Selecteer een pagina

Kaft
Collaterale successie, Sprangh 1696.

Vanaf folio 1 een aantal folio’s met inventarissen en taxaties.
Vanaf de achterkant van het boek Ca. 65 folio’s met impost trouwen en begraven.

Voorkant boek

Fol. 1r
Staet ende aengevinge van de nalatenschap van Lijsbeth Clis huijsvrouw van Jan Oerlemans alhier tot Sprangh sonder desendenten overleeden, 24-01-1696.

Fol. 1v
Taxatie van de goederen van Lijsbeth Clis, Sprangh 17-02-1696 en Vrijhoeven 30-04-1696.

Fol. 2v
Staet ende aengevinge van de nalatenschap van Arien Huijbertss Stoop gewoont hebbende tot Sprangh ende sonder desendenten overleden, 22-08-1696.

Fol. 3r
Taxatie van de goederen van Arien Huijbertss Stoop, 17-09-1696.

Fol. 3v
Taxatie van de goederen van Marie Commerden tot Drimmelen, sonder desendenten overleden, 26-01-1697.

Fol. 4r
Staet van alle de goederen ende effecten naergelaten bij Merten van Campen sonder desendenten tot Sprangh olverleden.
Te Almkerk, Baerdwijck, Veen, Vrijhoeve Cappel, Besoijen, Zuijdewijn, Sgrevelduijn Cappel, Nederveen Cappel, Sprangh ende Meijereij van den Bosch, 17-08-1697.

Fol. 9r
Taxatie te Almkerk van een stuk land van Merten van Campen, sonder wettige desendenten, overleden, 30-06-1797.
Te Baerdwijck, 5-07-1697. Te Veen, 6-07-1697. Te Vrijhoeven, 15-07-1697. Te Besoijen, 15-07-1697. Te Zuijdewijn, 24-07-1697. Te Cappel, 1-08-1697. Te Nederveen, 10-08-1697. Te Sprangh 17-08-1697.

Fol. 17r
Staet ende aengevinge van de naerlatenschap van Elsken Verseef, huijsvrouwe van Jan Oerlemans, tot Sprangh sonder desendenten overleden, 12-10-1697.

Fol. 17v
Taxatie van de goederen van Elsken Verseef, 7-12-1697.

Fol. 18r
Acte van aengevinge ende staet van de goederen naergelaten bij Lijsbeth Willems van Hulten, sonder desendenten tot Sprangh overleden, 10-1697.

Fol. 18v
Taxatie van de goederen te Besoijen van Lijsbeth van Hulten, 1-11-1697.

Fol. 19v
Inventaris ende specificatie van alle soodaanige goederen als Dirck Gijben, jonge man van Sprangh, in ’t leger van de staet buijten Brussel, sonder desendenten overleden.
Te Sprang, Zuijdewijn en Besoijen, 3-01-1698.

Fol. 20v
Taxatie van de goederen van Dirck Gijben, 3-01-1698.
Te Zuijdewijn, 3-01-1698, te Besoijen 9-03-1698.

Fol. 21v
Specificatie ende inventaris van alle soodaanige goederen ende effecten als Johanna de Bie eerst weduwe Gelde van Campen, tot Sprangh overleden, naergelaten heeft te Sprangh, Zuijdewijn, Vrijhoeven, Besoijen en Drongelen, 4-02-1698.

Fol. 23v
Taxatie van de goederen van Johanna de Bie, 4-02-1698.
Te Zuijdewijn, 1-03-1698, te Vrijhoeven, 1-03-1698, te Besoijen, 9-03-1698 en te Drongelen, 13-03-1698.

Fol. 27v
Specificatie ende acte van aengevinge van de goederen van Magdalena Braspenning weduwe Jan Paolus van den Hout, 10-06-1699.

Fol. 28r
Taxatie van de goederen van Magdalena Braspenning, 10-06-1699.

Fol. 28v
Inventaris of specificatie van alle soodaanige goederen als Adriaen Gijben, jongman alhier tot Sprangh sonder desendenten overleden naergelaten heeft te Sprang, Zuijdewijn en Besoijen, 1-09-1699.

Fol. 29v
Taxatie van de goederen van Adriaen Gijben, 29-09-1699.
Te Zuijdewijn, 21-08-1699. Te Besoijen, 1-09-1699.

Fol. 31r
Staet ende specificatie van alle soodaanige de goederen naergelaten bij Catharina Duijser, huijsvrouw van Adriaen Mutserd, alhier tot Sprangh sonder desendenten overleden, te Sprangh ende Besoijen, 29-09-1699.

Fol. 32v
Taxatie van de goederen van Catharina Duijser, 29-09-1699. Te Besoijen, 17-10-1699.

Fol. 34v
Staet ende specificatie van alle soodaanige de goederen naergelaten bij Gijsbert Oostvogel, alhier tot Sprangh sonder desendenten overleden, te Sprangh ende Besoijen, 30-12-1699.

Fol. 34v
Taxatie van de goederen van Gijsbert Oostvogel, 30-12-1699. Te Besoijen, 31-12-1699.

Fol. 36v
Acte van aengevinge van de nalatenschap van Peter van Andel, in sijn leven secretaris van Oirschot, 5-02-1700.

Fol. 37r
Taxatie van de goederen van Peter van Andel, 5-02-1700.

Fol. 37v
Acte van aengevinge of specificatie van de goederen naergelaten bij Rob Haverhals, alhier overleden, 26-10-1700.

Fol. 38r
Taxatie van de goederen van Rob Haverhals, 26-10-1700.

Fol. 39r
Taxatie van de goederen naergelaten bij jan jacobs Glaviman tot Loon sonder desendenten overleden, 27-01-1701.

Fol. 39v
Specificatie ende acte van aengevinge van de goederen naergelaten bij Dirck vander Hoeven tot Sprangh sonder desendenten overleden. [verder niets ingevuld].

Fol. 41r
Taxatie van de goederen van Dirck vander Hoeven, 18-04-1701.

Fol. 41v
Taxatie van de goederen van Dirck vander Hoeven te Besoijen, 20-04-1701.
Te Vrijhoeven, 30-05-1701. Te Zuijdewijn, 31-05-1701.

Fol. 43v
Adriaen Heer heeft van den naerlatenschap van Margriet Heer be…., 31-05-1701.

Fol. 43v
Taxatie van de goederen van Margriet Heer tot Sprangh overleden, 31-05-1701.

Fol. 44r
Specificatie ende acte van aengevinge van de goederen naergelaten bij Aeghti Stevens huijsvrouw van Jan de Kock sonder desendenten overleden, te Sprang, Vrijhoeven en Besoijen, 20-04-1702.

Fol. 45r
Taxatie van de goederen van Aeghti Stevens, 27-04-1702.
Te Vrijhoeven, 11-05-1702, te Besoijen, 26-07-1702.

Fol. 46v
Staet vande naergelaten goederen van Jan Talen, 6-05-1702.

Fol. 47r
Taxatie van de goederen van Jan Talen, 8-05-1702. Te Vrijhoeven, 8-05-1702.

Fol. 48r
Staet ende specificatie van de naergelatenschap van Aeltje Jonckers weduwe Jan Talen tot Sprangh overleden, 6-05-1702.

Fol. 48v
Taxatie van de goederen van Aeltje Jonckers, 8-05-1702. Te Vrijhoeven, 8-05-1702.

Fol. 49r
Inventaris van de naergelaten goederen ende naerlatenschap van Adriaen Elants van Dongen, jongman tot Sprangh sonder desendenten overleden, te Sprangh en Vrijhoeven, 28-09-1702.

Fol. 50v
Taxatie van de goederen van Adriaen Elants van Dongen, 28-09-1702. Te Vrijhoeven 29-09-1702.

Fol. 51v
Specificatie van de erfgoederen ende obligatien die naergelaten sijn door Goijert Oerlemans, te Soprangh, Besoijen, Zuijdewijn en Vrijhoeven, obligatien van Dordrecht en effecten onder de generaliteijt?, 19-10-1702.

Fol. 53v
Taxatie van de goederen van Goijert Oerlemans, 22-11-1702. Te Vrijhoeven, 23-10-1703 [?], Besoijen, 20-10-1703.

Fol. 56r
Specificatie van de goederen naergelaten bij Willem Smits sonder desendenten overleden, 24-11-1702.

Fol. 56v
Taxatie van de goederen van Willem Ariens Smits, 24-11-1702.

Fol. 57r
Acte van aengevinge of specificatie van soodanig goederen als naergelaten sijn bij Anneken Jans Tuijmelaers tot Loon overleden, 17-03-1703.

Fol. 57v
Taxatie van de goederen van Anneken Tuijmelaer, 20-04-1703.

Fol. 58r
Specificatie ende acte van aengevinge van alle soodanige erfgoederen als Peterke de Hoogh weduwe Gijsbert Oostvogel tot Sprangh overleden naergelaten, te Sprangh, Besoijen en Zuijdewijn, 28-04-1703.

Fol. 58v
Taxatie van de goederen van Anneken de Hoogh, 28-04-1703.
Te Besoijen, 2-05-1703. Te Zuijdewijn, 26-04-1703.

Fol. 60r
Specificatie ende acte van aengevinge ??? de goederen naergelaten bij Marie de Ruijter huijsvrouw van Bastiaen van Drunen tot Sprangh overleden, te Sprang, Besoijen, Cappel en Groot Waspik, 8-11-1703.

