Selecteer een pagina

Fol. 000

Thijs Mathijss heeft ge??? dat hij gegeven heeft Jan Willemss een ghift.

Jammais anletre Clootwijck

Fol. 1r

Anno xvc xxxvj

Int jaer ons xv hondert ende xxxvj opten iije dach in januario soe is voer ons ghecomen Jan Haeijnreijckss van Baerdwijck ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Peeter Loijen.

Fol. 1r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Willem Rommen ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Jan Janss Lu.

Fol. 1r

In eodem anno et die zoe kende Aenken Heijn Jan Denis weu met den jonge Jan Mathijss dat alsulke penningen als Gheirwijn Pauwelss ghedaen heeft Adriaen Jacopss die eerder tbv Claes Jan Mathijss kijnderen ontfangen waren voldaen zijn.

Fol. 1v

Int jaer ons heeren xv hondert ende xxxvj opten tienden dach in januario soe is voer ons ghecomen Jan Rommen ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Peeter Wouterss Paep.

Fol. 1v

Int jaer ons heeren xv hondert ende xxxvj opten tienden dach in januario soe is voer ons ghecomen Cornelis Aertss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Peeter Wouterss Paep.

Fol. 1v

Int jaer ons heeren voirss soe is voer ons ghecomen Wouter Mathijs Hermanss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Gherit Smijt Geritss.

Fol. 2r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Juetken Jan Dudijns weduwe ende heeft over ghegeven met eender vrijer ghiften zoe recht is Adriaen Jacopss tbv heer Crijspen Peeterss.

Fol. 2r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen heer Joest die Roij met zijn voocht Gielis Heijnrickss, Thonis Lemmen Haghertss ende hebben over ghegeven met eender ghiften zoe recht is Thonis Meliss.

Fol. 2v

Int jaer ons heeren xv hondert ende xxxvj soe hebben Adriaen Heijnrickss ende Adriaen Jan Geritss een lotinghe aengebrocht.

Fol. 2v

Int jaer ons heeren xv hondert ende xxxvj opten xiiijje dach in januario soe zijn voer ons ghecomen Adriaen Heijnrick Willemss met Juetken zijn huijsvrouw. Zij maken een testament.

Genoemd: voorkijnderen van Juetken, Aenken, hun dochter, Peeter ende Heijnrick, zoons en nog een dochter.

Fol. 2v

In eodem anno et die soe heeft Juetken Jan Dudijns weduwe gheloeft te betalen Adriaen Jan Deniss weduwe.

Fol. 3r

Int jaer ons heeren xv hondert ende xxxvj opten xxve dach in januario soe is voer ons ghecomen Heijnrick van Vlimen ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen Jacopss.

Fol. 3r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Adriaen Jacops ende heeft over ghegeven met eenen verlije zoe recht is Heijnrick van Vlimen.

Fol. 3r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Adriaen Jan Gheritss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen Jacopss.

Fol. 3v

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Adriaen Jacopss ende heeft over ghegeven met eenen verlij zoe recht is Adriaen Jan Geritss.

Fol. 3v

Int jaer ons heeren xv hondert ende xxxvj opten xxiiije dach in januario soe zijn met malcanderen vereenicht dat Gerit Smijt Geritss sal wegen dende stegen over alsulke moeren als Peeter Paep in anderen tijden ghecoft heeft van Adriaen die Roij nae verwijsende en vonnis vanden heemraet ende nae verwijsende een appotement vande camer van Dordrecht.

Fol. 3v

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Lambert Meeuss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn meester Gherit van Clootwijck, priester ende pastoor tot Cappel.

Fol. 3v

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Cornelis Claes Berthoutss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Peeter Wouterss Paep.

Fol. 4r

Int jaer ons heeren xv hondert ende xxxvj opten xxixe dach in januario soe is voer ons ghecomen Laureijs Heijnrickss ende gaff over met eender vrijer ghiften zoe recht is Adriaen Peeterss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 4r

Int jaer ons heeren xv hondert ende xxxvj opten vije dach in februario soe is voer ons ghecomen Adriaen Thoniss die Leeu ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Gheruwijn Pauwelss.

Fol. 4v

Int jaer ons heeren xv hondert ende xxxvj opten xe dach in februario soe is voer ons ghecomen Claes Willemss van Waelwijck ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Gheruwijn Pauwelss.

Fol. 4v

In eodem anno et die soe zijn voer ons ghecomen Claes Janss, Mathijs Janss ende Peter Janss ende hebben over ghegeven met eender vrijer ghiften zoe recht is Adriaen van Clootwijck Dirckss

Fol. 4v

Anno xv hondert ende xxxvj opten xvje dach in october zoe hebben heer Adriaen Janss ende Ghijsbert Janss over ghegeven met eender vrijer ghiften Adriaen van Clootwijck Dirckss.

Fol. 5r

Int jaer ons heeren xv hondert ende xxxvj opten xxje dach in februario soe is voer ons ghecomen Robbrecht Adriaenss Paep ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Gheruwijn Pauwelss.

Fol. 5r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Wijn Geritss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Wouter Aertss.

Fol. 5r

In eodem anno et die soe zijn voer ons ghecomen Ariaen Ariaenss Loij, Laureijs Heijnrickss, Adriaen Peeterss ende hebben over ghegeven met eender vrijer ghiften zoe recht is Gheruwijn Pauwelss.

Fol. 5r

In eodem anno et die zoe heeft Peeter Heijnrickss namens Thonis Thoniss bedanckt voer de goede betalinghe door Jan Coppen Bacxs

Fol. 5v

Int jaer ons heeren xv hondert ende xxxvj opten xxiije dach in februario soe zijn voer ons ghecomen Jan Claess vanden Dussen, Thijs Willemss ende Aert Thoniss die Greef ende hebben gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Mathijs Willemss

Fol. 5v

Int jaer ons heeren xv hondert ende xxxix opten xiije dach in october soe heeft Mathijs Willemsz een deel van de wilkeur over gedragen aen Cornelis Buekeler.

Fol. 6r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Goesen Aertss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Gheman Zijmonss.

Fol. 6r

Int jaer ons heeren xv hondert ende xxxvj opten sessentwintichsten dach in februario soe is voer ons ghecomen Aert Heijnen ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Herman Mathijss.

Fol. 6r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Thijs Mathijss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Herman Mathijss.

Fol. 6v

Int jaer ons heeren xv hondert ende xxxvj opten xxvje dach in februario soe is voer ons ghecomen Peter Janss Oereman ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Heijnrick Ariaenss Back.

Fol. 6v

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Gheman Zijmonss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Aert Claess tbv Wouter Willemss.

Fol. 7r

Int jaer ons heeren xv hondert ende xxxvj opten sesten dach in mert soe is voer ons ghecomen Thijs Willemss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen Thonis Diricxss.

Fol. 7r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Herman die Roij ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen Thoniss.

Fol. 7v

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Lambert Dirickss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen Thoniss.

Fol. 7v

In eodem anno et die soe is voer ons comen Joest Thoniss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Aert Adriaenss vander Sprangh.

Fol. 8r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Lambert Diricxss ende heeft gheloeft ende verwilcuert Herman die Roij schadeloos te houden van een wilcuer die Herman ghedaen heeft Heijnrick van Wijgaerden.

Fol. 8r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Michiel Heijnreijckss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Gherit Smijt Geritss.

Fol. 8r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Willem Peeterss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Margriet Jan Embrechtss huijsvrouw of weduwe.

Fol. 8v

In eodem anno et die soe is voer ons gecomen Adriaen Heijnrijck Maess ende gaff over met eender vrijer ghiften zoe recht is Ariaen Ariaenss Bijl.

Fol. 8v

Int jaer ons heeren xv hondert ende xxxvj opten xve dach van maij soe is voer ons ghecomen Peeter Jacopss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Thonis Beijenss.

Fol. 8v

In eodem anno et die soe is voer ons gecomen Adriaen Adriaenss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Claes Janss Loij.

Fol. 9r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Gherit Janss Maghenman ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Peeter die Smijt.

Fol. 9r

In eodem anno et die zoe is voer ons ghecomen Adriaen Thoniss die Leeu ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen van Clootwijck Diricxss.

Fol. 9r

Int jaer ons heeren xv hondert ende xxxvj opten xxje dach van maij soe is voer ons ghecomen Heijnrijck Peeterss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Jan Claess.

Fol. 9v

Int jaer ons heeren xv hondert ende xxxvj opten ije dach van maij soe is voer ons ghecomen Peeter Oereman ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Claes Huijghenss.

Fol. 9v

Int jaer ons heeren xv hondert ende xxxvj opten xxixe dach van maij soe is voer ons ghecomen Barbara meester Gherit Timmermans dochter ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn meester Gherit van Clootwijck, priester ende pastoor tot Cappel.

Fol. 9v

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Adriaen Janss ende Heijlken meester Gherit Timmermansdr, zijn huijsvrouw. Zij maken een testament.

Fol. 10r

Int jaer ons heeren xv hondert ende xxxvj opten xxvje dach van junio soe is voer ons ghecomen Lenaert Adriaenss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Margriet Jan Embrechtss weduwe.

Fol. 10r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Herman die Roij ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Gheruwijn Pauwelss.

Fol. 10v

In eodem anno et die soe zijn voer ons ghecomen Ariaen Ariaenss ende Huijben Ariaenss ende hebben gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Coman Merten Janss.

Fol. 10v

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Dirick Michielss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen van Clootwijck ende namens Adriaen Janss van Emmichoven ende zijn bruers ende susters. Adriaen ende Adriaen Janss zitten dieper in de wilkeur dan Claes van Clootwijck.

Fol. 11r

Int jaer ons heeren xv hondert ende xxxvj opten xxiiije dach van april zoe hebben de erffgenamen van Jan Goijaertss van Ghissen ende Hilleken Janss van Ghissens weduwe haer delinghe ende lotinghe aengebrocht ghelijck als recht is.

Inden ijersten is Hilleken Vongh? bedeelt ….

Daniel die Cock is bedeelt ….

Goijaert Ghijsbrechtss mede als voocht van Gheppen ende Lijsken Reijn Gontsdr ende Adriaen Ghijsbrechtss zijn bedeelt ….

Gherit Ghijsbrechts is borg voor Adriaen Ghijsbrechtss, sijn naturlicke broeder, vanwege de goederen gecomen van moeders wegen.

Fol. 11v

Int jaer ons heeren xvc ende xxxvj opten vierden dach van junio soe heeft Joest Korstiaenss x Marij overgebracht zoe recht is Hilleken van Ghissen tbv Adriaen Ghijsbrechtss een rentebrief aengecomen nae doode van Jan Gherits van Ghissen.

Fol. 11v

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Jan van Ghent ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Cornelis Beijenss.

Fol. 11v

Int jaer ons heeren xv hondert ende xxxvj opten xije dach van julio soe heeft Cornelis Beijenss overgedragen Wouter Aertss een deel van de wilkeur. Op 19-2-1537 een deel aen Thonis Zijmonss.

Fol. 12r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Cornelis Beijens ende heeft over ghegeven met eenen verlij zoe recht is [geen koper genoemd]

Fol. 12r

Int jaer ons heeren xvc ende xxxvj opten xe dach van julio soe is voer ons ghecomen Peeter Wouterss Paep ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen Geritss die Roij.

Fol. 12r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Peeter Oereman ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Peeter Heijnrijckss.

Fol. 12v

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Jan Adriaens van Goerl ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Jan Nijken.

Fol. 12v

In eodem anno et die soe zijn voer ons ghecomen Heijnrick Claess ende Ghijsbert Cornelis ende hebben gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Gheruwijn Pauwelss.

Toegevoegd: Tonis Zijmonss is voldaen.

Fol. 12v

Int jaer ons heeren xvc ende xxxvj opten vierden dach van september soe is voer ons ghecomen Jacop Goesenss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Peeter Heijnrickss.

Fol. 13r

Int jaer ons heeren xvc ende sessendertich opten achtentwintichsten dach van september soe is voer ons ghecomen Dirick van Loen ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Thonis Thoniss.

Fol. 13r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Willem Emmen ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Heijnrick Janss de Jauwer???

Fol. 13v

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Huijben Diricxsz ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Jan Huijben.

Toegevoegd: Peter Helgres ende Aen Huijsen??? zijn voldaen.

Fol. 13v

Nederveen

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Jan Huijben ende heeft over ghegeven met eender vrijer ghiften zoe recht is Huijben Diricxsz.

Fol. 14r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen die pastoer van Cappel met Philips Beijenss ende Beijen Hendrickss als kerckmrs van Cappel ende gaven over met eender vrijer ghiften zoe recht is Heijnrick Ghisbrechtss, Adriaen Heijnrijck Witten ende Adriaen van Clootwijck.

Fol. 14r

Int jaer ons heeren xvc ende sessendertich opten tweeden dach van october soe is voer ons ghecomen Wouter Mathijss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen Rommen.

Fol. 14v

Int jaer ons heeren xvc ende xxxvj opten xvje dach van october zoe is voer ons ghecomen Wouter Lambrechtss ende heeft over ghegeven met eender vrijer ghiften zoe recht is Cornelis Mathijss, zijn oom.

Fol. 14v

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Adriaen Loijen ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Wouter Mathijss.

Fol. 14v

Int jaer ons heeren xvc ende xxxvj opten xxxe dach van october soe is voer ons ghecomen Jan Claes Kinne ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn heer Gherit van Clootwijck, priester ende pastoer tot Cappel.

Fol. 15r

Int jaer ons heeren xvc ende xxxvj opten xxiije dach van october soe is voer ons ghecomen Goodschalck van Outgrestel mede namens Jan van Outhuesden, zijne broeder, ende gaff over met eender vrijer ghiften zoe recht is Adriaen Heijnrijck Janss weduwe.

Fol. 15r

Int jaer ons heeren xvc ende xxxvj opten xviije dach van november soe hebben Adriaen Geritss die Roij ende Elisabeth, zijn huijsvrouw, aengebrocht alsulke goeden als zij haerder beijder kijnderen in hijlicxse vorwaeren ende anders ghegeven hebben.

Inden iersten Adriana x Jan vander Sprang

Gherit Adriaenss die Roij

Marij x Claes Staess

Thonisken x Ghijsbert Wouterss

Margriet x Heijnrijck Back

Cornelis Adriaenss die Roij

Fol. 15v

Int jaer ons heeren xvc ende xxxvj opten dertichsten dach van november soe is voer ons ghecomen Jan Janss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen Peeterss.

Fol. 15v

Int jaer ons heeren xvc ende xxxvj opten xxvije dach van november soe zijn bij mij ghecomen den heemraet van Tscrevelduijn ende hebben aengebrocht dat op 18-1-1535 Dirck Gheritss heeft overgegeven Heijnrijck Adriaenss Timmermans weskijnderen.

Fol. 16r

Int jaer ons heeren xvc ende xxxvj opten xvije dach van november soe is voer ons ghecomen Jan die Wit ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Jan Claess.

Fol. 16r

Int jaer ons heeren xvc ende xxxvj opten vierden dach van december soe is voer ons ghecomen Ceel Marceliss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Thonis Janss.

Fol. 16r

In eodem anno et die soe zijn voer ons ghecomen Claes Jan Heijn Zijmonss ende Heijnrijck Jan Heijn Zijmonss ende hebben gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Heijnrijck Ghijsbrechtss Paijman.

Fol. 16v

Int jaer ons heeren xvc ende xxxvj opten xje dach van december soe is voer ons ghecomen Adriaen Jacopss ende gaff over met eender vrijer ghiften zoe recht is Adriaen Heijnrick Willemss.

Fol. 16v

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Huiben die Mandemaker ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Peeter Adriaen Heijnrickss.

Fol. 16v

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Thonis Meliss ende heeft over ghegeven met een verlije zoe recht is Mathijs Wouterss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 17r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Jan Janss van Waelwijck ende gaff over met eender vrijer ghiften zoe recht is Thonis Meliss.

Fol. 17r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Joost Willemss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriana vander Rmen???.

Adriana draagt de wilkeur over aan Jacop Peeterss.

Fol. 17r

Int jaer ons heeren xvc ende [xxxvj] opten xxe dach van december soe is voer ons ghecomen Melis Janss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen Thonis Diricxsz.

Adriaen draagt een deel van de wilkeur over aan Willem Rommen.

Fol. 17v

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Peeter Aertss die Smijt ende Claes Claess van Beeck ende hebben gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Peeter Adriaenss.

Fol. 17v

Int jaer ons heeren xvc ende xxxvij opten vije dach van januario soe is voer ons ghecomen Gherit Janss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Cornelis Claes Berthoutss.

Fol. 18r

Int jaer ons heeren xvc ende xxxvij opten viije dach van januario soe is voer ons ghecomen Wouter Lambrechtss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Juetken Jan Dudijnss weduwe.

Toegevoegd: ??? is voldaen. Grietken Jan Dudijns is voldaen. Gerijt die Romer is voldaen.

Fol. 18r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Adriaen Lambrechtss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Haesken Lambert Heijmanss weduwe.

Haesken draagt een deel van de wilkeur over aan Peeter Laureijss.

Fol. 18v

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Claes Janss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Joest Thoniss tbv Sint Anna Gilde van Cappel.

Fol. 18v

In eodem anno et die soe heeft Hack Romboutss gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Hilleken Jan van Ghissens weduwe.

Fol. 19r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Heijnrick Paep Rommen ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn meester Gherit van Clootwijck, priester ende pastoer van Cappel.

Fol. 19r

Int jaer ons heeren xvc ende xxxvij opten vijften dach van februario soe is voer ons ghecomen Melis Janss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Wouter Peeterss.

Fol. 19r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Adriaen Jan Heijnrijckss ende gaff over met eender vrijer ghiften zoe recht is Adriaen Jan Geritss.

Fol. 19v

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Peeter Wouterss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Jan Meliss.

Fol. 19v

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Jan Claes Zeeben ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen van Clootwijck Diricxsz tbv Dirick van Clootwijck naekijnderen.

Fol. 20r

Int jaer ons heeren voorss soe is voer ons ghecomen Jan Adriaenss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Gherit Smijt.

Fol. 20r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Aert Wouterss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Cornelia Wouters weduwe.

Toegevoegd: Tonis Wouterss is voldaen.

Fol. 20r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Claes Willemss van Waelwijck ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Jacop die Cuijp.

Fol. 20v

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Dirick Peeterss van Mechelen ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Cornelis Beijenss.

Cornelis draagt een deel van de wilkeur over aan Thonis Zijmonss.

Fol. 2ov

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Jan Aertss Janss Dollick ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Reijnen Ghijsbrechtss.

Fol. 21r

Int jaer ons heeren xvc ende xxxvij opten xiiije dach van februario soe is voer ons ghecomen Cornelis Adriaenss Paep ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Gherit Smijt Geritss.

Fol. 21r

Int jaer ons heeren xvc ende xxxvij opten xiiije dach van februario soe is voer ons ghecomen Adriaen Janss Loij ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Mariken Jansdr vander Leck.

Fol. 21v

Int jaer ons heeren xvc ende xxxvij opten xixe dach van februario soe is voer ons ghecomen Mariken Jansdr vander Leck. Zij maakt haar testament.

Genoemd: haer suster kijnderen, haer bruers dochter.

Fol. 21v

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Metten Hollanders ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Cornelis Paep.

Cornelis draagt een deel over aan Gherit Smijt Geritss

Fol. 22r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Gherit Rommen ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Gherit Smijt.

Fol. 22r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Aenken Cornelis Dirickss weduwe ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Huijman Diricxsz.

Fol. 22r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Adriaen Michielss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Gherit Smijt Geritss.

Folo 22v

[in de kop] Adriaen Heijnrickss ende Peeter Janss — Thonis Jans

In eodem anno et die soe zijn voer ons ghecomen [akte niet afgemaakt]

Fol. 22v

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Cornelis Aertss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Jacop die Cuijps wedue.

Fol. 23r

Int jaer ons heeren xvc ende xxxvij opten xvije dach van maert soe is voer ons ghecomen Thonis Janss x Zijke ende heeft over ghegeven zoe recht is Adriaen Adriaenss zijn deel van de erfenis gecomen van Cornelis Adriaenss, broer van Zijken.

Fol. 23r

In eodem anno et die soe zijn voer ons ghecomen Adriaen Adriaenss, Huijbert Adriaenss, Adriaen Wouterss, Marten Cornelis Adriaenss wedue ende hebben over ghegeven met eenen verlije zoe recht is Jan Heijnrijckss. Betaald wordt via wilkeuren.

Fol. 23v

Int jaer ons heeren xvc ende xxxvij opten xve dach van april soe is voer ons ghecomen Herman Govertss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen Huijbrechtss.

Fol. 23v

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Willem Geritss ende heeft over ghegeven met eender vrijer ghiften zoe recht is Peeter Wouterss.

Fol. 23v

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Ghijsbert Corneliss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen Huijbrechtss.

Fol. 24r

Nederveen

Int jaer ons heeren xvc ende xxxvij opten xxe dach van april soe is voer ons ghecomen Cornelis Philipss van Bruhesen ende gaff over met eender vrijer ghiften zoe recht is Huijman Diricxss.

Fol. 24r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Aert Wouterss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Gheruwijn Pauwelss.

Fol. 24r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Huijbert Diricxss ende heeft over ghegeven met eender vrijer ghiften zoe recht is Adriaen Huijbrechtss.

Fol. 24v

Int jaer ons heeren xvc ende xxxvij opten xxxe dach van april soe is voer ons ghecomen Jan Aertss Smijt ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen Thoniss.

Fol. 24v

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Cornelis Mathijss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Gerit Peeterss van Bommel.

Fol. 25r

In eodem anno et die soe hebben aengebrocht haer deijlinge Alit Thonis Aertss Paijns wedue ende haer kijnderen

Inden iersten zow is Alit ??? bedeelt ….

[akte niet afgemaakt]

Fol. 25r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Adriaen Heijmanss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Gheruwijn Adriaenss.

Fol. 25v

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Huijbert Adriaenss ende heeft hem bedanckt van Adriaen van Clootwijck, zijn zwager, goeder bethalinghe ende rekeninghe.

Fol. 26r

Int jaer ons heeren xvc ende xxxvij opten iersten dach in maij soe heeft Peeter Heijnrijckss aengenomen zijn weeskijnt after gelaten bij Cornelis Govertsdr.

Fol. 26r

Int jaer ons heeren xvc ende xxxvij opten xiiije dach in maij soe is voer ons ghecomen Adriaen lambrechtss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Claesken Gheritsdr.

Fol. 26v

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Peeter Janss van Hispanen ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen Heijnrick Willemss.

Fol. 26v

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Willem Aertss van Stert ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Aert Claes van Stert.

Fol. 27r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Wouter Mathijss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Neelken [in de kop Cornelis] Wouter Peeterss wedue.

Fol. 27r

Int jaer ons heeren xvc ende xxxvij opten xje dach in junio soe is voer ons ghecomen Cornelis Jacopss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen Heijnrick Willemss.

Fol. 27v

Int jaer ons heeren xvc ende xxxvij opten xje dach in junio soe is voer ons ghecomen Adriaen Geritss Oereman ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Gherit Smijt Geritss.

Fol. 27v

In eodem anno et die soe heeft Adriaen Jan Heijnrijckss alias Heijmanss van sheeren hant ghemijnt een lootke moers daer Gherit Peeterss van Bommel als voocht van Ghijsbert Peeterss weeskijnt voor d’een helft en Lijsbet Ghijsbert Peeterss wedue voor d’ander helft.

Fol. 28r

Int jaer ons heeren xvc ende xxxvij opten tweeden dach in augusto soe zijn voer ons ghecomen Jan Peeterss van Donghen ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn joncfrou Margriet de Borchgrave wedue Claes van Bockhoven.
de volgende personen hebben Margriet verwilcuert te betalen:

Claes Willemss van Waelwijck

Thoenken Maes

Jan Janss Laet ende zijn huijs. Kijnt

Thonis Beijenss huijs.

Michiel Reijns

Aen van Reijns

Heijnrick Stoep?

Neelken Jans wedue

Thonis Rommen

Jan Coman Wouterss

Cornelis Paep

Zijken Willems Luken wue

Fol. 28v

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Claes Willemsz van Waelwijck ende heeft verwilcuert joncfrou Margriet de Borchgrave wedue Claes van Bockhoven.

Mede verwilcuert Michiel Reijns, Aen van Reijns ende Jan Peeterss van Dongen.

Fol. 29r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Michiel Reijns ende Willem Rommen ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn joncfrou Margriet de Borchgrave wedue Claes van Bockhoven.

Fol. 29v

Opten ixe dach in augusto anno xvc sevenendertich soe sijn voer ons ghecomen Zeeger Thoniss x Thoenken Peeters ende Thonis Peeterss mede namens Dirick Peeterss ende Aert Peeterss zijns bruers kijnderen bekende van weerden te wesen ende te houden alsulken testament als Wouter Die Roij int leven van Armgaert zijn huijsvrousaliger in anderen tijden ghemaeckt heeft.

Fol. 29v

Int jaer ons heeren xvc ende xxxvij opten xxe dach in augusto soe is voer ons ghecomen Jan Thonis Heijnen ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn meester Gherit van Clootwijck, priester ende pastoer van Cappel.

Fol. 30r

Int jaer ons heeren xvc ende xxxvij opten xviije dach in septembri soe is voer ons ghecomen Thonis Arien Zeeben ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Dirick Ariaens Schouten.

Fol. 30r

Int jaer ons heeren xvc ende xxxvij optenxxiije dach in april soe is voer ons ghecomen Cornelis Mathijss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Claes Dudijn.

Claes draagt een deel over aan Peeter Heijnrijckss.

Fol. 30v

Int jaer ons heeren xvc ende xxxvij opten ijersten dach in octobri soe is voer ons ghecomen Adriaen Beijenss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Jacop Peeterss.

Fol. 30v

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Thonis Beijenss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Jan Peeterss.

Fol. 31r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Cornelis Beijenss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Jacop Peeterss.

Toegevoegd: Aert van Gh?? is voldaen.

Fol. 31r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Huijman Diricxsz ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen van Clootwijck.

Fol. 31v

Int jaer ons heeren xvc ende xxxvij opten xve dach in octobri soe is voer ons ghecomen Adriaen Thonis Diricxsz ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Bartholomeus Heijnrickss tbv Hubrecht Heijnrickss weeskijnderen.

Fol. 32r

Int jaer ons heeren xvc ende xxxvij opten xvje dach in augusto soe zijn voer ons ghecomen melis Diricxss x Laureijs. Zij maken hun testament.

Fol. 32r

In eodem anno et die soe heeft Melis Diricxsz ghemaeckt ende verwilcuert zijn twee kijnderen Marij en Kuenen, beijde zijn dochteren, twee geerden uit zijn en uit Laureijs, zijn huijsvrouwe, goet.

Fol. 32v

Int jaer ons heeren xvc ende xxxvij opten xxixe dach in octobri soe zijn voer ons ghecomen Heijnrijck Claes van Baerdwijck x Peterken. Zij maken hun testament.

Fol. 32v

In eodem anno et die soe zijn voer ons ghecomen Aert Claes van Stert x Armgaert. Zij maken hun testament.

Fol. 33r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen metken Jan van Waelwijck wedue ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn meester Gherit van Clootwijck, priester ende pastoer van Cappel.

Fol. 33v

Int jaer ons heeren xvc ende xxxvij opten ixe dach in novembri soe is voer ons ghecomen heer Dirick die Joede ende Goodschalck die Joede ende hebben over ghegeven met eender vrijer ghiften zoe recht is Gheruwijn Pauwelss. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Op 13-10-1539 geeft Aert van Nederveen over aen Gherit Staess. Bovenstaande namen komen ook in dit stukje voor.

Fol. 34r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Jan Loijen ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Gheruwijn Pauwelss.

Fol. 34r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Adriaen Thonisz de Leeu ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn den Jonge Peeter Jacopss.

Fol. 34v

Opten vje dach in augusto anno xvc ende xxxvij soe heeft meester Gherit van Clootwijck, priester ende pastoer tot Capel, namens Claes van Bockhoven wedu met recht opgewonnen een huijsken waer Thonis Peeterss plach te wonen ende heeft het huijsken doen veijlen. Peeter Janss heeft ingezet.

Fol. 34v

Int jaer ons heeren xvc ende xxxvij opten xxvje dach in november soe is voer ons ghecomen Jan Adriaenss Back ende gaff heeft over met eender vrijer ghiften zoe recht is Heijnrijck Adriaenss Back, zijnen broeder.

Fol. 35r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Peeter Janss Oereman ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Wouter Peeterss.

Fol. 35r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Claes Janss Pot ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Wouter Aertss.

Fol. 35v

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Peeter Wouterss Paep ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen Heijmanss.

Toegevoegd: Aenken Adriaen Heijmanss wedue ende die erffgenamen hebben Gheruwijn Adriaenss een deel van de wilkeur overtgedragen.

Jan Adriaen Heijmanss is voldaen.

Fol. 35v

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Jan Thoniss de Leeu ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Wouter Aertss.

Toegevoegd: op 27-6-1560??? heeft Willem Hermanss met Staes, zijn broer als voocht ende toesiender, de wilkeur over gedragen aen Baeijen Pieterss.

Fol. 36r

Int jaer ons heeren xvc ende xxxvij opten tienden dach in decembri soe is voer ons ghecomen Heijnrijck die Sceerder ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Claesken Gheritsdr.

Fol. 36r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Gherit Oereman van Loen ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Aenken Cornelis Dirickss wedue.

Aenken draagt een deel over aen Adriaen Thoniss Cuijp tbv Dingna Adriaen Janssdr.

Toegevoegd: Jan Henrick Back ende Dingena zijn voldaen. Huijbert Henricxss is voldaen, 1547.

Fol. 36v

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Juetken Jan Dudijns weduwe ende gaf over met een verlije zoe recht is Heijnrick van Vlimen. Betaald wordt via een wilkeur.

Juetken draagt op 14-5-1538 de wilkeur over aen de Jonge Jan Dudijn.

Fol. 36v

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Thoenken Willem van Waelwijcks weduwe ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Willem Rommen.

Fol. 37r

Nederveen

Int jaer ons heeren xvc ende xxxvij opten xxje dach in decembri soe is voer ons ghecomen Jan Willemss ende gaf over met eender vrijer ghiften zoe recht is Adriaen Jacopss.

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Jan Willemss ende gaf over met eender vrijer ghiften zoe recht is Gheruwijn Pauwelss.

Fol. 37v

Int jaer ons heeren xvc ende xxxvij opten vijften dach in decembri soe is voer ons ghecomen Adriaen Claes Zeebenss ende heeft gheloeft ende verwilcuert Claes Janss Pot.

Fol. 37v

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Gherit Jan Geritss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Thonis Janss.

Fol. 37v

Opten dach voorss soe heeft Gerit die Roij Staess over gegeven met eender vrijer ghifte zoe recht is Peter Janss Loij. Betaald wordt via een wilkeur tbv Herman die Roij.

Toegevoegd: Joost Toniss is voldaen.

Fol. 38r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Cornelis Diricxsz ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Herman die Roij.

Toegevoegd: Wouter Aerts als voocht van Hermans kijnderen is voldaen.

Fol. 38r

In eodem anno et die zoe kende Aenken Jacop die Cuijps wedue dat Claes Willemss betaelt heeft de wilcuer die Jan Wouterss mede gedaen heeft.

Fol. 38v

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Gherit Janss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Elisabeth Aen die Roijs weduwe.

Fol. 38v

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Claes Willemss van Waelwijck ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Aenken Jacop die Cuijps wedue tbv haer kijnderen.

Fol. 38v

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Adriaen Willemss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Wouter Aertss.

Fol. 39r

Int jaer ons heeren xvc ende xxxviij opten derden dach in januario zoe heeft Heijman Aertss geloeft ende verwilcuert Aen van Waelwijck Huijch die Roij ende Jan van Ghissens wedue ende zijne erffgenamen schadeloos te houden.

Fol. 39r

Int jaer ons heeren xvc ende xxxviij opten vije dach in januario zoe is voer ons ghecomen Claes Janss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Michiel Heijnrijcxsz.

