Selecteer een pagina

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                

Soort akte:        vrijgift

Datum:             

1e Comparant: 

2e Comparant: 

Goederen:        

Prijs:                  ƒ 0

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 000

Soort akte:        voorblad

Datum:             

1e Comparant:  register van alle giften en willeceuren

2e Comparant:  beginnende den 1e aprilis anno xv c twintich

Goederen:        

Prijs:                  ƒ 0

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   schout Michiel Mathijs Otgens

secretaris Thomas Janss

heemraders:

Huijch Peterss

Jochim Jan Berthoutss

Lambrecht Willemss

Wouter Wouterss

Gerit Franss

Gijsbrecht Geritss

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 000 lv1

Soort akte:        quitantie

Datum:              27-11-1623

1e Comparant:  Corstiaen Wouterssen

2e Comparant:  Matteus Raaters ?

Goederen:        

Prijs:                  ƒ

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 001r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              23-4-1620

1e Comparant:  Aentken Adriaensdr wed Dirck van Clootwijck

2e Comparant:  Adriaen Diercxss van Clootwijck, outste zoon

Goederen:         2½ geerde lant, inden polder, in twelff geerden, gemeen met erffg Dirck van Clootwijck

Prijs:                  ƒ 150

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:        Schipsdiep of Kille

Belend Oost:     Anneken Diercxss Foppen

           West:      Adriaen Michielss, schout Sgravenmoer

           Noord:    Maesen

           Zuid:       Schipsdiep of Kille coemende vuijt Vroukens vaert

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 001v

Soort akte:        rentebrieff

Datum:              28-4-1620

1e Comparant:  Adriaen Adriaenss Lueskint

2e Comparant:  Cornelis Melss ?

Goederen:         3/8 acker saeijlant mert 30 stuijvers rente op de gehele acker, gemeen met Adriaen Franss en Willem Buijs

Prijs:                  ƒ 107

Plaats:               11½ Hoeve

Toponiem:       

Belend Oost:     Willem Buijs met 3/8

           West:      Adriaen Franss met 1/4

           Noord:    Her straet

           Zuid:       Oude vaert

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 002r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              28-4-1620

1e Comparant:  Meerten Joosten x Peterken Adriaensdr ea

2e Comparant:  Jan Wouter Janss

Goederen:         een grut ende 1/8 moergronden, inde Molenheij, inde 6e cavel en de tweede letter C

Prijs:                  ƒ 75

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Meerten Joosten x Peterken Adriaensdr mede namens Lauwereijs Janss x Adriaentken Adriaensdr, swager (proc 26-4-1620, schepenen van Strien)

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 002v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              28-4-1620

1e Comparant:  Meerten Joosten x Peterken Adriaensdr ea

2e Comparant:  Jan Wouter Janss en Peter Adriaen Gheritss

Goederen:         1½ hont gronden, boven Vroukens vaert

Prijs:                  ƒ 40

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     de Geer

           West:      Muencken moer of vaert grippelke

           Noord:    Peter Adriaen Gheritss

           Zuid:       erfg Adriaen Huijb Dierck Floren

Bijz:                   Meerten Joosten x Peterken Adriaensdr mede namens Lauwereijs Janss x Adriaentken Adriaensdr, swager (proc 26-4-1620, schepenen van Strien)

Betaald wordt via een wilceur. Op 6-3-1624 verkoopt Peter zijn deel aan Jan.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 003r

Soort akte:        wilceur

Datum:              28-4-1620

1e Comparant:  Jan Wouter Janss en Peter Adriaen Gheritss

2e Comparant:  Meerten Joosten x Peterken Adriaensdr ea

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van gront (zie folio 002v)

Prijs:                  ƒ 40

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Meerten Joosten x Peterken Adriaensdr mede namens Lauwereijs Janss x Adriaentken Adriaensdr, swager (proc 26-4-1620, schepenen van Strien)

Op 27-6-1621 is de wilceur geheel voldaan.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 003r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              1-5-1620

1e Comparant:  Matijs Peters

2e Comparant:  Jochim Peters Vonder

Goederen:         een eijnt acker saeijlant

Prijs:                  ƒ 150

Plaats:               11½ Hoeve

Toponiem:        Vos hoolen

Belend Oost:    

           West:      cooper

           Noord:    Her straet

           Zuid:       Vos hoolen dijck of Matijs Janss acker

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 003v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              1-5-1620

1e Comparant:  Adriaen Stoffelen ea

2e Comparant:  Adriaen Jacopss Baes

Goederen:         een huijs, hoff metten ackerlant, boven Vroukens vaert

Prijs:                  ƒ 900

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Vroukens vaert grippelke

           West:      Jan Lauwereijs

           Noord:    Peter Thomas Goverde

           Zuid:       erffg Wijt Willemss

Bijz:                   Adriaen Stoffelen als voocht van Jacop Stoffelen zijnen broeders weeskijnderen met Anneken Cornelisdr de weduwe, Jan Wouterss haer oom ende gecoren voocht.

Betaald wordt via een wilceur

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 004r

Soort akte:        wilceur

Datum:              1-5-1620

1e Comparant:  Adriaen Jacopss Baes

2e Comparant:  Jan Wouterss, out secretaris

Goederen:         wilceur tbv de aankop van een huijs (zie folio 3v)

Prijs:                  ƒ 900

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Op 27-3-1630 is de wilceur geheel voldaan volgens de erffg van Jan Wouterss

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 004v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              1-5-1620

1e Comparant:  Jan Wouterss, out secretaris

2e Comparant:  Peter Thomas Goverden

Goederen:         een huijs metten erve, boven Vroukens vaert

Prijs:                  ƒ 1100

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:        Griffiers Bancken

Belend Oost:     Vroukens vaert grippelke

           West:      Adriaen Lambrechtss en Jan Tomass

           Noord:    Griffiers Bancken

           Zuid:       Adriaen Jacopss Baes

Bijz:                   Betaald wordt via een wilceur

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 004v

Soort akte:        wilceur

Datum:              1-5-1620

1e Comparant:  Peter Thomas

2e Comparant:  Jan Wouterss

Goederen:         een wilceur tbv de aankoop van een huijs

Prijs:                  ƒ 1100

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Adriaen Rombouts x Lijsken Janss ontvangt geld op 21-4-1628

Jan Mathijs x Maeijken Janss ontvangt geld op 22-4-1628 en 16-5-1632

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 005v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              2-5-1620

1e Comparant:  Hendrick Hendricxss van Engelen ea

2e Comparant:  Peter Wouterss

Goederen:         13 hont en 81 schufften gronden, inde hoeff van Heukelom

Prijs:                  ƒ 200

Plaats:               Sgrevelduijn W

Toponiem:        hoeff van Heukelom, Meulen heij, den Cleijnen Geer

Belend Oost:     Meulen heij

           West:      den Cleijnen Geer

           Noord:    Willem Jacopss

           Zuid:       Peter Antoniss Paep

Bijz:                   Hendrick Hendricxss van Engelen x Aentken Loeff (Vlijmen), mede namens Anthonis Loeff, Claes Loeff ende Willem de Beest, secr Out Heusden, x Neeltken Loeff (proc 29-4-1620, notaris te Heusden). Alle erffg Lambrecht Loeff Antonisse en Geritken Claesdr, ouders.

Dierck ende Claes Loeff, de kinderen van Jenneken Loeff za, broers en susters

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 006r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              16-5-1620

1e Comparant:  Jasper Arentss Hartoch ea

2e Comparant:  Peter Antoniss Paep

Goederen:         7¾ geerden lant, in 12 geerden, opten westen cant, met Adriaen Michielss, schout Sgravenmoer

Prijs:                  ƒ 1500

Plaats:               Cleijn Waspick

Toponiem:       

Belend Oost:     Adriaen Michielss, schout Sgravenmoer, selfde stuk

           West:      Joost Aertss Buijs en cooper

           Noord:    Maesen

           Zuid:       Sgrevelduijn GW

Bijz:                   Jasper Arentss Hartoch, Gherit Arentss Hartoch, Anna Jost Gruijtersdr, moeder, Stendel Arentssdr, suster.

Peter woont te Sgravenmoer

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 006v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              30-5-1620

1e Comparant:  Matijs Janss ea

2e Comparant:  Vastaert Jacopss voor Truijcken Vassen, zijn moeder

Goederen:         een huijs metten erve

Prijs:                  ƒ 300

Plaats:               11½ Hoeve

Toponiem:       

Belend Oost:     Jan Steven Aerrtss

           West:      Peter Wouterss

           Noord:    Her straet

           Zuid:       Frans Geritss schouth erffg cum suis

Bijz:                   Matijs Janss, Jan Lauwereijs en Bastiaen Janss, Cornelis Janss en Jan Huijb Hendricxss, swager. Tsamen erffg van Lauwereijs Mertens voor ½.

Peter Peterss Keijser, Cornelis Adriaenss Haensberch, voochden van Aentken Peters huisvrouwe van Lauwereijs Martens voor dander ½.

Betaald wordt via een wilceur

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 007r

Soort akte:        wilceur

Datum:              30-5-1620

1e Comparant:  Vastaert Jacopss voor Truijcken Vassen, zijn moede

2e Comparant:  Cornelis Adriaenss Haensberch

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van een huijs

Prijs:                  ƒ 300

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Op 5-6-1623 is de wilceur geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 007r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              30-5-1620

1e Comparant:  Neeltken Janss wed Peter Cornelis Dolck

2e Comparant:  Cornelis Adriaenss Haensberch

Goederen:         een huijs hoff gronden metten acker

Prijs:                  ƒ 1000

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     pastorije en Daem Joosten

           West:      Cornelis Andriess en Adriaen Stevenss

           Noord:    kerckhoff

           Zuid:       Sgravenmoerse maeten

Bijz:                   Neeltken heeft als voocht Jan Adriaenss Dolck, mede namens de weeskinderen.

Betaald wordt via een wilceur

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 007v

Soort akte:        wilceur

Datum:              30-5-1620

1e Comparant:  Cornelis Adriaenss Haensberch

2e Comparant:  Neeltken Janss wed Peter Cornelis Dolck

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van een huis

Prijs:                  ƒ 1000

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Neeltken heeft als voocht Jan Adriaenss Dolck, mede namens de weeskinderen.

De wilceur wordt later voor een deel aan Seger Janss te Raemsdonck een deel aan Coenraet Janss, een deel aan Peter Mathijss en een deel aan Adriaen Hendricxss Panum tbv Dingentken zijn dochters weeskint bij Adriaen Franss Cuijper, Michiel Janss Comans en Adriaen Jochums verkocht.

Later wordt een deel aan Huijpken Peter Godschalck en een deel aan Seger Janss.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 008v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              17-6-1620

1e Comparant:  Bastiaen Peterss Greeff

2e Comparant:  Peter Adriaenss de Roij

Goederen:         een banck gronden, boven Willem van Ghents vaert

Prijs:                  ƒ 195

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Willem van Ghents vaert

           West:      cooper

           Noord:    cooper

           Zuid:       Gherit Thonis Smidt

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 009r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              1-7-1620

1e Comparant:  Peter Peter Joosten en Herman Janss van Hasselt ea

2e Comparant:  Cornelis Adriaenss Hulst

Goederen:         15 mergen gronden, gemeen met Emmerantia Claes Cloosatermans en og 1½ mergen zuijd vande voorss leije

Prijs:                  ƒ 204

Plaats:               Sgrevelduijn W

Toponiem:       

Belend Oost:     hoeff van Heukelom

           West:      Sgravenmoer of Sgevelduijn sloot

           Noord:    Stoffel Adriaens Cluijter

           Zuid:       Stoffel Adriaens Cluijter

Bijz:                   Peter Peter Joosten en Herman Janss van Hasselt. Swager mede namens Jan Janss Borchgraeff, Heijliger Janss Borchgraef, Adriaen Janss Borchgraeff, Cornelis Claess Cloostermans als voocht en Cornelis Geritss Borchgraeff als toesiender van Abraham en Anneken, kinderen Jan Janss Borchgraeff, de voorss Jan Janss als voocht van Jacop, zoon van Peter Jacopss Blau en Dingna Janss Borchgraeff za. (proc 1-8-1618, schepenen in Oosterhout)

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 010r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              10-9-1620

1e Comparant:  Peter Peter Joosten en Herman Janss van Hasselt ea

2e Comparant:  Jan Adriaenss Waelwijck

Goederen:         1/3 in 2 mergen bosschen, gemeen met erffg Jan Dierck Rijken

Prijs:                  ƒ 59

Plaats:               Sgrevelduijn W

Toponiem:       

Belend Oost:     Maeij Tomas Dielis cum suis

           West:      Adriaen Tomass

           Noord:    erffg Wouter Hantkinden

           Zuid:       Adriaen Tomass

Bijz:                   Peter Peter Joosten en Herman Janss van Hasselt. Swager mede namens Jan Janss Borchgraeff, Heijliger Janss Borchgraef, Adriaen Janss Borchgraeff, Cornelis Claess Cloostermans als voocht en Cornelis Geritss Borchgraeff als toesiender van Abraham en Anneken, kinderen Jan Janss Borchgraeff, de voorss Jan Janss als voocht van Jacop, zoon van Peter Jacopss Blau en Dingna Janss Borchgraeff za. (proc 1-8-1618, schepenen in Oosterhout) en Antonis Antoniss mede namens Cornelis Claes Cloostermans en Emmerantia Claes Cloostermans wed Embrecht Aertss van Gordijn ?(proc, schepenen Schoonhoven 5-8-1620)

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 010v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              10-9-1620

1e Comparant:  Peter Peter Joosten en Herman Janss van Hasselt ea

2e Comparant:  Jan Adriaen Adriaenss den Jonge Cluijter

Goederen:         ½ in 2 mergen weijlants, gemeen met Maeijken Tomas Dielis cum suis

Prijs:                  ƒ 170

Plaats:               Sgrevelduijn W

Toponiem:       

Belend Oost:     Stoffel Adriaenss Cluijter cum suis

           West:      Sgravenmoer

           Noord:    Adriaen Adriaenss Puijst

           Zuid:       erffg Jan Tomas Gieliss

Bijz:                   Peter Peter Joosten en Herman Janss van Hasselt. Swager mede namens Jan Janss Borchgraeff, Heijliger Janss Borchgraef, Adriaen Janss Borchgraeff, Cornelis Claess Cloostermans als voocht en Cornelis Geritss Borchgraeff als toesiender van Abraham en Anneken, kinderen Jan Janss Borchgraeff, de voorss Jan Janss als voocht van Jacop, zoon van Peter Jacopss Blau en Dingna Janss Borchgraeff za. (proc 1-8-1618, schepenen in Oosterhout) en Antonis Antoniss mede namens Cornelis Claes Cloostermans en Emmerantia Claes Cloostermans wed Embrecht Aertss van Gordijn ?(proc, schepenen Schoonhoven 5-8-1620)

Op 31-1-1623 is de koopsom geheel voldaan.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 011r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              10-9-1620

1e Comparant:  Peter Peter Joosten en Herman Janss van Hasselt ea

2e Comparant:  Peter Lauwereijs

Goederen:         1/3 in 1½ mergen gronden, gecomen van Wouter Janss Nooten, gemeen met cooper cs

Prijs:                  ƒ 18

Plaats:               Sgrevelduijn W

Toponiem:       

Belend Oost:     Eijndenest

           West:     

           Noord:    cooper

           Zuid:       cooper

Bijz:                   Peter Peter Joosten en Herman Janss van Hasselt. Swager mede namens Jan Janss Borchgraeff, Heijliger Janss Borchgraef, Adriaen Janss Borchgraeff, Cornelis Claess Cloostermans als voocht en Cornelis Geritss Borchgraeff als toesiender van Abraham en Anneken, kinderen Jan Janss Borchgraeff, de voorss Jan Janss als voocht van Jacop, zoon van Peter Jacopss Blau en Dingna Janss Borchgraeff za. (proc 1-8-1618, schepenen in Oosterhout) en Antonis Antoniss mede namens Cornelis Claes Cloostermans en Emmerantia Claes Cloostermans wed Embrecht Aertss van Gordijn ?(proc, schepenen Schoonhoven 5-8-1620)

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 011v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              24-10-1620

1e Comparant:  Adriaen Janss Hoeveneer

2e Comparant:  Frans Adriaenssen Boeser

Goederen:         ¼ in 3¾ geerden, gemeen met Coenraet Janss in 7½ geerden opten oosten cant

Prijs:                  ƒ 457

Plaats:               Cleijn Waspick

Toponiem:       

Belend Oost:     Stoffel Peterss cum suis

           West:      Coenraet Janss, in selfde stuck

           Noord:    Maesen

           Zuid:       Sgrevelduijn GW

Bijz:                   Betaald wordt vie een wilceur

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 012r

Soort akte:        wilceur

Datum:              24-10-1620

1e Comparant:  Frans Adriaenssen Boeser

2e Comparant:  Adriaen Janss Hoeveneer

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 457

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Een deel van de wilceur wordt verkocht aan Agatha van Bemont en een deel aan Seger Janss en een deel aan Jesper Geritss x Maeijken Jochums.

In 1621 is iedereen voldaan.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 012v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              29-10-1620

1e Comparant:  Thimotheus Wijckentorn, predikant

2e Comparant:  Adriaen Diercxss van Clootwijck den Ouden

Goederen:         ½ delle tegenover de Cappelss molen gemeen met zijn twee kinderen

Prijs:                  ƒ 425

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Jan Wouterss van Duijsel

           West:      erffg Frans Diercxss cum suis

           Noord:    Cleijn Waspick

           Zuid:       Her straet

Bijz:                   Thimotheus is wednr van Aentken Diercxss, suster van Adriaen. Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 013r

Soort akte:        wilceur

Datum:              29-10-1620

1e Comparant:  Adriaen Diercxss van Clootwijck den Ouden

2e Comparant:  Thimotheus Wijckentorn, predikant

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 425

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Adriaen x Peterken Diercxss. Op 29-4-1624 is de wilceur geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 013v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              10-11-1620

1e Comparant:  Floris Wijten ea

2e Comparant:  Jan Matheuss

Goederen:         een geerken lant tegenover de Cappelss Moolen

Prijs:                  ƒ 134

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Bagijnen steeg

           West:      Joost Aertss

           Noord:    Cleijn Waspick ???

           Zuid:       Her straet

Bijz:                   Floris Wijten als voocht vande weeskinderen van Matijs Flooren. Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 014r

Soort akte:        wilceur

Datum:              10-11-1620

1e Comparant:  Jan Matheuss

2e Comparant:  Floris Wijten ea

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 134

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Floris Wijten als voocht vande weeskinderen van Matijs Flooren. Op 17-2-1623 is de wilceur geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 014r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              10-11-1620

1e Comparant:  Floris Wijten ea

2e Comparant:  Handrick Wouterss

Goederen:         een huijs metten erve en 2e een delleke, zoals Matijs Floris het altijd beseten heeft

Prijs:                  ƒ 1086

Plaats:               Sgrevelduijn W

Toponiem:       

Belend Oost:     Dierck Corstiaenss

           West:      kinderen Willem Jacopss

           Noord:    Her straet; zie 1

           Zuid:       de delle die Jacop Corn en Adr Deniss kochte; 2eea

Bijz:                   Floris Wijten als voocht vande weeskinderen van Matijs Flooren.

Belending zuijd: Anneken Janss.

Betaald wordt via een wilceur

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 014v

Soort akte:        wilceur

Datum:              10-11-1620

1e Comparant:  Handrick Wouterss

2e Comparant:  Floris Wijten ea

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs:                  ƒ 1024

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Floris Wijten als voocht vande weeskinderen van Matijs Flooren. In 1638 ? Is de wilceur geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 015r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              10-11-1620

1e Comparant:  Floris Wijten ea

2e Comparant:  Jacop Corneliss en Adriaen Deniss

Goederen:         een delle op Willem van Ghents vaert

Prijs:                  ƒ 500

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Willem van Ghents vaert

           West:      Bagijnen van Heusden

           Noord:    Gerit Janss Tgemoet erffg

           Zuid:       Handrick Back

Bijz:                   Floris Wijten als voocht vande weeskinderen van Matijs Flooren.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 015v

Soort akte:        wilceur

Datum:              10-11-1620

1e Comparant:  Jacop Corneliss en Adriaen Deniss

2e Comparant:  Floris Wijten ea

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 500

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Op 5-11-1627 is de wilceur geheel voldaan.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 016r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              10-11-1620

1e Comparant:  Floris Wijten ea

2e Comparant:  Bastiaen Peterss Greeff

Goederen:         een delle op Willem van Ghents vaert

Prijs:                  ƒ 330

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Willem van Ghents vaert

           West:      bagijnen van Heusden

           Noord:    Adriaen Deniss

           Zuid:       Gherit Janss Tgemoet erffg

Bijz:                   Floris Wijten als voocht vande weeskinderen van Matijs Flooren. Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 016r

Soort akte:        wilceur

Datum:              10-11-1620

1e Comparant:  Bastiaen Peterss Greeff

2e Comparant:  Floris Wijten ea

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 330

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Floris Wijten als voocht vande weeskinderen van Matijs Flooren.

