Selecteer een pagina

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Erfdeling

Datum:              7-1-1771

1e Comparant:  kinderen Peter Verschuure x Sijckje Smits

2e Comparant: 

Bijz:                   Jan, Maria X Peeter de Seeuw, Dingena en Anna, kinderen van Peeter Verschuuren en Sijckje Smits.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Erfdeling

Datum:              19-1-1771

1e Comparant:  kinderen Hendrik Hagoort x Anna Konings

2e Comparant: 

Bijz:                   Cornelis van der Schans X Janneke Hagoort en Johannis Verschuuren X Johanna Hagoort, kinderen van Hendrik Hagoort en Anna Konings.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Testament

Datum:              4-3-1771

1e Comparant:  Nicolaas van Riel x Adriana van Son

2e Comparant: 

Bijz:                   Eventuele voogden: Adriaen van Riel en Jacob van Son

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Testament

Datum:              26-3-1771

1e Comparant:  Jan Norbertusse van Tiggel x Cornelia Leijten

2e Comparant: 

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Erfdeling

Datum:              5-4-1771

1e Comparant:  Dirk Rijcke

2e Comparant: 

Bijz:                   Thomas, Jenneke wed Hendrik van Malsem, Jan, Adriaen en Dirk Rijcke, kinderen van Dirk Rijcke en Cornelia de Jongh

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Erfdeling

Datum:              11-4-1771

1e Comparant:  Huijbertje Smits

2e Comparant: 

Bijz:                   Peeter en Marcelis Huijberde Smits, broers van Huijbertje Smits

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Testament

Datum:              30-6-1771

1e Comparant:  Matthijs Scheers x Barbara den Outsten

2e Comparant: 

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Contract

Datum:              16-8-1771

1e Comparant:  Wouter Jansse van Steenhoven

2e Comparant:  de voogden van zijn dochter

Bijz:                   Wouter Janse van Steenhoove wed Johanna Dolk ter eenre en Peeter Janse Zeijlmans en Jan de Bont als voogden van het kind van Wouter en Johanna ter andere zijde.

Eerder contract van 16-6-1770 vervalt.

Maria Wouterse van Steenoven is voldaan., 2-8-1799.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Testament

Datum:              20-11-1771

1e Comparant:  Cornelis de Koningh

2e Comparant: 

Bijz:                   Cornelis, Middelharnis, benoemd zijn broer Maurits, Cappel, tot erfgenaam.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Testament

Datum:              29-11-1771

1e Comparant:  Hendrik Potmakers x Elisabeth Peeterse Camp

2e Comparant: 

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Contract

Datum:              18-1-1772

1e Comparant:  Adrianus Govardus van Andel, schout, qq

2e Comparant:  Adam Duijser, prive qq

Bijz:                   Adrianus Govardus van Andel namens de drie kinderen van Dirk van Dusseldorp en Adriana Schuur, Cornelis van Dorp X Anna van der Schans, Arie Ariese van Balen X Adriana van der Schans, kinderen van Jan van der Schans bij Johanna Schuur. Erfgenamen van hun oom Steeve Schuur ter eenre en Adam Duijser X Hendrina Rijaal, Jacobus en Dingena Lips, Johanna Lips wed Johannis Cavelre d’ Uste, erfgenamen van hun muij Adriana Janse Wijnants, echtgenote van Steeve Schuur. Procurtie Breda bij notaris Jacobus Johannes van de Laar ter ander zijde.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Erfdeling

Datum:              13-2-1772

1e Comparant:  (kints)kinderen Adriaentje de Jong wed Gerrit Dolk

2e Comparant: 

Bijz:                   Cornelia X Cornelis Janse van Steenhoove, Alegonda X Dirk Huijbert van Hassel, Anna X Laurens Huijberde Reckers en Anna Maria Gerrits Dolk, Doris  en Cornelis Cornelisse Kamp, Jacobus Janse van Son mede namens zijn broer Cornelis, procuratie Rotterdam not Cornelis van der Looij, Arnoldus van Gerven X Maria Janse van Son, kinderen van Jan van Son bij Adriana Cornelisse Kamp. Allen kinderen en kindskinderen van Adriaentje de Jongh eerst wed van Cornelis Kamp en daarna van Gerrit Dolk

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Acte van voogdij

Datum:              30-4-1772

1e Comparant:  Jasper Vougers

2e Comparant: 

Bijz:                   Jasper stelt als voogden over zijn erfgenamen aan: Peeter Passon en Andries Franse Kamp

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Contract v separatie

Datum:              11-8-1772

1e Comparant:  Adriaen Koster

2e Comparant:  Katharina Paans

Bijz:                   Adriaen Koster en Katharina Paans gaan scheiden. Katharina gaat in de Vrijhove wonen.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Testament

Datum:              20-9-1772

1e Comparant:  Jan van der Vleut x Cornelia Zeijlmans

2e Comparant: 

Bijz:                   Eventuele voogden: Lambert Pols en Willem de Bruijn.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Erfdeling

Datum:              7-12-1772

1e Comparant:  Jasper Vougers

2e Comparant: 

Bijz:                   Dirk Vougers, Andries Franse Kamp X Maria Vougers, Peeter Passon, zoon van Peeter Passon bij Pieternella Vougers, Peeter Huijberde Smits X Johanna Peeterse Passon, dochter van Pieternella, Peeter Adriaense Verschuuren als voogd over de vijf kinderen van Cornelis Klavers bij Teuntie Peeterse Passon, ook een dochter van Pieternella. Allen erfgenamen van hun oom en outoom Jasper Vougers.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Acte van voogdij

Datum:              15-12-1772

1e Comparant:  Peeter Passon

2e Comparant: 

Bijz:                   Peeter Passon, den ouden, stelt als voogden over zijn erfgenamen aan: Lambert Maartense Reckers en Peeter Adriaense Verschuuren.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Testament

Datum:              20-12-1772

1e Comparant:  Jan Paptist Laheu x Anna Schoenmakers

2e Comparant: 

Bijz:                   Jan Paptist is medicine doctoir.

Eventuele voogden: Nicolaas van Son en Jacobus Thomasse Zeijlmans.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Testament

Datum:              24-12-1772

1e Comparant:  Jan van den Bergh x Maria Wijdemans

2e Comparant: 

Bijz:                   Bij geen kinderen gaat de helft naar de vader van de testateur en de helft naar broers en zussen van de testatrice.

Eventuele voogden: Jan Lips, de jonge, en Joghem Willemse Blankers.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Deling

Datum:              4-1-1773

1e Comparant:  kinderen van Tiggel

2e Comparant:  Matthijs P Kamp

Bijz:                   Adriaen, Peeter en Dirk van Tiggel delen een stuk land met Matthijs Peeterse Kamp.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Testament

Datum:              15-2-1773

1e Comparant:  Hendrik Kuijl x Dingena Veenis

2e Comparant: 

Bijz:                   Hendrik, hooijschipper, en Dingena wonen te Dordrecht.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Testament

Datum:              2-7-1773

1e Comparant:  Johannis van Dommmelen x Lena Bergmans

2e Comparant: 

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Testament

Datum:              3-8-1773

1e Comparant:  Steeve Corn de Bont x Huijbertje Mattijse Kuijl

2e Comparant: 

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Waarborg

Datum:              2-9-1773

1e Comparant:  Cornelius Smits

2e Comparant: 

Bijz:                   Cornelis de zoon van Johannes Smits wil zich tot priester laten wijden. Daarvoor is een fitul? nodig. Vader staat borg.

Cornelis Smits, Sijbregts Rombouts X Maria, Willem de Bruijn X Dingena mede namens verdere broeders en suster, kinderen van Jan Smits ontsluijten het verband, 17-8-1780.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Testament

Datum:              3-10-1773

1e Comparant:  Adriana Boogaart

2e Comparant: 

Bijz:                   Nigt Maria Ribbens, de drie kinderen van Arnoldus Vermijs bij Elisabeth Bogaars, het kind van Jan Bogaars bij Maria Rijcke, erfgenamen met een hele hant, de twee kinderen van Jan Ribbens bij Geertruij van den Bergh met een halve hant.

Eventuele voogden: Cornelis Peeterse Kamp en Matthijs Franse Kamp.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Erfdeling

Datum:              13-10-1773

1e Comparant:  kinderen Jan Paptist Lips

2e Comparant: 

Bijz:                   Adriaen, Jan, Cornelia X Cornelis de Bondt en Maria X Pieter Hendrikse kamp, kinderen van Jan Paptist Lips.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Testament

Datum:              18-12-1773

1e Comparant:  Peter van den Bergh x Adriana Schoenmakers

2e Comparant: 

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Testament

Datum:              8-1-1774

1e Comparant:  Huijbert Janse de Bondt x Antonija Dongenaar

2e Comparant: 

Bijz:                   Eventuele voogden: Johannis Cornelis van Steenhoven en Adriaen Adr Bossers, Oosterhout.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Testament

Datum:              16-1-1774

1e Comparant:  Nicolaas Bossere x Petronella van Huune

2e Comparant: 

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Testament

Datum:              17-2-1774

1e Comparant:  Johannis Snijders x Maria Wijdemans

2e Comparant: 

Bijz:                   Maria is wed van Jan van den Berg

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Testament

Datum:              28-2-1774

1e Comparant:  Huijbert Vassen

2e Comparant: 

Bijz:                   Erfgenamen: de kinderen van Christiaen van Dusseldorp bij Johanna Peeterse van Hassel, de kinderen van Bastiaen van Hassel bij Dingena van Noort, de kinderen van Frans van Hassel bij Pieternella Swart.

Voogden:

Christiaen van Dusseldorp en Peeter Huijberde Schoenmakers

Bastiaen van Hassel en Francus Kamp.

Huijbert Adrianse van Hassel en Jan Peeterse Otgens

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Testament

Datum:              19-4-1774

1e Comparant:  Cornelis Deckers x Elisabeth Paans

2e Comparant: 

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Inventaris

Datum:              21-4-1774

1e Comparant:  Huijbert Vassen

2e Comparant: 

Bijz:                   Bastiaen van Hassel als vader en voogd van zijn kinderen, Christiaan van Disseldorp als vader en voogd van zijn kinderen, Huijbert Adriaens van Hassel en Jan Peeterse Otjens als voogd over de kinderen van Francus van Hassel.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Erfdeling

Datum:              22-4-1774

1e Comparant:  Huijbert Vassen

2e Comparant: 

Bijz:                   Bastiaen van Hassel als vader en voogd van zijn kinderen, Christiaan van Disseldorp als vader en voogd van zijn kinderen, Huijbert Adriaens van Hassel en Jan Peeterse Otjens als voogd over de kinderen van Franxcus van Hassel. Zij delen de goederen van hun outoom Huijbert Vasse.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Testament

Datum:              23-8-1774

1e Comparant:  Pieternella van Driel

2e Comparant: 

Bijz:                   Haar moeder Cornelia de Graaf wed Willem van Driel, haar oom en tante Peeter de Graaf en Maria de Graaf.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Erfdeling

Datum:              23-9-1774

1e Comparant:  Adriana van Es wed Adriaen Schouten

2e Comparant: 

Bijz:                   Adriana van Es wed Adriaen Schouten, Michiel van Es als voogd over de kinderen van Adriana bij Adriaen Schoute.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Testament

Datum:              15-10-1774

1e Comparant:  Jan Kuijl x Maria Lammerse

2e Comparant: 

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Deling

Datum:              20-10-1774

1e Comparant:  Peeter Passon

2e Comparant: 

Bijz:                   Peeter Peeterse Passon, Peeter Smits X Johanna Passon, Peeter Adriaense Verschuuren en Lambert Maartense Reckers als voogden van de vijf kinderen van Cornelis Klaveren bij Teuntie Passon. Kinderen en kleinkinderen van Peeter Passon.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Testament

Datum:              7-12-1774

1e Comparant:  Aaltie de Jongh wed van den Heuvel

2e Comparant: 

Bijz:                   Jan en Maria, zoon en dochter

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Repudiatie

Datum:              7-12-1774

1e Comparant:  Aaltie de Jongh wed van den Heuvel

2e Comparant: 

Bijz:                   Jan van den Heuvel, schoonvader van Aaltie. Aaltie ziet af van de erfenis.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Testament

Datum:              20-12-1774

1e Comparant:  Peeter Timmermans x Catharina Aartse de Bont

2e Comparant: 

Bijz:                   Eventuele voogeden: Cornelis en Peeter Aartse de Bont.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Repudiatie

Datum:              23-12-1774

1e Comparant:  Arnoldus Timmermans

2e Comparant: 

Bijz:                   Arnoldus Timmermans X Maria van den Huvel zie af van de erfenis van zijn schoonvader Jan van den Huvel.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Erfdeling

Datum:              26-1-1775

1e Comparant:  Joost Wijdemans

2e Comparant: 

Bijz:                   Jan, Berbera en Cornelis Wijdemans, kinderen  van Joost Wijdemans.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Testament

Datum:              21-6-1775

1e Comparant:  Embertus Franc. vd Hout x Maria Teresia Hosemans

2e Comparant: 

Bijz:                   Embertus en Maria wonen te G’Berg.

Eventuiele voogden: Anthonij Hosemans en Johannis van den Hout

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Testament

Datum:              1-8-1775

1e Comparant:  Jan Peeterse de Bont x Pieternella Kamp

2e Comparant: 

Bijz:                   Eventuele voogden: Matthijs Peeterse de Bont en Peeter van Tiggel. Theodorus Schoenmakers en Dirk Cornelisse Kamp.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Testament

Datum:              22-11-1775

1e Comparant:  Jan en Maria van der Sande

2e Comparant: 

Bijz:                   Jan en Maria zijn broer en zus.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Erfdeling

Datum:              13-1-1776

1e Comparant:  Jacob van der Sanden

2e Comparant: 

Bijz:                   Jan, Peeter, Jacobus en Huijbert van der Sanden, kinderen van Jacob van der Sanden en Sijckje Stockermans. Tevens erfgenamen van hun oom Frans van der Sanden

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Testament

Datum:              23-1-1776

1e Comparant:  Peeter Huijberde Smits x Johanna Peeterse Passon

2e Comparant: 

Bijz:                   Eventuele voogden: Peeeter Marcelisse Smits en Adriaen Joghemse Blankers. Antonij Juste Pols en Peeter Peeterse Pason.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Erfdeling

Datum:              1-2-1776

1e Comparant:  Adriaen Blankers x Cornelia de Laat

2e Comparant: 

Bijz:                   Willem, Adriaen, Adriana wed Cornelis Bink, Adriana  Maria X Jan Peeterse Verschuuren, kinderen van Adriaen Blankers en  Cornelis de Laat

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Acte van voogdij

Datum:              21-4-1776

1e Comparant:  Catharina van Boxel wed Cornelis van den Hout

2e Comparant: 

Bijz:                   Catharina stelt Frans van den Hout en Cornelis van Oorschot aan als voogden over haar twee kinderen.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Testament

Datum:              22-4-1776

1e Comparant:  Cornelis Janse Schoenmakers x Anna Maria Pattist

2e Comparant: 

Bijz:                   Cornelis was eerder wednr van Johanna van Kuijk.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Testament

Datum:              17-5-1776

1e Comparant:  Matthijs Peeterse Kamp x Maria Kievits

2e Comparant: 

Bijz:                   Eventuele voogden Jacob Kievits en Adriaen van Tiggel. Mels Peetese van Dongen en Dirk Cornelisse Kamp

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Testament

Datum:              5-6-1776

1e Comparant:  Jan Kievits

2e Comparant: 

Bijz:                   Jan Kieveits is bruidegom van Joahanna Klaase Janse, Dongen. Zij wordt benoemd tot erfgenaam.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Testament

Datum:              18-7-1776

1e Comparant:  Peter Cornelisse de Seeuw x Helena Lensvelt

2e Comparant: 

Bijz:                   Eventuele voogden: Jacobus Antonisse Lensvelt en Adriaen Cornelisse de Seeuw.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Testament

Datum:              10-8-1776

1e Comparant:  Maghiel Timmerman x Johanna Oomens

2e Comparant: 

Bijz:                   Maghiel en Johanna liggen met hun schip opde Maas.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Acte van voogdij

Datum:              13-8-1776

1e Comparant:  Sija Bommelaar wed Joachimus Zeijlmans

2e Comparant: 

Bijz:                   Sija benoemd als voogden van haar kinderen haar meerderjarige zonen Adriaen en Antonij.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Erfdeling

Datum:              23-10-1776

1e Comparant:  Dirxe Sterrenburgh wed Huijbert Schep

2e Comparant: 

Bijz:                   Arnoldus, Adriana wed Cornelis Nooteboom, Elisabeth wed Leendert van Os, Anna X Jan van Pas en Cornelia X Peeter Pruijsers, kinderen van Huijbert Schep en Dirxe Sterrenburgh.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Testament

Datum:              1-12-1776

1e Comparant:  Anna Bommelaar

2e Comparant: 

Bijz:                   Schoonzus Klasina Jonkers wed Thomas Bommelaer is erfgenaam.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Deling

Datum:              11-12-1776

1e Comparant:  Bartholomeus de Bont

2e Comparant: 

Bijz:                   Jan, Arnoldus, Joghem, Adriana X Peeter Passon, Cornelia wed Jan Kievits, Elisabeth X Laurens Olijslagers, kinderen van Bartholomeus de Bont en Maria de Zeeuw.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Borgtogt

Datum:              17-2-1777

1e Comparant:  Daniel van der Meer

2e Comparant: 

Bijz:                   Jan van der Meer, secretaris van Groot Waspik etc staat borg voor zijn zoon Daniel, Terheijden.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Testament

Datum:              3-3-1777

1e Comparant:  Jan en Maria van den Huevel

2e Comparant: 

Bijz:                   Jan en Maria zijn broer en zus. Erfgenaam is Hendrik van Dal  X Cornelia van den Huevel, zus.

