Selecteer een pagina

Lijst met peronnen die nog een schuld hebben uit staan voor Melis Cornelis, secretaris
Cornelis Jans alias den Haen van Donghen
Gijsbert Gerritsen in Besoijen
Peter Gilis in Besoijen
Aert Pieters Scout en Theunis Jan Rutten
Dijerck Adriaens de Bije en Adriaen Peters in Sprangh
Antheunis den Olislager opt Sprang
Lammen Hodffen Toisterhout
Jan Adriaens van Gils wonende tot Cappel
Lambert Pietersen Vos tot Drongelen
Pieter Heijnrichs Vorster tot Rijen
Jan Custens opt Sprangh
Lenaert Wouterssen tot Waelwijck

De erfgenamen van Wilen Peter van Clootwijck
De secretaris van Waelwijck
Dezelfde secrtaris en Aert Peeterssen scout van Bezoijen
De regeerders van Waelwijck
Jan Splinter
Aert Pieters

Getekent: Aernt van Dorp

Fol. 1r 2-5-1626
Jan Jan Peeter Lambrechts en Willem Gerits Vermuelen verkopen aan Jan Dingemans en Peter Lenaert Huijben.

Fol. 1r 2-5-1626
Jan Dingeman Hendricks namens Cornelis Jan Emmen, procuratie 22-4-1626 Ghilsse, verkoopt aan Floris Antonis Peter Floris.

Fol. 1v 2-5-1626
Cristoffel Adriaens Houtepen Maeijken Peeter Hendricks Theunis wed Peeter Cornelis Maes, procuratie Gilsse 26-3-1626, Adriaen Jan Huijbrechts en Jan Willems van Tilborgh verkopen aan de onbejaerde kinderen van Cornelis Peter Seben za.

Fol. 1v 2-5-1626
Jan Jan Dielis Smidt verkoopt aan Handrick Basters.

Fol. 2r 2-5-1626
Adriaen Janssen Cuijper, ruijter, Jan Janssen Smidt

Fol. 2r 2-5-1626
Jan Dingeman Gijsbrechts van Meulenschot verkoopt aan Jan Stoffel Cornelis Embrecht.

Fol. 2v 22-5-1626
Willem Huijben als voogd van de kinderen van Adriaen Claeijssen bij Janneken Willems, beiden za, en Jan Willems X Emgentken Claeijs mede als toesiender van de voors kinderen verkopen aan Peeter Adriaen Fransen.

Fol. 3r 24-6-1626
Adriaen Adriaens Peeter Conincx namens Hermen Jansen Ruijssenborg, Peetershoeck en zijn kinderen, Jan, Adriaen, Handrick, Anneken, Jacomijn, en Cornelia bij Truijcken Adriaens, Anthonis Anthonissen X Geertruijt Hermens, procuratie not Adriaen Vervoort G’Berg 22-6-1626, verkoopt aan Jan Jacops Timmermans. Wilkeur volgt.
Fol. 3v 25-6-1626
Jan Willemssen Cloot X Dingen Cleijs verkoopt aan Adriaen Adriaenssen Adriaen [boven toegevoegd] Peeter Conincx.

Fol. 3v 1-10-1626
Adriaen Cornelissen Jooren en Cornelis Michiels, beiden Werckendam, mede namens Willem Adriaens van den Heuvel en Berent Jacops de Vries en Anneken Adriaens van den Heuvel sijn huijsvrouwe suster en Juit Michiels, Adriaen Michiels Vijselant en Janssens Glimbert, procuratie Werckendam 11-8-1626, Jan Joosten en Wouter Adriaenssen mede namens Jan Janssen van Wou en de drie kinderen van Adriaen Lenaerts za, Cornelis Willems mede namens Cornelis en Anneken Antonis, zijn neef en nicht, Cornelis Corsten mede namens Wouter Janssen als mede erfgenaam en mede namens Jan en Adriaen, broers, G’Berg, procuratie not Adriaen Vervoort G’Berg 1-9-16216, Jan Jacobs mede vervangende zijn huijsvrouwe broers, Adriaen en Bert Aerts mede namens Jan Aerts, Peter Mels, Maeijken Peters namens haar man Anthonis Janssen, proc not Vervoort te G’Brg, Lijntken Peeters met Jan Janssen, secretaris, als haar voogd, Maeijken Jans als moeder van haar kinderen, procuratie not Vervoort, verkopen aan Peeter Jans Schoenmaeckers kind.

Fol. 4r 1-10-1626
De voors comparanten verkopen aan Joosten Segergers.

Fol. 4v 1-10-1626
De voors comparanten verkopen aan Adriaen Franssen.

Fol. 4v 1-10-1626
De voors comparanten verkopen aan Jan Janssen, secretaris alhier.

Fol. 5r 18-10-1626
Adriaen Conincx, stadhouder, en Jan Janssen als curateurs van de boedel van Stoffel Willems za verkopen aan Jochum Seegers.

Fol. 5v 18-10-1626
De voors comparanten verkopen aan Adriaen Franssen.

Fol. 6r 18-10-16926
De voors comparanten verkopen aan Wouter Thijs.

Fol. 6v geen foto

Fol. 6br 18-10-1692
De voors comparanten verkopen aan Adriaen Franssen en Peeter Wouterss als voogd en toesiender van het kind van Peeter Cornelis Schoenmaeckers.

Fol. 6bv geen foto

Fol. 7r 21-10-1626
De voors comparanten als curateurs van de boedel van Joost Claes verkopen aan Govert van Luchtenberg, schout alhier.

Fol. 7v 21-10-1626
De voors comparanten verkopen aan Goltken Jochems wed Adriaen Adriaens Langhen.

Fol. 8r 21-10-1626
De voors comparanten verkopen aan Jochem Joosten.

Fol. 8v 21-10-1626
De voors comparanten verkopen aan Maeijken Jochems wed Jesper Gerits.

Fol. 9r 21-10-+1626
De voors comparanten verkopen aan Jan Janss, secretaris.

Fol. 9v 21-10-1626
Wouter Adriaenssen Mandemaecker X Anna Corssen verkoopt aan Jan Janssen Gijben tbv zijn kinderen, Jan en Maeijken, bij Dingen Wijten. Wilkeur volgt.

Fol. 10r 28-10-1626
Merten Aerden verkoopt aan Wouter Cornelissen.

Fol. 10v 28-10-1626
Dirck Lauricxsen en Adriaen Janssen Jooren, kerckmeesters, verkopen aan Adriaen Franssen.

Fol. 11r 28-10-1626
Wouter Mathijs als voogd en Aert Heeren als toesiender van de vijf kinderen van Huijbrecht Cornelis za verkopen aan Jan Janssen Gijben.

Fol. 11v 18-11-1626
Wouter Wouters Boeff X Neesken Franssen verkoopt aan Wouter Janssen.

Fol. 12r 18-11-1626
Wouter Wouters Boeff verkoopt aan Jan Aerts.

Fol. 12v 2-12-1626
Wouter Wouters Boeff X Neesken Franssen en Adriaen Franssen verkopen aan Sebastiaen Janssen.

Fol. 13r 2-12-1626
Adriaen Franssen en Wouter Wouters Boeff X Neesken Franssen verkopen aan Steven Gijsbrechts.

Fol. 13v 16-12-1626
Merten Jacops als voogd en Cornelis Jacops als toesiender van de kinderen van Peeter Meussen en Neeltken Jacops, beiden za, verkopen aan Jacop Jacops Timmermans.

Fol. 14r 25-1-1627
Cornelis Cornelis van Donghen als voogd van de kinderen van Claijs Jan Cleijs en Jan Handricxs als toesiender verkopen aan Steven Claes, Dongen.

Fol. 14v geen foto

Fol. 15r 15-4-1629
Adriaen Florens vraagt om een taxatie van enkele percelen.

Fol. 15v geen foto

Fol. 16r 15-4-1629
Adriaen Segers X Peerken Cornelis verkoopt aan Huijbert Cornelis Haensberch.

Fol. 16r 15-4-1629
Handrick Mertens, Jan Mathijs, Adriaen Laurens X Truijcken Mathijs, Aert Claes X Janneken Mathijs verkopen aan Jochem Mathijs, broer. Wilkeur volgt.

Fol. 16v 15-4-1629
Handrick Mertens, Jochem Mathijs, Cornelis Peeters wed Hester Mathijs, Aert Claes X Jenneken Mathijs verkopen aan Adriaen Laurens Snijder. Wilkeur volgt.

Fol. 17r 15-4-1629
Adriaen Conincx namens Philips Adrijaens Boenders, procuratie not Adrijaen Vervoort G’Berg 27-5-1629, verkoopt aan Adrijaen Laurens.

Fol. 17r 18-4-1629
Claes Jans mede namens de kinderen van Adrijaen Jans za, broer, bij Heijltken Jaspers verkoopt aan Jan Lemmen Roelen van Dongen.

Fol. 17v 18-4-1629
Jan Jans de Smidt en Adrijaen Adrijanes van Bavel verkopen aan Anthonis Jans van Dongen.

Fol. 17v 19-4-1629
Dries Laureijs Dries Oomen en Jan Laureijs Dries Oomen mede namens de drie kinderen van Jan Meeus za, Lauwereijs, Corsten en Maeijken verkopen aan Gerrit Dircks.

Fol. 18r 27-4-1629
Wouter Schilders, laeckencooper G’Berg, mede namens Dammis Schuijfhil, zwager, en voor Maria Heijs en Dirck Heijs, zijn vrouwe zuster en broer, Oosterhout, mede namens de kinderen van zijn broer, Wouter en Francois Heijs, en namens het kind van Cornelia Heijs za, allen erfgenamen van Godschalck Mathijs Heijs, bekent voldaan te zijn door Peeter Adriaens Frans.

Fol. 18r 27-4-1629
Adriaen Frans verkoopt aan Adriaen Huijbrechts. Wilkeur volgt.

Fol. 18v 27-4-1629
Jan Michiel Otgens verkoopt aan Adriaen Frans.

Fol. 19r 27-4-1629
Jan Willems Cloot verkoopt aan Peter Adriaens den Jongen.

Fol. 19r 27-4-1629
Jochem Seegers verkoopt aan Jacop Jacops. Wilkeur volgt.

Fol. 19v 29-4-1629
Cornelis Peeters verkoopt aan Wouter Jans.

Fol. 20r 29-4-1629
Cornelis Mathijs verkoopt aan Wouter Jans.

Fol. 20r 6-6-1629
Willem Willems Ooversteech X Maeijken Anthonis en Cornelis Lenaerts Swaen X Aliken Cornelis verkopen aan Peeter Adriaen Frans. Wilkeur volgt.

