Selecteer een pagina

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 004r
Soort akte: vrijgift
Datum: 2-3-1662
1e Comparant: Peeter Magielssen ea
2e Comparant: Aert Peeters Cuijl
Goederen: een huijsinge, hooff, bomgaert en weijvelden
Prijs: ƒ 0
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Phouwelen Janss van Tuerenout en de Swaes ?
West: stede Jenneken Cornelissen
Noord: straet
Zuid: watergang
Bijz: Peeter Magielssen x Truijken Janss Cuijpers, Catholijn Cuijpers, geassisteert door Adriaen Janss Cuijpers haer broer en Aert Janss Cuijpers elck voor 1/3

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 004v
Soort akte: wilceur
Datum: 2-3-1662
1e Comparant: Aert Peeterssen Cuijl
2e Comparant: voorss comparanten (zie folio 2r)
Goederen: wilceur met als onderpant alle goederen
Prijs: ƒ 1259
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Gereet te betalen f 600, de rest in drie termijnen.
Aert Janss Cuijper bekent op 26-7-1666 f 153 ontvangen te hebben.
Adriaen Janss Cuijper bekent namens Francois Leboij (Brussel) op 8-9-1666 f 153 ontvangen te hebben.
Peeter Michielss x Truijcken Janss Cuijl bekent op 8-5-1665 voldaen te zijn.
OP 3-5-1663 is er f 200 Betaald.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 005r
Soort akte: wilceur
Datum: 6-4-1662
1e Comparant: Cornelis Janse Wijten
2e Comparant: Johan Crillaerts ea
Goederen: wilceur met als onderpant zijn huijs etc
Prijs: ƒ 260
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: stede Hendrick Janse
Noord: stede Adriaen Jacobse Baes
Zuid: Adriaen Corsten
Bijz: Johan Crillaerts (G. berge, out burgemeester) en namens het weeskint van Abram Crillarts, zijn broer.
Adriaen van Pas lost de wilceur als cooper vande stede op 8-1-1676 af tbv de wed en kinderen van Cornelis Jan Wijten.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 005v
Soort akte: vrijgift
Datum: 8-4-1662
1e Comparant: Willem Janse Buijs
2e Comparant: Jan Willems Buijs, vader
Goederen: ½ binnen delle, gemeen met wed Thomas Jans, gekomen van Meerten Aerden en Grietgen Aerden
Prijs: ƒ 200
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Hendrick Hendrick de Hoogh
West: Jocheum Hendricxs
Noord: Oude straet
Zuid: Her straet
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 006r
Soort akte: vrijgift
Datum: 27-4-1662
1e Comparant: Vas, Jan en Peter Mathijse Vermeulen
2e Comparant: Cornelis Janse Cuijper
Goederen: een perceel bleckeling gronden, groot ontrent 4 hont, inden hoff van Heeckeloo
Prijs: ƒ 40
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Anthonis Palingh
West: Cornelis Swaen en Huijbert Janssen Rijcken
Noord: Aert Geussen cum suis
Zuid: wed en erfg Cornelis Willems Knap
Bijz: Vas, Jan en Peter en Cornelis wonen te Sgravenmoer.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 006v
Soort akte: vrijgift
Datum: 4-5-1662
1e Comparant: Jan Adriense Locht x Janneken Anthonis
2e Comparant: Adriaen Willems Lauweressen
Goederen: ½ van ¼ hoeij ende weijlant, in 11 geerden inde oostense helft met Adriaen Willems voors ende kinderen Mathijs Michielssen cs
Prijs: ƒ 685
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Willem Lamberden cum suis
West: erfg Willemken Commeren int selve stuck
Noord: Maese
Zuid: ambacht van 11½ Hoeve
Bijz: Gereet f 400. Peter Wouters, schout, verklaart op 11-5-1662 dat de koopsom voldaen is.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 007r
Soort akte: vrijgift
Datum: 31-5-1662
1e Comparant: Jan Wouter Janss
2e Comparant: Aert Ariens Bommelaer
Goederen: een perceel gronden ende weijdriessen, groot ontrent 5 hont
Prijs: ƒ 100
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: erve Huijbert Peeterss en Handrick van Gesel ?
West: Vroukensvaertse grippel
Noord: Jan Thonissen van Hasselt
Zuid: Jan Wouter Janss
Bijz: 18-6-1662 verklaart Jan voldaen te zijn.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 007v
Soort akte: vrijgift
Datum: 31-5-1662
1e Comparant: Jan Corsten ea
2e Comparant: Aert Adriaensse Bommelaer
Goederen: een gerken of perceelken gronden
Prijs: ƒ 20
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: kinderen Jan Jacobs Vader Jan en Huijbert Peeterss
West: erfg Jan Thonis van Hasselt
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan Corsten als vooght van Leijntken Janss en de weeskinderen van Wouter Janss, zijn zoon, bij Leijntken voor de helft en Leijntken Janss voor de andere helft.
Stegen en wegen over de gront van Gijsbert Adriaens.
Er is op 6-2-1663 voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 008r
Soort akte: vrijgift
Datum: 19-6-1662
1e Comparant: Maeijken Peeter Thomas ea
2e Comparant: Gerit Peeters Cleermaker
Goederen: hun deel in het saeijlant inde stede van Peeter Thomas Goverden, hun vader zaliger
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Griffiers Bancken
Belend Oost: den hoff
West: saeijlant Gerit Peeters Cleermaker
Noord: ackers vande Griffiers Bancken
Zuid: Peter Denis de Haen
Bijz: Maeijken wordt geassiteert door Wouter Peeter Thomas, broer, en Wouter voor hem selven.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 008v
Soort akte: vrijgift
Datum: 19-6-1662
1e Comparant: Maeijken Peeter Thomas ea
2e Comparant: Denis de Haen
Goederen: ½ huijs ende erve
Prijs: ƒ 50
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord: Gerit Peeters Cleermaker
Zuid: Peter Denis de Haen
Bijz: Maeijken wordt geassiteert door Wouter Peeter Thomas, broer, en Wouter voor hem selven.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 009r
Soort akte: vrijgift
Datum: 30-6-1662
1e Comparant: Sijmon Janss vanden Broek
2e Comparant: Huijbert Janss Hoevenaer
Goederen: een huiijs, hooff, bomgaert etc, werffkens: Leeukens Stede, een schurwerff met acker
Prijs: ƒ 2530
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Leeukens Stede
Belend Oost: stede Jan Jacobss Timmermans
West: Adriaen Aertss Schouten en Jan Adriaens Binck ?
Noord: dwarsloot stede en 12 geerden mr Wouter Verwiel
Zuid: Heer straet of Jan Bincken acker
Bijz: Huijbert woont te Raemsdonk

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 010r
Soort akte: vrijgift
Datum: 21-11-1662
1e Comparant: Adriaen Jacobss Kievith
2e Comparant: Cornelis Jochem Rijcken
Goederen: een huijswerff, erve en saeijlant zoals gecocht van peeter Thonissen vander Maes
Prijs: ƒ 550
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Vroukensvaertse grippel
West: den Armen sijn saeijlant
Noord: Adriaen Jan Mathijse
Zuid: Cornelis Jochem Rijcken
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 010v
Soort akte: vrijgift
Datum: 25-11-1662
1e Comparant: Jan Adriaensen Baes
2e Comparant: Adriaen Ariss den Jong
Goederen: 1½ gherde hoeij ende weijlant, inden polder, in 6 geerden, gemeen met cooper cum suis
Prijs: ƒ 750
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Huijbert Diercken
West: Jan Handrickxss Rijool
Noord: Maese
Zuid: ambacht van 11½ Hoeve
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 011r
Soort akte: vrijgift
Datum: 29-11-1662
1e Comparant: Huijbert Gijsbertss
2e Comparant: Thomas Wouterss Seijlmans
Goederen: ½ buijtendijckxse delle voor de deur van Thomas Wouterss, gemeen met Thomas
Prijs: ƒ 200
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Gerit Diercken
West: Thomas Wouterss en Jan Gijsbertss
Noord: ambacht van Cleijn Waspick
Zuid: Her straet
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 011v
Soort akte: vrijgift
Datum: 29-11-1662
1e Comparant: Thomas Wouterss Seijlmans
2e Comparant: Huijbert Gijsbertss
Goederen: een acker saeijlant
Prijs: ƒ 100
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem: de Vosholen
Belend Oost: Adriaen Cornelis Buijs
West: Peeter Wouterss, schout van Luijden Ambacht
Noord: Her straet
Zuid: padrt vande Vosholen
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 012r
Soort akte: vrijgift
Datum: 13-12-1662
1e Comparant: Seger Wouterss
2e Comparant: Jan Wouters Seijlmans, schouteth, broer
Goederen: ½ perceel gronden ende weijvelden met den hooff en dries, gemeen met Jan Wouterss
Prijs: ƒ 50
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord: Jan Gijsbertss
Zuid: sloot acker Thomas Wouterss en Jan Gisbertss
Bijz: Seger is op 16-2-1663 voldaen vande koopsom.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 012v
Soort akte: vrijgift
Datum: 13-12-1662
1e Comparant: Mathijs Cornelis Camp en Mathijs Willemss, armmrs
2e Comparant: Steven Cornelis Swart
Goederen: een huijsinge, hoff, bomgaert en saeijlant zoals Jan Jan Wouters erin gewoont heeft
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: gronden van Santerosen
West: saeijlant kinderen Jan Jacobss Vader Jan
Noord: Cort Berents ea
Zuid: Dierck Lendert ???
Bijz: Cort Berents, Jan Wouter Janss, Joost Janss en Maerten Ariss van Gesel.
Betaelt wordt via een wilceur. Zie folio 13r

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 013r
Soort akte: vrijgift
Datum: 13-12-1662
1e Comparant: Steven Cornelis Swart
2e Comparant: Mathijs Corn Campen en Mathijs Willemss, armmrs
Goederen: wilceur met als onderpant het huijs op heden gepasseert (zie folio 12v)
Prijs: ƒ 940
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Gereet f 235.
Mels Dircxssen en Coenraedt Adriaensen Baes, armmeesters verklaren op 24-9?-1667 dat de wilceur is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 013v
Soort akte: vrijgift
Datum: 13-12-1662
1e Comparant: Thomas Janss van Bommel ea
2e Comparant: Adriaen Corn Everts en Adriaen Anthoniss Cuijl
Goederen: een perseel van gronden, beijsters en weijvelden
Prijs: ƒ 112
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: de heer van Holwijk en Dinter
West: wed Cornelis Joriss Everts
Noord: Peeter Ariss en Jan Corneliss Cop
Zuid: juff Sons
Bijz: Thomas Janss van Bommel namens Thomas Sijmonss Bol en Peeter Sijmonss Bol (Breda), Jan Cornelis Cop x Janneken Janss Cluijter, Huijbert Gijsbertss x Marieke Sijmonss Bol. Erfgenamen van Soetken Adriaenss Meijer

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 014r
Soort akte: vrijgift
Datum: 13-12-1662
1e Comparant: Janneken Handrickxss wed Jan Ariss Snijder ea
2e Comparant: Adriaen Cornelis Peeterss
Goederen: ½ huijs en hooff met beplanting, gemeen met Cornelis Peeterss en Maeijken Peeterss
Prijs: ƒ 261
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Handrick Franssen
West: Maeijken Peeterss
Noord: erve Maeijken Peeterss
Zuid: Her straet
Bijz: Janneken,geassisteert door Dingeman Handrickxss, broer, en Andries Janss als vooght vande twee kinderen van Jan Arienss Snijder.
Gereet f 130. Op 21-3-1672 verklaren Janneken en Andries voldaen te zijn.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 015r
Soort akte: vrijgift
Datum: 27-12-1662
1e Comparant: Hendrick Willemss ea
2e Comparant: Peeter Anthonissen Manshoet
Goederen: ¼ in een hont zaeijlant, gemeen met voorss Manshoet
Prijs: ƒ 30
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Embrecht Cornelissen
West: Adriaen Anthoniss Compeer
Noord: corte maten van hunne ackers
Zuid: Wilbert Cornelissen
Bijz: Hendrick Willemss x Lentken Janssen, Bastiaen Janssen, Claes Janssen en Adriaen Janssen, allen woonende tot Cappel.
Bastiaen tekent met Bastiaen Jansen Maes.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 015v
Soort akte: vrijgift
Datum: 6-1-1663
1e Comparant: Adriaen Joosten ea
2e Comparant: Aert Dingemans
Goederen: een huijs, hoff en bomgaert zoals het altijd van Adriaen Joosten geweest is.
Prijs: ƒ 1000
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: stede Jochum Handrickxss
West: Aert Dingemans
Noord: Her straet
Zuid: grippel voorden acker
Bijz: Adriaen Joosten voor de ene helft en Joost Arienss, Peeter Arienss ende Anthonis Arienss, kinderen, voor de andere helft.
Adriaen mag in het huijs blijven wonen

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 016r
Soort akte: vrijgift
Datum: 1-2-1663
1e Comparant: Jan Adriaenss Binck x Huijbertken Adr Connincxss
2e Comparant: Peeter Wouterss, schout Hendrik Luijden Ambacht
Goederen: een huijs, erve en hoff aende Leeghe wegh
Prijs: ƒ 1508
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Leeghe wegh
Belend Oost: Adriaen Aerden
West: Meeus Jacobss en Jacob Jacobss
Noord: Adriaen Aerden ackerlant
Zuid: huijs vanden Cuijper
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 016v
Soort akte: vrijgift
Datum: 1-2-1663
1e Comparant: Peeter Wouterss, schout Hendrik Luijden Ambacht
2e Comparant: Handrick Franss, sijn zwager
Goederen: ¼ in een huijs met bosschen en beteulinghe, gemeen met Anthonis Wouters en Handrick Franss
Prijs: ƒ 16
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Willem Jacobss
West: Willem Jacobss
Noord: her straet
Zuid: erve Handrick Franss en Jan Corneliss Seeuw
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 017v
Soort akte: verlije
Datum: 20-2-1663
1e Comparant: Peeter Jacobss
2e Comparant: Jan Geritss Bouwewijns
Goederen: ½ banck ackerlant, groot twee hont
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Queckel
Belend Oost: de Queckel
West: Wilm van Gens vaert
Noord: Jan Sijmonss
Zuid: Adriaen Jans Pasmoes ?
Bijz: Peeter woont te Sprang

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 018r
Soort akte: vrijgift
Datum: 1-3-1663
1e Comparant: Govert van Alphen, secretaris Breda
2e Comparant: Jan Cornelis Cop
Goederen: een paerseellen weijlants, groot 334 roeden
Prijs: ƒ 100
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: stede vercooper
West: andere erve vercooper
Noord: vercoopers nieuwe steeg
Zuid: Cornelis Janss Venis
Bijz: Jan woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 018v
Soort akte: vrijgift
Datum: 12-3-1663
1e Comparant: Mels Dierckxss x Lijntken Janss ea
2e Comparant: Thomas Janss van Bommel
Goederen: 3 geerden hopeij ende weijlant, inden polder, in 16 geerden, gemeen met Thomas Janss van Bommel en kinderen Jan Peeterss
Prijs: ƒ 900
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: weeskint Adriaen Janss en Mathijs Wilmss cs
West: Wouter Wouterss Boeff en Dries Janss
Noord: Maessen
Zuid: Hendrik Luijden Ambacht
Bijz: Mels Dierckxss x Lijntken Janss en Wilm Peeterss x Heijltken Janss, mede erfgenamen van Jan Hendrickxss Rijool

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 019r
Soort akte: vrijgift
Datum: 16-3-1663
1e Comparant: Michiel Jan Michielss List
2e Comparant: Cornelis Dirckxs Melo
Goederen: ¼ huijs, hooff en erve met het saeijlant, gemeen met Cornelis Dirckxs en sijn andere broeders
Prijs: ƒ 83
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Wilm van Gens vaert
West: Handrick Gielen
Noord: Jan Sijmonss
Zuid: Hendrick Ghielen
Bijz: Michiel Jan Michielss List x Dirckxken Dirckxs Melo ?
Gereet f 50. Michiel Janss verklaart op 13-9-1666 dat de kopsom is voldaen.


[in folio 27r staat er Melen]

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 019v
Soort akte: vrijgift
Datum: 16-4-1663
1e Comparant: Handrick Jochums ea
2e Comparant: Huijbert Peeters Seijlmans
Goederen: een huijs en hooff met de grasdriesen, zoals het door Adriaen Janss gebruijckt en van Paulus Wouterss gecocht is.
Prijs: ƒ 731
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Wilmken Commeren
West: Melis Handrickxs
Noord:
Zuid: sloot ackers
Bijz: Handrick Jochums als vooght ende Jan Jan Hanss als toesiender van het weeskint van Adriaen Jan Hanss bij Anneken Jochumss.
Gereet f 250, de rest via een wilceur
Hendrik Jochums Schoenmakers verklaart dat de koopsom op 22-1-1671 voldaen is.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 020r
Soort akte: vrijgift
Datum: 18-4-1663
1e Comparant: Anthonis Wouterss
2e Comparant: Jan Willemss Buijs
Goederen: 2 – ¼ geerde hoeij ende weijlant, inden polder, met cooper inde helft van 7 geerden, Jan Mathijs Otgens bezit andere helft
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Corstiaen Janss en Cornelis Jan Cleijss
West: kinderen Maeijken Stoffelen
Noord: Maesen
Zuid: Hendrik Luijden Ambacht
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 021r
Soort akte: vrijgift
Datum: 29-4-1663
1e Comparant: Cornelis van Dijk x Neesken Servaess
2e Comparant: Jan Arienss van Tichel, swager
Goederen: 1/3 in een hoff van een acker saeijlant inde westense helft em 1/5 in de oostense helft, gemeen met de andere kinderen
Prijs: ƒ 374
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Dierckxs Cammeraet
West: Jan Huijbertss Vass
Noord: Her straet
Zuid: Oude vaert
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 021r-2
Soort akte: vrijgift
Datum: 29-4-1663
1e Comparant: Cornelis van Dijk x Neesken Servaess
2e Comparant: Jan Arienss van Tichel, swager
Goederen: 2e 1/5 paert in een perceel weijvelden teijnde den acker Wouter Wouters Boeff, gemeen met andere kijnderen
Prijs: ƒ 374
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Wouter Wouters Boeff
West: Jan Adriaens van Tichel en Jan Vasse
Noord: acker Wouter Wouters Boeff
Zuid: Oude vaert
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 022r
Soort akte: vrijgift
Datum: 12-6-1663
1e Comparant: Gertruijt Corneliss wed Lendert Dierkxs
2e Comparant: Jochum Aerts Timmerman
Goederen: 1 1/8 hont saeijlants inde Meulenbancken
Prijs: ƒ 90
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Meulenbancken, Begeijne Banck
Belend Oost: Begeijne Banck
West: hoeff van Heuckelom
Noord: Adriaen Jan Thijss
Zuid: Aert Peterss Cuijl
Bijz: Gertruijt woont op de Wilm van Gents vaert en wordt geassisteert door swager Anthonis Anthoniss Langen. Jochum woont te Cappel.
Adriantken Lendertss weduwe Aert Janss ontfangt het geld namens haer moeder.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 022v
Soort akte: vrijgift
Datum: 17-6-1663
1e Comparant: Gerit Dierckxs wednr Maeijken Janss
2e Comparant: Peeter Geritss Cleermaker
Goederen: ½ huijs ende hooff, aende kerck
Prijs: ƒ 375
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Willemken Commeren
West: Jacob Wouters Visscher
Noord: Her straet
Zuid: erve Willemken Commeren
Bijz: Gereet f 50.
Gerit Dierckss heeft op 26-4-1664 f 50 ontfangen
Adriaen Dircxssen, broer en eenige erfgenaam, heeft op 15-8-1665, 18-8-1666, 17-6-1667 f 50
Huijbert Bastiaens Heer x Lesken Aert heeft op 1-7-1680, 17-6-1681 f 50 ontfangen.
Op 17-6-1782 ontfangt Huijbert de laatste f 25.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 023r
Soort akte: vrijgift
Datum: 29-6-1663
1e Comparant: Hendrick Janss Vaders
2e Comparant: Adriaen Adriaen Jans Matheuss
Goederen: ¼ huijs, erve nede hooff met de gronden op het Stapeleijnt, gemeen met Anthonis Janss Teuwen en Jacob Stevens Meulder cs
Prijs: ƒ 250
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: het Stapeleijnt
Belend Oost: Peeter Anthoniss van Punten
West: Maeijken Jochum en Jan Ariss Croot
Noord: Her straet
Zuid: hoef van Willem Jacob Thoniss
Bijz: Hendrick woont tot Leijden

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 023v
Soort akte: vrijgift
Datum: 8-9-1663
1e Comparant: Pieter Rauwes, secr Sgravenmoer namens
2e Comparant: Jan Cornelis Cop, heemraet Sgravenmoer
Goederen: er wordt goet gemangelt
Prijs: ƒ 120
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Pieter Rauwes, secr Sgravenmoer namens Govert van Alphen, secretaris Breda, sijn behout oom.
De belendig is een heel ingewikkeld verhaal.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 024v
Soort akte: procuratie
Datum: 16-10-1663
1e Comparant: Jacomijntje Jans x Cornelis Thijss
2e Comparant: Jan Janss vanden Bos
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Hooght
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jacomeintje woonende te Werkendam machtigt aldaer Jan Janss vanden Bosch (Dordrecht) om van Steven Cornelis Swart f 250 te ontfangen en deze aan haer vader Jan Wouterss te geven ivm partije lants genaemt de Hooght en en daar van een rentbrief te maken.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 025r
Soort akte: wilceur
Datum: 17-10-1663
1e Comparant: Jan Wouter Janss
2e Comparant: Jan Janss vanden Bos namens
Goederen: wilceur met als onderpant een acker saeijlant met gronden en weijdriesen, groot ontrent 1½ mergen en 85 roedenopden Santschel
Prijs: ƒ 350
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: den Santschel
Belend Oost: graeffelijckheijt van Hollant
West: Govert van Alphen
Noord: Corstiaen Beiens
Zuid: kind Dierck Arts Waelwijck, Thomas Artss Bommelaer
Bijz: Jan Janss vanden Bos (Dordrecht) namens Jacomijn Janss, dochter van Jan Wouters.
Cornelis Adriaens x Jacomijn verklaart op 7-4-1666 via een quitantie dat de wilceur geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 026r
Soort akte: vrijgift
Datum: 1-11-1663
1e Comparant: Willem Janss Cloot x Lesken Jan Matheus
2e Comparant: Matheus Peeterss
Goederen: ½ binnen delleke, gemeen met Matheus Peeterss
Prijs: ƒ 29
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: erve Truijcken Aert Scheppen
Noord: Wilbert Corneliss en Anthoniss Wouterss cum suis
Zuid: Adriaen Corsten
Bijz: Lesken was eerder weduwe van Adriaen Huijbertss Schep

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 026v
Soort akte: verlije
Datum: 2-1-1664
1e Comparant: Dielis Corsten Bisschop ea
2e Comparant: Pouwel Freijsen
Goederen: huijs, hooff en bomgaert ende saeijlant en noch een hoofken
Prijs: ƒ 840
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: de Quekel
Belend Oost: de Quekel
West: Willem van Gents vaert
Noord: Powels Freijss
Zuid: erfg Adriaen Peeters Spoel
Bijz: Dielis Corsten Bisschop x Maeijken Lendert Montens, Wouter Mandemaecker x Jenneke Lendertss, Dierck Dierkxss Melen, Thonis Dierckxss Melen, Cornelis Dierckxs Melen ende Michiel Janss List x Dierckxken Dierckxss Melen.
Tsamen kinderen van Anneken Lenderts. Erfgenamen van Gerit Lendert Dierckxss

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 027r
Soort akte: vrijgift
Datum: 4-1-1664
1e Comparant: Cornelis Meeus de Hoogh
2e Comparant: Joost Daemen
Goederen: 3 geerden hoeij ende weijlant, inden polder, gemeen met Adriaen Meertens sijn swager
Prijs: ƒ 1400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Meerten Adriaens van Gesel
West: Adriaen Wilbertss
Noord: Maesen
Zuid: Sgravelduijn Waspick
Bijz: Cornelis Meeus de Hoogh verklaart voldaen te zijn.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 027v
Soort akte: vrijgift
Datum: 4-1-1664
1e Comparant: Adriaen Ghijben ea
2e Comparant: Handrick Jochumss
Goederen: een acker saeijlant,
Prijs: ƒ 950
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: kinderen Jan Gijsbertss
West: Jan Willemss Buijs
Noord: Dierck Handrickxss Kleermaker
Zuid: cloosters goet
Bijz: Adriaen Ghijben (Raemsdoncq) namens Theunisken Adriaens, sijn dochter.
Betaelt wordt via een wilceur (zie folio 28r)

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 028r
Soort akte: wilceur
Datum: 4-1-1664
1e Comparant: Handrick Jochumss
2e Comparant: Adriaen Ghijben ea
Goederen: wilceur met als onderpant een acker saeijlant en alle sijne goederen
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Adriaen Ghijben (Raemsdoncq) namens Theunisken Adriaens, sijn dochter.
Gereet 1/3. Adriaen verklaart op 12-2-1666 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 028v
Soort akte: vrijgift
Datum: 21-1-1664
1e Comparant: Cornelis Adriaenss Meulder
2e Comparant: Thomas Adriaens Bommelaer
Goederen: 3 hont saeijlant, gemeen met Aert Ariens de Bruijn
Prijs: ƒ 625
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: den Grooten Geer
Belend Oost: den Grooten Geer
West: Thomas Adriaens Bommelaer
Noord: Anthonis Wouterss
Zuid: Adriaen Jan Mathijss
Bijz: Cornelis woont te Sgravenmmoer.
Betaelt wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 029r
Soort akte: wilceur
Datum: 21-1-1664
1e Comparant: Thomas Adriaens Bommelaer
2e Comparant: Cornelis Arienss Meulder
Goederen: wilceur met als onderpant de ackersaeijlant en alle andere goederen (zie folio 28v)
Prijs: ƒ 625
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Gereet f 225. Aert Gerrit Franssen als grootvader van Adriaen Peeterssen, soone van Engelken Cornelissen ende Adriaen Hendrickxss Scheuren als vader van Hendrick bij Engelken Cornelissen bekennen op1-1-1665 f125, 21-1-1666 f 150, op 15-1-1667 f 75 ontfangen te hebben.
Er is een akte van 21-1-1664. (Zie folio 29r)

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 029v
Soort akte: accoort
Datum: 21-1-1664
1e Comparant: Cornelis Adriaens Meulder
2e Comparant: Aert Gerit Franss
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Cornelis Adriaens Meulder x Lesken Peeters (Sgravenmoer).
Aert Gerit Franss als grootvader van Adriaen Peeterss zoon van Engelken Cornelissen en Adriaen Hendrickxss Scheuren als vader van Handrick bij Engelken.
Adriaen moet beide kinderen voor f 350 laten delen in de opbrengst van gront die Thomas Ariens Bommelaer (folio 29r) van hun grootmoedersgoet (Lesken Peeters) heeft gekocht.
Beide voogden bekennen op 18-1-1672 dat dit gebeurd is. Handrick Adriaenssen Scheur bekent van zijn vader zijn deel ontfangen te hebben op 6-1-1682.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 030v
Soort akte: vrijgift
Datum: 21-1-1664
1e Comparant: Handrick Franss
2e Comparant: Embrecht Corneliss
Goederen: een acker saeijlant, gekomen van zijn vader
Prijs: ƒ 240
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Embrecht Corneliss
West: Eelken Janss Fiers wed Bastiaen Franss
Noord: Erve Wouter Jan Mathijss en kind. Bastiaen Franss
Zuid: erve Anthonis Peeter Corsten, Wilbert Cornelissen
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 031r
Soort akte: vrijgift
Datum: 2-2-1664
1e Comparant: Jan Cornelis Cop ea
2e Comparant: Ptr Joachim Jan Berthouts, Jacob Huijb de Bruijn
Goederen: een acker saeijlant, groot ontrent 1 mergen
Prijs: ƒ 1167
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: stede Peeter Thomas Goverden
West: buijtendijcxe dwarsloot, over den dijk
Noord: Huijbert Janss en Adriaen Aertss Suermont
Zuid: Adriaen Aertss Suermont
Bijz: Jan Cornelis Cop (Sgravenmoer) als voogt van de kinderen Michiel Peeter Blanckaerts (Bergen op Zoom) bij Burchten Arienss en namens Adriaen Michiel Blankaerts (uitlandig), Peeter Michiel Blankaerts, Jan Michiel Blanckaerts en Jacob Michiel Blanckaerts.
Betaald wordt via een wilceur (zie folio 31v)

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 031v
Soort akte: wilceur
Datum: 2-2-1664
1e Comparant: Ptr Joachim Jan Berthouts, Jacob Huijb de Bruijn
2e Comparant: Jan Cornelis Cop ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een acker saeijlant (zie folio 31r)
Prijs: ƒ 1167
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan Cornelis Cop (Sgravenmoer) als voogt van de kinderen Michiel Peeter Blanckaerts (Bergen op Zoom) bij Burchten Arienss en namens Adriaen Michiel Blankaerts (uitlandig), Peeter Michiel Blankaerts, Jan Michiel Blanckaerts en Jacob Michiel Blanckaerts.
Gereet 1/3 deel. Er volgen enkele betalingen. Jan Cornelis Cop wordt een keer Jan Corn Cappiteijn genoemd.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 032r
Soort akte: vrijgift
Datum: 2-2-1664
1e Comparant: Jan Cornelis Cop ea
2e Comparant: Willem Jacobss
Goederen: een buijten delle
Prijs: ƒ 762
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: delle Adriaen Aertss Suermont
West: delle Aert Ariens de Bruijn
Noord: Cleijn Waspick
Zuid: Her straet
Bijz: Jan Cornelis Cop (Sgravenmoer) als voogt van de kinderen Michiel Peeter Blanckaerts (Bergen op Zoom) bij Burchten Arienss en namens Adriaen Michiel Blankaerts (uitlandig), Peeter Michiel Blankaerts, Jan Michiel Blanckaerts en Jacob Michiel Blanckaerts.
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 032r
Soort akte: wilceur
Datum: 2-2-1664
1e Comparant: Willem Jacobss
2e Comparant: Jan Cornelis Cop ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een buijtendelle (zie folio 32r)
Prijs: ƒ 762
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan Cornelis Cop (Sgravenmoer) als voogt van de kinderen Michiel Peeter Blanckaerts (Bergen op Zoom) bij Burchten Arienss en namens Adriaen Michiel Blankaerts (uitlandig), Peeter Michiel Blankaerts, Jan Michiel Blanckaerts en Jacob Michiel Blanckaerts.
Gereet 1/3 deel. Er volgen enkele betalingen.
Er wordt geld ontvangen door Jan Corn Cop en Dingeman Adriaenssen Locht x Cornelia Michiels Blanckers. Op 27-6-1671 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 032v
Soort akte: vrijgift
Datum: 2-2-1664
1e Comparant: Jan Cornelis Cop ea
2e Comparant: Jacob Huijb Gelden namens Michiel Berthen, swager
Goederen: een parceelken gronden ende weijvelden
Prijs: ƒ 181
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: buijtendijckxss dwarsloot
West: Sgravenmoerse maten
Noord: Jan Michielss List
Zuid: Adriaen Aertss Suermont
Bijz: Jan Cornelis Cop (Sgravenmoer) als voogt van de kinderen Michiel Peeter Blanckaerts (Bergen op Zoom) bij Burchten Arienss en namens Adriaen Michiel Blankaerts (uitlandig), Peeter Michiel Blankaerts, Jan Michiel Blanckaerts en Jacob Michiel Blanckaerts.
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 033r
Soort akte: wilceur
Datum: 2-2-1664
1e Comparant: Jacob Huijb Gelden namens Michiel Berthen, swager
2e Comparant: Jan Cornelis Cop ea
Goederen: wilceur tbv van de aankoop van een parcelken gronden en weijvelden
Prijs: ƒ 181
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan Cornelis Cop (Sgravenmoer) als voogt van de kinderen Michiel Peeter Blanckaerts (Bergen op Zoom) bij Burchten Arienss en namens Adriaen Michiel Blankaerts (uitlandig), Peeter Michiel Blankaerts, Jan Michiel Blanckaerts en Jacob Michiel Blanckaerts.
Gereet 1/3 deel. Op 17-2-1666 is de wilceur afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 033v
Soort akte: vrijgift
Datum: 2-2-1664
1e Comparant: Jan Cornelis Cop ea
2e Comparant: Adriaen Cornelis Camp en Jan Huijbertss de Bont
Goederen: vier dalve en een vierdeel geerde, gemeen met Adriaen Aertss Suermont en coopers, inden polder, in 15 dalve geerden
Prijs: ƒ 2840
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Eelken Janss Fliers
West: Meerten Adriaens van Gesel
Noord: Maesen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Jan Cornelis Cop (Sgravenmoer) als voogt van de kinderen Michiel Peeter Blanckaerts (Bergen op Zoom) bij Burchten Arienss en namens Adriaen Michiel Blankaerts (uitlandig), Peeter Michiel Blankaerts, Jan Michiel Blanckaerts en Jacob Michiel Blanckaerts.
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 034r
Soort akte: vrijgift
Datum: 2-2-1664
1e Comparant: Adriaen Cornelis Camp en Jan Huijbertss de Bont
2e Comparant: Jan Cornelis Cop ea
Goederen: wilceur tbc de aankoop van 4 dalve geerden en een vierendeel hooij ende weijlants (zie folio 33v)
Prijs: ƒ 2840
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan Cornelis Cop (Sgravenmoer) als voogt van de kinderen Michiel Peeter Blanckaerts (Bergen op Zoom) bij Burchten Arienss en namens Adriaen Michiel Blankaerts (uitlandig), Peeter Michiel Blankaerts, Jan Michiel Blanckaerts en Jacob Michiel Blanckaerts.
Gereet 1/3 deel. Er volgen enkele betalingen. Corstiaen de Joncksten x Janniken Michielss Blanckers krijgt f 300 van een obligatie van 23-2-1665 . Hij zegt geheel voldaen te zijn, 12-1-1670

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 034v
Soort akte: vrijgift
Datum: 2-2-1664
1e Comparant: Gerit Mathijss
2e Comparant: Jan Huijbertss de Bont
Goederen: een hoofke met plantatie daerop
Prijs: ƒ 45
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Huijbert de Bont
West: kinderen Jan Gijben
Noord: stede en erve Dingen Jochum Aertss
Zuid: ackers Jan Huibertss de Bont en Adr Corn Camp
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 035r
Soort akte: vrijgift
Datum: 5-2-1664
1e Comparant: Daneel Andriessen ea
2e Comparant: Jan Anthoniss van Pas
Goederen: eenen uijs, hooff, saeijlant en boomaert
Prijs: ƒ 1002
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: Quekel
Belend Oost: sloot Quekel
West: Willem van Gents vaert
Noord: Phouwels Freijss
Zuid: Phouwels Freijss
Bijz: Daneel Andriessen wednr Peeterken Arienss Spoel, Sijmon Jan Sijmonss namens Rijntken Arienss Spoel (uitlandig Schotlant), Jan Arienss Spoel mede namens Adriaentken en Maeijken Arienss Spoel (beijde Leijden) en Cornelis Arienss Spoel (Indie). Kinderen Adriaen Peeters Spoel en Maeijken Adriaen Deniss ?
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 035v
Soort akte: wilceur
Datum: 5-2-1664
1e Comparant: Jan Anthoniss van Pas
2e Comparant: Daneel Andriessen ea
Goederen: wilceur tbv aankoop huijs etc.(zie folio 35v)
Prijs: ƒ 1002
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Daneel Andriessen wednr Peeterken Arienss Spoel, Sijmon Jan Sijmonss namens Rijntken Arienss Spoel (uitlandig Schotlant), Jan Arienss Spoel mede namens Adriaentken en Maeijken Arienss Spoel (beijde Leijden) en Cornelis Arienss Spoel (Indie). Kinderen Adriaen Peeters Spoel en Maeijken Adriaen Deniss ?
Gereet 1/3. Op 23-5-1666 Betaald Corstiaen Conelissen, schoonvader, de laatste termijn.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 036r
Soort akte: vrijgift
Datum: 5-2-1664
1e Comparant: Daneel Andriessen ea
2e Comparant: Daniel Andriessen
Goederen: 4 hont bossen en gronden, gemeen in 3 mergen met Mathijs Hendrickxssen, Corn Adr Denis, en cooper.
Prijs: ƒ 51
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Wouter Jacobss Visscher
West: Aert Jocumssen Timmerman cum suis
Noord: bosken Sijken Janss Rutten
Zuid: erve Wouter Jacobss Visscher
Bijz: Daneel Andriessen wednr Peeterken Arienss Spoel, Sijmon Jan Sijmonss namens Rijntken Arienss Spoel (uitlandig Schotlant), Jan Arienss Spoel mede namens Adriaentken en Maeijken Arienss Spoel (beijde Leijden) en Cornelis Arienss Spoel (Indie). Kinderen Adriaen Peeters Spoel en Maeijken Adriaen Deniss ?
Wille Fluwijen is as bruijdegom van Adriaentken Adriaens als Daniel op 23-5-1666 de erfg hun deel Betaald.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 036r
Soort akte: vrijgift
Datum: 5-2-1664
1e Comparant: Meerten Huijberts vanden Nieuwenhuijsen ea
2e Comparant: Jaob Wouterssen Visscher
Goederen: 2 geerden hoeij ende weijlant, inden polder, met cooper en zijn vader, in 6 geerden
Prijs: ƒ 450
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Aert Arienssen de Bruijn
West: Adriaen Willem Huijgen, Melis Hendricxssen cs
Noord: 11½ Hoeve
Zuid: Maese
Bijz: Meerten, Jacob en Judith Huijbertss van den Nieuwenhuijsen. Judith x Huijbrecht Embrechtss

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 036v
Soort akte: vrijgift
Datum: 5-2-1664
1e Comparant: Jan Wouterssen Visscher x Achtken Gorus Buijs
2e Comparant: Peeter Corn Camp en Hendrixken Corn Camp kinderen
Goederen: een huijsinge met weerff en blijck, gelegen aende kerckvelt
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: steege Michiel Mathijs Otgens
West: Peeter Thomassen Aerts
Noord: del sloot
Zuid: Her straeten
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 037r
Soort akte: vrijgift
Datum: 5-2-1664
1e Comparant: Dirck Janssen van Nederveen
2e Comparant: Hendrick Michielssen Crooten
Goederen: een parceelken saeijlant inden Bagijnen Banck
Prijs: ƒ 337
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Bagijnen Banck
Belend Oost: ackers Willem Gents vaert
West: Jan Peeters Geenen
Noord: Peeter Geldens ???
Zuid: dwars sloot
Bijz: Dirck woont tot Cappel. Op 21-2-1664 wordt de koopsom voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 037v
Soort akte: vrijgift
Datum: 13-2-1664
1e Comparant: Mathijs Jan Huijgen x Peeterken Jacobs ea
2e Comparant: Anthonis Wouterss Zeijlmans
Goederen: 2 hont en een vierendeel saeijlant
Prijs: ƒ 300
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: den Geer
Belend Oost: den Geer
West: Vroukens vaert grippel
Noord: Adriaen Jan Mathijssen
Zuid: Huijbert Janss de Bont
Bijz: Mathijs Jan Huijgen x Peeterken Jacobss en Jacob Cornelissen x Anneken Jacobss

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 038ar
Soort akte: vrijgift
Datum: 13-2-1664
1e Comparant: Anthonis Wouterss Zeijlmans
2e Comparant: Handrick Franssen
Goederen: ½ huijsa, werf en gronden, bepalnting en houtwassschen, gemeen met Handrick Franssen
Prijs: ƒ 25
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Willem Jacobss
West: Willem Jacobss
Noord: Her straet
Zuid: Handrick Franssen en erfg Jan Cornelissen Seeuw
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 038av
Soort akte: vrijgift
Datum: 13-2-1664
1e Comparant: Anthonis Jan Sijmonss
2e Comparant: Marcelis Lauwereijss
Goederen: ½ binnedelleken, gemeen met Marcelis Lauwereijss
Prijs: ƒ 50
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Bagijnen Banck
Belend Oost: Willem van Gents vaert
West: Bagijnen Banck
Noord: Willem Joosten Brock
Zuid: Gijsbert Peeters de Haen
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 038br
Soort akte: wilceur
Datum: 29-2-1664
1e Comparant: Jan Wouter Janss
2e Comparant: Huijbert Janss de Bont
Goederen: wilceur met als onderpant een perceel bleeckelingen gronden ende weijdries, groot ontrent 5 hont
Prijs: ƒ 125
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: hoeff van Heuckelum
West: Arien de Ruijter en Adriaen Jan Mathijss
Noord: Aert Ariens Bommelaer
Zuid: Jan Wouter Janss
Bijz: Het lant is gecomen van Hendrick van Giels

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 039r
Soort akte: vrijgift
Datum: 7-3-1664
1e Comparant: Michielken Ariens wed Mathijs Janss ea
2e Comparant: Jacob Wouterss Visscher
Goederen: ¼ ackersaeijlant met de veldekens
Prijs: ƒ 200
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Jacob Wouterss Visscher
West: nakijnderen Cornelis Mathijss
Noord: erve Anthonis Claessen
Zuid: Sgravenmoerse maten
Bijz: Michielken Ariens wed Mathijs Janss geassisteert door Gerrit Mathijss, haere soon, voor de ene helft en Jan Mathijs, Gerrit Mathijss, Chiel Mathijss, Anneken Mathijss en Adriaen Janss Rijool x Cornelia Mathijss. Kinderen Mathijs Janss voor de andere helft.
Gereet f 100. Michieleken Arienss en de kinderen Otgens verclaren op 24-10-1665 dat de rest voldaen is.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 039v
Soort akte: vrijgift
Datum: 13-3-1664
1e Comparant: Anthonis Ariens Coppelaer
2e Comparant: Govert van Alphen, secretaris Breda
Goederen: een perceel gronden beijsters en weijvelden, groot 1 mergen 75 roeden
Prijs: ƒ 200
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Govert van Alphen
West: Govert van Alphen
Noord: Govert van Alphen
Zuid: Anthonis Dirckxss Waelwijck en Armen van Sgravenmo
Bijz: Anthonis woont onder Dongen. Deze gront is vermangelt met gront te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 040r
Soort akte: vrijgift
Datum: 13-3-1664
1e Comparant: Meerten Janss Mutsaert
2e Comparant: Gritken Geldens
Goederen: 1e 5 hont moergronden;2e 2 hont binnendelle
Prijs: ƒ 20
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Quekel
Belend Oost: 1e de Quekel; 2e gelijk 1
West: Willem van Gents vaert; gelijk 1
Noord: Meerten Janss Mutsaert; gelijk 1
Zuid: erfg Bastiaen de Roij; Dirck Janss van Nederveen
Bijz: Het betreft hier leengoederen onder den huijse van Eeten en Mauijwen ?
Deze gronden zijn direct weer verkocht aan Meerten Janss Mutsaert.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 040v
Soort akte: vrijgift
Datum: 15-3-1664
1e Comparant: Peeter Michiels van Eeden ea
2e Comparant: Cornelis Cornelis Ruijmen, lakenkooper G.bergh ea
Goederen: 1/6 geerde lants, inden polder, inde oostense helft van 13 geerden, gemeen met Corn Ruijmen en de voorkijnderen van Willem L
Prijs: ƒ 85
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Steven Huijbertss
West: Adriaenken Ptr Vinck en Lijsken Wouterss,wederhelf
Noord: Maesen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Peeter Michielss van Eeden, Anneke Michielss, Stoffel Michielss, voorkijnderen van Adriaenken Peeterss Dolck.
Jan Willemss, Truijcken Willemss, Huijbert Willemss, voorkijnderen van Willem Lambertss bij Adriaenken Gerit Peeterss Cleermaecker en als voogt over de onmondige kinderen van Willem bij Adriaenken Peeterss Dolck.
Cornelis treedt op namens zijn moeder Adriaenken Peeterss Vinck

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 041r
Soort akte: vrijgift
Datum: 15-3-1664
1e Comparant: Peeter Michiels van Eeden ea
2e Comparant: Jan Wouterss Seijlmans, schout
Goederen: ¼ geerde lant, met Claes Thoniss, Jan Mathijs Otgens, kinderen Sebastiaen Franss cum suis, in 9 geerden, opden oosten cant
Prijs: ƒ 65
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Huijbert Vassen int selve stuck
West: Melis Handrickxss int selve stuck
Noord: Maesen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Peeter Michielss van Eeden, Anneke Michielss, Stoffel Michielss, voorkijnderen van Adriaenken Peeterss Doclk.
Jan Willemss, Truijcken Willemss, Huijbert Willemss, voorkijnderen van Willem Lambertss bij Adriaenken Gerit Peeterss Cleermaecker en als voogt over de onmondige kinderen van Willem bij Adriaenken Peeterss Doclk.
De heemraeden van Waspick verclaeren dat de erfgenamen van de rente op het verkochte lant staende afgequiten zijn. 18-3-1664

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 042r
Soort akte: vrijgift
Datum: 21-3-1664
1e Comparant: Adriaen en Geertruij Bastiaens
2e Comparant: Peeter Thomass, secretaris
Goederen: 1½ vierendeel van een geert lants, inden polder, in 6 geerden, met Peeter Thomas
Prijs: ƒ 125
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Huijbert Peeterss
West: Huijbert Peeterss
Noord: Maesen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Adriaen en Geetruij worden geassisteert door hun oom Handrick Franss.
Gereet ½. Huijbert Jan Vassen x Truijcken Bastiaenss en Adriaen Bastiaenss verklaren op 13-1-1667 dat de koopsom voldaen is.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 042v
Soort akte: vrijgift
Datum: 9-4-1664
1e Comparant: Wouter Wouterss de With wednr Theunken Janss
2e Comparant: Peeter Geritss Cleermaecker
Goederen: ¼ buijten delle gemeen met cooper
Prijs: ƒ 100
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Servaes Willemss
West: Adriaen Aerts Suermont
Noord: dwars steeghsken
Zuid: Her straet
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 043r
Soort akte: vrijgift
Datum: 13-4-1664
1e Comparant: Maeijken Adriaen Paeimans
2e Comparant: Jan Ariens Cramer
Goederen: 1e huijs en werf; 2e een hoofken
Prijs: ƒ 700
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: 1e Aert Ariens de Bruijn; 2e kind. Arien H Schep
West: Vroukens vaert; gelijk 1
Noord: de timmer stede; kinderen Arien Huijberts Schep
Zuid: Her straet; Matheus Peeters
Bijz: Maeijken wordt geassisteert door Jan Wouters Seijlmans, schout.
Betaald wordt via wilceur

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 043v
Soort akte: wilceur
Datum: 13-4-1664
1e Comparant: Jan Ariens Cramer
2e Comparant: Maeijken Adriaen Paeimans
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs (zie folio 43r)
Prijs: ƒ 700
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Gereet f 200.
Maeijken (t/m 1666), Anneke en Dingeman Adriaens (vanaf 1667) ontvangen enkele betalingen. Op 29-8-1669 is de wilceur afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 044r
Soort akte: wilceur
Datum: 26-4-1664
1e Comparant: Wouter Jan Mathijss
2e Comparant: Claesken Willems Block
Goederen: wilceur met als onderpant zijn huijsibnge etc
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Corte Maten
Belend Oost: Arien Bastiaenss Boeser en suster
West: Willem Jacobss cum suis
Noord: Her straet
Zuid: Corte Maten
Bijz: Claesken woont te Geertruijdenbergh.
Jacob Both x Claesken Willemss Block verklaart op 1-7-1670 dat Sijken Berthen Vleesch wed Wouter Jan Mathijss de wilceur geheel heeft afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 044v
Soort akte: wilceur
Datum: 10-4-1664
1e Comparant: Cornelis Jan Geritss
2e Comparant: Cornelis Janss Cuijper
Goederen: wilceur met als onderpant sijn huijsinge etc
Prijs: ƒ 100
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen en Hendrick Leendert Scheur
West: Aert Gerit Franss
Noord: Her straet
Zuid: hoff wed Huijbrecht Arienss
Bijz: Aert Corneliss Cuijper verklaart op 11-2-1678 de rente tot 1679 ontfangen te hebben.
Aernout Cuijpers, enige erfgenaam van Cornelis Janss Cuijper, verklaart op 24-9-1682 ? van ??? Janss Fiers, overgegeven door Cornelis Janss Geeriden en d’erfgenamen van Dingenken Hendrickx volgens akte van 7-2-1678.
De akte is geroijeert.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 045v
Soort akte: vrijgift
Datum: 18-6-1664
1e Comparant: Johannes Janss Schoonoven ea
2e Comparant: Peeter Arienss Brouwer en Frans Peeterss, soon
Goederen: ½ in 6 geerden hoeij ende weijlant, inden polder, gemeen met Peeter Arienss Brouwer, in 12 geerden
Prijs: ƒ 2200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erfg Jan Jochumss
West: Hendrick Franss en kinderen
Noord: Maesen
Zuid: Groot Waspick ofte Caeij sloot
Bijz: Johannes Janss Schoonoven x Margriet Wilbert van Son eerder wed Adriaen Aert van Bommel. Op 17-3-1667 is blijkens een quitantie de koopsom voldaen. Quitantie als los vel aanwezig, getekent Raemsdonk 2-3-1667

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 046ar
Soort akte: lijstje
Datum:
1e Comparant:
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Schout: Jan Wouterss Zeijlmans
heemraden: Adriaen Janss de Ruijter
Cornelis Jochem Rijcken
Adriaen Corneliss Buijs
Jan Ghijsbertss
Arien Anthoniss van Pas
Jacob Wouterss Visser
Huijbrecht Janss de Bont
secretaris: Thomas Peeterse Zeijlmans

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 046br
Soort akte: vrijgift
Datum: 30-7-1664
1e Comparant: Mathijs van Alphen, vrijheer Dinteren, colonel
2e Comparant: Adriaen van Alphen, borgemeester Bergen op Zoom ea
Goederen: Huijsinge, plantagie, seijlanden, weijlanden, moirgronden en gronden
Prijs: ƒ 6000
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Er volgt een waslijst met belendingen
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Adriaen van Alphen, borgemeester Bergen op Zoom, voor de ene helft en Adriana Bickens wed Rosier Cueijers ? (Breda) voor de andere helft.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 047r
Soort akte: wilceur
Datum: 3-9-1664
1e Comparant: Huijbert Gerit Franss x Jacomijntje Adriaenss Corp
2e Comparant: Bastiaens Huijbertss de Greeff ea
Goederen: wilceur met als onderpant sijn huijs etc
Prijs: ƒ 210
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: ackerlant Dirck Leenderts cum suis
West: ackerlant Adriaen Jacobss Baes en kinderen
Noord: Claes Jacobss Corp ea
Zuid: stede en erve Anneke Corneliss
Bijz: Bastiaens Huijbertss de Greeff als voogt van Adriaen Mathijs de Greef, kint van Mathijs Huijbertss de Greef bij Pleunken Peeterss.
Claes Jacobss Corp, Embrecht Cornelissen en Gerrit Peeterss Cleermaker.
Adriaen Mathijs verklaart op 5-11-1672 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 047v
Soort akte: wilceur
Datum: 3-9-1664
1e Comparant: Peeter Jochum Jan Berthouts, Jacob Huijb de Bruijn
2e Comparant: voorss comparanten uijt de veste verhaelt
Goederen: wilceur tbv de aankoop van ???
Prijs: ƒ 1167
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: [De namen uit de vorige verkoopakte kloppen niet met de hier genoemde namen] (zie folio 32v en 33v)
Gereet 1/3 f 387 [moet zijn 389]
Jacobus Michiels Blanckers en Jan Cornelis Cop als voogt vande kinderen van Michiel Peeterss Blanckers ontvangen de nodige betalingen. Op 15-4-1666 verklaart Jan Cornelis Cop blijkens een quitantie dat alles voldaen is.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 048r
Soort akte: wilceur
Datum: 18-12-1664
1e Comparant: Aert Wilbertss
2e Comparant: Thomas Adriaenss Bommeler ea
Goederen: wilceur met als onderpant een acker saeijlant
Prijs: ƒ 150
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Jan Romboutss, schouteth Cappel
West: erve Dirck lendertss
Noord: Peeter Jochum Berthoutss
Zuid: Gerrit Peeterss Cleermacker
Bijz: Thomas Adriaenss Bommeler als voogt vande kinderen van Jacob Adriaenss Bommeler, sijn broer.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 048v
Soort akte: vrijgift
Datum: 7-1-1665
1e Comparant: Herman Tielemans
2e Comparant: Aert Adriaenss Bommeler
Goederen: ¼ buijtendelle, op het Stapel Eijnt, gemeen met Anthonis Janss Teeuwen en Mathus Janss cum suis en cooper
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Stapel Eijnt
Belend Oost: Wouter Jacobss Visser
West: lantsteeghe Jan Rutten
Noord: heerlijckheijt Nederveen
Zuid: Sheeren straten
Bijz: Herman woont te Bael

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 048v
Soort akte: wilceur
Datum: 2-2-1665
1e Comparant: Corst Berentss
2e Comparant: Adriaen Willem Lauwereijss ea
Goederen: wilceur met als onderpant ½ van 3 mergen gront ende ackerlant op den Santschel gecomen van Roeloff Ptr Conincxs
Prijs: ƒ 100
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: den Santschel, Smullen Beijster
Belend Oost: den wegh of erve Jan Wouterss
West: Smullen Beijster
Noord: wed Corn Stevenss Swaert en Jan Wouterss Zeijlmans
Zuid: Jan Wouterss
Bijz: Adriaen Willem Lauwereijss en Adriaen Willem Huijgen als Heijlige Geestmeesters.
Belending oost west kan ook andersom zijn.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 049v
Soort akte: wilceur
Datum: 2-2-1665
1e Comparant: Jan Wouterss
2e Comparant: Anthonis Dircxssen Waelwijck
Goederen: een wilceur met als onderpant sijn ½ huijs etc gelijck hem tselve tegens Corst Berentssen ten deele is gevallen
Prijs: ƒ 125
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: stede Joost Janss
West: Corst Berentssen met wederhelft
Noord: huijs Jan Corsten
Zuid: Steven Corneliss Swaert
Bijz: Op 16-4-1686 is blijkens quitantie de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 050r
Soort akte: borchtochte
Datum: 12-2-1665
1e Comparant: Pleunken Peeterss ea
2e Comparant: Dingeman Lendertss en Cornelis Reijnierss
Goederen: onderpant hun stede
Prijs: ƒ 310
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Pleunken Peeterss wed Mathijs Huijbertss de Greeff, geassisteert door Huijbert Janss de Bondt, heemraet, en Sebastiaen Huijbert de Greef als vooght over het kint van Mathijs Huijbertss de Greeff.
Dingeman en Cornelis wonen tot Barlebosch, zij zijn beschadigde borgers tbv Dirck Laets (oudt Gestel) wegens betalingen tbv geleverde reijs en noch te leveren. Volgens berekening van Adriaen de Ruijter, procureur te Waspick, gaat het om f 300.
Hiervoor verwilceuren 1e comparanten hun stede etc.
Cornelis van Bincken verklaart op 22-4-1681 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 051r
Soort akte: vrijgift
Datum: 18-2-1665
1e Comparant: Wouter Jan Mathijss x Seijcken Berten
2e Comparant: Michiel Berten Vleesch, swager
Goederen: hun part in een acker saeijlant, gemeen met Denis Peeterss de Haen en Michiel Berten,m gecomen van Seijckens moeder
Prijs: ƒ 60
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: ackerlant Michiel Berten
West: ackerlant Denis Peeterss
Noord: acker Adriaen Jacobss Baes
Zuid: huijs Denis Peeterss de Haen en Michiel Berten
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 051v
Soort akte: vrijgift
Datum: 27-2-1665
1e Comparant: Anneke Geritss wed Anthonis Arienss den Jongen
2e Comparant: Peeter Arienss den Jongen
Goederen: ½ binne delleken met den omloop, gemeen met cooper.
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Meulen Bancken
Belend Oost: Willem van Gents vaert
West: Meulen Bancken
Noord: Peeter Geldenss
Zuid: Peeter Geldenss
Bijz: Anneke en Peeter wonen tot Cappel

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 051v
Soort akte: vrijgift
Datum: 31-3-1665
1e Comparant: Anthonie Corneliss Swaert
2e Comparant: Aert Gerrit Franss, oom
Goederen: 1/10 buijte delle en 1/10 gront tot over den dijck op het Stapel Eijnt, gemeen met Steven Cornelis Swart en cooper cum suis
Prijs: ƒ 50
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: het Stapel Eijnt
Belend Oost: Arien Corsten
West: Peeter Anthoniss vander Punten
Noord: Oude straet
Zuid: Aert Jochumss Timmerman, Joost Willems Wever
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 052r
Soort akte: vrijgift
Datum: 9-4-1665
1e Comparant: Tomas Janss x Anneke Anthonis ea
2e Comparant: Adriaen Jacobss Baes
Goederen: 2 min ¼ geerd hoeijk ende weijlants, inden polder, gemeen met wed en erfg Huijbrecht Adriaenss de Bruijn, in 16 geerden
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: de heer Volbergen, secr Sgravenhagen
West: Huijbrecht Peeterss en kinderen Cornelis Jaspers
Noord: Scheij sloot
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Tomas Janss x Anneke Anthonis en Neelken Anthonis geassisteeert door Dirck Aertss haren toecomede man.
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 052r
Soort akte: vrijgift
Datum: 9-4-1665
1e Comparant: Adriaen Jacobss Baes
2e Comparant: Tomas Janss x Anneke Anthonis ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 52r)
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Tomas Janss x Anneke Anthonis en Neelken Anthonis geassisteeert door Dirck Aertss haren toecomede man.
Gereet f 100.
Tomas en Dirck verklaren op 7-4-1666 dat de wilceurt geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 052v
Soort akte: vrijgift
Datum: 9-4-1665
1e Comparant: Geerit Anthonis vanden Hoeck ea
2e Comparant: Adriaen Peeterss Fijnenbuijck
Goederen: 1/5 buijte delle en 1/5 gront over den dijck op het Stapel Eijnt, gemeen met Aert Gerrit Frans en Truijcken Janss cum suis
Prijs: ƒ 400
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: het Stapel Eijnt
Belend Oost: Adriaen Boeser en erfg Thonis Leuren (Leven ?)
West: Ptr Ant vander Punten en Aert Jochums Timmerman
Noord: Oude straet
Zuid: Aert Jochumss voorss en Joost Willemss Wever
Bijz: Geerit Anthonis vanden Hoeck namens Maeijken Gerrit Franssdr, sijne moetgen en Aert Gerrit Franss.
Betaald wordt via wilceur.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 052v
Soort akte: vrijgift
Datum: 9-4-1665
1e Comparant: Adriaen Peeterss Fijnenbuijck
2e Comparant: Geerit Anthonis vanden Hoeck ea
Goederen: wilceur tbv de aankop van een stuk buijte delle (zie folio 52v)
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Geerit Anthonis vanden Hoeck namens Maeijken Gerrit Franssdr, sijne moetgen en Aert Gerrit Franss.
Gereet f 100.
Geerit verklaart op 17-4-1665 dat de wilceur voldaen is.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 053r
Soort akte: vrijgift
Datum: 9-4-1665
1e Comparant: Phouwels Janss van Thuerenout x Maeijke Adriaenss
2e Comparant: Adriaen Adriaenss
Goederen: huijs, hooff ende boomgaert
Prijs: ƒ 400
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: huijs Jan Corstiaenss
West: hooff en huijs Aert Peterss Cuijl
Noord: Her straet
Zuid: Aert Peterss Cuijl en Cornelis Stevens Swart
Bijz: Betaald wordt via wilceur

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 054r
Soort akte: Wilceur
Datum: 9-4-1665
1e Comparant: Adriaen Adriaenss
2e Comparant: Phouwels Janss van Thuerenout
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs (zie folio 53v)
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Pouwels verklaart op 11-4-1666 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 054v
Soort akte: vrijgift
Datum: 13-5-1665
1e Comparant: Jan Geritss Boudewijns
2e Comparant: Mels Thomas Seijlmans, swager
Goederen: ½ buijten delle, gemeen met cooper, zoals bij deeling aengecomen
Prijs: ƒ 100
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: sloot delle en dries Aert Adriaenss de bruijn
Noord: kinderen Cornelis Jasperss
Zuid: Adriaen Jan Mathijss
Bijz: Jan woont tot Cappel

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 055r
Soort akte: vrijgift
Datum: 8-6-1665
1e Comparant: Anthonis Roeloffss Cuijl
2e Comparant: Wouter Willemss Cop
Goederen: ¼ int nieuwe bosch, gemeen met Marcelis Janss Pharo en cooper
Prijs: ƒ 106
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Marcus Janss Pharo en Wouter Willemss Cop
West: groot bosch vande heer Viveen cum suis
Noord: Hendrick van Ghiels
Zuid: de Leij
Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 055v
Soort akte: wilceur
Datum: 8-6-1665
1e Comparant: Wouter Willemss Cop
2e Comparant: Anthonis Roeloffss Cuijl, swager
Goederen: wilceur tbv vande aankoop van een stuck bosch (zie folio 55r)
Prijs: ƒ 106
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Gereet f50.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 056r
Soort akte: vrijgift
Datum: 8-6-1665
1e Comparant: Anthonis Roeloffss Cuijl
2e Comparant: Willem Rijcken Fijnenbuijck
Goederen: 1/8 van een groot bosch, gemeen met de heer Viveen, Marcus Jans Pharo en Wouter Willems Cop
Prijs: ƒ 173
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Wouter Willems Cop
West: Mathijs Borstlap
Noord: Anthonis Waalwijck
Zuid: de leij
Bijz: Betaald wordt via wilceur

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 056r
Soort akte: wilceur
Datum: 8-6-1665
1e Comparant: Willem Rijcken Fijnenbuijck
2e Comparant: Anthonis Roeloffss Cuijl
Goederen: wilceur tbv vande aankoop van een stuck bosch (zie folio 56r)
Prijs: ƒ 173
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Gereet f 100.
Anthonis verklaart op 28-8-1666 dat Neeltgen wed Willem Rijcken Fijnenbuijck de wilceur geheel heeft afgelost.
Als los vel is er een quitantie van de f 100.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 057r
Soort akte: vrijgift
Datum: 1-7-1665
1e Comparant: Gerit Janss
2e Comparant: Cornelis Jochum Rijcken en Thomas Adr Bommelaer
Goederen: wilceur tbv de intrest van een capitael van f 800 met als onderpant een buijten delle teijnde de stede van Hendrick Franss
Prijs: ƒ 50
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: wed Peeter Thomass, secreataris
West: den Armen
Noord: Cleijn Waspick
Zuid: delle Hendrick Franss
Bijz: Cornelis en Adriaen waren armmeesters in het jaar 1660 en 1661.
Hendrick Franssen Boeser, armmeester, in absentie van Anthonij Joosten, mede meester, verklaart dat de wilceur geheel is afgelost, 19-4-1669.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 058r
Soort akte: vrijgift
Datum: 21-8-1665
1e Comparant: Lendert Dircxss van Driel
2e Comparant: Thomas Peeterss Zeijlmans, secretaris
Goederen: ½ acker saeijlants met de veldekens, opden westenkant
Prijs: ƒ 400
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: ??? Willems Huijgen met wederhelft
West: secretaris
Noord: sloot Adriaen Cornelis Camp
Zuid: cloosters goet
Bijz: Lendert woont te Dordrecht

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 058v
Soort akte: transport
Datum: 6-9-1665
1e Comparant: Adriaen Ghijsbrecht van Bruijnnis ea
2e Comparant: Commer Willems
Goederen: schult betreffende een rentebrief van f 384 tlv Willem Peeters Plucknoot als erf van Catalijn Janse sijn moeder
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Adriaen Ghijsbrecht van Bruijnnis (Geertruijdenberg) x Janneken Jacob Goeijerden erfg van haer halfsuster Peeterken Jacob Goeijderden. Commer woont ook te G’bergh
Op 3-3-1668 verklaren Aert Anthoniss van Besoijen x Marijken Aerts wed Commer Willems en Johannis Lauwerenss vanden Bosch x Dingenken Hendricxss en haer drie onmondige kinderen bij Anthonis Anthoniss van Besoijen dat er f 78 betaald is.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 059r
Soort akte: vrijgift
Datum: 2-1-1666
1e Comparant: Meerten Janss v. Ierssel, soldaet x Berbel Pouwels
2e Comparant: Peeter Pouwelss, swager
Goederen: 1/5 acker saeijlant, gemeen met broeders en susters
Prijs: ƒ 120
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Willemken Commeren
West: wed Mathijs Janss
Noord: erve Huijbert Zeijlmans
Zuid: closters goet
Bijz: Voldaen op 23-1-1666