Fol. 39v

Int jaer ons heeren xvc ende xxxviij opten xxiije dach in januario soe is voer ons ghecomen Willem Luer ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen Thoniss die Leeu.

Fol. 39v

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Peeter Janss van Vlimen ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen Thoniss de Leeu.

Adriaen heeft een deel overgedragen aen Adriaen van Clootwijck.

Fol. 40r

Int jaer ons heeren xvc ende xxxviij opten xxje dach in januario soe is voer ons ghecomen Wouter Thijs Hermansz ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Wouter Aertss.

Fol. 40r

Int jaer ons heeren xvc ende xxxviij opten xxje dach in januario soe is voer ons ghecomen Jan Rommen ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Heijndrick Jacopsz.

Heijnrick draagt de wilkeur over aen Adriaen van Clotwijck Diricxsz.

Fol. 40v

Int jaer ons heeren xvc ende xxxviij opten xxje dach in januario soe is voer ons ghecomen Adriaen Adriaenss Loij ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Dirick Aen Schouten.

Fol. 40v

Int jaer ons heeren xvc ende xxxviij opten iije dach in februario soe is voer ons ghecomen Jan Coman Wouterss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen van Waelwijck.

Fol. 41r

Int jaer ons heeren xvc ende xxxviij opten vje dach in februario soe is voer ons ghecomen Adriaen Jan Geritss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen Heijnrijck Willemsz.

Fol. 41r

Int jaer ons heeren xvc ende xxxviij opten vije dach in februario soe is voer ons ghecomen Adriaen Corneliss van Bezoijen ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen Jan Geritss.

Fol. 41r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Goesen Aertss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Willem Janss van Waelwijck.

Willem draagt een deel van de wilcuer over aen Dirick Adriaenss.

Fol. 41v

Int jaer ons heeren xvc ende xxxviij opten vierden dach in februario soe zijn voer ons ghecomen Peetr Heijnrickss ende Anthonia Staes Willemszdr. Zij maken hun huwelijkse voorwaarden.

Fol. 41v

Int jaer ons heeren xvc ende xxxviij opten xviije dach in februario soe is voer ons ghecomen Jan Janss Dollick ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Gherit Smijt Gheritss.

Fol. 42r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Melis Janss van Waelwijck ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Herman Staess die Roij.

Fol. 42r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Wouter Willemsz ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Willem Wouterss ende Grietken Woutersdr.

Fol. 42r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Adriaen Adriaenss Loij ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Jan Thonis Diricxsz.

Fol. 42v

Int jaer ons heeren xvc ende xxxviij opten vierden dach in maert soe is voer ons ghecomen Heijnrijck Stoop ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Cornelis Jacopss.

Fol. 42v

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Jan Dirck Komenss? ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen van Clootwijck Diricxsz ende Jan bekenden datten waterbrief die op zijn pleijt hout dat die noch sterck was vijf pont.

Fol. 42v

In eodem anno et die soe is voer ons comen Aert Wouterss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Aert Adriaenss.

Fol. 43r

Int jaer ons heeren xvc ende xxxviij opten xxixe dach in april soe is voer ons ghecomen Adriaen Peeterss Rat ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Jan Aeretss Peijn.

Fol. 43r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Jan Peeterss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Jan Thonis Heijnen.

Fol. 43r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Claes Willemss van Waelwijck ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Gheruwijn Pauwelss.

Fol. 43r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Dirick van Loen ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Gheruwijn Pauwelss.

Fol. 43v

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Jan Adriaen Heijmanss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Gheruwijn Pauwelss.

Fol. 43v

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Zeeger Thoniss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Willem Dirickss van Vorn.

Fol. 43v

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Jacop Peeterss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Heijnrijck Ghijsbrechtss.

Toegevoegd: Desen wilcuer getransporteert was bij Philips Roeloffss ende Philips Peijmans als erffgenamen van mr Ghijsbert Peijman bekenden voldaen te zijn, 9-7-1598.

Fol. 44r

Michiel Heijnricxss is voldaen door Marten Cornelis Adriaenss wedue.

Fol. 44r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Matheeus Janss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Margriet Jan Embrechtss weduwe.

Toegevoegd: Jan Henricxss bekent dat de wilcuer voldaen is.

Fol. 44r

Int jaer ons heeren xvc ende xxxviij opten vierden dach in februario soe is voer ons ghecomen meester Cornelis van Ghent Willemss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen Jacopss tbv Adriaen Peeterss weeskijnt.

Fol. 44v

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Heijnrijck Janss de Jauwer ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Zeeger Thoniss.

Fol. 44v

In eodem anno et die soe hebben ghedeelt ende gheloot Adriaen Heijmanss erffgenamen teghens Aenken Adriaen Heijmanss wedue.

Fol. 45r

Int jaer ons heeren xvc ende xxxviij opten xxixe dach in april soe zijn voer ons ghecomen dese naegeschreven persomnen ende hebben gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Jan van Berchem:

Andries Beijenss

Adriaen Willemsz

Adriaen Janss Loij

Metken Jan van Waelwijck

Adriaen Thoniss Cuijp

Thonis Adriaenss

Jan die Snijder

Lambert Adriaenss

Huijch die Roij

Michiel die Wever

Thoenken Willem van Waelwijcks wedue

Thoenis Rommen, haer swager

Adriaen Thoen Zeegerss

Aenken Cornelis Diricxs wedue

Griet Scoemakers weu

Jan Aertss Smijt

Lijn Gherits wedue

Gherit die Greef

Wouter Aertss

Wouter Willemsz

Rombout Adriaenss Paep

Claes Wouterss van Waelwijck

Adriaen van Clootwijck

Die Pastoer borch

Adriaen Adriaenss

Joost Thoniss

Adriaen Janss Loij

Cornelis Diricxs wedue

Jan Adriaenss

Fol. 45v

In eodem anno et die zoe is voer ons ghecomen Willem Claesz ende gaff over met eenen verlije zoe recht is Wijn Adriaenss.

Fol. 46r

Int jaer ons heeren xvc ende xxxviij opten iersten dach in maij soe is voer ons ghecomen Ghijsbert Corneliss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Claes Huijghensz.

Fol. 46r

Int jaer ons heeren xvc ende xxxviij opten xiiije dach in maij soe is voer ons ghecomen Cornelis Adriaenss Paep ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Aert Wouterss.

Fol. 46v

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Adriaen Janss Loij ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Gheruwijn Pauwelsz.

Toegevoegd: Tonis Zijmonss is voldaen.

Fol. 46v

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Wouter Peeterss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen Heijmanss erffgenamen ende Aenken Adriaen Heijmanss wedue.

Fol. 46v

Opten xe october anno xxxviij soe heeft Cornelis Philipss van Bruhezen over ghegeven met eender vrijer ghiften zoe recht is Henrick Ghijsbrechtss Paijman tbv Hubert Tack.

Fol. 47r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Coel Janss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen Heijmanss erffgenamen ende Aenken Adriaen Heijmanss wedue.

Fol. 47r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Claes Govertss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen Heijmanss erffgenamen.

Toegevoegd: Jan Adriaen Heijmanss is voldaen.

Fol. 47r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Coel Janss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen Heijmanss erffgenamen ende Aenken Adriaen Heijmanss wedue.

Fol. 47v

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Lambert Diricxszz ende gaff over met eender vrijer ghiften zoe recht is Adriaen Huijbrechtss.

Fol. 47v

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Adriaen Adriaenss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Jan Janss van Mierl.

Fol. 47v

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Adriaen Thoniss Cuijp ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Aenken Adriaen Heijmanss wedue ende Jan Adriaen Heijmanss namens d’erffgenamen van Adriaen Heijmanss.

Fol. 48r

Nederveen

Int jaer ons heeren xvc ende xxxviij opten xxvije dach in maij soe is voer ons ghecomen Wouter Peeterss de Wit ende gaf over met eender vrijer ghiften zoe recht is meester Gherit van Clootwijck, priester ende pastoer van Cappel.

Fol. 48r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Aenken Gherit Diricxss wedue ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Wouter Aertss.

Toegevoegd: Joost Thonis mede als voocht van Staes Hermans is voldaen.

Fol. 48v

Int jaer ons heeren xvc ende xxxviij opten xiije dach in junio soe is voer ons ghecomen Gheman Zijmonss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Gheruwijn Pauwelss.

Fol. 48v

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Cornelis Aertss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Gheruwijn Pauwelss.

Fol. 49r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Gheruwijn Pauwelss ende heeft over ghegeven met eender vrijer ghiften zoe recht is Gheman Zijmonss.

Fol. 49r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Henrick Claessoen mede namens zijn weeskijnderen ende gaff over met eender vrijer giften zoe recht is Ghijsbrecht Cornelis Joost Thoniss Paeijns, Jacop Peeterss ende Beatris Cornelisdr het kijnder deel van de erfenis van hun moeder. Te Nederveen.

Fol. 49r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Claes Willemsz van Waelwijck ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Gheman Zijmonss.

Fol. 49r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Aert Willems Luer ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Peeter Laureijss.

Peter draagt een deel over aan Joost Heijnrijckss Stockman.

Fol. 49v

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen de Jonge Peeter Jacopss ende Jacop Peeterss hebben gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Aert Wouterss.

Fol. 49v

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Beijen Heijnrickss ende gaf over met eender vrijer ghiften zoe recht is Lenaert Adriaenss.

Fol. 50r

Int jaer ons heeren xvc ende xxxviij opten xxvje dach in junio soe is voer ons ghecomen Claes Willemss van Waelwijck ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Meth Hollaerss tbv Camart.

Fol. 50r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Heijnrick Stoop ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Ghijsbert Corneliss.

Fol. 50r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Wijn Gheritss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Zeeger Thoniss.

Fol. 50r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Andries Beijensz ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Peeter Heijnrickss.

Fol. 50v

Int jaer ons heeren xvc ende xxxviij opten xxje dach in julio soe is voer ons ghecomen Jacop Thoniss ende heeft gheloeft ende verwilcuert Adriaen Thoniss, broeder, schadeloos te houden.

Fol. 50v

Int jaer ons heeren xvc ende xxxviij opten xixe dach in augusto soe is voer ons ghecomen Peeter Oereman ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Willem Embrechtss.

Willem draagt een deel over aan Floris Janss. Floris draagt weer een deel over aan Willem.

Fol. 50v

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Willem Embrechtss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Jansken van Zomeren.

Jansken draagt over aan Lambert Adriaenss Buerman. Lambert draagt over aan Janneken Dirick Gerits? wedue. Janneke draagt over aen Wouter Aertss.

Toegevoegd: De erffgenamen van Hilleken van Gissen zijn voldaen.

Fol. 51r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Ghijsbert Corneliss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Cornelis Laureijss.

Fol. 51r

Int jaer ons heeren xvc ende xxxviij opten tweeden dach in septembri soe is voer ons ghecomen Peeter Wouterss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Peeter Janss.

Fol. 51r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Jacop van Haren ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Heijnrijck Adriaenss Back.

Fol. 51v

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Aen vander R?nen ende gaf over met eender vrijer ghiften zoe recht is Jacop van Haren.

Fol. 51v

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Jan Heijnrijckss alias Hanslat ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Gerijken Gheruwijn Pauwels wedue ende tbv haren kijnderen.

Fol. 52r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Thonis Rommen ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Gheriken Gheruwijn Pauwels wedue mede tbv haren kijnderen.

Itoegevoegd: Thonis Zijmonss seijde dat de wilceur is voldaen.

Fol. 52r

Int jaer ons heeren xv hondert ende achtendertich opten dertichsten dach in septembri soe is voer ons ghecomen Heijnrijck Back ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn.

Fol. 52r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Adriaen Beijenss ende gaf over met eender vrijer ghiften zoe recht is Melis Aertss Paijens.

Fol. 52r

Int jaer ons heeren xvc xxxviij opten xiiije dach in junij soe is voer ons ghecomen Ghijsbrecht Corneliss, Joest Thonissen Paijns, Jacop Peterss ende Beatris Cornelisdr ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Henrick Claes met zijn kijnder. Quitantie als los vel aanwezig.

Fol. 52v

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Willem Peeterss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Truijcken Vrancken.

Truijcken draagt over aen Henrick Ghijsbertss.

Fol. 52v

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Heijnrijck Claess ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Ghijsbert Corneliss tbv zijn susters weeskijnderen.

Toegevoegd: Ghijsbert Cornelis ende Jan Claess kennen dat de wilceur voldaen is.

Fol. 53r

Soe is voer ins ghecomen Mechtelt Jan van Waelwijck wedue ende gaf over met eender vrijer ghiften zoe recht is Adriaen van Clootwijck Diricxss.

Fol. 53r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Jan Wouterss ende gaf over met een verlije zoe recht is Aert Wouterss.

Fol. 53r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Wouter Willemsz ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Peeter Martensz.

Fol. 53v

Int jaer ons heeren xvc ende xxxviij opten xxixe dach in octobri soe is voer ons ghecomen Arien Luer ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Peeter Heijnrijckss.

toegevoegd: De erffgenamen van Baeijen Peeterss bekende voldaen te zijn.

Fol. 53v

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Adriaen Thoniss de Jongen namens Adriaen die Sceerdersdr ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Peeter Heijnrijcxss. Jan Adriaen Heijmanss heeft mede verwilceurt.

Fol. 53v

In eodem anno et die soe is voer ons comen Gherijt Jacopss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Wouter Scildmans ende Aert zijn broer.

Fol. 54r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Jan Peeterss van Donghen ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen Thonis Diricxsz.

Fol. 54r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Adriaen Thonis Cuijp ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Thonis Janss.

Fol. 54r

Int jaer ons heeren xvc ende xxxviij opten xije dach in novembri zoe is voer ons ghecomen Jan Janss Vos ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Heijnrijck Ghijsbrechtss Paijman.

Fol. 54v

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Willem Eritss ende Rut, zijnen zoen, ende hebben gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Heijnrijck Ghijsbrechtss Paijman.

Fol. 54v

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Adriaen Beijensz ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Gherit Smijt Gherits.

Fol. 54v

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Dirick Bernaertss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Peeter Heijnrijcxss.

Fol. 55r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Peeter Wouterss ende heeft overgheven met eender vrijer ghiften Wouter Peeterss, zijnen vader.

Fol. 55r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Heijnrijck Peeterss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Aert die Greef.

Fol. 55r

Nederveen

Int jaer ons heeren xvc ende xxxviij opten xxxe dach in octobri zoe is voer ons ghecomen Jan Willemss ende gaf over met eender vrijer ghiften zoe recht is Adriaen Verloon Jacopss.

Fol. 55v

Int jaer ons heeren xvc ende xxxviij opten xxvje dach in novembri soe is voer ons ghecomen Huijben Adriaenss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Jan Wouterss.

Fol. 55v

In eodem anno et die soe heeft Jan Aertss Smijt gheloeft ende verwilcuert Lijsken Cornelisdr.

Fol. 55v

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Jacop Peeterss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Heijnrijck van Vlimen.

Fol. 56r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Willem Rommen ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Jan Adriaenss ende Truijcken Adriaen die Sceerdersdr.

Fol. 56r

Int jaer ons heeren xvc ende xxxviij opten ixe dach in decembri soe is voer ons ghecomen Claes Claess van Beeck ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Jan Aertss Peijn.

Fol. 56v

Int jaer ons heeren xvc ende xxxviij opten xxiiije dach in decembri soe is voer ons ghecomen Peeter Oereman ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Wouter Peeterss.

Fol. 56v

In eodem anno et die zoe is voer ons ghecomen Willem Rommen ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Willem Peeterss.

Fol. 57r

In eodem anno et die zoe heeft Willem Rommen verwilcuert Cornelis Dirick Melen.

Fol. 57r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Jan Willemsz Struemen ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Dirick Adriaen Diricxsz.

Fol. 57r

In eodem anno et die zoe is voer ons ghecomen Heijnrick Claess ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Ghijsbrecht Wouterss.

Fol. 57r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Adriaen? Peeter Huijmanss x Elisabeth ende gaf over met eender vrijer ghiften zoe recht is Claes Janss Loij.

Fol. 57v

Int jaer ons heeren xvc ende xxxviij opten xxije dach in decvembri soe zijn voer ons ghecomen Jan Adriaen Heijmanss mede als voocht van die weeskijnderen after ghebleven van Claesken Peetersdr, zijn broers ende susters, ende Aenken Adriaen Heijmanss wedue met Aert Wouters, haer zoen als voocht, ende hebben gheloeft ende verwilcuert te onderhouden die vijf joncxste kijnderen.

Fol. 57v

Nederveen

Int jaer ons heeren xvc ende xxxix opten xxe dach in januario soe is voer ons ghecomen Lambert Diricxsz ende gaf over met eender vrijer ghiften zoe recht is Adriaen Huijbrechtss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 58r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Thonis Beijenss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen Heijnrijck Willemss.

Fol. 58r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Peeter van Platspegen [in de kop: Peeter Janss van Hispanien] ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen Heijnrijck Willemss.

Fol. 58r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Gherit Jan Geritss ende gaf over met eender vrijer ghiften zoe recht is Thonis Janss.

Fol. 58v

In eodem anno et die zoe is voer ons ghecomen Willem Janss van Waelwijck ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Jan Janss Lu de Jonge.

Fol. 58v

In eodem anno et die zoe is voer ons ghecomen Claes Heijnrickss van Baerdwijck ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Aenken Thonis Paepsdr.

Fol. 58v

In eodem anno et die zoe heeft Huijch die Roij verwilcuert Aenken Thonis Paepsdr.

Fol. 59r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Claes Janss Pot ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Willem Peeterss.

Fol. 59r

Int jaer ons heeren xvc ende xxxix opten xvije dach in januario soe is voer ons ghecomen Jan die Wit ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Willemke, zijn moeder.

Fol. 59r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Wouter Aertss ende gaf over met eender vrijer ghiften zoe recht is Heijnrick van Vlimen.

Fol. 59v

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Wouter Aertss ende gaf over met eender vrijer ghiften zoe recht is Gherit Smit Gheritss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 59v

In eodem anno et die zoe is voer ons ghecomen Willem Rommen ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Wouter Aertss.

Fol. 60r

Int jaer ons heeren xvc ende xxxix opten xxiiije dach in februario soe is voer ons ghecomen Claes Claess van Beeck ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Heijnrijck Heijnrijcksz.

Fol. 60r

Int jaer ons heeren xvc ende xxxix opten xxiije dach in februario soe is voer ons ghecomen Willem Geldensz ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Gheruwijn Pauwelsz wedue ende haren kijnderen.

Fol. 60v

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Neelmaet die Timmerman ende heeft verwilceurt Peeter Heijnricxsz.

Fol. 60v

Int jaer ons heeren xvc ende xxxix opten xvije dach in maert soe is voer ons ghecomen Jan Adriaenss mede namens Gheruwijn Adriaenss en als voocht voor zijn bruers ende susters ende Lijske Adriaensdr ende Peeter Janss ende hebben over gegeven met eender vrijer ghifte zoe recht is Huijbert Adriaenss. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Jan Adriaen Heijmansz mede namens alle andere is voldaen.

Fol. 61r

Die deijlinghe van Adriaen Heijmanss erffgenamen ende die wedue, 11-3-1539.

Die wedue is gheloot ….

Die kijnderen zijn gheloot ….

Fol. 61v

Nu dit is alsulke wtspraek als den heemraet ghedaen heeft tusschen Gheruwijn Adriaenss ende Jan Adriaenss namens zijn susters ende broers metter wedue aengaende sekere verlopen renten.

Fol. 61v

Int jaer ons heeren xvc ende xxxix opten xe martij soe is voer ons comen Wouter Peeterss ende heeft geloeft ende verwilcuert meester Anthonis Janss tbv Dirck vanden Meruwen Huijgen.

Fol. 62r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Gheriken Staes mede namens haren kijnderen ende hebben gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Jan Willemsz.

Jan draagt de wilkeur over aen Peeter Heijnrijckss.

Fol. 62r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Claes Wouterss van Waelwijck ende Adriaen Thoniss Cuijp ende hebben gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Gheriken Gheruwijn Pauwelss wedue ende haere kijnderen.

Fol. 62r

Opten xe maert anno xvc ende xxxix soe is voer ons gecomen Adriaen Aertss van Ranst? namens Dirck van Meruwen kijnderen ende gaff over met een verlije zoe recht is Peeter Willemss.

Fol. 62v

Int jaer ons heeren xvc ende xxxix opten xije dach in maert soe is voer ons ghecomen Claes Janss Pot ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen Heijnrickss.

Fol. 62v

Int jaer ons heeren xvc ende xxxix opten xije dach in maert soe is voer ons ghecomen Dirick Peeters van Mechelen ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen Thonis Diricxss.

Fol. 63r

Int jaer ons heeren xvc ende xxxix opten xiiije dach in april soe is voer ons ghecomen Cornelis Jacopss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Wouter Aertss.

Toegevoegd: Joost Thoniss ende Jan Geritss verklaren dat de wilkeur voldaen is.

Fol. 63r

In eodem anno et die zoe is voer ons ghecomen Jan Janss Dollick ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Willem Willemsz.

Fol. 63r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Willem Willemsz ende gaff over met eene verlije zoe recht is Jan Janss Dollick.

Fol. 63v

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Thonis Janss Truut??? ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Jan die Keijser.

Fol. 63v

Int jaer ons heeren xvc ende xxxix opten xxvje dach in april soe is voer ons ghecomen Claes Wouterss van Waelwijck ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen Thonis Diricxss.

Fol. 63v

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Cornelis Jacopss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn meester Gherit van Clootwijck, priester.

Fol. 64r

Int jaer ons heeren xvc ende xxxix opten xxviije dach in april soe is voer ons ghecomen Jan Peeter Wouterss ende hebben [?] gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Willem Aertss.

Fol. 64r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Wouter Lambertss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Dries Aertss.

Fol. 64r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Thonis Beijenss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn meester Gherit van Clootwijck, priester ende pastoer.

Fol. 64v

Int jaer ons heeren xvc ende xxxix opten vijften dach in maij soe is voer ons ghecomen Jan Heijnricxx die Snijder x Elisabeth. Zij maken hun testament.

Fol. 64v

Peter Janss heeft verwilceurt Thonis Berthoutss.

Fol. 64v

Int jaer ons heeren xvc ende xxxix opten xxixe dach in maij soe is voer ons ghecomen Wouter Peeter Willemss ende heeft verwilcuert Wouter Laureijs Goesenss.

Fol. 65r

Int jaer ons heeren xvc ende xxxix opten xxixe dach in maij zoe is voer ons ghecomen Jan Eliss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Gherit Smijt Geritss.

Fol. 65r

In eodem anno et die zoe is voer ons ghecomen Jacop van Haren ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Gheriken Gheruwijn Pauwelss wedue ende haere kijnderen.

Fol. 65r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Jan Aertss Smijt ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Cornelis Janss Luer.

Fol. 65v

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Wouter Aertss ende gaf over met eene verlije zoe recht is Peeter Heijnrickss alias Lang Heijn.

Fol. 65v

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Heijnrijck Jacopss Cuijp ende gaf over met eender vrijer giften zoe recht is meester Gherit van Clootwijck, priester ende pastoer van Cappel.

Fol. 65v

Adriaen Heijnrick Janss wedue bekent voldaen te zijn van Aert Claess van Stert.

Fol. 65v

In eodem anno et die soe zijn voer ons ghecomen Willem Rommen ende Thonis Rommen ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen van Clootwijck Diricxss.

Fol. 66r

Int jaer ons heeren xvc ende xxxix opten xxiije dach in junio soe is voer ons ghecomen Jan Thonis Heijnen ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Wouter Aertss.

Fol. 66r

In eodem anno et die soe zijn voer ons ghecomen Peeter Jacopss den Jonge ende Jacop Peeterss, zijne zoen, ende hebben gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Aert Wouterss.

Fol. 66r

In eodem anno et die soe zijn voer ons ghecomen Peeter Jacopss ende Jacop Peeterss, zijne zoen, ende hebben gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Aert Wouterss.

Toegevoegd: Jan Govertss namens joncfrou van Colsteren is voldaen door Ariaen Beijenss.

Fol. 66v

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Ariaen Willemss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Cornelis Janss.

Fol. 66v

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Aert Claess ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn meester Gherit van Clootwijck, priester ende pastoer van Cappel.

Fol. 66v

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Aert Claess, Willem Claess, Adriaen Claess, getrouwd, Willem Wouterss ende Grietken Woutersdr, Lijsken Woutersdr ende gaven over met eender vrijer giften zoe recht is Matheeus Janss.

Fol. 67r

Int jaer ons heeren xvc ende xxxix opten iersten dach in augusto soe is voer ons comen Aert Claess van Stert ende gaf over met eender vrijer giften Huijbert Jaspsz die Mandemaker. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 67r

In eodem anno et die soe is voer ons gecomen Henrick Henrick Beijenszoen ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen Henrick die Scherders wedue ende Jan Claess als voocht de kijnderen.

Fol. 67v

Int jaer ons heeren xvc ende xxxix opten …. in augusto soe is voer ons ghecomen Claes Aertss van Stert ende gaf over met eene verlije zoe recht is Aert Claess, zijnen zoen, al zijn goederen in ruil voor onderhoud.

Fol. 67v

Int jaer ons heeren xvc ende negen ende dertich opten je septembri soe is voer ons ghecomen Rombout Adriaensz ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Willem Rommen.

Fol. 67v

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Zeeger Thoniss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen Jacopss.

Fol. 68r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Peter Lauwreijsz ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Hubrecht Jaspersz Mandemaker.

Fol. 68r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Cornelis Diricsz ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Jan Tonis Henricxzoen.

Fol. 68r

Int jaer ons heeren xvc ende xxxix opten ixe dach in septembri soe is voer ons ghecomen Gherit Janss Mageman ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Peter Heijnrijcxss.

Fol. 68v

Int jaer ons heeren xvc ende xxxix opten xve dach in septembri soe is voer ons ghecomen Jasper Gheritss ende gaf over met eene verlije zoe recht is Michiel Janss ende Joest Heijnrijcxss.

Fol. 68v

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Gherit Janss Mageman ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen Corneliss.

Fol. 68v

Anno xvc xxxix opten xve octobris soe is voer ons gecomen Aert van Nederveen ende gaff over met eender vrijer giften zoe recht is Willem Peterssoen ende Hilleken Gerijt Peterss van Bommel huijsvrouwe tbv Geriden voorss.

Fol. 69r

Opten dertichsten dach in septembri anno xvc ende xxix soe verwilcuerde Jan Claess Willem Rommen.

Willem draagt een deel over aen Adriaen van Clootwijck.

Fol. 69r

In eodem anno et die zoe verwilcuerde Lambert Diricxss Gherit Janss Dudijn.

Fol. 69v

In eodem anno et die soe zijn voer ons ghecomen Heijnrijck Janss Jauwer ende Gheman Ghemanss ende hebben gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Wouter Aertss.

Toegevoegd: Hilleken ende Joest Toniss zijn voldaen.

Fol. 69v

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Cornelis Jacopss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Wouter Aertss.

Fol. 69v

Aenken Adriaen Heijmans wedue heeft verwilcuert Jan Adriaen Heijmanss tbv Adriaen Heijmanss weeskijnderen.

Fol. 70r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Aert Janss Koel ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Cornelis Mathijss.

 Fol. 70r

Int jaer ons heeren xvc ende xxxix opten xiiije dach in octobri soe is voer ons ghecomen Jan Thonis Heijnricxss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Jan Laureijss.

Jan Laureijss draagt over aan Heijnrick Ghijsbertss tbv kijnderen?

Toegevoegd: Aert van Geel is voldaen.

Fol. 70v

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Laureijs Melis Diricxss wedue ende gaf over met eender vrijer giften zoe recht is Ghijsbert Corneliss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 71r

Opten xve in octobri anno xvc ende xxix soe hebben gesamenderhant gheloeft ende verwilcuert Thonis Zijmonss van Baerdwijck ende Gherit Staesdr te onderhouden alsulke hijlicxse vorwaert als hier nae verclaert ende geschreven staet.

Inden iersten zoe zijn zij te samen veraccordeert ende oeck bij Adriaen Jacopss als voocht der kijnderen van Gheruwijn Pauwelss saliger overghegeven dat Gherit sal blijven woenen tot Cappel.

Noch is vorwaert dat Thonis dient te scheijden van zijn kijnderen.

Present oa meester Heijnrick, pastoer tot Baerdwijck, Goesen Spierinck, schout Baerdwijck, Norch zijn Adriaen Verlou Jacopss, meester Gherit van Clootwijck, priester, meester Philips Beijenss, priester.

Fol. 72r

Int jaer ons heeren xvc ende xxxix opten xxvije dach in octobri soe is voer ons ghecomen Cornelis Dirick Melen ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Teuncken Cornelis van Ghiessens wedue.

Fol. 72r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Laureijs Janss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Dirick Adriaenss.

Fol. 72r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Reijn Ghijsbrechtss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Dirick Adriaenss.

Fol. 72r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Reijn Ghijsbrechtss ende heeft verwilcuert schuldich te zijn Herman Govertss.

Fol. 72v

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Peeter Heijnricxss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Wouter Aertss.

Fol. 72v

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Claes Govertss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn meester Gherit van Clootwijck, priester ende pastoer.

Fol. 72v

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Cornelis Adriaenss Paep ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn meester Gherit van Clootwijck, priester ende pastoer.

Fol. 72v

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Adriaen Adriaenss Bijl ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Wouter Willemss

Wouter draagt over aen Ariaen Lambertss, aen Wouter ende Geritken Wouterss.

Fol. 73r

Int jaer ons heeren xvc ende xxxix opten xje dach in novembri soe is voer ons ghecomen Lijs Willem Leurs weu ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen Janss wedue.

Fol. 73r

Int jaer ons heeren xvc ende xxxix opten xziiije dach in novembri soe is voer ons ghecomen Willem Aertss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen Willemsz.

Ariaen draagt over aan Marten Peeterss.

Fol. 73r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Wouter Meeuss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Heijnrick Ghijsbrechtss Paijman.

Fol. 73r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Gherit Mageman ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn heer Pauwels.

Fol. 73v

Int jaer ons heeren xvc ende xxxix opten vije dach in decembri soe is voer ons ghecomen Wouter Willemss van Waelwick ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Thonis Rommen.

Tonis draagt over aen Tonis Beijenss.

Fol. 73v

Int jaer ons heeren xvc ende xxxix opten ixe dach in decembri soe is voer ons ghecomen Goesen Aertss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Willem Peeterss.

Fol. 74r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Adriaen Thonis Diricxss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Gherit Wijnen.

Fol. 74r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Matheeus Janss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen Thoniss.

Fol. 74r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Jan Adriaen Heijmanss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Herman Willemsz.

Fol. 74v

Int jaer ons heeren xvc ende xL opten vje dach in januario soe is voer ons ghecomen Michiel Reijntss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Herman Adriaenss Timmerman.

Fol. 74v

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Heijnrick Heijnrick Beijenss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Herman Adriaenss Timmerman.

Fol. 74v

Int jaer ons heeren xvc ende xL opten xixe dach in januario soe zijn voer ons ghecomen Heijnrick Janss, Thijs Willemss, Adriaen Heijnrickss ende gaf over met eender vrijer giften zoe recht is Gheman Ghemanss.

Fol. 75r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Adriaen Gheritss van Hasselt ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen Heijnrick Willemss.

Fol. 75r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Adriaen Rommen ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Jan Thonis Diricxss.

Fol 75r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Adriaen Tonis Wouterss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Claes Wouterss van Waelwijck.

Fol. 75v

Int jaer ons heeren xvc ende xL opten xxvje dach in januario soe is voer ons ghecomen Willem Janss van Waelwijck ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Ghijsbert Govertss Timmerman.

Fol. 75v

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Staes Claess ende gaf over met eender vrijer giften zoe recht is Thonis Zijmonss.

Fol. 75v

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Thonis Rommenss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Thoenken Willems van Waelwijcks wedue tbv Anneken Willemsdr ende Mariken Willemsdr.