Fol. 20v 22-10-1629
Tauxatie op verzoek van de kinderen van Jan Wouter Claes. Schravenmoer.

Fol. 20v 15-11-1629
Gotdschalck Aerts, G’Berg, verkoopt aan Jan Jans van Beijeren. Wilkeur volgt.

Fol. 21r 20-11-1629
Hendrick Mathijs als voogd en Adriaen Jans als toesiender van de kinderen van Frederick Adrijaens van Strien verkopen aan Cornelis Fredericx.

Fol. 21v 20-11-1629
Cornelis Fredericx verkoopt aan Commer Bastiaens en Bastiaen Commeren, zoon.

Fol. 21v 1-2-1630
Huijbert Adrijaens Ruijter verkoopt aan Steven Jans.

Fol. 21v 19-2-1630
Mels Jans verkoopt aan Adrijaen Frans.

Fol. 22r 19-2-1630
Thuentken Adrijaens wed Merck? Adrijaens met Adrijaen Aerden als voogd en Adrijaen Mercken, zoon, mede namens zijn zussen, Anneken en Maeijken, verkopen aan Dielis Hendricxs. Wilkeur volgt.

Fol. 22v 19-2-1630
Jochem Seegers verkoopt aan Cornelis Mathijs. Wilkeur volgt.
Toegevoegd: Ans Huijbrechts als voogd van de kinderen van Jochem en Dirck Laurens X wed van Jochem Seegers zijn voldaan op 22-5-1637.

Fol. 23r 23-2-1630
Roeloff Peeter Loureijs Conincx verkoopt aan Jan Huijben, Joos Huijben, Adriaen Adriaens erfgenamen van Jan Joossen Deck.

Fol. 23r 23-2-1630
Adrijaen Jacop Cleijs verkoopt Jan Huijben, Joos Huijben en Adrijaen Adriaens erfgenamen van Jan Joosten.

Fol. 23r 23-2-1630
Cornelis Jan Jans Snijder verkoopt aan Michiel Gerit Boenders, schoonzoon.

Fol. 23v 23-2-1630
Adrijaen Peter Gerit Cornelis namens Jan Daem Melis, procuratie Ghilsse 21-2-1630, Adrijaen Pauwels Vermeulen.

Fol. 23v 11-4-1630
Jan Anthonis verkoopt aan Steven Jans.

Fol. 23v 11-4-1630
Jochem Mathijs verkoopt aan Peeter Mertens. Wilkeur volgt.

Fol. 24r 11-4-1630
Cornelis Claes Hendricx namens Gijsbrecht Beckers en zijn broers Frans kinderen, procuratie not Aert van Loon Breda 29-3-1630, verkoopt aan Pauwels Prince, Alphen.

Fol. 24v 27-4-1630
Cornelis Adrijaen Jan Michiels en Cornelis Jan Huijb Rubbens, cappelmeesters van de cappel te Meulenschot, namens Cornelis Huijb Rubbens, Jacop Hendrick Jacops, Laureijs Luijcas Vermeulen, Aert Adrijaen Dircxs, Jan Jans de Jonghe, Handrick Hermens?, Jan Peeter Goderts, Peeter Mathijs Jans,, Jan Wouters, Jan Dingeman Gijsbrechts, Adriaen Jan Melis en Handrick Vermaes, allen Meulenschot, procuratie Gilsse 15-4-1630, verkopen aan Wouter Adrijaens.

Fol. 25r 27-4-1630
Jan Willem Ackermans verkoopt aan Adrijaen Adrijaens vande Voort.

Fol. 25r 27-4-1630
Jan Hendrick Michiels X Catelijn Cornelis en Adrijaen Cornelis Adrijaen Lemmens verkopen aan Jan Claes Emmen.

Fol. 25v 28-4-1630
Godevaert van Luchtenberch verkoopt aan Palij, zijn vrouw.

Fol. 26r 15-5-1630
Adrijaen Adrijaen Peeter Conincx verkoopt aan Bastiaen Jans. Wilkeur volgt

Fol. 26v 15-5-1630
Adrijaen Adrijaen Peeter Conincx verkoopt aan Peeterken Adrijaen Conincx, zus.

Fol. 26v 15-5-1630
Pieter Jans Nobel als voogd en Jan Willems Buijs als toesiender van het kind van Cornelis Jans Nobel verkopen aan Lesken Willems, moeder van het kind.

Fol. 27r 5-6-1630
Gerit Jans verkoopt aan Aert Mathijs Volders.

Fol. 27r 13-8-1630
Peeter Mertens verkoopt aan Peeter Adrijaens de Jongen en Cornelis Adrijaens den Jongen, broers.

Fol. 27v 13-8-1630
Dingen Peeter Conincx wed Jan Peeter, schipstimmerman, met Adrijaen Adrijaen Peeter Conincx als haar voogd verkoopt aan Jan Jans van Schoonhoven, secretaris.
Toegevoegd: Dingen Peeter Conincx niet wel haer verstand hebbende soo bekennen Lesken Jans, Peeter Mathijs en Samuwel Adriaens Potter, hun moeder en bestemoeder, voldaan te zijn door Jan Jans van Schoonhoven en Melis Conincx X Jenneken van Hedickhuijsen, 1642.

Fol. 27v 13-8-1630
Peeter Mertens verkoopt aan Cornelis Claes, zwager.

Fol. 28r 13-8-1630
Cornelis Claes verkoopt aan Peeter Mertens, zwager.

Fol. 28r 13-8-1630
Jan Jans van Schoonhoven namens Abraham Danckers mede namens het kind van zijn zus za, procuratie van eigen hand, Lijntken Cornelis X Willem Gerits, procuratie not Kiboom G’Berg 1-8-1630, Peeter Meussen mede namens zijn broer Willem, procuratie not Verbo Dordrecht 1-8-1630, Cornelis Claes X Neeltken Adrijaens, erffgenamen van Maeijken Dircx, verkopen aan Wouter Jans. Wilkeur volgt. Los vel als procuratie aanwezig

Fol. 28v 13-8-1630
De voors comparanten verkopen aan Wouter Wouters Boeven. Wilkeur volgt.

Fol. 28v 13-8-1630
Aert Cornelis als voogd en Bastiaen Jans als toesiender van het kind van Claes Adrijaens Gouerjaen en Maeijken Jans verkopen aan Cornelis Jans Timmerman. Wilkeur volgt.

Fol. 29r 27-8-1630
Wouter Schilders, laeckencooper G’Berg, verkoopt aan Godevaert van Luijstel?, schout, tbv Cornelis Jans van der Werck, borgemeester en brouwer G’Berg.

Fol. 29v 4-9-1630
Cornelis Jans van der Werck verzoekt om een stuk land te taxeren.

Fol. 29v 26-10-1630
Cornelis Swaen, secretaris G’Berg, verkoopt aan Wouter Jans. Wilkeur volgt.

Fol. 30r 18-11-1630
Jan Lauwereijs Dxries Oomen verkoopt aan Jacop Jacops. Wilkeur volgt.

Fol. 30r 18-11-1630
Peeter Denijs van der Biestraet en Jacop Dingeman Willems als executeurs van het testamenr van Jan Cornelis Willems verkopen aan Bartholomeus Jan Scheltgens.

Fol. 30v 18-11-1630
Jan Dingeman Hendricx verkoopt aan Peeter Lenaert Huijben.

Fol. 30v 18-11-1630
Jan Aerts verkoopt aan Dielis Hendricxs

Fol. 31r 18-11-1630
Michiel Peeters verkoopt aan Jacop Jacops. Wilkeur volgt.

Fol. 31r 28-11-1630
Michiel Peeters verkoopt aan Cleijs Jans.
Toegevoegd: op 24-1-1634 heeft Michiel een deel van de nog te ontvangen koopsom overgedragen aan Ans Huijbrechts tbv Peeterken Jochums wed Jochum Seegers en haar twee kinderen.

Fol. 31v 28-11-1630
Claes Anthonis X Maeijken Peeters, Jan Peeters, Neeltken Peeters verkopen aan Michiel Peeters, broer. Wilkeur volgt.

Fol. 32r 10-12-1630
Helena Jaspers X Dirck Lenaerts en Maeijken Thonis X Herman Lenaerts mede namens Dirck Jans van Swol X Neesken Lenders, procuratie G’Berg 6-12-1630, verkopen aan Adriaen Frans.

Fol. 32r 10-12-1630
Dezelfden verkopen aan Wouter Wouters Boeven.

Fol 32r 28-12-1630
Lijntken Dingeman met Adriaen Jans Jooren verkoopt aan Steven Jans.

Fol. 32v 6-1-1631
Godevaert van Luchtenberch, schout, namens Cornelis Jans vander Werck, G’Berg, procuratie G’Berg 19-2-1630, verkoopt aan Adriaen Segers. Wilkeur volgt.

Fol. 33r 6-1-1631
Maeijken Jans X Commer Otterssen, procuratie not Lourens vanden Kiboom G’Berg 6-1-1631, verkoopt aan Adriaen Frans.

Fol. 33r 18-1-1631
Adriaen Jans Jooren X Maeijken Aerts als erfgenaam van ?ua? Jansdr mede namens de verdere erfgenamen gelooft de erfgenamen van Jan Wouters, secr. Waspijck, en mede Thomas Jans Schipper, Waspijck, schadeloos te houden.
Nog genoemd: De erfgenamen van Lesken Adriaen Schipper, Willem de Wolf X dochter van Joost Lambrechts de With

Fol. 34r 15-2-1631
Wouter Jans, schout Groot Waspijck, X Maeijken Segers verkoopt aan Peeter Peeters.

Fol. 34r 5-3-1631
Peeter Adriaen Frans verkoopt aan Ans Huijbrechts. Wilkeur volgt.

Fol. 34v 13-3-631
Godevaert van Luchtenberch, schout, namens Aert Huijbrechts Bruijnen mede als oom en voogd Merten Claes Bruijnen, Johan van Bergen X Maria Merten Bruijnen en Cornelis Cornelis Bruijnen, kinderen en kindskinderen van Lijntken Claeijs Bruijnen, procuratie not Laurens vanden Kiboom G’Berg 13-3-1631, verkoopt aan Jan Cornelis de Laet en Thonis Driessen, beiden opde Made.

Fol. 34v 13-3-1631
Jan Cornelis de Laet en Thonis Driessen verkopen aan Thomas Adriaens Houtepen.

Fol. 35r 26-3-1631
Jan Michiels Otgens verkoopt aan Jan Jacops Timmerman.

Fol. 35r 14-5-1631
Adriaen Adriaen Peeter Conincx verkoopt aan Adriaen Frans.