Na enkele betaling staat er in 1624 nog een rest bedrag.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 016v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              10-11-1620

1e Comparant:  Floris Wijten ea

2e Comparant:  Huijbrecht Diercxss vander Maes

Goederen:         een delle op Willem van Ghents vaert

Prijs:                  ƒ 271

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Willem van Ghents vaert

           West:      bagijnen van Heusden

           Noord:    Peter Adriaenss

           Zuid:       Adriaen Deniss

Bijz:                   Floris Wijten als voocht vande weeskinderen van Matijs Flooren. Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 017r

Soort akte:        wilceur

Datum:              10-11-1620

1e Comparant:  Huijbrecht Diercxss vander Maes

2e Comparant:  Floris Wijten ea

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 16v)

Prijs:                  ƒ 271

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Floris Wijten als voocht vande weeskinderen van Matijs Flooren. Op 22-5-1628 is de wilceur geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 017r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              10-11-1620

1e Comparant:  Floris Wijten ea

2e Comparant:  Bastiaen Peterss Greeff

Goederen:         een acker saeijlant op Willem van Ghents vaert

Prijs:                  ƒ 455

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Adriaen Jochumss cum suis

           West:      Lenaert Diercxss cum suis

           Noord:    Willem Jacop Toniss

           Zuid:       steeg clooster van Heusden

Bijz:                   Floris Wijten als voocht vande weeskinderen van Matijs Flooren. Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 017v

Soort akte:        wilceur

Datum:              10-11-1620

1e Comparant:  Bastiaen Peterss Greeff

2e Comparant:  Floris Wijten ea

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 17r)

Prijs:                  ƒ 455

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Op 6-1-1624 is de wilceur geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 0187v

Soort akte:        wilceur

Datum:              15-6-1627

1e Comparant:  Matheus Peeter Teuwen

2e Comparant:  Anthonis Michielss Stockmans

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs:                  ƒ 975

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Er vinden diverse betalingen plaats.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 018r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              12-11-1620

1e Comparant:  Mariken Wouters wed Huijbrecht Adriaenss ea

2e Comparant:  Matijs Jan Matijss

Goederen:         2 acker saeijlants

Prijs:                  ƒ 1500

Plaats:               11½ Hoeve

Toponiem:       

Belend Oost:     Antonis Jooriss

           West:      1 Peter Jochems; 2 Jan Andriessen

           Noord:    Her straet

           Zuid:       cloosters goet

Bijz:                   Mariken Wouters wed Huijbrecht Adriaenss met Adriaen Wouters, broer, als voocht voor ½.

Michiel Mathijs schout namens Jan Adriaenss en Sever Adriaenss en Adriaen en Hendrick Adriaenss (proc 24-9-1620, notaris Breda), Dierck Adriaenss, Adriaen Adriaenss, Jan Dries x Willemken Adriaensdr. Erffgenamen van Huijbrecht Adriaenss.

Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 018v

Soort akte:        wilceur

Datum:              12-11-1620

1e Comparant:  Matijs Jan

2e Comparant:  Mariken Wouters wed Huijbrecht Adriaenss ea

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 18r)

Prijs:                  ƒ 1500

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Mariken Wouters wed Huijbrecht Adriaenss met Adriaen Wouters, broer, als voocht voor ½.

Michiel Mathijs schout namens Jan Adriaenss en Sever Adriaenss en Adriaen en Hendrick Adriaenss (proc 24-9-1620, notaris Breda), Dierck Adriaenss, Adriaen Adriaenss, Jan Dries x Willemken Adriaensdr. Erffgenamen van Huijbrecht Adriaenss.

Op 25-3-163? is de wilceur geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 019r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              12-11-1620

1e Comparant:  Mariken Wouters wed Huijbrecht Adriaenss ea

2e Comparant:  Jan Andries Janss

Goederen:         een acker saeijlant

Prijs:                  ƒ 415

Plaats:               11½ Hoeve

Toponiem:       

Belend Oost:     vercoopers

           West:      Jochum Janss Paep

           Noord:    vercoopers

           Zuid:       vercoopers

Bijz:                   Mariken Wouters wed Huijbrecht Adriaenss met Adriaen Wouters, broer, als voocht voor ½.

Michiel Mathijs schout namens Jan Adriaenss en Sever Adriaenss en Adriaen en Hendrick Adriaenss (proc 24-9-1620, notaris Breda), Dierck Adriaenss, Adriaen Adriaenss, Jan Dries x Willemken Adriaensdr. Erffgenamen van Huijbrecht Adriaenss.

Betaald wordt via een wilceur

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 019r

Soort akte:        wilceur

Datum:              12-11-1620

1e Comparant:  Jan Andries Janss

2e Comparant:  Mariken Wouters wed Huijbrecht Adriaenss ea

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 415

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Mariken Wouters wed Huijbrecht Adriaenss met Adriaen Wouters, broer, als voocht voor ½.

Michiel Mathijs schout namens Jan Adriaenss en Sever Adriaenss en Adriaen en Hendrick Adriaenss (proc 24-9-1620, notaris Breda), Dierck Adriaenss, Adriaen Adriaenss, Jan Dries x Willemken Adriaensdr. Erffgenamen van Huijbrecht Adriaenss.

Op 28-5-1689 is de wilceur geheel afgelost

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 019v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              12-11-1620

1e Comparant:  Mariken Wouters wed Huijbrecht Adriaenss ea

2e Comparant:  Ghijsbrechts Gheritss

Goederen:         2 dellen neffens den molen in 11½ Hoeve

Prijs:                  ƒ 667

Plaats:               11½ Hoeve

Toponiem:       

Belend Oost:     Adriaen Lambrechtss

           West:      erffg Hans Janss van Hasselt

           Noord:    Groot Waspick

           Zuid:       Her straet

Bijz:                   Mariken Wouters wed Huijbrecht Adriaenss met Adriaen Wouters, broer, als voocht voor ½.

Michiel Mathijs schout namens Jan Adriaenss en Sever Adriaenss en Adriaen en Hendrick Adriaenss (proc 24-9-1620, notaris Breda), Dierck Adriaenss, Adriaen Adriaenss, Jan Dries x Willemken Adriaensdr. Erffgenamen van Huijbrecht Adriaenss.

Betaald wordt via een wilceur

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 020r

Soort akte:        wilceur

Datum:              12-11-1620

1e Comparant:  Ghijsbrechts Gheritss

2e Comparant:  Mariken Wouters wed Huijbrecht Adriaenss ea

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 667

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   erffg Ghijsbert Cornelis krijgen f 600 en Jochum Jaecopss en Gijsbert Adriaenss, Arien Arss de rtt waarmee de wilceur geheel is afgelost. 24-6-1626

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 020v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              12-11-1620

1e Comparant:  Adriaen Janss Vos ea

2e Comparant:  Jan Aertss Metseler

Goederen:         ½ acker saeijlant mette veldekens, gemeen met Jan Wouters tot Raemsdonck

Prijs:                  ƒ 550

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Peter Adriaenss

           West:      Cornelis Matijss

           Noord:    Her straet

           Zuid:       cloosters goet

Bijz:                   Adriaen Janss Vos voor ½ en Jan Huijch Janss x Leesken Adriaen Janss Vossendr ende Merck Willemss als voocht van Vijverken Adriaen Janssdr ende het weeskint van Jan Adriaenss Vossen voor dander ½.

Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 020v

Soort akte:        wilceur

Datum:              12-11-1620

1e Comparant:  Jan Aertss Metseler

2e Comparant:  Adriaen Janss Vos ea

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 550

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Adriaen Janss Vos voor ½ en Jan Huijch Janss x Leesken Adriaen Janss Vossendr ende Merck Willemss als voocht van Vijverken Adriaen Janssdr ende het weeskint van Jan Adriaenss Vossen voor dander ½.

Op 17-23-1629 is de wilceur geheel afgelost.bij Jan Huijgen, Vijverken Arien en Hendrick Jansen

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 021v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              12-11-1620

1e Comparant:  Adriaen Wijten ea

2e Comparant:  Adriaen Janss Vos ea

Goederen:         een huijs metten erve, gecomen van Wijt Willemss

Prijs:                  ƒ 139

Plaats:               Sgrevelduijn W

Toponiem:       

Belend Oost:     zie deling

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Adriaen Wijten mede als voocht van Dingemman Wijten weeskinderen geassisteert met Handerick Deniss als bestevader en toesiender, Huijbrecht Corneliss als voocht ende vanwegen zijn moeder weduwe wijlen Jochim Wijten, Jan Wijten, Michiel Janss x Neesken Wijten en Sebastiaen Peterss Greeff.

Adriaen Janss Vos x Hilleken Hendrick Denisdr wed Dingeman Wijten.

Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 021v

Soort akte:        wilceur

Datum:              12-11-1620

1e Comparant:  Adriaen Janss Vos ea

2e Comparant:  Adriaen Wijten ea

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van een huis

Prijs:                  ƒ 139

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Adriaen Wijten mede als voocht van Dingemman Wijten weeskinderen geassisteert met Handerick Deniss als bestevader en toesiender, Huijbrecht Corneliss als voocht ende vanwegen zijn moeder weduwe wijlen Jochim Wijten, Jan Wijten, Michiel Janss x Neesken Wijten en Sebastiaen Peterss Greeff.

Adriaen Janss Vos x Hilleken Hendrick Denisdr wed Dingeman Wijten.

Op 28-10-1621 is de wilceur geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 022r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              12-11-1620

1e Comparant:  Adriaen Jan Toniss x Lijsken Wouter Janss

2e Comparant:  Cornelis Michielss x sijn huijsvrouwe dochter [?]

Goederen:         een huijs metten erve; 2e een eijndt acker achter de kerck

Prijs:                  ƒ 220

Plaats:               Sgrevelduijn W

Toponiem:       

Belend Oost:     1e Adriaen Adriaenss Hulst;2e Corn Adr Haensberch

           West:      kinderen Adriaen Matijs; Adriaen Handricxss Panum

           Noord:    Peter Bastiaens; Mr Adriaenss

           Zuid:       Jan Andries Bogaert

Bijz:                   Belending noord/zuijd kan ook andersom zijn. Betaald wordt via een wilceur

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 022v

Soort akte:        wilceur

Datum:              12-11-1620

1e Comparant:  Cornelis Michielss

2e Comparant:  Adriaen Jan Toniss

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van een huijs (zie folio 22r)

Prijs:                  ƒ 220

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Een deel van de wilceur wodt verkocht aan Michiel Matijss tbv Adriaen Matijss weeskinderen

genoemde namen bij betaling: Jan Arss Cuijper, Aert Aerss,broer, Cornelis Stevens Swart, hHuijch Janss kinderen, Neelken Huijgen

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 023r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              17-11-1620

1e Comparant:  Cleijsken Jans wed Jacop Goverden ea

2e Comparant:  Willem Geritss

Goederen:         een huijs metten hoff en 2e delle en hoff, zoals gekocht van erffg Adriaen Severss

Prijs:                  ƒ 1125

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     1e Vroukens vaert; 2e Jan Adriaen Claess

           West:      Willem Adr Decker en Jan Adriaenss Fijnenbuijck

           Noord:    her straet

           Zuid:       Jan Adriaen Claess

Bijz:                   Cleijsken Jans wed Jacop Goverden, geassisteert met Jan Jan Andriess haer broer, Antonis Goverden als gerechte voocht van de kinderen van Jacop Goverden met Jan Jan Andries als toesiender.

Belendingen 1 oost west kan ook net andersom zijn.

Belending 2 west: Frans Willemss met huijsken gecomen van Adriaen Severss.

Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 023v

Soort akte:        wilceur

Datum:              17-11-1620

1e Comparant:  Willem Geritss

2e Comparant:  Cleijsken Jans wed Jacop Goverden ea

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van een huijs

Prijs:                  ƒ 1125

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Cleijsken Jans wed Jacop Goverden, geassisteert met Jan Jan Andriess haer broer, Antonis Goverden als gerechte voocht van de kinderen van Jacop Goverden met Jan Jan Andries als toesiender.

Een deel van de wilceur wordt verkocht aan Adriaen Handricxss Panum en Staes Adriaenss.

Aert Willems Bommeler en Peter Ariens als voogden van Peter Adriaen Maes kinderen ontvangen geld

Cleijs Janss namens kijndren Peter Sch??? en ??? Janss als erffg van Adriaen ??? Mick antvangen geld.

Er is een quitantie aanwezig

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 024r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              17-11-1620

1e Comparant:  Adriaen Wijten ea

2e Comparant:  Adriaen Janss Vosch

Goederen:         hun deel in de stede van Wijt Willems, grootvader, incl acker en weijlant, zie deling

Prijs:                  ƒ 55

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Adriaen Wijten als voocht van Dingeman Wijten , broer, weeskinderen met Handrick Deniss als bestevader en toesiender. Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 024v

Soort akte:        wilceur

Datum:              17-11-1620

1e Comparant:  Adriaen Janss Vosch

2e Comparant:  Adriaen Wijten ea

Goederen:         wilceur tbv de aankop van een deel van een steede (zie folio 24r)

Prijs:                  ƒ 55

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Adriaen Wijten als voocht van Dingeman Wijten , broer, weeskinderen met Handrick Deniss als bestevader en toesiender.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 025r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              17-11-1620

1e Comparant:  Adriaen Adriaenss Fijnebuijck ea

2e Comparant:  Adriaen Janss Vos

Goederen:         2 stukjes hoff en een stukje grasdries ten westen van het huijs, inde stede van Wijt Willemss, zie deling

Prijs:                  ƒ 28

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Adriaen Adriaenss Fijnebuijck namens Geertken Huijben, schoonmoeder, wed Jochim Wijten.

Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 025r

Soort akte:        wilceur

Datum:              17-11-1620

1e Comparant:  Adriaen Janss Vos

2e Comparant:  Adriaen Adriaenss Fijnebuijck ea

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van grond

Prijs:                  ƒ 28

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   op 24-6-1628 bekent Naeijken Corneliss weduwe Jacop ??? dat de wilceur geheel is afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 025v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              20-11-1620

1e Comparant:  Cleijsken Jans wed Jacop Goverden ea

2e Comparant:  Frans Willemss en Adriaen Franss Cuijper

Goederen:         ½ mergen moergronden, gecomen van Adriaen Severss op oostzijde Vroukens vaert

Prijs:                  ƒ 65

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Willem Jacop Tonis

           West:      Peter Adriaenss Fijnenbuijck

           Noord:    Reijn Dieliss

           Zuid:       Jan Wouterss

Bijz:                   Cleijsken Jans wed Jacop Goverden, geassisteert met Jan Jan Andriess haer broer, Antonis Goverden als gerechte voocht van de kinderen van Jacop Goverden met Jan Jan Andries als toesiender.

Betaald wordt via een wilceur

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 025v

Soort akte:        wilceur

Datum:              20-11-1620

1e Comparant:  Frans Willemss en Adriaen Franss Cuijper

2e Comparant:  Cleijsken Jans wed Jacop Goverden ea

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant (folio 25v)

Prijs:                  ƒ 65

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Op 23-5-1622 is de wilceur geheel afgelost. O.a. door Frans Willemss Cleermaker.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 026r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              20-11-1620

1e Comparant:  Jan Adriaen Claess

2e Comparant:  Cornelis Matijss

Goederen:         een half delle, gemeen met Cornelis Gheritss

Prijs:                  ƒ 248

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     gemeenen dijck

           West:      Peter Willemss

           Noord:    Groot Waspick

           Zuid:       Her straet

Bijz:                   Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 026v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              20-11-1620

1e Comparant:  Cornelis Matijss

2e Comparant:  Jan Adriaen Claess

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 248

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   diverse betalingen

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 027r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              20-11-1620

1e Comparant:  Cornelis Michielss Cleermaecker

2e Comparant:  Mr Adriaen Stevenss

Goederen:         een eijnt ackers, achter de kerck

Prijs:                  ƒ 100

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     kerckweg of Cornelis Adriaen Haensberch

           West:      Adriaen Handricxss Panum

           Noord:    cooper

           Zuid:       einde andere ackers

Bijz:                   Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 027r

Soort akte:        wilceur

Datum:              20-11-1620

1e Comparant:  Adriaen Stevenss

2e Comparant:  Cornelis Michielss

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 27r)

Prijs:                  ƒ 100

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 027v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              21-11-1620

1e Comparant:  Jan Wouterss van Duijsel

2e Comparant:  Herman Aertss

Goederen:         een delle tegenover de Cappelss moelen, gecomen van Direck van Clootwijck za

Prijs:                  ƒ 600

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Joost Aertss

           West:      Adriaen Diercxss van Clootwijk ea

           Noord:    ambacht Nederveen

           Zuid:       Her straet

Bijz:                   Belending west: en weeskijnderen Timoteus Wijckentorn, predicant.

Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 027v

Soort akte:        wilceur

Datum:              21-11-1620

1e Comparant:  Herman Aertss

2e Comparant:  Jan Wouterss

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 27v)

Prijs:                  ƒ 600

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Op 26-10-1624 is de wilceur geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 028r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              25-11-1620

1e Comparant:  Floris Wijten ea

2e Comparant:  Peter Jacopss Wever

Goederen:         en huijske mette erve en moergront

Prijs:                  ƒ 0

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:        Meulen banck

Belend Oost:     Willem Jacop Toniss erffg

           West:      Meulen banck

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Floris Wijten als voocht van Matijs Flooren weeskinderen.

Geen prijs genoemd ivm gifte van Matijs Flooren aan Peter Jacopss op 23-2-1611

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 028v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              2-12-1620

1e Comparant:  Jan Peter Martens ea

2e Comparant:  Jan Handrick Coenen

Goederen:         een perceel gronden of delle, 1 ? Mergen, gemeen met Handrick Dieliss

Prijs:                  ƒ 40

Plaats:               Sgrevelduijn W

Toponiem:       

Belend Oost:     Hoeff van Heukelom

           West:      Direrck Adriaenss

           Noord:    Cornelis Peter Stevenss

           Zuid:       erffg Roeloff Diercxss

Bijz:                   Jan Peter Martens, Adriaen Cornelis Adriaenss x Maeijken Adriaen Cornelisdr en Adriaen Cornelis Lambrechtss

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 029r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              19-12-1620

1e Comparant:  Adriaen Corneliss ea

2e Comparant:  Adriaen Janss vanden Gorp

Goederen:         2/3 in 21 geerden, gemeen met Adriaen Janss

Prijs:                  ƒ 2893

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Gherit Jan Meuss en Cornelis van Nispen

           West:      Willem Joosten van ???

           Noord:    Maesen

           Zuid:       Luiten ambacgt

Bijz:                   Adriaen Corneliss als voocht van Alit Cleijs Breurendr, visscher G’Berge voor 1/6 mede namens Lijntken Cleijs Breurendr wed Huijbrecht Corneliss Ruijmen, geassisteert met Claes Huijbrecht Ruijmen, zoon voor 1/6 Adriaen Dierck Brueren, Hendrick Dierck Brueren, Claes Matijss Visscher x Anna Dierck Bruerendr en Michiel Adriaenss Spranger als oom ende voocht van de weeskinderen van Adriaen Adriaenss Spranger en Neewltken Dierck Bruren: Adriaen, Dierck, Cornelis ende Michiel. Voor 4/5 in een 1/3 (proc notaris G’berg, 18-12-1620). Herman Adriaenss x Pierternelle Dierck Brueren voor 1/5 van 1/3. Alle voor 2/3 erffgenamen van Lijsbeth Adriaen Brueren en Adriaen Willemss, borgm G’berge.

Adriaen Janss woont te Wuijtrecht.

Betaald wordt via een wilceur

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 029v

Soort akte:        wilceur

Datum:              19-12-1620

1e Comparant:  Adriaen Janss vanden Gorp

2e Comparant:  Adriaen Corneliss ea

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 29r)

Prijs:                  ƒ 2893

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Adriaen Corneliss als voocht van Alit Cleijs Breurendr, visscher G’Berge voor 1/6 mede namens Lijntken Cleijs Breurendr wed Huijbrecht Corneliss Ruijmen, geassisteert met Claes Huijbrecht Ruijmen, zoon voor 1/6 Adriaen Dierck Brueren, Hendrick Dierck Brueren, Claes Matijss Visscher x Anna Dierck Bruerendr en Michiel Adriaenss Spranger als oom ende voocht van de weeskinderen van Adriaen Adriaenss Spranger en Neewltken Dierck Bruren: Adriaen, Dierck, Cornelis ende Michiel. Voor 4/5 in een 1/3 (proc notaris G’berg, 18-12-1620). Herman Adriaenss x Pierternelle Dierck Brueren voor 1/5 van 1/3. Alle voor 2/3 erffgenamen van Lijsbeth Adriaen Brueren en Adriaen Willemss, borgm G’berge.