Fol. 76r

Thoenken Willems van Waelwijcks weu vermaakt een half huis na haar doot aan Mariken Willemss, die jongste.

Fol. 76r

Dit is die deijlinghe tusschen Willem Wouterss van Waelwijck erffgenamen ende die wedue, anno ut supra.

Die erffgenamen zijn geloot ….

Thoenken Willem van Waelwijcxs wedue is gheloot ….

Wouter Willemsz coempt ….

Claes Willemss van Waelwijck kent ….

Jan Coman Wouterss kent ….

Fol. 76v

Int jaer ons heeren xvc ende xL opten iije dach in februario soe is voer ons ghecomen Lijsken Willem Lukens ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Jan Wouterss van Loen.

Fol. 76v

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Jan Corneliss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Wouter Aertss als deken van Sinte Katherinen Gilde tot Cappel.

Fol. 76v

In eodem anno et die soe heeft Gerijt Evertss overgedragen Adriaen van Clootwijck.

Fol. 77r

Int jaer ons heeren xvc ende xL opten xvje dach in februario soe is voer ons comen Michiel Ghemanss ende gaf over met eender vrijer giften zoe recht is Jan Janss Lu.

Fol. 77r

Int jaer ons heeren xvc ende xL opten xxvje dach in januario soe heeft Adriaen Thoniss Cuijp sijn rekening gedaen Roijer Roijers weeskijnderen. Truijcken Crijnendr krijgt van Adriaen Thoniss geld.

Fol. 77r

In eodem anno et die soe heeft Henrick Back rekening gedaen van Lijsken Adriaensdr.

Fol 77r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Pauwels Janss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Marij Cremers? mede namens haer kijnderen.

Fol. 77v

In eodem anno et die soe zijn voer ons comen Heijnrick Adriaenss Back ende Gerit die Roij ende hebben gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn heer Joest die Roij.

Toegevoegd: Claes Janss Vos is voldaen..

Fol. 77v

In eodem anno et die zoe is voer ons comen Gherit Smijt ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Wouter Aertss.

Fol. 78r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Jan Thoniss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Wouter Aertss.

Fol. 78r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Jan Laureijss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Dirick van Beamont tbv Reijnier Berck.

Fol. 78v

Int jaer ons heeren xvc ende xxxix opten xxviije dach in septembrer soe is voer ons ghecomen Matheeus Janss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen Thoniss.

Fol. 78v

Nederveen

Int jaer ons heeren xvc ende veertich opten xvje dach in februario soe is voer ons ghecomen Jan Thoniss ende gaf over met eender vrijer giften zoe recht is Wouter Aertss.

Fol. 78v

Opo 4-8-1549 soe heeft Jan Thonis Henricxss voor mij Jan van Clooters geconsenteert dat anderen ?rijken staes hr off Tonis Simonss affleggen moeten Hilleken Wouter Aertss wedue …

Fol. 79r

Int jaer ons heeren xvc ende xL opten xxxe dach in maert soe is voer ons ghecomen Adriaen Peeterss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Jan Janss.

Fol. 79r

Int jaer ons heeren xvc ende xL opten iije dach in april soe is voer ons comen Aert Janss Koel ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen van Clootwijck Diricxsz.

Fol 79r

In eodem anno et die soe zijn voer ons comen Willem Rommen ende Wijn Gheritss ende hebben gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen van Clootwijck Diricxss.

Fol. 79v

Int jaer ons heeren xvc ende xL opten xije dach in april soe is voer ons ghecomen Claes Claess van Beeck ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Claes Huijgenss.

Fol. 79v

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Adriaen Heijnrick Willemss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Truijcken Vrancken.

Fol. 80r

Int jaer ons heeren xvc ende xL opten xxvje dach in april soe is voer ons gecomen Jan Tonis Jan Henricxsz ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen Henrick Willemssoen.

Fol. 80r

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Jan [Hans] Henricxzoen Lat ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Jan Toniss de Leeu.

Jan draagt over aen Reijnert Ghijsbrechtsz.

Fol. 80v

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Cleijs Wouterssoen van Waelwijck ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Tonis Sijmonss.

Fol. 80v

In eodem anno et die soe is voer ons comen Henrick Henricxsz van Vlimen ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Tonis Sijmonss.

Fol. 81r

In eodem anno et die soe is voer ons comen Matheeus Janssoen ende gaf over met eender verlije zoe recht is Gerijt Gerijtssoen Smits.

Fol. 81r

Int jaer ons heeren xvc ende xL opten vierden dach in maij soe is voer ons comen Willem Aertss van Stert ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn meester Gherit van Clootwijck, priester ende pastoer van Cappel.

Fol. 81r

In eodem anno et die soe is voer ons comen Thonis Rommen ende heeft verwilcuert schuldich te zijn Willem Rommen.

Fol. 81r

Die deijlinge van anderhalven mergen dellen tusschen Henrick Paijman ende Herman die Roij staet geschreven int jaer van xLj inde maent van maij, folio xcix.

Fol. 81v

In eodem anno et die soe is voer ons ghecomen Adriaen Thonis Diricxss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Gherit Wijnen.

Fol. 81v

In eodem anno et die soe is voer ons comen Matheeus Janss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen Thoniss.

Fol. 81v

In eodem anno et die soe is voer ons comen Jan Adriaen Heijmanss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Herman Willemsz.

Fol. 82r

Int jaer ons heeren xvc ende xL opten xvije dach in maij soe is voer ons comen Adriaen Lambertss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Wouter Aertss tbv zijns zoens weeskijnderen.

Toegevoegd: Jan Gerijtss als voicht is voldaen.

Fol. 82r

In eodem anno et die soe is voer ons comen Claes Janss Loij ende gaf over met eenen verlije zoe recht is Peeter Janss Loij zijn deel in het huis van Jan Adriaenss Loij saliger.

Fol. 82r

Int jaer ons heeren xvc ende xL opten derden dach in junio soe is voer ons ghecomen Claes Janss Loij ende gaf over met eenen verlije zoe recht is Peeter Janss Loij, bruer, zijn deel in een delle van Jan Adriaenss Loij saliger, vader. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 82v

Int jaer ons heeren xvc ende xL opten sevenden dach in junio soe is voer ons ghecomen Joest Pauwelss ende gaf over met eender vrijer giften zoe recht is Jan Thoniss de Leeu.

Fol. 82v

In eodem anno et die soe is voer ons comen Huijbert Thijsen ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Heijnrijck van Vlimen.

Fol. 82v

In eodem anno et die soe is voer ons comen Jan Loijen alias Hans Cloot ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Michiel Heijnricxss.

Int jaer ons heeren xvc ende xL opten xvje dach in augusto soe is voer ons comen

Fol. 83r

In eodem anno et die soe is voer ons comen Dirick Adriaenss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Jacop Willemsz.

Fol. 83r

Int jaer ons heeren xvc ende xL opten xixe dach in junio soe is voer ons comen Adriaen Janss Loij ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Coman Marten.

Fol. 83v

In eodem anno et die soe is voer ons comen Adriaen Willemsz x Juetken. Zij maken hun testament.

Adriaen Willemsz heeft vertijt op alle goederen die Jan Adriaenss after gelaten heeft ende des sal Adriaen Willemss ende Thoenken Heijnricxsdr malcanderen helpen.

Fol. 83v

Int jaer ons heeren xvc ende xL opten xiije dach in februario soe heeft geaccordeert Claes Jansz Vos ter eenren zijden ende Gerijt die Roij x Willemken Jorijs ter anderen zijden.

Fol. 84v

Int jaer ons heeren xvc ende xL opten xxiije dach in julio soe is voer ons comen Willem Peeterss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Gherit Peeterss van Bommel.

Fol.84v

In eodem anno et die soe is voer ons comen Wouter Willemsz van Waelwijck ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Gherit Peeterss van Bommel.

Fol. 85r

Int jaer ons heeren xvc ende xL opten xxvije dach in julio soe is voer ons comen Herman die Roij ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Claes Huijgensz.

Fol. 85r

Nederveen

Int jaer ons heeren xvc ende xL opten xxje dach in junio soe is voer ons comen Jacop Peeterss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Laureijs Hermansdr

Fol. 85v

Int jaer ons heeren xvc ende xL opten xvje dach in augusto soe is voer ons comen Gherit Diricxss mede namens zijn twee kijnderen ende gaf over met eender vrijer giften zoe recht is Cornelis Mathijss.

Fol. 85v

In eodem anno et die soe is voer ons comen Wijn Gheritss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Lambert Diricxss.

Fol. 85v

In eodem anno et die soe is voer ons comen Ghijsbert Corneliss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Michiel Heijnricxss.

Fol. 86ar

In eodem anno et die soe is voer ons comen Jan Diricxss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Aert Janss Stammen.

Fol. 86ar

In eodem anno et die soe is voer ons comen Wouter Willemss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Jan Aertss Smijt.

Fol. 86av

Int jaer ons heeren xvc ende xL opten xiije dach in septembri soe is voer ons comen Pauwels Janss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Jan Claess.

Fol. 86av

In eodem anno et die soe is voer ons comen Michiel die Molder ende heeft verwilcuert Zijken van Loen.

Fol. 86av

Int jaer ons heeren xvc ende xL opten xxvije dach in septembri soe is voer ons comen Ghijsbert Corneliss ende gaf over met eender vrijer giften zoe recht is Adriaen Huijbrechtss.

Opmerking

Alsulken ghift als Willem Zijmonss ende Wijnant Mertenss x Cornelia Zijmons tesamen namens Jan Zijmonss ende andere erffgenamen staet geschreven in folio cvij.

Fol. 86br

In eodem anno et die soe is voer ons comen Adriaen Thoniss Paijn ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Heijnrick Ghijsbrechtss Paijman.

Fol. 86br

In eodem anno et die soe is voer ons comen Dirck Willemss, Thonis Govertss, Jan Claess ende gaf over met eender vrijer giften zoe recht is Reijnert Ghijsbrechtss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 86br

In eodem anno et die soe is voer ons comen Adriaen Thoniss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Gherit die Roij Adriaenss.

Fol. 86bv

Int jaer ons heeren xvc ende xL opten xxe dach in decembri soe is voer ons comen Willem Embertss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Floris Janss.

Fol. 86bv

In eodem anno et die soe is voer ons comen Hans Cloot ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Thonis Zijmonss.

Fol. 86bv

In eodem anno et die soe is voer ons comen Heijn Paep Rommen ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn heer Gherit, pastoer van Cappel.

Toegevoegd: Thoenken Cuijsten wedue heeft desen voorss penningen onderhouden.

Op 15-2-1552 is Adriaen van Clootwijck voldaen.

Opmerking

Hoe Metken Andries Baijens wedue haer kijnderen aengenomen heeft staet geschreven in folio cxiiij

Fol. 87r

In eodem anno et die soe is voer ons comen Adriaen van Clootwijck namens zijn bruer ende susters ende gaf over met eene verlije zoe recht is Heijnrijck Adriaenss Back. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 87v

In eodem anno et die soe is voer ons comen Willem Aertss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Herman die Roij.

Fol. 87v

Herman die Roij heeft verwilcuert de Jonge Adriaen Thoniss, 27-12-1540.

Fol. 88r

In eodem anno et die soe is voer ons comen Enghel Beijen Thoniss wedue ende gaf over met eender vrijer giften zoe recht is Adriaen Beijenss.

Fol. 88r

In eodem anno et die soe is voer ons comen Willem Rommen, Thonis Rommen, Wouter Willemss van Waelwijck ende hebben gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Jan Thonis Diricxss.

Fol. 88r

In eodem anno et die soe is voer ons comen Jan Willemss ende gaf over met een verlije zoe recht is Jan Thonis Diricxss.

Fol. 88v

Int jaer ons heeren xvc ende xLj opten ixe dach in mert soe is voer mij comen Adriaen Cornelissoen ende heeft gheloeft schuldich te zijn Wouter Aert Wouterssoen tnv Aert Wouterssoen weu ende Aert Wouterss weeskijnt.

Fol. 88v

Int jaer ons heeren duijsent vijfhondert xLj opten vje januarij soe is voer ons comen Willem Peterssoen ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Aert van Nederveen.

Aert draagt over aen Adriaen Lambertss, 22-11-1541.

Fol. 88v

In eodem anno et die soe is voer ons comen Cornelis Adriaenss Smit ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Aert van Nederveen.

Aert draagt over aen Gerijt van Bommel. Aert draagt over aen Wouter Aertss, 2-8-1541.

Toegevoegd: Jan Vrijss ende Joost Toniss als voichden zijn voldaen.

Fol. 89r

In eodem anno et die soe is voer ons comen Meeus Michielssoen ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Thonis Janss Reijnertszoen.

Fol. 89r

In eodem anno et die soe is voer ons comen Jan Henricxsz ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Thonis Janszoen.

Fol. 89r

Int jaer ons heeren xvc xLj opten xvije januario soe is voer ons gecomen Jan Coman Wouterssoen ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Jan Cornelissoen.

Fol. 89v

Int jaer ons heeren xvc xLj opten xvije dach in januario soe is voer ons comen Claes Janss Vos ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Gherit die Roij.

Fol. 89v

In eodem anno et die soe is voer ons comen Claes Janss Pot ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Joest Aertss.

Fol. 89v

In deser manieren zijn ghescheijden Peeter Heijnricxss erffgenamen ende Thoenken Stacen Peeter Heijnricxss wedue.

Fol. 90r

In eodem anno et die soe is voer ons comen Claes Janss Vos ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn heer Gherit van Clootwijck, pastoer van Cappel.

Fol. 90r

In eodem anno et die soe is voer ons comen Joest Janss Lu ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Heijlken Lambertsdr.

Fol. 90r

In eodem anno et die soe is voer ons comen Jan Gheritss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Jan Coman Wouterss.

Jan draagt over aen Dirick Adriaenss.

Fol. 90v

In eodem anno et die soe is voer ons comen Jan Geritss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Wouter Willemss van waelwijck.

Fol. 90v

Int jaer ons heeren xvc ende xLj opten xxxe dach in januario soe is voer ons comen Juet Adriaen Heijnrijcxss huijsvrou bij consent van Aert Peeters van Bommel, haeren zoen, heeft over ghegeven ende verwilcuert Aert zijn kijntsdeel.

Fol. 90v

In eodem anno et die soe is voer ons comen Heijlken Lambertsdr ende gaf over met eender giften zoe recht is Joest Janss haer deel van de erfenis van Lijnken Joest Janss huijsvrouw, haer maije saliger.

Fol. 91r

Int jaer ons heeren xvc ende xLj opten xiije dach in februario soe is voer ons comen Jan Peeterss Paep ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Jan Thonis die Leeu.

Fol. 91r

In eodem anno et die soe is voer ons comen Adriaen Heijnricxss Maes ende gaf over met eender vrijer giften zoe recht is Heijnrijck Ghijsbrechtss Paijman ende Huijbert Heijnrijckss.

Fol. 91r

In eodem anno et die soe is voer ons comen Lambert Adriaenss van Meeuwen ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen van Waelwijck.

Fol. 91r

In eodem anno et die soe is voer ons comen Hansken van Zomeren ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen van Clootwijck Dircxsz.

Fol. 91v

In eodem anno et die soe is voer ons comen Heijnrick van Vlimen ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Jan Dudijns.

Juet Jan Dudijns wedue draagt over aen Willem Gheritss.

Fol. 91v

In eodem anno et die soe is voer ons comen Adriaen Adriaenss Bijl ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Willem Adriaenss.

Fol. 91v

In eodem anno et die soe is voer ons comen Gherit Jan Gheritss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Ghijsbert die Snijder.

Fol. 92r

Int jaer ons heeren xvc ende eenveertich opten lesten dach februario soe is voer ons comen Lijsken Jan Peeterss wedue ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Heijnrick Toniss van Waelwijck.

Fol. 92r

In eodem anno et die soe is voer ons comen Thijs Mathijss ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Gerijt Geldensz.

Fol. 92r

In eodem anno et die soe is voer ons comen Adriaen Michielssoen ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Gheertruijt Vrancken.

Op 9-9-1544 draagt H??? Praser als voicht van zijn huijsvrou over aen Tonis Rommen.

Fol. 92v

Int jaer ons heeren xvc een ende veertich opten xxve dach februario soe zijn voer ons comen Willem Aert Claessoen van Stert, Thonis, Frans, Adriaen, zijn bruers, Katherina ende Anna, zijn susters, ende gaven over met eender vrijer giften zoe recht is Ermgard Aert Claessoen van Stert wedue.

Fol. 92v

Opten xxije mert int jaer ons heeren xvc ende xLj soe is voer ons comen Jan van Clootwijck Dircx zoen ende heeft geloeft ende verwilcuert op allen dat gheen dat hij heeft, vercrijgt ende aenbestorven mach meester Gherijt van Clootwijck Jansz, priester ende pastoer van Cappel, zijnen oom, dat hij niet vercopen tec sal alxulken thiende als meester Gherijt van Clootwijck overgedragen heeft Jan voorss.

Fol. 93r

Int jaer ons heeren xvc een ende veertich opten xxiije mert soe is voer ons comen Aert van Nederveen ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Gherijken Staesdr ende haer kijnderen. Betaald wordt via een wilkeur.

Aert draagt over aen Wouter Aertss.

Fol. 93r

Ick Aert van Nederveen bekenne ende lijden mijts desen dat ick vercoft hebbe Adriaen van Clootwijck, mijnen neve.

Fol. 93v

Anno xvc xLj opten xje aprilis soe is voer ons gecomen Joos Janssoen Lu ende gaf over met eender vrijer giften zoe recht is Jan Janssoen Canter. Betaald wordt via een wilkeur.

Op 5-9-1546 draagt Jan P??? over aen Peter Lauwenss.

Op 6-3-1549 soe heeft mij den schout aengebrocht dat Jan Janss Lut, Thijs Willemss,Aen Heijnen, Geman Gemanss, Adriaen Laurens?, mede als voochden van Aert de Geman kijnderen over gedragen hebben Jan Corneliss elck hun deel.

Fol. 94r

Int jaer ons heeren duijsent vijfhondert xLj opten xxe aprilis soe is voer ons comen Willem Peterss van Spaendonck ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn heer Dirck van Clootwijck, priester.

Fol. 94r

Anno xvc xLj den xxve april soe is voer ons comen Michiel Henrick Maes zoen ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Lenaert Goijaertss

Cornelis Mathijss heeft een deel verwilcuert Lenaert Goiaertsz erffgenamen in ??? tot Waspijck.

Fol. 94v

In eodem anno et die soe is voer ons comen Henrick Henricksz van Diesen ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Lenaert Goiaertssoen.

Fol. 94v

In eodem anno et die soe is voer ons comen Jacop Willemss van Haren ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Lenaert Goiaertssoen.

Toegevoegd: Jan Adriaenss, Arien Aertss …. [onduidelijk]

Fol. 95r

In eodem anno et die soe is voer ons comen Adriaen Adriaenssoen Maet ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Lenaert Goiaertssoen.

Fol. 95r

In eodem anno et die soe is voer ons comen Huijbrecht Adriaenssoen ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Lenaert Goiaertssoen.

Toegevoegd: Adriaen Adriaenss als voocht van zijn bruers [Huijbert] kijnderen is voldaen.

Mat??? Willemss heeft betaald.

Fol. 95v

In eodem anno et die soe is voer ons comen Cornelis Claesoen ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Comen Merten Janss.

Toegevoegd: 31-3-1541 heeft Jan Willemss? ende Aert Mertenss mede namens susters ende bruers overgedragen Gerijt Adriaenss die Roij.

Fol. 96r

In eodem anno et die soe is voer ons gecomen Gherijt Aertssoen ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Lenaert Goiaertss.

Fol. 96r

In eodem anno et die soe is voer ons gecomen Peter Janss de Brouwer ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Wouter Aertss tbv Herman die Roij kijnderen.

Toegevoegd: Willem Lambertss is voldaen. Willem ??? en Willem Lambertss zijn voldaen.

Fol. 96v

In eodem anno et die soe is voer ons comen Adriaen Toniss Pain ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Wouter Aertssoen tbv Herman die Roij kijnderen.

Fol. 96v

In eodem anno et die soe zijn voer ons gecomen Adriaen Adriaenssoen ende Huijbrecht Adriaenss ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen Lambrechtssoen.

Toegevoegd: Jan Meertensz ende Jan Foppensz, secr Dordrecht, zijn voldaen, 27-6-1564.

Fol. 97r

Willem Aertssoen van Stert heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen Henrick Claess wedue, datum voorss.

Fol. 97r

In eodem anno et die soe is voer ons gecomen Willem Aertssoen van Stert ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Jan Claess tbv Henrick de Scherders kijnderen.

Fol. 97v

In eodem anno et die soe is voer ons comen Tonis Zijmonssoen ende Pauwels Geruwijnss namens zijn bruewrs ende hebben geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Marie Goiaert Pauwelsdr.

Fol. 97v

In eodem anno et die soe is voer ons gecomen Jan Lambertszoen Schoenmaker ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Metken Andries Beijenssoen wedue.

Fol. 98r

Anno xvc xLj opten xxve april soe is voer ons comen Alijt Thonis Zegers wedue ende heeft over gegeven, verwilcuert ende gemaect alle haer goederen die Peeterken, haerder dochter, zijn aenbestorven mochten nae haerder doot.

Fol. 98r

Anno xvc xLj opten lesten dach in april soe is voer ons gecomen Jan Henrick Adriaenssoen ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn heer Dirick van Dordrecht, priester.

Fol. 98v

Anno xvc ende xLj opten iesten dach maij soe hebben Henrick Ghijsbrechtsz Paijman ende Herman Staeszoen die Roij gedeijlt van malcanderen.

Fol. 98v

Den ixe maij anno xLj soe is voer ons gecomen Adriaen Michielssoen ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Willem Aertssoen.

Fol. 98v

In eodem anno et die soe is voer ons gecomen Wouter Willemss van Waelwijck ende Claes Willemss ende hebben over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Reijnert Ghijsbrechtsz.

Fol. 99r

In eodem anno et die soe is voer ons gecomen Cornelia Meeus Henricxsz wedue mede namens Adriaen, Aert ende Jan, haer zoen, ende Cornelis Meeus Henricxss ende Henrica, zijn suster, ende hebben over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Adriaen Henricxsz van Besoiijen.

Fol. 99r

Anno xvc xLj opten dertichsten dach in meij soe is voer ons gecomen Peter Laureijszoen ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Peter Henricxzoen van Huesden.

Fol. 99v

Anno xvc xLj opten ixe dach in meij soe is voer ons gecomen Tonis Beijenss ende gaf over met eender vrijer giften zoe recht is Adriaen Beijenss, zijne brueder, een stuk lant aenbestorven van Aerden, zijn bruer.

Fol. 99v

In eodem anno et die soe is voer ons gecomen Aert Claessoen ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn mester Gherijt van Clootwijck, pastoer van Cappel.

Fol. 100r

Anno xvc xLj opten xxiije in meij soe is voer ons gecomen Hubrecht Thijszoen ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Tonis Zijmonss.

Fol. 100r

In eodem anno et die soe is voer ons gecomen Jan Peter Paepsz ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Joest Toniss.

Fol. 100v

Nederveen

Anno xvc xLj opten xxije dach in meij soe is voer ons gecomen Jacop Peterssoen van Huesden ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is meester Gerijt van Clootwijck, pastoer van Cappel.

Fol. 101r

Anno xvc xLj opten xxije in meij soe is voer ons gecomen Zeger Toniss ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen Lambrechtszoen.

Toegevoegd: Jan Meertensz is voldaen.

Fol. 101r

In eodem anno et die soe is voer ons gecomen Thijs Mathijssoen ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn meester Gerijt van Clootwijck, priester ende pastoer van Cappel.

Fol. 101v

Anno xvc xLj opten xxiije in meij soe is voer ons gecomen Michiel Henricxzoen Maes ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Adriaen Janss de Snijder.

Fol. 102r

Anno xvc xLj opten viije dach in junij soe is voer ons gecomen Cornelis Adriaenss Paep ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Lijsbeth Adriaende Roijs wedue.

Fol. 102r

In eodem anno et die soe is voer ons gecomen Henrick Henricxz van Vlimen ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Wouter Aertss tbv Aert zijn zoens weeskijnt ende Aert Wouter Aertss wedue.

Fol. 102v

Anno xvc xLj opten ixe dach junij soe is voer ons gecomen Adriaen Beijenss ende gaf over met eenen verlije zoe recht is Jacop Wijnantss ende Wijn, zijn brueder.

Fol. 102v

In eodem anno et die soe is voer ons gecomen Cornelis Beijenss ende gaf over met eender vrijer giften zoe recht is Adriaen Beijenss, zijn bruer, een stuk land aenbestorven van Aerden, zijn bruer.

Fol. 102v

Anno xvc xLj opten ije dach in junio soe is voer ons gecomen Claes Willemssoen ende heeft geloeft meester Gerijt van Clootwijck, priester ende pastoer tot Cappel, te betalen.

Fol. 103r

In eodem anno et die soe is voer ons gecomen Claes Willemss van Waelwijck ende heeft geloeft Adriaen van Clootwijck, die schout, te betalen.

Fol. 103r

Anno xvc xLj opten ixe junij soe heeft Dirck meester Bernaertss geloeft Adriaen van Clootwijck te betalen.

Fol. 103r

Anno xvc xLj opten xxe in junio soe is voer ons gecomen Tonis Beijenss ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Jan Toniss de Leeu.

Fol. 103v

Anno xvc xLj opten xxe marij soe hebben Jan Peter Paepszoen als voicht van Grietken, zijnen h[uisvrouw] ter eenre ende Dirck Adriaenssoen Schouten kijnderen ter andere zijden ende hebben haer lottinge ende deijlinge aengebrocht zoe recht is.

Fol. 103v

In eodem anno et die soe is voer ons gecomen Jan Peterss met Grietken zijn huijsvrouw ende hebben aengenomen te houden ende onderhouden Jacop ende Mariken kijnderen Dirck Adriaenss voorss.

Fol. 104r

Anno xvc xLj opten ixe dach junij soe is voer ons gecomen Jacop Dirck Adriaenss, Adriaen, zijn bruer, Marie Dirck Adriaenssdr, hen suster ende Jacop voorss als voicht van Godert Dircksz, zijn bruer, ende gaven over met eender vrijer giften zoe recht is Jan Peterss Paep. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 104v

In eodem anno et die soe is voer ons gecomen Cornelis Baijenss ende heeft over gegeven met eene verlije zoe recht is Aert Wouterss van Roij ende Willem Aertss.

Fol. 104v

Nederveen

Anno xvc xLj opten vierden dach julio soe is voer ons gecomen Huijman Dircxzoen ende heefdt over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Henrick Adriaen Henricxzoen.

Fol. 105r

Anno xvc xLj opten xxve julij soe sijn voer ons gecomen Claes Janssoen Vos ende Adriaen Thonissen de Jonge als HGeestmrs van Cappel met een deel vande naegeburen ter eenre ende Adriaen van Clootwijck Dircxzoen ter andere zijde nede hebben malcanderen geloeft ende verwilcuert te onderhouden ende te voldoen dese nagescreven punten.

Fol. 105v

Anno xvc xLj opten xvje julij soe is voer ons gecomen Stijnken Aert de Werts wedue ende heeft overgegeven met eender vrijer giften zoe recht is Claes Janssoen Vos een stuk van een delle aenbestorven van haer moeder.

Fol. 105v

Anno xvc xLj opten xxviije julij soe zijn voer ons gecomen Reijnert Ghijsbrechtszoen ende Henrick Adriaenssoen Back, van dorpswegen, ende hebben geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Henrick Ghijsbrechtssoen tbv Jacoba Joest Zijmonss wedue.

Toegevoegd: Jan Janss den Jongen ende Jan Meliss als burgemrs anno 1605 zijn voldaen.

Fol. 106r

Anno xvc xLj opten ije augusti soe is voer ons gecomen Wijn Adriaenssoen ende heeft over gegeven met een verlije zoe recht is Adriaen Rutger Ghijsbrechtszoen tbv Jan Pauwelss.

Fol. 106r

In eodem anno et die soe is voer ons gecomen Adriaen Michielss ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen van Clootwijck Dircxsz mede namens Adriaen Janss van Emmechoeven ende bruers ende susters.

Fol. 106v

In eodem anno et die soe is voer ons gecomen Adriaen Michielss ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen van Clootwijck Dircxsz.

Fol. 106v

Anno xvc xL opten xviije dach in novembrisoe zijn voer ons gecomen Willem Zijmonss ende Wijnant Mertensz x Cornelia Zijmonsdr mede namens Jan Zijmonss, Wouter Aertss namens zijn kijnderen, Aert Janss voor 1/6 deel ende Adriaen Corneliss van Rosendael voor een 1/3 deel ende Goiaert Berisz, Peter Janss, Cornelis Janss, Peter Corneliss mede namens meester Huijben kijnderen te weeten meester Jan Huijbensz ende Peter Corneliss als voicht van meester Ghijsbrechtsz weeskijnderen te weten Keunerken ende Trijnken, Jan Wijnantsz mede namens Peerken Jan Wijnantsdr ende Dingen Jansdr tsamen voor ¼ deel ende gaven over met eender vrijer giften zoe recht is Adriaen van Clootwijck Dircxzoen.

Fol. 107r

Anno xvc xLj opten xe julij soe is voer ons gecomen Juetken Jan Dudijns wedue met Gherijt de Roever als voicht ende heeft gemaeckt ende verwilcuert in testamenten Grietken haerder dochter kijnder alle goederen die Grietken aenbestorven mochten nae Juetkens doot behoudelijcken dat Jan Willemss ende Grietken, zijn huijsvrouwen, die bruijcweer hebben sullen.

Fol. 107r

Anno xvc xLj opten xxxe augusti soe kent Wouter Lambrechtsz schuldich te zijn Dircxken Peter van Mechelen wedue.

Fol. 107v

Anno xvc xLj opten xxiiije augusti soe heeft Jan Gielissoen x Janneken Anthonisdr mede namens haer moeder geloven ende verwilcuert dat zij de erffgenamen van Jan van Clootwijck Reijnertsz quit schelden.

Fol. 107v

Anno xvc xLj opten xije septembri soe kende ende bedancke Jacop Thoniss goede betalinge door Gielis Henricxz van een scepe.

Fol. 107v

Anno xvc xLj opten xxe junio soe heeft den heemraet levert ende gepresen Adriaen van Clootwijck Dircxzoen een stucvk delle.

Fol. 108r

Anno xvc xLj opten twaelfden dach in septembri soe is voer ons gecomen Adriaen Janss Loij ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Mariken Janssdr vanden Leck.

Op 28-1-1544 soe hebben Henrick Henricxz van Diesen de Jonge ende Jan Henricxz, zijn bruer, overgegeven Adriaen Lambertss dese hootpenningen.

Op 10-3-1546 soe heeft Jan Meeuss overgedragen Andries Aertss de helft van voors hootpenningen.

Fol. 108v

Opten lesten dach augusti anno xLj soe werden Gherijt Peterssoen van Bommel die wete gedaen met twee porters van Dordrecht ivm een voorgenomen deijlinge.

Betrokkene is Mathijs Willemss namens Peter Adriaen Henricxz weeskijnder.

Fol. 109r

Anno xvc xLj opten xxiije dach septembri soe zijn voer ons gecomen derffgenamen van Jan Dudijn ende Juetken, zijnen huijsvrouwen, ende hebben haer lotinge ende deijlinge aengebrocht zoe recht is.

Inden eersten zie is Jan Janssoen Dudijn geloot ….

Item mr Gherijt Doudijn is geloot ….

Item Peter Janss Dudijn is bewesen ….

Item Gherijt Peterss is geloot ….

Item Frans Doudijn heeft gehadt ….

Item Margriet Doudijns is gegeven ….

Item Willem Gherijtss van wegen zijnen huijsvrouwen heeft ontfangen ….

Item Gerijt de Roever is geloot ….