Fol. 35v 14-5-1631
Huijbrecht Peeters X Aentken Jans verkoopt aan Claes Jans. Wilkeur volgt.

Fol. 36r 14-5-1631
Jochem Seegers verkoopt aan Steven Jans. Wilkeur volgt.
Toegevoegd: Huijbrecht Peeters X Aentken Jans dochter van Peeterken Adriaens wed Jochum Segers.

Fol. 36r 14-5-1631
Michiel Peeters X Geertruijt Gijsbrechts verkoopt aan Lesken Jans wed Jan Cleijs.
Toegevoegd: Geertruijt wed van Michiel is voldaan op 11-6-1641.

Fol. 36v 16-5-1631
Wouter Jans, schout Groot Waspijck, verkoopt aan Ans Huijbrechts.

Fol. 36v 26-5-1631
Aert Adriaens verkoopt aan Merten Jacops tbv zijn moeder wed Jacop Jans Buijs.

Fol. 37r 23-7-1631
Adam Hendrick Denis verkoopt aan Ans Huijbrechts.

Fol. 37r 30-9-1631
Wouter Jacops Visser verkoopt aan Sijmon Frans. Wilkeur volgt.

Fol. 37v 24-10-1631
Peeter Jochums Versterre, laeckencooper G’Berg, namens Cornelis Mathijs, ruijter, X Stendel Aernt Hertochs wed Jacop Lips, procuratie not Lourens van den Kiboom G’Berg 14-10-1631, verkoopt aan Dirck Stappers tbv Cornelis Willems Wenscals, procuratie not Jan Pieters Meekeman Dordrecht 31-9-1631.

Fol. 37v 25-10-1631
Jan Adriaens Eijnden mede namens Mathijs Adriaens Eijnden als voogd van de kinderen van zijn broer Hendrick en namens Dingna, zus als erfgenamen van Jacop Adriaens Eijnden en Anneken Claes Bosser, procuratie not Lourens van den Kiboom G’Berg 25-10-1631, verkoopt aan Maeijken Cleijs wed Jan Andriessen.

Fol 38r 23-7-1631
Maeijken Cleijs wed Jan Andriessen met Adriaen Conincx als haar voogd, Claes Adriaens Hoevenaer als voogd van het kind van Maeijken en Jan, Andries Jans, voorzoon van Jan verkopen aan Cornelis Mathijs.

Fol. 38r 3-1-1632
Adriaen Jans Jooren verkoopt aan Commer Bastiaens X Lijntken Jans.

Fol. 38v 3-1-1632
Claes Adriaens Hoevenaer verkoopt Goltken Jochums.

Fol. 38v 3-1-1632
Jochum Segers verkoopt aan Jan Adriaen Willems.

Fol. 39r 3-1-1632
Jan Gijsbrechts namens Adriaen Adriaens Backer, zwager, G’Berg, procuratie not Laurens van den Kiboom G’Berg 6-12-1631, verkoopt aan Adriaen Gijsbrechts, broer.

Fol. 39r 8-1-1632
Cornelis Fredericxs mede als voogd van zijn zussen met Adriaen Jans Jooren als toesiender mede namens Huijbrecht Anthonis X Lesken Fredericxs verkopen aan Commer Bastiaens X Lijntken Jans.

Fol. 39v 8-1-1632
Adriaen Jans Jooren, Cornelis en Huijbrecht Thonissen X Lesken Fredericxs mede namens de kinderen en kindskinderen van Fredrick Adriaens van Strien ter eenre en Commer Bastiaens X Lijntken Jans ter andere zijde. Zij sluiten een akkoord mbt het testament van Huijbeken Peeters wed Jan Peeters.

Fol. 40r 16-1-1632
Adriaen Conincx, stadthouder, namens Pieter Smeulders, G’Berg, procuratie not Lourens van den Kiboom G’Berg 7-1-1632, verkoopt aan Jan Jans van Schoonhoven, secretaris.

Fol. 40r 16-1-1632
Jan Jans van Schoonhoven namens Jacop Vrijssen, backer G’Berg, procuratie not Lourens van den Kiboom G’Berg 13-1-1632, bekent schuldig te zijn aan Pieter Smeulders.

Fol. 40v 7-2-1632
Michiel Anthonis Grootvelt en Cornelis Cornelis Buijssers X Janneken Anthonis Grootvelt mede namens Maria, zus, verkopen aan Cornelis Wilborts alias Wart?.

Fol. 41r 6-3-1632
Adriaen Laurens X Gertruijt Mathijs verkoopt aan Aert Cornelis. Wilkeur volgt.

Fol. 41v 6-3-1632
Michiel Jans X Lijntken Cornelis verkoopt aan Cornelis Claessen. Wilkeur volgt.

Fol. 42r 7-4-1632
Cornelis Adriaens en Cornelis Anthonis verkopen aan Jan Jans van Haeren en Adriaen Cornelis Mertens.

Fol. 42r 7-4-1632
Laureijs Anthonis Peeters verkoopt aan Peeter Lenaert Huijben.

Fol. 42v 7-4-1632
Jan Jan Peeters verkoopt aan Claes Jan Claes.

Fol. 42v 7-4-1632
Ans Adriaen Ans verkoopt aan Lenaert Peeters.

Fol. 43r 13-4-1632
Neetken Cornelis wed Cornelis Segers met de secretaris als haar voogd verkoopt aan Hendrick Cornelis, haar zoon. Wilkeur volgt.

Fol. 43v 12-5-1632
Peeter Jochems Verster, laeckencooper G’Berg, gelooft Cornelis Willems Wens schadeloos te houden.

Fol. 43v 12-5-1632
Cornelis Adriaens Polack X Heijltken Jaspers en Cornelis Adriaens Cuijper X Adriaentken Jaspers als erfgenamen van Lijntjen Jans, moeder, verkopen aan Commerken Jans wed Jan den Waersegger, haar moije.

Foil. 43v 12-5-1632
Dirck Laurens namens Jan Klaessen vander Steege, schoolmeester, Heijtgens Oort, Beijerlant, procuratie G’Berg 11-9-1631, verkoopt aan Commerken Jans wed Jan den Waersegger.

Fol. 44r 14-5-1632
Adriaen Conincx namens Adriaen Jans alias Boeff, procuratie not Laurens van den Kiboom G’Berg 16-4-1632, verkoopt aan Wouter Jans, schout Waspijck.

Fol. 44r 4-6-1632
Peeter Mertens X Tuenken Ponssen verkoopt aan Wouter Jans.

Fol. 44v 17-6-1632
Wouter Jans, schout Waspijck, en Sebastiaen Jans als voogd en toesiender van de kinderen, oa Gerit, studerende tot Leuven, van Mels Jans za en Neeltken Anthonis, verkopen aan Jan Jans van Schoonhoven, secretaris, tbv Cornelia Jacops, zijn zusters kind.

Fol. 44v 24-7-1632
Cornelis Mathijs verkoopt aan Cornelis Stevens Cornelis.

Fol. 45r 11-9-1632
Jan Jochum Jans verkoopt aan Joost Dirck Peeters tbv Adriaen Hendricks Kegelers?, Zevenbergen.

Fol. 45r 11-9-1632
Jan Wouter Adriaens en Jan Jochum Jans Claeuwen als vaderlijk oom en voogd van de kinderen van Adriaen Jochums Claeuwen bij Grietken Huijbrecht Raessen een stuk land gekomen van Dingen Jan … Claeuwen verkopen aan Joost Dirck Peeters.

Fol. 45v 2-12-1632
Jan Mathijs verkoopt aan Michiel Jans. Wilkeur volgt.

Fol. 46r 16-12-1632
Dries Willems vanden Reijen verkoopt aan Adriaen Lambrechts vander Voort..

Fol. 46r 23-12-1632
Michiel Peeters verkoopt aan Claes Hoevenaers.

Fol. 46v 16-1-1633
Jacop Dingeman Willems verkoopt aan Huibrecht Willem Pauwels.

Fol. 46v 22-1-1633
Cornelis Buijsens, Oosterhout, namens Peeter vande Plas en zijn twee broers, Nicolaus en Adriaen, procuratie not Jan de Witte Oosterhout 4-1-1633, verkoopt aan Peeter Adriaens Klijnen en Cornelis Adriaens de Jonghen. Wilkeur volgt. Los vel als quitantie aanwezig.

Fol. 47v 22-2-1633
Wouter Jans verkoopt aan Jan Aerts, schoonzoon.

Fol. 47v 22-2-1633
Jan Aerts verkoopt aan Maeijken Adriaens tbv haar drie kinderen, Bastiaen, Adriaen en Dingentken Hendricxs. Wilkeur volgt.

Fol. 48r 26-3-1633
Cornelis Jacops Buijs verkoopt aan Peeter Adriaens en Cornelis Adriaens den Jongen, broers.

Fol. 48v 26-3-1633
Cornelis Claes verkoopt aan Jan en Dingeman Claes, zijne halve broeders. Wilkeur volgt.

Fol. 49r 26-3-1633
Peeter en Cornelis Adriaens den Jongehen, broers, verkopen aan Dirck Peeters.

Fol. 49v 12-4-1633
Dingen Hendricx wed Meus Willems met Cornelis Jacops, schoonzoon, en haar voogd, Adriaen Frans namens Willem Meus, Dordrecht, procuratie not Arent Cop Dordrecht 19-12-1632, Peeter Meussen en Jan Willems Cloot X Neeltken Meeus verkopen aan Adriaen Aerts. Wilkeur volgt.

Fol. 50v 12-4-1633
Adriaen Frans namens Willem Meeussen, procuratie zie vorige akte, verkoopt aan Peeter Meeussen, broer. Wilkeur volgt.

Fol. 51v 12-4-1633
Adriaen Frans namens Willem meeussen verkoopt aan Cornelis Claes. Wilkeur volgt.

Fol. 52r 12-4-1633
Peeter Meeussen verkoopt aan Cornelis Claes.

Fol. 52r 12-4-1633
Adriaen Gijsbrechts verkoopt aan Cornelis Huijbrechts Bosser. Wilkeur volgt.

Fol. 53r 31-4-1633
Hendrick Jan Rutgers X Margrietken Dirck Peeters verkoopt aan Gerit Jan Wouters.

Fol. 53v 31-5-1633
Claes Jans X Adriaentken Michiels verkoopt aan Lesken Cornelis wed Jan Claes.

Fol. 54r 7-6-1633
Mels Dircks als toesiender vann het kind van Adriaen Lenaert Roelen za en Altken Dircx met Aert Gerit Stevens als toesiender van de voorkinderen van Adriaen.

