Selecteer een pagina

Boek A

Acte 1

Reeckeninghe bewijs ende reliqua die bij desen is doende Peter Janssen Brouwer als voocht ende Mathijs Cornelissen Camp als toesiender van de kinderen van Dingeman Peeterss ende Aeltje Meertens Camp, sedert het overlijden van Dingeman en Aeltje, 1-2-1689. [109 folio’s]

Acte 2

Reeckeninghe bewijs ende reliqua die bij desen is doende Adriaen Adriaenss Theuwen als voocht ende Gerrit Peeterss van Giels als vader ende toesiender van sijne drie kinderen bij Janneken Adriaenss Theuwen sedert de doot van Sijken Adriaensen Verschueren wed Adriaen Janssen Theuwen, grootouders, 23-11-1689.

Acte 3

Reeckeninghe bewijs ende reliqua die bij desen is doende Peeter Wouterssen Verschueren als voocht van de kinderen van Willem Jacobsen ende Maeijken Willemsen ende Hendrick van Malsem als toesiender van de wesen ofte wel van Jan Willemsem Bouman, 28-2-1689.

Acte 4

Reeckeninghe bewijs ende reliqua die bij desen is doende Aert Cornelis Rijcken als oom ende voocht van de vier kinderen van Huijbert Zeijlmans en Maria Cornelis Rijcken za sedert het overlijden van Cornelis Jochum Rijcken en Maeijken Aerden, grootouders, 7-12-1688.

Int bijwesen van Antonie Gijsberts van Dommele x Anneke Huijberden Zeijlmans ende Jochum en Thomas Huijberden Zeijlmans

Acte 5

Reeckeninghe bewijs ende reliqua die bij desen is doende Hendrik Fransssen Boeser als voocht van het kint van Truijcken Bastiaenssen en Huijbert Janss Vassen, 27-2-1692.

Mede ondertekent door Bastiaen Huijbertss Vassen

Acte 6

Reeckeninghe bewijs ende reliqua die bij desen sijn doende de erffgenamen van Cornelis Jacops als voocht ende Merten Peeterss als toesiender van het kint van Thomas Jacopssen en Katelijn Peeterssen, sedert 21-4-1683, actum 8-12-1692.

Boek B

Acte 1

Reeckeninghe bewijs ende reliqua die bij desen sijn doende Peeter den Holstijner als voocht ende Jan Bastiaensen de Greeft ende Peeter Janssen Brouwer als voocht van Maria Janssen wed van Jan de Greeft, 27-9-1694.

Acte 2

Reeckeninghe bewijs ende reliqua die bij desen is doende Gerrit Hendricksen Boeser als voocht van de wesen van Frans Hendricksen Boeser en Jenneken Kornelissen Rijcken, 23-6-1699.

Acte 3

Reeckeninghe bewijs ende reliqua die bij desen is doende Jan Cornelis Crul voor sijn selven ende Peeter Janssen Brouwer als voocht ende Mathijs Camp als toesiender voor de wesen van Dingeman Peeters ivm het versterff van Dingena Dingemans, suster.

Acte 4

Reeckeninghe bewijs ende reliqua die bij desen is doende Mathijs Cornelissen Camp als oom ende voocht ende Adriaen Aertss Theuwen als toesiender van de kinderen van Jan Janssen Camp en Dingena Adriaensen Theuwen en de verreeckening van het naekint van Mels Boudewijns bij Dingena, 25-2-1693.

Acte 5

Reeckeninghe bewijs ende reliqua die bij desen is doende Adriaen Gerritss Boudewijns voor sijnen broeder Jan Gerritssen die voocht was van het kint van Mels Boudewijns en Dingena Adriaensen Theuwen met Adriaen Adriaenssen Theuwen als toesiender, 25-2-1693.

Acte 6

Reeckeninghe bewijs ende reliqua die bij desen is doende Aert Cornelis Rijcken als oom ende voocht van de vier kinderen van Huijbert Zeijlmans en Mariken Cornelis Rijcken za sedert het overlijden van Cornelis Jochum Rijcken en Maeijken Aerden, grootouders, 7-12-1688.

Acte 7

Reeckeningh bewijs ende reliqua die bij desen is doende Maria Wouterss Cop wed Laurens Jacobss Bommelaer geassisteert met Gilis Verlinde als voocht van de vier kinderen van Adriaen Hoevenaer za en Adriaentje Jacobss Bommelaer met Johan Ariens Lught als toesiender vanwege de kinderen grootmoeder en moeijtje, 13-6-1686.

Acte 8

Reeckeninghe bewijs ende reliqua die bij desen sijn doende de erffgenamen van Jan Mathijssen Otgens in leven als voocht ten overstaen van Gerrit Matijssen Otgens in plaetse van Pr ??? van Johan O ende Peeter Janssen de Jonghen als toesiender van de kinderen van Willem Peetersen Plucknodt en Heijltje Janssen de Jongh sedert 6-4-1689, actum 28-12-1686 [?].

Int bijwesen van Peeter Willemsen Plucknot.

Acte 9

Reeckeninghe bewijs ende reliqua die bij desen is doende Cornelis Jacops als voocht ende Merten Peeters als toesiender van het kint van Thomas Jacopss en Catelijn Peeters, sedert 1-4-1682, actum 21-4-1683.

Acte 10

Reeckeninghe bewijs ende reliqua die bij desen is doende Peter Janssen Brouwer als voocht ende Mathijs Cornelissen Camp als toesiender van de kinderen van Dingeman Peeterss ende Aeltje Meertens Camp, sedert het overlijden van Dingeman en Aeltje, sedert 18-6-1677, actum 9-2-1683.

Acte 11

Reeckeninge bewijs ende reliqua die bij desen is doende Lauwereijs Jacobss Bommelaer als voocht ende Johan Ariens Lucht als oom en toesiender van de vier kinderen van Adriaen Hoevenaer za en Adriaentje Jacobss Bommelaer ivm de goederen aengecomen van hun grootmoeder en moeijtje, 18-1-1681.

Int bijwesen van Arie Jacobss Decker x Joseijntje Hoevenaer, Jan, Frans en Jacobus Hoevenaer.