Selecteer een pagina

RA 7917 oud 271

1520

Fol 1, 30-1
Gherit Gherit Jan Reijnen belooft te betalen aen Reijner, Denis, Jan, Huijbrecht, Claes Henrick van Gierl en Ariaen Jan Mutsaerts, swagers

Fol 2, 30-1
Cornelis Papen
Kinderen: Jan X Agnes Peter Verscueren, Wouter X Lijsbeth Peter Verscueren

Peter Verscueren
Kinderen: Agnes, Lijsbeth, Gheritken X Jan Gerit Beijkens, Jenneken za X Lucas Jans Bijen met dochter Barbara

Fol 4v, 1-2
Henrick van Spaendonck
Kinderen: Willem, Claes, Gheertruijt X Gherit Henric Smolders

Jan Lemmen Weijmers hun oom

Fol 6v, 1-2
Willem Beeris
Kinderen: Jan. Peter, Lijsbet X Huijb Gheerts

Fol 8
Dierck Henrick Peijsters X Kathelijn

Fol 9v, 4-2
Willem Henrick Brandenborchs, alias die Cuijp

Sijmon Pauwels Heijsten

Jan Hermans X Marij

Fol 10
Wouter Seewaerts? za X Gheertruit
Kind: Peeter

Fol 10v
Wouter Ariaen Smeijermans

Henrick Jan Heijsten X Katerijn Ghijsbrecht Peeter Maes
Kinderen: Jan, Ghijsbrecht, Peter, Jan den jongste, Lijnken en Lijsken

Fol 11r
Henric wilner Bertelemeeus gheheijten van de Lijnden allen alsculcke versteff ende recht van versterff van alle sijn erffelijcke goederen als den selve Henricken aengecomen ende aenbestorven sijn van wilner Berthelmeeus sijne vader ende van Goedelen sijne moeder soe waer die erffelijcken goederen en versterff van dien geleghen mogen sijn etc. verkoopt Claesen vander Hoeven Hendricks, sijne swager, 8-2-1522

Fol 12r
Cornelis wilner Peter Engelberts is schuldich aen Jenneken X Herman Ariaen mede tbv haere 5 kinderen in voorbedde bij wilner Denis Mutsaerts, 9-2-1522

Fol 12r
Jenneken voorss met Peter, haer soen, die mede namens de andere kinderen van Jenneken verclaert dat Cornelis voorss de erfpacht mag lossen, 9-2-1522

Fol 12v
Anthonis Seebrecht betten alias Thonis Diercks

Fol 13, 12-2
Jan Daniels Nouwen X Juetten Jan van Hoelten
Kinderen: Aert, Cornelis, Jenneken, Urselen, Jenneken die jongste

Ida dochter Bertelmeeus Otten die men heijt Meeus Biekens met haren kinderen: Gerit en Jan. Zij X Ghijsbrecht Gherit Back Berthouts

Fol 13v
Aelwijn Smeijermans
Kinderen: Jan en Wouter

Adriaen Smeijermans
Kind: Wouter

Fol 15r
Sijmon wilner Jan van Son X Jenneken dochter wilner Claus Peter Ghijben die Claus vercregen hadde bij Peterken Gerit Willem van Alfen. Het betreft een erfpacht die Jenneken is aengecomen bij testamente van Gerit Willem van Alfen X Aleijt Jan Weijns, deze wordt vercoft Peter wilner Claes Gerits, 10-2-1522

Fol 16, 15-10
Openbare verkoop

Fol 18, 14-2
Merten van de Sande
Kinderen: Henrick en Laureijs

Jan van Gestel

Fol 18v, 14-9
Jan Goijaert van der Heijden
Kinderen: Huijbert, Heilwich X Jan Henricks Verhoeven, Leen, Eelken, dochter X Henrick Lemmens

Fol 18v, 18-2
Lucas Jan Oerlemans X Jenneken Peter Verscueren
Kinderen: Barbara, Neelken en Jan

Fol 20v
Jan Somers
Kinderen: Jan, Peter, Heijlwich, Gholiken X Pauwels Heijn Gheenen

Fol 20, 19-2
Jan Aert Block van Baertwijxck X Marij nat dochtyer heer jan Wils, priester,

Claes Aelwijns X Elisabeth …

Fol 21v
Willem Jan Mutsaerts X Lijsbeth
Kinderen: Willem, Cornelis, Jenneken, Helena X Wouter Willem Segers, peterken X Ariaen Ghijb van Boerden, Wouter met 2 kinderen

Philips Goijaert Peters x
Kinderen: Kathelijn X Peter Aerts Verscueren die men heijt de Molener
Aleijt Ariaen Peter Huijben; dochter X Ariaen Mertens met kinderen: Ariaen en Cornelisken

Fol 23, 15-3
Jan Reijners van Broechoven
Kinderen: Huijbrecht en Gerit

Fol 23v
Willem Mutsaerts
Kinderen: Willem, Helena X Wouter Willem Seghers, Peterken X Ariaen Ghijb van Boerden en Jenneken

Fol 23v
Peter Henrick Spapen X Willemken

Peter Jan Meeus X Clara (Peter is zijn sweer)

Fol 24v, 4-3
Pauwels Henrick Gerit X Gholleken Jan Somers

Laureijs zoon wilner Elijas Gherijt Mutsaerts

Fol 25v, 7-3
Henrick Claes Wouters X Willemken
Kinderen: Jacob en Jan

Fol 26v, 26-3
Aert Willekens
Kinderen: Peter, Emmen X Anthonia met kinderen: Heijlken en Jenneken, Marij
Anthonia XX Cornelis Melis
Jan Korskens is zijn zwager

Fol 28, 19-3
Peter Verschueren
Kinderen: Laureijs, Willemken X Wouter Anthonis Dircks

Fol 29r
Peter soen wilner Goeijart Celen ende met hem Laureijs Jan Piers X Heijlwich, dochter van Gpoijart voorss, elck sijn ghedeelt in huijs etc, hebben sij elck ghedeelt overghegheven tot behoeff Marcelis, soen Goijart voorss, 30-3-1520

Fol 29v
Marcelis soen wilner Goijart Celen heeft ghelooft te betalen Aleijth de weduwe Goijart Celen, sijnen moeder, haerder tochten ende hare drien wittige kijnderen twee mud rogge etc, 30-3-1520

Fol 30, 20-1
Aert Cort Bonten za X Ariana

Jan Peter Nouwen X Elisabeth Aert Cort Bonten
Kinderen: Arijaen en Daniela

Fol 31, 25-3
Jacob Peter Aelwijn X Katelijn
Kinderen: Dingena X Jacob van Erp met kind Cornelis

Fol 31v
Jan van Son za X Elisabeth
Kind: Jan

Fol 32, 4-4-1521
Aert Sibben X Golleken
Kinderen: Lemmen (Lambrecht), Gheertruit X Henrick Henrick Vendix, Marij X Goijaert van de Sand, Digna, Gherit za, Sib met zoon Claes

Fol 34v
Dirck Henrick Oppers
Cornelis Henrick Oppers X Elisabeth Loeijdewick Peter Ancems
Kinderen: Marij, Henrick (voorzoon), Lodewijck

Lodewick Peter Ancems
Kinderen: Claes, Elisabeth en Luijtgaerd za

Fol 37v
Gherit Jan Reijnen
Kinderen: Gherit, Reijner, Denijs, Jan, Huijbrecht, dochter X Claes Henric van Gierl, Digna X Ariaen Jan Mutsaerts

Fol 38, 10-5
Ariaen Reijners, schout Tilborch en Goerl, Ariaen Ariaens Rweiner crillaert, Lauwereijs Herick Zwijsen, kerkmeesters

Fol 38v, 25-5
Jan Willems van den Aerde X Heijlwich Joris Beerthen

Fol 38v
Ariaen Jan Nouwen, Aerden Cort Bonten zijn oude vader X Adriana, Daniela Jan Nouwen

Fol 39v
Anthonis Gherit Bax
Kinderen: Peter, Jan, Gherit en Mariken

Cornelis Gerit Bax

Fol 39v, 10-6
Jan van Spaendonck
Kinderen: Cornelis, Henrick, Willemken X Gerit Gerit Jan Reijnen, Helena X Henrick Martens, Katerijn X Frans Henrick Diels. Lijsbeth, Jenneken en Gheritken X Jan Pelgroms van den Bosch

Jan Pelgroms van den Bosch

Fol 42v
Willem Stevens
Kinderen: Steven, Lijsbeth X Peter Huijbrecht Betten, Marij en Beatris za

Fol 44v
Goijaert Henric Polslauwerssen (Pulskens)

Fol 44v, 6-8
Nieuwe clock in de kerck

Fol 45 en 46, 15-9
Peter Mertens X Katherina
Kinderen: Melis met zoon Aerdt, Meeus met zoon Willem
Willem meeus peter Mertens X Marij
Kinderen: Peeter, Cornelis, jJan, Aert, Lijsken en Margriet

Fol 46
Jan Dircks van der Elst X Engelbeet nat dochter Heer Aert Snellens, priester
Matthijs Dircks van der Elst

Jasper nat zoon Berthout Back X Aertken Segher Zeegher Jan Start

Fol 46, 30-9
Aert Faessen
Kinderen: Peeter, Agnes X Jan van de Schel, Dingna X Jan Jan Conincks, Lijsbeth X Jan Heesters za, Marij, Aleijt za X Goijaert Jan Hoefkens

Fol 46v, 14-10
Jan Meeus za X geertruid
Kind: kathelijn

Fol 47, 14-10
Willem Lemmens X Heijlwich
Kind: Aleijt X Willem Thijs Mutsaerts

Fol 47v, 7-7-1417
Goijaerts van Nerven X Geertruit Gerits van Broechoven
Kinderen: Gerit, Gojaert, Anthonis, Berthout, Geertruijt X Dirck Jan van der Elst

Gherit Henrick van Broechoven

11-11-1462
Schepen van Oisterwijck: Jacob van der Elst en Henric Kepken van Nulant

16-10-1521
Gherit Goijaert van Nerven is oude vader van Gherit Cornelis van Nerven, chirurgijn

Jacob Heijmericks alias Coremans, ca 60 jaar

Fol 50, 30-10
Jan Leijten? Za X Luijtgaert
Kinderen: heer Jan, priester, en Gheritken

Fol 51, 11-11
Jan Ariaen Mostart X Kathelijn Jan van Hulsel, testament

Fol 54, 6-12
Gherit Jan Reijnen za
Kinderen: Gherit, Reijn, Denijs, Jan, Huijbert, Engelbertken X Claes Henrick van Gierl, Dingena X Ariaen Jan Mutsaerts

Fol 55v, 9-11
Peter Jan Mutsaerts
Kinderen: Gherit, Jan, Magdalena, Peter en Cornelis

Fol 55v
Henric Jacob Huben za X Ariana, zij XX Jan Driessen
Kinderen: Gherit, Lijsbeth za, Luijtgaert za, Jacoba

Fol 56
Jan Cornelis Claes Papen X Agnes Peter Verscueren
Wouter Cornelis Claes Papen X Lijsbeth Peter Verscueren

Peter Verscueren X Barbara

Fol 56v
Meester Gherit Cornelis van Nerven X Marij Gherit Jan Gherit Backx
Kinderen: Heijwich X Adam Jan Smit, Cornelis, Marij en Jenneken

1522

Fol 58, 10-2
Henrick Aerts za X Aleijt
Kinderen: Aert, Wouter, Jan en Marij

Fol 58v
Aert ende Willem wilner Willem van de Kerckhoff, Jan Eevert Janss X Margriet ende Geertruijt, suster, Claes van Aerschot X Digne hebben vercoft Aleijt wed Henrick Aerts met haere kijnderen, 10-2-1522

Fol 58v
Michiel Otten van Goerl
Kinderen: Michiel, Iken X Theeuwen Wouter Smeedt, Jan en Willem

Fol 58v
Dirck die Molder van Raemsdonck X Agnes Aert Wouter
Jan Reijnbout X Geertruit Aert Wouters
Lijsbeth Aert Wouters
Henrick Aert met kinderen: Wouter, Jan en Marij

Fol 59
Peter Wolffs za X Lijsbeth Peeter die Wiler – herberg St Jacob te Goerle Jan Heijliger …aert
Kinderen: Frans, Jan, Goijaert, Katelijn, Peterken en Heijlken

Fol 59v
Heer Willem Panis, priester, en Heijlwich Peter Aelwijns
Nat kinderen: Jan en Iken

Fol 61, 25-12
Jan Ariaen Smolders X Dircksken
Kind: Anthonis

Fol 61v, 22-12
Jan Hagaert X Haijwich Jan Daniels van de Hasselt

Fol 62v, 3-1
Wouter Wouter Smeedt X Elisabeth Jan Ariaen Mostart

Fol 63v, 8-1
Peeter Lauken
Kinderen: Jan, Elisabeth X Jan Dircks van de Laer

Fol 63v
Peeter Cornelis Dircks X Margriet Henrick Claes Wouters

Fol 64v, 10-10-1520
Henrick Gerit Smolders
Kinderen: Gerit, Pauwels, Jan, Peter, Cornelis, Margriet, Marij, Elisabeth X Peter Jan Martens, Arijaen, Claes en Peterken

Fol 65, 14-6
Jan Willem Mutsaert X Ida
Kinderen: Peeter (in de gevangenis te Brussel)

Fol 65v, 29-6-1521
Jan wilner Willem Beris ter eenre ende sijn kinderen bij Katherina Henricks van Gierl ter andere zijde met Peter Willem Beris als momboir en Claes Henricx van Gierl als toesiender van de kinderen maken een erfdeijling,

Fol 67
Embrecht Rijkaerts
Kinderen: Dingena X Peter Jan Ghijben, Aleijt X Wouter Jan Loenaert

Fol 67, 26-1
Gherit Hermans van Heijst
Cornelis Hermans Heijsten, broer

Fol 67v
Wouter Aert Sweerts X Barbara
Kind: Jan

Fol 68
Jan Sijmon za X Lauwereijsken

Fol 69r
Jan wilner Claes Wouters. Gherit wilner Zijb Betten X Marij, Steven Willem Stevens X Heijlwich, dochteren wilner Henrick Claes Wouters, 28-1-1521

Fopl 69v
Sijmon en Gherit Herman Heijsten

Fol 70
Willeken Willem van den Hoeve, Goerle
Willem Laureijs van de Straten, haar oude vader

Fol 70, 23-2-1519
Henrick Jan Jacobs za
Kinderen: Schelleken, Mathijs, Elisabeth X Gherit Dielis Druijts en Katelijn X Anthonis Jan Canters za

Rubben Peter Rubbens van Molenschot

Fol 70v
Gerit van de Kerckhoff
Kinderen: Jan, Sijmon, Margriet X Ariaen Claes van Eijck

Fol 71
Korstiaen Willem Stelaerts X Jenneken Jan Swijsen

Fol 71v, 9-1
Cornelis Laureijs Eelen Mutsaerts is vermoord door Henrick Gherit Smolders met zijn drie zonen: Pauwels, Gerit en Peter

Fol 73v, 30-1
Jan Snellen za X Heijlwich
Kinderen: Jan, Snel, Cornelia, kathelijn, Willem en Cunard?

Fol 74, 1-12
Willem Willem Laureijs Ancems X Aleijt Thijs Beerthen

Fol 74
Hubrecht Gherit Jan Reijnen X Hillegonda Jan Jan Mutsaerts

Fol 75 en 83
Peter Jan Mutsaerts
Kinderen: Cornelis, Gherit, Jan, Peter en Magdalena

Fol 75v, 30-1
Jan Herman Ariaen van Boerden X Engelbertken Jan Daniel Nouwens

Fol 76v, 10-2
Henric Jan Heijns
Kinderen: Ghijsbert, Jan de oudste, Peeter, Jan de jongste, Lijnken en Lijsken

Fol 77v, 10-2
Laureijs Emmen
Kinderen: Anthonis, Kathelijn X Henrick Jan die Cup, Thomasken

Fol 77v
Cornelis Bacx X Lijsbeth ….., Goirle
Kind: Joest

Fol 79, 10-6
Claes van Eijnd X Lijsbeth
Zoen is Claes

Jan Verheijen alias Jan van Oisterwijck, haerder suster soen.

Fol 81, los blad, 15-2
Cornelis Herman Danels van Heijst

Fol 81v
Adam Reijnbout Flicgnarts? X Geertruijt Henricks van Dunne

Fol 81v, 5-2
Aert wilner mecelis van Vessem heeft eertijts een stuck beemden gecoft van Ariaen Jacob van de Kijeboom X Engelbertken Jan Jacobs van Son

Goijaert Ghijsbrecht van Ellaer X Katherina Mathijs Maes Wouter Gerits

Fol 82, 11-1
Denijs Mutsaerts XX Jenneken

Fol 82v
Henrick Peter Aerts
Kinderen: Henrick, Engelbertken X Adriaen Hubrecht Meeus

Fol 84
Dierck Dirck Boonen X Agnes
Kinderen: Peter, Aleijt, X Staes Hermans, Neelken, Lijsbeth en Mariken

Fol 84
Jan Reijnen Gerit Gijsels X Geertruit Aert Wouters
Henric Aert Wouters
Kinderen: Wouter en Jan, Marijke

Fol 85v
Jan van den Beerkendijk
Kinderen: Stijnke en Truijke

Fol 86v
Goessen Goessen Goessen van Gheffen X Elisabethn Dirck van der Heijden

Dirck van der Heijden X Marij Jan van Loen

Fol 87, 4-2
Jan Diercks za X Katharijn

Fol 87
Claes Everaert van Eeten X Katherijn Mercelis van Brandenborch
Kinderen: Mercelis, Jan, Gerit, Cornelis, Everaert, Dingna en Marij

Jan van den Bavelt X Peterken
Kinderen: Jan, Adriana X Jan Mostart, Katelijn en Peterken

Mercelis van den Brandenborch
Kinderen: Henrick, Vranck, Mercelis en Kathelijn

Fol 87v, 20-2
Heer Gherit, priester, zoon van Henrick de Cuijper

Fol 88, 14-10
Jan Jan Bacx van Broechoven alias Jannis dIe Coster

Fol 89
Berthout Goijaert van Nerven
Kinderen: Henrick, Goijaert, Peter, Conraet, Pauwels en Matheus

Gerit Henrick Gerits van Gorp X Mechteld Jacob Henric Heijmericks

Fol 90
Goris heer Claes Jongelinx
Kinderen: Willem, Kathelijn X Wouter Anthonis Frans en Elisabeth

Fol 91
Korstiaen van der Vloet en marij Dircks van den Cauwelaer
Nat zoon

Fol 91, 7-3
Cornelis Heijmericks X Anna
Kinderen: Jan, Kathelijn, Jenneken en Jacob

Fol 93
Den haensberch op ten Calverstert

Fol 93v, 16-3
Hubert Claes van der Gheijn X Elisabeth Gerit Verheijen
Kinderen: Hillegont en Marij

Fol 94v
Aert Cort Bonte
Kinderen: Heijlwich X Ariaen Michiel Roelofs, LiJsbeth X Daniel Jan Nouwen

Fol 96, 26-3
Jan reijnen za X Hillegont
Kinderen: Daniel, Cornelis, Aleijt, marij X Lauwereijs Marten van de Sande en Ariana X Ghijb Ghijben van Boorden

Fol 97
Jan Jan Matheus
Kinderen: Peter, Ermgart, Jan en Wouter

Fol 97v, 8-3
Jan Cornelis van Dun

Fol 97v
Gerit Embrecht Smits X Margriet Goedschalck Wouter van Kerckhove
Kinderen: Jan en Marij

Goedschalck Wouter van de Kerckhove
Kinderen: Jaspar en Margriet

Wouter van de Kerckhove
Kinderen: Goedschalck, Willem en Lijsbeth

Fol 98, 12-3
Jan Mutsaerts X IJken
Kinderen: Peeter, Aleijt X Gerit Jan Maes Genen za, Lijsbeth X Vranck Lemmen, Willem X Elisabeth, Andriesken X Jan van Spaendonck