Selecteer een pagina

Indecx off bladwijser op dit register

1685

Fol. 1
Contract de voogd over t kind van Cathalijn Bastiaan Claessen ter eenre en haare weduwenaer Jan Peeters Meeusen ter andere zeijde

Fol. 2
Contract
De voogd en toesiender over t ongeboore kind van Bartholomeus Wouters van de Corput ter eenre en desselvs weduwe Marie Claes Wouter Bootermans ter andere zeijde

Fol. 4
Procuratie
Cornelis Sprangers aan Stans Geeritse Vermeulen

Fol. 5
De heer Nicolaes Santvoort en juffrouw Adriaana Blootenburg aan de heer Adriaan Blootenburg

Fol. 5
Deeling
De kinderen en erffgenamen van Meerten Peeter Janzen

Fol 11
Contract
Wouterken Willemse Heijblom wed van Adriaan Marchelissen van Eeten ter eenre en haere kinderen ter andere zeijde

Fol. 13
Deeling
De erffgenamen van Jan Matthijs Janzen

Fol. 15
Procuratie
De heer Thomas Claijpoole aan Adam van Hoilten en Nicolaas Kuijpers

Fol. 16
Testament
Heijltjen Cornelis Thomassen wed van Jan Adr Bakker

1686

Fol. 17
Transport
Adriaantje Adr t Gemoet wed van Adriaan Michielse Fijnenbuijk aan Jan Adr Fijnenbuijk

Fol. 17
Procuratie
De heer Adriaan van Alphen aan Johan van Alphen

Fol. 18
Procuratie
Jan en Maeijken Laureijs Dries Oomen aan Jan Logt

Fol. 19
Procuratie
De heer en mr Rogier van Alphen aan Godfroij van Alphen

Fol. 19
Verklaring
De erffgenamen van Peeter Cornelis van Loon

Fol. 20
Schultbrief
De heer Nicolaes Santvoort tlv Jan Denis Hendriks van Bavel, afgelost

Fol. 21
Deeling
De erffgenamen van Jan Sijmon Cornelisse enn Janneke Theunis Janzen

Fol. 23
Schultbrief
De kinderen van Peeter Jan Jacobs tlv Cornelis Gijsbregts Broeders, afgelost

Fol. 24
Procuratie
De heer Lodewijk Rudolph Voet aan den heere Willem Benjamin Lloijd

Fol. 24
Deeling
De erffgenamen van Sijken Seebregts en Marie Cornelis Buijs

Fol. 30
Procuratie
Maeijken en Neeltjen Janzen Velthooven aan Adriaan Anthonie Wijnants

Fol. 30
Procuratie
De kinderen van Cornelis Ligtenberg aan Niclaas Kuijpers

Fol. 32
Testament
Jan Peeter Bartholomeussen en Francijntje Wijnants op 18.05.1686

Fol. 33
Borgtogt
Jan en Anneke Adr Fijnenbuijk voor Johan Willemse Clis

JAN ADRIAAN FIJNENBUIJCK en zijn zus ANNEKE ADRIAAN FIJNENBUIJCK, weduwe van ANTHONIS ADRIAAN COPPELAAR en nu getrouwd met DIRCK BASTIAAN HULSTEN stellen zich borg voor hun zwager JOHAN WILLEM KLIS,die zich vanwege het ontvangersambt garant moet stellen voor ƒ 10.000.

Fol. 34
Borgtogt
Peeter Jansen van Gils cum suis voor jonkheer Thomas Claijpoole

Fol. 35
Deeling
De erffgenamen van Peerken Rombouts eerst wed van Jan Jacob Theunissen en laest van Peeter Adriaense Snijder

Fol. 38
Borgtogt
Mr Andries Wijdemans cum suis voor juffr Adriaena van den Andel wed sr Artus Verleg

Fol. 39
Deeling
De erffgenamen van Jan Cornelis van Loon

Gegevens over MEERTEN HUIJBRECHT v.d.NIEUWENHUIJSEN en ANNEKE JANSEN van LOON, dochter van JAN CORNELIS van LOON en LIJNTJE DENISEN

