Selecteer een pagina

Bladwijser

Folio

Vest voor Peter Zijmen Joosten 1v
Vest voor den selven 2v
Vest voor den selven 3
Vest voor Jan Raas Ooms 4
Vest voor Jan Hendriks 4v
Schepen schultbrieff voor Jacobus Cent 6
Idem voor Arnoldus van Son 6v
Idem voor den grooten armen van Dongen tot last van Jan Jan Tijssen 7v
Vest voor Huijbregt Peter Jan Emmen 8v
Vest voor Claas Jansen Verbunt 10
Vest voor Huijbert Jansen de Jong 11
Schepen schultbrieff voor Arnoldus van Zon en tot laste van Huijbrecht Jan Emmen 11v
Vest voor Jan Peter Bierlinx 13
Vest voor Pieter Witten 13v
Vest voor Jan Zebregt Weterings 14v
Vest voor Embrecht Jan Raesen 15
Schepen schultbrieff voor Gerard Pieter Princen en tot laste van Peter Ad Peters cums 16
Vest voor Junier Winkelaar 17v
Vest voor Pieter van Dijk, schoolmr 18v
Vest voor d’heer Jochim van Alphen 19v
Schepen schultbrieff voor Martinus Peterr Castelijns en tot laste van Willem Ad van Broekhoven 20v
Vest voor Jan Aartse van Bavel 21
Vest voor Cornelis Willem Roksnoer 22
Vest voor Adriaan Claesen van Loon 23
Schepen schultbrieff voor den grooten armen alhier en tot laste van Cornelia Vijver van den Nieuwenhuiijsen 24v
Vest Adriaan van Gool 25
Vest voor Arnoldus van Zon 26v
Vest voor Johan Franciscus Cuijpers 27
Schepen schultbrieff voor den diaconie armen alhier en tot laste van Huijb Peter Jan Emmen 28v
Schepen quitantie voor Laureijs Ad Laureijsen cums 29v
Vest voor Jan van den Boer 31
Vest voor Willem Huijbrecht Jansen 31v
vest voor Pieternel Berend Peters 32
vest voor Joris van Riel 33
Schepen schultbrieff voor den diaconie armen alhier en tot laste van Cornelis Hend Raijmakers 34
Vest voor Gijsbregt Claes Roelen 35
Schepen schultbrieff voor den diaconie armen alhier en tot laste van Peter Dingemans 36
Borgtogt van d’heer Jan Lois Verster qq 37
Vest van den selven aan den notaris en procureur Adriaansen 38
Uts van den selven heer aan Carel Twijgers, schoolmr alhier 40
Uts van dsen selven aan Jan Janssen Broekmans
Afgelost: d’heer Johan Delftziel heeft een s: schultbrieff tot lasten van Adriaan Sem, notaris en procureur alhier 41
Vest van Cornelis Baijens en Jan Janssen van Dongen qq aan Geerit Prs Vervoort 43
Uts van deselve aan den selven 44
Uts van Jan Jaobs van Beek aan Peeter Jacobs van Beek 45
’t weeslint van Jan Adrnsse Coolhaas heeft eene s:schultb tot lasten van Cornelis Willemse Roksnoer noux 45
Vest van Norbertus en Laurens Willem Janssen van Tilborg aan Antonie Prs de Jong 47
Uts van Cornelis Arien Wijnands aan Willem Heijblom 48
Vest van de wed van Adriaan Pr Adamse aan Peter Janssen Smits 48
Arnoldus van Son heeft eene s:schultb tot lasten van Gerrit Prs van Poppel noux 49
Uts van den grooten armen alhier tot lasten van Anthonie Prs van Dongen 50
Uts van de kerk van ’s Moer tot lasten van Jan Jacobs van Beek 51
Uts van Arie Bierwagen noux tot lasten van de wed Corn Adr Elands 52
Uts van Catarina Blanje? tot lasten van Embregt Tomas Akkermans 53
Uts van de diaconie armen alhier tot lasten van Cornelis Arien Wijnands 55
Uts van de wed Adriaan Prs van Bavel tot lasten van Peter Ad Maas 57
Uts van den grooten armen alhier tot lasten van Michiel Adr Verhoeven 58
Uts van Arie Bierwagen tot lasten van Jan Adr Elands 59
Uts van den grooten armen alhier tot lasten van Claas Jansen Verbunt 60
Vest van de erfgen van Pr Peters noux aan Jacob Pr Claasen 61
Uts van de erfgen van Jenneken Peters aan Pieternel Pr Prs haren zoon 63
Den diaconie armen alhier heeft een s:schultb tot lasten van de wed Willem Swarte 64
Vest van Dirk, Catrien en Geerit Scheerders aan Jan Jansen Scheerders 65
De kerk van ’s Moer heeft een s:schultb tot lasten van Willebort Willemse Snijders 66
Vest van Peeter Wouters Dooremaele aan Adriaantje van Doomen 69
Uts van de wed Huijbrecht Brouwers aan d’heer Jochem van Alphen 70
Uts van Peter van Swol noux aan Jenneke de Jong 71
Uts van Johan Mouthaan qq aan Antonie Aart Jacobs 72
Den armen van ’s Moer heeft een s:schultb tot lasten van Antonie Aart Jacobs 73
Vest van Hendrik Prs Timmermans noux aan monsr Arnoldus van Son 76
Uts van de selve aan Jan van den Boer 77
Uts aan Arnoldus van Son 78
Uts van Cornelie Joost Horsten en haaren man Hendrik Prs Timmermans aan Adriaan van Gool 80
Uts van de selve aan de wed Joost Raasen? 81
Uts van Andries Pr Broeders en de huijsvrouw van Dielis van Baal aan Dirk van Spaandonk 82
Uts van de erfgen van Adriaan Aart Venincx aan Adriaan Ant Cornelisse 82
Uts van de selve erfgenaemen Gijsbert Claas Zeben 87
Uts van de selve erfgenaemen Adriaan Aart? Smits 88
Uts van de erfgen van Claas Sleepken? Broeders aan Antonie Huijb Claasen 92
Uts van de selve erfgen aan Andries Pr Broeders 94
Borgtogt van Bastiaan Croonenborg 95
Den grooten armen alhier heeft een s:schultb tot lasten van Huijbert Claasen 95
Vest van Leendert Frank Lenaerts aan de wed van Pr Prs van Baerel 96
Uts van Jan Willibort van Son qq en Bastiaan Geerit Schellen qq Willem Anth Bierwagen 97
Uts . . . . . aan Jan Gooijaart Oomens 99
Uts van Maria, Pieternel, Anna en Adriaantje Zebrergt Ariens aan Hendrik Jacobse Kuijper 101
Uts van Jan Adr Eelands aan Cornelis Jah Meertens 102
Uts van Hendrik van Opstal qq aan Lambrecht Adr Scheerders 103
Uts van Jan van Gool aan d’heer Peterus Johan van Loon 104
Uts van de erffgen van vrouwe Deordea? Smits aan Hendrik Groenen? 107
Uts van deselve ereffgen aan Cornelis Opstaoom? 109
Uts van deselve erffgen aan Arnoldus Castelijns 110
Uts van Jan Corn Elands aan Mathijs Pr Lambregt 111
Uts van Cornelis Huijbert Jansen aan Jan Ant Jans van der Broesten? 112
Uts van Jan Adr Vijveren van den Nieuwenhuiijsen qq aan Cornelis Adriaanse van den Heuvel 113
De wed van Joost Geerit Raasen heeft een s:schultb tot lasten van Cornelis Adriaanse van den Heuvel 115
Cassatie van de erffgen van Anth Castelijns van een agterstallige lijfrent tot lasten van Johan Paul Bombarde 117
Vest van den diaconie armen alhier aan Nicolaas Janssen van Schendel 118
Uts van de erffgen van Hendrik Janssen Heijblom noux aan Francois Boix (Boir) 119
Cassatie van Jenneke Janssen Heijblom als meede erffgen van Hendrik Jans Heijblom
Vest van Laureijs Jansen van Tilburg aan Aart Pr van Broekhoven 121
Uts van Catriena Fijnenbuijk aan Adriaan Marijnis Warren 122
Uts van Jacob Ariens qq aan Johanna Oomens 123
Uts van Norbertus Willem Janssen aan Cornelis Pr Meertens 126
Uts van Adriaan Joost Horsten aan Adriaan Dingeman Horsten 127
Uts van Cathalijn Adr Elands en Adriaantje Jan Doomen aan Arnoldus en Johannes Castelijns 128
Uts van de wed Adriaan Janssen Lugten aan Jan Hantkint 130
Uts van Huijbert Janssen Boer noux aan Anthonie Claas Roelen 131
Uts van den selven aan Peeter Dingemans 132
Uts van de erffgen van d’heer Martinus Verhoeven noux aan d’heer Adriaan van Gils 133
Uts van de selve erffgen aan den selven 135
Vest van de erffgen van d’heer Martinus Verhoeven noux aan monsr Pieter Witten 137
Uts van de selve erffgen aan Jacobus Beunis 138
Uts van Embregt Tomas Ackermans aan Jacob Prs Broeders en Elisabet Adr Laureijsen 140
Uts van de erffgen van Jan Claas Jansen 141
Arnoldus van Son heeft een s:schultb tot lasten van Pieter IJpelaar 142
Uts van den selven tpt lasten van Martinus van den Nieuwenhuijsen 144
Vest van Jan Jan Tijsen van Dongen aan Antonia Corn Antonisse 146
Uts van Rijk Meerten Rijken noux aan Adriaan van Gool 148
Uts van de wed Jan Meeuse Spreuwel aan Rijk Meerten Rijken 149
Uts van d’heer Philip Johan Boone qq aan de wed Laureijs Jan Laureijsen 150
Uts van de wed Cornelis de Rooij aan Peeter Adr Peeters en Adriaan Ant Raasen 151
Uts van de ereffgen van Cathalijn Raesen aan Raes Anth Raesen 153
Uts van de selve erffgen aan Huijbert Jansen de Bruijn 154
Uts van de selve erffgen aan Jan Ligtenberg 155
Uts van Leendert Franken aan Jan van Gool 156
Uts van Jan van Gool aan Andries Broeders 157
Uts van Tomas Houtepen noux aan Dingena Corn Peeters 158
Uts van Andries Vermeer noux aan Antonie Jansen Broeders 159
Uts van Stans Adr Vermeulen aan Cornelis Anth Cornelisse en Cornelis Meerten Anthonisse 161
Uts van Jan Adr van Dongen aan Stans Adr Vermeulen 162
Uts van Cornelis Arie Wijnands aan Adriaan Jacobs van der Wee 163
Uts van Peter Witten qq aan Cornelis Arie Wijnands 164
Uts van Hendrik Caemerling qq aan Peeter Witten 165
Uts van Pieter Maas aan d’heer Adriaan van Gils 167
Uts van Cornelis Jan Driesen noux aan Embregt Jans Spreeuwel noux 168
Uts van Jenneke van Loon, Marie Willemse den Boer uut haar selve en qq Nicolaas ende Anna van Loon aan Cornelis Groenendaal 169
Uts van Tomas Houtepen noux aan Dingena Corn Peeters 171
Uts van Willem Joost Sijmons aan Jan Huijbert Ligtenberg 172
Uts van Peeter en Jan Anthonisse van Dongen aan Peeter Jans Smits 173
Meester Cornelis van Winteraat heeft een s:schultb tot lasten van Cornelis en sijne huijsvrouw 174
Vest van Bernardus Joost Raasen qq aan Arnoldus van Son 175
Uts van den selven aan Jan Beijnen 177
Uts van de erffgen van Johannes van Beurden aan Goovardus van Andel 179
Vest van de wed van Antonie Zebregt Weeterings aan Adriaan Arie Janssen 180
Geerit van der Voort heeft een s:schultb tot lasten van de wed Huijbert Pr Ligtenberg 181
Vest van Jan Pr Jansen qq, de wed van Cornelis Adr Peeters en Peeter Adriaan Peeters aan Andries Adr Peeters 182
Uts van Philip Johan Boone qq aan Arnoldus van Son 184
Uts van den selven aan den selven 185
Johanna van der Schilt heeft een s:schultb tot lasten van Antonie van der Schilt 186
Vest van Johan Carel Schoorn qq aan Christiaan Johan Pols 188
Uts van Willebort en marie Adamse van der Veeken aan Jan Corn Smits 189
Uts van Francois Boir aan Willem Hendr Heijblom 190
Uts van Jan Frijters noux aan Dirk Masters 190
Uts van Roelandt Adr Vermeulen qq aan Stans Stanse Vermeulen 191
Uts van Cornelis Canters noux aan Peeter Adr van Baevel 193
Uts de selve aan Jan Adr van Baevel 194
Uts van de erffgen van Cornelis Jacob Joosen 195
Uts van de selve erffgen aan Laureijs Adr Laureijsen 197
Uts van de selve erffgen aan Geerit Ja Schoones 199
Uts van de selve erffgen aan Stans Stanse Vermeulen 200
Uts van de erfgen van Jacob van Dunge aan Adriaan van Gool 201
Uts van Mechiel Corn Janssen aan de erffgen van Marie Berent Otto 202
Uts van Hendrikus Kaemerling qq aan Peeter van Deutekom 203
Uts van Cornelis Dingemans aan Jan Dingemans 204
Uts van Adriaan en Pieternel Adr Smits aan Antonie Huijb van Riel 205
Uts van Cornelis en Cornelia Dividia Hollaert aan Peter Broeders 206
Uts van Arie Jochemse Koonings noux aan Adriaan Pr Sprangers 207
Uts van Cornelis Everts aan Johannes van Os 208
Uts van de erffgen van Jan Wouters Spreeuw aan Peeter Joost Bonen 209
Uts van de kinderen van Embregt Janssen Spreeuwel aan Jan Jan Spreeuw 212
Uts van Jan Jan Spreeuw noux aan Claas van Dongen 213
Uts van de erffgen van Marie Berent Otto aan Peeter Anth van Dongen 214
Uts van de selve erfgen aan Dirk van Spaendonk 217
Uts van de selve erfgen aan Peeter Loonen 219
Uts van de erfgen van Jacob Witte aan Antonie Arie Wijnands 220
Vest van de erfgen van laureijs Wouters aan Huijbert Jan Kuijlen 222
Uts van de selve erffgen aan Jan Beerent van Riel 223
Uts van Peeter Adr van Dongen aan Hendrik Doomen 223
Den grooten armen alhier heeft een s:schultb tot lasten van Peeter Schrauwers noux 224
Vest van de wed Aart Jacobs aan Adriaan Crijnen van Helvoort 225
Uts van Pier van Swol qq aan Cornelis Assee noux 226
Geert Prince heeft een s:schultb tot lasten van Cornelis Assee noux 227
Vest van de wed Arie Lugte voor haar selve en qq aan de huijsvrouw van Laureijs Oomens 228
Uts van de erfgen van Cornelis Jans Cop noux aan Jochem Rutters 229
Uts van het kind en erfgen van Jan Sijmonse Cuijper aan Wouter Vermeulen 230
Uts van de wed Sijmon Crijnen aan Gijsbregt Claas Roelen 231
Uts van de wed van Cornelis Adr Peeters aan Jan Adr Cuijpers 232
Uts van Adriaan, Pieternel, Dingena en Cornelis Maas aan Huijbert Janssen de Jong 236
De kerk alhier heeft een s:schultb tot lasten van Jan Franken noux 237
Uts van de grooten armen van ’s Moer moet to lasten van de wed Mattijs Raaijmakers 240
Vest van Peeter Dingeman Peeters aan Laureijs Adr Laureijsen 241
Uts van Jan Nicolaas Lestermans noux aan Berbel Jan Beekmans 242
Hendrik Greevers heeft een s:schultb tot lasten van Berbel Janssen Beekman 243
Vest van Catriena Jansen Scheerders aan Jan Jansen Scheerders 224
Uts van Anneke Cornelis Cornelisse aan Jacob Pr Claasen 245
Den armen van ’s Moer heeft een s:schultb tot lasten van Dirk Basters 247
Uts van Peeter van Gijsel aan Paulus Timmermans 248
Uts van Peeter Anth van Dongen aan Adriaan van Gool 248
Uts van Hendrik Kaemerling qq aan Leendert Antonie Schoenmakers 249
Uts van den selven aan Jan Raas Oomens 250
Uts van den selven aan Antonie Prs de Jong 250
Uts van den selven aan Peeter Ant van Loon 251
Vest van Peeter Jans Smits aan Jan Pr Maas 251
Uts van Dirk Basters noux aan Peeter Jans Smits 252
Uts van Pieter en Wouter Vermeulen qq etc aan Dirk Neederveen 252
Gerardus van Spaendonk heeft een s:schultb tot lasten van Jan Prs Maas noux 253
Uts van den grooten armen van ’s Moer tot lasten van Jan van Lange ? 254

Finis van den index