Selecteer een pagina

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 001r
Soort akte: transport
Datum: 7-10-1750
1e comparant: Gerard Christie wed Anna van Winteraat
2e comparant: Gerrit Vermeulen
Goederen: een parceeltje moerland, genaamt Den Ruijsen Bijster, groot ontrent 4 mergen, gemeen met Adriaen Swart cum suis
Prijs: ƒ 230
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Den Ruijsen Bijster
Belend Oost: Pieter Witte cum suis
West: de heer Elinkhuijsen
Noord: Adriaen Swart cum suis
Zuid: Adriaen Swart cum suis
Bijz: Gerard is schoolmeester te Teteringen

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 001v
Soort akte: transport
Datum: 7-10-1750
1e comparant: Gerard Christie wed Anna van Winteraat
2e comparant: Adriaen Zwart
Goederen: 1/3 part in de helft van een bijster, gemeen met erfg Jacob Witte, genaamt Teunis Oomen Bijster, groot geheel 5 hondt
Prijs: ƒ 34
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Teunis Oomen Bijster
Belend Oost: Dirck Rijken
West: de heer Elinkhuijsen
Noord: Adriaen Swart
Zuid: Wouter Vermeulen en Adriaen Swart
Bijz: Gerard is schoolmeester te Teteringen.
Adriaen woont te S’Gravenmoer

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 002r
Soort akte: transport
Datum: 9-11-1750
1e comparant: Theunis Dolk ea
2e comparant: Cornelis Nouwens
Goederen: een huijs en erve
Prijs: ƒ 795
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Dorps weg
West: Jasper van Zelm
Noord: erve van de secretaris
Zuid: Her straat
Bijz: Theunis Dolk, Marcelis Smits x Dingena Dolck, Bastiaentje Dolk, Maria van den Hoven wed Gerrit Dolk en haar kint, Johannes Verschuuren als voogd over Jan en Maria Dolk Alle kinderen van Peeter Dolk en Adriaentje van Boxsel

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 002v
Soort akte: transport
Datum: 9-11-1750
1e comparant: Theunis Dolk ea
2e comparant: Pieter van Waspik
Goederen: een geregte ¼ part in een binnenbijster, gemeen met Dirk Dolk en kinderen Kommer van Gilst
Prijs: ƒ 175
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: den Vest
Belend Oost: Adriaen van den Bos
West: Jochem Zeijlmans, Adr Schouten en Jasper van Zelm
Noord: watergang
Zuid: over den Vest
Bijz: Theunis Dolk, Marcelis Smits x Dingena Dolck, Bastaientje Dolk, Maria van den Hoven wed Gerrit Dolk en haar kint, Johannes Verschuuren als voogd over Jan en Maria Dolk Alle kinderen van Peeter Dolk en Adriaentje van Boxsel

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 003v
Soort akte: transport
Datum: 9-11-1750
1e comparant: Theunis Dolk ea
2e comparant: Peeter Verschuuren
Goederen: ½ binnendel en bijster op den oostenkant, gemeen met Adriaen van Dongen cum suis
Prijs: ƒ 230
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen van Dongen
West: bijster of erve van Pieter van waspik
Noord: erve Philip Slijkers
Zuid: watergangh
Bijz: Theunis Dolk, Marcelis Smits x Dingena Dolck, Bastaientje Dolk, Maria van den Hoven wed Gerrit Dolk en haar kint, Johannes Verschuuren als voogd over Jan en Maria Dolk Alle kinderen van Peeter Dolk en Adriaentje van Boxsel

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 004r
Soort akte: transport
Datum: 9-11-1750
1e comparant: Cornelis Nouwens ea
2e comparant: Jacobus en Wouter Peeterse Zeijlmans
Goederen: een en een halve en een quard quard, inden buijtendijkse hooijpolder, bedeelt met kinderen Peeter Wouterse Zeijlmans cum suis
Prijs: ƒ 700
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot
Belend Oost: Cornelis van Steenhoven
West: erfg Willem Kouwens cum suis
Noord: Scheij sloot
Zuid: Ka sloot
Bijz: Cornelis Nouwens, Jan Nouwens, Johannes Verschuuren x Maria Nouwens

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 005r
Soort akte: wilceur
Datum: 19-12-1750
1e comparant: Anna Compeer wed Adriaen Coninx
2e comparant: Adriaen Schouten
Goederen: een wilceur met als onderpant een acker zaaland
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Vest, Korte ackers
Belend Oost: Thomas de Bont
West: Johannes Verschuuren
Noord: de Vest
Zuid: Korte Ackers
Bijz: Adriaen verklaart op 12-3-1769 dat de wilceur geheel is afgelost.
Datum op basis van 1e aflossingsdag: 19-12-1751

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 005v
Soort akte: transport
Datum: 29-12-1750
1e comparant: wed Dirk Dolk ea
2e comparant: Benjamin Cop, Comis s’lands magazijn te GtB
Goederen: aankoop grond tot opmaaken en herstel van het retranchement
Prijs: ƒ 4272
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: wed Dirk Dok voor 72 roeden, Kommer van Gilst 77 roeden, Adriaen van den Bos 78 , Pieter van Waspik 121 , Jan Buijs 128, Johan Verschuure 302, Adriaen Verschuur en Adriaen van Dongen 338, Thomas de Bont 394, wed Joost van Vugt 312, Adriaen Schouten als erfg Huijbert de Ruijter 250, Pieter Verschuur 48, wed Adriaen Koningh 2, Maike Verschuur 16, erf Zeger Zwalp 4, Pieter Verschuur, 14, Jan Maas 4, Willem de Zeeuw 5, wed Sterrenburgh 13, wed hendrik Hagoort 38, Gerrit Dolk 28, Cornelis Boers 25, Gerrit Dolk 46, Thomas Schep 81, Adriaen Schouten als erfg Huijbert de Ruijter 19, Adriaen Cloot 19, Joost van heuklom 38, denselven 85, Gerrit Dolk 115, kinderen P Kamp 247, Kerk van Waspik 150, Fransus Artel 104, Barend van Waspik, 86, Thomas de Bont 94, Thomas Compeer 130, Jan Borstlap 364, Thomas de Bont 519, Jan P de Jongh 119, Adriaen Moleschot cs 110, Wed Bartel en M Kamp 143, Huijbert Konings 50, wed Adr Adrs Konings cs 121, de kerk van Waspik 137, Johan en Peeter Verschuur 101, wed Jan van Tichel 41, Joh en Peeter Verschuuren 48, wed Jochum Blankers 66 Joh Verschuuren en G Otiens 77, Arnold Versteegen 65, wed Jan van Tichel 85, wed Jochum Blankers 77, Jan Lips 168, kinderen Peeter Zeijlmans 93.
Tesamen 6103 roeden.

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 007v
Soort akte: transport
Datum: 30-12-1750
1e comparant: Peeter Verschuuren
2e comparant: Pieter Geenen
Goederen: een parceeltje moerland, op den oostenkant, wederhelft is van Adriaen van Dongen cs
Prijs: ƒ 250
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord: erve Philip Slijkers
Zuid: watergang
Bijz: Gereet f 150. Peeter verklaart op 8-11-1752 de rest ontvangen te hebben.

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 008v
Soort akte: transport
Datum: 11-1-1751
1e comparant: Jan Cornelisz Vermijs
2e comparant: Jan Nouwens
Goederen: een huijs, hof, erve en ackerland daaraan, groot ontrent 3 hond, gelegen bij de korenmoolen
Prijs: ƒ 925
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen van den Bos
West: Adriaen Moleschot
Noord: erve Adriaen vermijs
Zuid: buijtendijksen water sloot od erce Adriaen Vermijs
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 009r
Soort akte: transport
Datum: 11-1-1751
1e comparant: Gijsbert van Dijk ea
2e comparant: Jan Cornelis Vermijs
Goederen: een huijs, erf en hof
Prijs: ƒ 270
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Jan Jansz de Bont
West: Adriaen Leijten
Noord: Johannes van Hassel
Zuid: Adriaen Leijten
Bijz: Gijsbert van Dijk wed Maria van Nuen, Jan Dolk wed Dingena van Nuen, Theunis Dolk x Catharina van Nuen, Teunis als voogd over Adriaen Dolk, zoon van Jan, Andries van Huunen, Jan van der Meer namens Elisabeth van Huunen, Pieternella van Huunen, Adriaen van Dijk, Johanna van Dijk, Jan van Dijk en Maria van Dijk, kinderen van Maria van Nuen bij Jacob van Huunen en Gijsbert van Dijk.
Allen erfg van Jan van Nuen en Elisabeth Leijten

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 010r
Soort akte: transport
Datum: 12-1-1751
1e comparant: Anthonij Potmakers
2e comparant: Peeter Dirkse Zeijlmans
Goederen: 1e een deel in een ackerland, bedeelt met Mattijs Peeterse Camp en den cooper; 2e een perceeltjen ackerland, bedeelt als voor
Prijs: ƒ 25
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Kuijpers Leij
Belend Oost: 1e Thomas de Bont; 2e Gerrit Dolk
West: Adriaan Verschuren; de Kerk
Noord: waetergang; Adriaan vanden Bos
Zuid: Kuijpers Leij; Adriaan Schoutten cum suis
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 010v
Soort akte: transport
Datum:
1e comparant: Lambert van Dongen
2e comparant: Lambert Maartense Reckers
Goederen: 1e een parceeltje moervelt, groot ontrent 1 hond; 2e een parceeltje moergrond. Groot 1 hond en putten en kuijlen
Prijs: ƒ 0
Plaats: S’Grevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: 1e wed Bastiaen Fransen Boeser; gelijk veld 1
West: erfg Gijsbert Coninx; gelijk veld 1
Noord: wed Huijbert Smits; Maarten Biemans
Zuid: erve Maarte Biemans; erve erfg Corst Marc Reckers
Bijz: het 1e parceel ligt agter de steeg van de weed Jan de Smit hem aangekomen uit nalatenschap van Cornelis van Dongen

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 011v
Soort akte: transport
Datum: 23-4-1751
1e comparant: Hendrik Vaartmans
2e comparant: Cornelis de Zeeuw
Goederen: huijsje, erve en hofke
Prijs: ƒ 530
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: de Kerk vaart
West: den rij weg
Noord: Hendrik Wamsteker
Zuid: Peeter Swart
Bijz: Gereet f 430. Hendrik verklaart op 10-8-1752 de de rest ook voldaan is.

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 012r
Soort akte: transport
Datum: 30-4-1751
1e comparant: Jochem Zeijlmans
2e comparant: Johannes Verschuuren
Goederen: een hond ackerland
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Aart de Bont
West: het pad of Mels de Graaf
Noord: wed Peeter de Zeeuw
Zuid: acker kinderen Jochem Zeijlmans
Bijz: Jochem woont te Capel

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 013r
Soort akte: transport
Datum: 14-5-1751
1e comparant: Jan Schalck x Anna van Broekhoven
2e comparant: Jan Vasse de Hoogh
Goederen: een huijs en erve ontrent de Kerkvaart
Prijs: ƒ 1550
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erfg Peeter de Zeeuw
West: Dorps dijk
Noord: den dijk
Zuid: erff Jan Sterrenburg
Bijz: Gereet f 550. Op 20-3-1753 wordt er f 350 betaald aan Gerrit van Vugt. OP 29-3-1754 f 125 en op 18-3-1755 f 460. Op 1-8-1756 is alles betaald, verklaart Gerrit van Vugt

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 013v
Soort akte: transport
Datum: 28-5-1751
1e comparant: Jan Otijes
2e comparant: Adriaentje van Spaandonk wed Matthijs Schoenmakers
Goederen: een geerd hoijland, inden polder, gemeen met Thomas de Bont cs
Prijs: ƒ 450
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot
Belend Oost: Hendrik Schoenmakers cum suis
West: Andreis Franse Hoevenaar
Noord: Scheij sloot
Zuid: Ka sloot
Bijz: Jan woont onder Hendrik Luijten Ambagt

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 014v
Soort akte: transport
Datum: 24-6-1751
1e comparant: Peeter Wouterse Zeijlmans
2e comparant: Marcelis Smits
Goederen: de zuijdense helft in een huijs en erve en de helft in 6 hond ackerland.
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Geer
Belend Oost: de Geer of Kapel
West: Vroukensvaartse Grippel
Noord: wed Peeter de Zeeuw
Zuid: Thomas Bommelaar cs
Bijz: Noordekant is van Meeuwis, Theunis en Maria Zeijlmans en wed Frans Bastiaense Boeser

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 015r
Soort akte: transport
Datum: 9-8-1751
1e comparant: Jan Cornelisz Vermijs
2e comparant: Cornelis Peetersz de Seeuw en Jan Vasse de Hoogh
Goederen: een perseel moervelt
Prijs: ƒ 250
Plaats: S’Grevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: suijdense dijk,kind. Joh. Schoenmakers en de verk
West: wed Cornelis Hendrikse Schoenmakers
Noord: erve Joh Corn Schoenmakers
Zuid: dwars pat of voorbij den rietbos
Bijz: Jan verklaart op 18-3-1752 dat de koopsom voldan is.

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 015v
Soort akte: transport
Datum: 8-9-1751
1e comparant: Anthonij Andries Oomens ea
2e comparant: Johanna Huijberde Schoenmakers
Goederen: een moeracker, gekomen uit de nalatenschap van de ouders van de vrouw van Louies, gemeen met erfg Huijbert Lamb. Schoenmakers
Prijs: ƒ 465
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem: de Ka
Belend Oost: Huijbert Melsen Otgens
West: wed Adriaen Langerwerf
Noord: Her straat
Zuid: de Ka of buijten velde
Bijz: Anthonij Andries Oomens en Adriaen van Tilborgh namens Louies Coolen en desselfs huijsvrouw (Oosterhout). Reeds betaald aan onkosten f 161 aan Jan Hendrikse de Bont, f 60 aan Peeter Jooste Verschuren, f 27 aan Cornelis Peeterse Camp, f 80, f 50 aan wed Adriaen Langerwerf. Louies krijgt nog f 87

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 016v
Soort akte: scheepstransport
Datum: 15-9-1751
1e comparant: Anthonij Vermeer
2e comparant: Peeter de Bruijn
Goederen: een kof schip met toebehooren etc
Prijs: ƒ 325
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Antonij woont te Capel

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 017r
Soort akte: transport
Datum: 15-9-1751
1e comparant: Peeter de Bruijn
2e comparant: Anthonij Vermeer
Goederen: een kof schip met toebehooren etc
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Antonij woont te Capel

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 017v
Soort akte: wilceur
Datum: 26-10-1751
1e comparant: Just van Hukelom wed Maria Janse Ruijchaver
2e comparant: Adriaen Schouten
Goederen: een wilceur met als onderpand een huijs, ackerland en velden
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Adriaen verklaart op 22-4-1763 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 018v
Soort akte: transport
Datum: 5-11-1751
1e comparant: Adriaen van de Laar
2e comparant: Anna Schoenmakers wed Jan Hendrikse Schoenmakers
Goederen: een geregte 1/5 part in ses geerden hooij en weijland, inden polder, gemeen met cooperse
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot
Belend Oost: Johannes van hassel cum suis
West: den Armen
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz: Adriaen woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 019r
Soort akte: transport
Datum: 27-11-1751
1e comparant: Wouter van Dusseldorp
2e comparant: Hendrik Camp
Goederen: een acker met een bijster daaragter
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Barend van Waspik en erfg Cornelis Vermijs
West: Jan Borstlap
Noord: sloot van moervelt verkooper
Zuid: erfg Jan Willemse Kloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 019v
Soort akte: transport
Datum: 29-11-1751
1e comparant: Jan de Hoogh
2e comparant: Dirk Coninx
Goederen: een huijsje zijnde een opslagh, op den sijdijk ten westen vande Kerk vaart.
Prijs: ƒ 175
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Kerk vaart
Belend Oost:
West:
Noord: wed Adriaen Schep
Zuid: Jan Adamse Vos
Bijz: Het huijsje was van N van Raamsdonk en Geertruij de Hoogh.
Betaalt wordt met Kerstmis eerstkomende. Aan de armenmeester Adriaen Schouten f 120 en de rest aan de verkooper
Op 13-5-1752 is er f 34 betaalt.

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 020r
Soort akte: transport
Datum: 24-12-1751
1e comparant: Hendrik Camp ea
2e comparant: Adriaen Vassen
Goederen: 4 geerden hooij en weijland, in 8 geerden, gemeen met Cornelis Cornelisse Camp cs, inden binnenpolder
Prijs: ƒ 2950
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot
Belend Oost: de Kerk en de gemeene binnenpolder
West: Jan Hendrikse de Bont cum suis
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: de gemeene erve
Bijz: Hendrik Camp als mede voogd over kinderen van wijlen Matthijs Cornelis van Campen, Adriaen Zeijlmans namens Jan Peeterse Camp (uitlandig), Pieter van Alphen x Pieternel Peeterse Camp, Pieternella Adriaense Vasse, dogter van Agje Cornelisse Camp, Engelina Camp, Maria Cornelisse Camp, Johanna Cornelisse Camp, Cornelis Cornelisse Camp, Wijnand van de Korput namens schoonzoon Theodorus Cornelisse Camp en Jacobus Peeterse Camp.
Allen erfg van Matthijs Cornelisse van Campen

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 021r
Soort akte: transport
Datum: 24-12-1751
1e comparant: Johan van Gert x Piternella Zeijlmans
2e comparant: Thomas Compeer, schepen
Goederen: een halven ackerland, groot ontrent 1 hond
Prijs: ƒ 130
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: acker Aart de Bont
West: steede Mels Peterse de Graaf
Noord: Joannes Verschuuren
Zuid: weeskinderen Joghem Zeijlmans met wederhelft
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 021v
Soort akte: transport
Datum: 29-12-1751
1e comparant: Cornelia Swalp wed Heijliger Kok
2e comparant: Thomas Compeer
Goederen: een 1/3 part in een acker, gemeen met Anna Koninx en den kooper
Prijs: ƒ 50
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Breede Pleck, Retransement
Belend Oost: Thomas de Bont
West: Jan Borstlap
Noord: door het Retransement tot de Breede Pleck
Zuid: Jasper van Selm
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 022r
Soort akte: transport
Datum: 29-12-1751
1e comparant: Katelijn Vermijs
2e comparant: Gerrit Dolk
Goederen: een lopt in een bijster, gemeen met kooper
Prijs: ƒ 70
Plaats: S’Grevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: de kooper
West: Hendrik Kamp
Noord: den kooper
Zuid: sloot van de ackers
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 022v
Soort akte: transport
Datum: 29-12-1751
1e comparant: Elias Verduijn ea
2e comparant: Hendrik Camp
Goederen: een deel land of bijster, gekomen van Matthijs Cornelisz Vermijs, groot ontrent 110 roeden
Prijs: ƒ 75
Plaats: S’Grevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: de steege of erve van erfg Jan Dolk
West: den kooper
Noord: wed Barend van waspik
Zuid: erve Gerrit Dolk
Bijz: Elias Verduijn X Cornelia Vermijs voor de ene helft en Adriaen Schouten en Jan Boezer als voogden over de kijnderen van de comparant voor de andere helft

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 023v
Soort akte: transport
Datum: 29-12-1751
1e comparant: Jan Pols
2e comparant: Jan van Gemert
Goederen: een buijtendijkse del, groot ontrent 3 hond
Prijs: ƒ 280
Plaats: S’Grevelduijn GW
Toponiem: Oude straat
Belend Oost: Arij de Seeuw cum suis
West: Steege of delle van Jan de Bont cum suis
Noord: Oude straat
Zuid: Her straat
Bijz: Jan woont onder Loon. Betaald met custingbrief

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 023v
Soort akte: custingbrief
Datum: 29-12-1751
1e comparant: Jan van Gemert
2e comparant: Jan Pols
Goederen: een custingbrief met als onderpand de in de vorige akte gekogte delle
Prijs: ƒ 280
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan woont onder Loon. Jan betaalt geen aflossing maar alleen rente tot Jan overleden is. Blijkens een quitantie van Corstiaen Vougers en Laurens Reckers is de brief op 13-10-1753 geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 024v
Soort akte: transport
Datum: 29-12-1751
1e comparant: Jan Pols
2e comparant: Jan van Gemert
Goederen: een binnendel, groot ontrent 2 hond
Prijs: ƒ 213
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: S’Grevelduijn Capel
West: Vroukensvaart
Noord: Arij Reckers
Zuid: Thomas de Bont
Bijz: Jan woont te Loon. Betaald via custingbrief.

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 025r
Soort akte: transport
Datum: 29-12-1751
1e comparant: Jan van Gemert
2e comparant: Jan Pols
Goederen: custingbrief met als onderpand de in de vorige akte gekochte del
Prijs: ƒ 213
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: De brief wordt pas betaald na het overlijden van Jan.
Blijkens quitantie van Corstiaen Vougers en Laurens Reckers is de brief geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 025v
Soort akte: transport
Datum: 4-1-1752
1e comparant: Johannes Verschuuren
2e comparant: Adriaen Verschuuren
Goederen: een gedeelte in een binnenbijster
Prijs: ƒ 63
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: retransement
Belend Oost: Adriaen van Dongen
West: Pieter van Waspik
Noord: erve kooper
Zuid: gemeenlands gragt ofte retransement
Bijz: Het stuk is heden aan de verkooper bij delinge aanbedeelt

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 026r
Soort akte: donatie
Datum: 15-1-1752
1e comparant: Jacob Swalp
2e comparant: Cornelia Swalp wed Heijliger Cok, suster
Goederen: een acker zaijland
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: retransement
Belend Oost: wed Hendrik Hagoort cum suis
West: Gerrit Dolk
Noord: gragt van retransement
Zuid: dorps rijweg
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 026v
Soort akte: transport
Datum: 20-1-1752
1e comparant: Christiaen van Dusseldorp x Johanna van Hassel
2e comparant: Jan Janse de Bont
Goederen: 3 geerden hooij en weijlandt, in 6 geerden, inden binnen polder, gemeen met Johannes van Hassel
Prijs: ƒ 1400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ca sloot, Scheij sloot
Belend Oost: Jan Cornelisz de Bont
West: kintskinderen van Jochem vander Laar
Noord: Scheij sloot
Zuid: Ca sloot
Bijz: Christiaen woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 027r
Soort akte: scheepstransport
Datum: 1-2-1752
1e comparant: Jan Vasse de Hoogh
2e comparant: Matthijs Coninx
Goederen: een so???schip met alle toebehooren
Prijs: ƒ 1500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Anna Compeer wed Adriaen Coninx staat borg

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 027v
Soort akte: transport
Datum: 4-2-1752
1e comparant: Maarten van Son
2e comparant: Adriaen van Hassel
Goederen: 4 geerd hooij en weijlandt, gemeen met kooper, in 9 geerden, inden binnenpolder
Prijs: ƒ 1800
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka sloot, Scheij sloot
Belend Oost: Peeter Blankers
West: wed Adriaen Franse Camp
Noord: Scheij sloot
Zuid: Ka sloot
Bijz: Maarten woont te Raamsdonk en Adriaen onder Hendrik Luijten Ambagt

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 028r
Soort akte: transport
Datum: 9-2-1752
1e comparant: Hendrik van Moerkerke x Huijberdina Berrevoets
2e comparant: Anna Timmermans wed Ptr Kamp en Peeter Dorreboom
Goederen: de helft van 10½ geerd, inden binnenpolder, gemeen met Marijnus Elemans en Peeter Verhoeve cum suis
Prijs: ƒ 3270
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot
Belend Oost: erfg Huijbert Lamberde Schoenmakers
West: wed Johannes Janse Timmermans
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz: Anna en Peeter wonen te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 029r
Soort akte: transport
Datum: 17-2-1752
1e comparant: Elias Verduijn ea
2e comparant: Maria Timmermans wed Barend van Waspik
Goederen: een parceeltje ackerlandt, gemeen met kooperse
Prijs: ƒ 50
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Cornelis Corsten
West: Hendrik Camp
Noord: bijster Hendrik Camp
Zuid: dorps weg
Bijz: Elias Verduijn X Cornelia Vermijs voor de ene helft en Adriaen Schouten en Jan Boezer als voogden over de kjinderen van de comparant voor de andere helft

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 029v
Soort akte: transport
Datum: 17-2-1752
1e comparant: Adriaentje Geene wed Cornelis de Visser
2e comparant: Pieter Schut
Goederen: een opstal van een schuurtje, opden sijdijk, groot 27 voet
Prijs: ƒ 120
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Kerk vaart
Belend Oost:
West: de Kerk vaart
Noord: erve verkooperse
Zuid: erve Jan Dolk
Bijz: Betaalt f 30 gereet. De overige 3 delen worden op 17, 18 en 17 februarij van 1753 t/m 1755 betaald.

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 030r
Soort akte: transport
Datum: 14-4-1752
1e comparant: Aart Vermijs
2e comparant: Matthijs van Dusseldorp
Goederen: een binnendel, inden binnenpolder, groot ene mergen
Prijs: ƒ 600
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem: Ka, Platte weg
Belend Oost: Thomas Schep
West: wed Peter Matthijse Camp
Noord: Ka of Platte weg
Zuid: Her straat
Bijz: Aart woont te Oosterhout

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 030v
Soort akte: transport
Datum: 15-4-1752
1e comparant: Jan Matthijse de Bont
2e comparant: Joseph Camp
Goederen: de geregte westense helft van een stuk landt. Verkooper hout oostense helft, teijnde de Hoefackers
Prijs: ƒ 103
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Hoefackers
Belend Oost: Pieter van Eaamsdonk
West: wed Jan Sterrenburg
Noord: acker en erve Jan Nouwens
Zuid: Oudt Vaartje of erve Jan Janse de Bont
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 031r
Soort akte: transport
Datum: 22-4-1752
1e comparant: Cornelis Corste, hooijschipper
2e comparant: Bastiaen Holster
Goederen: 3 geerden hooij en weijlandt, gemeen met kinderen Adriaen Berrevoets, in een stuk van 6 geerden
Prijs: ƒ 1900
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot
Belend Oost: Gerrit van Dusseldorp en Jan Jochemse Zeijlmans cs
West: Jasper de Bruijn en Adriaen Kamp
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: sloot landt en steede wed Jacob Janse van der Ca
Bijz: Cornelis en Bastiaen wonen te Raamsdonk.
Betaalt f 1100 gereet. Cornelis verklaart op 5-5-1755 dat de rest betaald is.

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 032v
Soort akte: transport
Datum: 25-4-1752
1e comparant: Willemina Vasse wed Arnoldus van der Steege
2e comparant: Anna Koninx wed Hendrik Hagoort
Goederen: een stuk hooij en weijlandt, buijtendijks, ontrent de Oude Straat sloot, genaamd De Kampjes
Prijs: ƒ 725
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: De Kampjes, Oude Straat sloot
Belend Oost: erve Jan Hendrikse de Bont
West: Thomas Compeer
Noord: Oude Straat sloot
Zuid: erve Gerrit Dolk cum suis
Bijz: Gereedt f 225. Willemijna verklaart op 1-3-1753 dat de rest betaald is.

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 033v
Soort akte: transport
Datum: 29-4-1752
1e comparant: Cornelis Nouwens
2e comparant: Anna Catharina Snijders
Goederen: de helft in een binnendel, wederhelft is reeds van kooperse
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: moerveld van juffr. De Jongh
West: Vroukens vaart
Noord: wed Joost Sterrenburgh
Zuid: Adriaen van Gijsel
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 034r
Soort akte: transport
Datum: 8-5-1752
1e comparant: Cornelis Jansz Schoenmakers ea
2e comparant: Hendrik Schoenmakers
Goederen: een half moerveldeke, wederhelft is van Cornelis Janse de Bont, gelegen buijten dijck, groot geheel ontrent 2 hondt
Prijs: ƒ 50
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Leijten
West: Stoffel Leijten en Jan Janse Schoenmakers
Noord: veldeke van Adriaen Leijten
Zuid:
Bijz: Cornelis Jansz Schoenmakers, Peeter Maarten Oome x Hendrina Jansz Schoenmakers

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 035r
Soort akte: transport
Datum: 16-5-1752
1e comparant: Francus van Hassel
2e comparant: Adriaen Vasse
Goederen: 3½ geert hooij en weijlandt, inden polder, in 7 geerden, op den oostenkant, gemeen met wed Marcelis Zeijlmans
Prijs: ƒ 2215
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot
Belend Oost: Jan Peetersz Koenen
West: wed Adriaen Franse Kamp
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz: Gereet f 1215. Francus verklaart op 5-12-1752 dat de rest betaalt is.

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 035v
Soort akte: wilceur
Datum: 26-5-1752
1e comparant: Jan Baptist Kuijpers x Cornelia Schippers
2e comparant: Pieter Witte
Goederen: een wilceur met als onderpant een half huijs, schuur, hof en acker, groot ontrent 4 hond en een klein veldeke,
Prijs: ƒ 800
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Cornelis de Bont
West: Adriaen Leijten
Noord: Her straat
Zuid: erve Giel van IJersel
Bijz: Pieter woont te Dongen.
Op 16-5-1792 verklaren Wouter Cornelis Vermeulen en Jacob Witte dat de wilceur geheel is afgelost.
Het huijs etc is gemeen met wed Johannes Verschuuren.
Losse kopie akte aanwezig

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 036v
Soort akte: wilceur
Datum: 3-6-1752
1e comparant: Adriana Sebregts Ottersdijk wed Hendrik Domen
2e comparant: Adriaen Schouten
Goederen: wilceur tbv de verbetring van het huijs. Onderpand halve steede, gemeen met Corstiaen Vougers, waar sij in woont
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Geer
Belend Oost: de Geer of S’Grevelduijn Capel
West: Vroukensvaartse Grippel
Noord: Corstiaen Vougers
Zuid: wed Wouter Biemans
Bijz: Adriaen verklaart op 29-4-1760 dat de wilceur geheel is afgelost.
Medecomparant: Frans van Delft x Agje Domen, Hendrina Doomen, kinderen van Hendrik Doomen. Zij gaan accoord

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 037r
Soort akte: transport
Datum: 5-6-1752
1e comparant: Anna van Sprangh ea
2e comparant: Hendrik Janse Schoenmakers
Goederen: een 1/8 part in 6 geerdt hooij en weijlandt: Het Waalklant, gemeen met Niclaas Tack cum suis
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Het Waalklant, Scheij sloot, Ka sloot
Belend Oost: Jan hendrikse de Bont
West: wed Jan Hendrikse Schoenmakers
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz: Anna van Sprangh, Cornelia van Sprangh, Adriana van Sprangh, kinderen van Wouter van Sprangh

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 038r
Soort akte: transport
Datum: 5-7-1752
1e comparant: Hendrik van Malsem ea
2e comparant: Jan Frijsse Reckers
Goederen: een dijkcaveling zoals Leendert op 16-10-1732 van Petrus de Hoog aangekomen is met het huijsje daar op staande.
Prijs: ƒ 90
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West: acker Wouter Boezere
Noord:
Zuid:
Bijz: Hendrik van Malsem x Jacomina Silvis, Wouter Tenhaaf x Anna Silvis, in egte verweckt aan Maria van Dommelen desselfs eerste huijsvrouw, Eijcke Silvis en Hendrik van malsem als voogdt over Adriaen Silvis. Eijcke en Adriaen zijn verweckt door Leendert Silvis aan Pieternella Looskint .
Kinderen en erfg van Leendert Silvis en zijn huijsvrouw.
Leendert en zijn vrouw hebben in het huijsje gewoont.

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 038v
Soort akte: transport
Datum: 26-7-1752
1e comparant: Jan Boeser
2e comparant: Thomas de Bont en Adriaen van Hassel, polder mrs
Goederen: 6 geerde hooij en weijlant, in voornoemde polder
Prijs: ƒ 535
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Eijndelings kade, Scheepsdiep, Scheij sloot
Belend Oost: Jan Coninx
West: Eijndelings kade of voors polder
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: Scheepsdiep
Bijz: Jan woont te Hendrik Luijten Ambagt.
Thomas en Adriaen zijn poldermeester van de Oude en Nieuwe bekade Hooijpolders gelegen ten noorden het Scheepsdiep onder Groot Waspik.
Betaalt wordt door Pieter van Waspik, collecteur.

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 039v
Soort akte: transport
Datum: 11-8-1752
1e comparant: Christiaen van Dusseldorp
2e comparant: Fransus van Hassel
Goederen: een geerd hooij en weijlandt, inden polder, in ses geerden, gemeen met Jan Cornelis de Bont cum suis
Prijs: ƒ 739
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Cae sloot
Belend Oost: Piter Coolhaas cum suis
West: Johannes van Hassel cum suis
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: Cae sloot of 11½ Hoeve
Bijz: Christiaen woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 040r
Soort akte: wilceur
Datum: 11-8-1752
1e comparant: Fransus van hassel
2e comparant: Adriaen van Hassel
Goederen: wilceur met als onderpant een geerd hooij en weijlandt, in 6 geerden, gemeen met Jan Corn de Bondt, in 6 geerden
Prijs: ƒ 800
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Cae sloot
Belend Oost: Piter Coolhaas cum suis
West: Johannes van Hassel cum suis
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: Cae sloot of 11 Hoeve
Bijz: Adriaen woont te Hendrik Luijten Ambagt. Hij verklaart op 14-1-1754 dat de wilceur geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 040v
Soort akte: transport
Datum: 23-8-1752
1e comparant: Huijbert Snijders
2e comparant: Norbertus van Tiggel
Goederen: een 1/5 part in een acker zaijlant, bedeelt op oostenkant, cooper heeft nog een 1/5 part. Cooper ? heeft resterende 3/5 part
Prijs: ƒ 258
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Thomas de Bont
West: Huijbert Cornelissen van den Heuvel
Noord: erve Jan Peeterse Zeijlmans
Zuid: S’Gravenmoer
Bijz: Norbertus woont te Raamsdonk.

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 041v
Soort akte: transport
Datum: 18-9-1752
1e comparant: Jacob Cuijpers
2e comparant: Jillis Vermeulen ea
Goederen: een 1/6 part in 5 geerden hooij en weijlandt, gemeen met cooper, inden polder
Prijs: ƒ 250
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot
Belend Oost: Jan van der Ka cum suis
West: Jacob Boeser
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz: Jacob Cuijpers is Borger Capeteijn en tiende raadt van Breda en treedt op namens Emmerentie Konings x Andries van Meer (Breda).
Jillis Vermeulen , beurtschipper van Middelburg en desselfs suster Adriaana Witten x Frans van Hout

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 042v
Soort akte: transport
Datum: 18-10-1752
1e comparant: Joachimus Zeijlmans en Cornelis Sagt, armmeersters
2e comparant: Lambert van Dongen ea
Goederen: een huijsje met 1 hond 50 roeden hof en landt zoals Anthonij het van zijn ouders is aanbedeelt.
Prijs: ƒ 215
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Lambert van Dongen namens Corstiaen Reckers (Sandt daar Buijten), Cornelia Reckers, Adriaen Timmermans x Maria Reckers (den Hoeven) en Jan Reckers. Kinderen wijlen Antonij Reckers en huijsvrouw.
De armenmeesters krijgen f 91. De rest gaat naar Lambert van Dongen en familie..

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 043v
Soort akte: transport
Datum: 18-10-1752
1e comparant: Joachimus Zeijlmans en Cornelis Sagt, armmeersters
2e comparant: Lambert van Dongen
Goederen: een huijsje met wat hof en landt, ontrent Kloppen ? Leij, zoals Adriaen Hak het toebehoort heeft.
Prijs: ƒ 40
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Kloppen ? Leij
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 044r
Soort akte: transport
Datum: 8-11-1752
1e comparant: Willem de Zeeuw
2e comparant: Huijbert Snijders
Goederen: een bijster, zoals die te beurt gevallen is bij deelingh van zijn vrouws overleden oom Jan Peeterse de Jongh, 14-10-1751
Prijs: ƒ 2300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Schouten cum suis
West: wed Bartel Camp
Noord: watergang
Zuid: sloot acker van Peeter de Jong
Bijz: Wegen en stegen over stede van Jan de Bont en Wijdemans over de weg naast het huijs

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 045r
Soort akte: transport
Datum: 8-11-1752
1e comparant: Joachim Zeijlmans ea
2e comparant: Peeter Ockers
Goederen: een moervelt
Prijs: ƒ 120
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Aantjes Leij
Belend Oost: Pieter Canters en Meijneke Mouthaan
West: Aantjes Leij
Noord: Thomas Paans en erfg
Zuid: Adriaantje Schep
Bijz: Joachim Zeijlmans x Soffia Bommelaear, Pieter van Raamsdonk x Dingena Bommelaar, erfg van hun vader Adriaen Bommelaar voor 1/3. Anthonij Kievits x Johanna Hijmans, dochter Hendrik Heijmans (Sprangh). Zie ook scheijding Sprang van 18-1-1752.
Peeter woont onder Loon.

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 046r
Soort akte: transport
Datum: 13-11-1752
1e comparant: Just Verschuuren
2e comparant: Willem de Zeeuw
Goederen: een huijs, hof en bijster
Prijs: ƒ 1900
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Anthonij van Pas
West: wed Adriaen Schep cum suis
Noord: Her straat
Zuid: watergang
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 046v
Soort akte: scheepstransport
Datum: 19-12-1752
1e comparant: Jan Vasse de Hoogh
2e comparant: Theunis en Otto Vos
Goederen: een hengst schuijt
Prijs: ƒ 625
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Theunis en Otto wonen te Veen.
Betaalt gereet f 550. De rest hoort in meij a.s. betaalt te worden.

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 047r
Soort akte: transport
Datum: 3-1-1753
1e comparant: Adriaen Berthouts
2e comparant: Adriaen van Gijsel
Goederen: een binnendel
Prijs: ƒ 550
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukensvaart
West: erve Corstiaen Voegers
Noord: wed Cornelis Paans
Zuid: wed Teunis Biemans
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 047v
Soort akte: transport
Datum: 15-1-1753
1e comparant: Cornelis Peeterse Boer ea
2e comparant: Harmanus Hilkers
Goederen: een opslag van een huijsje
Prijs: ƒ 50
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Larooe
West: Hendrik Maas
Noord: retansement op ‘s lands dijk
Zuid:
Bijz: Cornelis Peeterse Boer wed Maria van Malsem voor de ene helft en Hendrik Boer, Jan Peeterse Boer als voogd over Peeter Boer, kinderen van Cornelis en Maria, Jan Wouterse ? Boer soons, soone van Cornelis [=Wouter !!!] en Theuntje Bogaert.
Belending oost en west kan ook andersom zijn.

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 048v
Soort akte: wilceur
Datum: 9-2-1753
1e comparant: Jan Cornelisz Vermijs
2e comparant: Jan Hendriksz de Bont
Goederen: een wilceur met als onderpant een huijs, hof en erf aan Benede Kerk
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Benede Kerk
Belend Oost: Jan Janse de Bont
West: Adriaen Leijten
Noord: erf Johannis van Hassel
Zuid: erf Adriaen Leijten
Bijz: Jan verklaart op 30-3-1764 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 049r
Soort akte: transport
Datum: 12-2-1753
1e comparant: Arij Koninx
2e comparant: Marcelis Coninx, broer
Goederen: een parcheel hooij en moerlant, groot ontrent 7 hondt, in de bijster agter steede Adriaen Aartse Hulst gesegt Nobel
Prijs: ƒ 28
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erve erfg Anthonij Cluijters
West: erve Adriaen Aartse Hulst
Noord: erfg Anthonij Cluijters
Zuid: erfg Anthonij Cluijters
Bijz: Arij woont te S’Gravenmoer

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 050r
Soort akte: transport
Datum: 12-2-1753
1e comparant: Arij Coninx
2e comparant: Cornelis Vermeulen en Dirk Swart
Goederen: een parcheel hooij en moerlant, in de beijsters, agter erve erfg Anthonij Cluijten
Prijs: ƒ 80
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erve erfg Anthonij Kluijtens
West: S’Gravelduijn sloot
Noord: Jochaimis Coninx
Zuid: erve erfg Anthonij Cluijters
Bijz: Arij, Cornelis en Dirk wonen te S’Gravenmoer

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 050v
Soort akte: transport
Datum: 14-2-1753
1e comparant: Denis van der Saake ea
2e comparant: Gooijert van Ritselt
Goederen: een parceeltje binnengrond, binnedijks, lang 198 roeden met dijk en weg, gekomen van Cornelis Boer en Gerrit Dolk cs
Prijs: ƒ 46
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Willem de Zeeuw
West: Cornelis Schippers
Noord: Her straat
Zuid: in de lengte tot erve Gijsbert van Malsem cum suis
Bijz: Denis van der Saake x Adriana Sterrenburgh eerder wed Adriaen Schep.
Adriaen Schep heeft het parceel destijds gekogt van Gerrit Dolk cs

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 051v
Soort akte: transport
Datum: 20-2-1753
1e comparant: Geertruij Peterse de Bont wed Jan van den Bergh
2e comparant: Elisabeth Jansz Cloot wed Wouter Biemans
Goederen: een half veldeke
Prijs: ƒ 35
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukensvaart
West: Kerk van GW en Thomas de Bont
Noord: Armen GW
Zuid: Jan Cornelisse Boesere
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 052r
Soort akte: wilceur
Datum: 7-3-1753
1e comparant: Jan Peetersz Zeijlmans
2e comparant: Gerrit Vermeulen
Goederen: wilceur met als onderpant zijn steede en bijster en acker
Prijs: ƒ 350
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Kaij straat
Belend Oost: erfg Johannis Schoenmakers
West: Thomas de Bont
Noord: Kaij straat
Zuid: Adriaen Schouten cum suis
Bijz: Gerrit woont te S’Gravenmoer. Gerrit verklaart op 2-10-1804 dat de erfg van Jan Peeterse Zeijlmans de wilceur geheel afgelost hebben.

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 053r
Soort akte: transport
Datum: 8-3-1753
1e comparant: Michiel Woutersz Vermijs ea
2e comparant: Hendrik Jan Camp
Goederen: een opslag van een huijsje op dijkcaveling van (voor ?) Jan Coninx ea. Zoals Wouter Vermijs en dogter Willemintje daar woonde
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Michiel Woutersz Vermijs mede namens de erfg van wijlen Wouter Vermijs

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 053v
Soort akte: transport
Datum: 18-3-1753
1e comparant: Cornelis Schippers wed Maria Baaijens
2e comparant: Cornelis Weijdemans en Maarten van Son
Goederen: een deel van een acker, lang 6 roeden in het midden van de sloot af over de geheele breete
Prijs: ƒ 100
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Vassen
West: Jan Cornelis de Bont
Noord: Her straat
Zuid: ses roeden acker over den sloot tot erve koopers
Bijz: Cornelis en Maarten wonen in Raamsdonk. Betaalt wordt via overname custingbrief

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 054r
Soort akte: transport
Datum: 19-3-1753
1e comparant: Jan Cornelis de Bont
2e comparant: Gerrit Dirckse Timmers, hooijschipper
Goederen: 3 geerden hooij en weijlant, inden polder, in 6 geerden, gemeen met Adriaan van Hassel
Prijs: ƒ 1800
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ca sloot
Belend Oost: Jan Lips en Jan Aarde Schoenmakers
West: Johannis van Hassel cum suis
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: Ca sloot
Bijz: Gerrit is borger van S’Grevelduijn Capel

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 054v
Soort akte: transport
Datum: 2-4-1753
1e comparant: Marcelis Ariensz Koninx
2e comparant: Jacobus Boezere
Goederen: een dries
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Lambert van Dongen en Cornelis reckers
West: stede Jan de Smit
Noord: wed Mels Peeterse de Graaf
Zuid: Cornelis van Wagenberg cum suis
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 055r
Soort akte: transport
Datum: 4-4-1753
1e comparant: Leendert van der Pluijm x Anna Otte ea
2e comparant: Cornelis Jansz Schoenmakers
Goederen: de oostense helft van een erf, gekomen van Jan Zeijlmans en Grietje Willemsz de Graaff, met het huijs aan Benede Kerk
Prijs: ƒ 470
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Benede Kerk, Pispot
Belend Oost: Arijen Potmakers
West: wederhelft huijs
Noord: Her straat
Zuid: Pispot
Bijz: Leendert van der Pluijm x Anna Otte, Johannes Otte, Gerrit Otte, Johanna Otte. Kinderen wijlen Jacob Jansz Otte en Cornelia de Graaff.
Helft gereet (tbv Leendert en Johannes) en de ander helft via een custingbrief (tbv Gerrit en Johanna)
Losse akte met coopconditie aanwezig.
Het huijs was voorheen van Huijbert Nouwens.

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 056r
Soort akte: custingbrief
Datum: 4-4-1753
1e comparant: Cornelis Jansz Schoenmakers
2e comparant: Gerrit en Johanna Otte
Goederen: een custingbrief met als onderpant het in de vorige akte gekogte huijs etc.
Prijs: ƒ 235
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Gerrit en Johanna verklaren op 14-5-1756 dat de brief geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 056v
Soort akte: transport
Datum: 4-4-1753
1e comparant: Maria Schippers ea
2e comparant: Matthijs Scheers ?
Goederen: een huijsje met een erfke of hofke, teijnde in de steede van wed Fransus Artel
Prijs: ƒ 170
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Maria Schippers wed Adriaen Smits voor de ene helft en Peeter Smits als voogd over het kind van Jan Scheepens verwekt bij Pieternella Smits en een kind van Peeter Smits verwekt bij Johanna Scheepens, dogter van Jan Scheepens. Erfg van Adriaen Smits.

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 057r
Soort akte: transport
Datum: 4-4-1753
1e comparant: Cornelis Jansz Schoenmakers en Cornelis Musters
2e comparant: Peeter de Zeeuw
Goederen: een steede: huijs, werf en hof zoals Damis en Jan Cornelis Schoenmakers dat in haar leven beseten hebben
Prijs: ƒ 730
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost:
West: huijsinge wijlen Huijbert Aartse Van Hassel
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 058r
Soort akte: transport
Datum: 11-4-1753
1e comparant: Peeter Lamberde Bogaarts
2e comparant: Jochim Zeijlmans
Goederen: een drieske
Prijs: ƒ 60
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: den kooper
West: Vroukensvaart
Noord: Engel Biemans
Zuid: den kooper
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 058v
Soort akte: wilceur
Datum: 13-4-1753
1e comparant: Anna Jacobz Schoenmakers
2e comparant: Hendrik Jansz Schoenmakers
Goederen: wilceur met als onderpant 3½ geerd hooij en weijlant, gemeen met Adriaen Vassen, in 7 geerden
Prijs: ƒ 700
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Cae sloot
Belend Oost: erfg Jan Peetersz Coenen
West: wed Adriaen Fransz Camp
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: Cae sloot
Bijz: Blijkens quitantie is de wilceur op 25-4-1767 geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 059v
Soort akte: transport
Datum: 25-5-1753
1e comparant: Jan Cornelisz de Jongh, hooijschipper
2e comparant: Peeter Matthijsz de Bont
Goederen: geregte helft in 5½ geerd hooij en weijland, inden polder, gemeen met Thomas Vassen
Prijs: ƒ 1400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ca sloot
Belend Oost: Thomas en Adriaen Vassen
West: Jan hendriksz de Bont
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: Ca sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 060r
Soort akte: transport
Datum: 30-5-1753
1e comparant: Cornelis Bollaart ea
2e comparant: Lauwrijs Weijdemans en Hendrik Jansz Schoenmakers
Goederen: een geregte 1/6 part in 7 hond, gelegen teijnde de Hoefacker
Prijs: ƒ 43
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem: de Hoefacker, de Cade, Oude Vaartje
Belend Oost: kinderen Huijbert Lamberde Schoenmakers
West: de wed van Tiggel
Noord: de Cade
Zuid: het Oude Vaartje
Bijz: Cornelis Bollaart, notaris Breda, curatuer van Louwies Koolen (Oosterhout)

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 061r
Soort akte: transport
Datum: 11-6-1753
1e comparant: Nicolaas Tak ea
2e comparant: Johanna Kuijpers ea
Goederen:
Prijs: ƒ 2650
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ca sloot
Belend Oost: Jan Hendriksz de Bont
West: wed Jan Hendriksz Schoenmakers
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: Ca sloot
Bijz: Nicolaas Tak x Elisabeth Coninx, Wouter Vermeulen als voogd over kinderen Johannes van Sprangh en Huijbertje Zeijlmans, Adriana Coninx laast wed Peeter van Ammerongen, Anthonij van Sprangh zoon van Johannes en Huijbertje.