Fol. 61r
Taxatie van de goederen van Marie de Ruijter, 9-11-1703.
Te Besoijen, 11-12-1703. Te Cappel, 23-11-1703. Te Groot Waspick, 14-11-1703.

Fol. 63r
Acte van aengevinge van de naergelaten goederen van Gijsbertje Corsten huijsvrouw van Jan Ariaens Oerlemans tot Sprangh overleden, 4-12-1703.

Fol. 63v
Taxatie van de goederen van Gijsbertje Corsten, 4-12-1703.

Fol. 64r
Acte van aengevinge van de goederen naergelaten bij Jan Oerlemans tot Sprangh overleden, 4-12-1703.

Fol. 64r
Taxatie van de goederen van Jan Oerlemans, 4-12-1703.

Fol. 65v
Aenbrenge van ’t versterf van Elia Oerlemans, 29-03-1704.

Fol. 66r
Taxatie van de goederen van Elia Oerlemans x Abraham van de Water, 29-03-1704.

Fol. 66v
Acte van aengevinge of specificatie van soodanige goederen als naergelaten sijn bij Mechteltje Molegraef huijksvrouw van Willem Janss Colster tot Sprangh overleden, 3-10-1704.

Fol. 67r
Taxatie van de goederen van Mechtel Molegraef, 3-10-1704.

Fol. 67v
Inventaris ende specificatie van de goederen naergelaten bij Frans van Amelroiijen, jongman alhier tot Sprangh sonder desendenten overleden, te Sprangh, Zuijdewijn, Cappel, Waspick, 21-10-1704.

Fol. 68v
Taxatie van de goederen van Frans van Amelroijen, 21-10-1704.
Te Zuijdewijn, 23-10-1704, te Cappel 20-10-1704, te Waspik 22-10-1704.

Fol. 71r
Acte van aengevinge van de goederen naergelaten bij Roelant Mertens alhier overleden, 9-04-1705.

Fol. 71v
Taxatie van de goederen van Roelant Mertens, 9-04-1705.

Fol. 72r
Specificatie van alle de goederen naergelaten bij Beatrix Prasers huijsvrouw van Baijen Cock alhier tot Sprangh overleden, te Sprang, Vrijhoeven, Zuijdewijn en Besoijen, 8-05-1705.

Fol. 73r
Taxatie van de goederen van Beatrix Prasers, 8-05-1705.
Te Zuijdewijn, 26-04-1705, Besoijen 16-04-1705, Vrijhoeven, 18-04-1705.

Fol. 75v
Specificatie van alle de goederen naergelaten bij Adriaentje Boom jonge dogter tot Sprangh overleden, te Sprangh en te Eethen, 10-06-1706.

Fol. 76r
Taxatie van de goederen van Adriaentje Boom, 6-07-1706. Te Eethen, 12-07-1706. 2 actes.

Fol. 78v
Acte van aengevinge van de goederen naergelaten bij Antonij Timmers tot Batavia in Oostindië overleden, 30-11-1706.

Fol. 79r
Taxatie van de goederen van Antonij Timmers, 30-11-1706.

Fol. 79v
Acte van aengevinge van naerlatenschap van Adriaen van Wietrecht jongmans sonder desendenten tot Breda overleden, 23-04-1707.

Fol. 80r
Taxatie van de goederen van Adriaen van Wietrecht, 23-09-1707.

Fol. 80v
Specificatie ende acte van aengevinge van alle soodanige goederen als naergelaten sijn bij Johan Wolfs alhier tot Sprangh overleden, te Zuijdewijn en Weerthuijsen, 3-02-1708.

Fol. 81r
Taxatie van de goederen van Johan Wolfs te Zuijdewijn, 17-02-1708. Belending: wed Dirck Wolfs, schout Sprangh. Te Waerthuijsen, 9-02-1708.

Fol. 82r
Memorie vande goederen onder Besoijen bij Johanna Verwiel naergelaten, 1-06-1708. Ook goederen te Sprangh.

Fol. 84r
Taxatie van de goederen te Besoijen van Johanna Verwiel, 24-04-1708. Te Sprangh 30-08-1708.

Fol. 85r
Acte van aengevinge ende specificatie van de goederen naergelaten bij Marten Arien van Drunen alhier sonder desendenten overleden, te Sprangh en Besoijen, 16-03-1709.

Fol. 85v
Taxatie van de goederen van Marten van Drunen, 16-03-1709. Te Bnesoijen 18-03-1709.

Vermoedelijk/mogelijk een folio vergeten

Fol 86v
Taxatie van de goederen van ??? ??? huijsvrouw van Laurens Slaets, 17-09-1719.

Fol. 87r
Specificatie ende acte van aengevinge van alle soodanige goederen als naergelaten sijn bij Aertje Talen huijsvrou van Denis Vos, 15-11-1719.

Fol. 87v
Taxatie van de goederen van Aertje Talen, 15-11-1709.

Fol. 88r
Specificatie ende acte van aengevinge van alle soodanige goederen als bij Martin de Bie tot Sprangh sonder desendenten overleden naergelaten sijn, te Sprangh, Besoijen, Drongelen en Eethen, 14-01-1710.

Fol. 89r
Taxatie van de goederen van Martin de Bie, 14-01-1710.
Te Besoijen 18-01-1710, Drongelen 16-01-1710 en te Eethen 22-02-1710.

Fol. 91v
Staet en acte van aengevinge van de goederen naergelaten bij Joost de Hoog sonder desendenten tot Sprangh overleden, 6-03-1710.

Fol. 92r
Taxatie van de goederen van Joost de Hoog, 6-03-1710.

Fol. 92v
Taxatie van de goederen van Jan Jooste Kleijn, onmondig kind van Joost Kleijn en Maria Catharina van Schendel, 27-11-1710.

Fol. 93r
Specificatie ende acte van aengevinge van alle goederen naergelaten bij Denis Dirx Fasen tot Sprangh sonder desendenten overleden, te Besoijen en Leijden, 22-12-1711.

Fol. 93r
Taxatie van de goederen van Denis Fasen te Besoijen, 21-12-1711. Het huijs te Leijden is verkocht.

Fol. 94v
Taxatie van de goederen van Adriaen Sprangers, lecenciaet in reghten, sonder wettige oir achter te laten overleden, te Cleijn Waspik 22-01-1712, Zuijdewijn 27-01-1712, Vrijhoeven, 27-01-1712, Besoijen 6-02-1712, Sprangh 2-02-1712, Groot Waspik 30-01-1712, Cappel 16-02-1712.

Fol. 100v
Staet en specificatie van alle de goederen en effecten bij Bartholomeus Molegraef alhier tot Sprangh sonder desendenten overleden naergelaten, 8-03-1712.

Fol. 101r
Taxatie van de goederen van Bartholomeus Molegraaf, 10-03-1712.
Huijs en brouwerij gemeen met weduwe Christoffel Molegraef.

Achterkant boek
Impost begraven reeds uitgewerkt door Teo Roubos

Los vel 1
Peter Floren Pruijser verclare aen gebracht te hebben volgens d’ordre vant lijck van mij huijsvrouw ??? ???, 4-05-1697
Begraven 31-07-1696

Los vel 2
Simon Simons Zijlmans heeft gevisiteerd het werk aangenomen door A. Balmon zijnde het ontruijmen van een gedeelte des dam leggende in de rivier de Donge bij het sas, Raamsdonk 25-09-1803.

Los vel 3
Hendrik Jans de Bie j.m. van Loon en Jenneken Aerts Leempoel zijn in ondertrouw opgenomen Loon, 19-01-1697

 1. 08-12-1695 Lijsbeth Clis, huijsvrouw van Jan Oerlemans
 2. 25-12-1695 Arien Ariens Oerleman, in de Vrijhoeven
 3. 18-12-1695 Cathalijn van Dijck
 4. 16-01-1696 Aerd van de Plas
 5. 19-01-1696 Johanna, kind van Arien Jansen Rombout
 6. 24-01-1696 Anna, een bastaart kindt mij tot Dordt aenbestelt, en ten mijne huijse overleden, Frans Cornelisz van Ammeroij
 7. 03-03-1696 Arien Wouters van Turnhout en Huijbertje Cornelis Hoefnagel weduwe Peter Claessen betalen hun trouw recht en op 6-03-1696
 8. 08-03-1696 Kindt, genaamt Cornelis, Geerit Peeter Quirijns
 9. 30-03-1696 Marie van Dijck, W Leenhouwer zijn moeder
 10. 08-04-1696 Adriaen Aerts de Greef en Jenneke Aerts Cool betalen hun trouw recht.
 11. 21-04-1696 Jan Ariens Oerlemans weduwenaer Lijsbeth Clis en Elske Roelants Verseef betalen hun trouw recht.
 12. 05-04-1696 Neeltje Sijmons, huijsvrouw van Cornelis Cleijn
 13. 23-04-1696 Kind, genaamt Baltus
 14. 03-08-1696 Cornelis Pruijsers en Hilleken Jans betalen hun trouw recht.
 15. 01-09-1696 Frans Joosten, Loon, en Lijsbet Arien Borgers betalen hun trouw recht.
 16. 29-05-1696 Adriaentje van den Oosten
 17. 06-06-1696 Kind van Daniel Soeters
 18. 19-06-1696 De wed Floor Huijberts
 19. 12-07-1696 Jasper Willemsen
 20. 13-10-1696 Jan Willems Talen en Aeltje Cornelis Jonckers betalen hun trouw recht.
 21. 20-10-1696 Peter Jans Schaep en Walburgske Gerits van Heusden betalen hun trouw recht.
 22. 23-10-1696 Dirck Sprangers
 23. 31-10-1696 Peterken Gijsberts Cuijpers
 24. 05-11-1696 Maijken van den Hour, wed Cornelis van Gils Fl 15
 25. 10-11-1696 Jacob Gerrits Crooswijck, Strijen, en Lijsbeth Tonis Haverhals betalen hun trouw recht.
 26. 17-11-1696 Wouter Peters Block en Thuntie Anthonis Vos betalen hun trouw recht.
 27. 23-11-1696 Pieternella kindt van Peter Floren
 28. 23-11-1696 Ariaen Jacobs Oerlemans en Geertruij Jans Haverhals betalen hun trouw recht.
 29. 03-12-1696 Peter Peters Boer weduwenaar van Maria Scholt en Lijsbeth Gemen van Heusden betalen hun trouw recht.
 30. 21-12-1696 Lambert Soeters
 31. 05-01-1697 Wouter Jacobs en Josijntje Tuijmelaers betalen hun trouw recht.
 32. 07-01-1797 Dochter van Corstiaen de Bie (Engeltje de Bie) Fl 3
 33. 10-01-1697 Adriaentje, dv Jan Pigge Fl 3
 34. 12-01-1697 Wouter Anthonisse Mandemaker, Vrijhoeven, en Cornelia Cornelis de Gester betalen hun trouw recht.
 35. 17-01-1697 Hendrick, kind van Frans van Ameroijen Fl 3
 36. 19-01-1697 Hendrik Jansen de Bie, Loon, en Jenneke Aerts Leempoel betalen hun trouw recht.
 37. 26-01-1697 Hendrick Jacobs van Selst en Goijertje Tonis Delen betalen hun trouw recht.
 38. 05-02-1697 Johanna Castella, een hou kint van Middelborgh, gen Johanna de Wert
 39. 20-02-1697 Leendert Soeters Fl 3
 40. 26-02-1697 Jan Braspenning en Geertuij van Selst betalen hun trouw recht.
 41. 26-03-1697 Johanna Castella, een hou kindt van Sluijs in Vlaanderen, gen Arnout Nemeggeen, out 9 jaren Fl 3
 42. 05-04-1697 Lijske Colster, huijsvrouw van Handrick Jacobse Maes Pro Deo
 43. 11-04-1697 Anneken Dirx de Greef, wed Willem Louris Fl 3
 44. 13-04-1697 Joostjen Ariens, wed Aert Handrix Pro Deo
 45. 19-04-1697 Peter Floren Pruijser weduwe van Mari Mutsert en Geertruij Corsten betalen hun trouw recht.
 46. 07-05-1697 Maria Verschuer, huijsvrouw van Jacob Wijnaarts Fl 3
 47. 09-05-1697 Janneke, huijsvrouw van Hendrick Cornelis Seberts van den Hoeck Fl 3
 48. 16-05-1697 Maaijken Ariens Verseef en Bastiaen Adriaens van Drimmelen wednr Maria Commeren betalen hun trouw recht.
 49. 25-05-1695 Maria de Groot en Willem Calvert, guarde corps betalen hun trouw recht.
 50. 27-05-1697 Anthonius, zv Jacobus Uijthoven Fl 3
 51. 06-06-1697 Daniel Soeters kind Pro Deo
 52. 13-06-1697 Anneken Claessen Boom wed Jan Hendricx Maes en Cornelis Aertsen Joncker betalen hun trouw recht.
 53. 10-06-1697 Meerten van Campen, ongetrouwd, dubbel Fl 60
 54. 10-07-1697 Lijsbeth Willems van Hulten, huijsvrouw van Jan Gijsberts Verhagen Fl 3
 55. 15-07-1697 Jenneke Cam Fl 3
 56. 06-08-1697 Anneken Tonis, huijsvrouw van Jan Ariens Wijnen Fl 3
 57. 25-08-1697 Do. Wilhelmus Wecurus Verhorst en Catharina Maria van Ophoven, Delst, betalen hun trouw recht.
 58. 07-09-1697 Elsken Verseef, huijsvrouw van Jan Oerlemans Fl 3
 59. 07-09-1697 Goossen Block en Teuntje de Leeuw betalen hun trouw recht.
 60. 10-09-1697 Handrick Jans Maes wednr van Lijsken Peter Colster en Tonisken Kornelis betalen hun trouw recht.
 61. 25-10-1697 Jan Boom, Loon, en Maria van Brederoij betalen hun trouw recht.
 62. 08-11-1697 Matheus Schax en Maria Elisabeth van Orten betalen hun trouw recht.
 63. 23-11-1697 Pieternella, kind van Peter Floren Fl 3
 64. 30-11-1697 Bastiaen Peters Soethout en Adriaentje Frans Ruijter betalen hun trouw recht.
 65. 30-11-1697 Jan van der Wiel, Besoijen, en Claesken Duijser betalen hun trouw recht.
 66. 08-12-1697 Dirk Gijsberts de Greef geeft het lijk aan van de wed Floor Huijberts, den 19-06-1697 begraven Fl 3
 67. 10-12-1697 Een hou kindt, genaamd Geertruijd, ondergebracht bij de huijsvrouw van Jan Willemsen Talen Fl 3
 68. 10-12-1697 Het kind van Anneken Jacobs
 69. 10-12-1697 Jenneke de Bie, eerst wed van Gelden van Campen Fl 6
 70. 21-12-1697 Gijsbert van Selst en Pieternella van Alphen betalen hun trouw recht.
 71. 23-12-1697 Lambert Soeters, overl 21-12-1697 Fl 3
 72. 28-12-1697 Hendrick van Selst en Anneke Handrix Molegraef betalen hun trouw recht.
 73. 30-12-1697 Hilleken, dv Peter Boer
 74. 05-01-1698 Aeltje Jan Jacobs Piggen en Matheus Verheijden, schoolmr te Loon, betalen hun trouw recht.
 75. ..-01-1698 Marie Leenderts en Peter Otterdijck betalen hun trouw recht.
 76. ..-01-1698 Doodt ter wereld gekomen kind van Lijsbet Sprangers
 77. 24-01-1698 Jenneken Molegraef en Hendrick De Roij van Cappel betalen hun trouw recht.
 78. 25-01-1698 Peter Jans Rombouts en Lijsbet Schaep betalen hun trouw recht.
 79. 01-02-1698 Het kind van Cornelis de Leeuw Pro Deo
 80. 03-02-1698 Anneke Willems, huijsvrouw van Berent Tonis
 81. 03-02-1698 Jan Grietjens Piet
 82. 14-02-1698 Corstiaen Gerits Block en Cathalijn IJmers van Oirschot betalen hun trouw recht.
 83. 15-02-1698 Adriaen geldens van Leeuwen en Anneke Stevens Hoijmaijer, Loon, betalen hun trouw recht.
 84. 19-02-1698 Berent Sas zijn kind
 85. 25-02-1698 Christoffel Molengraef zijn dochter, Lijsbeth Fl 6
 86. 26-02-1698 Marij Glaesmakers
 87. 15-03-1698 Schalck Gijben, doodgeboren kind
 88. 17-03-1698 Kind van Frans van Ammeroij Pro Deo
 89. 29-03-1698 Cornelis Brouwers en Marie van Beeck betalen hun trouw recht.
 90. 01-04-1698 Jan Ariens Wijnen zijn dochter, Huijbertje Fl 3
 91. 05-04-1698 Laurens Floren en Anneke Cool, Oosterhout, betalen hun trouw recht.
 92. 23-04-1698 Gerit Peters Quirijns zijn kind, Cornelis Pro Deo
 93. 01-05-1698 Jan Ariens Oerlemans wednr Elsken Verseef en Gijsbertje Corsten wed Dirck Sprangers betalen hun trouw recht.