Fol. 54v 26-7-1633
Teunken Adriaens wed Merck Adriaens en Adriaen Mercken, zoon, mede namens zijn twee zussen, Anneken en Maeijken, verkopen aan Jan Aerts, neef.

Fol. 55r 26-10-1633
Aert Sprangers wed Anneken Pieter Nobels verkoopt aan Cornelis Pieter Nobel, zwager. Wilkeur volgt.

Fol. 55v 22-11-1633
Commer Bastiaens X Lijntken Jans bekent schuldig te zijn aan Antonij Cloostermans, schout Gilse, Ginneken en Bavel.

Fol. 55v 7-12-1633
Hendrick Adriaen Segers, soldaet, bekent schuldig te zijn aan Adriaen Frans.

Fol. 56r 14-2-1634
Thonis Adriaen Thonis verkoopt aan Joos Huijbrecht Jan Hendricxs en Willem zijn broer.

Fol. 56v 25-2-1634
Cornelis Jans Timmerman verkoopt aan Bastiaen Commers.

Fol. 57r 25-2-1634
Bastiaen Commers verkoopt aan Commer Bastiaens, zijn vader.

Fol. 57r 22-3-1634
Wouter Jans, schout Waspijck, als voogd en Bastiaen Jans als toesiender van Mels Jan Wouters kinderen en Neeltken Anthonis, beiden za, verkopen vanwege Geraert Mels, ca 21 jaar, aan Jan Jans van Schoonhoven, secretaris, tbv Neeltken Jacobs, nicht.

Fol. 57v 24-3-1634
Hendrick Adriaen Stoffelen verkoopt aan Cornelis Stoffel Embrechts.

Fol. 57v 24-3-1634
Thonis Jan Antonis Gerits verkoopt aan Cornelis Steven Cornelis.

Fol. 58r 25-3-1634
Claeijsken Jans en Dirck Jans, broer, met Dirck Peeters, neef van moeders zijde, en voogd verkopen aan Peeter Anthonis.

Fol. 58v 12-4-1634
Michiel Peeters bekent schuldig te zijn aan Adriaen Gruijters, G’Berg.

Fol. 59r 21-4-1634
Thomas de With Jans X Gertruijt Chrijnen verkoopt aan Adriaen Jans Bouff. Wilkeur volgt.

Fol. 59v 21-4-1634
Adriaen Jansen Boeff verkoopt aan Thomas de With Janssen. Wilkeur volgt.

Fol. 60r 21-4-1634
Thomas de With Jans X Gertruijt Chrijnen verkoopt aan Peeter Peeterssen tbv Cornelis Buijsens, Oosterhout. Wilkeur volgt.

Fol. 60v 21-4-1634
Thomas de With Jans X Gertruijt Crijnen verkoopt aan Cornelis Geritssen.

Fol. 61r 21-4-1634
Thomas de With Jans X Gertruijt Crijnen en Adriaen Janssen Bouff X Lijsbet Wircx verkopen aan Merten Lenaerts Swaen, tresurier G’Berg, tbv Jan van Dongen, zwager.

Fol. 61v 21-4-1634
Daem Joosten en Wouter Jans, schout Waspijck als voogd en toesiender van de twee kinderen, Jan en Huijbert, van Gijb Gerits za en Maeijken Segers nu X Wouter Jans verkopen aan Thomas de With Janssen, coopman Dordrecht.

Fol. 62r 21-4-1634
Thomas de With Jans X Gertruijt Crijnen verkoopt aan Daem Joosten en Wouter Jans, schout Waspijck als voogden van de twee kinderen, Jan en Huijbert, van Gijb Gerits za en Maeijken Segers nu X Wouter Jans.

Fol. 62v 21-4-1634
Thomas de With Jans X Gertruijt Crijnen verkoopt aan Peeter en Cornelis Adriaens den Jongen, broers. Wilkeur volgt.

Fol. 63r 21-4-1634
Thomas de With Jans X Gertruijt Crijnen verkoopt aan Ans Huijbrechts. Wilkeur volgt.

Fol. 64r 25-4-1634
Johan van Nispen mede namens Corstiaen Leeuwercken Crijcxs? verkopen aan Peeter Jochums Versterre, schout.

Fol. 64r 6-5-1634
Cornelis en Peeter Adriaens den Jongen, broers, verkopen aan Hendrick vanden Kiboom en Commerken Jans, behoude moije.

Los vel
Condietien en voorwaerden voor een openbare verkoop van diverse percelen door Jan de Miercoort nomine uxoris, Andries Willemssen van Sundert nomine uxoris mede als voogd van het kind van Barbara Peeter Stoffel Emmens za en Dirck Willems Cop, Peeter Melssen Brouwer als voogd van de twee kinderen van Cornelis Peeter Stoffels za, Adriaen Adriaen Cleijnen mede namens Peeter Janssen Wrijters, Huijbrecht Jacobs, Corstiaen Adriaen Corsten, Leendert Claes Adriaenssen, Stoffel Claes Adriaenssen mede als voogd van het kind van Lauwereijs Anthonissen, Jan Robbrecht Jans nomine uxoris. 5-4-1659 Oosterhout.

Los vel
Jacop Adriaens X [Anneken] Cleijs Adriaen de Bosser verkoopt aan Anneken wed Claes Adriaens de Bosser, 24-2.

Fol. 64v 16-5-1634
Commerken Jans wed Johan de Waersegger en Hendrick van den Kieboom, samen namens Cornelis Janssen Arbeijder X Judich Jans en Lijsbet en Maeijken Jans, zussen, kinderen van Jan Frans Sijmons, overleden tot Rotterdam, procuratie not Laurens van den Kieboom G’Berg 10-3-1634, verkopen aan Adriaen Huijbrechts Bosser.

Fol. 65r 16-5-1634
Dezelfde comparanten verkopen aan Adriaen Gijsbrechts. Los vel als quitantie aanwezig.

Fol. 65v 16-5-1634
Hendrick van den Kieboom, G’Berg, namens Dirck Jans van ??welt X Lijsbet Jans, Cornelis Janssen Arbeijder X Judich Jans, Maeijken Jans, zussen, kinderen van Jan Frans Sijmons, overleden tot Rotterdam, procuratie not Willem Jacops Rotterdam 1-5-1634, verkoopt aan Hendrick van den Kieboom en Commerken Jans, behoud moije.

Fol. 65v 16-5-1634
Dezelfde comparanten verkopen aan dezelfde kopers.

Fol. 66r 16-5-1634
Adriaen Gijsbrechts verkoopt aan Adriaen Janssen.

Fol. 66v 17-5-1634
Gerit Adriaens, Jochum Mathijs X Anneken Adriaens mede namens Anthonis Adriaens, broer, Maeijken Adriaens, voorkinderen van Adriaen Anthonis en Maeijken Dircxs, beiden za, verkopen aan Aert Cornelis.
Toegevoegd: Gerit Adriaens, Anthonis Adriaens, Joost Pieters X Maijken Adriaens, Jochem Mathijs X Anneken Adriaens zijn voldaan, 20-6-1637.

Fol 67r 24-5-1634
Peeter Janssen Nobel verkoopt aan Dingena en Neeltken zijn zussen.

Fol. 67v 1-6-1634
Cristiaen Swaens, Rosendael, wed Anneken Haenecops verkoopt aan Jan van Dongen.

Fol. 68r 1-6-1634
Jan van Dongen bekent schuldig te zijn aan Thomas de With Janssen, coopman Dordrecht..

Fol. 68v 1-6-1634
Jan van Dongen bekent schuldig te zijn aan Adriaen Janssen Bouff.

Fol. 69r 31-8-1634
Jonckheer Coenen, schout Ooosterhout, en Jacop Lenaerts als voogd van het kind van zijn zus bij Jan Adriaen Hendricks za en beiden namens Jan Adriaen Jan Huijghen. Zwager van Jacop, verkopen aan Wilbort Janssen van Son.

Fol. 69v
Cornelis Janssen van Vuden [in het hoofd Uden] X Adriaentken Adriaens verkoopt aan Jan Peeters, zwager.

Los vel 15-1-1634
Johan Frederick van Russel is voldaan van Pieter Mels, brouwer, door handen van Anthonij van Croonenburch, deurwaerder.

Los vel 2-5-1642
Govart Adriaens vann Raemsdonck is voldaan door Peeter Machilssen

Fol. 70r.
Cornelis Jacops Buijs verkoopt aan Dingeman Claessen.

Fol. 70r
Dingeman Claes verkoopt aan Cornelis Jacops Buijs.

Fol. 70v 24-11-1634
Neeltken Huijbrechts wed Merten Aerts met Cornelis Huijbrechts Bosser, broer, als voogd verkoopt aan Pieter Janssen Nobel.

Fol. 71r 14-12-1634
Cornelis Jan Beljaert, Oosterhout, verkoopt aan Aert Peeters van Gilsse.

Fol. 71v 21-12-1634
Cornelis Adriaen Segers mede namens Aentken, zijn zus, en namens zijn broer Hendrick, soldaet, procuratie not Lambrecht Milgens Zevenbergen 29-11-1634, en namens zijn zwager Hendrick Peeters, procuratie not Jacques Wilborts Schravenhaege 10-12-1634, verkoopt aan Adriaen Adriaens Speulmans.

Fol. 72r 28-12-1634
Teunken Adriaens wed Merck Adriaens en Adriaen Mercken, zoon, mede namens zijn twee zussen, Anneken en Maeijken, verkopen aan Adriaen Aerts tbv Bert Aertssen zijn broer.

Fol. 72r 4-1-1635
Pieter Janssen Nobel gelooft Ans Huijbrechts en het kind van Jan Adriaens Hoevenaer schadeloos te houden.

Fol. 73r 6-1-1635
Wouter Jacops Visser verkoopt aan Peeter Adriaen Franssen.

Fol. 73r 7-2-1635
Anthonis Jans van de Werck mede als voogd van de vier kinderen van Claes Matheeussen en Maeijken Jans, beiden za, verkoopt aan Steeven Janssen. Wilkeur volgt.

Fol. 74r 26-2-1635
Huijbrecht Peeters X Aentken Jans verkoopt aan Bastiaen Janssen. Wilkeur volgt.

Fol. 74v 26-2-1635
Cornelis Claes verkoopt aan Adriaen Gijsbrechts.

Fol. 74v 28-2-1635
Gotschalck Aerts verkoopt aan Dries Dircxssen.

Fol. 75r 1-3-1635
Jacop van Berghen, Oosterhout, heeft een stuk land laten taxeren.

Fol. 75r 8-3-1635
Commer Bastiaens verkoopt aan Cornelis Janssen.

Fol. 75v 8-5-1635
Cornelis Mathijs verkoopt aan Adriaen Franssen.

Fol. 75v 31-5-1635
Jan Janssen van Schoonhoven, secretaris, verkoopt aan Henrick vanden Kieboom, auditeur over het garnizoen G’Berg.

Fol. 76r 2-6-1635
Commer Bastiaens bekent schuldig te zijn aan Peeter Jochums Versterre, schout.

Fol. 76v 21-6-1635
Cornelis Jans Timmerman verkoopt aan Dirck Laurens.

Fol. 77r 19-7-1635
Jacop van Bergen mede namens zwagers en zussen, Adriaen Jochums Versterre X Aliken Cornelis Visschers, Johan van Bergen mede namens broers en zussen en namens Adriaen en Jan Michiels, kinderen van Michiel Adriaenssen Claes en namens Maria, Adriaen en Christoffel Mattenburch en voor Rombout van Dalen X Anna van Ipelaer, en voor Dirck van Lith, penninckmeester slands van Heusden X Jacomijn van Ipelaer, procuratie not Willem van Hemskerck Heusden 14-5-1635, erfgenamen van Adriaen Michiels, schout van Schravenmoer, verkopen aan Maeijken Peeters wed Stoffel Peeters.

Fol. 77v 24-10-1635
Adriaen Conincxs, stadthouder, verkoopt aan Huijbertje Adriaens, zijn dochter, en haar kinderen bij Peeter Anthonissen met Claes Anthonissen als moederlijk oom en voogd. Wilkeur volgt.

Fol. 78r
Jan Willems Cloot X Lijsbet Pieters Nobels verkoopt aan Joost Pieters Nobel, zwager. Wilkeur volgt.

Fol. 78v
Jan Willems Cloot X Lijsbet Pieters Nobels verkoopt aan Cornelis Pieters Nobel, zwager. Wilkeur volgt.

Fol. 79r 28-11-1635
Isack Bouquet, G’Berg, mede namens Wouter en Abraham zijn broers en mede namens Dirck Janssen Nuwenroghen? X Catolijn van den Nieuwenhuijsen wed Govert Janssenen voor Pieter van Nieuwenhuijsen, nicht en neef, verkoopt aan Dielis Hendricxs. Wilkeur volgt.

Fol. 80r 5-12-1635
Peeter Adriaenssen Brouwer en Ans Huijbrechts wegens de kinderen van Peeter Jacops vann Hees za, wilner tot Breukelen, gemachtigt door Jan Jacops als voogd van de kinderen verkopen aan Cornelis Mathijs.

Fol. 80v 19-12-1635
Anthonij Cloostermans, schout Gilsse, Ginneken en Bavel en Adriaen zijn broer verkopen aan Steeven Janssen. Wilkeur volgt.

Fol. 81r 29-12-1635
Aert Anthonis Swaen verkoopt aan Wouter Schilders, laeckencooper G’Berg.

Fol. 81v 29-12-1635
Aert Anthonis Swaen mede namens Jan Bastiaen Oomen X Krijntken Anthonissen Swaen, zus, en Adriaen, broer, mede namens het kind van Adriaen Jans Block bij Dingentken Anthonissen Swaen, als erfgenamen van Gerit Anthonis Swaen en Danijels Schuijffhil X Anna Heijs, G’Berg, mede namens Cornelis Claessen van Raemsdonck X Maria Heijs, Cornelis Heijs mede namens het kind van Frans Heijs, broer, en voor Dirck, broer, Alewijn vander Voort nu X Anneken de Corts en haar kinderen bij Wouter Heijs, Wouter Schilders X Hester Heijs, erfgenamen van Pieternella Heijs X Gerit Swaen voorn, beiden za, verkopen aan Wouter Schilders, laeckencooper G’Berg.

Fol. 82v
Pieter Janssen Nobel verkoopt aan Cornelis zijn zoon.

Fol. 82v
Cornelis Pieters Nobel verkoopt aan Pieter zijn vader. Wilkeur volgt.

Fol. 83r 16-1-1636
Huijbert Adriaens Ruijter verkoopt aan Hendrick Cornelis, zwager.

Fol. 83v 18-2-1636
Peeter Meussen verkoopt aan Theunis Peeters Lenaerts, ten Reijen.

Fol. 84r 18-2-1636
Cornelis Mathijs als voogd en Adriaen Aerts als toesiender van het kind van Jan Mathijs za bij Aeltken Aerts verkopen aan Peeter Meussen X Aentken Wouters, Neeltken Wouters, Teunken Wouters en Anneken Wouters, kinderen van Wouter Thijs za.

Fol. 84v 18-2-1636
Peeter Luijens Peeters verkoopt aan Adriaen Dielis.

Fol. 85r 18-2-1636
Jan Aerts mede namens zijn moeder verkoopt aan Peeter Adriaens.

Fol. 85r 29-7-1636
Dircxsken Wouters wed Aert Jans Wever en Jan Aerts, zoon, bekennen schuldig te zijn aan Anthonis Jans vande Werck, G’Berg.

Fol. 85v
Clijsken Thonis wed Adriaen Michiels mede namens Thomas Willems X Maeijken Adriaens en Thomas ook namens Commerken Adriaens, schoonzus, procuratie not Laurens vanden Kieboom G’Berg 7-8-1636, verkoopt aan Ans Huijbrechts. Wilkeur volgt.

Fol. 86r 11-10-1636
Claes Adriaenssen van der Sande mede als voogd van Willem Turcken, zijn zussen Dingna en Maeijken, Jan Turcken, zoon van Dingna, Dirck Stappers X Margrietken en Adriaen, kinderen en kindskinderen van Adriaen Cornelis vander Sande en Aliken Claes Breuren, beiden za, verkopen aan Pieter Dircxs van ?its. Wilkeur volgt.

Fol. 87r 17-11-1636
Claes Adriaens Hoevenaer namens Klaes Adriaensse Weckbaes, Bergen op Zoom, procuratie not Laurens vanden Kieboom G’Berg 26-4-1631, Jacop Goverts als voogd van de kinderen van Cornelis Goverts Smutsaerts en Dingna, beiden za, met toestemming van Peeter Adriaens Molengraeff, schout van Waelwijck op 15-11-1636, verkopen aan Adriaen Adriaens Bavelaer.

Fol. 87v 25-11-1636
Peeter Peeters de Beir en Steven Peeter Michiels X Floriaentken de Beir verkopen aan Adriaen Adriaens Bavelaer.

Fol. 88r 10-12-1636
Huijbertgen Peeters X Aert Hendricxs int bijwesen van Jacop Peeters, broer, verkoopt aan Lesken Hendricxs, dochter. Wilkeur volgt.

Fol. 88v 24-1-1637
Cornelis Pieters Hoevenaer bekent schuldig te zijn aan Hendrick Joosten, rentmeester te Oosterhout.

Fol. 89r 14-3-1637
Michiel Janssen X Lijntken Cornelis verkoopt aan Dirck Laurens, HG meester.

Fol. 89r 20-4-1637
Herman Janssen van Rijnsberch X Lijntken Hendrickxs verkoopt aan Lesken Hendrickxs, schoonzus.

Fol. 89v 1-5-1637
Wouter Schilders, laeckencooper G’Berg, heeft verzocht goederen te taxeren.

Fol. 90r
Adriaen Huijbrechts Bosscher verkoopt aan Jan Aerts.

Fol. 90v 2-4-1637
Johan van Nispen bekent schuldig te zijn aan Gerit Peeterssen Joris, cleermaecker G’Berg.

Fol. 91r 29-10-1637
Jan Hendricxs Panum verkoopt aan Peeter Broeders, schoolmeester, zwager.

Los vel
Adriaentien Willems wed Pauwels Trommel nu X Aert Hendricx machtigt Pauwels Pauwels Trommels, zoon, om geld te ontvangen van Reijnier Adriaenssen bij not Johan Beeris te Breda.

Los vel 17-4-1658
Paulus Pauwels Trommels is voldaan door Reijnier Adriaenssen.

Fol. 91v 31-10-1637
Anthonis Jans X Lesken Adriaens, Waspijck, verkoopt aan Dirck Laurens en Ans Huijbrechts als voogd van de kinderen van Jochum Segers

Fol. 92r 10-12-1637
Adriaen Geritssen, Oosterhout, namens Adriaen Janssen Boeff X Lijsbet Wircxs, procuratie G’Berg 10-12-1637, verkoopt aan Peeter Michiels.

Fol. 92v 28-1-1638
Cornelis Jacobs, Waspijck, namens Gerit Gielis wed Maeijken Cornelis Peeter Conincx, Rosendael, en de twee kinderen van Maeijken een bij Anthonis Cornelis Buijstelmans en een bij Gerit, gemachtigd door Dielis Wolff als voogd van het voorkind en Matheus Hestermans als toesiender, procuratie Rosendael 4-1-1638 verkoopt aan Mathijs Willems.

Fol. 93r 28-1-1638
Jan Seegers als voogd en Cornelis Jacops Buijs als toesiender van het kind van Jan Peeter Willems za bij Jaetken Willems nu X Cornelis Buijs, Mathijs Willems X Maeijken Jans, dochter van Jan Peeter Willems en Sijken Cornelis Frans verkopen aan Merten Jacobs en Ans Huijbrechts.

Fol. 93v 10-2-1638
Cornelis Lenaerts Swaen X Aliken Cornelis Buijs verkoopt aan Adriaen Adriaenssen Peeter Conincx. Wilkeur volgt.

Fol. 94r
Peeter Michiels verkoopt aan Steven Janssen. Wilkeur volgt.

Fol. 94v
Steven Jans verkoopt aan Handrick Cornelis.

Fol. 95r
Fas Cornelis verkoopt aan Handrick Cornelis, broer.

Fol. 95v 9-3-1638
Reijnier Aerts, ruijter, X Iken Adriaens Looskint verkoopt aan Adriaen Franssen.

Fol. 96r 15-3-1638
Peeter Michiels verkoopt aan Jan van Donghen.

Fol. 96v 15-3-1638
Jan Jacops Timmerman verkoopt aan Pieter mels.

Fol. 97r 15-3-1638
Laureijs Antonis Peeter Floris en Jan Anthonis Jans verkopen aan Jan Jacobs Timmerman.

Fol. 97v 22-4-1638
Cornelis Willems verkoopt aan Huijbrecht Antonissen. Wilkeur volgt.

Fol. 98r 22-4-1638
Michiel Peeters verkoopt aan Samuel Adriaens Potter. Wilkeur volgt.
In de kantlijn: Handrick Cornelis is voldaan door Samuel.
Toegevoegd: Op 18-5-1646 zijn de erfgenamen van Michiel Peeters voldaan.

Fol. 98v 22-4-1638
Jan Jacobs Timmerman en Cornelis Mathijs als voogd van Adriaen Janssen, zoon van Jan Mathijs za, ca 18 jaar, verkopen aan Michiel Peeters.

Fol. 99r 27-4-1638
Jan Janssen van Schoonhoven, secretaris, namens Isacq Boucquel, G’Berg, , procuratie G’Berg, verkoopt aan Cornelis Wilborts, Alphen.

Fol. 99v 27-4-1638
Cornelis Wilborts, Alphen, verkoopt aan Cornelis Jan Toten, Barel.

Fol. 100r 8-5-1638
Cornelis Huijbrechts Bosscher verkoopt aan Lijntken Adriaens wed Bastiaen Huijbrechts Bosscher en haar zeven kinderen bij Bastiaen.

Fol. 100v 8-5-1638
Lijntken Adriaens wed Bastiaen Huijbrechts Bosser en Jan Adriaens als toesiender van de kinderen van Lijntken en Bastiaen, int bijwesen van Adriaen, ca 20 jaar, en Jan, ca 19 jaar, verkopen aan Cornelis Huijbrechts Bosschers, oom en voogd van de kinderen.

Fol. 101r 20-5-1638
Commer Bastiaenssen verkoopt aan Staes, Jan en Tuntken Dircxs.

Fol. 101v 20-5-1638
Joost Peeter Nobel verkoopt aan Adriaen Laurens.

Fol. 102r 14-6-1638
Anthonis en Gerit Adriaenssen, broers, verkopen aan Peeter Michiels. Wilkeur volgt.

Fol. 102v 20-9-1638
Huijbrecht Jan Huijbrechts X Lesken Peeters verkoopt aan Cleijs Jans de Graeff sijns huijsvrouwe susters man.
Toegevoegd: Jan Huijbrechts, zoon van Huijbrecht Jans verklaart dat zijn moeder voldaan is, 20-1-1639.

Fol. 103r 18-11-1638
Jan Teunis Jan Meussen verkoopt aan Dirck Laurenssen en Ans Huijbrechts tbv Johan Segers kinderen waar hij voogd van is.

Fol 103v 26-11-1638
Huijbrecht Dircxs X Peeterken Jochems verkoopt aan Adriaen Frans.

Fol. 104r 26-11-1638
Peeter Mels X Heijltken Cleijs verkoopt aan Huijbrecht Dircxs

Fol. 104v 29-12-1638
Cornelis Swaen, secretaris G’Berg, namens Johan ter Haege, Woudrichem, X Johanna Cornelis Swaen, dochter, en namens Peeter van Clootwijck, laeckencooper Dordrecht X Dingena Cornelis Swaen, dochter, procuratie G’Berg 7-11-1638, verkoopt int bijwesen van heer schout Swaen, broer, aan Dirck Laurens. Wilkeur volgt.

Fol. 105v 29-12-1638
Dezelfde comparanten verkopen aan Cornelis en Peeter Adriaenssen de Jonghen. Wilkeur volgt. Twee losse vellen als quitantie aanwezig bij folio 138.

Fol. 106v 9-1-1639
Adriaen Adriaens Conincxs den Jonghen X Tuentken Gijsbrechts verkoopt aan Adriaen Janssen Huijboom.

Fol. 107r 9-1-1639
Peeter en Cornelis Adriaenssen de Jonghen verkopen aan Adriaen Gijsbrechts.

Fol. 107v 28-2-1639
Huijbert Adriaenssen Ruijter verkoopt aan Hendrick Cornelissen, zwager.

Fol. 107v 17-3-1739
Jacob Cornelissen Beijens, schipstimmerman, mede namens Jan Huijbrechts Reijen, G’Berg, als voogd van de dochter van Jan Cornelissen van Hertichvelt za, procuratie not Laurens vanden Kieboom G’Berg 28-2-1639, verkoopt aan Cornelis en Jan Lambrechts. Wilkeur volgt.

Fol. 108r 17-3-1639
Dezelfde comparanten verkopen aan Peeter Adriaenssen. Wilkeur volgt.

Fol. 108v
Michiel Peeters bekent schuldig te zijn aan Claes Hoevenaers als voogd en Ans Huijbrechts als toesiender over het kind, Huijbert, Jan Hoevenaers en Neeltken Huijbrechts, beiden za.

Fol. 109v 30-5-1639
Jan en Jacob Jacobs Timmerman als voogd en toesiender van het kind, Jacop, van hun zus Berbeltken za en Govert Adriaenssen verkopen aan Andries Janssen. Wilkeur volgt.

Fol. 110v 8-6-1639
Aeltken Jans wed Adriaen Looskint bekent schuldig te zijn aan Ans Huijbrechts als voogd van de kinderen van Jochem Segers.

Fol. 110v 11?-6-1639
Adriaens Aerts Buijrman bekent schuldig te zijn aan Adriaen Adriaen Peeter Conincx.

Fol. 111r 22-6-1639
Cornelis Anthonissen Roubosch X Maeijken Anthonis en Cornelis Lenaerts Swaen X Aliken Cornelis Buijs verkopen aan Cornelis Janssen van Vuden. Wilkeur volgt.

Fol. 112r 20-7-1639
Cornelis Janssen van Raemsdonck, schout Waelwijck, Peeter Adriaenssen Molengraef, schout Baerdwijck, X Maeijken Jan van Raemsdonck, Jan Adriaenssen die Maeckere? X Aentken Jans van Raemsdonck, kinderen van Jan Adriaenssen van Raemsdonck, schout Baerdwijck, en Erken van de Weteringhhe, beiden za, verkopen mede namens de verdere erfgenamen aan Jacob Godvaerts, Baerdwijck.

Fol. 112v 15-12-1639
Er is land gekocht van Jan Reemekens, Riel.

Fol. 112v 15-12-1639
Madellijs wed Teunis Bastiaens met Adriaen Conincx, stadhouder, als haar voogd, verkoopt aan Adriaentken Wouter Huijben wed Vas Mertens, Dongen.

Fol. 113r
Jan Cornelis van Nispen verkoopt aan Claes Adriaenssen Hoevenaer als voogd en Ansem Huijbrechts als toesiender van het kind, Huijbrecht, van Jan Adriaenssen Hoevenaer.

Fol. 113v 16-12-1639
Jan Reemeken, Riel, verkoopt aan Ans Huijbrechts.

Fol. 114r 19-1-1640
Adriaen Francken, Dongen, namens Maeijken Meerten Denis wed Adriaen Kegelaers mede voor het kind van Meerten Adriaen Schuermans en Anthonis en Dirck Dircxsen, broers, verkopen aan Adriaen Franssen. Wilkeur volgt.
In de kantlijn: Marten Andries Schuermans en Dirck Dircksen van den Kieboom zijn voldaan. Quitanties als los vel aanwezig. Ook Anthonij is voldaan.

Fol. 115r 19-1-1640
Cornelis Jacobssen X Huijbeken Meeussen verkoopt aan Cornelis Claessen.

Fol. 115r 19-1-1640
Huijbert Hendrickxs verkoopt aan Ans Huijbrechts.

Fol. 115v 3-2-1640
Meerten Adriaens verkoopt aan Jochem Mathijs. Los vel met wilkeur waarin Jochem bekent schuldig te zijn aan Neelken Goverts Leijten is aanwezig. Quitantie als los vel ook aanwezig.

Fol. 116r 9-2-1640
Cornelis Cornelis Gestelleer en Adriaen Adriaens als voogd van het kind, Laurensken, van Cornelis Adriaens verkopen aan Ans Huijbrechts.

Fol 116v 16-2-1640
Erfdeling tussen Jan Peeters X Heijltken Bastiaens ter eenre en Staes Bastiaens ter andere zijde.

Fol. 117r 24-2-1640
Anthonis Aerts van Sevenbergen X Jacobsken Wouters verkoopt aan Adriaen Janssen.

Fol. 117v 13-3-1640
Huijbert Hendrickxs verkoopt aan Peeter Adriaens.

Fol. 118r 13-3-16401
Gijsbert Hendricxs verkoopt aan de HG meesters Peeter Meertens en Peeter Adriaens tbv de HG.

Fol. 118v 16-3-1640
Peeter Meelsen bekent schuldig te zijn aan Dierck Laurens en de kinderen van Jochem Segers za.

Fol. 119r 14-4-1640
Jan Janssen van Beijeren bekent schuldig te zijn aan Johan Janssen Crillaers, brouer G’Berg.

Fol. 119v 28-4-1640
Huijbert Cornelis X Neelken Pieter verkoopt aan Joost Pieters Nobel.

Fol. 120r 28-4-1640
Pieter Jansen Nobel en Huijbert Cornelis X Neelken Pieter verkopen aan Pieter Machilsen.

Fol. 120v 9-5-1640
Bastiaen Baltens van Sgravenmoer verkoopt aan Ans Huijben.

Fol. 121r geen datum, laatste deel akte niet gefotogrfeerd
Wouter Jans mede als voogd van het kind, Meerten, van Jan Jansen Kin en Wouter Woutersen als toesiender, Dingeman Clasen X Jacomijn Magils verkopen aan Commer Peeter Dries Oomen. Wilkeur volgt.
Toegevoegd: Wouter Wouters is voldaan als voogd van Meerten Jans Kin en de erfgenamen van Wouter Jans, 28-11-1646. Dingeman is voldaan door Neltken Wouters wed Commer.

Fol. 121v ten voors daege
Dinghe Clasen en Jan Mathijs als haar voogd verkopen aan Jan Clasen en Dingeman Clasen. Wilkeur volgt.
Toegevoegd: Steven Wouters X Dinghe is voldaan, 25-1-1642?

Fol. 122r 21-5-1640
Wouter Jansen mede als voogd van het kind, Meerten, van Jan Jansen Kin en Wouter Woutersen als toesiender, Dingeman Clasen X Jacomijn Magils verkopen aan Cornelis Mathijs.

Fol. 122v 22-5-1640
Cornelis Jansen Timmerman bekent schuldig te zijn aan Isack Boquet, G’Berg.

Fol. 123r 23-5-1640
Cornelis Smulders X Adriana Thomassen vander Vloet verkoopt aan Aert Roel Boellen.

Fol. 123v 29-5-1640
Hendrick vanden Kieboom, auditeur G’Berg, verkoopt aan Huijbert Cornelissen. Wilkeur volgt.

Fol. 124r 29-5-1640
Dinghe, Neelken en Mariken Jans Nobel verkopen aan Adriaen Clijsen Nobel.

Fol. 124v 29-5-1640
Huijbert Cornelis X Neelken Pieters Nobel verkoopt aan Cornelis Pieters Nobel. Quitantie als los vel aanwezig.

