels, oom.

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 089v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              5-5-1596

1e Comparant:  Peter Diercxss

2e Comparant:  Jochiem Aertss, swager

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 090r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              15-6-1596

1e Comparant:  Adriaen Geritss Coppens ea

2e Comparant:  Handrick Geritss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Adriaen Geritss Coppens als voogd kind Adriaen Janss Bossers

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 090r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              15-6-1596

1e Comparant:  Reijn Gieliss

2e Comparant:  Matteus Adriaenss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 090r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              15-6-1596

1e Comparant:  Mattheus Adriaenss

2e Comparant:  Reijn Gieliss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 090v

Soort akte:        akkoord copie

Datum:              12-6-1596

1e Comparant:  Willem Jacop Anthoniss ea

2e Comparant:  Peter Willem Conincx ea

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Willem Jacop Anthoniss en Cornelis Jans Roeloffss cs. Peter Willem Conincx en Adriaen Gerit Coppens cs.

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 091r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              17-7-1596

1e Comparant:  Gerit Aertss van Sgravenmoer ea

2e Comparant:  Marcelis Adriaenss Cluijter

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Gerit Aertss van Sgravenmoer als voogd van Aert Geritss, zoon, en Wouter Jacopss van Oosterhout

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 091v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              5-10-1596

1e Comparant:  Jan Adriaenss Schep

2e Comparant:  Handrick Adriaenss Timmer

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 091v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              5-10-1596

1e Comparant:  Adriaen Huijbrechtss ea

2e Comparant:  Janneken Jacop Luijken weduwe

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Adriaen Huijbrechtss namens Bartel Janss x Janneken Mariken [?] Luikendr en Janneken Andriesdr. Erfg Jacop Luijcas

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 091v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              5-10-1596

1e Comparant:  Janneken Jacop Luijken weduwe

2e Comparant:  Jacop Janss, swager

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Seger Damiaenss is de voogd van Janneken.

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 092r

Soort akte:        waarborg

Datum:              5-10-1596

1e Comparant:  Casper Handricxss x Lijntken Gerit Peterss wed ea

2e Comparant:  Lijntken Gerit Petersdr

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Casper Handricxss x Lijntken Gerit Peterss wed int bijwesen van Geriken Gerit Petersdr.

Geen datum maar akte voor en na van 5-10

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 092r

Soort akte:        erfdeling

Datum:              5-10-1596

1e Comparant:  Michiel Matthijss ea

2e Comparant: 

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Michiel Matthijss, Jan Matthijss, Adriaen Matthijss, Peter Matthijss, Gertken mester Matthijsdr. Kinderen Meester Matthijss

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 092v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              5-10-1596

1e Comparant:  Jan Adriaenss Schep

2e Comparant:  Dierck Foppens van Driel

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 093r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              9-10-1596

1e Comparant:  Adriaen Zeverss

2e Comparant:  Marten Wouterss Tuerck

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 093r

Soort akte:        verlije

Datum:              19-10-1596

1e Comparant:  Handrick Peterss van Sprang

2e Comparant:  Aert Marcelis alias Heijsteck x Jacopken Janssdr

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 093r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              19-10-1596

1e Comparant:  Adriaen Huijbrecht Diercxss(Raemsdonck)

2e Comparant:  Adriaen Huijbrechtss (Waspick)

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 093v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              26-10-1596

1e Comparant:  Adriaen Janss Cuijsten ea

2e Comparant:  Adriaen Huijbrechtss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Adriaen Janss Cuijsten, Aert Janss Cuijsten, Herman Aertss en Gerit Janss

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 093v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              26-10-1596

1e Comparant:  Aert Janss Cuijsten

2e Comparant:  Herman Aertss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 094r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              2-11-1596

1e Comparant:  Cornelis Matthijss

2e Comparant:  Handrick Aertss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 094r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              2-11-1596

1e Comparant:  Cornelis Matthijss

2e Comparant:  Lenaertken Gijsbert Peterss huijsvrouwe

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 094r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              2-11-1596

1e Comparant:  Handrick Aertss

2e Comparant:  Cornelis Matthijss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 094v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              2-11-1596

1e Comparant:  Cornelis Mathijss ea

2e Comparant:  Peter Adriaen Geritss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Cornelis Mathijss, Adriaen Janss, Jacopken Adriaen Willemsdr. Erfg van Pleuntken hun moeder

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 094v

Soort akte:        aanneming

Datum:              2-11-1596

1e Comparant:  Adriaen Jan Willemss wed Geriken Ewout Geritsdr

2e Comparant:  Anthonis Adriaen Tonis ea

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Anthonis Adriaen Tonis als voogd van Huijbertken Ewouts

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 095r

Soort akte:        aanneming

Datum:              6-11-1595

1e Comparant:  Michiel Matthijs, schout Groot en Cleijn Waspick

2e Comparant:  Jan Adriaenss van Sgravenmoer ea

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Jan Adriaenss van Sgravenmoer int bijwesen van Jan Adriaenss Sprangers, Adriaen Adriaenss Waelwijck die Jonge, Tuentken Laureijs Jans huijsvrouwe, grootmoeder en Coenraet Janss, schout

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 095v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              14-11-1596

1e Comparant:  Gierling Willems x Janneken Dierck Loeff Anthonisd

2e Comparant:  Willem Jacop Anthoniss van Sprang

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 095v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              14-11-1596

1e Comparant:  Gierling Willemss

2e Comparant:  Mattheus Adriaenss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 096r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              14-11-1596

1e Comparant:  Gierling Willemss

2e Comparant:  Dierck Adriaenss van Cloetwijck

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 096v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              16-11-1596

1e Comparant:  Gerit Franss ea

2e Comparant:  Corstiaen Marceliss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Gerit Franss als voogd van Dingen Meus wed Jan Cleijs Gielen

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 096v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              16-11-1596

1e Comparant:  Jan Adriaen Clasen ea

2e Comparant:  Adriaen Janss Cuijsten

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Jan Adriaen Clasen namens Anthonis Jordens, borger Dordrecht, en kinderen Cornelis Goevertss en kinderen Dirck Janss inden Corendijck (proc 29-10-1596)

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 097r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              2-12-1596

1e Comparant:  Cornelis Willemss

2e Comparant:  Merten Wouterss Tuerck

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 097r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              14-12-1596

1e Comparant:  Coenraet Janss van Oosterhout ea

2e Comparant:  Embrechts Jacopss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Coenraet Janss van Oosterhout x Lijntken Michiel Laureijsdr

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 097v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              14-12-1596

1e Comparant:  Joest Corneliss Bijvoets ea

2e Comparant:  Wijt Willemss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Joest Corneliss Bijvoets x Heijlwich Willem Masendr, Thomas Gieliss kinderen: Gielis, Jan, Lijn en Maeijken. Claes Gieliss kinderen: Maeijken Claes Gielisdr met Sijmon Lambrechtss, Adriaen Thomass en Peter Corneliss langen als erffg van Jan Willem Masen. Adriaen Stevenss x Willemken Matheusdr, Jan Matheuss, Cornelis Matheuss met Anneken Matheusdr weduwe Peter Jacopss, de kinderen van Iken Gielisdr: Thomas Vassen, Jochiem Vassen en Jacop Vassen. Peter Gieliss kinderen.

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 097v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              24-3-1599

1e Comparant:  Joest en Sijken Adriaen Gieliss

2e Comparant:  Wijt Willemss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 098r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              14-12-1596

1e Comparant:  Gierling Willemss

2e Comparant:  Jan Peterss Meulder  (Cappel)

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 098v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              14-12-1596

1e Comparant:  Coenraet Janss, schout Waspick, ea

2e Comparant:  Govert Jacopss (Cappel)

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Coenraet Janss, schout Waspick, namens Bartolomeus Pecker x Diercxken Petersdr (proc schepenen G’Berg, 30-9-1596)

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 098v

Soort akte:        erfdeling

Datum:              14-12-1596

1e Comparant:  Embrechts Jacopss

2e Comparant:  Huijbert Geldenss x Mariken Jacopsdr

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 099r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              21-12-1596

1e Comparant:  Joest Janss ea

2e Comparant:  Steven Corneliss, broer Adriaentken

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Joest Janss als voogd van Adriaentken dochter van Cornelis Janss, broer.

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 099r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              30-12-1596

1e Comparant:  Peter Adriaenss Geritss ea

2e Comparant:  Jan Cleijs Bressers (Oosterhout)

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Peter Adriaenss Geritss als voogd de kinderen Gerit Toniss en Coenraet Janss als voogd van Gelijaerts ? Wed Gerit Toniss

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 099v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              4-2-1596

1e Comparant:  Adriaen Adriaenss Waelwijck

2e Comparant:  Adriaen Wijt Willemss ea

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Adriaen Wijt Willemss wed Adraientken Meusdr met kinderen en voorkinderen van Adriaentken.

Jaar is vermoedelijk 1597

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 099v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              4-2-1596

1e Comparant:  Jan Peter Vassen

2e Comparant:  Adriaen Wijt Willemss ea

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Adriaen Wijt Willemss wed Adraientken Meusdr met kinderen en voorkinderen van Adriaentken.