Johanna Kuijpers wed Arnoldus van Zon voor 4/8 en Hendrik Jansz Schoenmakers voor 3/8. 1/8 is reeds van Hendrik.
Betaalt gereet f 1100. De rest bij vertoning van akte van approbatie van Adriaen Coninx en Anthonij van Sprangh.
Op 2-7-1753 wordt de rest betaalt.

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 062r
Soort akte: transport
Datum: 11-7-1753
1e comparant: Jenneke Backer ea
2e comparant: Willem Bogaarts
Goederen: een stuk hooij en weijlant, agter S’Gravenmoer, groot 720 roeden, genaemt Anthonij Bastiaense Lant
Prijs: ƒ 54
Plaats: S’Grevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: erve Adriaen Aertse Hulst
West: S’Grevelduijn sloot of erve vande verkoopers
Noord: Adriaen Aertse Hulst
Zuid: Anthonij Kopelaer
Bijz: Jenneke Backer wed Johannes Danielsz van Sprangh, Cornelis van Sprangh, Jacobus Johannisse van Sprangh, Adriaen Albert Jansz Blom x Maria van Sprangh, Daniel en Johanna van Sprangh

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 063r
Soort akte: wilceur
Datum: 19-7-1753
1e comparant: Dirxke Sterrenburg wed Huijbert Schep
2e comparant: Gerrit Vermeulen
Goederen: een wilceur met als onderpant 1e haar steede met het land daaraan gelegen, groot 3 hond; 2e een del
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 1e Jan Boeser cum suis; 2e wed Marcelis Zeijlmans
West: Cornelis de Zeeuw; Vroukens vaart
Noord: Peeter Boeser; Cornelis Pap
Zuid: Arij de Zeeuw cum suis; Dirk Zeijlmans
Bijz: Gerrit woont te S’Gravenmoer.
Pieter Schaap x Catharina Vermeulen verklaart op 16-7-1788 dat het onderpant kan vervallen en op 22-11-1792 dat de wilceur is afgelost

RA: scheeps
Folio: 064r
Soort akte: transport
Datum: 21-8-1753
1e comparant: Elisabeth van den Hoove ea
2e comparant: Cornelis Janse Vasse
Goederen: een weijtschip met alle toebehooren
Prijs: ƒ 1400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Elisabeth van den Hoove wed Adriaen de Jongh voor 5/8 en als voogd over haar kind voor 1/8, Cornelis Vasse, Adriaen Moleschot, Jan de Jongh en Hendrik de Jongh allen als voogden over 2 voor kinderen van Adriaen de Jongh voor 2/8.
Op 18-9-1753 is het schip betaalt.

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 064v
Soort akte: transport
Datum: 15-9-1753
1e comparant: Jan Venis den Oude, hooijschipper
2e comparant: Jacobus Wolfershuijsen
Goederen: een huijsje en erve, gelegen op het kerkhoff
Prijs: ƒ 175
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jasper van Selm
West: Jan Bogaarts en Dingeman van Dusseldorp
Noord: erve wed de Zeeuw
Zuid: Dorps straatje
Bijz: Jan is borger van Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 065v
Soort akte: transport
Datum: 24-10-1753
1e comparant: Casper Rolberg ea
2e comparant: Adriaan Schouten, schepen van G en C Waspik
Goederen: een del agter huijsinge cooper
Prijs: ƒ 800
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Hendrik Camp
West: Thomas de Bont
Noord: Kleijn Waspik
Zuid: erve cooper
Bijz: Casper Rolberg x Cornelia de Hoogh, Johanna de Hoogh

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 066v
Soort akte: transport
Datum: 22-12-1753
1e comparant: Anthonij Oomens
2e comparant: Jan van der Vlut
Goederen: 1e een huijs en erve; 2e een hof
Prijs: ƒ 872
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 1e de Bruijn; 2e Nicolaas Brouwer
West: Vroukens vaart, Vroukens vaart
Noord: wed Peeter van Ee; Nicolaas Brouwer
Zuid: Her straat; wed Dirck Zeijlmans
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 067v
Soort akte: scheepstransport
Datum: 22-12-1753
1e comparant: Jan Vasse de Hoogh
2e comparant: Theunis en Ottho Vos
Goederen: een hengstschuijt met toebehooren
Prijs: ƒ 750
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Theunis en Ottho wonen te Veen. Betaalt wordt gereet f 150 en de rest via custingbrief

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 068r
Soort akte: custingbrief
Datum: 22-12-1753
1e comparant: Theunis en Ottho Vos
2e comparant: Jan Vasse de Hoogh
Goederen: een custingbrief tbv de hengstschuijt uit de vorige akte
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Theunis en Ottho wonen te Veen. Jan verklaart op 25-11-1756 dat de brief geheel is afgelost.
Johannes Vos en Michiel Verbeek staan borg.

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 069r
Soort akte: transport
Datum: 27-12-1753
1e comparant: Jan van der Meer ea
2e comparant: Peeter Verschuuren
Goederen: een 1/3 part in de korte ackers
Prijs: ƒ 50
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de korte ackers
Belend Oost: Zeeger Zwalp
West: wed Heijliger Cock met 2/3 part
Noord: de weg
Zuid: Joost van hekeloms ackers
Bijz: Jan van der Meer namens Peeter van Dun wed Maria Paulisz (Hesselt) en Anna Elisabeth de Custer

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 070r
Soort akte: transport
Datum: 11-1-1754
1e comparant: Cornelis Schippers
2e comparant: Hendrik Janse Schoenmakers
Goederen: een geregte 1/6 part in ontrent 7 hond moervelt, gelegen teijnde de Hoefackers
Prijs: ƒ 100
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem: de Hoefackers, de Cade, het Oude Vaartie
Belend Oost: kinderen Huijbert Lamberde Schoenmakers
West: wed van Tiggel
Noord: de Cade
Zuid: het Oude Vaartie
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 071r
Soort akte: scheepstransport
Datum: 14-1-1754
1e comparant: Jan Bredenburg, armmeester ea
2e comparant: Johannis van Proijen
Goederen: een hengstschuijt met toebehooren
Prijs: ƒ 65
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan Bredenburg, armmeester, als curatuer van de boedel van Jan Block.
Johannis woont te Wilmstadt

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 072r
Soort akte: transport
Datum: 18-1-1754
1e comparant: Lambert van Dongen
2e comparant: Maria Pols wed Huijbert Reckers
Goederen: een halven grasdrie, gemeen met kopsters
Prijs: ƒ 42
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaart
West: de Armens dries
Noord: de steegh vanden Armenm
Zuid: Cornelis Reckers
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 072v
Soort akte: transport
Datum: 18-1-1754
1e comparant: Lambert van Dongen
2e comparant: Maria Reckers wed Huijbert Smits
Goederen: een dries
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: dries Jacobus Boeser
West: straat van Jacobus Boeser
Noord: wed Mels de Graaf cum suis
Zuid: Jacobus Boeser cum suis
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 073v
Soort akte: transport
Datum: 18-1-1754
1e comparant: Thomas Smeur, Rooms werelts priester ea
2e comparant: Lambert van Dongen
Goederen: 4/7 part in een steede, gecomen van Hendrik op Hoek, kooper heeft de resteren 3/7 reeds.
Prijs: ƒ 125
Plaats: S’Grevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: dwars pat of steede van Pas
West: S’Grevelduijn sloot of S’Gravenmoer
Noord:
Zuid:
Bijz: Thomas Smeur, Elisabeth Smeur x Mattheus van Houth. Kinderen van wijlen Johanna Zeijlmans en Johan Smeur voor 2/3.
Johannes en Wouter Smeur en Mattheus van Houth als voogden en Cornelis Gijsbertde van Steenhoven als toesiender over kinderen Adriaen Smeur, mede soon en erfgenaam van Johanna Zeijlmans voor 1/3

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 074v
Soort akte: transport
Datum: 22-1-1754
1e comparant: Jan Mathijsse de Jongh
2e comparant: Cornelis Meeuwisse van Steenhoven
Goederen: 2¼ geert hooij en weijlandt, in 9 geerden, binnen en buijtendijks, gemeen met kooper
Prijs: ƒ 1100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ca sloot
Belend Oost: Jan van Steenhoven cum suis
West: Marijnus Elemans cum suis
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: Ca sloot
Bijz: Cornelis woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 075r
Soort akte: transport
Datum: 24-1-1754
1e comparant: Fransus van Hassel
2e comparant: Adriaan van Hassel
Goederen: een geerdt hooij en weijlandt, inden polder, in 6 geerden, gemeen met Gerrit Dirksz Timmers cs
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ca sloot
Belend Oost: Peeter Coolhaas cum suis
West: Johannes van Hassel cum suis
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: Ca sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 076r
Soort akte: transport
Datum: 4-2-1754
1e comparant: Peeter Oomens x Hendrina Schoenmakers
2e comparant: Jacob, Wouter en Jan Kievits
Goederen: een dwars del
Prijs: ƒ 250
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Willem Zeijlmans of S’Grevelduijn Capel
West: Vroukensvaart
Noord: Peeter Kennekens
Zuid: Jan Schippers cum suis
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 076v
Soort akte: transport
Datum: 4-2-1754
1e comparant: Peeter Oomens x Hendrina Schoenmakers
2e comparant: Hendrik Janse Schoenmakers
Goederen: een ¼ part in een acker, gemeen met Cornelis Janse Schoenmakers, inden buijten polder
Prijs: ƒ 55
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: kinderen Gerrit Camp cum suis
West: wed Huijbert Janse de Bont
Noord: erve Jan Cornelisz de Jongh
Zuid: de velde
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 077r
Soort akte: transport
Datum: 7-2-1754
1e comparant: Cornelis Gijsberde van Steenhoven
2e comparant: Jan Mattheijs de Jongh
Goederen: een delke
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukensvaart
West: wed Peeter van Ee cum suis
Noord: wed Huijbert Reckers
Zuid: Peeter van Bremen
Bijz: Cornelis woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 078r
Soort akte: transport
Datum: 14-2-1754
1e comparant: Adriaen Leijten ea
2e comparant: Jan Janse de Bont den Ouden
Goederen: een huijs en erve aan Benede Kerk
Prijs: ƒ 480
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Benede Kerk, Pispot
Belend Oost: erf Cornelis Janse Schoenmakers
West: den cooper
Noord: Her straat
Zuid: Pispot
Bijz: Adriaen Leijten en Johannis Verschuuren als voogden kinderen Huijbert Nouwens en zijn 1e huijsvrouw.

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 079r
Soort akte: transport
Datum: 1-3-1754
1e comparant: Gulhelmus Aarts ea
2e comparant: Aaltje Lankhuijzen wed Jan Knaap
Goederen: 4 geerden en 2/3 part in 1 geert, in 12 geerden, inden polder. De 1e vier in 6 geerden west en de 2/3 in 6 geerden oost
Prijs: ƒ 2900
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot
Belend Oost: wed Johannes Vermeulen
West: Gerrit van Velsen cum suis
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz: Gulhelmus Aarts namens Anna Maria Timmermans (Geertruijdenberg), Pieternel Timmermans x Jan Otjens (Raamsdonk).
Aaltje woont te Raamsdonk.
Het lant was aangekomen van Jan Machielse Timmermans, broer en voor Jan Otjens via deeling tussen hem en zijn vrouws voorkinderen bij Fransus van Hassel.
Zie Hendrik Luiten Ambagt 12-5-1751

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 080r
Soort akte: wilceur
Datum: 11-3-1754
1e comparant: Willemina Vassen wed Arnoldus van der Steege
2e comparant: Adriaan de Graant, secr Oude hove tot Gilse
Goederen: wilceur met als onderpant haar styeede met ackerlant daaragter
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: dorps wegh
West: Jan van Vugt
Noord: dorps wegh
Zuid: watergang
Bijz: Adriaan woont te Oosterhout.
Cornelis Quirijns verklaart namens Adriaen op 29-6-1758 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 081r
Soort akte: transport
Datum: 12-3-1754
1e comparant: Bastiaen van Hassel
2e comparant: Hendrik van den Hoek
Goederen: een buijtendel
Prijs: ƒ 600
Plaats: S’Grevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: wed Adriaen Hoevenaer
West: Jan van Oirle cum suis
Noord: Cleijn Waspik
Zuid: Her straat
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 082r
Soort akte: transport
Datum: 14-3-1754
1e comparant: Peeter Franse Boeser
2e comparant: Wouter Adriaen Schouten
Goederen: een halve bijster, gemeen met Adriaen Schouten
Prijs: ƒ 100
Plaats: S’Grevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Peeter Verschuuren cum suis
West: Jan van Vugt cum suis
Noord: watergang
Zuid: de gragt
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 082v
Soort akte: transport
Datum: 16-3-1754
1e comparant: Adriaen Zeijlmans ea
2e comparant: Adriaen Nouwens
Goederen: eenn huijs, hof en bijster genaamt, Den Treurniet
Prijs: ƒ 460
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Den Treurniet
Belend Oost: Gooijert van Ritsele
West: wed Heijliger Cock
Noord: Her straat
Zuid: watergang
Bijz: Adriaen Zeijlmans, schout en Jan van der Meer, secretaris, als curateuren van de boedel van Cornelis Schippers en sijn huijsvrouw.
1/2 van 40e penning.
Betaalt gereet f 360 en de rst via overname custingbrief

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 083v
Soort akte: wilceur
Datum: 1-4-1754
1e comparant: Jan de Bruijn
2e comparant: Johanna Kuijpers wed Arnoldus van Son
Goederen: wilceur met als onderpant zijn steede: huijs, hof etc en 2 dellen daar aan gelegen en 3/4 in een buijtendel
Prijs: ƒ 1000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: S’Grevelduijn Capel
West: Jan van der Vleur
Noord: del van Johannes van Hassel
Zuid: her straat
Bijz: Johanna woont te Dongen.
Corn. H Schoenmakers en M.C. van Son verklaren op 14-10-1810 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 084v
Soort akte: transport
Datum: 23-4-1754
1e comparant: Jan Wijnants van Isser
2e comparant: Gerrit Vermeulen
Goederen: 2 hont moervelt, in een stuk van 4 morgen, gemeen met Adriaen Swart
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Dirk Reijken
West: wed Gerardus Elinkhuijsen
Noord: Arnoldus Schep
Zuid: Teunis Oomens
Bijz: Jan en Gerrit wonen te S’Gravenmoer

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 085r
Soort akte: bijlbrief
Datum: 24-4-1754
1e comparant: Cornelis Schippers
2e comparant: hendrik van den Hoek, scheepmaker
Goederen: bijlbrief tbv leverantie van een cofschuijt
Prijs: ƒ 700
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Blijkens quitantie is de bijlbrief op 3-10-1758 geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 086v
Soort akte: transport
Datum:
1e comparant: Gerrit Vermijs
2e comparant: Pieter Vermijs
Goederen: 1e de helft in een huijs, erf, hof en dries daer agter gelegen, gemeen met kooper 2e met het veldike over den dijk
Prijs: ƒ 393
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem: Kruijs paal
Belend Oost: 1e D v Dusseldorp;2e M Blankers wed C H Schm.
West: Adriaen Vassen; gemeene lant
Noord: Her styraat; den wiel
Zuid: Kruijs paal; erfg Willem Blankers
Bijz: Gerrit woont te Oosterhout

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 087r
Soort akte: transport
Datum: 10-5-1754
1e comparant: Jan van der Meer, provisionelen schout en secr. Ea
2e comparant: Peeter Jochemse Langerwerf
Goederen: 1 geert hooij en weijlant, inden polder, gemeen met den cooper
Prijs: ƒ 635
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ca sloot
Belend Oost: Wouter van Steenhoven
West: wed Jochem Blankers
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: Ca sloot
Bijz: Jan van der Meer, provisionelen schout en secr. Namens Anthonij van der Put (uijtlandig) en Jacobus van der Put (Rotterdam).
Peeter woont te Raamsdonk.
Betaalt gereet f 317. De rest is op 11-5-1756 betaalt.

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 088r
Soort akte: transport
Datum: 17-5-1754
1e comparant: Jan Cornelisse de Bont, brouwer
2e comparant: Jochem van Son
Goederen: een huijs, agterhuijs, schuer, brouwerij, mouterij en alle toebehoooren
Prijs: ƒ 2410
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Rij wegh
West: Matthijs van Dusseldorp
Noord: Her straat
Zuid: erve Johannes Bossere cum suis
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 088v
Soort akte: wilceur
Datum: 28-5-1754
1e comparant: Cornelis Buijs, hooijschipper
2e comparant: Hendrina de Bruijn wed Thomas de Bont
Goederen: wilceur met als onderpant sijn halve steede
Prijs: ƒ 162
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed Thomas de Bont
West: Adriaen van Dongen
Noord: del van Adriaen van Dongen
Zuid: Her straat
Bijz: Cornelia Lips wed Cornelis Thomas de Bont veklaart op 24-9-1783 dat de wilceur geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 089r
Soort akte: scheepstransport
Datum: 1-6-1754
1e comparant: Hendrik Vaartmans
2e comparant: Frans Vaartmans
Goederen: een vries coffje met besaan tuijg en alle toebehooren
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Frans woont te Capel. Betaalt gereet f 100 en de rest via custingbrief

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 090r
Soort akte: custingbrief
Datum: 1-6-1754
1e comparant: Frans Vaartmans
2e comparant: Hendrik Vaartmans
Goederen: een custingbrief
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Frans woont te Capel. Jan en Simon Vaartmans staan borg.
Hendrik verklaart dat op 25-4-1755 f 250 is afgelost.
Klasina Ketelaer wed Hendrik Vaertmans verklaart op 25-4-1757 dat de brief geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 090v
Soort akte: wilceur
Datum: 1-6-1754
1e comparant: Peeter Jochemse Zeijlmans, schout en secr HLA
2e comparant: Jacob van der Werf
Goederen: wilceur met als onderpant 7½ geert hooij en weijlant
Prijs: ƒ 3400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ca sloot
Belend Oost: Jan Buijs, Jan van Steenhoven en Marijnus Elemans
West: wed Wouter van Steenhoven
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: Frans woont te Capel.
Bijz: Jacob woont te Dordrecht

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 091v
Soort akte: transport
Datum: 24-7-1754
1e comparant: Adrianus Govardus van Andel, schout, ea
2e comparant: Jan Buijs, schepen
Goederen: 3/4 part in een acker en beijster, gemeen met erfg Jan Peetersz de Jongh en verhuurt aan Cornelis Bink
Prijs: ƒ 336
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed Thomas de Bont
West: den cooper
Noord: watergang
Zuid: S’Grevelduijnse sloot
Bijz: Adrianus Govardus van Andel, schout, als executeur van de boedel van wijlen Greetje Gerride Otgens (11½ Hoeve)

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 092r
Soort akte: transport
Datum: 24-7-1754
1e comparant: Adrianus Govardus van Andel, schout, ea
2e comparant: Peeter Matthijse de Bont
Goederen: een halve acker, gemeen met cooper, verhuurt van Catharina Bouwens wed Johannis Janse Gijsen
Prijs: ƒ 311
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Pispot
Belend Oost: Arij Potmakers
West: Joseph Camp
Noord: Pispot
Zuid: velt van van Ierssel
Bijz: Adrianus Govardus van Andel, schout, als executeur van de boedel van wijlen Greetje Gerride Otgens (11½ Hoeve)

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 093r
Soort akte: transport
Datum: 25-7-1754
1e comparant: Adrianus Govardus van Andel, schout, ea
2e comparant: Peeter Gijsbertse de Jongh
Goederen: ses geerden hooij en weijlant, inden polder
Prijs: ƒ 3522
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ca sloot
Belend Oost: Cornelis Janse de Bont
West: kinderen Peeter Zeijlmans cum suis
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: Ca sloot
Bijz: Adrianus Govardus van Andel, schout, als executeur van de boedel van wijlen Greetje Gerride Otgens (11½ Hoeve)

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 094r
Soort akte: transport
Datum: 25-7-1754
1e comparant: Adrianus Govardus van Andel, schout, ea
2e comparant: Johannis Jacobse Zeijlmans
Goederen: 1½ geert hooij en weijlant, inden polder, in 12 geerden, op oostenkant met 3 geerde Jan Joghemse Zeijlmans, buijtendijks
Prijs: ƒ 830
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot
Belend Oost: Huijbert Vassen cum suis
West: Jan Coninx cum suis
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: den dijk
Bijz: Adrianus Govardus van Andel, schout, als executeur van de boedel van wijlen Greetje Gerride Otgens (11½ Hoeve)
Het lant is in huur bij Jan Adriaense van Tiggel

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 095r
Soort akte: transport
Datum: 25-7-1754
1e comparant: Adrianus Govardus van Andel, schout, ea
2e comparant: Johannes verschuuren
Goederen: een parceeltje ackerlant, groot 1 hondt
Prijs: ƒ 70
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: retransement
Belend Oost: den cooper
West: wed Arnoldus Versteegen
Noord: Peeter Verschuuren
Zuid: retransement
Bijz: Adrianus Govardus van Andel, schout, als executeur van de boedel van wijlen Greetje Gerride Otgens (11½ Hoeve)

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 095v
Soort akte: transport
Datum: 25-7-1754
1e comparant: Adrianus Govardus van Andel, schout, ea
2e comparant: Jan Janse Gijben
Goederen: een huijs, erve, hof en del daar agter gelegen
Prijs: ƒ 1190
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ca, Platte wegh
Belend Oost: Wouter Zeijlmans
West: Adriaen Vassen
Noord: Ca of platte wegh
Zuid: Her straat
Bijz: Adrianus Govardus van Andel, schout, als executeur van de boedel van wijlen Greetje Gerride Otgens (11½ Hoeve)

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 096v
Soort akte: wilceur
Datum: 25-7-1754
1e comparant: Johannis Janse Gijben
2e comparant: Josephus Allart
Goederen: wilceur met als onderpant zijn steede met del daar agter gelegen
Prijs: ƒ 800
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ca, Platte wegh
Belend Oost: Wouter Zeijlmans
West: Adriaen Vassen
Noord: Ca ofte platte wegh
Zuid: Her straat
Bijz: Josephus woont te Geertruijdenberg.
Jan Baptist Cavelaer, houder brief, verklaart op 16-3-1801 van Jan P de Jong f 500 ontfangen te hebben. De rest wordt op 21-10-1803 betaalt.
Er is een losse akte aanwezig met deze wilceur

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 097r
Soort akte: transport
Datum: 26-10-1754
1e comparant: Adriana de Bont wed Joghem van Son
2e comparant: Jacobus Corsten
Goederen: 3 geerden hooij en weijlant, inden polder,
Prijs: ƒ 1650
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ca sloot
Belend Oost: Thomas Boudewijns
West: Cornelis Janse de Bont cum suis
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: Ca sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 098r
Soort akte: wilceur
Datum: 26-10-1754
1e comparant: Adriana de Bont wed Joghem van Son
2e comparant: Jan Joghemse Zeijlmans
Goederen: wilceur met als onderpant brouwerij en huijsinge etc
Prijs: ƒ 700
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Gemeene steegh
West: Matthijs van Dusseldorp
Noord: Her straat
Zuid: erve wed Jacob Huijberde Cuijl
Bijz: Maarten Simon van Son (Raamsdonk) staat borg

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 099r
Soort akte: wilceur
Datum: 26-10-1754
1e comparant: Cornelis Janse de Bont
2e comparant: Cornelis van Steenhoven
Goederen: een wilceur met als onderpant 3 geerden hooij en weijlant inden polder
Prijs: ƒ 1000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ca sloot
Belend Oost: Jacobus Corsten
West: Peeter Gijsberse de Jongh
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: Ca sloot
Bijz: Cornelis van S. woont te Raamsdonk. Hij verklaart op 28-11-1791 dat de wilceur geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 099v
Soort akte: wilceur
Datum: 17-11-1754
1e comparant: Jan Peetersz Zeijlmans
2e comparant: Pieter Ketelaar ea
Goederen: wilceur met als onderpant zijn steede, beijster en ackerlant daer aan gelegen
Prijs: ƒ 250
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erfg Johannis Schoenmakers
West: Thomas de Bont cum suis
Noord: Kaij straat
Zuid: Adriaen Schouten cum suis
Bijz: Pieter Ketelaar en Adrianus Ketelaar als voogden over Adriaenus zoon van Gerardus Taale

Jan Sterrenburg als gesurrogeerde voogd en broer van Adriaen Tale verklaart op 7-11-1760 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 100v
Soort akte: transport
Datum: 18-1-1755
1e comparant: Anthonij Adriaensz Verschuuren
2e comparant: Cornelis Claveren
Goederen: een ½ huijs, erve, hof en lant daer agter
Prijs: ƒ 375
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erve Willem Zeijlmans
West: Vroukens Vaart
Noord: Anna Catharina Snijders
Zuid: Nocolaus Houwers
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 101v
Soort akte: transport
Datum: 14-2-1755
1e comparant: Adriaen Custers
2e comparant: Benjamin Custers, broer
Goederen: een acker saijlant
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Aart van Pas
West: erfg Dirck Vougers
Noord: erve Adriaen van Gijsel
Zuid: steegh Jan ? van Dongen
Bijz: Benjamjn woont te Dordrecht

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 102r
Soort akte: transport
Datum: 17-2-1755
1e comparant: Jan Bredenburgh en Jan Ariensz Smits, armmeester
2e comparant: Johanna Smits
Goederen: een huijs en erve en een hof daer agter
Prijs: ƒ 470
Plaats: S’Grevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: erve Arij Reckers
West: Dorps dijk
Noord: meus vande kerkstoep
Zuid: Dorps pat
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 102v
Soort akte: transport
Datum: 17-2-1755
1e comparant: Jan Bredenburgh en Jan Smits, armmeester
2e comparant: Arij Reckers, schipper
Goederen: een huijs, erve met den hof daar agter
Prijs: ƒ 395
Plaats: S’Grevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: het kerkhof van Waspick
West: erf Johanna Smits
Noord: meus vande kerkstoep
Zuid: dorps pat
Bijz: Betaalt gereet de helft, de andere helft over een jaar

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 103v
Soort akte: scheepstransport
Datum: 21-2-1755
1e comparant: Jan Vase de Hoogh
2e comparant: Dirk van Haarwaalde ea
Goederen: een hengstschuijt
Prijs: ƒ 650
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Dirk van Haarwaalde, Ohilip Mans en Hendrik Tellekant (Allburgh)

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 104r
Soort akte: transport
Datum: 28-2-1755
1e comparant: Martinus Tessers en Pieter Roomer
2e comparant: Jilles Vermeulen, beurtschipper Middelburg-Breda
Goederen: een ¼ part in een stuk hooij en weijlant, in 5 geerden, gemeen met den cooper
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot
Belend Oost: Jan van der Ca
West: kinderen Jacob Boeser
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz: Martinus en Pieter wonen te Breda en zijn diaconenvan de nederduijtse gereformeerde diaconie armen Breda en treden op namens:
Willem van Clodewijk, Daniel Jiffrij, Abraham de Codin, Henricus Kakelaar, diaconen en bouwmeester (Middelburg) als alimenterende 2 kinderen van Francois van Houten en Adriana Witten

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 105r
Soort akte: transport
Datum: 1-3-1755
1e comparant: Adriaen van der Steegen ea
2e comparant: Johanna Kuijpers wed Arnoldus van Son
Goederen: 2 3/4 geert hooij en weijlant, inden polder, gemeen met Peeter Mattheijse de Bont
Prijs: ƒ 1765
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Cae sloot
Belend Oost: Adriaen Vassen
West: Jan Hendriksz de Bont
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: Cae sloot
Bijz: Adriaen van der Steegen namens zijn moeder Willemijna van der Steegen, Pieternella Vassen , desselfs man Johannis de Groeft, Cornelis Vassen, Hendrik de Jong x Christina Vassen en Frans vanden Hout als vader en voogt over sijn seve kinderen.
Lant is verhuurt aan Adriaan Moleschot.
Pieternella (Antwerpen) verklaart f 147 ontfangen te hebben

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 106v
Soort akte: transport
Datum: 1-3-1755
1e comparant: Adriaan Vasse ea
2e comparant: Willemijna Vassen wed Arnoldus van der Steegen
Goederen: 1½ geert hooij en weijlant, in 12 geerden, inden polder, gemeen met Huijbert Vassen cum suis
Prijs: ƒ 875
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot
Belend Oost: de Kerk en Armen van Raamsdonk
West: Jan Joghemse Zeijlmans
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: erve Frans Camp
Bijz: Adriaen Vasse, Adriaen van der Steegen namens zijn moeder Willemijna van der Steegen, Pieternella Vassen , desselfs man Johannis de Groeft (Antwerpen), Cornelis Vassen, Hendrik de Jong x Christina Vassen en Frans vanden Hout als vader en voogt over sijn seve kinderen.

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 107v
Soort akte: transport
Datum: 21-3-1755
1e comparant: Peeter Boeser, schout en secr Cleijn Waspik ea
2e comparant: Marijnus Elemans
Goederen: 1½ geer, in 12 geerden, gemeen met cooper cum suis
Prijs: ƒ 1050
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Cae sloot
Belend Oost: Jan Joghemse Timmermans
West: wed Jacobus Joghemse Timmermans
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: Cae sloot
Bijz: Peeter Boeser, schout en secr Cleijn Waspik ea voor ¼ part, Jan Coninx en Anthonetta Coninx wed Johannes Dorreboom samen voor ¼ part,Jan Coninx namens Pieter Boeser (Gouda) voor ¼ part en Cornelis Knaap, Gerrit Knaap, Jan van Raamsdonk x Maria Knaap en Wouter Peetersz Knaap x Adriana Knaap samen voor ¼ part. Allen erfgenamen van Adriaen Franse Boeser, overleden te Raamsdonk.
Marijnus woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 108v
Soort akte: transport
Datum: 12-4-1755
1e comparant: Geertruij de Bont wed Jan van den Bergh
2e comparant: Mathijs Franse Camp
Goederen: een halven acker, groot geheel 6 hondt, bedeelt opden oostenkant, Willem Otjens west.
Prijs: ƒ 400
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Jan Nouwens
West: Peeter Gijsbertse de Jongh
Noord: Her straat
Zuid: over de Ka tot moervelt wed Jan Sterrenburgh
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 109r
Soort akte: schepstransport
Datum: 12-4-1755
1e comparant: Thomas Compeer, schepen
2e comparant: Hendrik Vaartmans
Goederen: een hengstschuijt
Prijs: ƒ 250
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 109v
Soort akte: wilceur
Datum: 19-4-1755
1e comparant: Jan Hendrikse de Bont
2e comparant: Govart Perlemans, secretaris Sprangh
Goederen: wilceur met als onderpant seven dalve geerden hooij en weijlant, inden polder
Prijs: ƒ 1000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot
Belend Oost: Peeter de Bont cum suis
West: Hendrik Janse Schoenmakers
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz: blijkens quitantie is de wilceur op 16-4-1774 geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 110v
Soort akte: scheepstransport
Datum: 25-4-1755
1e comparant: Michiel Ketelaar
2e comparant: Jan Bogaart
Goederen: een Ferrijschuijt met toebehooren
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Michiel woont te Bergen op den Soom.
Betaalt gereet f 300. Op 7-3-1766 krijgt Thomas, broer, namens Michiel de resterende f 200.

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 111r
Soort akte: transport
Datum: 12-5-1755
1e comparant: Marijnus Wervers ea
2e comparant: Adriaen Heijblom
Goederen: 1 hont saijlant in een steede van 15 hondt
Prijs: ƒ 40
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erve of bossen mevr. Elinkhuijsen
West: Cornelis Wervers
Noord: Cornelis Wervers
Zuid: Anthonij Heijblom
Bijz: Marijnus Wervers x Johanna Dorenboom, Cornelis Wervers x Maria Dorenboom, Anthonij Heijblom x Adriana Dorenboom en Jan Faro x Catharina Dorenboom, Jacoba Dorenboom. Alle wonen te S’Gravenmoer en Adriaen ook.

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 111v
Soort akte: transport
Datum: 8-7-1755
1e comparant: Bastiaen van Hassel
2e comparant: Adriaen van Hassel
Goederen: enacker saijlant, groot ontrent 4 hondt met een biojster daar agter, groot 2 hondt
Prijs: ƒ 700
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: acker Mels van Driel en bijster wed J Sterrenburgh
West: acker en bijster wed Huijbert Otjens cum suis
Noord: Her straat
Zuid: Oudt Vaartje
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 112v
Soort akte: transport
Datum: 28-7-1755
1e comparant: Marcelis Arijnse Coninx wed Jenneken Reckers
2e comparant: Jan Janse de Bont de Jonge
Goederen: een partje ackerlant, groot 3/4 hondt
Prijs: ƒ 90
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Anna Catharina Sneijders
West: Aart de Bont
Noord: erve Jan van Dongen
Zuid: acker Aart de Bont
Bijz: Marcelis verkoopt tbv de kinderen Leijntje en Maarten Coninx. Akte van aanneming is van 26-3-1753.
Lambert Reckers en Dirk Coninx zijn de voogden en krijgen tbv de kinderen f 35

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 113v
Soort akte: transport
Datum: 19-8-1755
1e comparant: Johannis Baptiste Verhaert ea
2e comparant: Hendrik de Rooij schepen Oosterhout ea
Goederen: een wilceur transport (was f 1250, in dato 5-2-1727) capitaal tlv wed Aart van den Heuvel. Onderpant: huijs hof ertc
Prijs: ƒ 658
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Ka
Belend Oost: Huijbert Coninx
West: Andries Franse Hoevenaar
Noord: de Ka
Zuid: Her straat
Bijz: Johannis Baptiste Verhaert x Johanna van der Sande, dogter Cornelis van der Sande en Adriana Otjes.
Hendrik de Rooij als voogdt en Gijsbert Verpoorte als vader van Laurens Thomasse [sic] Verpoorten bij Cornelia Cheiffers. Laurens Thomasse Verpoorten verklaart op 31-12-1771 dat hij van Hendrik de Rooij het geld gekregen heeft.

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 114v
Soort akte: transport
Datum: 27-10-1755
1e comparant: Laurentius Versteere de Balbiaen ea
2e comparant: Maria van Berghem
Goederen: een geregte 5/6 deel in de helft van een buijtendel, groot ontrent 9 hondt, gemeen met Jan Janse de Bont de Jonge
Prijs: ƒ 400
Plaats:
Toponiem:
Belend Oost: Wouter van Selm
West: Grooten Armen van GW
Noord: Oude straat of Kleijn Waspik
Zuid: Her straat
Bijz: Laurentius Versteere de Balbiaen, predicant Oisterwijk, Anthonij Heremans, secretaris Waalwijk, namens Elisabeth van Nederveen (Oisterwijk) voor de eene helft.
Johan Hogerwerf x Johanna van Berghem (SH Bosch), Abraham Godefridus vander Schout, schout Capel, namens zijn moeder Christina van Berghem (Rosendaal) en namens sijjn moije Maria van Berghem wed Jan van den Bergh (Geertruijdenberg) voor de andere helft. Te samen erfg van Melchior Crol, secretaris Alfen, Barrle en Cham

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 115v
Soort akte: wilceur
Datum: 19-7-1755
1e comparant: weeskamer Dordrecht
2e comparant: Elisabeth Dolk x Willem Liesvelt
Goederen: wilceur met als onderpant 1/3 buijtendijkse del, 500 roeden, 1/3 binnendijks lant
Prijs: ƒ 350
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Elisabeth Dolk x Willem Liesvelt. Elisabeth is wed van Johannes Boeser bij wie zij 3 kinderen heeft.
Volgens acte van 27-7-1745 met Gerrit Cuijl wiens vrouw een zus is van Johannes Boeser, moet Elisabeth f 150 aan elk kind uijtreijken bij mondigheid etc. Haar schip en landt te Waspik is onderpant. Elisabeth en Willem hebben op 18-3-1749 f 450 in bewaring gegeven zodat het onderpant vrij was.
Ivm hoge kosten aan het hooijschip vragen zij minimaal f 300, als onderpant de goederen van Willem zijn overleden moeder Janneken Teijsz Konincx voor 1/3. Jan en Piet, broers van Willem, hebben de andere 2/3 geheel vrij (28-2-1754 S’Grevelduijn Cappel en 11-7-1754 Waspik)

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 117v
Soort akte: transport
Datum: 22-11-1755
1e comparant: Adriaen Berthouts
2e comparant: Harme Hillekes
Goederen: een delle
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: kinderen Jan Peeterse Zeijlmans
West: Vroukens vaart
Noord: advocaat van hest
Zuid: kinderen Jan Peeterse Zeijlmans
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 118r
Soort akte: transport
Datum: 3-1-1756
1e comparant: Jan van der Meer, secretaris, ea
2e comparant: Gerrit Vermeijs
Goederen: een huijs, hof en erve
Prijs: ƒ 851
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Frans van den Hout
West: wed Dirck Dolk
Noord: hof wed Dirk Dolk
Zuid: Her straat
Bijz: Jan van der Meer namens Solomon en Catharina Voltelen

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 119r
Soort akte: transport
Datum: 3-1-1756
1e comparant: Thomas Schep
2e comparant: Adriaen Adriaense Schouten
Goederen: een parceeltje ackerlant, gemeen met zijn vader Adriaen Schouten
Prijs: ƒ 50
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: den cooper
West: de vest
Noord: dwarspat
Zuid: retransement
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 119v
Soort akte: transport
Datum: 8-1-1756
1e comparant: Cornelis Vermeulen wed Elisabeth Abberlaan
2e comparant: Nicolaas Bouwens, hooijschipper
Goederen: 1 1/3 geert hooij en weijlant, inden polder, in 12 geerden, gemeen met den cooper cum suis
Prijs: ƒ 1675
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheepsdiep
Belend Oost: kinderen Jacobus Boeser
West: wed Jan Knaap
Noord: Scheepsdiep
Zuid: hof Jan Joghemse Zeijlmans
Bijz: Nocolaas woont te Rotterdam

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 120v
Soort akte: transport
Datum: 7-2-1756
1e comparant: Adriaan Verhaaren, koopman en brouwer ea
2e comparant: Jan Joghemse Zeijlmans
Goederen: 1½ geert hooij en weijlant, inden polder, gemeen met den cooper cum suis, in 6 geerden
Prijs: ƒ 775
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot
Belend Oost: Huijbert Vassen
West: erfg Peeter Coninx
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: dwarssloot vanden dijk
Bijz: Adriaan Verhaaren, koopman en brouwer, (op de Leur), Corstiaen Berten x Adrianan Verhaaren, Martinus Maartens x Elisabeth Verhaaren, Adriaen Verhaaren en Corstiaen Berten en Piet Jan Oome als voogden over 2 kinderen: Jacobus en Rollant Hasemans, kinderen van Theodora Verhaaren (Oosterhout)

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 121v
Soort akte: transport
Datum: 17-2-1756
1e comparant: Cornelis Janse Vassen
2e comparant: Peeter Matheijse de Bont
Goederen: een binnendel, inden binnenpolder
Prijs: ƒ 830
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Ca
Belend Oost: Willem de Zeeuw
West: Anna Hagoort cum suis
Noord: de Ca
Zuid: Her straat
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 122r
Soort akte: transport
Datum: 19-2-1756
1e comparant: Peeter Dirckse Zeijlmans
2e comparant: Mattheijs Peeterse Camp
Goederen: 2/3 geert en 2 x 1/32 geert hooij en weijlant, in 11 geerden, inden polder, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ca sloot
Belend Oost: kinderen Thomas Zeijlmans
West: Gasthuijs Geertruijdenberg
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: Ca sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 123r
Soort akte: transport
Datum: 21-2-1756
1e comparant: Jan de Leeuw, schout Raamsdonk ea
2e comparant: Cornelis Peeterse Camp
Goederen: een huijs en erve aan Benede Kerk
Prijs: ƒ 870
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem: Benede Kerk
Belend Oost: Jan Matthijse de Bont
West: wed Huijbert Janse de Bont
Noord: Her straat
Zuid: acker Cornelis de Jong
Bijz: Jan de Leeuw namens Willem van Dal x Pieternella Otjes, oom Albert Cornelis de Jongh en Cornelia en Dingeman Otjes, kinderen van wijlen Jenneken Cornelis de Jong en Jan Otjens, Jan Vismans, Johanna Vismans, Adriaen Tierlo x Pieternella Vismans, kinderen Helena Cornelis de Jongh x Paulis Vismans, Jan de Ruijter x Maria de Bodt, Jan de Bodt, Cornelis de Bodt, Peeter Tolenaer x Pieternella de Bodt, kinderen van wijlen Maria Cornelisse de Jongh x Huijbert de Bodt. Te samen voor 2/3.
Alberta de Jong wed Aart van den Heuvel voor 1/6 en Cornelis de Jong en Cornelis Schipper x Adriaentje de Jong (Amsterdam), Jan van den Heuvel en Dirk Dirkse Leijten als voogden van het weeskint van Johannis Cornelis de Jong . Kinderen van Johannis Cornelis de Jongh x Huijbertje de Graaff voor het resterende 1/6 part.

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 124r
Soort akte: transport
Datum: 21-2-1756
1e comparant: Jan de Leeuw ea
2e comparant: Cornelis Janse de Jong
Goederen: een acker
Prijs: ƒ 400
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Jan Matthijse de Bont
West: wed Huijbert Janse de Bont
Noord: hof Cornelis Peeterse Camp
Zuid: Hendrik Schoenmakers cum suis
Bijz: Jan de Leeuw namens Willem van Dal x Pieternella Otjes, oom Albert Cornelis de Jongh en Cornelia en Dingeman Otjes, kinderen van wijlen Jenneken Cornelis de Jong en Jan Otjens, Jan Vismans, Johanna Vismans, Adriaen Tierlo x Pieternella Vismans, kinderen Helena Cornelis de Jongh x Paulis Vismans, Jan de Ruijter x Maria de Bodt, Jan de Bodt, Cornelis de Bodt, Peeter Tolenaer x Pieternella de Bodt, kinderen van wijlen Maria Cornelisse de Jongh x Huijbert de Bodt. Te samen voor 2/3.
Alberta de Jong wed Aart van den Heuvel voor 1/6 en Cornelis de Jong en Cornelis Schipper x Adriaentje de Jong (Amsterdam), Jan van den Heuvel en Dirk Dirkse Leijten als voogden van het weeskint van Johannis Cornelis de Jong . Kinderen van Johannis Cornelis de Jongh x Huijbertje de Graaff voor het resterende 1/6 part.

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 125v
Soort akte: transport
Datum: 21-2-1756
1e comparant: Johan de Leeuw ea
2e comparant: Hendrik de Jong, hooijschipper
Goederen: een del, inden binnenpolder
Prijs: ƒ 900
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Ca
Belend Oost: wed Pieter de Zeeuw
West: wed Thomas de Bont
Noord: de Ca
Zuid: Her cstraat
Bijz: Jan de Leeuw namens Willem van Dal x Pieternella Otjes, oom Albert Cornelis de Jongh en Cornelia en Dingeman Otjes, kinderen van wijlen Jenneken Cornelis de Jong en Jan Otjens, Jan Vismans, Johanna Vismans, Adriaen Tierlo x Pieternella Vismans, kinderen Helena Cornelis de Jongh x Paulis Vismans, Jan de Ruijter x Maria de Bodt, Jan de Bodt, Cornelis de Bodt, Peeter Tolenaer x Pieternella de Bodt, kinderen van wijlen Maria Cornelisse de Jongh x Huijbert de Bodt. Te samen voor 2/3.
Alberta de Jong wed Aart van den Heuvel voor 1/6 en Cornelis de Jong en Cornelis Schipper x Adriaentje de Jong (Amsterdam), Jan van den Heuvel en Dirk Dirkse Leijten als voogden van het weeskint van Johannis Cornelis de Jong . Kinderen van Johannis Cornelis de Jongh x Huijbertje de Graaff voor het resterende 1/6 part.

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 127r
Soort akte: wilceur
Datum: 25-2-1756
1e comparant: Elisabeth Buijs wed Wouter Peeterse Boeser
2e comparant: Gerrit Vermeulen
Goederen: wilceur met als onderpant 1e een half huijs, schuur en olijmolen, gemeen met Aart van Pas;
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaart
West: acker Cornelis Sagt
Noord: Adriaen van Gijsel
Zuid: Cornelis Sagt
Bijz: Gerrit woont te S’Gravenmoer. Hij verklaart op 3-3-1766 dat de wilceur geheel is afgelost.
Wouter Boeser, zoon, staat borg

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 127r-2
Soort akte: wilceur
Datum: 25-2-1756
1e comparant: Elisabeth Buijs wed Wouter Peeterse Boeser
2e comparant: Gerrit Vermeulen
Goederen: 2e een ackersaijlant, gemeen met Huijbert Buijs, groot ontrent 3 hondt; 3e acker saijlant 3 hondt
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 2e hof Huijbert Buijs; 3e acker Aart de Bont
West: hof Adriaen Biemans; teen gemeente dijk
Noord: wed Cornelis Paans; Cornelis Reckers
Zuid: Huijbert Buijs; Jan Lips cum suis
Bijz: Gerrit woont te S’Gravenmoer. Hij verklaart op 3-3-1766 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 127r-3
Soort akte: wilceur
Datum: 25-2-1756
1e comparant: Elisabeth Buijs wed Wouter Peeterse Boeser
2e comparant: Gerrit Vermeulen
Goederen: 4e 3 hondt weijlant inde steede Jan Coninx
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: steeg van Adriaen Biemans
West: Pieter van Molenschot
Noord: Willem Leemans
Zuid: erve Jan Coninx
Bijz: Gerrit woont te S’Gravenmoer. Hij verklaart op 3-3-1766 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 128v
Soort akte: transport
Datum: 9-3-1756
1e comparant: Corstiaen Ockers
2e comparant: Adriaen Adriaense Schouten
Goederen: een acker saijlant
Prijs: ƒ 330
Plaats: S’Grevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: wed Bartel Camp
West: wed jan Sterrenburg
Noord: gemeene werk
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 129r
Soort akte: transport
Datum: 17-3-1756
1e comparant: Pieternella Timmermans x Jan Willemse Otjens
2e comparant: Huijbertje Aartse Coninx
Goederen: wilceur met als onderpant een acker saijlant, groot ontrent 3 hondt
Prijs: ƒ 400
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: wed Huijbert Janse de Bont
West: wed Adriaen Hoevenaer en Jan Peeterse Coenen
Noord: Her straat
Zuid:
Bijz: Blijkens quitantie is de wilceur op 27-2-1776 geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 130r
Soort akte: scheepstransport
Datum: 26-3-1756
1e comparant: Jan Vassen de Hoogh
2e comparant: Jan Vos
Goederen: een hengstschuijt
Prijs: ƒ 750
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: betaling gereet f 100, de rest via custingbrief

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 130v
Soort akte: custingbrief
Datum: 26-3-1756
1e comparant: Jan Vos
2e comparant: Jan Vasse de Hoogh
Goederen: een custingbrief met als onderpant en hengstschuijt. Zie vorige akte.
Prijs: ƒ 650
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Blijkens quitantie is de brief op 30-9-1763 geheel afgelost.
Dirk Boom en Cornelis Custer staan borg.

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: 132r
Soort akte: transport
Datum: 9-4-1756
1e comparant: Adrianus Govardus van Andel, schout ea
2e comparant: Jan Janse de Bont de Jonge
Goederen: ¼ part in een acker saijlant met Anna Catharina Sneijders en den cooper
Prijs: ƒ 115
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Anna Catharina Sneijders
West: Aart de Bont
Noord: steede Anna Biemans
Zuid: Bergten pat ?
Bijz: Adrianus Govardus van Andel en Jan van der Meer, secretaris als executeurs van de boedel van Theunthe van Dongen wed Jan van Dongen

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: los vel 1
Soort akte: transport
Datum: 24-3-1803
1e comparant: Jan B Crielaers
2e comparant:
Goederen: de rente van het restant van de wilceur tlv Jan de Jong (f 300) is 5%
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: los vel 2
Soort akte: wilceur
Datum: 5-3-1778
1e comparant: Johannus Franciscus de Bruijn
2e comparant:
Goederen: wilceur: zie RA 66
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: los vel 3
Soort akte: transport
Datum: 19-4-1777
1e comparant:
2e comparant:
Goederen: bedank briefje voor transport tussen Arnoldus de Bruijn en zijn zoon Jan Franciscus de Bruijn. Zie RA 66
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 64
Folio: los vel 4
Soort akte: transport
Datum: 22-2-1753
1e comparant:
2e comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: