Selecteer een pagina

Lijst van transporten en registratie welke zedert den 20e januari 1807 tot de laatsten juni 1807 te Groot Waspik zijn gepasseert [laatste acte is van december 1810]

In dit boek oa transporten die in RA 70 uitgebreid beschreven staan. Deze heb ik niet over-genomen

Nu volgt het verdeelde,uit krachte van testament en huwelijkse voorwaarden en successie

Patroon:
Eigendom; goederen; verkrijger

1.
13-11-1807
De boedel van Jan Tomassen de Bont onder de kinderen en kindskinderen; land; Antonie Snijders x Maria de Bont, Adriaen Schoenmakers x Hendrika de Bont, JB Muskens x Adriana de Bont, Baartwijk, 2 kinderen van Thomas Janse de Bont en Cornelia Kamp

2.
29-1-1808
Anna Kosters wed Evert Blok; land; Eva Blok x Cor Kiel

3.
19-3-1808
Kinderen van Pieter Kruijf en Hendrina de Bie; land; Wouter Kruijff, Adriaen Kruijff, Gelden Nieuwenhuijsen x Pietronella Kruijff.

4.
21-6-1808
De eerfgenamen Gijsbert Schoenmakers; land; Corn Corn Schoenmakers, Corn H Schoen-makers

5,
13-4-1808
Dirk Kamp, testament 4-6-1783; een huijs no 10; Elisabeth Lijten, de weduwe

6.4-5-1808
Christoffel Quirijns, huw. Voorw 11-1-1798; land; Johanna Paans, weduwe

7.
6-9-1808
De goederen welke Huijbert Kosters en Joh van der Est in gemeenschap hadden; land; Huij-bert Kosters, Johannes van der Est x Adriana Kosters.

8.
11-8-1808
Anna Maria Timmermans weduwe Ant Laurens Verschuren; oa huijs no 261; Laurens Ver-schuren en Arnoldus Verschuren, kinderen
Dese acte is ook als los vel anwezig.

9.
14-9-1808
Margarita Otjens weduwe Adriaan Bink, te Raamsdonk overleden; oa een huijsje no 12; Ja-cobus, Nolbertus, Joh, Adriana en Helena Bink, kinderen.

10.
24-9-1808
Jan van Riel; oa een huijsje no 245; Willemina Potmakers weduwe Jan van Riel en zoon Jan van Riel.

11.
24-9-1808
Arie Cornelis de Zeeuw; land; Wouter, Cornelia en Adriana de Zeeuw en Maria Wessels?

12.
4-10-1808
De kinderen van Marcelis H Zijlmans; oa een huijs no 198; Marcelis, Adrianus, Jan H Zijl-mans, Adriaan J de Vos x Anna Maria Zijlmans.

13.
24-10-1808
De kinderen van Johanna van Tilborgh wed Jan Smits, deling 15-9-1808 te Cappel; land; Jan Janse Sunti, Cappel

14.
19-11-1808
De kinderen van Jan Oosterwaal, deling 19-11-1808; oa een huijs no 182; Willem, Pieter, Loon, Michiel, Made, Dingena, Oosterwaal, Cornelis van Es x Pieternella Oosterwaal, Corne-lis van den Heuvel x IJda Oosterwaal.

15.
6-12-1808
De erfgenamen van Jan Jacobs van der Ka, deling 5-12-1808; land; Cornelis Jansen van de Ka.

16.
1-10-1808
Pieter Buijs; halfhuijs no 288; Faas en Cija Buijs en Antonij Wijne, zoon van Johanna Buijs.

17.
30-11-1808
Adriana Blankers weduwe Jan P verschuren; oa huijs no 85; Adriaen en Wouter Verschuren, Maria Anna Verschuren x Adriaen van Dongen, kinderen.

18.
3-12-1808
Jan Jacobse van der Ka; land; Jan, Jacobus, Cornelia van der Ka, Pieter Maartense van Raamsdonk x Anna van der Ka, Adriaen Corn Kamp x Catharina van der Ka, kinderen van Jan.

19.
13-1-1809
Jan Brent x Maria Wijdemans; land; Jan Wijdemans

20.
13-1-1809
P van der Meer namens IJda Vaartmans wed Leendert Ruijtenberg; huijs no 101; Adriaen J de Vos

21.
9-2-1809
Cornelia Schep; land; Huijbert, Adriaen Pruijsers, Adriaen Snijders x Adriana Pruijsers, Hen-drik van der Schans x Dirkje Pruijsers, Jan van Loon x Cornelia Pruijsers, Willem Vos x Pie-ternella Pruijsers.

22.
13-2-1809
Cornelis de Bruijn; een huijs no 86; Pieternella de Zeeuw wed Cornelis de Bruijn

23.
11-3-1809
Gijsbert Rens?; land; Johanna Couwenberg weduwe Gijsbert Rens en haar vijf kinderen: An-na, Catharina, Maria, Hendrik en Francis Gerrit.

24.
21-3-1809
Hendrik Antonie Mouthaan; land; Willemina Mouthaan en haar twee kinderen: Nicolaas en Maria.

25.
22-3-1809
Susanna Zijlmans weduwe Jan Vermijs; land; Joh de Jong x Willemina Vermeijs, Adriaen van Limt x Maria Vermijs, Adriana Vermijs en Johanna Vermijs, Mergo en Anna Maria Vermijs, kinderen van Susanna.

26.
7-4-1809
Jan Jansen van der Ka; land; Jacobus van der Sanden.

27.
20-4-1809
Johannes van der Rijken x Maria Potmakers; land; Adriaen Biemans.

28.
21-4-1809
Huijbert Potmakers, Peter Kamp, Wouter en Anna Kamp, erfg van Hendrik Potmakers, over-leden op 11-2-1809 in 11½ Hoeve; oa half huijs; Adriaen Langerwerf, 11½ Hoeve.

29.
21-4-1809
Huijbert Potmakers, Peter Kamp, Wouter en Anna Kamp, erfg van Hendrik Potmakers; land; Peter Otjens, 11½ Hoeve.

30.
27-4-1809
Cornelia de Bont, HLA; land; Huijbert van Disseldorp, 11½ Hoeve, en Abraham de Jong, HLA.

31.
2-5-1809
Adriaen J Verschuren, mede namens de andere erfg van Adriaen Corn Nouwens, op 2-1-1809 overleden; land; Wouter Biemans en Frans Kamp.

32.
5-5-1809
Joh de Jong x Willemina Vermeijs en Johanna Vermeijs cs, kinderen van Susanna Zijlmans wed Joh Vermijs; land; Jan H Rekkers.

33.
5-5-1809
Joh de Jong x Willemina Vermeijs en Jahanna Vermeijs cs, kinderen van Susanna Zijlmans wed Joh Vermijs; land; Johanna de Bruin.

34.
17-5-1809
Willem Geerd Loeff, ’s Moer, als executeur van de boedel van Adriaen van Os, gewoond hebbende en overleden ’s Moer, testament 20-8-1808 met zijn vrouw Adriana Bogers wedu-we Leendert Verduijn; land; Leendert Boens, ’s Moer.

35.
17-5-1809
Willem Geerd Loeff, ’s Moer, als executeur van de boedel van Adriaen van Os, gewoond hebbende en overleden ’s Moer, testament 20-8-1808 met zijn vrouw Adriana Bogers wedu-we Leendert Verduijn; land; Leendert Boens, ’s Moer, en Adriana Bogers voorn.

36.
19-5-1809
Joost W Pols; land; Marcelis Smits.

37.
21-7-1809
Sija Buis; deel huis; Faas Buis en Antonie Weijne.

38.
22-7-1809
Hendrik kamp; huisje no 187; Aaltje van Balkom weduwe Hendrik Kamp en de kinderen Hui-bert en Cornelis.

39.
12-8-1809
Christiaan van Gennep; huisje no 71; Pietronella Gillese weduwe van Christiaan van Gennep en haar kinderen: Martien, Maria, Johanna, Anna Maria, Huijbertje en Antonia.

40.
15-8-1809
Arn B de Bont; huis etc no 221; Elisabet Pr Broeders weduwe Arn B de Bont.

41.
29-9-1809
Arie van Pas; land; Hendrika Konings weduwe Arien van Pas en haar dochter Johanna van Pas x Aart van Pas

42.
10-11-1809
Pietronella de Zeeuw weduwe Corn de Bruin; huisje no 127; Johannes de Kleijn

43.
25-10-1809
Catarina Smits weduwe Thomas Sagt; huis no 218; Cornelis de zoon van Catarina Smits en Thomas Sagt.

44.
14-12-1809
Peeter van Dongen; een huis no 217; Anna Zijlmans weduwe Peter van Dongen.

45.
15-1-1810
Hendrik Hend van den Hoek; land; Jan Janse Lips de Jonge

46.
29-1-1810
Cornelis Langerwerf cs als erfg van Catarina Langerwerf, HLA, overleden op 29-10-1809; land; Dirk van Driel, Raamsdonk.

47.
31-1-1810
Jan Sneeuw x Adriana Verschuren cs als erfg van vader en grootvader Antonie Ad Verschu-ren en Johanna Maartense Biemans weduwe van Antonie Ad Verschuren; land;Lourens Olis-lagers.

48.
27-2-1809
Paulus Timmermans, ’s Moer; land; Pieter de Wit, Raamsdonk

49.
30-3-1810
Bart van den Rijken; huijsje no 82; Geertruij van den Rijken

50.
7-2-1810
De kinderen van za Adriaen Cornelis de Zeeuw, deling 7-2-1810; oa huijs no 249; Wouter de Zeeuw, Cornelis de Zeeuw, Maria Wessels.

51.
22-3-1810
Deling boedel van Pieternella Schippers weduwe Willem Talen, 4-2-1810 notaris Middelkoop te Cappel; land; Cornelis Vermeulen x Teuntje Talen, Cappel.

52.
4-1-1810
Mels Langerwerf; oa een huijs no 25; Maria Smeur weduwe Mels Langerwerf, Arie Hasebos en Anna Hasebos,

53.
30-5-1810
Laurens Rekkers cs; land; Willem Oosterwaal;

54.
20-4-1810
De erfg van Steve de Bont; land; Joh de Bruin.

55.
20-4-1810
De erfg van Steve de Bont; land; Michiel van Hassel.

56.
20-4-1810
De erfg van Steve de Bont; land; Pieter van Gennep.

57.
7-7-1810
Faas Buijs en Antonie Wijnen; huijsje no 290; Aart Boogmans

58.
25-8-1810
Adriaen Dionisius van Loon; land; in togt Doratia van Dongen x Adriaen van Boxel, in eigen-dom Willem van Loon, Lammert, Adriana, Dingena en Anna van Loon, Anna Maria van Box-tel en Soetje van Boxtel, allen ’s Moer.

59.
21-9-1810
Adriaen Jacobus de Vos; land; Willem Marc Zeijlmans.

60.
19-10-1810
Damis Sagt en Wouter J Verschuren, armmrs en de crediteuren van Jan van Balen; huijsje no 80; Lambert Janse van Steenhoven.

61.
24-10-1810
Joh Vermeulen namens Joh Fransoisius de Bruin, Aken; een huizing no 207; Bastiaen van Dalen.

62.
24-10-1810
Johannes Vermeulen uts; land; Lambert, Adriaen en Elizabeth Zijlmans.

63.
24-10-1810
Martinus van Son, Dongen; land; Lambert, Adriaen en Elizabeth Zijlmans.

64.
8-11-1810
Huibert J Verschuren cs als erfg van Willem J Verschuren en Berbera Schenkels; land; Lam-bert J Verschuren.

65.
8-11-1810
De voors erfg; land; Wouter Biemans.

66.
16-11-1810
Willem G Schaap namens Joh F de Bruin; land; Johannes Vermeulen.

67.
16-11-1810
De voorn W Schaap; land; Johannes Vermeulen.

68.
10-12-1810
Joseph van Dongen; land; Cornelis van den Ende, Dordrecht.

69.
17-12-1810
Arie Hasebos; half huisje no 124; Jacobus Streefland.

70.
24-12-1810
Johannes Hubertus de Bont; land; Wilhelmina Pronk, gesepareerd van J J Kutsteiner, Waal-wijk.

71.
22-11-1810
Deling van de boedel van Marcelis Huib Smits, overleden 25-7-1810, deling 19-11-1810 voor notaris Pieter van der Meer; oa een huis no 241; Poulus Bruijnenbaert x Adriana Smits, dog-ter, Arnoldus Verschuren x Dingena Smits, Huijbert Smits, Marcelis W Zijlmans en Marcelis de Zeeuw als voogden van twee kinderen, kinderen van Pieter Smits zoon van Marcelis Smits.

72.
26-11-1810
Nalatenschap van Willemina Dorreboom weduwe Adriaen Rutters en laatst weduwe Willem Warre, deling ’s Moer 23-11-1810; land; Abraham Warre.

73.
26-12-1810
Deling tussen Jan de Roon, Vrijhoeve, en Cornelis de Roon, ’s Bosch, deling 19-12; land; Cornelis de Roon.

74.
28-12-1810
Deling tussen de kinderen van Machiel de Roon van de goederen van Machiel en hun groot-moeder Cornelia Dekers weduwe Maarten Dolk, deling notaris Middelkoop 21-12-1810 Cap-pel; land; Martinus de Roon, Cappel, Pieter Vermeulen x Teuntje de Roon, Loon op Zand.

75.
Hendrik de Looper, Gerrit G van Diemen en Adriaen Paans cs [geen datum; geen goed etc].

76.
29-12-1710 [=1810]
De goederen van Anna Rekkers weduwe Adriaen Ariense de Zeeuw, deling notaris van de Meer, 28-12-1810; oa huisje no 244; Adriaen A de Zeeuw, Marcelis de Zeeuw, Wouter Pols x Huijberdina de Zeeuw, zes kinderen van Huijbert Smits : Anna, Johanna, Adriaen, Peeter, Huibert en Joh, Antonie Ad Verschuren en Bastaien van Dalen.

77.
10-12-1810
Adriaen Langerwerf volgens testament van 28-12-1792; land; Adriana Blankers weduwe Adriaen Langerwerf.

78.
22-12-1810
Willemina Potmakers weduwe Johannes van Riel volgens testament notaris van den Meer, 18-6-1801; oa half huijs no 247; Johannes van Riel.