Selecteer een pagina

Fol. 1r
Memorie van aangeving van zodanige goederen als nagelaten bij den overledene Steve de Bont weduwenaar van Johanna Lijten, de belasting op het recht der successie .
Aangegeven op 7-3-1810
Door Joh Lijten en Corn de Bont als voogden van de erfgenamen volgens testament van 16-12-1800 in gelast van de meerderjarige erfgenamen.
Steve is overleden op 5-2-1810 te Waspik
De erfgenamen zijn: Adriana de Bont, zuster, kinderen van broeder en zuster voor de ene helft en een broeder, vijf kinderen van een broeder en drie kinderen en een kindskind van een broeder voor de andere helft.

Fol. 7r
Memorie van aangeving van zodanige goederen als nagelaten bij den overledene Johannes Koning, de belasting op het recht der successie.
Aangegeven op 26-3-1810 door Dingena van de Hoeven als weduwe
Johannes is overleden op 2-12-1809

Fol. 19r
Memorie van aangeving van zodanige goederen als nagelaten bij den overledene Willem Janse Verschuren weduwenaar van Berbera Schenkels, de belasting op het recht der successie.
Aangegeven op23-8-1810 door Adriaan Janse Verschuren als mede erfenaam en Evert Wijdvliet en Jan J Lips als voogden van de minderjarige erfgenamen.
Willem is overleden op 15-7-1810 te Klein Waspik.
De erfgenamen zijn voor de ene helft Huibert J Verschuren, Lambert J verschuren en de 7 kinderen van een overleden broer en voor de andere helft Maria Baas, halve zuster, Gerrit Kleijberg, halve broeder, de vier kindskinderen van een overleden halve broeder.

Fol. 32v
Memorie van aangeving van zodanige goederen als nagelaten bij den overledene Willemina Potmakers weduwe Joh van Riel, de belasting op het recht der successie.
Aangegeven op 3-12-1810 door Johanna van Riel.
Willemina is op 19-10-1810 overleden te Groot Waspik
De erfgenaam is Johannes van Riel, voorzoon.

Achterin boek:
Op 7-3-1810 zijn de goederen van Steve de Bont getaxeerd op versoek van Joh Lijten en Corn de Bont als voogden over de kinderen van Steve de Bont en Johanna Lijten.

Regelement levering beesten hooi enz

Op 17-4-1810 zijn de goederen van Joh Koning getaxeerd op verzoek van Dingena van den Hoeven wed Joh Koning

Op 2-5-1810
Zijn de goederen van Adriaen Dionisius van Loon, overleden op 10-2 1810 te ’s Gravenmoer, getaxeerd op verzoek van zijn erfgenamen.

Op 7-9-1810 zijn de goederen van Gerrit van Disseldorp, Raamsdonk, getaxeerd op verzoek van zijn erfgenamen.

Op 13-9-1810 zijn de goederen van Willem Janse Verschuren, overleden te Klein Waspik, getaxeerd op verzoek van de erfgenamen.

Op 17-12-1810 zijn de goederen van Willemina Potmakers wed Jan van Riel getaxeerd op verzoek van Johannes van Riel.