Selecteer een pagina

Indecx off bladwijser op dit register

1692

Fol. 1
Transactie
Geerit Remigius ter eenre en Adriaen en Jan Huijbregt Geerits ter andere zeijde

Fol. 3
Procuratie
Cornelis en Cathalijn Wouter Janzen aan Nicolaes Cuijpers

Fol. 4
Revocatie
Adriaen Cornelis Ligtenberg

Fol. 5
Procuratie
De heer Adriaen van Alphen aen de heer Goverd van Alphen

Fol. 6
Deeling
De erffgenamen van Jan Peeters van Beek

Fol. 7
Deeling
De erffgenamen van Cornelis Peeters van Beek, Dingentje Jan Peeters en Jan Peeters van Beek

Fol. 10
Borgtogt
Cornelis Anthonie van Dongen voor Jacob Cornelis van Dongen en Pieter Rappius tbv zijn hoogheidt

Fol. 10
Transport
Maeijken Andries Leesten wed van mr Cornelis Wijdemans aen Dirk Wijdemans en zijne kinderen

Fol. 13
Procuratie
Johan Clis aen Ezechiel de Dekker

Fol. 14
Procuratie
Mons Johannes Peetrus van Hamersteede aen [niets ingevuld]

Fol. 14
Testament
Paulus Cornelis denissen

Fol. 16
Procuratie
De heere Godfroij Lloijd aen de heer Lodewijk Rudolph Voet

Fol. 17
Testament
Hendrik Adriaens Bouwens en Dingentje Anthonie Janzen

Fol. 18
Contract
De wed en kinderen van Paulus Cornelis Denissen

Fol. 19
Vadersbewijs
Marieken Cornelis Peeter Jacobs wed van Cornelis Adriaense van haere twee kinderen Jesken en Cornelie Adriaense

Fol. 19
Verklaring
De erffgenamen van Peeter Cornelis van Loon

Peeter Peetersen van Loon X Margriet Jan Cornelis Huijbert Raessen
Cornelia Peeters van Loon , weduwe Jan Peeters v.d.Kieboom (18.10.1679)
Anneke Peeters van Loon X Jan van Bommel
Adriaantje Peeters Van Loon X Dirk Jan Huijghen,beide reeds overleden.
Verklaring dat de weeskinderen van dit laatste echtpaar niet te kort zijn gedaan bij de boedelscheiding van Peeter Cornelis van Loon

Fol. 20
Deeling
De wed van Paulus Cornelis Denissen ter eenre en Willemken, Lijsbet en Anneke Cornelis Denissen ter andere zeijde

Fol. 22
De erffgenamen van Cornelis Denis Bouwens en Paulus Cornelis Denissen

1693

Fol. 23
Procuratie
Den heer Thomas Claijpoole aan N van Nievelt

Fol. 24
Deeling
De erffgenamen van Berbel Adriaen Jan Raassen

Fol. 26
Contract
De voogd en toesiender over de kinderen van Cathalijn Jan Peeters ter eenre en desselvs weduwenaer Huijbert Claes Cornelissen ter andere zeijde

Fol. 28
Deeling
De kinderen en erffgenamen van Jan Peeter Jan Lambregts ter eenre en van Peeter Jan Peeters ter andere zeijde

Fol. 31
Deeling
De kinderen en erffgenamen van Peeter Jan Peeters en Adriaentje Laureijs Claes Timmers

Fol. 34
Deeling
De kinderen en erffgenamen van Jan Cornelis Sprangers

Fol. 38
Procuratie
De heer Eduard Schiers aen vrouwe Catharina ter Burg wed van de heer Geerit Voet

Fol. 39
Testament
Jan Huijbregt Geeritsen en Dingena Antonie Coplaar

Fol. 41
Deeling
De erffgenamen van Adriaen Dielis Loonen

Fol. 43
Contract
De voogd en toesiender over t kind van Peeter Janzen van Oosterhout ter eenre en desselvs wed Marie Janzen de Krom ter andere zeijde

Fol. 45
Deeling
De erffgenamen van Jan Anthonie Matthijssen

Fol. 47
Substitutie
Vrouwe Maria van Kinschot als gelaste van haere man den ed heere Godfroij Lloijd aan de heer Lodewijk Rudolph Voet

Fol. 49
Procuratie
Geerit Princen aen een procureur in ’s Hage

Fol. 49
Deeling
De erffgenamen van Adriaen Dielis Loonen

Fol. 51
Contract Dingena, Peeter, Marie, Jenneke, Cornelia en Catrien Janzen Borggraev ter eenre en t kind van Jenneke Anthonie Janzen mitsgaders de wed van Jan Rijsbergen ter andere zeijde

Fol. 52
Deeling
De kinderen en erffgenamen van Adriaentje Adriaen Wilbords van Son wed van Anthonie Raas Willemen

Fol. 54
Deeling
De kinderen en erffgenamen van Jan Cornelis Janzen weduwenaer van Catalijn Jan Dingemans

Fol. 57
Deeling
De erffgenamen van Jan Huijberd Peeter Mijnen

Fol. 64
Deeling
De erffgenamen van Maeijken Adriaen Jan Everden

Fol. 59
De erffgenamen van Maeijken Adriaense van Bavel wed van Meelis Wouter Emmen

Fol. 67
Procuratie
De heer Simon van Hamersteede no ux Christina Broun aan de heer Nicolaas Broun

Fol. 68
Testament
Anthonie Cornelis Maas en Adriaantje Jan Goverden

1694

Fol. 70
Procuratie
De heer Adriaen van Alphen aan Cornelis Queborn???

Fol. 71
Deeling
De erffgenamen van Sijmon Anthonie Matthijsen

Fol. 72
Deeling
Pleuntjen Jan Lambregt Janzen wed van Cornelis Crijnen ter eenre en haere kinderen ter andere zeijde

Fol. 76
Deeling
De erffgenamen van Maeijken Cornelis Willemen wed van Matthijs Cornelis Meerten Mattijs van den Nieuwenhuijsen

Fol. 80
Testament
Maeijken Peeter Adriaanse laast wed van Jan Adriaen Claessen

Fol. 83
Approbatie
De kinderen en kindskinderen van Laureijs Oomens

Fol. 84
Deeling
De wed en kinderen van Laureijs Jan Meeuwsen

Fol. 87
Testament
Laureijs Adriaen Marchelissen en Adriaentje Antonie Coppelaer

Fol. 89
Deeling
De kinderen van Anthonie Jan Anthonisse en Neeltjen Jan Embregts

Fol. 91
Approbatie
Dezelve

Fol. 92
Contract
De voogd en toesiender over de kinderen van Marie Laureijs Janzen ter eenre en desselvs weduwenaer Pieter Janzen van de Kieboom ter andere zeijde

Fol. 94
Transport off vadersbewijs
Juffrouw Maria Pieterse wed van de heer Allexander van der Lith aen haare kinderen en procuratie van dezelve aan sr Allexander van der Lith

Fol. 95
Transport
Sr Allexander van der Lith aan sr Nicolaes van der Lith

Fol. 96
Testament
Adriaen Huijberd Willemen en Anneke Peeter Mijnen

Fol. 97
Procuratie
Elisabet Bernaerds Huijsvrouw van Steeven Jacobs van Dongen aan Johannes Bernhards

Fol. 98
Testament
Jan Melsen en Beatricx Peeters

Fol. 100
Deeling
De erffgenamen van Matthijs Anthonie Mathijsen

Fol. 101
Testament
Cornelis Anthonie van Dongen en Dingena Jacob Binken

Fol. 103
Testament
Vijver Adriaen Wouters van den Nieuwenhuijsen en Neeltjen Jan Lambregts

Fol. 104
Elisabet Heijliger Janzen wed Jan Joost Ariens aan Hendrik Buijsen

Fol. 105
Deeling
De erffgenamen van Adriaen Jan Gijsbregts en Geertruij Embregt Raassen

Fol. 107
Contract
Geertruij Joost Wijten wed Willem Bastiaense ter eenre en Cathalijn Willem Bastiaense ter andere zeijde

Fol. 108
Deeling
De erffgenamen van Willem Janzen van Bommelen Elisabet Peeter Meertens

Fol. 110
Deeling
De erffgenamen van Adriaentje Goderd Denisse weduwe van Adriaen Dirk Jan Huijgens

Fol. 113
Deeling
De erffgenamen van Jan Joossen

Fol. 114
Procuratie
Geerit Princen aan N N Nispelblom

Fol. 115
Deeling
De erffgenamen van Bastiaen Cornelis Hulstman

Fol. 117
Contract
De vaderlijke erffgenamen van Steeven Anthonie Broeders ter eenre en de weduwe van den zelve Steeven Antonie Broeders ter andere zeijde

1695

Fol. 120
Contract
Laureijs Adriaan Marchelissen weduwenaar van Adriaantje Anthonie Coplaar ter eenre en de erffgenamen van dezelve Adriaantje Coplaar ter andere zeijde

Fol. 121
Deeling
De erffgenamen van Jan Adam Claessen

Fol. 126
Deeling
De moederlijke erffgenamen van Jan Huijben

Fol. 128
Procuratie
De heer Adriaen van Alphen aan sr Johannis Knips

Fol. 129
Procuratie
De vaderlijke erffgenamen van Steeven Anthonie Broeders aan Jan Willemsen Roksnoer

Fol. 130
Contract
Jenneke Jan Meerten Loonen eerst wed van Jan Janzen Binken laest van Claes Wilbord Rijken ter eenre en de voogd en toesiender over t kind van Jenneke Adr Bink ter andere zeijde

Fol. 131
Deeling
De erffgenamen van wijlen Aart Adriaanse van Broekhoven en Cathalijn Jan Peeters van den Oudenhooven

Fol. 134
Deeling
De erffgenamen van Anneke Claes Brabers wed van Joost Roeloff Joosten

Fol. 135
Testament
Steeven Jacob Steevens en Maijken Dries Laureijs

Fol. 137
Testament
Jan Geerit Anthonisse

Fol. 139
Testament
Cornelis Jan Pauwels en Sijken Anthonie Raessen

1696

Fol. 140
Deeling
De erffgenamen van Adriaan, Jan, Adriaantje en Anneke Coplaar

Fol. 141
Procuratie
De voogd en toesiender over de kinderen van Peeter Hendriks Karman en Maeijken Matthijssen aen Jan Kop

Fol. 142
Testament
Jan en Jenneke Francen

Fol. 143
Contract
Jan Anthonie Bernaerts ter eenre en Maria Anthonie Bernaerts ter andere zeijde

Fol. 144
Testament
Jacob Matthijs Anthonisse en Cathalijn Janzen

Fol. 146
Testament
Judith Jan Jan Thielmans wed van Steeven Anthonie Broeders

Fol. 148
Contract
De voogd en toesiender over de kinderen van wijlen Anthonie Peeter Vrolijken ter eenre en desselvs weduwe Maria Jan Emmen ter andere zeijde

Fol. 149
… testament
Den heere secrtearis Rogier van Alphen en desselvs huijsvrouw Jacoba van Alphen

Fol. 150
Deeling
De erffgenamen van Willem Janzen van Hulten en Peerken Jochumse Meijer

Erfgenamen van Willem Jans van Hulten en Peerke Jochum Jacob Meijer
1 .Maria (Maeijcke) weduwe van Mels Anthonis Melsen (zie ook folio 331)
2.Pieternel X Jacob Geerit Visser
3.Jochum X Cornelia Laureijs Olifiers

  1. Jenneke X Marijn Adriaan Claessen
    5.Anneke X Corstiaan Joosten ( Van Iersel ?)
  2. Lijske X Laureijs Gijsbrechtsen in Cappel
  3. Jan, nog ongehuwd, later getrouwd met Anna Klis
  4. Marie, ook nog ongehuwd, later getrouwd met Jan Wouter Handkind

Fol. 152
Contract
De voogd en toesiender over de kinderen van Beerend Aertse van Broekhooven ter eenre en desselvs weduwe Marie Hendrik Andriesse ter andere zeijde

Fol. 154
Contract
Peeter Hendrik van Loon ter eenre en Marie Peeters van Loon ter andere zeijde

Fol. 156
Deeling
De erffgenamen van Gijsberd Jacob Horsten en Anneke Jacob Peeters van Loon ter andere zeijde

Fol. 158
Procuratie
De heer Adriaen van Alphen aan Albertus Nieuvelt

Fol. 160
Procuratie
De heer Adriaen van Alphen aan den heer Rogier van Alphen

Fol. 160
Deeling
De erffgenamen van Jan Wijnant Janzen en Maeijken Janzen Bink

1697

Fol. 162
Procuratie
Martijn Peeter Loonen aan Cornelis Peeter Lonen

Fol. 163
Deeling
De erffgenamen van Adriaan Jacob Willemen wed van Adriaan Jan Sijmons

Fol. 165
Procuratie
Cornelis Abrams Verhoff en de wed Jan Abrams Verhof aan Arien Jan Sijmons

Fol. 166
Procuratie
Sr Johan Bruijns aan de heer Andries Elands

Fol. 167
Deeling
Commerken Adams wed van Philip Aarts ter eenre en haere kinderen ter andere zeijde

Fol. 170
Deeling
De erffgenamen van Anneke Dries Oomens wed Jan Peeter Jan Lambregts

Fol. 173
Testament
Jan Hendrik Rutgers en Lijsbet Adriaanse Craen

Fol. 175
Testament
Claes Claessen van den Oudenhooven

Fol. 176
Testament
Dezelve

Fol. 178
Deeling
De erffgenamen van Cornelis Wijnant Janzen van Dorst

Fol. 179
Contract
De voogd en toesiender over t kind van Wijnant Cornelis Wijnen ter eenre en desselvs wed Cornelia Rijk Cornelisse ter andere zeijde

Fol. 181
Procuratie
De erffgenamen van Marie Eijnants aan Adriaan Janzen van Heijst

Fol. 182
Procuratie
Juffrouw Constantiana van Alphen aan den heer Rogier van Alphen en sr Johannes Hagens

Fol. 182
Deeling
De erffgenamen van Anthonie Anthonie Wijnants en Maeijken Janzen van Velthooven

Fol. 185
Contract
Dirk Bastiaense Hulst als curateur van Jacob en Marie Anthoie Wijnants ter eenre en Arien Anthonie Wijnants ter andere zeijde

Fol. 186
Procuratie
De erffgenamen van Jenneke Willese de Bont aan Nicolaas Cijpers

1698

Fol. 187
Contract
De voogd en toesiender over de kinderen van Huijberd Anthonie Willemse van Riel ter eenre en desselvs wed Thoontje Peeter Meertens ter andere zeijde

Fol. 189
Testament, 17-2-1698
Cornelis Peeter Vassen Vermeulen en Maeijken Jochummen
Genoemd: dochter Anneken en zoon Peter

Fol. 190
Huwelijkse voorwaerde
Willem Artus Verleg ter eenre en Maria de Jong ter andere zeijde

Fol. 192
Procuratie
Rogier van Alphen en Constantina van Alphen aan Michiel Hagens

Fol.. 193
Procuratie
Willem Artus Verleg no ux Maria de Jong aen Willem van Thiel

Fol. 194
Testament
Vijver Adriaen Wouters van den Nieuwenhuijsen en Neeltjen Jan Lambregt Roelen, 25-10-1694
Jenneken X Merten Thijsen vanden Nieuwenhuijsen
Geertruij za X Adam Peters Vermeulen
Maeijken X Vranck Lenaert Vrancken
Cornelis za
Adriaen

Fol. 197
Deeling
De wed en kinderen van Bouwen Deenis Bouwens

Fol. 200
Procuratie
De heer Thomas Claijpoole aan Jan Janzen Clis

Fol. 201
Testament
Cornelis Adriaan Canters en Jenneke Wouters

Fol. 203
Testament
Stans Geerits Vermoolen en Barbel Roeloff Adriaanze van Dongen

Fol. 205
Testament
Dingetje Anthonie Cuijl wed Peeter Janzen vrolijk

Fol. 206
Deeling
De wed en kinderen van Cornelis Gijsbregt Broeders

Fol. 210
Contract
De wed Peeter Meertens van den Nieuwenhuijsen ter eenre en Jan, Cathalijn en Lijsbet Meertens van den Nieuwenhuijsen ter andere zeijde

Fol. 211
Contract
De voogd en toesiender over t kind van Margriet Peeter Jans (L)oonen ter eenre en desselvs weduwenaer Adriaen Stanssen Vermeulen ter andere zeijde

Fol. 212
Deeling
De erffgenamen van Jan en Adriaeantje Claes Cornelisse

1699

Fol. 214
Deeling
De kinderen en erffgenamen van Cornelis Bierlincx

Fol. 216
Procuratie
Juffrouw Catriena Bollekens aan Cornelis en Jan Otjens

Fol. 217
Contract
De voogd en toesiender over de kinderen van Huijbert Peeter Horsten ter eenre en desselvs wed Jacomijntje Janzen van Dongen ter andere zeijde

Fol. 218
Contract
De kinderen en erffgenamen van Anneke Willemse Verbunt eerst weduwe van Jan Gijsberd van Heijst en laest van Jan Jan Horsten ter eenre en de voogd en de toesiender over de minderjarige erffgenamen van genoemde Jan Gijsberd van Heijst ter andere zeijde

Fol. 220
Contract
De voogd en toesiender over t kind van Adriaentje Jan Geerits van den Nieuwenhuijsen ter eenre en desselvs weduwenaer Willem Peeter van Spreeuwel ter andere zeijde

Fol. 222
Testament
Juffrouw Francoise Smits wed van de heer Floris Pels

Fol. 224
Testament
Vrouwe Dividia Smits wed eerst van de heer Willem Hartmans de Custere en Laest van de heer Pierre de Martine

Fol. 225
Deeling
De kinderen en kindskinderen en erffgenamen van Peeter Cornelis Jan Cleijs en Janneke Dingemans

Fol. 228
Deeling
De erffgenamen van Maeijken Andries Leesten wed van mr Cornelis Dirks Wijdemans

Fol. 231
Contract
De voogd en toesiender over de kinderen van Mels Antonie Melsen ter eenre en desselvs weduwe Marie Willemse van Hulten ter andere zeijde

Jan Anthonis Melsen, oom van vaderszijde
Jochum Willem van Hulten, oom van moederszijde,
voogden voor Jan, 23 jaar , en Pieter,19 jaar,(doop 20.4.1681) zonen van Mels Anthonis Melsen en Mary Willems van Hulten.
Dit in verband met een tweede huwelijk van de moeder.

Fol. 232
Huwelijkse voorwaerde
Peeter Janzen Heijblom ter eenre en Marie Willemse van Hulten wed van Mels Antonie Melsen ter andere zeijde

Peeter Jansen Heijblom, meerderjarige jonkman maakt huwelijkse voorwaarden alvorens te trouwen met Mary Willems van Hulten, weduwe Mels Anthonis Melsen.

Finis