Toegevoegd: Frans van Tol als voicht van Agata zijnen dochter, wedue Claes Janss Dudijn ende Adriaen Jacopss als voicht van zijnen huijsvrouwen hebben hierop vertegen.

Fol. 111v

Anno xvc xLj opten xvje dach septembri soe is voer ons gecomen Willem Rommenz ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Jan Meeuss wedue.

Fol. 111v

In eodem anno et die soe is voer ons gecomen Adriaen Gerijtss van Hasselt ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Wouter Aertss tbv Herman die Roijs kijnderen.

Toegevoegd: Joest Toniss als voicht is voldaen. Willem Lambertss als voicht is voldaen. Willem Lambertss ende Arien Gerijtss bekenne dat Arien Tonis de Jonge voldaen is van dese wilcuer.

Fol. 112r

In eodem anno et die soe is voer ons gecomen Willem Rommen ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Wouter Aertss tbv Herman de Roij weeskijnderen.

Toegevoegd: Joost Toniss is voldaen. Staes Hermanss is voldaen.

Fol. 112r

In eodem anno et die soe is voer ons gecomen Claes Willemss ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen Lambertsz.

Fol. 112v

In eodem anno et die soe is voer ons gecomen Cornelis Henricxz ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Gerijt Janss Magerman.

Fol. 112v

In eodem anno et die soe is voer ons gecomen Peetr Lauwensz ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Ghijsbrecht Cornelissoen.

Fol. 113r

In eodem anno et die soe is voer ons gecomen Willem Rommenzoen ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn mr Gerijt van Clootwijck, priester ende pastoer van Cappel.

Fol. 113r

Nederveen

Anno xvc xLj opten drie en twintichsten dach in septembri soe is voer ons gecomen Peter Janss Dudijn ende heeft over gegeven met eenen verlije zoe recht is Adriaen Jacopss tbv Adriaen Peterss weeskijnt.

Fol. 113r

In eodem anno et die soe is voer ons gecomen Cornelis Dirck ???lsz ende geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen van Clootwijck tbv die pastoer.

Fol. 113v

Anno xvc xLj opten iersten dach augusti soe is voer ons gecomen Claes Janss Pot ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Peter Aertss Smijt.

Fol. 113v

In eodem anno et die soe is voer ons gecomen Peter Aertss Smijt ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Claes Janss Pot.

Fol. 114r

Anno xvc xL opten xxiije dach novembri soe heeft Metken Andries Baeijenss wedue aengenomen haer kijnderen. Het deel van de voorkijnderen dient te worden verkocht en gedeelt. Dit is geschiet in presentie van Jan Andriess als voicht ende Gielis Adriaenss, zwager.

Fol. 114v

Anno xvc xLj opten xije dach octobri soe is voer ons gecomen Engel Beijen Thonissoen wedue met Cornelissoen Beijenss, haeren soen, ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Claes Janss Vos.

Fol. 114v

Den xije octobris anno voers soe is voer ons ghecomen Cornelis Adriaenss Smijt ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Jan Henricxzoen.

Fol. 115r

Anno xvc xLj opten xxiiije octobris soe zijn voer ons gecomen Ghijsbrecht Corneliss ende Joest Thonissoen ende hebben over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Herman Goiaertssoen.

Fol. 115r

Anno voerss opten xxve octobris soe zijn voer ons gecomen Aert Peterssoen ende heeft overgeven, verwilcuert ende maeckt alle zijnen goeden Peter Adriaen Henricxzoen, zijnen bruer ende zijn kijnderkens bij Thoenken Gerijt Peterssoen.

Fol. 115v

In eodem anno et die soe is voer ons gecomen Peter Janssoen Dudijn ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Adriaen Jacopssoen.

Op 15-11-1543 heeft Matheeus Janss de voorss gifte over gedragen aen Lauwreijs Janss.

Fol. 115v

Anno xvc xLj opten vije novembris soe is voer ons gecomen Claes Janss Vos ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Jan Willemss Versprang.

Fol. 116r

Anno xvc xLj opten vierden dach ij meij soe hebben Henrick Ghijsbrechtsz Paijman ende Dirck Adriaenssoen een uutspraeck gedaen tusschen Mathijs Willemssoen ter eenre ende Tonis Zijmonss x Geriken Staesdr ter andere zijde ruerende zekere penningen die Mathijs Willemss, schout van Waspijck, uutgeleet hadde.

Fol. 116v

Anno xvc xLj opten sevesten dach in novembri soe zijn voer ons gecomen Jan Wijnantssoen ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen Thoniss Cuper.

Fol. 116v

Anno xxxviij opten xxe in junio soe is voer ions gecomen Wouter Willemssoen van Waelwijck ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Dirck Aen Schouten.

Fol. 117r

Den sevensten dach in novenbri soe is voer ons gecomen Tonis Adriaenss Smijt ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Lenaert Henricxzoen tbv Baijen Peterssoen.

Op 11-3-1546 draagt Peter over aen Adriaen van Clootwijck Dircxss.

Fol. 117r

Anno xvc xLj opten vije novembris soe is voer ons gecomen Thonis Baijenssoen ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Adriaen Henrick Willemssoen tbv Jan Gerijtssoen de Heer weeskijnderen.

Fol. 117v

In eodem anno den xije octobri soe is voer ons gecomen Willemken Peter die Wits wedue ende Engel, haer dochter, ende hebben geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen Aertssoen tbv Emberen Brant.

Fol. 117v

Den xxvije septembris anno xLj soe zijn voer ons gecomen Willem Janss van Waelwijck ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Herman Dircxzoen.

Fol. 118r

Den xvije novembris anno xLj soe zijn voer ons gecomen Mariken Herman de Moldersdr met Adriaen Henrick Willemssoen als voicht ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Herman de Molder, haeren vader, een stuk lant dat Mariken in houwelijckse voerwaerden gecregen heeft met Claes Dircxss.

Fol. 118v

Den xije dach novembris anno xLj soe zijn voer ons gecomen Gerijt Smijt Gerijtssoen ter eenre ende Mariken, zijn huijsvrouw, ter andere zijden. Zij maken hun testament.

Fol. 118v

Den xxije novembris anno xLj soe heeft Ermgaert Aert van Sterts wedue geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn op haer goederen ende nijet op Adriaen Gieliss goederen meester Gherijt van Clootwijck, proiester ende pastoer van Cappel.

Fol. 119r

Den xxiije novembris anno xLj soe is voer ons gecomen Adriaen Janss van Emmechoven ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Adriaen van Clootwijck Dircxzoen. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 119v

Den ve decembris anno xLj soe is voer ons gecomen Willem Aertss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Henrick van Vlimen.

Fol. 119v

In eodem anno et die soe is voer ons gecomen Cornelis Jacopss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn meester Gerijt van Clootwijck, Priester ende pastoer van Cappel.

Fol. 120r

In eodem anno et die soe is voer ons gecomen Wouter Willemss van Waelwijck ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Tonis Zijmonss.

Op 22-1554 heeft Gerijken Staesdr, die huijsvrouw van Tonis Zijmonss met Staess Geruwijnss, haren zoen, gelost alsulken hanteijcken als Toentken van Walijck aenbestorven was nae dode van Hilleken van Ghissen. Tonis Zijmonss huijsvrouwen is voldaen.

Fol 120r

In eodem anno et die soe is voer ons gecomen Tonis Adriaenss Smijt ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Jan Clkaess tbv Henrick zijns bruers kijnderen.

Fol. 120v

Den xixe decembris anno xLj soe is voer ons gecomen Henrick Claessoen van Baerdwijck ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Wouter Mathijss.

Fol. 120v

In eodem anno et die soe heeft meester Gerijt van Clootwijck, priester ende pastoer van Cappel, hem goede betalinge bedanckt Jorijs Corneliss x Anna van wege een tsiaers verleden op 27-12-1523.

Fol. 120r

Den xxije dach decembris anno xvc xLj soe is voer ons gecomen Wouter Peter Willemss ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Jan Peterss Paep mede tbv Dirck Aen Schouten kijnderen.

Fol. 121r

Den xe dach octobris anno xvc xLj soe zijn voer ons gecomen dese naegeschreven personen ende hebben geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Dirck vanden Meruwens kijnderen.

Ghijsbrecht Heijmanss, Neel Meeus wedue, Henrick van Baerdwijck, Cornelis Janss van Vlimen ende Aert Claes Doctoer.

Fol. 121v

Den vije januarij anno xLij soe is voer ons gecomen meester Gerijt van Clootwijck, priester ende pastoer van Cappel, ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Gerijt die Roever mede tbv mede erffgenamen.

Fol. 121v

Den xvje januarij anno xLij soe heeft Willem Rommen verwilcuert Hubert de Mandemaker

Fol. 122r

Den xxje decembris anno xvc xLj soe zijn voer ons gecomen Adriaen Henrick Maesz ende Barbara, zijn huijsvrouwe. Zij maken hun testament.

Fol. 122r

Den iersten dach decembris anno voerss soe is voer ons gecomen Willem Claess Doctoer ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Claes Janss Vos.

Fol. 122v

Den xxviije dach aprilis anno xLij soe zijn voer ons comen Willem Claesz, Aert Claess, Adriaen Claes Zeebenz, Willem Wouterss, Margriet Woutersdr ende Elijzabeth Woutersdr ende hebben over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Claes Janss Vos.

Fol. 122v

Den xxvje decembris anno xLj soe heeft Jan Toniss tot Drimmelen over gegeven zoe recht is Hilleken Adriaen Toniss Cups huijsvrouw twee gulden als Peter Toniss erffgenamen schuldich zijn.

Fol. 123r

Den …. anno xL soe heeft Adriaen Adriaenszoen geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Peter Paep tbv Adriaen voorss kijnderen.

Fol. 123r

Den xiiije januarij anno xLij soe is voer ons gecomen Claes Janss Loij ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen van Clootwijck Dircxz.

Toegevoegd: Betaald is de wijncoop dat Hendrick Stoop aengaet.

Fol. 123v

Den xviije januarij anno xLij soe is voer ons gecomen Wouter Aertssoen ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Neesken Jansdr.

Fol. 123v

Den xxxe januarij anno xvc xLij soe is voer ons gecomen Hubrecht de Mandemaker ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Jan Lueren? wedue.

Toegevoegd: Cornelis Wouterss is voldaen.

Fol. 124r

In eodem anno et die soe is voer ons gecomen Jan Comen Wouterss ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Jan Willemss.

Fol. 124r

In eodem anno et die soe is voer ons gecomen Willem Peterss, Jan Thoniss, Jan Dudijnz? ende Aenken Adriaen Heijmanss wedue ende hebben over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Claes Janss Vos.

Fol. 124r

In eodem anno et die soe is voer ons gecomen Wouter Mathijss ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Jan Tonis Jan Heijnenz.

Fol. 124r

In eodem anno et die soe is voer ons gecomen Jan Thonis Jan Heijnz ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Claes Janss Vos.

Fol. 124v

Den xxvje januarij anno xvc xLij soe is voer ons gecomen Hilleken Adriaen Thoniss Cups wedue ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Claes Janss Vos.

Fol. 124v

Den xxxe januarij anno xvc xLij soe is voer ons gecomen Jan Henricxz ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Jan Thonis Jan Heijnz.

Fol. 125r

Den xxve januarij anno xvc xLij soe is voer ons gecomen Geman Gemanss ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen Henrick Willemsz.

Fol. 125r

Den xxxe januarij anno xLij soe is voer ons gecomen Adriaen Claess ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Jan Peterss Paep.

Fol. 125v

In eodem anno et die soe is voer ons gecomen Hubrecht die Mandemaker ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen van Clootwijck ende Adriaen Henricxz.

Fol. 125v

In eodem anno et die soe is voer ons gecomen Henrick Henricxz van Diessen ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Ghijsbrecht Goiaertsz Tijmerman.

Fol. 126r

Den …. anno xxxx soe is voer ons gecomen Wijn Gerijtss ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Lambrecht Dircxz.

Op 22-5-1546 draagt Lambrecht over aen Huijbert Dircxz, zijn bruer.

Fol. 126r

Den xvije januarij anno xLij soe is voer ons gecomen Berthout Janss ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Claes Hugensz.

Fol. 126v

Den xiije februarij anno xLij soe is voer ons gecomen Peter Lauwensz ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen Corneliss.

Fol. 126v

In eodem anno et die soe is voer ons gecomen Thijs Willemss ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Jan Claess.

Fol. 127r

In eodem anno et die soe is voer ons gecomen Tonis Aertss van Stert ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Wouter Aertss.

Fol. 127r

Den xxvije februarij anno xvc xLij soe is voer ons gecomen Rombrecht Adriaenss Paep ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Claes Meliss.

Fol. 127v

Den xxvije februarij anno xvc xLij soe is voer ons gecomen Tonis Janss ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Hubrecht Adriaenss.

Fol. 127v

Den xxxe januarij anno xvc xLij soe hebben Michiel Sijmenss de Wever ende Margriet zijn huijsvrouw hun testament gemaeckt.

Fol. 128r

Den xviije februarij anno xvc xLij soe is voer ons gecomen Reijnert Ghijsbrechtsz ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn heer Jan Ghijsenz, sijn bruer.

Fol. 128r

Den xxvije dach februarij anno xLij soe is voer ons gecomen Adriaen Wouterss ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Reijnert Ghijsbrechtsz een kijntsgedeelte in een delle.

Fol. 128v

In eodem anno et die soe is voer ons gecomen Cornelis Adriaenss Paep ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Jan Corneliss.

Fol. 128v

Int jaer ons heeren xvc xLij opten laesten dach februario soe zijn voer ons gecomen Reijer van Es als executeur van Claes Michielss erffgenamen ende Joest Jan Claesz als erffgenamen ende gaven over met eender vrijer giften zoe recht is Gherijt Evertsz.

Fol. 129r

Int jaer ons heeren xvc xLij den xxvije februario soe zijn voer ons gecomen Margriet Peter Jacopssdr x Willem Peterss ter eenre ende Jan Thonis Jan Heijnsz ter andere zijde ende hebben hen overgegeven dat Margriet sal gebruijcken de volgende goederen.

Fol. 129r

In eodem anno et die soe is voer ons gecomen Jan Thonis Jan Heijnsz ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Wouter Mathijssoen.

Fol. 129v

Opten xxiiije dach april anno xLij soe is voer ons gecomen Gerijt de Rover ende heeft over gegeven met eenen verlije zoe recht is Lambrecht Adriaenss van Meeuwen.

Fol. 129v

In eodem anno et die soe is voer ons gecomen Willem Rommenzoen ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Wouter Aertssoen tbv Herman de Roijs kijnderen.

Toegevoegd: Joost Toniss is voldaen.

Fol. 130r

In eodem anno et die soe zijn voer ons gecomen Claes Janss Pot ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Henrick Henricxz van Vlimen.

Fol. 130r

Opten xxvje aprilis anno xvc xLij soe hebben Adriaen van Clootwijck, Henrick Ghijsbrechtsz Paijman ende Adriaen Jacopss haer lotinge ende deijlinge aengebrocht zoe recht is van vijff mergen ende twee groot hont dellen.

Fol. 130v

In eodem anno et die soe hebben Henrick Ghijsbrechtsz, Adriaen Jacopss ende Adriaen van Clootwijck cum suis, Gerijt de Rover namens Jan Dudijn, Gerijt Dudijn ende Grietken Dudijns gedeijlt.

Fol. 130v

Den achsten dach in meij anno xvc xLij soe heeft Jan Janss Canter geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Cornelis Dircxz [van Son?].

Op 14-12-1542 draagt Cornelis over aen Adriaen Dircxz zijn bruer.

Fol. 131r

Den ijersten februarij anno xvc xLij soe is voer ons gecomen Peter Aertss Smijt ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Tonis Stoffelszoen. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 131v

Nederveen

Den viije maij anno xvc xLij soe is voer ons gecomen Herman Adriaenss Tijmmerman ende heeft over gegeven met eenen verlije zoe recht is Beatris Matheusdr.

Fol. 132r

Den ijersten dach in meij anno xvc xLij soe zijn voer ons comen Hubrecht Janss, Jan Janss, Herman Janss mede namens haer susteren die onmondich zijn ende hebben over gegeven ende verwilcuert dat zij onderhouden sullen co??? als Reijnert Ghijsbrechtsz met Adriaena, zijn huijsvrouwe, Henrick Ghijsbrechtsz Paijman ende Adriaen van Clootwijck gemaeckt hebben met haerde luijder moeren tot Tilborch.

Fol. 132r

Opten xxije dach in meij anno xvc xLij soe hebben Claes Janss Vos ende Adriaen Thonis Dircxz als heemraders mij overgebracht dat voor hen is gecomen Cornelis Baijenss ende heeft hem goeder betalinge bedanckt van drie geerden door Adriaen van Clootwijck Dircxz gekocht.

Fol. 132v

Opten xxiije dach in maij anno xvc xLij soe is voer ons gecomen Jan Lauwreijss ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Dirck van Beamont Govertss tbv Reijnier Berck.

Fol. 132v

In eodem anno et die soe is voer ons gecomen Gheman Zijmonss ende heeft geloeft ende verwilcuert Aert Wouterss erffgenamen schadeloos te houden.

Fol. 133r

Den ve junij anno xLij soe hebben Peter Goiaertss, Jan zijn bruer, Lambrecht Goiaertss hen bruer, Anna, Mariken ende Jenneken, hen susters mede namens Agnes, haer suster, buijtenlants, goed betalinge bedanckt van alsulke testament als Jenneken Aert Lauwen gemaeckt hebben.

Fol. 133r

In eodem anno et die soe is voer ons gecomen Katharina Peter Jansz Wedue ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen Henrick Willemss.

Fol. 133r

In eodem anno et die soe is voer ons gecomen Henrick Jacopss over gedragen zoe recht is Jan Thonis Dircxz het geld als Geriken Geruwijn Pauwels hem schuldich is.

Fol. 133v

Opten xxe augusto anno xvc xLij soe is voer ons gecomen Berthout Janss ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Ghijsbrecht Goiaertsz de Tijmerman.

Fol. 133v

Opten xxvje augusto anno voors soe heeft Ghijsbrecht voerss over gedragen Adriaen van Clootwijck tbv Jan Janss tot Dordrecht den ijersten paij.

Fol. 133v

Opten ijersten dach in junio anno xvc xLij soe is voer ons comen Peter Janss Scrap heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn de Jonge Henrick van Vlimen.

Fol. 134r

Henrick Henricxz van Vllimen heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen van Clootwijck tbv de pastoers erffgenamen, datum ut supra.

Fol. 134r

In eodem anno et die soe zijn voer ons comen Elijzabeth Ghijsbrechts Peterss wedue ende Willem Ghijsbrechtsz, haer zoen, ende hebben over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Adriaen Henrick Willemss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 134v

Den xe augusti anno xvc xLij soe is voer ons gecomen Claes Janss de Wijnt ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Jasper Heijnricxz.

Fol. 134v

Den xiiije augusti anno xvc xLij soe is voer ons comen Jan Claess ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Lenaert henricxz tbv Baijen Peterss.

Fol. 135r

Opten xxviije augusti anno xLij soe is voer ons gecomen Zeger Toniss ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Henrick Janss.

Fol. 135r

Opten xiiije augusti anno xLij soe zijn voer ons gecomen Willem Aertss van Stert mede als voicht van Frans Aertss zijn brueders weeskijnt ende noch namens Peterken Frans Aertss wedue, Tonis Aertss, Henrick Henricxz van Vlimen de Jonge als voicht van zijnen huijsvrouwen, Michiel Berthouts als voicht van zijnen huijsvrouwe ende Claes Hermans als voicht van Adriaen Aertss ende hebben over gegeven met eenen verlije zoe recht is Adriaen Adriaenss Maet.

Fol. 135v

Opten xve julij anno xvc xLij soe is voer ons gecomen Adriaen Adriaenssoen Maet ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Wouter Aertssoen.

Op 15-6-1553 gaff Cornelis Geritss Corneliss? over aen Henrick Gijsbertss.

Fol. 135v

Opten neghensten dach in septembri anno xLij soe heeft Ghijsbert Goiaertss geloeft ende verwilcuert Tonis Cleijss Smijt? schade loos te houden.

Fol. 136r

Den xxije septembri anno xLij soe is voer ons comen Peter Loijen, Cornelis Aertss namens Adriaenken Loijen, Loij Willemss namens Willem Loijen ende hebben over gegeven met eenen verlije zoe recht is Joest Jan Loijen wedue alsucken goijen ende schulden als hen luijden aenbestorven is van Jan Loijen, haere brueder.

Fol. 136r

Opten xxve septembri anno xLij soe is voer ons comen Jan Claess vanden Ouer ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen Lambrechtsz.

Fol. 136v

Opten xiiije octobri anno xvc xLij soe is voer ons gecomen Willem Gerijtss x Mariken Jan Dudijnsdr ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Wouter Mathijss ende Claes Henricxz van Baerdwijck hem aengecomen van Jan Dudijn ende Juetken.

Fol. 136v

Opten vije novembris anno xLij soe is voer ons comen Claes Goiaert Tijmermans ende heeft over gegeven met eenen verlije zoe recht is Willem Aertss van Stert.

Fol. 137r

Opten vije dach novembris anno xLij soe is voer ons gecomen Cornelis Aertss vanden Sprang ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Tonis Zijmonss.

Fol. 137r

In eodem anno et die soe is voer ons comen Jan Janss de Canter ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Joost Toniss.

Fol. 137v

In eodem anno et die soe is voer comen Jan Claess vanden Ou ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Willem Rommenz.

Fol. 137v

In eodem anno et die soe zijn voer ons comen Willem Rommenzoen ende Henrick Henricxz Stoop ende hebben over gegeven met eenen verlije zoe recht is Jan Claes vanden Ou.

Fol. 138r

Den ve decembris anno xLj soe is voer ons comen Tonis Adriaensz ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriana Jacops Cups wedue.

Fol. 138r

Den sevenden dach novembris anno xLij soe is voer ons comen Claes Janss ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Jacop Janss.

De wilkeur is over gedragen op Henrick Hacken.

Fol. 138v

Opten xxe dacxh in novembri anno xLij soe is voer ons comen Peter Janss de Brauwer ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Henrick Ghijsbrechtsz Paijman tbv Joncfrau Anna van Etten wedue Jan van Berchems.

Fol. 138v

Opten xve novembris anno voerss soe is voer ons comen Adriaen Janss Canter ende Claes Janss van Tilborch ende hebben geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Henrick Paijman ten behoeff als voer.

Fol. 139r

In eodem anno et die soe is voer ons comen Joost Tonisz ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Henrick Ghijsbrechtsz tot behoeff als voer.

Fol. 139r

In manieren hier naegeschreven soe wil joncfrou Anna van Etten verhueren zekere stucken van hoijlant.

Fol. 140r

Opten vije novembris anno xLij soe zijn voer ons gecomen Jan van Clootwijck Dircxz, Jacop Peterss x Neelke Dircxzdr, Elizabeth Dircxzdr mede namens Adriana Dircxzdr, hen suster, ende hebben over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Adriaen van Clootwijck Dircxz, hun deel van lant als Dirck van Clootwijck, hen vader saliger, gecoft heeft van jincfrou Barbara met haeren kijnderen.

Fol. 140r

Opten xxe dach novembris anno xLij soe zijn voer ons comen Cornelis Janss ende Jan Corneliss, zijn vader, ende hebben geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Govert IJsbrantss.

Fol. 140v

Opten ve decembris anno xLij soe is voer ons comen Willem Rommen ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Cornelis Mathijss.

Fol. 140v

xe decembris anno xLij soe is voer ons comen Peter Janss Scrap ende Adriaen Michielss ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Lijsbeth Adriaen de Roijs dr.

Fol. 141r

Opten xviije decembris anno xLij soe is voer ons comen Henrick Adriaenss ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Floris Janss.

Fol. 141r

Opten xve decembris anno xLiij soe is voer ons comen Maes Rommen ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Jan Maet.

Fol. 141v

Opten xxixe januarij anno xLiij soe is voer ons comen Geman Zijmonss ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Elijzabeth Wouter Willemssdr.

Fol. 142r

Copie

Ick Adriaen van Clootwijck Dircxz richter inden ambocht van Tscrevenduijn ende heemraders kennen dat voor ons comen zijn Cornelis Janss Luer ende Katharina Jansdr, zijn huijsvrou ende hebben over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Jan Corneliss, haerder beijder zoen, 20-5-1539.

Fol. 142v

Opten ixe dach in februarij anno xLiij soe is voer ons comen Peter Hubertsz ende heeft geloeft Dirck Adriaensz te betalen.

Fol. 143r

Opten xije februarij anno xLiij soe hebben Gerijt Peter Humanss, Henrick Jacopss, Tonis Jan Reijnertss, Jan Henrick Maess, Tonis Adriaensz Smijt ende Cornelis Adriaensz Smijt haer deijlinge aengebrocht zoe recht is aengaende gronden ende anthoofden.

Fol. 143v

Opten negenentwintichsten dach in januarij anno xLiij soe zijn voer ons comen Aert Claess, Adriaen Claess, Willem Wouterss, Elizabeth ende Grietken, hen susters, ende hebben over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Wouter Aertss.

Fol. 144r

Opten vierden dach in februarij anno xLiij soe is voer ons comen Gerijt Peter Humanss ende heeft over gegeven met eenen verlije zoe recht is Adriaen Adriaenss van Waelwijck.

Fol. 144r

Opten xje mert anno xLiij soe is voer ons comen Jan Adriaenss Maet ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Tonis Janss.

Fol. 144v

Opten ixe aprill anno xLiij soe is voer ons comen Jan Peterss Paep ende heeft geloeft Adriaen van Clootwijck te betalen.

Fol. 144v

In eodem anno et die soe zijn voer ons gecomen heer Philips Philipsz, priester ende Claes Philipsz, zijn brueder, Claes Janss Vos ende Aenken Adriaen Heijmanss wedue ende hebben haer lotinge ende deijlinge aengebrocht.

Fol. 145r

Opten xxixe januario anno xLiij soe is voer ons comen Adriaen Adriaenss Maet ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Henrick van Vlimen de Jonge.

Op 17-10-1546 draagt Henrick over aen Aert Willemss van Huesden.

Fol. 145r

In eodem anno et die soe is voer ons gecomen Adriaen Henrick Willemss hem bedanckt van goeder betalinge van de wilkeur door Aert Wouters verleden.

Fol. 145v

Opten vije dach in meij anno xLiij soe is voer ons comen de Jonge Henrick van Vlimen ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Willem Aertss huijsvrou tbv haer man.

Fol. 145v

Opten elfsten dach in april anno xLiij soe is voer ons comen Geman Gemanss ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen Henrick Willemss.

Fol. 146r

Soe is voer ons comen Beatris Lambrecht Dircxz huijsvrou namens haer man ende heeft verwilcuert schuldich te zijn Anneken Willem van Waelwijcxdr.

Op 4-1-1544 draagt Lambrecht over aen Mariken Willem van Waelwijcxdr.

Fol. 146r

Opten lesten dach in april anno xLiij soe is voer ons comen Michiel Lucas??? vanden Sprange ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Jan Peterss Paep mede tbv Dirck Aen Schouten kijnderen.

Toegevoegd: Ten vollen betaelt heeft mij Adriaen Tonisz aengebrocht dat den schout hem bevohlen heeft.

Fol. 146v

Opten vije meij anno xLiij soe is voer ons comen Katherina Jan Gerijt Mombersdr met Jan haer vader ende voicht ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Wouter Aertss tbv Aert zijn zoens weeskijnt.

Fol. 146v

Opten iiije junij anno xvc xLiij soe is voer ons comen Wijn Gerijtss ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Berthout Willemss ende Lijsbeth Adriaen de Roijsdr.

Fol. 147r

In eodem anno et die soe zijn voer ons gecomen Willem Rommen ende Tonis Rommenz ende hebben geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Berthout Willemss ende Lijsbeth Adriaen de Roijsdr

Lijsbeth x Jan Tonis Robben.

Fol 147v

Opten vijfentwinrichsten dach in junio anno xLiij soe is voer ons gecomen Sijmon Bernaertss ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Alaert Aertss vanden Sluijs.

Fol. 147v

Opten xviije julij anno xLiij soe is voer ons comen Maes Rommenz ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Wouter Peterss de Wit.

Fol. 148r

Opten iije julij anno xLiij soe is voer ons comen Wouter Aertss mede als voicht van Aert zijns zoens weeskijnt ende als voicht van Herman de Roijs weeskijnderen ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Wouter Mathijss mede tbv Claes Henricxz van Baerdwijck. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Jan Aertss Momber van zijn huijsvrouwe wegen ende ??? Lambertsz mede namens swagers ende Hilleken Wouterss wedue zijn voldaen.

Fol. 148v

Opten …. anno xLiij soe is voer ons gecomen Adriaen Adriaenss van Waelwijck ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Henrick Claess van Baerdwijck.

Toegevoegd: Claes van Baerdwijck is voldaen.

Fol. 148v

Opten derden dach julij anno xvc xLiij soe is voer ons comen Jacop Peterssoen ende heeft over gegeven met eenen verlije zoe recht is Wouter Aertssoen tbv Aert zijns zoens wedue ende weeskijnt.

Fol. 149r

Opten xvje augusti anno xLiij soe heeft Willem Janss van Waelwijck geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Peter Adriaen Henricxz.

Fol. 149r

In eodem anno et die soe heeft gekent Henrick van Baerwijck dat hij overgegeven met eenen verlije Adriaen van Waelwijck.

Fol. 149r

In eodem anno et die soe zijn voer ons comen Claes Janss Loij ende Adriaen Michielss als voicht zijnder huijsvrouwe ende hebben over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Peter Janss Loij.

Fol. 149v

Opten xviiije septembris anno xvc xLiij soe zijn voer ons gecomen Wouter Cornelissoen ende Sijmon Willems Sijmonss ende hebben geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Joost van Ratinge ende Kaerll Lijssalcz.

Toegevoegd: Op 14-11 verclaert Cornelis? vanden Berch dat de wilcuer voldaen is.

Fol. 150r

In eodem anno et die zoe zijn voer ons gecomen Joost van Ratinge ende Kaerll Lijssalcz x joncfrou Agnees van Ratinge ende hebben over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Sijmon Willem Zijmonssoen ende Wouter Corneliss.

Fol. 150v

Soe is voer ons gecomen Jan Peterss mede namens Jacop Peterssoen, Reijnier Berck, Baetris Petersdr, Cornelis Wittens wedue, Mariken Cornelisdr, Wijt Corneliss, Peter Corneliss ende Frans Corneliss ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Willem Willemssoen, 8-11-1537.

Fol. 150v

In eodem anno et die soe is voer ons gecomen Jan Peterss mede namens voers personen ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Peter Wouterss.

Fol. 151r

In eodem anno et die soe zijn voer ons comen Henrick van Wijgaerden mede namens joncfrou Adriana van Zwieten wedue Gherijt Herman Floriss, heer van Wijgaerden mede namens van Godscalck van Wijgaerden, zijn broeder ende als voicht van joncfrou Berthout van Wijgaerden en Joost van Wijgaerden mede namens Willem van Halmale, autman in Antwerpen ende Lanceloot, rentmeester der stadr voerss als voichden vande kijnderen van Henrick vanden Werve ende namens Cornelis van Borsele, balju van Brouwershaven en namens Jan Willem Reijerss ende Jan Ogierss voer een twelfste deel. Meester Jan de Jonge, grieffier van Hollant voor 1/12 ende namens Jan Hoen? Willemss, borgemeester van Dordrecht, heer Jan, priester ende pastoer van IJselmonde namens Joncker Wijnant van Laer ende hebben over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Willem Willemss, schout van Sprang.

Fol. 151r

In eodem anno et die soe is voer ons gecomen hebben die voerss personen over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Peter Wouterss.

Fol. 151v

Opten xvije septembri anno xvc xLiij soe is voer ons comen Aenken Adriaen Heijmanss wedue ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Jan Thomas Henricxz.

Fol. 152r

Opten xxiiije septembris anno xLiij soe is voer ons comen Gerijt Smijt Gerijtssoen ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Claes Janssoen Vos. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 152v

Int jaer ons heeren xvc anno xL opten …. soe is voer ons comen Henrick Henrick Baijenss ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Jan Claess tbv Henrick die Scerders kijnderen.

Toegevoegd: Herman Govertss als voocht is voldaen.

Fol. 152v

Opten xe novembris anno xLiij soe heeft Cornelis Adriaen Tijmerman geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Huijch de Roij.

Fol. 153r

Opten lesten septembris anno xLiij soe is voer ons comen Jan Willemss ende heeft geloeft ende verwilcuert Ghijsbrecht Corneliss.

Fol. 153r

Opten xviije junij anno xvc xLiij soe is voer ons comen Henrick Claess van Baerdwijck ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Adriaen Adriaenss van Waelwijck.

Fol. 153v

Opten ve novembris anno xLiij soe is voer ons comen Henrick Toniss ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Willem Rommenz.

Op 20-4-1545 draagt Willem over aen Joost Toniss tbv Herman de Roijs kijnderen.

Fol. 154r

Opten …. septembris anno xLiij soe is voer ons comen Adriaen Henrick Janss ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Zeger Toniss.

Op 31-5-1546 draagt Zeger over aen Henrick Janss. Op 12-10-1547 draagt Henrick over aen Huijbert Dircxz tbv de HGeest van Cappel.

Fol. 154r

In eodem anno et die soe is voer ons gecomen Zeger Toniss ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Henrick Janss.

Fol. 154v

Opten ve novembris anno xLiij soe is voer ons comen Gerijt Lenaertssoen ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Wouter Aertssoen tbv Herman de Roijs kijnderen.

Fol. 154v

In eodem anno et die soe is voer ons comen Claes Peter Jacopss ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Henrick Ghijsbrechtsz Peijman.

Fol. 155r

Opten xixe novembris anno xLiij soe is voer ons comen Katherina Jan Gerijtssdr wedue Aert Wouterss ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Wouter Aertss tbv Herman de Roijs kijnderen.

Fol. 155r

In eodem anno et die soe hebben Claes Janss Vos ende Zeger Toniss een vutsprake gedaen tusschen Aenken Adriaen Heijmanss wedue ter eenre ende Cornelis Jacopss ter ander zijde.

Fol. 155v

Opten xxvje novembris anno xLiij soe is voer ons comen Lambrecht Dircxz ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Heijman Robbrechtsz.

Fol. 155v

In eodem anno et die soe is voer ons comen Lambrecht Dircxz ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Jan Claess Vos tbv Alijt zijnen suster weeskijnt in allen manieren als Lambrecht Heijman voorss verwilcuert heeft.

Fol. 156r

Opten derden dach decembris anno xLiij soe is voer ons comen Matheeus Janssoen ende heeft over gedragen met eenen verlije zoe recht is Staes Claes Staessoen.

Fol. 156r

In eodem anno et die soe is voer ons comen Jan Henricxz ende heeft over gedragen met eenen verlije zoe recht is Matheeus Janss.

Fol. 156v

Opten xvije decembris anno xLiij soe is voer ons comen Henrick van Vlimen Henricxz den Jonge ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Matheeus Janss.

Fol. 156v

In eodem anno et die soe is voer ons comen Matheeus Janss ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Henrick Henricxzoen van Vlimen de Jonge.

Fol. 157r

In eodem anno et die soe is voer ons comen Henrick van Vlimen de Jonge ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Peter Adriaen Henricxz.

Toegevoegd: Tonis Adriaensz is voldaen, 16-4-1569.

Fol. 157r

In eodem anno et die soe is voer ons comen Adriaen Michielss ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Elijzabeth Jan Loijendr.

Toegevoegd: Gerit Janss x Elijsabeth is voldaen, 24-6-1558.

Fol. 157v

Opten xije decembris anno xLiij soe is voer ons comen Claes Willemss van Waelwijck ende heeft over gegeven met eenen verlije zoe recht is Willem Rommenzoen.

Fol. 157v

Opten xvije decembris anno xLiij soe heeft Thijs Mathijss geloeft ende verwilcuert dat hij zijn schip nijet vercopen etc sal tenzij bij consent van Adriaen van Clootwijck Dircxz.

Fol. 157v

Opten lesten decembris anno xLiij soe is voer ons comen Reijnert Ghijsbrechtssoen ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Claes Janss Vos tbv Geriken Aertsdr.

Fol. 158r

Soe is voor ons comen Joost Lauwreijsz van Besoijen ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Adriaen Henrick Lambrechtsz, 1542.

Fol. 158r

Opten iije januarij anno xLiiij soe is voer ons comen Tonis Rommenz ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Claes Janss Vos.

Fol. 158v

Opten iije januarij anno xLiiij soe is heeft Tonis Rommenz geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Thoenken Willem van Waelwijcx wedue.

Fol. 158v

Opten iije januarij anno xLiiij soe hebben Thoenken Willem van Waelijcx wedue, Claes Willemss, Wouter Willemss, Jan Wouterss, Jan Gerijtss, Robbrecht Henricxz ende Mariken Willemsdr ende hebben over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Tonis Rommenz.

Fol. 159r

Opten xvije decembris anno xLiij soe is voer ons comen Staes Claes Staessen ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Jan Henricxz Lat.

Fol. 159r

Opten xxje januarij anno xLiiij soe is heeft Tonis Janssoen van Staeck geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen Adriaen Corneliss.

Fol. 159v

Opten xxviije januarij anno xLiiij soe is heeft Peter Lauwreijss geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Henrick Stoop.

Fol. 159v

In eodem anno et die soe is voer ons comen Hubrecht Adriaen Corneliss geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Andries Aertss.

Fol. 160r

In eodem anno et die soe is voer ons comen Adriaen van Clootwijck ende Liel? Claes de Brouwers wedue haer deijlinge aengebrocht.

Fol. 160r

Opten xxvije decembris anno xLiij soe is voer ons comen Jacop Peter Jacopss ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Herman Goiaertss.

Fol. 160v

Opten xxviije januarij anno xLiiij soe is voer ons comen Hubrecht Adriaenss ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Henrick van Vlimen de Jonge.

Fol. 160v

In eodem anno et die soe is voer ons comen heeft Henrick van Vlimen de Oude geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Thoenken Willem van Waelwijcx wedue.

Fol. 161r

Opten …. novembris anno xLiij soe zijn voer ons comen Tonis Corneliss ende Jacop Ghijsbrechtsz ende hebben over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Ghijsbrecht Ghijsbrechtsz lant hen aenbestorven nae doode van mr Gerijt van Clootwijck saliger.

Fol. 161r

Opten xxviije januarij anno xLiiij soe heeft Koell Jans geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Peter Lauwreijsz.

Op 27-2-1544 heeft Peter over gedragen aen Henrick Stoop.

Fol. 161v

Opten xje februarij anno xLiiij soe heeft Adriaen Adriaenss Luer? ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Cornelis Mathijss.

Fol. 161v

Opten xxxe januarij anno xLiiij soe zijn voer ins comen Adriaen Janss van Emmechoven x Thoenken Dirck van Clootwijcxdr, Jan van Clootwijck Dircxz, Jacop Peterss x Cornelia Dirck van Clootwijcxdr ende Elijzabeth Dirck van Clootwijcxdr samen namens Adriana Dirck van Clootwijcxdr, hen suster, ende hebben over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Adriaen van Clootwijc Dircxz, hen brueder.

Fol. 162r

In eodem anno et die soe hebben Jan van Clootwijc Dircxz, Jacop Peterss x Cornelia Dirck van Clootwijcxdr ende Elijzabeth Dirck van Clootwijcxdr samen namens Adriana Dirck van Clootwijcxdr, hen suster, ende hebben over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Adriaen van Clootwijc Dircxz, hen brueder, lant hen aenbestorven nae doode van mr Gerijt van Clootwijck, hun oom saliger. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 162v

Opten xje februarij anno xLiiij soe hebben Mathjijs Willemss ende Adriaen Jan Gerijtss gecoren van Hubrecht Adriaenss ende Adriaen Adriaenss ter eenre ende Adriaen van Clootwijck Dircx ende Henrick Ghijsbrechtszoen Paijman gecoren van Tonis Janss van Staeck x Sijken Adriaensdr ter andere zijde. Zij sluiten aan accoord.

Fol. 163r

Opten xxvje februarij anno xLiiij soe heeft Willem Peterss geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Henrick Ghijsbrechtsz Paijman.

Fol. 163r

Opten xxvije februarij anno xLiiij soe Jan Janss de Canter de Jonge heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Tonis Heijmanss.

Fol. 163v

Opten viije dach mert anno xLiiij soe is voer ins comen Reijnert Ghijsbrechtssoen ende geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen Adriaenss Schout tbv mr Ghijsbrecht Adriaensz.

Fol. 163v

Opten xve mert anno xLiiij soe heeft Aert Janss Koell geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Cleijs Meliss.

Fol. 164r

Opten xxije mert anno xLiiij soe is voer ins comen Willem Peterss ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Aert Schiltmanssoen.

Fol. 164r

In eodem anno et die soe is voer ons comen Aert Schiltmanssoen ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Willem Peterss.

Fol. 164v

Opten tweeden dach aprilis anno xLiiij soe heeft Gerijt Claes Voss over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Tonis Cornelissoen.

Fol. 164v

Opten xxje april anno xLiiij soe heeft Lambrecht Lambrechtsz geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen Henricxzoen.

Fol. 165r

In eodem anno et die soe heeft Jan Tonis Jan Heijnenzoen geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen Jan Gerijtss.

Fol. 165r

Opten lesten april anno xLiiij soe hebben Adriaen van Clootwijck met zijn adherenten ter eenre ende Henrick Ghijbrechtsz Paijman ter anderen zijde haer lotinge ende deijlinge aengebrocht.

Fol. 165v

Den negenthiensten april anno xLiiij soe zijn voer ins comen Lambrecht Lambrechtssoen ter eenre ende Aenken zijn huijsvrouwe ter anderen zijde. Zij maken hun testament.

Fol. 166r

Opten xxe mert anno xLiiij soe hebben Pauwels Peter Jacopss ende Jacop Peter Jacopss, zijn neeff geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen van Clootwijck.

Fol. 166r

Opten vijfsten meij anno xLiiij soe zijn metten anderen overcomen ende veraccordeert mr Gherijt van Gorp ende Aenken Heijn Jans wedue

Fol. 166v

Opten ijersten dach meij anno xLiiij soe is voer ins comen meester Gerijt Tijmerman ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Aert Peterss van Bommel.

Fol. 166v

In eodem anno et die soe is voer ons comen Claes Henricxz van Baerdwijck ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Aert Peterss van Bommel.

Fol. 167r

Opten vijfsten meij anno xLiiij soe is voer ons comen Matheeus Janssoen ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen Jacopss.

Fol. 167r

In eodem anno et die soe is voer ons comen Claes Janss Vos ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Berthout Willemssoen. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 167v

In eodem anno et die soe is voer ons comen Adriaen Adriaensz Luer ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Hubrecht Dircxz ende Henrick Adriaensz Back tbv ons lieve vrouw gilde van Cappel.

Fol. 167v

Opten vje april anno xLiiij soe is voer ins comen Adriaen van Clootwijck Dircxz ende heeft over gegeven met eenen verlije zoe recht is Henrick Henricksz Stoop. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Hubrecht Dircxz heeft betaald.

Fol. 168v

Den lesten april anno xLiiij heeft Peter Henricxz geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Jacop Peterss.

Fol. 168v

Opten ve meij anno xLiiij soe is zijn voer ins comen Gerijt Henricxz van Hoeff ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Henrick Paijman.

Fol. 169r

In februarij anno xLiiij heeft Willem Rommenz geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Gerijt de Roij.

Fol 169r

Den ve meij anno xLiiij heeft Ghijsbrecht Wouterss geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn heer Joost de Roij.

Fol. 169v

In eodem anno et die soe heeft Claes Willemss van Waelwijck over gegeven met eenen verlije zoe recht is Willem Rommenz.

Fol. 169v

Opten negensten meij anno xLiiij soe is zijn voer ins comen Henrick Claess van Baerdwijck ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Adriaen Tonis Dircxz de Oude.

Fol. 169v

Opten vijfsten meij anno xLiiij heeft Adriaen Jacopss over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Matheeus Janss.

Fol. 169v

In eodem anno et die soe is voer ons comen Adriaen Bijenss ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Peter Wouterss Paep.

Fol. 170r

Opten xxe februarij anno xLiiij soe is zijn voer ins comen Gerijt Adriaen Hubrechtszoen ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Wouter Aertssoen.

Fol. 170v

Opten xxe meij anno xLiiij soe is zijn voer ins comen Adriaen Adriaen Corneliss ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Gerijt Adriaenss de Roij.

Fol. 170r

Opten iiije junij anno xLiiij soe heeft Cornelis Aertss geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Jan Peterss Paep.

Fol. 171r

Opten xxve meij anno xLiiij soe heeft Jan Willemss Stroemken geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Henrick Ghijsbrechtsz Paijman.

Fol. 171r

Opten vierden junij anno xLiiij soe heeft Wouter Aertss gekent dat hij heeft vercoft aen Jacop Sandrijnss.

Fol. 171v

In eodem anno et die soe heeft Reijnert Ghijsbrechtsz geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Gerijt Peter Humanss.

Op 6-6-1544 draagt Peter over aen Adriaen Lambrechtsz.

Op 4-3-1546 draagt Jan Meeuss over aen Denis Aertss.

Fol. 171v

Nederveen

Opten xe meij anno xLiiij soe is zijn voer ons comen Willem Heijman Aertss ende Gerijt Rommenz x Neelken Heijman Aertsdr ende gaven over met eenen verlije zoe recht is mr Gerijden van Gorp ende Aert Heijman Aertss.

Fol. 172r

Nederveen

In eodem anno et die soe is voer ons comen Aert Heijman Aertss ende heeft over gegeven met eenen verlije zoe recht is meester Gerijden van Gorp.

Fol. 172r

Opten xvje junij anno xvc xLiiij soe heeft Claes Janss Loij geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Cornelis Jacopss.

Fol. 172r

In eodem anno et die soe heeft Jan Gerijtss geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen Tonis Dircxz.

Fol. 172v

Opten lesten junij anno xLiiij soe heeft Lijs Jan Henricx wedue geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Jan Adriaen Heijmanss.

Fol. 172v

Nederveen

In eodem anno et die soe heeft Gerijt Andriessoen over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Cornelis Mathijss. Betaald wordt via een wilkeur.

Op 20-6-1552 draagt Cornelis over aen Michiel Janss met consent van Aert Govertss, zwager.

Fol. 173r

Opten xxve junij anno xLiiij soe heeft Vranck Wijnen geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Henrick Ghijsbrechtsz Paijman.

Fol. 173r

Opten lesten junij anno xLiiij soe heeft Gielis Henricxz geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Jan Claes Sceren.

Fol. 173v

In eodem anno et die soe heeft Lambrecht Adriaenszoen over gegeven met eennen verlije zoe recht is Lijsken Jan Henricxz wedue.

Fol. 173v

Opten vierden dach in julio anno xLiiij soe is zijn voer ins comen Cornelis Janss vanden Velden namens joncfrou Anna van Etten wedue Jan van Berchem, procuratie Antwerpen, 20-6-1543, ende heeft over gegeven met eenen verlije zoe recht is Adriaen Henrick Willemss, Claes Janss Vos ende Willem Peterssoen. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 174v

In eodem anno et die soe heeft Cornelis Janss namens voerss heeft over gegeven met eenen velije zoe recht is Adriaen Tonis Dircxz de Oude. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 175r

In eodem anno et die soe heeft Cornelis Janss namens voerss heeft over gegeven met eenen velije zoe recht is Adriaen Tonis Dircxz de Oude. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 175v

In eodem anno et die soe heeft Cornelis Janss namens voerss heeft over gegeven met eenen velije zoe recht is Gerit Smijt Gerijtss.

Fol. 175v

In eodem anno et die soe heeft Cornelis Janss namens voerss heeft over gegeven met eenen velije zoe recht is Hubrecht Dirck Adriaensz.

Fol. 175v

In eodem anno et die soe hebben Lambrecht Dircxz ende Jan Henrick Maess ontfangen verlije zoe recht is gelijck ende zoe veel alks Gerijt Smijt Gerijtss ende Hubrecht voirss ontfangen hebben.

Fol. 176r

In eodem anno et die soe hebben Gerijt Smijt Gerijtss ende Hubrecht Dircxz, Lambrecht Dircxz ende Jan henrick Maess geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Cornelis Janss tbv als voerss.

Fol. 176v

In eodem anno et die soe heeft Cornelis Janss namens voerss heeft over gegeven met eenen velije zoe recht is Henrick Ghijsbrechtsz Paijman.

Fol. 177r

In eodem anno et die soe heeft Cornelis Janss namens voerss heeft over gegeven met eenen velije zoe recht is Gerijt Smijt Gerijtss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 177v

In eodem anno et die soe heeft Cornelis Janss namens voorss heeft over gegeven met eenen velije zoe recht is Hubrecht Dircxz. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 178r

In eodem anno et die soe heeft Cornelis Janss namens voerss heeft over gegeven met eenen velije zoe recht is Adriaen van Clootwijck Dircxz ende Jan Henrick Maess. Betaald wordt via een wilkeur door Jan Henrick Maess.

Fol. 178v

In eodem anno et die soe heeft Cornelis Janss namens voerss heeft over gegeven met eenen velije zoe recht is Henrick Adriaenss Back. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 179r

In eodem anno et die soe heeft Cornelis Janss namens voorss heeft over gegeven met eenen velije zoe recht is Adriaen van Clootwijck Dircxz. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 179v

In eodem anno et die soe heeft Cornelis Janss namens voorss heeft over gegeven met eenen velije zoe recht is Henrick Ghijsbrechtsz Paijman. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 180r

Copie

Antwerpen

Joncfrou Anna van Etten wedue Jan van Berchem mede namens hun kijnderen machticht Joachim van Berchem. Cornelis Janss vanden Velde, Peteren Janss, wonende tot Etten ende Hessele van Elen om al haer goederen te verkopen etc.

Fol. 180v

Opten xje augusti anno xLiiij soe is zijn voer ons comen Adriaen Tonis Dircxz de Jonge ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Henrick Ghijsbrechtsz Paijman tbv Barbara Adriaen Henrick Maess wedue, zijn moeder.

Fol. 180v

Opten xvje januarijanno xLiiij soe heeft Hubrecht Henrick Maess geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Henrick Ghijsbrechtsz Paijman tbv Barbara, zijn moeder.

Fol. 181r

Opten xxe junij anno xLiiij soe heeft Adriaen Tonis Cornelissoen [in de kop: de Rover] geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Henrick Ghijsbrechtsz Paijman ende Dirck Adriaensz als kerckmrs van Cappel.

Fol. 181r

Opten ixe septembris anno xLiiij soe hebben Rombrecht Henricxsz als voicht van Anneken ende Mariken Willemss van Waelwijcxdr over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Anthonis Baijenss.

Fol. 181v

In eodem anno et die soe is voer ons comen Cleijsken Adriaen Corneliss x Michiel Henricxz ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Anthonis Janss van Staeck.

Fol. 181v

In eodem anno et die soe hebben Peter Janss de Jauwer ende Bouwen Michielss aengebrocht dat Jan Lauwreijss van Besoijen gheen goet heeft binnen den ambocht voerss daer Willem Robbrechtsz aenverhalen mochten.

Fol. 181v

Den xxxe augusti anno xLiiij soe heeft Adriaen van Clootwijck over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Adriaen Henrick Willemss.

Fol. 182r

In eodem anno et die soe heeft Ghijsbrecht Ghijsbrechtszoen over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Adriaen van Clootwijck Dircxz.

Fol. 182r

Opten xxije septembris anno xLiiij soe is voor ons comen Human Dircxz als voocht van zijn huijsvrou ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Wouter Mathijss.

Fol. 182v

Opten ije octobris anno xLiiij soe is voor ons comen Gherijt Evertss ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Adriaen Thonis Dircxz de oude. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 182v

Opten xxije mert anno xLiiij soe is voor ons comen Willem Peterss ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Adriaen Willem Willemss ende Frans Corstiaenss.

Fol. 183r

Opten xxe julij anno xLiiij soe hebben Hubrecht Adriaenss, Cornelis Willem Peterss, Aert zijn brueder, Dingenken ende Peterken, hen susters, ende hebben over gegeven met eenen verlije zoe recht is Adriaen van Clootwijck Dircxz. Betaald wordt via een wilkeur aen Willem Peterss erffgenamen.

Fol. 183r

Opten xije mert anno xLiiij soe hebben Adriaen Willem Willemss ende Frans Corstiaenss geloeft ende verwilcuert Willem Peterss schadeloos te houdenvan een wilkeur als Willem Peterss gedaen heeft Aert Schiltmanss.

Fol. 183v

Opten xxe octobris anno xLiiij soe zijn voor ons comen Adriaen van Clootwijck Dircxz, Adriaen Henrickz ende Claes Janss Vos ende hebben haer lotinge ende deijlinge aengebrocht.

Fol. 183v

Opten xxviije julij anno xLiiij soe hebben heer Pauwels, pastoer tot Cappel, Adriaen van Clootwijck Dircxz ende Henrick Ghijsbrechtsz Paijman een vutsprake ghedaen tusschen de erffgenamen van Willem Peterss ter eenre ende Willem Peterss wedue ter anderen zijde.

Fol. 184r

Den iiije novembris anno xLiiij soe heeft Willem Claesz over gedragen zoe recht is Aert Joesten een deel van de wilkeur hem door Adriaen Baijenss gedaen.

Fol. 184r

Anno xLiiij den iije in octobri soe heeft Eelen Ghieliszoen over gegeven met eenen verlije zoe recht is Jan Aertssoen

Fol. 184r

In eodem anno et die soe heeft Jan Aertss geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Jan Claess.

Fol. 184v

Opten iiije novembris anno xLiiij soe is voor ons gecomen Anneken Adriaen Lambrechtszdr x Dries Aertssoen ende herroept haer testament tanderen tijden gemaeckt.

Fol. 184v

Opten iiije novembris anno xLiiij soe is voor ons gecomen Jan Toniss de Leeu ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Tonis Baijenss.

Tonis draegt gelijck over aen Claes Janss Vos. Betaald wordt via een wilkeur.

Tonis draegt de wilkeur over aen Tonis Stoffelsz, 8-3-1546.

Fol. 185r

Opten xxve octobris anno xLiiij soe is voor ons gecomen Adriaen Adriaensz Bijlen ende heeft hem goede betalinge bedanckt van een goijen hem aenbestorven van zijn grote moeder in Thonis Zegers goijen.

Fol. 185r

Opten xve decembris anno xLiiij soe is voor ons comen Jacop Willemss van Haren ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen van Clootwijck Dircxz.

Fol. 185r

Opten xije januarij anno xLv soe Jan Tonis Jan Heijnenz over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Claes Janss Vos.

Fol. 185v

In eodem anno et die soe heeft Andries Aertss over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Adriaen Adriaenss van Waelwijck.

Fol. 185v

In eodem anno et die soe heeft Maes Rommenz geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Wijn Gerijtss.

Fol. 186r

Opten xvije novembris anno xLiiij soe heeft Henrick Henricxz Stoop geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Cornelis Mathijss.

Fol. 186r

Opten xve decembris anno xLiiij soe heeft Adriaen Henrick Janss geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Joest Toniss tbv Herman de Roijs kijnderen ende Jan Gerijtss tbv Aert Wouters kijnt.

Fol. 186v

Opten lesten novembris anno xLiiij soe zijn voor ons comen Adriaen Lambrechtsz ter eenre ende Willemken, zijn huijsvrouw ter naderen zijde. Zij maken hun hijlixe voerwaert.

Genoemd: Anna Adriaen Lambrechtszdr, voorkijnt.

Fol. 187r

Opten xve decembris anno xLiiij soe Adriaen Henrick Janss geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Hilleken Wouter Aertss wedue.

Fol. 187r

Opten ijersten decembris anno xLiiij soe heeft Robbrecht Adriaenss geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Jan Ghijsbrechtsz de Molder.

Fol. 187r

In eodem anno et die soe is voer ons comen Wouter Mathijssoen ende Claes Henricxz van Baerdwijck ter eenre ende Matheeus Janssoen ter andere zijde ende hebben haer lotinghe ende deijlinge aengebrocht.

Fol. 187v

In eodem anno et die soe heeft Jan Janss Dollick de Jonge geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn heer Philips.

Fol. 187v

Opten xvije novembris anno xLiiij soe zijn voer ons comen Peter Janss, Gherijt Janss ende Hilleken Jansdr ende hebben over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Ariken Meeuss.

Fol. 187v

In eodem anno et die soe is voer ons comen Aert Aertssoen de Schoenmaker ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn heer Lambrecht, priester van Besoijen.

Fol. 188r

Opten xxije decembris anno xLiiij soe zijn voer ons comen Jan Corneliss ende heeft opgedragen ende in handen gestelt van Peter Dieliss al zijn goederen waarmee zijn schuld is voldaen.

Fol. 188r

Opten xvije novembris anno xLiiij soe heeft Rombout Adriaensz Paep geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen Adriaensz van Hasselt.

Fol. 188v

In eodem anno et die soe heeft Henrick Willemss geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen van Clootwijck.

Fol. 188v

In eodem anno et die soe heeft Peter Lauwreijsz verwilcuert schuldich te zijn Willem Corstenz.

Fol. 189r

In eodem anno et die soe heeft Jan Adriaensz geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Jan Claess vanden Ou.

Fol. 189r

Opten xxije decembris anno xLiiij soe heeft Michiel Berthouts geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Willem Corneliss.

Fol. 189r

Opten xije januarij anno xLv soe heeft Peter Janss Oreman goeder betalinge bedanckt van Jacop Henricxz Stockman.

Fol. 189v

Opten xije januarij anno xLv soe heeft Wouter Lambrechtsz geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Cornelis Mathijss.

Op 27-6-1546 heeft Cornelis geld ontvangen van Adriaen Denijss ende dat van Wouter Lambrechtsz wedue.

Fol. 189v

Opten xxije octobris anno xLiiij soe is voer ons comen Zeger Toniss ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Anthonis Stoffelsz.

Fol. 190r

Den xxvije februarij anno xLv soe hebben Hubrecht Dircxz ende Adriaen Tonis Dircxz als gesworenen van Cappel. Als zij de jaerlijxse rente aen Baijen Goiaertss lossen tuschen nu ende Sinte Marien Madalenen dach dan zal Baijen aent hootgelt corten.

Fol. 190v

In eodem anno et die soe heeft heer Hubrecht Adriaensz, priester, over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Cornelis Adriaensz Tijmerman, zijn brueder, zijn besterf in goijen hem aengecomen van Baijen Hendrick Maess, zijn oom.

Fol. 190v

Opten ixe februarij anno xLv soe zijn voer ons comen Aert Heijman Aertss ende Willem zijn brueder, ende hebben over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Gherijt Robbrechtsz.

Fol. 190v

In eodem anno et die soe heeft Peter Hendricxz geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen van Clootwijck, schout.

Fol. 191r

Opten ixe februarij anno xLv soe heeft Aert Claess geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Cornelis Mathijss.

Fol. 191r

In eodem anno et die soe is voer ons comen Staes Claess ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Jan Henricxz van Vlimen.

Fol. 191v

In eodem anno et die soe heeft Melis Janss geloeft Joest Toniss tbv Herman de Roijs kijnderen dat hij die voerss kijnderen niet lastig zal vallen mbt het schip dat hij van Herman de Roij gekocht heeft.

Fol. 191v

In eodem anno et die soe is voer ons comen Aert Claess ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Joest Toniss tbv Herman de Roijs kijnderen.

Toegevoegd: Staes Hermans is voldaen.

Fol. 192r

In eodem anno et die soe is voer ons comen Jan Janss Lu ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Jan Corneliss zijn deel van de erfenis van zijn broeder.

Op 20-4-1545 hebben Geman Gemanssoen ende Adriaen Henrick Janssoen overgeven hun deel aen Jan Corneliss.

Fol. 192v

Opten xxve februarij anno xLv soe zijn voer ons comen Tonis Toniss Paep ende Huijch die Roij hebben geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Mathijs Willemss.

Toegevoegd: Mathijs Willem Adriaen Janss is voldaen.

Tonis Willemss Paep heeft zijn deel betaelt.

Fol. 192v

In eodem anno et die soe hebben Tonis Toniss ende Huich die Roij voerss geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Peter Mertenss mede namens zijn kijnderen.

Fol. 193r

In eodem anno et die soe is voer ons comen Mathijs Willemss ende heeft over gegeven met eenen verlije zoe recht is Tonis Toniss Paep ende Huijch die Roij.

Fol. 193r

Opten xxiiije mert anno xLv soe zijn voer ons comen joncker Gherijt van Vladeracke, heer tot Ghissen ende Noulant ende heeft over gegeven met eenen verlije zoe recht is Adriaen van Clootwijck Dircxz.

Fol. 193v

In eodem anno et die soe is voer ons comen joncker Gherijt voerss ende heeft over gegeven met eenen verlije zoe recht is Cornelis Adriaensz Tijmerman. Betaald wordt via een wilkeur (folio 196r)

Fol. 193v

In eodem anno et die soe is voer ons comen joncker Gherijt van Vladeracke voerss ende heeft over gegeven met eenen verlije zoe recht is Adriaen Peter Paepszoen. Betaald wordt via een wilkeur (folio 195v)

Fol. 193v

In eodem anno et die soe is voer ons comen joncker Gherijt van Vladeracke voerss ende heeft over gegeven met eenen verlije zoe recht is Peterr Wouterss Paep. Betaald wordt via een wilkeur (folio 195r)

Fol. 194r

In eodem anno et die soe is voer ons comen joncker Gherijt van Vladeracke voerss ende heeft over gegeven met eenen verlije zoe recht is Adriaen Adriaenss van Waelwijck ende Peter Wouterss Paep. Betaald wordt via een wilkeur (folio 195v)

Fol. 194r

In eodem anno et die soe is voer ons comen joncker Gherijt van Vladeracke voerss ende heeft over gegeven met eenen verlije zoe recht Jan Peterss Paep. Betaald wordt via een wilkeur (folio 195r)

Fol. 194r

In eodem anno et die soe is voer ons comen joncker Gherijt van Vladeracke voerss ende heeft over gegeven met eenen verlije zoe recht is Willem Rommenz ende Thonis Rommenz. Betaald wordt via een wilkeur (fol 196r)

Fol. 196v

Opten xxve februarij anno xLv soe zijn voer ons comen Meth Jan van Waelwijcx wedue ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Anthonis Rommenz.

Fol. 196v

In eodem anno et die soe is voer ons comen Hilleken Arent? Aertss wedue ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Anthonis Rommenz tbv Jacopsken, zijn dochter.

Fol. 196v

In eodem anno et die soe is voer ons comen Meth Jan van Waewijcx wedue ende heeft over gegeven met eenen verlije zoe recht is Adriaen Aertss van waelwijck.

Fol. 197r

Opten xxiiije mert anno xLv soe heeft Adriaen van Clootwijck Dircxz geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn joncker Gherijt van Vladeracken, heer tot Ghissen ende Noulant.

Fol. 197r

In eodem anno et die soe heeft Gerijt Adriaensz de Roij geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn joncker Gerijt voerss.

Fol. 197v

In eodem anno et die soe heeft Claes Janss Vos gekent voor mij dat hij tanderen tijden gegeven heeft een vrij ghift Dirck Adriaens Scouten.

Fol. 197v

Anno xvc xLv den ixe mert soe zijn voer ons comen Joost Toniss namens Herman de Roijs weeskijnderen, Jan Gerijtsz als voicht van Aert Wouterss weeskijnt, Peter Ghijsbrechtsz x Lijsken Gerijtsdr ende Hilleken Wouter Aerts wedue ende hebben over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Zeger Toniss. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Staes Hermans is mede namens zijn suster ende broeder voldaen.

Jan Gerijts Momber en Hilleken zijn voldaen.

Fol. 197v

In eodem anno et die soe zijn voer ons comen Jan Gerijtsz als voicht van Aert Wouterss weeskijnt, Peter Ghijsbrechtsz x Lijsken Gerijtsdr ende Hilleken Wouter Aerts wedue ende hebben over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Joost Toniss tbv Herman de Roijs kijnderen. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 198v

Copie

Verklaring van de gerechten van Antwerpen dat Joncfrou Anna van Etten wedue Jan van Berchem de goederen zij samen met haer twee dochters ende twee zoenen bezit mag verkopen etc. Tevens machticht zij Cornelis vanden Velden, 16-7-1545.

Fol. 199v

Opten xxviije mert anno xLv soe zijn voer ons comen Dirck vanden Meruwen Dircxz ende Dirck van Nuijsenborch Janss x Margriet Dirck vanden Neruwensdr, beijde mede namens Jacoba ende Jochim Dirck vanden Meruwensdr, hen susters, ende hebben over gegeven met eenen verlije zoe recht is Henrick Henricxz van Vlimen de Oude, Heijn Adriaen Heijmanss ende Berthout Janss. Betaald wordt via een wilkeur (folio 202r).

Fol. 199v

In eodem anno et die soe zijn voer ons comen Dirck vanden Meruwen Dircxz cum suis voerss ende hebben over gegeven met eenen verlije zoe recht is Jan Claess vanden Ou ende Maes Rommenz. Betaald wordt via een wilkeur (folio 201v).

Fol. 200r

In eodem anno et die soe zijn voer ons comen Dirck vanden [Meruwen] Dircxz cum suis voerss ende hebben over gegeven met eenen verlije zoe recht is Elijzabeth Eelen wedue. Betaald wordt via een wilkeur (folio 201v).

Op 6-6-1545 heeft Jan Cornelisz geloeft Elijzabeth, zijn moeder, schadeloos te houden.

Fol. 200r

In eodem anno et die soe zijn voer ons comen Dirck vanden Meruwen Dircxz cum suis voerss ende hebben over gegeven met eenen verlije zoe recht is Gielis Henricxz ende Cornelis Jacopss tbv Herman Dircxz. Betaald wordt via een wilkeur (folio 203r).

Fol. 200v

In eodem anno et die soe zijn voer ons comen Dirck vanden Meruwen Dircxz cum suis voerss ende hebben over gegeven met eenen verlije zoe recht is Anthonis Baijenss.

Fol. 200v

In eodem anno et die soe zijn voer ons comen de voerss deponenten ende hebben over gegeven met eenen verlije zoe recht is Floris Janss die Smijt. Betaald wordt via een wilkeur (folio 202r).

Fol. 200v

In eodem anno et die soe zijn voer ons comen de voerss deponenten ende hebben over gegeven met eenen verlije zoe recht is Wijn Gerijtss. Betaald wordt via een wilkeur (folio 202v).

Fol. 201r

In eodem anno et die soe zijn voer ons comen de voerss deponenten ende hebben over gegeven met eenen verlije zoe recht is Floris Janss die Smijt. Betaald wordt via een wilkeur (folio 202v).

Fol. 203r

Opten xxe aprilis anno xLv soe is voer ons comen Adriaen van Clootwijck Dircxz ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Jacop Willemss.

Fol. 203r

In eodem anno et die soe heeft Jacop Willemss over gegeven met eenen verlije zoe recht is Adriaen van Clootwijck Dircxz.

Fol. 203v

In eodem anno et die soe is voer ons comen Geman Gemanssoen ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Huich die Roij.

Fol. 203v

In eodem anno et die soe is voer ons comen Mathijs Wouterss ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Jacop Willemss.

Fol. 204r

In eodem anno et die soe is voer ons comen Jacop Willemss ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Mathijs Wouterssoen.

Fol. 204r

In eodem anno et die soe is voer ons comen Rombout Adriaensz Paep ende heeft geloeft Cornelis Mathijs te betalen.

Fol. 204v

In eodem anno et die soe heeft Jan Claess vanden Ou geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Hubrecht Hendricxz.

Fol. 204v

Opten xxe junij anno xLiiij soe zijn voer ons comen Jan Adriaen Heijmanss ende Hubrecht Henrick Maessoen als dekens van sinte Barbara ende sinte Anthonis ghilden ende hebben over gedragen zoe recht is Gherijt Andriessoen.

Fol. 204v

Opten xxe aprilis anno xLv soe is voer ons comen Gerijt Peterss ende heeft over gegeven met eenen verlije zoe recht is Jasp Gerijtssoen tbv Thonis Janss Ineuselur???.

Fol. 204v

In eodem anno et die soe is voer ons comen Gerijt Peterss ende heeft over gegeven met eenen verlije zoe recht is Gherijt de Rover.

Fol. 205r

In eodem anno et die soe is voer ons comen Cornelis Mathijssoen ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Aert Schiltmanss mede namens Wouter Schiltmanss, Alijt ende Neelken Schiltmansdr.

Fol. 205r

In eodem anno et die soe is voer ons comen Aert Schiltman Jacopss mede namens Wouter Schiltman Jacopss, Alijt ende Neelken Schiltmansdr, zijn susteren, ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Cornelis Mathijss.

Fol. 205v

In eodem anno et die soe heeft Huich de Roij geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen van Clootwijck mede tbv Ghijsbrecht Ghijsbrechtsz.

Fol. 205v

In eodem anno et die soe is voer ons comen Hubrecht Janss Praser ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Henrick Paijman tbv die pastoer van Cappel.

Fol. 205v

Opten vierden meij anno xLv soe is voer ons comen Adriaen Robbenz ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen Jan Gerijtss.

Op 19-5-1546 draagt Adriaen over aen Aert van Gheel tbv Reijner Berck kijnderen.

Fol. 206r

In eodem anno et die soe zijn voer ons comen Henrick Henricxz Stoop, Peter Lauwreijsz, Wouter Peterssoen ende Willem Rommenz ende hebben over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Michiel Berthoutszoen.

Fol. 206r

Opten xxiije februarij anno xLvj soe heeft Joost van IJsendoorn ghekent dat hij vercoft heeft Michiel Berthoutsz 1/24 deel in voerss erff.

Fol. 206v

In eodem anno et die soe is voer ons comen Cornelis Aertss Paijns ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Henrick Henricxz van Vlimen de Jonghe.

Fol. 206v

In eodem anno et die soe is voer ons comen Cornelis Willemss ende heeft hem goeden betalinge bedanckt door Henrick Stoop de Jonge.

Fol. 206v

In eodem anno et die soe is voer ons comen Claes Janss Pot ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Peter Aertss Smijt.

Op 12-6-1549 draagt Peter over aen Dirck Adriaensz.

Fol. 207r

Opten ixe februarij anno xLvj soe hebben Willem Rommenzoen ende Maes Rommenz geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Cornelis Mathijssoen.

Fol. 207r

Opten iiije meij anno xLv soe is voer ons comen Geman Zijmonss ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Reijnert Ghijsbrechtsz.

Fol. 207v

In eodem anno et die soe is voer ons comen Henrick Peterssoen ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Adriaen Adriaen Hubrechtsz.

Fol. 207v

Opten xvije meij anno xLv soe zijn veraccordeert Gerijt Peterssoen van Bommel ter eenre ende Peter Adriaen Henricxz als voicht van zijn kijnderen bij Anthonia Gerijt Peterss voerss dochter.

Gerijt heeft een overleden broer Aert Peterss. Gerijt was getrouwd met Elijzabeth Woutersdr. Er is sprake van voor- en naekijnderen.

Fol. 208r

Opten xvije meij anno xLv soe is voer ons comen Jan Claess vanden Dussen ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Jenneken Wijn Gerijts huijsvrou tbv haer man.

Op 19-2-1547 draagt Wijn over aen Jan Thoniss.

Fol. 208v

In eodem anno et die soe is voer ons comen Jan Peterss Paep ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Marie Comen Aerts wedue.

Fol. 208v

In eodem anno et die soe is voer ons comen Adriaen Lambrechtsz ende Willemken Adriaen Lambrechtsz huijsvrou namens haer kijnderen ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Adriaen Toniss de Leeu.

Fol. 208v

Opten vije junij anno xLv soe is voer ons comen Ghijsbrecht Corneliss ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Dirck Adriaen Dircxz.

Fol. 209r

Opten xve junij anno xLv soe zijn voer ons comen Dirck Adriaen Dircxz ter eenre ende Wouter Peterss van Sprang ter anderen zijde ende hebben haer lotinge ende deijlinge aengebrocht.

Fol. 209r

Opten xxe decembris anno xLiiij soe zijn veraccordeert Adriaen Henrick Willemss, Henrick Ghijsbrechtsz Paijman, Claes Janssoen Vos, Adriaen Tonis Dircxz, Hubrecht Dircxz, Gerijt Smijt Gerijtss, Lambrecht Dircxz ende Jan Henrick Maessoen ter eenre ende Gerijt de Rover ter anderen zijde.

Fol. 209v

Opten xje dach in junij anno xLv soe is voer ons comen Beatris Adriaen Janss wedue met Henrick Ghijsbrechtsz als voicht ende gaff over met eender vrijer giften zoe recht is Jan Adriaensz.

Op 10-6-1551 draagt Jan Adriaen Janss over aen Dirick Adriaenss.

Fol. 209v

Opten xxije dach in meij anno xLv soe is voer ons comen Mariken Woutersdr wedue Bouwen Oom, vrouwe van Papendrecht met Gerijt Lauwreijss als voicht ende gaff over met eender vrijer giften zoe recht is Adriaen Henricxz.

Fol. 210r

In eodem anno et die soe hebben Adriaen Henricx die Bije ende Gerijt Henricxz van Hoeff, beijde wonende tot Sprang, geloeft schuldich te zijn Mariken Woutersdr wedue Bouwen Oems, vrouwe van Papendrecht.

Fol. 210v

Opten xve junij anno xLv soe is voer ons comen Henrick Henrick Baijenss ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen van Clootwijck Dircxz ende Adriaen van Waelwijck.

Fol. 210v

In eodem anno et die soe is voer ons comen Gerijt Smijt Gerijtss ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Henrick Ghijsbrechtsz Paijman ende Dirck Adriaensz als kerckmrs van Cappel.

Fol. 211r

Opten xiiije meij anno xLv soe is voer ons comen Jan Meliss ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Henrick Paijman.

Fol. 211r

Opten xxe aprilis anno xLv soe is voer ons comen Lenaert Adriaensz de Coster ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Matheeus Janss ende Peter Wouterss Paep als dekens van Sinte Anna Gilde van Cappel.

Fol. 211v

Opten lesten junij anno xLv soe is voer ons comen Wouter Peterss de Wit ende heeft over gegeven in testamenten dat alsulke goijen als Anna zijnder dochter weeskijnt van hem aenbestorvenmach nijet sal mogen vercoopen etc. Hetzelfde geldt voor Lijnken zijn dochter.

Fol. 211v

In eodem anno et die soe is voer ons comen Aert Claess ende is waerborch geworden tbv een schuld die Adriaen Sijmonss heeft aen Willem Claess.

Fol. 212r

In eodem anno et die soe is voer ons comen Claes Janss Pot ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Lambrecht Lambrechtsz.

Fol. 212r

Opten xxije augusti anno xLv soe is voer ons comen Neelken Reijer de Connincxdr wedue Gerijt Aertss [in de kantlijn en boven de naam: de Jonge Peter de Joede] met Mathijs Willemss als voichtende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Willem Zijmonss ende Peter Dircxz.

Fol. 212v

Opten xxve augusti anno xLv soe is voer ons comen Adriaen Tonis Wouter Laetsz? ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Human Dircxz.

Fol. 212v

In eodem anno et die soe is voer ons comen Peter Lauwreijsz ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Dircxken Mesmaker.

Fol. 212v

Opten xxije meij anno xLv soe zijn voer ons comen Adriaen Henricxz die Bije ende Gherijt Henricxz an Hoeff, beijde wonende tot Sprang, ende hebben geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Mariken Bouwen Ooms wedue, vrouwe van Papendrecht [zie folio 210v].

Fol. 213r

Den vje meij anno xLv soe is voer ons comen Jan van Clootwijck Dircxz mede namens Jacop Peters, sijn zwager, ende Adriaenken, zijn suster ende heeft over gegeven met eenen verlije zoe recht is Cornelis henricxz. Betaald wordt via een wilkeur.

Op 11-4-1551 draagt Jan over aen Adriaen van Clootwijck, zijnen broeder.

Fol. 213v

Opten xxve augusti anno xLv soe heeft Henrick Henricxzoen hen goeder betalinge bedanckt door Hugo Henricxz de Roij.

Fol. 213v

Opten xixe septembris anno xLv soe is voer ons comen Goiaert Andries Corstiaenss ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Henrick Ghijsbrechtsz Paijman.

Fol. 213v

In eodem anno et die soe is voer ons comen Henrick Ghijsbrechtsz Paijman heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Goiaert Andries Corstiaenss.

Fol. 214r

Opten sevenden dach septembris anno xLv soe is voer ons comen Hubrecht Adriaen Corneliss ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Hilleken Wouter Aertss wedue.

Fol. 214r

Opten xxije septembris anno voerss soe is voer ons comen Aert Claessoen ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Hilleken Wouter Aertss wedue.

Fol. 214r

Opten sevenden dach septembris anno xLv soe is voer ons comen Hendrick Adriaen Henricxz ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen Henricxzoen, zijn vader.

Fol. 214v

Opten xxije septembris anno xLv soe is voer ons comen Joost Tonissoen als voicht van herman de Roijs kijnderen ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Goiaert Andries Corstiaenss. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Staes Hermans, Willem? Lambertsz ende Joost Thoniss zijn voldaen.

Fol. 215r

In eodem anno et die soe is voer ons comen Goiaert Andries Corstiaenss ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen Tonis Dircxz de Oude.

Fol. 215r

Opten iiije julij anno voerss soe is voer ons comen mr Gerijt Janss Tijmerman ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Mariken Woutersdr wedue Bouwen Oom, vrouwe van Papendrecht.

Fol. 215v

Opten xxixe augusti anno voerss soe zijn voer ons comen Huijbrecht Adriaen Corneliss, Jan Tonis Jan Heijnenz ende Lambrecht Lambrechtsz ende hebben geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Aert Schiltman Jacopssoen.

Fol. 216r

Opten ijersten julij anno voerss soe is voer ons comen Mathjijs Willemssoen mede namens derffgenamen van Roloff Henrick Willemssoen ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Claes Janssoen Vos.

Op 18-12-1545 heeft Geman Zijmonss over gegeven aen Claes ook een stuk van voerss lant.

Fol. 216r

Opten xxvje septembris anno xLv soe is voer ons comen Adriaen Claes Zeebenz ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen van Clootwijck.

Fol. 216v

Int jaer ons heeren xvc xLv den ije dach in julio soe is voer ins comen Adriaen Peterss ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Gherijt Adriaenss Oereman.

Toegevoegd: Op 9-10-1581 zij Cornelis Corneliss ende Adriaen Jan Joosten x Mariken Meeus Henricxdr voldaen.

Fol. 216v

Opten ve octobris anno xLv soe is voer ons comen Adriaen Henricxz van Luer ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Henrick van Vlimen de Oude.

Fol. 217r

Opten iije meij anno xLv soe is voer ons comen Matheeus Janss ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Lauwreijss Janssoen. Betaald wordt via een wilkeur.

Belending: Peter Paeps erffgenamen.

Fol. 217v

Opten negenden dach septembris anno xLv soe is voer ons comen Claes Henricxz van Baerdwijck ende heeft geloeft ende verwilcuert Wouter Mathijssoen 3 x schadeloos te houden.

Fol. 217v

Opten xxixe octobris anno xLv soe is voer ons comen Jan Rommenz ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen Janss.

Fol. 218r

Opten ije novembris anno xLv soe is voer ons comen Adriaen Aertss ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Henrick van Vlimen de Jonge. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 218v

Opten xxiiije septembris anno xLv soe is voer ons comen Adriaen van Clootwijck Dircxz, richter, ende heeft over gegeven met eenen verlije zoe recht is Thonis Robbrechtsz.

Fol. 218v

Opten xxxe octobris anno xLv soe zijn voer ons comen Jan van Clootwijck Dircxz ende Jacop Peterss als voicht van zijn vrouw ende hebben over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Adriaen Jacopss Verlou tbv Adriaen Peterss weeskijnt.

Fol. 218v

In eodem anno et die soe heeft Adriaen Jacopss geloeft Adriaen van Clootwijck te erven in drie mergen.

Fol. 219r

Opten xvje novembris anno xLv soe zijn voer ons comen Adriaen Tonis Dircxz de Oude ende Hubrechy Dircxzoen als gesworene van Cappel ende hebben geloeft Katherina Verkerck.

Fol. 219r

In eodem anno et die soe is voer ons comen Gheman Zijmonss ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Tonis Zijmonss.

Fol. 219v

Opten xxe septembris anno xLv soe is voer ons comen Hubrecht Henrick Baijenss ende heeft geloeft ende verwilcuert Jan Claess vanden Ou schadeloos te houden.

Fol. 219v

Opten xvje novembris anno xLv soe heeft Henrick van Vlimen de Jonge gekent voldaen te zijn van Goiaert Driess.

Fol. 219v

Opten ijersten decembris anno xLv soe is voer ons comen Willem Rommenz ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn mr Lenaert de Coster.

Fol. 219v

In eodem anno et die soe heeft Zeger Toniss onder recht geleet viij karolus gulden tot betalinge van een moer als gecoft van Heijman Aertss erffgenamen.

Fol. 220r

In eodem anno et die soe is voer ons comen Tonis Adriaensz Smijt ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Claes Janss Pot.

Fol. 220r

In eodem anno et die soe is voer ons comen Jan Tonis Jan Heijnenz ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Reijnert Ghijsbrechtsz.

Fol. 220v

Opten xvije novembris anno xLv soe zijn voer ons comen Tonis Adriaenssoen Smijt mede als voicht van zijn weeskijnt met tweeskijnts vrinden inden name van tselfde weeskijnt ende hebben die lotinge ende deijlinge aengebrocht.

Fol. 220v

In eodem anno et die soe is voer ons comen Jan Henrick Maess ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Tonis Adriaensz Smijt mede tbv zijn weeskijnt.

Fol. 221r

Opten xiiije decembris anno xLv soe is voer ons comen Willem Ghijsbrechtsz ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Peter Adriaensz.

Fol. 221r

In eodem anno et die soe zijn voer ons comen Rombrecht Adriaensz Paep ende Rombrecht Janss Franen ende Jaetken Zegersdr ende hebben haer lotinge ende deijlinge aengebrocht.

Fol. 221v

Opten xje januarij anno xLvj soe is voer ons comen Hubrecht Jaspss ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Wouter Lauwereijss ende Dirck Janss.

Fol. 221v

In eodem anno et die soe is voer ons comen Jan Henricxz van Vlimen ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Aenken reijnert Ghijsbrechtsz huijsvrouw tbv haer man.

Fol. 221v

In eodem anno et die soe heeft Joost Toniss geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Wouter Lambrechtsz wedue mede tbv haer kijnderen.

Op 4-5-1546 draagt Aenken met Cornelis Mathijss. Als voicht van haer kijnderen over aen Dries Aertss.

Fol. 222 los vel

Opten ijersten dach in december anno xLv soe is voer ons comen Willem Rommen ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Lenaert Adriaenss.

Fol. 222r

In eodem anno et die soe is voer ons comen Jan Janss Vos ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Wouter Lambrechtsz wedue mede tbv haer kijnderen.

Fol. 222r

In eodem anno et die soe is voer ons comen Meeus Lemmensz ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen van Clootwijck Dircxz.

Fol. 222r

Nederveen

In eodem anno et die soe is voer ons comen Aert Claes Staess ende Adriaen Claes Staess de Jonge, zijn brueder ende hebben over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Henrick Ghijsbrechtsz Paijman.

Fol. 222v

Opten ve octobris anno xLv soe heeft Cornelis Willemss gekent dat hij vercoft heeft Huijbrecht Adriaen Corneliss zijn deel van een hofstadt hem aenbestorven van zijn vader ende moeder.

Fol. 223r

Opten xxe octobris anno xLv soe is voer ons comen Ghijsbrecht Wouterss van Besoijen ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Wouter Tonissoen tbv Aert Toniss zijns brueders kijnderen.

Fol. 223r

Opten xxvje januarij anno xLvj soe is voer ons comen Goiaert Driess ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Henrick Toniss.

Fol. 223v

In eodem anno et die soe is voer ons comen Jan Henrick Maessoen ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Philips Philipsz, priester tbv Jan Philips kijnt [= Frans].

Fol. 223v

Opten xxje decembris anno xLv soe zijn voer ons comen Bernaert Willemss, Ghijsbrecht Wouterss ende Jan Thoniss Robbenz, elck als voicht van zijnen huijsvrouwen ende hebben over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Henrick Adriaensz Back.

Fol. 223v

Opten xxvje januarij anno xLvj soe is voer ons comen Claes Janss Pot ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen Tonis Dircxz.

Fol. 224r

In eodem anno et die soe zijn voer ons comen Adriaen van Clootwijck Dircxz, Henrick van Vlimen, Aert Claess, Lambrecht Dircxz ende Willem Rommenz ende hebben haer lotinge ende deijlinge aengebrocht.

Fol. 224r

In eodem anno et die soe zijn voer ons comen Huijbrecht Dircxz, Gerijt Smijt Gerijtss, Jan Henrick Maess ende Lambrecht Dircxz ende hebben haer lotinge ende deijlinge aengebrocht.

Fol. 224v

Opten lesten januarij anno xLvj soe is voer ons comen Henrick Dircxzoen ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Jan Wouterssoen.

Op 25-8-1546 draagt Jan over aen ….

Op 14 meij 1549 verclaert Floris Jansz Smit namens Claes van Driel, Adriaen Henricx van Helvoirt met zijn ??? dat Dirick Adriaen Diricxz voldaen heeft.

Fol. 225r

Opten xje januarij anno xLvj soe is voer ons comen Claes Janssoen Vos ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Henrick Ghijsbrechtsz paijman.

Fol. 225r

In eodem anno et die soe is voer ons comen Aert Claes Staess ende Adriaen Claess de Jonge, zijn brueder, ende hebben geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Henrick Ghijsbrechtsz Paijman.

Toegevoegd: De wilcuer is voldaen door Tonis ende Peter Aertss, 20-12-1593.

Fol. 225v

Opten iije februarij anno xLvj soe is voer ons comen Joost Toniss van Sprangh ende heeft over gegeven met eenen verlije zoe recht is Adriaen van Clootwijck Dircxz.

Fol. 225v

Opten xxiije februarij anno xLvj soe is voer ons comen Michiel Berthoutsz ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Henrick Henricxz Stoop.

Fol. 225v

Opten xxiije februarij anno xLvj soe is voer ons comen Ghijsbrecht Wouterss ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Willem Rommenz zijn kijntsdeel hem aencomen van Aen de Roij.

Fol. 226r

In eodem anno et die soe heeft Ghijsbrecht Wouterss over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Willem Rommenz zijn kijntsdeel hen aencomen van Wouter Ghijsbrechtsz, zijn vader.

Fol. 226r

In eodem anno et die soe is voer ons comen Jan van Clootwijck Diricxz ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Adriaen van Clootwijck Diricxz, zijn broeder.

Fol. 226r

In eodem anno et die soe is voer ons comen Jan Peter Aen Lenaertss de Oude ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Willem Rommenz.

Fol. 226v

Opten xiije decembris anno xLv soe is voer ons comen Cornelis Willem Peterss ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Adriaen Adriaensz van Hasselt.

Fol. 226v

Opten viije mert anno xLvj soe is voer ons comen Henrick Gerijt Oeremansz ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Dirck Adriaen Dircxz.

Toegevoegd: Lambrecht Dircxz is voldaen.

Fol. 226v

In eodem anno et die soe is voer ons comen Goiaert Andriess ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Matheeus Janss.

Fol. 227r

In eodem anno et die soe is voer ons comen Matheus Janss ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Adriaen Dircxz. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 227r

In eodem anno et die soe is voer ons comen Rombrecht Adriaenss Paep ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Goiaert Andriess.

Fol. 227r

In eodem anno et die soe sijn overcomen Matheeus Janss ende Tonis Adriaenss van Staeck.

Fol. 227v

In eodem anno et die soe is voer ons comen Peter Janss ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Cornelis Mathijss.

Fol. 227v

Opten xxe junij anno xLvj soe heeft den heemraet gelevert ende gepresen Adriaen van Clootwijck Dircxz anderhalve mergen dellen.

Fol. 227v

Opten xxe april anno xLvj soe heeft Tael de Metser heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Gerijt Smijt Gerijtss.

Fol. 228r

Opten iiije meijs anno xLvj soe is voer ons comen Huijbrecht Adriaensz ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Jan Henrick Maess. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 228v

In eodem anno et die soe is voer ons comen Claes Janss Pot ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Tonis Rommenz.

Fol. 228v

Opten xxe april anno xLvj soe is voer ons comen Lambrecht Adriaensz van Meeuwen ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen van Clootwijck Dircxz.

Fol. 229r

Opten ijersten aprilis anno xLvj soe heeft Adriaen van Clootwijck gehuert van Peter Janss Loij ende Elijzabeth, zijn suster.

Fol. 229v

Opten xje meij anno xLvj soe is voer ons comen Jan Aert Jan Reijnertss, Roeloff Janss die Greeff ende Bouwen Michielss ende Wouter Aertss ende hebben geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Henrick van Wijgaerden mede tbv heer Floris van Wijgaerden, ridder, Cornelis van Borssele, Joost van Wijgaerde, joncheer Constant van Halmale, Jan vanden Werffe, Engelbert van Ophem, joncfrou Adriaen van Zwieten wedue Gherijt Herman.

Fol. 230r

Opten xvije meij anno xLvj soe is voer ons comen Peter Henricxz ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen Huijbrechtsz.

Fol. 230v

In eodem anno et die soe is voer ons comen Joost Toniss Paijns ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Adriaen Huijbrechtsz.

Fol. 230v

Opten xe meij anno xLvj soe is voer ons comen Wouter Mathijss ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Henrick Ghijsbrechtsz Paijman tbv de pastoer van Cappel.

Fol. 231r

Opten xixe meij anno xLvj soe is voer ons comen Floris Janss de Smijt ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Aert van Gheel tbv Jacop Peterssoen met zijn adherenten.

Fol. 231r

In eodem anno et die soe is voer ons comen Gerijt Gerijtss Tijmerman ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Aert van Gheel tbv Reijnier Berck kijnderen.

Op 8-5-1549 staet Aert borch tbv Gerijt.

Fol. 231v

In eodem anno et die soe is voer ons comen Wouter Janss ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Aert van Gheel tbv Reijnier Berck kijnderen.

Fol. 231v

Opten vierden meij anno xLvj soe is voer ons comen Adriaen Adriaen Huijbrechtsz de Jonge ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Metken Jan de Molder wedue.

Fol. 232r

Opten lesten meij anno xLvj soe is voer ons comen Henrick Willemss ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Jan Willemss.

Fol. 232r

In eodem anno et die soe is voer ons comen Rombout Janss ende heeft over gegeven zoe recht is Jan Gerijtss tbv Anna Godschalcx wedue.

Fol. 232v

In eodem anno et die soe is voer ons comen Zeger Toniss ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn mr Gerijt van Gorp mede tbv Willem Heijmanss.

Fol. 232v

In eodem anno et die soe is voer ons comen Hilleken Wouter Aertssoen wedue ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Jan Henrick Maesz.

Fol. 232v

In eodem anno et die soe is voer ons comen Adriaen Aertss ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Matheeus Janss.

Fol. 233r

In eodem anno et die soe hebben Cornelis Mathijss ende Wouter Mathijss gekent dat zijn van weerden houden alle brieven die het ghilde of de dekens van sinte Anna hen aen cleven mogen.

Fol. 233r

In eodem anno et die soe is voer ons comen Goiaert IJsbrantsz ende heeft over gedragen zoe recht is Gerijt Adriaensz de Roij alle schult die Cornelis Claes Berthoutsz aen Goiaert schuldich is.

Fol. 233r

In eodem anno et die soe is voer ons comen Jan Willemss Gruijter ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Gerijt Wouterss die Wit. Betaald wordt via een wilkeur.

Jan draagt gelijck een deel over aen Peter Gieliss.

Fol 233v

Opten sesten dach in junio anno xLvj soe is voer ons comen Lambrecht Dircxz ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Jacop Mathijssoen tbv Wouter Corneliss.

Fol. 234r

Opten xxvie dach in meij anno xLvj soe is voer ons comen Adriaen Henrick Lambrechtsz ende gaff over met eender vrijer giften zoe recht is Lenaert Adriaensz die Coster. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 234v

Opten xvije meij anno xLvj soe is voer ons comen meester Gherijt Janssoen Tijmerman ende heeft over gegeven met eenen verlije zoe recht is Matheeus Janssoen. Betaald wordt via een wilkeur.

Belending: Peter Wouterss Paep erffgenamen.

Fol. 234v

Nederveen

In eodem anno et die soe is voer ons comen Gherijt Claess Vos ende gaff over met eender vrijer giften zoe recht is meester Adriaen Strijn, priester ende pastoer tot Wijck.

Fol. 235r

In eodem anno et die soe is voer ons comen meester Adriaen Strijn, priester, ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Michiel Janss, brouwer tot Delft.

Peter Corneliss, G’Berg, staet borch.

Fol. 235r

Nederveen

Opten xxe meij anno xLvj soe is voer ons comen Adriaen Emontsz x Ariaenken Dirck van Clootwijcxdr ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Adriaen Janss Dudijn.

Fol. 235r

In eodem anno et die soe is voer ons comen Henrick Gherijts ende Herman Adriaensz als voicht ende samen namens Peter Herman Adriaensz ende Lijnken Herman Adriaensdr ende Adriaen Joncmansz ende hebben over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Adriaen Adriaensz van Waelwijck.

Fol. 235v

Opten xixe meij anno xLvj soe zijn voer ons comen Jan Lauwreijsz ende Baijen Michielss, Adriaen Michielss ende Tonis Meeuss tsamen vervangende Tonis Jan Laureijsz ende hebben over gegeven met eenen verlije zoe recht is mr Gherijt Gherijtss Tijmerman.

Fol. 235v

Opten seventhienden dach in junio anno xLvj soe is voer ons comen Gherijt Janss Romer ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Henrick Ghijsbrechtsz Paijman.

Fol. 236r

In eodem anno et die soe zijn Cornelis Adriaensz Tijmerman ende Adriaen Adriaensz van Waelwijck borch geworden van 15½ gulden die Tonis Baijenss den voerss Cornelis Adriaensz tbv sinte Katherinen gilde gegeven heeft.

Fol 236r

Nederveen

Opten xvije meij anno xLvj soe is voer ons comen Joost Toniss ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Zeger Toniss, zijnen brueder. Betaald wordt via een wilkeur tbv Joost en zijn vrouw Aenken.

Fol. 236v

Opten xxviije junij anno xLvj soe is voer ons comen Adriaen Baijenssoen ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Jan Tonis Jan Heijnen.

Fol. 236v

In eodem anno et die soe is voer ons comen Cornelis Claes Berthoutsz ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Gerijt Adriaensz de Roij.

Fol. 236v

In eodem anno et die soe is voer ons comen Claes Janss Vos ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Goiaert Driess.

Op 2-11-1546 draagt Goiaert over aen Jacop Gerijtss.

Fol. 237r

Opten xije julij anno xLvj soe is voer ons comen Goiaert Driess ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Henrick van Vlimen de Jonge.

Fol. 237r

In eodem anno et die soe is voer ons comen Goiaert Driess ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Matheuss Janss.

