Selecteer een pagina

Fol. 1r
Dirk van Oversteeg X Dingena van Oosterhout stellen hun testament op, 20-5-1778.
Genoemd: Eventuele voogden zijn Wouter van Oversteeg en Jan van Heijst, Besoijen.

Fol. 3r
Gerrit Antonisse Vaartmans X Cornelia van Oosterhout stellen hun testament op, 18-6-1778.
Genoemd: Eventuele voogden zijn Cornelis Antonisse Vaartmans en Jan van Heijst, Besoijen.

Fol. 5r
Hendrik Jooste van den Hoek X Maeijke van Oversteeg stellen hun testament op, 13-10-1778.
Genoemd: Johannis van den Hoek, schipper, Vrijhoeve, en Dirk Oversteeg.

Fol. 7r
Eijmert de Bruijn X Helena Dolk stellen hun testament op, 21-10-1778.
Genoemd: Eventuele voogden zijn Michiel Dolk en Adriaan de Bruijn.

Fol. 9r
Jan Willemse van den Hoek X Adriana van Wijk stellen hun testament op, 26-10-1778.
Genoemd: voorzoons van Jan.

Fol. 11r
Willem van der Schans wednr Adriaentje Peeterse de Rooij hadden in het testament van 17-7-1741 Thomas Compeer en Cornelis Adrs de Rooij, bij overlijden Peter van der Hoeven en Cornelis Adrs de Rooij tot voogden benoemd. Buiten Thomas zijn de andere drie overleden. Nu worden naast Thomas Cornelis van der Schans, Groot Waspik,en Adriaan Kop, ’s Gravenmoer, benoemd, 24-12-1778.

Fol. 13r
Willemijna van Andel wed Antonij Glaviman stelt haar testament op, 1-3-1779.
De testamenten van 2-9-1759 en 6-12-1774 komen te vervallen.
Genoemd: de kinderen van zoon Christiaan bij Cornelia Ophorst. De kinderen van zoon Anthonij bij Josijna de Jong. Dochter Elisabeth X Cornelis Wijgaers. Eventuele voogden zijn Jan Janse Schaep en Hendrik Spierings.

Fol. 17r
Adriaen Mertense de Looper X Johanna Konings stellen hun testament op, 5-4-1779.
Genoemd: Eventuele voogden zijn Jacob Conings en Pieter Boeser.

Fol. 19r
Cornelis Cornelisse de Rooij X Adriaentje Cornelisse de Rooij, broeder en suster, stellen hun testament op, 8-5-1779.

Fol. 21r
Arien Frijse X Anna Wouterse Pols stellen hun testament op, 8-5-1779.
Er is op 29-11-1779 een copie gemaakt tbv Willem M Zeijlmans.
Genoemd: Eventuele voogden zijn Willem Freijse, Elshout, en Lammert Pols, Waspik.

Fol. 23r
Cornelia van Dooren wed Cornelis van der Hoeven, schout en secretaris van Zuijdewijn Cappel, stelt haar testament op, 22-6-1779. Los vel: Op 26-9-1789 is er een copie gemaakt.
Het testament van 24-2-1771 te Steenbergen komt te vervallen.
Genoemd: dochters Theodora, Catharina, Pieternella, Cornelia en Hendrica.

Fol. 27r
Wouter Verheijde X Adriana van Pelt stellen hun testament op, 5-10-1779.
Genoemd: Eventuele voogden zijn Adriaan van der Hoeven en Leendert Adriaanse van Pelt, Sprang.

Losse akte
Extraxt: Bastiaan de Rooij testeert. Geen namen ingevuld. Gemaakt op 1-5-179?

Fol. 31r
Johannis Quirijns X Cornelia Ockers, Vrijhoeve, stellen hun testament op, 18-10-1779.
Genoemd: haar heele en halve broeders.

Fol. 35r
Johanna Jacoba Dagevos wed Johan Adriaan Hubert, de moeren van Hedel, stelt haar testament op, 18-10-1779.
Genoemd: Fredrik Hendrik van der Horst, Puttershoek, neeff. De zes kinderen van Jacobus Coenraet Dagevos, broer, bij Agenita Cloek

Fol. 37r
Arnoldus Janse Sterreburg wednr Alida de Bruijn stelt zijn testament op, 24-12-1779.
Genoemd: 2 broers en halve suster. Abraham de Bruijn, zwager.

Fol. 39r
Philip Willemse Dalmaijer stelt zijn testament op, 11-1-1780.
Teuntje Dalmaijer X Jan van Doensberg, ’s Bosch, nicht. Johanna Dalmaijer X Caerel Croes, Dordregt, nicht. Cornelia Teunisse Dalmaijer, ’s Bosch, nicht. Jan Teunisse Dalmaijer, Sprang, neef Willem Teunise Dalmaijer, neef. Eventuele voogden zijn Philip Dalmaijer, gerechtsbode, en Hendrik Cornelisse Vos.

Fol. 43r
Michiel Deckers X Adriana de Leeuw stellen hun testament op, 5-2-1780.
Genoemd: Eventuele voogden zijn Pieter Cornelisse Deckers en Johannes Jooste van den Hoek.

Fol. 47r
Levie Levie X Alida Snoeks stellen hun testament op, 8-9-1780.
Zij zijn van de joodse naties.

Fol. 49r
Joost Antonisse Pols X Huijbertje Potmakers stellen hun testament op, 4-10-1780.
Genoemd: Paulus Antonisse Pols en Jan van Riel, Waspik.

Fol. 51r
Pieter van der Hoeven, schout en secretaris van Vrijhoce Cappel, en Theodorus van der Hoeven, gebroeders, beijde Vrijhoeve, stellen hun testament op, 11-10-1780.

Fol. 53r
Arien Freijse wednr Anna Wouterse Pols, bruidegom, ter eenre en Cornelia Huijbertse Pols, bruijt, ter andere zijde. Zij stellen hun huwelijkse voorwaarden op, 26-1-1781.

Fol 55r
Wouter Cornelisse Otterdijk stelt zijn testament op, 7-2-1781.
Genoemd: Grietje Potters, nigt, X Huijbert Teunisse van Dongen.

Fol. 57r
Jochem de Jong X Catharina Lichtenberg stellen hun testament op, 23-3-1781.
Genoemd: kind van Catharina bij Wouter Peeterse Zeijlmans. Eventuele voogden zijn Wouter Kivits, Waspik, en Antonij Lichtenberg, Dongen.

Fol. 59r
Jacobus Swart X Johanna Boer stellen hun testament op, 13-8-1781.
Genoemd: Eventuele voogden zijn Jan Janse Smits en Jan Kalvert, Breda.

Fol. 61r
Jan Janse Talen X Cornelia van Wijk stellen hun testament op, 6-12-1781.
Genoemd: Laurens Janse Talen, broeder, Govert van Wijk, broeder, Dussen Munsterkerk.

Fol. 63r
Adriaan Cornelisse Ockers X Johanna Quirijns stellen hun testament op, 6-12-1781.
De huwelijkse voorwaarden voor notaris Arnoldus van der Hoeven, Sprang, 31-1-1759 komen te vervallen. Evenals het testament van 25-2-1771.
Genoemd: Cornelis, Willem, Catharina X Adriaan Timmermans, de kinderen van Cornelia, zijn dochter, bij Johannes Quirijns. Kinderen uit het huwelijk met Maria Smits. Eventuele voogden zijn Peeter Ockers, broeder, en Johannis Quirijns, broeder.

Fol. 69r
Antonij Jooste Pols X Adriana Cornelisse Clavers stellen hun testament op, 18-12-1781.
Genoemd: Eventuele voogden zijn Paulus Jooste Pols, Joost Huijberts Pols, Adriaan Antonisse Verscheuren en Adriaan Wouterse Verscheuren, Groot Waspik.

Fol. 71r
Gijsbert van Dongen X Willemijna Kamp stellen hun testament op, 18-12-1781.
Genoemd: de voorkinderen van Willemijna bij Peeter Kivits. Er is een akte van uitkoop, 5-9-1772.
Genoemd: Eventuele voogden zijn Peeter Hendrikse Kamp, Jacobus Thomasse Zijlmans, Jan Janse Lips, allen Groot Waspik, en Francis Camp, Raemsdonk.

Fol. 75r
Bastiaan de Rooij stelt zijn testament op, 11-1-1782.
Genoemd: de kinderen van zijn halve suster Elisabet de Rooij bij Marijnus Elemans. Kint of kinderen van Adriana de Rooij, nigt, bij Marijnus Pols, schout Nederveen. Jenneke Huijsman, nigt, X Jochem Brouwers. Cornelia Brouwers, nigt, X Cornelis Cornelisse Vermeijs. Dijna Huijsmans, nigt, X Jacobus Schouten. Engelina Huijsmans, nigt, X Cornelis Kommers. De kinderen van Bastiaan Huijsman, neeff. Het kind van Johannes Huijsman, neeff. De kinderen van Theodora de Rooij, nigt, bij Arnoldus Sterreborg. De kinderen van Bastiaan Adriaanse de Rooij, neeff. De kinderen van Elisabet de Rooij, nigt, bij Jan Rosenbrant. Adriaan Ramstijn X Adriaantje Visser. Floor Soethout, dienstknegt. De dienstmeijt die bij overlijden bij hem woont. De jonge of tweede dienstknegt. Arent Huijsman, neeff, Raemsdonk. Eventuele voogden zijn Arent Huijsman, Raemsdonk, Hendrik Adriaanse de Rooij, Joost Arnoldense Sterreborg en Cornelis Bastiaanse de Rooij, Sprang.

Fol. 87r
Adriana Wouterse Zijlmans, over 12 jaer, stelt haar testament op, 9-2-1782
Genoemd: Catharina Lichtenberg, moeder, en Jochem de Jong, stiefvader.

Fol. 89r
Arien Freijse X Cornelia Huijbertse Pols stellen hun testament op, 14-4-1782.
De huwelijkse voorwaarden van 26-1-1781komen te vervallen.
Genoemd: Eventuele voogden zijn Willem Freijse, Elshout, en Joost Huibertse Pols.

Fol. 93r
Adriaan van Baardwijk X Alida van den Hoek, Sprang, stellen hun testament op, 18-6-1782.
Genoemd: Willem, Adriaan en Elisabet van Baartwijk, kinderen bij Pieternella Soeters. Jacobus en Hendrik Treffers, kinderen van Pieternella bij Isacq Treffers. Eventuele voogden zijn Cornelis Deckers en Wouter van Baartwijk, beijde Besoijen, Hendrik van Loo en Adriaan Soeters, Sprang.

Fol. 97r
Cornelia Deckers wed Merten Dolk stelt haar testament op, 25-6-1782.
Genoemd: Magiel de Roon, schoonzoon. De kinderen van Maria Dolk.

Fol. 100r
Arien van Os X Dirxe Haege, Sprang, stellen hun testament op, 25-9-1782.
Genoemd: Eventuele voogden zijn Cornelis van Os, vader, Sprang, en Johannes Haege, broeder, Besoijen.

Fol. 104r
Willemina Jacobuse Zijlmans, over de 12 jaer, stelt haar testament op, 14-11-1782.
Genoemd: Jacobus Zeijlmans, vader.

Fol. 106r
Antonij Bastiaanse Timmermans X Dirxe Janse Boeser stellen hun testament op, 23-1-1783.
Genoemd: Eventuele voogden zijn Hendrik Bastiaense Timmermans, Michiel de Roon, Jan Boeser en Cornelis van Pas, de laatste twee Groot Waspik.

Fol. 110r
Philip Dalmaijer X Trijntje in ’t Velt stellen hun testament op, 1-2-1783.
Het testament van 31-5-1751 komt te vervallen.
Genoemd: Seijke Dalmaijer X Adriaan Sprangers en Geertruij Dalmaijer X Hijliger Boer, dochters. Eventuele voogden zijn Barent en Jan Dalmaijer, broeders.

Fol. 114r
Jacobus Treffers X Elisabet van Baerdwijk stellen hun testament op, 18-2-1783.
Genoemd: Eventuele voogden zijn Cornelis Deckers en Willem Hagen, beijde Besooijen.

Fol. 118r
Corstiaan de Beer wednr Marijtje Boelee stelt zijn testament op, 19-2-1783.
Genoemd: de kinderen van Elisabet de Beer bij Arien de Bruijn en Huijbertje de Beer wed Huijbert Bax, dochters. Eventuele voogden zijn Adriaan de Bruijn en Barthelomeus van der Hoeven.

Fol. 122r
Willem Marcelisse Zijlmans X Johanna Wouterse Pols stellen hun testament op, 5-3-1783.
Genoemd: Eventuele voogden zijn Jacobus Marcelisse Zijlmans, Raemsdonk, en Jacobus Thomasse Zijlmans, Waspik, bij vooroverlijden Jacobus Peeterse Zijlmans, Raemsdonk, en Huibert Janse de Bont, Waspik,.

Fol. 126r
Mattijs Vermeijs stelt zijn testament op, 22-3-1783.
Genoemd: Maria, suster, X Peeter Franse Camp. De twee kinderen van Jan Enselmus Bossers bij Aaltje, suster. Eventuele voogden zijn Cornelis de Zeeuw en Peeter Franse Camp, beijde Waspik.

Fol. 130r
Hendrik, Jan, Bastiaan, Anna en Maria Verhoolen, broeders en susters, stellen hun testament op, 14-6-1783.

Fol. 132r
Wille van Es X Catharina Mustert stellen hun testament op, 26-7-1783.

Fol. 134r
Michiel de Rooij X Johanna Vos stellen hun testament op, 16-9-1783.
Genoemd: Eventuele voogden zijn Cornelis de Rooij, broeder, Sprang, en Corstiaan Vos, broeder, den Hil, lande van Altena.

Fol. 136r
Jan Hendrikse Vosch X Maria van den Hoven stellen hun testament op, 30-9-1783
Genoemd: het kint van Jan bij Huijbertje Paens. Eventuele voogden zijn Cornelis Hendrikse Vosch en Machiel Dolk.

Fol. 140r
Michiel Dolk X Jesijna van den Hoven stellen hun testament op, 30-9-1783.
Genoemd: Eventuele voogden zijn Eijmert de Bruijn enCornelis Gijben.

Fol. 142r
Dingeman en Cornelia de Ruijter, broeder en suster, stellen hun testament op, 24-11-1783.

Fol. 144r
Cornelis Boer X Hendrina van Riel stellen hun testament op, 9-12-1783
Genoemd: Heijliger en Geerit, zonen. De kinderen van Johanna, dochter, bij Jacobus Swart. Eventuele voogden zijn Barthelomeus van der Hoeven en Cornelis Wouterse van Campen.

Fol. 148r
Gerit van Riel X Maria Vermeer hewbben in het testament van 4-9-1747 als voogden aangesteld: Antonij Vermeer, overleden, en Willem van Clootwijk, niet willende. Nu worden Antonij Gerritse van Riel, zoon, en Antonij Mattijse van Riel, broeder, benoemd, 12-12-1783.

Fol. 150r
Adriaan Wijnants X Mechelina Loopers stellen hun testament op, 2-3-1784.
Genoemd: Eventuele voogden zijn Jan Paens en Hendrik Loopers, bij overlijden Hendrik van Tilborg en Hendrik de Bruijn, Venloon.

Fol. 154r
Gerardus Vermeulen X Cornelia Bol stellen hun testament op, 11-3-1784.
Genoemd: Gerrit Vermeulen, vader, en Cornelis Bol, broeder.

Fol. 158r
Jan Rosenbrant X Maria de Rooij stellen hun testament op, 11-5-1884.
Genoemd: Cornelis, Willem, Antonij en Adriana, kinderen. De kinderen van Geertruij, dochter, bij Huijbert Pruijsers. Eventuele voogden zijn Jacob Rosenbrant, broeder, en Cornelis Cornelisse de Rooij, broeder.

Fol. 162r
Heijliger van Es X Sija Timmers stellen hun testament op, 7-12-1784.
Genoemd: de vier kinderen van Heijliger bij Adriaantje de Roon. Eventuele voogden zijn Magiel de Roon en Jan Janse de Roon.

Fol. 166r
Adriaan Peetersse de Rooij X Maria Deckers stellen hun testament op, 23-12-1784.
Genoemd: Eventuele voogden oa voor Johanna, innosente dochter, zijn Hendrik Adriaanse de Rooij en Barthelomeus van der Hoeven. Willem van Herwijnen en Barthelomeus Bartelse Timmermans, Raemsdonk.

Fol. 170r
Jacobus Swart, bruijdegom, wednr Johanna Boer ter eenre en Maria van der Saeke wed Wouter Ophorst, bruijt, ter andere zijde stellen hun huwelijkse voorwaarden op, 11-3-1785.
Genoemd: Cornelis Wouterse Ophorst

Fol. 172r
Mattijs de Bondt X Johanna Potmakers stellen hun testament op, 19-4-1785.
Genoemd: het kint van Mattijs bij Maria Antonisse Pols. Eventuele voogden zijn Dirk Thomasse van Tiggel en Cornelis Aartse de Bont, beijde Groot Waspik.

Fol. 174r
Melis Vos X Anna van Clootwijk stellen hun testament op, 20-4-1785.
Genoemd: Eventuele voogden zijn W. G. Loeff, secretaris te ’s Gravenmoer, en Adriaan Mertense van Oosterhout.

Fol. 176r
Hendrik van Dommelen, Vrijhoeve, is samen bij testament van zijn ouders Hendrik van Dommelen en Maria Mouthaen, 25-4-1771, met zijn broer Gerrit benoemd tot voogden. Gerrit is overleden en nu wordt Antonij van Gorkum, Venloon, benoemd, 17-6-1785.

Fol. 178r
Govert de Rooij X Jacoba Elisabeth de Greeff stellen hun testament op, 9-7-1785.
Oude aktes komen te vervallen:
testament van 5-10-1783 voor notaris Francois van de Werken te Sprang,
acte van donatie, 26-1-1784 voor notaris van de Werken,
acte van donatie van 15-2-1785 bij voorn notaris,
huwelijkse voorwaarden van 22-3-1781 voor voorn notaris,
het testament van 2-5-1784 voor voorn notaris.
Genoemd: Louwerens Antonie van Dijck, neeff, Sprang, zoon van Christoffel van Dijck. Johannes van der Houten, predicant te Nieuw Beijerlant. De twee kinderen van Dirk van Dijck: Johannes Albertus en Wijnanda. De kinderen van Arien de Rooij. De kinderen van Christoffel de Rooij, halfbroeder. De kinderen van Adriaan de Rooij, halfbroeder. Adriaan van Uijthoven. De kinderen van Lambert Sprangers bij Geertruij van Uijthoven. Adriaan de Greeff, zwager. Govert is wednr van Walburgia van Dijck, tetstament 1-12-1749, Besoijen. Jacoba Elisabeth de Greeff. Eventuele voogden zijn Hendrik en Adriaan de Rooij.

Fol. 184r
Cornelis Peterse van den Hoek X Anna Verschueren stellen hun testament op, 26-8-1785.
Genoemd: Hendrik, zoon, en dochter Adriana. Eventuele voogden zijn Jan Peterse van den Hoek en Hendrik van Os

Fol. 186r
Jan Cordij X Catharina Massingnon, Besoijen, stellen hun testament op, 6-9-1785
Genoemd: Willem Nicolaas van der Pol, Jan Willem Boejenk en Sameul Boejenk, neven. Margrita Geertruijda van der Pol, nigt. De kinderen van Clasina Massignon. suster, bij Jan Albertus Boejenk. De kinderen van Louwerina Massignon, suster, bij Jan Fredrik van der Pol. Eventuele voogden zijn Johan Albertus en Jan Fredrik.

Fol. 190r
Adriaan Gerritse van Oosterhout bemoemd tot voogden Adriaan Mertense van Oosterhout en Antonij van Dongen, bij overlijden Martinus van Oosterhout en Johannes Antonisse van Dongen, 27-9-1785.

Fol. 192r
Hendrik Monen X Anna Paep stellen hun testament op, 28-9-1785.
Genoemd: Eventuele voogden zijn Cornelis Monen, Venloon, en Hendrik van Wagenberg, Antwerpen.

Fol. 194r
Jan Peterse van den Hoek X Maria Verschuuren stellen hun testament op, 8-11-1785.
Genoemd: dochter Lena. De twee kinderen van Jan bij Alida Sprangers. Eventuele voogden zijn Leendert van Diemen, Jan Willemse van den Hoek, Gerrit Janse van den Hoek.

Fol. 196r
Adriaan Antonisse de Looper X Adriana de Leeuw stellen hun testament op, 27-12-1785.
Genoemd: zoon Hendrik, dochter de kinderen van Mechel de Looper bij Adriaan Wijnants nu X Johannes van der Schans. Maria de Looper, dochter. Eventuele voogden zijn Magiel de Roon en Hendrik de Bruijn, Venloon. Op 24-6-1791 is een copie gemaakt, los vel.

Fol. 200r
Hendrik Timmermans wednr Hendrina van Waspik stelt zijn testament op, 17-3-1786.
Genoemd: Antonij, Peeter, Bastiaan, Hendrik, Cornelia, Pieternella, Teuntje, innosent, Maria en Neeltje, kinderen. Eventuele voogden zijn Joost Boer en Antonij Antonisse de Rooij.

Fol. 204r
Adriaan Timmermans X Catharina Ockers stellen hun testament op, 10-9-1786
Genoemd: Eventuele voogden zijn Michael de Roon en Willem Ockers, Venloon.

Fol. 208r
Johanna van Campen X Anthonij de Bie stelt haar testament op, 2-1-1787.
De huwelijkse voorwaarden van 16-1-1772 komen te vervallen.

Fol. 210r
Michiel de Haan X Adriana Ambrosius stellen hun testament op, 30-1-1787
Genoemd: Eventuele voogden zijn zoon Hendrik en Adriaan de Roon.

Fol. 212r
Jacob Konings X Anneke de Jong stellen hun testament op, 8-6-1787.
Genoemd: Eventuele voogden zijn Pieter Boeser en Adriaan van Clootwijk, Sprang.

Fol. 216r
Cornelis Jacobse van Tilborg X Teuntje Verhoeven stellen hun testament op, 12-6-17878.
Genoemd: de kinderen van Elisabeth de Jong, dochter van Teuntje bij Arien de Jong.

Fol. 220r
Teunis Timmermans X Huijbertje Mouthaan stellen hun testament op, 31-7-1787.
Genoemd: Eventuele voogden zijn Antonie Timmermans, broeder, en Nicolaas Mouthaan, broeder, Venloon.