Eventuele voogden over de evt. kinderen van Hendrik: Cornelis Janse de Jongh en Jan Huijberde de Ruijter

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Testament

Datum:              21-3-1777

1e Comparant:  Arij Reckers x Maria Dolk

2e Comparant: 

Bijz:                   Eventuele voogden: Wouter van Steenhoove en Lambert Maartense Reckers.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Acte van voogdij

Datum:              24-3-1777

1e Comparant:  Maria Blankers wed Cornelis Hendrikse Schoenmakers

2e Comparant: 

Bijz:                   Maria benoemt voogden over haar kinderen: Johannis Bossers den Oude en Jan Thomasse de Bont. Peeter Huijberde Schoenmakers en Johannis Bosseren den Jongen.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Acte van renuntiatie

Datum:              27-3-1777

1e Comparant:  Peter Otgens

2e Comparant: 

Bijz:                   Frans Otgens, Willem Otgens, Huijbert van Hassel, Michiel van Hassel, Adriaen van Hassel, Matthijs Peeterse de Bont X Maria van Hassel. Erfgenamen van Peter van Hassel, broer en halfbroer.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Testament

Datum:              12-4-1777

1e Comparant:  Catharina Vermeulen wed Johannis Rijcke

2e Comparant: 

Bijz:                   Catharina woont te ‘s Gravenmoer, Voorgaande testamenten vervallen mbt tot haar zelf. Er is een testament van 5-5-1750 te Hulst bij not Abraham Wonters. Er is een testament van haar moeder Anna Jacobse Witte wed Johannis Vermuulen bij not Adriaen de Grant 3-2-1755 Dongen.

Erfgenamen: Anna Vermuelen, de vier kinderen van Johanna Vermeulen bij Adriaen Sem, Johannis Vermeulen, Ouden Bosch, en Adriana Cornelia Vermeulen, dochter van Anna Catharina Vermeulen bij Peeter Laurens Vermeulen.

Neef Adriaen Jacobs Sem, secr Dongen, mag alles regelen.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Testament

Datum:              1-5-1777

1e Comparant:  Adriaen van der Steege

2e Comparant: 

Bijz:                   Adriaen benoemt zijn vader Adriaen tot erfgenaam.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Smaldeling

Datum:              16-5-1777

1e Comparant:  Jan en Arnoldus de Bont

2e Comparant: 

Bijz:                   Zij delen de goederen verkregen 2-1-1767.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        aanneming

Datum:              15-11-1777

1e Comparant:  Christiaan Reckers wednr Adriana Kouwenbergh

2e Comparant: 

Bijz:                   Christiaan Reckers wednr Adriana Kouwenbergh ter eenre en Antonij Paijmans en Huijbert Reckers als voogden over de kinderen van Christiaan. Zij sluiten een akkoord mbt de alimentatie

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Erfdeling

Datum:              4-2-1778

1e Comparant:  Cornelis Sagt

2e Comparant: 

Bijz:                   Teunis Sagt, Huijbert Sagt, Adriaen Wouters Schouten X Dingena Sagt, Denis Sagt, Marijnus Sagt en Tomas Sagt. Kinderen van Cornelis Sagt en Maijkje Swart.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Acte van voofdij

Datum:              5-2-1778

1e Comparant:  Jan Cs Boezer wed Grietie Boezer

2e Comparant: 

Bijz:                   Jan benoemt als voogden over zijn kinderen: Jacobus Boezer en Aart van Pas. Peeter Adriaense Boezer en Anthonij van Pas.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Acte van voogdij

Datum:              7-2-1778

1e Comparant:  Anna van Steenhoove wed Johannis Verschuuren

2e Comparant: 

Bijz:                   Anna benoemt voogden over haar kinderen: Adriaen de Jongh en Cornelis Verschuuren

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Testament

Datum:              4-6-1778

1e Comparant:  Adr Corn de Seeuw x Catharina Corn van Steenhoven

2e Comparant: 

Bijz:                   Eventuele voogden: Wouter Cornelisse van Steenhoven en Peeter Ariese de Seeuw. Adriaen Adriaense de Seeuw en Peeter Janse Zeijlmans

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Testament

Datum:              9-7-1778

1e Comparant:  Cornelis Snellens X Cornelia van Dongen

2e Comparant: 

Bijz:                   Cornelis en Laurens Snellens, zonen.

Eventuele voogden:  Adriaen Straveren en Dingeman Snellens

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        aaneming

Datum:              9-7-1778

1e Comparant:  Jan van Riel wed Pieternella Maas

2e Comparant: 

Bijz:                   Jan van Riel wed Pieternella Maas ter eenre en Cornelis Snellens als voogd over de kinderen van Jan bij Pieternella. Zij sluiten een akkoord mbt de alimentatie.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Deling

Datum:              5-9-1778

1e Comparant:  Hendrik Vaartmans x Klasina Ketelaar

2e Comparant: 

Bijz:                   Hendrik van Diggelen  X  Maria, Leendert Ruijtenbergh X IJda, Pieter en Johanna, kinderen van Hendrik Vaartmans x Klasina Ketelaar

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Erfdeling

Datum:              26-10-1778

1e Comparant:  Jan Janse de Bont x Willemina Zijlmans

2e Comparant: 

Bijz:                   Jan, Peeter, Maria, Johanna, Anna X Johannis Corn van Steenhoven en Huijbert. Kinderen van Jan Janse de Bont x Willemina Zijlmans

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Deling

Datum:              29-1-1779

1e Comparant:  Arij van Gijsel

2e Comparant: 

Bijz:                   Peeter, Maria X Jan Reckers, Elisabeth X Marcelis Marcelisse Zeijlmans, Jan Lips en Lambert H Scoenmakers als voogden over de kinderen van Adriaen bij Maria Berthouts: Adriaen en Johanna, Matthijs de Bont, Jan de Bont, Theodorus Schoenmakers X Johanna de Bont, Allen erfgenamen van hun oom Arij van Gijsel.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Erfdeling

Datum:              8-4-1779

1e Comparant:  Johannis Janse Verschuuren

2e Comparant: 

Bijz:                   Cornelis, Steeve, Maria X Joseph van Dongen, Adriaen de Jongh en Cornelis Verschuure als voogden over de zoon van Adriaen: Adriaen. Allen kinderen en kindskind van Johannis Janse Verschuuren en Anna Steevense van Steenhooven

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Erfdeling

Datum:              22-4-1779

1e Comparant:  Maria Blankers wed Cornelis Schoenmakers

2e Comparant: 

Bijz:                   Willem, Adriaen, Adriana Maria X Jan Peeterse Verschuuren, Jan Thomasse de Bont en Johannis Janse Bosser als voogden over de kinderen van Cornelis Bink bij Adriana Adriaens Blankers, allen voor de ene helft. Willem, Peeter, Adriaen, Cornelis, Adriana Joghemse Blankers X Barthel Langerwerf, allen voor de andere helft. Erfgenamen van hun muij Maria Blankers wed Cornelis Schoenmakers

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Testament

Datum:              5-8-1779

1e Comparant:  Joost Wouterse Pols x Anna Peterse van Dongen

2e Comparant: 

Bijz:                   Eventuele voogden: Gijsbert van Dongen en Wouter Cornelisse van Steenhoven

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Testament

Datum:              29-11-1779

1e Comparant:  Tomas Ketelaar x Johanna van der Meer

2e Comparant: 

Bijz:                   Eventuele voogden: Cornelis Ketelaar en Daniel van der Meer

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Testament

Datum:              28-12-1779

1e Comparant:  Peeter Peeterse Passon x Adriana Barthels de Bont

2e Comparant: 

Bijz:                   Eventuele voogden: Arnoldus Bartelse de Bont en Adriaen Janse Zeijlmans. Laurens Olijslagers en Johannes Peeterse Timmermans.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Erfdeling

Datum:              13-1-1780

1e Comparant:  Pieter van Breemen x Sijkje Versteege

2e Comparant: 

Bijz:                   Mels van Gijsel X Pieternella van Breemen en Hendrik hendrikse van den Hoek X Maria van Breemen, kinderen van Pieter van Breemen x Sijkje Versteege

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Erfdeling

Datum:              17-1-1780

1e Comparant:  Huijb Snijders x Maria Franse Kamp

2e Comparant: 

Bijz:                   Anthonij Snijders, Jan Lips X Maria Snijders, kinderen van Huijb Snijders x Maria Franse Kamp

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Smaldeling

Datum:              17-1-1780

1e Comparant:  Adriaen en Jan Lips

2e Comparant: 

Bijz:                   Adriaen en Jan delen de goederen gekregen op 13-10-1773

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Contract

Datum:              26-1-1780

1e Comparant:  Adriana vanden Broekhuijs x Adriaen Vasse

2e Comparant: 

Bijz:                   Adriana vanden Broekhuijs x Adriaen Vasse en Adriaen Adr de Jong en Adriana als curateuren over Adriaen Vasse ter eenre en Pieter de Jong, zoon van Adriaen Corn de Jong bij Johanna Vasse, dochter van Adriaen Vasse en Agata Corn van Campen, testament 10-2-1727, voorn.ter andere zijde. De comparanten sluiten een akkoord mbt de erfenis van zijn 1e vrouw.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Testament

Datum:              21-2-1780

1e Comparant:  Pieter Janse Brox en Pieternalla Juste Pols

2e Comparant: 

Bijz:                   Eventuele voogden: Jan van der Sande en Antonij Juste Pols, Just Huijberde Pols en Peeter Janse Zeijlmans

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Inventaris

Datum:              1-4-1780

1e Comparant:  Johannis Baptist Cornelius le Heu wed Anna Schoenmakers

2e Comparant: 

Bijz:                   Johannis Baptist Cornelius le Heu wed Anna Schoenmakers, int bijwesen van Hendrik Schoenmakers namens de voogden, Nicolaas van Son en Jacobus Tomasse Zeijlmans, over de kinderen van Jan Baptist en Anna.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Testament

Datum:              8-4-1780

1e Comparant:  Tomas, Huijbertie en Pieternella Swart

2e Comparant: 

Bijz:                   Tomas, Huijbertie en Pieternella Swart, broer en susters.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Testament

Datum:              6-9-1780

1e Comparant:  Cornelis Peeterse Kamp x Maria Zeijlmans

2e Comparant: 

Bijz:                   Eventuele voogden: Peeter van Tiggel en Dirk Cornelisse Kamp. Jan Matthijse de Bont en Joghem Blankers.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Testament

Datum:              28-9-1780

1e Comparant:  Mattijs van Dongen x Antonia van Son

2e Comparant: 

Bijz:                   Eventuele voogden: Adriaen Simonse van Son en Jan Simonse van Son, Pieter Hendr Camp en Gijsbertus Pr van Dongen.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Testament

Datum:              28-9-1780

1e Comparant:  Pieter Potter

2e Comparant: 

Bijz:                   Erfgenamen zijn Peeter Boeser en Sijkje Boeser..

De diaconie van Giessendam krijgt een geldbedrag. Pieter is schipper.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Erfdeling

Datum:              23-10-1780

1e Comparant:  Adriaen Olijslagers x Adriaentje Biemans

2e Comparant: 

Bijz:                   Cornelis, Laurens, Catharina en Anna Maria X Jacobus van der Sanden, kinderen van Adriaen Olijslagers x Adriaentje Biemans.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Inventaris

Datum:              20-11-1780

1e Comparant:  Adriaen van den Hoek

2e Comparant: 

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Testament

Datum:              15-12-1780

1e Comparant:  Jan Bogers x Maria Weterings

2e Comparant: 

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Smaldeling

Datum:              25-1-1781

1e Comparant:  Jan Janse de Bont

2e Comparant:  Maria en Peter Otjens

Bijz:                   Jan Janse de Bont en Maria Otjens wed Tomas Boudewijns en Peter Otjens delen een stuk land.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Erfdeling

Datum:              26-1-1781

1e Comparant:  Johan Janse Verschuuren x Maria Nouwens

2e Comparant: 

Bijz:                   Willem, Jan, Francus, Anna Maria, Huijbert en Lambert Verschuuren. Kinderen van Joh Janse Verschuuren en Maria Nouwens

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Inventaris

Datum:              29-1-1781

1e Comparant:  Tomas de Bont x Henderina de Bruijn

2e Comparant: 

Bijz:                   Jan, Adriana X Adriaen Blankers, Anna wed Cornelis den Ronden, Cornelia X Jan Janse de Bont, Elisabet X Jacob Kievits, Pieternella X Adriaen Lips, Jan de Bont en Jacob Kivits als voogden over de kinderen van Cornelis de Bont. Allen erfgenamen van Tomas de Bont x Henderina de Bruijn

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Aquit

Datum:              14-2-1781

1e Comparant:  voogden Huibert Vassen

2e Comparant: 

Bijz:                   Peter, Geertruij X Simon Otjens, Elisabet X Teunis Kivits, Maria X Bartholomeus Moonen, erfgenamen van hun oudoom Huijbert Vassen.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Smaldeling

Datum:              19-2-1781

1e Comparant:  Frans van Hassel

2e Comparant: 

Bijz:                   Peter, Geertruij X Simon Otjens, Elisabet X Teunis Kivits, Maria X Bartholomeus Moonen. Zij delen de goederen verkregen op 22-4-1774. Laatste blad staat: kinderen Frans van Hassel

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Erfdeling

Datum:              2-4-1781

1e Comparant:  B Camp en Maria Corn Camp

2e Comparant: 

Bijz:                   Cornelis, Adriana, Johannes, Peeter en Theodorus, Pieternella X Antonij van der Ca en Adrianus Camp. Allen kinderen van Bartholomeus Camp en Maria Camp

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Testament

Datum:              4-5-1781

1e Comparant:  Jan Vasse de Hoogh en Seijkje de Seeuw

2e Comparant: 

Bijz:                   Genoemd: kinderen Cornelis de Seeuw, Willem de Seeuw, Lambert Pols X Elisabet de Seeuw, kinderen Pieter Swart bij Dingena de Seeuw, kinderen Cornelis van den Bergh bij Maria de Seeuw, kinderen Bartholomeus van Vugt bij Pieternella de Seeruw, Wouter de Seeuw. Peeter Peeterse de Seeuw..

Eventuele voogden: Jan Lips en Ariaen Ariese de Seeuw. Jan Pr Verschuuren en Pieter Hendr Camp.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Erfdeling

Datum:              16-8-1781

1e Comparant:  voor en na kinderen Willem de Seeuw

2e Comparant: 

Bijz:                   Willem de Sxeeuw en zijn kinderen: Elisabet de Seeuw X Lambert Pols, Joost Wouterse Pols en Gijsbertus van Dongen.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Aanneming

Datum:              11-9-1781

1e Comparant:  Joost W Pols

2e Comparant: 

Bijz:                   Joost Wouterse Pols wednr Anna van Dongen ter eenre en Gijsbertus van Dongen en Wouter Corn van Steenhoven als voogden over de zes kinderen van Joost en Anna. Zij sluiten een akkoord mbt de alimentatie.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Testament

Datum:              12-10-1781

1e Comparant:  Jan van Ee x Anna Potmaker

2e Comparant: 

Bijz:                   Eventuele voogden: Cornelis Aartse de Bont en Dirk Corn Camp.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Testament

Datum:              12-11-1781

1e Comparant:  Joh van Hassel x Adriana Boudewijns

2e Comparant: 

Bijz:                   Het testament van 4-9-1760 komt te vervallen.

Genoemd: de kinderen van Pieter Huijberde van Hassel, de kinderen van Adriaen Huijberde van Hassel, de kinderen van Francus Huijberde van Hassel, Huijbert Franse van Hassel.

Johannes Janse Verschuuren, de wed Cornelis Janse de Bont en Evert Zijlmans.

Executeurs:  Huijbert Adriaense van Hassel en Cornelis Janse Verschuuren.

Eventuele voogden: Francus Adr Camp, Huijbert Adr van Hassel, Cornelis Verschuuren en Matthijs Pr de Bont

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Borgtogt

Datum:              24-12-1781

1e Comparant:  Jan van der Meer, secr Waspick

2e Comparant: 

Bijz:                   Adrianus, secr Waspik, staat borg voor zijn zoon Adrianus, notaris te Osch tbv regenten van de heerlijkheijd van Geffen.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Borgtogt

Datum:              24-12-1781

1e Comparant:  Adrianus van der Meer

2e Comparant: 

Bijz:                   Adrianus, secr Waspik,  staat borg voor zijn zoon Adrianus, notaris te Osch tbv regenten van de heerlijkheijd van Geffen.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Testament

Datum:              1-1-1782

1e Comparant:  Judocus den Ouden x Maria de Cock

2e Comparant: 

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Deling

Datum:              2-1-1782

1e Comparant:  Cornelis Bink

2e Comparant: 

Bijz:                   Adriaen Corn Bink, Adriaen langerwerf X Adriana Corn Bink, Adriaen Adr Blankers en  Adriaen Jogh. Blankers als voogden over Lucia en Hendrikka. Kinderen van Cornelis Bink en Adriana Adr Blankers.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Erfdeling

Datum:              5-2-1782

1e Comparant:  Tomas van Tiggel x Anna Pr Camp

2e Comparant: 

Bijz:                   Peter en Dirk van Tiggel, kinderen van Tomas van Tiggel en Anna Pr Camp

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Erfdeling

Datum:              14-2-1782

1e Comparant:  Tomas de Bont

2e Comparant: 

Bijz:                   Jan, Adriana X Adriaen Blankers, Anna wed Cornelis de Ronden, Cornelia X Jan Janse de Bont, Elisabet X Jacob Kivits, Pieternella X Adriaen Lips, Pieter Hendr Camp en Cornelis Lips als voogden over de kinderen van Cornelis bij Cornelia Lips. Allen kindneren en kindskinderen van Tomas de Bont en Hendreina de Bruijn.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Deling

Datum:              23-3-1782

1e Comparant:  Wouter Boeser

2e Comparant: 

Bijz:                   Wouter, Peter, Pieter [zal Elisabeth zijn], Seijkje X Hendrik Vaartmans, kinderen van Wouter Boeser en Elisabet Buijs

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Acte van voogdij

Datum:              29-4-1782

1e Comparant:  Nicolaas van Riel

2e Comparant: 

Bijz:                   Nicolaas van Riel wednr Cornelia Crol benoemd tot voogden: Dirk Kippings en Dirk Verhoeven, beiden Baardwijk.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Testament

Datum:              2-9-1782

1e Comparant:  Pieter Liesvelt wednr Jacomina van den Broek

2e Comparant: 

Bijz:                   de drie kinderen van dochter Pieternella bij Jan Anthonij Heermans,

Voogden: Antonij Liesvelt en Dingeman Timmermans

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Testament

Datum:              11-9-1782

1e Comparant:  Peeter Adriaense Boeser x Johanna Schep

2e Comparant: 

Bijz:                   Eventuele voogden: Jan Cornelisse Boezer en Adriaen Adriaense Boeser

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Borgtogt

Datum:              11-9-1782

1e Comparant:  Pieter du Bois

2e Comparant: 

Bijz:                   Pieter is eigenaar van de korenmolen en verhypothekeert zijn molen tbv het gemeene lant van Holland en Westvriesland.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Testament

Datum:              20-9-1782

1e Comparant:  Cornelis vander Schans x Janneke Hagoort

2e Comparant: 

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Erfdeling

Datum:              3-10-1782

1e Comparant:  Dingena Bommelaar

2e Comparant: 

Bijz:                   Jacob Buijs, Adriaen Buijs, Adriaen Adr Cnaap X Elisabet Buijs, Gerrit Timmers namens Cornelis Vermeijs X Cornelia Buijs, Adriaen Boeser namens Antonij van Raamsdonk en Adriaen Adr Konings X Dingena van Raamsdonk. Kinderen van Dingena Bommelaar eerste wed van Cornelis Buijs en laatst van Pieter van Raamsdonk.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Waarborg

Datum:              4-11-1782

1e Comparant:  Willem de bruijn

2e Comparant: 

Bijz:                   Willem de Bruijn als voogd over zijn kinderen bij Dingena Smits staat borg voor het geld van de verkoop van de brouwerij te Waalwijk tbv van zijn kinderen. De brouwerij is op 30-10-1782 gekocht van Cornelis Crielaars.

Akte is er in tweevoud.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        staat en inventaris

Datum:              9-1-1783

1e Comparant:  Andries Franse Hoevenaar wed Cornelia Boudewijns

2e Comparant: 

Bijz:                   Tbv Andries Franse Hoevenaar wed Cornelia Boudewijns is door Govert van Opstal, schout, en Pieter Franse Kamp, executeur, de inventaris opgemaakt.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Accoort

Datum:              24-1-1783

1e Comparant:  voogden kinderen Adriaen en Pieter A de Jongh

2e Comparant: 

Bijz:                   Adriaen Joghemse Blankers en Cornelis Verschuuren als voogden over Adriaen Adriaens de Jong, Willem Zeiijlmans en Pieter de Bont als voogden over Marcelis Adriaense de Jongh, Catharina de Jong [= de Bruijn] wed en voogdesse over haar kinderen bij Pieter Adriaens de Jong, met Willem de Bruijn als medevoogd sluiten een akkoord mbt de uijtkoop, 26-1-1780, tussen Adriana van den Broek vrouw van Adriaen Vasse en Adriaen en Pieter de Jong.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Testament

Datum:              1-2-1783

1e Comparant:  Joseph van Dongen x Maria Verschuuren

2e Comparant: 

Bijz:                   Eventuele voogden: Cornelis Verschuure en Matthijs van Dongen. Steeve Verschuure en Willem van Dongen.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Inventaris

Datum:              6-2-1783

1e Comparant:  Adriaan Vassen

2e Comparant: 

Bijz:                   Adriana van den Broek wed Adriaen Vasse met Wouter Janse van Steenhoven en Joh. W. Blankers als voogden over de kinderen.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Smaldeling

Datum:              11-3-1783

1e Comparant:  weeskinderen Adriaen de Jong

2e Comparant:  Peeter de Jongh

Bijz:                   Wouter J van Steenhoven en Joghem W Blankers als voogden over de kinderen van Adriaen en Pieter de Jong, Jan Lips en Cornelis Verschuuren namens Pieternella Vassen.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Smaldeling

Datum:              11-3-1783

1e Comparant:  Adriaen en Pieter de Jong.

2e Comparant: 

Bijz:                   Wouter J van Steenhoven en Jogh W Blankers als voogden over de kinderen van Adriaen Jong, Cornelis Verschuuren en Adriaen J Blankers als voogden over het kind van Adriaen de Jong bij Adriana J Verschuuren: Adriaen en Willem M Zeijlmans als voogd over Marcelis de Jongh bij Maria Zijlmans, Catharina de Bruijn wed Pieter de Jongh namens haar kinderen

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Smaldeling

Datum:              24-3-1783

1e Comparant:  Adriaen Koning

2e Comparant:  Aart van Pas cum suis

Bijz:                   Adriaen Kings voor de helft, Aart van Pas voor 1/3, Cornelis Boeser voor 1/3,  Sia Bommelaars wed Joghum Zijlmans voor 1/6, Bartholomeus Langerwerf voor 1/6 voor de andere helft delen een stuk land.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Testament

Datum:              23-5-1783

1e Comparant:  Adriaen Adriaense de Seeuw x Anna Reckers

2e Comparant: 

Bijz:                   Eventuele voogden: Adriaen Cornelisse de Seeuw en Jan Huijberde Reckers. Adriaen Janse Zeijlmans en Laurens Reckers.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Acte van voogdij

Datum:              18-7-1783

1e Comparant:  Abraham Boudaud, ontf vande convooije en lecente

2e Comparant: 

Bijz:                   Abraham werkt te G.berg en is wed van Johanna Maria Lang?. Op basis van het testament van 18-3-175?, Amsterdam,en akte van voogdij, 7-1-1764, G’Berg, benoemt hij  Jaen Barbe en Abraham Dusses, Amsterdam, tot voogden van de kinderen.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Testament

Datum:              8-9-1783

1e Comparant:  Cornelis Hendrikse Kamp x Catharina van der Steege

2e Comparant: 

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Renuntiatie

Datum:              9-9-1783

1e Comparant:  Jacob Arnold Rofs

2e Comparant: 

Bijz:                   Jacob Arnold Rofs medicina doctor Waspik doer afstand van van zijn deel van de erfenis van Nicolaas van der Burgh, Olirschot, tbv zijn vader Jacob Rofs, predikant te Errsel.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Testament

Datum:              12-9-1783

1e Comparant:  Adriana, Johannis, Peeter en Doris Kamp

2e Comparant: 

Bijz:                   Adriana, Johannis, Peeter en Doris Kamp, broers en sustrer.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Borgtogt

Datum:              3-12-1783

1e Comparant:  Adrianus vander Linden

2e Comparant: 

Bijz:                   Adrianus vander Linden, RK priester, staat borg tbv Theodore Grave van Oultremont voor de goede administratie van Bernard Storm, rentmeester heerlijkheid Drunen en Schagen.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Erfdeling

Datum:              29-1-1784

1e Comparant:  kinderen

2e Comparant: 

Bijz:                   Peeter, Jan, Dingena wed Peeter van Tiggel, kinderen van Peeter Otjens en Maria Anselmus Zeijlmans

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Borgtocht

Datum:              8-4-1784

1e Comparant:  Jan van der Meer

2e Comparant: 

Bijz:                   Jan van der Meer, secretaris, staat borg voor zijn zoon Daniel. Terheijden.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Testament

Datum:              30-4-1784

1e Comparant:  Peter Gijs de Jong x Pieternella Me van Steenhoven

2e Comparant: 

Bijz:                   Eventuele voogden:hun zonen Gijsbert en Peeter Pr de Jong. Jan Willems Schoenmakers en Adriaen Jogh Blankers. Bartholomeus Langerwef en Huijbert Cornelis van Steenhoven.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Testament

Datum:              27-5-1784

1e Comparant:  Cornelis Corn Kamp x Johanna van Limt

2e Comparant: 

Bijz:                   Eventuele voogden: Cornelis van Dongen en Huijbert van Hassel. Laurens Reckers en Hendrik van Limt.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Testament

Datum:              14-8-1784

1e Comparant:  Lambert, Elisabet en Cornelia P Bogers

2e Comparant: 

Bijz:                   Lambert, Elisabet en Cornelia P Bogers, broer en susters

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Testament

Datum:              18-8-1784

1e Comparant:  Cornelis Bartholomeuse Kamp x Johanna Klavers

2e Comparant: 

Bijz:                   Eventuele voogden: Adriaen Bartholomeuse Kamp en Anthonij Snijders. Adriaen Cornelisse Nouwens en Peeter Bartholomeuse Kamp.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Waarborg

Datum:              4-9-1784

1e Comparant:  Jan van der Meer

2e Comparant: 

Bijz:                   Jan van der Meer, secretaris, staat borg voor zijn zoon Daniel, Terheiden

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Waarborg

Datum:              13-9-1784

1e Comparant:  Hendrik Janse Schoenmakers

2e Comparant: 

Bijz:                   Hendrik Janse Schoenmakers staat borg voor zijn zoon Petrus Joseph als aankomend priester.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Testament

Datum:              14-3-1785

1e Comparant:  Antonij van den Dongen x Maria Christina v d Hout

2e Comparant: 

Bijz:                   Eventuele voogden: Embertus van den Hout en Joh van den Dongen.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Testament

Datum:              18-4-1785

1e Comparant:  Hendrik Wessels x Catarina Lammerse

2e Comparant: 

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        testament

Datum:              20-8-1785

1e Comparant:  Pieternella Adriaense Vasse

2e Comparant: 

Bijz:                   Erfgenaam: het kind van Adriaen Adriaense de Jongh en de kinderen van Pieter Adriaense de Jong.

Executeurs: Jan Janse Lips en Cornelis Janse Verschuuren.

Voogden: Jan Janse Lips en Cornelis Janse Verschuuren.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Testament

Datum:              18-12-1785

1e Comparant:  Jan Schep x Maria de Jongh

2e Comparant: 

Bijz:                   Eventuele voogden: Matthijs de Jong en Peeter van Gijsel

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Erfdeling

Datum:              31-12-1785

1e Comparant:  Peeter Vasse de Hoogh

2e Comparant: 

Bijz:                   Huijbert en Jan Pr de Hoogh, kinderen van Peeter.

RA:                    Groot Waspik RA 52

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Acte van surrogatie

Datum:              28-1-1794

1e Comparant:  Johannis Cornelis van Steenhoven

2e Comparant:  Corn Pr Camp ivm boedel Jan Wouter v Steenhoven

Bijz:                   Johannis Cornelis van Steenhoven geeft aan op basis van het testament, 18-1-1755 not Heijmans Raamsdonk, van Jan Wouterse van Steenhoven en Maria Janse van Gils is benoemd tot voogden: Wilhelmus van Teteringe, Oosterhout en Cornelis Wouterse van Steenhoven. Bij overijden Johannis, comparant, en Johannis Bossers. Alle drie de andere genoemde voogden zijn overleden.. Cornelis Peter Kamp wordt nu voogd.