Fol. 237v

Opten xxvije aprilis anno xLvj soe heeft Rombrecht Janss Fransen geloeft mijn heer van Ghissen dat hij mijn heer voerss schadeloos sal houden.

Fol. 237v

Opten xije dach in julio anno xvc xLvj soe is voer ons comen Adriaen Tonis Dircxz de Oude ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Henrick Ghijsbrechtsz Paijman.

Fol. 238r

Opten xvje julij anno xvc xLvj soe is voer ons comen Peter Wouterss Spiegel ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Henrick van Wijgaerden mede tbv heer Floris van Wijgaerden, ridder, Cornelis van Borssele, Joost van Wijgaerde, joncheer Constant van Halmale, Jan vanden Werffe, Engelbert van Ophem, joncfrou Adriaen van Zwieten wedue Gherijt Herman.

Fol. 238v

In eodem anno et die soe is voer ons comen Peter Wouterss Spiegel ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Henrick Ghijsbrechtsz Paijman tbv Jan Ogiersz.

Fol. 238v

Copie

In manieren hier nae verclaeret zoe zijn minnelijcke veraccordeert mr Gherijt van Gorp cum suis ter eenre ende Gerijt Peterssoen van Bommel ter anderen zijde.

Fol. 239r

Opten xxije julij anno xvc xLvj soe is voer ons comen Mari Herman Mathijss wedue mede namens haer kijnderen ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Wouter Mathijss.

Fol. 239r

Opten vje septembri anno xvc xLvj soe is voer ons comen Willem Rommenz ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Cornelis Mathijss.

Fol. 239r

In eodem anno et die soe is voer ons comen Henrick van Vlimen de Oude ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Henrick van Vlimen de Jonge, zijnen zoen.

Fol. 239v

Opten xxe meij anno xvc xLvj soe is voer ons comen Adriaen Adriaen Corneliss ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen Tonis Dorcxz de Oude.

Fol. 239v

Opten xxe septembris anno xvc xLvj soe is voer ons comen Huijbrecht Lauwreijssals voicht van zijn vrouw ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Tonis Tonis Brievincxzoen.

Fol. 240r

Opren dach voerss soe is voer ons comen Claes Janss Vos ende ende heeft geset tot een onderpandt.

Fol. 240r

In eodem anno et die soe is voer ons comen Claes Janssoen Vos ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen van Clootwijck Dircxz.

Fol. 240v

Opten xxe junij anno xLvj soe is voer ons comen Jacop Willemss van Haren ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Jan Claess vanden Ouer.

Fol. 240v

In eodem anno et die soe heeft Adriaen Henricxz hem goeder betalinge bedanckt van Jan van Aerl.

Fol. 240v

Opten xvije octobris anno xLvj soe is voer ons comen Henrick van Vlimen de Jonge ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Aert Willemss.

Fol. 241r

In eodem anno et die soe hebben Aert Willemss ende Zeger Janss Kegelaer hen overgegeven voerden heemraet ende geloeft ingevalle Adriaen Adriaensz Maet betaelt die penningen die Henrick van Vlimen de Jongen hen over gedragen heeft dan laten zij de erffgenamen van Aert van Stert ongemolesteert.

Fol. 241r

Opten xvije octobris anno xLvj soe is voer ons comen Henrick Henrickxz van Vlimen de Jonge ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Goiaert Driess. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 241v

In eodem anno et die soe heeft Peter Lauwreijszoen aengenomen van Dingerken van Marie Stroesen stege de voorss stege te maken.

Fol. 241v

Opten xvije octobris anno xLvj soe heeft Aenken Adriaen Adriaensz huijsvrouw bnamens haer man geloeft te betalen Aert van Gheel.

Fol. 242r

Opten ije novembris anno xLvj soe is voer ons comen Wouter Mathijss ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Cornelis Mathijs, zijnen brueder.

Fol. 242r

Opten ije novembris anno xLvj soe is voer ons comen Henrick Henrick Baijenss ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Cornelis Wouterss.

Fol. 242r

In eodem anno et die soe is voer ons comen Lenaert Henrick Vos ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen van Clootwijck ende Henrick Peijman.

Fol. 242v

Opten ije novembris anno xLvj soe is voer ons comen Anthonis Rommenz als voicht van Jacop, zijn dochter, ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Reijnert Ghijsbrechtsz.

Fol. 242v

Opten xve novembris anno xLvj soe is voer ons comen Henrick Gemanss ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Goiaert Driess.

Fol. 242v

In eodem anno et die soe is voer ons comen Adriaen van Clootwijck Dircxz ende Claes Janss Vos namens Ghijsbrecht Ghijsbrechtsz, zijnen zwager, ende hebben over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Goiaert Andriess. Betaald wordt via een wilkeur tbv Adriaen. Ghijsbrecht heeft zijn geld over gedragen aen Adriaen.

Fol. 243r

Nederveen

In eodem anno et die soe is voer ons comen Jan Tonis Jan Heijnenz ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Adriaen Jacopss tbv Adriaen Peterss weeskijnt.

Fol. 243v

Opten xxixe novembris anno xLvj soe is voer ons comen Joost Pauwelss ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Henrick van Vlimen de Jonge. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 244r

In eodem anno et die soe is voer ons comen Lauwreijs Janss heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Goiaert Driess.

Fol. 244r

In eodem anno et die soe is voer ons comen Goiaert Driess ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Lauwreijs Janszoen.

Fol. 244v

Opten xiije decembris anno xLvj soe is voer ons comen Mathijs Willemsz namens Peter Ghijsbrechtsz ende Adriaen van Clootwijck Dircxz namens Herman vanden Bies mede als voocht van Willem Jan van Bees weeskint, Evert? Adriaensz, Peter Jansz ende Scharis? Van Slingelant mede namens Henrick Jansz ende Gerit Jansz ende hebben over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Jan Aert Jan Zegerss mede tbv Bouwen Michielss, zijnen zwager, ende Roeloff Janss de Greeff ende Wouter Aertss.

Fol. 244v

In eodem anno et die soe sijn voer ons comen Jan Aert Jan Weijersz, Bouwen Michielsz, Roeloff Jansz de Greeff ende Wouter Aertss ende hebben geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Mathijs Willemsz mede tbv Peter Geritsz.

Toegevoegd: Bouwen Michielss betaelt mede namens Jan Reijnertss kijnderen, 22-12-1556.

Fol. 245r

Opten xxixe novembris anno xLvj soe is voer ons comen Henrick Henrick Baijenss ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Cornelis Wouterss.

Fol. 245r

Opten xiije decembris anno xLvj soe is voer ons comen Eel Dielen ende heeft hem geode betalinge bedanckt van Jan Aertss.

Fol. 245r

Opten xxve novembris anno xLvj soe hebben Tonis Paep ende Adriaen de Leeu geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Henrick Ghijsbrechtsz Paijman.

Fol. 245v

Opten xiije decembris anno xLvj soe zijn voer ons comen Jan Henricxz, Cornelis Henricxz Tonis, zijnen brueder, Adriaen Henricxz ende Ka Henricxdr, hen suster ende hebben over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Cornelis Henricxz hun deel van de erfenis van Baijen Henricxz Maess.

Fol. 245v

In eodem anno et die soe is voer ons comen Jan Heijn Driess ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Jan Peterss Paep, Aen Robben mede tbv Dirck Jan Schouten een stuk land gecomen van Heijn Driess.

Fol. 245v

In eodem anno et die soe is voer ons comen Jan Henrick Maesz ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Gerijt Smijt.

Fol. 246r

Opten xe novembris anno xLvj soe zijn voer ons comen Matheeus Janss ter eenre ende Lijsbeth, zijn vrouw, ter anderen zijde. Zij maken hun testament.

Fol. 246r

Opten …. decembris anno xLvj soe is voer ons comen Thijs Willemss ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen Tonis Dircxz de Oude.

Fol. 246r

In eodem anno et die soe is voer ons comen Geman Gemanss ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen Toniss.

Fol. 246v

Opten xviije decembris anno xLvj soe is voer ons comen Tonis Adriaensz Smijt ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Willem Robbenzoen.

Fol. 246v

Opten xxvije decembris anno xLvj soe zijn voer ons comen Adriaen Henricxz die Bije ende Gerijt Henricxz die Bije ende Gerijt Henricxz ende hebben haer lotinge ende deijlinge aengebrocht.

Fol. 246v

In eodem anno et die soe is voer ons comen Gerijt Henricxz ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Gielis vanden Hoeck Henricxz.

Fol 247r

Opten xe januarij anno xLvij soe is voer ons comen Huijbrecht Jasperss de Mandemaker ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Jan Peter Paeps.

Fol. 247r

Opten ije decembris anno xLvj soe is voer ons comen Wouter Mathijss ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Margriet Tonis Jan Heijnenz wedue.

Fol. 247v

Opten xe januarij anno xLvij soe is voer ons comen Cornelis Henrick Maess ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Jan Henricxz Tijmerman mede tbv zijn susters ende broers.

Fol. 247v

In eodem anno et die soe is voer ons comen Cornelis Henrick Maess heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen van Clootwijck Dircxz.

Fol. 248r

In manieren conditien hier nae verclaert soe zijn veraccordeert Jan Lauwreijss ter eenre zijde ende Joost Thoniss ende Zeger Thoniss ter anderen zijde aengaende goederen waervan Jan seijde mede in bestorven te wezen van Peterken Thonissdr zijn vrouw saliger, 6-12-1546.

Fol. 248v

Opten xxiiije januarij anno xLvij soe is voer ons comen Adriaen Henrick Janss ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Henrick Adriaenss Back.

Fol. 248v

Opten vje decembris anno xLvj soe is voer ons comen Jan Lauwreijss ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Zeger Toniss.

Fol. 249r

Opten xxvje januarij anno xLvij soe is voer ons comen mr Cornelis vanden Velde namens heer Willem vanden Werve, schouteth tot Antwerpen ende markizane Stants van Rijen ende Alvaro van Almares, schepen tot Antwerpen, procuratie Antwerpen 16-7-1545, ende heeft over gegeven met eenen verlije zoe recht is Lambrecht Dircxz mede namens Huijbrecht Henricxz. Betaald wordt via een wilkeur (2x).

Fol. 250r

In eodem anno et die soe is voer ons comen meester Cornelis vanden Velde namens voerss ende heeft over gegeven met eenen verlije zoe recht is Jan Lambrechtsz. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 250v

In eodem anno et die soe is voer ons comen meester Cornelis vanden Velde namens voerss ende heeft over gegeven met eenen verlije zoe recht is Hilleken Wouter Aertss wedue ende Joost Thoniss tbv Herman de Roijs weeskijnderen. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 251r

In eodem anno et die soe is voer ons comen meester Cornelis vanden Velde namens voerss ende heeft over gegeven met eenen verlije zoe recht is Lenaert Adriaenss de Coster ende Adriaen Toniss alias Rover. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 251v

In eodem anno et die soe is voer ons comen meester Cornelis vanden Velde namens voerss ende heeft over gegeven met eenen verlije zoe recht is Adriaen Janss Loij. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 252r

In eodem anno et die soe is voer ons comen meester Cornelis vanden Velde namens voerss ende heeft over gegeven met eenen verlije zoe recht is Adriaen Henrick Willemss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 252r

In eodem anno et die soe is voer ons comen meester Cornelis vanden Velde namens voerss ende heeft over gegeven met eenen verlije zoe recht is Wouter Corneliszoen. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 252v

In eodem anno et die soe is voer ons comen meester Cornelis vanden Velde namens voerss ende heeft over gegeven met eenen verlije zoe recht is Adriaen Tonis Dircxz. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 253r

In eodem anno et die soe is voer ons comen meester Cornelis vanden Velde namens voerss ende heeft over gegeven met eenen verlije zoe recht is Anthonis Stoffelsz. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 253v

In eodem anno et die soe is voer ons comen meester Cornelis vanden Velde namens voerss ende heeft over gegeven met eenen verlije zoe recht is Huijch de Roij. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 254 los vel

Cornelis Cornelisz is namens zijn vaeder voldaen van Huijch de Roij, 29-12-1551.

Fol. 253v

In eodem anno et die soe is voer ons comen meester Cornelis vanden Velde namens voerss ende heeft over gegeven met eenen verlije zoe recht is Dirck Adriaen Dircxz. Betaald wordt via een wilkeur.

Op 23-4-1555 heeft Dirck over gedragen aen Antonis Zijmonsz.

Fol. 254r

In eodem anno et die soe is voer ons comen meester Cornelis vanden Velde namens voerss ende heeft over gegeven met eenen verlije zoe recht is Thoenken Willem van Waelwijcx wedue. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 254v

In eodem anno et die soe is voer ons comen Antonis Zijmonsz ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn mr Cornelis voerss tbv als voer.

Fol. 254v

In eodem anno et die soe zijn voer ons comen Cornelis Henricxz ende Tonis Rommenz ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn mr Cornelis voerss tbv als voer.

Toegevoegd: Willem Rommen als voocht van Tonis Rommen kijnder heeft betaelt. Quitantie als los vel aanwezig, 22-8-???

Fol. 255r

Opten vije januarij anno xLvij soe is voer ons comen Jan Claess vanden Ou ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Jan Meeuss.

Fol. 255r

In eodem anno et die soe is voer ons comen Tonis Rommenz ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn mr Gerijt van Gorp Joss?

Fol. 255r

In eodem anno et die soe is voer ons comen Heijnrick Back ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Aert Doordij? tbv Henrick Heijnricxz vanden Mortel.

Fol. 255v

Opten viije dach in augusto anno xLv soe zijn voer ons comen Adriaen van Clootwijck Dircxz, onsen richter, ter eenre ende Anna Adriaen Janssdr zijn vrouw met Henrick Ghijsbrechtsz Paijman als voicht ter anderen zijde. Zij maken hun testament.

Fol. 256r

Dat voer ons gecomen is Joost Lambrechtsz ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn mr Cornelis van Ghent Willemss ende Jan van Raveschot, ambochsheer van Screcelduijn tot Waspijc ende Cappel.

Fol. 256v

Opten xxje februarij anno xLvij soe is voer ons comen Lambrecht Lambrechtsz ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Berthout Janss.

Fol. 256v

In eodem anno et die soe is voer ons comen Henrick Adriaensz Back ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Henrick Gemanss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 257r

In eodem anno et die soe is voer ons comen Aert Claess ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Tonis Zijmonss.

Fol. 257r

Adriaen Peter Paepsz heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Jan Peter Paepsz, 22-2-1547.

Fol. 257r

Opten xxiije februarij anno xLvij soe is voer ons comen Henrick van Vlimen de Jonge ende heeft in handen gestelt Goiaert Driess alsulke moer als Henrick in afcortinge genomen heeft.

Fol. 257v

Opten ije mert anno xLvij soe zijn voer ons comen Adriaen van Clootwijck Dircxz als oppervoocht van Claes Janss Loijern weeskijnt ende Aenken Claes Janss wedue ende hebben over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Elijzabeth Jans Loijendr. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 257v

Opten vije mert anno xLvij soe zijn voer ons comen Tonis Adriaensz Smijt ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Henrick van Vlimen de Oude.

Op 28-4-1550 draagt Henrick over aen Adriaen Aertss tbv Seger Janss Kegeler.

Fol. 258r

Opten xe mert anno xLvij soe zijn voer ons comen Wouter Joost Stockmanss ende heeft geloeft ende verwilcuert als volste onderpandt Jan Janss Vos schadeloos te houden.

Fol. 258r

Opten xxxe septembris anno xLvj soe zijn voer ons comen Willem Rommenz ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Peter Adriaensz.

Fol. 258r

Opten xxe mert anno xLvij soe hebben Adriaen Henrick Willemss ende Henrick Ghijsbrechtsz Paijman als heemraders mij aengebrocht als dat voer hen is gecomen Jan Gerijtss als voicht van Aert Wouterss weeskijnt ende heeft goede betalinge bedanckt van Hilleken Wouter Aertss wedue.

Fol. 258v

Copie

Voor gerechten van Dordrecht is gecomen Anthonis Boijenss van Cappel ende heeft beloeft ende verwilkeurt ende overgegeven dat hij Heijwij Jacopsdr van Os, zijn vrouw, sal laeten blijven bij alsulke promisie als zij vercregen heeft van hem betreffende de vier kijnderen uit een eerste huwelijk van Heijlwij, 2-4-1546.

Nog genoemd: de zoon van Thonis Boijens

Fol. 259v

Opten iije januarij anno xLvj soe zijn voer ons comen Eleijsken Adriaen Corneliss wedue ende Adriaen van Clootwijck Dircxz namens Michiel Henricxz, procuratie Goude 29-5-1546, ende hebben over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Anthonis Janss van Staeck.

Fol. 259v

Opten xviije aprilis anno xLvij soe zijn geaccordeert Ghijsbrecht Corneliss ende Peter Willemss mede namens Lauwreijs Melis Dircxz wedue ter eenre ende Jan Adriaen Heijmanss ende Jacop Willemss ter ander zijde mbt de schulden die Melis Dircxz saliger heeft achtergelaten.

Fol. 260r

Opten xije aprilis anno xLvij so is voer ons comen Goiaert Driess ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen van Clootwijck Dircxz.

Fol. 260r

In eodem anno et die soe is voer ons comen Adriaen Henricxz die Bije ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Tonis Janss Inenselaer? tbv Adriaen Jacop Adriaensz.

Fol. 260v

Opten xviije april anno xLvij soe is voer ons comen Claes Janss Vos ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Aert van Gheel tbv Ghijsbrecht Gerijtss Petersz.

Fol. 260v

Opten xixe april anno xLvij soe is voer ons comen Adriaen Jan Gerijtss ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Aert van Gheel.

Fol. 261r

Opten xxvje aprilis anno xLvij soe is voer ons comen Wouter Mathijss ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Cornelis Dircxz ende Joost Toniss als dekens van sinte Anna gilde tot Cappel.

Fol. 261r

Opten ije meij anno xLvij soe heeft Tonis Zijmonss hem goede betalinge bedanckt van Adriaen Janss Loij.

Fol. 261v

Nederveen

Opten xxviije april anno xLvij soe is voer ons comen Goiaert Driess ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Hilleken Wouter Aertss wedue.

Fol. 262ar

Opten ije meij anno xLvij soe is voer ons comen Heijlken Adriaen Janss wedue ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen van Clootwijck tbv Dirck van Meruwens kijnderen.

Fol. 262ar

Opten xvije april anno xLvij soe is voer ons comen Matheeus Janss ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Aert van Gheel.

Fol. 262av

Opten xvje meij anno xLvij soe heeft Henrick Stoop geloeft te betalen Potter Lueniss.

Fol. 262av

Opten iiije meij anno xLvij soe is voer ons comen Katherina Cornelisdr ende heeft over gedragen zoe recht is Anneken Bartelmeeusdr.

Fol. 262av

Opten viije meij anno xLvij soe is voer ons comen Dirck Adriaenss ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Peter Janss.

Fol. 262br

Opten xije meij anno xLvij soe zijn voer ons comen Ghijsbrecht Corneliss ende Peter Willemszoen ende hebben geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen van Clootwijck Dircxz tbv Meruwens kijnderen.

Fol. 262br

Opten ijersten junij anno voerss soe zijn voer ons comen Wouter Adriaensz van Loon, Cornelis Appels ende Adriaen Joesten ende hebben geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Dirck van Neruwens kijnderen.

Fol. 262bv

Nederveen

Opten ije junij anno xLvij soe zijn voer ons comen Anthonis Molenaer, Corstiaen Hubrechtsz, Adriaen Baijenss ende Anthonis Corneliss ende hebben over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Michiel Janss, brouwer tot Delft.

Fol. 263r

Opten ije junij anno xLvij soe is voer ons comen Herman Adriaenss Tijmerman mede namens zijn kijnderen ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Michiel Janss, brouwer tot Delft. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 264r

In eodem anno et die soe is voer ons comen Jan Aertss Nijgen ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen Adriaensz huijsvrou tbv haer man.

Fol. 264r

Opten xiije junij anno xLvij soe is voer ons comen Adriaen van Clootwijck Dircxz ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Jan Henrick Maesz. Betaald wordt via een wilkeur. (folio 264v)

Fol. 264r

In eodem anno et die soe is voer ons comen Jan Henrick Maesz ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Adriaen van Clootwijck Dircxz.

Fol. 264v

In eodem anno et die soe is voer ons comen Aenken Peter Henricxz wedue ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Joost Toniss tbv Herman de Roijs kijnderen.

Fol. 265r

Opten xxe meij anno xLvij soe is voer ons comen Jacop Willemssoen ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Adriaen Tonis Dircxz de Jonge.

Fol. 265r

In eodem anno et die soe is voer ons comen mr Cornelis Janss vanden Velde namens heer Willem vanden Werve, schouteth tot Antwerpen ende markgraeff Stants van Rijen ende Alvaro van Almares, schepen tot Antwerpen, procuratie Antwerpen 8-7-1545, ende heeft over gegeven met eenen verlije zoe recht is Geman Gemanss mede namens Dirck Adriaensz van Oort.

Fol. 265v

Opten xiije junij anno xLvij soe is voer ons comen Dirck Adriaensz van Oort ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Henrick Ghijsbrechtsz Paijman ende Adriaen van Clootwijck Dircxz.

De wilkeur wordt overgedragen aan mr Cornelis vanden Velde.

Fol. 265v

Opten xxiiije junij anno xLvij soe is voer ons comen Goiaert Andriess ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Jan Joesten.

Fol. 266r

Opten xxvije junij anno xLvij soe is Henrick van Vlimen de Oude waerborch geworden voer alsulke 8½ gulden als Aen Heijn Jans Denijs wedue den voerss Henrick gegeven heeft van wegen Henrick zijn zoen.

Fol. 266r

In eodem anno et die soe is voer ons comen Aert Janss Dollick ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Adriaen Henrick Willemss zijn deel van de erfenis van Baijen Henrick Maess. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 266v

In eodem anno et die soe is voer ons comen Aert Janss Dollick ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Lenaert Adriaens de Coster. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 266v

In eodem anno et die soe is voer ons comen Jan Claes Janss vanden Sprang ende Aenken Heijn Jan Denijs weduwe ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Tonis Zijmonss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 267r

In eodem anno et die soe hebben Lambrecht Dircxz ende Jan Robbenz geconsenteert ende overgegen dat Jan Henrick Maesz met zijn hoffstadt mag wateren after suijtwaert aen Lauwreijss Dircxz ende Aen Robbenz hoff etc.

Fol. 267v

Opten xxije dach in augusto anno xvc xLvij soe is voer ons comen Adriaen Robben ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Thonis Smit.

Fol. 267v

In eodem anno et die soe is voer ons comen Thonis Smit ende draagt de voerss wilkeiur over aen Claes Janss Pot.

Fol. 267v

In eodem anno et die soe sijn voer ons gekomen Mathijs Willemsz, schout van Waspijck, mede namens Peter Mertenszoen ende als voocht van Jacop Mathijsz weeskijnt, Wouter Roeloffsz, Aenken Jacop Mathijsz wedue ende Thoenken Roeloffsdr, Wouter Roeloffsz ende Adriaen Jansz x Henrickxken Roeloffsdr ende gaven over met eender vrijer giften zoe recht is Thonis Smit Adriaensz. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 268r

Opten xxiije dach augusti anno xvc xLvij soe is voer ons gekomen Robbert Jansz Fuen? ende heeft verwilcuert schuldich te zijn Thonis Rommen.

Fol. 268v

Inder manieren ende conditien hier nae verclaert soe sijn geaccordeert Jan Geritsz Momber, staende voorde natuurlijcke dochter Ariaenken van wijlen Aert Woutersz ter eenre ende Joost Thoniss als voocht van Willem Hermansz ende namens Staes Hermansz ende Lijsken Hermansdr met Adriaen Thoniss als haer voocht ter andere zijde mbt het testament van Wouter Aertsz.

Fol. 269r

Opten xe dach van septembris anno xvc xLvij soe is voer ons comen Matheeus Janszoen ende gaff over met eender vrijer giften zoe recht is Adriaen Thonis Dircxz.

Fol. 269r

Opten xije dach octobris anno xvc xLvij soe is voer ons comen Cornelis Jacopszoen ende gaff over met eender vrijer giften zoe recht is Henrick Ghijsbrechtsz Paijman ende Dirck Aen Dircxz als kerckmrs van Cappel.

Fol. 269v

Opten xiiije dach octobris anno xvc xLvij soe is voer ons comen Adriaen Thoinisz de Leeu ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Dirck Adriaen Dircxz.

Fol. 269v

Alsulcken twist ende geschil als Jan Meuszoen eijschet ter eenre ende Dries Aertszoen verwerer ter andere zijde gehadt hebben. Vonnis: Dries moet Jan betalen.

Fol. 270r

Opten xiije dach octobris anno xvc xLvij soe is voer ons comen meester Cornelis Jansz vanden Velde namens heer Willem vanden Werve, schouteth tot Antwerpen ende markgrave Stants van Rijen ende Alvaro van Almares, schepen tot Antwerpen, procuratie Antwerpen 16-7-1545, ende heeft overgegeven met een verlije zoe recht is Adriaen Petersz. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 270v

In eodem anno et die soe zijn voer ons comen Lambert Adriaensz Buerman ende Adriaen Michielsz ende hebben geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Henrick Ghijsbrechtsz Paijman ende Adriaen van Clootwijck.

De wilkeur wordt overdragen zoals bij de wilkeur van Adriaen Petersz.

Fol. 271r

Opten dach ende jaere voorss soe is voor ons comen meester Cornelis Jansz vanden Velde als gemachticht als voor ende heeft overgegeven met een verlije zoe recht is Jan Peterszoen. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 271v

Opten dach ende jaere voorss soe is voor ons comen meester Cornelis Jansz vanden Velde als gemachticht als voor ende heeft overgegeven met een verlije zoe recht is Cornelis Henricxz ende Thonis Rommen.

Fol. 271v

Nederveen

In eodem anno et die soe is voer ons comen Jacop Petersz vanden Mee ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Tonis Gielisz.

Fol. 272r

Opten dach ende jaere voorss soe zijn geaccordeert Adriaen van Clootwijck Dircxz namens de kinderen van Dirck vanden Merwern ter eenre ende Thonis Baijensz ter anderen zijden.

Fol. 272r

Opten xvije octobris anno xvc xLvij soe is voer ons comen Claes Jansz de Wijnt ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Claes Jansz Pot.

Fol. 272v

Opten xvije octobris anno voerss soe is voer ons comen Herman Wouterszoen ende heeft bekent voldaen te zijn van Robbert Janszoen.

Fol. 272v

In eodem anno et die soe is voer ons comen Robbert Jansz ende gaff over met eender vrijer giften zoe recht is Herman Woutersz.

Fol. 273r

Opten dach ende jaere voorss soe is voor ons comen Henrick Gemansz ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen Claesz Zeben.

Fol. 273r

Opten dach ende jaere voorss soe is voor ons comen Adriaen Claesz Pot ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen Claesz Zeben.

Fol. 273v

Opten xxiije dach octobris anno voerss soe is voer ons comen Wouter Mathijsz ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Dirck Adriaen Dircxz ende Thonis Zijmonsz, deeckens van sinte Barbaren ghilde.

Fol. 273v

Eodem die soe is voer ons comen Jacop van Haren ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Elijsabeth Geman Simonsz wedue.

Op 3-2-1548 draagt Elisabeth over aen Aert van Geel

Fol. 274r

Opten iije novembris anno xvc xLvij soe is voer ons comen Lambert Dircxz ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Jan Thonis Heijnen.

Fol. 274r

Eodem anno et die soe is voer ons comen Jan Leeuwen ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Thonis Baijensz.

Fol. 274r

Nederveen

Opten xe novembris anno xvc xLvij soe is voer ons comen Cornelis Philipsz van Bruhesen ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Claes Dircxz de Haen.

Fol. 274v

Opten xiije novembris anno xvc xLvij soe is voer ons comen Rombert Adriaensz Paep ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Claes Jansz Pot.

Fol. 274v

Eodem anno et die soe is voer ons comen Aen Robben ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Claes Jansz Pot.

Fol. 274v

Eodem die soe is voer ons comen Aen Robben ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Thonis Smit.

Op 4-6-1547 draagt Adriaen Robbrechtsz over aen Tonis Adriaen Smit al zijn goederen. Oa zijn schip, waarmee zijn schulden voldaen zijn.

Fol. 275r

Eodem die soe is voer ons comen Anthonis Smit Adriaensz ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Aen Robben.

Fol. 275r

Eodem die soe is voer ons comen Herman Govertsz?, Ghijsbert ??? ende Lambert Lambertsz mede namens Henrick Claeszoens kinderen ende hebben over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Thonis Smit Adraiensz.

Fol. 275r

Eodem die soe is voer ons comen Adriaen Huijbrechtszoen den Ouden ende heeft over gedragen zoe recht is Lijsken Staesdr.

Fol. 275v

Opten xviije novembris anno xvc xLvij soe is voer ons comen Thonis Baijensz ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Reijnert Ghijsbrechtsz.

Fol. 275v

Opten xxixe novembris 1547 soe hebben Jost Lemmensz de Wit eijscherter eenre ende de weduwe van Adriaen Thonisz de Leeuw ende Jan Thonisz de Leuw als voocht van de kinderen van Adriaen ter andere zijde. Vonnis: de weduwe betaelt aan Joost.

Fol. 276v

Opten xije decembris anno xvc xLvij soe is voer ons comen Jan van Vlijmen ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Thonis Stoffelszoen.

Fol. 276v

Opten dach voerss soe heeft Goert Driesz geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Jan Thonis Henricxz.

Fol. 277r

Opten xixe decembris anno xvc xLvij zoe is voer ons comen Aert Peterszoen ende heeft over gegeven met eenen verlije zoe recht is Lambert Lambertszoen. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 277v

Opten xvje dach januarij anno xvc ende xLviij soe is voer ons comen Henrick Gemansz ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Jan Henrick Maesz.

Op 27-4-1550 draagt Jan over aen Adriaen van Clootwijck.

Jan Henrick Maess weduwe is voldaen.

Fol. 278r

Opten xixxe decembris anno xvc sevenendeveertich soe hebben Adriaen Huijbrechtsz den Ouden ter eenre ende zijne kinderen ter ander zijde haer deijlinge aengebrocht zoe als hier nae volcht.

Inden eersten is Adriaen Huijbrechtsz bedeelt ….

Item soe zijn Gerijt Adriaen Huijbertsz ende Henrick Petersz x zijn vrouw bedeelt ….

Item soe is Adriaen Adriaensz bedeelt ….

Fol. 278v

Nederveen

Opten dach ende jaere voorss soe is voor ons comen Gerijt Adriaen Huijbrechtsz ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Adriaen Adriaen Huijbertsz.

Fol. 279r

Nederveen

Opten dach ende jaere voorss soe is voor ons comen Henrick Petersz ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Gerijt Adriaen Huijbertsz. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 279v

Opten xxe dach in januario xvc xLviij soe is voor ons comen Claes Janszoen Pot ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Thonis Thonisz Paep.

Fol. 280r

Opten xxiije dach in januario xvc xLviij soe is voor ons comen Cornelis Baijensz ende heeft over gegeven met eennen verlije zoe recht is Zeger Thonisz zijn deel hem aengecomen van Baijen Thonisz, zijn vader.

fol. 280r

Opten xxvje dach in januario anno voorss soo is voor ons comen Mr Adriaen van Strien, pastoor tot Wijck ende canonick tot Huesden, met Jan van Clootwijck Dircxz zijnen gecoren voocht die hem met recht gegeven werdt. Ende gaff over met eenen vrijer giften ende heeft overgedragen zoo recht is, Adriaen van Clootwijck Diricxz tot behoeff van Herman Adriaensz, onsen mede heemraet allen alsulcken onderpant, hootpennin­gen, jaerlicxe renten ende allen het inhouden vanden brieve van date xvC xxvj opten xvije dach in februario naer schrijven ‘shooffs van Luijck daer desen onsen brieve besegelt mede duergesteecken is……..

