Selecteer een pagina

RA 7905 oud 259

1508

Fol 1

Huijs te Goerl

Fol 1v

Adriaen Meeus X Haijwich wilner Aert Smeets alsulcke versterff als hem aengecomen is van wilner Embrecht Aert Smeets verkoopt aen Jannen Aert Smeets, 3-4-1508

Fol 2, los blad, 10-1-1507

Cornelis Gherit van Nerven en Jenneken Gherits van Nerven, is vontpeten? van Dirck Gerit Back

Fol 2

Adriaen Reijnkens za X Adriana

Kind: Adriaen

Fol 2v

Dirck Willems X Kathelijn Jan Huijgen

Steven, zijn broer

Fol 2v

Willem lambrecht Roelofs

Kind: Lambrecht

Fol 3

Jan Adriaen Mostaerts

Kind: Jan

Jacob Henrick Henricks X Katelijn Wouter Ghijsbrechts

Fol 3r

Willem Peters X Lijsbeth wilner Jan van Dun, een mud rogge zoals Henric Jans van Dun te deel gevallen is met deijllinge tussen de kijnderen van Jan van Dun en welcke mud Willem voorss als momboir van sijne wijffs ten deel gevallen is etc, 17-4-1508

Fol 3v

Peter Gherit Dircks Bonten za X Elisabeth Henric Claus Weijmers

Kinderen Gijoaert en Gheertruid

Fol 3v

Michiel Jan Cockelberchs X Oden Michiel Jan van de Velde

Michiel Jan van de Velde X Cristijna Henric Jan Leemans

Gherit Wouter Back Ommaten

Fol 4, los blad, 26-3-1504

Aert Willekens X Peterken

Kinderen: Peter, dochter X Jan Corsken? en Lemmen

Fol 4, 15-5

Michiel Quap X Margriet Jan Goijaerts

Jan Goijaerts X Heijlwich

Fol 4, 12-4

Jan Panis en Luijtgaert zijn zus

Fol 5r

Margriet wilner Cornelis Zegers, Joest Peter Quaps X Aleijt Cornelis Zegers, allen alsucke versterf als hen  aengecomen is van Cornelis Zegers ende Katherijne, hun ouders, verkopen aen Peter wilner Cornelis Zegers, broer, ende Geriden zoen wilner Gherith Smolders Gheriden [?] en zijn kijnderen bij Henricken wilner Cornelis Zegers, 21-5-1508

Fol 5r

Peter wilner Cornelis Zegers ende Gherit wilner Gherit Smolders als momboir van zijn kijnderen bij Henricken Cornelis Zegers, verkoopt aen Henrick Peter Aerts, 21-5-1508

Fol 5r

Peter, Jan en Henrick, Peter wilner Peter Ghijben X Lijsbeth ende Adriaen Huijbrecht Meeus X Engeltken, kijnderen wilner Henrick Peter Aerts ende Peter wilner Cornelis Zegers ende Margriet, sijn suster, Joest Peter Quaps X Aleijt ende Gherit wilner Gherits Smolders als momboir sijne kijnderen bij Henrick wilner Cornelis Zegersdr verkopen een huijs tbv Peter wilner Peter Crillaerts, 21-5-1508

Fol 5v, 16-4

Adriaen Huijbrecht Meeus X Engeleij, 21-5-1508

Fol 5v

Willem Costers

Kinderen: Aerdt, Ewout met zoon Willem

Fol 6

Gherit Jan Gherit is zwager van M? Gherit van Erven

Fol 6v, 10-6

Jan Emmen

Kinderen: Cornelis, Jacop en Mechteld

Jan Peter Stevens X Aleijt …

Fol 7, 29-5

Heer Zeebrecht Boelen, priester

Fol 7v

Huwelijkse voorwaerden tussen Ghijsbrecht Willem Stelaerts X Johanna Dirck Jannis van Oerschot. Willem Stelaert geeft Ghijsbrecht een bet met toebehooren en kleedt Ghijbrecht naer zijn staet met eeren voor de heijlige kerk en krijgt hij hetzelfde als de andere kijnderen van Willem. Dirck Jannis heeft gelooft met Johanna sijne dochter te gheven Gijsbrecht alle goederen als Dirck met Mechelken, sijne huijsvrouw besittende is. 24-6-1508 (Johannes Baptista)

Fol 8r

Peter  wilner Willem van Spaendocnk ende met hem Willem, sijn zoen,  mede voor Kathelijn, Elisabeth, Boeijen, Henrick, kijnderen van Peter bij Margriet wilner Boeijen Roosen en bij present Janne van Spaendonck ende Gherit Huijb Smitten als momboirs van de kijnderen verkopen aen Janne wilner Jans V…, 9-7-1508

Fol 8r

Peter Peters van Drimmelen X Jacoppe wilner Ghijb Peters bij Aleijt Ghijb Haijwichen allen alsulcke versterf hem aengekomen van Jannen Ghijb Peters, zwager, verkopen aen Ghijsbrecht ende Peter, gebroederen, ende Marij en Katherijn, ghesusters, kijnderen van Peter Zegers, 13-6-1508

Fol 8r

Ghijsbrecht ende Peter, gebroederen, ende Marij mede namens Katherijn, suster, ende Margriet Ghijb Peters verkopen een huijs etc Geriden Jan Wijten, 13-6-1508

Fol 8r

Margriet Ghijb Peters alsucke versterf haer aengekomen van Jannen Ghijb Peters, broeder, verkoopt aen Ghijsbrecht ende Peter, gebroederen, ende Marij en Katherijn, ghesusters, kijnderen van Peter Zegers, 13-6-1508