Jaar is vermoedelijk 1597

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 100r

Soort akte:        erfdeling

Datum:              5-2-1597

1e Comparant:  Adriaen Wijt Willems

2e Comparant:  3 voorkinderen bij Adriaentken Meusdr

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 100v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              5-2-1597

1e Comparant:  Adriaen Wierocxss ea

2e Comparant:  Adriaen Wijten, oom

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Adriaen Wierocxss als voogd van Mariken Adriaens en Jan Adriaenss, kinderen Adriaentken Meusdr en Cornelis Willems

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 100v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              8-2-1597

1e Comparant:  Jan Adriaen Clasen

2e Comparant:  Adriaen Handricxss Panum

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 101r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              22-2-1597

1e Comparant:  Handrick Adriaenss Timmer

2e Comparant:  Willem Adriaenss Decker

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 101r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              22-2-1597

1e Comparant:  Willem Jacopss van Haren

2e Comparant:  Gerit Janss (Sgravenmoer)

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 101v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              8-3-1597

1e Comparant:  Jan Andriess Bogaert x Aentken Jan Mathijsdr ea

2e Comparant:  Wouter Janss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Jan Andriess Bogaert x Aentken Jan Mathijsdr en Peter Jan Matthijss en Heijltken Jan Mathijsdr

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 101v

Soort akte:        aanneming

Datum:              8-3-1597

1e Comparant:  Janneken Roeloff Stoffels wed Adr Geritss Coppens

2e Comparant:  Michiel Adriaen Zegerss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Jan Andries Bogaert is voogd van Janneken.

Kinderen: Seger Adriaenss, outste zoon. (Pleuntken ? wed Seger Adriaenss is voldaan)

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 102r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              13-3-1597

1e Comparant:  Gerit Peter Geritss

2e Comparant:  Embrecht Jacopss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 102r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              22-3-1597

1e Comparant:  Jan Wouterss ea

2e Comparant:  Cornelis Janss Roeloffss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Jan Wouterss namens Philips Adriaenss de Ouden, borger Gorinchem ?(proc voor notaris aldaar, 9-4-1596)

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 102v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              22-3-1597

1e Comparant:  Adriaen Huijbrecht Dierck Floriss

2e Comparant:  Cornelis Jan Roeloffss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 102v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              25-4-1597

1e Comparant:  Adriaentken Cornelis Backerssdr

2e Comparant:  Coenraet Janss, schout Waspick

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Jan Adriaens Stacenss is voogd Adriaentken

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 102v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              26-1-1598

1e Comparant:  Adriaen Jacopss ea

2e Comparant:  Coenraet Janss, schout Waspick

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Adriaen Jacopss als voogd kinderen Peter Corneliss Oreman bij Diercxken Adriaen Hermansdr za

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 103 lv1

Soort akte:        verzoek

Datum:              5-8-1741

1e Comparant:  her Kousenbant

2e Comparant: 

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 103 lv2

Soort akte:        quitantie

Datum:              12-4-1599

1e Comparant:  Niclaes Anthonisss Loeff

2e Comparant:  Stoffel Adriaenss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 103r

Soort akte:        testament copie

Datum:              31-8-1596

1e Comparant:  Jacop Luijcas x Janneken Janss

2e Comparant: 

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 103v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              17-5-1597

1e Comparant:  Huijbertken Hansrick Aertss wed ea

2e Comparant:  Embrecht Jacopss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Huijbertken Handrick Aertss wed met Jan Lambrechtss als haar voogd voor ½ en Peter Matheuss voor ¼ en Coenraet Janss, schout, vanwege Adriaentken Cornelisdr en Adriaen Jacopss als voogd kinderen Cornelis Peterss Oereman voor ¼

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 103v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              17-5-1597

1e Comparant:  Huijbertken Hansrick Aertss wed ea

2e Comparant:  Embrecht Jacopss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Huijbertken Handrick Aertss wed met Jan Lambrechtss als haar voogd voor ½ en Peter Matheuss voor ¼ en Coenraet Janss, schout, vanwege Adriaentken Cornelisdr en Adriaen Jacopss als voogd kinderen Cornelis Peterss Oereman voor ¼

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 104r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              17-5-1597

1e Comparant:  Embrecht Jacopss

2e Comparant:  Michiel Jacopss (Sgravenmoer)

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 104r

Soort akte:        transport

Datum:              24-2-1597

1e Comparant:  Jan Jochiemss, broer van Joest Jochiemss

2e Comparant:  Gijsbrecht Joesten, broers zoon

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 104v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              28-6-1597

1e Comparant:  Jochiem Jan Berthouts

2e Comparant:  Peter Wouterss en Jochiem Aertss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 104v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              28-6-1597

1e Comparant:  Peter Corneliss Dolck en Anthonis Janss, oom

2e Comparant:  Jan Adriaenss Schep

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 105r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              28-6-1597

1e Comparant:  Peter Corneliss Dolck en Anthonis Janss, oom

2e Comparant:  Jan Janss Diercxss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 105r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              12-7-1597

1e Comparant:  Handrick Geritss

2e Comparant:  Gelden Janss en Corstiaen Marceliss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 105r

Soort akte:        verlije

Datum:              15-11-1597

1e Comparant:  Lenaert Hermanss x Lijsken Aerts Remeijs weduwe

2e Comparant:  Jochiem Aertss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 105v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              15-11-1597

1e Comparant:  Willem Wouterss

2e Comparant:  Peter Adriaen Geritss, swager

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 105v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              15-11-1597

1e Comparant:  Jan Stevenss Cuijper

2e Comparant:  Peter Adriaen Geritss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 105v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              29-11-1597

1e Comparant:  Leentken Adriaensdr wed Bernaert Aertss

2e Comparant:  Janneken Jacop Luijken wed

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Jochiem Aertss is voogd van Leentken

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 106r

Soort akte:        erfdeling

Datum:              13-12-1597

1e Comparant:  Peter Corneliss Rolven ea

2e Comparant:  dochter Adriaen Corneliss bij Aentken Laureijs

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Peter Corneliss Rolven, weeskinderen Soetken, zijn suster. Erfgenamen Adriaen Corneliss Rolven zoen

Adriaen Corneliss, secr Sgavenmoer, namens Adriaen Aertss Loen met Anthonis Corneliss Rolven als voogd vant weeskind van Adriaen Corneliss, broer, bij Aentken Laureijsdr. Dit kind is een halfzus van de eerste erfgenamen.

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 106r

Soort akte:        renuntiatie

Datum:             

1e Comparant:  Neeltken Janss

2e Comparant:  Adriaen Janss Cuijsten x Mariken Huijbrechtsdr

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Bij datum staat alleen 14e.

Jan Adriaen Clasen is de voogd van Neeltken

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 106v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              19-12-1597

1e Comparant:  Reijvert Adriaenss

2e Comparant:  Peter Matheuss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 106v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              24-1-1598

1e Comparant:  Huijbert Janss Muijster (Sgravenmoer)

2e Comparant:  Cornelis Thomas Adriaenss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 107r

Soort akte:        vonnis

Datum:              17-2-1567

1e Comparant:  erfg Huijbert Huijmans en erfg Willem Corneliss

2e Comparant: 

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 107v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              24-1-1598

1e Comparant:  Cornelis Janss

2e Comparant:  Peterken Adriaen Janss wed (Cappel)

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 108r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              7-2-1598

1e Comparant:  Seger Janss

2e Comparant:  Jan Andries Bogaert, zijn vader

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 108r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              21-2-1598

1e Comparant:  Frans Geritss, schout Raemsdonck, ea

2e Comparant: 

Cornelis Jan Roeloffss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Frans Geritss, schout Raemsdonck,  Adriaentken int Poerken za

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 108v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              21-2-1598

1e Comparant:  Peter Wouterss namens zijn moeder

2e Comparant:  Gelden Janss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 108v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              21-2-1598

1e Comparant:  Jan Wouterss ea

2e Comparant:  Stoffel Adriaenss Cluijter

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Jan Wouterss namens Lambrecht Loeff Anthoniss (proc, schepenen van Outhuesden, 22-5-1597)

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 109r

Soort akte:        erfdeling

Datum:              21-2-1598

1e Comparant:  Peter Wouterss

2e Comparant:  Jochiem Aert Remijss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 109r

Soort akte:        aanneming

Datum:              27-2-1598

1e Comparant:  Lenaert Hermans vander Dussen ea

2e Comparant:  Jochiem Aertss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Lenaert Hermans vander Dussen x Lijsken Peterss wed Aert Remijss

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 109v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              7-3-1598

1e Comparant:  Anthonis Matthijss ea

2e Comparant:  Stoffel Adriaenss Cluijter

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Anthonis Matthijss als voogd van Peter Matthijs kinderen, Peter Peterss, zoon van Peter Mathijss

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 109v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              7-3-1598

1e Comparant:  Jochiem Jan Berthoutss ea

2e Comparant:  Willem en Jacop Aertss Bommeleers kijnderen

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Jochiem Jan Berthoutss mede namens Laureijs Janss. Willem en Jacop wonen te Sgravenmoer

