Selecteer een pagina

HOOPDGELDBOEK DONGEN 1630

Aangevuld met gegevens uit andere bronnen.

door: B.J. Koolstra

Dit is de oudste lijst waarin alle gezinshoofden worden genoemd met het aantal personen waarvoor zij moesten betalen (deze zonder naam). De namen van de kinderen worden voor het eerst genoemd in de lijst van 1690 e.v. en is een welkome bron in verband met de doophiaten. Ik heb deze lijst aangevuld met de namen van de vrouwen uit het doopregister (sinds 1625 bekend) en verder uit de archiefbronnen die ik tot nu toe voor de gemeentearchivaris van Dongen heb samengevat (1598-1662).

Cleijn Dongen en de Vaert

folio 1.

Weduwe DIRCK PEETER CORNELIS (is MAEIJKE JAN GEERITS, blijkens RA Dongen 100, folio 156). Niet lang daarna overleden, zie begraafboek 45, fol. 48.

REINIER JANSEN (elders REIJNIER JAN MICHIELSEN, ook REIJNIER JAN VAN BOMMEL) met vrouw. (Dat was zijn eerste vrouw, dochter van DIRCK PEETER CORNELIS.

Hij hetrouwde op 31.7.1631 met JENNEKE ANTHONIS DIRCX, weduwe van JACOB

CORNELIS DE HAAN, die twee kinderen meebracht, zie doopboek 1, fol. 59 en

RA 100, fol. 79,86,94 en 156).

Weduwe JAN CORNELIS CATTEN.

ADRIAEN SIJMON LAMBRECHTS (COPPELAER, zoon van SIJMON LAMBRECHTS CÓPPELAER en MAEIJKE PEETER VASSEN; getrouwd met MAEIJKE VAS JANSEN VERMEULEN, d.v. VAS JANSEN VERMEULEN en MAEIJKE ANTHONIS BRESSER. Zij hadden 4 kinderen, RA 100, fol. 17 en 27).

Folio 2.

JAN WILLEM CUIJPER, zoon van WILLEM DIJCK CUIJPER en DINGENA JANSEN LOCHT. (Zijn eerste vrouw was IFKE ADRIAEN THOMAS GROEIJ, zijn tweede vrouw was

MAEIJKE ANTHONIS JANSEN, weduwe van MELIS BASTIAEN MERTENS.

ANTHONIS VAN SCHENDEL met vrouw.

LAUREIJS, de wever.

JAN CORNELIS THOMAS, met vrouw. (= DINGENA BEREND JANSEN, weduwe FAEMER, uit ‘s-Gravenmoer. Zij had kinderen uit haar eerste huwelijk, niet uit haar

tweede huwelijk).

HUIJBRECHT ADRIAEN BOER, met vrouw en knecht.

ADAM HENDRICK DENIS met vrouw (= ADRIAENTJE STEVEN BLACKAERTS, blijkens RA 104, folio 72).

JAN ADRIAENSEN BACKER, met vrouw. (= AELTJE CORNELIS THOMAS. Dopen Ned. Ger. en stamouders van het uitvoerige geslacht Bakkeren).

DENIS HENRICK DENIS, met vrouw, zoon en dochter.

Folio 3.

THOMAS ANTHONIS WILLEMSEN PRAET, met vrouw. Zie Rehm.

PEETER VASSEN VERMEULEN, met vrouw. (= ANNA CORNELIS BUIJS, met wie hij op 28.5.1627 was getrouwd blijkens doopboek 1, folio 56).

AERT JAN JAN AERTSEN, met vrouw. (= CATHARINA WILLEMS RUITEN, Mogelijk eerder gehuwd geweest met JENNEKE JOOST GOVAERTS, blijkens RA 100, fol. 94).

MARCUS JAN ADRIAEN PHARO en zijn vrouw (= EVA WOUTERS NEIJRINGH. Veel gegevens bij Rehm, wegens herkost ‘S-Gravenmoer).

JAN ADRIAEN WILLEMSEN BLOCK, en vrouw. (= zijn 2e vrouw MAEIJKEN JAN CORNELIS HAENSBERGH, die ook eerder getrouwd was met JAN JANSEN LOCHT. Er waren kinderen Lacht en kinderen Black, zie ORDn 98, fol. 16,17,32 en 100, fol. 122 en 123, 104, folio 3 en RA 105.

CORNELIS ADRIAEN HULSTEN (HULSTMAN) met vrouw. (= MARGRIET LAMBRECHT, de weduwe van de ‘s-Gravenmoerse molenaar ADRIAEN STEVENS, van wie zij twee

dochters had. Cornelis had uit zijn eerste huwelijk met LESKE DAMIAEN BORSTEN een zoon SEBASTIAEN. Veel archiefgegevens.

folio 4.

JAN ADRIAEN AERDEN en vrouw. ( op grond van RA 104, fol. 170 zou dit zijn

JACOBMIJNTJE JANSEN, terwijl hij na haar overlijden hertr. met ANNEKE ADRIAEN

STEVENS MEULDER, d.v. de hiervoor genoemde MARGRIET LAMBRECHTS).

JAN ADRIAENSEN COCK, met vrouw

Weduwe CORNELIS ANTHONIS CLAESEN (= MAIJKE JACOBS LOCHT, blijkens RA 97 folio 32.)

ADRIAEN HENRICK BOUWENS, met vrouw (= JENNEKE ANTHONIS MATHIJSEN, blijkens dopen

CORNELIS HUIJBRECHTS BOER, (was eerst gehuwd met JACOBMIJNA GIJSBRECHTS,

en na 1626 met ELISABETH STEVEN ADRIAEN MEULDER, die weduwe was van GEERIT

JAN AERTSEN, zie RA 99, fol. 89. Er is een duidelkijke boedel 15.4.1673).

CORNELIS CORNELIS BUIJS, met vrouw (= SIJKE SEEBRECHTS. Dit echtpaar had

3 dochters, zie RA 100, fol. 47 en 48.

EMBRECHT WOUTER DOOMEN, en zijn vrouw (= PEERKEN MELIS SPRANGERS. Hij was eerder getrouwd geweest met MAEIJKE JAN JOOS DIJRCKEN, RA 104, fol. 80,

en had daar uit een zoon WOUTER. Zij was eerder getrouwd geweest met ADRIAEN

WILLEMSEN PRAET en had daaruit een dochter WILLEMKE. Wouter en Willemke

trouwen later. Uitvoerige gegevens bij Rehm.

folio 5.

WOUTER JANSEN RIJCKEN, met vrouw. (= MARGRIET CORSTIAEN JANSEN. RA 99, fol. 45, 100, fol. 20, 64 en 104, fol. 49,52,53,131 en 187. Verder ook Rehm.

JACOB JANSEN GROENENDAEL, en zijn vrouw. (= NEELTJE GELDENS, weduwe van JAN WOUTER VAN HAEREN, blijkens de huwelijkse voorwaarden, wanneer Neeltje voor

de derde maal trouwt met CORNELIS ADRIAENSEN HULSTEN. Na haar dood worden

deze huwelijksvoorwaarden afgewikkeld door Sebastiaen Hulsten, RA 105).

JACOB DE BRABER, met vrouw, zoon en dochter, ook genoemd BRUIJNEN. (zie RA

102, fol. 7 en 8, en 102, fol. 67 waar staat: Jacob Peeter Bruijnen alias Braber).

PEETER ADRIAEN PRINS met vrouw.

CORST PEETER PRINS. ( Volgens Rehm getrouwd met PEERKE ADRIAEN HULST uit

‘s-Gravenmoer.

DENIS BOUWENS met zoon en dochter. (Volgens RA 98, fol. 50 en 51 was hij getrouwd geweest met ANNEKE CORNELIS ROELEN, en waren er 7 kinderen. Dochter Huberta vinden we terug in GTMWB, jaargang 11, 1987, Het geslacht Ansems. Ook bij Rehm).

CORNELIS DENIS BOUWENS, zoon van de vorige. (Zie Dongen 101, 3.4.1641).

SEBASTIAAN CORNELIS HULSTMAN met vrouw. (= CATHALIJN JAN DIJRC RIJCKEN. Boedel van dit echtpaar in RA 139, fol. 115).

JAN JAN VENMANS en zijn vrouw. (mogelijk Vennemans of Vennicx. Zijn vrouw

is CATHALIJN DENIS BOUWENS. Zie Rehm, blz. 1399).

Rehm is: Perceelsgewijze beschrijving grondgebied ‘s-Gravenmoer, door: G.J. Rehm.

folio 6.

Jan Willem Bastiaens, met vrouw en zoon (= Cathalijn Jan Adriaen Cocx). Testament in RA 100-119. Volgens Dongen 95-10 zij hij eerder getrouwd zijn geweest met Marija Pauwels die echter moet zijn overleden voor 4.3.1598 (95-43). In 1651 wordt als belendend genoemd ene Bastiaen Jan Bastiaens.

 Willem Peters op te Heij (later Heijblom). Uit zijn eerste huwelijk met Cornelia Willems drie kinderen en uit zijn tweede huwelijk met Maeijke Jans twee zonen. De nakomelingschap is volledig uitgewerkt in GTMWB, 8e jaargang, 1984 en verder.

Willem Jansen van Schendel met vrouw.

Weduwe Henrick Steven Brabants ( = Jenneke Jansen van Os) vlg. RA 100-99.

Peeter Henrick Stevens, zoon van het vorige echtpaar.

Mels Bastiaen Mertens met zijn vrouw (= Maeijke Anthonis Jansen). Uitvoerige gegevens in RA 104, fol. 8 na het overlijden van Mels Bastiaen Mertens en de hertrouw van de weduwe.

Adriaen Michiels Fijnenbuijck met vrouw (= Adriaentje Ariens ‘t Gemoet). Alle kinderen worden genoemd in RA 107, van 18.3.1662 en in RA 138, fol. 171.

Claeske Adriaen Claes Catten, later gehuwd met Pauwel Pauwels, kinderloos.

Jan Jansen Smit jr. en zijn vrouw (= Magdalena Joosten), later onder de naam Vrolijck, zie RA 100-122 en 104 fol. 217.

Peeter Jansen met vrouw.

Folio 7.

Adriaen Peeters Witten met vrouw. Ziin eerste vrouw was Barbara Willem Pauwels

Uit dit huwelijk een zoon Peeter. Zijn tweede vrouw was Cathalijn Adriaen Anthonis Cuijl. Veel gegevens in ‘s-Gravenmoer bij Rehm. Woning bestaat nog op de Vaert op de grens met ‘s-Gravenmoer. Graven in de kerk aldaar.

Dertich Buijnders en de Ham.

Willem Jan Willems met vrouw.

Geerit Jan Wouters van den Nieuwenhuijsen. Was eerst getrouwd met Catharina Adriaen Adriaen Jannen en daarna met Dingena Driesen, weduwe Lambrecht Adriaen Broeders.

Peeter Adriaen Adriaen Jannen, zie RA 102 fol. 56.

Adriaen Adriaen Jannen, zie RA 100-102.

Adriaen Jan Adriaen Broeders met zijn vrouw ( = Catharina Maartens) zie RA 99 fol. 20.

Jan Henrick van Woensel, met vrouw (= Adriana Goijarts), 2 zonen en dochter,

zie boedel in doos 81 11.

folio 8.

Weduwe van Roelof Jacobs.

Jan Roelofs, genoemd in RA 100 fo1.108.

Jan Peeters Nelo met vrouw (= Anna Andries Peeters volgens dopen).

Peeter Huijbert Streel en vrouw ( Cornelia Sijmen Cornelissen vogens dopen).

Jan Sijmon Cornelisen met vrouw (=Cathalijn Anthonis Jansen, zie RA 104 fol. 80 met bijlage.)

Dielis van Clincken.

Joost Roelofsen met vrouw (= Anneke Jan Nicolaesen volgens dopen.

Adriaen Laureijs Driesen met vrouw (= Maria Adriaensen of Maria Claesen volgend dopen. Maar in RA 104, fol. 49 staat dat Adriaen Dries Laureijs Oomen zwager is van Joost Roelof Joosten, die dan getrouwd is met Dingena Laureijs Dries Oomen. Ergo een tweede huwelijk van Joost Roelof Joosten.

Huijbrecht Cornelis Boer met vrouw.

Adriaen Cornelis Henricx met vrouw.

folio 9.

Adam Claes Henricx, snijder met vrouw (= Adriaentje Jan Cornelis Stevens volgens RA 104, fol. 56). Het hele gezin met kinderen en kleinkinderen is te vinden in RA 139, dd. 5.1.1695 en de deling van 30.3.1775.

Anthonis Bernaert Driesen met vrouw (=Cathalijn Joris Everts volgens dopen).

Adriaen Adriaen Broeders, zie geslacht Broeders in GTMWB, jaargang 22, 1998.

Cornelis, de cleermaker en wever bij Broeders.

Peeter Adriaen Broeders en zijn vrouw Maeijke Laureijs Dries Oomen, zie dopen.

weduwe Sijmon Goderts (= Anneke Joost Willems, vermeld in de marge van RA 100 fol. 21).

Anthonis Mathijsen met vrouw, 3 zonen en 1 dochter, zie RA 99 fol 61-62 en 100 fol. 143 waaruit blijkt dat hij was gehuwd 1e  met Mathijske Peeter Mathijsen en 2e  met Margriet Sijmon Cornelis Maes.

fol. 10

Embrecht Emmen, vrouw, zoon en dochter.(= Maeijke Willems, Barbara Peeter)

zie RA 102 fol. 73.

Peeter Emmen, mogelijk RA 100 fol. 62.

Weduwe Jacob Cornelis Adriaensen (= Adriaentken Peeter Emmen, zie RA 100 fol. 152).

Meus Claesen en vrouw.

Aert Eelens de metselaar en zijn vrouw (= Aeltje Jan Ariens volgend doop).Zie boedel in RA 138 folio 107. Zie verder RA 100 fol 4 en 154.

Dingeman Joost Adriaensen met vrouw en dochter (= Cornelia Peeter van Gils de dochter is Jenneke, oudste van 7 kinderen die we terug vinden in RA 105 fol. 7.

folio 11

Weduwe Joachimus Adriaensen (= Anneke Adriaensen, RA 98 fol. 88~).

Jan Cornelis Huijbrechts met vrouw (= Anneke Anthonisen, genoemd in RA 100

fol. 13v.).

Jan Jan van Beieren met vrouw (= Magdalena Cornelis Huijbrechts RA 104-98).

Anthonis Willemsen, meulder en zoon.

Peeter Dirck Anthonisen met vrouw (= Cathalijn Huijberts vlg. dopen).

Aert Henrick Cleijs en Adriaen den meulder.

Jan Dirck Anthonissen. Zijn eerste vrouw was Cathalijn Peeter Peeter van Gilst. hij hertrouwde met Alit Willem Jacobs, weduwe van Cornelis Bollekens, zie RA 98 fol. 59 en 89.

Isaack Peeters van Loon en zijn vrouw Jacobmijntken Olifiers. Hij was (1) gehuwd met Metken de Grauw, zie RA 98-20 waaruit een zoon Peeter.

Cornelis Willem Laureijsen en zijn vrouw Jenneke Jan Jan Wouters vlg. dopen.

Van dit echtpaar een boedel onder archiefnummer 78-25.

folio 12.

Gijsbert Peeters de Haan en vrouw (= Cathalijn Stoffel Cornelis).

Vlg. RA 100 fol. 100r waren er bij het overlijden van de vrouw 3 kinderen

die daar met naam worden genoemd. Hij hertr. met Hendrina Jansen.

Henrick Meus Michielsen. Zijn eerste vrouw was Barbara Peeters, RA 98-10.

Roelof Adriaen Jacobs en zijn vrouw Elisabeth Henrick Meus Michielsen.

Van dit echtpaar een groot nageslacht.

Peeter Peeter van Gils met zijn vrouw (= Petronella Anthonis Peeters). Zie o.a. RA 98-59 en 101-16.

Jan Cornelis van Loon, op 12.1.1631 getrouwd met Cathalijn Denis. In RA 100-90 staat dat zij is overleden, er was een dochter Anneke, oud 16 jaar die later tr. met Merten Huijbrecht Merten v.d. Nieuwenhuijsen. Zij wordt dan Anneke Jansen van Loon genoemd. Haar moeder moet dan een eerdere vrouw van Jan zijn geweest.

Cornelis Jan Rijsberg met vrouw (= (1) Maeijke Laureijsen en (2) Maeijke

Cornelis Huijbrechts, RA 99-1.

Geerit Jacob van Aalbeek met vrouw en zoon.

Folio 13.

Cornelis Peeter Jacobs en Engeltje Adriaen Huijben vlg. doop. RA 100-109.

Adriaen Anthonis Henricks de Grauw en Lijske Adriaen Broeders, zie de dopen en RA 100-41.

Adriaen Jan Raesen met vrouw en dochter (= Ike Adriaensen de Ruijter, die twee dochter had uit een eerder huwelijk). Zie Rehm voor deze personen.

Peeter Jan Dingemans en Margriet Ariens vlg. dopen.

Jan Jacob Peeters en Leske Adriaen Adriaen Meulenschot.

Peeter Adriaen de Loos en vrouw (= Anneke Jan Lambrecht Raesen, RA 100-27).

Folio 14.

Adriaen Embrecht Willem Timmerman en vrouw (= zijn 2e vrouw Dingena Dingemans weduwe van Peeter Jan Peeter Spreeuwel).

Embrecht Willem Timmermans en vrouw.

Jacob Dingemans, ongehuwd.

Michiel Michelsen met vrouw en dochter.

Jenneke Wouter Jansen dr.

Lambrecht Jan Lemmen Raesen met vrouw (= Judic Jans) zie RA 95-69, 98-39

en 100-27.

Peeter Jansen de wever met vrouw en zoon, zie RA 100-91.

Lenaert Vrancken en vrouw (= Carthalijn Henricks vlg. dopen).

Jan Jansen van Ael op . …1628 getrouwd met Jenneke Raes Huijben.

Adriaen Jan Hulsman en zijn 2e vrouw Maeijke Henricks de Wael.

Uit het archief blijkt dat zijn eerste vrouw was Petronella Vrancken die

een dochter Dingena had.

BERGEN

Claes Huijbert Raesen.

Peeter Sijmon van Son, le vrouw nog niet gevonden, tr. (2) Geertruij Jan Broeders, weduwe van Jasper Cornelis Buijs.

Peeter Meerten Mathijsen.

Cornelis Jan Bastiaens met vrouw, zoon en dochter.

Uit RA 98-53 blijkt dat hij getrouwd is met Anneke Joost Jacobs, weduwe van Jacob Willem Cornelis Haensberg, die 4 kinderen meebracht. In RA l00- 25 heet zij Anneke Joost Jansen.

Folio 15.

Jan Laureijs Dries Oomen en vrouw (= Maeijke Adriaen Broeders).

Jacob Peeter Mathijsen met vrouw en zoonm (= Adriaentje Jacobs).

Huijbrecht Meerten Mathijsen v.d. Nieuwenhuijsen met behuwd moeder en vrouw.

Hij was in 1626 getrouwd met Elisabeth Jacobs. Huwelijkse voorwaarden RA 98, fol. 75.

Joost Dirck Peeters.

Henrick Jan Henrick Rutgers (v.d. Vleuten) met vrouw.

Anthonis Raesen met vrouw.

Cornelis Huijbert Raesen, met vrouw, 2 zonen en 2 dochters.

De vrouw is Maeijke Jan Jan Wouters. de kinderen Cathalijn, Jan, Huijbrecht Claes en Cornelis. Geen dopen bekend. De jongste is al minstens 9 jaar. Na het overlijden van zijn vrouw in 1633 is Cornelis Huijbert Raesen hertr. met Leijske of Lijnke Claesen. (R.A. 100, fol. 100 en 101.

Folio 16.

Adriaen Vrancken met vrouw (= Maria Cornelisen volgens dopen).

Jan Ruelen Jan Ruelen met vrouw (= Margriet Peeters van Riel, R.A. 101-55.

Jan Willem Jansen.

Jan Gijsberts de timmerman met vrouw (= Ana Aertsen vgl. dopen)

Embrecht Raes Willems en vrouw (= Cathalijn Huijbert Jansen, vgl. dopen).

Antonie Aert (Vennicx) met vrouw (= Maeijke Huijbrecht Jan Hmbrecht Horsten),

hij overl. januari 1636.(RA 100-129).

Folio 17

Cornelis Huijbrecht Lichtenbergh en zijn vrouw Claeske Claesen (zie dopen).

Huijbrecht Willem Pauwels en zijn vrouw Maria Claesen Timmer (98-73)

Jochum Adriaen Peeters en zijn vrouw Anna Peeter Cornelis.

Adriaen, de wever en Jenneke, zijn huisgenoot.

Jan Jan van Berlicum en vrouw.

Claes Adriaen Jannen en vrouw (= Anneke Meerten Mathijsen, zie dopen).

Ook gegevens bij Rehm op blz. 1407.

Willem Mertens en zijn zuster.

Laureijs Claesen en vrouw. Geen dopen en naam alleen gevonden bij koop of verkoop van grond.

Peeter Jan Peeters en vrouw (mogelijk Maijke Thomas Anthonisse, zie R.A. 97, fol. 6. Maar in RA 100 fol. 31 is er een Peeter Jan Peeter de wagenmaker die verkoopt en het is de vraag of het om dezelfde persoon gaat).

Folio 18.

Anthonis Steven Cornelis Broeders, genoemd in R.A. 100 fol. 52, 143 en 149. Zie GTMWB jaargang 22, 1998 blz. 96.

Jan Evert Joris met vrouw. Dit moet zijn tweede rouw zijn, want in R.A. 97, fol. 22/23 vinden we de alimentatie regeling van het overlijden van Cathalijn

Wouters Anthonis v.d. Nieuwenhuijsen. Helaas zonder de namen en leeftijden

van de kinderen. Dat is in het jaar 1610.

Adriaen Jan Evert Joris en zijn vrouw Maeijke Jan Huijbrecht Raesen, samen genoemd in R.A. 100 fol. 33. Daar vinden we ook dat vader verkoopt aan zoon.

Peeter Peeter Stevens, vrouw, zoon en dochter. De naam van zijn vrouw niet gevonden. De zoon is Claes, zoals blijkt uit latere boeken.

Cornelis Jan Lambrechts van Goirl met vrouw. Boedel onder nummer 78-35, dd. 4.2.1632 waar ook de kinderen worden genoemd. Het merkwaardige is dat de beide dochters genoemd worden: Maria Jan Lambrechts en Anneke Jan Lambrechts, terwijl het hoofdgeldboek nadrukkelijk de naam Cornelis daarvoor heeft.

(Kwam meer voor vroeger. red.).

Adriaen Raes Joosten.

Jan Peeter Jan Lemmen met vrouw (= Adriana Jan Wouters), zie R.A. 98-34, 99-41 en 100-41.

Andries Adriaensen met vrouw, zoon en dochter.

Folio 19.

Breede Moer en Santstraet.

Anthonis Jan Jan Wouters met vrouw, 2 zoons en 1 dochter. (Vrouw = Anneke

Jan Joos Dircken, zonen Jan en Cornelis en dochters Cathalijn die tr. met

Jan Sijmon Cornelis en Jenneke die tr. met Adriaen Adriaen van Bavel. Zie R.A. 104, fol. 80.

Jan Lemmen Jan Roelen met vrouw, zoon en dochter. ( Zijn vrouw = Maeijke

Jan Jan Meermans, vlg. dopen en R.A. 100-145.

Meerten Peeter Jansen met vrouw (= Anna Jan Roelen vlg. dopen).

Mathijs Anthonis Mathijsen met vrouw (= Anna Peeters vlg. dopen).

Folio 19.

Jan Peeter Matheus en vrouw (= Sijke Raes Willem Embrechts). Zij was weduwe van Jan Jacob Sijmens. RA 100. En ook R98 fol. 35 na het overlijden van Sijkes eerste man.

Anthonis Adriaen Jannen met vrouw en zoon (= Cathalijn Adriaen Peeters),

RAl00, fol. 155 en 156 en R98 fol. 25 en 26, waar haar ouders worden genoemd.

Henrick Jan Hulstman met vrouw.

Claes Peeter Cleijs.

Folio 20.

Peter Laureijs Driesen met vrouw (= Maria Roelen volgend dopen en RA 100/106)Anthonis Merten Mathijsen en vrouw (= Cornelia Steven Cornelis Broeders, zie hiervoor o.a. GTMWB jaargang 22 blz. 94) RA 104-39; 101-128; l00-36,43,44 en 50.

Willem Laureijsen van Roij en vrouw (=Neeske Willems vlg. dopen.

Sijmen Jan Sijmen.

Peeter Mijnen en vrouw. Hoewel Peeter Mijnen in het archief voorkomt, geen naam van zijn vrouw.

Bastiaan Jan Bastiaan met vrouw (= Catharina Mijnen).

Zie de uitvoerige bijlage bij RA 104, fol. 191 en Boedel 79-10.

Jan Huijbert Henricks met vrouw en zoon. Zijn eerste vrouw was Maeijke Jan Bastiaens, moeder van 5 kinderen. Zijn tweede vrouw: Adrientken Jan van Beek, weduwe van Adriaen Goijaerts. Huwelijksvoorwaarden voor zijn eerste huwelijk RA 96-137, dd. 22.4.1605. Alimentatie op 11.8.1626 in RA 98-30. Verder RA 104 fol. 47 en 73.

Adriaen Adriaen van Bavel, met vrouw (= Adriana Bartholomeus den Decker vlg. RA lol-119 uit welk huwelijk hij nog drie jonge kinderen had). In het hoofdgeldboek staat echter dat hij in 1630 reeds twee zonen had boven de 16 jaar. Er moet dus een eerder huwelijk zijn, of de Adriaen Adriaen van Bavel die in RA 101 wordt genoemd op 17.1.1643 is een zoon en is één van de twee zonen uit 1630. Dit lijkt het meest voor de hand te liggen.

Folio 21.

Wouter Peeter van Riel met 2 dochters. Volgens RA 100 fol. 21 zou hij getrouwd zijn geweest met Huberta Godert Sijmons, en had hij op 15.4.1628 de dochters Anneke, Maeijke en Petronella.

Peeter de schoenlapper met vrouw.

Jan Huijbert Boer met vrouw.

Cornelis Jan Cleijs, weduwnaar met 2 zonen.

Bastiaen Theunis Schouten met vrouw (= Willemke Jan Peeter Cleijs vlg. RA 100 fol. 55).

Geerit Adriaen Wouters en vrouw (= Huberta Dirck Peeter Cornelis vlg. RA 100-98). Zie verder het boek van Adriaenssen, want het gaat om een van de Nieuwenhuijse. Huberta hertr. met Aert Frans Bouwen.

Wilbort Roelofsen en vrouw (= Jenneke Peeters vlg. dopen).

Adrien Heijnen van Bocxtel met vrouw.

Aert Adriaensen van Broekhoven en vrouw (= Cathalijn Jacob Huijben vgl. dopen)

Cornelis Domus Cornelisen en vrouw (= Dingena Stevens vlg. RA 104-30)

Cornelis Adriaen Maes.

Folio 22.

Jan Peeter Peeter Stevens met vrouw en zoon (= Gudula Cornelisen vlg. dopen). Ook wordt de naam van man en vrouw met kinderen genoemd in RA lol-198v. en 199 R en de uitvoerige bijlage.

Domus Cornelis Meus met vrouw en 2 zoons (= 1 Maeijke Cornelis Adriaen Nelo

en 11, Iken Claes Adriaen Snijder). Zie o.a. RA 96 fol. 116.

Cornelis Jan Huijbert Dircken en vrouw (= Anna Adriaen Wouters vlg. dopen).

Jan Peeter Cleijs met vrouw.

Peeter Anthonis Stoffels met vrouw en zoon (= 1 Digna Jan Doornen en 11 Leske Adriaen Jannen).

Willem Jansen de Bont, begr. 25.10.1638, die 5 kinderen na liet, verwekt bij Eeltje Peeter Melis, dan nog onmondig en twee mondige kinderen genaamd Jan en Dingena.

Folio 23.

Aert Matheus met vrouw en dochter (= Cornelia Jan Jacobs, weduwe van Adriaen)

Jan Henrick Hulst, met dochter Anneke Adriaen Uit haar tweede huwelijk een zoon Adriaen.

Weduwe Joost Jan Sijmen en zoon (= Adrientke Cornelis Meeusen) RA 100-99. Uit een uitvoerig verhaal blijkt dat dit echtpaar 4 kinderen had (zie RA 101 fol. 101 n.1.).

De weduwe van Cornelis Jan Gijben (= Margriet Steven Goris, zie RA 100-54).

Paul Dirck Rombouts en vrouw.

Adriaen Hendricks de schoenmaker met vrouw.

Wouter Jansen van Loon, later getrouwd met Maria Joosten vlg. dopen. Dit wordt bevestigd in RA 101 fol. 101.

Jan Henricksen met vrouw.

Adrien Wouter van de Nieuwenhuijsen met vrouw (=Anna Gijsberts vlg. dopen).

Folio 24.

Peeter Cornelis de Haan met vrouw, 2 zonen en 1 dochter. Uit latere hoofdgeldboeken

is op te maken dat de zonen zijn: Maarten en Gijsbert.

Jan Peeters met brouw  (mogelijk is hij een Van Oudenhoven en dan is zijn vrouw Catharina Henricks).

Cornelis Jacobs met vrouw (= Dingena Meeusen of Maria Peeters vlg. dopen).

KEEK QUARTIER

Mathijs Anthonis Mathijsen met vrouw. Deze combinatie van namen komt meer voor. Op grond van het feit dat in latere hoofdgeldboeken naast deze naam ook die van Peter Dirck Aelbrecht voor komt is gekozen voor Jenneke Joachim Ackermans, weduwe van Dirck Aelbrechts. Zie RA 98-56. Uit het eerder huwelijk van Mathijs Anthonis Mathijsen met Maeijke Bastiaen Mertens was een zoon  Jacob. In het hoofdgeldboek van 1660 vinden we Jenneke Jochum Ackermans samen met Jacob Mathijs Anthonis Mathijsen en Peeter Dijrck Aelbrechts.

Peeter Adriaen Willems met vrouw (= Josijna Jans?).

Joost Cornelis Luijcken en vrouw.

Henrick Jan van Boxtel met vrouw (= Maeijke Peeter Laureijs Meermans, RA 104-74). Dit gezin is verhuisd naar Gilze. zie ook Rehm.

Hendrick Jan Scherders, met vrouw. Aangezien hij op 31.11.1631 trouwde met Barbara Adriaen Jan Daniel van Heijst, moet er ook een eerder huwelijk zijn geweest, maar niet gevonden. Alimentatie regeling zie RA 102-34.

Peeter Damen van Boxtel met vrouw.

Jan Gerits de Roij en 2 dochters. Hij was getrouwd geweest met Barbara Joris

v.d. Wee. Had in 1635 al kleinkinderen. RA 100-116, 117 en 132; 101-27; 104-22.

Jan Henrick Cools met vrouw (= Maeijke Dirks, zie RA 100-91). Boedel 79-43.

Commer Jan Mathijssen met vrouw.

Geerit Adriaen Anthonisen met vrouw (= Cathalijn Jan Jan Schepens, RA

100-137 en 138, waar ook hun twee dochters worden genoemd).

Cathalijn Adriaen Jan Daniels (van Heijst), ongehuwd.

Een deel van bovengenoemde personen staat vermoedelijk op fol. 25. red.)

Folio 26.

Adriaen Adriaen, gareelmaker met vrouw (= Jenneke Cornelis Willems), boedel 77-3, dd. 11.1.1684, Rehm.

Jacob Huijbert Cornelis met vrouw (= Janneke Huijbert Anthonis van de Kieboom, zie RA 98-41, maar volgens 100 fol. 3 zou hij getrouwd zijn met Leske Jan

Peeter Stevens. Er zou uit het eerste huwelijk een dochter Cornelia zijn.

Adriaen Jan de wagenmaker.

Denis Peeter Turcken met vrouw (= Maria Jan Lambrechts van Goirl vlg. dopen).

Adriaen Peeter Jan Turcken, ongehuwd.

Heer Jan v.d. Bosch, pastoor.

Anthonis Dirck Coster (in 1632 getrouwd met Nelken Peeters de Haan?).

Cornelis van Ruijsbroekck met vrouw (= Cornelia van Langenbergh vlg. gegevens uit Oosterhout. Waarschijnlijk schoolmeester).

Folio 27.

Cornelis Pels met vrouw en zoon (= Hester Geerit Fransen) zoon is Artus.

Jacob Joris v.d. Wee met vrouw (= Wijnanda Claes Jansen weduwe van Sijmon

Cornelis Peeter Stevens: zijn eerste vrouw en moeder van zijn kinderen was

Anneke Adriaen Jan Broeders.

Bartholomeus Peeters.

Jan Jansen Ypelaar met vrouw.

Geerit Dijrck Anthonissen met vrouw (= Cathalijn Adriaen Jan Broeders).

Anthonis Adriaens de metselaar.

Folio 28.

Jan Jan Rijcken.

Jasper Adriaen van Wijfliet, ongehuwd, zie RA 101-136.

Willem Augustijn Verhagen met vrouw en zoon. (= Margriet Adriaen Adriaen Gijben. Kinderen: Augustijn, Wouter en Adriana die later trouwde met Laureijs

Willem Olifiers. Wouter is mogelijk uit een eerder huwelijk. Zie RA 104, fol. 183 met bijlage.

Weduwe Adriaen Jochums. (= Margriet Cornelis Corstiaens, zie RA 98-25).

Adriaen Jannen met vrouw, zoon uit eerder huwelijk, RA 98-25.

Adriaen Jannen Crijsman met vrouw. In RA 100-5 staat: Adriaen Jansen van Bavel alias Crijsman. In folio 1 staat vermeld Adriaen Jan van Bavel en Barbara Jan Willems, weduwe van Peeter Jan Laureijs Meermans.

Peeter Willem van Antwerpen. In RA 97 fol. 33 aanhangsel, staat dat hij huis en huisraad erfde van Geertruijt Claes Jansen wegens hulp, haar geboden.

Folio 29.

Jan Adriaen Jan Daniels (van Heijst) met vrouw. (= Adriana Bernards).

Jan Joosten en vrouw.

Andries Adriaen Smit en vrouw (= Adriaentken Joris v.d. Wee, RA 100-41).

Laureijs Smits, schout, met vrouw, dochter en nicht.

Aert, de smid met vrouw.

Adriaen Huijbrecht Adriaens en vrouw en dochter (= Cathelijn Henrick Adriaensen. Zij  hadden een zoon Peeter en een dochter Engeltje.

Jan Henrick van Ruijsvliet (?) en vrouw.

Folio 30.

Aert Jan Jan Meermans en vrouw (= Maeijke Jacob Joris v.d. Wee, RA 100-41).

Jan Steven Goris, de schoenlapper en vrouw (= Anneke Cornelis Mertens, RA100-154).

Maeijke Peeter Cornelis en zoon. Volgens RA 101 fol. 51 en 52 was zij in 1641 getrouwd met Cornelis Jacob Willems. Mogelijk dat zij voor haar huwelijk een buitenechtelijke zoon had?

Bartholomeus Willem Schoenmaker met vrouw.

Jan Peeters Jansen en zoon.

Folio 31.

Denis Jan Denis en vrouw. Genoemd in RA 100 fol. 102, maar zonder vrouw.

Peeter Peeter Wagemakers. Genoemd in RA 100-121.

Jan Corstiaens en vrouw.

Jan Peeter Matheus, vrouw, zoon en dochter. Hij tr. (1) met Cornelia Michiel Wouters, met als kinderen: Dingena, Marchelis, Peeter en Michiel. Hij tr. (2) Jenneke Cornelia Adriaen Aerts met 6 kinderen. Jan Peeter Matheus of mathijsen, werd begraven 2.7.1642, zie ook RA 100 en vooral 101 fol. 106 en 115. In 1630 waren dochter Dingena en zoon Marchelis

boven de 16 jaar.

Willem Peeter Willems met vrouw. (In die tijd zijn er veel naamgenoten!)

Weduwe Stoffel Peeter van Gilst. (Dit is zijn tweede vrouw Maeijke Peeters van Mechelen. Zijn eerste vrouw was: Elisabeth Cornelis Bartholomeus Cocx, moeder van Henrick, Jan en Maeijke. Uit zijn tweede huwelijk alleen dochter Elisabeth.

Willem Jansen Verlegh, (getrouwd met Elisabeth Stoffel Peeter van Gist). Al deze gegevens zijn te vinden in RA 100 fol. 61.

Cornelis Merten Mathijsen met vrouw. (Zie RA 100 fol. 88 en 145 waaruit

blijkt dat hij getrouwd was met Margriet Jan Jan Meermans.

Folio 32.

Peeter Jansen van Beek met vrouw (= Cathalijn Cornelis Ariens vlg. dopen). Volgens RA 100-45 zou de naam Cathalijn onjuist zijn en Elisabeth moeten zijn.

Judic Jansen van Beek.

Lambrecht Geerits en vrouw (= Sijke Anthonisen vlg. dopen en RA 104-100). De naam Anthonisen moet mogelijk Thomas zijn.

Jacob Jan Willems met vrouw, zoon en dochter. Uit RA 104 fol. 89 en 100 blijkt dat hij 3 maal getrouwd is geweest. (1) Dingena Willems met een dochter Elisabeth; (2) Gulike Jans met 5 kinderen en (3) Lijntje Cornelis Wouters, weduwe van Jan Willem de Raet, met zoon Cornelis.

Bartholomeus Peeter Ridders, begr. op 27.10.1638, was getrouwd met Henrick Geerit Jansen.

Cathalijn Adriaen Meulenschot, met zoon.

Jan Cornelis Stoffels met vrouw (=Maeijke Adriaen Pauwels). Zie RA 100 fol. 16. Hij was eerder gehuwd met Cathalijn Peeter Willems met 3 dochters, RA 100-35.

Joost Adriaensen met vrouw (= Heijltje Jan Cornelis Stoffels, RA 100-35).

folio 33.

Michiel Corsten met vrouw (= Cathalijn Peeters vlg. dopen).

Jan Willem de Raet met vrouw en zoon (= Cathalijn Cornelis Wouters, de zoon

is Cornelis). Zie hiervoor bij Jacob Willems.

GROENSTRAET EN LEEGHSTRAET

Frans Aert Pauwels met vrouw (= Maria Rijck Rutten vlg. dopen).

Erasmus Henricks met vrouw en zoon. Zijn tweede vrouw was Jenneke Jan Gijben, weduwe van Adriaen Adriaen van Wijfliet. Zie RA 100 fol. 24; 101 fol. 136 en 100 fol. 69.

Adriaen Cornelis Cleijs Warren met vrouw en zoon (= Cathalijn Jan Cornelis Stevens vlg. RA 104 fol. 80 en 194, waar alle kinderen worden genoemd.

Jeronimus Stoffels met vrouw, zoon en dochter. Hij huwde te Oosterhout 5.6.1627 met Anneke Adriaen Jan Daniels van Heijst die op 11.11.1634 in Dongen werd begraven. Uit dit huwelijk Adriaen, 28.10.1629 en Franciscus 14.12.1631 (uit dopen bewerkt door mw. Wijnsouw- de Haan). Maar als hij in 1630 al een zoon en dochter heeft boven de 16 jaar, dan moeten die uit een eerder huwelijk zijn. In RA 104 fol. 217, dd. 25.11.1655 worden deze twee zonen genoemd en een dochter Elisabeth die dan al getrouwd is met Laurens Cornelis Jan Rijsbergen.

folio 34.

Cornelis Rijcken met vrouw en 2 zonen.

Jan Adriaensen Boer met vrouw en twee zonen.

Jan Jansen Spreeuwel met vrouw.

Jan Meerten Jan Meertens, sinds 1628 weduwnaar van Adriaentke Wouter Huijbrechts, moeder van acht kinderen. Zie RA 100 fol. 22, maar in folio 45 is het net andersom en is hij overleden en zij weduwe, zoals ook in 1640 blijkt.

Weduwe Gijsbrecht Jan Cornelisen met twee zonen en een dochter. Zij heet Dingeman Cornelisen, zie RA 104 fol. 211.

Cornelis v.d. Houdt.

Weduwe Adriaen Mertens de wagenmaker (= Cathalijn Wouter Doornen, zie RA 100 fol. 136 waar zij genoemd wordt met haar drie dochters).

Jan Lucas Roelen, schoonzoon van de vorige, getrouwd met Aleijda Adriaen Mertens.

Folio 35.

Jan Jan Willem Scheijmaker met vrouw (= Dingena Cornelis Jan Aerts, RA 105 fol. 131).

Jan Peeter Mertens, overl. vóór 1630, (zijn vrouw niet gevonden. Zie RA lol-46 waar de kinderen genoemd worden).

Jenneke Vas Vassen.

Peeter Jan Peeters in ‘t Broeck met vrouw. (= Metken Jan Peeters vlg. dopen).

Cornelis Corstiaen Jan Aertsen.

Huijbrecht Willem Canters met vrouw en dochter.

Adriaen Corstiaen Jan Aerts. ( Zijn vrouw niet gevonden. Zie voor kinderen RA 104 fol. 86.

Anthonis Mertens met vrouw (= Cathalijn Adriaen Mertens vlg. RA 100 fol. 161.

Folio 36.

Cornelis Cornelis Cleijs Warren met vrouw. ( Zie RA 101 fol. 64 waar staat dat zijn eerste vrouw was Maeijke Michiels en zijn tweede vrouw Sijke Jan Matheus De zonen waren uit het eerste huwelijk).

Adriaen Dirck Jan Huijghen en vrouw (= Adriaentke Govaert Denijs, zie RA 99 fol. 64 en 100 fol. 16).

Jan Claes Jansen met vrouw (= Elisabeth Adriaen Peeters van Beek, zie RA 100 fol. 46).

Jan Sijmen Adriaensen met vrouw.

Cornelis Jan Anthonissen en vrouw (= Margriet Raes Huijbert Raesen, RA l00- 114).

Anthonis Jan Anthonissen met vrouw.

De weduwe van Wijnand Jansen van Dorst (= Michieltje Laureijs Peeter Jacobs, zie RA 102 fol. 8).

Willem Adriaensen met vrouw.

Adriaen Cornelis Cleijs Goderts met vrouw (= Maeijke Gijsbert Jan Cornelis vlg. RA 104 fol. 207).

Melis Jan Melisen met vrouw. (Zie RA 98 fol. 27 en 28; vlg. RA 101 fol. 90 was hij getrouwd met Maeijke Bartholomeus Everts. Het hele gezin is uitgewerkt te vinden in RA 104 fol. 160 met bijlage).

Denijs Henricks van Bavel met vrouw. (= Maeijke Dingeman Cornelis Boomaerts).

Claes Cornelis Cleijs en vrouw (= Teuntje Jansen in ‘t Broeck, zie boedel in RA 81 fol. 70).

Jan Geerit Drijff met vrouw (= Cahalijn Jan Aerden, zie RA 101 fol. 16).