Selecteer een pagina

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 002r
Soort akte: transport
Datum: 4-1-1783
1e comparant: Maria Verschuuren ea
2e comparant: Cornelis B Camp
Goederen: een dries, groot ontrent vijf hond
Prijs: ƒ 1050
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Peeter de Graaf
West: Peeter Adriaense Verschuuren
Noord: Anna Verschuuren en Johannes Smits
Zuid: wed Matthijs Otjens
Bijz: Maria Verschuuren wed Dirk de Cock, Helger en Adriaen de Cock en Willem, Jan, Cornelia en Anna Maria de Cock, minderjarigen.
Allen kinderen van Dirk de Cock en Maria Verschuuren

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 002v
Soort akte: transport
Datum: 6-1-1783
1e comparant: Adriaen Arnoldusse Schep ea
2e comparant: Adriaen Arnoldus Schep
Goederen: een parceel lant, groot ontrent elf hond
Prijs: ƒ 94
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Cornelis Rutters cum suis
West: S’Gravenmoer
Noord: wed Cornelis Wervers
Zuid: Peeter van Kuijk ea
Bijz: Adriaen en Jacobus Arn Schep (S’Gravenmoer), Pieternella Arnoldusse Schep wed Adriaen Lovenstijn (Geertruijdenberg), Jacobus Adriaen Schep x Helena Schep (SGm), Adriaen van Os en Peeter Pruijsers als voogden het kint van Dora Schep x Teunis Wervers.
Allen kinderen en erfg van Arnoldus Schep en Jacoba Canters, beide overl te S’Gravenmoer

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 003v
Soort akte: transport
Datum: 6-1-1683
1e comparant: Adriaen Arnoldusse Schep ea
2e comparant: Peeter Schaap, schepen
Goederen: een parceel moerveld, groot 2½ hond
Prijs: ƒ 115
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: de kinderen van Dusseldorp
West: putten en kuijlen
Noord: Tomas Ketelaar
Zuid: den kooper
Bijz: Adriaen en Jacobus Arn Schep (S’Gravenmoer), Pieternella Arnoldusse Schep wed Adriaen Lovenstijn (Geertruijdenberg), Jacobus Adriaen Schep x Helena Schep (SGm), Adriaen van Os en Peeter Pruijserrs als voogden het kint van Dora Schep x Teunis Wervers.
Allen kinderen en erfg van Arnoldus Schep en Jacoba Canters, beide overl te S’Gravenmoer

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 004v
Soort akte: transport
Datum: 6-1-1783
1e comparant: Adriaen Cop
2e comparant: Peeter ???, predicant
Goederen: een moerveldeke, met monsr Hendrik Ente
Prijs: ƒ 195
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Wouter Vermeulen
West: Adriaen van Seters putten
Noord: Armen van S’Gravenmoer
Zuid: Armen van S’Gravenmoer
Bijz: Adriaen en Peeter woont te S’Gravenmoer

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 005r
Soort akte: transport
Datum: 14-1-1783
1e comparant: Dingena Hoevenaar
2e comparant: Catharina van Hassel wed Jan Hoevenaar
Goederen: een acker saaijlant
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan W Verschuuren
West: de kooperse
Noord: Her straat
Zuid: Matthijs de Bont
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 005v
Soort akte: transport
Datum: 13-1-1783
1e comparant: Lambert Bogers
2e comparant: Anthonij Laurense Verschuuren
Goederen: een huijsje, hof en erf
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Hendrik Vaartmans
West: Cornelis van Malsem
Noord: Cornelis Snellens
Zuid: Wouter Boeser cum suis
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 006r
Soort akte: transport
Datum: 14-1-1783
1e comparant: Cornelis Laurense Wijdemans ea
2e comparant: Johannes van den Hoek
Goederen: twee geerden hooij en weijlant, in overdiepse polder, in ses geerden, gemeen met kooper
Prijs: ƒ 1200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Scheeps diep
Belend Oost: Antonie Snijders
West: Gerrit Timmers cum suis
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: Scheeps diep
Bijz: Cornelis Laurense Wijdemans, Johannes Snijders x Maria Wijdemans, Jan B de Bont x Adriana Wijdemans, Huijbert Otte x Pieternella Wijdemans. Alle erfg van Anna Wijdemans

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 006v
Soort akte: transport
Datum: 25-1-1783
1e comparant: Cornelis Laurense Wijdemans ea
2e comparant: Huijbert van Hassel
Goederen: drie 1/4 parten van een acker saaijlant, gemeen met Adriaen Lips, groot ontrent drie hond
Prijs: ƒ 465
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Denis Sagt
West: wed Laurens Verschuuren
Noord: Pieter Boeser
Zuid: Cornelis B Camp
Bijz: Cornelis Laurense Wijdemans, Johannes Snijders x Maria Wijdemans, Jan B de Bont x Adriana Wijdemans, Huijbert Otte x Pieternella Wijdemans. Alle erfg van Anna Wijdemans

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 007r
Soort akte: transport
Datum: 25-1-1783
1e comparant: Huijbert F ? Van Hassel
2e comparant: Adriaen Lips ea
Goederen: drie ¼ parten van een acker waarvan Adriaen reeds ¼ heeft.
Prijs: ƒ 465
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Denis Sagt
West: wed Laurens Verschuuren
Noord: Pieter Boeser
Zuid: Cornelis B Camp
Bijz: Adriaen Lips voor ¼, Johannes Silavers (= Silvius ?) voor 2/4

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 008r
Soort akte: transport
Datum: 28-1-1783
1e comparant: Jan Jansen de Bont
2e comparant: Willem Silavers
Goederen: een acker saiijlant aant Pannen huijs, groot drie hond
Prijs: ƒ 675
Plaats: GW te Boven
Toponiem: Pannen huijs
Belend Oost: hof van Jan Cornelis Boeser
West: Cornelis B Camp
Noord: Jacob Kievits
Zuid: secretaris en Adriaen van Dongen
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 008v
Soort akte: transport
Datum: 13-2-1783
1e comparant: Anna Bogaarts ea
2e comparant: Dingeman van Dusseldorp
Goederen: ¼ part in een buijtendel, gemeen met kooper
Prijs: ƒ 160
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukensvaart
West: del van Nicolaas van Son
Noord: Aard ? Peeter Zeijlmans
Zuid: wed Aart de Bont
Bijz: Anna Bogaarts wed Michiel van de Hoeve en Anna Bogaarts. Beide erfg van Jan Tielemans

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 009v
Soort akte: transport
Datum: 10-3-1783
1e comparant: Wouter Boeser
2e comparant: Peeter Boeser en Hendrik Vaartmans
Goederen: een halve acker saaijlant, dedeeld op den noorden kand
Prijs: ƒ 325
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Peeter Passon
West: onderteen vanden dijk
Noord: Hendrik Vaartmans
Zuid: Pieter Boeser
Bijz: Woouter woont te Cappel

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 010r
Soort akte: wilceur
Datum: 20-3-1783
1e comparant: Kornelia Dolk wed Kornelis Janse van Steenhoove
2e comparant: Heijlige Geest Armen
Goederen:
Prijs: ƒ 430
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Kornelia woont te Raamsdonk.
Op 31-1-1793 verklaren Adrien Schouten en Cornelis vander Schans als armmeesteren dat Kornelia de wilceur geheel heeft afgelost.
Mede comparant Laurens Reckers staat borg.

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 010r
Soort akte: transport
Datum: 25-3-1783
1e comparant: Johannes Janse Verschuuren
2e comparant: Philippus Pols
Goederen: een huijs, hof en erve
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan vander Meer, secretaris
West: de weg
Noord: Doris Kamp
Zuid: Jan Verduijn
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 010v
Soort akte: transport
Datum: 25-3-1783
1e comparant: Willemina Silvis wed Hendrik van Malsem
2e comparant: Cornelis vander Schans, scheepen
Goederen: een acker saijland, groot ontrent 130 roeden
Prijs: ƒ 375
Plaats: GW te Boven
Toponiem:
Belend Oost: Lambert Reckers
West: den dijck
Noord: dorps weg
Zuid: Peeter de Graaf
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 012r
Soort akte: transport
Datum: 5-4-1783
1e comparant: Matthijs Nouwens
2e comparant: Dirk Rijke
Goederen: een steede: huijs, hof, erf en eenige roeden ackerland, achter Retrangement
Prijs: ƒ 490
Plaats: GW te Boven
Toponiem: Retrangement
Belend Oost: Harmen Hilke
West: Huijbert van Hassel
Noord: dwars weij
Zuid: S’Lantswerk
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 012v
Soort akte: transport
Datum: 5-4-1783
1e comparant: Dirk Rijke
2e comparant: Adriaen Vissers
Goederen: 1/8 in een steede of lant van Denis P de Haan, twee partijtjes, groot ontrent 160 roeden
Prijs: ƒ 370
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: kinderen Mels de Graaf
West: kinderen Mels de Graaf
Noord: Lambert Maartens Reckers
Zuid: Jacobus Geene
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 013r
Soort akte: transport
Datum: 10-4-1783
1e comparant: Corstiaen Reckers
2e comparant: Adriaen Joghemse Blankers
Goederen: 30 roeden ackerlant
Prijs: ƒ 70
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: den kooper
West: sloot kinderen Mels de Graaf
Noord: acker Huijbert van Hasel
Zuid: sloot vande secretaris
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 013v
Soort akte: transport
Datum: 17-4-1783
1e comparant: Corstiaen Reckers
2e comparant: Cornelis Geene
Goederen: 22 roeden ackerlant in 44 roeden
Prijs: ƒ 47
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: de verkooper met andere 22 roeden
West: den dijck
Noord: s’lantswerk
Zuid: wed Huijbert Buijs
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 014r
Soort akte: transport
Datum: 28-4-1783
1e comparant: Peeter Franse Kamp, executeur
2e comparant: Jan Wouter Verschuuren
Goederen: 2 geerden hooij en weijland, inden polder, in 8 geerde, met wed Matthijs Otjens, in 4 geerden oost
Prijs: ƒ 1700
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot
Belend Oost: Peeter Schaap
West: Willem Blankers
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz: Peeter Franse Kamp, executeur testament van Andries F Hoevenaar.
De vier geerden west zijn van Hendrik Schoenmakers en Peeter Otjens

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 014v
Soort akte: transport
Datum: 28-4-1783
1e comparant: Govert van Opstall, schout en Peeter F Kamp exec.
2e comparant: Matthijs F Kamp
Goederen: 2½ geert hooij en weijlant, inden polder, in 9 geerden, gemeen met de koper
Prijs: ƒ 2134
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot
Belend Oost: Peeter J ? Langerwerf
West: Jan Smeur ? cum suis
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz: Govert van Opstall, schout en Peeter F Kamp als executeurs van het testament van Andries F Hoevenaar

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 015v
Soort akte: transport
Datum: 28-4-1753
1e comparant: Peeter Franse Kamp, executeur
2e comparant: Lambert Schoenmakers
Goederen: 1¼ geert hooij en weijlant, inden polder, in 6 geerden, gemeen met Joh van Hassel
Prijs: ƒ 995
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot
Belend Oost:
West:
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz: Peeter Franse Kamp, executeur testament van Andries F Hoevenaar.
Lambert woont te Hendrik Luijten Ambagt

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 016r
Soort akte: transport
Datum: 28-4-1783
1e comparant: Johannes van Hassel
2e comparant: Lambert Schoenmakers
Goederen: 1¼ geert hooij en weijlant, inden polder, in 6 geerden, gemeen met den kooper
Prijs: ƒ 995
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot
Belend Oost: Hendrik Schoenmakers
West: Jacob Corsten
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 016v
Soort akte: transport
Datum: 28-4-1783
1e comparant: Wouter J namens vader Jan Wouterse Verschuuren
2e comparant: Matthijs F Camp
Goederen: ?? geerden hooij en weijland, in 9 geerden, gemeen met kooper
Prijs: ƒ 1150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot
Belend Oost: Peeter J ? Langerwerf
West: Jan ? Smeur
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 017v
Soort akte: wilceur
Datum: 28-4-1783
1e comparant: Matthijs Franse Camp
2e comparant: Grooten Armen van Raamsdonk
Goederen: een wilceur met als onderpand ses geerden, in 9 geerden met Ptr J Langerwerf, , met comparant
Prijs: ƒ 2400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot
Belend Oost: Peeter J Langerwerf
West: Jan Smeur cum suis
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: Scheij sloot, Ka sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 018v
Soort akte: scheepstransport
Datum: 2-5-1783
1e comparant: Elisabeth Paans wed Cornelis Deckers
2e comparant: Cornelis Deckers, zoon, schipper van stiel
Goederen: een damschuit, lang 46 voet, wijt 14 voet, met alle toebehooren
Prijs: ƒ 1000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 019v
Soort akte: transport
Datum: 13-5-1783
1e comparant: Dirk Rijken
2e comparant: Gijsbert van Malsem
Goederen: een ackertje, groot ontrent 1½ hond
Prijs: ƒ 250
Plaats: GW te Boven
Toponiem:
Belend Oost: Mels van Gijsel cum suis
West: Denis Sagt
Noord: wed Nicolaas Bouwens
Zuid: Adriaen Adriaen Blankers
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 020r
Soort akte: transport
Datum: 23-5-1783
1e comparant: Johanna Passon wed Peeter J Smits
2e comparant: Jan Klavers en Willem en Maria Klavers
Goederen: een half moervelt aan Jan en een half aan Willem en Maria, groot ontrent 250 roeden
Prijs: ƒ 625
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Frans Boeser cum suis
West: Cornelis Bartelse Camp
Noord: Marcelis Smits
Zuid: Lambert Reckers
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 020v
Soort akte: transport
Datum: 31-5-1783
1e comparant: Adriaan Kop
2e comparant: Hendrik van den Born
Goederen: een parceeltje moerveld, groot ontrent 4 hond
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed Evert Blok
West: S’Grevelduijn
Noord: Armen S’Gravenmoer
Zuid: Pieter Schaap
Bijz: Adriaan en Hendrik wonen te S’Gravenmoer

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 021v
Soort akte: transport
Datum: 31-5-1783
1e comparant: Jan Verschuuren
2e comparant: Francus en Lambert Verschuuren
Goederen: een acker saaijlant, groot ontrent 133 roeden
Prijs: ƒ 350
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: acker Peeter de Bont
West: steede Mels de Graaf
Noord: Cornelis C camp
Zuid: Wouter Wouters
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 022r
Soort akte: wilceur
Datum: 3-6-1783
1e comparant: Johanna Reckers wed Anthonij Berthouts
2e comparant: Anna Kusters wed Evert Block
Goederen: wilceur met als onderpant haar huijs etc
Prijs: ƒ 150
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Peeter Gijsbertse de Jong
West: Dirk van Dongen
Noord: sloot Jacob Peeterse Zeijlmans
Zuid: Her straat
Bijz: Anna woont te S’Gravenmoer. Zij verklaart op 11-8-1786 dat de wilceur geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 022v
Soort akte: transport
Datum: 21-6-1783
1e comparant: Jacobus van Winteraat, predicant
2e comparant: Huijbert Adr van Hassel
Goederen: 2½ en 1/6 geert, de helft van 5 1/3, gemeen met Pieter Laurens Vermeulen, secr Ginneken
Prijs: ƒ 2600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot
Belend Oost: Maarten de Wit
West: Adriaen Boeser
Noord: Scheij sloot of Dusse Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz: Jacobus is predicant ten waarden in het lant van Wierden (mogelijk Woerden)

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 023v
Soort akte: transport
Datum: 1-7-1783
1e comparant: Johan Willem Coets ea
2e comparant: weleeerwaarde Theodorus Heijmans
Goederen: een buijtendel, groot 420 roeden
Prijs: ƒ 430
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Oude straat, Ka straat
Belend Oost: Jacob Cievits
West: Matthijs van Dusseldorp
Noord: Oude straat
Zuid: Ka straat
Bijz: Johan Willem Coets, medicus doctor, (S’Gevelduijn Cappel) namens Direk Zijlmans, metselaar (Rotterdam) en Joris Paalvast ? (Maanshuijs ?)

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 028v
Soort akte: wilceur
Datum: 17-7-1783
1e comparant: Mels van Gijsel
2e comparant: Diaconi Armen van Groot Waspik
Goederen: wilceur met als onderpand sijn huijs etc
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukensvaart
West: Gijsbert van Malsem
Noord: wed Hendrik van Malsem
Zuid: Adriaen Adriaense Blankers
Bijz: Bliojkens quitatie is de wilceur op 17-2-1806 volledig afgelost

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 029r
Soort akte: transport
Datum: 19-7-1783
1e comparant: Elisabeth van Driel wed Peeter van Dongen
2e comparant: Joghem W Blankers
Goederen: 1½ geerd hooij en weijland, in 6 geerden, inden polder, gemeen met Willem Blankers cum suis
Prijs: ƒ 1400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot , Ka sloot
Belend Oost: Peeter G de Jong
West: Jan Kients ? Cum suis
Noord: Scheij sloot of Dusse Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 029v
Soort akte: transport
Datum: 29-8-1783
1e comparant: Johannis van Hassel
2e comparant: Jan de Bondt
Goederen: 3 geerden hooij en weijland, inden polder, gemeen met Jan Janse de Bont
Prijs: ƒ 2900
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot , Ka sloot
Belend Oost: Gerrit Dirkse Timmermans cum suis
West: Hendrik Schoenmakers
Noord: Scheij sloot of Dusse Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz: Enkele rentebetalingen en een aflossing staan vermeld.
Op los vel van 18-11-1786 verklaart Johannis dat Jan f 700 heeft afgelost

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 030r
Soort akte: transport
Datum: 29-8-1783
1e comparant: Stoffel Leijten
2e comparant: Matthijs van Dusseldorp
Goederen: een moerveldike
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Hendrik Schoenmakers cum suis
West: den kooper
Noord: Jan Tomasse de Bont
Zuid: dwarsgeeren
Bijz: Stoffel woont te Hendrik Luijten Ambagt

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 030v
Soort akte: transport
Datum:
1e comparant: Peeter van Alphen ea
2e comparant: Govert van Opstall, schout
Goederen: een huijs, hof en erf
Prijs: ƒ 1125
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Kaaij straat
Belend Oost: kinderen Cornelis Tomasse de Bont
West: Matt van Dongen en Jan Wijdemans
Noord: sloot del van Matthijs Willem van Dongen
Zuid: Kaaij straat
Bijz: Peeter van Alphen, Maria Buijs namens Cornelia Buijs wed Hendrik van den Hoven (Rotterdam).
Cornelia verklaart op 25-9-1783 dat zij genoegen neemt met de verkoop.

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 031r
Soort akte: transport
Datum: 29-10-1783
1e comparant: Jan van der Meer, secretaris
2e comparant: Pieter van der Meer, zoon
Goederen: 1e een huijs met een kleijn huijsje en 2e een hof
Prijs: ƒ 700
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 1e Dingeman van Dusseldorp; 2e dorps straat
West: dorps dijk; Jan Janse de Bont
Noord: Dingeman van Dusseldorp; ?? van verkooper
Zuid: het dorp; Peeter Adr Verschuuren
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 032r
Soort akte: transport
Datum: 29-10-1783
1e comparant: Pieter van der Meer, procureur ea
2e comparant: Anna Hoevenaar
Goederen: 2/5 part in een acker saaijland, gemeen met Matthijs F Camp, groot ontrent 75 roeden
Prijs: ƒ 53
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Pispot
Belend Oost: kinderen Huijbert Hoevenaars
West: Wouter van Dusseldorp
Noord: Pispot
Zuid: over den dijk tot S’Gravenmoer
Bijz: Pieter namens Dirk Hoevenaar, schipper (Rotterdam) en Adriaen Hoevenaar en Matthijs Camp en Hendrik F Camp als voogden over kinderen Huijbert Hoevenaar, Francus Hoevenaar, Anna en Catharian Hoevenaar en hun moeder Cornelia Camp wed Huijbert Hoevenaar.
1/5 compiteert Dirk Hoevenaar en de rest erfg Adriaen Hofwegers

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 032r-3
Soort akte: transport
Datum: 30-10-1783
1e comparant: Dingena Schoenmakers
2e comparant: Cornelis J Schoenmakers, broer en Jan T de Bont
Goederen: 4e 1/2 acker, agter voorn steede; 5e 1/2 binnendel
Prijs: ƒ 3000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Pispot
Belend Oost: 4e ..; 5e Arnoldus de Bont
West: Johannis Bossers; Hendrik J Schoenmakers
Noord: Pispot
Zuid: over den dijk tot S’Gravenmoer
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 032r-4
Soort akte: transport
Datum: 30-10-1783
1e comparant: Dingena Schoenmakers
2e comparant: Cornelis J Schoenmakers, broer en Jan T de Bont
Goederen: 6e 1/3 in de helft van 7½ geerden, inden polder gemeen met Hendrik Janse Schoenmakers; 7e 3 in 6 geerden
Prijs: ƒ 3000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot , Ka sloot
Belend Oost: 6e Marijnus Eleman; 7e Wouter Smeur
West: Peeter Gijsbertse de Jong; Anna Vermeulen
Noord: Scheij sloot of Dusse Munsterkerk; Scheij sloot
Zuid: Ka sloot; Ka sloot
Bijz: het 7e parceel gemeen met ? Van Sjstraate ?

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 033r
Soort akte: transport
Datum: 30-10-1783
1e comparant: Dingena Schoenmakers
2e comparant: Cornelis J Schoenmakers, broer en Jan T de Bont
Goederen: 1e 1/3 in 1/2 del, inden binnenpolder; 2e 1/3 in 1/3 binnendel agter voorn steede
Prijs: ƒ 3000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka straat, Ka, Platte weg
Belend Oost: 1e ? Langstraat; 2e de voornoemde del
West: Jacobus T Zijlmans; Arnoldus de Bont
Noord: Ka of Platte weg; als voren
Zuid: Ka straat; als voren
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 033r-2
Soort akte: transport
Datum: 30-10-1783
1e comparant: Dingena Schoenmakers
2e comparant: Cornelis J Schoenmakers, broer en Jan T de Bont
Goederen: 3e 1/3 in een huijs, agterhuijs en 1/3 in 1/2 acker, gelegen agter de voornoemde steede
Prijs: ƒ 3000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 3e wed ? Zijlmans cum suis
West:
Noord: Her straat
Zuid: over den dijk tot S’Gravenmoer
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 034r
Soort akte: transport
Datum: 10-11-1783
1e comparant: Michiel Roda
2e comparant: Arnoldus de Bont
Goederen: een huijs, hof en acker en nog een hof er agter
Prijs: ƒ 3700
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: secretaris van Raamsdonk en Wouter Adriaen Cnaap
West: Corn vander Lo, Jog Timmermans, wed Jac Timmermans
Noord: dwars sloot agterste hof tot hr Hoevenaar toe
Zuid: erve Jan van Steenhoven
Bijz: Michiel woont te Oosterhoud.
Het ackertje agter den voorste hof, gekomen van Adriaen Aartse Schouten, mag niet betimmert worden. Wouter en Adriaen Cnaap behouden hun voetpat.

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 035v
Soort akte: transport
Datum: 17-11-1783
1e comparant: Frans B Boeser en Adriaen Schouten, armmeesteren
2e comparant: Govert Hasebos
Goederen: een opslag van een huijsje, op den sijdijk, zoals Johanna van Hassel het gebruijkt heeft
Prijs: ƒ 30
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wooning wed Ant van Dommelen
West: den dijk
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 036r
Soort akte: transport
Datum: 17-11-1783
1e comparant: Cornelis Camp, Cornelis en Gerrit Maas
2e comparant: Jan van der Meer, secretartis
Goederen: van 1e comp 2/5 en de andere twee 1/5 van een parceel dries en ackerland
Prijs: ƒ 175
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: zie bijzonder
West: voet pad of onderteen vanden dijk
Noord: Jan Verduijn
Zuid: Cornelis van Dongen
Bijz: het land ligt op de noordzijde van den dDorpsweg in den Hoef, gekomen van den Gravelijkheijd.
Oostwaart tot soverre de voorvaderen van de verkoopers het land altijd gebruijkt en beseten hebben aan de oostsijde van den oude sloot

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 036v
Soort akte: transport
Datum: 17-11-1783
1e comparant: Cornelis Maas
2e comparant: Gerrit Maas
Goederen: de helft inde opslag van een huijsje
Prijs: ƒ 10
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Johannes Niemans
West:
Noord: den dijk
Zuid: Adriaen van Staaveren
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 037v
Soort akte: transport
Datum: 12-12-1783
1e comparant: Jacobus Korsten, hooij schipper
2e comparant: Tomas Smeur en Huijbert Corn van Steenhoven
Goederen: ses geerden hooij en weijland, inden polder
Prijs: ƒ 6000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot
Belend Oost: Lambert Schoenmakers cum suis
West: Hendrik Schoenmakers cum suis
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz: Er wordt met een obligatie van f 6000 betaald

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 038r
Soort akte: transport
Datum: 13-12-1783
1e comparant: Johanna Kusters wed Hendrik van Riel
2e comparant: Adriaan van Riel, zoon
Goederen: een rest moerveld, gemeen met Peeter Zeijlmans
Prijs: ƒ 50
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Wouter van Steenhoven
West: de Ka
Noord: Adriaan van Staaveren
Zuid: Adriaan Konings cum suis
Bijz: Johanna woont te Sprang

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 038v
Soort akte: transport
Datum: 23-12-1783
1e comparant: Peeter Fransen Camp ea
2e comparant: Anthonij van Raamsdonk
Goederen: een binnendel, groot ontrent drie hond
Prijs: ƒ 660
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukensvaart
West: wed van de Heer van Andel
Noord: Jan Kivits
Zuid: Teunis Sagt
Bijz: Peeter Fransen Camp voor hem zelf en met Adriaan Corn de Seeuw als voogden over 2 kinderen van Johannes Anselmus Bosser x Aaltje Vermijs

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 039v
Soort akte: transport
Datum: 24-12-1783
1e comparant: Cornelis van Dongen
2e comparant: Maria Berthouts wed Adriaan van Gijsel
Goederen: een binnendel, groot ontrent drie hond
Prijs: ƒ 675
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaart
West: Peeter F Boeser en vandaar af tot de watergang
Noord: wed Adriaen van Gijsel
Zuid: wed Joachimus Zijlmans
Bijz: Cornelis woont te S’Gravenmoer

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 040r
Soort akte: transport
Datum: 7-1-1784
1e comparant: Hendrik van den Hoek
2e comparant: Jan Nouwens
Goederen: een huijs en erf
Prijs: ƒ 270
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Dirk van Tiggel
West: Peeter F Boeser
Noord: sloot del van verkooper
Zuid: Cornelis Janse Schoenmakers
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 041r
Soort akte: transport
Datum: 10-1-1783
1e comparant: Adriaen Lips ea
2e comparant: Hendrik Janse Schoenmakers
Goederen: een binnendel, aan Benede Kerk, in de steede van Adriaan Vassen (overleden), groot tien hond
Prijs: ƒ 1275
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Benede Kerk, Ka, Platte weg
Belend Oost: erfg Adriaen Vassen
West: wed Jan M de Bont
Noord: Ka of Platte weg
Zuid: erve Adriaen Vassen
Bijz: Adriaen Lips executeur testament van Adrianus Molenschot en Cornelia Lips wed Cornelis T de Bont

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 041v
Soort akte: transport
Datum: 15-1-1783
1e comparant: Adriaen Lips executeur
2e comparant: Lambert Schoenmakers
Goederen: een halve geerd lant, in 6 geerden, gemeen met kooper cum suis
Prijs: ƒ 480
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot
Belend Oost: Hendrik Janse Schoenmakers
West: Tomas Smeur cum suis
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz: Adriaen Lips executeur testastament van Adrianus Molenschot.
Lambert woont te Hendrik Luijten Ambagt

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 042v
Soort akte: transport
Datum: 27-2-1784
1e comparant: Adriaen P van Dongen ea
2e comparant: Adriaan J Blankers
Goederen: 60 a 70 roeden ackerland, gemeen met den kooper, gelegen bij den molen
Prijs: ƒ 125
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: den kooper
West: Johannes van Hassel
Noord: den dijk
Zuid: de veldikens
Bijz: Adriaen P van Dongen (Raamsdonk) voor 1/7, kinderen Jan van Strien voor 1/7, dogter Gerrit Vermeijs voor 1/7, wed Cornelis van Dongen (Rotterdam) voor 1/7, Jan , Peeter, Hendrik ?, Anna en Maria van Dongen voor 1/7 Leijntje Koning wed Jacob Block.
namens haar zoon Willem Block voor 1/7 Cornelis van Mourik als armmeester van Raamsdonk mede namens Anthonij P van Dongen voor 1/7

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 043v
Soort akte: transport
Datum: 27-2-1784
1e comparant: Cornelia Lijten wed Jan Norbertusse van Tiggel
2e comparant: Adriaen J Blankers
Goederen: 60 a 70 roeden land, gemeen met kooper, gelegen bij de molen
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: den kooper
West: Johannes van Hassel
Noord: den dijk
Zuid: de veldikens
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 044v
Soort akte: transport
Datum: 19-3-1784
1e comparant: Adriaen Vermijs
2e comparant: Simon Otjens
Goederen: een huijs, bakkerij en oosthelft van agterhuijs
Prijs: ƒ 840
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erfg Cornelis Sagt
West: Cornelis de Bont
Noord: den dijk
Zuid: wed Frans de Jongh
Bijz: Met hetzelfde regt als Adriaen het op 19-12-1766 van Frans M de Jongh heeft gekocht

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 045r
Soort akte: bijlbrief
Datum: 17-4-1784
1e comparant: Jan Kant
2e comparant: Jan Ruijtenberg
Goederen: bijlbrief tbv leverantie van een hengst schuijt, lang 41 voet, wijt 13 voet
Prijs: ƒ 550
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan woont te Rijswijk

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 046v
Soort akte: wilceur
Datum: 23-4-1784
1e comparant: Anthonij Konings
2e comparant: Adriaen de Bruijn, beurt schipper
Goederen: wilceur met als onderpant een acker saaijlant aan Beneede Kerk, groot ontrent drie hond
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Beneede Kerk
Belend Oost: Peeter de Jong
West: Jan J de Bont
Noord: Frans van den Hout
Zuid: dwars pat
Bijz: Adriaen woont te Geertruijdenberg.
Op 12-3-1787 verklaart Adriaen dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 046v
Soort akte: transport
Datum: 7-5-1784
1e comparant: Adriaen Nouwens
2e comparant: Lamberdina Spuijbroek
Goederen: een wilceur met als onderpand een buijtendel
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Oude straat, Ka straat
Belend Oost: Armken van Groot Waspik
West: kinderen Michiel de Roon
Noord: Oude straat of Klijn Waspik
Zuid: Ka straat
Bijz: Lamberdina woont te Geertruijdenberg

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 048r
Soort akte: transport
Datum: 27-5-1784
1e comparant: Dirk Deckers, executeur
2e comparant: Cornelis en Laurens Cornelisse Snellens
Goederen: een beijster hooijlant, agter steede van Huijbert de Graaf
Prijs: ƒ 263
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: den dijk
West: Christoffel Timmermans
Noord: Huijbert de Graaf
Zuid: Adriaan van Dongen
Bijz: Dirck Deckers (Waalwijk) als executeur van den boedel van Mariua Deckers wed Jan Zeijlmans, in leven secretaris,

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 048v
Soort akte: transport
Datum: 4-6-1784
1e comparant: Maria Wijdenmans
2e comparant: Hendrik Jansen Schoenmaker
Goederen: 3 geerden hooij en wijland, in overdiepse polder, in 6 geerden, gemeen met wed Jan Vasse de Hoogh ea
Prijs: ƒ 1125
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot
Belend Oost: Jacobus Peeters Zeijlmans
West: den kooper
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: Maas
Bijz: Maria woont te Raamsdonk. Het lant is belast met een wilceur van f 900 tbv Jan van der Lo, Hendrina en Pieternella van Disseldorp van 17-3-1779. De rest wordt gereet betaald

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 049v
Soort akte: transport
Datum: 5-6-1784
1e comparant: Anna Catharina Snijders
2e comparant: Jan Lips en Anthonij Snijders
Goederen: 1e een huijs, erf en del; 2e een quaat veld
Prijs: ƒ 470
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 1e S’Grevelduijn Cappel;
West: Vroukens vaart;
Noord: Cornelis de Bont; 2e Paulus Bruijnenbaart
Zuid: Jan Brouwers; 2e wed Afdriaen van Gijsel
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 049v-2
Soort akte: transport
Datum: 5-6-1784
1e comparant: Anna Catharina Snijders
2e comparant: Jan Lips en Anthonij Snijders
Goederen: 3e een buijten delleke; 4e een acker; 5e een dries; 6e ½ moervelt
Prijs: ƒ 470
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 4e Frans Boeser ; 6e Joh en Huijbert van Hassel
West: 4e Aart Zeijlmans; 6e Cornelis Boeser
Noord: 3e Armen van GW; 5e Hendrik van den Hoek
Zuid: 3e Aart Zeijlmans; 5e wed Cornelis Deckers
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 050r
Soort akte: transport
Datum: 9-6-1784
1e comparant: Johannis Verster de Balbian, notaris ea
2e comparant: Adriaen de Rooij
Goederen: de helft in een parceel moergronden, laegveld en bosschen, groot geheel 59 hond: Beneden Bijster, met Geetruij Zeijlmans
Prijs: ƒ 650
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Oude Leij, Nieuwe Leij
Belend Oost: erve S’Grevelduijn Cappel
West: erve S’Gravenmoer
Noord: de Nieuwe Leij
Zuid: de Oude Leij
Bijz: Johannis Verster de Balbian, not, x Theodora vander Hoeve (S’Bosch), Cornelis van Diepenbrugge, schout van Arkel x Catharina , Johan Christian van der Leur, secr van Steenbergen x Pieternella , Jan Carel Schoorn, dienaar des goddelijks woord, x Cornelia van der Hoeve (Schiedam), Adrianus Quirinus Kollf, sub secr en wijncoopman (Middelharnis) x Hendrica van der Hoeve. Kinderen van wijlen Cornelis van der Hoeve, schout van Zuijdewijn x Cornelia van Doorn.
Adriaen woont te S’Grevelduijn.

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 052r
Soort akte: transport
Datum: 14-6-1784
1e comparant: Elisabeth Dolk wed Willem Liesveld
2e comparant: Jan Liesveld, neef
Goederen: 1e 1/3 part in een bijster, met uijtgd moerveld, met Ptr Liesveld; 2e 1/3 in een buijtendel met P. L.
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Oude straat, Ka straat
Belend Oost: 1e wed Helger de Kock ea; 2e Dirk Hulst
West: Freijs Reckers cum suis; wed Jan de Hoogh
Noord: Oude straat of Kleijn Waspik
Zuid: Ka straat
Bijz: Elisabeth woont te Dordrecht

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 052v
Soort akte: wilceur
Datum: 14-6-1784
1e comparant: Jan Liesveld
2e comparant: Marijnus Elemans, schepen te Raamsdonk
Goederen: wilceur: onderpand 1e 1/3 part in een bijster; 2e 1/3 in een buijtendel beide met Pt Liesveld
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Oude straat, Ka straat
Belend Oost: 1e wed Helger de Kock ea; 2e Dirk Hulst
West: Freijs Reckers cum suis; wed Jan de Hoogh
Noord: Oude straat of Kleijn Waspik
Zuid: Ka straat
Bijz: In vorige akte gekocht.
Blijkens een quitantie is de wilceur op 14-6-1797 geheel afgelost.
Op los vel verklaart M Elemans wed van Michiel Heijmans (Klundert) f 600 ontvangen te hebben

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 053v
Soort akte: bijlbrief
Datum: 16-8-1784
1e comparant: Jan Teunisse van der Pluijm
2e comparant: Johannes van den Hoek
Goederen: bijlbrief tbv de leverantie van een kofachuijt, lang 47 voet, wijt 13 voet 8 duijm
Prijs: ƒ 1519
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan woont te Dussen.
Johannes verklaart op 3-3-1792 dat de bijlbrief geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 054r
Soort akte: transport
Datum: 17-6-1784
1e comparant: Gijsbert van Dongen
2e comparant: Jan van den Hoek
Goederen: een binnendel, inden polder, groot ontrent 7 hond
Prijs: ƒ 1825
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka, Platte weg
Belend Oost: Adriaen Adriaense Cnaap
West: Matthijs Peeters de Bont
Noord: Ka of Platte weg
Zuid: erf van Adriaen Adriaense Blankers
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 055v
Soort akte: transport
Datum: 16-8-1784
1e comparant: Willemina Sillevis wed Hendrik van Malsem
2e comparant: Lambert en Engelbert Bogers
Goederen: een huijs, hof en erf, te Boven aan den dijk
Prijs: ƒ 400
Plaats: GW te Boven
Toponiem:
Belend Oost: Corstiaen Reckers
West: den Dijk
Noord: kinderen Th Buijs
Zuid: Dorpsweg
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 056r
Soort akte: wilceur
Datum: 16-8-1784
1e comparant: Willem de Bruijn, bierbrouwer
2e comparant: Cornelis Crilaars, coopman te Waalwijk
Goederen: wilceur met als onderpant sijn binnendel
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaart
West: Peeter Timmermans
Noord: wed Jan Lamberde Zeijlmans
Zuid: Peeter ? Boeser
Bijz: Cornelis verklaart op 12-2-1785 dat de wilceur geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 057r
Soort akte: transport
Datum: 10-9-1784
1e comparant: Matthijs van Dusseldorp ea
2e comparant: Matthijs van Dusseldorp
Goederen: eenm vierde part in een acker saaijlant, gemeen met Joghem B de Bont
Prijs: ƒ 168
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Anna Hoevenaar cum suis
West: Cornelis Janse Schoenmakers
Noord: Pispot
Zuid: over den dijk tot S’Gravenmoer
Bijz: Matthijs van Dusseldorp, Jan, Allegonda wed Franciscus Cornelis van Ottenstijn (Leijden), Petronel, Adriaen (Loon), Pieter Kievits X Maria (Sprangh), Adriaen Sweep x Anna Maria (Oosterhout) en Johanna van Dusseldorp. Kinderen en erfg van Wouter van Dusseldorp

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 057v
Soort akte: transport
Datum: 10-9-1784
1e comparant: Matthijs van Dusseldorp ea
2e comparant: Francis van den Hout
Goederen: huijs, hof en erve aan Benede Kerk
Prijs: ƒ 1000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Lips
West: de kooper
Noord: erf weeskint van Wouter Janse van Steenhoven
Zuid: Her straat
Bijz: Matthijs van Dusseldorp, Jan, Allegonda wed Franciscus Cornelis van Ottenstijn (Leijden), Adriaen (Loon), Pieter Kievits X Maria (Sprangh), Adriaen Sweep x Anna Maria (Oosterhout) en Johanna van Dusseldorp. Kinderen en erfg van Wouter van Dusseldorp.
Het lant is belast met een wilceur van f 500 tbv Wouter Vermeulen. Jacob Witte en Cornelis Vermeulen als geweest sijnde vooogden over Wouter Vermeulen verklaren op 12-3-1686 dat de wilceur geheel is afgelost.
De rest is bij verkoop betaald

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 060r
Soort akte: transport
Datum: 21-10-1784
1e comparant: Willem de Bruijn
2e comparant: Aart Dirkse Zeijlmans
Goederen: een half huijs, agterhuijs en brouwerij en gereetschappen etc gelegen aan Vroukensvaart
Prijs: ƒ 800
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vaart en Aart Zeijlmans
West: Wouter van Dusseldorp en Hendrik Jans Schoenmakers
Noord: Hendrik Janse Schoenmakers cum suis
Zuid: Her straat
Bijz: Willem woont te Waalwijk

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 060r-2
Soort akte: transport
Datum:
1e comparant: Willem de Bruijn
2e comparant: Aart Dirkse Zeijlmans
Goederen: 2e een binnehof
Prijs: ƒ 800
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Aart Zeijlmans
West: Marcelis M Zeijlmans
Noord:
Zuid: Marcelis M Zeijlmans
Bijz: Willem woont te Waalwijk

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 060v
Soort akte: transport
Datum: 21-10-1784
1e comparant: Willem de Bruijn
2e comparant: Cornelis Cornelis Crielaers
Goederen: een binnedel, groot 7 hond
Prijs: ƒ 1505
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaart
West: Peeter Timmermans
Noord: wed Jan Lamberde Zeijlmans
Zuid: Peeter Adriaen Boeser
Bijz: Willem woont te Waalwijk

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 062r
Soort akte: wilceur
Datum: 17-12-1784
1e comparant: Jan Wijdemans
2e comparant: Geetruij Zeijlmans
Goederen: wilceur met als onderpant 3 geerden, in 6 geerden, gemeen met Joghem W Blankers, overdiepse polder
Prijs: ƒ 1000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot
Belend Oost: Peeter G de Jongh
West: Hendrik Janse Schoenmakers
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: Maas
Bijz: Geertruij woont te S’Grevelduijn.
Op 29-11-1900 verklaart de executeur van het testament van Hermina en Geertruijda Zeijlmans dat de wilcewur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 063r
Soort akte: transport
Datum: 28-12-1784
1e comparant: Bastiaen Holster ea
2e comparant: Adriaen Holster
Goederen: 3 geerden hooij en weijland, in 12 geerden, op den oostenkant
Prijs: ƒ 2500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot
Belend Oost: de Seijl
West: Cornelis van Mourik
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz: Bastiaen Holster namens Hendrik de Groot (Gorinchem).
Bastiaen en Adriaen wonen te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 063v
Soort akte: transport
Datum: 28-12-1784
1e comparant: Adriaen Holster
2e comparant: Jacob Koning
Goederen: 3 geerden hooij en weijlant, in 12 geerden,
Prijs: ƒ 925
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka sloot
Belend Oost: het polders lant
West: Cornelis van Mourik
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz: Jacob woont te Hendrik Luijten Ambagt.
Op 15-3-1785 wordt de koopsom voldaan

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 065r
Soort akte: transport
Datum: 21-1-1785
1e comparant: Arij Geene
2e comparant: Jacobus Geene, zoon
Goederen: een opslag van een huijsje, op den sijdijk
Prijs: ƒ 50
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord: Jan de Vos
Zuid: Sacrijan ? Bermans
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 066v
Soort akte: transport
Datum: 28-1-1785
1e comparant: Lambert Huijberde Schoenmakers
2e comparant: Willem J. Blankers
Goederen: 3 geerden hooij en weijlant, in 6 geerden, inden polder gemeen met Michiel van Hassel
Prijs: ƒ 1800
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot
Belend Oost: Cornelis Schoenmakers
West: Cornelis van Gent
Noord: Scheij sloot Of Dussen Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz: Lambert woont te Hendrik Luijten Ambagt

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 067v
Soort akte: transport
Datum: 9-2-1785
1e comparant: Pieter Vermijs
2e comparant: Jan Willem Coets ea
Goederen: een wilceur met als onderpant een huijs, hof en ackerlant aan Benede Kerk
Prijs: ƒ 800
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Benede Kerk
Belend Oost: Pieter du Bois
West: Pieterenella Vassen
Noord: Her straat
Zuid: de kampspaalen ? van de moolen
Bijz: Jan Willem Coets, medicina doctor te S. Capel en Willem Boeser, secretaris van Baardwijk en woonende te Waalwijk als voogden, bij testament aangesteld door wijlen Hendrik van Dam en zijn in leven zijnde huijsvrouw, over Alida Cornelia van Genderen, dogter van mr A.R. van Genderen, schout van Sprang en wijlen Elisabeth van Dam.
Op 6-12-1803 verklaart J van der Put X Alida Cornelia van Genderen dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 068r
Soort akte: transport
Datum: 18-3-1785
1e comparant: Jan Snijders
2e comparant: Anthonij van der Ka
Goederen: een half huijs emtt een schuurtje daarnevens, aan Benede Kerk
Prijs: ƒ 712
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Benede Kerk
Belend Oost: wed Peeter Zijlmans
West: Jan Lips
Noord: brandgevel kooper
Zuid: Her straat
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 068v
Soort akte: transport
Datum: 18-3-1785
1e comparant: Jan Snijders
2e comparant: Wouter Adriaen Smeur
Goederen: een moerveld
Prijs: ƒ 125
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Hendrik Jansen Schoenmakers
West: Dirk van Driel
Noord: Hendrik Jansen Schoenmakers
Zuid: Hendrik Jansen Schoenmakers
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 069v
Soort akte: transport
Datum: 11-6-1785
1e comparant: Cornelis van Dongen
2e comparant: Jan Cornelisse Boeser
Goederen: een bijster moerveld, groot ontrent drie hond
Prijs: ƒ 210
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Peeter de Graaf cum suis
West: S’Gravelduijn
Noord: Ari Sterrenburg
Zuid: Peeter de Graaf cum suis
Bijz: Cornelis woont te S’Gravenmoer

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 070r
Soort akte: transport
Datum:
1e comparant: Pieter du Bois em Teunis Sagt. Armmeesteren
2e comparant: Embertus van Dongen
Goederen: een opslag van een huijsje waarin wed Gerrit nOtjens heeft gewoont aan westsijde vande sijdijk
Prijs: ƒ 16
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord: Aalbert Geene
Zuid: Govert Hasebos
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 070v
Soort akte: transport
Datum: 11-6-1785
1e comparant: Cornelis Wijdemans
2e comparant: Huijbert Adriaen van Hassel
Goederen: een ¼ part in een acker saaijlant, opden oostenkant, groot ontrent 1½ hond
Prijs: ƒ 425
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem: de Ka
Belend Oost: de kooper
West: Peeter de Leeuw
Noord: Her straat
Zuid: de Ka
Bijz: Cornelis woont te Baardwijk

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 071r
Soort akte: transport
Datum: 3-9-1785
1e comparant: Teunis van Gemert ea
2e comparant: Andries Franse Kamp
Goederen: een acker saaijlant, groot ontrent 225 roeden
Prijs: ƒ 555
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: S’Grevelduijn Cappel
Noord: Frans Boeser
Zuid: wed Adriaen van Gijsel
Bijz: Teunis van Gemert, Anna Maria van Gemert, Nocolaas Rijkers, Johannes Kievits x Johanna Rijkers, Justi Reijkers en Maria Rijkers voor de ene helft en Dirk Voegers. Andries Franse Kamp x Maria Voegers, Laurens Reckers, Jan Reckers, Adriaen de Seeuw x Anna Reckers, Dirk van Dongen x Maria Reckers voor de andere helft. Alle erfg van Jan van Gemert.
Kooper mag 1/8 zelf houden.

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 072r
Soort akte: transport
Datum: 3-9-1785
1e comparant: Teunis van Gemert ea
2e comparant: Andries Franse Kamp
Goederen: een binnendel, groot ontrent twee hond
Prijs: ƒ 450
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: S’Grevelduijn Capel
West: Vroukens vaart
Noord: Lambert Reckers
Zuid: Jan Tomasse de Bont
Bijz: Teunis van Gemert, Anna Maria van Gemert, Nocolaas Rijkers, Johannes Kievits x Johanna Rijkers, Justi Reijkers en Maria Rijkers voor de ene helft en Dirk Voegers. Andries Franse Kamp x Maria Voegers, Laurens Reckers, Jan Reckers, Adriaen de Seeuw x Anna Reckers, Dirk van Dongen x Maria Reckers voor de andere helft. Alle erfg van Jan van Gemert.
Kooper mag 1/8 zelf houden.

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 073r
Soort akte: transport
Datum: 3-9-1785
1e comparant: Teunis van Gemert ea
2e comparant: Jan van den Hoek
Goederen: een buijtendel
Prijs: ƒ 625
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Oude straat
Belend Oost: wed Cornelis de Seeuw
West: Jan Jansen de Bont
Noord: Oude straat of Klijn Waspik
Zuid: Her straat
Bijz: Teunis van Gemert, Anna Maria van Gemert, Nocolaas Rijkers, Johannes Kievits x Johanna Rijkers, Justi Reijkers en Maria Rijkers voor de ene helft en Dirk Voegers. Andries Franse Kamp x Maria Voegers, Laurens Reckers, Jan Reckers, Adriaen de Seeuw x Anna Reckers, Dirk van Dongen x Maria Reckers voor de andere helft. Alle erfg van Jan van Gemert.

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 073v
Soort akte: transport
Datum: 12-9-1785
1e comparant: Jacob Koning, schepen S’Grevelduijn Capel
2e comparant: Jan Schaap
Goederen: drie geerden, in 12 geerden, tussen 3 geerd van Adriaen Holster en 6 geerd Adriaen Koning
Prijs: ƒ 2008
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka sloot
Belend Oost: den Seijl
West: Cornelis van Mourik
Noord: Maas
Zuid: Ka sloot
Bijz: Joacob woont te Hendrik Luijten Ambagt

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 074v
Soort akte: transport
Datum: 24-9-1785
1e comparant: Joseph Wilhelmus Raup, medicina doctor Raamsdonk
2e comparant: Jan Hendrikse de Bont
Goederen: 1e een bijster ackerlant en moerveld; 2e een acker saiijlant, groot ontrent drie hond
Prijs: ƒ 3691
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 1e Adriaen Adriaense Blankers; 2e Jacob Kivits
West: Johannes van Hassel; Wouter Verscheuren
Noord: straat; wed Adriaen van Gijsel
Zuid: S’Grevelduij sloot; acker Jan de Bont
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 074v-2
Soort akte: transport
Datum: 24-9-1785
1e comparant: Joseph Wilhelmus Raup, medicina doctor Raamsdonk
2e comparant: Jan Hendrikse de Bont
Goederen: 3e een acker, groot 1 hond
Prijs: ƒ 3691
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Schouten
West: Joghem J de Jongh
Noord: wed Adriaen van Gijsel
Zuid: Jan A de Bont
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 075v
Soort akte: transport
Datum: 30-9-1785
1e comparant: Hubertus en Pieter Hoevenaar ea
2e comparant: Christoffel Timmerman
Goederen: 3½ geert hooij en weijlant, in 7 geerden, gemeen met Jan T de Bont, inden polder
Prijs: ƒ 3350
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot
Belend Oost: Wouter Jansen Knaap
West: Jan Aartsen de Bont
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz: Hubertus en Pieter Hoevenaar (Dordrecht) en bijde als voogden over vijf kinderen van Cornelis Groen van Prinsterer wed Johanna Klasina Hoevenaar en Hester Maria Hoevenaar. Allen erfg van hun broer Jacobus Hoevenaar

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 076r
Soort akte: transport
Datum: 30-9-1785
1e comparant: Hubertus en Pieter Hoevenaar ea
2e comparant: Jacob Koning
Goederen: 6 geerden hooij en weijlant, in 12 geerden, gemeen met Jan van den Hoek, inden polder
Prijs: ƒ 5020
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Wouter en Adriaen Janse Knaap
West: het Gescheijd tussen Waspik en Raamsdonk
Noord: Maas
Zuid: sloot van Arnoldus de Bont
Bijz: Hubertus en Pieter Hoevenaar (Dordrecht) en bijde als voogeden over vijf kinderen van Cornelis Groen van Prinsterer wed Johanna Klasina Hoevenaar en Hester Maria Hoevenaar. Allen erfg van hun broer Jacobus Hoevenaar.
Jacob woont te Hendrik Luijten Ambagt

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 077r
Soort akte: transport
Datum: 17-11-1785
1e comparant: Adrianus van der Wiel
2e comparant: Cornelis van Dusseldorp
Goederen: een huijs en erf
Prijs: ƒ 80
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed Hendrik van Os
West: Vroukensvaart
Noord: Peeter F Boeser
Zuid: wed Reijnier Kusters
Bijz: Adrianus woont te S’Grevelduijn Capel

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 077v
Soort akte: transport
Datum:
1e comparant: Geertruij van Selm wed Adrianus Govardus van Andel
2e comparant: Pieter du Bois
Goederen: 1e ½ parceel moerveld, groot 1½ hond; 2e ½ parceel gras dries, groot ¼ hond
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 1e de Queb; 2e wed Jan Vos
West: S’Grevelduijn sloot; erfg Pieter Stockermans
Noord: na te noemen 3e parceel; erfg Pieter Stockermans
Zuid: Tomas Ketelaar; Tomas Ketelaar cum suis
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 077v-2
Soort akte: transport
Datum:
1e comparant: Geertruij van Selm wed Adrianus Govardus van Andel
2e comparant: Pieter du Bois
Goederen: 3e parceel moerveld, groot 1½ hond; 4e parceel moerveld of bijster
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Queb
Belend Oost: 3e de Queb; 4e kinderen Wouter Biemans
West: S’Grevelduijn sloot; Peeter Gijsbertse de Jongh cs
Noord: kinderen Jan J Zeijlmans; erve Peeter Fr Boeser
Zuid: 1e parceel; wed Tomas de Bont
Bijz: Alles inclusief de meubilaire goederen

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 078v
Soort akte: transport
Datum: 12-12-1785
1e comparant: Johanna van Lint wed Cornelis Cornelisse Camp
2e comparant: Jan Reckers
Goederen: een ackertje saaijlant, groot 1½ hond
Prijs: ƒ 300
Plaats: GW te Boven
Toponiem:
Belend Oost: spoor acker van Pieter de Bont
West: steede Mels de Graaf
Noord: wed Cornelis A de Seeuw
Zuid: Cornelis Lambert Verschuren
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 079v
Soort akte: transport
Datum: 16-12-1785
1e comparant: Pieter van den Boer
2e comparant: Cornelis Janse de Jongh
Goederen: een acker saaijland, groot twee hond
Prijs: ƒ 1000
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Jan van den Hoek
West: wed Peeter van Tiggel
Noord: Her straat
Zuid: over de ka tot Oude Vaartje
Bijz: Pieter woont te 11½ Hoeve en Cornelis te Hendrik Luijten Ambagt

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 080r
Soort akte: transport
Datum: 16-12-1785
1e comparant: Dingena Hoevenaar
2e comparant: Jan T de Bont
Goederen: een halve acker en bijster, grott geheel 6 hond, gemeen met kooper
Prijs: ƒ 1400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Dirk Hulst en wed Jo.Zeijlmans
West: Anthonij Snijders
Noord: Her straat
Zuid: over den dijk tot S’Grevelduijn
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 081r
Soort akte: transport
Datum: 17-12-1785
1e comparant: Hendrik Zijlmans
2e comparant: Peeter Otjens
Goederen: geregte westense helft van een acker saaijlant
Prijs: ƒ 725
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord: steede van de kooper
Zuid: erf Cornelis Peeter Camp
Bijz: Hendrik woont onder Hendrik Luijten Ambagt en Peeter onder 11½ Hoeve.
Er moet een steeg gemaakt worden tussen de twee helften in.

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 081v
Soort akte: transport
Datum: 22-12-1785
1e comparant: Govert van Opstall, schout ea
2e comparant: Pieter vander Meer
Goederen: 1e een opslag van een huijsje, opden dijk agter retranchement; 2e ½ bijster met Willem van Malsen
Prijs: ƒ 50
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: ; 2e Adriaen van Dongen
West: ; S’Grevelduijn sloot
Noord: 1e Gerrit Hack ?; de wed Vaartmans
Zuid: 1e Tomas van Malsem; Cornelis Snellens
Bijz: Govert van Opstall, schout en Jan vander Meer secretaris, bijde als curatoren van den boedel van wijlen Jan van Boxtel

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 082v
Soort akte: transport
Datum: 22-12-1785
1e comparant: Pieter vander Meer
2e comparant: Johannes Timmermans
Goederen: een opslag van een huisje, op den dijk agter retranchement
Prijs: ƒ 50
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord: Gerrit Hack ?
Zuid: Tomas van Malsem
Bijz: Peeter verkoopt het huijsje met als winst een ½ bijster.

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 083r
Soort akte: transport
Datum: 28-12-1785
1e comparant: Cornelis van der Poel
2e comparant: Cornelis Peeter Camp
Goederen: een geert hooij en weijlant, in ses geerden, gemeen met de koper
Prijs: ƒ 650
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot
Belend Oost: Hendrik J Schoenmakers
West: Pieter G de Jong
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz: Cornelis vd P woont te Geertruidenberg en Cornelis C te Hendrik Luijten Ambagt

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 083v
Soort akte: transport
Datum: 31-12-1785
1e comparant: Huijbert de Hoogh
2e comparant: Sijke de Seeuw wed Jan Vasse de Hoogh
Goederen: een ackertje saaijlant, groot 1 hond
Prijs: ƒ 325
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Peeter de Graaf
West: Harmen Hilke
Noord: kinderen Biemans
Zuid: dorps weg
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 084r
Soort akte: transport
Datum: 5-1-1786
1e comparant: Jan Hendrik vanden Hoek
2e comparant: Cornelis Meeuwisse van Steenhoven
Goederen: 4 geerden hooij en weijland, inden polder, gemeen met den kooper
Prijs: ƒ 3300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Cornelis van Gent
West: Johannes Dorreboom
Noord: Maas
Zuid: sloot of erf Arnoldus de Bont
Bijz: betaald via Kustingbrief

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 085r
Soort akte: custingbrief
Datum: 5-1-1786
1e comparant: Huijbert en Bartholomeus van Steenhoven tbv
2e comparant: Jan Hendrik vanden Hoek
Goederen: custingbrief met als onderpant de gekochte vier geerden. Zie vorige akte
Prijs: ƒ 3300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Huijbert en Bartholomeus van Steenhoven tbv hun vader Cornelis M van Steenhoven.
Jan verklaaart op 29-4-1788 dat de brief geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 085v
Soort akte: transport
Datum: 9-2-1786
1e comparant: Jan de Bont
2e comparant: Frans B Boeser
Goederen: een vierde acker saaijlant, groot 1½ hond
Prijs: ƒ 500
Plaats: GW te Boven
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen W Schouten
West: Joghem de Jong
Noord: wed Adriaen van Gijsel
Zuid: Jan A de Bont
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 086v
Soort akte: transport
Datum: 16-1-1786
1e comparant: Joghem Peeters Timmermans
2e comparant: Johanna Barth van Steenhoven wed Peeter Joh Langerwerf
Goederen: twee geerden hooij en weijlant in 6 geerden, met de kooperse, in den polder
Prijs: ƒ 2000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot , Ka sloot
Belend Oost: Kerk van Raamsdonk
West: Willem Joh Blankers cum suis
Noord: Scheij sloot of Dusse Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 087r
Soort akte: bijlbrief
Datum: 24-1-1786
1e comparant: Jan Ot
2e comparant: Jan Borstlap, scheepmaker
Goederen: bijlbrief tbv de leverantie van een hengstschuijt, lang 42 voer, wijt 13 voet
Prijs: ƒ 350
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Blijkens quitantie is de bijlbrief op 24-3-1797 geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 088v
Soort akte: transport
Datum: 27-1-1786
1e comparant: Adriaentje Dorreboom wed Anthonij Heijblom ea
2e comparant: Hendrik van den Born
Goederen: twee parceeltjes ackerlant, samen 1 en ½ hond
Prijs: ƒ 20
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 1e Marie Wervers; Maria Wevers
West: Jan van Loon; Peeter Ad Lants Hermans ?
Noord: Wed Adriaen van Loon; wed Adriaen Heijblom
Zuid: Maria Werverse; Willem van Bennekom
Bijz: Adriaentje Dorreboom wed Anthonij Heijblom voor de ene helft en Adriaen Ant Heijblom en Cornelis Ant Heijblom voor 1/3 in de andere helft en Willem Gerard Loef namens de Diaconij van Dordrecht die de alimentatie verzorgt van Elisabeth Molendijk wed Anthonij Heijblom voor 1/6 en namens de Grooten Armen van S’Grevenmoer die de alimentatie verzorgen van de kinderen van Anthonij Heijblom en Elisabeth voor het resterende 1/6 deel

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 089v
Soort akte: transport
Datum: 8-2-1786
1e comparant: Peeter Pruijser
2e comparant: Adriaen Vissers
Goederen: een partje ackerland, sestig roede, gemeen met kooper cum suis
Prijs: ƒ 289
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: den kooper
Belend Oost: den kooper
West: den kooper
Noord: Lambert Reckers cum suis
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 090r
Soort akte: transport
Datum: 9-2-1796
1e comparant: Peeter Peeterse de Seeuw
2e comparant: Cornelis vander Schans, schepen
Goederen: een binnendel
Prijs: ƒ 1587
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka straat, Ka ,Platte weg
Belend Oost: Teodoris Schoenmakers cum suis
West: wed Hendrik Cornelisz de Jongh
Noord: Ka of Platte weg
Zuid: Ka straat
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 090v
Soort akte: transport
Datum: 11-2-1786
1e comparant: Michiel Compeer
2e comparant: Adriaen Wouterse Schouten
Goederen: ¼ part in een huijs, hof en erf, gemeen met de kooper
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed Jan M de Bont cum suis
West: Adriaen en Joh B Camp
Noord: Ka straat
Zuid: wed Jan M de Bont cum suis
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 091r
Soort akte: transport
Datum: 2-3-1786
1e comparant: Michiel Compeer
2e comparant: Jan van der Meer, secretaris
Goederen: een binnen del
Prijs: ƒ 850
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaart
West: Peeteer F Boeser
Noord: Jan M de Jong
Zuid: Pieter Passon
Bijz: Michiel Compeer

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 091v
Soort akte: transport
Datum: 2-3-1786
1e comparant: Michiel Compeer
2e comparant: Jan van der Meer, secretaris
Goederen: een acker saaijlant, groot 2½ hond
Prijs: ƒ 850
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Breede pleck
Belend Oost: kinderen Ant van Waspik
West: Adriaen Joghems Blankers
Noord: wed Jan Vasse de Hoog
Zuid: Breede pleck
Bijz: Michiel woont te Middelburg

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 092v
Soort akte: transport
Datum: 2-3-1786
1e comparant: Michiel Compeer
2e comparant: Adriaen W Schouten
Goederen: een halve buijtendel, gemeen met kooper
Prijs: ƒ 670
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Oude straat, Ka straat
Belend Oost: Cornelis van der Schans
West: Jan de Bont
Noord: Oude straat
Zuid: Ka straat
Bijz: Michiel woont te Middelburg

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 093v
Soort akte: transport
Datum:
1e comparant: Jan Lips en Cornelis Vaartmans als executeurs
2e comparant: Jan Hendrik vanden Hoek
Goederen: een binnendel aan Benede Kerk
Prijs: ƒ 1875
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Benede Kerk, Ka, Platte weg
Belend Oost: Jan Lamberfde van der Moer
West: Kerke del
Noord: Ka of Platte weg
Zuid: Ka straat
Bijz: Jan Lips en Cornelis Vaartmans als executeurs en voogden over Pieternella Vassen, Joghem W Blankers en Wouter Jansen van Steenhoven als voogden over kinderen van Adriaen de Jong en kinderen Pieter de Jong

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 094r
Soort akte: transport
Datum: 27-3-1786
1e comparant: Adriaen de Beer
2e comparant: Jan Kusters
Goederen: een buijtendel
Prijs: ƒ 655
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West: Nicolaas van Son
Noord:
Zuid: Hendrik Schoenmakers
Bijz: Adriaen woont te Vrijhoeven Cappel en Jan te S’Gravenmoer

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 095r
Soort akte: transport
Datum:
1e comparant: Jan Emrig Rasen
2e comparant: Jacobus Snaphaan
Goederen: 504 roeden bijster
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Leij
Belend Oost: Jacob de Haan
West: S’Grevenduijn
Noord: de Leij
Zuid: Armen S’Gravenmoer
Bijz: Jan woont te Dongen, Jacobus te Loon

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 095v
Soort akte: transport
Datum: 30-3-1786
1e comparant: Lambert en Engelbert Bogers
2e comparant: Willem Klaveren
Goederen: een huijs, hof en erf, staande aan den dijk
Prijs: ƒ 400
Plaats: GW te Boven
Toponiem:
Belend Oost: Corstiaan Reckers
West: den dijk
Noord: kinderen Huijbert Buijs
Zuid: dorpsweg
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 096r
Soort akte: transport
Datum: 30-3-1786
1e comparant: Willem Klavers
2e comparant: Maria Klavers, zuster
Goederen: een acker saaijlant, gelegen boven aant pannen huijs, groot drie hont
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: pannen huijs
Belend Oost: de hof van Jan Cornelisse Boeser
West: Cornelis B Camp
Noord: Jacob Kievits
Zuid: de secretaris en Adriaan van Dongen
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 096v
Soort akte: transport
Datum: 31-3-1786
1e comparant: Adriaen Lips, executeur test. Adriaan Molenschot
2e comparant: Jan en Adriaen Lips
Goederen: een acker saaijlant bij de koornmolen, groot 2 hond 80 roeden
Prijs: ƒ 1280
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem: Molen dijk
Belend Oost: Jacob Buijs en Jan de Bont
West: den dijk
Noord: Molen dijk
Zuid: over den dijk tot Sgrevelduijn
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 097r
Soort akte: transport
Datum: 31-3-1786
1e comparant: Adriaen Lips, executeur test. Adriaan Molenschot
2e comparant: Adriaen Kamp
Goederen: een halve acker, bedeelt op den westenkant
Prijs: ƒ 520
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Lips cum suis
West: Jan en Adriaan B. Camp
Noord: bijster Anthonij Snijders
Zuid: Sgrevelduijn sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 098r
Soort akte: wilceur
Datum: 8-5-1786
1e comparant: Willemina Verschuuren wed Pieter van Moleschot
2e comparant: Jan van der Meer, secretaris
Goederen: wilceur met als onderpant een steede met huijs etc
Prijs: ƒ 350
Plaats: GW te Boven
Toponiem: Lange steeg
Belend Oost: Willem Biemans cum suis
West: Pieter Liesvelt
Noord: Pieter Kamp
Zuid: Lange steeg
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 099r
Soort akte: transport
Datum: 19-7-1786
1e comparant: Wouter Schouten. Armmeester
2e comparant: Philip Pols
Goederen: de opslag van een huisje
Prijs: ƒ 6
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: wed Hendrick van Melsen
Noord: de st5eeg
Zuid: wed van Melsen
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 099v
Soort akte: transport
Datum: 19-7-1786
1e comparant: Philip Pols
2e comparant: Jenneke Reijke wed Hendrik van Malsem
Goederen: een werfje waarop een huijsje heeft gestaan, bewoont door de wed Pols
Prijs: ƒ 6
Plaats: GW te Boven
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaart
West: de kooperse
Noord: de steeg
Zuid: de kooperse
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 100r
Soort akte: transport
Datum: 22-7-1786
1e comparant: Jenneke Koekmans laatst wed Dirck Denisse Vos
2e comparant: A.R. van Genderen, schout te Sprang
Goederen: de helft in een bijster moerveld, met de verkooperse
Prijs: ƒ 525
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Adriaan Koning en wed Joachimus Zijlmans
West: Frans B Boeser
Noord: Her straat
Zuid: watergang en over de w. gang van Frans B Boeser
Bijz: Jenneke is hertrouwt met Robbert Sutherland (Sprangh)

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 101r
Soort akte: transport
Datum: 11-8-1786
1e comparant: Johanna Reckers wed Anthonij Berthouts
2e comparant: Peeter G de Jong
Goederen: een huijs, hof en erf
Prijs: ƒ 702
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: den kooper
West: Dirk van Dongen
Noord: sloot Jacobus Peeterse Zijlmans
Zuid: Her straat
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 101v
Soort akte: transport
Datum: 17-8-1786
1e comparant: Jan vander Meer, secretaris namens Adr en Ptr Dolk
2e comparant: Dingeman Dolk
Goederen: 2/3 van een opslag van een huijsje, opm den sijdijk
Prijs: ƒ 60
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: de vaart
West: den dijk
Noord: wed Sch??t
Zuid: Laurens Oomens
Bijz: Adriaen en Peeter wonen te Rotterdam

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 102v
Soort akte: transport
Datum: 6-9-1786
1e comparant: weled gestr heer A.R. van Genderen ea
2e comparant: Frans B Boeser
Goederen: een bijster moer veld, groot 8 hond
Prijs: ƒ 1600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Koning en wed Jogh Zijlmans
West: den kooper
Noord: Her straat
Zuid: waatergang
Bijz: weled gestr heer A.R. van Genderen, schout Sprang en Johanna Koeman laast wed Denis Vos nu x Robert Sutherland

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 103v
Soort akte: transport
Datum: 3-11-1786
1e comparant: Jan Tomasse de Bont
2e comparant: Adriaen Franse Kamp
Goederen: een binnendel , groot ontrent twee hond
Prijs: ƒ 440
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: S’Gevelduijn Capel
West: Vroukens vaart
Noord: den kooper
Zuid: Teunis Sagt
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 104r
Soort akte: transport
Datum: 9-11-1786
1e comparant: Willem de Bruijn, bierbrouwer
2e comparant: Elisabet Tresia Bex ? wed Nicolaas du Pont
Goederen: 6½ geert hooij en weijlant, inden polder
Prijs: ƒ 6500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot
Belend Oost: Cornelis van Gent
West: kinderen Jacobus Tomasse de Zeijlmans
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz: Willem woont te Waalwijk en is voogd over zijn kinderen bij Dingena Smits. Als voogden zijn op 26-7-1780 aangesteld Simon van Son en Sebregt Rombouts ingevolge testament Jan Smits en Johanna de Laat, Geertruijdenberg 29-9-1773.
Elisabet woont te Tilburg. Cornelis Crielaars, coopman te Waalwijk, verklaart het geld ontfangen te hebben.

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 106r
Soort akte: transport
Datum: 8-12-1786
1e comparant: Anneke Kuijl en Adriana Kuijl wed Arnoldus de Jong
2e comparant: Aart van Pas
Goederen: een binnendel, groot ontrent drie hond
Prijs: ƒ 815
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: de Vroukens vaart
West: Peeter F Boeser
Noord: Cornelis Janse Schoenmakers
Zuid: secretaris
Bijz: Betaald wordt met f 215 gereet en een onderhandse obligatie van f 600.

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 107r
Soort akte: transport
Datum: 9-1-1787
1e comparant: Matthijs de Seeuw
2e comparant: Adriaen A de Seeuw
Goederen: een acker weijlant
Prijs: ƒ 600
Plaats: GW te Boven
Toponiem:
Belend Oost: weeskinderen Adriaen Cornelisse de Seeuw
West: Vroukens vaart
Noord: kinderen Adriaen Cornelisse de Seeuw
Zuid: kinderen Adriaen Cornelisse de Seeuw
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 107v
Soort akte: transport
Datum: 9-1-1787
1e comparant: Mels van Gijsel
2e comparant: Adriaen A de Seeuw
Goederen: een uijtgedolve moerveld, opten oosten kant van Vroukensvaart
Prijs: ƒ 250
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Paulus Bruijnenbaart
West: Paulus Bruijnenbaart
Noord: Laurens Olijslagers
Zuid: Jan Lips cum suis
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 108v
Soort akte: wilceur
Datum: 12-1-1787
1e comparant: Pieter du Bois
2e comparant: Hendrik Goosen
Goederen: een wilceur met als onderpant een biinendel
Prijs: ƒ 1000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka, Platte weg
Belend Oost: Jan vander Meer, secrtaris
West: Dirk van Tiggel
Noord: de Ka of Platte weg
Zuid: Ka straat
Bijz: Hendrik woont te Geertruijdenbergh. Op 20-4-1798 verklaart Anna Goosen dat de wilceur geheel is afgelost.
Anna mogelijk getrout met J van den Hout

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 109v
Soort akte: transport
Datum: 25-1-1787
1e comparant: Arien Cornelisse de Seeuw ea
2e comparant: Jan Ruyijtenberg, schepen
Goederen: een buijtendel, groot ontrent drie hond
Prijs: ƒ 620
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Oude straat
Belend Oost: Adriaen J Blankers
West: Jan van den Hoek
Noord: Oude straat of Kleijn Waspik
Zuid: Her straat
Bijz: Arien Cornelis de Seeuw, Arien Ariense de Seeuw en Peeter Janse Zeijlmans als voogden over kinderen van Arien Cornelisse de Seeuw. Samen erfg van Cornelis Ariense de Seeuw

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 110v
Soort akte: transport
Datum: 25-1-1787
1e comparant: Arien Cornelisse de Seeuw ea
2e comparant: Arien Cornelis de Seeuw
Goederen: 2/3 parten in een buijten del, bedeeld agter
Prijs: ƒ 171
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Oude straat
Belend Oost: Geerit D Timmers
West: Peeter F Boeser
Noord: Oude straat of Kleijn Waspik
Zuid: Laurens Reckers
Bijz: Arien Cornelis de Seeuw, Arien Ariense de Seeuw en Peeter Janse Zeijlmans als voogden over kinderen van Arien Cornelisse de Seeuw. Samen erfg van Cornelis Ariense de Seeuw

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 111v
Soort akte: transport
Datum: 25-1-1787
1e comparant: Arien Cornelisse de Seeuw ea
2e comparant: Huijbertje de Seeuw wed Jan Lamb Zijlmans
Goederen: een acker saaijlant, groot ontrent 3 hond, 75 roeden
Prijs: ƒ 1170
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Peeter A de Bont
West: erve Peeter de Graaf
Noord: erfg Peeter W Zijlmans
Zuid: Jan Reckers
Bijz: Arien Cornelis de Seeuw, Arien Ariense de Seeuw en Peeter Janse Zeijlmans als voogden over kinderen van Arien Cornelisse de Seeuw. Samen erfg van Cornelis Ariense de Seeuw

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 112r
Soort akte: transport
Datum: 26-1-1787
1e comparant: Joghem Janse de Jongh
2e comparant: Matthijs Janse de Jongh, broer
Goederen: een acker saijlant, gemeen met suster Elisabeth, groot geheel 3 hond
Prijs: ƒ 575
Plaats: GW te Boven
Toponiem:
Belend Oost: Geer van S’Grevelduijn
West: Vroukensvaart
Noord: Peeter Passon
Zuid: Andries Franse Kamp
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 112v
Soort akte: transport
Datum: 26-1-1787
1e comparant: Johannes van der Vluut
2e comparant: Wouter Kievits
Goederen: een acker saijlant, groot 3 hond
Prijs: ƒ 1100
Plaats: GW te Boven
Toponiem:
Belend Oost: S’Gravelduijn Capel
West: Jan Biemans
Noord: Andries Franse Kamp
Zuid: wed Joagimus Zeijlmans
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 113r
Soort akte: transport
Datum: 1-2-1787
1e comparant: Seijke de Seeuw wed Jan Vasse de Hoog
2e comparant: Lambert Pols
Goederen: 1e een bijster, groot 8 hond; 2e een acker saaijlant, groot ontrent 2 hond
Prijs: ƒ 1400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 1e Pieter Hendr Kamp cs; 2e Pieter H Camp
West: kinderen Biemans; Jan Boeser cum suis
Noord: Waatergang; voornoemde bijster
Zuid: na te noemen acker; dwarspat of dorpsweg
Bijz: Betaald wordt via een onderhandse obligatie.

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 114r
Soort akte: transport
Datum: 6-2-1787
1e comparant: Johanna Smits
2e comparant: Adriaen Ant Verschuuren
Goederen: een bijster, groot ontrent 6 hond
Prijs: ƒ 860
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Dingena Verschuuren
West: Theodoris B Camp
Noord: Frans Boeser
Zuid: Cornelis B Camp
Bijz: Betaald wordt via een onderhandse obligatie.

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 115r
Soort akte: transport
Datum: 7-2-1787
1e comparant: Peeter van den Boer
2e comparant: Adriaen B Camp
Goederen: een beijster weijlant, groot 11 a 12 hond
Prijs: ƒ 2570
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: de Kerk van Groot Waspik
West: Jan Peeter Verschuuren
Noord: Waatergang
Zuid: t saaijland
Bijz: Peeter en Adriaen wonen te Hendrik Luijten Ambagt. Betaald wordt er f 170 gereet en f 2400 via een onderhandse obligatie

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 116r
Soort akte: transport
Datum: 7-2-1787
1e comparant: Peeter van den Boer
2e comparant: Cornelis H de Jong
Goederen: een acker saaijlant, groot ontrent 120 roeden, bedeelt inde midden, van steeg tot paal, van paal tot werk op westenkant.
Prijs: ƒ 621
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Kerk pat
Belend Oost: Kerk pat
West: Adriaen Joghems Blankers
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 116r-2
Soort akte: transport
Datum: 7-2-1787
1e comparant: Peeter van den Boer
2e comparant: Cornelis H de Jong
Goederen: Nog een veldiken, gelegen over het werk, groot twee hond, met putten en kuijlen
Prijs: ƒ 621
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Vest
Belend Oost: Adriaen J Blankers
West: Bartel Langerwerf
Noord: de Vest
Zuid: de weg
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 117r
Soort akte: transport
Datum: 16-2-1787
1e comparant: Joost ?? Smits ea
2e comparant: Jan Cornelis Boeser, schepen
Goederen: een bijstertje
Prijs: ƒ 25
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan vander Meer, secrataris
West: den kooper
Noord: kinderen Sagt ??
Zuid: Tomas van Malsem
Bijz: Joost ?? Smits en Simon t Hooft beijde als executeurs over het testament van Arnoldus Sterrenburg en als voogden over vijf kinderen Michiel Heijmans, in leven secretaris van Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 117v
Soort akte: transport
Datum: 16-2-1787
1e comparant: Peeter Jogh Zeijlmans en Pieter Kommers
2e comparant: Jan van Kemmeren en Adriaen Dingemans
Goederen: een geer ten oosten van de Eijndeling kade vanden oostpolder
Prijs: ƒ 120
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem: de Geeren
Belend Oost: de Eijndeling kade vanden oostpolder
West: soo men segt de hr Roda en Anthonij Schouten
Noord: soo men segt erve Hendrik Schoenmakers cum suis
Zuid: sloot van de Geeren
Bijz: Peeter en Pieter zijn borgemeesters van raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 118v
Soort akte: transport
Datum: 3-3-1787
1e comparant: Anna van Sprang wed Anthonij Konings
2e comparant: Wouter Konings, zoon
Goederen: een huijs, hof, erf en dellen daar agter aan Benede Kerk
Prijs: ƒ 2800
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Benede Kerk, Ka, Platte weg
Belend Oost: erfg Gerrit Kamp cum suis
West: Jan en Maria van den Heuvel
Noord: Ka of Platte weg
Zuid: Her straat
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 119r
Soort akte: transport
Datum: 3-3-1787
1e comparant: Jan Janse Verschuuren
2e comparant: Pieter Hendrikse Kamp
Goederen: een acker saiijlant, groot ontrent 2½ hond
Prijs: ƒ 250
Plaats: GW te Boven
Toponiem:
Belend Oost: acker Adriaen de Jong
West: den kooper
Noord: Jan Peeter Verschuuren
Zuid: over den dijk tot s’lants werk
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 120r
Soort akte: transport
Datum: 5-3-1787
1e comparant: Pieter H Camp
2e comparant: Jan Janse Verschurren
Goederen: een bijster, groot ontrent vijf hond
Prijs: ƒ 250
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Laurens Reckers
West: Lambert Pols
Noord: erfg Wouter van Dusseldorp
Zuid: wed Jan Vasse de Hoog
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 120v
Soort akte: transport
Datum: 9-3-1787
1e comparant: Maria Otjens wed Tomas Boudewijns
2e comparant: Peeter Otjens
Goederen: een halve buijtendel, gemeen met kooper
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Oude straat
Belend Oost: Jan Janse de Bont
West: de Kerk
Noord: Oude straat of Kleijn Waspik
Zuid: Herstraat
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 121v
Soort akte: bijlbrief
Datum: 15-3-1787
1e comparant: Jacobus van Nimwegen
2e comparant: Jan Ruijtenberg, scheepmaker
Goederen: bijlbrief tbv leverantie van een hengstschuijt, lang 42 voet, wijt 13 voet
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jacobus woont op den Plaat.
Jan verklaart op 4/8/1789 dat de bijlbrief geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 123r
Soort akte: transport
Datum: 13-4-1787
1e comparant: Wilbrordus van Son ea
2e comparant: Gerrit van Dusseldorp
Goederen: huijs, hof, erf en werf aan Benede Kerk
Prijs: ƒ 925
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Benede Kerk
Belend Oost: Adriaen Jac Bink
West: wed Anthonij Konings
Noord: sloot vd del van wed Anthonij Konings
Zuid: Her straat
Bijz: Wilbrordus van Son voor 1/3 en 1/6, Adriaen Hensen als voogt over sijn dogter Gerarda voor 1/6 en Hendrik Baptist voor 1/3

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 123v
Soort akte: wilceur
Datum: 17-4-1787
1e comparant: Anna Corn Wijdemans wed Jan Mathijsen de Bont
2e comparant: Nies Deckers
Goederen: wilceur tbv de aflossing van een obligatie van f 100 en 150 contant, onderpant 1e een acker saaijlant; 2e acker saaijlant
Prijs: ƒ 250
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 1e Jan Janse de Bont; 2e erfg Adriaen Vassen
West: Hendrik Schoenmakers; Willem Blankers
Noord: Her straat; Her straat
Zuid: dwarts pat; den dijk of gemeene weg
Bijz: Nies woont te S’Gravenmoer. Hi9j verklaart op 27-1-1791 dat de wilceur geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 123v-2
Soort akte: wilceur
Datum: 17-4-1787
1e comparant: Anna Corn Wijdemans wed Jan Mathijsen de Bont
2e comparant: Nies Deckers
Goederen: 3e twee binnendellen
Prijs: ƒ 250
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka, Platte weg
Belend Oost: 3e Hendrik Jansen Schoenmakers
West: Wouter Koning
Noord: Ka of Platte weg
Zuid: sloot Adriaen J Blankers
Bijz: Nies woont te S’Gravenmoer. Hij verklaart op 27-1-1791 dat de wilceur geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 125r
Soort akte: transport
Datum: 19-4-1787
1e comparant: Gerrit van Honk ea
2e comparant: Cornelis Aartsen de Bont
Goederen: een parceel ackerlant, groot ontrent drie hond, aan de westenkant van Vroukensvaart
Prijs: ƒ 945
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: hoff van Laurens Olieslagers
West: Jacobus vander Sanden cum suis
Noord: wed Cornelis Deckers
Zuid: wed Adriaen van Gijsel
Bijz: Gerrit van Honk x Adriana Boeser, Adriaen van Os x Elisaebth Boeser, Pieter Boeser en Anthonij Timmermans den Ouden als voogden over dogter van wijlen Wouter Boeser

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 126r
Soort akte: transport
Datum: 10-5-1787
1e comparant: Cornelis vander Schans en Adr. Wout. Schouten ea
2e comparant: Peeter de Vos
Goederen: een opslag van een huijsje, aan Benede Kerk, zoals Jan en zoon Teunis Zeijlmans dat gebruijkt hebben tijdens un leven.
Prijs: ƒ 125
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Benede Kerk
Belend Oost: Cornelis Janse Schoenmakers
West: de wiel
Noord:
Zuid:
Bijz: Cornelis en Adriaen zijn armmeester en treden op namens Teunis Zeijlmans voor ¼, Pieter vander Meer, subst secretaris, namens Christiaen Keller x Maria Krijtenberg, Johanna Krijtenberg (Zierikzee) samen voor ¼, Hendrik Busio x Johanna Zeijlmans, Elisabeth Zeijlmans wed Adriuaen van den Bos samen voor ¼ en Johanna van Deventer voor ¼.
Alle erfg van Jan Zeijlmans

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 127r
Soort akte: wilceur
Datum: 10-5-1787
1e comparant: Peeter de Vos
2e comparant: Jan vander Meer, secretaris
Goederen: een wilceur met als onderpant de opslag van het huijsje wat hij in de vorige akte gekocht heeft.
Prijs: ƒ 250
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 128r
Soort akte: scheepstransport
Datum: 14-5-1787
1e comparant: Sagharias Bergmans
2e comparant: Joost Leempoel
Goederen: een kofschuijt, lang 44 voet, wijt 12½ voet
Prijs: ƒ 975
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Er worden enkele afbetalingen bijgeschreven. Op 25-8-1808 is de koopsom geheel betaald zo verklaart Zacharias van Dommelen.

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 128v
Soort akte: wilceur
Datum: 10-5-1787
1e comparant: Jan de Bont
2e comparant: Adriaen Rombout
Goederen: wilceur wegens mortificatie van 2 wilceuren: f 1400 van 11-5-1779 en een van f 1200 van 11-4-1782. Onderpant zie bijz
Prijs: ƒ 2600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 1e Adr. A Blankers cs; 2e erf Corn T de Bont
West: Joh van Hassel; Adriaen Koning
Noord: de straat; waaterloop
Zuid: S’Grevelduijn sloot; den ackers
Bijz: Adriaen woont te Rotterdam.
Op 18-4-1809 is de wilceur blijkens een notitie op de wiileceurbrief van Maria Blick, gebooren van den Hoek, geheel afgelost.
Het onderpant is 1e een bijster en acker en 2e een halve bijster, op den westenkant

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 130r
Soort akte: transport
Datum: 18-5-1787
1e comparant: Jan de Bont
2e comparant: Hendrik Jansen Schoenmakers
Goederen: 4 geerden hooij en weijland, inden polder, in 8 geerden, met den kooper
Prijs: ƒ 4000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed Jan Vasse de Hoogh cum suis
West: Adriaen Adriaense Blankers
Noord: Dussen Munsterkerk
Zuid: ‘s polders gront
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 131r
Soort akte: transport
Datum: 19-5-1787
1e comparant: Arnoldus de Bont
2e comparant: Jan de Bont
Goederen: een binnendel, groot ontrent 8 hond
Prijs: ƒ 1700
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka, Platte weg
Belend Oost: Michiel van Hassel
West: Bart Langerwerf
Noord: Ka of Platte weg
Zuid: erf wed Peeter Zeijlmans
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 132r
Soort akte: transport
Datum: 1-6-1787
1e comparant: Jan Lips en Joahnnes Cornelis van Steenhoven
2e comparant: Cornelis Kamp
Goederen: een huijs, hof en erf
Prijs: ƒ 275
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Janse de Bont
West: Adriaen Knaap
Noord: sloot vd del van Hendrik Jansen Schoenmakers
Zuid: Her straat
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 132v
Soort akte: wilceur
Datum: 7-6-1787
1e comparant: Docus den Oude
2e comparant: Sagharias Bergmans
Goederen: wilceur met als onderpant 1e huijs, hof en erve; 2e een bijster, groot 2½ hond
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 1e Adriaen Konings; Adriaen Nouwens
West: Jacob Kivits; Jacob Kievit
Noord: Her straat; sloot
Zuid: Adriaen Konings; watergang
Bijz: Op 24-10-1805 betaalt Anna Nouwens wed Docus den Ouden aan Sagharias van Dommelen, die namens zijn grootvader optreedt, f 200.
Sagharias van Dommelen en Cornelis Vos x Lena van Dommelen, erfg Sagharias Bergmans verklaren op 20-7-1807 dat de wilceur geheel is afgelost door Anna Nouwens , de wed van Judocus den Oude.

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 133r
Soort akte: bijlbrief
Datum: 15-6-1787
1e comparant: Dingeman Dolk
2e comparant: Jan Borstlap, scheepmaker
Goederen: bijlbrief tbv de leverantie van een nieuwe hengst schuijt
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Blijkens een quitantie van Jan en Dirk Borstlap is de bijlbrief op 28-5-1793 geheel betaald.

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 134v
Soort akte: transport
Datum: 19-7-1787
1e comparant: Cornelis vander Schans en Adr. Wouter. Schouten ea
2e comparant: Huijbert de Ruijter
Goederen: een opslag van een huijsje, op den sijdijk, waarin Gijsbert van Beek gewoont heeft en overleden is
Prijs: ƒ 70
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Cornelis vander Schans en Adriaen Wouterse Schouten, armmeesteren en Nicolaas Cornelis Goosen, armmeester van Gilze ende Rijen

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 135r
Soort akte: bijlbrief
Datum: 15-9-1787
1e comparant: Joost den Kleijne
2e comparant: Jan Ruijtenberg, scheepmaker
Goederen: bijlbrief tbv de leverantie van een dam schuijt, lang 48 voet, wijt 13 3/4 voet
Prijs: ƒ 800
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 25-12-1795 is blijkens een quitatie van Jan Ruijtenberg de bijlbrief geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 136v
Soort akte: transport
Datum: 15-10-1787
1e comparant: Jacobus Reijke
2e comparant: Wouter Kievit
Goederen: een binnendel, groot ontrent 3 hond
Prijs: ƒ 815
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaart
West: Pieter du Bois
Noord: Peeter Passon
Zuid: Anthonij van Raamsdonk
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 137v
Soort akte: transport
Datum: 15-10-1787
1e comparant: Jacobus Reijke
2e comparant: Marcelis Smits
Goederen: eem binnendel
Prijs: ƒ 387
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaart
West: Andries Kamp
Noord: wed hendrik van Son
Zuid: den kooper
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 138v
Soort akte: transport
Datum: 15-10-1787
1e comparant: Jacobus Reijke
2e comparant: Anthonij van Raamsdonk
Goederen: een halve binnendel, gemeen met Aart Zeijlmans
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaart
West: Andries Kamp
Noord: Adriaen Lips
Zuid: Andreis Kamp
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 139v
Soort akte: transport
Datum: 15-10-1787
1e comparant: Jacobus Reijke
2e comparant: Jan van den Hoek
Goederen: een acker saaijlant, groot ontrent drie hond
Prijs: ƒ 860
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Anthopnij van Pas
West: Jacob Kivits
Noord: wed Adriaen van Gijsel
Zuid: Peeter Passon
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 140v
Soort akte: transport
Datum: 15-10-1787
1e comparant: Jacobus Reijke
2e comparant: Wouter Kivits
Goederen: een half huijs, hof, erf en bijster, gemeen met den kooper, aan Vroukens vaart
Prijs: ƒ 1350
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Peeter Timmermans
West: Adriaen Lips cum suis
Noord: de teen van den dijk
Zuid: watergang
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 141r
Soort akte: transport
Datum: 25-10-1787
1e comparant: Jacobus Reijke
2e comparant: Marcelis Smits
Goederen: 2/3 part van een acker saaijlant, opden westen kant
Prijs: ƒ 305
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Wouter Kivits, met andere 1/3 part
West: Marcelis Smits
Noord: den kooper
Zuid: Andries Kamp
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 141v
Soort akte: transport
Datum: 31-10-1787
1e comparant: Jacobus Timmermans
2e comparant: Gijsbert Timmermans
Goederen: drie geerden hooij en weijlant, in 6 geerden, gemeen met wed Wouter Knaap, in Overdiepse polder
Prijs: ƒ 350
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Overdiepse polder
Belend Oost: Francus van Tiggelen
West: Marijnus Elemans
Noord: Dussen Munsterkerk
Zuid: maas
Bijz: Jacobus en Gijsbert wonen te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 142v
Soort akte: transport
Datum: 8-11-1787
1e comparant: Maria Johanna en Henricus van Wagenberg, priester
2e comparant: Cornelis Aartsen de Bont
Goederen: 1e een ackertje saaijlant; 2e een parceeltje grond en kuijlen
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 1e wed van Gijsel; 2e Andries Kamp
West: wed Jan Mi Otjens; Peeter Passon
Noord: wed Jacob Boeser; Harmen Hilke
Zuid: Peeter Verschuuren; wed Joachim Zeijlmans
Bijz: henricus woont te Antwerpen

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 144v
Soort akte: transport
Datum: 5-1-1788
1e comparant: Adriaen Jacobusse Bink
2e comparant: Jan en Pieter vander Meer, secr en sub secr.
Goederen: 1e een bijster, groot ontrent 6 hond met 2e een bos
Prijs: ƒ 1000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 1e Peeter Adr Verschuuren; 2e Pieter Geene cum sui
West: Jacob Kivit; Cornelis vander Schans
Noord: watergang; Cornelis vander Schans
Zuid: ‘s lants vest; watergang
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 145v
Soort akte: wilceur
Datum: 21-1-1788
1e comparant: Adriaen Boeser
2e comparant: Jacobus van Zon
Goederen: wilceur met als onderpant 6 geerden hooij en weijlant, inden polder
Prijs: ƒ 800
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot
Belend Oost: Huijbert van Hassel
West: Frans Compaeer
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz: Jacobus woont te Oosterhout.
Op 7-2-1792 verklaart Wil Gerarden Smits namens Jacobus van Zon dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 146v
Soort akte: transport
Datum: 1-4-1788
1e comparant: Jacob Kievits
2e comparant: Jacobus de Vos
Goederen: Huijs, hof en erf
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Fransus Jansen Verschuuren
West: Pieter Timmermans
Noord: Ka straat
Zuid: Pieter Timmermans
Bijz: Gerret f 400 en op 1-4-1803 verklaart Adr. C. Brink dat de overige f 200 zijn betaald

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 147r
Soort akte: transport
Datum: 12-4-1788
1e comparant: Johannes Lambertus van der Meer ea
2e comparant: Adriaen Jacobusse Brink
Goederen: een binnendel, in binnenpolder
Prijs: ƒ 3580
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka, Platte weg
Belend Oost: erfg Adriaen Schouten
West: Jan van den Hoek
Noord: Ka of Platte weg
Zuid: Her straat
Bijz: Johannes Lambertus van der Meer wed Maria Vermijs (Maria was eerder wed van Hendrik van Waspik) en Arnoldus Haverkate namens Cornelis Sebrechtse Vermeijs als voogd over dogter van Hendrik van Waspik en Maria Vermijs

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 148r
Soort akte: transport
Datum: 12-4-1788
1e comparant: Johannes Lambertus van der Meer ea
2e comparant: Joost de Kleijn, schipper
Goederen: een opslag van een huijs en schuur en gebruijk vanden hof, gelegen op den sijdijk. Het was van Hendrik van Waspik
Prijs: ƒ 2310
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: de vaart
West:
Noord: Leendert Ruijtenberg
Zuid:
Bijz: Johannes Lambertus van der Meer wed Maria Vermijs (Maria was eerder wed van Hendrik van Waspik) en Arnoldus Haverkate namens Cornelis Sebrehtse Vermeijs als voogd over dogter van Hendrik van Waspik en Maria Vermijs

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 149r
Soort akte: transport
Datum: 12-4-1788
1e comparant: Johannes Lambertus van der Meer
2e comparant: Jan van der Meer, secretaris
Goederen: een ackertje saaijlant, groot ontrent e1 hond
Prijs: ƒ 50
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan J Verschuuren
West: Adriaen J Bink
Noord: Jan Peeter de Bont
Zuid: ‘s lands werk
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 149v
Soort akte: transport
Datum: 12-4-1788
1e comparant: Adriaen Jacobusse Bink
2e comparant: Adriaen Cornelisse Bink
Goederen: een halve binnendel, in binnenpolder, groot 413 roeden
Prijs: ƒ 1012
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka, Platte weg
Belend Oost: dogter Wouter van A??
West: Wouter Adriaen Smeur
Noord: Ka of Platte weg
Zuid: middelsloot van kooper
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 150r
Soort akte: wilceur
Datum: 12-4-1788
1e comparant: Joost de Kleijn, schipper
2e comparant: Augustinus Langestraat, koopman te Rotterdam
Goederen: wilceur met als onderpant zijn huijs en schuur (zie 148r)
Prijs: ƒ 2300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Wilceur is afgelost, zonder datum

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 151r
Soort akte: transport
Datum: 25-4-1788
1e comparant: Johannes Vermeulen ea
2e comparant: Tomas Ketelaar
Goederen: de opslagen van twee huijsjes met gebruik vanden hof aan de sijdijk, alwaar Hendr. H van den Hoek in heeft gewoont
Prijs: ƒ 520
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Johannes Vermeulen en Leendert Ruijtenberg als voogden over kind van Hendrik Hendrik van den Hoek bij Maria van Breemen

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 151r
Soort akte: transport
Datum: 28-4-1788
1e comparant: Adriaen de Beer
2e comparant: Jan Priem
Goederen: 1e de helft in 308 roeden moer, meest uijtgedolven; 2e een boske
Prijs: ƒ 24
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 1e Stoffel Timmermans; 2e Willem van Bennekom
West: Willem Kiel; Wouter Vermuulen
Noord: Jacobus Everts; wed Hulst
Zuid: Willem Kiel; Pieter schaap
Bijz: Adriaenn woont te Vrijhoeve enn Jan te S’Grevelduijn Capel.
Bij Pieter Schaap werd geen windstreek genoemd (zuijd bleef over)

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 152re
Soort akte: transport
Datum: 29-4-1788
1e comparant: Adriaen Jacob Sem Ea
2e comparant: Jan vanden Hoek
Goederen: 6 geerden hooij en weijlant, inden polder
Prijs: ƒ 5700
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot
Belend Oost: Augustinus Langestraat cum suis
West: Lucia en Hendrika Bink
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz: Adriaen Jacob Sem, secetaris van Dongen en Anna Vermeulen (S’Gravenmoer) en Eva Maria Sem (Dongen), Johannes Vermeulen (Schepen Oudenbosch), Pieter Laurens Vermeulen wed Anna Catharina Vermeulen (subst ontfanger Ginneken), Jacobus Francois van Alphen (Lieutenant bij den Armee vanden Staat)

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 153r
Soort akte: transport
Datum: 29-4-1788
1e comparant: Adriaen Jacob Sem namens Anna Vermeulen
2e comparant: Antonij J van eersel
Goederen: 3 parceeltjes putten en kuijlen, groot ontrent 25 hond
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 1e Jan Wijnants van Eersels kinderen; 2e PJ Witte
West: Pieter Jacobse Witte erfg; Adriaen Bennis
Noord: .. ; Aalbert Heijblom
Zuid: Adriaen van Os no ux; bekende putten
Bijz: Adriaen is secretaris van Dongen en Anna en Anthonij wonen te S’Gravenmoer

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 153r-3
Soort akte: transport
Datum: 29-4-1788
1e comparant: Adriaen Jacob Sem namens Anna Vermeulen
2e comparant: Antonij J van eersel
Goederen: 3 parceeltjes putten en kuijlen, groot ontrent 25 hond. 3e heet Den Driekoop
Prijs: ƒ
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 3e Nicolaas Ente
West: Adriaen Wijnants van Eersel
Noord: Willem Heijblom erfg
Zuid: Adriaen Borstlap erfg
Bijz: Adriaen is secretaris van Dongen en Anna en Anthonij wonen te S’Gravenmoer.
De prijs bedraagt 10 stuivers.

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 154r
Soort akte: transport
Datum: 27-5-1788
1e comparant: Peeter Bartelse Kamp
2e comparant: Philip Pols
Goederen: een werfken
Prijs: ƒ 80
Plaats: GW te Boven
Toponiem:
Belend Oost: hof kooper
West: erfg Peeter Boeser
Noord: Doris Kamp
Zuid: erve kooper
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 154v
Soort akte: bijlbrief
Datum: 14-6-1788
1e comparant: Arnoldus van Biesen
2e comparant: Joahnnes van den Hoek, scheepmaker
Goederen: een bijlbrief tbv de leverantie van een kofschuijt, lang 47 voet, wijt 13 voet 8 duijm
Prijs: ƒ 700
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan verklaart op 7-6-1802 dat de bijlbrief geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 157v
Soort akte: transport
Datum: 9-10-1788
1e comparant: Monsr Frans van den Hout
2e comparant: Adrianus van Steen x Berbera van den Hout, schoonz
Goederen: een huijs, erf en hof aan Benede Kerk
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Benede Kerk
Belend Oost: Jan Lips
West: verkooper
Noord: del van dogter Wouter van Steenhoove
Zuid: Her straat
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 158r
Soort akte: transport
Datum: 6-11-1788
1e comparant: Adriana Bogers
2e comparant: Jan de Jong
Goederen: een huijs en erf
Prijs: ƒ 400
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Huijbert van Dusseldorp
West: Hendrik Potmakers cum suis
Noord: Huijbert van Dusseldorp
Zuid: Het straat
Bijz: Adriana woont te 11½ Hoeve.
Huijs inclusief den imboel etc. Adrianan mag in het huijs blijven wonen

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 159r
Soort akte: transport
Datum: 11-12-1788
1e comparant: Dirk Voegers
2e comparant: Andries F Kamp
Goederen: 1e een halve steede en ackerlant; 2e een halve dries, gemeen met den kooper; 3e halve del
Prijs: ƒ 900
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 1e Cappel; 2e Cappel; 3e Capel
West: Vroukens vaart; vaart; Vroukens vaart
Noord: Matthijs de Jong; wed van Gijsel; den kooper
Zuid: Wouter Biemans; wed van Gijsel; Jan Lips
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 159r-2
Soort akte: transport
Datum: 11-12-1788
1e comparant: Dirk Voegers
2e comparant: Andries F Kamp
Goederen: 4e een binnen del; 5e een acker saaijlant, groot ontrent 2 hond
Prijs: ƒ 900
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 4e den Kooper; 5e Peeter A de Bont
West: Vaart; Peeter de Graaf
Noord: Anthonij van Raamsdonk; wed Peeter Smits
Zuid: wed van Son; Diaconij Armen
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 160r
Soort akte: transport
Datum: 12-1-1789
1e comparant: Cornelis van Malsen
2e comparant: Cornelis Sterrenburg
Goederen: een hofke, groot ontrent 20 roeden
Prijs: ƒ 75
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Cornelis Snellens
West: den kooper
Noord: Huijbert de Graaf
Zuid: Cornelis Snellens
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 161r
Soort akte: transport
Datum: 3-4-1789
1e comparant: Jan van Riel ea
2e comparant: Peeter Jansen de Jong
Goederen: 1e Huijs, hof, erf en 2e een steeg daaraan gelegen
Prijs: ƒ 480
Plaats: GW te Boven
Toponiem:
Belend Oost: 1e Andries Kamp; 2e vaart
West: Adriaen Schouten; het erf
Noord: Cornelis Snellens; Andries Kamp
Zuid: Jan A de Bont; Jan A de Bont
Bijz: Jan van Riel en Cornelis Snellens als voogden over het kind van Jan van Driel bij Pieterenella Maas, Adriaen Nobel x Goudina Maas (Raamsdonk), Adriana Maas (Oosterhout).
Erfg van Adriana van Dongen wed Joost Maas

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 162r
Soort akte: transport
Datum: 3-4-1789
1e comparant: Jan van Riel ea
2e comparant: Adriaen van Straveren en Dingeman Snellens
Goederen: een acker saaijlant, groot 2 hond
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Cornelis Snellens
West: Adriaen Schouten
Noord: sloot wed van Gijsel
Zuid: van den werf
Bijz: Jan van Riel en Cornelis Snellens als voogden over het kind van jan van Driel bij Pieterenella Maas, Adriaen Nobel x Goudina Maas (Raamsdonk), Adriana Maas (Oosterhout).
Erfg van Adriana van Dongen wed Joost Maas

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 163r
Soort akte: transport
Datum: 6-4-1789
1e comparant: Anthonij van Eerka ??
2e comparant: Pieternella Schouten wed Gerrit van Seteren
Goederen: 7 geerden hooij en weijlant, inden Overdiepse Hooij polder
Prijs: ƒ 2150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Pieter Schaap
West: Hendrik Jansen Schoenmakers
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: Maas
Bijz: Pieternella woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 164r
Soort akte: transport
Datum: 28-4-1789
1e comparant: Willem Gerard Loef ea
2e comparant: Leendert Verduijn
Goederen: een halve bijster, gemeen met Jan Bogers
Prijs: ƒ 40
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: beddevande wed Aart Hulst
West: S’Gravenmoer
Noord: wed Aart Hulst
Zuid: Cornelis Nederveen cum suis
Bijz: Willem Gerard Loef, secretaris S’Gravenmoer, als executeur nalantenschap Jacobus van Opstal en Teuntje Bogers

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 165r
Soort akte: transport
Datum: 4-5-1789
1e comparant: Abraham Dank x Clasina van Malsem
2e comparant: Pieter van der Meer, subst secretaris
Goederen: een half bijstertje, gemeen met den kooper
Prijs: ƒ 13
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen van Dongen
West: S’Grevelduijn sloot
Noord: Cornelis Snellens
Zuid: wed Vaartmans
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 165v
Soort akte: transport
Datum: 4-5-1789
1e comparant: Johannes Bosseren en Peeter Fransen Kamp
2e comparant: Jan Oosterwaal
Goederen: een bijstertje en putten en kuilen
Prijs: ƒ 44
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Laurens Reckers
West: Lambert Pols
Noord: wed Jan L Zeijlmans
Zuid: Jan Kievits
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 166r
Soort akte: bijlbrief
Datum: 9-5-1789
1e comparant: Bartholomeus Adriaense Bogers
2e comparant: Jan Borstlap, scheepmaker
Goederen: bijlbrief tbv de leverantie van een hengst schuijt, lang 46 voet en wijt 14 voet
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan verklaart op 27-5-1795 dat de bijlbrief geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 167r
Soort akte: transport
Datum: 14-5-1789
1e comparant: Johannes Jansen Verschuuren
2e comparant: Adriaen Wouterse Schouten
Goederen: 1e een geregte 1/3 part van een acker saaijlant op den westenkant; 2e een veldiken putten en kuijlen
Prijs: ƒ 360
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Kerk pat
Belend Oost: de Kerk pat; de Kerk
West: Adriaen Jogh. Blankers; Jan Peeter Verschuuren
Noord: t werk
Zuid: S’Gravenmoer
Bijz: uitweg over bijster van Lambert Verschuuren

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 168r
Soort akte: transport
Datum: 20-5-1789
1e comparant: Joghem Bartelse de Bont
2e comparant: Pieter van der Meer, subst secretaris
Goederen: een half ackertje saaijlant, gemeen met Matthijs van Dusseldorp, groot geheel 2 hond
Prijs: ƒ 198
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Pispot
Belend Oost: Anna Hoevenaar cum suis
West: Cornelis Jansen Schoenmakers
Noord: Pispot
Zuid: over den dijk tot S’Gravenmoer
Bijz: Joghem woont te Hendrik Luijten Ambagt

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 169r
Soort akte: transport
Datum: 22-5-1789
1e comparant: Peeter Adriaen Boeser
2e comparant: Jan van der Meer, secretaris
Goederen: wilceur tbv mortificatie 2 obligaties van f 100 en f 300 contant, onderpant 1e huis etc; 2e een binnendel
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 1e de Kerk; 2e de vaart
West: Dorp; Peeter Timmermans
Noord: de Kerk; Cornelis Crielaars
Zuid: de Kerk; Aart van Pas
Bijz: Peeter van der Meer verklaart op 5-6-1795 dat de wilceur is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 170r
Soort akte: transport
Datum: 2-6-1789
1e comparant: Aalbert Geene
2e comparant: Adriaen Laurens Verschuuren
Goederen: een opslag van een huijsje, binnen den sijdijk, zoals verkooper het gebruikt heeft
Prijs: ƒ 65
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Betaald wordt in 3 termijnen: 13-10-1789, 2-10-1790 en 26-3-1792.

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 170v
Soort akte: transport
Datum: 26-6-1789
1e comparant: Pieter van der Meer, subst secretaris
2e comparant: Cornelis en Laurens Cornelisse Snellens
Goederen: een bijstertje
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen van Dongen
West: S’Grevelduijn sloot
Noord: de koopers
Zuid: wed Vaartmans
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 171r
Soort akte: transport
Datum: 15-7-1789
1e comparant: Adriaen van Seters ea
2e comparant: Adriaen Adriaen van Dongen
Goederen: 1e een parceeltje zaaij en weijlant, groot 2½ hondt; 2e parceeltje weijlant, groot 1 handt
Prijs: ƒ 160
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 1e heer Leemans, predikant; 2e Adriaen Schep
West: wed Wervers; Adriaen Schep
Noord: wed Wervers; Adriaen Schep
Zuid: Adriaen Schep; Grooten Armen van S’Gravenmoer
Bijz: Adriaen van Seters namens Maria van Dongen laast wed Pieter van Luijk. Allen wonen te S’Gravenmoer

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 172v
Soort akte: transport
Datum: 30-7-1789
1e comparant: Adriaen Migeljanse van Eersel ea
2e comparant: Cornelis van Oosterhout
Goederen: een parceeltje schaarbos, groot ontrent 1½ hond
Prijs: ƒ 50
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Vogelesangs bos
Belend Oost: Pieter Laurens Vermuelen
West: Willem van bennekom
Noord: Pieter Laurens Vermuelen
Zuid: de Vogelesangs bos
Bijz: Adriaen Migel Janse van Eersel, soon van wijlen Maria Kluijtenaars wed Mighiel Janse van Eersel (Dongen), Michiel van Oosterhout, Cornelis van Oosterhout, Maria van Oosterhout x Antonij Janse van Eersel (allen S’Gavenmoer), Adriana van Dongen x Willem Niemans, natuurlijke dogter van Barbera van Eersel (Dongen), Gerrit Janse van Oosterhout (Neder Harsinxvelt).
Allen kinderen van Barbera van Eersel wed van Jan Gerride van Oosterhout. Barbera was een dogter van Maria Kluijtenaars en MJ van eersel.

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 173v
Soort akte: transport
Datum: 8-8-1789
1e comparant: Pieter van der Meer ea
2e comparant: Jan oosterwaal
Goederen: een acker saaijlant, groot 2 hond
Prijs: ƒ 360
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Vest
Belend Oost: wed Jan Vasse de Hoog
West: de Vest
Noord: de Vest
Zuid: Steeg
Bijz: Pieter van der Meer, subst secretaris, namens Zacharias van Rekom en Jacobus van Roeleveld als executeurs van het testament van Joachim Schouten (Delft) voor ¼, Jacobus de Bie en wed Gerrit van Seters(= Pieternella Schouten) en J Elemans, samen elk voor ¼. Procuratie volgt op 174v.

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 176v
Soort akte: scheepstransport
Datum: 27-8-1789
1e comparant: Cornelis A de Bont ea
2e comparant: Peeter van Ee
Goederen: een hengstschuijt, benede de vier last
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Cornelis A de Bont en Dirk Kamp als executeurs over den innocente Anna Potmakers wed Jan van Ee, Peeter van Ee, Antonij van Ee, Creijn de Vos x Aaltje van Ee

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 177v
Soort akte: transport
Datum: 16-11-1789
1e comparant: Pieter van der Meer, subst secretaris
2e comparant: Cornelis Joosten Wijdemans
Goederen: eenn opslag van een huijsje, zoals verkooper en voor deese Catharina Vermijs het gebruijkt heeft
Prijs: ƒ 250
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West: Adriaen Nouwens
Noord:
Zuid: Adriaen Nouwens
Bijz: gereet f 150 en een custingbrief van f 100

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 178r
Soort akte: custingbrief
Datum: 16-11-1789
1e comparant: Cornelis Joosten Wijdemans
2e comparant: Jan vander Meer, secretaris
Goederen: een custingbrief tbv de aankoop van het huijsje. Zie vorige akte. Onderpant voornoemde opslag van een huijsje
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 179r
Soort akte: transport
Datum: 16-11-1789
1e comparant: Cornelis Jooste Wijdemans
2e comparant: Johannes van den Hoek
Goederen: een halve steede: half huijs agterhuijs, schuur, hof en land, gemeen met wed Jan M de Bont
Prijs: ƒ 700
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed Hendrik de Jong
West: Wouter Schouten cum suis en Adriaen B Camp
Noord: Kaaij straat
Zuid: water gang
Bijz: de kooper reserveer de liggende plaat en drie essen en een willegen boom.

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 180r
Soort akte: transport
Datum: 16-11-1789
1e comparant: Cornelis Jooste Wijdemans
2e comparant: Jan van der Meer, secretaris
Goederen: een half parceel weij en saaijland, genaamt het Block en Dijkeijnde, groot 3 geerden, opden oostenkant
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Block en Dijkeijnde
Belend Oost: erfg Adriaen Vassen
West: westense helft of Jan Wijdemans
Noord: tot over den dijk
Zuid: Ka sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 181r
Soort akte: transport
Datum: 16-11-1789
1e comparant: Govert van Opstal ea
2e comparant: Lambert Schoenmakers
Goederen: een half bijstertje en moerveld, gemeen met kooper
Prijs: ƒ 21
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem: Out Vaartje
Belend Oost: wed Jan de Jong
West: Cornelis de Jong
Noord: sloot van Jan van den Hoek
Zuid: Out Vaartje
Bijz: Govert van Opstal, schout en Pieter van der Meer, subst secr. als executeurs van de boedel van Peeter Janse Zeijlmans.
Lambert woont te Hendrik Luijten Ambagt.

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 182r
Soort akte: transport
Datum: 16-11-1789
1e comparant: Peeter F Boeser
2e comparant: Huijbert Bogers
Goederen: een opslag van een huijsje op den sijdijk nevens de Kerkvaart, zoals Maria Catharina Vos wed Gerrit Vissers er gewoont heeft
Prijs: ƒ 30
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Kerkvaart
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 182v
Soort akte: transport
Datum: 28-12-1789
1e comparant: Johannes Lips namens Adrianus de Jong
2e comparant: Cornelis en Steve Verschuuren
Goederen: de helft van 7½ geert, gemeen met Cornelis Verschuuren
Prijs: ƒ 900
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot
Belend Oost: kinderen Wouter Venis
West: Hendrik Schoenmakers
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz: Adrianus studert te Leijden

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 184v
Soort akte: transport
Datum: 15-1-1790
1e comparant: Joghem Bartelse de Bont
2e comparant: Hendrik Janse Schoenmakers
Goederen: 3 geerden hooij en weijlant, in 6 geerden, gemeen met wed Jan vasse de Hoog cum suis
Prijs: ƒ 1500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka sloot
Belend Oost: Jacobus Peeter Zeijlmans
West: den kooper
Noord: Maas
Zuid: Ka sloot
Bijz: Joghem woont onder Hendrik Luijten Ambagt

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 185v
Soort akte: transport
Datum: 22-1-1790
1e comparant: Johannes Klavers
2e comparant: Hendrik vanden Kieboom
Goederen: een halven acker saaijland, gemeen met Adriaen Lips
Prijs: ƒ 440
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Denis Sagt
West: wed Laurens Verschuuren
Noord: Piter Boeser
Zuid: Cornelis B Camp
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 186v
Soort akte: transport
Datum: 12-2-1790
1e comparant: Jan van den Hoek Hendrikszoon
2e comparant: Jan de Jongh
Goederen: een acker saaijlant
Prijs: ƒ 3000
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Lambert Schoenmakers
West: Cornelis de Jongh
Noord: Her straat
Zuid: sloot over de ka
Bijz: Betaald met een scheepe custingbrief

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 187v
Soort akte: custing brief
Datum: 12-2-1790
1e comparant: Jan de Jongh
2e comparant: Jan van den Hoek Hendriks zoon
Goederen: cusating brief met als onderpant de in de vorige akte gekogte acker.
Prijs: ƒ 3000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan woont te 11½ Hoeve.
Blijkens quitantie is de brief op 8-11-1805 geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 188v
Soort akte: transport
Datum: 15-2-1790
1e comparant: Cornelis Deckers ea
2e comparant: Tomas Sagt
Goederen: half huijs, hof, erf en lant daar agter
Prijs: ƒ 1730
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaart
West: Jacobus van der Sande
Noord: Lambert Bogers, Diaconij en Jan Lips
Zuid: Laurens Olijslagers en Cornelis A de Bont
Bijz: Cornelis Deckers namens zijn moeder Elisabeth Paans wed Cornelis Deckers (Amsterdam).

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 189v
Soort akte: transport
Datum: 27-2-1790
1e comparant: Adriaen Jacob Sem ea
2e comparant: Pieter Schaap en Gerrit Schaap
Goederen: een parceel bijstervelt, greoot ontrent 5 hond, gelegen inde Beijsters
Prijs: ƒ 350
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Beijsters, S’Greevelduijn sloot
Belend Oost: Armen van S’Gravenmoer
West: S’Greevelduijn sloot
Noord: Johanna Vermeulen
Zuid: Armen van S’Gravenmoer
Bijz: Adriaen Jacob Sem, Johannes Vermeulen (Oudenbosch), Peeter Laurens Vermeulen (Ginneken) als voogd over sijn kint Adriana Cornelis Vermeulen verwekt bij Anna Catharina Vermeulen, Jacobus Francois van Alphen x Anna Helena Semm, Eva Maria Semm (Dongen), Johannes van Baijen Sem haar broer (Etten).
Erfg van Lena en Anna Vermeulen.
Pieter woont te S’Gravenmoer

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 190v
Soort akte: transport
Datum: 10-3-1790
1e comparant: Matthijs van Dusseldorp en Pieter van der Meer
2e comparant: Pieter Janse Brox
Goederen: een ackertje saaijlant, groot ontrent 1½ hond
Prijs: ƒ 465
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Pispot
Belend Oost: Anna Hoevvenaar cum suis
West: Jan Tde Bont
Noord: Pispot
Zuid: over den dijk tot S’Gravenmoer
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 191v
Soort akte: transport
Datum: 19-3-1790
1e comparant: Willem Simonis ea
2e comparant: Dirk van Tiggel
Goederen: een steede: huijs, hof en werf aan Benede Kerk
Prijs: ƒ 1025
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Benede Kerk
Belend Oost: Michiel van Hassel cum suis
West: Anthonij van der Ka
Noord: del van Jan de Bont
Zuid: Ka straat
Bijz: Willem Simonis x Pieternella Zijlmans, Cornelis Cornelisse van der Pluijm x Anna Zeijlmans. Kinderen van Dingena Kamp wed Pieter Dirkse Zeijlmans.
Zie ook transport van 4-4-1753 en 4-2-1772

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 192v
Soort akte: wilceur
Datum: 9-4-1790
1e comparant: Johannes Lips namens Adrianus de Jongh
2e comparant: Adrianus Berckmans, coopman Rotterdam
Goederen: een wilceur met als onderpant een ¼ part in 6 geerden hooij en weijlant, gemeen met Marcelis de Jong en Joghem Will. Blankers
Prijs: ƒ 1200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot
Belend Oost:
West:
Noord: Scheij sloot of Dussen mUnsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz: Adrianus de Jongh studeert te Leijden.
Adrianus Berckmans verklaart op 20-3-1804 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 194r
Soort akte: wilceur
Datum: 17-4-1790
1e comparant: Matthijs van Dusseldorp
2e comparant: Hendericus Godefris Visser
Goederen: wilceur met als onderpant zijn huijs etc aan Benede Kerk
Prijs: ƒ 1000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Benede Kerk
Belend Oost: Wouter Adriaen Smeur
West: Jan T de Bont
Noord: Her straat
Zuid: den dijck
Bijz: Hendericus woont te Ketsheuvel onder Loon.
Op 19-5-1792 verklaart Hendericus dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 195r
Soort akte: transport
Datum: 7-5-1790
1e comparant: Willem Simonis ea
2e comparant: Jan Aartse de Bont
Goederen: een binnendel, aan Vroukensvaart
Prijs: ƒ 1300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: S’Grevelduijn Cappel
West: de vaart
Noord: Wouter Kievits
Zuid: Pietrnella de Jong cum suis
Bijz: Willem Simonis x Pieternella Zijlmans, Cornelis Cornelisse van der Pluijm x Anna Zeijlmans. Kinderen van Dingena Kamp wed Pieter Dirkse Zeijlmans.
Jan woont te S’Grevelduijn Cappel

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 196r
Soort akte: transport
Datum: 14-5-1790
1e comparant: Adriaen Blankers
2e comparant: Tomas van Malsem
Goederen: 1e een ackertje saaijlant, groot ontrent 1½ hond; 2e 1/3 part in een hofke, gemeen met Christiaen Reckers
Prijs: ƒ 480
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 1e Jacobus vander Sanden
West: sloot van Adriaen Vissers
Noord: wed Huijbert van Hassel
Zuid: secretaris
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 197r
Soort akte: transport
Datum: 25-5-1790
1e comparant: Willem Simonis
2e comparant: Cornelois Corn van der Pluijm
Goederen: de helft van een buijtendel, gemeen met den kooper
Prijs: ƒ 210
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: de Vaart
West: erfg van A van Son
Noord: Cornelis Kamp
Zuid: den Armen
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 197v
Soort akte: transport
Datum: 22-5-1790
1e comparant: Jan Baptist van Oerlen ea
2e comparant: Jan Reckers
Goederen: een binnendel
Prijs: ƒ 545
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: S’Grevelduijn Capel
West: Vroukensvaart
Noord: watergang
Zuid: wed Jan van Ee
Bijz: Jan Baptist van Oerlen (Standaarbuijten), Cornelis Moonen (Antwerpen), Johannes en Bartholomeus Moonen (Leur), Jacobus en Hendrik Moonen (Standaarbuijten).
Kinderen van wijlen Hendrik Moonen (s’ Grevelduijn Capel)

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 199v
Soort akte: transport
Datum: 29-5-1790
1e comparant: Anthonij Wervers ea
2e comparant: Isak Wervers
Goederen: 1e een parceel saaij en weijland, groot 3 hond; 2e een parceeltje saaij en weijland
Prijs: ƒ 112
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 1e Adriaen van Dongen; 2e Hendrik van den Boer
West: S’Grevelduijn sloot; Hendrik van den Boer
Noord: wed Wijgaarts cum suis; Cornelis rutters
Zuid: Adriaen Schep; Willem van Bennekom
Bijz: Anthonij Wervers, Jacobus Wervers, Isak Wervers, Bastiaen Melsen x Janna Wervers.
Kinderen van wijlen Cornelis Wervers en Maria Dorreboom

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 200v
Soort akte: transport
Datum: 1-6-1790
1e comparant: Cornelis Oerlemans
2e comparant: Dingena Snellens
Goederen: 1e een bijster moervelt, groot 3 hond; 2e bijstertje putten en kuilen gekomen van mester Sterrenburg
Prijs: ƒ 475
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Vissers
West:
Noord: Tomas van Malsem; 2e Jan van der Meer
Zuid: Adriaen Vissers; 1e parceel
Bijz: Cornelis woont te Loon

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 201v
Soort akte: transport
Datum: 1-6-1790
1e comparant: Cornelis Oerlemans
2e comparant: Aart van Pas
Goederen: een acker saaijlant, groot ontrent 3 hond
Prijs: ƒ 1070
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: den kooper
West: den kooper
Noord: t saaijlant kinderen Cornelis Sagt
Zuid: de steeg
Bijz: Cornelis woont te Loon. Hij verklaart op 11-12-1790 dat de koopsom betaald is. Tot zolang geldt het lant las onderpant.

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 202v
Soort akte: transport
Datum: 3-6-1790
1e comparant: Jan Janse de Roon namens Adriaen de Beer
2e comparant: Wouter de Beer, broer
Goederen: een parceel moerlant
Prijs: ƒ 75
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Cappel
West: de Vaart
Noord: Jan Adriaense de Bont
Zuid: wed Adriaen van Gijsel
Bijz: Jan woont in de Moer van Wedelender ?? Capel (doorgestreept Vrijhoeve), Adriaen te Sprang

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 204r
Soort akte: transport
Datum: 9-6-1790
1e comparant: Jan van der Meer, sec, Pieter van der Meer sub sec
2e comparant: Cornelis van der Schans, schepen
Goederen: een bos, in de steede van den kooper
Prijs: ƒ 65
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Pieter Geene
West: den kooper
Noord: den kooper
Zuid: watergang
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 204v
Soort akte: transport
Datum: 3-7-1790
1e comparant: Peeter Adriaense Boeser
2e comparant: Peeter Timmers
Goederen: 1e een parceeltje moerveld en putten, groot ontrent 1½ hond; 2e een half veldiken, gemeen met kinderen Dirk en Jan van Loon
Prijs: ƒ 175
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: den Leij
Belend Oost: Joh Verheijden
West: 1e Corstiaen Pruijsers; 2e Joh Rosters
Noord: Jan Priem
Zuid: den Leij; Aeltje Leijten
Bijz: Peeter T woont aan den Loonsen Dijk

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 205r
Soort akte: bijlbrief
Datum: 8-7-1790
1e comparant: Cuireijn den Rooijen
2e comparant: Jan Ruijtenberg, scheepmaker
Goederen: bijlbrief tbv de leverantie van een poon schuijt, lang 50 voet, wijt 17 voet
Prijs: ƒ 1700
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Cuireijn woont te Zevenbergen.
Piter, Leendert, Gerardus, Adrianus en Johannes Ruijtenberg en Tomas Schep. Kinderen en erfg Jan Ruijtenberg. Zij verklaren op 3-5-1800 dat de bijlbrief geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 206v
Soort akte: transport
Datum: 16-7-1790
1e comparant: Willem Stevense Blom
2e comparant: Willem van den Broek
Goederen: 9 hond and
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Steve Adriaense Blom
West: den kooper
Noord: Willem Warre
Zuid: Steve Adriaense Blom
Bijz: Bijde Willems wonen te S’Gravenmoer

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 207r
Soort akte: Wilceur
Datum: 17-7-1790
1e comparant: Pieter du Bois x Adriana van Selm
2e comparant: Laurens Pels, rentmeester vd prins van Oranje
Goederen: wilceur met als onderpant de wintmoolen aan Benede Kerk
Prijs: ƒ 2100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Pieter woont aan Benede Kerk onder den dorpe en Laurens te Breda.
OP 7-4-1798 verklaart A Reijken, de huijdige houder van de brief, dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 209r
Soort akte: transport
Datum: 13-8-1790
1e comparant: Cornelis van der Poel
2e comparant: Cornelis Peeterse Camp, schepen Hendrik Luijten Am
Goederen: een acker saaijland
Prijs: ƒ 740
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Pispot
Belend Oost: Peeter W Schoenmakers
West: Jacobus reijken cum suis
Noord: Pispot
Zuid: over den dijk tot S’Gravenmoer
Bijz: Cornelis woont te Geertruijdenberg

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 210r
Soort akte: transport
Datum: 26-8-1790
1e comparant: Wijnand van den Corput ea
2e comparant: Hendrik Janse Schoenmakers
Goederen: 3½ geert hooij en weijland, in 7 geerden, op den westenkant
Prijs: ƒ 3000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka sloot
Belend Oost: Jac M Zeijlmans
West: wed Joh B Camp
Noord: Dussen Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz: Wijnand van den Corput x Johanna de Jong, Wouter Janse van Steenhoven en Joghem W Blankers als gesurogeerde voogden over drie kinderen van wijlen Pieter Adriaense de Jong met betrekking tot hun erfportie van wijlen Adriaen Vassen

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 211r
Soort akte: transport
Datum: 16-9-1790
1e comparant: Christina en Johanna van Teurenhout en broers vrou
2e comparant: Commer Reckers
Goederen: een opslag van een huijsje, binnendijks ontrent Vroukensvaart, zoals hun ouders het gebruijkt hebben
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord: den dijk
Zuid: Adriaen Koning
Bijz: Koopsom wordt met f 10 per jaar afgelost. Als kooper zijn vrouws vader, ? Peijmans, komt te overlijden dan moet hij het restant gelijk betalen.

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 212r
Soort akte: transport
Datum: 12-10-1790
1e comparant: Anselmus Zeijlmans
2e comparant: Peeter Otjens
Goederen: een halve acker saaijlant, gemeen met Hendrik Potmakers
Prijs: ƒ 150
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Wouter Smeur
West: Cornelis Meeuwisse van Steen(h)oven
Noord: Her straat
Zuid: over de Ka tot Hendrik Schoenmakers
Bijz: Anselmus woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 213r
Soort akte: transport
Datum: 12-1-1791
1e comparant: Jan Bartelse de Bont
2e comparant: Arnoldus Bartelse de Bont
Goederen: een huijs, hof en erf
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: acker verkooper
West: Vroukens vaart
Noord: Laurens Reckers
Zuid: Jan Reckers
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 213r
Soort akte: transport
Datum: 24-9-1791
1e comparant: Jan van der Meer, secretaris
2e comparant: Jan Klavers
Goederen: 1e twee parceeltjes droogplaats, putten en kuijlen; 2e een part in een parceel moerveld etc. , met Adriaen Vissers
Prijs: ƒ 450
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 1e Adriaen Vissers cum suis; 2e teen vanden dijk
West: Cornelis van Tilburg; S’Grevelduijn sloot
Noord: Adriaen Vissers ea; Adriaen Vissers cum suis
Zuid: erfg Cornelis Sagt; wed Huijbert Schep
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 213v
Soort akte: transport
Datum: 12-1-1791
1e comparant: Arnoldus Bartelse de Bont
2e comparant: Laurens Olijslagers
Goederen: een halven acker saaijlant, groot 2½ hond
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: halve acker verkooper
West: wed Arij Vaartmans
Noord: wed Jacobus Boeser
Zuid: Peeter F Boeser
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 214r
Soort akte: transport
Datum: 19-1-1791
1e comparant: Peeter Janse de Jong ea
2e comparant: 3 kinderen Jan Lamberde Zeijlmans
Goederen: een halve steede: half huijs, agterhuijs, hof, dries en werf, gemeen met koopers, gelegen aan Vroukensvaart
Prijs: ƒ 1035
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: S’Grevelduijn Cappel
West: den hof van Joh F de Bruijn
Noord: Her straat
Zuid: Jan Lips en Anthonij Snijders
Bijz: Peeter Janse de Jong, Joghem Adriaen en Jan Janse de Jongh, Pieternella de Jong, Jan Vos x Cornelia de Jong, Huijbert Boelaars x Elisabeth de Jong. Peeter van Gijsel en Jan Vos als voogden over kinderen van Jan Schep bij Maria de Jong.
Alle erfg van hun broer Matthijs de Jong.

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 215r
Soort akte: transport
Datum: 19-1-1791
1e comparant: Peeter Janse de Jong ea
2e comparant: Peeter Passon
Goederen: een halven acker saaijlant, groot geheel 3 hond, gemeen met Elisabeth Janse de Jong
Prijs: ƒ 605
Plaats: GW te Boven
Toponiem: de Geer
Belend Oost: de Geer
West: Vroukens vaart
Noord: Peeter Passon
Zuid: Adries F Kamp
Bijz: Peeter Janse de Jong, Joghem, Adriaen en Jan Janse de Jongh, Pieternella de Jong, Jan Vos x Cornelia de Jong, Huijbert Boelaars x Elisabeth de Jong. Peeter van Gijsel en Jan Vos als voogden over kinderen van Jan Schep bij Maria de Jong.
Alle erfg van hun broer Matthijs de Jong.

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 216r
Soort akte: transport
Datum: 27-1-1791
1e comparant: Johannes van den Hoek ea
2e comparant: Anthonij Snijders
Goederen: een steede: huijs, agterhuijs, schuur, erf, hof en dries daar agter
Prijs: ƒ 1985
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed hendrik de Jo0ng
West: Wouter Schouten cum suis en Adrioanan B Camp
Noord: Kaaij straat
Zuid: watergang
Bijz: Johannes van den Hoek, Anna Wijdemans wed Jan M de Bont, Cornelis de Bont en Cornelia de Bont, kinderen Jan de Bont.
Verkoopers reserveren voor zich zelf: leggende en staande plaaten, de verkenskooijen, de schuur, de nieuwe losse steen, twee heijlen onder de schoring, kleerstookens en onderlaaane in de bedsteede, 25 kop willigen en 3 opgaande, alle esse boomen, 3 en 4 jaaren schaarhout.

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 217r
Soort akte: transport
Datum: 27-1-1791
1e comparant: Anna Wijdemans ea
2e comparant: Johannes van den Hoek
Goederen: twee halven binnendellen, inden binnenpolder, agter steede Adriaen Jacobse Bink, groot 1 mergen, 2 hond, 50 roeden
Prijs: ƒ 1250
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka, Platte weg
Belend Oost: Hendrik J Schoenmakers
West: Wouter Koning
Noord: Ka of Platte weg
Zuid: Dwars sloot erf Adriaen Jacob Bink
Bijz: Anna Wijdemans wed Jan M de Bont, Cornelis de Bont en Cornelia de Bont, kinderen Jan de Bont.

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 218r
Soort akte: transport
Datum: 29-1-1791
1e comparant: Jan Cornelisse de Bont ea
2e comparant: Hendrik Jansen Schoenmakers
Goederen: 3 geerden hooij en weijlant, inden polder, gemeen met den kooper, in 6 geerden
Prijs: ƒ 2985
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot
Belend Oost: Tomas Smeur
West: Peeter G de Jong
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz: Jan Cornelisse de Bont, Cornelis, Steve en Adriana Corn. De Bont, alle kinderen van wijlen Dingena van Steenhoven wed Cornelis Janse de Bont, Steve Verschuuren en Cornelis Verschuuren als voogden over de kleinkinderen van Dingena van Steenhoven.

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 219r
Soort akte: transport
Datum: 1-2-1791
1e comparant: Anselmus Zeijlmans
2e comparant: den Diaconie Armen van GW
Goederen: een binnendel, inden binnenpolder, groot ontrent 6 hond
Prijs: ƒ 765
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka, Platte weg
Belend Oost: Kerke del
West: Adriaen B Camp
Noord: Ka of Platte weg
Zuid: Her straat
Bijz: Anselmus woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 220r
Soort akte: transport
Datum: 1-2-1791
1e comparant: Anselmus Zeijlmans
2e comparant: Cornelis Adriaen Camp, schepen Hendrik Luijten Amb
Goederen: 3 geerden hooij en weijland, in 6 geerden, gemeen met Hendrik Potmaker, in den polder
Prijs: ƒ 2050
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka, Platte weg
Belend Oost: Cornelis J Schoenmakers
West: Maria J Zeijlmans
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz: Anselmus woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 220v
Soort akte: transport
Datum: 1-2-1791
1e comparant: Pieternella en Elisabeth de Jong
2e comparant: Simon Otjens
Goederen: een half huijs, schuur en hof aan Vroukensvaart
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erfg Cornelis Sagt
West: Cornelis de Bont
Noord: agtergevel kooper
Zuid: Jan Lips en Anthonij Snijders
Bijz: Pieternella en Elisabeth de Jong zijn erfg van hun ouders Frans Matthijsse de Jongh en Johanna van Kuijk

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 221v
Soort akte: transport
Datum: 15-2-1791
1e comparant: Steve de Bont
2e comparant: Adriaen Joghemse Blankers
Goederen: een halve acker saaijlant, op den westenkant, groot ontrent 2 hond
Prijs: ƒ 725
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: den kooper
West: Cornelis van der Schans
Noord: Pispot
Zuid: den Dijk
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 222v
Soort akte: transport
Datum: 9-3-1791
1e comparant: Gerrit Vermijs
2e comparant: Adriaen Gerritse Vermijs ea
Goederen: een huijs, hoff en erf aan Benede Kerk
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Benede Kerk
Belend Oost: Frans van den Hout
West: Wouter Janse van Steenhoven
Noord: Wouter Janse van Steenhoven
Zuid: Her straat
Bijz: Adriaen Gerritse Vermijs en Bernardus Ot x Johanna Gerritse Vermijs.
Ipv de koopsom beloven Adriaen en Bernardus de ouders Adriaen Gerrit Vermijs en Elisabeth Smits gedurende hun verdere leven te onderhouden. Huijs etc staan borg

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 223v
Soort akte: transport
Datum: 21-3-1791
1e comparant: Bastiaen Lammen X Cornelia Borstlap
2e comparant: Dirk, Tomas en Maria Borstlap, broers en zuster
Goederen: een ¼ part in het huijs, scheepstimmerwerf en gereedschappen aan de sijdijk en ¼ in de meubels
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Bastiaen woont te Zwijndrecht.
Koopers en verkooper zijn kinderen van wijlen Jan Borstlap en Maria Buijs

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 224r
Soort akte: transport
Datum: 25-3-1791
1e comparant: Jan Janse Verschuuren
2e comparant: Laurens Reckers
Goederen: en partje hof, groot ontrent 1 hond
Prijs: ƒ 195
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: den kooper
West: Pieter H Kamp
Noord: wed Jan Vasse de Hoog
Zuid: den kooper
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 225r
Soort akte: transport
Datum: 29-3-1791
1e comparant: Anna Wijdemans ea
2e comparant: Joghem W Blankers
Goederen: een halven acker saaijlant, aan Benede Kerk, groot ontrent 1 hond 60 roeden
Prijs: ƒ 750
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Benede Kerk
Belend Oost: erfg Piternella Vassen
West: wed W Joghemse Blankers
Noord: Her straat
Zuid: Dwarspat
Bijz: Anna Wijdemans wed Jan M de Bont, Cornelis de Bont en Cornelia de Bont, kinderen Jan Matthijse de Bont.

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 226r
Soort akte: bijlbrief
Datum: 27-4-1791
1e comparant: Pieter van Ee
2e comparant: Dirk en Tomas Borslap, scheepmakers
Goederen: bijlbrief tbv leverantie van een damschuijt, lang 47 voet, wijt 14 voet 5 duijm
Prijs: ƒ 800
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Bliojkens quitantie is de bijlbrief op 6-3-1806 geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 227v
Soort akte: transport
Datum: 5-5-1791
1e comparant: Johannes Quireijns ea
2e comparant: Jan van Riel
Goederen: Joh zijn 3/8 part en Cornelis en Gerrit hun 1/8 part dis ½ in een parceel moergronden, putten en kuijlen, gemeen zie bijz
Prijs: ƒ 200
Plaats:
Toponiem:
Belend Oost: wed Pieter de Leeuw
West: S’Grevelduijn sloot
Noord: erfg Arij Vaartman
Zuid: den kooper
Bijz: Johannes Quireijns (Vrijhoeve Cappel), Cornelis Oerlemans en Gerrit Oerlemans (Loon).
Gemeen met Meerten de Jongh en Pieter Pruijsers en groot geheel 8 hond

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 228v
Soort akte: transport
Datum: 6-7-1791
1e comparant: Jacobus Everts en Matthijs vander Wee, no uxoris
2e comparant: Johannes Vermeulen en Pieter Schaap
Goederen: elk de helft van een parceel moervelt, groot 12 hond, gelegen in 2 bijsters naast elkaat,met een hooge leijkant
Prijs: ƒ 735
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: S’Gravelduijn sloot
Belend Oost: erve Wouter Vermeulen
West: S’Gravelduijn sloot
Noord: Adriaen Everts, scheijdende op nieuwe sloot
Zuid: de heer doctor Koets Cunisius
Bijz: Er is recht op een vrije weg over den bijster naar s’Gravenmoer en een vrije doorvaart door den noorden sloot, langs den bijster onder s’Gravenmoer tot in de s’Gravenmoerse vaart.
Betaald wordt 1/3 gereet en op 5-1-1792 is de rest betaald

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 230r
Soort akte: transport
Datum: 20-9-1791
1e comparant: Philip Pols
2e comparant: Laurens Cornelisse Snellens
Goederen: en huijs, hof, erf en werfke
Prijs: ƒ 400
Plaats: GW te Boven
Toponiem:
Belend Oost: Jan van der Meer, secretaris
West: de weg
Noord: Doris Kamp
Zuid: wed Jan Verduijn
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 231v
Soort akte: transport
Datum: 27-9-1791
1e comparant: Maria Verschuuren wed Peeter Ariense de Seeuw
2e comparant: Philip Pols
Goederen: een huijs, hog, erf en saaijlant en een dries, buijtendijx, samen groot ontrent 4 hond
Prijs: ƒ 650
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Aart van Pas
West: sloot van het veld van Peeter Pruijsers cs
Noord: Peeter Pruijsers cum suis
Zuid: Arie Ruijtenberg
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 232v
Soort akte: transport
Datum: 27-9-1791
1e comparant: Maria Verschuren wed Peeter Ariense de Seeuw
2e comparant: Philip Pols
Goederen: een ackertje saaijlant, groot ontrent 1 hond
Prijs: ƒ 360
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Walke
Belend Oost: het Walke
West: Tomas Ketelaar
Noord: Aart van Pas
Zuid: Aart van Pas
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 233v
Soort akte: transport
Datum: 27-9-1791
1e comparant: Maria Verschuren wed Peeter Ariense de Seeuw
2e comparant: Tomas Ketelaar
Goederen: een acker saaijlant, gelegen voor het huijs van Pieter Pruijsers, groot ontrent 2 hond
Prijs: ƒ 350
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Aart van Pas en Philip Pols
West: Peeter Pruijsers
Noord: secretaris
Zuid: Aart van Pas
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 234v
Soort akte: transport
Datum: 27-9-1791
1e comparant: Maria Verschuren wed Peeter Ariense de Seeuw
2e comparant: Jan van der Meer, secretaris
Goederen: een geregte 1/3 part van de hele breete van een acker saaijlant, in steede Cornelis Steven Swart, lang 64 roeden
Prijs: ƒ 350
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: deel lant, en deel steede
West: steeg van Willem de Swart
Noord: Adriaen van Dongen
Zuid: Tomas Ketelaar
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 235v
Soort akte: transport
Datum: 27-9-1791
1e comparant: Maria Verschuren wed Peeter Ariense de Seeuw
2e comparant: Johannes Vermeulen, schepen en Pieter Schaap
Goederen: twee driesen, gelegen over de Leij, groot samen ontrent 9 hont
Prijs: ƒ 975
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Leij
Belend Oost: Dorps weg
West: Cornelis Sterrenburg
Noord: Jenneke Rijke
Zuid: erfg Jan van Tilborg
Bijz: Pieter is schepen te S’Gravenmoer

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 236v
Soort akte: transport
Datum: 29-11-1791
1e comparant: Jan Adriaense Verschuuren
2e comparant: Hendrik van den Kieboom, schipper van stiel
Goederen: een ackertje saaijlant, gelegen voor het huijs van den verkooper, groot ontrent 1 hond
Prijs: ƒ 326
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: acker wed Maarten Biemans
West: 1½ roede van de gevel van het huijs vd verkooper
Noord: Dorpsweg
Zuid: wed Maarten Biemans
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 237v
Soort akte: wilceur
Datum: 29-11-1791
1e comparant: Jan Adriaense Verschuuren
2e comparant: Hendrik van den Kieboom
Goederen: wilceur met als onderpant zijn huijs etc
Prijs: ƒ 250
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Hendrik van den Kieboom
West: Lambert Reckers
Noord: Dorpsweg
Zuid: Lambert Reckers
Bijz: Op 29-11-1805 is er f 150 betaald.

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 238v
Soort akte: scheepstransport
Datum: 6-1-1791
1e comparant: Daniel Sneeuw, schipper van stiel
2e comparant: Arij Griffioen, schepen Waalwijk
Goederen: een damlooper met toebehooren etc.
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 239v
Soort akte: transport
Datum: 21-1-1792
1e comparant: Jacobus reijken
2e comparant: Huijbert Lips
Goederen: een half ackertje saaijlant, aan Benede Kerk, gemeen met den kooper, groot geheel 3 hond
Prijs: ƒ 553
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Benede Kerk, Pispot
Belend Oost: Cornelis Kamp
West: Antonij van der Ka
Noord: Pispot
Zuid: over den dijk tot S’Gravenmoer
Bijz: Jacobus woont in den Udenhout

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 240v
Soort akte: transport
Datum: 21-1-1792
1e comparant: Huijbert Adriaense van Hassel ea
2e comparant: Jan Lips
Goederen: een bijster weijland, groot 4 hond
Prijs: ƒ 1870
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Huijbert Janse de Bont
West: Hendrik Janse Schoenmakers
Noord: Her straat
Zuid: sloot tussen acker en bijster
Bijz: Huijbert Adriaense van Hassel en Steve Verschuuren als executeurs van de boedel van Johannes van Hassel x Adriaentje Boudewijns

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 241v
Soort akte: transport
Datum: 2-2-1792
1e comparant: Willem Bogers
2e comparant: Adriana Bogers wed Leendert Verduin, zuster
Goederen: een ¼ part van een bijster, gemeen met kooperse
Prijs: ƒ 10
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: bedde van wed Aart Hulst
West: S’Gravenmoer
Noord: wed Aart Hulst
Zuid: Cornelis Nederveen cs
Bijz: Willem woont te S’Gravenmoer

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 242v
Soort akte: wilceur
Datum: 4-2-1792
1e comparant: Jan de Bont
2e comparant: Adrianus Berchmans, koopman Rotterdam
Goederen: wilceur met als onderpant:1e een binnedel, groot ontrent 8 hond; 2e een buijtendel, groot 4 hond
Prijs: ƒ 2000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 1e Michiel van Hassel; 2e Jacob Kievits
West: Bart Langerwerff; kinderen Cornelis F de Bont
Noord: de Ka; Oude straat
Zuid: Dirk van Tichel; Jan de Vos
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 242v-2
Soort akte: wilceur
Datum: 4-2-1792
1e comparant: Jan de Bont
2e comparant: Adrianus Berchmans, koopman Rotterdam
Goederen: 3e een buijtendel, groot 7 hond; 4e een buijten del, groot 5 hond
Prijs: ƒ 2000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 3e Jacob Kievits; 4e wed Jan Vassen de Hoogh
West: Adriaan Schouten; Cornelis vander Schans
Noord: Oude straat; gelijk 3e
Zuid: Her straat; gelijk 3e
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 244r
Soort akte: transport
Datum: 4-2-1792
1e comparant: Jan de Bont
2e comparant: Frans Bastaiense Boeser
Goederen: een acker saaijlant, groot 3 hond
Prijs: ƒ 1200
Plaats: GW te Boven
Toponiem:
Belend Oost: Jacob Kievits
West: Wouter Verschuuren
Noord: wed Adriaen van Gijsel
Zuid: acker Peeter Passon
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 245r
Soort akte: transport
Datum: 11-2-1792
1e comparant: Adriaen Boeser
2e comparant: Christoffel Timmermans
Goederen: 6 geerden hooij en weijlant, inden polder
Prijs: ƒ 6000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot
Belend Oost: Huijbert Adriaense van Hassel
West: Francus Adr Kamp
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz: Adriaen woont onder Hendrik Luijten Ambagt en Christoffel te S’Gravenmoer.
Gereet ontfangen f 3000 en de rest op 15-2-1793

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 246r
Soort akte: transport
Datum: 13-2-1792
1e comparant: Huijbert Adriaense van Hassel ea
2e comparant: Peeter Gijsbertse de Jongh
Goederen: een ¼ part in een acker saaijlant, groot ontrent 1½ hond, op de weste helft, gemeen met wed Matthijs Fransen Kamp
Prijs: ƒ 630
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: wed Matthijs Franse Kamp met wederhelft
West: Peeter G de Jong
Noord: Her straat
Zuid: velt van Pieter du Bois
Bijz: Huijbert Adriaense van Hassel en Steve Verschuure als executeurs van de boedel van van Johannes van Hassel x Adriaentje Boudewijns

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 247r
Soort akte: transport
Datum: 13-2-1792
1e comparant: Huijbert Adriaense van Hassel ea
2e comparant: Theodorus Schoenmakers
Goederen: de geregte oostense helft van een acker saaijlant, groot ruim 2 hond
Prijs: ƒ 635
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Huijbert Janse de Bont
West: Hendrik Janse Schoenmakers met wederhelft
Noord: de sloot tussen acker en bijster
Zuid: over den dijk tot S’Gravenmoer
Bijz: Huijbert Adriaense van Hassel en Steve Verschuure als executeurs van de boedel van van Johannes van Hassel x Adriaentje Boudewijns

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 248r
Soort akte: transport
Datum: 13-2-1792
1e comparant: Huijbert Adriaense van Hassel ea
2e comparant: Hendrik Janse Schoenmakers
Goederen: de geregte westense helft van een acker saaijlant, groot ruijm 2 hond
Prijs: ƒ 650
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Theodorus Schoenmakers met wederhelft
West: den kooper
Noord: de sloot tussen acker en bijster
Zuid: over den dijk tot S’Gravenmoer
Bijz: Huijbert Adriaense van Hassel en Steve Verschuure als executeurs van de boedel van van Johannes van Hassel x Adriaentje Boudewijns

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 249r
Soort akte: transport
Datum: 13-2-1792
1e comparant: Huijbert Adriaense van Hassel ea
2e comparant: Michiel van Hassel
Goederen: een bijster weijlant, groot 3 hond
Prijs: ƒ 1220
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan de Bont
West: Cornelis Janse Schoenmakers
Noord: Her straat
Zuid: sloot tussen den acker
Bijz: Huijbert Adriaense van Hassel en Steve Verschuure als executeurs van de boedel van van Johannes van Hassel x Adriaentje Boudewijns

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 250r
Soort akte: transport
Datum: 13-2-1792
1e comparant: Huijbert Adriaense van Hassel ea
2e comparant: Hendrik Janse Schoenmakers
Goederen: een buijtendel, groot ruim 4 hond
Prijs: ƒ 900
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Oude straat
Belend Oost: Adriaen Koning
West: kind van Hendr Hendr van den Hoek
Noord: Oude straat of Kleijn Waspik
Zuid: Her straat
Bijz: Huijbert Adriaense van Hassel en Steve Verschuure als executeurs van de boedel van van Johannes van Hassel x Adriaentje Boudewijns

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 251r
Soort akte: transport
Datum: 14-2-1792
1e comparant: Huijbert Adriaense van Hassel ea
2e comparant: Abraham Kuijpers
Goederen: een huijs, hof en erf aan Benede Kerk
Prijs: ƒ 1260
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Benede Kerk
Belend Oost: Johannes van Steenoven
West: de steeg
Noord: Her straat
Zuid: Maria Leijten
Bijz: Huijbert Adriaense van Hassel en Steve Verschuure als executeurs van de boedel van van Johannes van Hassel x Adriaentje Boudewijns

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 252r
Soort akte: transport
Datum: 14-2-1792
1e comparant: Huijbert Adriaense van Hassel ea
2e comparant: Adriaen Joghemse Blankers
Goederen: een acker saaijlanr, groot 2 hond
Prijs: ƒ 1020
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: den kooper
West: de kinderen Jan Peeterse de Bont
Noord: Jan de Bont
Zuid: sloot van het weijke van Cornelis Corn de Bont
Bijz: Huijbert Adriaense van Hassel en Steve Verschuure als executeurs van de boedel van van Johannes van Hassel x Adriaentje Boudewijns

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 253r
Soort akte: transport
Datum: 14-2-1792
1e comparant: Huijbert Adriaense van Hassel ea
2e comparant: Jan de Bont
Goederen: een acker saaijlant, groot ruijm 2 hond
Prijs: ƒ 830
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan de Bont
West: Cornelis Janse Schoenmakers
Noord: sloot tussen acker en bijster
Zuid: over den dijk tot S’Gravenmoer
Bijz: Huijbert Adriaense van Hassel en Steve Verschuure als executeurs van de boedel van van Johannes van Hassel x Adriaentje Boudewijns

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 254r
Soort akte: transport
Datum: 14-2-1792
1e comparant: Huijbert Adriaense van Hassel ea
2e comparant: Jan Reckers
Goederen: 1e een buijtendel, groot 2½ hond, gelegen aan Vroukens vaart; 2e een half moerveld, gemeen met kinderen Adr Huijb. Van Hassel
Prijs: ƒ 480
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 1e kinderen Willem Zeijlmans; 2e de heer Raap
West: de Vaart; Wouter Janse van Steenoven
Noord: Johan Vester de Balbiaen; waaterloop
Zuid: Joh Franciscus de Bruijn; Jan Lips
Bijz: Huijbert Adriaense van Hassel en Steve Verschuure als executeurs van de boedel van van Johannes van Hassel x Adriaentje Boudewijns

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 255r
Soort akte: transport
Datum: 27-2-1792
1e comparant: Allegonda Dolk wed Huijbert Franse van Hassel
2e comparant: Peeter Peeterse Schaap
Goederen: 1e een huijs, agterhuijs en erve; 2e een acker saaijlant, oost van het huijs, groot 2 hond
Prijs: ƒ 3400
Plaats: GW te Boven
Toponiem:
Belend Oost: de volgende acker; Dirck Reijke
West: dorpsweg; het huijs
Noord: Peeter Fransen Boeser, dwarspat
Zuid: den dijck; den dijck
Bijz: Allegonda mag haar leven lang in het kamertje teijnde de gang blijven wonen.

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 256r
Soort akte: transport
Datum: 9-3-1792
1e comparant: Peeter Aar(t)se de Bont
2e comparant: Peeter Timmermans, zwager
Goederen: 1e een acker saaijlant, groot ontrent 3 hond; 2e een buijtendel, groot 4 hond
Prijs: ƒ 1050
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 1e Aart Zeijlmans; 2e de verkooper
West: de steeg; de vaart
Noord: de weg; Jan T de Bont
Zuid: Piter Passon, Pieter van Gorcom
Bijz: Peeter woont aan Vroukensvaart

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 257r
Soort akte: transport
Datum: 15-3-1792
1e comparant: Jan van Oort ea
2e comparant: Steve Verschuuren
Goederen: een half huijs, schuur, hof en erf, gemeen met kooper
Prijs: ƒ 700
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Cornelis de Bont
West: Huijbert Janse de Bont
Noord: Kaaij straat
Zuid: Pispot
Bijz: Jan van Oort, Abraham Kuijpers, Cornelis Kuijpers, Johanna Kuijpers, Anna Kuijpers, Arnoldus van de Ven x Maria Kuijpers, Cornelis de Bont x Adriana Kuijpers, Johannes Joh Bosseres en Joghem Willemse Blankers als voogden over kinderen van Pieternella Kuijpers bij Bartholomeus Vissers.
Alle erfg van Cornelia Schippers laast wed Jan B Kuijpers.
Het huijs werd voorheen bewoont door Jan van Oort, Abraham Kuijpers, Johanna en Anna Kuijpers.

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 258r
Soort akte: transport
Datum: 15-3-1792
1e comparant: Jan van Oort ea
2e comparant: Pieternella Koning
Goederen: de geregte oostense helft van een acker saaijland, agter de woonsteede, groot ontrent 2 hond
Prijs: ƒ 900
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Steve Verschuuren
West: de westense helft
Noord: pispot
Zuid: over den dijck tot het veldike
Bijz: Jan van Oort, Abraham Kuijpers, Cornelis Kuijpers, Johanna Kuijpers, Anna Kuijpers, Arnoldus van de Ven x Maria Kuijpers, Cornelis de Bont x Adriana Kuijpers, Johannes Joh Bosseres en Joghem Willemse Blankers als voogden over kinderen van Pieternella Kuijpers bij Bartholomeus Vissers.
Alle erfg van Cornelia Schippers laast wed Jan B Kuijpers.

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 259r
Soort akte: transport
Datum: 15-3-1792
1e comparant: Jan van Oort ea
2e comparant: Jan van Oort
Goederen: de westense helft van een acker saaijlant, groot ontrent 2 hond
Prijs: ƒ 840
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: de oostense helft
West: Adriaen J Blankers
Noord: Pispot
Zuid: over den dijck tot het veldike
Bijz: Jan van Oort, Abraham Kuijpers, Cornelis Kuijpers, Johanna Kuijpers, Anna Kuijpers, Arnoldus van de Ven x Maria Kuijpers, Cornelis de Bont x Adriana Kuijpers, Johannes Joh Bosseres en Joghem Willemse Blankers als voogden over kinderen van Pieternella Kuijpers bij Bartholomeus Vissers.
Alle erfg van Cornelia Schippers laast wed Jan B Kuijpers.
Jan mag 1/8 van de koopsom zelf houden

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 260r
Soort akte: transport
Datum: 15-3-1792
1e comparant: Jan van Oort ea
2e comparant: Cornelis Kuijpers
Goederen: 1e de helft van een veldike, gemeen met Steve Verschuuren; 2e een partje moerveld op den oostenkant
Prijs: ƒ 130
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Out Vaartje
Belend Oost: 1e Joseph van Dongen; 2e wed Willem J Blankers
West: Adriaen Joghemse Blankers; Hendr J Schoenmakers
Noord: den dijck; Cornelis J de Jong
Zuid: S’Gravenmoer; t Out Vaartje
Bijz: Jan van Oort, Abraham Kuijpers, Cornelis Kuijpers, Johanna Kuijpers, Anna Kuijpers, Arnoldus van de Ven x Maria Kuijpers, Cornelis de Bont x Adriana Kuijpers, Johannes Joh Bosseres en Joghem Willemse Blankers als voogden over kinderen van Pieternella Kuijpers bij Bartholomeus Vissers.
Alle erfg van Cornelia Schippers laast wed Jan B Kuijpers.
Cornelis mag 1/8 van de koopsom zelf houden

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 261r
Soort akte: transport
Datum: 15-3-1792
1e comparant: Steve Verschuuren
2e comparant: Hendrik Janse Schoenmakers
Goederen: een gert hooij en weijlant, in 6 geerden, inden polder, gemeen met kooper en wed Jan Vasse de Hoogh
Prijs: ƒ 900
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot
Belend Oost: Jacobus P Zeijlmans
West: Wouter Adr Smeur
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 262r
Soort akte: transport
Datum: 23-3-1792
1e comparant: Dingeman van Dusseldorp
2e comparant: Joseph van Dusseldorp, zoon
Goederen: 1e een half huijs en erf; 2e een schuur aan de noorde kant van het huijs
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed Adriaen de Seeuw; erf wed Adriaen de Seeuw
West: Pieter van der Meer; dorps dijck
Noord: ; Jan van der Meer
Zuid: het dorp
Bijz: Zie ook erfdeeling 27-2-1754 en transport op 28-8-1736 en 19-4-1738.
Bij de koop is inbegrepen nog het moerveld teijnde den acker, kast en kist in het huijs en nog meer genoemde huijsraat.
Verkooper mag in het huijs blijven wonen.
Betaald wordt f 200 gereet en de rest op 5-2-1798 door het half huijs voor f 200 aan zijn vader te verkoopen (RA 68 folio 185r)

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 263v
Soort akte: transport
Datum: 23-3-1792
1e comparant: Hendrina van Dusseldorp ea
2e comparant: Pieter du Bois
Goederen: een half huijs, hof en erf aan Benede Kerk, bedeelt opden oosten kant
Prijs: ƒ 1100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Benede Kerk, t spoor
Belend Oost: Jan de Bont
West: koper
Noord: Her straat
Zuid: t spoor
Bijz: Hendrina van Dusseldorp voor 5/6, Adriaen Buijs mede namens Arie van der Loo (Amsterdam) testamentaire voogd over de zoon van Johannes verwekt bij Adriana van Dusseldorp voor 1/6

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 265r
Soort akte: wilceur
Datum: 14-4-1792
1e comparant: Anna van Sprang wed Antonij Konings
2e comparant: Johannes van den Hoek
Goederen: wilceur met als onderpant een acker, aan Benede Kerk, groot ontrent drie hond
Prijs: ƒ 650
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Benede Kerk
Belend Oost: Peeter Gijsbertse de Jong
West: Jan Janse de Bont
Noord: Her straat
Zuid: dwarspat
Bijz: Johannes verklaart op 16-11-1793 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 266r
Soort akte: transport
Datum: 2-5-1792
1e comparant: Dirk Elemans ee
2e comparant: Huijbert Hoevenaar
Goederen: een sesde part in een parceel hooij en weijlant, groot 6 geerden, in den polder. De rest is al van de kooper.
Prijs: ƒ 900
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot
Belend Oost: Jacobus Dorreboom
West: verkoopers
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz: Dirk Elemans, secretaris in de Kleundert, Joannes Elemans, Johanna Margaretha Elemans wed Michiel Heijmans, in leven secretaris van Raamsdonk, Elisabeth Elemans.
Allen kinderen van Marijnis Elemans
Huijbert woont onder Hendrik Luijten Ambagt

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 267r
Soort akte: wilceur
Datum: 19-5-1792
1e comparant: Matthijs van Dusseldorp
2e comparant: Johannes van den Hoek
Goederen: 1e een wilceur met als onderpant zijn huijs etc aan Benede Kerk; 2e een moerveld
Prijs: ƒ 900
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Benede Kerk
Belend Oost: 1e Wouter Adr Smeur; 2e Hendr Janse Schoenmakers
West: Jan T de Bont; den comparant
Noord: Her straat; Jan Tomas de Bont
Zuid: den dijck; Dwars Geer of S’Gravenmoer
Bijz: Johannes verklaart op 21-9-1802 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 268v
Soort akte: transport
Datum: 20-6-1792
1e comparant: Tomas van Malsen
2e comparant: Jan Klavers
Goederen: een riet veldeken
Prijs: ƒ 300
Plaats: GW te Boven
Toponiem:
Belend Oost: Dingeman Snellens
West: S’Grevelduijn sloot
Noord: verkooper
Zuid: Dingeman Snellens
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 269r
Soort akte: bijlbrief
Datum: 20-6-1792
1e comparant: Anna van der Pluijm wed Hendrik Schippers
2e comparant: Jan Ruijtenberg, scheepmaker
Goederen: bijlbrief tbv leverantie van een damschuijt, lang 47 voet, wijt 14 voet min 5 duijm
Prijs: ƒ 750
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Anna woont te Dussen Munsterkerk

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 270v
Soort akte: wilceur
Datum: 27-9-1792
1e comparant: Josephus Koenen ea
2e comparant: Embertus Francus van den Hout
Goederen: een wilceur met als onderpant 1e: ¼ in ‘n huijs etc aan Benede Kerk; 2e ¼ ackerlant aan Benede Kerk
Prijs: ƒ 3300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Benede Kerk, Ka straat, Ka, Platte weg
Belend Oost: 1e Jan Gijben; 2e Peeter Kamp
West: Adriaen J Blankers; wed Jan M de Bont
Noord: Ka of Platte weg; Kaaij straat
Zuid: Ka straat; den dijck
Bijz: Josephus Koenen , procureur divirsche regtbanken (Geertruijdenberg) namens mr Adrianus de Jong (Loven in Oostenrijks Brabant).
Op 16-3-1804 is er 2650 afbetaald. De onderpanden kunnen vervallen

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 270v-2
Soort akte: wilceur
Datum: 27-9-1792
1e comparant: Josephus Koenen ea
2e comparant: Embertus Francus van den Hout
Goederen: een wilceur met als onderpant 3e ¼ in een ½ acker, met Pieter Blankers; 4e ¼ in ¼ acker met Jan Lips
Prijs: ƒ 3300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 3e Jan Janse Verschuuren; 4e Pieter G de Jong
West: Jan Janse Verschuuren; Adriaen B Camp
Noord: beijster Adr B Camp; sloot Antonij Snijders
Zuid: S’Grevelduijn sloot; S’Grevelduijn sloot
Bijz: Josephus Koenen , procureur divirsche regtbanken (Geertruijdenberg) namens mr Adrianus de Jong (Loven in Oostenrijks Brabant).
Op 16-3-1804 is er 2650 afbetaald. De onderpanden kunnen vervallen.

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 270v-3
Soort akte: wilceur
Datum: 27-9-1792
1e comparant: Josephus Koenen ea
2e comparant: Embertus Francus van den Hout
Goederen: een wilceur met als onderpant 5e ¼ in 1/3 van 5½ geert land; 6e ¼ in ½ van voornoemt land
Prijs: ƒ 3300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: het Diep, Scheij sloot, Ka sloot
Belend Oost: 5e JanWijdemans zie bijz
West: Jan Peeters de Bont
Noord: Scheij sloot of Dussen Munst.
Zuid: Ka sloot
Bijz: Josephus Koenen , procureur divirsche regtbanken (Geertruijdenberg) namens mr Adrianus de Jong (Loven in Oostenrijks Brabant).
Op 16-3-1804 is er 2650 afbetaald. De onderpanden kunnen vervallen
Belending ten oosten: Binnen polder Jan Wijdemans, Buiten polder Berbera Wijdemans en over het Diep Hendrik Janse Schoenmakers.

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 270v-4
Soort akte: wilceur
Datum: 27-9-1792
1e comparant: Josephus Koenen ea
2e comparant: Embertus Francus van den Hout
Goederen: een wilceur met als onderpant 7e ½ in 3 geerden, in een stuk van 6 geerden met Willem Blankers; 8e ½ in 1/6 van land no 5
Prijs: ƒ 3300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot
Belend Oost: Peeter J Langermans ?
West: Adriaen Jacobse Bink
Noord: Scheij sloot of Dussen etc
Zuid: Ka sloot
Bijz: Josephus Koenen , procureur divirsche regtbanken (Geertruijdenberg) namens mr Adrianus de Jong (Loven in Oostenrijks Brabant).
Op 16-3-1804 is er 2650 afbetaald. De onderpanden kunnen vervallen.

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 275r
Soort akte: transport
Datum: 12-10-1792
1e comparant: Daniel van Ee
2e comparant: Cornelis Koks
Goederen: de westense of agterste gedeelthe van een olslag van een huijs
Prijs: ƒ 80
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: den verkooper met voorste gedeelte
West: Adriaen Blankers
Noord: den dijk
Zuid: Adriaen Konings
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 275v
Soort akte: scheepsrt
Datum: 2-11-1792
1e comparant: Bernard Ot
2e comparant: Johannes Paap
Goederen: een hengstschuijt met toebehooren
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: 276r
Soort akte: transport
Datum: 10-11-1792
1e comparant: Johanna van Leeuwen wed Hendrik Boelaars/kinderen
2e comparant: Dirk Boelaars zoon
Goederen: een opslag van een huijsje
Prijs: ƒ 40
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Oosterwaal
West: Cornelis Maas
Noord: den dijk
Zuid: Antonij van Pas
Bijz: Inclusief bijna alle meubelen etc.
Procuratie mede ondertekent door:
Adriaen en Gerrit Boelaars en Jan Jaspers, Jan Patist, Pijter Jansen en Adriaen Span.

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: los vel 1
Soort akte: Quitantie
Datum: 20-1-1786
1e comparant: Joannis van Hassel
2e comparant: Jan de Bont
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Johannis verklaart van Jan de Bont geld ontfangen te hebben waarmee de wilceur is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: los vel 2
Soort akte: transport
Datum: 6-12-1791
1e comparant: Joannis Elemans
2e comparant: Joanna Margaretha Elemans
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Joannis heeft de helft van 7 geerden, Johanna 6 geerden en de halve 9 geerden en Elisabeth een kwart in 9 geerden volgens onderhandse deijling

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: los vel 3
Soort akte: lijstje
Datum:
1e comparant:
2e comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: wed Jan Peeters Zeijlmans een hypoteek van f 800
Rente per 2-2-1792 f 32
Corn Peeterse Camp een hypotheek van f 400
Rente per 11-4-1792 f 16
Willem Marcelisse Zeijlmans een obligatie van f 150
Rente per 16-11-1791 f 6
De selve van f 200
Rente per 17-2-1792 f 8
Jan Janse de Bont een obligatie van f 500
Rente per 27-5-1792 f 18:15
Cornelis Aartse de Bont een obligatie van f 500
Rente per 21-5-1792 f 17:10
Jan Adriaense Smeur een obligatie van f 300
Rente per 26-5-1792 f 12
Te samen f 110: 05

RA: Groot Waspik RA 67
Folio: los vel 4
Soort akte: verzoek
Datum:
1e comparant: Geertruij de Bie
2e comparant: de heer Vermeulen
Goederen: Geertruij verzoekt om de drie maande tractement die zij nog te goet heeft te laten bezorgen
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Geertruij woont te Klijn Waspik.