Adriaen Janss woont te Wuijtrecht.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 030r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              23-12-1620

1e Comparant:  Sebastiaen Sebastiaensen x Aentken Gelden Janssen

2e Comparant:  Gelden Janss ea

Goederen:         1 mergen delle of moergronden, oostzijde Vroukens vaert, gecomen van Gelden Janss [?] bij delinge

Prijs:                  ƒ 75

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Willem Jacopss

           West:      vaert

           Noord:    Corst Marceliss

           Zuid:       Matheus Adriaenss

Bijz:                   Gelden Janss, schoonvader, Peter Geldens, swager, en Corst Marcelis. De delle wordt daarna in drieën gedeeld. Corst oost, Gelden midden en Peter west.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 031r

Soort akte:        transport

Datum:              23-12-1620

1e Comparant:  Adriaen Adriaen Hendricxss Goes ea

2e Comparant:  Peter Geldens ea

Goederen:         hun deel inde nalatenschap

Prijs:                  ƒ 60

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Adriaen Adriaen Hendricxss Goes en Lijntken Cornelis gesssisteert met Huijch Peterss erffg van Maeijken Danielss X Gelden Janss, nicht.

Peter Geldens en Sebastiaen Sebastiaensen x Aentken Gelden Janssen, Cornelis Adriaenss x Jenneken Geldens

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 031v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              2-1-1621

1e Comparant:  Jan Cornelis Timmerman x Maeijken

2e Comparant:  Gertruijt en Cornelia Jan Adriaenss van Ghijls

Goederen:         een huijs netten erve

Prijs:                  ƒ 373

Plaats:               11½ Hoeve

Toponiem:       

Belend Oost:     Jan Janss van Hasselt

           West:      Adriaen Michielss

           Noord:    Jochum Janss en Adriaen Michielss

           Zuid:       Her straet

Bijz:                   Maeijken is wed van Adriaen Huijgen Ruijter.

De vrouw van Jan Adriaenss was Aeltken Cornelis.

Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 031v

Soort akte:        wilceur

Datum:              2-1-1621

1e Comparant:  Jan Adriaenss van Ghijls ea

2e Comparant:  Jan Cornelis Timmerman x Maeijken

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van een huijs (zie folio 31v)

Prijs:                  ƒ 373

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Maeijken Ariens is wed van Adriaen Huijgen Ruijter.

Jan Adriaenss van Ghijls wed Aeltken Cornelis namens zijn kinderen: Gertruijt en Cornelia

Op 26-4-1626 is de wilceur geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 032r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              14-1-1621

1e Comparant:  Johan Aertsen Buijs ea

2e Comparant:  Coenraet Janss

Goederen:         een delle

Prijs:                  ƒ 120

Plaats:               11½ Hoeve

Toponiem:       

Belend Oost:     cooper

           West:      Willem Huijgen

           Noord:    Groot Waspick

           Zuid:       Heer straet

Bijz:                   Johan Aertsen Buijs, borgm G’Berge, namens Jochim Tielen, coopman Middelborg in Selant en Dinggentken ende de weeskijnderen van Elisabeth Tielendr, suster en susterskinderen (proc1-10-1619, schepenen G.berge) voor ½ en Jacomijntje Wouterssdr wed Lambrecht Peterss, Dingentken Cornelis haer dochter, met Huijch Peterss als voocht, , Mettken Cornelis mede haeren dochter, Pieternella ende Maeijken Lambrechts dochteren voor dander ½

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 033r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              14-1-1621

1e Comparant:  Peter Geldens

2e Comparant:  Thomas Janss Schipper

Goederen:         1 mergen delle of moergronden, gemeen met Aert Wessels in 2 bloccken

Prijs:                  ƒ 75

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Aert Wessels

           West:      wed Aert Schipper

           Noord:    Corst Marceliss

           Zuid:      

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 033v

Soort akte:        taxatie

Datum:              20-1-1621

1e Comparant:  Adriaen Stevenss en Embrechts Jacopss ea

2e Comparant: 

Goederen:         3 geerden lants, in 12 geerden; 2e ½ delle in 11½ Hoeve

Prijs:                  ƒ 377

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Embrechts Jacopss int selfde stuck

           West:      Adriaen Michielss

           Noord:    ; Nieuwe straet

           Zuid:       ; Groot Waspick

Bijz:                   Adriaen Stevenss en Embrechts Jacopss als erffgenamewn van Jan Janss Boeren, jongman.

Van Jan Janss is geen familie bekend.

De halve delle wordt op f 210 getaxeert.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 034r

Soort akte:        lijst gerechten

Datum:             

1e Comparant: 

2e Comparant: 

Goederen:        

Prijs:                  ƒ 0

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Schout inde regeringe:

Laurens vanden Keboem

Heemraders:

Huijch Peterss, gestorven den 20e november 1?

Lambrecht Willemss

Gerit Franss

Frans Adriaenss Boeser

Jan Willem Janss

Wierck Geritss

Peter Goverden

Secretaris:

Thomas Janss

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 034r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              23-2-1621

1e Comparant:  Steven Corneliss Buijs ea

2e Comparant:  Huijbrecht Bastiaenss Greeff

Goederen:         ontrent ½ mergen ackerlants, gemeen met Lambrecht Willemss

Prijs:                  ƒ 300

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Lambrecht Willemss

           West:      Vroukens vaert grippelke

           Noord:    Jan Peter Adriaenss

           Zuid:       Stoffel Arienss Cluijter

Bijz:                   Steven Corneliss Buijs namens Adriaen Stevenss Blancaert, oom (proc 13-2-1621, schout Sgravenmoer)

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 034v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              23-2-1621

1e Comparant:  Huijbrecht Bastiaenss Greeff

2e Comparant:  Adriaen Jan Thomass

Goederen:         hetzelfde stuk ½ mergen ackerlant (zie folio 34r)

Prijs:                  ƒ 300

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Lambrecht Willemss en Adriaen Janss verdelen de mergen in 2 stukken: Adriaen noord en Lambrecht zuijd.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 034v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              2-3-1621

1e Comparant:  Michiel Matijs Otghens ea

2e Comparant:  Embrecht Jacopss

Goederen:         2¼ geerden, in 6 geerden opten westencant in 12 geerden, 2e ½ delle – ¼ met Wouter Wouterss en cooper

Prijs:                  ƒ 94

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Embrecht Jacopss zelfde stuk; Adr Michielss schout

           West:      Adriaen Michielss; Andries Dingemans cs

           Noord:    Maesen; Heer straet

           Zuid:       11½ Hoeve; Groot Waspick

Bijz:                   Michiel Matijs Otghens als voocht vande kinderen van Adriaen Matijss, broer en Mr Adriaen Stevens voor 1/3 en Melchior Sebastiaenss voor 2/3 als erffg vvan Jan Janss dienen javenden den jongen Jan Boer

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 035v

Soort akte:        wilceur

Datum:              2-3-1621

1e Comparant:  Embrecht Jacopss

2e Comparant:  Melchior Sebastiaenss

Goederen:         wilceur met als onderpant het lant in de voige veste genoemt

Prijs:                  ƒ 560

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Op 26-5-1626 is de wilceur geheel afgelost

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 035v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              2-3-1621

1e Comparant:  Embrecht Jacopss

2e Comparant:  Wouter Wouterss

Goederen:         ½ delle, gemeen met cooper

Prijs:                  ƒ 210

Plaats:               11½ Hoeve

Toponiem:       

Belend Oost:     Adriaen Michielss schout

           West:      Andries Dingemans

           Noord:    Groot Waspick

           Zuid:       Nieuwer straet

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 036r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              17-3-1621

1e Comparant:  Jan Wouter Janss

2e Comparant:  Andries Aertss

Goederen:         een huijsken metten erve, inde Cleijne Geer

Prijs:                  ƒ 285

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:        Cleijne Geer, Groote Geer

Belend Oost:     Hoeff van Heukelom

           West:      Groote Geer

           Noord:    kinderen Willem Jacop Toniss

           Zuid:       vercooper

Bijz:                   Belending oost west kan ook andersom zijn.

Betaald wordt via een wilceur

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 036v

Soort akte:        wilceur

Datum:              17-3-1621

1e Comparant:  Andries Aertss

2e Comparant:  Jan Wouter Janss

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van een huijsken

Prijs:                  ƒ 285

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Op 10-4-1621 wordt een deel van de wilceur verkocht aan Bastiaen Geritss tbv Jan Bastiaenss , zoon. Op 22-1-1624 wordt een deel verkocht aan Janneken Cornelis wed Jan Ariaenss Waelwijck

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 036v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              18-3-1621

1e Comparant:  Jan Wouter Janss

2e Comparant:  Lenaert Diercxss

Goederen:         11/8 hont moergronden inde Molenheij int 6e cavel en tweede letter C

Prijs:                  ƒ 98

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:        Molenheij

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Betaald wordt via een wilceur

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 037r

Soort akte:        wilceur

Datum:              18-3-1621

1e Comparant:  Lenaert Diercxss

2e Comparant:  Jan Wouter Janss

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 36v)

Prijs:                  ƒ 98

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Op 10-4-1621 wordt een deel van de wilceur verkocht aan Bastiaen Geritss tbv Jan Bastiaenss , zoon.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 037v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              19-3-1621

1e Comparant:  Lauwerens vanden Kieboom ea

2e Comparant:  Aert Bernaertss

Goederen:         alle dijckstal in Sgrevelduijn GW neffens den neiuwe dijck, ontrent Muncken ? Hoeff

Prijs:                  ƒ 20

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Lauwerens vanden Kieboom, schout, Huijch Peterss, Ghijsbert Geritss, Gherit Franss, Jan Willem Janss en Peter Goverden, heemraden, Wouter Wouterss en Peter Jochim Janss, borgemeesters namens de gemeenen naeburen

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 038r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              19-3-1621

1e Comparant:  Jan Cornelis x Mariken Janssdr

2e Comparant:  Jochim Hendricxss

Goederen:         een hoff waar Jochim op getimmert heeft; 2e ½ acker saeijlant gemeen met vercooper

Prijs:                  ƒ 150

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Jacop Peter Huijben of Andreas Dingemans

           West:      vercooper, vercooper

           Noord:    de ackers; hoff

           Zuid:       her straet; cloostergoet

Bijz:                   Belending noord zuijd van 1 kan ook andersom zijn.

Belending oost 2e: Cornelis Janss Haensberch

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 038v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              14-4-1621

1e Comparant:  Jan Janss Hoevener den Ouden

2e Comparant:  Lauwereijs Janss, swager

Goederen:         omtrent ½ mergen ackerlant, boven Vroukens vaert

Prijs:                  ƒ 150

Plaats:               Sgrevelduijn W

Toponiem:       

Belend Oost:     Geer steech

           West:      vaert Grippel

           Noord:    Adriaen Rombouts

           Zuid:       Jan Corneliss

Bijz:                   Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 038v

Soort akte:        wilceur

Datum:              14-4-1621

1e Comparant:  Lauwereijs Janss, swager

2e Comparant:  Jan Janss Hoevener den Ouden

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 150

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Op 25-10-1623 is de wilceur geheel afgelost

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 039r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              10-5-1621

1e Comparant:  Wilbort Corneliss

2e Comparant:  Hendrick Lenaertss

Goederen:         een huijske metten erve

Prijs:                  ƒ 250

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Matheus Adriaenss

           West:      Vroukens vaert

           Noord:    Gherit Jan Aen Denis

           Zuid:       Cornelis Janss cum suis

Bijz:                   Betaald wordt via een wilceur

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 039v

Soort akte:        wilceur

Datum:              10-5-1621

1e Comparant:  Hendrick Lenaertss

2e Comparant:  Wilbort Corneliss

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van een huijske

Prijs:                  ƒ 250

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Op 29-10-1623 is de wilceur geheel afgelost

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 040r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              15-6-1621

1e Comparant:  Meerten Claes Bisschop

2e Comparant:  mr Adriaen Stevenss Verschurings

Goederen:         ½ mergen gronden inde Corte Maeten

Prijs:                  ƒ 10

Plaats:               Sgrevelduijn W

Toponiem:        Corte Maeten

Belend Oost:     Peter Jochem Jan Beerten

           West:      Peeter Matijss of 11½ Hoeve

           Noord:    Peter Matijss cum suis

           Zuid:       Cuijpers Leij

Bijz:                   Meerten woont te Sgravenmoer

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 040v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              6-7-1621

1e Comparant:  Gherit Meliss, ruijter onder Megang, G’Berg

2e Comparant:  Matijs Michielss

Goederen:         12 geerden lants, gecomen van zijn vader

Prijs:                  ƒ 768

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Jan Peterss Crollen en Cornelis Janss Nobel

           West:      Matijs Peterss

           Noord:    Maesen

           Zuid:       Hendrick Luijten Ambacht

Bijz:                   6 geerden worden gemangelt tegen 6 geerden uit de volgende veste.

Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 041r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              6-7-1621

1e Comparant:  Matijs Michielss

2e Comparant:  Gherit Meliss, ruijter onder Megant, G’Berg

Goederen:         6 geerden lant, in 12 geerden opten oostencant

Prijs:                  ƒ 0

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Aert Adriaenss cum suis

           West:      Jochim Segeren int selfde lant

           Noord:    Maesen

           Zuid:       Hendrick Luijten Amabacht

Bijz:                   deze 6 geerden worden gemangelt tegen 6 geerden uit de vorige veste (zie folio 40v)

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 041r

Soort akte:        wilceur

Datum:              6-7-1621

1e Comparant:  Matijs Michielss

2e Comparant:  Gherit Meliss

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 40v en 41r)

Prijs:                  ƒ 1066

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Op 23-12-1621 wordt een deel van de wilceur verkocht aan Seger Janss.

Eind 1622 is de wilceur geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 042r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              29-7-1621

1e Comparant:  Gherit Jan Meuss

2e Comparant:  Huibrecht Corneliss

Goederen:         3 geerden lant, in 12 geerden

Prijs:                  ƒ 510

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Anneken wed Commer Claesen int selde lant

           West:      Jan Matijss van Clootwijck, rentmeester

           Noord:    Maesen

           Zuid:       Gherit Janss cooltuijn

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 042v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              11-8-1621

1e Comparant:  Jan Adriaenss Fijnenbuijck

2e Comparant:  Wilbort Corneliss

Goederen:         het noordeijnt (½) van een acker, inde Griffier Bancken

Prijs:                  ƒ 229

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:        Griffier Bancken

Belend Oost:     Rom Peeterss

           West:      wed Dirck Foppenss

           Noord:   

           Zuid:       Jan Adriaenss met wederhelft

Bijz:                   Betaald wordt via een wilceur

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 043r

Soort akte:        wilceur

Datum:              11-8-1621

1e Comparant:  Wilbort Corneliss

2e Comparant:  Jan Adriaenss Fijnenbuijck

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 229

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Adriaen en Peeter Adriaenss Fijnenbuijck, erffg van Jan, verklaren dat de wilceur geheel is afgelost, 17-1-1626

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 043v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              12-10-1621

1e Comparant:  Jan Janss den Jongen Hoevener ea

2e Comparant:  Lauwereijs Janss, vader Neeltken

Goederen:         ½ acker saeijlant, groot geheel ½ mergen, boven Vroukens vaert, gemeen met cooper

Prijs:                  ƒ 285

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Geer steech

           West:      vaert grippel

           Noord:    Jan Corneliss

           Zuid:       Adriaen Bimmen ?

Bijz:                   Jan Janss den Jongen Hoevener als voocht Neeltken Lauwereijs zijn suster weeskint, int bijwesen van Jan Janss, vader en Adriaen Janss,broer.

Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 044r

Soort akte:        wilceur

Datum:              12-10-1621

1e Comparant:  Lauwereijs Janss, vader Neeltken

2e Comparant:  Jan Janss den Jongen Hoevener ea

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 43v)

Prijs:                  ƒ 285

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Jan Janss den Jongen Hoevener als voocht Neeltken Lauwereijs zijn suster weeskint, int bijwesen van Jan Janss, vader en Adriaen Janss,broer.

Op 16-5-1626 is de wilceur geheel afgelost volgens erffg weeskint.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 044v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              27-10-1621

1e Comparant:  Cornelis Andriess Cuer

2e Comparant:  Adriaen Stevenss Verschuerings

Goederen:         een perceelken gronden achter Cornelis zijn huijs, gecomen van Anthonis Adriaen Toniss

Prijs:                  ƒ 8

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Cornelis Adriaenss Haensberch of kerckwech

           West:      cooper

           Noord:    watersloot

           Zuid:       cooper

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 044v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              27-10-1621

1e Comparant:  Hilleken Diercx weduwe Adriaen Janss Leur

2e Comparant:  Wouter Willemss

Goederen:         een delle

Prijs:                  ƒ 200

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Matheus Adriaenss

           West:      Vroukens vaert

           Noord:    Gherit Willemss Braber

           Zuid:       erffg Willem Jacop Toniss

Bijz:                   Hilleken heeft als voocht Peter Govertss

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 045r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              27-10-1621

1e Comparant:  Jacop Adriaenss Meulder ea

2e Comparant:  Adriaen Janss Vos

Goederen:         een gedeelte weijlant, in Jan Wijt Willems stede, gemeen met Bastiaen Peeterss Greeff

Prijs:                  ƒ 70

Plaats:               Sgrevelduijn W

Toponiem:       

Belend Oost:     cooper

           West:      Sgrevelduijnsloot

           Noord:    Jan Lauwereijss

           Zuid:       cooper

Bijz:                   Jacop Adriaenss Meulder x Maeijken Corneliss Huijbendr, Huijbrecht Corneliss, swager, namens hun moeder Geertruijt Huijben wed Jochum Wijten.

Betaald wordt via een wilceur

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 045v

Soort akte:        wilceur

Datum:              27-10-1621

1e Comparant:  Adriaen Janss Vos

2e Comparant:  Jacop Adriaenss Meulder ea

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 45r)

Prijs:                  ƒ 70

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Jacop Adriaenss Meulder x Maeijken Corneliss Huijbendr, Huijbrecht Corneliss, swager, namens hun moeder Geertruijt Huijben wed Jochum Wijten.

Maeijken Cornelis wed Jacop Arss krijgt geld

Peeter Arss en Hendrick Jans nemen (een deel) van de wilceur over.

De gelijcke erffg verklaren dat de wilceur geheel is afgelost door Neelken Handricxs op 28-12-1663

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 045v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              27-10-1621

1e Comparant:  Huijbrecht Cornelis ea

2e Comparant:  Cornelis Stevens

Goederen:         een stuck ackerlant, in Wijt Willemss tsede

Prijs:                  ƒ 200

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Bastiaen Peterss Greeff

           West:      cooper

           Noord:    Jan Wijten

           Zuid:       Adriaen Janss Vos

Bijz:                   Huijbrecht Cornelis, zoon Geertruijt Huijben en Jacop Adriaenss Meulder x Maeijken Cornelisdr.

Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 046r

Soort akte:        wilceur

Datum:              27-10-1621

1e Comparant:  Cornelis Stevens

2e Comparant:  Huijbrecht Cornelis ea

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 200

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Huijbrecht Cornelis, zoon Geertruijt Huijben en Jacop Adriaenss Meulder x Maeijken Cornelisdr.

Maeijken Corn wed Jacop Adr verklaart dat de wilceur geheel is afgelost op 27-12-1624

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 046v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              17-11-1621

1e Comparant:  Jan Wouter Janss

2e Comparant:  Jan Corneliss

Goederen:         een delle tegenover Peter Jan Matijss

Prijs:                  ƒ 330

Plaats:               Sgrevelduijn W

Toponiem:       

Belend Oost:     Thomas Janss Schipper

           West:      Coenraet Janss

           Noord:    Cleijn Waspick

           Zuid:       Her straet

Bijz:                   Betaald wordt via een wilceur

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 046v

Soort akte:        wilceur

Datum:              17-11-1621

1e Comparant:  Jan Corneliss

2e Comparant:  Jan Wouter Janss

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 330

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Op 30-12-1622 is de wilceur geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 047r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              8-12-1621

1e Comparant:  Adriaen Jan Joriss x Maeijken Aert Jacops

2e Comparant:  Dingeman Janss Bogaert

Goederen:         een delle metten werff

Prijs:                  ƒ 425

Plaats:               11½ Hoeve

Toponiem:       

Belend Oost:     cooper

           West:      kinderen Dirck Adriaenss Schoenmaecker

           Noord:    Groot Waspick

           Zuid:       straet

Bijz:                   Betaald wordt via een wilceur

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 047r

Soort akte:        wilceur

Datum:              8-12-1621

1e Comparant:  Dingeman Janss Bogaert

2e Comparant:  Adriaen Jan Joriss

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 46r)

Prijs:                  ƒ 425

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   de wilceur is geheel afgelost, datum niet te lezen

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 047v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              27-12-1621

1e Comparant:  Frans Janss

2e Comparant:  Lambrecht Willemss

Goederen:         ½ delle, gemeen met Jan Andriess Bogaert

Prijs:                  ƒ 150

Plaats:               Sgrevelduijn W

Toponiem:       

Belend Oost:     Anneken wed Jan Janss Vinder ?

