Selecteer een pagina

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 001r
Soort akte: transport
Datum: 22-11-1792
1e Comparant: Casper Schuller ea
2e Comparant: Jan Pruijsen x Adriaena van Os
Goederen: 2/3 huis gelegen te Boven aan Vroukensvaart
Bijz: Casper Schuller x Johanna van Os (Terheijde), Hendrik van der Heijst x Helena van Os. Kinderen Elisabeth Schep en Leendert van Os.

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 002r
Soort akte: wilceur
Datum: 22-11-1792
1e Comparant: Johannes Pruijsen
2e Comparant: Jan Vaartmans
Goederen: wilceur tbv zijn huis (zie akte 1)
Bijz: Jan woont te Sgrevelduin Cappel

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 003r
Soort akte: transport
Datum: 22-11-1792
1e Comparant: Stans Snellens ea
2e Comparant: Dingeman Snellens, broer
Goederen: een huisje te Boven
Bijz: Stans Snellens namens zijn vader Cornelis Snellens (proc 21-11-1792)
Procuratie is toegevoegd.

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 004r
Soort akte: transport
Datum: 11-12-1792
1e Comparant: Cornelis van der Schans en Adriaen Wouterse Schout
2e Comparant: Antonij Schrouwens
Goederen: een opslag van een huisje te Boven op den Dijk
Bijz: Cornelis en Adriaan zijn armmeester van 1792 en 1793.
Antonij woont te Oosterhout.
In het huisje heeft wijlen Adriaantje van Boxtel wed Willem de Jongh gewoont en laatst heeft Francus de Jongh er gewoond.

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 005r
Soort akte: verruiling
Datum: 17-12-1792
1e Comparant: Bastiaan Biesheuvel x Maria Koning
2e Comparant: Johannes Dorreboom, zwager
Goederen: een stuk land, in den Doorn, onder Almkerk tegen 6 geerden inden polder
Bijz: Bastiaan woont te Almkerk en Johannes te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 006r
Soort akte: transport
Datum: 10-1-1793
1e Comparant: Jan Cornelis van Steenoven ea
2e Comparant: Jan Oosterwaal
Goederen: een parceel moerland
Bijz: Jan Cornelis van Steenoven, Mathijs Snijders x Anna Cornelisse van Steenoven, Peter Cornelisse van Steenoven, Adriana Cornelisse van Steenoven, Peter Huijberde Schoenmakers en Johannes Cornelisse van Steenoven als voogden van de minderjarige erffg en namens Mathijs Nouwens x Maria Catharina van Steenoven (proc 20-11-1792) en namnes Gerrit Cornelisse van Steenoven. Erfgenamen van Cornelis Janse van Steenoven en Cornelia Dolk, gewoond hebbende te Raamsdonk.
Procuratie toegevoegd.

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 007v
Soort akte: waarborg
Datum: 11-1-1793
1e Comparant: Cornelis Aartse de Bont
2e Comparant: Maria Johanna van Wagenbergh
Goederen: ivm een lijfrente als onderpand een delle en een acker saaijlant
Bijz: Bij 2e perceel kan oost west ook andersom zijn. Contract van de lijfrente toegevoegd

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 009r
Soort akte: transport
Datum: 24-1-1793
1e Comparant: Cornelis Janse Schoenmakers
2e Comparant: Simon Otjens
Goederen: een geert lant, inden polder en een stuk in 6 geerden gemeen met koper, Hendrik Janse Schoenmaker en Jacobus Reij??e
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 010r
Soort akte: Custingbrief
Datum: 24-1-1793
1e Comparant: Simon Otjens
2e Comparant: Cornelis Janse Schoenmaker
Goederen: custingbrief tbv aan koop land (zie akte 9r)
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 011r
Soort akte: transport
Datum: 28-1-1793
1e Comparant: Gerrit Vermeijs
2e Comparant: Bernardus Ot, schoonzoon, x Johanna Gerritse Vermijs
Goederen: ½ huis etc. gemeen met kooper
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 012r
Soort akte: transport
Datum: 5-2-1793
1e Comparant: Pieter du Bois
2e Comparant: Cornelis Janse Schoenmakers
Goederen: ½ moerveld, gemeen met Jan Thomasse de Bont en ½ grasveld gemeen met JT de Bont
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 013r
Soort akte: transport
Datum: 6-2-1793
1e Comparant: Johannes Timmermans en Anthonij Verschuren, zwager
2e Comparant: Cornelis en Johanna Timmermans
Goederen: ½ steede met huis etc. gelegen op het Hoog Blok, gemeen met koopers
Bijz: Het huis is belast met f 350. F 200 nog te betalen aan de overleden secretaris Jan van der Meer en f 150 aan Pieter Schaap. (willequer brieven aanwezig). Procuratie van Anthonij Verschuren is toegevoegd.
Kopers en verkopers zijn broers en zussen.

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 014v
Soort akte: transport
Datum: 7-2-1793
1e Comparant: Adriaan W. Blankers
2e Comparant: Wouter Adriaan Smeur
Goederen: ½ acker gelegen in 11½ Hoeve
Bijz: Adriaan woont te Hendrik Luiten Ambacht

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 015r
Soort akte: transport
Datum: 7-2-1793
1e Comparant: Adriaan W. Blankers
2e Comparant: Wouter Adriaan Smeur
Goederen: ½ acker gelegen in 11½ Hoeve
Bijz: Adriaan woont te Hendrik Luiten Ambacht

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 016r
Soort akte: transport
Datum: 8-2-1793
1e Comparant: Jacobus Marcelisse Zeijlmans
2e Comparant: Hendrik Janse Schoenmakers
Goederen: 3½ geert, in 7 geerden, inden polder, gemeen met kooper
Bijz: Jacobus woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 016v
Soort akte: transport
Datum: 14-2-1793
1e Comparant: Martinus van Oosterhout en Hendrik Vaartmans
2e Comparant: Huijbert Pruijsers
Goederen: een opslag van een huis, te boven aan de Dijk
Bijz: Martinus en Hendrik zijn voogden van het minderjarige kind van Adriaan Bommelaar bij Catharina Vaartmans

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 017v
Soort akte: transport
Datum: 15-2-1793
1e Comparant: Adriaan Laurense Verschuuren
2e Comparant: 3 kinderen van Jan Lamberde Zeijlmans
Goederen: 1/3 acker saaijlant, gelegen te Boven
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 018r
Soort akte: transport
Datum: 15-2-1793
1e Comparant: Lambert Janse Zeijlmans ea
2e Comparant: Adriaan Laurense Verschuuren
Goederen: een huisje etc
Bijz: Lambert Janse Zeijlmans, Adriaan Janse Zeijlmans en Elisabeth Janse Zeijlmans, kinderen Jan Lamberde Zeijlmans

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 019r
Soort akte: transport
Datum: 15-2-1793
1e Comparant: Adriaan Laurense Verschuuren
2e Comparant: Arnoldus van Herbring??
Goederen: een opslag van een huisje gelegen binnen de seijdijk
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 019v
Soort akte: transport
Datum: 20-4-1793
1e Comparant: Cornelis Pree x Adriana Koning
2e Comparant: Elias Verduijn
Goederen: een opslag van een huisje, te Boven op den dijk
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 020r
Soort akte: wilceur
Datum: 25-4-1793
1e Comparant: Jan Janse de Bont
2e Comparant: Hendrik Janse Schoenmakers
Goederen: wilceur met als onderpand een binnendel en een bijster
Bijz: belend west: Tomas Konings en Huijbert Janse de Bont

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 021r
Soort akte: transport
Datum: 11-5-1793
1e Comparant: Huijbert Boelaars x Elisabeth de Jongh
2e Comparant: Jan Vos, zwager
Goederen: ½ acker gelegen te Boven
Bijz: Huijbert woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 022r
Soort akte: transport
Datum: 13-5-1793
1e Comparant: Thomas van Steenoven x Maria de Bont
2e Comparant: Jan P. de Bont, schoonvader
Goederen: een acker saaijlant
Bijz: Belending noord zuid kan ook andersom.

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 022v
Soort akte: wilceur
Datum: 1-6-1793
1e Comparant: Jan en Maria van den Heuvel
2e Comparant: den Groote Armen van Groot Waspik
Goederen: wilceur met als onderpand het huis aan Benekenkerk
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 023v
Soort akte: transport
Datum: 19-7-1793
1e Comparant: Hendrik Zeijlmans
2e Comparant: Jacobus P. Zeijlmans, broer
Goederen: 3 geerden, in 6 geerden, inden polder, gemeen de kooper
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 024v
Soort akte: transport
Datum: 19-7-1793
1e Comparant: Jacobus P. Zeijlmans
2e Comparant: Dirk van Dongen
Goederen: een binnendelle
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 025v
Soort akte: transport
Datum: 19-7-1793
1e Comparant: Hendrik Zeijlmans
2e Comparant: Dirk van Dongen
Goederen: een binnendelle
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 026r
Soort akte: transport
Datum: 7-8-1793
1e Comparant: Adriaan Boeser ea
2e Comparant: Dingeman Snellens
Goederen: een perceel moerveld en putten en kuilen
Bijz: Adriaen Boeser (Hendrik Luiten Ambacht) en de heer Johannes Quirijns Corn zoon, schout van ‘s Grevelduin Cappel namens Cornelia Boeser, schoonmoeder, wed Arij Huijser (proc 5-8-1793). Toegevoegd de procuratie.

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 027v
Soort akte: transport
Datum: 8-8-1793
1e Comparant: Hendrik Zeijlmans
2e Comparant: Dirk van Dongen
Goederen: een perceeltje ackerland
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 028v
Soort akte: transport
Datum: 13-8-1793
1e Comparant: Jan P. de Bont
2e Comparant: Jan Janse Nouwens
Goederen: een parceeltje ackerland
Bijz: belending noord zuid kan ook andersom

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 029v
Soort akte: transport
Datum: 28-8-1793
1e Comparant: Jacobus van Steenbergen ea
2e Comparant: Hendrik Boer
Goederen: een parceel vaste goederen (zie transpoort 16-11-1742); een drieske in de Endenest; ½ parceel moerveld: de Clatisboom
Bijz: Jacobus van Steenbergen, notaris te Sprang, namens Maria Otterdijk (Besoijen) (proc 22-8-1793).
Hendrik woont te Sprang.
Toegevoegd: de procuratie

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 031v
Soort akte: transport
Datum: 10-9-1793
1e Comparant: Wouter Vermeulen
2e Comparant: Jan Paans
Goederen: een moerveld etc
Bijz: Wouter woont te ‘s Gravenmoer en Jan te Loon

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 032v
Soort akte: transport
Datum: 16-11-1793
1e Comparant: Adriana Konings ea
2e Comparant: Thomas van Steenoven
Goederen: een acker saaijland aan Benedenkerk
Bijz: Adriana Konings, Andries van Os x Huijbertje Konings, schipper, Antonij Schouten en Adriaan Cornelisse Cnaap als voogden van de minderjarige erfgenamen van Anna van Sprang x Antonij Konings

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 033v
Soort akte: transport
Datum: 16-11-1793
1e Comparant: Adriana Konings ea
2e Comparant: Peeter Wouterse Boeser en Hendrik Vaartmans
Goederen: een parceeltje moerveld gelegen over de Leij gemeen wed Cornelis Geenen
Bijz: Adriana Konings, Andries van Os x Huijbertje Konings, schipper, Antonij Schouten en Adriaan Cornelisse Cnaap als voogden van de minderjarige kinderen van Anna van Sprang x Antonij Konings

