Selecteer een pagina

Getranscribeerd door B.J. Koolstra

Folio 1
JAN ADRIAEN ABBERDAEN vooght van CATHARINA JANSEN VOLDERS.
ADRIAEN HENDRIK BOUWENS (16304) en EVA JAN AERTS (2e huwelijk van beiden?) Acooord over de nagelaten kinderen uit het huwelijk van JAN JAN VOLDERS en EVA JAN AERTS. 22. 1. 1639

Folio 2
CORNELIS VAS JANSEN VERMEULEN (zie RA 100-17) en zijn zus TEUNTJE VAS JANSEN VERMEULEN (woont in Waspik, idem) verkopen aan THOMAS JANSEN van BOMMEL (1640- 1) hun oom en tante zegger. 23. 1. 1639

Folio 3
JACOB en NIJS, zonen van JAN JACOB JANSEN, CATHALIJN JAN JACOB JANSEN en haar man WILLEM CORNELIS WILLEMS. Procuratie voor ADRIAEN ROELANDS getrouwd met MAEIJKE JAN JACOB JANSEN. Zij verkopen grond in de HAM genaempt het Hooge Huijs.

 1. 1. 1639

Folio 4
DENIJS HENDRICX van BAVEL en 6 loop grond. (1630-36)

Folio 5
JAN LAUREIJS SPIJCKERS en zijn dochter JENNEKE JAN SPIJCKERS verkopen aan JAN DIJRCK JAN HUIJGHEN, haar man, een stede aan de Heuvel. Zie 1640-41 waar JAN DIRCK JAN HUIJGHEN gevolgd wordt door CORNELIS SPIJCKERS Zie ook doop 27. 12. 1634 en de daar genoemde doopgetuigen. Zie ook 100 folio 3 waar zij genoemd wordt met een andere man. Dit was dus haar tweede huwelijk.

Folio 6
MAEIJKE GEERIT LENAERTS en haar man WILLEM ADRIAEN WILLEMS. Niet in HGB gevon-den.

Folio 7
JAN ADRIAAN ABBERDAEN ,gehuwd met CATHARIJN JAN VOLDERS.
ADRIAAN HENDRIK BOUWENS, gehuwd met EVA JANSEN, eerder weduwe van JAN JAN VOLDERS. regelijn voor de weeskinderen uit Eva’s eerste huwelijk

Folio 12r
LAMBRECHT JAN LAMBRECHT RAESEN (1630-14 )

Folio 12v
Op deze folio worden genoemd: CORNELIS JAN BASTIAENS (1630-14 en 1640-22)
VIJVER ADRIAEN WOUTERS v. d. NIEUWENHUIJSEN (1640-29)
CORNELIS JACOB WILLEMS (1640-22 ?)

Folio 13r
Het nageslacht van EMBRECHT WILLEMS timmerman
ADRIAEN EMBRECHT WILLEM timmerman (1630-14)
MAEIJKE EMBRECHT WILLEMS en AERT MATHEUS VOLDERS 1630-23 en 1640-33
GRIETKEN EMBRECHT WILLEMS en WOUTER CANTERS, buiten Dongen.
ELISABETH EMBRECHT WILLENS en JAN JAN ROUBOS 2. 2. 1639

Folio 14v
NICOLAES ADRIAEN JANSEN en ANNEKE MERTEN MATHIJSEN v. d. NIEUWENHUIJSEN
Mangeling met WILLEM MERTEN MATHIJSEN v. d. NIEUWENHUIJSEN. Zie 1640-27. 2. 2. 1639

Folio 15
NICOLAAS ADRIAAN JANSEN en ANNEKE MERTEN MATTHIJSSEN V.D.NIEUWENHUIJSEN.

Folio 16r
AERT en GEERIT, zonen van JAN GEERITS DRIJFF. MARGRIET JAN GEERITS DRIJFF en ADRIAEN JAN GIJBEN. Doopkaart. Zij zijn erfgenamen van JAN GEERITS DRIJFF en LIJNTKE JAN AERDEN. Zie 1640-50. Merkwaardig dat dit gezin in 1630 niet wordt genoemd. 13. 2. 1639

Folio 16v
PETRONELLA ANTHONIS PEETERS 2e echtgenote van PEETER PEETER van GILS. zie ook verder op folio 68v-71.

Folio 17r
ADRIAENTKE GEERITS, weduwe wijlen MEUS PEETER AERT RIDDER (zie begraven 27. 10. 1638) 1630-32. Zij wordt geassisteerd met JERONIMUS STOFFELS. Ook wordt genoemd HEN-DRIK GEERIT JANSEN, haar behuwd zoon. 1640-44. Was hij getrouwd met dochter DINGENA ? 22. 2. 1639

Folio 18v
AERT MATHEUS VOLDERS en MAEIJKE EMBRECHT WILLEMS timmerman

Folio 18v
ANNEKE ADRIAEN CLAES CATTEN EN JAN HENDRICK COENEN
CLAESKE ADRIAEN CLAES CATTEN EN PAUWEL PAUWELS, verkoop aan ADRIAEN MI-CHIEL FIJNENBUIJCK. 23-3-1639

Folio 19r
Deling tussen PEETER BARTHOLOMEUS, weduwnaar van MAEIJKE WILLEM JANSEN ener-zijds, en JAN en CORNELIS GOYAERT, (half)broers van MAEIJKE (zie 1640-25 voor PEETER BARTHOLOMEUS) 26. 3. 1639

Folio 20v
ADRIAENTKEN CORNELIS JAN BASTIAENS en haar man GODERT ANTHONIS DRIESEN verkopen aan CORNELIS JAN BASTIAENS en zijn 2e vrouw anneke joost jansen. Zie voor de ouders 1639-14; mogelijk was ADRIENTKE uit het eerste huwelijk en heeft haar moeders deel nu verkocht ?

Folio 22r
ANDRIES CORNELIS de laeckencooper, verkoop van een stede aan JAN JAN ADRIAEN van LOON 20. 6. 1639 zie 1640-39

Folio 22v
WOUTER THOMAS CRIELAERT te Breda weduwnaar van JENNEKE ADRIAEN JANSEN BLOCK, testament ’s Gravenmoer 26-7-1635, en haar zus CORNELIA met haar man PEETER MAES, ruijter in het leger. Zij verkopen aan THOMAS JANSEN van BOMMEL. Gegevens over alle personen bij REHM. Juni 1639

Folio 23r
JAN LAUREIJS ANDRIES OOMEN(1640-23) verkoopt aan JAN MATHIJS [Meeus] JANSEN (1640-36

Fol. 23r
DENIJS PEETER TURCKEN (1640-37) verkoopt aan JACOB HUIJBERT STREEL(broer van PEETER HUIJBERT STREEL 1630-8 of vergissing met de naam ?)

Folio 23v
ADRIAEN JAN BROEDERS, vooght over de kinderen van wijlen JASPER CORNELIS BUIJS handelt voor de kinderen inzake een erfenis van ADRIAEN MICHIELS uit ‘s Gravenmoer. Zie RA 99 folio 16.

Folio 25r
PEETER SIJMEN van SON geeft geld aan zijn stiefkinderen BUIJS

Folio 25v
Opnieuw HESTER GEERIT FRANSEN, weduwe CORNELIS FLORIS PELS en haar 5 kin¬deren. Zie RA 100 folio 158 e. v.

Folio 27r
GEERIT JAN de ROIJ, soldaat. MAEIJKE JANS de ROY, reeds tweemaal weduwe, kinderen van JAN GEERITS de ROY. (zie o. a. RA 100 folio 116 en 131)

Folio 28
AERT JAN JAN MEERMAN en MARIJKE JACOBS v.d.WEE, dochter van Jacob v.d.Wee en An-neke Adriaan Broeders. 12.1.1639.

Folio 28r
BARTHOLOMEUS PEETER BARTHOLOMEUS, MAEIJKE JACOB JORIS v. d. WEE getrouwd met AERT JAN JAN MEERMANS zijn erfgenamen van JACOB JORIS v. d. WEE en zijn vrouw ANNEKE ADRIAEN BROEDERS. (zie o. a. RA 100 folio 41, 118 en 135)

Folio 29r
ADRIAEN ANTHONIS HENDRIKS de GRAUW 1640-18 . Zie de informatie aldaar.

Fol. 29r
LIJSKE PEETER CLAES ADRIAENS, weduwe MERTEN JAN PEETERS in ‘t BROECK
Zij wordt niet genoemd in 1630 maar wel in 1640-42. Zie de gegevens bij 100 folio 93. Claes Mathijs Weijdemans is vooght. Oosterhout ?

Folio 29
MEERTEN JAN PEETERS IN ‘T BROECK ,overleden, en LIJNTKE PEETER CLAESSEN, vee-duw, met Peeter Claes Adriaensen, haar vader, 2 weeskinderen, maar geen namen.

Folio 33r
PEETER CORNELIS SPRANGERS. Zie REHM. Hier een verkoop. Zie 100 folio 106

Folio 33v
ADRIAEN JAN RAESEN en zijn 2e vrouw IKE ADRIAEN de RUIJTER.
Zie RA 100-116, 98-83 en 99-46. Ook REHM.

Folio 35r
EVA WOUTERS NEERINGH, echtgenote van MARCUS JAN PHARO en eerder van drie andere mannen, waaronder ADRIAEN JANSEN BLOCK en dus moeder van JENNEKE en CORNELIA, genoemd op 101 folio 22, is overleden .
Zie hiervoor o. a. 98 folio 62. Veel gegevens bij REHM. 21. 2. 1640

Folio 36r.
Hier worden genoemd: MAEIJKE CLAES ROELOFS en haar man JAN JAN TEUNEN en ADRI-AEN CORNELIS CLEIJS GODERTS 1640-46, die neef wordt genoemd. Deze laatste zou volgens de dopen getrouwd zijn met MAEIJKE GIJSBERTS. 1. 3. 1640

Folio 37r
ADAM VAS JANSEN VERMEULEN en zijn broer PEETER VAS JANSEN VERMEULEN Zie 100 folio 17, waar alle kinderen genoemd worden.

Folio 37r
JAN JAN ADRIAEN van LOON verkoopt aan WILLEM JOOSTEN de JONGH(1640-22)

Folio 38r.
CORNELIA PEETER VASSEN, weduwe ADRIAEN ADRIAEN PUIJS, kinderloos. Zie hiervoor 100 folio 140r en v. Over deze erfenis is veel te doen geweest. Hier worden genoemd haar achter-neefs GROEIJ en COPPELAER 3. 3. 1640

Folio 40v
PIETER ADRIAEN PRINS en DINGENA JAN CORSTEN (1640-6) Zij was weduwe van MATHIJS BOUWEN. Zie 98 folio 65.

Folio 43r
JAN ADRIAEN AERDEN(1630-4) weduwnaar van JACOBMIJNA JANSEN. JACOBMIJNA JAN-SEN was eerder getrouwd geweest met DIELIS JANSEN van OORSCHOT en had uit dit huwelijk een zoon JAN DIELIS van OORSCHOT. Lees de aantekening in de marge, waar gesproken wordt over Waalwijk en november 1694.

Folio 44v
CORNELIS JAN HUIJBRECHT LICHTENBERG (1630-23) in de Moerstraet. Transactie met THOMAS ADRIAEN HOUTEPEN uit RIJEN. 20. 9. 1640. Zie 100 folio 141

Folio 45v
PHILIP LAUREIJS WILLEMS, hier PHILIP LAUREIJS OLIFIERS genoemd. Zie100 folio 29v. Woonde in Oosterhout.

Folio 46r
JAN QUIRIJN HESSELS en LIJNTKE MERTEN JAN MERTENS (Oosterhout ?)
GIJSBERT CORNELIS en MAEIJKE MERTEN JAN MERTENS
CORNELIS en MERTEN zonen van MERTEN JAN MERTENS
Zie hiervoor o. a. 100 folio 45v en 102v.
Verder worden hier genoemd: PEETER WILBORT JAN van SON en JENNEKE AERT ADRI-AENSEN, JAN AERT ADRIAENSEN, SIJMEN AERT ADRIAENSEN , nog minderjarig: METKEN en WILLEM. Ouders: AERT ADRIAEN AERDEN en SOETJE JAN MERTENS
Dan is er ook nog: PEETER ANDRIES PEETERS. Hij had als moeder: MAEIJKE JAN MER-TENS. 31. 10. 1640
Al deze personen zijn erfgenamen van JAN MERTENS de wagenmaker.

Folio 48v
ADRIAENTKE PEETER EMBRECHTS was in 1625reeds weduwe. Zie 1630-10. Haar man was JACOB CORNELIS ADRIAEN AERTS.
Hier blijkt nu dat zij 2 kinderen had: ELISABETH en JACOB
Verder wordt hier genoemd hun oom EMBRECHT PEETER EMBRECHTS en JENNEKE PEE-TER PRINS weduwe van CORNELIS ADRIAEN JAN AERTS

Folio 49r
ANTHONIS BERNAERT DRIESEN en PIETER ADRIAEN BROEDERS. Beide 1630-9

Folio 50
EMBRECHT WOUTER DOOMEN en Vrouw 1630-4

Folio 51v
AERT JAN JAN MEERMANS en zijn vrouw HEIJLTJE PIETER JORIS + Er wordt gesproken over een dochter MARGRIET en een zoon JAN. Ze worden reeds genoemd in 100 folio 148/149

Folio 54
JAN JAN van BEIJEREN en zijn vrouw MAGDALENA CORNELIS HUIJBRECHTS 1630-11 Zie ook 100 folio 2, 28 en 108. Uit de verbanden blijkt dat MAGDALENS een broer JAN en een zuster MAEIJKE had.

Folio 55r
ROELOF JAN ROELOFS en EMMEKE JAN LAUREIJS HORSTEN hadden een zoon PEETER, doop 7. 3. 1635. en een dochter ANNA, doop 2. 7. 1636.
JAN ROELOF JANSEN en zijn vrouw MARGRIET PEETERS van RIEL en JAN LAUREIJS HORSTEN (1630-10) zijn de grootouders. Zie de aantekening bij 1640-25.

Folio 56
CATHALIJN HENDRIK ADRIAENSEN is de weduwe van ADRIAEN HUIJBRECHT ADRIAEN-SEN. (1630-29) Er is een zoon PEETER, die we terug vinden in 1660-26. Zie ook 1697-16 Dit spoor loopt uit op de naam VAN DEN HEUVEL. ENGELTJE ADRIAEN HUIJBEN trouwde met COR-NELIS PIETER JACOBS (1640-18

Folio 57 R
Opnieuw AERT JAN JAN MEERMANS en zijn vrouw MAEIJKE JACOB JORIS v.d.WEE Zij wordt weduwe genoemd en is dus kennelijk de tweede vrouw. Of was zij eerder met een andere man getrouwd ?

Folio 58 R
PIETER LAUREIJS DRIES OOMEN en zijn vrouw MAEIJKE ROELOF JANSEN 1640-30

Folio 58 V
PEETER ADRIAEN WILLEMS en zijn broer CLAES ADRIAEN WILLEMS

Folio 59 R
HENDRICK JAN SCHERDERS. Zie 1640-36 en de gegevens die daar staan.

Op huijden den VIle dach Aprilis XVIC acht en veertigh zijn met malcanderen in vriendelijck ende minnelijck over-comen ende veraccordeert Dingen Barent Jans dochter weduwe lestmael van Jan Cornelis Thomas saliger wonende in Cleijn Dongen geassissteert met Sijmen Adriaansen Geus ha-ren swager ende gecoren voight in desen ten eenre ende Dierck Cornelis Thomas woonende in Colijnsplaet, zoo voor hem selven als wel als oom ende voight van ‘t neergelaten weeskindt van Pleuntken Cornelis Thomas saliger mijne suster was, Jan Willemsen van Hulten als man ende vooght van Anneke Cornelis Thomasdochter, Wouter Adriaan Wouters, woonende te Houte onder Oosterhout als man ende vooght van Janneke Cornelis Thomas dochter, Anthonis Jansen Bink als vader ende vooght van de neergelatene weeskinderen van Adriaentken Cornelis Thomas dochter zijne huijsvrouw was, Geerit Geerits, woonende tot sGravenmoer als man ende vooght van Cor-nelia Cornelis Thomas doghter zaliger, Roel Mathijs Huijben woonende tot Steelhoven onder Oos-terhout als man ende vooght van Grietien Cornelis Thomasdochter, ende in dier qualiteijt voor de zeven achtste paerten erfgenamen in den boedel ende neergelatene goederen van de voornoemd Jan Cornelis Thomassen zaliger t’samen ter andere zijde. Ende dat nopende de partagie ende de-linge van alle de goederen bij de voorgenoemde Jan Cornelis Thomassen zaliger metter doot ge-ruimpt ende neergelaten. In voege, forme ende manieren hier naer volgende.
Te wetene: Alsoo tusschen de voornoemde Jan Cornelis Thomassen ende zijne huijsvrouw op den vierden november 1647voor Wethouderen in Dongen was gemaeckt ende gepasseert sekere tes-tamentaire dispositie, daer bij denselven Jan Cornelis Thomas hadde gewilt ende begeert dat zijne voornoemde huijsvrouw haer leven lanck gedurende soude blijven behouden ende gebruijcken alle de goederen die hij metter doot ruijmen ende neerlaten soude, soo is’t dat de voornoemde weduwe van alle hare goederen gemaect hebbende staet ende inventaris ende die aende selve vrienden ende erffgenamen verthoont ende daer bij affgegaen hebbende haer recht van ‘t gebruijck van de-selve goederen zijn eijntelijck overcomen dat aen deselve erffgenamen sullen volgen van huijden date deses aff in vrije en pueren eijgendomme: eerst seckere acker saijlants groot ontrent een kalft buijnder onbegrepen. . . mate gelegen in Cleijn Dongen in Embrecht Robberts stede(marge: daer op is vuijtgaende een veerel rogge jaarlijcks), noch sekeren acker saijlants groot ontrent drije ende een half loopens saet, gelegen in Cleijn Dongen, gecomen van. . Adam Henrick Denissen ende noch een lange veertel lants zoo groot ende cleijn die gelegen is tot sGravenmoer ende gecomen van d’erffge namen van Cornelis Thomas zaliger. Boven welcke voorschreven drije percheelen van landen de voornoemde weduwe noch belooft heeft ende belooft mits desen aen haeren voornoem-den mans gesamentlijcke erffgenamen vuit te sullen reijcken ende betalen eene somme van sesse hondert rinsguldens van 40 grooten Vlaams ‘t stuck eens vrij gelt te betaelen in drije efgale jaerpaij-en ofte termijnen te weten het eene gerechte derde paert gereet op d’overdragte, bamisse XVI ne-gen en veertig het tweede derde paert ende Barrisse XVIc vijitig het derde en leste paert ende be-looft de weduwe de voorschreven drije parcheelen van landen te suijveren van alle lasten tot desen dage toe, als oyck alle verloop van de rogrente aff te doen totter leste verschijndach toe, daer en boven sullen aen deselve erfgenamen in vrijen eijgendomme volgen alle de cleederen soo linde als wollen tot de voorschreven Jan Cornelis Thomas lijve behoort hebbende, in welcke voorschreven drije parcheelkens van lande, de eense hondert Rinsguldens ende cleeren voren verheelt Jan Adri-aensen Backer als man ende vooght van Aeltken Cornelis Thomas zijn achtste paert is behoudende waermede de voorgenoemde gesamentlijcke erffgenamen zijn desisterende ende afstant doende van alle hun recht van voor de successie, Ende hier tegen
sal de voorengenoemde Dingen Barent Jansdr. in vrije en pueren eijgendomme blijven behouden alle ende iegelijcke de voordere goederen ende als huijs, lant, lant, rente, obligatien, gelt, goet, sil-ver, gemunt ende ongemunt, meubelen ende imboel, have, actien schulden ende credieten neijt in’t minste vuijtgesondert die zij metten voornoemde haeren man moeten betaelen alle schulden ende lasten daer de boedel eenigsints saliger heeft begieten ende sal daer beneffens oyck in ’t geheel mede belast soude mogen wesen, Ende hier mede bekenden parthijen alsoo wel ende in’t vriende-lijck met malcanderen overcomen ende veraccordeert tezijn, sonder eenige de minste actie ofte pretentie, d’een op den anderen maer te houden ofte refeueren? maer daer van al ende geheel te desisteren ende afstant te doen tot des anderen behoeve(?) Verthijdende alsoo van den anderen met behoorlijcke verthij¬denisse in dusdanige sacken noodich ende gerequireert, bedanckende d’een den anderen goede accoorde ende afscheijt
marge:belovende hiertegen nijet te doen noch te gedoogen gedaen te worden in rechte ofte daer buijten onder verbant als naer rechte daer toe staende//
Versoeckende mij ondergetekent notaris hier van gemaect ende vuijtgege¬ven te worden acte een ofte meer in behoorlijcke forme. Aldus gedaen ende gepasseert in presentie ende ten overstaen van d’eersame Henrick ……… Cock, weert in de Salm binnen deser stede, ende Steven Aerts
Blenk(?) als getuijgen van goeden gelove ten desen versocht, die dese beneffens parthijen ende mij notaris’ hebben onderteekent ten dage, maande en jaere als boven.
Folio 1r
NEELTJE JACOBS heeft procuratie van haar man PEETER JANSEN de Timmerman bij notaris JAN DIJRCX in Breda d. d. 1. 12. 1638. Zij heeft verkocht aan WILLEM JANSEN van BOMMEL (1640-39) een stede met huis, hoff, turfkoij in de Kerckstraet. Hierop chijns verschuldigd aan de Heilige Geest armen. 3. 12. 1638

Folio 1v.
HESTER GEERIT FRANSEN, weduwe CORNELIS FLORIS PELS, geassisteerd met LAUREIJS SMITS, schout, heeft verkocht aan JAN LAUREIJS ANDRIES OOMEN een acker saijlants in de Heijvelde . 16. 12. 1638
Zij verkoopt ook aan ANTHONIS MERTEN JAN MERTENS een perceel saijlants. 16. 12. 1638

Folio 2r
HESTER GEERIT FRANSEN weduwe CORNELIS PELS, verkoopt ook aan MERTEN JAN PEE-TERS in’t BROECK (1640-41) een acker saijlants in de MEULENSTRAET.
Voor de Heilige Geest armen 3 Loopen rogge en f 2. 10. -. 16. 12. 1638

Zij verkocht ook aan FLORIS ARTHUS PELS acker saijlants. De andere helft eigendom van HENDRICK SIJMONS (niet in de hoofdgeldboeken gevonden) Met 2 loopen rogge voor de H. Geest. 16. 12. 1638

folio 2v
BERBEL CORNELIS Mr. JANS, vrouw van HENRICK EIJNANTS (WIJNANTS ?), CONSTAPEL tot Geertruijdenberge, geassisteerd in absentie van haar man door Jan ADRIAEN JAN DANIELS (van Heijst), ter eenre en HESTER GEERIT FRANSEN weduwe wijlen CORNELIS FLORIS PELS ter andere sijde.
Zij verclaerden ende bekenden met malcanderen in vrientschap te sijn overcomen nopende de coop van een buider saijlants gelegen aan de Wintmolen die PELS ongeveer elf jaar gehad gecoft van HENDRICK EIJNANT. Maar er is geen vestbrief. Voor het gebruik geeft HESTER nu f. 7, – per jaar plus de verlopen contributietie. Daarmee is de kous af. 18. 12. 1638

Folio 3v
ISAACK PEETERS van LOON procuratie voor MATHIJS ANTHONIS MATHIJSEN, ruijter in gar-nisoen in Breda, verkoopt JAN JAN van BEIJEREN en zijn vrouw MAGDALENA CORNELIS HUIJBRECHTS het deelvan een stede waar de verkoper recht op heeft, maar waar zijn vader nu op woont. In de HAM (99-61 en 100-14 alsook 1630-9) Zijn moeder heette SlJKE PETERS MA-THIJSEN (in eerder stukken genoemd MATHIJSKE) En het gaat om zijn moeders deel 20. 12. 1638

Folio 4r.
JAN WILLEM CUIJPER (1640-2) heeft verkooht aan CORNELIS ADRIAEN HULSMAN (1640-4) een weij aan de Nieuwe steeg. 20. 13. 1638

Folio 4v
FLORIS AERTUS PELS, mede voor FRANCOIS FRANS BEENS geven machtiging om hun ¼ deel in een huis in Breda te verkopen aan de stadsschaliedekker. 28. 12. 1638

Folio 4v
LAMBRECHT JOOST van SPRANGH heeft last en procuratie voor HENDRIK EIJNANTS, cano-nier in garnisoen in Geertruijdenbergh, echtgenoot van BERBEL CORNELIS Mr. JANS. Procuratie van Burgemeester en schepenen met zegel in groenen was op ‘t Spatium d. d. . 31. 12. 1638.
Verkoop van oe. acker saijlants voor de helft aan JAN ADRIAEN JAN DANIELS. (zie de gegevens hiervoor op folio 2v)

Folio 5v en 6r.
In dit gedeelte is erg veel doorgestreept, wat de zaak niet duidelijker maakt. Het gaat over een per-ceel dat JAN ADRAIEN JAN DANIEL van HEIJST heeft verkocht aan FLORIS AERTUS PELS. Blijkens een aantekening in de marge heeft Pels betaald op 5. 4. 1639 Actum 3. 1. 1639
Folio 6v
Mangeling tussen WILLEM JANSEN VERLEGH (1640-43) en ADRIAEN HUIJBRECHT ADRI-AENSEN. Het ene perceel ligt aan de Molenstraat, het andere perceel onder Oosterhout. 10-1-1639

Folio 7r
CATHARINA JAN VOLDERS en haar man JAN ADRIAEN ABBERDAEN ter eenre en ADRIAEN HENDRICK BOUWENS en zijn vrouw EVA JAN AERTS, zij was eerder getrouwd geweest met JAN JAN VOLDERS. Uit dat huwelijk waren kinderen. Kennelijk zijn de kinderen overleden.
Wat zij bezaten inde boedel is nu voor ADRIAEN HENDRIK BOUWENS, die moet ook de schulden betalen.
En ABBERDAEN krijgt f 19, – Mogelijk is EVA JAN AERTS ook overleden want in 1640-5 heeft hij een andere vrouw (of er moet sprake zijn van zijn naamgenoten)

Folio 7v
CORNELIS VAS JANSEN VERMEULEN (100 – 17) oom en vooght, en ANTHONIS ADRIAEN de LEUR uit CAPPEL vader van de kinderen, verwekt bij ANTONIA (TEUNTJE) VAS JANSEN VERMEULEN, nu overleden. ANTHONIS ADRIAEN de LEUR verkoopt zijn deel in de nalaten-schap van zijn schoonvader op Cleijn Dongen. Bovendien is er een kind overleden van wijlen AN-NEKE VAS JANSEN VERMEULEN en JAN JAN WACHELEN. Dat wordt nu allemaal geregeld. 22. 1.1639

Folio 8r
ANTHONIS ADRIAEN de LEUR, schipper van Cappel, heeft procuratie van ANTHONIS PA-LINGH en zijn vrouw MAEIJKE ROCHUS CORNELIS LANGEN in Bergen op ZOOM waar hij als ruiter in Garnisoen lag. Zie ook verderop blz. 88 De proouratie ie opgemaakt in Bergen op Zoom op 25. 5. 1637. De grond werd verkocht aan ADRIAEN SIJMEN COPPELAER op Cleijn Dongen

Folio 8v
CLAES ADRIAEN JANSEN (1640-27) verkoopt aan CORNELIS HUIJBRECHT LICHTENBERGH (1640-26) een acker Achter de Bergen. (100-152)
Zie Overzicht Lichtenbergh op blz. 49. 22. 1. 1639

Folio 9r
JACOB JAN JACOB JANS, DENIJS JAN JACOB JANS, CATHALIJN JAN JACOB JANS en haar man WILLEN ADRIAEN CORNELIS WILLEMS, MAIJKE JAN JACOB JANS getrouwd met ADRIAEN ROELOFS. Er is een acte van deling en procuratie opgemaakt voor Schepenen en se-cretaris van Breda op 16. 12. 1638. Zij verkopen aan ROELOF ADRIAEN JACOP JANSEN (1630-12 en RA 101 alsook de bijlage met nageslacht) het derde paert in de hoeve in de HAM genaempt “Hooghhuijs”; f, 7, – aan de kerk; 2 loop rogge aan de pastorije en 1 loop aan de custerije.

 1. 1. 1639

Folio 10r
Dezelfde personen verkopen aan DENIJS HENDRIK DENIJS van BAVEL (1630- 36) 6 loop grond op de LANGE PUT. Zie voor de koper Overzicht blz. 8

Folio 10r
DENIJS GOVAERT DENIJS verkoopt aan DENIJS HENDRIK DENIJS ½ buijnder saijlants in de Leeghstraet. 27. 1. 1639

Folio 10v
JENNEKE JAN SPIJCKERS, geassisteerd met haar vader JAN LAUREIJS SPIJCKERS “verkoopt” aan haar man JAN DIJRCK JAN HUIJGHEN de helftscheidinge van huis en land aan de HEUVEL bij de Doelstraat. (1640-41, 100 folio 3v, 28v en 96v) 27. 1. 1639

Folio 11r
JAN ADRIAEN AERDEN (1640-2) heeft verkocht aan WOUTER JAN RIJCKEN ½ buijnder saijlant in de HAM. 31. 1. 1639
Folio 11r
MAEIJKE GEERIT LENAERTS “verkoopt” aan haar wettige man WIlLEM ADRIAEN WILLEMS (1640-50) de helft in haar stede in de Leeghstraet gecomen van haar ouders . (100-133) 31. 1. 1639

Folio 11v
ANTHONIS CORSTIAENS verkoopt aan AERT ROELOF BOELNS 4½ loop grond op doe Lange Put. 31. 1. 1639

Folio 12r
ANTHONIS CORSTIAENS heeft verkocht aan EMBRECHT WOUTER DOOMEN vuijtgedolven moergronden gelegen in de Quebben tussen Rijoel en Vaert 31. 1. 1, 39

Folio 12r
LAMBRECHT JAN LAMBRECHT RAESEN (1640-20) heeft verkocht aan ADRIAEN RUTTEN (‘s Gravenmoer) een weijen gelegen aan ‘t Rijoel. (100 folio 27) 31. 1. 1639

Folio 12v
JAN PEETER JANSEN (1630-30 ?) heeft verkocht aan CORNELIS JACOB WILLEMS (1640-22) 3 loopen saijlant achter de Bergen 31. 1. 1639

Fol. 12v
VIJVER ADRIAEN WOUTERS (1640-29) heeft verkocht aan JAN PEETER JANSEN de jonge saillant in de Sandtstraet. In de corte voren. 31. 1. 1639

Folio 13r
CORNELIS JAN BASTIAENS (1630-14) heeft verkocht aan JAN PEETER JANSEN de jonge, (1640-32) een stede met huis etc. 9 loop op ‘t eijndt in de Sandtstraet. Ook nog wei bij ‘t Rijoel. 31. 1. 1639

Fol. 13r
ADRIAEN EMBRECHT WILLEMS de timmerman
AERT MATHEUS VOLDER, nu getrouwd met MAEIJKE EMBRECHT WILLEM, CORNELIS WOUTER CANTERS en MARGRIET EMBRECHT WILLEMSen JAN JAN RABOSCH en LESKE EMBRECHT WILLEMS. Deling van het ouderlijk bezit. 5. 2. 1639

Folio 14v
NICOLAES ADRIAEN JANNEN (1640-27) mengeling met WILLEM MERTEN MATHIJSEN (1640-14) zijn zwager, hoijlant onder Oosterhout tegen de helft van een huis met schuur Achter de Bergen. 12-2-1639

Folio 15r
NICOLAES ADRIAEN JANNEN en zijn vrouw ANNEKE MERTEN MATHIJSEN v. d. NIJEWEN-HUIJSEN(1640-27) bepalen dat alle goederen na het overlijden van de eerste moeten worden ge-deeld naer de rechten van den Lande vabl Breda. 14. 2. 1639

Folio 15v
WOUTER EMBRECHT WOUTER DOOMEN heeft verkocht aan JOACHIM ADRIAEN PEE-TERS ½ loop Achter de Bergen 14. 2. 1639

Folio 16r
AERT en GEERAERT, zonen van JAN GEERIT DRIJFF en CATHALIJN JAN AERDEN, MAR-GRIET JAN GEERITS DRIJFF en ADRIAEN JAN GIJBEN.
Geen ADRIAEN JAN GIJBEN in de hoofdgeldboeken, wel bij de dopen. Na het overlijden van va-der mag moeder alls behoudem en hoeft geen inventaris te waken. Zie 1640-50. Daarna spoorloos. 14. 2. 1639

Folio 16v
PETRONELLA ANTHONIS PEETERS en PEETER PEETER van GILS (1640-17) haar wettige man, Dit bejaarde echtpaar stuurt twee personen naar Ghilse te weten 1. EMBRECHT RAES WIL-LEMS en 2. JAN PEETER MATHEUS. In Gilse is overleden nicht MAEIJKE PEETERS.
Genoemd tweetal moet alles regelen, eventueel verkopen. 21. 2. 1639

Folio 17r
Op 27. 10. 1638 is begraven MEEUS PEETER AERT RIDDERS. Zijn weduwe is ADRIANA GEERITS die bij de afwikkeling geassisteerd wordt met JERONIMUS STOFFELS. Dochter DIN-GENA is getrouwd met HENDRICK GEERIT JANSEN (1640-44) Deze schoonzoon mag de stede voorlopig voor 4 jaar huren. Daarvoor moet hij f 30, – betalen en zijn schoonmoeder onderhouden.
Hij mag ook 4 roeden blekelingen steken. 22. 2. 1639
Zie ook verder op folio 66v. Datum 16. 3. 1641

Folio 18v
ADRIAEN EMBRECHT WILLEMS de timmerman, heeft verkocht aan AERT MATHEUS VOL-DERS (vader en voight van zijn 2 onmondige kinderen, die als moeder hadden, MAEIJKE EM-BRECHT WILLEMS) de helft van een akker in de Hamstraet. Zie voor deze personen ook RA 100. 9. 3. 1639

Folio 18v
ANNEKE ADRIAEN CLAES CATTEN en haar man JAN HENDRIK COENEN verkopen aan ADRIAEN MICHIEL FIJNENBUIJCK saijlant op Cleijn Dongen. Daar wonen koper en verkoper beide. 9. 3. 1639

Folio 19r
CLAESKE ADRIAEN CLAES CATTEN en haar man PAUWEL PAUWELS verkopen aan hun zwager JAN HENDRIK COENEN grond op de Affganck (Cleijn Dongen)

Folio 19r
PIETER BARTHOLOMEUS van BEEK, weduwnaar van MAEIJKE WILLEM JANS (begraven 13. 2. 1639) . Aangezien het een kindeloos. huwelijk was, wordt de nalatenschap van de overleden ge-deeld tussen haar man en haar broers. Die broers zijn:CORNELIS WILLEM JANS en JAN GOYAERTS. Het bezit is Achter de BERGEN 26. 3. 1639

Folio 20v
ADRIANA CORNELIS JAN BASTIAANS en haar man GODERT ANTHONIS DRIESEN hebben verkocht aan hun vader CORNELIS JAN BASTIAANS het derde deel in een stede met huijsinghe etc. in de Moerstraet. Het gaat hier om een dochter uit het eerste huwelijk van CORNELIS JAN BASTIAANS die kennelijk ergens elders woont, en mogelijk liever geld ziet.
Zie o. a. RA 96 folio 53. Daar blijkt dat CORNELIS JAN BASTIAENS hertrouwd met ANNEKE JOOST JANSEN (JACOBS ?)
Zij heeft ingestemd met de hiervoor beschreven koop van haar man. Heeft dit soms te maken met een latere nalatenschap van CORNELIS JAN BASTIAANS en het recht van de dochter op haar vaders deel ? 28. 3. 1639

Folio 20v
De verkoop van een drieske door JANSEN SMIT aan ADRIAEN MICHIEL FIJNENBUIJCK. Zij wonen beide oo Cleijn Dongen 4. 5. 1639

Folio 21v
CLAESKE ADRIAEN CLAES CATTEN en haar man PAUWEL PAUWELS Verkopen een akker aan ADRIAEN PEETERS WITTEN op Cleijn Dongen aan de Vaert. 13. 5. 1639

Folio 22r
Mr. DIRCK WACHTMANS, licentiaat in de rechten wonende in GINNEKEN, cedeert en transpor-teert aan JAN ADRIAEN AERDEN van DONGEN op Cleijn Dongen (1640-2) een schepenschuld-brief opgemaakt voor schepenen in Breda op 30. 9. 1638. Van de schuld staat nog f 1160, – open.

 1. 5. 1639

Fol. 22r
ANDRIES CORNELIS laeckencooper (1640-39) heeft verkocht aan JAN JAN ADRIAEN van LOON. een stedeken met schuur in de Heuvelstraat 20. 6. 1639

folio 22v
LAUREIJS SMITS heeft procuratie voor WOUTER THOMAS CRIELAERT te Breda weduwnaar van JENNEKE ADRIAEN JANSEN BLOK. Er is van JENNEKE een testament opgemaakt in ‘s Gravenmoer op 26-7-1635. Haar zuster CORNELIA liet een testament opmaken bij notaris Van Aren in Breda op 23. 5. 1639. CORNELIA was getrouwd met PEETER MAAS. Crielaert verkoopt het deel dat JENNEKE bezat in de gemeenschappelijke boedel van haar vader ADRIAEN JAN-SEN BLOK en haar moeder EVA WOUTERS NEERINGH aan MARCUS PHARO, stiefvader van JENNEKE en laatste man van EVA WOUETERS NEERINGH. Het bezit ligt op Cleijn Dongen. 21. 6. 1639

Folio 23r
JAN LAUREIJS ANDRIES OOMEN heeft verkocht aan zijn zwager JAN MATHIJS JANSEN ½ buijnder land in de Heijvelden 4. 7. 1639

Folio 23r
DENIJS PEETER TURCKEN heeft verkocht aan JACOB HUIJBERT STREEL ½ buijnder saijlants in de HAMSTRAET. 15. 7. 1639

Folio 23v
ADRIAEN JAN BROEDERS, toesiender op de naergelaeten weeskijnderen JASPER CORNELIS BUIJS en GEERTRUIJ JAN ADRIAEN BROEDERS, (GEERTRUI nu getrouwd met PEETER SIJMEN van SON) ter eenre sijde en CORNELIS CORNELIS BUIJS ter andere sijde.
Onenigheid over de goederen die zij hadden geerfd van ADRIAEN MICHIEL JACOBS te ‘s Gra-venmoer. Dat wordt nu bijgelegd. De kinderen van JASPER BUIJS krijgen een buijnder hoijlants onder Oosterhout en een korte veertel in ‘s Gravenmoer en CORNELIS CORNELIS BUIJS krijgt div percelen o. a. in Cappel. Een gedeelte blijft in gemeenschappelijk bezit
Zie voor het geslacht BUIJS o. a. RA 98, 99, en 100. 7. 10. 1639

Folio 25r
PEETER SIJMEN van SON belooft te geven aan de 4 kinderen van JASPER CORNELIS BUIJS elk ƒ 100, – als uitvloeisel van het voorgaande. Mocht PEETER SIJMEN van SON zijn overleden voor hun meerderjarigheid, dan krij¬gen ze het geld als voorgift uit de boedel. 7. 10. 1639.

Folio 25v
HESTER. GEERIT FRANSEN weduwe PELS ter eenre en FLORIS AERTUS PELS, FRANCOIS BEENS, CATHARINA AERTUS ELS en grootvader JOB van RIEL hebben procuratie opgemaakt bij notaris Aert van Loon te Breda.
AERTUS PELS had op 19. 10. 1620 aan CORNELIS PELS een obligatie gegeven van f 200,- en die mag HESTER houden. 15. 10. 1639.

Folio 27r
GEERIT JAN GEERITS de ROIJ, soldaat in ’s Hertogenbosch (100 – 116 en 117) BARBARA CORNELIS JANS, dochter van MAEIJKE JAN GEERITS de Roij, Geertit Dijrcx procuratie voor BARTHOLOHEUS DORLEE te ‘s Gravenhage nu trouwd met MAEIJKE JAN GEERITS de ROIJ,
ANNEKE JAN GEERITS de ROIJ en haar man ADRIAEN van HAMONT. GEERIT DIJRCX ook procuratie voor JOCHUMS MESMAECKER in Sluijs, die getrouwd is met ADRIAENTKE JAN GEERITS de ROIJ.
Het gaat over de verdeling van het ouderlijk bezit. aan de Wintmolen, nagelaten door JAN GEERITS de ROIJ en zijn vrouw BERBEL JORIS v. d. WEE. Zie ook de bijlage bij RA 100 inzake het geslacht v. d. WEE. 2-12-1639

Folio 28r
ADRIAEN ANTHONIS HENDRICX de GRAUW( 1640-18) stelt zich garant voor mogelijke calan-gen. Maar PEETER JAN TIMMERMAN verkoopt aan WILLEM JANSEN van BOMMEL. Mogelijk een borgstelling voor een vriend. 28. 12. 1639

Folio 29v
LIJSBETH PEETER CLAESEN ADRIAENSEN, weduwe MERTEN JAN PEETERS in’t BROECK. (Zie RA 100 folio 93 en 1640-42)
ALIMENTATIE. Moeder mag alles houden om zo de kinderen groot te kunnen brengen. Het bezit ligt aan de HEUVEL Merten zou door manslagh omgekomen zijn (zie folio 30 regel 19) Het bezit is later voor de kinderen en moeder ma moet alles goed bijhouden. Lijsbeth had in 1638 nog grond gekocht van HESTER GEERIT FRANSEN, die nog niet betaald was.
Zie ook de bijlage van het geslacht in’t BROECK bij RA 100. 31. 12. 1639

Folio 31
JOACHIM ELIAS SUERMANS te DRIEL heeft verkocht aan: JAN LAUREIJS ANDRIES OOMEN voor de helft en ANTHONIS WOUTER ANTHONISEN voor ¼, JOOST DIJRCK PEETERS ook ¼ deel. Het gaat om ruim 6 buijnder schaarbosch op de Affganck tussen Rijoel en Kae. Er zijn koopbewijzen d. d. 22. 2. 1618 en 28. 10. 621 Actum 25. 1. 1640

Folio 31
JOOST ADRIAEN JOOSTEN heeft verkocht aan EMBRECHT WOUTER DOOMEN ¼ deel van 2 roeden breed moergrond, gelegen tussen de VAERT en de KAE. ¾ deel is eigendom van STE-VEN JAN MATHIJSEN, ANTHONIS MATHIJS ANTHONISSEN en de weeskinderen van DIN-GEMAN JOOST ADRIAENSEN

Folio 32r
METTEN PEETER in ‘t BROECK saliger en zijn weduwe LIJNTKE PEETER CLAES ADRIAEN-SEN. Merten had tijdens zijn leven van HESTER GEERIT FRANS weduwe PELS een akker ge-kocht in de Meulenstraet. Maar die was nog niet betaald. Dat wordt nu geregeld op een wijze dat de kinderen er nier door worden benadeeld. 1. 2. 1640.

Folio 33r
.PEETER CORNELIS SPRANGERS heeft verkocht aan DIJRCK ANTHONIS MATHIJSEN een stede met huis, hof, erf etc. Groot 20 loop. Aan de wintmolen Hamstraat oost en Kerckstraat west. Belast met een ½ loop rogge voor de custerije. 14. 2. 1640

Folio 33v
PEETER ADRIAEN BROEDERS heeft verkocht aan ADAM CLAES HENDRIKS 4 loop saijlants in de HAM. 15. 2. 1640

Folio 33v
ADRIAEN JAN RAESEN en IKE ADRIAEN de RUIJTER ter eenre en ANTHONIE MA-THIJS ANTHONISSEN en GRIETKEN SIJMON CORNELIS MAAS ter andere sijde nebben ver-schil van mening over een rente die de erfgenamen, van SIJMEN CORNELIS MAAS met elkaar moesten regelen En dat wordt nu gedaan tot aller tevredenheid. . Zie ook RA 100 folio 116. 15. 2. 1640

Folio 34v
JAN HENDRIK COOLS (RA 100 en 1640-36) heeft verkocht aan PEETER ADRIAEN.JAN DANI-ELS (1640-36 en RA 100) ¼ deel van een stede met huijsken etc. in de Heijvelden. “Drije quartier rogge aan de Helige Geest armen” 16. 2. 1640.

Folio 34v
THOMAS JANSEN van BOMMEL, nu in ‘sGravenmoer, heeft verkocht aan MARCUS JAN PHA-RO (zie RA 100 en ook 98 en 99) 1/3 deel van een akker achter ADAM DENIJS HENDRIKS. (1640-2) Zie ook REHM

Folio 35r
PEETER ADRIAENSEN BLOK (1640-3) verkoopt 1/6 deel van deze akker aan zijn stiefvader MARCUS JANSEN PHARO, uit de erfenis van EVA WOUTER NEERINGH, PEETERS moeder en de vrouw van MARCUS.

Folio 35r
Alimentatie regeling voor WOUTER MARCUS PHARO, zoon uit het huweliik van MARCUS JAN PHARO en EVA WOUTERS NEERINGH. Nodig in verbant met hertrouwen van MARCUS JAN PHARO. Voogden zijn ADRIAEN PEETERS WITKEN op de Vaert, en ROBBRECHT JAN PHA-RO de broer van MARCUS. Deze alimentatie zal lopen van 1. 7. 1639 tot 30. 6. 1641. Gedurende deze 2 jaar heeft de vader het vruchtgebruik van het geen aan zijn zoon wordt toebedeeld. Zie voor WOUTER MARCUS PHARO mijn artikel in het GTMWB jaargang 18 blz. 48.

Folio 36r
MAEIJKE CLAES ROELOFS getrouwd met JAN JANSEN heeft verkochte aan PEETER ROE-LOF HUIJBRECHTS ¼ deel in een stede aan de Leeghstraat (zie ook RA 100 folio 140v) Item nog een perceel aan de HOOGHE DUHCK. 1-3-1640

Folio 36v
JAN PEETER MATHIJSEN heeft verkocht aan LAUREIJS SITS, schout, saijlant in de Meulen-straet 12. 3. 1640

Folio 37
ADAM VAS JANSEN VERMEULEN heeft verkocht aan zijn broer PEETER VAS JANSEN VER-MEULEN zijn 1/8 deel in de erfenis van zijn vader. (zie hiervoor Ora 100 folio 17)

Folio 37
JAN JAN ADRIAEN van LOON heeft verkocht aan WILLEM JOOST de Jonge een stedeken met huis etc. aan de Heuvelstraet. 12. 3. 1640 (Zie 1640-22 en RA 100 o. a. folio 38)

Folio 37v
AERT DIJRCX van HOUT, klompenmaker in ‘s Gravenmoer, heeft verkocht aan ADAM CLAES HENDRIKS in de HAM een buijnder saijlants.
Zie voor ADAM CLAES HENDRIKS de bijlage bij RA 100. Nageslacht tot heden. 12. 3. 1640.

Folio 37v
AERT DIJRCX van HOUT verkoopt aan JAN EMBRECHT PEETERS 1 loop grond in den HAM. 12-3-1640

Folio 38r
CORNELIA PETER VASSEN weduwe ADRIAEN ADRIAEN PUIJS ( ’s Gravenmoer) met haar neef PEETER PEETERS GROEIJ heeft verkocht aan neef ADRIAEN SIJMEN COPPELAER 6 loop saijlant op Cleijn Dongen. Zie REHM 1640

Folio 38r
ANNEKE ANDRIES ADRIAEN OOMEN en haar broer PAUWEL ANDRIES ADRIAEN OOMEN (zie voor dit tweetal diverse. gegevens in RA 98, 99, 100) verkopen aan DENIJS HENDRICK DENIJS GODSCHALCX de helft van een ½ buijnder saijlant op Cleijn Dongen. (zie voor de koper 1640-3)

Folio 38r
DENIJS HENDRIK DENIJS GODSCHALCX verkoopt 2½ loop grond aa WILLEM WILLEM PEE-TERS (op te HEIJ, later HEIJBLOM) gelegen aan de westzijde van de VAERT. (zie 1640-9 en RA 99- 60) 2. 4. 1640

Folio 39v
PEETER CORELIS JAN MEEUSEN, voight, en JAN CORNELIS WIJTEN, toesiender van de 2 dochtertjes van wijlen CORNELIS WIJTEN en diens vrouw JENNEKE CORNELIS JAN MEEU-SEN. JENNEKE intussen hertrouwd met ADRIAEN JAN JANSEN (niet kunnen vinden in doopge-gevens of hoofdgeldboek) 11. 4. 1640

Folio 40r
LAUREIJS SMITS, schout, heeft verkocht aan ENGELBERT van IMMERZEEL voor de ene helft en schepenen van Dongen voor de andere helft vuijtdolven moergronden op de Gasthuijs lij tussen RIJOEL en de Vaert. Dongen en Loon op Zand zullen alles samen doen. 21. 4. 1640

Folio 40v
PEETER ADRIAEN PRINS (1640-6) en zijn vrouw DINGENA JAN CORSTEN (weduwe MATHEUS BOUWENS) hebben verkocht aan AERT DIJRCX van HOUT voor de ene helft en aan diens vrouw DINGENA SIJMON CORNELIS voor de ander helft een stede met huijs, erf, turfkoij etc. op Cleijn Dongen. 30-4-1640

Folio 41r
AERT DIJRCX van HOUT heeft op dezelfde dag verkocht aan JAN HENDRIK van WOENSEL (1640-11) 3 loop saijlant in de stede van CLAES SMOLDENERS.

Foiio 41r
Mangeling tussen het echtpaar JAN ADRIAEN CORNELIS PHARO en MAEIJKE LENAERTS RUTTEN ter eenre en JAN HENDRIK COENEN en zijn vrouw ANNNEKE ADRIAEN CLAES CATTEN ter andere sijde. De percelen liggen op Cleijn Dongen. 30. 4. 1640

Folio 41v
ADRIAEN HEIJMANS van BOCHSEL (1640-33) heeft verkocht aan HUIJBRECHT JAN HUIJ-BEN 14 loop saijlant aan de Santstraat. 30. 4. 1640

Folio 42r
Dit gedeelte is doorgestreept. Er staat dat HESTER GEERIT FRANSEN weduwe PELS nu de laatste termijn betaald heeft aan ISAACK PEETERS van LOON

Folio 42v
PEETER VAS JANSEN VERMEULEN (1640-1 en RA 100 folio 17) verkoopt aan THOMAS JANSEN VAN BOMMEL (zie o. a. REHM) ,neef van de verkoper, 1/8 deel dat werd nagelaten door het nu overleden kind van JAN JAN van WACHELEN uit die boedel van VAS JANSEN VERMEULEN 15. 5. 164

Folio 42v
ADRIAEN WOUTER ANTHONISSEN v. d. NIJEWENHUIJSEN (1640-34) heeft verkocht aan PEETER JAN van BOCHSEL 2 loop saijlant in de Santstraet. 18. 6. 1640

Folio 43r
ADRIAEN CLAES ADRIAENS, soldaat in Groningen, heeft verkocht aan CORNELIS JAN HUIJ-BRECHT LICHTENBERG de helftscheijdinge van een buijnder saijlants met met zijn broer JACOB CLAES ADRIAENS in de MOERSTRAET. Zie 1540-33. 23. 7. 1640

Folio 43r
JAN ADRIAEN AERDEN (1640-2) weduwnaar van JACOBMIJNA JANSEN, die eerder weduwe was van DIELIS JANSEN van OORSCHOT. Uit dat eerste huwelijk had zij een zoon JAN DIELIS van OORSCHOT, nu in Waalwijk. DIELIS van OORSCHOT krijgt nu f. 700, – uitbetaald in termij-nen. Blijkens de aantekeningen in de marge is het laatste deel uitbetaald in 1645. 10. 9. 1640

Folio 44v
CORNELIS JAN HUIJBRECHT LICHTENBERGH in de Moerstraat ter eenre en THOMAS ADRI-AEN HOUTEPEN in Rijen ter andere sijde. HOUTEPEN krijgt het recht om een turfkoij te bouwen, groot 3 roeden van 20voet, om zijn turf op te slaan. Het recht geldt voor 60 jaar.
Er mag niet in worden gewoond. Ook de huur wordt geregeld. f. 10, – perr jaar. 20. 9. 1640.

Folio 45
CORNELIS JAN HUIJBRECHT LICHTENBERGH heeft verkocht aan JAN PEETER CLEIJS voor de ene helft en BASTIAEN ANTHONIS SCHOUT(EN) 1640-31voor de andere helft een buijnder saijlants op ‘t Eijndt, gecomen van ADRIAEN en JACOB CLAES ADRIAENSEN (zie hiervoor op folio 43) Mochten er nog lasten op ruste die nu nog onbekend zijn, dan stelt de verkoper zich daar-voor garant. 22. 10. 16

Folio 43v
LAUREIJS JANSEN van DONGEN heeft vercocht aan ANTHONIS MEERTEN JAN MEERTENS 3 loop saijlant in de Heijvelden (1640-49) 30. 10. 1640

Folio 43v
PHILIP LAUREIJS OLIFIERS (zie o. a. RA 98 en 100) nu te Oosterhout heeft opdracht gegeven aan PETRUS van JONCKHOLT in Gorinchem proces aan te spannen tegen de Magistraat van Werkendam omdat de pachters van het hoorngeld zijn 3 beesten in beslag hebben genomen

 1. 1640

Folio 46r
Scheiding en deling van de nalatenschap van JAN MERTENS de Wagemaker. Hij was al overle-den in 1636 (zie begraafboek blz. 74, 10. 5. 1636) Als erfgenamen worden genoemd:

Groep A.
JAN QUIRIJN HESSELS en ELISABETH MERTEN JANSEN
JAN GIJSBERT CORNELIS en MAEIJKE MERTEN JAN MERTENS
CORNELIS MERTEN JAN MERTENS
MERTEN MERTEN JAN MERTENS

Groep B.
PEETER WILBORT JANSEN van SON en JENNEKE AERT ADRIAENSEN
JAN AERT ADRIAENSEN, nog onmondig
SIJMON AERT ADRIAENSEN, nog onmondig en ADRIAAN AART ADRIAENS, reeds mondig.
AERT ADRIAEN AERTS, de vader van de voorgaanden, voor hemzelf
CORNELIA AERT ADRIAANSEN en WILLEM AERT ADRIAENSEN, nog onmondig
Dit zijn de 7 kinderen van EELTJE JAN MERTENS

Groep C
PEETER ANDRIES PEETERS die als moeder had MAEIJKE JAN MERTENs
De waarde verschillen van de percelen land worden verrekend met geld. 31-10-1640

Folio 48v
ELISABETH JACOB CORNELIS ADRIAENSEN
JACOB JACOB CORNELIS ADRIAENSEN
EMBRECHT PEETER EMBRECHT hun oor en voight
Zij hebben verkocht aan WILLEM WILLEM PEETERS, de jonge, 2 loop moergronden op Cleijn Dongen (1640-9) 12. 11. 1. 640

Folio 48v
JENNEKEN PEETER PUIJS weduwe CORNELIS ADRIAEN JAN AERTS, geassisteert met haar zoon Adriaen JANSEN BUIJS heeft verkocht EMBRECHT QUIRIJN HESSELS de helftscheijdin-ge van 5 loop saijlant aan de Groenstraat. 19-11-1640

Folio 49r
ANTHONIS BERNAER DRIESEN heeft verkocht aan ADRIAEN ADRIAEN gareelmaker 6 lopen saijlant aan het eind van de Molenstraat. 8-12-1640

Folio 49r
PEETER ADRIAEN BROEDERS heeft verkocht aan ANTHONIS BERNAER DRIESEN ¼ deel van een stede in de HAM. De koper had reeds ¼ deel. 8-12-1640

Folio 49v
CORNELIS JACOB van IERSEL heeft verkocht aan JAN EVERT JORIS (1640-28) 2½ loop vuijtgedolven moergronden, gelegen op de lange put. 10. 12. 1640

Folio 50 .
EMBRECHT WOUTER DOOMEN heeft verkocht aan zijn zoon WOUTER EMBRECHT WOU-TER DOOMEN en diens vrouw WILLEMKE ADRIAEN WILLEMS PRAET de helftscheijdinge van een stede, Achter de Bergen. De andere helft was eigendom van de koper. 1 loop rogge voor de custerije.
Tevens wordt bepaald dat als WOUTER eerder sterft dan WILLEMKE zij alles mag houden, omdat deze koop betaald is met het geld van WILLEMKEs vader. Na haar dood moet alles verdeeld wor-den naar de Landrechten van Breda. 10-12-1640
Zie ook RA 100 folio 25 en 98-9 en de daar benoemde verwijzing naar REHM

Folio 50v
JENNEKE QUIRIJN JAN GIJSBERTS en haar man PEETER ADRIAEN MEULDER in Cappel hebben verkocht aan JAN SIJMON CORNELIS (1640-12-) 1½ loop lant in de HAM. 12. 12. 1640

Folio 51v
MARGRIET JORIS EVERS en haar man THOMAS ANTHONISSEN PRAET (’s Gravenmoer) hebben verkocht Aan ANTHONIS BERNARD ANDRIESEN 1/3 deel in een stede, huijs etc. in de HAM (1640-13). MARGRIET erfde dit van haar ouders. 2/3 deel was reeds in handen van de ko-per. 1veertel rogge voor het clooster van St. Catharijne in Breda. Ook 1veertel voor de pastorije in Dongen. 28. 12. 1640.

Folio 51v
AERT JAN JAN MEERMANS was eerder getrouwd met HEIJLTJE PEETER JOOSTEN had uit dit huwelijk een zoon JAN en een dochter MARGRIET .
Op 30. 12. 1637 had hij beloofd deze kinderen te onderhouden (zie RA 100 folio 148) De grootmoe-der van deze kinderen was JENNEKE HUIJBRECHT JAN EMBRECHTS. Na het overlijden van deze grootmoeder delen deze twee kinderen met het echtpaar CORNELIS JACOB WILLEMS en MAEIJKE PEETER CORNELIS (1640-22) Grootmoeder was eerst getrouwd geweest met PEE-TER JOOSTEN en daarna met PEETER CORNELIS STOFFELS. Hier wordt beschreven wat elk krijgt. 12. 1. 1641

Folio 53v
WOUTER WILLEM DIJRCX heeft verkocht aan ADRIAEN PEETERS WIT (164-8) 3 loop vuijtge-dolven moergrond op CLeijn Dongen. Vogelensanck noord. 17. 1. 1641

Folio 53v
WILLEM JOOST WILLEMS de jong heeft verkocht aan HUIJBRECHT HENDRICX van BOCH-SEL, van beroep cuijper, een stede met huijs etc. in de Heuvelstraet. Zie 1650-24. 19. 1. 1641

Folio 54r
JAN JAN van BEIJEREN en zijn vrouw MAGDALENA CORNELIS HUIJBRECHTS hebben ver-kocht aan ANTHONIS MATIJS ANTHONISEN (1640-14) een deel in de stede in de HAM, dat JAN JAN van BEIJEREN had gekocht van MATHIJS ANTHONIS MATHIJSEN (oudste zoon van de koper) die het geerfd had van SIJKE PEETER MATHIJSEN, zijn moeder (en eerste vrouw van zijn vader. (zie o.a. RA 100 folio 143, waar haar naam niet is SIJKE maar MATHIJSKE)
MATHIJS is ruiter in Breda. Zie boedel op iolio 148. 19. 1. 1641

Folio 54r
ANTHONIS MATHIJS ANTHONISSEN heeft verkocht aan JAN JAN van BEIJEREN buijnder saijlant op Cleijn Dongen 19. 1. 1641

Folio 54v
JAN JAN van BEIJEREN heeft verkocht aan BOUWEN DENIS BOUWEN (1640-7) ½ buijnder saijlant op Cleijn Dongen 19. 1. 1641

Folio 54v
RIJCK WILBORT SIJMON heeft verkocht aan CATHALIJN CORNELISSEN weduwe JAN WIL-LEM de RAET(zie begraven 5. 6. 1639) een stede met huijs etc. aan de Heijcant. 2½ loop rogge aan de pastorije van Oosterhout. 4. 1. 1641

Folio 55r
JAN CORNELIS STOFFELS heeft verkocht aan ANTHONIS HENRICK ANTHONIS de GRAUW, (sijn swager)= schoonzoon) 5 loop saijlant aan de Heijcant. HENDRICK de GRAUW was getrouwd met ENGELTJE JAN CORNELIS. Zie de deling in RA 100 folio 82.

Folio 55r
ROELOF JAN ROLEOFS (1640-25) weduwnaar van EMMEKE JAN LAUREIJS HORSTEN en vader van PEETER. (7. 3. 1635) en ANNA (2. 7. 1636). Zie huwelijk PEETER in Oosterhout op, 20. 5. 1662 met SIJKE ANDRIES PEETERS.
De grootouders zijn JAN ROELOF JANSEN en MARGRIET PEETERS van RIEL
en JAN LAUREIJS HORSTEN(1640-14)De grotouders beloven de kinderen 7 jaar te on-derhouden en dat wordt naukeurig bescreven. 9. 2. 1641.

Folio 56v.
CATHALIJN HENDRIK ADRIAENSEN (RA 100-32) weduwe ADRIAEN HUIJBRECHT ADRI-AENSEN (1630-29) geassisteerd met haar zoon PIETER ADRIAEN HUIJBRECHT ADRIAEN-SEN. Ook ENGELTJE ADRIAEN HUIJBRECHT ADRIAENSEN en haar man CORNELIS PEE-TER JACOBS.
Van dit laatste echtpaar doopkaart met 6 dopen. De grond die ze bezaten onder Oosterhout wordt verkocht en de schoonzoon zal dit regelen. 9. 2. 1641

Folio 57r
ANTHONIS MATHIJS ANTHONISSEN voor 2/3 deel en STEVEN JAN MATHIJSEN voor 1/3 deel verkopen aan EMBRECHT WOUTER DOOMEN vuijtgedolven moergronde bij de Vaert. 9. 2. 1641

Folio 57r
MAEIJKE JACOB JORIS v. d. WEE en haar man AART JAN JAN MEERMANS verkopen aan
CATHALIJN JAN EMBRECHTS weduwe van QUIRIJN HESSELS en JAN PEETER JANSEN te samen 7 loop weijen in de Schellingen onder Oosterhout. Vanwege mogelijke “calangen” geven de verkopers hun eigen stede als onderpand en waarborg. 14. 2. 1641

Folio 57v
PEETER LAUREIJS DRIES OOMEN (1640-30) en MAEIJKE ROELOF JANSEN verkopen aan CORNELIS ANTHONIS JAN JANSEN saijlant, gelegen op’t Eijndt. (1640-30) 18. 2. 1641

Folio 58r
PEETER LAUREIJS DRIES OOMEN en zijn vrouw,, AEIJKE ROELOF JANS zetten zwart op wit dat na hun dood de nalatenschap moet worden gedeeld naar de Landsrechten van Breda, half om half. 18. 2. 1641

Folio 58v
CLAES ADRIAEN WILLEMS heeft verkocht aan zijn broer PEETER ADRIAEN WILLEMS (1640-35) 3/4 deel in een stede met huijs etc. in de Heijvelden. 18. 2.1641

Folio 59r
CLAES ADRIAEN WILLEMS heeft verkocht aan JAN ADRIAEN JAN van HEIJST (1640-39) ¾ deel in 6loop saijlant in de Heijvelden. 18. 2. 1641

Folio 59r
CLAES ADRIAEN WILLEMS heeft verkocht aan HENDRIK JAN SCHERDERS (1640-36) 3/5 deel in 5½ loopen lant in de Heijvelden. 18. 2. 1641

Folio 59r
CORNELIS JACOB WILLEMS en zijn vrouw MAEIJKE PEETER CORNELIS STOFFELS verko-pen aan ADAM CLAES HENDRIKS den vervallen hofstede in de HAM(1640-12) 19. 2. 1641

Folio 59r
HENDRIK JAN RUTGERS van der VLOOIEN heeft verkocht aan EMBRECHT WOUTER DOOMEN als voight van de drie nagelaten weeskinderen van JAN HENDRIK RUTGERS v. d. VLOOTEN en ANNEKE WOUTERS DOOMEN de helft van een loop saijlant in de HAM

Folio 60r
MAEIJKE JAN HENDRIKS RUTGERS v. d. VLOOTEN en haar man CORNELIS AELBRECHTS CATHALIJN JAN HENDRIK RUTGERS
DINGENA JAN HENDRIK RUTGERS 24 jaar.
Zij verkopen aan CORNELIS JACOB WILLEMS (1640-22 ?) stede met huis
in de HAM. Zie RA 100 folio 74. Ook de bijlage. zie 1650-8 Actum 18. 2. 1641

Folio 60v
ANTHONIS JAN JANSEN de smit, (1640-8) heeft verkocht aan JAN WILLEM CORNELIS een stede met huis en 18 loop grond op Cleijn Dongen tussen Rijoel en WILLEM WILLEM PEETERS HEIJBLOM 18. 2. 1641.

Folio 60v
CORNELIS AELBRECHTS, (zie hiervoor folio 60) en zijn vrouw MAEIJKE JAN HENDRIK RUTGERS hebben overgedragen aan voight EMBRECHT WOUTER DOOMEN ƒ 100,- uit de verkochte stede.

Folio 61r
MAEIJKE HUIJBRECHT ADRIAEN JANNEN en haar man WOUTER JAN LAMBRECHTS heb-ben verkocht aan WILLEM ADRIAEN WILLEMS 10 loop weijen in de weijen in de HAM.

Folio 61v
Wouter Jan Lambrechts heeft verkocht aan zijn zwager Vijver Adriaen Wouters zijn deel in de erfe-nis van Jan Lambrecht Jansen in de Breede straet. Zijn moeder heette Neeltje Cornelis Peeter Ste-vens. Zie 1640-29voor de beide zwagers. 23. 2. 1641

Folio 61v
VIJVER ADRIAEN WOUTERS v. d. NIJEWENHUIJSEN en zijn vlouw CORNELIA JAN LAM-BRECHTS laten vast leggen dat hun nalatenschap moet worden verdeeld naar de Landsrechten van Breda. 23. 2. 1641.

Folio 62r
JACOB HUIJBRECHT CORNELIS heeft verkocht aan PEETER CORNELIS van LOON ½ buijn-der saijlants in de stede van Denijs Peeter Turcken Achter de Bergen. (1540-l9) 25. 2. 1641.

Folio 62v
JAN ADRIAEN de BACKER heeft verkocht aan JAN EMBRECHT PEETERS een stede met huijs-inghe etc. op Cleijn Dongen. 1640-2 en 1650-2. 25. 2. 1641

Folio 62v
HUIJBERTA DIJRCK PEETERS weduwe GEERIT ADRIAAN WOUTERS heeft verkocht aan JOOST DIJRCK PEETERS, haar broer, 4½ loop saijlant in de Moerstraet. Zie voor GEERIT ADRIAEN WOUTERS 1630-21.

Folio 63r
JOOST DIJRCK PEETERS verkoopt dit perceel door aan JAN HUIJBERT HENDRIKS. Zie voor de koper 1640-31. 25. 2. 1641.

Folio 63r
JAN HUIJBERT HENDRICX verkoopt dit perceel door aan ADRIAEN ADRIAENvan BAVEL (1640-31) 25. 2. 1641.

Folio 63v
JAN CORNELIS THOMAS (1640-2) voight, en JAN JANSEN de jonge toesiender van de 5 wees-kinderen van wijlen ADRIAENTJE CORNELIS THOMAS en haar man ANTHONIS JANSEN de SMIT (1640-8). ALIMENTATIE. De vader mag alles houden voor het onderhoud van de kinderen en moet hen t. z. t. f 20, – uitkeren. De begrafenis van ADRIANA CORNELIS THOMAS vond plaats op 6. 3. 1641 te ‘s Gravenmoer(boek 45 pagina 106. ) Actum 18. 3. 1641

Folio 64r
CLAES CORNELIS CORNELIS WARREN voor hemzelf (1640-50) en ADRIAEN CORNELIS CLEIJS WARREN (1640-46) voight van CORNELIS CORNELIS CLEIJS WARREN jr. Hij had als moeder MAEIJKE MICHIELS.
SIJKE JAN MATHEUS lestmael weduwe vaa CORNELIS CORNELIS CLEIJS vader van de voornoemde CLAES en CORNELIS. Accoord over successie van hun vaders deel. Er staat ook in dat genoemde ADRIAEN de voight een oom is. Verder blijkt uit de marge dat SIJKE haar verplich-tingen reeds in 1642 is nagekomen. Naar het zich laat aanzien zijn de zonen uit het eerste huwelijk en was SIJKE hun stiefmoeder. 18. 3. 1641

Folio 65r
GEERIT en PEETER, zonen van DIJRCK ANTHONISSEN, pachter van de water¬molen en STE-VEN HENDRICK van IMMERELT(?) pachter van de windmolen, wonende in Oosterhout, hebben de molens gepacht van 1. 1. 1641 tot 31. 12. 1643. Zij maken samen een regeling van dekosten en beloven onderlinge hulp. (1640-9) 25. 3. 1641.
Moet de naam niet zijn JAN DIJRCK ANTHONISSEN i. p. v. DIJRCK ANTHONISSEN

Folio 66r
CLAES THOMAS CORNELIS heeft verkocht aan CORSTIAEN. CORNELIS CORSTIAENS 2 loop saijlant aan de Heijcant, genaempt Papenland. 23. 3. 1641

Folio 66v
CORNELIA MEEUS PEETER RIDDERS en haar man ADRIAEN AERT ANTHONISSEN, DIN-GENA MEEUS PEETER RIDDERS en haar man HENDRIK GERIT JANSEN (DEKKER). Zij de-len samen de nalatenschap van hun ouders. Stede aan de Heijcant. Ook grond in de Heijvelden en onder Gilse. Zie RA 101 folio 17. Moeder werd begraven op 11. 3. 1640. Actum 23. 3. 1641.

Folio 67v
HENRICA SIJMEN HENRICX, weduwe HENRICK AELBRECHTS is nu getrouwd met JAN JAN van BERLICIM (zie 1650-6. Zij moeten van elders gekomen zijn, mogelijk uit SCHENDEL /SCHIJNDEL ?) HENRICKA had uit haar eerste huwelijk 2 zonen: AELBRECHT en SIMON. Het eigendom van de grond die hun vader naliet was voor deze zonen, maar het vruchtgebruik voor hun moeder. Nu de jongens de grond willen verkopen is er een probleem. Dat wordt nu opgelost., moeder geeft toestemmen voor de verkoop. 30. 9. 1641

Folio 67v
CORNELIS DENIJS BOUWENS heeft verkocht aan zijn boer DENIJS DENIJS BOUWENS in ‘s Gravenmoer en CLAES ADRIAEN ANSEMS, zijn zwager op Cleijn Dongen, elk de helft van een stuk schaarbos, gelegen inde stede van hun vader bij de Vaert.

Folio 68r
BOUWEN DENIJS BOUWEN verkoopt zijn deel in het schaarbos aan broer DENIJS DENIJS BOUWEN in ‘s Gravenmoer. 3. 4. 1641
Zie voor deze personen de scheiding en deling in RA 100 aanhansel A tussen de nummers 123 en 124.

Folio 68r
Zijn hiernaast te vinden, volledig uitgewerkt door de Heer Lieshout in Hillegom.
Het gaat over de deling na het overlijden van PEETER PEETER van GILS en diens vrouw. De drie dochters worden met name genoemd.
JENNEKE is tweemaal getrouwd geweest en wordt bij de deling geassisteerd door een zoon uit haar eerste huwelijk. Zie de gegevens over dit bij RA 98.99 en 100. 11. 4. 1641.

Dongen R101 fol 68v-71 [11.4.1641]
Compareerde voor schepene naergen[oemp]t, Jenneke Peeter Peeters van Gilsdr, weduwe eerst-mael Andries Laureijs Oomen geassisteert met Jan Cornelis Janszn, haere zoon en gecoren voight in dese saecke alleenlijck en Cornelia Peeter Peeters van Ghilsedr, weduwe wijlen Dingman Joost Adriaens, geassisteert met Stoffel Adriaens Meulenschot, haeren tegenwoordigen man en voight, Jan Dijrck Anthonis als vader en voight van Mathijs Jan Dijrcxz sijnen sone [daer] moeder aff was Catharina Peeter Peeters van Ghilsedr. daer respective moeder of grootmoeder aff was Mayken Mathijse Peetersen.
Ende verclaerde en bekende met malcanderen den voors Peeter Peeters van Gilse en Maijken Mathijs Peetersz sijne huijsvrou was naergelaeten erffgoederen bij blinde lotingen en samelinge(?) gescheijde en gedeelt te hebben in voege en manieren naer beschreven, inne den eersten …? de voors Jenneken Peeter Peeterszn [van Gilsedr] bevallen en geerffdeelt eerst op te helft van [de] stede gestaen en gelegen in de Ham alhyer, streckende metter Hamstraat ten Ryoel toe, Adriaen Jan Raesen Suijt, Roeloff Adriaen Jacobse cum suis Noort, te weten d’oudt groot huijs met het huisken oft kooyken staende voor aende straet mette helft der schure, te weten het Westeinde der selver schuere, Item den hoff begin[en[de met XXVIII voeten van de weecht der olijmeulen, staen-de op te Suijtsijde der v.s. steede en streckende Oostwaert op totte achterste doornhegge; Item de helft der dries, te weten de Suijtsijde leggende Westens(?) der voors hoff, beginnende van Oosteijnde der voors olymolen, mede met achtentwintich voet van weegh off alwaer in de hegge off tuijn geleyt sal wordden Oostwaert op tot op te ree van de achterste doornehegge der ….? Item op te Suijt-sijde der eerste en tweeden acker der voors stede, te weten van der voors doornhegge der hoff alsmede den dries tot op te halven voer eijnde der derden acker toe. Item de helft der drij-en, vijer den vijffden, sesten en seventen acker der vs. stede. te weten de Noortsijde. Item de helft van de achtste, negenste en theijnde acker der selver stede, sijnde aen de Suijtsijde, mitsgaders de helft der elfste en twelfde acker, stuijtende op ten Ryoel, sijnde de Noortsijde der selver, hijer tegens is de voors Cornelia Peeter Peetersz bevallen en geerffdeelt op d’andere helft der voors stede, te weten het nieu huiske staen[de] aen de Suijtsijde der voors stede waarinne den voors Peeter Pee-tersen gestorven is, met het brouhuijsken en olymolen mette steenen en andere gereetschap daerin sijnde en toebehoren mette andere helft der schuere, te weten het Oosteijnde der selve.
[Ingevoegd en de marge]
Item op den voorsten hoff streekend van de Hamstraet aan aff Oostwaert tot XXVIII meten verbij de voors Olymeulen ter breete en hoowijt(?) d’oude gebint(?) waer aff noch enighe paden staan is comen:?
Item noch op te wederhelft van de derde, vierde, vijffde, seste, sevente acker dess. stede, sijnde de Suijtsijde. Item noch op te wederhelfte der achtste, negenste en thijenste acker der voors stede. sijnde de Noortsijde, mitsgaders de wederhelft der elfste en twelffste acker, sijnde de Suijtsijde, stuijtende op ter Rijoel. Te drijen en te waeren de voors stede int geheel met vijer veertelen rogge t’sjaers aende pastortje alhijer. Den Cooper(?) aen de Susterije alhijer en sijnen gerechtigen heeren-chijns sonder meer, dije de voors Jenneken en Cornelia Peeter Peeterszn ieder voor d’een helft schuldigh sijn en gehouden jaerlijcx te betaelen sonder— dat d’een voor de andere helft sal worden bemoeijt off aengesproocken, blijvende tusschen de voors twee eerste comparente gemeijn en onbedeelt omme dije t’samen te gebruijcken deswerts …? de voors stede gelijck den selven in bij hen affgetuijnt sal worden, als de boomen staende tegens de schuer op te werft mede op te straet dije tusschen hen oock int gemeijn sijn blijven en t’samen toebehooren en moet dese t’samen en elck voor d’een helft aen de naeste(?) ….? vuijtrijcken en betalen de somme van negenhondert R.gul. ‘t stuck …? omme dije te beladen op ….? veerten toecomen? XVI[hondert] eenenveertich sonder in¬trest d’welcke deselve geloven te doen, maer ingevalle van langer onderhoudinghe gelo-ven ds. van te betae¬len intrest tegens den penning sesthijen, sonder nochtans ..? ghertegens …? den voors Jan Dyrck Anthonisz in de name en tot behoeft als voorbev…? en geerffdeelt, eerst op omtrent twelf loopensaet hoijlant offe …? de selve gelegen is aen den Groenendijck onder Ooster-hout aen de moersijde, streckende van de voors
Groenendijck totte Donge, Peeter Corn[elis] Sprangers en Willem Joosten de Jongh cum suis Suijt en Merten Mathijsse erffgen[amen] Noort, te vrijen met twee R.guld. t’sjaers gageldonckse chijnsen en sijnen heeren¬chijnse. Item noch op omtrent twelff loopensaet offe? als de selve gelegen sijn in de Hamroe alhyer, Stoffel Adriaenszn Meulenschot Oost, de Donge West, Adam Claes Hen-dricxszn Suijt, en Adriaen Adriaenszn
greelmaecker cum suis Noort, te vrijen met sijnen heeren chijns].
Item noch op omtrent sesse en een halff loopensaet saylant offe en? als ‘t selve gelegen is in de stede van …? Adriaen Claessen, gestaen en gelegen in de hoe..? alhyer, Jan Peetersen van Spreeuwel? Suijt en oost Jan Dyrck Anthonisen met sijne eijge erve West en Adriaen Anthonis Henricxs cum suis Noort, belast met twee veerton rogge sjaers?] aen de Tafel van den H. Geest binnen der stadt Breda voor der vrij co. ‘er loos, mitsgaders noch op omtrent XII loopensaet vuijtge-dolven moergronden, gelegen onder dese heerlijk,
heijt achter [het] Nellenbosch, genaempt Schuttersgronden, de gronden dye eertijts toebehoren plach Cc ‘
lis Fransen Oost. Adriaen Peeters erffgen[amen] West, Cornelis Jan Willems weeskynt Suijt en Jan Corne- lis Cruijl cum suis Boort, te wcyen commerloos. Ende sal dese lande? voors ….? met name Manneken en
Neeltje ..? …? veerten toetomen XVI (hondent eenenveertigh ontfangen, gelijck voors staet de somme va, negenhondert R.guld[en] ‘t stuck als voor.
Ende is conditie dat Petronelle Anthonisen weduwe lestmael wijlen der voors Peeter Peetersen. hennen torn parenten vader zaliger( hoeren leven lanck in tochte sal mogen besitten en gebruijcken het voors nieuwt huijs waer op Cornelia Peeter Peetersen hyer voor en bevallen is. Item het achter-sten hoffke n, te weten van slootken aen aff tot achter op te doornehegge toe. Item noch een roy brute te midde en ter langhl ‘foor .1. eersten acker, te weten van haer Jenneken en Cornelia lande elck een halff roy breet, mitsgaders jaerlijcx noch oock te mogen steecken drije roeden bleckelin-gen vuijtte voors twelf loopensaet gronden waer op d, voors Jan Dyrckszn [Anthonissen] in de na-me en …? als voor bevallen is, sonder dat sij comparenten daer voor iets sullen van …? proffijteren mits is conditie dat deselve weduwe off gebeurde dat deselve vuijt voors huijske vertrock, allen ‘t gene voors is niet en sal mogen verhueren, maer alsdan geheel en alle goeder[en] moeten verlae-ten en alsdan bij elck dye op’t selve bevallen is, gade geslaegen en aanveert wordden.
Ende is mede conditie dat wegen en waegenspoor, loopende over de voors stede, te weten( aen de Noort¬sijde vijf ackeren lengte …? en aen de Suytsijde de resteren[de]seven ackeren lenghte comen[de] totter Ryoel toe, sal ieder parthye tegens sijne landen den eygendom daeraff toecomen, maer deselve ackeren …? daeraff te midden door gesplit moordden.
Ende geloven sij comparenten malcander en t’samen de renten op alle de voors goederen staende en jaerlycx vuytg..? tverloop verschene Lichtmisse XVI[hondert] eenenveertich lestleden te sullen afdoen en betaelen naer(?) daer naer blijven op ieder sijne lande gelijck dye elck aengenoem[?] sijn en off gebeurde dwelck men nochtans meeijnt men dat naermaels op eenighe der voors goederen bevonden wordden ietw…? vuyt te gaen dan hen elck hyer is aengenoemt, gelovende [selve mal-canderen te sullen helpen draegen en goet doen, blijvende tusschen de voors comparenten en erffgen[amen] noch gemeijn en ombedeelt seeckere partijen gronden onder dese heerlijck[heijt] gelegen, gecomen van Peeter Cornelisen van Gilse, haren Grootvader en Overgrootvader, waer? met welcken scheijdinge en deijlingh de voors Comparenten verclaerden wel en
deuchdelijck tevreden te sijn, verthyende over sulcx den op dese anders gedeelt waerop den schouten gemaent en schepenen gewesen hebben.
Actum XI April 1641 … den Schoutet Isaac Peetersen en Floris Pels(?) schepen.
In de marge (fol 69v)
Depot. Te den 14 Mey 1642 heeft Jan Dyrck Anthoniszn als vader en voight van Mathijs sijnen soon, daer moeder aff was Lijntken Peeter Peeterszn [van Ghilsedr], verclaert en bekent dat Jen-neken Peeter Peetersen aen hen voldaen en betaelt?] heeft de helft der negenhondert R.gl. in de-sen geroer t?, sijnde vierhonderd en vijfftich alsoo maer gelijcke vyerhondert en vijfftich en sijn res-teren[de], dwelcke Cornelia Peeter Peeterszn schuldich [voor dit fragment moet de originele acte nogeens geraadpleegd worden. Wegens fotocopie]
13? april 1646 heeft Jan Dyrck [idem als hiervoor] vyerhondert vijfftich Rgl de ….yerto.? ….colt? voldaen en betaelt, also dat dese hyer centen te cesseren, doot en te niet sijn, doch is daer aen ge-cort de honden R.gl. [die] bij Mathijs Jans.’ aen haer, Cornelia en Jenneken haer suster, bij testa-ment gemaeckt sijs.

Folio 71v
ADRIAEN EMBRECHT WILLEM TIMMERMAN (1640-13) heeft verkocht aan JAN ROELOF JA-COBS saijlant in de Leeghe HAM 15. 4. 1641

Folio 71v
MAEIJKE CORNELIS GIJSBRECHTS en haar man ANDRIES CORNELIS ANDRIES laecken
cooper(1640-39) hebben verkocht aan PEETER ISAACK PEETERS van LOON (1650-11) een huis met schaapskoij en hoff in de Kerkckstraet. f. 2.10 aan de H. G. Armen. 17. 4. 1641 Zie ook RA 99.

Folio 72r
CORNELIS WIJNANT OLIESLAGERS heeft verkocht aan BERNARD ADRIAEiN FAEMER (1650-2) en zijn vrouw SIJKE VAS JANSEN VERMEULEN (100-l7) een stede met huis op Cleijn Dongen. Geerfd van zijn ouders. (schoonouders ?) 17-4-1641

Folio 72r
ADRIAEN CORNELIS JANSEN heeft verkocht aan ANTHONIS JANSEN de smit (1640-9) de helft van 2 roeden breed vuijtgedolven moergrond Cleijn Dongen op de Affganck 16. 4. 1641.

Folio 72v
IKEN CLAES HENDRIKS, weduwe DOMUS CORNELIS MEEUS (1640-32) heeft verkocht aan ADAM CLAES HENDRIKS, haar broer, de helft van een stede met huis etc. in de Ham, belast met 35 stuivers voor de Pastorije van ‘s, Gravenmoer. 22. 4. 1641 Zie voor ADAM CLAES HENDRIKS en DOMUS CORNELIS MEEUS de bijlage bij RA 100.

Folio 72v
CATHALIJN DIJRCK ADRIAENSEN en haar man HENDRIK HENDRIK MICHIELSEN hebben verkocht aan ANTHONIS JANSEN de smit (zie 72r) vuijtgedolven moergronden op Cleijn Dongen.

 1. 4. 1641

Folio 73r
ADRIAENTKEN ADRIAEN ANTHONISSEN en haar man ADRIAEN BASTIAENAN ANTHONIS-SEN mede voor ADRIAENTKE CORNELIS SIJMONS hebben verkocht aan ANTHONIS JAN-SEN de smit (1640-8) ½ van een roede breed vuijtgedolven moergronden op de Affganck. 25. 4. 1641

Folio 73r
JAN ADRIAEN CORNELIS PHARO heeft verkocht aan ANTHONIS JANSEN de smit ¼ deel van 2 roeden vuijtgedolven moergronden op de Affganck, tussen Rijoel en Vaert. 25. 4. 1641

Folio 73r
CORNELIS en ANTHONIS, zonen van JAN ANTHONIS GEERITS hebben verkocht aan AN-THONIS JANSEN de smit 2/5 deel van 2 roeden breed vuijtgedolven moergronden tussen Rijoel en Vaert. 25. 4. 1641

Folio 73v
ANTHONIS JANSEN de smit heeft verkocht aan WILLEM WILLEM PEETERS op de Heij(1640-9)
Folio 73v
CORNELIS PEETER CORNELIS STEVENS heeft verkocht aan JAN GEERITS de smit sijn swagwer ¼ deel van een stede met huijs etc. in de Leeghe Ham. 30 stuivers voor de Heilge Geest.

 1. 5. 1641

Folio 74r
HENRICK JAN HENRICK van BOCHSEL, getrouwd met MAEIJKE PEETER LAUREIJS voor 2/3 paert. CORNELIS PEETER LAUREIJS MEERMANS voor 1/3 paert hebben vercocht aan LAU-REIJS SMITS, schout, ½ buijnder land, waar vroeger een huis op stond op de grens met Rijen en 1 loop heij en weg op het grondgebied van Rijen, genaempt Tichelreijt. 11. 5. 164.

Folio 74v
JAN EMBRECHT PEETERS heeft verkocht aan ANTHONIS GEERIT ANTHONISSEN (1640-11) een hofstede groot 1 loop op denHAM. 12. 6. 1641

Folio 74v
ANTHONIS GEERIT ANTHONISSEN heeft verkocht aan PEETER ADRIAEN PEETER LUIJC-KEN (zie RA 100 en 98) een hofstede. groot 1 loop, in de HAM (1640-11) 12. 6. 1641.

Folio 74v
Oplossing van een geschil tussen THOMAS JAN RIJCKEN en PEETER JAN van DONGEN een-erzijds en JAN ADRIAEN de BACKER ter andere sijde. Het gaat om de koop van 1 loop saijland Vuijlendonck onder Oosterhout. De zaak wordt nu geregeld en Backer zal alles betalen, ook de kos-ten van het proces. En blijkens de aantekening in de marge heeft hij dat ook gedaan.

 1. 6. 1641

Folio 75v
JAN ADRiAEN de BACKER verklaert en bekent f 250,- van 40 groten Vlaams te betalen aan ADRIAEN MICHIELS FIJNENBUIJCK als JAN EMBRECHT PEETERS op Lichtmis 1643 hem de 4 e paije betaalt van een koop. JAN PEETERS heeft een scultbrief afgegeven d. d. 25. 2. 1641

Folio 76r
CATHALIJN WOUTER DOOMEN, weduwe van ADRIAEN MERTENS, geassisteerd met PEE-TER PEETER CLAES BRESSER (schoonzoon). Zij heeft geaccordeerd met JAN LUCAS ROE-LEN (ook schoonzoon) die weduwnaar is van EELTJE ADRIAEN MERTENS. JAN LUCAS ROE-LOFS zal zijn schoonmoeder haar leven lang laten wonen in het huis op de GROENSTRAET. Met expresse conditie, dat als zij niet met elkaar overweg kunnnen JAN LUCAS ROELEN in de schuur zal gaan wonen. 5. 8. 1641.

Folio 76v
EMBRECHT WOUTER DOOMEN voight, en CORNELIS LUCAS ROELOFS toesiender op de weeskijnderen van EELTJE ADRIAEN MERTENS. ALIMENTATIE regeling. De vaderJAN LUCAS ROELEN zal de 2 kinderen houden tot hun 18 jaar. Hoe het verder gegaan is kunt U vinden Ver-pondingsregister I folio 147 12. 8. 1641

Folio 77v
LENAERT VRANCK LENAERTS, voight, en Rocus JAN PEETERS, toesiender voor de 6 wees-kijnderen van MAEIJKE ADRIAEN LENAERTS. De vader, PEETER JAN PEETERS, wagenma-ker neemt op zich de kind te onderhouden tot hun 18e jaar en dan elk f 25, – uit te keren.
Blijkens de marge zijn er in 1670 van de 6 nog in leven: JENNEKEN, CATHALIJN, HEILTJE en LENAERT. 12. 8. 1641

Folio 78v
PEETER JAN PEETERS, wagenmaker, weduwnaar van MAEIJKE ADRIAEN LENAERTS.
Kennelijk had de overleden MAEIJKE nog een minderjarige zus, die als moeder had ENGELTJE ADRIAEN HUIJBEN. Ook was er nog een zus PETRONELLA ADRIAEN LENAERTS.
Er was kennelijk nog wat te verdelen van het echtpaar ADRIAEN LENAERTS en zijn vrouw EN-GELTJE PEETER CORNELIS

Folio 80v
PEETER JAN PEETER de wagenmaker heeft verkocht aan LAUREIJS CLAES ADRI-
AANSEN (1640-27) 19. 8. 1641.

Folio 81r
JAN HENRICK JAN HENRICX, voight, en Schout Smits procuratie voor GIJSBRECHT MATHIJS van SCHENDEL. toesiender, van de 4 weeskijnderen van wijlen ADRIANA WILLEM JANS en WILLEM MATHIJS van SCHENDEL. De kinderen zijn: MAEIJKE, EELTJE, WILLEM en WIL-BORT. MAEIJKE en EELTJE zijn er zelf bij.
WILLEM MATHIJS van SCHENDEL hertrouwde met MAEIJKE JACOBS LOCHT. Alimentaie re-geling. Het geld is door de vader aan de voogden uit betaald. 13. 10. 1641

Folio 82r
BASTIAAN JAN BASTIAANS heeft verkocht aan zijn zoon WILLEM BASTIAANS JANSEN de helft van een half buijnder saijlant tussen Santstaaet en Moerstraet. 31. 10. 1641

Folio 82v
CLAESKE ADRIAEN CLAES CATTEN en haar man PAUWEL PAUWELS hebben vercocht aan WILLEM AUGUSTIJN VERHAGEN vuijtgedolven moergronden op de Affganck. 22. 11. 1641

Folio 83r
HUIJBRECHT HENDRICX van BOCHSEL heeft verkocht aan JAN HUIJBERT BOER een stede met huis, hof etc. in de Heuvelstraat. 28. 11. 1641.

De rest van deze folio is doorgestreept.

Folio 83v
PHILIP LAUREIJS WILLEM OLIFIERS in Oosterhout (zie voor hem RA 98, 99 en 100) heeft ver-kocht aan WILLEM ADRIAEN WILLEMS de helft van een buijn¬der saijlants gelegen in de Buijten-heijningen. 2. 1. 1642.

Folio 83v
CATHALIJN WOUTER DOOMEN weduwe van ADRIAAN MERTENS de wagenmaker heeft verkocht aan haar kleinkinderen 1 loop saijlant in de HAM. Het zijn de kinderen van haar overlden dochter EELTJE en JAN LUCAS ROELEN en de kinderen van DINGENA en haar man PEETER PEETER CLAES BRESSERS

Folio 84r
JAN JAN CLAES BREBERS voight en JAN JAN MATHEUS toesiender van de weeskijnderen wijlen CLAES JAN CLAES BREBERS. De moeder, SIJKE JAN MATHEUS was eerst weduwe van CLAES JAN CLAES BREBERS daarna van CORNELIS CORNELIS CLEIJS.
Zij had uit haar eerste huwelijk de zonen CORNELIS en JAN. Die waren f 15 beloofd. De uitbetaling had al twee jaar geleden moeten gebeuren. Zie het contract van 11-5-1626. Zij krijgen nu in volle eigendom een stedeke in de Groenstraet, groot 3 loop. Zij moeten moeder gratis helpen. Geen stuk te vinden in RA 98 dd 11-5-1626. Dit contract gelft voor de komende twee jaar.

Folio 85r
ADRIAEN JAN HULST in de Biesen, heeft verkocht aan MEEUS en HENDRICK, zonen van DO-MUS CORNELIS MEEUS elk voor da helft 14 loop en 10roeden weijden. Zie o. a. RA 97-6, 1640-21, 32 en 33.

Folio 85v
HEILWICH CORSTIAEN JANS en haar man LAUREIJS PIETER CONINCX (’s Gravenmoer)
hebben verkocht aan WILLEM MATHIJS van SCHENDEL en MAEIJKE JACOBS LOCHT ½ buijnder saijlants op Cleijn Dongen 31. 1. 1642

Folio 85v
Cathalijn Wouter Doomen weduwe van Adriaan Mertens de wagenmaker
Scheiding en deling tussen haar en haar kinderen

 1. Cathalijn Adriaen Mertens en haar man Anthonis Merten Jan Mertens. 1640-49
 2. Peeter Peeter Claes Bressers en de kinderen van zijn reeds overleden vrouw Dingena Adriaen Mertens.
 3. Jan Lucas Roelen en de kinderen van zijn reeds overleden vrouw Eeltje Adriaen Mertens 1640-48. 3. 2. 1642

Folio 87r
PHILIP LAUREIJS WILLEM OLIFIERS in Oosterhout (zie RA 99 folio 22) heeft verkocht aan PEETER JACOB ADRIAEN BINCK 4 loop saijlants in de Heij. 4. 2. 1642

Folio 87v
ADRIAAN JAN RAESEN (1640-13) heeft verkocht aan PEETER JAN DINGENMAN (1640-18) grond in de HAM. 8. 2. 1640

Folio 88r
HUIJBRECHT MERTEN MATHIJSEN v. d. NIJEWENHUIJSEN (1640-23) heeft verkocht aan EMBRECHT RAES WILLEMS saijlant Achter de Bergen . 1640-26. 12. 2. 1642

Folio 88r
MAEIJKE ROCHUS CORNELIS LANGENS vrouw van ANTHONIS PALINGH, ruijterr in Bergen op Zoom, ter eenre en STOFFEL AARTS voight en ADRIAAN SIJMEN LAMBRECHTS (COPPE-LAAR) als toesiender van de weeskijnderen van CORNELIS DENIJS CORNELISSEN+ en LESKE SIJMEN LAMBRECHTS, geassisteerd met HEIJLIGER ADRIAENSEN haar voight in dezen.
Er is een geschil over een wegh of steeght bij JAN HENDRICK COENEN. Dit geschil wordt nu uitgepraat en bijgelegd. 15. 2. 1642

Folio 89v
Vervolg op het voorgaande. Omdat ook JAN HENDRIK COENEN met deze wegh of steecht te
maken heeft. Er wordt precies vastgelegd hoe er gereden moet worden. 15. 2. 1642

Folio 90v
MAEIJKE ROCHUS CORNELIS LANGEN en haar man ANTHONIS CORNELIS PALINGH, ruiter in Bergen op Zoom, hebben verkocht aan ADRIAEN SIJMEN COPPELAER hun deel in vuijtgedol-ven moergronden, gecomen van haer vader en van haar oom ANTHONIS CORNELIS LANGEN. 18. 2. 1642

Folio 91r
Op 6. 3. 1641 werd begraven MELIS JAN MELISSEN in de Leeghstraet. (boek45-106) We vinden hier de alimentatie regeling met zijn weduwe MAEIJKE BARTHOLOMEUS EVERTS . Er zijn 7 kinderen, maar slechts 1 doop. Er is een volledige boedel van het echtpaar. ADRIAEN DIELIS HENDRIKS, voight, en CORNELIS JAN ANTHONISSEN, toesiender. Moeder belooft de kinderen te onderhouden tot hun 20e jaar. 10. 3. 1642.
Zie voor het voorgaande ook RA 103 folio 109 . De weduwe hertrouwde met PIETER ADRIAEN CANTERS.

Folio 92v
JAN ROELOF JACOBS en zijn broer JOOST ROELOF JACOBS ware zonen van ROELOF JA-COBS en hadden de nalatenschap van hun oudere nog onverdeeld. Bovendien hadden zij samen de stede gekocht van JAN CORNELIS HAENSBERGH en nog grond van HENDRICK JAN RUT-GERS. Nu Jan is overleden wordt het bezit gedeeld tussen de weduwe en kinderen van JAN n.l. CATHALIJN CORNELIS ADRIAEN AERTS en JOOST ROELOF JACOBS ??, beide in de HAM. De deling vond plaats op 11. 3. 1642.

Folio 95r
Direct aansluitend bij het voorgaande vinden we de alimentatieregeling voor de kinderen van JAN ROELOF JACOBS en zijn vrouw CATHALIJN CORNELIS ADRIAEN AERTS Uit de aantekening in de marge blijkt dat CATHALIJN is hertrouwd en dat er een zoon ROELOF is. Ook blijkt daaruit dat een zuster is overleden. 12. 3. 1642

Folio 96v
AERT DIJRCK van HOUT, klompenmaker in ‘s Gravenmoer, verkoopt aan CORNELIS JACOB WILLEMS, (1650-9) een stuk saijlants in de Ham. 17. 3. 1642

Folio 97r
JACOB PEETER BRUIJNEN voight en JACOB LAMBRECHTSEN in Ter Heijden toesiender (zie RA 100 folio 89r) van de 5 weeskinderen van het echtpaar JAN JACOB PEETERS + en LESKEN ADRIAEN LAMBRECHTS (1640-19). Van dit echtpaar 3 dopen JACOB en ADRIANA 14. 1. 1627, en COMMERKE op 3. 1. 1632.
ALIMENTATIE REGELING. De weduwe mag alles houden. Maar de helft van de stede is eigen-dom van de kinderen en voor moeder is het vruchtgebruik. Als de kinderen 18 jaar zijn krijgen ze elk f 20, – en een koij met bedde. Geen aantekeningen in de marge. 19. 3. 1642

Folio 98v
AERT ADRIAEN JAN ROELEN, ANDRIES DENIJS JANSEN, MAEIJKE WILLEM CORNELIS, geassisteerd met ……… MICHIELS haar man, ANNEKE PEETER JANSEN geassisteerd met JAN JAN MERTEN, haar man. Zij hebben elk voor ¼ deel verkocht aan ADRIAEN SIJMONS COPPELAER vuijtgedolven moergronden op Cleijn Dongen tussen Rijoel en Kae. 28-3-1642

Folio 99r
JENNEKE JAN RAIJMAKERS weduwe lestmael van JAN HUIJBRECHT CORNELIS BOER ( begraven op 26. 1. 1642, boek 45-118), geassisteerd met haar zoon HENDRIK JANSEN van BOCXEL voor de helft en HUIJBRECHT ADRIAEN CLAESEN, ADRIAEN ADRIAEN CLAESEN, ANNEKE ADRIAEN CLAESEN getrouwd met JAN PEETER NELO, als ook PEETER ADRIAEN PEETER LUIJCKE, samen voor de andere helft. Zij hebben verkocht aan CORNELIS MERTEN MATHIJSEN v. d. NIJEWENHUIJSEN een stede etc. aan de HEUVEL (1640-42). Ge-comen van HUIJBRECHT HENDRICX van BOCXEL.
Zie voor meerdere van deze namen RA 100 folio 16 en 98 folio 13 en 54.

Folio 99v
ADRIAEN EMBRECHT WILLEM TIMMERMANS (1640-13) heeft verkocht aan CORNELIS CORNELIS BUIJS (1640-5) 2 loep saijlants in de HAM. 26. 4. 1602

Folio 100r
MARGRIET PEETER PEETERS, geassisteerd met JAN DIJRCK JANSEN (geen dopen) haar man, heeft verkocht aan ADRIAEN en WOUTER, gebroeders, zonen van HENDRIK . . . . . n . . . 5 loop saijlant en weij op Cleijn Dongen. Mogelijk is de achternaam VAN LOON. 6. 5. 1642

Folio 100r
Dezelfde verkopers hebben verkocht aan JACOB PEETER BRUIJNEN (1640-6) 1/25 deel in een half buijnder saijlants. 6. 5. 1642

Folio 100v.
PEETER ADRIAEN BLOCK (1640-3) heeft verkocht aan zijn wettige vrouw MAEIJKE ADRIAEN CLUIJTER de ½ van zijn deel in het gemeenschappelijk bezit op Cleijn Dongen. 12. 5. 1642

Folio 100v
MELCHOIR SCHEP, schout in de Vrijhoeve, voight en zich sterck makende voor MAEIJKE WIL-LEMS, gevaren naer NIJEN NEDERLANT. MELCHIOR SCHEP en STEVEN ANTNONIS PHA-RO die samen last en procuratie hebben voor CORNELIS GEERITS BIJVOETS, wonende in Schiedam, voor deze BIJVOETS zelf, maar ook als voight voor het weeskijnt van JAN BARENDS, daer moeder af was ADRIAENTKEN GEERIT BIJVOETS saliger, MARCUS JAN PhARO, nu wo-nend in Cappel vanwege zijn huwelijk met de weduwe LIJSKE GEERITS BIJVOETS (zie REHM).
En van MARIJNUS ADRIAENSEN, ruijter in garnisoen in Breda, getrouwd net CORSTIAENTJE WiILLEMS, ook voor LESKE en GEERIT WILLEMS, die als moeder hadden NEELTJE GEERIT BIJVOETS, .
Zij zijn allemaal erfgenamen van ADRIANA ADRIAEN van BERGEN, weduwe MICHIEL CORNE-LIS BUIJS. Er is ook een acte van Procuratie uit ‘s Gravenmoer d. d. 11. 1. 1642.
Zij verkopen aan PEETER ADRIAEN RUTTEN hun deel in vuijtgedolven moergronden op de Af-fganck, vroeger eigendom ven AERT van BERGEN. 12-5-1642

Folio 101v
ADRIAENTJE JACOB v. d. WEE en haar man ANDRIES ADRIAEN SMIT(1640-40) heeft ver-kocht aan AERT JAN JAN MEERMANS en zijn vrouw MAEIJKE JACOB JORIS v. d. WEE 1/3 deel van een stede met huijs etc. in de Kerckstraet. 12. 5. 1642.

Folio 101v
JAN JOOST JANSEN, NEELTJE JOOST JANSEN, CORNELIS DOMUS CORNELISSEN voight, en JAN PEETER CLEIJS toesiender van de twee kinderen van JAN PAUWELS m. n. CORNELIS (zie 1660-21) zie bijlage en ADRIANA, die als moeder hadden JENNEKE JOOST JANSEN, MAEIJKE JOOST JANSEN en haar man WOUTER JAN HENDRICX (van LOON?)
Deling van de nagelaten goederen van JOOST JAN SIJMEN en ADRIANA CORNELIS MEEUS . Dit laatste echtpaar wordt ook genoemd in RA 100 folio 99 De wijze waarop gedeeld wordt is inte-ressant. 11. 6. 1642
Van de voorgaande personen staan er verschillende bij elkaar in 1660-21. Zie JAN JOOST JAN-SEN, CORNELIS JAN PAUWELS en WOUTER JANSEN van LOON.

Folio 105r
JAN JOOST JANSEN krijgt het deel van zijn zus NEELTJE er bij, maar maar daartegenover be-looft hij dat hij haar leven lanck voor haar zal zorgen en de andere familieleden hoeven er niets aan te doen. Daar gaat ieder mee accoord en als het nodig is zullen ze JAN bijstaan.
Voor het nageslacht van deze familie kunt B tereoht in het verpondingsregister deel II folio 170 en 171.

Folio 105v
BARTHOLOMEUS WILLEMS de CROM heeft verkooht aan ADRIAEN WOUTERS van RIJEL (?) en zijn vrouw MARGRIET AERT de WIJSE een stede met huijs etc. aan de Heuvel 1. 7. 1642
Niet gevonden in het Hoofdgeldboek.

Folio 106r
JACOB PEETER MATHIJSEN voight en ADRIAEN JAN BUIJS, toesiender van de 6 weeskijn-deren van JAN PEETER MATHIJSEN. De kinderen zijn: NEELTJE, LIJNTKE 27. 10. 1628, ADRIANTKE, 25. 11.1630 , IKE, gedoopt als SIJKE op 8. 4. 1633, CORNELIS 3. 6. 1635 en AN-NEKE
Er was een testament d. d 26. 6. 1642. Moeder JENNEKE CORNELIS ADRIAENS
Alimentatie Regeling. Waer het gezin woonde in Dongen wordt niet duidelijk. Begraven 2. 7. 1642 boek 45-123. 1640-43 Zie ook folio 115. Actum 1. 8. 1642

Folio 108r
In dit stuk worden vele namen genoemd die met Dongen niets te maken hebben maar alle erfge-namen waren van de in 1625 overleden [ADRIAEN] MICHIEL JACOBS, schout van ‘s Graven-moer. JOHAN van BERGEN, LAMBRECHT en ADRIANA MARIA van BERGEN, JACOBMIJN van IPELAER, weduwe DIJRCK van LITH, ROMBOUT van DAELEM, CATHARINA CLAES JA-COBS, de kinderen van MAEIJKE ADRIAEN JACOBS en ADRIANA ADRIAEN CLAES JA-COBS, JAN JACOB CUIJPER, heemraad in ‘s Gravenmoer, HEER v. d. DUIJN en GOVAERT van ALPHEN

 1. 8. 1642

Folio 110r
JAN ADRIAEN JAN DANIELS van HEIJST, voight, GEERIT DIJRCK ANTHONISEN toesiender met procuratie voor dE weeskijnderen van ADRIAEN CORNLIS STREEL, ook genoemd ADRIAEN
CORNELIS MEESTER JANS, gewesen ruijter te Maasstricht. De moederr is CORNELIA MAR-REN Als plaats, waar de procuratie is opgemaakt wordt genoemd. SICHEM in het land van Luik. En Graefschap van Loon . (30. 8 1642)
De moeder heeft hier JAN DIJRCK ANTHONISSEN als gecoren voight. Alimentatieregeling. Voor BARBARA, 3 jaar oud, en ADRIAEN, 1 jaar. De kinderen elk f 100,- Er zijn diverse percelen grond in Dongen en Oosterhout. Geen aantekening in de marge die ons verder brengt. En geen houvast in hoofdgeldboek. 16. 9. 1642.

Folio 112r
JOACHIM ADRIAEN PEETERS voight en LAUREIJS CORNELIS JAN RIJSBERGEN toesiender
van de zes onmondige weeskijnderen: CORNELIS 14 jaar, ANTHONIS,11 jaar, PAUWEL 9 jaar, MAEIJKE 6 jaar, ADRIANA 4 en ANNEKE 1 jaar. De overleden vader was JAN CORNE-LIS HUIJBRECHTS (1640-11) De moeder was ANNEKE ANTHONIS GABRIELS (RA 97 folio 18r) Van de zes kinderen slechts 2 dopen: ANTHONIS 8. 12. 1631, en PAUWEL, 1634.
Alimentatie regeling. Zie o. a. 1681-14 en RA 100 folio 100 en 101

Folio 113v
HESTER SIJMEN PEETERS BOL en haar man JAN EMBRECHT PEETERS hebben kocht aan REIJNIER JANSEN van BOMMEL saijlant op Cleijn Dongen. Zie voor deze koper en verkoper 1650- 1 en 2. 6. 11. 1642

Folio 113v
LAUREIJS ANDRIES OMEN heeft verkocht aan ADRIAEN ADRIAEN Gareellmaker weij in de HAM (zie 1640-23 en 37)

Folio 114r
ANTHONIS BASTIAEN SMIT is weduwnaar van DINGENA PEETER CLEIJS. Maar DINGENA was eerder weduwe van ADRIAEN JANSEN ‘t GEMOET.
Uit dat huwelijk had zij een dochter ADRIANA ADRIAEN JANSEN ’t GEMOET. En die was intus-sen getrouwd met ADRIAEN MICHIEL FIJNENBUIJCK. Ze gaan nu delen.
ANTHONIS BASTIAENS krijgt de helft en zijn stiefdochter de andere helft. En stiefpa krijgt ook nog de tochte ofte bladinge van een akker van 6 loop. 26. 11. 1642.

Folio 115r
Op dezelfde dag “verkoopt” ADRIAENTKE de helft van het geerfde aan haar man ADRIAEN MI-CHIELS FIJNENBUIJCK.

Folio 115r
HUIJBRECHT ADRIAEN JOCHUMS heeft verkocht aan JOOST SIJMEN GOVAERTS ¼ deel van een camer van de huijsinge van ADRIAEN RAES WILLEMS in de BIESEN, De helft is eigen-dom van CLAES HUIJBERT RAESEN en de andere ¼ was reeds eigendom van de koper. HUIJ-BRECHT ADRIAEN JOCHUMS was een zoon van MARGRIET HUIJBERT RAESEN. 1. 12. 1642.

Folio 115v.
Leg hiernaast folio 106.
JENNEKE CORNELIS ADRIAEN AERTS weduwe van JAN PEETER MATHIJSEN, geassisteerd met ADRIAEN JANSEN BUIJS, haar halve broer, ter eenre. DINGENA JAN PEETER MATHIJ-SEN en haar man JAN CORNELIS JANSEN, MARCHELIS, PEETER en MICHIEL JAN PEETER MATHIJSEN. ter andere sijde. Dit viertal had als moeder CORNELIA MICHIEL WOUTERS .
De kinderen uit het eerste huwelijk hebben recht op hum vaders deel.
En daarom delen zij nu met hun stiefmoeder. Zie 1640-43 waar MARCELIS en PEETER worden genoemd. Blijkens de marge is uitbetaling gedaen. 10. 12. 1642.

Folio 117r
PEETER ISAACK PEETER JOOSTEN van LOON stelt waarborg voor alle commer op de grond onder Oosterhout die hij onlangs heeft verkocht aan PEETER PEETER JOOSTEN van LOON.

 1. 1642

Folio 117r
AERT JAN AERTS voight en ADRIAEN MICHIEL FIJNENBUICK toesiender van het weeskind van JAN JAN AERTS (RA 98 en 99 -14 en 67). Proces met JAN ADRIAEN CORNELIS PHARO, stiefvader. Het gaat over een obligatie van f 130-. 15. 12. 1642.

Folio 118r
JAN DIJRCK ANTHONISSEN heeft last en procuratie van HERMAN de ROIJ, schout in Tilburg, DELIANA, zuster van de vorige, weduwe van ROCHUS LEMMENS te BOXTEL, de kinderen van HUIJBERT de ROIJ + te ETTEN, de kinderen van JAN de ROIJ en ELISABETH de BECKER, DIJRCK de ROIJ, schout in Wuestwezel, CHARLES de ROIJ in Alphen.
Zij allen zijn kinderen van JAN de ROIJ en ENGELTJE JAN SPIJCKERS.
Tevens voor ADRIAEN van ASTEN en AGNES JAN de ROIJ, ADRIAEN COMANS en JOHAN-NA de ROIJ in Oosterwijk, JOHAN GERARDS en MARIAN de ROIJ in Heeze, ELISABETH de ROIJ, begijn, en HARMEN de ROIJ.
Zij hebben verkocht ¼ deel van 3 buijnder beemp bij de Vaert gecomen van WOUTER JAN SPIJCKERS hun oud-oom. 5. 1. 1643.

Folio 119r
JAN PEETER CLEIJS voight en PEETER ADRIAEN van BAVEL toesiender van de drie kinderen van ADRIANA MEEUS de DECKER: MARIJKE 4 jaar, BARTHOLOMEUS 2 jaar, ADRIANA 1 jaar.
Geen dopen, ze vallen alle is het grote hiaat. Vader is ADRIAEN ADRIAEN van BAVEL.
Alimentatie regeling. Blijkens de marge is MARIJKE later getrouwd met MELIS WOUTER EMMEN (zie kaart met 8 dopen). Ook MEEUS ADRIAEN van Bavel wordt daer genoemd. 17. 1. 1643

Folio 120
Zie bij het volgende ook hiervoor folio 99.
HUIJBRECHT ADRIAEN BOER, ADRIAEN ADRIAENBOER. ANNEKE ADRIAEN BOER en JAN PEETER NELO, PEETER ADRIAEN PEETERS. Erfgenamen van JAN HUIJBRECHT CORNELIS BOER.

Folio 120
JENEKE JAN JAN RAIJMAKERS weduwe van JAN HUIJBRECHT CORNELIS BOER geassis-teerd door HENDRIK JAN HENDRIKS, haar zoon. Scheiding en deling. Er is ook nog een dochter JENNEKE JAN HENDRIKS. Het bezit ligt binnen Dongen en op de grens met Rijen Tichelreijt

 1. 1. 1643

Folio 122v
ADRIAEN ANTHONIS MATHIJSEN heeft verkocht aan JAN ANTHONIS MATHIJSEN, zijn broer, een stede met huis etc. in de HAM. 1650-9. 22. 1. 1643.

Folio 122v
MAEIJKE CLAES ROELEN en haar man JAN JAN FICK hebben verkocht aan CORNELIS CLAES CORNELIS CORNELIS CLEIJS WARREN het gerechte sesde paert in een stede van ROELOF HUIJBRECHTS in de Leeghstraet. 27. 1. 1643

Folio 123r
Copie van een stuk uit Antwerpen. Het gaat over 2 merrie paarden van het Gasthuis van Breda, die buiten de Bospoort in een wei lopen. De huur is voor 1 jaar betaald.

Folio 123r
JENNEKE CORNELIS ADRIAENSEN weduwe wijlen JAN PEETER MATHIJSEN geassisteert met haar halve broer ADRIAEN JAN BUIJS heeft verkocht aan CORNELIS ADRIAEN CORSTEN een stede met huis etc. aan de Heuvel(1650-27). Zie hiervoor folio 106 en 115. 5. 2. 1643

Folio 123v
WILLEM ADRIAEN WILLEMS heeft verkocht aan HENDRIK GEERIT JANSEN 6 loop saijlant aan de Heijcant 10. 2. 1643

Folio 124r
JACOB HUIJBRECHT CORNELIS geeft waarborg aan PEETER CORNELIS van LOON inzake verkochte grond. Zie de transactie op 25. 2. 1641 op folio 62. 19. 2. 1643

Folio 124v
MAEIJKE CORNELIS ROELOFS en CORNELIS ADRIAEN CORSTEN (zie folio 123 en 1650-27) hebben verkocht aan ANTHONIS MATHIJS ANTHONISEN in de Moerstraat een stede met huis etc. gelegen in de Santstraat. 20. 2. 1642.

Folio 125r
MAEIJKE CORNELIS ROELOFS en CORNELIS ADRIAEN CORSTEN hebben ook ver¬kocht aan HUIJBRECHT WILLEM PAUWELS 5 loop saijlant in de Bergen voor de helft. De andere helft is van MATHIJS MATHJSEN. Ook aan CORNELIS ANTHONIS JAN JANSEN 2 loop saijlant in de Moerstraat. 20. 2. 1643

Folio 125r
VIJVER ADRIAEN WOUTERS v. d. NIJEWENHUIJSEN heeft verkocht aan CORNELIS JAN HUIJBRECHT LICHTENBERGH 1/3 deel van 1½ loop bosch. (1640-29 en 33) 23. 2. 1643

Folio 125v
PAUWEL ANDRIES ADRIAEN OOMEN (98-7 en 100-98) en zijn zus ANNEKE ANDRIES ADRI-AEN OOMEN die getrouwd is met JAN PEETER JAN LEMMEN (100-157) hebben verkocht aan PEETER ADRIAN JANSEN (1640-10) de helft van een stede op de 30 Buijnders. De andere helft was reeds eigendom van de koper. (100 – 157). De koper was getrouwd met ANNEKE ADRIAEN CORNELIS. 18. 3. 1643

Folio 126R
PEETER ADRIAEN JANNEN (1640-10) heeft verkocht aan GEERIT JAN WOUTERS v. d. NIJEWENHUIJSEN (1640-10) 1/5 van een stede met huis etc. op de 30 Buijnders waarvan hij reeds /15 deel in eigendom had. 18. 3. 1643

Folio 126v
ADRIAENTKEN CORNELIS JAN WILLEMSen haar man CLAES DOMUS CORNELIS MEEUES (zie doopkaart) hebben verkocht aan JAN CORNELIS JAN CLEIJS een stede met huis etc. in de Moerstraet, gecomen van haar vader. 18. 3. 1643

Folio 126v
Dezelfde verkopers verkopen ook aan JAN PEETER PEETER STEVENS (1640-32) een stede met huis etc. in de Moerstraet, gecomen van CORSTIAEN JACOB PAUWELS 18. 3. 1643

Folio 127r
BASTIAEN JAN BASTIAENS en zijn broer CORNELIS JAN BASTIAENS hebben verkocht aan PEETER PEETER STEVENS 1/3 deel van een weg van 1 roe breed tussen Moerstraat en Rijoel. Ook nog een stuk dries. 18. 5. 1643

Folio 127v
JAN CORNELIS JAN CLEIJS heeft verkocht aan ANTHONIS MERTEN v. d. NIJEWENHUIJSEN 1 buijnder weijen bij de Gemeijne steeght. Zie voor koper en verkoper 1640-18, 18. 3. 1643

Folio 127v
JAN CORNELIS JAN CLEIJS heeft verkocht aan JAN PEETER JAN LEMMEN ½ buijnder saijlant aan de Bontendijck (?) 18. 3. 1643

Folio 128r
JAN PEETER JAN LEMMEN en zijn vrouw ANNEKE ANDRIES ADRIAEN OOMEN treffen een regeling inzake de na te laten goederen. Naar de Landrech¬ten van Breda, half om half.

Folio 128v
ANTHONIS MATHIJS ANTONISSEN , voor hem zelf, en als voight en JAN CORNELIS van LOON als toesiender van de 6 onmondige weeskijnderen van DINGENA JOOST ADRIAENSEN (1630-10), JENNEKE DINGEMAN JOOST ADRIAENSEN en haar man PEETER CORNELIS JANSSEN, JOOST ADRIAEN JOOSTEN voor hem zelf, MATHIJS ANTHONIS MATHIJSEN voor hemzelf die ook procuratie heeft ADRIAEN ANTHONIS MATHIJSEN op Schouwen, broer van MATHIJS, MAEIJKE CORNELIS ROELOFS die als moeder had CORNELIA ANTHONIS MATHIJSEN en nu getrouwd is met CORNELIS AADRIAEN CORSTIAENS. Al deze personen zijn erfgenaam van broederszijde.

CORNELIA STEVEN CORNELIS BROEDERS en haar man ANTHONIS MERTEN v. d. NIJE-WENHUIJSEN, ANTHONIS MERTEN MATHIJSEN is ook voight en PEETER ADRIAEN JAN-SEN toesiender van STEVEN ANTHONIS STEVENS; STEVEN JAN STEVEN voor hem zelf, CLAES HUIJBRECHT RAESEN, vader en voight van zijn zoon HUIJBRECHT die als moeder had EELTJE STEVEN CORNELIS BROEDERS, STEVEN JACOB STEVENS voor hem zelf JA-COBMIJNA JACOB STEVENS en haar man ADRAEN JAN LAUREIJS OOMEN. zij alle zijn erf-genamen van moederszijde van STEVEN JAN MATHIJSEN.
Al deze personen stemmen in met de verkoop van de stede met huis etc. van wijlen JAN MATHIJ-SEN aan CLAES DOMUS :CORNELIS MEEUS. In de HAM Zie 1650-13 waar CLAES wordt ge-noemd.

Folio 129v
Alle voorgaande personen hebben ook verkocht aan PEETER MEEUS JAN KARREMAN grond onder Oosterhout (en dus daar gevest) maar hier betaald. 18. 3. 1543

Folio 130r
WOUTER JANSE de BONT voight en ADRIAEN PEETER MELIS toesiender van de 5 weeskin-deren van Wijlen WILLEM JANSEN de BONT.
JENNEKE, LESKE, PEETER, ADRIANA, CORNELIS (8 jaar) die als moeder hadden EELTJE PEETER MELIS. Verder DINGENA WILLEM JANSEN de BONT die getrouwd is met HEIJLIGER JAN CORNELIS (1640-34 en doopkaart) en JAN WILLEM de BONT een nog ongetrouwde maar mondige zoon. Alimentatie regeling. 21. 3. 1643

Folio 131r
PEETER HENDRIK STEVEN BRABER heeft verkocht aan CORNELIS DENIJS BOUWENS vuijtgedolven moergronden op Cleijn Dongen tussen RIJOEL en Vaart. 21. 3. 1643

Folio 131r
CORNELIA JAN HULSTMAN (98-74 en 100-38v) getrouwd met ADRIAEN RAES WILLEMS , wonend in Geetruidenberg. Zij verkopen aan WILLEM JOOST WILLEMS en JOOST SIJMEN GODERTS elk de van een huijsinghe, ZONDER de CAMER !!!! Ook land in de Biesen. 27. 3. 1643

Folio 132r
WILLEM JOOST WILLEMs de jonge, verklaart dat ADRIAEN JOOST WILLEMS te Geertruiden-bergh hen f 120, – heeft gerestitueerd. Het is mede een verrekening van de gesloten koop.

Folio 132r
ROELOF HUIBRECHT ROELOFS voor de helft en MAEIJKE HUIJBRECHT ROELOFS met haar man PEETER WOUTERS BOEFT voor de andere helft, hebben verkocht aan CLAES CORNELIS CORNELIS CLEIJS (1650-32) 5 loop grond in de Leeghstraet gecomen van HUIJBRECHT en PEETER ROELOFS. Er ontbreekt een naam in het verhaal (regel 10). Ook nog hun deel in 6 loop weijen aan de Hogedijk. De koper is getrouwd met ANTHONETTA JAN in ‘t BROECK en zij stemt in met de koop. (zie voor haar 100-93) 7. 4. 1643

Folio 133r
CLEIJS CORNELIS CORNELIS CLEIJS heeft verkocht aan WILBORT RIJCK WILBORT een half buijnder saijlants in de Heij. 7. 4. 1643
Folio 133v
ANTHONIS RAES WILLEMS heeft verkocht aan JOOST SIJMEN GOIJAERTS een gedeelte in de stede met huis etc waar hij recht op had in de stede van MARGRIET RAESEN. 18. 4. 1643

Folio 133v
Een zaak tussen moeder en dochter.
ANTHONIS MERTEN MATHIJSEN v. d. NIEUWENHUIJSEN was getrouwd met CORNELIA STEVEN CORNELIS BROEDERS. Deze CORNELIA is kennelijk eerder getrouw geweest , want zij heeft een dochter: MAEIJKE JAN HUIJBRECHTS.
Deze MAEIJKE is nu getrouwd met ADRIAEN JAN EVERTS.
Het verhaal draait om het testament van JAN CORNELIS BROEDERS d.d. 23. 2. 1623. ANTHO-NIS MERTEN MATHIJSEN krijgt het legaat. Maar in de marge staat dat ADRIAEN JAN EVERTS van ANTHONIS MEERTEN MATHIJSEN hem op 17. 6. 1646 hem een bedrag heeft uitgekeerd.
Verder blijkt uit dit verhaal dat CORNELIA STEVEN CORNELIS BROEDERS een zoon ADRIAEN had uit haar tweede huwelijk. In totaal krijgt dochter MAEIJKE f 200,- en dat is voldaan. 24. 4. 1643.

Folio 134v
SIJKE VAS JANSEN VERMEULEN (100-17) nu getrouwd met BERNAERD ADRIAEN FAEMER verkocht heeft aan PEETER VAS JANSEN VERMEULEN haar deel in het ouderlijk bezit, zowel huis als grond.

Folio 135
JAN JAN BERIS van Oerle (?) heeft verkocht aan ADRIAEN PIETER ADRIAEN van TILBURG 1/8 deel in 4 buijnder beemp. 27. 4. 1643

Folio 135v
CATHALIJN CORNELIS STOFFELS weduwe wijlen GIJSBRECHT CLAES geassisteeert
met HENDRIK JAN HENDRIK van BOCXEL, en heeft verkocht aan HENDRIK ANTHONIS HENDRIKS de GRAUW een stedeke met huis etc aan de Heijcant (1650-28 en 100 -5v) 2. 5. 1643

Folio 136r
CLAES ADRIAEN JANNEN heeft verkocht aan JOACHIM ADRIAEN PEETERS 1 loop saijlant Achter de Bergen. 1640-26 en 27. 11. 5. 1643

Folio 136r
JACOB PEETER BRUIJNEN voight, en HENDRIK BOUWENS toesiender van de weeskinderen van PEETER PEETER BRUIJNEN en MAEIJKE JAN VERSTEEGH + Ook JACOR PEETER BRUINEN voight en ADRIAEN JAN BUIJS toesiender van de weeskinderen van PEETER PEE-TER BRUIJEN en MAEIJKE JAN ADRIAEN LEMMEN.
Zij hebben verkocht aan ADRIAEN en WOUTER HENDRIKS de WEERT, elk voor de helft, een gedeelte van een stede met huis etc op Cleijn DONGEN. (1650-4 en 100-12) 11. 5. 1643

Folio 136v
RAES JOOST JAN LAMBRECHTS, (1640-45) weduwnaar van JENNEKE JAN GIJBEN (100 folio 69), JENNEKE is ook moeder van JASPER ADRIAEN van WIJFFLIET. Let op het verschil in naam van JENNEKES 2e man.
Deling tussen JASPER en zijn stiefvader. Zie ook 100 folio 24 dan wordt alles nog interessanter ! 13. 5. 1643.

Folio 137v
ADRIAEN van VESSEM landmeter in ‘s Gravenmoer, procuratie voor de broers JAN en PEETER ADRIAEN BLOK. Zij hebben verkocht. aan NARCUS JAN PHARO (hun stiefvader) hun erfdeel in een weij op Cleijn Dongen. 16. 5. 1643

Folio 138 R
MARCUS JAN PHARO heeft verkoccht aan TOMAS JANSEN van BOMMEL een akker saijlants op Cleijn Dongen. 16. 5. 1643

Folio 139
Er volgen dan twee copieen van elders ( Breda).
De families WACHMAN en Van sonst hebben problemen inzake een rentebrief en erfpacht, eertijts van thijen veertelen rogge, naderhant gereduceert tot een geltrente van f 10, -. Het zijn dezelfde personen die ook voorkomen folio 147.

Folio 139v
Hier wordt medegedeeld door WILLEM JANSEN VERLEGH dat WACHMANS de zaken geregeld heeft zodat de rechthebbende EDUAERT van HOGELANDE in Leijden zijn geld kan krijgen. 17. 5. 1643

Folio 140R is doorgestreept.

Folio 140v
ISAACK PEETERS van LOON heeft verkocht aan WILLEM CORNELIS BOLLEKENS saijlant in de HAM (98 folio 89 C. ) 17. 6. 1643

Folio 140v
JAN en GIJSBERT, zonen van JAN JAN BERIS, mede voor hun zusters IKEN en ANNEKE heb-ben verkocht aan ADRIAEN PEETER ADRIAENSEN wonende in Tilburg. Net als hiervoor op folio 135 gaat het om een deel beemte bij de grote Hoeve. 27. 7. 1643.

Folio 141r
FLORIS AERTUS PELS heeft verkocht aan JAN ADRIAEN JAN DANIEL van HEIJST 6 loop we-ijen in de Molenstraat. Zie in dit verband ook de mengeling op 3. 1. 1639. 28. 9. 1643

Folio 141v
LAMBRECHT AERT PEETERS met procuratie voor PEETER AERT PEETERS ruijter in Breda, hebben verkocht aan CLAES CORNELIS CORNELIS CLEIJS in de Leeghstraaet 6 loop saijlant . 10. 10. 1643.

Folio 142v
MAEIJKE JACOB PEETERS vrouw van MATHIJS JANSEN de LEUR, mits d’absentie van haar man geassisteert door PEETER PEETERS haar swager, die soldaat is, op het fort in Terheijde, die getrouwd is met een MAEIJKE JACOB PEETERS de jongste en die ook vervangen en zich sterk maken voor de weeskinderen van PEETER JACOB PEETERS, verkopen samen aan CORNELIS PEETER JACOBS hun oom de helft van een buijnder weijen in de Ham. (1640-18. ) ’20. 10. 1643

Folio 142v
PHILIP CORNELIS BOLLEKENS verkoopt namens zijn broer WILLEM 6 loop saijlant in de HAM aan ISAACK PEETERS van LOON. 23. 10. 1643

Folio 143r
MARGRIET SIJMEN CORNELIS MAES weduwe wijlen ANTHONIS MATHIJS ANTHONISSEN. Zij was de tweede vrouw en had minderjarige kinderen: MAEIJKE SIJMON en MATHIJSKE. Maar er zijn ook kinderen uit zijn eerste huwelijk met MATHIJSKE PEETER MATHIJSEN. (100-143)
De voorkinderen zijn: MATHIJS, PEETER, DINGENA getrouwd met JAN PEETER ANDRIESEN, JAN EN ADRIAEN. Scheiding en deling.

Folio 143
Van deze uitvoerige boedelscheiding is een deel uitgeschreven en hier tussen gevoegd.

Folio 152r
CATHALIJN AERT JANSEN, vrouw van JAN GEERITS DRIJFF is overleden. (zie 1640-50) Hoe-wel dit gezin in 1630 niet wordt genoemd vinden we wel in het begraafboek 45 -48 voor 1630 deze naam genoemd wegens het begraven van 2 kinderen. Zoon GEERIT verkoopt nu zijn moeders deel aan de man van zijn zuster ADRIAEN JAN GIJSBERTS. Conditie bij deze verkoop is dat va-der mag blijven wonen en de bladinge heeft. 11. 11. 1643

Folio 152v
Eigenlijk een vervolg op folio 143-151. Na het overlijden van ANTHONIS MATHIJS ANTHONIS-SEN wordt de voogdij geregeld voor de drie kinderen uit diens tweede huwelijk met MARGRIET SIJMEN CORNELIS MAES. De drie kinderen zijn: MAEIJKE 17 jaar, Sijmen 12 jaar en Matthijske 9 jaar. Helaas geen aantekeningen in de marge waaruit blijkt dat iets uitbetaald is. In HGB 1670 folio 8 staan 3 kinderen bij elkaar. Maar daarna is het spoor moeilijk te volgen.
Ultimo November 1643

Folio 154
MAEIJKE JAN JAN GREIJNEN weduwe JAN CORNELIS CATTEN, CLAES CORNELIS ADRI-AEN CATTEN, oom en voight van de 4 kinderen van wijlen JAN CORNELIS ADRIAAN CATTEN. Zij verkopen aan LAUREIJS DIJRCX de wever (zie 1650-l) een vervallen hof stede op Cleijn Don-gen.

 1. 1643

Folio 154
JAN JAN van BEURDEN alias HOECX voight en SIJMEN PEETERS BOL toesiender op het kind van PEETER JAN van BEURDEN (begraven 19. 5. 1643) en JENEKE SIJMEN PEETERS BOL. Alimentatieregeling voor PETRONELLA PEETER JAN van BEURDEN alias HOECX. Volgens REHM blz. 261, is kreupele JENNEKE hertrouwd , maar kinderloos overleden. 22, 12. 1643

Folio 156
MAEIJKE JACOB JORIS v d. WEE geassisteerd met haar man AERT JAN JAN MEERMAN, vor-ster, heeft verkocht aan LAUREIJS SMITS de schout ½ buijnder saijlant en dries bij de Kerk. Deze verkoop had plaats op 25. 12. 1643.

Folio 156v
JACOB HUIJBRECHT CORNELIS (1640-37 heeft verkocht aan DIJRCK ANTHONIS DIJRCX een stede met huis en schuur etc. bij de kerk (1650-24) 30. 12. 1643

Folio 157r
CORSTIAEN ADRIAEN de LOOS voight en LAMBRECHT JAN LAMBRECHT RAESEN toesien-der voor de 2 kinderen van wijlen PeETER ADRIAEN de LOOS (begraven 11. 6. 1643) en ANNE-KE JAN LAMBRECHT RAESEN.
Alimentatie regeling. Blijkens een aantekening in de marge is dochter MAEIJKE PESTES ADRIAEN de LOOS getrouwd met JAN CORNELIS HENRICX en is er in 1658 uitbetaald. Ook zou ANNEKE hertrouwd zijn met ROELOF HUIJBERT ADRIAENSEN. MAEIKE en haar man niet in Dongen gevonden. (100-11 en 19) (ot oostrhout 5-1-1658) 13. 1.1644

Folio 158v
ANTHONIS ADRIAEN JANSEN, JOOST SIJMEN GODERTS en ADRIAEN ANTHONIS ADRI-AENS hebben verkocht aan PEETER SIJMON van SON en PEETER BARTHOLOMEUS JAN-SEN, elk de helft, een akker saijlants , groot 122 loopens saet gelegen in de HAM, alhijer, ten oos-ten van de Donge. 15. 1. 1644

Folio 159r
Dezelfde verkopers verkopen ook aan JOOST ROELOF JACOBS (1640-12) negen loop saij- en weijlant in de Ham, en dit stuk was de verkopers aenbestorven van ADRIAEN JOOST WILLEMS (nog niet gevonden) 15. 1. 1644

Folio 159v
PEETER SIJMON van SON en PEETER BARTHOLOMEUS JANSEN (zie hiervoor bij 156) ko-pen van JOOST ROELOF JACOBS 6 loop weijen, in de Ham, eertijts gecomen van CORNELIS JAN van EECKEREN. Tevens wordt het gebruik van een steeg geregeld. 15. 1. 1644

Folio 160r
CATHALIJN PEETER CLAESEN, weduwe MEERTEN JAN PEETERS in ’t BROECK (folio 29) is hertrouwd met JAN JACOB ADRIAEN JANSEN. Vergelijk 1640-42 en 1650-27. Zij deelt haar bezit met haar tweede man. Of er uit dit tweede huwelijk van CATHALIJN kinderen geboren zijn is niet na te gaan bij de dopen, vanwege het hiaat. 25. 1. 1644.

Folio 160v
ANTHONIS RAES WILLEMS heeft verkocht aan WILLEM JOOST WILLEMS jr. 2 loop saijlant in een acker, die de verkoper had geerfd van zijn ouders. 27. 1. 1644.

Folio 160v
GIJSBRECHT JAN GIJBEN heeft verkocht aan WILLEM JOOSTEN jr. 2 loop saijlant in dezelfde stede als de vorige. (genoemd de MARGRIET RAESEN stede) 27. 1. 1644

Folio 161r
ANTHONIS DIJRCK DIJRCX, custer, heeft procuratie voor DIJRCK WACHTMANS, licentiaat in de rechten, wonend in Hooghstraeten, welke procuratie is opgemaakt in Antwerpen op 13. 11. 1643. Het gaat om een geldzaak die te maken heeft met 20 Buijnder moergronden in Dongen genaempt de VOGELSANCK mette twee bosschen daerin gelegen.
Aangezien in dit stuk ook worden genoemd als eigenaren van aangrenzende stukken ADRIAEN MICHIELSEN vroeger schout in ‘s Gravenmoer alsook PAUWEL van ASPEREN, dan is het duide-lijk dat kapitaalkrachtige personen de moergronden in handen hadden. Als data worden genoemd 13. 5. 1635 (100-116v) en 14. 11. 1637 (100-147) Het geschil wordt nu beslecht. 2. 2. 1644.

Folio 162v
Zie voor het verstaan van deze verkoop eerst RA 101 folio 46 e.v. Hoewel de namen niet onberis-pelijk kloppen gaat het duidelijk om dezelfde personen en wordt daar op folio 47 R de hier verkoch-te genoemd. Kennelijk gaat het om grond die eigendom is van de kerck?

Fol. 162v
ADRIAEN AERT ADRIAEN JAN AERTS verkoopt aan ANTHONIS MERTEN JAN MERTENS (1640-49) de helft van 6 loop saijlants in de Kerckebuijnder. 15. 2. 1644

Folio 163r
JENNEKE ANTHONIS PEETERS, wettige huijsfrouw van WILBORT JANSEN van SON mits d-absentie van haer man geassisteerd met AERT ADRIAEN JAN AERTS heeft verkocht aan JAN ADRIAEN de BACKER 3½ loop vuijtgedolven moergrond tussen Rijoel en Vaert. 17. 2. 1644

Folio 163r
ANDRIES CORNELIS LAECKENCOOPER (1640-39) heeft verkocht aan JAN DIJRCK JAN HUIJGHEN (1640-41) 3 loop saijlant in de Molenstraat. 20. 2. 1644

Folio 163v
Op 26. 12. 1643 werd begraven MEEUS DOOMEN (boek 45 blad 135). Deze BARTHOLOMEUS DOMUS CORNELIS MEEUS is kennelijk tweemaal getrouwd Zijn eerste vrouw was ADRIANA CORNELIS STEVENS bij wie hij 5 kinderen had. Die hebben nu als voogden: STEVEN CORNE-LIS STEVENS en CORNELIS DOMUS CORNELIS MEEUS.
Zijn tweede vrouw was SIJKE JAN GEERIT KANNEKENS en bij haar had hij 3 kinderen. En deze kinderen hebben als voogden: HENDRIK DOMUS CONELIS MEEUS en JAN GEERIT KANNE-KENS.
Alimentatie regeling voor deze kinderen. Geen aantekeningen in de marge. Ook geen namen. Voorzover na te gaan zijn er wel nakomelingen te vinden van CORNELIS DOMUS CORNELIS MEEUS. Zie Verponding II folio 53, 67 en 69.

Folio 165r
JAN PEETER MATHEUS heeft verkocht aan PEETER HUIJBRECHT JANSEN 10 loop weijen over het Rijoel in de Lange Put. 25. 2. 1644

Folio 165v
MATHIJS ANTHONIS MATHIJSEN heeft verkocht aan HUIJBRECHT WILLEM PAUWELS de helft van 5 loop saijlants Achter de Bergen. De koper was reeds eigenaar van 4e andere helft.

 1. 2. 1644

Folio 165v
WILBORT ROELOF JANSEN heeft verkocht aan MATHIJS ANTHONIS MATHIJSEN 3 loop saijlant in de Santstraet. 27. 2. 1644

Folio 166r
BASTIAAN JAN BASTIAANS heeft verkocht aan MATHIJS ANTHONIS MATHIJSEN een graft of sloot om die tot land te maken, Een half roeij breet en dertich en eenhalf roeij lang. 27. 2. 1644

Folio 166r
CATHALIJN ADRIAEN JAN DANIELS van HEIJST heeft een huisje mogen bouwen op de grond van haar broer JAN. JAN heeft ook haar het geld geleend. Nu wordt dat alles beschreven, ook dat zij daar tot haar dood mag blij¬ven wonen. 1. 3. 1644

Folio 167r
CORNELIS CORNELIS BUIJS overleed in 1643 en werd begraven op 19. 6. 1643 Nu op 24. 3. 1644 wordt de scheiding en deling opgemaakt. Van de drie dochters, ANNEKE, AGATHA en MAEIJKE is alleen de laatste nog ongehuwd en minderjarig. De vrouw en moeder was SIJKE SEEBRECHTS overleed in 1667. ANNEKE was getrouwd met PEETER VAS JANSEN VER-MEULEN (100 -17) AGATHA was eerst getrouwd met CORNELIS MATHIJS CAMP. Uit dit huwe-lijk een zoon en dochter (zie REHM blz. 435) Na het overlijden van haar man hertrouwde zij met JACOB WOUTER VISSCHER.
Wat ieder krijgt wordt hier genoteerd. Een nadere uitwerking volgt dan op de volgende folio’s. De voogdij van MAEIJKE vinden we dan op folio 171 V, 172 R en. V, MAEIJKE is dan 7 jaar. Zij trouwde later met JAN CORNELIS SPRANGERS

Folio 173
SIJKE JAN GEERITS, weduwe BARTHOLOMEUS DOMUS CORNELIS MEEUS, geassisteerd met JAN GEERIT JAN KANNEKENS, haar vader, STEVEN CORNELIS STEVENS als voight van de 3 kinderen uit het eerste huwelijk van BARTHOLOMEUS met ADRIAENTKE CORNELIS STE-VENS, HENDRIK DOMUS CORNELIS MEEUS voight en JAN GEERIT JAN KANNEKENS toe-siender van de 3 kinderen uit het tweede huwelijk van BARTHOLOMEUS met SIJKE JAN GEERIT KANNEKENS. Van dit gezin geen dopen en BARTHOLOMEUS wordt ook niet genoemd in HGB 1640. Wel zijn broer HENDRIK en CORNELIS. Geen aantekening in de marge van deze alimentatie. In hoofdzaak gaat het om de verdeling van erfgoederen, gelegen op het Eijndt.

Folio 174r
AERT MATHEUS VOLDERS (1640-33) weduwnaar van CORNELIA JAN JACOB de smit, COR-NELIA JAN JACOBS was eerder getrouwd geweest met ADRIAEN JAN HENDRIK HULST. Uit dit eerste huwelijk: ANNEKE ADRIAEN JAN HENDRIKS HULST getrouwd met STEVEN JAN STE-VENS en JACOB ADRIAEN JAN HENDRIKS HULST, nu 23 jaar. . Hij heeft als voight JAN JAN FRIJTERS. Dan is er ook een zoon uit het tweede huwelijk n.l. ADRIAEN AERT MATHEUS VOLDERS. Deze zoon heeft als voogden PEETER PEETER SMITS en GOOSEN ANTHONIS SLIJCX Wat moeder CORNELIA had nagelaten wordt nu gedeeld. AERT MATHEUS VOLDERS had huwelijkse voorwaarden gemaakt op 27. 6. 1626. Die zouden dan moeten staan in RA 99. Maar daar niet gevonden. 7. 4. 1644

Folio 177v
Het deel dat aan de drie kinderen werd toegewezen wordt hier nader tussen hen gedeeld.

Folio 178r
AERT JAN AERTSEN voight en ADRIAEN MICHIEL FIJNENBUIJCK toesiender van JAN JAN AERTSEN ter eenre en ADRIAEN CORNELIS PHARO verweerder ter andere sijde.
Proces over een schuldbrief van f. 130, – + interest d. d. 12. 1. 1618. De zaak wordt behandeld door Dongen en ‘s Gravenmoer samen.
Pharo verweert zich door te vertellen dat hij voor de betrokkenen veel meer betaald heeft dan het bedrag dat hem in de schuldbrief was toegezegd. o. a. voor bruiloft en begrafeniskosten.
Zie voor het familieverband van PHARO en JAN JAN AERTS RA 98. Pharo was stiefvader. Pha-ro heeft deze zaak voor de Hoofdbank in Breda gebracht. Zie ook een stuk in ‘s Gravenmoer d. d. 12. 1. 1644. De uitspraak van schout en schepenen op 7. 4. 1644.

Folio 180r
PEETER ANDRIES PRINS procuratie voor JAN BERNAERTS in Breda. Het gaat om de verkoop van 3 loop moergronden naast de Santdijck op Cleijn Dongen aan JAN HENDRIK COENEN.

 1. 4. 1644

Folio 180r
STEVEN CORNELIS STEVENS voight en CORNELIS DOMUS CORNELIS MEEUS toesiender van de kinderen van ADRIANA CORNELIS STEVENS en BARTHOLOMEUS DOMUS CORNE-LIS MEEUS, HENDRIK DOMUS CORNELIS (1640-33) voight en JAN GEERIT KANNEKENS toesien¬der van de 3 kinderen van wijlen BARTHOLOMEUS DOMUS CORNELIS MEEUS en en SIJKE JAN GEERIT KANNEKENS. Het gaat hier niet om een alimentatie maar om een verkoop. Zij verkopen aan CORNELIS JAN HUIJBRECHT LICHTENBERG (1640-33) 7 loop weijen op ‘t EIJNDT. 8. 4. 1644

Folio 180v
Dan volgt de alimentatieregeling na het overlijden van BARTHOLOMEUS DOMUS CORNELIS MEEUS (begraven 26. 12. 1643). Het gaat dus om de regeling voor de kinderen uit twee huwelijken . Dat maakt de zaak ingewikkeld. Er zijn geen aantekeningen in de marge waaruit latere uitbetaling blijkt.

Folio183r
HEIJLIGER JAN CORNELIS MEEUS, MEEUS JAN CORNELIS MEEUS, zonen van als COR-NELIS MEEUS. Zij verkopen aan CORNELIS DOMUS CORNELIS (1640-32) 2/3 deel van een stede met huis etc. 1/3 deel was reeds eigendom van de koper. Op ’t EIJNDT.

Folio 183v
PEETER ISAACK PEETERS VAN LOON heefr verkocht aan ANDRIES CORNELIS ANDREIS, laeckencooper, een huis met schaaapskooi en hof in de kerkstraat. 11-4-1644

Folio 184r
ANTHONIS WOUTER ANTHONISSEN heeft verkocht aan ERASMUS HENDRIKS (1640-9) 8 loopens saijlant aan de Heijcant.

Folio 184r
PEETER PEETER de smit voight en GOOSEN ANTHONIS SLIJCX toesiender voor ADRIAEN AERT MATHEUS VOLDERS, zoon van de overleden NEELTJE JAN JACOBS smit.
Zie voor deze personen hiervoor op folio 174. STEVEN JAN STEVENS is getrouwd met een half-zuster van ADRIAEN. Het gaat in dit gedeelte speciaal over de rechten van ADRIAEN

Folio 185v
IKE ADRIAENSEN de RUIJTER was eerder getrouwd geweest in (s Gravenmoer en had uit haar huwelijk met BISSchops 2 dochters (RA 89-46) Zij hertrouwde met ADRIAEN JAN RAESEN op Cleijn Dongen, die nu is overleden (begraven 26. 11. 1643) Zij wordt geassisteerd door haar half-broer PEETER JOACHIM JAN BERTHOUDTS. Bij deze scheiding en deling gaat het in het bijzon-der om de kinderen van ADRIAEN JAN RAESEN.
CATHALIJN ADRIAEN JAN RAESEN en haar man ADRIAEN CLAES GEERITS GODSCHALCK MARGRIETA ADRIAEN JAN RAESEN en haar man PEETER JAN DINGEMANS (1640-18) Dan is er ook nog een meerderjarige dochter BARBARA , maar die staat onder voogdij omdat zij “inne-sent” is. Blijkens HGB 1640-18 is zij in huis bij haar zuster MARGRIET. Ook wordt er gesproken over ADRIAEN PEETER SIJMONS, haar zoon. Even verder staat er: ADRIAEN PEETER MAES, haeren zoon. Als we dat mogen samenvoegen dan zou het zijn: ADRIAEN PEETER SIJMON MAES. Verder worden nog diverse leveranciers genoemd. (met PEETER SIJMEN CORNELIS)
Zie ook RA 98 en 100.

Folio 187
ROBBRECHT JAN PHARO en JAN JACOBS CUIJPER, samen last hebbende voor DENIJS DEKIJS BOUWENS en diens vrouw MARGRIET JAN PHARO, MARCUS JAN PHARO, MAEIJ-KE JAN PHARO en haar man ADRIAEN JOCHUM RIJCKEN, ROBBRECHT, MARGRIET, MARCUS en MAEIJKE JANS PHARO zijn de 4 kinderen uit het huwelijk van JAN CORNELIS ADRIAEN PHARO en diens eerste vrouw CLAESKE WILLEMS.
JAN ADRIAEN CORNELIS PHARO was hertrouwd met MAEIJKE LENAERTS RUTTEN. Nu die is overleden komt haar familie om haar deel, aangezien uit het huwelijk geen nakomeiingen waren. Ook in het archief van ’s Gravemoer is over deze deling veel te vinden.
De volgende familieleden van MAEIJKE worden hier genoemd:
CATHALIJN ADRIAEN RUTTEN en haar man JAN JAN HANTKIJNT, DINGENA ADRIAEN RUTTEN, en haar man ADRIAEN ADRIAEN MOETS, LENAERT ADRIAEN RUTTEN, MAEIJKE ADRIAAN RUTTEN en haar man JOCHUM JACOB MEIJER (reeds overleden), SIJMEN ADRI-AEN RUTTEN, SIJMEN JACOB CUIJPER, CORNELIS JOACHIM RIJCKEN uit Wasbeek en diens vrouw MAEIJKE ADRIAEN BOMMELAER en JAN ADRIAEN BOMMELAER die in Was-beek bij swager en zus inwoont. Maar uiteindelijk gaat deze hele opsomming alleen maar om aan te geven welke recht hebbenden er zijn vanwege de verkoop van een acker saijlants groot omtrent 3½ loop saet op Cleijn Dongen aan CORNELIS JORIS EVERTS. 15. 4. 1644

Folio 188v
JAN CORNELIS WIJNGAERT verkoopt aan JACOB PAUWELS, scheepstimmerman, 2 loop saijlants over de Vaert. Koper en verkoper wonen in ‘s Gravenmoer. 15. 4. 1644

Folio 188v
ADRIAEN SIJMEN BOL (‘s Gravenmoer) heeft verkocht aan PEETER VAS JANSEN VERMEU-LEN 1/8 deel van huijsinghe, hof, etc. op Cleijn Dongen. Zie voor de verwantschap RA 100-17

 1. 4. 1644

Folio 189r
BASTIAEN JAN BASTIAENS (1640-31) heeft verkocht aan HUIJBRECHT JAN HUIJBEN d’oude (1640-31) 3 loop saijlant in de Moerstraet. 27. 4. 1644

Folio 189r
ADRIAEN JOACHIM CLAUWAERTS (wonend in Oosterhout volgens Rehm) heeft verkocht aan CATHALIJN CORNELIS KNEEP het 1/3 paert in de helft van ontrent loop saijlants op Cleijn Don-gen. 6. 5. 1644.

Folio 189v
ANNEKE PEETER PEETER BOGAERTS geassisteerd met haar man ADRIAEN PEETER PELS
heeft verkocht aan ANDRIES PEETER PEETER BOGAERTS de gerechte helft van een aenstede in de Molenstraat. Verder ook nog grond. Zie, RA 99 -34 aanhangsel.

Folio 190r
EELTJE PEETER STOFFEL TIELEMAN en haar man PEETER JAN van SWOL, Breda, hebben verkocht aan JOACHIM ADRIAEN PEETERS 1 loop saijlant Achter de Bergen. 12. 5. 1644

Folio 190r
Zij hebben ook verkocht aan HUIJBRECHT WILLEM PAUWELS (1640-26) • 3 loop saijlants op ‘t Eijndt. 12. 5. 1644

Folio 190v
JAN DIJRCK ANTHONISSEN heeft procuratie voor WOUTER JAN LAMBRECHT van GOIRL, ruiter in Breda. Hij koopt de helft van een hoeve, waarvan hij de andere helft reeds bezit.

Folio 191r
WOUTER JAN LAMBRECHTS (1640-29) verkoopt aan LAMBRECHT JAN LAMBRECHTS 3 loop en 3 roden saijlants in de stede van WOUTER TIJSEN in de HAM. 18. 5. 1644.

Folio 191v
ADRIAEN WOUTER van HEIJL en zijn vrouw MARGRIET AERT de WIJSE verkopen aan MER-TEN MERTEN JAN MERTENS (1650-29) een stede met hof huijs etc. aan de Heuvel. 27. 5. 1544

Folio 192r
MAEIJKE CORNELIS JAN RIJSBERGEN geassisteerd met haar man ADRIAEN JAN NELLEN, wonende onder Steenbergen, verkopen hun deel in de stede van hun vader (1640-18) in de Ham.

 1. 6. 1644
  Gezien de datum zal zij een dochter uit het eerste huwelijk van haar vader zijn.

Folio 192r
CATHALIJN CORNELIS KNAPEN geassisteerd door LAMBRECHT JOOST van SPRANGH ver-koopt aan JOHANNES SPRANGERS en ROBBRECHT JAN CLAUWAERT elk de helft van een perceel saijlant op Cleijn Dongen 8. 6. 1644

Folio 192v
BOUWEN DENIJS BOUWENS (1640-7) ter eenre en CATHALIJN DENIJS BOUWENs met haar man JAN JAN VENNEMAN ter andere sijde (1630-5).
Broer en zus hebben ruzie over de erfenis van hun vader. Zie de scheiding en deling op 14. 1. 1636 en 11. 3. 1626 (RA 98). Op de kruisje stond de datum 9. 7. 1643, maar op die datum kan ik niets vonden. 21. 6. 1644

Folio 193v
JENNEKE PEETER TURCKEN en haar man RIJCK CORNELIS RIJCKEN, HEIJLTJE PEETER JAN TURCKEN en haar man JAN JOOST JANSEN, DENIJS PEETER JAN TURCKEN, hun broer
De zussen helpen DENIJS PEETER JAN TURCKEN, hun broer, vanwege gemaakte schulden. 8. 8. 1644

FOLIO 194r
DENIJS PEETER JAN TURCKEN (1640-37) heeft verkocht aan ANTHONIS MERTEN MATHIJ-SEN v d. NIJEWENHUIJSEN 3 lopen saijlant uit zijn stede (1640-30).

Folio 194v
Heer LAUREIJS SMITS, schout en zijn schoonzoon FLORIS ARTUS PELS. De eerste verkoopt aan de tweede de helft van een halfbuijnder saijlants bij de Kerck. 17. 10. 1644.

Folio 195r
PEETER ADRIAEN PEETERS (wonend in ‘s Gravenmoer) heeft verkocht aan WILLEM WILLEM PEETERS op de Heij (1640-9) 4 buijnder saijlants op de Vaert. 1?. 10. 1644.

Folio 195r
ADRIAENTKE CORNELIS JAN WILLEMS (folio 176) en haar man CLAAS DOMUS CORNELIS ter eenre voor 7/8 paert en ANTHONIS BARTHOLOMEUS CORNELIS voor 1/8 ste paert die zij gemeen hebben, delen nu dit goed op de volgende wijze. En dan volgt de wijze waarop de zaak wordt verdeeld.

Folio 196v
ANTHONIS BARTHOLOMEUS CORNELIS verkoopt zijn deel aan ADIAEN WILLEM CLEIJS (1640-32) CLAAS DOMUS CORNELIS en ANTHONIS BARTHOLOMEUS CORNELIS zijn in HGB 1640 niet te vinden.

Folio 196v
ANTHONIS MERTEN MATHIJSEN v d. NIJEWENHUIJSEN (1640-30) heeft verkocht aan PIE-TER CORNELIS van LOON (1640-19)

Folio 197v
ADRIAEN HEIJMANS van BOCXEL voor de helft (1630-21 en 1640-33 en 100-67), JACOB ADRIAEN HEIJMANS van BOCXEL, GEERIT ADRIAEN HEIJMANS van BOCXEL, ANTONIA ADRIAEN HEIJMANS van BOCXEL,overleden, en haar weduwnaar JAN ADRIAEN BASTIAENS,
CATHALIJN ADRIAEN HEIJMANS van BOCXEL, reeds overleden, en haar man ELIAS LAM-BRECHT ADRIAENSEN.
Deze familie verkoopt huis en hof aan PEETER JACOB WILLEM ANTHONISSEN die wij in 1650-21 op deze plaats terugvinden in de Moerstaaet. 15. 11. 1640.

Folio 197r
PEETER JACOB WILLEM ANTHONISSEN verkoopt aan ADRIAEN HEIJMANS van BOCXEL
2 loop saijlant in de Santstraet. 25. 11. 1640.

Folio 197v
ADRIAEN JAN BUIJS als voight van de 2 weeskinderen van PEETER PEETER BRUIJNEN en MAEIJKE JAN ADRIAEN LEMMEN heeft verkcCht aan JACOB PEETER BRUIJNEN ½ buijnder saijlants maar daarvan slechts 1/25 deel. 30.11. 1644

Folio 198R
JAN DIJRCK JAN HUIJGHEN (1641-41, ) heeft verkocht aan JAN STEVEN GORIS 3 loop saijlants in de Molenstraat. 7. 12. 1644

Folio 198r
Compareerden voor JAN DIJRCK ANTHONISSEN en CORNELIS HUIJBERT RAESEN, sche-penen in Dongen CORNELIS en ROELOF JAN PEETER PEETER STEVENS, soonen, soo voor hen sel als in dese vervangende henne twee onmondige suster en broeder, GULLEKE CORNELIS JACOBS (1630-22) weduwe wijlen den voorgenoemde [Jan] PEETER PEETER STEVENS, geas-sisteert metten voorschreven CORNELIS en haere soonen als moeder PEETER PEETER STE-VENS ??? als oom, CLAES PEETER PEETERS neef, CORNELIS PEETER JACOBS, neef van moederssijde, respectievelijk van JACOB JAN PEETER PEETER STEVENS ‘t samen ter eenre en CORNELIS JAN BASTIAENS (100-25) behuwd vader, CORNELIS JACOB WILLEM HAENSBERGH d’oude, broeder van CORNELIS JACOB WILLEM HAENSBERGH de jonge, waar voor sij hen ‘t samen sterck maeckende ende sijn caveerende ter andere sijde. Ende ver-claerden met malcanderen nopende den manslach bij de voorgenoemde CORNELIS JACOB WIL-LEMS de jonge aan de voorschreven JACOB JAN PEETER PEETER STEVENS op ten 26e April 1643 ( begraven 30. 4. 1643) alhijer binne Dongen gedaan, alsnu met malcanderen te sijn over-comenen geaccordeert in voegen naerbeschreven.
Te weten, dat sij, eerste comparanten en bloedverwanten onderricht sijnde en geexamineert heb-bende hoe ‘t selve feijt is geschiedt.
Verclaerden gesamentlijck hem CORNELIS JACOB de jongste, vrijwilligliglijk te pardonneren ende vergeven gelijck sij pardoren en vergeven mits desen alle ’t gene hij aen de voorgenoemde JACOB JAN PEETER PEETER STEVENS henne broeder, soon en neef voorschreven, soude eenichsints mogen hebben misdaan.
Waartegens hij CORNELIS JAN BASTIAANS ende CORNELIS JACOB WILLEMS d’oud¬ste vuij-tenname van de voorschreven CORNELIS JACOB WILLEMS de jonckste eerstelijck geloven te voldoen en te betalen en restitueren de costen der begrafenisse van de voorschreven JACOB, overleden, ende voor denselve noch alhijer te sullen laeten doen veertich sielmissen ende oock daerover op sijn, CORNELIS, cost doen houden eenen dach vuijtvaerts met des overledenen vrienden van ontrent tsestich off vijffentsestich persoonen ende daerenboven tot een Amende aen de Kerck te geven een cooperen croon ter weerde van f 80, – met waschkeersen , ieder van een half pont, daer op staende, met noch f 35, -in gelde als oock noch gelijcken f. 35, – aan de HEILI-GEN GEEST alhijer ende daer en bovenoock betaelen alle de costen ter saecke van dije gevallen ende noch te vallen egeen vuijtgesondert.
Blijvende hij CORNELIS JACOBSde jockste, mede verbonden voor alle de vrienden der overlede-ne ten dage als sij hem sullen ontbieden, te comen doen een voetval en hen beneffens Godt d’Hee-re te bidden omme vergiffen van sijn misdaet gelijck sij hijer voor alrede sijn doende, end
derselver vrienden altijt ‘t sij op te straat ofte andersints te moeten wijcken ende mijden. Te betaelen ende alles ‘t gene voorschreven is te voldoen ende naercomen binnen de tijt van drije weecken ofte een maent ten langste. Waervoren hij, CORNELIS JAN BASTIAENS ende CORNELIS JACOB WILLEM de oude vuijten namen als voeren, verbindende elck hunne persoon en goederen, rueren-de ende onruerende, tegenwoordige en toecomende.
Actum 7. 12. 1644
Ondertekening als boven.
Een vrij eender verhaal wordt verteld door LAUREIJSE op blz 13. Te vinden in RA 91 folio 216
d.d. 7. 12. 1658.

Folio 199v
JAN WILLEM CUIJPER op Cleijn Dongen heeft verkocht aan ADRIAEN JAN ADRIAEN AERDEN van DONGEN een stede met huis etc. op Cleijn Dongen. 15. 12. 1644

Folio 199v
ANTHONIS WOUTER ANTHONISSEN heeft verkocht aan JOOST DIJRCK PEETERS deel van 6 buijnder schaarbos op de Affganck 15. 12. 1644

Folio 200
LAUREIJS SMITS heeft procuratie voor JOSIJNTJE FIJTS weduwe van WILLEM PEETERS PLOEGER, nu getrouwd met JAN JANSEN v.d. LANGERIJT, wonend in Geertruidenberg. Zij cederen aan JAN ADRIAEN JAN DANIEL van HEIJST alsucke rente van 35 stuivers. Het gaat over de stede van ANDRIES ADRIAEN DRIESEN die kennelijk nu in bezit is van JAN ADRIAEN JAN DANIELS. 15.12.1644.

Folio 200v
JAN ADRIAEN JAN DANIELS van HEIJST heeft verclaert ende bekent dat JAN PEETER JAN LAMBRECHTS en PAUWEL ANDRIES ADRIAEN OOMEN hen tesamen afgelost ende geque-teert hennen alsulcke rente van vijffen dertich stuijvers ‘s jaers met alle verloop ende achterstel van dien
als WILLEM PEETERS PLOEGEN te heffen plach, etc. etc. 15. 12. 1644

Lijst van personen genoemd in RA Dongen 101

ADAM CLAES HENDRIKS 33, 37, 72
ADAM DENIJS HENDRIKS 34
ADAM VAS JANSEN VERMEULEN 37

ADRIAEN ADRIAEN van BAVEL 49, 63, 119
ADRIAEN ADRIAEN BOER 120
ADRIAEN ADRIAEN CLAUWAERTS 99
ADRIAEN ADRIAEN GAREELMAKER 49, 113
ADRIAEN ADRIAEN HULSTMAN 51
ADRIAEN ADRIAEN MUTS 188
ADRIAEN ANTHONIS ADRIAENSEN 158
ADRIAEN ANTHONIS HENDRIKS de GRAUW 28
ADRIAEN AERT ADRIAENSEN 161
ADRIAEN AERT ANTHONISEN 166
ADRIAEN AERT MATHEUS VOLDERS 174, 183
ADRIAEN ANTHONIS MATHIJSEN 122, 128
ADRIAEN BASTIAEN ANTHONISSEN 73
ADRIAEN CLAES ADRIAENSEN 43
ADRIAEN CLAES GEERITS GODSCHALCX 185
ADRIAEN CORNELIS CLEIJS WARREN 64
ADRIAEN CORNELIS JANSEN 72
ADRIAEN CORNELIS STREEL 110
ADRIAEN DIELIS HENDRICX 91
ADRIAEN EMBRECHT WILLEMS 13, 18, 71, 99
ADRIAEN van HAMONT 27
ADRIAEN HENDRIK BOUWEN 7
ADRIAEN HEIJMANS van BOCXEL(BOCHSEL) 41, 197
ADRIAEN HENDRIKS de WEERT 136
ADRIAEN HUIJBRECHT ADRIAENSEN 6, 56
ADRIAEN JAN ADRIAEN van DONGEN 199
ADRIAEN JAN BLOK 22
ADRIAEN JAN BROEDERS 23
ADRIAEN JAN BUIJS 48, 106, 115, 123, 136, 137
ADRIAEN JAN CORNELIS 192
ADRIAEN JAN EVERTS 134
ADRIAEN JANSEN ‘t GEMOET 114
ADRIAEN JAN GIJBEN 16, 152
ADRIAEN JAN HENDRIK HULST 85, 174
ADRIAEN JAN JANSEN 39, 33
ADRIAEN JAN LAUREIJS OOMEN 128
ADRIAEN JAN RAESEN 33,87,185
ADRIAEN JOOST WILLEMS 159
ADRIAEN JOACHIM RIJCKEN 187
ADRIAEN LENAERTS 80
ADRIAEN MEEUS de DECKER 119
ADRIAEN MERTENS 76,83
ADRIAEN MICHIEL FIJNENBUIJCK 18, 75, 114, 178
ADRIAEN PIETER ADRIAEN van Tilburg 135
ADRIAEN PIETER AERTS 8
ADRIAEN PEETER MELIS 130
ADRIAEN PIETER SIJMON MAES 185
ADRIAEN PEETER WITTEN 21,35,63
ADRIAEN PEETER PELS 189
ADRIAEN RAES WILLEMS 115,131
ADRIAEN ROELOFS 9
ADRIAEN SIJMEN BOL 188
ADRIAEN SIJMON COPPELAER 8,38,188
ADRIAEN van VESSEN 137
ADRIAEN WOUTER ANTHONISv d. NIJEWENHUIJSEN 105
ADRIAEN WOUTER van RIJEL 105
ADRIANA ADRIAEN ANTHONISEN 73
ADRIANA ADRIAEN JANSEN ’t GEMOET 114
ADRIANA COMMER SIJMENS 73
ADRIANA CORNELIS JAN BASTIAENS 20
ADRIANA CORNELIS MEEUS 101
ADRIANA CORNELIS JAN WILLEMS 126,195
ADRIANA CORNELIS STEVENS 163,173
ADRIANA CORNELI THOMAS 63
ADRIANA GEERITS 17
ADRIANA GEERIT BIJVOETS 100
ADRIANA JACOBS v d. WEE 101
ADRIANA JAN GEERITS de ROIJ 27
ADRIANA DECKER 119
ADRIANA JAN WILLEMS 195
ADRIANA WILLEM JANSEN 81

AGATHA CORNELIS CORNELIS BUIJS 167

AERT ADRIAEN AERTS 46
AERT ADRIAEN JAN AERTS 163
AERT ADRIAEN JAN ROELEN 98
AERT DIJRCX van HOUT (‘s Gravenmoer) 37,41,86
AERT JAN AERTS 117,178
AERT JAN GEERITS DRIJFF 16
AERT JAN JAN MEERMANS 52, 57, 101, 156
AERT MATHEUS VOLDERS 14,18,174
AERT ROELOF BOELES 11

ANDRIES ADRIAEN OOMEN 125
ANDRIES ADRIAEN ANDRIESEN 200
ANDRIES CORNELIS 22,77
ANDRIES CORNELIS lakenkoper 22, 71, 163, 183 98
ANDRIES DENIJS JANSEN 189
ANDRIES PEETER PEETER BOOGAERTS 11

ANNEKE ADRIAEN BOER 120
ANNEKE ADRIAEN CATTEN 18, 41
ANNEKE ADRIAEN CLAUWAERTS 99
ANNEKE ADRIAEN CORNELISEN 125
ANNEKE ADRIAEN JAN HENDRIK HULSTMAN 174
ANNEKE ANDRIES ADRIAEN OOMEN 38, 125, 128
ANNEKE ANTHONIS GABRIELS 112
ANNEKE CORNELIS CORNELIS BUIJS 167
ANNEKE JAN GEERITS de ROIJ 27
ANNEKE JAN LAMBRECHT RAESEN 157
ANNEKE JOOST JANSEN 20
ANNEKE MERTEN MATHIJSENv d. NIJEWENHUIJSEN 15
ANNEKE PEETER JANSEN 98
ANNEKE PEETER PEETER BOGAERTS 189
ANNEKE VAS JANSEN VERMEULEN 7
ANNEKE WOUTER DOOMEN 59

ANTONIA ADRIAEN HEIJMANS van BOCHSEL 177
ANTONIA JANSEN in ‘t BROECK 132
ANTONIA MERTEN JAN MERTENS 85
ANTONIA VAS JANSEN VERMEULEN 7

ANTHONIS ADRIAEN de LEUR 7, 8
ANTHONIS ADRIAEN JANSEN 158

ANTHONIS BASTIAAN SMITS 114
ANTHONIS BARTHOLOMEUS CORNELIS 195
ANTHONIS BERNARD DRIESEN 48, 51
ANTHONIS CORNELIS LANGEN 90
ANTHONIS CORNELIS PALINGS 8, 88
ANTHONIS CORSTIAENS 11, 12
ANTHONIS DIJRCK DIJRCX 161
ANTHONIS GEERIT ANTHONISEN 74
ANTHONIS HENDRIK ANTHONIS de GRAUW 55
ANTHONIS JAN JANSEN SMIT 60, 63, 72
ANTHONIS MATHIJS ANTHONISSEN 34,54,57,123,128,153,198
ANTHONIS MERTEN MATHIJSENv d. NIJEWENHUIJSEN 127,128,133,144,153,196
ANTHONIS MERTEN JAN MERTENS 1, 45, 88, 161
ANTHONIS RAES WILLEMS 133, 160
ANTHONIS WOUTER ANTHONIS 31, 183, 199

BARBARA (BERBEL) CORNELIS JANSEN 2,27
BARBARA (BERBEL) CORNELIS Mr. JANS 2
BERBEL JORIS v d. WEE 27

BARTHOLOMEUS DOMUS CORNELIS MEEUS 85, 163, 173, 180
BARTHOLOMEUS JAN CORNELIS 183
BARTHOLOMEUS PEETER AERT RIDDER 17
BARTHOLOMEUS WILLEM de CROM 105

BASTIAEN ANTHONIS SCHOUTEN 45
BASTIAEN JAN BASTIAENS 82, 127, 166, 189

BERNARD ADRIAEN FAEMER 72, 135

BOUWEN DENIJS BOUWEN 54, 68, 192

CATHALIJN, ADRIAEN HEIJMANS van BOCHSEL 197
CATHALIJN ADRIAEN JAN DANIELS 166
CATHALIJN ADRIAEN JAN RAESEN 185
CATHALIJN ADRIAEN MERTENS 85
CATHALIJN ADRIAEN RUTTEN 188
CATHALIJn AERT JANSEN 156
CATHALIJN AERT PELS 25
CATHALIJN CORNELISEN 54, 99
CATHALIJN CORNELIS ADRIAEN AERTS 92
CATHALIJN CORNELIS KNARPEN 192
CATHALIJN CORNELIS STOFFELS 135
CATHALIJN DENIJS BOUWENS 192
CATHALIJN DIJRCK ADRIAENSEN 72
CATHALIJN HENDRIK ADRIAANSEN 52
CATHALIJN JAN AERDEN 16
CATHALIJN JAN EMBRECHTS 57
CATHALIJN JAN HENDRIK RUTGERS 60
CATHALIJN JAN JACOBS 9
CATHALIJN JAN VOLDERS 7
CATHALIJN PEETER CLAES ADRIAENS 29. 32. 160
CATHALIJN WOUTER DOOMEN 76, 83, 85

CLAESKE ADRIAEN CATTEN 19, 21, 82

CORNELIA AERT ADRIAENSEN 46
CORNELIA ANTHONIS MATHIJSEN 128
CORNELIA CORNELIS PEETER STEVENS 61
CORNELIA GEERITS BIJVANCK 100
CORNELIA JACOBS 1
CORNELIA JAN HULSTMAN 131
CORNELIA JAN JACOBS 174, 184
CORNELIA JAN LAMBRECHTS 61
CORNELIA JOOST JANSEN 101. 105
CORNELIA MEEUS PEETER RIDDERS 66
CORNELIA MICHIEL WOUTERS 115
CORNELIA PEETOS CORNELIS 51
CORNELIA PEETER VASSEN VERMEULEN 38
CORNELIA WARREN 110

CORNELIS AELBRECHTS 60
CORNELIS ADRIAEN JAN AERTS 48
CORNELIS ADRIAEN CORSTEN 123, 124, 128
CORNELIS ADRIAEN HULSTMAN 4
CORNELIS ANTHONIS JAN JANSEN 57, 125
CORNELIS CORNELIS BUIJS 23, 99, 167
CORNELIS CORNELIS CLEIJS 84
CORNELIS CORNELIS DENIJS BOUWEN 67
CORNELIS CORNELIS MES 8
CORNELIS CLAES CORNELIS CORNELIS CLEIJS 122
CORNELIS DENIJS BOUWENS 67, 131
CORNELIS DENIJS CORNELIS 88
CORNELIS DOMUS CORNELIS 101, 163, 150, 183
CORNELIS FLORIS PELS 1, 2
CORNELIS GEERITS BIJVOETS 100
CORNELIS HUIJBERT RASSEN 185
CORNELIS HUIJBERT LICHTENBERG 8
CORNELIS JACOB HAENSBERGH
CORNELIS JACOB van IERSEL 49
CORNELIS JACOB PEETERS 142
CORNELIS JACOB WILLEMS 12, 51, 59, 60, 96, 198
CORNELIS JAN ANTHONISSEN 91
CORNELIS JAN BASTIAENS 13, 20, 127, 198
CORNELIS JAN van EECKEREN 159
CORNELIS JAN HUIJBERT LICHTENBERG 43, 44, 125
CORNELIS JAN MEEUS 39
CORNELIS JAN PAUWELS 101
CORNELIS JAN POEIER STEVENS 198
CORNELIS JOACHIM RIJCKEN 188
CORNELIS JORIS EVERTS 188
CORNELIS MATHIJS CAMP 167
CORNELIS MERTEN JAN MERTENS 46
CORNELIS MERTEN MATHIJSEN 88
CORNELIS PEETER CORNELIS STEVENS 73
CORNELIS PEETER JACOBS 56, 142, 198
CORNELIS PEETER LAUREIJS MEEUSEN 74
CORNELIS STEVEN CORNELIS BROEDERS 133
CORNELIS VAS JANSEN VERMEULEN 7
CORNELIS WILLEM JANSEN 19
CORNELIS WILLEM KNAAP 51
CORNELIS WIJTEN 39
CORNELIS WIJNAND OLIESLAGERS 72
CORNELIS WOUTER CANTERS 14

CORSTIAEN ADRIAEN de LOOS 156
CORSTIAEN CORNELIS CORSTEN 66
CORSTIAEN JACOB PAUWELS 126
CORSTIAENTJE WILLEMS 100

DENIJS DENIJS BOUWENS 67, 187
DENIJS GOVAERT DENIJS 10
DENIJS HENDRIK DENIJS van BAVEL 10
DENIJS HENDRIK DENIJS GODSCHALCX 38
DENIJS JAN JACOBS 9
DENIJS PEETER TURCKEN 23, 193

DINGENA ADRIAEN MERTENS 83
DINGENA ADRIAEN RUTTEN 188
DINGENA ANTHONIS MATHIJSEN 90, 143
DINGENA BARTHOLOMEUS PEETER de RIDDER 17, 66
DINGENA JAN CORSTEN 40
DINGENA JAN HENDRIK RUIGERS 60
DINGENA JAN PEETER MATHIJSEN 115
DINGENA PEETER CLEIJS 114
DINGENA SIJNEN CORNELIS 40
DINGENA WILLEM JANSEN de BONT 130

DINGEMAN JOOST ADRIAENSEN 31, 128

DIJRC ANTHONIS DIJRCX 156
DIJRCK ANTHONIS MATHIJSEN 33
DIJRCK WACHTMANS 22

DIELIS JAN van OORSCHOT 43

DOMUS CORNELIS MEEUS 72, 85

EVA JAN AERTS 7
EVA WOUTERS NERRINGS 22, 34, 35

EELTJE ADRIAEN MERTENS 83, 85
EELTJE JAN MERTENS 46
EELTJE PEUTER STOFFEL TIELEMAN 1900
EELTJE PEETER MELIS 130
EELTJE STEVEN CORNELIS BROEDERS 128

ELISABETH ADRIAEN LAMBRECETS 97
ELISABETH EMBRECHT WILLEMS 14
ELISABETH GEERITS BIJVOLTS 100
ELISABETH JACOB CORNELIS ADRIAENS 48
ELISABETH MEESTEN JANSEN 46
ELISABETH PEETER CLAES ADRIAENSEN 29
ELISABETH SIJMEN LAMBRECTS 88

ELIAS LAMBRECHT ADRIAENSEN 197

EMBRECHT PEETER EMBRECHTS 48
EMBRECHT QUIRIJN HESSELS 48
EMBRECHT RAES WILLEMS 16, 88
EMBRECHT WOUTER DOOMEN 12. 31, 50, 60, 76

EMMEKE JAN LAUREIJS HORSTEN 55

ENGELBERT van IMMERZEEL 40
ENGELTJE ADRIAEN HUIJBERt ADRIAENSEN 56, 77
ENGELTJE JAN CORNELIS 55

ENGELTJE JAN SPIJCKERS 118
ENGELTJE PEETER CORNELIS 77

ERASMUS (RAES) HENDRIKS 1b3

FRANCOIS FRANS BEENS 4, 25

FLORIS AERTUS PELS 2. 4, 5, 141, 194

GEERIT ADRIAEN HEIJMANS van BOCHSEL 197
GEERIT ADRIAEN WOUTERS 62
GEERIT DIJRCK ANTHONISEN 65. 110
GEERIT JAN GEERITS DRIJFF 16, 152
GEERIT JAN GEERITS de ROIJ 27
GEERIT JAN WOUETERSv d. NIEUWENHUIJSEN 126

GEERTRUIJ JAN ADRIAEN BROEDERS 23

GULLEKE CORNELIS JACOBS’ 198

GIJSBRECHT CLAESEN 135
GIJSBRECHT JAN GIJBEN 160, 198
GIJSBRECHT MATHIJS van SCHENDEL 81

GODERT ANTHONIS DRIESEN 20
GOOSEN ANTHONIS SLIJCK 177

HESTER GEERIT FRANSEN 1,2,25,32
HESTER SIJNEN PEETERS BOL 113

HEILTJE ADRIAEN JOOSTEN 51
HEILTJE ADRIAEN MERTENS 76
HEIJLTJE CORSTIAEN JANSEN 85
HEIJLTJE PEETER TURCKEN 193
HEIJLTJE PEETER JOOSTEN 52
HEIJLIGER ADRIAENS 88

HEIJLIGER JAN CORNELIS 130, 183

HENDRIK AELBRECHTS 67
HENDRIK ANTHONIS HENDRIKS de GRAUW 135
HENDRIK BOUWEN 136
HENDRIK DOOMEN CORNELIS 85, 180
HENDRIK EIJNANTS 2, 3
HENDRIK GEERIT JANSEN 17. 18, 66, 123
HENDRIK HENDRIK MICHIELS 72, 99
HENDRIK JAN RUTGERS 59. 92
HENDRIK JAN SCHEPERS 59
HENDRIK JAN HENDRIK van BOCHSEL 74, 99, 120, 135
HENDRIK SIJMENS 2

HUIJBRECHT ADRIAENSEN BOER 120
HUIJBRECHT ADRIAENSEN CLAUWAERTS
HUIJBRECHT ADRIAEN JOCHEMS 115
HUIJBRECHT DIJROK PEETERS 62
HUIJBRECHT HENDRIK van BOCHSEL 53, 83, 99
HUIJBRECHT JAN HUIJBRECHT 41, 158, 189
HUIJBERT MERTEN MATHIJSENv d. NIJEWENHUIJSEN 88
HUIJBRECHT NICOLAES HUIJBRECHT RANSEN 128
HUIJBERT WILLEM PAUWELS 165, 190

IKE ADRIAENSEN de RUIJTER 34. 185
IKE CLAES HENDRIKS 72

ISAACK PEETERS van LOON 42, 140

JACOB ADRIAEN HEIJMANS van BOCHSEL 197
JACOB ADRIAEN JAN HENDRIKS HULST(MAN) 174
JACOB CLAES ADRIAENSEN 43
JACOB HUIJBERT CORNELIS 62, 123, 156
JACOB HUIJBERT STREEL 63
JACOB JACOB CORNELIS ADRIAENS 48
JACOB JAN JACOB JANS 9
JACOB JAN PEETER PEETER STEVENS 198
JACOB LAMBRECHTS 97
JACOB PAUWELS timmerman ‘s Gravenmoer 188
JACOB PEETER BRUIJNEN 97
JACOB PIETER MATHIJSEN 106
JACOB WOUTER VISSCHER 167

JACOBMIJNA JACOB STEVENS 128
JACOBMIJNA JANSEN 43

JASPER ADRIAEN WIJFFLIET 136
JASPER CORNELIS BUIJS 23

JAN ADRIAEN ABBERDAEN 7
JAN ADRIAEN AERDEN 11,22,43
JAN ADRIAEN BACKER 32,74,75
JAN ADRIAEN BASTIAEN 197
JAN AERDEN BOMMELAER 188
JAN ADRIAEN CORNELIS PHARO 41, 73, 117. 187
JAN ADRIAEN JAN DANIEL van HEIJST 4, 5, 59, 110, 140 46
JAN AERT ADRIAENS 46
JAN AERT JAN JAN MEERMANS 52
JAN ANTHONIS GEERITS 73
JAN ANTHONIS MATHIJSEN 90,122
JAN BARENDS 100
JAN CORNELIS JATTEN 154
JAN CORNELIS HAENSBERGH 92
JAN CORNELIS HENDRIKS 157
JAN CORNELIS HUIJBRECHTS 8,112
JAN CORNELIS JANS 115
JAN CORNELIS JAN CLEIJS 126,127
JAN CORNELIS van LOON 128
JAN CORNELIS MEEUS 183
JAN CORNELIS SPRANGERS 167
JAN CORNELIS STOFFELS 55
JAN CORNELIS THOMAS 63
JAN CORNELIS WIJTEN 39
JAN DIJRCK ANTHONISEN 110, 118, 140, 190
JAN DIJRCK JANSEN 99
JAN DIRCK JAN HUIGHEN 10, 163, 198
JAN DIELIS van OORSCHOT 43
JAN EMBRECHT PEETERS 37, 62, 74. 113
JEN EVERT JORIS 49
JAN GEERIT KANNEKENS 163, 173
JAN GEERITS de ROIJ 27
JAN GEERITS de SMIT 73
JAN GIJSBERT CORNELIS 46
JAN GOIJAERTS 19
JAN HENDRIK COENEN 18, 41, 89, 180
JAN HENDRICK COOLS 34
JAN HENDRIK JAN HENDRIKS 81
JAN HENDRIK RUTGERS 59
JAN HENDRIK van WOENSEL 41
JAN HUIJBERT BOER 83
JAN HUIJBERT CORNELIS BOER 99, 120
JAN HUIJBERT HENDRIKS 63
JAN JACOB ADRIAN JANSEN 160
JAN JACOB CUIJPER 183
JAN JACOB PEETERS 97
JAN JAN ADRIAEN van LOON 22, 37
JAN JANSEN de jonge 63
JAN JAN AERTS 117, 178
JAN JAN van BEIJEREN 3, 54
JAN JAN BERIS (Oerle) 135, 141
JAN JAN van BEURDEN 154
JAN JAN CLAES BREBERS 84
JAN JAN FRIJTERS 188
JAN JAN van LOON 22
JAN JAN MATHEUS 84
JAN JAN MERTENS 98
JAN JAN RABOSCH 14
JAN JAN SMIT 21
JAN JAN VOLDERS 7
JAN JAN van WACHELEN 7
JAN JOOST JANSEN 193, 101
JAN LAMBRECHT JANSEN 60
JAN LAUREIJS ANDRIES OOMEN 1, 23, 31, 113
JAN LAURENS HORSTEN 55
JAN LAUREIJS JANSEN van DONGEN 45
JAN ROELEN LUCAS 76, 83, 85
JAN MATHIJSEN 128
JAN MATHIJS JANSEN 22
JAN MERTENS 46
JAN PAUWELS 101
JAN PEETER ANDRIES OOMEN 90, 143
JAN PEETER CLEIJS 45, 119
JAN PEETER JANSEN 12, 57
JAN PIETER JAN LEMMEN 125, 127, 200
JAN PEETER MATHEUS 165
JAN PEETER NELO 99, 120
JAN PEETER MATHEUS 36, 106, 115, 123
JAN PENNER PEETER STEVENS 166, 198
JAN QUIRIJN HESSELS 46
JAN ROELOF JACOBS 71, 92
JAN ROELOF JANSEN 55
JAN SPRANGERS 192
JAN STEVEN GORIS 198
JAN SIJmEN CORNELIS 50
JAN WILLEM de BONT 130
JAN WILLEM CORNELIS 60
JAN WILLE WIJPERS 199

JANNEKE ADRIAEN JAN BLOK 22

JENNEKE AERT ADRIAENSEN 46
JENNEKE ANTHONIS PEETERS 163
JENNEKE CORNELIS ADRIAENSEN 123
JENNEKE CORNELIS ADRIAEN AERTS 115
JENNEKE DINGEMAN JOOST ADRIAENSEN 128
JENNEKE HUIJBRECHT JAN EMBRECHTS 51
JENNEKE JAN GIJBEN 136
JENNEKE JAN HENDRIK van BOCHSEL 120
JENNEKE JAN LAUREIJS SPIJCKERS 10
JENNEKE JAN RAAIJMAKERS 99, 122
JENNEKE JOOST JANSEN 101
JENNEKE PEETER JAN TURCKEN 193
JENNEKE PIETER PEETER van GILS 70
JENNEKE PEETER PUIJS (‘s Gravenmoer) 48
JENNEKE QUIRIJN JAN GIJSBERTS 50
JENNEKE SIJMEN PEETERS BOL 154

JERONIMUS STOFFELS 17

JOACHIM ADRIAEN PEETERS 8, 15, 112, 136, 190
JOACHIM ELIAS SUERMANS 32
JOACHIN JACOB MEIJER 188
JOACHIM MESSMAECKER 27

JOOST ADRIAEN JOOSTEN 31, 128
JOOST DIJRCK PEETERS 31, 62, 199
JOOST JAN SIJMEN 101
JOOST ROELOF JACOBS 92, 159
JOOST SIJMEN GOVAERTS 115, 133, 158
JOOST SIJMEN GOOSSEN 131

LAMBRECHT AERT PEETERS 141
LAMBRECHT JAN LAMBRECHT RAESEN, 121,157, 191
LAMBRECHT JOOST van SPRANGH 4, 192

LAUREIJS CLAES ADRIAENSEN 80
LAUREIJS CORNELIS JAN RIJSBERGEN 112
LAUREIJS DIJRCK de wever 154
LAUREIJS PIETER CONINCX 85
LAUREIJS SMITS, schout op vele plaatsen.

LENAERT ADRIAAN RUTTEN 188
LENAERT VRANCK LENAERTS 77

MAEIJKE ADRIAEN BOMMELAER 188
MAEIJKE ADRIAEN CLUIJTER 100
MAEIJKE ADRIAEN LENAERTS 77
MAEIJKE ADRIAEN RUTTEN 188
MAEIJKE BARTHOLOMEUS EVERTS 91
MAEIJKE CLAES ROELOFS 36,122
MAEIJKE CORNELIS CORNELIS BUIJS 167
MAEIJKE CORNELIS GIJSBERTS 71
MAEIJKE CORNELIS JAN RIJSBERGEN 192
MAEIJKE CORNELIS ROELOFS 124,128
MAEIJKE EMBRECHT WILLEMS 14,18
MAEIJKE GEERIT LENAERTS 11
MAEIJKE HUIJBRECHT ADRIAEN JANSEN 61
MAEIJKE HUIJBRECHT ROELOFS 132
MAEIJKE JACOB JORISv D. WEE 27,101,156
MAEIJKE JACOBS LOCHT 81
MARIJKE JACOB PEETERS 142
MAEIJKE JAN ADRIAEN LEMMEN 136,197
MAEIJKE JAN GEERITS de ROIJ 27
MAEIJKE JAN HUIJBERT ROELOFS 134
MAEIJKE JAN JACOBS 9?
MAEIJKE JAN JAN GREIJNEN 154
MAEIJKE JAN MERTENS 46
MAEIJKE JAN PHARO 187
MAEIJKE JAN VERSTEEG 156
MAEIJKE JOOST JANSEN 101
MAEIJKE MERTEN JAN MERTENS 46
MAEIJKE MICHIELS 65
MAEIJKE PEETERS 16
MAEIJKE PEETER CORNELIS 51,59
MAEIJKE PEETER LAMBRECHTS 71
MAEIJKE PIETER LAUREIJSEN 74
MAEMAEIJKE PEETER de LOOS 57,158
ROCHUS CORNELIS LANGEN 8,88,90
MAEIJKE ROELOF JANSEN 57,58
MAEIJKE WILLEMS 100
MAEIJKE WILLEM CORNELIS 98
MAEIJKE WILLEM JANSEN 19

MAGDALENA CORNELIS HUIJBRECHTS 3

MARGRIET ADRIAEN JAN RAESEN 185
MARGRIET AERT JAN JAN MEERMANS 52
MARGRIET AERT de WIJSE 105, 191
MARGRIET EMBRECHT WILLEMS 14
MARGRIET HUIJBERT RASSEN 115
MARGRIET JAN GEERIT DRIJFF 16
MARGRIET JORIS EVERTS 51
MARGRIET PEETER PEETERS 99
MARGRIET PEETERS van RIET 55
MARGRIET SIJNEN CORNELIS MAES 34, 143, 153

MARCUS JAN PHARO 34, 35, 137. 138, 187

MATHEUS BOUWENS 40

MATHIJS ANTHONIS MATHIJSEN 3. 25, 54, 128, 152, 156
MATHIJS BOUWENS 40
MATHIJS RANSEN de LEUR 142
MATHIJS PEETER MATHIJSEN 3

MARIJNUS ADRIAENSEN 100
MEEUS DOOMEN (zie Bartholomeus) 163

MERTEN JANSEN 191
MERTEN JAN PEETERS in ‘t BROECK 2, 29, 32, 160

MELCHIOR SCHEP 100

MELIS JAN MELISEN 91
MELIS WOUTER EMMEN 119

NICOLAES ADRIAEN ANSEMS 67
NICOLAES ADRIAEN JANSEN 8. 15, 136
NICOLAES ADRIAEN WILLEMS 58. 59
NICO AES ADRIAEN ADRIAEN CATTEN 154
NICLAES CORNELIS CORNELIS WARREN 64, 132, 141
NICOLAES DOMUS CORNELIS MEEUS 128, 195
NICOLAES HUIJBERT RAESEN 115, 128
NICOLAES JAN CLAES BREBERS 84
NICOLAES PETTER STEVENS 198
NICOLAES THOMAS CORNELIS

PAUWEL ANDRIES ADRIAEN OOMEN 36, 125, 200
PAUWEL PAUWELS 19, 82

PEETER PEETER van NAVEL 119
PEETER ADRIAEN BROEDERS 33 en 48
PEETER ADRIAEN BLOK 35, 100, 137
PEETER ADRIAEN CANTERS 91
PEETER ADRIAEN HUIJBEN 56
PEETER ADRIAEN JANSEN 125, 128
PEETER ADRIAEN JAN DANIELS 34
PETTER ADRIAEN de LOOS 157
PEETER ADRIAEN MEULDERS 50
PEETER ADRIAEN PEETERS 120, 141
PEETER ADRIAEN PEETER LUIJCKEN 74, 99
PEETES ADRIAEN PRINS 40
PEETER ADRIAEN RUTTEN 195
PEETER ADRIAEN WILLEMS 58, 59
PEETER ANDRIES PEETERS “46, 99
PEETER ANDRIES PRINS 180
PEETER BARTHOLOMEUS van BEEK 19
PEETER BARTHOLOMEUS JAN KARREMAN 129, 158
PEETER CORNELIS JANSEN 126
PEETER CORNELIS JAN MEEUSEN 39
PEETER CORNELIS van LOON 117, 124
PEETER CORNELIS SPRANGERS 33
PEETER CORNELIS STOFFELS 51
PEETER DIJRCK ANTHONISEN 65
PEETER AERT PEETERS 141
PEETER HENDRIK STEVEN BRABERS 131
PEETER ISAACK van LOON 117, 183
PEETER HUIJBERT JANSEN 165
PEETER JACOB ADRIAEN BINCK 87
PEETER JACOB WILLEM ANTHONISEN 197
PEETER JANSEN 1
PEETER JAN van BEURDEN 154
PEETER JAN van BOCHSEL 42
PEETER JAN DINGEMANS 87, 185
PEETER JAN van DONGEN 74
PEETER JAN PEETERS 77, 78, 90
PEETER JAN van SWOL 190
PEETER JOOSTEN 51
PEETER LAUREIJS DRIES OOMEN 57, 58
PEETER MEEUS JAN KARREMAN 129
PEETER PEETER JOOSTEN van LOON 117
PEETER PEETER BRUIJNEN 136, 198
PEETER PEETER PEETER STEVENS 198
PEETER PEETER CLAES BRESSER 76, 83, 85
PEETER PEETER van GILS 16, 70
PEETER PEETER GROEIJ 38
PEETER PEETER SMITS 177, 184
PEETER ROELOF HUIJBRECHTS 36, 132
PEETER SIJMEN van SON 25, 158, 159
PEETER VAS JANSEN VERMEULEN 37, 42, 135, 188
PEETER WILBORT JANSEN 46
PEETER WOUTER BOEFT 132

PETRONELLA ADRIAEN LENAERTS 77
PETRONELLA ANTHONIS PEETERS 16
PETRONELLA PEETER JAN van BEURDEN 154

PHILIP CORNELIS BOLLEKENS 142
PHILIP LAUREIJS WILLEM OLIFIERS 45, 83

QUIRIJN HESSELS 57

RAES HENDRIKS 183
RAES JOOST LAMBRECHTS 136

SIJKE ANDRIES PEETERS 55
SIJKE JAN GEERIT KANNEKENS 163, 173, 180
SIJKE JAN MATHEUS 84
SIJKE PEETERS MATHIJSEN 3, 7, 54
SIJKE VAS JANSEN VERMEULEN 72, 135
SIJKE SEEBRECHTS 167

SIJMEN ADIAEN RUTTEN 188
SIJMEN AERT ADRIAENSEN 46
SIJMENTHONIS ADRIAEN JAN AERTS 161
SIJMEN CORNELIS MAES 34
SIJMEN JACOB CUIJPER 188
SIJMEN PEETER BOL 154

STEVEN ANTHONIS PHARO 100
STEVEN CORNELIS BROEDERS 128
STEVEN CORNELIS STEVENS 163, 173, 180
STEVEN JACOB STEVENS 128
STEVEN JAN MATHIJSEN 31, 57, 128
STEVEN JAN STEVENS 174, 177, 184

ROBBRECHT JAN CLAUWAERT 192
ROBBRECHT JAN PHARO 35, 187

ROELOF ADRIAEN JACOBS 9
ROELOF HUIJBRECHTS 122,132
ROELOF HUIJBREGHT ADRIAENSEN 158
ROELOF JACOBS 92
ROELOF JAN PEETER STEVENS 198
ROELOF JAN ROELOFS 55

REIJNIER JAN van BOMMEL 113

ROCUS JAN PEETERS 77

RIJCK CORNELIS RIJCKEN 192
RIJCK WILBORT SIJMEN 54

THOMAS ADRIAEN HOUTEPEN 44
THOMAS ANThONIS PRAET 51
THOMAS JANSEN van BOMMEL 34,42,138
THOMAS JAN RIJCKEN 74

VIJVER ADRIAEN WOUTERSv d. NIJEWENHUIJSEN 12,61,125

WACHTMANS, diverse personen 22,161,139

WILBORT JAN van SON 163
WILBORT ROELOF JANSEN 163
WILBORT RIJCK WILBORTS 133

WILLEM ADRIAEN CORNELIS WILLEMS 9,83
WILLEM ADRIAEN WILLEMS 11, 61, 63, 123
WILLEM AERT ADRIAENSEN 46
WILLEM CORNELIS BOLLEKENS 144
WILLEM JANSEN van BOMMEL 1,28
WLLEMJAN BASTIAENS 82
WILLEM ANSEN de BONT 130
WILLEM JANSEN VERLEGH 6,139
WILLEM JOOST WILLEMS 37, 53, 131, 160
WILLEM MATHIJS van SCHENDEL 81,85
WILLEM MERTEN MATHIJSEN 147
WILLEM PEETERS PLOEG 200

WILLEM WILLEM PEETERS HEIJBLOM (op te HEIJ) 48, 60, 73, 195
WILLEMKE ADRIAEN WILLEMS PRAET 50

WOUTER EMBRECHT WOUTER DOOMEN 15,50
WOUTER HENDRIKS de BONT 130
WOUTER HENDRIKS de WEERT 136
WOUTER JAN HENDRIKS van LOON 101
WOUTER JAN de BONT 130
WOUTER JAN LAMBRECHTS 61,190
WOUTER JAN RIJCKEN 11
WOUTER JAN SPIJCKERS 118
WOUTER MARCUS PHARO 35
WOUTER THOMAS CRIELAERT 22
WOUTER WILLEM DIJRCX 53