           West:      Frans Adriaenss Boeser

           Noord:    Cleijn Waspick

           Zuid:       Heer straet

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 048r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              27-12-1621

1e Comparant:  Adriaen Marceliss ea

2e Comparant:  Aert Bernaertss

Goederen:         een acker saeijlant

Prijs:                  ƒ 110

Plaats:               Sgrevelduijn W

Toponiem:       

Belend Oost:     Adriaen Stoffelen

           West:      Aert Willemss Bommeler

           Noord:    vercooper

           Zuid:       dorps dijck

Bijz:                   Adriaen Marceliss namens Maeijken Peter Meijersdr, moeder, wed Adriaen Peterss van Sgravenmoer, geassisteert door Hendrick van Dommelen (proc not Oosterhout) voor ½.

Jan Aertss Metseler mede namens Peter Adriaenss, swager vervangende Jacop Adriaenss, broer (proc not G’berg, 13-12-1621) voor dander ½.

Betaald wordt via een wilceur

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 048v

Soort akte:        wilceur

Datum:              27-12-1621

1e Comparant:  Aert Bernaertss

2e Comparant:  Adriaen Marceliss ea

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 110

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Op 14-12-1624 is de wilceur geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 049r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              3-1-1622

1e Comparant:  Wouter Jan Wouterss

2e Comparant:  Huijbrecht Adriaenss

Goederen:         een moerdelle, gekocht van Eeltken Peterss

Prijs:                  ƒ 200

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Matheus Adriaenss

           West:      Vroukens vaert

           Noord:    Adriaen Rombouts

           Zuid:       Gherit Franss

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 049v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              17-2-1622

1e Comparant:  Adriaen Denis

2e Comparant:  Huijbrecht Diercxss vander Maes

Goederen:         een delleken, gekocht van Wouter Adriaenss Roothals

Prijs:                  ƒ 67

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Willem van Ghents vaert

           West:      Bagijnen gronden

           Noord:    cooper

           Zuid:       Bastiaen Peterss Greeff

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 050r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              17-2-1622

1e Comparant:  Jan Matheuss

2e Comparant:  Jan Adriaenss de Roij, schout Cappel

Goederen:         een geerken lants, ontrent tegenover de Capelsse moelen, gecomen van Matijs Flooren

Prijs:                  ƒ 100

Plaats:               Sgrevelduijn W

Toponiem:       

Belend Oost:     Bagijnen Steech

           West:      Joost Aertss

           Noord:    ambacht Nederveen

           Zuid:       Her straet

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 050r

Soort akte:        transport

Datum:              15-2-1622

1e Comparant:  Matheus Adriaenss en Tomas Janss Schipper ea

2e Comparant:  Gelden Janss

Goederen:         hun deel van de nalatenschap

Prijs:                  ƒ 60

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Matheus Adriaenss en Tomas Janss Schipper, erffg voor ½ van Mariken Daniels x Gelden Janss, tot behoeff van Gelden Janss.

Frans vander Linden x Adriaentken Rochus de Cuijper, voor ¼, hebben hun geld gekregen.

Adriaen Willemss Clepper, voor ½, x Dierckxss Diercxdr heeft ook zijn geld gekregen.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 050v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              15-2-1622

1e Comparant:  Bastiaen Peterss Greeff

2e Comparant:  Jan Wijten

Goederen:         een stuk ackerlant, in Wijt Willemss stede, waar Jan nu woont

Prijs:                  ƒ 70

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Vroukens vaert grippel

           West:      Cornelis Stevenss

           Noord:    Jan Wijten

           Zuid:       wed Adriaen Janss Luer

Bijz:                   Belending oost west kan ook andersom zijn.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 051r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              22-3-1622

1e Comparant:  Adriaen Jan Joriss x Maeijken Aert Jacopss

2e Comparant:  Wouter Matijs Wouterss

Goederen:         een ackerken saeijlant, achter Vastaert Jacops

Prijs:                  ƒ 290

Plaats:               11½ Hoeve

Toponiem:       

Belend Oost:     Jan Andriess Stevens

           West:      Frans Geritss erffg

           Noord:    Vastaert Jacops

           Zuid:       Frans Geritss erffg

Bijz:                   Betaald wordt via een wilceur

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 051v

Soort akte:        wilceur

Datum:              22-3-1622

1e Comparant:  Wouter Matijs

2e Comparant:  Adriaen Jan Joriss

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 51r)

Prijs:                  ƒ 290

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Op 20-2-1626 is de wilceur geheel afgelost

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 052r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              20-4-1622

1e Comparant:  Jan Wouter Janss

2e Comparant:  Huijbrecht Bastiaenss Greeff

Goederen:         ½ mergen saeijlant, inde Meulen Banck

Prijs:                  ƒ 325

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:        Meulen Banck

Belend Oost:     Peter Adriaenss de Roij

           West:      Peter Wouterss

           Noord:    Willem Jacop Toniss

           Zuid:       Willem Jacop Toniss

Bijz:                   Betaald wordt via een wilceur

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 052r

Soort akte:        wilceur

Datum:              20-4-1622

1e Comparant:  Huijbrecht Bastiaenss Greeff

2e Comparant:  Jan Wouter Janss

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 52r)

Prijs:                  ƒ 325

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   OP 2-2-1623 wordt de wilceur getransporteert aan Wierck Geritss en Adriaewn Janssen Schep, kerckmeesters

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 052v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              26-4-1622

1e Comparant:  Aentken Bastiaens wed Huijbrecht Janss Schep ea

2e Comparant:  Adriaen Janss Schep

Goederen:         ½ huijs met ½ delle, gemeen met cooper

Prijs:                  ƒ 805

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Adriaen Stevenss

           West:      Michiel Matijss cum suis

           Noord:    Cleijn Waspick

           Zuid:       Her straet

Bijz:                   Aentken Bastiaens wed Huijbrecht Janss Schep, geassisteert door Jan Handrick Bonttenss ? En Lauwereijs vanden Kieboom als oppervoocht van haer kinderen.

Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 053r

Soort akte:        wilceur

Datum:              26-4-1622

1e Comparant:  Adriaen Janss Schep

2e Comparant:  Aentken Bastiaens wed Huijbrecht Janss Schep ea

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van ½ huijs

Prijs:                  ƒ 805

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Hendrick Lendertsen Scheur x Aentken verklaart dat de wilceur geheel is afgelost, 1-3-1632

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 053r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              26-4-1622

1e Comparant:  Adriaen Janss Schep ea

2e Comparant:  Adriaen Stevenss

Goederen:         1/6 in een delle, gemeen met Andries Dingemans cum suis

Prijs:                  ƒ 136

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Wouter Wouterss

           West:      Huijch Peterss

           Noord:    groot Waspick

           Zuid:       nieuwe straet

Bijz:                   Adriaen Janss Schep als voocht van t weeskijnt van Huijbrecht Janss Schep, broer, Aentken Bastiaenss, Jan Bastiaenss mede namens de andere broers ende susters.

Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 053v

Soort akte:        wilceur

Datum:              26-4-1622

1e Comparant:  Adriaen Stevenss

2e Comparant:  Adriaen Janss Schep ea

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van grond

Prijs:                  ƒ 136

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Adriaen Janss Schep als voocht van t weeskijnt van Huijbrecht Janss Schep, broer, Aentken Bastiaenss, Jan Bastiaenss mede namens de andere broers ende susters.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 053v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              26-4-1622

1e Comparant:  Adriaen Janss Schep ea

2e Comparant:  Joost Willemss

Goederen:         2 hoffkens

Prijs:                  ƒ 28

Plaats:               Sgrevelduijn W

Toponiem:       

Belend Oost:     Adriaen Adriaenss Fiijnenbuijck

           West:      Peter Jan Matijs en Joost Willemss

           Noord:    cooper

           Zuid:       cooper

Bijz:                   Adriaen Janss Schep als voocht van t weeskijnt van Huijbrecht Janss Schep, broer, Aentken Bastiaenss wed Huijbrecht

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 054r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              26-4-1622

1e Comparant:  Adriaen Janss Schep ea

2e Comparant:  Jan Wouter Janss

Goederen:         een delleken

Prijs:                  ƒ 266

Plaats:               Sgrevelduijn W

Toponiem:       

Belend Oost:     cooper

           West:      Lambrecht Willemss

           Noord:    Cleijn Waspick

           Zuid:       Jan Andriess Bogaerts cum suis

Bijz:                   Adriaen Janss Schep als voocht van t weeskijnt van Huijbrecht Janss Schep, broer, Aentken Bastiaenss wed Huijbrecht.

Betaald wordt via een wilceur

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 054r

Soort akte:        wilceur

Datum:              26-4-1622

1e Comparant:  Jan Wouter Janss

2e Comparant:  Adriaen Janss Schep

Goederen:         wilceur tbv de aankop van lant

Prijs:                  ƒ 266

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Adriaen Janss Schep als voocht van t weeskijnt van Huijbrecht Janss Schep, broer, Aentken Bastiaenss wed Huijbrecht.

Handrick Lenderts x Aentken verklaart op 28-4-1624 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 054v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              26-4-1622

1e Comparant:  Peter Willemss

2e Comparant:  Jan Peter Willemss

Goederen:         een acker saeijlant

Prijs:                  ƒ 700

Plaats:               11½ Hoeve

Toponiem:       

Belend Oost:     Jochum Peterss cum suis

           West:      cooper

           Noord:    straet

           Zuid:       de veldekens

Bijz:                   Betaald wordt via een wilceur

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 054v

Soort akte:        wilceur

Datum:              26-4-1622

1e Comparant:  Jan Peter Willemss

2e Comparant:  Cornelis Janss Haensberch

Goederen:         wilceur tbv de aankop van lant (zie folio 54v)

Prijs:                  ƒ 700

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Op 29-3-1626 hebben de kinderen verklaart dat de wilceur geheel is afgelost.

In de kop zou Peter Willems het geld ontvangen

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 055r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              19-5-1622

1e Comparant:  Jan Janss Hoevener den Ouden ea

2e Comparant:  Antonis Jacopss Meulder

Goederen:         2 dellekens zoals gekocht van Jacopss Jacop Scheren ?, de moeder van Anneke Jacops

Prijs:                  ƒ 100

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Willem van Ghents vaert

           West:      Willem Jacopss erffg

           Noord:    Sebastiaen Peterss Greeff

           Zuid:       Jan Peterss Meulder

Bijz:                   Jan Janss Hoevener den Ouden en Matheus Adriaenss als voochden van Anneken Jacopsdr

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 055r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              8-6-1622

1e Comparant:  Thomas Janss, secretaris ea

2e Comparant:  Jochim Peterss Vonder en Corn Janss Haensberch

Goederen:         21 geerden binnen dijck en 18 geerden buijtendijcx, voor 2/3 van erffg Lijsbet Adriaen Breuren gekocht en 1/3 aenbestorven

Prijs:                  ƒ 2300

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Gherit Jan Meussen en Cornelis van Nispen

           West:      Willem Joosten van Loo

           Noord:    Maesen

           Zuid:       Hendrick Luijten Ambacht

Bijz:                   Thomas Janss, secretaris, namens Adriaen Janss Vonder (Vuitrecht), (proc G.berg, 17-5-1622).

Adriaen Janss van Gorp beknt op 15-5-1626 dat de koopsom geheel is voldaan

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 056r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              6-7-1622

1e Comparant:  Matheus Adriaenss ea

2e Comparant:  Bastiaen Peterss Greeff

Goederen:         een delleken, gecomen van teuntken Adriaen backendr

Prijs:                  ƒ 50

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Willem van Ghents vaert

           West:      bagijnen gronden

           Noord:    Rombout Peterss

           Zuid:       Peter Deniss de Haen

Bijz:                   Matheus Adriaenss namens Jochim de Jeger, vaandrich onder capiteijn Jeuskelen ? Namens zijn vijff kinderen bij Cathalijn Anthonisdr (proc 8-6-1622)

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 056v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              8-10-1622

1e Comparant:  Dingen Adriaen Wijtendr ea

2e Comparant:  Adriaen Jan Toniss en Jan Wouter Janss

Goederen:         een huijs, werff, ½ hoff, grasdries, acker en acker die Adriaen Wijten tegen de kinderen van Lijntken Tijss gedeelt heeft

Prijs:                  ƒ 1276

Plaats:               Sgrevelduijn W

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:    gracht teijnde acker nae Cuijpers Leij

           Zuid:       2e Huijch Janss

Bijz:                   Dingen Adriaen Wijtendr met Jan Cornelis Timmerman als voocht, int bijweesen van Jan Wijten, voor ½.

Cornelis Corneliss Buijs als voocht vant weeskint van Dingen Dielisdr x Adriaen Wijten met Balten Dieliss als toesiender voor dander ½.

Betaald wordt via een wilceur

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 057r

Soort akte:        wilceur

Datum:              8-10-1622

1e Comparant:  Adriaen Jan Toniss en Jan Wouter Janss

2e Comparant:  Dingen Adriaen Wijtendr ea

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van een huijs

Prijs:                  ƒ 1276

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Dingen Adriaen Wijtendr met Jan Cornelis Timmerman als voocht, int bijweesen van Jan Wijten, voor ½.

Cornelis Corneliss Buijs als voocht vant weeskint van Dingen Dielisdr x Adriaen Wijten met Balten Dieliss als toesiender voor dander ½.

Peter Thonis ??? is geheel voldaan.

Gerit Joosten x Dingen Adriaen Wijten is geheel voldaan

Corn Corn Buijs is geheel voldaan, 26-9-1633

Corn Buijs en Bastiaen Balten Dieliss als voochden van de weeskijnderen van Dingen Dieliss zijn voldaan, 23-1-1638

De weduwe Adriaen Aert Toniss, 28-12-1630.

Er is een quitantie van Jan Peeterss Leempoel x Dingenken Adriaenss aanwezig

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 057v

Soort akte:        rentebrief

Datum:              8-10-1622

1e Comparant:  Jan Wouter Janss

2e Comparant:  Michiel Matijss ea

Goederen:         half huijs en erve, zoals gecomen van erffg Adriaen Wijten en Dingen Dielis

Prijs:                  ƒ 0

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Michiel Matijss als voocht vant weeskijnt van Michiel Dircxss.

Het huijs wordt wederom verleden voor f6. De rente kan ook ineens betaald worden: f 100.

Op 8-12-1623 is de brief gelost.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 057v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              8-10-1622

1e Comparant:  Dingen Adriaen Wijtendr ea

2e Comparant:  Jan Corneliss

Goederen:         een perceelken ackerlant in Wijt Willems stede

Prijs:                  ƒ 250

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Adriaen Janss Vos

           West:      Adriaen Janss Vos

           Noord:    Adriaen Janss Vos

           Zuid:       Cornelis Stevenss

Bijz:                   Dingen Adriaen Wijtendr met Jan Cornelis Timmerman als voocht, int bijweesen van Jan Wijten, voor ½.

Cornelis Corneliss Buijs als voocht vant weeskint van Dingen Dielisdr x Adriaen Wijten met Balten Dieliss als toesiender voor dander ½.

Betaald wordt via een wilceur

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 058r

Soort akte:        wilceur

Datum:              8-10-1622

1e Comparant:  Jan Corneliss

2e Comparant:  Dingen Adriaen Wijtendr ea

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 250

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Dingen Adriaen Wijtendr met Jan Cornelis Timmerman als voocht, int bijweesen van Jan Wijten, voor ½.

Cornelis Corneliss Buijs als voocht vant weeskint van Dingen Dielisdr x Adriaen Wijten met Balten Dieliss als toesiender voor dander ½.

4-12-1628 is de wilceur geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 058r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              8-10-1622

1e Comparant:  Dingen Adriaen Wijtendr ea

2e Comparant:  Aert Wessel Aertss en Denis Peterss de Haen

Goederen:         ettelijke delen gronden, gedeelt tegen kijnderen Lijntken Corpen

Prijs:                  ƒ 166

Plaats:               Sgrevelduijn W

Toponiem:       

Belend Oost:     Adriaen Jan Toniss cum suis

           West:      Jan Peterss Meijer

           Noord:    kijnderen voorss Lijn Tijs

           Zuid:       Huijch Janss

Bijz:                   Dingen Adriaen Wijtendr met Jan Cornelis Timmerman als voocht, int bijweesen van Jan Wijten, voor ½.

Cornelis Corneliss Buijs als voocht vant weeskint van Dingen Dielisdr x Adriaen Wijten met Balten Dieliss als toesiender voor dander ½.

Betaald wordt via een wilceur

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 058v

Soort akte:        wilceur

Datum:              8-10-1622

1e Comparant:  Aert Wessel Aertss en Denis Peterss de Haen

2e Comparant:  Dingen Adriaen Wijtendr ea

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 166

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Dingen Adriaen Wijtendr met Jan Cornelis Timmerman als voocht, int bijweesen van Jan Wijten, voor ½.

Cornelis Corneliss Buijs als voocht vant weeskint van Dingen Dielisdr x Adriaen Wijten met Balten Dieliss als toesiender voor dander ½.

Op 19-1-1624 is de wilceur geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 059r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              8-10-1622

1e Comparant:  Dingen Adriaen Wijtendr ea

2e Comparant:  Adriaen Jan Toniss en Jan Wouter Janss

Goederen:         ontrent ½ mergen gronden

Prijs:                  ƒ 36

Plaats:               Sgrevelduijn W

Toponiem:       

Belend Oost:     Huijch Janss

           West:     

           Noord:    Denis Peterss cum suis

           Zuid:       Michiel Jacopss

Bijz:                   Dingen Adriaen Wijtendr met Jan Cornelis Timmerman als voocht, int bijweesen van Jan Wijten, voor ½.

Cornelis Corneliss Buijs als voocht vant weeskint van Dingen Dielisdr x Adriaen Wijten met Balten Dieliss als toesiender voor dander ½.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 059r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              30-12-1622

1e Comparant:  Wouter Hendricxss ea

2e Comparant:  Adriaen Stevens Verschuerings

Goederen:         een huijske metten erve teijnde de gebuerstraet

Prijs:                  ƒ 232

Plaats:               Sgrevelduijn W

Toponiem:       

Belend Oost:     Cornelis Andriess Cuer

           West:      cooper

           Noord:    Ghebuer straet en Adriaen Arienss

           Zuid:       cooper

Bijz:                   Wouter Hendricxss, Antonis Claesen x Willemken Hendricxsdr voor ½.

Matijs Goverts, Heijltken Govertsdr voor ¼.

Lauwereijs vanden Kieboom, schout, namens erffg van vaderszijde van Maeijken Jansdr voor ¼.

Erffgenamen van Jan Hendricxss en Maeijken Jansdr.

Op 17-1-1624 is de koopsom geheel voldaan.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 059v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              30-12-1622

1e Comparant:  Jochim Jan Berthoutss

2e Comparant:  Adriaen Jochims sijnen soon

Goederen:         ½ huijs etc gemeen met kinderen en kintskinderen Catharina Peter Meijenblomsdr zaliger x Jochim Janss 2e ½ acker

Prijs:                  ƒ 1400

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Vroukens vaert; Adriaen Jochimss

           West:      dwars steech; Wouter Janss

           Noord:    Jochim Aertss; Wouter Janss

           Zuid:       Peter Jochimss; Huijbert Gheritss

Bijz:                   Betaald wordt via een wilceur

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 059v

Soort akte:        wilceur

Datum:              30-12-1622

1e Comparant:  Adriaen Jochims sijnen soon

2e Comparant:  Jochim Jan Berthoutss

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van een ½ huijs en acker

Prijs:                  ƒ 1400

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Erffg J J Berthouts ontvangen op 14-3-1626 geld.

Peter Jochims verklaart op 15-1-1631 dat de wilceur geheel is afgelost.

