Selecteer een pagina

Boek A

Acte 1

Reeckeninge bewijs ende reliqua die bij desen is doende Jan Huijbrechts Vassen als voocht ende Claeijs Janss als toesiender vande kinderen van Abraham Jacobss za bij Jenneke Cleijss sedert 11-1-1668 en gepasseert op 15-3-1670.

Acte 2

Reeckeninge bewijs ende reliqua die bij desen is doende Jan Huijbrechts Vassen als voocht ende Claeijs Janss als toesiender vande kinderen van Abraham Jacobss za bij Jenneke Cleijss sedert 11-1-1668 en gepasseert op 15-3-1670.

Acte 3

Reeckeninge bewijs ende reliqua die bij desen sijn doende Hendrick Jochumss als voocht en Jan Janss als toesiender vant kint van Adriaen Janss en Anneken Jochums, sedert 8-3-1666, actum 10-6-1670.

Acte 4

Reeckeninge bewijs ende reliqua die bij desen is doende Adriaen Jan Mathussen als voocht over de kinderen van Jan Jan Mathussen bij Maeijken Janssen Cloot? en Dingentken Janssen Cloot, 22-12-1670

Acte 5

Reeckeninge bewijs ende reliqua die bij desen sijn doende Hendrick Jochumss als voocht en Jan Janss als toesiender vant kint van Adriaen Janss en Anneken Jochums, sedert 8-3-1666, actum 10-6-1670.

Acte 6

Reeckeninge bewijs ende reliqua die bij desen is doende Hendrick Jochumss Schoenmakers als voocht vant kint van Adriaen Janss en Anneken Jochums, sedert 10-6-1670, niet gesloten.

Acte 7

Reeckeninge bewijs ende reliqua die bij is doende Gerit Peeterse Clermaecker als voocht van de kinderen van Willem Lambrechtssen bij Adriaentken Peeterss vanaf 2-4-1663, actum 22-8-1669.

Acte 8

Reeckeninghe bewijs ende reliqua die bij desen is doende Adriaen Willemss als voocht van de kinderen van Maeijken Willems za bij Dirck Lenderssen, 10-9-1661.

Acte 9

Reeckeninge bewijs ende reliqua die bij desen is doende Jan Huijbrechtssen Vassen als voocht ende Claeijs Janssen als toesiender over de kinderen van Abram Jacobssen za bij Jenneken Cleijssen, sedert 5-5-1662, actum 14-1-1668.

Acte 10, hoort bij acte 4 boek B

Reeken van Sijmon Peterss van Son als voocht en Huijbert Pieterss als toesiender van de kinderen van Cornelis Jasper Buijs die sij tot mijnen huijsen hebben laten halen in het jaar 1667.

Op 29-1-1671 is Adriaen Hendrick Bouwens voor een deel voldaen.

Acte 11

Reeckeninge bewijs ende reliqua die bij desen sijn doende de kijnderen van Adriaen Gijsbrechtssen de welcke is geweest als voocht en Meerten Aertss Turck als toesiender van de twee weesen van Jan Gijben za bij Grietken Wouterss: Jan Janss ende Maeijken Janss, 31-5-1668.

Acte 12

Reeckeninge bewijs ende reliqua die bij desen sijn doende Adriaen Gijsbertssen als voocht Meerten Aertss Turck als toesiender van de kinderen van Jan Gijben za bij Grietken Wouterssen, 31-5-1668.

Bijgevoegde acte

Op 13-4-1662 soo willen Adriaen Ghijben als voocht Meerten Aertss Teurck als toesiender van de kinderen van Jan Gijben za bij Grietken Wouters Teurck in presentie van Geerit Peetersen x Theuntken Jans Gijben een huerdach houden.

Acte 13

Reeckeninge bewijs ende reliqua die bij desen is doende Jan Huijbertss Vassen als voocht en Sebastiaen Franssen als toesiender van de kinderen van Huibert Corneliss Bervoets za, sedert 12-10-1658, actum 20-2-1669.

Boek B

Acte 1

Reeckeninge bewijs ende reliqua die bij desen sijn doende Hendrick Jochumss als voocht en Jan Janssen als toesiender vant kint van Adriaen Janss za en Anneken Jochums, actum 8-3-1666.

Acte 2

Reeckeninge bewijs ende reliqua die bij desen sijn doende Hendrick Jochumss als voocht en Jan Janss als toesiender vant kint van Adriaen Janss za en Anneken Jochums, sedert 8-3-1666.

Acte 3

Reeckeninge bewijs ende reliqua die bij desen sijn doende Hendrick Jochumss als voocht en Jan Janss als toesiender vant kint van Adriaen Janss za en Anneken Jochums, actum 8-3-1666.

Acte 4

Reeckeninge bewijs ende reliqua die bij desen is doende Sijmon Peeterssen van Son als voocht van de kinderen van Cornelis Jasperssen za  bij Huibertken Peeter Jochumse za, 4-5-1666.

Acte 5

Reeckeninge bewijs ende reliqua die bij desen is doende Mels Dircxssen als voocht en Dingeman Peeterssen als toesiender van de kinderen  van Jan Janssen Rijool bij Janneken Peeterssen, sederet de doot van moeder en grootvader, 4-3-1665

Int bijweesen van Willem Peeterssen Blucknot x Heijlgen Janssen, Peeter Janssen, Adriaen Janssen en Ariaen Gerritssen Clermaecker x Lijsken Janss Reijool za.

Ondertekent: oa Peter en Adriaen Janssen den Jongen

Acte 6

Reekeninge  vanden coop vander huijse etc van Jan Gheritssen? Hoevenaer bij Peeter Anthonissen vander Maess? als cooper, 20-5-1658.

Acte 7

Reeckeninge bewijs ende reliqua die bij desen is doende Gherit Peeterss Clermaecker als voocht van de kinderen van Willem Lambertssen bij Adriaenken Peeterss Dirck int bijwesen van Jan en Huijbert Willemss, kinderen, 1-3-1664.

Ondertekent: Jan Willemsen Bogaert

Acte 8

Reeckeninge bewijs ende reliqua die bij desen is doende Adriaen Jan Matheuss als voocht en Peeter Jacobs Mermans als toesiender over de kinderen van Jan Jan Matheuss za, broeder,  11-2-1664.

Toegevoegd: Jenneken Jans Theeuwen x Lambrecht Blavier?, woonende in ???, landt van Luijck.

Acte 9

Reeckeninge bewijs ende reliqua die bij desen is doende Joost Dircxss van Campen als voocht ende Cornelis Adriaen Denis als toesiender over de kijnderen van Adriaen Peeterss Spoel en Maeijken Adriaen Denisdr, sedert de doot van Adriaen en Maeijken, 7-2-1669.

Int bijwesen van Jan Adriaens Spoel

Acte 10

Reeckeninge bewijs ende reliqua die bij desen is doende Sijmon Peeterss van Son als voocht van de kinderen van Cornelis Jasperss za  bij Huibertken Peeter Jochumse za, 3-2-1664.

In presentie van Huijbert Peeterss en Adriaen Peeterss, oom vaders sijde.

Acte 11

Reeckeninge bewijs ende reliqua die bij desen is doende Anthonis Dierckxs Melen den Ouden als voocht van de kinderen van Dierck Diercxss Melen, sijne broeder, bij Anneken Lendertss, sedert het overlijden van Dierck en Anneke, 24-11-1663.

Int bijwesen van Dierck Dierckss Melen, Cornelis Dierckss Melen, en Michiel Jan Michielss x Dierxken Dierckss Melen.

Acte 12

Reeckeninge bewijs ende reliqua die bij desen is doende Jan Huijbertss Vassen als voocht en Sebastiaen Franss als toesiender van de kinderen van Huibert Corneliss Bervoets za, 4-7-1663.

Acte 13

Reeckeninge bewijs ende reliqua die bij is doende Gerit Peeterss Dolk als voocht van de kinderen van Adriaenken Peeterss, sijne suster, sedert het overlijden van sijn suster, 11-4-1663.

Acte 14

Reeckeninge bewijs ende reliqua van Jan Huijbertss Vassen ende Sebastiaen Franssen als voocht ende toesiender van de kinderen van Huibert Corneliss Bervoets

Acte 15

Reeckeninge bewijs ende reliqua die bij desen sijn doende Jan Huijbrechts Vassen als voocht ende Claeijs Janss als toesiender vande kinderen van Abraham Jacobss za bij Jenneke Cleijss, 5-5-1662.

Acte 16

Reeckeninge bewijs ende reliqua die bij desen sijn doende Aert Jochumss Timmermans en Aert Peeterssen Cuijl als voocht ende toesiender van de kinderen van Jan Adriaenss Cuijper en Willemken Aertssen Schepper za sedert 19-2-1655, actum 27-2-1662