Selecteer een pagina

RA 7910 oud 264

1513

Fol 2, los blad, 22-6-1515
Ghijsbrecht Willem Stelaert X Jenneken Dirck Jannis

Fol 2, 12-1
Steven Huijbrecht Peter Aerts

Susanna Claus van Aerl
Heer pauwels, haar zoon

Laureijs Erit Mutsaerts
Kind: Cornelis

Fol 2v
Daneel Claus Jan Huijb Melis X Barbara wilner Merten Vels verkoopt aan Coprnelis Merten Vels de helft van een stuck beempts, 24-1-1513

Fol 3r
Jan Jan Peijmans met hem Snellaert en Michiel, sijn zoenen, Wouter van de Vossenberch X Dinge, Willem Willem Laureijssen X Marij, mede namens Vranck verkopen aen Denijs Jan Jan Peijmans een stuck land dat Jan Jans voorss gekoft had tegen Anthonis wilner Jans Verbunt met meer anderen, 25-1-1513, St Pauwels bekering

Fol 3v
Michiel Henrick Roeloffs XX Agnes
Er zijn nakinderen

Fol 4
Gherit wilner Jan Reijnen Crillaerts bij Engelbertken wilner Aerts van de Brekel verkoopt Jacoppen wilner Aerts van den Brekel een erfpacht hem aengekomen bij delingen van de erfgenamen van Elisabeth van de Brekel X Peter Nouwen, 27-1-1513

Fol 4
Gherit Jan Wouters X Katelijn

Fol 4v, 30-1-1513
Zebrecht Denijs Verhoeven X Peterken Ghijsbrecht Goessen van Boerden is schuldig aen
Adriaen Ghijsbrecht Goessens, zwager

Fol 4v, 2-2
Jan Claus Aelwijns X Katelijn wilner Laureijs Huijb Scheenkens verkoopt aan Anthonis Peters van Boerden een erfpacht, 2-2-1513 (ons vrouwe … purificatie, zie Jaarboek De Fonteine. Jaargang 1945, blz 57)

Fol 5r
Adriaen Ghijsbrecht Gossens X Andries wilner Reijner Jan Reijnen verkoopt een erfpacht hem aengekomen? van Juet wed Reijner Jan Reijnen aen Mechtelt wed Willem Peter sBrouwers, 29-1-1513

Fol 5
Jan van de Laer
Kinderen: Claeus, Alijt X Dirck Oppers, Jenneken X Embrecht van Aerl, Beatrix

Henric die Bruijn
Kinderen: Jan, Jan en Peterken

Goijaert die Bruijn
Kinderen: Peter, Beatrix en Cornelis

Fol 6, 2-2
Andries van de Wou en Jan zijn broer

Fol 6v, 3-2-1513
Jan en Cornelis, gebroederen, Jan Andries van Boerden X Adriana, kinderen van wilner Adriaen die Molder, Elisabeth Gherit Adriaen Smolders cum tutor voer haer selven en Peter, broer, nog onmondig, verkopen een hoffstadt hen aengekomen van hun vader aen Peter Janss Zwijsen

Fol 6v, 3-2
Cornelis Huijbrecht Smitte
Gherit Adriaen Smolders za X Agnes
Peter Willem Voertveecken za X Beatris
Kind: Willem
Peter sBeren tot Oisterwijck X Gheertruijt

Fol 7, los blad
Leonard van Wijfflit X Engeltken Laureijs Huijben

Fol 7
Peter nat zoon Robbrecht van Wissel X Aleijt Jan Maes Beren

Fol 7v
Henrick sBruijne
Kinderen: Jan de oude, Peterken en Jan de jonge

Goijaert die Bruijn za X Juet
Kinderen: Peter, Beatrice en Cornelia

Fol 8v
Goetschalck van de Kerckhoff
Kind: Jasper

Wouter van de Kerckhoff, broer van Goetschalck
Kinderen: Willem en Elisabeth

Willem Peter sBrouwers X Mechteld

Fol 8v, 7-2
Peter Boijens X Aleijt …

Fol 9
Henric Henrics van Ghils

Fol 9v
Gherit die Bont
Kinderen: Aelijt en Elijsabeth

Anthonis Laukens X Jenneken

Fol 10
Michiel van Goerl
Kinderen: Willem en Michiel

Fol 10v
Katelijn wed Claes Wouters Huben met Cornelis en Wouter, zoenen, Willem Michiel van Goerl X Marij, dochter moeten een arfpacht betalen aen Jannen Huijbrecht Wouter Ansems, 7-2-1513

Fol 10v, 7-2
Jan van de Mee
Kinderen: Henrick en heer Jan, priester

Fol 11v
Vranck Jan Jan Peijmans

Fol 12 en 13
Jan Jan Peijmans
Kinderen: Snel, Denijs, Michiel, Digna X Wouter van de Vossenberch, Marij X Willem Willem Laureijs, Henrick met dochter Katelijn en Vranck

Fol 14
Gherit Jan Willem, oud cappelmeester tot Riel
Jan Wouters, nu cappelmeester tot Riel

Fol 14, 28-2
Jan Willems
Kinderen: Gherit, Jan, Wouter en Adriana

Fol 14v
Jan Stellaert X Aleijt Claus Maes Aelwijns
Kinderen: Willem de oude en Willem de Jonge

Claus Maes Aelwijns za X Cornelia za

Fol 15
Peter Jan Laurens die men heijt Peter Laukens

Fol 15v, 8-3
Gherit Jan Gherit Bacxs XX Margriet Peter Ghijb Haijwich
Kind: Marij X meester Gerit van Erven

Fol 16, 28-2-1512
Gherit Jan Reijnen van Broechoven met zijn kinderen: Gherit, Reijner, Denijs, Jan, Engelbertken X Claus Henricx van Ghierl en Huijbrecht en Dingna, nog onmondig, zijn schuldich aen Willem Huijbrecht vanden Mortel

Fol 16
Jan Smit Nouwen
Kinderen: Jan, Jenneken X Henric Cornelis Appels

Fol 16v, 16-4
Cornelis Jan Jacobs
Kinderen: heer Claus, Dinpna, IJken X Henrick Reijns, Agnes X Jan Peters

Fol 17
Gherit Bont Bastaerts
Kinderen: Elijsabeth, dochter X Anthonis Willem Laukens

Fol 17v, 10-5
Adriaen Reijnkens
Kinderen: Reijner, Adriaen, Eva X Jan Ghijben van Gierl

Fol 17v
Peter Jan Mutsaerts verkoopt zijn goederen ten zoene van een doodslag
Henric Mathijs Beerthen

Fol 18
Peter Zegers
Kinderen: Ghijsbrecht, Peter en Marij

Fol 18
Henrick Boeijen van de Hoeff
Kind: Henrick

Heijwich Boeijen van de Hoeff is nicht van Henrick de zoon
Gijaert de Bont is momboir

Fol 18v
Katelijn wilner Peter van Vuijcht wed Wouter Willem Verscuren en Jan wilner Reijnen Jan Reijnen X Juet een stuck heijvelts hen aengecomen van Wouter Willem Verscuren, door hem gekocht van Harman … en heur gebroederen, kijnderen van wilner Adriaen Harmans van Heijst … …, 11-5-1513

Fol 19, 28-6
Jan die Heerdt za X Margriet Wouters van de Kerckhoff, zij XX Wouter Back

Fol 20, 10-7
Denijs Zebrecht van de Hoeve za X Gheertruijt
Kinderen: Zebrecht en Bartelomeusken

Fol 21r
Jan wilner Wouter van der Schueren, Cornelis Herman Heijsten X Peterken d’oudste, Jan Peter Ghijben X Peterken de jongste met kinderen Gherit, Adriaen, Aert Peter Peijmans X Katelijn, Jutta, Cornelia, Peterken en Jenneken verkopen hun deel van een huijs aen Willem Wouter van der Schueren, hun broeder, 25-7-1513 (Sint Jacobs dag)

Fol 21r
Willem wilner Wouter van der Schueren is een erfpacht schuldig

Fol 21v
Sebastiaen zoen Claes Bertrom sBonte bij Gheertruit Marij Thielen verkoopt een erfpacht hem aengekomen van wilner Marij Thielen, sijn oude moeder, weduwe en naehuisvrouwe van Gherit Peter die Wert, 30-7-1513

Nog genoemd:
Heer Bertelomeeus Peter Maes, priester
Willem Peters za X Aleijt Frederic Henrick Gerits
Gherit Adriaen Oeijen X Elijsabeth Jan Rijckmans

Fol 22, los blad, 2-2-1513
Peter Rubbens en Laureijsken Laurens van Dun maken hun huwelijkse voorwaerden
Genoemd: Elijsabeth Jan van Dun als nicht van Laureijsken

Fol 22, 8-8
Jannis Back
Heer Jan, priester, die men heijt die Coster

Fol 22v
Jan Eelen Mutsaerts X Peterken Wouter beij

Fol 22v, 29-8
Michiel van Goerl X Elisabeth za
Kinderen: Jan, Willem, Michiel en IJken

Fol 23v
Mathijs Henrick Beerthen X wilner Katelijn wilner Jan Smeets en hun kinderen: Johanna, Aleijt, Katelijn, Elisabeth X Jan Laurens, Marij en Marij, beiden nog onmondig. Mathijs geeft de rechten van een erfpacht over aen sijn kinderen, 27-8-1513

Fol 23v
Johanna, Aleijt, Katelijn, Elisabeth X Jan Laurens, Marij en Marij, kinderen Mathijs Henrick Beerthen hebben de voorss erfpacht vercregen van Katelijn, hun moeder, die zij met Janne, broer, ende Lijsken, suster, gecoft hebben tegen Merten Adriaen Peter Heijnen X Gheertruit Everaert Jan Everaerts en die Everaert gecoft heeft van Jannen wilner Lambrecht Roeloffs. Zij verkopen aen Adriaen Anthonis Buch tbv Mechelken wed Willem Peters Brouwer ende haere kinderen, 27-8-1513

Fol 24r
Adriaen, priester, Jan, Jan Eelen Willem Eelkens X Heijlwich en Katelijn, kinderen Herman Adriaens van Boerden, beloven hun vader een erfpacht te betalen, 9-10-1513 ( is Sint Dionijs dag)

Fol 24, los blad
Peter Claus Aelwijns, priester, Gherit zijn broer

Fol 24v
Merten Aerts Cort Daneel
Kinderen: Adriaen, Marij X Peter Everaert met dochter Peterken, Marij X Adriaen Henrick van Dun met kinderen: Merten, Jan, Katelijn X Goijaert Goijaert Reijmbouts; Gheertruijt X Ghijsbrecht Merten Daneels, Aert Aert Daneels X Haijwich

Ghijbrecht Goijaert Hermans alias van Ghierl

Fol 25, los blad, 3-12-1508
Claes Bonte
Kinderen: Peter en Armgert

Fol 25
Jacob wilner Peters Aelwijns is schuldich aen Denijs Peter Mutsaerts, 20-7-1513

Fol 25v
Claus Stalpaerts X Luijtgaert Wouter Laureijssen met zoen Wouter

Ghijsbrecht Peter Knaepen X Luijtgaert Wouter Laureijssen wed Claes Stalpaerts

Jan Wouter Laureijssen

Fol 26v
Henrick Cornelis Appels X Jenneken Jan Nouwen

Fol 26v
Adriaen, priester, Jan, Jan Eelen Willems X Heijlwich en Katelijn, kijnderen van Herman Adriaens van Boerden hebben gesamender hant ontscheijden een camer staende aent huijs dat Adriaen aen zijn kinnderen overgegeven heeft, sint Dionijs dach (= 9-10)

Fol 27
Jan Peter Nouwen
Kinderen: Adriaen en Danielken

Lambrecht Willem Lemmens

Fol 28
Margriet wed Aert van Wijck met Jan, haer zoon, hebben hen bedankt goede betalinge door
Jan en Sijmon, zoenen wilner Jan van Son en van Gherit Herman Heijsten X Aleijt, Cornelis Henric Lauken X Lijsbette wegens een schultbrief die Jacob Jans van Zon verleent hadde Aerden van Wijck, 13-1-1514

Fol 28v, 4-1
Jan wilner Jan Laureijs die men heijt die Wagemaker, belend Ghijsbrecht Jan Laureijs, verkoopt aen Henrick Jan Laureijs, sijn broeder, 19-1-1514

Fol 29
Laureijs Schoenmakers alias Laureijs Wouter Aert Emmen

Fol 30
Jan van de Laer

Fol 30v
Kinderen: Claus, Beatrijs, Jenneken X Embrecht van Aerl, Aleijt X Dirck Oppers en Beatrijs

Goijaert van den Hoeven
Kinderen: Aerdt en Jan

Jan van den Hoeven X Beatrijs

Wouter Jan Back van Broechoven

Peter Back den Ouden zoen Jan Wouter Back

Fol 31v
Reinier en Adriaen zonen Adriaen Reijnkens, Haijwich Reinier Crillarts, hun moeije

Fol 322
Denijs Peter Mutsaerts en Jacop, sijn suster, Jan die Vet X Marie, Gherit Jan Maes Berijs ende Peter van Wissel X Aleijt Jan Maes Berijs, kinderen van Jan bij Engelbertken Peter Mutsaerts ende Dirck Jan Mijs zoon van Jan Mijs en Engelbertken voorss hebben een huijs etc vercoft aen Claus Henric Peter Aerts, zwager, 3-1-1512

Fol 32, 18-12
Adriaen Reijnkens
Kinderen: Reijner, Eva X Jan Ghijsbrecht van Ghierl

Haijwick Reijnen Crillaert is moeije van Reijner Adr Reijnkens

Fol 32v
Michiel Henrick Roeloffss ende Denijs Meijnaerts, HG meesters van Tilborch hebben een stuck lands verhuert Laureijs wilner Wouter Aert Emmen alias Schoenmaker X Margriete wilner Jacob Huijben, 1-3-1513