Jan Berten krijgt namens t weeskijnt [?] geld van ??? Jochimss

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 060r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              13-1-1623

1e Comparant:  Peter Jochum Berthoutss

2e Comparant:  Adriaen Jochumss broer

Goederen:         zijn deel inde stede en ackerlant, gemeen met kinderen Jan Adriaenss de Ruijter, erffg Huijbrecht Meertens en cooper

Prijs:                  ƒ 400

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Vroukens vaert; cooper

           West:      dwars steech; Wouter Janss

           Noord:    Jochim Aertss; Huijbrecht Gheritss

           Zuid:       Peter Jochimss; Wouter Janss

Bijz:                   Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 060v

Soort akte:        wilceur

Datum:              13-1-1623

1e Comparant:  Adriaen Jochumss broer

2e Comparant:  Peter Jochum Berthoutss

Goederen:         wiklceur tbv de aankoop van deel uit de nalatenschap (zie folio 60r)

Prijs:                  ƒ 400

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Op 4-1-1628 is de wilceur geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 061r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              13-1-1623

1e Comparant:  Jan Jan Wouterss Krij ?

2e Comparant:  Wouter Wouterss, schoonvader

Goederen:         een ackerken saeijlants met delleken, gecoemen van Jan Adriaen Claess

Prijs:                  ƒ 200

Plaats:               11½ Hoeve

Toponiem:       

Belend Oost:     Lenaert Diercxss cum suis

           West:      erffg Adriaen Lambrechtss

           Noord:    Her straet

           Zuid:       cloosters goet

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 061r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              13-1-1623

1e Comparant:  Matijs Corneliss en Cornelis Corneliss ea

2e Comparant:  Jan Willem Janss

Goederen:         een acker saeijlants

Prijs:                  ƒ 1152

Plaats:               11½ Hoeve

Toponiem:       

Belend Oost:     Jan Wouterss tot Raemsdonck cum suis

           West:      wed Commer Claesen

           Noord:    Her straet

           Zuid:       clooster goet

Bijz:                   Matijs Corneliss en Cornelis Corneliss, Adriaen Matijs als oom ende voocht van Sijcken ende Janneken Cornelisdr, Joost Corneliss en Lauwerens vanden Kieboom, schout vanwege Jost Corneliss, uijtlandig. Kinderen van Cornelis Matijs Timmerman.

Betaald wordt via een wilceur

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 061v

Soort akte:        wilceur

Datum:              13-1-1623

1e Comparant:  Jan Willem Janss

2e Comparant:  Matijs Corneliss en Cornelis Corneliss ea

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 1152

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Matijs Corneliss en Cornelis Corneliss, Adriaen Matijs als oom ende voocht van Sijcken ende Janneken Cornelisdr, Joost Corneliss en Lauwerens vanden Kieboom, schout vanwege Jost Corneliss, uijtlandig. Kinderen van Cornelis Matijs Timmerman.

Er vinden diverse betalingen aan de kinderen plaats.

Op 10-10-1630 heeft Jan Willem Buijs met de Heijligeestmeesters afgerekend tbv Sijcken ende Janneken Corneliss

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 061v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              13-1-1623

1e Comparant:  Matijs Corneliss en Cornelis Corneliss ea

2e Comparant:  Bastiaen Geritss

Goederen:         een huijs mette hoff

Prijs:                  ƒ 600

Plaats:               Sgrevelduijn W

Toponiem:       

Belend Oost:     gebeur straet

           West:      Cornelis Geritss cum suis

           Noord:    polder Groot Waspick

           Zuid:       Her straet

Bijz:                   Matijs Corneliss en Cornelis Corneliss, Adriaen Matijs als oom ende voocht van Sijcken ende Janneken Cornelisdr, Joost Corneliss en Lauwerens vanden Kieboom, schout vanwege Jost Corneliss, uijtlandig. Kinderen van Cornelis Matijs Timmerman.

Betaald wordt via een wilceur

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 062r

Soort akte:        wilceur

Datum:              13-1-1623

1e Comparant:  Bastiaen Geritss

2e Comparant:  Matijs Corneliss en Cornelis Corneliss ea

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs:                  ƒ 600

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Matijs Corneliss en Cornelis Corneliss, Adriaen Matijs als oom ende voocht van Sijcken ende Janneken Cornelisdr, Joost Corneliss en Lauwerens vanden Kieboom, schout vanwege Jost Corneliss, uijtlandig. Kinderen van Cornelis Matijs Timmerman.

De diversen kinderen krijgen hun geld.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 062r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              13-1-1623

1e Comparant:  Matijs Corneliss en Cornelis Corneliss ea

2e Comparant:  Peter Matijss

Goederen:         ½ delle, gemeen met Cornelis Geritss

Prijs:                  ƒ 347

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Bastiaen Geritss en gemeenen dijck

           West:      Peter Willemss

           Noord:    Groot Waspick

           Zuid:       Her straet

Bijz:                   Matijs Corneliss en Cornelis Corneliss, Adriaen Matijs als oom ende voocht van Sijcken ende Janneken Cornelisdr, Joost Corneliss en Lauwerens vanden Kieboom, schout vanwege Jost Corneliss, uijtlandig. Kinderen van Cornelis Matijs Timmerman.

Betaald wordt via een wilceur

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 062v

Soort akte:        wilceur

Datum:              13-1-1623

1e Comparant:  Peter Matijss

2e Comparant:  Matijs Corneliss en Cornelis Corneliss ea

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 347

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Op 5-3-1626 is de wilceur geheel afgelost

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 062v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              13-1-1623

1e Comparant:  Mels Aertss Scheppen

2e Comparant:  Jan Wouter Janss

Goederen:         een eijndeken delle

Prijs:                  ƒ 190

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     gemeen steech

           West:      cooper

           Noord:    Cleijn Waspick

           Zuid:       dwarssteech

Bijz:                   Betaald wordt via een wilceur

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 063r

Soort akte:        wilceur

Datum:              13-1-1623

1e Comparant:  Jan Wouter Janss

2e Comparant:  Mels Aertss

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 190

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Berbel Peterss x Mels Aertssverklaart op 27-8-1627 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 063r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              18-1-1623

1e Comparant:  Corstiaen Wouterss Wagenmaecker

2e Comparant:  Matheus Peterss Teuwen

Goederen:         een huijsken, hoff en erve

Prijs:                  ƒ 190

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Jan Matheuss

           West:      Vroukens vaert

           Noord:    erffg Cornelis Janss

           Zuid:       Peter Matheuss

Bijz:                   Betaald wordt via een wilceur

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 063v

Soort akte:        wilceur

Datum:              18-1-1623

1e Comparant:  Matheus Peterss Teuwen

2e Comparant:  Corstiaen Wouterss Wagenmaecker

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 62r)

Prijs:                  ƒ 190

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Jan Dieliss als voocht van de kinderen van Cvorstiaen Wouters verklaart op 16-6-1628 dat de wilceur geheel is afgelost

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 063v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              18-1-1623

1e Comparant:  Adriaen Aertss

2e Comparant:  Peter Wouterss

Goederen:         1/6 in stede van Adriaen Aertss, aengecomen van zijn vader, boven Vroukens vaert, gemeen met Jan Peterss Geenen; 1/6 acker

Prijs:                  ƒ 356

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Geer steech; Vroukens vaert

           West:      Vroukens vaert grippel; cooper

           Noord:    Jan Tijss; Jan Peterss met ¼

           Zuid:       Jan Peterss met ¼; zie 1

Bijz:                   den acker is gecomen van Frans den Smidt.

Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 064r

Soort akte:        wilceur

Datum:              18-1-1623

1e Comparant:  Peter Wouterss

2e Comparant:  Adriaen Aertss

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 356

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Op 13-2-1626 is de wilceur geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 064r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              1-2-1623

1e Comparant:  Peter Wouterss

2e Comparant:  Jan Wouter Janss

Goederen:         1/6 huijs waar Jan Peterss Geenen nu in woont, mette cleijn huijsken, gemeen met Jan Peterss

Prijs:                  ƒ 124

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Op 6-3-1624 verkoop Jan Wouter Janss het 1/6 deel aan Jan Peterss Geenen.

Jan Peterss belooft Cornelis Peterss, zijn half broer te onderhouden

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 065r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              17-2-1623

1e Comparant:  Adriaen Franss Cuijper ea

2e Comparant:  Thomas Janss, secretaris

Goederen:         een huijs metten hoff op oostzijde Vroukens vaert

Prijs:                  ƒ 565

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     erffg Cornelis Janss

           West:      Adriaen Franss Cuijper

           Noord:    Her straet

           Zuid:       erffg Cornelis Janss

Bijz:                   Adriaen Franss Cuijper als voocht en Peter Michielss Cleermaecker als toesiender vande kinderen van Andries Franss Smidt en Dingen Petersdr.

Betaald wordt via een wilceur

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 065r

Soort akte:        wilceur

Datum:              17-2-1623

1e Comparant:  Thomas Janss, secretaris

2e Comparant:  Adriaen Franss Cuijper ea

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs:                  ƒ 565

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Adriaen Franss Cuijper als voocht en Peter Michielss Cleermaecker als toesiender vande kinderen van Andries Franss Smidt en Dingen Petersdr.

Op 23-6-1728 is de wilceur geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 066r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              17-2-1623

1e Comparant:  Cornelis Huijgen ea

2e Comparant:  Peter Huijgen, broer

Goederen:         een huijs metten hoff en werff

Prijs:                  ƒ 860

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Nieuwe straet

           West:      Antonis Joris

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Cornelis Huijgen mede als voocht van de kinderen van Adriaen Huijgen, Willem Huijgen, Cornelis Janss x Aentken Adriaen Huijgendr, Janneken Willemss wed Jan Huijgen met Wouter Willemss, broer als voocht.

Betaald wordt via een wilceur

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 066r

Soort akte:        wilceur

Datum:              17-2-1623

1e Comparant:  Peter Huijgen, broer

2e Comparant:  Cornelis Huijgen ea

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs:                  ƒ 860

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Cornelis Huijgen mede als voocht van de kinderen van Adriaen Huijgen, Willem Huijgen, Cornelis Janss x Aentken Adriaen Huijgendr, Janneken Willemss wed Jan Huijgen met Wouter Willemss, broer als voocht.

Bastiaen Commeren en Cornelis Fredericxss hebben hum deel ontvangen, 1628.

Huijbert Arss Ruijter ?krijgt geld.

De weduwe van Cornelis Huijgen.

Maeijken Jansdr.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 066v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              17-2-1623

1e Comparant:  den schout ea

2e Comparant:  Cornelis Huijgen

Goederen:         een delle

Prijs:                  ƒ 327

Plaats:               11½ Hoeve

Toponiem:       

Belend Oost:     Jan Hendrick Bouwenss ?

           West:      erffg Lauwereijs Pauwelss

           Noord:    Groot Waspick

           Zuid:       Nieuwe straet

Bijz:                   den schout als oppervoocht van de kinderen van Adriaen Huijgen, Willem Huijgen, Peter Huijgen, Janneken Willemss wed Jan Huijgen, met Wouter Willems, broer, als voocht, Cornelis Janss x Aentken Adriaen Huijgen.

Betaald wordt via een wilceur

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 067r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              17-2-1623

1e Comparant:  Cornelis Huijgen

2e Comparant:  den schout ea

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 327

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   wed Peeter Huijgen 13-2-1630.

Kinderen Arss de Ruijter

Sebastiaen Commeren mede namens Maeijken Arss

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 067v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              17-2-1623

1e Comparant:  Peter Hendricxss

2e Comparant:  Jan Diercxss en Judich Jansdr

Goederen:         een back ackerlant

Prijs:                  ƒ 200

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:        Queckel

Belend Oost:     Queckel

           West:      Willem van Ghents vaert

           Noord:    Bastiaen Peterss Greeff

           Zuid:       Dirck Corsten

Bijz:                   Jan en Judich wonen te Cappel

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 068r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              6-4-1623

1e Comparant:  Frans Willemss Cleermaecker

2e Comparant:  Peter Michielss Cleermaecker

Goederen:         ½ in ontrent ½ mergen moergronden, gemeen met Adriaen Franss Cuijper, gecocht van erffg Jacop Goverden, oostz Vv

Prijs:                  ƒ 73

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Willem Jacop Toniss

           West:      Peter Adriaenss Fijnenbuijck

           Noord:    erffg Reijn Dielis

           Zuid:       kinderen Jan Wouterss

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 068r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              6-4-1623

1e Comparant:  Adriaen Janss Schep ea

2e Comparant:  Adriaen Jacopss Baes

Goederen:         ½ huijs met ackerlant

Prijs:                  ƒ 838

Plaats:               Sgrevelduijn W

Toponiem:       

Belend Oost:     vaert

           West:      Jan Adriaenss Waelwijck

           Noord:    Peter Thomass

           Zuid:       Jan Wijten cum suis

Bijz:                   Adriaen Janss Schep als voocht vant weeskint van Lijsken Adriaen Janss Scheppendr verweckt bij Adriaen Jacopss Baes.

Betaald wordt via een wilceur. Quitantie van Maeijken Peeter wed Adriaen Aerts Schep aanwezig

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 068v

Soort akte:        wilceur

Datum:              6-4-1623

1e Comparant:  Adriaen Jacopss Baes

2e Comparant:  Adriaen Janss Schep ea

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs:                  ƒ 838

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Adriaen Janss Schep als voocht vant weeskint van Lijsken Adriaen Janss Scheppendr verweckt bij Adriaen Jacopss Baes.

OP 27-2-1630 is de wilceur geheel afgelost. AJ Schep is in 1627 reeds overleden.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 069r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              6-4-1623

1e Comparant:  Merck Adriaenss x Teuntken Ariensdr

2e Comparant:  Peter Jochemss Paep, swager

Goederen:         2 geerden, in 12 geerden, gemeen met Aeret Adriaens en wed Hendrick Dieliss in 6 geerden op oostencant

Prijs:                  ƒ 61

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Jan Peterss Crol ?

           West:      erffg Gherit Meliss

           Noord:    Maesen

           Zuid:       Raemsdonck

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 069r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              6-4-1623

1e Comparant:  Aert Aertss Reijers ea

2e Comparant:  Peter Thomass Goverden

Goederen:         ½ mergen moergronden

Prijs:                  ƒ 36

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Vroukens vaert

           West:     

           Noord:    Jan Wijten met ¼

           Zuid:       Adriaen Aert Scheppen

Bijz:                   Aert Aertss Reijers mede namens Dries Dierxss de Bie, swager, Gerit Toniss ende sijnen halven broeder

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 069v

Soort akte:        wilceur

Datum:              6-4-1623

1e Comparant:  Bastiaen Geritss

2e Comparant:  Cornelis Geritss

Goederen:         wilceur met als onderpant een halven hoff, gemeen met Adriaen Meertenss, swager

Prijs:                  ƒ 59

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Michiel Tijss

           West:      Coenraet Janss

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Augustus 1638 is de wilceur geheel afgelost

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 070r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              12-4-1623

1e Comparant:  Jan Wouter Janss

2e Comparant:  Peter Jochumss

Goederen:         2 eijnden delle

Prijs:                  ƒ 630

Plaats:               Sgrevelduijn W

Toponiem:       

Belend Oost:     Frans Adriaenss Boeser

           West:      Lambrecht Willemss

           Noord:    Cleijn Waspick

           Zuid:       gemeen steech en Herman Aertss

Bijz:                   Betaald wordt via een wilceur

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 070v

Soort akte:        wilceur

Datum:              12-4-1623

1e Comparant:  Peter Jochumss

2e Comparant:  Jan Wouter Janss

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 630

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Op 16-4-1623 verkoopt Jan een deel aan Michiel Mathijss tbv Janneken Eelen ? Een deel van de wilceur.

Michiel verkoopt weer een deel aan Neelken Janss Palinck

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 071r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              12-4-1623

1e Comparant:  Jan Wouter Janss

2e Comparant:  Andries Aertss

Goederen:         1 hont 24 roeden lant, inde Cleijne Geer

Prijs:                  ƒ 211

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:        Cleijne Geer, Groote Geer

Belend Oost:     Hoef van Heukelom

           West:      Groote Geer

           Noord:    cooper

           Zuid:       vercooper

Bijz:                   Betaald wordt via een wilceur

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 071r

Soort akte:        wilceur

Datum:              12-4-1623

1e Comparant:  Andries Aertss

2e Comparant:  Jan Wouter Janss

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 211

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Op 31-5-1631 verklaart Peter Wouterss dat de wilceur geheel is afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 071v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              15-4-1623

1e Comparant:  Adrientken Meerttens weduwe Roeloff Corneliss ea

2e Comparant:  Peter Toniss Cuijl

Goederen:         ettelijcke gronden in ½ mergen inde Meulen heij

Prijs:                  ƒ 30

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:        Meulen heij

Belend Oost:     Peeter Geeldens

           West:      Hoef van Heuckelom

           Noord:    erffg Willem Jacop Toniss

           Zuid:       Peeter Geeldens

Bijz:                   Adrientken Meerttens weduwe Roeloff Corneliss met Hans Cuijpers als voocht voor 3 delen en Baeijen Eelen Oermans voor het 4e deel

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 071v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              15-4-1623

1e Comparant:  Peter Adriaenss Fijnenbuijck ea

2e Comparant:  Wilbort Corneliss

Goederen:         ½ acker saijlant, suijteijnt

Prijs:                  ƒ 300

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Adriaen Rommen

           West:      Lenaert Diercxss cum suis

           Noord:    cooper

           Zuid:       Peter Thomas Goverde

Bijz:                   Peter Adriaenss Fijnenbuijck, Adriaen Arienss en Rijck Ariens, Peter Peterss wednr Huijpken Ariens, Adrioaen Corneliss als voocht van kinderen Huijpken Ariens Fijnenbuijck, Jan Janss x Baetken Wouters hus susters dochter, Adriaen Michielss zoon van Michiel Arienss Fijnenbuijck mede namens Willem Arienss, swager, x Lijsken Ariensdr.

Erffg van Jan Arienss Fijnenbuijck.

Betaald wordt via een wilceur.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 072r

Soort akte:        wilceur

Datum:              15-4-1623

1e Comparant:  Wilbort Corneliss

2e Comparant:  Peter Adriaenss Fijnenbuijck ea

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 300

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Op 13-6-1627 is de wilceur geheel afgelost

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 072v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              15-4-1623

1e Comparant:  Mathijs Peterss ea

2e Comparant:  Adriaentken Adriaen Freunen

Goederen:         1½ geerde lant, inden polder, in 12 geerden, gemeen in 6 geerden oost met coopster en Lijntken Handricx wed Gherit Meliss

Prijs:                  ƒ 388

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     erffg Aentken Aen Schouten

           West:      Jochum Segers int selve lant

           Noord:    Maesen

           Zuid:       Raemsdonck

Bijz:                   Mathijs Peterss als voocht van de kinderen Gherit Peterss en Maeijken Melisdr en Bastiaen Janss als toesiender.

Betaald wordt via een wilceur

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 072v

Soort akte:        wilceur

Datum:              15-4-1623

1e Comparant:  Adriaentken Adriaen Freunen

2e Comparant:  Mathijs Peterss ea

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 388

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Op 3-3-1624 is de wilceur geheel afgelost

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 073r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              15-4-1623

1e Comparant:  Mathijs Peterss ea

2e Comparant:  Adriaentken Adriaen Freunen

Goederen:         ½ acker saeijlant gemeen met coopster voor Jacop Jan Thomas gheseet

Prijs:                  ƒ 220

Plaats:               11½ Hoeve

Toponiem:        Vos Hoolen

Belend Oost:     Adriaen Adriaenss Freunen

           West:      Anneken Willem Wouterss weu

           Noord:    Her straet

           Zuid:       Vos Hoolen of wed Hans Thoniss cum suis

Bijz:                   Mathijs Peterss als voocht van de kinderen Gherit Peterss en Maeijken Melisdr en Bastiaen Janss als toesiender.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 073r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              15-4-1623

1e Comparant:  Mathijs Peterss ea

2e Comparant:  Vastaert Jacops

Goederen:         1/3 vande geer achter Peter Wouterss huijs, gemeen met Jan Matijss, erffg Antonis Corneliss

Prijs:                  ƒ 64

Plaats:               11½ Hoeve

Toponiem:       

Belend Oost:     Gherit Franss

           West:      Cornelis Huijb Raesen

           Noord:    ackers achter PW huijs

           Zuid:       Oyde vaert

Bijz:                   Mathijs Peterss als voocht van de kinderen Gherit Peterss en Maeijken Melisdr en Bastiaen Janss als toesiender. Op 29-5-1624 is de kopsom voldaan.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 073v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              15-4-1623

1e Comparant:  Bastiaen Peterss Greeff

2e Comparant:  Peter Gheldens

Goederen:         een huijs metten ackerlant op Willem van Ghents vaert waar Huijbrecht Bastiaenss, soon heeft gewoont

Prijs:                  ƒ 750

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Willem van Ghents vaert

           West:      Bagijnen gronden

           Noord:    Antonis Hendricxss

           Zuid:       cooper

Bijz:                   Betaald wordt via een wilceur

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 073v

Soort akte:        wilceur

Datum:              15-4-1623

1e Comparant:  Peter Gheldens

2e Comparant:  Jacomintken Adriaens Corpen ea

Goederen:        

Prijs:                  ƒ 750

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Jacomijntken Adriaens Corpen en kinderen verweckt bij Huijbrecht Bastiaenss Greeff.