Fol. 44
Deeling
De erffgenamen van lesken Adriaen Peeters

1687

Fol. 46
Procuratie
De heere Thgomas Claijpoole aan Arnoldus de Rooij

Fol. 47
Deeling
De weduwenaer en kinderen van Hester Sijmonse Boll

Fol. 49
Deeling
De kinderen van Jan Embregt en Hester Sijmonse Boll

Fol. 51
Contract
Jan Embregts en Sijmon Jan Embregts

Fol. 52
Reparatie van eer
Jan Willemse Roksnoer tbv Nijs Janzen Baes

Fol. 52
Testament
Anneke Adriaanse Moolenschot wed van Peeter Cornelis Anthonisse

Fol. 53
Procuratie
Johannis Wouters aan Jan Wouters

Fol. 54
Testament
Steeven Jacob Steevens en Maeijken Dries Laureijs

Fol. 55
Procuratie
De wed sr Artus Verleg aan Arnoldus van Loon

Fol. 57
Testament
Adriaan Cornelis Ligtenberg

Fol. 58
Testament
Adriaan Jacob Gijsbregt Horsten en Neeltjen Dingeman Joosten

Fol. 59
Testament
Peeter Dingeman Joosten en Maeijken Jacob Aerden

Fol. 60
Testament
Peeter Sijmonse van Son en Johanna Dingemans

Fol. 61
Deeling
De erffgenamen van Dingeman Joosten, van Huijbregt Willem Pauwels en van Maeijken Claas Timmers

Fol. 65
Vontract
De voogd en toesiender over den innocente Jan Corn Sprangers en over zijne kinderen ter eenre en Cornelis Janzen Sprangers ter nadere zeijde

Fol. 66
Procuratie
Peeter Janzen van Alphen aan Paradaan Jan Lenaerts van Alphen

Fol. 67
Revocatie
Peeter Zijmonse van Son en Johanna Dingemans

1688

Fol. 67
Contract
Peeter Peeterse van Loon weduwenaer van Grietje Jan Corn Huijbert Raassen ter eenre en Jan Jan Cornelis Huijbert Raessen ter andere zeijde.

Fol. 69
Testament
Dingena Anthonie Cuijl weduwe Peeter Janzen Vrolijk

Fol. 71
Procuratie
Nicolaes Knollaert aan Nicolaes Kuijpers

Fol. 72
Procuratie
De heer Adriaan van Alphen aan Adriaen Schippers

Fol. 73
Deeling
De erffgenamen van Adriaan Wilbord Cleijs

Fol. 82
Deeling
De erffgenamen van Roeloff Ariesen van Dongen

Fol. 86
Procuratie
De heer Adriaan van Alphen aan Corn Cleijn

Fol. 87
Contract
Heijtjen Rutten ter eenre en de voogd en toesiender over haar kind van verwekt bij Mels Bastiaense ter andere zeijde

HEIJLTJE RUTTEN regelt de zaken voor haar zoon BASTIAAN uit haar eerste huwelijk nu zij hertrouwd is met CORNELIS JOCHUM RUTTEN

Fol. 90
Borgtogt
Geerit Remigius Cornelis Anthonisse van Dongen voor Jacob Cornelis van Dongen en Pieter Rappius, zijn schoonzoon

Fol. 91
Testament
Meerten Huijben van den Nieuwenhuijsen weduwenaar van Anneke Jan Cornelis van Loon

1689

Fol. 93
Codocille
De heer Adriaan van Alphen

Fol. 94
Contract
Anneke Paradaans eerst wed van Adriaan Willems en laest van Peeter Janzen van den Boer ter eenre en Pieternel Peeters van den Boer wed van Andries Willemen ter andere zeijde

Fol. 96
Deeling
De erffgenamen van Adriaan Marchelis van Eeten en Wouterken Willemse Heijblom op 24.01.1689

Fol. 98
Contract
Nicolaas Adriaan Ansems weduwenaar van Huijbken Denissen ter eenre en Claas Laureijsen Groendaal no ux Janneke Wouters de Weert wed van Deenis Claassen ter andere zeijde.

Zie voor alle gegevens over dit geslacht GTMWB jrg 11..

Fol. 102
Deeling
De erffgenamen van Willem Ariaens en Maeijken Geerit Leenderts

Fol. 106
Procuratie
Maria Baans wed van Peeter Sijmonse Coplaar aan Nicolaas Cuijpers

Fol. 107
Deeling
De erffgenamen van Aart Elans en Heijltje Ariens

Erfgenamen van AERT EELANTS en HEULTJE ARIENS : ADRIAAN AERT EELANTS,
JENNEKE AERT EELANTS weduwe van JAN JANSEN.
MARIA AERT EELANTS X JAN JANSEN
ANNEKE AERT EELANTS X ANTHONIS ADRIAAN de GRAUW

Fol. 109
Testament
Willemken Wouters

Fol. 110
Revocatie
Jacob Laureijs Groenendaal no ux Maeijken Commer Janzen wed Laureijs Dries Oomen

Fol. 111
Testament
Marie en Peeter Adriaan Jan Broeders

Fol. 112
Contract
Paulus Andries Oomen en zijn kinderen ter eenre en Aart Janzen van Bavel ter andere zeijde

Fol. 113
Deeling
De erffgenamen van Jan Adriaanse van Baavel

Fol. 115
Borgtogt
Peeter Cornelis Vermeulen voor Jan Michielse van Eersel

Fol. 116
Testament
Pleuntjen Lammerde wed van Cornelis Crijnen

1690

Fol. 117
Testament
Sijmon Peeters van Son en Jenneke Adriaen Janssen Wagemakers

Fol. 119
Revocatie
Janneke Adriaen Janssen Wagemakers huijsvrouw van Peeter Zijmonse van Son [zie vorige akte: Sijmon Peeters]

Fol. 119
Testament
Jan Adam Claassen weduwenaar van Maeijken Adriaan Jan Everden

Fol. 121
Contract
De voogd over de kinderen van Barbel Willem Peeters ter eenre en desselvs weduwenaar Gijsbert Aertssen van Broekhooven ter andere zeijde

Fol. 123
Contract
Adriaantje Huijberd de Bruijn wed Vas Peeter Vassen Vermeulen ter eenre en Sijken Vassen Vermeulen ter andere zeijde

Fol. 124
Procuratie
De heere Thomas Claijpoole aan Jeremias Staal

Fol. 125
Contract
De voogd over de kinderen van Cornelis Binken ter eenre en desselvs wed Maria Cornelis Bosseren ter andere zeijde

Fol. 126
Testament
Anneke Adriaan Korsten wed van Peeter Adriaan Jannis

Fol. 130
Deeling
De erffgenamen van Lijsken Peeter Ariens wed van Andries Lamberde Broeders

Fol. 134
Contract
De voogd en toesiender over Anneke Andries Lambregt Broeders ter eenre en Peeter Andries Lambregt Broeders ter andere zeijde

Fol. 136
Procuratie
De erffgenamen van Jacob Hoorenbeek wed van de heer Joannis Joachimi aan Adriaan Schippers

Fol. 137
Testament
Jan en Lijsbet Geerit Anthonisse

Fol. 138
Deeling
De erffgenamen van Cornelis Jan Cornelis Huijben

Fol. 140
Deeling
De erffgenamen van Jan Adam Claessen en Maeijken Adriaan Jan Everden

Fol. 142
Deeling
De erffgenamen van Jan Anthonie Stallhuijssen en Adriaantje Jan Adriaans

Fol. 147
Procuratie
De heer Lodewijk Rudolph Voet aan A Innerland???

1691

Fol. 148
Jan en Cornelis Abramse Verhoff en Jan Anthonie Wijnants aan Arien Anthonie Wijnants

Fol. 149r
Codicille
Vijver Adriaanse van den Nieuwenhuijsen en Neeltjen Jan Lambregts, 25-1-1691
Genoemd: Adriaen, Maeijken Willem Leemans erffgenamen

Fol. 151
Contract
De voogd en toesiender over t kind van Jan Peeter Adriaan Jannis en Jenneke Adriaan Janzen Bink ter eenre en Jenneke Jan Meertens eerst wed van Jan Janzen Bink en laest van Claes Willems Rijken ter andere zeijde

Fol. 152
Procuratie
Marie Huijbertse Konincx aan Soetje Huijbertse Konincx

Fol. 152
Procuratie
Barbara Cornelis Janzen laest wed van Jan Jacobs Wiel aan Nicolaas Kuijpers

Fol. 154
Procuratie
De heer Adriaen van Alphen aan de heer Rogier van Alphen

Fol. 154
Contract
De voogd over t kind van Adriaan Anthonie Bernaerts ter eenre en desselvs wed Marie Willem Adriaanse ter andere zeijde

Fol. 157
Deeling
De erffgenamen van Anthonie Bernaard Driessen en Cathalijn Jorissen

Fol. 163
Procuratie
Den heer Thomas Claijpoole aan Adriaan Hoeveaar

Fol. 164
Procuratie
De erffgenamen van Jan Peeter van Beek en Cathatina Cornelis Huijben aan Jacob Peeters van Beek en Adriaan Janzen van Heijst

Fol. 167
Procuratie
Neeltjen Janzen van Velthooven wed Adam Verhoff aan Arien Anthonie Wijnants

Fol. 168
Revocatie
Peeter Jan Steevens weduwenaar van Lijntjen?? Willem?? Peeters en Maeijken Jan Laureijs Oomen wed van Jan Janzen Verbunt

Fol. 168
Contract
De voogd over t kind van Adriaantje Jan Joossen ter eenre en desselvs weduwenaar Willem … van den Nieuwenhuijsen ter andere zeijde

Fol. 170
Procuratie
Alida Bollekens wed eerst van Willem Joosten de Jong en laest van Johan Gooijaerts aan Johan Boon

1692

Fol. 171
Deeling
De erffgenamen van Adriaantje Adriaanse t Gemoet wed van Adriaan Michielse Fijnenbuijk

ADRIAENTJE ARISSEN ‘t GEMOET, weduwe van ADRIAAN MICHIEL FIJNENBUIJCK is overleden .De volgende kinderen worden hier genoemd:
I. ANNEKE ADRIAEN FIJNENENBIJCK weduwe van ANTHONIS ADRIAAN COPPELAAR en nu getrouwd met DIRK BASTIAAN HULSTEN

  1. MICHIEL ADRIAAN FIJNENBUIJCK X ELISABETH THOMAS van BOMMEL.
  2. DINGENA ADRIAAN FIJNENBUIJCK x JAN PETERS van SPRANG
  3. ADRIAANTJE ADRIAAN FIJNENBUIJCK X ROELOF ROCHUS RUTTEN
  4. JAN ADRIAAN FIJNENBUUCK X WILLEMKE JANSEN (reeds overleden)
  5. ELISABETH ADRIAAN FIJNENBUIJCK X JAN WILLEM KLIS
  6. SANDERINA van DUREN weduwe van ADAM ADRIAAN FIJNENBUIJCK

Fol. 175
Procuratie
De heer Adriaan van Alphen aan de heer Adriaan Schippers

Fol. 176
Procuratie
De erffgenamen van Maeijken Cornelis Huijben wed van Claas Bootermans en van Claas Cornelis Huijben aan Gooijaert Claas Bootermans

Fol. 176
Gaurand en waarborg
De wed en kinderen van Jan Gijsberd van Heijst en Jan Jan Anthonie Matthijssen tbv de voorkinderen van Jan Jan Horsten verekt bij Marie Anthonie Matthijssen

Fol. 178
Testament
Pieter van der Eijcken

Finis