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 059v
Soort akte: vrijgift
Datum: 21-1-1666
1e Comparant: Wouter Jan Mathijss x Sijken Berten Vleesch
2e Comparant: Cornelis ende Jan Lambrechtss
Goederen: ½ ackerken saeijlants, met Michiel Berten Vleesch, gecomen van zijn vrouws moeder
Prijs: ƒ 150
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: erve erfg Dirck Lenderts van Driel
West: erve Denis Peeters de Haen
Noord: Cornelis ende Jan Lambrechtss
Zuid: Michiel Berten Vleesch met wederhelft
Bijz: Cornelis en Jan wonen te Raemsdoncq. Voldaen op 22-1-1666

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 060r
Soort akte: vrijgift
Datum: 25-2-1666
1e Comparant: Anthonis Claessen ea
2e Comparant: Adriaen Cornelis Buijs, heemraedt
Goederen: 1e een acker saeijlant; 2e buijtendijckse beijster beijde aengecomen van hun grootmoeder
Prijs: ƒ 400
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: 1e Adriaen Cornelissen Camp; 2e Adriaen Blanckers
West: Adriaen Willems Blanckaerts; Jan Huibert Vassen
Noord: wagen wegh; Oude Vaert
Zuid: Adriaen Willems Blanckers, clooster goet
Bijz: Anthonis Claessen als voocht en Cornelis Mathijs (Raemsdoncq) als toesiender over de weeskinderen van Adriaen Claess.
Gereet f 200. Op 2-3-1666 is alles voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 061r
Soort akte: wilceur
Datum: 25-2-1666
1e Comparant: Maeijken Peeter Thomass
2e Comparant: Jan Adriaenss Cramer
Goederen: wilceur met als onderpant een half huijsken etc, gemeen met Wouter Peeter Thomass, haer broer
Prijs: ƒ 60
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaertse grippel
West: Gerrit Peeterss de Cleermaecker
Noord: steegh erfg Peeter Wouterss
Zuid: Wouter Peeter Thomass
Bijz: Maeijken wordt geassisteert door Jacob Wouters Visscher.
Op 11-2-1669 verklaert Jan Adriaenss voldaen te sijn.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 061v
Soort akte: vrijgift
Datum: 10-3-1666
1e Comparant: Nicolaes Jacobssen Tack, heemraet Sgravenmoer
2e Comparant: Adriaen Anthoniss Cuijl
Goederen: ½ mergen moergronden door coop van wed en kinderen Jacob Daemen aengecomen
Prijs: ƒ 40
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: de Elf Mergen
Belend Oost: erfg Anthonis Palinck cum suis
West: de Elf Mergen
Noord: Hendrick Hendricxss van Ghiels cum suis
Zuid: Cornelis Janssen Cuijper
Bijz: Adriaen woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 062r
Soort akte: vrijgift
Datum: 6-4-1666
1e Comparant: Jan Ghijsbertss, heemraedt
2e Comparant: Thomas Wouterss Seijlmans, sijn broeder
Goederen: ½ buijten delle, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 150
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: den cooper
West: Mels Thomass
Noord: Cleijn Waspick
Zuid: Her straet
Bijz: Thomas x Adriaentje Ghijsbertss is vermoedelijk de swager van Jan

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 062v
Soort akte: vrijgift
Datum: 6-4-1666
1e Comparant: Thomas Wouterss Seijlmans
2e Comparant: Jan Ghijsbertss, heemraedt
Goederen: beijster of percel moergronden mette houtwasschen
Prijs: ƒ 50
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: erfg Michiel Mathijss Otgens
West: Jan Ghijsbertss
Noord: erve Arien Aertss de Jonge
Zuid: erve Hendrick Franss
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 063r
Soort akte: vrijgift
Datum: 9-4-1666
1e Comparant: Jan Wouter Janss
2e Comparant: Gijsbert Peeter Decker
Goederen: ½ huijsinge en hooff, Jan wouters woont al in het huijs. De wederhelft is van Corst Berentss
Prijs: ƒ 175
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erve Joost Janss
West: erve Joost Janss
Noord: de doren hegge tot erve Jan Corsten
Zuid: den hoff tussen erve Joost Janss en Corn Berentss
Bijz: Steven Cornelis Swart zijn erve ligt ook suijtwaerts belent. Cooper neemt ook een wilceur van f 125, staende op het huijs tgv Anthonis Dirckxss Waelwijck, over

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 063v
Soort akte: vrijgift
Datum: 9-4-1666
1e Comparant: Jan Wouter Janss
2e Comparant: Cornelis Arienss
Goederen: een acker saeijlant met moergronden en houtwasschen
Prijs: ƒ 250
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: Smullen Beijster
Belend Oost: graeffelijckheijts gronden van Hollant
West: Smullen Beijster
Noord: Corst Berentss
Zuid: kinderen en erfg Anthonis Dirckxss Waelwijck
Bijz: Cornelis woont te Werckendam

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 064r
Soort akte: vrijgift
Datum: 9-4-1666
1e Comparant: Jan Wouter Janss
2e Comparant: Johan Seijlmans, schout
Goederen: 1e 1/4 van een mergen gronden met de bleeckelingh daer op en de houtwasschen; 2e 1/2 van een mergen gront etc
Prijs: ƒ 50
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: 1e Peeter Vrolijcken; 2e erfg Corn Stevenss Swart
West: kijnderen Dirck Adriaenss Waelwijck; zie bijz
Noord: Jan Corneliss Cop
Zuid: de nieuwe molenweg; comparants acker
Bijz: belending west 2e stuk lant: Veroutt ? Hendrickss en Cornelis den Mulder.
Beide stukken zijn aengecomen van Geertruijt Adriaen Goris geseijt Truijcken Maes

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 065r
Soort akte: vrijgift
Datum: 15-4-1666
1e Comparant: Thomas Wouters Zeijlmans
2e Comparant: Michiel Otgens, rentmeester bisdom Antwerpen
Goederen: een buijten delle, voor Johan Zeijlmans, schout, sijn geseet, gecomen bij coop van de kinderen Cornelis Jan Timmermans cs
Prijs: ƒ 400
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: vercooper
West: delle Mels Thomas Zeijlmans
Noord: Cleijn Waspick
Zuid: Her straet
Bijz: Michiel woont inden Hoeven en werkt als rentmeest inde abdijen van St Berents opde Schelde

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 065v
Soort akte: vrijgift
Datum: 16-4-1666
1e Comparant: Huijbrecht Peeterss Zeijlmans
2e Comparant: Adriaen Willem Huijgen en Adr Willemss Blanckers
Goederen: 1 geert lants, met erfg Peeter Thomas s, secretaris, in 6 geerden, ontrent de watermeulen
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Huijbert Peeter Wouterss
West: Huijbert Peeter Wouterss
Noord: Scheij sloot
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: beijde Adriaen zijn armmeester.
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 065v
Soort akte: vrijgift
Datum: 16-4-1666
1e Comparant: Adriaen Willem Huijgen en Adr Willemss Blanckers
2e Comparant: Huijbrecht Peeterss Zeijlmans
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een geerd lant (zie folio 65v)
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: beijde Adriaen zijn armmeester.
Gereet f 200. Huijbrecht berklaart op 29-6-1667 dat Adriaen Willems Huijgen en Adriaen Anthoniss van Pas, armmrs, de wilceur hebben afgelost

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 066r
Soort akte: vrijgift
Datum: 16-4-1666
1e Comparant: Thomas Zeijlmans, secretaris, ea
2e Comparant: Adriaen Corn Buijs en Seger Wouters Zeijlmans
Goederen: ½ geert lants, met voorss comparanten cum suis, in 6 geerden, inden polder, ontrent de watermeulen
Prijs: ƒ 250
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Huijbert Peeter Wouterss
West: Huijbert Peeter Wouterss
Noord: Scheij sloot
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Thomas Zeijlmans, secretaris, Jan en Dirck Zeijlmans, Jacomijntgen Peeter Zeijlmans, Aert Corneliss x Anneken Peeter Zeijlmans, Adriaen Hendricxss Boeser x Gertruijt Peeter Boeser. Kinderen van Peeter Thomas zaliger, secretaris.
Adriaen en Seger zijn kerckmrs.
Gereet f 160 De rest is op 25-1-1667 voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 066v
Soort akte: vrijgift
Datum: 19-4-1666
1e Comparant: Steven Huijbrechtss Clauwers
2e Comparant: kinderen en erfg Dirck Adriaenss Waelwijck
Goederen: ½ van 5 dalve mergen gronden en weijvelden, gemeen met de erfg Waelwijck (veste 11-4-1629)
Prijs: ƒ 125
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: hoeff van Heukelom
West: Sgrevelduijn sloot
Noord: Armen van Sgravenmoer en derdalve mergen
Zuid: Erfg Jacob Adr Bommeler en erfg Corn Arss Hulst
Bijz: Steven woont te Dordrecht. De kinderen van Dirck te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 067r
Soort akte: vrijgift
Datum: 10-7-1666
1e Comparant: Hendrick Broeckhoven
2e Comparant: Adriaen Aertss Timmer
Goederen: een binne delle
Prijs: ƒ 250
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Willem van Gents vaert
West: gronden vande Bagijnen
Noord: erfg Jan Sijmonss
Zuid: Poulus Freijssen
Bijz: Hendrick woont in Duijtlant in Manheijm en Adriaen tot Cappel.
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 067r
Soort akte: vrijgift
Datum: 10-7-1666
1e Comparant: Adriaen Aertss Timmer
2e Comparant: Hendrick Broeckhoven
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een binne delle (zie folio 67r)
Prijs: ƒ 250
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Hendrick woont in Duijtlant in Manheijm en Adriaen tot Cappel.
Betaald wordt in drie termijnen. Hendrick x Maeijken Bastiaens verklaart op 15-11-1667 dat de wilceur is
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 067v
Soort akte: vrijgift
Datum: 20-7-1666
1e Comparant: Ceuntgen Janssen Cuijper ea
2e Comparant: Peeter, Janneken en Heijltgen Mathijss
Goederen: een acker saeijlants opden westenkant van Vroukens vaert
Prijs: ƒ 1077
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: erve en acker Jan Gerritss
West: wed en kinderen Anthonij Janss Snijder
Noord: Mathijs Peeterss
Zuid: Mathijs Peeterss
Bijz: Ceuntgen Janssen Cuijper wed Willem Janssen Keijser (Oude Tonge), geassisisteert door Arien Janssen Cuijper, broer, voor 1/3 en Aeltken Janssen Cuijper voor 1/3 en Arien en Mathijs Janssen Cuijper (onm), Francois Libon x Catarin Janss Cuijper, Pieter Gielen x Truijcken Janss Cuijper, Aert Janss Cuijper en Cuentgen, elk voor 1/7 van het resterende 1/3 part. Alle erfg van Wouter Janssen Cuijper.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 068r
Soort akte: wilceur
Datum: 20-7-1666
1e Comparant: Peeter, Janneken en Heijltgen Mathijss
2e Comparant: Ceuntgen Janssen Cuijper ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een acker saeijlants (zie folio 67v)
Prijs: ƒ 1077
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Ceuntgen Janssen Cuijper wed Willem Janssen Kuijse (Oude Tonge), geassisisteert door Arien Janssen Cuijper, broer, voor 1/3 en Aeltken Janssen Cuijper voor 1/3 en Arien en Mathijs Janssen Cuijper (onm), Francois Libon x Catarin Janss Cuijper, Pieter Gielen x Truijcken Janss Cuijper, Aert Janss Cuijper en Cuentgen, elk voor 1/7 van het resterende 1/3 part. Alle erfg van Wouter Janssen Cuijper.
Gereet f 358. De rest in twee termijnen. OP 3-6-1668 verklaart Arien etc dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 068v
Soort akte: vrijgift
Datum: 2-9-1666
1e Comparant: Lijntken Adriaenss Poets ea
2e Comparant: Jan Adriaenss de Ruijter
Goederen: een parceelken moergronden inden Endenest
Prijs: ƒ 70
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: Endenest, den Moelen leij
Belend Oost: erve Jan Peeter Gielen
West: Cornelis Rocussen
Noord: Adriaen de Ruijter en Cornelis Jochemss Rijcken
Zuid: den Moelen leij
Bijz: Lijntken Adriaenss Poets , Dingeman Peeterss als voogt en Bastiaen Huijbrechtss de Greeff als toesiender vande 4 kinderen van Adriaen Meertenss bij Theungen Janss en Dingeman Peeterss voor hem selve.
Jan woont tot Cappel.
Gereef 1/2. April 1668 is de koopsom geheel voldaen. Lijntken was lest wed van Meerten Mathijs, Cornelis de Hoogh wed Dingena Meertens krijgt 1/6

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 069r
Soort akte: wilceur
Datum: 11-9-1666
1e Comparant: Cornelis Rocussen, hoeijschipper Sgravenmoer
2e Comparant: Huijbrechts Janss Rijcken
Goederen: wilceur met als onderpant een acker saeijlant met de houtwasschen op den Santschel
Prijs: ƒ 500
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: Santschel, nieuwe Molen leij
Belend Oost: Jan Thonis Rijcken
West: Peeter Frolicken en Jan Cornelis Cop
Noord: Thomas Adriaenss Bommeler
Zuid: nieuwe Molen leij
Bijz: Huijbrecht woont te Dordrecht.
Maria Anthonis wed Huijbrecht Janssen Rijcken, Johannis Huijbrecht Rijcken, Lambrecht Jacobss Cuijper x Maria Huijbrechtss Rijcken, Jan Gerritss Vlucht x Josina Huijbrechtss Rijcken (allen Dordrecht) verklaren bij quitantie dat de wilceur geheel is afgelost, 1-9-1671

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 069v
Soort akte: vrijgift
Datum: 30-10-1666
1e Comparant: Aert Wilbrechtssen, zoon Wilbert Cornelissen
2e Comparant: Johan Wouterss Zeijlmans, schout
Goederen: 1/16 inde gronden gecomen van Truijcken Maes
Prijs: ƒ 1
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: Santschel
Belend Oost: ??? Santschel
West: Sgravenmoerse erve
Noord: hoefken vande graeffelijckheijt
Zuid: Huijbert Dorcxss nu de Armen
Bijz: het lant is gecomen van Truijcken Maes soo sijn grootvader dat van Herbert Willemssen soone van Truijcken Ariens Maes gecocht heeft.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 070r
Soort akte: wilceur
Datum: 12-11-1666
1e Comparant: Lijnken Marcelissen wed Sacherias Janss
2e Comparant: Anth. Anth. Wijnants, wagenmaecker tot Dongen
Goederen: een wilceur met als onderpant een acker saeijlant inde Meulen heij
Prijs: ƒ 300
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: Meulen heij
Belend Oost: Jan Peeterss Geenen
West: Huijbert Janss de Bonth
Noord: Phauwels Freijssen
Zuid: acker vande Kerck
Bijz: Lijnken woont op het Stapeleijnt onder Sgrevelduijn Waspick en wordt geassisteert door Ariaen Wouterss Geenen, neve.
Anth. Anth. Wijnants Raeijmaker verklaart op 15-2-1672 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 071r
Soort akte: vrijgift
Datum: 8-12-1666
1e Comparant: Jan Claessen x Mariken Adriaenssendr
2e Comparant: Dries Janssen
Goederen: 1/15 in ?? geerden lant, inden polder, in 9 geerden, gemeen met Dries Janss cs, aengecomen van Neesken Franssen, grootmoeder
Prijs: ƒ 128
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot
Belend Oost: Thomas Janss van Bommel
West: heer predicant vander Lith
Noord: Scheij sloot
Zuid: Hendrik Luijten Ambacht
Bijz: Jan woont te Leijden en Dries te Raemsdoncq. De koopsom wordt de volgende dag betaaltd.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 071v
Soort akte: vrijgift
Datum: 10-12-1666
1e Comparant: Thomas Zeijlmans, secretaris, ea
2e Comparant: Mels Thomas Zeijlmans, secretaris, oom
Goederen: een stede: huijs, hoff, delle ende ackerlant mette houtwassen in Benede Kerck, gecomen van grootmoeder Grietken Jacobs
Prijs: ƒ 3600
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem: Benede Kerck
Belend Oost: Gerrit Ptr Gerritss, Anth Claess, Jan Janss
West: Gerrit Mathijs cs, wed Fra Huijbrechts, Loth dijck
Noord: Groot Waspick
Zuid: den deijck aent eijnt vande acker
Bijz: Thomas Zeijlmans en Dirck Zeijlmans, broer, 23 jaer, Huijbrecht en Johan Zeijlmans, Aert Cornelis Reijcken x Anneken Zeijlmans, Adriaen Hendricxssen Boeser x Geertruijt Zeijlmans en Jacomijntje Zeijlmans.
Zie ook deling van 4-11-1666.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 072r
Soort akte: wilceur
Datum: 10-12-1666
1e Comparant: Mels Thomas Zeijlmans, secretaris, oom
2e Comparant: Thomas Zeijlmans, secretaris, ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van de stede (zie folio 71v)
Prijs: ƒ 3600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Thomas Zeijlmans en Dirck Zeijlmans, broer, 23 jaer, Huijbrecht en Johan Zeijlmans, Aert Cornelis Reijcken x Anneken Zeijlmans, Adriaen Hendricxssen Boeser x Geertruijt Zeijlmans en Jacomijntje Zeijlmans.
Gereet f 1200. Op 12-11-1669 is de wilceur geheel afgelost. Jacomijntje is inmiddels getrout met Jochem de Bruijn

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 072v
Soort akte: vrijgift
Datum: 10-12-1666
1e Comparant: Adriaen Wouterss Roeijthals
2e Comparant: erfg Vas Peeter Geldenss
Goederen: hoff ende erve aan Willem van Gents vaert
Prijs: ƒ 150
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: erfg Bastiaen Peeter Corsten cs met vaert
West: stede Hendrick Gielen
Noord: Her straet
Zuid: erve erfg Jan Sijmonss
Bijz: Adriaen woont te Out Beijerlant.
De erfgenamen: Jan Anthonis Paens als voogt van het kint van Peeter Geldens

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 073r
Soort akte: vrijgift
Datum: 27-12-1666
1e Comparant: Claes Arienssen Ansums ea
2e Comparant: Johan Jochumssen Zeijlmans, schout, ea
Goederen: 2/5 in ?? hont moergronden, gemeen met Jan Andriaenssen Hamel cum suis.
Prijs: ƒ 5
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Peeter Cornelis Swart cum suis
West: erfg Dirck Adriaenssen waelwijck
Noord: Jan Wouter Janssen
Zuid: Corst Wouterssen, brouwer Sgravenmoer
Bijz: Claes Arienssen Ansums (Dongen) mede namens de voorkinderen van van Jan Adriaenssen Ansums.
Johan Jochumssen Zeijlmans, Adriaen Janssen de Ruijter, heemraet, en Peeter Cornelis Swart (Sgrevenmoer)

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 073r-2
Soort akte: vrijgift
Datum: 27-12-1666
1e Comparant: Claes Arienssen Ansums ea
2e Comparant: Johan Jochumssen Zeijlmans, schout, ea
Goederen: 2e een ½ delle, egens Denis Peeterss de Haen
Prijs: ƒ 5
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erve Denis Peeterss de Haen
West: Jan Wouter Claes Seijmen met ½ mergen
Noord:
Zuid:
Bijz: Claes Arienssen Ansums (Dongen) mede namens de voorkinderen van van Jan Adriaenssen Ansums.
Johan Jochumssen Zeijlmans, Adriaen Janssen de Ruijter, heemraet, en Peeter Cornelis Swart (Sgrevenmoer)

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 073v
Soort akte: vrijgift
Datum: 14-1-1667
1e Comparant: Peeter Dircxen Baten ea
2e Comparant: Adriaen van Alphen, borgmtr van bergen op Zoom, ea
Goederen: 2 perceeltien lant
Prijs: ƒ 378
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Adr Corn Joris en Adr Ant Cuijl; Jan Corn Cop
West: Sgrevelduijn sloot
Noord: erfg Cornelis Willemss Camp
Zuid: erfg Cornelis Joris Geurts
Bijz: Peeter Dircxen Baten x Adriaentken Ptr van Crimpen (Oosterhout) Jan Melsen x Beatrix Peeterss, Jan Pieters van Crimpen (Sgravenmoer), Wouter Leenders Bierkruijer (G. Berch) als vader en voogt over zijn 2 kinderen bij Lijskens Peeters.
Adriaen van Alphen, borgmtr van Bergen op Zoom en Govaert van Alphen, secretaris Breda,

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 074r
Soort akte: vrijgift
Datum: 19-1-1667
1e Comparant: Adriaen Adriaen Jan Matheus
2e Comparant: Peeter Gielen
Goederen: ¼ huijs ende hooff ende gronden, op t Stapeleijnt, gemeen Anthonis Jan Matheus en Jacob Stevens Meulder cs
Prijs: ƒ 150
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: Stapeleijnt
Belend Oost: Peeter Anthonissen vander Punten
West: ?? Hendricxssen en Jan Arssen Croet
Noord: Her straet
Zuid: hoef Willem Jacob Thonis
Bijz: Het ¼ deel van het huijs is op 29-6-1663 van Hendrick Janssen Vaders (zie folio 23r) gekocht

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 074r
Soort akte: vrijgift
Datum: 19-1-1667
1e Comparant: Peeter Gielen x Truijcken Janssen Cuijper
2e Comparant: Adriaen Adriaen Jan Matheus
Goederen: 1/3 in een perseel moergronden achter stede Aert Peeterssen Cuijl, gecocht van erfg Jan Adr Cuijper, gemeen Aert J Cuijper
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Corn Jan Geerdeden x Dingentken Hendr, de Kerck
West: erfg Peeter Thomas, erfg Anneken Aert Bommelaer
Noord: waterganck
Zuid: delle Adriaen Jacobs Baes
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 074v
Soort akte: vrijgift
Datum: 4-2-1667
1e Comparant: Jan Janss van Gesta ? X Neeltien Lenders
2e Comparant: Cornelis Adriaen Denis
Goederen: een perseelken ackerlant inden Begijnen Banck, aengecomen bij deeling van Lendert Dircxss
Prijs: ƒ 55
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: Begijnen Banck
Belend Oost: Willem Joosten Meulder
West: acker Cornelis Adriaen Denis
Noord: grippel tussen verkochte perseel en van W Joosten
Zuid: sloot erve erfg Peeter Geldenss
Bijz: Jan woont tot Cappel, Cornelis opden westencant van Willem van Gents vaert

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 075r
Soort akte: vrijgift
Datum: 8-2-1667
1e Comparant: Jan Peeters Seijlmans ea
2e Comparant: Cornelis Jochum Reijcken, out heemraet
Goederen: 1/3 in 1/8 van 3 mergen 1 hont 35 roeden moerdellen of gronden inde Molenbanck ten noorden van de nieuwe Molen Leij
Prijs: ƒ 0
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: Molenbanck, nieuwe Molen Leij
Belend Oost: Adriaen Janss de Ruijter
West: Cornelis Jochum Reijcken cum suis
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan Peeters Seijlmans namens Leendert Adriaens Rutten en Maeijken Adriaens Rutten wed Jochum Jacobs Meijer (Oisterhout)

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 075r-2
Soort akte: vrijgift
Datum: 8-2-1667
1e Comparant: Jan Peeters Seijlmans ea
2e Comparant: Cornelis Jochum Reijcken, out heemraet
Goederen: 1/12 in 2½ mergen moerdellen of gronden gecomen van Claes Adriaenssen of Claes Claessen, vercopers bestevader
Prijs: ƒ 22
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: oude Molen Leij
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid: de oude Molen leij
Bijz: Jan Peeters Seijlmans namens Leendert Adriaens Rutten en Maeijken Adriaens Rutten wed Jochum Jacobs Meijer (Oisterhout).
Het lant is gemeen met Embrecht Wouter Daemen, erfg Cornelis Claessen en Adriaen de Ruijter cum suis

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 075v
Soort akte: vrijgift
Datum: 11-2-1667
1e Comparant: Jan Pieterss Nieuwenhuijsen ea
2e Comparant: Adriaen Driessen, swager
Goederen: een perseelken ackerlant met ½ veldeken, buijtendijcx volgens deeling van 22-1-1667
Prijs: ƒ 0
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Maeijken Hendricxss Schoenmaeckers
West: Dingentien Jochum Aerden
Noord: tot ½ van de langste geheel ackerlant
Zuid: den dijck
Bijz: Jan Pieterss Nieuwenhuijsen x Dingentien Adriaen Michielss (Raemsdoncq) voor ½ en Jan Mathijss, Gerrit Mathijss, Anneken Mathijss Otgens, Adriaen Janss de Jongh x Cornelia Mathijs Otgens samen voor ½

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 075v-2
Soort akte: vrijgift
Datum: 11-2-1667
1e Comparant: Jan Pieterss Nieuwenhuijsen ea
2e Comparant: Adriaen Driessen, swager
Goederen: 2e 1/6 delle, gemeen met Aert Dingemans; 3e 1/6 acker saeijlant met veldeken, gemeen voorss achter stede Ant Jans van Hasselt
Prijs: ƒ 200
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Hendrick Jochems
West: Adriaen Aertss Suermont, secr Cl Waspick
Noord: delle Adriaen Jan Matheus
Zuid: Her straet
Bijz: Jan Pieterss Nieuwenhuijsen x Dingentien Adriaen Michielss (Raemsdoncq) voor ½ en Jan Mathijss, Gerrit Mathijss, Anneken Mathijss Otgens, Adriaen Janss de Jongh x Cornelia Mathijs Otgens samen voor ½.
Adriaen Aertss Suermont met de delle gecomen van Thomas Janss Schipper.
Er wordt op 21-2 betaald.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 076v
Soort akte: vrijgift
Datum: 11-2-1667
1e Comparant: Adriaen Driessen x Willemken Adriaen Michielss
2e Comparant: Gerit Mathijs Otgens,neve
Goederen: ½ huijs, schuer, erve, dellen ende hooff, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 450
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: stede Jan Adr Baes en delle Wouter Janss Gijben
West: stede en delle Phauwels Wouterss
Noord: Groot Waspick
Zuid: Her straet
Bijz: Er wordt 21-2 betaald.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 077r
Soort akte: vrijgift
Datum: 11-2-1667
1e Comparant: Huijbrecht Janss Vassen ea
2e Comparant: Cornelis Janss Cleijssen ea
Goederen: 1/3 in 3/4 van eender geerde hoeij ende weijlant, in 12 geerden, in 6 geerden opden westenkant, gemeen met vercoopers
Prijs: ƒ 378
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot
Belend Oost: Cleijs Janss met andere 6 geerden
West: Jan mathijs Otgens cum suis
Noord: Scheij sloot
Zuid: Hendrick Luijten Ambacht
Bijz: Huijbrecht Janss Vassen, Jan Janss Vassen, Seger Wouters Seijlmans x Judith Janss Vassen, Aert Arienss Mutsaerts x Griettien Janss Vassen, Jacob Corneliss Buijs x Cornelia Jans Vassen, Hendrick Janss Vassen, Jacob Janss Vassen, Peeter Janss Vassen en Huijbrecht Aertss Cuijl x Pleuntien Janss Vassen.
Cornelis Janss Cleijssen, Cleijs Janss en Meerten Aertss Turck, oom.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 078r
Soort akte: waterbrief
Datum: 21-2-1667
1e Comparant: Adriaen Hendricxssen Boeser, hoeijschipper
2e Comparant: Jan Anthonissen Cuijl, hoeijschipper tot Breda
Goederen: waterbrief tbv de aankoop van het oudt pleijtschip met alle toebehoorten
Prijs: ƒ 1040
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Gereet f 150.
Thomas Zeijlmans secretaris en Gerit Hendricxssen Boeser, swager en broer, staan borg.
Jan verklaart op 20-5-1678 dat de brief geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 078v
Soort akte: vrijgift
Datum: 4-3-1667
1e Comparant: Thomas Ptr Zeijlmans namens Jacob Janss Locht
2e Comparant: Adriaen Janss Locht
Goederen: zijn deel in 1½ geerde hoeij ende weijlant, in 6 geerden, gemeen Adriaen Driessen en voorder erfg Maeijken Janss Locht.
Prijs: ƒ 110
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jacob woont te Sgravenhagen.
Naast het bovengenoemde perseel is ook zijn deel in een acker in 11½ Hoeve, gemeen met Anneke Mathijs Otgens en voorder erfgenamen, verkocht. Op 24-6-1677 is blijkens quitantie betaald.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 079r
Soort akte: vrijgift
Datum: 4-3-1667
1e Comparant: Adriaen Janss Locht ea
2e Comparant: Johan Peeters Seijlmans
Goederen: ½ acker hoeijlant met ½ veldekens, binnen en buijtendijcx, gemeen met Anneken Mathijs Otgens
Prijs: ƒ 380
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Willems Huijgen
West: Antonis Claessen en Peeter Melsen
Noord: waterganck
Zuid: Sgravelduijn
Bijz: Adriaen Janss Locht mede als voocht van 3 kinderen van Lauwereijs Dries Oomen bij Huijpken Janss Locht, Jan Jan Venis, hoeijschipper van Sgravenmoer mede als voocht over zijn 6 kinderen bij Janneken Janss Locht voor de eene helft en Adriaen Janss Locht voor 2/6 inde andere helft. 1/6 is reeds van vercooper (zie folio 79r), gekocht van Jacob Janss Locht zijn halven broeder, 1/6 namens de voorss weeskinderen, Jan Corstiaens als voocht van sijn 2 kinderen bij Maeijken Janss Locht voor 1/6 en Willem Janss Locht (uitlandig) voor de rest. Erfgenamen van Maeijken Janss Locht.
Gereet f 190. Op 12-6-1668 wort de laatste termijn aan de diverse erfgenamen betaald.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 080r
Soort akte: vrijgift
Datum: 4-3-1667
1e Comparant: Gerit Mathijsen Otgens
2e Comparant: Jan Mathijssen Otgens, neven [broers]
Goederen: ½ huijsinge, schuer, boomgaert, hoeff en delle, gemeen met Anneke Mathijss Otgens
Prijs: ƒ 400
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Mels Thomas Zeijlmans
West: vercooper
Noord: Groot Waspick
Zuid:
Bijz: Betaald wordt 9-6-1667

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 080v
Soort akte: vrijgift
Datum: 12-3-1667
1e Comparant: Peeter Deniss de Haen ea
2e Comparant: Michiel en Mariken Deniss de Haen
Goederen: hun deel in de nalantenscahp van Neeltgen Michielss: huijs etc, weijvelden. Gemeen met Denis Peeters de Haen ea
Prijs: ƒ 500
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: stede Jan Michielss List, binnen(dijcx ?)
West: Anthonis Peeter Corsten, buijtendijcx
Noord: erfg Adriaen Gerit Franss cum suis
Zuid: weijvelden Jan Michielss List, buijten(dijcx ?)
Bijz: Peeter Deniss de Haen als voocht en Adriaen Janss als vader van 5 kinderen bij Sijcken Deniss de Haen en Joost Janss x Anneken Deniss de Haen. Erfgenamen van Neeltgen Michielss, bestemoeder en schoonmoeder resp. elk voor 1/12.
Gemeen met Denis Peeters de Haen, de voorss erfgenamen en Michiel Berten cum suis.
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 081r
Soort akte: wilceur
Datum: 12-3-1667
1e Comparant: Michiel en Mariken Deniss de Haen
2e Comparant: Peeter Deniss de Haen ea
Goederen: een wilceur tbv de aankop van een deel van de nalatenschap van Neeltken Michiels (zie folio 80v)
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Peeter Deniss de Haen als voocht en Adriaen Janss als vader van 5 kinderen bij Sijcken Deniss de Haen en Joost Janss x Anneken Deniss de Haen.
Gereet f 200. Op 31-1-1678 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 082r
Soort akte: vrijgift
Datum: 30-3-1667
1e Comparant: Adriaen Bastiaenen ea
2e Comparant: Johan Wouterssen Zeijlmans, schouteth
Goederen: hun deel in 3 geerden anderhalf ¼ hoeij ende weijlant, met Jan Mathijss Otgens cs,in 9 geerden, gecomen van Aentken Commeren
Prijs: ƒ 70
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot
Belend Oost: Jacob Cornelis Buijs cum suis, int selve stuck
West: Melis Hendricxss, int selve stuck
Noord: Scheij sloot
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Adriaen Bastiaenen, Huijbrecht Janssen Vassen x Truijcken Bastiaenen

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 082v
Soort akte: vrijgift
Datum: 18-5-1667
1e Comparant: Gerit Mathijs Otgens x Lijsken Pieters Nobel
2e Comparant: Thomas Peeterss Zeijlmans
Goederen: ¼ acker zaeijlant en 1/8 van een veldeken
Prijs: ƒ 255
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: cooper
West: Jan Huijbrechtss de Bont
Noord: cloosters goet
Zuid: hoof Jan Huibrechts de Bont
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 083r
Soort akte: vrijgift
Datum: 22-5-1667
1e Comparant: Huijbert Janss Hoevenaer en Adr Janss Timmerman
2e Comparant: Willem Janss Buijs
Goederen: 4 geerden, hooij ende weijlant, inden polder, in 16 geerden binnen en 8 geerden buijtendijcx, opden oostenkant
Prijs: ƒ 800
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erfg Jan Gijben
West: vliet watermolen en Peeter Mels
Noord: Maes
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Huijbert en Adriaen zijn Heijlige Geestmeesters van Raemsdoncq. Zij hebben toestemming van Claes Adriaen Hoevenaers, stadhouder en Jan Janss van Loon, heemraed.
Wiilem woont onder Hendrik Luijten Ambacht

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 083v
Soort akte: vrijgift
Datum: 22-5-1667
1e Comparant: Adriaen Sijmonss Bol x Peeterken Jans Kop
2e Comparant: Johan Zeijlmans, schout en Adr Janss de Ruijter
Goederen: 1e 1/12 van 9 hont gront met moer en bleckelingh, gekomen van Hans Kosteren; 2e 1/12 in een ½ mergen tegen Prt Denis de Haen
Prijs: ƒ 2
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost:
West: Coen Jan de Smit
Noord: Jan Wouter Janss
Zuid: Jan Corneliss Kop
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 084r
Soort akte: vrijgift
Datum: 22-6-1667
1e Comparant: Dingemans Peeterss x Aeltje Meertens ea
2e Comparant: Adriaen Adriaenss de Jongen
Goederen: 1/3 gronden, bijsters en moerlochten, gemeen met cooper gekomen van Meerten Mathijs.
Prijs: ƒ 0
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Willem Jacobs
West: cooper
Noord: Her straet
Zuid: Willem Jacobs
Bijz: Dingemans Peeterss x Aeltje Meertens, Bastiaen Huijbertss de Graeff als toesiender van de kinderen van Adriaen Meertens, Cornelis Meeus de Hoogh, zwager

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 084v
Soort akte: vrijgift
Datum: 23-6-1667
1e Comparant: Mathijs Adriaenssen Borstlap x Marijken Corneliss
2e Comparant: Govaert Janssen van Alphen, secr Breda, oom
Goederen: 4 affgegraven beplante en bezaeijde bedde van erve aen westeint van vercopers moergronden achter zijn stede
Prijs: ƒ 40
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: vercooper
West: Marcus Janssen Pharo en Wouter Willems Cop
Noord: Hendrik van Gils
Zuid: Adriaen van Alphen, borgm Bergen op Zoom
Bijz: Marijken is wed van Jan Lodewijcks. Zij woont te Sgravenmoer.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 085r
Soort akte: vrijgift
Datum: 19-10-1667
1e Comparant: Jan Gerritsen Cam wed Neeltgen Michielssen List ea
2e Comparant: Jan Michielsen List
Goederen: een perceel dellen of moergronden buijtendijcx ten westen van de stede van Jan Michielsen
Prijs: ƒ 187
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: den dijck
West: erfg Dirck Waelwijck
Noord: Denis Peetersen de Haen
Zuid: Michiel Berten Vleesch
Bijz: Jan Gerritsen Cam wed Neeltgen Michielssen List, sarjant onder Walraet ter Meulen, Frans Casperssen van Haperen wednr Janneken Janssen, soldaet onder Ter Meulen, als vader en voocht van Mathijs Frans van Haperen, kleinzoon Neelthen Michielss en Jan Gerrits voor de ene helft en Christiaen de Roij, soldaet onder Arnout Lats, x Janniken Jansen dochter van Willemken Michielsen List voor de andere helft.
Genoemd wordt de deling van Michiel Janssen List van 19-10-1628

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 085v
Soort akte: wilceur
Datum: 19-10-1667
1e Comparant: Jan Michielsen List
2e Comparant: Jan Gerritsen Cam wed Neeltgen Michielssen List ea
Goederen: wilceur tbv de in folio 85r gekochte goederen
Prijs: ƒ 187
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan Gerritsen Cam wed Neeltgen Michielssen List, sarjant onder Walraet ter Meulen, Frans Casperssen van Haperen wednr Janneken Janssen, soldaet onder Ter Meulen, als vader en voocht van Mathijs Frans van Haperen, kleinzoon Neelthen Michielss en Jan Gerrits voor de ene helft en Christiaen de Roij, soldaet onder Arnout Lats, x Janniken Jansen dochter van Willemken Michielsen List voor de andere helft.
Gereet f 30. Daarna worden diverse terminen betaalt. Oa aan Frans Caspers en zijn zoon Mathijs Frans.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 086r
Soort akte: transport
Datum: 19-10-1667
1e Comparant: Christiaen de Roij, soldaet
2e Comparant: Steven Cornelis Swart
Goederen: Christiaen draagt zijn deel van de wilcuer tlv Jan Michielsen List over.
Prijs: ƒ 48
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan Michielss betaalt alles af.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 086r
Soort akte: vrijgift
Datum: 3-11-1667
1e Comparant: Mathijs Schuijffhil, borgm en secr G’Berch
2e Comparant: Cornelis Jan Cleijssen
Goederen: 7 geerden hooij ende weijlant, inden polder, in 12 geerden, gecomen van Jan Adriaenss van Gils
Prijs: ƒ 3000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jacob Huijbrechts de Bruijn
West: erfg Jan Jochumss cum suis
Noord: Maese
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Mathijs is weduwenaer van Johanna Janss van Gils.
Cornelis woont te Hendrik Luijten Ambacht.
Zie ook testament van 4-1-1666 [moet zijn 1667] te Geertruidenberch

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 087r
Soort akte: wilceur
Datum: 3-11-1667
1e Comparant: Cornelis Jan Cleijssen
2e Comparant: Mathijs Schuijffhil, borgm en secr G.Berch
Goederen: wilceur tbv de in folio 86r gekocht 7 geerden.
Prijs: ƒ 3000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Cleijs Janss heeft als erfgenaam van Cornelis Jan Cleijss de wilceur geheel afgelost op 1-11-1668

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 087v
Soort akte: testament
Datum: 4-1-1667
1e Comparant: Mathijs Schuijffhil x Johanna van Giels
2e Comparant:
Goederen: Beide comparanten maken een testament
Prijs: ƒ 0
Plaats: G. Berch
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 089r
Soort akte: vrijgift
Datum: 18-12-1667
1e Comparant: Adriaen Jacobss Baes
2e Comparant: Adriaen Anthoniss van Pas, swager
Goederen: ½ huijs, hoof, erve ende zaeijlant, gemeen met Anthoni Adriaenss Baes
Prijs: ƒ 1100
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Vroukensvaertse grippel
West: erve Jenneken Corneliss
Noord: stede Peeter Thomas
Zuid: wed Cornelis Jan Wijten ea
Bijz: wed Cornelis Jan Wijten, erfg Hendrick Ophoeck en wed Anthonis Janss Snijder.
Zie deelinge 29-7-1666.
Peeter de Roij en Adriaen Peeters Ockers x Adriaentje Cornelis Louwerijsen zijn voldaen op 21-5-1682.
Op folio 90r staat dat Coenraet ende Gerrit Adriaenssen Baes geheel voldaen zijn op 11-2-1684.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 089v
Soort akte: wilceur
Datum: 18-12-1667
1e Comparant: Adriaen Anthoniss van Pas, swager
2e Comparant: Adriaen Jacobss Baes
Goederen: wilceur tbv de aankoop van het halve huijs. Zie folio 89r.
Prijs: ƒ 1100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: te betalen in 11 termijnen.
Adriaentje Cornelis Jan Louwereijs ontvangt geld.
Geraert Adriaensen Baes, onmonige kinderen Cornelis Jan Louwerijs x Maeiojken Adriaenss Baes, Coenraedt Adriaenss Baes, Anthonij Adriaenss Baes ontvangen hun geld
Peeter Aerts de Roij x Anneken Corneliss Jan Louwerijs krijgt geld.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 090r
Soort akte: vrijgift
Datum: 4-1-1668
1e Comparant: Peeter Gielis
2e Comparant: Gerrit Peeterssen Dolck ea
Goederen: ¼ acker zaeijlants mette veldekens, gemeen met de genoemde drie kinderen, gecomen can Steven Gielen, broer
Prijs: ƒ 115
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem: Oude Vaert
Belend Oost: Peeter Melssen
West: Jan Huijbrecht Vassen
Noord: Her straet
Zuid: Oude Vaert
Bijz: Gerrit Peeterssen Dolck als voocht van de 3 onmondige kinderen van Willem Lambrechts en Adriaenken Peeterss Dolck.
Peeter woont op het Stapeleijnt onder Waspick.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 090v
Soort akte: vrijgift
Datum: 7-1-1668
1e Comparant: Mels Thomas Zeijlmans
2e Comparant: Thomas Peters Zeijlmans, secretaris
Goederen: ¼ binnendelle voor de stede van Adriaen Joosten nu van Aert Dingemans, gemeen met Aert Dingemans en Jan Gijsbrechtssen
Prijs: ƒ 100
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Bastiaenken Willems en kinderen
West: Jochum Hendricxss en zoon Hendrick
Noord: Polder van Groot Waspick
Zuid: Her straet
Bijz: Het stuk delle is aengekomen van Margrietken Jacobs zijn moeder, volgens deling van 4-11-1666

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 091r
Soort akte: vrijgift
Datum: 24-1-1668
1e Comparant: Jan Wouter Janss
2e Comparant: Marijken Huijbrechtss de Bondt
Goederen: een parceel bleckelingh met den groont ende weijdriessen, gecocht van Hendrick van Giels
Prijs: ƒ 130
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Jan Mathijssen tot hof Heukelom
West: Adriaen Janss de Ruijter
Noord: Aert Adriaenssen Bommerler
Zuid: vercooper
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 091r
Soort akte: vrijgift
Datum: 28-1-1668
1e Comparant: Leijntken Marcelissdr wed Sackerijas Janss ea
2e Comparant: Jan Gijsbrechtssen en Adriaen Janss Hooijmeijer
Goederen: een banck moers metten groont
Prijs: ƒ 218
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: secretaris en Huijbert Janss de Bont (beijde zal.)
West:
Noord: Huijbert Peeter Wouterssen
Zuid: Johan Seijlmans, schout, Adr Janss de Ruijter
Bijz: Leijntken Marcelissdr wed Sackerijas Janss geassisteert door Jacob Wouterss Visser en Adriaen Wouterssen Geenen x Machelken Janss.
Er wordt verwezen naar acoort van aenneming van 6-12-1666.
Jan is heemraet en Adriaen Janss woont tot Cappel

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 092r
Soort akte: vrijgift
Datum: 21-2-1668
1e Comparant: Peeter Cornelis Camp
2e Comparant: Coenraet Adriaensen Baes
Goederen: ½ huijs, achterhuijs ende erve waarop Coenraet reeds woont, zoals Peeter het van zijn ouders heeft gekocht.
Prijs: ƒ 250
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Peeter en Michiel Mathijs Otgens
West: Sijken Huijbrechts de Bie wed Peeter Thomas
Noord: Jacob Wouterss Vi9sscher
Zuid: Her straet
Bijz: Op 15-2-1673 verklaren Mathijs Cornelis Camp, Adriaen Camp, Jan Huijbrechtss de Bont x Aeltje Corneliss Camp, Dirck ende Cornelis Corneliss Camp dat de koopsom voldaen is.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 092v
Soort akte: vrijgift
Datum: 3-3-1668
1e Comparant: Anthonij Goes x Maria Claessen Weijdemans
2e Comparant: Jan Huijbertss Vassen
Goederen: 1/8 van 6 geerden hooij ende weijlant, inden polder, gemeen met cooper, gecomen van Claes Weijdemans
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: cooper cum suis
West: erfg Aert Peeterss Cuijl cum suis
Noord: Oude Maes
Zuid: dwars sloot
Bijz: Anthonij woont te Amsterdam en Jan te Hendrik Luijten Ambacht.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 093r
Soort akte: vrijgift
Datum: 13-3-1668
1e Comparant: Jochum Aertss Timmermans
2e Comparant: Huijbert Aertss Cuijl
Goederen: 1¼ hont zaeijlant inde Begijnen Banck
Prijs: ƒ 60
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: Begijnen Banck
Belend Oost: steeg Jan Peeterss Geenen cum suis
West: Hoeff van Heukelom
Noord: Adriaen Jan Thijssen
Zuid: erfg Aert Peeterss Cuijl
Bijz: Jochum woont tot Cappel

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 093r
Soort akte: vrijgift
Datum: 20-3-1668
1e Comparant: Dirck en Anthonij Dirckxss Melen
2e Comparant: Claes Anthoniss
Goederen: ½ huijs, hoff, erve en zaeijlant inde Bancken van Wijngaerden, gemeen met weduwe Cornelis Dirckxss Melen
Prijs: ƒ 110
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Bancken van Wijngaerden, Bagijnen Banck
Belend Oost: Willem van Gents vaert
West: Bagijnen Banck
Noord: erve Claes Jan Sijmonss
Zuid: Hendrick Gielen Grooten
Bijz: Dirck en Anthonij wonen te Cappel en Claes op de Willem van Gentsvaert

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 094r
Soort akte: vrijgift
Datum: 9-4-1668
1e Comparant: Jan Janss
2e Comparant: Hendrick Jochums ea
Goederen: zijn deel in 2 geert ¼ vierendeel en 1/16 in9 geerden, gemeen met Mathijs Willems cs, gecomen van zijn broer Cornelis
Prijs: ƒ 269
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erfg Jan de Lantmeeter
West: Thomas van Bommel
Noord: Oude Maes
Zuid: Hendrik Luijten Ambacht
Bijz: Hendrick Jochums als voocht van het kint van Adriaen Janss en Anneke Jochums.
Op 5-5-1668 is de koopsom voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 094r-2
Soort akte: vrijgift
Datum: 9-4-1668
1e Comparant: Jan Janss
2e Comparant: Hendrick Jochums ea
Goederen: zijn deel in ½ geert in 6 geerden, gemeen met Adriaen Aertss de Jongh, gecomen van zijn broer Cornelis
Prijs: ƒ 269
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Huijbert Hendrickxss cum suis
West: erfg Jan Jansen Rijool
Noord:
Zuid:
Bijz: Hendrick Jochums als voocht van het kint van Adriaen Janss en Anneke Jochums.
Op 5-5-1668 is de koopsom voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 094v
Soort akte: vrijgift
Datum: 9-4-1668
1e Comparant: Jan Janss ea
2e Comparant: Mathijs Willems, schepen
Goederen: 1½ vierendeel hooij ende weijlants, inden polder, in 9 geerden, gemeen met cooper en weeskint Adriaen Janss
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erfg Jan de Lantmeeter
West: Thomas van Bommel
Noord: Oude Maes
Zuid: Hendrik Luijten Ambacht
Bijz: Jan Janss als voocht en Bastiaen Huijbertss de Greeff als vader en toesiender van 3 kinderen bij Janneken Janss, Dinghmans Peeters als voocht ende Bastiaen voorss als toesiender van 4 kinderen van Theuntken Janss

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 095r
Soort akte: vrijgift
Datum: 9-4-1668
1e Comparant: Pauwels Wouters
2e Comparant: Peeter Pauwels, soon
Goederen: de helft van een huijs etc
Prijs:
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 095v
Soort akte: vrijgift
Datum: 9-4-1668
1e Comparant: Peeter Phauwels Seijlmans
2e Comparant: Huijbert Pauwels Zeijlmans
Goederen: 2/5 van een acker
Prijs:
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 096r
Soort akte: vrijgift
Datum: 9-4-1668
1e Comparant: Adriaen Melss x Wouterken Peeterss
2e Comparant: Jan Adriaenss van Tichel
Goederen: 1/5 inde oostense helft van een acker zaeijlant voor de stede Huijbrecht Zijben gecomen van Jacob Meeus
Prijs: ƒ 100
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Dircxss
West: Servaes Jacobs met wederhelft
Noord: Her straet
Zuid: Oude vaert
Bijz: Jacob Meeus was de eerste man van Wouterken Peeters

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 096r-2
Soort akte: vrijgift
Datum: 9-4-1668
1e Comparant: Adriaen Melss x Wouterken Peeterss
2e Comparant: Jan Adriaenss van Tichel
Goederen: 1/5 van een perceel weijvelden, gecomen van Jacob Meeus
Prijs: ƒ 100
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Wouter Wouterss Boeff
West: cooper
Noord: Wouter Wouterss Boeff
Zuid: Oude vaert
Bijz: Jacob Meeus was de eerste man van Wouterken Peeters

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 096v
Soort akte: vrijgift
Datum: 22-5-1668
1e Comparant: Huijbrecht Willemss
2e Comparant: Adriaen Cornelissen Buijs, heemraedt ea
Goederen: 1-5 in 2 geerden weij ende hoeijlant, inden polder, in 13 geerden, bedeelt met Cornelis den Ruijmen cum suis opde oosten kant
Prijs: ƒ 160
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Steven Huijbertss Clauwaerts
West: wed Adriaen Willemss Blanckers cum suis
Noord: Scheij sloot
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Huijbrecht woont in Strien.
Adriaen Cornelissen Buijs tbv Adriaen Willemss woonende te Deenmerken, broer Huijbrecht.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 097r
Soort akte: waterbrief
Datum: 14-7-1668
1e Comparant: Jan Janss de Jongh
2e Comparant: Margriet van Lille wed Jan Hooftmans
Goederen: waterbrief tbv overcoope en leverantie van een pleijtschip met alle toebehooren
Prijs: ƒ 2450
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Margriet wordt geassisteert door haar zoon Bartel Janss Hooftmans.
Gereet te betalen f 600, de rest in termijnen van f 200.
Cornelis Pieterssen Nobel, Willem Peetersen Plucknoot, schoonvader en swager resp. woonende tot Raamsdonk staan borg.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 098r
Soort akte: vrijgift
Datum: 16-7-1668
1e Comparant: Denijs Anthonis vanden Hout
2e Comparant: Willemken Janss vanden Hout
Goederen: 1½ geert weij ende hoeijlant, inden polder, gemeen met coopersse cum suis, in 6 geerden, gecomen van Baijen Anthoniss zal.
Prijs: ƒ 325
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Hendrick Jochumss cum suis
West: kinderen Abram Jacobs
Noord: Maesen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Denijs woont te Delft.
Willemken Janss vanden Hout is weduwe van Corst Corsten Glavimans, in zijn leven secretaris van Sgravelduijn Cappel

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 098v
Soort akte: vrijgift
Datum: 28-12-1668
1e Comparant: Adriaen Arienss Timmer
2e Comparant: Arien Janss Pottmaecker
Goederen: een binnendelle, gecomen bij coope van Hendrick Broeckhoeven. 10-6-1666
Prijs: ƒ 100
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Willem van Gents vaert
West: Bagijnen
Noord: Jan Sijmonss
Zuid: Phauwels Freijssen
Bijz: Adriaen en Arien wonen te Cappel

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 099r
Soort akte: vrijgift
Datum: 29-12-1668
1e Comparant: Jacob van Vessem, secr Baertwijck, ea
2e Comparant: Jan Corneliss Cop
Goederen: een paerceel moergronden ende erve op de oude Molenleij inde Bagijnen Bancken van Heusden
Prijs: ƒ 150
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: Bagijnen Bancken, oude Molenleij
Belend Oost: erfg Thomas Dirck Rijcken
West: ? Palinck
Noord: Huijbrecht Roeloffs Lije
Zuid: Oude Molenlije
Bijz: Jacob van Vessem namens Adriaen van Vessem (Sgravenmoer), Johannes van Vessem, Adriaen van Excel x Janneken van Vessem. Alle erfg van Adriaen Vessem en Haesken Janss Smits

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 099v
Soort akte: vrijgift
Datum: 1-1-1669
1e Comparant: schouth etc van Waspick
2e Comparant: Crijn Leendertss vander Cleij
Goederen: een erfken waar Crijn op woont
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: de straet
West: dorps bosch
Noord: de straet
Zuid: sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 100r
Soort akte: vrijgift
Datum: 1-4-1669
1e Comparant: Jan Willemss
2e Comparant: Gerrit Adriaen Moetgens, zwager
Goederen: ½ geert weij ende hoeijlant, in 6½ geert opden oostenkant, in 13 geerden, gemeen met Adriaentken Peeterss Vinck en cooper.
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Steven Huijbrechtss Clauwaerts cum suis
West: Willemken Commeren cum suis
Noord: Oude Mase
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Jan woont te Rotterdam en Gerrit te Besoijen.
De grond is aangekomen van zijn moeder volgens acte van aenneming van 13-6-1642 en door overlijden van zijn broer Lambrecht Willemss.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 100v
Soort akte: waterbrief
Datum: 1-4-1669
1e Comparant: Jochum Jacobss de Bruijn, schipper
2e Comparant: Dingeman Luchten, schipper te Dordrecht
Goederen: waterbrief tbv overcoope van een pleijtschip met toebehooren.
Prijs: ƒ 1500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Gereet f 700. Binnen 6 weken nog f 150. De rest in termijnen.
Thomas ende Johan Zeijlmans, zwagers, staan borg.
Op 19-11-1670 is de koopsom geheel voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 101v
Soort akte: vrijgift
Datum: 20-4-1669
1e Comparant: Dirck Janss Cop x Sijcken Rocuss Rutten ea
2e Comparant: Wouter Huijbrechtssen Zeijlmans
Goederen: een huijs, hooff, erve, weijvelden ende houtwasschen
Prijs: ƒ 1320
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Jan Adriaensen nu erfg Aert Peeterss Cuijl cs
West: Adriaen Janss Lucht, Willem Jacobs en compar.
Noord: Her straeten
Zuid: waterganck
Bijz: Dirck Janss Cop x Sijcken Rocuss Rutten (Sgravenmoer) en namens Crijn en Roecus Roecussen Rutten ende Adriaen Janss Zeters x Anneken Roecussen Rutten. Kinderen Rocus Corneliss Rutten. Procuratie Waspick 10-11-1668 bij not. de Ruijter.
Cornelis Rocus Rutten namens Jacob, Thonis ende Pieter Rocussen. Procuratie Rotterdam 13 en 27-11-1668 bij not. Dirck Meertens.
Dirck Janss Cop namens Corneliss Rocuss. Voor de eene helft
Anthonis Wouterss Zeijlmans x Maijken Antoniss Comper, mede namens Adriaen Anthoniss Comper, Cornelis, Jan, Arien ende Sijmonss Anthoniss Comper, Aert Corneliss Heusden Cuijper ? X Anneken Anthonis Comper, Peter Janss Vrolijck x Dingetje Anthoninis Comper ende Wouter Huijbrechtss x Jacomijntje Janss, waermoeder van was Maeijken Corneliss Rutten. Erfgenamen van Janneken Corneliss Rutten hun moetje. Procuratie Waspick 2-11-1668 bij not. De Ruijter.
Betaald wordt via wilceur.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 102r
Soort akte: wilceur
Datum: 20-4-1669
1e Comparant: Wouter Huijbrechtssen Zeijlmans
2e Comparant: Dirck Janss Cop x Sijcken Rocuss Rutten ea
Goederen: Wilceur tbv de aankoop van een huijs etc. Zie folio 101r
Prijs: ƒ 1320
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Dirck Janss Cop x Sijcken Rocuss Rutten (Sgravenmoer) en namens Crijn en Roecus Roecussen Rutten ende Adriaen Janss Peters x Anneken Roecussen Rutten. Kinderen Rocus Corneliss Rutten. Procuratie Waspick 10-11-1668 bij not. de Ruijter.
Cornelis Rocus Rutten namens Jacob Thonis ende Pieter Rocussen. Procuratie Rotterdam 13 en 27-11-1668 bij not. Dirck Meertens.
Dirck Janss Cop namens Corneliss Rocuss, overleden. Voor de eene helft
Anthonis Wouterss Zeijlmans x Maijken Antoniss Comper, mede namens Adriaen Anthoniss Comper, Cornelis, Jan, Arien ende Sijmonss Anthoniss Comper, Aert Corneliss Heusden Cuijper ? X Anneken Anthonis Comper, Peter Janss Vrolijck x Dingetje Anthoninis Comper ende Wouter Huijbrechtss x Jacomijntje Janss, waermoeder van was Maeijken Corneliss Rutten. Erfgenamen van Janneken Corneliss Rutten hun moetje. Procuratie Waspick 2-11-1668 bij not. De Ruijter.
Gereet f 600. De rest in twee termijnen.
Op 2-1-1672 is de koopsom geheel voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 102v
Soort akte: vrijgift
Datum: 20-4-1669
1e Comparant: Dirck Janss Cop x Sijcken Rocuss Rutten ea
2e Comparant: Thomas Wouterss Zeijlmans
Goederen: een delle, gelegen binnendijcx voorde stede van Cornelis Camp
Prijs: ƒ 1225
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Aert Dingemans en Adriaen Jan Mathussen
West: Huibrecht Handricxss
Noord: polder Groot waspick
Zuid: Her straet
Bijz: Dirck Janss Cop x Sijcken Rocuss Rutten (Sgravenmoer) en namens Crijn en Roecus Roecussen Rutten ende Adriaen Janss Peters x Anneken Roecussen Rutten. Kinderen Rocus Corneliss Rutten. Procuratie Waspick 10-11-1668 bij not. de Ruijter.
Cornelis Rocus Rutten namens Jacob Thonis ende Pieter Rocussen. Procuratie Rotterdam 13 en 27-11-1668 bij not. Dirck Meertens.
Dirck Janss Cop namens Corneliss Rocuss, overleden. Voor de eene helft
Anthonis Wouterss Zeijlmans x Maijken Antoniss Comper, mede namens Adriaen Anthoniss Comper, Cornelis, Jan, Arien ende Sijmonss Anthoniss Comper, Aert Corneliss Heusden Cuijper ? X Anneken Anthonis Comper, Peter Janss Vrolijck x Dingetje Anthoninis Comper ende Wouter Huijbrechtss x Jacomijntje Janss, waermoeder van was Maeijken Corneliss Rutten. Erfgenamen van Janneken Corneliss Rutten hun moetje. Procuratie Waspick 2-11-1668 bij not. De Ruijter.
Betaald wordt via wilceur.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 103r
Soort akte: wilceur
Datum: 20-4-1669
1e Comparant: Thomas Wouterss Zeijlmans
2e Comparant: Dirck Janss Cop x Sijcken Rocuss Rutten ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een delle. Zie folio 102v
Prijs: ƒ 1225
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Dirck Janss Cop x Sijcken Rocuss Rutten (Sgravenmoer) en namens Crijn en Roecus Roecussen Rutten ende Adriaen Janss Peters x Anneken Roecussen Rutten. Kinderen Rocus Corneliss Rutten. Procuratie Waspick 10-11-1668 bij not. de Ruijter.
Cornelis Rocus Rutten namens Jacob Thonis ende Pieter Rocussen. Procuratie Rotterdam 13 en 27-11-1668 bij not. Dirck Meertens.
Dirck Janss Cop namens Corneliss Rocuss, overleden. Voor de eene helft
Anthonis Wouterss Zeijlmans x Maijken Antoniss Comper, mede namens Adriaen Anthoniss Comper, Cornelis, Jan, Arien ende Sijmonss Anthoniss Comper, Aert Corneliss Heusden Cuijper ? X Anneken Anthonis Comper, Peter Janss Vrolijck x Dingetje Anthoninis Comper ende Wouter Huijbrechtss x Jacomijntje Janss, waermoeder van was Maeijken Corneliss Rutten. Erfgenamen van Janneken Corneliss Rutten hun moetje. Procuratie Waspick 2-11-1668 bij not. De Ruijter.
Gereet de helft. De rest een jaer later.
De eefgenamen verklaren dat de koopsom geheel is voldaen.
Adriaen Jan Seters is weduwenaer van Anniken Rocuss Rutten

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 103v
Soort akte: vrijgift
Datum: 22-4-1669
1e Comparant: Huijbrecht Peeterss ea
2e Comparant: Hendrick van Gils ea
Goederen: een partij moergronden
Prijs: ƒ 50
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: coopers
Noord: clooster Santrooijen, de graeffelijckheijt gronden
Zuid: coopers
Bijz: Huijbrecht Peeterss voor de eene helft en Jan Huijbrechtss de Bont mede namens Peeter Huijbrechts de Bont, zijn broer, voor de andere helft inde helft van 103½ roeij moergront en Adriaen Huijbrechtss de Bruijn namens Dingentje Peeters weduwe Huijbrecht Adriaens de Bruijn, zijn moeder, voor 1/3 en Jochum Peeter Berthouts mede namens Adriana Peeter Berthouts, Adriaentken, Caterina ende Maria Peeter Berthouts, kinderen van Peeter Jochums Berhouts en Neelken ? Adriaenssen de Bruijn voor 1/3 in de andere helft.

Hendrick van Gils en Meerten van Campen tbv sijn suster Eeltgen Jacobs van Campen wed Johannes Sprangers en hun kinderen

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 104r
Soort akte: vrijgift
Datum: 2-5-1669
1e Comparant: Sijmon Anthonis Compeer ea
2e Comparant: Peeter Melsen, hun oom
Goederen: 3 geerden hoeij ende weijlant, inden polder, in 6 geerden, gemeen met Jan Huijbrechtss Vassen en verdere erfg Bervoets
Prijs: ƒ 275
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Johan Teulingh tot Oosterhout
West: kinderen Dirck Hendrickxss
Noord: Maesen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Sijmon Anthoniss Compeer, hoeijschipper te Sgravenmoer, x Magritjen Huijbrechtss Bervoets, Peeter en Jacob Huijbertss Bervoets, schippers van Waspick

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 104v
Soort akte: vrijgift
Datum: 2-5-1669
1e Comparant: Jan Janss de Jonghe
2e Comparant: Arien Geritss, sijn swager
Goederen: ½ acker zaeijlants aengecomen van wijlen Jan Hendrikxss Rijool
Prijs: ƒ 300
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Maeijken Cornelis Buijs en kinderen
West: Huijbert Janss Vassen
Noord: Her straet
Zuid: veldekens en erve Huijbert Janss Vassen
Bijz: Jan Janss verklaert dat Adriaen Gerritsen Cleermaecker de koopsom voldaen heeft.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 105r
Soort akte: vrijgift
Datum: 4-5-1669
1e Comparant: Adriaen Jans Sijmonss
2e Comparant: Anthonis Jan Sijmonss, sijne broeder
Goederen: een grasdries, hem aengecomen bij deelinge
Prijs: ƒ 300
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: stede Jan Peer Geenen
West: Jan Bastiaensen Roeij cum suis
Noord: Jan Peer Geenen
Zuid: Jan Peer Geenen
Bijz: Adriaen woont tot Loon en Anthonis op Willem van Gents vaert.
Op 22-1-1670 is de koopsom geheel voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 105v
Soort akte: vrijgift
Datum: 4-5-1669
1e Comparant: Adriaen Jan Sijmonss
2e Comparant: Marcelis Freijssen, sijne swager
Goederen: 1e een acker zaeijlant inde Molenbancken; 2e een grasdries met een moerveldeken
Prijs: ƒ 250
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: Molenbancken
Belend Oost: 1e Jan Peeterss Geenen; 2e zie 1e
West: erfg Huijb Janss de Bont; erfg Ptr Thomas Goverden
Noord: De Kerck goederen; Dirck Janss van Poppel cum suis
Zuid: Dirck Janss van Poppel cum suis; Adr de Ruijter
Bijz: Adriaen woont tot Loon en Marcelis onder Cappel.
Op 23-1-1670 is de koopsom geheel voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 106r
Soort akte: vrijgift
Datum: 10-5-1669
1e Comparant: Geertruijt Nevens wed Adriaen Ant. vanden Hout ea
2e Comparant: Willemken Janss vd Hout wed Corst Corst Glavimans
Goederen: 1½ geerde hoeij ende weijlant, inden polder, in 6 geerden, gem. met Willemken wed van Corst, gekomen vam Adriaen Anth vd Hout
Prijs: ƒ 400
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Hendrick Jochemss cum suis
West: kinderen Abraham Jacobss
Noord: Oude Maese
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Geertruijt Nevens wed Adriaen Anthoniss vanden Hout, Denijs Anthoniss vanden Hout (Delft).
Corst Corsten Glavimans was in sijn leven secretaris in Cappel.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 106v
Soort akte: vrijgift
Datum: 21-5-1669
1e Comparant: Jan Gijsbertss en sijne kinderen
2e Comparant: Thomas Janss Conincx, sijne soone
Goederen: een erve, hooff waerop hij, Thomas, getimmert heeft.
Prijs: ƒ 200
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Stede Jan Gijsbertss
West: stede Thomas Zeijlmans
Noord: Her straet
Zuid: grasdries
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 107r
Soort akte: vrijgift
Datum: 12-6-1669
1e Comparant: Wouter Janss Duijser ea
2e Comparant: Matheus Peeterss
Goederen: een huijsinge, hooff, erve en ackerlant aenbestorven van Jan Corneliss vande Graeff.
Prijs: ƒ 1177
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: de Geer
Belend Oost: de Geer
West: Vroukens vaert
Noord: stede Adriaen Jan Mathijss
Zuid: stede Lauwereijs Janss
Bijz: Wouter Janss Duijser x Theuntje Janss vander Graeff, Sebastiaen Janss vande Graeff (beide Cappel), kinderen Jan Peeterss Geene den Jonghe en zaliger Cornelia Janss vande Graeff: oa Peeter, out 23 jaer.
Matheus woont op het Stapeleijnt.
Zie testament 1-8-1665, notaris Adriaen de Ruijter, Waspick.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 107v
Soort akte: wilceur
Datum: 12-6-1669
1e Comparant: Matheus Peeterssen
2e Comparant: Wouter Janss Duijser ea
Goederen: een wilceur tbv de aankoop van een huijs etc. Zie folio 108r
Prijs: ƒ 1177
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Wouter Janss Duijser x Theuntje Janss vander Graeff, Sebastiaen Janss vande Graeff , Jan Peeterss Geene den Jonghe tbv zijn kinderen
Bij de betalingen worden Peeter, Jan , Maeijken en Meintjen Jan Peeterss Geene genoemd.
Enkele betalingen worden gedaen door Peeter Theeuwen. 14-4-1682 is de koopsom geheel voldaen

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 108r
Soort akte: copie testament
Datum: 15-6-1669
1e Comparant: Jan Cornelisss de Graeff wed Neesken Gerrit Franss
2e Comparant:
Goederen: Jan maakt zijn testament bij notaris de Ruijter te Waspick
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Genoemd worden:
Cornelia Jans x Jan Peeter Gerritss de jonghe

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 109v
Soort akte: vrijgift
Datum: 13-7-1669
1e Comparant: Sijcken Berten Vlesch wed Wouter Janss
2e Comparant: Wouter Anthoniss
Goederen: een huijs, hoff, erff ende houtwassen, aengecomen volgens deling (geen datum ingevuld)
Prijs: ƒ 450
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Bastiaenss cum suis
West: Willem Jacobs en kindeen
Noord: Her straet
Zuid: waterganck
Bijz: In de kop wordt Wouter Janss genoemd. Betaald wordt via wilceur.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 110r
Soort akte: wilceur
Datum: 13-7-1669
1e Comparant: Wouter Anthoniss
2e Comparant: Sijcken Berten Vlesch wed Wouter Janss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc. Zie folio 109v
Prijs: ƒ 450
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Gereet f 250. Op 17-12-1670 is de koopsom geheel voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 110v
Soort akte: vrijgift
Datum: 17-7-1669
1e Comparant: Cornelis Ariens x Aentken Ariens
2e Comparant: Andries Janss
Goederen: 1/5 in een acker en 1/3 geert hoeij ende weijlant, in 9 geertden, gemeen met cooper gecomen van zijn schoonmoeder
Prijs: ƒ 120
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Thomas Janss van Bommel cum suis
West: Domini vander Lidt en Claes Jacobss Tack
Noord: Oude Mase
Zuid: Hendrik Luijten Ambacht
Bijz: Cornelis en Andries wonen te Raemsdonk

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 110v
Soort akte: vrijgift
Datum: 6-8-1669
1e Comparant: Anthonis Huijbertss ea
2e Comparant: Lambrecht Freijssen
Goederen: een huijs, hof, erf en acker gecomen van Huijbert Gerrit Fransen en Jacomijntje Adriaenss Corp
Prijs: ƒ 1380
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: erve erfg Dirck Leendertss
West: erve erfg Adriaen Jacobss Baes
Noord: ackers die noord-zuijd lopen
Zuid: acker Anneken Jacob Stoffelen
Bijz: Anthonis Huijbertss, Jacob Jacobs x Lijntjen Huijberts, Floris Janss van Loosen (Middelcoop) x Anneken Huijberts, Neeltje Huijberts, Peeter Huijberts ende Bastiaen Huijberts de Greeff namens Gerrit Huijberts (noortstrant in Frederixspolder), Anneke ende Sara Isacksen kinderen van Janneken Huijberts (uijtlandig). Kinderen van Huijbert Gerrit Franss voor de ene helft.
Bastiaen Huijberts de Greeff mede namens Grietjen Huijberts de Greeff (Dordrecht) en als vooght van Adriaen Mathijs de Greeff (Vlissing) en namens Jan Dircxss x Maijken Mathijs de Greeff (noortstrant in Frederixspolder) en namens Aert Martenss x Jacomijntje Mathijss de Greeff. Kinderen van Mathijs Huijbertss de Greeff.
Nog namens Gerrit Huijbertss en Jacob Huijbertss de Greeff (uitlandig) ende Peeter Huijbertss.
Alle kinderen van Jacomijntje Adriaens Corp. Voor de andere helft.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 112r
Soort akte: wilceur
Datum: 6-8-1669
1e Comparant: Lambrecht Freijssen
2e Comparant: Anthonis Huijbertss ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs. Zie folio 110v
Prijs: ƒ 1380
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Anthonis Huijbertss, Jacob Jacobs x Lijntjen Huijberts, Floris Janss van Loosen (Middelcoop) x Anneken Huijberts, Neeltje Huijberts, Peeter Huijberts ende Bastiaen Huijberts de Greeff namens Gerrit Huijberts (noortstrant in Frederixspolder), Anneke ende Sara Isacksen kinderen van Janneken Huijberts (uijtlandig). Kinderen van Huijbert Gerrit Franss voor de ene helft.
Bastiaen Huijberts de Greeff mede namens Grietjen Huijberts de Greeff (Dordrecht) en als vooght van Adriaen Mathijs de Greeff (Vlissing) en namens Jan Dircxss x Maijken Mathijs de Greeff (noortstrant in Frederixspolder) en namens Aert Martenss x Jacomijntje Mathijss de Greeff. Kinderen van Mathijs Huijbertss de Greeff.
Nog namens Gerrit Huijbertss en Jacob Huijbertss de Greeff (uitlandig) ende Peeter Huijbertss.
Alle kinderen van Jacomijntje Adriaens Corp. Voor de andere helft.
Gereet f 500. De rest in termijnen. Vermeodelijk is de koopsom op 28-8-1674 geheel voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 112v
Soort akte: transport
Datum: 7-8-1669
1e Comparant: Anthonis Huijbrechtssen ea
2e Comparant: Bastiaen Huijbrechtss de Greeff
Goederen: hun deel van de erffenis van hun vader
Prijs: ƒ 60
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Anthonis Huijbrechtssen, Floris Janss van Loosen (Middelcoop) x Anneken Huijbrechtssen, Neeltgen Huijbrechtssen ende Jacob Jacobss x Lijntgen Huijbrechtss

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 113r
Soort akte: vrijgift
Datum: 26-9-1669
1e Comparant: Thomas Adriaenssen Bommelaer ea
2e Comparant: Lauwerijs Jacobss Bommelaer, hun broer
Goederen: hun deel in 2 geerden weij ende hooijlant, gemeen met Jacob de Bruijn en erfg Huijbrecht Adriaenss de Bruijn, in 16 geerden
Prijs: ƒ 921
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: den heer ontvanger Volbergen te Sgravenhagen
West: Huijbert Peeterssen cum suis
Noord: Oude Maes
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Thomas Adriaenssen Bommelaer als voocht vande kinderen van Jacob Adriaenssen Bommelaer en namens Johannis Jacobss Bommeler ende Johannis Wijgante x Mariken Bommelaer (Rotterdam), Peeter Corneliss Swart x Anniken Jacobss Bommelaer (Sgravenmoer) mede namens Jan Thomas Rijcken en Thomas Zeijlmans als substituut van Johan Zeijlmans die namens Adriaen Adriaenss Hoevenaer optreedt in qualite can sijne kinderen.
Het lant is aengecomen via Anniken Adriaensen Bommelaer ivm testament van haer grootmoeder, 1-6-1669 te Waspick.
Bij de betalingen wordt nog genoemd Elisabeth Hannekijn wed Johannis Bommelaer (Rotterdam)
Betaald wordt via wilceur

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 114r
Soort akte: wilceur
Datum: 26-9-1669
1e Comparant: Lauwerijs Jacobss Bommelaer, hun broer
2e Comparant: Thomas Adriaenssen Bommelaer ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van 2 geerden lant
Prijs: ƒ 921
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Thomas Adriaenssen Bommelaer als voocht vande kinderen van Jacob Adriaenssen Bommelaer en namens Johannis Jacobss Bommeler ende Johannis Wijgante x Mariken Bommelaer (Rotterdam), Peeter Corneliss Swart x Anniken Jacobss Bommelaer (Sgravenmoer) mede namens Jan Thomas Rijcken en Thomas Zeijlmans als substituut van Johan Zeijlmans die namens Adriaen Adriaenss Hoevenaer optreedt in qualite can sijne kinderen.
Het lant is aengecomen via Anniken Adriaensen Bommelaer ivm testament van haer grootmoeder, 1-6-1669 te Waspick.
Gereet de helft.
Bij de betalingen wordt nog genoemd Elisabeth Hannekijn wed Johannis Bommelaer (Rotterdam)
Catelijn en Jacob Jacobss Bommelaer.
Er worden de nodige betalingen genoteerd.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 114r
Soort akte: vrijgift
Datum: 26-9-1669
1e Comparant: Thomas Adriaenssen Bommelaer ea
2e Comparant: Jacob Pauwelss (Sgravenmoer)
Goederen: een wij ofte hooijveldeken
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Hendrick van Gils
West: kinderen Dirck Adriaenss Waelwijck
Noord: Jan Adriaenss Hamel
Zuid: bosch Marcus Janss Pharo cum suis
Bijz: Thomas Adriaenssen Bommelaer als voocht vande kinderen van Jacob Adriaenssen Bommelaer en namens Johannis Jacobss Bommeler ende Johannis Wijgante x Mariken Bommelaer (Rotterdam), Peeter Corneliss Swart x Anniken Jacobss Bommelaer (Sgravenmoer) mede namens Jan Thomas Rijcken en Thomas Zeijlmans als substituut van Johan Zeijlmans die namens Adriaen Adriaenss Hoevenaer optreedt in qualite can sijne kinderen.
Het lant is aengecomen via Anniken Adriaensen Bommelaer ivm testament van haer grootmoeder, 1-6-1669 te Waspick.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 115r
Soort akte: vrijgift
Datum: 12-11-1669
1e Comparant: Jochum Anthonissen x Anneken Wouterssen
2e Comparant: Willem Jacobssen en kinderen
Goederen: 1/7 acker saeijlandts, opden westen kant, gecomen van zijn schoonvader volgens deeling van 22-5-1669
Prijs: ƒ 80
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: de Corte Maeten
Belend Oost: Arien Bastiaenss cum suis
West: coopers
Noord: sloot vanden bijster
Zuid: de Corte Maeten
Bijz: Jocum woont op het Stapeleijnt.
Gereet de helft.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 115v
Soort akte: vrijgift
Datum: 12-11-1669
1e Comparant: Adriaen Jan Sijmonssen
2e Comparant: Steven Cornelis Swart
Goederen: een perceelken ackerlant ende weijvelt, gecomen van zijn ouders die het van Huijbrecht Dircxssen gekocht hebben
Prijs: ƒ 16
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Armen van Waspick
West: erve Maeijken Metsers wed Jochum Dirken Rijcken
Noord: Adriaen Jan Mathijssen cum suis
Zuid: erfg Truijcken Maes
Bijz: Adriaen woont tot Loon

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 116v
Soort akte: vrijgift
Datum: 28-12-1669
1e Comparant: Cornelis de Hooch x Anneken Janssen
2e Comparant: Adriaen Cornelissen Buijs
Goederen: ¼ acker zaeijlandts mette veldekens, met Gerit Peeterssen en erfg Jan Gijben, opden westenkant, gecomen van schoonouders
Prijs: ƒ 235
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Lijnke Peeters en erfg Jan Gijben, wederhelft
West: erfg Jan Cornelis Seeuw
Noord: waterganck
Zuid: Sgravelduijnsloot
Bijz: Cornelis woont te Gouda

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 117r
Soort akte: vrijgift
Datum: 28-12-1669
1e Comparant: Cornelis de Hooch x Anneken Janssen
2e Comparant: Gerit Peeterss, sijn swaren
Goederen: ½ huijs, hoff, erff ende delle, aengecomen van zijn schoonouders
Prijs: ƒ 650
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Pauwelus Wouterssen cum suis
West: Mels Thomas Zeijlmans
Noord: ambacht van Groot Waspick
Zuid: Her straet
Bijz: Cornelis woont te Gouda.
Gereet f 300. Op 26-4-1672 is de koopsom geheel voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 117v
Soort akte: vrijgift
Datum: 22-1-1670
1e Comparant: Cornelis Anthoniss Kuijl ea
2e Comparant: Thomas Peeterss Zeijlmans, secretaris
Goederen: ½ perceel gronden ende bosschen, gemeen met WillemJacobss cum suis
Prijs: ƒ 48
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Adr Janss Locht en Wouter Huijbrechtss Zeijlmans
West: thuijsken Jacob Jacobss en erfg Anneken Bommeleren
Noord: buijtendijcxsen teen vande buijtendijck
Zuid: waterganck
Bijz: Cornelis, Jan, Adriaen, Arien den Jongste, Sijmon, Anniken (geassisteert met Cornelis Jochum Rijcken), Maeijken x Anthonis Wouterssen Zeijlmans, Dingetje x Peeter Frolicken en Wouter Huijbrechtss x Jacomijntje Jans Timmermans. Alle kinderen van Anthonis Adriaenssen Kuijl en Jan Adriaenss Timmermans bij Maeijken Cornelis Rutten d’outste. Erfgenamen van Janneken Corneliss Rutten hun moetje.
Koopsom is op 2-1-1672 voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 118r
Soort akte: vrijgift
Datum: 12-2-1670
1e Comparant: Thomas Jans Conincx
2e Comparant: Ghijsbrecht Janssen Conincx, sijnen broeder
Goederen: een huijsken, hoofken ende erve, gecomen van sijn vader volgens veste van 21-5-1669
Prijs: ƒ 200
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Jan Gijsbrechtss Conincx
West: stede Thomas Wouters Zijlmans
Noord: Her straet
Zuid: sloot grasdries
Bijz: Thomas woont te Sprang

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 118v
Soort akte: vrijgift
Datum: 12-2-1670
1e Comparant: Hubertus van Ravenschot, hr van Cappel en Waspick
2e Comparant: Philip Hendricks van Steenhuijs,hr van Bekersteijn
Goederen: de heerlijkckheijt Sgrevelduijn Cappel Cnoppen Ambacht, den moer van Hedel. Met alle rechten en plichten
Prijs: ƒ 30000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 120r
Soort akte: vrijgift
Datum: 12-2-1670
1e Comparant: Gijbrecht Janss Conincx
2e Comparant: Thomas Janss Conincx, sijnen broeder
Goederen: 1 1/8 geert hooij ende weijlant, gemeen met Jan Gijsbrechtss Conincx, hun vader, in 13 geerden biinen en 6½ buijtendijcx
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Mels Thomas, stadthouder
West: Judick vande Water
Noord: Oude Mase
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Thomas woont te Sprang.
Het lant is aengecomen van hun moeder.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 120v
Soort akte: vrijgift
Datum: 13-2-1670
1e Comparant: Adriaen Steven Klauwaerts ea
2e Comparant: Barnaert Simonssen Geus (Sgravenmoer)
Goederen: een puijnder moergronden zoals Steven Huijb Klauwaerts datvan Thomas Philips ende Govaert Janss Keijde gecocht heeft,3-5-1642
Prijs: ƒ 540
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Hoeff van Heukelum
West: Vas Vermeulen
Noord: erfg Peeter Jochum Berthoutss cum suis
Zuid: erfg Vas Janss Vermeulen cum suis
Bijz: Adriaen Steven Klauwaerts (Rotterdam) mede namens Cornelis Cornelissen Raucken x Dina Steven Klauwaerts, Hendrick Janss de Vries x Maria Steven Klauwaerts (Wemeldinge), Gerrit Corneliss Ranis ? X Jenneken Steven Klauwaerts (Rotterdam), Leendert Martenssen Schouman, (Dordrecht) als voogt van de soone van Huijbrecht Steven Klauwaerts en Grietje Martenss Schouman, Aert Janssen Fiers x Willemken Steven Klauwaerts (Breda)

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 121r
Soort akte: vrijgift
Datum: 20-2-1670
1e Comparant: Crijn Rocussen Rutten ea
2e Comparant: Thomas Wouterss Zeijlmans
Goederen: een bijster moergronden, aengecomen van Anneken hun moetje
Prijs: ƒ 103
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: erfg Anneken Adriaenss Bommeler
West: erfg Dirck leendertss van Driel
Noord: Her straet
Zuid: waterganck
Bijz: Crijn Rocussen Rutten als voocht van zijn zoon Rocus Crijnen als medeerfgenaam inde goederen van Janneken Cornelis Rutten, sijn oudtmoeije, Cornelis Rocussen Rutten, Sijken Rocussen Rutten, geassisteert met Johan Zeiijlmans, schepen, Roloff Rocussen Rutten, Theunis Rocussen Rutten, Pieter Rocussen Rutten ende Adriaen Janss Seters mede namens zijn 4 kinderen bij Anneken Rocussen Rutten. Als erfg van Anneken Rocussen Rutten.
De koopsom is op12-5-1670 voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 121r
Soort akte: vrijgift
Datum: 20-2-1670
1e Comparant: Crijn Rocussen Rutten ea
2e Comparant: Thomas Adriaenss Bommeler, schepen
Goederen: een binnendelle, gecomen van Jenneken Corneliss Rutten hun moetje, volgens deeleing van 20-2-1670
Prijs: ƒ 250
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: erfg Aert Peeterss Cuijl
Noord: erfg Jacob Jan Mathijss
Zuid: Peeter Huijbrechtss de Bondt
Bijz: Crijn Rocussen Rutten als voocht van zijn zoon Rocus Crijnen als medeerfgenaam inde goederen van Janneken Cornelis Rutten, sijn oudtmoeije, Cornelis Rocussen Rutten, Sijken Rocussen Rutten, geassisteert met Johan Zeiijlmans, schepen, Roloff Rocussen Rutten, Theunis Rocussen Rutten, Pieter Rocussen Rutten ende Adriaen Janss Seters mede namens zijn 4 kinderen bij Anneken Rocussen Rutten. Als erfg van Anneken Rocussen Rutten.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 121v
Soort akte: vrijgift
Datum: 20-2-1670
1e Comparant: Crijn Rocussen Rutten ea
2e Comparant: Adriaen Adriaenss Teeuwen
Goederen: ½ acker, gecomen van Jenneken Corneliss Rutten hun moetje
Prijs: ƒ 280
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: erve erfg Dirck Leendertss van Driel
West: erve Jan Michielss List
Noord: Armen met stede Wilbert Corneliss
Zuid: Maeijken Huijbrechtss de Bondt, wederhelft
Bijz: Crijn Rocussen Rutten als voocht van zijn zoon Rocus Crijnen als medeerfgenaam inde goederen van Janneken Cornelis Rutten, sijn oudtmoeije, Cornelis Rocussen Rutten, Sijken Rocussen Rutten, geassisteert met Johan Zeiijlmans, schepen, Roloff Rocussen Rutten, Theunis Rocussen Rutten, Pieter Rocussen Rutten ende Adriaen Janss Seters mede namens zijn 4 kinderen bij Anneken Rocussen Rutten. Als erfg van Anneken Rocussen Rutten.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 121v
Soort akte: vrijgift
Datum: 5-3-1670
1e Comparant: Claes Jan Sijmonss x Jo? Adriaenss Schep
2e Comparant: Leendert Hendricxss Scheur, behoutoom
Goederen: een perceelken erffven en bosschen aengecomen van Adriaen Huijbrechtss Schep
Prijs: ƒ 100
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: erve Willem Huijbrechtss
West: Vroukens vaert
Noord: stede Adriaen Jan Mathuss
Zuid: delle Matheus Peeterss
Bijz: Claes woont op de Willem van Gents vaert

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 122r
Soort akte: vrijgift
Datum: 12-3-1670
1e Comparant: Joost Adriaen Joosten
2e Comparant: Hendrick Jochumss Schoenmakers
Goederen: 1/3 acker zaijlant met de veldekens, gemeen met Peeter vander Linden en Berbel Andriessen weeuw, gecomen van zijn ouders
Prijs: ƒ 100
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: de cooper
West: kinderen Dirck Hendricxsen Schoenmakers
Noord: sloot Aert Dingemans
Zuid: cloosters goet
Bijz: Joost woont te Cappel

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 122r
Soort akte: vrijgift
Datum: 19-3-1670
1e Comparant: Cornelis Franssen van Ammelrooij, smit
2e Comparant: Wouter Anthonissen Snijder
Goederen: 1/7 acker zaeijlants, teijnde de stede cooper, gecomen van Wouter Jan Mathijss, zijn schoonvader, deling 22-5-1669
Prijs: ƒ
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Maeijken Wouters met 1/7
West: Willem Jacobss + kinderen en Jochum Anthoniss
Noord: sloot
Zuid: erve Cornelis Janssen Seeuw
Bijz: Cornelis x Anneken Wouters woonende op Sprangh. Koopsom onduidelijk.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 122v
Soort akte: vrijgift
Datum: 29-3-1670
1e Comparant: Jacob van Vessem, secr Baertwijck, ea
2e Comparant: Anthonis Dircxssen Waelwijck ea
Goederen: een parceel moergronden inde Elff Mergen
Prijs: ƒ 200
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: de Elff Mergen
Belend Oost: erfg Jan Janss
West: Cornelis Jochum Rijcken cum suis
Noord: Jacob van Vessem
Zuid: Cornelis Jochum Rijcken cum suis
Bijz: Jacob van Vessem namens Adriaen van Vessem (Dordrecht), Johannes van Vessem, Adriaen Cornelissen van Excel x Janneken van Vessem. Alle erfg en kinderen van Adriaen Vessem en Haesken Janssen Smits.
Anthonis Dircxssen Waelwijck als voocht van de zoon van Cornelis Janss Cuijper nl Aert Corneliss Cuijper

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 123r
Soort akte: wilceur
Datum: 9-4-1670
1e Comparant: Peeter Gerrits Dolck
2e Comparant: Jan Adriaenss Crol, schouteth tot Doveren
Goederen: een wilceur met als onderpant een buijten delle
Prijs: ƒ 200
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Rocus Creijen ?
West: Willem Jacobss
Noord: de dwars steege
Zuid: Her straet
Bijz: Op 15-4-1675 is de wilceuur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 123v
Soort akte: vrijgift
Datum: 9-4-1670
1e Comparant: Bastiaen Adr Drimmeler x Jacomijntje Adr Heer
2e Comparant: Andries Janss
Goederen: 1/5 in 2 en 1/3 geert hoij ende weijlant, inden polder, gecomen van zijn vrouws grootmoeder, in 9 geerden, met cooper
Prijs: ƒ 120
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Thomas Janss van Bommel
West: Domini vander Lith
Noord: Oude Maese
Zuid: Hendrik Luijten Ambacht
Bijz: Bastiaen woont tot Raemsdonk, evenals Andries

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 123v
Soort akte: vrijgift
Datum: 29-4-1671
1e Comparant: Leendert Hendrixss Scheuren
2e Comparant: Adriaen Hendrixss Scheuren, zijn broer
Goederen: 1/8 in een huijs, hof en erve, gemeen met cooper en vercooper
Prijs: ƒ 30
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Aert de Bruijn
West: Cornelis Janss Geerden
Noord: Her straet
Zuid: wed Huijbert de Bruijn
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 124r
Soort akte: vrijgift
Datum: 16-5-1670
1e Comparant: Thomas Janss Conincx
2e Comparant: Thomas Peeterss Zeijlmanss, secretaris Waspik
Goederen: ¼ binnendelle, voor de stede van Aert Dingemans gecomen van Adriaen Joosten, bove de kerck, gecomen van Gijsbrecht zijn broer
Prijs: ƒ 100
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Bastiaenken Willems en kinderen
West: Hendrick Jochems Schoenmakers
Noord: Groot Waspick
Zuid: Her straet
Bijz: Thomas woont te Sprangh.
Het lant is mede gecomen van Gijsbrecht zijn broer, veste van 12-2-1670

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 124v
Soort akte: vrijgift
Datum: 17-5-1670
1e Comparant: Cornelis Rocussen Rutten, hooijschipper S’moer ea
2e Comparant: Antonis Wouterss Zeijlmans
Goederen: ½ buijten delle, gemeen met Jan Anthoniss Cuijl, aengecomen van Jenneken Corneliss Rutten, hun moetje
Prijs: ƒ 84
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: sloot onder den dijck
West: Sgrevelduijn GW
Noord: Michiel Berten Vlesch
Zuid: wed Hendrick Janss op Hoeck
Bijz: Cornelis Rocussen Rutten, hooijschipper S’moer mede namens Crijn Rocussen Rutten, Roeloff Rocussen Rutten, Adriaen Janss Seters, en namens Teunis ende Pieter Rocussen Rutten (Rotterdam), Sijken Rocussen Rutten, de onmondige kinderen van Adriaen Janss Seters wed Anneken Rocussen Rutten.
Koop som is 24-6-1670 geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 125r
Soort akte: vrijgift
Datum: 17-5-1670
1e Comparant: Ptr Janss Vrolijck x Dingentje Anthonissen Cuijl
2e Comparant: Adriaen Anthonissen Cuijl, zijn swager
Goederen: ½ binnen delle, gemeen met cooper, gecomen van Jenneken Corneliss Cuijl, hun moetje
Prijs: ƒ 140
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: hoof Dingna Cuijpers
West: erve Aert Peeterss Cuijl
Noord: wed en kind ??? Mathijss Peeterss Cuijl ???
Zuid: erfg Wouter Wouterss
Bijz: Peeter woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 125v
Soort akte: wilceur
Datum: 6-6-1670
1e Comparant: Adriaen Geritts Dolck, clermacker
2e Comparant: Thomas Adriaenss Bommeler
Goederen: wilceur met als onderpant een ½ acker zawijlant, gemeen met erfg Mels Dircxss
Prijs: ƒ 200
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Maeijken Janss Buijs cum suis
West: Huijbrecht Janss Vassen
Noord: Her straet
Zuid: veldekens Huijbrecht Vassen
Bijz: Jacob Jacobss Bommeler, Catelijn Jacobss Bommeler bekennen dat de wilceur geheel is afgelost op 9-6-1678

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 126r
Soort akte: vrijgift
Datum: 12-6-1670
1e Comparant: Cornelis Jochum Rijcken, heemraet, ea
2e Comparant: Adriaen Anthoniss van Pas
Goederen: 1/5 binnen delle, gemeen met cooper cum suis, gecomen van haar man en schoonmoeder
Prijs: ƒ 65
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: erve en delle Peeter Jacobss
Noord: erfg Anneke Bommerleren
Zuid: Adriaen Jan Thijs
Bijz: Cornelis Jochum Rijcken, heemraet, namens Anneken Croijen wed Jacob Adriaenss Baes (Rotterdam)

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 126v
Soort akte: vrijgift
Datum: 29-6-1670
1e Comparant: Adriaen Hendrickss Boeser, hoijschipper
2e Comparant: Willem Janss Buijs
Goederen: 4 geerden hooij ende weijlants, inden polder, in 12 geerden, met Hendrick Franss Boeser en Gerrit Hendrickss zie bijz
Prijs: ƒ 1200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Franss
West: Aert Dingemans
Noord: Oude Mase
Zuid: Raemsdonck
Bijz: Hendrick en Gerrit zijn vader en broer. Het land is gecomen van hun Moeder.
Betaelt wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 126v
Soort akte: wilceur
Datum: 29-6-1670
1e Comparant: Willem Janss Buijs
2e Comparant: Adriaen Hendrickss Boeser, schipper
Goederen: wilceur tbv van de aankoop van 4 geerden. Zie folio 126v
Prijs: ƒ 1200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Willem woont te Hendrik Luijten Ambacht.
Gereet f 360. De rest in 2 termijnen. Op 12-5-1672 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 127r
Soort akte: waterbrief
Datum: 3-7-1670
1e Comparant: Peeter Huijbertss Bervoets, hoijschipper
2e Comparant: Jacob Huijbertss Bervoets, zijn broer
Goederen: waterbrief tbv de coop van een half pleijtschip met toebehooren.
Prijs: ƒ 740
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Gereet f 265. Cornelis Jochum Rijcken, heemraet, staat borg.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 127v
Soort akte: vrijgift
Datum: 5-7-1670
1e Comparant: Jochum Jacobss de Bruijn
2e Comparant: Jacob Huijbrechtss de Bruijn, zijn vader
Goederen: een buijten delle, op heden via deeling aengecomen, van zijn moederlijcke goederen
Prijs: ƒ 300
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: erfg Anneken Bommeleren
West: kinderen Dirck Hendricxss
Noord: Cleijn Waspick
Zuid: Her straet
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 128r
Soort akte: wilceur
Datum: 22-7-1670
1e Comparant: Gijsbrecht Janssen Conincx
2e Comparant: Jacobus Both, schoolmeester
Goederen: wilceur met als onderpant zijn huijs etc
Prijs: ƒ 150
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: stede Jan Gijsbrechtss Conincx
West: Thomas Wouterss Zeijlmans
Noord: Her straet
Zuid: sloot grasdries Jan Gijsbrechtss
Bijz: Op 4-7-1687 verklaart Jacobus dat de wilceur geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 128v
Soort akte: vrijgift
Datum: 23-8-1670
1e Comparant: Johannes Pieterss Schouvelt x Maeijken Willemss, Maastricht
2e Comparant: Dingeman Peeterss en kinderen
Goederen: ½ acker zaeijlant, gemeen met Lijnken Willemss, gecocht van Stoffel Gielen, halfbroer, en Jan Willemss, broer.
Prijs: ƒ 0
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Peeter Melss
West: Jan Huijbrechtss Vassen
Noord: Her straet
Zuid: Oude vaert
Bijz: Johannes woont te Maastricht.
Testament van 18-1-1669 bij notaris Adriaen Janss de Ruijter

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 128v
Soort akte: vrijgift
Datum: 27-8-1670
1e Comparant: Anneken Creijen wed Jacob Adriaens Baes
2e Comparant: Coenraet Adriaens Baes, swager, heemraet
Goederen: ½ binnen delle, gemeen Gerit Adriaens Baes
Prijs: ƒ 518
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Coenraet Adriaens Baes
West: wed en kinderen Adriaen Blanckers
Noord: Groot Waspick
Zuid: Her straet
Bijz: Anneken woont te Rotterdam. Zie ook testament van 14-1-1666 bij notaris Jacob Duifhuijsen te Rotterdam.
Betaeld wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 129r
Soort akte: wilceur
Datum: 27-8-1670
1e Comparant: Coenraet Adriaens Baes, swager, heemraet
2e Comparant: Anneken Creijen wed Jacob Adriaens Baes
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een halve binnen delle
Prijs: ƒ 518
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 6-2-1677 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 129v
Soort akte: vrijgift
Datum: 27-8-1670
1e Comparant: Anneken Creijen wed Jacob Adriaens Baes
2e Comparant: Coeraet Adriaens Baes tbv broer Gerrit
Goederen: ½ acker zaeijlants met halve hoff, gemeen met Gerrit Baes
Prijs: ƒ 600
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens Vaertse grippel
West: Anthonis Joosten vanden Hoeck en kinderen
Noord: doornheg of erff Anthonis Joosten
Zuid: erve kinderen Cornelis Jasperss
Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 129v
Soort akte: wilceur
Datum: 27-8-1670
1e Comparant: Coeraet Adriaens Baes tbv broer Gerrit
2e Comparant: Anneken Creijen wed Jacob Adriaens Baes
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een ½ acker
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: De wilceur is op 2-11-1670 geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 130r
Soort akte: vrijgift
Datum: 4-10-1670
1e Comparant: Jan Adriaensen de Heer
2e Comparant: Andries Janssen
Goederen: 1/5 van 2 geerden en 1/3 geert weij ende hooijlant, inden polder, in 9 geerden, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Thomas Janssen van Bommel cum suis
West: Domini vander Lidt cum suis
Noord:
Zuid: Hendrik Luijten AmbachtOude Mase
Bijz: Jan woont te Raemsdoncq evenals Andries

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 130r
Soort akte: vrijgift
Datum: 16-10-1670
1e Comparant: Thomas Peeterss Zeijlmans, secretaris
2e Comparant: Adriaen Adriaenss
Goederen: een partij uijtgestoken moergronden met putten en cuijlen, gecomen van zijn ouders en erfg Jenneken Corneliss Rutten
Prijs: ƒ 17
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: cooper
West: erfg Jenneken Bommelers
Noord: waterganck
Zuid: vooper
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 130v
Soort akte: copij procuratie
Datum: 25-8-1670
1e Comparant: Jan van Corswarem, grave van Neijl ea
2e Comparant: Ignatius vander Stege
Goederen: Ignatius krijgt opdracht alle goederen te verkopen oa die te Waspick
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan van Corswarem, grave van Nijel etc, testamentaire erffgenaam van Helena vande Water, gravinne van Nijel

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 131v
Soort akte: vrijgift
Datum: 24-10-1670
1e Comparant: Ignatius vander Stege, drost te Drunen ea
2e Comparant: Michiel Otgens, rentmeester bisschop Antwerpen
Goederen: 12 geerden weij ende hooijlants
Prijs: ƒ 5000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Gijsbrechtss Coninck cum suis
West: Dingeman Peeters met kinderen
Noord: Oude Maese
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Ignatius vander Stege, drost te Drunen, namens Johan van Corswarem, grave van Nijelle etc en erfgenaam van Helena vander Water, gravinne van Nijelle. Zie ook testament van 14-5-1668, notaris Pieterss, St. Truije.
Betaeld wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 132r
Soort akte: wilceur
Datum: 24-10-1670
1e Comparant: Michiel Otgens, rentmeester bisschop Antwerpen
2e Comparant: Ignatius vander Stege, drost te Drunen ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van 12 geerden
Prijs: ƒ 5000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Ignatius vander Stege, drost te Drunen, namens Johan van Corswarem, grave van Nijelle etc en erfgenaam van Helena vander Water, gravinne van Nijelle.
Op 2-11-1671 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 132v
Soort akte: vrijgift
Datum: 5-11-1670
1e Comparant: Willem Corn Swart x Maeijken Huijbrechtss Bervoets
2e Comparant: Peeter Melssen
Goederen: 1 geert hooij ende weijlant, inden polder, in 6 geerden, gemeen met Jan Huijbrechtss Vassen en Adriaen Huijbrechtss Bervoets
Prijs: ƒ 225
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Johan Tullick, stadthouder Oosterhout
West: Anneken Dircken cum suis
Noord: Oude Mase
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Peeter woont op den Santschel.
Het lant is gecomen van Willem zijn schoonouders.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 133r
Soort akte: wilceur
Datum: 10-11-1670
1e Comparant: Neelken Dingemans wed Hendrick Janssen ea
2e Comparant: Thomas Adriaenssen Bommelaer, heemraet, ea
Goederen: wilceur met als onderpant ¾ van een huijs, hoff etc waar zijn woonen, gemeen met Dingeman Hendricxss
Prijs: ƒ 150
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost:
West: Sgrevelduijs sloot
Noord: erfg Jenneken Cornelis Rutten cum suis
Zuid: stede erfg Cornelis Steven Swart
Bijz: Neelken Dingemans wed Hendrick Janssen voor de ½ en Jan Hendricxssen, Mariken Hendricxssen ende Dirck Hendricxssen mede namens Elisabeth Hendrickssen en hun moeder Neelken voor de andere ½.
Thomas Adriaenssen Bommelaer als voocht van Catelijn en Jacobus Jacobssen Bommelaer, neve en nichte.
Jacobus en Catelijn zijn op 10-7-1679 door de erfgenamen van Neeltje geheel voldaen van deze wilceur. In 1678 betaalde Neeltje nog zelf.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 133v
Soort akte: vrijgift
Datum: 18-11-1670
1e Comparant: Jan Thomas Rijcken, hooijschipper
2e Comparant: Cornelis Rocussen Rutten
Goederen: ¼ acker zaeijlant en boschken, gecomen van zijn vader
Prijs: ƒ 125
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: vercooper
West: Jan Cornelissen Cop en Peeter Frolicken
Noord: cooper met ¼
Zuid: cooper met ¼
Bijz: Jan woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 133v
Soort akte: vrijgift
Datum: 21-12-1670
1e Comparant: Lambrecht Blavier x Jenneken Jan Matheuss
2e Comparant: Aert Adriaenssen Bommelaer, sijn oom
Goederen: 1/8 acker saeijlant genaemt Jacobus Coppen Scheren acker, gecomen van oom en broer. Deeling 12-3-1668
Prijs: ƒ 100
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: Jacobus Coppen Scheren acker
Belend Oost: Adriaen Corsten
West: Gerit Adr Baes of Vroukensvaertse Grippel
Noord: Anthonis Janssen
Zuid: cooper
Bijz: Lambrecht komt uijt het lant van Luijck

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 134r
Soort akte: vrijgift
Datum: 28-1-1671
1e Comparant: Lauwerijs Jacobss Bommelaer, hoeijschipper, ea
2e Comparant: Thomas Adriaenssen Bommelaer, oom
Goederen: elk 1/8, van 1/3 van de erfgoederen van Adriaenken Adr Bommelaer, moeije en outmoeije, 1/3 huijs etc; 2e 3/8 in 1/3 huijs
Prijs: ƒ 236
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost:
West: Vroukens vaert
Noord: 2e Anthonis Zeijlmans
Zuid: 1e wed en kinderen Jacob Jan Tijssen
Bijz: Lauwerijs Jacobss Bommelaer (Sgravenmoer) als oom en bloetvoocht vande 4 weeskinderen van Adriaen Adriaenssen Hoevenaer en Adriaentken Jacobss Bommelaer, Jan Thomas Rijcken, hoeijschipper van Sgravenmoer, x Jenneken Jacobss Bommelaer.
In het huijs woont Aert Adriaenssen Bommelaer hun oom.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 134r-2
Soort akte: vrijgift
Datum: 28-1-1671
1e Comparant: Lauwerijs Jacobss Bommelaer, hoeijschipper, ea
2e Comparant: Thomas Adriaenssen Bommelaer, oom
Goederen: 3e 3/8 in 2 geerden, gemeen met cooper en Aert Bommelaer, in 6 geerden; 4e 3/8 in 1/3 van 2 binnen dellekens
Prijs: ƒ 236
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost:
West: 3e Aert de Bruijn cum suis; 4e Vroukens vaert
Noord:
Zuid: 4e Aert Gerrit Franssen
Bijz: Lauwerijs Jacobss Bommelaer (Sgravenmoer) als oom en bloetvoocht vande 4 weeskinderen van Adriaen Adriaenssen Hoevenaer en Adriaentken Jacobss Bommelaer, Jan Thomas Rijcken, hoeijschipper van Sgravenmoer, x Jenneken Jacobss Bommelaer.
Zie ook folio 138r

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 134r-3
Soort akte: vrijgift
Datum: 28-1-1671
1e Comparant: Lauwerijs Jacobss Bommelaer, hoeijschipper, ea
2e Comparant: Thomas Adriaenssen Bommelaer, oom
Goederen: 5e 3/8 in 1/3 in een binnen del; 6e 3/8 in 1/3 bijster; 7e 1/3 in een buijtendel tegens de nieuwe wiel
Prijs: ƒ 236
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: 5e Vroukens vaert
West: 6e kin. Dirck van Driel; 7e Jacob Huijb de Bruijn
Noord:
Zuid: 5e erfg Baessen
Bijz: Lauwerijs Jacobss Bommelaer (Sgravenmoer) als oom en bloetvoocht vande 4 weeskinderen van Adriaen Adriaenssen Hoevenaer en Adriaentken Jacobss Bommelaer, Jan Thomas Rijcken, hoeijschipper van Sgravenmoer, x Jenneken Jacobss Bommelaer.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 134r-4
Soort akte: vrijgift
Datum: 28-1-1671
1e Comparant: Lauwerijs Jacobss Bommelaer, hoeijschipper, ea
2e Comparant: Thomas Adriaenssen Bommelaer, oom
Goederen: 8e hun deel in een moerdel; 9e hun deel moergronden
Prijs: ƒ 236
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost:
West: 8e Vroukens vaert
Noord: 8e Anthonis Joosten
Zuid: 9e Graeffelijckheijt
Bijz: Lauwerijs Jacobss Bommelaer (Sgravenmoer) als oom en bloetvoocht vande 4 weeskinderen van Adriaen Adriaenssen Hoevenaer en Adriaentken Jacobss Bommelaer, Jan Thomas Rijcken, hoeijschipper van Sgravenmoer, x Jenneken Jacobss Bommelaer.
De koopsom is geheel voldaen op 18-5-1671.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 134v
Soort akte: wilceur
Datum: 30-1-1671
1e Comparant: Willem Cornelis Swart ea
2e Comparant: Willem Cornelis Swart
Goederen: wilceur met als onderpant huijs etc
Prijs: ƒ 500
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: erve en acker Arien Corsten
West: Sgarvelduijn sloot
Noord: wed en kind Hendrick vanden Hoeck
Zuid: Cornelis Jochumss Rijcken
Bijz: Willem Cornelis Swart namens zijn broer Geraert (Aelst inde Bommerler wert).
Ipv rente krijgt Willem de goederen die Geraert samen met Willem, Frans en Anthonij Corn Swart aenbestorven is van hun moeder Adriaenken Franssen.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 135r
Soort akte: vrijgift
Datum: 7-2-1671
1e Comparant: Thomas Peeterss Zeijlmans ea
2e Comparant: Adriaen Jan Matheuss
Goederen: een moerdeel, meest wuijtgestocken
Prijs: ƒ 150
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: hoeff van Heukelum
West: Vroukens vaert
Noord: den cooper
Zuid: Peeter vander Punten wed Leijsken Janssen
Bijz: Thomas Peeterss Zeijlmans voor ½ Mels Thomassen Zeijlmans, stadthouder, en Jan Gijsbrechtss wed Theunken Thomasss Zeijlmans voor de andere ½

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 135v
Soort akte: vrijgift
Datum: 14-2-1671
1e Comparant: Willem Peeters Plucknoot
2e Comparant: Hendrick Jochumssen Schoenmakers ea
Goederen: ½ acker zaeijlant, opden westenkandt
Prijs: ƒ 436
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Peeter Melssen
West: t voorss kint
Noord: Her straet
Zuid: erve en veldekens Peeter Melsen
Bijz: Hendrick Jochumssen Schoenmakers als voocht en Jan Janssen als toesiender van het kind van Adriaen Jans van Hasselt verweckt bij Anneken Jochumss Schoenmakers.
Betaald wordt gereet de helft. De rest is op 25-3-1672 geheel voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 136r
Soort akte: vrijgift
Datum: 19-2-1671
1e Comparant: Crijn Rocussen Rutten ea
2e Comparant: Willem Corneliss Swart
Goederen: een buijten delle, gecomen via deling van 20-2-1670
Prijs: ƒ 555
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Peeter Gerritss Dolck en gemeene steeg
West: Willem Jacobss cum suis
Noord: Cleijn Waspick
Zuid: Her straet
Bijz: Crijn Rocussen Rutten (Sgravenmoer) als vader van Rocus Crijn verweckt bij Dingenken Janssen Hulstman als mede erfg van Janneken Cornelis Rutten. Notaris Jochum de Roeij, Dordrecht.
Betaald wordt via wilceur

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 136r
Soort akte: wilceur
Datum: 19-2-1671
1e Comparant: Willem Corneliss Swart
2e Comparant: Crijn Rocussen Rutten ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een buijten delle
Prijs: ƒ 555
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Crijn Rocussen Rutten (Sgravenmoer) als vader van Rocus Crijn verweckt bij Dingenken Janssen Hulstman als mede erfg van Janneken Cornelis Rutten. Notaris Jochum de Roeij, Dordrecht.
Op 27-11-1676 is de wilceur geheel afgelost. Roelof Rocus treedt dan op als voocht van de zoon van Crijn.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 136v
Soort akte: vrijgift
Datum: 20-2-1671
1e Comparant: Leendert Dircxssen van Driel
2e Comparant: Willem Joosten, swager
Goederen: 1/5 huijsken, hooff, erve, driesen ende bijster, aengecomen van zijn vader
Prijs: ƒ 130
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Thomas Wouterss en erfg Anneken Bommelaer
West: wed en kinderen Mels Dircxssen
Noord: erfg Adriaen Jacobss Baes
Zuid: Her straet
Bijz: Leendert is burger van Dordrecht

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 136v
Soort akte: vrijgift
Datum: 23-2-1671
1e Comparant: Jan Adriaenssen Baes
2e Comparant: Jan Mathijss Otgens en Wouter Janss Cloot, swager
Goederen: een perceel gronden en weijvelden, aengecomen van Maeijken Hanssen, zijn grootmoeder
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Vosch holen
Belend Oost: Jan Huijbertssen Vassen cum suis
West: Stoffel keijzer
Noord: Vosch holen of erve Aert Dingemanss
Zuid: over Oude vaert to Graeffelijckheijt gronden
Bijz: Jan Baes woont te Sgravenmoer. Wouter ( en Jan Otgens ?) beneden kerck te 11½ Hoeve.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 137r
Soort akte: vrijgift
Datum: 26-2-1671
1e Comparant: Geritken Janssen wed Melis Hendricxssen
2e Comparant: Cornelis Meussen Banck
Goederen: 1 en ½ van ¼ geert hoeij ende weijlandts, inden polder, in 9 geerden, gemeen met erfg Melis Hendricxss, opden westen cant
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jacob Corneliss Buijs en Johan Zeijlmans, schout
West: Adriaen Corneliss Buijs
Noord: Oude Maese
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Cornelis is schoenmaker en woont te Geertruijdenbergh.
Belendig oost is int selve stuck.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 137r
Soort akte: vrijgift
Datum: 7-3-1671
1e Comparant: Peeter Janss van Dongen, schipper Ouden Bosch, ea
2e Comparant: Diellis Ant Quireijn en Aert Adriaens, armmeesters
Goederen: ½ mergen moergronden, gemeen met Peeter Jacobss van Altena cum suis, gecomen van hun ouders
Prijs: ƒ 65
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Dwarsleij of groinden vande leengoederen
West: Sgravelduijn sloot
Noord: Heijlige Geest Sgravenmoer
Zuid: Aert Corneliss Cuijper
Bijz: Peeter Janss van Dongen en Jan vande Leegstraet, schoenmaker te Breda x Jenneken Thomas Rijcken en namens Jochum, Dirck, Wouter en Jan, broederen Thomas Jan Rijcken soone, Jan Sandersen, soldaet, x Marie Thomas Rijcken voor 1/4 als erfg van Jan Adriaenssen van Dongen en Jan Thomas Rijcken.
Dielllis is ook stadthouder van Sgravenmoer en Aert heemraet.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 138r
Soort akte: vrijgift
Datum: 21-3-1671
1e Comparant: Jan Wijgans x Marie Jacobssen Bommelaer
2e Comparant: Aert Adriaenssen Bommelaer
Goederen: 1/8 van alle goederen aengekomen van Adriaenken Adriaenssen Bommelaer Zie folio 134r
Prijs: ƒ 112
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan is borger en peperkoekbakker te Delft

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 138v
Soort akte: wilceur
Datum: 23-3-1671
1e Comparant: Jan Aerden Bommelaer, hooijschipper te Waspick
2e Comparant: Thomas Peetersen Zeijlmans, secretaris
Goederen: wilceur met als onderpant een perceel hooij ende weijlant
Prijs: ƒ 100
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: Elf mergen
Belend Oost: Elf mergen
West: Sgravelduijn sloot
Noord: Cornelis Rocussen
Zuid: erfg Coppelaeren
Bijz: Op 9-2-1672 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 139v
Soort akte: wilceur
Datum: 1-4-1671
1e Comparant: Jan Aerden Bommelaer, hooijschipper te Waspick
2e Comparant: Cornelis Jochum Rijcken, heemraet, swager
Goederen: wilceur met als onderpant
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Elf mergen
Belend Oost: Elf mergen
West: Sgravelduijn sloot
Noord: Cornelis Rocussen
Zuid: erfg Coppelaeren
Bijz: Op 9-2-1672 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 140r
Soort akte: wilceur
Datum: 4-4-1671
1e Comparant: Huijbrecht Hanssen Bosser x Anneken Janss
2e Comparant: Jan Willems Banck
Goederen: wilceur met als onderpant 3½ geert hooij ende weijlant, inden polder, gemeen met Cleijs Janssen cum suis, in 12 geerden
Prijs: ƒ 1000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Willem Cleijens wed Jan Jochums [?]
West: Jan Mathijs Otgens cum suis
Noord: Oude Maese
Zuid: Oude straet sloot
Bijz: Huibrecht woont te Santerbuijten en Jan te Geertruijdenbergh

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 140v
Soort akte: vrijgift
Datum: 20-4-1671
1e Comparant: Wouter Peeterssen Otterdijck x Adriaenken Faessen
2e Comparant: Hendrick Peeters Otterdijck, sijn broer
Goederen: een buijten delleken
Prijs: ƒ 80
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: gemeene stege
West: del Peeter Gerritssen Dolck
Noord: gemeene stege
Zuid: Her straet
Bijz: Hendrick woont tot Capel

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 141r
Soort akte: vrijgift
Datum: 25-4-1671
1e Comparant: Peeter Jacobss van Altena ea
2e Comparant: Thomas Zeijlmans, secretaris
Goederen: ½ mergen hooij ende weijlant, gemeen met Armen van Sgravenmoer, aengecomen van Jacob Peeters Braber
Prijs: ƒ 69
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: dwars leij of gronden leenhouders
West: Sgavelduijn sloot
Noord: Armen Sgravenmoer
Zuid: Art Corneliss Cuijper
Bijz: Peeter Jacobss van Altena (borger van Geertruijdenbergh) voor ½ en Jan Anthonissen en Dielis Anthonissen (uijtlandig), Lauwerijsken Anthonissen samen de andere ½

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 141r
Soort akte: vrijgift
Datum: 19-5-1671
1e Comparant: Peeter Mathijssen, heemraet Raemsdoncq
2e Comparant: Peeter Pauwelssen
Goederen: een perceelken ackerlant
Prijs: ƒ 160
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: gemeenen seijdijck
West: Jan Huijbrechtssen Coninx
Noord: wegh
Zuid: Oude Vaert
Bijz: Koopsom is op 22-10-1672 geheel voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 141v
Soort akte: waerborgh
Datum: 20-5-1671
1e Comparant: Joncker Johan van Huckingh
2e Comparant: Huijbertus van Ravenschot, heer van Waspick
Goederen: Johan staet borg voor de opbrengsten van de coorenmolen te Baerle Hertogh die op zijn naem te Brussel zijn overgeven
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Johan woont in het lant van Gulick

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 142r
Soort akte: wilceur
Datum: 20-5-1671
1e Comparant: Peeter Corneliss Swart
2e Comparant: Laurens Jacobss Bommelaer
Goederen: een wilceur met als onderpant zijn huijs etc
Prijs: ƒ 100
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: stede Peeter Huijbertss de Bont
West:
Noord: del erfg Huijbert Adriaensen de Bruijn
Zuid: ‘s Heeren straet
Bijz: Frans Cornelis Swart als voocht vande kinderen van Peeter lost de wilceur op 8-11-1674 geheel af.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 142v
Soort akte: vrijgift
Datum: 4-6-1671
1e Comparant: Job Hermanss Verschoor ea
2e Comparant: Jochum Aerts Remes ? Timmerman
Goederen: ½ perceel ackerlant, de suijdense helft, aengecomen bij erfdeling tbv de wesen van Cornelis Sponss en Hendricxken Thoniss
Prijs: ƒ 75
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erve Commerken Anthoniss en wederhelft
West: erve Meerten van Gesel
Noord: Aert Jochumss Timmerman met wederhelft
Zuid: stede Adriaen Janssen de Ruijter
Bijz: Job Hermanss Verschoor woont aende Dusschen Munsterkerck en treedt als heijlige Geestmeester op namens schout ende gerechten van Dusschen Munsterkerck.
Jochum woont te Cappel

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 143r
Soort akte: vrijgift
Datum: 28-10-1671
1e Comparant: Mathijs Schuijfhil
2e Comparant: Cornelis Jespers Banck
Goederen: 6 geerden, hooij ende weijlant, inden polder, in 12 geerden, op westen cant, aengecomen van Wilhelmina Schuijfhil, moetje
Prijs: ƒ 2700
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Armen van Waspick met andere 6 geerden
West: Johan Tullinck
Noord: Oude Maese
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Mathijs is oudt borgemeester en brouwer van Geertruijdenbergh, Cornelis is coopman te Geertruijdenbergh.
Zie akte te Geertruijdenbergh van 27-3-1671, notaris Melssen

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 143v
Soort akte: wilceur
Datum: 28-10-1671
1e Comparant: Cornelis Jespers Banck
2e Comparant: Mathijs Schuijfhil
Goederen: wilceur tbv de aankoop van 6 geerden
Prijs: ƒ 2766
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Gereet f 1383. De wilceur is op 3-1-1673 geheel afgelost. De quitantie is getekent door Mourice Carel te Geertruijdenbergh.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 144r
Soort akte: vrijgift
Datum: 9-11-1671
1e Comparant: Adriaentken Adriaenssen van Clootwijck en kinderen
2e Comparant: Achtje Corn Buijs last wed Jacob Wouterss Visscher
Goederen: 2 geerden hooij ende weijlandts, inden polder, gemeen met cooperse cum suis, in 6 geerden
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Aert Adriaensen de Bruijn
West: Hendrick en Jacob Jan Vassen
Noord: Oude Maese
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Adriaentken is wed Johan Zeijlmans, in sijn leven schouteth.
Achtje treeds ook op namens haar twee onmondige kinderen bij Jacob.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 144v
Soort akte: copie procuratie
Datum: 2-1-1672
1e Comparant: Anthonisken Willem Smidts wed Jacob Jan Mathijs
2e Comparant: Mathijs Jan Huijgen, swager
Goederen: stede van Anthonisken
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: de Geer
West: Adriaen Anthoniss van Pas cum suis
Noord: Thomas Adriaenssen Bommelaer
Zuid: Adriaen Jan Mathijss
Bijz: Anthonisken woont te Cappel, zij wordt geassisteert door Jacob Cornelis haere swager.
Mathijs wordt gemachtigd haar huijs aan Thomas Adriaenssen Bommelaer te vercoopen.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 144v
Soort akte: vrijgift
Datum: 2-1-1672
1e Comparant: Abraham Jochums Meijer
2e Comparant: Adriaen Anthoniss Canters, swager
Goederen: ½ mergen weij ende ackerlant aengecomen van zijn ouders volgens deling van januarij 1671 te Sgravenmoer
Prijs: ƒ 100
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Jan Corneliss Cop
West: cooper cum suis
Noord: Willem Jans van Hulten
Zuid: Jan Corneliss Cop
Bijz: Abraham woont te Gorocum en Adriaen te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 145r
Soort akte: vrijgift
Datum: 10-1-1672
1e Comparant: Thomas Peeterss Zeijlmans
2e Comparant: Steven Corneliss Swart
Goederen: ½ mergen hooij ende weijlant, gemeen met den Armen van Sgravenmoer, zie veste 5-4-1671
Prijs: ƒ 66
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: dwarsleij of gronden leenhouders
West: Sgravelduijn sloot
Noord: Armen van Sgravenmoer
Zuid: Aert Cornelissen Cuijpers
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 146r
Soort akte: vrijgift
Datum: 11-1-1672
1e Comparant: Mathijs Jan Huijghen namens Theunken Smidts
2e Comparant: Thomas Adriaen Bommelaer
Goederen: Huijs, hoof, erve nede acker, op oostzijde Vroukens vaert
Prijs: ƒ 957
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: de Geer
West: Adriaen Anthoniss van Pas cum suis
Noord: Thomas Adriaenssen Bommelaer
Zuid: Adriaen Jan Mathijss
Bijz: Zie procuratie, 2-1-1672, folio 144v

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 146r
Soort akte: wilceur
Datum: 11-1-1672
1e Comparant: Thomas Adriaen Bommelaer
2e Comparant: Theunken Wilm Smidts
Goederen: Wilceur tbv de aankoop van een huijs etc. Zie folio 145r
Prijs: ƒ 957
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Mathijs Jans x Peerken Jacobs, Willem Jacobs, Gerrit Jans x Janneken Jacobs, Jacob Cornelis x Anneken Jacobs. Alle kinderen en erfg van Theunken verklaren op 19-4-1676 dat de wilceur geheel is afgelost. Theunken overleden voor 4-4-1675.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 147r
Soort akte: vrijgift
Datum: 16-1-1672
1e Comparant: Adriaen Janss de Jonge
2e Comparant: Dirck Melss van Driel
Goederen: ½ huijs, hooff, erff ende delle
Prijs: ƒ 400
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: stede wed en kinderen Jan Hendricxss Schoenmakers
West: stede Jacob Cornelis Buijs
Noord: Groot Waspik
Zuid: Her straet
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 147r
Soort akte: vrijgift
Datum: 16-1-1672
1e Comparant: Huijbrecht Gijsbrechtss Conincx ea
2e Comparant: Adriaen Janss de Jonghen
Goederen: een huijs, hoof, erff, gronden ende weijvelden met de houtwasschen, zoals Jan Gijsbrechts en Theunken Thomas daar woonde
Prijs: ƒ 1035
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Arien Ariaenss de Jonghen en Peter Mathijs Otgens
West: Gijsb Coninx, Thom Zeijlmans, wed Johan Zeijlmans
Noord: Her straet
Zuid: Willem Janss Buijs
Bijz: Huijbrecht Gijsbrechtss Conincx als voocht en Mels Zeijlmans als toesiender van de 3 kinderen van Jan Gijsbrechtss Conincx voor ½ en de voorss voogden en Thomas en Gijsbrecht Janss Conincx voor de andere ½.
Zie testament, notaris de Ruijter, 3-2-1670.
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 147v
Soort akte: wilceur
Datum: 16-1-1672
1e Comparant: Adriaen Janss de Jonghen
2e Comparant: Huijbrecht Gijsbrechtss Conincx ea
Goederen: wilceur tbv aankoop huijs
Prijs: ƒ 1035
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Huijbrecht Gijsbrechtss Conincx als voocht van de 3 kinderen van Jan Gijsbrechtss Conincx voor ½ en de voorss voogden, Thomas en Gijsbrecht Janss Conincx voor de andere ½.
Gereet f 700. Op 31-2-1676 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 148r
Soort akte: vrijgift
Datum: 16-1-1672
1e Comparant: Adriaen Janss de Jonghen x Cornelia Mathijs Otgens
2e Comparant: Jan Peeterss Nieuwenhuijsen, oom
Goederen: ½ acker zaeijlnats mette veldekens, gecomen van zijn vrouwe ouders
Prijs: ƒ 625
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Hendrick Jocumss cum suis
West: Huijbrecht Hendricxss met wederhelft
Noord: Huijbrecht Zeijlmans
Zuid: Cloosters goet
Bijz: betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 148r
Soort akte: wilceur
Datum: 16-1-1672
1e Comparant: Jan Peeterss Nieuwenhuijsen, oom
2e Comparant: Adriaen Janss de Jonghen x Cornelia Mathijs Otgens
Goederen: wilceur tbv de aankoop van ½ acker
Prijs: ƒ 625
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Gereet de helft. De rest is op 25-11-1672 voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 148v
Soort akte: vrijgift
Datum: 9-2-1672
1e Comparant: Jan Aerden Bommelaer
2e Comparant: Jan Michiels van Iersel, smidt Sgravenmoer
Goederen: een perceel hooij ende weijlant, gecomen van zijn ouders
Prijs: ƒ 253
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: Elf mergen
Belend Oost: Elf mergen
West: Sgravelduijn sloot
Noord: Cornelis Rocussen Rutten
Zuid: erfg Coppelaeren
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 149r
Soort akte: vrijgift
Datum: 16-2-1672
1e Comparant: Cornelis de Hoogh x Anneken Janss
2e Comparant: Peeter Janss de Jonge, swager
Goederen: 1/6 acker zaeijlants ende veldekens, gecomen van Gijsbrecht Janss
Prijs: ƒ 130
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Arien Corneliss Camp
West: Hendrick Jochumss Schoenmakers
Noord: Dingeman ende Lambrecht Dircxss
Zuid: cloosters goet
Bijz: Cornelis is Timmerman en borger van Gouda.
Op 11-11-1676 is de koopsom geheel voldaen. Cornelis is nu weduwenaer.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 149v
Soort akte: vrijgift
Datum: 20-2-1672
1e Comparant: Peeter Cornelissen Swart
2e Comparant: Jacob Huijbrechtss de Bruijn
Goederen: een buijten delleken en 2e een grindeken, aengecomen van zijn ouders
Prijs: ƒ 350
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: 1e Vroukens vaert; 2e comp en Ptr Huijb de Bont
West: Aert de bruijn
Noord: Adriaen Huijbertss de Bruijn
Zuid: ; Her straet
Bijz: Peeter woont te Sgravenmoer.
Frans Corneliss Swart als voocht en Lauwereijs Jacobs Bommelaer als toesiender van de kinderen van Peeter en Anneken Bommelaer verklaren op 8-11-1674 dat de koopsom geheel voldaen is.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 149v-2
Soort akte: vrijgift
Datum: 20-2-1672
1e Comparant: Peeter Cornelissen Swart
2e Comparant: Jacob Huijbrechtss de Bruijn
Goederen: 3e een boske
Prijs: ƒ 350
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: comparant
West: hoff comparant
Noord:
Zuid:
Bijz: Peeter woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 150r
Soort akte: vrijgift
Datum: 20-2-1672
1e Comparant: Peeter Corneliss Swart
2e Comparant: Adriaen Hendricxssen Scheuren
Goederen: een huijs, hooff ende erve, aengecomen van zijn ouders
Prijs: ƒ 440
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: stede Peter Huijbrechtssen de Bondt
West: Jacob Huijbrecht de Bruijn
Noord:
Zuid: sijne voordern erve
Bijz: Peeter woont te Sgravenmoer.
November 1674 is de koopsom geheel voldaen aan Frans Cornelis Swart als voocht en Lauwereijs Jacobss Bommelaer als toesiender vande kinderen van Peter Cornelis.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 150r
Soort akte: vrijgift
Datum: 20-2-1672
1e Comparant: Adriaen Hendricxss Scheuren
2e Comparant: Leenaert Hendricxss Scheuren, sijnen broer
Goederen: ½ huijs ende hoven, aengecomen bij deeling
Prijs: ƒ 300
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Aert Adriaens de Bruijn
West: Cornelis Jan Goverden
Noord: Her straet
Zuid: Dingentjen Otgens
Bijz: De koopsom is op 24-1-1676 geheel voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 150v
Soort akte: vrijgift
Datum: 20-2-1672
1e Comparant: Aert Janssen Otgens
2e Comparant: Huijbrecht Aertss Cuijl
Goederen: 1/3 bijster en weijvelden, gemeen met Fransoes Labon cum suis, aengecomen via deeling
Prijs: ƒ 125
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: de Kerck
West: Thomas en Aert Bommelaer
Noord: waterganck
Zuid: delle en erve erfg Baessen
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 150v
Soort akte: vrijgift
Datum: 4-3-1672
1e Comparant: Adriaen Janss Lucht wed Cornelia Janss van Gils
2e Comparant: Jan Adriaenss Cammer
Goederen: een percheelken met eenen halven hoof, gemeen met cooper, zoals het van Jan Janss Hoevenaer geweest is.
Prijs: ƒ 18
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Leenaert Hendricxss Scheuren
West: Vroukens vaert
Noord: Leenaert Hendricxss Scheuren
Zuid: Matheus Peeterss
Bijz: Adriaen is hoeijschipper

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 151v
Soort akte: vrijgift
Datum: 4-3-1672
1e Comparant: Adriaen Janss Lucht wed Cornelia Janss van Gils
2e Comparant: Johan Peeter Zeijlmans, heemraet
Goederen: ½ binnedijcxe delle mette houtwasch, gemeen met Aert Peeterssen Cuijl
Prijs: ƒ 125
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: stede Jan de Cuijper zaliger en Huijb Aertss Cuijl
Noord: Steven Corneliss Swart
Zuid: Adriaen Anthoniss Cuijl
Bijz: Zie testament, notaris Joris Rinckhuijsen te Bergen op Zoom, 12-1-1667.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 151v-2
Soort akte: vrijgift
Datum: 4-3-1672
1e Comparant: Adriaen Janss Lucht wed Cornelia Janss van Gils
2e Comparant: Johan Peeter Zeijlmans, heemraet
Goederen: 2e een perceel moerdelle, gedeelt tegen Marijken Panningen in 1635
Prijs: ƒ 125
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Gerrit Corneliss Swart
West: Cornelis Jan Geerden of Arien den Cuijper
Noord: Cornelis Jan Geerden of Arien den Cuijper
Zuid: Anneken Adriaen Cuijlenmette tegendeel
Bijz: Zie testament, notaris Joris Rinckhuijsen te Bergen op Zoom, 12-1-1667.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 151v-3
Soort akte: vrijgift
Datum: 4-3-1672
1e Comparant: Adriaen Janss Lucht wed Cornelia Janss van Gils
2e Comparant: Johan Peeter Zeijlmans, heemraet
Goederen: 3e hoof, erff, groinden etc
Prijs: ƒ 125
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: stede Wouter Huijbertss Zeijlmans
West: Thomas Zeijlmans cum suis
Noord: Heer straet
Zuid: Wouter Zeijlmans en Thomas Zeijlmans met een stelt
Bijz: Zie testament, notaris Joris Rinckhuijsen te Bergen op Zoom, 12-1-1667.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 152r
Soort akte: vrijgift
Datum: 5-5-1672
1e Comparant: Jacobus Aertss Cuijl
2e Comparant: Peeter Aertss Cuijl, sijnen broeder
Goederen: 1½ geerden hooij ende weijlant, buijtendijcx, gemeen met cooper en Jan Huijbrechtss Conincx, in 6 geerden
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Huijbrechtss Vassen
West: Wouter Verwiel
Noord: Oude Maes
Zuid: 12 geerden Jan Jacobss Timmerman
Bijz: Jacobus woont te Cappel en Peeter te Hendrik Luijten Ambacht.
Jacobus heeft het lant gekregen via deeling van zijn vader.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 152v
Soort akte: vrijgift
Datum: 20-5-1672
1e Comparant: Cornelis Buijs, out schout Waelwijck x Maria Heijs
2e Comparant: Hendrick Jochem Schoenmakers
Goederen: 3 geerden lant, inden polder, in 6 geerden, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 700
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erfg Wouter Wouterss Boef cum suis
West: wed Corst Corsten Glavimans, secretaris Cappel
Noord: Oude Maese
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Cornelis en Maria zijn mede erfgenaam van Mathijs Schilders.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 153r
Soort akte: vrijgift
Datum: 22-6-1672
1e Comparant: Peeter Gielen Dolck ea
2e Comparant: Huijbrecht Aertss Cuijl
Goederen: 1/3 perseel gronden en weijvelden, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 120
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: de Kerck
West: Thomas Adriaenss Bommelaer cum suis
Noord: Wouter Huijbrecht Zeijlmans en de waterganck
Zuid: erfg Adriaen Jacobss Baes
Bijz: Peeter Gielen Dolck (Cappel) namens Fransois Labon x Catelijn Janss Otgens (Bruessel). Procuratie Brussel 23-3-1672

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 153v
Soort akte: vrijgift
Datum: 13-1-1673
1e Comparant: Gerrit Peeter Gerritss x Teunken Jan Gijben
2e Comparant: Adriaen Corneliss Buijs
Goederen: ¼ acker zaeijlants mette veldekens, gemeen met cooper in de voorste helft, gecomen van zijn vrouwes ouders
Prijs: ƒ 200
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: wederhelft en Anthonis Class
West: erfg Jan Corn Seeuw, wed Adriaen Willem Blanckers
Noord: waterganck
Zuid: Sgravelduijnsloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 154r
Soort akte: vrijgift
Datum: 21-2-1673
1e Comparant: Aert Cornelis Rijcken ea
2e Comparant: Johan Peeterss Zeijlmans, hun broer en swager
Goederen: 3/7 huijs, erve, gelegen omtrent de kerck, gemeen met Johan Zeijlmans en Adriaen Hendricksss Boeser
Prijs: ƒ 300
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Coernaet Adriaenss Baes
West: Hendrick Franss Boeder ? en Gerrit Janss
Noord: Cleijn Waspick
Zuid: Her straet
Bijz: Aert Corneliss Rijcken, Huijbert Peeterss Zeijlmans en Jochum Jacobss de Bruijn

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 154r
Soort akte: vrijgift
Datum: 21-2-1673
1e Comparant: Johan Peeterss Zeijlmans
2e Comparant: Thomas Peeterss Zeijlmans, secretaris
Goederen: een percheel moergront of delle, vercregen van Arien Janss Lucht op 4-3-1672 (folio 151v)
Prijs: ƒ 20
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Gerit Corneliss Swart
West: Adriaen den Cuijper
Noord: Adriaen den Cuijper
Zuid: Anneken Pannincx
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 154v
Soort akte: vrijgift
Datum: 4-4-1673
1e Comparant: Corn Franssen van Ameron x Anneken Wouterss Camp
2e Comparant: Bastiaen Schalcken
Goederen: een parceelken hooij ende weijlant. Groot 49 roeden, gelegen indestede waar Wouter Jan Mathijs uijtgestorven is.
Prijs: ƒ 78
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Bastiaenss
West: Willem Jacobss cum suis
Noord: Jochum Teunis Aerden
Zuid: Jenneken ende Maeijken Wouterss
Bijz: Cornelis woont tot Sprang. Bastiaen is borger ende brandewijnstooker te Geertruijdenbergh.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 154v
Soort akte: borg
Datum: 4-4-1673
1e Comparant: Sijken Berten wed Wouter Jan Mathijss
2e Comparant:
Goederen: Zij neemt alle lasten tot zich geroert in voorgaende vestinge met als onderpant een bijster inde stede Wouter Jan Mathijs
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 155r
Soort akte: procuratie
Datum: 28-4-1673
1e Comparant: Gerard Swart
2e Comparant: Anthonij Swart
Goederen: Gerard machticht Antonij om een lening van f 700 af te sluiten
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Gerard woont te Cappel en Anthonij te Wasbeeck.
Akte gepasseert bij notaris Justus Verschueren te Rotterdam

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 155r
Soort akte: wilceur
Datum: 28-4-1673
1e Comparant: Anthonij Corneliss Swart ea
2e Comparant: Willem Cornelis Swart
Goederen: wilceur met als onderpant 1/3 huijs etc
Prijs: ƒ 700
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: acker Arien Corsten
West: Sgravelduijn sloot
Noord: wed en kinderen met den secretaris
Zuid: Cornelis Jochemss Rijcken
Bijz: Anthonij Corneliss Swart (Waspick) namens Gerrit Cornelis Swart (zie folio 155r), hooijschipper (Cappel)

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 156r
Soort akte: procuratie
Datum: 1-5-1673
1e Comparant: Gerard Swart
2e Comparant: Anthonij Swart
Goederen: Gerard machticht Antonij om bij het afsluiten van een lening van f 700 extra landerijen als onderpant te gebruiken.
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Gerard woont te Cappel en Anthonij te Wasbeeck.
Akte gepasseert bij notaris Justus Verschueren te Rotterdam

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 156v
Soort akte: vrijgift
Datum: 9-9-1673
1e Comparant: Johannis Schouvelt ? X Maeijken Willems ea
2e Comparant: Jan Adriaenss van Tichel
Goederen: ½ acker zaeijlant, gemeen met Dingeman Peeterss
Prijs: ƒ 325
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Peeter Melss
West: Jan Huijbrechtss Vassen
Noord: straet
Zuid: Sgravelduijn sloot
Bijz: Johannis Schouvelt ? X Maeijken Willems (Gou) voor de ½ en Johannis Schouvelt, Peter Gielen, Gerit Adriaenss x Truijcken Willemss (Besooijen), Huijbrecht Willemss, Adriaen Willemss, weeskinderen Marijtijen Janss wed Jan Willemss Bogaert (Rotterdam) tsamen erfg Truijcken Willemss voor de andere ½.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 157r
Soort akte: vrijgift
Datum: 30-10-1673
1e Comparant: Adriaen Corneliss Swaen ea
2e Comparant: Jan Adriaenss van Tichel tbv Cornelis Peeter Janss
Goederen: een acker zaeijlant mette veldekens
Prijs: ƒ 695
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Huijbrecht Jan Vassen, Jan en Dirck Otgens
West: Bastiaen Huijbrechtss de Greeff
Noord: Her straet
Zuid: Graeffelijckheijt van Hollant
Bijz: Adriaen Corneliss Swaen, schoenmaker en borger Geertruijdenbergh, Isaac Leempoel, procureur, samen met Adriaen namens Abraham Swaen, secretaris Heusden x Maria Swaen, Cornelis Swaen, Gabriel Langhswout x Quirijnten Swaen, Adriaenken Swaen wed Wilhelm Olifier (Geertruijdenbergh) en haar acht kinderen Laurens, Cornelis, Leendert, Nicolaes, Anna, Aleda, Maria ende Peeter Olifier, Geertruijt Cleijndier wed Leendert Corneliss Swaen met de kinderen Cornelis, Jan ende Johanna Leendertss Swaen. Kinderen en kintskinderen van Cornelis Leendertss Swaen en Aelletta Buijs, gewoont hebbende tot Geertruijdenbergh. Volgens procuatie van 13-9 en 23-10-1673.
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 157v
Soort akte: vrijgift
Datum: 30-10-1673
1e Comparant: Adriaen Corneliss Swaen ea
2e Comparant: Jan Adriaenss van Tichel tbv Cornelis Peeter Janss
Goederen: wilceur met als onderpant de aangekochte acker (zie folio 157r)
Prijs: ƒ 695
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Adriaen Corneliss Swaen, schoenmaker en borger Geertruijdenbergh, Isaac Leempoel, procureur, samen met Adriaen namens Abraham Swaen, secretaris Heusden x Maria Swaen, Cornelis Swaen, Gabriel Langhswout x Quirijnten Swaen, Adriaenken Swaen wed Wilhem Olifier (Geertruijdenbergh) en haar acht kinderen Laurens, Cornelis, Leendert, Nicolaes, Anna, Aleda, Maria ende Peeter Olifier, Geertruijt Cleijndier wed Leendert Corneliss Swaen met de kinderen Cornelis, Jan ende Johanna Leendertss Swaen. Kinderen en kintskinderen van Cornelis Leendertss Swaen en Aelletta Buijs, gewoont hebbende tot Geertruijdenbergh.
Wilceur is op 9-11-1675 geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 158r
Soort akte: vrijgift
Datum: 7-11-1673
1e Comparant: Lijsken Wouterss
2e Comparant: Dirck Aertss Timmermans, swager
Goederen: ½ huijsinge, erve, hoeve, bijster, grasdries enb ackerlant, achter de Kerck
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: pastorije huijs en kinderen Joost Daemen
West: Adriaen Corneliss Buijs en Wouter Adriaen Stevenss
Noord: Kerck hooff
Zuid: dwars pat
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 158r
Soort akte: accoort
Datum: 7-11-1673
1e Comparant: Lijsken Wouterss
2e Comparant: Dirck Aertss Timmermans, swager
Goederen: accoort omtrent de bewooning van het huijs. Zie folio 158r
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 158v
Soort akte: vrijgift
Datum: 18-11-1673
1e Comparant: Hendrick Driessen ea
2e Comparant: Adriaen Huijbrechtss de Bruijn
Goederen: 1½ geert , in 12 geerden, op den oostenkant in 6 geerden met Jan Ptr Nieuwenhuijsen, Jan Otgens en erfg Maeijken Janss Lucht
Prijs: ƒ 625
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erfg Johan Zeijlmans, schouteth
West: erfg Gerrit Janss
Noord: Oude Maese
Zuid: ambacht van 11½ Hoeve
Bijz: Hendrick Driessen mede als voocht van de 3 kinderen van Claes Driess, Hendrick Daneelss x Peerken Driesen, Cornelis Driess, Lijsken Driess en Hendrick Denissen x Maeijken Driess, alle Dongen en Serenbergen en erfgenamen van Adriaen Driessen.
Betaald wordt via wilceur

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 158v
Soort akte: wilceur
Datum: 18-11-1673
1e Comparant: Adriaen Huijbrechtss de Bruijn
2e Comparant: Hendrick Driessen ea
Goederen: wilceur tbv aankoop 1½ geert. Zie folio 158v
Prijs: ƒ 625
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Hendrick Driessen(Dongen) mede als voocht van de 3 kinderen van Claes Driess, Hendrick Daneelss x Peerken Driesen, Cornelis Driess, Lijsken Driess en Hendrick Denissen x Maeijken Driess, alle erfgenamen van Adriaen Driessen.
Gereet de helft. De rest is op 11-2-1675 voldaen. Cornelis Driess is dan inmiddels overleden.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 159r
Soort akte: vrijgift
Datum: 18-11-1673
1e Comparant: Hendrick Driessen ea
2e Comparant: Thomas Peter Zeijlmans, secretaris
Goederen: een acker zaeijlant met de veldekens, hun aengecomen via deeling van 12-10
Prijs: ƒ 175
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: erfg Maeijcken Hendricxss Schoenmakers
West: Dingen Jochum Aerden met wederdeel
Noord: hooff Arien Corneliss Camp
Zuid: cloostergoet in de graeffelijckheijt
Bijz: Hendrick Driessen mede als voocht van de 3 kinderen van Claes Driess, Hendrick Daneelss x Peerken Driesen, Cornelis Driess, Lijsken Driess en Hendrick Denissen x Maeijken Driess, alle Dongen en Serenbergen en erfgenamen van Adriaen Driessen.
Betaald wordt via wilceur

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 159v
Soort akte: wilceur
Datum: 18-11-1673
1e Comparant: Thomas Peter Zeijlmans, secretaris
2e Comparant: Hendrick Driessen ea
Goederen: wilceur tbv aankoop acker zie folio 159r
Prijs: ƒ 175
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Hendrick Driessen(Dongen) mede als voocht van de 3 kinderen van Claes Driess, Hendrick Daneelss x Peerken Driesen, Cornelis Driess, Lijsken Driess en Hendrick Denissen x Maeijken Driess, alle erfgenamen van Adriaen Driessen.
De wilceur is op 11-2-1675 geheel afgelost. Cornelis Driess is dan inmiddels overleden.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 160r
Soort akte: vrijgift
Datum: 18-11-1673
1e Comparant: Hendrick Driessen ea
2e Comparant: Thomas Peter Zeijlmans, secretaris
Goederen: acker zaeijlant met gronden, veldekens, , putten en moerleegh, gemeen met Aert Dingemans
Prijs: ƒ 247
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Melis Hendricks, Huijbert Pouluss
West: Adr Dircxss, Jan Janss en kinderen Claes Teuniss
Noord: dorps goet
Zuid: cloosters goet
Bijz: Hendrick Driessen mede als voocht van de 3 kinderen van Claes Driess, Hendrick Daneelss x Peerken Driesen, Cornelis Driess, Lijsken Driess en Hendrick Denissen x Maeijken Driess, alle Dongen en Serenbergen en erfgenamen van Adriaen Driessen.
Betaald wordt via wilceur

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 160r-2
Soort akte: vrijgift
Datum: 18-11-1673
1e Comparant: Hendrick Driessen ea
2e Comparant: Thomas Peter Zeijlmans, secretaris
Goederen: 1/6 binne delle volgens deeling van 12-10-1673, gemeen met Aert Dingemans
Prijs: ƒ 247
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Hendrick Jochums Schoenmaker en Jochem Hendrickss
West: Thomas Wouter Zeijlmans
Noord: Adriaen Jan Mathijs
Zuid: Her straet
Bijz: Hendrick Driessen mede als voocht van de 3 kinderen van Claes Driess, Hendrick Daneelss x Peerken Driesen, Cornelis Driess, Lijsken Driess en Hendrick Denissen x Maeijken Driess, alle Dongen en Serenbergen en erfgenamen van Adriaen Driessen.
Betaald wordt via wilceur

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 160v
Soort akte: wilceur
Datum: 18-11-1673
1e Comparant: Thomas Peter Zeijlmans, secretaris
2e Comparant: Hendrick Driessen ea
Goederen: wilceur tbv aankoop lant. Zie folio 160r
Prijs: ƒ 247
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Hendrick Driessen(Dongen) mede als voocht van de 3 kinderen van Claes Driess, Hendrick Daneelss x Peerken Driesen, Cornelis Driess, Lijsken Driess en Hendrick Denissen x Maeijken Driess, alle erfgenamen van Adriaen Driessen.
Gereet de helft. De wilceur is op 11-2-1675 geheel afgelost. Cornelis Driess is dan inmiddels overleden.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 161r
Soort akte: vrijgift
Datum: 8-12-1673
1e Comparant: Thomas Peeterss Zeijlmans, secretaris, ea
2e Comparant: Adriaen Corsten
Goederen: ½ huijsinge, sonder den gront, gemeen met cooper, staende boven Vroukensvaert en ¼ van den hooff; 2e ¼ acker en erff
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: ; 2e dwarsacker Adriaen Corsten
West: ; Vroukensvaertse Grippel
Noord: Corst Marceliss met ¼ erve; Truijcken Jan Mathuss
Zuid: Marcelis Freijss; stede en 3/4acker Corst Marcelis
Bijz: Thomas Peeterss Zeijlmans, secretaris, als curateur en Rombout Adriaens van Besooijen als toesienden voocht van t onmondig kint van Peeter Paep genaemt Adriaen Peeterss.
Betaald wordt via wilceur.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 161r
Soort akte: wilceur
Datum: 8-12-1673
1e Comparant: Adriaen Corsten
2e Comparant: Thomas Peeterss Zeijlmans, secretaris, ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van ½ huijs en ¼ lant. Zie folio 161r
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Thomas Peeterss Zeijlmans, secretaris, als curateur en Rombout Adriaens van Besooijen als toesienden voocht van t onmondig kint van Peeter Paep genaemt Adriaen Peeterss.
Betaald wordt via wilceur.
Adriaen Peeterss Paep verklaart op 6-4-1688 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 162r
Soort akte: testament
Datum: 30-12-1673
1e Comparant: Cornelis Peeter Janse en Adriaentje Corneliss
2e Comparant:
Goederen: zij maken een langstlevende testament
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 162v
Soort akte: vrijgift
Datum: 4-1-1674
1e Comparant: Peeter Aertss, schipper van Ramsdoncq
2e Comparant: Dries Janss
Goederen: 1/15 van 7 geerden, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erfg Thomas Janss van Bommel
West: Domenie vander Lith, predicant Terheijden
Noord: Oude straet
Zuid: Oude Maese
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 163r
Soort akte: vrijgift
Datum: 4-1-1674
1e Comparant: Jochem Teunis Aerden x Marie Wouterss Camp
2e Comparant: Jan Janss Camp
Goederen: Peerceelken bijster gronden bij stede Wouter Anthoniss Snijder+ ½ hont bijster
Prijs: ƒ 50
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: ; 2e erfg Adriaen Bastiaenss Boeser
West: ;Willem Jacobs en kinderen
Noord: waterganck; Gerrit Wouters Camp
Zuid: lot Bastiaen Schalcken; zie erffdeeling 4/1/1674
Bijz: Jochem woont te Cappel.
lot Bastiaen Schalcken is gecomen van Corn Frans v Ammelrooij

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 163v
Soort akte: waerborgh
Datum: 17-1-1674
1e Comparant: Cornelis Corneliss Swaen Drimmelaer schipper
2e Comparant: Abraham Swaen, secr Heusden
Goederen: hij staet borg met 4 mergen bosschen mette houtwasschen, gecomen van Jan Pieter Puijs. En de goederen Aleta Buijs, moeder
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Maeij Dilis
West: Jan Pieters en met t goet van Adr Corn Wijngaert
Noord: Marcelis Adriaenss Cluijrter
Zuid: erfg Dirck Adriaen Waelwijck
Bijz: Cornelis staet borg voor de schulden van Abraham bij Adriaen Leendertss (Geertruijdenberg) en Johan Bosch, coopman Dordrecht.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 164v
Soort akte: vrijgift
Datum: 29-1-1674
1e Comparant: Cornelis Claess x Anneken Mathijs Otgens
2e Comparant: Johan Peeter Zeijlmans
Goederen: ½ acker zaijlant met de veldekens aen beijde eijnde, gecomen van zijn vrouws ouders
Prijs: ƒ 200
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: kinderen Adriaen Wilms Huijgen
West: Thonis Claess en Peeter Melss
Noord: waterganck
Zuid: Sgavelduijn sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 165r
Soort akte: vrijgift
Datum: 29-1-1674
1e Comparant: Jan Huijbrechtss Conincx. Schepen Raemsdoncq
2e Comparant: Cornelis Claess
Goederen: een ackerke zaeijlant
Prijs: ƒ 200
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Huijbert Gisbertss Coninx en Peeter Pauweliss
West: Adriaen Dircken (Dircken) Cammeraet
Noord: Her straet
Zuid: Adriaen Corneliss Buijs
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 165r
Soort akte: vrijgift
Datum: 2-2-1674
1e Comparant: Jan Corneliss Cop, heemraad Sgravenmoer
2e Comparant: Adriaen Willems Heijbloom
Goederen: een perceel hooij ende weijlant, gecomen van wijlen Govert van Alphen, secr stadt Breda. Zie 1-3 en 8-9-1663
Prijs: ƒ 225
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Govert van Alphen
West: Sgravelduijn sloot
Noord: cooper
Zuid: erfg Corst Janss Venis
Bijz: Jan en Adriaen wonen te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 165v
Soort akte: transport
Datum: 8-2-1674
1e Comparant: Jan Peeterss Geenen ea
2e Comparant: Thomas Peeter Zeijlmans, secretaris
Goederen: Jaerlijckse intrest als Mathijs Peeterss over coop van een stede gecomen van Jan Corneliss vander Graff schuldig is.
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan Peeterss Geenen de Jongen x Cornelia Janss de Greeff.
Het transport vindt plaats ivm de grote schuld die Jan heeft aan Thomas en 2 kinderen van Peeter Thomas zaliger.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 166r
Soort akte: transport
Datum: 8-2-1674
1e Comparant: Pieter Janss Geenen, jonckman, ea
2e Comparant: Thomas Peeterss Zeijlmans, secretaris
Goederen: Pieter f 22 en Cornelis zijn 1/5 deel van f 322 via een wilceur tlv Mathus Peeterss te Cappel,zie folio 107v
Prijs: ƒ 70
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Pieter Janss Geenen, jonckman, Cornelis Janss Geenen (Middelburg) zonen van Jan Pieterss Geenen den Jongen en Cornelia Janss vande Graeff elck voor 1/5 van 1/3 als erfgenamen van Jan Cornelis vande Graeff hun grootvader. Volgens testament van 1-6-1665 bij notaris de Ruijter.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 166v
Soort akte: vrijgift
Datum: 8-2-1674
1e Comparant: Thomas Peterss Zeijlmans, secretaris
2e Comparant: Gijsbert Peeterss Decker, Jan Hendricxss, swagers
Goederen: een huijs, hooff, ackerlant, etc gemeen met Neeltje Dingemans en kinderen, gecomen van Dingeman Hendricxss
Prijs: ƒ 125
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: erfg Cornelis Jan Wijten
West: Sgravelduijn sloot
Noord: Jan Anthoniss en Anthonis Wouterss Zeijlmans
Zuid: Cornelis Stevens Swart
Bijz: Betaald wordt via wilceur

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 166v
Soort akte: vrijgift
Datum: 8-2-1674
1e Comparant: Gijsbert Peeterss Decker, Jan Hendricxss, swagers
2e Comparant: Thomas Peterss Zeijlmans, secretaris
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc. zie folio 166v
Prijs: ƒ 125
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 16-3-1677 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 167r
Soort akte: vrijgift
Datum: 13-2-1674
1e Comparant: Adriaen Melss van Gesel ea
2e Comparant: Adriaen Cornelis Ruijchhaver
Goederen: een huijsinge, hoff, erff, ackerlant, grasdries metten bijster
Prijs: ƒ 541
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: erfg Thonis Janss Snijder en Merten Adr van Gesel
West: kinderen Adriaen Dirckss
Noord: Her straet
Zuid: acker en erve Merten Adriaenss van Gesel
Bijz: Adriaen Melss van Gesel , Cornelis Melss van Gesel, Mels Aertss de Bruijn x Aeltgen Melss van Gesel, Peeter Huijbert Gerrit Franss x Cornelia Melss van Gesel, Maria Melss van Gesel. Kinderen van Mels Adriaenss van Gesel ende Anneke Cornelis Zeeuw.
Betaald wordt via wilceur

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 167v
Soort akte: vrijgift
Datum: 13-2-1674
1e Comparant: Adriaen Cornelis Ruijchhaver
2e Comparant: Adriaen Melss van Gesel ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc. Zie folio 167r
Prijs: ƒ 541
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Adriaen Melss van Gesel , Cornelis Melss van Gesel, Mels Aertss de Bruijn x Aeltgen Melss van Gesel, Peeter Huijbert Gerrit Franss x Cornelia Melss van Gesel, Maria Melss van Gesel. Kinderen van Mels Adriaenss van Gesel ende Anneke Cornelis Zeeuw.
Op 11-1-1676 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 168r
Soort akte: vrijgift
Datum: 2-4-1674
1e Comparant: Neeltje Mels wed Gerrit Janss Boudewijns ea
2e Comparant: Huijbert Peeter Zeijlmans
Goederen: ½ acker zaijlant mette veldekens en driessen ten noorden en zuijden vanden halven acker, teijnde denNieuwe wiel
Prijs: ƒ 470
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Mathijs Cornelis Camp met wederhelft
West: Poules Wouterss nu Hendrick Jochemss Schoenmakers
Noord: waterganck
Zuid: cloosters goet
Bijz: Neeltje Mels wed Gerrit Janss Boudewijns geassisteert door Johan Peeterss Zeijlmans voor ½ en Jan Gerritss Boudewijns, Mels Thomass Zeijlmans x Willemken Gerrits Boudewijns, beide voorkinderen, Mels Gerrits, Janneke Gerritss geassisteert met Johan Zeijlmans, Jan Gerritss Boudewijns, meerderjarig en de voornoemde Jan Gerrits Boudewijns, voorsone, als voocht van drie minderjarige kinderen van Gerrit Janss Boudewijns bij namen: Lambert en Adriaen Gerritss Boudewijns resp 20 en 18 jaar oud, beijde present en Peeter Gerritss Boudewijns. Alle kinderen van Gerrit Janss Boudewijns en erfgenamen voor de andere ½.
De acker is aengecomen door overlijden van zijn vrouws moeder Willemken Commeren

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 168r-2
Soort akte: vrijgift
Datum: 2-4-1674
1e Comparant: Neeltje Mels wed Gerrit Janss Boudewijns ea
2e Comparant: Huijbert Peeter Zeijlmans
Goederen: 2e ½ bijster gemeen met Mathijs Corneliss Camp; 3e ¼ bijster
Prijs: ƒ 470
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Mathijs Corneliss Camp en Hendrick Jochemss; zie 2
West: Huijbert Peeter Zeijlmans
Noord: Mathijs Cornelis Camp met wederhelft; Her straet
Zuid: waterganck; zie 2
Bijz: Neeltje Mels wed Gerrit Janss Boudewijns geassisteert door Johan Peeterss Zeijlmans voor ½ en Jan Gerritss Boudewijns, Mels Thomass Zeijlmans x Willemken Gerrits Boudewijns, beide voorkinderen, Mels Gerrits, Janneke Gerritss geassisteert met Johan Zeijlmans, Jan Gerritss Boudewijns, meerderjarig en de voornoemde Jan Gerrits Boudewijns, voorsone, als voocht van drie minderjarige kinderen van Gerrit Janss Boudewijns bij namen: Lambert en Adriaen Gerritss Boudewijns resp 20 en 18 jaar oud, beijde present en Peeter Gerritss Boudewijns. Alle kinderen van Gerrit Janss Boudewijns en erfgenamen voor de andere ½.
De acker is aengecomen door overlijden van zijn vrouws moeder Willemken Commeren

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 169v
Soort akte: vrijgift
Datum: 2-4-1674
1e Comparant: Neeltje Mels wed Gerrit Janss Boudewijns ea
2e Comparant: Johan Peeterss Zeijlmans, heemraet
Goederen: ¼ grasdries metten bosken gemeen met Mathijs Corneliss Camp
Prijs: ƒ 10
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Cornelis Peeter Janss
West: stede Adriaen Adriaenss de Jonge
Noord: Her straet
Zuid: erfg Merten Gerritss
Bijz: Neeltje Mels wed Gerrit Janss Boudewijns geassisteert door Johan Peeterss Zeijlmans voor ½ en Jan Gerritss Boudewijns, Mels Thomass Zeijlmans x Willemken Gerrits Boudewijns, beide voorkinderen, Mels Gerrits, Janneke Gerritss geassisteert met Johan Zeijlmans, Jan Gerritss Boudewijns, meerderjarig en de voornoemde Jan Gerrits Boudewijns, voorsone, als voocht van drie minderjarige kinderen van Gerrit Janss Boudewijns bij namen: Lambert en Adriaen Gerritss Boudewijns resp 20 en 18 jaar oud, beijde present en Peeter Gerritss Boudewijns. Alle kinderen van Gerrit Janss Boudewijns en erfgenamen voor de andere ½.
De koopsom is op 12-7-1675 geheel voldaen.
Gereet f 5,-
De folio nummering springt van 169v naar 190r

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 190r
Soort akte: vrijgift
Datum: 2-4-1674
1e Comparant: Johan Peeterss Zeijlmans, heemraet
2e Comparant: Mathijs Corneliss Camp
Goederen: ¼ grasdries ende bosken eggende en ruggende gelijck het stuk van de vorige akte
Prijs: ƒ 15
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 190v
Soort akte: wilceur
Datum: 9-4-1674
1e Comparant: Hendrick Lowijs Bronwaert
2e Comparant: Anna Helena Zuijendam wed Johan Baptista Leerse
Goederen: wilceur met als onderpant 12 geerden, gecomen van zijns vrouw moeder Johanna van Clootwijk wed Thomas Brouward
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: stede Jacob Hendrickss, Jan Huijbertss Vassen
West: Wouter Wout Boeff, Mathijs Janss Camp, JH Vassen
Noord: Her straet
Zuid: Ouder Mase
Bijz: Hendrick is domheer van Utrecht en schout en stockhouder van Bael, Alphen en Caem.
Anna woont te Breda.
De wilceur is op 10-2-1684 geheel afgelost.
Thomas Brouward was raet en thesaurier generael van sijne hoogheijt den heere van Orangien.
Bij belending wordt 2 maal oost genoemd.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 191r
Soort akte: verklaring
Datum: 18-1-1673
1e Comparant: Jacob van Volbergen x ? Brouard
2e Comparant:
Goederen: Jacob verclaart dat een deel van de 12 geerden in vrijen eijgendom zijn van Hendrick zijn swager

Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jacob is ontfanger generael der vereenighde Nederlanden is erfg voor 1/5 van wege zijn vrouw van Johanna van Clootwijk wed Thomas Brouard. Evenals zijn swager Hendrick Lowijs Brouard.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 191v
Soort akte: vrijgift
Datum: 17-4-1674
1e Comparant: Jan Gerrits Boudewijns
2e Comparant: Thomas Peeterss Zeijlmans
Goederen: portie van de erffenis van zijn vader. Zie deeling 2-4-1674. Daarvan 2 perceelen te Waspick: 1e ½ delle; 2e moervelden etc
Prijs: ƒ 150
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Jan Peeter Zeijlmans
West: Neeltje Melss met ½
Noord: Oude straet
Zuid: Hendrick Frans Boeser
Bijz: Jan woont tot Cappel

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 192r
Soort akte: vrijgift
Datum: 23-4-1674
1e Comparant: Anthonij Corsten Glavimans junior ea
2e Comparant: Laurens Cornelis Vermeulen ea
Goederen: 6 geerden hooij ende weijlant, inden polder, aengecomen van hun ouders
Prijs: ƒ 3090
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Hendrick Jochums Schoenmakers
West: Cornelis en Jacob Abrahamss
Noord: Ouder Mase
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Anthonij Corsten Glavimans junior, Adriaen Corsten Glavimans geassisteert door Anthonij Glavimans, secretaris Sgravelduijn Cappel, broers woonende te Cappel.
Laurens Cornelis Vermeulen, Drimmelaer schipper, als voocht en Peter Matheuss als toesiender van 4 kinderen van Theunis Arienss Pharo bij Sijken Matheuss.
Betaald wordt in 3 termijnen. 13-7-1676 is de koopsom geheel voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 193r
Soort akte: vrijgift
Datum: 7-5-1674
1e Comparant: Peeter en Adriaen Cuijl, broers
2e Comparant: Marten Adriaens van Gijsel
Goederen: een binnen delleken, aengecomen van hun ouders
Prijs: ƒ 190
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Vrouwkens vaert
West: Peter Jacobss cum suis
Noord: kinderen Peeter Jochumss
Zuid: stege Armen van Waspick
Bijz: Peetr en Adriaen wonen te Hendrik Luijten Ambacht

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 193r
Soort akte: vrijgift
Datum: 19-5-1674
1e Comparant: Willem Franss v Ammelroij x Dingenken Janss Vader
2e Comparant: Jan Corstiaenss wed Maeijken Janss Lucht, kinderen
Goederen: ½ buijten delle, aengecomen van zijn vrouwsmoeder op 18-5-1674
Prijs: ƒ 0
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: wed Adriaen Jan Tijss
West: Thomas en Aert Bommelaer
Noord: Cleijn Waspick
Zuid: Her straet
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 193v
Soort akte: vrijgift
Datum: 26-5-1674
1e Comparant: Elisabeth Hennekijn wed Johannes Jac Bommelaer ea
2e Comparant: Thomas Adriaenss Bommelaer
Goederen: 1/8 in 1/3 erffenis van Adriaentje Adriaenss Bommelaer, hare moeijtje, en zie bij bijz.
Prijs: ƒ 112
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid: Jacob Jan Tijss
Bijz: Elisabeth Hennekijn wed Johannes Jac Bommelaer, binnen schipper tot Rotterdam, geassisteert met Jacobus Jacobs Bommelaer.
Tevens, volgens testament van 21-10-1671, 1/3 huijs etc, nog 1/3 huijs waar Thomas Adriaenss op woont. Er volgt een waslijstje met landerijen etc.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 194v
Soort akte: vrijgift
Datum: 26-5-1674
1e Comparant: Jacobus en Catharina Jacobss Bommelaer
2e Comparant: Thomas Adriaenss Bommelaer
Goederen: 1/8 in 1/3 erffenis van Adriaentje Adriaenss Bommelaer, hare moeijtje, en zie bij bijz.
Prijs: ƒ 224
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Tevens, volgens testament van 21-10-1671, 1/3 huijs etc, nog 1/3 huijs waar Thomas Adriaenss op woont. Er volgt een waslijstje met landerijen etc.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 195v
Soort akte: vrijgift
Datum: 10-6-1674
1e Comparant: Willem Peeters Plucknoot
2e Comparant: Coenraet Janss Smith
Goederen: ½ geerde hooij ende wijlant, inden polder, in 6 geerden, met Arien Aertss de Jonge
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot
Belend Oost: Huibert Hendricxss cum suis
West: erfg Jan Hendricxss Rijool
Noord: Scheij sloot
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 196r
Soort akte: waterbrief
Datum: 9-7-1674
1e Comparant: Huijbert Cornelis Rijcken, hoijschipper
2e Comparant: Jan Bol, schipper Sgravenmoer
Goederen: waterbrief tbv coop van een pleijtschip met sijn toebehoorten
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Hendrick Franssen Boeser en Cornelis Jochem Rijcken staan borg.
Jan Bol verklaart op 5-7-1674 de koopsom ontvangen te hebben

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 197r
Soort akte: vrijgift
Datum: 8-11-1674
1e Comparant: Cornelis Swart ea
2e Comparant: Aert Adriaens Bommelaer, oudtoom
Goederen: 1/8 in 1/3 erffenis van Adriaentje Adriaenss Bommelaer, hare moeijtje, en zie bij bijz.
Prijs: ƒ 112
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Cornelis Swart als voocht en Lauwereijs Jacobss Bommelaer als toesiender van de kinderen van zaliger Peeter Corneliss Swart en Anneken Jacobss Bommelaer.
Tevens, 1/3 huijs etc, nog 1/3 huijs waar Thomas Adriaenss op woont. Er volgt een waslijstje met landerijen etc.
Kopie van 1-12-1674: Anneke Jacobss Bommelaer verklaart geheel voldaen te zijn van de deeling ? van 10-5-1670.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 198r
Soort akte: vrijgift
Datum: 8-12-1674
1e Comparant: Jan en Adriaen Dircxss van Driel ea
2e Comparant: Cornelis Janss Seeuw
Goederen: een ackerken zaeijlant, gevcomen door coop van Jan Wouter Janss
Prijs: ƒ 175
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: erve Truijcken Vaders
West: graeffelijckheijt
Noord: Steven Cornelis Swart
Zuid: erfg Hans van Hassel
Bijz: Jan en Adriaen Dircxss van Driel, Willem Janss x Lijsbith Drircxss van Driel, Lijsbeth Gijsbertss Schot wed Leenaert Dircxss van Driel. Zie testament bij not van Neeten, Dordrecht 22-2-1664.
Erfgenamen van Peter Dircxss van Driel

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 198v
Soort akte: vrijgift
Datum: 8-12-1674
1e Comparant: Jan Dircxss van Driel
2e Comparant: Adriaen Dircxxss van Driel, broer
Goederen: ¼ acker zaeijlants, gecomen door doode van Peeter Dircxss van Driel, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 100
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Armen van Waspick
West: Anthonis Joosten van den Hoeck
Noord: kinderen Peeter Jochemss Berthouts
Zuid: Gerrit Peeterss Dolck
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 199r
Soort akte: vrijgift
Datum: 12-12-1674
1e Comparant: Peeter Aertss Cuijl ea
2e Comparant: Peeter Gerritss Dolck
Goederen: ¼ binnen delle,met cooper, erfg Huijbrecht Adriaenss de Bruijn, gecomen van Peeter Gerritss Cuil, vader en Huijbert Peeterss
Prijs: ƒ 180
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: gemeen polders goet cum suis
West: Hendrick Franss Boeser
Noord: Groot Waspick
Zuid: Her straet
Bijz: Peeter Aertss Cuijl x Maeijken Peeters voor ½ en Peeter Aertss, Gerrit Peeterss, Melis Peeterss, Adriaen Aertss Cuijl x Neeltje Peeterss, Gerken Peeterss geassisteert met Mels Zeijlmans, heemraet. Erfgenamen Huijbert Peeterss voor de andere ½.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 199v
Soort akte: vrijgift
Datum: 5-1-1675
1e Comparant: Adriaen Janss Timmerman
2e Comparant: Jan Janss Timmerman, halven broer
Goederen: een acker zaeijlant, gecomen van zijn vader zaliger
Prijs: ƒ 125
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Cornelis en Jacob Abrahamss
West: Steven en Peeters Wouterss Boeff
Noord: Jan Adriaenss van Tichel
Zuid: Her straet
Bijz: Adriaen en Jan wonen te Raemsdonq

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 199v
Soort akte: vrijgift
Datum: 5-2-1675
1e Comparant: Gerard Pauw, adv en rentmr weeskamer Dordrecht
2e Comparant: Jan Arienss Locht
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan heeft autorisatie om namens de kinderen van zaliger Adriaen Adrianess Hoevenaer stukken lant te vercoopen

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 200r
Soort akte: vrijgift
Datum: 9-2-1675
1e Comparant: Jan Adriaenss Locht ea
2e Comparant: Lauwereijs Jacobss Bommelaer
Goederen: een stuck hooij ende weijlant gecomen van AAH 1e vrouwe vader: Jacob Adriaenssen Bommelaer
Prijs: ƒ 420
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erfg Dirck Adriaenss Waelwijck
West: Armen van Sgravenmoer
Noord: Armen van Sgravenmoer
Zuid: erfg Leijsken Meulder
Bijz: Jan Adriaenss Locht namens Gerard Pauw, adv en rentmr weeskamer Dordrecht en Elisabeth Pieterss wed Adriaen Adriaenss Hoevenaer vanwege haar minderjarige kinderen

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 200v
Soort akte: vrijgift
Datum: 13-2-1675
1e Comparant: Wouter Anthonissen Snijder
2e Comparant: Peeter Woutersen
Goederen: een huijs, hooffende erff, gecomen door coop van wed Wouter Jan Matijssen
Prijs: ƒ 200
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Corneliss Buijs cum suis
West: Willem Jacobs
Noord: Her straet
Zuid: waterganck
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 201r
Soort akte: vrijgift
Datum: 27-2-1675
1e Comparant: Maarten Janssen van Hasselt x Berbel Pouwelssen ea
2e Comparant: Peeter Pouwelssen, broer
Goederen: 1/5 in ½ huijs, hof, erve en delle, gemeen met cooper, Huijbert Pouwels en kinderen Cornelis Pouwelss, zie bijz.
Prijs: ƒ 210
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Gerrit Matijssen Otgens en Adriaen Michielssen
West: huijs Gerrit Peeter Gerritsen
Noord: groot Waspick
Zuid: Her straet
Bijz: Maarten Janssen van Hasselt x Berbel Pouwelssen (Geertruijdenbergh), Heijltje Pouweliss geassisteert met Johan Zeijlmans, heemraet.
Het huijs is aengecomen van Pouwel Woutersen, hun vader

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 201v
Soort akte: vrijgift
Datum: 1-3-1675
1e Comparant: Jan Adriaenss Baes
2e Comparant: Gerrit Matijssen Otgens
Goederen: een huijs, hooff ende erff
Prijs: ƒ 975
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Anthonis Janssen van Hasselt
West: Gerrit Matijssen Otgens en Willemken Arissen
Noord: Wouter Janssen Gijben
Zuid: Her straet
Bijz: Jan woont te Sgravenmoer.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 201v
Soort akte: wilceur
Datum: 1-3-1675
1e Comparant: Gerrit Matijssen Otgens
2e Comparant: Jan Adriaenss Baes
Goederen: wilceur tbv aankoop van een huijs etc. Zie folio 201v
Prijs: ƒ 975
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan woont te Sgravenmoer.
Op 21-4-1676 zijn 2 van de 3 termijnen voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 202r
Soort akte: vrijgift
Datum: 1-3-1675
1e Comparant: Gerrit Matijssen Otgens
2e Comparant: Jacob Abrahamss met voocht Jan Huijbrechtss Vassen
Goederen: ½ huijs, hooff, erff en delle, gemeen met Willemken Arss
Prijs: ƒ 1100
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Gerrit Otgens en Wouter Jansen Gijben
West: Peeter Pouwelus cum suis
Noord: Groot Waspick
Zuid: Her straet
Bijz: Betaald wordt via wilceur

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 202v
Soort akte: wilceur
Datum: 1-3-1675
1e Comparant: Jacob Abrahamss
2e Comparant: Gerrit Matijssen Otgens
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs. Zie folio 202r
Prijs: ƒ 1100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 3-1-1677 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 203r
Soort akte: wilceur
Datum: 18-3-1675
1e Comparant: Adriaen Gerritss Dolck
2e Comparant: Aert Janssen Fiers, stadtsmetselaer Breda
Goederen: wilceur met als onderpant ½ huijs etc gemeen met Peeter Janss de Jonge
Prijs: ƒ 300
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Matijs Willems
West: Willem Peeterss Plucknoot cum suis
Noord: Groot Waspick
Zuid: Her straet
Bijz: Op 10-5-1682 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 203v
Soort akte: vrijgift
Datum: 18-3-1675
1e Comparant: Johan Peeterss Zeijlmans
2e Comparant: Jan Adriaenss Cramer
Goederen: een binnendijcxse delle
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: stede Huijbert Aertss Cuijl
Noord: erfg Aert Peeterss Cuijl met wederhelft
Zuid: Adriaen Anthonisse Cuijl
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 204r
Soort akte: wilceur
Datum: 8-4-1675
1e Comparant: Thomas Janss Conincx, ruijter in garnizoen Breda
2e Comparant: Aert Janss Fiers, stadsmetselaer Breda
Goederen: wilceur met als onderpant vier dalleve geert hooij ende weijlant, in 7 geerden, met kinderen Jan Gijsbertss Conincx
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Kae straet
Belend Oost: Mels Thomas Zeijlmans
West: rentmeester Otgens cum suis
Noord: Scheij sloot
Zuid: Kae straet
Bijz: op 23-5-1682 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 205r
Soort akte: vrijgift
Datum: 27-5-1675
1e Comparant: Maeijken Huijbrechtss de Bont
2e Comparant: Adriaen Anthoniss van Pas, heemraet
Goederen: een perceelken grasdriessen
Prijs: ƒ 150
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: Jan Gerritss Boudewijns
Noord: erfg Mathus Peeters
Zuid: Aert Gerit Franss
Bijz: Koop som is op 19-51676 geheel voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 205v
Soort akte: vrijgift
Datum: 11-7-1675
1e Comparant: Willem Jacob Jan Tijssen
2e Comparant: Aert Adriaenss Bommelaer
Goederen: een binnen delleken, aengecomen van zijn ouders
Prijs: ƒ 125
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: Huijbert Aertss Cuijl
Noord: Meerten Janss
Zuid: Thomas Adriaenss Bommelaer
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 206r
Soort akte: vrijgift
Datum: 26-8-1675
1e Comparant: Gerard de Bus, schepen en gasthuismrs G’bergh ea
2e Comparant: Steven Cornelis Swart
Goederen: een perceel hooij ende weijlant, genaemt den Vijfhoeck
Prijs: ƒ 50
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem: den Vijfhoeck
Belend Oost: den wilden boer
West: niets ingevuld
Noord: Jan Huijbertss Vassen cum suis
Zuid: graeffelijckheijt van Hollant
Bijz: Gerard de Bus namens Mathijs Schuijfhil, tresaurier en Roelant Rutten, schepen, beijde mede H.Geesthuijsmrs, Jacobus Durant en Wouter Wijnbergen, beijde borgers van G’bergh en diacone vande kerck (G) namens Mathijs Weijdemans en Jan Gerart Doremans, beijde diakens G’berg. Procuratie voor notaris Meljoit Gerardtss op 25 en 26-8-1675

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 206v
Soort akte: vrijgift
Datum: 28-9-1675
1e Comparant: Janneken Wouterss Camp
2e Comparant: Gerit Janss Zeijlmans, schout
Goederen: 1/7 acker zaeijlant, aengecomen van haar vader Wouter Jan Mathijss Camp volgens deeling van 22-5-1669
Prijs: ƒ 50
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: de Corte Maten
Belend Oost: Gerit, Lijsbith en Jenneken Wouterss Camp
West: Maeijken Wouterss Camp
Noord: den bijster
Zuid: de Corte Maten
Bijz: Janneken wordt geassisteert door haar swager Adriaen Melss

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 207r
Soort akte: vrijgift
Datum: 28-9-1675
1e Comparant: Adriaen Melss voocht Maeijken Wouterss Camp
2e Comparant: Gerit Janss Zeijlmans, schout
Goederen: 1/7 acker zaeijlant, aengecomen van haar vader Wouter Jan Mathijss Camp volgens deeling van 22-5-1669
Prijs: ƒ 50
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: de Corte Maten
Belend Oost: Jenneken Wouterss met 1/7
West: Cornelis Franss van Ammeroij
Noord: den bijster
Zuid: de Corte Maten
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 207r
Soort akte: vrijgift
Datum: 28-9-1675
1e Comparant: Gerrit Wouterss Camp
2e Comparant: Gerit Janss Zeijlmans, schout
Goederen: 1/7 acker zaeijlant, aengecomen van haar vader Wouter Jan Mathijss Camp volgens deeling van 22-5-1669
Prijs: ƒ 50
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: de Corte Maten
Belend Oost: Gerrit Peeterss Dolck
West: cooper met 1/7 van Janneken Wouterss
Noord: den bijster
Zuid: de Corte Maten
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 207v
Soort akte: vrijgift
Datum: 21-10-1675
1e Comparant: Grietje Janss wed Melis Hendricxss Schoenmakers
2e Comparant: Thomas Peeters Zeijlmans, secretaris
Goederen: ½ acker zaeijlants gemeen met erfgenamen van Melis
Prijs: ƒ 200
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Huijbert Pouwelse Zeijlmans
West: Aert Dingemans cum suis
Noord: Bastiaen Huijbrechtss de Greeff
Zuid: Aert Dingemans
Bijz: Grietje wordt geassisteert met Mels Thomass Zeijlmans, heemraet.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 208r
Soort akte: vrijgift
Datum: 30-10-1675
1e Comparant: Dirck Peeterss Zeijlmans
2e Comparant: Thomas Peeterss Zeijlmans
Goederen: 1 geert hooij ende weijlant, inden polder, in 6 geerden, omtrent den watermeulen, gemeen met Adriaen Hendricks Boeser ea
Prijs: ƒ 350
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Huijbert Peeters Wouterss
West: Huijbert Peeters Wouterss
Noord: Oude Maese
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Adriaen Hendricks Boeser, Aert Cornelis Reijcken, Jan Mathijssen Otgens, den Armen en de Kerck, gecomen van Aen Commeren en Jan Driessen

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 208v
Soort akte: vrijgift
Datum: 13-11-1675
1e Comparant: Aert Cornelis Rijcken, hoeij schipper ea
2e Comparant: Thomas Peeter Zeijlmans, secretaris
Goederen: 1 geert hooij ende weijlant, inden polder, in 6 geerden, omtrent den watermeulen, gemeen met Adriaen Hendricks Boeser ea
Prijs: ƒ 350
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Huijbert Peeters Wouterss
West: Huijbert Peeters Wouterss
Noord: Oude Maese
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Aert Cornelis Rijcken, hoeij schipper, x Anneken Peeterss Zeijlmans.
Adriaen Hendricks Boeser, cooper, Jan Mathijssen Otgens, den Armen en de Kerck, gecomen van Aen Commeren en Jan Driessen

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 209r
Soort akte: vrijgift
Datum: 15-11-1675
1e Comparant: Thijs Janssen Camp x Berbel Wouterssen Boeff
2e Comparant: Steven Wouterssen Boeff
Goederen: een ackerken zaeijlant
Prijs: ƒ 100
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: cooper
West: wed Dingeman Janssen
Noord: wed Dingeman Janssen
Zuid: de veldekens
Bijz: Thijs en Steven wonen te Raemsdoncq

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 209r
Soort akte: vrijgift
Datum: 18-11-1675
1e Comparant: Thomas Peeterss Zeijlmans, secretaris
2e Comparant: Huijbert Pauwelssen Zeijlmans
Goederen: ½ ackerken zaeijlant, gemeen met erfg Melis Hendricxss Schoenmakers
Prijs: ƒ 220
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: cooper
West: Aert Dingemans en vercooper
Noord: Bastiaen Huijbrechtss de Greff
Zuid: Aert Dingemans en vercooper
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 209v
Soort akte: vrijgift
Datum: 19-12-1675
1e Comparant: Gijsbert vanden Pont, coopman en borger Delft ea
2e Comparant: Cornelis Janssen Mouthaen
Goederen: een stuck weij ende zaeijlant teijnde erfg Cornelis Willemss Knaep, aengecomen volgens deeling van 17-3-1675 te Sg moer
Prijs: ƒ 200
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Jan Corneliss Cop
West: niets ingevuld
Noord: Jan Corneliss Cop
Zuid: Adriaen van Alphen, borgemrs Bergen opden Zoom
Bijz: Gijsbert vanden Pont, coopman en borger Delft, voor 1/3, Cornelis Gerritss (Gils) en Jacob Peeterss Wit namens Maeijken Gerritss (Roosendael), stadthouder Dilis Quirijns vanwegen de drie kinderen van Jenneken Gerritss zaliger bij Jan Anthoniss van Sprangh, samen voor 1/3 en Huijberta Joosten Biscops wed Geerit Melssen Schep (Sgravenmoer) voor 1/3. Erfgenamen van Jacoba Corneliss Heijmans.
Cornelis woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 210v
Soort akte: vrijgift
Datum: 23-12-1675
1e Comparant: Jacob Janssen Vaders
2e Comparant: Sijken Adriaen Stevens wed Adriaen Jan Mathuss
Goederen: ½ van ¾ part ackerken zaeijlant, gemeen met cooper, aengecomen van zijn ouders
Prijs: ƒ 100
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: de Geer sloot
West: Vroukensvaertse grippel
Noord: Willem Huijbrechtss Zeijlmans met ¼
Zuid: erfg Jan Adriaenssen Corst
Bijz: Jacob woont te Cappel

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 211r
Soort akte: vrijgift
Datum: 31-12-1675
1e Comparant: Adriaen Gerritss Dolck x Lesken Janssen de Jonge
2e Comparant: Peeter Janssen de Jonge, swager
Goederen: ½ huijs, hoff, erff ende delle, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 300
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Mathijs Willemss
West: Willem Peeters Plucknoot cum suis
Noord: Groot Waspick
Zuid: Her straet
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 211v
Soort akte: vrijgift
Datum: 7-1-1676
1e Comparant: Anneken Joosten wed Cornelis Jan Wijten ea
2e Comparant: Adriaen Anthoniss van Pas, heemraet
Goederen: een huijs, hoff en acker
Prijs: ƒ 1500
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: erfg Hendrick Peeterssen alias Ophoeck
Noord: cooper cum suis
Zuid: wed en kinderen Adriaen Corsten
Bijz: Anneken Joosten wed Cornelis Jan Wijten voor de ½ en Joost Cornelis Jan Wijten mede als voocht van Cornelia Adriaenss dochter van Adriaen Cornelis Jan Wijten, Peeter Cornelis Jan Wijten, Cornelis Aerden de Laet x Dingetie Cornelis Jan Wijten, Willem Huijbrechtss Ruijter x Sijken Cornelis Jan Wijten, Jenneken Cornelis Jan Wijten geassisteert met den stadthouder alhier ende Jenneken Adriaenss dochter van Adriaen Cornelis Jan Wijten, Woonende te Waspik, Sprangh en Made. Erfgenamen van Cornelis Jan Wijten.
Betaald wordt via wilceur.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 212r
Soort akte: wilceur
Datum: 7-1-1676
1e Comparant: Adriaen Anthoniss van Pas, heemraet
2e Comparant: Anneken Joosten wed Cornelis Jan Wijten ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs. Zie folio 211v
Prijs: ƒ 1500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Anneken Joosten wed Cornelis Jan Wijten voor de ½ en Joost Cornelis Jan Wijten mede als voocht van Cornelia Adriaenss dochter van Adriaen Cornelis Jan Wijten, Peeter Cornelis Jan Wijten, Cornelis Aerden de Laet x Dingetie Cornelis Jan Wijten, Willem Huijbrechtss Ruijter x Sijken Cornelis Jan Wijten, Jenneken Cornelis Jan Wijten geassisteert met den stadthouder alhier ende Jenneken Adriaenss dochter van Adriaen Cornelis Jan Wijten, Woonende te Waspik, sprangh en Made. Erfgenamen van Cornelis Jan Wijten.

Bij de bataling wordt geneomd Jan Teuniss B??? X Jenneken Adriaens wed Adriaen Cornelis, Jan Janss Wijten, erfg Anneken Joosten.
Laatste datum is junij 1683.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 213r
Soort akte: vrijgift
Datum: 8-1-1676
1e Comparant: Cornelis Claessen x Anneken Mathijs Ottgens
2e Comparant: Jan Mathijs Ottgens, zijn neve
Goederen: ½ huijsken, erff ende delle, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 300
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Jan Otgens
West: Mels Thomass Zeijlmans
Noord: Groot Waspick
Zuid: Her straet
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 213v
Soort akte: vrijgift
Datum: 28-1-1676
1e Comparant: Jan Peeterss wednr Maeijken Commersen
2e Comparant: Cornelis Claessen
Goederen: ½ ackerken zaeijlant
Prijs: ƒ 150
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Peeter Mathijssen met wederhelft
West: Adriaen Gerritss Dolck
Noord: Her straet
Zuid: Huijbrecht Janssen Vassen
Bijz: Jan woont te Raemsdoncq

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 214r
Soort akte: vrijgift
Datum: 8-1-1676
1e Comparant: Jan Mathijss Otgens
2e Comparant: Jan Peeterss Nieuwenhuijsen, oom
Goederen: 1½ geert hooij ende weijlant, inden polder, in 6 geerden op den oostenkant, in 12 geerden, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed en kinderen Johan Zeijlmans
West: erfg Gerit Janss cum suis met andere 6 geerden
Noord: Oude Maese
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Jan P woont te Hendrik Luijten Ambacht

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 214v
Soort akte: wilceur copije
Datum: 18-10-1645
1e Comparant: Melis Hendricxss
2e Comparant: Jan Jan Roeloffs de jonge, visser G’bergh
Goederen:
Prijs: ƒ 210
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Er is intrest betaelt van 164t t/m 1670

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 215v
Soort akte: wilceur copije
Datum: 28-3-1666
1e Comparant: Melis Hendricxss
2e Comparant: Jochum Hendricxss, broer
Goederen:
Prijs: ƒ 50
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 216r
Soort akte: wilceur
Datum: 29-1-1676
1e Comparant: Grietje Janss wed Melis Hendricxss Schoenmaeckers
2e Comparant: Jan Jan Roeloffs, borger en visser G’bergh
Goederen: wilceur tnb twee oude obligaties met als onderpant haar halve huijs etc
Prijs: ƒ 153
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Huijbert Peeterss Zeijlmans
West: Anneken Dircken en Hendrick Jochumss Schoenmaekers
Noord: Her straet
Zuid: cloosters goet
Bijz: Wilceur is voor f 121 tbv Jan en voor 32 tbv de kinderen van Peeter Janss Coenen bij Tuentje Jochumss

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 217r
Soort akte: vrijgift
Datum: 25-2-1676
1e Comparant: Adriaen Gerritss Dolck
2e Comparant: Jan Huijbrechtss Vassen
Goederen: ½ ackerken zaeijlant, gemeen met wed en kinderen Mels Dircxss, gecomen van Jan Janss de Jonge, swager
Prijs: ƒ 200
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Cornelis Claessen
West: Huijbrecht Janss Vassen
Noord: Her straet
Zuid: Huijbrecht Janss Vassen
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 217v
Soort akte: vrijgift
Datum: 29-2-1676
1e Comparant: Jan Freijs en Lambrecht Freijs
2e Comparant: Marcelis Freijs
Goederen: elck 1/3 huijsken, hooff, erff ende ackerlant, hun aengecomen van Huijbrecht Freijs
Prijs: ƒ 266
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: de Geer sloot
West: Vroukens vaert
Noord: Jan Freijs
Zuid: Anthonis Joosten vanden Hoeck
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 218r
Soort akte: vrijgift
Datum: 29-2-1676
1e Comparant: Marcelis Freijssen
2e Comparant: Jan Freijssen, broer
Goederen: een parthijken ackerlant, teijnde de stede Adriaen Corsten, gecomen van Freijs Jansen zijn vader
Prijs: ƒ 50
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Freijss
West: wed Adriaen Corsten
Noord: erfg Jan Jan Jacobss Vader
Zuid: Aert Adriaens Bommelaer
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 218v
Soort akte: wilceur
Datum: 8-4-1676
1e Comparant: Jan Hendricxss de Hooch ea
2e Comparant: Willem Meussen de Hooch
Goederen: wilceur met als onderpant een binnen delle
Prijs: ƒ 300
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: de Kerck van Waspick
West: secretaris van Waspick
Noord: Groot Waspick
Zuid: Her straet
Bijz: Jan Hendricxss de Hooch borger G’bergh als voocht en Geerit Peeterss Dolck als toesiender van de kinderen van Hendrick Hendricxss de Hooch en Bastiaentje Willemss.
Op 18-4-1681 is de wilceur geheel afgelost.
Na folio 219v is een quitantie van Willem.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 219v
Soort akte: vrijgift
Datum: 29-4-1676
1e Comparant: Willem Janss van Hulten x Peerken Jochumss Meijer
2e Comparant: Adriaen Teunis Canters, swager
Goederen: een perceelken hooij ende weijlant gecomen van Maeijken Ariens Rutten wed Joachum Jacobss Meijer
Prijs: ƒ 142
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Jan Cornelis Cop
West: cooper
Noord: cooper
Zuid: Cateria Joachumss Meijer en cooper
Bijz: Willem woont te Dongen en Adriaen te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 220r
Soort akte: vrijgift
Datum: 1-5-1676
1e Comparant: Peeter Janss Frolick x Dingentje Anthoniss Cuijl
2e Comparant: Arien Anthoniss Cuijl, swager
Goederen: ¼ in 7¼ geerden hooij ende weijlant, gemeen met cooper inde westense helft, aengecomen van Jenneken Corneliss Rutten zaliger
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot
Belend Oost: Adriaen Corn Camp en erfg Jan Huijbertss de Bondt
West: Meerten Adriaenss van Gesel
Noord: Scheij sloot
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Arien woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 220v
Soort akte: vrijgift
Datum: 2-5-1676
1e Comparant: Peeterken Janss Camp wed Gerrit Anth vanden Hoeck
2e Comparant: Anthoniss Joosten vanden Hoeck, schoenvader
Goederen: ¼ huijs, hooff, erff, acker ende boomgaerde, gemeen met Bastiaen van Es en erfg Geertruijt Gerrit Franss
Prijs: ƒ 0
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert en Gerrit Adriaens Baes
West: erfg Adriaen Jan Teeuwen
Noord:
Zuid:
Bijz: Peeterken wordt geassisteert met Jan Peeterss Camp, haer vader.
Het huijs was van Anthoniss Joosten vanden Hoeck en Dingentje Gerrit Franss

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 220v-2
Soort akte: vrijgift
Datum: 2-5-1676
1e Comparant: Peeterken Janss Camp wed Gerrit Anth vanden Hoeck
2e Comparant: Anthoniss Joosten vanden Hoeck, schoenvader
Goederen: een acker zaeijlant gecomen van Paowelus Janss van Teurenhout, 13-4-1665
Prijs: ƒ 600
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: erfg Dirck Leendertss van Driel
West: erfg Mels Dircxss
Noord: erfg Peeter Jochum Jan Berthouts
Zuid: Gerit Peeterss Dolck
Bijz: Peeterken wordt geassisteert met Jan Peeterss Camp, haer vader.
Betaald wordt via wilceur

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 221r
Soort akte: wilceur
Datum: 2-5-1676
1e Comparant: Anthoniss Joosten vanden Hoeck, schoenvader
2e Comparant: Peeterken Janss Camp wed Gerrit Anth vanden Hoeck
Goederen: wilceur tbv de aankoop van ¼ huis en een stuck ackerlant
Prijs: ƒ 600
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Pieter Dircxss x Peeterken Janss Camp verklaert dat de wilceur op 21-6-1677 geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 221v
Soort akte: vrijgift
Datum: 8-5-1676
1e Comparant: Adriaen Corneliss Evertss
2e Comparant: Mauwereijs Corneliss Vermeulen, Reijsschipper
Goederen: een percheel saeij ende weij ofte hooijelant teijnde de stede Cornelis Joriss en Lijntje Adriaenss Corp
Prijs: ƒ 500
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: Vogelensanck
Belend Oost: Adriaen Anthoniss Schep
West: Vermeulen
Noord: Adriaen van Alphen
Zuid: Vogelensanck
Bijz: Adriaen woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 222r
Soort akte: vrijgift
Datum: 4-6-1676
1e Comparant: Dingentje Ptr Otgens wed Huijbrecht Adr de Bruijn
2e Comparant: Peeter Gerritss Dolck
Goederen: ¼ binnen delle
Prijs: ƒ 200
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: den polder van Groot Waspick en dorps bosch
West: Hendrick Franss Boeser
Noord: Ouden straet
Zuid: Her straet
Bijz: Dingentje wordt geassisteert met haer soon Adriaen de Bruijn.
Bij belending wordt twee keer west genoemd.
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 222r
Soort akte: wilceur
Datum: 4-6-1676
1e Comparant: Peeter Gerritss Dolck
2e Comparant: Dingentje Ptr Otgens wed Huijbrecht Adr de Bruijn
Goederen: wilceur tbv de aankoop van ½ binnen delle
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jochum Aertssen en Adriaentje de Bruijn verklaren dat op 12-1-1686 de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 222v
Soort akte: wilceur
Datum: 27-7-1676
1e Comparant: Willem Peterss Plucknoot
2e Comparant: Engeltje Willems, sijn dochter
Goederen: wilceur met als onderpant ½ huijs etc, gemeen met Jan Janss. 2e een ackerken zaijlant
Prijs: ƒ 100
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Peeter Janss
West: erfg Franss Huijbrechtss, Arien Janss
Noord: Groot Waspick; Her straet
Zuid: Her straet; Peeter melss
Bijz: Engeltje ontvangt van Jan Mathijss Otgens en Peeter Janss resp voocht en toesiender van haar minderjarige broers en zusters de beloofde f 100 op 9-1-1679.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 223r
Soort akte: wilceur
Datum: 9-11-1676
1e Comparant: Margriet vander Eijnden
2e Comparant: Steven Wouterss Boef
Goederen: wilceur met als onderpant 4 geerden hooij ende weijlant, in 12 geerden, gemeen met Steven Wouterss Boef cum suis
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Oude straet
Belend Oost: Huijbert Gijsbrechtss Conincx
West: Hendrick Joachumss Schoenmaeckers
Noord: Oude straet
Zuid: Oude Maese
Bijz: Margriet woont te Breda en Steven te Raemsdoncq.
De wilceur is op 23-4-1686 geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 224r
Soort akte: vrijgift
Datum: 10-11-1676
1e Comparant: Cornelis de Hooch wed Janneken Gijben
2e Comparant: Maeijken Janss Gijben, schoonzus
Goederen: 1/6 in ¼ acker zaeijlant mette veldekens, zie testament 16-1-1670 te Goude, notaris Adriaen Jonghcint, met Maeijken Janss
Prijs: ƒ 18
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: erfg Johan Zeijlmans en Peter Melss
West: Maeijken Peeterss en Adriaen Corneliss
Noord: waterganck
Zuid: Sgravelduijn sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 224r
Soort akte: vrijgift
Datum: 23-11-1676
1e Comparant: Mathus Janss Vaders, coopman Leijden
2e Comparant: Adriaen, Dingentje en Neeltje Janss Vaders
Goederen: een binnen delleken; 2e half binnen delleken gemeen met Herman Tielemans, swager
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert; gelijk 1
West: secretaris; kinderen Teunis Janss Snijder
Noord: Gerrit Corneliss Swart; erfg Cornelis Janss Wijten
Zuid: den Armen; erfg Peeter Jochumss
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 224r-2
Soort akte: vrijgift
Datum: 23-11-1676
1e Comparant: Mathus Janss Vaders, coopman Leijden
2e Comparant: Adriaen, Dingentje en Neeltje Janss Vaders
Goederen: 3e zijn deel inde Pleckelingh ? Delle gemeen met erfg Aert Gerrit Franss cs
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West: Vroukens vaert
Noord: Adriaen Janss Pottmaeckers
Zuid: erfg Adriaen Peeterss Fijnenbuijck
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 224v
Soort akte: vrijgift
Datum: 17-12-1676
1e Comparant: Adriaen de Bruijn ea
2e Comparant: Anthonis Wouters Zeijlmans
Goederen: ½ moerdelle gemeen met cooper en 2e noch een stuck in deze delle.
Prijs: ƒ 0
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Peeter de Haen; 2e Vroukens vaert
West: erfg Aert Peeterss Cuijl; den Armen
Noord: Johan de Bruijn; gelijk 1
Zuid: erfg Teunis Peeterss Teeuwen; den Armen
Bijz: Adriaen de Bruijn namens Dingentje Peeterss Otgens, sijn moeder, voor ¼, Adriaen en Sofia Lambrechtss Romme voor ¼, Johan de Bruijn, stadthouder en secr Cleijn Waspick en Adriaen Kieviets x Adriaentje de Bruijn, Beijens x Jenneken de Bruijn, Caterin De Bruijn en Pieternella de Bruijn voor ¼, Adriaen Peeterss Berthouts, Jochum, Adriaentje, Caterien en Marie Peeterss Berthouts voor ¼

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 225r
Soort akte: vrijgift
Datum: 4-1-1677
1e Comparant: Adriaen Cornelis Ruijckhaver, ruijter Breda
2e Comparant: Adriaen Gerritss Dolck, swager
Goederen: een huijsinge, hoff, erff, ackerlant, grasdriessen metten bijster gecocht van erfg Mels Gesel
Prijs: ƒ 200
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: erfg Anth Janssen Snijder en Marten Adr van Gesel
West: erfg Adriaen Dircken
Noord: Her straet
Zuid: Marten Adriaenss van Gesel
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 225v
Soort akte: vrijgift
Datum: 9-1-1677
1e Comparant: Adriaen Dircxsse
2e Comparant: Lambrecht Dircxsse Schoenmakers, schoonsoon
Goederen: een huijdinge, hove, erve mette delle
Prijs: ƒ 400
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: erfg Cornelis Peeterss
West: Wouter Adriaen Stevens
Noord: Groot Waspick
Zuid: Her straet
Bijz: Adriaen en zijn vrouw mogen in de woning blijven wonen
De koopsom is op 20-1-1680geheel voldaen

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 226r
Soort akte: vrijgift
Datum: 12-1-1677
1e Comparant: Aeltje, Maeijken en Jenneken Teunissen van Hasselt
2e Comparant: Mels Thomass Zeijlmans
Goederen: een binnen delle met den hooff, aengecomen van hun ouders.
Prijs: ƒ 800
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: stede Anneke Mathijssen Otgens
West: Gerrit Mathijssen Otgens en Wouter Jan Gijben
Noord: Groot Waspick
Zuid: Her straet
Bijz: De zussen van Hasselt worden geassisteert door Coenraet Adriaensen Baes, heemraet elck, voor 1/3 (1/4 ??),
Cornelis Huijbrecht Haensberch( Raemsdoncq) wed Adriaenken Teunissen van Hasselt mede namens 2 kinderen voor 1/4

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 226v
Soort akte: vrijgift
Datum: 8-2-1677
1e Comparant: Adriaen Melsen x Maeijken Wouterss Camp
2e Comparant: Jan Janssen de Jonch
Goederen: ¼ huijsken, hooff, ackerlant, gemeenm met Janneken, Lijsbeth en Jenneken Wouterss Camp
Prijs: ƒ 70
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: kinderen Dirck Lenderts
West: stede Denis de Haen
Noord: Michiel Berten Vleesch
Zuid: Armen van Waspick
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 227r
Soort akte: vrijgift
Datum: 10-2-1677
1e Comparant: Adriaen Hendricxss Boeser x Truijken Zeijlmans
2e Comparant: Thomas Zeijlmans, secretaris, swager
Goederen: 1 geert hoij ende weijlant, inden polder, in 6 geerden, gemeen met Jan Otgens en cooper cum suis, aengecomen van ouders
Prijs: ƒ 350
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Huijbrecht Peeterss
West: Huijbrecht Peeterss
Noord: Oude Maese
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 227v
Soort akte: waterbrief
Datum: 12-2-1677
1e Comparant: Frans Hendricxss Boeser
2e Comparant: Aert Cornelisse ea
Goederen: waterbrief tbv de aankoop van een pleijtschip
Prijs: ƒ 1100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Aert Cornelisse als voocht en Huijbert Zeijlmans als vader en toesiender van 4 kinderen verweckt bij Marieken Cornelis Rijcken: Huijbert Cornelis Rijcken, Peeter Hijbertse Bervoets, Nicolaes Brouwers, Willemijntje Corneliss Rijcken geassisteert met Mels Zeijlmans, heemraet, Anneken Cornelis Rijcken, 19 jaar, geassisteert schout en heemraden. Erfgenamen samen met Frans Hendricxss Boeser, swager, van Cornelis Jochum Rijcken en Maeijken Aerden Bommelaer.
Hendrick Franss Boeser en Huijbert Cornelis Rijcken, vader en swager staan borg.
Op 10 ? – 4 1681 is de brief geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 228v
Soort akte: vrijgift
Datum: 15-2-1677
1e Comparant: Joost Cornelis Wijte ea
2e Comparant: Jan Freijs
Goederen: een binnen delleken
Prijs: ƒ 143
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: Adriaen Rommen
Noord: Dingetje Peeterss Otgens en Achtjen Buijs
Zuid: erfg Jan vaders
Bijz: Joost Cornelis Wijte mede als voocht van Cornelia Ariens Wijten verweckt bij Jenneken Arss, Willem Huijbrechtss de Ruijter x Sijken Cornelis Jan Wijten, Cornelis Aerden de Laet x Dingentje Cornelis Weijten, Peeter Cornelis Wijten en Janneken Cornelis Wijten geassisteert met Gijsbert de Ruijter voor ½. De voorss comparanten met Janneken Aertss wed Adriaen Cornelis Rijcken voor dandere ½. Kinderen van Cornelis Janss Wijten en Anneken Joosten

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 229r
Soort akte: vrijgift
Datum: 17-2-1677
1e Comparant: Maarten Janss Cin
2e Comparant: Huijbert Corneliss Timmerman
Goederen: een binnendelleken
Prijs: ƒ 125
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Maarten woont te Breda en Huijbert te G’bergh

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 229v
Soort akte: vrijgift
Datum: 16-3-1677
1e Comparant: Gijsbert Peeterss Decker en Jan Hendricks
2e Comparant: Neeltje Dingeman, hare moeder
Goederen: een huijs, hof, ackerlant, grasdreis en weijvelden, gemeen met hun moeder, gecocht van Thomas Zeijlmans, 8-2-1674
Prijs: ƒ 100
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Cornelis Jan Wijten
West: Sgravelduijn sloot
Noord: Jan Anthonis en Anthonis Wouterss Zeijlmans
Zuid: Cornelis Steven Swart
Bijz: Gijsbert woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 230r
Soort akte: vrijgift
Datum: 27-3-1677
1e Comparant: Neeltje Dingeman wed Hendrick Janss de Ruijter ea
2e Comparant: Govert Gijsbertss Paens
Goederen: 4 hont zaeijlant
Prijs: ƒ 400
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Anthonis van Pas
West: Cornelis Jan Wijten en vercoopers
Noord: erfg Anthonis Jan Snijder
Zuid: erfg Cornelis Stevenss Swart, Adriaen Ant van Pas,
Bijz: Neeltje Dingeman wed Hendrick Janss de Ruijter voor ½ en Jan Hendricks, Willem Hendricks, Janneken Hendricks en haar 2 kinderen bij Jan Ariens Snijder, Gijsbert Peeterss Decker x Peerken Hendricks, Maria en Lijxken Hendricks voor dandere ½.
Govert woont te Sgravenmoer.
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 230r
Soort akte: wilceur
Datum: 27-3-1677
1e Comparant: Govert Gijsbertss Paens
2e Comparant: Neeltje Dingeman wed Hendrick Janss de Ruijter ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van 4 hont zaeijlant
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Neeltje Dingeman wed Hendrick Janss de Ruijter voor ½ en Jan Hendricks, Willem Hendricks, Janneken Hendricks en haar 2 kinderen bij Jan Ariens Snijder, Gijsbert Peeterss Decker x Peerken Hendricks, Maria en Lijxken Hendricks voor dandere ½.
Govert woont te Sgravenmoer.
Op 16-5-1679 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 230v
Soort akte: vrijgift
Datum: 21-4-1677
1e Comparant: Gerrit Wouterss Camp
2e Comparant: Zeeger Cleijs de Graef
Goederen: een partijken moergronden over den waterganck in de stede van Wouter Jan Mathijss, Gerrit’s vader
Prijs: ƒ 57
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Cornelis Buijs
West: Willem Jacobss en kinderen
Noord: erfg Wouter Jan Thijss
Zuid: lot van Johan Zeijlmans
Bijz: Zeeger woont tot Cappel

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 231r
Soort akte: vrijgift
Datum: 24-4-1677
1e Comparant: Jan Govertss ea
2e Comparant: Peeter Janssen Geenen
Goederen: een huijs en erff, vercregen bij coop van (niets ingevuld)
Prijs: ƒ 512
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: polder gebied
West: dorps bos
Noord: polder gebied
Zuid: polder gebied
Bijz: Jan Govertss (Cappel) als voocht vande kinderen van Crijn Leendertss vander Cleij en Neeltje Govertss.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 231v
Soort akte: wilceur
Datum: 24-4-1677
1e Comparant: Peeter Janssen Geenen
2e Comparant: Jan Govertss ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc. Zie folio 230v
Prijs: ƒ 512
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan Govertss (Cappel) als voocht vande kinderen van Crijn Leendertss vander Cleij en Neeltje Govertss.
Jan Govertsss verklaart op 16-10-1680 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 232r
Soort akte: vrijgift
Datum: 13-5-1677
1e Comparant: Gerrit Peeterss Dolck ea
2e Comparant: Adriaen Corneliss Camp
Goederen: een binnen delle
Prijs: ƒ 953
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: den Armen
West: secretaris cum suis
Noord: Groot Waspick
Zuid: Her straet
Bijz: Gerrit Peeterss Dolck namens Jan de Hooch als voocht van 3 kinderen van Hendrick de Hooch en Bastiaentje Willemss Mik en namens Jan Bacx, ruijter onder ritmeester Kuijlenerch x Anneke Hendrickss de Hooch. Kinderen van Hendrick en Bastiaentje. Procuratie G’bergh 11-5-1677.
Op 1-1-1679 is de koopsom geheel voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 232v
Soort akte: vrijgift
Datum: 1-6-1677
1e Comparant: Adriaen Anthoniss van Pas, heemraet
2e Comparant: Coenraet Adriaenss Baes, heemraet, swager
Goederen: ½ acker zaijlant, groot ontrent ½ hont; 2e 6 roeijen inden hooff, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 50
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: cooper
West: Wouter Ruijghaver
Noord: erfg Jan Arienss Croot cum suis
Zuid: Denis Peeterss de haen
Bijz: de 6 roeijen zijn bij coop vercregen door Adriaen Jacobss Baes van Jacob Adriaenss Corp

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 233r
Soort akte: vrijgift
Datum: 4-10-1677
1e Comparant: Huijbrecht Peeterss Zeijlmans
2e Comparant: Peeter Bernt Schoenmaecker
Goederen: een huijs, hoff, erff ende grasdries, aengecomen door coop van t kint van Adriaen Janss van Hasselt, 16-4-1663
Prijs: ƒ 500
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: vercooper cum suis
West: wed Melis Hendricxss
Noord:
Zuid: sloot voor de ackers
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 233r
Soort akte: wilceur
Datum: 4-10-1677
1e Comparant: Peeter Bernt Schoenmaecker
2e Comparant: Huijbrecht Peeterss Zeijlmans
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs. Zie folio 233r
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 17-10-1679 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 233v
Soort akte: vrijgift
Datum: 27-10-1677
1e Comparant: Peeter Jan Gerritss ea
2e Comparant: Peeter Janss Frolick
Goederen: een bijster moergronden aengecomen van Jan Gerritss Braeijer, vader
Prijs: ƒ 60
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Cornelis Cornelis Peer Jacobss
West: Lauwereijs Jacobss Bommelaer cum suis
Noord: Lauwereijs Jacobss Bommelaer cum suis
Zuid: Cornelis Cornelis Peer Jacobss
Bijz: Peeter Jan Gerritss (Dongen), Frans Peeterss Rijcken x Catelijn Jan Gerritss (Oosterhout)

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 233v
Soort akte: vrijgift
Datum: 22-12-1677
1e Comparant: Jan Dircxss van Driel
2e Comparant: Thomas Zeijlmans, secretaris
Goederen: ¼ huijs, hooff, gronden en weijvelden
Prijs: ƒ 100
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Jenneken Corn Rutten en erfg Adr Jac Bommelaer
West: erfg Mels Dircxss van Driel
Noord: Her straet
Zuid: erfg Adriaen Jacobss Baes
Bijz: Jan woont te Leijden.
Jenneken Rutten nu Thomas Wouterss Zeijlmans

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 233v-2
Soort akte: vrijgift
Datum: 22-12-1677
1e Comparant: Jan Dircxss van Driel
2e Comparant: Thomas Zeijlmans, secretaris
Goederen: 2e een ackerken zaeijlant gemeen met Willem Jacobss en Adriaen Dircxss van Driel, gekocht van Jan Berten
Prijs: ƒ 100
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Freijs Janssen
West: steeg gemeene ackers
Noord: Merten van Gesel
Zuid: Gerrit Peeters Clermaker
Bijz: Jan woont te Leijden.
Jenneken Rutten nu Thomas Wouterss Zeijlmans

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 234v
Soort akte: vrijgift
Datum: 14-1-1678
1e Comparant: Lambrecht Dircxss Schoenmaeckers
2e Comparant: Dingeman Dircxss Schoenmaeckers, broer
Goederen: ½ huijsinge, erve, hoove
Prijs: ƒ 200
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Fingenken Joachumss (Anneken ?)
West: Huijbert Pauwelss
Noord: Her straet
Zuid: sloot vande ackers
Bijz: De koopsom is op 20-1-1680 geheel voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 235r
Soort akte: vrijgift
Datum: 18-1-1678
1e Comparant: Maeijken Corneliss Bosser wed Cornelis Pauwelss
2e Comparant: Peeter Pauwelss, swager
Goederen: 1/10 huijsinge, erve ende hoove, gemeen met cooper cum suis en 1/5 in ½ delle, aengecomen van Pauwel Wouterss, vader
Prijs: ƒ 110
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Gerit Peeterss en Jacob Abrahams cum suis
West:
Noord: ½ delle
Zuid: Her straet
Bijz: Maeijken woont tot Raemsdocq en is geassisteert met Mels Zeijlmans, heemraet.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 235v
Soort akte: vrijgift
Datum: 7-2-1678
1e Comparant: Cornelis Jan Geerenden x Dingentje Hendricxss
2e Comparant: Geltje Janssen Fiers
Goederen: 3 partijkens moervelden
Prijs: ƒ 627
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: secretaris en Anneken Pannincx
West: Adriaen Adriaenss Teeuwen
Noord: Peeter Huijbrechtss de Bondt
Zuid: Anneken Jan Teeuwen
Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 235v
Soort akte: wilceur
Datum: 7-2-1678
1e Comparant: Geltje Janssen Fiers
2e Comparant: Cornelis Jan Geerenden x Dingentje Hendricxss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van moergronden
Prijs: ƒ 627
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Geltje is geassisteert met Adriaen Corneliss Buijs.
De wilceur is in 1680 geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 236r
Soort akte: vrijgift
Datum: 9-2-1678
1e Comparant: Johan Bernagien, advocaat Breda ea
2e Comparant: Emanuel Hollos, ex cappiteijn Breda
Goederen: 12 geerden hooij ende weijlant, inden polder
Prijs: ƒ 3900
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erfg Jacob Hendricxss cum suis
West: Mathijs Janssen Camp cum suis
Noord: Oude Maesen
Zuid: Her straet
Bijz: Johan Bernagen, advocaat Breda namens Anna Elisabeth Smidts wed Hendrick Louis Brouaerts, schout van Alphen, procuratie voor notaris Sjaack Leempoel, 5-2-1678 Breda.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 236v
Soort akte: procuratie
Datum: 5-2-1678
1e Comparant: Anna Elisabeth Smidts wed Hendrick Louis Bouaert
2e Comparant: Johan van Bernagien
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Breda
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Anna machticht Johan om te Waspik lant te verkopen aan Emanuel Hollos. Zie folio 236r

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 237r
Soort akte: vrijgift
Datum: 9-2-1678
1e Comparant: Peeter Bernt Schoenmaecker
2e Comparant: Peeter Adriaen vander Linden
Goederen: de oostense helft van het erve en het klein huijsken, gecomen van Huijbert Zeijlmans volgens gifte van 4-10-1677
Prijs: ƒ 225
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Huijbert Zeijlmans
West: wed Melis Hendricxss Schoenmakers
Noord: Her straet
Zuid: de ackers
Bijz: De koopsom is op 31-10-1678 geheel voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 237v
Soort akte: vrijgift
Datum: 15-2-1678
1e Comparant: Cornelis Jan Geerenden x Dingentje Hendricxss
2e Comparant: Frans Adriaenss Cuijper, schoonsoon
Goederen: wilceur met als onderpant een huijsinge ende hove
Prijs: ƒ 300
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: wesen Leendert Hendricxss Scheuren
West: erfg Aert Gerrit Franss
Noord:
Zuid:
Bijz: Frans woont te Delft. Op 11-10-1678 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 238r
Soort akte: vrijgift
Datum: 19-3-1678
1e Comparant: Arien Cornelis Ruijchaver
2e Comparant: Thomas Peeterss Zeijlmans, secretaris
Goederen: 1½ geert hoij ende weijlant, gemeen met Jan Huijbertss Vassen ende Adriaen Willemss, in 6 geerden
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Achtjen Corneliss Buijs cum suis
West: erfg Huijbert Dircxss
Noord: Ouder Mase
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: De geerden zijn aengecomen via testament van Melis Hendricxss Schoenmakers en Grietjen Janss sijn oom ende moeijtje, 7-1-1660

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 238v
Soort akte: wilceur
Datum: 9-5-1678
1e Comparant: Adriaen Gerritss Dolck
2e Comparant: Jeremias Janss en Peter Boudewijns van Beieren
Goederen: wilceur met als onderpant huijsinge, hof, erf, ackerlant, grasdriessen ende bijster
Prijs: ƒ 300
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: erfg Ant Janss Snijder en Meerten Adr van Gesel
West: erfg Adriaen Dircken
Noord: Her straet
Zuid: Meerten Adriaen van Gesel
Bijz: Jeremias Janss en Peter Boudewijns van Beieren zijn visschers en borgers G’bergh en voogden over de kinderen van Leendert Swaen.
Jeremieas Broeckhoven verklaart op 12-4-1687 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 239v
Soort akte: waterbrief
Datum: 12-5-1678
1e Comparant: Adriaen Bastiaenss Hulstman
2e Comparant: Adriaen de Bruijn, heemraet Cleijn Waspick
Goederen: waterbrief tbv de overcoop van een pleijtschip met alle toebehoorten.
Prijs: ƒ 1300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Adriaen woont te Dongen.
Bastiaen Corneliss Hulstman en Dirck Bastiaenss Hulstman, vader en broer, staan borg.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 240v
Soort akte: procuratie
Datum: 13-10-1677
1e Comparant: Peeter Adriaenss ea
2e Comparant: Denis Adriaenss
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Peeter Adriaenss, Geraert Adriaenss, Adriaen Adriaenss, Querijn Jacobss x Jenneken Adriaenss. Kinderen Adriaen Adriaenss genaemt Den Jongen Heer en Sijken Denis de Haen. Erfgenamen van Denis Peterss de Haen, grootvader.
Zij machtigen hun broer Denis om aan Anthonis Claess, hun oom, hun deel vande erffenis te verkopen .

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 241r
Soort akte: vrijgift
Datum: 4-6-1678
1e Comparant: Denis Adriaenss
2e Comparant: Peeter Adriaenss ea
Goederen: hun deel van de erfenis van Denis Peterss de Haen
Prijs: ƒ 125
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Peeter Adriaenss, Geraert Adriaenss, Adriaen Adriaenss, Querijn Jacobss x Jenneken Adriaenss. Kinderen Adriaen Adriaenss genaemt Den Jongen Heer en Sijken Denis de Haen. Erfgenamen van Denis Peterss de Haen, grootvader.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 241v
Soort akte: vrijgift
Datum: 9-6-1678
1e Comparant: Thomas Wouterss Zeijlmans ea
2e Comparant: Artus van Sterrenborch, kleermaker
Goederen: ½ huijs, , erve, hoff
Prijs: ƒ 146
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Gijsbert den Decker
West: erfg Cornelis Jochem Rijcken
Noord: Jan Corsten Timmerman
Zuid: wed Steven Cornelis Swart
Bijz: Thomas Wouterss Zeijlmans en Jan Bastiaenss Boeser als armmrs, Gerard Johan Zeijlmans, schout en heemraden. Tsamen curatuers van den boedel van Corst Bernoutsen.
De koopsom is op 3-3-1692 geheel voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 242r
Soort akte: vrijgift
Datum: 9-6-1678
1e Comparant: Thomas Wouterss Zeijlmans ea
2e Comparant: Gisbert Adriaenss de Ruijter
Goederen: een parceel ackerlant met driessen en dellen oost en west inde Endenest
Prijs: ƒ 150
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: de Endenest
Belend Oost: graeffelijckheijt van Hollant
West: dwers leij of reden van Smullen
Noord: erfg Steven Cornelis Swart
Zuid: erfg Jacomijntje Jan Wouters
Bijz: Thomas Wouterss Zeijlmans en Jan Bastiaenss Boeser als armmrs, Gerard Johan Zeijlmans, schout en heemraden. Tsamen curatuers van den boedel van Corst Bernoutsen.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 243r
Soort akte: vrijgift
Datum: 10-10-1678
1e Comparant: Cornelis Jan Geerenden wed Dingetje Hendrickse ea
2e Comparant: Adriaen Huijbertss Zeijlmans
Goederen: een huijs, hoff ende erve
Prijs: ƒ 625
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: kinderen Leenaert Hendrickss Scheuren
West: stede Aert Gerrit Franss
Noord: den dijck
Zuid: Huijbrecht Adriaenss de Bruijn
Bijz: Cornelis Jan Geerenden wed Dingetje Hendrickse voor ½ en Frans Adriaenss Cuijper (Delft), Adriaen Lambertss, soone van Anneke Adriaenss Cuijper. Erfgenamen van Dingetje, Moeder en grootmoeder, elck voor ¼.
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 243r
Soort akte: wilceur
Datum: 10-10-1678
1e Comparant: Adriaen Huijbertss Zeijlmans
2e Comparant: Cornelis Jan Geerenden wed Dingetje Hendrickse ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs. Zie folio 243r
Prijs: ƒ 625
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Cornelis Jan Geerenden wed Dingetje Hendrickse voor ½ en Frans Adriaenss Cuijper (Delft), Adriaen Lambertss, soone van Anneke Adriaenss Cuijper. Erfgenamen van Dingetje, Moeder en grootmoeder, elck voor ¼.
De wilceur is op 1-11-1680 geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 244r
Soort akte: vrijgift
Datum: 12-11-1678
1e Comparant: Adriaen Lambrechtss ea
2e Comparant: Aert Adriaenss Hulst
Goederen: een parceelken hooij ende weijlant inde stede wijlen Aert Adriaenss Geus
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Peeter Janss Frolijck
West: stede wijlen Aert Adriaens Geus
Noord: erfg Bommelaer
Zuid: Marcelis Adriaenss Cluijter cum suis
Bijz: Adriaen Lambrechtss, Johannes en Claes Adriaenss. Kinderen Aert Adriaenss Geus en Janneken Ariens Cluijter.
Aert Hulst woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 244v
Soort akte: renuntiatie
Datum: 29-10-1678
1e Comparant: Maijken Corstiaenss vanden Wijngaert
2e Comparant: Engel Aertss Vaerck x Aeltjen Corst Wijngaert
Goederen: Maijken ziet af van van verdere rechten op de nalatenschap van haer moeder.
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Maijken (Dordrecht) is gescheiden van Gerrit Corneliss Swart.
Engel is schipper te Dordrecht.
Maijken en Aeltje hebben als moeder Heijtjen Corstiaenss van Dongen.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 245r
Soort akte: vrijgift
Datum: 19-11-1678
1e Comparant: Engel Aertss Vaerck x Aeltjen Corst Wijngaert
2e Comparant: Coen Janss van Hasselt
Goederen: een perceel hoij ende weijlant inde stede van Corstiaen vande Wijngaert. Zie acte van renunciatie, folio 244v
Prijs: ƒ 230
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Robbrecht Janss Pharo cum suis
West: Sgravenduijn sloot
Noord: Adriaen Marcelis Cluijter
Zuid: Jan Peeterss van Sprangh
Bijz: Engel is schipper te Dordrecht.
Coen woont te Sgravenmoer.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 245v
Soort akte: vrijgift
Datum: 30-11-1678
1e Comparant: Jacob Abrahamss x Marike Jacobss de Bruijn
2e Comparant: Peter Pauwelss
Goederen: een geert hooij ende weijlant, inden polder, in 16 geerden, gemeen met erfg Huijbert Adriaenss de Bruijn
Prijs: ƒ 392
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jacob van Volbergen
West: Huijbert Petersen cum suis
Noord: Oude Mase
Zuid: Oude straet
Bijz: Koop som is op 16-10-1679 geheel voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 245v
Soort akte: vrijgift
Datum: 30-11-1678
1e Comparant: Jan Mathijss Otgens ea
2e Comparant: Cornelis Embrecht Metselaer
Goederen: ½ stede, gemeen met Jan janssen
Prijs: ƒ 640
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: stede Peter Janss de Jonge
West: Frans Huijbrechtss
Noord: Groot Waspick
Zuid: Her straet
Bijz: Jan Mathijss Otgens als voocht en Peter Janss de Jonge als toesiender van de kinderen van Willem Peterss Plucknoot en Heijltje Janss de Jonge, Engeltje Willemss Plucknoot, voordochter. Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 246r
Soort akte: wilceur
Datum: 30-11-1678
1e Comparant: Cornelis Embrechtss
2e Comparant: Jan Mathijss Otgens ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop ½ stede
Prijs: ƒ 640
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan Mathijss Otgens als voocht en Peter Janss de Jonge als toesiender van de kinderen van Willem Peterss Plucknoot en Heijltje Janss de Jonge, Engeltje Willemss Plucknoot, voordochter. Betaald wordt via een wilceur.
Op 30-11-1680 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 246v
Soort akte: vrijgift
Datum: 30-11-1678
1e Comparant: Jan Mathijss Otgens ea
2e Comparant: Peter Melss
Goederen: ½ acker zaijlant
Prijs: ƒ 310
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord: Her straet
Zuid: Peter Melss
Bijz: Jan Mathijss Otgens als voocht en Peter Janss de Jonge als toesiender van de kinderen van Willem Peterss Plucknoot en Heijltje Janss de Jonge, Engeltje Willemss Plucknoot, voordochter. Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 246v
Soort akte: wilceur
Datum: 30-11-1678
1e Comparant: Peter Melss
2e Comparant: Jan Mathijss Otgens ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van ½ acker
Prijs: ƒ 310
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan Mathijss Otgens als voocht en Peter Janss de Jonge als toesiender van de kinderen van Willem Peterss Plucknoot en Heijltje Janss de Jonge, Engeltje Willemss Plucknoot, voordochter. Betaald wordt via een wilceur.
Op 30-11-1680 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 247v
Soort akte: procuratie
Datum: 14-12-1678
1e Comparant: Adriaen van Gils x Maria van Nes ea
2e Comparant: Mels Thomass Zeijlmans
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Adriaen van Gils, president schepen G’bergh x Maria van Nes, Sara van Nes wed Sijmon van Son, Barent van Nes, schepen G,bergh. Kinderen Pieter Janss van Nes.
Zij machtigen Mels om aan Peter Mathijss een schultbrief te vercopen.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 248r
Soort akte: vrijgift
Datum: 15-12-1678
1e Comparant: Mels Thomas Zeijlmans namens erfg van Nes
2e Comparant: Peter Mathijss, heemraet Raemsdoncq
Goederen: een schultbrief twv f 200 tlv Adriaen Aerden van 17/2/1651 en 21/5/1657
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Adriaen van Gils, president schepen G’bergh x Maria van Nes, Sara van Nes wed Sijmon van Son, Barent van Nes, schepen G,bergh. Kinderen Pieter Janss van Nes.
Zie procuratie folio 247v

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 248v
Soort akte: procuratie
Datum: 11-2-1678
1e Comparant: Willem Wouterss Cop, schipper, ea
2e Comparant: Jan Adriaenss Hamel, oom
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Willem Wouterss Cop, schipper, Laurens Jacobss Bommelaer, schipper, x Maria Wouterss Cop, Cornelis Wouterss x Adriaentje Wouterss Cop, Lijsbeth en Lijsbeth Wouterss Cop, de tweee jongste dochters (beijde Lijsbeth).
Zij machtigen Jan Hamel en Dielis Quirijns, stadthouder Sgravenmoer, hun goederen te Sgravenmoer, Waspick en Cappel te vercopen.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 249r
Soort akte: vrijgift
Datum: 16-12-1678
1e Comparant: Jan Adriaenss Hamel ea
2e Comparant: Adriaentje Dircxss Waelwijck
Goederen: 1/8 int out bosch gelegen op Adriaen Aerden leij, gemeen met cooperse
Prijs: ƒ 120
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: cooperse
West: Sgravelduijn sloot
Noord: wed Jacob Pouwelss
Zuid: de leij
Bijz: Jan Adriaenss Hamel namens Willem Wouterss Cop, schipper, Laurens Jacobss Bommelaer, schipper, x Maria Wouterss Cop, Cornelis Wouterss x Adriaentje Wouterss Cop, Lijsbeth en Lijsbeth Wouterss Cop, de tweee jongste dochters (beijde Lijsbeth). Erfgenamen van Wouter Willemss Cop.
Adriaentje woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 249v
Soort akte: vrijgift
Datum: 16-12-1678
1e Comparant: Jan Adriaenss Hamel ea
2e Comparant: Adriaentje Marceliss
Goederen: een parceelken bijster velden opgeworpen tot bosschen, gecomen van hun ouders
Prijs: ƒ 71
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Jan de Vlucht
West: Robbert Janss Pharo
Noord: Mnarcelis Adriaenss Cluijter
Zuid: kinderen Cornelis Venis
Bijz: Jan Adriaenss Hamel namens Willem Wouterss Cop, schipper, Laurens Jacobss Bommelaer, schipper, x Maria Wouterss Cop, Cornelis Wouterss x Adriaentje Wouterss Cop, Lijsbeth en Lijsbeth Wouterss Cop, de tweee jongste dochters (beijde Lijsbeth). Erfgenamen van Wouter Willemss Cop.
Adriaentje woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 250r
Soort akte: vrijgift
Datum: 7-2-1679
1e Comparant: Thomas Zeijlmans, secretaris
2e Comparant: Arien Dircxssen van Driel Jongh
Goederen: 1/3 van 2½ hont ackerlandt gekopcht van jan Dircxss van Driel, gemeen met Adriaen van Driel cum suis
Prijs: ƒ 75
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: erfg Freijs Janss
West: den wegh
Noord: erfg Peeter Joachumss Berthhoutss
Zuid: Gerrit Peeterssen Dolck
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 250v
Soort akte: vrijgift
Datum: 13-2-1679
1e Comparant: Adriaen Anthonissen Cuijl
2e Comparant: Jan Adriaenssen Cramer
Goederen: een binnen delleken
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Cornelis Jan Geerenden
West: Huijbert Aertssen Cuijl
Noord: Jan Adriaenssen Cramer
Zuid: Huijbert Cornelissen Timmerman
Bijz: Adriaen woont te Sgravenmoer. De koopsom is op 27-3-1679 voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 251r
Soort akte: vrijgift
Datum: 13-2-1679
1e Comparant: Adriaen Adriaenssen Teeuwen
2e Comparant: Huijbert Peeterssen Zeijlmans
Goederen: een huijs, hooff ende erve
Prijs: ƒ 430
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Jan Corstiaenss en kinderen
West: Huijbrecht Aertssen Cuijl
Noord: Her straet
Zuid: Steven Cornelissen Swart
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 252r
Soort akte: vrijgift
Datum: 4-3-1679
1e Comparant: Thomas Zeijlmans, secretaris, ea
2e Comparant: Aechtje Corneliss Buijs
Goederen: 3 geerfden hooij ende weijlant, inden polder, in 12 geerden, gemeen met coopersse
Prijs: ƒ 1000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Mels Zeijlmans cum suis
West: den Armen
Noord: Oude Mase
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Thomas Zeijlmans, secretaris, namens Christina Domen (Breda), procuratie Breda 11-2-1679.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 252v
Soort akte: vrijgift
Datum: 5-4-1679
1e Comparant: Thomas Zeijlmans, secretaris
2e Comparant: Cornelis Lambrechtss
Goederen: ½ buijten delle
Prijs: ƒ 405
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Gieltke Willems de Greeff en kinderen
West: Neeltje Melss met wederhelft
Noord: Oude straet
Zuid: Hendrick Franss Boeser
Bijz: Cornelis woont te Raemsdonck. De koopsom is op 21-4-1679 voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 253r
Soort akte: vrijgift
Datum: 10-4-1679
1e Comparant: Dingeman Hendrick op Hoeck
2e Comparant: Thomas Peeterss Zeijlmans, secretaris
Goederen: 1/7 huijs, erff, hoff, ackerlant, grasdriessen en weijvelden gemeen met broers en zussen, gecomen van Neeltje Dingeman
Prijs: ƒ 31
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Govert Gijsbertss Paens
West: Sgravelduijn sloot
Noord: Jan Anth Cuijl, Willem Jacobss, Anthonis Wouterss
Zuid: erfg Cornelis Stevenss Swart
Bijz: Neeltje Dingeman is wed van Hendrick Janss alias op Hoeck

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 253v
Soort akte: vrijgift
Datum: 11-4-1679
1e Comparant: Cornelis Abrahamss x Janneken Janss Boudewijns
2e Comparant: Adriaen Adriaenss Teeuwen
Goederen: ½ binnen delle, gemeen met Dingetje Adriaen Romboutss oftewel desselfs kint, gekomen van zijn vrouwe vader
Prijs: ƒ 100
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Willem Huijbertss
West: Vroukens vaert
Noord: Peeter vander Punten
Zuid: Cornelis Hendricxss Schoenmakers
Bijz: Koopsom voldaen op 20-4-1679

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 254r
Soort akte: vrijgift
Datum: 11-4-1679
1e Comparant: Jacob Abrahamss
2e Comparant: Cornelis Abrahamss, broer
Goederen: ½ acker zaeijlant, gemeen met cooper, gecomen van hun grootvader
Prijs: ƒ 100
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Dircken
West: Jan Adr van Tichel en Jan Janss Timmerman
Noord: Her straet
Zuid: Steven Wouterss Boef
Bijz: Koopsom op 20-4-1679 voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 254r
Soort akte: vrijgift
Datum: 13-4-1679
1e Comparant: Gieltje Willemss de Greeff wed Johan Zeijlmans
2e Comparant: Thomas Peeterss Zeijlmans, secretaris
Goederen: een acker zaeijlant met de veldekens zoals Johan Zeijlmans van zijn moeder heeft gekocht op 17-2-1671
Prijs: ƒ 1300
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: erfg Meerten Aertss Turck en Jochum Jac de Bruijn
West: Cornelis Lambertss
Noord: Her straet
Zuid: Sgravelduijn sloot
Bijz: Gieltje wordt geassisteert met Cornelis Rijcken haer swager.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 254r-2
Soort akte: vrijgift
Datum: 13-4-1679
1e Comparant: Gieltje Willemss de Greeff wed Johan Zeijlmans
2e Comparant: Thomas Peeterss Zeijlmans, secretaris
Goederen: 2e een acker zaeijlant, velden zoals Johan gekocht heeft van erfg Maijken Luchten en Cornelis Claess op 4-3-1667, 29-1-1674
Prijs: ƒ 1300
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: kinderen Adriaen Willem Huijgen
West: Anthoniss Claes en Peter Melssen
Noord: watergangh
Zuid: Sgravelduijn sloot
Bijz: Gieltje wordt geassisteert met Cornelis Rijcken haer swager.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 255r
Soort akte: vrijgift
Datum: 13-4-1679
1e Comparant: Gieltje Willemss de Greeff wed Johan Zeijlmans
2e Comparant: Thomas Peeterss Zeijlmans, secretaris
Goederen: een wilceur met als onderpant huijs, bergh, erve etc
Prijs: ƒ 800
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Coenraet Baes
West: Hendrick Franss Boeser
Noord: Cleijn Waspick
Zuid: Her straet
Bijz: Gieltje wordt geassisteert met Cornelis Rijcken haer swager en Mels Thomass Zeijlmans haer oom.
8-3-1703 is de wilceur geheel voldaen.
Onderteckent door Cornelis de Bont, Gijsbert Steenoven, Adriaen Boudewijns, Steven Cornelissen, Joanna Zeijlmans en Adriaen de Laet en in een akte eerder Lijsbeth Zeijlmans

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 255v
Soort akte: vrijgift
Datum: 21-4-1679
1e Comparant: Gerrit Thijs Otgens ea
2e Comparant: Jacob Abrahamss
Goederen: ¼ huijs, erf, hoff en delle, gemeen met cooper cum suis
Prijs: ƒ 500
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Gerrit Mathijss Otgens en Wouter Janss
West: Peeter Pouwelsen cum suis
Noord: Groot Waspick
Zuid: Her straet
Bijz: Gerrit Thijs, Jan Thijss en Anneken Thijss Otgens en Adriaen Janss de Jonge x Cornelia Thijs Otgens. Erfg van Willemken Adriaenss, haere moeije

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 256r
Soort akte: vrijgift
Datum: 21-4-1679
1e Comparant: Jan Mathijss Otgens
2e Comparant: Adriaen Janss de Jonge, swager
Goederen: 1/8 acker zaijlant gemeen met Jan peeterss Nieuwenhuijsen en Gerrit Otgens cum suis gecomen van Willemken Adriaenss
Prijs: ƒ 38
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: erfg Commer Lambertss
West: Adriaen Corneliss Camp
Noord: Her straet
Zuid: Theunis Claess cum suis
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 256v
Soort akte: vrijgift
Datum: 26-4-1679
1e Comparant: Huijbert Cornelis Buijs
2e Comparant: Thomas Zeijlmans, secretaris
Goederen: wilceur met als onderpant 3 geerden hooij ende weijlant, in 12 geerden, gemeen met secretaris
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Huijbert Adriaenssen de Bruijn
West: Mels Zeijlmans cum suis
Noord: Oude Mase
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Lijsbeth Huijbertse Zeijlmans wed Thomas Peeterss Zeijlmans verklaart op 9-4-1687 dat de wilceur geheel is afgelost.
Jasper Buijs, broer, staat borg

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 257v
Soort akte: vrijgift
Datum: 29-4-1679
1e Comparant: Willem Hendrick alias Opt Hoeck
2e Comparant: Thomas Zeijlmans, secretaris
Goederen: 1/7 huijs, erf, hoff, ackerlant, grasdriessen, weij ende hoijvelden, gecomen van zijn ouders, gemeen met broers en zussen
Prijs: ƒ 48
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Govert Gijsberts Paens
West: Sgravelduijn sloot
Noord: Jan Ant Cuijl, erfg Thuenis Janss Snijder ea
Zuid: erfg Cornelis Stevens Swart
Bijz: Jan Ant Cuijl, erfg Thuenis Janss Snijder nu Willem Jacobss en Anthonis Wouterss.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 258r
Soort akte: vrijgift
Datum: 4-5-1679
1e Comparant: Jan Hendrick alias Opt Hoeck
2e Comparant: Thomas Zeijlmans, secretaris
Goederen: 1/7 huijs, erf, hoff, ackerlant, grasdriessen, weij ende hoijvelden, gecomen van zijn ouders, gemeen met broers en zussen
Prijs: ƒ 48
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Govert Gijsberts Paens
West: Sgravelduijn sloot
Noord: Jan Ant Cuijl, erfg Thuenis Janss Snijder ea
Zuid: erfg Cornelis Stevens Swart
Bijz: Jan Ant Cuijl, erfg Thuenis Janss Snijder nu Willem Jacobss en Anthonis Wouterss.
Jan Hendrickss woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 258v
Soort akte: vrijgift
Datum: 5-6-1679
1e Comparant: Cornelis Lambertss
2e Comparant: Mels Gerritss Boudewijns
Goederen: ½ buijten delle, de oostense helft
Prijs: ƒ 400
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Gieltje Willemss de Greeff en kinderen
West: Neeltje Mels met wederhelft
Noord: Oude straet sloot van Cleijn Waspick
Zuid: Hendrick Franss Boeser
Bijz: Cornelis woont te Raemsdonck. De koopsom is op 15-6-1680 geheel voldaen

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 259r
Soort akte: vrijgift
Datum: 5-6-1679
1e Comparant: Neeltje Mels wed Gerrit Jans Boudewijns
2e Comparant: Mels Gerritss Boudewijns, haer soon
Goederen: ½ buijten delle, westense helft
Prijs: ƒ 400
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Gieltje Willemss de Greeff en kinderen
West: de Armen
Noord: Oude straet sloot van Cleijn Waspick
Zuid: Hendrick Franss Boeser
Bijz: De koopsom is op 19-6-1679 geheel voldaen

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 259v
Soort akte: vrijgift
Datum: 28-6-1679
1e Comparant: Adriaen Franss ea
2e Comparant: Jan Stemkens, neve
Goederen: 3/5 in ¼ acker zaeijlants mette veldekens en gronden, gemeen met Maria enJan Jan Wouterss, den Armen, erfg Wouter Jan Wouters
Prijs: ƒ 30
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: graeffelijckheijt
West: Sgravelduijn sloot
Noord: Gijsbert de Ruijter
Zuid: Thomas Bommelaer cum suis
Bijz: Adriaen Franss (G’bergh) en Jacob en Francijntje Franss.
Het lant is aengecomen van Jacomeijntje Jan Wouterss hun moeijte.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 260r
Soort akte: vrijgift
Datum: 29-6-1679
1e Comparant: Jan Stemkens ea
2e Comparant: Cornelis Rijcken, heemraet
Goederen: ½ acker zaeijlant met driessen, moergronden op den Zantschel, met de Armen wegens Jan Jan Wouterss en erfg Wouter J Wouterss
Prijs: ƒ 95
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: Zantschel
Belend Oost: graeffelijckheijt
West: Sgravelduijn sloot
Noord: Gijsbert de Ruijter
Zuid: gemeene ackers
Bijz: Jan Stemkens voor 3/5, Lijsbet en Catlijn Corsten, dochters van Judith Jan Wouterss, geassisieert met Willem Stemkens, halven broer, voor 1/5 en Jan Stemkens, Willem en Josijn Stemkens. Vanwege Maria Jan Wouterss hun moeder. Erfgenamen van Jacomijntje Jan Wouterss, Moeijtjke en suster.
Zie ook folio 259v

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 260v
Soort akte: vrijgift
Datum: 24-8-1679
1e Comparant: Huijbert Peeterss Seijlmans
2e Comparant: Thomas Peeterss Seijlmans, secretaris, broer
Goederen: ½ acker zaeijlant op den westenkant en de velden aan noorden en zuijden, gemeen met Mathijs Corneliss Camp
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Math Corn Camp, wed Hendrick Joachums Schoenmaker
West: wed Hend Joachums Schoenmaker, Peter Adr vd Linden
Noord: Her straet
Zuid: cloostersgoet
Bijz: De acker is gekocht van erfg Gerit Janssen, 8-2-1674. Zie veste 2-4-1674

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 261v
Soort akte: vrijgift
Datum: 9-9-1679
1e Comparant: Jan Anthonisse Cuijl, borger Breda
2e Comparant: Anthonis Wouter Seijlmans, swager
Goederen: ½ buijtendelle, gemeen met cooper, gecomen van Moetje Janneke Cornelis Rutten
Prijs: ƒ 50
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: den dijck
West: Sgravelduijn sloot
Noord: Michiel Berten Vleesch
Zuid: erfg Hendrick Jansen op Hoeck en secretaris
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 262r
Soort akte: vrijgift
Datum: 13-10-1679
1e Comparant: Leenaert Jansen ea
2e Comparant: Aert Cornelis Rijcke, heemraet
Goederen: ¼ acker saeijlant, met driessen en moergronden, opden Santschel, gemeen met cooper en erfg Wouter Jansen
Prijs: ƒ 30
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: Santschel
Belend Oost: graeffelijckheijt
West: Sgravelduijn sloot
Noord: Gijsbert de Ruijter
Zuid: gemeene ackers
Bijz: Leenaert Jansen (Rotterdam), Jacob Jansen (Haarlem) en Anneke Jans (Dongen).
Het lant is aengecomen van Jacomijntje Jan Wouterss, hun moeije.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 262v
Soort akte: vrijgift
Datum: 17-10-1679
1e Comparant: Peeter Brent
2e Comparant: Peeter Adriaenss vander Linden
Goederen: ½ hof, erf en, grasdriesken, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 100
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: den cooper
West: Grietje Janss
Noord: Heir straet
Zuid: de ackers
Bijz: Peeter woont te Sprangh

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 263r
Soort akte: procuratie
Datum: 11-10-1679
1e Comparant: Margareta vanden Eijnde
2e Comparant: Cornelis Aerden
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Breda
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Margareta machtigt Cornelis Aerden (Waspick) om een lening af te sluiten tbv Steven Woutersen Boef twv f 200.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 263v
Soort akte: wilceur
Datum: 19-10-1679
1e Comparant: Cornelis Aerden namens Margriet vanden Eijnde
2e Comparant: Steven Woutersen Boef
Goederen: wilceur met als onderpant 8 geerden, in 12 geerden, inden polder. Gebruijkt bij Cornelis en Jan Aerden, met crediteur
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot
Belend Oost: Huijbrecht Gijsbertss Conincx
West: erfg Hendrick Schoenmakers
Noord: Scheij sloot
Zuid: Oude straet
Bijz: Op 23-4-1686 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 264v
Soort akte: vrijgift
Datum: 24-1-1680
1e Comparant: Huijbrecht Henrixs Schoenmakers
2e Comparant: Cornelis Jasperse Banck, borger en coopman G’bergh
Goederen: 1 1/8 geert hooij en weijlant, inden polder, opden westenkant van 9 geerden, aengecomen van Melis Henrixss Schoenmakers
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jac Cor Buijs, Claes Thonis, Joh Seijlm., J Otgens
West: Adriaen Cornelis Buijs
Noord: Oude Mase
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Belending oost in t zelfde stuck

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 265r
Soort akte: vrijgift
Datum: 24-1-1680
1e Comparant: Peter vander Linden
2e Comparant: Huijbert Paulus Seijlmans
Goederen: werf, hof en dries, gekocht van Peter Bernt
Prijs: ƒ 200
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: secretaris
West: erfg Melis Henrixs Schoenmakers en Grietje Jans
Noord: Heir straet
Zuid: sloot vande ackers
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 265v
Soort akte: vrijgift
Datum: 24-1-1680
1e Comparant: Arien en Cornelis Corneliss Ruijchaver ea
2e Comparant: Jan Jansen Coenen, borger en visscher G’Bergh
Goederen: ½ acker zaeijlant, gemeen met Jan Jansen Coenen. Aengekomen van Grietje Jans Ruijchaver
Prijs: ƒ 260
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Huijbert Driessen
West: wed Hendrick Jochumssen cum suis
Noord: voorss weduwe
Zuid: cloosters goet
Bijz: Arien en Cornelis Corneliss Ruijchaver en Anneken Ruijchaver

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 266r
Soort akte: vrijgift
Datum: 24-1-1680
1e Comparant: Cornelis Jaspersen Banck ea
2e Comparant: Huijbert Paulus Seijlmans
Goederen: een huijs, hof en boomgaert aengecomen van Melis Hendricxss Schoenmakers en Grietje Janss
Prijs: ƒ 625
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Peter vander Linden
West: wed Hendrick Jochumss
Noord: Heir straet
Zuid: de ackers
Bijz: Cornelis Jaspersen Banck vanwege zijn moeder voor ½, Lambert en Dingeman Dirxss Schoenmakers, Huijbert Driessen x Anneke Dirxss Schoenmakers (Raemsdonq) voor de andere ½

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 266v
Soort akte: vrijgift
Datum: 24-1-1680
1e Comparant: Huijbert Paulus Seijlmans
2e Comparant: Peter Paulus Seijlmans, broer
Goederen: 1/10 huijs, erve en hof, gemeen met Peter Seijlmans en 1/5 in de delle, gecomen van zijn vader
Prijs: ƒ 120
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Jacob Abrahamss
West: Gerrit Peeter Gerritsen en cooper
Noord: Groot Waspick
Zuid: Heir straet
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 267r
Soort akte: vrijgift
Datum: 9-2-1680
1e Comparant: Jan Peterss Nieuwenhuijsen ea
2e Comparant: Jacob Abrahamss
Goederen: ¼ huijs, erf, hof en del aengecomen van Willeke en Dingentie Ariens, moeder en moeije
Prijs: ƒ 500
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Gerit Mathijss Otgens en Wouter Jansen
West: Peeter Paulus
Noord: Groot Waspick
Zuid: Heir straet
Bijz: Jan Peterss Nieuwenhuijsen wednr Dingentie Ariens voor ½, Jan Jansen Nieuwenhuijsen en Cornelis Dilis x Lijsbeth Nieuwenhuijsen voor de andere ½

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 267v
Soort akte: vrijgift
Datum: 22-2-1680
1e Comparant: Wouter Petersen Verheijden x Teuntge Ariens
2e Comparant: Cornelis Teunissen Seijlmans
Goederen: een huijs, hof, erf, bijsters en ackerlant geomen van zijn vrouwe ouders
Prijs: ƒ 1000
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: stede Wouter Adr Stevens en Gerit Ptr Geritssen
West: Anthonis Claessen en de secretaris
Noord: Heir straet
Zuid: Sgravelduijn sloot
Bijz: Wouter woont te Cappel

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 268r
Soort akte: vrijgift
Datum: 22-2-1679
1e Comparant: Corn Theunis Seijlmans x Grietje Ariens Berrevoets
2e Comparant: Peter Melsen, oom
Goederen: 1 geert hooij ende weijlant, inden polder, gemeen met cooper, gecomen van zijn vrouwe moeder.
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot
Belend Oost: Johan Teulinx
West: erfg Dirck Henrixs Schoenmakers cum suis
Noord: Scheij sloot
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 268v
Soort akte: vrijgift
Datum: 4-3-1680
1e Comparant: Huijbert Jansen Bosser x Adriaentje Jan Jochemss
2e Comparant: Jan Willemsen banck, borger G’bergh
Goederen: 3½ geert hooij ende weijlant, gemeen met erfg Jan Huijbert Vassen cum suis, in 12 geerden
Prijs: ƒ 1400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: niets ingevuld
West: Niclaes Jansen Banck cum suis
Noord: Oude Mase
Zuid: Hendrik Luijten Ambacht
Bijz: Huijbert woont op Santerbuijten

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 269r
Soort akte: vrijgift
Datum: 7-3-1680
1e Comparant: Bastiaen van Es ea
2e Comparant: Aeltge Jans Fiers wed Bastiaen Jansen Boeser
Goederen: een huijs, scheurken, erf mette hof, gecomen van Anthonis Jansen.
Prijs: ƒ 1350
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Vroukensvaertse grippel
West: erfg Adriaen Jacobs Baes
Noord: gemeene stege
Zuid: de ackers die nnord zuijd staecken
Bijz: Bastiaen van Es, coopman, Rotterdam, x Anna van den Hoeck, Wouter Jansen van Nederveen, heemraet en gewesene borgemeester van Cappel, x Lidwina vanden Hoeck, Servaes Vermeulen, schoolmeester Sgravenmoer, x Adriaen vanden Hoeck. Kinderen Anthonis Joosten vanden Hoeck
Gereet f 600.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 269v
Soort akte: wilceur
Datum: 7-3-1680
1e Comparant: Aeltge Jans Fiers wed Bastiaen Jansen Boeser
2e Comparant: Bastiaen van Es ea
Goederen: wilceur tbv de aankoopvan het huis etc. Zie folio 269r
Prijs: ƒ 1350
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 17-4-1682 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 270r
Soort akte: vrijgift
Datum: 20-3-1680
1e Comparant: Adriaen Jansen de Jongh
2e Comparant: Anthonis Adriaensen Dolck
Goederen: een huijs, hof en erf, gronden en weijvelden en houtwasschen, zoals Jan Gijsbertse het beseten heeft
Prijs: ƒ 300
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: vercoper en erfg Peter Mathijss Otgens
West: Gijsbert Coninx en erfg Thomas en Johan Seijlmans
Noord: Heir straet
Zuid: Willem Jansen Buijs en Hendrick Fransen
Bijz: Zie ook testament bij notaris de Ruijter van 18-2-1670.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 270v
Soort akte: vrijgift
Datum: 20-3-1680
1e Comparant: Anthonis Adriaensen Dolck x Dingena Jans de Jongh
2e Comparant: Adriaen Jansen de Jongh
Goederen: 1½ geert hoij ende weijlant, inden polder, gemeen met wed Mels Dircxss cum suis, in 6 geerden
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Jansen de Jongh
West: kinderen Huijbert Peters
Noord: Oude Mase
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 271r
Soort akte: wilceur
Datum: 20-3-1680
1e Comparant: Thonis Adriaensen Dolck
2e Comparant: Jan Adriaensen Theeuwen
Goederen: wilceur met als onderpant, huijsinge etc
Prijs: ƒ 100
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Ariens de Jonge, erfg Peter Mathijs Otgens
West: Gijsbert Coninx en erfg Thomas en Johan Seijlmans
Noord: Willem Jansen Buijs en Hendrick Fransen
Zuid: Heir straet
Bijz: op 9-1-1692 wordt aan Jan Adriaenssen van Hassel de rente t/m 1686 betaald.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 272r
Soort akte: vrijgift
Datum: 28-3-1680
1e Comparant: Wouter Thonissen Snijder
2e Comparant: Gerit Seijlmans, schout
Goederen: een part ackerlants
Prijs: ƒ 50
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: den schout
West: Willem Jacobs
Noord: Johan de Bruijn
Zuid: Aeltje Jans Fiers
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 272v
Soort akte: vrijgift
Datum: 15-4-1680
1e Comparant: Cornelis Jan Gerriden wednr Dingentje Hendrix
2e Comparant: Jan Adriaensen Cramer
Goederen: een hoffken
Prijs: ƒ 15
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: cooper
Noord: cooper
Zuid: cooper
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 273r
Soort akte: vrijgift
Datum: 8-5-1680
1e Comparant: Cornelis Tonis Seijlmans
2e Comparant: Johan de Bruijn, stadthouder, secr Cleijn Waspick
Goederen: een buijtendelle, gecomen van zijn grootmoeder
Prijs: ƒ 340
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Willem Huijbert Seijlmans cum suis
West: Vroukens vaert
Noord: Pieternella de Bruijn
Zuid: cooper
Bijz: Op 29-5-1681 is de koopsom geheel voldaen. Op 21-5-1680 is er een waerborg gestelt. Zie folio 273r

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 273v
Soort akte: vrijgift
Datum: 8-5-1680
1e Comparant: Nicolaes Peterse Brouwer x Dingentje Corn Rijcken
2e Comparant: Aert Adriaensen Bommelaer
Goederen: een binnen delle, gecomen van zijn vrouwe vader
Prijs: ƒ 770
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Willem Zeijlmans
West: Vroukens vaert
Noord: erfg Aert Gerrit Fransen
Zuid: Peter vander Punten
Bijz: Nicolaes woont te Raemsdonq

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 273v
Soort akte: wilceur
Datum: 8-5-1680
1e Comparant: Aert Adriaensen Bommelaer
2e Comparant: Nicolaes Peterse Brouwer x Dingentje Corn Rijcken
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een binnendelle
Prijs: ƒ 770
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 5-5-1681 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 274r
Soort akte: waerborg
Datum: 21-5-1680
1e Comparant: Johan de Bruijn, stadthouder, secr Cleijn Waspick
2e Comparant: Cornelis Tonis Seijlmans
Goederen: waerborg tbv de aankoop van een buijtendelle. Zie folio 273r: een acker zaeijlant
Prijs: ƒ 0
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: wed Jan Huijbertss Vassen
West: Thomas Zeijlmans, secretaris
Noord: voetpat
Zuid: den dijck
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 274v
Soort akte: vrijgift
Datum: 3-6-1680
1e Comparant: Frans Peterss Brouwers
2e Comparant: Jochem Peterss Zeijlmans, schout en secr HLA
Goederen: 3 geerden hooij ende weijlant, inden polder, met Peter Adriaenss Brouwer, vader, cs, in 12 geerden
Prijs: ƒ 900
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Kaeij sloot
Belend Oost: erfg Jan Jochemss
West: Hendrick Franss Boeser cum suis
Noord: Oude Mase
Zuid: Kaeij sloot
Bijz: Frans woont te Raemsdonk.
Het stuck gront is gekocht van Johannes Schoonhoven op 18-6-1664

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 275r
Soort akte: vrijgift
Datum: 3-6-1680
1e Comparant: Huijbert Zeijlmans ea
2e Comparant: Aert Cornelis Rijcken, swager
Goederen: ½ huijs, erff, hoff, ackerlant, grasdriessen, hoij ende weijvelden, gemeen met Aert Rijcken, gecomen van hun grootouders.
Prijs: ƒ 1030
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Graft
West: Sgravelduiijn sloot
Noord: Cornelis Stevens Swart
Zuid: Marcelis den Cluijter, Jan Anth, Huijbert Vassen
Bijz: Huijbert Zeijlmans wed Marike Cornelis Rijcken als vader van zijn 4 kinderen. Hun grootouders zijn Cornelis Jochemss Rijcken en Maijken Aerden Bommelaer.
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 275r
Soort akte: wilceur
Datum: 3-6-1680
1e Comparant: Aert Cornelis Rijcken, swager
2e Comparant: Huijbert Zeijlmans ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van ½ huijs.
Prijs: ƒ 1030
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Huijbert Zeijlmans wed Marike Cornelis Rijcken als vader van zijn 4 kinderen.
Op 25-11-1689 is de wilceur geheel afgelost.
Kinderen: Thomas, Peter, Antoni Gijsbertse en Jochum

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 276r
Soort akte: waterbrief
Datum: 12-6-1680
1e Comparant: Adriaen Janss Vennis
2e Comparant: Adriaen de Bruijn, heemraet Cleijn Waspick
Goederen: waterbrief tbv de overkoop van een pleijtschip met alle toebehooren
Prijs: ƒ 2000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Adriaen Vennis woont te Sgravenmoer.
Adriaen Janss Lucht, Laurens Cornelis Vermeulen, Jan Corstiaenss ende Jan Janss Vennis staan borg.
Betaald gereet f 800.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 277r
Soort akte: wilceur
Datum: 14-6-1680
1e Comparant: Willem Jacobs
2e Comparant: Sebastiaen van Nes, lakencooper Rotterdam, ea
Goederen: wilceur met als onderpant een ½ buijtendelle
Prijs: ƒ 175
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: erfg Willem Cornelis Swart
West: Johan de Bruijn
Noord: Cleijn Waspick
Zuid: Her straet
Bijz: Sebastiaen van Nes, lakencooper Rotterdam, Wouter Janss van Nederveen (Cappel) en Servaes Vermeulen (Sgravenmoer). Erfg Anthonis Joosten vanden Hoeck.
Hendricxken Anthonissen vanden Hoeck verklaart op 22-10-1684 dat zij het 1e derde part heeft ontvangen.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 277v
Soort akte: vrijgift
Datum: 30-7-1680
1e Comparant: Lijsken Wouterss
2e Comparant: Dirck Aertss Timmerman, swager
Goederen: ½ huijsinge, erve, hoeve, bijster, grasdries en ackerlant achter de kerck, gemeen met cooper met 2e acker daer achter
Prijs: ƒ 600
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: pastorije en kinderen Joost Daemen
West: Adriaen Cornelis Buijs en Wouter Adriaen Stevenss
Noord: kerckhoff; 2e dwarspat
Zuid: 1e dwarspat; Kuijpers leij
Bijz: betaald wordt via wilceur

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 278r
Soort akte: wilceur
Datum: 30-7-1680
1e Comparant: Dirck Aertss Timmerman, swager
2e Comparant: Lijsken Wouterss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een ½ huijs etc
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Lijsken Wouters ontvangt op 23-5-1682 de eerste f 200.
Op 22-5-1690 verklaart Elisabeth Janssen Backx (huijsvrouw van Jacop Dolcken) van Wouter Backx x weduwe van Dirck Vermeijs de resterende f 400.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 278v
Soort akte: wilceur
Datum: 30-7-1680
1e Comparant: Dirck Aertss Timmerman
2e Comparant: Anneke Jochumss Poets
Goederen: wilceur met als onderpant sijn huijsinge etc
Prijs: ƒ 200
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: pastorije en kinderen Joost Daemen
West: Adriaen Cornelis Buijs en Wouter Adriaen Stevenss
Noord: kerckhoff
Zuid: Kuijpers leij
Bijz: Anneke woont te Dordrecht.
De wilceur is op 11-10-1694 geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 279v
Soort akte: vrijgift
Datum: 10-10-1680
1e Comparant: Peeter Huijgen ea
2e Comparant: Aellit Corn Camp wed Jan Huijbrechts de Bondt
Goederen: een huijs, erve en hove
Prijs: ƒ 410
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: cooperse
West: Dingeman Dircxse
Noord: Her straet
Zuid: cooperse
Bijz: Peeter Huijgen, Jan Cornelis Huijben x Janneken Huijgen, Marcelis Adriaensen Conincx x Marie Huijgen, Adriaentje Huijgen geassisteert met Peeter. Erfgenamen van hun grootmoeder Dingentje Jochum Aerden.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 280r
Soort akte: vrijgift
Datum: 5-12-1680
1e Comparant: Hermen Tielemans
2e Comparant: Peeter Janssen Doomen
Goederen: ½ binnen delleken
Prijs: ƒ 50
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: niets ingevuld
Noord: Jan Freijssen
Zuid: kinderen Peeter Jochumss Berthouts
Bijz: Herman woont te Bael

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 280v
Soort akte: wilceur
Datum: 23-12-1680
1e Comparant: Jochum Jacobs de Bruijn
2e Comparant: Pieter Hoppesack
Goederen: wilceur met als onderpant 3 geerden lant, inden polder, gemeen met Nijs Jansse cum suis, in 12 geerden
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Oude straet
Belend Oost: wed Jan Jochumss
West: Cornelis Janssen cum suis
Noord: Scheij sloot
Zuid: Oude straet
Bijz: Op 28-12-1699 is de wilceur geheel afgelost. Ondertekent door G. heeren en Adriana van Andel

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 281r
Soort akte: vrijgift
Datum: 2-1-1681
1e Comparant: Adriaen Janssen Seijlmans genaemt Clootwijck ea
2e Comparant: Cornelis Jaspersen Banck, coopman G’bergh
Goederen: hun deel in 4½ geert hoij ende weijlant, gemeen met cooper, in 4½ geert op den westencant, in 9 geerden.
Prijs: ƒ 60
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Adriaen Janssen Seijlmans genaemt Clootwijck en namens zijn moeder Adriaentjen van Clootwijck en broers en zussen. Het stuck is door Johan Seijlmans eertijds gekocht vande erfgenamen Bastiaen Franssen. Zie ook erfdeeling 5-2-1643

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 281v
Soort akte: vrijgift
Datum: 2-1-1681
1e Comparant: Theunis Classen Metselaer
2e Comparant: Cornelis Jaspers Banck, coopman G’bergh
Goederen: 1½ part vande vier een half een half geerde hoij ende weijlants. [hoeveel is dit ?]
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Oude straet
Belend Oost: Peeter janssen Vassen, int selfde stuck
West: Adriaen Cornelis Buijs cum suis
Noord: Oude Mase
Zuid: Oude straet
Bijz: Theunis woont te Amsterdam

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 282r
Soort akte: vrijgift
Datum: 13-1-1681
1e Comparant: Gijsbert Peeters Decker x Peeterken Hendricxse
2e Comparant: Thomas Zeijlmans, secretaris
Goederen: 1/7 huijs, hooff, erff, ackerlant, grasdreissen weij ende hoijlant, gecomen van haer ouders, gemeen met swagers en susters
Prijs: ƒ 50
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Govert Geijsbrechts Paens
West: Sgravelduijn sloot
Noord: Jan Ant Cuijl, Willem Jacobs, Thonis Wouterss
Zuid: erfg Cornelis Steven Swart
Bijz: Bij belending noord staat: Anthonis nu possesseur Willem Jacobs.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 282v
Soort akte: vrijgift
Datum: 24-1-1681
1e Comparant: Gijsbert Janssen Conincx
2e Comparant: Jacop Janssen Conincx
Goederen: 1½ hont zaeijlant, gemeen met cooper en erfg Thomas Wouters Zeijlmans
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed Willem Jansse Buijs
West: wed Thomas Wouterssen en cooper
Noord: den beijster
Zuid: achterste dwarspat
Bijz: Jacop wordt geassisteert door Gerrit Zeijlmans, schout

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 282v
Soort akte: vrijgift
Datum: 20-2-1681
1e Comparant: Lesken Wouters Zeijlmans wed Adriaen Dolck
2e Comparant: Frans Commeren
Goederen: 3 min ¼ geert weij ende hoijlant, inden polder, in 13 geerden, op westencant met Corn den Ruijmer die ook oost bezit.
Prijs: ƒ 800
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West: Maeijken Peeters cum suis met elff geerden
Noord: Oude Mase of gescheijt van Dussen
Zuid: de Kae of Oude straet
Bijz: Gereet f 400. De rest over een jaer.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 283r
Soort akte: wilceur
Datum: 20-2-1681
1e Comparant: Frans Commeren
2e Comparant: Lesken Wouters Zeijlmans wed Adriaen Dolck
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant. Zie folio 282v
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 13-3-1682 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 283v
Soort akte: vrijgift
Datum: 20-2-1681
1e Comparant: Aert Jan Joren x Adriaentje Janssen Conincks
2e Comparant: Steven Wouter Boeff en kind. bij Dingentje Classen
Goederen: 2 geerden hooij ende weijlant, op den oostenkant in 3 geerden van 6 geerden, in 12 geerden, met Huijbert Gijsbertss Coninckx
Prijs: ƒ 710
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Steven Wouterss Zeijlmans cum suis met 6 geerden
West: Huijbert Gijsbertss Coninckx met 3westense geerden
Noord: Oude Mase
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Aert en Steven wonen te Raemsdonk. Op 12-2-1682 is de koopsom geheel voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 284r
Soort akte: vrijgift
Datum: 7-3-1681
1e Comparant: Gerrit Zeijlmans, schout, ea
2e Comparant: Cornelis janssen de Jong
Goederen: een acker zaeijlant
Prijs: ƒ 380
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Jan Sprangers
West: wed Merten Henricken
Noord: Her straet
Zuid: Maeijken Janssen Buijs
Bijz: Gerrit Zeijlmans, schout, Jan Bastiaens Boeser, armmeester van 1678 en 1679.
Op 29-12-1686 is de koopsom geheel voldaen. Armmrs 1682 en 1683 Adriaen Buijs en Aert Rijcken.
Gerrit Zeijlmans, schout als kerckmeester van 1682 en 1683 met Adriaen van Clootwijck.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 284v
Soort akte: transport
Datum: 29-3-1681
1e Comparant: Govert vander Punten
2e Comparant: Antonie Rombouts
Goederen: 1/6 in ½ acker saeijlant, gemeen met Johan Buijs
Prijs: ƒ 70
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Cornelis van Pas
West: Armen
Noord: gemeene steeg
Zuid: Gerrit Peeterss Dolck
Bijz: Govert vander Punten als curateur van de nagelaten goederen van Adriaen Rombouts zaliger, schout tot Cappel

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 285r
Soort akte: vrijgift
Datum: 15-4-1681
1e Comparant: Anthonis Lucht ea
2e Comparant: Peeter Adriaen de Bruijn
Goederen: 1 geert hooij ende weijlant, inden polder, in 18 geerden, binnen en buijtendijcx, gemeen met cooper en Cornelis Dieliss
Prijs: ƒ 457
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Adriaentje van Clootwijck
West: erfg Gerrit Janss Boudewijns
Noord: Oude Maese
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Anthonis Lucht, Janneken Thonis Otgens x Jan Janss Lucht mede namens de andere erfgenamen van Ariaen Jansse Lucht (Dordrecht), Bastiaen van Sprangh x Aeltjen Adriaensen Lucht, Pieter Lucht, Dingeman Lucht, Cornelis Luchten (Oost Indië), kinderen zaliger Gerrit Lucht (Dordrecht), Grietjen Willems Locht (Uitlanding), nicht van Adriaen Janss Loocht. Vader vande voorss erfgenamen.
Jan Corstiaen alias Dubbelduijn (Ter heijden) , Jan, Wouter, Dingena, Maria, Janneken Janss Venis, Andries Lamberts Broeders als toesiender vande kinderen van Lauwereijs Dries oomen: Lijsbeth en Jan, Jan Corstiaense namens Adriaen Venis x Mariken Lauwereijs Oomen, Jan Janssen Dubbelduijn en Adriaentje Janssen Dubbelduijn met vader Jan Corstiaensen Dubbelduijn. Kinderen van Maeijken Janssen Lucht de jonge.
Alle erfgenamen van Maeijken Janssen Lucht de Oude. Zie deeling 22-1-1667.
Peeter woont te Sgravenhage

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 286r
Soort akte: procuratie
Datum: 17-3-1681
1e Comparant: Jan Venis ea
2e Comparant: Jan Bastiaens alias Dubbelduijn
Goederen: Jan Bastiaens wordt gemachtigd om aan Adriaen de Bruijn lant te verkopen
Prijs: ƒ 0
Plaats: Terheijden
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan, Wouter, Dingena, Maria, Janneken Janss Venis. Geboortig van Sgravenmoer, schepsvarende lieden

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 287r
Soort akte: procuratie
Datum: 5-4-1681
1e Comparant: Bastiaen van Sprangh ea
2e Comparant: toonder deser brief
Goederen: Zij machtigen toonder om lant te verkopen.
Prijs: ƒ 0
Plaats: Dordrecht
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Bastiaen van Sprangh (Goorcum) x Aeltjen Ariens Locht. Dr van Arien Janss Locht, Jan, Theunis, Pieter, Dingeman. Koopluij, schippers en borgers Dordrecht, Cornelis Locht (Oost Indië) en kinderen Gerrit Locht (Arm weeshuijs Dordrecht) (Voocht is Pieter), Adriaen Willems Locht dr van Willem Locht.
Kinderen en kintskinderen van Adriaen Janss Locht, in sijn leven coopman en schipper te Shertogenbosch.
De armmeesters van Dordrecht gaan akkoord.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 288r
Soort akte: procuratie
Datum: 8-3-1679
1e Comparant: Grietje Willems Locht
2e Comparant: Adriaen Janssen Locht, haer oom
Goederen: Zij machticht Adriaen haar zaken te Waspik te behartigen ivm overlijden van Maeijken Janss Lucht haer moeije
Prijs: ƒ 0
Plaats: Amsterdam
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 288v
Soort akte: procuratie
Datum: 14-3-1681
1e Comparant: Jan de Hooch ea
2e Comparant: Gerrit Peeterse Dolck.
Goederen: Gerrit wordt gemachtigd een bstuk lant te verkoopen: De Kleine Delle
Prijs: ƒ 0
Plaats: G’bergh
Toponiem: De Kleine Delle
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan de Hooch als voocht over de 3 kinderen van Hendrick Hendricxse de Hooch en Bastiaentje Willemse Mick, Anneke Hendricx de Hooch wed Jan Bacx, ruijter onder ritmeester Cuijlenbeurch. Kinderen Hendrick de Hooch en Bastiaentje Willemse Mick

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 289v
Soort akte: vrijgift
Datum: 16-4-1681
1e Comparant: Geerit Peeterss Dolck ea
2e Comparant: Peeter Janssen Brouwer
Goederen: een binne delle
Prijs: ƒ 615
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Hendrick Franssen Boeser
West: Adriaen Cornelis
Noord: Groot Waspick
Zuid: Her straet
Bijz: Geerit Peeterss Dolck namens Jan de Hooch als voocht over de 3 kinderen van Hendrick Hendricxse de Hooch en Bastiaentje Willemse Mick, Anneke Hendricx de Hooch, Hendrick Hendricxss de Hooch, Thonis Hendricxss de Hooch, en Frans Hendricxss de Hooch. Kinderen Hendrick de Hooch en Bastiaentje Willemse Mick.
Gereet f 300.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 290r
Soort akte: wilceur
Datum: 16-4-1681
1e Comparant: Peeter Janssen Brouwer
2e Comparant: Geerit Peeterss Dolck ea
Goederen: wilkeur tbv de aankoop van een binnendelle
Prijs: ƒ 315
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Geerit Peeterss Dolck namens Jan de Hooch als voocht over de 3 kinderen van Hendrick Hendricxse de Hooch en Bastiaentje Willemse Mick, Anneke Hendricx de Hooch, Hendrick Hendricxss de Hooch, Thonis Hendricxss de Hooch, en Frans Hendricxss de Hooch. Kinderen Hendrick de Hooch en Bastiaentje Willemse Mick.
Op 25-4-1683 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 290r
Soort akte: vrijgift
Datum: 22-4-1681
1e Comparant: Adriaen Mathijss de Graff ea
2e Comparant: Huijbert Adriaens Schep
Goederen: een huijs, hooff met den acker, grasdries en del
Prijs: ƒ 220
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Wouter Ruijckhaver en Jan Thonis
West: gemeenen dijck
Noord: stede Seger Wouters
Zuid: Denis Peeters de Haen en Claes Corpen
Bijz: Adriaen Mathijss de Graff, Willem Peeters de Valck x Moo??? Mathijssen de Greeff, Adam Mertens mede namens zijn broer en Aert Mertens Damen x Jacomijntje Mathijssen de Greeff. Alle kinderen van Apalonia de Greff

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 290v
Soort akte: vrijgift
Datum: 22-4-1681
1e Comparant: Sijmen Jacops x Catharina Venis ea
2e Comparant: Jan Coenen
Goederen: een parceel moervelt
Prijs: ƒ 400
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: erfg Cornelis Janssen Knaep
West:
Noord: Meus Jochemss cum suis
Zuid:
Bijz: Sijmen Jacops x Catharina Venis, Dingena ende Anna Corneliss Venis, Mari Corneliss Venis. Erfgenamen Cornelis Janssen venis

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 291r
Soort akte: vrijgift
Datum: 28-4-1681
1e Comparant: Daniel van Veen
2e Comparant: Hendrick Janssen van Tilborgh x wed Willem Swarten
Goederen: huijsinge, hooff, erven, grasdriesen, weijen, hoijlant ende ackerlant, gecomen moeder van Gerrit Swart ivm accoort 4-11-1680
Prijs: ƒ 400
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: erfg Adriaen Corsten
West: Sgavelduijn sloot
Noord: wed secretaris
Zuid: Aert Rijcken
Bijz: Daniel is explotier vanden Hoeven ende Hoge Vierschaer van Suijthollant.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 291v
Soort akte: vrijgift
Datum: 28-4-1681
1e Comparant: Daniel van Veen
2e Comparant: Hendrick Janssen van Tilborgh x wed Willem Swarten
Goederen: ½ delle, gecomen van zijn ouders. Zie accoort 4-11-1680
Prijs: ƒ 175
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens Vaert
West: wed secretaris
Noord: den cooper
Zuid: kinderen Jan Jacops Vaders
Bijz: Daniel is explotier vanden Hoeven ende Hoge Vierschaer van Suijthollant.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 292r
Soort akte: extract
Datum: 4-11-1680
1e Comparant: Gerit Swart
2e Comparant: Hendrick Janssen van Tilborgh x wed Willem Swart
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Hardinnxvelt
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Gerrit Swart moet binnen 14 dagen ivm willeceuren van 30-1-1670 en 1-5-1673 twv f 500 en f 700 overdragen een huijs en een ½ delle. Zie folio 291r en 291v

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 294r
Soort akte: vrijgift
Datum: 29-4-1681
1e Comparant: Fransois de ?oij x Maria Veenis
2e Comparant: Siemon Jacobs de Graeff
Goederen: Siemon wordt gemachtigd lant vanwege Cornelis Janss Veenis, schoonvader, lant te vercoopen
Prijs: ƒ 0
Plaats: Dordrecht
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Fransois woont te Dordrecht en Siemon te Breda

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 294v
Soort akte: vrijgift
Datum: 10-7-1681
1e Comparant: Wouter Jansen vander Veen
2e Comparant: Johannes Vermeulen, coopman Rotterdam
Goederen: een acker saeijlant, gecomen van Antonis Joosten vanden Hoeck, schoonvader
Prijs: ƒ 400
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert of Gerrit Baes
West: Adriaen Adriaenss Theuwen
Noord: stede Eltje Fiers
Zuid: stege van Peeter Wouters
Bijz: Wouter woont te Cappel

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 295v
Soort akte: vrijgift
Datum: 21-11-1681
1e Comparant: Gerrit Mathijs Otgens namens Anthonie Otgens
2e Comparant: Michiel Otgens
Goederen: goederen gecomen van Cornelis Lamberden Schoenen. 7½ geert t; 2e 5½ geert; 3e ackerlant; 4e ackerl Ruijcht; 5e 2 hont lant
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord: buijtendijcxe dwersloot; Oude Maese; Her straet
Zuid: Oude straet; zie 1; Sgavelduijn sloot
Bijz: Michiel is rentmeester van zijn hoochweerdicheijt den heere bisschop van Antwerpen ende abdij van st Berrenaers.
Verkoop is reeds op 27-10-1681 te Mertens polder in de Marquisaden van Bergen op Zoom gepasseert.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 296r
Soort akte: vrijgift
Datum: 31-12-1681
1e Comparant: Wouter Verheijden
2e Comparant: Hendrick en Jacop Jansse Vassen
Goederen: 1½ geert hoij ende wijlant, inden polder, in 6 geerden, gemeen met coopers en wed secretaris
Prijs: ƒ 250
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Aechtje Corneliss Buijs cum suis
West: Huijbert Dorcxse
Noord: Oude Maese
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Wouter woont te Cappel

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 296v
Soort akte: vrijgift
Datum: 6-1-1682
1e Comparant: Anneken Melissen wed Thomas Janssen Conincx
2e Comparant: Adriaen van Clootwijck
Goederen: 1/6 inde Breede Pleck gelegen inde Korte Maet
Prijs: ƒ 50
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: Breede Pleck, Korte Maet
Belend Oost: Jan Mathijs Otgens
West: Adriaentje Janssen Conincx
Noord: Stoffel beijsters en de Kerck
Zuid: niets ingevuld
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 297r
Soort akte: vrijgift
Datum: 19-1-1681
1e Comparant: Jan Corneliss Crul x Franseijntje Dingemans
2e Comparant: Lambert Diercxsse Schoenmakers
Goederen: 2 geerden hooij ende weijlant, inden polder, in 6 geerden, met Peeter Dingemans en Leijntje van Liesvelt cum suis
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: rentmeester Otgens
West: schout en kinderen met 6 geerden
Noord: Scheij sloot of Oude Maese
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 297v
Soort akte: vrijgift
Datum: 11-2-1682
1e Comparant: Anna Smiedts wed Samuel Follos, kapiteijn
2e Comparant: Adriaen Cornelis Mathijssen ea
Goederen: 6 geerden hooij ende weijlant, in 12 geerden, inden polder, gemeen met vercooperse
Prijs: ƒ 1600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: kinderen Jacop Hendricx en Aert Dingemans cum suis
West: Mathijs Janssen Camp cum suis
Noord: Oude Maese
Zuid: Her straet
Bijz: Anna wordt geassisteertr door Adriaen Cornelis Buijs.
Adriaen Cornelis Mathijssen, Jan Cornelissen, Wouter Cornelissen, Thonis Cornelissen, Michiel Cornelissen. Kinderen Cornelis Mathijssen, allen woonende te Raemsdonk.
Gereet f 800. De rest over een jaar.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 298r
Soort akte: wilceur
Datum: 11-2-1682
1e Comparant: Adriaen Cornelis Mathijssen ea
2e Comparant: Anna Smiedts
Goederen: wilceur tbv de aankoop van 6 geerden
Prijs: ƒ 800
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Adriaen Cornelis Mathijssen, Jan Cornelissen, Wouter Cornelissen, Thonis Cornelissen, Michiel Cornelissen. Kindern Cornelis Mathijssen, allen woonende te Raemsdonk.
De wilceur is op 10-2-1684 geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 298v
Soort akte: vrijgift
Datum: 16-2-1682
1e Comparant: Gijsbert Janssen Conincx
2e Comparant: Adriaen Corneliss Buijs
Goederen: een binne delleken, gecomen van zijn ouders
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Kae
Belend Oost: kinderen Dingeman Peeters en wed Jan Hendricx
West: Maeijken Janssen Konincx
Noord: de Kae
Zuid: Her straet
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 299r
Soort akte: vrijgift
Datum: 19-2-1682
1e Comparant: Jan Anthonissen Cuijl x Lesken Peeterss Cuijl
2e Comparant: Gijsbert Janssen Conincx
Goederen: een buijtendelleken genaemt Spieringen delleken
Prijs: ƒ 325
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Willem Jacops
West: Meerten Adriaensen van Gijsel
Noord: Cleijn Waspick
Zuid: Willem Jacops
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 299r
Soort akte: vrijgift
Datum: 28-2-1682
1e Comparant: Peeter Corneliss Buijs
2e Comparant: Jan Anthonissen vander Punten
Goederen: een buijtendijcxse dwarsdelle
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: Aert Aertsen de Bruijn
Noord: Jan Mathijs Otgens
Zuid: Mels Zeijlmans
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 299v
Soort akte: vrijgift
Datum: 15-4-1682
1e Comparant: Huijbert Gheijsbertsen Conincx
2e Comparant: Steven Woutersen Boeff
Goederen: 1 geert hooij ende weijlant, inden polder, in 6 geerden gemeen met cooper en vercooper op oostencant, in 12 geerden
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Seger Wouterse met ander 6 geerden
West: vercooper met 3 geerden in de 6 geerden
Noord: Oude Maese
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Steven woont te Raemsdonk

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 300r
Soort akte: vrijgift
Datum: 18-4-1682
1e Comparant: Cornelis Aerden
2e Comparant: Marieken en Wilbertje Janss Coenen
Goederen: 3 geerden hooij ende weijlant, inden polder, in 6 geerden, gemeen met kinderen Adriaen Mertens Kamp
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Kae sloot
Belend Oost: Merten van Gijsel
West: Adriaen Wilberden van Dongen
Noord: Oude Maese
Zuid: Kae sloot
Bijz: Marieken en Wilbertje wonen te G’bergh

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 300r
Soort akte: vrijgift
Datum: 27-4-1682
1e Comparant: Frans Hendricxsen Boeser en Adriaen de Roij
2e Comparant: Johan de Bruijn, stadth en secr Cleijn Waspick
Goederen: een binnen delleken
Prijs: ƒ 100
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Willem Huijberden
West: Vroukens vaert
Noord: wed Pauwelus Freijssen
Zuid: Hendrick van Tilborgh
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 300v
Soort akte: vrijgift
Datum: 28-4-1682
1e Comparant: Servaes Vermeulen, schoolmeester Sgravenmoer
2e Comparant: Johan de Bruijn, stadth en secr Cleijn Waspick
Goederen: 2 binnen dellen
Prijs: ƒ 500
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert; Willem Huijberden Zeijlmans
West: Armen; Vroukens vaert
Noord: erfg Aert Gerrit Franssen; Wouter Jans v Nederveen
Zuid: erfg Aert Ger. Fran;Jan Govaert, Eijltje Sprangers
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 301r
Soort akte: vrijgift
Datum: 29-4-1682
1e Comparant: Jacop Aertsen van Os
2e Comparant: Gerrit, schout, en Peeter, secr, Seijlmans
Goederen: ¼ in 3 hont gronden
Prijs: ƒ 9
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Wouter Huijbertsen Zeijlmans met ¼
West: Wouter Thonissen Snijder
Noord: Huijbert Fossen ?
Zuid: Wouter Thonissen Snijder
Bijz: Jacop woont te Drongelen

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 301r
Soort akte: vrijgift
Datum: 30-4-1682
1e Comparant: Peeter Jacops Rombouts
2e Comparant: Gerrit, schout, en Peeter, secr, Seijlmans
Goederen: ½
in 3 hont gronden
Prijs: ƒ 17
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Meerten van Gijsel en Adriaen Berthouts
West: Wouter Huijbertsen Zeijlmans met coopers
Noord: Huijbert Fossen ?
Zuid: Wouter Thonissen Snijder
Bijz: Peeter woont te Sprang

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 302r
Soort akte: wilceur
Datum: 8-7-1682
1e Comparant: Lambert Gerrits Boudewijns, backer Breda
2e Comparant: Pauwelus vanden Sande ea
Goederen: wilceur met als onderpant een acker (¼ van Lambert en ½ van zijn moeder)
Prijs: ƒ 400
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: Sgravenduijn sloot
Belend Oost: erfg Cornelis Lamberden
West: erfg Jan Hendricx
Noord: Her straet
Zuid: Sgravenduijn sloot
Bijz: Pauwelus vanden Sandt, Adriaen vanden Zandt, Aletta ? vander Zandt, broers en susters (Geertruijdenbergh).
Op 1-3-1696 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 303r
Soort akte: vrijgift
Datum: 27-8-1682
1e Comparant: Willem Jacops ea
2e Comparant: Mathijs Corneliss Camp
Goederen: ¼ huijs, hooff, beijsters en ackerlant, gecomen van zijn ouders
Prijs: ƒ 250
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Eltje Siers en Mels Gerritse
West: Peeter den Sneijder, Kornelis Kamp, stadthouder
Noord: Her straet
Zuid: Kuijpers Leij
Bijz: Willem Jacops en kinderen en Peeter Wouters, swager

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 303v
Soort akte: vrijgift
Datum: 28-9-1682
1e Comparant: Jan Peeters Ockers x Florken Aertsen Cuijl
2e Comparant: Jan Corstiaensen Dubbelduijn
Goederen: een binnen delle
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: Huijbert Aertsen Cuijl
Noord: wed Steven Swarten
Zuid: Jan Aertsen Backer
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 303v
Soort akte: vrijgift
Datum: 28-9-1682
1e Comparant: Adriaen Corneliss Buijs en Aert Rijcken
2e Comparant: Jan Corstiaensen Dubbelduijn
Goederen: een binne delleken gecomen van Anneken Hanessen ?
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Corstiaensen Dubbelduijn
West: Thomas en Aert Bommelaer cum suis
Noord: Cleijn Waspick
Zuid: den wiel
Bijz: Adriaen enCornelis zijn armmeesters

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 304r
Soort akte: vrijgift
Datum: 12-11-1682
1e Comparant: Cornelis Jansse Moets x Dingena Anthoniss Pharo ea
2e Comparant: Lauwereijs Corn Vermeulen, Drimmelaer schipper
Goederen: 6 geerden hooij ende weijlant, inden polder,
Prijs: ƒ 1000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Hendrick Jochumss Schoenmakers
West: Cornelis en Jacop Abrahams
Noord: Oude Maese
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Cornelis Jansse Moets x Dingena Anthoniss Pharo, Marieken Anthonissen Pharo, Adriaen Anthonissen Pharo. Kinderen Anthonis Aertss Pharo en Seijken Theuwen.
f 500 gereet en f 500 via wilceur. Op 11-5-1685 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 304v
Soort akte: wilceur
Datum: 28-11-1682
1e Comparant: Francois de Kaestecker, advocaat Dordrecht ea
2e Comparant: Adriaen Drierken Waelwijck ea
Goederen: wilceur met als onderpant 6 geerden hooij ende weijlants, in 12 geerden, met kinderen Peeter van Blocklant en mevr Boeij
Prijs: ƒ 1000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Peeter Janssen Doorenboom
West: Zeger Cleijssen
Noord: Oude Maese
Zuid: Hendrick Luijten Ambacht
Bijz: Francois de Kaestecker, advocaat Dordrecht, als voocht van de kinderen van wijlen Maria vander Loo bij Marijnus Corvinck.
Adriaen Drierken Waelwijck en Lauwereijs Corneliss Vermeulen, beijde wonende tot Sgravenmoer, swagers.
Op 18-11-1684 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 305r
Soort akte: vrijgift
Datum: 27-1-1683
1e Comparant: Aert Jan Joren x Adriaentje Conincx
2e Comparant: Adriaen van Clootwijck
Goederen: 1/3 in de Breede Pleck inde Corte Maeten
Prijs: ƒ 120
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Breede Pleck, de Corte Maeten
Belend Oost: Adriaen van Clootwijck int selfde stuck
West: Adriaen van Grevenbroeck
Noord: Hendrick Franssen en de Kerck
Zuid: Oude Leij
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 305v
Soort akte: vrijgift
Datum: 27-1-1683
1e Comparant: Gerrit Zeijlmans, schout
2e Comparant: Adriaen van Clootwijck
Goederen: een acker aengecomen van Adriaen Melsen Gerrit ende Janneken Wouters en Wouter Theunissen
Prijs: ƒ 40
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 2 jongste kinderen Wouter Jan Thijssen
West: erfg Willem Jacops
Noord: Johan de Bruijn
Zuid: kinderen Aeltje Jansse Fiers
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 305v
Soort akte: vrijgift
Datum: 12-2-1683
1e Comparant: Adriaen Anthonissen Faro ea
2e Comparant: Adriaen Pouwelsen
Goederen: een parceel ackerlant, groot ontrent 2 hont
Prijs: ƒ 80
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Vrouekens vaert
West: Wouter of Hendrick Anthonisse Snijder
Noord: Peeter Wouterss cum suis
Zuid: Adriaen Pouwelsen
Bijz: Adriaen Anthonissen Faro, Dingentje Tonissen Pharo in afwezigheid van haaer man, Marieken Anthonissen Pharo. Kinderen Thonis Adriaensen Pharo en Seijken Teuwen

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 306r
Soort akte: vrijgift
Datum: 13-3-1683
1e Comparant: Maeijken Janssen Buijs
2e Comparant: Anna Janssen Buijs, suster
Goederen: een huijs, hooff met de bomen
Prijs: ƒ 920
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: stede Maeijken Peeterss
West: stede Adriaen Corneliss Camp
Noord: Her straet
Zuid: grippel
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 306v
Soort akte: vrijgift
Datum: 24-3-1683
1e Comparant: Adriaen Aertse Schouten, wed Jac Geritss Schouten
2e Comparant: Johannis Brouwers
Goederen: een huijs, hooff en het erff
Prijs: ƒ 411
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: wed Huijbert Janssen Hoevenaer
West: schout van Hendrik Luijten Ambacht
Noord: wed Huijbert Janssen Hoevenaer
Zuid: Her straet
Bijz: Adriaen woont te Raemsdonck

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 307r
Soort akte: vrijgift
Datum: 29-3-1683
1e Comparant: Michiel Otgens
2e Comparant: Gerrit , schout, en Peeter, secr, Zeijlmans
Goederen: 4½ hont ackerlant inde Ruijcht
Prijs: ƒ 410
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Willem Jacops cum suis
West: erfg Denis Peeterss de Haen
Noord: Cornelis Jacops cum suis
Zuid: Michiel Berthouts
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 307v
Soort akte: vrijgift
Datum: 29-3-1683
1e Comparant: Michiel Otgens
2e Comparant: Aert Corneliss Reijcken
Goederen: 2½ hont ackerlant inde Ruijcht
Prijs: ƒ 250
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Areijen Melsen
West: Merten van Gijsel
Noord: kinder Peeter Jochems Berthouts
Zuid: Gerrit Peeters Dolck
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 308r
Soort akte: vrijgift
Datum: 29-3-1683
1e Comparant: Michiel Otgens, rentmeester
2e Comparant: Aert en Peeter Corneliss de Jonghe
Goederen: achtdalve geert hooij ende weijlant, gecomen via coop van Anthonie Otgens zaliger, oom
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Kaeij sloot
Belend Oost: Jochum Zeijlmans
West: Peeter Melsen
Noord: kinderen wed Wouter Heeren
Zuid: Kaeij sloot
Bijz: Michiel is rentmeester van de bisschop van Antwerpen

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 308v
Soort akte: vrijgift
Datum: 29-3-1683
1e Comparant: Michiel Otgens, rentmeester ea
2e Comparant: Coenraet Adriaensen Baes
Goederen: een delle hooij ende weijlant
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed Thomas Zeijlmans
West: stadthouder Mels Thomassen Zeijlmans
Noord: Ouder Herstraet of Cleijn Waspick
Zuid: Her straet
Bijz: Michiel Otgens, rentmeester, mede namens Maria en Barbara Otgens, Cornelis Nouwens, doctor inde medicijnen, x Elisabeth Otgens, Georigus Otgens mede namens Francijn Otgens, Johan Otgens, advocaat,

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 309r
Soort akte: vrijgift
Datum: 29-3-1683
1e Comparant: Michiel Otgens, rentmeester
2e Comparant: Jan Aertsen van Tichel
Goederen: 4 hont ackerlant met de veldekens aende Twee Wielen, gecomen via coop van Anthonie Otgens, oom
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Twee Wielen
Belend Oost: wed secr Zeijlmans
West: wed Gerrit Janssen
Noord: de delle
Zuid: monieken gronden
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 309v
Soort akte: borgtocht
Datum: 14-4-1683
1e Comparant: Peeter Janssen Geenen
2e Comparant: erfg Peeter Thomas Zeijlmans
Goederen: Peeter staat borg voor de kinderen ivm wilceur tlv Matheus Peeters, zolang de moeder van Peeter J leeft
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 309v
Soort akte: wilceur
Datum: 14-4-1683
1e Comparant: Peeter Gerritsen Dolck
2e Comparant: Maeijken Roelofsen van Pelt
Goederen: wilceur met als onderpant een buijtendijcxe delle
Prijs: ƒ 200
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Hendrick Abrahams
West: Hendrick van Thilborgh
Noord: Adriaen Kieviets
Zuid: Her straet
Bijz: Blijkens een quitantei van Cornelis Sprangers is de wilceur op 22-4-1708 geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 310v
Soort akte: vrijgift
Datum: 3-5-1683
1e Comparant: Antonie Hendricx Perseijn
2e Comparant: Arnoldus Sterenbeurgh
Goederen: ½ acker zaeijlant, andere helft is van Huijbert Reijcken
Prijs: ƒ 160
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: de Wal
Belend Oost: Keseuwen ?
West: de Wal
Noord: Cornelis Stevensen Swart
Zuid: Armen
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 311r
Soort akte: vrijgift
Datum: 11-5-1683
1e Comparant: Adriaen Janssen Mouthaen ea
2e Comparant: Jochum Willemssen van Hulten
Goederen: een weijken
Prijs: ƒ 200
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Sgravelduijn sloot
West: Sgravenmoer
Noord: wed van Coppen
Zuid: heer van Alphen
Bijz: Adriaen Janssen Mouthaen als voocht ende Peeter Verhoeven als toesiender vande 5 weeskinderen van Kornelis Janssen Mouthaen en Diercxken Rutten zaliger: Johannis, Nieclaes, Adriaentje, Marieken en Seijken Mouthaen.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 311v
Soort akte: vrijgift
Datum: 11-5-1683
1e Comparant: Peeter Janssen Geenen
2e Comparant: Cornelis Corneliss Camp
Goederen: ½ acker zaeijlant, andere helft is van Adriaen Berrevoets
Prijs: ƒ 100
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Cornelis Camp en susters
West: Adriaen Berrevoets met wederhelft
Noord: Cornelis Camp en susters
Zuid: Sgravenduijn sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 311v
Soort akte: vrijgift
Datum: 11-5-1683
1e Comparant: Hendrick van Grevenbroeck
2e Comparant: Peeter Janssen Geenen
Goederen: een binnendijcxe delle
Prijs: ƒ 150
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: de Kae
Belend Oost: Adriaen Corneliss Buijs
West: wed Coen ? Janss
Noord: de Kae
Zuid: Her straet
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 312r
Soort akte: vrijgift
Datum: 2-6-1683
1e Comparant: Willem Jacops x Janneken Adriaensen Reijcken ea
2e Comparant: Jan Bastiaensen Boeser
Goederen: een grasdries, gecomen van haers vrouwe ouders
Prijs: ƒ 100
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Waelwijck Diercken
West: Thomas Bommelaeren
Noord: Anneken Jochumss Reijcken
Zuid: Oude leij of kinderen Cornelis Rokus
Bijz: Willem Jacops x Janneken Adriaensen Reijcken, Thomas Willemsem Heijblom x Clesken Aertss Reijcken

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 312v
Soort akte: vrijgift
Datum: 20-8-1683
1e Comparant: Peeter Melsen wed Adriaentje Corneliss
2e Comparant: Wouter Dielis vanden Heuvel, schoonsoon
Goederen: een huijs, erve, hooff ende delle; 2e een moerdelle, groot ontrent 2 mergen
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Willem Jacops x Janneken Adriaensen Reijcken
Belend Oost: wed Frans Huijberden, Hoef van Heukelom
West: kinderen Dingeman Peeterss, Vroukens vaert
Noord: de Kae sloot; hoef van Heukelom
Zuid: Her straet; erfg Gerrit Franssen
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 313r
Soort akte: vrijgift
Datum: 29-11-1683
1e Comparant: Bastiaen Driessen van Drunen x Marieken de Ruijter
2e Comparant: Gijsbert de Ruijter
Goederen: 1/5 huijs, hooff ende acker, gecomen vanden oude Ruijter
Prijs: ƒ 250
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: Merten van Gesel
Noord: erfg Aert Jochums
Zuid: kinderen Peeter Jochums Berthouts
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 313v
Soort akte: vrijgift
Datum: 29-11-1683
1e Comparant: Bastiaen Driessen van Drunen
2e Comparant: Gijsbert de Ruijter
Goederen: 1/5 part vande leijkant, inde Endenest
Prijs: ƒ 10
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Endenest
Belend Oost: de straet
West: den deijck
Noord: Johan de Bruijn cum suis
Zuid: Armen
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 314r
Soort akte: vrijgift
Datum: 2-12-1683
1e Comparant: Wouter de Ruijter ea
2e Comparant: Hendrick van Tilborgh
Goederen: 3/5 huijs, hooff ende ackerlant, gecomen van Adriaen de Ruijter, gemeen met Gijsbert de Ruijter, inde Ruijcht
Prijs: ƒ 789
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Ruijcht
Belend Oost: Vroukens vaert
West: Merten van Gesel
Noord: erfg Aert Jochums
Zuid: erfg Peeter Jochums Berthouts
Bijz: Wouter de Ruijter mede voor het weeskint van Peeter de Ruijter en Andries van Drunen x Dingentje de Ruijter

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 314v
Soort akte: vrijgift
Datum: 11-1-1684
1e Comparant: wed Thomas Wouters Zeijlmans en kinderen
2e Comparant: Mels Geeritss Boudewijns
Goederen: een binnen delle
Prijs: ƒ 900
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: de Kae
Belend Oost: Handrick Gijsberts
West: Aert Dingemans, wed secr, wed Adriaen Jan Teeuwen
Noord: de kae
Zuid: her straet
Bijz: Kinderen: Ghijsbert, Mariken x Thomas Aertss Cuijl, Anthonis Wouterssen als voocht vande 3 onmondige kinderen en Gijsbert Ghijsbertss als toesiender.
De koopsom is op 23-2-1685 geheel voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 315r
Soort akte: vrijgift
Datum: 18-1-1684
1e Comparant: Dirck Janss van Loon x Adr Janss de Liest
2e Comparant: Dirck Janss Cuijper
Goederen: 1/3 grasdreis en moervelt teijnde de stede van Jan de Liest
Prijs: ƒ 25
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: stede Jan de Liest
West: Sgravelduijn sloot
Noord: erfg Denis Peeterssen de Haen
Zuid: Michiel Berten
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 315v
Soort akte: vrijgift
Datum: 1-3-1684
1e Comparant: Anthonij Timmers, secr Sprangh ea
2e Comparant: Jan Bastiaensen Boeser
Goederen: een hoffken binnendijcx met een moerdelle
Prijs: ƒ 84
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Gerit Berten
West: erfg Denis Peeters de Haen
Noord: erfg Denijs Peeters
Zuid: Adriaen Corsten cum suis
Bijz: Anthonij Timmers, secr Sprangh namens Abraham Franssen van Amelroijen als voocht ende Jan van Laerhoven als toesiender van de kinderen van Cornelis Franss van Amelroijen (Sprangh, 22-1-1684)

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 316r
Soort akte: vrijgift
Datum: 3-3-1684
1e Comparant: Geridt Matthijssen ea
2e Comparant: Cornelis Embrechts vanden Bergh
Goederen: een acker saeijlant
Prijs: ƒ 275
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Peeter Matthijss
West: Huijbert Aertss Cuijl cum suis
Noord: Her straet
Zuid: erfg Maeij Cornelis
Bijz: Geridt Matthijssen Otgens, Jan Mathijssen Otgens, Anthonis Claess en Adriaen de Jonge en Jan Adriaen Claess, kinderen Jan Jan Hansen: Niclaes en Lijntjen, Mariken ende Jenneken, geassisteert met Mels Zeijlmans. Erfgenamen Anneken Mathijs en Cornelis Claess

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 316v
Soort akte: vrijgift
Datum: 3-3-1684
1e Comparant: Anthonis Claess ea
2e Comparant: Adriaen de Jonge x Cornelis Janss
Goederen: ½ huijs met de werff ende de del
Prijs: ƒ 750
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem: de Kae
Belend Oost: Aert Dingemans en stede Maeijken Janss Buijs cs
West: Mels Seijlmans
Noord: de Kae
Zuid: Her straet
Bijz: Anthonis Claess en Jan Adriaen Claess, kinderen Jan Jan Hansen: Niclaes en Mariken, Cathelijn ende Jenneken, geassisteert met Mels Zeijlmans. Erfgenamen Cornelis Claess.
Op 20-4-1685 is de koopsom geheel voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 317r
Soort akte: vrijgift
Datum: 3-3-1684
1e Comparant: Geridt Matthijssen ea
2e Comparant: Peeter Janssen Brouwer
Goederen: een acker saeijlant
Prijs: ƒ 500
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Huijbert Ghijben en Peeter Pouwelssen
West: Lambert Diercxss
Noord: Her straet
Zuid: Adriaen Corneliss Buijs
Bijz: Geridt Matthijssen Otgens, Jan Mathijssen Otgens, Anthonis Claess en Adriaen de Jonge en Jan Adriaen Claess, kinderen Jan Jan Hansen: Niclaes en Lijntjen, Mariken ende Jenneken, geassisteert met Mels Zeijlmans. Erfgenamen Anneken Mathijs en Cornelis Claess

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 317r
Soort akte: wilceur
Datum: 3-3-1684
1e Comparant: Adriaen Janss de Jongh
2e Comparant:
Goederen: akte doorgestreept
Prijs: ƒ 375
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 317v
Soort akte: vrijgift
Datum: 28-3-1684
1e Comparant: Johan Dingemans ea
2e Comparant: Steven Franssen, swager
Goederen: een huijs, hoff en ackerlant
Prijs: ƒ 215
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan van Tichel en Steven Boeven
West: Aert Dingemans
Noord: Her straet
Zuid: Adriaen Vassen en Jan van Tichel
Bijz: Johan Dingemans mede als voocht vande kinderen van Cornelis Melsen en Maeijken Dingemans, Lijntjen Dingemans

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 317v
Soort akte: wilceur
Datum: 28-3-1684
1e Comparant: Steven Franssen, swager
2e Comparant: Johan Dingemans ea
Goederen: wilceur tbv de aankkop van een huijs etc
Prijs: ƒ 215
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Johan Dingemans mede als voocht vande kinderen van Cornelis Melsen en Maeijken Dingemans, Lijntjen Dingemans.
De wilceur is op 25-11-1689 geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 318r
Soort akte: vrijgift
Datum: 5-2-1684
1e Comparant: Gijsbert de Ruijter
2e Comparant: Aert Adriaenss Bommelaer
Goederen: 2 1/5 parten van een huijs, hoff ende ackerlant volgens deeling van 27-12-1683
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: stede Meerten Aertss van Gesel
Noord: erfg Aert Joachims
Zuid: kinderen Peeter Joachims
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 318v
Soort akte: vrijgift
Datum: 12-2-1684
1e Comparant: Jacobus Bommelaer, schipper Rotterdam
2e Comparant: Aert Reijcken, schepen, ea
Goederen: 4 hont ackerlant aende Santschel
Prijs: ƒ 75
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Aert Reijcken, schepen,
Belend Oost: weeskinderen Jan Adriaenss Cluijter
West: Dirck Adriaenss Waelwijck
Noord: geen naam ingevuld
Zuid: Thomas Diercken met acker Aert Paep
Bijz: Aert Reijcken, schepen, Gerardt Seijlmans, schout en Peeter Seijlmans, secretaris.
Op 15-11-1685 is de koopsom geheel voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 319r
Soort akte: vrijgift
Datum: 8-4-1684
1e Comparant: Dierck en Marieken Gielen de Liest
2e Comparant: Dierck Janss Cuijpers alias Voegers
Goederen: 1/6 buijten delle teijnde stede Jan Michielssen de List
Prijs: ƒ 34
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: sloot aenden dijck
West: Sgravelduijn sloot
Noord: erfg Denijs Peeterssen de Haen
Zuid: Michiel Berten
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 319r
Soort akte: vrijgift
Datum: 18-4-1684
1e Comparant: Jan Willemss Rijcken
2e Comparant: Adriaentjen Diercx Waelwijck
Goederen: 1/8 bos
Prijs: ƒ 50
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: den cooper
West: Mathijs Borstlap
Noord: Jacop Pouwelss
Zuid: heer van Alphen
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 319v
Soort akte: waterbrief
Datum: 27-4-1684
1e Comparant: Adriaen Anthonissen Cuijl
2e Comparant: Thonis Aertssen Cuijl ea
Goederen: waterbrief tbv de aankoop van een pleijtschip met toebehooren
Prijs: ƒ 1300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Thonis Aertssen Cuijl, Jan Anthonissen Cuijl als voocht van Cornelis Aertsse Kuijl, Louwereijs Vermeulen als toesiender, Thomas Aertsen Cuijl, Adriaen Deckers x Marieken Adriaenssen Cuijl. Erfg Adriaen Anthonissen Cuijl en Lesken Clauwarts.
De brief is op 2-7-1690 geheel afgelost.
Thomas en Thonis Aertssen Cuijl staen borg.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 320v
Soort akte: vrijgift
Datum: 3-5-1684
1e Comparant: Denijs Adriaenssen ea
2e Comparant: Anthonis Claessen, oom
Goederen: hun deel vande nalatenschap
Prijs: ƒ 125
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Denijs Adriaenssen namens broers en zusters: Peeter, Geerit, Adriaen, Quijrijn Jacobs x Jenneken. Kinderen vanden jonge heer in qualite erfg van Denijs Peeterssen de Haen, hun grootvader.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 321r
Soort akte: vrijgift
Datum: 18-5-1684
1e Comparant: Jacob van Vessen, secr Baertwijck
2e Comparant: Aernout Cuijpers, secr S’moer
Goederen: 828 roeden moergronden, gecomen van wijlen Wouter Crullaers, brouwer Breda inden rostel opde veemerckt, 29-12-1658
Prijs: ƒ 30
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Elf Mergen
Belend Oost: cooper
West: erfg Peeter en Steven Corneliss Swardt
Noord: erf ??? Wouter Teunis
Zuid: de Elf Mergen
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 321v
Soort akte: ratificatie
Datum: 8-6-1684
1e Comparant: Peeter Melsen
2e Comparant:
Goederen: Peeter ratificeert verkoop van huijs etc, 20-8-1683 tbv Wouter Dielis vanden Heuvel, schoonzoon; ½ moerdelle
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed Frans Huijbrechtss
West: kinderen Dingeman Peters
Noord: de kade; Hoef van Heukelom
Zuid: Heere straet; erfg Geerit Franssen
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 322r
Soort akte: vrijgift
Datum: 5-6-1684
1e Comparant: Nicolaes Janssen de Wit, brouwer Waelwijck ea
2e Comparant: Pieter van Son
Goederen: 8 à 9 geerden hooij ende weijlant, inden polder
Prijs: ƒ 2619
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schij sloot, Oude straet of Cae sloot
Belend Oost: Aert en Thomas Bommelaer
West: Coenraet Baes en Cornelis Camp cum suis
Noord: Schij sloot
Zuid: Oude straet of Cae sloot
Bijz: Nicolaes Janssen de Wit, brouwer Waelwijck, x Pieternella de Bruijn.
Gerret 1/3 en de rest via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 322v
Soort akte: wilceur
Datum: 5-6-1684
1e Comparant: Pieter van Son
2e Comparant: Nicolaes Janssen de Wit, brouwer Waelwijck ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van 9 geerden lant
Prijs: ƒ 2619
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Nicolaes Janssen de Wit, brouwer Waelwijck, x Pieternella de Bruijn.
Op 11-5-1686 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 323r
Soort akte: accoort
Datum:
1e Comparant: Jan Mathijssen Otgens ea
2e Comparant: de kinderen van Ghijsbert Dingemans
Goederen: wegens vermissing van een quitantie betaalt Jan f 150 aan de kinderen
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan Mathijssen Otgens als voocht vande kinderen van Ghijsbert Dingemans: Dingeman en Tonnis. Kinderen van Ghijsbert Dingemans en Adriaentje Peeterss

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 323v
Soort akte: vrijgift
Datum: 31-10-1684
1e Comparant: Neeltje Melssen wed Gerit Janssen
2e Comparant: Jasper Clijssen, swager
Goederen: ½ huijs, hoff en schuer, gemeen met cooper en Mels Boudewijns met broers en zusters
Prijs: ƒ 550
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: kerck steeght
West: Anneken Jochum Reijcken
Noord: Her straet
Zuid: kerck hoff
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 324r
Soort akte: vrijgift
Datum: 18-11-1684
1e Comparant: Franchois de Kaesteker, avocaet, ea
2e Comparant: Laurens Pauwels ?? Ea
Goederen: 6 geerden hooij ende weijlant, inden polder, gemeen met kinderen wijlen Pieter Blocklant, borgmr Dordrecht
Prijs: ƒ 2100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Pieter Jan Doornboes
West: Zeger Thijssen de Graeff cum suis
Noord: Scheepsdiep
Zuid: de Kae sloot
Bijz: Franchois de Kaesteker,advocaet, als voocht vande kinderen van Maria vander Loo en Marinus Cortincx.
Laurens Vermeulen voor ¼ en Adriaentjen Dircken Waelwijck, sijne huijsvrouwe, voor ¾.
Betaalt wordt oa met een obligatie van f 1000 (28-11-1682)

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 324v
Soort akte: verzoek
Datum: 11-11-1684
1e Comparant: Francois de Kaesteker
2e Comparant: borgememeester van Dordrecht
Goederen: Francois vraagt toestemming om 6 geerden lant te verkoopen tw f 2100.
Zie folio 324r
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Franchois de Kaesteker,advocaet, als voocht vande kinderen van Maria vander Loo en Marinus Cortincx.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 325r
Soort akte: vrijgift
Datum: 2-12-1684
1e Comparant: Wouter de Ruijter ea
2e Comparant: Gijsbert de Ruijter
Goederen: 3/5 inde leijcant inde Endenest
Prijs: ƒ 32
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: dorps wegh
West: den deijck
Noord: de leij of de graeffelijckheijt
Zuid: Armen en wed Steven Swardt
Bijz: Wouter de Ruijter mede als voogt vanhet weeskint van Peeter de Ruijter en Andries van Drunen x Dingena de Ruijter.
Bij belending wordt twee keer oost genoemt.
8-12-1684 is er betaelt.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 325v
Soort akte: waterbrief
Datum: 23-12-1684
1e Comparant: Adriaen Mathijssen Coninckx
2e Comparant: Jan Batiest van Thuerenhout
Goederen: waterbrief tbv de overkoop van een pleijtschip
Prijs: ƒ 1950
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 22-12-1685 is de waterbrief geheel afgelost.
Mathijs Willemssen Coninckx en Adriaen Marcelissen en Adriaen Diercken Waelwijck en Adriaentjen Diercken Waelwijck staen borg

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 326v
Soort akte: vrijgift
Datum: 11-1-1685
1e Comparant: Anna Elisabeth Smiets x Peeter de Man
2e Comparant: Adriaen Claessen Hoevenaer
Goederen: 6 geerden hooij ende weijlant, inden polder
Prijs: ƒ 2250
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: kinderen Jacob Hendricx en Aert Dingemans
West: Mathijs Janssen Camp en den Armen
Noord: Oude Mase
Zuid: Her straet
Bijz: Procuratie Arnhem 7-12-1684

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 327r
Soort akte: wilceur
Datum: 11-1-1685
1e Comparant: Adriaen Claessen Hoevenaer
2e Comparant: Anna Elisabeth Smiets x Peeter de Man
Goederen: wilceur tbv de aankoop van 6 geerden lant.
Prijs: ƒ 2250
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Gereet ½. De wilceur is op 4-3-1686 geheel voldaen. Volgens quitantie vanAnna en haar zoon Adriaen van Venbrouardt.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 327v
Soort akte: vrijgift
Datum: 15-1-1685
1e Comparant: Hendrick Robbrechts Pharo ea
2e Comparant: Govert Gijsbrechts Paens
Goederen: een bijster
Prijs: ƒ 227
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: cooper en Adriaen Cluijter
West: Jan Sijmontssen Cuijper
Noord:
Zuid: cooper en Adriaen Cluijter
Bijz: Hendrick Robbrechts Pharo, Dirck Adams Borstlap x Maeijeken Robbrechts Pharo, Johan Neerincx namens Nicasuis vanden Dries, procureur Etten en Leur wed Adriaentje Robbrecht Pharo (testament 11-3-1643 Etten), Roeloff Janss Ackermans wed Leijntje Robbrechts Pharo, Hendrick Mertens van Ierssel, erfg Anneken Robbrechts Pharo. Kinderen Robbrecht Janssen Pharo en Jacoba Hendricx van Gulick

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 328r
Soort akte: wilceur
Datum: 15-1-1685
1e Comparant: Govert Gijsbrechts Paens
2e Comparant: Hendrick Robbrechts Pharo ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een bijster
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Hendrick Robbrechts Pharo, Dirck Adams Borstlap x Maeijeken Robbrechts Pharo, Johan Neerincx namens Nicasuis vanden Dries, procureur Etten en Leur wed Adriaentje Robbrecht Pharo (testament 11-3-1643 Etten), Roeloff Janss Ackermans wed Leijntje Robbrechts Pharo, Hendrick Mertens van Ierssel, erfg Anneken Robbrechts Pharo. Kinderen Robbrecht Janssen Pharo en Jacoba Hendricx van Gulick.
Op 27-2-1686 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 328r
Soort akte: vrijgift
Datum: 1-2-1685
1e Comparant: Mathijs Aertse Vermeijs
2e Comparant: Adriaen Corneliss Buijs
Goederen: een acker zaeijlant
Prijs: ƒ 150
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaertse grippel
West: Merten van Gesel
Noord: Adriaen Pouwelsen
Zuid: Jochum Aertse Vermeijs en Commerken Teunissen
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 328v
Soort akte: vrijgift
Datum: 2-2-1685
1e Comparant: Adriaentjen van Clootwijck
2e Comparant: Geraet Zeijlmans, soon
Goederen: ½ huijsinge, hooff, driessen en bosken, gemeen met kooper en zijn 5 broers en zussen, gecomen van Jan Wouters, gewesen schout
Prijs: ƒ 900
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Adriaentje Ghijsberts
West: kinderen Aeltje Fiers
Noord: Her straet
Zuid: Adriaentje Ghijsberts en Neeltje Janssen Fiers
Bijz: Op 13-12-1701 is de koopsom geheel betaelt.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 329r
Soort akte: vrijgift
Datum: 2-2-1685
1e Comparant: Adriaen van Clootwijck
2e Comparant: Gerrit Zeijlmans, schout, broer
Goederen: 1/6 in ½ vande huijsinge voorss
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 329v
Soort akte: vrijgift
Datum: 7-3-1685
1e Comparant: Seger Philipsen en Elisabeth Seger Seijlmans
2e Comparant: Willem Jacobs
Goederen: ½ gerde lant, gemeen kinderen wijlen Jan Zeijlmans, schout
Prijs: ƒ 80
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, de Kae
Belend Oost:
West:
Noord: Scheij sloot of Oude Mase
Zuid: de Kae
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 330r
Soort akte: vrijgift
Datum: 7-3-1685
1e Comparant: Willem Jacops x Judick Janss Vassen
2e Comparant: Ercken Peetersen Otgens
Goederen: ½ acker zaeijlant, gemeen met vercooper
Prijs: ƒ 250
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Jan Adriaensen van Tichel
West: Jan Jansen Vassen cum suis
Noord: hoofken van Keijsers
Zuid: dwars beijsters
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 330v
Soort akte: vrijgift
Datum: 26-3-1685
1e Comparant: Dingeman Diercx Schoenmakers
2e Comparant: Peeter Zeijlmans, secretaris
Goederen: een huijs, hooff ende erve gecomen van zijn ouders
Prijs: ƒ 190
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: wed Jochum de Bont
West: Huijbert Pouwelsen
Noord: Her straet
Zuid: sloot vande acker
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 331r
Soort akte: vrijgift
Datum: 6-4-1685
1e Comparant: Peeter Zeijlmans, secretaris
2e Comparant: Gieltje Wilems de Greeff
Goederen: een huijs, hooff ende erve
Prijs: ƒ 225
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed Jochum de Bont
West: Huijbert Pouwelsen
Noord: Her straet
Zuid: sloot vande acker
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 331v
Soort akte: vrijgift
Datum: 6-4-1685
1e Comparant: Gieltje Wilems de Greeff
2e Comparant: Peeter Zeijlmans, secretaris
Goederen: een huijs, hooff ende delle
Prijs: ƒ 1450
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Coenraet Adr Baes en Cornelis Viessers
West: Henderick Franssen Boesers
Noord: Kleijn Waspick
Zuid: Her straet
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 332r
Soort akte: vrijgift
Datum: 6-4-1685
1e Comparant: Mels Gerritse Boudewijns
2e Comparant: Jesper Cleijssen, swager
Goederen: ¼ huijs, hooff ende schuer, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: de kerck steege
West: Anneken Jochumsen Rijcken
Noord: Her straet
Zuid: Kerck hooff
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 332v
Soort akte: wilceur
Datum: 6-4-1685
1e Comparant: Jochum de Bruijn, hoijschipper
2e Comparant: Jenneken Corn Reijcken wed [klopt niet] Frans Hendricx Boeser
Goederen: waterbrief ivm de overcoop van een pleijtschip met toebehoren
Prijs: ƒ 1950
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jenneken isin 1684 getrout met Willem Kornelis Hulst.
Jacop Huijberts de Bruijn, vader en Aert Cornelis Rijcken, swager, staen borg.
De waterbrief is op 10-3-1696 door de kinderen van Jochum Jacops de Bruijn aan Gerrit Hendricksen Boeser geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 333v
Soort akte: waterbrief
Datum: 11-6-1685
1e Comparant: Johannis Hendericx Boeser
2e Comparant: Peeter Kappers
Goederen: waterbrief tbv de overcoop van een pleijtschip met toebehooren
Prijs: ƒ 1300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Peeter woont te Antwerpen. Op 7-5-1691 is de brief geheel afgelost.
Hendrick Franssen Boeser, vader, en Corstiaen Brouwers staen borg.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 335r
Soort akte: vrijgift
Datum: 28-6-1685
1e Comparant: Willem Jacobs x Judick Janss Vassen
2e Comparant: Erken Peeterss Otgens
Goederen: ½ acker zaeijlant, gemeen met cooperse
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Adriaensen van Tichel
West: Jan Jansen Vassen cum suis
Noord: hoofken van Keijsers
Zuid: dwars beijsters
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 335v
Soort akte: waterbrief
Datum: 1-8-1685
1e Comparant: Thomas Adriaense Cuijl
2e Comparant: Johannes Strobant ea
Goederen: waterbrief tbv de overcoop van een pleijtschip met toebehooren
Prijs: ƒ 1600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Johannes Strobant momboir Jan vander Vennis zoon van Jan vander Vennis den Ouden en Johanna Strobant met Jan Glorie als toesiender.
Thomas Zeijlmans en Adriaentje Gijsbertss staen borg

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 336v
Soort akte: vrijgift
Datum: 15-5-1685
1e Comparant: heer van Alphen, oudborgmr Bergen op Zoom
2e Comparant: Caterina Hocust
Goederen: wilceur met als onderpant zijn landereijen en een deel van een wilceur (f 4000) tw van f 1500.
Prijs: ƒ 2000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: heer van Alphen woont nu te Sgravenmoer.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 337v
Soort akte: vrijgift
Datum: 20-10-1685
1e Comparant: Jan Janss Vassen
2e Comparant: Huijbert en Peeter Janss Vassen
Goederen: 2 geerden hooij ende weijlant, inden polder, in 6 geerden op den westenkant in 12 geerden, coopers hebben de ander 4 geerden
Prijs: ƒ 928
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Armen en Kerck van raemsdoncq
West: Jochum Zeijlmans, schout HLA, Huijbert Jans Vassen
Noord: Oude Maese
Zuid: sloot stede Thijs Janss Camp
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 338r
Soort akte: vrijgift
Datum: 13-12-1685
1e Comparant: Hendrick van Grevenbroeck x Maeijken Janss Conincx
2e Comparant: Ghijsbrecht Janss Conincx
Goederen: 1/3 part inde Breede Pleck inde Corte Maeten
Prijs: ƒ 100
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: Breede Pleck, Corte Maeten
Belend Oost: Adriaen van Clootwijck
West: Jacop Janssen Conincx
Noord: Eijken Theijsen
Zuid: Oude Leijen
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 338v
Soort akte: vrijgift
Datum: 13-12-1685
1e Comparant: Jacop Janss Conincx
2e Comparant: Ghijsbrecht Janss Conincx
Goederen: 1/6 part inde Breede Pleck inde Corte Maeten
Prijs: ƒ 50
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: Breede Pleck, Corte Maeten
Belend Oost: cooper
West: Willem Jacops
Noord: lange acker Jacop Conincx
Zuid: Oude Leijen
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 339r
Soort akte: vrijgift
Datum: 12-1-1686
1e Comparant: Willem Jacops ea
2e Comparant: Hendrick Willems van Malsem
Goederen: 11/12 inde stede mette bossen ende beijsters, cooper heeft reeds 1/12
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Hendrick Franssen Boeser
West: Korst Adriaen Aertsen de Jongh
Noord: Her straet
Zuid: Corneles Peeters kinderen en Corneles Seeuwen
Bijz: Willem Jacops mede voor zijn minderjarige kinderen bij Maeijken Tuenis, Peeter Wouters x Jenneken Willems, Jacops Willems, Mariken Willems, Willem Willems

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 339v
Soort akte: vrijgift
Datum: 12-1-1686
1e Comparant: Hendrick Willemsen van Malsem
2e Comparant: Jan Bastiaensen Boeser
Goederen: ½ acker waervan Marieken Willems de wederhelft bezit
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen van Clootwijck
West: Mariken Willems met wederhelft
Noord:
Zuid:
Bijz: Mede comparanten zijn Jacop Willems namens Mariken Willems

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 340r
Soort akte: vrijgift
Datum: 12-1-1686
1e Comparant: Jan Bastiaensen Boeser
2e Comparant: Geeraerdt Zeijlmans, schout
Goederen: de voors halve acker
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen van Clootwijck
West: Mariken Willems met wederhelft
Noord: Hendrick van Malsem en lind. Woouter Jan Theijsen
Zuid: Corneles Peeters
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 340r
Soort akte: vrijgift
Datum: 12-1-1686
1e Comparant: Willem Jacops ea
2e Comparant:
Goederen: akte is per abuis
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Willem Jacops mede voor zijn minderjarige kinderen bij Maeijken Tuenis, Peeter Wouters x Jenneken Willems, Jacops Willems, Mariken Willems, Willem Willems

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 340v
Soort akte: vrijgift
Datum: 12-1-1686
1e Comparant: Gerrit Zeijlmans, schout
2e Comparant: Jan Bastiaensen Boeser
Goederen: ½ acker gemeen met Peeter Zeijlmans, secretaris
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: reij wegh
West: ackers noord-zuijd
Noord: Anneken Cneles erfg
Zuid: Ghiel Beijerten
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 341r
Soort akte: vrijgift
Datum: 12-1-1686
1e Comparant: Peeter Geritssen Dolck
2e Comparant: Geeraerdt Zeijlmans, schout
Goederen: een binnen delle
Prijs: ƒ 310
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: het dorp en de polder
West: Hendrick Fransen Boeser
Noord: gemeene Kae
Zuid: Heer straet
Bijz: Op 13-1-1691 is de koopsom geheel betaelt.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 341v
Soort akte: vrijgift
Datum: 23-1-1686
1e Comparant: Michiel Otgens, rentmeester
2e Comparant: Johannes Coenen
Goederen: 12 geerden hooij ende weijlant, gecomeb via coop van Kors Warum, graven van Nielen
Prijs: ƒ 3600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Ghijsbertse Conincx cum suis
West: Dingeman Peeters en kinderen cum suis
Noord: Oudt Masen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Michiel is rentmeester van de bisschop van Antwepen ende abdij van sinte Bernart op Schelde Seters ?.
Johannes woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 342r
Soort akte: vrijgift
Datum: 2-3-1686
1e Comparant: Adriaen Huijbertsen Conincx
2e Comparant: Huijbert Gijsbersen Coninx
Goederen: aandeel in de nalantenschap van zijn moeder.
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 342v
Soort akte: vrijgift
Datum: 9-3-1686
1e Comparant: Peeter Jansen Dorenboom
2e Comparant: Frans Commersen Cuijper
Goederen: 3 geerden hooij ende weijlant, inden polder, in 12 geerden
Prijs: ƒ 900
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Oude straet
Belend Oost: wed Adriaen Jan Mathijssen cum suis
West: Armen
Noord: Oude Maese
Zuid: Oude straet
Bijz: Peeter woont te Ramesdonck.
De koopsom is op 1-4-1687 geheel voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 343r
Soort akte: vrijgift
Datum: 11-3-1686
1e Comparant: Dingena Huijbertse de Bondt
2e Comparant: Cornelis Meussen Banck, coopman G’bergh
Goederen: 1 geert min een ½ vierendeel, inden polder, in 9 geerden, met cooper op den westencant
Prijs: ƒ 220
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Kae sloot
Belend Oost: kinderen Johan Vassen int selfde stuck
West: Adriaen Corneliss Buijs, Mathijs Corneliss Camp cs
Noord: Scheij sloot
Zuid: Kae sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 343v
Soort akte: vrijgift
Datum: 25-3-1686
1e Comparant: Gijsbert Janssen Conincx
2e Comparant: Gerrit Zeijlmans, schout
Goederen: 2½ of 3 hont ackerlant, inde Brede Pleck, gecomen van Jacop Jans Conincx en Hendrick van Grevenbroeck x Maeijken Jans Conincx
Prijs: ƒ 175
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: de Brede Pleck
Belend Oost: Adriaen van Clootwijck met wederhelft
West: Willem Jacobs x Judick Janssen Vassen
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 344r
Soort akte: vrijgift
Datum: 23-4-1686
1e Comparant: Magriet vanden Eijnden
2e Comparant: Steven Wouters Boeff
Goederen: 2 geerden hooij ende weijlant, inden polder,
Prijs: ƒ 450
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Kaeij sloot
Belend Oost: vercooper met 6 geerden int selfde stuck
West: Cornelis Hendrickx Schoenmackers
Noord: Scheij sloot
Zuid: Kaeij sloot
Bijz: Steven woont te Raemsdonck

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 344v
Soort akte: vrijgift
Datum: 13-5-1686
1e Comparant: Francois Otgens ea
2e Comparant: Johan Koenen, reijsschipper
Goederen: 12 geerden hooij ende weijlant, inden polder
Prijs: ƒ 3625
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot
Belend Oost: wed Gerrit Janssen
West: Adriaen van Clootwijck cum suis
Noord: Scheij sloot
Zuid: Scheij sloot
Bijz: Francois Otgens, rentmeester bisdom Antwerpen, Johan Otgens, advocaat, (Bergen op Zoom) Maria Otgens, dochter van Jogan Otgens, Berbera Otgens wed Giellis Augustijna Hanabort. Kinderen Johan Otgens

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 345r
Soort akte: vrijgift
Datum: 28-5-1686
1e Comparant: Maeijken Janssen Gijben
2e Comparant: Gerrit Peeters Otgens
Goederen: 1/3 in ¼ acker zaeijlant met de veldekens, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 40
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Peeter Melsen
West: Leijntje Peeter Jochummen en Adriaen Buijs
Noord: watterganck
Zuid: Sgravelduijn sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 345r
Soort akte: vrijgift
Datum: 9-6-1686
1e Comparant: Pietter Janssen Cloot ea
2e Comparant: Dierck Weijdemans, meester
Goederen: huijsinge en hooff
Prijs: ƒ 750
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Mels Thomas Zeijlmans
West: Michiel Mathijssen Otgens
Noord: Wouter Janssen Gijben
Zuid: Her straet
Bijz: Pietter Janssen Cloot mede als voocht van de kinderen van Wouter Janssen Cloot en Nijs Janssen van Hasselt als toesiender, Jan Andriessen Struijff en Lijsbeth Janssen Cloot, Adriaen Janssen Cloot, Pieternel Janssen Cloot, Jan Jans Cloot en Adriaentje Jans Cloot, Johan Corneliss Ruijckhaever x Marieken Janssen Cloot. Erfgenamen van Leijsbeth Pieters Nobel.
In 1687 is de koopsom geheel voldaen

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 346r
Soort akte: wilceur
Datum: 9-6-1686
1e Comparant: Huijbert Gijsbertsen Conincx
2e Comparant: Johannis Sijmons Kuijpers, reijsschipper
Goederen: wilceur met als onderpant 3 geerden hooij ende weijlant, gemeen met erfg Jan Zeijlmans, schout
Prijs: ƒ 250
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erfg Jan Zeijlmans met 9 geerden
West: kinderen schout van Giels
Noord: Oude Mase
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Op 18-5-1691 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 347bv
Soort akte: waterbrief
Datum: 19-8-1686
1e Comparant: Anthonie Janssen van Sprangh
2e Comparant: Thomas Adriaensen Cuijl
Goederen: waterbrief ivm overcoop van een pleijtschip
Prijs: ƒ 1650
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Anthonie is geboortig van Sgravenmoer.
Cornelis Goevert en Johan Anthonissen Schiepper (Hoedekenskerck inde eijlande van Goes) staen borg.
Gereet betaelt f 600. Op 5-4-1690 is er f 450 betaelt.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 347r
Soort akte: vrijgift
Datum: 15-6-1686
1e Comparant: Aert Corneliss Rijcken
2e Comparant: Mels Thomassen Zeijlmans
Goederen: 2½ hont ackerlant, boven inde Ruijcht
Prijs: ƒ 165
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Ruijcht
Belend Oost: Baeijen Melsen
West: erfg Merten van Gijsels
Noord: Peeter Jochumsen Berthouts
Zuid: Gerrit Peeters Dolck
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 347v
Soort akte: vrijgift
Datum: 20-6-1686
1e Comparant: Adriaentjen Stoffelen wed Jacop Pouwelsen
2e Comparant: Adriaentje Dierckx Waelwijck
Goederen: ½ mergen weijlant, volgens testament van 13-2-1613
Prijs: ƒ 75
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Hendrick van Giels
West: cooperse
Noord: kinderen Johan Jansen Hamel
Zuid: cooperse
Bijz: Beide Adriaentjens wonen te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 349r
Soort akte: waterbrief
Datum: 7-9-1686
1e Comparant: Thomas Adriaensen Cuijl
2e Comparant: Anna Pouwelus wed Pouweles Wouters
Goederen: waterbrief ivm overcoop van een pleijtschip met toebehooren
Prijs: ƒ 800
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Anna woont te Mechelen.
Gijsbert Thomas Zeijlmans en Adriaentje Gijsbertse staen borg

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 350r
Soort akte: wilceur
Datum: 14-7-1686
1e Comparant: Willem Jacops
2e Comparant: Marieken Janssen Buijs
Goederen: wilceur met als onderpant een acker zaeijlant
Prijs: ƒ 200
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Aertsen de Jongh
West: Michiel Mathijssen Otgens en wed Dierck Vermeijs
Noord: Kornelis Peeter Janssen
Zuid: dwars padt
Bijz: Marieken woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 351r
Soort akte: vrijgift
Datum: 4-9-1686
1e Comparant: Willem Jacops
2e Comparant: Gerretruijt van Gellekom wed Hendrick Verkap ?
Goederen: een delle
Prijs: ƒ 315
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Jochum de Bruijn of weeskint Kornelis Beijens
West: Ghijsbert Conincx
Noord: Clijn Waspick
Zuid: Her straet
Bijz: Gerretruijt woont te Sertogenbos

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 351v
Soort akte: vrijgift
Datum: 21-11-1686
1e Comparant: meester Dirck Weijdemans
2e Comparant: Johan Dircken Schoenmaecker
Goederen: ½ huijs, hooff, uint geheel gecomen van erfg Lijsbeth Peteerss Nobel, Beneden Kerck
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Beneden Kerck
Belend Oost: Mels Thomass Zeijlmans
West: Michiel Mathijss Otgens
Noord: Wouter Janss Gijben
Zuid: Her straet
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 352b
Soort akte: vrijgift
Datum: 31-12-1686
1e Comparant: Pieter Waegenaer wed Elisabeth Hendericx opt Hoeck
2e Comparant: Gerrit Zeijlmans, schout, en Aert Corn Rijcken
Goederen: 1/14 inde huijsinghe, hooff, ackerlant ende delle, gecomen van zijn vrouwe ouders
Prijs: ƒ 0
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Pieter woont te Willemstadt

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 352bv
Soort akte: vrijgift
Datum: 8-1-1687
1e Comparant: Ghijsbert de Ruijter
2e Comparant: Jacop Janssen Conincx
Goederen: 1 en ¼ geert in 3 geerden, inden polder, gemeen met cooper cum suis
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Kae sloot
Belend Oost: Mels Zeijlmans
West: erfg Jan Overen ?
Noord: Scheij sloot
Zuid: Kae sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 352r
Soort akte: vrijgift
Datum: 28-12-1686
1e Comparant: Wouter Back x Neltje Otgens
2e Comparant: Peeter Zeijlmans, secretaris
Goederen: een acker zaeijlant, groot ontrent 2 hont, inde Breede Pleck
Prijs: ƒ 100
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: de Breede Pleck
Belend Oost: Willem Jacops met huijs en acker
West: Dingena Otgens en Stoffel Keijsers
Noord: Michiel Matijssen Otgens
Zuid: achter dijck
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 352v
Soort akte: vrijgift
Datum: 30-12-1686
1e Comparant: Henderick van Grevenbroeck
2e Comparant: Gijsbert Adriaen de Ruijter
Goederen: 1 en ¼ geert hooij ende weijlant, inden polder,
Prijs: ƒ 112
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Kae sloot
Belend Oost: Mels Thomas Zeijlmans
West: erfg Jan Coenen
Noord: Scheij sloot
Zuid: Kae sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 353r
Soort akte: vrijgift
Datum: 10-3-1687
1e Comparant: Huijbert Corneliss Rijcken
2e Comparant: Adriaen de Roij
Goederen: 3 hont zaeijlant, gemeen met Artus van Sterrenborgh
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Aert Rijcken
West: Cornelis Zeeuwen
Noord: wed Frans Swarten
Zuid: Armen
Bijz: Adriaen woont tot Cappel

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 353v
Soort akte: vrijgift
Datum: 28-3-1687
1e Comparant: Gijsbert Janss Conincx
2e Comparant: Jacob Both, schoolmeester
Goederen: een buijten delleken, het Spierings delleken
Prijs: ƒ 255
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Kae sloot
Belend Oost: Geertruijt van Gellecum
West: Merten Adriaenss van Gesel
Noord: Cleijn Waspick
Zuid: Willem Jacobs nu Hendrick van Malsem
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 354r
Soort akte: vrijgift
Datum: 3-4-1687
1e Comparant: Gijsbert Janss Conincx
2e Comparant: Hendrick Wouters van Waspick
Goederen: huijs, hoff ende erve
Prijs: ƒ 550
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: stede Thonnis Dolck
West: stede Thomas Wouterss Zeijlmans
Noord: Her straet
Zuid: grasdries
Bijz: Betaelt wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 354v
Soort akte: wilceur
Datum: 3-4-1687
1e Comparant: Hendrick Wouters van Waspick
2e Comparant: Gijsbert Jans Coninx
Goederen: wilceur tbv de aankoop van het huijs
Prijs: ƒ 550
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Gereet f 275. OP 12-4 1689 moet er noch wat betaelt worden.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 355r
Soort akte: wilceur
Datum: 3-4-1687
1e Comparant: Hendrick Wouterss Timmermans
2e Comparant: Jacob Both, schoolmeester
Goederen: wilceur met als onderpant zijn huijs etc, gecocht van Guijsbert Janss Conincx
Prijs: ƒ 200
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: stede Theunis Dolck
West: stede kinderen Thomas Wouterss Zeijlmans
Noord: Her straet
Zuid: grasdries Theunis Adriaense Dolck
Bijz: Op 12-5-1693 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 356r
Soort akte: wilceur
Datum: 9-4-1687
1e Comparant: Peeter namens Huijbert Cornelis Buijs
2e Comparant: Maeijken Roelants Vermeulen wed Lendert van Pelt
Goederen: een wilceur met als onderpant 3 geerden hooij ende weijlants, inden polder, met wed secretaris, in 12 geerden
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erfg Huijbert Adriaenssen de Bruijn
West: Mels Zeijlmans cum suis
Noord: Oude Maese
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: In de kop staet Huijbert en Peeter Jesperse Buijs. Procuratie: Bersel, notaris Adriaen Swiggens.
Maeijken woont tot Cappel.
Kornelis Sprangers verklaert op 9-4-1704 dat de wilceur geheel is afgelost.
Jesper Buijs staet ook borg met 3 geerden.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 357r
Soort akte: vrijgift
Datum: 12-4-1687
1e Comparant: Adriaen Gerritsen Dolck
2e Comparant: Gijsbert Janssen Conincx
Goederen: een hu8ijsinge, hooff, erve ende ackerlant en grasdreissen mette beijsters, gekocht van Adriaen Ruijckhaver
Prijs: ƒ 245
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: erfg Thonis J Snijder,erfg Merten Aertse van Gesel
West: erfg Adriaen Diercken
Noord: Her straedt
Zuid: erfg Merten Aertse van Gesel
Bijz: Op 16-7-1690 moet er nog ca f 22 gulden betaelt worden.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 357v
Soort akte: vrijgift
Datum: 17-4-1687
1e Comparant: Seger Claeijssen de Greeff
2e Comparant: Joahannes Michielss Timmermans
Goederen: 2 geerden hoij ende weijlant, inden polder, in 12 geerden
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Kaeij sloot
Belend Oost: Lauwerwijs Vermeulen cum suis
West: wed Jan Mathijss Otgens cum suis
Noord: Scheij sloot
Zuid: Kaeij sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 358r
Soort akte: vrijgift
Datum: 17-4-1687
1e Comparant: Huijbert Janss Vassen
2e Comparant: Jochum Zeijlmans, schouteth HLA
Goederen: 3 geerden hooij ende weijlants, inden polder, in 6 geerden, gemeen met Gerrit Peeterss cum suis
Prijs: ƒ 375
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot
Belend Oost: Huijbert Jan Vassen cum suis
West: Peeter Janss Doorenboom cum suis
Noord: Scheij sloot of Oude Maese
Zuid: buijtendijcxe dwarsloot of cooper
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 358v
Soort akte: vrijgift
Datum: 23-4-1687
1e Comparant: Ghijsbert de Ruijter
2e Comparant: den Armenmrs Baeijen Melsen en Frans Boeser
Goederen: een acker zaeijlant inde Ruijcht
Prijs: ƒ 130
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Ruijcht
Belend Oost: dorps gemeene weght
West: smallen beijster
Noord: wed Steven Corneliss Swart
Zuid: Aert Rijcken
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 359r
Soort akte: wilceur
Datum: 7-10-1687
1e Comparant: Wouter Back x wed Dirck Vermeijs
2e Comparant: Peeter Zeijlmans, secretaris
Goederen: wilceur tbv de leverantie van 2 paerden met als onderpant zijn huijs etc
Prijs: ƒ 225
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord: kerck hooff
Zuid: dwarsdijck of de wiel
Bijz: Op 21-1-1694 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 360v
Soort akte: vrijgift
Datum: 31-10-1687
1e Comparant: Peeter Janss Brouwer ea
2e Comparant: Cornelis Jasperss Banck, coopman G’Bergh
Goederen: hun deel van 3 en 1/½ vierdeel in 9 geerden, inde midden, zie deeling 5-2-1643
Prijs: ƒ 210
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erfg Jan Vassen int selve stuck
West: cooper int selfce stuck
Noord: Oude Mase
Zuid: Oude straet
Bijz: Peeter Janss Brouwer als voocht en Mathijs Corneliss Camp als toesiender van de 3 kinderen van Dingeman Peeterss: Peeter, Meerten en Jan

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 361r
Soort akte: vrijgift
Datum: 16-3-1688
1e Comparant: Adriaen Aertsse Cuijl
2e Comparant: Adriaen Janssen Bos
Goederen: 1½ geert hooij ende weijlant, inden polder, in 12 geerden met Jesper Cleijssen ende Frans Commersen cum suis
Prijs: ƒ 230
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Kaeij sloot
Belend Oost: Mels Thomass Zeijlmans
West: den Armen
Noord: Scheij sloot
Zuid: Kaeij sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 361v
Soort akte: vrijgift
Datum: 28-2-1688
1e Comparant: Mathijs Aertssen Borstlap
2e Comparant: Maeijken Janssen Cruijs
Goederen: ontrent 4 hont beijsters of moervelden
Prijs: ƒ 70
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: heer van Veen
West: Pieter Cruijs
Noord: Hendrick van Giels
Zuid: heer van Alphen
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 361v
Soort akte: vrijgift
Datum: 16-3-1688
1e Comparant: Peeter Aertsen Cuijl
2e Comparant: Jesper Cleijssen de Greeff
Goederen: 1½ geert hooij ende weijlant, inden polder, in 12 geerden met Frans Commersen vande Laer cum suis
Prijs: ƒ 225
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Kaeij sloot
Belend Oost: Mels Thomas Zeijlmans, erfg Adriaen Jan Matheussen
West: den Armen
Noord: Scheij sloot
Zuid: Kaeij sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 362r
Soort akte: vrijgift
Datum: 16-3-1688
1e Comparant: Jesper Cleijssen de Greeff
2e Comparant: Peeter Aertsen Cuijl
Goederen: 3 geerden hooij ende weijlant, inden polder, in 12 geerden met Johan Willemsen Banck en kinderen Johan Vassen cum suis
Prijs: ƒ 425
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Kaeij sloot
Belend Oost: Jochum de Bruijn en Denijs Janssen van Hasselt
West: kinderen Dierck Mathijssen Otgens, Nic Banck
Noord: Scheij sloot of Oude Mase
Zuid: Kaeij sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 362v
Soort akte: vrijgift
Datum: 19-3-1688
1e Comparant: Johannes Vermeulen, coopman Rotterdam
2e Comparant: Eijltje Janss Fiers
Goederen: ontrent 6 hont ackerlant
Prijs: ƒ 682
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Gerrit Baes
West: kinderen Jenneken Aerts Teeuwen
Noord: stede cooperse
Zuid: Pieter Buijs
Bijz: Op 29-11-1690 is de koopsom geheel voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 363r
Soort akte: vrijgift
Datum: 2-4-1688
1e Comparant: Roeloff Rokussen namens Rokus Crijnen, neef
2e Comparant: Cornelis Cornelis Claess
Goederen: een acker zaeijlant groot ontrent 3 hont, gemeen met Johan Thoniss Cuijl die de wederhelft bezit
Prijs: ƒ 160
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen van Pas cum suis
West: buijten dijcxe sloot
Noord: erfg Peeter Jochumss Berthouts
Zuid: erfg Willem Anthonis Snijder
Bijz: Procuratie te Rotterdam bij notaris Francois de Koninck, 7-1-1688

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 363v
Soort akte: vrijgift
Datum: 2-4-1688
1e Comparant: Johan Janss de Jongh
2e Comparant: Jan Aertss vanden Heuvel, wever
Goederen: ¼ huijs, gemeen met cooper en Jenneken Wouterss Camp en Dirck Gielen List cs
Prijs: ƒ 63
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: de Ruijcht
Belend Oost: kinderen Dirck Leenderss
West: stede Denis Peterss de Haen
Noord: Michiel Beerten Vlees
Zuid: den Armen
Bijz: Jan woont boven inde Ruijcht

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 364r
Soort akte: vrijgift
Datum: 5-5-1688
1e Comparant: Gerrit Mathijss Otgens ea; 2e kinderen J M Otgens
2e Comparant: Gerrit Mathijss Otgens; Maijken Janss Buijs
Goederen: ¼ in een halven acker, gemeen met Cornelis Dieliss cum suis; 2e 1/3 in ¼ inde ½ acker
Prijs: ƒ 83
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: kinderen Comme Lambertss
West: Adriaen Corneliss Camp
Noord: Her straet
Zuid: Anthonis Claess
Bijz: Gerrit Mathijss Otgens mede namens Frans en Mathijs Janss Otgens. Kinderen van Jan Mathijs Otgens

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 364v
Soort akte: vrijgift
Datum: 5-5-1688
1e Comparant: Adriaen Janss de Jongh
2e Comparant: Maijken Janss Buijs
Goederen: ½ van ½ acker en 1/3 van ¼ gemeen met Cornelis Dieliss vanden Heuvel die de andere helft bezit.
Prijs: ƒ 116
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: kinderen Comme Lambertss
West: Adriaen Corneliss Camp
Noord: Her straet
Zuid: Anthonis Claess
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 365r
Soort akte: vrijgift
Datum: 18-5-1688
1e Comparant: Adriaen Janss van Per
2e Comparant: Michiel Janss Backer
Goederen: een buijten delle
Prijs: ƒ 75
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Willem Huijberden Zeijlmans
West: Vroukens vaert
Noord: Jan Huijbert Rijcken
Zuid: Adriaen Peeters Paep
Bijz: Adriaen woont te Waelwijck en Michiel tot Cappel

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 365v
Soort akte: vrijgift
Datum: 19-5-1688
1e Comparant: Zeger Philipss x Maijken Zegers Zeijlmans
2e Comparant: Jan Hendrickse Wever
Goederen: 1 hont ackerlant, genaemt: de Cleijne Brede Plack
Prijs: ƒ 57
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: de Cleijne Brede Plack
Belend Oost: Gerrit Zeijlmans, schout
West: Adriaentje van Clootwijck en kinderen
Noord: Adriaentje Gijsbertss en Jacob Janss Conincx
Zuid: Kuijpers Leij
Bijz: Zeger Philipss x Maijken Zegers Zeijlmans, Willem Aertss Mouthaen x Elisabeth Zegers Zeijlmans en Anthonij Wouterss Zeijlmans als voocht van Wouter en Anneke Zegers Zeijlmans en Huijbert Jan Vassen als toesiender. Kinderen van Zeger Wouterss Zeijlmans en Judith Jan Vassen

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 366r
Soort akte: vrijgift
Datum: 4-6-4688
1e Comparant: Johan Janss Gijben
2e Comparant: Gerrit Peterss Otgens
Goederen: 1/6 acker zaijlants met de veldekens gemeen met Peter Janss de Jongh
Prijs: ƒ 50
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Corneliss Camp
West: Anneke Janss Buijs
Noord: Gieltje Zeijlmans
Zuid: Oude vaert of dwars geren
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 366v
Soort akte: vrijgift
Datum: 26-6-1688
1e Comparant: Aert Aert Bommelaer, Dirck Jan Zeijlmans, armmrs
2e Comparant: Jan Aertss Schep
Goederen: een binnen delle
Prijs: ƒ 142
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: Eijltje Janss Fiers
Noord:
Zuid:
Bijz: Gereet f 82.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 367r
Soort akte: vrijgift
Datum: 26-6-1688
1e Comparant: Aert Aert Bommelaer, Dirck Jan Zeijlmans, armmrs
2e Comparant: Jan Aertss Schep
Goederen: een binnen delle
Prijs: ƒ 142
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: wed secretaris
Noord: Adriaen Janss Vader en Adriaen Berrevoets
Zuid: Adriaen Peterss paep
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 367v
Soort akte: waterbrief
Datum: 30-6-1688
1e Comparant: Huijbert Aertschen (Adriaenschen) van Hasselt
2e Comparant: Willem Corn Hulst wed Jenneken Corn Rijcken ea
Goederen: waterbrief tbv de overcoop van een pleijtschip met toebehooren
Prijs: ƒ 1200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Willem Corneliss Hulst x Jenneken Corn Rijcken voor de ½ en Gerrit Hendricksen Boeser als voocht vande wesen van Jenneken Corneliss Rijcken bij Frans Hendricksen Boeser voor dander ½.
Adriaen Adriaenschen Teeuwen en Peeter Zeijlmans, secretaris, staen borg.
Op 28-12-1693 is de waterbrief geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 368v
Soort akte: vrijgift
Datum: 30-6-1688
1e Comparant: Willem Cornelis Hulst ea
2e Comparant:
Goederen: Zij staen borg ivm het pleijtschip. Zie folio 367v
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Willem Cornelis Hulst en Gerrit Hendericks Boeser als voocht vande wesen van Jenneken Rijcken en Aert Rijcken als toesiender.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 369r
Soort akte: wilceur
Datum: 1-7-1688
1e Comparant: Peeter Geritssen Dolck
2e Comparant: Gerrit Adriaenschen van Bleest
Goederen: wilceur met als onderpant zijn huijs etc
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Mathijs Corneliss Camp
West: Cornelis Camp cum suis
Noord: Her straet
Zuid: Mathijs Corneliss Camp
Bijz: Gerrit woont Thielborch.
Op 6-4-1694 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 370r
Soort akte: waterbrief
Datum: 3-8-1688
1e Comparant: Jan Janssen Venis
2e Comparant: Willem Cornelis Hulst ea
Goederen: waterbrief tbv overcoop van een pleijtschip met zijn toebehooren
Prijs: ƒ 1750
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Willem Corneliss Hulst wed Jenneken Corn Rijcken voor de ½ en Gerrit Hendricksen Boeser als voocht en Aer Rijcken als toesiender vande wesen van Jenneken Corneliss Rijcken bij Frans Hendricksen Boeser voor dander ½.
Wouter en Adriaen Janssen Venis staen borg.
Op 17-6-1696 is de brief geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 371r
Soort akte: accoort
Datum: 3-8-1688
1e Comparant: Willem Cornelis Hulst ea
2e Comparant:
Goederen: Willem krijgt uit den boedel van zijn vrouw 100 ducatons en ziet verder af van zijn deel inde boedel. De rest is tbv de wezen
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Willem Corneliss Hulst wed Jenneken Corn Rijcken ter eenre en Gerrit Hendricksen Boeser als voocht ende Aert Rijcken als toesiender vande wesen van Jenneken Corneliss Rijcken ter andere sijde.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 371v
Soort akte: borghtocht
Datum: 3-8-1688
1e Comparant: Gerrit Hendricksen Boeser ea
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Gerrit Hendricksen Boeser als voocht ende Aert Rijcken als toesiender en Gerrit Zeijlmans, schout, staen borg voor de waterbrief. Zie folio 370r

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 372r
Soort akte: wilceur
Datum: 14-12-1688
1e Comparant: Willem Jacops
2e Comparant: Peeter Huijb de Bont, Mathijs Corn Camp, borgmr ea
Goederen: wilceur met als onderpant zijn huijs etc
Prijs: ƒ 108
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Eltje Fiers
West: secr Peeter Zeijlmans
Noord: dwars pat
Zuid: Huijbert Aertssen Schep
Bijz: Peeter Huijb de Bont, Mathijs Corn Camp, borgmrs 1680, f 37, Gerrit Peeterss en Adriaen Adriaenss Teuwen, borgmrs 1682, f 10, Coenraet Baes en Peter van Son, borgmrs 1683, f 23, Cornelis Cornelis Camp en Dingeman Aerden, borgmrs 1684, f 23, Adriaen van Pas en Frans Commeren vander Laer, borgmrs 1686, f 14

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 373r
Soort akte: vrijgift
Datum: 27-12-1688
1e Comparant: Wouter Janss Boudewijns
2e Comparant: Dirck Janss Cuijper
Goederen: een acker zaeijlant, groot ontrent 2½ hont, boven inde Ruijcht
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Ruijcht
Belend Oost: Willem Jacob Jan Thijss
West: stede Denis Peeterss de Haen
Noord: Michiel Berten Vleesch
Zuid: Mels Zeijlmans
Bijz: Wouter woont te Cappel

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 373v
Soort akte: vrijgift
Datum: 15-2-1689
1e Comparant: Willem Adriaenss Konincx
2e Comparant: Huijbert Pauwelss Zeijlmans
Goederen: ½ acker zaeijlants
Prijs: ƒ 233
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Hendrick Huijbert Schoenmaeckers
West: Cornelis Cnaep
Noord: cooper
Zuid: Nonnen goet
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 374r
Soort akte: vrijgift
Datum: 28-2-1689
1e Comparant: Cornelis Geritss Swert ea
2e Comparant: Johan de Bruijn
Goederen: een binnen delle
Prijs: ƒ 90
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: wed secretaris
Noord: Hendrick van Tilborgh
Zuid: Arien Bervoets
Bijz: Cornelis Geritss Swert, Jochum Gerritss Swert, Corstiaen van Ieperen x Anneken Swert, Marike Gerritss Swert (Hulst), procuratie Hulst juni 1688 notaris van Vlissingen. Alle kinderen van Gerrit Swert. In juni 1691 is de koopsom geheel voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 374v
Soort akte: vrijgift
Datum: 9-3-1689
1e Comparant: Willem Jacobs
2e Comparant: Mels Gerritss Boudewijns
Goederen: 1½ geert hooij ende weijlant, in 6 geerden, inden polder, met kinderen schout
Prijs: ƒ 350
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Kaeij sloot
Belend Oost: Johan Jans Coenen
West: Huijbert Gijben
Noord: Scheij sloot
Zuid: Kaeij sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 375v
Soort akte: wilceur
Datum: 25-3-1689
1e Comparant: Johan van Tichelen
2e Comparant: Michiel Otgens
Goederen: wilceur met als onderpant een acker zaeijlant
Prijs: ƒ 425
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: wed secretaris
West: wed Gerrit Janssen
Noord: de delle
Zuid: monieken gronden
Bijz: Michiel woont inden Hoeven. Jan Janssen de Bont betaelt op 27-5-1693 f 395, inclusief rente. Johan zaliger had slechts f 115 betaelt.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 376r
Soort akte: wilceur
Datum: 6-6-1689
1e Comparant: Adriaentje van Clootwijck
2e Comparant: Cornelis van Mierop
Goederen: wilceur met als onderpant 3 geerden, in 6 geerden, inden polder, gemeen met Mels Boudewijns
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Kaeij sloot
Belend Oost: kinderen Johan Koenen
West: Steven Boeven cum suis
Noord: Scheij sloot
Zuid: Kaeij sloot
Bijz: Op 20-6-1691 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 377r
Soort akte: vrijgift
Datum: 21-6-1689
1e Comparant: Meerten Aertss Camp
2e Comparant: Maeijken Corneliss wed Hendrick Janss Coenen
Goederen: 1 geert hooij ende weijlant, inden polder, in 6 geerden, gemeen met Marieken Coene cum suis
Prijs: ƒ 125
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Kaeij sloot
Belend Oost: Meerten Aritss van Gesel
West: Kinderen Adriaen Wilborde
Noord: Scheij sloot
Zuid: Kaeij sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 377v
Soort akte: vrijgift
Datum: 30-11-1689
1e Comparant: Gijsbert Verwiel, scheepen tot Sprangh, ea
2e Comparant: Lodewijck Verwiel, peeperkockbacker te Delft
Goederen: 12 geerden hooij ende weijlant
Prijs: ƒ 2000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Truijcken Jans wed Ptr Wouterssen, Jan Jac Tim.man
West: Claes Adriaenss Hoevenaer
Noord: Oude Maese
Zuid: Huijbert Janssen Hoevenaer
Bijz: Gijsbert Verwiel, scheepen tot Sprangh, mede namens Domine Johannes Verwiel, predikant tot Loon, Johanna Verwiel (Sprangh). Procuratie van 25-11-1689, notaris Timmers, Sprangh

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 378r
Soort akte: vrijgift
Datum: 25-11-1689
1e Comparant: Aert Corneliss Rijcken
2e Comparant: Jochum Huijbert Zeijlmans ea
Goederen: 1e delle; 2e een huijs, hoff ende acker
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 1e buijtendijcxe sloot;2e walleken
West: Sgravelduijn sloot; dries
Noord: Aert Rijcken; erfg Swarten
Zuid: Huijbert Vassen; Aert Rijcken en Paens
Bijz: Jochum, Peeter en Thomas Huijbert Zeijlmans, Anthonis Gijsbertss van Dommelen x Anneke HuijbertssZeijlmans. Erfgenamen van Huijbert Zeijlmans en Mariken Cornelis Rijcken

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 378v
Soort akte: wilceur
Datum: 19-1-1690
1e Comparant: Jacob Damen namens Elisabeth vander Eijnde
2e Comparant: Steven Boeven
Goederen: wilceur met als onderpant 6 geerden hooij ende weijlant
Prijs: ƒ 125
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Kaeij sloot
Belend Oost: Huijbert Gijben Konincx cum suis
West: Steven Wouterss Boeff met 6 geerden
Noord: Scheij sloot
Zuid: Kaeij sloot
Bijz: Elisabeth woont te Breda. Procuratie, Breda, notaris Peeter Beeris, 17-1690.
Op 5-3-1691 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 379v
Soort akte: vrijgift
Datum: 21-2-1690
1e Comparant: Peeter Janss Brouwer ea
2e Comparant: Melis Peeterss
Goederen: ½ huijs, hooff, werff en delle, gemeen met Johan Dingemans
Prijs: ƒ 190
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem: de Kaeij
Belend Oost: stede Wouter Dielissen
West: stede wed Cornelis Peeterss
Noord: de Kaeij
Zuid: Her straet
Bijz: Peeter Janss Brouwer als voocht van Meerten Dingemans, zelf present.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 380r
Soort akte: vrijgift
Datum: 21-2-1690
1e Comparant: Melis Peeterss
2e Comparant: Cornelis Janssen de Bont
Goederen: 2 geerden hooij ende weijlant min een vierendeel, hooij ende weijlant, inden polder, in 6 geerden, met Maeijken Peeterss cs
Prijs: ƒ 350
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Kaeij sloot
Belend Oost: erfg heer Volbergen
West: erfg Huijbert Peeterss cum suis
Noord: Scheij sloot
Zuid: Kaeij sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 380v
Soort akte: vrijgift
Datum: 2-4-1690
1e Comparant: Heiltje Janssen Bogaert
2e Comparant: Cornelis Embrechtss vanden Bergh
Goederen: een binnen delle
Prijs: ƒ 450
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem: de Kaeij
Belend Oost: Jan Janssen en Cornelis Emmen
West: Wouter Dielissen
Noord: de Kaeij
Zuid: Heijltje Bogaert
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 381r
Soort akte: vrijgift
Datum: 3-5-1690
1e Comparant: Wouter Adriaen Corsten
2e Comparant: Adriaen Hulsten en Cornelis Gielen Timmermans
Goederen: een acker zaeijlant
Prijs: ƒ 300
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Jochum Janssen
West: kinderen Johan Cleijssen
Noord: Her straet
Zuid: Peeter Melsen
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 381v
Soort akte: vrijgift
Datum: 22-5-1690
1e Comparant: Wouter Janssen Backx
2e Comparant: Jacop Dolck
Goederen: Halve stede waar hij Backx op woont met hooff, bijster en ackerlant, gemeen met Jacop Dolck
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Pastorije en Adriaen de Jongh
West: Adriaen Corn Buijs en erfg Wouter Adr Stevens
Noord: kerck hooff
Zuid: den vaert
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 382r
Soort akte: vrijgift
Datum: 3-6-1690
1e Comparant: Dierck Weijdemans
2e Comparant: Johan Diercken Schoenmackers
Goederen: ½ huijs met hooff, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Mels Thomassen Zeijlmans
West: Michiel Matijssen Otgens
Noord: Wouter Jansen Gijben
Zuid: Her straet
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 382v
Soort akte: vrijgift
Datum: 2-11-1690
1e Comparant: Dingentje Denis de Haen
2e Comparant: Henderick Luijcassen Berghmans
Goederen: een huijs, hooff, beijster en grasdries
Prijs: ƒ 100
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: wed Thomas, secr, en Cornelis Thonissen Zeijlmans
West: Adriaen Corn Buijs en erfg Peeter Melsen
Noord: buijtendijcxe dwars sloot
Zuid: Coen Baes en Cornelis Peeterss Melsen
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 382v
Soort akte: vrijgift
Datum: 2-11-1690
1e Comparant: Dingentje Denis de Haen
2e Comparant: Henderick Luijcassen Berghmans
Goederen: ¼ in ¾ huijs, hooff en ackerlant, inde Ruijcht
Prijs: ƒ 100
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: de Ruijcht
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 383r
Soort akte: vrijgift
Datum: 6-12-1690
1e Comparant: Gerrit Janss Boudewijns
2e Comparant: Adriaen Adriaenss Teeuwen
Goederen: ½ binnen delle, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 80
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Willem Huijberden Zeijlmans
West: Vroukens vaert
Noord: wed Peeter Anthonissen vander Punten
Zuid: Cornelis Hendrickx Schoenmackers
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 383v
Soort akte: vrijgift
Datum: 14-2-1691
1e Comparant: Aert Cornelis Reijcken
2e Comparant: Geerit Seijlmans, schout
Goederen: 1/6 part ackerlant, inden Eijndenest, gemeen met cooper en Peeter Seijlmans, secretaris
Prijs: ƒ 9
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: den Eijndenest
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 383v
Soort akte: vrijgift
Datum: 14-2-1691
1e Comparant: Gerrit Zeilmans, schout
2e Comparant: Gijsbrecht de Ruijter
Goederen: ½ acker zaeijlant, gemeen met Peeter Zeijlmans, secretaris
Prijs: ƒ 30
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed Thomas Bomnmelaeren
West: Waelwijck Dircken
Noord: Hendrick den Timmerman
Zuid: de leij of kinderen Cornelis Rocussen
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 384r
Soort akte: vrijgift
Datum: 14-2-1691
1e Comparant: Aert Cornelis Reijcken
2e Comparant: Peeter Sijlmans, secretaris
Goederen: ¼ inde voorss acker, gemeen met de Ruijter en cooper
Prijs: ƒ 9
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 384v
Soort akte: aenneming
Datum: 20-2-1691
1e Comparant: Adriaen Jansen de Jongh
2e Comparant: Gerrit Mathijssen Otgens
Goederen: Adriaen onderhoudt Gerrit in ruijl voor f 100, alle cleeren en een kalf met kist
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 385r
Soort akte: vrijgift
Datum: 20-2-1691
1e Comparant: Gerrit Mathijssen Otgens
2e Comparant: Adriaen Jansen de Jongh
Goederen: een acker zaeijlant
Prijs: ƒ 100
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem: Pies Pot, Geijl sloot
Belend Oost: wed Thomas Zeijlmans, secretaris
West: erfg Jan de Bont cum suis
Noord: Pies Pot
Zuid: Geijl sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 385v
Soort akte: waerborg
Datum: 1-3-1691
1e Comparant: Wouter Adriaen Corsten
2e Comparant: Corstiaen Huijbert Vassen
Goederen: Wouter staat borg met zijn huijs etc en een dwarsacker
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord: Truijcken Jans Mateusen
Zuid: Marcelis Freijsen
Bijz: De borg is ervoor dat Corstiaen zijn borg tlv Cornelis Sprangers ivm een obligatie en een obligatie van de kinderen Wouter zelf kan laten vervallen

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 386r
Soort akte: waterbrief
Datum: 2-4-1691
1e Comparant: Jacop Janssen Conincx
2e Comparant: Jacop Thomassen en kinderen Louwerijs Verdoorn
Goederen: waterbrief ivm de overcoop van een pleijtschip met toebehooren
Prijs: ƒ 2100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Kinderen Verdoorn wonen te Rosendael.
Gerrit Zeijlmans, schout en Peeter Zeijlmans, secretaris staen borg.
Op 27-1-1702 is de waterbrief geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 387r
Soort akte: wilceur
Datum: 3-4-1691
1e Comparant: Anthonis Woutersen Zeijlmans
2e Comparant: Adriaen Hoevenaer, notaris Raemsdonck
Goederen: wilceur met als onderpant ½ stede: huijs, brouwerij, hoff en ackerlant, gemeen met zijn kinderen
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Geijl sloot
Belend Oost: de Wal
West: Vroukens vaertse grippel
Noord: Cornelis de Zeeuw
Zuid: wed Thomas Bommelaer
Bijz: Op 1-2-1696 is de wilceur geheel afgelost.
Peeter Dorrenboom, Raemsdonck, staet borg

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 387v
Soort akte: vrijgift
Datum: 9-4-1691
1e Comparant: Willem Adriaenss Conincx
2e Comparant: Dierck van Pelt
Goederen: 3 geerden hooij ende weijlant, inden polder, , hgemeen met Johan Fiers cum suis, in 6 geerden
Prijs: ƒ 450
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Kaeij sloot
Belend Oost: Leendert Verhaeren cum suis
West: den Armen
Noord: Oude Maese of Scheij sloot
Zuid: Kaeij sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 388r
Soort akte: vrijgift
Datum: 28-4-1691
1e Comparant: Hendrick Aertsen Timmer ea
2e Comparant: Cornelis Hendrick Schoenmackers
Goederen: een geweijnt ackerlant en beijster, gemeen met Dielis van Tichel
Prijs: ƒ 79
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: Piespot
Belend Oost: Cornelis Hendrick Schoenmackers
West: Lambert Dircken Schoenmackers
Noord: Piespot
Zuid: cloosters goet
Bijz: Hendrick Aertsen Timmer, Roeloff Aertsen Timmer, Dierck Aertsen Timmer voor zijn vader, Adriaen Aertsen Timmer en Hendrick Peeters Timmer, Govert en Geerit Peeterss Timmer, Henderick Thonissen Timmermans, Jan Peeterss Timmer, . Gerrit Mouthaen x Dingentje Peeterss Timmer, Cornelia Anthoniss Timmer x Gerrit Jories vander Teen, Hendrick en Jacop Anthoniss Timmer, Sebert Janssen x Aeltje Anthoniss Timmer. Alle erfg van Hendrick Aertse Timmer. Jan Willemse Borghout, Cornelis Peeterss Vermeulen, Jochum Janssen en Frans Aertsen Camp x Marieken Schoenmackers, Cornelis Henderick Schoenmackers, Johan en Aeltke Peeterss Coenen. Kinderen en erfgenamen van Jochum Hendrick.
Erfgenamen van Adriaen Peeters wed Lesken Josten vander Lindt: Lesken Aertsen, Jost Aertsen, Maeijken Aertsen, Adriaen Willemsen vande Loij x Sielia Aertsen. De kinderen van Peeter Aertsen: Anneken en Adriaentje Peeterss.
Adriaen Janssen Timmerman, Jost Lendert Janssen

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 388v
Soort akte: vrijgift
Datum: 3-5-1691
1e Comparant: Ptr Janssen Stockermans x Maeijken Janssen Snijder
2e Comparant: Matijs Jansen de Bont
Goederen: een huijs, hooff en werff, gecomen van Aert Dingemans
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Piespot
Belend Oost: Peeter den Smiedt of Stockmans
West: Peeter Aerden
Noord: Her straet
Zuid: Piespot
Bijz: Maeijken is wed van Johan Aerden Schoenmakers

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 389r
Soort akte: copie testament
Datum: 24-11-1689
1e Comparant: Jan Aerden Schoenmackers x Maeijken Janss Snijder
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Testament voor notaris Melchior Gerritsen te Geertruijdenbergh

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 390v
Soort akte: vrijgift
Datum: 19-5-1691
1e Comparant: Huijbert Gijsbertss Conincx ea
2e Comparant: Wouter Stevensen Boeff
Goederen: 3 geerden hooij ende weijlant, inden polder, in 6 geerden
Prijs: ƒ 748
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Kaeij sloot
Belend Oost: cooper met broers in andere 3 geerden
West: juffr vander Eijnde
Noord: Oude Mase
Zuid: Kaeij sloot
Bijz: Huijbert Gijsbertss Conincx, Adriaen Huijbertss en Anthonie en Soetje Conincx namens Marieken Conincx (Dongen, procuratie 7-5-1691).
Op 7-3-1692 is de koopsom geheel voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 391r
Soort akte: vrijgift
Datum: 13-6-1691
1e Comparant: Grietje Thomas Reijcken wed Frans Swart
2e Comparant: Henderick Janssen van Thielborch
Goederen: 1/3 huijs, hooff en werff, inden Ruijcht
Prijs: ƒ 75
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: den Ruijcht
Belend Oost: cooper
West: buijtendijcxe dries
Noord: wed secretaris cum suis
Zuid: kinderen Huijbert Zeijlmans
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 391v
Soort akte: vrijgift
Datum: 20-6-1691
1e Comparant: Adriaentje van Clootwijck wed Johan Zeijlmans, sch
2e Comparant: Gerrit Peeterss Otgens
Goederen: 3 geerden hooij ende weijlant, inden polder, in 6 geerden, gemeen met kinderen Jan Jansen Kamp of Mels Boudewijns cum suis
Prijs: ƒ 625
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Kaeij sloot
Belend Oost: erfg Jan Coenen
West: erfg Steven Boeven
Noord: Oude Mase
Zuid: Kaeij sloot
Bijz: Gereet f 500. Op 11-7-1692 is de rest voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 392r
Soort akte: vrijgift
Datum: 12-9-1691
1e Comparant: Henderick Franssen Boeser
2e Comparant: Dierck Janssen Cuijper
Goederen: een binnen delle
Prijs: ƒ 6
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Voukens vaert
West: erfg Jan de Kuijper
Noord: de gemeene stegh
Zuid: Jan Freijssen
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 392v
Soort akte: vrijgift
Datum: 17-9-1691
1e Comparant: Cornelis Cornelis Huijben ea
2e Comparant: Siemon van Hamerstede, predikant Dongen en Reijden
Goederen: een paerceel hoij ende weijlant: Den Vijffhoeck, groot ontrent 7 hont
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Den Vijffhoeck
Belend Oost: Jan en Cornelis Cornelissen cum suis
West: Joncker Thomas Klepol
Noord: wed Jan Bastiaensen de Greeff cum suis
Zuid: klosters lant
Bijz: Cornelis x Engeltje Cornelis Hendrickx Wilborts

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 393r
Soort akte: wilceur
Datum: 17-10-1691
1e Comparant: Maeijken Janssen Buijs
2e Comparant: Jacop Hendricx van Malsen
Goederen: wilceur met als onderpant 3 geerden hoij ende weijlant
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot
Belend Oost: Eijken Tijssen
West: Peeter Janssen Dorrenboom
Noord: Scheij sloot
Zuid: erfg Jacop Hendricx
Bijz: Hendrick van Malsen verklaert op dat de wilceur is voldaen via een koop van een ½ delle tbv zijn zoon Jacop, 27-7-1695

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 393v
Soort akte: vrijgift
Datum: 25-10-1691
1e Comparant: Cornelis van Eijle, notaris Breda, ea
2e Comparant: Sameul Junus, medicin koning Groot Briettandien
Goederen: alle gronden behoort hebbende aen Rosier Meijers
Prijs: ƒ 4000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: den Vogelenzang
Belend Oost:
West: Adr Corn Jorissen, Jan Corn Kop ea
Noord: de leije
Zuid: den Vogelenzang
Bijz: Cornelis van Eijle, notaris Breda, Paulus van Heusden, schepen Breda, namens Pieter Onderwater en Johan van deb Brandler ?, namens Govaert van Aphen, medicien doctor, Rogier van Alphen, advocaet en secr van Hellemont. Erfg van Rosier Meijers.
Adr Corn Jorissen, Jan Corn Kop en Maeijken Adriaenssen wed Jochum Jacopsen Meijer

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 394v
Soort akte: vrijgift
Datum: 8-12-1691
1e Comparant: Merten Dingemans, coopman Rotterdam
2e Comparant: Wouter Dielissen vanden Heuvel
Goederen: een acker zaeijlant
Prijs: ƒ 150
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Wouter Dielissen vanden Heuvel
West: Johan Aeretsen van Tichel
Noord: Her straet
Zuid: Oude Vaert
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 395r
Soort akte: vrijgift
Datum: 22-12-1691
1e Comparant: Peeter Dingemans
2e Comparant: Lambert Dierckxsen Schoenmackers
Goederen: 3 geerden hoij ende weijlant, inden polder, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Kaeij sloot
Belend Oost: wed Johan Coenen cum suis
West: Jan Zeijlmans, schout
Noord: Oude Mase of Scheij sloot
Zuid: Kaeij sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 395v
Soort akte: vrijgift
Datum: 6-2-1691
1e Comparant: Jan Aertse vanden Heuvel ea
2e Comparant: Geerit Seijlmans, schout
Goederen: 2 levende phertel ?? Aen het eijnd van de stede van onze ouders zaliger
Prijs: ƒ 73
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Boeser en Adriaen Buijs
West: cooper
Noord: Wouter Jan Tijsen
Zuid: Jan Boeser
Bijz: Jan Aertse vanden Heuvel voor ½ en Jenneken Wouters en Geerit Wouters als voocht vande kinderen van Jenneke bij Dierck Giele

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 396r
Soort akte: vrijgift
Datum: 26-4-1691
1e Comparant: Gijsbert Leenderts van Wiel
2e Comparant: Arien van Driel, schipper
Goederen: ¼ in een stukje saeijlant, gemeen met Arien van Driel, groot geheel 2½ hont
Prijs: ƒ 40
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erfg Teunis Joosten
West: kinderen Mels Dirckxsen van Driel
Noord:
Zuid:
Bijz: Gisbert woont te Dordrecht. Akte opgemaeckt bij notaris Jacop de Jongh te Dordrecht

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 396v
Soort akte: vrijgift
Datum: 4-3-1692
1e Comparant: Jacob Peeters Dame ea
2e Comparant: Cornelis Sprangers
Goederen: 6 geerden hooij ende weijlant, inden polder
Prijs: ƒ 1290
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Kaeij sloot
Belend Oost: erfg Steven Wouters Boeff
West: erfg Steven Wouters Boeff
Noord: Oude Mase
Zuid: Kaeij sloot
Bijz: Jacob Peeters Dame namens Elisabeth Michielsen vanden Eijnde (Breda) eenige erfgename van Margriet Machielse vanden Eijnde, suster. Procuratie bij notaris Peeter Beerents, Breda. 2-3-1692.
Gerit woont te Vrijhoeve Cappel.
Op 26-2-1693 is de kooppsom geheel voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 397r
Soort akte: vrijgift
Datum: 10-3-1692
1e Comparant: Matijs Otgens, advocaat
2e Comparant: Dirck Weijdemans, meester
Goederen: huijs, schuer, hooff, delle
Prijs: ƒ 700
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: stede Mels Seijlmans
West: stede Dingena de Bont
Noord: de Kae
Zuid:
Bijz: Volgens testament van zijn vader bij notaris Melchior Geeritse, Geertruijdenbergh, 3-4-1683.
Op 10-3-1694 is de koopsom geheel voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 397v
Soort akte: vrijgift
Datum: 15-3-1692
1e Comparant: Dingena Janssen Beijens
2e Comparant: Geris Brombers, coopman Oosterhout
Goederen: 6 geerden hooij ende weijlant, inden polder
Prijs: ƒ 1200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Kae sloot
Belend Oost: Armen ende Kerck
West: erfg Johan Teulinghs
Noord: Scheij sloot
Zuid: Kae sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 397v
Soort akte: vrijgift
Datum: 22-3-1692
1e Comparant: Nicolaes Vieus, meester, heer van Broemers ea
2e Comparant: Arnout Cuijpers en Jacob Witten, Antonij Quijrijns
Goederen: een stuck bester velt ende bossen, 2e ½ schaerbos, gemeen met Marcus Janssen Baes ?
Prijs: ƒ 0
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: hoef van Heukelom; erfg Mercus Janssen Pharo
West: Sgravelduijn slot; Jan Willemse Heijblom
Noord: nieuwe Mole leij; wed Wouter Mercus
Zuid: oude Meulen leij; Adr van Alphen
Bijz: Nicolaes Vieus mede namens Cornelis de Veer (Sgravenhage), procuratie Sgravenhage, 31-1-1692 voor Poulus van Assendelft en Frans vande Wilken.
Coopers zijn schepenen van Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 397v-2
Soort akte: vrijgift
Datum: 22-3-1692
1e Comparant: Nicolaes Vieus, meester, heer van Broemers ea
2e Comparant: Arnout Cuijpers en Jacob Witten, Antonij Quijrijns
Goederen: 3e een uitgedolven bester velt
Prijs: ƒ 700
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Jan Willemse Heijblom
West: Jan Willemse Heijblom
Noord: Cornelis Willemse Cnaep
Zuid: Adriaen van Alphen
Bijz: Nicolaes Vieus mede namens Cornelis de Veer (Sgravenhage), procuratie Sgravenhage, 31-1-1692 voor Poulus van Assendelft en Frans vande Wilken.
Coopers zijn schepenen van Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 398v
Soort akte: vrijgift
Datum: 29-3-1692
1e Comparant: Tomas Cuijl ea
2e Comparant: Gijsbert Elemans
Goederen: ½ in 7½ geerden hooij ende weijlant, gemeen met Gijsbert Elemans, inden polder
Prijs: ƒ 750
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot
Belend Oost: Jacob Janssen Vassen cum suis
West: kinderen Cornelis Peeters cum suis
Noord: Scheij sloot
Zuid:
Bijz: Tomas Cuijl en Wouter Thomassen Seijlmans en Michiel Gijsbertse Compeer.
Op 23-2-1693 is de koopsom geheel voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 399r
Soort akte: aenbrenging
Datum: 29-3-1692
1e Comparant: Mels Melsen
2e Comparant:
Goederen: Mels brengt de 20e penning voor zijn broer aan
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: 20e tlv
3 geerden, ½ acker, 1/3 acker, 1/3 stede

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 399v
Soort akte: vrijgift
Datum: 1-5-1692
1e Comparant: Jan Willemsen Boumans
2e Comparant: Peter Wouters Verschuren
Goederen: zijn deel van 11 geerden in 5½ geert op den westen cant, gecomen van zijn vader
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot; Kae sloot
Belend Oost: den Ruijmen
West: Gasthuijs
Noord: Scheij sloot
Zuid: Kae sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 400r
Soort akte: vrijgift
Datum: 1-5-1692
1e Comparant: Hendrick Wouters van Waspick, Timmerman
2e Comparant: Arien Huijberden Coninghs
Goederen: huijs, hoff en erve
Prijs: ƒ 315
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: stede Tonis Dolck
West: wed Thomas Wouters Zeijlmans
Noord: Her straet
Zuid: grasdries
Bijz: De koopsom is op 18-5-1697 geheel voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 400v
Soort akte: vrijgift
Datum: 6-5-1692
1e Comparant: Pieter Janssen Geenen ea
2e Comparant: Hendrick Grevenbroeck
Goederen: ½ mergen moervelden
Prijs: ƒ 80
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Wouter Ruijchaver
West: Sgravelduijn sloot
Noord: Wouter Backs cum suis
Zuid: Wouter Backs cum suis
Bijz: Pieter Janssen Geenen namens Adriaen Matijsen vande Graeff. Procuratie 1-5-1692 bij notaris Aelbert Adriaensen vande Genuchte, Vlissingen

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 401r
Soort akte: vrijgift
Datum: 6-5-1692
1e Comparant: Adriaen van Pas en Mels Melsen van Driel, armmrs
2e Comparant: Hendrick Grevenbroeck
Goederen: huijs, hoff en ackerlant, waar Huijberet de Smit op gewoond heeft
Prijs: ƒ 260
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Wouter Ruijchaver en kinderen van Springere ?
West: de gemeene dijck
Noord: Willem Jacobs
Zuid: stede Denis de Haen
Bijz: Adriaen en Huijbert treden op als curateurs vande goederen van Huijbert de Smit.
De koopsom is op 19-3-1694 geheel voldaen

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 401v
Soort akte: vrijgift
Datum: 6-5-1692
1e Comparant: Adriaen van Pas en Mels Melsen van Driel, armmrs
2e Comparant: Hendrick Grevenbroeck
Goederen: ½ mergen gronden
Prijs: ƒ 112
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Wouter Ruijchaver
West: Wouter Ruijchaver
Noord: Wouter Janssen en Dingena Janssen Seijlmans cs
Zuid: erfg Corpen
Bijz: Adriaen en Huijbert treden op als curateurs vande goederen van Huijbert de Smit.
De koopsom is op 19-5-1696 geheel voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 402r
Soort akte: vrijgift
Datum: 6-5-1692
1e Comparant: Adriaen Janssen Bos
2e Comparant: Cristiaen Huijbertse Vasse
Goederen: 1½ geerde hooij ende weijlant, inden polder, in 6 geerden, gemeen met Frans Commertse vande Laer
Prijs: ƒ 510
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Kae sloot
Belend Oost: Dirck Stael
West: den Armen
Noord: Scheij sloot
Zuid: Kae sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 402r
Soort akte: vrijgift
Datum: 6-5-1692
1e Comparant: Janneke Boudewijns, weduwe
2e Comparant: Cristiaen Huijbertse Vasse
Goederen: 1½ geerde hooij ende weijlant, inden polder, in 6 geerden, gemeen met Frans Commertse vande Laer
Prijs: ƒ 510
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Kae sloot
Belend Oost: Dirck Stael
West: den Armen
Noord: Scheij sloot
Zuid: Kae sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 402v
Soort akte: vrijgift
Datum: 6-5-1692
1e Comparant: Adriaentie van Clootwijck
2e Comparant: Wouter en Dingena Janssen Zeijlmans
Goederen: een acker zaeijlant, groot ontrent 4 hont
Prijs: ƒ 150
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: kinderen Thomas Wouters Seijlmans
West: kinderen Jan Camp
Noord: Adriaentie Gijsberts
Zuid: Kuijpers Leij of bester
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 403r
Soort akte: vrijgift
Datum: 12-6-1692
1e Comparant: Theodorus van Asten
2e Comparant: Adriaen Tijsen Coninks ea
Goederen: 1 geert hooij ende weijlant, inden polder
Prijs: ƒ 144
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de kae
Belend Oost: Mels Seijlmans cum suis
West: erfg Johan Coenen
Noord: Oude Mase
Zuid: Her straet of Kae
Bijz: Theodorus woont te Sertogenbos.
Adriaen, Anthonij, Beatris, Maeijken Tijsen Coninks

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 403v
Soort akte: vrijgift
Datum: 12-6-1692
1e Comparant: Anna vande Hoeven wed Thomas Janssen Conincks
2e Comparant: Adriaen Tijsen Coninks ea
Goederen: 2 geerden hoij ende weijlant, inden polder, op den westenkant, in 6½ geerden met Jacob Conincks cum suis
Prijs: ƒ 456
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Kae sloot
Belend Oost: Mels Seijlmans cum suis
West: erfg Johan Coenen
Noord: Oude Mase of Scheij sloot
Zuid: Kae sloot
Bijz: Adriaen, Anthonij, Beatris, Maeijken Tijsen Coninks

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 404r
Soort akte: vrijgift
Datum: 7-7-1692
1e Comparant: Jacob Adriaens Dolck
2e Comparant: Hendrick Wouters van Waspick, Timmerman
Goederen: ½ stede waar Jacob op woont, gemeen met Wouter Bacx, met ½ hooff, bijster, acker en moervelden, buijtendijcx
Prijs: ƒ 350
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Pastorij en Adriaen de Jongh
West: Adr Corn Buijs en erfg Wouter Adriaenss Verschuren
Noord: kerckhooff
Zuid: Oude Vaert of Kuijpers Leij
Bijz: Koopsom is op 12-10-1694 geheel voldaen

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 405r
Soort akte: waterbrief
Datum: 25-7-1692
1e Comparant: Jacop Aertsen Dolck
2e Comparant: Johan Cornelissen Nees
Goederen: waterbrief ivm overcoop van een pleijtschip met toebehooren
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Pieter Janssen Geenen en Anthonis Adriaense Dolck staen borg.
1-10-1694 is de brief geheel afgelost.
Losse quitatie zit bij folio.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 406r
Soort akte: vrijgift
Datum: 16-7-1692
1e Comparant: Aeltje Peeterss wed Wouter Aertsen Verschueren
2e Comparant: Jan Wouters Verschueren, zoon
Goederen: 2/3 huijs, hooff en werff. Gemeen met Jan Wouterss
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Corneliss Buijs
West: Peeter Wouterss Verschueren
Noord: Adriaen Berrevoets en dorpsdijck
Zuid: waeterganck
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 406v
Soort akte: vrijgift
Datum: 3-9-1692
1e Comparant: Dierck Muermans x Anneken Franssen ea
2e Comparant: Jacop Janssen Vassen
Goederen: 1/3 huijs, hooff en werff
Prijs: ƒ 141
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Jan Jansen van Hasselt
West: Wouter Dielissen vanden Heuvel
Noord: Cornelis Embrechts
Zuid: Her straet
Bijz: Dierck Meurmans x Anneken Franssen mede als voocht van Ebbeling Barents en Marta Barents. Kinderen Barent Ebbelings en Grietje Franssen.
Erfgenamen van Heijltje Franssen wed Frans Huijberden.
f 121 gereet. Op 24-4-1693 verklaart Martha Barants dat het deel van Frans Barents (f 20) ook voldane is.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 407r
Soort akte: vrijgift
Datum: 6-11-1692
1e Comparant: Johan Dierckxsen Vaders ea
2e Comparant: Johan Jacopss Vaders
Goederen: ½ binnen delle gemeen met Willem Franssen van Amelroij
Prijs: ƒ 30
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: Jan Willemsen Cloot
Noord: Jan Willemsen Cloot
Zuid: wed Thomas Bommmelaer
Bijz: Johan Dierckxsen Vaders en Hendrick Hendrickxsen Vaders (Leijden).
Op 26-11-1694 is de koopsom geheel voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 407v
Soort akte: vrijgift
Datum: 6-11-1692
1e Comparant: Johan Dierckxsen Vaders ea
2e Comparant: Johan Jacopss Vaders
Goederen: ½ buijten delle gemeen met Willem Franssen van Amelroij
Prijs: ƒ 70
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: Peeter van Son
Noord: den Armen
Zuid: Aertnoldus Hooftmans
Bijz: Johan Dierckxsen Vaders en Hendrick Hendrickxsen Vaders (Leijden).
Op 26-11-1694 is de koopsom geheel voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 408r
Soort akte: vrijgift
Datum: 14-11-1692
1e Comparant: Gerrit Janssen Boudewijns
2e Comparant: Cornelis Abrahams
Goederen: ½ acker zaeijlant, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 82
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen van Pas en Adriaen Paep
West: Adriaen Pouwels cum suis
Noord: Peter Matheussen cum suis
Zuid: Adriaen Kieviedts
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 408v
Soort akte: vrijgift
Datum: 4-12-1692
1e Comparant: Cornelis Peeter Melsen ea
2e Comparant: Dierck Weijdemans, meester
Goederen: een zaeijlant
Prijs: ƒ 96
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem: Vos hoolen
Belend Oost: Mels Thomassen Zeijlmans
West: Adriaen Cornelissen Buijs
Noord: Her straet
Zuid: Vos hoolen
Bijz: Cornelis Peeter Melsen namens Dierck Meurmans x Anneken Franssen mede namens Ebbeling Barents en Marta Barents. Kinderen Barent Ebbelings en Grietje Franssen. Frans Barentsen (uitlandig). Erfgenamen van Heijltje Franssen wed Frans Huijberden.
Steven Frans mede als voocht voor de kinderen van Andries Franssen en zijn weduwe, Vas Adriaensen mede namens zijn moeder en broers en susters, Cornelis Aerden Schoenmackers x Heijltje Huijbertse, Lambert Commers x Janneken Huijbertsen, Adriaen Huijbertsen, Frans Huijbertsen, Jan Huijbertsen (uitlandig). Kinderen Huijbert Fransen.
Allen erfgenamen van Heijltje Franssen
Martha Barents krijgt op 24-4-1693 haer deel (f32).

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 409r
Soort akte: vrijgift
Datum: 5-12-1692
1e Comparant: Cornelis Beijens, coopman G’bergh
2e Comparant: Johan de Bruijn, stadthouder Cleijn Waspick
Goederen: zijn deel in 6 talleve geerden, gemeen met Peeter Matijssen en broers en zussen, aengekomen van Cornelis Lamberden Schoonen
Prijs: ƒ 50
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Kaeij sloot
Belend Oost: erfg Adriaen Wilborts
West: Mels Zeijlmans
Noord: Scheij sloot
Zuid: Kaeij sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 409v
Soort akte: vrijgift
Datum: 3-1-1693
1e Comparant: Lijntje Adriaens wed Gerrit Peeters Dolck
2e Comparant: Hendrick van Grevenbroeck
Goederen: huijs, hooff en dries. Hendrick woont reeds in het huijs
Prijs: ƒ 596
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed Jan Dingemans cum suis
West: Jan Willemse Kloot
Noord: sloot vanden acker
Zuid: acker
Bijz: Mathijs Vermeijs verklaart op 3-1-1696 f 400 van Hendrick van Grevenbroeck en f 196 van Adriaen Berrevoets gekregen te hebben.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 410r
Soort akte: vrijgift
Datum: 7-1-1693
1e Comparant: Jan Adriaensen Bouwens ea
2e Comparant: Jan Giellen Timmerman
Goederen: 2 geerden hoij ende weijlant, inden polder, in 12 geerden, gemen met cooper
Prijs: ƒ 375
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Kaeij sloot
Belend Oost: Lauwereijs Vermeulen
West: wed Johan Otgens cum suis
Noord: Scheij sloot
Zuid: Kaeij sloot
Bijz: Jan, Peter, Arien Adriaensen Bouwens, Geraert Broeders, schoolmeester, x Magrieta Adriaensen Bouwens (Cappel)

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 410v
Soort akte: vrijgift
Datum: 15-1-1693
1e Comparant: Cornelis Aerden Schoenmaker
2e Comparant: Maeijken Janssen Buijs
Goederen: ½ huijs, hoff, werff en del gemeen met cooperse
Prijs: ƒ 950
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Cae
Belend Oost: Huijbert Hendrick Schoenmakers
West: Adriaen Janssen de Jongh
Noord: de Cae
Zuid: Her straet
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 411r
Soort akte: vrijgift
Datum: 19-1-1693
1e Comparant: Peeter en Thomas Huijberden Seijlmans
2e Comparant: Antonij van Dommele, swager
Goederen: hun deel int huijs, hoff en acker, 2e suijdense delle
Prijs: ƒ 245
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: het Walleken
Belend Oost: het Walleken; buijten dijcxe sloot
West: den dijck; Sgravelduijn sloot
Noord: erfg Swart; Aert Rijcken
Zuid: Aert Rijcken en Govert Paens; Huijbert Vossen
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 411v
Soort akte: vrijgift
Datum: 20-1-1693
1e Comparant: wed Jan Bastiaense de Greeff ea
2e Comparant: Cristiaen Huijberden Vassen
Goederen: een huijs, hoff en schuer
Prijs: ƒ 610
Plaats: Groot Waspick
Toponiem:
Belend Oost: Huijbert Pouwelsen Seijlmans
West: den weght
Noord: Her straet
Zuid: niets ingevuld
Bijz: wed Jan Bastiaense de Greeff voor ½ en Peeter de Holsteijnder als voocht van haer kinderen voor ½.
Peeter Janss Brouwer verklaart op 25-9-1694 dat de koopsom geheel voldaen is.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 412r
Soort akte: vrijgift
Datum: 20-1-1693
1e Comparant: Mariken Janss Vermeulen wed Jan Bast de Greeff
2e Comparant: Wouter Dielissen vanden Heuvel
Goederen: ½ acker saeijlant opden westencant
Prijs: ƒ 375
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Cornelis Cornelissen cum suis
West: Wouter vanden Heuvel
Noord: Her straet
Zuid: sloot beijsters
Bijz: Op 7-4-1694 is de koopsom geheel voldaen. P. J. Brouwers

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 412v
Soort akte: vrijgift
Datum: 20-1-1693
1e Comparant: Mariken Janssen Vermeulen wed Jan Bast de Graeff e
2e Comparant: Cornelis Cornelis Peeterss ea
Goederen: ½ acker zaeijlant opden oostencant
Prijs: ƒ 375
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: erfg Cornelis Peeters
West: Wouter Dielissen met wederhelft
Noord: Her straet
Zuid: sloot beijsters
Bijz: Mariken Janssen Vermeulen wed Jan Bast de Graeff met voocht van haer kinderen.
Cornelis, Jan en Marike Cornelis Peeters.
Op 7-4-1694 is de koopsom geheel voldaen. P.J. Brouwer

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 413r
Soort akte: vrijgift
Datum: 30-1-1693
1e Comparant: Jacobusen Jannus Bommelaer
2e Comparant: Cornelis de Bont
Goederen: 2 geerden hooij ende weijlant, inden polder, in 16 geerden
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Caeij sloot
Belend Oost: heer Volbergen
West: wed en erfg secretaris
Noord: Scheij sloot
Zuid: Caeij sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 413v
Soort akte: vrijgift
Datum: 3-2-1693
1e Comparant: Jacob Jan Vassen en Arien Huijberde
2e Comparant: Cornelis Aerden Schoenmaker
Goederen: hun deel inde stede van Heijlje Franssen
Prijs: ƒ 384
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Jan Jansen
West: Wouter Dielissen vanden Heuvel
Noord: Cornelis Embrechts
Zuid: Her straet
Bijz: Jacob Jan Vassen 1/3, Arien Huijberde 1/3, Steven Franse en Adriaentie Franse elck 1/6

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 414r
Soort akte: vrijgift
Datum: 3-2-1693
1e Comparant: Dirck Janssen Zeijlmans
2e Comparant: Jacob Jan Vassen
Goederen: 1 geert hooij ende weijlant, inden polder, in 6 geerden, gemeen met kinderen Johan Seijlmans, schout
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Caeij sloot
Belend Oost: Lambert Diercken Schoenmaker
West: Adriaen de Bruijn cum suis
Noord: Scheij sloot
Zuid: Caeij sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 414v
Soort akte: vrijgift
Datum: 3-2-1693
1e Comparant: Anneke Jochums Rijcken
2e Comparant: Jacob Jan Vassen
Goederen: 3 geerden hooij ende weijlant, inden polder, gemeen met Dirck van Pelt
Prijs: ƒ 800
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Caeij sloot
Belend Oost: Cornelis Abrahams cum suis
West: den Armen
Noord: Scheij sloot
Zuid: Caeij sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 415r
Soort akte: vrijgift
Datum: 6-2-1693
1e Comparant: Jacobus en Johan Bommelaer
2e Comparant: Jan Sijmonse Geus
Goederen: 2 paertije hooijlant
Prijs: ƒ 200
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Dirck Waelwijck en erfg Coen Jans
West: Sgravelduijn
Noord: erfg Waelwijck Dircke en erfg Lesken Meulders
Zuid: Aert Hulst en Teunis Vrolijck
Bijz: Op 25-3-1711 is de koopsom geheel voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 415v
Soort akte: vrijgift
Datum: 7-2-1693
1e Comparant: Leenaert Verhaeren
2e Comparant: Jan Ariens Hoevenaer
Goederen: 11 roeden lenghte in den hoff, neffens Jan Dircke huijs, 3 roeden 1 voet breed
Prijs: ƒ 59
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Jan Dircken
West: Leendert Verhaeren
Noord: Leendert Verhaeren
Zuid: Her straet
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 416r
Soort akte: vrijgift
Datum: 24-2-1693
1e Comparant: Aert Corneliss Rijcke
2e Comparant: Thomas Rijcke, sone
Goederen: 1 hont ackerlant met grasdries en delle buijtendijcx
Prijs: ƒ 150
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Govert Paens en Huijbert Vosse
West: Sgravelduijn
Noord: Anthonij van Dommele en erfg Cornelis Swart
Zuid: Huijbert Vosse en Anthonij van Dommele
Bijz: Koopsom op 1-3-1693 voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 416v
Soort akte: waerborg
Datum: 28-2-1693
1e Comparant: Aert Aertsen ? Rijcken
2e Comparant: Gerrit Zeijlmans, schout
Goederen: Aert stels als onderpant 1½ geert hooij ende weijlant, 11 geerden
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, de kade
Belend Oost: Cornelis den Ruijmer cum suis
West: gasthuijs G’bergh
Noord: Scheij sloot
Zuid: de kade
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 417r
Soort akte: vrijgift
Datum: 8-3-1693
1e Comparant: Anthonij vander Nadt ea
2e Comparant: Cornelis Peeter Mels
Goederen: hun deel van een acker van ? erfg Thomas Janss en Cornelis Janss, gemeen met voorss erfg
Prijs: ƒ 110
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Willem Jans Jansen ???
West: erfg Denis de Haen
Noord: Lambert Freijsen
Zuid: secretaris en Jan Boeseren
Bijz: Anthonij vander Nadt x Theuntje Gijsbertss de Haen, Michiel Dingeman Lugters x Gouken Gijsbertss de Haen

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 417v
Soort akte: vrijgift
Datum: 8-3-1693
1e Comparant: Jochum Huijberden Zijlmans
2e Comparant: Thomas Aerden Beijens ?
Goederen: ¼ huijs, hoff; 2e ackerlant, hoij ende weijlant, gemeen met Anthonij van Dommelen
Prijs: ƒ 120
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: het Walleken
Belend Oost: het Walleken
West: Thomas Rijcken; Sgravelduijn sloot
Noord: erfg Cornelis Hendrickx; acker
Zuid: Huijbert Vassen; Bastiaen Boeser
Bijz: Jochum is ruijter in het leger.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 417v
Soort akte: waterbrief
Datum: 21-3-1691
1e Comparant: Willem Jacobs Buijs
2e Comparant: Maria Gerritsen wed Jacop de Bruijn ea
Goederen: waterbrief ivm de verkoop van een schip
Prijs: ƒ 1800
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Maria Gerritsen wed Jacop de Bruijn, Adriaen de Bruijn

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 418r
Soort akte: vrijgift
Datum: 27-3-1693
1e Comparant: Adriaen Adriaenss de Jonge
2e Comparant: Jacob Both, schoolmeester
Goederen: een acker zaeijlant met het veldeken
Prijs: ƒ 300
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: erfg Eijcken Thijss en Willem Blanckers
West: wed Anthonij Claess en Jan Janssen
Noord: Her straet
Zuid: Willem Blanckaerts
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 418v
Soort akte: vrijgift
Datum: 21-4-1693
1e Comparant: Goris Thoniss
2e Comparant: Peter Bastiaenss Boeser
Goederen: een binnen delle
Prijs: ƒ 110
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: Huijbert Hofen
Noord: Jan Aertss van Dongen
Zuid: erfg Aert Bommelaren
Bijz: Goris woont te G’bergh.
Op 22-4-1694 is de koopsom geheel voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 419r
Soort akte: vrijgift
Datum: 21-4-1693
1e Comparant: Corstiaen Vassen
2e Comparant: Frans Commeren vander Laer
Goederen: 2 geerden hooij ende weijlant, inden polder, in 6 geerden, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 1290
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Kaeij sloot
Belend Oost: Dirck Stael
West: den Armen
Noord: Scheij sloot
Zuid: Kaeij sloot
Bijz: Op 4-6-1694 is de koopsom geheel voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 419v
Soort akte: vrijgift
Datum: 22-4-1693
1e Comparant: Jesper vander Avert ea
2e Comparant: Jenneken Matijssen Reijendam
Goederen: 2 min een vierendeel geerden hooij ende weijlant, gemeen met cooperse en Huijbert Driessen cum suis, in 6 geerden
Prijs: ƒ 525
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Kaeij sloot
Belend Oost: Wouter Dielissen cum suis
West: erfg Jan Oomen cum suis
Noord: Scheij sloot
Zuid: Kaeij sloot
Bijz: Jesper vander Avert namens Cornelis den Ruijmer (G’bergh)

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 420r
Soort akte: vrijgift
Datum: 22-4-1693
1e Comparant: Jenneken Matijssen Reijendam
2e Comparant: Cornelis van Reijendam, coopman G’bergh
Goederen: 2 min een vierendeel geerden hooij ende weijlant, gemeen met Gerrit Moetjes, in 13geerden
Prijs: ƒ 525
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Kaeij sloot
Belend Oost: erf Adriaen Blanckers
West: Leendert Verharen
Noord: Scheij sloot
Zuid: Kaeij sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 420v
Soort akte: vrijgift
Datum: 12-5-1693
1e Comparant: Francijntje Dingemans
2e Comparant: Johan Matijssen Conincx
Goederen: een acker zaeijlant met Matijs de Bont sluijtappels gewijs
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erfg Jan Handericksen Schoenmackers cum suis
West: erfg Henderick Jochumsen
Noord: Her straet
Zuid: monieken gronden
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 421r
Soort akte: vrijgift
Datum: 12-5-1693
1e Comparant: Jacop Janssen Vassen
2e Comparant: Gerrit Zeijlmans, schout
Goederen: 1 geerde hooij ende weijlant, inden polder, in 6 geerden, gemeen met erfg Jan Zeijlmans, schout
Prijs: ƒ 302
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Kaeij sloot
Belend Oost: Lambert Dircksen cum suis
West: Cornelis Dielissen cum suis
Noord: Scheij sloot
Zuid: Kaeij sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 421v
Soort akte: vrijgift
Datum: 20-5-1693
1e Comparant: Claes Peeters x Grietje Janssen Sprangers ea
2e Comparant: Peeter Janssen de Jongh
Goederen: elck ½ acker zaeijlant gecomen van wed Jan Sprangers, Dongen 8-5-1686 en 22-4-1693
Prijs: ƒ 295
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Voshoolen
Belend Oost: Frans Otgens
West: Corn Janssen de Jongh en Corn Aerden Schoenmakers
Noord: Her straet
Zuid: Voshoolen
Bijz: Claes Peeters x Grietje Janssen Sprangers, Sijken Janssen Sprangers

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 422r
Soort akte: vrijgift
Datum: 20-5-1693
1e Comparant: Adriaen Janssen de Jongh
2e Comparant: Lambert Direckxsen Schoenmackers
Goederen: 1½ geert hooij ende weijlant, inden polder, in 6 geerden, gemeen met Corn Janssen de Jongh
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Kaeij sloot
Belend Oost: Adriaen Adriaensen de Jongh
West: Willem Zeijlmans
Noord: Scheij sloot
Zuid: Kaeij sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 422v
Soort akte: vrijgift
Datum: 21-5-1693
1e Comparant: Gerrit Adriaensen Baes
2e Comparant: Coenraet Adriaensen Baes, broer
Goederen: 1e ackerlant; 2e 1/8 huijs: Het pannenhuijs
Prijs: ƒ 700
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Het pannenhuijs
Belend Oost: den Vaert cant; de straet
West: Jan Boeseren; Cornelis Cornelis Lauwerts ?
Noord: stede Jan Boeseren; Peeter de Haen
Zuid: Pieter Buijs;stede Adriaen van Pas en Govert Paens
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 422v-2
Soort akte: vrijgift
Datum: 21-5-1693
1e Comparant: Gerrit Adriaensen Baes
2e Comparant: Coenraet Adriaensen Baes, broer
Goederen: 3e ¼ moerdelle, gemeen met Adriaen van Pas en Coenraet Baes
Prijs: ƒ 700
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroutjes Vaert
West: Peeter Jacops Rombouts
Noord: de Kerck, Huijbert Cuijl cs; erfg Aert , Thomas B?
Zuid: Cornelis Zeuwen
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 422v-3
Soort akte: vrijgift
Datum: 21-5-1693
1e Comparant: Gerrit Adriaensen Baes
2e Comparant: Coenraet Adriaensen Baes, broer
Goederen: 4e een buijten delle; 5e ½ binnen delle
Prijs: ƒ 700
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Kaeij
Belend Oost: Cornelis Emmen; cooper
West: Geerit Janssen cs; Willem Blanckers
Noord: Oude straet; Her straet
Zuid: den dijck; de Kaeij
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 423r
Soort akte: vrijgift
Datum: 27-5-1693
1e Comparant: Adriaentje Corn Coninx wed Jan Aertsen van Tichel
2e Comparant: Johan de Bont
Goederen: een acker zaeijlant met de veldekens
Prijs: ƒ 550
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: wed Thomas Zeijlmans, secretaris
West: erfg Gerrit Janssen Boudewijns
Noord: Her straet
Zuid: over den dijck
Bijz: Er wordt van de f 550 meteen f 425 aan heer Otgens over gegeven

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 423r
Soort akte: waerborg
Datum: 27-5-1693
1e Comparant: Adriaentje Corneliss Coninx
2e Comparant:
Goederen: Borg ivm het overgelt volgens testament tbv de wesen
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Adriaentje krijgt na betaling van de borgemeesters f 132 voor de wesen.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 423v
Soort akte: vrijgift
Datum: 27-5-1693
1e Comparant: Dierck Stael x Cornelia Vissers en Maria Vissers
2e Comparant: Cornelis Camp, swager en broeder
Goederen: ½ huijs, hooff en ackerlant;
Prijs: ƒ 600
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Peeter Gerrits Dolck en Mathijs Corn Camp
West: de kerckstegen en Coenraet Baes en Adr de Jongh
Noord: Her straet
Zuid: Sgravelduijn sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 423v-2
Soort akte: vrijgift
Datum: 27-5-1693
1e Comparant: Dierck Stael x Cornelia Vissers en Maria Vissers
2e Comparant: Cornelis Camp, swager en broeder
Goederen: 2e acker zaeijlant teijnde stede Wouter Adriaen Stevens
Prijs: ƒ 600
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: erfg Peeter Gerritsen
West: Peeter Aertsen Cuijl
Noord: erfg Wouter Adriaen Stevens
Zuid: zover het in bezit is
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 424r
Soort akte: wilceur
Datum: 30-5-1693
1e Comparant: Lambert Peeterss Bogaert
2e Comparant: Johan de Bruijn, stadthouder, serc Cleijn Waspick
Goederen: wilceur met als onderpant 2½ geert hooij ende wijlant, in achtalve geerden, met Lambert Freijsen
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Stapeleijnt, Scheij sloot, Kaeij sloot
Belend Oost: Adriaen Thonissen Comper
West: erfg Adriaen Mertens cum suis
Noord: Scheij sloot
Zuid: Kaeij sloot
Bijz: Lambert woont tot Cappel opt Stapeleijnt.
Op 12-1-1699 is de wilceir geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 424v
Soort akte: vrijgift
Datum: 29-6-1693
1e Comparant: Mels Thomas Zeijlmans ea
2e Comparant: Adriaen Geereden Boudewijns
Goederen: 1e goederen; 2e een geert hooij ende weijlant, in 6 geerden, met
Prijs: ƒ 225
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Kaeij sloot
Belend Oost: 2e Adriaen de Bruijn
West: erfg Jan Coenen
Noord: Scheij sloot
Zuid: Kaeij sloot
Bijz: Mels Thomas Zeijlmans x Willemke Geereden Boudewijns ivm het 1/7 van de goederen van Jan Geereden Boudewijns, swager en

Mels Thomas Zeijlmans x Willemke Geereden Boudewijns, de kinderen van Jan Gerritsen Boudewijns : Wouter, Peeter, Jan en Gerrit. Jacop Kievits x Anneken, Cornelis Abrahams x Janneken. Lambert, Janneken en Peeter Gerrits, Mathijs Cornelis +Camp als voocht en Adruiaen Aertsen als toesiender van het kint van Mels Gerritsen. Alle erfg van Jan Gerritsen Boudewijns ivm het lant

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 425br
Soort akte: waerborg
Datum: 20-10-1693
1e Comparant: Adriaen van Alphen, borgmr Bergen op Zoom
2e Comparant:
Goederen: Adriaen staet borg ivm een schultbrief van f 2000 tbv Catarina Hulst, S’moer, 5-8-1685. Met onderpant het verkochte lant.
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 425bv
Soort akte: vrijgift
Datum: 2-11-1693
1e Comparant: Neltje Melsen wed Gerrit Janssen Boudewijns
2e Comparant: Adriaen Gerritsen Boudewijns, zoonen
Goederen: 1 geerde hooij ende weijlant, inden polder, in 6 geerden opden westencant in 3 geerden
Prijs: ƒ 250
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Kaeij sloot
Belend Oost: Adriaen de Bruijn cum suis
West: erfg Johan Coenen
Noord: Scheij sloot of Oude Mase
Zuid: Kaeij sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 425r
Soort akte: waterbrief
Datum: 30-6-1693
1e Comparant: Wouter Hendricksen Boeser
2e Comparant: Anthonis Janssen van Sprangh
Goederen: waterbrief ivm overcoop van een pleijtschip met toebehooren
Prijs: ƒ 1800
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Gerrit Boeser en Johannis Venis staen borg.
Op 26-5-1701 is de waterbrief geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 425v
Soort akte: vrijgift
Datum: 20-10-1693
1e Comparant: Adriaen van Alphen
2e Comparant: Lauwereijs Vermeulen en Johannes Vermeulen, zoon
Goederen: 2 partjes lants naast elkaar
Prijs: ƒ 250
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Adr Corn Jories en Adr Anth Cuijl en Jan Corneliss
West: Sgravelduijn sloot
Noord: wed en erfg Cornelis Willemsen Knaep
Zuid: voornoemde Vermeulen
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 426r
Soort akte: vrijgift
Datum: 10-11-1693
1e Comparant: Leijntje Adriaensen van Gesel wed Gerrit Ptr Dolck
2e Comparant: Mathijs Aertse Vermeijs
Goederen: 4 partijen inden beijster met het ackerlant
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Leijntje Adriaensen
West: Adriaen Corneliss Buijs en Johan Boeser
Noord: Her straet
Zuid: Jan Willemsen Cloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 426v
Soort akte: vrijgift
Datum: 12-11-1693
1e Comparant: Maeijken Janssen wed Huijbert Pieterss
2e Comparant: Henderick Corneliss Thijssen
Goederen: ¼ acker zaeijlant, gemeen met weeskint Huijbert Janssen
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Geereden Boudewijns cum suis
West: Jan Tijssen Conincx cum suis
Noord: Her straet
Zuid: Meuneken gronden
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 427r
Soort akte: scheepstransport
Datum: 24-11-1693
1e Comparant: Thonis Vrotlick
2e Comparant: Gerrit Mathijs Camp
Goederen: een schiep, inde nieuwe haven tot Raemsdonck, met toebehooren
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Thonis woont te S’moer

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 427v
Soort akte: vrijgift
Datum: 7-1-1694
1e Comparant: Dingena Huijbertsen de Bont ea
2e Comparant: Peeter Zeijlmans, secretaris
Goederen: 2 paerten in een ackerlant. Het derde deel is van Dierck Matijssen Otgens, inde Ruijcht in de Breede Pleck
Prijs: ƒ 55
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Ruijcht, de Breede Pleck
Belend Oost: cooper
West: Adriaen van Clootwijck en Gerrit Zeijlmans
Noord:
Zuid:
Bijz: Dingena Huijbertsen de Bont wed Jan Tijssen Otgens mede namens erfg Eijken Tijssen Otgens

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 428r
Soort akte: wilceur
Datum: 7-1-1694
1e Comparant: Lambert en Jacop Commeren
2e Comparant: Cornelia Gruijters
Goederen: wilceur met als onderpant huijsinge hooff en ackerlant
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Dingena de Bont cum suis
West: Cornelis Dielissen vanden Heuvel
Noord: Her straet
Zuid: wed Anthonis Claessen
Bijz: Cornelia woont te G’bergh.
M. van Son verklaert op 7-3-1699 dat hij namens zijn moetje Cornelia geheel voldaen is.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 428v
Soort akte: wilceur
Datum: 8-1-1694
1e Comparant: Allecxander vander Lidt
2e Comparant: Marieken Thonissen van Hasselt
Goederen: wilceur met als onderpant 10 en 2/3 part geert, inden polder
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Kaeij sloot
Belend Oost: kinderen Andries Janssen
West: Claes Jacobs Back
Noord: Scheij sloot
Zuid: Kaeij sloot
Bijz: Allecxander woont te Terheiden en Marieken te Raemsdock.
Anthonij Haensbergen toont op 16-2-1706 een quitantie. De wilceur is geheel afgelsot

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 429r
Soort akte: vrijgift
Datum: 13-1-1694
1e Comparant: Govert Thonissen ea
2e Comparant: Leijsbeth Cornelissen wed Huijbert Corn den Boer
Goederen: 1/5 beijster achter de stede van Jan Seijmonse Geus
Prijs: ƒ 85
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: erfg Waelwijck Dircken
West: Sgravelduijn sloot
Noord: erfg Waelwijck Dircken
Zuid: Jan Seijmonse Geus cum suis
Bijz: Govert Thonissen mede namens Jan Cornelissen van Beijens en als voocht van de kinderen van Wouter Cornelissen van Beijens, Gerrit Cornelissen x Gerretruijt Cornelissen van Beijens ende Grietjen Cornelissen van Beijens. Kinderen van Cornelis Wouterss van Beijens

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 429v
Soort akte: borgtocht
Datum: 21-1-1694
1e Comparant: Wouter Back x Neltje Otgens wed Dierck Vermeijs
2e Comparant: Jacop Dolck
Goederen: Jacop heeft ½ stede van Wouter gekocht. Er blijkt een willeceur op te staen. Wouiter staet borg voor afbetaling wilceur.
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 430r
Soort akte: wilceur
Datum: 26-1-1694
1e Comparant: Adriaen van Alphen, out borgmr van Bergen op Zoom
2e Comparant: heer Emondt
Goederen: wilceur met als onderpant 35 mergen lants
Prijs: ƒ 1200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Cappel
West: Adriaen van Alphen
Noord: Maercus Janssen Pharo
Zuid: wed Dierck Wachtmrs en Adriaen Commers Blanckers
Bijz: Adriaen was betrokken bij en obligatie van f 4000. Hiervan was f 1500 zijn deel. Hij sluit nu een wilceur af voor de resterende f 1200.
Zijn zoon Govert, doctor mediecine, staet borg

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 432r
Soort akte: vrijgift
Datum: 4-2-1694
1e Comparant: Dirck van Pelt
2e Comparant: Dirck Janssen Seijlmans
Goederen: 3 geerden hooij en weijlant, inden polder, in 6 geerden, met Jacop Vassen
Prijs: ƒ 753
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schij sloot, Kae sloot
Belend Oost: Cornelis Abrahamsen en Leendert Verhaeren
West: den Armen
Noord: Schij sloot
Zuid: Kae sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 432r
Soort akte: vrijgift
Datum: 18-2-1694
1e Comparant: Peeter Seijlmans, secretaris
2e Comparant: Gijsbert Adriaenssen de Ruijter
Goederen: ½ acker zaeijlant, gemeen met cooper, inde Endenest, gecomen van Jacop Jacopss Bommelaren
Prijs: ƒ 70
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Endenest
Belend Oost: wed Thomas Bommelaer
West: Waelwijck Diercken
Noord: de stege
Zuid: den wiel
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 432v
Soort akte: vrijgift
Datum: 18-2-1694
1e Comparant: Adriana Fiers wed Hermanus van Ophuijsen
2e Comparant: Anna Swaen wed Klaes Willemsen
Goederen: 5 geerden hooij ende weijlant, inden polder, aengecomen van haer vader Aert Jansen Fiers volgens deling 14-12-1693
Prijs: ƒ 2025
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Kaa sloot
Belend Oost: erfg Johan Sprangers cum suis
West: erfg Ruijmer Luius ??
Noord: Oude Mase
Zuid: Kaa sloot
Bijz: Gerret de helft de rest over een jaer.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 433r
Soort akte: vrijgift
Datum: 25-2-1694
1e Comparant: Dirck Jochums Ellemans
2e Comparant: Lambert Dirckxsen Schoenmaeckers
Goederen: een acker saeijlant
Prijs: ƒ 200
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Lijsbeth Janssen
West: Cornelis Abrahams
Noord: Heer straet
Zuid: Jochum Berthouts
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 433r
Soort akte: vrijgift
Datum: 25-2-1694
1e Comparant: Dierck Janssen Seijlmans
2e Comparant: Gerrit Seijlmans, schout
Goederen: ¼ huijsinge, hooff en driessen, gemeen met Dingena, Anna en Wouter Jansen Seijlmans
Prijs: ƒ 155
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Gerrit Seijlmans int selve huijs
West: Frans Boeser cum suis
Noord: Heer straet
Zuid: Frans Boeser
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 433v
Soort akte: vrijgift
Datum: 5-3-1694
1e Comparant: Cornelis Hendrickx Schoenmackers
2e Comparant: Adriaen Aertsen van Hasselt
Goederen: een binnen delle
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Willem Huijbert Seijlmans
West: Vroukens vaert
Noord: Adriaen Aertss
Zuid: erfg Paulus Frijssen
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 434r
Soort akte: vrijgift
Datum: 5-3-1694
1e Comparant: Adriaen Aertss van Hasselt
2e Comparant: Cornelis Corneliss Clouwaerts
Goederen: ½ dellen
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Willem Huijberden Seijlmans
West: Vroukens vaert
Noord: Adriaen Aertss met wederhelft
Zuid: erfg Pouwelus Frijssen
Bijz: Koopsom is op 24-5-1694 voldaen

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 434v
Soort akte: procuratie
Datum: 18-1-1694
1e Comparant: Adriaen den Ruijmer, doctoir inde medicine ea
2e Comparant: Jasper van Avoort en Peeter Beijens
Goederen: Jaser en Peeter worden gemachticht geld ivm verkocht land te innen
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Adriaen den Ruijmer, doctoir inde medicine, mede als voocht van de kinderen van wijlen Cornelis den Ruijmer, broer, Barbara de Ruijmer x Libertus Buijs, advocaat (proc 28-11-1693, notaris Jan van Nes, Gronichen), Willem vanden Bogaert, notaris Breda, x Cornelia den Ruijmer. Kinderen Cornelis den Ruijmer zaliger.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 435r
Soort akte: vrijgift
Datum: 5-3-1694
1e Comparant: Adriaen den Ruijmer ea
2e Comparant: Johan de Bruijn, stadthouder en sec Cleijn Waspick
Goederen: 9 geerden hooij ende weijlant, , inden polder
Prijs: ƒ 3300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Kaij sloot
Belend Oost: Peeter Jochums Bertshouts
West: erfg Johan Sprangers
Noord: Scheij sloot
Zuid: Kaij sloot
Bijz: Adriaen den Ruijmer, doctoir inde medicine, mede als voocht van de kinderen van wijlen Cornelis den Ruijmer, Jasper vanden Avort en Peeter Beijens mede namens Libertus Buijs en Willem vanden Bogaert. Erfgenamen van Cornelis den Ruijmer zaliger.
Gereet de helft, de rest is op 21-3-1695 voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 435v
Soort akte: vrijgift
Datum: 19-3-1694
1e Comparant: Hendrick van Grevenbroeck
2e Comparant: Wouter Ruijchaver
Goederen: huijs met noordense acker
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: cooper
West: den dijck
Noord: Willem Jacops
Zuid: vercooper
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 436r
Soort akte: vrijgift
Datum: 19-3-1694
1e Comparant: Lambert Peeters Bogaerts
2e Comparant: Hendrick van Grevenbroeck
Goederen: 2 hont 54 roeden ackerlant inde Ruijcht
Prijs: ƒ 133
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Ruijcht
Belend Oost: Hendrick Oubollen
West: erfg Jan Dingemans cum suis
Noord: Gijsbert Coninck
Zuid: Lambert Frijssen
Bijz: gereet de helft. De rest is op 26-1-1695 voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 437r
Soort akte: vrijgift
Datum: 27-3-1694
1e Comparant: Cornelis Hendricxsen Schoenmackers ea
2e Comparant: Jan Janss Timmerman
Goederen: 6 geerden hooij ende weijlant, inden polder, in 12 geerden opden oostenkant
Prijs: ƒ 2760
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot
Belend Oost: erfg Eijken Tijssen
West: Peeter janssen Dorrenboom cum suis
Noord: Scheij sloot
Zuid: erfg Jacop Hendricx
Bijz: Cornelis Hendricxsen Schoenmackers voor 3 geerden en Peeter Aerden Schoenmackers voor 1 geert en Cornelis namens zijn moeder voor 1 geert en als voocht van Maeijken en Janneken Willemsen Buijs 1 geert.
Gereet de helft.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 437v
Soort akte: vrijgift
Datum: 27-3-1694
1e Comparant: Cornelis Hendricxsen Schoenmackers
2e Comparant: Peeter Aerden Schoenmackers
Goederen: ½ huijs en hooff aengecomen bij testament Maeijken Janssen Buijs, gemeen met Cornelis Aerden Schoenmackers
Prijs: ƒ 575
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Hendrick Huijberden
West: Adriaen de Jongh
Noord: de delle
Zuid: Heer straet
Bijz: Op 4-6-1695 is de koopsom geheel voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 438r
Soort akte: vrijgift
Datum: 27-3-1694
1e Comparant: Peeter Aerden Schoenmackers
2e Comparant: Dirck Jansen Seijlmans
Goederen: huijs, hoff, tuerffhuijs met het erff
Prijs: ƒ 1000
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: den Pispot
Belend Oost: Matijs de Bont
West: Willem Blanckers
Noord: Heer straet
Zuid: den Pispot
Bijz: Gereet de helft. Op 19-5-1695 is de koopsom geheel voldaen. Quitantie is aanwezig. Getekent door Dingeman Aerden Schoenmakers.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 438v
Soort akte: vrijgift
Datum: 29-3-1694
1e Comparant: Gijsbert de Ruijter ea
2e Comparant: Adriaen Aertss Bommelaer
Goederen: een binnen delle
Prijs: ƒ 250
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: Peeter Boeseren
Noord: Jan Bastiaensen Boeser
Zuid: Jan Scheppe
Bijz: Gijsbert de Ruijter, Adriaen Aerts mede namens Anna Janssen Theuwen en de gelijcke vrinden

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 439r
Soort akte: vrijgift
Datum: 5-4-1694
1e Comparant: Jan Peeters Doclk ea
2e Comparant: Michiel Gijsbert Comper, Thonis Huijberden Koninkx
Goederen: een huijs, hoff en werff
Prijs: ƒ 725
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Matijs Camp
West: Cornelis Camp
Noord: Heer straet
Zuid: Matijs Camp
Bijz: Jan, Gerrit, Catelijn en Cornelia Peeters Doclk. Kinderen Peeter Gerrits Dolck.
Op 10-12-1695 is de koopsom geheel voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 439v
Soort akte: vrijgift
Datum: 10-4-1694
1e Comparant: Hendrick Backx
2e Comparant: Jan Corstiaen Dubbelduijn
Goederen: een buijten dellen
Prijs: ƒ 130
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Lambert Dircken Schoenmackers
West: gemeene stege
Noord: Cleijn Waspick
Zuid: wed Gerrit Peetersen Doclk
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 440r
Soort akte: vrijgift
Datum: 17-4-1693
1e Comparant: Gijsbert de Ruijter ea
2e Comparant: Peeter Seijlmans, secretaris
Goederen: ½ buijten delle, gemeen met Maijken de Bont
Prijs: ƒ 160
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Willem Huijberden Seijlmans cum suis
West: Vroukens vaert
Noord: erfg doctor van Gellecom
Zuid: erfg Hendrick van Gils
Bijz: Gijsbert de Ruijter, Adriaen Aerts als voogden Anna Janssen Theuwen.
Op 14-11-1695 is de koopsom geheel voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 440v
Soort akte: vrijgift
Datum: 17-4-1693
1e Comparant: [Joost] Adriaen[s] Horsten x Anna Willemss Buijs
2e Comparant: Cornelis Jansen de Bont
Goederen: ½ acker zaeijlant gemeen met Cornelis Dielissen
Prijs: ƒ 127
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Jakop en Lambert Commeren
West: Huijbert Aertsen van Hasselt
Noord: Heer straet
Zuid: wed Anthonis Classen
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 441r
Soort akte: vrijgift
Datum: 17-4-1693
1e Comparant: Antonis Wouterss Zeijlmans
2e Comparant: Peeter Janssen Domen
Goederen: een acker zaeijlant
Prijs: ƒ 150
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Cappel
West: Vroukens vaert of grippel
Noord: wed Adriaen Mertens
Zuid: Maeijken Huijberden de Bont
Bijz: In de kantlijn: Deze over gegegeven op den 27e april 1706.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 441v
Soort akte: vrijgift
Datum: 4-5-1694
1e Comparant: Adriaen Huijbertss Seijlmans
2e Comparant: Hendrick Adriaenssen Scheur
Goederen: een huijs, hoof op Vroukens vaert
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: kinderen Leendert Schueren
West: Adriaen van Hassel en Adriaen van Pas
Noord: den dijck
Zuid: Adriaen Aertss van Hasselt
Bijz: OP 7-2-1606 is de koosom geheel voldaen

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 442r
Soort akte: vrijgift
Datum: 27-5-1694
1e Comparant: Peeter Dingemans, Franscus en Jan Dingemans
2e Comparant: Geerit Seijlmans, schout
Goederen: ½ binnen delle, inden polder, met kinderen Jan Hendricsen Schoenmaker
Prijs: ƒ 145
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Kaa
Belend Oost: Matijs Cornelis Camp en Willem Jacops
West: Adriaen Cornelissen Buijs
Noord: de Kaa
Zuid: wed Tomas Seijlmans
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 442v
Soort akte: vrijgift
Datum: 27-5-1694
1e Comparant: Pieter Janssen Geenen
2e Comparant: Jan Dircken Schoenmakers
Goederen: een binnen delle, inden polder
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Kaa
Belend Oost: Adriaen Corneliss Buijs
West: erfg Jan Coenen
Noord: de Kaa
Zuid: Jan Hendricxs
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 443r
Soort akte: waterbrief
Datum: 22-4-1694
1e Comparant: Hendrick Peeters Timmer
2e Comparant: Mertienus Gijswijck
Goederen: waterbrief tbv overcoop van een smalschip met toebehooren
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Goevert en Gerrit Peeters Timmer staeen borg.
1e termijn van f 212 voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 444r
Soort akte: waterbrief
Datum: 27-9-1694
1e Comparant: Criestiaen Huijberts Vassen
2e Comparant: Joos Govaerts
Goederen: waterbrief tbv de de overcoop van een pleijtschip met toebehooren
Prijs: ƒ 5100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Criestiaen woont te Brussel.
Mels Thomassen Zeijlmans en Peeter Zeijlmans, secretaris, staan borg.
Gereet de helft.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 445r
Soort akte: vrijgift
Datum: 14-10-1694
1e Comparant: Joost Adriaensen x Anneken Willemsen Buijs
2e Comparant: Jan Stevense Boeff
Goederen: 2 geerden hooij ende weijlant, inden polder, in 12 geerden met erfg Dierck Matijssen Otgens
Prijs: ƒ 450
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Kaeij sloot
Belend Oost: Anna Janssen Buijs cum suis
West: Peeter Janssen Domen cum suis
Noord: Scheij sloot
Zuid: Kaeij sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 445v
Soort akte: vrijgift
Datum: 15-10-1694
1e Comparant: Adriaentje Corneliss Conincx
2e Comparant: Adriaen Janssen van Tichelen
Goederen: 2 paerten inde stede. Adriaen heeft ander deel reeds.
Prijs: ƒ 400
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Cornelis Abrahamsen
West: Steven Franssen
Noord: Her straedt
Zuid: erfg Steven Boeven
Bijz: Adriaentje is wed Jan Adriaensen van Tichel. De kopsom is op 9-10-1711 geheel voldaen

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 446r
Soort akte: vrijgift
Datum: 15-10-1694
1e Comparant: Adriaentje Corneliss Conincx
2e Comparant: Cornelis Giellen Timmerman
Goederen: ½ geer, gemeen met wed Adriaen Vassen Muijser volgens deling van heden
Prijs: ƒ 160
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: erfg Steven Boeven
West: Mels Zeijlmans cum suis
Noord: Oude vaert
Zuid: Steven Franssen
Bijz: Adriaentje Corn Conincx wed Jan Aertss van Tichel en hare kinderen.
De koopsom is op 5-1-1695 geheel voldaen. Tevens een obligatie van 100 voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 446v
Soort akte: vrijgift
Datum: 15-10-1694
1e Comparant: Adriaentje Corneliss Conincx ea
2e Comparant: Jan Janssen van Tichelen
Goederen: 1/3 in ½ acker met den beijster volgens deling van heden
Prijs: ƒ 125
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Wouter Dielissen vanden Heuvel
West: Melis Peeterss
Noord: Her straet
Zuid: Oude vaert
Bijz: Adriaentje Corn Conincx wed Jan Aertss van Tichel en hare kinderen.
Op 4-5-1702 is de koopsom geheel voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 447r
Soort akte: waterbrief
Datum: 15-11-1694
1e Comparant: Adriaen Jacobs de Bruijn
2e Comparant: Criestiaen Huijbertsen Vassen
Goederen: waterbrief tbv de overcoop van een pleijtschip met toebehooren
Prijs: ƒ 2800
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Willem de Bruijn en Leendert Verharen staen borg.
Op 7-3-1700 is de brief geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 448r
Soort akte: vrijgift
Datum: 16-11-1694
1e Comparant: Johannes Hendrickxsen Boeser
2e Comparant: Frans Bastiaensen Boeser
Goederen: een acker zaeijlant
Prijs: ƒ 300
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Kercken acker
West: Melis Peeterss
Noord: wed Thomas Dilck
Zuid: schout en Grietje Boeser
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 448v
Soort akte: vrijgift
Datum: 29-11-1694
1e Comparant: Francus Diercken Otgens ea
2e Comparant: Peeter Zeijlmans, secretaris
Goederen: 2 parten in 1 hont zaeijlant, gemeen met cooper, inde Breede Pleck
Prijs: ƒ 40
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: de Breede Pleck
Belend Oost: secretaris
West: Gerrit Zeijlmans, schout en wed Adr van Clootwijck
Noord: erfg Stoffel Keijssers
Zuid: Wouter Ruijckhaven
Bijz: Francus Diercken Otgens en Jan en Cornelis Otgens

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 449r
Soort akte: waterbrief
Datum: 10-12-1694
1e Comparant: Thonis Janssen Snijders
2e Comparant: Jacobus Bommelaer
Goederen: waterbrief tbv de overcoop van een pleijtschiop met toebehooren
Prijs: ƒ 2850
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jacobus woont te Dordrecht.
Huijbert Aertss van Hasselt en Hendrick Janssen Snijders staan borg.
Op 4-2-1698 is reeds f 1900 voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 449v
Soort akte: vrijgift
Datum: 27-12-1694
1e Comparant: Francoijs Otgens en Cornelis Corstiaensen
2e Comparant: Adriaen Jacopss
Goederen: een acker zaeijlant
Prijs: ƒ 450
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem: Voshoolen
Belend Oost: Dingena de Bont
West: Peeter Janssen de Jongh
Noord: Her straedt
Zuid: Voshoolen
Bijz: Francois en Cornelis wonen te Raemsdonck

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 450r
Soort akte: vrijgift
Datum: 29-12-1694
1e Comparant: Claes de Ridder x Margrietje Janssen Sprangers
2e Comparant: Jan Willemse Cloot
Goederen: een acker zaeijlant, boven inde Ruijcht
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Ruijcht
Belend Oost: Jan Willems Cloot
West: Wouter Ruijckhaver
Noord: Jan Willems Cloot
Zuid: Wouter Ruijckhaver,erfg Crotten, Ari en Jan Corpen
Bijz: Op 17-1-1700 is de kopsom geheel voldaen

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 450v
Soort akte: vrijgift
Datum: 12-1-1695
1e Comparant: Johannis Schoenhoven, stadthouder S’moer, ea
2e Comparant: Cornelis Embrechts vanden Bergh
Goederen: een acker zaeijlant aengecomen van Peeter Matijssen, Tetament bij Melchior Gerritsen, G’bergh, 20-4-1691
Prijs: ƒ 695
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen peeters Hoevenner
West: Cornelis Embrechts vanden Bergh
Noord: Her straedt
Zuid: erfg Commer Lamberden
Bijz: Johannis Schoenhoven, stadthouder S’moer, x Catariena van Veen, Johannis Janssen Schoenhoven, oudste soon.
Op 29-5-1729 verklaart Johannes, drossaert van Lieshout, akkoord te zijn met de verkoop vande acker.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 450v
Soort akte: waerborg
Datum: 12-1-1695
1e Comparant: Johannis Schoenhoven, stadthouder S’moer
2e Comparant:
Goederen: Johannis staet borg met 1/3 van 5½ geert hooij ende weijlant, met Peeter Beijens, gecomen van Corn Lam Schoenmakers
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Kaa sloot
Belend Oost: erfg Adriaen Wilberden
West: Mels Zeijlmans
Noord: Scheij sloot
Zuid: Kaa sloot
Bijz: Johannis Schoenhoven, stadthouder S’moer, x Catariena van Veen.
De borg is ivm eventuele lasten die nog op de acker staan.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 451r
Soort akte: vrijgift
Datum: 12-1-1694
1e Comparant: Dierck Janssen Zeijlmans
2e Comparant: Jan Janssen Gijben
Goederen: een huijs, hooff en werff
Prijs: ƒ 1000
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem: Piespodt
Belend Oost: Matijs de Bont
West: Willem Blanckers
Noord: Her straedt
Zuid: Piespodt
Bijz: Gereet f 400. Op 12-11-1702 is de koopsom geheel voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 451v
Soort akte: waterbrief
Datum: 7-2-1694
1e Comparant: Bastiaen Huijbert Vassen
2e Comparant: Willem de Bruijn
Goederen: waterbrief tbv de overcoop van een pleijtschip met toebehooren
Prijs: ƒ 2700
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Huijbert Janss Vassen en Corstiaen Huijberts Vassen staen borg.
Op 2-7-1696 is de waterbrief geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 452v
Soort akte: scheepstransport
Datum: 21-2-1695
1e Comparant: Maria Gerrrits wed Jacop de Bruijn
2e Comparant: Peeter Dierckxsen van Driel
Goederen: een smalschip aangecomen van haeren zoonen Wouter Conincx, gelegen aan de Kerck vaert
Prijs: ƒ 800
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 453r
Soort akte: borgtochte
Datum: 21-2-1695
1e Comparant: Frans Commersen vander Laer
2e Comparant:
Goederen: Frans staet borg voor het geld van het in folio 452v verkochte schip.
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 453r
Soort akte: wilceur
Datum: 22-2-1695
1e Comparant: Wouter Adriaen Corsten
2e Comparant: Cornelis Sprangers
Goederen: wilceur met als onderpant huijs en ackerlant te Boven op Vroukens Vartkant
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: dwarsacker met Jan Vreijssen
West: Wouter Adriaen Corsten
Noord: erfg Truijcken Jan Matijssen
Zuid: Marcelis Freijssen
Bijz: Cornelis woont te Cappel.
Op

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 454r
Soort akte: schuldbekentenis
Datum: 28-2-1695
1e Comparant: Dingena de Bruijn wed Frans Brouwers
2e Comparant: Mathijs Schuijfhill, out burgm Geertruidenberg
Goederen: schultbekentenis tbv de levering van bieren f500 en geleend geld f 200. Onderpant 3 geerden, 12 geerden.
Prijs: ƒ 700
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Kaeij sloot
Belend Oost: erfg Jan Jochemss
West: Jacob Abrahamss x Maria de Bruijn
Noord: Scheij sloot
Zuid: Kaeij sloot
Bijz: Dingena woont te Raemsdoncq.
Op 13-3-1699 is de schult geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 455r
Soort akte: vrijgift
Datum: 1-3-1695
1e Comparant: Peter Thomassen Cluijter
2e Comparant: Adriaen Cornelissen Cluijter
Goederen: 1/3 stede met ackerlant van Thomas Jacops, 2 hont, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Willem Jacop Jan Tijssen
West: erfg Denis Peeter de Haen
Noord: Lambert Freijssen
Zuid: secretaris cum suis
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 455v
Soort akte: vrijgift
Datum: 1-3-1695
1e Comparant: Dierck Janssen Seijlmans ea
2e Comparant: Adriaen Cornelissen Cluijter
Goederen: 1/6 + 1/3 in 2 hont acker, huijs van Thopmas Jacops
Prijs: ƒ 70
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Dierck Janssen Seijlmans namens Denijs Janssen Blegers (Breedae, 21-10-1694) voor 1/6 huijs en acker. Cornelis Janssen Schouten, Raemsdonck, voor 1/ in acker

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 456r
Soort akte: vrijgift
Datum: 25-3-1695
1e Comparant: Lambert Comin ea
2e Comparant: Cornelis Aerden Schoenmakers
Goederen: hun deel in het huijs van Heijltje Fransen, en 2e hun del inden hoff
Prijs: ƒ 112
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 2e Johan Janss van Hasselt cum suis
West: Wouter Dielissen vanden Heuvel
Noord: Cornelis Embrecht van den Bergh
Zuid: Her straedt
Bijz: Lambert Comin 1/30, Franscudis Huijbert, ruijter onder de graaf van Werves 1/30, Johan Huijberts (uijtlandig) 1/30, wed Andries Fransen met Steven Franssen als voocht van haer kinderen 1/6. Erfgenamen van Huijbert Fransen

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: 457r
Soort akte: vrijgift
Datum: 26-3-1695
1e Comparant: Dingentien Denissen de Haen
2e Comparant: Lenardus Verharen
Goederen: eenacker zaeijlant
Prijs: ƒ 120
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Jacop de Both
West: Mels Thomassen zeijlmans
Noord: Her straet
Zuid: den dijck
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: los vel 01
Soort akte: quitantie
Datum: 7-4-1666
1e Comparant: Cornelis Adriaensen x Jacomijntje Janss
2e Comparant: Jan Wouter Janssen, schoonvader
Goederen: Cornelis heeft van Jan f 350 ontvangen ivm een wilceur
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Cornelis woont te Werckendam

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: los vel 02
Soort akte: quitantie
Datum:
1e Comparant: Hendrick vanden Hoeck
2e Comparant: Jan de Bondt en Peeter Boeser, borgmrs
Goederen: Hendrick heeft f22 ontvangen ivm plancken voor de brug op de westenkant van Vrouwkens vaert.
22 juni, geen jaartal
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: los vel 03
Soort akte: quitantie
Datum: 3-8-1671
1e Comparant: Maria Anthonis wed Huijbert Jans Rijcken ea
2e Comparant: Cornelis Rochus
Goederen: Maria en kinderen hebben f 500 ontvangen van Cornelis ivm een schultbrief
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Maria Anthonis wed Huijbert Jans Rijcken, Johannis Huijbertss Rijcken, Lambert Jacobss Cuijper x Maria Huijberts Rijcken, Jan Geritss de Vlucht x Josina Huijbertss Rijcken. Alle te Dordrecht en erfg van Huijbert Janss Rijcken.
Cornelis woont te S’moer

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: los vel 04
Soort akte: vrijgift
Datum: 13-9-1672
1e Comparant: Bastiaen Janss Maes x Catelijn Janss
2e Comparant: Mathijs Peeterss
Goederen: Bastiaen heeft f 50 ontvangen als derde termijn vande verkoop stede gecomen van Jan Cornelis Verscheuren
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: los vel 05
Soort akte: quitantie
Datum: 6-9-1672
1e Comparant: Dingeman Luchten
2e Comparant: Jochem de Bruijn
Goederen: Dingeman heeft f 150 ontvangen: de vierde termijn van het pleijtschip
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: los vel 05
Soort akte: quitantie
Datum: 28-1-1695
1e Comparant: Dingeman Lochten
2e Comparant: Adriaen Huijberts de Bruijn
Goederen: Dingeman heeft f 150 ontvangen ivm verkoop pleijtschip aan Jochum Jacobs de Bruijn
Datum: 28-6- beij tnegen ??
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: los vel 06
Soort akte: quitantie
Datum: 10-5-1670
1e Comparant: Anneken Jacobs Bommelaer x Ptr Corn Swart
2e Comparant: Aert Adriaenssen Bommelaer
Goederen: Anneken heeft haer deel vande erfenis van Aerijnaenken Aertssen Bommelaer, haer moeijtje ontvangen: f 112
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: los vel 07
Soort akte: procuratie
Datum: 16-9-1669
1e Comparant: Grietgen Huijberts wed Abraham Arienss Braem
2e Comparant: Bastiaen Huijberts de Graeff
Goederen: Grietgen geeft haer broer volmacht om lant en huijs van haer moeder Jacomijntje Ariens aengecomen te vercopen
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Grietgen woont buijten de Vriesepoort te Dordrecht

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: los vel 08
Soort akte: quitantie
Datum: 21-8-1673
1e Comparant: Frans Caspers, soldaet, wed Janneken Gerits Cam
2e Comparant: Thomas Zeijlmans, secretaris
Goederen: Frans heeft f 12 ontvangen ivm vercoop van lant aan Jan Michielss List tbv Mathijs Franss van Caspaers
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: los vel 09
Soort akte: quitantie
Datum: 30-8-1682
1e Comparant: Aert Janss Fiers
2e Comparant: Anneken Verhoeven wed Tomas Coninckx
Goederen: Aert heeft f 150 ontvangen van Anneken ivm een obligatie
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: los vel 10
Soort akte: quitantie
Datum: 11-1-1677
1e Comparant: Jacob Huijbrechtss de Bruijn
2e Comparant: Adriaen de Bruijn, broeder
Goederen: Jacob heeft zijn deel van de erfenis van Matthijs de Bruijn en Jenneken Dingemans dochter van Dingeman Dierckxsz ontvangen
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op huijden den 11e January 1677 compareerden voor heemraden ende secretaris van Nederveen Capelle den welcken van Jacob Huijbrechtsz de Bruijn woonende tot Waspick den welcken verclaerden door handen van Adriaen de Bruijn der selver broeder ten vollen voldaen ende betaelt te sijn over der selver gerechticheijt hem comparant aenbestorven vuijt den hoofde van saliger Matthijs de Bruijn, mitsgaders van wijlen Jenneken Dingemans minderjarige dogter van Dingeman Diercxsz verweckt bij wijlen Maijken Huijbrechts de Bruijn sonder iet was te reseveren ter voorschreven respt versterften maer ter contrarie volcomentlijck ten behoeve van den voorschreven Adriaen de Bruijn sijn opdragende als bekennende vande selve ten vollen voldaen en betaelt te sijn sonder daer tegens te doen bij hem comparant sijnen erven ende naercomelingen ende dat alles onder het verbandt als naer regten, alles sonder fraude heeft den voorschreven comparant deze quitantie met der selver handtteijcken in presentie van Pieter Corsten Glaviman – Govaert vander Punten heemraden, die de minute deses hebben geteeckent
Actum, dagh datum – ut supra.

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: los vel 11
Soort akte: vrijgift
Datum: 10-4-1693
1e Comparant: Cornelis den Ruijmer
2e Comparant: Pieter Beijens
Goederen: Cornelis machticht Pieter lant te verkopen. Zie folio 419v
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: los vel 12
Soort akte: wilceur
Datum:
1e Comparant: Willem Jacops
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 108
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: los vel is niet compleet

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: los vel 13
Soort akte: wilceur
Datum: 6-3-1682
1e Comparant: Gerrit Seijlmans, schout
2e Comparant: Artus Sterrenburg
Goederen: Gerrit beloofd Artus f 70 te betalen voor de opleiding van Jan Claes tot cleermaker
Prijs: ƒ 70
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: los vel 14
Soort akte: procuratie
Datum: 4-4-1688
1e Comparant: Gijsbert Jansen Conincx
2e Comparant: Hendrick Janssen Timmerman
Goederen: Gijsbert machticht Hendrick om aan Maria Swart x Jeremias Broeckhoven f 115 te betalen
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: los vel 14
Soort akte: verzoek
Datum: 12-4-1689
1e Comparant: Gijsbert Koonick
2e Comparant: Hendrick Wouters van Waspick
Goederen: Gijsbert verzoekt Hendrick de f49 aan Jeremias Broeckhove te batalen
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: los vel 15
Soort akte: quitantie
Datum: 30-10-1683
1e Comparant: Jan Janssen Nieuwenhuijsen en Cornelis Dielsen
2e Comparant: Jacob Abrahamsen x Maria Jacobs (weedevrou)
Goederen: Jan en Cornelis zijn van Maria Jacobs geheel voldaen ivm de verkoop van een huijs
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan en Cornelis zijn erfgenamen van Jan Nieuwenhuijsen

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: los vel 16
Soort akte: quitantie
Datum: 24-9-1684
1e Comparant: Lendert en Maeijken van Pelt
2e Comparant: Peeter Geerssen Dolck
Goederen: Lendert en Maeijken hebben elck f 10 rente ontvangen
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Lendert kan niet schrijven

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: los vel 16
Soort akte: quitantie
Datum: 13-8-1688
1e Comparant: Maeijken Roelandts wed Lendert van Pelt
2e Comparant: Peeter Geerssen Dolck
Goederen: Maeijken heeft f 10 rente ontvangen
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Maeijken kan niet schrijven

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: los vel 16
Soort akte: quitantie
Datum: 21-12-1688
1e Comparant: Cornelis Sprangers
2e Comparant: Peeter Geerssen Dolck
Goederen: Cornelis heeft f 10 rente ontvangen
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: jaartal waarschijnlijk fout

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: los vel 17
Soort akte: vrijgift
Datum: 20-2-1685
1e Comparant: Adriaen Gijsbrechts
2e Comparant: Mels Gerrits Boudewijns
Goederen: Adriaen verklaart dat de secretaris geld van Mels zal ontvangen
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: los vel 18
Soort akte: verzoek
Datum: 13-12-1701
1e Comparant: Adriaentken van Clootwijck
2e Comparant: Gerrit Seijlmans
Goederen: Adriaentken vraagt aan de secretaris om het geld van Gerrit haer zoon te ontvangen ivm koop van de halve stede.
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: los vel 19
Soort akte: wilceur
Datum:
1e Comparant:
2e Comparant:
Goederen: Kopie van akte folio 346r
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: los vel 20
Soort akte: procuratie
Datum: 25-4-1691
1e Comparant: Matthies en Annette Meijborch
2e Comparant: Derck Wedda, capitijn
Goederen: Mathies en Annette, echtpaar, machtigen Derk om lant te Waspik aen de Vroukens vaert te verkopen
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: los vel 21
Soort akte: borgtocht
Datum: 3-4-1691
1e Comparant: Peeter Dorrenboom
2e Comparant:
Goederen: Peeter Staat borg met zijn huijs etc voor een obligatie tbv Adriaen Hoevenaer
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: los vel 22
Soort akte: quitantie
Datum: 1-3-1691
1e Comparant: Aert Rijckenss
2e Comparant: Thonnis Aertsen Rijcken
Goederen: Aert heeft f 150 ontvangen ivm koop lant
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: los vel 23
Soort akte: quitantie
Datum: 11-7-1695
1e Comparant: Teunis IJarensen van Sprangh
2e Comparant: Wouter Boeser
Goederen: Wouter heeft f 150 voldaen. Er is nog een gelijcke quitantie aanwezig van 16-7-1696
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: los vel 23
Soort akte: quitantie
Datum: 26-5-1701
1e Comparant: Anna Wouters Pharo
2e Comparant: Wouter Boeser
Goederen: Wouter heeft laatste termijn van het pleijtschip voldaen
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: los vel 24
Soort akte: vrijgift
Datum:
1e Comparant: Jan Pietersen Dolck
2e Comparant: Magiel Gijsbrechtsen Koningh ea
Goederen: Jan heeft in 1694 f 600 en in 1695 f125 ontvangen. 2 quitanties
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Magiel Gijsbrechtsen Koningh en Antonie Huijberse Sijlman

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: los vel 25
Soort akte: verzoek
Datum: 13-5-1695
1e Comparant: Hermanus Gijswiet
2e Comparant: Handrick Timmers
Goederen: Hermanus vraagt aan Handrick de 1e termijn van het smalschip te betalen. f 212. Op verzoek quitantie gemaakt.
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: los vel 26
Soort akte: verzoek
Datum: 1-12-1701
1e Comparant: Adriaentje Corn Conincx
2e Comparant: schout en gerechten
Goederen: Adriaentje vraagt of de 1e termijn die Jan Jansen van Tichel had moeten betalen uitgeaet kan worden tegen rente.
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: los vel 26
Soort akte: bevestiging
Datum: 21-12-1694
1e Comparant: Willem de Bruijn
2e Comparant: Criestiaen Vassen
Goederen: Wiilem bevestigt dat zijn broer Adriaen borg blijft ivm aankoop schiep
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: los vel 27
Soort akte: vrijgift
Datum: 26-5-1699
1e Comparant: D Seijlmans
2e Comparant: Jan Janse Gijben
Goederen: Jan heeft de kosten van de koop van sijn huis geheel voldaen
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: los vel 28
Soort akte: goedkeuring
Datum: 12-11-1693
1e Comparant: Adriaentje Gerritsen Dolck
2e Comparant:
Goederen: Adriaentje geeft toestemming aan haer moeder om lant aan Matijs Vermeijs te vercopen
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59
Folio: los vel 29
Soort akte: quitantie
Datum: 5-2-1668
1e Comparant: Adriaen Peeters Fijnenbuijck
2e Comparant: Mels Dirckss en Coenraet Adr Baes, armmrs
Goederen: Adriaen, collecteur verpondingen, heeft de verpondingen ontvangen f 124.
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: