Selecteer een pagina

Fol. 1v, 7-11-1546

Cornelis Thorij verkoopt een half buijnder moers aan Cornelis Heijndricks.

Fol. 1v, 8-11-1546

Jan Willemss verkoopt aan Cornelis Aerts vanden Brandesoen 27 roeijen saijlants

Fol. 2r, 11-12-1546

Heijndric Janssen de Molener verkoopt aan Cornelis Heijndricx de Smit ander half buijnder moers.

Fol. 2r, 11-12-1546

Willem Joes als voocht heeft besteet Dirck Gielizssen besteedt aan Jan Hubrechs 16 vurtelen rogs.

Fol. 2r, 11-12-1546

Heijndric Janssen de Wert? verkoopt aan Aelbert Roelof Joessenssoen een huijs.

Fol. 2v, 9-12-1546

Jan Jan Wouters, Margriet x Cornelis Peters, Cornelis x Matijssen, Katelijn, Marijken, Dingen, Anneken met Peeter Janssen Lemmens hun voocht hebben een erfdeling van de goederen van hun vader gemaakt.

Fol. 2v, 23-12-1546

Peeter Janssen van Dongen heeft sijne panddijn begeert uitwijsende sijn briefs op Jan de Roeijs stede op Joes Cornelis kijnderen.

Fol. 3r, 20-12-1546

Cornelia Jan  Geraert ???dr x Heijndric Cornelisz verkoopt aan Peter Cornelis een vurtel rogs.

Fol. 3r, 20-12-1546

Heijlken Dirc Gielisdr x Arijan Huijbrechs verkoopt aan Willem Jacops 1/6 in 11 buijnder gronden.

Fol. 3r, 20-12-1546

Willem Jacops bekent geld schuldig te zijn aan Arijan Huijbrechs.

Rijchout Janssen Gerijts staat borg.

Fol. 3v, 3-1-1547

Dingena Jan Mertens weduwe met Tonis Clauwen als voocht en Jan Peter Cornelis delen een stuck erven.

Fol. 3v, 5-1-1547

Roelof Heijndrickssoen verkoopt aan Aert Janssoen anderhalf buijnder erfs.

Aert verkoopt weer aan Joris Janssen van Gercken?, 3-12-1548

Fol.  4r, 11-1-1547

Raes Joessen verkoopt aan Tonis Jacops een half buijnder moers en aan Arijaen Peter Willems ook een half buijnder.

Fol. 4r, 17-1-1547

Roelof Lemmens verkoopt aan Gijsbrecht Melen achtalf lopensaet erve.

Fol. 4r

Rijck Arijaen Toenis verkoopt aan Arijaen Joris van Meer 2 vurtelen reijs. [akte niet afgemaakt]

Fol. 4v, 17-1-1547

Arijaen Peeter Jan Clausen verkoopt aan Ceel Arijaen Stevens 2 lopensaet

Fol. 4v, 17-1-1547

Jan Peeters Corus? verkoopt aan Arijaen zijn dochter 10 lopen rogs.

Fol. 5r, 17-1-1547

Claus Jan Smoleners verkoopt aan Denis Godscalckss 14 lopensaet weije.

Fol. 5r, 21-1-1547

Alit Gijsbrecht Godscalcks x Jan Peeters verkoopt aan Cornelis Jan Willems en Willem Jan Willems 1 vurtel rogs.

Fol. 5v, 24-1-1547

Juffrouw Margriet Lieberch? x Frederick van den Duwaert verkoopt aan Willem Peeters 2 buijnder gronden.

Fol. 5v, 24-1-1547

Willem Peeters bekent geld schuldig te zijn aan Joncker Frederick van Duwaert.

Fol. 6r, 27-1-1547

Sijken Gerit Jan Lemmens weduwe met Raes Janssen als voocht verkoopt aan Peeter Jan Lemmens 3 vurtelen rogs.

Fol. 6r, 27-1-1547

Arijaen Lauwereijs Heijndricks verkoopt aan Arijaen Tonis Baeijens een huijs.

Fol. 6r, 27-1-1547

Aert Tijs Maes verkoopt aan Claus Jan Obrecht vierdalf vurtelen rogs.

Fol. 6v, 27-1-1547

Anna Cornelis Jan Claussendr  x Jan Tonis  brengen ƒ 100,- om aan haar voorkijnder te geven indien zij overlijdt.

Peeter Tonissen van Alfen is voocht van de voorkijnder van Jan Tonis: Sijken en Katelijn, Willem en Cornelis waarvan Cornelis Arijaen Huijbrechs de moeder was en Corst Meuss is voocht van de voorkijnder van Anna Cornelis.

Fol. 7r, 27-1-1547

Jan Claus Janssenss en Arijaen zijn dochter met Embrecht Claus Janssens als voocht en Heijnrick Arijaens als toesiender waarvan Katelijn Arijaen Heijndricksdr de moeder maken een erfdeling.

Fol. 7r, 29-1-1547

Willem Jan Willemssoen bekent geld schuldig te zijn aan Godscalck Heijndrickssoen.

Fol. 7r, 31-1-1547

Jan Roel Meijnders verkoopt aan Jan Jan Aertssen anderhalf buijnder weijen.

Fol. 7v, 31-1-1547

Jan Jan Aertssen verkoopt aan Alit Jan Denis weduwe 4 vurtelen rogs.

Fol. 7v, 31-1-1547

Katelijn Jan Roelofs weduwe met Roelof Heijndricks als voocht verkoopt aan Michiel Cornelis een “rente”.

Fol. 8r, 31-1-1547

Jan Martens de Decker verkoopt aan Joes Diercks een vurtel rogs.

Fol. 8r, 31-1-1547

Jan Lemmens Janssen verkoopt aan Jacop Peeters 2 vurtelen rogs.

Fol. 8v, 31-1-1547

Jan Peeters verkoopt aan Matijssen 2 lopensaet erven.

Fol. 8v, 31-1-1547

Jenken Arijaen Huijbrechsdr met Peeter Jacops als voocht verkoopt aan Raes Jan Vrancken een stuck erven.

Fol. 9r, 1-2-1547

Jan Arijaens verkoopt aan Cornelis Aertssen een stuck erven.

Overgevest aan Cornelis Rijken, 15-12-1550

Fol. 9r, 1-2-1547

Claus Janssen van Lijer verkoopt aan Arijaen Peeter Maeus 3 kijnder met Meus Peeter Meus als voocht 3 vurtelen rogs.

Fol. 9v, 1-2-1547

Meus Peeter Meus als voocht van de kijnder van Arijaen zijn broer bekent geld schuldig te zijn aan Claus Janssen van Lijer.

Fol. 9v, 1-2-1547

Rijck Embrecht Rijken verkoopt aan Cornelis Stevens 3 vurtelen rogs.

Fol. 10r, 1-2-1547

Gerit Peeters verkoopt aan Gijsbrecht Sijmens 2 vurtlen rogs.

Fol. 10r, 10-2-1547

Lijsbet Embrecht Timmermans weduwe met Roelf Heijndricks als voocht en Arijaen Peeters als voocht van de kijnder van Embrecht Timmermans en Aert Timmermans verkopen aan Jan Janssen 1/6 in 11 buijnder gronden.

Fol. 10v, 1-2-1547

Jenken Arijaen Huijbrechsdr met Peeter Jacops als voocht verkoopt aan Arijaen Peeter gerits 5 vurtelen rogs.

Fol. 10v, 5-2-1547

Jan Damen verkoopt aan Peeter Jan Denis een “rente”.

Fol. 11r, 10-2-1547

Katelijn Jan Roelofs weduwe met Roelof Heijndricks als voocht verkoopt aan Peeter Janssen van Dongen 5 vurtelen rogs.

Fol. 11v, 5-2-1547

Sijmen Joessen verkoopt aan Jan Joessen 2 vurtelen rogs.

Fol. 11v, 7-2-1547

Jan Janssen verkoopt aan Cornelis Willem Meremans een buijnder moers.

Fol. 11r los vel

Gerit Peeters van Bavel, ca 50 jaar, verklaart dat Cornelis Embrechts de acker genaamd Willekens Heijninge wel 18 of 20 jaar heeft gebruijkt.

Ook Jan Peeters van Bavel, 50 jaar, verklaart hetzelfde.

Achterzijde:

Peeter Janss van Dongen  verklaart dat hij aan Jan Heijnricx van Ghils 1/3 stuck erven, genaamd den landen Berch, heeft verkocht

Peeter Janss van Dongen verklaart dat samen met Katelijn zijn vrouw gedeelt was op 1/3 inden langen Berch en dat hij dat verkocht heeft aan Jan Heijnricx van Gils zijn zwager.

Fol. 12r, 30-2-1547

Heer Jan Loer, Gielis Loer, Cornelis Janssen, Jan Janssen en Arijaen Janssen zijn akkoord mbt  schulden die Wouter Loer had tgv Jan Cornelis, vader.

Fol. 12r, 14-2-1547

Marij Jan Smoleners met Peeter Jacops als voocht verkoopt aan Claus Jan Obrechs 5 lopen rogs.

Fol. 12r, 14-2-1547

Arijaen Heijndricks verkoopt aan Claus Jan Obrechs de helft van 4 vurtelen rogs.

Fol. 12v, 15-2-1547

Jan Claussen en Peeter Janssen van Gils verkopen aan Arijaen Cornelis Heijn Stevens een weije.

Fol. 12v, 15-2-1547

Jan Claus Janssen verkoopt aan Jan Wouter Aertssens elftalf lopen rogs.

Fol. 12br, 13-2-1547

Cornelis Peeters staat borg voor Michiel Jacops.

Fol. 12br, 14-2-1547

Heijndrick Janssen de Molener transporteert over Goris de Scoenmaker het geld dat Peeter Janssen van Dongen krijgt van Heijnrick Janssen en het geld dat hij nog krijgt van Jan Peeter Willems.

Fol. 12bv, 17-2-1547

Arijaen Peeter Janssen verkoopt aan Peeter Jacops Corneliss 2 vurtlen rogs.

Fol. 12bv, 21-2-1547

Roelof Stoffels verkoopt aan Goris Dircks 2 vurtelen rogs.

Fol. 13v, 28-2-1547

Goris Jan Roelens verkoopt aan Jan Cleijs Peeter Celijen 3 lopensaet lants.

Fol. 13v, 28-2-1547

Huijbrecht Jan Cornelis verkoopt aan Arijaen zijn zoon zijn naderschap van 4 mudden rogs.

Fol. 14r, 28-2-1547

Peeter Janssoen van Dongen, ca 76 of 77 jaar, verklaart dat na de dood van Lijsbet van Ghijls haar zoon Rommen? bedeelt is op 9 lopen rogs.

Adrijaen Peeters, ca 60 jaar, verklaart hetzelfde.

Fol. 14r, 3-3-1547

Cornelis Stevens verkoopt aan Matijs Peeters van Gils 3 vurtelen rogs.

Fol. 14v, 5-3-1547

Claus Corneliss verkoopt aan Roelof Jan Roelofss 3 lopen rogs.

Fol. 14v, 5-3-1547

Tonis Joesten en Claus Corneliss maken een deling van 6 lopen rogs.

Fol. 15r, 5-3-1547

Arijaen Peeter Heijn Wouterss met toestemming van Jan Peeters en Cornelis Peeters zijn broers verkopen aan Willem Willemss van Dongen een mergen lopensaet lants.

Fol. 15r, 9-3-1547

Joris Janssen de Scoenmaker verkoopt aan Arijaen Jan Corneliss tbv Stoffel Jan Cornelissoen 4 vurtelen rogs.

Fol. 15v, 14-3-1547

Arijaen Huijbrechs verkoopt aan Jan Cornelis Wouters van Tilborch 2 mudden rogs.

In de kantlijn: Jacop Adriaen Horsten lost af, 24-9-1597 Nog genoemd: Jan Peeter Stevens en Laureijs Henrick Stevens.

Fol. 15v, 14-3-1547

Adrijaen Tonis Baijens verkoopt aan Willem Peeter Willemss een huijs.

In de kantlijn: overgevest Aelbrecht Roelofs1-4-1549.

Fol. 15v, 14-3-1547

Cornelis Gerits bekent geld schuldig te zijn aan Wouter Corstijaens.

In de kantlijn: Dierck Jaspers is voldaan door Peeter Adriaen Aerden, 31-1-1573.

Fol. 16r, 14-3-1547

Roelof Stoffels verkoopt aan Arijaen Jacop Tonis een huijs.

Fol. 16r, 23-3-1547

Peeter Gerits en Jan Peeters zijn zoon zijn akkoord mbt de goederen van moeder.

Fol. 16v, 23-3-1547

Willem Jacops van Bavel verkoopt aan Jan Jan Lemmens een half buijnder moers.

Fol. 16v, 28-3-1547

Marij Jan Smoleners verkoopt aan Claus Gijbrechtsoen 2 vurtelen rogs.

Fol. 17r, 14-4-1547

Sijken Gerit Janssens weduwe met Raes Jan Vrancken als voocht verkoopt aan Matijs Peeters van Gils 3 vurtelen rogs.

Toegevoegd: Peeter Tijs Peeters is voldaan door Jan Embrechs,  20-5-1580.

Fol. 17r, 24-7-1547

Peeter Janssen van Dongen bekent Peeter Bastiaenss alsulcke gronden als Peeter van Bastiaen zijn vader gekocht gehadt heeft . In mindernisse van 3 buijnder moers die Broecksken (Broeckman) Vorster tot Oosterhout, Heijndrick van Gils tot Oosterhout en Peeter gekocht hebben van Bastiaen Meerissen? Heijndrick Toniss?. Mede verhaalt door Roelof Janss de broer van Peeter.

Fol. 17v, 9-3-1547

Gijsbrecht Peeter Jan Lambrechs met Peeter Jacops als voocht , Margriet Peetersdr met Willem Joessen als voocht, Cornelis Peetersdr x Jan Jan Cornelis, Katelijn Peetersdr x Goert Cornelis, Jenneken Peetersdr x Matijs Peeters maken een erfeling van de achtergelaten goederen van hun vader.

Fol. 18v, 10-6-1547

Arijaen Jan Roelofs verkoopt aan Roelof Jan Roelofs 5 lopensaet erven.

Fol. 18v, 4-7-1547

Rijcout Janssen verkoopt aan Cornelis Rijken zijn zoon een huijs.

Fol. 19r, 16-3-1547

Peeter Vogel namens Antonis Jan Antonis van Mee, Frans van Mee, Claus Gielissen van Mee, Baltasar van Rode als momboir van Claus Gielissenn van Meedr verkopen aan Rombout Jan Lips tot Bavel 1/3 van anderhalf buijnder.

Fol. 19r, 26-3-1547

Dierck Gerit Cornelis is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 19r, 30-1-1548

Dierck Gerits verkoopt aan Jan Matijssen  4 buijnder gronden.

Fol. 19v, 4-7-1547

Katelijn Heijndricx Coomansdr met Vranck Tonis als voocht verkoopt aan Arijaen Wouters 6 lopensaet moers.

Fol. 19v, 4-7-1547

Arijaen Woutersz verkoopt aan Marij Jan Smoleners 6 lopensaet gronden.

Fol. 19v, 4-7-1547

Marij Jan Smoleners verkoopt aan Peeter Janssen van Dongen anderhalf buijnder moers.

Fol. 19v

Peeter Janssen van Dongen bekent geld schuldig te zijn aan Arijaen Wouters.

Fol. 20r, 4-8-1547

Denis Janssen verkoopt aan Heijman Janssen een block moers.

Fol. 20r, 5-10-1547

Michiel Cleijs Gielen verkoopt aan Arijaen Willems een buijnder gronden.

Fol. 20r, 6-10-1547

Jan Hendricks Verlegh verkoopt aan Arijaen Willems een half buijnder gronden.

Fol. 20r, 7-10-1547

Michiel Heijn Gielen met Jan Tonis verkoopt aan Arijaen Willems een Half buijnder gronden.

Fol. 20v, 10-10-1547

Jan Hendricks de Smit verkoopt aan Geertruijt Wijn Peeter Celijen een “rente”.

Fol. 20v, 13-10-1547

Jan Peeter Geritss bekent geld schuldig te zijn aan Gijb Arijaens.

Fol. 20v, 7-11-1547

Arijaen Corneliss verkoopt aan Lambrecht Gerits een huijs.

In de kantlijn: Overgevest: Rijck Arijaens.

Fol. 21r, 7-11-1547

Lambrecht Gerits verkoop aan Rick Arijaens een huijs.

Fol. 21r, 16-11-1547

Jan Peeter Willemss verkoopt aan Jan Tijs Jan Matijssen een lopensaet erven.

Fol. 21r, 23-11-1547

Stoffel Jan Corneliss verkoopt aan Heer Dierck Willemss 4 vurtelen rogs.

Fol. 21v, 28-11-1547

 Marij Gerit Janssendr x Cornelis Adrijaens verkoopt aan Arijaen Corneliss tbv zijn kijnder: Cornelis, Peeter, Jan en Marijken een vurtel rogs.

Fol. 22r, 2-12-1547

Sebrecht Janssen, Rijck Pouwels en Arijaen Cornelis Peeter Celijen verklaren:

Sebrecht heeft zijn vader Jan Wijnen horen zeggen op de goederen van Cornelis Peeter Celijen 6 lopenrogs heffende is. Cornelis was weer 6 lopen heffende op een half buijnder van Lijnken Jacops. Dit land is gekocht door Jan Wijn Peeter Celijen en Cornelis Peeter Celijen. Jan en Peeter hebben de lopenrogs onderling geregeld.

Fol. 22v, 19-12-1547

Arijaen Cornelis Heijn Stevensz verkoopt aan Heer Jacop van Sonne een “rente”.

Fol. 22v, 29-12-1547

Heer Jacop van Sonne, priester en canonick te Breda met Adriaen Jan Cornelis als voocht verkoopt aan Heer Peeter Denissen tbv de gemeijne Capelanen te Brada een “rente”.

Heijr begint anno acht ende veertich: vLviij

Fol. 23r, 2-1-1548

Lijsbet Roeloff Joessens weduwe met Lambrecht Gerits als voocht verkoopt aan Michiel Willems de helft van haar stede metten huijsinge.

Fol. 23v, 13-1-1548

Raes Jan Vrancken is nae onse bancken recht schuldig ……

Fol. 23v, 16-1-1548

Raes Janssen draagt over Willem Maes? Maessen zijn recht op de goederen zoals beschreven in deze oude schepenbrief.

Fol. 23v, 16-1-1548

Gijsbrecht Jan Jacops verkoopt aan Peeter Coprnelis Ruelens de helft van 3 buijnder moeren.

Fol. 24r, 23-1-1548

Willem Peeters verkoopt aan Jan Peeters Alijnssoen anderhalf buijnder gronden.

Fol. 24r, 23-1-1548

Willem Peeters verkoopt aan Aert Cornelis Aertss een half buijnder gronden.

Fol. 24v, 26-1-1548

Jan Wouter Sprangers, Matijs Wouter Sprangers als voocht en Cornelis Willem Meremans als toesiender van de kijnder van Jan Wouters: Jan, Anneken, Lijsken, Neesken, Wouter en Cornelis verkopen aan Cornelis Cornelis Jan Aertssen een half hoeve lants.

Fol. 24v, 26-1-1548

Claes Arijaen Gerits verkoopt aan Adam Joris  8 lopen rogs.

Fol. 25r, 28-1-1548

Adam Joris verkoopt aan Raes Jan Vrancken 8 lopen rogs.

Fol. 25r, 28-1-1548

Willem Joessen en Arijaen Jan Peetersz zijn akkoord mbt het aan nemen door Arijaen van zijn kijnder bij Anneken Willemsdr: Peeterken, Embrecht en Lijnken met Willem C??? als heerken [= grootvader], Cornelis Jan Peeters als voocht en Joes Willem Joes als toesiender.

Fol. 25v, 28-1-1548

Jan Toen Willems verkoopt aan Cornelis Gijsbrecht Peeters een stuck erfs.

In de kantlijn: overgevest Raes Janss

Nog genoemd: Peeter en Zijken mbt hun vader Jan Tonis.

Fol. 25v, 30-1-1548

Michiel Willem Jacops verkoopt aan Jan Janssen vander Stege 4 vurtelen rogs.

Corijn Michiels betaalt, 1573.

Fol. 26r, 30-1-1548

Baltasar Lauwereijs Backs verkoopt aan Zebrecht Jan Wijnen 7 lopen rogs.

Fol 26r, 30-1-1548

Jenken Arijaen Huijbrechsdr met Peeter Jacops als voocht verkoopt aan Katelijn Arijaen Huijbrechs weduwe haar moeder een “rente”.

Fol. 26v, 30-1-1548

Arijaen Wouters verkoopt aan Arijaen Peeter Gerits 8 vurtelen rogs.

Fol. 26v, 30-1-1548

Arijaen Jacop Toniss verkoopt aan Anneken Willemsdr een “rente”,

Fol. 27r, 1-2-1548

Lambrecht Arijaen Martens verkoopt aan Jan Jan Corneliss een “rente”.

Fol. 27r, 1-2-1548

Jan Jan Martens verkoopt aan Arijaen Cornelis Heijn Stevens een weije.

Fol. 27r, 1-2-1548

Cornelis Gijsbrecht Peeters bekent geld schuldig te zijn aan Godscalck Heijndricks.

Fol. 27v, 1-2-1548

Lambrecht Arijaen Martens verkoopt aan Lambrecht Geriits 4 vurtelen rogs.

Fol, 27v, 1-2-1548

Arijaen Peeter Janssen verkoopt aan Katelijn Peeter Jan Claussensdr sevendalf lopen rogs.

Fol. 28r, 1-2-1548

Tonis Jans de Molener verkoopt aan Arijaen Jan Claussen 2 vurtelen rogs.

In de kantlijn: overgevest Jan Jan Verstege, 22-3-1552.

Fol. 28r

Loeij Zebrechs verkoopt aan Alit Peeters weduwe 4 vurtelen rogs.

Fol. 28v, 13-2-1548

Matijs Damen verkoopt aan Aert Jan Geenen de helft van 14 lopensaet weije

Fol. 28v, 13-2-1548

Matijs Damen verkoopt aan Jan Heijndrick Meijnders de helft van 14 lopensaet weije.

Fol. 29r, 15-2-1548

Roelof Stoffels bekent geld schuldig te zijn aan Gielis Wouters.

Fol. 29r, 1548

Matijs Damen verkoopt aan Joos Dirckss 2 vurtelen rogs.

Fol. 29v, 18-3-1548

Marij Stoffel Roelofs weduwe met Lambrecht Gerits als voocht en Stoffel Roelofs kijnder maken een erfdeling.

Roelof Heijndricks en Arijaen Jan Cornelis waren voocht van de vrouwen.

Fol 30r, 18-3-1548

Stoffel Gielis en Wouter Gielis met Lambrecht Gerits als voocht maken een deling.

Fol. 30v, 20-2-1548

Cornelis Cornelis Molener verkoopt aan Peeter Janssen van Dongen een “rente”.

Fol. 30v, 20-2-1548

Anneken Peeter Cornelisdr x Andries Peeter Gerits verkoopt aan Peeter Janssen van Dongen een “rente”.

Fol. 31r, 23-2-1548

Adrijaen Peeters x Katelijn gunnen Willem Goos en Peeter Jan Horsten als Heilich Geestmeesters  een vurtel rogs.

De vurtel rogs was gemaakt op de goederen van Jan Jan Cornelis Clauwen die is overgevest Anneken Jan van Saffens.

Fol. 31r, 24-2-1548

Jacop Peeters Willems met zijn vrouw ontvangen ende Cl??? Stoffels met Jan haren man van Roelof Stoffels elck  43.

Fol 31v, 23-2-1548

Jan Jan Willems ter eenre en Andrijes Aertssen ter ander zijde zijn akkoord mbt de naerderschap van Andrijes op een stuck erven dat Jan gekocht had.

Fol. 31v, 27-2-1548

Tonis Jan Smoleners bekent geld schuldig te zijn aan Michiel van Utrecht.

Fol. 32r, 27-2-1548

Cornelis Gijsbrechs verkoopt aan Willem Cornelis Willem Meremans en Goeijaert Jan Goeijaerts 1/3 van een half buijnder lants.

Fol. 32r, 27-2-1548

Jan Janssen vander Steech de verkoopt aan Willem Cornelis Willems en Goeijaerts 1/3 van een half buijnder lants.

Fol. 32r, 9-3-1548

Marij Jan Smoleners met Peeter Jacops als voocht verkoopt aan Cornelis Korst Meuss een weije.

Fol. 32v, 9-3-1548

Marij Jan Smoleners met Peeter Jacops als voocht verkoopt aan Jan Geritss een weije.

Jan belooft Raes Jan Vrancken een vurtel rogs te betalen. Lambrecht Lambrecht Maess houdt Cornelis Kost Meuss schadeloos.

Cornelis Korst Meuss zal Jan Willems de Smit ƒ 50 betalen.

Fol. 33r, 12-3-1548

Lijsken Peeter Stevens weduwe met Peeter Jacops als voocht, Jan Peeters, Marijken Peeters, Cornelia Peeters, Jan Stevens als voocht van Peeter Stevens onmondige kijnder: Lenaert, Peeter, Marijken en Willemken verkopen aan Tonis Arijaen Maessen een weije.

Overgevst: Jan Jan Martens en Jan Jan Aertsen inden Hogen Dijck.

Fol. 33r, 12-3-1548

Peeter Arijaens vanden Rijen verkoopt aan Peeter Janssen van Dongen 2 vurtelen rogs.

Fol. 33v, 12-3-1548

Geerttruijt x Rijck Arijaens, Korstijn Willemsdr x Dierck Gerits, Jueten Willemsdr x Cornelis, Bastijaen, Jan Willems en Jacop Willems verkopen  aan Jan Jan Geritss een weije.

Fol. 33v, 12-3-1548

Jan Jan Gerits verkoopt aan Joes Willem Joes 4 vurtelen rogs.

Fol. 34r, 17-3-1548

Loeij Sebrechs bekent geld schuldig te zijn aan Jan Marten Lonen een “rente”.

Fol. 34r, 17-3-1548

Jan Jan Aertssen inden Hogen Dijck verkoopt aan Stoffel Cornelis Stoffels en ick Arijaen Jan Cornelis als tot behoef  [?] een “rente”.

Fol. 34v

Marij Jansdr x Andrijes Aertss verkoopt aan Aeijaen Cornelis Heijn Stevens een half buijnder erfs.

Fol. 34v

Wouter Denis namens zijn vader verkoopt aan Raes Jan Vrancken een stuck erven. [akte niet afgemaakt]

Fol. 34v, 14-3-1548

Adrijaen Jans, secretaris, tranporteert over Jan Jans zijn broereen brief van 2 mudden erfrogs.

Fol. 35r, 26-3-1548

Lijsbet Cornelis Arijaensdr x Jan Arijaen Maessen verkoopt aan Claus Jan Obrechs.

Haar heerken was Arijaen Heijn Maes?, doorgestreept.

Fol. 35r, 5-4-1548

Adriaen Lauwereijsdr tot Bavel neemt haar kijnt, waarvan Heijnrick Mateussoen de vader was, aan.

Fol. 35v, 9-4-1548

Jan Jan Cornelis Clauwen bekent geld schuldig te zijn aan Alit Peeter Ploechen weduwe.

Fol. 35v, 9-4-1548

Jan Lambrecht Jan Lemmens verkoopt aan Heer Dierck Willems, visecureijt Dongen, 4 vurtelen rogs.

Fol 36r, 9-4-1548

Jan Jan Cornelis en Marij Jan Cornelis x Loeij Sebrechs verkopen aan Jan Aertssen uuter Hage haar deel vande stede aangekomen van Arijaenken hun zus.

Fol. 36v, 9-4-1548

Lambrecht Gerits verkoopt aan Jan Lambrecht Jan Lambrechs een stuck erven.

Fol. 36v, 13-4-1548

Jan Domas tot Oesterhout verkoopt aan Godscalck Heijndrick Jacops 10 lopen rogs.

In de kantlijn: Willem Janss x Lijnken Pauwels Janss de ???dr en Jenneken Pauwels krijgen geld anno 96.

Fol. 37r, 24-4-1548

Margriet Peter Janssendr met Willem Joes als voocht verkoopt aan Cornelis Jan Venmans 3 vurtelen rogs.

Fol. 37r, 24-4-1548

Arijaen Cornelis Heijn Stevens verkoopt aan Denis Godscalcks Aertss 2 buijnder weijden.

Fol. 37v, 26-4-1548

Jan Arijaen Dielis mede namens zijn vrouw, Adrijaen Peeter Coocxdr x Adrijaen Robbrechs, Godscalck en Vranck haar broers, Cornelis Peeter Jacopsz en Cornelis Peeter Jacops de Jonge, Jacop Peeter Jan Neelen?z als voocht en Gods Peeter Cocx als toesiender van Peeter, Arijaen, Gabriel, IJken en Dingen, kinderen Katelijn Peeter Cocxdr, Mechtelt Cornelis Peeter Cocxdr met Heijndrick Janssoen als voocht, Margriet Peeter Aerts sijns dochter met Matijs Claussen als voocht laten Jan Adrijaen Dijnckszoen moer die hun aangekomen is van Katelijn  Aertsdr vanden Dussen verkopen aan Jan Claus Willems van Dorst.

Fol. 38r, 26-4-1548

Pouwels Janssen verkoopt aan Raes Jan Vrancken 3 vurtelen rogs.

Fol. 38r, 9-5-1548

Marija Wouter Adrijaensdr x Peeter Peeters verkoopt aan Lambrecht Gerits 3 vurtelen rogs.

Fol. 38v, 9-5-1548

Willem Jan Willems bekent geld schuldig te zijn aan Arijaen Corstijaen Arijaensdr.

Fol. 38v, 9-5-1548

Willem Willems van Dongen verkoopt aan Arijaen Jan Cornelis een “rente”.

In de kantlijn: overgevest Jan Jan Cornelis.

Fol. 38v, 14-5-1548

Arijaen Jan Cornelis verkoopt Jan Jan Cornelis zijn broer een “rente”.

Fol. 39r, 18-6-1548

Jan vande Weege verkoopt aan Andrijes Peeter Geritszoen 3 lopensaet lants.

Fol. 39r, 1-7-1548

Arijaen Wouterszoen en Arijaen Jan Cornelis hebben een geschil waarbij de schepenen de zaak hebben uitgezocht.

Fol. 39v, 30-7-1548

Adrijaen Wouter Willneremanssoen verkoopt aan Peeter Janssen van Dongen 6 vurtelen rogs.

Fol. 40r, 30-7-1548

Peeter Janssen van Dongen is nae onse bancken recht schuldig ……

Fol. 40r

Jacop Peeterssoen, stadthouder Dongen x Agata Joes Willem Janssensdr maken huwelijksen voorwaarden.

Fol. 40v, 24-9-1548

Jan Lemmen Jan Lemmens verkoopt aan Claus Janssen 2 vurtelen rogs.

Fol. 41r, 24-9-1548

Jan Lemmen Jan Lemmens verkoopt aan Claus Janssen 2 vurtelen rogs.

In de kantlijn: Marijken Jan Berthens x L??? Pouwels ….

Fol. 41r, 24-9-1548

Jan Domis verkoopt aan Marij Woutersdr een “rente”.

Fol. 41v, 1548

Cornelis Jan Jacop Heijmants verkoopt aan Aert Steven Dielis een half buijnder moers.

Fol. 41v, 10-11-1548

Stoffel Joes Cornelissoen neemt aan zijn 4 kijnder: Cornelis, Peeterken, Lijsken en Commer waarvan Alit Cornelis Adrijaensdr de moeder was.

Cornelis Joes is voocht en Jan Cornelis is toesiender.

Fol. 42r, 12-11-1548

Willem Gijben verkoopt aan Lauwereijs Heijndricks de Snijder 2 vurtelen rogs.

Fol. 42v, 19-11-1548

Willem Cornelis Willems is nae onse bancken recht schuldig ……

Fol. 42v, 3-12-1548

Dingen Matijs Jan Claus Verhulst weduwe met Jan Wouters als voocht verkoopt aan Bastijaen Willems van Bavel een half buijnder gronden.

Fol. 43r, 3-12-1548

Jan Jan Peeters verkoopt aan Jan Jan Obrechs een vurtel rogs.

Fol. 43r, 3-12-1548

Heijndrick Tonis verkoopt aan Wouter Janssen een stede metten huijsinge.

Joesken Heijnrick Tonis weduwe staat borg voor Wouter.

Fol. 43v, 3-12-1548

Roeloff Wouterszoen verkoopt aan Joes Peeter Jan Claussen een stuck moers.

Fol. 43v, 21-1-1549

Cornelis Peeter Celijen doet Rijcout Pouwels een “rente”.

Fol. 44r, 4-12-1548

Denis Jan Noten verkoopt aan Meus Peeter Jan Claussen 2 vurtelen rogs.

Fol. 44r, 7-12-1548

Lijsbet Goerts Geritsdr is nae onse bancken recht schuldig ……

Fol. 44v, , 10-12-1548

Claus Jan Claussen verklaart met Joes Tonis Janssen en Jan Gijb Melis als getuigen dat Claus Claus Janszone en Adrijaen Claus Jans weduwe weeskijnder goederen dan wel rente krijgen.

Fol. 45r, 13-12-1548

Gijsbrecht Sijmons verkoopt aan Jacop Peeters, stadthouder Dongen, 7 lopen rogs.

Fol. 45r, 17-12-1548

Zeebrecht Zeeben? als voocht van Zeeb Seeben? zijn kijnt en Adrijaen Jan Peeters als toesiender verkopen aan Kornelijs Jan Jacop Heijmans 3 lopensaet moers aangekomen van Heijnrick Arijaens zijn oom.

Fol. 45v, 17-12-1548

Anneken Cornelis Gerits weduwe neemt aan haar kijnder: Gerit, Ermgaert? en Anneken.

Fol. 46r, 18-12-1548

Claus Jan Claus Neel Roelens en Maddelena Jan Claus zijn zus met Peeter Jacops haar voocht verkopen aan Joes Tonis Joessen een stede metten huijsinge.

Fol. 46r, 3-1-1549

Tonis Matijssen met Jan Matijssen als voocht van Tonis Matijssen 2 kijnder: Lijsken en Jaetken waarvan Toenken Peeter Cornelisdr de moeder was met Jan Cleijs Peeter Celijen als toesiender neemt zijn kijnder aan.

Fol. 46v, 14-1-1549

Michiel vanden Meer? verkoopt aan Rombout Lijps tot Bavel een stuck moer.

anno xLix

fol. 47r, 26-1-1549

Aert Godsscalck verkoopt aan Vas Cornelis Roelens vijftalf vurtelen rogs.

Fol. 47r, 26-1-1549

Jan Jan Bastijaens bekent geld schuldig te zijn aan Peeter Janssen van Dongen.

Fol. 47v, 28-1-1549

Peeter Godscalcx verkoopt aan Arijaen Peeters 4 vurtelen rogs.

Fol. 47v, 28-1-1549

Katelijn Mateus Heijndricxdr x Jan Jan Joordens verkoopt aan Jan Janssen Borchgraeff een “rente”.

Fol. 48r, 30-1-1549

Cornelis Heijman Jacops verkoopt aan Bartel Meus Rombouts 3 lopensaet gronden.

Fol. 48r, 30-1-1549

Joos Peeter Jan Claussen verkoopt aan Peeter Janssen van Dongen 4 vurtelen rogs.

In de kantlijn: Peeter Hack? Otgens? ….

Fol. 48v, 30-1-1549

Cornelis Jan Willems vanden Rijen als voocht en Rijcout Embrechs als toesiender van Mechtelt Peeter Willems kijnt verkopen an Jan Embrechs de helft van 3 buijnder weije.

Fol. 48v, 31-1-1549

Cornelis Cornelis Jan Aertssen verkoopt aan Tonis Arijaen Maessen een stede metten huijsinge.

Fol. 49r, 31-1-1549

Tonis Arijaen Maessen verkoopt aan Arijaen Peeter Gerits 8 vurtel rogs.

Fol. 49r, 1-2-1549

Meus Jan Berten verkoopt aan Jan Jan Wouters en half buijnder gronden.

Fol. 49v, 1-2-1549

Jan Heijndrick Maijndaerts verkoopt aan Joos Dircx 3 vurtelen rogs.

In de kantlijn: Cornelis Joos Dorksdr, 24-2-1601.

Fol. 49v, 1-2-1549

Marij Tonis met Jan Roelofs als voocht verkoopt aan Stoffel Cornelis Will Meremans een buijnder lants.

Fol. 49v, 1-2-1549

Jan Janssoen Janssen is voldaan door Grijetken Jans zijn zuster.

Fol. 50r, 2-2-1549

Tonis Arijaen Maessen verkoopt aan Lambrecht Gerits 10 vurtelen rogs.

Fol. 50v, 7-2-1549

Marij Jan Corstijaensdr met Cornelis Janssen als voocht, Arijaen Janssdr x Willem Janssen, Zijken Jansdr x Cornelis Jacops, Cornelis Jan Corstijaens, Jan Jan Corstijaens de Jonge, Marij Jan Corstijaens weduwe met Arijaen Jan Cornelis als voocht maken een erfdeling.

Fol. 51v, 7-2-1549

Michiel Willems verkoopt aan Rijck Jan Horsten 10 lopensaet rogs.

Fol. 51v, 7-2-1549

Jacop Willemsdr met Raes Jan Vrancken als voocht verkoopt aan Jan Wouter Sprangers een stede metten huijsinge.

Fol. 52r

Jacop Willem Jacopsdr met Raes Jan Vrancken als voocht staat borg voor Jan Jan Wouters.

Fol. 52r, 11-2-1549

Claus Jan Obrechs is nae onse bancken recht schuldig ……

Fol. 52r, 11-2-1549

Cornelis Janssen Wagemaker en Peeter Jan Domen verkopen aan Dierck Gerits de helft 1/7 deel gronden gekomen van Vroen? Jan Cornelis zijn dochter.

Fol. 52v, 11-2-1549

Willem Cornelis is nae onse bancken recht schuldig ……

Fol. 52v, 21-2-1549

Jan Damen verkoopt aan Jan Hendricx zijn deel van de weije op de  Afganck.

Fol. 52v, 21-2-1549

Arijaen Wouters bekent geld schuldig te zijn aan Jan Roelof Meijnders.

Fol. 53r, 25-2-1549

Jan Gereart Willem Meremans verkoopt aan Raes Jan Vrancken een vurtel rogs.

Fol. 53r, 25-2-1549

Peeter Gerits en Jan Peeters zijn zoon zijn leggen een verklaring af omtrent geld mbt de koop van een huijs.

Fol. 53r, 2-4-1549

Jan Lenaerts verkoopt aan Jan Matijssen een block moers.

Fol. 53v, 27-2-1549

Jan Janssen Matijssen, Dingen Jansdr, Janneken Jansdr, Arijaen Jansdr met Denis Jan Noten als voocht van de 3 kijnder van Jan Janssens: Ploenken, Joris en Cornelis verkopen aan Peeter Janssen Cornelis een stede metten huijsinge.

Fol. 53v, 27-2-1549

Peeter Janssen neemt aan 2 kijnder van Jan Jan Matijssens: Joris en Cornelis.

Fol. 53v, 14-3-1549

Jan Roelofssoen verkoopt aan Arijaen Jan Toniss gronden.

Fol. 54r

Lijsbet Peeter Adrijaensdr vander Molen met Rijcout Pouwels als voocht  gunt de Heijligen Geest een “rente”.

Jan Peeter Adrijaens vander Molen x Katelijn Jans gunnen de Heijligen Geest ook een “rente”.

Fol. 54v, 11-3-1549

Cornelis Gijsbrechs Peeters verkoopt aan Jacop Jan Jan Lemmens 2 vurtelen rogs.

Fol. 54v, 29-3-1549

Aelbrecht Roelof Joessen verkoopt aan Gerit Mercelis een stede metten huijsinge.

Fol. 55r, 1-4-1549

Arijaen Peeter Jan Claussen verkoopt aan Jan Cornelis Will Meremans 3 lopensaet saijlants.

Fol. 55r, 4-4-1549

Peeter Aert Matijssen en Dingen Aert Matijssendr met Arijaen Jan Cornelis als voocht verkopen aan Arijaen Joessen een stede metten huijsinge.

Fol. 55v, 8-4-1549

Heijndrick Geritsdr x Jacop Heijndricx verkoopt aan Claus Jan Obrechs derdalf lopen rogs.

Fol. 55v, 8-4-1549

Heijndrick Geritsdr x Jacop Heijndricx verkoopt aan Peeter Gerits 2 lopen rogs.

Fol. 55v, 8-4-1549

Heijndrick Geritsdr x Jacop Heijndricx mangelt dat Arijaen Geirtsdr met Cornelis Willem Meremans als voocht nag blijven heffen op de stede war Cornelis Cornelis de Molener op woont en gekomen van Jan Wouter Sprangers.

Fol. 56r, 8-4-1549

Arijaen Peeter Jan Claussen verkoopt aan Heijndrick Michiel  Cornelis huijsvrouw een buijnder lants.

Fol. 56r, 8-4-1549

Heijndrick Michiel  Cornelis huijsvrouw verkoopt aan Huijbrecht Jan Cornelis 3 lopensaet lants.

Fol. 56v, 25-4-1548 [?]

Engel Stoffel Roelofsdr x Zebrecht Cornelis en Gijsbrecht Peeter Willems als voocht en oom van Jacop Jacop Willems kijnt met Roelof Heijnricx als toesiender maken een deling.

Fol. 56v, 6-3-1549

Jan vander Weech, Michiel Roelofssoen als voocht en Jan Jans zijn zoon namens Jan vander Weech verkopen aan Lauwereijs Heijndricx een stede metten huijsinge.

Fol. 57r, 6-3-1549

Marij Adrijaensdr x Willem Joessen, Jeenken Adrijaensdr x Willem Matijssen, Peeter Adrijaensdr x Roelof Stoffels, Jan Adrijaens, Joes Willems als voocht en Jacop Arijaens als toesiender van Arijaen Peeter Timmermans kijnt maken een erfdeling.

Fol. 57r, 16-3-1549

Jan vander Weech verklaart geen goederen te verkopen/verhuren zonder toestemming van Jan zijn zoon en Michiel zijn zwager.

Fol. 57v, 7-3-1549

Jan Damen als voocht en Jan Heijndricxss als toesiender van Jan Heijndricx kijnder met Cornelis Rijken en Claus Cornelis als vrienden en magen van de kijnder verkopen aan Jan Matijssen een stuck erven.

Fol. 57v, 17-3-1549

Tonis Janssen den Molener verkoopt aan Gijsbrecht Sijmenssoen een halven hoge graft.

Fol. 57v, 22-3-1549

Cornelis Heijndricx verkoopt aan Peeter Cornelis, Aert Janss en Rijck Janss 1/3 van een stuck moers.

Fol. 58r, 19-3-1549

Peeter Jan Jacops verkoopt aan Peeter Cornelissoen en Aerdt Janssoen en Rijcout Janss 1/3 van een stuck moers.

Fol. 58r, 19-3-1549

Peeter Cornelis en Aerdt Jans en Rijcout Janssoen bekennen geld schuldig te zijn aan Cornelis Jorissoen.

Fol. 58r, 19-3-1549

Peeter Cornelis en Aerdt Jans en Rijcout Janssoen bekennen geld schuldig te zijn aan Peeter Jan Jacops.

Fol. 58v, 2-7-1549

Aerdt Embrechs verklaart dat hij lant gehuurd heeft van Lauwereijs Jan Claussoen tbv Lijsbet Embrechs weduwe zijn moeder.

Fol. 58v, 3-6-1549

Cornelis Luijken verkoopt aan Heijndrick Jan Adriaenss 2 lopensaet moers.

Fol. 59r, 22-1-1554

Frans Korstijaensz, stadthouder Baerll mede namens Korstijaens zijn zoon verkoopt aan Adrijaen Adrijaens anderhalf buijnder moers.

Fol. 59v, 6-6-1549

Adrijaen Adrijaenss en Peeter Gijsbrechss bekennen geld schuldig te zijn aan Frans Korstijaensz, stadthouder Baerll.

Fol. 59v, 6-6-1549

Stoffel Joes Cornelis verkoopt aan Cornelis Cornelis de Molener 2 lopensaet.

Fol. 60r, 6-6-1549

Frans Korstijaens is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 60r, 6-6-1549

Joris Janssoen van Gorckom verkoopt aan Frans Korstijaensz, stadthouder Baerll, een “rente”.

Fol. 60v, 17-6-1549

Baltasar Lauwereijs Bacx verkoopt aan Jan Peeter Adriaen Gijselss 5 lopen rogs.

Fol. 60v, 17-6-1549

Stoffel Joes Cornelis verkoopt Jacop Jan Roelofssoen derdalff lopesaet moers.

Fol. 60v, 21-6-1549

Willem Heijndricx Sprakels? verkoopt aan Jan Cornelis Corput een block moers.

Fol. 61r, 28-6-1549

Merten Janssoen verkoopt aan Jan Heijndricxsoen een stede metten huijsinge.

Fol. 61r, 28-6-1549

Jan Heijndricx bekent geld schuldig te zijn aan Marten Janssoen

Fol. 61r, 28-6-1549

Berbel Willem Meremansdr x Adrijaen Aert Lemmens verkoopt aan Lambrecht Geritssoen een “rente”.

Fol. 61v, 1-7-1549

Arnplone Jan Peetersdr, Marij Jansdr, Dingen Jansdr, Heijlken Jansdr met Adrijaen Cornelis Heijn als voocht verkopen aan  Meus Peeter Meus hun oom de goederen aangekomen van Peeterken hun alder moeijke. Grootvader is Peeter Meuss.

Fol. 61v

Alit Rijck Adrijaensdr, Marij Rijck Adrijaensdr met Heijndrick Arijaens Tonis als voocht, Peeter Rijck Adrijaens, Lauwereijs Rijck Arijaens, Jan Rijck Arijaens en Adriaenken Rijck Adrijaensdr x Wilbort Sijmons, Cornelis Rijck Adrijaenssoen mede als voocht van de kijnder van Jan Peeters bij Lijsbet Rijck Adrijaensdr, Geerttruijt Rijck Adrijaens wed met Peeter Jacops als voocht verkopen aan Peeter Peeter Jacopssoen een huijs.

Arijaen Jan Claussoen en Heijndrick Adrijaens Toniss zijn akkoord.

Fol. 62r, 12-8-1549

Marij Lauwereijsdr , Lijsbet Lauwereijsdr, Willemken Lauwereijsdr met Adrijaen Jan Cornelis als voocht, Marten Lauwereijssoen verkopen aan Cristoffel Joos Lambrecht Wijnen een weije.

In de kantlijn: overgevest Cornelis Rijken, 28-12-1550.

Fol. 62r, 12-8-1549

Raes Jan Vrancken is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 62r, 9-10-1549

Jan Heijndrick Meijnders verkoopt aan Jan Jan Geenen een stede metten huijs.

Fol. 62v, 26-8-1549

Marij Jan Corstijaensdr met Cornelis Jan Corstijaenssoen mede als voocht verkopen aan Peeter Janssen van Dongen een “rente”.

Toegevoegd: Willem Joosten de Jonge is voldaan door Jan Roeloffss, 8-9-1640.

Fol. 62v, 27-9-1549

Wouter Tijelmanss verkoopt aan Bastiaen Willem Jacops 2 lopensaet gronden.

Fol. 63r, 9-10-1549

Denis Godscalcx verkoopt aan Peeter Cornelis 4 vurtelen rogs.

Fol. 63r, 9-10-1549

Jan Willems verkoopt aan Peeter Cornelis 2 vurtelen rogs.

Fol. 63v, 21-10-1549

Cristoffel Cornelis Stoffelssoen verkoopt aan Rutger Janssen vanden Konck vijfftalf vurtel rogs.

Fol. 63v, 23-10-1549

Jan Peeter Willems verkoopt aan Michiel Corneliss 5 lopen rogs.

Fol. 64r, 25-10-1549

Jan Peeter Willems verkoopt aan Jacop Willem Jacops van Bavel 10 lopen rogs.

Jacop verkoopt 2 vurtel aan Jan Willems en Jan Willems verkoopt weer aan Jan Matijss.

Fol. 64v, 4-11-1549

Wouter Matijs Wijte verkoopt aan  Lambrecht Claussoen 1/6 van een buijnder moers.

Fol. 64v, 14-11-1549

Cornelis Gijsbrecht Peeterssoen verkoopt aan Heer Dierck Willemssoen 8 vurtel rogs.

Fol 65r, 16-11-1549

Anneken Gijsbrecht Wouters weduwe met Adrijaen Jan Cornelis als voocht en Geertruijt Gijsbrechsdr met Adrijaen Jan Claussen verkopen aan Meus Jan Meussoen van Galder 4 lopensaet lants.

Fol. 65r, 18-11-1549

Lenaert Goeijaerts verkoopt aan Lambrecht Adrijaen Martenssoen een “rente”.

Fol. 65v, 29-11-1549

Zijken Jan Tonisdr met Peeter Janssoen als voocht wil ingeval van nood dat Katelijn Lambrecht Hulshout, ca 90 jaar, grootmoeder van Zijken haar deel in de erfpachten van haar grootmoeder hebben.

Fol. 65v, 7-12-1549

De erfgenamen van Adrijaen Timmermans en Willem Joessen x Marij zijn akkoord mbt de uitstaande schulden.

Fol. 66r, 16-12-1549

Matijs Damen verkoopt aan Rijck Jan Horsten een stede metten huijsinge.

Fol. 66r, 16-12-1549

Michiel Peeters is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 66v, 19-12-1549

Peeter Jacopssoen is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 66v, 19-12-1549

Peeter Jan Jan Claeijs verkoopt aan Adrijaen Martens van Gorckom een stede metten huijse.

In de kantlijn: Adrijaen verkoopt weer aan Peeter.

Fol. 67r, 23-12-1549

Tonis Rombouts Heijnrijck en Rombouts Gijsbrecht Rombouts verkopen aan Jan Cornelis van Elten een huijs.

Fol. 67r, 23-12-1549

Willem van Dongen verkoopt aan Adrijaen Heijnricx van Bavel 2 lopensaet moers.

Anno vijftich

Fol. 67v, 31-12-1550

Katelijn Teu Jan Teusdr met Peeter Claus Peeter Celijen als voocht verkoopt aan Jan Embrecht Rijken 1/9 van 2 buijnder moeren.

Fol. 67v, 30-12-1550

Anneken Cornelis Gerits weduwe met Peeter Jacops als voocht verkoopt aan Cornelis Arijaen Maessen en Willem Cornelis Willems een stuck erven.

Fol. 68r, 2-1-1550

Tonis Wouters is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 68r, 2-1-1550

Lambrecht Janss namens Marij Meus Jan Emmen weduwe is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 68r, 3-1-1550

Wouter Janssen van Oerschot bekent geld schuldig te zijn aan Gijsbrecht Willems als voocht en Roelof Heijnricx als toesiender van Jacop Willems weeskijnt.

Fol. 68v, 8-1-1550

Rijck Pouwels Rijcken bekent geld schuldig te zijn aan Marijken Ans Willemsdr.

Fol. 68v, 14-1-1550

Michiel Willem Jacops verkoopt aan Heijlken Jan Jan Lambrechs weduwe een “rente”.

Fol. 68v, 16-1-1550

Peeter Rombouts verkoopt aan Claus Jan Obrechs een “rente”.

Fol. 69r, 16-1-1550

Heijnrick Jan Gijsbrechs verkoopt aan Adrijaen Tonis Baeijens 3 lopensaet moers.

Fol. 69r, 25-12-1549

Denis Godscalcx verkoopt aan Adrijaen Cornelis Heijn Stevenssoen tbv zijn 4 voorkijnder: Cornelis, Peeter, Jan en Marijken een “rente”.

Fol. 69v, 18-1-1550

Roelof Heijndricx Omensoen verkoopt namens Victor van Dicxmaeijden, heer van Volmerbeecke, x Magdalena van Daelhem alias van Dongen, aan Peeter Janssoen van Dongen  een “rente”.

Fol. 70r, 27-1-1550

Jan Adrijaen Claus Janssoen verkoopt aan Pouwels Janssoen een buijnder moers.

Fol. 70r, 27-1-1550

Peeter Jacops als voocht van Alit Jan Denis weduwe is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 70r, 27-1-1550

Roelof Lambrechs verkoopt aan Rijck Pouwels Rijken een stuck erven.

Fol. 70v, 27-1-1550

Claer Stoffel Roelofsdr x Jan Peeters verkoopt aan Roelof Stoffel Roelofs haar deel vande moeren waar Stoffel Roelofs uijtgestorven is.

Fol. 70v, 27-1-1550

Cornelis Jan Peeters verkoopt aan Cornelis Gijsbrechs anderhalf buijnder erfs.

In de kantlijn: overgevest Aerdt en Rijck Jans

Fol. 70v, 27-1-1550

Cornelis Gijsbrecht Peeters verkoopt aan Aerdt Jan Geenen en Rijck Jan Geenen anderhalf buijnder weijen.

Fol. 71r, 27-1-1550

Raes Joessoen als voocht van Peeter Raessens kijnt: Jan en Marij verkopen aan Joos Heijnrick Tonis weduwe en kijnder met Peeter Jacops als voocht een stuck erven.

Fol. 71r, 29-1-1550

Peeter Gerits verkoopt aan Alit Peeter Ploechen weduwe 4 vurtelen rogs.

In de kantlijn: Willem Peeters Ploechen, 4-2-1598.

Fol. 71v, 29-1-1550

Willem Joessoen en zijn kijnder maken een deling. Willem bekent geld schuldig te zijn aan de kijnder van Anneken zijn dochter.

Fol. 72r, 29-1-1550

Katelijn Cornelis Stoffelsdr x Adrijaen Jan Cornelis verkoopt aan Heer Dierck Willemssoen , visecureijt Dongen, 4 vurtelen rogs.

In de kantlijn: Anthonis Merten Denis Janss mede namens ……..Peeter Dierck Anthoniss ….., 1628.

Fol. 72r, 1-2-1550

Cornelis Cornelis Jan Aertssen verkoopt aan Jan Jan Cornelis 4 vurtelen rogs.

Fol. 72v, 1-2-1550

Adrijaen Wouters verkoopt aan Alit Claus Peeter Celijen vijfftalf vurtel rogs.

Fol. 72v, 1-2-1550

Jacop Adrijaens verkoopt aan Claus Jan Obrechs een “rente”.

Fol. 73r, 1-2-1550

Stofel Joes verkoopt aan Joes Diercx 2 vurtelen rogs.

Fol. 73r, 3-2-1550

Peeter Jan Jan Clausssoen van Gils verkoopt aan Jan Matijs Jan Claussoen een half buijnder erfs metten huijsinge.

Fol. 73v, 3-2-1550

Lauwereijs Heijnrick verkoopt aan Peeter Aert Matijssen een stede metten huijsinge.

In de kantlijn: overgevest Cornelis Corneliss.

Fol. 73v, 3-2-1550

Marij Jan Smolenersdr machtigt Peeter Jacop Peeterssoen  en Goris Weijricks haar man om haar goederen te verkopen.

Fol. 74r, 7-2-1550

Jan Heijnricx verkoopt aan Claus Jan Obrechs een “rente”.

Fol. 74r, 10-2-1550

Jan Jan Venmanssoen verkoopt aan Pouwels Wouters van strijbeeck vijerdalf lopensaet weijlants.

Fol. 74r, 10-2-1550

Jan Steven Cornelissoen verkoopt aan Jan Claus Janssoen 1/6 in 9 lopensaet saijlants.

Fol. 74v, 10-2-1550

Cornelis Wouters en Adrijaen Wouters verkopen aan Adrijaen Adrijaenssoen een lopensaet moers.

Fol.74v, 10-2-1550

Gosen Jan Empenss verkoopt aan Anthonis Romboutsoen eeen stuck erven.

Fol. 74v, 10-2-1550

Cornelis Wouters en Adrijaen Wouters verkopen aan Adam Joris 3 lopensaet moers.

Fol. 75r, 10-2-1550

Cornelis Wouters en Adrijaen Wouters verkopen aan Aris Arissoen 3 lopensaet moers.

Fol. 75r, 10-2-1550

Marij Lauwereijs Martensdr met Adrijaen Jan Cornelis als voocht verkoopt aan Frans Adrijaenssoen vijerdalf lopensaet lants.

Fol. 75r, 10-2-1550

Willem Cornelis Willem Meremans verkoopt aan Aert Jan Goeijaerts zijn deel in 2/3 van een half buijnder lants.

