Selecteer een pagina

Getranscribeerd door T. Roubos

                        Register 
                          van
                    opdragten, hijpothe-
                       ken en andere
                    geregtelijcke actens
                   van Sgrevelduijn Capp:
                  geginnende met den Jaare
                    1698, eijndigend met
                     den 9e Febr: 1703. 
                                                                       Capelle ORA 68

Tafel deses Registers, beginnende met het jaar 1698, en sijn heemraet als volgh:

Adriaan van Andel Schout Hendrik vander Hoeven Secretaris
Joan Cnaep
Jan Gijben
Cornelis van den Hoeck
Corstiaan de Zeeuw
Jan van Pas
Jan Huijsmans
Hendrick Teunissen Timmerman

                       A

Adriaan van Andel, Schout no:1:162:
Aert van den Burgh no:4:5:
Adr: van Clootwijck no:6:
Adr: Oirlemans no:8:
Anthonij van der Nath no:10:146:
Sr. Adr: de Bruijn no:12:13:
De hr: Adr: van Alphen no:14:
De hr. Adr: van Veen no:14:
Adr: Sprangers no:23:24:
Arien Heijligers no:25:28:
Adr: Cornelisen Back no:33:34:
Adriaantje Peters Otterdijck no:38:39:
Adriaantje van Clootwijck no:46:67:
Anna van Tilborgh no:47:55:
Anthonij Michielsen de Haan no:61:
Anna Zeijlmans no:67:
Arien Gielen van Beeck no:75:
Adriaantje Uijsren no:75:
Arien Cluijters no:77:
Adriaantje Couwenbergh no:85:
Adriaan Borghmans no:85:
Adriaantje Vreijssen no:89:92:184:190:
Arien Pauwelsen no:92:114:
Adriaantjen Jansen van Hamont no:97:99:
Arien Meertens Dolck no:112:
Arien Jansen Schaap no:113:115:
Adriaantje Meertens Oirlemans no:120:
Arien Heijmans no:123:
Arien Dircxsen Smits no:124:
Adr: de Roij no:130:
Aert vanden Hoeck no:133:138:
Anthonij Nieuwenhuijsen no:144:
Adriaantje Jansen Gijben no:144:
Adriaan de Roij no:154:
Anneken Jansen van Tilb., wed. Merten Mutsaart no:164:177:
Arien Hendricxe Oirlemans no:164:170:177:
Arien Aertsen Conincx no:178:
Aert vanden Hout no:178:
Adriaan Ariensen Deckers no:197:

                       B

Bastiaan de Leeuw no:1:
Berent Boogerts no:3:5:
Bastiaan de Roij no:5:
Bastiaan Jansen Boer no:8:78:

                       C

Cornelis Jansen Wagemaecker den Jongen no:10:21:135:
Cornelis vanden Hoeck no:17:40:76:77:138:
Cornelis Sprangers no:23:24:31:141:
Catelijn Petersen van Dommelen no:25:27:28:29:
Juffr: Cornelia Vissers wed. Sr. Dirck Staal no:35:87;
Coenraat Baas no:35:
Cornelis Quireijnsen no:36:
Corstiaan Dircxe de Lotten no:38:
Cornelis Hendricx Timmerman no:39:97:99:104:131:132:160:
Claes Jansen Paans no:55:59:60:
Cornelis Nieuwstraat no:75:125:128:143:
Cornelis Teunisen van Clootwijck no:124:144:
Cornelis Bastissnsen Boer no:139:
Cornelis Jacobsen Nieuwstraat no:143:
Corstiaan Glaviman no:145:
Corstiaan de Zeeuw no:147:
Corstiaan de Bie no:147:150:
Cathalijn Geeritsen no:147:150:
Claes Hendricx Moermans no:155:
Corstiaan Moerman no:155:
Cornelis Willemsen Swart no:164:170:177:
Corstiaan Petersen de Haan no:182:
Cornelis Cuijpers no:182:

                       D

Dirck van Clootwijck no:6:
De armmeesters van Cappel no:7:139:140:155:157:178:
Dirk Boren no:33:34:
De Erffgenamen van Arien Woutersen Visschers den Jongen no:42:
De Erffgenamen van Anneke van Tilborgh no:42:
Dingena Rombouts no:50:51:
De Erffgenamen van Niclaes van Tilborgh no:50:51:
Denis de Haan no:61:74:
De weeskinderen van Gerit de Haan no:61:
De vooghden van Hendrick Petersen Timmers no:70:71:72:
Denis de Ruijter no:74:
Dirck Cornelisen Ceaan no:78:108:
Juffr. Dingena de Bont no:96:
De kinderen Arien Peterse den Jongen no:97:99:104:
De gelijke Erffgenamen van Jan Glaviman no:133:135:
De vooghden vande weessen van Lijsbet Deckers no:197:

                       E

Joffr. Elisabet vander Hoeven no:8:
Sr. Embreght Teulings no:85:

                       F

Frans Cuijssen no:120:

                       G

Geerit Broeders no:9:161:
Geerit de Focker no:17:
Geerit Heijligers no:28:
Govert Cluijtenaar no:30:
Gijsbert Geritsen Hoeffnagel no:36:
Gerit Uijsren no:75:146:
Gijsbreght Cornelisen de Laijer no:85:
Gelden Willemsen no:95:110:
Govert Jansen Cluijtenaar no:115:
Gelden van Pas no:120:
Gilden Willemsen Paans no:120:
Geerit Tijssen van Riel no:125:128:
Geerit Jacobsen Mouthaan no:142:
Govert Jansen Gijben no:144:
Govert Jansen Hoevenaar no:179:
Gelden Peetersen de Haan no:182:

                       H

Hendrick Spandonck no:1:
Huijbert Jansen Paens no:6:
Heijliger Cornelisen van Esch no:7:155:
Huijbert Ariensen van Hassel no:13:
Hendrick Cornelisen Back no:33:34:
Hendrick vander Hoeven Secretaris nr:60:76:
Hendrick de Haan no:61:
Huijbertje Huijberts Moets no:66:
Hendrick vanden Hoeck no:66:74:76:
Hendricxe vanden Hoeck no:68:111:
Heijltjen Jansen no:74:75:
Helena vanden Hoeck:76:
Hendrick Aertsen Timmers no:145;
Hendrick Peters de Haan no:182:
Heijliger Geeritsen Lawende no:197:201:

                       I
                       J

Jan Teunisen de Haan no:1:
Jacob Boogaerts no:3:5:
Jan van Ginneken no:3:5:
Jan Gijben no:6:144:
Jacob Janse van Hamont no:6:
Jan Dircxsen Smits no:8:140:179:
Jan Jacobsen Mouthaan no:8:142:
Jacob Peters Quirijnen no:8:36:144:
Jan vander Hoeven no:9:
Jan Glavimans no:17:
Jacob Buermans no:17:76:133:
Jenneken vanden Hoeck no:17:
Jenneken Scheffers no:21:
Joris Vergaart no:22:
Iefken Wouters no:21:
Jan de Seeldraijer no:28:
Jan Aertsen Cus no:30:179:
Jacobus Meertens Mutsaart no:33:34:131:132:164:170:174:
Jan Fransen Sidan no:38:
Janneken Petersen van Clootwijck, wed. Jan Bleesen no:41:
Jan Jacobsen Paans no:47:55:59:60:69:
Janneken van Tilborgh no:47:55:59:
Jan Bouwdewijns no:47:55:88:
Joris van Gravenbroeck no:47:55:70:71:88:123:
Jan Anthonisen Swart no:61:
Jan Melsen van Dam no:65:
Joan Cnaap no:68:111:
Jan Christ no:69:112:162:
Jan vanden Hoeck no:74:
Jacobus Buerman no:76:133:138:
Jan vanden Hoven no:85:
Jan Couwenbergh no:85:
Jan Glaudie de Roos no:85:
Jacob Dirven no:87:
Jacob Kivits no:87:
Jan Theunisen van Dungen no:89:92:
Joachem Franssen van der Laar no:95:
Jan Aertsen van Hassel no:96:
Jan Peetersen de Jongen no:97:99:104:
Jan Claassen vander Saaken no:113:
Jan Aertsen Ronden no:136:
Jan Jansen Gijben no:144:
Jan de Lind no:147:150:
Jacob Rombouts no:154:
Jan Rombouts no:154:
Jacob Jansen Mouthaan no:155:
Jenneken Teunisen Ronden no:157:
Jan Adriaansen Dolck no:158:
Dhr: Johan de Raat no:163:
Jan Mertens Mutsaart no:164:170:174:
Jan Hendricx Oirleman no:164:170:177:
Jan Cornelisen van den Hout no:178:
Janneken Jansen van Dongen no:184:192:
Jan Gijsberts Hoeffnagel no:138:195:
Jan Adriaansen Potmaacker no:195:
Jan Eelen Nieuwenhuijsen no:197:

                       N

Nijs Jansen Bleijsers no:40:
Neeltjen van Tilborgh no:46:47:
Niclaas Artel no:69:

                       O

Dhr: Collonel Otto van Linborgh no:153:

                       P

Peeter Boogaerts no:3:5:
Peeter van Campen no:55:
Peeterken Peters Dolck no:55:
Peeter Claasen Roosenbrant no:65:
Pieternel Hendricx Timmers no:70:71:72:
Peeter Aertsen den Jongen no:72:
Peeter Joosten Smits no:76:133:138:
Pauwels Vreijssen no:89:92:184:190:
Peeter Cornelisen Leempoel no:97:9:104:
Pieternel Willemsen Paans:120:
Peeter Jansen Gijben no:144:
Peeter Aertsen Scheur no:158:
Pieternel vander Wiel no:161:
Peeter van Oisterhout no: 164:170:174:177:
Peeter Dircxs Smits no:179:
Peeter Jansen van Dongen no:184:192:
Pauwels Jansen van Dongen no:184:192:
Peeter Anthonisen Spoel no:196:

                       R

                       S

Schout en Gerechten van Cappel no:39:196:
Juffr: Sara van Emonts no:153:
Schout ende Gerechte van Cappel als oppervoogden no:164:170:174:

                       T

Teunis Jansen van Hamont no:8:125:
Den Weled: geb: here Theodorus van Nuijsenborgh heer van Zuijdewijn no:12:
Teunis Peetersen van Dommelen no:25:27:28:29:
Teunis Hendricx Timmerman no:110:
Teunis Wouters alias Clootwijck no:124:
Tomas Soethout no:178:

                       W

Willem Brant no:3:5:
Willem Peeters van Dommelen no:25:27:28:29:
Willemken Peetersen van Dommelen no:25:27:28:29:
Wouter Peetersen Otterdijck no:41:
Wouter van Tilborgh no:47:55:59:160:
Willem vanden Hoeck no:76:133:138:
Wouter Vreijssen no:89:92:184:190:
Wouter Teunisen van Clootwuhck no:124:
Wouter Ariensen van Gameren no:136:
Wouterken Teunisen Timmerman no:139:
Wouter Ariensen Biemans no:141:
Wouter Dircxe Smits no:179

Folio 1r

Compareerde voor Schout ende Heemraden van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Adriaan van Andel Schout alhier, den welcke verclarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo gewoon ende recht is, aan ende tot behoeff van Bastiaan de Leeuw, secker halff moer velt met den gront en putten en cuijlen, gelegen inde Moere van Hedel, groot ontrent int geheel ses hont, ofte soo groot ende cleijn alst selve aldaar gelegen is, onbedeelt mer de kinderen van Geraert Verheijden, in sijn leven Secretaris tor Besoijen was, belent oost de wed. Huijbert Ockers, west de heer Anthonij Timmers Schout van Vrijhoeven, streckende vande Oude straat aff, noortwaerts op, totten buijten Ausloot toe, off met soodanigh recht als het den vercooper is aengecomen uijt den hooffde van sijn huijsvrouw. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte die met regt daar uijt sijn gaende, voorts gelooft den vercooper den cooper int vooenoemde halff velt te vrije ende waaren naer den rechte vanden Landen, ende alle voorcommer ende calangie dier op is aff te doen tot desen dagen toe. Coram Ad: van Andel Schout, Jan Cnaep ende Cornelis vanden heemraders, desen 15e januarij 1698.

De cooppenningen sijn soo parthijen verclaren gereet ter somme van tseventigh gl. en bekent hij vercooper daer van voldaen te wesen, datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
Cornelis van den Houck

Folio 1v

Compareede voor ons Schout ende Heemraders van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt, Jan Teunisen de Haan den welcke verclaerde wettelijck over te geven, aen ende tot behoeff van Hendrick Spandonck als in houwelijck hebbende Teuntje Jansen de Haan, eerstelijck een huijs met d’erve aen gelegen, gestaan ende gelegen opde Hoogevaert onder Cappel, groot ontrent met den voogelesangh achteraen gelegen ses hondt, ofte soo groot ende cleijn alst selve aldaar gestaen ende gelegen is, belent noorden Jan de Leeuw en Bartholomeeus vander Hoeven d’een d’eijnde den andere, zuijden de wed. Leendert van Pelt, streckende vander halver Hooghvaert voorsr. aff, westwaerts op tot d’erve vande wed: Jan vander Punten cum suis toe. Item noch alle sijne meuble, soo van hoij, hoij, stroij, linden, wolle etc:, geen ter werelt uijtgesondert, ’t sij waar ende op wat plaetse dese selve bevonde mochte worde, oock alle actie crediten in ende uijtgaende schulden, mitsgaders gout, zilver, gemunt ende ongemunt, waar vooren den voornoemde Hendrick Spandonck den

Folio 2r

voornoemde de Haan sijn leven lanck gedurende sal moeten onderhouden in cost, dranck, linden, wollen, kousen, schoenen, sieck ende gesont, feen uijtgesondert, oock moeten betaelen soo daenige obligatie van vijffentseventigh gl. min intreste als de wed. Leendert van Pelt opden voorsr de Haen te pretenderen heeft.
Item een obligatie van hondert gl. als Hendrick Wouters van Waspick mede opden voornoemde de Haan te pretenderen heeft, alsmede sijne verdere loopende schulden, oock is gesmolten sijne, sijn vrouwe moeders off houwelijcx goet, voor welcke voorsr. alimentatie ende onder houdinge stelt den voornoemde Spandonck ten onderpant sijn persoon ende goederen, en specialijck het getransporteerde, deselve subjecterende ten bedwange van alle heeren, hoven, wette rechte ende rechteren en principaelijck den Ed: hove van Hollant. Ende gelooft den getransporteerde te onderhouden alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte die met recht daer uijt gaende, voorts gelooft

Folio 2v

den transportant den getransporteerde daar inne te vrije ende waaren, naer den rechte vanden Landen, ende alle voorcommer ende calangie dier op is bijden getransporteerde te betaelen. Coram Adr: van Andel Schout, Joan Cnaep, Jan Gijben en Cornelis vanden Hoeck, Heemraden desen 7e mert 1698.

Het voorsr. getransporteerde bij Schout ende Heemraden getacxeert, weirdigh te wesen gereet ter somme van een hondert gl.

A.v. Andel Johan Cnaep
Cornelis van den Houck

Folio3r

Onderlinge Deelinge voor recht aen Schout ende Heemraders van ’s Grevelduijn Cappel aengebracht bij Beerent, Jacob, en Peeter Boogaerts, mitsgaders Jan van Ginneken in houwelijck hebbende Engeltjen Boogaerts, Aert vander Burgh in houwelijck hebbende Adriaentje Boogaerts ende Willem Brant in houwelijck hebbende Lijntjen Boogaerts ten eenre, ende Lambert Cornelisen ten andere sijde, ende dat van een huijs mrt seven lant gelegen, als sij t’saemen int gemeen hebben beseten als volght.

Inden eersten soo sijn bij blindt lodt

Folio3v

te deel gevallen, Berent, Jacob, en Peeter Boogaerts, Jan van Ginneken nomine uxoris ende Willem Brant t’samen opde gerechte suijdense helft vanden acker, neffens d’erve vanden Armen van Cappel Zuijden, noorden de wederhelft van Lambert Cornelisen. Item de gerechte helft vanden dries sijnde ewars aff gedeelt, groot mer den acker t’samen drie en een halff hondt, ofte soo groot ende cleijn alst selve opde Hoogevaert inden Wolffs nest gelegen is, belent vanden dries suijden den Armen van Cappel, noorden de wed: Jan Bleesen, streckende vande wederhelft van den dries aff westwaerts op met den acker, tot de Reers Heijde alsoo genaemt toe, mits te gedoogen den overweght vande erve vanden Armen van Cappel over de stege, oock te onderhouden de gerechte Zuijdense helft vande Hooghvaert als straet, en maelcanderen te wegen en stegen.

Item daer tegen is bij blindt lodt

Folio 4r

te deel gevallen Lambert Cornelisen op het huijs en de gerechte hrlft vanden boogaert en ackerlant, sijnde de noordense helft, beleny noorden Anthonij van Campen, zuijden de wederhelfft hier vooren bedeelt, streckende vande erve off dries van Berent, Jacob en Peeter Boogaerts, Jan van Ginneken, Aert vander Burgh ende Willem Brant aff, westwaerts op, tot de Reers Heijde alsoo genaemt toe. Item de gerechte voorste helft vanden dries neffens de straet, groot t’saemen, met den acker drie en een halff hondt, ofte soo groot ende cleijn alst selve opde Hoogevaert gestaen ende gelegen is, belent vant driesken noorden de wed: Jan Bleesen,zuijden den Armen, streckende met de gerechte noordense helft vande vaert en straet aff, tot de wederhelft hier vooren genoemt toe, mits te gedoogen den over wecht vande Armen haaren acker, gelegen ten zuijden van dese erve, en maelcanderen te wegen en stegen, en ieder voort sijne te onderhoude sijn Steeght.

Parthijen hebben tot d’een en des

Folio4v

anders proffijt vertijt ende vertegen naar den rechte vanden Landen, omme ieder t’sijne te mogen gebruijcken als haar vrij ende allodiaal goet, ende ieder uijt t’sijne te betaelen Jaerlijckx eenen gl twee stuijvers acht penningen chijns aen het H: Geest huijs tot Dordreght. Ende voorts alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte die met recht uijt ieder sijn bedeelde is uijtgaende te onderhouden. Aldus gepasseert ten overstaen van Adr: van Andel Schout, Joan Cnaep, Cornelis vanden Hoeck en Jan Huijsmans Heemraden, desen 11e meert 1698.

A.v.Andel Johan Cnaep
Cornelis van den Houck

Folio 5r

Compareerde voor Schout ende Heemraden van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Berent, Jacob en Pieter Boogaerts mitsgaders Jan van Ginneken in houwelijck hebbende Engeltje Boogaerts, Aert vander Burgh in houwelijck hebbende Adriaantje Boogaers ende Willem Brant in houwelijck hebbende Lijntje Beegaerts, de welcke verclaerden wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo gewoon ende recht is, aen ende tot behoeff van Bastaan Peetersen de Roij, seecker parceel soo weij als saijlant, gelegen opde Hoogevaert inden Wolffnest, groot ontrent drie en een halff hont, ofte soo ende ghelijck de Deelinge uijtweijst, die opden 11e mert 1698 voor Schout ende Heemraden alhier is gepasseert, belent noorden Lambert Cornelisen, Zuijden den Armen van Cappel, streckende vande erve van Lambert Cornelisen voorsr. aff, westwaerts op

Folio 5v

tot de Reers Heijde alsoo genaemt toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte, die met recht daer uijt is gaende, voorts gelooven de voornoemde vercooperen dem cooper daer inne te vrije ende waaren naer den rechte vanden Landen, ende alle voorcommer ende calangie dier op is aff te doen tot nieuwjaer 1698 toe, belast met eenen gulden twee stuijvers acht penningen jaerlijcx chijns aen het H: Geest huijs tot Dordreght. Coram Adr: van Andel Schout, Joan Cnaep, Cornelis vanden Hoeck ende Jan Huijsman Heemraden, desen 17e meert 1698.

De cooppenningen sijn volgens conditie gereet ter somme van een hondert sevenentnegentigh gl. twaelff stuijvers en bekennen daer van voldaen te wesen, datum uts.

A.v. Andel Cornelis van den Houck
Johan Cnaep

Folio 6r

Compareerde voor Schout ende Heemraden van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt, Dirck van Clootwijck voor hem selven, mitsgaders intervenierende ende rato caverende voor Adriaan van Clootwijck, Jacob Jansen van Hamont in houwelijck hebbende Willemken van Clootwijck, Arien …………………………… in houwelijck hebbende Teuntgen van Clootwijck, Huijbert Jansen Paens in houwelijck hebbende Lijntjen van Clootwijck, ende voor de weeskinderen van Willem van Clootwijck, den welcke verclaerde alsoo in die qualiteijt wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo gewoon ende recht is, aen ende tot behoeff van Jan Gijben mede Heemraet alhier, seecker een tiende part in een geseet van negen hondt ackerlant, gelegen opde Hoogevaert, off haar gerechtigheijt inde voorsr. steede, als haar bij erffenis van hennen oom Dirch Joachemsen is aengekomen, onbedeelt met den cooper en Wouter Wijnen, belent Zuijden Adriaen van Campen, noorden

Folio 6v

Corstiaen vander Vaert cum suis, streckende vander halver Hooghvaert aff, westwaerts op tot den Peijs van outs alsoo genoemt toe ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, warergangen ende nabuiren rechte, met recht daar uijtgaende, voorts gelooft den voornoemde vercooper in qualitijt voorsr. den cooper daar inne te vrije ende waaren naer den rechte vanden Landen. Ende alle voorcommer calangie ende aentael dier op is aff te doen tot Niuuwjaer 1699 toe. Coram Adr: van Andel Schout, Joan Cnaep, Cornelis vanden Hoeck ende Hendrick Timmerman Heemraden, desen 3e appril 1698.

Parthijen verclaeren voor recht de cooppenningen gereet te wesen ter somme van vijffentwintigh gl. en bekent hij vercooper in qualitijt voorsr. daer van voldaen te wesen datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
Cornelis van den Houck

Compareerde voor ons Schout ende heemraders van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Heijliger Cornelisen van Esch, den welcke verclaerde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo gewoon ende recht is, aen ende tot behoeff van Joan Cnaep ende Jacob van Nieuwenhuijsen, Jegewoordige armmeesters van Cappel vande Jaere 1797 en 1698 ende sulcx tot behoeff vanden H:Geest Armen alhier, seecker halff huijs met de gerechte oostense derdepart vanden acker, groot int geheel ontrent vier en een halff hondt, gestaen ende gelegen ten noorden vande Nieuwstraet, belent oost Peeter Corsten Schoenmaecker, west Marie, wed. Peeter Willemse Luijcx, streckende vander halver Nieuwstraet aff, noortwaerts op tot d’erve van de wed. Joost Bertrum toe. Ende dat met

Folio 7v

alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende nabueren rechten, met recht daar toe behooorende, voorts gelooft den transportant de getransporteerde int voorsr halff huijs en erve te vrije ende waaren naar den rechten vande Landen, ende alle voorcommer, calangie ende aentaal dier op is aff te doen tot Nieuwjaer 1698 toe. Coram Adriaan van Andel Schout, Joan Cnaep ende Cornelis vanden Hoeck Heemraden, desen 30e Appril 1698.

De cooppenningen sijn soo parthijen verclaeren voor recht gereet ter somme van tsestigh gl. en bekent hij vercooper daar als van alles voldaan te wesen datum uts.

A.v. Andel Cornelis van den Houck
Johan Cnaep

Folio 8r

Campareerde voor schout ende Heemraden van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Teunis Jansen van Hamont in houwelijck hebbende Josijntjen Hendricx Boer, den welcke verclaerde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo gewoon ende recht is, aen ende tot behoeff van Bastiaan Jansen Boer, seecker twee hont ackerlant gelegen ten noorden vande Nieuwstraet, belent oost den cooper, west den vercooper, streckende vander halver Nieuwstraet aff, noortwaerts op tot den dwars weght aff Dullaart toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende nabueren rechte, met recht daar uijtgaende, voorts gelooft den vercooper den cooper daar inne te vrije ende waaren naar den rechte vanden landen, ende alle voorcommer, calangie ende aantaal dier op is aff te doen tot desen dagen toe. Coram Adr: van Andel Schout, Hendrick Timmerman en Jan Huijsman Heemraden, desen 5e Maij 1698.

De cooppenningen sijn soo parthijen verclaren voor recht gereet ter somme van hondert en vijfrigh gl, en bekent daer van voldaan te wesen datum uts.

A.v. Andel Jan Huijsmans
Dit ist X handtmerck van Hendrick Timmerman

Folio 8v

Compareerde voor Schout ende Heemraders van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Joffr: Elisabeth vander Hoeven, wed. en testamentaire boedelhoutster van wijlen de heer Henricus Verhoeven, in sijne leven predicandt inde gemeente tot Cappel, de welcke verclaarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo gewoon ende recht is aen ende tot behoeff van Adriaan Oirlemans, Jan Dircxsen Smits, Jan Jacobsen Mouthaan ende Jacob Peeterse Quireijnen, seeker parceel moere met den gront, groot ontrent ses hondt, ofte soo groot ende cleijn alst selve inden Dullaart gelegen is, belent oost Jan Dircxsen Smits cum suis, west Joris de

Folio 9r

Bie, streckende vander halver watergangh aff Zuijtwaerts op tot d’erve van Joris de Bie toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende nabueren rechte, met recht daar uijtgaende, voorts gelooft de voornoemde vercooperse de coopers int voorsr. velt te vrije ende waaren naar den rechte vanden landen, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is aff te doen tot desen dagen toe. Coram Adr: van Andel Schout, Joan Cnaep ende Jan Gijben Heemraden, desen 13e maij 1698.

De cooppenningen sijn soo parthijen verclaeren voor recht gereet ter somme van een hondert en vijfftigh gl, en bekent sij vercooperse daar van voldaan te wese datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
Jan Ghijben

Folio 9v

Compareerde voor Schout ende Heemraders van s’Grevelduijn Cappel ondergenoemt Jan vander Hoeven, den welcke verclaerde wetteliujck over te geven met eender vrije gifte soo gewoon ende recht is, aen ende tot behoeff van Gerit Broeders schoolmeester alhier, seecker een vierdepart van een moervelt met den gront, gelegen inden Dullaart, groot ontrent int geheel twee mergen, onverdeelt met den cooper cum suis, belent oost Hendrick Oirlemans cum suis, west de Erffgenamen van Cornelis Cluijters cum suis, streckende vander Cruijsvaart aff, Suijtwaerts op tot d’erve van …………………………………………….. toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende nabueren rechte, met recht daar uijtgaende, voorts gelooft den voornoemde vercooper den cooper int voorsr. ¼ part te vrije ende waaren naar den rechte vanden landen, ende alle voorcommer, calangie ende aantaal dier op is aff te doen tot desen dagen toe.

Folio 10r

Coram Adriaan van Andel Schout, Joan Cnaep ende Cornelis vanden Hoeck Heemraden, desen 26e maeij 1698.

De cooppenningen sijn soo parthijen verclaren voor recht gereet ter somme van drieendartigh guld., en bekent hij vercooper daar van voldaan te wesen datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
Cornelis van den Houck

Folio 10v

Compareerde voor Schout ende Heemraders van s’Grevelduijn Cappel ondergenoemt, Anthonij vander Nath den welcke verclarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo gewoon ende recht is aen ende tot behoeff van Cornelis Jansen Wagemaecker den Jongen, seecker binnen dijckse delle gelegen ten ooste vande Nieuwvaart, groot ontrent drie hondt, belent noordrn Govert vander Punten, Zuijden de wed. Jacob de Bruijn, streckende vander halver Nieuwvaart aff, oostwaarts op tot d’erve van Govert vander Punten toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende nabueren rechte, met recht daar uijtgaande, voorts gelooft den transportant den getransporteerde int voorsr. goet te vrije ende waaren naar den rechte vanden Landen, ende alle voorcommer

Folio 11r

Calangie ende aantaal dier op is aff te doen tot Nieuwjaar 1697 toe. Coram Adriaan van Andel Schout. Johan Cnaep ende Cornelis vanden Hoeck Heemraden, desen 2e Julij 1698.

Parthijen verclaeren voor recht de cooppenningen in vier paeijen te wesen ter somme van tachtentigh gulden.

A.v. Andel Johan Cnaep
Cornelis van den Houck

Opden 21e Nov: 1698 soo bekende de huijsvrouw van Anthonij vander Nath vande eerste paeij met vijffentwintigh gl voldaan te wesen door de cooper.

Opden 14e december 1699 soo bekende Anthonij vander Nath vanden tweede paeij met vijffentwintigh gl. voldaan te wesen.

                                                            Antonie vander Nath

Opden 21e febr: 1701 soo bekende den voorsr vander Nath vande derde paeij met vijffentwintigh gl. voldaen te sijn.

Datum uts soo bekende den voorsr vamder Nath vande voornoemde Wagemaecker ontfangen te hebben vijff gl. waarmede de geheele cooppenningen voldaen sijn.

                                                            Antonie vander Nath

Folio 11v

                               Copie

Op huijden den 14e Julij 1698 Compareerde voor mij Anthonij Timmers, Openbaar Notaris bij den Ed: hove van Hollant, geadmitteert tot Vrijhoeven Cappel residerende, ende den naargenoemde getuijgen den wel Ed: geb: here Theodorus van Nuijssenborgh, here van Zuijdewijn Cappel etc:, woonende alhier, ende verclaarde te constitueren ende machtigh te maecken bij desen Sr: Adriaan de Bruijn, Borger ende coopman in ’s Gravenhage, specialijck om in sijn wel Ed: geb: naeme ende van sijnentwegen te compareeren voor Schout ende gerechte van s’Grevelduijn Cappel, ende aldaar te cederen ende transporteren aen ende ten behoeve van Huijbert Ariensen van Hassel, een buijten delle gelegen aldaar, belent ten oosten d’Erffgenamen van Aert Cuijl, west Peeter Zeijlmans, streckende vanden dijck noortwaarts tot de Oudestraat toe, alnoch binnen dijcx soo bosschen als moeren ende gronden tusschen d’erffgenamen van Peeter Matheeusen oost, west

Folio 12r

Willem Zeijlmans, streckende vanden dijck uijtten noorden suijtwaarts op tot de gronden van Joffr: de Jongh toe, ende met Jan de Bruijn in deselve bosschen ende gronden ten deele gemeen, off soo deselve aldaar gelegen sijn ………………………………… alles met de schouwen, watergangen, dijcken, wegen, stegen ende gebruerlijcke rechten, met recht tot de voorsr. respe: parthijen van goederen behoorende, soo ende in vougen hij here Comparant daar in ende toe gerechtight soude mogen wesen, ende hem die bij testamente voor den Notaris Mr: Dilis de Laat tot Waalwijck van Adriana ende Josina Rommen aengecomen sijn, brieven van cessie ende opdraghte te verleijen, alles naar costume locaal, bekennende hij Comparant vande Cooppenningen der voorsr. vercooghte goederen bij desen voldaan ende betaalt te wesen, ende met alles te doen, wes hij here Comparan, selffs present sijnde, soude comen off mogen doen, alwaart saecke dat naarder ende speciaalder last ende mandaat wiert geregistreert dan voorsr. staat, beloovende allen ’t selve van waarden te sullen houden

Folio 12v

ende doen houden nu ende ten allen dagen, onder verbant als naar rechten. Aldus gepasseert ten Comptoire mijns Notaris, ter presentie van Gijsbert Verwiel, Schepen tot Sprangh, ende Jacob Sprangers, inwoonder aldaar, als gelooffwaarde getuijgen hier toe specialijck versoght, die de minute deses beneffens den heere Constituant ende mij Notaris hebben onderteeckent,datum voorsr., onder stont quod Attestor, en was geteeckent Anth: Timmers, Noth: publ.

Dat dese copije met de orgineele copije voor soo ons raeckt te accorderen, attestere ik sris: desen 28e Julij 1698.

                                                                 H.v.d. Hoeven
                                                                     1698

Folio 13r

Compareerde voor Schout ende Heemraden van Nederveen Cappel ondergenoemt Sr: Adriaan de Bruijn, Borger ende Coopman binnen ’s Gravenhage, als principaale last ende procuratie hebbende vanden wel Ed: geb: heere Theodorus van Nuijsenborgh, heere vande Zuijdewijn Cappel etc:, volgens deselve procuratie gepasseert voorden Notaris Anthonij Timmers, tot Vrijhoeven Cappel residerende , ende seeckere getuijgen, in dato den 14e Julij 1698, hier vooren geregistreert. Ende geeft alsoo in die qualitijt wettelijck over met eender vrije gifte soo gewoon ende recht is, aen ende tor behoeff van Huijbert Ariensen van Hassel, een buijten dijckse delle gelegen opt Stapel eijndt alhier, groot ontrent twee en een halff hondt, ofte soo groot ende cleijn als deselve aldaar gelegen is, belent oost d’Erffgenamen van Aert Cuijl, west Peeter Zeijlmans, streckende vanden buijten teen vanden dijck aff, noortwaerts tot de Oude straat toe, met den last van vijff rooden dijck, alnoch binnen dijcx soo groot ende cleijn alst selve mede opt Stapel eijndt gelegen is, soo bosschen, als moeren

Folio 13v

ende gronden, belent oost Lamgert Peeter Mattheeusen, west Willem Zeijlmans, streckende vanden dijck uijtten noorden, Zuijtwaarts op tot de gronden van Joffr:P de Jongh toe, ende met Sr: Jan de Bruijn in deselve bosschen ende gronden ten deele gemeen. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte, met recht tot de voorsr. parceelen behoorende, voorts gelooft den voornoemde vercooper in qualitijt voorsr. den cooper inde voorsijde parceelen te vrije ende waaren naar den regte vanden landen, ende alle voorcommer calangie ende aantaal dier op is aff te doen tot Nieuwjaar 1699 toe. Coram Adr: van Andel Schout, Joan Cnaep ende Cornelis vanden Hoeck Heemraden, desen 28e Julij 1698.

Parthijen verclaaren voor recht de cooppenningen gereet te wesen ter somme van twee hondert gulden, en bekent hij vercooper in qualitijt voorsr. daar van voldaan te wesen datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
Cornelis van den Houck

Folio 14r

Compareerde voor Schout ende Heemraden van ’s Grevelduijn Cappel, ondergenoemt d’hr: Adr: van Alphen, out Borgemr: der stadt Bergen op Soom, den welke verclaarde wettejijck over te geven met eender vrije gifte soo gewoon ende recht is, aan ande tot behoeff vande hr: Adr: van Veen, Schout tot ’s Gravenmoer, seecker parceel schaarbossen met den gront, soo groot ende cleijn alst selve gelegen is over de Santschel, inden Quekel onder Cappel, genaemt Cornelis Vassen bos, belent west de heer Viseren, oost Jacob Witten, cum suis, Zuijden de hr. Samuel Junius, noorden ’t Lijken, met noch een loopensaat benoorden ’t Lijcken, waar neffens geerft leijtd’hr: Junius, noorden. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen, ende nabueren rechte, met recht tot het voorsr. bos en gronden behoorende, voorts gelooft den here vercooper, den heer cooper int voorsr. goet te vrije ende waaren naar den rechte vanden landen, ende alle voorcommer calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot desem dagen toe. Coram Adr: van Andel Schout, Johan Gijben vervangende Jan Huijsman Heemraden, desen 30e Julij 1698.

Parthijen verclaaren voor recht de cooppenningen, gereet te wesen ter somme van hondert en vijfftigh gl., en bekent den hr: vercooper daar van voldaan te wesen datum uts.

A.v. Andel Jan Ghijben
Cornelis van den Houck

Folio 14v

Compareerde voor ons Schout ende Heemraden van ’s Grevelduijn Cappel, Cornelis Goverden, borger ende schipper tot Dordreght, ende Willem colster, woonende tot Besoijen, als mondelingh last ende orde hebbende van Maria Colster wed. van Michiel Jansen Backer die vochtenaar ende fide commissair erffgen: was van Heijster Jansen Genewith, vande naar volgende goederen, volgens testament voorden Notaris Paulus Rutten ende seeckere getuijgen binnen G. den Bergh gepasseert, van date den 29e augustij 1689, waartoe neffens deselve wert gerefereert, ende gave sij eerste comparanten in haare voorsr. qualitijt over, alle de naar volgende vaste goederen, mitsgaders obligatien, soo als deselve hier naar staan gespecificeert, te

Folio 15r

weten aen Jan Glavimans, voor hem selven. Item aen Geerit de Focker voor sijne soone verweckt aen Leena Glavimans, mitsgaders aende meerderjarige als minderjarige kinderen van Cornelis vanden Hoeck verweckt aen Huijbertje Glavimans, alle kinderen ende kindts kinderen van Hester Janssen Genewith voorsr., als vpjght.

Eerstelijck een huijsken ende erve met sijn toebehooren gelegen tot Sprangh, belent oost Jurien Colhoff, west de bosse steeghde.

Alnoch een acker zaijlants mede gelegen tot Sprangh groot ontrent eenen mergen neffens Wouter Jansen Cleijn oost, Meeus Corsten west.

Alnoch een delle gelegen tot

Folio 15v

tot Cappel aende oost sijde vande Vaart, Adriaan Ockers ende Jan Paans oost ende west gelegen.

Item alnoch twee binnen dijckse authoven, gelegen aende oost sijde vande twee andere.

Item een delle gelegen aende oost sijde vande Nieuwvaart achter de huijsinge van Elant Oirlemans.

Ende laetstelijck een delle gelegen aende weste candt vande Nieuwvaart, west de heer van Cappel daar aen gelegen.

                       Obligatien

Inden eersten de helft van een wilceur brieff cappitaal int geheel drie hondert gulden, tot lasten vande wed. Arien Corsten tot Waspick, tegens

Folio 16r

vijff gl. percent int jaar, verscheijnd van dato den 5e april 1688, waar van den brieff onder Maria Colster is berustende.

Alnoch een obligatie tot laste vant dorp Cappel, cappitaal vier hondert gulden van dato den 7e augustus 1685, waar van Michiel Jansen Backer opt Cappitaal heeft ontfangen twee hondert gulden ren 30e april 1697, sijnde desselfs part inde selve, op de 21e 9ber 1698 het rest vande 400 gl, sijnde 200 gl is aende Erffgen: oock voldaan, en bij deselve gepart en gedeijlt.

Alnoch de helft in een obligatie tot laste van Geerit Jansen Snijder Cappitaal t’sestigh gl., van dato den 14e decembre …. waarvan de orgineele obligatie onder de voorsr. Maria Colster is berustende, tegens den penning 20 ten hondert.

Item alnoch de helft van een

Folio 16r

obligatie tot laste van Cornelis vanden Hoeck, Cappitaal vijfftigh gl., waar van Giel Jansen sijn part is voldaan opden 8e Martij 1691 volgens annotatie opdeselve obligatie.

Item alnoch een somme van tachtentigh gl, die den voorsr. Giel Jansen van sijnen part, aende voorsr. parten moeten reijcken, die date deses bijde voorsr erffgenamen sijnde ontfangen, en in derpe kiste gecorsigneert.

Item moet de voorsr. Maria Colster uijtrijcken ten behoeve alsvooren de helft vande somme van 43-3-0- volgens den staat ende inventaris, sijnde achterstallige huire, den 21e 9ber 1998 bij de wed. voldaan, en bijdeslve erffgenamen gedeelt.

Item nogh de helft int gereet gelt volgens den voorsr. staat, ter somme van 33-10-2, bij de wed. den 21e

Folio 17r

9 ber 1698 voldaan, en bijde voorsr Erffgenamen gepart ende gedeelt.

Aldus de voorsr. overgift gedaan bij procuratie, ende gereserveert de wedersijdse contradictien, Actum den 10e novembre 1698, present Schout ende Cnaep.

A.v. Andel Johan Cnaep

Folio 17v

Erffdeelinge voor recht aan Schout ende gerechten van ’s Grevelduijn Cappel aangebraght, tusschen Jan Glavinans voor sijn selven, mitsgaders als vooght neffens Cornelis vanden Hoeck als vader ende vooght van sijne ses onmondige kinderen, ende sulcx tot behoeff vande selve kinderen, verweckt aen Huijbertje Glavimans, mitsgaders de meerderjarige kinderen vande voorsr. vanden Hoeck, met naeme Jenneken Cornelisen vanden

Folio 18r

Hoeck, ende Jacob Buerman in houwelijck hebbende Jacomijn Cornelisen vanden Hoeck, alsmede Geerit de Focker als vader ende vooght over sijnen onmondigen soon Aert Geeritsen de Focker verweckt aen Leena Glavimans. Ende dat van alsulcke erff goederen als Michiel Jansen Backer in tochte heeft beseeten van Heijster Jansen Genewith, volgens overgift bij Maria Colster wed: vande voorsr Michiel Jansen

Folio 18v

Backer, opden 10e 9 ber 1698, voor Schout ende heemraden alhier gepasseeret en hier vooren geregistreert.

Inden ersten is bij blindt loth te deel gevallen Jan Glavimans erstelijck een huijsken ende erve met sijn toebehooren, gelegen tot Sprangh, belent oost Jurien Colthoff, west de Bosse Steeghde.

Item alnogh een buijten dijckse delle gelegen alhier tot Cappel, aenden oosten candt vande Nieuwvaart, achter de huijsinge van Elant Oirlemans, groot ontrent drie en een halff hondt, ofte soo

Folio 19r

groot ende cleijn als deselve aldaar gelegen is, belent oost de wed. Geerit Jansen Snijder, west Jan Adriaansen Potmaecker, streckende vande erve van Elant Oirlemans aff noortwaarts op tot Zuijdewijn toe.

Item ten tweede is bij blindt loth te deel gevallen Cornelis vanden Hoeck als vader ende vooght over sijne ses onmondige weeskinderen en sulcx tot behoeff vande selve weesen en maarderjarige als Jenneken vanden Hoeck ende Jacob Buirman in houwelijck hebbende Jacomijna vanden Hoeck, t’saemen eerstelijck op een

Folio 19v

Buijten dijckse delle, gelegen aenden oosten candt vande Nieuwvaart alhier tot Cappel, groot ontrent seven hondt, efte soo groot ende cleijn alst deselve aldaar gelegen is, belent oost de kinderen Adr: Ockers, west de kinderen Cornelis Jansen Geenen, streckende vanden ausloot aff noortwaarts op, tot Zuijdewijn toe.

Item alnoch twee binnen dijckse authoven gelegen alhier tot Cappel, groot ontrent twee mergen, ofte soo groot ende cleijn als deselve aldaar gelegen sijn, belent oost Frans Franssen Vermeer, west Maria Colster erd. Michiel Jansen Backer, streckende vande buijten ausloot aff Zuijtwaarts op tot den halven watergangh toe, met den last vanden dijck.

Folio 20r

Item ten derden is bij blindt loth te deel gevallen Geerit de Focker als vader ende vooght over sijnen soon Aert Geerits de Focker, ende sulcx tot behoeff van sijnen soon, eerstelijck op een buijten dijckse delle, gelegen alhier opt Stapel eijndt, groot ontrent vier hondt, ofte soo groot ende cleijn als deselve aldaar gelegen is, belent oost Teunis Hendricx Timmerman cum suis, west den ho: Ed: heere van Cappel, streckende vanden buijten teen vanden dijck aff, noortwaarts op tot Nederveen toe.

Item alnoch eenen acker saijlant gelegen tot Sprangh, groot ontrent ses hondt, ofte soo groot ende cleijn als desselven aldaar gelegen is, belent oost de Erffgenamen van Wouter Jansen Cleijn, west Meeus Corsten,

Folio 20v

streckende vander halver Nieuwstraat aff noortwaarts op tot d’Oudestraat toe.

De verdere obligatie volgens overgift blijven onbedeelt, als daar sijn de helft van 300 gl. de helft van 60 gl en noch 25 gl.

Parthijen hebben tot d’enen en des anders proffijt vertijt ende vertegen naar den rechte vanden landen, omme ieder ’t sijn bedeelde te mogen gebruijcken als haar eijgen ende allodiaal goet. Ende ider opt sijne te onderhouden alle schouwen, wegen, stegen, watergangen ende nabbueren rechte, met recht daar toe behoorende, ende te betaalen alle lasten ’t sij van verpondinge chijnsen als anders, uijt ider sijn bedeelde parceel off parceelen sijn

Folio 21r

uijtgaande. Aldus gepasseert ten overstaan van Adriaan van Andel Schout, Joan Cnaep vervangende Jan Gijben Heemraden, desen 21e november 1698.

A.v. Andel Jan Ghijben
Johan Cnaep

Folio 21v

Compareerde voor ons Schout ende Heemraden van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Jenneke Adriaansen Schep wed: Claes Jan Sijmons, geassisteert met hare soon Jan Claessen die interveniert voor sijne verdere broeders en susters, ende gave sij comparanten over met eender vrije gifte soo gewoon ende recht is, aen ende tot behoeff van Cornelis Janssen Wagemaecker den Jongen, secker bosken ofte driesken groot ontrent vijftigh roeden ofte een halff hondt, gelegen alhier aende n weste candt van de Willem van Gents vaart, belent oost de halve vaart, west Joachem den Grooten, noorden den cooper, zuijden de kinderen Cornelis Adr: Denis. Ende dat met

Folio 22r

alle wegen, stegen, schouwen, watergangen, ende naburen rechte, met recht daar toe behoorende, beloovendev sij transportenten ’t voorschenen getransporteerde te vrijen ende waaren naar den rechte vanden landen. Ende alle voorcommer calangie ende aantaal dier op is aff te doen tot Nieuwjaar 1699. Coram Adr: van Andel Schout, Joan Cnaep ende Cornelis vanden Hoeck Heemraden, desen 21e 9ber 1698.

Parthijen verclaaren voor recht de cooppenningen gereet te wesen ter somme van vijfftien gl., en bekennen daar van voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
Cornelis van den Houck

Folio 22v

Compareerde voor Schout ende Heemraden van s’Grevelduijn Cappel ondergenoemt Joris Vergaart, den welcke verclaarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo gewoon ende recht is, aan ende tot behoeff van Jefken Wouters wed: van Goijert Gijsberts, secker parceeltjen moere met den gront, groot ontrent met de putten en cuijlen drie hondt, ofte soo groot ende cleijn alst hem vercooper in coope is aangecomen vande curateuren vanden boedel van Jan Huijberden Paans, gelegen t’eijnde de Nieuwvaart, genaempt den Miskuijl, belent oost Jan en Huijbert Meelsen van Dam, west Wouter Jansen van Tilborgh cum suis, noorden eenen reijweght, zuijden Giel Denis de Haan den Jongen. Ende dat met alle wegen,

Folio 23r

stegen, schouwen, watergangen, ende naburen rechte, met recht tot het voorsr. moervelt behoorende, voorts gelooft den vercooper de coopperse daar inne te vrije ende waaren naar den regte vanden Landen, ende alle voorcommer calangie ende aantaal dier op is aff te doen tot desen dage toe. Coram Adriaan van Andel Schout, Jan van Pas en Hendrick Timmerman Heemraden, desen eersten December 1698.

Parthijen verclaaren voor recht de cooppenningen gereet te wesen ter somme van veertigh gl., en bekent hij vercooper daar van voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel Dit ist X handtmerck van Hendrick Timmerman
Jan van Pas

Folio 23v

Compareerde voor Schout ende Heemraden van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt, Adriaan Sprangers als soone beneffens Cornelis Sprangers, als intervenierende voor henne moeder de wed: van Jan Jansen Sprangers voorde eene helft, ende Cornelis Sprangers voor sijn selven, voorde resterende helft, de welcke verclaarde wettelijck over te geven aen ende tor behoeff van Peeter Adriaansen de Roij, seecker binnen dijckse delle, gelegen ten ooste vande Nieuwvaart, groot ontrent met den omloop twaelff hondt, ofte soo groot ende cleijn als de selve aldaar gelegen is, belent vant delleken noorden Jan Jansen van Dam, streckende vander halver Nieuwvaart aff, oostwaarts op tot d’erve van Jan Jacobsen Paans toe, vanden omloop belent oost Jan Jacobsen Paans, west Jan Jacobsen Mouthaan,

Folio 24r

streckende vande voorsr. delle aff tot de Cruijsvaart toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen, ende naburen rechte, met recht daar toebehoorende, voorts geloove de voornoemde vercooperen ieder in haare qualitijt den cooper int voorsr. goet te vruje ende waaren, naar den rechte vande Landen, ende alle voorcommer calangie ende aantaal dier op is aff te doen tot Nieuwjaar 1699. Coram Adr: van Andel Schout, Cornelis vanden Hoeck vervangende Cnaep Heemraden, desen 2e December 1698.

De cooppenningen sijn volgens Conditie in ses egaale ende te gelijcke rermijnen ter somme van seven hondert achtentseventigh gl. drie stuijvers, eenen paij gereet en de andere paeijen ieder een jaar naar den anderen, en bekennen sij vercooperen vande erste paeij met hondert negenentwintigh gl. dartien stuijvers twaelff penningen.

A.v. Andel Johan Cnaep
Cornelis van den Houck

Folio 24v

Ten voorsr. dage Compareerde den vooesr. Peeter Adriaanse de Roij, den welcke bekende wel ende deughdelijck schuldigh te wesen, aan ende tot behoeff van Adriaan Sprangers ten behoeve van sijn moeder voorde eene helft, ende aan Cornelis Sprangers voorde andere helft, de somme van ses hondert achtenveertigh gulden, acht stuijvers, twaalff penningen, als den selven schuldigh is over coop van seecker binnen dijckse delle, gelegen ten ooste vande Nieuwvaart, op heden aenden voorsr. de Roij getransporteert. Beloovende deselve somme te betaalen, te weten in vijff egaal ende te gelijcke termijnen, als een vijffdepart tot hondert negenentwintigh gl. dartien stuijvers twaelff penningen van heden datum ondergesr. over een jaar, dat wesen sal den 2e Xber 1699, ende soo voorts van jaar tot jaar, ieder een jaar naar den anderen. Ende dat

Folio 25r

alles sonder intrest, verbindende voort gene voorsr staat soeciaalijck het voorsr. getransporteerde delle met den omloop, ende voorts generaalijck sijn prtsoon ende goederen hebbende ende vercrijgende, adjubjecterende deselve ten bedwange als naar rechte. Coram datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
Cornelis van den Houck

Opden 13e Januarij 1701 soo bekende Adriaan en Cornelis Sprangers, op de twee verscheenen paeijen ontfangen te hebbe uijt hande vanden cooper, de somme van twee hondert achtenvijfftigh gulden.

Opden 8e febr: 1704 soo Compareerde Adriaan en Cornelis Sprangers bekennen vande resterende cooppenningen ten volle voldaan en betaalt te wesen, door hande van Peter de Roij cooper, ergo gecassert.

                                                             Adriaen Sprangers
                                                             Cornelis Sprangers
                                                                   1704

Folio 25v

Compareerde voor ons Schout ende Heemraden van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt, Willem, Teunis, Catelijn ende Willemken Peeters van Dommelen, de welcke verclaarde beneffens Schout ende Heemraden als opper vooghden van alle weesen binnen Cappel, hebben besteedt hennen halven broeder Aen Arien Heijligers, den welcken accepteert den voorsr. Hendrick van Dommelen aangenomen te hebben. Ende dat voorden tijt van ses ende een vierdeel achter een volgende jaaren, aanvanck genomen hebbende met den 24e October 1698, ende vervolgens van jaar tot jaar, tot dat den voorsr. tijt sal wesen geeijndight, omme den selven te onderhouden in cost

Folio 26r

dranck, linnen, wollen, cousen, schoenen, vuer ende light, sieck ende gesont, geen vandien gereserveert, oock winterdagh aande schoole te houden, off soo ende gelijck een eerlijck man soo danigh aangenomen kindt off kinderen, schuldigh is te doen en te onderhouden, waar vooren den voorsr. arien Heijligers in erffelijckheijt sal hebben ende behouden, seecker streepken ackerlant, gelegen ten Zuijden vande Nieuwstraat, groot ontrent vijffentseventigh roeden, ofte soo groot ende cleijn alst selve aldaar gelegen is, belent oost Jan den Seeldraijer, west den voorsr. aannemer, streckende vanden werff aff Zuijtwaarts op, tot de Loonse erve toe, verbindende voort gene voorsr. staat in cas van quade onderhoudinge, specialijck de voorsr. vijffentseventigh

Folio 26v

roeden roeden landt, mits visitie (in cas van clachte) bij Schout ende gerechte voornoemt, daar over te mogen nemen, en alsdan bij Schout ende gerechte qualijck bevonden wiert, het voorsr. ackerlant weder ten behoeve vanden voorsr. Hendrick Petersen van Dommelen naar genoomen sal worden, sonder aan hem te weten, Arien Heijligers voor den tijt bij hem alsdan onderhouden, niet een duijt goet voor gedaan sal werden. Aldus gepasseert ten overstaan van Adriaan van Andel Schout, Cornelis vanden Hoeck, Corstiaan de Zeeuw en Hendrick Timmerman heemraden, desen 5e December 1698.
A.v. Andel Dit ist X handt merck van Hendrick Timmerman
Corstiaen de Seeu

Ick ondergesr. Hendrick van Dommelen bekenne dat den voorsr. Arien Heijligers den tijt in dese bovenstaande contracte geexpresseert, loffelijck ende nabehooren heeft onderhouden. Actum desen 24e December 1706.

                                   Dit ist X handt merck van Hendrick van Dommelen

Folio 27r

Compareerde voor ons Schout ende heemraden van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt, Willem, Teunis, Catelijn ende Willemken Peeters van Dommelen voor haar selven, mitsgaders Schout ende gerechten van Cappel als opper vooghden over Hendrick, onmondigh soon van Peeter van Dommelen, de welcke t’saemen verclaaren volgens acte van aanneminge hiervooren geregistreert, wettelijck over te geven, aen ende tot behoeff van Arien Heijligers, seecker viiffentseventigh roeden ackerlant, gelegen ten suijden vande Nieuwstraat, belent oost Jan den Seeldraijer, west den cooperstreckende vanden werff aff Zuijtwaarts op, tot de Loonse erve toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen

Folio 27v

ende nabueren rechte, met recht daar toe behoorende, voorts geloove de voornoemde vercooperen den cooper int voorsr. goet te vrije ende waaren naar den rechte vanden landen, ende alle voorcommer calangie ende aantaal dier op is aff te doen tot Nieuwjaar 1699. Coram en dagh datum uts.

De cooppenningen sijn soo parthijen verclaaren voor recht gereet ter somme van veertigh gl., en bekennen sij vercooperen daar van voldaan te wesen datum uts.

A.v. Andel Dit ist X handtmerck van Hendrick Timmerman
Corstiaen de Seeu

Folio 28r

Ten voorsr. dage Compareerde de voorsr. vercooperen, de welcke verclaarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo gewoon ende recht is, aan ende tot behoeve van Arien en Geerit Heijligers mitsgaders Jan de Seeldraijer, seecker vierdepart in een parceel moer met den gront, gelegen inden Dullaart, soo groot ende cleijn alst selve aldaar gelegen is, belent oost Jan Cus cum suis, west Jan Jacobsen Paans, streckende vande erve van Gerit Mouthaan aff, tot de halve Cruijs vaart toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende nabueren rechte, met recht daar toebehoorende, voorts geloove de voornoemde vercooperen de coopers inde voorsr.

Folio 28v

moer en grondt, te vrije ende waaren naar den rechte vanden landen, ende alle voorcommer calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot dese dage toe. Coram dagh datum uts.

De cooppenningen sijn volgens conditie gereet ter somme van acht gulden, en bekennen daar van voldaan te wesen datum uts.

A.v. Andel Dit ist X handtmerck van Hendrick Timmerman
Corstiaen de Seeu

Folio 29r

De voorsr. vercooperen hebben alnoch wettelijck overgegeven met eender vrije gifte soo gewoon ende recht is, aan ande tot behoeff van Arien Gielen van Beeck, seecker huijsken met de erve aangelegen, gestaan ende gelegen ten ooste vande Nieuwvaart, groot ontrent ses hondt ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belent oost Niclaes van Tilborgh cum suis, west Hendrick van Nederveen cum suis, streckende vanden buijten teen vanden dijck aff, Zuijtwaarts op tot over den watergangh toe. Ende dat met alle dijcke, schouwen, wegen, stegen, watergangen, chijnsen ende naburen rechte, met recht daar toe behoorende, voorts geloove de voornoemde vercooperen, den cooper int voorsr. huijsken en erve te vrije ende waaren naar den rechte vanden Landen, ende

Folio 29v

alle voorcommer calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1699 toe. Coram en dagh datum utsupra.

De cooppenningen sijn volgens conditie gereet ter somme van een hondert gulden, en bekennen sij vercooperen daar van voldaan te wesen datum ets.

A.v. Andel Dit ist X handtmerck van Hendrick Timmerman
Corstiaen de Seeu

Folio 30r

Compareerde voor ons Schout ende heemraden van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt, Govert Cluijtenaar schepen tot Waalwijck, den welcke verclaarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo gewoon ende recht is, aan ende tot behoeff van Jan Aertsen Cus, seecker parceel ackerlant gelegen ten weste vande Nieuwvaart, groot ontrent twee en een halff hondt, ofte soo groot ende cleijn alst selve aldaar gelegen is, belent Zuijden Niclaes van Tilborgh, noorden de wed. Steven Swart, streckende vander halver Nieuwvaart aff, wesrwaarts op tot den Quekel toe. Ende dat met alle wegen, stegen, Schouwen, watergangen ende

Folio 30v

naburen rechte, metr recht daar toe behoorende, voorts gelooft den transportant den getransporteerde int voorsr. goet te vrije ende waaren, naar den rechte vanden Landen, ende alle voorcommer calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1699 toe. Coram Ad: van Andel Schout, Joan Cnaep ende Cornelis vanden Hoeck heemraden, desen 9e December 1698.

De cooppenningen sijn soo parthijen verclaaren voor recht gereet ter somme van een hondert en vijfftigh gl, en bekent hij vercooper daar van voldaan te wesen datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
Cornelis van den Houck

Folio 31r

Compareerde voor ons Schout ende heemraden van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt, Lambert Peeters Boogaarts, woonende alhier opt Stapel eijndt, den welcke verclaardr tot een vaste waarborge ende verseeckeringh te veronderpanden, seecker buijten dijckse dellegelegen opt Stapel eijndt, groot ontrent vier hondt, belent west een steeghde, oost Peeter Ariensen Gijben en Peeter Leempoel, streckende vanden buijten teen vanden dijck aff, noortwaarts op, tot Cleijn Waspick toe, aen Cornelis Sprangers mede woonende tot Cappel, tot vastigheijt van seeckere coop van een stuck van twee en een halff geerdt hoij ofte weijlant, in een stuck van seven en een halff geerdt, gemeen ende onverdeelt met de wed. Teunis Ockers cum suis, voorde gerechte van Groot Waspick aende selven Sprangers getransporteert,

Folio 31v

geloovende de voorsr. comparanten, aan hem Cornelis Sprangers, desen voorsr. coop ende transport altijt goet vast ende bindigh te houden, uijt het voorsr. onderpant, voor alle calangie dier namaals opt voorsr. getransporteerde mocht comen te gereijsen, ende voorts met verbintenisse van sijn persoon ende goederen, hebbende ende vercrijgende. Aldus gepasseert ten overstaan van Adr: van Andel Schout, Jan Gijben en Cornelis vanden Hoeck heemraden, desen 12e Januarij 1699.

A.v. Andel Jan Ghijben
Cornelis van den Houck

In kantlijn staat:

Is dese Acte van waarborge dood en de te niet gedaan met eene somme van 215 gl. 15 stuijvers, volgens Acte gepasseert voor Schout en Schepenen alhier, in dato den 17e febr: 1746.

Folio 32r

                       Copije

Op huijden den 6e januarij 1699 Compareerde voor mij Adriaan Hanedoes Notaris publ: en voorde naarvolgende getuijgen, de Eersaame Marieke Adriaansen Cam, wed. van Cornelis Hendrixe Back, mitsgaders derselver gehouwden soon Adriaan Corn: Back, woonende alhier ter steede, en Dirck Boren als getrouwt sijnde met Dingena Corn: Back, woonende op Louvestijn, ende verclaarde sij Comparanten bij desen te constitueren volle macht en procuratie te geven derselver soon, broeder en swagers, Hendrick Cornelissen Back gerechts bode deser stede, specialijck omme uijt haar Constituantens naeme t’sij publikelijck off onder de handt te vercoopen ontrent twee merge soo bauw als saijlant, gelegen onder Cappel opde Hooghvaart, de cooppenningen derselver t’ontfangen, den cooper daar van behoorlijcke transport en ervenisse te doen, quitantie te

Folio 32v

Passeren, en voorts generaalijck wes verders daar toe vereijscht soude mogen werden, soo mede uijt de voornoemde cooppenningen te betaalen en weder te geven soodanige gelden als de eerste comparante albereijts vand armeesters tot Cappel voorsr. daar ontrent op verstreckt genooten heeft, geloovende de comparanten van volcomen waarde te houden, alle t’geene den geconstitueerde off wel des selffs gesubstitueerde hier ontrent sal comen te doen, ende te verrichten, alles onder verbande vanden constituants persoon ende goederen deselve subjecterende t’verbant als naar rechten. Aldus gedaan en gepasseert binnen de stede Woudrichem, tot presentie van Leendert vanden Wilch en Jan vanden Bergh als getuijgen, desen versoght (: onder stont t’wel ik affirmere en was geteeckent A: Hanedoes nots. publ.

                                             Accordeert de met de principaale copie

                                                          H: vander Hoeven sris
                                                                  1699

Folio 33r

Compareerde voor Schout ende hemeraden van s’Grevelduijn Cappel ondergenoemt, Hendrick Cornelisen Back gerechtsboode binnen der srede Woudrichem voor sijn selven, mitsgaders als speciaale jast ende procuratie hebbende van sijne moeder Marieken Adriaansen Cam, weduwe van Cornelis Hendricxe Back, mitsgaders van Adr: Cornelisen Back en Dirck Boren in houwelijck hebbende Dingena Cornelisen Back hier present in dese transporte, accorderende volgens deselve procuratie gepasseert voor Adriaan Hanedoes binnen der stadt Woudrichem residerende, in dato den 6e Januarij 1699, ons Schout ende heemraden hier naagenoemt vertoont, ende hier vooren geregistreert, den welcke verclaardr alsoo indie qualitijt wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo gewoon ende recht is, aan ende tot behoeff van Jacobus Meertens Mutsaart, speciaalijck seecker parceel dries en ackerlant, gelegen opde Hoogevaart, groot ontrent int geheel twaelff

Folio 33v

hondt, ofte soo groot ende cleijn alst selve aldaar gelegen is, belent Zuiden Arien Robben Deckers, noorden de Erffgenamen van Wouter Thomas, streckende vande halver Hooghvaart aff, westwaarts op, tot de Reers Heijde van outs alsoo genaamt toe, met den last van een rentjen van vier gl. jaarlijcx aan het H: geest huijs tot Dordreght in Meij te betaalen. Ende voorts met alle wegen,m stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechye, met recht daar uijtgaande, voorts gelooft den voorsr. Comparant aff comparanten in qualitijt voorsr, den cooper daar inne te vrije ende waaren naar den rechte vanden Landen. Ende alle voorcommer calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1699 toe. Coran Adr: van Andel Schout, Jan Cnaep, Jan Gijben en Hendrick Timmerman, heemraden, desen 13e Januaij 1699.

De cooppenningen sijn volgens

Folio 34r

conditie, in drie egaale ende te gelijcke termijnen ter somme van acht hondert sesentseventigh gulden, een derde gereet, een derde den 13e Januarij 1700, ende het resterende derde part den 13e Januarij 1701, en bekenne sij vercooperen in qualitijt voorsr vanden aarste paeij voldaan te wesen datum uts supra.

A.v. Andel Jan Ghijben
Johan Cnaep

Opden 8e Appril 1699 soo bekende Hendrick Back uijt handen vanden cooper ontfangen te hebben ter somme van vijfftigh gl.

Opden 3e febr: 1700 bekende Hendrick Back en Dirck Born ontfangen te hebben den tweede paeij, met de boven gesr. Somme van 50 gl., datum als boven.

                                                                Hendrick Back
                                                                   Dirck Born

Opden 16e Januarij 1701 soo bekennen Hendrick Back, Adr: Back, Gelden Back, en Dirck Boren, deselven intervenierenden voor henne broeder en swager Willem Back, de welcke bekende vanden laatste off derde paeij voldaan te wesen, uijt hande van Jacobusw Mutsaart.

                                                                Hendrick Back
                                                                   Dirck Born
                                               Dit ist X handt merck van Adr: Back
                                             Dit ist X handt merck van Gelden Back

Folio 34v

Datum uts soo Compareerde Jacobus Meertens Mutsaart den welcke bekende wel ende deughdelijck schuldigh te wesen, aan ende tot behoeff van Hendrick Cornelisen Back, als procuratie hebbende van sijne moeder Mariken Adriaansen Cam, wed: Cornelis Hendricxe Back, mitsgaders derselver gehoude soon Adr: Cornelisen Back ende Dirck Boren, de somme van vijff hondert vierentachtentigh gulden, als den selven over de twee laetste termijnen, van coop van twaelff hondt, soo dries als ackerlant, gelegen opde Hoogevaart, op heden aenden selven getransporteert, schuldigh blijft, geloovende deselve somme te betaalen aenden rechte thoonder deses in twee egaal ende te gelijcke termijnen, te weten twee hondert tweeentnegentigh gulden den dartiende Januarij 1700, en den laetste termijnen mede twee

Folio 35r

hondert tweeentnegentigh gulden den 13e Januarij 1701. edoch alles sonder intrest, voor welcke voorsr. somme verbindt hij comparant specialijck het voorsr. getransporteerde dries en ackerlant, soo het selve in sijne regnoten gelegen is, ende voorts generaalijck alle sijne verdere andere roerende ende onroerende goederen, hebbende ende vercrijgende, adjubjecterende deselve naar den regte vanden Landen. Aldus gepasseert ten overstaan en dagh datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
Jan Ghijben

Folio 35v

Compareerde voor ons Schout ende heemraden van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Joffr: Maria Visschers, Bagijntjen woonende tot Breda voor haar selven, mitsgaders intervenierende ende de rato caverende voor haar suster Joffr: Cornelia Visschers, wed: van Se: Dirk Staal, mede woonende tot Breda, de welcke verclaarde alsoo t’saamen wettelijck over te geven met eener vrije gifte soo gewoon ende recht is, aan ende tot behoeffe van Coenraat Baas, seecker parceel ackerlant, gelegen ten weste vande Nieuwvaart inden Quekel, groot ontrent drie hondt, belent west Jan Melsen Crol, oost de wed: Arien Hoijmaijers, streckende vande erve van Arien Corn: Denis aff, westwaarts op tot d’erve vande wed: Wouter van Nederveen toe. Ende dat met alle wegen,

Folio 36r

stegen, schouwen, watergangen, ende naburen rechte, met recht daar toe behoorende, voorts gelooft de voornoemde Camparante in qualitijt voorsr., den cooper daar inne te vrije ende waaren naar den rechte vanden Lande. Ende alle voorcommer calangie ende aantaal dier op is aff te doen tot Nieuwjaar 1699 toe, verbindt de voorsr. comparante voor alle Calangie dier naarmaals op dit voorsr. parceele mochte comen, seecker buijten dijckse delle, gelegen onder Groot Wespick achter de huijsinge vanden cooper. Coram Adr: van Andel Schout, Joan Cnaep, ende Corn: vanden Hoeck heemraden, desen 20e Januarij 1699.

De cooppenningen sijn soo parthijen verclaaren gereet ter somme van twee hondert gulden, en bekent sij vercooperse daar van voldaan te wesen datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
Cornelis van den Houck

Folio 36v

Compareerde voor ons Schout ende heemraden van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Gijsbert Geeritsen Hoeffnagel woonende tot Loon op Sant, den welcke verclaarde wettelijck met eender vrije gifte soo gewoon ende recht is over te geven, aan ende tot behoeff van Cornelis ende Jacob Quirijnsen gebroeders, mede woonende aldaar, seecker drie hondt soo dries als ackerlant, sijnde de gerechte helft van ses hondt gemijn ende onbedeelt met Anthonij van Campen ende Dirck van Clootwijck, gelegen opde Hoogevaart alhier, ofte soo groot ende cleijn als het selve aldaar gelegen is, belent Zuijden ende noorden Jan Gijben heemraat alhier, streckende uijt ten oosten vander halver vaart aff, westwaarts op, tot den Vogelsangh van outs alsoo genaamt toe. Ende dat met alle

Folio 37r

wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte, mer regt daar toe behoorende, beloovende hij transportant ’t voorsr. getransporteerde te vrije ende waaren naar den rechte vanden Landen, ende alle voorcommer calangie ende aantaal dier op is aff te doen tot Nieuwjaar 1699 toe. Coram Ad: van Andel Schout, Cnaap ende Gijben heemraden, desen 26e Januarij 1699.

Parthijen verclaaren voor regt de coopprnningen gereet te wesen ter somme van een hondert vijffentwintigh gulden, ende bekent hij vercooper daar van voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
Jan Ghijben

Folio 37v

                       Copie

Op huijden desen 16e Augustus 1683 Compareerde voor mij Anthonij Timmers, openb. nots. bij den Ed: hove van Hollandt geadmitteert, tot Vrijhoeven Cappel residerende, ende den naar genoemde geruijgen Jan Franssen Sedan, tamboer onder de Compagnie vande hr: Lieutenant Collenel Fluid ten dienste van desen Stadt in guarnisoen tot Maestright. Ende verclaarde hij Comparant onwederroepelijck vercoght te hebben aan Willem Fasen van Bavel ende Dirck Corsten Lotten sijnen oomen, alle sijne Comparants gerechtigheijt, hem aanbestorven off noch aan te besterven inde naarlatenschappen ende voorsr erffenisse van saliger Peeter Cornelisen Otterdijck ende Anneken Peeters de Haan, sijne comparants grootvader ende grootmoeder, sonder eenigh ’t minste recht daar aan te reserveren in eenigerleij wijse, als bekennende hij comparant door handen vande voornoemde coopers vande cooppenningen voldaan ende betaalt te sijn, den eersten penning metten lesten, verclaarde hij Comparant mits dien te

Folio 38r

Te constitueren thoonder deses, om ’t allen tijden (istnoot) het vooesr. Vercooghte part in de voorsr. naarlaatenschappen ten behoeve als vooren te transporterenen, onder belofte van ratificatie ende verbant als naar rechten. Actum ten overstaan van d’ondergeteckende getuijgen, en was onderteckent. Dit merck heeft Jan Kranssen X Sidan selffs gestelt, Peeter van Andel, getuijgen Johannes van Andel als getuijgen, Anth: Timmers 1682. onder stont Accordeert met de principaale minute ten srije van mij berustende , desen 14e febr: 1699. was geteeckent.

                                                     Anthonij Timmers nots. publ.  

                                                   Accoordeert met de sijne copije
                                                          Quod Attestor

                                                          H: vander Hoeven secr.
                                                                1699

Folio 38v

Compareerde voor Schout ende heemraden van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Corstiaan Dircxsen de Lotten als last ende procuratie thoonende van Jan Fransen Sidan, gepasseert voorden nots. Anthonij Timmers ende seeckere getuijgen tot Vrijhoeven Cappel residerende van dato den 16e augustus 1693 hier vooren geregistreert, de welcke ingevolge den voorsr. last verclaarde te transporteren ende over te geven aan ende tot behoeffe van Aeriaantje Peetersen Otterdijck, wed: Dirck Corsten Lotten voor f’eene helft, mitsgaders alnoch voor d’ander helfte aende kinderen en Erffgenamen van Willem Fasen van Bavel, secker een en een vierde hondt ackerlant gelegen aenden westen candt vande Nieuwvaart, belent noorden Hendrick de Roij, Zuijden Niclaes Artel, streckende uijtten oosten vander halver Nieuwvaart aff, westwaarts opt tot de Quekel toe. Ende dat met alle wegen, stegen,

Folio 39r

schouwen, watergangen rnde naburen rechte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft den voorsr. vercooper de coopers int voorsr. goet te vrije ende waaren naar den regte vanden Landen, ende alle voorcommer calangie ende aantaal dier op is aff te doen tot Nieuwjaar 1699. coram Adr: van Andel Schout, Johan Cnaaep ende Hendrick Timmerman heemraden, desen 19e meert 1699.

De cooppenningen sijn soo parthijen verclaaren gereet ter somme van tweeentseventigh gl., en bekent hij nercooper daar van voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
Dit ist X Handtmerck van Hendrick Timmerman

Compareerde Jan Franssen Sidan den welcke voor Schout ende heemraden alhier inden boven gesr. Transporte tot accorderen, ende vande volcomen cooppenningen voldaan ende betaalt te wesen uijt hande vande voorsr. cooperen. Actum den 20e appril 1700, present van Andel Schout en Cnaap heemraat.

                                        Dit ist X handtmerck van Jan Franssen Sidan

A.v. Andel Johan Cnaep

Folio 39v

Datum uts soo Compareerde de voorsr. Adriaantje Peeters Otterdijck, mirsgaders Schout, gerechte ende armmeesters van ’s Grevelduijn Cappel, als actie ende t’regt becomen hebbende vande kinderen en erffgenamen van Willem Fasen van Bavel. Ende verclaarde alsoo in die qualitijt t’saemen wettelijck over te geven aen ende ten behoeve van Cornelis Hendeicxe Timmerman de voorsr. een en een vierde hondt ackerlandt, soo als deselve belent ende streckende is, ende tot meerder securiteijt verclaarde de voorsr. wed: Adriaantje Peeters Otterdijck, ten behoeve vanden cooper te stellen tot waarborge ende onderpant voor alle calangie, die opt getransporteerde binnen den tijt van vier jaaren soude mogen opcomen, seecker driesken ende gronden, gelegen aenden westen candt vande Nieuwvaart, belent noorden Giel de Haan cum suis, Zuijden Peeter Jansen van Gorcom. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen regte, met regt uijt de voorsr. 1 ¼ hont

Folio 40r

is uijt gaande, voorts geloove de voornoemde vercooperen in qualitijt voorsr. den cooper daar inne te vrije ende waaren naar den rechte vanden Landen. Ende alle voorcommer calangie ende aantaal dier op is aff te doen tot Nieuwjaar 1699. Coram en dagh datum uts.

De cooppenningen sijn soo parthijen verclaaren gereet ter somme van tweentseventigh gl, en bekennen daar van voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
Dit ist X handt merck van Hendrick Timmerman

Folio 40v

Compareerde voor Schout ende Heemraden van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt, Nijs Jansen Bleijsers in houwelijck hebbende Cornelia Cornelisen Cluijters, den welcke verclaarde wettelijck over te geven met aander vrije gifte soo gewoon ende recht is aan ende tot behoeff van Cornelis vanden Hoeck heemraat alhier, seecker een sestepart in ses hondt ackerlant, gelegen ten weste vande Nieuwvaart, ofte soo groot ende cleijn als den selve aldaar gelegen is, belent noorden de wed: Pauwels Vreijssen, Zuijden Niclaes van Tilborgh, streckende vander halver Nieuwvaart aff, westwaarts op tot d’erve van de erffgenamen van Anneken van Tilborgh aff Quekel toe, met alnoch sijn transportants gerechtigheijt in seecker moervelt gelegen aanden oosten candt vande Nieuwvaart, streckende uijtten noorden vande

Folio 41r

Cruijs vaart aff, Zuijtwaarts op tot d’erve van …………………………………….., soo alst selve aldaar in sijne belendinge gelegen is, hem nomine uxoris aangecomen. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte, met regt uijt t’voorsr. getransporteerde is uijtgaande, voorts gelooft den vercooper den cooper inde voorsr. partheijen te vrije ende waaren naar den rechte vanden landen. Ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is aff te doen tot Nieuwjaar 1699 toe, coram Adr: van Andel Schout, Joan Cnaep ende Hendrick Timmerman heemtaden, desen 6e appril 1699.

De cooppenningen sijn soo parthijen verclaaren voor recht gereet ter somme van twrntigh gl, en bekent hij vercooper daar van voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
Dit ist X handt merck van Hendrick Timmerman

Folio 41v

Compareerde voor Schout ende heemraders van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt, Wouter Peetersen Otterdijck, den welcke verclaarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo gewoon ende recht is, aan ende tot behoeff van Janneken Peetersen van Clootwijck, wed: Jan Bleesen, seecker twee binnen dijckse authoven gelegen alhier tot Cappel, soo deselve tusschen sijne sloote gelegen sijn, groot t’saamen met de putten en cuijlen twee mergen, belent oost de kinderen ende erffgenamen van Michiel Anthonisen Duijsers, west den cooper met eenen hoff, streckende uijt den noorden vanden buijten ausloot aff, tot den halven watergangh toe, met den last vanden dijck. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte, met recht daar uijtgaande, voorts gelooft den voornoemde vercooper den coopperse inde voorsr. hoven te

Folio 42r

vrije ende waaren naar den regte vanden Landen. Ende alle voorcommer calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1699 toe. Coram Adr: van Andel Schout, Jan Gijben ende Hendrick Timmerman heemraden, desen 10e appril 1699.

De Cooppenningen sijn soo parthijen verclaaren voor recht gereet ter somme van vijffentwintigh gl., en bekent hij vercooper daar van voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel Jan Ghijben
Dit ist X handt merck van Hendrick Timmerman

Folio 42v

Erffdeelinge voor Recht aan Schout ende gerechte van ’s Grevelduijn Cappel aangebracht bijde gelijcke erffgenamen van Arien Woutersen Visschers den Jongen ter eenre, ende de gelijcke erffgenamen van Anneken van Tilborgh ter andere sijde, ende dat vande erffgoederen bij hen t’saamen int gemeen toebehoort hebbende als volgt.

Inden eersten is te deel gevallen Adriaantje Clootwijck, wed: van Jan Woutersz Zeijlmans in sijne leven Schout tot Groot Waspick was, ende Neeltje van Tilborgh wed: Arien Woutersen Visschers den Ouden, als Erffgenamen van

Folio 43r

Arien Woutersen Visschers den Jongen erstelijck een huijs, schuer, olij moolen, hoff en erve aangelegen, gestaan ende gelegen alhier tot Cappel ten weste vande Nieuwvaart, groot ontrent ses en een halff hondt, ofte soo groot ende cleijn alst selve aldaar gestaan ende gelegen is, belent noorden de wed: en erffgenamen van Niclaes van Tilborgh, Zuijden de kinderen Adriaan Ockers, streckende vander halver Nieuwvaart voorsr. aff, tot den Quekel toe.

Item alnoch een en een halff hondt ackerlant, gelegen inden Quekel, belent west Arien Cornelis Denis, oost de kinderen Adriaan Ockers cum suis, streckende vande erve van Arien Cornelis aff, noortwaerts op, tot d’erve van de wed: Pauwels Vreijsen toe.

Item alnoch een binnen

Folio 43v

dijckse delle gelegen ten weste vande Nieuwvaart, groot ontrent vijff hondt ofte soo groot ende cleijn als deselve aldaar gelegen is, belent noorden Govert Cluijtenaar, Zuijden Jan Jacobsen Paans, streckende vander halver Nieuwvaart voorsr. aff, westwaarts op tot den Quekel sloot toe.

Item alnoch een halff Lodt moere met den gront, onder Loon inden Hoeck gelegen, soo groot ende cleijn alst aldaar gejegen is, mits genietende vant Lot vande Erffgenamen van Anneken van Tilborgh een hondert gulden eens.

Opden 28e Jinij 1699 soo compareerde Neeltjen van Tilborgh, wed: Arien Woutersen Visschers den Ouden, de welcke bekent vande boven staande hondert gl., als mede een briefken van Adriaantje van Clootwijck, waar bij sij bekent mede vande 100 gl. voldaan te wesen.

                                                           Neltken van Tilborgh

Folio 44r

Item daar tegen is te deel gevallen Neeltje van Tilborgh wed: Arien Woutersen Visschers den Ouden, Wouter van Tilborgh, Janneken van Tilborgh, Jan Jacobsen Paans in houwelijck hebbende Lijntjen van Tilborgh, eerstelijck op eenen acker gelegen ten ooste vande Nieuwvaart, groot ontrent vier en een halff hondt, belent Zuijden Michiel Denis de Haan den Jongen, noorden Corstiaan de Zeeuw, streckende vander halver Nieuwvaart voorsr. aff, tot de dwars ackers toe.

Item alnoch eenen dwars acker, gelegen alsvooren, groot vier hondt, belent oost en west Jan Jacobsen Paans cum suis, streckende vant dijcxken aff noortwaarts op, tot d’erve van Teuntje Jansen van Gorcom toe.

Item alnoch een buijten dijckse delle, gelegen ten ooste vande

Folio 44v

Nieuwvaart, groot ontrent seven hondt, ofte soo groot ende cleijn als deselve aldaar gelegen is, belent oost den armen van Cappel, west de wed: Geerit Jansen Snijder, streckende vanden buijten ausloot aff tot Zuijdewijn toe.

Item alnoch den binnen dijckse delle gelegen ten weste vande Nieuwvaart alhier, groot ontrent eenen halven mergen, belent noorden Dirck Timmers, Zuijden Hendrick de Roij, streckende vander halver Nieuwvaart aff, westwaarts op tot den quekel toe.

Item alnoch een en een halff geerdt aanwasch, gelegen onder Cleijn Waspick, gemeen met den Schout van Groot Waspick, belent oost den

Folio 45r

voorsr. Schout van Waspick cum suis, west de wed: Johannes Sprangers, streckende van Schips diep aff, noortwaarts op tot den helven Scheijsloot toe, mits dat dit lodt uijt sal moeten keren aen de erffgenamen van Arien Woutersen Visschers den Jongen, een hondert gulden.

Parthijen hebben tot déen en des anders proffijt vertijt ende vertegen naar den rechte vanden Landen, omme ieder sijn bedeelde te mogen gebruijcken als haar eijgen ende allodiaal goet. Ende ider opt sijne

Folio 45v

te moeten onderhouden alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte, met recht uijt ieder sijn bedeelde parceel off parceelen is uijtgaande, ende te betaalen alle ordinaire ende extraordinaire dorps lasten. Aldus gepasseert ten overstaan van Adriaan van Andel Schout ende het volle Collegio desesn 11e meij 1699.

A.v. Andel Jan Ghijben
Johan Cnaep

Folio 46r

Smal Deelinge tusschen Adriaantje van Clootwijck wed: Jan Woutersen Zeijlmans in sijn leven Schout tot Waspick was ter eenre, ende Neeltjen Ariensen van Tilborgh, wed: Arien Woutersen Visschers ter andere sijde, ende dat van een binnen delle gelegen ten weste vande Nieuwvaart, haar te saamen op heden aanbedeelt van Anneken van Tilborgh, wed: Arien Woutersen Visschers den Jongen, als volght.

Inden eersten is bedeelt Adriaantje van Clootwijck, eerst en ten laetste de Zuijt sijde van een binnen

Folio 46v

Dijckse delle, gelegen ten weste vande Nieuwvaart, groot int geheel vijff hondt ofte soo groot ende cleijn als deselve aldaar gelegen is, belent Zuijden Jan Jacobsen Paans, noorden Neeltjen van Tilborgh, met de weder helft hiertegen affgedeelt, streckende vander halver Nieuwvaart aff, westwaarts op tot den Quekel toe, en den Quekel met de andere goederen blijven int gemeen.

Item ten tweede is bedeelt Neeltjen van Tilborgh wed: Arien Woutersen Visschers den Ouden, opde noordense helft van aan binnen delle, groot ontrent vijff hondt, belent Zuijden Adriaantje van Clootwijck met de weder helft hier tegen affgedeelt, noorden Govert Cluijtenaar, streckende vander

Folio 47r

halver Nieuwvaart aff westwaarts op tot den Quekel toe, den Quekel met de andere goederen blijven int gemeen.

Parthijen hebben tot d’een en des anders proffijt vertijt ende vertegen naar den rechte vanden Landen, omme ieder t’sijne te mogen gebruijcken als haar eijgen ende allodiaal goet. Ende ieder opt sijne te moeten onder houden alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte, met regt uijt ieder sijn bedeelde is uijtgaande. Aldus gepasseert ten overstaan en dagh datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
Jan Ghijben

Folio 47v

Smaldeelinge tusschen Wouter van Tilborgh, Neeltjen van Tilborgh, Janneken van Tilborgh, Jan Jacobsen Paans in houwelijck hebbende Lijntjen van Tilborgh, de wed: Niclaas van Tilborgh, ende de kinderen van Cornelis van Tilborgh als daar is Jan Boudewijns in houwelijck hebbende Marie van Tilborgh, Joris van Gravenbroeck in houwelijck hebbende Adriaantje van Tilborgh ende Anna van Tilborgh, minderjarige dochter geassisteert met Wouter van Tilborgh, haaren oom ende vooght, alle Erffgenamen van zaliger Anneken van Tilborgh. Ende dat vande

Folio 48r

erffgoederen bijde voorsr. Anneken van Tilborgh achtergelaten als volght.

Eerstelijck is bedeelt Wouter van Tilborgh ende Jan Jacobsen Paans, als te weten Wouter Ariensen van Tilborgh op eenen acker gelegen ten ooste vande Nieuwvaart, groot ontrent vier en een halff hondt, belent Zuijden Michiel Denis de Haan den Jongen, noorden Cordtiaan de Zeeuw, streckende vander halver Nieuwvaart aff, oostwaarts op tot de dwars ackers toe.

Ende Jan Jacobsen Paans is bedeelt op eenen dwaars acker, gelegen ten ooste vande Nieuwvaart, groot ontrent vier hondt, belent oost en westden voorsr. Jan Jacobsen Paans cum suis, streckende vant dijcxken aff, noortwaarts op tot d’erve van Teuntjen Jan van Gorcom toe,

Folio 48v

mits dat dit lot te weten den voorsr Paans en Wouter van Tilborgh ieder voorde helft, aan het derde lot hier naar volgende, uijt sal moeten keren eenen somme van vijfftigh gulden.

Ten tweede is bij blindt lodt te deel gevallen Neeltje van Tilborgh voorde eene helft, Jan Bouwdewijns in houwelijck hebbende Marie van Tilborgh, Joris van Gravenbroeck in houwelijck hebbende Adriaantje van Tilborgh ende Anna van Tilborgh, kinderen van Cornelis van Tilborgh voorde andere helft op een buijten dijckse delle gelegen alhier aande straat ten ooste vande Nieuwvaart, groot ontrent seven hondt, ofte soo groot ende cleijn als deselve aldaar gelegen is, belent oost den armen van Cappel, west de

Folio 49r

de wed: Geerit Jansen Snijder, streckende vanden buijten ausloot aff noortwaarts op tot Zuijdewijn toe, mita aan het derde lot hier naar volgende uijt te rijcken eene somme van vijfftigh gulden.

Den 28e Junij 1699 soo bekende Janneken van Tilborgh en de wed: Niclaas van Tilborgh voort part van Neeltjen van Tilborgh met 25 gl. noldaan te wesen.

Ten derde is bij blindt lodt te deel gevallen Janneken van Tilborgh voorde eene helft ende de wed. Niclaes van Tilborgh voorde andere helft, erstelijck op een en een halff geerdt aanwasch, gelegen onder cleijn Waspick, gemeen met den Schout van Groot Waqspick, belent oost den voorsr. Schout van Waspick cum suis, west de wed: Johannes Sprangers, streckende van Schips diep aff noortwaarts op tot den halven scheijsloot toe.

Irem alnoch een binnen dijckse

Folio 49v

delle, gelegen ten weste vande Nieuwvaart tot Cappel, belent noorden Dirck Timmers, Zuijden Hendrick de Roij, streckende vander halver Nieuwvaart voorsr aff tot den Quekel toe, mits genietende van her eerste en tweede lodt ieder vijfftigh gulden.

Parthijen hebben tot d’een en des anders proffijt vertijt ende vertegen naar den rechte vanden Landen, omme ieder sijn bedeelde parceel off parceelen te mogen gebruijcken als haar eijgen vrij ende allodiaal goet. Ende ieder opt sijne te moeten onder houden alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte, met recht daaruijt gaande. Aldus gepasseert ten overstaan en dagh datum uts.

A.v. Andel Jan Ghijben
Johan Cnaep

Opden 18e Xber 1699 soo bekende Jan Swart en Peter Scheuren als hen sterkmaackende voor henne andere susters en broeders voor haar haar part als erffgenamen van Janneke van Tilborgh van dese neffen staande genieting voldaan te sijn met 50 gl. uijt hande van Wouter van Tilborgh en Jan Jacobs Paans.

Folio 50r

Compareerde voor Schout ende Heemraden van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt, Dingena Rombouts, wed: van Niclaas van Tilborgh ter eenre, ende Wouter Ariensen van Tilborgh, Janneken van Tilborgh, Jan Jacobs Paans in houwelijck hebbende Lijntje van Tilborgh, den voorsr. Paans als vader ende vooght over sijnen soon Niclaes Jansen Paans, Peeter van Campen in houwelijck hebbende Maria Peetersen Dolck, Peeterken Peetersen Dolck, kinderen van Maria Ariensen van Tilborgh, Jan Bauwdewijns in houwelijck hebbende Maria van Tilborgh, Joris van Gravenbroeck in houwelijck hebbende Adriaanje van Tilborgh, den voorsr. Wouter van Tilborgh als vooght neffens de hr: Anthonij Timmers, Schout in Vrijhoeven als toesiende vooght over Anna van Tilborgh, kinderen van Cornelis van Tilborgh ter andere sijde, te kennen gevende dat alsoo questien ende proces geschaapen waaren te rescisteren, nopende de

Folio 50v

naar laatenschap vande selven Niclaes van Tilborgh, ende omme alle deselve voor te comen, verclaarden de voornoemde wed: ende Erffgenamen van Niclaes van Tilborgh, door tusschen spreecken van goede mannen finaal verdragen ende geaccordeert te sijn in deser voegen, dat alle Erffgoederen noch in wesen sijnde vande sijde vande voornoemde wed: van van Tilborgh, aangebracht off gecomen, als mede de oostense helft vanden geconquesteerde hoff, aan de west sijde van haar huijs gelegen tot de delle toe, sullende blijve aende selve wed:, als meden den geheelen imboedel met koe en kalff. Ende de goederen vande seijde van Niclaes van Tilborgh gecomen aanbestorven, soo van sijn ouders off andere magen, sullen blijven aende sijde

Folio 51r

vande Erffgenaamen, mitsgaders eene somme van twee hondert en vijfftigh gulden, uijt de gemeene penningen, sullende alle geconquesteerde goederen staande houwelijck aangecoght, soo mede in ende uijtgaande schulden, verdere gereede penningen, als mede koorn opde solder, peerden ende wagen met de veulens, tusschen de wed: voorte eene helft, ende d’Erffgenamen voorde andere helft werden gepart ende gedeelt, beloovende desen conpacten te onwederroepelijck voor goet vast ende van waarden, onder verbant van henne Comparanes wedersijts persoonen ende goederen, hebbende ende vercrijgende. Aldus gepasseert ten overstaan van Aeriaan van Andel Schout, Joam Cnaep, Corstiaan de Zeeuw en Jan Gijbrn Heemraden, desen 19e meij 1699.

A.v. Andel Johan Cnaep
Jan Ghijben

Folio 51v

Erffdeelinge voor Recht aan Schout ende Heemraders van ’s Grevelduijn Cappel aangebracht tusschen Dingena Adriaansen Rombours, wed: Niclaes van Tilborgh ter eenre, ende Wouter Ariensen van Tilborgh, Janneken van Tilborgh, Peeter van Campen in houwelijck hebbende Maria Peetersen Dolck, Peeterken Peetersen Dolck, kinderen van Maria Ariensen van Tilborgh, Jan Jacobsen Paans in houwelijck hebbende Lijntje Ariens van Tilborgh, Niclaes Jansen Paans, Jan Baudewijns in

Folio 52r

houwelijck hebbende Maria van Tilborgh, Joris van Gravenbroeck in houwelijck hebbende Adriaantje van Tilborgh ende Anna van Tilborgh, kinderen van Cornelis van Tilborgh, alle als tertamenteire Erffgenamen van Niclaes van Tilborgh ter andere sijde, ende dat vande erffgoederen bij hen t’saamen staande houwelijck geconguesteert, volgrns bovenstaande contract voor Schout ende Heemraden gepasseertt, als volght.

Inden eersten is bedeelt Dingena Adriaanse Rombouts wed: voorsr. eerst op drie geerden hoij ofte weijlant, in een stuck van ses geerden bedeelt ten ooste, gelegen onder

Folio 52v

Nederveen, belent oost Peeter Jacobs Rombouts, west de Erffgenamem van Niclaes van Tilborgh met de ander drie geerden hier tegen affgedeelt, streckende van ’s Grevelduijn Cappel aff noortwaarts op, tot den halven Scheijsloot toe.

Item noch een buijten dijckse del gelegen ten ooste vande Nieuwvaart achter de huijsinge van Anthonij vander Nath cum suis, groot ontrent vier hondt, ofte soo groot ende cleijn als deselve aldaar gelegen is, belent west de wed: Arien Hoijmeijer, oost de Erffgenamen voorsr. met de middelste del, streckende vande erve vanden voorsr. vander Nat cum suis aff tot Nederveen toe.

Item noch eenen acker gelegen ten weste vande Nieuwvaart groot ontrent ses hondt, ofte

Folio 53r

soo groot ende cleijn als den selven aldaar gelegen is, belent Zuijden Adriaantje van Clootwijck en Neeltje van Tilborgh, noorden de Erffgenamen Cornelis Jacobsen Cluijters, streckende vander halver Nieuwvaart aff tot den Quekel toe.

Item alnoch een parceel ackerlant gelegen als vooren, groot drie hont ofte soo groot ende cleijn als het selven aldaar gelegen is, belent Zuijden Janneken van Tilborgh, noorden Cornelis Gabriels Cool, streckende vander halver Nieuwvaart Nieuwvaart aff tot den Quekel toe, mits genietende vant lot off erffgenamen Niclaes van Tilborgh hier naar volgende eens een hondert vijffentwintigh gl., en bekent sij wed: daar van voldaan ende betaalt te wesen, door de voorsr. Erffgenamen.

Folio 53v

Daar en tegen is bedeelt de gelijcken Erffgenamen van Niclaes van Tilborgh, eerst opde westerse drie geerden, gelegen in Nederveen, belent oost Dingena Rombouts wed: Niclaes van Tilborgh met de ander drie geerden, west Huijbert Coenen, streckende van ’s Grevelduijn Cappel aff tot den halven Scheijsloot toe.

Item noch een buijten dijckse delle gelegen achter de huijsinge vanden Secretaris van Cappel, sijnde de middelste, groot vier hondt ofte soo groopt ende cleijn als deselve aldaar gelegen is, belent west Dingena Rombouts met een del, oost deselve Erffgenamen metde oostense del, streckende vande erve vanden Secretaris van Cappel aff tot Nederveen toe.

Folio 54r

Item alnoch de oostense buijten del met den westense helft vanden hoff, groot ontrent vijff hondt, off soo groot ende cleijn als deselve aldaar gelegen is, belent oost Dingena Rombouts wed: voorsr., west deselve erffgenamen met de middelste del, streckende vanden buijten teen vanden dijck aff tot Nederveen toe.

Item alnoch twee en een derde hont ackerlant, gelegen ten ooste vande Willem van Gentsvaart, ten suijden inden acker sijnde leen, belent noorden Dingena Rombouts, Zuijden Willem Potmaacker, streckende vander halver Willem van Gentsvaart aff tot den Quakel toe, mits dat dit lot gevallen aan Dingena Rombouts, uijt sal moeten keeren eene somme van hondert vijffentwintigh gl. eens.

Folio 54v

Parthijen hebben tot d’een en des anders proffijt vertijt ende vertegen naar den regte vanden Landen, omme ieder sijn bedeelt parceel off parceelen te mogen gebruijcken als haar eijgen ende allodiaal goet. Ende ieder ot sijne te moeten onderhouden alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte, mer recht uijt ider sijn bedeelde parceelen is uijtgaande, ende te betaalen de dorps lasten. Aldus gepasseert ten overstaan en dagh datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
Jan Ghijben

Folio 55r

Erffdeelinge voor recht aan Schout ende gerechte van ’s Grevelduijn Cappel, aangebracht bij Wouter Ariensen van Tilborgh, Janneken van Tilborgh, Jan Jacobsen Paans, in houwelijck Lijntjen van Tilborgh, Claes Jansen Paans, Peeter van Campen, Peeterken Peetersen Dolck, Jan Bauwdewijns, Joris van Grevenbroeck, ende de vooghden van Anna van Tilborgh, alle Testamentaire Erffgenamen van Niclaes van Tilborgh. Ende dat vande Erffgoederen bijden voorsr. van Tilborgh achtergelaaten als volght.

Inden eersten is bij blindt Lodt te

Folio 55v

te deel gevallen Wouter Ariensen van Tilborgh ende Janneken van Tilborgh saamen, eerstelijck op drie geerden hoeij ofte weijlant in een stuck van ses geerden, gelegen in Nederveen, belent oost Dingena Rombouts, west Huijbert Coenen, streckende van ’s Grevelduijn Cappel aff tot den halven Scheijsloot toe.

Item alnoch drie hondt ackerlant sijnde eenen dwars acker, met de moere daar teijnde gelegen, gelegen ten ooste vande Nieuwvaart, belent oost Bastiaan van Esch, west Peeter van Campen, streckende van overt dijckse aff, tot d’erve van Anna van Tilborgh toe.

Item alnoch de helft van een binnen dijckse delle, gelegen ten weste vande Nieuwvaart, groot int geheel drie hont,

Folio 56r

gemeen ende onverdeelt met Janneken van Tilborgh, belent noorden Dirck Timmers, Zuijden Hendrick de Roij, streckende vander halver Nieuwvaart aff westwaarts op tot den Quekel toe.

Item ten tweede is bij blindt lodt gevallen Jan Jacobsen Paans en Claes Jansen Paans, saamen op een buijten dijckse delle gelegen tot Cappel, met den halven westense hoff, groot vijff hondt, ofte soo groot ende cleijn als de selve aldaar gelegen is, belent oost Dingena Rombouts, west den voorsr. Jan en Claes Paans, streckende vanden buijten teen vamden dijck aff, noortwaarts op tot Nederveen toe.

Item alnoch een buijten dijckse delle

Folio 56v

gelegen alsvooren, achter de huijsinge vanden secretaris van Cappel, groot ontrent vier hondt, belent oost den voorsr. Jan en Claes Paans, west Dingena Rombouts, streckende vande erve vanden secretaris van Cappel aff, noortwaarts op tot Nederveen toe.

Item alnoch drie vierde parte van een geerdt aanwasch gelegen in Cleijn Waspick over Schipsdiep, gemeen met den Schout van Groot Waspick cum suis, belent oost den voorsr. Schout cum suis, west de wed: Johannes Sprangers, streckende van Schipsdiep aff, noortwaarts op tot den halven Scheijsloot toe.

Item ten derde is bij blindt lodt te deel gevallen

Folio 57r

Peeter van Campen en Peeterken Peetersen Dolck voorde eene helft, Jan Baudewijns, Joris van Grevenbroeck ende de vooghden van Anna van Tilborgh voor de andere helft, eerstelijck op drie en een halff geerdt hoij ofte weijlant in een stuck van seven geerden, gemeen ende onverdeelt met Peeter van Campen cum suis, gelegen in Zuijdewijn, belent oost Wouter Jansen van Tilborgh, west de Erffgenamen van Govert vander Ven cum suis, streckende van Cappel aff noortwaarts op tot den banne van Meeuwen toe.

Item alnoch twee en een derde hondt ackerlant gelegen ten ooste van Willem van Gents vaart, te wete Peeter van Campen en Peeterken Peeters Dolck de helft vande voorsr. 2 1/3 hondt ten Zuijden

Folio 57v

Jan Bauwdeweijns, Joris van Grevenbrouck ende Anna van Tilborgh ten noorde met de andere helft vande voorsr. 2 1/3 hondt, belent vant geheel ten Zuijde Willem Potmaackers, noorden Dingena Rombouts, streckende vander halver Willem van Gents vaart afrf oostwaarts op tot den Quakel toe.

Item alnoch de helft van eenen binnen dijcksr hoff, gelegen ten ooste vande Nieuwvaart, groot int geheel ses hondt, is bedeelt op Peeter van Campen, mits aan Jan Bauwdewijns, Joris van Grevenbroeck ende Anna van Tilborgh uijt te keeren eene somme van dartigh gulden voor haar continggent, belent vanden geheelen hoff, west Arien Gielen van Beeck, oost Adriaan de Roij, streckende vanden buijten teen vanden

Folio 58r

dijck aff, Zuijtwaarts op tot den halven watergangh toe, belast met den dijck en bekennen vande voorsr. uijtkeeringe te weten met 30 gl. voldaen te wesen.

Parthijen hebben tot d’een en des anders proffijt vertijt ende vertegen naar den rechte vanden Lande, omme ieder sijn bedeelde parceel off parceelen te mogen gebruijcken als haar eijgen ende allodiaalo goet. Ende ieder opt sijne te moeten onderhouden alle wegen, stegen, schouwen, watergange ende naburen rechte, met recht uijt ieder sijn bedeelde is uijtgaande, ende te betaalen ieder vant sijne de dorpslaste, waar mede ieder parceel is belast. Aldus gepasseert ten overstaan van Adriaan van

Folio 58v

Andel Schout, Cnaap, Gijben, van Pas, Zeeuw, Huijsman en Timmerman Heemraden, desen 23e meij 1699.

A.v. Andel Johan Cnaep
Jan Ghijben
Dit ist X handtmerck van Hendrick Timmerman

Folio 59r

Onderdeelinge tusschen Wouter Ariensen van Tilborgh, Janneken van Tilborgh, Jan Jacobsen Paans en Claes Jansen Paans, van sulcke goederen als hen t’saamen bij deelinge van Anneken en Claes van Tilborgh is aangecomen als volght.

Eerstelijck is bedeelt Wouter Ariensen van Tilborgh, op een binnen delleken gelegen ten weste vande Nieuwvaart, groot drie hondt, belent noorden Dirck Timmers, Zuijden Hendrick de Roij, streckende vander halver Nieuwvaart aff westwaarts op tot den Quekel toe, mits aan Janneken van Tilborgh uijt sal moeten keeren eene somme van vijfftigh gl., en bekent daar van voldaan te wesen.

Folio 59v

Item is bedeelt Janneken van Tilborgh, op drie vierde parten van een geerdt aanwas gelegen in cleijn Waspick, gemeen met deselve cum suis, belent oost den Schout van Groot Waspick cum suis, west de wed: Johannes Sprangers, streckende van Schips diep aff noortwaarts op tot den halven Scheijsloot toe, mits dat dit lodt aen Jan Jacobsen Paans en Claes Jansen Paans uijt sal moeten keeren eene somme van vijfftigh gulden. Ende dat voor hen lodt ende part, en bekennen daar van voldaan te wesen.

Parthijen hebben tot d’ene en

Folio 60r

des anders proffijt vertijt ende vertegen naar den rechte vanden Landen, omme ieder t’sijne te mogen gebruijcken als haar ander vrij ende allodiaal goet. Ende ieder opt sijne te moeten onderhouden alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende nabueren rechte, met recht daar toe behoortnde, aldus gepasseert ten overstaan en dagh datum uts.

A. v. Andel Johan Cnaep
Jan Ghijben

Folio 60v

Compareerde voor ons Schout ende Heemraden van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Jan Jacobsen Paans voor sijn selven en als vader ende vooght over sijnen soon Claes Jansen Paans, den welcke verclaarde alsoo in die qualitijt wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo gewoon ende recht is, aan ende tot behoeff van Hendrick vander Hoeven, secretaris van ’s Grevelduijn en Nederveen Cappel, seecker westense helft van eenen hoff, gelegen alhier tot Cappel, soo groot ende cleijn als den selven hem bij deelinge van Claes van Tilborgh is aangecomen, belent oost Dingena Rombouts, west den cooper, en de vercooperen voor een gedeelte, streckende vanden buijten teen vanden dijck aff, noortwaarts op tot d’erve vande vercoopers off halven delsloot toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen

Folio 61r

rechte, met regt daar toe behoorende, onder conditie dat den overweght vanden decker den voorsr. hoff gelegen, over de westense del vande vercoopers, sal moeten uijtwegen, voorts gelooft den voornoemde vercooper in qualitijt voorsr., den cooper inden voorsr. halven hoff te vrije ende waaren naar den rechte vanden Landen. Ende alle voorcommer calangie ende aantaal dier op is aff te doen tot desen dage toe, coram Adr: van Andel Schout, Cnaep, de Zeeuw, van Pas en Huijsman, Heemraden desen 23e maij 1699.

De cooppenningen sijn soo parthijen verclaaren voor recht gereet ter somme van vijffentwintigh gl., en bekendt hij vercooper vande cooppenningen voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
Corstijaen de Seeu

Op den 16e mert 1701 compareerde Helena Corn: vanden Hoeck, out tegenwoordigh vijffentwintigh jaaren, de welke verclaarde desen bovenstaande transporte te approberen, ’t oirconde geteeckent datum uts.

                                                             Lena vanden Hoek  

Na dit moet staan folio 76 Verso

Folio 61v

Erffdeelinge voor Recht aan Schout ende gerechte van ’s Greveleuijn Cappel aangebracht bij Denis, Anthonij en Hendrick Michielse de Haan, Jan Anthonijsen Ewart in houwelijck hebbende Huijbertjen Michielsen de Haan mitsgaders den voorsr. Denis de Haan als vooght over de twee onmondige weeskinderen van Gerit Michielsse de Haan, alle als kinderen en Erffgenamen van Michiel Denis de Haan ende Maeijcken Geeritsen, ende dat vande Erffgoederen bij hen t’saemen toebehoort hebbende als volght.

Inden eersten is bij blindt Lodt te

Folio 62r

deel gevallen Denis Michielsen de Haan, erstelijck de helft van een binnen dijckse delle, gelegen ten ooste vande Nieuwvaart, groot int geheel ontrent drie hondt, ofte soo groot ende cleijn als deselve aldaar gelegen is, belent vant geheel noorden de Erffgenamen Arien Denisen Bauwens, Zuijden Sijcken Denis de Haan, streckende vander halver Nieuwvaart aff oostwaarts op, tot d’erve van Niclaes vander Saacke cum suis toe.

Item alnoch een parceeltjen binnen delle, gelegen ten weste vande Nieuwvaart groot ontrent drie vierde hondt, met het moerken daar ontrent gelegen, gemeen met de Erffgenamen van Adr: Corn: van Oisterhout, belent vant delleken Zuijden Hendrick Timmeren, noorden de Erffhenamen Adr: Corn: van Oisterhout, streckende vandit halver Nieuwvaart aff tot d’erve vande wed:

Folio 62v

Zeger de Graff toe, mits genietende vande andere looten hier naaqr genoemt een hondert en vijffenveertigh gl twaelff stuijvers, als van Anthonij en Hendrick Michielsen de Haan sevenentwentigh gulden vier stuijvers, en van Jan Anthonisen Swart een hondert en aghtien gulden acht stuijvers.

Op den 5e januarij 1700 soo bekende Denis de Haan van dese boven staande uijtrijkinge voldaan te wesen, als van Anthonij en Hendrick de Haan sevenentwintigh gl vier stuijvers, en van Jan Anthonisen Swart een hondert en achtien gl acht stuijvers.

                                                                 Denis de Haan

Item is bij blindt Lodt te deel gevallen Anthonij en Hendrick Michielsen de Haan saamen op een huijs, hoff, backhuijsken, en erve aan gelegen, gestaan ende gelegen ten weste vande Nieuwvaart, groot ontrent drie hont, ofte soo groot ende cleijn als deselve aldaar gestaan ende gelegen is, belent Zuijden Leendert Jansen Verhoeven, noorden Sijcken

Folio 63r

Denis de Haan, streckende vander halver Nieuwvaart aff, westwaarts op tot den Quekel toe.

Item alnoch de helft van twee hondt ackerlant gelegen alsvooren, belent Suijden Sijcken de Haan, noorden Meerten Mutsaart, streckende vander halver Nieuwvaart aff tot den Quekel toe.

Item alnoch drie hondt weijlant off Dullaart soo putten als cuijlen, gelegen ten weste van Willem van Gentsvaart, belent west Sijcken de Haan, oost Jan van Pas, streckende vande erve vande wed: Johannes Sprangers aff, noortwaarts op tot d’erve van Govert vander Punten toe, mits dat dit Lodt uijt sal moeten keeren eene somme van t’negentigh gulden sestien stuijvers aende looten, als te weten aent lot gevallen aan Denis de Haan sevenentwintigh gl vier stuijvers, en aant lot gevallen aende weeskinderen van

Folio 63v

Geerit de Haan eene somme van drieentsestigh gulden twaelff stuijvers.

Den 5e januarij 1700 soo bekende Denis de Haan van dese bovenstaande sevenentwintigh gl 4 st, en noch voorde welken dienent sestigh gl 12 st, door Anthonij en Hendrick de Haan voldaan te wesen, ergo gecasseert.

                                                                 Denis de Haan

Item is bij blindt Lot te deel gevallen Jan Anthonisen Swart, op een huijs hoff en ackerlant aangelegen, gestaan ende gelegen tot Loon in Marie Wieltjen, groot ontrent dartien hondt, ofte soo groot ende cleijn als deselve aldaar gestaan ende gelegen is, belent west Heijliger van Esch, streckende vande Rechtvaart aff noortwaarts op tot d’erve van Willem Jansen van Vught toe, mits dat dit Lot uijt sal moeten keren aent lot gevallen aan Denis de Haan, een hondert en achtien gl acht stuijvers.

Opden 5e januarij 1700 is dese boven staande uijtrijckinge aen Denis de Haan voldaan ergo gecasseert.

Folio 64r

Item is bij blindt Loth te deel gevallen Denis Michielse de Haan in qualitijt als vooght over Adriaantje en Maeijcken Geeritsen de Haan, en sulvx tot behoeff vande selve, opde helft van een binnen dijckse delle, gelegen ten weste vande Nieuwvaart, groot int geheel vijff hondt, ofte soo groot ende cleijn als deselve aldaar gelegen is, belent Zuijden Willem Potmaackers, noorden Cornelis Ockers, streckende vander halver Nieuwvaart aff westwaarts op tot den Quekelsloot toe, mits genietende van Anthonij en Hendrick Michielsen de Haan drieentsestigh gulden twaelff stuijvers.

Opden 5e januarij 1799 soo bekende Denis de Haan van swse bovenstaande drieentsestigh gulden twaalff stuijvers, ontfangen te hebben uijt hande van Anthonij en Hendrick de Haan.

Parthijen hebben tot d’ene en des anders proffijt vertijt ende

Folio 64v

vertegen naar den rechte vanden Landen, omme ieder t’sijne te mogen gebruijcken als haar eijgen ende allodiaal goet. Ende ieder opt sijne te moeten onderhouden alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende nabueren rechte, met recht uijt ieder sijn bedeelde is uijtgaande, ende te betaalen ieder t’sijne de dorps en andere lasten waar mede henne bedeelde parceel off parceelen belast sijn, onder conditie dat de uijtrijckinge hier vooren geseijt, niet eerder sal worden betaalt als te Nieuwjaar 1700. aldus gepasseert ten overstaan van Adr: van Andel Schout Cnaap Gijben en vanden Hoeck Heemraden, desen 5e Junij 1699.

A.v. Andel Jan Ghijben
Johan Cnaep

Folio 65r

Compareerde voor Schout ende Heemraden van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt, Jan Meelsen van Dam, den welcke bekende met sijnder willeceur, wel ende deughdelijck schuldigh te wesen aan ende tot behoeff van Peeter Claasen Roosenbrant, de somme van een hondert gulden, spruijtende ter saacke van goede deughdelijcke geleende ende aangetelde penningen, geloovende deselve somme wederomme te restitueren aenden rechte thoonder deses, van huijden datum ondergesr. over een jaar, met den intrest van dien, tegens vijff gulden vant hondert int jaar. Ende ingeval van langer onderhoudinge, edogh met believen vanden crediteur, soo sal den selven intrest blijven continueren, totte volle effectueele voldoeninge deser toe, verbindende voort gene voorsr. staat, speciaalijck een huijsken mer de erve daar aan gelegen, gestaan ende gelegen alhier aende

Folio 65v

straat ten ooste vande Nieuwvaart, groot ontrent een hondt, ofte soo groot ende cleijn alst selve aldaar gestaan ende gelegen is, belent Zuijden Dirck Timmers, noorden Wouter Jansen Baudewijns cum suis, streckende vander halver Nieuwvaart aff oostwaarts op tot d’erve van Govert vander Punten toe, ende voorts generaalijck alle sijne verdere roerende ende onroerende goederen, hebbende ende verkrijgende, geen gereserveert ofte uijtgesondert. Aldus gepasseert ten overstaan van Adr: van Andel Schout, Joan Cnaap ende Cornelis vanden Hoeck Heemraden, desen 6e Julij 1699.

A.v. Andel Johan Cnaep
Cornelis vanden Houck

Opden 13e 9ber: 1703 soo bekende Peeter Claasen Roosenbrant van desen bovenstaande willeceur met intrest voldaan en betaalt te wesen.

Folio 66r

Compareerde voor Schout ende Heemraden van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt, Huijbertje Huijberts Moets wed: laetstmaal van Jan Willemsen Borghout, de welcke verclaarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo gewoon ende recht is aan ende tot behoeff van Hendrick vande Hoeck, seecker vierde part in tachtentigh roeden moer met den gront gelegen inden Endenest, onbedeelt met den cooper cum suis, belent west Hendrick de Roij, oost ……………….
……………………, Zuijden ……………………………………………….., noorden …………… ………………………….. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte met recht daar toe behoorende, voorts gelooft de voornoemde vercoopersse, den cooper int voorsr, vierdepart te vrije ende waaren naar den rechte vanden landen. Ende alle voor commer, calangie ende aantaal dier op is aff te doen tot desen dage toe. Coram Adriaan

Folio 66v

van Andel Schout, Joan Cnaap ende Hendrick Timmerman Heemraden, desen 23e Julij 1699.

De cooppenningen sijn soo parthijen verclaaren voor recht gereet ter somme van drie gl., en bekent sij vercoopperse daar van voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
Dit ist X handtmerck van Hendrick Timmerman

Folio 67r

Compareerde voor Schout ende Heemraden ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Adriaantje van Clootwijck wed: van Jan Zeijlmans in sijne leven Schout tot Waspick, de welcke verclaarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo gewoon ende recht is, aan ende tot behoeff van Anna Zeijlmans haar comparants dochter, srrcker halff huijs, schuer, schop, olij moole en ackerlant aan gelegen, groot int geheel ses en een halff hont, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gestaan ende gelegen is, onbedeelt met de wed: Arien Woutersen Visschers den Ouden, gestaan ende gelegen ten weste vande Nieuwvaart, belent noorden de wed: laerstmaal van Niclaes van Tilborgh, Zuijden de kinderen Adr: Ockers, streckende vander halver Nieuwvaart aff tot den Quekel toe. Item noch de helft van een en een halff hondt ackerlant, gelegen t’eijnde de stede inden Quekel,

Folio 67v

onbedeelt als vooren, belent west Arien Cornelis Denis, oost de kinderen Adr: Ockers cum suis, streckende uijt den noorden vande erve vande wed: Pauwels Vreijsen aff, Zuijtwaarts op tot d’erve van Arien Cornelis Denis toe. Item alnoch een binnen dijcks delleken, gelegen ten weste vande Nieuwvaart, groot twee en een halff hondt, met de gerechte helft vanden Quekel t’eijnde aan gelegen ofte soo groot ende cleijn alst selve aldaar gelegen is, belent Zuijden Jan Jacobsen Paans, noorden de wed: Arien Woutersen Visschers den Ouden, streckende vander halver Nieuwvaart aff, westwaarts op, tot den quekelsloot toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte met regt tot de voorsr parceelen behoorende, voorts gelooft

Folio 68r

de voornoemde vercooperse, de cooperse inde voorsr. goederen te vrije ende waaren naar den rechte vanden landen. Ende alle voorcommer calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1700 toe, Coram Adriaan van Andel Schout, Joan Cnaap ende Jan Huijsmans Heemraden, desen 28e Julij 1699.

De cooppenningen sijn soo parthijen verclaaren voor recht gereet ter somme van seven hondert gulden, en bekent sij vercooperse daar van voldaan te wesen datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaap
Cornelis van den Houck

Folio 68v

Compareerde voor Schout ende Heemraden van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Hendricxe vanden Hoeck wed: Wouter van Nederveen woonende alhier, de welcke bekende met haaren willeceur wel ende deughdelijck schuldich te wesen, aan ende tot behoegg van Johan Cnaap, heemraat alhier, de somme van twee hondert car: guldens, spruijtende dese somme van deughdelijcke geleende ende aangetelde penningen, die sij debitrice in haaren noot bekende door hande vanden voorsr. Cnaap ontfangen te hebben, remintierende der halven d’exceptie van ongetelde gelden, welcke voorsr. hooft somme belooft sij debitrice, wederomme te restitueren, aanden crediteur off rechte thoonder deses, Van heden datum ondergesr. over een jaar, met den intrest van dien, tegens vijff gulden.

Folio 69r

vant hondert int jaar. Ende ingeval van langer onderhoudinge edogh met beliefte vanden voorsr crediteuren, soo sal den selven intrest blijven continueren totte volle effectueele vpldoeninge toe, voor welcke voorsr. hoogt somme mette verloopenen intreste stelt de voorsr debitrice ten onderpant, specialijck haar huijsinge, brouhuijs, olij moolen met sijne respecktive dependentien en erve aangelegen, gelegen ten ooste vande Nieuwvaart alhier aande straat, belent oost Johan Cnaap, west de straat off vaart, streckende uijt den noorden vande Herstraat aff, Zuijtwaarts op tot Wouter Jansen Baudewijns erve toe, ende voorts generaalijck alle haare verdere roerende ende onroerende goederen, present en toecomende. Aldus gepasseert ten overstaan van Adr: van Andel, Schout, vanden Houck en Huijsman Heemraden, desen 15e september 1699.

A.v. Andel Cornelis van den Houck
Johan Cnaep

Opden 16e mert 1708 Compareerde Joan Cnaap, den welcke bekende vandese nevenstaande twee hondert gl. door hande van Hendrixe vanden Hoeck voldaan te wesen.

                                                                  Johan Cnaep

Folio 69v

Compareerde voor Schout ende heemraden van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Jan Christ ende Niclaas Artel, de welcke verclaarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo gewoon ende recht is, aan ende tot behoeff van Jan Jacobsen Paans, te weten den erste Comparent twee hondt, en den tweede Comparant voor ses hont soo heij, putten en cuijlen geaamt Crijn Maije delle, onbedeelt met den cooper, belent west Jan en Huijbert Melsen van Dam, oost ter halver Leij toe, streckende vande roe van Derck Dircxse Timmer cum suis, suijtwaarts op, tot d’erve van Michiel Denis de Haan cum suis toe. Ende dar met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte, met regt

Folio 70r

Tot het voorsr heijvelt behoorende, voorts geloove de voornoemde vercooperen den cooper int voorsr goet te vrije ende waaren naar den rechte vanden Landen, ende alle voorcommer calangie ende aantaal dier op is aff te doen tot desen dagen toe, Coram Adr: van Andel Schout, Corstiaan de Zeeuw en Hendrick Timmerman heemraden, desen 20e october 1699.

De cooppenningen sijn soo parthijen verclaaren voor recht gereet ter somme van twintigh gl, bekent sij vercoopere daarvan voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel Dit ist X handtmerck van Hendrick Timmerman
Corstijaen de Seeu

Folio 70v

Compareerde voor ons Schout ende haamraden van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt, Pieternel Hendricxe Timmers voor haar selven, als haar fort ende sterck maackende voor haar minderjarige suster Geertruijt Hendeicxe Timmers, mitsgaders Claas de Pender nomine uxoris ende Geerit Peetersen Timmers als vooghde vande twee kinderen van Hendrick Peetersen Timmers, verweckt aan Elisabet van Gorp, met naamen Cornelia en Peeter Hendricxe Timmers. Ende gaven sij Comparanten ieder in haare voorsr qualitijten wettelijck over met eender vrije gifte soo gewoon ende recht is, aan ende tot behoeff van Joris van Gravenbroeck, secker huijs, hoff ende erve, gestaan ende gelegen alhier tot Cappel aanden Zuijden candt vande straat, soo groot ende cleijn alst selve tusschen sijnen regnoten gelegen is, belent oost Geerit Wouters

Folio 71r

Duijser, west dorps Schoolhuijs en pastorije alhier, streckende vanden buijten teen vanden dijck aff, Zuijtwaarts op, tot de erve van Marie de Roij toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, wetergangen ende naburen rechten, met recht daar toe behoorende, belovende sij transportanten ieder in haare voorsr qualitijt ’t voorsr getransporteerde te vrije ende waaren naar den rechte vanden Landen, ende alle voorcommer calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot desen dage toe, Coram Adr: van Andel Schout, Joan Cnaap en Hendrick Timmerman heemraden, desen 27e october 1699.

De cooppenningen sijn volgens conditie vijff hondert en ’t seventigh gl., in twee paijen, te wete vier hondert gulden gereet, en de resterende 170 gl. over een jaar daar naar en bekenne sij vercooperen vande vier hondert gl. voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
Dit ist X handt merck van Hendrick Timmerman

Folio 71v

Op datum uts soo Compareerde den voorsr Joris van Grevenbroeck als cooper, den welcke bekende met sijnder Custingh brieff wel ende deughdelijck schuldigh te wesen, aande voorsr transportanten in haare voorsr. qualitijt, de somme van een hondert en t’seventich gl. spruijtende ter saacke ende over coop vanden laatste paeij van coop van een huijs hoff en erve aangelegen,
Aanden selven op heden gertansporteert, geloovende deselve somme wederomme te restitueren van heden datum ondergesr. over een jaar, dat wesen sal den 27e october 1700, met den intrest van dientegens vier gulden vant hondert int jaar. Ende ingeval van langer onder houdinge edoch met beliefte vande voorsr crediteuren, soo sal den selven intrest blijven continueren totte volle effectuaale voldoeninge deser toe, verbindende voort gene voorsr.

Folio 72r

staat, speciaalijck het getransporteerde huijs en erve, ende voorts generaalijck sijn persoon ende goederen, roerende ende onroerende geen gereserveert. Aldus gepasseert op jaar en dagh en overstaan als vooren.

A.v.Andel Johan Cnaep
Dit ist X handtmerck van Hendrick Timmerman

0pden 16e 7ber 1705 op desen custing affgelost door Nicolaas Artel. De somme van t’seventig gulden, aande Schout.

Opden 29e 7ber 1706 door deselven Artel noch affgelost tseventig gl, aanden voorsr. Schout.

Door den Schout op den 14 October betaelt aen Gerit Peters Timmer 42 gl 4 ½ stuijvers, die hem quam over verschot gedaen ten behoeve van Peter Timmer volgens verdelinge van rekening op huijden gehouden 42- 4 ½ .

                                                                Geriet Timmers

Op dato uijthouden vanden Schout door Cornelia Timmer de somme van veertigh gl., sijnde tgene mij in dese was competerende, ontfangen dus voldaen.

                                                              Cornelia Timmers

Dato alnoch betaelt aen Wouter Verheijde door ordre vande voogden voor reeckening van Peter over Schoenmaken te 12:12.
Wouter Verheijde

Het rest van dese custingbrieff competeert aan Peter Timmers, capiaaal 30 gl, intrest 4 gl, tot den 14e 8ber 1706 toe.

Opden 10e januarij 1707 bij den Schour betaelt aan Peeter Timmers de somme van veertig gl., sijnde het restant hem competeren volgens quitantie gestelt..

Opden 1e Xber 1707 soo competeerde Peter Hendricx Timmers, den welke bekende van het restant tot dartig gl. voldaan te wesen door den voorsr. Artel, en gebliet hen het consent vanden voogt volgens hantschrift hier annex.
Peeter Hendrick Timmers

Los briefje Nr:1. Liggend bij Folio 71v en 72r.

Heer officier van Andel paer presentatie van dienste dient dese, als dat ick vriendelijck op ue versoeck, de goetheijt te hebben, en helpe Peeter Timmers, eens te reght met de resterende dertigh gulden die hem competeerde sijn, uit de koop van het huijs, vande Chireurgijn, dit daende sult huijden verobligeeren te sijn ue geastectioaert, vriendt en dienaer taller tijdt bij huijen handt twelck ondertekent.

   Dit stelt Nicolaes de Pender voor X sijn hantmerck verclaert niet anders te kennen schrijven

                                                               Mijn present

                                                            Johan van Kootwijk

Los briefje Nr:2. Liggend bij Folio 71v en 72r.

Ick ondergesr. Peter Hendrikse Timmer bekenne ontfangen te hebben uijt handen van Adriaan van Andel Schout, de somme van vijffenveertigh gl. drie stuijvers, sijnde het restant t’welk mij quam vande Cooppenningen van het huijs gecogt bij Nicolaes artel, bekennende daer mede en van voldaen te sijn, Actum den 1e Januarij 1707, present de huijsvrouw van Geerit Timmers en Peeter Handrick Timmers.

Folio 72v

Compareerde de voorsr, vercooperen ieder in haare voorsr qualitijten de welcke verclaarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo gewoon ende recht ia, aan ende tot behoeff van Peeter Aertsen den Jongen, seecker buijten dijckse delle, gelegen opt Stapel eijndt groot vijff hondt, afte soo groot ende cleijn als deselve deselve aldaar gelegen is, belent oost Adriaan de Roij, west Corstiaan de Bie, streckende vanden buijten teen vanden dijck aff, noortwaarts op tot Nederveen toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen, ende nabueren rechte, met recht daar toe behoorende, voorts geloove de voornoemde vercoopeten

Folio 73r

den cooper inde voorsr. delle te vrije ende waaren naar den rechte vanden Landen. Ende alle voorcommer calangie ende aantaalo dier op is aff te doen tot gesen dagen toe, Coram Adriaan van Andel Schout, Johan Cnaap, Jan Huijsman en Hendrick Timmerman, heemraden desen 17e december 1699.

De cooppenningen sijn volgens conditie gereet ter somme van seven hondert drieenvijfftigh gl., en bekennen van deselve somme voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
Dit ist X handtmerck va Hendrick Timmerman

Folio 73v

Compareerde voor ons Schout ende heenraden van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt, Denis Michielsen de Haan, Denis de Ruijter en Jan vanden Hoeck als kinderen van Sijcken de Haan, verweckt bij Jan de Ruijter als intervenieren voor haar moeder, den welcke verclaarde met eenen vrije gifte wettelikck over te geven, een ende tot behoeffvan Hendrick vanden Hoeck, secker binnen delleken gelegen ten ooste vande Nieuwvaart, groot int geheel ontrent drie hondt, ofte soo groot ende cleijn als deselve aldaar gelegen is, belent noorden de Erffgenamen van Arien Denisen Bouwens, Zuijden de vercooperse, streckende vander halver Nieuwvaart aff, oostwaarts op, tot d’erve van Niclaas vander Saacken toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen, ende nabueren rechte, met recht daar toebehoorende, voorts geloove de voornoemde vercooperen ieder in haare voorsr. qualitijt den cooper, int voorsr.

Folio 74r

delleken te vrije ende waaren naar den rechte vanden Landen. Ende alle voorcommer, calangie ende aantaal dier op is aff te doen tot Nieuwjaar 1699 toe, Coram Ad: van Andel Schout, Johan Cnaap ende Cornelis vanden Hoeck Heemraden, desen 5e Januarij 1700.

De cooppenningen sijn soo parthijen verclaaren voor recht gereet ter somme van een hondert en vijfftigh gulden, en bekennen vande selve somme voldaan en betaalt te wesen, datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
Cornelis van den Houck

Folio 74v

                       Copije

Den 21e Junij Anno 1699 is mijn oom Geerit bij mij gekomen tot Rotterdam, en ik heb verstaan dat mijn Grootmoeder overleden is, soo maack ik mijn oom Gerrit heer ende meester int koopen off int vercoopen, van alle het gene dat mijn aangaat, en alle meuble en huijsraat dat mijn aangaat, dat schenck ik mijn moetje Adriaantjen, dat mijn aanbestorven is, en ik ben vanden meij uijt het weeshuijs gegaan int jaar 1699, soo dat mijn de weesvaders als voor mijn eijgen vooght erkennen, want ik ben twee- entwintigh jaar out, soo versoeck ick aan Schout ende gerechten van Cappel dat sij dat gelieve na te comen, want ik heb geen tijt om daar te comen, onder stont bij mij onderteeckent, en was geteeckent Heijljen Jans.

                                                   Accordeert met de geteeckende 
                                                             Quod Attestor
                                                          H:vander Hoeven secr.
                                                                 1700

Folio 75r

Compareerde voor ons Schout ende Heemraden van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt, Arien Gielen van Beeck in houwelijck hebbende Lijsken Uijseren, Cornelis Nieuwstraat in houwelijck hebbende Cornelia Uijseren, ende seecker handtschrift van Heijltjen Jans, dochter van Jan Uijseren woonende tot Rotterdam, in dato den 21e Junij 1699 hier vooren geregistreert, de welcke t’saamen verclaaren wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo gewoon ende recht is, aan ende tot behoeff van Gerit ende Adriaantjen Uiseren, secker drie vijffdeparten van een huijs, hoff, en erve aangelegen, gestaan ende gelegen alhier aande westecandt vande Nieuwvaart, groot ontrent int geheel een en een vierde hondt, ofte soo groot ende cleijn alst selve aldaar gestaan ende gelegen is, mits te gedoogen den over weght vande weduwe Michiel Jansen Backer, belent Zuijden den

Folio 75v

voorsr weduwe, noorden Cornelis vanden Hoeck met meer andere, streckende vander halver Nieuwvaart aff, westwaarts op tot d’erve vande wed. Zeger de Graaff toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte, met recht daar toe behoorende, belast met den dijck, voorts geloove de voornoemde vercooperen de coopers inde drie vijffde parte vant voorsr. huijs en erve, te vrije ende waaren naar den rechte vanden Landen, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is bijde coopers te betaalen, Coram Ad: van Andel Schout, Cnaap en vanden Hoeck Heemraden, den 16e Januarij 1700.

Parthijen verclaaren voor recht de cooppenningen gereet te wesen ter somme van sevendartigh gl en bekennen daar van als mede van henne vaders ende moederlijks goet respectivelijck voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
Cornelis van den Houck

Folio 76r

Compareerde voor Schout ende Heemraden van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Willem Cornelisen vanden Hoeck, Peeter Joosten Smits in houwelijck hebbende Jenneken Cornelisen vanden Hoeck, Jacobus Buerman in houwelijck hebbende Jacomijn Cornelisen vanden Hoeck, mitsgaders Cornelis vanden Hoeck als vader ende vooght over Helena Cornelisen vanden Hoeck, hier present ende inden voorsr. transporte accorderende, de welcke verclaaren t’saamen wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo gewoon ende recht is, aan ende tot behoeff van Hendrick vander Hoeven secretaris alhier, secker helft van twee binnen dijckse authoven, groot t’saamen twee mergen, ofte soo groot ende cleijn alsdeselve aanden ooste candt vande Nieuwvaart gelegen sijn, onbedeelt met Aert vanden Hoeck cum suis, belast iederen hoff met vijff stuijvers heeren chijns en den dijck, belent oost Frans Fransen Vermeer, west de weduwe Michiel Jansen Backer, streckende vanden buijten ausloot

Folio 76v

aff, Zuijtwaarts op tot den halven watergangh toe. Item noch de helft van een buijten dijckse delle, gelegen als vooren, groot seven hondt, ofte soo groot ende cleijn alsdeselve aldaar gelegen is, belent oost de kinderen Adr: Ockers, west Jan Jacobsen Paans cum suis, streckende vanden ausloot aff, noortwaarts op tot tot Zuijdewijn toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, wetergangen ende naburen rechte, met recht uijt de voorsr. parceelen sijn uijtgaande, voorts geloove de vootnoemde vercooperen ieder in haare voorsr qualitijt, den cooper inde voorsr. goederen te vrije ende waaren naar den rechte vanden Lande, ende alle voorcommer, Calangie ende aantaal dier op is incluijs, aff te doen tot Nieuwjaar 1699 toe, Coram Adr: van Andel Schout, Johan Cnaap ende Cornelis vanden Hoeck Heemraden, desen 4e Febr: 1700.

De cooppenningen sijn volgens conditie gereet ter somme van vier hondert gl, en bekennen sij vercooperen daar van voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
Cornelis van den Houck

Folio 61 staat, opden 16e meert 1701 compareerde Helena Cornelisen vanden Hoeck, out tegeneoordig 25 jaaren, de welcke verclarde dese bovenstaande transporte te approberen, toirconde geteeckent, datum als boven, was geteeckent Lena vanden Hoeck.

Folio 77r

Compareerde voor Schout ende Heemraden van s’Grevelduijn Cappel ondergenoemt Cornelis vanden Hoeck Heemraat alhier, den welcke verclaarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo gewoon ende recht is aan ende tot behoeff van Arien Cluijters, seecker sestepart in eenen acker, gelegen ten weste vande Nieuwvaart, groot int geheel ses hondt, ofte groot ende cleijn alst hem vercooper in coope van Nijs Jansen Bleijsers nomine uxoris is aangecomen, belent noorden de weduwe Pauwels Vreijsen, Zuijden de weduwe Nicolaas van Tilborgh, streckende vander halver Nieuwvaart aff, westwaarts op tot den Quekel toe. Item noch de gerechtigheijt in sseecker moervelt, gelegen inden Dullaart, hem alsvooren in coope aangecomen vanden voorsr Bleijsers. Ende dat

Rolio 77v

met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte, met recht uijt de voorsr. parthijen sijn uijt gaande, voorts gelooft den vercooper den cooper inde voorsr. goederen te vrije ende waaren, naar den rechte vanden Landen, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is aff te doen tot Nieuwjaar 1700 toe, Coram Ad: van Andel Schout, Cnaep vervangende Timmerman Heemraden, desen 5e Februarij 1700.

De cooppenningen sijn soo parthijen verclaaren voor recht gereet ter somme van twentigh gl, en bekent hij vercooper daar van voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
Dit ist X handtmerck van Hendrick Timmerman

Folio 78r

Erffdeelinge voor recht aan Schout ende Herechte van s’Grevelduijn Cappel, aangebraght bij Bastiaan Jansen Boer ter eenre ende Dirck Cornelisen Craan ter andere sijde, ende dat van soodanige goederen als hen t’saamen toebehoorende, als volght.

Inden eersten is bedeelt Bastiaan Jansen Boer, eerstelijck op een huijs, hoff, geboomte en avkerlant aangelegen, gestaan ende gelegen ten noorde vande Nieuwstraat groot ontrnt vijff hondt, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gestaan ende gelegen is, belent west Yeunis Jansen van Hamont, oost Peeterken Peeters Dolck, streckende vander halver Nieuwstraat aff, noortwaarts op tot den dwars weght toe.

Item een driesken gelegen alsvooren

Folio 78v

groot een hondt en twintigh roeden, belent west Dirck Jansen Boer, oost een steeghdeken, streckende vander halver Nieuwstraat aff noortwaarts op tot den dwars steeghdeken toe.

Item noch een driesken, groot een hondt gelegen inde 60 roeden, belent oost de weduwe Geerit Jansen, west Dirck Jansen Boer, streckende vant dwars steeghdeken aff noortwaarts op, tot d’erve van Dirck Jansen Boer toe.

Item noch een binnen dijckse delle, gelegen ten ooste vande Nieuwvaart, groot ontrent drie hondt, ofte soo groot ende cleijn als deselve aldaar gelegen is, belent Zuijden Wouter Ariensen van Tilborgh, noorden Corstiaan Glaviman cum suis, streckende vander halver Nieuwvaart aff, oostwaarts op tot d’erve va, Nicolaas vander Saacken toe.

Item noch een parceel moere

Folio 79r

met den gront soo putten als cuijlen, gelegen inden Dullaart over de Cruijsvaart, gemeen met Hendrick Timmerman cum suis.

Item alnoch de gerechtigheden inde Groote Dels Steeghde, mits dat dit Lodt, aant Lodt gevallen op Dirck Cornelisen Craan, uijt sal moeten keeren gereet ter somme van vijffendartigh gulden, en bekent hij daar van voldaan te wesen.

Item daar tegen is bedeelt Dirck Cornelisen Craan, erstelijck op een schuer met drie hondt ackerlant aan gelegen, gestaan ende gelegen ten noorde vande Nieuwstraat, belent oost Cornelis Sprangers, west Peeter van Campen, streckende vander halver Nieuwstraat aff, noortwaarts op tot de Dwars Steeght toe.

Item een ackerken t’eijnde de t’sestigh roeden, groot drie

Folio 79v

hondt, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belent oost de weduwe Jan Back, west Jan Jacobsen Mouthaan, streckende van de t’sestigh roeden aff, noortwaarts op tot de Cruijsvaart toe.

Item noch een buijten dijckse delle gelegen opt Stapeleijndt groot ontrent drie en een halff hondt, belent oost Jan van Pas, west de Moole steeght, streckende vanden buijten teen vanden dijck aff noortwaarts op, tot Nederveen toe.

Item noch een binnen dijckse delle, gelegen ten ooste vande Nieuwvaart, groot ontrent ses hondt, ofte soo groot ende cleijn als deselve aldaar gelegen is, met de gerechtigheijt int bosken t’eijnde aangelegen, belent noorden de weduwe Geerit Back, Zuijden Dirck vander Hoeven, streckende vander halver Nieuwvaart aff,

Folio 80r

oostwaarts op, tot d’erve van Joris Vergaart toe.

Item noch een Lot moere soo putten als cuijlen met den gront, gelegen inden Dullaart over de Cruijs vaart, gemeen met de weduwe Geerit Back.

Item alnoch een lotje moere met den geont, neffens d’erve van Jan Snaphaan, gemeen met Hendrick Timmerman, mits dat dit Lodt sal genieten vant Lodt hier vooren gevallen aan Bastiaan Jansen Boer eene somme van vijffendartigh gl en bekendt daar van voldaan te wesen.

Parthijen hebben tot des een en des anders proffijt vertijt ende vertegen vaar den rechte vanden Landen, omme ieder sijn bedeelde parceelen, te mogen gebruijcken als haar eijgen vrij

Folio 80v

ende allodiaal goet. Ende ieder te moeten betaalen de dorps lasten, waar mede henne parceelen sijn belast, oock te moeten onderhouden alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende nabueren rechte, met recht uijt ieder henne parceelen sijn uijt gaande, gerefereert eenige goederen die naarder handt mochte te voorscheijn comen. Aldus gedeelt en gepasseert ten overstaan van Adriaan van Andel Schout, Corstiaan de Zeeuw en Hendrick Timmerman Heemraden, desen 8e Meert 1700.

A.v. Andel Corstiaen de Seeu
Dit ist X handrmerck van Hendrick Timmerman

Folio 81r

                       Copije

Op huijden den vijffden Meert 1700 Compareerde voor mij Dirck Deckers openbaar notaris bijden Ed: rade van Brabant in ’s Hage geadmitteert binnen de stadt Helmont residerende, ter presentie vande ondergenoemde getuijgen Sr: Willem Philibert Cauwenbergh, molder alhier ter steede Helmont voorsr., den welcke verclaarde onwederroepelijck te constitueren ende machtigh te maacken gelijck hij constitueert ende machtigh mackt bij desen Sr: Embreght Teulinghs, molder tot Tilb:, omme uijt den naame ende van wegen hem comparant, beneffens sijne mede participanten op tr dragen ende te vesten, voor heeren Schepenen van Cappel, ende Zuijdewijn Cappel, seecker stuck hoijlants groot ontrent tien hondt ofte soo groot ende cleijn als het selve gelegen is onder Zuijdewijn Cappel naast de Spranghsse sloot. Item een stuck delle ofte wijlants onbegrepen der maate, soo die gelegen sijn onder Cappel, inde

Folio 81v

Binnen en buijte delle, aan soodanige cooper, ofte coopers als bijden uijtgaack van het hooghsel ofte palmslagh, daar van cooper, ofte coopers sal, ofte sullen blijven, de cooppenningen te ontfangen van sijnen ontfangen quitantie te geven, ende quitscheldinge, mitsgaders belofte van waaringe te doen, ende voorts generaalijck alles te doen handelen ende verrichten, als off hij constituant selffs present ende tegenwoordigh sijnde, soude comen ofte mogen doen, alwaart dat speciaalder bevel dan voorsr staat wurde gerequireert, beloovende hij constituant voor goet, vast, bondingh ende van waarden te sullen houden ende doen houden, t’gene bijden voornoemde sijnen geconstinueerden, daar inne sal werden gedaan, gehandelt ende verright, alles onder verbant als naar regten, behoudelijken nochtans dat den voorsr. geconstitueerde

Folio 82r

tot vermaaninge van hem constituant, van sijne administratie gehouden sal wesen zeecker bewijs ende reliqua, naar behooren te doen, consenterende hier van gemaackt ende gelevert te werden acte in communu forma. Aldus gedaan ende gepasseert binnen de voornoemde stede Helmont, ter presentie van sr: Jan Hurckmans ende Peeter Hurckmans, beijde inwoonders deser voorsr. stadt, als gelooffwaardige getuijgen hier toe specialijcken versoght, die de minute deses (sijnde gesz: op een zegel van ses stuijvers) beneffens den voornoemde constituant ende mij notaris behoorlijck hebben onderteeckent ten dage, maande ende jaare als boven, onder stont: Quod Attestor en was geteeckent D: Deckers nots: publs:

Folio 82v

                       Copije

Campareerde voor mij Jacobus Molengraaff openbaar notaris voor den Ed: rade van Brabant in ’s Hage geadmitteert binnen de heerlijckheijt Tilb: residerende, ende de getuijgen naargenoemt de ersaamen Peeter Brock als man ende momboir van Maria Cauwenbergh, Jan ende Cornelia Cauwenbergh, inwoonderen alhier, de welcke verclaarden te constitueren ende machtigh te maacken sulcx sij doen bij dese sr: Embreght Teulings, molder alhier, omme uijt den naam ende van wegen de constituanten beneffens hunnen mede perticipanten voor heeren Schepenen van Cappel ende Zuijdewijn Cappel, te vesten ende op te dragen seecker stuck hoijlants groot tien hondt, ofte soo groot ende cleijn alst selve is gelegen onder Zuijdewijn Cappel naast de Spranghse sloot. Item een stuck delle ofte weijlant onbegrepen den maate soo die gelegen is onder Cappel inde binnen ende beijten delle, aan

Folio 83r

soodanige cooper ofte coopers als bij den uijtganghe des hooghfels ofte geven vanden palmslagh daar van cooper sal blijven, de cooppenningen te ontfangen, quitantie te geven, ende voor alle aanmaninge ist noot te caveren, als mede behoorlijken eijgendoms, brieven daar van te verleenen naar costume aldaar gerequireert, ende voorts generalijck alles anders meer te doen handelen ende verrighten, als off sij constituanten daar selffs present ende voor oogen sijnde soude comen ofte mogen doen, ende off allen t’selve hier inne wel expresselijck was gespecificeert, geloovende op verbant als naar rechten, altijt te sullen houden ende doen houden voor goet vast bondigh ende van weerden, allen t’gene bijden voornoemde geconstitueerden in ofte ontrent t’gene voorsr. staat, sal werden gedaan ende verright salvo competu. Aldus gedaan ende gepasseert binnen Tilb: ter presentie van Jan Geerits de Beir ende Ad: van Oirle, beijden inwoonende getuijgen hier toe versoghten, die de minute

Folio 83v

deses neffens de comparanten ende mij notaris voornoemt mede hebben onderteeckent den tienden Meert 1700. onder stont Quod Attestor, en was geteeckent Molengraff nots publ.

                       Copije

Compareerde voor Schepenen der heerlijckheijt Venloon Adriaan van Herp als in houwelijck hebbende Adriaantje Cauwenbergh, ende verclaarde in die qualiteijt te constitueren ende machtigh te maacken gelijck hij doet bij desen, sijnen swager Jan vanden Hove, specialijck om uijt sijne comparants naame ende wilgen te campareren voor Schout ende Schepenen van Zuijdewijn Cappel ende aldaar wettelijck ende erffelijck over te geven ende op te dragen

Folio 84r

aan ende tot behoeff vande weduwe Anthonij Ockers, soodanighen aanpart off deel als hemconstituant neffens de verdere Erffgenamen van Adriaan Filibert Couwenbergh is competerende in een parceel hoij ofte wijlandt, gelegen in Zuijdewijn Cappel, groot ontrent twaalff hondt, verclaarde hij constituant den voorsr. geconstitueerde noch te constitueren ende machtigh te maacken omme mede te compareren voor Schout ende Schepenen van ’s G: Cappel, ende aldaar mede te transporteren ende over te geven, soodanigen part off deel als hem constituant nevens de voorsr. Erffgenamen Competeert in een binnen ende buijten dijckse delle als Jan Glaudie de Roosw opden 5e Mert 1700 vande voorsr. Erffgenamen alhier heeft gecoght, de respective coopers daarinne te vesten, ende erve naar costume locaal, de cooppenningen te ontfangen, quitantie te passeren, ende voorder alles

Folio 84v

te doen, wat tot den voorsr. transporte vereijst. Beloovende voor goet vast ende van waarde te houden, ende doen houden, alle het gene bijden geconstitueerde dien aangaande sal worden gedaan ende verright, alles onder indemniteijt ende verbant als naar rechten, actum ten overstaan van Willem van Hastelt ende Walrave vander Elst, Schepenen in Venloon opden 5e Mert 1700, mij present, was geteeckent Gijsb: Verwiel, sris

Folio 85r

Compareerde voor Schout ende Heemraden van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt, Sr: Embrecht Teulings, molder woonende tot Tilborgh, als speciale last ende procuratie hebbende van Sr: Willem Philibert Couwenbergh, volgens deselve procuratie gepasseert voor Dirck Deckers nots: en seeckere getuijgen binnen den Stadt Helmont residerende, in dato den 5e Meert 1700. Item noch van Peeter Brock in houwelijck hebbende Maria Couwenbergh, Jan ende Cornelia Couwenbergh, inwoonders tot Tilborgh, volgens procuratie gepasseert voor Jacobus Molengraaff. Nots en seeckere getuijgen binnen Tilborgh residerende in dato den 10e Meert 1700, beijde hier vooren geregistreert, voor een vierde part, Sr: Jan Couwenbergh molder tot Tilborgh voor sijn selven, Jan van den Hoven in houwelijk hebbende Maria Couwenbergh mede voor sijn selven, ende als last ende procuratie hebbende van sijnen swager

Folio 85v

Adriaan van Herp, in houwelijck hebbende Adriaantje Couwenbergh, volgens deselve procuratie gepasseert voor Schepenen van Venloon, in dato den 5e Meert 1700, mede hier vooren geregistreert oock voor een vierdepart. Adriaantje ende Maria Couwenbergh mede voor een vierdepart, mitsgaders Adriaan Berghmans woonende inden Udenhout, in houwelijck hebbende Maria Marceelisen vande Ven, Gijsbreght Cornelisen Laijer woonende tot Bocxtel, in houwelijck hebbende Anneken Marcelisen vande Ven, ende den voorsr. Embreght Teulings als vooght over Lambreght Marcelisen vande Ven voort resterende vierdepartr, alle als Erffgenamen van Adriaan Philibert Couwenbergh, de welcke verclaarde alsoo t’saamen wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo gewoon ende recht is, aan ende tot behoeve van Jan

Folio 86r

Glaudie de Roos, moolder woonende tot Venloon, eerstelijck seecker buijten dijckse delle, gelegen alhier tot Cappel, ontrent de Oudevaartjens Steght, groot ontrent acht hondt, ofte soo groot ende cleijn als deselve aldaar gelegen is, belent west d’hr: Adr: van Andel Schout tot Cappel, west de Oudevaartjens Steeghde, streckende vanden Ausloot aff noortwaerts op, tot de Heerlijckheijt van Zuijdewijn toe. Item noch een binnen dijckse Authoff, groot ses hondt, ofte soo groot ende cleijn als denselven aldaar gelegen is, belent oost Frans Fransen Vermeer, streckende vanden buijten Ausloot aff, Zuijtwaarts op, tot den halven watergangh toe. Ende dat met den last vanden dijck en vijff stuijvers ’s jaars heeren chijns, en voorts met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte, met recht tot de voorsr. parceelen behoorende.

Folio 87v

Voorts gelooven de voornoemde vercooperen ieder in haare voorsr qualitijt, den cooper inde voorsr. parceelen te vrije ende waaren, naar den rechte vanden Landen. Ende alle voorcommer Calangie ende aantaal diere op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1700 toe, Coram Adriaan van Andel Schout, Johan Cnaap ende Cornelis vanden Hoeck, Heemraden desen 11e Mert 1700.

De cooppenningen sijn volgens conditie voor Schepenen van Venloon gepasseert gereet ter somme van drie hondert en t’sestigh gl, en bekennen sij vercooperen daar van voldaan te wesen datum uts.

A.v. Andel Cornelis van den Houck
Johan Cnaep

Folio 87r

Compareerde voor Schout ende Heemraden van ’s Grevelduijn Cappel, ondergenoemt, Joffr: Maria Vissers, Bagijntjen woonende tot Breda voor haar selven, mitsgaders intervenierende ende de rato caverende voor haar suster Joffr: Cornelia Visschers, wed. van Sr: Diderick Staal, Geertruijt Woutersen Visschers, Jacob Dirven in houwelijck hebbende Adriaana Dircxsen vanden Dam, mitsgaders den selven Jacob Dirven als oom ende vooght over de twee minderjarige weeskinderen van zslr: Lijsbet Dircxsen vanden Dam, alle als testamentaire Erffgenamen van zalr. Arien Wouters Visschers den Jongen, de welcke t’saamen verclaarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo gewoon ende recht is, aan ende tot behoeff van Jacob Kivits de gerechte helft vande helft van een buijten dijcks delleken, gelegen opt Stapel eijndt, bedeelt ten weste met de weder helft Johan Cnaap, groot int geheel vijff hondt, ofte soo groot ende cleijn als deselve aldaar gelegen is, belent oost Johan Cnaap, west Adr: Bommelaar, streckende vanden buijten teen vanden dijck aff, noortwaarts

Folio 87v

op, tot Nederveen toe. Item alnoch de helft van eenen binnen beijster gelegen als vooren, groot ontrent met de putten en cuijlen ……………… hondt, ofte soo groot ende cleijn als den selven aldaar gelegen is, onbedeelt beijde de parceelen met de vercooperen, belent oost Johan Cnaap, west Arien Cornelis Denis cum suis, streckende vande buijten teen vanden dijck aff, Zuijtwaarts op, tot de Oude straat off erve van Joffr: de Jongh toe, belast beijde de parceelen met de helft van 7 ½ roeij dijck, oeltjens maat. Ende voorts met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte, met recht daar uijtgaande en geloove de voornoemde vercooperen, ieder in haare voorsr. qualitijr, den cooper inde voorsr. halve parthijen te vrije ende waaren, naar den rechte vanden Landen. Ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot desen dagen toe, mits dat dese parceelen de aarde tot dijck, (neffens Johan Cnaap), sal mogen haalen uijt

Folio 88r

seecker weertjen, gelegen onder Cleijn Waspick tegenwoordigh in eijgendom aanden Schout van Groot Waspick, volgens deelinge gepasseert voor wethouderen alhier in dato den 26e Junij 1667, ten registere folio 192, waar toe wert gerefreert, Coram Adr: van Andel Schout, Johan Cnaap ende Cornelis vanden Hoeck Heemraden, desen 12e Meert 1700.

De cooppenningen sijn soo parthijen verclaaren gereet ter somme van vijffentsestigh gulden, en bekenne daar van voldaan te wesen datum uts.

A.v. Andel Cornelis van den Houck
Johan Cnaep

Folio 88v

Compareerden voor Schout ende Heemraden van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Joris van Grevenbroeck, den welcke verclaarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo gewoon ende recht is, aan ende tot behoeff van Jan Bouwdewijns, seecker gerechte sestepart in een buijten dijckse delle, gelegen alhier tot Cappel, groot ontrent int geheel acht hondt, ofte soo groot ende cleijn als deselve aldaar gelegen is, onbedeelt met den cooper cum suis, belent oost den H: Geestarmen alhier, west de wed: Geerit Jansen Snijder, streckende vanden Ausloot aff, noortwaarts op tot Zuijdewijn toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte, met recht daar uijtgaande.

Folio 89r

Voorts gelooft den vercooper den cooper int voorsr. sestepart te vrije ende waaren naar den rechte vanden Landen, ende alle voorcommer, Calangie ende aantaal dier op is aff te doen tot Nieuwjaar 1700, Coram Adriaan van Andel Schout, Johan Cnaap, ende Cornelis vanden Hoeck Heemraden, desen 22e Appril 1700.

De cooppenningen sijn soo parthijen verclaaren voor recht gereet ter somme van een hondert gulden, en bekent hij vercooper daar van voldaan te wesen datum uts.

A.v. Andel Cornelis van den Houck
Johan Cnaep

Folio 89v

Erffdeelinge voor Reght aan Schout ende Heemraden van ’s Grevelduijn Cappel aangebracht bij Jan Teunisen van Dongen ten eenre, ende Pauwels Vreijssen voor sijn selven, mitsgaders intervenierende voor Wouter ende Adriaantje Vreijssen sijne Broeder ende Suster ter andere sijde, ende dat van alsulcke goederen als sij t’saamen int gemeen hebben beseeten als volght.

Inden eersten is bedeelt Jan Teunisen van Dongen, erstelijck op een huijs, met de helft vanden hoff en ackerlant aangelegen, groot drie hondt, sijnde de Zuijdense helft, belent Zuijden Jan van Pas, noorden Pauwels Vreijsen cum suis met

Folio 90r

de wederhelft vanden hoff en ackerlant, streckende vander halver Willem van Gentsvaart aff, oostwaarts op, tot d’erve van Cornelis Arien Denis off Quekel sloot toe, mits dat dit parceel inden chijns jaarlijcx moet betaalen twee entwintigh stuijvers acht penningen, en noch negen penningen inde verponding.

Item alnoch een gedeelte van een binnen delleken genaamt het Bosken, gelegen ten weste van Willem van Gentsvaart, soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, te weten van het dwarsslootjen aff, westwaarts op tot d’erve off Moole heij toe, belent Zuijden Teunis Jan Sijmens, noorden Jan Huijsman, mits dat dit lotje voor uijt tot op Willem van Gents vaart over de erve van Pauwels Vreijssen cum suis, sal mogen wegen, en de Zuijdense helft van Willem van Gents vaart weght, tegen over

Folio 90v

het voorsr. velt gelegen, sal moeten onderhouden, en ieder halff en halff te betaalen de dorps lasten, waar mede het belast is.

Item daar tegen is bedeelt Pauwels, Wouter, ende Adriaantje Vreijsen, erstelijck opde noordense helft vanden hoff en ackerlant, gelegen ten ooste van Willem van Gentsvaart, groot een en een halff hondt, ofte soo groot ende cleijn als t’selve aldaar gelegen is, belent Zuijden Jan Teunisen van Dongen, noorden de wed: Pauwels Vreijssen, streckende vande erve vande wed: Pauwels Vreijssen aff, oostwaarts op tot den Quekel sloot toe, mits dat dit parceel inden chijns jaarlicx moet betaalen eeneb gld:, en inde verpondige seven penningen.

Item alnoch een binnen delleken, gelegen ten weste van Willem

Folio 91r

van Gents vaart, soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, genaamt het Bosken, belent noorden Jan Huijsman, Zuijden Teunis Jan Sijmens, streckende vander halver Willem van Gents vaart aff, westwaarts op tot d’erve van Jan van Dongen de wederdeel hier tegens affgedeelt toe, mits te gedoogen den over weght van het achterste gevallen aan Jan van Dongen, te onderhouden de noordense helft van Willem van Gents vaart weght, tegen het voorsr. veldeken gelegen, en te betaalen de helft vande verpondinge.

Parthijen hebben tot d’een en des anders proffijt vertijt ende vertegen naar den rechte vanden Landen, omme ieder t’sijne te mogen gebruijcken als haar eijgen vrij ende allodiaal goet, ende ieder opt sijne te moeten onderhouden

Folio 91v

alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte, met recht uijt ieder sijn bedeelde is uijgaande. Aldus gepasseert ten overstaan van Adriaan van Andel Schout, Cornelis vanden Hoeck, Jan van Pas en Corstiaan de Zeeuw Heemraden, desen ersten Maij 1700.

A.v. Andel Jan van Pas
Cornelis van den Houck

Folio 92r

Erffdeelinge voor Reght aan Schout ende Heemraden van ’s Grevelduijn Cappel aangebraght bij Arien Pauwelsen voor een vierde part, Lijsken Pauwelsen voor een vierde part, Pauwels, Wouter, en Adriaantje Vreijssen, kinderenvan Vreijs Pauwelsen oock voor een vierde part, mitsgaders Jan Teunisen van Dongen als vader ende vooght over sijne drie kinderen, als Pauwels, Peeter en Janneken Jans van Dongen, verweckt bij Jenneken Pauwelsen, voort resterende vierdepart, alle als Erffgenamen van Peeter Pauwelsen hennen respective broeder en oom. Ende dat vande Erfgoederen als den selven metter doot

Folio 92v

heeft ontruijmt ende achtergelaaten als volght.

In den eersten is bij blindt lodt te deel gevallen Arien Pauwelsen eerstelijck opde gerechte helft van drie mergen weijlant, gelegen aande Dussen Muijlkerck, belent ist het S: H: Geest huijs ter Grooter kerck tot Dordrecht, west Cornelis van Honswijck, streckende uijtten Zuijden vande Diacnije erve aff, noortwaarts op, totten Landen van Altena toe.

Item alnoch het gerechte vierde part in een binnen delleken, gelegen ten weste van Willem van Gentsvaart groot int geheel vier hondt, sijnde het noordense vierdepart, belent Zuijden Lijsken Pauwelsen, wed: laatstmaal van Jan Peetersen Schutter, noorden den selven Arien Pauwelsen, streckende vander halver Willem van Gentsvaart aff, westwaarts op

Folio 93r

tot d’ erve van Peeter Aertsen den Jongen toe, mits dat dit Lot aant Lot gevallen aande weeskinderen van Jan Teunissen van Dongen, ter somme van sevenendartigh gulden tien stuijvers, en t’selve voldaan.

Item ten tweede is bij blindt loth te deel gevallen Lijsken Pauwelsen eerstelijck op de gerechte helft van drie mergen weijlandt, gelegen aande Dussen Muijlkerck, belent oost het S:H: Geest huijs ter Groote kerck tot Dordrecht, west Cornelis van Honswijck, streckende uijtten Zuijden vande Diaconije erve aff, noortwaarts op tot ten Landen van Altena toe.

Item alnoch het gerechte vierdepart in een binnen delleken, gelegen ten weste van Willem van Gentsvaart, sijnde het Zuijdense vierdepart, belent Zuijden Jan Huijsman, noorden Arien Pauwelsen, streckende vander halver Willem van

Folio 93v

Gentsvaart, westwaarts op tot d’erve van Peeter Ariensen den Jongen toe, mits dat dit Lot aant lot gevallen aan Pauwels, Wouter en Adriaantje Vreijssen uijt sal moeten keeren eene somme van sevenendartigh gulden tien stuijvers, en bekennen daar van voldaan te wesen.

Item ten derde is bij blindt Lot te deel gevallen Pauwels, Wouter en Adriaantje Vreijssen t’saamen eerstelijck de oostense helft vanden acker, gelegen ten weste van willem van Gentsvaart, groot vier hondt, ofte soo groot ende cleijn als den selven aldaar gelegn is, belent west de drie kinderen van Jan van Dongen met de wererhelft, oost Arien Pauwelsen, streckende vande erve van Jan Ockers aff, noortwaarts op tot d’erve van Jan Corstiaanen toe.

Item alnoch de Zuijdense helft

Folio 94r

van een binnen delleken gelegen ten weste van Willem van Gentsvaart, groot int geheel vier hondt, belent Zuijden Jan Aertsen Dolck, noorden de kinderen van Jan van Dongen met de wederhelft, streckende vander halver Willem van Gents vaart aff, westwaarts op tot d’erve vande wed: Johannes Sprangers toe, mits genietende van Lijsbet Pauwelsen eene somme van sevenendartigh gulden tien stuijvers, en bekennen daar van voldaan te wesen.

Item ten vierde is bij blindt Loth te deel gevallen de drie kinderen van Jan Teunisen van Dongen verweckt bij Jenneken Pauwelsen, erstelijck de gerechte westense helft van eenen acker gelegen ten weste van willem van Gentsvaart, groot int geheel vier hondt, ofte soo groot ende

Folio 94v

cleijn als den selven aldaar gelegen is, met de geboomte daar vooren opstaande, belent oost Pauwels Vreijssen cum suis, west de wed: Johannes Sprangers, streckende vande erve van Jan Ockers aff, noortwaarts op, tot d’erve van Jan Corstiaans toe, mits te gedoogen een spoor reijden als van outs.

Item alnoch de gerechte noordense helft van een binnen delleken, gelegen alsvooren, belent Zuijden Pauwels Vreijssen cum suis, noorden Willem Potmaacker, streckende vander halver Willem van Gentsvaart aff, westwaarts op tot d’erve vande wed: Johannes Sprengers toe, mits dat dit Lot moer genieten vant Lot gevallen aan Arien Pauwelsen ter somme van sevenendartig gulden tien stuijvers, en bekenne daar van voldaan te wesen.

Folio 95r

Parthijen hebben tot d’ene en des anders proffijt vertijt ende vertegen naar den rechte vanden Landen, omme ieder sijn bedeelde te mogen gebruijcken als haar eijgen vrij ende allodiaal goet, ende ieder opt sijne te moeten onder houden alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte met recht uijtieder sijn parceel is uijtgaande, ende te betaalen de dorps lasten. Aldus gepasseert ten overstaan van Adriaan van Andel Schout, Johan Cnaap, Cornelis vandem Hoeck, Jan van Pas en Corstiaan de Zeeuw Heemraden, desen 1e Maij 1700.

A.v. Andel Cornelis van den Houck
Jan van Pas

Folio 95v

Compareerde voor Schout ende Heemraden van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Joachem Franssen vande Laar, den welcke verclaarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo gewoon ende recht is, aan ende tot behoeff van Gelden Willemsen, seecker drie hondt ackerlandt, gelegen ten Zuijde vande Nieuwstraat, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belent oost Arien de Looper, west Peeter Leempoel, streckende vanden Berghse pat alsoo genaant aff, Zuijtwaarts op, tot d’erve van Arien de Looper toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte met recht daar toe behoorende, met eenen vrije overweght, voorwaarts uijt naar de Nieuwstraat, over d’erve van Aert van Dongen, voorts gelooft

Folio 96r

den vercooper, den cooper int voorsr. goet te vrije ende waaren, naar den rechte vanden Landen. Ende alle voorcommer calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1700. Coram Adriaan van Andel Schout, Corstiaan de Zeeuw en Hendrick Timmerman Heemraden, desen 28e Maij 1700.

De cooppenningen sijn soo parthijen verclaaren voor recht gereet ter somme van drie hondert gl, en bekent hij vercooper daar van voldaan te wesen datum uts.

A.v. Andel Dit ist X handt merck van Hendrick Timmerman
Corstiaan de Seeu

Folio 96v

Compareerde voor Schout ende Heemraden van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Joff: Dingena de Bont, wed: Jan Ottjens ende de Heer Mattheas Ottjens, de welcke t’saamen verclaarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo gewoon ende recht is, aan ende tot behoeff van Jan Aertsen van Hassel, seecker drie hont ackerlant gelegen ten weste vande Willem van Gentsvaart, ofte soo groot ende cleijn alst selve aldaar gelegen is, belent Zuijden den cooper, noorden Adriaan Peetersen Paap, streckende vanden Geer aff, oostwaarts op tot d’erve vande Heer Johan de Raat toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte, met recht daar toe behoorende, voorts geloove de voornoemde vercooperen den cooper int voorsr. goet te vrije ende waaren naar den rechte vanden Landen. Ende alle voorcommer

Folio 97r

calangie ende aantaal dier op is,aff te doen tot Nieuwjaar 1701. Coram Adriaan van Andel Schout, Johan Cnaap ende Cornelis vanden Hoeck Heemraden, desen 9e Julij 1700.

De Cooppenningen sijn soo parthijen verclaaren voor recht gereet ter somme van vijff hondert en vijfftigh gulden, en bekennen sij vercooperen daar van voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
Cornelis van den Houck

Folio 97v

Compareerde voor Schout ende Heemraden van ’s Grevelduijn Cappel, Adriaantje Jansen van Hamont wed: wijlen Peeter Ardiaansen de Jongen, mitsgaders Cornelis Hendricxe Timmerman als getrouwt hebbende Cathalijn Peetersen de Jongen, Jan Peetersen de Jongen, ende Willemken Peetersen de Jongen, als last hebbende van haaren man Jacobus Meertensen Mutsaart, daar voor de bovengestelde comparanten t’saamen intervenierende ter eenre, ende Peeter Leempoel als getrouwt hebbende Lijske Peetersen de Jongen, ende Hendrick Hendricxe Mulder, mitsgaders Art van Dongen, getrouwt met de weduwe Arien Peetersen de Jongen, in qualitijr als vooghden vande twee onmondige kinderen vanden selven Arien Peetersen de Jongen Zaliger, ter andere sijde, te kennen gevende sij comparanten, dat alsoo questien ende geschillen waaren ontstaan, tusschen de voornoemde respecktive comparanten, uijt seecker testament bijde erste

Folio 98r

comparante met haaren voornoemde man zaliger, voorden notaris Pauwels Rutters binnen Geertruijdenbergh gepasseert, waar bij aan haar weduwe was gemacht t’ususeruct vanden ganschen boedel, mitsgaders aan haare nakinderen eenige legaten soo sij sustineerden, waar tegens de tweede comparanten sustineerden t’selve testament in allen deelen om redenen mondelinghe geallegeert te sijn invalide, waar uijt meerder proces ende oneenigheden geschapen stonden te sullen resulteren, ende om allen t’selve voor te comen, verclaarden de voornoemde comparanten door intercessie vande Schouten van Cappel ende Vrijhoeven alle de selve geschillen minnelijck te hebben geaccordeert ende in allen deelen overcomen te sijn, dat de eerste comparanten met haare kinderen verclaaren bij desen te reminitieeren van alle voor rechte soo van ususiuct als legaten, bijdeselve uijt gemelten testamente gepretendeert, ende geaccordeert ende sijn verdragen,

Folio 98v

dat de weduwe eerste comparante in plaatse van haar vrughtgebruijck off filiale portie. Sal hebben den geheelen imboel ende haaffelijcke goederen, mitsgaders incomende schulden mettet gereet gelt, begroot volgens staat op ontrent twaalff gl, mitsgaders het vrught gebruijck off schare vande Erffgoederen voor dit loopende jaar soder langer, ende dat volgens de erffgoederen ende moeren ende gronden hier ende elders gelegen, die tot desen boedel speciteren, mitsgaders costen opdesen differenten accorden ende deijlinge, mitsgaders de schulden den geheelen boedel raackende, die alreede gevallen en noch te vallen, voorde een helft sullen comen ten proffijte ende laste vande wed: eerste comparante, ende de wederhelft ten proffijte ende laste vande voor en nakinderen

Folio 99r

vande voornoemde Peeter Ariensen de Jongen, voor haar lieder vaderlijck goet, sullen tot dien eijnde behoorlijcke ende wettelijcke schifftinge ende deelinge mitsgaders onderdeelinge alhier voor Schout ende gerechten werden gepasseert, ende sijn hier mede alle pretensien ende contra pretensien gemortificeert, beloovende parthijen desen accoorden naar te comen nu ende t’allen dagen, onder verbant als naar rechten. Actum gepasseert ten overstaan van Adr: van Andel Schout, Cornelis vanden Hoeck, Cnaap en Timmerman Heemraden, desen 2e Julij 1700.

A.v. Andel Cornelis van den Houck
Johan Cnaep

Folio 99v

Erffdeelinge voor recht aan Schout ende Gerechten van ’s Grevelduijn Cappel aangebraght bij Adriaantjen Janssen van Hamont, wed: wijlen Peeter Ariensen den Jongen ter eenre, ende Peeter Leempoel in houwelijck hebbende Lijsken Peetersen de Jongen, mitsgaders den selven Leempoel ende Aert van Dongen als in desen gecoren deel vooghden over de twee minderjarige weeskinderen van Arien Peetersen de Jongen, Jan Peetersen de Jongen, Cornelis Timmerman in houwelijck hebbende Catelijn Peetersen de Jongen, ende Jacobus Meertens Mutsaart als getrouwt hebbende Willemken Peeterse de

Folio 100r

Jongen ter andere sijde, alle als Erffgenaamen van Peeter Ariensen de Jongen.

Inden eersten is bedeelt Adriaantjen Jansen van Hamont wed: voorsr eerstelijck opde gerechte helft van een huijs, schuer schopken met de gerechte noordense helft van acht hondt ackerlant t’eijnde het huijs gelegen, ofte soo groot ende cleijn alst ten ooste vande Nieuwvaart gestaan ende gelegen is, belent noorden Jan Boudewijns, Zuijden de gelijcke kinderen met de wederhelft, streckende vander halver Nieuwvaartaff, oostwaarts op, tot d’erve van Anna van Tilborgh toe.

Item alnoch de noordense helft van drie en een halff hondt ackerlant gelegen als vooren, genaamt de Bongh,

Folio 100v

belent noorden de wed: Anthonij Swart, Zuijden de gelijcke kinderen met het huijsken en wederhelft vant ackerlant, streckende vaner halver Nieuwvaart aff, oostwaarts op tot d’erve van Anna van Tilborgh toe.

Item alnoch een binnen delleken gelegen als vooren, groot …………………….. hondt, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belent noorden Peeter Jansen van Gorcom, Zuijden Arien Heijligers, streckende vander halver Nieuwvaart aff, oostwaarts op tot d’erve van Anthonij Cuijsten toe.

Item alnoch een binnen delle gelegen als vooren, groot ontrent vijff hont, ofte soo groot ende cleijn als deselve aldaar gelegen is, belent noorden de wed: Gerrit Jansen Snijder, Zuijden Jan Jansen Metser cum suis,

Folio 101r

streckende vander halver Nieuwvaart aff, oostwaarts op tot d’erve van Johan Cnaap cum suis toe.

Item alnoch eenen dries gelegen als vooren, groot ontrent drie hondt, belent oost Hendrick Mulders, west de Nieuwvaart, streckende uijt den noorden van een steghdeken aff, Zuijtwaarts op tot d’erve van Michiel Denis de Haan toe.

Item alnoch een havervelt gelegen als vooren ontrent de Santschel, groot drie hondt, belent Zuijden Arien Meertens Dojck, noorden Teuntje Jans van Gorcom, streckende vander halver Nieuwvaart aff, oostwaarts op tot d’erve van ……………………… toe.

Item alnoch een binnen delleken gelegen ten weste vande Nieuwvaart, groot ontrent twee hondt, belent noorden de wed:

Folio 101v

Jan Buijs, Zuijden Willem Potmaacker, streckende vander halver Nieuwvaart aff, westwaarts op tot den Quekelsloot toe.

Item alnoch de helft van een buijten dijckse delle, gelegen opt Stapeleijnt, groot ontrent vijff hondt, belent west Corstiaen de Bie, oost Adriaan de Roij, streckende vanden buijten teen vanden dijck aff, noortwaarts op tot Nederveen toe.

Item alnoch den geer moere met den gront, gemeen met Aert van Dongen cum suis, gelegen onder Cappel inden Hoeck.

Item noch een halff Lot moere en gront, gelegen inden Endenest, gemeen met Meerten Mutsaart, groot int geheel ontrent twee hondt.

Folio 102r

Item daar tegen sijn bedeelt de gelijcke kinderen hier vooren int hofft genoemt, als eerst opde helft van een huijs, schuir, schopkrn met de gerechte Zuijdense helft van acht hondt ackerlant, ofte soo groot ende cleijn alst selve gestaan ende gelegen is, ten ooste vande Nieuwvaart, belent noorden Adriaantjen Jans van Hamont, wed: voorsr, met de wederhelft hier tegen affgedeelt, Zuijden de wed: Anthonij Swart, streckende vander halver Nieuwvaart aff, oostwaarts op tot d’erve van Anna van Tilborgh toe.

Item noch een huijsken met de Zuijdense helft van drie en een halff hondt ackerlant, gelegen als vooren, belent noorden Adriaantjen van Hamont met de weder helft, Zuijden Geerit en Jan Crol, streckende vander

Folio 102v

halver Nieuwvaart aff, oostwaarts op tot d’erve van Anna van Tilborgh toe.

Item noch de gerechte helft van een buijten dijckse delle, gelegen opt Stapel eijndt, groot ontrent int geheel vijff hondt, belent west Corstiaan de Bie, oost Adriaan de Roij, streckende vanden buijten teen vanden dijck aff, noortwaarts op tot Nederveen toe.

Item alnoch een vierde van een stucksken hoijlandt, gelegen onder Zuijdewijn, groot int geheel sestien hondt, onbedeelt met de wed: Peeter vander Hoeven, belent oost Michiel Verhagen, west ……………………………………………………………,

Folio 103r

streckende van Cappel aff tot Schips diep toe.

Item alnoch een binnen dijckse delle gelegen ten weste vande Nieuwvaart, groot ontrent twee en een halff hondt, belent Zuijden Peeter Roosenbrant, noorden Teuntjen Jansen van Gorcom, streckende vander halver Nieuwvaart aff, westwaarts op tot den Quekelsloot toe.

Item alnoch een binnen delle gelegen ten weste van Willem van Gents vaart, groot ontrent met den omloop ses hondt, ofte soo groot ende cleijn als deselve aldaar gelegen is, belent Zuijden en noorden Jan Dircxsen Smits, streckende vander halver Willem van Gents vaart aff westwaarts met den omloop tot d’erve van Anthonij vander Nat en Jan Dingeman Deckers toe.

Item alle de overschietende

Folio 103v

ende onbedeelde moere, soo onder Cappel als Loon, ende op andere plaatse gelegen, blijven aande kinderen gemeen, soo als die tegenwoordigh tot den boedel specterende sijn.

Parthijen hebben tot d’een des anders proffijt vertijt ende vertegen naar den rechte vanden Landen, omme ieder sijn bedeelde te mogen gebruijcken als haar eijgen vrij ende allodiaal goet, ende ieder opt sijnen te moeten onderhouden alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte, met recht uijt ieder sijn bedeelde is uijtgaande, ende te betaalen de dorps lasten op ieder sijnen bedeelde is staande. Aldus gepasseert ten overstaan van Ad: van Andel Schout, Cnaap, vanden Hoeck en Timmerman Heemraden, desen 2e September 1700.

A.v. Andel Cornelis van den Houck
Johan Cnaep

Folio 104r

Onderdeelinge voor recht aan Schout ende gerechten van ’s Grevelduijn Cappel aangebraght bij Peeter Leempoel in houwelijck hebbende Lijsken Peeters de Jongen, mitsgaders den selven neffens Aert van Dongen als in desen gecooren deel vooghden, over de twee onmondige kinderen van Arien Peetersen de Jongen, Jan Peeters de Jongen, Cornelis Timmerman in houwelijck hebbende Catelijn Peetersen de Jongen, ende Jacobus Meertens Mutsaart in houwelijck hebbende Willemken Peetersen de Jongen, alle kinderen ende Erffgenamen van Peeter Ariensen de Jongen.

Inden eersten is bij blindt Lodt te deel gevallen Peeter Cornelisen Leempoel,

Folio 104v

erstelijck opde gerechte helft van een binnen delle gelegen ten weste van Willem Gents vaart tot over de wiel, groot ontrent met den omloop ses hondt, ofte soo groot ende cleijn als de selve aldaar gelegen, gemeen met Jacobus Mutsaart voorde andere helft, belent Zuijdee en noorden Jan Dircxsen Smits, streckende vander halver Willem van Gentsvaart aff, westwaarts op met den omloop, tot d’erve van Anthonij vander Nath en Jan Dingeman Deckers toe.

Item alnoch op een binnen dijckse delle, gelegen ten weste vande Nieuwvaart, groot ontrent twee en een halff hondt, belent Zuijden Peeter Roosenbrant, noorden Teuntje Jansen van Gorcom, streckende vander halver Nieuwvaart aff westwaarts op, tot den Quekelsloot toe, mits te genieten vant

Folio 105r

Loth gevallen aan Jacobus Mutsaart de somme van een hondert tweeenveertigh gl tien stuijvers,m in drie egaale ende te gelijcke paeijen, te weten een derde gereet, een derde over een jaar en het resterende derdepart den 2e 7ber 1702.

Op heden den 29e mert 1703 soo compareerde Peeter Leempoel, den welcke bekende van dese bovenstaande drie termijnen, sijnde twee hondert tweeenveertig gl tien stuivers voldaan en betaalt te wesen, door hande van Jacobus Mutsaart.

                                                     Peeter Cornelissen Leempoel

Item ten tweede is bij blindt Lot te deel gevallen Jan Peetersen de Jongen erst opde gerechte helfte van een buijten dijckse delle gelegen alhier opt Stapel eijndt, gemeen met sijn moeder Adriaantjen Jans van Hamont, groot int geheel vijff hondt, belent west Corstiaan de Bie,

Folio 105v

oost Adriaan de Roij, streckende vanden buijten teen vanden dijck aff, noortwaarts op tot Nederveen toe.

Item alnoch een gerechte vijffde part inde helft van een huijs, schuer, schop. Mitsgaders een gerechte vijffdepart van vier hondt ackerlant, gestaan ende gelegen ten ooste vande Nieuwvaart, belent noorden Adriaantje van Hamont sijn moeder, Zuijden Cornelis Timmerman en Jacobus Mutsaart, streckende vander halver Nieuwvaart aff, oostwaarts op tot d’erve van Anna van Tilborgh toe, mits dat dit Lot vant Lot gevallen aande weeskinderen Arien Peeteren de Jongen sal genieten vijfftigh guldens eens.

Opden 9e 9ber 1700 soo bekende Jan Peetersen de Jongen van dese bovenstande vijfftigh gl door Cornelis Timmerman voldaan te wesen.

Item ten derde is bij blindt Lot

Folio 106r

te deel gevallen Cornelis Hendricxe Timmerman eerst op een huijsken met de Zuijdense helft van drie en een halff hont ackerlant, gestaan ende gelegen ten ooste vande Nieuwvaart, belent noorden Adriaantjen van Hamont, Zuijden Gerit en Jan Crol, streckende vander halver Nieuwvaart aff oostwaarts op tot d’erve van anna van Tilborgh toe.

Item alnoch twee vijffdeparten inde helft van een huijs, schuie, schocht, miesgaders twee vijffde parten van vier hondt ackerlant, gestaan ende gelegen alsvooren, onbedeelt met Jacobus Mutsaart, belent noorden Jan Peetersen de Jongen met een vijffdepart, Zuijden de wed: Anthonij Swart, streckende vander halver Nieuwvaart aff oostwaarts op, tot d’erve van Anna van Tilborgh toe, mits dat dit Lot, aant Loth gevallen aande weeskinderen van Arien Peetersen de Jongen uijt sal moeten keeren eens eene somme van twee hondert sevenentwintigh gl tien stuijvers.

Op dese uijt rijckinge is bij den selven betaalt aan Jan Peeters de Jongen, opden 9e 9ber 1700 vijfftigh gl., item noch den 30e 7ber 1700 betaalt aan oncosten voorde weesen 34-10-0, blijft noch 143 gj. Onder hem, belooft daar van intrest tegens drie gl. procent te geven int jaar.

Opden 7e Appril 1702 so bekende Aert Mertens van Dongen als schoonvader vande voorsr. weesen vande boven gesr. 143 gl. met den intrest van dien voldaan en betaalt te wesen.

                                   Dit ist X handtmerck van Aert Mertens van Dongen

Folio 106v

Item ten vierde is bij blindt lot te deel gevallen Jacobus Mutsaart eerst de gerechte helft van een binnen delle, gelegen ten weste van Willem van Gents vaart tot ever de wiel, gemeen met Peeter Cornelisen Leempoel, groot ontrent int geheel met den omloop ses hondt, efte soo groot ende cleijn als deselve aldaar gelegen is, belent Zuijden en noorden Jan Dircxsen Smits, streckende vander halver Willem van Gets vaart aff erstwaarts met den omlooptot d’erve van Anthonij vander Nath en Jan Dingeman Deckers toe.

Item alnoch op twee vijffdeparten inde helft van een huijs, schuir, schop met twee vijffdeparten van vier hondt ackerlant, onbedeelt met Cornelis Timmerman met twee vijffdeparten, gestaan ende gelegen ten ooste vande Nieuwvaart, belent noorden Jan Peetersen de Jongen met

Folio 107r

een vijffdepart, Zuijden de wed: Anthonij Swart, streckende vander halver Nieuwvaart aff, oostwaarts op tot d’erve van Anna van Tilborgh toe, mits uijt te reijcken aant lot gevallen op Peeter Leempoel de somme van een hondert twee enveertigh gulden tien stuijvers, in drie egaale ende te gelijcke termijnen, te wesen een derde gereet, een derde over een jaar, en het resterende derdepart den 2e September 1702.

Opden 29e Meert 1703, soo bekende Peeter Leempoel van dese bovenstaande uijtrijckinge voldaan te wesen door Jacobus Mutsaart.

Item ten vijffde is bij blindt Lodt te deel gevallen de weeskinderen van Arien Peetersen de Jongen, op een vierdepart in een stuck hoeijlandt gelegen in Zuijdewijn, groot int geheel sestirn hondt, onbedeelt met de wed: Peeter vander Hoeven

Folio 107v

cum suis, belent oost Michiel Verhagen, west …………………………….., streckende van Cappel aff tot Schipsdiep toe, mits te genieten voort een vijffdepart vant helft vant huijs en ackerlant, vant Lot gevallen aan Cornelis Timmerman, eens twee hondert sevenentwintigh gl. tien stuijvers, en daaren tegen uijt te rijcken aan Jan Peetersen de Jongen eens vijfftigh gulden.

Opden 30e 7ber 1700 heeft Cornelis Timmernan in minderinge van dese uijtrijkimge betaalt voorde weesen, aan oncosten gevallen opde deelinge op vierendartigh gl tien stuijvers, en nemt noch van te betaalen aan Jan Peeters de Jongen, dat dese kinderen aan hem moste uijtrijcken vijfftigh gl., blijven de resterendrende penningen tot een hondert drieenveertigh gl., onder hem, waar van den voorsr. Timmerman belooft tot intrest te betaalen, tegens drie gl. procent int jaar.

Parthijen hebben tot d’een en des ander proffijt vertijt ende vertegen naar den rechte vanden Landen, omme ieder sijn bedeelde parceel off parceelen te mogen gebruijcken als haar vrij eijgen ende allodiaal goet. Ende ieder opt sijnen

Folio 108r

te moeten onderhouden alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte, met recht uijt ider sijnen bedeelde is uijtgaande, ende te betaalen de dorps lasten, waar mede henne bedeelde parceelen sijn belast. Aldus gepasseert ten overstaan en dagh datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
Cornelis van den Houck

Folio 108v

Compareerde voor Schout ende Heemraden van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Marua Lappijna, wed: Jan Backs voor haar selven, ende Martijn Jansen Backs mede voor sijn selven, ende t’saamen intervenierende ende de rato caverende voor Hendrick en Jan Jansen Backs, haare soonen en sijn Broeders, de welcke verclaarde alsoo t’saamen wettelijck ovet te geven met eender vrije gifte soo gewoon ende recht is, aan ende tot behoeff van Dirck Cornelisen Craan, seecker ontrent vier hondt, soo saij als weijlandt, gelegen ten noordrn vande Nieuwstraat, t’eijnde de t’sestigh roeden, belent oost Cornelis Gabrielsen Cool cum suis, west den cooper, streckende vande t’sestigh roeden aff, noortwaarts op tot de halve Cruijs vaart toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte, met recht tot het voorsr. goet behoorende, voorts geloove de voornoemde vercooperen in qualitijt

Folio 109r

voorsr den cooper int voornoemde goet te vrije ende waaren, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is aff te doen tot Nieuwjaar 1701 toe. Coram Adr: van Andel Schout, Johan Cnaap ende Hendrick Timmerman Heemraden, desen 2e October 1700.

De cooppenningen sijn volgens conditie in twee rgaale ende tegelijcke termijnen ter somme van vierhondert en twee gl, twee hondert en twee gl gereet, en twee hondert gl een jaar daar naar, edogh te betaalen vanden laatsten termijn intrest tegens vier gl procent, en bekennen sij vercooperen vanden eersten termijn voldaan te wesen datum ots.

A.v. Andel Johan Cnaep
Dit ist X handtmerck van Hendrick Timmerman

Opden 8e 8ber 1701 soo bekende de voorsr Maria Lapprijna wed: Jan Bacx als procuratie hebbende van haare kinderen, van den laatste prunsen met twee hondert gl cum intrste voldaan te wesen.

                                 Dit ist X handtmerck van Maria Lappijna wed: voorsr.

Folio 109v

                       Copije

Wij Burgemeesters, Schepenen ende Raat der Stadt Armhem, doen cond ende certificeeren mits desen, dat voor ons gecompareert ende verscheenen is Hendrick Bacx ende heeft gecedeert ende geaccordeert aan desselfs moeder Maria Philippijn, wed: van zal: Jan Hendrixen Bacx, ende selve oock soo noodig kragt deses geauthoriseert om vande Secretarie des dorps Capelle inde Meijereije van ’s Hertogenbos gelegen, te mogen ontfangen des comparants portie in soodanige somme van twee hondert gl, als wegens de kinderen vande voorsr Jan Hendricxe Bacx onder de gemelte Secretarie is berustende sijn, en daar voor als haar eijgen te quiteren, beloovende de voorsr. betaalinge altoos te houden en te erkennen als hem selffs in eijgener persoon geschiet te sijn, sonder eenige actie of pretentien daar omtrent te houden ofte reserveeren, beloovende van weirden te houden alt gene sijn voornoemde moeder omtrent sal hebben gedaan, met belofte van ratificatie en indemniteijt. In waarheijts oirconde hebben onser Stadts Secreet Zegel hier onder drucken, en door den Secretaris verlenen laaten, Actum Armhem den 17e September 1707. Onder stont: Ter ordte van haar Ed: ende Agtb: en was geteeckent.

                                                           Engelb: opten Noorth

                       Copije

Wij Burgemeesters, Schepenen ende Raat

Folio 110r

der Stadt Armhem, doen condt ende certificeeren kragt deses, dat voor ons gecompareert ende verscheenen is Johannes Bax ende heeft gecedeert ende geaccordeert aan desselfs moeder Maria Philippijna wed: van Jan Hendricxa Bax, en deselve oock soo nodig kraght deses geauthoriseert, om vande Secretarije des dorps Cappelle inde meijerije van ’s Hertogenbos gelegen, te ontfangen des comparants portie in soo danige sinne van twee hondert gl, als wegens de kinderen vande voorsr Jan Hendricxen Bax, onder de secretarije berustende sijn, en daar voor als haar eijgen te quitere, beloovende de voorsr. betaalinge altoos te houden en te erkennen als hem selffs in eijgener persoon geschiet te sijn, sonder eenige actie off pretensien daar omtrent te behouden, off te refereren, beloovende van waarde houden al het geene sijn voornoemde moeder omtrent sal gedaan hebben, met beloffte van ratificatie en indemniteijt. In waarheijts oirconde hebben wij onsen Stadts Secreet Zegel hier onder drucken en door den Secretaris teeckenen laaten. Actum Armhem den 6e 7ber 1701. Onder stont: Ter ordte van haar Ed: ende Agtb: en was geteeckent.

                                                           Engelb: opten Noorth
                                                                  Secrs

Folio 110v

Compareerde voor Schout ende Heemraden van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Gelden Willemsen, den welcke verclaarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo gewoon ende recht is, aan ende tot behoeff van Teunis Hendricx Timmerman, seecker halff buijten dijcks delleken, gelegen opt Stapel eijndt, groot ontrent int geheel vier hondt, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belent oost de wed: Zeger de Graaff, west het weeskindt van Geerit de Focker, streckende vanden buijten teen vanden dijck aff noortwaarts op tot Nederveen toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte, met recht daar uijtgaande, voorts gelooft den vercooper, den cooper int voorsr halff delleken te vrije ende waaren, naar den rechte vanden Landen, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is aff te doen,

Folio 111r

tot Nieuwjaar 1701 toe, Coram Adr: van Andel Schout, Johan Cnaap ende Hendrick Timmerman Heemraden, desen 2e October 1700.

De cooppenningen sijn soo parthijen verclaaren gereet ter somme van een hondert en twentigh gl, en bekent hij vercooper daar van voldaan te wesen datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
Dit ist X handtmerck van Hendrick Timmerman

Folio 111v

Compareerde voor Schout ende Heemraden van ’s Grevelduijv Cappel ondergenoemt, Hendricxe vanden Hoeck, wed: Wouter Jansen van Nederveen, de welcke verclaart wettelijck schuldigh te wesen, aan ende tot behoeff van Johan Cnaap Heemraat alhier, de somme van twee hondert Car: guldens, den gulden tot twintigh stuijvers ’t stuck Hollants, spruijtende ter saacke van goede deughdelijcke geleende ende aangetelde penningen, die sij debitrice bekent ten dancke ontfangen te hebben, geloovende deselve somme cum intresse van dien, wederomme te restitueren, aanden crediteur ofte den rechte thoonder deses, van huijden datum ondergeschreven over een jaar, tot vijff gl intrest vant hondert int jaar. Ende ingeval van langer onderhoudinge, edogh met beliefte vanden crediteur, soo sal den selven intrest blijven continueren totte volle effectueele

Folio 112r

Voldoeninge der voorsr somme toe, verbindende voort gene voorsr staat, specialijck een huijs, brouwhuijs, olij moolen en erve daar aan gelegen, gestaan ende gelegen ten ooste vande Nieuwvaart alhier aande straat, soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belent oost Johan Cnaap cum suis, west de Nieuwvaart, streckende vanden dijck aff, Zuijtwaarts op tot d’erve van Wouter Bouwdewijns toe, ende voorts generaalijck haar persoon ende goederen, roerende ende onroerende, Actum gepasseert ten overstaan van Adriaan van Andel Schout, Cornelis vanden Hoeck ende Corstiaan de Zeeuw Heemraden, desen 22e October 1700.

A.v. Andel Cornelis van den Houck
Corstiaen de Seeu

Opden 16e Meert 1708 Compareerde Joan Cnaep, den welcke bekende van dese bovenstaande somme en verloopen intreste tot date deses toe, voldaan te wesen door Hendrick vanden Hoeck.

                                                                  Johan Cnaep

Folio 112v

Compareerde voor Schout ende Heemraden van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Jan Christ, den welcke verclaarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte, soo gewoon ende recht is, aan ende tot behoeff van Arien Meertens Dolck, seecker parceel ackerlandt, gelegen ten weste vande Nieuwvaart, groot ontrent drie hondt, belent Zuijden de kinderen Hendrick Otterdijck, noorden Jurie Colthoff, streckende vander halver Nieuwvaart aff westwaarts op, tot den Quekel toe, den geheelen sloot aanden Zuijden candt, comt aan dit parceel. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende nabueren rechte, met recht tot het voorsr. parceel behoorende, voorts gelooft den cooper, den cooper int voornoemde

Folio 113r

getransporteerde te vrije ende waaren, naar den rechte vanden Landen, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1701 toe. Coram Adriaan van Andel Schout, Jan van Pas ende Cornelis vanden Hoeck Heemraden, desen 28e October 1700.

De cooppenningen sijn soo parthijen verclaren gereet ter somme van drie hondert gulden, en bekent hij vercooper daarvan voldaan te wesen datum uts.

A.v. Andel Cornelis van den Houck
Jan van Pas

Folio 113v

Compareerde voor Schout ende Heemraden van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt, Arien Jansen Schaap, den welcke verclaarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo gewoon ende recht is, aan ende tot behoeff van Jan Claassen vander Saacke, seecker parceel ackerlandt, gelegen opde Hoogevaart, groot ontrent vier en een halff hondt, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belent Zuijden Peeter den Schoenmaacker cum suis, noorden den Cooper, streckende vander halver Hoogevaart aff, wesrwaarts op tot d’erve van Arien Robben Deckers toe, belast met eenen gl tien stuijvers jaarlijcxe chijns, aant

Folio 114r

H: geesthuijs tot Dordrecht. Ende voorts met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte, met recht uijt het voorsr goet is aangaande, voorts gelooft den voornoemde vercooper den cooper int voorsr goet te vrije ende waaren, naar den rechte vanden Landen, ende alle voorcommer calangie ende aantaal dier op is aff te doen tot Nieuwjaar 1701 toe. Coram Adr: van Andel Schout, Johan Cnaap ende Cornelis vanden Hoeck Heemraden, desen 1e Novembr: 1700.

De cooppenningen sijn soo parthijen verclaaren voor recht gereet ter somme van twee hondert gulden, en bekent hij vercooper daar van voldaan te wesen datum uts.

A.v. Andel Cornelis van den Houck
Johan Cnaep

Folio 114v

                       Copije

Op Huijden den 25e Octob: 1700 Compareerde voor mij Pieter van Buren, notaris Pub:, bijden Ed: Hove van Hollandt geadmitteert, tot Rotterdam residerende, ende voorde naargenoemde getuijgen, Cristiaan vander Vaart, burger deser stadt mijn notaris bekent, de welcke verclaarde te Constituaaren en machtigh te maacken, soo als hij doet bij desen, den E. Govert Jansen Cluijtenaar, woonachtigh in Vrijhoeve, specialijck omme uijt den naame ende van wegens hem Comparant te transporteren ende in vollen vrijen eijgendom, naar Costinginen locaal over te dragen, soodanige landerijen, gelegen opde Hoogevaart onder den dorpe van Cappel, als hij Comparant aan Arien Schaap heeft vercoght, volgens de Coopcedulle daar van sijnde, belent ende streckende het voorlandt, naar luijt de opdraght brieven daar van sijnde, verleden en gepasseert, waar toe in desen wort gerefereert

Folio 115r

de Cooppenningen, volgens ’t gemaackte contracte onder sijne geconstituerdens quitantie te ontfangen, ende voor vrije waaringe vant voorsr landt, sijn Comparants persoon ende goederen te verbinden, ende voorders dies wegen alles anders te doen ende handelen wat requireren sal, even en indier vougen hij Comparant selffs present sijnde, soude komen, ofte mogen doen, beloovende voor goet, vast, ende van waarde te houden, ende doen houden, allent gunt bijden geconstituerde, uijt kraghte deses sal werden gedaan, onder verbandt als naar rechten gedaan binnen Rotterdam, ter ptrsentie van Jan de Croij, ende Jacobus Groen, als getuijgen, die de minute deses nevens den Comparant en mijn notaris onderteeckent hebbe, ten dage voorsr. Onder stont Quod Attestor en was geteeckent P.J. van Bueren, nots.

Dat dese Copije bevonden is te accorderen, Quod Attester

                                                          H.vander Hoeven, scrs
                                                                  1700

Folio 115v

Compareerde voor Schout ende Heemradeb van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt, Govert Jansen Cluijtenaar woonende inde Vrijhoeven, als speciaale last ende procuratie hebbende van Corstiaan vander Vaart, Borger ende inwoonder tot Rotterdam, volgens procuratie gepasseert voor Pieter van Buren notaris ende seeckere getuijgen, binnen Rotterdam residerende, in dato den 25e October 1700, hier vooren geregistreert, den welcke verclaarde alsoo wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo gewoon ende recht is, aan ende tot behoeff van Arien Jansen Schaap, seecker huijs, hoff en ackerlant aangelegen, gestaan ende gelegen opde Hoogevaart alhier, groot ontrent vier en een halff hont, afte soo groot ende cleijn alst aldaar gestaan ende gelegen is, belent noorde de wed: Jan Peetersen Schaap, Zuijden Jan Gijben cum suis,

Folio 116r

streckende vander halver Hoogevaart aff, westwaarts op tot de heij toe. Item alnoch een parceeltje ackerlant, gelegen als vooren opde heij, groot ontrent twee hondt, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belent noorden Jan Gijben cum suis, Zuijden Thomas Wouters, streckende vande erve vande wed: Adr: van Campen cum suis aff, tot Reers heijde toe, met eenen vrije overweght, dat dit parceel heeft, over de erve off steght vande wed: Ad: van Campen. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte, met recht tot dese parceelen behoorende, voorts gelooft den vercooper in qualitijt voorsr, den cooper int voorsr huijs en parceelen van erve, te vrije ende waaren naar den rechte vanden Landen, ende alle voorcommer Calangie, ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1700 toe, Coram Ad: van Andel Schout, Cnaap en vanden Hoeck Heemraden, desen 1e 9ber 1700.

De cooppenningen sijn soo parthijenverclaren voor regt gereet ter somme van vier hondert gl, en bekent hij vercooper in qualitijt voorsr, daar van voldaan te sijn, datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
Cornelis van den Houck

Folio 116v

                       Copije

Op Huijden den 6e October 1700 Compareerde voor mij Johan vande Pavort, nots. publ. bijden Hove van Hollandt geadmitteert, tot Rotterdam residerende, ende voorde genoemde getuijgen, Jannetje Willems Paans, wed: van Simon Jacob Geltelder, woonende tot Charlois, sijnde tegenwoordigh binnen desen voorsr Stad, welcke Jannetje Willems Paans een dochter, en mede Erffgenaam is van Willem Geldens, overleden tot Loon, die een soon was van Pietertje ………………., dewelcke verclarde in die qualitijt bij desen te constitueeren, ende volmachtigh te maacken, Gelden Willemsen Paans, haar broeder, woonende tot Loon voorsr, specialijck omme uit den naam, ende van wegen haar Comparante te regeren en administreren haare goederen, haar opgecomen doort overlijden vande gemelte haar groot moeder, huringe ende verhueringe, mitsgaders

Folio 117r

vercoopinge te mogen doen, aan soodanige persoon, ofte persoonen, op soodanige Conditie, ende voor doodanige somme van penningen, als de geconstitueerde te raaden sal, en daar van de gerequireerde coop aff huircedullen te passeeren en teeckenen, de coop, off huerpenningen, onder behoorlijcke quitantie te ontfangen, ende gemelte goederen naar de manier gebruijckelijck te transporteren, en overdragen, voorts deselve goederen te mogen bebouwen, besaijen, en beplanten, ende de vrughten daar van provenierende mede te mogen vercoopen, ende cooppenningen daar van onder behoorlijcke quitantie te innen en ontfangen, bij onwilligheijt ofte vertreck van betaalinge, ofte voldoeninge vant gene, waartoe de persoon, ofte persoonen, dese eenighsints conferurende, sijn geobligeert, mits desen van Justitie te mogen gebruijcken, tot dien eijnde alle mogelijcke divoiren aan te wenden, arrest en detentie op persoon

Folio 117v

en goederen te mogen doen, deselve debite te beclagen, en alle termijnen soo substantieel als ineidateel te observeeren ten diffinitive toe, appoincten en interlocutien te hooren voldaen, en houden voor voldaan, sententie te vervolgen en hooren promintieren, voordelig sijnde deselve te acquisceren, ofte doen executeren, en van de nadeelige te mogen appelleren, ofte refformeren, en t’selve appel, ofte reffotmatie, mede ten uijteijnde te vervolgen, wijders te mogen accorderen, aan soodanigen persoon, ofte persoonen, op soodanige conditien, als den geconstituerde te raden werden sal, sonder offte onder willige condemnatie van Hoven van Justitie, off subalterue gerechten, constitutie van procureurs, tot dien eijnde, en onder remunstiatie van relieffe en reduvtie, en dese aangaande noch alles anders te

Folio 118r

doen en handelen, wes sij Comparante selffs present sijnde soude cunnenofte mogen doen. Cum protestatesubstituendi in cuminuni forma. Beloovende voor goet, vas, en van waarden, te sullen, en doen houden, allen ’t gene uit craghte deses sal werden dedaan ende verright, onder verbant, en ten bedwangh als naar rechten, Aldus gepasseert binnen Rotterdam, ter presentie van Jacobus vander Wolff, en Jacobus Braat, als getuijgen ten dese versoght, die de minute deses benevens de Comparante en mij nots: hebben onderteeckent, ten dage, maand en jaar als boven. Onders stont: Quod Attestor, en was geteeckent Johan vande Pavort nots. publ.

Dat dese Copije met de principaele Copije bevonde is te accorderen.

                                                             Quod Attestor
                                                          H.vander Hoeven, scrs
                                                                 1700

Folio 118v

                       Copije

Op huijden den 29e 8ber 1700 Compareerde voor mij Willem Onias, Openbaar nots bij den Ed: Hove van Hollant geadmitteert, tot Zierck Zee residerende, in presentie vande naargenoemde getuijgen d’eerbaare Neeltjen Meertens Udeman, woonende hier ten huijse vande Hr: Cansius mij notaris bekent, de welcke verclaarde mits desen te constitueren, en volmachtigh te maacken, den eersaamen Frans Cuijsten, haar constituants swager, woonende tot Baartwijck, principaalijck om uijt haar Comparants naam mede te compareren propaire, in het sterffhuijs van d’eerbaare Pieternella ………………., laatst wed: van de E: Dirck Costen van Pas zal:, haar comparants grootmoeder, nu (onlangs geleden) gesturven, tot Capelle inde Langhstraat, en aldaar haar Constiuants mede als Erffgenamen in te verclaren, en tot

Folio 119r

dien eijnde staat en inventaris en vercaveringen te helpen maacken, voor soo veel haar portie gelanght, verders alle losse en vaste goederen te vercoopen, tot dien eijnde daar van waarschappen te verlijven, volgens costingue locaal, de coopers te guaranderen voor alle aanmaaninge, landen en huijsen als anders uijt de pacht sijnde, te verhuren, de debiteuren van haar Comparants grootmoeder zaliger voorsr, met minne ofte bij wegen van techte, tot betalinge te constingeren, penningen onder sijn geconstituerdens quitantie te ontfangen, soo inteijschen als verwerden, alle termijnen van rechte te observeeren, Comparitien (bij de rechters geordonneert) te purgeren. Eede inde ziel vande voornoemde geconstituant (ist noot) te doen, vonnissen off sententien hooren promintueren, de voordelige, met de costen ter executie te leggen, vande nadeelige t’appelleeren off te reformeren, saacken te

Folio 119v

Compromitteren, deselve te locuderen, off daar van in reductie te comen, soo sijn geconstitueerdens goeden raat gedragen sal, voorts generaalijck alles te doen, wat al omme vereijsschen sal, en de constituante (present sijnde) soude comen off vermogen te doen, alwaart naarder last (dan voorsr staat) vereijste, die gehouden wert voor gesusreert, met macht om een a twee persoonen adlits te mogen substitueren, beloovende het verrichte, vanden voornoemde geconstituarde en gesubstituerdens van waarden te sullen houden, onder verbant als naar rechte, mits den voornoemde geconstituerde gehouden blijft van sijn verrichte aande voornoemde cobstituante, te doen reeckening, bewijs en reliqua, onder gelijck verbandt als vooren. Actum

Folio 120r

Zierck Zee, in presentie van Sr: Willem Buijte Mr: Chirurgijn en Jacob Trompert Clercq mijnsw nots, als getuijgen etc:, de minute van dese is behoorlijck geteeckent, en met dit accorderende, onder stont Quod Attestor, en was geteeckent W: Onias nots publ: 1700.29:10.

Dat dese Copije met sijn principaale Copije bevonden is te accorderen.

                                                             Quo Attestor
                                                          H:vander Hoeven, scrs
                                                                 1700

Folio 120v

Erffdeelinge voor Reght aan Schout ende Heemraden van ’s Grevelduijn Cappel aangebraght, bij Gelden van Pas, Michiel Verhagen in houwelijck hebbende Maeijcken van Pas, Gelden en Pieternel Willensen Paans, mitsgaders denselven Gelden Paans, als speciaale last ende procuratie hebbende van sijn suster Jennetje Willemsen Paans, wed: van Simon Jacob Gelttelder woonende tot Charlois, volgens procuratie gepasseert voor Johan vande Pavort, nots en seeckere getuijgen binnen Rotterdam residerende, in dato den 6e October 1700, hier vooren geregistreert,

Folio 121r

Kinderen van Willem Geldens Paans, Frans Cuijsten in houwelijck hebbende Pieternel Meertens Oirlemans, woonende tot Baartwijck voor sijn selven, mitsgaders als speciaale last ende procuratie hebbende, van Neeltjen Meertens Oirlemans, volgens procuratie, gepasseert voor Willem Olias, notaris en seeckere getuijgen binnen Zierck Zee residerende, in dato den 29e October 1700, mede hier vooren geregistreert, ende Adriaantje Meertens Oirlemans, meerderjarige Jonge dochter, woonende tegewoordigh tot Vlijmen, als kinderen van Grietje Geldens Paans, alle kinderen, kints kinderen

Folio 121v

ende Erffgenamen van Peeterken Gijsberts Deckers, laatst wed: van Dirck van Pas, haar respective moeder ende grootmoeder geweest. Ende dat vande Erffgoederen, als deselve Peeterke metder doot heeft ontruijmt ende achter gelaaten, als volgende is.

Inden ersten is bedeelt Gelden van Pas, op een gerechte derdepart in een huijs, hoff, geboomte en erve, aan gelegen, gestaan ende gelegen ten Zuijden vande Nieuwstraat, groot ontrent int geheel negen hondt, onbedeelt met Jan van Pas, belent oost Eeltjen van Nederveen, west de wed: Huijbert Ockers, streckende vander halver Nieuwstraat aff, Zuijtwaarts op tot de Loonse erve toe.

Folio 122r

Ten tweede is bedeelt, Michiel Verhagen op twee geerden hoij ofte weijlandt, in een stuck van ses geerden, gemeen en onbedeelt met Bastiaan de Leeuw cum suis, gelegen in Zuijdewijn beneden de Cromsteght, streckende van Cappel aff noortwaarts op, tot den Gantel toe, belent oost Do: Hilsius, west de Hr: vande Zuijdewijn, mits dat dit lot uijt sal moeten keren, aant lot gevallen op Frans Cuijsten, Neeltje en Adriaantje Meertens Oirlemans, eens eene somme van een hondert en vijfftigh gulden, en bekenne daar van voldaan te wesen.

Ten derde is bedeelt Gelden, Jannetje en Pieternel Willemsen Paans, kinderen van Willem Geldens Paans, inden eersten een ackerken gelegen onder Loon, groot drie hondt, ofte groot ende cleijn alst aldaar grlegen is, belent oost Heijliger Cornelisen van Esch, west

Folio 122v

Gelden van Pas, streckende vande Cappelse erve aff Zuijtwaarts op, tot de Santschel toe.

Item alnoch twee drieskens, gelegen ten noorden vande Nieuwstraat onder Cappel, groot t’saamen ontrent een hondt, ofte groot ende cleijn als deselve aldaar gelegen sijn, belent ten midden Aert van Dongen, oost en west de wed: Jacob van Nieuwenhuijsen, streckende vanden sloot aff, noortwaarts op tot d’erve van Corstiaan de Zeeuw toe.

Item alnoch een gerechte vierdepart, in een lodt moete met den gront, gemeen en onbedeelt met Dingeman Deckers en Leendert Wijnen, gelegen onder Loon inden Hoeck.

Item ten vierde is bedeelt Frans Cuijsten, Pieternel en Adriaantje Mertens Oirlemans, kinderen

Folio 103r (moet zijn 123v)

van Grietje Geldens Paans, t’saamen op eem hondert en vijffeigh gl, als Michiel Verhagen, uijt sijn lodt met uijtrijckrn, en bekennen daar van voldaan te wesen. Item noch twee hondert gulden uijt den gemeene boedel, die sij mede bekennen ontfangen te hebben.

Parthijen hebben tot d’een en des anders proffijt ende vertegen naar den techte vanden Landen, omme ieder t’sijne te mogen gebruijcken als haar ander vrij ende allodiaal goet. Ende ieder opt sijne te moeten onderhouden alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte, met recht uijt ieder sijn bedeelde is uijtgaande. Ende ieder te betaalen de dorps als andere lasten, waar mede henne bedeelde is belast. Aldus gepaddeert ten overstaan van Adr: van Andel Schout, Johan Cnaap, Jan Gijben en Hendrick Timmerman Heemraden, desen 12 9ber 1700.

A.v. Andel Johan Cnaep
Jan Ghijben

Folio 123v

Compareerde voor Schout ende Heemraden van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt, Joris van Grevenbroeck, den welcke bekende met sijnen willeceur wel ende deughdelijck schuldigh te wesen, aan ende tot behoeff van Arien Heijmans woonende inde Vrijhoeven, de somme van twee hondert en vijfftigh gulden, de gulden a twintigh stuijvers ’t stuck Hollants, speuijtende ter saacke van goede deughdelijcke geldende ende aangetelde penningen, die hij debiteur bekent ten dancke ontfangen te hebben, beloovende deselve somme wederomme te restitueren aanden Crediteur, ofte den rechte thoonder deses, van huijden datum ondergeschreven, over een jaar, met den intrest van dien, tegens vier gulden vant hondert int jaar. Ende ingeval van langer onderhoudinge, edogh met beliefte vanden voorsr Crediteur, soo sal den selven

Folio 124r

intrest blijven cobtinueren totten volle effectueele voldoeningeder voorsr hooft somme cum intresse van dien toe, verbindende voort gene voorsr staat, speciaalijck een parceel ackerlant, gelegen ten ooste vande Nieuwvaart, groot ontrent drie en een halff hondt, belent Zuijden Corstiaan de Zeeuw, noorden Corstiaan Glaviman, streckende vander halver Nieuwvaart aff, oostwaarts op tot de Dwars ackers toe, ende voorts generalijck sijn persoon ende andere goederen, hebbende ende vercrijgende, adjubjecterende deselve alle heeren, hoven, wette, rechte ende rechteren, en principaalijck den Ed: Hove van Hollant. Actum gepasseert ten overstaan van Adriaan van Andel Schout, Johan Cnaap en Cornelis vanden Hoeck Heemraden, desen 24e November 1700.

A.v. Andel Johan Cnaep
C.van den Houck

Opden 23e Junij 1704 soo bekende den voorsr. Arien Heijmans vanden bovengest willeceur met verloopen intrest voldaan te wesen.

Folio 124v

Compareerde voor ons Schout ende Heemraden van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Teunis Wouters, alias Clootwijck voorde eene helft, Wouter Teunisen van Clootwijck ende Arien Dircxsen Smits in houwelijck hebbende Hebdricxe Teunisen van Clootwijck voor twee sesdeparte, de welcke verclaarde alsoo t’saamen wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo gewoon ende recht is, aan ende tot behoeff van Cornelis Reunisen van Clootwijck, seecker vijff sesdeparte in een huijs, hoff, erve en ackerlant aangelegen, gestaan ende gelegen opde Hoogevaart, groot int geheel ontrent vijff hondt, ofte soo groot ende cleijn alst t, selve aldaar gestaan ende gelegen is. belent Zuijden de Erffgenamen van Peeter Wouters alias Clootwijck

Folio 125r

noorden Govert Peetersen Schaap cum suis, streckende vander halver Hoogevaart aff westwaarts op, tot de Twee enveertigh geerden toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen, ende naburen rechte, met recht daar uijtgaande, voorts geloove de voornoemde vercooperen, den Cooper inde voorsr vijff sesteparte, te vrije ende waaren naar den rechte vanden Landen, ende alle voorcommer Calangie, ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1701 toe. Coram Adr: van Andel Svhout, Johan Cnaap en Jan Gijben Heemraden, desen 9e December 1700.

De Cooppenningen sijn soo parthijen verclaaren voor recht gereet ter somme van twee hondert gulden, en bekennen sij vercooperen daarvan voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
Jan Ghijben

Folio 125v

Erffdeelinge voor reght aan Schout ende Gerechte van ’s Grevelduijn Cappel aangebracht, bij Teunis Jansen van Hamont weduwnaar van Josijntje Hendrick Back, ter eenre Cornelis Nieuwstraat ende Geerit Tijssen van Riel in houwelijck hebbende Willemken Teunisen van Hamont ter andere sijde, ende dat van soodanige Erffgoederen als de voorsr Josijntje metter doot heeft ontruijmt ende achtergelaaten als volght.

Inden eersten is bij blindt Lodt te deel gevallen Teunis Jansen van Hamont weduwnaar voorsr, eerstelijck op een huijs, hoff,

Folio 126r

schuer, en ackerlant aan gelegen, sijnde de middelste helft vande geheele stede, groot ontrent negen hondt, ofte soo groot ende cleijn als deselve ten noorde candt vande Nieuwstraat gestaan ende gelegen is, belent oost Geerit Tijssen van Riel mrt een vierde part, west Cornelis Nieuwstraat, mede met een vierde, streckende vander halver Nieuwstraat aff, noortwaarts op tot een dwars steghttoe, mits dat Geerit Tijssen van Riel het gebruijck vant scheurken mrdr sa; hebben.

Item alnoch de noordense hest van een binne delle, gelegen ten weste vamde Nieuwvaart, groot int geheel ses hondt, belent Zuijden Cornelis Nieuwstraat en Geerit Tijssen van Riel met de wederhelft hier tegen aff gedeelt, noorden Willem Potmaackers, streckende vander Nieuwvaart aff, westwaarts op tot den Queke sloot toe.

Folio 126v

Item alnoch de moere en gronden gelegen neven de Groot del en Schoenmackers steght inden Dullaart, ten Zuijden vande Cruijs vaart, mits dat dit Lot uijt sal moeten keren aan Geerit Tijssen van Riel, eens eene somme van vijffentnegentigh gl, item de boomen ten weste vant huijs, blijven aan Cornelis Nieuwstraat, onder Conditie van den selve, te Meij 1701 te mortrn uijt rooijen.

Item daar tegen sijn bij blindt Lodt te deel gevallen Cornelis Nieuwstraat en Geerit Tijssen van Riel, op een vierdepart vandt gelegen ackerlant, gelegen als vooren inde Nieuwstraat, groot int geheel ontrent negen hont hondt, te weten het oostense vierde part ten ooste vant en

Folio 127r

schuer, belent oost daar van Bastiaan Jansen Boer, item noch een vierde vande gelegen stede, gelegen ten weste vant huijs gevallen op Teunis Jansen van Hamont, belent daar van ten weste de wed: Hendrick Verhagen, streckende beijde de vierdeparte vanden halver Nieuwstraat aff, noortwaarts op tot een dwars steghde toe.

Item alnoch de Zuijtdense helft van een binne delle, gelegen ten weste vande Nieuwvaart, groot ontrent int geheel ses hondt, belent noorden Teunis Jansen van Hamont met de wederhelft, Zuijden Catelijn Geerits, streckende vander halver Nieuwvaart aff, westwaarts op tot den Quekel sloot toe.

Item alnoch alle de moere en

Folio 127v

gronden die tot desen boedel specteren, die ten noorde vande Cruijs inden Dullaart gelegen sijn.

Parthijen hebben tot d’een en des anders proffijt vertijt ende vertegen naar den rechte vanden Landen, omme ueder ’t sijne te mogen gebruijcken als haar ander vrij ende allodiaal goet. Ende ieder opt sijne te moeten onderhouden, alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte, met recht uijt ieder sijn bedeelde is uijtgaande. Aldus gepasseert ten overstaan van Adriaan van Andel Schout, Corstiaan de Zeeuw en Hendrick Timmerman Heemraden , desen 18e December 1700.

A.v. Andel Corstiaen de Seeu
Dit ist X handt merck van Hendrick Timmerman

Folio 128r

Onderdeelinge voor Reght aan Schout ende gerechte van ’s Grevelduijn Cappel, aangebraght bij Cornelis Nieuwstraat ende Geerit Tijssen van Riel in houwelijck hebbende Willemken Teunisen van Hamont, kinderen en Erffgenamen van Josijntjen Hendrick Back, ende dat van soodanige Erffgoederen als sij op heden tegens Teunis Jansen van Hamont, weduwnaar vande veersr Josijntje, hebben affgedeelt als volgt.

Inden eersten is bedeelt Cornelis Nieuwstraat, (X) eerstelijck op gerechte westense vierdepart vant ackerlant, groot negen hondt, off soo groot ende clijn alst te noorde vande nieuwstraat gelegen is, belent oost Teunis Jansen van Hamont met het huijs.

(X)=nomine uxoris? Dit staat onder bovenstaande text, en is later bijbeschreven.

Folio 128v

en de helft vande geheele stede, west de wed: Hendrick Verhagen, streckende vander halver Nieuwstraat aff, noortwaarts op tot een dwars steght toe, mits genietende van Geerit Tijssen van Riel de somme van een hondert twee en tachtentigh gl tien stuijvers, en de boomen die ten weste vant huijsdat inde voorgaande deelinge gevallen is aaqn Teunis Jansen van Hamont.

Opden 20e Junij 1701 soo bekende Coenelis Nieuwstraat vande 182 gl 10 stuijvers voldaan te wesen.

Item de moere en gronden die op haar gevallen sijn bijde voorgaande deelinge, sijn en blijve int gemeen.

Item daar tegen is bedeelt Geerit Tijssen van Riel, eerstelijck

Folio 129r

Op het gerechte oostense vierdepart van ontrent negen hondt, gelegen ten noorde vande Nieuwstraat, off het gerechte vierdepart vande geheele steede, soo deselve hier vooren is verdeelt, belent oost Bastiaan Jansen Boer, west Teunis Jansen van Hamont, streckende vander halver Nieuwstraat aff, noortwaarts op tet ssn dwars steght toe, mits genietende van Teunis Jansen van Hamont, volgens de voorgaande deelinge, vijffenjnegentigh gl, en mede het gebruijck vande schuer.

Item alnoch de helft van een binne delle gelegen ten weste vande Nieuwvaart, groot ontrent int geheel ses hondt, belent noorden Teunis Jansen van Hamont met de helft, Zuijden Catelijn Geerits, streckende vander halver Nieuwvaart aff, westwaarts op tot den Quekel sloot toe, mits

Folio 129v

uijtte rijcken, aan Cornelis Nieuwstraat een hondert twee entachtentigh gl tien stuijvers eens.

Item alle de moere en gronden die op haar bij de voorgaande deelinge gevallen sijn, sijn en blijven int gemeen.

Parthijen hebben tot d’een en des anders proffijt vertijt ende vertegen naar den rechte vanden Landen, omme ieder sijn bedeelde te mogen gebruicken als haar ander vrij ende allodiaal goet, ende ieder opt sijne te moeten onderhouden alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte, met recht uijt ieder sijn bedeelde is uijtgaande. Aldus gepasseert ten overstaan en dagh datum uts.

A.v. Andel Corstiaen de Seeu
Dit ist X handt merck van Hendrick Timmerman

Folio 130r

Compareerde voor Schout ende Heemraden van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Leendert Cuijsten in houwelijck hebbende Adriaantje van Dongen, de welcke verclaarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo gewoon ende recht is, aan ende tot behoeff van Adriaan de Roij, seecker parceel ackerlant, gelegen ten weste van Willem van Gents vaart inde Moole banck, groot vier en een achtste hondt, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belent oost Arien Heijligers, west de Erffgenamen van Meerten van Campen, streckende van een steeghdeken en de erve van Adriaan Teunisen Pols aff, noortwaarts op tot de erve vande Erffgenamen van Meerten van Campen en Jan van Pas toe, mits dat die houdt uijt dit parceel, sijne vrije over weght heeft Zuijtwaarts

Folio 130v

op, tot een steeghdeken toe, over de erve van Adriaan Teunisen Pols. Ende dat voorts met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte, met recht daar uijtgaande, voorts gelooft den vercooper, den cooper int voorsr goet te vrije ende waaren naar den trchte vanden Landen, ende alle voorcommer calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1701 toe. Coram Adriaan van Andel, Cornelis vanden Hoeck en Jan van Pas Heemraden, desen 30e December 1700.

De Cooppenningen sijn soo parthijen verclaaren voor recht gereet ter somme van ses hondert gulden, en bekent hij vercooper daar van voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel Jan van Pas
Cornelis van den Houck

Folio 131r 1701:

Compareerde voor Schout ende Heemraden van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt, Jacobus Meertens Mutsaart den welcke verclarde wettelijck over te geven, met eender vrije gifte soo gewoon ende reght is, aan ende tot behoeff van Cornelis Hendricx Timmerman, seecker twee vijffde parten inde helft van een huijs, scgeur, schop en ackerlant aangelegen, groot ontrent int geheel acht hondt, ofte soo groot ende cleijn alst ten ooste vande Nieuwvaart gestaan ende gelegen is, bedeelt int huijs, schuer, en schop, met Adriaantje Jansen van Hamont, en Jan Peetersen de Jongen, belent noorden Jan Peeters de Jongen met een vierde part, Zuijden de wed: Anthonij Swart, streckende vander halver Nieuwvaart aff, oostwaarts op tot d’erve van Anna van Tilborgh toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende nabueren rechte, met reght

Folio 131v

Daar uijtgaande, voorts gelooft den vercooper, den Cooper inde voorsr twee vijffde parten, inde helft vant huijs, schuer, schop en ackerlant te vrije ende waaren naar den rechte vanden Landen, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1701 toe. Coram Adriaan van Andel Schout, Johan Cnaap ende Hendrick Timmerman Heemraden, desen 17e Januarij 1701.

De cooppenningen sijn soo parthijen verclaren voor reght gereet ter somme van een hondert gulden, en bekent hij vercooper daar van voldaan re wesen, datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
Dit ist X handtmerck van Hendrick Timmerman

Folio 132r

Compareerde voor Schout ende Heemraden van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Cornelis Hendricx Timmerman, den welcke verclarde wettelijck over te geven, met eender vrije gifte, soo gewoon ende reght is, aan ende tot behoeff van Jacobus Meertens Mutsaart, seecker huijsken en erve, groot ontrent met het heijken achter aan gelegen twee hondt, ofte soo groot ende cleijn alst ten ooste vande Nieuwvaart gestaan ende gelegen is, belent Zuijden de wed: Geerit de Haan, noorden Arien Meertensen Dolck, streckende vander halver Nieuwvaart aff, oostwaarts op tot d’erve van Corstiaan Mutsaart cum suis toe, met eenen vrije overweght, van vooren vande straat aff, achter de huijsinge vande wed: Geerit de Haan. Ende voorts met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende nabueren rechte, met reght daar uijtgaande, voorts gelooft den cercooper, den Cooper int voorsr huijsken en erve te te vrije ende waaren, naar den regte vanden

Folio 132v

Landen, ende alle voorcommer calangie wnde aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1701 toe. Coram en dagh datum uts.

De Cooppenningen sijn soo parthijen verclaren voor reght gereet ter somme van een hondert gulden, en bekent hij vercooper daar van voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
Dit ist X handt merck van Hendrick Timmerman

Folio 133r

Erffdeelinge voor Reght aan Schout ende Gerechten van ’s Grevelduijn Cappel aangebraght, bij Aert ende Willem Cornelisen vanden Hoeck, Peeter Joosten Smits in houwelijck hebbende Jenneken Cornelisen vanden Hoeck, Jacobus Buermans in houwelijck hebbende Jacomijn Cornelisen vanden Houck, mitsgaders Cornelis vanden Hoeck als vader ende aangestelde vooght over sijne vier minderjarige kinderen als Helena, Maria, Willemijna ende Cornelis Cornelisen vanden Hoeck, ende Geerit de Focker als vader ende mede aangestelde vooght over sijnen soon Aert de Focker, alle als Erffgenamen van Jan Jacobsen Glaviman henne gewesene oom, ende dat vande Erffgoederen als obligatie, als den voorsr Glaviman

Folio 133v

heeft achtergelaten, ende metter doot ontruijmt, wesende de Looten als volght.

Inden eersten is bedeelt Peeter Joosten Smits ende Jacobus Buermans nomine uxoris op een huijsken en erve, gestaan ende gelegen tot Sprangh soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belent oost Jurie Colthoff, west de Boshuijsense Steeght, streckende vande straat aff noortwaarts op tot d’erve van dito Colthoff toe, mits dat dit Lot, aant Lot gevallen aan de vier onmondige kinderen van Cornelis vanden Hoeck, als daar is Helena, Maria, Willemijna ende Cornelis Cornelisen vanden Hoeck uijt sal moeten keeren eens eene somme van dartigh gl, en bekennen daar van voldaan te wesen.

Item daar tegen sijn bedeelt Aert en Willem Cornelisen vanden Hoeck, Cornelis vanden Hoeck als

Folio 134r

vader ende vooght over sijne vier onmondige kinderen, mitsgaders Geerit de Focker als vader ende vooght over sijnen soon Aert de Focker, eerstelijk op een buijten dijckse delle groot ontrent drie en een vierde hont, belent oost Neeltjen van Tilborgh cum suis, west Jan Adriaansen Potmaacker, streckende vanden Ausloot aff, noortwaarts op tot Zuijdewijn toe.

Item noch eenen willeceurbrieff van hondert gl, tot laste van Peeter Gijben.

Item alnoch een obligatie van een hondert en vierentachtentigh gulden Capitaal tot lasten vant dorp Cappel.

Item alnoch een obligatie van vijfftigh gulden, tot laste van Jan Dingeman Deckers.

Ende daar en boven noch alle de obligatie en pretensie als de voorsr Erffgenamen gelijcklijck sijn pretenderende uijt desen voorsr boedel.

Folio 134v

Parthijen hebben tot d’ene en des anders proffijt vertijt ende vertegen naar den rechte vanden Landen, omme ieder sijn bedeelde te mogen gebruijcken als haar vrij ende allodiaal goet, ende ieder opt sijne te moeten onder houden alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte met recht daar uijt gaande. Aldus gedeelt ende gepasseert ten overstaan van Adriaan van Andel Schout, Johan Cnaap ende Cornelis vanden Hoeck Heemraden, desen sevende Februarij seventien hondert een.

A.v. Andel Johan Cnaep
Cornelis van den Houck

Folio 135r

Compareerde voor Schout ende Heemraden van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt de gelijcke Erffgenamen van Jan Jacobsen Glaviman ter eenre, ende Cornelis Jansen Wagemaacker den Jongen, woonende tot Loon ter andere sijde, hebben inder…en bij forme van Contract, geaccordeert, nopende eenige penningen die den voorsr. Jan Glaviman, fidei commis van Hester Jansen Genewit besat, opgelight ende aanden voorsr. Wagemaacker getransporteert, dat den tweede Comparant heeft belooft gelijck belooft bij desen, aande erste Comparanten ende Erffgenamen te restitueren ende overgeven voot hare actie, eene oblidatie van vijfftigh gulden, tot laste van Jan Dingeman Deckers, en daar en boven sestien gulden, die den voorsr Wagemaacker bij reeckening gehouden met Jan

Folio 135v

Glaviman, aande voorsr Erffgenamen schuldigh was, in dato de voorsr obligatie den 20e Meert 1691. Ende bekenne sij Erffgenamen voorsr wegens ’t versr Commis, voldaan ende betaalt te wesen, mits te betaalen bij den voorsr Wagemaacker vier glds, en de Erffgenamen twee glds ten gelaage, en bekenne sij Erffgenamen voorsr, de noornoemde obligatie ontfangen te hebben, waar mede alle pretensie dieswegen doot ende te niet sijn. Aldus gepasseert ten overstaan van Adr: van Andel Schout, Johan Cnaap ende Cornelis van den Hoeck Heemraden, desen 7e Februarij 1701.

A.v. Andel Johan Cnaep
Cornelis van den Houck

Folio 136r

Compareerde voor Schout ende Heemraden van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Wouter Ariensen van Gameren als getrouwt hebbende Stijntje Duijsers, den welcke verclaarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo gewoon ende reght is, aan ende tot begoeff van Jan Aertsen Ronden, seecker binnen authoven ende gronden, gelegen onder Cappel, groot ontrent vier mergen, belent oost den wel ed: hr: vande Zuijdewijn, west de wed: Jan Bleesen, streckende vanden buijten ausloot aff, Zuijtwaarts op, tot den halven watergangh toe, (hem transportant aangecomen bij deelinge van sijn vrouwe ouders, volgens deelinge gepasseert voor Schout ende Heemraden van Vrijhoeven van dato den 5e Februarij 1701. Ende dat met alle heeren thijnsen, chijnsen, lasten van den dijck, schouwen, wegen, stegen, watergangen, ende andere naburen rechte, met reght daar uijtgaande, voorts

Folio 136v

Gelooft den vercooper, den cooper int voorsr goet te vrije ende waaren, naar den rechte vanden Landen, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1701 toe. Coram Adr: van Andel Schout, Cnaap vervangende vanden Hoeck Heemraden, desen 7e Februarij 1701.

De Cooppenningen sijn soo parthijen verclaren voor recht gereet ter somme van een hondert twee en dartigh gl tien stuijvers, en voldaan datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
Cornelis van den Houck

Folio 137r (Dit is een leeg folio)

Folio 137v (Dit is een leeg folio)

Folio 138r

Comparwwede voor Schout ende Heemraden van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Aert ende Willem Cornelisen vanden Hoeck, Peeter Joosten Smits in houwelijck hebbende Jenneken Cornelisen vanden Hopeck, Jacobus Buerman in houwelujck hebbende Jacomijn Cornelisen vanden Houck, mitsgaders Cornelis vanden Houck, als vader ende vooght over Helena, Maria, Willemijna ende Cornelis Cornelisen vanden Hoeck, sijne minderjarige kinderen, ende opgevolghde authorisaeie van Schout ende Gerechte van Cappel voorsr, als oppervooghden van alle weesen alsaar, in dato den 8e Februarij 1701, hier vooren geregistreert voorde eene helft, ende Geerit de Focker als vader ende vooght over sijnen minderjarigen soon Aert Geeritsen de Focker, volgens authorisatie van Schout ende Gerechten voornoemt, in dato als boven, voorde andre helft, alle als Erddgenamen van Jan JacobsenGlaviman, de welcke t’saamen

Folio 138v

verclaare wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo gewoon ende reght is, aan ende tot behoeff van Jan Hoeggnagel, seecker buijten dijckse delle, gelegen ten ooste vande Nieuwvaart onder Cappel, groot ontrent drie en een vierde hondt, ofte soo groot ende cleijn alst selve aldaar gelegen is, belent oost de wed: Geerit Jansen Snijder, west Jan Adriaansen Potmaacker, streckende vanden Ausloot off erve van Elant Oirlemans aff, noortwaarts op tot Zuijdewijn toe, mer eenen vrije overweght over de erve van de wed: Geerit Jansen Snijder. Ende voorts met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte, met reght daar uijtgaande. Voorts gelooffe de voornoemde vercooperen in qualitijt voorsr., den cooper int voornoemde delleken te vrije ende waaren naar den reghte vanden Landen, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar

Folio 139r

1701 toe. Coram Adr: van Andel Schout, Johan Cnaap ende Cornelis vanden Hoeck Heemraden, desen 10e Februarij 1701.

De Cooppenningen sijn volgens Conditie gereet ter somme van vijff hondert sevenentseventigh gulden, en bekennen daar van voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
Cornelis van den Houck

Folio 139v

Compareerde voor Schout ende Heemraden van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt, Anthonij van Campen ende Adriaan Oirlemans in qualitijt als armmeesters van Cappel vande jaare 1701 en 1702, de welcke verclaren met consent van Schout ende gerechten voorsr wettelijck over te geven met eender vrije gifte, soo gewoon ende reght is, aan ende tot behoeff van Cornelis Bastiaansen Boer ende Wouterken Teunisen Timmerman, wed: Baltus Jansen Verhoeven, te weten aan Cornelis Boer de oostense helft, ende aan Wouterken Timmerman de westense helft van drie hondt ackerlant, gecomen van zal: Hendrick Jansen, ofte soo groot ende cleijn alst ten Zuijden vande Nieuwstraat gelegen is, belent oost Cornelis Bastiaansen Boer, west Wouterken Teunisen Timmerman, streckende vander

Folio 140r

halver Nieuwstraat aff, Zuijtwaarts op tot de Loonse erve toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte, met reght daar uijtgaande, voorts geloove de voornoemde vercooperen in qualitijt voorsr, de Coopers int voornoemde goet te vrije ende waaren, naar den rechte vanden Landen, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1701 toe. Coram Adriaan van Andel Schout, Johan Cnaap, Cornelis vanden Hoeck, Corstiaan de Zeeuw ende Hendrick Timmerman Heemraden, desen 11e Februarij 1701.

De Cooppenningen sijn volgens Conditie gereet ter somme van vier hondert en twintigh gulden, en bekennen sij vercooperen daar van voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
Corstiaen de Seeu

Folio 140v

Deselve vercooperen hebben in qualitijt voorsr, noch wettelijck overgegeven aan ende tot behoeff van Jan Dircxse Smits, secker drie hondt ackerlants, gelegen ten noorden vande Nieuwstraat, eens deels gecoght van Heijliger van Esch, en eens deels gecomen van Marie Hendricx, belent oost Peeter den Schoenmaacker, west Corstiaan Hendricx, streckende vander halver Nieuwstraat aff noortwaarts op, tot d’erve vande wed: Bertrum Joosten de Bruijn toe. Ende dat met alle thijnsen, chijnsen, wegen, stegen, schouwen, watergangen, ende naburen rechte, met reght daar uijtgaande, voorts geloove de voornoemde vercooperen den cooper int voorsr. goet te vrije ende waaren, naar den rechte vanden Landen, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is aff te doen tot Nieuwjaar 1701 toe. Coram en dagh datum uts.

De Cooppenningen sijn volgens conditie gereet ter somme van drie hondert en tien gulden, en bekennen daarvan voldaan te wesen datum uts.

A.v. Andel Corstiaen de Seeu
Johan Cnaep

Folio 141r

Compareerde voor Schout ende Heemraden van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Wouter Ariensen Biemans woonende tot Waspick, den welcke verclaarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo gewoon ende reght is aan ende tot behoeff van Cornelis Sprangers, seecker buijten dijcke delle, gelegen alhier opt Stapel eijnt, groot ontrent seven hondt, ofte soo groot ende cleijn als deselve aldaar gelegen is, belent oost een steeght, west Wouter Jansen Duijser, streckende vanden buijten teen vanden dijck aff, noortwaarts op tot Nederveen toe, met den last van een roeijdijck. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen reghte, met rtght daar uijtgaande, voorts gelooft den voornoemde vercooper, den cooper inde voorsr. delle te vrije ende waaren, naar den rechte vanden Landen, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal

Folio 141v

dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1701 toe,. Coram Adriaan van Andel Schout, Johan Cnaap ende Cornelis vanden Hoeck Heemraden, desen 14e Februarij 1701.

De Cooppenningen sijn soo parthijen verclaaren voor reght gereet ter somme van ses hondert gulden, waarmede is affgelost dese naarvolgende willeceurs, als eenen van drie hondert gl, die Michiel Jansen Backer Erffgenamen opdese delle hadde.
Item noch twee hondert gulden, uijt eenen willeceur van vier hondert gulden, als Cornelis Sprangers opden vercooper sijn goederen heeft tot Waspick, en de resterende hondert gulden, aan intrest als borgemeesters betaalt, waar mede de geheele Cooppenningen sijn voldaan en gecasseert, datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
Cornelis van den Houck

Folio 142r

Datum ut supra soo Compareerde Geerit Jacobsen Mouthaan, den welcke verclaarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte, soo gewoon ende reght is aan ende tot behoeff van Jan Jacobsen Mothaan, seecker halff huijs en erve, gestaan ende gelegen ten Zuijde vande Nieuwstraat, groot ontrent int geheel twee en een vierde hondt, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gestaan ende gelegen is, belent oost Teunis Timmerman, west de wed: Hendrick den Smit, streckende vander halver Nieuwstraat aff, Zuijtwaarts op tot de Loonse erve toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte, met reght daar uijtgaande, voorts gelooft den vercooper, den cooprt int voorsr. halff huijs en erve te vrije ende waaren, naar den reghte vanden Landen, ende alle voorcommer Calangie ende

Folio 142v

aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1701 toe. Coram en dagh datum uts.

De cooppenningen sijn soo parthijen vervlaren voor reght gereet ter somme van twee hondert gulden, en bekent hij vercooper daarvan voldaan te wesen datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
Cornelis van den Houck

Folio 143r

Compareerde voor Schout ende Heemraden van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Cornelis Jansen Nieuwstraat, den welcke verclarce wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo gewoon ende reght is, aan ende tot behoeff van Cornelis Jacobsen Nieuwstraat, seecker twee en een vierde hondt ackerlant, ofte soo groot ende cleijn alst ten noorde vande Nieuwstraat gelegen is, belent oost Teunis Jansen van Hamont, west de wed: Hendrick Verhagen, streckende vander halver Nieuwstraat aff, noortwaarts op tot den Dwars steeght toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte, met reght daar uijt gaande, voorts gelooft den vercooper den cooper int voorsr goet te vrije ende waaren, naar den reghte vanden Landen, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op

Folio 143v

is, aff te doen Nieuwjaar lestleden toe. Coram Adriaan van Andel Schout, Johan Cnaap, Corstiaan de Zeeuw ende Hendrick Timmerman Heemraden, desen 24e Februarij 1701.

De Cooppenningen sijn soo parthijen verclaaren voor reght gereet ter somme van twee hondert gulden, en bekent hij vercooper daar van voldaan te wesen datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
Corstiaen de Seeu

Folio 144r

Compareerde voor ons Schout ende Heemraden van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Govert ende Jan Jansen Gijben, Cornelis Anthonisen van Clootwijck in houwelijck hebbende Eeltjen Jansen Gijben voorkinderen van Jan Gijben, verweckt aan Janneken Jans, mirsgaders Peeter Jan Gijben, Jacob Peetersen Quirijns in houwelijck hebbende Janneken Jansen Gijben, Anthonij Jacobsen Nieuwenhuijsen in houwelijck hebbende Judick Jansen Gijben, ende Adriaantje Jansen Gijben meerderjarige jonge dochter geassisteert met haare vader Jan Gijben, nakinderen vanden voorsr Jan Goijartsen Gijben, verweckt aan Janneken Peeters, welcke Comparanten inden minne ende vrientschap hebben geaccordeert ende overcomen, nopende soodanige erffenissen, rente, obligatie, meuble haff als anders, die sij Comparantan van haare moeders, grootmoeders, grootvaders als oomen hebben gedeelt, en noch staan te deelen van haaren vader Jan Gijben, soo verclaarden sij Comparanten, dat naar

Folio 144v

Doode van henne vader, allen de overschietende ende geerffde goederen, bij haar Comparanten egaalijck hooft voor hooft, sullen worden gepartiseert ende gedeelt, soo ende indien vougen al off sij Comparanten maar eenen vader ende een moeder hadden gehadt, onder Conditie dat die gene noch ongetrouwt sijn, soo veel voor uijt naar doode van hennen vader, sullen genieten, als de getrouwde hebben genooten, remintierende door ende te niet doende sij Comparanten, soodanige aanneminge als henne vader alhier voor Schout ende Heemraden van ’s Grevelduijn Cappel heeft gepasseert, ten behoeve van sijne drie voorkinderen, oock soodanigh testament als Peeter Joachems ten voordeel vande vier laatste Comparanten, mede voor Schout ende Heemraden alhier gepasseert, gevende ende laatende sij Comparanten het gebruijck vanden geheelen boedel, goederen, rente, obligatie,

Folio 145r

haaff, meuble, gelt, gout, zilver gemunt als ongemunt soo die jegenwoordigh is, aan hennen vader Jan Goijartsen Gijben, geduerende seijnen leven lanck, mede onder Conditie dat hij vader den boedel niet en sal mogen verminderen, dan uijt bekende noot, soo Compareerden de voorsr Jan Gijben en belooffde ’t selve. Item is hij vader mede ongehouden aan iemants ter werelt, ’t sij aan haar Comparanten als haare kinderen en kintskinderen te leveren eenige staadt ofte inventaris, beloovende dese Contracte ende accoorde van weerde te houden en doen houden, nu ende ten allen tijden, onder verbant als naar rechte, ’t oirconde bijde Comparanten gesamentlijck te registreren onder teeckent ter presentie en overstaan van Adriaan van Andel Schout, Johan Cnaap ende Jan van Pas Heemraden, desen 1e Mert 1701.

                                                          Gouerdt Jansen Gijben
                                         Dit ist X handt merck van Jan Jansen Gijben
                                                  Cornelis Anthonissen Clootwijck
                                                           Peeter IJansen Gijben
                                                          Jacob Peeterse Quirijns
                                              Antoni Jacobsen van Nieuwenhuijsen
                                                      Adriaenken Jansen Geijben
                                                                   Jan Ghijben

A.v. Andel Johan Cnaep
Jan van Pas

Folio 145v

Compareerde voor Schout ende Heemraden van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Hendrich Ariensen Timmers, den welcke verclarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo gewoon ende rtght is, aan ende tot behoeff van Corstiaan Glaviman seecker een hondt en ’t sestigh roeden ackerlant, gelegen ten ooste vande Nieuwvaart, ofte soo groot ende cleijn alst selve aldaar gelegen is, belent Zuijden en noorden den Cooper, streckende vander halver Nieuwvaart aff oostwaarts op, tot d’erve van Jan Jacobsen Paans toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte, met reght daar uijtgaande, voorts gelooft den vercooper den cooper int voorsr goet te vrije ende waaren naar den reghte vanden Landen, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen

Folio 146r

tot Nieuwjaar lestleden toe. Coram Adriaan van Andel Schout, Johan Cnaap ende Cornelis vanden Hoeck Heemraden, desen 2e Meert 1701.

De Cooppenningen sijn soo parthijen verclaren voor reght gereet ter somme van een hondert en vijffentwintigh gulden, en bekent hij vercooper daar van voldaan te wesen, datum utsupra.

A.v. Andel Johan Cnaep
Cornelis van den Houck

Folio 146v

Compareerde voor Schout ende Heemraden van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Anthonij vander Nath, woonende alhier, den welcke bekende ende verclaarde te indemneren cost ende schadeloos te houden, soor alsulcke naar maninge ende calangie die op seecker dam schuijt soude mogen wesen, gecoght bij Geerit Uijseren over veertien dagen a drie weecken, bijden voorsr Nath gecoght van Arien Jansen de Pender, woonende tot Waalwijck. Ende dat op alle rivieren, havenen ende andere reedene waar het soude mogen weesen, alsoo den voorsr vander Nath bekent vanden voorsr Geerit Uijseren over coop als vooren, vanden eerste en laatste penning voldaan ende betaalt te wesen, beloovende den selven (in cas van arrest ofte Calangie als vooren geseijt) van sijne coste dies aangaande quame te gereijsen daar van te indemneeren vrij cost ende schadeloos te houden, onder verbant van sijn persoon, ende op

Folio 147r

water reght sijn vander Naths andere damschuijt met sijn toebehoorte, ende alle sijne andere goederen hebbende ende toecomende. Aldus gepasseert ten overstaan van Adriaan van Andel Schout, Johan Cnaap ende Cornelis vanden Hoeck Heemraden, desen 5e Julij 1701.

A.v. Andel Johan Cnaep
Cornelis van den Houck

Folio 147v

Erffdeelinge voor Reght aan Schout ende Heemraden van ’s Grevelduijn Cappel aangebraght bij Corstiaan de Zeeuw, weduwnaar van Anneken Geeritsen ter eenre, Marie Geeritsen wed: Jacob de Bruijn, Corstiaan de Bie in houwelijck hebbende Janneken Geeritsen, Cathalijn Geeritsen, ende Jan de Lind in houwelijck hebbende Sijcken Geeritsen ter andere sijde, ende dat van soodanige goederen als sij t, saamen sijn toebehoorende, en Anneken Geeritsen metter doot heeft ontruijmt ende achtergelaaten als volght.

Inden eersten is bedeelt Corstiaan

Folio 148r

de Zeeuw, wednr: voorsr, eerstelijck op eenen dries gelegen ten noorden vande Nieuwstraat, groot vier hondt, ofte soo groot ende cleijn als deselve aldaar gelegen is, belent oost Teunis Verhagen, west Cornelis Boer, streckende vander halver Nieuwstraat tot d’erve van Joan Cnaap cum suis toe.

Item alnoch een binne delle gelege ten ooste vande Nieuwvaart, groot ontrent ses hondt, belent Zuijden Anna van Tilborgh, noorden Hendrick Mulders, streckende vander halver Nieuwvaart aff, oostwaarts op tot d’erve van Joan Cnaap cum suis toe.

Item alnoch een buijte dijckse delle gelegen alhier aande straat, groot vijff hondt, belent oost Jurie Colthoff, west Cornelis Ockers, streckende vanden Ausloot aff tot Zuijdewijn toe.

Folio 148v

Item alnoch vier en een halff geert hoeijlandt in een stuck van ses geerden, gemeen met Adriaantje de Bruijn, belent oost de Hr: vande Zuijdewijn, west Jan Melsen Crol cum suis, streckende van Cappel aff tot Schips diep toe.

Item alnoch seven hondt hoeijlandt inden breeden aanwas en Esel, belent oost den selven cum suis, west Peeter Jacobs Rombouts cum suis, streckende van Cappel tot Schips diep toe.

Item daar tegen sijn bedeelt Marie Geeritsen wed: Jacob de Bruijn, Corstiaan de Bie, Cathalijn Geeritsen ende Jan de Lindt t’saamen, eerstelijck op drie hondt ackerlandt, gelegen ten oosten vande Nieuwvaart, belent noorden Joris van Grevenbroeck, Zuijden Wouter van Tilborgh, streckende vander halver

Folio 149r

Nieuwvaart aff, oostwaarts op tot d’erve van Jan Jacobsen Paans toe.

Item alnoch een binnen dijckse delle gelegen ten weste vande Nieuwvaart, groot ontrent ses hont, belent noorden Peeter de Roij, Zuijden de wed: Anthonij Swart, streckende vander halver Nieuwvaart aff, westwaarts op tot den Quekel sloot toe.

Item alnoch een binnen delleken gelegen als vooren, groot drie hondt, belent noorden de wed: Peeter Ockers, Zuijden Joris de Bie, streckende vander halver Nieuwvaart aff tot den Quekel sloot toe.

Item alnoch de helft van een buijtedijckse delle, gelegen opt Stapel eijnt, groot int geheel vijff hondt, belent oost de wed: Adriaan Meertens, west Govert Cluijtenaar cum suis, streckende vanden dijck aff, tot Nederveen toe.

Folio 149v

Item alnoch drie geerden hoeijlandt, gewlegen in Nederveen, in een stuck van ses geerden, gemeen ende onverdeelt met Cathalijn Geeritsen, belent oost de kinderen Hendrick Oirlemans cum suis, west de kinderen vande Hr: Peeter van Andel, streckende van Cappel aff, noortwaarts op tot den halven Scheijsloot toe.

Parthijen hebben tot d’een en des anders proffijt vertijt ende vertegen naar den rechte vande Landen, omme ieder t’sijne te mogen gebruijcken als haar vrij eijgen ende allodiaal goet, ende ieder opt sijne te moeten onderhouden alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte, met recht uijt ieder sijn bedeelde is uijtgaande. Aldus gepasseert ten overstaan van Adr: van Andel Schout, Cornelis vanden Hoeck, Jan van Pas en Hendrick Timmerman Heemraden,m desen 13e Aug: 1701.

A.v. Andel Jan van Pas
Cornelis van den Houck

Folio 150r

Onderdeelinge voor reght aan Schout ende Gerechte van Cappel aangebraght bij Marie Geeritsen wed: Jacob de Bruijn, Corstiaan de Bie nomine uxoris, Cathalijn Geeritsen ende Jan de Lind nomine uxoris, ende dat van soodanige erffgoederen als sij op heden tegens Corstiaan de Zeeuw weduwnaar Anneken Geeritsen, hebben affgedeelt als volght.

Inden eersten is bedeelt Marie Geeritsen wed: voorsr, eerstelijck op de helft van een buijte delle gelegen opt Stapel eijndt, groot int geheel vijff hondt, belent oost de wed: Adriaan Meertens,

Folio 150v

west Govert C(l)uijtenaar cum suis, streckende vanden buijteteen vanden dijck aff, noortwaarts op tot Nederveen toe.

Item alnoch de helft van drie hondt ackerlandt, gelegen ten ooste vande Nieuwvaart, onbedeelt met Corstiaan de Bie, belent noorden Joris van Grevenbroeck, Zuijden Wouter van Tilborgh, streckende vander halver Nieuwvaart aff tot d’erve van Jan Jacobsen Paans toe.

Item ten tweede is bedeelt Corstiaan de Bie nomine uxoris, erstelijck op een binnen dijckse delle, gelegen ten weste vande Nieuwvaart, groot ses hondt, belent noorden Peeter de Roij, Zuijden de wed: Anthonij Swart, streckende vander halver Nieuwvaart aff, tot den Quekelsloot toe.

Item noch de helft van drie hont ackerlant gelegen ten ooste van de Nieuwvaart, gemeen met Marie Geerits, belent en streckende als vooren.

Folio 151r

Item ten derde en vierde sijn bedeelt Cathalijn Geeritsen ende Jan de Lind nomine uxoris t’saamen op drie geerden hoeijlandt, in een stuck van ses geerden, gemeen ende onbedeelt in Nederveen, belent oost de kinderen Hendrick Oirlemans cum finis, west de kinderen vande hr: Peeter van Andel, streckende van Cappel aff, tot den halven Scheijsloot toe.

Item alnoch op een binnen delleken gelegen ten weste vande Nieuwvaart, groot ontrent drie hondt, belent noorden de wed: Peeter Ockers, Zuijden Joris de Bie, streckende vander halver Nieuwvaart aff, tot Quekelsloot toe.

Parthijen hebben tot des

Folio 151v

een en des anders proffijt vertijt ende vertegen naar den reghte vanden Landen, omme ieder sijn bedeelde te mogen gebruijcken als vrij eijgen ende allodiaal goet. Ende ieder opt sijne te moeten onderhouden alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte, met recht uijt ieder sijn bedeelde parceel off parceelen sijn uijtgaande. Aldus gepasseert ten overstaan en dagh datum uts.

A.v. Andel Jan van Pas
Cornelis van den Houck

Folio 152r

Op huijden den 21e Febr: 1701 compareerde voor mij Joannes Coetael, openb: nots: bij den Ed: Hove provinciael van Hollant, Zeelant ende West Vrieslant geadmitteert, residerende binnen Middelburgh in Zeelant present dondergeschreven Juffr: Zara van Emons, woonende binnen deser Stadt, wed: ende boedelhouster van wijlen d’hr: Pieter van der Hoeven, in sijn leven Secretaris vande dorpe ende Heerlijkheden Zuijdewijn ende Vrijhoeve Cappel etc: gelegen inden lande van Zuijthollant inde Langstraet, welcke Juffr: Compte te kennen gevende dat sij op den 31 Augustus 1700, haer heeft geconstitueert borge ende principael over d’heer Johan Steijger, griffier van dese Stadt Middelburgh Ambagters, en dat aen en ten behoeve van Mevr: Maria van Zijpestijn, huijsvrouw vanden Weled: heer Collonel Otto van Limburgh, endat over ende ter saeke van soodanige acte van borgtogte ter somme van 2000 gl Carolij met den intreste vandien, als gemelte vrouwe Maria van Sijpestijn doorden Ed: hove van Hollant in dato den 8 April 1699 ten laste van gemelte heer Johan Steijger heeft geobtineert, als breeden volgens dato van borgtogte daer aff sijnde gepasseert, voor den Notaris Dobbelaer en getuijgen alhier in dato den 31e Augustus 1700 voornoemt. Soo verclaerde sij Juffr: Comparante bij desen ontwederroepelijck magtigh te maecken ende Concli……. De Hr: Otto van Limburgh Collonel omme over ende uijt naem vande Comparante te Compareren voor Heren Schout ende Heemraden der Parochie ende Heerlijkheden van ’s Grevelduijn ende Zuijdewijn Cappel voornoemt, off wel anders ter plaetse daer het behoort, en aldaer over ende ter saecke vande gemelte acte van borgtogte en tot securiteijt vandiens te realiseren ende verbinden.

Folio 152v

ten behouve vande voorsr: vrouwe Maria van Sijpestijn des Comparants hier na te noemen landen met desselffs gevolgh ende aencleve vandien als namentlijk de geregte helft van een geseet gelegen op de Hoogevaert ten zuijden bedeelt (volgens den transporte bij de Comparante, daar aff sijnde, dat 27e April 1676) Aert Oerlemans, noorden Peter van Gorp ende den gemelten Secretaris vander Hoeven voornoemt, ’t eijnde den anderen gelegen, streckende vander halver Hoogevaart voorsr aff, westwaerts op tot de 42 geerden, incluijs ofte wel tot d’erve van Jenneken wed: zaliger Arien Tunisen van Campen, gemeijn ende onbedeelt met de voordere kinderen ende erffgenamen van Sijken Gielen. Item een geregte vierde part van ses geerden landts, gelegen tot Zuijdewijn Cappel voornoemt, beneden de Oude Vaerties Stege, ten oosten belent (mede volgens den transport brieff daer aff sijnde date 23 Xb: 1678). D’erffgenamen van Joncheer Lemmens, west de Secr: van Drunen ende Urbaen van Middelheijm Cum Suis, gemeen ende onbedeelt met Adriaensen de Jonge, ende Huijbert Cornelis Coen cum Suis, streckende van ’s Grevelduijn Cappel aff, noortwaerts op, tot het Scheepsdiep toe, beloovende sij Comparanten te sullen houden van waerden allentgene bij den geconstitueerde ter saecke dies uijt kraghte deses sal werden gedaen ende verrigt, onder verbant ende renunciatie als naer na regten, aldus gedaan ende gepasseert binnen Middelburgh voornoemt, ter presentie van Jacobus vander Poest, ende Antonij van Ossenwaerde clerks als getuijge, de minute is behoorlijck ondertekent op datum uts.
Onder stont Quod Attestor, wasw geteeckent Joh: Coetael nots: publ: 1701.

Folio 153t

Compareerde voor ons Schout ende Schepenen van Sgrevelduijn Cappel den Weled: here Collonel Otto van Limborgh als Speciale last ende procuratie hebbende van Juffr: Zara van Emonts wed: wijlen dh: Peter vander Hoeven, in sijn leven Secretaris van Zuijdewijn ende Vrijhoeven Cappel, woonende binnen de Stadt Middelburgh in Zeelant, volgens deselve procuratie gepasseert voor Joannes Coetael openbair nots: bij den hove provintiael van Hollant, Zeelant, ende Westvrieslant geadmitteert, ende seckere getuijgen binnen de voorsr Stadt Middelborgh van dato den 21e Febr: 1701, ons Schout ende Schepenen getoont ende gebleecken, ende alhier geregistreert, ende verclaerde hij Comparant in qualiteijt voorsr over ende ter saecke van seeckere acte van Borgtogte, tot secutiteijt van een somme van sevenhondert gl: in minderinge van een meerder somme. Mevrouwe Maria van Sijpestijn, huijsvr: vanden here Comparant competerende ten behoeve van wel gemelte vrouwe Maria van Sijpestijn te realiseren ende verbonden de geregte helfte van een geseet, gelegen op de Hoogevaart, ten zuijden belent van outs Aert Oerlemans ………., noorden Peter van Gorp ende de gemelten Secretaris vander Hoeven voornnt: teijnden den anderen gelegen, streckende vander halver Hoogevaert voorsr aff, westwaerts op tot de 42 geerden incluijs, ofte wel tot d’erve van Jenneken wed: sal: Arien Teunisen van Campen, gemeijn

Folio 153v

ende onbedeelt met de voordere kinderen ende erffgenamen van Sijken Gielen en de kinderen Aert Oerlemans, oost ende west de wed: van wijlen de Hr: Henricus Verhoeven, streckende alsvooren, vanden Hoogevaert aff westwaerts op tot de 42 geerden incluijs, actum desen 27e Augustij 1701, melden A:v Andel Schout, Cnaep ende Vanden Hoek Heemraden.

A.v. Andel Jan Ghijben
Johan Cnaep
Cornelis van den Houck

Op huijden den 23e Aug: 1708, is alhier ter …….. van ’s Grevelduijn Cappel verthoont en geregistreert op den 23 Aug: voorsr op folio 235, seecker acte en quijtinge van Juffr: Livina vant Vrijbergen eenige Erffgenamen van haar Ed: moeder, vrouw Maria van Sijpenstijn, laatst in houwelijck gehadt hebbende de hr: Collonel Otto van Limburg, in dato den 14e Julij 1708, en authorisatie op de hr: Gribius Brandijn, en quitantie vande voorsr. Brandeijn, van bekentruijs van de bovengesr 700 gl, ontf: te hebben door de hr: Johan Stijgers, in houwelijck hebbende Joffr: Johanna vanden Bracke.

Folio 154r

Compareerde voor Schout ende Heemraden van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Jacob en Jan Rombouts, Borgers ende mr Brootbackers tot Leijden en Dordregt, voor haar selven, mitsgaders den voorsr Jan Rombouts als Testamentaire voogt over het onmondig weeskindt van Adriaan Rombouts, volgens den Testamente gepasseert voorden nots: Anthonij Timmers, en getuijgen tot Sprang residerende, in dato den 20e December 1691, kinderen en kindts kindt van Peeter Jacobsen Rombouts, als fidercommissaire Erffgenamen van hen grootmoeder en overgrootmoeder, Lijsbet Jansen Zeijlmans, de welcke verclarde alsoo t’saamen wettelijck over

Folio 154v

te geven met eender vrije gifte soo gewoon ende regt is, aan ende tot behoeff van mr: Adriaan de Roij woonende alhier, seecker buijten dijckse delle gelegen alhier opt Stapel eijndt, groot ontrent vier en een halff hondt, ofte soo groot ende cleijn als deselve aldaar gelegen is, belast met tweed roeden dijck, belent oost de wed: Peeter vander Punten, west Jacob Pallemedes, streckende vanden buijten teen vanden dijck aff noortwaarts op, tot Cleijn Waspick toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen en naburen rechte, met recht daar

Folio 155r

uijtgaande, voorts geloove de voorn: vercooperen in qualitijt voorsr, den Cooper inde voorsr delle te vrije ende waaren, naar den rechte vanden Landen, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is aff te doen tot Nieuwjaar 1702 toe. Coram Adriaan van Andel Schout, Joan Cnaap ende Cornelis vanden Hoeck Heemraden, desen 21e Januarij 1702.

De cooppenningen sijn volgens conditie gereet ter somme van sevenhondert en vijffentwintig gulden, en bekennen sij vercoopers in qualitijt daar van voldaan te wesen datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep

Folio 155v

Erffdeelinge voor regt aan Schout ende Gerechte van ’s Grevelduijn Cappel aangebragt, Claas, Corstiaan en Anthonij Hendricx Moermans, Heijliger van Esch in houwelijck gehadt hebbende Willemken Moermans, Jacob Jansen Mouthaan in houwelijck hebbende Teuntje Moermans, mitsgaders Anthonij van Campen en Adriaan Oerlemans, beijde als armmrs: van Cappel vande jaaren 1701 en 1702, als actie hebbende vande kinderen Marie Hendricx Moermans. Ende dat van soodanige goederen als Aert Hendricx Moermans, heeft achtergelaaten als volght.

Inden eersten is bij blindt Lodt te deel gevallen Claas Hendricx Moermans op een vierdepart van een bosken, onbedeelt met Jacob Jansen van Hamont, gelegen

Folio 156r

opde Hoogevaart, belent Zuijden Adriaan van Dongen, noorden Jan vander Hoeven, streckende vande erve vande wed: Do: Henricus Verhoeven aff, westwaarts op tot de erve vande wed: Govert vander Hoeven toe, mits te genieten van Coestiaan en Anthonij Hendricx, Heijliger van Esch ende Jacob Jansen Mouthaan ieder eenen gl, en bekent hij daar van voldaan te wesen.

Item ten tweede sijn bedeelt Christiaan en Anthonij Hendricx Moermans, op 56 ¼ roeij ackerlant ten noorde, te Corstiaan met de helft ten oosten en Anthonij ten weste, belent vant geheel west Hendrick Sprangers, oost Jacob Jansen Mouthaan, streckende vander halver Nieuwstraat aff, Zuijtwaarts op tot tot de wederhelft hier tegen affgedeelt, gevallen aan Heijliger van Esch en Jacob Mouthaan, mits ieder aan Claas Hendricx uijt te keeren eene somme van eenen gl.

Item ten derde sijn bedeelt Heijliger van Esch ten behoeve van sijne voorkinderen, ende Jacob Mouthaan, te weten Heijliger ten weste, en Jacob ten oosten.

Folio 156v

ieder opde helft van 56 ¼ roeij ackerlant, gelegen ten weste vande Nieuwstraat, belent vant geheel west Hendrick Sprangers, oost Jacob Mouthaan, streckende vande wederdeel aff, hiervooren gevallen aan Corst en Anthonij Hendricx, Zuijtwaarts op tot de Loonse erve toe, mits ieder uijt te keeren aan Claas Hendricx eenen gl.

Item sijn de armmrs: voorsr voort part vande kinderen Marie Hendricx, bedeelt op twintig gl, die sij met haar vijffen uijt geven, en bekennen sij armmrs: de selve twintig gl ontf: te hebben.

Parthijen hebben tpt d’een en der anders proffijt vertijt ende vertegen naar den rechte vanden Landen, omme ieder t’sijne te mogen gebruijcken als haar ander vrij ende allodiaal goet, ende ieder opt sijne te moeten onderhouden alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte, met recht daar uijt is gaande. Aldus gedaan ende gepasseert ten overstaan van Adr: van Andel, Cnaap en Timmerman Heemraden, desen 16e Febr: 1702.

A.v. Andel Johan Cnaep
Dit ist X handtmerck van Hendrick Timmerman

Folio 157r

Compareerde voor Schout ende Heemraden van s’Grevelduijn Cappel ondergenoemt Anthonij van Campen ende Adriaan Oirlemans, beijde armmrs: van Cappel, vande Jaare 1701 en 1702, de welcke verclaarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo gewoon ende recht is, aan ende tot behoeff van Jenneke Teunisen Ronden, seecker vijffenveertigh roeden ackerlant, ofte soo groot ende cleijn als het hen vercooperen in qualitijt voorsr bij versterff is aangecomen van Huijbertje wed: Willem Jonckers, gelegen ten Zuijden vande Nietwstraat, belent oost de wed: Cornelis Gabrielsen Cool cum suis, streckende uijt den noorde vande erve vande wed: Teunis Aertsen Ronden aff, Zuijtwaarts op, tot de Loonse erve toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, warergangen ende naburen rechte,

Folio 157v

met recht daar uijtgaande, voorts geloove de voorn vercooperen, de cooperse daar inne te vrije ende waaren, naar den rechte vanden Landen, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is aff te doen tot Nieuwjaar 1702 toe. Coram Adriaan van Andel Schout, Corstiaan de Zeeuw en Hendrick Timmerman Heemraden, desen 28e Februarij 1702.

Parthijen verclaaren voor recht de cooppenningen gereet te wesen ter somme van vijffenveertig gl, en bekennen sij vercooperen daar van voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel Dit ist X handtmerck van Hendrick Timmerman
Corstiaan de Seeu

Folio 158r

Compareerde voor Schout ende Heemraden van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Peeter aertsen Scheur in houwelijck hebbende Anneken Stevensen Swart, den welcke verclarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo gewoon ende reght is, aan ende tot behoeff van Jan Adrs: Dolck, seecker drie hondt ackerlandt met een vierdepart inden dijck, gelegen ten weste vande Nieuwvaart, belent Zuijden Jan Aertsen Cus, noorden Dingena Rombouts wed: Claas van Tilborgh, streckende vander halver Nieuwvaart aff, westwaarts op tot den Quekel toe, de boomen opde straat blijven ten behoeven vanden vercooper, in meij 1703 te ruijmen. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen regte met regt daar uitgaande, voorts gelooft de vercooper den cooper inde voorsr drie hondt ackerlant en ¼ vanden dijck, te vrije ende waaren naar den regte vanden Landen,

Folio 158v

ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1702 toe, Coram Adriaan van Andel Schout, en het volle Collegie desen 7e Meert 1702.

De cooppenningen sijn soo parthijen verclaaren voor regt gereet ter somme van twee hondert gl, en bekent hij vercooper daar van voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel Corstiaen de Seeu
Johan Cnaep

Folio 159r

Compareerde voor Schout ende Heemraden van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Leendert Verhoeven woonende inde Clundert, weduwnaar van Teuntje Gerrits, den welcke verclarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo gewoon ende regt is, aan ende tot behoeff van Maria Geerits woonende tot Waspick, seeckere halve buijte dijckse delle, gelegen opt Stapel eijndt remijn met de coopersse voorde andere helft, groot int geheel vijff en een halff hondt, belent oost vande geheele del de wed: Arien Meertens, west Arien Zeijlmans cum suis, streckende vanden teen vanden dijck aff noortwaarts op, tot Nederveen toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen regte, met regt daar uijtgaande, voorts belooft den vercooper de cooppersse inde voorsr

Folio 159v

halve delle te vrije ende waaren naar den regte vanden Landen, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1702 toe. Coram Adriaan van Andel Schout, Joan Cnaap, Cornelis vanden Hoeck ende Corstiaan de Zeeuw Heemraden, desen 22e Meert 1702.

Parthijen verclaaren voor regt de cooppenningen gereet te wesen ter somme van een hondert en vijfftig gl, en bekendt hij vercooper daar van voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
Corstiaen de Seeu

Folio 160r

Cempareerde voor Schout ende Heemraden van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt, Cornelis Hendricxe Timmerman, den welcke verclaarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo gewoon ende regt is, aan ende tot behoeff van Wouter Ariensen van Tilborgh, seecker parceel driessen, gelegen ten Zuijde vande Nieuwstraat, groot ontrent vijff hondt, ofte groot ende cleijn als ’t selve aldaar gelegen is, belent oost de wed: Arien Visschers, west Peeter de Roij en andere, streckende uijt den noorden vande erve vande kinderen Arien Peetersen den Jongen en andere aff, Zuijtwaarts op tot d’erve vanden cooper en de wed: Wouter Duijser toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen regte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft den vercooper den cooper

Folio 160v

int voorsr goet te vrije ende waaren, naar den regte vanden Landen, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1702 toe. Coram Adr: van Andel Schout, Johan Cnaap, Corstiaan de Zeeuw en Hendrick Timmerman Heemraden, desen 27e Meert 1702.

Parthijen verclaaren voor regt de Cooppenningen gereet te wesen ter somme van een hondert gl, en bekent daar van voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
Corstiaen de Seeu

Folio 161r

Compareerde voor Schout ende heemraden van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Pieternel vander Wiel, wed: ende Testamentaire boedelhoutster van Zal: Bastiaan de Roij, woonende aande Dussen Muijlkerck, de welcke verclaarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo gewoon ende regt is, aan ende tot behoeff van Geerit Broeders Schoolmr: alhier, seecker binnen bosw, putten en cuijlen gelegen achter de kerck van Cappel, groot ontrent een en eenen halven mergen, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belent oost de wed: Dirck van Poppel, west Wouter Verheijden, streckende vant kerckhoff aff, Zuijtwaarts op tot den halver watergangh toe. Ende dat met alle wegen, stegen, dijcken

Folio 161v

schouwen, watergangen ende naburen reghte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft de voornoemde vercooperse, den cooper daar inne te vrije ende waaren naar den reghte vanden Landen, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is aff te doen tot Nieuwjaar 1702 toe. Coram Adriaan van Andel Schout, Joan Cnaap ende Corn: vanden Hoeck Heemraden, desen 8e Meij 1702.

Parthijen verclaaren voor reght de Cooppenningen gereet te wesen ter somme van dartig guld: en bekent sij vercooperse daar van voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep

Folio 162r

Compareerde voor Schout ende Heemraden van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Jan Christ, den welcke verclarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo gewoon ende regt is, aan ende tot behoeff van Adriaan van Andel Schout alhier, secker sijne gerechtigheden in moeren, gronden, putten en cuijlen, onbedeelt met den cooper, soo groot cleijn en gelijck het bedeelt is, gelegen inden Ende nest, ten weste vande Nieuwvaart, de Leij blijft int geheel, vanden dam aff tot het brucxhen toe aanden cooper, belent noorden Jan Eelen Nieuwenhuijsen cum suis, Zuijden Teuntjen Janse Paans cum suis, streckende vant brucxken met de Leij aff, westwaarts tot den Quekel toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen regte

Folio 162v

met regt daar uijtgaande, voorts gelooft den vercooper, den cooper inde voorsr moeren, putten, g(r)onden en cuijlen, te vrije ende waaren, naar den regte vanden Landen, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1703 toe. Coram Cnaap en vanden Hoeck Heemraden, desen 27e Julij 1702.

Parthijen verclaaren voor regt de cooppenningen gereet te wesen ter somme van vijfftien gl, en bekent hij vercooper daar van voldaan te wesen datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep

Folio 163r

Compareerde voor ons Schout ende Heemraden van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Marie Geeritsen, wed: Jacob de Bruijn, de welcke verclarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo gewoon ende regt is, aan ende tot behoeff van de Heer Johan de Raat, seecker dijckstal gelegen opt Stapeleijndt buijten dijcks, tegen d’oostense del vanden Here getransporteerde, soo groot ende cleijn als het haar comparante is toebehoorende. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen regte, met regt uijt het voorsr dijckstal is gaande, voorts gelooft sij comparante den Here getransporteerde int voorsr dijckstal te vrije ende waaren, naar den regte vanden

Folio 163v

Landen, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot desen dagen toe. Coram Adriaan van Andel Schout, Jan Gijben, Corstiaan de Zeeuw ende Hendrick Timmerman Heemraden, desen 10e October 1702.

De coopperse verclart van het voorsr dijckstal geen gelt off andere waaren voor genooten te hebben, alsoo het niet weirdig is.

A.v. Andel Corstiaen de Seeu
Dit ist X handtmerck van Hendrick Timmerman

Folio 164r

Erffdeelinge voor regt aan Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel aangebragt, bij Anneken Jansen van Tilborg, wed: wijlen Meerten Jansen Hutsaart ter eenre, Jan en Jacobus Meertensen Mutsaart, Peeter van Oisterhout in houwelijck hebbende Marie Meertens Mutsaart, Schout ende Gerechten voornoemt als opper voogden over de twee minderjarige kinderen van Willem Willemsen Millenaar verweckt bij Janneken Meertensen Mutsaart, Jan en Arien Hendricxe Oirlemans

Folio 164v

mitsgaders Cornelis Willemsen Swart, in houwelijck hebbende Maijcken Hendricxe Oirlemans, alle erffgenamen van hennen oom Corstiaan Mutsaart, ter andere sijde. Ende dat van soodanige erffgoederen als sij t’saamen int gemeen hebben beseten als volght.

Eerstelijck is bij blindt lodt te deel gevallen Anneken Jansen van Tilborgh wed: voorsr, erst op de helft van een huijs en hoff onbedeelt met de voorsr Erffgenamen, met de noordense helft vanden acker, gelegen ten ooste vande Nieuwvaart onder Cappel, groot

Folio 165r

int geheel ontrent ses hondt, belent Zuijden de weder helft hier tegen affgedeelt, noorden Wouter Ariensen van Tilborg, streckende vander halver vaart aff, tot d’erve van Anna van Tilborg toe.

Item alnoch de helft van een heijcken gelegen als vooren, groot int geheel drie vierde hondt, belent Zuijden Jan Eelen Nieuwenhuijsse cum suis, noorden de wed: Jan de Roij, streskende vande erne van Adriaan Teunise Pols aff, oostwaarts op, tot d’erve van Anna van Tilborg toe, met de helft van vijffentwintig roeden in een ander heijcken. (Bovenstaande is doorgestreept).

Item alnoch de noordense helft van eenen acker gelegen alsvooren, groot drie en een halff hondt, belent noorden Jan de Roij wed:, Zuijden de wederhelft hier tegen affgedeelt, streckende vande erve van Jacobus Mutsaart en andere aff, oostwaarts op tot d’erve van Anna van Tilborgh toe, met eenen vrije wegt over d’erve van Arien Meertens.

Folio 165v

Item alnoch de westense helft van een parceel ackerlant, gelegen tot Loon in Mariendaal, groot int geheel vijff hondt, belent oost de wederhelft hier tegen aff gedeelt, west Arnoldus Ophorst, streckende vande Hollantse erve aff, Zuijtwaarts op tot d’erva van Arnoldus Ophorst toe.

Item twee mergen landt opden Langen Breickert onder Eethen gelegen, belent ten ooste Anna Brouwers cum suis, west de banne van Meeuwen, streckende vande erve van …………………… vanden Assem aff, noortwaarts op tot d’erve van de Erffgenamen van Jan Bres toe. Item alnoch ¼ in een Lodt moere onder Loon inden Hoeck, gemeen met de Erffgenamen voorsr en andere.

Folio 166r

Item alnoch een banck off vier hondt binnen del, gelegen ten ooste van Willem van Gentsvaart onder Cappel, belent Zuijden de Erffgenamen voorsr met de Gageldel, noorden Arien Pauwelsen, streckende vander halver Willem van Gentsvaart aff, oostwaarts op tot den Quekel toe.

Item alnoch een binnen delleken gelegen ten weste vande Nieuwvaart alhier, groot drie en een halff hondt, belent noorden de Erffgenamen voorsr, Zuijden Cornelis Ockers, streckende vander halver Vaart voorsr aff, tot de erve vande Erffgenamen Sijcken Haanen toe.

Item alnoch een buijte dijckse delle gelegen ten ooste vande Nieuwvaart alhier, groot seven hondt, belent oost de wed: Hendrick Verhagen, west de kinderen van Michiel Jansen Backer, streckende vanden buijten Ausloot aff, tot Zuijdewijn toe.

Folio 166v

Item alnoch de helft van een moer veldeken, gemeen met de wed: Dirck Wouters Smits, gelegen alhier ten ooste van Willem van Gentsvaart, soo groot ’t selve aldaar gelegen is, belent noorden Hendrick Sprangers, Zuijden de wed: Jan de Roij, streckende vander halver Vaart voorsr aff, oostwaarts op tot den Quekel toe.

Eijndelijck noch de Zuijdense helft van een banck moerdelle soo die affgegraven seijn met ½ inde noordense halve bank, gelegen alsvooren, belent noorden (doorgestreept), Zuijden Jacobus Mutsaart, streckende alsvooren.

Daar en tegen sijn de voorsr Erffgenamen t’saamen bij blindt Lodt te deel gevallen, erstelijck de gerechte helft van een huijs en hoff, met de Zuijdense helft vanden

Folio 167r

Acker, gelegen ten ooste vande Nieuwvaart onder Cappel, groot int geheel ses hondt, belent zuijden de wed: Merten Mutsaart met de weder helft hier tegen aff gedeel, streckende vander halver Vaart aff, oostwaarts op tot d’erve van Anna van Tilborg toe.

Item alnoch een heijcken gelegen alsvooren, groot int geheel drie vierde hondt, belent Zuijden Jan Eelen Nieuwenhuijsen cum suis, noorden de wed: Jan de Roij, streckende vande erve van Adriaan Teunisen Pols aff, oostwaarts op tot d’erve van Anna van Tilborg toe, met de helft van vijffentwintigh roeden in een ander heijcken.

Item alnoch de Zuijdense helft van eenen acker gelegen alsvooren, groot drie en een halff hondt,

Folio 167v

belent noorden de Wed: Meerten Mutsaart met de weder helft, Zuijden Jacobus Mutsaart, streckende vande erve van Jacobus Mutsaart aff, oostwaarts op tot d’erve van Anna van Tilborg toe, met eenen vrije overweght over de erve van Arien Meertensen Dolck.

Item alnoch de oostense helft van eenen acker gelegen onder Loon in Mariendaal, groot int geheel …………….. hont, belent west de wed: Meerten Mutsaart met de weder helft, oost Cornelis Verhagen, streckende vande Hollantse erve aff, Zuijtwaarts op tot d’erve van Arnoldus Ophorst toe.

Item alnoch de helft van twee mergen landt opden Langenbreuckert

Folio 168r

onder Eethen, onbedeelt met de wed: Meerten Mutsaart, belent ten ooste Anna Brouwers cum suis, west de banne van Meeuwen, streckende vande erve van …………………………… vanden Assem aff, noortwaarts op tot d’erve van vande Erffgenamen van Jan Beres toe.(Bovenstaand erfdeel is doorgestreept)

Item alnoch ½ van een Lodt moere inden Hoeck onder Loon, gemeen met de wed: Meerten Mutsaart en anderen.

Item alnoch een binnen del gelegen ten ooste van Willem van Gentsvaart onder Cappel, genaamt de Gagel del, groot vier hondt, ofte soo groot ende cleijn als deselve aldaar gelegen is, belent Zuijden de wed: Meerten Mutsaart, noorden Arien Pauwelsen cum suis, streckende vander halver Vaart voorsr aff, oostwaarts op tot den Quekel toe.

Folio 168v

Item alnoch een buijte delle gelegen opt Stapel eijndt alhier, groot drie hondt, met den last vanden dijck, belent oost de kinderen Abberdaan, west Johan Cnaap, streckende vanden buijten teen vanden dijck aff, tot Nederveen toe.

Item alnoch een binnen delleken gelegen ten weste van Willem van Gentsvaart, groot een hondt, belent noorden Jan Dingmans Deckers, Zuijden Jan van Pas, streckende vander halver Vaart voorsr aff, westwaarts op tot d’erve van Jan Deckers toe.

Item alnoch een binnen delleken gelegen ten weste vande Nieuwvaart alhier, groot drie hondt en 7 ½ roede, belent noorden Arien Meertens Dolck, Zuijden de wed: Meerten Mutsaart, streckende

Folio 169r

vande halver Vaart voorsr aff, westwaarts op tot den Quekel toe.

Eijndelijch een vierde inde noordense halve banck, soo die affgegraven leijt, gelegen ten ooste van Willem van Gent vaart, belent Zuijden Jacobus Mutsaart, noorden de wed: Merten Mutsaart, streckende vander halver Vaart voorsr aff, oostwaarts op tot den Quekel toe.

Parthijen hebben tot d’een en des anders proffijt vertijt ende vertegen naar den rechte van Zuijthollandt, omme ieder ’t sijne te mogen gebruijcken als haar ander vrij ende allodiaal goet. Ende ieder opt sijne te moeten onder houden alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte, met recht uijt ieder sijn bedeelde is uijtgaande

Folio 169v

Ende maalcanderen te wegen ende stegen, ter naaster velt ende minster schade. Aldus gepasseert ten overstaan van Adriaan van Andel Schout, Johan Cnaap ende Cornelis vanden Hoeck Heemraden, desen 14e November 1702.

A.v. Andel Johan Cnaep

Folio 170r

Onderdeelinge voor regt aan Schout ende Heemraden van ’s Grevelduijn Cappel aangebragt, bij Jan en Jacobus Mutsaart, Peeter van Oisterhout in houwelijck hebbende Maria Mutsaart, Schout ende Gerechten van Cappel als opper vooghden over de twee minderjaarige weeskinderen van Willem Willemsen Millenaar verweckt bij Janneken Mutsaart, ter eenre, Jan en Arien Hendricxe Oirlemans, mitsgaders Cornelis Willemsen Swart in houwelijck hebbende Maijcken Hendricx Oirlemans ter andere sijde, ende dat van

Folio 170v

soodanige erffgoederen als hen t’saamen bij versterff van henne tespectieve oom Corstiaan Mutsaart is aangecomen als volght.

Inden eersten sijn bij blindt Loth te deel gevallen Jan en Jacobus Mutsaart, Peeter van Oisterhout nomine uxoris, ende de twee weeskinderen van Willem Willemsen Millenaar verweckt bij Janneken Mutsaart, eerstelijck op een gerechte vierdepart van een huijs en hoff, met de helft inde Zuijdense helft vanden acker, groot int geheel ses hondt, ofte soo groot ende cleijn alst selve gestaan ende gelegen is ten ooste vande Nieuwvaart, onbedeelt met Jan en Arien Oirlemans cum suis, belent

Folio 171r

noorden de wed: Meerten Mutsaart, Zuijden de wed: Jan de Roij, streckende vander halver Vaart voorsr aff, oostwaarts op tot d’erve van Anna van Tilborg toe.

Item alnoch de Zuijdense helft van eenen acker gelegen alsvooren, groot int geheel drie en een halff hont, belent noorden de wed: Merte Mutsaart, Zuijden Jacobus Mutsaart, streckende vande erve van Aer: Teunisen Pols aff, oostwaarts op tot d’erve van Anna van Tilborg toe, met eenen vrije over wegt over de erve van Arien Meertens Dolck.

Item alnoch een huijsken gelegen als vooren, groot drievierdendeel hont, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belent Zuijden Arien Meertens Dolck, noorden de wed: Jan de Roij, streckende vande erve van Adriaan Pols aff, oostwaarts op tot d, erve van Anna van Tilborg toe.

Folio 171v

Item alnoch een buijte dijckse delle gelegen opt Stapel eijndt onder Cappel, groot drie hondt, belast met den dijck, belent oost de kinderen van ………….. Abberdaan, west Johan Cnaap, streckende vanden buijten teen vanden dijck aff, noortwaerts op tot Nederveen toe.

Item alnoch een binnen delleken gelegen ten weste van Willem van Gentsvaart, groot een hondt, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belent noorden Jan Dingemans Deckers, Zuijden Jan van Pas, streckende vander halver Vaart voorsr aff, westwaarts op tot d’erve van Jan Dingemans toe.

Item alnoch de oostense helft d’wars aff vande Gagel del ten ooste van Willem van Gents vaart gelegen, dese helft moet vier roeden corter wesen, als de westense off voorste helft hier tegen

Folio 172r

aff gedeelt, geen Quekel sloot off vaartcant te meten, maar aant vast landt, belent noorden Arien Pauwelsen cum suis, Zuijden de wed: Meerten Mutsaart, streckende vant part gevallen op Jan en Arien Oirlemans cun suis, off oostwaarts op tot den Quekel toe, met eenen vrije wegt overt voorsten.

Eijndelijck de helft inde noordense halve banck, gelegen alsvooren, onbedeelt met de wed: Meerten Mutsaart, belent Zuijden Jacobus Mutsaart, noorden de wed:Meerten Mutsaart, streckende vander halver Vaart voorsr aff oost oostwaarts op tot den Quekel toe, mits uijt te rijken aant lodt gevallen op Jan en Arien Oirlemans ende Cornelis Swart, eens de somme van dartig gulden, die sij bekennen ontfangen te hebben, datum ondergesr.

Folio 172v

Daar tegen sijn bij blindt Loth te deel gevallen Jan en Arien Hendrucxe Oirlemans en Cornelis Willemsen Swart t’saamen, eerstelijck op het gerechte vierdepart van een huijs en hoff, met de helft inde Zuijdense helft vande acker, groot int geheel ses hondt, ofte soo groot ende cleijn alst ten ooste vande Nieuwvaart onder Cappel gestaan ende gelegen is, onbedeelt met Jan en Jacobus Mutsaart cum suis, belent noorden de wed: Meerten Mutsaart, Zuijden de wed: Jan de Roij, streckende vander halver Vaart voorsr aff, oostwaarts op tot d’erve van Anna van Tilborg toe.

Item alnoch de oostense helft van eenen acker, gelegen onder Loon in Mariendaal, groot twee en een half hondt, belent west de wed: Meerten Mutsaart

Folio 173t

oost Cornelis Verhagen, streckende vande Hollantse erve aff, zuijtwaarts op tot d’erve van Arnoldus Ophorst toe.

Item alnoch een heijcke gelegen ten ooste vande Nieuwvaart onder Cappel, groot 1 ¼ hondt, belent ten noorden de wed: Geerit de Haan, Zuijden de wed: Jan de Roij, streckende vande erve van Peeter Jansen van Gorcom aff, oostwaarts op tot d’erve van Anna van Tilborg toe.

Item alnoch een binnen delleken gelegen ten weste vande Nieuwvaart, groot drie hondt rn 7 ½ roeden, belent noorden Arien Meertens Dolck, Zuijden de wed: Meerten Mutsaart, streckende vander halver vaart voorsr aff tot den Quakel toe.

Item alnoch ½ lodt moere met den gront, inden Hoeck onder Loon, gemeen met Jan Cus cum suis.

Folio 173v

Item alsnoch de voorste off westense helft vande Gagel del, ten ooste van Willem van Gentsvaart onder Cappel, soo groot ende cleijn als deselve gelegen is, mits dat dese helft langer moet wesen alst oostensen vier roeden oock geen vaartcant off sloote te meten maar aant vast lant, belent noorden Arien Pauwelsen cum suis, Zuijden de wed: Meerten Mutsaart, mits d’oostense hier tegen aff gedeelt te wegen, en te genieten vant Lodt gevallen aan Jan en Jacobus Mutsaart, Peeter van Oisterhout en de twee kinderen van Willem Willemsen Millenaar, eens dartig gl, en bekennen daar van voldaan te wesen, datum ondergesr.

Parthijen hebben tot d’een en

Folio 174r

des anders proffijt vertijt ende vertegen naar den rechte van Zuijthollandt, omme ider t’sijne te moegen gebruijcken als haar ander vrij ende alloiaal goet, ende ieder opt sijne te moeten onderhouden alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte, met recht uijt ieder sijn bedeelde is gaande. Aldus gepasseert ten overstaan van Adr: van Andel Schout, Johan Cnaap, Cornelis vanden Hoeck, Jan van Pas, en Hendrick Timmerman Heemraden, desen 19e Novemder 1702.

A.v. Andel Johan Cnaep
Jan van Pas

Folio 174v

Smal Deelinge voor regt aan Schout ende Gerechte van ’s Grevelduijn Cappel aangebragt bij Jan en Jacobus Meertensen Mutsaart, Peeter van Oisterhout in houwelijck hebbende Marie Mutsaart, mitsgaders Schout ende Gerechte van Cappel, als opper voogden over de twee minderjarige weeskinderen van Willem Willemsen Millenaar, ende dat van soodanige goederen als sij t’saamen gedeelt hebben van henne oom Corstiaan Mutsaart als volght.

Inden eersten is bij blindt Lodt te deel gevallen Jan Meertensen Mutsaart, op een buijte delle gelegen

Folio 175r

Opt Stapel eijndt onder Cappel, groot drie hondt, met de last vanden dijck, belent oost de kinderen van ………………… Abberdaan, west Johan Cnaap, streckende vanden buijten teen vanden dijck aff, noortwaarts op tot Nederveen toe, mits uijt te keeren aan ’t Lodt gevallen op Jacobus Mutsaart eens tien gl, en bekent hij daar van voldeen te wesen datum ondergesr.

Ten tweeden is bij blindt Lodt te deel gevallen Jacobus Mutsaart, eerst de Zuijdense helft van drie en een halff hondt ackerlandt, gelegen ten ooste vande Nieuwvaart onder Cappel, belent noorden de wed: Meerten Mutsaart, Zuijden den selven, streckende vande erve van Adriaan Teunisen Pols aff, oostwaarts op tot d’erve van Anna van Tilborg toe, met eenen vrije wegt over d’erve van Arien Meertens Dolck.

Folio 175v

Item alnoch drie vierendeel hondts ackerlandt genaamt de Heij gelegen alsvooren, belent Zuijden Arien Meertensen Dolck, noorden de wed: Jan de Roij, streckende vande erve van Arr: Teunisen Pols aff oostwaarts op tot d’erve van Anna van Tilborg toe, mits genietende vande andere drie looten ieder tien gl, maackt saamen dartig gl, en bekent daar van voldeen te wesen.

Ten derde is bij blindt Lodt te deel gevallen Peeter van Oisterhoudt nomine uxoris, op het gerechte vierdepart van een huijs en hoff, met de helft inde Zuijdense helft vanden acker, groot int geheel ses hondt, ofte soo groot ende cleijn alst selve ten ooste

Folio 176 r

vande Nieuwvaart onder Cappel gestaan ende gelegen is, onbedeelt met Jan en Arien Oirlemans cum suis, belent Zuijden de wed: Jan de Roij, noorden de wed: Meerten Mutsaart, streckende vander halver Vaart voorsr aff, oostwaarts op tot d’erve van Anna van Tilborg toe, mits uijt te keeren aant Lodt gevallen op Jacobus Mutsaart eens tien gl, en bekent daar van voldaan te wesen.

Ten vierde is bij blindt Lodt te deel gevallen, de twee kinderen van Willem Willemsen Millenaar, verweckt aan Janneken Mutsaart, eerst een binnen delleken, gelegen ten weste van Willem van Gents vaart onder Cappel, groot een hondt, ofte soo groot ende cleijn alst t’selve aldaar gelegen is belent noorden Jan Deckers, Zuijden Jan van Pas, streckende vander halver Vaart voorsr aff, tot d’erve van Jan Deckers toe.

Folio 176v

Item alnoch de oostense helft dwars aff vande Gagel del, gelegen ten ooste van Willem van Gentsvaart, soo groot ende cleijn als deselve aldaar gelegen is, belent noorden Arien Pauwelsen cum suis, Zuijden de wed: Meerten Mutsaart, streckende vande erve van Jan Oirlemans cum suis aff, oostwaarts op tot den Quekel toe, mits dat dit part als voorste part moet corter sijn vier roeden, oock geen Quekel, slooten off vaartcandt medemeten, maar aant vast lant, oock sijnen vrije overwegt overt voorsten, toebehoorende Jan en Arien Oirlemans cum suis.

Eijndelijck de helft inde noordense halve banck, gelegen alsvooren onbedeelt met de wed: Meerten Mutsaart, belent Zuijden Jacobus Mutsaart,

Folio 177r

noorden de wed: Meerten Mutsaart, streckende vander halver Vaart voorst aff, oostwaarts op tot den Quekel toe, mits uijt te keren aant lodt gevallen op Jacobus Mutsaart eens tien gl, en bekent daar van voldaan te wesen.

Parthijen hebben tot d’een en des anders proffijt vertijt ende vertegen naar den regte van Zuijt Hollandt, omme ieder ’t sijne te mogen gebruijcken als haar ander vrij ende allodiaal goet. Ende ieder opt sijne te moeten onder houden alle wegen, stegen, schouwen, wetergangen ende nabueren regte, met reght daar uijtgaande is. Aldus gedaan ende gepasseert ten overstaan van Ad: van Andel Schout, Johan Cnaao ende Cornelis vanden Hoeck Heemraden, desen 23e November 1702.

A.v. Andel Johan Cnaep

Folio 177v

Compareerde voor Schout ende Heemraden van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Jan en Arien Oirlemans voor haar selven, als mede intervenuetende ende rato Caverende voor hennen swager Cornelis Willemsen Swart, voor een vierdepart, mitsgaders Peeter van Oisterhout, mede voor een vierdepart, de welcke alsoo t’saamen verclaarden wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo gewoon ende regt is, aan ende tot behoeff van Anneken Jansen van Tilborgh, wed: Meerten Mutsaart, seecker halff huijs onbedeelt met de Cooperse, en de Zuijdense helft vanden hoff en ackerlant, groot int geheel ses hondt, ofte soo groot ende cleijn alst selve ten ooste vande Nieuwvaart gestaan ende gelegen is, belent noorden de cooperss, Zuijden de wed: Jan de Roij, streckende vander

Folio 178r

halver Nieuwvaart aff, oostwaarts op tot d’erve van Anna van Tilborg toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen regte, met regt daar uijtgaande, voorts geloove de voornoemde vercooperen in qualitijt voorsr, de coopersse int voorsr. halff huijs, hoff, en erve te vrije ende waaren, naar den regte vanden Landen, ende alle vooecommer Calangie ende aantaal dier op is aff te doen tot Nieuwjaar 1703 toe. Coram Adriaan van Andel Schout, Johan Cnaap ende Cornelis vanden Hoeck Heemraden, desen 22e December 1702.

De Cooppenningen sijn soo parthijen verclaren voor regt, gereet ter somme van drie hondert gl, en bekennen sij vercooperen daar van voldaan te wesen datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep

Folio 178v

                       1703

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Jan ende Aert Cornelisen vanden Hout, Arien Aertsen Conincx in houwelijck hebbende Anneken Cornelisen vanden Hout, Thomas Soethout in houwelijck hebbende Dingena Cornelisen vanden Hout, mitsgaders d’armmeesters van Cappel vande Jaare 1703 en 1704, de welcke verclarde agodsus Jus habentinus, wettelijck over te geven, aan ende tot behoeff van Arien Aertsen Conincx, woonende tot Raamsdoncq, seecker huijsken en twee hondt landt daar aan, ofte soo groot ende cleijn alst selve ten ooste vande Nieuwvaart gestaan ende gelegen is, achtergelaaten bij Cornelis Aerdsen vanden Hout, belent Zuijden en noorden Peeter de Roij, streckende

Folio 179r

vander halver Nieuwvaart voorsr aff, oostwaarts op tot d’erve van Pieternel Timmers cum suis toe, met eenen vrije weght overt d’erve jegenwoordig aan Peeter de Roij, volgens deelinge in dato den 10e Meij 1679 voor wethouders alhier gepasseert. Ende voorts met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen regte met regt daar uijtgaande, voorts geloove de voornoemde vercooperen in qualitijt voorsr, den cooper int voorsr huijsken en erve te vrije ende waaren naar den regte vanden Landen, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1703 toe. Coram Adr: van Andel Schout, Cnaap, Timmerman, van Campen en Crol, Schepenen desen 9e Januarij 1703.

De cooppenningen sijn volgens conditie gereet ter somme van drie hondert en t’swstig gl, en bekennen sij vercooperen in qualitijt voorsr daar voldaan te wesen.

A.v. Andel Corstijaen de Seeu
Antoni van Campen
1703

Folio 179v

Erffdeelinge voor regt aan Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel aangebragt bij Wouter, Peeter, en Jan Dircxsen Smits, Govert Jansen Hoevenaar in houwelijck hebbende Willemken Dircxsen Smits in houwelijck hebbende Sijcken Dircxsen Smits, alle kinderen en Erffgenamen van Zaliger Peeterken Adriaansen Paans, henne gewesrne moeder, ende dat vande Erffgoederen bij de voorsr Peeterken achtergelaaten als volght.

Inden eersten is bij blindt Lodt te

Folio 180r

deel gevallen Wouter Dircxsen Smits, etst op een halff geerdt hoeijlandt in een stuck van ses geerden, gemeen ende onbedeelt met de Erffgenamen van Pr: Jansen Dolck cum suis, gelegen in Zuijdewijn, belent oost de heer Tenhage, west Jan Jacobsen Paans cum suis, streckende van Cappel aff, noortwaarts op tot Schipsdiep toe.

Item alnoch de helft van eenige moeren onder Loon, soo die bedeelt sijn met Jan Aertsen Oirlemans.

Ten tweede is bij blindt Lot te deel gevallen Peeter Dircxsen Smits, erst op een en een halff geerdt hoeijlandt in een stuck van ses geerden, onbedeelt, belent en streckende alsvooren.

Item alnoch de helft van eenige moeren onder Loon, soo die bedeelt sijn met Jan Aertsen Oirlemans.

Folio 180v

Ten derde is bedeelt Jan Dircxsen Smits, erst op een en een halff geerdt hoeijlant in Zuijdewijn, in een stuck van ses geerden, onbedeelt, belent en streckende als vooren.

Item alnoch de moeren gemeen met Jurie Colthoff, inden Hoeck onder Loon gelegen, soo groot ende cleijn deselve aldaar sijn leggende.

Ten vierde is bedeelt Govert Jansen Hoevenaar, in houwelijck hebbende Willemken Dircxe Smits, erst vier en een halff geerdt aanwas, gelegen in Zuijdewijn, in een stuck van ses geerden, gemeen ende onbedeelt met de Erffgenamen van Peeter Jansen Dolck, belent oost den hr: Tenhage, west Jan

Folio 181r

Jacobsen Paans cum suis, streckende van Schipsdiep aff, noortwaarts op tot den bannen van Meeuwen toe.

Item alnoch een parthijken moeren als gronden ten ooste van Willem van Gentsvaart onder Cappel, onbedeelt met de wed: Meerten Mutsaart, soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is.

Item alnoch de helft vande helft van een lot moeren met den gront onder Loon inden Hoeck, onbedeelt met Jan en Arie Oirlemans cum suis.

Ten vijffden en laatsten is bij blindt Lodt te deel gevallen Jan Cus, in houwelijck hebbende Sijcken Dircxe Smits, arst op een huijs hoff en ackerlandt, ten weste vande Nieuwvaart onder Cappel gelegen, groot ontrent 2 ¾ hondt, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gestaan ende gelegen is, belent Zuijden den

Folio 181v

Selven Cus, noorden Cornelis Willemsen Swart, streckende vander halver Nieuwvaart voorsr aff, westwaarts op tot den Quekel toe.

Item alnoch de helft vande helft van een lodt moeren met den gront inden Hoeck onder Loon, gemeen met Jan en Arien Oirlemans cum suis.

Parthijen hebben tot des een en des anders proffijt vertijt ende vertegen naar den regte van Zuijthollandt, omme ieder sijn bedeelde te mogen gebruijcken als haar ander vrij eijgen ende allodiaal goet. Ende ieder opt sijne te moeten onderhouden alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen regte, met regt daar op en uijt is gaande, ende te betaalen de dorps

Folio 182r

en andere lasten, waar mede ieder sijn bedeelde is belast. Ende de vier erste comparanten namentlijck Wouter, Peeter en Jan Dircxse Smits mitsgaders Govert Jansen Hoevenaar sullen de dorps lasten van hen bedeelde in Zuijdewijn, t’saamen off ieder voor een vierdepart gehouden sijn te betaalen. Aldus gedaan ende gepasseert ten overstaan van Adriaan van Andel Schout, Johan Cnaap, Corstiaan de Zeeuw en Cornelis vanden Hoeck Schepenen, desen 11e Januarij 1703.

A.v. Andel Johan Cnaep
Corstijaen de Seeu

Folio 182v

Erffdeelinge voor regt aan Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel aangebragt bij Corstiaan, Hendrick en Gelden Peetersen de Haan, mitsgaders Cornelis Teunisen Cuijpers in houwelijck hebbende Marie Peetersen de Haan, kinderen ende Erffgenamen van Peeter Corten de Haan, ende dat vande Erffgoederen bij henne respective gewesene vader Peeter de Haan achtergelaaten als volght.

Inden eersten is bedeelt Corstiaan Peetersen de Haan, op een huijs, hoff en ackerlant ten zuijde vande Nieuwstraat onder Cappel gelegen, groot ontrent drie hondt,

Folio 183r

ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gestaan ende gelegen is, belent oost Arien Dircxe Smits, west de wed: Geerit Back, streckende vander halver Nieuwstraat aff, Zuijtwaarts op tot de Loonse erve toe, mits uijt te keeren aan Hendrick en Gelden de Haan, ieder een hondert gulden, en bekennen sij ieder daar van voldaan te wesen.

Ten tweede en derde sijn bedeelt Hendrick en Gelden de Haan, eerst op twee hondert gl, die Corstiaan van sijn Lodt hier vooren moet uijt keren, en noch een hondert gulden als Cornelis Cuijpers van sijn Lodt hier naar moet uijtkeren, en bekenne sij, soo vant d’een als d’ander voldaan en betaalt te wesen.

Ten vierde is bedeelt Cornelis

Folio 183v

Cuijpers nomine uxoris, op eenen acker gelegen onder Loon in Mariendaal, groot drie hondt, ofte soo groot ende cleijn als denselven aldaar gelegen is, belent oost Gijsbert Corsten de Haan, west Claae Verdies, streckende uijt den noorden vande Hollantse erve aff Zuijtwaarts op, tot derve van Arnoldus Ophorst toe, mits uijtte keeren aant lodt gevallen aan Hendrick en Gelden de Haan, eens eene somme van een hondert gl, en bekennen daar van voldaan te wesen.

Parthijen hebben tot d’een en des anders proffijt vertijt ende vertegen naar den rechte van Zuijthollandt, omme ieder sijn bedeelde te mogen gebruijcken, als haar ander vrij ende allodiaal goet. Ende ieder opt sijne te moeten onderhouden alle wegen,

Folio 184r

stegen, schouwen, wetergangen ende naburen rechten, met recht daar op en uijt is aangaande. Aldus gedaan ende gepasseert ten overstaan van Adriaan van Andel Schout, Corstiaan de Zeeuw en Hendrick Timmerman Schepenen, desen desen 15e Januarij 1703.

A.v. Andel Corstijaen de Seeu
Dit ist X handt merck van Hendrick Timmerman

Folio 184v

Erffdeelinge voor regt aan Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel aangebragt bij Arien en Lijsken Pauwelsen, Pauwels, Wouter ende Adriaantjen Lauwrijssen kinderen van Lauwrijs Pauwelsen, Pauwels Jansen van Dongen voor sijn selven, ende Arien Pauwelsen als voogt over Peeter en Janneken Jans van Dongen, kinderen van Jenneken Pauwelsen, ende dat vande erffgoederen achtergelaaten bij Janneken Peetersen Fijnenbuijck, henne respective gewesene

Folio 185r

moeder ende grootmoeder als volgt.

Inden ersten is bij blindt Lodt te deel gevallen Arien Pauwelsen voor sijn selven, erstelijck op twee en een vierde geerdt hoeijlandt, in een stuck van negen geerden, onbedeelt met Joffr: Catharina Bollekens cum suis, gelegen in cleijn Waspick, belent oost Catharina van Gils cum suis, west den armen van Waspick, streckende van ’s G: Waspick aff, noortwaarts op tot het Elandt toe.

Item alnoch een binnen del, ten ooste van Vroukensvaart onder Groot Waspick gelegen, groot ontrent vier hondt, belent noorden de wed: Cornelis Cornelisen Claver, Zuijden Jan de Bruijn, streckende vander halver Vroukens vaart aff, oostwaarts op tot d’erve van …………………..

Folio 185v

Item alnoch een driesken gelegen alsvooren, groot ses hondt, belent noorden Peeter Doomen cum suis, Zuijden Arien Aertse van Hassel, streckende vander halver Vaart voorsr aff, oostwaarts op tot de Hoeff van Heuclom toe, belent alsvooren.

Item alnoch 2/3 parten in twee bancken binnen dellen ten ooste van Willem van Gentsvaart aff onder Cappel gelegen, belent Zuijden Pauwels Jansen van Dongen, noorden Jan Aertsen Dolck, streckende vander halver Willem van Gentsvaart aff, oostwaarts op tot den Quekel toe.

Ten tweede is bij blindt Lodt te deel gevallen Lijsken Pauwelsen, erst een huijs en ackerlant ten weste vande Nieuwvaart onder Cappel

Folio 186r

gelegen, groot ontrent drie hondt, belent Zuijden de Erffgenamen Cornelis Cluijters, noorden de wed: Hendrick de Roij, streckende vander halver Vaart voorsr aff, westwaarts op tot den Quekel toe.

Item alnoch een parceel dries genaamt den Quekel, gelegen t’eijnde de voorse stede, groot drie hondt, belent oost den selve cum suis, noorden de wed: Anthonij Swart, Zuijden Anna Zeijlmans en anderen, west Arien Pauwels cum suis.

Item alnoch drie hondt ackerlants ten weste van Willem van Gents vaart gelegen onder Cappel, genaamt den Kladboom, belent Zuijden de steeg vande hr: de Raat, noorden Peeter Doomen cum suis, streckende vande Hoeff van Heuclom aff tot d’erve van Jan Zeijlmans toe.

Item alnoch twee bancken buijte

Folio 186v

delle, genaamt het Campken, gelegen ten ooste van WILLEM VAN Gentsvaart, belent oost het dorp van Cappel, west een steeg, streckende vant dorps Cappels erve aff tot Nederveen toe, belast met de helft van seven treeden dijck opt Stapel, de oostense helft.

Item alnoch de noordense helft van vijff mergen landt, onder Meeuwen gelegen, belent als inde erffbrieven daar van sijnde.

Ten derde is bij blindt Lodt te deel gevallen Pauwels, Wouter ende Adriaantjen Lauwrijsen, kinderen van Lauwrijs Pauwelsen, erst op een schuer met ontrent drie hondt ackerlant, gelegen ten ooste van Willem van Gents vaart onder Cappel, belent

Folio 187r

belent noorden Pauwels Jansen van Dongen, Zuijden de wed: Lauwrijs Pauwelsen cum suis, streckende vander halver Willem van Gentsvaart aff, oostwaarts op tot den Quekel toe.

Item alnoch twee hondt ackerlant ten weste van Willem van Gentsvaart, belent oost Arien Pauwelsen, west Pauwels Jansen van Dongen cum suis, met de wederhelft, streckende uijt den Zuijden vande erve vande Erffgenamen van Jan Corstiaanen aff, noortwaarts op tot d’erve van Jan Ockers toe.

Item alnoch op een buijte dijcke del, gelegen opt Stapel eijndt, groot ontrent drie hondt, ofte soo groot ende cleijn alst selve aldaar gelegen is, met de last vande westense helft van seven treeden dijck, belent oost de wed:

Folio 187v

Arien Hoeijmaijer, west Jan van Pas, streckende vanden buijten teen vanden dijck aff, noortwaarts op tot Nederveen toe.

Item alnoch drie hondt aanwas gelegen in cleijn Waspick, in een stuck van srs geerden, gemeen met Frans Boeser, streckende van Schipsdiep aff noortwaarts op tot de Goot toe.

Item alnoch de Zuijdense helft van een binnen del genaamt Greven del, groot int geheel ses hondt, gelegen ten weste van Willem van Gents vaart, belent noorden de weder helft, Zuijden Jan Aertsen Dolck, streckende vander halver Vaart voorsr aff, westwaarts op tot d’erve van Aaltjen van Campen toe.

Item alnoch drie mergen

Folio 188r

weijlandt, inde Hengmeng onder Meeuwen gelegen, belent als inde erffbrieven.

Item alnoch de ½ van een quaat velt, genaamt de Moole heij, inde Moole banck onder Cappel gelegen.

Ten vierde sijn bij blindt Lodt te deel gevallen Pauwels Jansen van Dongen voor sijn selven, en Arien Pauwelsen als voogt ende momboir over Peeter en Janneken Jansen van Dongen, kinderen van Jenneken Pauwelsen en sulcx tot behoeff vande selve, eerstelijck een huijs met sijn erve, mits te gedoogen daar over te wegen, die met recht van outs daar over moeten wegen, gestaan ende gelegen ten ooste van Willem van Gentsvaart onder Cappel, belent Zuijden Jan van Dongen, noorden Pauwels Laurijssen, streckende vander halver Vaart voorsr aff, oostwaarts op tot d’erve vande wed: Lauwreijs Pauwelsen toe.

Folio 188v

Item alnoch eenen dries en ackerken gelegen als vooren, groot t’saamen vijff hondt, belent noorden Arien Pauwelsen, Zuijden Pauwels Lauwrijsen, streckende vander halver Vaart voorsr aff, oostwaarts op tot den Quekel toe.

Item alnoch twee hondt ackerlandt, ten weste van Willem van Gentsvaart gelegen, wesende de westense twee hondt, belent oost de wederhelft, west de Hoeff van Heuclom, streckende vande erve vande Erffgenamen van Jan Corstiaanen aff, noortwaarts op tot d’erve van Jan Ockers toe.

Item alnoch de Zuijdense helft van vijff mergen landt onder Meeuwen gelegen, belent als inde erffbrieven.

Folio 189r

Item alnoch drie hondt ackerlandt inden Geer onder Cappel, ten weste van Willem van Gents vaart, belent noorden de wed: Jan Aertsen van Hastel, Zuijden Jan de Bruijn, streckende vande Hoeff van Heuclom aff, westwaarts op tot d’erve van Jan Vreijssen Reckers toe.

Item alnoch de noordense helft van een binnen del, gelegen ten weste van Willem van Gents vaart, genaampt Greven del, groot int geheel ses hondt, belent Zuijden de weder helft, noorden Willem Potmaacker, streckende vander halver Vaart voorsr aff tot d’erve van Aeltje van Campen toe.

Item alnoch de helft van een quaat velt, gelegen inde Moole banken onder Cappel, genaamt de Moole heij.

Parthijen hebben tot d’een en des

Folio 189v

Anders proffijt vertijt ende vertegen naar den rechte van Zuijthollandt, omme ieder sijn bedeelde te mogen gebruijcken als haar ander vrij ende allodiaal goet. Ende ieder opt sijne te moeten onder houden alle wegen, dijcken, stegen, watergangen ende naburen rechte, met recht uijt ieder sijn bedeelde is uijtgaande. Aldus gedaan ende gepasseert ten overstaan van Adriaan van Andel Schout, Cnaap, vanden Hoeck, Crol, vervangende van Campen, Schepenen, desen 16e Januarij 1703.

A.v. Andel Antoni van Campen
Johan Cnaep

Folio 190r

Smaldeelinge voor regt aan Schout ende Schepenen van ’s G: Cappel aangebragt bij Pauwels, Wouter en Adriaantje Lauwrijsen, ende dat van soodanige erffgoederen als hen hier vooren t’saamen sijn te deel gevallen van henne grootmoeder Janneken Peetersen Fijnenbuijck, als volght.

Inden eersten is bij blindt Lodt te deel gevallen, Pauwels Lauweijsen, eerst op een Schuer met ontrent drie hondt ackerlant, gelegen ten ooste van Willem van Gentsvaart onder Cappel, belent noorden

Folio 190v

Pauwels Jansen van Dongen, Zuijden de wed: Lauwreijs Pauwelsen cum suis, streckende vander halver Vaart voorsr aff, oostwaarts op tot den Quekel toe.

Item alnoch een hondt ackerlant ten ooste, gelegen ten weste van Willem van Gents vaart, belent oost Arien Pauwelsen, streckende uijt den Zuijden vande erve vande erffgenamen van Jan Corstiaanen aff, noortwaarts op tot d’erve van Jan Ockers toe.

Item alnoch de helft van een quaat velt inde Moole banck onder Cappel gelegen, genaamt de Mooleheij.

Ten tweede is bij blindt Lot te deel gevallen Wouter Lauwrijsen eerst op een hondt ackerlant.

Folio 191r

ten weste, gelegen ten weste van Willem van Gents vaart onder Cappel, belent oost Pauwels Lauwrijsen, west Peeter Jansen van Dongen, streckende uijt den Zuijden vande erve vande erffgenamen van Jan Corstiaanen aff, noortwaarts op tot d’erve van Jan Ockers toe.

Item alnoch een buijte delleken, gelegen alhier opt Stapel eijndt, groot ontrent drie hondt, ofte soo groot ende cleijn alst selve aldaar gelegen is, belent oost de wed: Arien Hoeijmaijer, west Jan van Pas, streckende vanden buijten teen vanden dijck aff, noortwaarts op tot Nederveen toe, met den last vande westense helft van seven treeden dijck.

Item alnoch drie hondt aanwas in een stuck van ses geerden, gemeen ende onverdeelt met Frans Boeser, gelegen in Cleijn Waspick, streckende van Schipsdiep aff noortwaarts tot den Gantel toe.

Folio 191v

Ten derde is bij blindt Lodt te deel gevallen Adriaantjen Lauwrijsen, erst opde Zuijdense helft van een binnen del, gelegen ten weste van Willem van Gents vaart alhier, groot int geheel ses hont, genaampt Greven del, belent noorden Janneken Jans van Dongen met de wederhelft, Zuijden Jan Aertsen Dolck, streckende vander halver Vaart voorsr aff, westwaarts op, tot d’erve van Joffr: Alida van Campen toe.

Item noch drie mergen weijlandt inde Hengmengh onder de Heerlijck Meeuwen gelegen, belent als inde erffbrieven.

Parthijen hebben tot d’een en des

Folio 192r

anders proffijt vertijt ende vertegen naar den rechte van Zuijthollandt, omme ieder sijn bedeelde te mogen gebruijcken als haar ander vrij ende allodiaal goet. Ende ieder opt sijne te moeten onderhouden alle wegen, stegen, schouwen, watergangen, ende naburen regte, met regt daar uijt is gaande. Aldus gedaan ende gepasseert ten overstaan en dag datum uts.

A.v. Andel Antoni vampen
1703
Johan Cnaep

Folio 192v

Smaldeelinge voor regt aan Schout ende Schepenen van Cappel aangebragt bij Pauwels Jansen van Dongen voor sijn selven, Arien Pauwelsen als voogt ende momboir over Peeter en Janneken Jans van Dongen, ende dat van soodanige erffgoederen als hen hier vooren t, saamen sijn te deel gevallen van henne gewesene grootmoeder Janneken Peetersen Fijnenbuijck als volgt.

Inden eersten is bij blindt Lodt te deel gevallen Pauwels Jansen van Dongen, erst op een huijs

Folio 193r

en erve daar aan, soo groot ende cleijn alst ten ooste van Willem van Gentsvaart alhier gestaan ende gelegen is, belent Zuijden Jan van Dongen, noorden Pauwels Lauwrijsen, streckende vander halver Vaart voorsr aff, oostwaarts op tot d’erve vande wed: Lauwrijs Pauwelsen toe, mits te gedoogen dat Jan van Dongen, de wed: Lauwrijs Pauwelsen en Pauwels Lauwrijsen malcanderen sullen moeten wegen en stegen, als van outs en voorgaande deelinge.

Item alnoch de helft van een quaat velt, gelegen inde Moole banck alhier, genaamt de Moole heij.

Item alnoch eenen dries en ackerlant groot t’saamen vijff hondt, gelegen ten ooste van Willem van Gentsvaart alhier, belent Zuijden Pauwels Lauwrijssen, noorden Arien Pauwelsen

Folio 193v

Streckende vander halver Vaart voorsr aff, tot den Quekel toe’mits uijt te keeren aant Lodt gevallen aan Lanneken Jans van Dongen, eens eene somme van een hondert gulden, en belooft daar van tot intrest Jaarlijcx te betaalen van dato deses aff, tot d’afflossinge toe, tegens vier gl vant hondert.

Ten tweede is bij blindt Lodt te deel gevallen den voorsr voogt ten behoeve van Peeter Jansen van Dongen, erst opde westense twee hondt ackerlant, ten weste van Willem van Gents vaart alhier gelegen, belent west de Hoeff van Heuclom west Wouter Lauwrijsen, streckende vande Erffgenamen van Jan Corstiaanen

Folio 194r

aff, noortwaarts op tot d’erve van Jan Ockers toe.

Item alnoch de Zuijdense helft van vijff mergen landt onder Meeuwen gelegen, belent als inde erffbrieven.

Ten derden is bij blindt Lodt te deel gevallen den voorsr voogt tem behoeve van Janneken Jansen van Dongen, erst op drie hondt ackerlant inden Geer alhier gelegen, belent noorden de wed: Jan Aertsen van Hastel, Zuijden Jan de Bruijn, streckende uijt den weste vande erve van Jan Vreijssen Reckers aff, oostwaarts op tot de Hoeff van Heuclom toe.

Item alnoch de noordense helft van een binne del ten weste van Willem van Gents vaart alhier gelegen, genaamt Greven del, int

Folio 194v

Geheeln ses hondt, belent Zuijden Adriaantje Lauwrijsen met de wederhelft, noorden Willem Potmaacker, streckende vander halver Vaart voorsr aff, westwaarts op tot d’erve van Joffr: Alida van Campen toe, mits te genieten vant lodt gevallen aan Pauwels Jansen van Dongen eens eene somme van een hondert gl, en moet jaarlijcx daar van intrest betaalen vier gl, van dato deses aff.

Parthijen hebben tot d’een en des anders proffijt vertijt ende vertegen als naar rechte. Aldus gedaan ende gepasseert ten overstaan en dag datun uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
Antoni van Campen
1703

Folio 195r

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Jan Gijsbertsen Hoeffnagel woonende tot Amsterdam, den welcke verclaarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo gewoon ende regt is, aan ende tit behoeff van Jan Adriaansen Potmaacker, mede aldaar woonende, seecker buijte dijcx delleke, gelegen ten ooste vande Nieuwvaart alhier, groot ontrent drie hondt, ofte soo groot ende cleijn alst selve aldaar gelegen is, belent oost de wed: Geerit Jansen Snijder, west den cooper, streckende vande erve Elant Oirlemans aff, noortwaarts op tot Zuijdewijn toe, met eenen vrije wegt dwars en voor over de erve vande wed: Geerit Jansen Snijder. Ende voorts met alle wegen, stegen, schouwen,

Folio 195v

watergangen ende naburen rechte met recht daar uijtgaande, voorts gelooft den vercooper, den cooper int voorsr delleken te vrije ende waaren naar den rechte vanden Landen, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1703 toe.Coram Ad: van Andel Schout, Joan Cnaap en Hendrick Timmerman Schepenen, desen 18e Januarij 1703.

Parthijen verclaaren voor rechy de cooppenningen gereet te wesen ter somme van vijff hondert gl, en bekent hij vercooper daar van voldaan te wesen, datum uts.

A.v Andel Dit ist X handtmerck van Hendrick Timmerman
Johan Cnaep

Folio 196r

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt, Peeter Anthonisen Spoel, den welcke verclaarde wettelijck over te geven voorden dijck, aan Schout ende Gerechten voornoemt, en sulcx tot behoeff vande gemeente, seecker huijs met de erve, genaamt den Moole werff, met last vanden dijck, gelegen alhier opt Stapeleijndt, soo groot ende cleijn alst aldaar gestaan ende gelegen is, belent oost de Erffgenamen van Zal: Adriaantje vanden Hout, west Johan Cnaap, streckende vanden buijten teen vanden dijck aff, Zuijtwaarts op tot d’erve van ……………………………………….. toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, wetergangen ende naburen rechte met recht daar toe en uijtgaande, voorts gelooft den transportant de

Folio 196v

getransporteerde int voorsr huijs en erve, te vrije ende waaren naar den regte vanden Landen, ende alle voorcommer calangie ende aantaal dier op is, bij Schout ende Gerechten voornoemt te betaalen. Coram Adr: van Andel Schout, Johan Cnaap en Cornelis vanden Hoeck Schepenen desen 3e Februarij 1703.

Den transportant verclaart het voorsr huijs en erve aande getransporteerde over te geven voorden last vanden dijck, en geen een duijt van ontfangen off belooft, en Schout ende Gerechten voornoemt, tacxeren t’selve niets weerdig te wesen.

                                                           Peeter Tonissen Spoel

A.v. Andel Antoni van Campen
Corstijaen de Seeu
Jan Melsen Crol
Johan Cnaep
Jan van Pas
Dit ist X handtmerck van Hendrick Timmerman

Folio 197r

Erffdeelinge voor regt aan Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Dappel aangebragt bij Adriaan Ariensen Deckers, Michiel vander Saaken in houwelijck hebbende Geertruijt Ariensen Deckers, Heijliger Geeritsen Lawenden in houwelijck hebbende Anneken Ariensen Deckers, Jan Eelen Nieuwenhuijsen als vader ende voogt over Rob en Geertruijt Jan Nieuwenhuijsen, verweckt aan Zal: Dingena Ariensen Deckers, mitsgaders Arien Geerits Snijder als vader en Adriaan Ariensen Deckers, neffens Jan van Pas als vooghden over Arien Anthonisen van Pas

Folio 197v

en Geerit Ariensen Snijder, kinderen van Lijsbet Ariensen Deckers, alle kinderen en kints kinderen van Zal: Arien Robben Deckers en Peeterken Claassen Trip. Ende dat vande erffgoederen achtergelaaten en metter doot ontruijmt bij de voorsr Arien Robben Deckers en Peeterken Claasen Trip, als volgt.

Inden ersten is bij blindt Lot te deel gevallen Adriaan Ariensen Deckers, erst op een gerechte derdepart van vier geerden hoijlant hoijlant, gemeen met de kinderen Aert Oirlemans, gelegen beneden Labbegat in Zuijdewijn, belent oost ’t Geestilijck Comptoir

Folio 198r

van Hollandt, west de armen van ’s Grevelduijn Cappel, streckende van Cappel aff noortwaarts op tot het Slop toe.

Item alnoch eenen acker gelegen opde Hoogevaart onder Cappel, groot ontrent vijff hont, belent Zuijden de wed: Aert Cus, noorden Arien Geeritsn Snijder cum suis, streckende vander halver vaart voorsr aff, westwaarts op tot de XLe geerde toe, mits uijt te keren aant lodt gevallen aan Michiel vander Saacken, eens vijfftig gl.

Ten tweeden is bij blindt Lot te deel gevallen Michiel vander Saacken nomine uxoris, op drie vierdeparten van een stuck landt

Folio 198v

gelegen inde Zuijdewijn tegen den Nieuwendijck, groot met de del ontrent int geheel achtien hondt, belent oost …………………………………., streckende vanden Ausloot aff, noortwaarts op tot de Oudestraat toe, mits te genieten vant Lot gevallen aan Adriaan Deckers eens vijfftig gulden.

Ten derden is bij blindt Lot te deel gevallen Heijliger Geritsen Lawende nomine uxoris, op een huijs, hoff en ackerlant, groot ontrent ses hondt, ofte soo groot ende cleijn alst t’selve opde Hoogevaart gestaan ende gelegen is, belent Zuijden de wed: Bertrum

Folio 199r

Joosten de Bruijn, noorden de wed: Aert Cus, streckende vander halver Vaart voorsr aff, westwaarts op tot de XLe geerden toe, mits uijtte keren aande looten gevallen aan Jan Eelen Nieuwenhuijsen ten behoeve van sijne twee voorkinderen verweckt bij Dingena Deckers, eens twintig gl, ende aant lot gevallen aan Adr: Deckers en Jan van Pas als voogden over de kinderen van Lijsbet Deckers tachtentig gulden.

Ten vierde is bij bij blindt Lot te deel gevallen Jan Eelen Nieuwenhuijsen ten behoeven van sijne twee kinderen verweckt bij Zaliger Dingena Deckers, erst op een huijs met de Zuijdense helft vant landt en driesen, gelegen opde Hoogevaart

Folio 199v

onder Cappel, groot int geheel ontrent twee mergen, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gestaan ende gelegen is, belent Zuijden Geerit Tijssen van Riel cum suis, noorden de wederhelft hier tegen affgedeelt, streckende vander halver Vaart voorsr aff, westwaarts op tot de XLe geerden toe, mits maalcanderen te wegen en stegen te weten de weder helft.

Item alnoch eenen acker gelegen tor Sprang aande noortsijde vande straat, groot ontrent vier hondt, ofte soo groot ende cleijn als den selven aldaar gelegen is, belent oost Denis de Haan, west …………………………………….., streckende voor vande Nieuwstraat aff, noortwaarts op tot de Oudestraat toe, mits genietende vant Lot gevallen

Folio 200r

aan Heijliger Geeritsen Lawenden eens eene somme van twintigh gulden.

Ten vijffden is bij blindt Lot te deel gevallen de voors vooghden ten behoeve van de twee kinderen van Lijsbet Ariensen Deckers, erst opde noortse helft van twee mergen soo ackerlant als driesen, gelegen opde Hoogevaart onder Cappel, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belent noorden Jacobus Mutsaart, Zuijden de wederhelft hier tegen affgedeelt, streckende vander halver Vaart voorsr aff, westwaarts op tot de XLe geerden toe, mits maalcanderen te wegen en stegen over de steg die daar tegenwoordigh leght, te weten met

Folio 200 v

de wederhelft, hier vooren gevallen aande kinderen Dingena Deckers.

Item alnoch alle de partjens inde moeren en gronden die den voorsr. Arien Robben Deckerd in sijn leven off bijt affsterven, hebben toebehoort, die gelegen sijn onder Cappel inden Endenest, als inden Hoeck onder Loon, mits genietende vant Lot gevallen aan Heijliger Lawenden eens tachtentig gulden.

Parthijen hebben tot proffijt van d’een en des anders, vertijt ende vertegen, naar den rechten van Zuijthollandt, omme ieder s’sijne te mogen gebruijcken

Folio 201r

als haar ander vrij eijgen ende allodiaal goet, ende ieder opt sijne te moeten onderhouden alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte, met regt uijt ieder sijn bedeelde is uijtgaande, ende te betaalen de dorps en andere lasten, chijnsen rente als anders, waar mede ieder sijn bedeelde is belast. Aldus gedaan ende gepasseert ten overstaan van Adriaan van Andel Schout, Johan Cnaap, Cornelis vanden Hoeck en Antonij van Campen Schepenen, desen 9e Februarij 1703.

Folio 201v

Datum uts Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt, Heijliger Geeritsen Lawende, den welcke verclarde wettelijck over te geven met een vrije gifte soo gewoon ende regt is, aan ende tot behoeff van Michiel vander Saacken seecker huijs, hoff en erve groot ses hondt, gelegen opde Hoogevaart, ofte soo groot ende cleijn alst hem Comparant bij deelinge van Arien Deckers is aangekomen, belent Zuijden de wed: Bertrum Joosten de Bruijn, noorden de wed: Aert Cus, streckende vander halver Vaart voorsr aff, westwaarts op tot de XLe geerden toe, ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte

Folio 202r

met recht daar uijt is gaande, voorts gelooft den voorn vercooper den cooper int voorsr huijs en erve te vrije ende waaren, naar den rechte van Zuijthollant, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is aff te doen tot Nieuwjaar 1703 toe. Coram en dag datum uts.

Parthijen verclaaren voor recht de cooppenningen gereet te wesen ter somme van twee hondert gl, en bekent hij vercooper daar van voldaan te wesen, datum uts.

Folio 202v t/m 223v zijn lege folio’s.

Uitgewerkt door T.M.Roubos.
Sprang-Capelle.
3-6-2005.