Selecteer een pagina

RA 11

Handricxken Anthonissen van de Leur wed Merten Willemsen, Sijmon Danielszn van Bockhoven X Claesken Mertens van Ingen. Jan Andriessen Crullaers en Peeter Cornelissen Boer als voogd van Hendersken Martens van Ingen transporteren aan Lenart van Bockhoven een perceel. 12-3-1669

Lenart Janssen van Bockhoven wed Mechel Willems van Ingen, Vlijmen, Jan Quirijnen X Jenneken, dochter van Lenart en Mechtelt, Jan Loef Janszn en Anthonis Willems van Leur als voogd van Jan, onm zoon van Lenart en Mechel zijn schuldich aan Dielis Dircxsen te Herpt. 19-3-1672.

RA 12

Joris Danielssen, schout Nieuwkuijk, met procuratie, 21-5-1649 Herpt, van Beeltken wed Jan Heijmanssen van Bockhoven, Herpt, transporteert aan Jan Cornelissen van Ingen, Vlijmen, een geseedt verkregen van de kinderen van Jan Gijsberts en Mariken Anthonissen Bomer. 15-6-1649

De proc is mede ondeertekent door Heijmen Janszn van Bockhoven en Handrikc Meussen

Lenart Janssen van Bockhoven wed Mechel Willems van Ingen, Vlijmen, , Jan Quirijnen X Jenneken, dochter van Lenart en Mechtelt, Jan Roeff (Loeff?) Janssen en Anthonis van Leur als voogd van Jan, onm zoon van Lenart en Mechel zijn schuldich aan Dielis Dircxsen te Herpt. 11-1-1672.

RA 14

Testament van Cornelis Claesse van Ingen en Angenes Michgelis, 1647

Testament Claes Dielis van Ingen wednr Jenneken Janssen, 7-10-1664

Testament van Dielis Cornelissen van Esch en Heijltken Willemsen van Herlaer, 3-2-1668

Cornelis Claessen van Ingen, schepen in 1661

Testament Dielis Claessen van Ingen en Geertruijt Bernondtssen, 6-4-1671
Claessen, Annekens en Willemen, kinderen van za Marcelis van Ceulen bij Maeijken, zuster, Adriaen, Dielis, de kinderen van Heijltken, broeders en zuster 30-1-1672

Testament Adriaen Claessen van Ingen en Sijken Mathijsen
De kinderen van Dielis en van Heijlken, Cornelis en Maeijken, broeders en zusters, 4-4-1674

Testament Matheus Adtriaenssen (ut?) den Udenhout en Dircksken Jansen Buen, Vlijmen, 9-12-1679
Ondertekent: Matheus Adriaenssen van den Udenhout

Testament Aert Willemsem van de leur en Sijken Claessen, Haersteeg onder hedichuijsen. 11-11-1680

Testament Maria van Gellicum, Heusden, 22-7-15681

Testament Michiel Cornelissen van de Leur en Ariken Adriaenssen van de Leur sijn vrouw 20-1-1683

Testament Thonis Huijbertssen van de Moer en Anneken Handricxssen Scheij, Vlijmen, 18-3-1683