Selecteer een pagina

Index off bladwijser op dit register

1728

Fol. 1
Deeling
De erffgenamen van Maeijken Adriaen Cornelis Cleijs

Fol. 2
Procuratie
De heer van hamersteede aen de heer Engel Boone

Fol. 3
Decistentie
Leenderd Anthonie Schoenmakers tbv Isak Janzen Bakker

1729

Fol. 4
Contract
De erffgenamen van Sijmon Speelmans en Claesken Jacobs indertijd egte lieden

Fol. 5
Deeling
Laureijs Adriaen Willebords en Marie Govert Keijen indertijd egte lieden

Fol. 8
Procuratie
Aert Adriaense van Broekhoven eaen Nicolaes Tak

Fol. 9
Contract
De erffgenamen van Jenneke Willemse van Bommel

Fol. 10
Deeling
Den weduwenaer en kinderen van Marie Dirken van Riel

Fol. 14
Procuratie
Jacobus Jordanus Boomhouwer als gelaste van de heer Hermanus Boomhouwer aen Charles Eduard van Alphen

Fol. 15
Deeling
Cathalijn Cornelis van den Nieuwenhuijsen wed van Wouter van Es en Johanna Huijbert Raessen huijsvrouw van Jan Huijbert de Bruijn

Fol. 17
Contract
Zacharias Lintsner aen Jan Leenderdse Mouthaen

Fol. 18
Testament
De heer Cornelis van Opstal

Fol. 20
Deeling
De kinderen en erffgenamen van Adriaen Peeter Bastiaenen en Cathalijn Cornelis Jan Pauwels indertijdt egte lieden

Fol. 23
(Nader) testament
De heer Cornelis van Opstal

Fol. 24
Contract
De erffgenamen van Jan Stalpers en Marie Floris Peeter Anthonisseindertijd egte lieden

Fol. 25
Contract
De weduwenaer en de zusters en broeders van Jenneke Janzen van Dongen

Fol. 26
Procuratie
Mons Wouter Vermeulen en Adriaen Janzen van Dongen aen de heer Charles Eduard van Alphen

Fol. 27
Codicille
De heer Simon van Hamersteede

Fol. 28
Opening van een besloten testament
De heer Abraham Santvoort in qualitijt als executeur van den testamente van wijlen de heer Simon van Hamersteede

Fol. 35
Opening van een besloten missive
De heer Abraham Santvoort in qualitijt als executeur der nalatenschap van wijlen de heer Simon van Hamersteede een missive ge… aen wijlen zijnen schoonsoon de heer Engel Boone

Fol. 37
Belofte
Willem Aert Willemem weduwenaer van Anneke Francen wegens de allimentatie van zijn kind aen haer in egte verwekt

Fol. 38
Testament
Adriaen Jacob Janzen, eerst weduwe en testamentaire erffgenamen van Jenneke Janzen van Steenhooven, en Sijke Cornelisse egte lieden

Fol. 40
Procuratie
De respective erffgenamen van wijlen Cornelis Adriaen Willebords en Marie Peeters van Bavel aen Jan Janzen Broekmans en Peeter Adriaense van Bavel

Fol. 42
Afstand van voogdij
Aert Geerit Willemen aen Jan Jan Emmen

Fol. 43
Deeling
De erffgenamen van Dingena en Lijsken Janse Bink

Fol. 44
Voogdije
Marie Adriaen Willemen weduwe van Peeter Jan Pauwels

1730

Fol. 45
Deeling
De erffgenamen van Anneke en Jacob Anthonie Wijnants

Fol. 48

Deeling
De weduwe en kinderen van Arien Anthonie Wijnants

Fol. 52
Testament
Anneke Corstiaen Wouter Rijken weduwe van Adriaen Michielse Fijnenbuijk

Fol. 53
Procuratie
Cornelis Adriaense van den Heuvel aen de heer Charles Eduard van Alphen

Fol. 54
Procuratie
De heer en m… Geerit Voet aen monsieur Hendrik Greevers

Fol. 55
Deeling
De kinderen en erffgenamen van wijlen Jan Willemse van Bommel

Fol. 58
Deeling
De kindskinderen van Jan Adams en Elisabet Cragt

Fol. 61
Procuratie
Johan Mouthaen in qualitijt als voogd over Jochum Mouthaen aen de heer Adriaen Sem

Fol. 62
Contract
De heer Petrus Johan van Loon als gelaste van Cornelia Rijken huijsvrouw van Ar Franciscus Ram en Jan Aert Stapel als voogd over de kinderen van Janneke Rijken en Marie Rijken

Fol. 64
Deeling
Jan Adr van den Nieuwenhuijsen, de heer Petrus Johan van Loon als gelaste van Adriaen Adr van den Nieuwenhuijsen en den voogd over de kinderen van Annemarie Adriaense van den Nieuwenhuijsen verwekt bij Jan Jacobse Beekman

Fol. 66
Deeling
De heer Petrus Johan van Loon als gelaste van Adriaen Adriaense van den Nieuwenhuijsen en Cornelis Adriaense van den Heuvel de goederen van Peeter Adriaen Huijbregts

Fol 67
Testament
Jan en Jenneke Peeter Janzen

Fol. 69
Testament
Peeter Castelijns en Jenneke Aertse van Bavel egte lieden

Fol. 70
Procuratie
Marie Brouwers laest weduwe van Jan Huijbert Gerits aen Lambregt Adriaen Scheerders

Fol. 71
Testament
Dingena Joost Roeland

Fol. 72
Regratie
Marie Brouwers laest weduwe van Jan Huijbert Gerits

Fol. 73
Contract
Marie Brouwers laest weduwe van Jan Huijbert Gerits en Adriaen Janzen van Dongen

Fol. 75
Deeling
De erffgenamen van Cornelis Adriaen Willebords en Marie Peeters van Bavel indertijd egte lieden

Fol. 76
Deeling
De erffgenamen van Wijnant en Cornelis Adriaen Willebords

Fol. 83
Deeling
Catrien, Claes, Adriaen en Marie Cornelis Verbunt de goederen van Wijnant en Cornelis Adriaen Willebords

Fol. 85
Deeling
Govert, Jan en Anneke Laureijs Cleijs de goederen van Wijnant en Cornelis Adriaen Willebords

Fol. 87
Deeling
Jan Janzen Broekmans en den voogd en toesiender over het kind van Marie Janzen den bruijnen verwekt bij Pieter Collemans de goederen van van Wijnant en Cornelis Adriaen Willebords

Fol. 88
Procuratie
Hendrik Janzen Heijblom aen zijn vrouw Jasprijn Sprangers

Fol. 89
Deeling
Marie en Cathalijn Cornelis Sprangers

Fol. 91
Deeling
De erffgenamen van Aert Janzen van Bavel en Marie Hendrik Elands mitsgaders van Hendrik Aertsen van Bavel

Fol. 9?
Deeling
De kinderen en erffgenamen van Adriaen Cornelis Maes en Marie Peeter Vermeulen

1731

Fol. 9?
Contract
De voogd en toesiender over de kinderen van wijlen Hester Anthonie Vrolijk ter eenre en Jan Hendriks Heijblom weduwenaer van dezelve ter andere zeijde

Fol. 10?
Contract
De voogd en toesiender over de kinderen van wijlen Margo Wouter Canters ter eenre en Jan Aertsen van Bavel weduwenaer van deselve ter andere zeijde

Fol. 102
Procuratie
Allemanda? Dirks aen Adriaen Pieter van Loon

Fol. 102
Deeling
De weduwe van Peeter Janszen de jongste ter eenre en hunne te zamen verwekte kinderen ter andere zeijde

Fol. 105
Procuratie
Johannis Sterrenburg en Cornelia Matthijse wed van Jacob Jansen van Boxel aen Laureijs Janzen van Boxel

Fol. 107
Deeling
De erffgenamen van Adriaentje Goijaert Jacobs

Fol. 108
Deeling
De erffgenamen van Aert Janzen van Bavel en Marie Hendrik Elands

Fol. 111
Deeling
De kinderen van wijlen Adriaen Aertsen van Bavel verwekt bij Cathalijn Pauwlus Driessen en Anneke Peeter Ligtenberg

Fol. 113
Contract
Maria Brouwers laest weduwe van Jan Huibert Geerits ter eenre en Adriaen Janzen van Dongen ter andere seijde

Fol. 115
Deeling
De erffgenamen van Maria en Cornelia Peeters van Bavel

Fol. 118
Testament
Anthonie Jan Beerends Ligtenberg en Catrien Geeritse Vermeulen egte lieden

Fol. 120
Repudiatie
Dielis Janzen Riemslag en Dingena Peeter Bierlincx den boedel van hunne ouders Peeter Cornelis Bierlincx en Jenneke van Buul

Fol. 121
Testament
Cornelis Gijsbert Janzen en Adriaentje Bartholomeus Anthonie Meussen egte lieden

Fol. 122
Procuratie
Pieter Fijnenbuijk aen mons Laurens van Loon

Fol. 123
Deeling
De kinderen en erffgenamen van Claes Peeter Ligtenberg en Cathalijn Gijsbert de Haen

Fol. 125
Desistentie
IJsak Janzen Bakker tbv den diakonie armen alhier

Fol. 126
Procuratie
Wouter Vermeulen en Adriaen Janzen van Dongen aen de heer Paulus Loeff

Fol. 127
Procuratie
Juffrouw Elisabet Francoise Pels en als last hebbende van de heer Aernout Charles Pels aen de heer Adriaen Sem

Fol. 128
Jan Geeridden int Groen in de eerste partije
Pieternel Geeritssen int Groen X Cornelis Steven Everts in de tweede partije, ca 21 jaer
Anna Geeritssen int Groen met Geerit van Riel en Jan Ghielen voogt en toesiender inde derde partije

Allen erfgenamen van Geerit Geerit int Groen en Anneke Barent Schalcken. Zij hebben een erfdeling gemaeckt, 26-10-1731.

Fol. 130
Deeling
De erffgenamen van Anneke Peeter Meertens

Fol. 132
Deeling
De erffgenamen van Jan Adriaen Broeders en Anneke Willemsen van den Nieuwenhuijsen mitsgaders van de heer Willem van den Nieuwenhuijsen

Fol. 137
Deeling
Jan, Adriaen en Willem Joosten van Gool, de goederen hun aengekomen van Jan Adriaen Broeders en Anneke Willem van den Nieuwenhuijsen mitsgaders van de heer Willem van den Nieuwenhuijsen

Fol. 139
Belofte
Adriaen Steevens Vermeulen weegens de allimentatie van zijn kind verwekt bij wijlen sijken Janzen de Hoon?

1732

Fol. 140
Contract
De voogd en toesiender over de kinderen van wijlen Theodorus Walraven ter eenre en desselvs weduwe Cornelia van Venrooij ter andere seijde

Fol. 142
Testament
Juffrouw Anthonetta van Hall

Fol. 144
Procuratie
Vrouwe Justina Maria de Jong van den Nieuwenhuijsen weduwe van de heer Capitijn Johan de Raet aen de heer Jan Roskam

Fol. 145
Belofte
Huijbert Janzen Boer weegens de allimentatie van zijn kind verwekt bij wijlen Geertruij Janzen Dekkers

Fol. 145
Belofte
Catriena Peeter Michielse weegens de allimentatie van haere kinderen verwekt bij wijlen Peeter Janzen Brouwer

Fol. 146
Cornelia Janzen van Dun weegens de allimentatie van haer kind verwekt bij wijlen Adriaen Hendrik Cooreman

Fol. 147
Procuratie
Peeter Dirken van den Nieuwenhuijsen als in huwelijk hebbende Anthonet Willem Neele aen Joost Wouter van Dooremaele

Fol. 149
Belofte
Jacobus Janzen Roksnoer weegens de allimentatie van zijne kinderen verwekt bij wijlen Catrien Willemse Heijblom

Fol. 150
Testament
Peeter Adriaense de Jong en Marie Peeter Emmen egte lieden

Fol. 152
Procuratie
Jan Melsen als diaken van den diakonie armen alhier aen de heer Charles Eduard van Alphen

Fol. 153
Testament
Anthonie Jan Anthonie Bernaerds en Joost Jan Ariens en Maria Jan Ariens

Fol. 154
Testament
Peeter Jan Lambregts weduwenaer en boederlhouder van Zijken Adriaen Cornelissen

Fol. 156
Testament
Jenneke Sijmons eerst weduwe van Dirk Steevens en laest van Jan Anthonie Wijnants

1733

Fol. 157
Testament
Hendrik Peeter Ridders en Lijsbeth Huijberde den Boer egte lieden

Fol. 161
Pcr
Monsr Laureijs Vermeulen aen monsr Wouter Vermeulen

Fol. 162
Testament
Govert Laureijssen en Elisabet Jan Beerends egte lieden

Fol. 164
Testament
Jenneke Huijberde den Boer weduwe van Peeter Honincx?

Fol. 166
Deeling
De kinderen van Jan Mattijssen van den Nieuwenhuijsen en Cornelia Stansen Vermeulen

Fol. 169
Contract
De voogd en toesiender over het kind van wijlen Pieternel Geeridde in t Groen ter eenre en desselvs weduwenaer Cornelis Steeven Eeverts ter andere zeijde

Fol. 171
Testament
Elisabet Jan Thijssen van den Nieuwenhuijsen en Catharien Jan Thijssen van den Nieuwenhuijsen

Fol. 173
Deeling
De erffgenamen van Cornelis Peeter Anthonisse

Fol. 174
Testament
Geerit Jan Schoonens weduwenaer van Cornelia Peeter Haensberg en Pieternel Janzen egte lieden

Fol. 176
Rerocatie
Anthonie Jan Anthonie Bernaerds

Fol. 177
Belofte
Abraham Marijnus Warren weegens de allimentatie van zijne kinderen verwekt bij wijlen Maria Dingeman Vossen

Fol. 178
Deeling
De kinderen en erffgenamen van Geerit Ariens van Loon en Jacomijn Dirken van Riel

Fol. 179
Testament
Anthonie Castelijns

Fol. 180
Deeling
De erffgenamen van Jan Melsen en Beatrix Peterse

Fol. 182
Approbatie
De erffgenamen van de heer Johan baron de Raet van der Voord en Justina Maria de Jong van den Nieuwenhuijsen der tusschen hun lieden gemaekt zignatuure deeling

Fol. 184
Procuratie
De kinderen van de heer Johan baron de Raet van der Voord en Justina Maria de Jong van den Nieuwenhuijsen aen Petrus Johan van Loon

Fol. 186
Procuratie
Carel Wijgers als in huwelijk hebbende Barbera de Bunje aen de heer Pieter Hooijer

Fol. 187
Procuratie
De heer Petrus Johan van Loon qqua aen de heer Johan Roskam

Fol. 188
Vadersbewijs
Theuntje Swart aen haere twee kinderen verwekt bij Sijmon Timmers

Fol. 190
Contract
Jan Willemse van der Linden ter eenre en desselvs huijsvrouw Dingena Peeter Bressers ter andere zeijde

Fol. 191
Contract
Jacob Gijsbert Cleijs ter eenre en Dingena Peeter Bressers weduwe van Jan Willemse van der Linden ter andere zeijde

Fol. 193
Contract
Jacob Gijsbert Cleijs ter eenre en Pieternel Beerend Peeters wed van Jan Jan Meeuwsen en nu huijsvrouw van Jan Cornelis Bink ter andere zeijde

1734

Fol. 194
Deeling
De erffgenamen van Cornelis Smits en Adriaentje Melsen

Fol. 196
Contract
De voogd en toesiender over de kinderen van Pieternel Hendrik Ridders ter eenre en desselvs weduwenaer Laureijs Laureijs Oomens

Fol. 198
Testament
Jan Spreeuwel en Anneke Janzen Spreeuwel egte lieden

Fol. 200
Deeling
De erffgenamen van Margrietje Adriaen Peeters

Fol. 202
Testament
Adriaen Janzen van Dongen en Adriaentje Fijnenbuijk egte lieden

Fol. 205
Testament
Cornelis Anthonie Cornelisse en Elisabet Vermeulen egte lieden

Fol. 206
Testament
Jan de Bruijn

Fol. 210
Testament
Anthonie Jan Cornelisse en Willemijn Ariens egte lieden

1735

Fol. 212
Deeling
De erffgenamen van Claes Peeter Ridders en Margrietje Janzen Sprangers

Fol. 214
Procuratie
Anneke Sijmon Joosten aende heer Charles Eduard van Alphen

Fol. 215
Willekeur
Laureijs Laureijs Oomens als in huwelijk hebbende Marie Peeter Sprangers

Fol. 216
Testament
Martinus Roeloff Schenkels en Catrien Jacobs egte lieden

Fol. 218
Testament
Jan de Rooij en Marie Willemse egte lieden

Fol. 219
Contract
Jacob Gijsbert Cleijs ter eenre en de kinderen van Jan Gijsbert Cleijs ter andere zeijde

Fol. 221
Contract
De kinderen van Thomas Adriaense Fijnenbuijk en Adriaen Jan Marcelissen ter eenre en Adriaentje Adriaense Fijnenbuijk weduwe Jan Janzen van Dongen ter andere zeijde

Fol. 223
Contract
Jacob Gijsbert Cleijs ter eenre en Adriaentje en Johanna Gijsberd Cleijs ter andere zeijde

Fol. 224
Procuratie
Beerend Peeters aen Johanna Gijsbert Cleijs

Fol. 226
De erffgenamen van Marie Hendrik Bouwens

1736

Fol. 228
Deeling
De erffgenamen van Joost Roelof Joosten en Janneke Jan Bijnen

Fol. 230
Contract
De voogd en toesiender over het kind van wijlen Marie Adr van Bavel ter eenre en desselvs weduwenaer Huijbert Peeter Jan Emmen ter andere seijde

Fol. 231
Testament
Joost Geerit Raessen en Anneke van Broekhoven egte lieden

Fol. 233
Contract
Adam Peeters van Oosterhout weduwenaer van Maria Janzen de Crom ter eenre en Anneke Peeters de Crom weduwe van Huijbert Cornelis brouwers ter andere zeijde

Fol. 234
Repudiatie
Jan, Anthonie, Johanna en Jochum Anthonie Franken tbv Marie Anthonie Franken huijsvrouw van Jan Peeter Maes

Fol. 235
Deeling
De erffgenamen van Anthonie Jan Gijsbregts en Maeijken Jochummen

Fol. 239
Contract
De voogd en toesiender over t kind van wijlen Cornelis Janzen de Bruijn ter eenre en desselvs weduwe Johanna Huijbert Raessen ter andere zeijde

Fol. 241
Deeling
De erffgenamen van Cornelis Adriaense Bink, Leenderd Willem Ariens en Marie Bosseren

Fol. 244
Deeling
De erffgenamen van Peeter Jan Laureijs Oomens

Fol. 246
Deeling
De kinderen van Marie Willem Akkermans ter eenre en Jan Willem Akkermans ter andere zeijde

Fol. 248
Testament
Wijnant Janzen Bink en Adriaentje Cornelis van Beek egte lieden

Fol. 250
Procuratie
De kinderen van Willem Joosten van Barnevelt (alias van Diessen) aen Johannes Willemse van Barnevelt

Fol. 251
Overgifte
Jacob Gijsbert Cleijs en Anneke Sterkenburg egte lieden aen hunne kinderen Willemijn en Hermanus Cleijs

Fol. 253
Contract
Anneke Vrank Ariens wed van Jan Willem Akkermans ter eenre en hunne tezamen verwekte kinderen ter andere seijde

Fol. 256
Testament
Adriaen Hendrik Bouwens en Clasina Groenendael egte lieden

Fol. 257
Deeling
De kinderen van Nicolaes Huijbert van Loon en Grietjen Laureijs Oliefiers

Fol. 259
Procuratie
Anneke Mattijse Kamp laest wed van Jan Adriaen Scheerders aen monsr Wouter Vermeulen

Fol. 260
Procuratie
Jacobus Cant weduwenaer van Pieternel Heijblom aen de heer Charles Eduard van Alphen

Fol. 261
Contract
Anneke Mattijse Kamp ter eenre en de erffgenamen van haere man Jan Adriaen Scheerders ter andere zeijde

Fol. 263
Testament
Willem Jan Bijnen en Elisabet Bootermans egte lieden

Fol. 264
Contract
Cathalijn Dielis Quirijns ter eenre en de erffgenamen van haer overleeden man Jacob Witten ter andere zeijde

1737

Fol. 269
Testament
Jan Peeters de Jong en Marie Meertens egte lieden

Finis