Selecteer een pagina

RA 7908 oud 262

1510

Fol 2, 20-5
Peterken weduwe Henrick Michiel Roelofs heeft vertegen op een huijs etc gekomen van Michiel, zijn vader, en heeft overgedragen Jannen, Adriaen, Henric Lemmen Weijmers X Jut

Fol 2v
Jan Peters X Elisabeth Willem Nouwen
Heijlwich dochter Peter Willem Nouwen

Fol 3, 3-6
Jan die Paep X Aleijt, testament tbv de HG

Fol 3v
Aert van Wijck
Kinderen: Gherit en Jan

Gherit Aerts van Wijck
Kinderen: Aert, Ariana en Peter

Fol 3v, 29-6
Thomas Jansen
Kinderen: Jan, Luijtgard X Jan Peters, Everaerd, Aert

Fol 4, 30-6
Claus, Aleijt X Henric nat zoon Peter Bongers, Marie X Matheus Merckxs, Juet X Jan Crillaerts verkopen het huijs hen aengecomen van Henric van Gierl X Gheertruit, ouders, aen Jan Willems Berijs X Kathelijn

Fol 5
Jan geheijten die Coninc van Westilborch
Reijnen geheijten Jans Roeden zoen

Fol 5
Gherit en Jan zonen wilner Jan Thomaes Beren ende Peter Robbrecht van Wissel X Aleijt, dochter Jan Thomas voorss verkopen een erfpacht aen Elijzabetten wed Thomas Beren, 2-2-1510 (onze vrouwe purificatie)

Fol 5v, 15-3
Huijbrecht Jans X Adriana Willem van Heijst

Fol 6
Peter Gherit Dircks Bonte za X Elisabeth Henric Claus Weijmers za XX Wilbord
Kinderen: Gheertruid en Goijaert

Fol 6
Pauwels van Haestrecht en Katelijn Aert Leijten
Nat zoon: Dirck

Fol 6
Het betreft een erfpacht van Peter Jan Willem Mutsaerts zoals hij die vercregen heeft van Gheertruijd wed Andries van Boerden met Jan mede namens Laureijsken, zijn zuster, 6-7-1510

Fol 6v
Henrick Henrick van Schie X Adriana Wouter van Eerssel za
Kinderen: Heijlwich en IJken

Herman Jan Hermans za X Adriana Wouter van Eerssel
Kind: Cornelia X Wouter Wouter Conijtten

Fol 7v, 23-5
Agnes wed Jan Nouwen, dochter wilner Jan Meeus verkoopte tocht aen Jannen, haer zoen en Henric Cornelis Appels X Johanna, dochter, 23-5-1510

Fol 8, 9-9
Michiel Quaps
Kinderen: Jan, Marie X Willem Gherit Hoeven, Geertruit

Fol 9, 21-10
Laureijs Huijben
Kinderen: Adriaen, Engelbertken X Leonart van Wijffelt, Katarina X Jan Claus Aelwijns

Fol 9
Clais Dircks van Engelant X Katherijn Jan die Roeij
Jan die Roij X Heijlwich
Kinderen: Anthonia, Heijlwich en Kathelijn

Fol 9v
Berijs Eelkens X … … XX Elisabeth
Kinderen: Peter en Joest

Fol 9v, 22-10
Vranck Willem Claessen X Marij Dirck Peter Hillen
Jan Huijben (Betten)
Kinderen: Juet en Hilleken

Fol 10
Joest Laureijs X Margriet Steven Wouter Denijs
Denijs Wouter Denijs

Fol 10v
Henric Ael Goijaert X Aleijt Claus Faes Peter Daneels
Pauwels Peter Roeij Gerits

Fol 11v, 16-12
Cornelis Peters X Elisabeth Jan van den Hoeve
Henric Jan van den Hoeve

Fol 12, 10-11
Heer Goijaert Zegers, priester

Fol 12v, 20-12
Lenaert van Wijfflet X Engelbertken wilner Laureijs Huijb Scheenkens verkoopt aan Eelen Willem Eelkens een stuck beemden, 21-12-1510

Fol 12v, 15-6
Jan Claes Aelwijn X Katelijn wilner Laureijs Huijb Scheenkens

Fol 13r
Merten Ghijsbrecht Goessens ende Peterken, suster, verkopen aan Adriaen, broeder, een stuck erffs, 6-1510

Fol 13r, 10-6
Claus die Bont X Elizabeth met zoen Peter
Bertrom die Bont met zoen Jan
Peter en Jan zijn neven

Fol 13v
Denijs Meijnaerts X Margriet, Maes Michiels van de Velde X Agnees, Adriaen Jan Leijten X Peterken, Daniel Claus Jan Huijb Melis X Berbellen wilner Merten Vels zijn kinderen bij IJken wilner Gheritss Bouten verkopen aen Cornelis wilner Merten Vels een huijs etc, 1-1-1511

Fol 15v, 10-5
Willem zoon van wilner Jacob Rutten en Engelbertken wilner Jan Berijs verkoopt een halve erfpacht aen Peter wilner Herman Daniels van Heijst.
Willem voorss heeft als momboir van Jacob wilner Jan Jacop Rutten de andwere helft van de erfpacht verkocht aan Peter voorss, 10-5-1510

Fol 16
Gherit die Smit X Hillegont Jan Huib Betten

Fol 16, 30-4
Henric Goetshouwer
Kinderen: Jan en Gielis

Fol 16v
Heijlwich wed Jan Snellen verkoopt de tocht aen haer kijnderen, 27-1-1510

Fol 16v
Jan wilner Jan Snellen, Cornelis en Katelijn, ghesusteren, dochters van wilner Jan Snellen mede namens Snellen ende Willem hebben een erfpacht verkocht aen Ghijsbrecht Willem Stelaerts, 27-1-1510

Fol 16v
Heer Anthonis Lenaerts, priester
Jan die Bont
Heer Adriaen die Bont, priester
Jan Gerit Bont Bastaerts
Leonard Gherit Bonten
Bertelomeus Bonten met kinderen: Jan en Gherit

Fol 17, los blad
Henric Gheenen X Juet
Kinderen: Gherit en jan

Fol 17v
Willem wilner Henrick van Spaendonck en Ghertruijt, sijn suster verkopen aen Claus
en Claus, hun broer, een deel in een huijs etc, 27-1-1611

Claus en Ghertruijt verkopen een deel in een erfpacht aen Willem

Willen en Claus verkopen een stuck beempt aen Ghertruijden

Fol 20
Willem Wouter Juetten za X Elisabeth
Kind: Jan

Fol 21, 17-2
Herman van Boerden
Kinderen: Herman, Mechteld X Jan Claussen, Katerina X Matheus Gerits, Margriet X Henric Peter Druits, Adriana X Peter Adriaen Cornelis en Jan

Fol 21v
Wouter Claus za X Engel
Kinderen: Thielman, Jan, Peterken X Willem Thomas Nulaets
Steven Reijners van Broechoven, Jan de joncse, zijn broer
Kinderen: Reijner en Claus

Fol 22, 12-3
Cornelis Henric Oppers X Hillegont Mathijs Mutsaerts
Goijaert en Mathijs za, broers

Fol 22, 4-3
Jan Jan Meeus Roij Gerits
Kind: Johanna

Fol 22
Jan Peter Stevens
Kinderen: Peter, Agnes, Lijsbeth, Aleijt, Adriana, Cornelia
Jan Huijben
Kinderen: Elisabeth, Juet en Hillegont

Fol 22v, 5-5
Steven Jan Ansems alle alsulcke versterf hen aengecomen van Jan, sijn vader en Margriete, sijn moeder, … … Henric die Paep mede tot behoeff van sijne nae kijnderen bij Margriete

Fol 23
Gherit Peter Gherit Smits alias Cup

Fol 23v
Jan Cortrosijn
Kinderen: Peter, Jan, Margriet X Peter Goetschalck Peters, Gherit

Fol 24
Wilbort Willem Meeus X Heijlwich Jan van de Metten

Fol 24
Peter Peter Panis
Mechteld wed Jan Vermetten is oude moeder van Peter Peter Panis
Heer Claus Cornelis Jan Jacobs, Priester

Fol 24
Jan Willem van Riel
Kinderen: Jan, Wouter, Gherit en Adriana

Fol 24
Claus, Aleijd X Henric nat zoon van heer Peter Bongerts, Marij X Mathijs Mercxs, Juette X Jan Crillaerts, Katelijn X Jan Berijs, Katelijn van Gierl za X Jan Aert Oeijen, kinderen van Henrick van Gierl za regelen de erfpachten die hen aenbestorven zijn van Kathelijn

Fol 24v, 19-5-1510
Jan Aert Oeijen X Kathelijn van Ghierl za heeft vertegen op de goederen van Kathelijn tbv Claus Henric van Gierl, Henrick nat zoon van heer Peter Bongerts X Aleijd Henric van Ghierl, Matthijs Mercxs X Marij Henric van Ghierl, Jan Willem X Juet Henric van Ghierl en Jan Willem Berijs X Kathelijn Henric van Ghierl

Fol 25
Beatrijs Jan Verhoeven
Herman Jan Verhoeven

Fol 25v, 6-5
Sijmon Pauwels Heijsten

Fol 25v, 16-6
Rutger Dircks van Breda za X Jenneken

Fol 26
Claus Aelwijns za X Elisabeth

Fol 26v
Huijbrecht Gerit Huijbrechts Betten
Kind: Huijbrecht

Fol 27
Peter Gherit Smits, alias Cupers X Dijmpna Bartelomeeus Bont Bastaerts
Kind: Gherit

Fol 27v, 1-9
Adriaen Stappaerts za X Jenneken
Kinderen: Henrick, Jenneken, Cristina, Margriet, Jan, Marie
Jan Dircks, hunnen zwager

Fol 29v
Ghijsbrecht Dircks za X Kathelijn
Kinderen: Aerdt, Dircksken X Jan Wouter Jannis?, Elisabeth X Willem Henrick van Vucht

Fol 29
Claes Aert Vossen X Elsbeen Gherit Wijthen
Henrick Zibben
Kinderen: Zebrecht, Katelijn, Elisabeth X Aert Willems, Ida X Embrecht Peter Maes

Gherit Wijten za X Zwenelt?
Kinderen: Jan, Willem, Gherit, Elsbeen, Gheritken

Jan Wijtmans, grootvader

Fol 29v, 9-9
Jacob Rutten X Engelbeertken Jan Berijs
Kinderen: Jan met zoon Jacob en Willem

Fol 30
Jan Vermee
Kinderen: Jan (priester) en Henrick

Fol 30v
Wilner Jan Willem Mutsaerts X Katelijn
Kinderen: Adriaen, Willem, Juette, Jan, Aleijt

Jan Bellaerts
Kinderen: Michiel en Jan

Jan Jan Stellaerts X Adriana Willem Mutsaerts

Wouter Willem van der Schueren

Fol 31, 17-11
Jan Jans Vermee en Agnes Willem Bonte
Nat zoon: Jan

Maes sBeren X Lijsbeth Gherit Bonte
Kind: Jan
Zoon van Jan is Gherit

Reijner Reijner van Broeckhoven

Fol 32v, 10-12-1510
Henric Gherits van Boerden wed Mechtelt Jacob van de Breckel heeft overgegeven aan zijn kinderen: Gherit, Engelbertken, Margriet X Mercelis Ghijb Wijten, Aerd en Adriaen de goederen hen aenbestorven van hun moeder

Fol 33
Henrick van de Eijndt X Elijsabeth
Kind: Jan

Fol 33v
Vranck Gerit Lemmens X Elijsabeth Jan Willem Mutsaerts

Fol 34
Willem Wouters
Kinderen: Merten, Jan en Peter

Fol 34v, 19-12
Een stuk land

Fol 34v
Dircken Jannis van Oirschot X Mechtelt Fredericx
Ghijsbrecht Willem Stellaert

Fol 35
Jan Snellen za X Heijlwich
Kinderen: Jan, Katelijn, Snellaert en Willem

Fol 35, los blad
Claus Wouter Backs van Dongen X Katerijn Jan Gerit Jan Maes Geenen

Fol 35, 10-6
Gherit Herman Heijsten X Aleijt Jan Jacobs van Son

Fol 35v
Willem Peter Brouwers, die men heijt Willem Hoeck

Fol 37
Jan Nouwen
Kinderen: Jan, Johanna X Henric Aert Appels

Jan Wouter van de Schueren

1511

Fol 39, 2-1
Henrick Weeckemans X Elisabeth Dirck Veellekens
Dirck Dirck Veellekens

Fol 40, 2-5
Marcelis Claes van Ethen X Geritken Gherit Smitten

Fol 42
Jan Jacob Hoefkens X Elisabeth Willem Melis
Kinderen: Jan, Jacob, Gioijsert, Laureijs, Willem, Marij X Laureijs Wouter Laureijssen, Elisabeth X Michiel Jan Soffaert

45k, los blad bij fol 42, foto 58
Henrick die Paep heeft vertegen op de goederen die hij samen met Margriet wijlen Cornelis Ansems heeft beseten.
Kinderen: Sijken X Ariaen wijlen Henric Weijmers, Peter Henrick die Paep ende Cornelia, sijn suster, 1511