Selecteer een pagina

RA 7987 oud 342

1596

Fol 1, 2-1
Goijaert Jan de Leeuw
Kinderen: Henrick, Jan met zoon Goijaert

Fol 1v, 12-1
Denijs Herman Adriaens X Peterken Jan Peeter Melis
Kinderen: Jan, Peterken X Cornelis Anthonis sBruijnen, Anna X Adriaen Embrecht Goijaert Pulskens, Herman, Corstiaen za X Jenneken Laureijs Jan Laureijs Eelkens met kinderen: Denijs, Laureijs, Aleijdt en Cornelia

Fol 2, 22-1
Jan Cornelis Joost Bacx X Marij Adriaen Lenaert Sijmons

Adriaen Lenaert Sijmons X Adriana Adriaen Claes Wijten
Kinderen: Marij, Lijsbeth X Cornelis Peeter Andries de Vet

Fol 2v, 23-1
Jan Jan Scheuren X Jacopmijn Peter Jan Berijs van Oerle za
Kinderen: Peeter en Marij

Fol 2v
Gielis Gielis Claes den Clompmaker

Fol 3, 27-1
Cornelis Corstiaen Boudewijn Peter van Spaendonck X Agnes Jacob Thomas Machiels van de Velde
Adriaen Jacob Thomas Machiels van de Velde
Jan Henrick Jan Adriaen Voskens X Barbara Jacob Thomas Machiels van de Velde

Fol 3v
Jenneken Adriaen Celen van Ethen wed Wijnand Gerit Denijs Peijmans verkoopt aen, haer kijnderen, 29-1-1596

Fol 3v
Willem en Oijken kijnderen wijlen Wijnand Gerit Denijs Peijmans maken een deling
Adriaen Jan Peter genoempt de Pijper is momber van Oijken, 29-1-1596

Fol 4
Pauwels wijlen Gerit Denijs Peijmans verkoopt aen Adriaen, Denijsen en Gheriden zijne kijnderen, 29-1-1596

Fol 5
Adriaen Pauwels Wouter Jans X Jenneken Gerit Meeus Stevens

Geridt Meeus Stevens X Ida Cornelis Jan
Kinderen: Wouter, innocent, en Adriaen

Fol 5v
Gherit Jan Goijaert X Barbara Peter Stevens
Kinderen: Jan, Marij, Peter, Marcelis, Digna, Lucia

Lucia Jan Pluijm, Genovena Laureijs Muts, erfgenamen van Heeswich Gerit Hagoorts X Jan Claes Henrick Verhoeven

Fol 5v, 6-2
Willem Thomas van Enschot X Eva Herman Wouter Willems Zegers

Jan Herman Cornelis X Marij Jan Willem Meeus Jan

Fol 8, 30-1
Wouter Herman Wouter Zegers za X Marij
Eva Herman Wouter Zegers X Anthonis Gherit de Beer XX Willem Thomas van Enschot
Kinderen 1e huw: Marij X Adam Henrick Adam Peters, Adriaen en Lucia

Fol 8v
Aerdt Bartholomeeus, genoemt Bras….., X Marij Laureijs Adriaenss XX Marij Joris Henricks
Kinderen 1e huw: Laureijs, Catharina, Marij X Gielis Gielis van Sprundel
Kinderen 2e huw: Adriaen, Wouter en Quirijn

Fol 9, 9-2
Adriaen Herman Peters van Heijst za X Catharina Snellaert Jan Snellen za
Kinderen: Sebastiaen, Cornelia X Wilbord Gherit Jan van Aerl

Fol 9v
Peter Melis Jan Cornelis sPapen X Digna Jan Gerit Thomas van Enschot

Fol 9v
Jan Adriaen Steven X Marij Jan Gherit Thomas van Enschot
Kinderen: Adriaen, Jan, Marij X Mathijs Joost Peter Eelkens, Aleijdt en Digna

Fol 10
Jan Jan Peter Huijb Smitten za X Engela Denis Corstiaen Stelaerts

Fol 10, 5-2
Adriaen Jan Reijnen
Kinderen: Reijner, Marij X Pauwels Cornelis Mutsaerts, Anna X Jan Peter Willem Peters

Niclaes Claes van Lier
Kinderen: Corstiaen en Marten

Marten Niclaes Claes van Lier X Catharina …, zij XX Lambert …
Kinderen: Niclaes, Jan en Marten

Fol 11
Jan Peter Jan Dircks za X Marij Willem Peter Leemans
Kinderen: Jan, Marij X Adriaen Cornelis Hessels, Cornelis, Margriet, Anthonia en Lijsbeth

Gelden Meeus Cornelis Meeus Otten

Fol 11v
Wouter Jan Panis
Kinderen: Jan en Goijaerd

Fol 12, 25-2
Peeter Swagemakers
Kinderen: Joost, Catharina X Jan Jan Tielmans met kinderen Cornelis, Jan en Jan, Anna X Adriaen Jan Wouter Willem Zegers XX Adriaen Jan Somers

Fol 12
Jan Denijs Mutsaerts za
Kinderen: Nicola, Aleijdt, Lijsbeth, Adriaen met kinderen: Jan, Goijaerd, Anna X Cornelis Adriaen Gerits.

Fol 12v
Sijmon Jan X Engela Henrick van Lieshout
Kinderen: Henrika X Jan Adrien Diedericx

Gherit Jan Gherit Bastiaens X Geertruijt Thomas Gerit Thomas
Kind: Jenneken

Fol 13
Hendrik Jan Vermee, ca 55 jaar, Joachim Jan Verschuren, ca 42 jaar, Michiel Mathijs de Smidt ca 30 jaar

Fol 13, 24-2
Jan Wouter Jans za X Marij Anthonis Jan Adriaen Smolders, zij XX Denis Peter Wouter Vermee
Kinderen: Adriaen, Jan, Cornelia X Aerdt Jan Aerdt Reijnkens, Wouter, Henrick, Marij en Anna

Fol 14
R oeloff Anthonis van Beurden X Marij Cornelis Wilborts za XX Hillegond … wed Peter …

Fol 14v
Gherit Adriaen Cornelis X Anna Jan Willem Verbunt

Fol 15
Adriaen Peter Hixpors X Cornelia Jan Denijs Crillaerts

Fol 15
Denijs Herman Jan X Lijsbeth Anthonis Wouter Thonis
Kinderen: Thonis

Fol 15
Hendrik Arijaen Mutsaerts za X Barbara
Kind: Reijner

Huijbert Adriaen Jan Mutsaerts za X Marij

Fol 15v, 9-3
Henrick Wouter Nouwen X Jenneken Peter Elijas za

Fol 15v, 9-3
Jaspar Anthonis Ghijsberts X Agnes Wouter Gerits van Nerven za
Kinderen: Jan, Heijwich X Jan Jan Mostaerts, Marij

M? Michiel Nicodemus Hartinger van Giselinghen X Marij M? Wouter Gerits van Nerven

Fol 16
Aerdt Laureijs Aerdt Leijten X Marij Aerdt Adriaen de Smidt XX Godelken
Kinderen: Reijner en Anna

Fol 16v, 13-3
Aerdt Adriaen die Smidt, die men noempt Valck van Dronten
Kinderen: Adriaen en Marij

Fol 17
Wouter Adriaen Gerit Mijs
Kinderen: Jan, Gherit, Margriet X Anthonis Cornelis Peter Berijs

Fol 17v
Cornelis Joost Emmen X Danielken Peter Herman Cornelis
Kinderen: Ida X Sijmon Adriaen Peter de Pijper, Jacob, Cornelia X Gherit Peter Wijten, 16-3-1596

Fol 17v
Peeter Wouter van Hees X Adriana …
Kind: Cornelis

Fol 17v
Jan wijlen Adriaen Thomas Jans, Bernaert wijlen Aelbrecht Peter, Cornelis Adriaen Peter Daems, Gherit wijlen Cornelis Cornelis Cuijpers X Anna Jan Laureijs daer moeder aff was Marij Thomas Jans, Matheus Huijbert Henricx als momboir over Cornelia Jan Thomas Janss in … des selve Cornelia voirsz, ende Jan wijlen Cornelis Gherit Hermans als t recht ende actie van vuijtcoop hebbende vande voirsz Matheeus X Lucia wijlen Wouter de Bessemmaker
Allen erfgenamen van Lijsbeth Thomas Janss za X Jan van Ghierl, 16-3-1596

Fol 18
Adriaen Willem Goijaerts
Kinderen: Willem, Aerdt, Gherit, Jan, Mechteld, Adriana X Lenaerd Jan Wijnants, Cornelis

Fol 18, 23-3
Jan Henrick Crillaerts
Kinderen: Cornelis, Jan X Catharina met zoon Jan; Henrick X Cornelia met zoon Henrick;

Jan Jan Jan Hermans den Haen

Fol 19v, 8-4
Peeter Adriaen Eelkens X Margriet Steven Henrick Brabants

Steven Henrick Brabants za X Peterken Gherit Thomas van Enschot za

Fol 19v, 17-4
Jan Jan Stevens X Cornelia Henrick Brabants

Fol 19v
Isebrant Gherit Jan Brock X Marij Adriaen Hessels

Adriaen Hessels za X Heijlwich Jan Adriaen

Jan Peter Michiel Soffaerts X Herijlwich Jan Adriaens
Kinderen: Cornelis en Jan

Fol 20v
Thomas Steven Henrick Brabants X Lijsbeth Berijs Peter Berijs
Kind: Margriet

Henrick Steven Henrick Brabants

Fol 20v
Adriaen Willem Cornelis van Ghilse X Adriana Jan Gerit Thomas van Enschot

Fol 21, 1-9
Jan Jan Jan Gheridt Eelens X Lijsbeth Claes Jan Sijmons wed Bartelomeeus Wouter Adriaens

Fol 21v
Een huijs getimmerd door Willem Meeus Jan, eigenaer zoon Jan
Een huijs getimmerd door Cornelis Vclaes van Gierl, eigenaer Jacob, broer van Jan

Fol 22v
Adriaen Geridt van der Loon X Marij Goijaerts …

Fol 23, 25-5
Jan Jan Jan Goossens X Digna Jan Adriaen Mutsaerts za
Kinderen: Jan, Goossen, Jenneken, Joostken, Adriana en Lucia

Jenneken Jan Adriaen Mutsaerts X Herman Jan de Roij

Fol 23v
Jan Jan Jan Gherit Hermans, gen. den Haen X Adriaen Cornelis Cornelis Wouters

Fol 24, 29-5
Jan Peter Willems de Bont X Anna Jan Cornelis Cornelis Daniels

Jan Cornelis Cornelis Daniels X Willemken Wouter Beerthen

Fol 24, 30-5
Adriaen Cornelis Cornelis Peeter Mutsaerts X Jenneken Adriaen Ghijsbert van Beurden

Adriaen Ghijsbert van Beurden X Engela Cornelis Cornelis Adriaen
Kinderen: Adriana X Marten Jan Daniel Cornelis Hermans

Fol 24v
Joost Meeus Jan Meeus X Luijtgaerd Jan Daniel Cornelis Hermans

Fol 24v, 8-6
Cornelis Vendicx X Anthonia …
Kinderen: Peter en Jan

Fol 25, 13-6
Adriaen Jan Vrancken X Geertruijd Willem Willem van Spaendonck
Kinderen: Cornelis, Catharina X Jan Cornelis Cornelis Peter Mutsaerts

Fol 25v, 24-6
Joost Jan Peter X Catharina Cornelis Cornelis Peter Mutsaerts

Daniel Adriaen Daniel Gherit Hermans X Anna Cornelis Cornelis Peter Mutsaerts

Fol 25v
Niclaes Sebastiaen Crillaerts
Kinderen: Cornelis, Daniel, Jenneken X Gherit Laureijs Jan Laureijs Eelkens, Huijbert

Fol 26
Cornelis Sebastiaen Claes Verhoeven

Fol 26
Jan Michiel Quaps X Marij Peter Jan Martens
Kind: Margriet X Vranck Jan Adam Jacobs

Fol 26v
Anthonis Goijaert Pulskens X Aleijdt Adam Cornelis Jacobs

Fol 26v
Pauwels Cornelis Henrick Janen za X Anna …. XX beatricx
Kinderen: Marij X Gielis Cornelis Gestelmans XX Peter Peter Michiel Soffaerts met nadochter Adriana, Anna X Adriaen Peter Celen met kinderen: Jan, Cornelis, Joost, Anthonis, Anna en Peterken

Fol 27
Gielis Cornelis Gestelmans za X Marij Pauwels Cornelis Henrick Janen
Kinderen: Cornelis, Joost en Marij

Fol 28v
Andries Aerd van Loon
Kinderen: Ardt en Jan

Adriaen Aerdt van Loon za X Jenneken

Fol 28v, 29-6
Niclaes Laureijs Oeijen za X Jenneken Peter Elens za
Kind: Marij

Fol 29, 3-7
Denis Herman Adriaens X Peterken Jan Peter Melis
Kinderen: Peterken X Cornelis Anthonis Jan sBruijnen, Herman en Jan

Fol 29, 5-7
Peter Daniel Peter Hermans za X Adriana Denijs Jan Reijnen
Kinderen: Daniel, Marij X Joachim Daniel Gerit Hermans, Jenneken X Goijaert Adriaen Jan Reijnen, Joostken X Daniel Sebastiaen Daniel Gerit Hermans, Adriaen

Fol 29v, 17-8
Jan Jan Jan Hermans van Beurden (Crijsman) X Adriana Frans Gijsbert Swagemakers
Kind: Margriet X Jan Dirck

Fol 30v, 21-9
Denijs Henrick Gerit Smolders X Huijberta Jan Jan Willem van de Loo

Fol 30v
Adriaen Peter Andries
Kinderen: Peter, Lambert en Jan

Fol 30v
Adriaen Lenaert Aerdt de Raijmaker X Digna Herman Peter van Heijst

Fol 31, 5-10
De Leije (donge) heeft een andere cours genomen

Fol 31v
Jan Jan Jan Dirck Tielmans X Jenneken Jan Adriaen van Beurden

Fol 32
Jan Herman Peter van Heijst X Catharina Willem Bertelomeeus Jan, testament

Fol 33
Broeder Jacob sBrouwers van Rethij, pastori van Tilburg

Fol 33v
Ruth Jan van Son

Fol 33v
Adriaen Pauwels Gerit Denijs Peijmans X Adriana Marten Laureijs van de Sande, 1e vrouw, heeft een huijs etc verkocht aen Gheriden Pauwels Gerit Denijs Peijmans, broer, 28-10-1596

Fol 34
Dirck Marten Matheus
Kind: Marten

Henrick Wouter Huijberts

Fol 34
Jan Jan Jan Hermans genoempt Schel

Fol 34v
Jan Jan Vranck Lemmens za X Joostken Jan Wouter Gerit za
Kinderen: Jan, Adriaen, Wouter, Aleijdt X Daniel Adriaen Cornelis Mutsaerts

Fol 37
Jan Jan Cornelis de Beer X Marij Cornelis Cornelis Wouters
Cornelis Jan Cornelis de Beer

Fol 38
Adriaen Henrick Cauwenberch X Jenneken Adriaen Jan Hessels

Fol 39
Willem Claes in ‘r Ramshoofd

Fol 39, 11-11
Ghoijaert Peter Ghoijaert Celen za X Marij Boudewijn Peter van Spaendonck
Kinderen: Denijs en Henrick

Fol 39v
Andries Laureijs Jan Berthouts za X Adriana Henrick Martens van de Sande za
Kinderen: Henrica X Henrick Jacob henrick sBeren, Adriaen, Frans, Laureijsken X Wouter Cornelis sPapen za

Fol 39v, 5-12
Jan Peter Peter Zwijsen X Marij Jan Anthonis Jan Adriaen Smolders

Fol 40, 19-12
Gherit Vranck Elijas
Jan Vranck Elijas

Peter Swagemakers X Hillegont Marten Matheeus
Kinderen: Adriana X Jan Peter Nouwen

Fol 40v, 24-12
Wouter Jan sBeren X Margriet … za

Kinderen: Catharina X Cornelis Bartelomeeus Peter Andries, Margriet X Henrick Goijaert peter Goijaert Celen, Cornelis

Fol 41v
Jacob Willem Denijs Mutsaerts za X Adriana Peter Melis

Kinderen: Jan, Denijs, Aleijd X Jan Henrick Jan Daniels, Peterken, Lijsbeth, Willem za X Marij Adriana Hoffs met kinderen Anna en Adriana

Fol 43, 14-12
Adriaen Daniel Peter Hermans X Catharina Jan Reijnen
Kinderen: Lijsbeth X Jan Jacob Jan Sijmons en Joost