Selecteer een pagina

Vesten, transpoorten, opdrachten als andere contracten gepasseert voor schoutet ende schepenen der heerlijcheijt van Dongen

Beginnende 29 januarij 1662
Eindigende 19 januarij 1664

1662

Fol. 1r
Maeijken Jan Merten Loonen x Corn Lucas Roeloffs verkoopt aan Peeter Adriaen Huijbrechts, 29-1.

Fol. 1r
Claesken Denis Denis Bouwens x Goris Andriess Boumans verkoopt aan Adriaen Denis Denissen, Denis Denis Denissen, Jan Stevens Block x Jenneken Denis Denissen, Joost Janss Voerman x Anneken Denis Denissen en Servaes Adams Vermeulen x Maeijken Denis Denissen, haar broers en zussen, ultima jan.

Fol. 1v
De verkoper voors verklaart voldaan te zijn, 31-1.

Fol. 2r
Jacob Dingeman Willemen verkoopt aan Jan Jacobss Groenendael, 31-1.

Fol. 2r
Jan Peeter Janss van Berck verkoopt aan Adriaentjen Godert Denis, 31-1.

Fol. 2v
Adriaen Henrick Henrick Michielss als enig erfgenaam van Henrick Henrick Michielss en Lijntjen Dijrck Adriaenss verkoopt aan Thomas Claijpoole, schout alhier, 31-1.

Fol. 3r
Jenneken Peeter Janss Wagemaecker wed Corn Jan Verhoeven met Peeter Aertss Wagemaecker ten Hout, haar zwager, Jan Jan Claes Brebers, Anneken Jan Claes Brebers wed Joost Roeloff Jacobs, Jan en Corn Claes Jan Claes Brebers, broers, hun moeder resp grootmoeder was Jenneken Jan Adriaenss Wagemaecker. Adriaen Corn Goijaert Wilemen mede namens Marinus zijn broer, hun moeder was Lijnken [=Sijken] Wouter Janss. Wijnant Adriaen Jacob Vennemans mede namens de kinderen van Merten en Jan zijn broers, hun grootmoeder was Lesken Jan Adriaenss Wagemaeckers. Erfgenamen van Adriaen Jan Adriaen Wagemaecker als Cremer Adriaen. Zij maken een erfdeling, 18-2.

Fol. 4v
Corn en Jan Claes Jan Brebers en Sijken Jan Matheussen, hun moeder, hebben in 1642 een akkoord gesloten mbt een stedeken. Jan en Corn sluiten nu en akkoord, 18-2.

Fol. 5v
Jan Huijb Willemen als voogd en Adr Jan Gijsbrechtss als toesiender van drie onm kinderen van Maeijke Huijbrecht Willemen: Jan, 11 jaar, Maeijken, 7 jaar en Adriaen, 5 jaar ter eenre en Gijsbrecht Jan Gijsbrechtss, de vader ter ander zeijde. Zij sluiten een akkoord, 18-2.

Fol. 7r
Adriaen, Gijsbrecht, Antonis en Jan Jan Gijsbrecht Corn Timmermans, Barbel Jan Gijsbrechts x Matheus Aert Volders, Anneken Jan Gijsbrecht x Sijmon Joost Sijmon Goderts, kinderen van Jan Gijsbrecht Corneliss en Anneken Adriaen Anthoniss, maken een erfdeling, 20-2.

Fol. 12r
Barbel Jan Gijsbrechts x Matheus Aert Volders verkoopt aan Jan Jan Gijsbrechts, haar broer, 20-2.

Fol. 12v
Gijsbrecht Jan Gijsbrechts verkoopt aan Adriaen Jan Gijsbrechtss, 20-2.

Fol. 13r
Jenneken Peeter Janss Wagemaecker wed Corn Jan Verhoeven met Peeter Aertss Wagemaecker, haar zwager, verkoopt aan Wouter Janss de Bruijnen tot Oosterhout, 25-2.

Fol. 13r
Adriaentjen Adriaen Wilborts weduwe Anthonis Raes Willemen met Jan Adriaenss van Heijst transporteert aan Jan Adriaenss Backer, 14-3.

Fol. 14r
Geertruijt Joost Janss met Jan Adr Janss verkoopt aan Anthonis Adriaen Coppelaer, 15-3.

Fol. 14v
Geertruijt Joost Wijten wed Willem Bastiaen Janss met Jan Adriaen Janss verkoopt aan Anthonis Adriaen Coppelaer,15-3.

Fol. 15r
Adriaentjen Adriaenss Tgemoet weduwe Adriaen Michielss Fijnenbuijck, in sijnen leven stadthouder van d’heer schout en schepenen alhier ter eenre en Anneken Adriaenss Fijnenbuijck x Anthonis Adriaenss Coppelaer, Michiel Adriaenss Fijnenbuijck, Dingna Adriaenss Fijnenbuijck, Adriaentje Adriaenss Fijnenbuijck tot Breda, Jan Adriaenss Fijnenbuijck, Adriaen Peters Fijnenbuijck als voogd en Wouter Henricxs de Weert als toesiender van Lesken, 19 jaar, Adam, 15½, ter andere zeijde. Zij maken een erfdeling, 18-3.

Fol. 19r
Adriaen Huijb Adriaen Jannis verkoopt aan Geerit Jan Wouters van den Nijeuwenhuijse en Steven Anthonis Broeders, 20-3.

Fol. 19r
Pieter Corn Pels verkoopt aan Adriaen Bernaert Meermans, vorster alhier, 20-3.

Los vel
Jan Adrn Backer verkoopt aan Geertruijt Joost Wijten wed Willem Bastiaen Jans, 21-3
Los vel
Jan Adrn Backer verkoopt aan Geertruijt Joost Wijten wed Willem Bastiaen Jans, 21-3

Fol. 20v
De voors verkopers verkopen aan Peeter Adriaens van Baertwijck, 21-3.

Fol. 21r
Pieter Corn Pels verkoopt aan Adriaen Bernaert Ruijsenaers, 21-3.

Fol. 22r
Anneken Adriaenss Fijnenbuijck x Anthonis Adriaen Coppelaer, Michiel Adriaenss Fijnenbuijck, Dingna Adriaenss Fijnenbuijck, Adriaentje Adriaenss Fijnenbuijck, Jan Adriaenss Fijnenbuijck, Adriaen Peetersss Fijnenbuijck als voogd en Wouter Henricx de Weert als toesiender van lesken, 19 jaar, Adam, 15½ jaar maken een erfdeling van de goederen van hun vader Adriaen Michielss Fijenbuijck x Adriaentje Adriaenss Tgemoet, 1-4.

Fol. 26v
Maeijken Peeter Corn Stoffels x Corn Jacob Willemen, Grietjen Aert Jan Meermans x Jasper Adriaenss van Wijfvliet, haar grootmoeder was Heijltjen Peeter Corn Stoffels, verkopen aan Claes Corn Huijbrecht Raess, 7-4.

Fol. 27r
Corn Jan Anthonis Geerits verkoopt aan Artus de Coenen, schout en castelijn te Oosterhout, 7-4.

Fol. 27r
Adriaen Denis Deniss verkoopt aan zijn vrouw Neeltjen Claes Janss de Graeff, 7-4.

Fol. 27v
Anneken Denis Deniss x Joost Janss Voerman verkoopt aan haar man, 7-4.

Fol. 27v
Steven Anthonis Broeders, Geerit Jan Wouters van den Nijeuwenhuijse mede namens de kinderen van Anthonis Pr Adrn Jannis verkopen aan Corn Willemss over de Vaert, 7-4.

Fol. 28r
Jan Mathijs Jan Wouters verkoopt aan Corn Willemss over de Vaert, 7-4.

Fol. 28r
Corn Henrick Bouwens als voogd en Henrick Adriaen Jan Hulst als toesiender van Thoontje Henrick X Corn Henricx waar Maeijken Henricx de Wael de moeder van was ter eenre en Henrick en Peeter Adr Jan Hulst, Henrick voors als voogd en Adriaen Willemss Michielss als vader van Adriaentjen en Janneken waar Jenneken Adr Jan Hulsten de moeder was, Bastiaen Corn Hulsten als voogd en Henrick voors als toesiender van Jan en Maeijken Adriaen Jan Hulsten waar Maeijken Henricx de Wael resp moeder en grootmoeder van was ter andere zeijde sluiten een akkoord, 13-4-1662.

Fol. 29v
Peeter Jan Potjenes x Iken Meeus Domen verklaart voldaan te zijn door Adriaen Wilbort Cleijs, 17-4.

Fol. 30r
Dijrck Anthonis Dijrck verkoopt aan Barbel Adriaenss van Heijst weduwe Henrick Jan Scherders, 17-4.

Fol. 30v
Geerit Jan Wouters van den Nijeuwenhuijse weduwenaer Cathelijn Adriaen Jannis ter eenre en Jenneken Geerit Janss x Jan Joost Roeloffs, Quirijntje Geerit Janss x Corn Adriaen Vrancken, Jan Geerit Janss, Claes Adriaen Jannis als voogd en Jan Mathijs Jan Wouters als toesiender van Maeijken en Adriaen Geerit Jan Wouters ter andere zeijde maken een erfdeling, 20-4.

Fol. 32v
Barbel Jan Gijsbrechts x Matheus Aert Volders verkoopt aan Adriaen Jan Gijsbrechts, haar broer, 20-4.

Fol. 33r
Gijsbrecht Jan Gijsbrechts verkoopt aan Matheus Aert Volders, 20-4.

Fol. 33v
Adriaen Jan Gijsbrechts transporteert aan Gijsbrecht Jan Gijsbrechts, zijn broer, 20-4.

Fol. 34r
Peeter Jan Stevens verkoopt aan Willem Janss van Bommel, 24-4.

Fol. 34r
Adriaen Willem Michielss weduwenaer van Geertruijt Jacob Gijsbrecht Horsten ter eenre en Jacobmijna Adriaen Willem Michielss x Aert Anthonis Vennincx ter andere zeijde maken een erfdeling, 29-4.

Fol. 37r
Corn Willem Coop en Jacob Aerde de Jonge verkopen aan Sijmon Adriaenss Coppelaer, 5-5.

Fol. 37r
Sijken Jan Jan de Smit weduwe Rut Janss Sgravenmoer verkoopt aan Cornelis Janss Mouthaen tot Cappel, 15-5.

Fol. 37v
Floris Pels, secr, uitgekocht hebbende Corn Jan Meliss als erfg en verder uitgekocht hebbende de verdere erffg van Jan Geeritss de Roij ter eenre en Bastiaen Jan Anthoniss van Vlimeren als papon?, Jan Henricx Verhaegen x Maeijken Jan Anthonis van Vlimeren ter andere zeijde maken een deling, 7-6.

Fol. 38v
Thomas Claijpoole verkoopt aan Henrick Jan Rutgers vander Vloeten, 8-6.

Fol. 39r
Mr Corn Dijrcx, chirurgijn en Huijberta Dijrck Peeters x Aert Frans Verhaeren verkopen aan Henrick Jan Rutgers vander Vloeten, 8-6.

Fol. 39r
Adriaen Jan Laureijs Dries Oomen en Peeter Jan Laureijs Dries Oomen verkopen aan Henrick Jan Rutgers vander Vloeten.

Fol. 39v
Maeijken Adriaen Broeders weduwe Jan Laureijs Dries Oomen met Jan Mathijs Janss, haar zwager,, Dingna Jan Laureijss x Jan Mathijss, Maeijken Jan Jaureijs x Jan Janss Verbeunt, Jan Jan Laureijs Oomen, Andries Jan Laureijs Oomen, Anneken Jan Laureijs Oomen x Corn Vijver Adriaenss verkopen aan Thomas Claijpoole, 8-6.

Fol. 40r
Peeter Dijrck Anthoniss transporteert namens Dijrck Anthonis Dijrcxss aan Laurens Smits, 6-5.

Fol. 40v
Maeijken Corn Mertens van den Nijeuwenhuijse x Adriaen Joosten van Oirschot verkoopt aan haar man, 10-6.

Fol. 41r
Mr Corn Dijrcx, chirurgijn, verkoopt aan Dirck Anthonis Dijrcxss alias Trits, 10-6.

Fol. 42r
Govaert van Alphen, secr Breda, mede namens Adam van der Duijn transporteren aan Coenraet Jansen Smit, 19-6.

Fol. 42v
De voors verkopers transporteren aan Adriaen Cornelis Joris, 19-6.

Fol. 42v
Adriaen Cornelis Joris is geld schuldig aan de voors verkopers, 19-6.

Fol. 43r
Adriaen Cornelis Joris verkoopt aan Adriaen Anthoniss Cuijl, zijn zwager, 15-8.

Fol. 44v
Jan Adriaen Raes Willemen, Dingna Adr Raes Willemen weduwe Claes Jan Lambrechts, Embrecht Raes Willemen als voogd en Bastiaen Corn Hulsten als toesiender van Jan Willem Adriaen Raes Willemen waarvan Neeltjen Jan Hulsten resp moeder en grootmoeder was, verkopen aan Raes Jan Janss van Ael, 3-7.

Fol. 45r
Thomas Claijpoole verkoopt aan Jan Geeritss Smit inden Lam, 26-7.

Fol. 45v
Maeijken Adriaen Broeders weduwe Jan Laureijs Dries Oomen ter eenre en Jan Jan Laureijs Oomen, Maeijken Jan Laureijs x Jan Janss Verbeunt, Andries Jan Laureijs Oomen, Anneken Jan Laureijs Oomen x Corn Vijveren van den Nijeuwenhuijse ter andere zeijde maken een erfdeling, 7-8.

Fol. 47r
Maeijken Adriaen Broeders weduwe Jan Laureijs Dries Oomen met Andries Jan Laureijs Oomen verkopt aan Jan Janss Verbeunt, 7-8

Fol. 47v
Maeijken Jan Laureijs x Jan Janss Verbeunt transporteert aan Andries haar broer, 7-8.

Fol. 47v
Henrick Jan Rutgers vander Vloeten verkoopt aan Thomas Claijpoole, 7-8.

Fol. 48v
Wouter Geerits van den Nijeuwenhuijse verkoopt aan Corn Adriaen Brabants, smit.

Fol. 48v
Lijntjen Peeter Peeter Stevens weduwe lestmael Jan Lucas Roeloffs met Huijb Corn Huijbrechts verkoopt aan Claes Peeter Peeter Stevens, 7-8.

Fol. 49r
Anneken Jacob Peeter Mathijss x Gijsbrecht Jacob Gijsbrecht Horsten verkoopt aan Peeter, Mathijs, Maeijken, Jenneken en Grietjen Jacob Peeter Mathijss, 10-8.

Fol. 49v
Peeter, Mathijs, Maeijken, Jenneken, Grietjen, Adriaen Jacob Peeter Mathijss, Anneken Jacob Peeter Mathijss x Gijsbrecht Jacob Gijsbrecht Horsten, Dingna Jacob Pr Mathijss x Bouwen Matheus Bouwens, uitgekocht hebbende Jacob Jacob Peeters, Michiel Jan Peeter Mathijss als voogd en Wouter Jacobss Visscher als toesiender van Jan Jacob Peeter Mathijss, innocent en buitenlands, verkopen aan Merten Huijb Mertens van den Nijeuwenhuijse, 10-8.

Fol. 50r
De voors verkopers verkopen aan Michiel Jan Peeter Mathijss, 10-8

Fol. 50v
Michiel Jan Peeter Mathijss verkoopt aan Jan Anthonis Mathijss, 10-8.

Fol. 51r
Jenneken Geerit Adriaen Anthonis Dijrcx x Raes Embrecht Raessen verkoopt aan Jan Lenaerts van Alphen, 10-8.

Fol. 51r
Maeijken Corn Corn Cleijs Warren x Adriaen Anth Merten Loonen met Merten Huijb Mertens verkoopt aan Rijck Corn Corn, haar broer, 10-8.

Fol. 51v
Judick Huijbrecht Mertens van den Nijeuwenhuijse x Huijbrecht Embrecht Raessen, Corn Mertens van den Nijeuwenhuijse als voogd en Jacob Wouterss Visscher als toesiender van Jacob Huijb Mertens verkopen aan Merten Huijbrecht Mertens van den Nijeuwenhuijse, 10-8.

Fol. 51v
Jan Joachim Jan Claeuwen voor d’een helft en Huijbrecht Corn Huijbrechts namens Corn Huijbrecht Raess, zijn vader en Huijb Claes Huijb Raess, buijtenlands, Grietjen Raes Huijben x Corn Jan Anthonis Geerits, Anthonis Willem Peeters waar Anthonetta Raes Huijben de moeder was, Jan, Eeltjen, Raes, Petronel, Adriaen en Maeijken Jan Janss van Ael, waarvan Jenneken Raes Huijben de moeder was, Adriaen, Steven, Maeijken, Jenneken en Lijntje Adriaen Jan Everden waarvan Maeijken Jan Huijb Raes de moeder was, Pauwel Cens Pauwels namens zijn moeder Adriaentjen Huijb Raess, procuratieOosterhout, Huijbrecht [Jan] Gijsbrecht, Jan Jan Gijsbrechtss en Maeijken Corn Crul waar Jenneken Jan Gijben getrouwt met Corn Huijb Clocker de moeder was, Adriaentjen Jan Gijben x Jacob Lenaerts, Dingna Henrick Anthonis Anssems x Embrecht Jan Claess, Huijbrecht Jan Gijben als voogd van Martijn en Maeijken Henrick Anssems waarvan Anneken Jan Gijben de moeder resp de grootmoeder was, Maeijken Huijbrecht Raess voor d’ander helft als erfg van Huijb Adriaen Joachimmen waar Grietjen Huib Raess de moeder was, verkopen aan Jan Peeter Janss van Beeck, 10-8.

Fol. 53r
Anneken Roeloff Janss weduwe van Huijb Willem Dijrcx verkoopt aan Corn Jan Roelen, 11-8.

Fol. 53v
Peeter Cornelis van Loon verkoopt aan Jan, zijn broer, 11-8.

Fol. 53v
Corn Cornelis Cornelis Cleijs Warren verkoopt aan Claes zijn broer, 11-8.

Fol. 54r
Gijsbrecht Peeters de Haen weduwenaer van Cathelijn Corstiaen Stoffels en zijn kinderen verkoopt aan Denis Henrick van Bavel weduwe en kinderen, 12-8.

Fol. 54r
Jacob Peeter Janss van Beeck verkoopt aan Jan zijn broer, 14-8.

Fol. 54v
Huijbrecht Cornelis Huijb Raess namens Huijbrecht Claes Huijb, buijtenlands, verkoopt aan Peeter Corn Huijbrecht Lichtenbergh, 14-8.

Fol. 55r
Adriaen Vranck Lenaerden verkoopt aan Maeijken Huijb Janss weduwe Anthonis Aert Vennincx, 14-8.

Fol. 55r
Adriaen Adriaenss Broeder namens Jenneken Sijmon Corn Maes x Peeter Anthonis Mathijss tot G’berg verkoopt aan Peeter Adriaen Broeders, 14-8.

Fol. 55v
Commer Jan Mathijss verkoopt aan Peeter Adriaen Broeders, 14-8.

Fol. 56r
Lijntjen Anthonis Jan Janss x Jan Sijmon Corn verkoopt aan Adriaen Adriaenss van Bavel, haar zwager, 15-8.

Fol. 56v
Henrick Andries Peeter Willemen verkoopt aan Anneken Anthonis Gabriels weduwe lestmael Peeter Adriaen Canters, 15-8.

Fol. 56v
Geertruijt Jan Broeders weduwe Peeter Sijmon Peeterss van Son en Sijmon Peeter Sijmons, haar zoon, verkopen aan de drie onm kinderen van Corn Jasper Buijs, 15-8.

Fol. 57r
Jenneken Peeter Kempenaers weduwe Wilbort Roeloff Janss met Gijsbrecht Adriaen Wouters voor d’een helft en Corn Wilbort Roelen, Andries Wilborts Roeloffs, Jan Wilbort Roelen, Peeterken Wilbort Roelen x Geerit Anthoniss, Maeijken Wilborts x Corn Jan Huijben Lichtenbergen, Adriaentjen Wilbort Roelen x Adriaen Adriaen Thomas voor d’ander helft verkopen aan Jenneken hun zus, 15-8.

Fol. 57v
Maeijken Wouter Peeterss van Riel x Merten Adriaenss van Gesel ter eenre en Peeterken Wouter Peeterss van Riel x Huijbrecht Jan Huijben den Ouden ter andere zeijde maken een erfdeling van de goederen van Anneken Wouters van Riel, kinderloos overleden, 15-8.

Fol. 58v
Maeijken Wouter Peeterss van Riel x Merten Adriaenss van Gesel transporteert aan Peeterken Wouter Peeterss van Riel x Huijb Jan Huijben, 15-8.

Fol. 59r
Embrecht Wouter Domen verkoopt aan Willem Joesten de Jongh, 15-8.

Fol. 59r
Jan Corn Huijb Lichtenbergh waarvan Jenneken Adr Wouters van den Nijeuwenhuijse de moeder was, mede namens Adriaen zijn broer verkoopt aan Gijsbrecht Adriaen Wouters, zijn oom, 15-8.

Fol. 59v
Vijver Adriaen Wouters verkoopt aan Gijsbrecht Adriaen Wouters, zijn broer, 15-8.

Fol. 59v
Lijntjen Huijbrecht Jan Emmen Horsten x Embrecht Raes Willemen met Adriaen Bastiaen Janss verkoopt aan Maeijken Huijb Janss weduwe Anthonis Aert Vennincx, haar zus, 15-8.

Fol. 60r
Anneken Aert Dijrcx x Peeter Jacob Willemss met Jan Jan Bastiaenss verkoopt aan Peeter Anthonis Stoffels, 15-8.

Fol. 60r
Anneken Roeloff Janss weduwe Huijbrecht Willem Dijrcxss met Peeter Anthonis Stoffels verkoopt aan Jan Jan Horsten, 15-8.

Fol. 60v
Steven Jan Steven Goris ter eenre en Pr Jan Stevens ter andere zeijde maken een erfdeling, 15-8.

Fol. 61v
Jan Willem Janss de Bont, uitgekocht hebbende Peeter zijn broer, Jenneken Willems de Bont x Peeter Gerits van Etten, Corn Willems, Dingna Willems de Bont x Heijliger Jan Corn Meeus, Lesken Willemss kinderen verkopen het deel van Adriaentje Willems, die in het clooster zit, aan Adriaen Bastiaen Jans, 15-8.

Fol. 62v
Jan Willem Janss de Bont, uitgekocht hebbende Peeter zijn broer, Jenneken Willems de Bont x Peeter Gerits van Etten, Corn Willems, Dingna Willems de Bont x Heijliger Jan Corn Meeus, Adriaen Bastaien Janss weduwenaer Lesken Willem Janss en zijn kinderen, uitgekocht hebbende Adriaentje Willems die in het clooster zit. Kinderen van Willem Janss de Bont en Eeltjen Peeter Melis. Zij maken een erfdeling, 15-8.

Fol. 65r
Cornelis Willem Janss de Bont verkoopt aan Jan Willemss de Bont, broeder, 15-8-1662

Fol. 65r
Henrick ende Peeter, gebroederen, Adriaen Jan Hulsten soonen, Bastiaen Cornelis Hulsten als voogd en Henrick voors als toesiender van Jan ende Maeijken Adriaen Jan Hulsten, Adriaen, Henrick voors als voogd en Adriaen Willem Michiels als vader ende toesiender van Adriaentje en Janneken, hun moeder was Jenneken Adriaen Jan Hulsten, tasemen erfgenamen van Maeijken Henricx de Wael verkopen aan Raes Embrecht Raesen, 5-9.

Fol. 65v
Michiel Meeus Joosten tot Oosterhout transporteert aan Aleijda Bollekens weduwe Willem Joost de Jongh nu x Johan Goijaerts, 5-9.

Fol. 66r
Michiel Meeus Joos verkoopt aan Jan Jan Emmen de Jonghe, 5-9.

Fol. 66v
Adriaentjen Jacob Joris vander Wee x Andries Adriaenss de Smit verkoopt aan Floris Pels, secr alhier, 16-10.

Fol. 66v
Andries Adriaenss de Smit verkoopt aan Adriaentjen Jacob Joris vander Wee, zijn vrouw, 16-10.

Fol. 67r
Andries Adriaenss de Smit verklaart dat Floris Pels voldaan heeft, 16-10.

Fol. 67r
Jan Adriaenss van Heijst verkoopt aan Floris Pels, secr alhier, 16-10.

Fol. 67v
Graffenis Henricx weduwenaer Anneken Bernaert Andriess ter eenre en Jan Jan Adriaenss Binck, Maeijken Janss Binck x Jan Wijnant Janss van Dorst, Jan als voogd en Peeter Jan Merten Loonen als toesiender van twee onm kinderen van Adriaen Jan Adriaenss Binck, Jan en Maeijken waarvan Anneken Bernaert Andriess resp de moeder en grootmoeder was ter andere zeijde sluiten een akkoord, 24-10.

Fol. 69r
Graffenis Henricx weduwenaer Anneken Bernaert Andriess ter eenre en Jan Jan Adriaenss Binck, Maeijken Janss Binck x Jan Wijnant Janss van Dorst, Jan als voogd en Peeter Jan Merten Loonen als toesiender van twee onm kinderen van Adriaen Jan Adriaenss Binck, waarvan Anneken Bernaert Andriess resp de moeder en grootmoeder was ter andere zeijde maken een erfdeling, 25-10.

Fol. 72r
Jan Jan Adriaenss Binck, Maeijken Janss Binck x Jan Wijnant Janss van Dorst, Jan als voogd en Peeter Jan Merten Loonen als toesiender van twee onm kinderen van Adriaen Jan Adriaenss Binck, waarvan Anneken Bernaert Andriess resp de moeder en grootmoeder was ter andere zeijde maken een erfdeling.

Fol. 74v
Thomas Janss van Mommel verkoopt aan Aert Adriaenss Denis, 25-10.

Fol. 75r
Sijmon Peeter Sijmonss van Son als voogd en Mathijs Corn Mertens van den Nijeuwenhuijse als toesiender van Maeijken Adrn Janss Broeders, Merten, Pr, Adriaen en Mathijs Adriaen Janss Broeders en Corn hun broer verkopen aan Peeter Jan Janss Vrolijck31-10.

Fol. 75v
Peeter Roeloff Janss verkoopt aan Sijmon Peeters van Son als voogd van Jasper, Huijbert en Peeter Corn Jasper Buijs, 29-11.

Fol. 75v
De voors verkoper verkoopt aan Jan Jan Horsten27-11.

Fol. 76r
Adriaen Claes Cornelis Corn waarvan Claesken Adriaen Claes Adriaenss de moeder was ter eenre en Laureijs Smits, schout, als oppervoogd, Jan Jan Otten als toesiender van Corn en Rijck, mede present Adriaentjen, 23 jaar en Petronella Claes Corn Corn, Jan Claes Corn Corn, Maeijken Claes Corn, hun moeder was Thoontjen Janss int Broeck, ter andere zeijde sluiten een akkoord, 11-12.

Fol. 77r
Jan Claes Corn Corn, Maeijken Claes Corn, Adriaen Claes Corn als voogd en Jan Jan Otten als toesiender van Adriaentjen, 23 jaar, Petronella, Corn en Rijck Claes Corn Corn, hun moeder was Thoontjen Janss int Broeck, maken een erfdeling na hun halfbroer Adriaen uitgekocht te hebben, 11-12.

Fol. 79r
Adriaen Claes Corn als voogd en Jan Jan Otten als toesiender van Rijck Claes Corn Corn ter eenre en Maeijken Claes Corneliss met Jan haar broer ter andere zeijde sluiten een akkoord, 11-12.

Fol. 79v
Jenneken Geerit Adriaenss x Raes Embrecht Raess verkoopt aan Jan Embrecht Raessen, 16-12.

Fol. 80r
Jacob Dingman Willemen verkoopt aan Jan Lenaerts van Alphen, 16-12.

Fol. 80r
Adriaen Joachim Jacobs Meijer mede als voogd van Claes, Abraham en Catharina, broers en zus, Mariken Joachim Jacobss Meijer x Adriaen Anthonis Canters, Adriaentjen Janss van Vechel weduwe Jacob Joachims Meijer en haar kind, Peeterken Joachim Meijer x Willem Janss van Heulten verkopen aan Willem Janss van Heulten16-12.

Fol. 80v
Willem Janss van Heulten en Jacob Pauwels tot Sgravenmoer verkopen aan Adriaen Willems Heijblom, 16-12.

Fol. 81r
Adriaentjen Wilbort Roelen x Adriaen Adriaen Thomas alias Vrom verkoopt aan Corn Jan Huijbrecht Lichtenbergh, 21-12.

Fol. 81r
Jan Jacobs Groenendael als voogd en Huijbrecht Adriaenss Capiteijn als toesiender van Cornelia Corn Adriaenss Capiteijn waarvan Peeterken Jacobs Groenendael de moeder was, 23 jaar, ter eenre en Corn Adriaenss Capiteijn, vader, ter andere zeijde sluiten een akkoord, 27-12.

1663

Fol. 82v
Adriaen Bastiaen Janss weduwenaer van Lijntjen Adriaen Peeters weduwe Anthonis Adriaen Jannis ter eenre en Claes Adriaen Jannis als voogd en Joachim Adriaen Peeters als toesiender van Eva Anthonis Adriaenss, Peeter en Adriaen Anthonis Adriaenss Jannis, Pr Merten Peeter Janss x Lijntjen Anthonis Adriaenss, Merten Adriaen ??? Broeders x Anneken Anthonis Adriaenss ter andere zeijde sluiten een akkoord4-1.

Fol. 83v
Lijntjen Jan Peeter Mathijss weduwe Aert Frans Aert Pauwels, Adriaentjen Jan Peeter Mathijss x Harmen Geerits, Iken Jan Peeter Mathijss x Balthen Bastiaenss, Corn Jan Peeter Mathijss, Anneken Jan Pr Mathijss verkopen aan Philips Bollekens, 8-1.

Fol. 83v
Jan Melis Jan Meliss verkoopt aan Anthonis Jan Anthonis inde Leechstraet, 11-1.

Fol. 87v
Adriaentjen Denis Henricx x Lambrecht Henrick Leermaeckers, Jan Denis Henricx, Henrick Denis Henricx en Sijmon Denis Henricx, erfg van Corn Denis Henricx van Bavel, hun broer, maken een erfdeling, 31-1.

Fol. 87v
Wouter Jan Wouterssen Beijnen verkoopt aan Peeter Jan Merten Loonen, 29-1.

Fol. 87v
Adriaentjen Denis Henricx x Lambrecht Henrick Leermaeckers, Jan Denis Henricx, Henrick Denis Henricx en Sijmon Denis Henricx, erfg van Corn Denis Henricx van Bavel, hun broer, maken een erfdeling, 31-1.

Fol. 88v
Adriaentjen Denis Henricx x Lambrecht Henrick Leermaeckers verkoopt aan Jan Denis Henricx van Bavel, 31-1.

Fol. 89r
Adriaen Janss Croon als armmr en Anneken Jan Lambrechtss x Adriaen Janss voors transporteren aan Floris Pels, secr,31-1.

Fol. 89v
Adriaentjen Jacob Joris vander Wee x Andries Adriaen de Smit, Maeijken Jacob Joris vander Wee x Aert Janss Meermans, oudt vorster, ter eenre en Floris Pels ter andere zeijde sluiten een akkoord, 7-2.

Fol. 90v
Augustijnis Willem Augustijns Verhaegen en Adriaentjen Willems Verhaegen x Adriaen Jan Hulsten, hun moeder was Grietjen Adriaen Gijsbrecht Pr Willems, en uitgekocht hebbende de kinderen van Peeter, Eeltjen en Truijcken Adriaen Gijsbrecht Pr Willemen mbt de goederen van Maeijken Adr Gijsbrecht Pr Willemen die kinderloos overlden is, verkopen aan Floris Pels, 7-2.

Fol. 90v
Adriaen Joosten van Oirschot verkoopt aan Dirck Joosten van Oirschot, 14-2.

Fol. 91r
Anneken Joost Janss weduwe eerstmael van Jacob Willem Haensbergh en lestmael van Corn Jan Bastiaenss met Corn Jacob Willemen, haar zoon, en Adriaen Jan Sijmons, zwager ter eenre en Jan Corn Janss, Adriaentjen Corn Janss x Goijaert Anthoniss Dries?, Maeijken Corn Janss x Peeter Adriaenss van Bavel ter andere zeijde sluiten een akkoord, 20-2.

Fol. 93r
Maeijken Peeter Laureijs Meermans x Henrick Jan Henricxss van Bocxsel tot Tichelrijt verklaren zes kinderen te hebben en geen geld om ze op te voeden, Daarom verkopen zij aan Laurens Smits, 19-2.

Fol. 94r
Peeter Roeloff Jan Roeloffs, Anneken Roeloff Jan Roeloffs weduwe Huijbrecht Willem Dircxss met Peeter Henrick Ridders, Meerten Peeter Janss als vader en voogd van Jenneken, Neeltjen en Roeloff, Pr Merten Peeter Janss, Anthonis Merten Pr Janss, Dingna en Maeijken Merten Pr Janss, hun moeder was Anneken Jan Roeloffs, Maeijken Jan Peeterss weduwe Corn Jan Roeloffs met Peeter als voogd en Corn Jan Peeters als toesiender van haar vijf onm kinderen, allen erfg van Roeloff Jan Roeloffs en Grietjen Peeter van Riel, maken een erfdeling, 28-2.

Fol. 96r
Peeter Roeloff Jan Roeloffs verkoopt aan Cornelis Willem Janss, 28-2.

Fol. 96v
Wouter Jan Wouters den Bruijnen x Maeijken Michiel Meeus en Meeus Michiel Meeuss waarvan Peeterken Geerit Lemmens moeder en Anneken Jan Roel Snijders grootmoeder was, Aert Janss tot Oosterhout weduwenaer van Lijntjen Peeter Goriss en zijn drie kinderen en als voogd van het kind van Goris Peeter Goriss, in Sevenberglant overleden, de erffg van Cathelijn Gorissen en Anthonis Henrick Bouwens haar man die uitgekocht is verkopen aan Floris Pels, 13-3-1663

Fol. 97r
De voors verkopers verklaren dat Floris Pels voldaan heeft, 13-3.

Fol. 97r
Roeloff Adriaen Jacobs verkoopt aan Bernaert Corn Huijb Lichtenbergh, 14-3.

Fol. 97v
Damis Verbrugge, laeckenbereijder tot Dordrecht ter eenre en Willem Peeterss van Loon, 22 jaar, met Peeter Jacobs van Loon, laeckenvercooper, zijn neeff en voogd, ter andere zeijde sluiten een akkoord mbt de allimentatie van Willem, 25-3.

Fol. 98v
Corstiaen Adriaen Corsten, Anneken Adriaen Corsten weduwe Peeter Adriaen Jannis met Geerit Jan Wouters, Corn Adriaen Corsten, Jan Adriaen Corsten, Lijntjen Adriaen Corsten met Pr Pr Cleijs Bressers, Maeijken Adriaen Corsten x Corn Adriaen Adrn Broeders, erfgenamen van Adriaen Corst Jan Adriaens en Lesken Laureijs Janss van Dongen, maken een erfdeling, 5-4.

Fol. 101v
Jan Corn Jan Bastiaenss, Adriaentjen Corn Janss x Goijaert Anth Drus, Maeijken Corn Janss x Peeter Adriaenss van Bavel maken een erfdeling van de vaderlijke goederen, 7-4.

Fol. 104r
Adriaentjen Corn Janss x Goijaert Anth Drus, Maeijken Corn Janss x Peeter Adriaenss van Bavel verkopen aan Jan Janss Verbeunt, 7-4.

Fol. 104v
Adriaentjen Corn Janss x Goijaert Anth Drus verkoopt aan Anneken Joost Janss weduwe Corn Jan Bastiaenss, 7-4.

Fol. 105v
Peeter Corn Sprangers verkoopt aan Peeter Jan Janss Vrolijck, 24-4-1663.

Fol. 105v
Johan Crillaerts tot G’berghe mede namens het kind van Abraham Crillaerts als erfg van Catharina weduwe Jan Crillaerts treft een regeling mbt enige schulden, 28-4.

Fol. 106v
Cornelia Huijbrecht Bisschops x Hector Corn van Troijen, Adriaen Peeter Maes mede namens Dingna Huijbrecht Bisschops, zijn halfzus, maken een erfdeling van de goederen van Iken Adriaenss de Ruijter hun moeder, 28-5.

Fol. 109v
Johan Schouwen en Geeraert Ballet, diaconen van de groote kercke tot Brada, als erffg van Susanna Jeremias Maes, tot Breda overleden, voor d’een helft en Johannes Meijssendorp, soldaet onder de compagnie van capiteijn Gockholt binnen Maestricht, weduwenaer van Johanna Bandet Dirk Cadet waarvan Elisabeth Jeremias Maes de moeder was namens zijn vier onm kinderen, voor d’ander helft terffen een regeling mbt de erfenis van Jeremias Maes, 1-6.

Fol. 110v
Willem Rijck Fijnenbuijck verkoopt aan Wouter Henricx de Weert, 25-9.

Fol. 110v
Peeter Corn Sprangers verkoopt aan Dijrck Joosten van Oirschot, 4-10.

Fol. 111r
Peeter Adriaenss van Baertwijck verkoopt aan Jan Peeters vanden Kieboom, 14-11.

Fol. 111v
Geerit van Vuijttenhove, capiteijn, namens de weledel geboren Jacob van Borssel als executeur van de erfenis van de heere Manfart, luijtenant collonel, transporteert aan Francois van Blijdenburch de groote hoeve met het oude vervallen heerlijcheijthuijs ende casteel etc, 28-11.

Fol. 113r
De voors verkoper transporteert aan Geerit Pauwels Princen, 28-11.

Fol. 114v
De voors verkoper transporteert aan Thomas Claijpoole, 28-11.

Fol. 115r
De voors verkoper transporteert aan Jan Claes Janss, 28-11.

Fol. 115v
De voors verkoper transporteert aan Jan Peeter Janss d’Oude, 28-11.

Fol. 115v
De voors verkoper transporteert aan Peeter Jan Stevens, 28-11.

Fol. 116r
De voors verkoper transporteert aan Jacob en Corn Janss van Beeck, 28-11.

Fol. 116v
De voors verkoper transporteert aan Thomas Barents, luijtenant onder Vuijtenhove, 28-11.

Fol. 117r
Huijbertjen Dijrck Peeters x Aert Frans Bouwens verkoopt aan Henrick Jan Rutgers, 1-12.

Fol. 117v
Maeijken Claes Adriaenss weduwe Huijbrecht Willem Pauwels met Geerit Jan Wouters ter eenre en Jan Huijbrecht Willems, Willem Huijbrecht Willems, Claes Huijb Willemen, Grietjen Huijb Willemen, Merten Peeter Willemen als voogd en Laureijs Claes Adriaenss als toesiender van Adriaen Huijb Willemen, 20 jaar, Gijsbrecht Jan Gijsbrechts als vader en voogd van zijn kinderen bij Maeijken Huijb Willemen ter andere zeijde sluiten een akkoord, 7-12.

Fol. 119v
Jan Huijbrecht Willemen, Willem Huijbrecht Willemen, Claes Huijb Willemen, Grietjen Huijb Willemen met Geerit Jan Wouters, Merten Peeter Willemen als voogd en Laureijs Claes Adriaenss als toesiender van Adriaen Huijb Willemen, 20 jaar, Gijsbrecht Jan Gijsbrechts als vader en voogd van zijn kinderen bij Maeijken Huijb Willemen, erfg van Huijbrecht Willem Pauwels sluiten een akkoord, 5-12.

Fol. 122v
Maeijken Claes Adriaenss weduwe Huijbrecht Willem Pauwels met Geerit Jan Wouters ter eenre en Claes Huijb Willemen, Grietjen Huijb Willemen, Merten Peeter Willemen als voogd en Laureijs Claes Adriaenss als toesiender van Adriaen Huijb Willemen, 20 jaar, ter andere zeijde sluiten een akkoord, 5-12.

Fol. 123v
Peeter Henrick Ridders als voogd en Peeter Roeloff Janss als toesiender van de vier onm kinderen van Huijbrecht Willem Dijrcxss: Willem, 9 jaar, Roeloff, 8 jaar, Embrecht, St Jan jl 5 jaar en Jenneken, 3½ jaar, waarvan Anneken Roeloff Janss de moeder is ter eenre en moeder, nu x Cornelis Janss Nelo, ter andere zeijde sluiten een akkoord, 9-12.

Fol. 125r
Jenneken Adriaen Jan Everts x Jan Denis Henricx van Bavel verkoopt aan Steven Adriaen Jan Everts, broer, 9-12.

Fol. 126r
Jan Denis Henricx van Bavel verkoopt aan Henrick Denis Henricx, broer, 9-12.

Fol. 126r
Claes Wilbort Rijcken verkoopt aan Jan Denis Henricx van Bavel, 9-12.

Fol. 126v
Jan Jan Henrick Cools mede namens Pieter zijn broer tot Hulst, Mr Corn Dijrcx, chirurgijn, namens Jenneken Jan Cools tot Antwerpen, Corn Jan Cools, Henricxken Jan Cools x Geerit Peeter Meulder, Anneken Jan Cools x Jan Geerit Smolders, Cathelijn en Maeijken Jan Cools, kinderen van Jan Henrick Cools en Maeijken Dijrck, verkopen aan Francois Blijenburgh, 28-12.

Fol. 127v
De voors verkopers verkopen aan Floris Pels, 28-12.

Fol. 127v
De voors verkopers verkopen aan Adriaen Aert Meermans, vorster, 28-12.

1664

Fol. 128r
Jan Corn Jan Huijbrecht Lichtenberch verkoopt aan Peeter Jacob Willemss, 2-+1.

Fol. 128r
Artus Corn Pels verkoopt aan Adriaen Bernaert Ruijsenaers, 2-1.

Fol. 128v
Willem Mathijss van Schendel x Maeijken Jacob Lochten weduwe Corn Anthonis Brabers verkopen aan Huijbrecht Corn Huijbrechtss Boer, 8-1.

Fol. 129r
Wilbort Rijck Wilborts verkoopt aan Peeter Jan Merten Loonen, 8-1.

Fol. 129r
Adriaen Jacob Gijsbrecht Horsten ter eenre en Jaobmijna Adriaen Willemss, waarvan Geertruijt Jacob Gijsbrechts Horsten de moeder was, x Aert Anthonis Vennincx, Michiel Willem Michielss als voogd en Aert Anthonis Vennincx als toesiender van de onm kinderen van Adriaen Willem Michielss weduwenaer van Geertruijt Jacob Gijsbrechts Horsten ter andere zeijde maken een erfdeling, 12-1.

Fol. 131v
Lijntje Corn Huijbrecht Raess x Jan Peeterss van Beeck, Jan Corn Huijb, Huijbrecht Corn Huijbrechts, Claes Corn Huijben den Oude en Corn Corn Huijbrecht Raessen, waarvan Maeijken Jan Jan Wouters de moeder was, ter eenre en Lesken Claes Goderts weduwe lestmael van Corn Huijbrecht Raessen met Steven Jacob Steven Broeders, haar soon, en haar kinderen Claes Corn Huijbrecht Raessen de Jonghe en Maeijken Corn Huijbrecht Raessen x Claes Wouter Adriaenss ter andere zeijde sluiten een akkoord, 23-1.

Fol. 138r
Lesken Claes Goderts weduwe lestmael van Corn Huijbrecht Raessen met Steven Jacob Steven Broeders, haar soon, transporteert aan Claes Corn Huijbrecht Raessen de Jonghe en Maeijken Corn Huijbrecht Raessen, haar kinderen, 23-1.

Fol. 138v
Grietjen Corsten weduwe Wouter Janss Rijcken met Bastiaen Hulsten geeft op mindernisse van sijn houwelijcx goet aan Dijrck Wouter Rijcken,14-1.

Fol. 138v
Peeter Adriaenss van Baertwijck verklaart dat hij Roeloff Adrn Jacobs sich voor hem compt heeft geconstitueert gehadt als borge, 14-1.