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 109v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              7-3-1598

1e Comparant:  Corstiaen Gijsbrechtss

2e Comparant:  Jochiem Jan Berthoutss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 109v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              20-3-1599

1e Comparant:  Jochiem Jan Berthoutss ea

2e Comparant:  Joest Adriaen Gieliss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Jochiem Jan Berthoutss mede namens Jan Meijenbloms

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 110r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              7-3-1598

1e Comparant:  Jan Wouterss ea

2e Comparant:  Stoffel Adriaenss Cluijter

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Jan Wouterss namens  Jan Peterss Lanteernmaker (G’Berg) (proc schepenen G’Berg, 6-1-1598)

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 110r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              7-3-1598

1e Comparant:  Vas Janss

2e Comparant:  Jochiem Jan Berthoutss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 110r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              7-3-1598

1e Comparant:  Jochiem Jan Berthoutss

2e Comparant:  Jan Adriaenss Cluijter

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 110v

Soort akte:        akkoord

Datum:              7-3-1598

1e Comparant:  Willem en Jacop Aertss Bommeleers (S’moer)

2e Comparant:  Joest Adriaen Gieliss en Stoffel Adriaens Cluijter

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 110v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              28-2-1598

1e Comparant:  Gierling Willemss x Jenneken Dierck Anthonisdr

2e Comparant:  Michiel Adriaen Zegerss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 111r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              25-4-1598

1e Comparant:  Aert Jacopss (Oosterhout)

2e Comparant:  Adriaen Janss Gemoet (Sgravenmoer)

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 111r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              26-4-1598

1e Comparant:  Adriaen Adriaenss Timmer en broers

2e Comparant:  Marcelis Adriaenss Cluijter

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 111v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              2-5-1598

1e Comparant:  Jan Willemss Block van Cleijn Dongen

2e Comparant:  Joest Adriaen Gieliss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 111v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              2-5-1598

1e Comparant:  Gerit Franss

2e Comparant:  Cornelis Janss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 111v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              16-5-1598

1e Comparant:  Cornelis Geritss Bollen ea

2e Comparant:  Anthonis Diercxss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Cornelis Geritss Bollen x Adriaentken Cornelis Janss Swarten

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 112r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              6-6-1598

1e Comparant:  Jochiem Adriaen Aertss ea

2e Comparant:  Willem Lambrecht Metser

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Jochiem Adriaen Aertss namens Jacop Adriaenss, broer (proc schepenenen van Huesden, 21-10-1595)

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 112r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              6-6-1598

1e Comparant:  Dierck Huijbrechtss ea

2e Comparant:  Willem Lambrecht Metser

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Dierck Huijbrechtss en Neeltken Willems x Willem Cornelis (proc voor haar man, 7-4-1595) en Adriaen Janss Schep, swager.

Ij opmerkingen Frans Adriaen Smit, schoonvader Andries Adriaenss Cuer ? Za

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 112v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              6-6-1598

1e Comparant:  Willem Lambrechtss Metser

2e Comparant:  Laureijs Pauwelss van Tilborch

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 113r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              13-6-1598

1e Comparant:  Michiel Adriaen Zegerss

2e Comparant:  Coenraet Janss, schout

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 113r

Soort akte:        testament

Datum:              11-7-1598

1e Comparant:  Gijsbrecht Peterss Blockmaker

2e Comparant:  Lenaertken Joosten

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 113v

Soort akte:        aankondiging copie

Datum:              14-7-1598

1e Comparant:  Gijsbertus Masius, bisschop ‘s Hertogenbosch

2e Comparant: 

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   De gronden van het clooster van Sinte Catharina (Huesden) worden verkocht.

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 114r

Soort akte:        procuratie copie

Datum:              23-7-1598

1e Comparant:  zusters van Sinte Catharina

2e Comparant:  Jan IJpelaer, licentaett rechten

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 114v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              4-8-1598

1e Comparant:  Jan IJpelaer tbv Convente Sinte Catharina Huesden

2e Comparant:  Willem Jacop Anthoniss van Sprange

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 115r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              4-8-1598

1e Comparant:  Willem Jacopss

2e Comparant:  Matthijs Floriss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 115r

Soort akte:        quitantie

Datum:              31-10-1598

1e Comparant:  Jan Adriaenssen Vosch, pastoor Waspijck

2e Comparant:  Coenraet Janss, schout en Peter Matheuss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   zie testament Handrick Aertss en Neltken Janss

Jan Diercxss verklaart namens Neltken ook geld ontvangen te hebben

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 115v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              31-10-1598

1e Comparant:  Adriaen Adriaenss van Cloetwijck ea

2e Comparant:  Matthijs Floriss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Adriaen Adriaenss van Cloetwijck namens Philips Adriaenss den Ouden

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 115v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              31-10-1598

1e Comparant:  Adriaen Adriaenss van Cloetwijck ea

2e Comparant:  Rombout Peterss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Adriaen Adriaenss van Cloetwijck namens Philips Adriaenss den Ouden

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 116r

Soort akte:        erfdeling

Datum:              14-11-1598

1e Comparant:  Wouter Janss

2e Comparant:  Gerit Janss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 116r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              28-11-1598

1e Comparant:  Peter Aertss Paep en Joris Adriaenss die Roeij

2e Comparant:  Peter Adriaenss die Roeij

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Peter is secr Cappel en samen met Joris kerckmeester van Cappel. Met toestemming van Peter Anthoniss, schout, Adriaen Adriaenss van Cloetwijck, Dierck Adriaenss die Roever.

Adriaen Quirijnss en Mathijs Floriss zijn de opvolgende kerckmeesters (1599)

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 116v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              28-11-1598

1e Comparant:  Gerit Janss ea

2e Comparant:  Adriaen Peter Geritss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Gerit Janss, Mariken Jansdr, suster, met Willem Adriaenss Decker als voogd van zijn moeder

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 116v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              30-11-1598

1e Comparant:  Michiel Adriaen Zegerss

2e Comparant:  Joest Adriaen Gieliss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 117r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              12-12-1598

1e Comparant:  Denis Goeijartss van Sprang ea

2e Comparant:  Cornelis Jan Roeloffss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Denis Goeijartss van Sprang namens Herman Adriaenss, brouwersknecht Dordrecht (proc 20-10-1598, not Herman Spiegel, Dordrecht) en

oestken Adriaensdr

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 117r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              22-1-1599

1e Comparant:  Mariken wed Adriaen Peterss Geritss

2e Comparant:  Jan Jan Meliss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Mariken heeft als voogd Jan Andries Bogaert

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 117r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              22-1-1599

1e Comparant:  Beris Huijbrechtss

2e Comparant:  Adriaen Peterss weduwe

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 117v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              6-2-1599

1e Comparant:  Jan Wouters ea

2e Comparant:  Adriaen Thomas Janss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Jan Wouterss namens Joest Corneliss Bijvoets (proc not Jochiem Jan Berthoutss, 24-12-1598)

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 117v

Soort akte:        waarborg

Datum:              6-2-1599

1e Comparant:  Michiel Adriaen Segerss

2e Comparant:  Adriaen Huijbrechtss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 118r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              11-3-1599

1e Comparant:  Adriaen Janss Cuijsten ea

2e Comparant:  Lambrecht Willemss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Adriaen Janss Cuijsten mede namens zijn dochter Maeijken Adriaens bij Anneken Janss za en Bastiaen Adriaenss, Frans Adriaenss, Grietken Adriaenss kijnder

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 118r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              20-3-1599

1e Comparant:  Jan Peter Vassen (Sneu) x Neeltken Adr Geritsdr

2e Comparant:  Peter Adriaen Geritss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 118v

Soort akte:        verlije

Datum:              20-3-1599

1e Comparant:  Peter Adriaen Geritss

2e Comparant:  Embrecht Jacopss, swager

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 118v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              20-3-1599

1e Comparant:  Gielis Tomass

2e Comparant:  Jan Jochiem Berthoutss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 118v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              20-3-1599

1e Comparant:  Adriaen Hermanss

2e Comparant:  Wouter Janss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 119r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              20-3-1599

1e Comparant:  Gielis Tomass

2e Comparant:  Gijsbrecht Peterss Blockmaker

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 119r

Soort akte:        verlije

Datum:              20-3-1599

1e Comparant:  Embrecht Jacopss

2e Comparant:  Peter Corneliss Rolven

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 119r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              20-3-1599

1e Comparant:  Adriaen Wijt Willemss

2e Comparant:  Adriaen Huijgenss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 119v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              20-3-1599

1e Comparant:  Adriaen Huijgenss ea

2e Comparant:  Adriaen Wijt Willemss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Adriaen Huijgenss mede namens Cornelis en Jan Adriaenss, broers van zijn vrouw

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 119v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              20-3-1599

1e Comparant:  Adriaen Huijgenss

2e Comparant:  Joest Adriaen Gieliss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 119v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              20-3-1599

1e Comparant:  Adriaen Huijgenss

2e Comparant:  Marcelis Adriaenss Cluijter

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 120r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              20-3-1599

1e Comparant:  Peter Mathijss x Eerken Willemsdr

2e Comparant:  Adriaen Huijgenss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 120r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              20-3-1599

1e Comparant:  Peter Corneliss Rolven

2e Comparant:  Michiel Adriaen Zegerss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 120v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              26-3-1599

1e Comparant:  Jochiem Adriaen Aertss ea

2e Comparant:  Bastiaen Peterss Greeff

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Jochiem Adriaen Aertss mede namens Jacop zijn broer (proc 21-10-1595)

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 120v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              26-3-1599

1e Comparant:  Cornelis Janss

2e Comparant:  Jochiem Adriaen Aertss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 120v

Soort akte:        erfdeling

Datum:              26-3-1599

1e Comparant:  Cornelis Janss x Aentken Willemss

2e Comparant:  Jochiem Adriaen Aertss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Geen datum, gelijk gesteld aan datum akte voor en na.

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 121r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              26-3-1599

1e Comparant:  Wouter Adriaenss Rothalss

2e Comparant:  Bastiaen Peterss Greeff

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 121r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              26-3-1599

1e Comparant:  Wouter Adriaenss Rothalss

2e Comparant:  Adriaen Deniss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 121r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              26-3-1599

1e Comparant:  Jacopken Jansdr x Aert Marcelis Heijsteck ea

2e Comparant:  Janneken Staes Janss weu

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Jacopken Jansdr x Aert Marcelis Heijsteck  en Mariken x Jan Janss Hoeveneer met Jan Adriaen Clasen als voogd

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 121v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              26-3-1599

1e Comparant:  Cornelis Janss

2e Comparant:  Jacomina Jansdr mede tbv haar dochter

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 121v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              26-3-1599

1e Comparant:  Jacop Aertss Bommeleers (Sgravenmoer)

2e Comparant:  Huijbrecht Janss ea

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Huijbrecht Janss tbv Wouter Janss Hankijnderen kinderen. Huijbrecht en Wouter zijn broers

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 121v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              26-3-1599

1e Comparant:  Marcelis Adriaenss Cluijter ea

2e Comparant:  Marcelis Adriaenss Cluijter

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Marcelis Adriaenss Cluijter en mede als voogd van Heijltken Willem Masensdr wed Joest Corneliss Bijvoets.

Huijbrecht Janss tbv Wouter Janss kinderen. Huijbrecht en Wouter zijn broers.

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 122r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              26-3-1599

1e Comparant:  Cornelis Wouterss van Drongelen

2e Comparant:  Mathijs Floriss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 122r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              26-3-1599

1e Comparant:  Huijch Peterss

2e Comparant:  Mathijs Floriss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 122r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              26-3-1599

1e Comparant:  Anthonis Adriaenss die Jongen

2e Comparant:  Eltken wed Cornelis Handrickss  x Handrick Geritss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 122v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              26-3-1599

1e Comparant:  Embrecht Jacopss ea

2e Comparant:  Marcelis Adriaenss Cluijter

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Embrecht Jacopss en Huijbrecht Geldenss x Mariken Jacopsdr

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 122v

Soort akte:        erfdeling

Datum:              26-3-1599

1e Comparant:  Wijt Willems

2e Comparant:  Marcelis Adriaenss Cluijter

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 122v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              26-3-1599

1e Comparant:  Dierck Rutgerss

2e Comparant:  Wijt Willemss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 122v

Soort akte:        vrijgift

Datum:             

1e Comparant:  Corstiaen Gijsbrechtss en Jan Willemss Block

2e Comparant: 

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 123r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              26-3-1599

1e Comparant:  Jan IJpelaer, licentiaet inde rechten, ea

2e Comparant:  Adriaen Michielss, schout Sgravenmoer

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Jan treedt op namens de zusters van t clooster van Huesden (proc 23-7-1598, not Huesden)

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 123r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              26-3-1599

1e Comparant:  Jan Adriaen Clasen ea

2e Comparant:  Peter Adriaen Geritss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Jan Adriaen Clasen namens Cornelis Mathijss borger G’berge (proc 29-4-1598)

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 123r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              26-3-1599

1e Comparant:  Peter Adriaenss

2e Comparant:  Gijsbrecht Peterss Blockmaker

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 123v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              26-3-1599

1e Comparant:  Willem Adriaenss ea

2e Comparant:  Michiel Adriaen Zegerss ea

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Willem Adriaenss namens Aentken zijn moeder en Gerit Janss en als voogs van Maeijken Jan Aen Denisdr.

Michiel Adriaen Zegerss tbv zijn zonen: Jacop en Gijsbrecht

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 123v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              26-3-1599

1e Comparant:  Willem Jacopss van Sprang

2e Comparant:  Stoffel Adriaenss Cluijter

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 123v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              26-3-1599

1e Comparant:  Michiel Adriaenss

2e Comparant:  Frans Adriaenss Smit

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 124r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              26-3-1599

1e Comparant:  Seger Damiaenss

2e Comparant:  Adriaen Janss Cluijter

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 124r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              26-3-1599

1e Comparant:  Jan Wouterss ea

2e Comparant:  Seger Damiaenss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Jan Wouterss namens Pouwels Willemss x Janneken Jochiem Franss weduwe

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 124r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              26-3-1599

1e Comparant:  Jan Wouterss ea

2e Comparant:  Jan Jan Diercxss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Jan Wouterss namens Pouwels Willemss x Janneken Jochiem Franss weduwe

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 124v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              26-3-1599

1e Comparant:  Frans Janss ea

2e Comparant:  Jan Adriaen Clasen

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Frans Janss namens Waen Waenss x wed Adriaen Jasperss  en anems Ghandrick Wouterss als voogd vande kinderen van Huijbrecht Jasperss en Peter Lenaertss als erfg van Jan lenaertss zijn broer

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 124v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              26-3-1599

1e Comparant:  Adriaen en Aert Janss Cuijsten

2e Comparant:  Lambrecht Willemss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 124v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              26-3-1599

1e Comparant:  Adriaen en Aert Janss Cuijsten

2e Comparant:  Matheus Adriaenss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 125r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              26-3-1599

1e Comparant:  Matheus Adriaenss

2e Comparant:  Adriaen Janss Cuijsten

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 125r

Soort akte:        verlije

Datum:             

1e Comparant:  Coernraet Janss, schout

2e Comparant:  Cornelis Jan Roeloffss weduwe en kinderen

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   geen tekst

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 125r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              3-4-1599

1e Comparant:  Dierck Adriaenss Cop (Sgravenmoer)

2e Comparant:  Jochiem Jan Berthoutss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 125v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              3-4-1599

1e Comparant:  Dierck Adriaenss Cop ea

2e Comparant:  Dierck Janss Rijken

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Dierck Adriaenss Cop mede namens Adriaen Adriaenss Cop, Merten Clasen Bisschops, met Dierck Adriaenss Cop, voor zijn voorkinderen bij Dingen AdriaenCopsdr, Anthonis Corneliss Pharo met Maeijken Adriaens Copsdr, Wouter Adriaenss Nering als wuijtgecoeft hebbende Margriet Adriaen Copsdr, Gerit Aert Hulssen x Adriana Adriaen Copsdr za. Peter Willemss Ruesen met Anna Adriaen Copsdr, Maeijken Adriaen Danielss x Jan Adriaenss Cop za. Adriaen Adriaenss Cop als voogd kinderen Jan Adriaenss Cop (24-3-1599)

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 125v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              3-4-1599

1e Comparant:  Dierck Janss Rijken (Sgravenmoer)

2e Comparant:  Adriaen Adriaenss Cluijters

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 126r

Soort akte:        procuratie copie

Datum:              24-3-1599

1e Comparant:  Adriaen Adriaenss Cop ea

2e Comparant:  Dierck Adriaenss Cop

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Adriaen Adriaenss Cop, Merten Clasen Bisschops mede namens zijn voorkinderen bij Dingena Adriaens Cop: Claes, Adriaentken en Huijbrecht Meertenss.  Anthonis Corneliss Pharo x Maeijken Adriaens Copsdr, Wouter Adriaenss Nering als wuijtgecoeft hebbende Margriet Adriaen Copsdr, Gerit Aert Hulssen x Adriana Cornelis Adriaens Cop wed. Peter Willemss Reusen ? met Anna Adriaen Copsdr, Maeijken Adriaen Copsdr x Jan Adriaenss Cop za. Adriaen Adriaenss Cop als voogd kinderen Jan Adriaenss Cop: : Adriaentken, Barbara en Janneken Jansdr.

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 126v

Soort akte:        verlije

Datum:              3-4-1599

1e Comparant:  Jan Wouterss ea

2e Comparant:  Jan Adriaen Clasen

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Jan Wouterss namens Jacop Wouterss (Rotterdam) (24-3-1599)

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 126v

Soort akte:        vrijgift, copie

Datum:              8-2-1590

1e Comparant:  Waen Waenss x wed Adriaen Jasperss ea

2e Comparant:  Jan Adriaen Clasen

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Waen Waenss x wed Adriaen Jasperss, Handrick Wouterss als voogd vande kinderen van  Huijbrecht Jaspers, Peter Lenaertss als erfg van Jan Lenaertss zijn broer

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 127 lv

Soort akte:        quitantie

Datum:              10-3-1597

1e Comparant:  Gherit Peterss (Sgravenmoer)

2e Comparant:  Embrecht Jacopss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 127r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              10-5-1599

1e Comparant:  Thomas Cornelis van Cleijn Dongen

2e Comparant:  Adriaen Cornelis Cloesterman van Sgravenmoer

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 127v

Soort akte:        erfdeling

Datum:              20-5-1599

1e Comparant:  Anneken Peterss wed Goevert Jacopss ea

2e Comparant: 

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Anneken Peterss wed Goevert Jacopss, Frans en Jacop Goevert Jacopss voorkinderen en de 4 nakinderen bij Anneken

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 128v

Soort akte:        aanneming

Datum:              20-5-1599

1e Comparant:  Anneken Peterss wed Goevert Jacopss

2e Comparant:  Frans en Jacop Goeijaertss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Peter Anthonis, schout Cappel is vader en voogd van Anneken, met Jochiem Adriaen Aertss, swager.

Tevens aanwezig Adriaen Franss en Adriaen Peterss

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 129r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              24-5-1599

1e Comparant:  Wijt Willemss

2e Comparant:  Joest Adriaenss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 129r

Soort akte:        vonnis

Datum:              12-6-1599

1e Comparant:  Adriaen Adriaenss Coninx

2e Comparant:  Peterken Adriaenss, zijn suster

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Er is sprake van een half broer

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 129r

Soort akte:        waarborg

Datum:              12-6-1599

1e Comparant:  Marcelis Willemss, swager [= schoonvader]

2e Comparant:  Adriaen Adriaenss Coninx

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 129v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              30-10-1599

1e Comparant:  Adriaen Huijbrecht Dierck Floriss

2e Comparant:  Maeijken Adriaenss, zijn dochter

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Adraien is tegenwoordig getrouwd met Maeijkens Meertens

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 130r

Soort akte:        akkoord

Datum:              12-7-1599

1e Comparant:  Cornelis Luijken x Maeijken wed Adr Peter Geritss

2e Comparant:  Anthonis Adriaenss x  Maeijken Peter Geritsdr ea

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Anthonis Adriaenss x  Maeijken Peter Geritsdr (Maeijken is een zus van Adriaen), Jan Andries Bogaert x Aentken Jan Mathijsdr (halfzus van Adriaen), Peter Janss (halven Broeder), Jan Janss Meliss ? X Heijltken Jan Mathijsdr.

Het gaat om de uitvoering van het testament van Adriaen en zijn vrouw (18-3-1591)

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 130v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              7-1-1600

1e Comparant:  Willem Jacop Toniss en Mathijs Floriss

2e Comparant:  Peter Adriaenss de Roeij

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 130v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              22-1-1600

1e Comparant:  Frans Adriaenss Smit

2e Comparant:  Michiel Adriaenss tbv Anneken Michielsdr

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 131r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              27-1-1600

1e Comparant:  Peter Adriaenss de Roeij

2e Comparant:  Laureijs Pauwelss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 131r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              28-1-1600

1e Comparant:  Salamon Salamonss x Willemken Meertensdr

2e Comparant:  Jan Wijtenss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 131v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              28-1-1600

1e Comparant:  Peter Jan Mathijss

2e Comparant:  Salamon Salamonss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 131v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              28-1-1600

1e Comparant:  Cornelis Wouterss

2e Comparant:  Bastiaen Peterss Greeff

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 131v

Soort akte:        erfdeling

Datum:              5-2-1600

1e Comparant:  Anthonis Adriaenss ea

2e Comparant: 

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Anthonis Adriaenss x Maeijken Peter Geritsdr, Jan Mathijss, Jan Andriess Bogaert. Erfgenamen van Adriaen Peter Geritss, broer

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 132r

Soort akte:        erfdeling

Datum:              5-2-1600

1e Comparant:  Jan Andriess Bogaert

2e Comparant:  Peter Janss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 132r

Soort akte:        quitantie

Datum:             

1e Comparant:  Frans Janss namens Willem Lambrechtss, voorsaet

2e Comparant:  Jan Corn x Danieltken Huijbrechtss wed Corn Corn

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 132v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              19-2-1600

1e Comparant:  Peerken Robbrechtsde wed Peter Embrechtss (Dongen)

2e Comparant:  Jacop Peterss Meijer

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Embrecht Peterss is zoon en voogd.

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 132v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              19-2-1600

1e Comparant:  Jan Wouterss ea

2e Comparant:  Jacomina Jacopsdr

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Jan Wouterss namens Anthonis Claess Cloestermans x Heijltken Cornelis de Hoech, Stoffel Peterss x Maeijken Corneliss de Hoech, Roeloff Corneliss de Hoech, Trijntje Bruijman, onmondige dochter van Neesken ? Cornelis de Hoech. Erfgenamen Cornelis Meuss de Hoech en Teuntken Roeloffsdr

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 133r

Soort akte:        verlije

Datum:              4-3-1600

1e Comparant:  Jan Wouters ea

2e Comparant:  Bastiaen Peterss Greeff

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Jan Wouterss namens Johan van Raveschot, ambachtsheer van Cappel en Waspick

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 133r

Soort akte:        verlije

Datum:              4-3-1600

1e Comparant:  Bastiaen Peterss Greeff

2e Comparant:  Jan Wouterss ea

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Jan Wouterss namens Johan van Raveschot, ambachtsheer van Cappel en Waspick

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 134v

Soort akte:        erfdeling

Datum:              4-3-1600

1e Comparant:  Lambrecht Willemss ea

2e Comparant: 

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Lambrecht Willemss, Peter Mathijss x Eercken Willemsdr, Huijbert Willemss en Heijlken Willemsdr beide nog onmondig en int bijwesen van Janneken Jacop  Luijken ?, bestemoeder en Frans Janss x Mariken Huijbrechtss, moeder van de kinderen.

Erfgenamen van Willem Lambrechtss

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 135r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              4-3-1600

1e Comparant:  Lambrecht Loeff Anthoniss (Outhuesden)

2e Comparant:  Wouter Janss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 135v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              4-3-1600

1e Comparant:  Peter Clasen ea

2e Comparant:  Anthonis Diercxss Brouwer

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Peter Clasen als voogd van Jan Clasen zijn broers kinderen, Jan Janss Smit als toesiender van de voorkinderen van Jan met Helger Aertss als toesiender van de nakinderen van Jan bij Truijcken Aertss, zijn zus.

Er is een protest van Anthonis tegen een jonge man, Peter Corstiaenss, uit de Vrijhoeven, die de laatste slag op de koopdag heeft gekregen

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 135v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              6-4-1600

1e Comparant:  Anthonis Diercxss

2e Comparant:  Gelden Janss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 136r

Soort akte:        aanneming

Datum:              6-4-1600

1e Comparant:  Anthonis Adriaen Toniss

2e Comparant:  Peter Cleijss Bressers

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 136r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              6-4-1600

1e Comparant:  Adriaen Huijgenss x Mariken

2e Comparant:  Cornelis Willemss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Cornelis is een halfbroer van Mariken

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 136r

Soort akte:        quitantie copie

Datum:             

1e Comparant:  Jan Corneliss van Besoeijen

2e Comparant:  Huijbertken Andries ???

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Jan woont in het Armen manhuijs te Baertwijck.

Huijbertken wordt geassisteert door Jan Diercxss Brouwer

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 136v

Soort akte:        aanneming

Datum:              6-4-1600

1e Comparant:  Truijcken Aertsdr wed Jan Cleijs Bressers

2e Comparant:  Peter Cleijs Bressers

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Helger Aertss, broer van Truijcken, krijgt een koeij met eenen slimme muijl, voor de verschoten penningen

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 137r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              29-4-1600

1e Comparant:  Adriaen Clasen x Sijken Stoffel

2e Comparant:  Gerit Melchiorss ea

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Gerit Melsen en Merten Wouterss als heiligestmeesters

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 137r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              8-7-1600

1e Comparant:  Adriaen Quirijnss

2e Comparant:  Salamon Salamonss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 137v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              8-7-1600

1e Comparant:  Coenraet Janss, schout Waspijck

2e Comparant:  Cornelis Willemss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 137v

Soort akte:        huwelijkse voorwaard

Datum:              11-8-1600

1e Comparant:  Cornelis Meliss

2e Comparant:  Huijbertken Peter Godtschalcxdr

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Huijbertken is wed van Cornelis Jan Roeloffss

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 138r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              26-9-1600

1e Comparant:  Jan Corneliss ea

2e Comparant:  Peter Wouterss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Jan Corneliss voor de ½, en Cornelis Corneliss namens Cirilis Cornelisdr, zus, met Sil???ter Adriaenss, secr Swijndrecht, als voogd. Anneken Cornelisdr met Joest Philipss als voogd. Aert Aertss x Sijken Cornelisdr. Kinderen Cornelis Corneliss en Danielken Huijbrechtsdr. En noch kinderen Matheus Corneliss za (proc Swaijndrecht , schepenen, 9-2-1600). Met noch Huijbert Corneliss en Peter Adriaenss x Maeijken Cornelisdr

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 138v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              26-9-1600

1e Comparant:  Cornelis Corneliss ea

2e Comparant:  Jan Corneliss, stiefvader

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Cornelis Corneliss mede namens Huijbert Corneliss en Peter Adriaenss x Maeijken Cornelisdr

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 138v

Soort akte:        waarborg

Datum:              19-10-1600

1e Comparant:  Michiel Adriaenss

2e Comparant:  Coenraet Janss, schout, ea

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Coenraet Janss, schout, Peter Matheuss en Embrecht Jacopss

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 139r

Soort akte:        erfdeling

Datum:              17-11-1600

1e Comparant:  Jacop Goevaertss

2e Comparant:  nakinderen Goevert Jacops x Anneken Peter Toniss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Anneken Petersdr wordt geassisteert door Willem Jacopss

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 140r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              17-11-1600

1e Comparant:  Jacop Goeijaertss

2e Comparant:  Anneken wed Goevert Jacopss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 140r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              2-12-1600

1e Comparant:  Anthonis Mathijss van Dongen

2e Comparant:  Stoffel Adriaenss Cluijter

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 140r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              2-12-1600

1e Comparant:  Adriaen Corneliss Cloestermans

2e Comparant:  Stoffel Adriaenss Cluijter

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 140v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              4-12-1600

1e Comparant:  Adriaen Corn Cloestermans ea

2e Comparant:  Stoffel Adriaen Cluijter

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Adriaen Corn Cloestermans en Anthonis Mathijss van Dong

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 140v

Soort akte:        attestatie copie

Datum:             

1e Comparant:  Coenraet Janss, schout

2e Comparant:  Peter Adriaen Geritss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 141r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              4-12-1600

1e Comparant:  Handrick Jacopss van Waelwijck ea

2e Comparant:  Cornelis Janss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Handrick Jacopss van Waelwijck mede namens Dingen Baeijenss, zijn moeder en Reijnert Adriaenss x  Anneken Jacopss en broers en zussen. Anthonis Clasen, en voor breors en zussen als erfg Jacop Handricxss en Claes Gijsbrechtss, beide za.

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 141r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              4-12-1600

1e Comparant:  Gierling Willemss x Janneken Dierck Loeff Anthonis

2e Comparant:  Cornelis Janss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 141r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              4-12-1600

1e Comparant:  Adriaen Janss Cuijsten

2e Comparant:  Herman Aertss x Janneken

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Janneken is de zus van Adriaen Janss Cuijsten

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 141v

Soort akte:        verlije

Datum:              4-12-1600

1e Comparant:  Coenraet Janss, schout van Waspijck

2e Comparant:  Huijbertken Corn Jan Roeloffss weduwe en kinderen

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 141v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              4-12-1600

1e Comparant:  Merten Wouters Tuerck

2e Comparant:  Adriaen Janss Cuijsten

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 142r

Soort akte:        erfdeling

Datum:              14-12-1600

1e Comparant:  Adriaen Janss Cuijsten wed Aentken

2e Comparant:  Bastiaen Adriaenss ea

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Bastiaen Adiaenss en Grietken Ariaens, Frans Adriaenss en Maeijken. Erfg Aentken

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 143r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              24-3-1601

1e Comparant:  Adriaen Peterss ea

2e Comparant:  Peter Adriaen Geritss [zie bijz]

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Adriaen Peterss namens Corstiaen Toniss, schipper en porten Vlissingen als voogd van Pierken Anthonis en Alexander Innes x Adriaentken Joris. Iemant Roechuss, porter Sierckzee x maeijken Stevens. (proc 12-11-1599) met Adriaen Adriaenss Timmer.

Peter Adriaen Geritss [in akte staat het fout] is vader van Adriaen en oom van Adriaen Adriaen Timmers.

Het land is comparanten aengecomen door overlijden van Anthonis Adriaenss en A.A. Timmer door overlijden van Adriaen Geritss zijn grootvader.

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 143r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              24-3-1601

1e Comparant:  Adriaen Adriaenss Timmer

2e Comparant:  Cornelis Adriaenss, broer

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 143v

Soort akte:        aanneming

Datum:              4-8-1599

1e Comparant:  Peter Janss Mathijss ea

2e Comparant:  Jan Janss Meliss  wed Heijltken Jan Mathijsdr

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Peter Janss Mathijss als voogd van het weeskint int bijwesen van Jan Andriess Bogaert, swager, en Marieken Janss, zus

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 144r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              20-1-1601

1e Comparant:  Ariaen Huijgen x Marieken Ariaensdr ea

2e Comparant:  Peter Corneliss Rolven

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Ariaen Huijgen x Marieken Ariaensdr, Cornelis Willemss, half broeder, Ariaen Wijt Willemss met zijn 3 weeskinderen

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 144r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              20-1-1601

1e Comparant:  Cornelis Willemss

2e Comparant:  Ariaen Wijt Willemss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 144v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              20-1-1601

1e Comparant:  Jan Wouterss ea

2e Comparant:  Rombout Peter Meulder

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Jan Wouterss namens Neeltken Jochiems met Jan Luijten ? als voogd (G’Berg) (proc, G’berg, voor schepenen, 19-10-1600)

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 144v

Soort akte:        erfdeling

Datum:              31-1-1601

1e Comparant:  wed Cornelis Jan Roeloffss

2e Comparant:  haar kinderen

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 145r

Soort akte:        aanneming

Datum:              31-1-1601

1e Comparant:  Huijbertken Peter Godtschalk wed Corn Jan Roeloffs

2e Comparant:  Sebrecht Ariaenss en Handrick Deniss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Huijbertken is nu getrouwd met Cornelis Meliss en heeft als voogd Gerit Melchiorss

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 145v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              17-2-1601

1e Comparant:  Aerty Wesselss x Aentken Laureijss Peter Rutten

2e Comparant:  Anthonis Corneliss Rolven ea

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Anthonis Corneliss Rolven als voogd en Laureijs Laureijss als toesiender vant kind van Adriaen Corneliss Rolven

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 145v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              31-3-1601

1e Comparant:  Anthonis Toniss

2e Comparant:  Aert Adriaenss Schep

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 146r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              31-3-1601

1e Comparant:  Anthonis Toniss en Adriaen Peterss

2e Comparant:  Jochiem Aertss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 146r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              31-3-1601

1e Comparant:  Anthonis Toniss en Adriaen Peterss

2e Comparant:  Wouter Janss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 146v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              31-3-1601

1e Comparant:  Jacop Goeijaerts ea

2e Comparant:  Jacop Handricxss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Jacop Goeijaerts mede als voogd van de kinderen van zijn vader bij Anneken Goevert Jacopss weduwe

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 146v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              31-3-1601

1e Comparant:  Huijbert Geldenss

2e Comparant:  Michiel Jacopss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 147r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              14-4-1601

1e Comparant:  Michiel Adriaenss ea

2e Comparant:  Jan Adriaenss Schep

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Michiel Adriaenss namens Jacop en Gijsbrechts zijn zonen

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 147r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              14-4-1601

1e Comparant:  Adriaen Huijgenss

2e Comparant:  Coenraet Janss, schout Waspijck

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 147r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              2-1-1602

1e Comparant:  Adriaen Hermanss

2e Comparant:  Huijch Peterss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 147r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              2-1-1602

1e Comparant:  Huijch Peterss en Adriaen Huijgen, zoon

2e Comparant:  Coenraet Janss, schout

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 147v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              14-4-1601

1e Comparant:  Jan Adriaenss Schep

2e Comparant:  Aert Adriaenss, broer

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 147v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              14-4-1601

1e Comparant:  Anthonis Diercxss

2e Comparant:  Jacop Handricxss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 148r

Soort akte:        bekentenis

Datum:              26-5-1601

1e Comparant:  Janneken Anthonis Adriaen Tonisde

2e Comparant: 

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Janneken heeft Jan Adriaen Clasen als voogd.

Alit Tonis Adriaenss x Jan Willemss Cam

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 148r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              14-4-1601

1e Comparant:  Adriaen Quirijnss ea

2e Comparant:  Adriaen Deniss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Adriaen Quirijnss als voogd van Handrick Geritss weeskinderen en Claes Claess als toesiender

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 148v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              14-4-1601

1e Comparant:  Adriaen Quirijnss ea

2e Comparant:  Dierck van Cloetwijck

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Adriaen Quirijnss als voogd van Handrick Geritss weeskinderen en Claes Claess als toesiender

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 148v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              14-4-1601

1e Comparant:  Emmeken Lenaertss

2e Comparant:  Embrecht Jacopss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Emmeken heeft Jan Lambrechtss Muer als voogd

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 149r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              14-4-1601

1e Comparant:  Peter Mathijss

2e Comparant:  Aert Wesselss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 149r

Soort akte:        aanneming

Datum:              14-4-1601

1e Comparant:  Aentken Adriaen Huijbrechtss wed

2e Comparant:  Peter Wouterss en Cornelis Janss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Aentken heeft Mathijss Adriaenss, broer, als voogd.

Huijbrecht Adriaenss, Willem Geritss x Ariaentken Adriaensdr, Aert Adriaenss en Peter Jochumss x Neelken Adriaenss zijn voldaan.

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 150r

Soort akte:        vromen recht

Datum:              23-6-1601

1e Comparant:  Dirck Adriaenss Rover ea

2e Comparant:  Adriaen Adr Lecpot en Peter Jan Mathijss, swager

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Dirck Adriaenss Rover en Jochem Adriaen Aertss, heijligestmeesters van Cappel

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 150r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              22-6-1606

1e Comparant:  Jan Willemss Cam x Alit Anth Ariaen Tonisdr

2e Comparant:  Peter Jan Mathijss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 150r

Soort akte:        transport

Datum:              15-4-1602

1e Comparant:  Dierck Huijbrechtss Clop en Dierck Corstiaenss

2e Comparant:  Anthonis Adriaen Toniss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   beide Diercken zijn heijligestmeester van Cappel

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 150v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              7-7-1601

1e Comparant:  Gerit Toniss Smit

2e Comparant:  Helger Aertss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 150v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              7-7-1601

1e Comparant:  Dierck Huijbrechtss Clop ea

2e Comparant:  Matthijs Adriaenss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Dierck Huijbrechtss Clop namens Casper Handricxss borger G’Berg (proc 31-8-1600)

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 151r

Soort akte:        inventaris

Datum:              1-8-1601

1e Comparant:  Salamon Salamonss en Willemken Mertens

2e Comparant: 

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 151r

Soort akte:        aanmening

Datum:              1-8-1601

1e Comparant:  Willemken Mertens wed Salamon Salamonss

2e Comparant:  Adriaen Willemss van Raemsdonk en Adr Severss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 151v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              4-10-1601

1e Comparant:  Adriaen Janss Bogaert

2e Comparant:  Jan Wouterss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 151v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              6-11-1601

1e Comparant:  Aert Janss Cuijsten

2e Comparant:  Herman Aertss, swager

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 152r

Soort akte:        verlije

Datum:              4-2-1602

1e Comparant:  Adriaen Adriaens Waelwijck de Jonge

2e Comparant:  Adriaen Aerts Doedijns

Plaats:               Groot Waspik

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 152r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              16-2-1602

1e Comparant:  Peeter Tonisz Paep

2e Comparant:  Peeter Matheusz

Plaats:               Groot Waspik

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 152v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              16-2-1602

1e Comparant:  Dierck Huijbrechts Clop en Dierck Corstiaens

2e Comparant:  Frans Jansz

Plaats:               Groot Waspik

Bijz:                   Beide Diercken zijn Heijligegeestmeester van Cappel

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 152v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              16-2-1602

1e Comparant:  Matheus Adriaensz namens Jan Roelen, neef

2e Comparant:  Reijn Gielisz

Plaats:               Groot Waspik

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 153r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              2-3-1602

1e Comparant:  Gerit en Anthonis Franss

2e Comparant:  Jacop Handricxss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 153r

Soort akte:        erfdeling

Datum:              13-4-1602

1e Comparant:  Jan Lambrechtss Muer

2e Comparant:  Jan Adriaenss van Gils

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Jan Adr is enig erfgenaam van Geriken Jansdr zijn moeder

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 153v

Soort akte:        erfdeling

Datum:              13-4-1602

1e Comparant:  Jan Lambrechtss Muer

2e Comparant:  Jan Adriaenss van Gils

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Jan Adr is enig erfgenaam van Geriken Jansdr zijn moeder

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 154r

Soort akte:        akkoord

Datum:              13-4-1602

1e Comparant:  Jan Lambrechtss Muer

2e Comparant:  Jan Adsriaenss van Gils

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Adriaen Jans en Pachijnken Jans

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 154r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              27-4-1602

1e Comparant:  Peter Matheuss

2e Comparant:  Willemken Mertens wed Salamon Salamonss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 154v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              27-4-1602

1e Comparant:  Willemken Mertens wed Salamon Salamonss

2e Comparant:  Frans Adriaenss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 154v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              27-4-1602

1e Comparant:  Bastiaen Adriaenss

2e Comparant:  Coenraet Janss, schout Waspijck

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 155r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              27-4-1602

1e Comparant:  Merten Wouterss

2e Comparant:  Adriaen Adriaenss Cleermaker

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 155r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              27-4-1602

1e Comparant:  Adriaen Handricxss Panum

2e Comparant:  Matheus Adriaenss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 156r

Soort akte:        dorpsbestuur

Datum:              8-6-1602

1e Comparant: 

2e Comparant: 

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Alderheijligen 1586 t/m 28-1-1589

schout: Willem Lambrechtss

secretaris: Jochiem Jan Beerthoutss

Heemraders:

Jan Adriaen Clasen

Anthonis Toniss

Adriaen Lambrechtss

Jan Wouterss

Jan Lambrechtss Muer

Seger Damiaenss

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 156v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              13-11-1586

1e Comparant:  Cornelis Janss Dolck en Seger Adriaenss

2e Comparant:  Cuijnert Janss van Hedickhuijsen

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 156v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              5-12-1586

1e Comparant:  Jan Adriaen Peterss

2e Comparant:  Damiaen Philipss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 157r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              17-1-1587

1e Comparant:  Cornelis Franss x Neeltken Mr Mathijss wed

2e Comparant:  Cuijndert Janss ea

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Cuijndert Janss namens Lesken Hendrick de Vlamincks

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 157r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              17-1-1587

1e Comparant:  Aert Remeijs

2e Comparant:  Anthonis Thonissen

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 157v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              17-1-1587

1e Comparant:  Adriaen Lambrechtss

2e Comparant:  Govert Jacobss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 157v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              17-1-1587

1e Comparant:  Willem Philipss ea

2e Comparant:  Govert Jacobss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Willem Philipss namens Jan Adriaen Gijsbrechtss en Mariken Jacobsdr, zijn maije, en namens zussen en broers

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 157v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              17-1-1587

1e Comparant:  Cornelis Franss

2e Comparant:  Cuijndert Janss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 158r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              17-1-1587

1e Comparant:  Cuijnert Janss

2e Comparant:  Mariken Jan Peter Vass

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 158r

Soort akte:        aaneming

Datum:              17-1-1587

1e Comparant:  Aert Remeijs

2e Comparant:  Govert Jacobss en Adriaen Janss Bosser

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 158v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              31-1-1587

1e Comparant:  Huijpken Wouter Vass weduwe

2e Comparant:  Jan Wouterss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Adriaen Geeritss van Bommel is de voogd van Huijpken

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 158v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              31-1-1587

1e Comparant:  Gerit Peterss

2e Comparant:  Jan Wouterss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 158v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              31-1-1587

1e Comparant:  Gerit Adriaenss

2e Comparant:  Jan Wouterss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 159r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              31-1-1587

1e Comparant:  Jan Wouterss

2e Comparant:  Cornelis van Wienborch Adriaenss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 159r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              6-2-1587

1e Comparant:  Adriaen Severss en Seger Damiaenss, borgmrs

2e Comparant:  Peter Ockerss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 159v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              6-2-1587

1e Comparant:  Peter Ockers

2e Comparant:  Herman Spiegel, porter en  procureur Dordrecht

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 159v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              6-2-1587

1e Comparant:  Adriaen Janss Cuijsten x Aenken Jan Heuvelersdr ?

2e Comparant:  Govert Jacobss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 160r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              6-2-1587

1e Comparant:  Adriaen Janss Bosser

2e Comparant:  Cuijnert Janss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 160r

Soort akte:        akkoord

Datum:              3-3-1587

1e Comparant:  Anthonis Adriaen Thoniss

2e Comparant:  Adriaen Severss en Seger Damiaenss, borgmrs

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 160v

Soort akte:        verlije

Datum:              9-5-1587

1e Comparant:  Cornelis Mathijss

2e Comparant:  Gerit Adriaen Gerritss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 161r

Soort akte:        verlije

Datum:              9-5-1587

1e Comparant:  Cornelis Mathijss

2e Comparant:  Peter Clauwerts

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 161r

Soort akte:        verlije

Datum:              9-5-1587

1e Comparant:  Gerit Adriaen Gerritss

2e Comparant:  Adriaen Adriaenss Waelwijck

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 161r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              9-5-1587

1e Comparant:  Anthonis Toniss

2e Comparant:  Claes Handricxss vanden Nieuwe Vaert

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 161v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              9-5-1587

1e Comparant:  Hendrick Laureijss

2e Comparant:  Hendrick Geeritss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 161v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              21-5-1587

1e Comparant:  Jan Anthoniss Luer x wed Adriaen Diercxss ea

2e Comparant:  Barbara vander Heijden wa

Plaats:               Cleijn Waspick

Bijz:                   Jan Anthoniss Luer x wed Adriaen Diercxss uit naam van de voorkinderen en Matheus Jacobss.

Barbara vander Heijden wed Sebastiaen Josten van Sinte Geertruijden Bergen.

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 161v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              17-8-1587

1e Comparant:  Adriaen Adriaenss van Bergen ea

2e Comparant:  Cornelis Janss van Duijn

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Adriaen Adriaenss van Bergen namens Anna Willem Sijmonss weduwe (proc 11-8-1587)

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 162r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              17-8-1587

1e Comparant:  Jan Adriaenss van Rijen ea

2e Comparant:  Cornelis Janss van Duijn

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Jan Adriaenss van Rijen namens Joost Willem Sijmonss (proc, schepoenen Oosterhout, 10-7-1587)

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 162r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              28-9-1587

1e Comparant:  Adriaen Vass

2e Comparant:  Mariken Jaspers wed Mathijs Willemss

Plaats:               Cleijn Waspick

Bijz:                   Mathijs was wert inde Sterre te G’Berg.

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 162v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              10-3-1587

1e Comparant:  Adriaen Doudijn Aertss en Adriaen Peterss

2e Comparant:  Anthonis Loeff Diercxss en Jenneken Diercxsdr, zus

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Beide Adriaens zijn heijligestmeester van Cappel.

Genoemde namen:

Peter Anthoniss, schout,

Adriaen van Clootwijck, Dierck Adriaenss Roever, Adriaen Adriaenss, borgemrs

Lambrecht Diercxss en Adriaen ? Adriaenss, kerckmrs

Peter Aertss Paep, secretaris

Adriaen Willemss, Adriaen Thoniss, Jan Janss Dolck, heemraders

Dierck van Clootwijck, Govert Jacobss, Gerit Anthoniss, Sebastiaen Anthoniss Smijt, naeburen

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 163r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              13-8-1587

1e Comparant:  Adriaen Hendricxss Panum

2e Comparant:  Adriaen Thoniss Peperkoeck (G’Berg)

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 163r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              11-9-1587

1e Comparant:  Jan Wouterss ea

2e Comparant:  Frans Diercxss (G’Berg)

Plaats:               Cleijn Waspick

Bijz:                   Jan Wouterss namens Jan Willemss, borger Dordrecht

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 163r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              7-10-1587

1e Comparant:  Beris Huijbrechtss

2e Comparant:  Mariken Jan Mathijss weduwe

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 163v

Soort akte:        erfeling

Datum:             

1e Comparant:  Adriaen Peterss

2e Comparant:  Staes Janss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 164r

Soort akte:        verlije

Datum:              10-12-1587

1e Comparant:  Wouter Willemss ea

2e Comparant:  Metken Gerit Aertss weduwe tbv Michiel Laureijss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Wouter Willemss mede namens Cornelis Wouterss, cousijn

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 164r

Soort akte:        verklaring copie

Datum:              18-3-1587

1e Comparant:  Anthonis Denis Thoniss ea

2e Comparant: 

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Dongen: Anthonis Denis Thoniss als voogd van Denis Joos Deniss, neef en belooft dat Martken Deniss, neef, zijn huisvrouw de goederen die Denis heeft achtergelaten mag houden

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 164v

Soort akte:        akkoord

Datum:              19-11-1587

1e Comparant:  Adriaen Peterss

2e Comparant:  Staes Janss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Janneken Janss, zus Staes

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 165r

Soort akte:        testament

Datum:              14-1-1588

1e Comparant:  Jan Diercxss

2e Comparant:  Mariken Mathijs Otkens Mathijsdr

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Jan Jan Diercxss x Maeijken (10-12-1605) verklaeren hus testament als vervallen en hebben een ander bij notaris Melis Corneliss laten maken

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 165v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              1-2-1588

1e Comparant:  Jan Vas Wouterss

2e Comparant:  Corstiaen Adriaenss den Ouden

Plaats:               Cleijn Waspick

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 165v

Soort akte:        verlije

Datum:              1-2-1588

1e Comparant:  Adriaen Gerit Coppens

2e Comparant:  Anthonis Jacobss onder den Wijngaert (G’Berg)

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 166r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              1-2-1588

1e Comparant:  Jan Rutten

2e Comparant:  Handrick Lauwereijss, swager

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 166r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              1-2-1588

1e Comparant:  Handrick Lauwereijss

2e Comparant:  Jan Deniss alias Hanen

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 166r

Soort akte:        huwelijksvoorw copie

Datum:              10-8-1588

1e Comparant:  Govert Jacobss

2e Comparant:  Aentgen Jan Mathijs dr wed Frans Janss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 167r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              26-3-1588

1e Comparant:  Ettken Adriaen Wouterss weduwe

2e Comparant:  Adriaen Adriaenss Roothals ea

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   In de kop: Roel Janss als voogd van Adriaen zoon van Adriaen Wouterss Roothals. Adriaen overlijdt voor 14-9-1595

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 167v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              26-3-1588

1e Comparant:  Jan Rutten

2e Comparant:  Handrick Laureijss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 167v

Soort akte:        aanneming

Datum:              1-4-1588

1e Comparant:  Aentken Corneliss Jan Dolliken weduwe

2e Comparant:  Jan Janss Dolck, grootvader, ea

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Jan Janss is voogd en grootvader van Peter Corneliss Dolck

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 168r

Soort akte:        waarborg

Datum:              1-4-1588

1e Comparant:  Jan Peterss Sneu

2e Comparant:  Jan Corneliss van Tilborch

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 168r

Soort akte:        waarborg

Datum:              1-4-1588

1e Comparant:  Jan Corneliss van Tilborch

2e Comparant:  Peter Clauwertss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 168r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              25-5-1588

1e Comparant:  Michiel Adriaen Zegerss

2e Comparant:  Jan Rutten

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 168r

Soort akte:        transport

Datum:              25-5-1588

1e Comparant:  Michiel Adriaenss

2e Comparant:  Willem Lambrechtss, schout, tbv de Kerck

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 168v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              25-5-1588

1e Comparant:  Seger Adriaenss

2e Comparant:  Gerit Adriaenss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 168v

Soort akte:        inventaris

Datum:              27-5-1588

1e Comparant:  Jochiem Jan Berthoutss wed Peterken Aertsdr

2e Comparant: 

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Geen datum: zie aanneming folio 169v

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 169r

Soort akte:        akkoord

Datum:              27-5-1588

1e Comparant:  Anthonis Peterss, pastoor Cappel, ea

2e Comparant: 

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Anthonis Peterss, pastoor Cappel, Michiel Janss namens Willemken Sebastiaen die Cleijteedersdr de boedel van Jan Sebastiaenss, broer, verdeelt

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 169v

Soort akte:        aanneming

Datum:              27-5-1588

1e Comparant:  Jochiem Jan Berthoutss, secr, wed Peterken Aertsdr

2e Comparant:  Sebastiaen Aertss ea

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Sebastiaen Aertss, Jan Ariaenss en Jan Corneliss Mandemakers.

Beerthout is voldaan, 15-7-1603

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 170r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              4-6-1588

1e Comparant:  Jan Adriaenss Schep

2e Comparant:  Anthonis Dierckss Loeff en Jenneken Loeff, zus

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 170r

Soort akte:        waarborg

Datum:              4-6-1588

1e Comparant:  Peter Ockers (vrijhoeven)

2e Comparant:  Herman Spiegel, procureur Dordrecht

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 170r

Soort akte:        testament

Datum:              18-6-1588

1e Comparant:  Mariken Jan Mathijss weduwe

2e Comparant: 

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                   Peter en Heijtken Janss, jongste kinderen, Aentken Jansdr

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 170v

Soort akte:        vromenrecht

Datum:              4-6-1588

1e Comparant:  Jochiem Jan Berthoutss, schout in 1580

2e Comparant: 

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 171r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              4-6-1588

1e Comparant:  Jochiem Jan Berthoutss, secretaris

2e Comparant:  Michiel Laureijss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 171r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              4-6-1588

1e Comparant:  Michiel Laureijss

2e Comparant:  Gijsbrecht Peterss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 171r

Soort akte:        waarborg

Datum:              6-8-1588

1e Comparant:  Seger Damiaenss

2e Comparant:  Frans Diercxss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 171v

Soort akte:        aanneming

Datum:              17-6-1588

1e Comparant:  Jan Andriess Bogaert

2e Comparant:  Jan Cleijs Jacopss en Staes Huijben

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 171v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              17-6-1588

1e Comparant:  Peter Corneliss Lijnden

2e Comparant:  Mariken Adriaensdr wed Merten Adriaenss

Plaats:               Sgrevelduijn W

Bijz:                  

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 172r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              12-3-1588

1e Comparant:  Jan Vas Wouterss en Andries Adriaenss  Cuer ea

2e Comparant:  Mariken Jaspers wed Mathijs Willemss

Plaats:               Cleijn Waspick

Bijz:                   Jan Vas Wouterss en Andries Adriaenss  Cuer als voogd en toesiender van de kinderen van Adriaen Vassen.

Mariken is weerdinnen inde Sterre tot G’Berg.

RA:                    Cleijn Waspik RA 17

Folio:                 172r