Fol. 125r
Johan van Nispen verkoopt aan Handrick Eijnants, canonier G’Berg. Wilkeur volgt.

Fol. 125v 12-9-1640
Commer Peeter Dries Oomen bekent schuldig te zijn aan Jan Adriaens, brouer G’Berg.
Toegevoegd: Jan Adriaens Brouwer is voldaan, 1-10-1646.

Fol. 126r 23-10-1640
Adriaen Conincx namens Bartholomeus en Geerit Adriaen Jansen van Gilse, procuratie secr Cornelis van Asten Gilze 20-10-1640, verkoopt aan Jan Peeter Cornelis Soonen, Riel.

Fol. 126v 23-10-1640
Jan Peeter Cornelis Soonen, Riel, verkoopt aan Claes Adriaens Hoevenaer als voogd van het kind van Jan Adriaens Hoevenaer en Ans Huijbrechts als toesiender.

Fol. 127r 26-11-1640
Govart Adriaens verkoopt aan Peeter Machilssen. Wilkeur volgt. Quitantie als los vel aanwezig.
Toegevoegd: Marcus Janssen Pharao is voldaan door Peeter op 9-2-1645. Er heeft een transport plaatsgevonden.

Fol. 128r 26-11-1640
Jan Willemsem van Rijen, int Cruijslant onder Sevenbergen, als voogd van de kinderen Maeijken Adriaenssen za en Govaert Adriaenssen van Raemsdonck, procuratie 15-11-1640, verkoopt aan Dirck Laurens.

Fol. 128v 26-11-1640
Dirck Laurenssen verkoopt aan Peeter Magilsen. Wilkeur volgt.

Fol. 129v 27-11-1640
Cleijs Janssen mede namens zijn broers kinderen, Jesper en Maeijken Adriaens, en Peeter Magilsen verkopen aan Cornelis Classen. Quitantie als los vel aanwezig.

Fol. 130r 26-12-1640
Erfdeling tussen Cornelis Mathijs en Adriaen Janssen, zoon van Jan Mathijs za.

Fol. 130v 26-12-1640
Peeter Adriaens en Peeter Meertens, HG meesters, verkopen aan Cornelis Mathijs.

Fol. 131r 20-12-1640
Secretaris van Oosterhout namens Jacob Nies X Adriaenken Clasen van Raemsdonck, procuratie not Govaert Stempel Bergen op Zoom 20-10-1640, verkoopt aan Bastiaen Janssen van Raemsdonck.

Fol. 131v 12-1-1641
Peeter Magils en Claeijs Jansen mede als voogd van het kind, Anneken, van Adriaen Jansen za, en Jesper Adriaens verkopen aan Adriaen Dircxs.

Fol. 132r 17-1-1641
Anthonis Aerts van Sevenbergen X Jacobsken Wouters za verkoopt aan Adriaen Huijbrechts Bosser.

Fol. 132v 24-1-1641
Michiel Peeters bekent schuldig te zijn aan Dirck Laurenssen en de kinderen van Jochem Seegers.
Toegevoegd: Dingeman Claessen en Jan Peeter Gielen als voogd van zijn broers kind verklaren dat een deel betaald is.
In de kantlijn: op 15-12-1652 heeft Dirck Dircxssen de kinderen van Jochem Seggers betaald.

Fol. 133r 30-1-1641
Embrecht Wouter Domis, Dongen, namens Cornelis Wouters Mouwen X Janneken Cornelis Franssen, procuratie not Jan Bastiaen Oomen Rosendael 27-2-1740, verkoopt aan de kerckmeesters tbv de kerck.

Fol. 134r 16-2-1641
Samuel Adriaenssen Potter verkoopt aan Janneken Anthonien wed Jan Janssen van Schoonhoven, secretaris, met Pieter Jochem Verster als haar voogd.

Fol. 134v 16-2-1641
Peeter Magilssen verkoopt aan Bastiaen Commeren.

Fol. 135r 16-2-1641
Peeter Gielen bekent schuldig te zijn aan Samuel Adriaens Potter.
Toegevoegd: Er wordt betaald aan Neltken Jacobs de vrouw van Samuel.

Fol. 135v 23-2-1641
Adriaen Cornelis Jan Martens en Jan Hendrick van Haren verkopen aan Michgiel Peeter Gielen.

Fol. 136r 23-2-1641
Dielis Jan Dielis Wircxs verkoopt aan Peeter Adriaen Vrancken.

Fol. 136v 23-2-1641
Michiel Geeritssen verkoopt aan Adriaen Wouters.

Fol. 137r 26-2-1641
Adriaen Adriaen Peeter Conincx bekent schuldig te zijn aan Wouter Schilders, laeckencooper G’Berg.

Fol. 137v 29-3-1641
Cornelis Claesen verkoopt aan Adriaen Jansen.

Fol. 138r 2-4-1641
Denis Hendrick Denis en Hendrick Jansen als voogd van Lijsbet Adriaens, dochter van Adriaen Janssen Paep verkopen Ans Huijbert.

Fol. 138v 11-4-1641
Cornelis Willem Paulus als oom en voogd van de kinderen, Sijken en Grietken, van Jan Willem Paulus en Eva Martens Wouters, Peeter Cornelis Peeters X Adriken Adriaen Dannen, procuratie voor Wouter Adriaens en Bartholomeus Jan Schellekens ten Reijen, verkopen aan Robh Janssen, ten Reijen.

Fol. 139r 11-4-1641
Huijbert Willem Paulus verkoopt aan Robh Janssen van den Reijen.

Fol. 139r 11-4-1641
Robh Janssen van den Rijen verkoopt aan Huijbert Willem Pauwels.

Fol. 139v 11-4-1641
Cornelis Willem Paulus als oom en voogd van de kinderen, Sijken en Grietken, van Jan Willem Paulus en Eva Martens Wouters, Peeter Cornelis Peeters X Adriken Adriaen Dannen, procuratie voor Wouter Adriaens en Bartholomeus Jan Schellekens ten Reijen 13-3-1641, verkopen aan Thomas Adriaens Houttepen.

Fol. 140r 20-4-1641
Peeter Melssen den Brouer bekent schuldig te zijn aan Adriaentken Peeters Vinck.
In de kantlijn: Johannes Brouwers toont transport van 17-4-1687 en quitantie van Hugo Repelaer, 6-5-1697.

Fol. 140v 20-41641
Migil Peeters bekent schuldig te zijn aan Wouter Schilders, laeckencooper G’Berg.
Toegevoegd: Dirck Dircxs, bezitter van de lening, heeft aan de erfgenamen van Schilders voldaan.

Fol. 141r 22-5-1641
Meerten Jacobssen Buijs verkoopt aan Adriaen Adriaen Peeter Conincx zijn deel van het besterf van zijn schoonvader Adriaen Peeter Conincx. Zijn vrouw was Lesken Adriaen Peeter Conincx.

Fol. 141v 22-5-1641
Huijbert Dircken verkoopt aan Cornelis Jacobs Timmerman.

Fol. 142r 22-5-1641
Adriaen Adriaen Peeter Conincx uitwijzend zijn wilkeur op Adriaen Aerden Buermans huis en Adriaen Aerden Buermans verkopen aan Jacob Cornelis Schiptimmerman, Jan Willems Schiptimmerman en Meeus Hendricxsen de Hoogh. Wilkeur volgt. Los vel als quitantie aanwezig.

Fol. 143r 22-5-1641
Dirck Laurens namens Staes Bastiaens, procuratie bij Peeter Jochums Verster, schout, 22-5-1641, en Jan Peeters X Heijlken Bastiaens za verkopen aan Adriaen Adriaen Peeter Conincx.

Fol. 143v 27-8-1641
Dircxsken Wouters en haar zoon nl Jan Aerden als haar voogd bekent schuldig te zijn aan Anneken Jans, G’Berg.

Fol. 144r 28-8-1641
Aert Roelofs Boellen verkoopt aan Cornelis van Asten, vorster van Alphen.

Fol. 145r 24-9-1641
Wouter Janssen verkoopt aan Adriaen Peeter Bocxs. Wilkeur volgt. Twee losse vellen als quitantie aanwezig.

Fol. 145v 1-11-1641
Aert Anthonis Cornelis Huijbert vanden Rijen verkoopt aan Peeter Adriaen Jansen Verbunt.

Fol. 146r 19-11-1641
Wouter Janssen mede als voogd van het kind, Merten, van Jan Janssen Kin met Wouter Wouters als toesiender, Dingeman Claessen X Jacopmijn Michielssen verkopen aan Jan Peeter Maghilssen.

Fol. 146v 28-11-1641
Cornelis Mathijs verkoopt aan Willem Fransen van Roij.

Fol. 147r 18-1-1642
Aert Geerit Franssen als toesiender van de twee kinderen, Lendertken en Huijbert, van Adriaen Lenaerts Roelen en Paulus Janssen X Maijken Adriaenss verkopen Cleijs Janssen, de voogd van de kinderen. Wilkeur volgt.
Toegevoegd: Hendrick Adriaenssen bekent voldaan te zijn,19-11-1644. Aert Geerit als toesiender ook.

Fol. 148r 25-1-1642
Peeter Machils verkoopt aan Peeter Wouters, schout van HLA.

Fol. 148v 4-2-1642
Commer Bastiaens bekent schuldig te zijn aan Peeter Joschums Versterre, schout

Fol. 149r 4-2-1642
Michiel Peeters bekent schuldig te zijn aan Peeter Joschums Versterre, schout

Fol. 149v 26-2-1642
Adriaen Coninx namens ouditeur Kieboom, G’Berg, verkoopt aan Adriaen Janssen Huijboom. Wilkeur volgt.

Fol. 150v 2-1642
Seger Cornelis verkoopt aan Hendrick Cornelis, zijn broer.

Fol. 151r 2-1642
Meeus Hendrickxs de Hooch, Jacop Cornelis Schiptimmerman en Jan Willems Schiptimmerman verkopen aan Seger Cornelis. Wilkeur volgt.
Toegevoegd: Jan, Meeus en Jacop Cornelis Beijens zijn voldaan, 2-10-1644.

Fol. 151v 5-3-1642
Govart Adriaens van Raemsdonck verkoopt aan Marcus Janssen Faro.

Los vel 25-7-1645
J. F. van Russel is voldaan door Jan Peeterssen en Claes Janssen.

Fol. 152r 8-3-1642
Adriaen Conincx, stadhouder, namens ouditeur milliter Kieboom, G’Berg, verkoopt aan Adriaen Gijsbrechts. Los vel als quitantie aanwezig.

Fol. 152v 8-3-1642
Ans Huijbrechts verkoopt aan Pieter Janssen Nobel als voogd van Adriaentken Willems.

Fol. 153r 8-3-1642
Pieter Janssen Nobel als voogd van Adriaentken Willems verkoopt aan Ans Huijben.

Fol. 153v 8-3-1642
Peeter Mertens als voogd van Aentken Wouters wed Peeter Meussen verkoopt aan Peeter Adriaens en Jan Willems als voogd van Adriaen Adriaen Franssen.
In de kantlijn: Cornelis Jacussen, Peeter Adriaens en Jan Willems als voogd van Adriaen Adriaens hebben betaald.

Fol. 154r 21-3-1642
Huijbert Adriaens Ruijter verkoopt aan Steven Janssen.

Fol. 154v 21-3-1642
Servaes Cornelis verkoopt aan Steven Janssen.

Fol. 155r 21-3-642
Pieter Janssen Nobel als schoonvader van Adriaentken Willems verkoopt aan Wouter Adriaens Mandemaecker.

Fol. 155v 21-3-1642
Wouter Adriaens Mandemaecker bekent schuldig te zijn aan Peeter Adriaens en Peeter Mertens, HG meesters.

Fol. 156r 26-3-1642
Adriaen Adriaen Peeter Conincx namens Aert Roelffsen Boellen verkoopt aan Anthonis Cornelis Geeritssen.

Fol. 156v 26-3-1642
Adriaen Adriaen Peeter Conincx namens Aert Roelffsen Boellen verkoopt aan Sijmon Mathijs.

Fol. 157r 24-6-1642
Lesken Jans en Peeter Mathijs, haar zoon als voogd, verkoopt aan Merscelis Adriaen Conincx.

Fol. 157v 18-7-1642
Cleijs Janssen mede als voogd van Anneken Adriaen Broeders, Jasper Adriaens verkopen aan Laureijs Anthonissen.

Fol. 158r 18-7-1642
Cleijs Janssen mede als voogd van Anneken Adriaen Broeders, Jasper Adriaens verkopen aan Peeter Wouters, schout HLA.

Fol. 158v 27-6-1642
Catharina Ceulmans X Johan Baptista vanden Eijnden, procuratie not Jan Nuijens Luer 15-5-1642, verkoopt aan joncker Jan Frederick van Russel. Wilkeur volgt.

Fol. 159v 25-7-1642
Maria vanden Eijnden en joncker Pauwel van Russel, zwager en voogd, Margarita vanden Eijnden met Geerith Melssen als haar voogd, procuratie Cornelis Swaen secretaris G’berg 22-7-1642, verkopen aan Jan Peeters en Claes Janssen. Wilkeur volgt.

Fol. 160v 25-7-1642
Dezelfde comparanten verkopen aan Peeter Melssen. Wilkeur volgt.

Fol. 161v 25-7-1642
Peeter Melssen verkoopt aan Dirck Laureijs en de kinderen van Jochum Segers.

Fol. 162r 1-8-1642
Peeter Mels Brouwer bekent schuldig te zijn aan Jan Adriaens de Bont, brouwer G’Berg.

Fol. 162v 2-8-1642
Jonck Jan Frederick van Russel X Maria vanden Eijnde en Pawel van Russel, zwager, mede namens Margrita vanden Eijnde en Elisabeth vanden Eijnde met Geerit Melssen als voogd, procuratie Cornelis Swaen secretaris G’berg 22-7-1642, verkopen aan Ans Huijben en Bastiaen Hendricxs Buijs, HG meesters.

Fol. 163r 16-10-1642
Jochum Mathijs verkoopt aan Bastiaen Commeren.

Fol. 163r 16-10-1642
Jan Claessen verkoopt aan Dingeman Claessen, broer.

Los vel 1-12-1642
Claes Jans van Raemsdonck is voldaan door Peeter Melssen mbt de verkoop van goederen van Frans Adriaen Peeters. Ook Jasper Adriaens van Raemsdonck is voldaan.

Fol. 163v 16-10-1642
Gelden Huijbrechts X Janneken Cornelis verkoopt aan Servaes Cornelis.

Fol. 164r 16-10-1642
Gelden Huijbrechts X Janneken Cornelis verkoopt aan Servaes Cornelis het besterf zijn vrouws zus Jenneken.

Fol. 164v 16-10-1642
Servaes Cornelis verkoopt aan Steven Jans.

Fol. 165r 2-10-1642
Anthonis Adriaens en Jan Andries Janssen, beiden Riel, verkopen aan Adriaen Jan Willems van Riel.

Fol. 165v 15-11-1642
Cleijs Jans mede namens de dochter van zijn zus, Anneken Adriaens en Jesper Adriaenssen verkopen aan Peeter Mels, brouwer. Wilkeur volgt.

Fol. 166v 12-12-1642
Dirck Laurenssen als voogd van het kind, Adriaentken, van Jochum Segers en Jan Jochums verkopen aan Goeijaert Janssen van Oosterhout.
Toegevoegd: Jan Jochums en Jacop Huijbertsen ter eenre en Huijbert Dircks als erfgenaam van Dirck Laurensen mede namens broers en zussen ter andere zijde. Zij zijn voldaan, 5-1-1644.

Fol. 167r 1-12-1642
Peeter Melssen brouwer bekent schuldig te zijn aan Johan van Berghen en Pieter Augustijns Wasmans, beiden G’Berg.

Fol. 167v 20-12-1642
Adriaen Janssen Huijboomen mede als toesiender van het kind van Jacobsken Wouter Mandemackers za, Jan Ghijben als voogd van zijn moeder Anna Corsten verkopen aan Ans Huijben. Wilkeur volgt.

Fol. 168v 20-12-1642
Dirck Adriaens Mandemacker verkoopt aan Ans Huijben.

Fol. 169r 17-1-1643
Peeter Mels Brouwer bekent schuldig te zijn aan joncker Jacob de Virij, cappitijn, G’Berg.
In de kantlijn: Hugo Repelaer voogd van de kinderen van Diderick Bressij is voldaan door Johannes Brouwers, 22-12-1696.

Fol. 169v 23-2-1643
Anthonis Cornelis Geerden verkoopt aan Adriaen Commer Janssen Blockmacker, beiden Oosterhout.

Fol. 170r 12-3-1643
Begin akte niet gefotografeerd.

Fol. 170v 12-3-1643
Dirck Lambrechtssen verkoopt aan Thomas Adriaenssen Houttepen.

Fol. 171r 12-3-1643
Peeter Adriaen Vrancken verkoopt aan Stoffel Adriaens Houttepen.

Fol. 171v 12-3-1643
Sijmon Mathijs verkoopt aan Peeter Peeter Cleijs Brassers.

Fol. 172r 24-3-1643
Cornelis Mathijs verkoopt aan Lijntken Peeterssen.

Fol. 172v 10-4-1643
Jacob Cornelis X Dingen Hendricx Buijssen verkoopt aan Paulus Driesen Oomen.

Fol. 173r 24-10-1643
Mons. Kieboom, auditeur crijsraet G’Berg, namens Commer Claessen vander Steeghe, deurwaerder in Schravenhaeghe, procuratie not vande Hoochcamer Schravenhaeghe 15-5-1643, ebn Huijman Commerssen van de Made verkopen aan Mathijs Sijmonssen van Son, brouwer G’Berg.

Fol. 173v 21-12-1643
Cornelis Goeijart Cornelissen Janssen van Gilsse verkoopt aan Cornelia Willem Cornelis Rubbens.

Fol. 174r 21-12-1643
Michiel Peeter de Vet, bode van Tilborgh, verkoopt aan Robbrecht Peeter Cornelis Robbrechts van Meublenschot.

Fol. 174v 9-1-1644
Jan Willems Buijs als voogd van Adriaen Adriaenssen Brouwer verkoopt aan Pieter Adriaens Brouwer.

Fol. 175r 12-1-1644
Peeter Melssen Brouwer verkoopt aan Peeter Wouters, schout HLA en Jan Jacobs Timmerman.

Fol. 175v 12-1-1644
Peeter Melssen verkoopt aan Huijbert Dircken.

Fol. 176r 27-1-1644
Commer Peeter Dries Oomen verkoopt aan Hendrick Paulussen, ruijter. Wilkeur volgt.

Fol. 176v 27-1-1644
Peeter Jansen vanden Dries, Tilborgh, verkoopt aan Merten Peeter Willemssem.

Fol. 177r 30-1-1644
Wijnant Dirck Paulussen en Wirck Huijb Dielissen, beiden in de Rijen, verkopen aan Lenaert Peeter Lenaerden.

Fol. 177v 12-2-1644
Willem Janssen Verlegh, Dongen, namens Maeijken Peeters van Mechelen wed Stoffel Peeterssen van Ghilse, procuratie Dongen 10-2-1644, verkoopt aan Jacob Jacob Geertssen, Alphen.

Fol. 178r 18-2-1644
Peeter Adriaenssen Brouer namens Jaquis van Asten, secretaris Ghilse, procuratie Ghilse 9-2-1644, verkoopt aan Peeter Peeterssen Cleijs Brasser.

Fol. 178v 18-2-1644
Peeter Peeter Cleijs Brasser verkoopt aan Hendrick Paulussen Vermeulen.

Fol. 179r 30-3-1644
Wilm Joosten de Jongh, Dongen, verkoopt aan Anthonis Raes Willemssen.

Fol. 179v 30-3-1644
Dirck Laurenssen en Ans Huijben als voogd van de kinderen van Jochum Segers verkopen aan Rub Jan Rubben.

Fol. 180r 30-3-1644
Dezelfde comparanten verkopen aan Peeter Leenderden.

Fol. 181v 30-3-1644
Rub Janssen verkoopt aan Jan Huijb Handercxs.

Fol. 181r 9-4-1644
Sijmon Janssen van Son namens Jacob Aerden de Jonghen, Oosterhout, verkoopt aan Adriaen Dielissen, Oosterhout.

Fol. 181v 9-4-1644
Dezelfde comparanten verkopen aan dezelfde koper.

Fol. 182r 9-4-1644
Peeter Jochums Versterre namens Samuel Adriaenssen Potter X Nelkens Jacobs bij Conincx en Peeter Adriaenssen Brouer bekent verkoopt aan Lesken Jans en Peeter Mathijssen, zoon.

Fol. 182v 11-4-1644
Aernout Dieppendael, ruijter, G’Berg, verkoopt aan Laurens van den Kieboom, commies G’Berg. Wilkeur volgt.

Fol. 183v 24-6-1644
Jan Peeter Ghielen als voogd van het kind, Gijsbrecht, van zijn broer Michiel verkoopt aan Dinggeman Claessen. Wilkeur volgt.