Fol. 280v

Opten vje in februario xvc xLviij soo is voor ons comen Aenken Henrick Janszs weduwe ende heeft over gedragen soe recht is Henrick Henricxz van Vlijmen.

Fol. 280v

In eodem anno et die soe heeft Truijcken Adriaen Thonisz de Leeuws weduwe bijden heere ende bijden voocht Jan Thoonisz de Leuw gecoft van huer kinderkens bij Adriaen.

Fol. 281r

Opten ixe dach in februario xvc ende xLviij soo is voor ons comen Staes Hermansz ende Willem Lambrechtsz x Elijsabeth mede namens Willem Hermansz, zijn huijsvrouwe broeder, ende hebben over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Jan Thonis Henricxz. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 281v

Opten vje in februario xvc xLviij soe hebben Staes Hermans de Roijsz, Willem Lambertsz x Lijsken Hermansdr ende als voocht van Willem Hermansz huer deelinge gedaen.

Fol. 282v

Opten xvije februarij xvc xLviij soe is voor ons comen Goeijert Driesz ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Cornelis Dircxz.

Toegevoegd: Aert Petersz Paep ende Frans Adriaen Gieliss getrouwd met resp Anneken ende Aentken Cornelis Dircxzdrs zijn voldaen.

Fol. 283r

Opten xxje in februario 1548 soo is voor ons comen Henrick Jansz ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen Meusz.

Fol. 283r

Eodem et die soe is voer ons comen Willem Rommen ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Laurens Claeszoen.

Fol. 283v

Eodem die et anno zoe is voor ons comen Willem Rommen ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Gerijt Rommen.

Op 1-3-1548 draagt Gerijt over aen Adriaen van Clootwijck Dircxz tbv Gerijt van Gorp.

Fol. 283v

Eodem anno et die soo is voor ons comen Matheeus Jansz ende heeft over gegeven zoe recht is [geen naam]

Fol. 284r

Opten iije dach martij anno voorss soo zijn voor ons comen Huijbert Petersz, Claes Petersz, Thoenken Petersdr, Lijnken Peters weduwe ende hebben over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Jan Petersz. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 284v

Opten ve in meert anno voorss soo is voor ons comen Cornelis Adriaensz Smit ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Thonis Smit tbv zijn weeskindt bij Grietken Gerijtsdr.

Fol. 285r

Eodem anno et die soe is voor ons comen Thonis Adriaensz Smit ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Dries Aerts tbv zijn weeskindt dat Thonis geprocreert heeft bij Grietken Geritsdr.

Fol. 285v

Opten xxije martij xvc xLviij soe is voor ons comen Adriaen Petersz ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Peter Ghijben ende Lambert Adriaens suster.

Adriaen draagt de helft gelijk over aen Willem Wouterszoen.

Toegevoegd: Peter Ghijben ende Marie Joost Aerts weu zijn voldaen. Lijntgen Joosten Aertsdr is voldaen

Fol. 286r

Opten lesten dach aprilis anno xvc xLviij soe is voor ons gecomen Dirick Corsten ende Huijbert Willemsz ende hebben over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Berthout Willemsz vanden Weteringen.

Fol. 286r

Opten ixe dach in april anno xvc xLviij soe is voor ons comen mr Adriaen van Strien, priester tot Wijck, ende canonnick tot Huesden met zijn gecoren voocht Cornelis van Bruhesen die hem met recht gegundt werdt. Ende heeft overgedragen zoe recht is broeder Henrick van Bree, prior vanden convente van sinte Marien Croen binnen Huesden.

Fol. 286v

Opten vje maij anno xvc xLviij soe heeft Lambert Adriaenszoen int bijwesen van Henrick Ghijsbertszoen Paijman ende Hubert Heijnrick Maesz namens Jan Heijnrick Maesz ende Cornelis Heijnrick Maeszoen mede namens Adriaentgen ende Marijken, huer susters, aengenomen Barbara Adriaen Henrick Maeszs weduwe te onderhouden

Fol. 286v

Eodem anno et die soo is voor ons comen Huijbert Heijnrick Maesz ende heeft over gegedragen zoe recht is Lambert Adriaenszoen zijn besterf hem aengecomen van Baeijen Henrick Maeszoen ende het besterf van Jan Henrick Maesz ende Cornelis Henrick Maesz ende noch het kindtsdeel van Henrick Timmermans kinderen.

Fol. 287r

Eodem anno et die soe is voor ons comen Herman Adriaensz ende heeft overgedragen zoo recht is Lambert Adriaensz zijn besterff zoe groot ende cleijn als hem aenbestorven is van Beijen Henrick Maeszoon.

Fol. 287r

Opten ixen dach in april anno xLviij soe is voor ons comen Adriaen Adriaensz van Strien met Cornelis van Bruhesen, zijn gecoren voocht, die hem met recht gegundt werdt ende heeft overgegeven met eenen verlije zoo recht is mr Adriaen van Strien, pastoor tot Wijck ende canonick tot Huesden, zijn besterff in een erffenisse gelegen achter Thonis van Staeck, soe als hem dat van Willemken Simonsdochter, zijn moeder aengecomen ende aenbestorven is.

Fol. 287r

Eodem anno et die soe heeft mr Adriaen van Strien, cum tutore spetialicken geconstitueert Adriaen van Clootwijck Dircxz omme te vercoopen seeckere erffenisse, gecomen van Willemken Simonsdochter, die penningen daervan comende te belenen? ende overdracht van dien te doen.

Fol. 287 vso.

Eodem anno et die soo is voor ons gecomen Meester Adriaen van Strien, pastoer tot Wijck ende canonick tot Huesden, cum tutore. Ende heeft overgegeven met eenen verlije zoe recht is Adriaen Adriaensz zijnen natuerlicken zoen, twee geerden lants ende een derdendeel van eender geerde, gelegen onbedeelt in acht geerden lants nae inhouts vanden brieve. Mit conditien ondersprocken indien Adriaen Adriaensz van Strien voorss afflivich werde sonder blijvende ende blijckende geboerte, soo sullen dese voorss twee geerden ende een derdendeel voorss erven ende moegen besterven opten voorss Mr Adriaen van Strien off den genen die bij dispositie van testamente gemaickt heeft ofte alnoch macken zal, salve dat hij dit voorss lant oick nijet en zal moegen vercopen hij en weet meerder proffijt mette penningen daer aff comende te doen. Ende den voorss Adriaen van Strien Adriaensz heeft spetialicken geconstitueert Mr Adriaen van Strien, Adriaen van Clootwijck ende Jan van Clootwijck omme de voorss twee geerden lants ende een derdendeel wederomme (?) tot allen tijde te nieuwen vercoopen.

Fol. 288r

Voor de gerechten van Dordrecht zijn gecompareert Anthonis Boijensz van Cappel ende heeft beloeft ende verwilkeurt ende overgegeven dat hij Heijwij Jacopsdr van Os, zijn vrouw, sal laeten blijven bij alsulke promisie als zij vercregen heeft van Keij Matt ???, 23-10-1536, betreffende de vier kijnderen uit een eerste huwelijk van Heijlwij, 2-4-1546.

Nog genoemd: de zoon van Thonis Boijens.

Fol. 288v

Eodem anno et die soe is voor ons comen Dirck Lambrechtsz ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Loeff Petersz tbv mijn vrouwen van Papendrecht.

Fol. 289r

Opten xxviije maij 1548 soe is voor ons comen Jan Henrick Maesz ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen Adraiensz van Dongen tbvde weeskinderen van Jan Adriaensz tot Dongen.

Fol. 289r

Nederveen

Opten ixen junij anno xvc achtenveertich soe is voor ons comen Cornelis Philipsz van Bruhesen ende gaff over met eender giften zoe recht is Jan Simonsz, weert int Lam tot Rotterdam.

Fol. 289v

Opten xxviijen dach in meij anno xLviij soe is voor ons comen Jan Petersz ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Gerijt de Roij.

Fol. 289v

Eodem anno et die soe is voor ons comen Aert de Leu ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Wouterken Neel Papen.

Op 18-8-1550 draagt Wouterken over aen Adriaen van Clootwijck.

Fol. 290r

Eodem anno et die soe is voor ons comen Jan Henrick Maesz ende heeft over gegeven met eenen verlije zoe recht is Aen van Dongen tbv Jan Adriaensz weeskinderen.

Op 28-4-1556 heeft Jan Handricxz Maes geloeft Cornelis A???tijsz schadeloos te houden.

Fol. 290v

Eodem anno et die soe is voor ons comen Cornelis Mathijsz ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Henrick Ghijsbrechtsz Paijman.

Fol. 291r

Opten xiijen dach in junio anno xLviij soe is voor ons comen Adriaen Robben ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen van Clootwijck Dircxz.

Fol. 291r

Eodem anno et die soe Thonis Rommen aengenomen van Adriaen Tonisz ende Adriaen van Clootwijck mede namens brueders ende suster de bruijckweer van zeekere dellen.

Fol. 291v

Opten xven dach in junio anno voerss soe is voor ons comen Jan Corneliszoen ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen van Clootwijck Diricxz tbv Dirick van Merwen kinderen.

Fol. 291v

Opten xxe dach in junio soe zijn voor ons comen Staes Hermanszoen ende Willem Lambrechtsz mede als voocht van Willem Hermansz ende hebben over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Jan Henrick Maeszoen.

Fol. 292r

Noch zoe hebben Staes Hermanszoen ende Willem Lambrechtsz ende vuijten name als vooren over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Jan Henrick Maesz. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 292v

Eodem anno et die soe is voor ons comen Staes Hermansz ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Willem Lambrechtsz, zijnen swager, zijn deel in een stuk moer hem aenbestorven van zijnen vader Herman de Roij en Luijtgen, zijn moeder.

Fol. 292v

Opten ije dach in julij anno xLviij soe is voor ons comen Jan Cornelis ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Floris Jansz.

Fol. 293v

Opten xxijen in julio anno xvc achternveertich soe is voor ons comen mr Corelis van Gent ende Gerijt de Roij ende hebben geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Gielis Henricxz tbv Henrick Heijn Beijenszs weeskinderen.

Fol. 294r

Opten viijen in julio anno voerss soe zijn voor ons comen Adriaen Henrick Willemsz ende Juetken, zijn vrouw. Zij maken hun testament.

Genoemd: Aentken Henrick Adriaenszdr.

Fol. 294v

Opten xxixen dach in julio anno achternveertich soe is voor ons comen Henrick Henricxz Stoop ende gaff over met een verlije zoe recht is Huijbert Dircxz ende Jan Henrick Maesz. Betaald wordt via een wilkeur.

Henrick draagt over aen Adriaen van Clootwijck. Hij draagt over aen Cornelis Dircxz tbv Thijs Huijsmansz

Op 23-2-1555 soe is voor mij ghecomen Jan Stoop met Willem zijn brueder ende als voechden van Henrick Stoop ende Avestijndr?? ende hebben haere goede betalinge bedanckt

Fol. 296r

Opten vjen dach in augusto anno xLviij soe zijn voor ons comen Willem Lambrechtsz, Staes Hermansz mede als voocht van Willem Hermansz ende hebben over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Reijnert Gijsbertsz.

Fol. 296v

Opten ven in augusto anno xLviij soe zijn voor ons comen Digna weduwe van Peter Dielisz, Gielis Luer als voocht vanden eenen weeskindt van Peter voorss, Cornelis Gielisz als voocht van het andere weeskindt ende hebben geloeft ende over gegeven dat zijn niet meer talen en sullen nae huijs ende hoffstadt als Gerijt Woutersz van hen gecoft heeft.

Fol. 297r

Opten dach ende jaere als boven soe is voor ons comen Thonis Aertsz ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Floris Jansz.

Fol. 297v

Eodem anno et die soe is voor ons comen Hilleken Wouter Aertszoens weduwe. Zij maakt haar testament.

Genoemd: Jan Govertsz van Ghissen, haer man. Staes Hermansz, haren peteren. Henrick van Baerdwijck. Claesken, haer susters dochter, wonende tot Baerdwijck. Den jonge Adriaen, haer broers bastaertszoen. Thoenken van Waelwijck, haer suster. Thoen Gerijts van Waelwijck. Wouter Willemsz.

Fol. 298v

Opten xxe augusti anno xLviij soe is voor ons comen Sijken Claes Goijertsz weduwe cum tutore ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Peter Aertsz Smit.

Fol. 298v

Eodem anno et die soe is voor ons comen Jan Henrick Maesz ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Huijbert Laurensz.

Fol. 299r

Eodem anno et die soe is voor ons comen Jan Claesz vanden Dussen ende heeft over gegeven met eenen verlije zoe recht is Jacob Willemsz van Haren.

Fol. 299r

Eodem anno et die soe is voor ons comen mr Cornelis van Gendt, ambachtsheer in Schrevelduijn ende bekende dat hij over gegeven heeft Willem van Ghendt, zijnen soene.

Fol. 299v

Eodem anno et die soe is voor ons comen Michiel Berten ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Floris Jansz Smit.

Toegevoegd: Joost Aertsz is voldaen sonder twe dagen die welcke Adriaen Toniss die Jonge weu ende erffgenamen ontfangen sullen.

Fol. 300r

Opten ije septembris anno xLviij soe is voor ons comen Meus Lemmensz ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Thonis Rommen.

Fol. 300v

Opten ve septembris anno xvc achtendeveertich soe zijn voor ons comen Aert Petersz Paep. Jan Petersz Paep de Jonge, Thonis Petersz Paep ende Marijken Peter Paepsdr ende hebben over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Jan Petersz Paep den Ouden hun deel in een delle hen aenbestorven van Adriaen Baijen Thonis.

Fol. 301r

Eoen anno et die zoe is voor ons comen Henrick Willemsz ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Seger Thonisz.

Fol. 301r

Opten xxje septembris anno xvc xLviij soe is voor ons comen Henrick Stoop ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Willem Rommen.

Op 15-10-1548 draagt Willem over op Jan Henricken Maesz.

Fol. 301v

Eodem anno et die soe is voor ons comen Peter Ghijsbertszoen x Cathelijn Jan Geritszsdr ende gaff over met eender vrijer giften zoe recht is Reijnert Ghijsbertsz.

Fol. 301v

Opten xe dach octobris anno xvc xLviij soe is voor ons comen Lijs Hermans met Lambert Dircxz als voocht ende heeft over gegeven zoe recht is Willem Rommen.

Fol. 302r

Opten xe dach octobris anno xvc xLviij soe is voor ons comen Lijs Hermans met Lambert Dircxz als voocht ende heeft over gegeven met eenen verlije zoe recht is Willem Rommen. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 302v

Eodem anno et die soe is voor ons comen Hilleken Wouter Aertszs weduwe met Lenaert Adriaensz als voocht, Staes Hermansz ende Willem Lambrechtsz mede namens Willem Hermansz ende Peter Ghijsenn van Geertruijdenberge ende hebben over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Jan Henrick Maesz.

Fol. 302v

Eodem anno et die soe zijn voor ons comen Staes Hermansz ende Willem Lambrechtsz mede namens Willem Hermansz ende hebben over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Jan Henrick Maesz.

Fol. 303r

Opten xve dach octobris anno xvc xLviij soe is voor ons comen Thonis Jansz van Staeck ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Thonis Adriaensz Smit als voocht van Cornelis Smit zijn broeders weeskijndt ende IJken Tonisdr weduwe van Cornelis Smit voorss.

Fol. 303r

Eodem anno et die soe is voor ons comen Willem Rommen end heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Thonis Adriaensz Smit als voocht van Cornelis Smit zijn broeders weeskijndt ende IJken Cornelis Smits weduwe.

Fol. 303v

Eodem anno et die soe is voor ons comen Wijn Gewrijtsz ende heeft over gegeven met eenen verlije zoe recht is Willem Rommen te weten Jan van Soranghs kindersdeel, Cornelis Adriaensz de Roijs kindersdeel ende Bernt Willems deel gecomen van Adriaen de Roij.

Fol. 303v

Opten xxixe dach in october soe is voor ons comen Meus Lambertsz ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Henrick Ghijsbertsz Paijman.

Fol. 303v

Opten xe novembris anno voorss soe is voor ons comen Cornelis Philipsz van Bruhese ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Claes Dircxz de Haen.

Fol. 304r

Eodem anno et die soe is voor ons comen Meus Lemmens ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen van Clootwijck.

Fol. 304r

Nederveen

Opten xije dach novembris anno xvc xLviij soe is voor ons comen Aert van Gheel ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Thonis Simonszoen.

Fol. 304v

Opten xiije dach novembris anno xvc achtendeveertich soe is voor ons comen Adriaen Adriaen Cornelisz ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Gillis Henricxz ende Aert Michielsz tbv Henrick Henrick Baijensz weeskinderen.

Fol. 304v

Eodem anno et die soe is voor ons comen Aert Michielsz ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Ghillis Henricxz tbv zijn borers weeskinderen.

Fol. 305r

Opten xvje dach novembris anno xvc achtendeveertich soe zijn voor ons comen Lenaert Adriaensz de Coster ende Gheertruijt Adriaen Adriaensz weduwe, de jonge Adriaen Adriaensz Bijl ende Wouterken Adriaensdr ende hebben over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Lambert Adriaensz hun besterff in Baijen Baijen Maes hoffstadt.

Fol. 305v

Op huijden xvc achtendeveertich den xixe dach in november soe heeft Jan Thonis Henricxz bekendt dat hij ontfangen heeft van Thonis Simonsz.

Op huijden xvc drie ende vijftich den xxviije october soe heeft Antonis Zijmons noch 2 geerden gecoft.

Fol. 306r

Opten xxvije novembris anno voerss soe zijn geaccordeert mr Adriaen van Strien, pastoer tot Wijck ende canonick tot Huesden ter eenre ende Herman Adriaensz ter andere zijde mbt een rentebrief op Claes Cornelisz huijs tot Waspijck.

Fol. 306r

Eodem anno et die soe is soe heeft Herman Adriaensz geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn mr Adriaen van Strien voorss.

Fol. 306v

Opten xiije dach decembris anno xvc xLviij soe is voor ons comen Rombert Adriaensz Paep ende bekende ontfangen te hebben vuijt handen van Claes Henricxxz van Baerdwijck.

Fol. 306v

Eodem anno et die soe is voor ons comen Joost Pauwelsz ende gaff over met eender vrijer giften zoe recht is Lambert Dircxz ende Thonis Rommen. Betaald wordt via een wilkeur.

Joost heeft bekent dat Aen Heijn Lemmens hem gelooft heeft twee gulden.

Fol. 307r

Opten xxije dach decembris anno xvc ende xLviij soe is voor ons comen meester Cornelis vanden Velde namens heer Willem vanden Werve, ridder, schouteth tot Antwerpen ende marckgrave Stants van Rijen ende Alvaro van Almares, schepen tot Antwerpen, procuratie Antwerpen 26-7-1545, ende heeft over gegeven met eenen verlije zoe recht is Henrick Ghijsbertsz Paijman.

Fol. 307r

Eodem anno et die soe is voor ons comen mr Cornelis voorss als gemachtigde voorss ende heeft over gegeven met eenen verlije zoe recht is Adriaen van Clootwijck.

Fol. 307v

Opten vije dach in januario anno xvc negenendeveertich soe is voor ons comen Jan Adriaen Heijmansz ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Ghijsbrecht Cornelisz.

Fol. 307v

Opten xvje dach in januario anno xvc negenendeveertich soe is voor ons comen Henrick Adriaensz Back ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Marijken Gerijt Smits weduwe.

Fol. 307v

Eodem die den xxije decembris anno xLviij zoe is voor ons comen mr Cornelis vanden Velde voorss ende heeft over gegeven met eenen verlije zoe recht is Henrick Ghijsbrechtsz Paijman ende Adriaen van Clootwijck.

Fol. 308r

Eodem anno et die soe is voor ons comen Henrick Adriaensz Back ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Peter Denis Cocx.

Fol. 308r

Opten xxje dach in januario anno xvc xLix soe is voor ons comen Frans Corsten ende gaff over met eender vrijer giften zoe recht is Cornelis Ghijsbrechtsz.

Fol. 308r

Eodem anno et die soe is voor ons comen Lambert Lambertsz ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Jan Tonis Dircxz.

Fol. 308v

Eodem anno et die soe is voor ons comen Cornelis Ghijsbrechtsz ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Frans Corsten.

Fol. 309r

Eodem anno et die soe zijn voor ons comen Jan Petersz Paep, Aen Robben, Jacob Diricxz, Adriaen Diricxz mede namens Goert Diricxz ende hebben haer lootinge ende deelinge aengebrocht.

Fol. 309r

Eodem anno et die soe is voor ons comen Claes Voss ende Aen Robben, Jacob Diricxz, Adriaen Diricxz mede namens Goert Diricxz ende hebben haer lootinge ende deelinge aengebrocht.

Fol. 309v

Eodem anno et die soe is voor ons comen Jan van Baerdwijck ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Floris Jansz Smit.

Fol. 309v

Eodem anno et die soe zijn voor ons comen Wouter Mathijsz, Huijbert Mathijsz, Claes Henricxz van Baerdwijck x Jenneken, Matheus Jansz x Grietgen, ende hebben over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Adriaen van Clootwijck Diricxz.

Fol. 310r

Opten iiije dach in februario anno xvc xLix soe is voor ons comen Henrick Henricxz Stoop ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Thoentgen Stacen.

Fol. 310r

Opten xvije dach in februario anno voorss soe is voor ons comen Willem Henricxz Paep ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Sijken Dirck van Loons weduwe.

Fol. 310r

Opten xxiije dach decembris anno xLviij soe is voor ons comen Adriaen van Clootwijck Dircxz, onse richter, ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Cornelis Mathijsz.

Fol. 310v

Eodem anno et die soe is voor ons comen Adriaen Jacobsz Verlouw ende Jan Tonis Henricxz ende hebben over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Laurens Jansz.

Fol. 310v

Inder manieren ende voorwaerden hier nae verclaeret soe hebben Cornelis Aertsz ende Thijs Mathijsz ende den Jongen Peter Oerman gehuijert tegen Adriaen van Clootwijck namens de kinderen vanden Merwen.

Fol. 311 los vel

Ghelden Aertss is voldaen van Jan van Baerdwijck.

Fol. 311 los vel

Jan van Baerwijck heeft betaelt aen Floris Janss.

Fol. 311v

Opten eersten dach meert anno voorss soe is voor ons comen Gillis Henrick Baeijensz ende heeft over gegeven met eenne verlije zoe recht is Jan Thonisz de Leuw ende Jan Gorisz, wonende in Tbat in Zeelant.

Fol. 311v

Opten iiije meert anno voorss soe is voor ons comen Gillis Jansz van Ammroeijen ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Corst Henricxz.

Fol. 312r

Eodem anno et die soe is voor ons comen Corst henricxz ende heeft over gegeven met eenen verlije zoe recht is Gillis Jansz ende Henrick Kusz.

Fol. 312r

Eodem anno et die soe is voor ons comen Wouter Aertsz ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Andries Henricxz ende Simon Jansz de Jonge.

Fol. 312v

Eodem anno et die soe is voor ons comen Henrick Adriaen Jansz ende heeft over gegeven met eenen verlije zoe recht is Wouter Aertsz.

Fol. 312v

Eodem anno et die soe is voor ons comen Bastiaen Henricxz ende Jan Henricxz ende hebben geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen van Clootwijck tbv de kinderen van Merwen.

Fol. 313r

Eodem anno et die soe is voor ons comen Michiel Adriaensz mede namens Willem Adriaensz, zijnen broeder, ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Lenaert Adriaensz Coster.

Fol 313r

Eodem anno et die soe is voor ons comen heeft Goert Denisz verwilcuert Adriaen van Clootwijck tbv Tonis Loeff, schout van Oudthuesden.

Fol. 313v

Opten vje meert anno voorss soe is voor ons comen Claes de Ruijter ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Stoffel Simonsz.

Fol. 313v

Eodem anno et die soe is voor ons comen Stoffel Simonsz ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Adriaen van Waelwijck.

Fol. 314r

Eodem anno et die soe is voor ons comen Adriaen Jansz Snijder ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Adriaen Tonis Dircxz den oude. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 314v

Opten ve aprilis anno voorss soe is voor ons comen Cornelis Baeijensz ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Adriaen Tonis Dircxz den oude.

Fol. 315r

Eodem anno et die soe is voor ons comen Peter Jansz alias Magerpeert ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Aentgen Claes Jansz Loijs weduwe mede namens haer kinderen bij Claes.

Aentgen draagt direct over aen [geen naam].

Fol. 315r

Eodem anno et die soe hebben Henrick Ghijsbertsz Paijman ende Dirck Adriaensz als kerckmrs tot Cappel bekent dat Cornelis Claes Berthouts voldaen heeft.

Fol. 315v

Opten ve aprilis anno voorss soe is voor ons comen Jacob Willemsz van haren ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Dirick Jansz van Nuijssenborch mede tbv de kinderen van Dirick vanden Merwen.

Fol. 315v

Eodem anno et die soe is voor ons comen Adriaen Henrick Maesz ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Dirick van Nuijssenborch als voren.

Fol. 316r

Eodem anno et die soe is voor ons comen Thonis Rommen ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Dirick van Nuijssenborch Jansz mede tbv als voren.

Fol. 316r

Eodem anno et die soe is voor ons comen Willem Rommen ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Dirick van Nuijssenborch mede tbv als voren.

Fol. 316v

Opten xxixe aprilis anno xLix soe is voor ons comen Staes Hermansz ende Willem Lambertsz mede namens Willem hermansz ende hebben over gegeven met eenen verlije zoe recht is Hilleken Wouter Aertszs weduwe.

Fol. 316v

Eodem anno et die soe is voor ons comen Jenneken Henrick Adriaen Timmermans weduwe met Claes Jansz Pot als voocht ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Aentgen Tonis Paepsdr.

Fol. 317r

Opten eersten meij anno xvc xLix soe heeft mij de schout ende heemraet mij aengebrocht dat opten xvje decembri anno xvc xLv voor haer gecomen is Willemken Coman Mertens weduwe ende heeft over gedragen ende gemaeckt in testamente Aengen Henrick Willemsz tbv haer kinderkens bij Coman Merten enkele rentes.

Op Seger Tonisz

Op Huibert Adriaensz Cornelisz ende Adriaen Maet

Op Cornelis Claesz

Op Thijs de Slootgraver te Besoijen

Ende op Adriaen Jansz Loij.

Fol. 317v

Copie

Willemken Merten Janszs weduwe neemt haer kinderen bij Merten Jansz aen, 4-8-1540.

Fol. 318r

Opten ve aprilis anno voorss soe is voor ons comen Dirick van Nuijssenborch Jansz mede tbv de kinderen van Dirick vanden Merwen ende heeft over gegeven met eenen verlije zoe recht is Ghijsbert Cornelisz ende Peter Willemsz.

Fol. 318r

Eodem anno et die soe is voor ons comen Dirick van Nuijssenborch voornoemd in voren qualite ende heeft over gegeven met eenen verlije zoe recht is Jacob Willemsz van Haren.

Fol. 318r

Eodem anno et die soe is voor ons comen Dirick van Nuijssenborch voornoemd in voren qualite ende heeft over gegeven met eenen verlije zoe recht is Adriaen Henrick Maesz.

Fol. 318r

Eodem anno et die soe is voor ons comen Dirick van Nuijssenborch voornoemd in voren qualite ende heeft over gegeven met eenen verlije zoe recht is Tonis Rommen.

Fol. 318r

Eodem anno et die soe is voor ons comen Dirick van Nuijssenborch voornoemd in voren qualite ende heeft over gegeven met eenen verlije zoe recht is Willem Rommen.

Fol. 318v

Nederveen

Opten iije dach in meij anno xc ende xLix soe is voor ons comen Adriaen Geruwijnsz ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Henrick Ghijsbertsz Paijman.

Fol. 319r

Opten xiiije meij anno voorss soe is voor ons comen Jan Tonis Henricxz ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Godert Driesz.

Eodem anno et die soe is voor ons comen Adriaen Baeijensz heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Goert Driesz.

Fol. 319r

Eodem anno et die soe is voor ons comen Gillis Henricxz ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Wijn Gerijts.

Fol. 319v

Eodem anno et die soe is voor ons comen Anneken weduwe Adriaen Willemsz mede namens huere kinderkens bij Adriaen ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Merten Willemsz.

Fol. 319v

Eodem anno et die soe is voor ons comen Gerijt mr Gerijtsz Timmerman ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Wouter Jansz.

Fol. 320r

Accoort tusschen Henrick Ghijsbertsz Paijman cum suis ter eenre ende Henrick Adriaensz kinderen ter andere zijde.

Genoemd: Adriaen Heijnrick Maess x Barbara en hun zoon Heijnrick Adriaenss.

Fol. 320v

Deelinge, scheijdinge ende lotinge van derrggenamen van Adriaen Henrick Willemsz ende Juetgen zijn huijsvrouwe sailger aengebrocht den xije dach in april anno xvc negenendeveertich.

Soe zijn voor ons gecomen Peter Adriaen Henricxz, Peter Willemsz x Adriaentgen, Peter Henricxz mede namens Jacop Henricxz, Peter Adriaensz als voocht van Willem Henricxz, Hubert Henricxz, Quirijn Henricxz ende Aentgen Henricxdr (kinderen Henrick Adriaensz), allen erffgenamen van Adriaen Henrick Willemsz ende Juetgen, ende Willem Ghijsbrechtsz mede als erffgenaem voor het ve paert ende hebben huere deelinge aengebrocht.

Fol. 322v

Eodem die soe compareerde Willem Ghijsbertsz ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Peter Adriaensz, Peter Willemsz, die vier naegelaten kinderen van Henrick Adriaensz sa ende Henrick Petersz twee voorkinderen.

Fol. 322v

Eodem die compareerde Peter Adriaensz mede als voocht van Henrick Adriaensz kinderen ende Henrick Petersz voorkinderen ende Peter Willemsz ende hebben geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Willem Ghijsbertsz.

Willem Ghijsbertsz is voldaen door Willem Henricxz als voocht van Henrick Adriaenss Timmer, zijn suster. Peter Willemss Dielen heeft voldaen.

Fol. 323r

Eodem die soe compareerde Willem Ghijsbertsz ende heeft over gegeven met eenen verlije zoe recht is Peter Adriaenz, Peter Willemsz, Henricxz Petersz twee voorkinderen ende Henrick Adriaensz vier naegelaten kinderen. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 323v

Eodem die soe compareerde Willem Ghijsbertsz ende heeft over gegeven met eenen verlije zoe recht is Peter Adriaenz, Peter Willemsz, Henricxz Petersz twee voorkinderen ende Henrick Adriaensz vier naegelaten kinderen. Betaald wordt via een wilkeur (2x).

Fol. 324r

Eodem die soe compareerde Peter Willemsz x Adriaentgen Adriaen Henricxzdr Peter Henricxz mede namens Jacop Henricxz, zijnen broeder, Aentgen Henricxz cum tutore mede namens Willem Henricxz, Hubert Henricxz, Quirijn Henricxz, haer broeders, met Gerijt Geldens als toesiender ende hebben over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Peter Adriaen Henricxz.

Fol. 324v

Dit is de deelinge die geschiet is tusschen Henrick Ghijsbertsz Paijman ter eenre ende Henrick Adriaensz kinderen, zijnen broeder, ter andere zijde.

Inden eersten sie is Henrick Gijsberts Paijman bedeelt op ??? als Adriaen Henrick Maesz ende Barbara achter gelaten hebben.

Noch soo is …

Item Henrick Adriaensz kinderen zijn bedeelt …., 15?-4-1549

Fol. 325v

Compareerde voor ons mr Jacob Willemsz van Haren ende is overcomen metten schout van prijsinge ende ??? vanden haeffelijcke goeden ende heeft geloeft bij Willem Jacobsz als voocht van Goeltgen Jacobsdr, zijn suster, te onderhouden, 11-2-1549.

Dan volgen er nog 12 folio’s met een index.

FINIS.