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 034v
Soort akte: transport
Datum: 16-11-1793
1e Comparant: Pieter van der Meer ea
2e Comparant: Adrien Konig, schepen
Goederen: een ackertje saaijland
Bijz: Pieter van der Meer, secretaris, namens Barend van Waspik en Hendrik van Waspik, beide wonende te Rotterdam. (proc 14-5-1793, not Cornelis van der Looij, Rotterdam)

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 035v
Soort akte: transport
Datum: 4-1-1794
1e Comparant: Peeter Huijberde Zeijlmans ea
2e Comparant: Daniel Sneeuw, schipper
Goederen: 2 geerden, in 8 geerden, inden polder, gemeen met wed Jan Wouterse Verschuuren
Bijz: Peeter Huijberde Zeijlmans, Huijbert Snijders x Anna Maria Zeijlmans en Jacobus van de Hoef x Elisabeth Zeijlmans (allen Raamsdonk)

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 036v
Soort akte: transport
Datum: 14-1-1794
1e Comparant: Johannes Paap
2e Comparant: Stoffel Leijten
Goederen: een hengst schuijt met toebehooren
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 037r
Soort akte: transport
Datum: 16-1-1794
1e Comparant: Peeter Corn de Seeuw ea
2e Comparant: Jan en Wouter Corn de Seeuw
Goederen: een opslag van een huis, op de dijk; een stuk moergrond
Bijz: Peeter Corn de Seeuw, Adriaen Corn de Seeuw, Jan Corn de Seeuw, Wouter Cornelisse de Seeuw, Matheus Corn de Seeuw, Peeter van Dongen x Pieternella de Seeuw en Peeter P. se Seeuw namens Leendert de Seeuw, Joseph van Dongen x Dingena de Seeuw. Kinderen Cornelis P. de Seeuw

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 038r
Soort akte: transport
Datum: 3-2-1794
1e Comparant: Jan Lips ea
2e Comparant: Marcelis de Jongh
Goederen: ½ steede emt ½ huis etc gemeen met Adriaen Adr de Jongh en kooper, gelegen aan Benedenkerk
Bijz: Jan Lips en Steve Verschuuren als execureurs van de boedel van Pieternella Vassen

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 039r
Soort akte: transport
Datum: 3-2-1794
1e Comparant: Jan Lips ea
2e Comparant: Marcelis de Jongh
Goederen: ½ binnendelle gemeen met Adriaen Adr de Jongh en kooper
Bijz: Jan Lips en Steve Verschuuren als execureurs van de boedel van Pietrenella Vassen

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 040r
Soort akte: transport
Datum: 3-2-1794
1e Comparant: Jan Lips ea
2e Comparant: Marcelis de Jongh
Goederen: ½ acker saaijlant gemeen met Adriaen Adr de Jongh en kooper
Bijz: Jan Lips en Steve Verschuuren als execureurs van de boedel van Pietrenella Vassen

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 041r
Soort akte: transport
Datum: 5-2-1794
1e Comparant: Johannes van Baalen ea
2e Comparant: Theunis Tankens
Goederen: ½ huis etc gemeen met kinderen Jan Boeser
Bijz: Johannes van Baalen x Johanna Boeser, Theunis Tankens x Jenneke Boeser. Kinderen Pieter Boeser. Quitantie aanwezig

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 042r
Soort akte: transport
Datum: 20-2-1794
1e Comparant: Adriaentje Mouthaan wed Thomas Pols ea
2e Comparant: Willem Marcelisse Zeijlmans
Goederen: een parceel moerveld etc inden beijsters
Bijz: Adriaentje Mouthaan wed Thomas Pols (‘s Grevenduijn) en Phielip Pols en Adriaen Mouthaan (‘s Grevelduijn Cappel) als voogden van de kinderen Adriaentje en Thomas.
Willem woont te ‘s Grevelduijn Cappel

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 043r
Soort akte: transport
Datum: 20-2-1794
1e Comparant: Wouter Vermeulen
2e Comparant: Philip Pols en Jan van Dongen
Goederen: een bijster achter de wed Teunis Heijblom
Bijz: Wouter woont te ‘s Gravenmoer en Jan te ‘s Grevelduin Cappel

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 044r
Soort akte: transport
Datum: 27-2-1794
1e Comparant: Jacobus P Zeijlmans ea
2e Comparant: Peeter Huijberde Schoenmakers ea
Goederen: een steede met huis etc onder 11½ Hoeve
Bijz: Jacobus P Zeijlmans namens Johanna Schoenmakers wed Johannes Bartholomeus Kamp (proc 20-2-1794).
Peeter Huijberde Schoenmakers, Lambert Schoenmakers, Cornelis Meeuwisse van Steenoven, Joghem W. Blankers en Anna Schoenmakers wed Johannes Bossers.
Belending noord zuid kan ook andersom

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 045r
Soort akte: transport
Datum: 27-2-1794
1e Comparant: Jacobus P Zeijlmans ea
2e Comparant: Peeter Huijberde Schoenmakers ea
Goederen: ½ acker saaijland onder 11½ Hoeve gemeen met Joghem W Blankers
Bijz: Jacobus P Zeijlmans namens Johanna Schoenmakers wed Johannes Bartholomeus Kamp (proc 20-2-1794).
Peeter Huijberde Schoenmakers, Lambert Schoenmakers, Cornelis Meeuwisse van Steenoven, Joghem W. Blankers en Anna Schoenmakers wed Johannes Bossers.

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 046r
Soort akte: transport
Datum: 27-2-1794
1e Comparant: Jacobus P Zeijlmans ea
2e Comparant: Francus Kamp ea
Goederen: 7¼ geerd
Bijz: Jacobus P Zeijlmans namens Johanna Schoenmakers wed Johannes Bartholomeus Kamp (proc 20-2-1794), Johanna woont onder 11½ Hoeve.
Francus Kamp, Peeter Huijberde Schoenmakers elk voor 1/3 en Adriaen van Son en Johanna Zeijlmans samen 1/3

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 047r
Soort akte: transport
Datum: 4-3-1794
1e Comparant: Willem en Huijbert Janse Verschuuren
2e Comparant: Cornelis van der Schans
Goederen: een acker saaijland
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 048r
Soort akte: transport
Datum: 4-3-1794
1e Comparant: Thomas van Steenoven
2e Comparant: Frans van den Hout
Goederen: eenstuk van een acker saaijlant aan Benedenkerk achter huisje kooper
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 049r
Soort akte: beijlbrief
Datum: 5-3-1794
1e Comparant: Cornelis Geene
2e Comparant: Dirk en Thomas Borstlap, scheepmakers
Goederen: beijlbrief tbv de levering van een hengst schuijt, lang 43 voet.
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 050r
Soort akte: transport
Datum: 10-3-1794
1e Comparant: Pieter Witte ea
2e Comparant: Adriaen Straver
Goederen: een acker saaijland gelegen te Boven
Bijz: Pieter Witte als executeur van de boedel van Anthonia Witte (Dongen)

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 051r
Soort akte: transport
Datum: 10-3-1794
1e Comparant: Pieter Witte ea
2e Comparant: Pieter van der Meer en Johannes Vermeulen
Goederen: een beijster moerveld
Bijz: Pieter Witte als executeur van de boedel van Anthonia Witte (Dongen).
PvdM is secretaris en JV is schepen van Groot waspik.

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 052r
Soort akte: wilceur
Datum: 22-3-1794
1e Comparant: Adriaen Willemse Blankers
2e Comparant: Hendrik Wessels
Goederen: wilceur met als onderpand 3 geerden, in 6 geerden, gemeen met Peeter Huijberde Schoenmakers, inden polder
Bijz: Adriaen woont te Hendrik Luiten Ambacht en hendrik te Geertruijdenberg

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 053r
Soort akte: transport
Datum: 24-3-1794
1e Comparant: Hermanus Hilker
2e Comparant: Lambert Pols
Goederen: een ackertje saaijlant
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 054r
Soort akte: transport
Datum: 24-3-1794
1e Comparant: Jan Brouwers
2e Comparant: Hermanus Hilker
Goederen: een moerdelle
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 055r
Soort akte: transport
Datum: 24-3-1794
1e Comparant: Cornelis Ophorst, schipper
2e Comparant: Gerrit van Diemen
Goederen: ¼ beijster, gemeen met Michiel de Roon, Michiel Dolk en Hendrik Luupers
Bijz: Cornelis woont evenals Gerrit te ‘s Grevelduijn Cappel

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 056r
Soort akte: transport
Datum: 11-4-1794
1e Comparant: Wouter Janse van Steenoven ea
2e Comparant: Wouter Adriaen Smeur
Goederen: de helft in 11 geerden, inden polder, gemeen met Johannes Elemans met wederhelft
Bijz: Wouter Janse van Steenoven, Jan J. van Steenoven (Raamsdonk), Willem van Steenoven (Oosterhout), Wouter Adr. Smeur x Maria van Steenoven, Adriaen Heeren x Adriana van Steenoven, Jan Smeur x Johanna van Steenoven (Raamsdonk), Adriaen W. Blankers x Pieternella van Steenoven (Hendrik Luiten Ambacht), Cornelis de Wit en Pieternella de Wit (Raamsdonk), Johannes Cornelisse van Steenoven namens heer Wilhelmus de Wit, capelaan van Aarlanderveen en Alphen (proc 25-1-1794, not Leendert Ciggaen). Johannes Corn van Steenoven en Cornelis P. Kamp als voogden van de kinderen van Maarten de Wit en Catharina van Steenoven en de kinderen van Peeter W. Schoenmakers en Dingena van Steenoven. Erfg van Jan Wouterse van Steenoven

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 057r
Soort akte: transport
Datum: 11-4-1794
1e Comparant: Wouter Janse van Steenoven ea
2e Comparant: Adriaen W. Blankers
Goederen: de helft in 9 geerden, inden polder, gemeen met wed Heijmans met wederhelft
Bijz: Wouter Janse van Steenoven, Jan J. van Steenoven (Raamsdonk), Willem van Steenoven (Oosterhout), Wouter Adr. Smeur x Maria van Steenoven, Adriaen Heeren x Adriana van Steenoven, Jan Smeur x Johanna van Steenoven (Raamsdonk), Adriaen W. Blankers x Pieternella van Steenoven (Hendrik Luiten Ambacht), Cornelis de Wit en Pieternella de Wit (Raamsdonk), Johannes Cornelisse van Steenoven namens heer Wilhelmus de Wit, capelaan van Aarlanderveen en Alphen (proc 25-1-1794, not Leendert Ciggaen). Johannes Corn van Steenoven en Cornelis P. Kamp als voogden van de kinderen van Maarten de Wit en Catharina van Steenoven en de kinderen van Peeter W. Schoenmakers en Dingena van Steenoven. Erfg van Jan Wouterse van Steenoven

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 058r
Soort akte: transport
Datum: 11-4-1794
1e Comparant: Wouter Janse van Steenoven ea
2e Comparant: Adriaen W. Blankers
Goederen: de helft in 6 geerden, inden polder, gemeen met de Armen van Raamsdonk met wederhelft
Bijz: Wouter Janse van Steenoven, Jan J. van Steenoven (Raamsdonk), Willem van Steenoven (Oosterhout), Wouter Adr. Smeur x Maria van Steenoven, Adriaen Heeren x Adriana van Steenoven, Jan Smeur x Johanna van Steenoven (Raamsdonk), Adriaen W. Blankers x Pieternella van Steenoven (Hendrik Luiten Ambacht), Cornelis de Wit en Pieternella de Wit (Raamsdonk), Johannes Cornelisse van Steenoven namens heer Wilhelmus de Wit, capelaan van Aarlanderveen en Alphen (proc 25-1-1794, not Leendert Ciggaen). Johannes Corn van Steenoven en Cornelis P. Kamp als voogden van de kinderen van Maarten de Wit en Catharina van Steenoven en de kinderen van Peeter W. Schoenmakers en Dingena van Steenoven. Erfg van Jan Wouterse van Steenoven.
Procuratie ivm akte 56r, 57r en deze akte toegevoegd.