October 1627 is de wilceur geheel afgelost.

Nog genoemd Gerit Sebastiaen Greeff en Peter Corsten, Sebastiaen Peter Corsten en Denis Peterss

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 074r

Soort akte:        verlije

Datum:              17-10-1623

1e Comparant:  Cornelis Stevenss ea

2e Comparant:  Huijbert Janss

Goederen:         1e een huijs metten werff en 2e hoff achter Jan Adriaen Claess huijs

Prijs:                  ƒ 1800

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Vroukens vaert; Vroukens vaert

           West:      Jan Adriaen Claess en Cornelis Stevenss; JAC

           Noord:    Cornelis Stevenss

           Zuid:       ; Willem Geritss

Bijz:                   Cornelis Stevenss mede namens Willem Franss, swager (proc 6-5-1623, Breda) en ten overstaen van Jan Adriaen Claess voor ½.

Peter Mathijss x Eerken Willems, Lauwerens vanden Kieboom als voocht van de kinderen van Lambrecht Willemss (13-4-1623), Aen Cornelis Stevens en Jan Adriaen Claess tot haeren behoeff.

Betaald wordt via een wilceur

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 074v

Soort akte:        wilceur

Datum:              17-10-1623

1e Comparant:  Huijbert Janss

2e Comparant:  Cornelis Stevenss ea

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs:                  ƒ 1800

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Op 22-12-1628 is de wilceur geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 075r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              19-10-1623

1e Comparant:  Peter Adriaen Geritss ea

2e Comparant:  Jan Wouter Janss

Goederen:         een huijs, ackerlant en erve, boven Vroukens vaert

Prijs:                  ƒ 1225

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:        Muncken moer

Belend Oost:     cooper

           West:      Vroukens vaert grippel of Muncken moer

           Noord:    Stoffel Adriaenss Cluijter

           Zuid:       cooper

Bijz:                   Peter Adriaen Geritss mede namens Matijs Cornelis (G’berg) als voocht van Peter Ariaenss kinderen verweckt bij Jacomintje Jansdr (proc 25-4-1623) en Jan Gheritss als toesiender.

Betaald wordt via een wilceur

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 075r

Soort akte:        wilceur

Datum:              19-10-1623

1e Comparant:  Jan Wouter Janss

2e Comparant:  Peter Adriaen Geritss ea

Goederen:        

Prijs:                  ƒ 1225

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Peter Adriaen Geritss mede namens Matijs Cornelis (G’berg) als voocht van Peter Ariaenss kinderen verweckt bij Jacomintje Jansdr (proc 25-4-1623) en Jan Gheritss als toesiender.

Op 16-12-1644 is de wilceur geheel afgelost (Mathijs Huijbertss)

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 076r

Soort akte:        rentebrief

Datum:              22-5-1623

1e Comparant:  Jan Andriess Janss

2e Comparant:  Floris Wijten

Goederen:         ½ del

Prijs:                  ƒ 0

Plaats:               Sgrevelduijn W

Toponiem:       

Belend Oost:     Floris Wijten

           West:      Adriaen Janss Hanekemaet

           Noord:    Cleijn Waspick

           Zuid:       Her straet

Bijz:                   Jan woont te Raemsdonck. Het lant wordt wederom verleden voor f 6/jaar. De rente kan afgekocht worden voor f 100. Op 20-9-1630 verklaren de erffg van Floris Wijten dat de rentebrief voldaan is.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 076v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              22-10-1623

1e Comparant:  Truijcken Jansdr wed Lambrecht Willemss

2e Comparant:  Peter Deniss de Haen en Jan Gheritss

Goederen:         een perceel ackerlants, boven Vroukens vaert

Prijs:                  ƒ 400

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Geer steech

           West:      Adriaen Janss Coninck

           Noord:    Jan Peeterss Geenen

           Zuid:       Thomas Stoffelen Cluijter

Bijz:                   Truijcken heeft als voocht Antonis Hendricxss, swager, en de kinderen.

Betaald wordt via een wilceur

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 076v

Soort akte:        wilceur

Datum:              22-10-1623

1e Comparant:  Peter Deniss de Haen en Jan Gheritss

2e Comparant:  Truijcken Jansdr wed Lambrecht Willemss

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 400

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Truijcken heeft als voocht Antonis Hendricxss, swager, en de kinderen.

Mels Janss als voocht vande kinderen verklaart dat de wilceur geheel is afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 077r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              1-11-1623

1e Comparant:  Jan Janss vande Werck

2e Comparant:  Jan Janss Hoevener den Jongen

Goederen:         een huijs met hooffken

Prijs:                  ƒ 700

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Jan Janss Hoevener den Ouden

           West:      Vroukens vaert

           Noord:    timmerste

           Zuid:       Her straet

Bijz:                   Betaald wordt via een wilceur

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 077v

Soort akte:        wilceur

Datum:              1-11-1623

1e Comparant:  Jan Janss Hoevener den Jongen

2e Comparant:  Jan Janss vande Werck

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs:                  ƒ 700

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Corstiaen Janss mede als voocht van de kinderen van Jan Janss vande Werck, Geertruijt Peeterss, Anthonis Janss vande Werck en Heijnrick Heijnricxss Aldenborch. Erffg Jan Janss vande Werck. Zij verklaren op 6-2-1631 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 078r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              1-11-1623

1e Comparant:  Wilbort Corneliss

2e Comparant:  Jochim Jochumss Backer

Goederen:         ½ acker saeijlant, geheel entrent 1 hont

Prijs:                  ƒ 74

Plaats:               Sgrevelduijn W

Toponiem:       

Belend Oost:     Huijch Janss

           West:      Cornelis Adriaenss Springer

           Noord:    Corte Maten

           Zuid:       Cornelis Adriaenss Springer

Bijz:                   Jochim woont te G’berg.

Belending oost west kan ook andersom zijn

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 078r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              15-11-1623

1e Comparant:  Antonis Hendricxss ea

2e Comparant:  Jan Adriaen Adriaenss den Jongen Cluijter

Goederen:         een stuck weijlant

Prijs:                  ƒ 360

Plaats:               Sgrevelduijn W

Toponiem:       

Belend Oost:     kinderen Adriaen Lenaert Peer Rutten

           West:      Anneken Geerits wed Adriaen Claesen

           Noord:    Jan Peterss Meijer

           Zuid:       Anneken Geerits wed Adriaen Claesen

Bijz:                   Antonis Hendricxss als voocht en Adriaen Janss als toesiender van Teunken Claesdr en van Lenaertken Adriaen Rutten, Jan Wouterss Nerinck x Maeijken Adriaen Ruttendr.

Op 27-4-1628 is de koopsom geheel voldaan.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 078v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              15-12-1623

1e Comparant:  Lijsken Wouters x Peter van Woensel

2e Comparant:  Jan Jan Andriess

Goederen:         2¼ geerden in 9 geerden, inde helft op westencant

Prijs:                  ƒ 420

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     cooper int selve lant

           West:      kinderen Matijs Janss

           Noord:    Maesen

           Zuid:       11½ Hoeve

Bijz:                   Lijsken heeft proc voor haar man (Heusden, 17-10-1623) en heeft als voocht Adriaen Janss Schep, stadthouder.

Betaald wordt via een wilceur

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 079r

Soort akte:        wilceur

Datum:              15-12-1623

1e Comparant:  Jan Jan Andriess

2e Comparant:  Lijsken Wouters x Jan Peter van Woensel

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 420

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Jan Peterss x Lijsken verklaart op 26-12-1625 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 079v

Soort akte:        procuratie

Datum:              17-10-1623

1e Comparant:  Jan Peterss

2e Comparant:  Lijsken Wouterss zijn vrouw

Goederen:        

Prijs:                  ƒ 0

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   proc voor Jan van Heemskerck, notaris Heusden

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 080r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              16-1-1624

1e Comparant:  Maeijken Janss wed Adriaen Huijmans ea

2e Comparant:  Jan Wouterss

Goederen:         ½ ackerken saeijlant met veldekens

Prijs:                  ƒ 265

Plaats:               11½ Hoeve

Toponiem:       

Belend Oost:     Jan Janss

           West:      Jan Adriaen Geritss

           Noord:    Her straet

           Zuid:       Oude vaert

Bijz:                   Maeijken Janss wed Adriaen Huijmans met Seger Janss als voocht voor ½.

Jan Janss namens Herman Huijmans (Goes), oom en voocht van Jan Adriaenss van Adriaen Huijmans (proc 30-8-1623, Goes) voor dander ½.

Betaald wordt via een wilceur

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 080r

Soort akte:        wilceur

Datum:              16-1-1624

1e Comparant:  Jan Wouterss

2e Comparant:  Maeijken Janss wed Adriaen Huijmans ea

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 260

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Maeijken Janss wed Adriaen Huijmans met Seger Janss als voocht voor ½.

Jan Janss namens Herman Huijmans (Goes), oom en voocht van Jan Adriaenss van Adriaen Huijmans (proc 30-8-1623, Goes) voor dander ½.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 080v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              19-1-1624

1e Comparant:  Jan Denis de Haen

2e Comparant:  Adriaen Jochumss en Bastiaen Peterss

Goederen:         ½ mergen moergrond inde Meulenbanck, gecoemn van Huijbrecht van Born

Prijs:                  ƒ 20

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:        Meulenbanck

Belend Oost:     Peter Adriaenss de Roeij

           West:      Hoeff van Heuckelom

           Noord:    erffg Willem Jacop Toniss

           Zuid:       erffg Meijenbloms

Bijz:                   Adriaen en Bastiaen wonen te Cappel

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 081r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              29-1-1624

1e Comparant:  Adriaen Dircxss van Clootwijck ea

2e Comparant:  Jan Wouter Janss

Goederen:         5/7 in 2 moeracker

Prijs:                  ƒ 50

Plaats:               Sgrevelduijn W

Toponiem:       

Belend Oost:     Wouter Janss cum suis

           West:      cooper

           Noord:    Wouter Janss cooltuijn

           Zuid:       Heer straet

Bijz:                   Adriaen Dircxss van Clootwijck namens Adriaenken Adriaens wed Dirck Adriaenss van Clootwijck, moeder (proc Andel, 8-6-1620).

Betaald wordt via een wilceur

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 081r

Soort akte:        wilceur

Datum:              29-1-1624

1e Comparant:  Jan Wouter Janss

2e Comparant:  Adriaen Dircxss van Clootwijck ea

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 50

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Op 8 ? -1-1633 is de wilceur geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 081v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              29-1-1624

1e Comparant:  Adriaen Dircxss van Clootwijck ea

2e Comparant:  Peeter Rommen

Goederen:         een perceel moergrond 5 delen in 9 hont

Prijs:                  ƒ 45

Plaats:               Sgrevelduijn W

Toponiem:       

Belend Oost:     cooper

           West:      Huijch Janss

           Noord:    cooper

           Zuid:       Heer straet

Bijz:                   Adriaen Dircxss van Clootwijck namens Adriaenken Adriaens wed Dirck Adriaenss van Clootwijck, moeder (proc Andel, 8-6-1620).

Betaald wordt via een wilceur

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 081v

Soort akte:        wilceur

Datum:              29-1-1624

1e Comparant:  Peeter Rommen

2e Comparant:  Adriaen Dircxss van Clootwijck ea

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 45

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Jan Wouters van Duijsel verklaart op 16-1-1632 dat de weduwe van Peter Rommen de wilceur geheel heeft afgelost. Quitantie van Willemken Cornelis wed Peter Rommen aanwezig.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 081v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              2-2-1624

1e Comparant:  Denis Janss x Claerken Michielss

2e Comparant:  Denis Peeterss

Goederen:         1/8 ackerlant, huijs en hoff aengecomen van Michiel Jacopss zijn schoonvader, gemeen met andere kinderen

Prijs:                  ƒ 200

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     als vooren [?]

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 082r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              2-2-1624

1e Comparant:  Peeter Handricxss Back x Anneken Michielss

2e Comparant:  Denis Peeterss

Goederen:         1/8 ackerlant, 1/4 huijs en hoff aengecomen van Michiel Jacopss zijn schoonvader, gemeen met andere kinderen

Prijs:                  ƒ 100

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 082r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              2-2-1624

1e Comparant:  Denis Janss

2e Comparant:  Beert Michielss

Goederen:         1/8 ackerlant, huijs en hoff en leeghe acker, ¼ in een delle aengecomen van Michiel Jacopss zijn schoonvader

Prijs:                  ƒ 100

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Op 31-8-1627 is de koopsom geheel voldaan

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 082v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              6-3-1624

1e Comparant:  Sebastiaen Geritss ea

2e Comparant:  Jan Matheuss

Goederen:         ½ in 2 ackers saeijlant, gemeen met Cornelis Stevenss, Willems swager

Prijs:                  ƒ 75

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Hoeff van Heuckelom

           West:      Geer steech

           Noord:    Thomas Janss

           Zuid:       Gelden Janss

Bijz:                   Sebastiaen Geritss namens Willem Franss, ruijter onder ritmeester Wagemans (proc 3-1-1624, Breda).

Jan woont te Cappel. Betaald wordt via een wilceur

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 082v

Soort akte:        wilceur

Datum:              6-3-1624

1e Comparant:  Jan Matheuss

2e Comparant:  Sebastiaen Geritss ea

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 75

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Sebastiaen Geritss namens Willem Franss, ruijter onder ritmeester Wagemans (proc 3-1-1624, Breda).

Jan woont te Cappel.

Op 8-4-1626 delen Jan Matheuss (zuijd) en Cornelis Stevenss (noord) de ackers.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 083r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              15-3-1624

1e Comparant:  Thomas Jans, schout

2e Comparant:  Handrick Lenaertss

Goederen:         een huijs metten hoff, oostzijde Vroukens vaert

Prijs:                  ƒ 475

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     erffg Cornelis Janss

           West:      Adriaen Franss Cuijper

           Noord:    Heer straet

           Zuid:       erffg Cornelis Janss

Bijz:                   Betaald wordt via een wilceur

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 083r

Soort akte:        wilceur

Datum:              15-3-1624

1e Comparant:  Handrick Lenaertss

2e Comparant:  Thomas Jans, schout

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs:                  ƒ 475

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Op 22-5-1628 is de wilceur geheel afgelost. Thomas Jans is voor 22-2-1626 overleden.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 083v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              9-5-1624

1e Comparant:  Matijs Peeters secretaris Raemsdonck

2e Comparant:  Meerten Mathijss

Goederen:         een huijs mette delle opte Santschel

Prijs:                  ƒ 1100

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Cornelis Jacopss Buijs

           West:      Cornelis Peterss

           Noord:    Groot Waspick

           Zuid:       Her straet

Bijz:                   Betaald wordt via een wilceur

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 083v

Soort akte:        wilceur

Datum:              9-5-1624

1e Comparant:  Meerten Mathijss

2e Comparant:  Matijs Peeters secretaris Raemsdonck

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs:                  ƒ 1100

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Lijsbeth Janss wed Mathijss Peeterss verklaart op 16-9-1634 dat de wilceur geheel is afgelost.

Mathijs is reeds voor 8-2-1626 overleden. Zij hebben een zoon Peeter Thijss

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 084r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              9-5-1624

1e Comparant:  Jan Wouter Janss

2e Comparant:  Adriaen Jan Thoniss, swager

Goederen:         ½ acker saeijlant, buijtendijcx, gecomen van erffg Adriaen Wijten, gemeen met cooper

Prijs:                  ƒ 0

Plaats:               Sgrevelduijn W

Toponiem:        de Leege Delle

Belend Oost:     den dijck

           West:      de Leege Delle

           Noord:    gracht acker aen Cuijpers Lije

           Zuid:       Huijch Janss

Bijz:                   Betaald wordt via een wilceur

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 084r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              9-5-1624

1e Comparant:  Jan Wouter Janss

2e Comparant:  Adriaen Jan Thoniss, swager

Goederen:         ½ mergen moergronden gecomen van erffg Adriaen Wijten

Prijs:                  ƒ 300

Plaats:               Sgrevelduijn W

Toponiem:       

Belend Oost:     Huijch Janss

           West:     

           Noord:    Denis Peterss cum suis

           Zuid:       Michiel Jacopss

Bijz:                   Betaald wordt via een wilceur gelijk met vorige veste

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 084v

Soort akte:        wilceur

Datum:              9-5-1624

1e Comparant:  Adriaen Jan Thoniss, swager

2e Comparant:  Jan Wouter Janss

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant (2 vestes, zie folio 84r)

Prijs:                  ƒ 300

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Adriaen is met een zus van Jan getrouwd. Jan krijgt geld van de weeskinderen

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 084v

Soort akte:        wilceur

Datum:              9-5-1624

1e Comparant:  Adriaen Jan Thoniss

2e Comparant:  Michiel Mathijss ea

Goederen:         een acker saeijlant

Prijs:                  ƒ 0

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Michiel Mathijss als voocht van het kint van Michiel Dircxss.

De acker wordt wederom verleden voor ca f 6. De brief kan voor f 100 worden afgekocht.

Gerit Peeterss Beij verklaart op 4-5-1638 dat de wilceur door Anthonis Janss Snijder geheel afgelost is

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 085r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              9-5-1624

1e Comparant:  Jan Wouter Janss

2e Comparant:  Peter Bastiaenss Greeff

Goederen:         zijn deel in een huijs met hoff, gecomen (7-10-1622) van erffg Adriaen Wijten, gemeen met Adriaen Jan Thoniss

Prijs:                  ƒ 160

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Betaald wordt via een wilceur

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 085r

Soort akte:        wilceur

Datum:              9-5-1624

1e Comparant:  Peter Bastiaenss Greeff

2e Comparant:  Jan Wouter Janss

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 60

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Januarij 1633 is de wilceur geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 085v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              9-5-1624

1e Comparant:  Jan Wouter Janss

2e Comparant:  Peter Rombouts

Goederen:         ½ deel inde Hooge acker en een stuck grasdries gecomen samen met Adriaen Jan Toniss van erffg Adriaen Wijten

Prijs:                  ƒ 250

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:        Hooge acker

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Betaald wordt via een wilceur

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 085v

Soort akte:        wilceur

Datum:              9-5-1624

1e Comparant:  Peter Rombouts

2e Comparant:  Jan Wouter Janss

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 250

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Op 22-1-1629 is de wilceur geheel afgelost

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 086r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              9-5-1624

1e Comparant:  Adriaen Jan Toniss

2e Comparant:  Peeter Bastiaenss Greeff

Goederen:         ½ huijs met werff en hoff gecomen van Adriaen Wijten, andere helft gekocht van Jan Wouter Janss

Prijs:                  ƒ 100

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Betaald wordt via een wilceur

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 086r

Soort akte:        wilceur

Datum:              9-5-1624

1e Comparant:  Peeter Bastiaenss Greeff

2e Comparant:  Adriaen Jan Toniss

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs:                  ƒ 100

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Anthonis Huijberden x Ghileken Damen verklaart op 9-1-1633 dat de wilceur geheel is afgelost

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 086v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              9-5-1624

1e Comparant:  Adriaen Jan Toniss

2e Comparant:  Adriaen Jacopss Corp

Goederen:         ½ grasdries gecomen van Adriaen Wijten, gemeen met Peter Bastiaenss Greeff zoals van Jan Wouter Jans gekocht

Prijs:                  ƒ 97

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Peter Bastiaenss Greeff met wederhelft

           West:      cooper

           Noord:    vercooper

           Zuid:       Denis Peterss

Bijz:                   Betaald wordt via een wilceur

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 086v

Soort akte:        wilceur

Datum:              9-5-1624

1e Comparant:  Adriaen Jacopss Corp

2e Comparant:  Adriaen Jan Toniss

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 97

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Op 21-1-1627 is de wilceur geheel afgelost

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 087r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              9-5-1624

1e Comparant:  Wilbort Corneliss

2e Comparant:  Adriaen Jan Toniss

Goederen:         ¼ stuk gront zoals cooper, Aert Wessels en Denis Peterss de Haen van erffg Adriaen Wijten gekocht hebben

Prijs:                  ƒ 41

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     cooper

           West:      Jan Peterss Meijer

           Noord:    kinderen Lijnken Corpen

           Zuid:       Huijch Janss

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 087r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              10-5-1624

1e Comparant:  Lambrecht Janss

2e Comparant:  Jan Handrick Bouwens

Goederen:         6 geerden

Prijs:                  ƒ 1475

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     kijnderen Huijmen Hermans

           West:      Jan Jan Andries

           Noord:    Maesen

           Zuid:       11½ Hoeve

Bijz:                   Lambrecht woont te Doveren. Betaald wordt via een wilceur

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 087v

Soort akte:        wilceur

Datum:              10-5-1624

1e Comparant:  Jan Handrick Bouwens

2e Comparant:  Lambrecht Janss

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 1475

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Lambrecht woont te Doveren. Op 8-7-1627 is de wilceur geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 087v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              10-5-1624

1e Comparant:  Lambrecht Janss

2e Comparant:  Peter Willemss

Goederen:         2 geerden lant, in 7 geerden opte westencant met cooper

Prijs:                  ƒ 500

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     cooper int selve lant

           West:      Wouter Meertens Turck

           Noord:    Maesen

           Zuid:       11½ Hoeve

Bijz:                   Betaald wordt via een wilceur

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 088r

Soort akte:        wilceur

Datum:              10-5-1624

1e Comparant:  Peter Willemss

2e Comparant:  Lambrecht Janss

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 500

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Op 4-6-1627 is de wilceur geheel afgelost. Quitanties aanwezig

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 088r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              31-5-1624

1e Comparant:  Jan Andriess tot Raemsdonck

2e Comparant:  Jan Mathijss

Goederen:         ½ delle

Prijs:                  ƒ 300

Plaats:               Sgrevelduijn W

Toponiem:       

Belend Oost:     Floris Wijten

           West:      Adriaen Jan Toniss met wederhelft

           Noord:    Cleijn Waspick

           Zuid:       Her straet

Bijz:                   Betaald wordt via een wilceur

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 088v

Soort akte:        wilceur

Datum:              31-5-1624

1e Comparant:  Jan Mathijss

2e Comparant:  Jan Andriess tot Raemsdonck

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 300

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Op 20-9-1630 is de wilceur geheel afgelost

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 088v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              31-5-1624

1e Comparant:  Dingeman Janss Bogaert

2e Comparant:  Cornelis Peter Janss

Goederen:         een huijs, hoff mette delle

Prijs:                  ƒ 1445

Plaats:               11½ Hoeve

Toponiem:       

Belend Oost:     Merten Mathijss

           West:      kinderen Dirck Adriaens Schoenmaker

           Noord:    Groot Waspick

           Zuid:       Nieuwe straet

Bijz:                   Betaald wordt via een wilceur

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 089r

Soort akte:        wilceur

Datum:              31-5-1624

1e Comparant:  Cornelis Peter Janss

2e Comparant:  Dingeman Janss Bogaert

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs:                  ƒ 1445

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Frans Huijben mede namens Willem Lambertss en Jan Peter Michielss namens Jan Segerss, Claes Aertss Ruijmen, Jan Bastiaenss ???. Erffg Maeijken Dingemans voor ½.

Maeijken Meertens ? voor dander helft ? Verklaren dat de wilceur op 14-5-1641 geheel is afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 089r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              31-5-1624

1e Comparant:  Cleijsken Jacops wed Bastiaen Peterss Greeff ea

2e Comparant:  Claes Cornelis Meulder

Goederen:         ½ banck dellen

Prijs:                  ƒ 180

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Willem van Ghents vaert

           West:      Bagijnen gront gecomen van Jochim Aenken Aerts

           Noord:    Peter gelden

           Zuid:       Antonis Jacopss Meulder

Bijz:                   Cleijsken Jacops wed Bastiaen Peterss Greeff met als voocht Peter Corsten, Peter Bastiaenss Greeff mede als voocht voor Huijbrecht Bastiaenss kijnderen, Gerrit Bastiaenss Greeff en Andries Aertss x Teuntken Bastiaen Grevendr en andere broers en zussen.

Betaald wordt via een wilceur

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 089v

Soort akte:        wilceur

Datum:              31-5-1624

1e Comparant:  Claes Cornelis Meulder

2e Comparant:  Cleijsken Jacops wed Bastiaen Peterss Greeff ea

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 180

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Cleijsken Jacops wed Bastiaen Peterss Greeff met als voocht Peter Corsten, Peter Bastiaenss Greeff mede als voocht voor Huijbrecht Bastiaenss kijnderen, Gerrit Bastiaenss Greeff en Andries Aertss x Teuntken Bastiaen Grevendr en andere broers en zussen.

Op 14-8-1633 is de wilceur geheel afgelost volgens Bastiaen Peter Corsten.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 090r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              31-5-1624

1e Comparant:  Cleijsken Jacops wed Bastiaen Peterss Greeff ea

2e Comparant:  Jacop Peterss

Goederen:         een acker saijlant tegenover Anthonis Handricxss

Prijs:                  ƒ 547

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Queckel

           West:      Willem van Ghents vaert grippel

           Noord:    Adsriaen Aertss Doedijns

           Zuid:       Jan Dircxss

Bijz:                   Cleijsken Jacops wed Bastiaen Peterss Greeff met als voocht Peter Corsten, Peter Bastiaenss Greeff mede als voocht voor Huijbrecht Bastiaenss kijnderen, gerrit Bastiaenss Greeff en Andries Aertss x Teuntken Bastiaen Grevendr en andere broers en zussen.

Betaald wordt via een wilceur

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 090r

Soort akte:        wilceur

Datum:              31-5-1624

1e Comparant:  Jacop Peterss

2e Comparant:  Cleijsken Jacops wed Bastiaen Peterss Greeff ea

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 547

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Cleijsken Jacops wed Bastiaen Peterss Greeff met als voocht Peter Corsten, Peter Bastiaenss Greeff mede als voocht voor Huijbrecht Bastiaenss kijnderen, gerrit Bastiaenss Greeff en Andries Aertss x Teuntken Bastiaen Grevendr en andere broers en zussen.

Op 28-4-1630 is de wilceur geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 090v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              31-5-1624

1e Comparant:  Cleijsken Jacops wed Bastiaen Peterss Greeff ea

2e Comparant:  Adriaen Jochimss

Goederen:         een delleken op Willem van Ghents vaert

Prijs:                  ƒ 50

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Willem van Ghents vaert

           West:      Bagijnen gronden

           Noord:    Huijbrecht Dorcxss vander Maes

           Zuid:       vercoopers

Bijz:                   Cleijsken Jacops wed Bastiaen Peterss Greeff met als voocht Peter Corsten, Peter Bastiaenss Greeff mede als voocht voor Huijbrecht Bastiaenss kijnderen, gerrit Bastiaenss Greeff en Andries Aertss x Teuntken Bastiaen Grevendr en andere broers en zussen.

Betaald wordt via een wilceur

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 090v

Soort akte:        wilceur

Datum:              31-5-1624

1e Comparant:  Adriaen Jochimss

2e Comparant:  Cleijsken Jacops wed Bastiaen Peterss Greeff ea

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 50

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Cleijsken Jacops wed Bastiaen Peterss Greeff met als voocht Peter Corsten, Peter Bastiaenss Greeff mede als voocht voor Huijbrecht Bastiaenss kijnderen, gerrit Bastiaenss Greeff en Andries Aertss x Teuntken Bastiaen Grevendr en andere broers en zussen.

Op 12-2-1627 is de wilceur geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 091r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              31-5-1624

1e Comparant:  Jan Aertss Metseler

2e Comparant:  Cornelis Adriaenss Haensberch

Goederen:         ½ acker saeijlant mette veldekens, gemeen met Jan Wouterss tot Raemsdonck

Prijs:                  ƒ 240

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Peter Adriaenss

           West:      Jan Willem Janss

           Noord:    Her straet

           Zuid:       over den dijck

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 091v

Soort akte:        wilceur

Datum:              31-5-1624

1e Comparant:  Jan Handricxss Schel en Adr Adr Cleermaker

2e Comparant:  Willem en Jan Huijgen Vos

Goederen:         wilceur met als onderpant het ackerlant waarvan de gifte heden gepasseert is [?]

Prijs:                  ƒ 550

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Op 24-10-1644 is de wilceur geheel afgelost: Adriaen Wilmss, Matheus Wilmss, Dirck Lendertss x Maeijken Wilmss, Theunken Janss.

Pauwel Wouters namens de kinderen van ??? en Maeijken ??? wed Jan Aertss Metseler hebben hun deel op 2-5-1639 gekregen. Quitanties aanwezig.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 091v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              8-6-1624

1e Comparant:  Maddeleentken Adriaen Janss Leurendr

2e Comparant:  Adriaen Cornelis Seu

Goederen:         een huijs hoff en moergronden

Prijs:                  ƒ 500

Plaats:               Sgrevelduijn W

Toponiem:       

Belend Oost:     Jan Matheus met huijs

           West:      Jochim Aertss Timmerman met huijs

           Noord:    Her straet

           Zuid:       wed Adriaen geritss

Bijz:                   Maddeleentken wordt geassisteert door Adriaen Aertss Schep, swager

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 092r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              8-6-1624

1e Comparant:  Adriaen Cornelis Seu

2e Comparant:  Wilm Willemss Metseler

Goederen:         het huijs van de gifte van folio 91v

Prijs:                  ƒ 510

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Betaald wordt via een wilceur

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 092r

Soort akte:        wilceur

Datum:              8-6-1624

1e Comparant:  Wilm Willemss Metseler

2e Comparant:  Adriaen Cornelis Seu

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs:                  ƒ 510

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Op 15-11-1639 is de wilceur geheel afgelost. Quitanties aanwezig.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 092v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              13-6-1624

1e Comparant:  Adriaen Jochim Jan Beerten ea

2e Comparant:  Adriaen Adriaenss Cop

Goederen:         een stuck weijvelt opte Nieu Meulenlij; 2e een stuck grond

Prijs:                  ƒ 118

Plaats:               Sgrevelduijn W

Toponiem:        Nieu Meulenlij

Belend Oost:     Dirck Adriaenss Waelwijck; zie 1

           West:      Lijnken Peermaten; zie 1

           Noord:    Adriaen Lambrechtss Geus; zie 1

           Zuid:       Nieuwe Meulenlij

Bijz:                   Adriaen Jochim Jan Beerten mede als voocht vande voorkinderen van Jan Adriaenss de Ruijter en Wouter Nieclaes als toesiender, Peter Jochim Janss, Peter Sijmon x Ida Adriaen de Ruijterdr, Joost Meertens als voocht vande kinderen van Huijbrecht Meertens bij Ida Adriaen de Ruijterdr.

Adriaen Jans de Ruijter verklaart op 22-12-1646 ? Dat hij van zijn part voldaen is door Corn de Ruijmer ? X dochter Adriaen Jochimss

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 093r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              23-6-1624

1e Comparant:  Peter Willemss

2e Comparant:  Jacop Jochimss

Goederen:         een delle lant

Prijs:                  ƒ 312

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Peter Mathijss cum suis

           West:      Floris Wijten cum suis

           Noord:    Groot Waspick

           Zuid:       Adriaen Stevenss

Bijz:                   Betaald wordt via een wilceur

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 093r

Soort akte:        wilceur

Datum:              23-6-1624

1e Comparant:  Jacop Jochimss

2e Comparant:  Peter Willemss

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 312

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Op 20-1-1625 is de wilceur geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 093v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              4-7-1624

1e Comparant:  Dingeman Janss Bogaert ea

2e Comparant:  Dirck Adriaenss

Goederen:         een huijs metten hoff

Prijs:                  ƒ 200

Plaats:               Sgrevelduijn W

Toponiem:       

Belend Oost:     Handrick Willemss

           West:      Peter Janss

           Noord:    Her straet

           Zuid:       Peter Janss

Bijz:                   Dingeman Janss Bogaert mede als voocht van Adriaen Janss, Seger Janss Bogaerts weeskijnderen int bijwesen Aentken Claess wed Adriaen Janss Bogaert x Anthonis Joriss, Aentken Willemss wed Seger Janss met Sebastiaen Geritss als voocht tevens toesiender Aentken Claess kinderen. Tsamen voor 2 parten.

Kijnderen Andries Janss Bogaert en Frans Huijbrechtss x Heijlken Jan Andriesdr.

Belending noord zuijd kan ook andersom zijn.

Betaald wordt via een wilceur

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 093v

Soort akte:        wilceur

Datum:              4-7-1624

1e Comparant:  Dirck Adriaenss

2e Comparant:  Dingeman Janss Bogaert ea

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs:                  ƒ 200

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Dingeman Janss Bogaert mede als voocht van Adriaen Janss, Seger Janss Bogaerts weeskijnderen int bijwesen Aentken Claess wed Adriaen Janss Bogaert x Anthonis Joriss, Aentken Willemss wed Seger Janss met Sebastiaen Geritss als voocht tevens toesiender Aentken Claess kinderen. Tsamen voor 2 parten.

Kijnderen Andries Janss Bogaert en Frans Huijbrechtss x Heijlken Jan Andriesdr.

Op 3-1-1627 is de wilceur geheel afgelost

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 094r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              4-7-1624

1e Comparant:  Dingeman Janss Bogaert ea

2e Comparant:  Joost Willemss

Goederen:         ½ delle gemeen met Truijcken Janss wed Lambrecht Willemss

Prijs:                  ƒ 310

Plaats:               Sgrevelduijn W

Toponiem:       

Belend Oost:     Anneken Janss wed Jan Janss Vader

           West:      Frans Adriaenss Boeser

           Noord:    Cleijn Waspick

           Zuid:       Her straet

Bijz:                   Dingeman Janss Bogaert mede als voocht van Adriaen Janss, Seger Janss Bogaerts weeskijnderen int bijwesen Aentken Claess wed Adriaen Janss Bogaert x Anthonis Joriss, Aentken Willemss wed Seger Janss met Sebastiaen Geritss als voocht tevens toesiender Aentken Claess kinderen. Tsamen voor 2 parten.

Kijnderen Andries Janss Bogaert en Frans Huijbrechtss x Heijlken Jan Andriesdr.

Betaald wordt via een wilceur

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 094r

Soort akte:        wilceur

Datum:              4-7-1624

1e Comparant:  Joost Willemss

2e Comparant:  Dingeman Janss Bogaert ea

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 310

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Op 13-6-1627 is de wilceur geheel afgelost

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 094v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              28-7-1624

1e Comparant:  Jan Handrick Bouwens

2e Comparant:  Frans Adriaenss Boeser

Goederen:         3½ geerde, inden polder, in 7 geerden met Cornelis Adriaenss Geus/Ceur ? en Jacop Peterss

Prijs:                  ƒ 752

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Cornelis en Jacop

           West:      erffg Jochim Franss

           Noord:    Maesen

           Zuid:       11½ Hoeve

Bijz:                   Betaald wordt via een wilceur

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 094v

Soort akte:        wilceur

Datum:              28-7-1624

1e Comparant:  Frans Adriaenss Boeser

2e Comparant:  Jan Handrick Bouwens

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 752

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Op 22-2-1627 is de wilceur geheel afgelost

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 095r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              28-7-1624

1e Comparant:  Bastiaen Geritss

2e Comparant:  Melchior Adriaen Meertens

Goederen:         ½ hoff, gemeen met Adriaen Meertens

Prijs:                  ƒ 59

Plaats:               Sgrevelduijn W

Toponiem:       

Belend Oost:     Michiel Matijss

           West:      Coenraet Janss

           Noord:    Her straet

           Zuid:       Coenraet Janss

Bijz:                   Belending noord zuid kan ook andersom zijn.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 095v

Soort akte:        rentebrief

Datum:              24-8-1624

1e Comparant:  Peeter Willemss

2e Comparant:  Thomas Janss, schout ea

Goederen:         een acker saeijlant

Prijs:                  ƒ 0

Plaats:               11½ Hoeve

Toponiem:       

Belend Oost:     Crijn Janss cum suis

           West:      Wierck Geritss

           Noord:    Her straet

           Zuid:       de veldekens

Bijz:                   Thomas Janss, schout, tot behoeff van weeskinderen Jacop Goverden.

De acker wordt wederom verleden voor f 6. De rente kan afgekocht worden voor f 100.

OP 27-5-1642 verklaart Jan Adriaenss Cuijper int bijwesen van Lijnken Janss wed Peter Jacop Goverden met Anthonis Goverden als voocht van Peeterken Jacop Goverden dochter dat de rente brief is afgerekent voor de afgelopen jaren.

April 1650 verklaart Janneken Jacopssen namens Peeterken Jacop Goverden haar suster dat de wilceur geheel is voldaan.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 096r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              16-10-1624

1e Comparant:  Jan Peeter Adriaen Geritss [Geenen]

2e Comparant:  Jan Wouter Janss

Goederen:         een perceelken ackerlant, ontrent 2 hont 73 roeden, gecomen van Jan Corneliss Bervoets; 2e een steech

Prijs:                  ƒ 290

Plaats:               Sgrevelduijn W

Toponiem:       

Belend Oost:     cooper

           West:      Peter Adriaenss

           Noord:    Stoffel Adsriaenss Cluijter

           Zuid:       cooper

Bijz:                   Betaald wordt via een wilceur

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 096r

Soort akte:        wilceur

Datum:              16-10-1624

1e Comparant:  Jan Wouter Janss

2e Comparant:  Jan Peeter Geenen

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 290

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Op 12-9-1638 is de wilceur geheel afgelost aen Cornelis Aerts via Tomas Janss Schipper. Quitanties aanwezig

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 096v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              27-10-1624

1e Comparant:  Jan Jan Dircxss den Jongen

2e Comparant:  Dierck Diercxss Haegen

Goederen:         een delle

Prijs:                  ƒ 332

Plaats:               11½ Hoeve

Toponiem:       

Belend Oost:     erffg Lauwereijs Pauwelss

           West:      Adriaen Meertens

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Betaald wordt via een wilceur

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 096v

Soort akte:        wilceur

Datum:              27-10-1624

1e Comparant:  Dierck Diercxss Haegen

2e Comparant:  Jan Jan Dircxss den Jongen

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 332

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Op 10-5-1639 is de wilceur geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 097r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              28-10-1624

1e Comparant:  Joost Meertenss ea

2e Comparant:  Adriaen Jochumss

Goederen:         hun deel in Jochum Jan Berthoutss stede: huijs, en ackerlant en 2e een deel naast Adr Jochumss huijs gemeen met zie bijz

Prijs:                  ƒ 460

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     dwars steech; Adriaen Jochumss

           West:      Vroukens vaert; Wouter Janss

           Noord:    Jochum Aertss en Griffier Steech, Wouter Janss

           Zuid:       Peter Jochumss; Huijbrecht Geritss

Bijz:                   Joost Meertenss als voocht vande kijnderen van Huijbrecht Meertens en, Peter Sijmonss

De stede wordt gedeeld met Kinderen Jan Adriaenss de Ruijter, Peter Jochumss, Adriaen Jochumss. Betaald wordt via een wilceur

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 097v

Soort akte:        wilceur

Datum:              28-10-1624

1e Comparant:  Adriaen Jochumss cum suis

2e Comparant:  Joost Meertenss ea

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs:                  ƒ 460

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Joost Meertenss als voocht vande kijnderen van Huijbrecht Meertens en, Peter Sijmonss

De stede wordt gedeeld met Kinderen Jan Adriaenss de Ruijter, Peter Jochumss, Adriaen Jochumss. Op 29-8-1628 is de wilceur geheel afgelost. Adriaen Jacops Baes als voocht en Peter Jochums als toesiender van kijnderen Iken Aerts de Ruijter

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 097v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              28-10-1624

1e Comparant:  Joost Meertenss ea

2e Comparant:  Adriaen Jochumss

Goederen:         ½ mergen lant

Prijs:                  ƒ 123

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Vroukens vaert

           West:      Corst Marceliss cum suis

           Noord:   

           Zuid:       Gelden Janss

Bijz:                   Joost Meertenss als voocht vande kijnderen van Huijbrecht Meertens en, Peter Sijmonss.

Betaald wordt via een wilceur

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 098r

Soort akte:        wilceur

Datum:              28-10-1624

1e Comparant:  Adriaen Jochumss

2e Comparant:  Joost Meertenss ea

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 123

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Joost Meertenss als voocht vande kijnderen van Huijbrecht Meertens en, Peter Sijmonss.

Adriaen Jacops Baes als voocht en Peter Jochums als toesiender van kijnderen Iken Aerts de Ruijter zijn op 29-12-1648 geheel voldaan.

Adriaen de Ruijter pas op 22-12-1640.

Quitantie van een deel van de betaling aanwezig.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 098r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              31-10-1624

1e Comparant:  Matijs Corneliss ea

2e Comparant:  Frans Huijbrechtss

Goederen:         1 geerde lant, inden polder ,in 6 geerden opden oostencant in in 12 geerden,

Prijs:                  ƒ 300

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     cooper cum suis int selve lant met 6 geerden

           West:      Jan Willemss Schuijffhil

           Noord:    Maesen

           Zuid:       11½ Hoeve

Bijz:                   Matijs Corneliss x Lijsken Jan Adriaen Geritss van Bommelsdr

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 098v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              17-3-1623

1e Comparant:  Dingeman Janss Bogaert ea

2e Comparant:  Adriaen Romboutss, secr Cappel

Goederen:         1/5 van 5 -1/8 geerde, gemeen met kijnderen Adriaen en Seger Janss Bogaerts, gecomen van Jan Andries Bogaert

Prijs:                  ƒ 1500

Plaats:               Cleijn Waspick

Toponiem:        Baeckelant; ; Groote Eelant

Belend Oost:     Gerrit Willemss Timmer; wed Frans Dircxss

           West:      Adriaen de Haen (Breda); Peter Wouterss

           Noord:    Maesen; Groote Eelant

           Zuid:       Sgrevelduijn GW, zie 1

Bijz:                   Dingeman Janss Bogaert, Andries Janss Bogaert, Frans Huijbrechtss x Heijlken Jan Bogaertsdr.

Het land ligt gemeen: 2 -1/8 met wed ??? Scheppen en Wilbert Philips opten oostencant in 6½ geerden in 13 geerden. Een deel in de oostense helft van 10½ geerden met Wilbert Philips genaemt Baeckelant.

Betaald wordt via 3 wilceuren.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 098v

Soort akte:        wilceur

Datum:              17-3-1623

1e Comparant:  Adriaen Romboutss, secr Cappel

2e Comparant:  Dingeman Janss Bogaert

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 500

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Cornelis Peterss krijgt geld

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 099r

Soort akte:        wilceur

Datum:              27-11-1623

1e Comparant:  Adriaen Romboutss, secr Cappel

2e Comparant:  Andries Janss Bogaert

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 500

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Michiel Janss x Lijnken ? wed Andries Janss Bogaert krijgt geld oa tbv Aentken Segerdr en Janneken Adriaenss

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 099r

Soort akte:        wilceur

Datum:              27-11-1623

1e Comparant:  Adriaen Romboutss, secr Cappel

2e Comparant:  Frans Huijbrechtss

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 500

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   november 1627 is de wilceur geheel voldaan

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 099v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              30-11-1624

1e Comparant:  Adriaen Handricxss Panum ea

2e Comparant:  Adriaen Jan Toniss

Goederen:         een delleken, gecomen van Adriaen Severss

Prijs:                  ƒ 150

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Vroukens vaert en heijligeest

           West:      erffg Willem Adriaenss

           Noord:    Jan janss

           Zuid:       Peter Matijss

Bijz:                   Adriaen Handricxss Panum, Staes Adriaenss, Aert Willemss Bommeler mede namens Adriaen Adriaenss, swager

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 099v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              30-11-1624

1e Comparant:  Cornelis Stevenss

2e Comparant:  Jan Wijten

Goederen:         een stuck ackerlant

Prijs:                  ƒ 120

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     erffg Bastiaen Peterss Greeff

           West:      Adriaen Janss Vos

           Noord:    cooper

           Zuid:       vercooper

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 100r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              30-11-1624

1e Comparant:  Peter Corsten ea

2e Comparant:  Peter Adriaen Geritss

Goederen:         een perceelken gronden in Wijt Willemss Stede, 58 roeden, gemeen met cooper; 2e 13 roeden lant

Prijs:                  ƒ 64

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     cooper; cooper

           West:      Jan Wijten; Thomas Janss, schout

           Noord:    Wouter Claess; zie 1

           Zuid:       Thomas Janss, schout; Cornelis Stevenss

Bijz:                   Peter Corsten namens Cleijsken Jacops wed Bastiaen Peterss Greeff voor de ½.

Peter Bastiaenss Greeff mede als voocht van de kinderen van Huijbrecht Bastiaenss Greeff, Maeijken en Anneken Sebastiaen Petersdochters, Andries Aertss x Teunken ? Bastiaen Peeterss voor dander ½.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 100r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              30-11-1624

1e Comparant:  Jacop Diercxss van Campen x Maeijken Adriaenss ea

2e Comparant:  Maeijken Janss wed Jacop Henricxss

Goederen:         een dwersdelle op oostzijde Vroukens vaert

Prijs:                  ƒ 150

Plaats:               Sgrevelduijn W

Toponiem:       

Belend Oost:     Jan Matheuss

           West:      Jan Janss Hoevener den Ouden

           Noord:    Jan Adriaen Claesen

           Zuid:       Her straet

Bijz:                   Jacop Diercxss van Campen x Maeijken Adriaenss, Jan Heijligers als bloetvoocht van de kinderen van Maeijken Arienss verweckt bij Adriaen Heijligers

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 100v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              18-12-1624

1e Comparant:  Wilbert Cornelis x Sijcken Aert Wesselsdr ea

2e Comparant:  Wouter Clasen

Goederen:         een acker saeijlant met een cleijn huijsken, boomgaert en weijlant zoals Jan Laureijs het gebruikt heeft

Prijs:                  ƒ 450

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Adriaen Jacopss Baes

           West:      Sgavenduijn sloot

           Noord:    Jan Tomass

           Zuid:       erffg Wijt Willemss

Bijz:                   Wilbert Cornelis x Sijcken Aert Wesselsdr voor ½.

Jochim Jochumss Backer (G’berg) mede namens Jacomijnken Jansdr het weeskint van Jan Janss van Es ? bij Janneken Jan Denisdr, Adriaen Aerts Jongman, Gijsbrecht Jacopss, Joosken Gijsbrechts wed Laureijs Janss met Bastiaen Geritss als voocht.tsamen erffg Jan Laureijss voor dander ½

Wouter woont te Sgravenmoer

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 101r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              18-12-1624

1e Comparant:  Adriaen Michielss

2e Comparant:  Adriaen Stevenss

Goederen:         1/6 in een delle, gemeen met Andries Dingemans en cooper

Prijs:                  ƒ 80

Plaats:               11½ Hoeve

Toponiem:       

Belend Oost:     Wouter Wouterss

           West:      Adriaen Cleijs Bosser

           Noord:    Groot Waspick

           Zuid:       Her straet

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 101r

Soort akte:        verlije

Datum:             

1e Comparant:  Adriaen Stevenss

2e Comparant:  Gerit Franss en Frans Adr Boeser Heiligeestmrs

Goederen:         6½ geerde, achter het huijs van vercooper

Prijs:                  ƒ 75

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Michiel Matijss

           West:      Adriaen Jansse Schep

           Noord:    Cleijn Waspick

           Zuid:       Her straet

Bijz:                   Adriaen behoudt het vruchtgebruijk gedurende zijn leven

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 101v

Soort akte:        verlije

Datum:              30-4-1625

1e Comparant:  Jan Huijgen

2e Comparant:  Gerit Franss en Frans Adr Boeser Heiligeestmrs

Goederen:         een huijs mette delle

Prijs:                  ƒ 0

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Dingeman Michielss

           West:      Matijs Michielss

           Noord:    Groot Waspick

           Zuid:       straet

Bijz:                   Het huijs etc wordt wederom verleden voor f3.

De rente kan worden afgelocht voor f 50.

Op 3-6-1650 is de rentebrief geheel voldaan

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 101v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              6-6-1625

1e Comparant:  Peter Anthoniss Cuijl

2e Comparant:  Jan Corst Marceliss

Goederen:         ½ mergen ackerlant inde griffiersbancken

Prijs:                  ƒ 150

Plaats:               Sgrevelduijn W

Toponiem:       

Belend Oost:     Peter Wouterss

           West:      vercooper

           Noord:    kinderen Adriaen Jochumss

           Zuid:       Peter Thomas Goverden

Bijz:                   Betaald wordt via een wilceur

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 102r

Soort akte:        wilceur

Datum:              6-6-1625

1e Comparant:  Jan Corst Marceliss

2e Comparant:  Peter Anthoniss Cuijl

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 150

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Mels Aertss Schep en Cornelis Janss Cuijlen verklaren dat de wilceur geheel is afgelost, 11-4 16??

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 102r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              6-6-1625

1e Comparant:  Peter Jochums ea

2e Comparant:  Peter Anthoniss Cuijl

Goederen:         een huijs mette erve

Prijs:                  ƒ 1050

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     acjkers streckende oost en ???

           West:      Wouter Janss

           Noord:    Wouter Janss

           Zuid:       dwers steech

Bijz:                   Peter Jochums voocht vande kinderen van Adriaen Jochumss en Wouter Jan Wouterss als toesiender.

Betaald wordt via een wilceur

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 102r

Soort akte:        wilceur

Datum:              6-6-1625

1e Comparant:  Peter Anthoniss Cuijl

2e Comparant:  Peter Jochums ea

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs:                  ƒ 1050

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Peter Jochums voocht vande kinderen van Adriaen Jochumss en Wouter Jan Wouterss als toesiender.

Er vinden diverse betalingen plaats

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 102v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              21-7-1625

1e Comparant:  Peter Jochim Jan Berthoutss

2e Comparant:  Adriaen Rombouts, secr, ea

Goederen:         ½ mergen moergronden inde Corte Maeten, gemeen met kinderen Berthout Jochumss, gecomen van Jan Berthoutss

Prijs:                  ƒ 10

Plaats:               Sgrevelduijn W

Toponiem:        Corte Maeten

Belend Oost:     erffg Willem Joosten cum suis

           West:      erffg Adriaen Stevenss

           Noord:    tot zover de grond streckt

           Zuid:       Cuijpers Lije

Bijz:                   Adriaen Rombouts, secr, tot behoeff kinderen Adriaen Stevenss

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 102v

Soort akte:        aanneming

Datum:              30-6-1625

1e Comparant:  Engelken Thomas wed Tonis Loeff

2e Comparant:  Willem Laureijs

Goederen:        

Prijs:                  ƒ 0

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Engelken woont te Rotterdam. Het kint heet Maeijken Aertss dochter van Aert Thomass

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 103r

Soort akte:        confessie

Datum:              8-8-1625

1e Comparant:  Jan Corneliss wed Mariken Janss

2e Comparant: 

Goederen:         Jan verklaart onterecht beschuldigt te worden

Prijs:                  ƒ 0

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 103r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              23-8-1625

1e Comparant:  Claes Henr Kegelaers x Catelijn Bouwens Verheijen

2e Comparant:  Peter Laurenss Coninck

Goederen:         zijn deel in 1½ mergen moergronden, met cooper, gecomen van Bouwen Laureijs, schoonvader, boven Monniken moer

Prijs:                  ƒ 20

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:    erffg Wouter Jan Wouter

           Zuid:       heer van Montfort

Bijz:                   Claes woont te Breda en Peter te Sgravenmoer

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 103v

Soort akte:        aanneming

Datum:              10-8-1625

1e Comparant:  Adriaen Adriaenss Cleermaecker

2e Comparant:  Cleijs Janss ea

Goederen:        

Prijs:                  ƒ 0

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Cleijs Janss als voocht en Adriaen Beijnen als toesiender vande weeskinderen van Adriaen Lenaertss verweckt bij Maeijken. Aangenomen: Huijbertken

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 103v

Soort akte:        aanneming

Datum:              10-8-1625

1e Comparant:  Peter Huijgenss

2e Comparant:  Cleijs Janss ea

Goederen:        

Prijs:                  ƒ 0

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Cleijs Janss als voocht en Sebastiaen Geritss als toesiender vande weeskinderen van Adriaen Lenaertss verweckt bij Alit Dircxdr. Aangenomen: Maeijken Adriaens

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 104r

Soort akte:        testamant

Datum:              9-8-1625

1e Comparant:  Wilelem Willemss Metser

2e Comparant:  Neelken Adriaens, zijn huijsvrouw

Goederen:         langstlevende testament

Prijs:                  ƒ 0

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 104v

Soort akte:        testament

Datum:              1-8-1625

1e Comparant:  Thomas Janss Schipper

2e Comparant:  Aenken Adriaens, zijn huijsvrou

Goederen:        

Prijs:                  ƒ 0

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Aenken heeft een voorzoon Aert (andere voorkinderen hebben al wat genoten) en bij Thomas 2 kinderen

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 105r

Soort akte:        testament

Datum:              22-8-1625

1e Comparant:  Dirck Corstiaenss

2e Comparant: 

Goederen:        

Prijs:                  ƒ 0

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   het weeskint van Anthonis Corsten bij Jenneken Jacopsdr

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 105v

Soort akte:        testament

Datum:              20-9-1625

1e Comparant:  Thomas Janss Schipper

2e Comparant:  Maeijken Thomasdr

Goederen:        

Prijs:                  ƒ 0

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 106r

Soort akte:        testament

Datum:              24-9-1625

1e Comparant:  Wouter Janss

2e Comparant: 

Goederen:        

Prijs:                  ƒ 0

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Wouter woont inde Ruijcht, heeft zoon Jan Wouterss.

Jan heeft een dochter Jacopsken

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 106v

Soort akte:        wilceur

Datum:              1-11-1625

1e Comparant:  Maeij Joosten wed Jan Adriaen Geritss

2e Comparant:  Neelken Joosten wed Joost Willemss

Goederen:         wilceur met als onderpant ½ acker saeijlant,

Prijs:                  ƒ 300

Plaats:               11½ Hoeve

Toponiem:       

Belend Oost:     erffg Huijmans

           West:      Jan Peterss Meulder met wederhelft

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Maeij woont te Raemsdonck en Neeltken te G’berg

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 107r

Soort akte:        aanmening

Datum:              2-11-1625

1e Comparant:  Cornelis Andriess

2e Comparant:  Adriaen Gerits ea

Goederen:        

Prijs:                  ƒ 0

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Adriaen Gerits als voogt en Wouter Janssen als oppervoocht het weeskint van Wierck Geritss: Jan Wiercxss

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 107r

Soort akte:        aanneming

Datum:              2-11-1625

1e Comparant:  Anthonis Jacopss meulder

2e Comparant:  Jan Janss, voocht

Goederen:        

Prijs:                  ƒ 0

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   het kint van Claes Corneliss: Lijsken

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 107v

Soort akte:        accoort

Datum:              3-11-1625

1e Comparant:  Jan Dircxss van Baertwijck

2e Comparant:  Henricxken Adriaenss wed Anthonis Laurenssen

Goederen:         Jan Dircxss, swager Anthonis, krijgt alle cleren etc en nog f 202

Prijs:                  ƒ 0

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 108r

Soort akte:        erffdeling

Datum:              18-11-1625

1e Comparant:  kinderen Peter Matheuss en huijsvrou

2e Comparant: 

Goederen:        

Prijs:                  ƒ 0

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   kinderen: Matheus Peterss, Geert Janss x Heijlken Petersdr, Anthonis Michielss wed Maijken Peters en zijn kinderen

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 109r

Soort akte:        erfdeling

Datum:              8-12-1625

1e Comparant:  Maeijken Dirckx wed Jochim Aertssen

2e Comparant:  de kinderen

Goederen:        

Prijs:                  ƒ 0

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Aert en Dingen Jochumss, Adriaen en Anthonis Jochumss met voocht Peter Aertss

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 109v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              8-12-1625

1e Comparant:  Dingen Jochumsdr wed Peter Huijgenssen ea

2e Comparant:  Aert Jochumssen, broer

Goederen:         haar deel in het huijs en gronden, gemeen met Mariken Dierckx, moeder en broers en zussen

Prijs:                  ƒ 54

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     wed Willem Willemss

           West:      Peter Govertsen

           Noord:    Her straet

           Zuid:       Oude straet

Bijz:                   Dingen Jochumsdr wed Peter Huijgenssen met Willem Huigensen als voocht mede namens de kinderen. Betaald wordt via een wilceur

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 110r

Soort akte:        wilceur

Datum:              8-12-1625

1e Comparant:  Aert Jochumss

2e Comparant:  Dingen Jochumsdr en kinderen ea

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van een deel van een huijs etc.

Prijs:                  ƒ 54

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Dingen Jochumsdr wed Peter Huijgenssen met Willem Huigensen als voocht mede namens de kinderen.

Op 3-2-1631 is de wilceur geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 110r

Soort akte:        vrijgift

Datum:              13-10-1625

1e Comparant:  Matijs Corneliss x Lesken Jansdr ea

2e Comparant:  Frans Huijbertss

Goederen:         2 geerden, in 6 geerden, gemeen met Jan en kinderen Cornelis met 4 geerden opt oostzijde

Prijs:                  ƒ 400

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:     Jan Willemss Schuijffhil, kinder Corn Janss cs

           West:     

           Noord:    Maesen

           Zuid:       Oude straet

Bijz:                   Matijs Corneliss x Lesken Jansdr, Maeijken Janss en Jan Willemss als voocht vant weeskint van Jan Janss, Jan Matijs als voocht van Janneken Peterss, Jochum Joosten als voocht van Maeijken Joosten, suster. Erffg Jan Adriaen Geritssen Bommel

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 110v

Soort akte:        vrijgift

Datum:              21-11-1625

1e Comparant:  Lambert Janss

2e Comparant:  Jaetken Willemss ea

Goederen:         ½ acker saeijlant

Prijs:                  ƒ 450

Plaats:               11½ Hoeve

Toponiem:       

Belend Oost:     kinderen Tijs Pieterss, kinderen Aert Aert Jacopss

           West:      Jan Hendricxss Rijool, erffg Anthonis Corneliss

           Noord:    cloosters goet

           Zuid:      

Bijz:                   Jaetken Willemss, Cornelis Driess namens Cornelis Pieterss als voocht van de kinderen van Jan Pieterss. Betaald wordt via een wilceur

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 110v

Soort akte:        wilceur

Datum:              21-11-1625

1e Comparant:  Jaetken Willemss ea

2e Comparant:  Lambert Janss

Goederen:         wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs:                  ƒ 450

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Jaetken Willemss, Cornelis Driess namens Cornelis Pieterss als voocht van de kinderen van Jan Pieterss. Op 16-4-1627 is de wilceur geheel afgelost.

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 111r

Soort akte:        erfdeling

Datum:              30-11-1625

1e Comparant:  Janneken Mels

2e Comparant:  haar kinderen

Goederen:        

Prijs:                  ƒ 0

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Mels Janss, kinderen Wouter Janss, schout, kinderen Lambrecht Willemss, kinderen Anthonis Henricxss

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 111v

Soort akte:        accoort

Datum:              3-12-1625

1e Comparant:  Aert Pauwels

2e Comparant:  Adam Janss ea

Goederen:        

Prijs:                  ƒ 0

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Adam Janss als voocht van Lesken Janssen ? en van de weeskinderen van Aert en Mariken Henricxss

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 112r

Soort akte:        aanneming

Datum:              5-12-1625

1e Comparant:  Jan Wouter Janss

2e Comparant:  Jan Cornelis ea

Goederen:        

Prijs:                  ƒ 0

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Jan Cornelis als voocht van de kinderen Gerit Bastiaenss Greeff en met advies van Wouter Geritss [?], schout, het kint van Gerit: Lijsken

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 112r

Soort akte:        aanneming

Datum:              5-12-1625

1e Comparant:  Matheus Peterss

2e Comparant:  Jan Cornelis ea

Goederen:        

Prijs:                  ƒ 0

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   an Cornelis als voocht van de kinderen Gerit Bastiaenss Greeff en met advies van Wouter Janss, schout, de zoon van Gerit: Pieter

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 112v

Soort akte:        erfdeling

Datum:              6-12-1625

1e Comparant:  Ghijsbert Adriaens ea

2e Comparant: 

Goederen:        

Prijs:                  ƒ 0

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Ghijsbert Adriaens, kinderen Adriaen Wouterss, Gijsbert Geritss

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 112v

Soort akte:        aanneming

Datum:              10-12-1625

1e Comparant:  Jacop Pieterss

2e Comparant:  Adriaen Gielen ea

Goederen:        

Prijs:                  ƒ 0

Plaats:               Groot Waspik

Toponiem:       

Belend Oost:    

           West:     

           Noord:   

           Zuid:      

Bijz:                   Adriaen Gielen als voocht en Huijbert Huijbertss als toesiender het kint van Adriaen Adriaenss Fijnenbuijck: Maeijken Adriaenss

RA:                    Groot Waspik RA 57

Folio:                 113r

Soort akte:        aanneming

Datum:              10-12-1625

1e Comparant:  Jan Wouter Janss

2e Comparant:  Adriaen Gielen ea

Goederen:        

Prijs:                  ƒ 0

Plaats: