Selecteer een pagina

  Acte 1

Reeckeninge bewijs ende reliqua die bij desen sijn doende Jan Maartens Dolk als voogt en Jacob Mathijsse Coninx als toesiender van de kinderen van Arien van Pas za en Janneken Coninx van de jaren 1738 tot 21-12-1741 incluijs, 12-1-1746.

Acte 2

Reeckeninge bewijs ende reliqua die bij desen sijn doende Anthonij van Pas als voogt en Jacob Mathijsse Coninx als toesiender van de twee jongste kinderen, Aart en Jan, van Arien van Pas za en Janneken Coninx sedert 1741, 14-1-1746.

Acte 3

Reeckeninge bewijs ende reliqua die bij desen is doende Wouter de Bodt als voogt van de kinderen van Peeter Stoffelse de Hoog za en Dorothea van Grevenbroek wegens de nalatenschap van Crijn van Rossum, 10-3-1746

Acte 4

Reeckening en liquidatie gehouden door de voogden van de kinderen van Peeter Wouterse Zeijlmans ende van de kinderen van Anna Wouterse Zeijlmans en Huijbert van de Corput en eerder wed van Adriaan Smeur, gepresenteert bij Jan Peeterse Zeijlmans als bij den testament van Geerit en Michiel Zeijlmans, notaris van Dijk 20-2-1737, aangestelde directeur van de nalatenschap van Geerit Peeterse Zeijlmans, 21-2-1748.

Acte 5

Reekeninge bewijs ende reliqua die bij desen is doende Maria Deckers wed Jan Zeijlmans in leven secretaris als voogd over Catharina Peeter Zeijlmans aan wie door Elizabeth Zeijlmans wed Johan Brants, predicant, een somme van f 400 was gelegateert, 9-4-1750.

Toegevoegd: Catharina is door Adriaan Bol, haar voogt, voldaan, 29-6-1751.

Acte 6

Reekeninge bewijs ende reliqua die bij desen is doende Johannes Verschuur als voogd van de kinderen van Peeter Dolk za en zijn overleden vrouw, Theunis Dolk, Marcelis Smits x Dingena Dolk, Bastiaen Dolk, Maria van den Hoven wed Gerrit Dolk mede als moeder van haar kint, 10-11-1750.

Acte 7

Reekeninge bewijs ende reliqua die bij desen is doende Anthonij van Pas als eenige voogd van het kind, Jan, van Arien van Pas en Janneken Coninx sedert 14-1-1746, actum 19-6-1751.

Acte 8

Bartholomeus en Cornelis van Campen bekenne schuldig te wesen aan de kinderen van Cornelis van Campen, 10-12-1727.

Toegevoegd: Doris en Cornelis Cornelisse van Campen sijn voor 2/3 part voldaan, 25-1-1753.

Acte 9

Bartholomeus en Cornelis van Campen bekenne schuldig te wesen aan de kinderen van Cornelis van Campen, 10-11-1728.

Toegevoegd: Doris en Cornelis Cornelisse van Campen sijn voor 2/3 part voldaan, 25-1-1753.

Acte 10

Reekeninge bewijs ende reliqua die bij desen zijn doende Adriaan Rijke x Maria Stoffelse de Hoog eerder x Wouter de Bot die voogt was van de kinderen van Peeter Stoffelse de Hoog en Dorothea van Grevenbroek wegens de nalatenschap van Crijn van Rossum, sedert 10-3-1746 tot 1753 toe, 18-9-1753.

Acte 11

Reekeninge bewijs ende reliqua die bij desen zijn doende Pieter Ketelaar, schoolmeester, en Jan Sterrenburg namens Adriaan Ketelaar, schoolmeester Rosendaal, als voogden van de kinderen van Gerrit Talen en Theuntje Ketelaar, gewoont hebbende en overleden te ’s Moer wegens de nalatenschap van Klaasken Hagens wed Cornelis Ketelaar, alhier overleden, 6-11-1754.

De erfgenamen:  Barent van Tilborg qq, Joghem Schouten x Cornelia Taale, Gerrit Taale, Willem Taale en Adrianus Taale, Joost Sterrenburg x Catharina Taale en Albert van Rijswijk x Clasina Taale.

Acte 12

Twee stukken betreffende de kinderen van Laureijs van Dongen, Peeter van Dongen en Gerrit van Wouw zijn voogd.

Acte 13

Reekeninge bewijs ende reliqua die bij desen zijn doende Pieter Ketelaar, schoolmeester, en Steeve Scheur als voogden van de kinderen van Adriaan Anthonisse Konings en Anna Compeer wegens de boedel van haar grootvader Antonij Tijsse Konings, 27-11-1762.

Toegevoegd: int bijwesen van Hendrik Jooste Knook x Maria Konings en Johanna Konings.

Acte 14

Reekeninge bewijs ende reliqua die bij desen zijn doende Peeter van Dongen en Gerrit van Wouw als voogden over de kinderen van Laurens van Dongen, aangesteld 26-11-1755, actum 30-3-1771.

Acte 15

Reekening ende liquidatie gedaan tusschen Johanna de Bruijn wed Michiel Konings ter eenre ende Adriaen Wouterse Schouten en Jan Wm Schouten als voogden over de twee kinderen van Michiel  bij Catharina Konings en Cornelis van der Schans en Thomas Ketelaar als voogden over de twee kinderen van Michiel bij Johanna de Bruijn ter andere zeide ende dat van den boedel bij Michiel en zijn vader Thomas Konings naargelaten, 16-5-1794.

Acte 16

Reekeninge bewijs ende reliqua die bij desen zijn doende Adriaan Loopers en Hermen Hilker als voogden over de kinderen van Jan Nieuwenhuijsen en Maria van Dommelen, aangesteld op 20-4-1770, actum 2-1-1776.

Toegevoegd: int bijwesen van Elant ende Jan Nieuwenhuijsen.

Acte 17

Reekeninge bewijs ende reliqua die bij desen zijn doende Joghem Peeterse Timmermans en Tomas Compeer als voogden van de kinderen van Joghem als erfgenamen van grootmoeder Anna Compeer wed Adr Konings, alhier gewoont hebbende en overleden, 16-10-1777.

Acte 18

Reekeninge bewijs ende reliqua die bij desen is doende Jan van den Hoek als voogdt over de kinderen van Christiaan Daamen en Cornelia van den Hoek sedert 27-3-1767 tot 25-4-1777

Pieter Daamen is op 30-1-1777 voldaan.

Acte 19

Reekeninge bewijs ende reliqua die bij desen zijn doende Cornelis Sterrenburg en Teunis Sagt als voogden over de kinderen van Pieter Boeser en Maria Swart, aangesteld 29-7-1778, actum 20-1-1786.

Acte 20

Reekeninge bewijs ende reliqua die bij desen zijn doende Peeter Janse Zeijlmans en Adriaen Adriaense de Seeuw als voogden over de kinderen van Adriaen Cornelis de Seeuw en Catharina van Steenhoven wegens de boedel van grootouders Corn Adr de Seeuw en Teuntie Pols, 23-1-1788.

Acte 21

Reekeninge bewijs ende reliqua die bij desen zijn doende Wouter Janse van Steenhoven en Joghem Willemse Blankers als voogden over de vier kinderen van Pieter de Jong za en Catharina de Bruijn wegens de erfportie van Adriaen Vassen, 28-1-1791.

Int bijwesen van  Wijnant van de Korput x Johanna de Jong

Acte 22

Reekeninge bewijs ende reliqua die bij desen zijn doende Peeter van Gijsel en Jan de Vos als voogden van de erfgenamen van Mathijs Janse de Jong int bijwesen van Peeter, Joghem Adriaen, Jan en Piternel Janse de Jong, Jan Vos x Cornelia, Huijbert Boelaars x Elisabet de Jong, meerderjarige erfgenamen van Mathijs de Jong, 4-2-1791.

Acte 23 stapeltje quitanties etc mbt Thomas Adriaens van Rijsinge.