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 060r
Soort akte: wilceur
Datum: 14-4-1794
1e Comparant: Adriaen W. Blankers
2e Comparant: J.P. Allard
Goederen: wilceur met als onderopand de helft van 9 geerden (zie akte 57r)
Bijz: Adriaen woont te Hendrik Luiten Ambacht en J.P. te Geertruijdenberg

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 061r
Soort akte: transport
Datum: 15-4-1794
1e Comparant: Hendrina Klavers wed Lambert Maartense Reckers
2e Comparant: Johannes Klavers
Goederen: een huis etc met inboedel
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 062r
Soort akte: transport
Datum: 18-4-1794
1e Comparant: Maaijke Weijtvliet ea
2e Comparant: Dirk Kamp
Goederen: een huis etc aan Benedenkerk
Bijz: Maaijke Weijtvliet wed Wouter Konings en x Johannes van den Heuvel, Antonij Schouten en Willem de Graauw als voogden van de kinderen van Maaijke en Wouter. Quitantie toegevoegd als los vel

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 063r
Soort akte: transport
Datum: 18-4-1794
1e Comparant: Maaijke Weijtvliet ea
2e Comparant: Peter, Wouter en Anna Kamp
Goederen: een binnendel achter de stede
Bijz: Maaijke Weijtvliet wed Wouter Konings en x Johannes van den Heuvel, Antonij Schouten en Willem de Graauw als voogden van de kinderen van Maaijke en Wouter

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 064r
Soort akte: transport
Datum: 18-4-1794
1e Comparant: Maaijke Weijtvliet ea
2e Comparant: Huijbert Potmakers
Goederen: een binnendel achter de stede
Bijz: Maaijke Weijtvliet wed Wouter Konings en x Johannes van den Heuvel, Antonij Schouten en Willem de Graauw als voogden van de kinderen van Maaijke en Wouter

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 065r
Soort akte: transport
Datum: 29-4-1794
1e Comparant: Johannes van den Hoek
2e Comparant: Johannes Vermeulen, schepen
Goederen: een binnendel inden polder
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 066r
Soort akte: transport
Datum: 2-5-1794
1e Comparant: Peter Janse de Vos
2e Comparant: Sijmen Janse Otjens
Goederen: ½ tjalk, lang 69 voet met toebehooren
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 067r
Soort akte: transport
Datum: 3-5-1794
1e Comparant: Adriaan Smeur, schipper
2e Comparant: Daniel Janse Hensen, schipper
Goederen: een ferrie met een gaffeltuig met toebehooren
Bijz: Daniel woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 068r
Soort akte: transport
Datum: 8-5-1794
1e Comparant: Johanna de Bruijn ea
2e Comparant: Cornelis van den Schans
Goederen: een huis etc
Bijz: Johanna de Bruijn wed Michiel de Koning, Adriaen Wouter Schouten en en Jan W. Schouten als voogden van de 2 kinderen van Michiel bij Catharina Konings, Cornelis van den Schans en Tomas Ketelaar als voogden van de 2 kinderen van Michiel en Johanna.
Johanna mag in het huis blijven wonen

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 069r
Soort akte: transport
Datum: 8-5-1794
1e Comparant: Johanna de Bruijn ea
2e Comparant: Jan Oosterwaal
Goederen: een beijster
Bijz: Johanna de Bruijn wed Michiel de Koning, Adriaen Wouter Schouten en en Jan W. Schouten als voogden van de 2 kinderen van Michiel bij Catharina Konings, Cornelis van den Schans en Tomas Ketelaar als voogden van de 2 kinderen van Michiel en Johanna.

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 070r
Soort akte: transport
Datum: 8-5-1794
1e Comparant: Johanna de Bruijn ea
2e Comparant: Johanna de Bruijn wed Michiel de Koning
Goederen: een stuk lant
Bijz: Johanna de Bruijn wed Michiel de Koning, Adriaen Wouter Schouten en en Jan W. Schouten als voogden van de 2 kinderen van Michiel bij Catharina Konings, Cornelis van den Schans en Tomas Ketelaar als voogden van de 2 kinderen van Michiel en Johanna.

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 071r
Soort akte: wilceur
Datum: 8-5-1794
1e Comparant: Jan Brouwers
2e Comparant: Martinus Verhoeve, predikant op de Lind
Goederen: wilceur met als onderpand het huis etc op Vroukens vaart
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 072r
Soort akte: transport
Datum: 15-5-1794
1e Comparant: Peeter van Ee
2e Comparant: Anthonij Schepens
Goederen: een hengst schuijt met toebehooren
Bijz: Anthonij woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 073r
Soort akte: wilceur
Datum: 31-5-1794
1e Comparant: Johannes van den Boogert
2e Comparant: Anthonij Schouten ea
Goederen: een wilceur met als onderpand een acker en een buitendel
Bijz: Johannes woont evenals Anthonij te Raamsdonk.
Anthonij Schouten en Willem de Graauw (Moerdijk) als voogden van de 3 kinderen van Wouter Konings en Maaijke Weijtvliet

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 074r
Soort akte: transport
Datum: 26-6-1794
1e Comparant: Johanna Margrieta Elemans wed Michiel Heijmans
2e Comparant: Johannes Vissers
Goederen: een huis etc onder 11½ Hoeve
Bijz: Michiel was secretaris van Raamsdonk, Johannes woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 075r
Soort akte: beijlbrief
Datum: 12-7-1794
1e Comparant: Willem Teunisse van der Pluijm
2e Comparant: Jan Ruijtenberg, scheepmaker
Goederen: beijlbrief tgv de levering van een nieuwe damschuijt, lang 42 voet.
Bijz: Willem woont onder Dussen Munsterkerk

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 076v
Soort akte: transport
Datum: 17-7-1794
1e Comparant: Jaan van Pas wed Jacobus Boeser ea
2e Comparant: Cornelis Boeser en Floor Pruijsers
Goederen: het afgebrande huis, werf en hof te Boven
Bijz: Jaan van Pas wed Jacobus Boeser, Arij Boeser en Jan van Tilborgh x Dinaken Boeser (‘s Grevelduijn Cappel), Steve Blok x Jannneke Boeser en Cornelis van Oosterhout x Antonia Boeser (‘s Gravenmoer)

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 077v
Soort akte: transport
Datum: 24-11-1794
1e Comparant: Hermanus Hilker
2e Comparant: Bernardus Ot
Goederen: een moer veldeken
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 078v
Soort akte: transport
Datum: 16-12-1794
1e Comparant: Joseph van Dongen en Jan Corn de Bont
2e Comparant: Hendrik Janse Schoenmakers
Goederen: ½ drieske, gemeen met kooper
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 079v
Soort akte: transport
Datum: 12-2-1795
1e Comparant: Pieter Vermeijs
2e Comparant: Johannes Vermeijs, zoon
Goederen: een huijs etc aan Benedenkerk en een veldeke over den dijk
Bijz: Johannes woont te Dussen

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 080v
Soort akte: wilceur
Datum: 17-3-1795
1e Comparant: Hermanus Hilker
2e Comparant: Willem Boeser
Goederen: wilceur met als onderpand en acker saaijlant te Boven
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 081v
Soort akte: transport
Datum: 23-3-1795
1e Comparant: Huijbert Lijten ea
2e Comparant: Hendrik Janse Schoenmakers
Goederen: een acker saaijlant met beijster
Bijz: Huijbert Lijten, Peeter Lijten (Dongen), Steve de Bont x Johanna Lijten, Maarten Lijten (Raamsdonk) mede namens zijn zus Anna Lijten (‘s Gravenhage) ([proc, 24-12-1794, ‘s Gravenhage, not Hermanus Noordbeek), Dirk Kamp x Elisabeth Lijten. Dirk en Maarten als voogden van het kind van Jan Vermeulen bij Johanna Lijten. Allen erfgenamen van Maria Lijten

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 083r
Soort akte: transport
Datum: 23-3-1795
1e Comparant: Huijbert Lijten ea
2e Comparant: Jan Ot
Goederen: een nhuis etc
Bijz: Huijbert Lijten, Peeter Lijten (Dongen), Steve de Bont x Johanna Lijten, Maarten Lijten (Raamsdonk) mede namens zijn zus Anna Lijten (‘s Gravenhage) ([proc, 24-12-1794, ‘s Gravenhage, not Hermanus Noordbeek), Dirk Kamp x Elisabeth Lijten. Dirk en Maarten als voogden van het kind van Jan Vermeulen bij Johanna Lijten. Allen erfgenamen van Maria Lijten. Poocuratie van de akte op 81v en 83r is toegevoegd.

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 085r
Soort akte: transport
Datum: 30-3-1795
1e Comparant: Steve de Bont
2e Comparant: Wouter Janse van Steenoven
Goederen: een ackertje
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 086r
Soort akte: wilceur
Datum: 10-4-1795
1e Comparant: Johannes Franciscus de Bruijn
2e Comparant: Herman Joseph Heller
Goederen: Wilceur met als onderpand een steede met een huis etc en 2/3 dijkstal gemeen met Arnoldus van Son; ¾ buijten del naast vaart
Bijz: Johannes woont te Quisnog??? dog is aanwezig.
Op 10-10-1810 wordt besloten de goederen te verkopen teneinde de debiteuren te kunnen betalen.

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 087r
Soort akte: transport
Datum: 11-4-1795
1e Comparant: Jan Brouwers
2e Comparant: Peeter van Ee, schipper
Goederen: een huis etc
Bijz: Er rust nog een wilceur van f 800, tbv Martinus Verhove, predikant op de Lind, op

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 088r
Soort akte: transport
Datum: 13-4-1795
1e Comparant: Jan en Maria van den heuvel
2e Comparant: Nicolais Legois, medecine doctor te Waspik
Goederen: een huis etc te Benedenkerk
Bijz: er rust nog een wilceur op van f 650 tbv Hendrik de Rooij (Oosterhout) van 31-12-1771 en een van 475 tbv de Armen van Waspik

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 089r
Soort akte: transport
Datum: 17-4-1795
1e Comparant: Johannes van der Vleut
2e Comparant: Matthijs Briol
Goederen: een huis etc; een hof
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 090r
Soort akte: wilceur
Datum: 11-4-1795
1e Comparant: Matthijs Briol
2e Comparant: Johannes van den Hoek
Goederen: Wilceur met als onderpand het huis (zie akte 89r)
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 091r
Soort akte: transport
Datum: 4-5-1795
1e Comparant: Anna van Loon ea
2e Comparant: Simon van Ritsel
Goederen: een opslag van een huisje
Bijz: Anna van Loon wed Cornelis Maas, Huijbert de Bot x Johanna Maas (Raamsdonk), Adriana Maas en Maria Maas, Anna Maria Maas wed Dirk van Gestel (Dongen). Allen kinderen van Cornelis Maas

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 092r
Soort akte: transport
Datum: 14-5-1795
1e Comparant: Lambert Bogers
2e Comparant: Willem de Kok
Goederen: een opslag van een huijsje
Bijz: Los briefje vraagt om een expedite uit deze transportbrief. Verzoek van 26-1-1818.

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 093r
Soort akte: transport
Datum: 22-5-1795
1e Comparant: Peeter de Vos
2e Comparant: Machiel Oosterwaal
Goederen: ½ tjalk met toebehooren (andere helft is reeds van kooper)
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 094r
Soort akte: transport
Datum: 28-5-1795
1e Comparant: Hermanus Hilker ea
2e Comparant: Jan Oosterwaal
Goederen: een acker saaijlant te Boven
Bijz: Hermanus Hilker, Gijsbert van Malsen x Maria Hilker en Huijbert Pruijsers x Johanna Hilker

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 095r
Soort akte: transport
Datum: 28-5-1795
1e Comparant: Hermanus Hilker ea
2e Comparant: wed Willem Biemans
Goederen: een parceeltje weijland en bosch
Bijz: Hermanus Hilker, Gijsbert van Malsen x Maria Hilker en Huijbert Pruijsers x Johanna Hilker

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 096r
Soort akte: transport
Datum: 5-6-1795
1e Comparant: Elisabeth Boeser ea
2e Comparant: Johannes van den Hoek en Pieter van der Meer
Goederen: een huis etc en een hof
Bijz: Elisabeth Boeser, Hendrik Brouwers x Catharina Boeser (‘s Grevelduijn Cappel), Tomas Paans x Maria Boeser (Loon) mede namens Jan Nelemans x Adriana Boeser (Zevenbergen), Govert van Weijk (Dussen) en Adriaan de Rooij (Loon) als voogden van erfg Peter Adr. Boeser. Allen kinderen en kindskinderen van Peeter Adriaan Boeser

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 097r
Soort akte: transport
Datum: 5-6-1795
1e Comparant: Elisabeth Boeser ea
2e Comparant: Aart van Pas
Goederen: een binnendel
Bijz: Elisabeth Boeser, Hendrik Brouwers x Catharina Boeser (‘s Grevelduijn Cappel), Tomas Paans x Maria Boeser (Loon) mede namens Jan Nelemans x Adriana Boeser (Zevenbergen), Govert van Weijk (Dussen) en Adriaan de Rooij (Loon) als voogden van erfg Peter Adr. Boeser. Allen kinderen en kindskinderen van Peeter Adriaan Boeser

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 099r
Soort akte: transport
Datum: 13-6-1795
1e Comparant: Simon Otjens, schipper
2e Comparant: Peeter van Ee, schipper
Goederen: een huis etc aan Vroukens vaart
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 100r
Soort akte: transport
Datum: 21-6-1795
1e Comparant: Jodocus Janse Couwenberg ea
2e Comparant: Adriaen Janse Moethaan
Goederen: een perceel moerveld in de beijsters
Bijz: Jodocus Janse Couwenberg en Jodocus den Oude als executeurs (volgens testament van 20-2-1793) van de boedel van Maria van Loon.
Adriaen woont te Cappel

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 101r
Soort akte: transport
Datum: 27-6-1795
1e Comparant: Pieter en Barth van Dongen
2e Comparant: Peeter de Vos, schipper
Goederen: een poonschuijt met toebehooren
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 102v
Soort akte: transport
Datum: 6-8-1795
1e Comparant: Cornelis Geene
2e Comparant: Arij Schram
Goederen: een hengst schuijt met toebehooren
Bijz: Arij woont te Drimmelen

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 103v
Soort akte: transport
Datum: 6-8-1795
1e Comparant: Adriaen Scheam
2e Comparant: Cornelis Geene
Goederen: een hengst schuijt met toebehoren
Bijz: Adriaen woont te Drimmelen

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 104v
Soort akte: transport
Datum: 5-9-1795
1e Comparant: Cornelis Corn van der Pluijm
2e Comparant: Dirk van Dongen
Goederen: een buijten del
Bijz: Cornelis woont te Dussen

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 105v
Soort akte: transport
Datum: 17-9-1795
1e Comparant: Pieter du Bois
2e Comparant: Johannes van den Hoek
Goederen: Wilceur met als onderpand 2 buitendellen
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 107r
Soort akte: transport
Datum: 2-10-1795
1e Comparant: Joost Sterrenburgh en Gerardus Sterrenburgh
2e Comparant: Teuntje en Cornelia Sterrenburgh
Goederen: ½ huis etc
Bijz: Joost woont in de Oude Tonge en Gerardus te Giesen

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 108r
Soort akte: transport
Datum: 26-10-1795
1e Comparant: Hendrina Klavers wed Lambert Maartense reckers
2e Comparant: Wouter Adriaen Verschuuren
Goederen: een binnendelke
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 109r
Soort akte: transport
Datum: 20-11-1795
1e Comparant: Johanna Timmermans ea
2e Comparant: Johannes Timmermans, broer
Goederen: een stedeken met huis etc op ‘t Hoog Blok
Bijz: Johanna Timmermans, Catharina Timmermans wed Cornelis Timmermans, Ant. Laurense Verschuuren x Anna Maria Timmermans.
Nog belast met f 350. F 200 tbv de overleden secretaris en f 150 tbv Pieter Schaap (‘s Gravenmoer)

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 110r
Soort akte: transport
Datum: 1-12-1795
1e Comparant: Jacoba en Jenneke Cornelisse Geene
2e Comparant: Arnoldus van Herbing
Goederen: een hengst schuijt met toebehooren
Bijz: Cornelis Geene is overleden. In 1797 is de koopsom voldaan en is Jenneke x Joh. Rijken

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 111r
Soort akte: transport
Datum: 3-12-1795
1e Comparant: Dingena Dolk
2e Comparant: Thomas Schep
Goederen: een dam schuijt met toebehooren
Bijz: Bij folio 101 zit een los briefje omtrent deze koop.
Adriaan Dolk ontvangt in 1800 het laatste geld.

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 112v
Soort akte: transport
Datum: 9-12-1795
1e Comparant: Wouter Kievits
2e Comparant: Marcelis Smits
Goederen: 1/3 acker
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 113v
Soort akte: transport
Datum: 16-12-1795
1e Comparant: Jan Smeur
2e Comparant: Bernardus Kleijbergh, schipper
Goederen: een tjalk schip met toebehooren
Bijz: Jan woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 114v
Soort akte: transport
Datum: 28-12-1795
1e Comparant: Jan van der Sanden en Peeter Janse Brox
2e Comparant: Philip Pols
Goederen: een opgehoogd veld
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 115v
Soort akte: transport
Datum: 29-12-1795
1e Comparant: Adriaen Cornelisse Nouwens
2e Comparant: Daniel Sneeuw, schipper
Goederen: een huijs etc
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 116v
Soort akte: transport
Datum: 7-1-1796
1e Comparant: Cornelis Janse Schoenmakers
2e Comparant: Adriaen Adr. Ansems
Goederen: een huis etc
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 118r
Soort akte: transport
Datum: 11-1-1796
1e Comparant: Maria Hulst ea
2e Comparant: Joghem Adr. Ruttens
Goederen: een stuk saaijland
Bijz: Maria Hulst wed Adriaen Arnoldus Schep (‘s Gravenmoer), Gijsbert Kuijpers, gewesen armmeester van ‘s Gravenmoer (proc 24-11-1795) namens de kinderen van Adriaen Schep
Adriaen woont te ‘s Gravenmoer

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 119r
Soort akte: transport
Datum: 11-1-1796
1e Comparant: Dingena Janse van Loon ea
2e Comparant: Jan Janse van Loon
Goederen: 4/5 part saaijlant, gemeen met kooper
Bijz: Dingena Janse van Loon, Jan Verharen x Cornelia van Loon, Arie Jansen van Loon, Nicolaas van Loon en Adriaan Kop als voogden van de twee kinderen van Adriaan Janse van Loon. Allen erfg van Jan Adr. Van Loon en Adriaentje van Grevenbroek

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 120r
Soort akte: transport
Datum: 3-2-1796
1e Comparant: Willem Janse Verschuuren
2e Comparant: Adriaen van Dongen
Goederen: ½ acker saaijlant
Bijz: Willem woont onder Klein Waspik

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 121r
Soort akte: transport
Datum: 12-2-1796
1e Comparant: Wouter Verheide ea
2e Comparant: Johannes Konings
Goederen: 3 geerden land, in 6 geerden, gemeen met kooper, inden polder
Bijz: Wouter Verheide en Bartholomeus van der Hoeve (beide Cappel) als voogden van Elisabeth Adriaense van der Hoeve.
Johannes woont onder Hendrik Luiten Ambacht.

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 122r
Soort akte: transport
Datum: 12-2-1796
1e Comparant: Johanna de Bruijn wed Michiel Konings
2e Comparant: Jan Oosterwaal
Goederen: een huijsje etc.
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 123r
Soort akte: transport
Datum: 13-2-1796
1e Comparant: Hendrik Schoenmakers
2e Comparant: Maarten Janse Verschuuren, schipper
Goederen: een tjalk schip, lang 68 voet met toebehooren
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 124r
Soort akte: transport
Datum: 19-3-1796
1e Comparant: Jan Bartelse de Bont ea
2e Comparant: Joost Wouters Pols
Goederen: een acker saaijlant te Boven
Bijz: Jan Bartelse de Bont, Jochem Bartelse de Bont, Arnoldus Bartelse de Bont, Peeter Passon x Adriana Bartelse de Bont, Laurens Olijslagers x Elisabeth Bartelse de Bont, Adriaan Janse Zeijlmans mede namens Cornelia de Bont wed Jan Kievits (proc 13-3-1796), Lambrecht Janse Zeijlmans, Elisabeth Janse Zeijlmans, Anna Maria de Zeeuw, Anna de Zeeuw, Arnoldus van der Na x Lucia de Seeuw, Adriaen Adr Nouwens x Adriana de Seeuw, Jan P Verschuuren namens Hendricus Hack x Dingena de Seeuw en Hendricus van Liempd x Petronella de Seeuw (Beide te Maaren, proc den Bosch, 28-3-1795), Arien Cornelisse en Adriaen Adriaens de Seeuw mede namens Anna Reckers wed Adriaen Ariense de Seeuw, zijn moeder. Allen meerdejarige erfg Matthijs de Seeuw.
Laurens Reckers en Jan P Verschuuren als voogden van de minderjarige erfg.
De verkoop vond reeds op 7-5-1795 plaats.
Procuratie is toegevoegd. Er staat ook een procuratie op folio 131v.

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 126r
Soort akte: wilceur
Datum: 29-3-1796
1e Comparant: Jan de Bont
2e Comparant: Jan de Jongh
Goederen: wilceur met als onderpand 3 geerden in een stuk van 6 geerden, inden polder, gemeen met Jan Janse de Bont en een huijs etc
Bijz: Jan en Jan wonen onder 11½ Hoeve.

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 127v
Soort akte: transport
Datum: 23-4-1796
1e Comparant: Daniel Sneeuw
2e Comparant: Mels Langerwerf
Goederen: een tjalk schip met toebehooren
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 128v
Soort akte: transport
Datum: 27-4-1796
1e Comparant: Jan Ot
2e Comparant: Hendrik de Ronde
Goederen: een hengst schuijt, leggende inde haven, met toebehooren
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 129v
Soort akte: transport
Datum: 28-4-1796
1e Comparant: Hermanus Hilker
2e Comparant: Daniel de Jongh
Goederen: een parceel moerveld
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 130r
Soort akte: transport
Datum: 9-5-1796
1e Comparant: Joh. Elemans
2e Comparant: Jochem P Schoenmakers
Goederen: de helft in 7½ geert land, inden polder, gemeen met Nicolaas Hagens
Bijz: Joh. Woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 131r
Soort akte: transport
Datum: 9-5-1796
1e Comparant: Pieternella van Dijk ea
2e Comparant: Jan Peijmans
Goederen: een huis etc. aan Benedenkerk
Bijz: Pieternella van Dijk, Pieter van der Meer, secretaris, namens J.G. Scheidler, sergand, x Anna Maria van Dijk (proc 10-4-1796, Helvoirt). Procuratie toegevoegd.

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 132v
Soort akte: transport
Datum: 10-5-1796
1e Comparant: Joh. Van den Hoek en Pieter van der Meer
2e Comparant: Joh. Vermeulen en Cornelis van Pas
Goederen: een huijs etc. en een hof, eerder (5-6-1795, folio 96r) gekocht van erfg Peeter Adr de Bont
Bijz: Joh. En Cornelis zijn kerckmeester van 1796 en 1797

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 133v
Soort akte: transport
Datum: 2-9-1796
1e Comparant: Daniel Sneeuw
2e Comparant: Joost de Kleijn
Goederen: een besaan tjalk
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 134v
Soort akte: transport
Datum: 2-9-1796
1e Comparant: Joost de Kleijn
2e Comparant: Daniel Sneeuw
Goederen: een Vriese tjalkschip, leggende in de haven
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 135v
Soort akte: transport
Datum: 14-10-1796
1e Comparant: Wouter Janse van Steenoven en Johannes vanden Hoek
2e Comparant: Laurens Reckers
Goederen: ½ buiten del, gemeen met AC Bink
Bijz: Wouter en Johannes zijn armmeester

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 136v
Soort akte: transport
Datum: 14-10-1796
1e Comparant: Wouter Janse van Steenoven en Johannes vanden Hoek
2e Comparant: Wouter Janse van Steenoven en Johannes vanden Hoek
Goederen: een binnen del genaampt de Schutskooij
Bijz: Wouter en Johannes zijn armmeester als verkoopers

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 137v
Soort akte: transport
Datum: 14-10-1796
1e Comparant: Wouter Janse van Steenoven en Johannes vanden Hoek
2e Comparant: Pieter van der Meer, secretaris
Goederen: een dries weijland
Bijz: Wouter en Johannes zijn armmeester.
Het land is nog tot 1799 verhuurd aan Jan B de Bont

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 138v
Soort akte: transport
Datum: 14-10-1796
1e Comparant: Wouter Janse van Steenoven en Johannes vanden Hoek
2e Comparant: Theodorus Schoenmakers
Goederen: een block dijkeijnde
Bijz: Wouter en Johannes zijn armmeester.
Het land is nog tot 1799 verhuurd aan Jacob Kievits

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 139v
Soort akte: transport
Datum: 14-10-1796
1e Comparant: Wouter Janse van Steenoven en Johannes vanden Hoek
2e Comparant: Pieter Pieterse Schaap
Goederen: een ackertje saaijland en 1/3 hofke eertijds toebehoorende aan Tomas van Malsem
Bijz: Wouter Janse van Steenoven en Johannes vanden Hoek (armmeesters Waspik) en Gerrit Schaap mede namens Gijsbert van Dongen als armmeester van Cappel

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 140v
Soort akte: transport
Datum: 22-10-1796
1e Comparant: Hermanus Hilker
2e Comparant: Jan Adr Nouwens
Goederen: een acker saaijland te Boven
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 141r
Soort akte: transport
Datum: 4-11-1796
1e Comparant: Wouter Janse van Steenoven en Johannes vanden Hoek
2e Comparant: Johannes Vermeulen
Goederen: een blok dijkeijnde
Bijz: Wouter en Johannes zijn armmeester

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 142r
Soort akte: transport
Datum: 4-11-1796
1e Comparant: Wouter Janse van Steenoven en Johannes vanden Hoek
2e Comparant: Johannes Vermeulen
Goederen: een parceeltje gekomen van Cornelis Dubbelduin
Bijz: Wouter en Johannes zijn armmeester

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 142v
Soort akte: wilceur
Datum: 24-11-1796
1e Comparant: Matthijs Briol
2e Comparant: Johannes van den Hoek
Goederen: wilceur met als onderpand zijn huijs etc en een hof
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 143v
Soort akte: transport
Datum: 21-12-1796
1e Comparant: Commer Reckers ea
2e Comparant: Jan Reckers, broer en zwager
Goederen: 4/5 van de opslag van een huijsje, gemeen met kooper
Bijz: Commer Reckers, Pieternella Reckers, Bart van den Reijke x Elisabeth Reckers, Joost Nobel x Catharina Reckers (Raamsdonk).
Pieternella mag in het huijs blijven wonen.

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 144v
Soort akte: transport
Datum: 16-1-1797
1e Comparant: Cornelis de Bont
2e Comparant: Cornelia de Bont, zus
Goederen: ½ acker saaijland gemeen met kooperse en nog ½ moerveldeke
Bijz: Cornelis woont evenals Cornelia onder Hendrik Luiten Ambacht.
Op de acker rust nog een wilceurbrief tbv wed Arnoldus van Son (afbetaald).

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 145v
Soort akte: transport
Datum: 28-1-1797
1e Comparant: Joost de Kleijn
2e Comparant: Daniel Sneeuw
Goederen: een tjalkscheepje, liggende alhier inde have
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 146v
Soort akte: transport
Datum: 18-2-1797
1e Comparant: Jan P de Bont
2e Comparant: Peeter Corn de Seeuw
Goederen: een acker saaijland
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 147v
Soort akte: wilceur
Datum: 23-3-1797
1e Comparant: Jacob Buijs???
2e Comparant: Cornelis de Grant, advocaat
Goederen: wilceur met als onderpand een perceel wijland
Bijz: Cornelis woont te Oosterhout.
De voogden van de kinderen van Adriaen Buijs betalen aan een erfg van zijn oom.

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 148v
Soort akte: transport
Datum: 25-3-1797
1e Comparant: Dingena en Anna Verschuuren
2e Comparant: Jan P Verschuuren ea
Goederen: een huijs etc en een weijke beijster en nog een beijster
Bijz: Jan P Verschuuren en Maria verschuuren wed Peeter de Seeuw, broer en zus

Nog een moerveldke: O: Adriaen Nouwnes, N: watergang, Z: Adriaen Nouwnes en nog een partje bos gemeen met kinderen Jan L. Zeijlmans

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 149v
Soort akte: transport
Datum: 15-4-1797
1e Comparant: Sijmon Janse Otjens
2e Comparant: Jan de Jongh
Goederen: een tjalk schip, 69 voet lang, met toebehooren
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 151r
Soort akte: transport
Datum: 21-4-1797
1e Comparant: Huijbert Janse Lips
2e Comparant: Huijbert Smits
Goederen: 2 parceeltjes veld
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 152r
Soort akte: transport
Datum: 28-4-1797
1e Comparant: Joghem P Schoenmakers
2e Comparant: Huijbert Schoenmakers, broer
Goederen: de helft in 7½ geerde land, inden polder, gemeen met Nicolaas Hagens
Bijz: Joghem en Huijbert wonen onder 11½ Hoeve.

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 153r
Soort akte: transport
Datum: 26-5-1797
1e Comparant: Metgert Alkema, diaken te Dongen
2e Comparant: Adriaen Deckers
Goederen: 1/3 van 1/5 van de gronden gekomen van Huijbert Faro
Bijz: Adriaen woont te Loon

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 154r
Soort akte: transport
Datum: 26-5-1797
1e Comparant: Jan Janse van der Ka
2e Comparant: Adriaen Cornelisse Kamp, zwager
Goederen: een huijs etc. te Boven
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 155r
Soort akte: transport
Datum: 14-6-1797
1e Comparant: Dingeman Timmermans en Tomas Ketelaar
2e Comparant: Jan Oosterwaal
Goederen: een parceel ackerland aan het zuidense eind vanden beijster
Bijz: Dingeman Timmermans (Raamsdonk) en Tomas Ketelaar als voogden van de kinderen Pieternella Liesveld en het kind van Margrita Liesveld

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 156r
Soort akte: transport
Datum: 14-6-1797
1e Comparant: Jan Liesveld
2e Comparant: Tomas Ketelaar
Goederen: een parceel weijland
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 157r
Soort akte: transport
Datum: 22-6-1797
1e Comparant: Antonij den Ouden ea
2e Comparant: Hendrik Janse Schoenmakers
Goederen: ¾ ackertje saaijland, gemeen met kooper
Bijz: Antonij namens (Zevenbergen) namens Cornelia Pieters Omen, dochter van Pieter Janse Omen en Hendrina Janse Schoenmakers (Zevenbergen), Marijnus Wilmz Koevoet (Hoeve) namens Maria Adriaansdr Koevoet, dochter van Hendrina Janse Schoenmakers en Adriaen Koevoet (Hoeve) (proc 30-5-1797, Zevenbergen). Erfgenamen van de oom van moederszijde Cornelis Janse Schoenmakers, onlangs overleden.
Procuratie toegevoegd.

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 160r
Soort akte: transport
Datum: 13-8-1797
1e Comparant: Daniel Sneeuw
2e Comparant: Mattheus Bosman
Goederen: een gaffelschip, genaampd: Vrouwe Maria, bevaaren door de verkooper
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 161r
Soort akte: transport
Datum: 18-8-1797
1e Comparant: Arnoldus Heijmans
2e Comparant: Frans, Martinus en Maria Bastiaense Boeser
Goederen: ½ beijster weijland, gemeen met koopers
Bijz: Arnoldus woont te Dussen Munsterkerk.

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 162r
Soort akte: transport
Datum: 25-8-1797
1e Comparant: Cornelis van Kuijk x Johanna de Bruijn
2e Comparant: de diaconie armen
Goederen: een opslag van een huijsje opden dijk achter retranchement
Bijz: Cornelis woont te “s Grevelduijn Cappel

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 163r
Soort akte: transport
Datum: 25-8-1797
1e Comparant: Cornelis van Kuijk x Johanna de Bruijn
2e Comparant: wed J van der Meer
Goederen: 1/3 en een stukje saaijland gemeen met kooperse en Adriaen Wouterse Schouten
Bijz: Cornelis woont te ‘s Grevelduijn Cappel

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 164r
Soort akte: wilceur
Datum: 28-8-1797
1e Comparant: Adriaen van den Nieuwe Giesen
2e Comparant: Jan Vaartmans, zwager
Goederen: wilceur met als onderpand zijn damschuijt, lang 43 voet.
Bijz: Adriaen woont evenals Jan te ‘s Grevelduijn Cappel

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 165r
Soort akte: wilceur
Datum: 28-8-1797
1e Comparant: Adriaen van den Nieuwe Giesen
2e Comparant: Frans Vaartmans, schoonvader
Goederen: wilceur met als onderpand zijn damschuijt, lang 43 voet.
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 166r
Soort akte: transport
Datum: 28-9-1797
1e Comparant: Helena Koene wed Hendrik Gosen
2e Comparant: Adrianus Koene, broer
Goederen: 1/5 van 2/3 in 7 geerden, inden polder, gemeen met kooper
Bijz: Helena woont te Geertruijdenberg

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 167r
Soort akte: transport
Datum: 3-10-1797
1e Comparant: Adriaentje Reckers wed Maarten Biemans ea
2e Comparant: Johannes Vermeulen
Goederen: een acker saaijland
Bijz: Adriaentje Reckers wed Maarten Biemans, Adriaen Janse Verschuuren, Adriana Janse Verschuuren, Peeter Reckers, Gijsbert Oomens x Adriana Reckers, Wouter Oomens x Johanna Reckers, Sijmen Vissers x Catharina Konings (Raamsdonk) mede namens Maarten Konings, zwager (proc 9-1797), Wouter Adriaense Verschuuren x Anna Klavers, Jan Klavers, Adriaen vanden Heuvel x Maria Klavers, Pieter Klavers, Antonij Pols x Adriana Klavers (‘s Grevelduijn Cappel), Adriaen Ant Verschuuren, Corn Ant Verschuuren, Willem Ant Verschuuren, Jan Sneeuw x Adriana Verschuuren, Lambert Verschuuren x Maria Verschuuren, Adr Adr Verschuuren namens Nicolaas van Spijk x Dingena Verschuuren (Heesbeen), Adriaen Ad Nouwens, Jan Adriaense Nouwens, Judocus den Ouden x Anna Adr Nouwens, Adriaen J verschuuren x Maria Adr Nouwens, Adriaen Corn Kamp en Peeter Otjens x Adriana Corn Kamp, Adriaen de Ruijter x Maria Kamp, Jan Janse van der Ka als voogd over zijn kind bij Cornelia Kamp (Raamsdonk), Adriaen Corn Nouwens en Peeter B Camp als voogd van de kinderen van Adriaen B Kamp bij Anna Maria Verschuuren. Allen erfg van Lambert Maartense Reckers en Hendrina Klavers

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 168v
Soort akte: transport
Datum: 3-10-1797
1e Comparant: Adriaentje Reckers wed Maarten Biemans ea
2e Comparant: Jacobus van der Sanden
Goederen: een binnen del
Bijz: Adriaentje Reckers wed Maarten Biemans, Adriaen Janse Verschuuren, Adriana Janse Verschuuren, Peeter Reckers, Gijsbert Oomens x Adriana Reckers, Wouter Oomens x Johanna Reckers, Sijmen Vissers x Catharina Konings (Raamsdonk) mede namens Maarten Konings, zwager (proc 9-1797), Wouter Adriaense Verschuuren x Anna Klavers, Jan Klavers, Adriaen vanden Heuvel x Maria Klavers, Pieter Klavers, Antonij Pols x Adriana Klavers (‘s Grevelduijn Cappel), Adriaen Ant Verschuuren, Corn Ant Verschuuren, Willem Ant Verschuuren, Jan Sneeuw x Adriana Verschuuren, Lambert Verschuuren x Maria Verschuuren, Adr Adr Verschuuren namens Nicolaas van Spijk x Dingena Verschuuren (Heesbeen), Adriaen Ad Nouwens, Jan Adriaense Nouwens, Judocus den Ouden x Anna Adr Nouwens, Adriaen J verschuuren x Maria Adr Nouwens, Adriaen Corn Kamp en Peeter Otjens x Adriana Corn Kamp, Adriaen de Ruijter x Maria Kamp, Jan Janse van der Ka als voogd over zijn kind bij Cornelia Kamp (Raamsdonk), Adriaen Corn Nouwens en Peeter B Camp als voogd van de kinderen van Adriaen B Kamp bij Anna Maria Verschuuren. Allen erfg van Lambert Maartense Reckers en Hendrina Klavers

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 170r
Soort akte: transport
Datum: 3-10-1797
1e Comparant: Adriaentje Reckers wed Maarten Biemans ea
2e Comparant: Peeter Smits
Goederen: een blokje weijland en nog twee perceeltjes putten en kuijlen
Bijz: Adriaentje Reckers wed Maarten Biemans, Adriaen Janse Verschuuren, Adriana Janse Verschuuren, Peeter Reckers, Gijsbert Oomens x Adriana Reckers, Wouter Oomens x Johanna Reckers, Sijmen Vissers x Catharina Konings (Raamsdonk) mede namens Maarten Konings, zwager (proc 9-1797), Wouter Adriaense Verschuuren x Anna Klavers, Jan Klavers, Adriaen vanden Heuvel x Maria Klavers, Pieter Klavers, Antonij Pols x Adriana Klavers (‘s Grevelduijn Cappel), Adriaen Ant Verschuuren, Corn Ant Verschuuren, Willem Ant Verschuuren, Jan Sneeuw x Adriana Verschuuren, Lambert Verschuuren x Maria Verschuuren, Adr Adr Verschuuren namens Nicolaas van Spijk x Dingena Verschuuren (Heesbeen), Adriaen Ad Nouwens, Jan Adriaense Nouwens, Judocus den Ouden x Anna Adr Nouwens, Adriaen J verschuuren x Maria Adr Nouwens, Adriaen Corn Kamp en Peeter Otjens x Adriana Corn Kamp, Adriaen de Ruijter x Maria Kamp, Jan Janse van der Ka als voogd over zijn kind bij Cornelia Kamp (Raamsdonk), Adriaen Corn Nouwens en Peeter B Camp als voogd van de kinderen van Adriaen B Kamp bij Anna Maria Verschuuren. Allen erfg van Lambert Maartense Reckers en Hendrina Klavers

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 171v
Soort akte: wilceur
Datum: 14-10-1797
1e Comparant: Cornelia de Jong wed Jan de Vos
2e Comparant: Johannis Vermeulen
Goederen: wilceur met als onderpand een huijs etc en een stuk ackerland
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 173r
Soort akte: transport
Datum: 19-10-1797
1e Comparant: Cornelia van den Heuvel wed Hendrik van Dal
2e Comparant: Huijbert Kamp
Goederen: ½ opslag van een huijsje, gemeen met kooper, op den dijk
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 173v
Soort akte: transport
Datum: 1-11-1797
1e Comparant: Adriana Schoenmakers
2e Comparant: Johannes Vermeulen
Goederen: een acker saaijland
Bijz: Adriana woont onder Hendrik Luiten Ambacht.

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 174v
Soort akte: transport
Datum: 1-11-1797
1e Comparant: Adriana Schoenmakers ea
2e Comparant: Johannes Vermeulen en Theodoris Schoenmakers
Goederen: ½ beijster gemeen met Wouter Janse van Steenoven en nog een part in een moerveld
Bijz: Adriana Schoenmakers (Hendrik Luiten Ambacht) en Herdina Schoenmakers wed Cornelis Schalk (Oosterhout)

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 175v
Soort akte: transport
Datum: 8-11-1797
1e Comparant: Jan de Bont en Jacob Buijs
2e Comparant: Theodoris Schoenmakers
Goederen: ½ binnen delle gemeen met kooper
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 176v
Soort akte: wilceur
Datum: 11-11-1797
1e Comparant: Tomas van Steenoven
2e Comparant: Theodoris Heijmans
Goederen: wilceur met als onderpand 6½ geerd land, inden polder
Bijz: Theodoris is emeritus predikant van ‘s Grevelduin Cappel en woont te ‘s Gravenmoer

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 177v
Soort akte: transport
Datum: 17-11-1797
1e Comparant: Tomas van Steenoven
2e Comparant: Johannes Vermeulen
Goederen: een acker saaijlant
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 178v
Soort akte: transport
Datum: 11-12-1797
1e Comparant: Antonij van der Ka
2e Comparant: Huijbert Janse de Bont
Goederen: ½ acker saaijlant gemeen met kooper
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 179v
Soort akte: transport
Datum: 16-12-1797
1e Comparant: Gijsbert van Hassel ea
2e Comparant: Johannes Vermeulen
Goederen: een opslag van een huijsje
Bijz: Gijsbert van Hassel (Tilborgh), Christiaan van Hassel, Johannes van Hassel (Besooijen), Johannes Spierings x Catharina van Hassel mede namens Lambertus van Hassel, zwager, binnenloods te Rotterdam (proc not. Jacob Pieter Beijerman, Rotterdam, 13-12-1797), Johannis Timmermans x Maria van Hassel. Allen kinderen van Adriaen van Hassel.
Procuratie staat op folio 181r

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 180v
Soort akte: transport
Datum: 16-12-1797
1e Comparant: Johannes Vermeulen
2e Comparant: Jan Nouwens
Goederen: een opslag van een huijsje zoals in folio 179v gekocht van erfg Adriaen van Hassel
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 182r
Soort akte: wilceur
Datum: 4-1-1798
1e Comparant: Maria Slijkers wed Pieter Geene
2e Comparant: diaconie armen van Groot Waspik
Goederen: wilceur met als onderpand een huijsje etc.
Bijz: belending noord zuid kan ook andersom.

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 183r
Soort akte: transport
Datum: 4-1-1798
1e Comparant: Susanna de Bot wed Pieter Schut
2e Comparant: diaconie armen van Groot Waspik
Goederen: een huijsje op de Sijdijk
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 184r
Soort akte: transport
Datum: 26-1-1798
1e Comparant: Peeter en Bart van Ee
2e Comparant: Johannis van Baalen
Goederen: een opslag van een huijsje waarin hun ouders gewoond hebben
Bijz: Peeter en Bart van Ee, kinderen van Daniel van Ee en Johanna van Gilst

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 185r
Soort akte: transport
Datum: 5-2-1798
1e Comparant: Joseph van Dusseldorp
2e Comparant: Dingeman van Dusseldorp, vader
Goederen: een half huijsje etc. en nog een moerveld
Bijz: Er wordt verwezen naar een erfdeling van 27-2-1754 en een verkoop akte van 23-3-1792.

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 186r
Soort akte: transport
Datum: 13-2-1798
1e Comparant: Adam Wagemakers
2e Comparant: Bart van den Hoeve
Goederen: een hengst schuijt
Bijz: Adam woont te ‘s Grevelduijn Cappel.
Anthonij Wagemakers, broer, verklaart dat het geld betaald is.

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 187r
Soort akte: transport
Datum: 2-3-1798
1e Comparant: Maria de Bont wed Tomas van Steenoven
2e Comparant: Huijbert Janse de Bont
Goederen: 6½ geerd, inden binnen polder
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 188r
Soort akte: transport
Datum: 2-3-1798
1e Comparant: Maria de Bont wed Tomas van Steenoven
2e Comparant: Johannes Vermeulen
Goederen: 6½ geerd, inden Hooijpolder
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 189r
Soort akte: transport
Datum: 6-4-1798
1e Comparant: Johannes van Dusseldorp
2e Comparant: Joh van den Hoek
Goederen: een huijs, bakkerij en pakhuijs opden dijk aan de haven
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 190r
Soort akte: transport
Datum: 6-4-1798
1e Comparant: Pieter du Bois x Adriana van Selm
2e Comparant: Johannes van Dusseldorp
Goederen: een windkorenmolen met gereedschappen met nog een huijs aan benedenkerk naast de molen
Bijz: Er wordt een custing brief opgemaakt voor f 7750. Folio 192r

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 193r
Soort akte: wilceur
Datum: 23-4-1798
1e Comparant: Jan de Bont
2e Comparant: Sijke de Zeeuw wed Jan Vasse de Hoogh
Goederen: wilceur met als onderpand een acker saaijland en een half huijs gemeen met Jacob Buijs
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 194v
Soort akte: transport
Datum: 23-4-1798
1e Comparant: Antonij van der Ka
2e Comparant: Martinus Schenkens
Goederen: ½ huijs etc. aan Benedenkerk
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 195v
Soort akte: transport
Datum: 4-5-4798
1e Comparant: Pieter du Bois
2e Comparant: Tomas ketelaar
Goederen: een binnendel
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 196v
Soort akte: transport
Datum: 4-5-1798
1e Comparant: Pieter du Bois
2e Comparant: Johannes Vermeulen
Goederen: oosterse en westerse buijtendelle
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 197v
Soort akte: transport
Datum: 25-5-1798
1e Comparant: Jan de Jongh
2e Comparant: Hendrik Janse Schoenmakers
Goederen: ¼ acker saaijland, gemeen met wed van Tiggel
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 198v
Soort akte: transport
Datum: 25-5-1798
1e Comparant: Machiel Oosterwaal
2e Comparant: Daniel Sneeuw
Goederen: een farie schip
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 199v
Soort akte: transport
Datum: 30-5-1798
1e Comparant: Adriaen Huijb van Dongen
2e Comparant: Pieter du Bois
Goederen: een moerveld etc
Bijz: Adriaen woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 200r
Soort akte: transport
Datum: 12-6-1798
1e Comparant: Joghem de Jongh
2e Comparant: Peeter van Dongen
Goederen: 1/3 acker
Bijz: Joghem woont onder Hendrik Luiten Ambacht.

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 201r
Soort akte: transport
Datum: 14-6-1798
1e Comparant: Johannes vanden Hoek en Wouter Janse van Steenoven
2e Comparant: Peeter Smits
Goederen: een binnendel genaamd de Schutskooij
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 202r
Soort akte: transport
Datum: 27-7-1798
1e Comparant: Abraham Berkel
2e Comparant: Wouter Adr Smeur
Goederen: ¼ in 11 geerden, inden polder genaamd de Mispelwerff
Bijz: Abraham woont te Maassluijs

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 203r
Soort akte: transport
Datum: 30-8-1798
1e Comparant: Bernardus van Dongen
2e Comparant: Jan van den Teen
Goederen: een damschuijt met een paveljoen, lang 40 voet
Bijz: Jan woont te Geertruijdenberg

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 204r
Soort akte: transport
Datum: 2-10-1798
1e Comparant: Arnoldus Bartelse de Bont
2e Comparant: Christiaan Janse Kievits
Goederen: ½ acker saaijland
Bijz: Christiaan woont te Dussen Munsterkerk.

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 205r
Soort akte: hypotheek
Datum: 6-10-1798
1e Comparant: Johannes van Dusseldorp, molenaar
2e Comparant:
Goederen: hypotheek ipv borgtogt op de molen
Bijz: Briefje betreffende de huypotheek van D Zijlmans (Rotterdam) toegevoegd

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 206r
Soort akte: transport
Datum: 10-10-1798
1e Comparant: Johannes en Gerrit van Vugt
2e Comparant: Joost de Kleijn en Joh Pruijsers
Goederen: een huijs etc.
Bijz: Joh Pruijsers woont te Vrijhoeve Cappel. De verkopers mogen blijven wonen.

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 207r
Soort akte: transport
Datum: 20-10-1798
1e Comparant: Daniel Sneeuw
2e Comparant: Adriaen van Limt
Goederen: een tjalkschip
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 208r
Soort akte: transport
Datum: 29-10-1798
1e Comparant: Embertus F van den Hout ea
2e Comparant: Adriaen van Oijen
Goederen: een huijs met hoedefabriek
Bijz: Embertus F van den Hout (Geertruijdenberg) mede namens J Badde x Johanna van den Hout (Terheide) (proc 29-8-1798), Johannes van den Hout (G’berg), Matinus Schoones x Anna Maria van den Hout, Adrianus van Steen x Barbara van den Hout en Embertus F van den Hout als voogd van de kinderen van Antonij van den Dungen bij Christina van den Hout. Allen erfg van Frans van den Hout. Procuratie toegevoegd op folio 213v.
Adriaen woont te Vrijhoeve Cappel

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 209v
Soort akte: transport
Datum: 29-10-1798
1e Comparant: Embertus F van den Hout ea
2e Comparant: Peeter Corn de Seeuw
Goederen: een huijs etc.
Bijz: Embertus F van den Hout (Geertruijdenberg) mede namens J Badde x Johanna van den Hout (Terheide) (proc 29-8-1798), Johannes van den Hout (G’berg), Matinus Schoones x Anna Maria van den Hout, Adrianus van Steen x Barbara van den Hout en Embertus F van den Hout als voogd van de kinderen van Antonij van den Dungen bij Christina van den Hout. Allen erfg van Frans van den Hout. Procuratie toegevoegd op folio 213v.

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 211r
Soort akte: wilceur
Datum: 29-10-1798
1e Comparant: Adriaen van Ooijen x Maria Maas
2e Comparant: Johannes Netten
Goederen: wilceur met als onderpand de hoedenfabriek (gekocht zie folio 208r)
Bijz: Adriaen woont te Vrijhoeve Cappel en Johannes te Ketsheuvel onder Loon

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 212v
Soort akte: transport
Datum: 2-11-1798
1e Comparant: Peeter Janse de Jong
2e Comparant: Maria Elisabit Potmakers wed Willem Biemans
Goederen: een acker saaijland
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 214r
Soort akte: transport
Datum: 6-11-1798
1e Comparant: Johanna Margrieta Elemans wed Michiel Heijmans
2e Comparant: Adriaen Schippers
Goederen: de helft in 9 geerden gemeen met Adriaen W Blankers, inden polder
Bijz: Michiel was secretaris van Raamsdonk. Johanna woont te Klundert.
Adriaen is secretaris van stad Middelburgs Ambachten en notaris en procureur

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 215r
Soort akte: transport
Datum: 28-11-1798
1e Comparant: Jophannes van den Bogert
2e Comparant: Jan H reckers
Goederen: een buijtendel
Bijz: Johannes woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 216r
Soort akte: transport
Datum: 14-12-1798
1e Comparant: Jacobus Rijke
2e Comparant: Cornelis Kamp
Goederen: 3 geerden, inden polder, in 6 geerden, gemeen met Adriaen Lips
Bijz: Jacobus woont te Oosterwijk en CVornelis onder Hendrik Luiten Ambacht.

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 217r
Soort akte: transport
Datum: 15-12-1798
1e Comparant: W G Loeff ea
2e Comparant: Isak Wervers
Goederen: 2 parceeltjes saaijland
Bijz: W G Loeff, ontvanger van ‘s Gravenmoer, namens Fransosa Jacoba van den Hoeven wed Hendrik van den Born (proc 24-9-1798). Procuatie toegevoegd, folio 219r.
Isak woont te ‘s Gravenmoer

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 218r
Soort akte: transport
Datum: 15-12-1798
1e Comparant: W G Loeff ea
2e Comparant: Nicolaas Janse Moethaan
Goederen: een parceel moerveld etc
Bijz: W G Loeff, ontvanger van ‘s Gravenmoer, namens Fransosa jacoba van den Hoeven wed Hendrik van den Born (proc 24-9-1798). Procuatie toegevoegd, folio 219r.
Nicolaas woont te ‘s Grevelduijn Cappel

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 220r
Soort akte: transport
Datum: 17-12-1798
1e Comparant: Jan Klavers
2e Comparant: Martinus Schoonens
Goederen: een huijs etc te Boven
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 221r
Soort akte: transport
Datum: 5-1-1799
1e Comparant: Peeter Snijders x Elisabeth Schep
2e Comparant: Hendrik van Kuijk
Goederen: een opslag van een huijsje
Bijz: Peeter woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 222r
Soort akte: transport
Datum: 5-1-1799
1e Comparant: Peeter Snijders x Elisabeth Schep
2e Comparant: Antonij van Ee
Goederen: een binnendel
Bijz: Peeter Snijders x Elisabeth Schep en Peternella de Jong. Peeter woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 223r
Soort akte: transport
Datum: 18-2-1799
1e Comparant: Pieter van der Meer, secretaris
2e Comparant: Antonij van Raamsdonk
Goederen: een dries weijland
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 224r
Soort akte: transport
Datum: 18-2-1799
1e Comparant: Pieternella Konings wed Cornelis van Malsem
2e Comparant: Willem Boeser
Goederen: een parceel moerveld
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 225r
Soort akte: transport
Datum: 7-3-1799
1e Comparant: Gijsbert Dekkers x Wilhelmina Zijlmans
2e Comparant: Adrianus Kievits
Goederen: een binnendel
Bijz: Gijsbert woont te ‘s Grevelduijn Cappel

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 226r
Soort akte: transport
Datum: 7-3-1799
1e Comparant: Gijsbert Dekkers x Wilhelmina Zijlmans
2e Comparant: Adrianus Kievits
Goederen: een binnendel
Bijz: Gijsbert woont te ‘s Grevelduijn Cappel

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 227r
Soort akte: transport
Datum: 8-3-1799
1e Comparant: Bart van den Hoeve
2e Comparant: Aart Nieuwkoop
Goederen: een hengstschuijt met toebehooren , leggende inde haven
Bijz: Bart woont te ‘s Grevelduijn Cappel. Aart woont te Nederveen

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 228r
Soort akte: transport
Datum: 26-3-1799
1e Comparant: Leijn Schep wed Tomas van Malsem
2e Comparant: Antonij van Raamsdonk
Goederen: een bijstertje hooij en rietveld
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 229r
Soort akte: transport
Datum: 9-4-1799
1e Comparant: Pieter Konings ea
2e Comparant: Jan Oosterwaal
Goederen: een huijsje etc
Bijz: Pieter Konings (Rotterdam), Adriaen Konings (Gouw) mede namens Cornelia Konings (Rotterdam) (proc 6-4-1799). Kinderen Matt Konings. Procuratie toegevoegd.
Belend west: tevens de kinderen Jan L Zeijlmans

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 230r
Soort akte: transport
Datum: 9-4-1799
1e Comparant: Pieter Konings ea
2e Comparant: Huijbert P Smits
Goederen: eem ackers saaijland te Boven
Bijz: Pieter Konings (Rotterdam), Adriaen Konings (Gouw) mede namens Cornelia Konings (Rotterdam) (proc 6-4-1799). Kinderen Matthijs Konings. Procuratie toegevoegd.

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 232r
Soort akte: transport
Datum: 13-4-1799
1e Comparant: Cornelis G Akkerman ea
2e Comparant: Anna Maria de Bont wed Peeter de Bont
Goederen: ½ moerveld gemeen met verkopers
Bijz: Cornelis G Akkerman (Reijen), Jan Baptist Ackermans (Gils) en Denis van Alphen (Oosterhout) als voogden van de kinderen van Adriaen Akkermans.
Anna Maria woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 233r
Soort akte: transport
Datum: 14-5-1799
1e Comparant: Johannes Vissers
2e Comparant: Hendrik van Suijlekom
Goederen: een huijs etc.
Bijz: Hendrik woont te Oosterhout, Custingbrief van f 1000 toegevoegd.

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 234r
Soort akte: transport
Datum: 14-5-1799
1e Comparant:
2e Comparant:
Goederen:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 235r
Soort akte: transport
Datum: 14-6-1799
1e Comparant: Peeter Otjens
2e Comparant: Pieter van der Meer, secretaris
Goederen: een buitendel
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 236r
Soort akte: transport
Datum: 9-7-1799
1e Comparant: Andries van Os
2e Comparant: Bernardus van Dongen
Goederen: een poonschuijt met paveljoen
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 237r
Soort akte: transport
Datum: 9-8-1799
1e Comparant: Johannes van den Bogert
2e Comparant: Peeter Smits
Goederen: een acker saaijland
Bijz: Johannes woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 238r
Soort akte: transport
Datum: 9-8-1799
1e Comparant: Johannes van den Bogert
2e Comparant: Johannes Vermeulen
Goederen: een buitendel
Bijz: Johannes vdB woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 239r
Soort akte: transport
Datum: 27-8-1799
1e Comparant: Cornelis van de Schans en Jacob Kievits
2e Comparant: Antonij de Jong
Goederen: een opslag van een huijsje te Boven gekomen van Cornelis Zijlmans en Maria de Jong
Bijz: Cornelis en Jacob zijn armmeester

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 240r
Soort akte: transport
Datum: 20-9-1799
1e Comparant: Johannes van der Weijde x Lucia Bink
2e Comparant: Adriaen Corn Bink, zwager
Goederen: ¼ in 5½ geerd, inden polder, gemeen met Hendrika Corn Bink
Bijz: Johannes woont te Dongen

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 241r
Soort akte: transport
Datum: 21-9-1799
1e Comparant: Wouter van Ujen x Maria van Steenoven
2e Comparant: Wouter Janse van Steenoven, schoonvader
Goederen: een binnendel
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 242r
Soort akte: transport
Datum: 16-10-1799
1e Comparant: Peeter Corn de Seeuw
2e Comparant: Adriaen van Rooij
Goederen: een huijs etc. zoals gekocht van Frans van den Hout (29-10-1798, folio 209v)
Bijz: Adriaen woont te ‘s Gravenmoer

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 243r
Soort akte: transport
Datum: 17-10-1799
1e Comparant: Pieter van der Meer, secretaris, ea
2e Comparant: Hendrik de Ronden
Goederen: een opslag van een huijsje opden zijdijk gekomen van Dingeman Dolk zaliger
Bijz: Pieter van der Meer, secretaris, namens Adriaen Dolk en Pieter Dolk (beide Rotterdam) (proc Rotterdam, 13-9-1799). Procuratie toegevoegd.
Het huis is tot 3-5-1800 verhuurd aan Adam Hildebrand.

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 245r
Soort akte: transport
Datum: 23-11-1799
1e Comparant: Elisabeth en Cornelia Bogers
2e Comparant: Peeter van Dongen
Goederen: een huijs etc. te Boven
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 246r
Soort akte: transport
Datum: 23-12-1799
1e Comparant: Pieter en Gerrit Schaap
2e Comparant: Pieter Kruijff
Goederen: een beister moerveld
Bijz: Pieter en Gerrit wonen te ‘s Gravenmoer en Pieter K te Loon

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 247r
Soort akte: transport
Datum: 24-12-1799
1e Comparant: Jan Corn de Bont
2e Comparant: Hendrik Janse Schoenmakers
Goederen: ½ acker saaijland aan de noordenkant vant spoor
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 248r
Soort akte: transport
Datum: 2-1-1800
1e Comparant: Adriaen van Seeters en Pieter Schaap
2e Comparant: Jan van Beek
Goederen: een parceel land
Bijz: Pieter woont evenals Jan te ‘s Gravenmoer

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 249r
Soort akte: transport
Datum: 9-1-1800
1e Comparant: Johanna van Loon wed Adam de Vos
2e Comparant: Johanna de Vos wed Willem Vermeer, dochter
Goederen: ½ opslag van een huijsje
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 250r
Soort akte: transport
Datum: 17-1-1800
1e Comparant: Wouter van Ujen x Maria van Steenoven
2e Comparant: Hendrik Janse Schoenmakers
Goederen: de helft in 6 geerden, inden polder, gemeen met den kooper
Bijz: het land is nog voor 3 jaar verhuurd aan Wouter Janse van Steenoven [vader van Maria]

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 251r
Soort akte: transport
Datum: 17-1-1800
1e Comparant: Jan P de Bont
2e Comparant: Peeter de Zeeuw
Goederen: een acker saaijland bij de koorenmolen
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 252r
Soort akte: transport
Datum: 24-1-1800
1e Comparant: Wouter Corn Knaap
2e Comparant: Jan Corn Knaap, broer
Goederen: de helft in 6 geerden, gemeen met kooper, inden polder
Bijz: Wouter en Jan wonen te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 253r
Soort akte: transport
Datum: 27-1-1800
1e Comparant: Maria van den Bergh wed Matthijs Franse Kamp
2e Comparant: Adriaen Schoenmakers
Goederen: een huijs etc. aan Benedenkerk
Bijz: Adriaen woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 254r
Soort akte: transport
Datum: 6-2-1800
1e Comparant: Sijmen van Ritsel en Lambert Pols ea
2e Comparant: Lambert Pols
Goederen: een huijsje etc
Bijz: Sijmen van Ritsel en Lambert Pols als voogden van de kinderen van Pieter Koevoet en Geertruij van Ritsel

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 255r
Soort akte: transport
Datum: 6-2-1800
1e Comparant: Adriaen Wouterse Schouten en Pieter Hendr Kamp ea
2e Comparant: Jan Klavers
Goederen: een huijsje etc. te Boven
Bijz: Adriaen Wouterse Schouten en Pieter Hendr Kamp zijn armmeester van Waspik van 1800 en 1801

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 256r
Soort akte: transport
Datum: 12-2-1800
1e Comparant: Joghem de Jongh
2e Comparant: Dirk van Dongen
Goederen: een binnendel
Bijz: Joghem woont onder Hendrik Luiten Ambacht en Dirk onder 11½ Hoeve.

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 257r
Soort akte: transport
Datum: 3-3-1800
1e Comparant: Jacobus Wervers ea
2e Comparant: Adriaen van Loon
Goederen: een parceel land
Bijz: Jacobus Wervers ( ‘s Gravenmoer) voor zichzelf en samen met Jan Janse van Loon als voogden van de kinderen van Adriaen Janse van Loon zaliger.
Adriaen woont te ‘s Gravenmoer

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 258r
Soort akte: transport
Datum: 3-3-1800
1e Comparant: Adriaen Ad van Seters ea
2e Comparant: Adriaen Janse van Dongen
Goederen: een parceel bosch
Bijz: Adriaen Ad van Seters (‘s Gravenmoer) en Pieter van der Meer, secreatris, namens Pieter Schaap (‘s Gravenmoer).
Adriaen woont te Dongen.

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 259r
Soort akte: transport
Datum: 10-3-1800
1e Comparant: Embertus Vermeeren x Agatha Fasseur ea
2e Comparant: Adrianus Koene
Goederen: 1/5 en 2/3 part in een parceel hooij en weijland in 7 geerden, inden polder
Bijz: Embertus Vermeeren x Agatha Fasseur voor de ene helft. Agatha is erf van Cathatina Schattelijn,moeder, wed Thomas Fasseur en laatst van Jacob Koene.
Antonie Koene voor zich zelf en samen met Willem de Rooij voogden over de kinderen van Jan en Cornelis Koene en namens Helena Koene wed Hendrik Goosens. Erfgenamen van Jacob Koene. Allen woonachtig te Geertruijdenberg

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 260r
Soort akte: transport
Datum: 17-3-1800
1e Comparant: Hendrik Schoenmakers
2e Comparant: Huijbert de Jong
Goederen: een tjalkschip, lang 70 voet
Bijz: Huijbert woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 261r
Soort akte: transport
Datum: 25-3-1800
1e Comparant: Pieter van der Meer ea
2e Comparant: Adriaan Schippers
Goederen: 7 geerden land, inden polder
Bijz: Pieter van der Meer, secetaris, namens Pieter Schaap (‘s Gravenmoer) (proc 3-2-1800).
Adriaen is secretaris van stad Middelburgs ambachten, notaris en procureur. Procuratie toegevoegd, folio 263r.

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 262r
Soort akte: transport
Datum: 26-3-1800
1e Comparant: Steve Verschuuren
2e Comparant: Francis Adr Kamp
Goederen: 7½ geerd, inden polder
Bijz: Francis woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 264r
Soort akte: transport
Datum: 5-4-1800
1e Comparant: Jacobus Rijken
2e Comparant: Hendrik Janse Schoenmakers
Goederen: 1½ geerd land, inden polder, in 6 geerden, gemeen met kooper
Bijz: Jacobus woont te oosterwijk

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 265r
Soort akte: transport
Datum: 10-4-1800
1e Comparant: Frans Hoevenaar
2e Comparant: Francis Adr Kamp
Goederen: 2½ geerd land, inden polder, in 6 geerden, gemeen met kooper
Bijz: Francis woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 266r
Soort akte: transport
Datum: 28-4-1800
1e Comparant: Peeter van Dongen ea
2e Comparant: Jacobus de Vos
Goederen: 1/4 in 2/3 van een huijsje etc. gemeen met kooper en een evengroot deel van een moerveld
Bijz: Peeter van Dongen namens Peeter de Vos en Adriaen de Vos (beide Rotterdam). Procuratie toegevoegd.

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 268r
Soort akte: transport
Datum: 28-4-1800
1e Comparant: Jacobus de Vos
2e Comparant: Jan Adams de Vos
Goederen: een huijsje etc en nog 2/3 moerveld
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: lv1
Soort akte: decreet
Datum: 17-1-1798
1e Comparant: Jan van Dusseldorp x Jenneke ‘t Hooft
2e Comparant:
Goederen: ontslag van fideicommis van 3 percelen land
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: lv2
Soort akte: procuratie
Datum:
1e Comparant: Maarten Konings
2e Comparant: Simon Visser
Goederen:
Bijz: Maarten woont te Baarstroden en Simon te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: lv4
Soort akte: procuratie
Datum: 5-11-1817
1e Comparant: Pieter du Bois wed Adriana van Selm
2e Comparant: Josephus Koene, procureur
Goederen:
Bijz: het betreft hier een zaak tegen Johannes van Dusseldorp

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: lv5
Soort akte: relaas
Datum: 13-8-1804
1e Comparant: F Kijser
2e Comparant: Pieter du Bois
Goederen:
Bijz: Relaas van de dagvaarding van Johannes van Dusseldorp

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: lv7
Soort akte: relaas
Datum: 27-10-1804
1e Comparant: F Kijser
2e Comparant: Pieter du Bois
Goederen:
Bijz: Relaas van de dagvaarding van Johannes van Dusseldorp

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: lv8
Soort akte: dagvaarding
Datum: 4-9-1804
1e Comparant: J Koene, procureur ea
2e Comparant: Johannes van Dusseldorp
Goederen:
Bijz: J Koene, procureur, namens Pieter du Bois

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: lv9
Soort akte: vonnis
Datum: 6-11-1804
1e Comparant: Pieter du Bois
2e Comparant: Johannes van Dusseldorp
Goederen:
Bijz: