Selecteer een pagina

RA 7904 oud 258 bis

1507

Fol 2, 12-1
Jan Michiels X Elisabeth
Kind: Heijlwich

Fol 2v
Dirck vande Laer belooft te betalen acht lopen rogge die in handen is van
Goijaert Celen ende erffelijck comen is van Gheertruit Peter Dircks, 12-1-1507

Fol 2v
Jenneken weduwe Ruijtger Dircks
Claes Aelwijns X Elisabeth

Fol 3r
Jan en Sijmon, gebroederen, kijnderen Gherit Herman Heijsten X Aleijt, 8-2-1507

Fol 3r
Wouter en Claes kijnderen Goijaert Pluijmen hebben betaelt aen Laureijs? Laureijs Mutsaerts, 22-1-1507

Fol 3v, 25-1
Jan Gherit Willem Bacxs ende mede namens Anthonis, broeder, heeft gelost op een erfpacht die Elizabeth weduwe Claes Aelwijns heffende is ende heeft overgedragen Jan van Seevenberche, 25-1-1507

Fol 4
Berthout Henrick Beeren
Kinderen: Jan, Elisabeth, Heijlwich X Adriaen Claus, IJken X Gherit die Hoge

Fol 5
Andries Willem van de Vloet X Herman Herman van Boerden

Wouter Jan Meeus Roij Gerit

Fol 5
Peter van Balen za
Kinderen: Jan, Ghertruit X Peter van Balen, Katarina X Wouter Anthonis Fransen

Fol 5v
Heer Henric Back
Nat dochter: Haijwich

Gherit Om Smits X Margriet (Henricks Back), Haijwich wordt zwageresse genoemd

Fol 5v
Jan en Gerit van Schouwen, Jan van de Aesdonck voor hem zelf en voor de ander kijnte Jan van Schouwen als erfgen van Peter van Schouwen

Fol 6
Lauwerijs en Everaert, gebroederen, Gherit Dirck Goijaert X Margriet, Wouter Dirck Peijsters X Heijlwich wilner Adriaen Willem Melis maken een erfdeling van de goederen van hun ouders, 1505

Fol 7
Jan van de Velde
Kinderen: Gherit, Marij en Oda

Fol 7v, 18-2
Ghijsbrecht Goijerts van Borden
Kinderen: Merten, Peterken en Adriaen

Fol 8r
Engel wilner Jan Reijnen
Belending Hillegont Jan Reijnen huijsvrouw
Belending: Juet Reijner Jan Reijnen huijsvrouw en kijnderen, 8-2-1507

Fol 8, 13-2
Jan van Dun, Goirle
Kind: Henric

Fol 8v
Lauwerijs Mutsaerts
Nat dochter Susanna

Fol 8v
Peter Nouwen za X Lijsbeth
Corst Bonte X Adriana

Fol 8v
Wouter Jacobs X Engel
Kind : Elisabeth

Fol 9
Gherit Smolders
Kinderen: Gherit en Henric

Fol 9v
Aert Verscuren
Kind: Peter

Fol 10v
Huijbrecht Meeus X Elisabeth
Daniel Driesen X Jenneken

Fol 11, los blad, 1505 op St Grolijs?
Jan Peijmans za
Kinderen: Adriaen en Elisabeth, testament

Fol 11r
Elisabeth weduwe Claus Aelwijns met machte van testament wilner Claus Aelwijns is schuldich aen Marij, Berbel en Katharina natuerlijcke kinderen Heer Jan Vils, 22-3-1507

Fol 11
Michiel van de Velde za X Kristine

Fol 11v
Claus, Marij en Katelijn Henric van Ghierl, Jan Peter Crillaerts X Juette ende Henric van Lieshout X Aleijt 11-4-1507

Fol 12r
Jan Willem Verschuren X IJken, 26-4-1507

Fol 12v
Henrick Jan van Dun en Laureijsken Laureijs van Dun

Fol 12v
Erfgenamen Laureijs van de Straten zijn:
De kinderen van Goijaert Laureijs, Jacob Willem Melis, Wouter Laureijs za met zoon Willem, Willem Laureijs Verstraten, Thomas Jan Laureijs, Engelbertken en Elisabeth

Fol 13
Rijcholt Embrecht Rijcols
Peter Jan Timmermans

Fol 13
Wouter sBonte
Kinderen: Cornelis met dochter Jenneken en Wouter

Fol 13v
Anthonis Frans
Denis Frans
Kind: Wouter

Fol 13v
Jan Herden za X Margriet Wouter van de Kerckhoff

Fol 14
Ghijben Gojers van Borden
Kinderen: Adriaen, Marten, Peterken, Joest X IJken Jan Herden, Ghijben Zegers X Heijlwich Jan Herden, Anthonia Jan Herden X Peter Pulskens [kinderen Herden 1e akte terug ???]

Fol 14, 26-5
Henric Jan van Dun
Lauwreijsken Lauwerijs dochter van Dun, Aert Ven te Goirle

Fol 14v
Jan van Spaendonck
Kinderen: Cornelis, Henric, Willemken, Helena, Jenneken, Elisabeth, Gheritken en Katharina

Fol 15
Jan Zwijsen za
Kinderen: Peter en Aleijt

Fol 17
Peter Peijmans
Kinderen: Aert, Jan, Hendricksken X Peter Willem Celen

Fol 17v
Jan Herman za X Marij
Kinderen: Jan, Marij, Herman, Wouter, Clausen, Peter

Fol 18
Aert Noijens za
Kinderen: Herman, Jan za X IJken met zoon Aerd

Fol 18v
Michiel Henric Roeloffs X Heijlwich Jan Veramelvoert ende Michiels kijnderen
Michiel en Heijlwich maken hun testament, 15-2-1507

Fol 19, 8-7
Dirck Berijs X Anna
Kind: Frans

Fol 19
Aert Henric Verhoeven X Agnes Gerit Beijen

Fol 19
Adriaen Smeijermans
Kinderen: Adriana en Wouter

Fol 19v
Jan Aert Noeijens X IJken Wouter van de Kerckhoff

Fol 19v
Henric Boogaerts X Dingena Wouter van de Kerckhoff

Fol 20r
Adriaen Adriaen Reijnkens, moeder is Adriana
Reijner Adriaen Reijnkens
Eva X Jan Ghijsbrecht van Gierl, moeder is Heijlwich
Peter Berijs

Fol 21, los blad
Claus Aelwijns za X Elisabeth
Kind: Jan

Fol 21
Huijs enz Jan Maes X Lucia Jan Naes  Jan van Son Elisabeth wed Jan van Son  Gerit Herman Heijsten

Fol 21
Jan Adriaen Melis za X Kathelijn …
Laureijs Adriaen Willem Melis

Fol 21v
Peter Ghijsbrecht Leijten X Heijlwich
Kinderen: Ghijsbrecht, Jenneken en Aleijt

Fol 22
Peter Aerts Verschueren X Katharina Philippus Goijaert
Adriaen Peter Huijben X Aleijt Philippus Goijaert
Philippus Goijaert za X Margriet

Fol 22v
Herman wilner Henric Wouter Meeus allen alsucke versterf hem aengecomen van Marij, sijn suster, verkoopt aen Jan Ghijb Peters, 19-10-+1507

Fol 22v
Jan, Willem, Adriaen, Henric, gebroederen, zoenen wilner Jan Leijten, Willem Stevens X Hillegont, Peter Hermans X Marij, Margriet weduwe Meeus Maes, Elisabeth X Anthonis Verbunt, Henricksken X Anthonis die Heerd, ….. Embrecht van Aerl, het versterf van Marij huijsvrouw van Jan Gijben Peters, 19-10-1507

In de kantlijn: Gherit Herman Leijten voor Anthonis die Heerdt ut tutor Heijnricx ende voor Anthonis Verbunt ut tutor Elizabeth d Gherit was ghelost

Fol 23r
Cornelis Meliss als man ende momboir van Aleijt sijnss wijfs … … van Aleijt … …Mijs Aelwijnsdr Corneliss voirss gelooft heeft 3 mudde rogge
betreft een erfpacht, 10-11-1517

Of is Aleijt een dochter van Mijs Aelwijns (HC)

Fol 23v
Peter Dircks za X Wilboertken
Kind: Cornelis

Fol 24
Willem Aert Goijaerts
Kinderen: Aertken, Marij, Jenneken en Elisabeth X Willem Jan Melis