 94. 12-05-1698 Dingentje Jans Vaders, huijsvrouw van Willem Fransen van Ammeroijen Fl 3
 95. 22-05-1698 Jan Hendrix de Bie Pro Deo
 96. 08-06-1698 Joost Frans Ruijter en Anneke de Bie betalen hun trouw recht.
 97. 08-06-1698 Het kind van Herman Brouwers Pro Deo
 98. 24-06-1698 Aert Peters Kaas Pro Deo
 99. 05-07-1698 Kind van Aert Gerits Laerhoven Pro Deo
 100. 11-07-1698 Marij Reijnen, huijsvrouw van Aeret Geritsen Laerhoven Pro Deo
 101. 13-07-1698 Louwrenske van Vught, huijsvrouw van Wouter Jacobsen de Bont Pro Deo
 102. 20-07-1698 Merten de Bie Fl 6
 103. 06-08-1698 Maria Hendrix, huijsvrouw van Lambert van den Oosten Pro Deo
 104. 09-08-1698 Peter, zv de wed Lambert Soeters
 105. 22-08-1698 Peter Schaep zijn kindt, Jan Pro Deo
 106. 26-08-1698 Dilis Jans van Selst, zijn kint Pro Deo
 107. 02-09-1698 Ds Guilhelm Wernerus Verhorst zijn dood ter wereld gecoomen kindt
 108. 17-09-1698 Wouter Joosten Cleijn FL 3
 109. 20-09-1698 Arien ’t Hoen wednr van Mariken Denis en Maijken Cornelis Joosten betalen hun trouw recht.
 110. 30-09-1698 Willem Hoven uijt Gulickerlant Pro Deo
 111. 01-10-1698 Jan Joost Haverhals sijn kindt Kaatje Pro Deo
 112. 05-10-1698 Corstiaen Cleijn zijn kindt FL 3
 113. 24-10-1698 Henrina Block haer kindt, Geertruij Pro Deo
 114. 27-10-1698 Jaen le Fransier en Mari Goossens weduwe Dirck van der Linden betalen hun trouw recht.
 115. 01-11-1698 Jan de Bie en Hendrina Jans de Greef betalen hun trouw recht.
 116. 15-11-1698 Jan Gerrits Hommel en Anneke Verheijden weduwe Jacob Woet betalen hun trouw recht.
 117. 18-11-1698 Adriaentje de Gester, wed Hendrick Dirk de Greef
 118. 20-11-1698 Martinus, kind van Jacobus Sprangers
 119. 23-11-1698 Hendrik van Selst en Lambertie Peters van Drongelen betalen hun trouw recht.
 120. 15-12-1698 Jan, kind van Willem van Dijck Pro Deo
 121. 10-01-1699 Anna van der Hoeven, huijsvrouw van Steven van Werck Pro Deo
 122. 12-01-1699 Cornelis Peters Leeuw zijn kind
 123. 15-01-1699 Sijme ’t Hore Pro Deo
 124. 16-01-1699 Adriaentje Glaviman Willem van Haeften, Rijswijck lande van Althena betalen hun trouw recht.
 125. 24-01-1699 Willem van Nieuwenhuijsen en Eijke de Hoogh betalen hun trouw recht.
 126. 11-02-1699 Cornelia Margareta Biermans, kind van Sara Braspenningh Pro Deo
 127. 19-03-1699 Hendrick Vos en Marie Glaviman weduwe Cornelis de Bruijn betalen hun trouw recht.
 128. 20-03-1699 Wouter Ariens Borger en Geertruijd Crijnen van Berckel betalen hun trouw recht.
 129. 21-03-1699 Pieter Smits en Jenneken van den Hoeck, Capppel betalen hun trouw recht.
 130. 28-03-1699 Steven van Ewick wednr van Anna Verhoeven en Cornelia Aerts Coeckman betalen hun trouw recht.
 131. 01-04-1699 Dirck Leenhouwer en Adriana van Rossum, ’s Gravenhage, betalen hun trouw recht.
 132. 07-04-1699 Adriana, kind van Jan de Wit Pro Deo
 133. 14-04-1699 Willem Fransen van Ammeroijen Fl 3
 134. 21-04-1699 Pieternella, kind van Cornelis Floren Pruijser
 135. 02-05-1699 Adriaentje Jacobs van Dongen Leendert Ariens Cuijst, Baerdwijck, betalen hun trouw recht.
 136. 04-05-1699 Hendrick de Roij, ’t lijck van zijn kindt Fl 3
 137. 04-05-1699 Johannes van Amelroijen en Adriaentje van Pas, Vrijhoeven, betalen hun trouw recht.
 138. 04-05-1699 Joost Molegraef en Goijertje van Turnhout betalen hun trouw recht.
 139. 09-05-1699 Jan Leempoel en Willemken Cleijn betalen hun trouw recht.
 140. 15-05-1699 Gijsbert Jan Gijben Pro Deo
 141. 27-05-1699 Magdalena Braspenningh, wed Jan Paulus van den Hout Fl 3
 142. 12-06-1699 Het kind van Arien de Roij Pro Deo
 143. 14-06-1699 Kind van Corstiaen de Haen
 144. 17-06-1699 Catharina Duijser, huijsvtouw van Adriaen Mutsert Fl 3
 145. 17-06-1699 Adriaen Gijben, dubbel Fl 6
 146. 20-07-1699 Kind van Berent Sas Fl 3
 147. 23-07-1699 De wed Castella geeft lijk aan van een costkindt, genaamt Aelbertus Bout Fl 3
 148. 24-07-1699 Jan Gerits Hommel, zijn kindt Pro Deo
 149. 27-07-1699 Dirck Wolfs Fl 6
 150. 15-08-1699 Het kind van Mechtel Berents Pro Deo
 151. 15-09-1699 Maeijken Jacobs Glavimans, huijsvrouw van Corstiaen Mutsers Fl 3
 152. 27-09-1699 Grietje, wed Handrick Gilse Pro Deo
 153. 21-10-1699 Jacob Outhoven sijn kind, Peterke Fl 3
 154. 24-10-1699 Theunis Braspenningh Pro Deo
 155. 30-10-1699 Kind van Corstiaen Cleijn Fl 3
 156. 05-11-1699 Huijbert Haverhals sijn kindt, Adriaentje Pro Deo
 157. 06-11-1699 Maria de Gester, huijsvrouw van Corstiaen Cleijn Fl 3
 158. 26-11-1699 Kindt van Schalck Gijben, genaamd Antonij Pro Deo
 159. 27-11-1699 Peter Joosten Smits, zijn kindt Lijsbeth Pro Deo
 160. 03-12-1699 Kindt van Daniël Soeters Pro Deo
 161. 08-12-1699 Gijsbert Oostvogel Fl 3
 162. 12-12-1699 Maijken Baijens, weduwe Cornelis Peters Cock Fl 3
 163. 12-12-1699 Dingeman Dingemans van de Zwaluwe, woonende onder Fijnaart marquisaet van Bergen op Zoom, en Adriaentje Ariens Smits betalen hun trouw recht.
 164. 22-12-1699 Hendrick Molegraaf Fl 6
 165. 26-12-1699 Kindt van Lauris Floren Pro Deo
 166. 26-12-1699 Wouter Dircxs de Graef en Sijke de Hoogh, Loon, betalen hun trouw recht.
 167. 29-12-1699 Willem Braspenning en Agneta Tijssen, Terhwijden Baronije van Breda, betalen hun trouw recht.
 168. 16-01-1700 Peter Hendrixs Maes en Marie Cornelis van Uden betalen hun trouw recht.
 169. 01-03-1700 Kindt van Pieter van der Heijden Fl 3
 170. 24-03-1700 Anneken Cornelis, huijsvrouw van Jacob Jacobse Stuijvesant Pro Deo
 171. 26-03-1700 Jan Jeuriens Cock, Perlenburghin ’t graefschap Wittenstein, en Jenneke Cuijpers betalen hun trouw recht.
 172. 28-04-1700 Jan Versteegh betaald trouwrecht
 173. 05-04-1700 Kindt van Arien Gerits Hommel Pro Deo
 174. 08-04-1700 Denis Dircxs Vos en Aertje Willems Talen betalen hun trouw recht.
 175. 09-04-1700 Heijltje Dirxe Faessen, wed Jan Janse Gijben Pro Deo
 176. 27-04-1700 De huijsvrouw van Peter Jans Rommen Fl 3
 177. 06-05-1700 Peter Jans Rommen Fl 3
 178. 13-05-1700 Anneken van der Hoeven, lest wed van Thomas Coninx Fl 3
 179. 23-05-1700 Teuneke Peters Block Pro Deo
 180. 08-07-1700 Corstiaen Cleijn wednr Maria de Gester en Elisabeth Verhorst betalen hun trouw recht.
 181. 14-07-1700 Christoffel Molegraef Fl 15
 182. 25-07-1700 Kindt van Jan Gerits Hommel
 183. 26-07-1700 Kindt van Jan Erits Pro Deo
 184. 03-08-1700 Kindt van Joost Fransen Ruijter Fl 3
 185. 10-08-1700 Kindt Van Ds Elzevier, predicant alhier Fl 15
 186. 16-08-1700 Willem Jansen en Regina Hermans betalen hun trouw recht.
 187. 23-08-1700 Vespasianus Hermans Pro Deo
 188. 20-09-1700 2 kinderen van Lambert Teunissen van den Oosten Pro Deo
 189. 28-09-1700 Rob Haverhals Pro Deo
 190. 16-10-1700 Jan, soon van Hendrick Janse de Graef Pro Deo
 191. 06-11-1700 Jenneken Jans Timmermans, wed Dingeman Wijnsou Pro Deo
 192. 17-11-1700 Het kind van Corstiaen de Haen Pro Deo
 193. 20-11-1700 Gerit Versteegh sijn kindt Pro Deo
 194. 24-11-1700 Dina Back en Arien Aertssen van den Houtert, Besoijen, betalen hun trouw recht.
 195. 25-11-1700 Mr Corstiaen Cleijneen costkindt, genaemt Pieter Jou Fl 3
 196. 26-11-1700 Peter Gijsberts van Drunen Pro Deo
 197. 01-12-1700 Claes Tonis Delen en Catharina van Selst betalen hun trouw recht.
 198. 09-12-1700 Wouter Scholt en Anthonetta Vermeer betalen hun trouw recht.
 199. 09-12-1700 Het kindt van Joost Hendrix Molegraef Pro Deo
 200. 10-12-1700 Bastiaen Soethout sijn kindt Pro Deo
 201. 14-01-1701 Jenneke Tuijmelaers weduwe Bertrom Jochems Pro Deo
 202. 20-01-1701 Bastiaen van Drunen, het kindt van Johannis van Drunen Pro Deo
 203. 22-01-1701 Wouter de Greef en Sijken de Hoogh, Loon, betalen hun trouw recht.
 204. Hendrik Boer en Sara van der Elst, Loon, betalen hun trouw recht.
 205. 02-02-1701 Het hou kindt van Hendrick Struijck, bij name Arien, woonende bij Lourenske Sacrijs Fl 3
 206. 20-02-1701 De huijsvrouw van Govert van der Meer, geeft aen een arm houkindt Pro Deo
 207. 28-02-1701 Frans Spuijbroeck sijn kindt Pro Deo
 208. 05-03-1701 Jan Gijben en Jenneken de Hoogh betalen hun trouw recht.
 209. 14-03-1701 Jacob Adriaens Heer sijn dochter Grietje Fl 3
 210. 22-03-1701 Dirck van der Hoeven Fl 3
 211. 11-04-1701 Het kindt van Pieter van der Heijden Fl 3
 212. 17-04-1701 Wouter Azriens de Gester en Henrina Cool betalen hun trouw recht.
 213. 14-05-1701 Maeijken Sijmons Pro Deo
 214. 21-05-1701 Philippus van Os en Alegonda Piggen betalen hun trouw recht.
 215. 26-05-1701 Gerard Versteegh, Breda, en Maria Clis betalen hun trouw recht.
 216. 08-07-1701 Wouter Scholt zijn kindt Fl 3
 217. 16-07-1701 Peter Otterdijck van sijn kint Pro Deo
 218. 17-07-1701 Peter Gijsberts Verhagen zijn soon,Laurens Fl 3
  ??-09-1701 Het kindt van Willemke van Dijck Pro Deo
 219. 20-09-1701 Peterke van der Punten, huijsvrouw van Peter Jacobs Rombouts Fl 3
 220. 20-05-1701 Lijsbeth van Dijck en Willem Wintraedt, Schravenmoer, betalen hun trouw recht.
 221. 22-09-1701 Lijsbeth Scholt, huijsvrouw van Peter vanHeijst Fl 3
 222. 23-09-1701 IJsack Janse Leenhouwer Pro Deo
 223. 24-09-1701 Hendrik van Gils geeft het lijck aan van sijn kint Cornelis, alhier overleden Fl 6
 224. ..-10-1701 Het weeskindt van Gijsbert Block Pro Deo
 225. 20-10-1701 Het kindt van Aert de Ruijter Pro Deo
 226. 20-10-1701 Hendrick Corst Geldens en Albertina Keppel betalen hun trouw recht.
 227. 29-10-1701 Het kindt van Peter Boer Pro Deo
 228. 02-11-1701 Peter Jacobs Rombouts Fl 3
 229. 07-11-1701 Het kindt van Antonij Block Pro Deo
 230. 14-11-1701 Lijsken Lauris Pro Deo
 231. 17-11-1701 Pieter Nouve?, onder de bende heijdens,sijn kindt Pro Deo
 232. 19-11-1701 Het kindt van Hendrick Corsten van Selst Pro Deo
 233. 24-11-1701 Het kindt van Denis Vos Pro Deo
 234. 6-12-1702 Peter Cornelis Couwenbergh en Anneken Jans de Ghester betalen hun trouw recht.
 235. 14-12-1701 Huijbert Ambrosius sijn kindt Pro Deo
 236. 20-12-1701 Johan Leenhouwer sijn vrou Johanna Scholt Fl 3
 237. 29-12-1701 Het kind van Geertruij Fransen Lieshout Pro Deo
 238. 30-12-1701 Joostje Peters, wed Cornelis Dingemans Pro Deo
 239. 05-01-1702 Aert Gerits Laerhoven wednr Mariken Jans vande Limds en Tonisken Ariens Oerlemans wed Jan Gijsberts van Riel betalen hun trouw recht.
 240. 06-01-1702 Mathijs Denissen Kemmeren Fl 3
 241. 07-01-1702 Andries de Gester en Beatrix de Graef betalen hun trouw recht
 242. 09-01-1702 Pieternel van Vugt, huijsvrouw van Cornelis van Selst Pro Deo
 243. 15-01-1702 Jan Gerits Hommel Pro Deo
 244. 28-01-1702 Jacob Wilberts van Selst en Ariaentje Gijsberts van Drunen betalen hun trouw recht.
 245. 11-02-1702 Rombout Cornelissen van Ameroijen en Jenneke Fransen de Gester betalen hun trouw recht.
 246. 13-02-1702 Pieternel, weduwe Joris van Ammervelt??? Pro Deo
 247. 26-03-1702 Maria Adriaens Heer Fl 3
 248. 12-04-1702 De huijsvrouw van Jan de Kock Fl 3
 249. 17-04-1702 Jan Taelen Fl 3
 250. 24-04-1702 Aeltje Jonckers, wed Jan Talen Fl 3
 251. 01-05-1702 Aelbert Brouwers Fl 3
 252. 23-05-1702 Wouter Nieuwenhuijsen Fl 6
 253. 23-05-1702 Jan Eeltjes Pro Deo
 254. 27-05-1702 Het kindt van Gerit van Giessen Fl 6
 255. 27-05-1702 Jacob Sprangers Fl 3
 256. 30-05-1702 Jenneken van der Plas geeft een kindt aen dat bij haer woond Pro Deo
 257. 12-06-1702 Het kindt van Aert Jacobse Pro Deo
 258. 14-06-1702 Jenneke Rosen, huijsvrouw van Jan Piggen Fl 3
 259. 19-06-1702 Het kindt van Wouter Scholt Fl 3
 260. 22-06-1702 Het kindt van Wouter Janse Leempoel Pro Deo
 261. 28-06-1702 Het kindt van Jacob van Bellecom Fl 3
 262. 30-06-1702 Arien Driessen Gestel sijne soone Aert Pro Deo
 263. 30-06-1702 Hendrick de Bie en Judit de Roij weduwe Dirck van der Hoeven betalen hun trouw recht.
 264. 11-07-1702 Jenneke van Berckel Pro Deo
 265. 12-07-1702 Het kindt van Gerit van Elanden Pro Deo
 266. 15-07-1702 Het kindt van Frans Spuijbroeck Pro Deo
 267. 24-07-1702 De sone van Jan Denis de Greef Fl 3
 268. 20-08-1702 Adriaen Eelen van Dongen Fl 6
 269. 23-08-1702 Hendrick Cornelis Seberts Fl 3
 270. 28-08-1702 Arien Dries Smits Pro Deo
 271. 11-09-1702 Goijert Oerlemans , dubbelt reght Fl 30
 272. 29-09-1702 Rob Verschuer Fl 3
 273. 05-10-1702 Het kindt van Jacob Bogaerts Pro Deo
 274. 11-10-1702 Willem Ariens Smits Pro Deo
 275. 14-10-1702 Heijltje Jans, wed van Jan Aertsen Leenhouwers Pro Deo
 276. 21-10-1702 Johannes Lionne sijn soon Hendrick Pro Deo
 277. 08-11-1702 Kaerelientje Verschuer Fl 3
 278. 17-11-1702 Het kindt van Frans Spuijbroeck Pro Deo
 279. 22-11-1702 Cornelia Braspenning en Jan Gerits, Wijck, betalen hun trouw recht.
 280. 24-11-1702 Sijmon Frans de Gester en Grietje Leenders Leenhouwer betalen hun trouw recht.
 281. 29-11-1702 Maaike Jans de Gester door Heijster Cornelis Pro Deo
 282. 02-12-1702 Johannes van Ameroij sijn kindt Fl 3
 283. 05-12-1702 Wouter Bogaarts Pro Deo
 284. 12-12-1702 Het kindt van IJmert Joosten van Oirschot Pro Deo
 285. 14-12-1702 Huijg Driessen Gestel Pro Deo
 286. 18-12-1702 Cornelis Flooren Pruijsser geeft het lijck aan van een arm houkindt Pro Deo
 287. 24-12-1702 Bastiaentje Clis, wed Jan Wallaerdt Pro Deo
 288. 30-12-1702 Jacobus van Selst Pro Deo
 289. 06-01-1703 Embrecht Hendrixs Beenhacker, Loon, en Lijsbeth Gerits Block betalen hun trouw recht.
 290. 09-01-1703 Jacob Sacrijsen Locht Pro Deo
 291. 12-01-1703 Wouter BlockAntonij Peterssen Vos, sijn huijsvrouws vader Pro Deo
 292. 13-01-1703 Cornelis Geritssen Hommel en Teuntje Gielen Kluijtenaer, Loon, betalen hun trouw recht.
 293. 15-01-1703 Jan Arien Wijnen Fl 3
 294. 03-02-1703 Gerit van Loon en Adriaentje van Dongen weduwe Jan Eeltjes betalen hun trouw recht.
 295. 05-02-1703 Het kindt van Jenneke Scheurwater Fl 3
 296. 17-02-1703 Peter Anthonis Maes en Fijken Hermans van Selst betalen hun trouw recht.
 297. 20-02-1703 Anneke Fransen Spuijbroeck Pro Deo
 298. 20-02-1703 Floris de Poter, Breda, soldaet onder ’t regiment van de heer Lt generael Sales onder de comp van cap Larigus en Catharina Hendrix Beenhackers, Loon, betalen hun trouw recht.
 299. 28-02-1703 Crest Huijberts Pro Deo
 300. 17-03-1703 Michiel Lebunder, Swifterlant, en Aeltje Jans van Apeldoorn betalen hun trouw recht.
 301. 17-03-1703 Piternel, huijsvrouw van Gijsbert Vermeer Fl 3
 302. 20-03-1703 Willem van Selst en Mechtel Berents betalen hun trouw recht.
 303. 06-04-1703 Elisabeth van Heijst en Jan de Beir, Vrijhoeven, betalen hun trouw recht.
 304. 07-04-1703 Adriaen de Groot en Anna Maria Plaan, Deurne, betalen hun trouw recht.
 305. 11-04-1703 Jan Janse Kock wednr van Aeghtje Stevens en Jenneke Hendrix Joncker, Waspick, betalen hun trouw recht.
 306. 13-04-1703 Peterke Joosten de Hoogh, weduwe Gijb Oostvogel Fl 3
 307. 18-04-1703 Dina Wolfs Fl 3
 308. 03-05-1703 Het kindt van Jan Janse Gijben Pro Deo
 309. 03-05-1703 Lijske Verschuer, weduwe Wouter Nieuwenhuijsen Fl 3
 310. 11-05-1703 Lijntje Joosten Vos, weduwe Jan Ariens Fl 3
 311. 16-05-1703 Peter Gijsberts Verhaegen Fl 3
 312. 16-05-1703 Simon Aertsen de Gester Fl 3
 313. 17-05-1703 Het kindt van Dingeman van Dongen Pro Deo
 314. 18-05-1703 Het kindt van Jan Leempoel Pro Deo
 315. 29-05-1703 Het kindt van Peter Otterdijck Pro Deo
 316. 09-06-1703 Geertruijd Maria, dv Corstiaen Brouwers Pro Deo
 317. 16-06-1703 Geertruijd Molegraef en Antonij van der Punten wednr Lijsb Sprangers, Cappel, betalen hun trouw recht.
 318. 25-06-1703 Jan Gijsbers Gijsen den ouden Fl 3
 319. 05-07-1703 Marie Cuijpers, huijsvrouw van Corstiaen Brouwers Pro Deo
 320. 08-07-1703 Neeltje, huijsvrouw van Jacob Wouters Fl 3
 321. 11-07-1703 Mechtelt, huijsvrouw van Willem Colsteren Pro Deo
 322. 20-07-1703 Het kindt van Bastiaen Soethout Pro Deo
 323. 06-08-1703 Het kindt van Gabriël Cool Pro Deo
 324. 08-08-1703 Peter, sone van Gabriël Cool Pro Deo
 325. 08-09-1703 Marie de Bie, weduwe van Jan Cuijpers Fl 3
 326. 14-09-1703 Jenneke Gerit, huijsvrouw van Corstiaende Bie Fl 3
 327. 17-09-1703 Adriaen de Jongh, sone van de weduwe Goossen de Jongh Fl 3
 328. 25-09-1703 Het kindt van Jan Ottenhof, bij Bavelhel van Gestel Fl 3
 329. 28-09-1703 De huijsvrouw van Corstiaen Clus,het kindt van Jan Oerlemans Pro Deo
 330. 03-10-1703 Quirijn Gijsberts Pro Deo
 331. 05-10-1703 Aeltje van Gils, huijsvrouw van Dirck Oerlemans Fl 15
 332. 24-10-1703 Arien, den soon van Jacob Wijnants Fl 3
 333. 25-10-1703 Gijsbertje Corsten, huijsvrouw van Jan Oerlemans Pro Deo
 334. 31-10-1703 Maria de Ruijter, huijsvrouw van Bastiaen van Drunen Pro Deo
 335. 12-11-1703 Jan Ariens Oerlemans Pro Deo
 336. 14-11-1703 Cornelis Roelen, soldaet onder de comp Fresis?, gerangeert onder de garde te velt, en Piternel Aertsen Kans betalen hun trouw recht.
 337. 02-12-1703 Adriaen Ariens Gestel geeft het lijck aan van een arm kind, woonende bij sijn moeder Willemke Rommen Pro Deo
 338. 04-12-1703 Berent Sas sijn kindt Fl 3
 339. 14-12-1703 Lambert de Hoogh Fl 3
 340. 15-12-1703 Toniske Willems Bijsemaes, weduwe lest van Frans Tuijmelaers Pro Deo
 341. 26-12-1703 Het kindt van Cornelis Braspenning Pro Deo
 342. 05-01-1704 Govert van Deel en Anna Maria van Laerhoven betalen hun trouw recht.
 343. 09-01-1704 Jan van Loon en Beatrix Tonis Haverhals betalen hun trouw recht.
 344. 11-01-1704 Commer de Gester en Johanna Adriaense Smits betalen hun trouw recht.
 345. 12-01-1704 Judith de Roij, huijsvrouw van Hendrick de Bie Fl 3
 346. 18-01-1704 Cornelis Peters Leeuw sijn kindt Pro Deo
 347. 26-01-1704 Willem Jansen Colster en Jenneke Peter Clasen betalen hun trouw recht.
 348. 07-02-1704 Frans Janse Leempoel en Willeken Aerts Kus, Cappel, betalen hun trouw recht.
 349. 29-03-1704 Jan Peters Verhagen en Pieternella Vos betalen hun trouw recht.
 350. 29-03-1704 Martinus de Bie en Adriaentje Wijnants betalen hun trouw recht.
 351. 18-04-1704 Hendrick Verschuer en Anneke de Hoogh betalen hun trouw recht.
 352. 19-04-1704 Hendrick Wijnants en Marijntje de Bie betalen hun trouw recht.
 353. 19-04-1704 Adriaen Vos en Lijsbeth Willems Talen betalen hun trouw recht.
 354. 22-04-1704 Johannes Piggen en Lijsbeth de Leeu, Vrijhoeven, betalen hun trouw recht.
 355. Adriaen de Boesson, vorster te Hout, en Anneke van Heusden betalen hun trouw recht.
 356. 24-06-1704 Adriaan de Greef sijn kindt Pro Deo
 357. 25-06-1704 Antonij Block Pro Deo
 358. 28-06-1704 Het kindt (Adriaan Block huijsvrouw) van Gerit van Elanden Pro Deo
 359. 30-07-1704 Het kindt van Adriaen van Leuven Fl 3
 360. 08-08-1704 Jan Denis Greef en Peterke Tonis, Vrijhoeven, betalen hun trouw recht.
 361. 10-08-1704 Wouter Clootwijck, het kindt van Antonij Goemans Pro Deo
 362. 15-08-1704 Johannes Godfried de Groot en Anna Catharina Bleesvelt, Nimegen, betalen hun trouw recht.
 363. 01-09-1704 Adriaentje Aerden, weduwe Peter Cornelisz Leeu Pro Deo
 364. 04-09-1704 Het kindt van Wouter Scholt Fl 3
 365. 04-09-1704 Frans van Ammeroijen, ongetrouwd overleden Fl 6
 366. 28-09-1704 Marie Musterd, van Jan Mustert, Fl 3
 367. 03-10-1704 Teuntje, huijsvrouw van Corstiaen Clis Pro Deo
 368. 13-10-1704 Maaijke Schol, weduwe Teunis Jan Gijben Fl 3
 369. 14-10-1704 Neeltje Valcken Pro Deo
 370. 28-10-1704 Het kindt van Martinus de Bie Fl 3
 371. 22-11-1704 Bastiaen van Drunen en Anna Cleijnvelt, aent Tolhuijs onder de landt van Cleef, betalen hun trouw recht.
 372. 24-12-1704 Lijske de Bie, weduwe Berent Scholt Fl 3
 373. 02-01-1705 Het kindt van Schalck Gijben Fl 3
 374. 07-01-1705 Hendrick Talen Pro Deo
 375. 12-01-1705 Joost Molegraef Pro Deo
 376. 21-01-1705 Raechel van Geske Fl 3
 377. 22-01-1705 Hendrick Jans Goedthard en Anneke Ariaens betalen hun trouw recht.
 378. 26-01-1705 Het kindt van Adriaen Oerlemans Fl 3
 379. 05-02-1705 Het kindt van de wed Joost Molegraef Pro Deo
 380. 07-02-1705 Roel Neerkens Pro Deo
 381. 07-02-1704 Joost Hendrixs Molegraef wednr Marie van Selst en Goijertje Wilbers van Selst weduwe … betalen hun trouw recht.
 382. 10-02-1705 Govert de Hoogh Fl 3
 383. 17-02-1705 Peterke Willems Leenhouwer, weduwe Arien Dries Smits Pro Deo
 384. 17-02-1705 Jan Dingemans Wijtmans Pro Deo
 385. 19-02-1705 Huijbert Bruijsten Pro Deo
 386. 21-02-1705 Martinus de Bie Fl 3
 387. 21-02-1705 Quirijn van Berckel Pro Deo
 388. 26-02-1705 Jan Ariens Gestel Pro Deo
 389. 26-02-1705 Gijsbert ……… van Selst Pro Deo
 390. 02-03-1705 Aert Gerits Laerhoven Pro Deo
 391. 03-03-1705 Claes Boeren Pro Deo
 392. 07-03-1705 Anthonij Wouters Clootwijck en Cornelia Gerits van Heusden betalen hun trouw recht.
 393. 07-03-1705 Beatrix Prasers Fl 3
 394. 08-03-1705 Adriaen Brouwers Pro Deo
 395. 09-03-1705 Peter Corsten Block Pro Deo
 396. 11-03-1705 Johan de Jongh, Schijndel, en Cornelia Molegraef betalen hun trouw recht.
 397. 12-03-1705 Jacobus Verschuren Fl 3
 398. 13-03-1705 Ariaen Janse Rommen en Grietje Leempoel betalen hun trouw recht.
 399. 13-03-1705 De huijsvrouw van Merten Arien Gijben Pro Deo
 400. 13-03-1705 Dilis Coeckman Pro Deo
 401. 13-03-1705 Rombout Cool en Adriaentje van Berckel betalen hun trouw recht.
 402. 25-03-1705 Gerit Kleman Pro Deo
 403. 01-04-1705 Toniske Werts Pro Deo
 404. 13-04-1785 Het kindt van Jacob van Selst Pro Deo
 405. 47-04-1705 Johanna Maria Timmers en Johannes Zeijlmans, Groot Waspick betalen hun trouw recht.
 406. 21-04-1705 Jan de Bie Fl 3
 407. 21-04-1705 Het kindt van Hendrick Wijnants Fl 3
 408. 25-04-1705 Adriaen Soethout en Anneke Jacobs Glaviman betalen hun trouw recht.
 409. 27-04-1705 Bastiaen Soethout Pro Deo
 410. 29-05-1705 Anneken, wed Antonij Persijn Pro Deo
 411. 03-06-1705 Marij de Leeuw, huijsvrouw van Gerit van Heusden Fl 3
 412. 08-06-1705 Het kindt van Teunis Janse Goethert Pro Deo
 413. 16-06-1705 Henrica Jans de Greef, huijsvrouw van Jan Corst de Bie Fl 3
 414. 26-06-1705 Adriaentje Fransen Ruijter weduwe Bastiaen Soethout en Jan Cornelissen Soethout, Vrijhoeven, betalen hun trouw recht.
 415. 11-07-1705 Lijske, huijsvrouw van Lourents de Ron Fl 3
 416. 07-08-1705 Het kindt van Wouter van Selst Pro Deo
 417. 10-08-1705 Jan Teunisz Borger Pro Deo
 418. 10-08-1705 Johannes Wijnants Fl 3
 419. 19-08-1705 Het kindt van Hendrik Verschuer Fl 3
 420. ..-09-1705 Dirck Vos Pro Deo
 421. 21-09-1705 Jan van Loo Fl 3
 422. 21-09-1705 De huijsvrouw van Dirck Vos Pro Deo
 423. 10-11-1705 Piternella Joanes, wed Jan Paulus de Jonge Fl 3
 424. 14-11-1705 Cornelia van der Heijden en Andries Surendoncq betalen hun trouw recht.
 425. 25-11-1705 De huijsvrouw van Hendrick van Selst Pro Deo
 426. 26-11-1705 Het kindt van Cornelis Brouwers Pro Deo
 427. 28-11-1705 Jan Berende Hitsenraet en Geertruijd IJmerden van Oirschot betalen hun trouw recht.
 428. 03-12-1705 Het kindt van Bastiaen van Drunen Pro Deo
 429. 03-12-1705 Sijke Peters van Leeuwen en Peter Cornelis Weert betalen hun trouw recht.
 430. 14-12-1705 Frederick Vermist Fl 3
 431. 15-12-1705 De dochter van Peter van Heijst Pro Deo
 432. 01-01-1706 Willem Kivits en Marie Goossen de Bie betalen hun trouw recht.
 433. 02-01-1706 Arien Mertens Gijben en Keuntje Jans de Bie betalen hun trouw recht.
 434. 08-01-1706 Joost Peters Cleijn, Loon, en Marie Catharina van Schijndel betalen hun trouw recht.
 435. 09-01-1706 Christoffel Pelleti, Montmellegar, en Piternel Leenhouwer betalen hun trouw recht.
 436. 14-01-1706 Jan Adriaensen Heer Fl 3
 437. 29-01-1706 Mathijs Cornelis, Loon, soldaet onder Salisch onder cap Doijs, en Pieternel van Beeck betalen hun trouw recht.
 438. 29-01-1706 Peter Vos en Maria van Pas betalen hun trouw recht.
 439. 01-02-1706 Gerit Jansen Hommel Pro Deo
 440. 02-02-1706 Goossen Block,door Hendrick Verelst Pro Deo
 441. 03-02-1706 Frans Tuijmelaer en Johannaa Boer betalen hun trouw recht
 442. 04-02-1706 Michiel Claes van Beeck en Engel Jacobs van Beeck betalen hun trouw recht.
 443. 06-02-1706 Het kindt van Arien Soethout Pro Deo
 444. 13-02-1706 Een mannelijk houkindt, woonende bij Willem van Selst Pro Deo
 445. 17-02-1706 Sara van der Ven, huijsvrouw van Willem Verschuren Pro Deo
 446. 17-02-1706 Corstiaen Brouwers en Anna Reijnaerts weduwe Jan Bartijn, Heusden, betalen hun trouw recht. Heeft geen voortganck, versoeckt alhier te roijeren.
 447. 22-03-1706 Het kindt van Berent Sas Fl 3
 448. 26-03-1706 Jan Soeters en Anneke de Ron, Vrijhoeven, betalen hun trouw recht.
 449. 27-03-1706 Cristiaen Ariens de Gester en Marike Wouters Tuijmelaer betalen hun trouw recht.
 450. 07-04-1706 Claes Peters van Leeuwen en Teuntje Gilen Vermaes betalen hun trouw recht.
 451. 09-04-1706 Adriaen Piggen en Jacoba Sprangers betalen hun trouw recht.
 452. 16-04-1706 Bert Duijsersijn kindt Pro Deo
 453. 20-04-1706 Joost Wouters Otterdijck en Geertruijd Fransen Lieshout betalen hun trouw recht.
 454. 29-04-1706 Het kindt van Wouter Block Pro Deo
 455. 05-05-1706 Adriaentje Boom, dubbel recht Fl 6
 456. 29-05-1706 Philippus Croese en Maria de Logne, Breda, betalen hun trouw recht.
 457. 22-06-1706 Johannes van Selst en Digna van Amelroijen betalen hun trouw recht
 458. 05-07-1706 Mechtelt Gijsberts, huijsvrouw van Cornelis Sijmens de Gester Pro Deo
 459. 14-07-1706 Hendrick Gijsberts van Drunen en Adriaentje IJmerde van Oirschot betalen hun trouw recht.
 460. 20-07-1706 De huijsvrouw van Jan Haverhals Fl 3
 461. 07-08-1706 Willem van Uijthoven en Adriaentje Wijnants weduwe Martin de Bie betalen hun trouw recht.
 462. 12-08-1706 Tonis Jans Goethert Pro Deo
 463. 14-08-1706 Teuntje de Leeuw, wed van Goossen Block Pro Deo
 464. 20-08-1706 Adriaen Jans Laerhoven en Jenneke Tonis van der Deel betalen hun trouw recht.
 465. 28-08-1706 Jan Hendrixs van Selst en Adriaentje Ariens Colster betalen hun trouw recht.
 466. 09-09-1706 Jacob Jans van Stuijvesant en Neeltje Hendrix Gunst betalen hun trouw recht.
 467. 13-09-1706 Maijke Ariens, wed van Jan Eridden Fl 3
 468. 13-09-1706 Het kindt van Corst de Haen Pro Deo
 469. 22-09-1706 Judit Jans, huijsvrouw van Elant van Dongen Fl 3
 470. 04-10-1706 Tonis Janse Delen Pro Deo
 471. 16-11-1706 De huijsvrouw van Lourens Slaets Pro Deo
 472. 21-12-1706 Een kind van Hendrick Verschuer Fl 3
 473. 21-12-1706 Noch een kind van Hendrick Verschuer Fl 3
 474. 24-12-1706 De huijsvrouw van Aert Boom Pro Deo
 475. 12-01-1707 Dirck vander Wens en Johanna van Laerhoven betalen hun trouw recht.
 476. 16-01-1707 Maria Catharina van Schijndel, huijsvrouw van Joost Cleijn Fl 3
 477. 27-01-1707 Het kindt van Frans van Ammeroijen Pro Deo
 478. 29-01-1707 Dilis Box en Maria Hendrix van Loon betalen hun trouw recht.
 479. 16-02-1707 Jenneke Vos, wed Quirijn Back Pro Deo
 480. 23-01-1707 Adriaen Nieuwenhuijsen en Elisabeth Claijvelt, Lobith of Tolhuijs, betalen hun trouw recht.
 481. 25-02-1707 Jan Wouters Tuijmelaer en Jenneke Clis betalen hun trouw recht.
 482. 04-03-1707 Peter Cornelis van den Hoeck en Pieternel Wouters Smits, Cappel, betalen hun trouw recht.
 483. 11-03-1707 Corstiaen Cleijn sijn kindt Pro Deo
 484. 24-03-1707 Het kindt van Catharius Block Pro Deo
 485. 26-03-1707 Jacobus Dirx Vos en Anneke Geldens Block betalen hun trouw recht.
 486. 30-03-1707 Adriaen Glavimans sijn kindt Pro Deo
 487. 01-04-1707 Bartholomeus Lam, Uijtrecht, en Henrina Vervoort betalen hun trouw recht.
 488. 02-04-1707 Cornelis Sijmons de Gester wednr Mechtel Gijsberts en Lijsken de Greef weduwe Willem Arien Smits betalen hun trouw recht.
 489. 23-04-1707 Het kindt van Claes Peters van Leeuwen Pro Deo
 490. 26-04-1707 Laurens Adriaens de Ron Fl 3
 491. 16-06-1707 Een kindt van Antonus Kivits Fl 3
 492. 01-08-1707 Jurien Colthof Fl 3
 493. 20-08-1707 Een kind van Herman? Brouwers Pro Deo
 494. 27-08-1707 Leendert Wijnen,zijn moeder Pro Deo
 495. 08-10-1707 Door de huijsvrouw van Govert vander Meer: Willem Hartcop, soldaet onder de compagnie van d’heer major van Lauvich? onder d’regiment van den Hertogh van Holsten en Pleun en Borbooij en Anna Maria Govertys van der Meer. Zij Betaalt hun trouw recht.
 496. 17-10-1707 Wouterke Jans, huijsvrou van Jan Gijsberts Fl 3
 497. 12-11-1707 Hendrick Hermans van Selst en Adriaentje Gerits Clemans betalen hun trouw recht.
 498. 19-11-1707 Antonis Clasen Maes, soladaet onder de gaarde, en Anneke Kornelis Loght betalen hun trouw recht.
 499. 09-12-1707 Frans Spuijbroeck Fl 3
 500. 16-12-1707 Het kind van Margriet van Boeijen Pro Deo
 501. 02-01-1708 Maria Antonis Cool Pro Deo
 502. 02-01-1708 Johan Wolf, dubbelt recht Fl 30
 503. 05-01-1708 Neeltje Arien Gijben Fl 3
 504. 07-01-1708 Willem Brouwers wednr van Adriaentje Peters van Gelder en Heijlje Jans van Riel betalen hun trouw recht.
 505. 07-01-1708 Jacob de Laat Pro Deo
 506. 09-01-1708 Joost van Bellecom Pro Deo
 507. 12-01-1708 Matheus Joes Jonckers en Sara van der Elst weduwe Hendrick Boers betalen hun trouw recht. Heeft geen voortgangh.
 508. 14-01-1708 Hendrick Persijn, ruijter onder de generael Obdam, en Antonette Cool betalen hun trouw recht.
 509. 18-01-1708 Arien Breeshen Pro Deo
 510. 04-02-1708 Jan Dirxs Vos en Jenneke de Bie betalen hun trouw recht.
 511. 05-02-1708 Johannes Molegraef, secr Besoijen, en Adriana van Nederveen, Waelwijck betalen hun trouw recht.
 512. 01-03-1708 Lijske Glaviman, wed Lambert de Hoogh Fl 3
 513. 13-03-1708 Cornelis Hermans van Selst en Lijsbet Jacobs Colster, Loon, betalen hun trouw recht.
 514. 20-03-1708 Pieter van Hal wednr Catalijn Doremale, Loon, en Anneke Jacobs de Laet betalen hun trouw recht.
 515. 20-03-1708 Johanna Verwiel, Fl 6 dubbel Fl 12
 516. 01-04-1708 Het kindt van Peter Fijnebuijck Fl 3
 517. 05-04-1708 Corstiaen Mutsert Pro Deo
 518. 13-04-1708 Joost Cleijn en Johanna Jans van Schijndel betalen hun trouw recht.
 519. 17-04-1708 Het kindt van Corstiaen de Haen Pro Deo
 520. 02-06-1708 Cornelis van Selst Pro Deo
 521. 08-06-1708 Laurens Slaets wednr Pieternel Kaas en Geertruijd Deckers weduwe Elis Verduijn, Loon, betalen hun trouw recht.
 522. 05-07-1708 Aert Dirxs Vos en Pieternel Geldens van Pas betalen hun trouw recht.
 523. 21-07-1708 Sacharias van Ballecom en en Marie Wallaert betalen hun trouw recht.
 524. 28-07-1708 Sijmon Castanie, Rees, en Alette Colthof betalen hun trouw recht.
 525. 12-09-1708 Anneke Cool, huijsvrouw van Laurens Floren Pro Deo
 526. 05-10-1708 Jan Joosten Cleijn Fl 3
 527. 20-10-1708 Pieter van Selst en Jacoba Sijmons Bol betalen hun trouw recht.
 528. 17-11-1708 Jenneke Peters van Selst en Gijsbert Henrixs Maes, Loon, betalen hun trouw recht.
 529. 24-11-1708 Maria Leenhouwer Pro Deo
 530. 17-12-1708 Het kindt van Claes Peters van Leeuwen Pro Deo
 531. 29-12-1708 Joost IJmerts van Oirschot en Marie Hendrixs van Selst betalen hun trouw recht.
 532. 19-01-1709 Merten van Drunen Pro Deo
 533. 24-01-1709 Marie Elants van Dongen en Jan Denis de Haen, Vrijhoeven, betalen hun trouw recht.
 534. 30-01-1709 Geeft Hendrick Puirter aen een arm man, genaemd Jan van Praasburg?, bij hem woonende Pro Deo
 535. 30-01-1709 Een oude vrou overleden, woonende bij de wed Gerid Klemans Pro Deo
 536. 31-01-1709 Jan de Gester en Teuntje Brouwers betalen hun trouw recht.
 537. 15-02-1709 Jan Dirx Vos sijn kindt Fl 3
 538. 15-03-1709 Laurens Floren wednr Anneke Kool en Antonette Janse de Bie betalen hun trouw recht.
 539. 18-03-1709 Aert Wouters Tuijmelaer en Aeghtje Peters, Cappel, betalen hun trouw recht.
 540. 02-04-1709 Jan Janse van Loon en Jenneke Bertroms Vos betalen hun trouw recht.
 541. 16-04-1709 Wouter Scholt sijn kindts Pro Deo
 542. 23-04-1709 Jan Rosen sijn dochterke of kindt Pro Deo
 543. 01-06-1709 Laurens Slaets Pro Deo
 544. 15-06-1709 Mechteltje Talen en Arien Brekelmans, Loon, betalen hun trouw recht.
 545. 08-07-1709 Peter van der Heijden Pro Deo
 546. 18-07-1709 Johanna Dier……, wed Andries Surendonk Fl 3
 547. 30-07-1709 Lijsken, lest wed van Willem Glavimans Pro Deo
 548. 08-08-1709 Pieternella kemmers en Dingeman Coppen wednr van G. Prasers betalen hun trouw recht.
 549. 15-08-1709 Gerit de Bie en Marie van der Hoeve weduwe Bastiaen de Roij, Vrijhoeven, betalen hun trouw recht.
 550. 17-08-1709 Peter van Leeuwen wednr Jenneke Clasen en Lijsbet Ariaens, Loon, betalen hun trouw recht. Geen voortganck.
 551. 04-09-1709 Corstiaen Arien Clis Pro Deo
 552. 28-09-1708 Bartholomeus Glavimans en Lijsbet Soeters weduwe Peter vander Heijden betalen hun trouw recht.
 553. 31-09-1709 Mathijs Copkens, St. Peters Leeuwen buijten Brussel, en Marie Coirsten Clis weduwe Claes Jans betalen hun trouw recht.
 554. 29-12-1709 Joostje Jans, wed Govert de Hoog Fl 3
 555. 27-12-1709 Johan herman Martini, kruijtsnag lande van Hessen, en Lijsbeth Oerlemans betalen hun trouw recht.
 556. 03-01-1710 Laurens de Roij en Marie van Dongen, Vrijhoeven, betalen hun trouw recht.
 557. 17-01-1710 Hendrick van den Hoeck en Marie Wouters Smits, Cappel, betalen hun trouw recht.
 558. 28-01-1710 Joost de Hoog, dubbel Fl 6
 559. 31-01-1710 Willem Stoffels Quirijns en Antonette Verschuren betalen hun trouw recht.
 560. 17-02-1710 IJken de Hoog, huijsvrouw van Willem van Nieuwenhuijsen Fl 3
 561. 18-04-1710 Willem Soeters en Marie de Roij, Cappel, betalen hun trouw recht.
 562. 15-05-1710 Adriaen de Jong geeft het lijck aan van sijn soon, Machiel Fl 3
 563. 02-07-1710 Anneke Block, huijsvrou van Jacob Vos, het lijck van Geertruijd van Olifier houkint Fl 3
 564. 02-09-1710 Het kindt van Corst Joost Cleijn, bij naame Jan Fl 3
 565. 16-10-1710 De resterende drie gulden van Jan, kindt van Joost Cleijn, op den 2-9 Fl 3
 566. 18-10-1710 Francijntje van Leeuwen en Ocker Duijser, Vrijhoeven, betalen hun trouw recht.
 567. 24-10-1710 Elant van Dongen Fl 3
 568. 08-11-1710 Johannis Verschuren en Adriana de Leeuw betalen hun trouw recht.
 569. 06-02-1711 Peterke Dirx, wed Anthonij Uijthoven Fl 6
 570. 16-03-1711 Lijntje Goossens, wed Gelden Block Fl 3
 571. 14-05-1711 Hendrick Wijnants FL 3
 572. 11-05-1711 Aangifte en op 28-05-1711 begraafrecht van Heister Cornelis, wed Johannes Lionnen FL 3
 573. 06-06-1711 Gerit de Jong FL 3
 574. 15-10-1711 Hendrick de Bie overleden, 20 dito FL 6
 575. 26-11-1711 Jan van der Heijden FL 3
 576. 12-12-1711 Adriaen Sprangers Adriaensz, dubbel FL 60
 577. 18-12-1711 Denis Dirxe Fasen, jongman, dubbel FL 6
 578. 18-12-1711 Pieter Melen Verkoij, dubbel FL 12
 579. 11-02-1712 Bartholomeus Molegraef, dubbel recht FL 12
 580. 20-03-1712 Neeltje Uijthoven, huijsvrouw van Nanning Brievers FL 6
 581. 29-03-1712 Het kind van Adriaen de Roij FL 3