Fol. 75v, 13-2-1550

Aerdt Godscalcx verkoopt aan Vas Cornelis Roelens sevendalf vurtel rogs.

Fol. 75v, 14-2-1550

Jan Peeter Willems bekent geld schuldig te zijn aan Margrijet Jansdr vander Steechtsdr.

Fol. 76r, 14-2-1550

Willem Joessoen, Joes Willem Joes, Raes Janssoen als voocht en Joes Willemsoen als toesiender van de kijnder Adrijaen Jan Peeters waarvan Anneken Willems de moeder was verkopen aan Cornelis Jan Peetersoen hun deel vande stede metten huijsinge.

Fol. 76r, 27-2-1550

Jan Wouter Sprangers bekent geld schuldig te zijn aan Aerdt Adrijaens.

Toegevoegd: Peeter Jacops, Jan Cornelis van Etten en Peeter Heijnricx verklaren dat Aerdt voldaan is van de brief van Jan Wouters.

Fol. 76v, 27-2-1550

Lauwereijs Janssoen neemt aan de kijnder van Marij Daem Willems waarvan Jan Peeters de vader was.

Fol. 76v, 27-2-1550

Rijck Pouwels Rijken  verkoopt aan Jacop Peeters, stadthouder Dongen, 3 vurtelen rogs.

Fol. 77v, 27-2-1550

Roelof Heijnricx verkoopt namens Mr Jan vanden Corput (proc Breda) verkoopt aan Zebrecht Jan Wijnen en Claus Jan Smoleners, zijn zwager, elk 1/3 van een buijnder moers.

Fol. 78v, 27-11-1552

Jonckfrouwe Margriet van Dongen met Peeter Pouwels Piggen als voocht staat borg voor Roelof Heijnricx, Zebrecht Janss en Claus Janss

Fol. 78v, 5-3-1556

Fictor van Dicxmaeijden, heer van Volmerbeecke, x Magdalena van Dongen verobligeert indien Zebrecht Janss en Claus Janss tekort komen aan de goederen gekocht van Roelof Heijnricx de ……… soen van wijllen Cristoffel Willems.

Fol. 78br, 3-3-1550

Lauwereijs Janssoen van Sassen, Anna Jans van Sassen  met Arijaen Janssoen als voocht, Willem Jan Willemsdr x Cornelis Heijnricx, Geerttruijt Jansdr met Adrijaen Jan Cornelis als voocht verkopen aan Michiel Roel Jan Roelofs een stuck erven.

Overgevest: Adrijaen Jan Cornelis en Geraert Peeter Willems, 17-3-1550.

Fol. 78bv, 15-3-1550

Jan Embrecht Rijken, Rijck Embrechs, Belen Embrechs x Peeter Janssoen, Geerttruijt Embrechs x Adrijaen Mertens, Anna Embrechs x Jan Jan Martens, Marijken Embrechs x Jan Matijssen, Cornelis Jan Willems als voocht en Jan Embrechs als toesiender van Metken Peeters weeskijnt waarvan Cornelis Embrechsdr de moeder was en Jan Embrechs als voocht van Arijaen Jan Embrechs kijnder verkopen aan Raes Jan Vrancken 2 vurtelen rogs.

Fol. 78bv, 15-3-1550

Jan Embrecht Rijken, Rijck Embrechs, Belen Embrechs x Peeter Janssoen, Geerttruijt Embrechs x Adrijaen Mertens, Anna Embrechs x Jan Jan Martens, Marijken Embrechs x Jan Matijssen, Cornelis Jan Willems als voocht en Jan Embrechs als toesiender van Metken Peeters weeskijnt waarvan Cornelis Embrechsdr de moeder was en Jan Embrechs als voocht van Arijaen Jan Embrechs kijnder verkopen aan Joos Willem Joos een vurtel rogs.

Fol. 79r, 15-3-1550

Embrecht Rijcouts erfgenamen (zie fol 78br en 78bv)  verkopen aan Joos Willem Jooss 2 vurtelen rogs.

In de kantlijn: onleesbaar

Fol. 79r, 10-3-1550

Peeter Adrijaens verkoopt aan Aerdt Peeters 9 lopen rogs.

Fol. 79v, 15-3-1550

Adrijaenken Adrijaen Peeter Timmermans x Willem Matijssen verkoopt aan Aerdt Peeters een vierendeel moers.

Aerdt Peeters staat borg voor Willem Matijssen.

fol. 80r, 17-3-1550

Antonis Adrijaen Maessoen verkoopt aan Jan Jan Martens een stuck erven.

Fol. 80r, 15-3-1550

Antonis Adrijaen Maessoen verkoopt aan Jan Jan Aertssoen inden Hogen Dijck een stuck erven.

Jan stelt een stuck lant als onderpand tbv Antonis.

Fol. 80v, 17-3-1550

Michiel Roelofs verkoopt aan Adrijaen Jan Cornelis een stuck erven.

Fol. 80v, 19-3-1550

Jodien Jan van Dongensdr x Marten Aertssoen verkoopt aan Jan Adrijaen Timmermants een buijnder moers.

Fol. 80br, 22-6-1550

De erfgenamen van Peeter Geraerts: Andrijes Peeter Gerits, Domas Peeters, Jan Peeter Gerits, Adrijaen Peeter, Adriaenken Peetersdr met Peeter Jacops als voocht, Anneken Peteersdr x Andrijes Cornelis, Cornelis Embrechs als voocht en Adrijaen Peeter Geraerts als toesiender van de kijnder van Marij Peeter Gerits maken een erfdeling.

Fol. 81r, 20-3-1550

Peeter Jan Jan Claussoen van Gils houdt Rijcout Pouwels schadeloos van een brogtocht.

Fol. 81r, 27-3-1550

Heijnrick Cornelissoen x Cornelis Jan Geraert Zegerssoensdr verkoopt aan Heijnrick Jan Adrijaenssoen 1/3 in een vierendeel van een buijnder moers.

Fol. 81v, 24-3-1550

Jochom Jan van Dongenss verkoopt aan Michiel Jan Wouter Maessoen een buijnder moers.

Fol. 81v, 24-3-1550

Michiel Roelofs verkoopt aan Gerit Peeter Willems een stuck erven.

Fol. 81v, 27-3-1550

Cornelis Gijsbrecht Peeters verkoopt aan Raes Jan Vrancken een stuck erven.

Fol. 82r, 27-3-1550

Peeter Pouwels Pijggensoen verkoopt namens Jochom Jans van Dongen aan Peeter Jan Jan Claussoen van Gils een buijnder moers.

Fol. 82r, 27-3-1550

Willem van Dongen verkoopt aan Joes Peeter Jan Claussoen een buijnder moers.

Fol. 82r, 9-2-1551

Joes Peeter Jan Clauss verkoopt aan Rijck Pouwels Rijken een half buijnder moers.

Fol. 82v, 5-4-1550

Frans Wautersoen van Strijp transporteert over Heer Vranck Janssoen van Uden penningen uitstaande te Vlaanderen.

Fol. 83v, 10-4-1550

Peeter Jacop Jan Vrancken is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 83v, 10-4-1550

Jan Willems opten Afganck verkoopt aan Jan Geraertssoen een stuck erven.

Fol. 84v, 10-4-1550

Jan Gijben x Engel Pouwelsdr  maken hun testament.

Fol. 85r, 21-4-1550

Willem van Dongen verkoopt aan Wijnrick Jan Maessoen een buijnder moers.

Fol. 85r, 21-4-1550

Willem van Dongen verkoopt aan Angeneijt Dierck van Cuijcxdr een “rente”.

Fol. 85v, 22-4-1550

Adrijaenken Heijnrick Tonisdr met Cornelis Joessoen als voocht, Toenken Heijnrick Tonisdr x Cornelis Rijken, Jan Jan Aertss als voocht en Heijnrick Janssen de Wert als toesiender van de kijnder van heijnrick Tonis: Emmeken, Anneken, Jan en Huijbrecht waarvan Joest de moeder is en Joest Heijnrick Tonis weduwe maken een erfdeling.

Fol. 86r

Cornelis Pouwels verkoopt aan Cornelis Philips van Bruhesen een buijnder lants.

[akte niet afghemaakt]

Fol. 86r, 30-4-1550

Jacop Willems de Ketelaer verkoopt aan Cornelis Philips van Bruhesen een half buijnder moers.

Fol. 86v, 3-5-1550

Peeter Lauwereijssoen x Heijlken Stevensdr maken een testament.

Genoemd: Anneken Jan Lauwereijs, nicht

Fol. 87r, 5-5-1550

Jan Dierck Gielissoen verkoopt aan Joos Willem Joos sevendalf lopensaet moers.

Fol. 87r, 19-5-1550

Roelof Stoffel Roelofs bekent geld schuldig te zijn aan Lauwereijs Gerit Peeters.

Fol. 87r, 2-6-1550

Peeter Janssoen van Dongen is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 87r los vel

Peeter Laureijs Schuermans x Heijlwich Stevens geven Anna Jan Laureijsdr, hun nicht, die gaat trouwen met Ghijsbrecht Francken een huijs.

Fol. 87v, 4-6-1550

Huijbrecht Janssoen, Jan Janss, Cornelis Janssoen, Katelijn Janss en Antonis Janss met Huijbrecht als hun voocht verklaren dat hun moeder Marij Jan Huijbrechsdr hun deel van de erfenis van Cristoffel Willems krijgt.

Fol. 89r, 16-6-1550

Willem van Dongen en Peeter Jacops hebben een geschil en de schepenen doen een uitspraak.

Fol. 89r, 16-6-1550

Claus Janss van Lijer en Aert Adrijaenssen  hebben een geschil. Schepenen doen een uitspraak.

Fol. 89v, 23-6-1550

Heer Peeter Janss de Hooch met Jan Jan Cornelis, stadthouder als voocht, verkoopt aan Merten Janss een half buijnder erfs.

Fol. 89v, 30-6-1550

Peeter Aerts weduwe vanden Brant met Zebrecht Janssoen als voocht verkoopt aan Bouwen Aertssoen een huijs.

Fol. 90r, 31-3-1550

Wierck Gijsbrechssoen is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 90r, 15-8-1550

Lambrecht Gerits verkoopt aan Jan Janssoen vander Weech een stuck erven.

Fol. 90v, 16-8-1550

Willem Peeters verkoopt aan Jenneken Peetersdr een “rente”.

Fol. 90v, 25-8-1550

Raes Jan Vrancken is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 91r, 25-8-1550

Geerttruijt Willems weduwe met Peeter Jacops als voocht, Jan Willems, Bastiaen Willems, Juet Willemsdr x Cornelis Janss verkopen aan Dierck Gerits een stuck erven gekomen van Willems Jacops van Bavel.

Fol 91r, 29-8-1550

Michiel Jansdr x Peeter Adrijaens en Marijken Jansdr met Peeter als voocht verkopen aan Geerttruijt Wijnrick Peeter Celijendr een “rente”.

In de kantlijn: Joest van Son, Terheijden, namens Joachum vanden ??? en namens  Geertruijt vander Saecke is voldaan, 25-2-1627.

Fol. 91v, 6-9-1550

Roelof Heijnrick Jan Roelofssoen verkoopt aan Peeter Roelofs zijn zoon een stuck erven.

Fol. 91v, 14-9-1550

Peeter Roelofs verklaart dat hij geholpen heeft om bij Jan Jan Cornelis Clauwen ƒ 30 te halen. Dit geld komt van Sgravenmoer en is gegeven aan de kijnder van Claus Janssens.

Fol. 92r, 22-9-1550

Peeter Jan Jan Claussoen van Gils verkoopt aan Jochom Janssoen van Dongen een “rente”.

In de kantlijn: Peeter Cornelis Sprangers verklaart dat de erfg van Jan Heijnrick Rutgers, de erfg van Sijmen Cornelis Maes?, Jacop Cornelis Verd??sen voldaan hebben, 28-2-1643.

Fol. 92v, 22-9-1550

Peeter Jan Jan Claussoen van Gils bekent geld schuldig te zijn aan Jochom Janssoen van Dongen.

Fol. 92v, 22-9-1550

Peeter Jan Jan Claussoen van Gils verkoopt aan Cornelis Adrijaen Maessen 1/3 buijnder moers.

Fol. 92v, 22-9-1550

Peeter Jan Jan Claussoen van Gils verkoopt aan Matijs Jan Matijssen 1/3 buijnder moers.

Fol. 92v, 22-9-1550

Antonis Janssen de Molener verkoopt aan Willem Cornelis Meussen namens mr Jan Roelofss van Breda 4 lopensaet lants.

Fol. 93r, 27-9-1550

Jenneken Jan Venmansdr x Pouwels Wouters van Strijbeeck verkoopt aan Adrijaen Cornelis Heijn Stevenssoen een lopensaet moers.

Fol. 93r, 3-10-1550

Antonis Janssen de Molener verkoopt aan Jan Peeter Heijnricxsoen een stuck erven.

Fol. 93r, 3-10-1550

Jan Peeter Heijn Wouters verkoopt aan Adrijaen Peeter Jan Claus een vurtel rogs.

Fol. 93v, 28-9-1550

Jan Andreijssoen bekent geld schuldig te zijn aan Adrijaen Adrijaens de Ketelaer.

Fol. 93v, 29-10-1550

Anna Joes Jan Aertssensdr x Peeter van Luijll verkoopt aan Roelof Dircxsoen 1/3 buijnder moers aangekomen van haar vader.

Fol. 94r, 13-10-1550

Jan Tonis Cornelis en Peeter Janss Jan Jan Lambrechs toegezegs te betalen aan broeder Heijnrick van Peelt.

Door overlijden van Cornelis Gijsbrecht Peeters is de schuld kwijtgescholden.

Fol. 94r, 20-10-1550

Jan Geraerts verkoopt aan Janneken Adrijaens huijsvrouw vander Weech 4 vurtelen rogs.

Fol. 94v, 25-10-1550

Joris Janssoen van Gorcom geeft Jannen zijn zoon een stuck erven.

Bij folio 114r zit een los vel mbt deze gift.

Fol. 94v, 5-11-1550

Cornelis Aerts de Scoenmaker verkoopt aan Heijnrick Gielissoen een stede metten huijsinge.

Fol. 94v, 10-11-1550

Steven Adrijaen Peeters verkoopt aan Denis Jan Denis een “rente”.

Fol. 95r, 10-11-1550

Mr Aert Geritssoen tot Loon verkoopt aan Lenaert Jan van Boescot tbv zijn vader een “rente”.

Fol. 95r, 10-11-1550

Sijmon Hermans verkoopt aan Jan Tijs Jan Matijssen  een stuck van een buijnder moers.

Fol. 95v, 17-11-1550

Jan Claus Peeter Celijen verkoopt aan Peeter Roelof Janssen 3 lopensaet saeijlants.

Fol. 95v, 21-11-1550

Jan Peeter Gerits verkoopt aan Anthonis Goeijaertss van Breda een “rente”.

Fol. 96r, 1-12-1550

Peeter Cleijs Peeter Celijen is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 96r, 3-12-1550

Adrijaen Tonis vander Voert verkoopt aan Adrijaen Lemmenssoen een stede metten huijsinge.

Fol. 96v, 5-12-1550

Jan Jan Aertssen als voocht van Heijnrick Tonis 3 kijnder: Jan, Huijbrecht en Anneken met Peeter Jacops als toesiender, Embrecht Heijnrick Tonis verkopen aan Michiel Aertssen een stede metten huijsinge.

Fol. 97r, 6-12-1550

Rijcout Pouwels Rijken verkoopt aan Matijs Peeters en Goeijaert Cornelis, geswagers, vijftalf vurtel rogs.

Fol. 97r, 10-12-1550

Heijnrick Mateussoen, Jan Mateus, Jasper Mateus, Katelijn Mateusdr x Jan Jan Jordens, Margriet en Marijken Mateusdr met Cornelis Wouters als hun voocht verkopen aan Mateus Heijnricx hun deel van de stede waar Marij Mateus Heijnricx huijsvrouwe uitgestorven is.

Fol. 97v, 17-12-1550

Mateus Heijnricx verkoopt aan Cornelis Aertssoen de Scoenmaker een stede metten huijsinge.

Fol. 97v, 15-12-1550

Wouter Wouters Back verkoopt aan Peeter Janssen van Dongen tbv den heijligen Sacrament en Onse Lijve Vrouwe een “rente”.

Fol. 98r, 15-12-1550

Adrijaen Jan Peeters bekent geld schuldig te zijn aan Tonis Jacops die Tonis aangekomen zijn van Marijken Lauwereijsdr zijn moeijken.

Toegevoegd: Korst Jan Peeters en Jan Jan Peeter Adrijaens hebben verklaart dat de helft is afgelost, 28-1-1568.

Fol. 98r, 15-12-1550

Cornelis Aerts verkoopt aan Cornelis Rijken een half buijnder erfs.

Fol. 98v, 19-12-1550

Stoffel Joes Cornelis verkoopt aan Cornelis Rijken den Potbacker een weije.

Fol. 98v, 5-1-1551

Jenken Adrijaen Huijbrechsdr met Peeter Jacops als voocht verkoopt aan Lambrecht Gerits een block moers.

Een en vijftich

Fol. 99r, 5-1-1551

Joos Wouters, Adrijaen Joos Wouters, Akit, Neelken, Arijaenken en Jasper met Peeter Jacops als voocht verkopen aan Lambrecht Jan Lambrechss van Oerschot een stede metten huijsinge.

Fol. 99r, 5-1-1551

Adrijaen Cornelis Heijn Stevens bekent geld schuldig te zijn aan Roelof Heijnricx namens de erfg van Cristoffel  Willems 3 vurtelen rogs.

Fol. 100r, 3-1-1551

Peeter Gijsbrechs bekent geld schuldig te zijn aan Frans Korstijens stadthouder tot Baell.

Fol. 100r, 15-1-1551

Jan Martens de Decker verkoopt aan Jan Willem Jan Willems een stede metten huijsinge.

Willem Jan Willems staat borg.

Fol. 100v, 16-1-1551

Adrijaen Huijbrechssoen verkoopt aan Jan Joessoen 5 lopen rogs.

Fol. 100v, 29-12-1550

Margriet Jan Cornelisdr x Jacop Cornelis transporteert over Jan Jan Cornelis rente brieven.

Roelof Jans onse broeder is voldaan van Jan Jan Cornelis zijn broer

Fol. 101r los vel, 10-6-1556

Fictor van Dicxmaeijden, heer van Volmerbeecke, x Magdalena van Daellem genaamd van Dongen verzoekt Zebrecht Janss en Roelof Heijnricx cs om Joncvrouwe Margriet van Donghen van de waarborgschap te ontslaan.

Fol. 101r

Cornelis Jan Peeter Celijen heeft voorgebracht een certificatie inhoudende dat Marij Roelof Jans voordochter haar heeft laten uitkopen vanden erfg van Roeloff Jan Roelofs.

Fol. 101v, 26-1-1551

Zeger Corneliss als voocht en Ans Jans vander Heijden en Jan Buijs van Raemsdonck als toesiender van Willem Peeter Willems Buijs kijnder: Peeter, Stijnken en Heijlken voorkijnt en Heijlken naekijnt verkopen aan Jan Peeter Willem Baeijens de helft van anderhalf buijnder moers.

Fol. 101v, 26-1-1551

Joes Peeter Jan Clauss verkoopt aan Peeter Piggen tbv Jochom Janss van Dongen een “rente”.

Fol. 102r, 26-1-1551

Joest Peeters stelt een buijn der als onderpand tbv Jochom Janss.

Fol. 102r, 26-1-1551

Golleken Peeter Meussens weduwe met Meus Peeters als voocht en Jan Peeters verkopen aan Cornelis Daem Willem Meremantss een weije.

Fol. 102v, 13-2-1551

Jan Matijs Jan Claussoen verkoopt aan Jan Peeter Adrijaens vander Molen 4 vurtelen rogs.

Fol. 102v, 13-2-1551

Jan Jan Martens verkoopt aan Jan Peeter Adrijaens vander Molen 4 vurtelen rogs.

Fol. 103r, 31-1-1551

Adrijaen Goeijaert Jacopssoen staat borg voor Roelof Janssoen een Peeter Adrijaen Maess.

Fol. 103r, 31-1-1551

Peeter Adrijaen Timmersdr? x Roelof Stoffels verkoopt aan Matijs Damen uuter Haech 2 lopensaet moers.

Fol. 103v, 31-1-1551

Antonis Adrijaen Maess verkoopt aan Adrijaen Cornelis van Alpen een stede metten huijsinge.

Fol. 103v, 31-1-1551

Anna Roel Claus weduwe met Peeter Jacops als voocht verkoopt aan Peeter Adrijaens 2 lopensaet gronden.

Fol. 103v, 31-1-1551

Cornelis Janss weduwe met Peeter Jacops als voocht, Michiel Jansdr, Marij Jansdr met Peeter Adrijaens als voocht, Anneken Jansdr x Bastijaen de Potbacker of hoe hij met recht genaamd is verkopen  aan Jan Peeter Willems een stede metten huijsinge.

Nog genoemd Heijlken Jansdr.

Fol. 104r, 3-2-1551

Cornelis Peeter Adrijaens verkoopt aan Sijmon Joessen 2 vurtelen rogs.

Nog genoemd: Lijsbet Peeters.

Fol. 104v, 14-1-1551

Michiel Cornelis verkoopt aan Merten Huijgen een stede metten huijsinge.

Fol. 104v, 14-1-1551

Marij Damen x Lauwereijs Janss verkoopt aan Peeter Heijnrick Lauwereijs een stuck erven.

Fol. 105r, 3-2-1551

Lambrecht Adrijaen Mertens verkoopt aan Cornelis Gijsbrecht Peeter Baeijs een half buijnder moers.

Fol. 105r, 3-2-1551

Claus Dircx, katelijn Dircxdr x Lenaert Cornelis verkopen aan Adrijaen Janssoen een stede metten huijsinge.

Fol. 105r, 3-2-1551

Cornelis Gijsbrecht Peeters verkoopt aan Antonis Adrijaen Maessen een buijnder moers.

Fol. 105v, 3-2-1551

Adrijaen Jan Tonis verkoopt aan Cornelis Jan Jan Lambrechs een half buijnder moers.

Fol. 105v, 3-2-1551

Peeter Heijnrick Lauwereijs verkoopt aan Adrijaen Huijbrechs 2 lopensaet lants.

Fol. 106r, 9-2-1551

IJken Lauwereijsdr met Adrijaen Cornelis Heijn Stevens als voocht verkoopt aan Adrijaen Jan Peeters haar deel van een stede.

Fol. 106r, 9-2-1551

Adrijaen Jan Peeters verkoopt aan IJken Lauwereijs 4 vurtelen rogs.

Zebrecht Zebrechs is voldaan van de helft van deze 4 vurtelen, 9-2-1562.

Fol. 106v, 9-2-1551

Jan Jan Cornelis Clauwen bekent geld schuldig te zijn aan Diierck vander Meuwen.

Fol. 106v, 9-2-1551

Aert Gerits verkoopt aan Cornelis Tonissoen 2 lopensaet erven.

Fol. 107r, 9-2-1551

Rijck Jan geenen verkoopt aan Lambrecht Gerits 2 vurtelen rogs.

Fol. 107r, 9-2-1551

Aert Cornelis Aert Baeijens verkoopt aan Cornelis Tonissoen en half buijnder gronden.

Fol. 107v, 9-2-1551

Aert Godscalcx verkoopt aan Willem Cornelissoen 15 lopensaet lants.

Fol. 107v, 9-2-1551

Cornelis Stevens bekent 4 vurtelen rogs schuldig te zijn aan Jan Lemmen Jan Lemmens als voocht van Cornelis Adrijaens weeskijnt.

Fol. 108r, 9-2-1551

Jan Matijssen verkoopt aan Lambrecht geritss 4 vurtelen rogs.

Fol. 108r, 13-2-1551

Peeter Aert Matijssen bekent 3 vurtelen schuldig te zijn aan Lauwereijs Heijnricx.

Fol. 108v, 13-2-1551

Marijken Pouwelsdr x Lauwereijs Cornelis bekent geld schuldig te zijn aan Joes Peeter Jan Clauss.

Fol. 108v, 26-2-1551

Joes Peeter Jan Clauss verkoopt aan Peeter Janssoen van Dongen een “rente”.

Fol. 109r, 20-2-1551

Jan Peeter Cornelis verkoopt aan Jan Jan Verhulst de Jonge 10 lopensaet gronden.

Fol. 109r, 23-2-1551

Marij Peetersdr x Adrijaen Cornelis verkoopt aan Adrijaen Peeter Gerits 8 vurtelen rogs.

Fol. 109v, 23-2-1551

Michiel Michielss verkoopt aan Joesken Jan Mateusdr een stuck erven.

Fol. 109v, 23-2-1551

Peeter Jacop Peeterss verkoopt aan Cristoffel Cornelis Willemss 9 lopensaet beempt.

Fol. 109v, 23-2-1551

Jan Willems verkoopt aan Meus Jan Meussen 4 lopensaet saeijlants.

Fol. 110r, 23-2-1551

Joesken Jan Mateusdr x Jochom Baeijens verkoopt aan Cornelis Jan Lambrechs een stuck erven.

Fol. 110r, 23-2-1551

Cornelis Jan Lambrechs bekent geld schuldig te zijn aan Jochem Baeijens.

Fol. 110v, 26-2-1551

Joesken Jan Mateusdr x Jochom Baeijens verkoopt aan Willem Cornelis Willems 2 buijnder gronden.

Fol. 110v, 26-2-1551

Adrijaen Aert Lambrechs  bekent 5 lopen rogsschuldig te zijn aan Adrijaen Wouters.

Fol. 111r, 26-2-1551

Adrijaen Wouter Will Meremanss verkoopt aan Zijken Gerit Jan Lambrechs weduwe 5 lopen rogs.

Fol. 111r, 26-2-1551

Alit Jan Jacop Heijmans weduwe met Raes Jan Vrancken als voocht verkoopt aan Embrecht Claus Janss 10 lopensaet moers.

Fol. 111r, 26-2-1551

Alit Jan Jacop Heijmans weduwe met Raes Janss als voocht verkoopt aan Peeter Jan Jacops 2 lopensaet moers.

Fol. 111v, 4-3-1551

Heer Adrijaen Jan Lambrechs met Peeter Jacops als voocht doet affstandicheijt van een “rente”staande op de goederen waar Jan Lambrechs uijtgesorven is en waar Marijken Jacops met kijnt nu woont.

Fol. 111v, 9-3-1551

Bartolomeus meester Pouwels als voocht van Joest Jan Aertssen kijnder scheldt rentebrieven kwijt.

Fol. 112r

Merten Janss, Adrijaen Janss, Tonis Janss, Marijken Janssdr met Peeter Jacops als voocht, Dijngen Jan Martens weduwe met Lambrecht Adrijaens als voocht maken een erfdeling.

Fol. 112v, 9-3-1551

Jan Willems bekent geld schuldig te zijn aan Jan Martens kijnder: Marten, Adrijaen, Tonis en Marijken.

Fol. 112v, 14-3-1551

Frans Adrijaens  verkoopt aan Adrijaen Heinricx van Bavel 1/10 in 9 lopensaet moers.

Fol. 113r

Jan Embrecht Rijken bekent geld schuldig te zijn aan Cornelis Jan Willems als voocht van Peeter Janssens weeskijn waarvan Cornelis Embrechsdr de moeder was.

Fol. 113r, 19-3-1551

Adrijaen Peeter Willems, Willem Peeter Willems, Heijnrick Peter Willems, Jan Peeter Willems, Marijken en Neesken Peeter Willemsdr met Adrijaen Janss de Wagemaker als voocht maken een erfdeling.

Fol. 113v, 25-3-1551

Adrijaen Peeter Willems verkoopt aan Heer Dierck Willems, visecureijt Dongen, 4 vurtelen rogs.

Fol. 113v, 9-3-1551

Jan Peeters, dienaer, namens Antonis de la Ruelle verkoopt aan Willem Joess een stuck erven.

Fol. 114r, 23-3-1551

Jan Peeter Willems verkoopt aan Cornelis Jan Heijnricx de Smits weduwe een ”rente”.

Fol. 114r, 28-3-1551

Hilleken Jan Peeters weduwe met Jacop Peeters als voocht verkoopt aan Cornelis Janssen haar zoon 2 lopensaet erven metten huijsinge.

Fol. 114v, 3-4-1551

Jenneken Jan Wouters weduwe met Peeter Jacops als voocht verkoopt aan Merten Jan Martenssoen een stuck erven.

Fol. 114v, 3-4-1551

Jenneken Jan Wouters weduwe met Peeter Jacops als voocht verkoopt aan Antonis Cornelis Willem Meremans een stede metten huijsinge.

Fol. 115r, 3-4-1551

Antonis Cornelis Willem Meremans bekent geld schuldig te zijn aan Jenneken Jan Wouters weduwe.

Fol. 115r, 3-4-1551

Margrijet Adrijaen Adrijaens huijsvrouw is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 115v, 6-4-1551

Jan Aertssoen Janssenssoen verkoopt aan Jacop Peeters, stadthouder Dongen, 4 vurtelen rogs.

Fol. 115v, 6-4-1551

Margriet Heijnricx Goerts weduwe met Peeter Jacops als voocht en Dingen Heijnricx, Cornelis Heijnricx, Katelijn Heijnricxdr met Peeter als voocht en Lauwereijs heijnricxss verkopen aan Adrijaen Tonis vervoert een stede metten huijsinge.

Fol. 116r, 6-4-1551

Rijck Pouwels Rijken verkoopt aan Antonis Matijssen 2 vurtelen rogs.

Fol. 116r, 20-4-1551

Dingen Antonis Baeijensdr x Tonis Adrijaens verkoopt aan Gerit Jan Reijnenss tiejndalf lopen rogs.

Fol. 116r, 4-5-1551

Mateus Heijnricxsoen is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 116v, 4-5-1551

Peeter Jan Jacopssoen van Dongen verpacht van Andrijes Janssoen van Poppel een wintmolen met rechten in Sgrevelduijn Cappel.

Fol. 117v, 4-5-1551

Katelijn Cornelisdr x Peeter Janssoen verkoopt aan Willem Cornelis Willems ¼ in een stede metten huijsinge.

Fol. 117v, 1-6-1551

Peeter Cleijs Peeter Celijen verkoopt aan Cornelis Peeter Adrijaens een buijnder gronden.

In de kantlijn: Overgevest Jacop Jan Jan Lemmens.

Fol. 118r, 1-6-1551

Peeter Jan Jacop Heijmans verkoopt aan Lauwereijs Peeter Ceelen? een buijnder moers.

Fol. 118r, 6-6-1551

Adrijaen Lenaert Peeterss verkoopt aan Peeter Jacopssoen de vorster 1/6 in 12 lopensaet moers.

Fol. 118r, 6-6-1551

Adrijaen Lenaert Peeters verkoopt aan Domas Wouter Maess de helft van 12 lopensaet weijen.

Fol. 118v, 15-6-1551

Jan Geraert Zeben is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 118v, 19-6-1551

Peeter Jacop Jan Vrancken verkoopt aan Heijnrick Luijcassoen 2 vurtelen rogs.

Fol. 119r, 13-7-1551

Jan Peeter Gerits bekent geld schuldig te zijn aan Rutger vanden Broeck.

Fol. 119r, 12-8-1551

Peeter Heijnricx de Wagemaker verkoopt aan Peeter Janssen van Dongen 10 lopen rogs.

Fol  119r

Lauwereijs Janss van Sgravenmoer verkoopt aan Adrijaen Gerits [akte niet afgemaakt]

Fol. 119v, 13-8-1551

Jan Janssoen van Gorckom verkoopt aan Jan Claus Obrechss een “rente”.

Fol. 119v, 26-8-1551

Joris Janss van Gorckom bekent geld schuldig te zijn aan Heijnrick Janss de Molener.

Fol. 120r, 31-8-1551

Jan Peeter Gerits transporteert over Peeter Janss van Doongen een “rente.

Fol. 120r, 31-8-1551

Peeter Janss van Dongen en Jan Peeters x Anneken hebben hun onderlinge schulden geregeld.

Fol. 120r, 8-9-1551

Aert Goeijaerts en Bartolomeus Jan Peeters zijn oom ter eenre en Peeter Jacop Cornelis ter andere zijde en hebben gedeelt de goederen van Toenken Jan Peeters za. de huijsvrouw van Peeter.

Fol. 120v, 5-9-1552

Jan Peeters van Ghils als voocht van Antonis Aert Goesens kijnder is voldaan door Peeter Jacops.

Fol. 121r, 13-9-1551

De kijnder van Corstijaen Meussoen kopen Marij Corstijaens Meussens weduwe haar moeijke uit van de goederen waar Corstijaens uitgestorven is.

Fol. 121v, 23-9-1551

Peeter Joes Lambrecht Wijnen verkoopt aan Gijsbrecht Sijmons 4 vurtelen rogs.

Fol. 121v, 24-9-1551

Alit Jan Denis weduwe met Peeter Jacops als voocht transporteert over Jan Clauss het recht zoals inde opwinbrief staat.

Fol. 122r, 5-10-1551

Jan van Boeschot is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 122v, 5-10-1551

Jan Adrijaen Timmer verkoopt aan Goert Adrijaens 2 lopensaet moers.

Fol. 122v, 7-10-1551

Ansem Goerts verkoopt aan Peeter janss van Dongen een vurtel rogs.

Fol. 123r, 12-10-1551

Aert Godscalcx verkoopt aan Willem Joes een “rente”.

Fol. 123r, 19-10-1551

Mateus Heijnricx verkoopt aan Cornelis Gijsbrecht Peeters een stede metten huijsinge.

Fol. 123v, 2-11-1551

Willemken Jansdr x Cornelis Heijnricx verkoopt aan Adrijaen Cornelis Heijn Stevens 2 lopensaet moers.

Fol. 123v, 3-12-1551

Cornelis Willem Meremanssoen verkoopt aan Adrijaen Dircx een stede metten huijsinge.

Fol. 124r, 12-11-1551

Willem Peeters verkoopt aan Antonis Corneliss de Meijer 2 vurtelen rogs.

Marijken Jan Gerits namens Heijnrick Heijnrick van Scherenberch mede vanwege de andere erfg van Willems Peeter kijnder is voldaan.

Fol. 124v, 16-11-1551

Lijsbet Lauwereijsdr met Arijaen Jan Cornelis als voocht verkoopt aan Adrijaen Heijnrick Peetersoen ¼ in anderhalf buijnder moers.

Fol. 124v, 16-11-1551

Lijsbet Lauwereijsdr met Arijaen Jan Cornelis als voocht verkoopt aan Peeter Corneliss ¼ in anderhalf buijnder moers.

Fol. 124v, 16-11-1551

Cornelis Willem Jacop Heijmans verkoopt aan Peeter Jan Denis een half buijnder moers.

Fol. 125r, 26-11-1551

Peeter Janss van Dongen verkoopt aan Jan Meuss een weije.

Fol. 125r, 26-11-1551

Jan Meuss bekent geld schuldig te zijn aan Peeter Janss van Dongen.

Fol. 125v, 3-12-1551

Cornelis Daem Willemss verkoopt aan Peeter Rijcouts Wouter Lonenssoen van  Breda 5 vurtlelen rogs.

Fol. 125v, 4-12-1551

Michiel Willems verkoopt aan Elijsabet Roeloff Joessensdr een vurtel rogs.

Fol. 126r, 8-12-1551

Raes Janss is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 126r, 8-12-1551

Clara Stoffels Roelofs x Jan Peeters, Marij Stoffelsdr x Jan Embrechs, Engel Stoffelsdr x Sebrecht Cornelis, Margrijet Stoffelsdr x Cornelis Adrijaen Maess, Marij Stoffel Roelofs weduwe met Lambrecht Gerits als voocht verkopen aan Roelof Stoffel Roelofssoen een stede metten huijsinge.

Fol. 126v, 9-12-1551

Roelof Stoffels verkoopt aan Heer Dierck Willems, visecureijt Dongen, 8 vurtelen rogs.

Fol. 126v, 16-12-1551

Marij Cristoffel Roelofs weduwe met Lambrecht Gerits als voocht bekent geld schuldig te zijn aan Claus Peeterssoen

Fol. 127r, 14-12-1551

De erfg van Korstijaen Meuss maken een deling.

Mechtelt Korst meusdr x Jan Damen en Peeter Korst Meussoen, Lauwereijs Korst Meuss

Jan Kost Meuss en Adrijaen Korst Meuss,

Dingen Korst Meusdr en Cornelis Korst Meuss

Peeter Gielis is voocht en Cornelis Aertss is toesiender van Lauwereijs.

Fol. 127v, 14-12-1551

Mechtelt Korst Meusdr x Jan Damen  en Peeter Korst Meuss bekennen geld schuldig te zijn aan Marij Korst Meus weduwe.

Fol. 128r, 17-12-1551

Domas Peeter Gerits huurt van Peeter Gerits zijn vader de stede met toestemming van de kijnder.

Tevens huurt Peeter Roelofs een weijken van Peeter Gerits.

Andrijes Cornelis huurt 6 lopensaet van Peeter Gerits.

Jan Peeters zijn zoon huurt een stuck erven.

Fol. 129r, 24-12-1551

Jan Mercelissoen en Huijbrecht Mercelisdr x Cristoffel Janss verkopen aan Jan Joes 6 lopen rogs.

Fol. 129r, 30-12-1552

Jan Peeter Jan Clauss is na onser bancken recht schuldig ….

Lij

Fol. 129v, 30-12-1552

Joost Peeter Jan Claussoen stelt zijn goederen in handen van Lauwereijs Cornelissoen en Rijcout Pouwels als borg.

Fol. 129v, 7-1-1552

Rijck Jan Horsten verkoopt aan Anna Willemsdr 10 lopen rogs.

Fol. 129v, 9-1-1552

Marij Lauwereijsdr met Adrijaen Jan Cornelis als voocht verkoopt aan Juetken Denis Heijnricx weduwe 3 lopensaet moers.

Fol. 130r, 11-1-1552

Jacop Fijker verkoopt aan Vas Cornelis Roelofssoen 10 vurtelen rogs.

In de kantlijn: Adriaen Adriaen Wouter Nerings x Anneken Michiel Adriaen Cornelisdr is voldaan bij Jan Joos Dirckss.

Peeter Vassen namens Cornelis Vassen zijn broer is voldaan door Jan Joessen.

Fol. 130r los vel

Cornelis Vass is voldaan van Peeter Vass

Fol. 130r los vel

Adrijaen Adrijaens ??? is bevallen op letter B …. Dirckxz …..  2 dochteren: Peerken en R???

Deling van Michiel Adriaenss en van ?esken Thomas weeskijnt.

[midden los vel zit vast in boek]

Fol. 130r, 11-1-1552

Cornelis Jan Peeters is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 130r, 20-1-1552

Adrijaen Tonis verkoopt aan Jan Cornelis Willem Meremans een vurtel rogs.

Fol. 130v, 27-1-1552

Cornelis Jan Cornelis, kerckmeester, is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 130v, 28-1-1552

Rijck Embrecht Rijcouts verkoopt aan Peeter Rijck Wouter Lonensoen 4 vurtelen rogs.

In de kantlijn: Jan Ceelings namens Peeter ??? x Cornelia Bij???dr …, 26-2-1699

Fol. 131r, 28-1-1552

Jacop Claus Janss verkoopt aan Heer Aert Wouterssoen, visecureijt Oesterhout, een “rente”.

Fol. 131r, 28-1-1552

Jacop Claus Janss verkoopt aan Marij Wouter Aertsdr 8 lopen rogs.

Fol. 131r, 28-1-1552

Jan Willem Jan Willems verkoopt aan Goert Jan Michielsen van Tilborch 4 vurtelen rogs.

Fol. 131v, 28-1-1552

Lenaert Roel Lenaerts verkoopt aan Cornelis Janss de Wagemaker een “rente”.

Fol. 131v, 28-1-1552

Mateus Heijnricx verkoopt aan Stoffel Joes een weije.

Fol. 132r, 28-1-1552

Cornelis Jan Lambrechssoen verkoopt aan Cornelis Joes Cornelis een stuck erven.

Fol. 132r, 28-1-1552

Cornelis Jan Peeters verkoopt aan Merten Jan Mertens 2 lopensaet erven.

Fol. 132r, 28-1-1552

Stoffel Joes verkoopt aan Adrijaen Tonis Baijenssoen 3 vurtelen rogs.

Fol. 132v, 28-1-1552

Merten Jan Mertens verkoopt aan heer Dierck Willemssoen 3 vurtelen rogs.

Fol. 133r, 28-1-1552

Cornelis Rijken de Potbacker verkoopt aan Lauwereijs Cornelis 4 vurtelen rogs.

Fol. 133r, 1-2-1552

Wissel Aertssoen verkoopt aan Dries Adrijaen Denissoen 2 lopensaet moers.

Fol. 133v, 29-1-1552

Joes Tonis Joess bekent geld schuldig te zijn aan Magdalena Jan Clausdr.

Fol. 133v, 29-1-1552

Peeter Adrijaens verkoopt aan Daem Jan Reijnen 4 vurtelen rogs.

Fol. 134r, 29-1-1552

Jan Jan Peeter Celijen bekent geld schuldig te zijn aan Peeter Adrijaenssoen.

Fol. 134r, 29-1-1552

Daem Jan Reijnen bekent geld schuldig te zijn aan Peeter Adrijaenssoen.

Fol. 134r, 30-1-1552

Jan Peeters en Peeter Peeterssoen, Marij Peetersdr, Adrijaenken Peetersdr met Jan Goerts als voocht met Jan Aerts als toesoender van deze kijnder verkopen aan Lijsbet Embrechs weduwe een stuck erven.

Fol. 134v, 30-1-1552

Adrijaen Lambrecht verkoopt aan Adrijaen Maess 4 vurtelen rogs.

Fol. 134v, 30-1-1552

Adrijaen Wouters verkoopt aan Adrijaen Maess 4 vurtelen rogs.

Fol. 135r, 27-1-1552

Peeter Jacop Peeterssoen namens Aert Heeren Janssoen en Sijmen Janss van Capelle als voogden van de kijnder van Coenraet Aertss en Neelken Jansdr (proc Dordrecht)  verkopen aan Jannen van Boesschot 4 vurtelen rogs.

Jannen koopt nog een vurtel rogs.

In de kantlijn: Cornelis Jans van Dongen namens W??? van Boeschot, juli 1592.

Fol. 135r, 1-2-1552

Peeter Joes Lambrecht Wijnen verkoopt aan Cornelis Willems Meremanss 4 vurtelen rogs.

Fol. 135v, 1-2-1552

Aert Godscalcx verkoopt aan Raes Jan Vrancken 6 vurtelen rogs.

Fol. 135v, 1-2-1552

Cornelis Rijken de Potbacker verkoopt aan Anneken Cornelis Jacops weduwe 2 vurtelen rogs.

Fol. 136r, 1-2-1552

Jan Peeter Willems bekent geld schuldig te zijn aan Mateus Heijnricx.

Fol. 136r, 1-2-1552

Willem Jacops de Seuw verkoopt aan Adrijaen Huijbrechs 6 vurtelen rogs.

Fol. 136v, 1-2-1552

Joes Peeter Jan Clauss verkoopt aan Jenneken Lemmens? weduwe  1/3 buijnder moers.

Fol. 136v, 1-2-1552

Engel  Jan Gijben weduwe met Adrijaen Jacops als voocht, Mechtelt Jan Willems weduwe met Roeloff Heijnricx als voocht en Marij Peetersdr x Peeter Adrijaens verkopen aan Cornelis Jan Peeters een stede metten huijs.

Fol. 137r, 3-2-1552

Stoffel Peeters verkoopt aan Marij Jan Mertensdr 5 lopen rogs.

Fol. 137r, 8-2-1552

Jan Dircx en zijn kijnder waarvan Marijken Huijbrechs de moeder was maken een deling met Joes Dircx als voocht.

Fol. 137v, 5-2-1552

Dirck Goerts verkoopt aan Margriet Heijnricx weduwe 5 lopen rogs.

Fol. 137v, 5-2-1552

Jan Jan Peeters verkoopt aan Jenneken Jan Wouters weduwe een vurtel rogs.

Fol. 138r, 5-2-1552

Cornelis Jan Peeters verkoopt aan Engel Jan Gijben weduwe 10 vurtelen rogs.

Fol. 138r, 8-2-1552

Adrijaen Diercxsoen bekent geld schuldig te zijn aan Cornelis Willem Meremanssoen.

Toegevoegd: Jan en Stoffel Cornelis zijn voldaan.

Fol. 138v, 6-2-1552

Mateus Heijnricx verkoopt aan Jacop Jan Roelofs een weije.

Fol. 138v, 8-2-1552

Jan Janssoen van Hulten verkoopt aan Lijsbet Peeter Stevens weduwe ¼ van 1/3 van sestalf buijnder moeren.

Fol. 139r, 7-2-1552

Jacop Peeterssoen van Gils neemt aan zijn 2 kijnder bij Jesper Peetersdr met Cornelis Peeters van Gils als voocht en Matijs Peeters en Peeter Cornelissoen als toesiender. Peeter Janss van Dongen is grootvader.

Fol. 139v, 8-2-1552

Stoffel Joes verkoopt aan Adrijaen Peeter Jan Claussoen 4 vurtelen rogs.

Fol. 139v, 8-2-1552

Joest Peeter Jan Claussoen verkoopt aan Antonis Adrijaen Meussoen 6 vurtelen rogs.

Fol. 140r, 8-2-1552

Cornelis Jan Peeters bekent geld schuldig te zijn aan den Heijligen Geest van Dongen.

Fol. 140r, 8-2-1552

Denis Godscalcx bekent geld schuldig te zijn aan Adrijaen Cornelis Heijn Stevens.

Fol. 140v, 15-2-1552

Jenken Adrijaen Huijbrechsdr  met Peeter Jacops als voocht, Zijken Jansdr, Katelijn Jansdr met Jan Tonis als voocht, Peeter Janss en Willem Janss, Jan Tonis als voocht van Cornelis Jans kijnt met Jacop Peeters als toesiender verkopen aan Raes Jan Vrancken een buijnder moeren.

Fol. 140v, 13-2-1552

Peeter Heijnrick Lauwen verkoopt aan Eva Faes Heijnricx weduwe 6 lopen rogs.

Fol. 141r, 13-2-1552

Elijsabet Cornelisdr x Cornelis pauwels verkoopt aan Lambrecht Geritssoen  een “rente”.

Fol. 141r, 15-2-1552

Jan Jan Heijnricxsoen verkoopt aan Adrijaen Peeter Jan Clauss elftalf lopen rogs.

Fol. 141r

Katelijn Adrijaensdr x Heijnrick Cornelis verkoopt aan Elijsabet Embrechs weduwe moer aangekomen van haar vader.

Fol. 141v, 16-2-1552

Korst Jan Peeters en zijn 4 kijnder bij Dingen Jan Martensdr maken een deling. Jan Peeters is voocht en Jan Jan Martens is toesiender.

Fol. 142r, 16-2-1552

Lambrecht Lambrecht Maess legt verantwoording af mbt de voogdij van Lijsken Heijn Horsten. Adrijaen Maess is toesiender.

Fol. 142r, 23-2-1552

Marijken Jansdr x Jan Peeters verkoopt aan Peeter Cornelissoen en Aert Janssoen een buijnder moers.

Fol. 142v, 23-2-1552

Peeter Cornelis en Aert Janss bekent geld schuldig te zijn aan Jan Jan Peeterssoen de Hoevener tot Oesterhout.

Fol. 142v, 23-2-1552

Elijsabet Roelof Janssens weduwe met Peeter Jacops als voocht is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 143r, 23-2-1552

Jan Peeter Jan Clauss verkoopt aan Jan Mercelis een stede metten huijsinge.

Fol. 143r, 29-2-1552

Cornelis Rijck Adrijaenssoen bekent geld schuldig te zijn aan Peeter Jacops tbv Marijken Jansdr de Smit.

Fol. 143v, 29-2-1552

Cornelis Clauss bekent geld schuldig te zijn aan Michiel Cornelissoen van Wasbeeck. Cornelis kan erven van Huijbrechr Claus Peeters x IJken.

Fol. 143v, 2-3-1552

Adrijaen Jan Peeters verkoopt aan Joes Willem Joessoen 4 vurtelen rogs.

Fol. 144r, 18-3-1552

Jan Roelof Janssen verkoopt aan Sijmon Joess een vurtel rogs.

Fol. 144r, 8-3-1552

Heijnrick Tonis Jonckheijt is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 144v, 7-3-1552

Jan Claus Janss verkoopt aan Jochom Goertssoen en mateus Goerts een “rente”.

Fol. 145r, 7-3-1552

Willem Jan Horsten, Gabriel Willems, Cornelis Peeter ??? als voocht en Willem Jan Horsten als toesiender van Willem Janss kijnder maken een deling.

De kinderen: Gabriel, Marij en Dingen.

Fol. 145v, 7-3-1552

Jan Geraerts bekent geld schuldig te zijn aan Jan Willems.

Fol. 145v, 12-3-1552

Alit Jan Wijnen met Jacop Peeters, stadthouder, als voocht verkoopt aan Blankaert Jacopssoen 80 roeijen moers.

Fol. 146r, 19-3-1552

De kijnder van Wouter Maess maken een deling:

Katelijn Wouter Maessoens weduwe met Adrijaen Jan Clauss als voocht, Golleken Woutersdr en Adrijaenken Woutersdr met Lambrecht Lambrecht Maess als voocht, Domas Wouters, Adrijaen Wouter, Peeter Wouter, Bartolomeus Michielsen als voocht en Adrijaen Wouters als toesiender van Marij Wouters kijnt, Cornelis Martens als voocht en Adrijaen Wouters als toesiender van  Jan Wouter Maessens 2 kijnder.

Fol. 146v, 19-3-1552

Lambrecht Lammenss als voocht en Jan Lemmens als toesiender van Domas Wouters 4 kijnder, Adrijaenken Woutersdr met Lambrecht Maess als voocht, Meus Michiels als voocht en Lambrecht Lambrecht Maess als toesiender van Marij Wouters kijnt, Cornelis Martens als voocht en Lambrecht Lambrecht Maess als toesiender van  Jan Wouter Maessens 2 kijnder verkopen aan Adrijaen, Golleken en Peeter Wouters hun deel van de stede gekomen van hun vader.

Fol. 147v, 19-3-1552

De erfg van Lambrecht Jan Lambrechtssoen maken een deling.

Janna Lambrecht Jan Lambrechts weduwe,

Adrijaen Labrechss en Margriet Lambrechsdr,

Jan Lambrechss en Marijken Lambrechsdr.

Later in de akte staat Jenneke Lambrechts weduwe met haar kinderen:

Cornelis, Jacop, Dingen en Anneken Lambrechs, Adrijaen en Margriet, Jan en Marijke.

Fol. 148v, 19-3-1552

Jacop Willem Jacops ??? verkoopt aan Jan Willems 10 lopen rogs.

Fol. 148v, 19-3-1552

Heijnrick Jan Adrijaenssoen is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 148v, 19-3-1552

Roelof Heijnrick Adrijaen Omensoen verkoopt aan Heijndrick Jan Adrijaenssoen een buijnder gronden.

Fol. 149r, 21-3-1552

Adrijaen Peeter Jan Clauss verkoopt aan Jan Jan Verstege de Jonge 2 vurtelen rogs.

Fol. 149r, 21-3-1552

Cornelis Gijsbrechs Peeter Beijs verkoopt aan Adrijaen Baijenssoen een stede metten huijsinge.

Fol. 149v, 21-3-1552

Antonis de la Ruelle, rentmeester prins van orange, verkoopt aan Dirck Gerits perdelen erven.

Fol. 149v, 21-3-1552

Antonis de la Ruelle, rentmeester prins van orange, verkoopt aan Jacop Peeters, stadthouder Dongen, percelen erve.

Fol. 150r, 21-3-1552

Jan Lambrecht Jan Lambrechs verkoopt aan Wouter Korstijaens tbv Jesper zijn zoons kijnder 4 vurtelen rogs.

Fol. 150v, 21-3-1552

Antonis de la Ruelle, rentmeester prins van orange, verkoopt aan Raes Jan Vrancken een block moers.

Fol. 150v, 21-3-1552

Antonis de la Ruelle, rentmeester prins van orange, verkoopt aan Adrijaen Michielssoen een stuck erven.

Fol. 150v, 21-3-1552

Peeter Geraerts verkoopt aan Paesch Geraertssoen 2 lopensaet erven.

Fol. 151r, 24-3-1552

Denis Godscalcx verkoopt aan Adrijaen maess 3 vurtelen rogs.

Fol. 151v, 24-3-1552

Peeter Jacops, vorster Dongen,  verklaart dat Rijcout Pouwelssoen aan Antonis Matijssen geld heeft betaald.

Fol. 151v, 4-4-1552

Jan Peeters namens Antonis de la Ruelle verkoopt aan Joest Peeters Jan Clauss een half buijnder gronden.

Fol, 152r, 14-4-1552

Willem Peeters verkoopt aan Raes Jan Vrancken een vurtel rogs.

Fol. 152v, 19-4-1552

Gabriel Willems neemt aan Willem Jan Horsten zijn vader.

Fol. 152v, 10-2-1567

Peeter Peeter Stevensz int bijwesen van Marijken Adrijaen Godscalcxdr is voldaan van Anneken Gabriel Willems weduwe.

Fol. 153r, 21-4-1552

Rijck Pouwels Rijkenz verkoopt aan Adrijaen Claus Goeijertss tot Dorst 5 vurtelen rogs.

Fol. 153r, 9-5-1552

Gijsbrecht Lauwereijs Bacx transporteert over Peeter de Gelder boekverkoper tot Breda een “rente”.

Fol. 153v, 21-4-1552

Engel Jan Peeter Willems weduwe met Peeter Jacops als voocht verkoopt aan Jan Matijs Jan Matijssen een stede metten huijsinge.

Fol. 154r, 24-3-1552

Pouwels Wouterssoen van Strijbeeck verkoopt aan Sijmon Joessoen een weije.

Fol. 154r, 24-3-1552

Roelof Stoffel Roelofs verkoopt aan Adrijaen Maess 5 vurtelen rogs.

Fol. 154v, 4-5-1552

Adrijaen Tonis Baeijens verkoopt aan Adrijaen Peeter Willemssoen een “rente”.

In de kantlijn: Catharina Verschueren wed Jacob van Lantschot nu x Henrick ???, schepen ???, bekent dat de wed van Gijsbrecht Janss ……

Fol. 154v, 4-5-1552

Jan Peeter Willems verkoopt aan Adrijaen Peeter Willems, zijn broer,  4 vurtelen rogs.

Fol. 155r, 16-5-1552

Peeter Janssoen van Dongen geeft de Kerck van Dongen 10 vurtelen rogs.

Fol. 155r, 17-5-1552

Roelof Stoffel Roelofssoen bekent geld schuldig te zijn aan Gielis Wouterssoen

Fol. 155v, 25-5-1552

Peeter Heijnricxsoen ??? verkoopt aan Jan Gijsbrechssoen van Geell 3 vurtelen rogs.

Fol. 155v, 30-5-1552

Jan Jacopssoen bekent geld schuldig te zijn aan Alit Cleijs Peeter Celijendr.

Fol. 156r, 2-6-1552

Aerdt Geritssoen, schout Sgravenmoer,  bekent geld schuldig te zijn aan Willem Matijssen.

Fol. 156v, 13-6-1552

Frans Adrijaens transporteert over Claus Michielssoen en Jan Jan Stevenssoen zijn goederen etc.

Fol. 156v, 13-6-1552

Jan Willems de Cleermaher is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 158r [folio 158r en 158v lijkt eerder een los vel]

Korstijaen Adrijaens x Heijlken Jan Heijnricx de Smitsdr. Heijlken machtigt haar man aangaende de goederen haar aanbestorven te Dongen.

Fol. 158r

Peeter Hulshouts heeft pantdijn begeert op Joest Lambrechs weijen nae uitwijsens de brieven.

Fol. 158v

??? Jans heeft coopdach gehouden met Jan Peeter Willems goederen, maart 1548.

Fol. 158v

Peeter Janss van Dongen heeft coopdach gehouden met Jan Peeter Willems goederen , 23-7-1548

Fol. 158v

Peeter Janssen heeft uijtgegeven ten koste van Jan Jan Corstijaens den Jongen.

Fol. 158v

Peeter Jacops legt verantwoording af van het coophuijs van Frans Corstijaens op 5-6-1549.

Fol. 158v

Peeter Huijbrechs heeft gepandt aan de goederen vande coopdach, 1-7-1549.

Fol. 158v

??? Jan Peeter Celijen bekent geld schuldig te zijn aan Andrijes Janss, 5-12-1550